Page 1

Afgestudeerd

en nu?

Belangrijke stappen in afwachting van een job


Alles over afstuderen • Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg www.werk.belgie.be •

VDAB (Vlaanderen) voor kantoren in je buurt tel. 0800 30 700 www.vdab.be/jongeren

• ACTIRIS (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) tel. 02 800 42 42 www.actiris.be • RVA (Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling) www.rva.be • Awel, luistert naar kinderen en jongeren tel. 102 of www.awel.be

Een uitgave van De Ambrassade, Leopoldstraat 25, 1000 Brussel


Uitbetalingsinstellingen

De plaatselijke kantoren van de vakbonden vind je op de websites

• ABVV-jongeren www.abvvjongeren.be • ACLVB www.freezbe.be • ACV www.acv-online.be • Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen www.hvw.fgov.be


Ziekenfondsen

De plaatselijke kantoren van de ziekenfondsen vind je op de websites

• Christelijke Mutualiteit www.cm.be

• Socialistische Mutualiteiten www.socmut.be

• Euromut www.euromut.be

• Vlaams & Neutraal Ziekenfonds www.vnz.be

• Liberale Mutualiteit www.liberalemutualiteit.be • Onafhankelijk Ziekenfonds www.oz.be • Partena Ziekenfonds www.partena-ziekenfonds.be


Afgestudeerd,

en nu?

Belangrijke stappen in afwachting van een job Stop je met studeren? Met of zonder diploma? Dan ben je klaar om een job te zoeken. Soms gaat dat snel, soms moet je daar meer inspanningen voor doen. Zorg ervoor dat je zo snel mogelijk helemaal in orde bent met alle administratie bij de VDAB en de RVA. Dat is echt belangrijk!


Wat is het verschil tussen VDAB, RVA en de uitbetalingsinstellingen? In deze folder en tijdens je zoektocht naar werk kom je deze namen en instanties regelmatig tegen. Een kort overzicht van wie wat doet. De VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling) helpt je mee een job te zoeken en organiseert ook opleidingen. Na je studies, als je werkzoekende bent, schrijf je je best in bij de VDAB om een werkloosheidsuitkering aan te vragen. Die uitkering krijg je uiteindelijk van de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening). De RVA beslist of je recht hebt op een uitkering. De Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen en de vakbonden zijn uitbetalingsinstellingen. Ze zijn de tussenpersoon tussen jou en de RVA. Wil je een uitkering aanvragen, dan ga je naar de Hulpkas of naar een vakbond. Zij regelen dat met de RVA.


Waar en wanneer schrijf je je in als werkzoekende? Wie zich inschrijft als werkzoekende zegt daarmee dat hij of zij klaar is om te gaan werken. Je doet dat best vlak na je studies, ook al heb je geen diploma behaald of heb je je schooljaar niet afgemaakt. Je inschrijven als werkzoekende doe je bij de VDAB. Dat kan je via de website of via het gratis telefoonnummer (zie adressenlijst in deze folder). Je kan je ook inschrijven in het lokale VDAB-kantoor. Je inschrijven kan vanaf januari in je laatste schooljaar: zo staat je cv al vroeg op de website. De meeste jongeren schrijven zich onmiddellijk na het schooljaar in, begin juli. Woon je in Brussel? Dan schrijf je je in bij ACTIRIS. Woon je in WalloniĂŤ? Dan kan je terecht bij LE FOREM.


Krijg je onmiddellijk na inschrijving een uitkering? Nee. Om een uitkering te krijgen moet je een beroepsinschakelingstijd (wachttijd) doorlopen hebben en voldoen aan bepaalde voorwaarden. Die vind je op de website van de RVA. • Beëindigde je je studies? Dan start de wachttijd op de dag dat je je inschrijft bij de VDAB (let op: de beroepsinschakelingstijd start ten vroegste op 1 augustus, ook al heb je je daarvoor ingeschreven). • Ben je al voor 1 augustus aan het werk? Dan start de wachttijd op de dag dat je start met werken. • Doe je een vakantiejob? Dan wordt je wachttijd verlengd. De beroepsinschakelingstijd duurt 12 maanden (310 dagen). Bepaalde opleidingen die deels op school, deels op de werkvloer plaatsvinden, komen in aanmerking voor een verkorting van het BIT. Op de website van de RVA vind je welke dagen meetellen voor de wachttijd.


Moet je je uitschrijven als je werk hebt? Nee. VDAB schrijft je automatisch uit als je aan het werk bent. Bij een vast contract word je van bij het begin van dat contract uitgeschreven. Bij een interimcontract word je na 28 dagen uitgeschreven. Werk je minder dan 28 dagen dan blijf je gewoon ingeschreven.

Moet je je na tewerkstelling opnieuw inschrijven? Heb je 28 dagen of langer na elkaar gewerkt en word je weer werkzoekend? Dan moet je je vanaf de eerste dag weer inschrijven bij VDAB. Anders loopt je wachttijd niet door. Heb je minder dan 28 dagen na elkaar gewerkt, dan moet je je niet opnieuw inschrijven.


Wanneer moet je jezelf inschrijven bij een ziekenfonds? Ben je jonger dan 25 jaar en ingeschreven bij VDAB als werkzoekende? Dan blijf je via je ouders verzekerd bij het ziekenfonds. Van zodra je werkt, je wachttijd voorbij is, of je 25 jaar bent, moet je jezelf aansluiten bij een ziekenfonds. Wie ingeschreven is bij een ziekenfonds heeft recht op terugbetaling van geneeskundige kosten en een uitkering als je niet in de mogelijkheid bent om te gaan werken. Je vindt de adressen van de ziekenfondsen op pagina 4 van deze folder.


Heb je tijdens je beroepsinschakelingstijd nog recht op kinderbijslag? Tot 31 augustus van het jaar waarin je 18 jaar wordt, hebben je ouders nog recht op kinderbijslag. Ben je jonger dan 25 en ingeschreven bij de VDAB als werkzoekende, dan behoud je tijdens je beroepsinschakelingstijd je recht op kinderbijslag. Ben je jonger dan 25 en werk je tijdens je beroepsinschakelingstijd? Dan mag je inkomen niet hoger zijn dan 520,08 euro bruto per maand (bedrag van 2015). Anders verlies je je kinderbijslag. Vanaf je 25 jaar heb je geen recht meer op kinderbijslag.


Bij wie kan je terecht als je geen werk vindt? Panikeer niet als je niet direct werk vindt. Voor sommige functies gaat het sneller dan voor andere. Evalueer jezelf regelmatig: wat doe je juist of fout, welke stappen kan je nog zetten? Klop aan bij de VDAB voor advies: zij organiseren opleidingen en hebben ook een uitgebreide online databank met vacatures. Bij de VDAB kunnen ze je helpen bij het solliciteren of het uitzoeken van een geschikte opleiding.


“Van zodra je werkt, je wachttijd voorbij is of je 25 jaar bent, moet je jezelf inschrijven bij een ziekenfonds”

Hoe krijg je een werkloosheidsuitkering? Heb je na je beroepsinschakelingstijd nog geen job gevonden? Dan vraag je een uitkering via de uitbetalingsinstelling (de hulpkas of de vakbonden, zie adressenlijst pagina 3). Bij aanvraag neem je mee: je identiteitskaart, het inschrijvingsbewijs van VDAB en het ingevulde attest dat je van VDAB krijgt via de post, je rekeningnummer, formulier van de mutualiteit, formulier C109/art 36 dat je laat invullen door de school en het document ‘activering van het zoekgedrag naar werk’ als je tijdens je beroepsinschakelingstijd op gesprek ging bij RVA. RVA stuurt dit document naar je op via de post.


Hoeveel bedraagt de werkloosheidsuitkering? Het bedrag dat je zal krijgen, hangt af van je situatie: ben je gezinshoofd of een alleenstaande jongere? Hoe oud ben je? Woon je samen met een partner die een inkomen of een vervangingsinkomen heeft? De exacte bedragen vind je op de website van de RVA.

Hoe leer je beter solliciteren of waar vind je informatie over andere opleidingen? Kijk eens in onze aparte folders over ‘Leren en werken’, ‘Werk zoeken’ en ‘Levenslang leren’.


met steun van:

Deze folder kwam tot stand met de medewerking van Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB).

Folders bestellen? Surf naar www.ambrassade.be

Najaar 2015: V.U. Eva Vereecke, Leopoldstraat 25, 1000 Brussel

Dit is een folder van Jongerengids. Jongerengids is de snelste weg naar betrouwbare informatie. Voor een antwoord op al jouw vragen, surf naar www.jongerengids.be.

Afgestudeerd en nu?  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you