Page 1

K

Ă˜

B

E

N

H

A

V

N

S

nr. 5. 2016

Alle gode gange 3

-Vi holder altid med dommeren, nĂĽr vi ser fodbold

side 4-6

Shoot filmfestival -Skudt i bolden

Side 14-16

Udfordrer foreningstanken -Nye aktiviteter skal supplere holdtrĂŚningen i B93 Side 32-34

K


Københavnsk Fodbold nr. 5. 2016

Det er tid til at gøre status for året der gik og varme op til det kommende repræsentantskabsmøde den 26. januar 2017 i Sydhavnen. Få sat et kryds i kalenderen og husk at møde op. Det er blandt andet på disse møder, at klubrepræsentanterne kan få luftet deres tanker og søge indflydelse på fodboldens udvikling i

Henrik Ravnild DBU Københavns formand

København. Det er også mødet, hvor vi skal have valgt et uvildigt appeludvalg til afløsning af de fire bestyrelsesmedlemmer, der hidtil har udgjort udvalget. Med det nye appeludvalg tager DBU København et vigtigt skridt for at sikre den størst mulige transparens og ordentlighed i vores appelinstans. I november blev EURO 2020-logoet præsenteret ved en flot begivenhed på Den Sorte Diamant. EM 2020 er en unik begivenhed og et bevis på, at København nu har en position som en af Europas førende sportsog eventbyer. Mit budskab til jer er dog ikke alt det glamourøse, som nok hører sig til, men blot er helt overordnet. Det vi skal fokusere på i DBU København er alle de fodbold arrangementer, som skal finde sted i hele byen før og under EM. Vi vil sikre, at det ikke kun bliver en fest i Parken, men en fest overalt i vores område. Det kan kun lade sig gøre med hjælp fra jer. Vi vil derfor involvere jer i planlægningen af den store fodboldfest frem mod denne, for København, så historiske begivenhed. (Se mere på side 12-13)

Mit jule- og nytårsønske til politikerne er fortsat fokus på bedre faciliteter

Klubhuspuljen har endnu engang udloddet mange penge til vores lokale klubber. For mig er det særlig glædeligt, at Husum BK nu får en håndsrækning fra kommunen, så de kan få renoveret det gamle og nedslidte klubhus. Det har været en lang og sej kamp for Husum BK, men heldigvis en kamp, som det har været værd at kæmpe. (Se mere på side 27) I Gentofte Kommune har man netop gennemført et succesfuldt integrationsprojekt for flygtninge, der har fået en DBU træneruddannelse og praktisk erfaring som hjælpetrænere i de lokale idrætsforeninger. I praktikperioden har de forbedret deres danskkundskaber og lært værdifulde ting om det danske samfund gennem foreningslivet. Det er et klart udtryk for, at vi som fodboldklubber har nogle unikke fællesskaber, hvor man tager hånd om hinanden og knytter bånd. Det skal vi værne om. (Se mere på side 18-19) Nu hvor det er blevet koldt og mørkt glæder jeg mig også over, at det er muligt at spille fodbold rigtig mange steder på oplyste kunstgræsbaner. Kun ved at udvide banekapaciteten i Storkøbenhavn vil vores klubber kunne imødekomme ønsket fra de mange spillere, der virkelig gerne vil dyrke verdens bedste idræt. Så mit jule- og nytårsønske til politikerne er fortsat fokus på bedre faciliteter. Rigtig god jul og et godt nytår 2017

Henrik Ravnild


Københavnsk Fodbold nr. 5. 2016

Side 4

Side 20

Side 32

Klubhuspuljen

Leder

Shoot filmfestivalen

Søg indflydelse på repræsentantskabsmødet side 2

-Skudt i bolden

Alle gode gange 3

C-Licensuddannelse

-Mød dommerkometen Sebastian Aagerup og hans dommerfar og dommerfarfar side 4-6

Nye åbne kurser i samarbejde med KB side 18-19

EM 2020 i København -København præsenteret som værtsby side 8-9

-Selma og Cecilie har succes med at tiltrække pigespillere ved hjælp af de sociale medier side 20-21

Formandsklubben i Rom

DBU Københavns Udviklingspulje

-Breddefodbold i en storbykontekst side 10-12

-Sådan bliver pengene brugt. Læs om initiativer i BK Union, KFUM og Dragør BK side 22-24

side 14-16

#Flerepigespillere

-Husum BK rykker tættere på nyt klubhus efter bevilling på 4 millioner kr. side 27

Integration i Gentofte -Unge flygtninge indlemmes i foreningslivet side 28-29

B93 udfordrer foreningstanken Nye aktiviteter skal supplere holdtræningen side 32-34

Praktiske oplysninger – adresser og åbningstider UDGIVER: DBU København, Ved Sporsløjfen 10, 2 th, 2100 København Ø. Telefon: 3927 7144 Fax. 3927 7244 Email: Info@dbukoebenhavn.dk www.dbukoebenhavn.dk KONTORETS ÅBNINGSTIDER: Mandag til torsdag 09.00 – 16.00 Fredag 09.00 – 15.00. Telefontid: Mandag til fredag 10.00 – 15.00.

DOMMERVAGT: Telefon 2425 2778 i turnerings-perioden: Lørdag 09.00 – 11.00. DOMMERHJÆLPEN: kontakt: dommer@dommerhjaelp.dk REDAKTION: Dan Pedersen (redaktør), Henrik Kailow og Jan Kristensen. Salg og annoncer: Jens Orby, Jens Pedersen. Journalister: Kristian Koefoed og Kasper Kølleskov. (ansvarshavende: Henrik Ravnild)

UDGIVELSESTERMINER: Marts, juni, september, og december. OPLAG: 3.000 stk. LAYOUT OG TRYK: Kailow FORSIDE FOTO: Mark Bernquist DEADLINE TIL NÆSTE NUMMER: Den 1. februar 2017. Indlæg kan fremsendes på danp@dbukoebenhavn.dk.

Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte tilsendte indlæg. De enkelte artikler i Københavnsk Fodbold behøver nødvendigvis ikke, at være sammenfaldende med DBU Københavns opfattelse og holdning. ABONNEMENT: Klubabonnement: Gratis Holdabonnement: kr. 50,- pr. år Privatabonnement: Kr. 100,- + moms Abonnementsperioden gælder 4 fortløbende blade Tilmelding via info@dbukoebenhavn.dk

DBU København   3


Københavnsk Fodbold nr. 5. 2016

ALLE GODE GANGE Af: Ben Jardorf

3 Sebastian er uddannet tømrer og har en meget forstående mester, når det kommer til at bede om fri i normal arbejdstid.

4  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 5. 2016

FOTO: Dan Pedersen

Vi holder altid med dommeren, når vi ser fodbold, konstaterer dommer-kometen Sebastian Aagerup og hans dommer-far og dommer-farfar.

Det kriblede og krablede noget mere end nor-

bastian, der i løbet af efteråret dømte seks 2.

gør man, når man nu engang ikke kan være to

malt i maven, da han trak i dommertøjet lørdag

divisionskampe. Dertil et hav af kampe i lavere

steder på engang.

den 13. august. I dagene op til det forestående

rækker, og har han en friweekend, ringer han

– Så ringede han efter mig, som godt nok

opgør på Fredensborg Stadion havde nerverne

til DBU København og stiller sig til rådighed,

kendte fodboldreglerne, men aldrig havde

tiltaget i styrke, og nu kulminerede spændin-

for alle kampe er med til at dygtiggøre ham, er

dømt, fortæller 79-årige Torben, der med få

gen i kroppen.

overbevisningen.

timers varsel frisk og frejdigt kastede sig ud i

Omkring 500 tilskuere, langt de fleste stående,

– Der går ikke noget af mig, fordi jeg dømmer

at dømme en kamp i Lersøparken. Helt smer-

hujede forventningsfuldt. Fredensborgs første

en Serie 5-kamp, hvor jeg står med ene-

tefrit gik det ikke.

divisionskamp nogensinde mod legendariske

ansvaret, selv om jeg nu oftest har folk på

– Jeg håber virkelig, det er din sidste kamp,

Frem, der på sidste spilledag i forårssæsonen

linjerne, siger Sebastian, der ikke har dommer-

råbte en af spillerne. Jeg nænnede ikke at

havde misset oprykningen til 1. division. Men

talentet fra fremmede.

svare, det var min første!

en lille håndfuld var kommet udelukkende for

Alligevel havde Torben fået så meget smag for

at se ham i hans divisionsdebut.

SMITTEFAR-LIG

dommertjansen, at han umiddelbart efter tog

Det var rart med lidt støtte, men det tog nu

Faktisk er han opflasket med det. Hans far,

dommerkort og som de næste generationer

ikke presset i timerne og minutterne op til.

49-årige René Aagerup, som selv har dømt 2.

har et hav af kampe på CV’et. Farfar er den

Ansvaret for en god afvikling tyngede på hans

divisionsbold i tre sæsoner, er nemlig bidt af

største beundrer af Sebastian og mener, at

unge skuldre. Men fra han præcis kl. 13.00

en gal fodbolddommer. Det er også René, som

barnebarnet sagtens kan nå helt til tops og

fløjtede spillet i gang, var han ovenpå igen. Som

for nu mange år siden smittede sin egen far,

dømme internationalt.

en rutineret ræv var han konstant i nærheden af bolden og begivenhederne og lod sig ikke rokke af tilråb eller spillerprotester. Heller ikke da han uden tøven gav en Frem’er rødt kort, og gemytterne kom i kog. Og efter kampen var der da også kun tilfredshed at spore blandt de

Der går ikke noget af mig, fordi jeg dømmer en Serie 5-kamp Sebastian Aagerup

to klubbers aktører. Kram og ros fra den nærmeste familie lunede, men det tog nu alligevel lidt længere tid end normalt at få pulsen ned.

Torben Aagerup, med dommer-bacillen.

– Potentialet har han afgjort. Han er kold som

Sebastian Aagerup fylder 21 år nytårsaften og

– Jeg stod i ungdomsårene på mål for B1903

is. Han vakler aldrig i sine kendelser, og han

er Danmarks yngste divisionsdommer. Siden

og mente, jeg kunne gøre det bedre end de

affejer kyndigt alle indvendinger. Siden jeg så

han tog dommerkortet som 15-årig er han

dommere, der dømte vores kampe. Og så

ham dømme en oldboyskamp – og de gutter

drønet op gennem rækkerne. Hjulpet blandt

må man jo bevise det, fortæller René, der tog

er sgu ikke nemme – uden at komme på glatis,

andet af at være med i DBU’s talentprogram

dommeruddannelsen og fik arbejdet sig op

har jeg været overbevist om, han kan nå lige

har hans kometkarriere budt på oprykning

gennem rækkerne, dog i et lidt mere roligt

så langt, han vil.

stort set hvert halve år.

tempo end sønnen.

– Det var en stor overraskelse for mig, da jeg

Han fløjtede dertil også et hav af mindre

DET KLARE DOMMERVALG

blev ringet op i sommer og fik at vide, jeg blev

officielle kampe qua sit job som pædagog.

Fra fødslen var det oplagt, at Sebastian skulle

rykket op fra Danmarksserien, fortæller Se-

Og ind imellem dobbeltbookede han, og hvad

blive til noget inden for fodbold. Allerede i de DBU København   5


Københavnsk Fodbold nr. 5. 2016

første timer på fødegangen forsøgte René at

– Jeg forbereder mig grundigt og bruger vel

Sebastian, for hvem der tilsyneladende ikke er

få sønnen til at sige ”Superliga”!

sådan cirka fem timer på forberedelse for hver

grænser for, hvilke kampe han kan få. Måske

– Jeg var jo lidt fodboldgal, og det var bare

time, jeg dømmer. Med forberedelse tænker

netop fordi han er utrolig ydmyg, realistisk og

sjov, griner René.

jeg på både fysisk og teoretisk træning. Jeg

ikke er til at drive ord ud af om egne ambitioner.

Knægten blev slæbt med til et utal af stævner

skal naturligvis være i god form, så jeg kan

– Du får mig ikke til at sige, jeg skal dømme

fra toårs-alderen og overværede ofte sin far

følge med, og kende alle regler og paragraffer

1. division endsige Superliga på et tidspunkt.

styre både hyggekampe og dem, hvor vigtige

ned i mindste detalje, så jeg også lovteknisk er

Jeg håber at kunne fortsætte som 2. divisi-

point stod på spil.

klædt ordentlig på til kampe. Og så forbere-

onsdommer og suge til mig. Det gælder om at

Sebastian begyndte naturligvis at spille

der jeg mig også på holdene, sætter mig ind i

fylde på hele tiden.

fodbold og har spillet i flere forskellige klubber,

hvem jeg dømme.

Ikke engang drømmen om en Champions

sidst i Gladsaxe-Hero. Men allerede som end-

League-kamp kan vi få ham til at kommentere.

og meget ung dømte han sine første kampe.

Men et enkelt forbillede kan vi lokke ud af ham;

– Min far havde ofte brug for dommere til kampe i SFO-regi, og så blev jeg som 11-12årig sat til at dømme næsten jævnaldrende drenge. Siden eskalerede det, og så tog jeg

Vi er sat i verden for spillernes skyld; ikke omvendt! Sebastian Aagerup

dommerkortet, da jeg blev gammel nok. – Jeg tænker aldrig over, at jeg er yngre end

tyrkiske Cüneyt Cakir, der bl.a. dømte CL-finalen mellem Barcelona og Juventus i 2015. – Han har en vild god udstråling, er klar i markeringerne og helt kølig i alle beslutninger. – Vi har også virkelig gode Superliga-dommere, og jeg synes, man kan lære meget af

spillerne, men tilstræber bare at dømme

dem.

retfærdigt. Det er nødvendigt at sætte sig i

Ud over at trække på sin fars erfaringer får

Mere snakkesalig er han, når det kommer til

respekt og træffe så rigtige beslutninger som

han også hjælp af ”udviklere”, der har afløst

spørgsmålet om, hvordan han ser fodbold-

muligt, og vi skal som dommere kende vores

tidligere tiders bedømmere. Sebastian fortæl-

kampe. For det er nemlig ikke som os andre.

rolle. Vi er sat i verden for spillernes skyld; ikke

ler, at hans kampe ofte ses af udviklere, som

Han holder øje med dommeren – og holder

omvendt!

fortæller ham, hvad han kan gøre for at blive

med fløjtespilleren. Altid. Og sådan ser de to

De godt 190 cm kompenserer formentlig en

bedre. Men den største støtte i den boldgade

ældre generationer Aagerup også i reglen

hel del for hans unge udseende, men garve-

får han fra sin tildelte mentor.

fodbold.

de provokatører får som oftest respekt, når

– Ham bruger jeg meget. Ringer og skriver

– Vi håber, han dømmer korrekt, ikke overser

de finder ud af, at hans kendelser ikke er til

om stort og småt, for han ved, hvad det drejer

straffespark og afvikler kampen så godt som

forhandling.

sig om. Han er en rigtig stor hjælp, fastslår

overhovedet muligt. Kort sagt tager de rigtige

– De kan brokke sig lige så meget de vil; jeg

Sebastian om Lars Skibild, der har været divi-

beslutninger. På tv er det stort set umuligt,

står fast. Og giver de kort, der skal gives. Det

sionsdommer i 12 år heraf de ni i 1. division. Han

da kameraet sjældent følger dommeren, men

har ikke været en speciel god kamp, hvis ikke

stoppede i sommer, da han med sine 45 år var

på stadion følger jeg kun dommerens gøren

jeg har givet nogen. Hvis en spiller fortjener

faldet for aldersgrænsen.

og laden. Resultatet af kampen er mig helt

et gult eller rødt kort, så skal han også have

Den grænse ligger langt ude i fremtiden for

ligegyldigt.

det. Punktum. Og jeg ved godt selv, hvornår jeg har dømt en god kamp. Det er en herlig fornemmelse, føles godt i maven… I takt med at han blev påsat flere og flere kampe, måtte han vælge mellem selv at spille og at dømme. – Kamptiderne kolliderede, og så valgte jeg dommergerningen, for det er klart det sjoveste. Ikke mindst chancerne for at komme til udlandet og dømme, som jeg foreløbig har fået lov til ved turneringer i Norge og i England, er blandt de oplevelser, der trækker.

GRUNDIG FORBEREDT Sebastian kommer ikke sovende til sine imponerende resultater. 6  DBU København

Tre generationer Aagerup med dommerkort. Far René, der næsten ser samtlige sønnens kampe, og farfar Torben er enige om, at Sebastian har evnerne til at dømme de største kampe.


adidas Tabela 14

09+1: kr. 2.700,- (ekskl. moms) / kr. 3.375,- (inkl. moms) 13+1: kr. 3.700,- (ekskl. moms) / kr. 4.625,- (inkl. moms)

adidas Striped 15

09+1: kr. 2.900,- (ekskl. moms) / kr. 3.625,- (inkl. moms) 13+1: kr. 4.000,- (ekskl. moms) / kr. 5.000,- (inkl. moms)

adidas Entrada 14

09+1: kr. 2.500,- (ekskl. moms) / kr. 3.125,- (inkl. moms) 13+1: kr. 3.500,- (ekskl. moms) / kr. 4.375,- (inkl. moms)

adidas Squadra 17

09+1: kr. 2.900,- (ekskl. moms) / kr. 3.625,- (inkl. moms) 13+1: kr. 4.000,- (ekskl. moms) / kr. 5.000,- (inkl. moms)

adidas Estro 15

09+1: kr. 2.600,- (ekskl. moms) / kr. 3.250,- (inkl. moms) 13+1: kr. 3.600,- (ekskl. moms) / kr. 4.500,- (inkl. moms)

Ring og hør nærmere om en klub- eller firmaaftale

Københavnsk Fodbold nr. 5. 2016

SPAR 25% Tal på ryg (1-10/1-14) taske, anførerbind og Select 77 målmandshandsker: kr. 600,-/680,- ekskl. moms kr. 750,-/850,- inkl. moms Gælder kun ved køb af ovenstående

DBU København   7


Københavnsk Fodbold nr. 5. 2016

EM 2020 I KØBENHAVN

Af: Dan Pedersen

På en stort anlagt kick-off-event i Den Sorte Diamant løftede UEFA sløret for værtslogoet ved det første EM på dansk grund. København kan se frem til 4 kampe som en del af fodboldfesten, der udspiller sig i 13 værtsbyer.

400 gæster blev i Den Sorte Diamant præsen-

og regionens styrkepositioner inden for både

skabet. Her kan du læse citater om hvad EM

teret for festlige og glade farver, runde former

idræt, kultur og erhverv og Danmark som

2020 betyder for København.

og broer fra de 13 værtsbyer i forbindelse

sporteventnation.

med EM 2020. UEFA har valgt en bro som

Hele vejen frem mod 2020 vil DBU arbejde tæt

UEFA, Allan Hansen, medlem af UEFA's ekse-

symbol på EM2020. København har her spillet

sammen med bl.a. Københavns Kommune,

kutivkomité:

gang- og cykelbroen Cirkelbroen, der forbinder

- For mig er det unikt, at man går ud i 13 byer

Christiansbro med Applebys Plads, på banen.

og faktisk bruger EM til at vise, hvad det er,

Cirkelbroen, som er skabt af den dansk-islandske kunstner Olafur Eliasson, er en moderne bro, der udfordrer og udvikler byens rum og skaber et helt nyt mødested – ligesom fodbol-

EURO2020 skal være en fest for hele landet Jesper Møller, formand DBU

den i Europa.

fodbolden kan. Nemlig at forene lande og fans. Og derfor er broen i logoet et fantastisk valg. Dansk Boldspil-Union (DBU), Jesper Møller, formand:

Det er DBU, der sammen med bl.a. Køben-

- EURO2020 skal være en fodboldfest for hele

havns Kommune står som værter. Ambitionen

Wonderful Copenhagen, Sport Event Denmark

landet, børn og voksne, fans og frivillige. Vi vil

er, ud over at afvikle en megaevent i topklasse,

og øvrige interessenter og samarbejdspart-

sammen med samarbejdspartnere give hele

at give bolden op til en fodboldfest i hele landet

nere for at sikre, at EM i fodbold 2020 skaber

Danmark fire formidable kampe og fodbold-

og benytte den internationale opmærksom-

unikke oplevelser for borgere og besøgende.

oplevelser, der viser, hvordan fodbold giver et

hed som en platform til at brande Københavns

Der er mange aktører som ser frem til værts-

særligt fællesskab, der kan samle hele landet.

8  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 5. 2016

Københavns Kommune, Frank Jensen, over-

Wonderful Copenhagen, Mikkel Aarø-Hansen,

her i Greater Copenhagen. Det sætter os på

borgmester:

administrerende direktør, Wonderful Copen-

verdenskortet, og vi kommer i masser af men-

- EURO2020 er en af verdens allerstørste

hagen.

neskers bevidsthed. Mennesker, som enten

arrangementer, som samler os alle. Som vært

- EM i fodbold bliver en stor manifestation af

får lyst til at rejse på ferie og besøge vores

vil København skabe et stærkt fællesskab, så

Københavns position som en af verdens føre-

metropol-region eller virksomhedsejere, som

vi får en storslået fodboldfest for alle danskere

nde sportsbyer. Samtidig ser vi frem til både

måske tænker Greater Copenhagen ind som

– til gavn for sportsforeninger, erhvervsliv og

at byde de mange tilrejsende publikummer og

et sted at placere sin virksomhed. Jeg glæder

alle idrætsglade.

officials velkommen til den danske hovedstad

mig derfor over, at EM kommer til at finde sted

Sport Event Denmark, Lars Lundov. Direktør: - I Danmark arbejder værtsby, forbund og

Med EM i fodbold 2020 vil vi samle alle vores

EM i fodbold bliver en stor manifestation af Københavns position som en af verdens førende sportsbyer

samarbejdspartnere, så hele nationen bliver

Mikkel Aarø-Hansen, Wonderful Copenhagen

Sport Event Denmark sammen i eventtrekanten. Sammen repræsenterer vi hele Danmark.

en del af fejringen. og til at benytte europamesterskabet til at øge

hos os. Vi har en overordnet ambition om at

Københavns Kommune, Carl Christian Ebbe-

det internationale kendskab til København og

tiltrække store internationale begivenheder,

sen, kultur- og fritidsborgmester:

hele metropolregionen Greater Copenhagen.

som kan være med til at skabe jobs for masser

- EM i fodbold i 2020 bliver en kæmpe folke-

af menneske her i metropolen og generere

fest, som skal samle københavnerne og kunne

Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Ander-

mærkes i hele byen – også når fodboldstjer-

sen, regionsrådsformand, Region Hovedsta-

nerne er taget hjem igen. Det er vores mål, at

den

Københavns værtskab for EURO2020 skal

- Millioner af mennesker over hele Europa og

være med til at udvikle københavnsk fodbold

resten af verden vil kigge med på Tv-skær-

og styrke foreningslivet.

mene, når spillerne løber på banen til EM

vækst på sigt.

www.fodboldbilleder.dk

EM2020: 13 værtsbyer, 24 hold At være værtsby garanterer ikke det pågældende land at blive kvalificeret til slutspillet. England: London (semifinale og finale) Tyskland: München Aserbajdsjan: Baku Rusland: Sankt Petersborg Italien: Rom Danmark: København Rumænien: Bukarest Holland: Amsterdam Irland: Dublin Spanien: Bilbao Ungarn: Budapest Belgien: Bruxelles Skotland: Glasgow

EM2020 logo og pokal blev præsenteret foran Den Sorte Diamant.

DBU København   9


Københavnsk Fodbold nr. 5. 2016

BREDDEFODBOLD I EN STORBYKONTEKST

Af: Dan Pedersen

Gode diskussioner, erfaringsudveksling og indblik i en passioneret fodboldkultur. DBU Københavns formandsklub fik valuta for pengene, da de var samlet på årets sidste modul i ”den evige stad”.

Breddefodboldens udvikling i en storbykon-

den i København og de lokale udfordringer,

dog at flere og flere klubber bliver bevidste

tekst blev det store diskussionsemne på turen

som fylder i klubbernes hverdag. Fra Kastrup

om at de skal matche deres egen kundeskare

til Rom, hvor der blev talt meget om ”mere

BK deltog formand Anders Nannerup, der glæ-

og udvikle tilbud, som passer til deres klub

kvalitet i breddefodbolden”, og behovet for en

der sig over netværket, som giver klubberne

og medlemmer, siger Anders Nannerup og

målrettet indsats, der kan styrke græsrød-

mulighed for at erfaringsudveksle og diskutere

uddyber:

derne:

vanskelige emner:

-Der er kommet mange tilbud oppefra og ned

-Det er vigtigt at få breddefodbolden på dagsordenen og få diskuteret det som et særskilt emne ud fra en lokal kontekst. Det er trods alt breddefodbolden, som fylder i vores klubber og derfor skal det også danne grundlag for vores diskussioner, fortæller Søren Vesterbæk

til klubberne i de senere år. Jeg tror på, at man-

Det er vigtigt at få breddefodbolden på dagsordenen

ge nu begynder at udvikle deres egne tilbud og finder sammen på tværs af klubskel. Det kan kun være godt for udviklingen, og her er

Søren Vesterbæk, BK Vestia formandsklubben et rigtig fint netværk, fordi klubberne får lejlighed til at mødes og komme

fra BK Vestia.

tættere på hinanden.

Samarbejde styrkes

-Det kan være svært at diskutere breddefod-

Traditionen tro var der på turen tid til fordybel-

boldens udvikling, fordi klubberne har forskel-

Besøg fra det italienske fodboldforbund

se og diskussioner om udviklingen af fodbol-

lige ståsteder og ambitioner. Jeg fornemmer

Udover de faglige moduler om breddefod-

En samlet formandsklub under besøget på Lazio´s træningsanlæg i Formello.

10  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 5. 2016

Foto: Dan Pedersen

Det italienske fodboldforbund var forbi for at fortælle om breddefodboldtens vilkår og udvikling i Italien.

DBU København   11


Københavnsk Fodbold nr. 5. 2016

bold var der også fokus på italiensk fodbolds aktuelle arbejde med græsrodsfodbolden. Det Italienske Fodboldforbund (FIGC) præsenterede deres visioner for breddefodbolden, hvor de kom ind på emner som dommerstrategi og skolesamarbejde: -Jeg synes det var inspirerende at få kendskab til den måde man arbejder med breddefodbolden i Italien. Det var i hvert fald interessant viden, at man har gjort dommeruddannelsen gratis, ligesom træneruddannelse er billigere end i Danmark, fortæller Anders Nannerup.

Den 76-årige klublegende Maurizio Manzini fra Lazio fortalte masser af anekdoter til formandsklubben.

Klubbesøg hos SS Lazio

fortalte om græsrodsfodbolden i Rom og den

en ny styregruppe samles for at planlægge

Turens underholdende indslag var besøget

italienske fankultur.

programmet for 2017.

hos den regionale storklub, SS Lazio, der var værter for rundvisning og spørgsmål på træningsanlægget i Formello – nord for Rom. Her var den 76-årige klublegende og 1st team manager, Maurizio Manzini, i topform med gode anekdoter fra sin mangeårige karriere i

Det var interessant viden, at man har gjort dommeruddannelsen gratis, ligesom træner uddannelse er billigere end i Danmark Anders Nannerup, Kastrup Boldklub

SS Lazio. Den italienske passion for fodbold var også

Program for 2017

emnet forud for Serie A kampen mellem

DBU Københavns formandsklub havde 27

Tilmelding til formandsklubben 2017 åbner i ja-

AS Roma og Bologna søndag aften. Filmin-

deltagere med på turen, der markerede

nuar måned, når programmet fastlagt. Hvis du

struktøren, Paolo Geremei, der har instrueret

afslutningen for formandsklubben i 2016. DBU

ønsker at forhåndstilmelde eller høre mere om

dokumentarfilmen ”Zero A Zero” gav sit

København ser frem til 2017, hvor breddefod-

netværket er du velkommen til at kontakte

bud på udviklingen i italiensk fodbold, da han

boldens fremtid bliver et centralt tema, når

Dan Pedersen, danp@dbukoebenhavn.dk

OM DBU KØBENHAVNS FORMANDSKLUB DBU Københavns formandsklub er et netværk for klubformænd, der mødes 4 gange årligt til moduler, der planlagt af formandsklubben styregruppe. I 2017 består styregruppen af 7 klubformænd fra DBU København samt ansatte fra DBU Københavns administration. De 3 første moduler afholdes på skift i værtsklubber mens det sidste modul er en weekendrejse til en europæisk storby, hvor netværket arbejder med et overordnet tema og får mulighed for at komme helt tæt på en anden fodboldkultur. Søndag aften bød på Serie A kampen mellem AS Roma mod Bologna.

12  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 5. 2016

Easter Open er en af Europas største påskefodboldturneringer for ungdoms-­‐ hold. I 2016 deltog over 500 hold fra hele verden. Turneringen spilles på gode græsbaner og alle hold er garanteret minimum seks kampe i løbet af de to dage turneringen spilles over. I forbindelse med fodboldturneringen er det blandt an-­‐ det muligt at besøge PSV og Ajax’ stadion i Holland eller Schalke 04 og Dort-­‐ munds stadion i Tyskland til enten fodboldkamp eller stadionrundvisning. Easter Open er både for bredde-­‐ og elitehold da turneringen er niveauopdelt. Mange hold bruger Easter Open som den perfekte optakt til forårssæsonen.

ALDERSKLASSER TIL EASTER OPEN: Drenge 11-­‐mands: U19, U17, U16, U15A, U15B, U14A, U14B, U13A, U13B, U12A og U12B Drenge 9-­‐mands: U13/U12 Drenge 7-­‐mands: U11A, U11B, U10A, U10B, U9A og U9B Drenge/piger 4-­‐mands: U7 Piger 11-­‐mands: U18 og U15 Piger 7-­‐mands: U13 og U11 (med U10 drenge)

, Medlem af Rejsegarantifonden

PRIS FOR TUREN: Vandrehjem: 2.275 kr. pr. person. Hotel: 2.695 kr. pr. person. Prisen er inklusiv bustransport, indkvartering med halvpension, bussen til rådighed til udflugter etc. Holdgebyr: 1.700 kr. pr. hold. Hertil kommer 60 kr. pr person til administrationsbidrag til Rejse-­‐ garantifonden og FIFA licens.

”Rigtig fin turnering. Dejligt med mange go-­‐ de udenlandske hold” Jesper, SSH. ”Klasse turnering. Rigtig god atmosfære og tur-­‐ neringsplanlægning” Ronni, Vamdrup IF ”Super samarbejde, altid mødt imødekom-­‐ menhed og god service” Jesper, Frederiksund FB

www.danish-­‐sports-­‐travel.dk Tlf. 40 98 83 69 dst@sport.dk

DBU København   13


Københavnsk Fodbold nr. 5. 2016

SKUDT I BOLDEN Initiativtagerne bag Shoot-filmfestivalen vil have ikke mindst de unge til at se fodbold som mere end kampen på banen

Er Cristiano Ronaldo verdens bedste fodbold-

glimrende oplæg til debat, og netop fodbold-

med verdens måske bedste fodboldspiller

spiller? Ingen tvivl om han så afgjort er det

debat er ideen bag Shoot-fodboldfilmfestiva-

nogensinde.

i sin egen optik, og at han vil anses og kåres

len, der for første gang blev skudt af over fire

– Det var en spændende film. Jeg kan godt

som sådan, hvilket fremgår med al tydelighed i

dage i midten af november.

lide, når man følger folk privat. Det var fint at

portrætfilmen ”Ronaldo”.

Formålet er at vise, at fodbold har mange flere

se, at han er så knyttet til sin familie og ikke

Dokumentarfilmen, som var et af trækplastre-

aspekter end lige det, der foregår mellem to

mindst sønnen, som han vist gerne vil have

ne på filmfestivalen ”Shoot”! i sidste måned,

mål. Og at få skabt debat, refleksion, viden og

følger i sin fars fodspor, siger Esther, der ikke

rummer overraskende nok få overraskelser

interesse om hele pakken.

er stor fodboldfan, men af og til ser kampe i

og afsløringer. Mest gribende er de mange sekvenser med sønnen, som Ronaldo tilsyneladende arbejder på at gøre til en kloning af ham selv. Det startede allerede ved dåben for seks år siden, da den nu 6-årige baby blev døbt Cristiano. Men mysteriet om, hvem moren er,

Min personlige ambition er at gøre fodbolden til noget større end to mål og en øl bagefter Jan Sørensen, BK Skjold

røbes der intet om i denne glansbilledehistorie. Så altså ingen svar på, om CR7 har betalt små 100 millioner kr. for at få forældremyndigheden og lille Chris og for at hemmeligholde navnet

Den allerførste fremvisning af Ronaldo-filmen

fjernsynet med sin lillebror. Også med Ronaldo.

på ”rugemoren”!

foregik i Skjolds klublokale, hvor knap et halvt

Christoffer holder en lille pause fra sin aktive

Mål ser vi naturligvis, men kun en brøkdel af

hundrede elever fra Ingrid Jespersens Gymna-

fodboldkarriere, men ser hyppigt de store

hans eventyrligt mange. Vi ser hans mor, der

sieskoles 8. klasser lod mobiltelefonerne ligge i

kampe på tv. Ronaldo følger han tæt og mener

nu opdrager lille Chris som hun gjorde det med

lommerne og fulgte Real Madrids fodboldjuvel

som CR7 selv, at han er verdens bedste.

sin egen Christiano, vi ser hans agent Jorge

på den store fjernsynsskærm. Det var primært

Måske en smule farvet af at være inkarneret

Mendes, der er som en far for Ronaldo, og

optagelserne af Ronaldo og sønnen i leg og

Manchester United- og Real Madrid-fan.

selv opfatter målmaskinen som sin søn, og

snak, der gjorde indtryk på eleverne, som ikke

– Jeg havde forventet, filmen ville være

vi ser Ronaldos stakkel af en bror, der dog er

lod sig distrahere af, at Ronaldo ved flere lejlig-

god, og blev ikke skuffet. Den var godt lavet;

kommet sig over misbrugsproblemer og nu

heder sikrede sig øjenkontakt med kameraet.

rigtig godt at man ser hans liv ved siden af fodbolden og karrieren, hvordan det hænger

bl.a. bestyrer et Ronaldo-museum! Filmen viser den private Ronaldo, men i den

Ros fra elever

sammen. Helt okay, den ikke er kritisk, det er

censurerede form, hvor man kun i meget få

syntes I filmen var for indstuderet, var for

ganske normalt…

øjeblikke kommer ind under huden på stjernen.

meget reklame for Ronaldo, spurgte vi Esther

Ronaldofilmen indgik i temaet ”idoldyrkelse og

Hudløst ærlig, som det hedder i reklametek-

og Christoffer, der meldte sig til at fortælle lidt

rollemodeller”, og Christoffer mener nok, den

sten, er en klar overfortolkning, men den er et

om deres indtryk af en time og 42 minutter

kan få flere til at se portugiseren som et idol.

14  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 5. 2016

Foto: www.fodboldbilleder.dk

Shoot festivalen gav fodboldfans mulighed for at komme tæt på idolet Ronaldo, men der også var mulighed for at se en række film om fodboldens rolle i samfundet.

Selv har han en dansker med næsten lige så

mere end et spil på grønsværen med 11 på

festilval, ”11mm”. So ein ding müssen wir auch

stor vindermentalitet som sit idol.

hvert hold, er for idémanden et af de vigtigste

haben i København, tænkte Jan Sørensen og

– Peter Schmeichel, fordi han har spillet i Uni-

formål med festivalen i København.

fik smittet andre gode fodbold- og kulturmen-

ted og var en super målmand.

– Min personlige ambition er at gøre fodbolden

nesker med sin fascination.

Esther har ingen fodboldidoler, men foretræk-

til noget større end to mål og en øl bagefter.

I marts i år tog de så nogle stykker af sted til

ker musikverdenen og udpeger begejstret

At man kan diskutere og debattere fx de

Berlin for at se film og få forbindelser, og siden

rockbandet Dizzy Miss Lizzy som idol.

temaer, der var på festivalen. I foreningerne

blev der handlet hurtigt. Med blandt andet

Begge elever vil først og fremmest anbefale

får vi jo også tilskud fra folkeoplysningsmidler,

kommunal arbejdshjælp og økonomisk støtte

kammerater at se filmen på grund af de private

og derfor giver det god mening at få skolerne

fik fire klubber den danske udgave med den

optagelser. De er også enige om, at det er rart

inddraget. Men lige så vigtigt er det at arran-

engelske titel Shoot! op at stå. Ud over Skjold

at få et frikvarter for den sædvanlige under-

gere klubaftener med noget på hjerte, siger

er det B1908, Nørrebro United og Fremad

visning og komme uden for skolens rammer

foreningsmanden og formanden for BK Skjold,

Valby, og titlen symboliserer – som den kvikke

og se noget andet.

Jan Sørensen.

læser måske allerede har regnet ud – såvel

Han blev for nogle år siden inspireret af et

film- som fodboldskud.

Bagmanden i berlin

besøg i Berlin, der siden 2004 har arrangeret

I Tyskland foregår det hele i en biograf med to

netop det at få de unge til at se fodbold som

verdens første internationale fodboldfilm-

sale, hvor de i fem dage mere eller mindre nonDBU København   15


Københavnsk Fodbold nr. 5. 2016

Foto: Dan Pedersen

Der var også tid til et spil bordfodbold for Esther og Christoffer, der begge var begejstret for Ronaldo-filmen.

stop viser forskellige fodboldfilm. Der er siden

dagen blev Ronaldofilmen således vist i Park

ge. Hvilken klubbestyrelse kan sige nej til at

dukket fodboldfilmfestivaler op så forskellige

Bio, ligesom samtlige festivalens 22 film

arrangere en spændende og lidt anderledes

steder som i Nigeria og Kina samt i Rom, Paris

blev vist i Prismen på Amager om lørdagen i

fodboldaften, hvor arbejdet stort set er gjort

og Amsterdam.

filmugen.

af gode kolleger?

– Mit ønske og håb er, at der næste år er

Datoen for Shoot! 2 er ikke fastlagt, men på

Flere med i 2017

flere klubber, der viser fodboldfilm; måske

hjemmesiden for festivalen er man ikke i tvivl

i den danske version har man lagt vægt på

bare en enkelt film på en klubaften, så det

om, at den også er på plakaten næste år: ”2016

at invitere skoler ud i klubberne for at se de

bliver spredt ud til græsrødderne, og de får en

er første udgave. Allerede i 2017 går det løs

meget forskellige film, der ud over temaet om

god aften. Hvis vi nu udvider vore klubfirkløver

igen med tre nye temaer, skolevisnin-

idoler har haft temaer om køn og seksualitet i

til at blive en halv snes stykker, er det ikke

ger, klubvisninger og en

sporten samt om klubbernes betydning for

så tosset, siger en entusiastisk Skjold-

masse nye film.”

det omkringliggende samfund.

formand.

Alle havde chance for at se med. På åbnings­

Og der er ingen grund til at holde sig tilba-

Fakta om Shoot!: Shoot! Copenhagen Football Festival er Københavns nye filmfestival om fodbold. Under Shoot! blev der vist over 20 forskellige aktuelle film om fodbold med udgangspunkt i tre temaer: • Mere end blot en fodboldklub: Hvordan skaber klubberne identitet, fællesskab og magt? • Idoldyrkelse og rollemodeller: Fodbold skaber stjerner – har det en bagside? • Køn og seksualitet: Når fodbold bliver mere rummelig, følger fankulturen så med eller tværtimod? Arrangørerne bag Shoot! Er fodboldklubberne B 1908, Fremad Valby, Boldklubben Skjold, og Nørrebro United samt Kulturenhederne Amager Kultur, Kultur Syd (Vesterbro, Valby og Kgs. Enghave), Kultur Østerbro, og KulturN (Nørrebro)

16  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 5. 2016

BIG MAC

®

30,-

Altid åbent McDonald’s Valby - Gammelkøge Landevej 103, 2500 Valby 208047_Valby_BigMac_ann_200x262.indd 1

13/09/16 13.38

DBU København   17


Københavnsk Fodbold nr. 5. 2016

KB OG DBU KØBENHAVN UDBYDER C-KURSER

Af: Dan Pedersen

Niels Lawaetz ny instruktør på DBU Københavns åbne C-trænerkurser.

18  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 5. 2016

Foto: fodboldbilleder.dk

DBU København er meget glade for at byde velkommen til Niels

grupper til at inddrage og præcist ramme forskellige trænertyper.

Lawaetz som ny instruktør på de åbne C-trænerkurser, der udbydes

Som kollega til Niels både som trænerinstruktør og regionaltræner i

af DBU København i samarbejde med KB. Over en to-årig periode

DBU har jeg gode oplevelser med hans empatiske evne til at dele ud

kan man deltage på samtlige 13 C-trænerkurser i KB-regi:

af hans viden med et smittende engagement, siger DBU Københavns træneruddannelsesansvarlige Flemming Lindquist.

- Jeg ser meget frem til at komme i gang som instruktør hos DBU København. I DBU Uddannelse bruger man udtrykket "the Coach is

Foreløbige kurser i 2016:

the Key". Det er også min erfaring fra mit arbejde hos bl.a. DBU og

05. februar kl. 9-15

Børnefodboldens basis

KB. Trænerens engagement, viden og forståelse af rollen som

18. marts kl. 9-12

Leg dig til landsholdet

trænere er det helt afgørende for god børnetræning og dermed på

18. marts kl. 13-16

Fodbold og motorik

sigt udvikling af dansk fodbold på alle niveauer, siger Niels Lawaetz

30. april kl. 9-12

Teknisk træning

10. september kl. 9-12

Øvelsesgeneratoren

Niels arbejder til daglig som sportslig leder af KB Mikrofodbold, og

10. september kl. 13-16 Spilforståelse

har været træner for børne- og ungdomshold på såvel elite- som

21. maj kl. 9-15

M0

breddeniveau i flere forskellige klubber, og er i øjeblikket frivillig

28. oktober kl. 9-15

Masser af mål

forældretræner i Tølløse Boldklub. Hertil har Niels i en årrække

19. november kl. 9-12

Træning på tværs

arbejdet i DBU-regi, som bl.a. scout, regionaltræner, videoanalytiker og trænerinstruktør, og været underviser på et par idrætsskoler:

Senere afsløres datoerne for de resterende af i alt 13 forskellige trænerkurser med fokus på børn og unge, som udbydes af DBU

-Som trænerinstruktør på DBU’s B-uddannelse er Niels kendt for at

København i samarbejde med KB.

bruge sin store erfaring med mange forskellige niveauer og alders-

OM C-LICENSEN Det bedste fodboldmiljø for børn og unge skabes af dygtige og engagerede trænere. Fodboldglæde og spillerudvikling skal gå hånd i hånd – og træneren er nøglen. DBU har derfor etableret en træneruddannelse med 13 forskellige kursusforløb, der tilsammen udgør DBU C-træneruddannelsen, og som klæder hver enkelt træner på til det spændende fodboldliv som børne- og ungdomstræner. Kurserne indeholder træning målrettet en specifik aldersgruppe foruden mere temabaserede kurser som målmandstræning, skadesforebyggelse og kamplederkursus. Du kan læse mere om C-træneruddannelsen på DBU Københavns hjemmeside.

DBU København   19


Københavnsk Fodbold nr. 5. 2016

#FLEREPIGESPILLERE

Af: Kristian Koefoed

U13 pigerne fra FA 2000 har succes med at få nye spillere via Instagram og egen hjemmeside. Nu håber de, at andre pigehold hopper med på vognen.

En eftermiddag på anlægget på Jens Jessens

særdeles aktiv Instagram-profil, hvor pigerne

Cecilie fortsætter:

vej er Selma Markussen og Cecilie Meier Jen-

engagerer hinanden og dem der har lyst til at

-Vi ved at et Sundby-hold har fået en profil, og

sen i gang med at spille til et mål. Der er en time

følge med i deres sjove og hyggelige fodbold-

også et håndboldhold fra Ydun. Dem mødes vi

til træningen går i gang, og de er her tidligt, fordi

hverdag. De har stor succes med at bruge det

med to gange om året og laver forskellige kon-

de skal interviewes til Københavnsk Fodbold.

sociale medie til at skabe en god holdkultur,

kurrencer. Om vinteren er det mest håndbold,

Men det er ikke sjældent at de er til træning i

som inspirerer andre piger til at starte op på

og om sommeren er det fodbold. Det er vildt

god tid:

holdet, og Selma og Cecilie mener det seriøst.

sjovt, og vinderen får den der kæmpe store

-Vi er her tit en time før træningen går i gang.

De vil meget gerne give mere plads og op-

pokal (peger over på FA2000s trofæ-hylde).

Jeg tager direkte hjem til Selma når jeg får fri,

mærksomhed til pigefodbolden i det generelle

Vi har også fået mange nye spillere på holdet, og

og så tager vi over på banerne. Vi spiller hele

mediebillede, fortæller Selma Markus­sen:

det tror jeg har noget at gøre med, at folk følger

tiden, siger Cecilie.

-Der manglede generelt noget om pigefodbold

med i, hvad vi laver. Hvis nu vi får en ny spiller, så

Cecilie og Selma er en del af FA 2000 U13-

i medierne , og så ville vi gerne lave noget, sjovt.

vil nogen fra hendes klasse kigge på vores profil,

årgang, der i dag tæller to hold og over 20

Vi er inspireret af de Youtubere vi godt kan lide,

og måske også synes vi har det sjovt til træ-

spillere. For to år siden havde FA 2000 ingen

men her er det kun noget med fodbold. Vi håber

ning. Vi er i hvert fald mange spillere nu – både

hold i årgang 2004. Grunden til, at Køben-

virkelig, at det noget, der kan sprede sig til andre

et hold i række 1 og række 2. men vi træner

havnsk Fodbold har sat pigerne i stævne er, at

hold og klubber, så man kan følge med i, hvad

stadig sammen. Det er hyggeligst og bedst. Og

holdet har et flot hjemmelavet website og en

hinanden går og laver.

vi er jo heldige, at vi har tre trænere på holdet.

Pigerne fra FA2000 rekruttere flere medlemmer ved at gøre brug af sociale medier

20  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 5. 2016

Foto: Kristian Koefoed

Det er Selma og Cecilie som har taget initiativ til egen hjemmeside og en aktiv instagram profil, hvor pigerne kan poste billeder og tale om lidt af hvert.

Hvad kendetegner jeres hold?

-Vi kan jo se at der er kommet flere spillere på

synes det er vigtigere, at der kommer noget

Cecilie: -Vi er søde mod hinanden. Vi bliver ikke

årgangen, og pigerne er meget aktive til vores

mere for pigerne.

sure på hinanden, hvis vi laver dårlige afleve-

arrangementer. Der er også et godt team

Den udmelding er klar tale. Pigerne skal have

ringer. Vi bakker hinanden op. Og der er god

omkring dem, men hvis jeg havde flere hold,

mere opmærksomhed og på det punkt falder

stemning. Vi oplever mange andre hold, hvor

som vores 2004-piger, ville mit arbejde som

FA 2000-pigernes holdninger i fin tråd med

stemningen ikke er så god, men vi gør meget

klubformand være betydelig lettere. Så de skal

den omfattende forskningsrapport, Pigernes

ud af at der skal være plads til alle, og at man

endelig fortsætte deres gode arbejde – både

Stemme, som DBU udarbejdede tidligere i

føler sig velkommen og en del af holdet.

på og uden for banen, siger formanden.

2016. Her nævnte piger i alderen fra 13 til 16 år, at træneren skal være god socialt og fagligt,

Har I spillet sammen længe?

at pigerne skal mærke, at klubben prioriterer

FB og to år i FA2000. Vi skiftede fordi vi gerne

Hvad er så ambitionen på længere sigt? Synes I at alle hold i klubben skal være på Instagram?

ville lære noget mere, og den træner vi havde

Selma: -Jeg er lidt ligeglad med drengene. Jeg

aktiviteter og ture.

Selma: -Vi to har spillet sammen i 5 år, tre år i

dem samt at materialer og faciliteter skal være i orden, ligesom der skal arrangeres sociale

ville bare mere hygge. Det er vigtigt for os at udvikle os som spillere og blive bedre.

FA 2000S U13 PIGEHOLD Laver I andre ting sammen på holdet?

Instagramprofilen: fa.piger.04

Cecilie: -Vi er tit på tur. Til stævner og vi har

Hjemmesiden: www.fapiger2004.com

været ude og bowle. Men det jeg allerbedst kan lide er at være på fodboldtur, hvor vi skal

PIGERNES STEMME

overnatte på skoler eller sådan noget.

Formålet med Pigernes Stemme er at undersøge, hvordan DBU kan styrke fodboldpigers

Selma: -Jeg tror også, at Jan Busk (FA2000s

engagement i deres sport og øge deres sundhed på det fysiske, psykiske og sociologiske

formand Red.) er glade for os, for vi hjælper

plan, så de bliver ved med at spille fodbold. Dette blev undersøgt gennem et målgrup-

meget til i klubben. Bl.a. som boldpiger til 1.

pestudie, med fokus på rammerne for pigefodbold i fremtiden med udgangspunkt i

holdets kampe, og vores trænere sælger

13-16-årige pigespillere. DBU har følgende konkrete mål for projektet:

ting til koncerter, som hjælper klubben. Vi har

• Indhente viden om fodboldlivet fra pigespillere i Danmark i alderen 13 til 16 år.

i hvert fald fået støtte fra klubben til vores

• Præsentere indsigter og viden til DBU og til fodboldklubber.

Englandstur her i efteråret, fordi vi har hjulpet

• Skabe øget opmærksomhed i mediebilledet omkring pige- og kvindefodbold generelt.

så meget til.

• Udarbejde konkrete anbefalinger og idékatalog til DBU og klubberne om rekruttering og

Formand for FA 2000, Jan Busk er selvsagt glad for Selma og Cecilies hold. Både deres gode initiativer samt deres opbakning til klub-

fastholdelse af pigespillere. • Bidrage til at skabe en fornyet fortælling om kvinde- og pigefodbold – målt på kvantitative og kvalitative historier om projektet.

ben er værdsat: DBU København   21


Københavnsk Fodbold nr. 5. 2016 Udviklingspuljen

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE I BØRNEHØJDE Af: Kasper Kølleskov

I KFUM har man forsøgt at rekruttere nye ledere og instruktører til arbejdet med klubbens afdeling for U6 og U7. Det er nødvendigt for at kunne tiltrække og fastholde nye medlemmer blandt de yngste drenge og piger.

KFUM var allerede blevet tildelt midler fra

fra DBU København etableret søndagstræ-

børn og forældre til børn og forældre, forklarer

Københavns Kommune og med yderligere

ning og rekrutteret frivillige til dette arbejde,

Peter Svendsen, der oplever, at det er gået

midler fra DBU Københavns udviklingspulje

siger formanden om et af de tilbud, der er for

lettere efter at have fået hul igennem.

er arbejdet med de yngste fodboldspillende

børnespillerne.

drenge og piger nu understøttet. Klubbens

-Desuden har vi etableret kontakt til to lokale

Med de nye projektledere og frivillige er

formand, Peter Svendsen, fortæller her om,

institutioner og herigennem arrangeret besøg

det næsten lykkes at opnå de kvantitative

hvilke erfaringer klubben har gjort sig.

med fodboldaktiviteter i KFUM i skoletiden.

målsætninger, som klubben havde opstillet

Det har været en succes og er et af de tiltag,

for antallet af medlemmer hos U6 og U7. Men i

Hvordan er midlerne anvendt?

der fremadrettet skal være med til at tiltræk-

næste fase skal der fokuseres endnu mere på

-Gennem et opslag på Paul Petersens Idræts-

ke nye medlemmer til afdelingen for U6- og

pigespillere:

institut har vi rekrutteret to unge projektlede-

U7-spillere.

-Fra starten ønskede klubben at tiltrække

re, der overordnet styrer træningen for U6 og

lige mange fra hvert køn, men vi har måtte

U7, og som indgår i samarbejde med forældre

Hvilke erfaringer har I gjort jer?

erfare, at det er sværere at tiltrække piger

og instruktører fra KFUM, forklarer Peter

-Vi har forsøgt at annoncere forskellige steder,

end drenge. Derfor har vi også valgt at satse

Svendsen.

men det har ikke haft den ønskede effekt. Det

på pigerne næste år, fortæller formanden, og

-Derudover har vi med hjælp fra Morten Gents

er fra mund til mund at ordet spreder sig fra

peger dermed på det indsatsområde, som projektledere og frivillige skal fokusere særligt på i de kommende år.

Hvad kan andre klubber lære af jeres erfaringer? -Det gælder om at få kontakt til institutioner frem for at annoncere gennem bredere kommunikationskanaler, siger Peter Svendsen. Projektet startede op i sensommeren, og netop tidspunktet for opstart kunne muligvis have været valgt anderledes, mener formanden. -Det er meget smartere at starte et projekt op i starten af foråret, da sæsonen således bliver længere, idet sommerpausen er noget kortere end den lange vinterpause, vi nu går i møde. Det øger chancen for at fastholdelse og motivere de nye børnespillerne, der risikere at I KFUM har man brugt midler fra udviklingspuljen til at rekruttere nye spillere i U6 og U7 på drenge og pigesiden.

22  DBU København

miste interessen, hvis pausen bliver for lang.


Københavnsk Fodbold nr. 5. 2016

www.fodboldbilleder.dk

FRIVILLIGHEDSKOORDINATOR SKABER DEN RØDE TRÅD

Af: Kasper Kølleskov

Midler fra Udviklingspuljen har givet BK Union mulighed for at ansætte en frivillighedskoordinator, hvilket har styrket struktureringen og systematiseringen af det frivillige arbejde i klubben fra Genforeningspladsen. I BK Union har man flere gange tidligere oplevet

at blive bedre omkring rekrutteringen og

blandt de frivillige, så der også er nogle frivilli-

medlemstilgang, som desværre efterfølgende

fastholdelsen af frivillige i klubben, forklarer

ge, der udelukkende arbejder med administra-

er blevet fulgt op af medlemsafgang. Derfor

frivillighedskoordinatoren.

tive og sociale opgaver, der forhåbentligt kan

har man i klubben ønsket at udvikle en mere

-I den forbindelse har midlerne fra udviklings-

lette trænernes arbejde og styrke klublivet,

systematisk og gennemarbejdet tilgang til ar-

puljen understøttet ansættelsen af mig som

uddyber John Emil, som undervejs i dette

bejdet med klubbens mange frivillige, for heri-

frivillighedskoordinator. Dermed har jeg kunne

arbejde har fået hjælp af DBU Københavns

gennem at blive bedre til at fastholde klubbens

bruge energi på den svære opgave med at

Klubrådgiver Hans Vixø.

medlemmer. Med de ombygninger, der foregår

hverve frivillige og videre at skabe en rød tråd i

omkring klubbens anlæg på Genforenings-

det frivillige arbejde, der foregår i klubben, siger

pladsen i det københavnske nordvestkvarter,

John Emil, der blev fuldtidsansat i BK Union

Hvad kan andre klubber lære af jeres erfaringer?

prøver klubben at se fremad. Ombygningen,

tilbage i juli.

-Det er vigtigt at få defineret nogle opgaver samt klart og tydeligt at få beskrevet, hvad

der involverer anlæggelsen af en kunstgræsbane, giver større muligheder, flere banetimer

Hvilke erfaringer har I gjort jer?

opgaven går ud på, lidt ligesom i en jobannon-

og generelt en større kapacitet. Klubben har

-Volumen af både frivillige og medlemmer ser

ce. Klare arbejdsbeskrivelser og forventnings-

forsøgt at ruste sig til dette arbejde med

fornuftigt ud. Siden sommeren er gruppen af

afstemninger er afgørende for fastholdelsen

fuldtidsansættelsen af ungdomsformand John

frivillige vokset i antal fra 28 til 41, mens der i

af frivillige kræfter, forklarer John Emil om

Emil Winberg som frivillighedskoordinator.

samme tidsrum er kommet 60 nye medlem-

nogle af de vigtige erfaringer, arbejdet som

mer til BK Union.

frivillighedskoordinator har givet.

Hvordan er midlerne anvendt?

-Ønsket har været at sprede arbejdet ud på

-De typer af frivillige, vi ønsker i klubben, er

-Før vi bruger energi på at skaffe nye medlem-

flere frivillige hænder, så det har været mere

opstillet i kategorier ud fra kompetencer. På

mer, vil vi i BK Union fokusere på at fastholde

klart og overskueligt, hvad hver enkelt frivillige

den måde har vi eksempelvis tiltrukket nogle

de frivillige, som er fundamentet, hvis vi skal

har haft ansvar for, forklarer han videre.

pædagogstuderende med stærke sociale

få flere medlemmer og fastholde de eksiste-

-Lige nu er der nok 35 rene trænere, men

kompetencer til vores alleryngste børnehold,

rende. For at understøtte dette har vi ønsket

derudover har vi forsøgt at definere nye roller

forklarer John Emil Winberg. DBU København   23


Københavnsk Fodbold nr. 5. 2016 Udviklingspuljen

TRÆNERAKADEMIET I DRAGØR

Af: Kasper Kølleskov

Midler fra DBU Københavns udviklingspulje har været medvirkende til, at man i Dragør Boldklub har kunne fokusere på klubbens ”Trænerakademi”.

I Dragør Boldklub har man ligesom i mange

trænergerningen alene på frivillighed, så derfor

budskabet om ”Trænerakademiet” har spredt

andre fodboldklubber en udfordring med at

følger der en mindre godtgørelse med træne-

sig fra mund til mund blandt de unge menne-

skaffe trænere til de mange fodboldspillende

rarbejdet. Disse lommepenge er helt sikkert

sker. Navnet ”Trænerakademi” fungerer i sig

børn og unge. Projektet ”Dragør Boldklub

med til at gøre trænerarbejdet attraktivt,

selv som god markedsføring, forklarer Søren

Trænerakademi” har til formål at rekruttere og

fortæller Søren Karlsen.

Karlsen.

udvikle børne- og ungdomstrænere blandt

Udover godtgørelsen er der fælles arrange-

lokale piger og drenge. Ved at gøre det attrak-

menter for trænerne, såsom fællesspisning og

tivt for lokale unge at være træner i Dragør

en fælles trænerdag i klubben, alt sammen no-

Hvad kan andre klubber lære af jeres erfaringer?

Boldklub, håber man at kunne fastholde disse

get som er med til at fastholde de nye trænere.

-Der skal være en person, der driver projektet

i foreningen, og derved gøre klubben mindre

Selve rekrutteringen foregik blandt andet på

fremad, ellers er det svært at få det strukture-

afhængig af forældretrænere.

de ældste årgange af klubbens ungdomshold

ret. Det er selvfølgelig også centralt at økono-

og ydermere brugte klubben sommerens DBU

mien i projektet kan bære, og så skal man gøre

Hvordan er midlerne anvendt?

Fodboldskole som en reklamekampagne, hvor

trænergerningen tiltrækkende for de unge.

Søren Karlsen, projektleder og børneformand

de unge kunne prøve trænerarbejdet af i en

Som en del af ”Trænerakademiet” oplever du

i Dragør Boldklub, fortæller, at projektet er i

assistentrolle:

at have ansvar og at være betydningsfuld for

gang, og midlerne fra udviklingspuljen så småt

-Der har været lidt dominoeffekt i rekrutte-

andre mennesker. Den anerkendelse er i den

er i gang med at blive anvendt:

ringen. Da vi havde rekrutteret de første træ-

grad attraktiv, siger Søren Karlsen.

-Vi har tiltrukket og ansat nogle unge trænere,

nere fulgte flere med, og jeg tror, det er fordi

og der er en fin aldersspredning blandt de nye er 21 år, forklarer Søren Karlsen. De nye trænere er startet op med forskellige forudsætninger og ambitioner, hvorfor klubben også anvender det nye trænerkuld i forskellige funktioner og roller: -Trænerne arbejder både i par og selvstændigt, og der er både cheftrænere og assistenter i gruppen. Herigennem håber vi at tilgodese hver enkelt af de nye trænere, så de fremadrettet har lyst til at fortsætte med at være en del af ”Trænerakademiet” og udvikle sig i Dragør Boldklub, siger projektleder Søren Karlsen.

Hvilke erfaringer har I gjort jer? -Det kan være en udfordring at basere 24  DBU København

Foto: Karsten Lund

trænere. Den yngste er 14 år, mens den ældste


Københavnsk Fodbold nr. 5. 2016

DBU København   25


Københavnsk Fodbold nr. 5. 2016

STØT DOMMERKAMPAGNEN -Del nye film om Danmarks bedste fritidsjob.

Vi har brug for hjælp, hvis vi skal uddanne flere dommere i København. Del DBU Københavns nye rekrutteringsfilm på hjemmesider og via sociale medier. Se mere på - www.dbukoebenhavn.dk/blivdommerkbh

Dommergrundkurser i 2017: 1. Kursusforløb: 28/29 januar samt 04/05 februar 2017

Sted: Dragør BK

2. Kursusforløb: Dato: 25/26 marts samt 01/02 april 2017

Sted: Kastrup BK

3. Kursusforløb: 06/07 maj samt 20/21 maj 2017

Sted: Kastrup BK

4. Kursusforløb: 16/17 september samt 23/24 september 2017 Sted: Kastrup BK

26  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 5. 2016

Foto: DBU København

HUSUM BK TÆTTERE PÅ NYT KLUBHUS

Af: Dan Pedersen

I Husum BK kæmper de en lang og sej kamp, for at få et nyt klubhus. Med hjælp fra Københavns Kommunes klubhuspulje er de nu kommet et skridt tættere på.

Kr. 4.000.000. Det var det beløb som Københavns Kommune tildelte Huhvis ældste del er fra 1930 har længe skreget på en udskiftning og med

FØLGENDE KLUBBER BLEV TILGODESET AF KLUB­ HUSPULJEN I 2016

midlerne har Husum BK nu taget et væsentlig skridt i den rigtige retning.

• Vanløse Idrætsforening modtager kr. 570.000 til ny balkon og ny

sum BK, da der blev fordelt midler fra Klubhuspuljen. Det gamle klubhus,

De fire millioner kroner går ikke til et helt almindeligt klubhus. Husum Boldklub vil skabe et såkaldt multivæksthus, der udover klublokale også

adgangsvej til klubhusfacilitet under tribunen på Vanløse Idræts­ park.

skal rumme faciliteter til omklædning, bad og andre former for aktiviteter

• Husum Boldklub modtager kr. 4.000.000 til nyt klubhus.

for nærområdets institutioner, bl.a. Husum Skole, lektiecafé, pensionist-

• Sundby Boldklub modtager kr. 541.575 til udbygning af køkken,

klubber, beboerklubber, idræts-/faglige kurser, møde- og samlingsfaciliteter. København kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen glæder sig over at han er med til at hjælpe klubben: –Med en bevilling i den her størrelsesorden kan vi hjælpe til med at fremtidssikre Husum Boldklub. Jeg er glad for, at vi med pengene fra klub-

møde- og opholdslokale i klubhus. • Boldklubben Pioneren modtager kr. 844.750 til udbygning af klubhus - opholdslokale, køkken og længe med baderum (råhus). • Boldklubben HELLAS modtager kr. 852.273 til renovering af baderum, toilet og køkken i klubhus. I alt er der blevet fordelt kr. 11.6 millioner til 15 forskellige projekter.

huspuljen kan gøre livet i og omkring klubben så meget bedre både for medlemmerne, nærområdet, men også for de mange frivillige, der yder en fantastisk indsats for en masse børn og unge. DBU København   27


Københavnsk Fodbold nr. 5. 2016

UNGE FLYGTNINGE

INDLEMMES I FORENINGSLIVET

Af: Dan Pedersen

Kan idrætten bruges som motor for at lære dansk? DBU København og HIK Fodbold har gjort en aktiv forskel for unge uledsagede flygtningebørn, som har brugt fodboldklubben som læringsrum.

Ved at blive en del af foreningsidrætten kan

man gør noget, man er god til, forklarer Benny

selvindsigt, selvværd og selvtillid. I anden

unge uledsagede flygtningebørn lære dansk

Wurtz, der er manden bag pilotprojektet,

fase blev flygtningene undervist af en DBU

og få et netværk i lokalsamfundet. Det var

som er inddelt i tre faser, hvor såvel teori som

instruktør og gennemførte en række modu-

tesen, da Benny Würtz (WESi3) søsatte et nyt

praktik indgår.

ler i DBU´s C-licensuddannelse. Det gjorde

projekt i samarbejde med DBU København og

dem i stand til at påtage sig opgaven som

Gentofte Kommune.

Praktikdel er nøglen til at lære dansk

instruktører i foreningerne, og det er her – i

-Den overordnede idé er, at man får brugt sit

I løbet af projektfasen har de unge fået indblik

praktikdelen - at det danske sprog for alvor

danske mere, når man er ude af klasselokalet

i det personlige lederskab, ligesom der er

kom i spil. For i den afsluttende praktikperi-

og er sammen med andre mennesker, mens

blevet arbejdet med en styrkelse af deres

ode blev de unge udfordret på banen af børn

28  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 5. 2016

fra de lokale folkeskoler og idrætsforeninger,

får mulighed for at tale dansk, og lære fra sig,

projektleder Benny Würtz er man også opsat-

der pludselig fik nye hjælpetrænere til stor

er i mine øjne fantastisk, siger Hans Toft.

te på at nå ud til flere kommuner:

glæde for alle:

Til den afsluttende reception på ungdomssko-

-Første gang var jeg bange, fordi jeg ikke er så

len (Vito) i Gentofte gav flere af de unge prøver

-Vi har nu set, at projektet virker og kan gøre

god til dansk. Men så gjorde jeg det bare. Jeg

på deres danskkundskaber, og på spørgsmå-

en forskel for foreningerne, men først og frem-

var ikke så bange for at sige noget forkert, fordi

let om borgmesteren var overrasket over, hvor

mest for de her unge mennesker. Det er et

det er små børn, fortæller 17-årige Avin Oth-

hurtigt de havde taget sproget til sig var svaret

projekt som viser, at fodbolden vitterligt er en

man fra Syrien, der drømmer om at uddanne

klart:

del af noget større og jeg håber meget på, at

sig til politibetjent: -Det er min overbevisning, at de unge mennesker nu står bedre rustet til at få en uddannelse eller et job i det danske samfund. Vi har vist dem tillid og givet dem en træneruddannelse og en lederuddannelse, der giver

At man kan tage folk ind i et sportsligt fælles­ skab, hvor de får mulighed for at tale dansk, og lære fra sig, er i mine øjne fantastisk Hans Toft, Gentoftes Borgmester

dem nogle meget bedre forudsætninger samtidig med at de har lært mere dansk, siger Benny Würtz.

-Hvis jeg nu siger nej, ser det ud som om jeg

vi kan komme i dialog med flere kommuner og

havde forventet noget, som var lige så godt.

samarbejdspartnere, fortæller Benny Würtz.

Begejstring på de bonede gulve

Men nej, jeg er ikke overrasket, for jeg har set

Siden afslutningen af Vito har flere af de unge

Gentoftes borgmester Hans Toft var selvsagt

andre steder at det her virker. Det at man får

valgt at fortsætte i foreningslivet hos hen-

begejstret for projektet, og ser store mulig-

koblet noget praktik på sprogundervisningen

holdsvis HIK Fodbold og Gentofte Volley, der

heder i kombinationen af teori og praktik, når

er helt afgørende. Det gør at fagligheden kom-

således får glæde af de uddannede instruk-

man skal integrere unge flygtninge og lære

mer ind på en naturlig måde, siger Hans Toft

tører.

-Det her er et nyt bevis for, at kombinationen

Skal udbredes til flere kommuner

Se mere

med praktik og teori virker. Det at man kan

Hans Toft ser gerne at projektet breddes ud til

Du kan finde TV-indslag om Vito-projektet på

tage folk ind i et sportsligt fællesskab, hvor de

andre kommuner, og hos DBU København og

DBU Københavns facebook-side.

dem det danske sprog:

Foto: Dan Pedersen

OM VITO: Vito er et pilotprojekt, som er afviklet i et samarbejde mellem DBU København, WESI3, Ungdomsskolen Vito og Gentofte Kommune. Formålet er at indlemme nydanskere i foreningslivet, gøre dem klar til uddannelse og jobmarket samt forbedre deres danskkundskaber gennem praktik­ ophold i lokale idrætsforeninger. For mere information om Vito-projektet er du velkommen til at kontakte projektleder Benny Würtz, bw@extemp.dk.

Gentoftes borgmester Hans Toft overrakte diplomer til deltagerne i Vito.

DBU København   29


Københavnsk Fodbold nr. 5. 2016

Foto: Dan Pedersen

DBU KØBENHAVNS REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2017

Af: Jan Kristensen

Det er tid til at samle repræsentantskabet. DBU København afholder årets stormøde den 26. januar 2017.

Sæt præg på udviklingen af den københavn-

Dagsorden for repræsentantskabsmødet:

ske fodbold. Alle klubber under DBU Køben-

• Valg af dirigent

havn opfordres til at tilmelde sig repræsen-

• Beretning om unionens virksomhed

tantskabsmødet 2017, hvor klubberne har

• Aflæggelse af regnskab til godkendelse og forelæggelse af budgetforslag til vedtagelse

mulighed for at stille spørgsmål og debattere

• Indkomne forslag vedrørende DBU København

aktuelle emner med repræsentantskabet.

• Forslag fra DBU Københavns medlemmer, der ønskes videresendt til DBU/FLU

På mødet vil der bl.a. være gennemgang af

• Orientering om forslag, der i øvrigt skal behandles på kommende repræsentantskabsmøde

regnskab, godkendelse af kommende budget

i DBU

og valg til DBU Københavns bestyrelse, hvor

• Valg af bestyrelsesmedlemmer

4 medlemmer er på valg i 2017.

• Valg af 1 registreret eller statsautoriseret revisor • Valg af 2 kritiske revisorer

Mødet afholdes torsdag den 26. januar 2017

• Eventuelt

på Hotel Scandic Sydhavnen. Mødet starter kl. 17.00.

På valg ifølge lovene er unionens næstformand Diana Andersen og bestyrelsesmedlemmerne Christian Kofoed, Tobias Ilum og Jesper Gradert.

Se mere om tilmelding til mødet på DBU Københavns hjemmeside. Hver klub kan sende to

Dagsorden, Årsberetning og andet materiale udsendes iht. DBU Københavns love senest 14 dage

repræsentanter til mødet, hvor DBU Køben-

før mødet.

havn inviterer til spisning.

30  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 5. 2016

P.B. Auto

er altid klar med gode priser og service til fodboldfolket

Åbningstider: Mandag-torsdag Fredag

kl. 7.30 - 16.00 kl. 7.30 - 14.00

PB Auto

Vi har også bedre brugte biler til fornuftige priser.

Ring til os på 3675 0800 Femagervej 33-35, 2650 Hvidovre • Tlf. 3675 0800

v/ Peter Bærntsen

• SERVICE AF ALLE BILMÆRKER • RUDESKIFT • PLADEARBEJDE • MALERARBEJDE • FORSIKRINGSSAGER •

DBU København   31


Københavnsk Fodbold nr. 5. 2016

Allan Bisgaard har fået til opgave at udvikle de kommercielle aktiviteter i B93. Med tre nye initiativer forsøger klubben at tilpasse sig medlemmerne.

NYE AKTIVITETER SKAL SUPPLERE HOLDTRÆNINGEN

Af: Dan Pedersen

I B93 udfordrer man den traditionelle foreningstanke, hvor det at gå til fodbold er ensbetydende med holdtræning. Nu satser man på at supplere med nye fodboldprodukter, der rammer individuelle behov.

Efterspørgslen på nye fodboldprodukter, der

supplere den traditionelle holdtræning – ikke

kan sammenlignes med KB´s Skills-træning.

rækker ud over den traditionelle holdtræning er

konkurrere med den:

Der udbydes træningsmoduler over en lang

stor. I de senere år er der kommet mange nye

-Playmaker, fodboldcamps og individuel træ-

række temaer, hvor den enkelte spiller kan

private aktører, der tilbyder individuel træning

ning er alt sammen nye tiltag, som er kommet

arbejde med tekniske elementer, og benytte

ligesom kommercielle camps og fodboldskoler

i stand, fordi der er et behov blandt vores

et klippekort til tilkøb af lige netop de

har vundet indpas i dansk fodbold.

medlemmer. Alle fodboldspillere har drømme

træningsmoduler, der passer til ham eller

Den udvikling kan ses som en trussel mod den

og ambitioner, men det er ikke altid de kan

hende:

traditionelle foreningstanke, men i B93 har

tilgodeses fuldt ud i holdtræningen. Hos os er

-Vi forsøger at tilpasse os brugerne. Hvis man

man valgt at hilse konkurrencen velkommen.

det spillerne, der vælger hvad de vil være bedre

ønsker at tilkøbe afslutningstræning er der

En række nye produkter med bedre træner-

til og så hjælper vi dem, siger Allan Bisgaard

mulighed for det. Med playmaker kan vi gå i

normering skal ramme spillernes ønsker og

som har fået til opgave at udvikle klubbens

dybden med emner og få mere 1 til 1 instruk-

behov. Helt konkret har klubben udviklet tre

kommercielle aktiviteter.

tion. Og så adskiller det sig markant ved en bedre normering end holdtræningen, hvor der

nye og forskelligartede fodboldprodukter i ”Copenhagen Football Camp”-regi, der er ejet

Klippekorts-model

ofte er 15-20 spillere om trænerens opmærk-

af B93. De nye tiltag skal først og fremmest

B93 har med Playmaker fået en model, der

somhed, fortæller Allan Bisgaard.

32  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 5. 2016

Foto: Mark Bernquist

"Copenhagen Football Camp" er drevet af B93 og vil løbende udbyde camps til københavnske fodboldspillere.

Foruden playmaker er der også mulighed for

har B93 nu deres eget brand, hvor man har

om kvalitet, god normering og en pris, der er

at købe individuel coaching. Her er alt træning

afholdt to sommer camps med stor succes og i

konkurrencedygtig på markedet. Det mener

og coaching tilrettelagt i samarbejde med

efterårsferien havde første efterårs camp med

jeg, vi er lykkes med, fortæller Allan Bisgaard

spilleren, der selv vælger, hvilke områder der

deltagelse af 120 drenge og piger i årgangene

og supplere:

skal arbejdes med:

fra 2002 til 2009. Den store interesse viser,

-Efter campen i efterårsferien blev jeg kon-

-Det er ikke revolutionerende, det vi gør.

taktet af forældre, der spurgte om vi havde

De her produkter har været på markedet i

planer om at lave en camp mellem jul og nytår.

mange år, men det er måske nyt at vi gør det i foreningsregi. I B93 har vi en masse viden og kompetence som vi kan bringe i spil – det

Vi forsøger at tilpasse os brugerne Allan Bisgaard, B93

er baggrunden for at kunne levere nogle

Det siger noget om efterspørgslen. I B93 mener man at udviklingen hen mod et mere forbrugerstyret medlemskab er en naturlig udvikling og tendens vi også ser andre

gode produkter af høj kvalitet, forklarer Allan

steder i samfundet. Der skal være mulighed

Bisgaard.

for at til- og fravælge. at der er plads til en ny spiller på markedet

-Det at gå til fodbold er også en uddannelse og

Høj faglighed

vurderer Allan Bisgaard:

ikke kun et spørgsmål om at deltage og være

I B93 er man ikke bange for at kaste sig ind

-Der er mange camps, og det er svært at

en del af foreningsidrætten. Det er det måske

på et marked med stor konkurrence. Med

opfinde noget helt nyt. Men det er ikke nød-

for nogle, men ikke for alle, siger Allan Bisgaard.

etableringen af ”Copenhagen Football Camp”

vendigvis et mål i sig selv. Lige nu handler det

Han mener det er helt naturligt at børn og de-

OM COPENHAGEN FOOTBALL CAMP:

CAMPS

PRIVAT TRÆNING

Copenhagen Football Camp er drevet af B.93.

CFC afholder camps i ferieperioden på tværs af

Træning skrædderskyet til spillerens behov.

Formålet er at udbyde kvalitetstræning til

årgange og klubskel.

Privat træning er ifølge CFC den ultimative

spillere, der er motiveret for mere træning

måde at udvikle sit talent. Træningen er

og ønsker et supplement til holdtræningen.

skræddersyet 100% efter spillerens ønsker

Foreløbigt har CFC tre fodboldprodukter på

PLAYMAKER

og træneren har kun fokus på den enkelte

hylden som tilbydes til alle fodboldspillere i

Teknisk træning i grupper på 4-6 spillere. Med

spiller gennem hele forløbet.

København, uanset klub.

et klippekort til Playmaker kan spilleren selv vælge frit mellem mange forskellige tekniske

Læs mere på http://www.copenhagen-

træningspas. Playmaker er åbne for alle fod-

footballcamp.dk

boldspillere uanset klub.

DBU København   33


Københavnsk Fodbold nr. 5. 2016

res forældre søger de bedste træningsmiljøer:

elementer. Det her er ikke et opgør med den

nene skal først og fremmest have det sjovt, og

-Personer som er ambitiøse søger de udvik-

traditionelle træning og foreningskultur, men

med lidt hjælp fra os (red: trænerne i B93) kan

lingsmiljøer, der nu engang er til rådighed. Vi

et supplement, forklarer Allan Bisgaard.

forældrene sagtens varetage den opgave. Der

ser det mange steder i samfundet, hvor folk

er mange forældre, som har tilkendegivet at de

opkvalificere sig med efteruddannelse, kurser i

Flere frivillige

gerne vil hjælpe, og det er altafgørende, hvis vi

mindfulness osv.

Foruden de nye træningstiltag har man arbej-

skal rumme flere spillere, siger Allan Bisgaard

det målrettet med at udvikle børnefodbolden,

Klubben er netop gået i gang med at udarbejde

Brug for nytænkning

og få gjort op med de lange ventelister på de

en håndbog til forældretrænere, ligesom man

Allan Bisgaard mener at foreningsidrætten har

mindste årgange. Henover sommeren har

har ansat en børnechef, der skal udvikle og

stået stille i mange år. Han ser et behov for

man afholdt en række åbne træninger, for at

styrke arbejdet med fremtidens B93 spillere.

nytænkning. Klubberne skal finde ud af hvilken

give alle muligheden for at spille fodbold. Det

Håbet er at indsatsen med at uddanne og

type klub de ønsker at være, undersøge

har skabt basis for seks nyoprettede hold, der

være tættere på potentielle forældretrænere

hvilke behov der er i deres område og lade det

træner én gang om ugen. Modsat tidligere

kan styrke frivilligheden i klubben:

bestemme, når de skal udvikle de traditionelle

har man fra klubbens side brugt lang tid på at

-Ved at hjælpe forældrene og tage dem i hån-

foreninger og ramme tidens forbrugere:

hjælpe de nye hold i gang. Nu er det så menin-

den kan vi måske gøre det mere attraktivt at

-Hvis man ser på foreningsidrætten som et

gen, at forældrene stille og roligt skal overtage

være frivillig. Det er vores håb, og indtil videre

produkt, har den ikke udviklet sig ret meget.

træningen, når de efterhånden føler sig trygge

ser det ud til at gøre en forskel, siger Allan

Den er baseret på nogle gode og vigtige

ved opgaven:

Bisgaard.

værdier også fremad, men vi vil gerne supplere

-Vi har involveret forældrene og givet dem

den med nogle andre og mere individuelle

nogle basisprincipper og simple øvelser. Bør-

B93 vil både ramme piger og drenge med deres nye tiltag, der skal give mulighed for kvalitetstræning med god nomering på trænersiden.

34  DBU København


• B93 har valgt at opsige samarbejdet med chef-

• DBU Københavns ”Bevæg Dig For Livet”

konsulent har desværre sagt sit job op. Henrik Pedersen slutter med udgangen af november måned. Vi vil snarest i samarbejde med DGI Storkøbenhavn søge en erstatning for Henrik.

• FC Prostata – københavnsk fodboldprojekt for prostatakræftramte mænd - er nomineret til danskernes idrætspris 2016.

• Husk DBU Københavns repræsentantskabsmø-

de den 26. januar 2017. Mødet afholdes på hotel Scandic Sydhavnen. Bestyrelsesmedlemmerne, Diana Andersen, Christian Kofoed, Jesper Gradert og Tobias Ilum er alle på valg og modtager genvalg.

• DBU har igangsat samarbejde med Red Barnet

omkring projektet ”Plads til alle”. Helt konkret har det indtil videre affødt partnerskabsaftaler mellem DBU Jylland, Red Barnet og 4 kommuner. DBU er af Red Barnet orienteret om, man har indgået aftale med Københavns Kommune og har forespurgt om DBU København ønsker at være medspiller der. Der skal nu indgås en konkret aftale mellem Red Barnet, Københavns Kommune og DBU København.

træner Morten Rutkjær, da klubben nu vil ud at finde en fuldtidstræner.

• DBU har sammen med Divisionsforeningen og

• Linda Sørensen har nedlagt sit mandat som

• Der er blevet spillet kredsfinaler i København

• CPH Youth FC har med hjælp fra ”Kick

Lokalunionerne under DBU indgået aftaler om en historisk investering i talentudvikling og fundamentet for en ny sportslig vision på tværs af dansk fodbold. Ansvaret for blandt andet børne- og ungdomsfodbold, klubrådgivning og breddeuddannelse rykkes tættere på klubberne med den nye vision.

i den traditionsrige Ekstra Bladets Skolefodbold-turnering. Pigefinalen står mellem Højdevangsskolen (Kbh. S) og Rønneskolen Bornholm) i Sundby Idrætspark. Drengefinalen bliver mellem Munkegårdsskolen (Gentofte) og Skolen ved Sundet (Kbh. S.) på Gentofte Stadion. Vinderne går videre til de landsdækkende kvartfinaler, der spilles til april 2017 med finale på det kommende EWII Park i Odense.

• DBU København har produceret to dommer-

brandingfilm i samarbejde med producer, Rasmus Degnbol. Den første film er blevet lanceret på Facebook, hvilket gav over 15.000 visninger og 82 delinger på de første to uger. Se mere på www.dbukoebenhavn.dk/blivdommerkbh

Glædelig jul

bestyrelsesformand i Østerbro IF, der har gjort en kæmpe indsats for udviklingen af Østerbro-klubben. Bestyrelsen i Østerbro IF har på et møde fredag den 18. november 2016 konstitueret næstformand Frank Kristoffersen som formand indtil næste Generalforsamling i marts 2017.

Start-midler” sat gang i et uddannelsesforløb, hvor 16 skoleelever fra Tagensbo skole får en dommeruddannelse. Underviser er Jonathan Nilton, som er divisionsdommer og lærer på Tagensbo skole.

• Kultur- og Fritidsudvalget besluttede 3. november 2016 at udmønte en del af Klubhuspuljen 2017 til mindre projekter. Ansøgningsfristen til denne pulje er 31. januar 2017. De projekter der kan tilgodeses i puljen, kan realiseres for mellem 25.000-250.000 kr. Omdrejningspunkt for puljen er fortsat nybyggerier og renoveringer af klubhuse og foreningslokaler med henblik på at styrke rammerne for fællesskab i foreningerne.


ALLE HOLD KØB OG SALG AF SPILLERE OG MEGET MERE

MASSER AF FACTS FOTOS OG DE NYESTE HISTORIER

FODBOLDBØGER UNDER JULETRÆET NYE FOTOS AF SPILLERNE SAMT FACTS OG HISTORIER

FÅ STYR PÅ ÅRETS BEDSTE DANSKE OG INTERNATIONALE KAMPE