Page 1

K

Ø

B

E

N

H

A

V

N

S

K

nr. 3. 2015

DBU København

UNGE DOMMERE Vi har mere talent for at dømme fodbold Side 20-22

KØBENHAVNSKE KLUBBER Historisk lavpunkt i dansk topfodbold Side 28-30

BK Frem En drøm gik i opfyldelse Side 6-8


Københavnsk Fodbold nr. 3. 2015

Side 20-22 Side 16-17 Side 18-19 Side 11-13

Side 28-30

Side 26-27

Side 6-8

Leder

Kan vi spille én kamp mere?

Nostalgi

DBU København har brug for flere dommere.

DBU Københavns Beach Soccer stævne

I DBU Københavns historiske arkiv kan du

Nyt initiativ med en fleksibel betalingsmodel

på Amager Strand var en stor succes. 600

finde historier som er en del af fodboldens

skal give unge dommere et incitament for at

deltagere havde en fantastisk weekend

kulturarv. Læs om en tredje halvleg som

komme i gang med dommeruddannelsen.

med sol, strand og fodbold i sandet.

blev Danmarkshistorie.

side 5

side 10side 14

En Drøm gik i opfyldelse

Rådgivning om strategiske valg

Dem der fra Tingbjerg

Med hjælp fra tilhængerne fik BK Frem ar-

DBU Københavns klubrådgiverteam har til

Det er et langt og sejt træk for Brønshøj

rangeret en drømmekamp mod den tyske

opgave at støtte klubberne og hjælpe med

BK at ændre holdninger og skabe rammer

kultklub St. Pauli? Kom bag om kulisen og

råd og vejledning. Tag med Københavnsk

for foreningslivet i Tingbjerg. Rekruttering

se hvordan opgøret kom i stand med hjælp

Fodbold på klubrådgiverbesøg i Valby BK.

af flere frivillige og større krav til medlem-

fra klubbens fans.merne skal sætte skub i udviklingen.side 11-13

side 6-8side 16-17

Praktiske oplysninger – adresser og åbningstider Udgiver: DBU København, Ved Sporsløjfen 10, 2 th, 2100 København Ø. Telefon: 3927 7144 – Fax. 3927 7244 Email: Info@dbukoebenhavn.dk www.dbukoebenhavn.dk

2  DBU København

Kontorets åbningstider: Mandag til torsdag 09.00 – 16.00 Fredag 09.00 – 15.00. Telefontid: Mandag til fredag 10.00 – 15.00.

Dommervagt: Telefon 2425 2778 i turnerings-perioden: Lørdag 09.00 – 11.00. Dommerhjælpen: kontakt: dommer@dommerhjaelp.dk

Redaktion: Dan Pedersen (redaktør), Henrik Kailow og Jan Kristensen. Salg og annoncer: Lise Skaaning Andersen. Journalister: Nikolaj Ulstrup, Espen Bidstrup, Kasper Kølleskov og Lars Hjorth Bærentzen. (ansvarshavende: Henrik Ravnild) Udgivelsesterminer: Marts, juni, september, og december.


Københavnsk Fodbold nr. 3. 2015

Side 10

Strategi skaber resultater på Østerbro

Holdsamarbejde

Medlemstallet går kun én vej i Østerbro IF

indgå et holdsamarbejde i sommers, men

Københavnske klubber har nået historisk lavpunkt i dansk topfodbold

– opad. Hvad gør klubben for at fastholde

det lykkedes ikke for de to klubber at finde

Det er svært at drive en fodboldforretning i

den positive udvikling?

sammen i første omgang.

København. De senere års resultater viser,side 18-19

BK Amalie og BK Olympia 1921 forsøgte atside 24-25

at den københavnske topfodbold har ramt historisk lavpunkt med FC København som

Talent fod at dømme fodbold

Ungdomsfodbold 2.0 på vej

eneste lyspunkt.

Gode lommepenge, massere af motion og

DBU kommer med nye konkrete redskaber,praktisk ledelseserfaring: To unge køben-

der skal styrke klub- og udviklingsmiljø i

havnsk breddedommere fortæller om deres

ungdomsfodbolden.

motivation for at dømme fodbold.

Oplag: 3.000 stk. Layout og tryk: Kailow Forside foto: www.fodboldbilleder.dk

side 28-30

side 26-27

side 20-22

Deadline til næste nummer: Den 29. oktober 2015. Indlæg kan fremsendes på danp@dbukoebenhavn.dk. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte tilsendte indlæg. De enkelte artikler i Københavnsk Fodbold behøver nødvendigvis ikke, at være sammenfaldende med DBU Københavns opfattelse og holdning.

ABONNEMENT: Klubabonnement: Gratis Holdabonnement: kr. 50,- pr. år Privatabonnement: Kr. 100,- + moms Abonnementsperioden gælder 4 fortløbende blade Tilmelding via info@dbukoebenhavn.dk

DBU København   3


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2015

4  DBU København


Af Henrik Ravnild

Så blev der igen fløjtet op til kampe på de grønne anlæg. En forudsætning for velafviklede turneringer er blandt andet, at vi har dommere nok, og det er desværre ikke tilfældet København. I DBU København arbejder vi på en

Henrik Ravnild DBU Københavns formand

ny betalingsmodel for nye dommere, hvor dommeraspiranter kan betale for dommeruddannelsen lidt én gang, hvis de er tilknyttet en lokal klub. Jeg håber, at en mere fleksibel betalingsmodel vil friste de tusindvis af unge studerende i storbyen, der kan supplere SUen med en skattefri omkostningsgodtgørelse, til at komme i gang med dommeruddannelsen. Som man kan læse i dette nummer af Københavnsk Fodbold (side 18-20) oplever de unge dommere, at det er både sjovt og udfordrende at være en del af fodboldfamilien. Så kære fodboldledere: Husk at opfordrer de unge til at komme i gang med dommeruddannelsen og støt op dem i deres beslutning. Den væsentligste indtægtskilde som er med til at sikre driften af DBU København kommer fra DBU. Bredden er organiseret i Foreningen af Lokalunioner (FLU), der netop har underskrevet en ny breddeaftale med DBU, som betyder, at DBU København i den kommende periode får et tilskud, der modsvarer det tilskud, vi har fået de seneste år. Så selvom der ikke er den samme indtægt i DBU på landsplan, har vi sikret at DBU København kan fortsætte på samme serviceniveau som de senere år. Gør vi det så godt nok? Det skal vi spørge klubberne om, og udover den daglige kontakt som vores administration har med vores klubber afholder vi regelmæssige møder med formænd og ungdomsformænd, hvor de kan netværke og i fællesskab anbefale forbedringer til driften og de politiske målsætninger. Vi opfordrer også alle klubformænd til at sætte kryds i kalenderen lørdag den 31. oktober, hvor vi afholder et nyt strategiseminar, der skal følge op på sidste års workshop og se fremad mod nye mål. I bestyrelsen er vi meget optaget af, at komme i tættere dialog med klubberne så husk på at komme med gode forslag til forbedringer. Vær ikke bange. Der er højt til loftet i DBU København. Mange har sikkert hørt om den nye fælles vision mellem DIF og DGI (Vision 25-50-75). DBU København er naturligvis med i processen, da

I bestyrelsen er vi meget optaget af, at komme i tættere dialog med klubberne så husk på at komme med gode forslag til forbedringer

visionen i væsentlig omfang drejer sig om at få forbedret faciliteterne i

Henrik Ravnild

Hovedstaden. Det er det fokusområde bestyrelsen og dele af administrationen bruger mest tid på, når man ser bort fra turneringsdelen. Vi kigger ikke isoleret på flere fodboldbaner med kunstgræs og lys, men også på generelle idrætsfaciliteter, idet fremtidens idrætsfaciliteter skal tilgodese mere end en enkelt idrætsgren. Her skal vi huske på, at mangfoldigheden er væsentlig, når vi har så begrænsede udfoldelsesmuligheder grundet skyhøje grundpriser i København Det er DBUs vision at vi i Danmark bliver 500.000 fodboldspillere i 2025. Der er 10 år til at nå dette tal. Det er ikke mange år set i et større perspektiv, så vi skal i gang, og det største potentiale tror jeg ligger på pigesiden. Jeg kan ikke opstille nogen formel for at nå i mål med målsætningen, men der er ingen tvivl om at vi skal blive dygtigere til at rekruttere pigerne ved at samarbejde med skolerne og allokere flere ressourcer til pigefodbolden.

DBU København   5


Københavnsk Fodbold nr. 3. 2015

EN DRØM GIK I OPFYLDELSE [

Af: Nikolaj Ulstrup

Venskabskampen mellem BK Frem og St. Pauli blev en stor succes for Valby-klubben. Ved at gå nye veje lykkedes det for traditionsklubben at skabe midler til en sand fodboldfest i Valby Idrætspark.

]

Mange klubber går med forskellige drømme,

fundrainsingmodel, crowdfunding, til at starte

for BK Frem Support, Peter Andersen.

som de ikke ved, hvordan de skal få opfyldt -

nye projekter op. I den forbindelse kom man på

St. Pauli er kendt for at være punk og anti-­

ofte er det økonomien, der stopper dem. Men i

ideen om at arrangere en træningskamp mod

establishment, og Frem er kendt som en

juni måned fik BK Frem en af deres drømme til

en attraktiv modstander. Klubben gik derfor

gammel og traditionsrig klub, der engagere

at gå i opfyldelse ved at tænke ud af boksen:

ud til sine fans for at høre, hvad de syntes om

sig i lokalområdet og beskytter de svage.

-Vi har længe haft en ide om at spille en speciel

ideen, og hvem man evt. kunne møde. Klub-

Klubberne har også det til fælles, at de har haft

kamp. Der har bare aldrig rigtig været midler til

bens fans var straks med på ideen og havde et

nogle hårde år både på og udenfor banen, hvor

det. Sådan fortæller formanden for BK Frem,

klart ønske om at møde St. Pauli:

det for begge klubber har været økonomisk

Claus Mohrhagen, om deres drøm, der gik i

-Det var en kamp, som vores fans havde

trange tider.

opfyldelse den 5. juli 2015, da lang tids arbejde

drømt om længe. St. Pauli engagerer sig

kulminerede med en kamp mod kultholdet

meget i lokalområdet i deres del af Hamborg,

Ja fra St. Pauli

St. Pauli fra Hamborg.

og Frem prøver at få det samme samlings-

Heldigvis var St. Pauli med på ideen og kendte

punkt i Sydhavnen. St. Pauli har i mange år

til BK Frem og deres sociale initiativer, der

En drømmemodstander

også inddraget tilhængerne i deres arbejde,

viser sig i flere af klubbens tiltag – f.eks.

I løbet af foråret 2015 begynde klubben at

hvilket Frem også er begyndt på ved at tage

”Fodbold til folket”, hvor hjemløse kan komme

undersøge om de kunne bruge den sociale

dem ind i bestyrelsen, fortæller formanden

gratis til fodbold i Valby. Interessen for træningskamp mellem de to klubber var således

Foto: www.fodboldbilleder.dk

gensidig, men den helt store forhindring var økonomien. Normalt er det ikke muligt for en klub som Frem at arrangere en så stor kamp, da klubben løber en stor risiko i forhold til, om der kan sælges nok billetter til, at det kan løbe rundt. For Frem var crowdfunding en smart måde at sikre sig imod økonomisk underskud og samtidig en mulighed for at inddrage klubbens fans på utraditionel vis. Efter nogle møder blev der etableret en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra fanklubben og bestyrelsen. Nu skulle ideen testes. Frems crowdfunding kampagne gik ud på, at man den 16. maj satte billetterne til salg til kampen med et mål om at sælge 2500 bil5.500 tilskuere mødte op for at se BK Frem kæmpe for sagen og tabe 2-3 til den tyske kultklub, St. Pauli.

6  DBU København

letter. Folk kunne købe billetter, merchandise og sponsorater i forsalg, og kampen ville kun


Københavnsk Fodbold nr. 3. 2015

DBU København   7


Københavnsk Fodbold nr. 3. 2015

bliver til noget, hvis kampagnen nåede sit mål.

fantilslutning og det gav os tro på tingene,

til en træningskamp, siger Claus Mohrhagen

De, der betalte, var sikret pengene igen, hvis

fortæller BK Frems formand.

efter kampen var kommet lidt på afstand.

I forbindelse med crowdfunding kan man dele

5.500 tilskuere i Valby

Kampen blev en succes, og selvom BK Frem

støtten op i forskellige beløb. BK Frem – St.

Den 9. juni kom klubben i mål med crowdfun-

tabte 2-3, var det en stor oplevelse for både

Pauli var delt op i alt fra støtte på 40 kr. til

ding kampagnen, da klubben havde indsam-

spillere, fans og tilskuere. Alle fik en god

arrangementet, 100 kr. for billet til kampen

let 250.000 kr. på under én måned havde

sommeroplevelse i Valby Idrætspark, som ikke

kampen ikke blev til noget.

var blevet til noget, hvis klubben ikke havde tænkt anderledes og brugt crowdfunding til at

Det er vigtigt og sjovt at tænke nyt - også selvom man er en gammel klub fra 1886 Claus Mohrhagen, BK Frem

få kampen i mål: -Det er afgørende er, at du har en god ide, som du kan putte noget indhold i. Har du det, så har vi også - nok som den første klub i Danmark vist at det kan lykkes at bruge crowdfunding.

samt en række sponsorpakker på 5, 10 og

klubbens fans og almindelige danske fodbold­

50.000 kr. Der var derfor mange muligheder

interesserede muliggjort, at denne kultkamp

for at folk og lokale virksomheder kunne støt-

mellem to traditionsklubber kunne opleves i

te op om ideen.

København:

Imens kampagnen stod på kunne Claus

-Det er vigtigt og sjovt at tænke nyt - også

-Crowdfunding er en social fundraising

Mohrhagen sammen med arbejdsgruppen

selvom man er en gammel klub fra 1886. Det

metode, hvorpå man kan rejse penge til

og bestyrelsen følge med på sidelinjen og se,

endte med, at der kom ca. 5.500 mennesker

et projekt ved at indsamle både store

hvordan de kom tættere og tættere på målet:

til kampen i Valby Idrætspark, og det var flere,

og små bidrag fra en større gruppe

-Det var lidt underligt, at vi ikke kunne sætte

end vi havde regnet med. Det gjorde det jo kun

bidragydere - typisk via en platform på

arbejdet i gang, før vi vidste om der var nok

til en ekstra stor oplevelse. Det er ret unikt, at

internettet.

opbakning, men vi mærkede fra start en stor

en 2. divisionsklub kan få så mange tilskuere

HVAD ER CROWDFUNDING?

Foto: www.fodboldbilleder.dk

8  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 3. 2015

DBU København   9


KAN VI SPILLE ÉN KAMP MERE? [

450 drenge og piger var ikke i tvivl – Beach fodbold er sjovt.

Af: Dan Pedersen

]

DBU Københavns årlige Beach Soccer stævne

GF, der kun havde et spørgsmål efter at deres

-Pigerne synes det var super fedt og har lyst

på Amager Strand var en stor succes for de

tredje stævnekamp – ”kan vi spille én kamp

til at komme igen til næste år. Turneringen har

knap 600 deltagere. Knap 150 voksne og

mere?”

været en stor ting for dem, og det er helt sik-

450 drenge og piger i alderen syv til tolv år

kert oplevelser som denne, der skaber glæde Hos DBU Københavns stævneafviklere,

og fastholdelse.

på Amager Strand, hvor der blev gået til den

Richard Andersen og Lennart Boel, var også

DBU København vender tilbage med et nyt

med stor entusiasme. Arrangementet blev

begejstret for stævnet og den glade stemning:

Beach stævne i sommeren 2016.

afholdt i flot solskin og begge dage blev der

-Det har været en fantastisk dag – ikke

spiller masser af fodbold og hygget på tværs

mindst takket være den store hjælp fra Sund-

af klubberne:

by BK. Når man går og dømmer kampene kan

-Det er rigtig sjovt for spillerne og jeg håber

man virkelig høre at spillerne hygger sig med

virkelig at man overvejer flere af den slags

at spille fodbold på den her måde, fortæller

stævner. Det er en rigtig god spilform, hvor

Lennart Boel, der glædede sig over at flere

man får fremelsket andre elementer end

piger nynnede sange under kampene:

man gør i traditionel fodbold. Her udvikles

-Så bliver det ikke meget bedre! Man kan blive

reaktionsevnen, de motoriske færdigheder

jo helt høj af den stemning og glæde.

Foto: Dan Pedersen

kæmpede hele i slutningen i juni i sanddynerne

og udholdenhed på en rigtig god måde, siger formand i Aakanden GF, Rene Møllengaard,

At pigerne var begejstret for initiativet blev

der blev bakket op af spillerne fra Aakanden

bakket op af trænerteamet fra FA 2000:

Jublende børn fik gaver og medaljer til DBU Københavns Beach Soccer stævne i Amager Strandpark.

10  DBU København

Motoriske færdigheder og udholdenhed. Beach Soccer fremelsker andre elementer end traditionel fodbold.


Københavnsk Fodbold nr. 3. 2015

Foto: Max Mestour

Med tolv 7 og 11 mandsseniorhold stortrives seniorfodbolden i Valby BK. Nu er det målsætningen at bygge på med pigefodbold i børneårgangene og en ungdomsafdeling.

RÅDGIVNING OM STRATEGISKE VALG [

Af: Dan Pedersen

Der er både ambitioner og udfordringer, når Valby BK skal kigge fremad og se på klubbens udviklingsområder. Sparring med klubrådgiver hjælper klubben på vej.

]

Ca. 1200 ud af 1653 fodboldklubber på lands-

Faciliteter er den store udfordring

nedslidte faciliteter som en åbenlys udfordring:

plan har, siden etableringen af klubrådgiveord-

Der er masser af aktivtiet, da Københavnsk

-Vi er glade for at være her, men det er også

ningen i 2014, haft besøg af en klubrådgiver,

Fodbold kigger forbi Valby BK en tirsdag aften.

frustrerende at vi ikke ved, hvor vi står som

som har vurderet klubben med henblik på

På banen og foran klubhuset er børnene i gang

klub. Københavns Kommune har haft planer

hvordan man forsat kan udvikle foreningskul-

med at spille fodbold i sommersolen. Der er

om at flytte os væk i de mere end 20 år som

turen i fremtiden. I DBU København er det

indbudt til åben træning i Valby BK og i den

jeg har været i klubben, og det giver en stor

Richard Andersen og Hans Vixø, der har opga-

anledning har klubben fået besøg af en mad-

usikkerhed. Vores omklædningsfaciliteter er

ven med at afdække og understøtte klubber-

og kaffevogn, der er stillet op foran klubhuset,

så nedslidte, at vi ikke kan tilbyde børnene

nes udviklingspotentiale.

hvor forældre står og snakker over en kop

at klæde om – det siger alt, mener Dennis

Københavnsk Fodbold er taget med til Valby

kaffe. En enkelt fodboldkendis er også på

Kristiansen fra bestyrelsen.

BK for at følge et klubbesøg og se på, hvordan

banen i form af den tidligere landsholdsspiller

I et lokale bagerst i klubhuset tager bestyrel-

man kan benytte sig af rådgivningen. Be-

Claus Jensen, som er en blandt de mange

sen plads sammen med klubrådgiver Richard

søget i Valby BK er det første og indledende

forældretrænere, der bruger deres fritid på

Andersen. Bestyrelsesformand Jesper Dyjak

møde mellem Richard Andersen og Valby BKs

anlægget ved Gammel Køgelandevej, som

fortæller om klubbens udvikling i de senere

bestyrelse. Mødet skal danne grobund for en

klubben har spillet på i mere end 40 år. Ude

år. Efter at have været nede og vende er

udviklingsplan og har til formål at afdække,

foran klubhuset får jeg en snak med Dennis

klubben de senere år kommet på ret kurs, og

hvor klubben står lige nu.

Kristiansen fra bestyrelsen. Han nævner de

har siden jubilæumsåret i 2012 opbygget en DBU København   11


Københavnsk Fodbold nr. 3. 2015

velfungerende seniorafdeling

faciliteter - her har klubben brug for afklaring.

og han spørger ind til gode råd, når man skal

Richard Andersen lytter til klubbens situation

starte en pigeafdeling:

Klubben er gået fra 5 til mere end 100 børn på

og foreslår at der straks sættes en proces i

-Vi kan godt mærke at det er andre ting som

blot 3 år. Næste målsætning for klubben er at

gang, hvor DBU København i samarbejde med

pigerne lægger vægt på i børnefodbolden.

få børnefodbold for piger, og på længere sigt

Valby BK finder ud af, hvor Københavns Kom-

Det er klart, at det sociale er endnu vigtigere

at få opbygget en ungdomsafdeling på drenge

mune står i forhold til planerne for området.

for dem. Jeg håber at DBU København kan

samt fået børnehold på drengesiden.

og pigesiden, der ikke skal opfattes som en ”fødekæde” til seniorafdelingen, men som et tilbud til de unge der træder ind i senior­­til­værelsen.

Fokus på pigefodbold

Jeg håber at DBU København kan rådgive og hjælpe med et koncept, der gøre det nemmere for os at starte pigefodbolden op Martin Sørensen, Valby Boldklub

Richard Andersen spørger mere ind til de fire udviklingsområde, som klubrådgiverne tager udgangspunkt i ved alle klubbesøg

Det er Richards opgave at få samlet trådene

rådgive og hjælpe med et koncept, der kan

(sportsligt, organisatorisk, facilitetsmæssigt

inden næste møde med klubbens formand- og

lette processen og gøre det nemmere for os

og økonomisk). Her viser det sig, at der er en

ungdomsformand.

at starte pigefodbolden op, forklarer Martin

række udfordringer som klubben med hjælp

Opbygningen af en pigeafdeling prioriterer

Sørensen.

fra DBU København skal forholde sig til. En

Valby BK højest her og nu. Ungdomsformand,

Richard Andersen giver, ud fra egne erfaringer

altoverskyggende problematik er klubbens

Martin Sørensen, er tovholder på projektet

som klubleder og DBU-ansat gennem mange,

12  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 3. 2015

gode råd om hvordan en pigeafdeling kan byg-

udvikle klubben, og det er positivt, at vi nu

Alle klubber er forskellige

ges op. Han præsenterer bestyrelsen for DBUs

kan få råd og vejledning på bestyrelsesniveau.

For DBU Københavns klubrådgiver Richard

rekrutteringskoncept, Pigeraketten, som kan

Der er jo ingen grund til at opfinde den dybe

Andersen er det afgørende at Valby BK tager

give et boost, når pigeafdelingen skal skaffe

tallerken, hvis der allerede er metoder og kon-

udgangspunkt i de strategiske indsatsområder

nye medlemmer. Derudover handler det

cepter, som vi kan gøre brug af, mener Martin

og er gode til at prioritere hvad som er vigtigst

om at få organisationen på plads, få lavet en

Sørensen.

for dem:

udviklingsplan og finde de rette folk som kan

Formand Jesper Dyjak hilser også råd-

-Der er ikke to klubber som ligner hinanden,

kickstarte pigefodbolden. Der er enighed om,

givningen velkommen. Han håber på, at

men ved at tage udgangspunkt i de strategiske indsatsområder, har vi en mulighed for at

Vi vil gerne udvikle klubben, og det er positivt, at vi nu kan få råd og vejledning på bestyrelsesniveau Martin Sørensen, Valby Boldklub

hjælpe klubberne ud fra deres behov. Her er det afgørende for en klub som Valby BK at de kan prioritere. F.eks. ved at holde fuld fokus på etablering af en pigeafdeling i børnefodbolden, siger Richard Andersen.

at Martin kan være med i en opbygningsfase,

behovs­afdækningen kan skærpe klubbens

men på længere sigt skal opgaven overleveres

udviklingsarbejde og bringe DBU tættere på

til en anden i klubben. For som Richard Ander-

klubberne:

sen siger, er det vigtigt at klubben værdsætter

-Jeg synes, det er godt initiativ som kan skabe

de aktive bestyrelsesfolk og ikke slider på de

forståelse og formidle budskaber begge veje.

samme kræfter hver gang, der skal tages et

Der er ingen tvivl om, at vi ser frem til de

Sportslige udfordringer

nyt skridt på udviklingsstigen.

kommende møder, hvor vi kan komme endnu

Mangler klubbens hold trænere, spillere,

DET KAN DBUS KLUB­RÅDGIVERE HJÆLPE MED:

mere i dybden med de udfordringer som vi slås

forældreopbakning, en klar sportslig linje

Vi skal formidle budskaber begge veje

med i dagligdagen. For mig at se er faciliteter

eller er der behov for træneruddannelse,

Efter mødet er det tid til at gøre status på det

et område, som berører alle københavnske

lederuddannelse eller øvrige kurser, så

første møde mellem klub og rådgiver. Hvordan

klubber. Her er det fint, at man kan have en

vil klubrådgiveren hjælpe med at finde

fungerer rådgivningen og hvad skal Valby BK

dialog med DBU København, men jeg håber

løsninger.

have ud af ordningen på sigt? Ungdomsfor-

også, at de ting vi diskuterer på individuelt

mand Martin Sørensen er ikke i tvivl. Han ser

niveau kan tages op i et forum som f.eks. DBU

Organisatoriske udfordringer

frem til et endnu tættere samarbejde med

Københavns Formandsklub. Jeg tror på, at vi

Har klubben brug for at styrke den

DBU København:

skal samarbejde mere på tværs og turde tale

ledelsesmæssige struktur eller blot et

-Konceptet med en klubrådgiver falder i god

om prioriteringer, når det gælder faciliteter,

­organisatorisk eftersyn, så hjælper

tråd med der, hvor vi er som klub. Vi vil gerne

siger Jesper Dyjak.

klubrådgiveren gerne med dette. Økonomiske udfordringer Har klubben brug for viden omkring økonomi, budgetlægning, skatteregler for foreninger eller står klubben overfor at skulle investere i nye faciliteter, så er klubrådgiveren værd at tage fat i. Fodboldens rammer Ønsker klubben at anlægge nye baner, investere i nye mål eller andre faciliteter, så kan klubben med fordel blive hjulpet på vej af en klubrådgiver. Det omfatter også udfordringer som fx fundraising, sponsorering og kommunesamarbejde.

Fra 5 til 100 drenge på tre år. Valby BK har fået opbygget en børneafdelingen og næste mål er at få pigerne på banen.

DBU København   13


Københavnsk Fodbold nr. 3. 2015

EN TREDJE HALVLEG SOM BLEV DANMARKSHISTORIE [

Af: Historisk Arkiv

I DBU Københavns historiske arkiv kan du finde historier som er en del af fodboldens fælles kulturarv.

København bliver holdt i et jerngreb af den

Verdenskrig for Danmarks vedkommende.

tyske besættelsesmagt og dens håndlangere

I løbet af sommeren 1945 deltager Jørgen

hipoerne, som dagligt ligger i åben krig med

Juul Sørensen og resten af holdet fra Dalgas

lovlydige borgere og danske frihedskæmpere.

i en opvisningskamp mod et hold fra Royal

Montgomerys styrker er for længst nået til

Air Force. Kampen bliver spillet den 29. juli

Nordtyskland, og den generelle opfattelse er,

på Frederiksbergs Idrætspark, og det, som

at Tyskland snart må kapitulere, så de fem

Jørgen Juul Sørensen husker fra kampen er,

forbandede år kan få en ende. Men midt i dette

at han takler en engelsk spiller alt for hårdt

inferno af krig og forhåbning foregår hverdagen

og derfor får skældud af sin egen hold-

i København, og tidligt om aftenen den 4. maj

kammerat, som synes, han er for voldsom.

1945 står forventningsfulde Københavnere

Efterfølgende undskylder Jørgen Juul Sø-

på rad og række ved tælleapparaterne uden

rensen over for den engelske spiller, som

for Sundby Idrætspark. Plakaterne, som er

trækker på skuldrene og forklarer, at han

slået op på gader og stræder, annoncerer,

er tidligere professionel spiller i England

at kampen mellem CIK og Dalgas starter kl.

og vist har oplevet det, der var værre.

]

18.45, og det skal vise sig, at den slutter, blot få minutter før Johannes G. Sørensen oplæser

Du kan læse Jørgen Juul Sørensens be-

det frihedsbudskab, som kommer til at varsle

retning og meget mere fodbold­nostalgi

et af danmarkshistoriens lykkeligste og mest

på DBUKs historiske hjemmeside, hvor det

betydningsfulde døgn.

historiske udvalg netop har færdiggjort arbejdet med at digitalisere gamle fodboldplakater

alt fra genstande og plakater til små anek-

Jørgen Juul Sørensen, som netop har tabt 7-2

og samtidig har fået nedskrevet deres historie

doter og store beretninger. Det skal sam-

til CIK, sidder efter kampen uvidende i om-

på hjemmesiden.

tidig understreges, at vi ikke skal tilbage til

klædningsrummet, da Danmark atter bliver

1940’erne, før det er interessant for eftertiden.

frit, og først da han kommer op og konstaterer

Klik ind på dbukoebenhavn.dk, scroll ned i

Også genstande og fortællinger fra 1970’erne,

et mylder af glade mennesker, bliver han og

bunden af siden og vælg DBUKs historie under

1980’erne og snart 1990erne skal betragtes

hans bror klar over, hvad der er sket efter de-

overskriften ”Om DBU København”.

som historisk materiale.

til CIK. De begiver sig mod Rådhuspladsen

Historier som den om kampen mellem CIK og

Kontakt Leif Wettendorff på lwet@dbu.dk fra

ad Englandsvej, hvor folk hænger på alta-

Dalgas er fodboldens fælles kulturarv, og det

DBUKøbenhavns historiske udvalg, hvis du

nerne og vifter med Dannebrog, og sammen

er derfor vigtigt, at vi alle deltager i at få den

eller jeres klub ligger inde med noget historisk

fejrer de Befrielsen og afslutningen på Anden

dokumenteret og beskrevet. Det kan være

interessant.

res og resten af Dalgas-holdets store nederlag

14  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 3. 2015

Adidas Tabela 14 - kr. 2.750,- (9+1) / 3.750,- (13+1) ekskl. moms

Adidas Stribed - kr. 3.100,- / 4.350,- ekskl. moms

Adidas Entrada - kr. 2.750,- / 3.750,- ekskl. moms

Adidas Squadra - kr. 3.100,- / 4.350,- ekskl. moms

Adidas Estro - kr. 2.750,- / 3.750,- ekskl. moms

Alle priser (excl. moms) er for spillesæt 9+1 /13+1 og med shorts samt Milano strømper. Prisen er inkl. tryk af tal 1-10/14 på ryggen, en taske og et anførerbind.

DBU København   15


Københavnsk Fodbold nr. 3. 2015

DEM DER FRA TINGBJERG [

Af: Rasmus Dalland

Det er et langt og sejt træk at skabe optimale rammer for foreningslivet i Tingbjerg. I Brønshøj BK gør man et stort stykke arbejde for at gøre op med fordomme og udvikle klubben.

]

Støjen fra Hillerødmotorvejen ligger som en

ser dét, vi laver, så vi kan bryde et image, siger

boligområde Tingbjerg. Og klubbens særlige

konstant summen over banerne ved Brønsbøj

Sportschef for Ungdomsafdelingen i Brønshøj

udfordringer er da også knyttet til lokalområdet:

BK, der er omkranset af træer til alle sider.

Boldklub, Jesper Hansen.

-Den største udfordring er, at vi har så mange

Langs dens ene side af anlægget knejser fire

For der er stadig mange fordomme om Brøns-

kulturer samlet et sted, siger Jesper Hansen.

boligblokke majestætisk op over trætoppene

høj Boldklub:

Han peger på,at forskellige holdninger og

og lidt tilbage rager et brunt højhus i vejret.

-Da ét af vores hold skulle spille kamp, var der

opfattelser af, hvad det vil sige at være en del

Dér ligger Tingbjerg. Fodboldbanerne synes at

nogle forældre fra det andet hold, der sagde:

af en dansk forening, spiller en stor rolle. På

være som en beskyttet oase, der har sat en

Nu kommer dem der fra Tingbjerg. Også

spillersiden handler det især om at respektere

parentes om noget ganske bestemt: Fodbold.

selvom det var en god blanding af børn, og

klubbens rammer og værdier:

I denne uge løber en flok 8-13 årige drenge

de opførte sig fantastisk fint, fortæller Tobias

-Det handler om, at man skal tale pænt og

rundt i sommervarmen i ens tøj. Røde t-shirts

Halbro, der er fuldtidsansat som ”ressource-

have respekt for fællesskabet, ens holdkam-

og hvide shorts. Det er tid til den årlige DBU

person” finansieret gennem Get2Sport-

merater og klubkammerater. Det er der nogle,

Fodboldskole som er et fast holdepunkt i

midler (DIF) og Københavns Kommunes pulje -

som ikke helt har forståelse for, siger Tobias

Brønshøj BK og en god mulighed for at rekrut­

Sociale Partnerskaber.

Halbro.

tere nye medlemmer og vise sig frem for

En anden udfordring er rekrutteringen af

spillere og forældre:

En normal fodboldklub

frivillige, især rekruttering og inddragelse af

-Fodboldskolen er en måde at vise sig frem på

Mange af fordommene er knyttet til Brønshøj

medlemmernes forældre. Tobias Halbro peger

som klub. Det er vigtigt, at andre kommer og

Boldklubs placering tæt op ad det belastede

på en statistisk større andel ressourcesvage

16  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 3. 2015

forældre i Tingbjerg, skiftende arbejdstider eller

afdelingerne, hvor spillerne skal møde op med

Halbro, der også har været med til at arrangere

en lavere prioritering af børnenes aktiviteter

en repræsentant. Til de første afdelingsmøder

fællestræninger med hold fra Husum og BK

som årsager, der kan påvirke den frivillige

dukkede ca. 35% op, et halvt år efter 50%, og

Fix.

indsats:

det tal skal fortsætte med at stige. På møderne

Ifølge Jesper Hansen kunne DBU København

-Vi prøver på at være en normal fodboldklub.

gør man meget ud af at fortælle om klubbens

støtte mere op om denne slags samarbejde

Men der er bare brug for lidt flere kræfter, dels

rammer og miljø. Generelt er der en stor forstå-

mellem klubber med lignende udfordringer:

for at finde de frivillige og dels for at håndhæve

else og et meget større samarbejde i gang. På

-Jeg synes godt, DBU København kunne give

klubmiljøet og sørge for at det ikke skrider.

møderne bliver forældrene også opfordret til at

tilskud til nogle kurser og noget trænersamarbejde mellem disse klubber. Det tror jeg,

Da ét af vores hold skulle spille kamp, var der nogle forældre fra det andet hold, der sagde: Nu kommer dem der fra Tingbjerg Tobias Halbro, Brønshøj Boldklub

hele lokalområdet kunne få gavn af, siger han. For tiden nyder Brønshøj Boldklub større medlemsfremgang, og selvom der stadig mangler frivillige, kommer der flere og flere til. De nega­ tive historier om klubben findes stadig, men ifølge Tobias Halbro er de minimeret:

En ordentlig klubopdragelse

dukke op på sidelinjen til træning og kamp, og

-Vi har haft en stabil struktur et stykke tid, og

For tre år siden startede Tobias Halbro og

man har stillet krav om, at der skal være foræl-

vi har haft kvalitet i ungdomsafdelingen. Det

Jesper Hansen en indsats for at sikre en

dre på sidelinjen til træning frem til U10:

er lettere at melde sig et sted, hvor tingene

ordentlig klubopdragelse, der bl.a. handler om

-Drengene bliver enormt glade, når der står

fungerer god. Det handler primært om fodbold

at skabe respekt for klubbens rammer og

nogle forældre på sidelinjen og klapper og

igen hos os, siger Tobias Halbro.

miljø. Et afgørende tiltag blev muligheden for at

tiljubler dem, når de scorer. Det kan vi tydeligt

drage konsekvens af dårlig opførsel ved at give

mærke som trænere, siger Jesper Hansen.

HVAD ER GET2 SPORT:

spillere karantæne fra al aktivitet i klubben for en periode:

Samarbejde på tværs

Brønshøj BK støttes med midler fra DIFs

-Det virker på to parametre: Vi har nogle, der

På fodboldskolen i Tingbjerg Idrætspark delta-

målrettede indsats med idræt i udsatte

kommer tilbage, og det er den største succes,

ger ca. 80 drenge fra omkring 12 omegnsklub-

boligområder. DIF har i mere end et årti

for vi ønsker, at de lærer noget af det. Den

ber. Og netop samarbejdet med omegnsklub-

arbejdet målrettet på at styrke de frivil­

anden succes er, at vi generelt får et rarere

berne betyder meget, hvis man skal ændre på

liges vilkår og muligheder for at drive

klubmiljø og en bedre omgangsform, siger

klubbens image:

idrætsforening i de mest udsatte bolig­

Tobias Halbro.

-Der er mange, der har fået et positivt forhold

områder i Danmark. Siden 2005 har

Projektet er blevet efterfulgt af en større

til os qua det her samarbejde. Vi oplever, at de

indsatsen været samlet under overskriften

indsats for mere forældreinddragelse. Hvert

andre klubber og andre bydele kommer hertil.

Get2sport.

halve år afholdes afdelingsmøder i ungdoms-

Det har ligesom åbnet op igen, siger Tobias

Foto: www.fodboldbilleder.dk

DBU København   17


Københavnsk Fodbold nr. 3. 2015

STRATEGI SKABER RESULTATER PÅ ØSTERBRO [ ]

Af: Kasper Kølleskov

I Østerbro IF har man gennem de seneste år oplevet en voldsom fremgang i medlemstallet. Dette er ingenlunde tilfældigt. Klubben arbejder målrettet med visioner, strategier og konkrete projekter. Det hele handler om at skabe glæde for de mange medlemmer.

Københavnsk Fodbold møder Linda Sørensen,

svært at gøre noget ved problemstillingen, for

vendigt at få delt de mange arbejdsopgaver

formand i Østerbro IF, til en snak om klubbens

som mange af hovedstadens andre fodbold-

ud på flere og kompetente hænder”. Klubben

udvikling. Hun har de seneste 7-8 år været

klubber har Østerbro IF også udfordringer med

har i seniorafdelingen arbejdet strategisk

formand i klubben fra København Ø, men som

banetider og faciliteter: ”Vi tager vores med-

med at placere det overordnede ansvar hos

hun siger: ”føles det som om, jeg har været her altid”. Som formand er hun tæt på klubbens mange projekter. Med stolthed fortæller Linda om et af de første projekter, hun var med til at søsætte i klubben for knap 18 år siden: ”I sin tid startede vi forældreforeningen op. En

I 2006 var der 300 medlemmer. I 2013 var tallet vokset til 740, og nu her 2 år senere har vi rundet 1000 medlemmer Linda Sørensen, Østerbro IF

støtteforening med særlig fokus på klubbens børnemedlemmer gennem arrangementer

lemmer seriøst, og ingen skal spises af med

en sportschef. Linda Sørensen viser endnu

som børnebanko, fællesspisning og et såkaldt

urimeligheder. Derfor har vi måtte oprette

en planche, der med en forgrenet figur som

børnehjørne. Det var en stor succes”, forklarer

ventelister”, siger formanden.

viser, hvordan man organiseret sig i senior-

formanden.

afdelingen: ”Det er helt bevidst at vi arbejder

Det nødvendige strategiske arbejde

med at vise organiseringen grafisk, for med

Markant medlemsfremgang

Den store fremgang i medlemstallet skaber

så mange hold kan det være svært at nå i mål

Et kig i arkiverne giver indsigt i klubbens

også udfordringer for bestyrelsen og ad-

med puslespillet alene gennem tanke og tale”,

imponerende medlemsfremgang: ”I 2006 var

ministrationen i Østerbro IF: ”Bestyrelsen

forklarer hun allegorisk. Det strategiske arbej-

der 300 medlemmer. I 2013 var tallet vokset til

druknede i drift, men nu har vi løst det ved at få

de får Østerbro IF hjælp til af DBU Københavns

740, og nu her 2 år senere har vi rundet 1000

en ansat i administrationen 20 timer ugent-

klubrådgiver Hans Vixø. Han spiller ifølge Linda

medlemmer”, fortæller Linda, mens fingeren

ligt”, forklarer bestyrelsesformanden. Det

en vigtig rolle i den ofte hektiske hverdag i

følger den stejle kurve på en planche, der viser

kræver dog noget økonomi, men ifølge Linda

klubben, idet ”Hans agerer djævlens advokat

udviklingen i klubbens medlemstal: ”Vi har

Sørensen er det en nødvendighed og helt

og får os i bestyrelsen til nogle gange at stop-

børn, unge, voksne, ældre, mænd og kvinder.

sikkert investeringen værd. Det giver mulighed

pe op og reflektere over vores arbejde”.

Der er elite, bredde og motion. Hos os skal der

for at bestyrelsen kan allokere kræfter til det

være plads til alle”, fortæller Linda. Hun stopper

visionære, strategiske og politiske arbejde,

Fokus på kvalitet

dog hurtigt talestrømmen, for det store med-

som er altafgørende for den videre klubudvik-

De mange medlemmer skal fastholdes og i

lemstal giver også visse udfordringer: ” har

ling. Østerbro IF har fokus på at hverve frivillige,

den forbindelse ønsker klubbens bestyrelse i

ventelister i børnerækken og må indimellem

og her er strategien klar: ”Hjælpen skal være

fremtiden et skærpet fokus på kvalitet. Linda

også sige nej til lukkede hold”, siger forman-

let tilgængelig, så de frivilliges arbejde lettes”,

betoner igen og igen at ”fodbold skal være

den, hvilket ærgrer hende. Der kan dog være

siger hun og forklarer videre at ”Det er nød-

sjovt og medlemmerne skal tages seriøst”, og

18  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 3. 2015

Foto: Østerbro IF

Medlemmerne strømmer til Østerbro IF. Et af de tiltag som har boostet medlemsfremgangen er DBU konceptet Fodbold Fitness, der har tiltrukket mange nye medlemmer som er blevet et vigtigt aktiv for Østerbro-klubben.

derfor er det helt centralt, at træningen

succes. Østerbro IF var med fra den spæde

Nye projekter på tegnebrættet

vare­tages af kompetente personer. I børne-

start, og det primære fokus er på kvinder og

Fremadrettet skal nye projekter søsættes

rækkerne spiller forældrene en aktiv rolle i træ-

ældre mænd. Linda giver nogle eksempler på

til gavn for klubbens medlemmer. Formand

ning og kamp, og her vil bestyrelsen i Østerbro

deltagergruppen. Blandt de aktive er blandt

Linda Sørensen fortæller, at klubben lige nu

IF fremover investere yderligere i at tilbyde

andet mødre til fodboldspillende børn og ældre

barsler med at etablere en egentlig afdeling

C-trænerkurser til de frivillige forældre. På den

herrer på over 70 år, så spændvidden er stor.

for det populære indendørsspil futsal. Der har

måde bliver de frivillige klædt på til at yde en

Succesen med Fodbold Fitness har været så

været en stærk efterspørgsel omkring et

endnu mere kvalificeret indsats. Det kan ifølge formanden være med til at give de frivillige et overskud, der videre kan resultere i skærpet lyst til fortsat og yderligere engagement i klubben. Denne investering kræver økonomi, og her finder vi en anden af klubbens udfor-

Vi vil meget nødigt hæve kontingentet, for vi ser grundlæggende os selv som en breddeklub, som ønsker at appellere til alle sociale grupper Linda Sørensen, Østerbro IF

dringer, som de konkret arbejder på at løse: ”Vi vil meget nødigt hæve kontingentet, for vi ser

markant, at klubben undervejs har indledt

skærpet og specifikt fokus på futsal i Østerbro

grundlæggende os selv som en breddeklub,

samarbejde med Rigshospitalet, der forsker i

IF: ”Når klubbens medlemmer kommer med

som ønsker at appellere til alle sociale grupper”

de sundhedsfremmende effekter af Fodbold

gode og konkrete forslag, er det bestyrelsens

uddyber hun. Klubben har derfor oprettet et

Fitness. Derudover har klubben fornyeligt haft

pligt at tage det seriøst”, siger formanden og

sponsorudvalg, der blandt andet arbejder med

fint besøg fra UEFA, der fik indblik i, hvordan

drømmer om, at den gode idé bliver konkreti-

at skaffe sponsorer gennem loyalitetspro-

Østerbro IF har formået at få over 100 aktive:

seret i nærmeste fremtid. I den forbindelse får

grammer.

”Fodbold Fitness har været et enormt aktiv for

Østerbro-klubben hjælp af DBU Københavns

os. Det har givet os rigtig mange nye medlem-

klubrådgiver, Hans Vixø, der skal være med til

Succes med Fodbold Fitness

mer som havde lyst til at et anderledes tilbud”,

at udvikle en futsal i klubben.

Fodbold Fitness er et af de projekter, som

fortæller Linda.

klubben har igangsat - og det med stor DBU København   19


INTERVIEW

Københavnsk Fodbold nr. 3. 2015

VI HAR MERE TALENT FOR AT DØMME FODBOLD Af:Dan Pedersen

[

For to unge dommere er dommerhvervet med til at udvikle dem som mennesker. De får værdifulde ledelseskompetencer og bliver udfordret weekend efter weekend.

]

Det er ikke nogen hemmelighed, at der mangler fodbolddommere i København. I dag er der ca. 250 dommere under DBU København, men ser man på antallet af kampe er der behov for flere. Masser af motion, ledelseserf-aring og gode lommepenge er gode argumenter for at tage dommeruddannelsen. Men hvad gemmer sig bag ordene og hvad skaber motivationen hos de unge for at gå ind i dommerfaget? Københavnsk fodbold har spurgt to unge dommere om deres erfaringer og motivation for at dømme fodbold i de lavere rækker. Jarl Linder på 27 år, som har dømt siden 2013 og Silvia Morar på 22 år, som er nyuddannet dommer.

20  DBU København


Jarl Linder, 27 år

jeg trives rigtig godt med den rolle. Det er en

juble lige så meget over en korrekt fordelsregel

Dommer siden 2013

fantastisk følelse, når der er flow i kampen og

eller straffeafværgelse som en flot dribling.

man mærker spillernes tillid.

Sådan var det ikke tidligere, men for mig har

Hvad er det bedste ved at dømme fodbold?

INTERVIEW

Københavnsk Fodbold nr. 3. 2015

der åbnet sig et helt nyt aspekt i spillet.

-Jeg får lov til at være med i fodbolden og bruge

Hvilke menneskelige egenskaber er vigtige som dommer?

mit talent. Jeg er okay til at spille fodbold,

-Spillerne vil gerne føle sig trykke og fornem-

Hvordan kan DBU blive bedre til at rekruttere nye dommere?

men jeg har mere talent for at være en dygtig

me at man har styr på tingene. Det er vigtigt

-Det er vigtigt at DBU og klubberne får de

dommer. For mig er dommergerningen en

at man er bevidst om, at man kan vinde spiller-

unge dommer til at fortælle om dommerger-

sport i sporten. Det, at jeg kan tage konkur-

nes tryghed på mange måder. Det handler om

ningen og skabe prestige om faget. Og så skal

renceaspektet med over i dommergerningen

at være menneskekender og fornemme, hvem

man selvfølgelig ramme de unge, der hvor de

og jeg kan udvikle mig, stige i graderne og have

man står overfor. Nogle gange skal man puste

unge er – på de sociale medier.

ambitioner, gør at jeg kan betragte det som

sig lidt op og sætte sig i respekt. Andre gange

min egen sportsgren – endda en sportsgren

giver det bedre mening at have en afslappet

som jeg også får lommepenge for at udføre.

og jovial tone overfor spillerne.

E

Dømmer jeg otte kampe på en måned har jeg næsten 2000 kr. skattefrit. Det er et fint supplement til min økonomi. -Desuden er det en gave at have en hobby, hvor jeg ikke tænker på andet i to timer. For mig er dommergerningen også en måde at slappe af på. På den måde er det helt det

For mig var det en impulsiv tanke. Jeg havde ikke forestillet mig, at det skulle blive så vigtig en del af mit liv Jarl Linder, dommer

samme som at spille fodbold. Man går ind i en boble og tænker kun på gøre det bedste man har lært.

Hvad er sjovest – at dømme eller spille fodbold? -Det er fodbold begge dele. Jeg har bare mere

Hvorfor blev du dommer?

talent for at dømme fodbold end for at spille

-For mig var det en impulsiv tanke. Jeg havde

fodbold. Hvis man i forvejen elsker fodbold er

ikke forestillet mig, at det skulle blive så vigtig

det ikke svært at omstille sig til at dømme. Det

en del af mit liv. Og jeg var slet ikke bevidst om,

gælder også, når jeg ser en kamp i tv. Jeg kan

at jeg kunne bruge dommergerningen i forhold Foto: Jarl Linder

til mit arbejdsliv, hvor jeg selv arbejder med rekruttering af unge mennesker.

Hvad får du ud af at være dommer? -I dag kan jeg bedre stå frem foran en forsamling og tale frit og jeg er også blevet bedre til at træffe beslutninger og stå på mål for dem. Jeg betragter det at være dommer som en lederuddannelse. Jeg har selv ambitioner om at blive leder en dag, og som dommer har jeg fået værdifuld erfaring med kommunikation, krisehåndtering og ledelse. -For mig at se er det ikke så interessant, om der er frispark eller ikke frispark, eller om der er offside eller ikke offside. Den del kan man læse sig til i lovbogen. Det man ikke kan læse sig til og som kræver erfaring er interaktionen med spillerne. Det at træffe vanskelige beslutninger og stå fast kan være upopulært, men

Jarl Linder har dømt fodbold siden 2013. Havde han kendt til alle fordelene ved at dømme fodbold var han gået i gang langt tidligere.

DBU København   21


INTERVIEW

Københavnsk Fodbold nr. 3. 2015

ikke i tvivl om, at det er en stor bonus på mit CV. Specielt som pige. Der er mange, som bliver overrasket, når man søger job og har dommerhvervet på sit CV.

Hvilke menneskelige egenskaber er vigtige som dommer? -Du skal kunne håndtere stress og bevare roen i enhver situation. Det er det vigtigste. Derudover skal man kunne tage stilling til mange ting på samme tid som ny dommer. Der sker hele tiden ting omkring dig, så det er vigtigt at have et godt overblik og holde koncentrationen, når man skal holde øje med offside, høre på spillere og træneres kommunikation med hinanden og samtidig holde gang i kampen.

Hvad er sjovest – at dømme eller spille fodbold? -Dommergerningen er sjov fordi den udvikler dig mentalt. Man skal være ret smart for at dømme fodbold, for du bliver hele tiden udfordret af spillere, trænere og tilskuere. Alle har en Silvia Morar fik overrakt sit dommerkort af Diplominstruktør Allan Vennike til DBU Københavns dommereksamen i marts i 2015.

E

mening om det du gør.

Hvordan kan DBU blive bedre til at rekruttere nye dommere?

Silvia Morar, 22 år

en kvindelig dommer. Jeg tænkte ”wauv” og

DBU skal fokusere på de sociale medier. Det

Dommer siden 2015

tænkte det kunne måske også gøre? Jeg var

er vejen frem. Og så skal man selvfølgelig have

lidt skræmt over tanken, men tog udfordringen

fokus på de mange fordele som vi også har

op og tog dommeruddannelsen, da jeg kom til

talt om i forhold til unges CV og samfundets

København.

fokusering på motion.

Hvad er det bedste ved at dømme fodbold? -Som ny dommer er det bedste, at man han hele tiden bliver udfordret, fordi alle kampe er situationer, som man skal forholde sig til. Du op-

Du skal kunne håndtere stress og bevare roen i enhver situation. Det er det vigtigste

dager også nye ting om dig selv, fordi man finder

Silvia Morar, dommer

forskellige, og fordi der hele tiden opstår nye

ud af ting kan løses på mange måder. Den måde man løser en situation i én kamp, virker ikke altid i en anden kamp. Hver kamp har sit forløb og det gør, at man hele tiden bliver bedre og bedre.

Hvad får du ud af at være dommer? -Selvtillid. Jeg stoler mere og mere på sig selv,

Hvorfor blev du dommer?

fordi det er så vigtigt at man stoler på sig selv

-Jeg kommer fra Rumænien, hvor jeg selv

og sine beslutninger når du er midt i en kamp.

spillede fodbold, men det var faktisk i Portugal,

Man lærer også at acceptere sine egne fejl og

at jeg blev opmærksom på muligheden. Jeg var

finder ud af at komme videre. Det dur ikke at

til en turnering, hvor jeg for første gang mødte

blive skræmt. I forhold til mit civile liv er jeg

22  DBU København


Se alle vore produkter på

www.fodboldmal.dk webshop

FUTSAL SPILLESÆT

TRÆNINGSKIT TIL VINTERTRÆNING

Celtic spillersæt + 2 kvalitets futsal bolde.

Komplet træningspakke til fodboldklubber

Bestående af 11+1 spillersæt (shorts+trøje+strømper) med langærmet trøje til målmand. Kun kr. 4.996,- inkl. moms og fragt. Du skal vælge Celtic når kvalitet og design er vigtig.

15x Challenge windbreaker (ziptop hooded jakke) 15x Knickers 15x fodboldstrømper str. S-XXL Dette sæt består af en hooded windbreaker, en knickers buks og fodboldstrømper. Hvad Hummel er for Danmark er JAKO for Tyskland.

Winner spillersæt + 2 kvalitets futsal bolde Bestående af 11+1 spillersæt (shorts+trøje+strømper) med langærmet trøje til målmand. Kun kr. 3.989,- inkl. moms og fragt Du skal vælge Winner når kvalitet og pris er vigtig.

Du får tøj i den absolut bedste kvalitet. Kun kr. 8.999,- inkl. moms og fragt

FUTSAL BOLDE Mangler I futsal bolde, så slå til nu...

Sæson opstartstilbud på futsalbolde vælg mellem “light” med en vægt på 290g eller “normal” med en på vægt 420g. Pris ved 5 stk. leveret i et boldnet kun kr. 1.050,- inkl. moms og fragt.

| MixGoal Aps | Maribovej 142 - 2500 Valby | Tlf.: 3146 0880 | mail: info@mixgoal.dk |

ER SKORPEN SPRØD OG KRUMMEN BLØD - ET TEGN PÅ BOSSES BRØD

Østerbrogade 132 Tlf: 3538 8112 www.bagerbosse.dk

DBU København   23


Københavnsk Fodbold nr. 3. 2015

SAMARBEJDETS SVÆRE KUNST [

Af: Kasper Kølleskov

BK Amalie og BK Olympia 1921 forsøgte i juni måned at lave et holdsamarbejde. Desværre lykkedes det ikke for de to klubber at finde fælles fodslag i første omgang.

I sæsonen 2014/15 oplevede både BK Amalie

har mange spillere, som i forvejen kender

hold, siger han. Det handler om at gøre det

og BK Olympia 1921 at man måtte melde afbud

hinanden, hvorfor et holdfællesskab ville være

attraktivt at spille fodbold i klubberne, for

til kampe i serie 2 på grund af for få spillere.

naturligt.

succes avler succes. Som tidligere nævnt

På den baggrund fik formand i BK Olympia

]

er de to klubber med formandens ord gode

1921, Jakob Hansen, en idé. Han ville indlede et

Fælles førstehold

venner, så han mener, at det ville være helt

holdsamarbejde med naboerne fra BK Amalie,

Der er flere fordele ved et fælles førstehold,

logisk at indgå et holdsamarbejde. Her før

for at styrke begge klubber og skabe et solidt

mener Jakob Hansen: -I BK Amalie mangler de

sæsonafslutningen 2014/15 har bestyrelsen

fundament med udgangspunkt i et holdsam-

en fast træner, og det kan vi fra BK Olympia

fra BK Olympia 1921 fremsendt idéen om et

arbejde omkring de to klubbers 1.hold.

1921 byde ind med. Og begge klubber ville

fælles førstehold fra sæsonen 2015/16 til BK

kunne byde ind med faciliteter til samarbejdet.

Amalie. Idéen blev første gang født i april 2015,

Hold efter hold forsvundet

Netop trænerens og faciliteternes enorme

men er først blevet mere konkretiseret i juni,

BK Olympia har gennem de seneste fem år

betydning er en vigtig pointe for et samarbej-

hvor tidspresset er blevet større. Naboklubben

oplevet at antallet af medlemmer svinder ind: -Seks seniorhold blev til fire, som blev til tre, og nu er vi bare to seniorhold af olympianere

Man skal huske på at vi stadig vil være to forskellige klubber, bare med en stærk overbygning

tilbage, fortæller formanden, der i samme åndedrag endnu engang minder om, at klubben trods bare to hold alligevel har været nødsaget til at melde afbud til kamp i sæsonen 2014/15.

Jacob Hansen, BK Olympia 1921

Formanden peger på, at udskiftningen af spillere i de københavnsk klubber er hyppig og kommer med et kvalificeret bud på en af grundene dertil: -Jeg tror mange spillere følger

de: -Et fælles hold vil helt sikkert blive mere

skal relativt hurtigt tage stilling til forslaget,

træneren.

konkurrencedygtigt og holdfællesskabet kan

for DBU København har en deadline omkring

Jakob har været en del af BK Olympia 1921

muligvis også få en positiv effekt i forhold til

rækkeinddelingen for sæsonen 2015/16. Bliver

i 13 år og forklarer, at der kun er et yderst

rekruttering af nye medlemmer, mener Jakob

holdsamarbejdet ikke til noget frygter Jakob

begrænset antal oprindelige olympianere

Hansen.

Hansen, at det kan føre til, at hans egen klub

tilbage. Det frivillige arbejde i klubben bliver

eller naboklubben vil opleve endnu en sæson,

besværliggjort af den omskiftelige besætning

Jagt på stabilitet

og tilslutning omkring klubbens hold. Bestyrel-

Som Jakob Hansen ser scenariet for sig,

sen i BK Olympia 1921 har derfor taget kontakt

betyder et eventuelt førstehold ikke, at det

Stadig to klubber

til naboklubben BK Amalie med henblik på at

nødvendigvis må ske på bekostning af de

Ifølge Jakob Hansen er den altoverskyggende

lave et fælles førstehold: ”Et fælles førstehold

to klubbers oprindelige førstehold: -Faktisk

udfordring ved at etablere et fælles førstehold

vil kunne styrke begge klubber”, mener for-

mener jeg, at det fælles førstehold skal være

den stærke klubfølelse, som er hos klubbernes

manden og pointerer videre, at de to klubber

med til at forankre stabiliteten omkring de to

medlemmer: -Man skal huske på at vi stadig vil

24  DBU København

hvor man må trække sig fra kampe.


I de københavnske fodboldrækker oplever klubber ofte, at måtte melde afbud til kampe eller helt trække hold ud af turneringen grundet manglende spillere. I BK Amalie og BK Olympia 1921 har man forsøgt at indgå et samarbejde på tværs, men der er mange overvejelser når man skal finde sammen.

være to forskellige klubber, bare med en stærk

hvad på fælles hyggetræning, og fremtidigt skal

været udsat for. Men både vores medlemmer

overbygning siger han, og betoner at der altså

der forhåbentlig trænes frem mod fælles mål

og bestyrelsen har fået øjnene op for et even-

ikke er udsigt til at nogen risikerer at måtte

og point. Lige nu er formanden spændt på at

tuelt samarbejde og interessen har været

vinke farvel til deres elskede klub. Selvfølgelig

finde ud af, om udspillet til naboklubben bliver i

oprigtig så på den måde er der grobund for en

vil der være nogle praktiske aspekter omkring

form af en fremadrettet aflevering.

fortsat dialog, fortæller Toke Grøn. Så måske

etableringen af det fælles førstehold som

er der sået et frø for et fremtidigt samarbejde

udfordringen er i formandens øjne ikke større

Nej fra BK Amalie - Mulighed i fremtiden?

end som så: -Begge klubber skal indgå på lige

I ugen efter interviewet modtog formand

fod, og jeg tror faktisk resultatet kan ende med

Jakob Hansen afslag fra fra BK Amalie. Et

at blive rigtig fedt, siger formanden.

online-spørgeskema viste, at medlemmerne

eksempelvis klubnavn og spillefarver, men

Perspektivrigt samarbejde Jakob Hansen er ekstremt spændt på tilbagemeldingen fra BK Amalie, for han ser store perspektiver i et eventuelt samarbejde. Det fælles førstehold kunne være en optimal måde

Et fælles førstehold vil kunne styrke begge klubber Jacob Hansen, BK Olympia 1921

at få etableret et formaliseret samarbejdet

mellem de to klubber.

GODE RÅD TIL KLUBBER SOM VIL INDGÅ HOLDSAMARBEJDE: • Begge klubbestyrelser skal være afklaret omkring konceptet for samarbejde. • Man skal være enige om klubfarver, hvad holdet skal hedde og hvor man skal spille.

på tværs af klubberne og forklarer, at han ser

• Afstemning omkring alle de økonomi-

gode muligheder for et samarbejde med flere

i BK Amalie i denne omgang takkede nej til en

af de mindre klubber. I samme åndedrag slår

overbygningsmodel med BK Olympia. Formand

Jakob Hansen dog fast, at det hele tiden vil

i BK Amalie Toke Grøn peger: -Afslaget skyldes

være med fast forankring i og omkring de to

i høj grad den noget forhastede proces og det

oprindelige klubber. Sommeren byder uanset

tidspres, som overbygningssamarbejdet har

ske forhold. • Være bevidst om hvad der sker, hvis holdsamarbejdet går i opløsning.

DBU København   25


Københavnsk Fodbold nr. 3. 2015

Foto: www.fodboldbilleder.dk

UNGDOMSFODBOLD 2.0 PÅ VEJ

Af: Bob Gisselmann

[

DBU er på vej med en opdatering af kendt trænermanual henvendt til ungdomstrænere. Med Ungdomsfodbold 2.0 kommer der blandt andet konkrete redskaber til at styrke klub- og træningsmiljø.

]

Klubbens ungdomsformand har endelig

Men kan vi tillade os bare at være tilfredse med

Handler stadig om andet end fodbold

fundet en ny træner til klubbens U14 drenge.

nu at have fundet en ny træner og så videre til

Det er velkendt, at foreningslivet i disse år er

Nu mangler der bare trænere til U15 pigerne

næste opgave? Kunne det betale sig, at stop-

under pres fra fitnesskulturen og den indivi-

og U17 drenge. Lignende scenarie er et kendt

pe op en gang og kigge på hvilke trænertyper

duelle selvorganiserede idræt. Kvaliteten og

fænomen i mange breddeklubber. Påsætning

og ungdomsmiljø, som vi gerne vil have i vores

den oplevelse, som de unge får ud af klubfod-

af trænere til klubbens fodboldhold står oftest

klub? Det og meget andet skal ”Ungdomsfod-

bolden, har stor betydning for, om de bliver

øverst på opgavelisten, når klubbens ledelse

bold 2.0” meget gerne være med til at hjælpe

eller fravælger fodbolden. De unge er meget

kigger på hvilke opgaver, som er presserende

klubberne med.

bevidste om deres valg af fritidsinteresser og

her og nu. Det gælder også i ungdomsfodbolden. 26  DBU København

vælger ud fra, hvad der giver mening for dem.


Københavnsk Fodbold nr. 3. 2015

Klar til efteråret

engagerede og socialt-rummelige ungdom-

livet. Præcis derfor må ungdomsfodbolden

Ungdomsfodbold 2.0 gør nu bogen endnu

stræner og et klubmiljø med spændende

i dag ikke bare bestå af tilfældigheder, men i

mere håndgribelig og konkret til gavn for det

sociale events, der styrker fællesskabet på

stedet være kendetegnende ved bevidste valg

daglige arbejde i klubben. Konceptet skal på en

holdet og i klubben.

og handlinger.

enkelt og let tilgængelig måde gøre klubbene i

Ungdomsfodbold 2.0 er udviklet sammen

stand til at formulere og effekture en strategi

med en række fodboldklubber, der har gode

manualen ”Ungdomsfodbold – det handler

for ungdomsfodbolden i klubben. Det er vigtigt

erfaringer med at fastholde de unge. Indholdet

også om andet end fodbold”. En publikation

for både spillere, trænere og omverdenen, at

er herefter blevet testet i virkeligheden i seks

som henvender sig til breddeungdomstræne-

de ved hvilken retning, klubben vil.

pilotklubber.

Markedstanken har sat sit indtog i forenings-

DBU udgav i maj 2012 ungdomstræner­

ren og klubbens ungdomsudvalg med fokus på ungdomstræneren, træningsmiljøet og klubmiljøet. Bogen skulle understøtte klubbernes arbejde i at indrette et attraktivt og spændende ungdomsfodboldmiljø i klubben.

Baggrunden for Ungdomsfodbold 2.0 er ligetil; Vi ønsker at fastholde flere i unge i fodbolden Anders Rørtoft-Madsen, projektleder for ungdomsfodbold i DBU

Nu er version 2.0 på vej, ifølge Anders Rørtoft-Madsen, der er projektleder for ungdomsfodbold i DBU. Og det er med et klart mål i sigte.

For at understøtte strategien følger der en

- Vi er derfor lige nu i gang med at samle op

- Baggrunden for Ungdomsfodbold 2.0

redskabskasse med, hvor man finder inspirati-

på testforløbet for at sikre, at indholdet er det

er ligetil; Vi ønsker at fastholde flere i unge i

on, vejledning og gode råde til hvordan, at man

helt rigtige, så det er klar til at blive rullet ud til

fodbolden. Det kræver, at klubberne har en

indretter et attraktivt og spændende miljø for

alle fodboldklubber med ungdomsfodbold til

bevidst tilgang til ungdomsfodbolden, som

ungdomsfodbolden i klubben, som fastholder

efteråret, fortæller Anders Rørtoft-Madsen.

er baseret på viden om unge, og ikke mindst

de unge.

tager udgangspunkt i ungdomsspillerne, fortæller Anders Rørtoft-Madsen.

Ungdomsfodbold 2.0 fokuserer på et træningsmiljø med kvalitet og progression, den

Nørhalne Cup 2016 May 5th - May 7th International Football Tournament · Denmark Deltag i en af Danmarks allerbedste fodboldturneringer

www.norhalne-cup.dk

3 dage med international fodbold

5. - 6. - 7. maj 2016

Nørhalne cup har lige så mange udenlandske som danske hold, og vi tilbyder ophold på skole, feriecenter, hotel eller vandrehjem. En international fodboldturnering for drenge og piger i alle klasser samt Danmarks største og mest internationale elite-turnering.

Nørhalne Cup - med 5 - 8 og 11 mands fodbold for drenge og piger DBU København   27


Københavnsk Fodbold nr. 3. 2015

KØBENHAVNSKE KLUBBER HISTORISK LAVPUNKT I D [

FODBOLD Af de 24 bedste klubber i Danmarksturneringen er der én fra København. Økonomien er løbet fra de næstbedste københavnske klubber, der er samlet på ' mestrenes kirkegård' i 2. division.

]

Da Brønshøj 20. maj tabte 2-1 hjemme mod

roligt og jævnt ned ad bakke for hovedstaden.

De tre tidligere mesterklubber Frem, Hvid-

Lyngby, var nedrykningen definitiv for Ting-

I 1958 udgjorde KBU-klubberne for første

ovre og B. 93 er sammen med Brønshøj i den

bjerg-klubben med tilnavnet ”Hvepsene”.

gang nogen sinde mindre end halvdelen af

kommende sæson at finde på ' mestrenes

At Brønshøj rykker fra den næstbedste til

holdene i den bedste række, der dengang hed

kirkegård' i 2. division øst sammen med blandt

tredjebedste række, er nu ikke så opsigtsvæk-

1. division, og siden er København bare sivet

andet den anden nedrykker fra 1. division, AB,

kende - det er sket otte gange tidligere - men

langsomt ud af toppen.

der i 1962 flyttede fra Nørre Allé i København

for københavnsk fodbold var der tale om en

til Bagsværd og ved den lejlighed skiftede

epokegørende dag af den grimme slags.

Sporadisk i Superligaen

lokalunion fra KBU til sjællandske SBU.

Næste sæson er nemlig et historisk lavpunkt

I 1960 var en tredjedel (4 ud af 12) af klubberne

I jagten på en forklaring på denne deroute er

for den nu omdøbte Københavns Boldspil-­

i den bedste række københavnske, året efter

det gennemgående svar som i mange andre

Union, der engang var eneherskende og total-

var der 3 klubber og dermed en fjerdedel

livets andre forhold: pengene.

dominerende i dansk fodbold. FC København vil

tilbage, og efter et lille københavnsk opsving

Som turneringsansvarlig har DBU Køben-

i sæsonen 2015/16 være den eneste hoved-

med 7 af 16 hold i 1976 og 1980, fortsatte ned-

havn, som i dag er den korrekte betegnelse

stadsklub blandt de 24 i de to bedste rækker.

turen efter med indførelsen af betalt fodbold i

for den ældste af de danske lokalunioner,

Og det er aldrig sket før, at hovedstaden har

Danmark i 1978.

ingen direkte indflydelse på, hvordan elitearbejdet forvaltes i klubberne, men formand Henrik Ravnild kan tydeligt se, hvorfor det

Tidligere var en fodboldklub et sted, man knyttede sig til for nærmest resten af livet, men nu suser spillerne rundt mellem de københavnske klubber

er så svært for de næstbedste københavn-

Finn Ryberg, Brønshøj

lokalt forankret projekt, hvor der bliver talt på

ske klubber at skrabe sponsorindtægterne sammen til at finansiere en klub på øverste hylde. -Hvis man er sponsor i Randers, er det et gaden om, hvilke firmaer i lokalsamfundet der støtter op om den lokale fodboldklub. Samme

været så sparsomt repræsenteret i toppen af

I 1990 var der for sidste gang tre KBUklubber i

opbakning er det bare svært at skaffe, når

den danske fodboldpyramide.

den bedste række, men siden 1.

man mødes på Frederiksundsvej, siger Henrik

Det første danske mesterskab blev afgjort

division i 1991 skiftede navn til Superligaen,

Ravnild, der for ni år siden afløste Torben Mo-

i 1912, og 5 klassiske københavnerklubber,

har FC København (de første to sæsoner som

gensen som formand for KBU, hvor han siddet

K. B., B. 93, Frem, B 1903 og AB, delte de før-

B 1903) kun haft sporadisk københavnsk

i bestyrelsen siden 1990.

ste 39 mesterskaber mellem sig, inden Køge

selskab af Frem (de første tre sæsoner samt

Endnu længere har Finn Ryberg haft finge-

i 1954 som den første klub brød den køben-

2003/04), Fremad Amager (1994/95), Hvid-

ren på pulsen i både københavnsk og dansk

havnske dominans. Og siden er det gået stille,

ovre (1996/97) og B. 93 (1998/99).

fodbold. Sidste år takkede Finn Ryberg af efter

28  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 3. 2015

ER HAR NÅET ET DANSK TOPFODBOLD

Af: ALLAN NIELSEN, www.politiken.dk

Foto: www.fodboldbilleder.dk

Stemningen fejler ikke noget på de københavnske stadions, men nedslidte anlæg er en af flere forklaringer på, hvorfor der er svært at konkurrere med klubber fra provinsen.

34 år som formand for Brønshøj Boldklub, som

Loyalitet er en saga blot

division, er dybest set dem, der bliver i

han naturligvis stadig er en del af.

Den slags evigt troskab til den samme klub

overskud i superligaklubberne, men der ingen

-Tidligere var økonomien ikke så afgørende, det tilhører i lige så høj grad som den københavnske

klubber med faste aftaler om at lade spiller-

var de sportslige forhold, men nu har økonomi-

dominans en fjern fortid.

ne optræde i de næstbedste rækker, siger

en en kæmpe indflydelse på toppen af dansk

-Tidligere var en fodboldklub et sted, man

Ryberg.

fodbol, siger Finn Ryberg, der var formand for

knyttede sig til for nærmest resten af livet,

Idrættens Analyseinstitut har for nylig offent-

klubben, da Brønshøj var i den bedste række i

men nu suser spillerne rundt mellem de køben-

liggjort en oversigt over omsætningen i

syv sæsoner i træk fra 1983 til 1989, og som

havnske klubber - og klubberne er hårde ved

superligaklubberne, der i sæsonen 2013/14

bedste placering opnåede en 5.-plads i 1984.

hinanden. De spillere, der optræder i 1. og 2.

var på 2,2 milliarder kroner. Bag tallene DBU København   29


Københavnsk Fodbold nr. 3. 2015

FC København er hævet over alle andre klubber i hovedstaden. Med 10 DM-titler siden grundlæggelsen i 1993 er byens hold blevet det altdominerende hold i hovedstaden.

gemmer sig en kolossal forskel mellem Parken

for at tiltrække de sponsorer, der skal være

I den nye struktur for 2. division med tre puljer

Sport & Entertainment, der er selskabet bag

det bærende økonomiske fundament, siger

a otte hold er Fremad Amager nemlig sammen

FC København og alene står får årlig omsæt-

Ole Bjur.

med Frem og B. 93 havnet i pulje 2 sammen

ning på 1,2 milliarder, og eksempelvis Søn-

-Der er voldsom kamp om sponsorerne i det

med fire fynske klubber og Nykøbing FC fra

derjyskE med en omsætning på 42 millioner

københavnske område, men vi prøver stadig

Falster.

kroner, men det er under alle omstændigheder

og har skabt et solidt fundament, men med

Det efterlader en pulje 1 med københavner-

langt over de budgetter, der opereres med i de

et samlet budget på 5-6 millioner kroner har

klubberne Brønshøj, HIK, Hvidovre, B 1908 og

hårdt kæmpende københavnske klubber i 2.

vi langt op til et par klubber i 1. division som

AB Tårnby i selskab med sjællandske AB, Avar-

division.

eksempelvis Vejle og Fredericia, der kører med

ta og Holbæk.

Ole Bjur har en fortid på allerøverste hylde som

fuldtidsprofessionalisme. Der er lang vej, til vi

Til foråret samles de bedste 12 klubber i et

både spiller og sportschef i Brøndby, men siden

kan matche det, erkender Ole Bjur.

oprykningsspil med mulighed for masser af

efteråret 2013 har den tidligere landsholdsspil-

Fremad Amager har i Sundby Idrætspark altid

de klassiske københavneropgør, der i fordoms

ler som sportschef i Fremad Amager kæmpet

haft et solidt tilskuerfundament, selv om Ole

storhed har fyldt Idrætsparken.

med at skabe økonomisk bæredygtighed i en

Bjur konstaterer, at det er volder vanskelighe-

Nu gælder det om at komme tilbage i den

traditionsrig klub, der har været gennem to

der at trække de nye generationer af tilskuere

næstbedste række, der det kommende år

konkurser.

til.

består af 6 jyske og 6 sjællandske klubber.

-De københavnske udfordringer handler rigtig

Den forgangne sæsons lokalopgør mod B

meget om økonomi, og en fællesnævner for

1908 tiltrak 1.500 og 2.800 tilskuere, men i den

klubberne er nogle utidssvarende stadion­

kommende halvsæson er det et par kampe,

faciliteter. De begrænser i høj grad muligheden

Fremad Amager må undvære.

30  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 3. 2015

INDKAST • D et er populært som aldrig før at spille 7-mandsfodbold. DBU Køben- • Jens Petersen er på freelance og provisionsbasis engageret til at havn kan således konstatere at antallet af tilmeldte herreseniorhold

sælge annoncer og reklamer i DBU Københavns medier primært Kø-

er steget med 19.8 % fra 2014 til 2015. Hele 375 seniorhold er med i

benhavnsk Fodbold og Informationsstanderne på de københavnske

turneringerne.

idrætsanlæg.

• D BU Københavns bestyrelse har nedsat to nye arbejdsgrupper,

som skal sætte yderligere skub i udviklingen inden for kommune- og skoleområdet i DBU Københavns område. Deltagerne bliver en kreds af specialister indenfor de to områder.

• C openhagen Hurricanes, Street Society, FC Ludo, SGIB og Lindevang

• D BU Københavns formandsklub tager i weekenden den 6. til den 8. november på studierejse til Manchester i England.

• D BU Københavns ungdomsudvalg har med en ny lokal undersøgelse rettet blikket mod fastholdelse og trivsel blandt ungdomsspil-

lere (U13-U19). Med undersøgelsen får de københavnske klubber

IF er alle nye medlemmer af DBU København. Sidstnævnte har indgå-

en analyse, der giver ny lokal viden om trivsel. Undersøgelsen er

et herreseniorsamarbejde med AIK Frederiksholm.

udarbejdet af to specialestuderende fra SDU, Alexander Geertsen og

• D BU Københavns bestyrelse afholder workshop for alle klubfor-

Allan Bisgaard, der har indhentet data fra 1130 spillere, som har udfyldt et anonymt spørgeskema med 30 spørgsmål. Undersøgelsen har

mænd lørdag den 31. oktober fra 09-13.00. Der er afsluttende frokost

udelukkende fokuseret på breddefodbold og går på tværs af både

for alle deltagere.

årgange og niveau. Det er således hold fra flere niveauer på årgangene

• G ennem de seneste otte år er antallet af fodboldspillere mellem

13-18 år steget markant. Mere end 20 procent flere teenagedrenge spiller fodbold i 2014 i forhold til 2006. 11.542 flere teenagere finder

fra U13 til U19, som har besvaret spørgeskemaundersøgelsen.

• K øbenhavns Kommunes Kultur & Fritidsudvalgets har besluttet, at der skal indføres brugerbetaling på kommunens anlæg for voksen-

fællesskabet til fodboldtræningen i dag i forhold til 2006, og det er helt

foreninger. Beslutningen er et led i en større kommunal sparerunde.

unikt slår en rapport udarbejdet af DIF fast. I dag spiller 61.464 drenge

DBU København afventer en vedtagelse i Borgerrepræsentationen og

og 20.518 piger mellem 13 og 18 år fodbold i Danmark.

efterfølgende retningslinjer for området.

• I samarbejde med Peter Krustrup gennemføres projektet ”Livslang

fodboldtræning”. Alle hold i +70 års rækken deltager, og vil løbende bli-

• D BU København søger fodboldentusiastiske referenter til Ekstra Bladets skolefodboldturnering for Storkøbenhavns Kreds. Du skal have

ve involveret i projektet, som handler om at vise hvilken effekt livslang

interesse for børne- og ungdomsfodbolden, og du skal kunne skrive

fodbold har for levealderen.

levende om udfordringerne i turneringen. Der er gode lommepenge at

• Det internationale fodboldforbund FIFA har udpeget Danmark som det land, hvor den verdensomspændende sundhedskampagne “11

For Health” skal afprøves og udvikles færdig, inden den sættes i søen

tjene. Hvis du er Interesseret, så kontakt DBU København.

• D BU København starter et nyt forløb af Erhverv, Ledelse og Idræt (ELI) i samarbejde med Gentofte og Lyngby-Tårbæk kommune.

i mere end 30 lande verden over. Derfor ruller fodbolden ind på skole-

Projektet, som har til formål at få unge arbejdsledige akademikere i job,

skemaet hos 5. klasses elever i 11 danske skoler fra august måned og

består bl.a. af 4 ugers praktik i en lokal fodboldklub. Det er anden gang

11 uger frem. I den periode kommer eleverne til at træne med fodbol-

at DBU København står bag beskæftigelsesinitiativet, der var en stor

den og samtidig arbejde med 11 forskellige budskaber om sundhed. 7

succes i pilotfasen, hvor 6 ud af 10 akademikere efterfølgende kom i

skoler fra Frederiksberg og København deltager i projektet.

job.

• F C Cross Roads er ikke længere en del af samarbejdet med Kø-

benhavns Kommunes +18 centre. I stedet er klubben ”Voldparken” kommet med i aftalen.

• K lubberne Kongens Calcio, Bk. Sjoller, FC Thors, B62 og Copenhagen

• DBU Street CPH har indgået samarbejde med København kommunes

Ungdomsskole om at udbyde gadefodbold i syv københavnske bydele. Målet med samarbejdet er først og fremmest, at fodboldglade unge skal knytte sig til foreningslivet i deres lokale bydele.

Zebras er alle udgået.

DBU København   31


THE NEW 2015 BRILLANT SUPER

Nyt, kraftfuldt og iøjnefaldende design. Ændret konstruktion med specialudviklet TEIJIN mikrofiber-overflade. Forbedret, livligt opspring. Lettere touch mellem bold og fod. Kontrol og stabilitet bevaret.

Suveræn pasform efter håndens anatomi. Nyudviklet NOVA Grip Latex. Ultimativt greb i al slags vejr. Blød inderside for komfort. Minimalt optag af vand.

www.select.dk

bolde hos ndsker og fod ndler. Køb dine ha t forha rec Di t or Sp din lokale

Københavnsk Fodbold  

Nr 3. 2015. DBU Københavns fodboldmagasin.

Københavnsk Fodbold  

Nr 3. 2015. DBU Københavns fodboldmagasin.