Ambriage 2018 -2019

Page 1

NIEUWE EDITIE 2018 -2019!

AMBRIAGE

aanbod najaar 2018 > voorjaar 2019

AMBRIAGE

SCHAKEL EEN VERSNELLING HOGER aanbod najaar 2018 > voorjaar 2019

R 1 3 5

2 4


CLUSTER

KAART NR

TITEL Voorwoord

1

Begeleidend kaartje

2

Index

3

Praktische info

4

Ambras Terras

5

Nieuwjaarsreceptie

6

Kubbsjot

7

netwerkmoment coördinatoren

8

collegagroep coördinatoren

9

Fourage

10

collegagroep vorming

11

tweedaagse Active Reviewing

12

Masterclass #KrachtvanKruispunten

13

Masterclass #KrachtvandeStem

14

Masterclass #KrachtvanDiversiteit

15

abonnement juridisch advies bij SCWITCH

16

Aan de slag met API’s

17

werkgroep jeugdtoerisme

18

werkgroep jeugdlokalen

19

train-de-trainer jeugdlokalen

20

basisvorming startende jeugdwerker

21

DigITup

22

KAART 3


CLUSTER

KAART NR

TITEL Commissie Jeugdwerk

23

vorming nieuw in de Commissie Jeugdwerk

24

vorming Hoe (samen) wegen op beleid?

25

jeugdwerktweedaagse

26

vorming verleden, heden & toekomst van het lokaal

27

jeugdbeleid infosessie hervormingen werkplekleren

28

leernetwerk diversiteit in/en het jeugdwerk

29

dag van de diversiteit #diversjeugdwerk werkgroep diversiteit in/en het jeugdwerk lanceringsmoment infoplatform WAT WAT inspiratiedagen jeugdinfo netwerklunch met journalisten

30 31 32 33 34

mediatraining

35

collegagroep communicatie

36

basisopleiding communicatie

37

communicatiekliniek

38

Debattle weekend

39

Vlaamse Debattle

40

ondersteuning op maat

41

vorming op maat

42

Megafora

43

KAART 3


Beste jeugdwerker, Jeugdwerk is een basisrecht voor alle kinderen en jongeren. Waarom? Omdat kinderen en jongeren meer ruimte verdienen: - om te experimenteren, te falen, met hun kop tegen de muur te lopen en om samen weer op te staan. - om zelf eigenaar te zijn van projecten en activiteiten waarin hun mening telt. - om zich te ontwikkelen op hun eigen tempo, met vele vrienden om hen heen. - om grensverleggend te genieten, met spel, avontuur, sportieve en culturele activiteiten. Omdat jeugdwerk dit alles kan waarmaken voor en door kinderen en jongeren. Alle kinderen en jongeren. We bereiken ondertussen 1 miljoen van de 2,3 miljoen kinderen en jongeren in Brussel en Vlaanderen. Wie zijn die we? - “We” dat zijn meer dan 6000 lokale jeugdinitiatieven, 1200 professionele jeugdwerkers, 116 Vlaamse jeugdwerkorganisaties. - “We” dat is een steeds diverser jeugdwerklandschap: jeugdbewegingen, jeugdhuizen, cultuureducatieve organisaties, jeugddiensten, zelforganisaties, organisaties die vele levensdomeinen van kinderen en jongeren volgen en niet in 1 hokje te steken zijn.

KAART 1


Met als droom om alle kinderen en jongeren een sterke jeugdwerkervaring te geven. Om straf jeugdwerk waar te maken, zijn er sterke veelzijdige professionals en vrijwilligers nodig die inhoudelijk, thematisch, procesmatig ondersteund en versterkt worden. En dat is exact onze opdracht als De Ambrassade: jou, jouw bovenlokale vrijwilligers, jouw collega’s, jouw organisatie en dus ons jeugdwerk versterken. Ook in 2018-2019 bieden we je een rijk aanbod aan van vormingen, begeleidingen, netwerkmomenten en intervisietrajecten. Zodat jij kan groeien, ontwikkelen, verhalen kan horen en delen. Zodat je inspirerende sprekers kan ontmoeten, meer kennis en expertise zal opdoen en zinvol leergierig kan netwerken. We hopen je vaak te ontmoeten komend werkjaar. De Ambrassadeurs staan alvast voor je klaar met een boeiende rit, alweer enkele versnellingen hoger.

Maak er wat van! Eva Vereecke directeur De Ambrassade


2 4

2 4

2 4

2 4

2 4

2 4

2 4

2 4

2

R 1 3 5

R 1 3 5

R 1 3 5

R 1 3 5

R 1 3 5

R 1 3 5

R 1 3 5

R 1 3 5

R 1 3 5

2 4

2 4

2 4

2 4

2 4

2 4

2 4

2 4

2 4

5

R 1 3 5

2 4

AMBRIAGE: ONZE DIENSTVERLENING VOOR KOMEND WERKJAAR! R 1 3 5

R 1 3 5

R 1 3 5

R 1 3 5

R 1 3 5

R 1 3 5

R 1 3 5

2 4

2 4

2 4

2 4

2 4

2 4

2 4

R 1

2

R 1 3 5

R 1 3 5

R 1 3 5

R 1 3 5

R 1 3 5

R 1 3 5

R 1 3 5

R 1 3 5

R 1 3 5

2 4

2 4

2 4

2 4

2 4

2 4

2 4

2 4

2 4

5

R 1 3 5

2 4

R 1 3 5

R 1 3 5

R 1 3 5

R 1 3 5

R 1 3 5

R 1 3 5

R 1 3 5

2 4

2 4

2 4

2 4

2 4

2 4

2 4

Ziezo!R Hier is ieR 1weer. De Ambriage, de bundeling van 1 3 5 3 5 R 1 3 5 R 1 3 5 R 1 3 5 R 1 3 5 dienstverlening waar De Ambrassade komend 2 4 2 4 2 4 2 4 4 2 4 2 4 werkjaar voor garant2 staat.

R 1 3 5

2 4

5

R 1 3 5

R 1 3 5

R 1 3 5

R 1 3 5

R 1 3 5

R 1 3 5

R 1 3 5

R 1 3 5

R 1

2 R 1 3 5

2 4

R 1 3 5

R 1

Ook dit jaar kan je weer rekenen op een gevarieerd 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 aanbod aan vormingen, studiedagen, netwerkmoR 1 3 5 R 1 3 menten 5 R 1 3en 5 intervisietrajecten. R 1 3 5 R 1 3 5 R 1er 3 5eensR rustig 1 3 5 R 1 3 5 R 1 3 5 Ga door, scan de informatie, klik eens door naar onze 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 website, en vooral: neem er aan deel! Op die manier 5 R 1 3 5 R 1 3 5 R 1 3 5 R 1 3 5 R 1 3 5 R 1 3 5 R 1 3 5 R 1 3 5 R 1 kan je groeien, ontwikkelen, verhalen horen en inspirerende ontmoeten, meer 2 4 2 delen, 4 2 4 2 4 sprekers 2 4 2 4 2 4 2 4 2 kennis en expertise opdoen en zinvol leergierig R 1 3 5 R 1 3 5 R 1 3 5 R 1 3 5 R 1 3 5 R 1 3 5 R 1 3 5 R 1 3 5 R 1 3 5 netwerken. 2 4

5

2 4

2 4

R 1 3 5

2 4

5

2 4

2 4

2 4

2 4

2 4

2 4

2 4

Ook dit jaar kozenR 1we voorR een bundel kaarten als R 1 3 5 R 1 3 5 3 5 1 3 5 R 1 3 5 R 1 3 5 R 1 vorm. Op die manier kan je de kaarten uitdelen 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 onder je collega’s en vrijwilligers naargelang hun R 1 3 5 R 1 3 5 R 1 3 5 R 1 3 5 R 1 3 5 R 1 3 5 R 1 3 5 R 1 3 5 takenpakket of interesse. Alle aanbod is ook te vinden op www.ambrassade.be. 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4

R 1 3 5

R 1 3 5

R 1 3 5

R 1 3 5

R 1 3 5

R 1 3 5

R 1 3 5

R 1 3 5

R 1 3 5

R 1 3 5

2 4

2 4

2 4

2 4

2 4

2 4

2 4

2 4

R 1

2

R 1 3 5

R 1 3 5

R 1 3 5

R 1 3 5

R 1 3 5

R 1 3 5

R 1 3 5

R 1 3 5

R 1 3 5

2 4

2 4

2 4

2 4

2 4

2 4

2 4

2 4

2 4

5

R 1 3 5

R 1 3 5

R 1 3 5

R 1 3 5

R 1 3 5

R 1 3 5

R 1 3 5

R 1 3 5

2 4

2 4

2 4

2 4

2 4

2 4

2 4

2 4

KAART 2

R 1

2


PRAKTISCHE INFORMATIE INSCHRIJVEN Schrijf je in via de website ambrassade.be/nl/kalender. Je krijgt een bevestigingsmail als je inschrijving goed ontvangen is. Deze e-mail betekent dat je definitief bent ingeschreven.

VORMING OP MAAT Alle info over vorming op maat vind je op ambrassade.be/nl/jeugdwerk. In een verkennend gesprek bespreek je met de begeleider de competenties die aan bod komen tijdens de vorming en maak je wederzijdse afspraken over eventuele accenten, de duur en de datum. Deze afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst die ondertekend wordt.

ANNULEREN Was je afwezig zonder minstens vijf werkdagen v贸贸r de aanvang van de vorming te annuleren, krijg je je inschrijvingsgeld niet terugbetaald (of wordt de factuur toch opgestuurd). Alleen bij bewezen ziekte (d.m.v. een ziektebriefje) of bij annulering, minstens 5 werkdagen v贸贸r de aanvang van de vorming, wordt 100% van het bedrag terugbetaald.

KAART 4


PRIJZENBELEID We kiezen ervoor om 3 tarieven te hanteren voor onze studiedagen, congressen, publiekmomenten of open vormingsmomenten. Via die 3 tarieven willen we voor een spontane herverdeling zorgen binnen onze doelgroepen. We hanteren telkens een standaardtarief, maar ook een sociaal tarief voor de organisaties die het minder breed hebben en een solidariteitstarief voor organisaties die het mogelijk willen maken dat alle organisaties kunnen deelnemen en het zelf financieel beter hebben. Belangrijk is dat je als organisatie helemaal zelf kan kiezen welk tarief je betaalt. Je kan dus zelf beslissen hoeveel je wil betalen voor een aanbod uit onze Ambriage. Wissel je dat af per vorming of studiedag, laat je het afhangen met hoeveel je komt, of het vrijwilligers of beroepskrachten zijn, of maak je een keuze die steeds geldt binnen jouw organisatie? Aan jou de keuze.

PRIJSZETTING Studiedag/congres/publieksmoment/vorming in open aanbod/uitwisseling/groot open vormingsmoment: - halve dag: € 20 (sociaal tarief) - € 30 (standaardtarief) € 50 (solidariteitstarief) - hele dag: € 30 (sociaal tarief) - € 50 (standaardtarief) € 75 (solidariteitstarief) Meerdaagse cursus: €60/dag + €15/overnachting (incl. maaltijden)


AMBRAS TERRAS Ambras Terras: het start-van-het-werkjaar-feest voor jeugdwerkers, jeugdinformatie-actoren, vrijwilligers van de Vlaamse Jeugdraad, beleidsmakers en andere vrienden van De Ambrassade en de Vlaamse Jeugdraad. We starten het werkjaar 2018-2019 op een feestelijke manier in de tuin van De Ambrassade. Iedereen die zich verbonden voelt met de jeugdsector, De Ambrassade en de Vlaamse Jeugdraad is welkom op deze gezellige avond met wat muziek, drank en vele leuke en interessante babbels. Jullie zijn welkom vanaf 16u. Noteer de datum alvast in je agenda.

PRAKTISCHE INFORMATIE

> Datum: vrijdag 21/09/2018 – vanaf 16u > Feestlocatie: De Ambrassade (Leopoldstraat 25, 1000 Brussel)

MEER INFO ONLINE ambrassade.be/nl/kalender/ambras-terras

KAART 5


NIEUWJAARSRECEPTIE De Ambrassade en de Vlaamse Jeugdraad, de VVJ, de Kinderrechtencoalitie, Jint en het Kenniscentrum Kinderrechten nodigen je ook volgend jaar uit voor de nieuwjaarsreceptie van de bovenbouw Jeugd. Zet deze datum alvast in je agenda.

PRAKTISCHE INFORMATIE

> Datum: vrijdag 25/01/2019 > Meer info volgt MEER INFO ONLINE

ambrassade.be/nl/kalender/nieuwjaarsreceptie

KAART 6


KUBBSJOT Elk jaar in mei organiseren wij onze Kubbsjot, een sportieve namiddag teambuilding. Heeft jouw organisatie het sportiefste en strafste team? Haal dan het competitiebeest in jezelf naar boven in twee disciplines! Bewijs samen met je team dat je de beste bent in voetbal en/of kubben. En wie weet kroont jullie team zich aan het eind van de dag tot de sportiefste jeugdwerkorganisatie van Vlaanderen. Tijd zat dus om te oefenen en het beste kubbof voetbalteam te worden!

PRAKTISCHE INFORMATIE

> Datum: vrijdag 24/05/2019 MEER INFO ONLINE

ambrassade.be/nl/kalender/kubbsjot

KAART 7


NETWERKMOMENT COÖRDINATOREN Twee keer per werkjaar brengen De Ambrassade en Sociare coördinatoren van alle erkende en/of gesubsidieerde jeugdwerkorganisaties samen om kennis te maken, elkaars werking beter te leren kennen en ons inhoudelijk te verdiepen in een relevant thema. We nodigen daarvoor telkens een interessante spreker uit die expert is in dat thema. Het netwerkmoment coördinatoren in september wordt verdergezet op Ambras Terras, in januari sluiten we af op de nieuwjaarsreceptie van de bovenbouw.

PRAKTISCHE INFORMATIE

> Datum: vrijdag 21/09/2018 en vrijdag 25/01/2019 > Duur: van 12u30 tot 16u > Locatie: De Ambrassade (Leopoldstraat 25, 1000 Brussel) > Prijs: € 20 (sociaal tarief) - € 30 (standaardtarief) € 50 (solidariteitstarief)

MEER INFO ONLINE ambrassade.be/nl/kalender/netwerkmoment-cooerdinatoren-sept-2018

KAART 8


COLLEGAGROEP COÖRDINATOREN Als coördinator van een jeugdwerkorganisatie bekleed je een cruciale en unieke functie in je organisatie. Je komt soms voor hete vuren te staan en je moet je snel aanpassen aan en reageren op nieuwe situaties. Dit is niet altijd makkelijk. Om jou hierin te ondersteunen organiseren we twee leer- en uitwisselingsmomenten voor coördinatoren in jeugdwerkorganisaties. We vertrekken telkens vanuit een bepaald thema, maar er is zeker plaats en ruimte voor je eigen vragen, inbreng of ideeën. De collegagroep coördinatoren is een samenwerking tussen De Ambrassade en Sociare.

PRAKTISCHE INFORMATIE

> Datum: vrijdag 23/11/2018 – vrijdag 24/05/2019 > Duur: van 13u30 tot 16u30 > Locatie november: De Ambrassade (Leopoldstraat 25, 1000 Brussel) > Locatie mei: Sociare (Ravensteingalerij 28, 1000 Brussel) > Prijs: € 20 (sociaal tarief) - € 30 (standaardtarief) € 50 (solidariteitstarief)

MEER INFO ONLINE ambrassade.be/nl/kalender/collegagroep-cooerdinatoren

KAART 9


FOURAGE Fourage is hét vormingsmoment van De Ambrassade voor vrijwilligers en beroepskrachten in de jeugdsector, een beurs voor leren en ontwikkeling in het jeugdwerk. Een dag gevuld met workshops, netwerkmomenten én een markt van kennis. Bovendien is Fourage de ideale gelegenheid voor fijne ontmoetingen met collega’s uit andere organisaties, tussendoor maar ook zeker op de netwerkreceptie.

PRAKTISCHE INFORMATIE

> Datum: zaterdag 16/02/2019 > Duur: 09u30 - 18u > Locatie: Scoutshuis en CVO SOPRO (Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen)

> Prijs: € 30 (sociaal tarief) - € 50 (standaardtarief) € 75 (solidariteitstarief)

MEER INFO ONLINE ambrassade.be/nl/kalender/fourage-2019

KAART 10


COLLEGAGROEP VORMING De collegagroep vorming is dé plek om onder vormingscollega’s kennis en expertise op te bouwen en te leren van elkaar. Doorheen het werkjaar werken we afwisselend met externe vormingen en intervisiegroepen om elkaar als collega’s te ondersteunen. We vertrekken telkens vanuit de vragen, onderwerpen, inbreng en ideeën van de collega vormingsmedewerkers. Het belangrijkste uitgangspunt: de collega’s maken de collegagroep. Vanuit De Ambrassade ondersteunen we jullie zo goed we kunnen door agendapunten te programmeren, vormingsgevers te zoeken, methodisch voor te bereiden, enz. Maar jullie geven zelf aan waar we rond werken.

PRAKTISCHE INFORMATIE

> Data: 23/10/2018 - 13/12/2018 - 31/01/2019 26/03/2019 - 06/06/2019

> Duur: van 12u30 tot 16u30 > Locatie: bij De Ambrassade of op locatie. > Prijs: € 20 (sociaal tarief) - € 30 (standaardtarief) - € 50 (solidariteitstarief)

MEER INFO ONLINE ambrassade.be/nl/kalender/collegagroep-vorming-okt-2018

KAART 11


TWEEDAAGSE VORMING ACTIVE REVIEWING In deze vorming maak je kennis met een methodiek die je actief aanzet tot reflecteren, die actie en reflectie in elkaar laat overvloeien. Een creatieve en leuke manier om deelnemers vanuit hun ervaringen met elkaar in gesprek te brengen. Deze training stoelt op ervaringsleren. In kleine groepen ontwerp je groepsdynamische reviewwerkvormen die vervolgens in grote groep worden uitgeprobeerd. De vorming stelt je in staat om te groeien in de keuze en design van active reviewwerkvormen en andere begeleidersinterventies.

PRAKTISCHE INFORMATIE

> Begeleiding: Joris Piot > Data: dinsdag 20 & woensdag 21/11/2018 + reflectiemoment aansluitend bij de collegagroep vorming van 13/12/2018

> Duur: van dinsdag 9u tot woensdag 17u > Locatie: Destelheide (Destelheidestraat 66, 1653 Dworp) > Prijs: â‚Ź 135 MEER INFO ONLINE ambrassade.be/nl/kalender/tweedaagse-active-reviewing

KAART 12


MASTERCLASS #KRACHTVANKRUISPUNTEN #JEUGDWERKWERKT AAN DE TOEKOMST Jeugdwerkers ontmoeten kinderen en jongeren op het kruispunt van levensdomeinen: thuis, school, werk, sport, cultuur, enz. Daar kan het jeugdwerk nog meer voor hen betekenen. Dat heeft gevolgen voor de relatie tussen het jeugdwerk en andere spelers in de samenleving. Op kruispunten kunnen projecten vanuit verschillende levensdomeinen vertrekken. Maar hoe pak je dat kruispuntwerken nu net aan? En welke instrumenten kan je daar voor gebruiken? Deze masterclass biedt je de inspiratie die je zoekt. Deze dienstverlening kadert binnen de agenda voor de toekomst die we op het congres #Jeugdwerkwerkt van 12 juni 2018 presenteerden.

PRAKTISCHE INFORMATIE

> Datum: woensdag 13/03/2018 > Duur: van 9u30 tot 16u30 > Prijs: € 30 (sociaal tarief) - € 50 (standaardtarief) € 75 (solidariteitstarief)

MEER INFO ONLINE ambrassade.be/nl/kalender/masterclass-krachtvankruispunten

KAART 13


MASTERCLASS #KRACHTVANDESTEM #JEUGDWERKWERKT AAN DE TOEKOMST Deze masterclass neemt je als ervaren jeugdwerker mee in de meest recente ontwikkelingen op het vlak van politisering in het jeugdwerk. Het jeugdwerk is al sinds jaar en dag een kracht die mee de samenleving vormgeeft en de stem van jongeren hierin versterkt. De laatste jaren lijken we die rol wat uit het oog verloren. Met deze masterclass herpolitiseren we het jeugdwerk. Deze dienstverlening kadert binnen de agenda voor de toekomst die we op het congres #Jeugdwerkwerkt van 12 juni 2018 presenteerden.

PRAKTISCHE INFORMATIE

> Datum: donderdag 21/02/2018 > Duur: van 9u30 tot 16u30 > Prijs: € 30 (sociaal tarief) - € 50 (standaardtarief) € 75 (solidariteitstarief)

MEER INFO ONLINE ambrassade.be/nl/kalender/masterclass-krachtvandestem

KAART 14


MASTERCLASS #KRACHTVANDIVERSITEIT #JEUGDWERKWERKT AAN DE TOEKOMST Deze masterclass neemt je als ervaren jeugdwerker mee in de meest recente ontwikkelingen op het vlak van diversiteit. Want het hele jeugdwerk wil er mee aan de slag. Maar het is vaak zoeken hoe je dat juist doet, en hoe je daar aan begint. Deze dienstverlening kadert binnen het Masterplan diversiteit van minister van Jeugd Sven Gatz en de agenda voor de toekomst die we op het congres #Jeugdwerkwerkt van 12 juni 2018 presenteerden.

PRAKTISCHE INFORMATIE

> Begeleiding: Departement CJM i.s.m. De Ambrassade e.a. > Datum: donderdag 17/01/2019 > Duur: van 9u30 tot 17u > Prijs: € 30 (sociaal tarief) - € 50 (standaardtarief) € 75 (solidariteitstarief)

MEER INFO ONLINE ambrassade.be/nl/kalender/masterclass-krachtvandiversiteit

KAART 15


ABONNEMENT JURIDISCH ADVIES BIJ SCWITCH De Ambrassade kocht 30 uur dienstverlening bij SCWITCH die we doorschuiven naar de jeugdwerkorganisaties. Organisaties die erkend zijn binnen het Vlaamse decreet jeugd- en kinderrechtenbeleid kunnen dus intekenen op deze 30 uur. Zit jij met vragen of een ondersteuningsnood m.b.t. mandaten en rollen in je organisatie, vzw statuten, huishoudelijke reglementen, vragen over de vzw wetgeving, overheidsopdrachten, huur- of koopcontracten, privacy van leden of personeel… Klop dan even aan bij SCWITCH.

PRAKTISCHE INFORMATIE Wie juridische ondersteuning wil aanvragen kan dit rechtstreeks bij SCWITCH. Mail naar dirk@scwitch.be. Vermeld daarbij dat je gebruik wenst te maken van hun diensten via ‘De Ambrassade’ en omschrijf goed waar je nood aan hebt en wat je verwachtingen zijn. Nog vragen betreffende het abonnement? Contacteer An Van Lancker (an.vanlancker@ambrassade.be - 02 551 13 79)

MEER INFO ONLINE ambrassade.be/nl/jeugdwerk

KAART 16


AAN DE SLAG MET API’S In 2018 werd beslist dat elke organisatie binnen het jeugdwerk een Aanspreekpunt Integriteit (API) moet hebben. De Ambrassade kreeg als extra opdracht om de vormingen en intervisie voor deze API’s te organiseren en te faciliteren. Dit doen we in samenwerking met experten uit het jeugdwerk. Deze eerste opleiding vormt een basistraject API en geeft houvast om tot een reactiebeleid te komen in het kader van de ‘SD Beleid inzake grensoverschrijdend gedrag’. Elke API moet tegen juni 2019 een eerst opleiding gekregen hebben. We bieden de opleiding aan op twee momenten, één in maart en één in mei. Daarnaast zal de opleiding ook te volgen zijn op Fourage.

PRAKTISCHE INFORMATIE

> Datum: donderdag 28/03/2019 en dinsdag 14/05/2019 > Duur: van 9u tot 16u30 > Locatie: De Ambrassade (Leopoldstraat 25, 1000 Brussel) MEER INFO ONLINE ambrassade.be/nl/kalender/aan-de-slag-met-api-s

KAART 17


WERKGROEP JEUGDTOERISME De werkgroep jeugdtoerisme was oorspronkelijk een prioritaire werkgroep van de Commissie Jeugdwerk maar is nu structureel verankerd in de werking van De Ambrassade vanuit de link met het decreet jeugdverblijven. De werkgroep wisselt (beleids)informatie uit en wil mogelijke problemen (vnl. regelgeving) detecteren en aanpakken. Zo tracht ze op alle beleidsniveaus de barrières voor jeugdtoerisme op te sporen en daar waar nodig te verminderen. De werkgroep speelt een belangrijke rol in het uitvoeren, opvolgen en uitdragen van het Masterplan bivakplaatsen.

PRAKTISCHE INFORMATIE

> Datum: 5 keer per jaar (data nog te bevestigen) > Locatie: De Ambrassade (Leopoldstraat 25, 1000 Brussel) > Prijs: gratis MEER INFO ONLINE

> www.opkamp.be

> ambrassade.be/nl/werkgroepen

KAART 18


WERKGROEP JEUGDLOKALEN De werkgroep jeugdlokalen is één van de vier prioritaire werkgroepen gekozen door de Commissie Jeugdwerk. De werkgroep staat voor kwalitatieve informatie, dienstverlening en producten. Ze wil barrières voor beheerders van jeugdlokalen in kaart brengen en deze barrières zoveel mogelijk verminderen op alle beleidsmatige niveau's. De werkgroep wil mee vorm geven aan de toekomst van jeugdlokalen en zet zich in voor meer en betere ruimte voor kinderen en jongeren.

PRAKTISCHE INFORMATIE

> Data: 5 keer per jaar (data nog te bevestigen) > Locatie: De Ambrassade (Leopoldstraat 25, 1000 Brussel) > Prijs: gratis MEER INFO ONLINE

> www.jeugdlokalen.be > ambrassade.be/nl/werkgroepen

KAART 19


TRAIN-DE-TRAINER JEUGDLOKALEN De werkgroep jeugdlokalen organiseert in 2019 voor het eerst een train-de-trainer jeugdlokalen. Deze vorming zal groepsondersteuners helpen om op hun beurt hun groepen te ondersteunen met het beheren van hun lokalen. Het grootste aantal vragen dat wij binnenkrijgen gaat grootendeels rond het bouwen en verbouwen van lokalen. De train-de-trainer zal bijgevolg vooral hierop focussen. Het concrete programma wordt verder ingevuld in het najaar van 2018. Hou onze website zeker in het oog voor meer informatie.

PRAKTISCHE INFORMATIE

> Datum: dinsdag 7/05/2019 > Duur: 9u30 – 16u30

> Prijs: € 30 (sociaal tarief) - € 50 (standaardtarief) € 75 (solidariteitstarief)

MEER INFO ONLINE ambrassade.be/nl/kalender/train-de-trainer-jeugdlokalen

KAART 20


BASISVORMING STARTENDE JEUGDWERKER In een vormingstraject van twee dagen geven we je de basics mee die elke startende beroepskracht in het jeugdwerk onder de knie moet hebben. We verbreden je horizon met sessies over het jeugdwerklandschap, de bovenbouwactoren en netwerken. We verdiepen je competenties door in te zoomen op jou en je organisatie: missie en visie, beleidsnota, projectmatig werken met of zonder vrijwilligers, enz. Ze hebben na deze vorming geen enkel geheim meer voor jou.

PRAKTISCHE INFORMATIE

> Data: - basisvorming najaar: donderdag 20/09/2018 & donderdag 04/10/2018 - basisvorming voorjaar: dinsdag 12/02/2019 & donderdag 28/02/2019 > Duur: van 9u30 tot 17u > Locatie: De Ambrassade (Leopoldstraat 25, 1000 Brussel) > Prijs: € 60 (sociaal tarief) - € 100 (standaardtarief) € 150 (solidariteitstarief)

MEER INFO ONLINE ambrassade.be/nl/kalender/basisvorming-startende-jeugdwerkersept-okt-2018

KAART 21


DIG IT UP Op dit inspiratiefestival verkennen we samen met collega’s uit tal van sectoren de horizonten van digitale en online tools voor kunst- en cultuurbeleving. We laten jullie aan de lijve ondervinden wat de mogelijkheden zijn, waarna we nadenken over hoe je er effectief mee aan de slag kan. Daarnaast verkennen we ideeën en kansen om er ook op beleidsmatig vlak iets mee te doen. Pioniers hebben hun plaats op deze twee dagen, net als experts van binnen en buiten ons werkveld.

PRAKTISCHE INFORMATIE

> Datum: maandag 25/02/2019 en dinsdag 26/02/2019

> Duur: van 9u30 tot 17u > Locatie: Zuiderpershuis Antwerpen en MHKA > Prijs: € 50 per dag MEER INFO ONLINE ambrassade.be/nl/kalender/dig-it-up

KAART 22


COMMISSIE JEUGDWERK Wil jij vanop de eerste rij nieuws horen omtrent veranderende regelgeving voor jouw organisatie, de laatste updates over verschillende beleidsdossiers en wil je mee bouwen aan meer en beter jeugdwerk in Vlaanderen en Brussel? Kom dan iedere derde woensdag van de maand van 10u tot 13u naar de Commissie Jeugdwerk op De Ambrassade. In deze commissie denken beleidsmedewerkers en coĂśrdinatoren van het gesubsidieerd en/of erkend jeugdwerk na over alle actuele onderwerpen die het jeugdwerk aanbelangen. Als lid van deze commissie formuleer je standpunten ter advies aan de Vlaamse Jeugdraad. De Commissie Jeugdwerk is dĂŠ plek om andere jeugdwerkorganisaties te ontmoeten en samen de richting te bepalen over alle specifieke onderwerpen die belangrijk zijn voor de sector.

PRAKTISCHE INFORMATIE

> Data: woensdagen 19/09/2018, 17/10/2018, 14/11/2018, 19/12/2018, 16/01/2019, 20/03/2019, 16-17/04/2019, 19/06/2019

> Duur: van 10 tot 13u > Locatie: De Ambrassade (Leopoldstraat 25, 1000 Brussel) > Prijs: gratis MEER INFO ONLINE ambrassade.be/nl/kalender/commissie-jeugdwerk-sep-2018

KAART 23


NIEUW IN DE CJW Ben je nieuw bij de Commissie Jeugdwerk? Schrijf je dan zeker in voor deze korte vorming rond de Commissie Jeugdwerk. We voorzien dit moment voor je zodat je meteen inhoudelijk en praktisch mee bent en volop kunt participeren aan de Commissie Jeugdwerk. We leren je hoe je kan bijdragen aan de Commissie vanuit je ervaringen, je eigen jeugdwerkorganisatie en vanuit de jeugdwerksector. We gaan in op de structuur van en verhouding tussen De Ambrassade en de Vlaamse Jeugdraad en de plaats van de Commissie Jeugdwerk.

PRAKTISCHE INFORMATIE

> Datum: woensdag 19/09/2018 > Duur: 14u - 16u > Locatie: De Ambrassade (Leopoldstraat 25, 1000 Brussel) > Prijs: gratis MEER INFO ONLINE ambrassade.be/nl/kalender/nieuw-in-de-commissie-jeugdwerk

KAART 24


HOE (SAMEN) WEGEN OP BELEID? In deze vorming staan we stil bij de specifieke beleidsbeïnvloedingsprocessen binnen het jeugdwerk. We starten met een verkenning van ons beleidsdomein en het jeugdwerklandschap. We gaan na hoe we invloed kunnen uitoefenen op lokaal, Vlaams en internationaal beleidsniveau, hoe we de agendasetting kunnen beïnvloeden en hoe we impact kunnen realiseren. ’s Middags organiseren we een netwerklunch met de leden van de commissie Jeugd uit het Vlaams Parlement. Tot slot komt ook een expert in beleidsprocessen langs. Deze vorming bestaat uit twee momenten. Op de opvolgsessie is er ruimte voor uitwisseling van beleidsbeïnvloedingspraktijken en kijken we op basis van jullie input welke opvolging en informatie het meest waardevol is.

PRAKTISCHE INFORMATIE

> Data: woensdag 24/10/2018 en dinsdag 29/01/2019 > Duur: van 10u tot 17u > Locatie: De Ambrassade (Leopoldstraat 25, 1000 Brussel) > Prijs: € 30 (sociaal tarief) - € 50 (standaardtarief) € 75 (solidariteitstarief)

MEER INFO ONLINE ambrassade.be/nl/kalender/hoe-samen-wegen-op-beleid

KAART 25


JEUGDWERKTWEEDAAGSE Jaarlijks gaan de Commissie Jeugdwerk, beleidsmedewerkers, coördinatoren en geïnteresseerde jeugdwerkers op tweedaagse om te bouwen aan goed jeugdwerk, uitdagingen met elkaar te bediscussiëren en van elkaar te leren. We laten ons inspireren door externe sprekers over een relevant en actueel thema. We denken samen na over hoe we jeugdwerkorganisaties een stap verder kunnen brengen en geven de prioriteiten voor de komende jaren samen vorm. Uiteraard is er ook tijd voor informele ontspanning en ontmoeting.

PRAKTISCHE INFORMATIE

> Data: donderdag 16 en vrijdag 17/05/2019 > Duur: van donderdag 16/05/2019, 9u30 tot vrijdag 17/05/2019, 17u

> Prijs: € 30 (sociaal tarief) - € 50 (standaardtarief) € 75 (solidariteitstarief)

MEER INFO ONLINE ambrassade.be/nl/kalender/jeugdwerktweedaagse

KAART 26


VORMING VERLEDEN, HEDEN & TOEKOMST VAN HET LOKAAL JEUGDBELEID In 2018 staan de eerste lokale verkiezingen na de uitholling van het decreet lokaal op het programma. 2019 is voor elke gemeente in Vlaanderen het planningsjaar voor de zes daaropvolgende jaar. En dus de eerste verkiezingen en planning waarbij lokale besturen volledige autonomie hebben wat betreft het ondersteunen van jeugd en het jeugdwerk. Om optimaal te kunnen inzetten en meedraaien in deze nieuwe situatie is een terugblik zeker geen overbodige luxe. Van de eerste jeugdraden, over jeugdwerkbeleidsplannen, naar meerjarenplannen. Deze vorming neemt je mee doorheen de rijke geschiedenis van ons lokaal jeugdbeleid en maakt je klaar om mee aan een nieuw hoofdstuk te schrijven.

PRAKTISCHE INFORMATIE

> Datum: woensdag 23/01/2019 > Duur: van 13u tot 16u30 > Locatie: De Ambrassade (Leopoldstraat 25, 1000 Brussel) > Prijs: € 20 (sociaal tarief) - € 30 (standaardtarief) € 50 (solidariteitstarief)

MEER INFO ONLINE ambrassade.be/nl/kalender/vorming-verleden-heden-toekomst-van-h et-lokaal-jeugdbeleid

KAART 27


INFOSESSIE HERVORMINGEN WERKPLEKLEREN Begeleid jij als jeugdwerker jongeren naar werk? Dan zal je waarschijnlijk wel op de hoogte willen zijn van de recentste regelgeving over o.a. werkplekleren. De hervormingen van het werkplekleren worden op 18 juni 2018 doorgevoerd in de dagelijkse werking van VDAB. Tijdens de infosessie krijgen de deelnemers informatie van de VDAB en het Departement Werk en Sociale Economie over tewerkstellingsmaatregelen en de doorgevoerde hervormingen i.v.m. werkplekleren. Niet alleen hoe dit jongeren kan ondersteunen in hun zoektocht naar duurzaam werk, maar ook hoe deze bij werkgevers gepromoot worden. Daarna is er ruimte voor vragen en uitwisseling van ervaringen van de aanwezige jeugdwerkers.

PRAKTISCHE INFORMATIE

> Datum: dinsdag 23/10/2018 > Duur: van 9u30 tot 12u30 met aansluitende broodjeslunch > Locatie: De Ambrassade (Leopoldstraat 25, 1000 Brussel) > Prijs: € 30 (sociaal tarief) - € 50 (standaardtarief) € 75 (solidariteitstarief)

MEER INFO ONLINE ambrassade.be/nl/kalender/infosessie-hervormingen-werkplekleren

KAART 28


LEERNETWERK IN/EN HET DIVERSITEIT Met het leernetwerk brengen we collega’s uit het jeugdwerk en andere sectoren samen rond inhoudelijke diversiteitsvraagstukken. We kiezen samen een onderwerp dat we uitdiepen waarbij we werken vanuit onze dagelijkse realiteit. Deze leernetwerken worden georganiseerd door De Ambrassade i.s.m. met het Departement Cultuur, Jeugd & Media. De focus van het leernetwerk ligt vooral op de uitwisseling van goede praktijken en het uitwisselen over fenomenen in de samenleving. Op deze manier willen we het netwerk van organisaties versterken en een springplank maken naar verdere domein-overschrijdende samenwerkingen.

PRAKTISCHE INFORMATIE

> Datum: dinsdag 16/10/2018 > Duur: van 9u30 tot 16u30 > Prijs: € 30 (sociaal tarief) - € 50 (standaardtarief) € 75 (solidariteitstarief)

MEER INFO ONLINE ambrassade.be/nl/kalender/leernetwerk-diversiteit-in-en-hetjeugdwerk

KAART 29


DAG VAN DE DIVERSITEIT #DIVERSJEUGDWERK Het departement Cultuur, Jeugd en Media organiseert jaarlijks de dag van de diversiteit in het jeugdwerk. Op deze dag presenteert de minister de tussentijdse realisaties van het Masterplan Diversiteit in/en het jeugdwerk. Het plan bundelt alle initiatieven die de sector en de overheid de komende jaren zullen nemen om de diversiteit in en van het jeugdwerk te verhogen. Ook het netwerk Jeugdwerk voor allen krijgt een centrale plaatst op deze jeugdige dag. De Ambrassade en vele andere jeugdwerkorganisaties zijn partners van dit event.

PRAKTISCHE INFORMATIE

> Datum: zaterdag 30/03/2019 > Prijs: gratis MEER INFO ONLINE ambrassade.be/nl/kalender/dag-van-de-diversiteitdiversjeugdwerk

KAART 30


WERKGROEP DIVERSITEIT IN/EN HET JEUGDWERK Superdiversiteit is een realiteit in onze steeds veranderende omgeving. Dit dwingt ons om onze eigen fundamenten en vanzelfsprekendheden in vraag te stellen en met andere ogen te leren kijken naar de sociale realiteit. De werkgroep diversiteit probeert antwoorden te vinden op heel wat verschillende diversiteitsvraagstukken. Na een intensief traject waarin we de visienota diversiteit ontwikkelden en meeschreven aan het masterplan, richt deze werkgroep zich tot juni 2020 op de verzameling van tools en methodieken voor de praktijk. De werkgroep kreeg vanuit het masterplan diversiteit de opdracht om bestaande tools en methodieken te bundelen voor (bovenlokale) jeugdwerkers.

PRAKTISCHE INFORMATIE

> Data: ongeveer om de 6 weken > Duur: van 10u tot 12u30 > Locatie: De Ambrassade (Leopoldstraat 25, 1000 Brussel) > Prijs: gratis MEER INFO ONLINE ambrassade.be/nl/werkgroepen

KAART 31


WAT WAT LANCERING Op 1 oktober 2018 lanceert De Ambrassade samen met heel wat partners WAT WAT, een nieuw informatie- en adviesmerk voor jongeren. WAT WAT steunt op een platform van meer dan 70 organisaties die jongeren willen informeren en toeleiden naar advies of hulp. Door de krachten te bundelen onder 1 merknaam gaan we samen de versnippering aan initiatieven, websites en campagnes tegen. Het merk WAT WAT bestaat uit:

> watwat.be: een online platform waar organisaties hun kennis en expertise op maat van jongeren vertalen. Deze content wordt ook beschikbaar voor andere websites zoals awel.be.

> WAT WAT social: niet alle jongeren gaan even actief op zoek naar

informatie. We brengen jongereninformatie waar jongeren zijn: op sociale media. Met visuele en herkenbare content op maat van het kanaal. De focus ligt op videocontent voor YouTube met jongeren in de hoofdrol.

> het WAT WAT label: een herkenbaar kwaliteitslabel voor informatieproducten

PRAKTISCHE INFORMATIE

> Datum: maandag 1/10/2018 MEER INFO ONLINE ambrassade.be/nl/kalender/wat-wat-lancering

KAART 32


INSPIRATIEDAGEN JEUGDINFORMATIE Twee maal per jaar leren we samen bij over het informeren van kinderen en jongeren. Op basis van de 7 WAT WAT-principes voor kwaliteitsvolle informatie, worden we een voormiddag ondergedompeld in diverse thema’s. Afhankelijk van wat leeft in jeugdinfoland, programmeren we boeiende sprekers, praktijkvoorbeelden of een praktische workshop.

PRAKTISCHE INFORMATIE

> Data: dinsdag 27/11/2018 en donderdag 25/04/2019 > Duur: van 9u30 tot 12u30 > Locatie: De Ambrassade (Leopoldstraat 25, 1000 Brussel) > Prijs: € 20 (sociaal tarief) - € 30 (standaardtarief) € 50 (solidariteitstarief)

MEER INFO ONLINE ambrassade.be/nl/kalender/inspiratiedagen-jeugdinformatie

KAART 33


NETWERKLUNCH MET JOURNALISTEN Jouw organisatie doet prachtige dingen, maar geen journalist die het ziet. Je stuurt wel eens een persbericht uit, maar je krijgt geen respons. Klinkt dit herkenbaar? Op de jaarlijkse netwerklunch gaan journalisten & jeugdwerkers samen rond de tafel zitten. Stel je organisatie voor en prikkel de media met jouw verhalen, projecten, aanbod, onderzoeken, netwerk en krachtige jeugdwerkblik. Op het einde van de netwerklunch loop je buiten met een persoonlijk netwerk aan nationale journalisten, tips om beter met de media om te gaan en in het beste geval: een concrete afspraak voor een samenwerking. Voor elke perslunch organiseren we een pers talk. We nodigen een journalist of professional uit om ons 1u lang te inspireren.

PRAKTISCHE INFORMATIE

> Datum: vrijdag 25/01/2019 > Duur: van 9u tot 12u30

> Prijs: € 20 (sociaal tarief) - € 30 (standaardtarief) - € 50 (solidariteitstarief)

MEER INFO ONLINE ambrassade.be/nl/kalender/netwerklunch-met-journalisten

KAART 34


MEDIATRAINING Jeugdwerkorganisaties hebben niet de luxe om een fulltime persmedewerker of woordvoerder in dienst te hebben. Deze mediatraining is er om jeugdwerkers in 1 dag te versterken. Verhoog je mediaskills en kom beter voorbereid & meer zelfzeker aan de start. In de voormiddag hebben we het over mediabasics. In de namiddag legt journalist Job Van Nieuwenhove (7e Dag, VRT NWS, Bruzz) de deelnemers het vuur aan de schenen. Je komt gegarandeerd buiten als volleerde persmedewerker of woordvoerder.

PRAKTISCHE INFORMATIE

> Datum: woensdag 28/11/2018 > Duur: van 9u30 tot 16u30 > Locatie: De Ambrassade (Leopoldstraat 25, 1000 Brussel) > Prijs: € 30 (sociaal tarief) - € 50 (standaardtarief) € 75 (solidariteitstarief)

MEER INFO ONLINE ambrassade.be/nl/kalender/mediatraining

KAART 35


COLLEGAGROEP COMMUNICATIE Ook in het jeugdwerk is communicatie een cruciaal onderdeel van de organisatie. Zonder een straffe communicatie weet niemand met wat jouw organisatie juist bezig bent. Communicatie is een onmisbare schakel in je werking. Maar soms is het moeilijk om met weinig middelen, tijd of expertise een goede communicatiestrategie uit te werken. Daarom brengen we de communicatiemedewerkers van het jeugdwerk samen. Vier keer per jaar komen we samen om ervaring en expertise uit te wisselen, om bij te leren rond communicatie gerelateerde onderwerpen en om de communicatie collega’s uit het jeugdwerk te leren kennen.

PRAKTISCHE INFORMATIE

> Data: dinsdagen 2/10/2018, 4/12/2018, 5/03/2019 en 4/06/2019

Inschrijven per aparte datum

> € 30 (sociaal tarief) - € 50 (standaardtarief) € 75 (solidariteitstarief)

MEER INFO ONLINE ambrassade.be/nl/kalender/collegagroep-communicatie-okt-2018

KAART 36


BASISOPLEIDING COMMUNICATIE Tijdens dit vijfdaags vormingsprogramma komen de belangrijkste en meest relevante communicatiethema’s aan bod. Docenten met een ruime ervaring in de praktijk en de academische wereld maken je wegwijs in communicatiebeleid, communicatieplanning, communicatiemiddelen en relevante communicatiethema’s zoals gedragsverandering en campagnes, storytelling, mediabeleid en sociale mediastrategie. We sluiten de opleiding af met een feedbackmoment waarbij je jouw praktijkcase voorstelt.

PRAKTISCHE INFORMATIE

> Data: donderdag 25/04/2019 – 2/05/2019 – 09/05/2019 – 16/05/2019 - 13/06/2019 & vrijdag 14/06/2019

> Duur: van 10u tot 16u > Prijs: volledige opleiding: € 525, aparte vormingsdagen: € 160

MEER INFO ONLINE ambrassade.be/nl/kalender/basisopleiding-communicatie

KAART 37


COMMUNICATIEKLINIEK Soms word je als communicatiemedewerker geconfronteerd met een uitdaging waarvan je niet altijd weet of jouw aanpak juist is. Of worstel je met een vraag waar je niet onmiddellijk raad mee weet. Advies vragen en je oor te luisteren leggen, kunnen je dan verder op weg helpen. De Communicatiekliniek biedt interessante sessies aan en geeft je de kans om je prangende communicatievragen voor te leggen aan experts en collega’s uit andere organisaties.

PRAKTISCHE INFORMATIE

> Datum: woensdag 12/06/2019 > Prijs: € 50 MEER INFO ONLINE ambrassade.be/nl/kalender/communicatiekliniek

KAART 38


DEBATTLEWEEKEND In oktober 2018 staan de gemeenteraadsverkiezingen op het programma. Via het merk Debattle maken we jongeren en hun organisaties sterk en warm om hun stem te laten horen richting die verkiezingen. Het laatste weekend van september willen we als hoogtepunt in zoveel mogelijk steden en gemeenten in Vlaanderen debatten zien tussen jongeren en lokale politici. Ga eind september samen met je collega-jeugdwerkers en vrijwilligers naar zo een Debattle en trek ook jullie achterban mee!

PRAKTISCHE INFORMATIE

> Data: 28, 29 en 30/09/2018 > Locatie: heel Vlaanderen MEER INFO ONLINE www.debattle.be

KAART 39


LANCERING MEMORANDUM VLAAMSE JEUGDRAAD Wil je weten welke prioriteiten de Vlaamse Jeugdraad naar voor schuift in de aanloop naar de verkiezingen van mei 2019? Wil jij mee de stem van kinderen en jongeren ĂŠn hun organisaties versterken en hun boodschap rechtstreeks meegeven aan de toekomstige ministers? Zes maanden voor de verkiezingen brengen we jongeren, jeugdwerkers en beleidsmakers samen en laten hen in debat gaan over het jeugdbeleid van de toekomst. Het geknipte moment waarop jij als jongere of jeugdwerker met beleidsmakers kan uitwisselen over de uitdagingen waarvoor Vlaanderen volgens jou de komende jaren zal staan.

PRAKTISCHE INFORMATIE

> Datum: donderdag 6/12/2018 > Prijs: gratis MEER INFO ONLINE ambrassade.be/nl/kalender/lancering-memorandum

KAART 40


ONDERSTEUNING OP MAAT SOCIARE Sociare zet zich als Nederlandstalige werkgeversfederatie in voor kleine, middelgrote en grote organisaties binnen de brede socioculturele sector. Ze brengen je op de hoogte van sociaaljuridische nieuwigheden, bieden sectorspecifieke opleidingen en netwerksessies aan en voorzien o.a. heel wat handige tools en modeldocumenten.

HRWIJS HRwijs geeft advies in medewerkersbeleid aan werkgevers in de social profit. HRwijs heeft hiervoor een laagdrempelig aanbod met gerichte informatie, tools, cases, advies op maat, een HRscan en biedt regelmatig gratis of budgetvriendelijke vormingen of inspiratiesessies aan.

SCWITCH Herschrijven van je statuten, zoektocht naar een nieuw en goedkoop sociaal secretariaat, juridische bijstand, hulp bij de VZW-verplichtingen, enz. Alle organisaties in de jeugdsectoren worstelen vroeg of laat wel eens met zo’n thema’s. Om je hierin te ondersteunen is er SCWITCH, een organisatie opgericht door Sociare en FOV, die het jeugdwerk ondersteunt in zakelijk organisatiemanagement.

MEER INFO ONLINE www.sociare.be - www.hrwijs.be - www.scwitch.be ambrassade.be/nl/jeugdwerk

KAART 41


ONDERSTEUNING OP MAAT Rond bepaalde topics detecteert De Ambrassade een grote nood aan ondersteuning, zoals bijvoorbeeld over ‘coachen van vrijwilligers’, ‘onderhandelen’ of ‘stress- en burnoutpreventie’. We besloten om hiervoor samen te werken met partners die we zien als experts in deze topics. Deze samenwerking houdt in dat je een vorming op maat krijgt, die door hen is uitgedacht en uitgewerkt, in samenwerking met De Ambrassade en dus op maat van het jeugdwerk. Op die manier probeert De Ambrassade op een efficiënte en effectieve manier een kwaliteitsvol ondersteuningsaanbod op maat te voorzien. Zelf vormingen op maat aanbieden i.s.m. de Ambrassade? Dat kan. Check online.

MEER INFO ONLINE ambrassade.be/nl/jeugdwerk

KAART 42


MEGAFORUM VLAAMSE JEUGDRAAD Zo'n drie keer per jaar organiseert de Vlaamse Jeugdraad een Megaforum, telkens op een andere locatie in Vlaanderen of Brussel. De jeugdraad brengt dan jongeren & jeugdwerkers samen om na te denken over de wereld waarin we leven. We nemen tijd om samen te discussiëren en te debatteren over belangrijke beleidsthema's waar wij als Vlaamse Jeugdraad mee bezig zijn (Onderwijs, Goed in Vel, Diversiteit, VN, Europa, lokale verkiezingen, Jeugdwerk,enz.). De ideale plek voor jongeren en jeugdwerkers met een mening en goesting om de dingen anders te zien. Kom dus zeker mee praten, stemmen, discussiëren en zet mee de koers naar beter beleid voor kinderen en jongeren!

PRAKTISCHE INFORMATIE

> Data: woensdag 7/11/2018 – 6/03/2019 – 8/05/2019 > Duur: van 14u tot 17u30 > Locatie: een stad in Vlaanderen > Prijs: gratis MEER INFO ONLINE https://vlaamsejeugdraad.be/projectsoort/megaforum

KAART 43


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.