Page 1

NVAH

F O D B O L D M A G A S I N E T

KOBEN

LEDER: REFORMARBEJDET FORTSÆTTER

SIDE

2

IF FØROYAR: DET FÆRØSKE FÆLLESSKAB

SIDE

6

BK HEKLA: HAR TREDOBLET ANTALLET AF PIGESPILLERE

SIDE

18

M A R T S 2 0 19 / N O. 1


LEDER

REFORMARBEJDET FORTSÆTTER Vi skal samle breddefodbolden og skabe en organisation, der opsamler klubbernes ideer, viden og indspark til glæde for fællesskabet.

Først og fremmest tak til de mange fremmødte til DBU Københavns repræsentantskabsmøde, hvor 40 klubber deltog og tilsammen repræsenterede mere end 32.000 fodboldspillere, mere end 75% af alle fodboldspillere i København. Det var et flot fremmøde i en vigtig periode for fremtiden for fodbolden i København. Reformen af DBU Bredde var et centralt punkt på årets møde. Her fik vi i bestyrelsen et mandat til at fortsætte reformarbejdet i det kommende år med forvisning om, at der ikke bliver truffet beslutninger om afgivelse af kompetence uden en behandling og beslutning i repræsentantskabet. Og at vi kun fremlægger forslag, som vi tror på er bedre end den organisering af breddefodbolden, vi kender i dag. En ny organisering skal i mine øjne skabe en ny organisation for breddefodbolden, der kan understøtte fodboldklubbernes arbejde og gøre op med de gamle unionsgrænser. Vi skal dele viden og arbejde sammen om nye udviklingstiltag og indsatser, der hjælper klubberne på en anden måde end i dag. Det er naturligvis helt afgørende, at en ny organisering imødekommer de københavnske klubbers ønsker og behov. En samlet bestyrelse valgte at indstille Jesper Gradert som ny næstformand til repræsentant­ skabsmødet. Jesper Gradert har det seneste år siddet med i styregruppen omkring DBU Bredde-reformen, og har deltaget i arbejdsgruppen i Østdanmark. Han skal nu drive reformprocessen politisk og strategisk for DBU København samt sikre en endnu tættere involvering af både klubberne og

side 2

administrationen i det fremadrettede arbejde, da det har været en af manglerne ved den hidtidige proces i DBU København. En ny organisering af dansk fodbold handler ikke kun om fællesskabet lokalt i København og i Østdanmark. Det handler også om at styrke breddefodboldens stemme nationalt, så breddefodbolden får vores mærkesager og værdier på dagsordenen, og så vi stadig bliver hørt, når vigtige beslutninger træffes. Denne udvikling ser vi ikke mindst på spiller­ udviklingsfronten, hvor de største klubber i Danmark bevæger sig længere og længere ind i børnefodbolden, og hvor det er helt afgørende, at fodbolddanmark står sammen for at finde løsninger, som er til mest mulig gavn for alle. Vores samarbejdspartnere både i og udenfor fodbold­ verdenen kræver mere af os, og den virkelighed skal vi forholde os til gennem videreudvikling af bredde­ fodboldens politiske og administrative struktur.

J

Lokalt, regionalt og nationalt!

eg vil også gerne her benytte lejlligheden til at takke Diana Andersen for hendes indsats som næstformand. Jeg er glad for at Diana i en ny rolle vil lægge kræfter i bestyrelsesarbejdet og repræsentere den københavnske fodbold i DBU’s Breddekomite. Til slut vil jeg gerne ønske alle et godt forår på de københavnske fodboldbaner. Christian Kofoed Formand i DBU København


HVOR E

R TÅLM

INDHOL

02 R

04 FO

06 D

D

EFORMA

DBOLDF

ET FÆRØ

RBEJDE

ILM I KL

SKE FÆL

T FORTS

UBBEN

LESSKA

ÆTTER

- LEDER

B

ODIGHE DEN BL – DEBA EVET AF 10 TINDLÆ GENVAL G G TIL BE STYREL ÅRETS K SEN 1 22 H LUB OG 2 VAD ER ANDRE DIN OPL KÅRING HVORFO D O M EVELSE E M R 14 R GÅR D ER? AF AT V U TIL FOD BK HEKL 2 ÆRE 6 E B F A O T E – L R D L ? F Y A TALENT 16 REFORM SES: ET SAMLE TRÆNIN STHOLD PIGER T UDSPIL G OG SO NE MED – 2 CIALE T 1 DETATIN 7 SVAR ILTAG 8 DLÆG TIL SØR DEBATIN EN VESTE RBÆK P DLÆGET Å 29 12 TIPS TIL FORÅRE 30 D TS KAM OMMER PE DU S PÅ UDEB KAL SE ANE 32 G AMLE D MED DB RENGE HÆDR U´S GUL E DNÅL T 34 IN DKAST

OM: DBU København repræsenterer 150 klubber og mere end 40.000 fodboldspillere. Fodboldmagasinet København er talerør for DBU København, klubber, frivillige, politikere og andre af fodboldens interessenter.

UDGIVER: DBU København Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø telefon: 3927 7144 Email: info@dbukoebenhavn.dk

Magasinet udgives fire gange årligt og sætter fokus på emner som B&U fodbold, frivillighed, faciliteter og klubliv.

REDAKTION: Dan Pedersen (redaktør), Henrik Kailow

FORSIDE FOTO: Sofie Reimer

SKRIBENTER: Dan Pedersen, Sofie Reimer og Hanne Kokkegaard

Fodboldmagasinet København nr. 1. 2019 | side 3

DESIGN OG MEDIEPRODUKTION: Trykkeri Kailow OPLAG: 3.000 DEADLINE til næste nummer: mandag d. 13. maj ABONNEMENT: Klubabonnement: 50 kr. pr. træner/leder Privatabonnement: 200 kr. pr. år. Tilmelding via info@dbukoebenhavn.dk ANNONCESALG: DG Media: Nanna Endahl Telefon:7234 1255 · Email: nanna.e@dgmedia.dk


Af Dan Pedersen A character driven documentary about FC Rosengård – one of the best women football teams in the world. Meet Therese Sjögran, Marta and the other players during a dramatic year of glory and defeat both on and off the pitch.

Skal din klub vise fodboldfilm og debattere et fodboldtema i klubhuset? Shoot! stiller en række interes­ sante film til rådighed for de københavnske klubber – blandt andet ’Football for Better or Worse” om kvindefodbold og FC Rosengården.

produced by

in co-production with

&

FODBOLDFILM I KLUBBEN NU KAN FODBOLDKLUBBER FÅ FODBOLDFILM TIL GRATIS VISNING I KLUBHUSET.

Københavns internationale fodboldfilm

FOOTBALL FOR BETTER OR FOR WORSE

hvor tæt ved 400 besøgende var forbi Husets

største klubber inden for kvindefodbold.

festival Shoot! løb af stablen i marts måned, Biograf i indre by for at se seriøse, rørende, alvorlige og smukke film om fodbold, der rækker langt ud over spilleren på banen.

Shoot! stiller en række af filmene til rådighed

for de københavnske klubber i den kommende tid. Flere klubber – heriblandt BK Skjold,

Valby BK, BK Union og Fremad Valby har allerede takket ja til at vise film i de kommende

Svenske FC Rosengård er en af verdens

I et dramatisk år for klubben med både store triumfer og nederlag følger vi klubdirektør Klas Tjebbes, den nye sportschef Therese

Sjögran og superstjernen Marta og får et

unikt indblik i kvindefodboldens kamp for

succes og anerkendelse i en pengestyret og mandsdomineret fodboldverden.

måneder. Som klub står man selv for at

CEARES: EL EQUIPO DE MI BARRIO

filmen og eventuelt stiller en oplægsholder

aktivt imod de kræfter, der fører til, at under-

arrangere visningen, mens festivalen leverer til rådighed, som kan sætte filmen og tema i perspektiv og lægge op til debat.

Her er tre udvalgte film fra 2019-programmet, som anbefales til klubvisninger:

UC Ceares fra havnebyen Gijón arbejder

holdningsindustrien og kommercialiserin-

gen er ved at overtage fodbolden. Med hårdt arbejde og rækkens laveste budget forsøger

man i stedet at hylde fodboldens oprindelige værdier. Med filmen om UC Ceares får man

side 4

et sjældent indblik i spansk fodbold bag storklubbernes facade. 89

Fortællingen om Arsenals mesterskab, der – i skyggen af katastrofen på Hillsborough, hvor 96 mennesker mistede livet – blev afgjort i sidste

SHOOT! er en non-profit forening, der støttes økonomisk af DBU København, Nordea Fonden og Det Danske Filminstitut. Hvis din klub er interesseret i at vise film fra Shoot! festivalen er du velkommen til at kontakte bestyrelsesmedlem i Shoot! på info@shootfestival.dk


ER

NOGET FOR JERES KLUB?

Årets sjoveste ungdoms-fodboldturnering Ja

Overvejer I en udlandsrejse for jeres fodboldhold i efterårsferien 2019?

Tror du, at jeres spillere kunne tænke sig at bruge efterårsferien i Italien med deres fodboldkammerater?

Kunne I tænke jer at bo lige ved Gardasøen og spille på flotte anlæg?

Ja

Nej

Nej

Kunne I tænke jer at opleve Gardaland, San Siro eller spille italienske venskabskampe? PS. Alle hold der har booket inden 01/06-2019 deltager i konkurrencen om gratis indkvartering for op til 25 personer i 4 dage under Limone Cup.

Nej

Ja

Ja

Lyder øget sammenhold, fede minder og store fodboldoplevelser som noget for jer?

Så er Limone Cup noget for jer!

www.limone-cup.dk

Kontakt os på: Tlf.: 98 26 83 69 E-mail: dst@sport.dk Danish Sports Travel A/S Kattrupvej 25 8660 Skanderborg Fodboldmagasinet København nr. 1. 2019 | side 5

Nej Løgner! Prøv igen


Tekst Sofie Reimer · foto Klaus Sletting Jensen

På Færøerne kender de godt til IF Føroyar, inden de stiger på flyveren til København.

DET FÆRØSKE FÆLLESSKAB OPSKRIFTEN PÅ DEN VELFUNGERENDE BREDDEKLUB MED MASSER AF AKTIVITET OG STABILT MEDLEMSTAL BESTÅR AF TO GRUNDINGREDIENSER; FÆLLESSKAB OG FODBOLD. DEN OPSKRIFT HAR IF FØROYAR BRUGT I 80 ÅR OG DEN VIRKER STADIG. DET ER LYKKEDES KLUBBEN AT SKABE EN NORDISK ARNE FOR DET FÆRØSKE FÆLLESSKAB MIDT I KØBENHAVN, HVOR UNGE FÆRINGER KAN SLÅ SIG LØS.

FÆRØERNE PÅ KLØVERMARKEN

Flere spiller i shorts eller bare arme, og man får fornemmelsen af at

temperaturen er dalet til kun fem plusgrader. Vi er på Kløvermar-

18 færøske mænd, deler to gange om ugen en 11-mandsbane. Det

Solen er gået ned for en time siden en tidlig aften i februar, og

kens anlæg, hvor 28 færinger er i gang med den ene af to ugentlige fodboldtræninger.

være kommet til de virkelige vikingers arena. 10 færøske kvinder og

tårnhøje stadionlys kaster skygger på spillerne. Gummigranulatet fra kunstgræstæppet hvirvles op og glimter, når IF Føroyar´s spillere går til stålet. Og det gør de.

side 6


I DEN ENE ENDE AF BANEN TRÆNER KVINDERNE

fællesskabet og alt det sociale på holdet, så han

ansigter flytter hurtigt og sikkert bolden rundt

sin tilknytning til klubben og klubbens fokus

Hurtige retningsskift og smilende forpustede fra inderside til vrist, til hovedstød og i mål, i kvindernes tre mod tre spil. Deres træner,

på breddefodbolden.

Tórður Hentze, brøler spiljusteringer på slag-

- Der skal være plads til alle, det skal være sjovt,

er et smukt sprog med en særlig urkraft, når

førsteholdet seriøst, men også dem der bare

kraftigt færøsk, og spillerne retter ind. Færøsk

"DET VAR ÅRETS FØRSTE KAMP SOM OPRYKKERE I KØBENHAVNSSERIEN, OG SÅ VINDER VI 4-1 MED EN MARKSPILLER PÅ MÅL.

valgte at blive træner og dermed holde fast i

socialt og hyggeligt for alle. Både dem der tager vil hygge og have det sjovt. Alle får det samme

det råbes. Vi kunne ligeså godt være på Fær-

træningstilbud og alle får gode træninger. Før

øerne denne råkolde, åndende februaraften.

min tid var der sæsoner, med meget fokus på

Vi mangler bare nogle højder og nogle får i

førsteholdet og det kom til at koste, interessen

området.

Tórður Hentze er kvindetræner på fjerde år. Når han ikke råber spiljusteringer på modersmålet,

for klubben styrtdykkede og bredden forsvandt, fortæller Niels Strøm Rødgaard.

taler han et flydende dansk med en let tyskag-

DEN FÆRØSKE MENTALITET OG SPROGFINTEN

virker for klubbens medlemssucces;

kastet sig i målet under hele træningen. Nu

tig accent, og afslører fra sidelinjen to ting, der

- Vi har altid gode fester, det er utrolig vigtigt, og så er vi motiverede for at gøre klubben

bedre i de kommende 80 år, vi har lyst til at

Formand Sunneva Tausen Magnussen har

står hun ved døren til kvindernes omklæd-

ningsrum, børster granulatet af spilletøjet, og åbner en øl.

give det gode fællesskab videre til de næste,

- De sociale ting vi har, og to ugentlige træ-

over banen.

lægger meget vægt på sammenholdet og på

ninger er lige tilpas. Vi har det rigtig sjovt og

afslører han og brøler en ny spiljustering ud

vores mange arrangementer, for det er drivkraf-

I DEN ANDEN ENDE AF BANEN TRÆNER

ten i klubben. At træne i denne klub er det

HERRERNE

Bare ben i skinnende fodboldshorts pendler fra

bedste jeg har gjort, fortæller hun glad og med røde kinder.

> Færingerne beskriver sig selv som sympatiske spillere, der kæmper som vikinger.

mål til mål. Første, andet og tredjeholdet træ-

Klubben har en snarlig fælles indendørs mix

for at styrke sammenholdet i klubben.

skydes i gang ved fyraften og fortsætter med

ner sammen, hvilket er en bevidst prioritering

Træneren, bolddrengen og ildsjælen Niels

Strøm Rødgaard står på sidelinjen, og sparker bolde ud til de 18 herrespillere.

Efter fire knæoperationer mistede han mulig-

heden for at spille, men ville gerne holde fast i

fodboldturnering i Svanemøllehallen, der

pizza og øl bagefter. Der er midsommerfest i

maj, julefrokost, afslutningsfest, halvårlige pokerturneringer, paintball, go cart og boblebold med dertil hørende fest.

IF Føroyar er åben for alle spillere, men der er kun færøske medlemmer. Ligheden mellem

Fodboldmagasinet København nr. 1. 2019 | side 7


Danmark og Færøerne er ellers stor, mener

- Når vi spiller kampe, taler vi færøsk til

kampe.

danskerne forstår ikke hvad vi siger, men når

Niels, måske lige bortset fra mentaliteten til

hinanden og det er en kæmpe fordel, fordi

- Det var den bedste kamp, fordi vi fik øl på vej hjem, råber Tórður og alle griner.

de taler sammen på banen, forstår vi, hvad

Det var første gang i historien at klubben

os ikke særlig meget, vi gør vores pligt, arbej-

VIKINGER PÅ SEJRSTOGT

Græsrødderne er holdet med tidligere

er ikke noget ballade med os, hvilket vores

at høre et par røverhistorier fra de færøske

IF Føroyar møder dem i pokalturneringen i

- Vi har ry for at være rolige, fattede og ikke at reagere på dommerens kendelser, vi brokker der hårdt og prøver at være sympatiske. Der modstandere betegner som en god egenskab, smiler Niels og afslutter:

- Vi er her for at spille fodbold, og det er det. Men vi er også gode til at hygge os ligesom danskere gør.

Sunneva Tausen Magnussen genkender oplevelsen af de sympatiske færinger, men tilfø-

jer til karakteristikken, at hendes landsmænd har et ekstra gear.

- Taktisk er de andre hold nok bedre end vi er, men færinger er altid kendt for at kæmpe, at være de her vikinger som ikke har styr

på bolden, men bare kæmper uanset hvad, smiler hun.

Tórður Hentze har i mellemtiden sneget sig

ind i varmen, takker ja til en øl og løfter sløret for spillernes hemmelige våben i kampe.

de siger, griner Tórður skælmsk.

Vi går i omklædningsrummet og er klar til

fodboldslag. Det er ikke kun i X-factor, vi ser

en modig færing i rampelyset. Der er særligt tre kampe, der har bidt sig fast i de færøske

spillere. Tre kampe hvor sprogfinten, vikinge­

vandt på Bornholm.

topspillere som Andreas og Mads Laudrup. maj 2018 og vinder 3-1. Kampen blev sendt

på færøsk radio med rekordmange lyttere og streamet hos DBU tv.

viljen og sammenholdet har givet klø til

- Og måneden efter vandt vi straffespark-

rødderne. Vi spoler tiden tilbage til 2018.

Danmarksserien, det var også i pokalturne-

gode hold som Bornholm, Kastrup og Græs-

I marts 2018 spiller IF Føroyar udekamp mod Rønne f.B på Bornholm.

- Vi havde en ekstremt god taktik 4-2-2-2, hvis

konkurrencen 5-3 mod Kastrup, som ligger i ringen på Kløvermarkens anlæg.

Hos kvindespillerne som har et hold i serie 1, er man også tilfredse med niveauet.

I husker det, griner Niels henvendt til sine

- Det går lidt op og ned med spillere, fortæl-

- Vi var nødt til at have en markspiller på mål,

- Vi har spillet i en række højere end nu, men

alligevel klappede det hele bare. Det var årets

øst, spillere falder fra.

holdkammerater i omklædningsrummet.

vi manglede målmænd i den weekend, men første kamp som oprykkere i Københavns­

ler Sunneva.

det kan ikke lade sig gøre, det bliver for seri-

serien, og så vinder vi 4-1 med en markspiller på mål, sukker Niels stolt.

IF Føroyar har tidligere været en klub, der satsede på førsteholdet. Det gik ikke så godt, bredden forsvandt. Nu satser klubben på bredden.

side 8


Der er flere kærestepar i klubben. Et par, der begge kommer fra Færøerne, mødte hinanden for første gang i IF Føroyar og venter nu barn.

Der er spillere hos IF Føroyar, der kunne spille for bedre klubber, men de vælger det færøske fællesskab, fordi det er sjovt, hyggeligt og socialt.

IF Føroyar blev stiftet 4. april 1939 Spillerne spiser hverken hvalkød før eller efter kamp. - Det spiser man kun ved særlige lejligheder og så gode er vores kampe ikke, fortæller træner, Niels Strøm Rødgaard. Fodboldklubben har 80 medlemmer 3 herrehold i serie 1, 2 og 4 og et 7 m hold, 1 kvindehold i serie 1. Træningstider: mandag 17.30 -19.00 og onsdag 19.00 – 20.30 på Kløvermarkens anlæg.

Fodboldmagasinet København nr. 1. 2019 | side 9


Læserbrev af: Mads Agner Veng, Sportschef B1903

HVOR ER TÅLMODIGHEDEN BLEVET AF? NB: NEDENSTÅENDE ER ET UDTRYK FOR MINE EGNE PERSONLIGE HOLDNINGER OG IKKE KLUBBENS.

Fodbold. Et spil som mange elsker, og alle har en mening om. Om det

fra træning og oplever en tilpas mængde og blanding af udfordring

præcis sådan, det skal være. Men grundlæggende skal vi have respek-

tilbage til træning. Gang efter gang.

er fra sofaen, på stadion eller i den lokale fodboldklub. Og det er lige

ten med i vores meninger og ikke bruge dem til at presse vores børn

og succes. For det er det som gør, at man bliver ved med at komme

til ting, de ikke er klar til. Eller har et behov for. For hvem ved bedst?

Selvfølgelig er vi i B1903 en fodboldklub og vores kerneprodukt er

Der går ikke en uge uden, at jeg bliver orienteret om, at et af vores

venner for livet og lærer nogle andre værdier end dem, som præger

fodboldtræning. Men er vi ikke ligeså meget stedet, hvor man får

medlemmer nu prøver sig af i en anden klub. Nogle gange får jeg

vores samfund i dag? Sådan var det engang, men jeg bliver mere

beskeden af den ”nye” klub og andre gange af holdkammeraterne,

og mere i tvivl, om det er værdier, vi kan fastholde, hvis der ikke er et

som ikke forstår det. Men meget sjældent af forældrene selv. Det

tydeligt samspil mellem hjemmet og klubben.

er selvfølgelig et frit valg, hvor man ønsker at spille fodbold. Men

hvorfor skal det gå så stærkt, og hvorfor er det overhovedet relevant?

Jeg er selv far til to dejlige børn, og jeg ønsker også det bedste for

side, drømmen om at blive professionel eller frygten for, at man skal

tager tid. Man skal øve sig, og det er vigtigt at være tålmodig.

Er det den klassiske tanke om, at græsset er grønnere på den anden

dem. Evigt og altid. Men det er centralt for mig at lære dem at ting

fortælle ens venner, at man kun spiller på et bestemt niveau. Jeg ved det ikke og jeg tror heller ikke, at jeg kommer til at forstå det.

Derfor har jeg en bøn og et råd til alle forældre – I skal være tålmo­

Jeg anerkender 100% et klubskifte, hvis spilleren er vokset ud af

finde på at holde dem tilbage, hvis de er gode nok til en ny udfor-

dige. Vi vil alle i B1903 det bedste for jeres børn, og vi vil aldrig kunne

klubben pga. niveau, eller at spilleren ikke føler sig glad. Sidstnævnte

dring. Hvis I alligevel ønsker at skifte, så sørg for at det er et skridt op

kan der være mange faktorer til. Det plejer vi dog at kunne løse

og ikke et skridt til siden.

problemet ved dialog og opmærksomhed på situationen, men det er heldigvis sjældent, at det er det, som skiftet drejer sig omkring. Det

Og til alle andre klubber, som er på samme fodboldmæssige niveau:

spillere. Og vinde de største pokaler. Men er det spilleren selv som

at han eller hun bør blive i deres lokale klub. På den måde vinder vi

drejer sig ofte kun om at være på det bedste hold. Med de bedste

Afvis henvendelsen fra overambitiøse forældre og sig til spilleren,

giver udtryk for dette, eller er det forældrene?

alle. For i sidste ende er det sådan, at hvis spilleren er god nok, så skal

han/hun nok blive opdaget af de største klubber. Selv de næststørste.

Ordet proces er blevet flittigt brugt de seneste mange år, og derfor tror jeg, at vi lige nu oplever et rigtigt kedeligt resultat af dette.

Nemlig at forældrene kun ønsker resultaterne på bundlinjen og ikke kan se, hvor vigtig vejen dertil er. Om det er i skolen eller fodbold-

klubben, det betyder ikke noget. Grundlæggende skal man se på det sådan, at klubberne har ansat ”eksperter” til at varetage opgaverne

og foretage vurderingen. De er uddannede og dygtige til det, de gør. Derfor bør forældrene lytte til de råd, de kan give. Ligesom vi gør til skolens lærere, hvis de anbefaler at ens barn bør gå en klasse om,

eller til lægen hvis man får besked om at holde en pause fra at løbe, pga. at ens knæ er ved at gå i stykker.

For er det vigtigt om ens barn spiller på 1., 2. eller 3. holdet? Om ens

barn spiller i B1903, HIK eller en tredje klub? I min optik, er det grundlæggende ligegyldigt. Bare barnet føler sig tilpas, kommer glad hjem

side 10


OPLEV E N R E FÆRØ OPLEV D L O B FOD ORT P S R E T N I OPLEV CUP SUMMAR

019 2 U7 / U15 Tórshavn, Færøerne

6. - 7. juli

drenge og piger

l som Så ve e or tslig det sp gger vi t, læ aspek ægt på den stor v lse også pleve o e l a i . sos rnene for bø

Læs mere på

Intersport Summar Cup

Fodboldmagasinet København nr. 1. 2019 | side 11

summarcup.fo


Tekst Dan Pedersen · foto Sofie Reimer

GENVALG TIL BESTYRELSEN DBU KØBENHAVNS BESTYRELSE FORTSÆTTER UÆNDRET I 2019. DET BLEV RESULTATET AF ET SPÆNDENDE REPRÆSENTANTSKABSMØDE MED GOD DEBAT OG FLERE KANDIDATER TIL BESTYRELSEN.

Det siges, at DBU Københavns repræsentantskabsmøde aldrig

skulle forholde sig til tal og regnskab for det forgangne år.

salen. I år holdt den antagelse stik fra start til slut, da årets

Kristensen for overskuddet på kr. 491.919 og budgettet for det

er kedeligt, fordi der er tradition for debat og engagement fra

Her redegjorde DBU Københavns administrationschef Jan

vigtigste møde løb af stablen på Hotel Scandic i Sydhavnen.

kommende år, der alt sammen blev godkendt af repræsen-

40 klubber, som tilsammen repræsenterede over 30.000

tantskabet.

medlemmer, var mødt op for at deltage og sætte retning for den københavnske fodbold i det kommende år.

Tradtionen tro fulgte overrækkelsen af en række priser

DBU Københavns formand, Christian Kofoed, indledte mødet

ring 2.0 blev vedtaget efter en ændring, som sikrer, at DBU

inden yderligere debat om FLU-reformen, hvor principerklæ-

med den mundlige beretning, hvor han blandt andet kom ind

på arbejdet med reformen af FLU (Foreningen af lokalunioner) og samarbejdet i Østdanmark, ligesom det styrkede sam­

arbejde med DGI Storløbenhavn blev berørt i talens første del.

Københavns bestyrelse ikke kan overdrage nogen form for

kompetence eller indgå i et nyt forpligtende samarbejde før den endelige afstemning blandt repræsentantskabet i DBU København.

Herefter fik salen en status på 2018 og de fokusområder som

bestyrelsen har arbejdet med i det forgangne år. Det handlede

Jesper Gradert blev valgt som ny næstformand, mens der var

tive konsekvenser af gebyrer på idrætsfaciliteter, som truer de

Tårnby FF, Laura Holm fra BK Heimdal og Søren Vesterbæk fra

om facilitetsudviklingen i København, EURO 2020 og de negakøbenhavnske klubber. I talen kom Christian Kofoed også ind

på den flotte medlemsudvikling i unionen de sidste 10 år, inden han kiggede ind i 2019 og det arbejde, som venter forude.

Formanden hæftede sig blandt andet ved DBU-reformen, som

forhold til reformarbejdet indstillede en samlet bestyrelse til en ny organisering med Jesper Gradert som næstformand, mens Diana Andersen blev indstillet til at fortsætte som meningt medlem i bestyrelsen.

Formandens beretning fik flere kommentarer med på vejen.

Flere klubber med voksenfodbold stillede spørgsmålstegn ved DBU Københavns position i gebyrsagen og konsekvenserne

af en sag, som DBU København gør alt for at bekæmpe. Målet med FLU-reformen var også et emne i debatten inden salen

BK Vestia stillede alle op til en plads i bestyrelsen for de kom-

mende to år. De tre kandidater fremlagde deres kandidatur for

salen før de valgbare bestyrelsesmedlemmer (Diana Andersen, Henrik Ravnild, Tobias Ilum og Linda Sørensen) motiverede

træder i kraft i den kommende weekend samt navneændringen i FLU, der skifter navn til DBU Bredde ved samme lejlighed. I

kampvalg om de menige bestyrelsesposter. Ole Sønder fra

deres kandidatur for genvalg. Afstemningsresultatet blev tæt, da de nyopstillede kandidater fik 28% af stemmerne, men i

sidste ende modtog de fire bestyrelsesmedlemmer genvalg med 294 ud af 408 stemmer.

Henrik Ravnild modtog desuden DBU Københavns guldem-

blem for sin mangeårige indsats i DBU Københavns bestyrelse siden 1991, hvor han i perioden fra 2006 til 2018 var formand for unionen.

Der skal lyde en stor tak til de mange fremmødte klubber, som deltog aktivt i årets møde.

side 12


DBU KØBENHAVNS BESTYRELSE: CHRISTIAN KOFOED (FORMAND), JESPER GRADERT (NÆSTFORMAND), TOBIAS ILUM, LINDA SØRENSEN, YERY IBARRA-HANSEN, DIANA ANDERSEN, MORTEN HØGSDAL, KASPER DARFELT OG HENRIK RAVNILD

Fodboldmagasinet København nr. 1. 2019 | side 13


Prisen for årets klub blev modtaget af KB´s formand Keld Jørgensen. Den blev overrakt af bestyrelsesmedlem for DBU København Diana Andersen. Til venstre som bolddreng ses administrationschef Jan Kristensen.

ÅRETS KLUB, ÅRETS FODBOLDLEDER, ÅRETS UNGLEDER, ÅRETS BREDDEDOMMER Årets fodboldleder er Jan Sørensen fra BK Hekla. Prisen overrækkes af formand for DBU Københavns bestyrelse Christian Kofoed.

Anders Lærkegård var desværre ikke tilstede, så prisen til årets ungleder blev modtaget af Ole Sønder ligeledes fra Tårnby FF. Prisen blev overrakt af DBU Københavns bestyrelsesmedlem Tobias Illum.

side 14

Silvia Morar var desværre blevet syg på dagen, og kunne derfor ikke modtage den flotte pris.


Tekst Sofie Reimer · foto Sofie Reimer

ÅRETS KLUB 2018 ER KJØBENHAVNS BOLDKLUB KB er blandt de bedste klubber i Norden til at udvikle fremtidige topspillere, men det er ikke mindst alle de andre klubaktiviteter, som gør dem til årets klub 2018 i DBU København. Fodboldaktiviteter fra U3 til +70, ny satsning på

pigefodbold i de yngste årgange og en målrettet indsats for at skabe ens vilkår for spillere og ledere, er bare nogle af de tiltag, der gør Danmarks ældste klub til årets klub i DBU København. ÅRETS FODBOLDLEDER 2018 ER JAN SØRENSEN FRA BK HEKLA

Den gamle amagerklub BK Hekla har ændret sig i takt med Islands Brygges forvandling fra arbejder og industriområde til en bydel med mange nye boliger og en høj befolkningstilvækst. Klubbens formand Jan Sørensen har formået at få

de mange indflyttere integreret i klubben samtidig med at man har holdt fast i traditionerne. For Jan Sørensen handler det om at være en klub, hvor alle er velkomne uanset social status og hvor der er plads til fælleshygge, bankospil og spisning – side om side med tilgangen af de mange børn og unge. ÅRETS UNGLEDER 2018 ER ANDERS LÆRKEGÅRD FRA TÅRNBY FF.

På få år er pigefodbolden i Tårnby FF gået fra 0 til over 150 fordelt på medlemmer mellem 5 og 13 år. Tårnby FF kan

blandt andet takke Anders Lærkegård for at det er lykkes. Gennem projekter som pigeraketten og ved at være en del af Københavnske piger spiller fodbold, er der sket spændende tiltag for pigeungdommen i Tårnby FF. Anders har

udover arbejdet med pigefodbolden også hjulpet klubben med nye tiltag og klubudvikling i samarbejde med DBU Københavns klubrådgiver.

ÅRETS BREDDEDOMMER 2018 ER SILVIA MORAR

Året Breddedommer er på mange måder en mønsterbryder og en ener i københavnsk breddefodbold. Med rødder i Rumænien har hun taget udfordringen med den københavnske fodbold op. Hun er 25 år og har i løbet af sine 4 år i københavnsk fodbold dømt 359 kampe.

Silvia er ikke bange for at bidrage til fællesskabet og stille sine ressourcer til rådighed for gruppen af dommere,

samtidig med at hun konstant søger en positiv udvikling i sin dommergerning, både hos sig selv og kollegaerne.

Fodboldmagasinet København nr. 1. 2019 | side 15


Tekst Sofie Reimer · foto Sofie Reimer

HVORFOR GÅR DU TIL FODBOLD? HVORFOR SKAL VI GÅ TIL FODBOLD? FODBOLDMAGASINET KØBENHAVN GÅR I LØBET AF 2019 TÆT PÅ SPILLERE, LEDERE OG POLITIKERE FOR AT FINDE SVARET. DET GØR VI FORDI, VI HAR BRUG FOR AT BLIVE MINDET OM ALT DET GODE FODBOLDEN KAN, OG VI HAR BRUG FOR AT HØRE DET FRA FODBOLDENS AKTØRER, MED DERES EGNE ORD. VI ER BEGYNDT I EGEN BAGGÅRD OG TRÅDT IND PÅ KUNSTGRÆSSET HOS B93, HVOR VI MØDTE FIRE GLADE UNGE MÆND, DER OPLEVER GLÆDE VED BÅDE KAMMERATSKABET, DEN HÅRDE TRÆNING OG SELVE FODBOLDSPILLET.

side 16


NOAH JENSEN, 16 ÅR - Jeg går til fodbold, fordi jeg gerne vil gå til

noget, og jeg synes fodbold er sjovt, og så er det er en holdsport.

Hvordan har du det efter en rigtig god træning? - Så er jeg glad, jeg kan rigtig godt lide at spille fodbold. Der er mange på holdet, der går mere

op i det end jeg gør, jeg er her egentlig bare for

at hygge mig, så det er mest for det sociale, jeg er her.

Nævn de to bedste ting ved at gå til fodbold

MATHEU ANUSIC, 16 ÅR

- Fællesskabet og at man kommer ud og laver

- Jeg spiller fodbold,for at blive noget

computer, hvis det her fællesskab ikke var her,

er mega fedt og sjovt. Jeg går her også

noget, fremfor at sidde derhjemme og spille så gik jeg nok til noget andet.

indenfor fodbold og fordi jeg synes, det for det sociale, for jeg har nogle rigtig gode venner her på holdet.

Hvilke følelser forbinder du med fodbold?

CHRISTOPHER LUDVIG MAALØE, 17 ÅR

- Glæde og hårdt arbejde, jeg kan godt

- Jeg kan godt lide sammenholdet, der er på

lide at træne hårdt og kæmpe, og jeg

holdet, og de oplevelser man får med udeture

kan godt lide gejsten.

og træningslejre.

Nævn de to bedste ting ved at gå til

Hvilke følelser forbinder du med fodbold?

fodbold

- Glæde og hårdt arbejde. Efter en rigtig god

- Det sociale fællesskab helt klart og

træning så er jeg glad og helt færdig.

selvfølgelig en masse god fodboldspil.

Nævn de to bedste ting ved at gå til fodbold

- Hvis jeg ikke spillede fodbold, ville

jeg nok bare gå hjemme, eller træne i

- Træningsmiljøet er godt, der er et højt niveau

Fitness, måske ville jeg spille basketbold,

på holdet, jeg kan godt lide vores kampe og så

men fodbold er altid min topprioritet.

har jeg mange gode venner her på holdet.

SIGURD HAAGES, 16 ÅR - Jeg spiller først og fremmest fodbold, fordi jeg synes, det er sjovt. Og så jagter jeg lidt en

drengedrøm om at opnå noget med fodbold. Det er derfor, jeg træner så mange gange om ugen. Hvilke følelser forbinder du med fodbold? - Glæde, vinderinstinkt, jeg spiller også for konkurrencen, den følelse når ens hold vinder, det er noget helt specielt.

Nævn de to bedste ting ved at gå til fodbold Sammenholdet og seriøsiteten. Jeg føler at det arbejde, der er lagt her det sidste år, har skabt en stor talentmasse i klubben.

Fodboldmagasinet København nr. 1. 2019 | side 17


Af Hanne Kokkegård · foto Hanne Kokkegård

BK HEKLA: FASTHOLD PIGERNE MED TALENTTRÆNING OG SOCIALE TILTAG AMAGER-KLUBBEN HAR TREDOBLET ANTALLET AF PIGESPILLERE PÅ TRE ÅR OG TILSKRIVER DET FOKUS PÅ FÆLLESSKABET SAMT SAMARBEJDE MED TRE ANDRE KLUBBER, HERUNDER 3F-LIGAKLUBBEN BSF.

Der er glade råb og masser af smil på Kløvermarken denne lørdag i

BK Hekla med hjemsted på Islands Brygge har lånt kunstgræsbanerne

februar, hvor 50 pigespillere samt trænere fra fire fodboldklubber er

i Kløvermarken i mangel på egen kunstgræsbane.

samlet til fællestræning.

Halvdelen af spillerne kommer fra klubben, men de resterende kom-

Pigerne leger, løber og dribler sig gennem halvanden time og slutter

mer fra de tre andre fodboldklubber, som BK Hekla samarbejder med

formiddagen med en high five-runde, så alle piger og trænere får

bekræfter dét, som de røde kinder og glade øjne også vidner om; sjov

træning på tværs af aldersgrupper giver en glad start på vinterferien.

på pigesiden; Måløv, Sengeløse og 3F-ligaklubben Ballerup-Skovlunde Fodbold (BSF). Sidstnævntes pigeakademi med talent- og tekniktræning for udvalgte fra U10-U13 er centrum for samarbejdet.

Fællestræningen for de fire klubber sluttede med en high five-runde, og så var det ellers hjem på vinterferie.

side 18


Jakob Waag Villadsens

egen datter, U10-spilleren

Mille, deltager også i pige­ akademiet og var også til træning dagen før, men

ingen træthed at spore hos Mille:

- Det er godt og sjovt, fordi vi arbejder på forskellige

niveauer, og så kan vi lære noget af hinanden. Det er

også godt, at de store spillere er med til at hjælpe os,

fordi de kan flere ting, end vi kan.

I december 2017 blev BK Hekla en del af DBU Københavns pigesats-

Om sommeren holder man en stor fælles afslutning for alle pigehol-

ben en samarbejdsaftale med BSF.

aktiviteter som trillebørløb, og dagen slutter med grillmad sammen

ning for U5-U7 sammen med 16 andre klubber. Samtidig indgik klub-

- Det skete i naturlig forlængelse af, at vi introducerede skills-træning for drengene for at fastholde dem i klubben. Og så var det naturligt,

at pigerne skulle have samme udviklingsmuligheder som drengene,

forklarer Daniel Lord, træner for U10 og ansvarlig for pigesatsningen i BK Hekla.

- Fællestræningen i dag med spillere fra U7 til U15 er et socialt arrangement, der skal få piger, som ikke har mulighed for at komme på

BSF’s akademi, en følelse af, at de også får noget ud af samarbejdet,

dene, hvor de i grupper på tværs af alder skal gennemføre forskellige med forældrene. Sidste år var U11-14 tilmed inde at se Brøndby-Juventus i kvindernes Champions League, og dagen før havde pigerne hilst på Juventusholdet.

- Pigerne går rigtig meget op i sociale arrangementer, der kan næsten ikke være for mange af dem. Og vi pigetrænere mødes også uden

for banen og spiser og ser Champions League-kampe sammen. Når det er sjovt for os, skaber det automatisk gode rammer for pigerne, mener Daniel Lord.

fordi de får god træning med spillere fra andre klubber, siger han.

Efter syv års ventetid er BK Hekla i øvrigt blevet lovet en kunstgræs-

TREDOBLET PÅ TRE ÅR

hygge i klubhuset bagefter.

BK Hekla har lige nu 152 pigespillere, og det er omtrent en tredobling

bane i år. Når den kommer, kan man træne ’hjemme’ om vinteren og

på tre år. Klubben har gjort meget for at være synlig for pigerne på

PIGESAMARBEJDE GAVNER PIGEFODBOLD

fx gået i skole med t-shirts fra DBU København med påskriften ’Piger

BSF Pige Akademi, for det er nødvendigt at fylde mere træning på for

den lokale folkeskole, der er Københavns største. BK Heklas piger er spiller også fodbold’.

- Og på Islands Brygge kan børn enten gå til badminton eller fodbold.

Og der tror vi, at fodbolden appellerer til mange piger pga. det sociale element som holdsport tilbyder, og som fylder ekstra meget i BK Hekla på pigesiden, siger Daniel Lord.

Det sociale fællesskab styrkes blandt andet gennem salg af juletræer, som alle pigeårgange hjælper med. Og man benytter anledningen til at hygge med juleafslutning med pakkeleg og æbleskiver. Alle pige-

hold får lige del i overskuddet, uanset hvor mange træer, de har solgt.

Og pengene går til stævner med overnatning, fx har hele pigeafdelingen været i Fredericia og på tur i biografen eller på burgerbar.

Pigesatsningen omfatter som nævnt også talent- og tekniktræning i

at fastholde de lidt mere talentfulde piger i klubben, så de skifter klub så sent som muligt.

Fire spillere fra hver af årgangene U10-U13 kan deltage i træningen hver anden fredag, hvor forældrene skiftes til at køre til Ballerup.

- Samarbejdet gavner hele klubben, for trænerne får ideer til træning, og vi kan komme ud på akademiet og se, hvordan pigerne træner. Det lærer vi meget af. BSF har jo 50 års erfaring med pigefodbold – vi har bare fem års erfaring, siger Daniel Lord.

Selv om BSF gerne ser, at nogle piger skifter til dem, når de når en

alder, hvor de selv er klar til et skifte, så skal pigesamarbejdet være

Fodboldmagasinet København nr. 1. 2019 | side 19


Daniel Lord fra BK Hekla (til venstre) og Jakob Waag Villadsen fra BSF.

side 20


med til at vise, hvordan man kan styrke

- Hele vores tanke med pigesamarbejdet er

Waag Villadsen, der sammen med sports-

som BK Hekla, Måløv og Sengeløse kan

dansk pigefodbold. Det forklarer Jakob

og talentchef Gert Sørensen er ansvarlig for BSF Pige Akademi, der også er involveret i

idrætsklasser og idrætsgymnasier for klubbens egne elitespillere:

Dansk fodbold har svært ved at fastholde

pigespillerne, når de når U12-U13. Og så har vi den udfordring, at de bedste piger cen-

trerer sig i meget få klubber, så er der ikke mange at spille med og imod, og mange

klubbers årgange falder fra hinanden, fordi de bedste søger til større klubber.

at skabe nogle rammer, der gør, at klubber

OM BK HEKLA:

holde på deres piger i længere tid, for så

Boldklubben Hekla blev stiftet i 1926 og har hjemme i Hekla Park. Brygge-klubben har oplevet en markant medlemsvækst de seneste 10 år, hvor medlemsantallet er mere end fordoblet. Klubben har i dag over 600 medlemmer, og der kommer hele tiden flere nye til. En af de medlemsgrupper, som klubben har succes med at rekruttere er pigespillere, der udgør over 150 af klubbens medlemmer.

kan vi i BSF holde på vores piger i længere tid, uddyber Jakob Waag Villadsen.

BK Hekla har lige nu cirka 650 medlemmer, men ifølge DBU København har klubben

mulighed for at vokse til over 1000 spillere inden for få år pga. en masse nybyggeri i området. Og pigeafdelingen er klar til at

øge sin charmeoffensiv i lokalområdet, hvor klubben også er en del af DBU Københavns U5-U7 pigeprojekt.

Mille Marie Skovsbo Kajshøj fra BK Heklas U14-15-hold har spillet i BK

Hekla i otte år og er hjælpetræner for de 24 piger på U5 og U6. Hun

bekræfter, at det har betydet meget for hende at deltage i pigeakademiet i Ballerup.

-Det har været sjovt at blive en del af et fællesskab med en masse

andre, der elsker at spille fodbold

lige så meget som en selv. Og man bliver selvfølgelig dygtigere, siger hun, men peger også på, at de sociale ting lige nu fastholder hende i BK Hekla:

-Jeg synes, at vi har et fantastisk

sammenhold i klubben, og det gør

det endnu sjovere at spille fodbold, fordi man gør det sammen med gode venner.

Fodboldmagasinet København nr. 1. 2019 | side 21


Tekst Sofie Reimer · foto Sofie Reimer

Oliver Schwencke – 24 år har været dommer i 2,5 måned Jeg har dømt et par vinterkampe og gjort mig nogle erfaringer. I starten var jeg selvfølgelig lidt nervøs, men nu glæder jeg mig hver gang, og jeg synes

bare, det er en fed måde at komme ud på, få god motion, og møde mennesker.

Dommerjobbet er fedt, fordi jeg er en del af noget, jeg godt kan lide – nemlig fodbold. Jeg har spillet fodbold i mange år, men først nu har jeg turde tage springet til fodboldommer, fordi jeg har været bange for, det var lidt nørdet. Det har lidt

haft det ry, at dem der ikke rigtig følte de var gode til fodbold, de kunne blive

dommere og dommeren er i en udsat position. Nu synes jeg det er fedt og jeg er stolt af at være fodbolddommer.

HVAD ER DIN OPLEVELSE AF AT VÆRE DOMMER? Torben Aagerup – 82 år har været dommer i 20 år

Jeg har stor glæde ved at komme ud og dømme og så opleve, at kampen er gået godt, og det gør den i 98% af tilfældene. Jeg glædes

især over at se, hvor dejligt de unge mennesker går til den i dag, og niveauet

er blevet langt bedre end da jeg spillede. Mange spillere siger også undskyld,

hvis de har lavet et eller andet, og er kede af det. Det er få kampe, jeg oplever,

hvor der er højdramatik. Der kan være spænding omkring udfaldet og spillerne kæmper, men decideret had, det er der ikke. Det har ændret sig totalt fra, da jeg spillede fodbold, og jeg spiller stadig fodbold.

side 22


Allan Kasumovic – 30 år har været dommer i 2 år

Det er dejligt at komme ud og få oplevelser, dømme kampe og bevæge sig.

Der følger et ansvar med at være dommer, og det er lærerigt. Jeg vil anbefale dommerjobbet til andre, for

det er afstressende og man får renset

sine tanker og kommer i flow. Man skal

bare koncentrere sig om at være sig selv, fokusere og dømme kampen, så forsvinder alle andre tanker. Tinna Christensen – 27 år har været dommer i 8 år Jeg har en positiv oplevelse af at være dommer. Dommergerningen har udviklet

sig til at være en livsstil, jeg bruger mange timer på. Det, der fylder mest for mig lige nu er, hvordan vi udvikler kvindedommersiden. Jeg håber, der kommer en

øget konkurrence på kvindesiden, så flere piger der har en baggrund i fodbold oplever, hvad dommerverdenen er og hvad den kan byde på.

Jeg spiller elitefodbold og er glad for elitemiljøet. På samme måde er jeg glad

for elitemiljøet på dommersiden. Det har givet et spor i forhold til at udvikle og udfordre mig og få en masse sjove internationale oplevelser med rejser til Is-

land, Guatemala, Hviderusland og Bosnien. Men mindre kan også gøre det. Dommer­jobbet kan være et studiejob, hyggejob, elitedommerjob eller du kan blive deltidsprofessionel. Jeg føler, at dommerverdenen rummer alt

ligesom fodboldverdenen gør.

Christian Slot – 30 år har været dommer i 3 år Jeg er tilflytter fra Jylland og blev dommer herovre, fordi jeg ville spille fodbold

og motionere. Jeg vidste, at det aldrig ville blive det samme som hjemme i Vestjylland med mine barndomsvenner og stemningen i omklædningsrummet. Til gengæld har jeg som dommer lært helt vildt meget om mig selv og om at lede

andre. Det har næsten udelukkende været en positiv oplevelse, selvfølgelig er der udfordringer undervejs, og der har været nogle svære og sure kampe, men det

er kun én ud af halvtreds, så andelen af gode oplevelser opvejer helt sikkert de negative.

Når man er ny dommer, er man tit alene indtil man for eksempel kan tage

linjedommerkurset efter et års tid. Jeg vidste slet ikke, at man kan blive

linjedommer, og komme ud sammen tre og tre. Som alene dommer vil jeg anbefale at få en mentor tilknyttet fra DBU, så man kan få afløb for nogle af de frustrationer, man har i starten, så man ikke kører død det første halve års tid.

Fodboldmagasinet København nr. 1. 2019 | side 23


Hassan Hussain og Hussain Hussain – begge er 15 år og har været dommere i 2 mdr.

Hassan: Jeg får god motion, og jeg er altid glad når jeg dømmer. Hussain: Det er meget sjovt, og den morgen jeg står op og skal være dommer, er jeg meget motiveret og glad. Jeg tænker, at i dag skal jeg dømme og jeg glæder mig.

Vores storebror foreslog at vi skulle være dommere, fordi det er en stor oplevelse. Vi dømmer kampe fra U13 – U15 og har allerede dømt 10 kampe hver.

Mohammed Elfakiri 23 år har været dommer i Spanien i 5 år og 3 måneder i Danmark.

Jeg kommer fra Spanien og er her for at studere. Jeg vil gerne fortsætte min karriere som dommer her i

Danmark og jeg glæder mig til den nye sæson starter

i februar. Det var meget anderledes at være dommer i

Spanien end her i Danmark. Spillet er mere aggressivt i

Spanien, og der er flere aggressive fans. Her i Danmark er

det mere roligt og folk opfører sig meget bedre, det er jeg taknemmelig for.

Alle har budt mig velkommen, når jeg møder op til en kamp og fortæller dem, at jeg ikke taler dansk endnu, det sætter jeg stor pris på. I Spanien har jeg

dømt på et højere niveau, nu starter jeg forfra med et

lavere niveau, men mange af kampene er gode, nogle er ikke så gode, men det er en del af oplevelsen og spillet.

Jihad Ezat – 23 år har været dommer i 2,5 år Det er en hobby, men samtidig også et frivilligt arbejde jeg har valgt

for at kunne udvikle mig personligt og gøre noget jeg elsker til dagligt.

Jeg er for eksempel blevet meget bedre til at træffe beslut­ ninger. Efter kampen reflekterer jeg over, hvad jeg kan tage med og bruge i min hverdag. Som dommer skal man være så retfærdig som

muligt, det kan jeg godt lide, og så handler det også om at være neutral og organiseret. Jeg er blevet bedre til at være forberedt og mere afklaret med mig selv.

HVAD ER DIN OPLEVELSE AF AT VÆRE DOMMER?

side 24


I forberedelsen, ved bestilling og returnering var Krudtteltet yderst behjælpelige, så det hele kørte som smurt.

PETER NIELSEN, NÆSTVED BOLDKLUB

Der er lidt planlægning i ugerne op til, og så én hektisk uge med stor aktivitet. Det er hårdt og samtidigt rigtig sjovt. LOUISE, B1908

HELT ! RISIKOFRISTTE

ENE J T R O F R O T S RAT VIA SPONSO

Kunne I tænke jer en nem, ekstra indtjening til jeres hold/klub?

I R E K R Æ V SÆLG FYR L OG NY TÅR U J M E L L E M Har du lyst til at vide mere: salg@krudtteltet.dk www.krudtteltet.dk Fodboldmagasinet København nr. 1. 2019 | side 25


Debatindlæg af Søren Vesterbæk

EFTERLYSES: ET SAMLET REFORMUDSPIL Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Debatten om en reform af breddefodbolden

resultatet fra en FLU reformgruppe. De

aflønne medlemmerne i Øst bestyrelsen, så

naturligt hovedemne på det netop overstå-

men det er stadigt den eneste samlede re-

får bestyrelsesmedlemmerne en økonomisk

fylder meget i DBU København, og det var et ede repræsentantskabsmøde. En styrkelse af breddefodbolden i hele landet og øget

samarbejde på tværs af lokalunionsgrænser ligner en klar vindersag.

Når det kommer til at finde ud af, hvordan vi

kan samarbejde, og hvorledes vi styrker organisationen, bliver billedet mindre klart. Ikke

mindst når det overvejes at slå lokalunioner

københavnske klubber kritiserede oplægget, formskitse på bordet. Det oprindelige oplæg

anbefalede at danne få og store lokalunioner. Trods kritikken har denne ide overlevet, og

der arbejdes stadigt på at danne en DBU Øst bestyrelse. De 4 lokalunioner, Sjælland, Born-

holm, Lolland-Falster og København, nedlægges som selvstændige politiske enheder, og

de lokale administrationers kontorer slankes.

sammen, så DBU København nedlægges.

Reformarbejdet har optaget DBU København

På repræsentantskabsmødet var bestyrelsen

snart blevet en udfordring i sig selv. Jeg

meget opsat på at beholde holdformationen (med en rotation på næstformandsposten).

Jeg tilbød min arbejdskraft, men i lyset af det klare signal fra bestyrelsen, pressede jeg kun moderat på for at blive valgt til bestyrelsen

og kom ikke ind. Stort tillykke til de genvalgte

det seneste 1½ år. Den langstrakte proces er

efterlyser, at DBU Bredde snart fremlægger et samlet bud på en reform. Jo længere tid der går uden noget konkret på bordet, jo

mere rygtedannelse. Rygter har det med at ligne sandheder jo mere de gentages!

de kan putte flere timer i arbejdet. Dermed

motivation til at klamre sig til taburetterne. Vi fremmer magtkampe og pamperi. Burde

vi ikke overveje ulønnede bestyrelser med en styrket stab af ansatte, der kvalificerer sagsfremstillinger for beslutningstagerne?

- Økonomi er en af de nære ting, der fylder en del i klubberne. Jeg tror, mange klubber gerne vil vide, hvad en reform kommer til

at koste. Der er udgifter ved at arbejde med reformen. En omorganisering vil ganske

givet også koste dyrt (flytte kontor, fyringer,

nye ansættelser, nedgang i produktivitet i en overgangsfase osv.). De 4 lokalunioner har

forskellige takster for klubbernes gebyrer og betalinger. I en fælles øst organisation må

dette harmoniseres – men på hvilket niveau? Hvad koster det før, under og efter en evt.

og god arbejdslyst til hele bestyrelsen…

DBU Sjælland støttede formanden for DBU

…Og arbejdes, det skal der. I det kommende

bestyrelse. Et vedholdende rygte siger, at

- Et fremtrædende argument for at danne

tilbudt formandsposten i en ny DBU øst

ger på tværs af de nuværende unionsgræn-

år vil bestyrelsen komme til at knokle med et reformoplæg, som et kommende repræsentantskab skal stemme om. Jeg deltager i en

reform-følgegruppe sammen med formændene fra KB og Nørrebro United. Selv fra en position tæt på processen ser jeg stadigt mange ubesvarede spørgsmål.

På landsplan er Foreningen af Landsunioner (FLU) allerede omdannet til en styrket DBU

Bredde organisation. Der er fordelt taburetter i bestyrelsen, og DBU Bredde har fået en

række beslutningskompetencer. Der arbejdes også på at reformere breddeorganisationen på lokalt niveau. Vest for Storebælt har det

vist været en kort proces, men øst for Bæltetaltså blandt andet i København – er det sværere.

Reformtankerne opstod på DBU´s øverste

etager. De Københavnske klubber hørte for

alvor om tankerne i 2017, hvor Diana Andersen (daværende næstformand) fremlagde

Københavns kandidatur til DBU´s hoved­ DBU Sjælland som modydelse har fået

organisation, og at hovedsædet placeres i

Himmelev. Jeg siger bestemt ikke at rygtet

er sandt, men det flugter med tanker om en DBU øst-bestyrelse og kan derfor lyde lige

så troværdigt, som det er problematisk. Har formændene leget købmænd, hvor en post i hovedbestyrelsen er udvekslet med DBU Københavns lokale interesser? Har DBU i

Øst fordelt poster og dermed allerede låst strukturen i en kommende reform? Jeg

gentager min opfordring til meget snart at få et reformoplæg på bordet, så vi kan diskutere substans og ikke rygter!

Jeg ser flere spørgsmål, som er relevante

for reformprocessen, men hidtil har været forbigået. Her er 3:

- Hvis 4 bestyrelser reduceres til en enkelt, må antallet af valgte ledere også blive

reduceret. Jeg forstår, at det overvejes at

side 26

reform?

DBU øst er muligheden for at lave turnerinser. Vi har allerede samarbejde med både

Sjælland og Bornholm om udvalgte turne-

ringsrækker. Mit spørgsmål er derfor, hvorfor dette samarbejde ikke udbygges? Hvis vi kan overveje en sammenlægning af unioner, så

burde vi også kunne organisere fælles turneringer allerede nu. Hvis DBU’s lokalunioner har svært at organisere noget så simpelt

som fælles turneringer, så bør vi måske vente med at indgå en stor reform.

Lad mig slutte med at pege på en alternativ måde at styrke DBU samarbejdet øst for

Storebælt. Vi kunne danne et nyt samar-

bejdsudvalg, der trin for trin får øget indhold i takt med, at der findes nye områder for

samarbejde. Samarbejdet udvikles over tid

uden behov for en voldsom reform – fælles turneringer kunne være et godt sted at starte samarbejdet.


Svar til Søren Vesterbæk

Først og fremmest tak for debat-

Rygtet om at der var solgt ud af københavnske interesser for at

Københavns bestyrelse kommer til

skabsmødet. Svaret er som dengang et nej.

indlægget. Du har helt ret i, at DBU at knokle med reformoplægget i det

opnå en plads i DBU’s bestyrelse blev også rejst på repræsentant-

kommende år. Det er en lang proces, og

Lad mig forsøge at svare på dine tre konkrete spørgsmål.

har vi i øst levet hver for sig i mange år

Honorar af bestyrelsesmedlemmer har været et åbent spørgsmål

og vaner. Derfor vil der også være forhindringer på vejen, når vi har

lønnede bestyrelsesmedlemmer. Da DBU Sjælland og DBU Jylland

som jeg har sagt ved flere lejligheder

og udviklet egne løsninger, traditioner

fire enheder, som skal finde fælles fodslag.

Da DBU’s repræsentantskab i 2017 vedtog nye bredde- og eliteafta-

ler betød det samtidig, at næsten alle opgaver omkring breddefodbolden (inkl. økonomi) blev overdraget fra DBU til FLU. Overdragel-

sen kom på plads i løbet af 2017, og i 2018 blev arbejdet med at søge en bedre organisation af breddefodbolden igangsat. Dette var også en del af Breddeaftalen mellem DBU og FLU.

FLU har netop skiftet navn til DBU Bredde, men bestyrelsen er

fortsat formændene for de seks lokalunioner. Det er ingen ansatte i DBU Bredde, og DBU Bredde har fortsat ingen selvstændig kom-

petence over lokalunionerne. Opgaverne, som kommer fra DBU, er blevet fordelt mellem Lokalunionerne. Det betyder for eksempel, at når der afvikles finale i Skolefodbold-turneringen i Vejle, så er

i arbejdsgruppen, men jeg kan afvise, at der har været tale om allerede har lønnede formænd, indgår dette spørgsmål i øst-

arbejdsgruppens drøftelser – men det er mindst lige så vigtigt at styrke administrationen. Dette er netop for at sikre en stærkere

organisation, som kan leve op til de krav som omverdenen stiller til os.

Det skal tydeligt beskrives, hvilken betydning en ny organisation

får for klubbernes økonomi. Vores udgangspunkt er, at det hverken

skal være billigere eller dyrere at drive en fodboldklub, men at kvaliteten af vores service over for klubberne løftes, fordi vi kan

arbejde med en større volumen og organisere os smartere end i

dag. Rigtig mange af de tilbud, som vi leverer i dag, er af interesse for alle klubber i Øst. Hvorfor skulle vi ikke samle kræfterne og

arbejde sammen i stedet for at sidde i fire selvstændige enheder?

DBU København arrangør. Og når der holdes møde med FCK om

En ophævelse af turneringsgrænserne og mere fleksible turnerin-

medarbejder fra DBU Jylland, som har det nationale ansvar for

at der er mange andre argumenter, som vejer tungt for klubberne,

Topcentre, spillerudvikling og træneruddannelse, så deltager en spillerudvikling på vegne af hele breddefodbolden.

Vi tror på, at vi kan organisere os mere hensigtsmæssigt, og er

drevet af ambitionen om at finde de bedste løsninger for vores

klubber. Det er derfor vi fortsat har brug for klubbernes input i den næste fase, hvor de mere konkrete løsninger skal beskrives. Så vi

ger er et af mange argumenter for en ny organisering. Jeg oplever, herunder ikke mindst at der fortsat er en administration og et

forum af klubrepræsentanter, der kan understøtte de københavnske klubber på baggrund af lokalkendskab. Men også at opgaver,

der bedre kan løftes sammen med andre udenfor København, ikke nødvendigvis er vigtige at have forankret i København.

kan sikre, at på de områder, hvor de klubnære spørgsmål kræver

Vi har f.eks. fælles udfordringer om videreudviklingen af samar-

ver som bedre kan løses i samarbejde med andre, kan varetages af

mark, talentcentre, samarbejdet med andre idrætsorganisationer,

klubnære løsninger – så bliver det klubnære løsninger. Og de opgaf.eks. et samarbejde i Østdanmark.

Det er derfor, at der er nedsat en arbejdsgruppe på tværs af de fire lokalunioner øst for Storebælt, som skal komme med forslag til,

hvordan det kan organiseres. Hvilke opgaver skal håndteres lokalt

og hvilke opgaver løses bedst i et øst samarbejde? Og hvordan skal den politiske ledelse sammensættes? Det er blot nogle af spørgsmålene, som vi håber snart at kunne formulere mulige svar på, som kan drøftes med klubberne.

Som du selv skriver, så indstillede bestyrelsen til genvalg af alle

bestyrelsesmedlemmer, som var på valg. Det var ud fra en vurde-

ring af, at alle medlemmerne havde noget at byde på i forhold til

de udfordringer som København står over for, men vi er også glade for, at så mange viste interesse for det politiske arbejde i København. En af målsætningerne med reformen er at få tydeliggjort hvilke kompetencer, der er brug for i de kommende bestyrelser, uanset om det bliver i en ny organisation, eller i en vi allerede kender. Det vil vi også gøre mere ud af fremadrettet, så det er

bejdet med de store eliteklubber til gavn for hele fodbold Danudviklingen af børnefodbolden og pigefodbolden, udviklingen af digitale løsninger til klubberne, klubrådgivere, kunstgræs-/

hybrid­baner, udviklingen af formandsklubber og andre klubfællesskaber osv. Om alle de opgaver fremover skal varetages i alle

lokal­unionerne, synes jeg er af mindre betydning, når blot gode

løsninger implementeres alle steder med respekt for lokale forhold. Og om udviklingen i Øst bedst sker gennem et samarbejdsud-

valg eller en fælles bestyrelse, tror jeg ikke gør den store forskel på

hastigheden. Store kulturændringer på tværs af de fire nuværende

lokalunioner, og med forankring i hele breddefodbolden i Danmark,

vil naturligt tage længere tid end mange af os måske kunne ønske. Vi ser også frem til at diskutere mere konkrete løsningsforslag med klubberne!

Christian Kofoed

Formand, DBU København

tydeligt for medlemmerne.

Fodboldmagasinet København nr. 1. 2019 | side 27


Af Dan Pedersen

Fodbold-træningsophold - i professionelle rammer

Scan koden - se i videoen hvad skærbækcentret byder på.

Book et træningsophold i Skærbæk med et skræddersyet program efter jeres ønsker, og til priser alle kan betale. På www.skaerbaekcentret.dk kan du se mere om centrets attraktive faciliteter. Kontakt Søren Hansen på tlf. 74 75 19 70 eller send en forespørgsel på www.skaerbaekcentret.dk under “Træningslejr“

Svømmehal med spabad

Overnatning i moderne feriehuse

2 sportshaller

Kunstgræsbane og 5 græsbaner

Kursuslokaler m. AV-udstyr

Fitnesscenter

God mad

Bowling

Storegade 46 | 6780 Skærbæk Tlf. 74 75 19 70 | www.skaerbaekcentret.dk

Nørhalne Cup2019 International Football Tournament · Denmark

May 30th - June 1st

En international fodboldturnering for drenge og piger i alle klasser samt Danmarks største og mest internationale elite-turnering.

Tilmeld dit hold på www.norhalne-cup.dk

old

0h

50 side 28


Tekst Dan Pedersen · foto Fodboldbilleder.dk

12 TIPS TIL FORÅRETS KAMPE Støt de lokale hold! VI GIVER VORES BUD PÅ 12 OPGØR, SOM DU SKAL SE I FORÅRET 2019.

FEST I HVEPSEREDEN Brønshøj - BK Frem 2. division Øst Sted: Tingbjerg Ground 23. marts kl. 15.00

LIEBHAVER-DERBY Frederiksberg: FB - KB KS-herre Sted: Frederiksberg IP 30. marts kl. 13.45

SPELT-DERBY

SLAGET PÅ FÆLLEDEN

HIK - B93

Østerbro IF - Vikoria

2. division Øst

Serie 1 - herre

Sted: Gentofte Stadion

Sted: Fælledparken

23. marts kl. 13.00

30. marts kl. 13.00

ØENS STOLTHED

Heimdal - Skjold

NB Bornholm - Rønne FB KS-herre Sted: Nexø stadion 30. marts 2019 kl. 14.00

Kvindeserie Øst Sted: Fælledparken 25. maj kl. 11.15

DERBY PÅ LORTEØEN

KÆMPERNES KAMP

Kastrup - B1908

Hvidovre BK - Fremad Amager

Danmarksserien

NordicBet Ligaen

Sted: Kastrup Idrætsanlæg

Sted: Hvidovre stadion

30. marts kl. 13.00

12. maj kl. 13.45

RUNDT OM MOSEN

KLØVERMARKENS HELTE

KFUM - Husum BK

KFB - CSC

KS-herre

Serie 1

Sted: Emdrupparken

Sted: Kløvermarken

18. april kl. 13.30

22. juni kl. 15.00

FIX - Husum KS-kvinder Sted: Gadelandet

BK Skjold - FK Prespa

10. maj

KS-herre Sted: Fælledparken 13. april kl. 15.00

Fodboldmagasinet København nr. 1. 2019 | side 29

(DER VAR ENGANG…)


Tekst Dan Pedersen · foto Dan Pedersen

DOMMER PÅ UDEBANE HVORDAN ER DET AT KOMME TIL DANMARK SOM BREDDEDOMMER? FODBOLDMAGASINET KØBENHAVN HAR TALT MED EN ENGELSK OG ITALIENSK DOMMER, DER BEGGE DØMMER I DBU KØBENHAVNS RÆKKER.

AIDEN JONES

HVAD MED SPILLET OG RELATIONEN TIL

-Det er generelt meget anderledes end i

Aiden Jones er uddannet fodbolddommer

-Ungdomsholdene er umiddelbart meget

re og trænere. Det er en uskreven regel, at

fra Liverpool County Football Association.

I efteråret 2018 flyttede han til Danmark i

forbindelse med et praktkophold i Badminton Europe. Nu dømmer han fodbold for DBU København.

HVAD ER FORSKELLEN MELLEM AT DØMME KAMPE I ENGLAND OG I DANMARK?

-I England er jeg blevet kaldt nogle virkelig grimme ting, men her oplevede jeg, at

TRÆNERE OG FORÆLDRE?

bedre her, hvis jeg tænker på de kampe, jeg har dømt. Tempoet er højere og jeg løber

generelt mere til en U13-kamp i Danmark

end i England. Jeg synes også at spillere og

-Folk er meget åbne i Danmark. Her an-

på den måde, hvorpå man henvender sig til dommeren.

over bagefter og sagde tak for kampen og

Han flyttede til Danmark i 2018, hvor han

HVORDAN ER DET AT VÆRE FODBOLD­ DOMMER I DANMARK?

-Jeg tror at danskere kan lide den engelske stil, hvor vi lærer at give fordel i mange

situationer. Det er min fornemmelse, at vi ikke stopper kampene så ofte som danske dommere gør.

-I England får vi også at vide, at vi skal

holde kortene i lommen, så lang tid som

overhovedet muligt. I Danmark er det som om spillerne har brug for et tidligt kort,

for at kampen forløber bedst muligt. Hvis

kommer jeg til kampene på min cykel og i

sportstøj, og folk har en faktisk en forventmed dem inden kampen. Det er faktisk ét

her. Jeg havde en kamp med to røde kort og

England.

DOMMER I DANMARK?

ning om, at jeg engager mig og smalltalker

Oliver Gunsch er fra den italienske kystby

godt dømt dommer. Det ville aldrig ske i

spørgsmålstegn ved om man er upartisk.

om England, men der er bare tydelig forskel

OLIVER GUNSCH

seks gule kort – alligevel kom begge hold

kampen, for der skal ikke kunne stilles

HVORDAN ER DET AT VÆRE FODBOLD­

henvender sig til én. Jeg vil ikke tale dårligt

det skete til min første kamp i Danmark. Generelt føler jeg mig mere respekteret

man ingen kontakt har med holdene inden

trænere er mere rolige i Danmark, når de

nogen kaldte mig Sir. Wow. Er det stadig­ væk fodbold, vi spiller, tænkte jeg, da

Danmark, fordi man er separeret fra spille-

af mine udviklingspunkter, at jeg skal være

mere smilende og imødekommende i løbet af en kamp, forklarer Oliver Gunsh.

Pesaro, og har dømt fodbold siden 2009.

-Sikkerheden omkring kampene er også en

dømmer kampe på KS og DS-niveau.

lukkede døre, men her kan der løbe børn og

HVAD ER FORSKELLEN MELLEM AT DØMME KAMPE I ITALIEN OG I DANMARK?

-Jeg blev meget overrasket over, hvor ufor-

stor forskel. I Italien spilles alle kampe bag

spille fodbold på banen ved siden af, og folk går tur ved siden af og lufter deres hund. Det ville aldrig ske i Italien.

melt det hele er i Danmark. Til en kamp i

HVAD MED SPILLET?

der nogle helt andre formelle forhold, der

er selvfølgelig konkurrencepræget og folk

Italien, som svarer til KS eller DS-niveau, er gør sig gældende. Jeg vil typisk møde op

til kampene nybarberet og i jakkesæt – og senest én time før kampstart. Det et også normalt, at hjemmeholdet har en person

som byder mig velkommen, parkerer min bil et sikkert sted og følger mig ind i omklædningsrummet.

du giver kortet tidligt i England, så kan du nemt få spillerne på nakken.

side 30

-I Danmark ser folk fodbold som et spil. Det brokker sig også i nogenlunde samme grad, men i Italien er det mere end et spil. Det er ingen hemmelighed, at italiensk fodbold

har nogle andre udfordringer med fans og trusler mod dommere. Derfor er der også

behov for andre sikkerhedsforanstaltninger.


Oliver Gunsch: I Italien har dommeren ingen kontakt med holdene før kampen, for at sikre at han er upartisk.

Aiden Jones fra England er positivt overrasket over respekten for dommere i Danmark.

Fodboldmagasinet København nr. 1. 2019 | side 31


Tekst Dan Pedersen · foto Fodboldbilleder.dk

GAMLE DRENGE HÆDRET MED DBU’S GULDNÅL

Guldnålen fik Benny Olsen overrakt ved Fodboldens Kongres af DBU-formand, Jesper Møller

Guldnålen fik Henrik Ravnild overrakt ved Fodboldens Kongres af DBU-formand, Jesper Møller.

På DBU's repræsentantskabsmøde i starten af marts blev B1903's

Henrik Ravnild, mangeårigt medlem af boldklubben Union, samt

for sin kæmpe indsats for dansk fodbold i årtier.

Ravnild har siddet i DBU Københavns bestyrelse siden 1991, hvor

mangeårige formand, Benny Olsen, hyldet med DBU's guldnål

DBU Københavns bestyrelse har modtaget DBU’s guldnål. Henrik han i perioden fra 2006 til 2018 var formand for unionen. Henrik

Benny Olsen har haft mange tillidsposter i DBU og Divisions-

Ravnild modtog også DBU Københavns guldemblem tidligere på

foreningen mens han har været en aktiv formand for B1903 og

året for sin indsats i den københavnske fodbold.

deltager i DBU Københavns formandsklub.

DBU Københavns Guld-emblem uddeles til personer, som har

DBU´s Guldnål uddeles til personer, som har udført et ekstra­

udført et ekstraordinært betydningsfuldt arbejde for den køben-

ordinært betydningsfuldt arbejde for dansk fodbold gennem

havnske fodbold, under DBU København, gennem en længere

en længere årrække.

årrække.

DE HAR MODTAGET DBU KØBENHAVNS GULDEMBLEM 2019 Henrik Ravnild 2011 Steen Christensen 2008 John Larsen 2007 Vagn Christensen 1997 Torben Mogensen 1991 Henrik Jespersen 1990 Bendt Werge

BK Union Østerbro IF KFB/Standard KFUM GVI Brønshøj Frem

1989 1981 1978 1967 1966

Børge Christensen Kjeld Hjorth Erik Rasmussen Emil Sørensen Børge Pockendahl K.K. Hansen Aksel Asmussen

side 32

Boldklubben af 1893 Skjold Brønshøj FB KB KFUM B 1903

1965 1963 1960

Erik Spang Larsen Byrge Quist Jessen Oscar Olsen Kristian Middelboe Leo Frederiksen Kurt Nielsen Edvin Hansen

HIK Viktoria Mariendal AB KB Frem AB


...DET MÆTTENDE

BLIV KUNDE I INCO CASH & CARRY

FÅ ADGANG TIL TUSINDVIS AF LÆKRE FØDEVARER MED DIT CVR. NR. OPRET DIG PÅ INCO.DK

...DET SUNDE

...DET SØDE

inco er meget mere end et almindeligt supermarked ! Det er et kæmpe varehus med tusindvis af lækre fødevarer fra nær og fjern.

Vi har alt til både stævner, klubfester, sportsarrangementer og turneringer. Med over 27.000 varer i sortiment, er vi ret sikre på, at du finder alt til det hele.

Som kunde kan du søge i hele vores sortiment online. Butikkerne har åbent mandag–søndag året rundt. Du finder alle vores åbningstider på inco.dk

...DET TRADITIONELLE ...DET LÆSKENDE

Vi har tre butikker på landsplan: inco København Flæsketorvet 84A 1711 København V Tlf: +45 33 21 14 21 cvr. nr.: 32 32 26 54 inco Glostrup Ejby Industrivej 111 2600 Glostrup Tlf: +45 72 10 81 81 cvr. nr.: 37 58 96 08

...DET NEMME

inco Aarhus Blomstervej 5 8381 Tilst Tlf: +45 87 36 98 50 cvr. nr.: 32 32 26 97

...DET PRAKTISKE

inco.dk

– holder dig opdateret


IND

INSPIRATIONS­ SEMINAR

INSPIRATIONSTRÆNING MED FCK INSTRUKTØRER

TSAK

Der bliver fuld smæk for skillingen på årets inspi­ rationsseminar, der denne gang handler om, hvordan du bliver bedre til at bruge leg i træningen til at styrke børnenes læring, motivation, motorik og fællesskab. Fire erfarne herrer vil berige dig og dine trænerevner med teori, cases og praktiske øvelser. Tag blødt tøj på. Vi byder velkommen til; Balder Brøndsted, Legefabrikken, Magnus Bendtsen, Knoglestærk samt Thomas Gram og Niels Bugge fra Nørrebro United. Seminaret finder sted i Kjøbenhavns Boldklub, Peter Bangsvej 147, 2000 Frederiksberg, søndag den 7. april kl. 9.00 -16.00. Pris 350,- Tilmeldingsfrist 31.03.19.

SPIL FODBOLD SAMMEN – MED DET MODSATTE KØN DBU København inviterer i samarbejde med BK Vestia til mix stævne for U13/U14/U15 piger og U13/U14 drenge. Stævnet udspringer af posi­ tive erfaringer fra mixtræning og kampe, og er tiltænkt jer klubber, som har ungdom, der har lyst til at prøve kræfter med et anderledes og udfordrende stævne med fokus på kammerat­ skab. Det sker lørdag d. 30. marts på kunstbanerne ved BK Vestia, Enghavevej 90, 2450 Kbh. SV. Tilmelding til Projektleder Anja Kouly Lethin, anko@dbukoebenhavn.dk.

Hvad siger du til individuel udvikling, socialt sammen­ hold og udvikling af klubtrænere som primære fokus­ punkter? Vi siger inspirationstræning i København. Eller projekt P – for piger. Fra fredag d. 29. marts og frem til 21. juni vil U12-U16 pigespillere og deres trænere kunne komme til inspirationstræning med FCK-instruktører. Træningerne afvikles ud fra bydels-princippet, så klubber fra udvalgte bydelsområ­ der deltager i de samme træninger – scan QR koden og læs den fulde invitation og tilmeldingsfrister. Det er gratis at deltage.

SØG PENGE OG STYRK KLUBBEN Midlerne i DIF og DGI’s Forenings­ pulje kan søges til initiativer, der styrker klubben, og gør den endnu mere attraktiv. Der kan søges nu og arbejdes med to kategorier af bevillinger. Ansøgninger i størrelsesordenen fra 0 til 30.000 kr. behandles administrativt og løbende, så her kan I på kort tid få tildelt midler. Ansøgninger fra kr. 30.001, - til kr. 300.000, - behandles tre gange årligt, og her er skæringsdatoerne for ansøgning den 31. marts, den 31. juli og den 31. oktober. 1. april åbner yderligere en ny pulje; Toms Guldpulje, hvilken vil komme til at rette sig mod familieidræt ude i klubberne. I skal ansøge via Centralt ForeningsRegister (CFR), på adressen www.medlemstal.dk Tjek QR koden for en oversigt over dine støttemuligheder hos DIF.

DE MÅ IKKE SAVE BENENE AF HINANDEN -De må godt spille fodbold, de må godt gå til den, men de må ikke save benene af hinanden. Ordene kommer fra Lone Lystrup, hustru til dommer Kjeld Lystrup, og beskriver klart hendes oplevelse af sin mand, når han er på banen som dommer. Nu har Kjeld Lystrup valgt at lægge dommerfløjten og giver i den anledning en god bid af sin historie til DBU København.

side 34


NY SAMARBEJDSAFTALE MELLEM DGI STORKØBENHAVN OG DBU KØBENHAVN Formålet med samarbejdsaftalen er, at de to store lokale idrætsorganisationer taler med én stemme, og derved fremmer fodbolden i kommunerne København, Frederiksberg, Gentofte, Tårnby og Dragør. I det daglige vil Søren Hemmingshøj, som hidtil har fungeret som teamleder i DBU København stå for koordineringen af indsatsen, og hans stilling vil være delt mellem de to organisationer. Der nedsættes en politisk styregruppe med deltagelse af to personer fra hver af de to organisationer, herunder de to formænd.

FLU SKIFTER NAVN TIL DBU BREDDE På DBU’s repræsentantskabsmøde søndag den 3. marts 2019 blev det endeligt godkendt, at Foreningen af Lokalunioner skifter navn til DBU Bredde. Navneskiftet er hermed trådt i kraft.

NY HJEMMESIDE I DBU KØBENHAVN Måske kan du slet ikke se forskel, måske skal du vænne dig til en helt ny måde at finde rundt på, måske kan du slet ikke finde det, du søger. Vi har skruet på tandhjul bagved og drejet på knapper foran, alt sammen for at optimere vejen for dig, når du søger svar på www.dbukoebenhavn. dk. Vi arbejder løbende på forbedringer og optimering af vores hjemmeside. Skulle du mod forventning ikke finde svar online, så er vi som altid klar til personligt at hjælpe dig med dine fodboldspørgsmål, eller tage imod dine forslag til forbedring af vores side.

BEACH SOCCER STÆVNE 2019 PÅ AMAGER STRAND Lørdag den 22. juni og søndag den 23. juni 2019 bliver en fantastisk weekend med masser af fodbold i sandet på Amager Strand. Beach Soccer 2019 arrangeres i samarbejde med Sundby BK og Copenhagen Beach Soccer Club. Vi har hold fra U7 til seniorer og en early bird pris på kun 350,-, hvis I tilmelder jer inden 1. maj.

UNDGÅ AT I TABER I KAMPEN, SELVOM I HAR VUNDET Et ikke udfyldt Holdkort er ensbetydende med et nederlag til jeres hold… uanset resultatet af kampen. Hvis I derimod udfylder Holdkortet inden kampstart, så undgår I at blive taberdømt og belaste klubkas­ sen med dumme bøder. I kan få hjælp til at udfylde Holdkortet i vores FAQ.

FODBOLDMAGASINET FÅR CHAUFFØRER Nu kommer Fodboldmagasinet København direkte ud til de større klubhuse i vores område. Ni pensioni­ ster har fået tjansen at bringe Fodboldmagasinet til klubhusdøren. Vi sparer penge på porto, og magasinet kommer i flere hænder, når det ligger tilgængeligt ude i klubberne. Vi sender dog stadig til formand, kasserer og B og U formand. Og det kan altid læses elektronisk på www.dbukoebenhavn.dk.


SPORTSPRÆMIER

DEKI

• Pokaler • Medaljer • Stofmærker • Pins • Vimpler • Emblemer

Siden

1969

Besøg os på www.deki.dk Her kan du bl.a. download komplet farvekatalog eller bestille direkte fra vores webshop og opnå 5% internetrabat. Kursusstart den 7. april 2018

Danmarksnt af e m i t r o s e t s r stø lle a i r e i m æ r sportsp lasser prisk