Page 1

HebronNeuws Nummer 46 – augustus 2010 Tweemaandelijkse nieuwsbrief van Kinderdorp Hebron, Curaçao

Een geslaagd schooljaar De vakantie is begonnen hier op Curaçao. De kinderen genieten ervan. Het afgelopen schooljaar ging erg goed. Rommy van Harten vertelt. “We zijn erg dankbaar voor het afgelopen schooljaar. Rojardel ging elke dag naar een school voor zeer moeilijk lerende kinderen en naar een naschoolse opvang. Het waren lange dagen voor hem, hij werd om 7.00 uur opgehaald en kwam pas om 17.00 uur weer thuis. Maar het ging geweldig! Hij vond het ook erg leuk om met het

busje gehaald en gebracht te worden. Nu het vakantie is, moet hij echt afkicken.

september onderwijs ontvangen op hun niveau.

Er zit zoveel in elk kind, maar het is een uitdaging om te zorgen dat al die mogelijkheden zich ontwikkelen en ontplooien. Het schoolsysteem is op Curaçao erg anders dan in Nederland. Op Hebron geven we de kinderen extra huiswerk en hulp om dit huiswerk te maken. Hierdoor gaan ze met sprongen vooruit. De juiste school vinden is ook heel belangrijk. We hebben dat gezien bij Daniel, die al twee jaar naar de Dividivischool - LOM gaat. Na lang zoeken vonden we ook een goede plek voor Sarah en Joey, waar ze vanaf

Voor Jason zit het eerste jaar van het voorgezet onderwijs er weer op. Wij zijn beretrots op hem. Zijn overgangsrapport telt gemiddeld een 7,8! Volgend jaar mag hij eventueel een niveau hoger gaan. Raylison zat op het VSBO niet lekker in zijn vel. Zijn stage in de verzorging verliep niet goed. Gelukkig kon hij na drie maanden stage overstappen naar een stage bij een sportschool. Dat ging beter. We bidden dat de resultaten komend jaar beter zullen zijn, maar vooral dat hij zich lekker zal gaan voelen. We

Beretrots

hopen dat hij zal ontdekken wie hij is en wie hij mag zijn in Christus, zodat hij dat kan uitstralen naar anderen om hem heen. Bidt u mee? Het is voor de kinderen moeilijk te beseffen dat wat ze doen op school, effect heeft op hun toekomst. Wij proberen hen te prikkelen, bijvoorbeeld met een beloningssysteem. Keer op keer wijzen we hen erop dat zij hun eigen toekomst in handen hebben. De oudere jongens dromen van een eigen auto. Wij grijpen dit aan om uit te leggen dat je eerst een vak moet leren, dan geld gaat verdienen en vervolgens daarvan een auto kan kopen. Zo proberen we de kinderen steeds weer te motiveren.”


Afscheid

Hebron

Jury Strijbis

Matthijs Freeke

Een jaar genieten, een jaar strijden, een jaar groeien, een jaar geven, een jaar ontvangen. Alles in één jaar! Op Hebron ging ik meer dan ooit beseffen wat liefde doet. Liefde beschermt, geeft vertrouwen, voedt, geneest en doet soms pijn. Deze kinderen verdienen veiligheid en onvoorwaardelijke liefde. Dat is moeilijk als een kind geen stabiel thuis heeft. Ik vond het heerlijk iets te mogen delen van de liefde die ik zelf heb ontvangen van onze Heer. Wat deze ervaring me leert voor de rest van mijn leven? Ons hart en huis open stellen voor kinderen met gebroken dromen, ook als het iets kost. Het heeft Jezus alles gekost om Zijn liefde aan mij te kunnen geven.

Het is vandaag 15 maanden geleden dat ik mijn ticket kocht. Niet beseffende wat dat ging brengen. Financiële ‘zekerheid’ loslaten was het eerste moeilijke onderwerp waar ik mee moest leren omgaan. Vertrouwen dat mijn bestaanszekerheid niet bij mij ligt maar bij God. Het loslaten van het vertrouwde en geliefde Nederland was het pijnlijkste en het meest leerzame wat ik hier doormaakte. Het werken met de kinderen was leuk en leerzaam. Ze zijn mooi en zo anders. Dat maakt het boeiend. Voor mij was het daarom een jaar van genieten, reflecteren, leren en delen. Al met al heel waardevol.

H

Ruchama Houtkamp Na bijna twee jaar bij Hebron, ga ik weer naar Nederland. Het was een bijzondere tijd. Ik heb veel geleerd. Het was bijzonder een onderdeel te zijn van de levens van de kinderen. Om ze te zien groeien in verschillende opzichten, ze te leren kennen en samen hoogtepunten en dieptepunten mee te maken. Ik zie er best tegenop de kinderen los te laten, maar het is een voorrecht te mogen weten dat God een plan met ze heeft en ik ze in Zijn hand mag leggen!

Joanne van Rees Na bijna een jaar op Hebron ga ik afscheid nemen. Afscheid van de kinderen, van alle vrijwilligers en van het eiland. Het afgelopen jaar mocht ik mijn steentje bijdragen aan het opvoeden van de kinderen. Het was niet altijd makkelijk, maar vooral de positieve dingen blijven me bij. Ik ben God dankbaar dat ik hier het afgelopen jaar mocht werken en dat ik mij mocht inzetten voor de kinderen en Zijn liefde aan hen mocht uitdelen. Ik heb ze niet alleen liefde mogen geven, maar zij hebben mij er ook heel veel liefde voor teruggegeven.

Win een reis... Een reis maken naar Curaçao? Jongeren die dat willen, kunnen dit jaar weer meedoen met onze sponsoractie. Haal zoveel mogelijk geld op voor Hebron en win een geheel verzorgde reis voor twee personen naar dit zonnige eiland. De jongerenactie is opgezet om geld in te zamelen voor gezinsvervangende woningen en loopt tot 1 januari 2010. Tijdens de reis gaan de twee jongeren allerlei leuke dingen doen en brengen ze een bezoek aan Kinderdorp Hebron. Ook meedoen? Ga naar www.vriendensponsor.nl/actie_voor_kinderdorp_hebron.


Voor de kinderen

Hebron

Dia di Bandera Vrijdag 2 juli was een feestdag op Curaçao; ‘Dia di Bandera’, oftewel de ‘Dag van de Vlag’. Ruim 26 jaar geleden werd er een wedstrijd gestart om een vlag voor Curaçao te ontwerpen. Uiteindelijk werd de huidige vlag als winnaar gekozen: blauw, met een gele horizontale streep, een grote en kleine witte ster.

Lieve Lezers, Leer een kind al vroeg wat hij moet weten; dan zal hij er later naar leven. Spreuken 22:6 HB

Verjaardagen

Hebron Malaika: 23 februari 1982 Rojardel: 22 maart 2000 Jason: 11 mei 1994 Raylison: 19 juli 1993

Joey: 16 augustus 1999 Raynold: 18 september 1994 Daniël: 6 december 2000 Sarah: 6 december 2000

Oproep!!! Hebron zou graag haar team per 1 november 2010 versterken met: • een ervaren sociaal pedagogisch hulpverlener (m/v) • een orthopedagoog (m/v) Voor meer informatie, mail naar Rommy van Harten via info@hebron.an.

Al heeft Curaçao één vlag, je komt op het eiland een smeltkroes van allerlei culturen tegen; van Spaans en Portugees tot Engels en Nederlands. Elke groep heeft weer zijn eigen gewoontes en eigenaardigheden. Dit was goed te merken tijdens ‘Dia Di Bandera’ dit jaar. De nationale feestdag werd ondergesneeuwd door de voetbalwedstrijd Nederland- Brazilië die dezelfde dag werd gespeeld voor het WK. “Dit jaar gingen we niet, zoals andere jaren, naar de ceremonie van Dia Di Bandera”, vertelt vrijwilliger Laura van Doeselaar. “Het officiële gedeelte met toespraken, het zingen van het volkslied en het hijsen van de vlag was zelfs ingekort en vóór 10.00 uur afgelopen.” Vanaf dat tijdstip verzamelden zich overal op het eiland supporters voor de wedstrijd.

Beide ploegen hebben veel supporters op Curaçao en dat zorgde voor een mooie sfeer. Laura: “Zelfs binnen Hebron was dit te merken: Jason en Jayo waren voor Brazilië en Raylison toonde zich een echte oranje fan!” De culturele verschillen zijn ook te merken in de godsdienst. Het grootste gedeelte van de bevolking van Curaçao is Rooms-Katholiek. Verder zijn er joden, protestanten en allelei kleine groeperingen zoals Jehova’s getuigen, islamieten en methodisten. Voor de medewerkers van Hebron is het de uitdaging om te midden van deze diversiteit te laten zien wie Jezus is. Wij willen uitdragen dat Hij voor iedereen gestorven is, ongeacht zijn of haar taal of culturele achtergrond.

Van de kinderen

Hebron

Zwemdiploma Dinsdag 15 juni was het zover. Daniël mocht eindelijk afzwemmen, na bijna twee jaar zwemles te hebben gehad. Daniël kon al heel goed zwemmen en zwom vaak al zonder bandjes in de zee, maar toch mocht hij niet eerder afzwemmen. Tijdens het afzwemmen moest Daniël eerst één baan met kleren aan zwemmen, daarna mocht hij zijn kleren uittrekken en nog twee banen op zijn buik en één op zijn rug zwemmen. Als afsluiting moest Daniël een halve minuut watertrappelen. Hij heeft het heel goed gedaan en hoefde helemaal niets te herkansen. Nu is hij dus de trotse eigenaar van een zwemdiploma.

In de Bijbel, zeker in Spreuken, kom je teksten tegen over hoe wij onze kinderen mogen onderwijzen. Wij kennen meestal de teksten die met de stok te maken hebben, de teksten over tuchtigen. Het verbaasd mij dat in de Bijbel ook zoveel staat over aanleren, voordoen en inprenten. Wij als opvoeders van kinderen hebben dagelijks te maken met aanleren en voordoen. Het voorbeeld dat wij geven, doen onze kinderen na. Keer op keer verbaasd het me hoe goed de kinderen naar ons kijken, wat ze zien opnemen en dit later nadoen. Dit geldt ook voor hoe wij met elkaar omgaan. Het is goed om te merken dat de Hebron kinderen het laatste jaar sociaal en geestelijk gegroeid zijn. Ze kunnen veel beter omgaan met de ‘gewone’ dingen. Het wonen in een gewoon huis, fietsen in de buurt, zakgeld krijgen, naar de kerk gaan, sporten en wedstrijden spelen. Dit lijken allemaal doodnormale dingen, maar voor onze kinderen zijn ze speciaal. Vaardigheden zoals sportief zijn, tegen je verlies kunnen, eerlijkheid en doorzetten, zijn van die dingen die deze kinderen voordat ze bij Hebron kwamen vaak niet goed hebben aangeleerd. Terwijl het zo belangrijk is dat ze dit leren terwijl ze jong zijn, zodat het deel is van hun karakter tegen de tijd dat ze volwassen zijn. We bidden dat de kinderen op Hebron ook onze Hemelse Vader zullen leren kennen, zodat ze hiernaar gaan leven als ze groot en zelfstandig zijn. Hier hebben we geloof voor, hier hopen we op en werken we aan. Blijft u ons helpen zodat wij de kinderen van Hebron kunnen blijven helpen? Vriendelijke groet, Cees en Rommy van Harten Leiders van Hebron


Spaarpotjes voor Hebron Al een aantal jaren worden tijdens de pinksterconferentie Opwekking Hebron-spaarpotjes uitgedeeld aan kinderen en tieners. Hiermee kunnen ze geld inzamelen voor het kinderdorp. Ook Neline Slager (12) doet hier aan mee. Dat doet ze nu al drie jaar. Drie jaar geleden zag ze op Opwekking de kraam van Hebron. “Ik vond het erg goed dat ze op Curaçao voor die arme kinderen zorgen”, vertelt Neline. “Deze kinderen horen dezelfde dingen te krijgen als wij hier in Nederland. Bij de kraam vroegen ze of ik ook mee wilde helpen om geld in te zamelen en dat vond ik een goed plan.” Ze doet allerlei klusjes, zoals onkruid wieden in de tuin, boodschappen doen of ze wast auto’s van buren of kennissen. Het geld levert ze elk jaar in bij de Hebronkraam op Opwekking. Dit jaar heeft ze 76 euro opgehaald! Neline en alle anderen die meesparen: Ontzettend bedankt!

Gebeds- en dankpunten Gebedspunten: • In huize Hebron is veel veranderd omdat de drie oudste kinderen buiten Hebron zijn gaan wonen na de zomer. Ze wonen begeleid zelfstandig op kamers of in gezinshuizen. • Wilt u bidden voor de leiders van Hebron, die grote veranderingen meemaken? • Wilt u bidden voor nieuwe kinderen in het kinderhuis? Er moet een nieuwe groep komen en dat is erg spannend. • Wilt u bidden voor subsidie die we aan het regelen zijn? • Joey heeft zijn pols gebroken door een val van zijn skateboard. Bidt u mee voor herstel? • Wilt u bidden voor nieuwe vrijwilligers?

Wil jij ook zo’n spaarpotje om geld in te zamelen voor Hebron? Bel naar Stichting Vrienden van De Hoop, 078-6111355 of mail naar vrienden@hebron.nl.

Woonunits

Dankpunten: • Alle kinderen zijn overgegaan naar de volgende klas! • Wilt u danken dat bijna niemand is ziek geweest dit jaar? • Wij zijn erg dankbaar dat iedereen is beschermd op de weg. Er zijn geen ongelukken gebeurd en onze drie auto’s rijden nog. • Wilt u danken voor ons nieuwe bestuurslid Rianne Plaisier?

Stichting Hebron wil graag meer kinderen helpen. Daarom is het plan opgevat op landgoed Veeris acht gezinsvervangende woonunits te bouwen. Hier kunnen zestien kinderen van verschillende leeftijden met een echtpaar of begeleiders samen in één woning wonen. Hiervoor is veel financiële ondersteuning nodig. Naast deze woonunits komen er ook allerlei faciliteiten zoals een centraal kantoor, kinderboerderij, sportveld en zwembad. Ook worden er een beheerderwoning, vrijwilligerswoning en een orthopedisch centrum gebouwd. Hebron wil de kinderen op zo’n manier opvangen, dat zij zich thuis zullen voelen en zich goed kunnen ontwikkelen.

Grote gift uit Goes Het Calvijn College in Goes haalde afgelopen jaar 12.000 euro op voor Hebron. Elk jaar kiest deze school een bepaald doel waar de eindexamenklassen geld voor gaan inzamelen. Afgelopen schooljaar werd dat Hebron. De leerlingen zamelden geld in voor praktische zaken, zoals schooluniformen en een zwemcursus. Dit deden ze met allemaal acties, van een erwtensoep-actie en een talentenjacht tot een basketbaltoernooi en een lessenmarathon. Het streefbedrag was 8000 euro maar uiteindelijk kwamen ze tot de 12.000 euro. Deze gift werd tijdens de diploma uitreiking officieel overhandigd aan Wouter van Twillert, bestuursvoorzitter van Hebron.

Financiële steun

Hebron Mei Juni

Helpt u mee? € 3568,38 € 3700,88

Bedankt voor uw gift!

Voor 2010 hebben we 65.000 euro begroot (exclusief projecten). Dit bedrag is bestemd voor de verzorging van de kinderen, de werving van vrijwilligers en de overige exploitatiekosten van het werk van Kinderdorp Hebron. Wilt u ons helpen dit bedrag bij elkaar te sparen? Uw gift is welkom op rekeningnummer 66.96.18.136 ten name van Stichting Kinderdorp Hebron te Dordrecht.

Gebedspunten Colofon

Hebron

Hebron Verschijnt iedere twee maanden in een oplage van 5.000 exemplaren. Uitgave van Stichting Vrienden van De Hoop. Hoofdredacteur: Wouter van Twillert, voorzitter Stichting Kinderdorp Hebron Redactie: Cees en Rommy van Harten, Ellen van de Polder-Zijp Colofon

Vormgeving: De Hoop Media Stichting Kinderdorp Hebron op Curaçao biedt vanuit een christelijke visie hulp en opvang aan kinderen die door omstandigheden niet meer bij hun ouders kunnen wonen. Adres in Nederland: Stichting Vrienden van De Hoop Provincialeweg 122, 3329 KP Dordrecht, Telefoon: 078 6111 355, Fax: 078 6111 360. E-mail: vrienden@hebron.nl Website: www.hebron.nl Adres en giften op Curaçao: Kinderdorp Hebron Bellisimaweg 30, Willemstad 005999-747-3977 Maduro & Curiel bank NV: 59.33.33.01 t.n.v. Stichting Kinderdorp Hebron of Girobank: 522.380 t.n.v. Stichting Kinderdorp Hebron Het werk van Hebron wordt financieel ondersteund door Stichting Vrienden van de Hoop. Deze stichting is in het bezit van het CBF-keur en het RfBkeurmerk en is door de Belastingdienst erkend als ANBI. Giften voor Hebron kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer 66.96.18.136 ten name van Hebron.

Hebron nieuws augustus 2010  

Hebron nieuws augustus 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you