Page 1

magazine voor tienerleiders, docenten en ouders

jaargang 10 nummer 49 februari 2010

In dit nummer:

Verslaafd aan gamen • Hip hop met een boodschap • Spiegeltje, spiegeltje aan de wand Afgiftekantoor 3000 Leuven Mail, P608293, Tweemaandelijks: februari/maart 2010, ISSN 1568-6345


inh udsopgave

Cyberpesten: "Lekker makkelijk"

4

Plugged-In wil ouders, docenten en jongerenwerkers ondersteuning geven om een beeld te vormen van de tiener- en jongerencultuur. Vanuit verschillende gezichtspunten wordt ingegaan op trends en gebeurtenissen rondom de christelijke en de niet-christelijke jongerencultuur. Februari 2010, jrg. 10 nr. 49 Directie: Rob Hondsmerk Redactie en medewerkers: Lisa Alblas (LA), Antine Alderliesten (AA), Marije van den Berg (MvdB), Willemijn de Bruin (WdB), Marijke Duifhuizen (MD), Hanneke de Heer (HdH), Filemon Perotti (FP), Jasper Rosendaal (JR), Rob Veenstra (RV), Els van Weijen (EvW, eindredactie). Vormgeving: De Hoop Media Druk: De Hoop Grafisch Centrum Redactieadres en Administratie Plugged-In: Provincialeweg 70 3329 KP DORDRECHT tel: (078) 631 55 72 fax: (078) 613 44 80 www.pluggedin.nl e-mail: info@pluggedin.nl

Hip hop met een boodschap

Plugged-In België: V.U.: J. De Vriese & R. J. Hondsmerk Tervuursesteenweg 192 3001 Heverlee

8 Vol verwachting klopt ons hart

12

Een abonnement op Plugged-In kost €9,50 per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar, 1 januari t/m 31 december. Opzegging van het abonnement kan uitsluitend ingaande een nieuw kalenderjaar en dient voor 31 oktober het jaar daaraan voorafgaand schriftelijk doorgegeven te worden. Helpdesk: Abonnees van Plugged-In zijn automatisch aangesloten bij de Plugged-In helpdesk. Deze helpdesk is speciaal bedoeld voor tienerleiders, jongerenwerkers, docenten en ouders met vragen over tiener- en jongerencultuur. Via de helpdesk kunt u kosteloos gefundeerde informatie inwinnen over tiener- en jongerencultuur. PLUGGED-IN HELPDESK Provincialeweg 90 3329 KP DORDRECHT info@pluggedin.nl

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand

2

Plugged-In is een magazine van Chris, onderdeel van Stichting De Hoop. Dit magazine maakt geen winst. De opbrengst wordt gebruikt voor kostendekking, preventieprojecten en directe hulpverlening aan tieners en jongeren.

16

Het verschijnen van artikelen in Plugged-In betekent niet dat de uitgever zich volkomen met de inhoud identificeert. Voor overname van artikelen is toestemming van de redactie vereist. De personen die afgebeeld zijn op foto’s hebben niets te maken met de inhoud van de artikelen.


trend

Verslaafd aan gamen World of Warcraft, Grand Theft Auto, Call of Duty... Het zijn games die populair zijn onder jongeren. Maar helaas is gamen voor een deel van hen niet meer ‘gewoon een spelletje’. Eind 2009 kopten de kranten massaal: ‘Duizenden jongeren verslaafd aan games’. De berichten verwezen naar een onderzoek van Jeroen Lemmens, communicatiewetenschapper aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij schat dat twintigduizend (!) jongeren in Nederland verslaafd zijn aan gamen.

Top drie Bij jongeren behoort het spelen van games, naast internet en televisie, tot de top drie van vrijetijdsbesteding.* Ze spelen de games online of offline, alleen of met vrienden, even snel tussendoor of uren aan een stuk. Jongens tussen de dertien en negentien jaar gamen gemiddeld tien uur per week. Meiden gamen ook, maar aanzienlijk minder.

Vrijheid Gamen geeft jongeren een gevoel van vrijheid. In de virtuele wereld van een game kunnen ze zijn wie ze willen zijn. Dit kan ontspannend zijn, maar ook een manier om uit de harde realiteit te stappen. Bij jongeren die games op een dergelijke manier gebruiken, is het gevaar groot dat games voor hen belangrijker worden dan de werkelijkheid.

Bewust De game-industrie verwerkt bewust verslavende elementen in games. Neem bijvoorbeeld de onlinegame World of Warcraft. Deze game kun je gewoonweg niet

uitspelen, het is té uitgebreid. Daarnaast word je alleen beter in het spel door er vele uren aan te besteden. Bovendien, je betaalt voor het spel waardoor het zonde is als je het níet speelt. Ook heb je anderen nodig om het spel op een goede manier door te komen. En anderen hebben jou nodig... In de toekomst zal het aantal games en de mogelijkheden om games te spelen alleen maar toenemen. Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat het aantal jongeren dat ‘virtueel verdwaald’ raakt, alleen maar zal toenemen. MD * Bron: Nationaal Gaming Onderzoek 2009

Uit de praktijk “We moeten opletten dat jongeren de virtuele en de reële wereld van elkaar kunnen blijven scheiden”, aldus Jacco Verwoerd, hoofd Preventie van De Hoop. “Schuil gaan in een virtuele wereld als je problemen hebt lijkt gemakkelijk, maar lost niets op. Het is voor ouders belangrijk om te weten welke games hun kinderen spelen, dat ze zich verdiepen in deze games en dat ze hierover in gesprek gaan met hun kinderen.” Heeft u behoefte aan tips en informatie? Kijk dan op www. dehoop.org onder het tabblad ‘Thema’s – Verslaving – Gamen’.

3


perspectief

j ngeren

Iedereen vindt dat we pestgedrag moeten tegengaan. Ouders zitten er bovenop en scholen hanteren een pestprotocol. Dat is mooi, maar tegelijkertijd lopen we alweer fors achter de feiten aan. Want tegenwoordig is er pesten via internet. Wie heeft daar hét antwoord op?

Cyberpesten: “L

De cijfers liegen er niet om: zo’n 20 tot 25% van n van kindere kinderen • 20 tot 25% las en de brugk uit groep uit groep 8 st pe ge via internet acht en de p oe wordt soms gr n erlingen va le de n brugklas va • 6% ssers is frede brugkla n va wordt via n 3% te 8 en berpes toffer van cy internet d) n quent slach aa eren per m at d (meerdere k t en/of msn en k be leerlingen et gepest; rn • 16% van de te in pesten via ze zelf ook t of 80% van ouders wee n • 5% va de een d dat pesten in k n u h at vermoedt d gebeurt anois ’ er st pe ‘cyber niem. Kinderen vinden pesten via internet “lekker makkelijk”: een derde pest liever via internet dan in ‘het echt’. Via het internet kunnen kinderen op allerlei manieren gepest worden, bijvoorbeeld door het uiten van dreigementen via msn of sms, door met z’n allen iemand te ‘ontvrienden’ op Hyves, door per mail virussen te versturen, of door op YouTube per mobiele telefoon opgenomen filmpjes te plaatsen, waarop te zien is hoe iemand in elkaar wordt geslagen.

Cijfers

De praktijk Christine* (15) had te maken met online en offline pestgedrag: “Op de basisschool ben ik de laatste vier jaar gepest. Een paar populaire meisjes deden aan ‘buitensluiten’. Telkens mocht iemand uit de klas zich bij hun groepje aansluiten. Daar zat ik niet bij. Ik werd genegeerd of op andere momenten uitgescholden, geschopt en geslagen. De leerkrachten deden niets. Ik kreeg zelfs op mijn kop omdat ik niet oplette. Dat kwam doordat ik me afsloot voor alles om mij heen. In die periode ging een jongen uit de klas mij ook uitschelden via msn; dat was echt heel naar. Mijn zus was zo slim een nieuwe hotmail account aan te maken. Ze deed alsof die van de politie was en gaf die jongen het bevel te stoppen met zijn berichten. Dat heeft geholpen. Op de middelbare school word ik gelukkig niet meer gepest. Wel krijg ik nu therapie om alles te verwerken.” 4

Nergens veilig Het effect van pesten via internet wordt nogal eens onderschat. Het ‘normale’ pesten kan iemand nog ontvluchten door uit de situatie weg te gaan. Het cyberpesten daarentegen dringt door tot in het eigen huis en kan 24 uur per dag doorgaan. De plek die veilig was, is dat niet langer. Ook via het mobieltje kunnen kinderen vervelende berichten ontvangen, waar ze zich ook bevinden.

Overschatting Onderzoek wijst uit dat ouders vinden dat ze weten wat hun kind doet op internet en of het kind al dan niet gepest wordt. Kinderen zelf spreken dit tegen: slechts 37% van hen vertelt het tegen de ouders als ze digitaal gepest worden. Ze houden het voor zich, uit schaamte of omdat ze bang zijn dat hun ouders hun deze vormen van communicatie gaan ontzeggen. Overigens is opvallend dat het overgrote deel van de ouders (91%) zegt dat ze precies weten wat hun kind doet op internet, terwijl slechts 23% van deze ouders in de buurt is als hun kind achter de computer zit...

Aanpak Pesten – online of offline - geeft niet bepaald invulling aan Gods gebod ‘Heb je naaste lief als jezelf’. Het gaat bij pesten om het uitspreken van leugens over iemand en het overschrijden van iemands grenzen. Geert-Jan Poker, teamleider Kinder- en Tienerpastoraat van Chris: “Als opvoeders moeten we juist Gods waarheid over mensen uitspreken en jongeren leren hoe ze hun eigen grenzen kunnen aangeven. Als jeugdleider heb je bijvoorbeeld de taak om iedereen binnen de groep gelijk te behandelen. Voor je het weet werk je met schijnbaar kleine opmerkingen mee aan het sociaal isolement van een kind. Wees je bewust van je eigen voorbeeldrol!”

Verbieden? Het is te kort door de bocht om internet simpelweg te verbieden. Internet is niet meer weg te denken uit onze maatschappij en jongeren bouwen er ook veel positieve contacten mee op. Een open relatie is een eerste vereiste, waarbij internetgebruik mede onderwerp van gesprek is. Werk daarbij aan mediawijsheid, zodat het


ekker makkelijk”

kind uiteindelijk leert zelf goede keuzes te maken. Dit betekent dat je als opvoeder goed moet weten ‘wat er te koop is’. Geert-Jan: “Wees niet naïef; denk niet te snel dat jouw kind geen dader of slachtoffer is van cyberpesten!” AA

Bronnen: • Onderzoek ‘Ouders over internet en hun kind’, Stichting Mijn Kind Online i.s.m. Motivaction, november 2009 • Onderzoek ‘Cyberpesten, big deal?’, Open Universiteit, 2006

* De naam van Christine is om privacyredenen gefingeerd. Meer weten? www.chris.nl www.dekinderconsument.nl www.kindonline.nl www.mediaenmaatschappij.nl Literatuur: ‘Pesten is laf! Cyberpesten is laffer’ (2007) en ‘De WIFI-generatie, jeugd op het mobiele internet’ (2009), beide van B. Delver en L. Hop 5


light

spot

WOW - HITS2010 WOW is al jaren dé verzamel-cd voor gospelliefhebber (22 miljoen wereldwijd verkocht). Dit jaar is het helemaal smullen. Het album staat vol met succesvolle songs (zeven nr. 1’s, elf top 5 en drie top 10 radiosingles in de VS) uit 2009. De hit City On Our Knees van Toby Mac is er één van. Jeremy Camp die er dit jaar op de EO jongerendag bij was zingt There Will Be A Day. Een mooi rustig nummer over de hoop dat we Jezus op een dag face to face zullen zien. Het worshipnummer I will rise van Chris Tomlin is zó gaaf. De heerlijke pophit Free to Be Me van Francesca Battistelli gaat over jezelf zijn in Christus. In By Your Side zingen de jongens van Tenth Avenue North dat God bij je is in de moeilijkheden. De Newsboys zingen de lekkere titelsong van hun album In The Hands Of God. Ook het mooie How He Loves Us van de David Crowder Band, dat de liefde van God voor ons beschrijft, staat op het album. The Lost Get Found van Britt Nicole over onze echte roeping als christenen ontbreekt ook niet. WOW HITS 2010 is een genot van het begin tot het eind. Ik denk dat je vele keren de repeatknop zult indrukken. Dit is een superalbum dat geschikt is voor iedereen die van christelijke pop houdt of ermee wil kennis maken. FP

Happy Day Tim Hughes

KJ-52 Five Two Television

Het live-album Happy Day van Tim Hughes is een opname van een concert in het Londense ‘Shepherd Bush Empire’ dat voor deze gelegenheid gevuld was met 2000 aanbidders. Nieuwe nummers op het album zijn het uptempo en krachtige Jesus Saves, de ballad Give us your courage, dat vraagt om kracht om het evangelie te verkondigen tot de einden der aarde, het rustige Remember en het rocknummer We won’t stay silent. Bekende aanbiddingsnummers als Beautiful One, Consuming Fire, Here I am to Worship – met Martin Smith van Delirious?, Be My Everything, Happy Day, Dance, God of Justice, dat uitdaagt om er op uit te gaan om Gods liefde te tonen aan de wereld, en When I Survey, maken het album compleet. Naast een audio-cd bevat het album ook een live-registratie van het concert op dvd. Als ‘special feature’ biedt de dvd ook de projectiebeelden - de zogeheten worship visuals - die gebruikt zijn tijdens het concert en een toespraak over aanbidding van Mike Pilavachi. De inhoudelijk sterke teksten inspireren om aanbidding om te zetten in een actieve levensstijl. Dit gegeven en de pure vorm van diepgaande aanbidding maken Happy Day tot een ‘must have’ voor de worshipliefhebber! RV

Tegenwoordig zijn er veel gospelrappers. Negen jaar geleden waren er maar een handje vol. Eén van die rappers was KJ-52. Het bijzondere is dat hij na al die jaren nog steeds een cd kan uitbrengen die divers, boeiend en relevant klinkt. Het album volgt een verzonnen karakter, Chris Carlino van vijftien jaar. Dit is wie KJ-52 zou zijn als hij Jezus nooit had leren kennen. Op de cd hoor je zijn verhaal. De eerste rocksingle End Of My Rope gaat over overgave aan God, het punt in je leven waar je komt als je alles aan God overgeeft. He Did That gaat over wat Jezus voor ons heeft gedaan, omdat Hij van ons houdt. In Calling You vertellen KJ-52 en JR ons dat God ons roept. Picture is een geweldig geschreven popnummer dat gaat over automutilatie, het missen van een vader in een gezin en zelfbeeld. Het rock/R&B nummer Help Me Change gaat over pornoverslaving. In Broken People rapt KJ dat we allemaal gewond zijn als mensen en dat God ons heelt. Dear God is een rapballad waarin Chris een gesprek met God voert. Five Two Televsion is compleet, bijzonder en raakt je in je hart. Niet alle tracks zijn even fantastisch. Er zitten een paar missers tussen, maar toch blijft het album supersterk. FP

Live Worship Londen

6 A


Titel: Duidelijk God Auteur: Rika Vliek (red.) Uitgeverij: Jes! ISBN: 978 90 239 2429 6 Doelgroep: jongeren van twaalf tot vijftien jaar • Ik wil wel Bijbellezen, maar ik kom altijd tijd te kort. • Ik wil graag meer van God weten. • Mag ik echt alles aan God vragen? • Hoe krijg ik dan antwoord? • Ik vind de Bijbel belangrijk. Ik ben alleen niet zo’n lezer. • Ik ben niet echt een lieverdje. Mag ik toch bij God aankloppen? • God zorgt voor mij? Dat kan ik maar moeilijk geloven.

jongeren tussen de twaalf en vijftien jaar, door wie uitspraken als deze worden gedaan. Het dagboek helpt tieners dagelijks om de Bijbel open te slaan. Bij ieder Bijbelgedeelte staat een vraag, waardoor jongeren leren om nauwkeurig te lezen. Daarnaast wordt er verteld wat de Bijbelgedeelten concreet in het leven van een tiener kunnen betekenen. Hieraan worden acties gekoppeld, zoals denken, bidden of doen. Het dagboek is op een vlotte wijze geschreven. De taal, inhoud en lay-out zijn goed afgestemd op tieners. De te lezen gedeelten zijn kort, de toelichting is krachtig. Hierdoor is het eenvoudig te onthouden én toe te passen. Kortom, een prima dagboek voor een tiener met tienergedrag, tienervragen en tienerhaast. LA

Dit Bijbels dagboek is speciaal geschreven voor

‘Hiphop met een boodschap’

Ernst van dE Zaak Zaterdag 13 februari

€ 5,-

Kaarten zijn te bestellen bij het Evenementen- en Projectenbureau, tel: 4723 of mail naar a.kortleven@dehoop.org

Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.30 uur) Locatie: De Hoop Mediaen Congrescentrum Provincialeweg 70, Dordrecht

www.dehoop.org 7


un plugged

Hip hop met een boodschap “Ernst van de Zaak komt naar De Hoop!” roept een collega een paar weken geleden enthousiast tegen me. “Wie?” vraag ik. Ik heb namelijk nog nooit van de beste man gehoord. En ik heb dan ook geen flauw idee wat voor muziek hij maakt. Tijd om mezelf eens te verdiepen in deze hiphopper met een fantastische boodschap voor jongeren. Ernst van de Zaak blijkt eigenlijk Ferry te heten. Hij is getrouwd, heeft drie kinderen, maakt ‘Holy Hiphop’ én is zelfstandig ondernemer. Zijn passie is om jongeren te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus. Luister naar één van zijn nummers en je zult het met me eens zijn dat zijn enthousiasme zeker duidelijk wordt.

Miezerige mug Wie goed luistert, hoort in de nummers van Ferry ook zijn levensverhaal voorbij komen. Zo blijkt dat God bij hem niet altijd prioriteit heeft gehad. Voor zijn bekering bestaat het leven van Ferry uit blowen en drinken. Ferry is op alle feestjes te vinden en is vooral bezig met rappen en muziek maken. In één van zijn liedjes omschrijft hij het als volgt: “Ik leefde als een miezerige mug m’n lot. Het einde was zoek, ik greep naar de troep, was daar een aantal jaren mee zoet.”

Radicale omslag Aan dat leven komt een einde als God ingrijpt. Op 29jarige leeftijd verhuist Ferry met zijn vrouw naar Lelystad 8

en komt daar in aanraking met gelovige buren die een kerk beginnen. Ferry: “Mijn vrouw kwam tot bekering en samen hebben we de eerste kerkdienst bezocht. Daar sprak God echt tot mijn hart. Ik heb toen mijn leven aan Jezus gegeven. Later, tijdens een bijeenkomst, kreeg ik de overtuiging dat ik moest stoppen met blowen. Ik heb gebeden met de voorganger en ben in één keer afgekickt. Toen wist ik het zeker: deze God wil ik dienen!” Ferry beseft dat hij de boodschap over de redding die Jezus geeft, niet voor zichzelf mag houden en begint met het project ‘Ernst van de Zaak’: een platform waarin jongvolwassenen en jongeren zich inzetten om jong en oud te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus.

Alle onderwerpen Geen thema wordt geschuwd door Ernst van de Zaak. Geloof, beïnvloeding door de maatschappij, relaties… allerlei onderwerpen komen aan bod in de hiphopnummers. Daardoor biedt de muziek van Ernst van de Zaak volop gespreksstof voor een boeiende avond met


nline

Ernst van de Zaak komt naar De Hoop Op zaterdag 13 februari 2010 treedt Ernst van de Zaak op bij De Hoop in Dordrecht (20:00-22:00 uur). “Het wordt een heel gaaf, interactief optreden met stevige muziek die radicaal het evangelie verkondigt”, aldus Ernst van de Zaak. Bezoek samen met de jeugdgroep, jongeren uit je omgeving of je eigen kinderen dit boeiende concert! Na afloop heb je voldoende stof voor een goed gesprek over radicale keuzes. Tickets kosten slechts € 5,- en zijn verkrijgbaar via ticket@dehoop.org.

Veelbelovende site! Het team van Kinderwerk.com, een interessante site voor kinderwerkers, boordevol bruikbare informatie en werkvormen) heeft nu ook een site gelanceerd voor tienerwerkers: Tienerwerk.com. De website belooft veel waardevolle materialen aan te gaan bieden in het eerste halfjaar van 2010. In februari komt Catacomben, een spannend spel over de geheime samenkomsten van de eerste Christenen, uit, dat door zowel kleine als grote groepen tieners gespeeld kan worden. De training ‘Hoe help je tieners geestelijk groeien?’ is een videotraining die in april 2010 beschikbaar komt. Thema’s als ‘Hoe leer je tieners meer over de Bijbel?’ en ‘De beste manier om tieners te leren verantwoordelijkheid te nemen’ worden hierin behandeld. De website kondigt verder aan in juni 2010 met een compleet pakket te komen om de organisatie van een ‘brugevenement’ mogelijk te maken: een manier om niet-christelijke en christelijke jongeren samen op een leerzame manier gezellig met elkaar op te laten trekken.

tieners en jongeren. Neem als voorbeeld de songtekst over de positie van de media in onze maatschappij. “ ’t Is niet makkelijk in deze maatschappij, waar de televisie zegt: het gaat om hoererij. Dus, bij ons is die tv er allang uit. De duivel zet geen voet meer in m’n huis, PUNT UIT!” Een interessant uitgangspunt voor discussie, want er wordt van de jeugd ‘verwacht’ dat ze kunnen meepraten over de nieuwste tv-series en films. Ferry is het daar absoluut niet mee eens. “Ik keek al weinig tv voor mijn bekering, omdat ik het steeds slechter vond worden. Toen ik tot bekering kwam, was mijn hart zodanig veranderd, dat ik gewoon geschokt raakte van wat ik allemaal op tv zag. Ik wil veilig in Gods Koninkrijk blijven en met niets anders te maken hebben.”

Naast materiaal voor tienerwerk zijn de mensen achter Tienerwerk.com ook druk bezig met het ontwikkelen van een videogame die de hele Bijbelse geschiedenis omvat. Een megaproject waar het team naar eigen zeggen al jaren mee bezig is. Deze game komt naar verwachting 10/10/10 uit. Een andere ontwikkeling die te volgen is via de website, is het muziekproject Double Dutch. De makers: “Double Dutch muziek is eigentijds, vernieuwend, en heeft hele intrigerende teksten die tot denken aan zetten.”

Rich and famous?

Het veelbelovende Tienerwerk.com is zeker een site om in de gaten te houden dit jaar!

Ferry heeft voldoende talent om door te breken in de ‘normale’ hiphop muziek. Ferry: “Ik bedenk soms wel eens: Poeh… ik had best wat kunnen bereiken in de seculiere hiphop. Maar het is niet mijn wens dat ík bekend ben, het is mijn wens dat Jezus bekend is!”

Meer info: www.tienerwerk.com www.kinderwerk.com www.doubledutchofficial.com RV

WdB B 9


point

game

Systeem: Playstation 3 (via Playstation Network) Game: Pixeljunk Shooter Categorie: Fluid action shooting Leeftijd: 12+ In drie woorden: Lekker potje puzzel-schieten

chart watch

Snow Patrol - Up to Now Artiest: Snow Patrol Album: Up to Now Genre: Alternatieve Indie pop/rock In twee woorden: Melancholisch, emotioneel Up to Now is het verzamelalbum van vijftien jaar Snow Patrol. Op het album staan dertig nummers van vijf vorige albums. Gary Lightbody, de leadzanger, zingt over (zijn) worstelingen met (voorbije) liefdesrelaties.

Met de Playstation 3 is het mogelijk om kleinere games te downloaden van het netwerk van Playstation. Je hebt hier natuurlijk wel een internetaansluiting voor nodig. Een van de spelseries die te koop is in de Playstation Store van Sony, is Pixeljunk. De laatste uitgave van deze serie is Pixeljunk Shooter. In dit spel is het de uitdaging om je een weg te banen door een ondergronds grottenstelsel om zo ruimtevaarders te kunnen redden.

Sterk Pixeljunk Shooter heeft een strakke grafische vormgeving, die lijkt op de ruimtevaartschietspellen uit de jaren tachtig. De acties die uitgevoerd moeten worden, zijn simpel, maar toch is het spel niet gemakkelijk. Zo moet je bijvoorbeeld de weg vrij maken door boven in een grot een stuk rots weg te schieten, waardoor er water begint te stromen naar een lavapoel, die hierdoor verandert in steen. Dit maakt de weg weer vrij voor de ruimtevaarders, die met een grijpketting naar het ruimteschip getrokken kunnen worden.

Zwak De soundtrack geeft het spel een Zen-achtige sfeer. Dat is jammer. Muziek uitzetten is een optie.

Conclusie De speler van Pixeljunk Shooter betaalt tien euro voor ongeveer drie uur spelplezier. De combinatie van vliegen, schieten op elementen en je brein breken over de manier waarop je dat moet doen, maakt Pixeljunk Shooter tot een uitdagend en verantwoord spel om te spelen. RV

10

Inpluggen Het nummer Run was de doorbraak voor de band in 2003 en verwoordt vertroosting: “Even if you cannot hear my voice, I’ll be right beside you, dear.” De zanger zingt over zijn moeite zich aan iemand te binden. Maar in het nummer Give me strength uit hij zijn dankbaarheid aan zijn geliefde en zingt hij dat hij positief veranderd is door de liefde. De mooie nummers Hands Open en Open Your Eyes gaan over verlies en treurnis van voorbije relaties.

Outpluggen Een aantal nummers hebben ondanks de melodieuze gitaarrock zoals in Take back the city een wat eentonige klank. Ze zijn niet bepaald verrassend. Soms voel je een onderhuidse spanning opwellen, zoals in Post Punk Progression, waarin de zanger zegt het spannend te vinden dat hij en zijn geliefde liegen tegen elkaar.

Conclusie De nummers zijn in een laag traag tempo gezongen en klinken bijna duister. Up to now is muziek met een dromerige toon. Je hebt na het luisteren een treurig, onbestemd gevoel. De hoop voor een volgend album is, dat de band de vrolijke kanten van het leven met een geliefde laat klinken, hoewel de vraag is of dit past bij de stem van Gary Lightbody. HdH


Owl City - Maybe I’m Dreaming Artiest: Owl City Album: Maybe I’m Dreaming Genre: Syntpop In twee woorden: Happy clappy Owl City is een band die bekend werd door MySpace. Sommige nummers werden wel zes miljoen keer beluisterd. Na twee zelf uitgebrachte albums hebben ze inmiddels een platencontract bij Universal Republic. De naam Owl City verwijst naar de geboorteplaats van de bandoprichter Adam Young die opgroeide in Owatonna, Minnesota. Reliant K, een christelijke band, is één van de inspiratiebronnen van deze veelbelovende band.

Inpluggen Veel vrolijke nummers, met afwisselende thema’s, zoals The Bird And The Worm, over mooie herinneringen aan een vergane relatie en Hello Seattle, een liefdeslied voor

deze prachtige stad. In Fireflies wordt de luisteraars gevraagd of zij alles kunnen bevatten en worden ze uitgenodigd om eens om zich heen te kijken en te analyseren wat ze zien. The Tip Of The Iceberg is een prachtige ode aan de winter. Vanilla Twilight is een zoete herinnering aan een verloren liefde. Tidal Wave gaat over hoop van boven in een onduidelijke toekomst. Eens was ik blind en nu kan ik zien!

Outpluggen Nee, outpluggen moet je deze cd zeker niet!

Conclusie Dat deze band op nummer één in de top 40 stond is niet verbazingwekkend, want je kunt niet voorbij aan de vrolijkheid van dit album. Vele nummers zijn zelfs te labelen als een liefdeslied voor onze Hemelse Vader. Kortom, als je een blij, ontspannen muziekje waardeert, luister dan eens naar dit album. MvdB

John Mayer - Battle Studies Artiest: John Mayer Album: Battle Studies Genre: Pop/Rock In vijf woorden: Bromvliegen in plaats van vlinders…

John Mayer, meervoudig Grammywinnaar, heeft zijn vierde album, Battle Studies, gelanceerd. Zijn populariteit stijgt in Nederland: zijn concerten zijn binnen enkele minuten uitverkocht en ook bij Pinkpop zal hij op het hoofdpodium verschijnen.

Inpluggen Nummers die erg de moeite waard zijn Do You Know Me, dat gaat over iemand tegenkomen die je al denkt te kennen. Half of My Heart bezingt overweldigende verliefdheid. In Heartbreak Warfare wordt het beëindigen van een relatie met een oorlog vergeleken. War of My Life en Edge of Desire gaan beide over de angst de

ander te verliezen en zo weer teleurgesteld te worden in de liefde.

Outpluggen De nummers die minder de moeite waard zijn gaan vooral over je afsluiten voor anderen. Voorbeelden zijn Perfectly Lonely, waarin de zanger oproept je hart te sluiten om hartenpijn te voorkomen. In Assassin zingt Mayer dat hij zijn hart niet wilde geven, maar dat het gestolen werd en hij zo een sluipmoordenaar werd.

Conclusie Deze cd mag er op muzikaal gebied zeker wezen. Je kunt wel zeggen dat er in Battle Studies geen sprake is van vlinders in je buik. John Mayer lijkt van mening dat je verliefdheid beter uit de weg kunt gaan, want die gevoelens zullen uiteindelijk veranderen in teleurstelling en pijn. Dus eerder bromvliegen in plaats van vlinders… MvdB 11


Vol verwachting klopt ons hart… Het verhaal Een aantal heren is aan het klussen. In een bouwval, die vast en zeker veel potentieel heeft, is men vol overgave aan het werk… Of toch niet? De mannen lijken iets te verwachten. Keer op keer houden ze even op met werken. Horen ze daar al iets? Nee, toch niet. Steeds opnieuw valt de bouwdrukte stil om te luisteren. En dan is het zover: daar klinkt de deurbel… en wordt er enthousiast opengedaan. De langverwachte pizza’s zijn er eindelijk.

Toepassing Deze commercial leent zich geweldig om het thema ‘Terugkomst van Jezus’ te bespreken. We weten dat Hij zal komen als een dief in de nacht. In Mattheüs 24 en 25 vertelt Jezus over het moment van Zijn wederkomst op aarde. We zullen niet weten wanneer de dag van Zijn terugkomst is, maar er zullen wel tekenen zijn die de komst van Jezus aankondigen. De vraag is: ‘Ben jij er klaar voor?’ We kunnen wat leren van de houding van de bouwvakkers die gespannen wachten op de komst van de pizza, maar wel aan het werk blijven. Natuurlijk moeten wij ook niet gaan zitten wachten, maar juist met onze talenten en gaven aan de slag gaan, terwijl we ons er wel bewust van blijven dat Jezus ieder moment kan terugkeren.

Uitvoering Om met de jongeren het gesprek aan te gaan over de eindtijd, zou je ze een collage kunnen laten maken over wat er in de Bijbel allemaal te vinden is over deze gebeurtenis, maar ook over wat de jongeren zelf verwachten. Hoe zal het zijn als Jezus komt? Op die manier zullen ze zich bewust worden van alles wat er zal gebeuren op het moment dat Jezus terugkomt op aarde. 12 A 12

Een leuke activiteit om de verwachting te symboliseren is het volgende spel. Laat jongeren met de neus op de grond liggen. Op het moment dat ze onder hun voeten getikt worden, moeten ze opspringen en zo snel mogelijk naar de andere kant van de ruimte rennen. In het begin is het tikje goed voelbaar, maar het wordt steeds zachter. Op een gegeven moment moet de concentratie zo hoog zijn, dat ook als er slechts een klein tikje gegeven wordt, de jongere al opspringt om naar de overkant te sprinten. Op deze manier moeten ze waakzaam, luisterend en geconcentreerd zijn. MvdB

Dit zijn enige Bijbelgedeelten die spreken over de terugkomst van Jezus Christus op aarde: Matteüs 24: 1-51. Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, maar de Mensenzoon zal komen. Matteüs 25: 1-13. De wijze en de dwaze meisjes. Matteüs 25: 14-31. De talenten. Matteüs 25: 31-46. De veroordeling. 2 Petrus 3. Alles zal aan het licht komen. 1 Tessalonicenzen 5. Wees voorbereid en leef zoals de Heer het wil. 2 Tessalonicenzen 2. Wat voorafgaat aan de dag van de Heer. Openbaring. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Deze commercial is te bekijken op http://www.youtube.com/watch?v=q0Rq7nYEGbA


Film: The Theory of Everything Acteurs: David de Vos, Victor Lundin Regie: David de Vos Genre: Drama In één woord: Voorspelbaar

Het verhaal In The Theory of Everything zoekt Doug zijn biologische vader op. Op het moment dat hij dit doet, heeft Doug zelf problemen in zijn huwelijk én balanceert hij met zijn bedrijf op het randje van faillissement. Zijn biologische vader, dr. Eugene Holland, blijkt een missie te hebben: het bewijzen van ‘the theory of everything’ (unificatietheorie), een natuurkundige theorie om de hele werkelijkheid mee te kunnen verklaren. De grootste uitdaging is voor hem om dit onderzoek af te ronden voordat een hersenziekte zijn denkvermogen aantast.

Film: K-PAX Acteurs: Kevin Spacey, Jeff Bridges Regie: Iain Softley Genre: Drama, Mystery, Sciencefiction. In één woord: Fascinerend

Het verhaal

Het is een film voor de hele familie, met herkenbare karakters. De film heeft in die zin ‘voor elk wat wils’. Het verhaal gaat over natuurkundige theorieën, familiebanden, huwelijksperikelen en de relatie tussen een vader en zijn zoon.

Een man die zichzelf Prot noemt beweert dat hij van de planeet KPAX komt. Hij wordt naar een psychiatrisch ziekenhuis gebracht en daar behandeld door psychiater Mark Powell. Prot is vriendelijk en spreekt met enthousiasme over zijn planeet waar geen geweld en haat is. Hij bezit ook veel kennis, met name over astronomie. Als Powell een bevriende sterrenkundige inschakelt om te kijken of Prots beweringen kloppen, raakt deze man diep onder de indruk van hem. Prot heeft grote invloed op de andere patiënten in het ziekenhuis. Hij geeft ze hoop en helpt ze hun levens op te pakken. Prot zegt dat hij op 27 juli zal vertrekken en één patiënt met hem meeneemt. Terwijl de patiënten steeds enthousiaster raken over dit vooruitzicht, probeert Powell er achter te komen wie Prot in werkelijkheid is. Hij komt daarbij op het spoor van een man die een vreselijk trauma heeft meegemaakt.

Zwak

Sterk

Het ‘voor elk wat wils’-aspect is misschien ook wel de zwakte van het geheel: de film lijkt té vol gepropt met allerlei thema’s. Daarnaast wordt er niet goed geacteerd en doet het geheel aan als low budget. Dat hoeft niet erg te zijn, maar in deze film zijn de minder sterke beelden, beeldovergangen en trucages soms erg storend. Qua inhoud doet de film denken aan een combinatie tussen ‘A Beautiful Mind’ en ‘Good Will Hunting’, maar dan nét niet...

De kijker wordt tot het laatst toe in spanning gehouden over de vraag of Prot buitenaards is of niet. De twee verschillende mogelijkheden worden allebei overtuigend gebracht. Het is een intelligente, onvoorspelbare film.

Sterk

Toepassing Het hoofdthema is ‘Bestaat God?’. De film zou dan ook bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden om een discussie aan te zwengelen in een groep met christenen en niet-christenen. Waarom willen mensen het bestaan van God bewijzen? En als geloven een kwestie van het hart is, waarom is geloven dan zo moeilijk voor zoveel mensen? MD

Zwak In de film wordt wat al te veel de indruk gewekt dat mensen, als ze maar vriendelijk genoeg voor elkaar zijn, de wereld kunnen veranderen. Er zijn wel enkele verwijzingen naar religie, maar de makers schijnen te denken dat we heel goed zonder kunnen.

Toepassing Deze film is een mooi uitgangspunt voor een discussie over naastenliefde. Hoe kunnen wij de levens van andere mensen beïnvloeden door liefdevol met hen om te gaan? Maar ook: waartoe zijn we niet in staat en zijn we afhankelijk van God? EvW

13 B


art

life

“Een moreel besef komt jongeren niet aanwaaien”

Jongeren en de media Er wordt veel gepraat over de invloed die moderne media hebben op jongeren. Vele ouders en opvoeders proberen zich erin te verdiepen. Ze weten wat er bedoeld wordt als jongeren ’t hebben over Hyves, MSN en YouTube en maken er soms zelf ook gebruik van. Het verschil is dat terwijl ouders en opvoeders media gebruiken in hun leefwereld, voor jongeren media de leefwereld zijn. Kinderen en jongeren groeien op in verschillende situaties: in het gezin, op school en bijvoorbeeld op de club. Opvoeders laten daar hun invloed gelden. Maar dan zijn daar ook nog de media. Voor veel jongeren is de virtuele werkelijkheid van internet en games de echte werkelijkheid geworden, omdat ze er zoveel mee in aanraking komen. Van jongs af aan zijn ze vertrouwd met computers. Daardoor weten ze vaak meer over de mogelijkheden van nieuwe media dan hun ouders. Via deze media kunnen de jongeren geconfronteerd worden met aspecten van de wereld die opvoeders hen graag zouden besparen. De voorbeelden liggen voor de hand: seks, geweld, occultisme. Deze zaken kunnen voor jongeren heel snel ‘gewoon’ worden.

Ouders en school spelen in het leren omgaan met moderne media nauwelijks een rol. Uit onderzoek komt naar voren dat veel ouders hun kinderen (te) veel vrijheid geven in het gebruik van nieuwe media. Talloze 14

kinderen en jongeren krijgen over de meeste aspecten van internetgebruik geen voorlichting van hun ouders. Veel ouders weten daardoor ook nauwelijks wat voor activiteiten hun kinderen ontplooien op het gebied van moderne media.

Als kinderen met geestelijke vuiligheid in aanraking komen, zal ze dat niet onberoerd laten. Voorstanders van liberalisme in de media roepen graag dat jongeren heel

Voor veel jongeren is de virtuele werkelijkheid van internet en games de echte werkelijkheid geworden goed in staat zijn zelf te oordelen wat goed is en wat niet. Tot op zekere hoogte is dit waar, maar een moreel besef komt jongeren niet aanwaaien. Het wordt mede-


Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf leraars vergaderen, naar hun eigen begeerlijkheden. 2 Timoteüs 4:3 (Statenvertaling) Het woord ‘kittelachtig’ in de bovengenoemde tekst komt van het Griekse woord ‘knetho’ wat staat voor ‘hunkeren naar iets aangenaams’. Wanneer je kittelachtig bent van gehoor wil je alleen dat horen wat jij wílt horen. Kritiek kun je niet goed verdragen. Andere meningen wil je best horen, maar alleen zolang ze in jouw straatje passen. bepaald door datgene waarmee zij op jonge leeftijd geconfronteerd worden. We moeten ook niet vergeten dat een aantal media uit winstbejag er alles aan doen om jongeren aan zich te binden en om dat te bereiken steeds extremere zaken op het gebied van seks en geweld laten zien. Voormalig voorzitter van muziekzender MTV Bob Pittman zei over jongeren: “Als je kunt inspelen op hun gevoel en hun verstand uitschakelt, dan heb je ze. Bij MTV hoeven we niet op 14-jarigen te jagen. Wij bezitten ze.” Ook voor jongeren is het belangrijk keuzes te maken. Voor hen geldt net zo goed als voor ieder ander: “Ge kunt niet God dienen én Mammon” (Matteüs 6:24).

“Als je kunt inspelen op hun gevoel en hun verstand uitschakelt, dan heb je ze”

Opvoeders moeten op de hoogte zijn van de leefwereld van kinderen en jongeren, ook van moderne media die daarin een rol spelen. Dat betekent: je verdiepen in wat de jongeren doen en welke sites ze bezoeken, maar ook met ze praten. Laat de media de kinderen niet opvoeden. Maak ze van jongs af aan bewust van wat wel door de beugel kan en wat niet. Wees daarin heel duidelijk. Zeggen dat iets zondig is, is niet genoeg. Vertel wáárom iets zondig is. Gemakkelijk zal het niet altijd zijn, maar het is de moeite waard en zal de jongeren hun hele leven ten goede komen. In Johannes 17:17 vraagt Jezus zijn Vader: “Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid.” Jongeren laten zien dat Gods Woord de waarheid is, is vandaag belangrijker dan ooit. EvW Bronnen: www.newrulez.nl www.mediawijzer.nl

Het huidige media-aanbod maakt het vrij simpel om jezelf ‘leraars te vergaderen’. Wikipedia leert je alles en wanneer je het daar niet kunt vinden google je net zo gemakkelijk even verder tot je het antwoord gevonden hebt op al je vragen. In deze postmoderne tijd moet je in ‘het land van duizend meningen’ niet aankomen met een universele waarheid. In de jaren negentig werd deze eigenwijsheid van de Nederlander bezongen door Fluitsma & Van Tijn: “Vijftien miljoen mensen, die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in hun waarde.” Wijze raad wordt tegenwoordig massaal in de wind geslagen. Het Bijbelboek vol Wijsheden, de Spreuken van Salomo, waarschuwt voor de gevolgen van niet luisteren naar wijze raad. Jongeren van nu hebben (geestelijke) ouders nodig die hen de Bijbelse waarheid voorhouden en deze Wijsheid voorleven, zodat zij ‘niet wandelen in de raad der goddelozen’. Dat voorkomt een hoop ellende! Zodat gij in het laatst zoudt kermen, als uw vlees en uw lijf verteerd zijn, en gij zoudt zeggen: Hoe heb ik de tucht kunnen haten en heeft mijn hart de vermaning kunnen versmaden; waarom heb ik niet geluisterd naar de stem van mijn leermeesters, heb ik mijn oor niet geneigd naar hen die mij onderrichtten! Bijna was ik in alle kwaad geraakt – te midden van de gemeente en de vergadering – Spreuken 5:11-14. RV

15


woord

het laatste

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand… ‘Van mij is ook echt niets te maken...’ Ik ken Sofie. Zij is een lief, knap meisje. Net als de meeste jongeren zapt ze vaak langs televisiezenders. Op een avond ziet ze een nieuwe videoclip waarin een aantal vrouwen om een man heen dansen. Ze zapt door en kijkt naar één van de vele schoonheidsprogramma’s. Als ze de volgende ochtend voor de spiegel staat, trekt ze haar conclusie. En met een zucht loopt ze de badkamer uit. Haar broer Dirk gaat na haar de badkamer in. Hij doet zijn dagelijkse ritueel voor de spiegel: tanden poetsen, wassen en scheren. Hij stopt, kijkt zichzelf recht aan in de spiegel en… Dag in, dag uit zie ik om me heen het beeld dat door de media wordt geschetst. Via internet, billboards, tijdschriften en televisie laat men het ideale plaatje voor zowel vrouwen als mannen zien. Je kunt je hier vast een voorstelling van maken. Deze mediaboodschappen hebben, bewust of onbewust, een grote invloed op ons. Ik zie, als tienerdiaken van een evangelische gemeente, dat veel jonge mensen hierdoor moeite hebben met hun zelfbeeld. Jongerenwerkers kunnen in het leven van jongeren veel invloed hebben. Ik wil een voorbeeld voor hen zijn. Hen helpen rein te leven, heilig en toegewijd aan God te zijn. Als ik een voorbeeld wil zijn, is het goed om mezelf iedere dag kritisch in de spiegel aan te kijken. Waar spiegel ik mij aan? In 2 Korintiërs 3:18 staat: ‘En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de A

Here, die Geest is.’ Wanneer je door Jezus naar God toegaat, verander je naar Zijn beeld. Ik spiegel me aan het Woord van God. Dit wil ik meegeven aan jongeren. Wanneer je jongeren de onderstaande principes voorhoudt, geloof ik dat ze steeds meer zullen gaan veranderen. Niet naar het ideaalbeeld van wat de media hen aanreiken, maar naar het beeld van God. Geen leven in onzekerheid, maar in vrijheid. Want het beeld dat God van je heeft is pas echt ideaal! • Bid dat je de Waarheid blijft zien en niet verward raakt door wat de media je laten zien. • Laat je horen: zeg gewoon dat je sommige dingen niet zo normaal vindt. • Laat anderen zien en horen hoe God over ons denkt.

JR

Pluggedin feb 2010  

pluggedin feb 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you