Page 1

Mishandeling en seksueel misbruik Geweld is niet okĂŠ. Het kan stoppen.


Alles over mishandeling en seksueel misbruik •

Hulplijn 1712 www.1712.be tel. 1712 Voor geweld, misbruik en kindermishandeling. Elke werkdag telefonisch bereikbaar van 9 tot 17 uur. Dit nummer is gratis en komt niet op de telefoonfactuur. Je kan hen ook mailen via de website.

• Vertrouwenscentra kindermishandeling www.kindermishandeling.be

• Nupraatikerover.be www.nupraatikerover.be info@nupraatikerover.be Chatbox en mailadres voor iedereen die slachtoffer is van of vragen heeft over seksueel misbruik. • Jongeren Advies Centrum www.jac.be Je kan er langsgaan, hen bellen, mailen of chatten.

Een uitgave van De Ambrassade, Leopoldstraat 25, 1000 Brussel


Mishandeling en seksueel misbruik Geweld is niet okĂŠ. Het kan stoppen. Mishandeling, seksueel misbruik of verwaarlozing mag op geen enkele manier gebeuren. Het is belangrijk dat je erover praat met mensen die je vertrouwt, hulp zoekt en indien nodig, aangifte doet bij de politie.


Wat is mishandeling? Kindermishandeling is elke vorm van geweld op kinderen en jongeren. Bij geweld gebruikt iemand altijd zijn macht tegenover de ander. Er zijn verschillende vormen van kindermishandeling. We spreken van lichamelijke mishandeling wanneer een volwassene je pijn doet: slaan, stampen, brand- of snijwonden toebrengen, bijten, krabben, schudden, vergiftigen of onnodige medicijnen toedienen. Mishandeling is iets anders dan een ongeluk. Emotionele mishandeling is het geheel van negatieve en schadelijke houdingen van een volwassene tegenover jou: schreeuwen, uitschelden, kleineren, vernederen, bedreigen, chanteren, afwijzen, opsluiten, pesten, verwerpen, te hoge eisen stellen, beschuldigen, ... Bijvoorbeeld: je moeder die vaak zegt dat je niet gewenst bent of je vader die onredelijk hoge eisen stelt, je kraakt, negeert of vernedert. Dit wordt ook verbaal geweld genoemd (letterlijk: geweld met woorden).


Wat is verwaarlozing? Wanneer een volwassene niet goed voor je lichaam zorgt, noemen we dat lichamelijke verwaarlozing. Er is dan een tekort aan noodzakelijke of gezonde voeding, kledij, onderdak, medische verzorging, veiligheid, voldoende nachtrust, ... Je krijgt bijvoorbeeld alleen maar ongezonde voeding of hebt geen warme kleren voor als het buiten koud is. Bij emotionele verwaarlozing schenkt een volwassene weinig of geen aandacht aan je emotionele noden. Je staat emotioneel in de kou. Er is een tekort aan liefde, betrokkenheid, aandacht, interesse, respect, communicatie, veiligheid, ... Voorbeelden van emotionele verwaarlozing zijn: • wanneer je ouders doen alsof je niet bestaat • wanneer je heel lang geen aandacht van hen krijgt • als je ouders bijna nooit tijd voor je hebben


Wanneer spreek je over seksueel misbruik? Seksueel misbruik betekent dat een volwassene je dwingt tot seksueel contact. Of dat de jongere betrokken wordt bij seksuele activiteiten die niet passen bij zijn/haar leeftijd en die dienen om de behoefte van de volwassene te bevredigen. Dat kan verschillende vormen aannemen: • iemand raakt je aan op een manier of op plaatsen die je niet leuk vindt, bijvoorbeeld aan je borsten, tussen je benen, aan je vagina of piemel. • iemand vraagt jou om hem of haar aan te raken of om naar hem of haar te kijken wanneer hij of zij naakt is. • een volwassene wil seks met jou • een volwassene vraagt je of dwingt je om jezelf uit te kleden. Dat kan ook via een webcam of via een foto dat je met je smartphone maakt. • je wordt gedwongen om naar seks of foto’s van seks te kijken of naar opmerkingen over seks te luisteren.


Bestaan er nog andere termen voor seksueel misbruik? Seksuele aanranding betekent dat je tegen je zin aangeraakt, betast of uitgekleed wordt. Bij verkrachting dringt iemand je lichaam binnen zonder toestemming, met geweld of onder bedreiging van geweld of door chantage. Men spreekt van incest wanneer er seksueel misbruik is tussen personen binnen ĂŠĂŠn gezin. Tussen minderjarigen kan er ook seksueel misbruik zijn. dan noemen we dit seksueel grensoverschrijdend gedrag. Er zijn ook jongens en mannen die meisjes en jongens onder druk zetten om betaalde seks te hebben met anderen. Deze jongens winnen eerst het vertrouwen door hen te verwennen met aandacht en cadeaus, ze dwingen de meisjes en jongens uiteindelijk tot prostitutie. Die jongens noemen we loverboys.


Moet je misbruik geheim houden? Seksueel misbruik gebeurt vaak geleidelijk: de volwassene wilt en vraagt steeds meer van jou. Dat kan verwarrend zijn. Meestal is de volwassene heel lief en dan gebeuren er plots dingen die je niet wilt. Het is niet gemakkelijk om ‘neen’ te zeggen. Je ervaart onmacht. Meestal vertelt de volwassene erbij dat het een geheim is dat aan niemand verteld mag worden. Ze zeggen dan dat er iets ergs zou kunnen gebeuren als je het toch zou doen. Toch moet je hulp zoeken. Al deze vormen van geweld zijn verboden en strafbaar. Kinderen en jongeren hebben het recht om veilig te zijn en om beschermd te worden tegen kindermishandeling. Het is zeer belangrijk dat mishandeling stopt.


Wie mishandelt kinderen en jongeren? Kindermishandeling komt voor in alle culturen en in allerlei gezinnen. In een gezin durven kinderen de mishandeling soms niet toegeven, omdat ze schrik hebben dat hun gezin uit elkaar zal vallen. Jongeren beseffen soms niet goed dat ze mishandeld worden, omdat de dader zegt ‘dat het normaal is, of dat het zo hoort’. Daardoor wordt er niet over gepraat. Seksueel misbruik gebeurt niet altijd thuis. De daders kunnen ook leerkrachten zijn of vrienden van je ouders, leiders van een jeugdvereniging, trainers van een club of leeftijdsgenoten. Vaak is het iemand die je kent en van wie je op een of andere manier afhankelijk bent. In de meeste situaties gaat het om een volwassene die je vertrouwde. Dat maakt het erg verwarrend. Net daarom is het belangrijk om er met iemand over praten.


Wie is er verantwoordelijk voor mishandeling?

Laat het zeer duidelijk zijn: kinderen en jongeren die mishandeld of verwaarloosd worden, zijn daar zelf NOOIT verantwoordelijk voor.

De dader probeert hen die boodschap wel eens aan te praten, of kinderen zoeken de schuld bij zichzelf. Kinderen of jongeren hopen vaak dat de mishandeling stopt als ze meer volgzaam worden, maar de verantwoordelijkheid van mishandeling ligt altijd bij de dader.

Waar vind je hulp bij mishandeling of misbruik? Ben jij zelf slachtoffer of is iemand uit je omgeving slachtoffer van mishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik? Dan MOET je hulp zoeken. Alleen los je dat niet op. Het is belangrijk dat je in eerste plaats je verhaal aan iemand vertelt. Vertel wat je wil vertellen. Heb je niemand, of vertrouw je niemand? Dan kan je gratis en anoniem contact opnemen met Nupraatikerover.be, 1712 (zie pagina 2) of het CLB. Zij luisteren en helpen je met je volgende stappen.


“Kinderen en jongeren die mishandeld worden, hebben daar zelf nooit schuld aan�


Welke signalen vertonen slachtoffers van mishandeling? Misbruik, mishandeling en verwaarlozing zijn zeer ernstige misdrijven. Een direct gevolg is vaak dat je je niet veilig voelt. De gevolgen kunnen heel verschillend zijn. Misschien heb je enge dromen en slaap je niet goed? Het kan zijn dat je heel stil bent, geen zin hebt om plezier te maken en je heel alleen voelt. Of je wordt snel boos en maakt veel ruzie maakt zonder dat je zelf weet waarom. Voel je angst of afkeer voor aanraking? Of heb je juist heel veel belangstelling voor seks? Misschien krijg je hoofd- of buikpijn? Je kan niet goed opletten in de klas omdat je denkt aan wat er met je gebeurt? Je kan verschillende gevoelens hebben, bang zijn dat er niemand jou zal geloven, bang zijn dat je niemand nog kan vertrouwen, het gevoel hebben dat er niets meer zal veranderen, ... Je denkt dat het je eigen schuld is. Dat is slecht voor je zelfvertrouwen en je vertrouwen in anderen. Deze gevoelens zijn normaal. Het is belangrijk om erover te praten.


Wat zijn de gevolgen van kindermishandeling?

Elke jongere reageert anders op de dingen die er ge beuren. De gevolgen hangen af van hoe erg het geweld is/was, de leeftijd waarop het begon en de duur, de band met de dader, de plicht tot geheimhouding en of er steun was van anderen.

Mishandeling, verwaarlozing en misbruik zijn zowel op korte als op lange termijn schadelijk. Soms belanden jongeren in het ziekenhuis of sterven ze zelfs door zware fysieke mishandeling. De ontwikkeling van jongeren die zijn mishandeld, kan minder goed en minder snel verlopen. Jongeren die mishandeld worden, komen niet tot rust. Daardoor kunnen ze zich niet goed concentreren, zijn ze uitgeput, somber, stil of juist heel druk en zitten ze vol woede. De gevolgen van kindermishandeling zijn niet altijd merkbaar. Slachtoffers verzwijgen vaak wat er gebeurt, soms jarenlang. Ze tonen hun gevoelens niet omdat het te veel pijn doet. Soms worden de gevolgen pas zichtbaar wanneer de jongere volwassen geworden is. Er is hulp voor deze volwassenen om er van af te komen.


Wat doe je als je vermoedt dat een vriend of vriendin mishandeld wordt? Maak je je zorgen over een vriend of vriendin of iemand in de klas of club? Let goed op de signalen (zie hiervoor) maar weet wel dat die signalen ook andere oorzaken kunnen hebben. Zet voorzichtige stappen. Laat merken dat je bezorgd bent. Nodig hem/haar uit voor een gesprek. Probeer stap voor stap te weten te komen wat er aan de hand is. Laat je vriend of vriendin zelf bepalen wat hij of zij aan jou wil vertellen. Probeer zelf je gevoelens onder controle te houden en laat vooral merken dat je een oplossing wil zoeken. Verwijs je vriend of vriendin zeker ook naar 1712 en Nupraatikerover.be. Je kan er zelf ook contact mee opnemen.


Wat gebeurt er met daders van mishandeling of misbruik? Wat er met de daders van mishandeling of misbruik gebeurt, is afhankelijk van welke hulp je inschakelt. Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling helpt jou en je gezin. Het begeleidt ook daders. De voorwaarde om met het gezin te werken, is dat iedereen voldoende meewerkt en dat je veilig bent. Daarnaast kan je ook aangifte doen bij de politie. Je wordt dan verhoord. Wanneer je nog minderjarig bent, mag je iemand (die je zelf kiest) meenemen. De politie en het parket onderzoeken jouw situatie en volgen het op. Het parket kan dit doorgeven aan de jeugdrechter. Die kan beslissen om hulpverlening op te starten. De rechter beoordeelt uiteindelijk ook de feiten en beslist of er een straf volgt voor de dader.


met steun van:

Deze folder kwam tot stand met de medewerking van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en Nupraatikerover.be.

Werkt met slachtoffers en plegers van kindermishandeling, verwaarlozing en misbruik en hun families. www.kindermishandeling.be

Folders bestellen? Surf naar www.ambrassade.be

Najaar 2015: V.U. Eva Vereecke, Leopoldstraat 25, 1000 Brussel

Dit is een folder van Jongerengids. Jongerengids is de snelste weg naar betrouwbare informatie. Voor een antwoord op al jouw vragen, surf naar www.jongerengids.be.

Mishandeling en seksueel misbruik  
Mishandeling en seksueel misbruik  

Mishandeling, seksueel misbruik of verwaarlozing mag op geen enkele manier gebeuren. Het is belangrijk dat je erover praat met mensen die je...

Advertisement