Page 1

NVAH

F O D B O L D M A G A S I N E T

KOBEN

MILJØVENLIG KUNSTGRÆSBANE I BRØNSHØJ BOLDKLUB

SIDE

8

KB SATSER OGSÅ PÅ PIGERNE

SIDE

12

FODBOLD I SAMARBEJDE MED ÆLDRESAGEN

SIDE

18

O K T O B E R 2 0 18 / N O. 3


LEDER

FRIVILLIGT ARBEJDE

GØR OS LYKKELIGE Danmark er et af de lande i verden med størst sammenhængskraft. Det skyldes blandt andet den høje grad af deltagelse i frivilligt arbejde og de sociale relationer man opbygger i foreningslivet.

I FLU’s bestyrelse har vi netop vedtaget en ny frivillighedsstrategi, som skal understøtte foreningernes arbejde med rekruttering af frivillige. Planen ser vi frem til at rulle ud i de kommende år, så endnu flere får oplevelsen af at gøre en forskel for andre og udvikle deres egne kompetencer.

Relationer har afgørende betydning for vores lykke, hvis man spørger eksperterne i Institut for lykkeforskning. Den viden er måske ikke ny for os, der har været en del af foreningslivet i mange år, men der er god grund til at styrke indsatsen for at få flere frivillige ind i vores foreningsliv. Derfor har DBU København også haft ekstra fokus på den frivillige indsats i de seneste måneder. I uge 39 var vi med til at markere UEFA Grassroots Week, hvor klubber kunne indstille kandidater, der gør en uundværlig indsats i deres klub. Vi modtog rigtig mange indstillinger og historier som viser, at det frivillige arbejde er højt værdsat, uanset om det er træneransvar, bestyrelsesarbejde, kørsel til kampe, vask af sokker eller kagebagning, der udgør den frivillige indsats. En af de udfordringer som vi står over for, er at gøre den frivillige indsats attraktiv for de unge. Derfor var DBU København i september med til Ungdommens Folkemøde i Valby Parken med temaet ’Unge og Frivillighed’. Formålet var at engagere flere unge i debatten om klublivets udvikling og fremtid med fokus på, hvad frivilligt arbejde betyder for individet og hvordan det gør en forskel og skaber forandring for andre. Vi lykkedes i høj grad med at bringe de unge i spil og flytte fodbold og frivillighed derhen, hvor de unge er.

Her vil vi også arbejde målrettet med rekrutteringen af unge gennem nedsættelsen af ’Ungdommens Advisery Board’, der skal komme med input til hvordan vi kan rekruttere unge frivillige.

T

side 2

il slut vil jeg også slå et slag for årets frivillighedstur. En mangeårig tradition i DBU København, hvor klubberne har mulighed for at sende deres frivillige på en tur til Tyskland, for at styrke relationerne på tværs af klubskel i DBU Københavns område. Vi håber mange vil indstille deres ildsjæle, og benytte lejligheden til at sige dem tak for deres indsats med en tur til det olympiske stadion i Berlin.

Christian Kofoed Formand i DBU København


INDHOL

04 SK

IDEGOD

Ben

ny O l

T BENN

sen

har

Y

08 KØ t fod bold BENHAV en i 40 å N S r K FODB KUNSTG O R L Æ D ga m S FÅR MIL BA le bi ldæk N E JØVENL erst atte IG sm

D

tjen

ed k ork

KJØBEN HAVNS KB h S ar åb A BOLDKL T S E net op fo R OGSÅ r 100 PÅ PIGE UB n y e pig DET GÅ R er i U NE 12 R GODT 5-U8 . MED PIG K EFODB øben 20 FR re k r h utte IVILLIGH re og avn er g OLDEN od 16 fasth ED PÅ P olde e ti l at U N G p i ge D O MMENS LAKATEN T r ne . Hvo DET ER rd a n IL ALDRIG ser d F O L K E M gr un Et fo e Ø d u A D p n dbol T F E i l len OR SEN ge p dsam START å i for E T enin arbe T I 2 L FO 2 ÉN F gsliv jde m et? ed Æ DBOLD O R ldre 1 A L 8 Skal L sage E ma n n ha for a ve re t bli n str v e Idræ tsfor medlem affeatte st enin i Pol g? itiet s

28 FO LKESKO FOR PA LE ER BEGE KKELØS JSTRED Lykk ebo N I N S G FRA D E ko med foku len har BU ta s på sund kket ja 30 D ti hed, trivs l tre fag EN NYE d a ge el og selv N – glæ A B f ø l ge O I VALB d lig f fra B er sig til od b Y I D K Fre snak old. R Æ T m og over S P A R hæk Frem K ken ad V m alby .

OM: DBU København repræsenterer 150 klubber og mere end 40.000 fodboldspillere. Fodboldmagasinet København er talerør for DBU København, klubber, frivillige, politikere og andre af fodboldens interessenter.

UDGIVER: DBU København Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø telefon: 3927 7144 Email: info@dbukoebenhavn.dk

Magasinet udgives fire gange årligt og sætter fokus på emner som B&U fodbold, frivillighed, faciliteter og klubliv.

REDAKTION: Dan Pedersen (redaktør), Henrik Kailow

FORSIDE FOTO: Sofie Reimer

SKRIBENTER: Dan Pedersen, Dan Melchior, Sofie Reimer og Hanne Kokkegaard

Fodboldmagasinet København nr. 3. 2018 | side 3

ed n

aboe r

ne

DESIGN OG MEDIEPRODUKTION: Trykkeri Kailow OPLAG: 3.500 DEADLINE til næste nummer: 24. november ABONNEMENT: Klubabonnement: 50 kr. pr. træner/leder Privatabonnement: 200 kr. pr. år. Tilmelding via info@dbukoebenhavn.dk ANNONCESALG: DG Media: Anne Nordhausen. Telefon:7234 1232 · Email: anne.n@dgmedia.dk


Af Dan Melchior · foto Klaus Sletting Jensen

SKIDEGODT BENNY B1903-FORMAND BENNY OLSEN HAR I 40 ÅR VÆRET ET MEGET AKTIVT BESTYRELSESMEDLEM I FODBOLDENS TJENESTE

Selv om B1903 den første søndag i septem-

ber havde indvielse af renoverede og udvidede faciliteter på Lyngbyvejen, var flere travle

lerede som 4-5 årig ville jeg holde med 1903.

Så flyttede vi til Østerbro, og mens mine skolekammerater spillede i en af fælledklubber-

STOR HJÆLP TIL BESTYRELSEN – Du spiller stadig?

håndværkere i gang, da DBU København

ne, trak 1903 i mig. Jeg aner ikke hvorfor. Jeg

– Ja, Grand Old Masters, som nu hedder +60.

Musikken spillede højt fra deres medbragte

man ikke blive meldt ind tidligere – og tog

længere tid end beregnet, så jeg spiller ikke pt.

satte klubformanden stævne 10 dage senere. radio og blandede sig med tonerne af tømrer- og snedker-arbejde, der blandt andet skulle færdiggøre den handicapvenlige

rampe i forbindelse med terrassen, hvorfra

blev meldt ind som syvårig; dengang kunne stort set altid alene fra Christiansmindevej ved Sions Kirken og herud på Lyngbyvejen. På cykel eller med trolleybussen.

Men jeg fik en meniskskade i fjor, der har taget Plejer at spille stopper. I ungdomstiden var jeg centerforward, siden offensiv midtbane, og så blev jeg sweeper.

Benny Olsen startede i 1903-bestyrelsen for

man har udsigt til førsteholdsbanen. Imens

– Jeg tænker tit på ungdomstiden. Og

til de skolebørn, der benyttede det til en

kuld vi havde af drenge, juniorer og ynglinge, yngste af slagsen i en 1. divisionsklub. I de syv

smilede det nye, flotte kunstgræstæppe

tidlig gymnastiktime i det milde og solrige efterårsvejr.

Smilet var også bredt hos Benny Olsen, der formentlig har anciennitetsrekord som

formand i en større dansk fodboldklub. Med undtagelse af en pause fra 2001-2008 har

han siddet for bordenden i den 115 år gamle klub siden 1981.

husker ikke mindst 1967, på det eventyrlige som alle vandt deres rækker. Samlet blev vi

år, han var væk, havde klubben tre formænd!

i Holland – et halvt hundrede knægte i alde-

betænke sig en tørn mere.

belønnet med et fantastisk træningsophold

ren 13-18 år. Vi blev indkvarteret privat, og jeg

– Sammen med en række erhvervsfolk fik vi

han var så kendt, men bagefter fandt jeg jo

ede bl.a. 25 pct. ned for lønninger/godtgørelser

min alder. Dengang var jeg ikke klar over, at

ud af, at han var et østrigsk ikon og har fået opkaldt nationalstadionet efter sig.

– Vi har en klubsang, der er hamrende svær

hårdt tiltrængt et stykke tid. Stoltheden

klublokale i Haag, så der ikke var et øje tørt,

skyldes også, at der igen er kommet rigtigt godt styr på økonomien, så rigtigt mange

ting kan lade sig gøre her i den ene halvdel af FCK’s rugekasse.

Men hvorfor valgte Benny Olsen fra barnsben, at 1903 skulle være hans klub?

– Oprindelig er jeg Nørrebro-dreng, men al-

Og da økonomien skrantede tog han uden at

boede hos Ernst Happel, der havde en søn på

Stolt viste han rundt på det næsten færdige ”nye” anlæg, hvis forbedringer har været

40 år siden og blev formand i 1981. Som den

at synge, og den fyrede vi af i samlet flok i et

genoprettet økonomien i løbet af to år. Vi skrutil alle trænere og udskrev ekstra kontingenter. Og da det lykkedes, blev jeg hængende lidt,

for nu går det jo godt og er sjovt. Samtidig er

der sket en væsentlig udvikling i 1903, som har gjort bestyrelsesarbejdet en hel del lettere.

husker Benny Olsen.

– Vi har nemlig ansat folk til at varetage flere

1903-sangen har i øvrigt tekst af Oskar

sen. Da jeg startede med legendariske Thorkild

Hansen, der skrev den til 25 års jubilæet, en håndfuld år efter den flittige sangskriver havde forfattet ”Når jeg ser et rødt flag

smælde”. Den, altså klubsangen, synges

hvert år som afslutning på generalforsamlingen.

side 4

af de opgaver, der tidligere hang på bestyrel-

Bekker som formand, udskrev vi kontingenter

og medlemskort i hånden, puttede alt i kuver-

ter og slikkede selv på frimærkerne. Det sker jo automatisk i dag. Og nu har vi en sportschef, en børneleder og en administrationschef og

noget bogholderi, vi kan betale os fra. Det har


I en fodboldbog har jeg for nylig læst, at det legendariske sejrsråb ”Hvem var det, der vandt i dag – det var dem fra…. af”, første gang blev hørt her i B1903’s omklædningsrum.

virkelig gjort meget for tiden og ikke mindst

at arbejde sammen på tværs, hvilket ikke er

tømrede planer om at tilbyde pigefodbold,

ansatte til at tage sig af mange ting. Hvor

samarbejde med andre og affinde sig med,

sen her efter ombygningen for at finde ud

kvaliteten af bestyrelsens arbejde, at vi har vi tidligere holdt bestyrelsesmøder på 4-5

timer, tager de i dag sjældent meget mere end et par.

– 10 år i den nye periode foreløbig – har du pensionsplaner?

uvæsentligt på arbejdsmarkedet; at man kan at man ikke altid får sin vilje. For det gælder

for os alle i bestyrelsesarbejdet – selv jeg får jo ikke altid min vilje…

– Men oftest – rutinen vinder vel?

vi se, funderer Benny Olsen og tilføjer:

– Jeg var formand for den politiske kommis-

sion i DBU, der på repræsentantskabsmødet tidligere i år fik vedtaget, at vi skal have en

større diversitet i bestyrelserne, både aldersog kønsmæssigt samt etnisk. Det gælder i

DBU og lokalunionerne, men måske også ude i klubberne. Så kan det vel ikke nytte, at jeg sidder som den gamle mand og bider mig

af, om der er et behov.

– Du mener altså, at man med stor fordel kan skrive bestyrelsesarbejde på sit CV?

– I høj grad. Du skal samarbejde og træffe

beslutninger ¬– ind imellem nogle kedelige,

– Vi har jo alle sammen en udløbsdato, men

nu skulle ombygningen lige gå i mål. Nu må

men har tænkt os at tage det op i bestyrel-

som du er nødt til at stå på mål for. Og det

"LAD MIG LIGE SLÅ FAST, AT DET ALTID HAR VÆRET OG FORTSAT ER ULØNNET AT VÆRE MED I B1903’S BESTYRELSE

fast i bordet.

er med til at udvikle dig som menneske.

Og som leder – og det kan du bruge på dit arbejde.

– Har du styr på, hvor mange timer, du har brugt på bestyrelsesarbejde?

– Det har jeg aldrig talt, griner formanden. Og jo, jeg er gift. Hun vidste, at jeg brugte

meget tid på den slags. Da jeg mødte hende,

sad jeg både i Divisionsforeningens og DBU’s bestyrelse ud over at være formand for såvel B 1903’s amatør- som prof-afdeling. Det var

MODNING SOM MENNESKE

– Det er klart, erfaring spiller ind. Men det

i bestyrelsesarbejde? Vi ved alle, at det ikke

folk med forskellige kompetencer. Vi kan ikke

BINGO MOD BAYERN

Benny Olsen, der selv er uddannet lærer,

den største 1903-sejr?

– Hvorfor er der god grund til at gå aktivt ind altid er lige taknemmeligt?

– Det giver utroligt meget ud over det

sociale, man kan skabe i en fodboldklub. Det

kan give meget på det personlige, udviklingsmæssige plan, at du får et ansvar for et om-

råde og fx kan forsvare en beslutning overfor en flok kritiske forældre. Desuden lærer man

er væsentligt at have en bred besætning af sidde syv skolelærere i bestyrelsen, fastslår siden blev skolevejleder, og nu er chef for

uddannelses-vejledningen i fire nordsjællandske kommuner.

– Vi har pt. en fin diversitet i bestyrelsen, og ja, også en kvinde. Og nej, vi har ingen fast-

Fodboldmagasinet København nr. 3. 2018 | side 5

før FCK-tiden.

– Er tennissæt-sejren over Bayern München

– Det er i hvert fald den kamp, der har givet mest omtale, fordi det var så overraskende,

da Bayern jo var et storhold med flere tyske

verdensmestre. Det var en fantastisk aften på

Gentofte Stadion med ekstra mobile tribuner


bag målene, og folk, der sad i lygtepælene

HJERTET ER ALTID MED

– Det er herligt at komme her på Lyngbyvejen

steder – jeg har udklip fra hele verden, bl.a.

det så nu, hjertet banker mest: Når et ung-

FCK er forretning, det er fodbold på eliteplan,

for at se med. Og en rigtig god historie alle fra Kina, der skrev om sensationen.

Vilde 6-2 blev resultatet onsdag 23. oktober 1991 i overværelse af bl.a. denne signatur, der havde min otteårige søn med til sin

– Som inkarneret og opflasket 1903’er, hvor er domshold vinder rækken her på Lyngbyvejen, eller er det større, når FCK i en højdramatisk forestilling sikrer sig adgang til Europa League-gruppespillet?

første internationale fodboldkamp og i

– Det er rigtigt fint, når vi i 1903 vinder en ræk-

kunne gå gruelig galt…

er primært at udvikle dygtige fodboldspillere

optakten havde forberedt junior på, at det

– Jo, det var nok det lykkeligste nederlag i

historien, da vi kun tabte returen med 1-0, bl.a. pga. målmand Palle Petersen, der fik

tilnavnet Palle Plankeværk. Bayern udsatte os for et sandt bombardement og havde

så rigeligt chancerne til at vinde de 4-0, de

skulle bruge for at gå videre. Det blev fejret som en stor sejr, fordi vi samlet gik videre i UEFA-Cuppen.

Allerede inden de opgør, mere præcist i

og det gør vi meget ud af, at vi er en del af herude. Jeg har hjertet med begge steder.

– Er der økonomisk gevinst for 1903, hvis det går godt for FCK?

ke, for vi spiller for at vinde. Men vores formål

– Ikke sådan forstået, at jo bedre det går for

og udvikle gode, sunde borgere, der har en

tale, der er reguleret på andre måder. Nogle

god fritidsinteresse, hvor de får motion, kammerater og et socialt fællesskab. Det er det,

1903 er der for. Men vi er i den grad med på,

FCK, des bedre for os. Vi har en samarbejdsafgoder kan man sige. Billetter til træner, ledere og medlemmer til kampene m.m.

at vi gerne vil udvikle dygtige fodboldspillere.

– Vi erkender blankt, at vores ungdomsspillere

1903 til at spille for FCK. I første omgang skal

pt. er i Københavnsserien. Og derfor er det

Og har ambitioner om at få endnu flere fra

vi levere spillere til FCK-talent. Altså fra U13-14 stykker og opad vil vi meget gerne komme i betragtning, men FCK kigger jo på hele Københavnsområdet…

foråret 1991, var beslutningen om at lave

– Når I har ekstraordinære store talenter, lever

taget.

en af de andre klubber med divisions- eller

overbygningsaftalen mellem KB og B1903

og se ikke mindst de unges glæde ved spillet.

I altså fint med, at de skifter til enten FCK eller

ser mere op til FCK end til vores 1. hold, der også vigtigt at sige, at FCK er vores 1. hold,

konstaterer Benny Olsen, der også har siddet i

FCK’s bestyrelse fra start og til nu, kun med en pause på fem år undervejs.

– Er det en skrøne, at I altid starter jeres bestyrelsesmøder kl. 19.03?

Superliga-status?

– Den er god nok, og alle er der til tiden, for

var de første, der fik lavet en sådan, som har

– Ja, jeg har affundet mig med at være en klub,

vegansk, som du bemærkede på tavlen i re-

den var jeg med til at få skruet sammen i

serien – ligesom så mange andre klubber!

– Den blev effektueret i sommeren 1992. Vi

dannet skole for alle de andre FC’er m.fl., og et udvalg med andre fra DBU. Man kan vel sige, vi var fremme i skoene og foregangsmænd.

der ikke kan rykke højere op end i Danmarks-

– Hvor føler du dig gladest for at komme og se bold?

vi spiser sammen kl. 18.15. Og nej, det er ikke stauranten. Der er godt med kød på menuen.

Middagen er ”lønnen” for bestyrelsesarbejdet. For jeg vil godt slå fast, at det altid har været og fortsat er ulønnet at være med i B1903’s bestyrelse.

Fotografen ”måtte ned på alle fire for at få det bedste skud af en B1903-bold og formanden på udskiftningsbænken i 1903-farver sorthvid. På grund af en meniskskade har Benny Olsen været ukampdygtig det sidste års tid på klubbens succesrige +60 hold.

side 6


GRÆS GRÆS UNDER UNDER FØDDERNE FØDDERNE II DE DE KOLDE KOLDE VINTERMÅNEDER VINTERMÅNEDER

SPORTSREJSEBUREAU MED SPORTSREJSEBUREAU MED FOKUS PÅ DE SMÅ DETALJER FOKUS PÅ DE SMÅ DETALJER Olsen Sports Travel er jeres professionelle medOlsen Sports Travel er jeres professionelle medspiller på jeres træningstur. Vi har specialiseret spiller på jeres træningstur. Vi har specialiseret os indenfor træningsophold, hvor vi tilrettelægger os indenfor træningsophold, hvor vi tilrettelægger komplette ophold ud fra egne erfaringer som komplette ophold ud fra egne erfaringer som sportsudøvere. sportsudøvere. Langs den tyrkiske riviera eller på den spanske Langs den tyrkiske riviera eller på den spanske østkyst, tilbyder vi lækre hoteller med forplejning østkyst, tilbyder vi lækre hoteller med forplejning og fodboldbaner i højeste klasse. Vores hoteller og fodboldbaner i højeste klasse. Vores hoteller er nøje udvalgt og vi går op i de små detaljer for er nøje udvalgt og vi går op i de små detaljer for at sikre den bedste kvalitet. Her arrangerer vi at sikre den bedste kvalitet. Her arrangerer vi sammen med vores lokale samarbejdspartnere sammen med vores lokale samarbejdspartnere topprofessionelle træningsophold, hvor vi sørger topprofessionelle træningsophold, hvor vi sørger for alt fra A til Z. for alt fra A til Z. Kontakt os for mere info eller læs mere på vores Kontakt os for mere info eller læs mere på vores hjemmeside hjemmeside www.olsensportstravel.dk www.olsensportstravel.dk

PAKKEEKSEMPEL PAKKEEKSEMPEL

Ophold på Aska Lara Resort, Antalya. Ophold på Aska Lara Resort, Antalya. inkl. helpension i 6 dage / 5 overnatninger: inkl. helpension i 6 dage / 5 overnatninger: REJSE REJSE • Fly t/r, afgangsmuligheder fra Kastrup, • Fly t/r, afgangsmuligheder fra Kastrup, Billund og Hamborg Billund og Hamborg TRÆNING TRÆNING • 2 x daglig træning på græs af 90 minutter • 2 x daglig træning på græs af 90 minutter • 1 international træningskamp • 1 international træningskamp • Vand under træning og kamp • Vand under træning og kamp • Daglig vask af træningstøj • Daglig vask af træningstøj • Alt udstyr til træning • Alt udstyr til træning OPHOLD OPHOLD • Morgen-, frokost- og aftenbuffet samt • Morgen-, frokost- og aftenbuffet samt snacks i løbet af dagen snacks i løbet af dagen • Alle former for non-alkohol drikkevarer • Alle former for non-alkohol drikkevarer • Opvarmet indendørs- og udendørs pools • Opvarmet indendørs- og udendørs pools • Fitnessrum, SPA-center med tyrkisk bad og • Fitnessrum, SPA-center med tyrkisk bad og dampbad, sauna m.m. dampbad, sauna m.m. • Et værelse med massagebriks • Et værelse med massagebriks • Et værelse til materialer • Et værelse til materialer

FRA FRA 3.499 3.499 KR. KR. PR. PR. PERSON PERSON www.olsensportstravel.dk info@olsensportstravel.dk tlf. 52 32 11 56 Flæsketorvet 68, 1711 København V www.olsensportstravel.dk info@olsensportstravel.dk tlf. 52 32 11 56 Flæsketorvet 68, 1711 København V

Fodboldmagasinet København nr. 3. 2018 | side 7


Af Hanne Kokkegaard · foto Hanne Kokkegaard

KØBENHAVNSK FODBOLD FÅR MILJØVENLIG KUNSTGRÆSBANE TINGBJERG IDRÆTSPARK HAR FÅET NYE FODBOLDBANER, HVOR DET SÆDVANLIGE GUMMIGRANULAT FRA GAMLE BILDÆK ER ERSTATTET MED KORK.

Siden begyndelsen af juli har der været gang i etableringen af en

På den måde undgå man både at udlede mikroplast til naturen og

Boldklub og også lægger baner til Boldklubben Fix og Husum Bold-

vandet.

ny type kunstgræsbane i Tingbjerg Idrætspark, som huser Brønshøj

forhindrer, at eventuelle kemikalier fra granulatet ender i grund­

klub. Nu er rundt regnet 10.000 m nyt kunstgræs spilleklart. 2

Banen på 7992 m2 er anlagt som en 11-mands bane, der også er

I modsætning til stort set alle andre kunstgræsbaner anvender man

ikke gummigranulat lavet af gamle bildæk som såkaldt infill i banen.

afmærket med to 8-mandsbaner og fire 5-mandsbaner. Desuden

I stedet bruger man som et forsøg kork som et miljøvenligt alternativ.

rummer anlægget ’opvarmningsbaner’ på 1958 m2 kunstgræs opdelt i fire 3-mandsbaner.

side 8


Banen får også et LED-lysanlæg, hvor man kan dæmpe lyset fra 250

- Vi ser, at der er store udfordringer ved det store svind, der sker af

særlig adgangskode ved indgangen til banen.

gøre op med det svind - enten at lave baner med en anden type infill

lux under kamp til 125 lux under træning, og lyset reguleres med en

gummigranulat fra kunstgræsbanerne. Man skal finde en måde at eller ved at lave baner, hvor der slet ikke er infills-materiale.

BORGMESTER: VI SKAL DRIVE GRØN UDVIKLING

Borgerrepræsentationen i København har sat godt 10 mio. kr. af til

- Der er lidt snak om, hvorvidt kork er en begrænset ressource i

banen til dækning af ekstraomkostningerne til kork-granulatet, der

man kan finde frem til et miljørigtigt materiale, der kan bruges i

kunstgræsbanen, og Lokale og Anlægsfonden har givet 800.000 kr. til er dyrere end gummigranulat.

Det er miljøhensynet, der har fået Københavns Kommune til at vælge den løsning, fortæller borgmester for kultur- og fritid Niko Grünfeld: - Politik handler ikke kun om, hvad man gerne vil, men også om at

tage politisk ansvar for de konkrete handlinger, der tager skridt i den rigtige retning. Det gælder fx mere miljøvenlige fodboldbaner. Man

kan sjældent vide, om de nye løsninger er de bedste. Men tænk, hvis

det viser sig at være den bedste løsning for fremtidens fodboldbaner. - Der er ikke mange andre end kommunerne, der anlægger fodboldbaner, så hvis ikke vi går forrest, er der få til at drive udviklingen i en

verden. Og det har vi ikke fundet et fyldestgørende svar på. Men hvis kunstgræsbaner, vil vi gerne understøtte den udvikling, siger hun. BRØNSHØJ BOLDKLUB: DET RIGTIGE VALG

Fodboldklubberne tilknyttet Tingbjerg Idrætspark har været med i

kommunens byggeudvalg, og klubberne er blevet stillet i udsigt, at

banen med kork bliver lige så god som andre baner med traditionelt gummigranulat.

Her glæder man sig over det bevidste valg af en mere miljøvenlig

kunstgræsbane med det ufarlige kork, siger adm. direktør og næstformand i Brønshøj Boldklub Dennis Kjeldsen, der har siddet med i byggeudvalget:

bedre og mere grøn retning. For mig som kultur- og fritidsborgme-

- Der er nogle bekymringer om, hvad granulat er for en størrelse, og

hænge, når det kommer til at tage miljø- og naturhensyn, siger

den rigtige beslutning at anlægge banen med kork-infill.

ster og alternativist er det vigtigt, at vi går forrest i alle sammen­ borgmesteren.

Banen bliver efter cirka 100 spilletimer testet ud fra FIFA’s Handbook

STØTTE FRA LOKALE OG ANLÆGSFONDEN

Undersøgelser fra både Danmark og Norge viser, at der hvert år

forsvinder gummigranulat fra kunstgræsbanerne, og afhængigt af

drænforholdene på stedet og selve granulatets bestanddele kan der også ske en nedsivning af miljøskadelige stoffer til grundvandet. Senest har EU’s kemikalieagentur Echa foreslået, at EU sænker

grænse­værdien for sundhedsskadelige stoffer (PAH’er) i gummi­

granulatet af forsigtighedshensyn. Så den nye korkinfills-bane er på

flere punkter helt i tråd med tidens fokus, siger Sidsel Hye-Knudsen, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden:

hvor usundt og miljøproblematisk det kan være. Det viser, at det er

of Test Methods, der skal kvalitetssikre, at kunstgræsbanen minder mest muligt om en naturgræsbane i forhold til boldrul, boldop-

spring, acceleration m.m. Efter et års brug vil Kultur- og Fritidsforvaltningen evaluerer erfaringerne fra banen.

Kunstgræsbanen på Tingbjerg Idrætsanlæg er et 3G kunstgræsbanesystem, der består af kunstgræstæppe med infil af sand nederst og korkgranulat. med en størrelse på 0,8-2,5 mm i stedet for gummigranulat øverst. Stråene i kunstgræstæppet er på 45 mm, udlagt på en shock-

pad, der giver ekstra affjedring, og hvor regnvand løber ned gennem små skæringer og til de nylagte dræn 70-100 cm nede i jorden.

FIRE RÅD TIL SPIL PÅ KUNSTGRÆSBANER MED GUMMIGRANULAT Echa, EU’s kemikalieagentur, har fire overordnede anbefalinger for at reducere risikoen for spillerne:

• Vaske hænder straks efter spil, og før du spiser • Tag sportssko og tøj af efter spil på kunstgræs, så du ikke spreder mikroplasten

• Rens med det samme skrammer og sår for sort støv og granulat fra banen

• Får du ved et uheld granulat i munden, så spyt det ud Her tjekker Henrik Steenfeldt Andersen, projekt og anlægsingeniør og anlægsingeniør Pernille Wagner Andersen hos Dines Jørgensen og co. A/S limningerne mellem banerne.

Fodboldmagasinet København nr. 3. 2018 | side 9

>


Tæppet er fra Belgien (Lano Sport), kvartssandet fra Køge og korkgranulatet fra Portugal. Fordelingen af infill er 18 kilo sand og 3 kilo kork pr. m2.

FODBOLDPROFESSOREN: KUNSTGRÆS VS NATURGRÆS Taler vi fodboldforskning, er professor Peter

38 pct. flere tværgående afleveringer i banens

komme udenom. I tre studier har de gennem

og indbyder til flade, hurtige afleveringer med

Krustrup fra SDU og hans team ikke til at

årene kigget på erfaringerne med kunstgræs. PERFORMANCE

Spillemønster: En undersøgelse fra 2009 af

elitespillere i Sverige viser, at spillemønstret ændrer sig for mænd, når de spiller på

kunstgræs. Der er tre gange færre glidende

tacklinger og 31 pct. flere korte flade afleveringer. Derimod er ingen forskel hos kvinder, der normalt også har færre duelbaserede tack­ linger og færre lange, høje afleveringer.

Spillerne løber lige langt på kunstgræs og naturgræs.

Succes: Fordele og ulemper udjævner hinanden, så der er ingen forskel på succesraten

på kunstgræs og naturgræs. Der er mange

flade, korte afleveringer på kunstgræs med

midterzone. Kunstgræs har mindre modstand

nister og børn, der spiller breddefodbold med træning og kampe op til 3 gange om ugen.

høj succesrate, fordi bolden triller hurtigere

Der bliver talt meget om skader på kunstgræs,

man håber at spille udenom modstanderen.

gere var der mange især ankelskader på 1. og

og længere ved samme afleveringsfart, og

Modsat er kunstgræs en ulempe ved indlæg og andre former for lange, høje afleveringer. Måske fordi bolden triller hurtigere, og man

har ringere boldkontrol, når man skal sparke dybt i bolden.

og der er SDU i gang med at undersøge. Tidli-

2.-generationskunstgræsbaner, der ikke havde infill, eller hvor infill var rent kvartssand. KØNSFORSKELLE

Der kan være sket en holdningsændring

fra 2009 og til nu, men generelt er mænd

SKADER

Brandsår: Der er større friktion, når man lander

på kunstgræs end på naturgræs. Derfor får spillere ofte brandsår.

Restitution: Unge og ældre elitespillere, der

skifter mellem kunstgræs og naturgræs, skal restituere længere for at undgå at belaste

fødder, ankler og knæ. Derimod bør skift af

underlag ikke betyde noget for fodboldmotio-

side 10

negative over for kunstgræs, mens kvinder er

neutrale. Det skyldes formentligt den markante ændring af spillemønstret hos mændene, eftersom der succesmæssigt ikke er forskel på kunstgræs og naturgræs. Desuden føler

mænd sig betydeligt mere trætte efter spil på

kunstgræs end kvinder gør, selv om mændene løber lige langt på begge banetyper.


BAGOM KUNSTGRÆSBANER 1. G enerationskunstgræsbaner så dagens lys i USA i 1966 og var et kort fibergræstæppe uden fyld.

2. Generationskunstgræs lignede det nuværende kunstgræs blot med kvartssand som fyld.

3. Generationskunstgræs er de nuværende baner med et kunstgræstæppe, kvartssand i bunden til at tynge tæppet ned og gummigranulat øverst, så banens egenskaber minder mest muligt om

almindeligt græs. Først da 3G-banerne kom til, så FIFA kunstgræs som et reelt alternativ.

Unisport Scandinavia har netop lanceret et ifølge firmaet miljøvenligt system, hvor man anvender restprodukt fra sukkerproduktion

med sukkerrør til granulat, der fyldes i et specialvævet kunstgræstæppe.

Et Farum-forsøg med granulat af kork samt kokosskaller og kokosfi-

bre viste, at kokos sugede vand, så granulatet klumpede sig sammen,

og banen frøs om vinteren. Der er gode erfaringer med rent kork-infill i Sverige.

Der forskes i infills-løse baner, fx hvor man væver græstæppet på en ny måde med kort krøllet græs i bunden.

Kunstgræsbaner skal i dag opfylde FIFA QUALITY PRO for at blive

Miljøstyrelsen udgav i foråret 2018 en vejledning til anlæg af kunst-

til brug ved DBU-turneringer, lokalunionsniveau og til træning skal

sundhedsrisici og forurening fra drænvand.

brugt i Superliga- og divisionskampe. Baner (herunder korkbanen) godkendes ud fra FIFA QUALITY.

Der forskes i alternative infill-materiale til kunstgræsbaner pga. risi-

koen for forurening fra stoffer i gummigranulatet samt spredningen af mikroplast.

I Norge har man i år anlagt fodboldbaner med sand til træning ved bl.a. skoler.

græsbaner, hvor aktører kan blive opdateret på den nyeste viden om

Kunstgræsbaner med gummigranulat kan forurene drænvandet

med fx kobber, nikkel og zink, ligesom spredningen af mikroplast er en stor forureningskilde. Desuden indeholder granulatet få mængder af kræftfremkaldende stoffer (PAH’er), og selv om man ikke har

kunnet påvise øget kræftrisiko hos fodboldspillere, mener Echa, EU’s

kemikalieagentur, at grænseværdien for otte PAH-stoffer bør sænkes markant.

Kilder: Dines Jørgensen & Co. A/S, Unisport Scandinavia, TF Sport & Fritid, Miljøstyrelsen, Echa, DHI, FIFA.

Fodboldmagasinet København nr. 3. 2018 | side 11


Tekst Sofie Reime · foto Sofie Reimer

KJØBENHAVNS BOLDKLUB

SATSER OGSÅ PÅ PIGERNE NYESTE SKUD PÅ STAMMEN AF KLUBBER, DER HAR RENE PIGEHOLD ER KB PÅ FREDERIKSBERG. DE HAR ÅBNET OP FOR FIRE HOLD MED HVER 25 PIGER FRA U5 – U8.

side 12


”TRYGHEDEN SPILLER EN STOR ROLLE PÅ DE SMÅ ÅRGANGE. SKAL MOR OG FAR MED PÅ BANEN ELLER SMIDER BARNET BARE TØJLERNE. Franz Dupont

Fodboldmagasinet København nr. 3. 2018 | side 13


Man skal bygge det op nedefra og skabe en naturlig interesse hos de yngste, og så vil det over tid gøre, at vi har en kæmpestor pigesport igen, det er en tålmodig proces, fortæller Franz Dupont.

KB har valgt at starte nedefra med de yngste

træningen det første stykke tid, for når vi så slipper

fundament i klubben.

enhver klub gøre sig for at lykkes, forklarer Franz

spillere for dermed at skabe deres eget spiller­

”DE FØRSTE PAR MÅNEDER ER HELT ESSENTIELLE FOR HOLDETS RETNING OG LEVEDYGTIGHED. SKAL MAN LYKKES HER, BLIVER MAN NØDT TIL AT PRÆGE FORÆLDREGRUPPEN FRA START.

– Pigefodbold er en sårbar størrelse, og bevæger vi

dem, gør de det, vi har gjort, og den investering skal Dupont.

os ind i årgange, hvor der er frafald, vil vi kanni­

I DBU-regi er der gode retningslinjer at gå efter.

Vi vil prøve at være med til at løfte pigefodbolden

– Helt op til U8 er træningen baseret på at foræl-

balisere på naboklubber, hvilket vi ikke ønsker. generelt, fortæller sportschef Franz Dupont.

Han mener timingen er god nu, hvor Frederiksberg

drene træner børnene. Derfor er det vigtigt for os, at børn og forældre kommer godt fra start.

Kommune opruster med nye 3. generations kunst-

Mange forældre er, ifølge Franz Dupont, meget

fra landsplan.

ning, der er usund i forhold til børnene og deres

græsbaner, og der er fokus på pigebolden

Franz Dupont står for lørdagstræningen, der begynder kl. 9 på Pile allé.

ambitiøse i de små årgange, og presser i en retudvikling. KB vil hellere have en forælder, der er

mindre erfaren og mere pædagogisk, og i børnehøjde med sin tilgang.

– Det er en fornøjelse at træne med den her alders-

– Vi ser to typer frafald; dér hvor forældrene presser

lov til at rulle dem ind i det helt store system, og

Jeg tænker det på pigesiden kan være et fokus-

gruppe helt uden erfaring. Det er fantastisk at få

jeg bliver imponeret over, hvor fokuserede piger er i forhold til drenge, når man siger stop, så stopper de, smiler Franz Dupont.

Pigerne rulles ind akkurat som drengene med

for hårdt, og dér hvor forældrene ikke støtter nok.

punkt, for klubben og forældrene, at gøre sig klart, hvordan vi i preteen årene støtter op om, at piger-

ne skal blive i miljøet, for de har en kæmpe gavn af det, slår han fast.

samme træningstid, træningskoncept og gode

HVORDAN REKRUTTERER MAN PIGER?

skidt spor, hvis ikke man giver dem samme mulig-

erfaret, at en aktiv indsats er nødvendig.

trænere/forældre, fordi KB mener, det sætter et

heder fra start. Derfor er der også mange ligheder,

Rekrutteringen af piger er et område, hvor KB har

og her kommer forældrene ind i billedet.

– Vi har jo en helt naturlig søgning på drengesiden,

INVESTERING I FORÆLDRENE

grund af et godt produkt og vores professionelle

Ifølge Franz Dupont er det vigtigt, at klubberne

tænker over hvilken pædagogisk og sportslig linje de har.

– De første par måneder er helt essentielle for hol-

dets retning og levedygtighed. Skal man lykkes her, bliver man nødt til at præge forældregruppen fra start. Forældrene skal se, hvordan vi gennemfører

side 14

hvor vi ikke gør noget overhovedet. Formentlig på overbygning, som er et trækplaster for drengene.

På pigesiden er vi et ubeskrevet blad og den yngste pigefodboldklub i København, så vi har måtte

bruge vores netværk, søskende til drengespillerne i klubben, og de sociale medier, men rygtet spredes,

og piger kommer og går i flokke, så vi håber at være fyldt op inden nytår, fastslår Franz Dupont.


– Det er en gevinst for klubben at få flere piger, vi har en pool vi kan bruge om sommeren, det kan jo blive en fest! afslører Sportschef Franz Dupont

Sportschef Franz Dupont tager sig af lørdagstræningen i børnehøjde, men det er vigtigt forældrene følger med, så de kan overtage senere.

Fodboldmagasinet København nr. 3. 2018 | side 15


Af Sofie Reimer

DET GÅR GODT MED PIGEFODBOLDEN I DE SIDSTE TI ÅR ER DER SKET EN STIGNING PÅ CA. 40 % I ANTALLET AF KVINDELIGE MEDLEMMER I DE KØBENHAVNSKE KLUBBER. København er gode til at rekruttere og fastholde pigerne.

Men der er mere at hente endnu for de kø-

benhavnske klubber. For hver pigespiller der går på banen, er der 6 drengespillere, der

går på banen lige ved siden af. Og med stort set identiske børneårgange** for drenge

og piger i København, er der stadig et stort potentiale i at få lokket flere piger ud på grønsværen. Særligt i de yngste rækker.

PIGER/KVINDER DER SPILLER FODBOLD I DBU KØBENHAVN 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500

Den løbende stigning over ti år udspringer

0

af flere årsager. De sidste par år skyldes

2001

2002

2003

2004

2005

2007

2008

N under 18

stigningen blandt andet DBU´s landsdækkende investering i pigebold og projekter,

2006

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

N over 18

herunder ansættelsen af en projektleder

Kommuner under DBU København: København, Frederiksberg, Dragør, Tårnby og Gentofte.

I DBU København sidder projektleder Anja

også skaber egne lokale samarbejder, projek-

Og endelig er kvindefodbolden ved at slå

landsdækkende projekter i vores område,

klubrådgiverne, og føres helt ud på banen af

Pernille Harder og Nadia Nadim. Pigerne har i

med base hos DBU Sjælland.

Kouly Lethin, der udover at give liv til de

ter og arrangementer. Disse følges på vej af

klubberne. Kontakt gerne Anja på 3927 7144.

igennem nationalt med danske talenter som

lang tid manglet rollemodeller – nu er de her!

PIGEPROJEKTER/ARRANGEMENTER DE SIDSTE TO ÅR 2017/2018 Pigeraketten. Syv events i DBU København i forårs og efterårssæsonen 2018. Deltagende klubber; Fremad Valby, Union, Skjold, Tårnby FF, Jægersborg, KFUM 2 gange.

2018

Fantastisk fodbold start for piger. Tre forløb i DBU København i efteråret 2018. Deltagende klubber: GVI, Fremad Valby og Skjold.

2018

Hoved, Kroppen, Klubben. To events i DBU København i efteråret 2018. Deltagende klubber; Hellas og Rødovre Boldklub. Disse events er dog ikke kun for piger, men for hele skoleklasser.

2018/2019 FIFA 11 for Health. Fem skoler er tilmeldt et forløb, hvor idrætsunderviserne uddannes i fodbold, og underviser i 11 ugers fodbold i idrætstimerne for 5.-6. klasse. Disse events er dog ikke kun for piger, men for hele skoleklasser.

2018

Københavnske piger spiller fodbold. Fem workshops i 2018 + to events (forår og efterår), 2 x træneruddannelse.

2017

Kick off event; øget pigefokus i København – Fælledparken.

2018

Mix turnering for U13-U14 piger og drenge.

2018

Pigetræner seminar i Hafnia hallen med kvinde og pigepanelet.

*3.266 spillere i 2017 - 1.962 spillere i 2008 fra www.dbukoebenhavn.dk – medlemstal.

**tal fra Danmarks Statistik

side 16


8-årige Sabika bor i verdens største flygtningelejr i Cox's Bazar i Bangladesh. Ligesom hundredtusindvis af andre kæmper hun for at overleve under primitive og usikre forhold. Det er blandt andre børn som hende, pengene fra årets landsindsamling går til at hjælpe. (Foto: Aurelie Marrier d’Unienville)

BLIV INDSAMLER Søndag den 4. november er der landsindsamling for Dansk Flygtningehjælp – og vi har brug for dig Mere end 68 millioner mennesker er på flugt. De er flygtet fra krig og voldelige konflikter. Vi giver dem beskyttelse, tag over hovedet og hjælp til at overleve i nærområderne.

Men vi kan ikke gøre det uden dig. Meld dig som indsamler nu. Din hjælp redder liv. Går du på gaden til vores landsindsamling, samler du gennemsnitligt 1000 kroner ind.

FOR 1000 KRONER kan vi skaffe midlertidigt tag over hovedet til 5 familier på flugt.

Fodboldmagasinet København nr. 3. 2018 | side 17


Af Sofie Reimer · foto Sofie Reimer

DET ER ALDRIG FOR SENT AT STARTE TIL FODBOLD 18 GRANVOKSNE MÆND ER INVITERET TIL EN OMGANG FODBOLDTRÆNING PÅ KUNSTGRÆSSET VED SUNDBY BOLDKLUB. DE KAN SE FREM TIL OPVARMNING, TRÆNING OG EN TREDJE HALVLEG MED KAFFE OG OSTEMAD.

Solen står højt denne onsdag, så

Christian har smidt sin blå hoved-

banen, jeg skal bare lige i form igen,

sokker og t-shirts der udgør fod-

kaffe i boldklubben. I sit civile liv har

70 år.

det er shorts, lange røde hummel­ bolduniformen hos de ældre mænd.

beklædning og sidder nu og drikker

De småsnakker i rundkredsen, mens de venter på at klokken slår 11.00 og træningen går i gang.

FOKUS ER PÅ DET SOCIALE

Fodboldprojektet er for de mænd,

der ønsker at lægge et par år til livets

længde. Det kan også være mænd, der

har fået en recept på motion og samtidig trænger til nye sociale kontakter. Finn Elhøj på 78 år afslører, hvorfor han er kommet.

– Min kone er kommet på plejehjem,

Helge Groth på 72 år spiller badmin-

"JEG KOMMER HELT SIKKERT OGSÅ NÆSTE ONSDAG, OGSÅ SELVOM DET SKULLE REGNE. MAN KAN JO BARE KLÆDE OM

hun har Alzheimers, så nu trænger jeg til at møde nogle mennesker i

dagtimerne. Jeg spiller ellers allerede fodbold, men det er om aftenen.

Finn er tidligere murer og pædagog. Hans fodboldkarriere er kort, da han først debuterede som 72-årig. KOM SOM DU ER

Ligesom de fleste andre af mænd­

ene, så Christian Birch tilbuddet om fodboldtræning i Ældresagens blad.

fortæller Christian Birch som er fyldt

ton hver uge i Sundbyhallen. Men han

savnede fodbolden efter 5 års ufrivillig pause.

– Jeg spillede i Sundby KFUM, men blev sagt op, da jeg var blevet for gammel

og de skulle have plads til nogle yngre

spillere på 50 år. Men så så jeg annoncen i Ældresagens blad og tænkte, så

kan jeg da få rørt en bold igen, fortæl-

ler Helge og udbryder begejstret: – Jeg elsker at spille fodbold, jeg har spillet hele livet.

Finn Elhøj han både været i hæren og kørt som

chauffør for den østrigske ambassade.

Han er glad for, at han stadig kan løbe. – Jeg blev opereret for halvanden

måned siden, og fik en stomi, men

kan sagtens både spille og bade. Jeg

er gammel håndboldspiller, så jeg ved godt, hvordan jeg skal placere mig på

side 18

Fodbold og bevægelse er et nystartet projekt i DBU København, i samarbejde med Ældresagen og Københavns Kommune. Formålet er at få mænd +62 til at spille fodbold, møde nye kammerater og derved højne den fysiske og mentale sundhed.


Jeg vil gerne bevare min krop, og det betyder at bruge den, og bruge den fornuftigt, fortæller Helge Groth 72 år.

Finn Elhøj debuterede som 72 årig.

Ja jeg kommer næste gang, det kan du tro. Det var godt i dag, dejligt og tempoet er fint, fortæller Christian Birch med bandana på hovedet.

Fodboldmagasinet København nr. 3. 2018 | side 19


side 20


Af Dan Pedersen · foto Sofie Reimer

FRIVILLIGHED PÅ PLAKATEN TIL UNGDOMMENS FOLKEMØDE FRIVILLIGHED ER ALTAFGØRENDE FOR VORES KLUBBER, MEN HVORDAN SER DE UNGE PÅ GRUNDPILLEN I FORENINGSLIVET?

DBU København venter spændt på de

unge, der har meldt sig til paneldebatten med Mads Steffensen, kendt fra Mads og Monopolet. Hovedpersonen er – måske i

begejstring over at være inviteret – faldet på sin cykel og har brækket kravebenet, så på

falderebet er Tue Blædel fra P3 programmet Tue og Tony blevet hidkaldt.

Det er ham, som skal fastholde de weekend­

•M an kan godt føle, at man skylder klubben noget, og derfor gerne vil give noget tilbage, fordi man selv har haft det godt med gode trænere og fede oplevelser.

•K lubberne skal være bedre til at reklamere

for sig selv, dele deres viden om frivillighed, og hvad det giver at være frivillig i lige netop deres klub.

– Vi blev synlige og fik en fornemmelse af,

hvor svært det er at få unge til at debattere

om frivillighed og foreningslivet. Det handler blandt andet om, at mange unge ikke ved,

hvordan foreningslivet fungerer og her kan

vi lære noget omkring kommunikationen til

de unge. Som eksempel kan jeg nævne de to

fodbolddommere, som virkelig fik engageret de unge og gjort dem meget mere bevidste om, hvad dommerrollen egentlig er for en

hungrende unge i DBU Københavns telt

STÆRKE KOMPETENCER TIL DET CIVILE LIV

kommer til frivillighed i fodboldens verden.

fodbolddommere, Frida Klarlund og Jakob

DBU København ser allerede frem til næste

da de skulle fortælle om livet som fodbold-

viden og erfaring som vi har fået.

for at finde ud af, hvor de unge står, når det

Mange unge har været frivillige i deres

forening uden at vide det, fordi de ikke har

opfattet det som frivilligt arbejde, når de har løst forskellige opgaver uden løn. Frivillighed er derfor ikke fremmed for de unge, men der skal graves lidt efter deres erfaringer. SPØRG DEM

DBU København bød dem derfor indenfor i

teltet, på Ungdommens Folkemøde fra den

6. til 8. september i Valby Parken, hvor vi var tilstede med en stand om ’Unges engage-

ment i frivilligheden’. Vi spurgte dem, hvad der skal til for, at de tager en tjans som

frivillig i foreningsidrætten? Og her er hvad

Med en hvinende fløjte i munden fik de to Sundberg, tiltrukket sig opmærksomheden, dommer, for de mange unge, der havde

Her fortalte de om alle de kompetencer som dommerhvervet har givet dem i forhold

til deres civile liv, og fremhævede blandt andet, hvordan de har fået meget kon-

kret udbytte af deres virke i forhold til et

DE UNGE MENER

konflikter og håndtere situationer, hvor man

fra UFM, kunne følgende:

tyde­ligere kropssprog og evnen til at løse

er under pres. De interesserede lyttere tog

budskabet til sig, for mange takkede ja til at få mere information om DBU´s dommeruddannelse.

KLAR TIL NÆSTE ÅR

• Klubberne skal være bedre til at spørge os

på Ungdommens Folkemøde var at skabe

lyst til at tage en tjans i klubben.

• De må gerne spørge mig helt konkret; vil du hjælpe med træningen af U8 på lørdag, kan

du kontakte forældrene på kagelisten, vil du assistere U16 træneren torsdag aften.

år, hvor vi vil gøre det endnu bedre med den

sat sig godt til rette i DBU Københavns telt.

de blandt andet svarede.

unge direkte, om vi ikke kunne have tid og

størrelse, fortæller Linda Sørensen.

Formålet med DBU Københavns deltagelse dialog med de unge omkring det frivillige foreningsarbejde og ikke mindst få skabt

opmærksomhed om alle de muligheder for-

eningslivet rummer. Det lykkedes i høj grad,

hvis man spørger DBU Københavns bestyrelsesmedlem, Linda Sørensen, som deltog på Folkemødet.

Fodboldmagasinet København nr. 3. 2018 | side 21

Den frivillige indsats skal, ifølge de unge

• Give oplevelsen af at gøre noget godt for andre.

• Være indgang til et fællesskab, hvor samme interesser og motivation er drivkraften.

• Give kompetencer til et senere arbejde – noget på CV´et.

• Være en sport den unge interesserer

sig for, så han/hun kan give erfaringer videre.


Af Dan Melchior · foto PI fodbold

PI Fodbold på besøg i Husum Parken til forårets sidste opgør. Til den kamp var oprykningen til Københavnsserien (KS) allerede sikret. I efteråret er det indtil videre blevet til to sejre i otte forsøg i KS.

ÉN FOR ALLE I POLITIETS IDRÆTSFORENING HAR DE FORMÅET AT SKABE ET UNIKT SAMMENHOLD PÅ TVÆRS AF KLUBBENS FORSKELLIGE HOLD

Stort set alle fodboldklubber har én, måske to personer, der føles som uundværlige. I PI Fodbold hedder den fri-

villige Kent Evers Dalsgaard. Med bestyrelsesformandens

beskrivelse: ”Han er holdleder, vaskemand, guttermand og klubmand”!

Mest bemærkelsesværdigt for klubben er Kents indsats som tøjvasker. For han sørger for rene trøjer, bukser og strømper,

Én og anden under DBU Københavns paraply vil nok misunde spillerne i Politiets Idrætsforening bare en lille smule. Nu handler denne artikel i øvrigt ikke om Kent – eller for

den sags skyld om hans kone, der også gør en brav, frivillig indsats – men om den klub, Kent servicerer.

Netop det ikke at gøre forskel på holdene ligger klubbens

og det gælder både til træning og kamp! Og forkælelsen

unge og dynamiske formand på sinde. 31-årige Marcus Pers-

mandsholdet.... Når blot de husker støvler og benskinner, er

fire år, hvor medlemsskaren er vokset med syvmileskridt, og

gælder altså såvel førsteholdsspillere som dem på syvde udstyret til at gå på banen.

son har siddet for bordenden i fodboldafdelingen de sidste

der er oprettet flere nye hold. Man har udelukkende senior-

side 22


hold: Tre stk. 11 mands-herrer, 1 stk. 11 mands

REKRUTTERER FRA POLITIET

– Fire gange årligt er jeg til møder i hoved-

7-mands oldboyshold.

kørende: I jeres love står der om medlemskab,

vi har en naturlig connection til politiet. Vi

damehold, et syvmands herrehold og et

Det bredeste formandssmil får man, når

snakken går på det unikke sammenhold, der er mellem de enkelte hold.

– Mens hvert hold helt naturligt har sin egen bødekasse, vil vi nødigt ha’, at hvert hold

holder sin egen fest. Vi går benhårdt efter

at levere fælles arrangementer, og det har

vi haft held med. Vi forsøger at gøre tingene

sammen ud fra tanker som: Kan vi tage sam-

– Hvad er det for et svindelnummer, I har

at ”alle under rigspolitichefen ansatte samt

deres ægtefæller, samlevere og børn” kan optages. Men det er jo langt fra tilfældet!

– Det er nu ikke noget svindelnummer. I vo-

res vedtægter står der også, at det skal være en åben forening, hvor enhver i princippet

kan blive medlem. En stor del er familiemedlemmer til foreningens mange politifolk,

men foreningen lægger stor vægt på, at der

let på træningslejr? Lad os lave en fodbold-

dag for alle holdene (8. september i år, red.). Vi skal da ha’ en fælles afslutningsfest, når sæsonen er slut! I den dur.

– Det er virkelig et fixpunkt, og vi har en i bestyrelsen, der tager sig udelukkende af vores sociale arrangementer og får folk aktiveret, så de også deltager.

I praktiserer med andre ord, at alle er med? – Ja, vi er en enhed. Ingen skal føle sig bedre eller dårligere end andre.

bestyrelsen; og de skal være politifolk. Og reklamerer for vores forening blandt nye rekrutter; når de starter på politiskolen

fortæller alle klubbens afdelinger om hver vores tilbud.

– Skal man have en ren straffeattest for at kunne blive medlem?

– Det tror jeg faktisk ikke. Vi har aldrig

tjekket det, og det har aldrig været noget problem.

– Har I strengere regler end andre klubber, når

”JEG KAN IKKE FORESTILLE MIG NOGET ANDET STED I VERDEN, HVOR DET KAN LADE SIG GØRE FOR GRUPPER SOM POLITIET OG CHRISTIANITTER AT MØDES I FODBOLDKAMPE MED NOGET PÅ SPIL

det fx handler om at følge dommerkendelser? – Vi har lavet et værdisæt, retningslinjer

for medlemmer og ledere. Det handler om

tilgangen til spillet og til dommerne under

kampene, men i mindst lige så høj grad, når vi færdes uden for banen. Det gælder fx til

afslutningsfester ude i byen, at vi om nogen

kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Med vores navn følger der naturligt et ansvar

med. Det skal medlemmerne være bevidste om.

– Det sidste års tid har vi praktiseret noget, vi

LYSTEN TIL AT TRÆNE

de andre hold, inklusive kærester, venner og

flere friske oprykninger. Begge jeres førstehold

kalder for månedens kampe. Vi inviterer alle

– Ud over en øget medlemsskare har I jo også

familie til en hyggelig dag på hjemmebanen

i Valby i forbindelse med den udvalgte kamp.

rykkede i foråret op i Københavnsserien. Hvad

Bestyrelsen står for det, men det er et af de

optages medlemmer, der intet har med po-

griller, sælger sodavand, tager imod penge

politifolk er ganske almindelige mennesker.

andre hold, der står for praktikken. Altså og den slags.

– Jeg mener, 1. holdet grillede til dameholdets kamp, dameholdet har taget sig af tredjeholdet, 3. holdet grillede til 2. holdet, og sådan

kører det rundt. Ud fra devisen: kom ud og se

hinanden. Der er en uvurderlig samhørighed. – Og det er rigtigt vigtigt nu, hvor vi i takt

med at være blevet flere, ikke længere kan

træne alle sammen den samme dag. Tidli-

gere havde vi en styrke i, at alle så hinanden hver gang, der var træning; det var nemt at

formidle et budskab i omklædningsrummet, såsom ”husk at melde jer til festen lørdag”,

litiet at gøre. For at gøre opmærksom på, at

– Altså alle kan være medlem – men der er vel

en tilknytning til politiet. Ellers kunne I vel lige så godt kalde jer Anders Ands Idrætsforening?

– Rigtigt! Historisk og kulturelt har vi bånd til politiet. Men klubben er ikke kun for politi-

folk, men for alle! Uanset relationer. Tidligere har vi haft vedtægter, der krævede at alle de

forskellige bestyrelser under hovedparaplyen

op – i Serie 2. Vi rykkede os så at sige et godt stykke, da vi ændrede lidt på trænersiden. Det havde været en meget tæt venneklub

og kørte lidt efter formlen: hvem kan tage

trænertjansen i år? Hvem kan hjælpe sådan

lidt con amore? Da jeg og en håndfuld andre kom ind i bestyrelsen kiggede vi seriøst på,

hvad der skulle til for at udvikle klubben. Vi

ville ikke bare nøjes med at drifte, men gerne flytte noget.

– Løsningen blev at finde en træner udefra,

i fodboldafdelingen. Så de er lavet om; og

de at se på, hvad vi kunne have glæde af at

men det har ikke kunnet lade sig give sig derfor kan jeg sidde der.

Marcus Persson er cand. merc. i økonomisk

gange så svært, fordi vi nu træner på fire

serer ting, men har altså i øvrigt intet med

forskellige dage.

– Ja, det går opad, også 2. holdet er rykket

Politiets idrætsforening skulle være politifolk,

”husk at vende sokkerne den rigtige vej, når I smider dem i kurven” etc. Det er blevet fire

er baggrunden for jeres store succes?

markedsføring og ved, hvordan man organipolitiet at gøre.

Fodboldmagasinet København nr. 3. 2018 | side 23

der ud over faglige egenskaber også evne-

ændre. Han – Brian Niclasen) – fik rusket op i tingene. Han havde de spidse albuer, som vi andre savnede, og skabte et stærkt funda-

ment i samspil med det værdisæt, vi ikke ville vige fra. Nemlig at fodbold kun er midlet til at ha’ det sjovt i PI Fodbold.


– Det forstod Brian. Og han skabte et fod-

FINT MED CHRISTIANITTERNE

til træning, og så kom der også nye til – word

har der til gengæld stort set aldrig været

boldmiljø, hvor folk fik lyst til at komme mere of mouth er jo den bedste tiltrækningskraft. Det gav et kæmpeløft; og vi lavede så den

samme succesrige øvelse hos dameholdet. – Brian stoppede godt nok hos herrerne i

vinterpausen, men så tog assistenttræneren over, og det har været et gnidningsløst skift. STRISSERSVIN

– Er I gode til at lukke ørerne, når modstandernes fans skruer op for lyden?

– Vi har humor som alle andre og kan klappe

I vores efterhånden mange møder med CSC

– At folk gider komme i hverdagene betyder

år – de sidste to år i Serie 1, hvor vi også trak

spiller og bliver siddende en times tid, efter

samme række som christianitterne i mange dem i ”pokalen”. Der har været opfindsomme bannere og godt med tilråb fra deres mange tilskuere – ikke alle råbt af folk, der har

opfundet den dybe tallerken. Men opgørene er gået eksemplarisk, og det er en cadeau til

rammer med bl.a. musik og brætspil, som

gør, at spillerne har lyst til at blive længere.

midt i rækken. Kommer vi med i toppen,

har styret slagets gang.

re og duft. Røgskyerne stammer jo ikke alene

ambitionen for begge hold at overleve, gerne skal vi måske revurdere målsætningen…

Resultaterne er da vigtige, og spillerne har så absolut ønsker om at blive bedre fra træning til træning.

– Hvordan ser det ud med sponsorer?

– Lidt god tjald?

i årenes løb med baggrund i vores klubnavn.

– Nemlig. Og det er da fantastisk, at Politiet

for en fartbøde eller en anden kontrovers

forestille mig noget andet sted i verden, hvor

med ordensmagten.

klubbens side forsøger vi at skabe hyggelige

og så naturligvis stor ros til dommerne, der

fra romerlys.

Nogle enkelte har åbenbart skulle have afløb

træningen er slut – det er vildt vigtigt. Fra

– I første omgang må det i øvrigt være

ikke puster til den ild, der ligger og ulmer –

svin. Den slags er fair nok; de kan jo ikke vide,

– Men jo, vi har haft nogle uheldige episoder

meget mere end oprykning. At de møder ind,

spillerne og trænerne på begge hold, at man

– Det er kampe med en helt speciel atmosfæ-

at stort set ingen af os er politifolk!

to gange fast om ugen.

andet end fest og farver. Vi har ligget i

af en god gimmick. Og jeg synes, vi er gode til at overhøre tilråb som strissersvin og panser-

vi vil godt sørge for, at vores spillere kommer

og Christianitter kan mødes. Jeg kan ikke

det kan lade sig gøre for to sådanne grupper.

– Vi har næppe noget at klage over, men efter vi er rykket op, har vi brug for mere på den konto. Vi savner nok lidt den lokale forank-

ring – som andre Valbyhold nok umiddelbart har tydeligere.

– Det er ikke i orden at blive truet med

AMBITIONER OG KENDINGSMELODI

– Hvad er jeres kampråb?

fodboldanlæg i København. I et par enkelte

historisk set i den højeste række, Køben-

– Det kan jeg faktisk ikke huske. Men det er

tæsk og bank en søndag formiddag på et

tilfælde har truslerne om vold været så voldsomme, at vi sammen med dommeren har

måttet forlade banen. Heldigvis er der aldrig

– Nu er både de bedste mænd og kvinder havnsserien. Men stopper ambitionerne rent sportsligt her?

sket nogen noget. Ikke mindst fordi det er

– Vi har løbende diskuteret målsætning. Sva-

i opløbet.

merne. Men det, vi har en ambition om, er at

dygtige dommere, der oftest tager balladen

vist ikke noget med ”store patter”.

– Har I en speciel melodi, der følger jer?

ret fra mig er, at det afhænger af medlem-

– Ja; vi har fået sat et anlæg op nu, hvor vi

sørge for at have et godt træningsmiljø. Vi

Da Police". Rapsangen bliver også spillet når

har et mål om at opnå den højeste trænings-

procent i Københavnsserien – godt nok kan vi ikke tjekke, hvor meget de andre træner, men

Markus Pehrson (th) har været formand i PI Fodbold siden 2014, men han har aldrig arbejdet for ordensmagten.

byder velkommen med melodien "Sound of vi scorer. Så helt ”flygter” vi ikke fra navnet, smiler Marcus Persson.

PI Fodbold har også succes på kvindesiden. I foråret rykkedede kvindeholdet op i KS-Kvinder.

side 24


EASTER OPEN 2019 INTERNATIONAL FODBOLDTURNERING I PÅSKEN

HOLLAND

For rejseoplæg eller tilmelding:

I 2018 var 90% af holdene udenlandske!

EASTER OPEN Påsken, 18-22. april I påsken afholdes Easter Open der er en af Europas største påskefodboldturneringer. I 2018 deltog knap 620 hold fra hele verden. Easter Open er en velorganiseret turnering hvor langt størstedelen af holdene kommer fra udlandet. Easter Open er opdelt i tre turneringer der er placeret tre forskellige steder i Holland. Foruden fodboldturneringen er det muligt at komme på stadionrundvisninger i Holland eller Tyskland, komme i vandland, spille venskabskampe, shopping og meget andet. Kontakt os og få et uforpligtende oplæg.

Piger fra U11-U17 Drenge fra U7-U19

Danish Sports Travel A/S

Tebstrupvej 13 8660 Skanderborg Tlf.: 4098 8369 E-mail: dst@sport.dk

www.danish-sports-travel.dk

Pris fra 1.470,-

”Fin turnering og flotte spillesteder med masser af liv samt et glimrende samarbejde med Danish Sports Travel” - Jesper, Gug Boldklub ”Super turnering og indkvartering samt et godt samarbejde omkring turen” Fodboldmagasinet København nr. 3.Boldklub 2018 | side 25 - Hans-Erik, Rudkøbing


Af Dan Pedersen · foto Ungry Young Man, www.flickr.com

OPLEV DET OLYMPISKE STADION I BERLIN ALLE FODBOLDKLUBBER HAR PERSONER, DER FØLES SOM UUNDVÆRLIGE. GIV DEM ER SKULDERKLAP OG SEND DEM MED PÅ ÅRETS FRIVILLIGHEDSTUR TIL BERLIN.

Der er åbent for tilmelding til årets frivillig-

Man skal være opmærksom på at man MAX

afrejse lørdag den 24. november med hjem-

København ønsker flest mulige klubber

hedstur, der denne gang går til Berlin. Der er komst sent søndag aften den 25. november.

kan tilmelde fire frivillige pr. klub, da DBU

FRIVILLIGHEDSTUREN

repræsenteret på turen.

København at sætte fokus på de mange

Frivillighedsturen koster 1.600 kr. pr. deltager

Endelig program for turen offentliggøres me-

hotelophold i dobbeltværelse med morgen-

ger i programmet såfremt kampene flyttes fra

og inkluderer transport, fællesmiddag og

mad. Derudover sørger DBU København for

billetter til Bundesligakampen mellem Hert-

dio oktober. Der tages forbehold for ændrinderes nuværende spilletidspunkt.

ha BSC og 1899 Hoffenheim på det Olym-

Vi forventer afgang fra København kl. 06.00

kvinder mellem 1. FFC Turbine Potsdam og

23.00 søndag den 25. november.

piske stadion samt Bundesligaopgøret for

Bayer 04 Leverkusen, hvor sidstnævnte har

den danske landsholdsspiller Louise Ringsing i truppen

lørdag den 24. november med hjemkomst kl.

TILMELDING:

Via mitdbu eller www.dbukoebenhavn.dk

side 26

Med frivillighedsturen ønsker DBU

frivillige, som gør en stor og værdsat

indsats i deres respektive klubber. Turen er en god mulighed for at mødes med

frivillige fra andre klubber og få opbygget relationer på tværs af klubber under DBU København.

Har du spørgsmål til turen er du velkom-

men til at skrive til Dan Pedersen, danp@ dbukoebenhavn.dk


Nørhalne Cup2019 International Football Tournament · Denmark

May 30th - June 1st

En international fodboldturnering for drenge og piger i alle klasser samt Danmarks største og mest internationale elite-turnering.

Tilmeld dit hold på www.norhalne-cup.dk

old

0h 50


Af Sofie Reime · foto Sofie Reimer

FOLKESKOLE ER BEGEJSTREDE FOR PAKKELØSNING FRA DBU LYKKEBO SKOLEN I VALBY ER BEGEJSTREDE FOR PAKKELØSNINGEN HOVEDET, KROPPEN, KLUBBEN, HKK, FRA DBU. PAKKEN BESTÅR AF TRE FAGDAGE MED FOKUS PÅ SUNDHED OG TRIVSEL FOR INDSKOLINGEN OG UDSKOLINGEN. DBU STILLER DOWNLOADMATERIALE, FODBOLDMATERIALE OG PÅ TREDJEDAGEN INSTRUKTØRER TIL RÅDIGHED.

Skoleleder Søren Friis er ikke i tvivl om fordelene ved en pakkeløsning.

”Det betyder noget for skolen, at det

er en pakkeløsning, for så kan vi fuld-

stændig se, hvad vi går ind til, og hvad vi får ud af det,” fortæller han.

Skolen deler i forvejen baner med boldklubben Hellas, så fundamentet for en

udvidelse af det gode samarbejde lå lige for, da åben skole-samarbejdet kom på bordet.

”Vi er meget begejstrede for, at der

kommer hjælp udefra, i forhold til at få

løftet opgaven omkring den åbne skole,”

alle materialer og skal bare bruge en stor græsplæne.

fortæller Søren Friis.

NU ER I PÅ!

De to første dage består af klasseun-

tredjedagen, hvor 7. klasserne står deres

dervisning og opgaver med bevægelse.

De håndteres af skolens egne lærere ud fra downloadmateriale, med udgangs-

punkt i en fyldestgørende lærermanual.

Vi besøger boldklubben Hellas på

prøve på grønsværen. De skal undervise 3. klasserne i forskellige lege med fokus på fodbold.

Den tredje fagdag i HKK afvikles af to

En pige fra 7. klasse er lige blevet færdig

klubben. Instruktørerne kommer med

med sine klassekammerater og puster

DBU-instruktører, og foregår i fodbold-

3. klasser på Lykkebo skolen bliver undervist i fodboldlege.

med kædetagfat, og står nu sammen

De store elever lærer at tage ansvar og forklare en opgave for indskolingsbørnene.

side 28


Kædetagfat er både leg, samarbejde og kommunikation.

ud. Hun har allerede et bud på, hvad hun har fået ud af dagen.

”Det er godt at finde ud af, hvad man kan

sige, når man skal undervise andre, når man skal forklare en leg,” fortæller hun.

En dreng fra 7. klasse har også fået noget ud af dagen.

”Jeg kan bruge det vi har lært i dag nede i

Skyd den store bold over på modsatte banehalvdel.

”Jeg synes forløbet passer godt til 7. klasse. De er lige tilpas modne til at tage det an-

FAKTA

giver også et godt sammenhold på tværs af

60 udskolingselever på 'Åben Skole' dagen.

svar, de får stillet af DBU underviserne. Det de to klasser”, fortæller han.

LÆRERNE BLIVER OGSÅ INSPIREREDE

Thomas Bloch Hansen, lærer i udskolingen, synes at både han og eleverne har fået et godt udbytte af forløbet.

karateklubben, hvor jeg underviser nogle

”Eleverne skal lære at holde fokus, og det

dagen i dag til, hvordan jeg kan gribe det an

være instruktører for de små, kan jeg se,

5-årige, jeg kunne godt blive inspireret af i karateklubben”, fortæller han.

De store elever synes de små er søde men lidt urolige.

er svært for nogle, ved jeg. Når de store skal der er nogle, der træder i karakter og tager

ansvar, nogle af dem som ellers er lidt stille

Der kan max deltage 100 indskolingselever og

Målgruppen er: 0.-3. klasse (5-6 timer pr. dag, hvor der også er indlagt frokost og pauser)

7.-9. klasse (7-7 1/2 time pr. dag, hvor der også er indlagt frokost og pauser)

Der er stadig ledige dage i 2018, hvis din skole er klar til Hovedet, Kroppen, Klubben pakken fra DBU.

til hverdag, ” smiler han tilfreds og fortsæt-

ter med at fortælle, hvad forløbet har givet

HVAD FORLANGER FOLKESKOLE­REFORMEN?

ham som underviser.

Den åbne skole er et lovmæssigt krav fra

rer,” fortæller en dreng fra 7. klasse.

”Det jeg selv kan bruge fra forløbet, i min

skolerne skal åbne sig overfor det omgivende

DER ER STYR PÅ KAOS

spilkonstruktionen, altså hvad sker der, når

”Nu ved jeg, hvordan det er at være skolelæ-

Det flyver med fodbolde alle vegne. Der

er ingen mobiltelefoner eller sure miner

men en masse glade børn og koncentrere-

egen idrætsundervisning, er tilpasning af

man ændrer lidt i spillet”, fortæller Thomas Bloch Hansen.

folkeskolereformen fra 2014. Fokus er at

samfund. Det gøres ved at arbejde sammen

med lokale organisationer som for eksempel

idræts­foreninger, musik- og billedskoler eller ungdomsskolen.

de store elever. De har styr på tropperne, for

Samarbejdet skal blandt andet

Udskolingslærer Jesper Nielsen står på

større kendskab til samfund og foreningsliv.

de er gode til at arbejde sammen.

bidrage til, at eleverne lærer mere, og får et

sidelinjen med korslagte arme og smiler

www.uvm.dk

tilfreds.

Fodboldmagasinet København nr. 3. 2018 | side 29


Af Sofie Reimer · foto Max Mestour

Formand Jesper Dyjak kunne den 29. august, endelig stikke nøglen i døren til Valby Boldklubs nye klubhus, godt fire måneder senere end lovet.

DEN NYE NABO I VALBY IDRÆTSPARK VALBY BOLDKLUB HAR FOR NYLIG STUKKET NØGLEN I DØREN TIL DERES NYE KLUBHUS I VALBY IDRÆTSPARK. DET VAR EN SEJ OMGANG AT SKULLE FLYTTE. MEN PÅ TRODS AF FORSINKELSER, FORDYRELSER OG PUDSNING AF LEGAVÆGGE, VÆLGER KLUBBEN DET POSITIVE LIVSSYN OG GLÆDER SIG TIL SNAK OVER HÆKKEN MED NABOERNE FREM OG FREMAD VALBY.

Valby boldklub lå oprindeligt på Værk-

– Vi havde det faktisk fint med at ligge for os

flyttet over på den anden side af Ellebjergvej

hjertet i klubben, det er samlingspunktet og

stedsvej ved Torveporten. Nu er klubben i Valby Idrætspark. Det har været en lidt

selv ovre på Værkstedsvej og et klubhus er jo

af et dybt suk, fordi processen har været så lang.

har høj betydning.

– Vi er glade for, at det er samme størrelse

bestyrelse.

Byggeprocessen var ikke nem og overdragel-

vi at se frem og føre en positiv dialog og vi

– Vi har drømme i klubben, så da jeg hørte

så klubben stod til sidst og trippede for at

angstprovokerende omgang for klubbens

vi skulle flytte, tænkte jeg, at det skal blive

mindst ligeså godt som det vi kommer fra,

fortæller børneformand Martin Sørensen og uddyber:

sen endte med at blive udsat fire måneder,

komme ind og komme i gang. Men på trods af forsinkelser og fordyrelser, er der hverken vrede eller bitterhed at spore i børnefor­

mandens stemme. Blot efterdønningerne

side 30

hus og alt nyt er jo lækkert at få, nu vælger glæder os til at invitere til reception når den endelige ibrugtagningsaftale foreligger, smiler han.

MEDLEMSFLUGTEN STOPPET – NY VÆKST I GANG


Det har været afgørende for bestyrelsen, at børne banerne blev placeret rundt om huset således, at det gode miljø fra Værkstedvej ikke gik tabt – den store tilgang af især mindre børn har vist, at dette er lykkedes.

Flytningen har haft konsekvenser på medlems-

har nærmest sin daglige gang i klubhuset.

De tre klubber tilbyder stort set det samme,

af de syv måneder flytteperioden tog, var der

Henry har ligesom bestyrelsen også været

ber som konkurrenter, mere som kollegaer,

siden, men ikke så slemt som frygtet. I løbet

lidt over 100 medlemmer der forlod klubben. Heldigvis er der efter sommerferien kommet

bekymret for flytningen.

men Valby Boldklub ser ikke de andre klubder deler en fælles interesse for fodbold og dermed muligheden for at lære hinanden

cirka halvt så mange nye til, således at klubben

– Det der lille sted vi havde før, vores gamle

næsten 200 er børn, og der kommer nye til hver

le tabe hele vores store ungdomsafdeling,

– Vi vil bidrage til fællesskabet i Valby

vej. Jeg var også bange for om livet ville sive

mit håb er, at vi kan snakke over hækken,

kan mønstre lidt over 500 medlemmer, hvoraf uge.

I flytteperioden havde klubben skabe under

tribunerne, og en container til at sætte ting i.

I vinteren måtte de rundt på forskellige skoler og klæde om.

– Vi har en stærk klubånd som har hjulpet os

igennem denne hårde proces, så vi har kunnet holde på de fleste medlemmer, selvom vi ikke havde vores eget hus. Vi har været gode til at

nedslidte klubhus, jeg var bange for vi skulnår vi flyttede, fordi de skulle over den store ud på de store arealer derovre, fordi vores børnebaner på Værkstedsvej lå lige rundt

om huset, så der var altid et herligt virvar af glade børn, men heldigvis har Valby Idrætspark også lagt vores børnebaner rundt om

Frem og Fremad Valby er allerede fast­ en tredje klub?

Når han taler om klubånden, taler han også om

– Vi er blevet lovet fra kommunen at der

længe og spillede på førsteholdet i 70’erne. I dag

periode for alle klubber herude, fortæller

gen, samtidig med at han stadig er aktiv. Henry

plads i det nye flotte klubhus.

være plads til os alle, fra børn til grand old

boende i Valby Idrætspark. Er der plads til

hjælper Henry til både i herre og dameafdelin-

Men allerførst gælder det om at komme på

viser, fortæller Henry Christian Petersen.

hvilket tilgangen af mange nye børn også

bageværende, fortæller børneformand Martins

Henry Christian Petersen. Han har været med

fortæller en positiv Martin Sørensen.

– Vi og vores medlemmer skal sammen

DE NYE NABOER

Sørensen.

Idrætspark, det er godt med alternativer og

det nye hus, så jeg synes det ser fint ud,

tale med vores medlemmer i perioden og det

har også styrket sammenholdet mellem de til-

bedre at kende.

ER plads til os, men det er en tilvænningsMartin Sørensen.

Fodboldmagasinet København nr. 3. 2018 | side 31

skabe rammerne i det nye klubhus. Her skal masters. Vores håb for det nye klubhus er at kunne huse ligeså mange sociale arrange-

menter og turneringer, som vi kunne tilbage på Værkstedsvej. Vi ønsker at vise vores

nuværende og kommende medlemmer, at Valby Boldklub er som vi altid har været, vi

har blot fået ny adresse, slår Martin Sørensen fast.

>


7 måneders venten og endelig står huset der.

FORLØBET KORT FORTALT

i en staldbygning, meget mørkt og absolut ikke børnevenligt

Hvert år i 10 år ansøgte Valby Boldklub klubhuspuljen, da det

eller rengøringsvenligt, fortælle Jesper Dyjak.

aldrende klubhus trængte til renovation. De fik aldrig bevilliget nogen penge, da truslen om at skulle flytte hele tiden lå

Klubben måtte derfor bede Kultur- og Fritidsforvaltningen

de skulle flytte over i Valby Idrætspark med lovning om et nyt

blev pudset op og malet, og krydsfineren blev lakeret, men det

over hovedet på klubben. I 2015 fik de endelig beskeden om, at

om hjælp til at opgradere væggene og fik det. Lecablokkene

klubhus der.

kostede et par måneders forsinkelse.

Da boldklubben så det første "endelige" oplæg til klubhuset,

Tidsplanen blev igen forhalet, da medlemmer af bestyrelsen

klædningsrum på hver 15 m2 inklusive bad og toilet, så klubben

dokumentation og godkendelser, der lå hos Byggeri København.

var det meget mangelfuldt. Huset ville blive leveret med to ommåtte gå til Kultur- og Fritidsforvaltningen, der fandt 700.000

kr. til en ekstrabevilling til udvidelse af hvert omklædningsrum med 10 m2. Hvilket forsinkede projektet en del.

Huset manglede et materialerum til bolde og udstyr, og klubben havde et ønske om en hems, så man valgte at finansiere disse tilføjelser selv.

måtte bruge hele sommerferien på at fremskaffe manglende

De mange dokumenter skulle igennem forskellige afdelinger i

Teknik-og miljøforvaltningen. Det var svært i sommerferieperi-

oden, men der var dog god respons fra de forskellige afdelinger, når bestyrelsen fik hul igennem. Men her slutter festen ikke,

for tidsplanen blev yderligere forsinket af, at rør og armaturer

skulle udskiftes, for at de kunne godkendes. Selv leverancen af disse var forkert, så det var en ommer.

– Det var en bøvlet ordning, hvor vi som klub giver 700.000

Endelig den 29. august 2018 kunne klubbens formand Jesper

bygger så bagefter for resten, fortæller formand Jesper Dyjak.

hus.

som en gave til klubhusprojektet, bliver beskattet af det og

Dyjak stikke nøglen i døren og åbne Valby Boldklubs nye klub-

Den planlagte afleveringsdato sidst i april nærmede sig. Men

da klubben så, hvad der var planlagt at aflevere, blev de matte i blikket. Vægge af lecablokke og rå krydsfinerplader, man kan rive sig på, og hvor kluden hænger fast ved rengøring.

MEDLEMSFAKTA Der er omtrent 500 medlemmer i Valby Boldklub, cirka 200 af disse er børn i alderen 3-13 år.

– Vi var langt fra det funktionelle hus til børn og voksne, som

Klubben har 30 hold.

vi havde bedt om, faktisk lignede det noget man ellers kun ser

side 32


TOTALLEVERANDØR TIL DE DANSKE FODBOLDKLUBBER

PROFCARE, TAPE & BANDAGER

MÅLMANDSHANDSKER

SPILLERTØJ & TRÆNINGSUDSTYR

select-sport.com

FRITIDSTØJ


DBU KØBENHAVN INVITERER TIL MØDE OM EURO 2020

HOLDNING & HANDLINGER var en milepæl i ar-

bejdet med børn og unge i dansk fodbold. Primo 2019 kommer DBU med nye anbefalinger, som tager udgangspunkt i både

IND

trænings-, klub- og kampmiljøet. Formålet er at skabe fodboldmiljø, hvor alle fodboldens interessenter trives, når de mødes

på Københavns Rådhus den 6. november. Alle københavnske klubber modtager en direkte invitation til arrangementet, som vi håber mange vil støtte op.

om fodboldspillet.

DBU har i samarbejde med lokalunionerne

ændret modellen for opkrævning af IT-bidrag. Ved den forestående betaling betales der for første

DBU København afvikler over vinteren

gang ud fra en ny og mere solidarisk model, hvor man bidrager

TRE INDENDØRSSTÆVNER FOR BØRN.

ud fra antal medlemmer i stedet for at betale et fastsat beløb.

TSAK

Det årlige bidrag går fra 375 kr. (0-99 medlemmer) og op til 4.125 kr. (flere end 1000 medlemmer).

Stævnerne afvikles i Lundehushallen, Lersø Parkallé 152, 2100 København Ø. Den 1.-2.december 2018

Forligspartierne i det kommende budget for Københavns Kommune indgik et forlig, som

(tilmelding er åben), Den 19-20. januar 2019 (der åbnes op for tilmelding den 5. december), Den

TILGODESER FODBOLDEN I KØBENHAVN med en række tiltag og investe-

9.-10. marts 2019 (der åbnes op for tilmelding den 23. januar).

ringer. Nørrebro får to nye kunstgræsbaner, ligesom Rikken FC kan se frem til at komme videre med deres længeventede bane i Kulbaneparken, som er endt som en 8-mands kunstgræsbane. Derudover har Sundby BK fået planlægningsbevilling til omklædningsfaciliteter i Sundby Idrætspark mens Vanløse IF får hjælp til dræning af fodboldbanerne på Damhusengen. I Vanløse og Valby kan fodboldklubberne se frem til en bedre udnyttelse af eksisterende faciliteter. Borgerrepræsentationen er således blevet enige om at satse på en omlægning af stadionbanerne i begge bydele til gavn for breddefodbolden.

Med målet om at skabe endnu bedre fodboldrammer for børn og unge i landets fodboldklubber, har DBU Bredde indgået samarbejde med alle 30 TOP-centre om

UDDANNELSE AF TRÆNERNE fra partnerklubberne. Aftalen består af, at TOP-centrene sikrer afvikling af C-uddannelsens kurser for børne- og ungdomstrænerne fra partnerklubberne.

Spillercertifikater har siden 2014 været digitale, og nu følger også de supplerende spilletilladelser. Spille-

DBU’s Udviklingspulje er åben for ansøgninger om økonomisk støtte til klubudvikling. Også DBU's Ungdomsfond har sat gang i en ny ansøgningsrunde. Begge puljer har ansøgningsfrist den 23. oktober 2018 kl. 13.00.

ren søger selv via Mit DBU, men spillerens

klub kan også hjælpe ham/hende i gang via

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring har givet DBU og DIF medhold i, at man ikke skal fratrækkes i efterløn og dagpenge, når man virker som breddefodbolddommer.

KlubOffice.

side 34


Vil du gøre en forskel for tonen og adfærden på de københavnske fodboldbaner? Fairplay skal synliggøres ude i de enkelte klubber, og der skal satses på en holdningsbearbejdning blandt spillere, tilskuere, trænere, ledere og forældre i DBU Københavns rækker. Derfor vil DBU København gerne udvide antallet af ambassadører. Hvis du er interesseret så send en kortfattet motivation pr. mail til info@dbukoebenhavn.dk DBU København har lavet endnu en aftale med Københavns Kommune om opkvalificering af unge nyledige akademikere. 15 unge skal på praktikophold i 4 uger i en af

VIS FODBOLDFILM I KLUBBEN. Københavns internationale fodboldfilm festival Shoot! hjælper gerne, hvis nogle klubber vil arrangere filmvisninger for deres medlemmer. DBU København støtter Shoot!, der også er klar med datoen for næste års festival, der afholdes fra den 7 til 10 marts i Husets Biograf. Læs mere om Shoot! på www.shootfestival.dk

DBU Københavns fodboldklubber før de fortsætter i en tilsvarende virksomhedspraktik hos klubbernes sponsorer eller samarbejdspartnere. Forløbet er udviklet i samarbejde med Benny Würtz og WESI3.

Fodbold-træningsophold - i professionelle rammer

Scan koden - se i videoen hvad skærbækcentret byder på.

Book et træningsophold i Skærbæk med et skræddersyet program efter jeres ønsker, og til priser alle kan betale. På www.skaerbaekcentret.dk kan du se mere om centrets attraktive faciliteter. Kontakt Søren Hansen på tlf. 74 75 19 70 eller send en forespørgsel på www.skaerbaekcentret.dk under Sportsophold.

Svømmehal med spabad

Overnatning i moderne feriehuse

2 sportshaller

Kunstgræsbane og 5 græsbaner

Kursuslokaler m. AV-udstyr

Fitnesscenter

Storegade 46 | 6780 Skærbæk Tlf. 74 75 19 70 | www.skaerbaekcentret.dk

God mad

Bowling


®

FJERNER LUGT PARFUMEFRI BLEGER IKKE Rodalon SPORTSVASK bleger ikke, virker ned til 30 grader og i modsætning til almindeligt vaske- og skyllemiddel fjerner det lugten fra tøj og sko. Benyt Rodalon SPORTSVASK i skuffen til skyllemiddel eller til iblødsætning og få lugtfrit tøj.

www.rodalon.dk