Page 1

NVAH

F O D B O L D M A G A S I N E T

KOBEN

HISTORISK AFTALE SKAL STYRKE DANSK FODBOLD

SIDE

12

PIGEFODBOLD: DET ER NU, VI SKAL GRIBE BOLDEN

SIDE

16

PAS PÅ, VI IKKE KVÆLER FRIVILLIGHEDEN

SIDE

24

M A J 2 0 17 / N O. 2


LEDER

PIGERNE SKAL OPPRIORITERES I DBU København har vi netop nedsat en arbejdsgruppe bestå­ ende af repræsentanter fra bestyrelsen og ildsjæle, som skal sætte pigerne på dagsordenen. De skal se på hvad der definerer vores nuværende tilstand i pigefodbolden i DBU København, og ikke mindst komme frem til konkrete tiltag, der kan under­ støtte vores iver for at få flere piger og kvinder på banen. ”Det er nu, vi skal gribe bolden”, siger Lone Falsig fra HIK i artiklen om pigefodbold på side 16. Jeg kan ikke være mere enig og derfor er jeg også glad for, at DBU Københavns formandsklub har valgt at indkalde DBU Københavns bestyrelse til et fællesmøde, hvor pige og kvindefodbolden er eneste punkt på dagsordenen. Pigefodbolden er et strategisk indsatsområde i de kommende år, hvor målet er at skabe et bredt fundament, så klubberne bliver mindre sårbare i ungdomsårene, hvor vi kan konstatere, at flere piger tager en pause fra fodbolden. Indsatsen med pigefodbolden går dog ikke kun på børn og unge. Det handler også om at få flere frivillige kvinder i vores klubber og som dommere. Der er et kæmpe potentiale, og det er på tide at vi finder fælles fodslag og griber muligheden. På det seneste årsmøde i DBU blev det besluttet, at en række politiske arbejdsområder skal administreres af henholdsvis Divisionsforeningen og Foreningen af Lokalunioner (FLU). Det betyder, at en række fællesopgaver fremover skal styres fra lokalunionernes kontorer, hvilket vi mener er en

styrkelse, da lokalkontorerne er tættere på klubberne. I samme aftale er det besluttet, at der skal udarbejdes en ny National Sportslig Vision for Dansk Fodbold. Her skal vi sikre den nødvendige sammenhængskraft fra bredden til eliten, fra FLU og Divisionsforeningen til gavn for vores fælles overordnede organ DBU. Det er vigtigt, at alle niveauer indtænkes i udarbejdelsen således at alle klubber, ledere og trænere kan se sig selv i den nye vision.

F

aciliteter har som altid stor opmærksomhed i DBU Københavns bestyrelse. Derfor glæder jeg mig over opførelsen af Hafnia Hallen i Valby Idrætspark. Her har vi nu fået en af Nordeuropas største idrætshaller, som forventeligt får op mod 400.000 brugere i sit første leveår. Det er en fantastisk opgradering, som er til gavn for mange københavnere, der kan se frem til at dyrke idræt i en moderne og tidssvarende sportshal.

Med sportslige hilsner Henrik Ravnild Formand i DBU København

side 2


INDHOLD

04

NYT FORSKNINGSPROJEKT Fodbold fitness skal hjælpe kvinder opereret for brystkræft.

08

”UNG VOKSENKLUB” MED EN SOCIAL PROFIL Bk heimdal har det godt med at være en klub for voksne. Det skaber en anderledes klubkultur, hvor det er nemt at blive en del af et fællesskab.

12

HISTORISKE AFTALER SKAL STYRKE DANSK FODBOLD Investeringer i talent og spillerudvikling til glæde for Alle i dansk fodbold.

16

DET ER NU, VI SKAL GRIBE BOLDEN KLUBLEDELSERNE MÅ VÆRE PROAKTIVE OG UDNYTTE DEN AKTUELLE OPMÆRKSOMHED FOR PIGEFODBOLDEN, MENER HIK’S PASSIONEREDE FODBOLDFORMAND. 20

24

DEN UNIKKE STREG Dbu københavns historiske udvalg har opbygget en unik Samling af fodboldplakater fra de københavnske klubber.

26

DEN GODE UNGDOMSTRÆNER FINDES I ALLE STØRRELSER Ungdomstrænere fik mulighed for at reflektere over trænergerningen Til ungdomsseminar.

DEBAT: PAS PÅ, VI IKKE KVÆLER FRIVILLIGHEDEN Det hedder en ildsjæl, fordi man brænder for noget. Men Når man brænder for noget, kan man også brænde ud.

30

SPAR NORD STØTTER FODBOLDEN I KØBENHAVN Det aalborgensiske pengeinstituts fond har bevilget 50.000 kr. Til dbu københavns afsluttende børnestævner.

32

B1903 PÅ BESØG HOS BENDTNER I starten af april måned drog b1903 til den norske storklub Rosenborg bk for at blive klogere.

34

INDKAST KOLOFON OM: DBU København repræsenterer 150 klubber og mere end 40.000 fodboldspillere i vores område. Fodboldmagasinet København er talerør for DBU København, klubber, frivillige, po­ litikere og andre af fodboldens interessenter. Magasinet udgives fire gange årligt og sætter fokus på emner som B&U fodbold, frivil­ lighed, faciliteter og klubliv i Hovedstaden. FORSIDE FOTO: Karsten Lund

UDGIVER: DBU København Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø telefon: 3927 7144 Email: info@dbukoebenhavn.dk REDAKTION: Dan Pedersen (redaktør), Henrik Kailow, Allan Petersen og Henrik Ravnild (ansvarshavende) SKRIBENTER: Kasper Kølleskov, Dan Melchior og Hanne Kokkegaard

Fodboldmagasinet København nr. 2. 2017 | side 3

DESIGN OG MEDIEPRODUKTION: Kailow OPLAG: 3.200 DEADLINE til næste nummer: 4. september ABONNEMENT: Klubabonnement: 50 kr. pr. træner/leder Privatabonnement: 200 kr. pr. år. Tilmelding via info@dbukoebenhavn.dk


Af Hanne Kokkegaard · Foto Hanne Kokkegaard

FODBOLD FITNESS SKAL HJÆLPE KVINDER OPERERET FOR BRYSTKRÆFT DE HAR DET TIL FÆLLES AT DE ALLE HAR VUNDET KAMPEN MOD BRYSTKRÆFT, OG NU SKAL GENVINDE FORDUMS STYRKE. NYT FORSKNINGSPROJEKT SKAL UNDERSØGE, OM KRÆFTRAMTE KVINDER KAN FÅ GAVN AF DRIBLINGER.

side 4


K

vinderne ser spændte ud,

INTENSIV MOTIONSFODBOLD

af sofaen, end jeg gør. Jeg føler mig

fodboldstøvler på, andre i

Helle Petersen har ikke tidligere

ved-Kjærulff.

de firmafodbold i 1998, mens Dorte

Hun er nødt til at varme sine ankler

fodboldfamilie.

morgenen. Om aftenen virker det

nogle er mødt op med

løbesko, og de skutter sig i

den råkolde luft.

Klokken er 17 den 3. april på fod­

boldbanen ved Nørre Allé, og i dag begynder et nyt liv som motions­ fodboldspiller.

Kvinderne er opereret for brystkræft, færdig med kemoterapi og stråle­

behandling, og nogle er nu i antihor­

PÅ SMÅ BANER

spillet fodbold, Lotte Müllerz spille­ Røntved-Kjærulff kommer fra en

Kvinderne er raskmeldte – symptom­ fri, som det hedder, når lægerne ikke

før, men det næste år skal de spille

Fodbold Fitness to gange om ugen

i et nyt forskningsprojekt inspireret af det berømte FC Prostata.

Efter grundig opvarmning med lette

boldøvelser og navneleg, spiller kvin­ derne kamp på den lille bane. Og da

træningen er slut, er de godt svedige og udmattede.

Men de brede smil og latteren er ikke til at tage fejl af, da de og træneren

siger farvel med en ’High Five-runde’ og roser hinanden.

OVERLEVERE I SAMME BÅD

Et par uger senere møder jeg tre af spillerne på banen for at høre om

deres forventninger til træningen

op, før hun træder ud af sengen om

som, at hun træder på pigge, så ondt har hun i fødderne.

længere kan finde kræft – og i anti­

EN SNERT AF EN GAZELLE

for at give gigtlignende smerter.

i hendes hofter. Og selv om hun tabte

hormonbehandling, der bl.a. er kendt

monbehandling.

Kun få af dem har spillet fodbold

brugt og slidt, siger Dorte Rønt­

Hos Lotte Müllerz værker det specielt

10 kilo under behandlingen, føltes det som om, at hun vejede 10 kilo mere,

“DET LIGGER INDBYGGET I FODBOLD FITNESS-KONCEPTET, AT DET SKAL VÆRE SÅ ENKELT, AT ALLE UANSET ERFARING KAN SPILLE DET. HER PÅ NØRRE ALLÉ GLIDER SPILLET OGSÅ FINT, OG LUFTEN GENLYDER AF BÅDE PUST OG LATTER. Det får patienter til at opgive at

så træt var hun.

Helle Petersen har været igennem tre forskellige kræftforløb siden 2009, og

smerter i kroppen er en del af hendes hverdag:

-Jeg kan slet ikke huske, hvordan

det er at have det rigtigt. Det er drøn­ irriterende at se jævnaldrende,

som løber som gazeller ovre i træ­ ningscentret. Bare en snert af det ville være fint.

Samtidig motiverer træner og forsk­

ningsassistent Bjørn Fristeds smitten­ de humør kvinderne til at give los.

holde sig i form, og medicinen kan

-De første to gange kappedes vi om at

stilssygdomme.

hvile os lidt. Men så råbte Bjørn bare:

derfor føre til udvikling af livs­

tage bagposten nede ved målet for at Lotte, kom så og hjælp dine holdkam­

og dét at spille i en patientgruppe.

Men forskningen viser, at intensiv

-En af mine venner sagde til mig:

baner gavner hjertesundhed, kon­

GENSIDIG FORPLIGTELSE ER VIGTIG

effektivt kan forebygge og be­handle

Fitness ABC og ansat som post.doc. på

Der er vel ikke mange langhårede

kvinder på jeres hold? Nej, det er der

motionsfodbold med høj puls på små dital, muskler, knogler og balance og

merater, husker Lotte leende.

Jacob Uth er koordinator for Fodbold

ikke. Men der er ingen skaldede eller

livsstilssygdomme.

ved-Kjærulff.

Kroppen føles tung og gammel

-Vi er bare i samme båd. Det føles

Så Helle, Dorte og Lotte forventer klart

Han fortæller, at kvinderne er meget

hvordan jeg har det, hvis jeg lige plud­

og få færre smerter.

form på grund af kræftbehandlingen.

nogen med huer, siger Dorte Rønt­

trygt og godt. Lotte og Helle forstår,

selig kaster mig ned i udmattelse, si­

at komme i bedre form, tabe sig lidt

Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning (UCSF) på Rigshospitalet.

bevidste om, at de er kommet i dårlig

ger hun, og Helle Petersen supplerer:

-Da jeg var færdig med min kemo­

-Det er sådan ikke kun fodbolden,

-Vi er overlevere. Sådan tænker jeg

krop var blevet 20 år ældre. Men jeg

gen, de vælger til. Fordi de dér har

om det. Og jeg husker ikke på, at vi har haft kræft.

behandling, jokede jeg med, at min rettede det hurtigt til 50 år. Min

mor på 83 kommer hurtigere op

Fodboldmagasinet København nr. 2. 2017 | side 5

men lige så meget selve holdtrænin­ gensidig forpligtelse over for hinan­ den til at møde op, siger han.


Træningen er hård og intensiv for kvinderne, der trækker ud på sidelinjen, hvis de får krampe i kroppen af udmattelse, eller har brug for en ekstra vandpause.

INDFORSTÅETHED KAN TRÆKKE

-Dette her projekt handler også om, at vi får

VIGTIG FORANKRING I FODBOLDKLUB

Samtidig udtrykker kvinderne, at der ligger

skidt ved at organisere fodboldtræning med

sammen, at man først træner seks måneder

OP OG NED

der en indforståethed i, at man ved, hvad det vil sige at have været gennem et behand­ lingsforløb.

-I samme åndedræt vil jeg sige, at det også kan være dét, der får andre til at vælge

projektet fra, fordi de gerne vil lægge kræft­

behandlingsforløbet bag sig og ikke skabe et fællesskab omkring det, siger Jacob Uth.

DIAGNOSE SOM CENTRUM FOR TRÆNING?

kvinderne til at fortælle, hvad der er godt og en diagnose som omdrejningspunkt, siger Peter Krustrup.

-Og jeg kan sagtens forestille mig, at man i

kørt Fodbold Fitness for kvinder.

for patientgrupper, og åbne hold hvor man

forankret i den lokale fodboldklub.

det. Så man både har lukkede fodboldhold blander alle spillere, siger han.

Faktisk samarbejder Syddansk Universitet og DBU lige nu om at tilrettelægge en træner­

Syddansk Universitet og forskningsleder for

som forebyggelse samt en overbygning,

FC Prostata.

Østerbro Idrætsforening, der i flere år har

Det er en vigtig pointe for fodboldprofes­

uddannelse til Fodbold Fitness, så der bliver

Fodbold Fitness ABC og i styregruppen for

hos forskerne, og de sidste seks måneder hos

fremtiden har flere modeller rundt om i lan­

Det er klart en overvejelse værd, mener

Peter Krustrup, der er fodboldprofessor ved

Fodbold Fitness ABC er i øvrigt skruet sådan

en basisdel for alle målgrupper med fodbold der handler om Fodbold Fitness for patient­ grupper.

Fodboldmagasinet København nr. 2. 2017 | side 6

soren, at fodboldspillet på den måde bliver

-Det betyder, at kvinderne vil kunne fort­ sætte med at spille motionsfodbold, når

projektet slutter, siger Peter Krustrup, for

erfaringen siger, at det vil projektdeltagere gerne.


Og man tager hensyn til hinanden og opmuntrer hinanden, uanset hvilket hold man er på.

FAKTA OM FODBOLD FITNESS ABC Projektet Fodbold Fitness ABC (After Breast Cancer) skal vise, om fodbold gavner brystopererede kvinder, der har afsluttet kemoterapi og strå­ lebehandling inden for de seneste fem år og er i gang med en antihor­ monbehandling. FF ABC er inspireret af FC Prostata, hvor motionsfodbold modvirker nogle af antihormonbehandlingens bivirkninger, der giver lavere kon­ dital, muskelmasse og knogletæt­ hed samt højere fedtprocent og øger risikoen for livsstilssygdomme som fedme, type-2 diabetes og dårligt hjerte, bl.a. fordi patienterne bliver inaktive og svækkede. Samtidig

styrker det forpligtende fællesskab spillerne socialt. Forskerne har i andre projekter set markante forbedringer på en række sundhedsparametre ved motions­ fodbold for raske kvinder fra 20-65 år og kvinder med diabetes og forhøjet blodtryk. 90 kvinder skal deltage i FF ABC fordelt på tre spillertrupper og tre kontrolgrupper, så man kan se, om træningen har en effekt. Alle delta­ gere bliver testet fysiologisk før og efter projektet.

Fodboldmagasinet København nr. 2. 2017 | side 7

Kvinderne spiller 60 minutter to gange om ugen i seks måneder hos forskerne. Derefter seks måneder hos Østerbro Idrætsforening, der også huser det første FC Prostata­ hold. Projektet drives af Institut for Bio­ mekanik på Syddansk Universitet, Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning (UCSF), Københavns Universitet og Onkolo­ gisk Klinik på Rigshospitalet. Kilde: Fodbold Fitness ABC


Af Kasper Kølleskov · Foto Mark Bernquist

”UNG VOKSENKLUB” MED EN SOCIAL PROFIL BK HEIMDAL HAR DET GODT MED AT VÆRE EN KLUB FOR VOKSNE. DET SKABER EN ANDERLEDES KLUBKULTUR, HVOR DET ER NEMT AT KOMME UDE FRA OG BLIVE EN DEL AF ET FÆLLESSKAB.

Et kig på medlemsfordelingen

STUDERENDE SØGER TIL HEIMDAL

vægt af medlemmer i alderen

studerende, der søger mod BK Heimdal. Bestyrelsesmedlemmerne, hvoraf flere selv er

i BK Heimdal viser en klar over­ 20-35 år. Det passer klubbens

bestyrelse rigtig fint, og derfor

forsøger klubben også at værne

I lyset af aldersfordelingen blandt klubbens medlemmer er der ganske naturligt mange studerende, mener selv, at kontingentsatserne gør det oplagt at spille for klubben, som også er kendt for at tiltrække studerende, der måske er nye borgere i København.

om den aktuelle identitet som

-Det er nok rimeligt økonomisk fordelagtigt at være medlem i BK Heimdal. Vi har også ry for

selvom klubben tidligere har

integrere dem i klubben, forklarer Agnethe Bonnén, kasserer i bestyrelsen.

”voksenklub”

haft børne- og ungdomsfod­ bold. Men hvorfor har man

valgt at koncentrere sig om

fodbold for voksne og er der nogle åbenlyse fordele ved bestyrelsens strategi?

at være en tilflytterklub, så folk ved også, at vi er vant til at tage godt imod nye spillere og

Trods de mange tilflyttere er der stor udskiftning blandt klubbens medlemmer, og det har sin helt logiske forklaring mener bestyrelsesmedlem Sofie Rahbek.

-Det er naturligt, at udskiftningen er så stor, når medlemmerne er samlet indenfor så relativt smalt et aldersinterval. Heldigvis kommer der hele tiden nye spillere til, fastslår hun.

side 8


BK Heimdals medlemstilgang og –afgang

Soccer Moms og er alle tidligere spillere

manglende børne- og ungdomsafdeling

er der en stabil og naturlig medlems­

manden.

set tilskud fra Københavns Kommune,

er altså en slags nulsumsspil, og således cyklus. Bestyrelsesmedlemmerne er

på de åbne hold, forklarer bestyrelsesfor­

derfor heller ikke så nervøse for klubbens forsatte eksistens som ”voksenklub”,

men der kan være bekymringer af mere personlig og subjektiv karakter.

-Jeg er ikke bekymret på klubbens vegne, men jeg kan godt tænke over om der er plads til en selv, når man selv bliver lidt ældre. Men igen, sådan er det nok i de

fleste fodboldklubber, det er jo naturligt at ens holdkammerater stopper, når de

får børn eller flytter ud af byen, siger be­ styrelsesformand Laura Holm Pedersen.

rummer en lang række af både åbne og lukkede hold.

-Men så kan jeg jo altid oprette et lukket

hold med de gamle damer. Sådan et hold har vi faktisk allerede – de kalder sig

ligesom BK Heimdal på samme baggrund har mistet sine indendørstider i Nørre­

BK HEIMDAL ER ”EN UNG VOKSENKLUB”, HVOR ALLE TRÆNER SIDE OM SIDE, GÅR I SAUNA SAMMEN, FESTER SAMMEN OG KENDER HINANDEN PÅ KRYDS OG TVÆRS

Den udfordring kan dog også finde

sin løsning i BK Heimdal, for klubben

betyder, at klubben modtager et begræn­

brohallen.

Men selvom klubben havde haft de for­

nødne ressourcer til at opstarte og drive en børne- og ungdomsafdeling, så er de

ikke interesserede i dette. I Fælledklubben Heimdal synes de netop det er en del af den pakke man får.

-BK Heimdal er ”en ung voksenklub”, hvor

alle træner side om side, går i sauna sam­ men, fester sammen og kender hinanden på kryds og tværs, forklarer Laura Holm Pedersen.

AT VÆRE VOKSENKLUB UDFORDRER

Det gør man selvfølgelig også i vug­

Udfordringerne er dog ikke bare af

relsesmedlemmerne tiltaler det mange

(MEN TILTRÆKKER)

personlig karakter, for som klub har BK

Heimdal nogle store udfordringer i kraft af at være en ”voksenklub”. Klubbens

Fodboldmagasinet København nr. 2. 2017 | side 9

ge-til-grav-klubberne, men ifølge besty­ af medlemmerne, at klubben har en ung og meget social profil.


De unge, men voksne spillere i BK Heimdal er primært studerende. Det skaber et unikt fællesskab som vil være svært at finde i en traditionel fodboldklub.

FRIVILLIGHED SOM EN DEL AF DEN SOCIALE PROFIL

Der arrangeres månedligt fællesspisning i fælledklubhuset,

bestyrelsen i BK Heimdal ofte med i forskellige sammenhænge,

arrangementer. Derudover afholdes der årligt tre klubfester,

Udfordringen med at få iværksat frivilligt arbejde konfronteres

blandt andet når det kommer til at finde bestyrelsesmedlemmer.

-Klubbens medlemmer er primært studerende. De har travlt og kan måske ikke lige overskue eksempelvis bestyrelsesarbejde, forklarer Agnethe Bonnén.

Derfor prøver bestyrelsesmedlemmerne at kommunikere

budskabet om de manglende frivillige hænder ud på klubbens hold, og på den måde gøres frivillighed til en del af klubbens sociale profil.

-Jeg tror efterhånden folk er med på, at når man spiller i Heim­ dal, skal man give lidt tilbage i kraft af frivilligt arbejde, siger herreseniorleder Jacob Petersen.

og der plejer gerne at være omkring 30 medlemmer til disse herunder den såkaldte ”grisefest”, som klubbens hold på skift

skal stå for at arrangere. Udover klubbens interne arrangemen­

ter, har BK Heimdal også en social tradition, hvor klubben forsø­ ger at række hånden ud til andre klubber.

-Et andet arrangement, vi holder hvert år, er Nytårscup, som vi

afholder i Nørrebrohallen den første lørdag efter nytår. Her kan alle klubber deltage, fortæller bestyrelsesformand Laura Holm Pedersen.

STRATEGI SIGTER SOCIALT

At det sociale er hovedfokus i BK Heimdal, er ifølge bestyrel­

sesmedlemmerne ingen hemmelighed. Dermed ikke sagt at

klubben ingen sportslige ambitioner har, men det sociale går

forud, hvilket også kommer til udtryk i bestyrelsens forventnin­

Denne kommunikationsopgave lettes noget af klubbens

relativt begrænsede størrelse samt det faktum, at bestyrelses­ medlemmerne selv er aktive på flere af klubbens hold, hvorfor kommunikationen kan rettes mere direkte til medlemmerne. DET SOCIALE SOM DRIVKRAFT

Ønsket om en klub, hvor medlemmerne i fællesskab løser op­

gaverne, er ifølge bestyrelsesmedlemmerne en del af klubbens

sociale identitet. I BK Heimdal er fokus i høj grad rettet mod de sociale aspekter, der er ved at være medlem af en fodboldklub. Den sociale kerne er afgørende i forhold til at skaffe nye og fastholde eksisterende medlemmer.

-Jeg tror vi kan tiltrække nogle medlemmer, der ikke passer ind i de store klubber, hvor mange har spillet fra barnsben – med­

lemmer, der vælger foreningslivet fordi vi som klub kan tilbyde et alternativt fællesskab – et lettere tilgængeligt fælleskab,

siger Naja Rasmussen, menigt bestyrelsesmedlem i BK Heimdal.

side 10

ger til klubbens trænere.

-Vi bakker selvfølgelig op om, at folk skal være helt vildt motive­ rede og engagerede, men vi har ikke direkte sportslige mål om oprykninger eller lignende.

Derfor er bestyrelsen også opmærksomme på, hvilke træner­ profiler BK Heimdal gerne vil tiltrække.

-Vi vil gerne have nogen, der er lidt yngre og måske lettere kan indgå i det sociale liv i klubben, siger Laura Holm Pedersen.

På den måde arbejder bestyrelsen med en bevidst strategi, der sigter mod det sociale. Bestyrelsen mener, at klubbens profil

som ”ung voksenklub” er med til at understøtte denne strategi,

og således går klubbens bestyrelse med ro i sindet mod fejringen af 100-året i klubben i 2019.


09+1: kr. 2.700,- (ekskl. moms) / kr. 3.375,- (inkl. moms) 13+1: kr. 3.700,- (ekskl. moms) / kr. 4.625,- (inkl. moms)

adidas Striped 15

09+1: kr. 2.900,- (ekskl. moms) / kr. 3.625,- (inkl. moms) 13+1: kr. 4.000,- (ekskl. moms) / kr. 5.000,- (inkl. moms)

adidas Entrada 14

09+1: kr. 2.500,- (ekskl. moms) / kr. 3.125,- (inkl. moms) 13+1: kr. 3.500,- (ekskl. moms) / kr. 4.375,- (inkl. moms)

adidas Squadra 17

09+1: kr. 2.900,- (ekskl. moms) / kr. 3.625,- (inkl. moms) 13+1: kr. 4.000,- (ekskl. moms) / kr. 5.000,- (inkl. moms)

adidas Estro 15

09+1: kr. 2.600,- (ekskl. moms) / kr. 3.250,- (inkl. moms) 13+1: kr. 3.600,- (ekskl. moms) / kr. 4.500,- (inkl. moms)

SPAR 25% Tal på ryg (1-10/1-14) taske, anførerbind og Select 77 målmandshandsker: kr. 600,-/680,- ekskl. moms kr. 750,-/850,- inkl. moms Gælder kun ved køb af ovenstående

Fodboldmagasinet København nr. 2. 2017 | side 11

Ring og hør nærmere om en klub- eller firmaaftale

adidas Tabela 14


Af Jesper Møller, formand i DBU, Thomas Christensen, næstformand i DBU og formand for Divisionsforeningen, Henrik Ravnild, formand for Foreningen af Lokalunioner og Bent Clausen, næstformand i DBU og formand for DBU’s breddeudvalg.

HISTORISKE AFTALER SKAL STYRKE DANSK FODBOLD EN HISTORISK INVESTERING I TALENT- OG SPILLERUDVIKLING TIL GLÆDE FOR ALLE I DANSK FODBOLD. DET ER EN DEL AF INDHOLDET I DE NYE AFTALER MELLEM DBU, DIVISIONSFORENINGEN OG DE SEKS LOKALUNIONER.

Umiddelbart kan der være langt fra små, glade drenge og piger på U9-holdene i Hillerød eller

Haderslev til fuldvoksne, professionelle fodboldspil­

resultater for dansk fodbold, både på landshold og i Superligaen, både sportsligt og tilskuermæssigt.

lere i Superligaen og på de danske fodboldlands­

Aftalerne har været udviklet og diskuteret i længere

Og så alligevel ikke.

I DBU’s bestyrelse besluttede vi allerede i novem­

For dem alle handler det om at drible, aflevere og

opgaver og ansvar mellem DBU, Divisionsforenin­

hold i afgørende VM-kval-kampe.

score mål. Det handler om tacklinger og rednin­

ger – og om at få et samspil til at fungere på tværs af holdet. Og så handler det om at skabe gode

oplevelser – både for spillerne selv og for publikum, hvad enten det er forældre og venner eller fans på stadion eller foran tv-skærmen.

Alle steder i dansk fodbold skal den enkelte spiller

tid.

ber 2015 at analysere og drøfte en ny fordeling af

gen og Lokalunionerne. Vi har haft drøftelser internt i DBU’s bestyrelse og på tværs af klubber, udvalg

og stormøder på tværs af landet. Kort før jul blev

aftalerne besluttet af en enig bestyrelse – og nu er

de så godkendt af Repræsentantskabet som øverste myndighed i dansk fodbold med stemmerne 136 stemmer for, ni blanke og 1 imod.

have mulighed for at forløse deres potentiale og

Undervejs har der været masser af god debat og

spille motionsfodbold på et lukket hold med gode

blev der rejst en del kritik af om aftalerne er lovlige i

talent så meget som muligt. Uanset om det er til at venner – eller om det er at spille liga-fodbold i Danmark eller udlandet.

Det er denne sammenhængskraft, der er udgangs­

dialog. De sidste uger før Repræsentantskabsmødet forhold til reglerne hos FIFA og UEFA – og om

aftalerne udhuler DBU’s indflydelse og betydning i dansk fodbold.

punktet i de nye aftaler, der er indgået mellem DBU,

Derfor vil vi på vegne af DBU’s bestyrelse gerne fast­

som netop er blevet godkendt af DBU’s Repræsen­

baggrund og formål med de nye aftaler:

Divisionsforeningen og DBU’s Lokalunioner – og tantskab.

Sammenhængskraften mellem elite og bredde i

dansk fodbold, mellem landshold, divisionsklubber og græsrodsfodbold – og på tværs af det ganske danske fodboldland. Målet er at skabe bedre

slå et par vigtige pointer og samtidig forklare både

JA – aftalerne er selvfølgelig lovlige i forhold til

reglerne hos FIFA og UEFA. Vi har forelagt aftalerne

for de ansvarlige jurister i FIFA og UEFA og fået deres ord for, at de ikke strider med reglerne.

side 12


Foto www.fodboldbilleder.dk

De fire formænd fra hhv. DBU´s breddeudvalg, Divisionsforeningen, DBU Og FLU står sammen om den nye aftale, der skal styrke dansk fodbold på alle niveauer.

JA – der er masser af opgaver, ansvar

bestyrelse. De såkaldte standardspil­

overgår ansvar og opgaver til Divisi­

stadig af DBU’s bestyrelse efter FIFA’s

og indflydelse i DBU, selv om der

onsforeningen og Lokalunionerne. DBU vil fortsat være ansvarlige for

landshold og bindeled i vores fælles

lerkontrakt udformes og godkendes retningslinjer med hensyntagen til den pågældende overenskomst.

rer historiske investeringer og stærkt samarbejde i dansk fodbold.

I de nye aftaler har vi afsat godt 100 millioner kroner til blandt andet

talent- og spillerudvikling over den

arbejde med talent- og spillerudvik­

Med andre ord står DBU, Divisions­

disciplinærsystem, klublicensad­

sammen om de aftaler og hele

Pengene skal gå til projekter både i

Sportslig Vision for dansk fodbold.

kalder det. Det kan handle om talent­

ling, træneruddannelser, dommere, ministration, fælles IT platforme og samfundsprojekter om sundhed, integration og skole – samt ikke

foreningen og de seks Lokalunioner ønsket om at skabe en ny National

mindst for kontakt til DIF, Team­

En ny national sportslig vision skal

både Divisionsforeningen og Lokalu­

klubhold i dansk fodbold. Vi ønsker

Danmark, FIFA og UEFA . Samtidig er nionerne jo medlemmer i

DBU – og rigt repræsenteret i både

DBU’s bestyrelse og i vores to vigtige udvalg – hhv. Breddeudvalget og

Udvalget for Professionel Fodbold

– så sammenhængskraften er i høj grad intakt. Umiddelbart er det

vurderingen, at der skal overflyttes

5-7 ud af knapt 100 stillinger væk fra DBU, så den meget snak om udhul­ ning er i den grad forvrænget.

NEJ – aftalerne ændrer ikke ved klub­ bernes eller Divisionsforeningens forpligtelser i forhold til overens­

sætte mål for både landshold og

bedre resultater, til glæde for både spillere og fans – og alle andre i

dansk fodbold. Og vi ønsker, at flere

danskere får lyst til at spille fodbold, så vores aktuelle medlemstal på

godt 335.000 stiger til 450.000 inden 2025. På den måde kan vi bidrage til,

at endnu flere danskere får glæde af

de mange fordele ved fodbold – både, hvad angår motion og sundhed,

fællesskab og venskaber, integration

eliten og bredden, som vi traditionelt udvikling af unge spillere, der kan

slå igennem som spillere i de danske divisioner – og måske senere på de danske landshold. For elitespillere

handler det om at nå så langt som

muligt – måske til superliga-niveau og landshold. For breddespillere

handler det om, at også de skæveste afleveringer bliver bedre, giver indi­

viduel glæde og skærper interessen i

selv at blive bedre – også selv om det aldrig bliver til elite-niveau. Bedre

trænere og bedre vilkår er til glæde for hele fodbolddanmark.

og læring i skolen. Det kræver hårdt

Det seneste års tid har DBU og Divisi­

samarbejde og sammenhængskraft.

om en ny talentudviklingsstrategi,

arbejde og i høj grad også stærkere

komsten med Spillerforeningen. Hvis

100 MILLIONER TIL UDVIKLING

Divisionsforeningens eller DBU’s

nye aftaler, der på mange måder sik­

der skal ændres, skal det fortsat forbi

næste årrække.

Derfor er vi i høj grad stolte over de

Fodboldmagasinet København nr. 2. 2017 | side 13

onsforeningen arbejdet tæt sammen der er en hjørnesten i den nye Nati­ onale Sportslige Vision. Vi har haft

analysefirmaer som Hypercube og

Double Pass til at analysere både de


Foto Max Mestour Aftalen mellem DBU´s organer fører bl.a. til etableringen af en ny pulje på 45 mio. kr. over 10 år til spiller- og talentudvikling af piger og drenge i landets breddeklubber.

danske landshold og den danske superligas potentia­

klubber og medlemmer. Det er det mest effektive og

analysefirmaer er enige om, at dansk fodbold har

skabe mere udvikling og i det hele taget skabe nye

le og muligheder for at blive endnu stærkere. Begge

”VI SKAL SÆTTE GANG I FLERE PROJEKTER, DER KAN STYRKE KVALITETEN HOS BÅDE TRÆNERE OG SPILLERE

potentiale til at klare sig bedre for Herre-A-landshold – højere på ranglisten, flere kvalifikationer til EM og

det bedste, når vi kæmper for at få flere investeringer, resultater.

VM. Og analysefirmaerne ser også et større potentiale

STYRKELSE AF DBU POKALEN

et yderligere i kampen om Danmarksmesterskabet

samarbejde om DBU Pokalen.

i dansk klubfodbold, både i forhold til at løfte niveau­ med bedre spil og flere spændende kampe og i de

Et andet vigtigt element i de nye aftaler er et styrket

europæiske klubturneringer. De samme analyser har

I fremtiden vil DBU Pokalen have et fælles ejerskab

i ALKA Superliga.

med en forpligtelse til at investere yderligere 2 millio­

været grundlaget for udviklingen af den nye struktur

Samme analyser peger faktisk på samarbejde og

mellem DBU, Divisionsforeningen og Lokalunionerne ner kroner om året i at udvikle turneringen.

sammenhængskraft som altafgørende elementer

Pokalturneringen er mere end noget andet symbolet

Det er samarbejdet mellem elite og bredde, at vi får

omfatter alt fra de mindste serie-klubber til de store

for en styrkelse af talentudviklingen i dansk fodbold. stærkere spillere – både på klubhold og landshold.

Hvis vi skal have et stærkere herre-landshold, kræver det, at så mange som muligt oplever glæden ved at

for sammenhængskraften i dansk fodbold, fordi det

Superliga-hold. Alle er lige og har muligheden for at

overraske – bare tænk på Skagens historiske sejr over Brøndby eller Kjellerups sejr over Lyngby i efteråret.

spille fodbold – og det kræver en superliga, der er

Vi ønsker en endnu stærkere pokalturnering med

mange fodboldspillere i Danmark – og at vokse fra

se. Det gælder fra de indledende runder med lutter

internationalt konkurrencedygtigt. Hvis vi ønsker

335.000 medlemmer i dag til 450.000 medlemmer

i 2025 – kræver det stærke landshold og klubhold, så

nye fodboldspillere har idoler og stjerner at se op til. Denne sammenhæng er helt unik – særligt, fordi så

mange danskere spiller fodbold og både engagement

større publikum, flere fans og endnu større interes­ serie-hold til de afgørende kampe med deltagelse af de professionelle klubber.

Nu er aftalerne formelt godkendt af DBU’s Repræsen­ tantskab – men vi er langt fra i mål.

og opbakning er så stor. Den position er unik i forhold

Vi er i fuld gang med en række projekter inden for

i kampen om at blive bedre. Netop derfor kan og vil

projekter, der kan styrke kvaliteten hos både trænere

til andre lande, som har svært ved at efterligne det

vi blive bedre på ranglisterne end Danmarks størrel­ se ellers berettiger os til. I det arbejde skal vi bruge

denne særlige sammenhængskraft. Bredde, elite og landshold i stærk sammenhæng og fællesskab.

Alt det får vi alene ved, hvis ansvar og kompetence til udvikling håndteres af dem, der er tættest muligt på

side 14

talent- og spillerudvikling. Vi skal sætte gang i flere

og spillere – og på den måde understøtte en samlet styrkelse af landshold og klubhold. Og vi skal invol­

vere klubber i hele landet, når vi skal arbejde videre

med Den Nationale Sportslige Vision i dansk fodbold.

Det handler om fodbold, om at skabe bedre resultater for dansk fodbold, om at leve alle drømmene om det smukke spil ud!


Når fodbold ikke bare er pjat Sammen med DBU København gør vi en forskel, når 5.000 børn får mulighed for at slå sig løs til fodboldstævner i og omkring København – hvor der spilles for sjov – hvor alle er vindere. Når vi donerer 50.000 kroner til ‘Fodbold for sjov’, er det noget, vi tager meget alvorligt. Vi har nemlig fokus på, at børn og unge får oplevelser, som både udvikler og fornøjer – til glæde for den enkelte og for fællesskabet. Vi tror på, at vi med forenede kræfter kan være med til at sikre et blomstrende foreningsliv, der skaber interesse for den brede idræt og det samvær og de traditioner, der er helt unikke i foreningsdanmark. Initiativer som understøtter udviklingen af fremtidens velfærdssamfund i en tid, hvor der er brug for, at vi bliver bedre til at tage os af hinanden. Og så gør det ikke noget, at donationen støtter en aktivitet, der får pulsen op, smilet frem og de unge mennesker væk fra computeren – bare for en stund.

sparnordfonden.dk facebook.com/sparnordfonden

sparnordfonden.dk Fodboldmagasinet København nr. 2. 2017 | side 15


Af Dan Melchior · Foto Mark Bernquist

DET ER NU, VI SKAL GRIBE BOLDEN KLUBLEDELSERNE MÅ VÆRE PROAKTIVE OG UDNYTTE DEN AKTUELLE OPMÆRKSOMHED FOR PIGEFODBOLDEN, MENER HIK’S PASSIONEREDE FODBOLDFORMAND

side 16


LONE FALSIG TRIVES MED AT HAVE MANGE BOLDE I LUFTEN, BÅDE PÅ BANEN OG I BESTYRELSESLOKALERNE

Fodboldmagasinet København nr. 2. 2017 | side 17


S

elv når en drilsk, ja ligefrem ubehagelig

skal det ene være en pige eller kvinde. Men man

himlen i slutningen af april, stiller HIK’s

der, at for hver tre nye medlemmer, skal de to være

snebyge overraskende hamrer ned fra

dynamiske fodboldformand op på Magle­

gårds-anlægget. Om onsdagen træner hun

klubbens yngste, 3-4-årige drenge, men også ugens andre dage nyder hun at bevæge sig ud fra kontor­

lokalerne og snakke med forældre, trænere og ikke mindst spillere.

”DET ER I KLUBLEDELSERNE, DER SKAL SMEDES. I KLUBSTRATEGIEN BESTEMMER VI AKTIVT OG SERIØST, OM VI VIL GØRE NOGET, BÅDE LOKALT OG UNIONSMÆSSIGT – OG DET SKAL VI.

”Grib bolden”, lyder det mellem haglene, og det gør Lone Falsig så denne sene tirsdag midt i en snak

med en snes U7-piger og deres træner. Og lige net­ op pigerne har p.t. hendes store bevågenhed. Hun

er begejstret for, at pigefodbolden er blevet et stort indsatsområde for DBU. Nogle mener, det også er på tide, men for Lone Falsig er det afgørende, at

klubberne nu så at sige griber bolden og rykker på

kan sagtens forestille sig en målsætning, der hed­ af hunkøn! Positiv forskelsbehandling har jeg ikke

noget imod, måske tværtimod. Mål- og handlings­

planer skal pege i den retning – det er vi nødt til at

gøre fra toppen i klubberne. Altså aktivt gøre noget ekstra for at få pigerne i folden. HVERVEKAMPAGNE

Ingen kan være i tvivl om, at Lone Falsig, der for ny­

lig blev kåret som årets leder i Gentofte kommune, brænder for at få udnyttet de positive vinde. Men hvordan vil hun mere konkret lykkes på hjemme­ banen, hvor HIK har en målsætning om at få 200

nye medlemmer, hvoraf halvdelen skal være piger/ kvinder?

initiativerne.

– Siger vi, vi vil have 100 nye piger inden for de næ­

Ikke mindst har hun store forventninger til den ny­

der til for, de kommer og trives i klubben?

etablerede kommission for pige- og kvindefodbold, der har tidligere statsminister Helle Thorning-Sch­ midt som anfører.

– Nu har DBU sat pigefodbolden på dagsordenen

med kendte folk i spidsen for kvindekommissionen, DR har i det sidste halve år sendt landsholdets

kampe, og selv Politiken er begyndt at skrive om

kvindefodbold. Derfor er det op til os at gribe bol­

ste to år, må vi gøre op: hvad kræver det? Hvad skal

– Når det gælder rekruttering, satser vi i første

omgang på et samarbejde med skolerne i området. Vi er privilegeret ved at have en skole i ”baghaven” og flere tæt på. (Maglegårdsskolen ligger et sløvt

indkast og Tranegårdsskolen et langt målspark fra

anlægget, mens to-tre andre skoler også har hjem­ me i nabo-området, red.)

den og få gjort noget ved det rent praktisk. Vi må

– Ud over at få lov til at komme på besøg fx i en

og slå til. Måske er det for sent om to år, hvor der

om at arrangere et skolestævne eller noget i den

gribe i egen barm

måske ikke længere er en kommission, der tiltræk­ ker opmærksomhed. Hvis vi ikke får gjort noget, er

der ingen medier, som gider at beskæftige sig med det.

– Vi har fået det skub, som nok har været savnet;

idrætstime og reklamere lidt for os selv, snakker vi dur. Vi udveksler erfaringer med andre klubber, der

har sat pigefodbolden i system i flere år. Senest har vi haft besøg af Henriette Hansen, pigeformand i

Ølstykke, som i en menneskealder har haft succes med deres tiltag, og det er god inspiration.

der er nu er en grøde, og det må vi tage afsættet i

FAREN VED FÆDRE

ne, der skal smedes. I klubstrategien bestemmer vi

sourcer til rådighed. Der skal laves aktiviteter, som

og komme ud over stepperne. Det er i klubledelser­ aktivt og seriøst, om vi vil gøre noget, både lokalt

og unionsmæssigt – og det skal vi. Vi skal væk fra

den alt for typiske laissez-faire-holdning: ”Nårh ja, hvis nogen ildsjæle gider gøre noget for pigefod­ bolden, er det da helt fint, men ellers er det også o.k.” Pigefodbolden skal optimeres på lige vilkår

– På trænerfronten skal vi sætte nødvendige res­

tiltrækker pigerne, og vi skal sætte budget af til den handling. Vi ved, det er sværere at finde trænere til pigerne end til drengene,

men så må vi tale det op. Vi har allerede mange

dygtige pigetrænere og skal sørge for endnu flere.

med indsatsen for drengene!

– Fra ledelsen må vi vise, at pigefodbold er

– I HIK arbejder vi med en femårs strategi – og vi

ner, er klar over, at pigerne ikke bare skal træne

skal til at have en ny. Det er oplagt, at pigefodbol­ den skal stå endnu højere på programmet. Målet

kan være, at for hver gang vi får to nye medlemmer,

side 18

noget, vi prioriterer, så fx dem, der laver banepla­ nede i et hjørne på den bagerste bane

og får den dårligste tid at træne på etc.


– Det nytter ikke med lappeløsninger, endsige hovsaløsninger;

SMERTENSBARNET

ind i klubben for en stund. Vi skal sørge for, de får en mindst lige

ningsmodel for smertensbarnet i mange københavnske klubber

det skal tages alvorligt, for vi vil naturligvis ikke kun have piger så gode vilkår som drengene, og vi vil gerne gøre noget ekstra for pigeholdene, så de finder det attraktivt at komme her.

Klubformanden er også opmærksom på faren ved fædre som trænere.

– Mht. trænere skal vi nok i mindre udstrækning forlade os på forældre-trænere. Ikke fordi de ikke kan være mindst lige så

gode, men vi bliver sårbare, for stopper datteren, så stopper fa­

ren i reglen også… På lidt længere sigt skal vi have fat i nogle af

vores piger som trænere, så vi netop ikke er afhængige af fædre.

Fantasi og ikke mindst fleksibilitet er nøgleord i Lone Falsigs løs­ – baneforholdene.

– Vi har da klart et ønske om at få flere baner, der er jo ikke flere hernede på Maglegårds-

anlægget. Måske vi kan få noget banetid på Gentofte Stadion,

men i takt med, vi måtte få de flere medlemmer, som vi ønsker, finder vi løsningerne. Kapacitetsgrænsen for os tror vi er 1400 medlemmer; altså vi har plads til de 200 flere, som vi snakker

om i målsætningen. Det skal så ikke være seniorer, men helst de yngre, der vel også er nemmere at rekruttere.

Faktisk er nogle af vores ældre piger i gang som hjælpetrænere.

– Det gælder om at tænke ud af boksen. Måske kan der ind

– Nu er det jo ikke sådan, at vi ikke allerede har gjort og gør en

snakker børnefodbold, er det måske en idé, at man i stedet for

indsats for pigerne. Vores dygtige pigeudvalg arbejder ud over

med strukturen også med det sociale. Vi sørger for, pigerne ken­ der hinanden på tværs af årgange – bl.a. har de været sammen på ture til stævner.

På det seneste har HIK haft succes med at invitere samtlige pi­

ger til spisning, når der har været landskamp, som så bliver fulgt ivrigt bag tv-skærmen. Og til afslutningsfesten for 2016 mødte imponerende 120 af klubbens ca. 150 pigespillere op.

Formanden understreger, at man også er i færd med at styrke

sammenholdet mellem klubbens pige- og drengeafdeling. I den boldgade arrangeres blandede fodboldskoler og en sommeraf­ slutning med discofest.

imellem med fordel være flere hold på én træningsbane. Når vi at træne 1 1/2 time på en bane, hvor bolden hele tiden løber ud

over sidelinjerne, træner en time på en såkaldt bandebane – så

er bolden i gang hele tiden. Ofte står halve baner tomme – hvis trænerne snakker godt sammen, kan det være, man hver især kun behøver en halv eller endda kun en kvart bane…

– Du er ikke bange for, at hvervekampagnen bliver så stort et hit, at I får problemer med at magte tilgangen?

– Det vil da kun være en glæde, hvis der kommer en dag, hvor

tilstrømningen er større, end vi umiddelbart er gearet til. Na­

turligvis kan der i så fald blive tale om at lukke for tilgang i en

periode, men vi skal nok få løst den slags positive udfordringer, fastslår Lone Falsig.

DBU´S KOMMISSION FOR PIGE- OG KVINDEFODBOLD Baggrunden er projektet Pigernes Stemme - et forskningsprojekt blandt 13-16-årige fodboldpiger, der påviste, at pigerne føler sig underprioriterede i sporten i forhold til drengene. Kommissionen blev nedsat i efteråret 2016 og skal bidrage med bud på, hvordan pige- og kvindefodbolden kan vokse i Danmark. Den skal komme med konkrete initiativer, der kan sikre en fordobling af pige- og kvindespillere, samt mangedoble antallet af kvinder blandt dommere, frivillige og trænere. Kommissionen er uafhængig af DBU og koncentrerer arbejdet om alt fra kommercielle partnere, græsrødder, faciliteter og samfundet som helhed. Formand for kommissionen er Helle Thorning-Schmidt, tidligere statsmi­ nister for Socialdemokratiet og CEO i Save the Children. Næstformænd er Lykke Friis, prorektor på Københavns Universitet, og Christian Stadil, ejer af bl.a. Hummel. DBU´s Kvindekommission og mediernes stigende bevågenhed skal udnyttes, hvis det står til HIK´s fodboldformand Lone Falsig.

Fodboldmagasinet København nr. 2. 2017 | side 19


Af Historisk udvalg

DEN UNIKKE STREG DBU KØBENHAVNS HISTORISKE UDVALG HAR OPBYGGET EN UNIK SAMLING AF FODBOLDPLAKATER FRA DE KØBENHAVNSKE KLUBBER. ALLE PLAKATER FINDES NU ONLINE, SÅ MAN KAN SE DE FLOTTE FODBOLDMOTIVER, DER STADIG HAR ET MODERNE GRAFISK UDTRYK OG NUTIDIGT DESIGN.

Klubberne har altid haft behov for at kunne meddele

lille konkurrence og blandt de indkomne forslag kom

fodboldkampe. Det har de gjort med opslag centrale

at de begge var tegnet af den samme – Povl Kolind.

hvor og hvornår samt mod hvem de spillede deres

to med til den endelige afgørelse. Det interessante er,

steder i København. I 1930erne dukkede de første

Han var ikke selv B 93er, men derimod en meget kendt

trykte plakater op. Vi har i DBU København bevaret en

KB-spiller på det tidspunkt. Fra samme periode har vi

brøkdel af disse plakater, - ligesom der rundt om i de

også en HIK-plakat, som det desværre endnu ikke er

københavnske klubhuse findes plakater fra tidligere.

lykkedes os at identificere tegneren bag. Fra 1950erne

Det er dem, vi nu har samlet og hvor det har været

muligt knyttet kampens resultat og en lille historie til.

har vi to plakater – begge tegnet af Kai Rich. Dels af B 1903 og af dels KFUM.

IKONISKE PLAKATER

MANDEN BAG PLAKATEN

Fritz Tarp er fotograferet i en for ham karakteristisk

70 fodboldplakater og læse om de mænd, der stod

B 93 lægger for i 1935 med en trykt plakat, hvor

På DBU Københavns hjemmeside kan du finde op mod

fodboldbevægelse. I 1937 får Frem tegnet en plakat,

bag dem og gjorde fodbold til kunst, i deres iver for at

hvor en målmand – må man da håbe – flot klarer

skabe opmærksomhed om fodbolden i København. En

oppe i ”trekanten”. Det specielle ved den plakat er, at

af disse var Sven Berthel Theodor Brasch, som var en

spilleren bærer Frems markspillers dragt og ikke en

dansk plakattegner, der blev uddannet malersvend

målmandsdragt. Plakaten er tegnet af Sven Brasch.

i 1906 og uddannede sig som tegner under ophold

Han indleder dermed en stribe af danske tegnere og

på skoler i München og Paris fra 1906 til 1914. I løbet

kunstnere, der har leveret de gennemgående figurer,

der tjener som blikfang og for mange et ”kært gensyn” og forventningens glæde.

vittighedstegnere og nød også international anerken­ delse for sin særligt kraftfulde og kantede streg. Han

udstillede bl.a. på Salon de Humoristes i Paris, og hans

Vi har et ret stort antal plakater fra Dalgas’ kampe.

plakater rakte langt ud over hans egen tid. Udover at

De første er fra 1930erne og uden tegnede eller

have tegnet Frems plakat tilbage i 1937 er blandt hans

fotograferede motiver. De er taget med for at vise, at

værker Flodheste­plakaten (for København Zoo) og Fy

det ikke kun er de helt store klubber, der formår at

og BI. Som tegner af reklameplakater var han pioner

fremstille trykte plakater. Første gang i 1940erne duk­

ker en lille tegning af en spiller op og senere optræder en gennemgående spiller i større tegnet format på

plakaten. Vi har ikke kunnet identificere tegneren bag – men Dalgas-plakaterne er specielle derved, at man

af 1920’erne blev han en af samtidens markante

evner at iklæde spilleren forskellig spilledragt alt efter

herhjemme – og var sin samtids mest markante og internationalt anerkendte danske plakatkunstner.

Han er blevet kaldt plakatens mester p.g.a. sin særligt elegante og raffinerede streg. I alt stod han bag om­ kring 1.000 plakater.

hvem, man møder.

Vi har udvalgt tre karakteristiske plakater i artiklen,

I 1947 skifter B 93 sin plakat ud – den affotograferede

historie på DBU Københavns hjemmeside.

Fritz Tarp skulle erstattes. Derfor udskrev klubben en

men du kan finde mange flere og læse de tilhørende

side 20


Tegnet af Povl Kolind

pokalturneringen, hvor de skulle

minutter. Stefan holdt stand mod

Søndag d. 31 oktober, 1965

parken. Kampen endte 2-2 i ordinær

minut af den forlængede spilletid.

DBUs Landspokalturnerings 3. runde, 3 - 2

Året er 1965 og Stefan var over­

raskende nået frem til 3. runde i

møde B 93 fra 1. division i Idræts­

spilletid efter et selvmål af pokalout­

overmagten indtil, der manglede 1

siderne i sidste minut.

Så fik B 93 hjørnespark og det utro­

Herefter måtte holdene ud i forlæn­

net for anden gang i kampen og

get spilletid, som dengang var 2x20

Fodboldmagasinet København nr. 2. 2017 | side 21

lige skete igen. Stefen scorede i eget dermed vandt B 93 kampen med 3-2.


Af Fritz Tarp Søndag d. 7 april, 1935

Mesterskabsserien, 6 - 0

Personen på plakaten, er en af

B 93s helt store spillere Fritz Tarp. Sportsbladet skriver i sin

omtale af kampen, at hermed

blev kæden atter sluttet: AB slår

B 93 - Fremad Amager slår AB og

B 93 slår Fremad Amager.

B 93s mange mål bliver scoret af

Henry Nielsen (3), Kaj Uldaler, Kaj Hansen og Lastheim.

Tegnet af Sven Brasch Mandag d. 19 april, 1965 1. Division, 3 - 0

Kampen blev spillet

2. påske­dag i Idrætsparken med 10.600 tilskuer.

side 22


BRILLANT SUPER TB Outstanding quality. Controlled bounce. Extreme durability. Full control and stability. Optimal roundness. Perfect touch.

select-sport.com

Fodboldmagasinet København nr. 2. 2017 | side 23


PAS PÅ, VI IKKE KVÆLER FRIVILLIGHEDEN

side 24


Af Anders Nannerup, formand Kastrup Boldklub, Johnny Krogh Hansen, formand Ravnsbjerg IF · Foto Max Mestour

DET ER DE FÆRRESTE AF OS, DER BLIVER FRIVILLIGE FOR AT SIDDE OG UDFYLDE PAPIRER. VI ER DER FOR SAGEN OG DE SOCIALE RELATIONER. DET HEDDER EN ILDSJÆL, FORDI MAN BRÆNDER FOR NOGET. MEN NÅR MAN BRÆNDER FOR NOGET, KAN MAN OGSÅ BRÆNDE UD.

A

t være frivillig i en af dansk

frivillig og træneren selv har i en lang

og regulering, som vi pålægger de

gave. Vi får lov til at være

jo lyst til at sige til den utilfredse mor:

tisk på, hvad vi er begyndt at kræve af

fodbolds 1650 klubber er en en del af lokalsamfundet, vi

skaber fremtidens landsholds­spillere, og vi får lov til at bruge

vores fritid på det, vi mener er verdens sjoveste spil. Hvad der til gengæld er knap så sjovt, er det stigende antal

krav, betingelser og rammer, der efter­

periode mistet troen på sig selv. Vi har ’det er også din klub. Så hvis du vil

have lavet noget om, så meld dig ind

Det er, som om at vi har glemt, at

det blev for meget. Klubben er ikke os

foreningsliv og frivillighed ikke er et

træneren fra historien gjorde. Indtil og jer. Klubben er vores.’

Vi laver gerne regler og politikker,

samfund, der forventer effektivitet

må have fornuften og rimeligheden

og servicering. Krav, der kan kvæle

virkelysten og engagementet blandt de frivillige i Danmark.

Her er et eksempel fra virkeligheden i

og vi tager gerne et ansvar. Men vi

tilbage i forventningerne til en frivillig forening. Ellers dræber vi simpelthen det drive og engagement, der ligger i det danske foreningsliv.

fodboldklubben om en træner,

I alle klubber er der krav om børne­

ner var ham, der rakte hånden

aftener, siger ja til anti-

der var hos os i mange år. Denne træ­ op først, da vi udarbejdede et ant­

imobbe-koncept, han indkaldte til

forældremøder, han lavede mobil­ politikker og arrangerede busture

og turneringer. Kort sagt: en af den

slags ildsjæle, der er guld værd for en fodboldklub, og som er hjertet i en

forening, der gerne vil gøre en forskel. En mor var utilfreds med, at hendes

søn ikke længere er på førsteholdet, og hun konfronterede træneren med det. Hun fortsatte sine henvendelser til

træneren både pr mail, på sms og ved personlige konfrontationer i klubben.

Træneren brugte nu næsten den sam­ me mængde tid

på denne mor, som han brugte på

at være træner for resten af holdet. Til

sidst var træneren kørt så langt ned, at han måtte droppe træner-gerningen. Fodboldholdet mistede en fantastisk

træner, klubben mistede en en vigtig

hinanden.

i bestyrelsen. Tag et ansvar - ligesom

hånden er ved at udvikle sig omkring foreningslivet. Fra forældre og fra et

frivillige. Vi bliver nødt til at se selvkri­

attester, vi laver klubværdier, forældre­ mobbe projekter og sender vores

vi selv er en del af fællesskabet. At

tag-selv-bord, men et sammenskuds­

gilde, hvor du tager pastasalaten med, hvis jeg kommer med frikadellerne.

Og andre har måske kun mulighed for at tage en flaske vand med og det er også helt fint.

Men vi eksisterer ikke i et vakuum. Vi

er jer. Og det er vores fælles ansvar at få foreningslivet til at leve og blom­

stre. Vi er også skolelærere, politibe­

tjente og direktører ved siden af vores engagement i foreningslivet.

trænere på uddannelse hos DBU og

Vi oplever et stigende virvar af regler,

de mange forventninger og er med til

ge folk uden for arbejde må være

andre, der hjælper os med at håndtere at dygtiggøre os.

For krav og forventninger er der nok af; ønsker om at vi skal sætte fokus

på snus, NGO’er der vil have fokus på

menneskerettigheder eller anti-diskri­ mination, uddannelser i førstehjælp, levnedsmiddelkontrol, diskussioner

der bestemmer, hvor og hvor læn­

frivillige i deres fritid uden at miste

deres ydelser. Derfor er det positivt at

læse om beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens udmeldinger på det

område. Det er vigtigt at anerkende den værdi, der ligger i det frivillige arbejde.

om APV, kørselsregler, risiko ved

Et andet område, der kan nævnes er

misbrugs- og sårbare børn, afvikling

ering. Det er de færreste af os, der

hovedstød, evne til at kunne spotte

at tiltag rettet mod socialt udsatte,

integration, sundhedstilbud og meget mere. Danmark er bygget på et aktivt

foreningsliv og fællesskabstanken om, at enhver yder efter evne og nyder efter behov.

Det fundament skal vi passe på, at vi

ikke får til at skride under fødderne på

os med de stigende antal krav, rammer

Fodboldmagasinet København nr. 2. 2017 | side 25

øget dokumentationskrav og evalu­

bliver frivillige for at sidde og udfylde papirer. Vi er der for sagen og de so­

ciale relationer. Det hedder en ildsjæl,

fordi man brænder for noget. Men når

man brænder for noget, kan man også

brænde ud. Sammen skal vi værne om dem, der giver så meget til vores fæl­ lesskab og deres ild skal holdes i live.


Spørgsmål og svar fløj over bordene, da 50 trænere diskuterede ungdomsfodbold i Baglokalet hos Fremad Amager.

side 26


Af Kristian Koefoed · Foto Dan Pedersen

DEN GODE UNGDOMSTRÆNER FINDES I ALLE STØRRELSER DE MANGE KRAV TIL EN GOD UNGDOMSTRÆNER KAN VÆRE OVERVÆLDENDE. TIL DBU KØBENHAVNS UNGDOMSSEMINAR FIK UNGDOMSTRÆNERNE MULIGHED FOR AT REFLEKTERE OVER TRÆNERGERNINGEN MENS DE FIK NOGLE KONKRETE REDSKABER, DER KAN HJÆLPE DEM, I DERES DAGLIGE ARBEJDE.

Det er langt fra et sjældent syn at se engagerede trænere i Sundby

Idrætspark i gang med at træne nogle

Baglokalet efter træningspasset er overstået.

træningsparate og engagerede ung­

-Det sjove kommer ikke gennem for­

alle klubber på tværs af København og

Stationære gentagelser er dræbende.

domsspillere. Det sker på daglig basis i resten af kongeriget. Denne lørdag er

der dog et ekstra element, når Fremad Amagers U13/14 drenge går på banen. Træningen bliver fulgt af godt 50

ungdomstrænere fra København og

Sjælland og selve træningen forestås af DBU instruktører i anledningen af DBU Københavns årligt tilbageven­ dende ungdomsseminar.

FART OG INTENSITET I TRÆNINGEN

Drengene er koncentrerede. Og pres­

mel træning med mange gentagelser.

”MAN SKAL SKABE GLÆDE OG UDVIKLING I DET FRIRUM, SOM FODBOLDEN ER FOR DE UNGE

sede. Der er tempo på. Og det er med vilje, ifølge en af dagens instruktører,

på de vigtigste egenskaber hos ”Den

Gode Ungdomstræner”. Det blev til ca.

70 post-it noter med relevante kompe­

tencer, der alle har sin berettigelse, når man arbejder med unge mennesker. Det er dog de færreste fodboldtræ­ nere, der kan eller skal rumme alle

egenskaber og kompetencer mener

Tobias Ilum, som er formand for DBU København ungdomsudvalg.

-De unge har rigeligt at forholde sig til

i hverdagen. Som ungdomstræner skal man skabe glæde og udvikling i det

frirum, som fodbolden er for de unge. Det er trænerens vigtigste opgave – i

fællesskab med hold og klub – at hol­

de glæden og lysten ved lige, forklarer Tobias Ilum.

Flemming Jensen, der ved siden af sin

Hvis du varierer din træning og laver

Men hvordan kan man værne om det

United har været ungdoms- og senior­

serne automatisk, samtidig med at

brug for? Det diskuterede de man­

funktion som formand for Nørrebro træner i mange år.

-Der skal være høj fart og intensitet.

den funktionel, så kommer gentagel­ spillerne lærer noget, fordi tempoet og situationerne ligner det fra kampene.

Spillere skal sgu være trætte, når de

MANGE KRAV TIL KOMPETENCER

sjovt, forklarer Flemming Jensen til

fodboldfaglige konklusioner på en

går hjem. Så har det som regel været kursisterne, da de samles i Frem­

ad Amagers fremragende klubtut,

Flemmings indspark er en af de mere lang kursusdag, hvor deltagerne

startede dagen med at give deres bud

Fodboldmagasinet København nr. 2. 2017 | side 27

frirum, som unge breddespillere har ge deltagere på tværs af niveau og

klubskel, hvor samtalen bl.a. kom til at handle om de kompetencer, der

kan supplere den mere traditionelle

fodboldfaglige træning. Her er sociale, pædagogiske og kommunikative ev­

ner værdifulde, når man skal fastholde de unge i fodboldklubben.


DBU-instruktør Flemming Lindquist havde masser af nærvær og engagement i sin træning af Fremad Amagers U13/14 spillere.

INDDRAGELSE OG SPØRGSMÅL

gøre det med hele holdet. Et forslag kunne også være

mangeårig DBU-instruktør Flemming Lindqvist. Han

spiller imens. Det tager 3-4 min pr. spiller, men giver en

Dagens anden instruktører var også en Flemming. Den

at gøre det til en træning i solen, hvor resten af holdet

havde et klart hovedbudskab, som han formidlede videre

fantastisk indsigt i, hvordan det står til med truppen,

til forsamlingen. Som ungdomstræner skal man turde

forklarer Flemming Jensen.

at give spillerne rigeligt med ansvar og inddrage dem i

VÆR TRO MOD DIG SELV

træningens udførelse. Hvis de har ejerskab i træningen, så vil de også være mere engagerede.

Dagen blev rundet af med et oplæg fra skuespiller og

oplægsholder, Rasmus Hammerich, der kom igennem

-Det enkle budskab er sådan set, hvis man tager de unge

med sit budskab. Hvis man i sit virke som træner – og

mennesker alvorligt, lytter til dem og giver dem ansvar,

alle andre professionelle sammenhænge – har nærvær,

så investerer de sig selv, og giver noget igen til holdet,

tilstedeværelse og koncentration, når man kommuni­

kerer, så kan det ikke gå galt. Man kan have nok så fyldt

Den holdning blev understøttet af Flemming Jensen, der

demonstrerede den enkle kunst at tage vare på spillernes udvikling og trivsel ved en kort spørgeseance, hvor fem

korte dialogspørgsmål førte til en god snak og refleksion

hos en modig Fremad Amager-spiller, der havde sat sig til rette i den varme interviewstol.

-Udviklingssamtaler kan gøres simpelt. Det kan være på enmandshånd eller med to af gangen. Man kan også

en værktøjskasse med faglige egenskaber, men hvis ikke man kan formidle det over for de unge mennesker, så kommer man ikke langt.

DBU Københavns ungdomsseminar er et tilbagevendende arrangement, som er rettet mod ungdomstrænere i DBU Københavns område. Emne og program tilrettelægges af

DBU Københavns ungdomsudvalg i samarbejde med DBU Københavns administration.

DEN GODE UNGDOMSTRÆNER Missionen for seminaret var at finde en slags skabelon på ”Den Gode Ungdomstræner”. Missionen var ikke realistisk, fordi løsningerne findes hos den enkelte træner. Karakteristikken fra de ca. 70 buzzwords og egenskaber blev efterfølgende opsummeret i 6 overskrifter. • • • • • •

Trætte spillere er glade spillere Gør træningen funktionel Husk: Fodbold er også frirum og dannelse Spørg ind til dine spillere. Hvordan trives de? Inddrag spillerne og giv dem ansvar G iv spillerne dit nærvær, tilstedeværelse og koncentration så længe træningen varer

side 28

FLEMMING JENSENS 5 DIALOGSPØRGSMÅL • • • • •

Hvad er det sjoveste ved din fodbold? Hvad kan gøre det endnu bedre? Hvad er det værste ved din fodbold? Hvad kunne gøre at du holder op? Hvad vil du blive bedre til?


P.B. Auto

er altid klar med gode priser og service til fodboldfolket

Åbningstider: Mandag-torsdag Fredag

kl. 7.30 - 16.00 kl. 7.30 - 14.00

PB Auto

Vi har også bedre brugte biler til fornuftige priser.

Ring til os på 3675 0800 Femagervej 33-35, 2650 Hvidovre • Tlf. 3675 0800

v/ Peter Bærntsen

• SERVICE AF ALLE BILMÆRKER • RUDESKIFT • PLADEARBEJDE • MALERARBEJDE • FORSIKRINGSSAGER •

Fodboldmagasinet København nr. 2. 2017 | side 29


Af Finn Edvard

SPAR NORD STØTTER FODBOLDEN I KØBENHAVN STØTTE. DET ÅLBORGENSISKE PENGEINSTITUTS FOND HAR BEVILGET 50.000 KRONER TIL DBU KØBENHAVNS AFSLUTTENDE BØRNESTÆVNER

Ude på Gl. Kongevej sidder en fodboldglade dame.

- Jeg er selv ”fodboldmor”, og har stået på sidelinjen

rektør i Spar Nords afdeling på Frederiksberg.

spillet kampe. Og jeg kan sige, at det er med glæde,

Hun hedder Gitte Sidenius, og hun er også filialdi­

mange gange, når børn fra G77 i Gundsømagle har

Gitte har lige været med til at bevilge 50.000 kroner til DBU Københavns afsluttende fodboldstævner

for børn og unge, der skal spilles på forskellige af

at banken støtter disse ungdomsstævner i Køben­ havn.

byens fodboldanlæg i weekenden 17. og 18. juni. En

-Jeg har lagt væk på, at alle børn, der deltager ved

der skal deltage.

hjem. Det er jo den slags, som vi mødre godt kan

kæmpe-oplevelse for de over 5.000 børn og unge,

de afsluttende stævner til juni, får en medalje med lide, siger hun med et stort smil.

side 30


Gitte Sidenius og Spar Nord Fonden er hermed trådt ind i rækkerne blandt de, der støtter børne- og ungdomsfodbolden i København. STØTTER DANSK IDRÆT

Men Spar Nord Fonden er i forvejen en stærk støtte for dansk idræt.

Fonden har i årevis doneret mellem 20 og 30 mio. kr. til dansk idræt, og fra 2017 er det årlige beløb hævet til hele 40 mio. kroner.

Direktør i Spar Nord Fonden Steffen Nørgaard oplyser, at han i vid ud­ strækning sender flere tusinde ansøgninger ud til de enkelte filialer rundt omkring i Danmark. Det er derfor fra lokal basis, at indstillin­ gerne blive sendt tilbage til fonden i Ålborg.

-Vi deler mange penge ud til dansk idræt, og vi går det på den måde, at rigtig mange får del af pengene. Det er derfor ikke kæmpestore donationer, men flere og mindre – og alligevel store nok til, at de

Filialdirektør Gitte Sidenius, Spar Nord på Frederiksberg overrækker de rare penge til administrationschef Jan Kristensen fra DBU København.

pengene bliver brugt til alt – lige fra nye fodbolde eller net til målene,

kan hænge om halsen, når stævnet er slut. Medaljerne m.m. er bl.a.

siger Steffen Nørgaard.

Stævnerne spilles fra kl. 10 og hele dagen på de forskellige anlæg, hvor

er til en rigtig god hjælp i klubberne rundt omkring i Danmark. Og

hjørneflag eller redskaber til en lille gymnastikforening i provinsen,

finansieret af donationen på de 50.000 kr. fra Spar Nord.

værtsklubberne holder til. Og der deltager hold i alle aldre – lige fra

STÆVNER I FLERE KLUBBER

Og nu har Spar Nord altså også støttet de afsluttende stævner for de københavnske fodboldbørn. Stævnerne holdes over hele byen i

weekenden17. og 18. juni, og alle deltagerne får bl.a. en medalje, de

U5-drenge til U10, og der er selvfølgelig også mange piger med.B.93

har stævner begge dage, og ellers er der stævne lørdag hos Hellas og

Brønshøj, mens der er stævne søndag hos Union, Hekla, Hvidovre, KB, GVI, HIK og Kastrup.

BEACH SOCCER 2017

STED: AMAGER STRANDPARK DATO: 24 OG 25. JUNI 2017 DELTAGERE: DRENGE OG PIGER FRA U7 TIL U15 TILMELDING: WWW.DBUKOEBENHAVN.DK ARRANGØR: DBU KØBENHAVN

Fodboldmagasinet København nr. 2. 2017 | side 31


Af Mads Agner Veng, Sportschef i B1903 ¡ Foto B1903

side 32


B1903 PÅ BESØG HOS BENDTNER I STARTEN AF APRIL MÅNED DROG B1903 TIL DEN NORSKE STORKLUB ROSENBORG BK FOR AT BLIVE KLOGERE.

Normalt så er klubben fra Lyngbyvejen og Nichlas

blevet retænkt og samarbejdet på tværs blevet styrket.

Men i starten af april måned, var dette tilfældet. Her

spørge os selv, om hvorfor vi gør som vi gør. Hvis vi blot

Bendtner ikke to ting, der nævnes i samme sætning.

drog fem trænere og klubbens sportschef til Norge for at besøge Rosenborg BK på en studietur. At det blev netop den klub, var ikke en tilfældighed, for netop

Rosenborg BK er en interessant historie. Det er en klub som har haft massiv optur, dernæst nedtur og nu er

man begyndt at rejse sig igen ud fra et nyt ”mindset”. Derfor så vi det som en interessant mulighed for at

blive klogere på de tanker klubben gør sig på de indre

linjer. At vi så kunne kombinere det med tre danske spil­ lere, som alle spiller i klubben på nuværende tidspunkt, gjorde det ikke mindre attraktivt.

Programmet for de fire dage i Trondheim var nøje

Vi er er blevet meget opmærksomme på at vi skal turde læner os tilbage og er tilfredse, så rykker vi os aldrig. Hverken som klub, trænere eller mennesker. Derfor

oplever trænerne også, at vi konstant prøver at skabe en positiv forstyrrelse hos dem. Ved at vi stiller spørgsmål og tør bruge svarene aktivt i vores miljø, er der en stor

mulighed for at vi bliver bedre. Derfor er studieture et

brugbart element i den udvikling. Både for den sociale

del, men bestemt også for klubbens proces. Vi tør tænke nyt i B1903 og give dedikerede trænere chancen for at

dygtiggøre sig endnu mere. For os handler det ikke kun om spillerudvikling, men i ligeså høj grad om træner­ udvikling.

planlagt af chefen for Rosenborg BKs akademi (Tore

En enkelt kamp på det folkelige Lerkendal Stadion

Bjørnebye). B1903s trænere var på skolebænken fra

En kamp som hjemmeholdet vandt med 3-0. Derfor kan

Grønning) og sportschefen for A-holdet (Stig-Inge

morgen til aften, med alt fra teoretiske oplæg til prak­ tiske træninger. Her blev både U og A mand­skaberne

observeret fra nærmeste hold. Om programmet siger U14 cheftræner, Michael Rundager.

-Da jeg så programmet blev jeg meget begejstret og

kunne dårligt vente. Efter jeg er kommet hjem, så er det jeg har hæftet mig mest ved deres holdning til talent­ udvikling. Det har givet mig et friskt pust i forhold til

den voksende debat, om hvor tidligt de unge skal inve­

stere i deres idræt. Ligeledes fandt jeg det fascinerende

blev det også til, da Rosenborg BK mødte Odd Grenland. de seks repræsentanter fra B1903 med stolthed nu sige,

at de var på plads, da Nichlas Bendtner scorede sit første mål for Rosenborg BK.

At studieture er kommet for at blive i B1903 er derfor

indiskutabelt og alle vender hjem med stor inspiration på forskellige niveauer. Både som trænere og men­

nesker. Den næste studietur er derfor allerede nu ved at blive arrangeret, men destinationen holdes forsat hemmelig af sportschefen.

at se, hvor stor opbakning der var i byen og omegnen

I 1903 vil vi opfordrer andre klubber til at tænke i

tilknytning til en klub og et samfund giver et så godt

skaber refleksioner over egen praksis og tilgange.

til klubben som helhed. Jeg er sikker på denne unikke talentudviklingsmiljø, at de færreste kan være med.

I B1903 har vi taget store skridt i den rigtige retning og klubbens profil er blevet tydeligere i de senere år. Ud­

over en masse nye ansigter på trænerfronten som alle arbejder i samme retning, så er trænings­metodikken

udvekslinger, fordi de altid giver nye perspektiver og

Ovenstående artikel er et bidrag fra B1903. Fodbold­

magasinet København er klubbernes medlemsblad og

vi opfordrer andre til at indsende relevante artikler, så vi

kan vise, hvad der rører sig af gode tiltag på og omkring de københavnske fodboldbaner.

Fodboldmagasinet København nr. 2. 2017 | side 33


IND

Den 1. januar 2018 træder den nye DBU C-licens uddannelse i kraft målrettet trænere af børn U5-U12 og trænere af ungdomsspillere

og formelle krav og har fået licens til U18 Pige-DM

rækken, mens de resterende får ekstra supervision den

kommende sæson. B93 er eneste repræsentant fra

U13-U19. Uddannelsen vil bestå af færre og mere

intense kurser, der målrettes udvikling og

fastholdelse af alle børne- og ungdomsspillere i

hele Danmark.

DBU Københavns område.

Den 7 juni offentliggøres indplaceringen til de

højeste fællesrækker Øst for Storebælt hos DBU København og DBU Sjælland.

Øst-finaler I ungdomspokalturneringen for drenge afvikles den 7. juni 2017 (U16) og 14. juni 2017

TSAK

11 af 17 ansøgere opfylder de nødvendige sportslige

(U17 og U19). Alle pokalfinaler afvikles i

Frederiksberg Idrætspark. Der er gratis entré

DBU Københavns administration får tilgang af Morten Nielsen, der flytter fra DBU´s breddeafdeling

til alle interesserede.

til DBU København. Morten Nielsen er 45 år og har været

Efter en markant fremgang på knap 3.000

arbejde med udvikling af børnefodbolden på landsplan,

medlemmer i fjor må DBU København notere

sig et samlet fald fra 42.051 medlemmer i 2015 til 41.375 medlemmer i 2016. Det er primært i

ansat i DBU siden 2009. Morten Nielsen fortsætter sit fra sin nye base hos DBU København.

Der er åbent for ansøgninger til DBU Københavns udviklingspulje, hvor man kan søge støtte til nye tiltag

aldersgruppen fra 19 til 24 år, at DBU København

kan måle tilbagegang. Dette skyldes alene et fald i

antallet af medlemmer i kollegiefodbolden.

og initiativer. DBU København har i 2017 kr. 250.000, som skal fordeles mellem de københavnske klubber. Læs mere om ansøgningsproceduren på DBU Københavns hjemmeside.

Lone Falsig formand for HIK´s fodboldafdeling er kåret som Årets Idrætsleder i Gentofte

Shoot! Københavns filmfestival om fodbold

Kommune. Under overrækkelsen blev det nævnt

debuterede i 2016. Nu kan fodboldnørder og interes­

til at lytte og forstå alle i fodboldafdelingen. Stort

den nystiftede forening bag Shoot planlægger en ny

at Lone er både elite og bredde- orienteret og god tillykke fra DBU København.

Spillerforeningen, DBU og Divisionsforeningen

lancerer i løbet af 2017 de første af flere fælles markeringer, der skal gøre opmærksom på og gøre op med de store problemer med

homofobi i dansk fodbold.

serede så se frem til en ny omgang fodboldfilm, når filmfestival, der afvikles i uge 46.

DBU Københavns administration holder ferielukket

i uge 29 og 30.

DBU’s Herreeliteungdomsgruppe har offentliggjort listen af T, B- og A-licensklubber for 2017/2018. FC København har status som A-licensklub mens B93, Hellerup IK og Hvidovre IF fortsætter som

DBU’s nye udviklingspulje har uddelt 2.8 millioner. De mange penge kommer også

B-licensklubber.

københavnske fodboldklubber til gode. Sundby

BK får støtte til børnefodboldprojektet Fnuggi, BK

Union får støtte til microfodbold mens BK Skjold får midler til udvikling af det digitale

demokrati, hvor medlemmer kan deltage i

generalforsamlingen og stemme online.

side 34


Læs med landsholdet RABAT

Spar 20 kr. pr. bog indtast koden

FODBOLD

når du køber bogen på carlsen.dk*

*Tilbuddet gælder indtil 1. september 2017


Husk også at bestille din picnickurv fra

søndag 4. juni 2017 Søndermarken, frederikSberg køb din billet på billetlugen.dk