Fodboldmagasinet københavn no. 1 2018

Page 1

NVAH

F O D B O L D M A G A S I N E T

KOBEN

NY FORMAND VIL FINDE LØSNINGER

SIDE

2

MIXFODBOLD I BK VESTIA

SIDE

10

DE SMÅ KRAVLER IND I BK UNION

SIDE

14

A P R I L 2 0 18 / N O. 1


LEDER

VI SKAL FINDE

LØSNINGER Alle lokalunioner er interesserede i at kigge på vores organisering og struktur på samme tid. Det er min ambition at kigge på om vi kan finde løsninger, som fungerer bedre end dem, vi har i dag.

De mørke vintermåneder er tidspunktet for klubbernes og fodboldorganisationernes generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder. Selvom både DBU Københavns og DBU’s repræsen­ tantskabsmøder forløb i god ro og orden – med mange deltagere og få indlæg fra talerstolen – indvarslede møderne alligevel mulige forandringer i organiseringen af dansk fodbold. I DBU blev det besluttet at reducere antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 16 til 7, hvilket går hånd i hånd med, at mange opgaver i breddefodbolden lægges ud til Foreningen af Lokalunioner (FLU). Det stiller større krav til FLU’s evne til at håndtere disse opgaver og som organisation til at repræsentere breddefodbolden. FLU har derfor igangsat en proces, der skal udvikle og indrette organisationen til at løse de nye opgaver. Som en helt naturlig del af denne proces skal vores måde at samarbejde og organisere os i lokalunionerne i Østdanmark også ses efter i sømmene. Det er et arbejde som bestyrelsen og jeg går fordomsfrit ind til uden at kende løsningerne på forhånd. Det eneste vi kan sige er, at resultatet skal være til gavn for både breddefodbolden som helhed og for de københavnske klubber.

Derfor har DBU Københavns bestyrelse ændret i startopstillingen. Ansvaret uddelegeres til flere personer, så opgaver ikke alene kommer til at ligge på mine skuldre. Det er vigtigt, at vi udnytter de mange gode kompetencer, som er til stede i vores bestyrelse samtidig med, at vi lytter til klubberne. Derfor har vi valgt at fordele opgaverne imellem bestyrelsens medlemmer på en anden måde end hidtil. Mit fokus vil primært være på de københavn­ ske forhold og udviklingen af samarbejdet med vores kolleger i de andre lokalunioner. Dette arbejde anser jeg som det vigtigste i den kommende tid.

M

side 2

en alt dette afhænger jo af, at der spilles fodbold i København og det er der heldigvis fortsat rigtig mange, der gerne vil. Når disse linjer læses har frosten forhåbentlig sluppet sit greb om græsrødderne og de godt 41.000 fodboldspillere og frivillige ledere i den københavnsk fodbold er tilbage på græsplænerne med bolden på fødderne. I ønskes alle en god sæson 2018!

Christian Kofoed Formand i DBU København


INDHOLD

04

06

- FODBOLD ER SOM ØL OG KAFFE Antallet af studerende, der spiller fodbold i København er faldende. Skyldes det for høje kontingenter eller et image problem?

MIX MED MENING Kan drenge og piger spille på samme hold? Det mener engageret BK Vestia-holdleder, der ser mange fordele ved mixfodbold.

10

FORMANDSSKIFTE I DBU KØBENHAVN CHRISTIAN KOFOED SKAL STYRE DBU KØBENHAVN GENNEM REFORM­ARBEJDET I FLU, DER KAN FÅ STOR BETYDNING FOR DBU KØBENHAVNS FREMTID. 12

14

TAK TIL FRIVILLIGE Nørrebro United fik to priser, da DBU København hyldede de frivillige til repræsentantskabsmødet.

KRAVLER IND I BK UNION De starter med at kravle, sanse og røre ved bolden. Siden følger de første mål. BK Union har succes med fodbold for de yngste børn.

20

26

I TABER MINIMUM 3-0 Kampen er tabt på forhånd, hvis holdkortet ikke er udfyldt korrekt inden kampstart.

DOMMERNE I TRÆNINGSLEJR Der stilles større krav af og til de mange fodbolddommere i DBU København.

34

INDKAST

KOLOFON OM: DBU København repræsenterer 150 klubber og mere end 40.000 fodboldspillere. Fodboldmagasinet København er talerør for DBU København, klubber, frivillige, politikere og andre af fodboldens interessenter.

UDGIVER: DBU København Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø telefon: 3927 7144 Email: info@dbukoebenhavn.dk

Magasinet udgives fire gange årligt og sætter fokus på emner som B&U fodbold, frivillighed, faciliteter og klubliv.

REDAKTION: Dan Pedersen (redaktør), Henrik Kailow

FORSIDE FOTO: Klaus Sletting Jensen

SKRIBENTER: Dan Pedersen, Dan Melchior, Mathias Würtz og Suzanne Meyer

Fodboldmagasinet København nr. 1. 2018 | side 3

DESIGN OG MEDIEPRODUKTION: Trykkeri Kailow OPLAG: 3.500 DEADLINE til næste nummer: 29. maj ABONNEMENT: Klubabonnement: 50 kr. pr. træner/leder Privatabonnement: 200 kr. pr. år. Tilmelding via info@dbukoebenhavn.dk


Malte Hasle Nielsen (tv) og Lars Bo Theilgaard (th) mener, at foldbold kan være et sundt afbræk for studerende.

Af Mathias Würtz (studerende og erhvervspraktikant hos DBU København) · Foto Klaus Sletting Jensen

- FODBOLD ER SOM ØL OG KAFFE ANTALLET AF STUDERENDE, DER SPILLER FODBOLD I KØBENHAVNSOMRÅDET ER FALDENDE. SKYLDES DET FOR HØJE KONTINGENTER, MANGLENDE FLEKSIBILITET ELLER ET IMAGEPROBLEM BLANDT DE UNGE? I VLI FORSØGER MAN AT TILTRÆKKE OG FASTHOLDE STUDERENDE I ET SPORTSLIGT FRIRUM UDEN FOR STUDIET. Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskoles Idrætsforenings fodboldafdeling(VLI) holder til i kælderen under

Frederiksberg-hallen. Her mødes de i omklædningsrum nr. 9 på Jens Jessens vej, som er det tætteste man kommer på et fast mødested i VLI.

Med 155 registrerede medlemmer er klubben blandt de mindre i København, men ikke desto mindre har de en

markant klubprofil med stort fokus på at tiltrække nye

rekrutteringen af nye spillere er studiesegmentet en vigtig målgruppe.

- Vi gør flere ting for at tiltrække de studerende. Når det

natur- og biovidenskabelige fakultet har opstartsdage prøver vi at være med. Det samme gælder når DIS ”Study Abroad in Scandinavia” får nye studerende. Her er vi som idrætsforening opsøgende i håb om at tiltrække nye spillere.

­københavnere. Særligt studerende som flytter til hoved-

- Vi forsøger også at lave online marketing via Facebook,

rer Lars Bo Theilgaard, der er formand for VLI og har boet i

der bor på Frederiksberg. Vi kan dog ikke være alle steder.

staden er en vigtig del af rekrutteringsgrundlaget, forklaKøbenhavn de sidste 6 år.

- Vi rammer mange tilflyttere og giver dem et fællesskab, som det kan være svært af finde, når man kommer til en by, der er så stor som København.

Lars Bo Theilgaard og VLI gør meget for at fastholde

medlemmerne og skabe nogle gode sociale rammer,

som både nye og gamle medlemmer trives i. I forhold til

hvor vi målretter annoncer mod aldersgrupper fra 18-35 år, Vi er en frivillig organisation, men vi prøver, fortæller Lars Bo Theilgaard.

I VLI er indsatsen markant, men det skal den også være.

Antallet af studerende, der spiller fodbold er nedadgående i København. Sidste års tal fra DBU København viste, at der var 10 % færre spillere i den studiedygtige alder. Men hvad skyldes det? I VLI har man tre bud på årsager til, at medlemstallene i målgruppen bevæger sig den forkerte vej.

side 4


TID TIL AT SPILLE FODBOLD?

- Der er mange af ungdomspillerne, der

Den ordning får rosende ord med på vejen af

spille fodbold? Det kan i forvejen være svært

betale deres fodbold, når de flytter hjem-

en medvirkende årsag til, at han valgte VLI.

Har de studerende overhovedet tid til at

at balancere studier, venner, fritidsjob, fa-

milie og andre interesser. Ifølge Malte Hasle

Nielsen, der er studerende og fodboldspiller i VLI, så kan tiden være svær at finde i en travl hverdag, men det er godt givet ud at møde

måske ikke længere får deres forældre til at mefra. Så indser de, at 2000 kr. eller måske

Malte Hasle Nielsen, der forklarer at det var

2500 kr. om året faktisk er ret mange penge.

- Det tiltalte mig helt klart, at der var 50%

indtjent, forklarer Lars Bo Theilgaard.

heden for at se klubben an og lære mine nye

Man skal arbejde rimelig lang tid, før de er

rabat det første halve år. Det gav mig muligholdkammerater at kende, forklarer Malte

op til træning og kamp.

VLI har både spillere, der er studerende og

- Hvis det har været hårdt med skole og stu-

differentierer deres kontingentpriser imel-

FOR VOKSEN TIL FODBOLD?

studerende med færre midler også skal have

også være et problem. Malte mener, at synet

die, så er det fantastisk rart at få det frirum,

hvor man kan komme ned og glemme alt om opgaver og eksamener.

- Især i eksamensperioden, hvor man sidder inde i et læsefængsel hele dagen, så er det

rart, at man har afsat mandag og onsdag aften til at komme ned forbi VLI, og bare spille fodbold. forklarer Malte Hasle Nielsen. Formanden bakker ham op. - Fodbold er ligesom øl og kaffe. Det er

et socialt bindemiddel, der skaber nogle

relationer udenfor og på tværs af studierne. Det kan gøre, at man ikke er i en boble, men kommer ud og møder andre, siger Lars Bo Theilgaard.

spillere, som ikke er studerende. Klubben

lem de to, fordi den mener det er rimeligt, at mulighed for at spille fodbold. Men betyder det overhovedet noget af have studierabatter?

"DER ER MANGE AF UNGDOMSPILLERNE, DER MÅSKE IKKE LÆNGERE FÅR DERES FORÆLDRE TIL AT BETALE DERES FODBOLD, NÅR DE FLYTTER HJEMMEFRA. - Jeg tror det har meget at sige om man skal

være svært for studerende at få tingene til at

malpris er 1400 kr. for ikke studerende, men i

hænge sammen. Udeboende studerende på

en videregående uddannelse får ca. 6000 kr. i

Fodboldens image blandt de studerende kan på fodbold for nogle ændrer sig med alderen. - For mange studerende er fitness bare

standardaktiviteten. Jeg tror, at det handler

ER FODBOLD FOR DYRT?

Når det drejer sig om økonomi, så kan det

Hasle Nielsen.

ligge 2000 kr. i forhold til 1200 kr. Vores nor-

mange klubber er det væsentligt mere.

om, at når man starter på studierne, så skal man være voksen og så kan man ikke spille fodbold mere. Det er noget drenge gør. Så

starter man i fitness og løber en tur engang imellem, siger Malte Hasle Nielsen.

Den hypotese passer med de seneste un-

dersøgelser på området. Idrættens Analyse Instituts seneste rapport ”om danskernes motions og sportsvaner” fra 2016 viser, at

foreningerne er gode til at holde på de unge til de er 15 år. Efter 15 års alderen mister for-

eningerne grebet om flere af de unge medlemmer. Antallet af aktive i foreningsidrætten er på sit laveste i 20-29 års alderen.

Derimod er antallet, at dem, der løber en tur eller går til fitness på sit højeste.

SU om måneden. Det er ikke unormalt, at der

- I VLI har vi også en ordning, hvor vores før-

Personligt betyder dette dog ikke noget for

betalt. Kan det kan være en af årsagerne til,

de kan prøve sporten, uden de store udgifter,

sjovere at spille fodbold, end at gå til fitness.

kun er 1000-1500 kr. tilbage efter huslejen er at de studerende vælger fodbolden fra?

ste halvsæson er til halv pris. Så de studerensiger Lars Bo Theilgaard.

Fodboldmagasinet København nr. 1. 2018 | side 5

Malte og Lars. De er enige om, at det er langt


Af Dan Melchior · Foto Hanne Kokkegaard

MIX MED MENING Kan drenge og piger spille på samme hold? Det mener engageret Vestia-holdleder, der ser mange fordele ved en mix-turnering i DBU-regi.

I 1972 etablerede DBU en kvindeliga, og året

foregår selvtræning og den slags uden for den

marksmestre. I 1984 blev den første officielle

pigerne. Drenge er rigtigt gode til at mødes i

efter blev Ribe landets første officielle dan-

EM-slutrunde spillet, i 1988 spillede Danmark

for første gang en landskamp for pige-juniorer også kaldet U/16-landsholdet. Det folkelige (seer) gennembrud for kvindefodbolden

herhjemme kom nok alligevel først i fjor, da

etablerede klubtræning. Og den misser især

byens boldbure, i fritidshjem og i skolerne for at spille bold sammen. Det kniber mere for

pigerne, der har svært ved at blive inkluderet i det fællesskab.

Pernille Harder, Nadia Nadim m.fl. begejstrede

- Det er der flere årsager til. Skoler og institu-

i Holland.

goger og lærere kan blive meget bedre til at få

hele nationen, og det blev til EM-sølvmedaljer

Med andre ord kan man konstatere, at efter en lang indkøringsperiode bliver pige/kvindefod-

bolden ikke alene taget alvorligt, men står højt

på agendaen, når DBU snakker fodboldfremtid. Vidt og bredt diskuteres det, hvordan pigefod-

tioner separerer ofte piger og drenge. Pæda-

piger og drenge til at dyrke sport sammen, ja

til at spille fodbold sammen. Ved fx at henvende sig til begge grupper og sige: Kom så piger og drenge, nu går vi ud og spiller fodbold.

- Tænker du det også som en social gevinst?

bolden kan udbredes med kvindekommission

- Ja, piger og drenge bliver knap så fremmed-

i spidsen. Og måske er tiden moden til noget

folkeskolen, hvor tendensen er, at man næsten

og den tidligere statsminister Helle Thorning

helt nyt. Mixfodbold! Giver det mening at lade drenge og piger træne og spille sammen? ENS FREM TIL PUBERTETEN

Ideen spirer i hvert fald hos enkelte græsrødder.

gjorte. Jeg har selv tre børn, der har gået i

altid skiller drenge og piger, når det gælder sport og fx fag som fysik. Ligesom legetøjs­

kataloger opererer med henholdsvis lyserøde og blå sider.

En af de mest engagerede fortalere er Gry Freja

- Du ser ikke fysikken som en stor udfordring?

Vestias U14-piger med ”kønsballasten” i orden

- Jeg tror ikke på, der er den store fysiske

Skovsted, nuværende træner og holdleder for som tidligere leder i en halv snes år for klubbens årgang 01-drenge.

- Overordnet set mener jeg, både piger og

drenge kan få rigtig meget ud af mixbold.

Der ligger et kæmpe udviklingspotentiale i, at piger og drenge spiller sammen. Isolerer man de to køn og giver dem en specifik form for

træning, og de altså ikke møder hinanden – så

side 6

forskel frem til puberteten!

- Hvad angår mindre børn tillægger jeg ikke

den biologiske forskel stor betydning. I mange

andre sportsgrene går det jo fint med at dyrke spillet sammen. Frem til de går i puberteten, hvor drenge tager et større spring qua testosteron og forøgede muskler, kan de to køn sagtens konkurrere.


I mange andre sportsgrene er man god til at dyrke aktiviteten på tværs af køn. Sådan burde det også være i fodbold mener Gry Freja Skovsted.

Fodboldmagasinet København nr. 1. 2018 | side 7


- For U-12 drenge og ditto piger er der ikke den store forskel.

- Kan klubberne ikke bare arrangere lidt flere fælles ting – film,

trænet meget mere, end pigerne har gjort. Og det er derfor,

sammen for at opnå fællesskabet?

Okay, måske en smule, men det skyldes snarere, at drenge har

Champions League-aftner og den slags? Behøver de spille

drenge og piger skal træne meget mere sammen fra en tidlig alder. Det er også sjovt for dem at lære hinanden at kende.

- Men hvorfor skal de ikke træne sammen? Jeg kan ikke se argumenterne mod det!

- I din ideelle verden skal piger og drenge træne og spille på samme hold, når de starter med at spille fodbold i typisk

- Ud over det fysiske, er der jo også den kendsgerning, at piger i

- Ja.

- Har de spillet sammen i børneårene, kan jeg slet ikke se proble-

- Gør I det i Vestia?

hellere give dem mulighed for at spille sammen i stedet for at

5-6 års-alderen?

reglen bliver tidligere modne end drenge. Er det ikke en hurdle?

met! Det er i hvert fald ikke større, end man gør det til… Vi skal skille dem og sige, nej drengene for sig, for de er meget bedre

- Indtil nu vi ikke haft mixbold formaliseret. Desværre.

end pigerne. Og nej, det er de ikke nødvendigvis, hvis de får

Men det ændrer vi på nu!

samme muligheder.

- Vestia har netop fået penge fra DBU’s udviklingspulje til at

- Nogle er naturligvis, men de kan fint matches på kryds og

handler om de 4-5-årige. Her vil vi få dem ind og starte på

drengene. Hvorfor skal de ikke have lov til at spille sammen –

rekruttere pigefodboldspillere tidligt, altså fra helt små. Det

tværs. Jeg kender mange piger, der er mindst ligeså gode som

mixhold. Og det gælder fra nu, altså fra i år.

hvorfor skal de ikke få lov til at have den glæde?

- På den lidt ældre banehalvdel har vi søgt turneringsudvalget

Ud over holdledertjansen i Vestia er Gry også aktiv i pige­

drenge – og mixe dem. Og spille mod andre klubber.

mixturnering for U14-pige og drengehold. Evt. skal det være

om lov til at arrangere en prøveturnering for U14-piger og U-13

arbejdsgruppen under DBU København, der har foreslået en med U13-drenge.

- Kongstanken er, at de skal have det ind fra barnsben. Når vi

rekrutterer de helt små piger, vil vi samtidig give pædagogerne

- Hvordan tænker du mixet?

ser med piger og drenge og gøre opmærksom på, at de skal få

- Der kan være tale om 8-mandskampe med fire piger og fire

er for begge køn.

lige mange piger og drenge på alle hold. Du ser det i volleyball,

i børnehaverne inspiration til, hvordan de kan lave fodbold-øvelpigerne med ud at spille – at de bliver bevidste om, at fodbold

drenge på hvert hold. Naturligvis skal reglerne være klare, og

hvor man spiller mix-volley! Endda i voksenrækker. Så hvorfor

- Der er masser af individuelle øvelser, hvor de netop ikke behø-

ikke hos os?

ver være niveau-opdelt, fastslår Gry Freja Skovsted, der er enig

i, det nok giver mest mening, at ”lige børn leger bedst”, når det

- Det skal gøres som noget helt naturligt fra børnene er helt

kommer til spille-øvelser.

små. Så tror jeg på, vi kan få løftet ikke mindst pigerne. Pernille Harder har vist spillet sammen med drenge, indtil hun var

- Det her mix vil løfte niveauet og ikke mindst interessen for

16-17 år.

fodbold.

- Mon ikke det var, fordi hun var usædvanlig god, at det var en

- Hvor står kvindekommissionen i det her?

mulighed?

- Jeg har ikke hørt meget til kvindekommission, det må jeg sige, siger Gry eftertænksomt.

- Selvfølgelig er hun unik, men omvendt: måske er hun netop blevet det, fordi hun har spillet sammen med drengene. Måske har det løftet hendes (og andre pigers) niveau.

4+4

Holdlederen gentager synspunktet, at man skal blande piger og drenge meget mere, end tilfældet er i dag.

- Jeg fornemmer, der er en vigtig sidegevinst; nemlig at frafaldet i teenager-årene, som vi de fleste steder kæmper meget med, kan blive formindsket. Ofte fravælger drengene bolden og vil

- I Vestia har vi erfaring med U14-pigernes mange trænings-

kampe mod U14-drengene – og ofte spiller nogle af U14-pigerne

kampe for U13-drengenes turneringshold. Og de forstærker endda drengeholdet, der har ”lånt” hos pigerne, når de har manglet

spillere. Det må man nemlig gerne, mens trafikken ikke er tilladt den anden vej.

måske hellere være ovre i fritidsklubben, for det er her pigerne er? Eller omvendt!

side 8


I Vestia BK vil man gerne udfordre kønsopdelingen i B&U fodbolden. Derfor har klubben søgt turneringsudvalget om lov til at arrangere en prøveturnering for U14-piger og U13 drenge – og mixe dem.

- Drengetrænerne fortæller, at det

- Hvordan ser du på dommer-vinklen?

være fantastisk, hvis der i 2020 var man-

drengene. Det har givet gode oplevelser

spiller med og mod piger?

om en mixturnering, hvor man blander

opleves som en positiv udfordring for

af, at fodbold ikke kun er en drengesport.

Skal der gælde specielle regler, når drenge

Drengene er gået fra ”øv, skal vi spille

- Næh, de gældende fodboldregler skal

ne er med”! Denne udvikling er fra et

drengene ”smadrer” pigerne, når de

sammen med en pige” til ”fedt pigertrænerperspektiv væsentlig for at danne hele fodboldspillere. Pigerne har også

kunnet udfordre drengene på fodboldkompetencerne.

- Naturligvis kan pigerne lære af drengene, der spiller og tænker væsentligt

hurtigere fodbold. Vi kan se, pigerne

kommer op på tæerne af samspillet;

og de synes, det er sjovt at spille med

- Selvfølgelig skal der ikke være nogen

mødes. SLET ikke. Problemet er jo ikke

som ikke har lyst til at spille mod dren-

meget anderledes i dag, når en spinkel

U-14-dreng møder en måske otte måne-

der ældre fysisk meget større og stærkere modstander – så er man vel også som

også være så fint med såvel drengerække, pigerække og en mixrække.

springe højt, når ”Brutalix” går i

- Det vil være fedt, hvis vi til Vestias 125

junior kan tåle mosten eller husker at nærkamp.

du dig så den nære fremtid kan se ud for

retning, du ønsker, hvordan forestiller mixholds-tanken?

erfaringer, at de bedste piger kan matche

- Det er fint at bevare pige- og drenge­

mixet pigerne og de næst- og tredjebed-

kommer der et tredje alternativ, som

ste drenge i ungdomsrækkerne.

gene, og dem lytter vi til. Derfor vil det

- Og hvis du får lov at drømme lidt?

MIXRÆKKE I 2222

de ikke allerbedste drenge. Derfor gavner

form for tvang – vi har da enkelte piger,

forældre en smule bekymret for, om

- Realistisk set, og hvis alt går godt i den

fra såvel Vestias som andre klubbers

piger og drenge.

benyttes. Det er ikke vores erfaring, at

drengene.

Skåret ind til benet konkluderer Gry ud

ge flere klubber, der tilslutter sig ideen

afdelinger i klubberne. Men forhåbentlig kunne være en mix-turnering. Det vil

Fodboldmagasinet København nr. 4. 2017 | side 9

års jubilæum har fået en mixrække op at stå under DBU København. Lad os håbe det, smiler Gry Freja Skovsted.

Vestia fylder rundt om lige godt fire år, den 11. maj 2222.


Af Dan Pedersen · Foto Klaus Sletting Jensen

Henrik Ravnild gjorde status i sin mundtlige beretning, hvor han bl.a. talte om den stigende digitalisering med nye it-værktøjer og spillerpas.

CHRISTIAN KOFOED ER NY FORMAND CHRISTIAN KOFOED ERSTATTER HENRIK RAVNILD PÅ FORMANDSPOSTEN I DBU KØBENHAVN. HAN SKAL STYRE DBU KØBENHAVN GENNEM REFORMARBEJDET I FLU, DER KAN FÅ STOR BETYDNING FOR DBU KØBENHAVNS FREMTID.

En enig bestyrelse havde valgt at

DBU København og det engagement

administrationschef Jan Kristensen,

repræsentantskabsmøde efter at

det københavnske klubliv. Arbejdet

årsager til årets driftsoverskud på

indstille til formandsskifte på årets Henrik Ravnild annoncerede et

ønske om at drosle ned efter 12 år på posten. Formandsskiftet blev

enstemmigt vedtaget på årsmødet,

som havde deltagelse af 120 personer (38 klubber) fra den københavnske fodbold.

og aktivitetsniveau, som præger

med at sikre bedre faciliteter og flere driftsmidler til den københavnske fodbold blev også berørt, ligesom

DBU´s nye fodboldpas, digitalisering og Den Nationale Sportslige Vision var emner i den mundtlige

som forklarede de bagvedliggende

619.236 kr. før renter og afskrivninger. Regnskabet blev godkendt og det

samme gjorde budgettet for 2018,

hvor DBU København forventer en omsætning på 15.438.360 kr.

beretning.

Et lille udvalg af de mange frivilli-

Henrik Ravnild indledte repræsen-

MANDAT TIL REFORMARBEJDE

for fodbolden i København mod-

der hyldede den frivillige indsats i

præsenteret af DBU Københavns

tantskabsmødet med sin beretning,

Herefter blev regnskab og budget

side 10

ge, som gør en stor særlig indsats tog priser inden godkendelse af

tre ændringsforslag i lovene og en


principerklæring, som giver DBU Københavns

-Der er opstået et rum, hvor alle lokalunioner er

henblik på modernisering af såvel den politiske

struktur på samme tid. I DBU København er vi

bestyrelse mandat til reformarbejdet i FLU med som den administrative organisering af dansk breddefodbold.

Her redegjorde Jesper Gradert fra DBU Køben-

klar til at kigge på løsninger, som fungerer bedre end dem, vi har i dag, sagde Christian Kofoed fra talerstolen.

havns bestyrelse for den fremadrettede proces,

BIFALD TIL HENRIK RAVNILD

DBU Københavns formandsklub og i de kom-

tre bestyrelsesmedlemmer (Yery Ibarra-Hansen,

og opfordrede klubberne til at deltage aktivt i mende dialogmøder, der skal sikre at alle

klubber får mulighed for præge og forme

den fremtidige organisering af dansk bredde­fodbold frem mod det forslag, der efter

planen skal til godkendelse på næste års repræsentant­skabsmøde.

Udover valget til formandsposten var yderligere Morten Høgsdal og Kasper Darfelt) på valg. De redegjorde alle for deres kandidatur inden de blev genvalgt for yderligere to år. DBU´s kom-

mende bestyrelsesmøde og samarbejdet med

den lokale dommerforening var de sidste punkter på dagsordenen.

NY FORMAND VIL FINDE LØSNINGER

Aftenen blev rundet af med et stort bifald fra

punkt som havde stor bevågenhed fra salen,

Henrik Ravnild abdicerede efter 12 år på posten

Så var det ellers tid til valg af bestyrelse. Et DBU Københavns nye formand, Christian Kofoed.

interesserede i at kigge på vores organisering og

fordi det var tid til at sige farvel til DBU Køben-

havns mangeårige formand Henrik Ravnild, der

officielt trådte tilbage fra formandsposten i DBU København. DBU Københavns næstformand,

Diana Andersen, begrundede efterfølgende indstillingen af Christian Kofoed som ny formand for DBU København. Hun lagde blandt andet

lagt vægt på, at bestyrelsen i enighed har truffet

salen, da DBU Københavns nu tidligere formand til velfortjente klapsalver fra salen. Helt slut er

det dog ikke for Henrik Ravnild, der fortsætter i DBU Københavns bestyrelse som menigt med-

lem, ligesom han fortsætter i DBU´s bestyrelse det næste år. Her får han selskab af DBU

Københavns nye formand Christian Kofoed, der er kasserer i DBU´s bestyrelse.

beslutningen om at sætte et nyt hold, som skal

DBU København har i forbindelse med for­

reformarbejdet.

som formand for Foreningen af Lokalunioner

sikre, at DBU København står bedst muligt i

Christian Kofoed gik herefter på talerstolen og talte om de forandringer som dansk fodbold

står overfor i de kommende år. Han talte om de

nuværende grænser mellem lokalunionerne og lysten til at kigge på organiseringen af dansk breddefodbold med nye øjne.

mandsskiftet også valgt at frasige sig posten, (FLU). Henrik Ravnild har i mange år haft for-

mandsposten, men på det seneste bestyrelsesmøde i FLU blev Lars Albæk fra DBU Bornholm

valgt som ny formand. Dette sker på opfordring fra blandt andet DBU København, som ser frem til et godt samarbejde.

Henrik Ravnild overlader formands­ posten til Christian Kofoed.

DBU KØBENHAVNS BESTYRELSE EFTER REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2018. Christian Kofoed (Formand) Diana Andersen (Næstformand) Henrik Ravnild (valgt for 1 år) Kasper Darfelt (valgt for 2 år) Yery Ibarra-Hansen (valgt for 2 år) Morten Høgsdal (valgt for 2 år) Linda Sørensen Jesper Gradert Tobias Ilum

Fodboldmagasinet København nr. 1. 2018 | side 11


Flemming Jensen og Nørrebro United modtager prisen som årets klub i DBU København.

Årets ungdomsleder blev Lærke Marie Pørtner, der belønnes

Af Dan Pedersen · Foto Klaus Sletting Jensen

TAK TIL DE FRIVILLIGE LEDERE ÅRETS PRISUDDELING PÅ DBU KØBENHAVNS REPRÆSENTANTSKABSMØDE VAR EN HYLDEST TIL DE FRIVILLIGE LEDERE. LONE FALSIG FRA HIK FODBOLD BLEV ÅRETS LEDER, MENS LÆRKE MARIE PØRTNER FRA NØRREBRO UNITED TOG SIG AF PRISEN SOM ÅRETS UNGDOMSLEDER. NØRREBRO UNITED BLEV ÅRETS KLUB OG PETER WAGNER BLEV KÅRET SOM ÅRETS BREDDEDOMMER I DBU KØBENHAVN. ÅRETS LEDER: LONE FALSIG, HIK FODBOLD

ÅRETS UNGDOMSLEDER: LÆRKE MARIE PØRTNER,

54-årige ildsjæl, der har udviklet sig fra at være enga-

Lærke Marie Pørtner har en stor aktie i Nørrebro Uni-

NØRREBRO UNITED

Henrik Ravnild havde mange rosende ord til den

geret frivillig til at være fodboldformand i HIK. Ifølge

teds udvikling, og det er også en af grundene til, at hun

Henrik Ravnild har det generelle indtryk af Lone været,

får prisen som årets ungdomsleder. Lærke har haft flere

at hun altid har formået at udvikle sig og nå nye mål.

Derudover er hun en aktiv deltager for sin klub i diverse

arrangementer og repræsenterer HIK Fodbold på bedste vis, når DBU og DBU København indkalder til møder og

seminarer. Det er ikke første gang, at Lone Falsig modtager hæder for sit arbejde. Sidste år modtog hun prisen som årets leder i Gentofte Kommune.

roller for klubben: Hun er træner, har været lektiehjælper, bidraget til gadefodbolden, arbejdet hårdt for at

rekruttere børn og unge ude i lokalmiljøet og sidder i

arbejdsgruppen i DBU København omkring pigefodbold. Det store engagement gør hende til et forbillede for

alle børn og unge i klubben, der gerne vil være ledere i foreningslivet.

side 12


for sin indsats i Nørrebro United.

Årets breddedommer blev Peter Wagner, som modtager den store fløjte som synligt bevis.

ÅRETS KLUB: NØRREBRO UNITED

alle de københavnske dommere med

sin egen erfaring, så de nye dommere får

overraskede over, at Nørrebro Uni-

afvikler kampene på bedste vis. Derud-

sen. Peter er også blandt de første til at

Det var nok de færreste, der blev

ted blev kåret til årets klub i 2017.

Selvom klubben er en af de yngre

klubber i København, så er den på

sit overskud på fodboldbanen, hvor han over deltager han også som vejleder for nye dommere, hvor han viderebringer

en god begyndelse på dommertilværeltage en ekstra dommertjans, når det er nødvendigt.

rekordtid blevet en af de største

klubber på medlemssiden i Dan-

mark. Formanden Flemming Jensen stiftede klubben tilbage i 2008 med ønsket om at forene Nørrebro-borgerne omkring fodbolden. Den

ambition er lykkedes og klubben

har modtaget meget hæder fra fod-

boldmiljøet og lokalpolitiske kredse. Den demokratiske, lokale og sociale profil tiltrækker mange mennesker og er et forbillede for det frivillige arbejde, der laves i bydelen. ÅRETS BREDDEDOMMER: PETER WAGNER

Det er kun anden gang, at prisen for årets dommer bliver uddelt i

DBU København. Dette års vinder er Peter Wagner, som på trods af

sine unge alder har været dommer i syv år. Han er en rollemodel for

Lone Falsig (th) modtog prisen som årets leder. Her er hun samlet med alle årets prisvindere i DBU København.

Fodboldmagasinet København nr. 1. 2018 | side 13


- Børn og forældre bliver tidligt introduceret til foreningslivet, når BK Union hver lørdag invitere til Bold & Bevægelse, som er blevet et stort hit, der tiltrækker nye medlemmer til klubben.

side 14


Af Dan Pedersen · Foto Klaus Sletting Jensen

Jubiii…Bolden sendes i mål til stor jubel.

KRAVLER IND I BK UNION DE STARTER MED AT KRAVLE, SANSE OG RØRE VED BOLDEN. SIDEN FØLGER DE FØRSTE SPARK OG MÅLENE. INTRODUKTIONEN TIL FODBOLD ER NÆNSOM I BK UNION, SOM SKABER RUM FOR EKSPERIMENTER OG LEG MED DEN RUNDE BOLD.

I BK Union har man rykket grænsen nedad

og fundet et nyt marked med stort medlem-

spotentiale. Forældrene med de allermindste

berg, der er daglig leder og ungdomsformand i BK Union.

børn i alderen to til fire år møder talstærkt op

- Hovedformålet er at give de mindste børn og

lege fodbold hver lørdag. Initiativet hedder

skab med foreningslivet. Derefter er målet,

i den lokale fodboldklub for at øve motorik og mikrounionerne og har både mange fordele

og stort potentiale, forklarer John Emil Wiin-

deres forældre chancen for at stifte bekendtat de skal gå til fodbold, men det er ikke et afgørende succeskriterie.

Fodboldmagasinet København nr. 1. 2018 | side 15


Tilbage i 2016 var bestyrelsen og

Det er børnenes individuelle ståsted,

medlemmer, men fordi vi nu starter

søsætte mikrounionerne, som er

dalscentret, som BK Union bruger i

forventning om, at vi allerede i U6

John Emil Wiinberg med til at

et træningstilbud rettet mod børn i alderen to til fire år. Hver lørdag

tilbyder klubben fodboldleg, hvor de mindste børn kan kravle, sanse og

der hersker på banen eller i Grøn-

vinterhalvåret. Legen styrer aktivite-

ten, der aldrig opretholdes i længere tid end den kan bære.

røre ved bolden, mens de lidt større

- Vi sætter gang i en øvelse og så

leg, hvor flere elementer fra en tradi-

falder fra hinanden og ender i ti mi-

børn deltager i en mere organiseret tionel børnetræning inddrages.

- De første gange kom der på en

dårlig dag seks-syv børn. I dag kom-

mer der fast over 60 børn og det har

accepterer vi, at den på et tidspunkt nutters leg. Man skal ikke forvente,

at alle børn kan stå i kø og vente på,

at det bliver deres tur, fortæller John Emil Wiinberg.

vores ressourcer, forklarer John Emil Wiinberg.

ØVELSER FALDER FRA HINANDEN

Det kan være vanskeligt at få foræl-

dre til at gå med i et helt nyt koncept med mange ubekendte forhold. For at få succes med projektet valgte

BK Union at sætte penge af, så man

"VI SÆTTER GANG I EN ØVELSE OG SÅ ACCEPTERER VI, AT DEN PÅ ET TIDSPUNKT FALDER FRA HINANDEN OG ENDER I TI MINUTTERS LEG

kunne aflønne folk, der havde de

rette kompetencer. Derfor er holdet

INVESTERING I FREMTIDEN

som har erfaring med målgruppen

plads til, at børnene er forskellige og

og kan udfylde rammerne med kvalitet, i samarbejde med forældrene.

- Vi har valgt at sige, at det godt må

koste klubben penge. Vi skal ikke tjene på det og derfor er medlemskontingentet også sat til 150 kr. for tre

måneder. Det har vi gjort ud fra en

erkendelse af, at en børnefamilie ikke skal føle sig forpligtet til at deltage

hver gang. Det skal være fleksibelt og passe ind i familiernes tempo med mange aktiviteter i weekenderne, siger John Emil Wiinberg.

STOR EFTERSPØRGSEL

I BK Union vurderer man, at markedet langt fra er mættet. Der er stor interesse for mikrounionerne og

klubben kunne sagtens starte flere

hold op, hvis den havde ressourcerne. Derfor ser man også kun positivt på, at flere klubber viser interesse for

- Vi har forhåbentligt gjort os nogle erfaringer, så vi står endnu bedre

rustet, når andre klubber starter op. Det skal nok komme til at ske, fordi

efterspørgslen er der, og fordi der er så mange afledte effekter af at gøre det, forklarer John Emil Wiinberg med overbevisning i stemmen.

Der er altså mange gode grunde

til at komme i gang med fodbold

for de allermindste. Fra DBU´s side

omkring børnene også sammensat af fysioterapeuter og pædagoger,

siger John Emil Wiinberg.

spillere.

op i 2x1 time for at imødekomme det maksimale antal i forhold til

og U7 kan have etablerede årgange,

at starte fodbold op for de mindste

været nødvendigt at dele træningen efterspørgslen. Vi har faktisk nået

rekrutteringen så tidligt, har vi en

Han understreger, at man skal give så ellers inddrage forældrene som

medhjælpere og ambassadører for

klubben. I BK Union er det i høj grad

forældrenes gode oplevelser, som har rekrutteret nye deltagere - blandt

andet via de sociale medier. Det næ-

har man udviklet konceptet Bold & Bevægelse, som netop har fokus på

målgruppen. Det er et oplagt sted at starte, hvis man vil med på bølgen

sammen med BK Union og en række andre københavnske klubber, som har fundet ud af, at det er ganske

sjovt at lave fodboldaktiviteter for de helt små.

ste skridt er at få involveret nogle af

- Helt banalt er det meget givende

så de på sigt kan være blive børne-

fodboldtrøjer og lege med bolden,

forældrene endnu mere i træningen, trænere for de store årgange, der forventeligt kommer i BK Union.

- Normalt skal vi op i U9 før vi har en etableret årgang med 25-30

side 16

at se små børn tøffe rundt i deres

forklarer John Emil Wiinberg med et smil.


- Mikrounionerne skal give BK Union et større medlemsgrundlag, så man kan få etablerede årgangene tidligere.

DBU´S BOLD & BEVÆGELSE DBU har udarbejdet træningstilbuddet ’Bold & Bevægelse’, der er målrettet 2-4-årige børn og deres forældre. Formålet er at give inspiration til nye og sjove måder at træne børn fra den yngste målgruppe. Der findes blandt andet en instruktionsmanual, hvor der er tips og vejledning til instruktøren. Du kan se mere under ’Børn og Unge’ på DBU Københavns hjemmeside.

Fodboldmagasinet København nr. 4. 2017 | side 17


Af Dan Pedersen · Foto Max Mestour

ALLE FÅR ET FODBOLDPAS FRA AUGUST 2018 VIL ET AKTIVT FODBOLDPAS VÆRE OBLIGATORISK FOR ALLE REGISTREREDE FODBOLDSPILLERE I DANMARK. FODBOLDPASSET SKAL BL.A. GØRE DET LETTERE FOR SPILLERE OG KLUBBER AT SE, HVOR DEN ENKELTE SPILLER ER SPILLEBERETTIGET. FODBOLDPASSET INDSLUSES LANGSOMT I FORÅRET 2018.

I dag er det kun spillere, som har foretaget et

Det er vigtigt i forbindelse med at data-

at overholde persondatareglerne i forhold

som lagres i klubbens KlubOffice system. Det

som "persondataloven") strammes i maj

klubbens hjemmeside.

klubskifte, som er tildelt et digitalt certifikat, ændres fremover, så alle spillere får et per-

sonligt certifikat som en del af det kommen-

de fodboldpas. Helt lavpraktisk vil certifikatet i første omgang kunne ses på ”Mit DBU” som

alle spillere har adgang til via deres DBU-pro-

beskyttelsesforordningen (tidligere kendt 2018, som stiller større krav til, at vi (DBU og

klubberne) oplyser spillere m.fl. om, hvordan

deres oplysninger bruges. Det omfatter f.eks. holdkort, livescore, brug af billeder på (klub)

til visninger af personoplysninger på f.eks.

Fodboldpasset vil indeholde en række data om spilleren, herunder:

hjemmesider/app m.v.

• I hvilken klub spillerens spillercertifikat

passet også være tilgængeligt via app.

SAMTYKKE TIL VISNING AF BILLEDER

• Hvilke klub- og holdhverv han/hun evt. har

DATAKVALITETEN I FOKUS

oplysning om, hvordan spillerens oplysnin-

fil. Senere hen vil det og resten af fodbold-

Foruden at gøre det mere overskueligt, hvor en spiller er spilleberettiget, vil fodboldpas-

set også hjælpe med at øge datakvaliteten i dansk fodbold.

Fodboldpasset vil også indeholde den vigtige ger håndteres af DBU og klubberne. Spilleren kan ligeledes angive et separat samtykke

omkring visning af billeder. Ved denne fremgangsmåde hjælper DBU klubberne med

side 18

befinder sig

• Personoplysninger (dem som klubben ligger inde med)


Limone Cup 2018 Årets afslutningstur i efterårsferien Pris fra 1.495,-

Piger fra U11 til U18 Drenge fra U11 til U19

I alle rækker spilles både 11-mands og 8-mands.

Limone Cup spilles ved Gardasøen i Italien i uge 42 i efterårsferien. Limone Cup er en traditionsrig turnering, der har eksisteret i mere end 20 år og hvor mere end 50.000 unge mennesker, ledere, trænere og familier igennem årene har deltaget med masser af mindeværdige oplevelser til følge. Limone Cup er en breddeturnering, der er oplagt som en afslutningstur på efteråret hvor både fodboldturneringen, international fodbold, Gardaland, kulturelle oplevelser og sammenhold går op i en højere enhed.

Nyhed!

NYE TILTAG: TV-hold, Livescore-app, Konkurrencer...

“Vi deltog i Limone Cup 2017 og turneringen var rigtig god. Der var et godt niveau i vores række med mange uafgjorte og knebne sejre. Dommerne gjorde det også godt”. - Michael Nielsen, FA2000 “Kommunikationen med Limone Cup-medarbejderne var rigtig god og medarbejderne var meget behjælpelige”. - Jesper Holm, Jyderup Boldklub

For rejseoplæg eller tilmelding: Danish Sports Travel A/S Tebstrupvej 13 8660 Skanderborg Tlf.: 4098 8369 E-mail: dst@sport.dk

danish-sports-travel.dk

Fodboldmagasinet København nr. 4. 2017 | side 19


Af Dan Melchior · Foto www.fodboldbilleder.dk

I TABER MINIMUM 3-0 KAMPEN ER TABT PÅ FORHÅND, HVIS HOLDKORTET IKKE ER UDFYLDT INDEN KAMPSTART.

side 20


"EN KLUB MED ORDEN PÅ HOLDKORTET KAN ALDRIG STILLES RINGERE END DET RESULTAT, SPILLERNE HAR OPNÅET PÅ BANEN

Fodboldmagasinet København nr. 1. 2018 | side 21


D

en korte version om holdkort

modstanderne stiller op med, stilles

værks, har vi også skelet til, at DBU

get at rafle om: Har din klub

tyde noget for forberedelsen at vide,

efterårssæsonen i fjor. Så for de af

er, at der ikke længere er no-

forsømt at udfylde det inden

kampstart, så har I tabt allerede inden

hvem de andre spiller med.

Sjælland allerede har indført det fra vores hold, som spiller i fællesrække med sjællandske hold, gælder hold-

første spark.

Men man skal jo bare udfylde holdkor-

- Reglerne er de samme som hidtil.

derne kan vel under ingen omstændig-

Er der nultolerance fra dag 1, eller er

modstanderholdet stiller op med?

lidt mere afslappet på det, så klubber-

Stramningen ligger

alene i sanktionerne, fortæller Birgitte Harder, der behandler turneringssa-

”BORTSET FRA TEKNISKE PROBLEMER, ER DER INGEN UNDSKYLDNINGER. DET NYE ER OG BLIVER, AT HOLD­KORTET SKAL VÆRE UDFYLDT INDEN KAMPSTART, FOR ELLERS BLIVER MAN TABERDØMT.

de to klubber skævt. Og det kan be-

tet lige inden kampstart, så modstanheder forberede sig på, hvilke spillere

korts-sanktionen allerede.

der en indkøringsperiode, hvor I tager ne i de første uger kan slippe med en

ger for DBU København. Hun uddyber:

- Nej, men så kan man under kampen

- Frem til turneringsstarten (2018) har

ikke står på holdkortet! Det kan man

- Det er KUN i tilfælde af dokumen-

de skriver på holdkortet…

appen fx har været nede – at der kan

klubber, der ikke havde sendt holdkort inden fristens udløb, fået en rykker

gratis – ”I har glemt at udfylde, send

se om, der er spillere på banen, som

jo ikke gøre, hvis man ikke ved, hvem

med det samme” etc. Hjalp det så

Okay så, det handler altså om, at det

en bøde på 500 kr., og klubben blev

hold, der snyder med spillere? Altså at

ikke, fik man nok en rykker og dertil herefter taberdømt.

komme snyderiet til livs.

altså bundhold møder tophold, som

idømmes en taberdom, og den står

uge efter kampen, er det meget svæ-

betales en bøde på 200 kr.

– beløbet svarer til det, man skal betale, hvis en klub melder afbud til kamp inden for tidsfristen.

- Ændringen skyldes at vi har lyttet til

dispenseres.

NEDERLAG REDUCERES IKKE

- Ja, det kan du godt sige. Hvis hold-

ikke til diskussion. Og tillige skal der

terede tekniske problemer – hvis

er blevet nemmere at dokumentere et

- Fra den nye sæson får man ikke

længere venlige warnings. Klubben

advarsel som tidligere?

kortet først bliver offentliggjort en

rere at dokumentere eventuel snyd.

Erindringen er jo knap så skarp som

under selve kampen. For da ved man ikke, hvad man skal kigge efter.

Hvad har de klubber, som har følt sig

Kan man spekulere i målscoreren –

de tidligere på sæsonen har tabt 8-1

til. Risikoen for en snitter er overhæn-

gende med tanke på, at fx bundholdets målmand har meldt afbud. Hvis jeg

forstår overskriften på hjemmesiden rigtigt, bliver klubben ved for sent

udfyldt holdkort så kun taberdømt 0-3, mens topholdet går glip af en måske meget større sejr?

snydt, konkret klaget over?

-Hvis klubben taber 12-0, så taber de

andre klubber spekulerer i først at

- På et turneringsmøde har de givet

bedre resultat end 0-3, at dommen

spillet, efter kampen. Og så har vi

ber, der snyder med holdkortet, ikke

de klubber, som er utilfredse med, at opgive navne på de spillere, der har samtidig ønsket at harmonisere

reglerne med DBU Sjælland, så vi har ens regler.

- Nogle indsigelser i forbindelse med stramningen går på, at de frivillige ledere og trænere pålægges mere

udtryk for utilfredshed over, at klubbliver straffet mere, end de gør. ”De

Set med DBU Københavns øjne er det

mum 3-0, hvis holdkortet glemmes

her vel en ’tabersag’, for nu bliver bødekassen knap så fuld?

meget vi laver, arbejdspresset øges for

vores klubber… Til gengæld sparer vi

Men som nævnt er der ikke tale om nye regler.

UNDGÅR SNYD

Handler det her først og fremmest om, at nogle klubber har snydt?

- Når det ene hold ikke kan se, hvem

Harder.

Så har artiklens forfatter og alle andre

- Netto bliver der nok færre penge i

os frivillige igen og igen”.

om 0-3 bliver aktuel, fastslår Birgitte

overtræder jo vores reglement”…

arbejde. ”Endnu en opgave. I tænker

ikke på, hvor svært vi har det, og hvor

12-0. Det er kun, hvis holdet opnår et

kassen, ja. Men det er jo kun godt for noget tid og nogle rykkere, men det

har nu ikke været et tema. Det handler om at imødekomme de klubber, som føler sig snydt.

Hvor udbredt mener du det her snyderi med holdkortene har været?

- Nogle klubber mener, det er et stort problem. Når vi valgte at gå aktivt til

side 22

vist forstået det: En klub taber mini-

– men er nederlaget større, gælder det resultat, og så følger bøden naturligvis oveni. En klub med orden på

holdkortet kan aldrig stilles ringere

end det resultat, spillerne har opnået på banen. En sejr med fire mål eller derover bliver altså ikke reduceret. KLÆD VIKAREN PÅ

Det sker at nogle klubber ikke får afleveret holdkort før kampen af

forskellige årsager. Derfor råder DBU

København også klubberne til rettidig omhu, så man ikke er afhængig af én person.


Foto Klaus Sletting Jensen

TRE KORTE OM HOLDKORT 1. Hammeren falder nu øjeblikkelig, hvis holdkortet ikke er udfyldt inden kampstart. 2. Vid hvem der træder til, hvis den normalt ansvarlige for udfyldelse af holdkort, er syg. Der bør være flere, altså andre end træneren/holdlederen, som kan udfylde holdkort. (Også her er det godt med en bred bænk). 3. Ha’ appen med ud på banen, så holdkortet kan sendes med de korrekte navne, når man er sikker på, de pågældende vitterligt også er mødt op og spiller. Tjek evt. dbukoebenhavn.dk for yderligere info

- Opgaven med at indsende holdkortet inden kampen er alfa og

­omega, hvorfor den bør opprioriteres. Klubberne skal forberede sig på en situation, hvor en nøgleperson er forhindret i at møde op til

alle holdkort-indberettere skal klædes på, så de ved ”what to do”, når de får overdraget opgaven.

kampen.

- Klubberne har en stor opgave i at fortælle afløserne, hvor vigtigt det

- Pludselig er det jo den, der ikke har rutine i det, som SKAL agere. Der-

store gevinst på det højere plan er, at alle klubber opererer på lige

for bør klubberne have en plan B liggende klar, før træneren fx ligger

syg med 40 i feber. Det opfordrer vi til. Ikke kun trænere og ledere, men

er fra nu af, men har jo samtidig den gulerod, at de sparer bøder. Den plan – ingen kan udnytte den ekstra tid til lige at ændre på navne.

Nørhalne Cup

May 10th - May 12th www.norhalne-cup.dk

500 hold En international fodboldturnering for drenge og piger i alle klasser samt Danmarks største og mest internationale elite-turnering.

Tilmeld dit hold på www.norhalne-cup.dk

Fodboldmagasinet København nr. 1. 2018 | side 23

2018


Af Dan Pedersen · Foto Klaus Sletting Jensen

FÆLLEDPARKENS PLÆNER SKAL GENOPRETTES FOR AT GØRE DET MULIGT AT AFVIKLE FODBOLDKAMPE OG ANDRE ARRANGEMENTER VIL KØBENHAVNS KOMMUNE STARTE RETABLERING AF PLÆNERNE I FÆLLEDPARKEN, SÅ SNART VEJRET GØR DET MULIGT. HÅBET ER, AT BANERNE KAN VÆRE KLAR I MIDTEN AF APRIL MÅNED.

Jorden i Fælledparken er så sammenpresset

og hård, at regnen ikke har kunnet sive ned i

jorden. Flere steder fremstår plænerne derfor

det er et minimalt antal kampe, der afvikles udenfor bydelen.

med områder uden græs, og vand i overfla-

- Det er naturligvis meget ærgerligt, at græs-

store mængder regn, som ramte København

som de ser ud lige nu, men den gode nyhed

den. Det er blandt andet en konsekvens af de i efteråret 2017.

TURNERINGSKAMPE FLYTTET

Derfor har Fælledklubbernes Sammenslut-

ning (FS) i samarbejde med DBU Københavns turneringsafdeling flyttet samtlige turne-

ringskampe til og med søndag den 22. april på græsbaner. Kampene er flyttet til andre anlæg i København – primært til kunstba-

nerne i Ryparken IA og Lundehusparken, så

banerne ikke kan anvendes til fodboldkampe er så, at Københavns kommune er blevet bevidst om, hvor mange fodboldspillere,

der i dagligdagen bruger Fælledparken til

FORTSÆTTER HENOVER SOMMEREN

Københavns kommune starter snarest

retableringen af plænerne, hvilket betyder, at jorden skal løsnes, så vandet kan trænge ned. Herefter skal der lægges specialjord, eftersås og gødes. Til sidst skal græsset have ro, så

det kan gro og blive klar til kampe og andre arrangementer.

træning og kamp. Det er trods alt glædeligt,

Arbejdet forventes at tage mellem seks og

1 million kr. til at renovere græstæppet på

fortsætte resten af sommerhalvåret indi-

at kommunen over de næste tre år har afsat fodboldbanerne, siger Torben Friberg, som

er formand for Fælledklubbernes Sammenslutning.

side 24

otte uger i første omgang og kommer til at mellem de arrangementer og fodboldkampe, som finder sted.


P.B. Auto

er altid klar med gode priser og service til fodboldfolket

Åbningstider: Mandag-torsdag Fredag

kl. 7.30 - 16.00 kl. 7.30 - 14.00

PB Auto

Vi har også bedre brugte biler til fornuftige priser.

Ring til os på 3675 0800 Femagervej 33-35, 2650 Hvidovre • Tlf. 3675 0800

v/ Peter Bærntsen

• SERVICE AF ALLE BILMÆRKER • RUDESKIFT • PLADEARBEJDE • MALERARBEJDE • FORSIKRINGSSAGER •

Fodboldmagasinet København nr. 1. 2018 | side 25


Af Dan Pedersen · Foto Karsten Lund

DOMMERNE I TRÆNINGSLEJR OBLIGATORISK TEORIGENNEMGANG, VIDEOFILMNING, BRUG AF SPORTSPSYKOLOGER OG NETVÆRK. DER STILLES STØRRE KRAV AF OG TIL DE MANGE FODBOLDDOMMERE I DBU KØBENHAVN.

Lokalet er fyldt med opmærksomme fodbolddommere,

det andet hold fodbolddommere, som henover vinteren

og skarpe spørgsmål udfordrer de knap 100 fodbold-

offside-regler og forseelser terpes på en underholdende

når Jan Carlsen indtager scenen og med sine videoklip dommere, som er mødt op til anden runde af obliga-

torisk teorigennemgang i Vanløse Kulturstation. De er

er mødt op for at deltage i den teorigennemgang, hvor måde med masser af klip fra dansk og international fodbold.

side 26


- Det vigtigste er, at de møder op. Det er i

virkeligheden vores succeskriterie. Teori kan godt være tørt på en aften med Chelsea –

rådighed fordi undervisningsmaterialet er blevet bedre og mere tilgængeligt.

Barcelona i fjernsynet, så det er dejligt, at

- Du var fuldstændig på egen hånd den-

DBU instruktør Jan Carlsen.

De nye dommere hjælper hinanden, og der

så mange deltager i diskussionen, forklarer

Jan Carlsen er et fast indslag, når mere end

gang. Sådan er det heldigvis ikke længere. er en fin balance mellem konkurrence og

været en stor succes, hvor DBU København

har været med til at skabe en platform, som dommerne selv har ansvar for at bruge og

udvikle. Nu er initiativet ført ned i Serie 1 og Serie 2, hvor flere dommere har takket ja til at filme andre og selv blive filmet.

sammenhold, mener Jan Carlsen.

- Spillet ændrer sig hele tiden og vi som

pudse formen af inden sæsonstart. Han

DOMMERE SKAL FØLGE MED

løbe og gå i fitness, men det gør os ikke

i en lille menneskealder og han ser posi-

fodbolddommere er vokset markant i de

200 københavnske fodbolddommer skal

har været med omkring dommergerningen tivt på udviklingen, hvor mange unge og

ihærdige fodbolddommere har ambitioner

Lysten og kravene til at udvikle sig som

senere år. Det er ikke kun den obligatoriske

teorigennemgang og efteruddannelseskur-

om at nå langt. Der er sket meget siden

ser som dommerne møder op til. De er også

i 1970'erne. I takt med spillets udvikling er

hvilket kan ses i KS og DS-rækkerne, hvor de

han selv begyndte som fodbolddommere

dommerstandarden blevet langt højere, og

de nye dommere har andre hjælpemidler til

dommere er nød til at følge med. Vi kan

nødvendigvis til bedre fodbolddommere.

Det handler om andre ting, forklarer David

Nissen, som er indrangeret i DS og desuden fungerer som FIFA futsaldommer.

optaget af at tage ansvar for egen læring,

Det nye tiltag med videofilmning giver

bruger videofilmning som et redskab til at

kropssprog, kommunikation og positione-

udvikle hinandens kompetencer. Det har

Fodboldmagasinet København nr. 4. 2017 | side 27

dommerne mulighed for at arbejde med

ring på banen. Det er her man kan opdage,


hvad man gør godt og skidt, fordi video er hudløst ærligt og viser alle

VILLIG TIL AT LÆRE

og personlig udvikling.

er de ældre dommere, som har været i gamet i mange år, men også

de fejl, som både kan skabe grobund for dialog med andre dommere

- Hvorfor har jeg min arm der? Hvorfor står jeg så tæt på spilleren?

Det er alt det video kan vise. Man kan tage noter og diskutere situationer og detaljer med en makker, forklarer David Nissen.

Han oplever at mange dommere har fået øjnene op for, at de selv

må gøre en indsats, hvis de skal flytte sig. Der er ikke nogen som gør det for dem.

- På KS og DS-niveau har vi talt om, at det kunne være interessant at tilknytte en sportspsykolog, som kunne give os mere viden om hvor spilleren er mentalt efter 5, 15 og 70 minutters spil. Hvordan hånd-

Tilbage i Vanløse Kulturstation er hele dommerpaletten samlet. Her mange unge, der drømmer om nå så langt som overhovedet muligt.

Det er kunsten, at holde dem til ilden, men også mane til en form for realisme hos de mange ambitiøse dommere, vurderer Jan Carlsen.

- Det ser rigtig fornuftigt ud i København. Vi har mange talentfulde

dommere, men det er som et stillingsopslag i et hvert andet job. Du har måske femten kvalificerede ansøgere, men kun tre pladser, der skal besættes, forklarer Jan Carlsen.

Derfor er det også vigtigt at udviklingen ses i større perspektiv, hvis man spørger David Nissen.

terer jeg spilleren bedst når han er presset og hvordan håndtere jeg

- Mange tror, at dommergerningen er verdens mest utaknemmelige

forklarer David Nissen.

dig, så er det også en fantastisk mulighed for personlig udvikling,

mig selv? Det kunne være interessant at arbejde med i fremtiden,

job. Det kan det også være, men hvis du er villig til at lære og flytte forklarer David Nissen.

David Nissen er en af de dommere, som er glad for brugen af video. Det hjælper ham med at se sine fejl og blive en bedre dommer.

side 28


Kom og køb nogle Kom og køb nogle fisk, din torsk... fisk, din torsk...

Windsor Fisk & Skaldyr Peter Bangs Vej 87 · tlf: 38 87 60 65 butik@windsorfisk.dk

Hos os har du go’ tid... Fodboldmagasinet København nr. 4. 2017 | side 29


Af Suzanne Meyer · Foto Jeanne Kornum

side 30


HJEM TIL FODBOLD MANGE HJEMLØSE OG SOCIALT UDSATTE HAR SVÆRT VED AT MELDE SIG IND I EN VELETABLERET IDRÆTSFORENING. MEN KÆRLIGHEDEN TIL SPORT ER STADIG STOR. DERFOR TILBYDES DE ET ALTERNATIV I ORGANISATIONEN OMBOLD, SOM NETOP HAR SØSAT ET SAMARBEJDE MED DIF OG DBU. IDRÆTSLIV TOG MED TIL FODBOLDSTÆVNE FOR SOCIALT UDSATTE. DET BLEV EN FARVERIG OPLEVELSE.

”PÅ TRODS AF AT NÆSTEN HALVDELEN AF DANMARKS BEFOLKNING ER AKTIVE I FORENINGS­ IDRÆTTEN MÅ VI ERKENDE, AT DER ER GRUPPER I SAMFUNDET, SOM ER SVÆRE AT FÅ MED.

- Hvor skal du hen, smukke?

IDRÆT TIL SOCIALT UDSATTE

Gruppen, der kalder på mig, kommer gående i sam-

tre år får 100.000 kroner årligt, som organisationen

me retning, som jeg cykler. Ingen tvivl om, at vi skal

samme vej. Et par af dem har en dåseøl i hånden og

flere liggende klar i de plasticposer, de bærer på. Vi er på vej til et fodboldstævne af den mere utraditionelle slags. AsfaltLigaen er populært sagt de udsattes

svar på Superligaen, og i dag bliver der taget hul på AsfaltLigaens vintersæson.

’De Skøre Bolde’, ’Kravlegården’, ’De Høje Tindinger’ og ’Team Locos’ er nogle af de hold, der stiller op i

dag, og dem der tropper op til turneringen er lige så farverige og forskellige som deres holdnavne. Et par

af spillerne stiller klar til kamp i cowboybukser, nogle

kan bruge på kurser og uddannelser i regi af DBU. En dejlig håndsrækning til et område, der ikke altid har følt sig prioriteret, forklarer projektchef Lene Knudtzen og fortsætter:

- Idræt for udsatte er ellers projekter, der er båret af ildsjæle, og vi har været meget afhængige af tidsbegrænsede puljer og fondsstøtte. Det betyder, at

idrætstilbud til denne her målgruppe er meget svær at forankre, og vores fremtid er altid meget usikker, siger Lene Knudtzen.

Men nu er OMBOLD, DIF og DBU gået sammen om

i lidt hullede joggingbukser, mens andre helt tydeligt

at skabe nogle mere permanente støttestrukturer til

holdtrøjer og i klassiske fodboldshorts.

personer inkluderes og får en reel adgang og mulig-

kender til fodboldbanens dresscode med strømlinede

Tegningerne, der er tatoveret på deres kroppe,

fortæller deres egne historier om et levet liv. Lugten af cigaretrøg og daggammel ølånde er næste tegn på det utraditionelle fodboldstævne, jeg skal til at overvære.

- Det her er Suzanne. Hun er fra Danmarks Idrætsforbund, og vi er rigtig glade for vores nye samarbejde med dem og DBU. < Fodbold giver mening i en ellers hård tilværelse for mange af de hjemløse.

For nylig blev det annonceret, at OMBOLD de næste

Lene Knudtzen, projektchef i OMBOLD, som Asfalt­ Ligaen hører under, står bag præsentationen af

undertegnede. Der bliver smilet til mig fra spillerne.

udsatte-idrætten for at hjælpe til, at socialt udsatte hed for at dyrke idræt. Støtten til udsatte-idrætten har også betydning for DIF’s eget specialforbund,

Dansk Arbejder Idrætsforbunds (DAI) indsats ’Idræt for Sindet’, der skaber idrætstilbud og organiserer

idrætsforeninger for og med mennesker med psykiske vanskeligheder.

På sigt er det meningen, at de udsatte voksne, der

har mod på det, skal hjælpes videre med idrætten. - På trods af at næsten halvdelen af Danmarks

befolkning er aktive i foreningsidrætten som enten

udøver eller frivillig, må vi erkende, at der er grupper i samfundet, som er svære at få med. Men det må ikke

Fodboldmagasinet København nr. 1. 2018 | side 31


betyde, at de udsatte grupper skal frarøves muligheden for

Team Møllen og Team De Høje Tindinger starter på banen.

de direktør, Morten Mølholm i kølvandet af den

- Vil du have en kop kaffe, lyder det fra 44-årige Richard

at få glæde af idrættens værdier, siger DIF’s administrerennye samarbejdsaftale med OMBOLD.

Mange hjemløse og sociale udsatte har svært ved at

melde sig ind i en veletableret idrætsforening lige nu og her, fordi misbrug eller sygdom har tæret på kræfterne, men aftalen mellem DIF, DBU og OMBOLD kan være et

Sandberg. Han skal først spille næste kamp, så han har

masser af tid til at byde på en kop kaffe. Jeg kommer vist til at lyde lidt forundret over den invitation. Det var ikke

meningen, men jeg er forundret, kaffe passer spøjst ind i hele det her set up.

skridt på vejen til en dag måske at melde sig ind i en

- Selvfølgelig har jeg kaffe med, jeg fyldte termokanden

med det nye samarbejde.

for i virkeligheden har Richard ikke noget hjem, men

idrætsforening. Det er i hvert fald en del af hensigten

hjemmefra, siger han. 'Hjemmefra' er et lidt pudsigt begreb,

Jan ´Tango´ mangler de fleste af sine tænder, men det forhindrer ham ikke i at smile når han spiller fodbold.

I samarbejdsaftalen står der blandt andet, at der skal ska-

herberget Kollektivet på Amager, er det tætteste, man

idræt og deres medlemsforeninger kan blive et naturligt

til København fra hjembyen Kolding fore

bes bedre muligheder for brobygning, så den etablerede

valg for OMBOLD-spillere, der har mod på nye udfordringer. - Det er lige til højrebenet, at DIF og DBU stiller pladser til rådighed for OMBOLD på kurser og uddannelser af hold­ ledere, dommere, trænere og instruktører, der arbejder

med idræt for udsatte eller selv deltager i OMBOLDs aktiviteter, siger DBU’s direktør Claus Bretton-Meyer om det nye samarbejde.

KAFFE PÅ KANDEN

Første skridt mod et liv med eventuel mere fodbold og

­glæde og færre øl, joints og ensomhed tages på banen i dag, naturligvis først med en regelgennemgang:

- Vi skal lige huske, hvorfor vi er her. Det er for at have det sjovt, så ingen glidende tacklinger, tak!, lyder opsumme-

ringen fra idrætskonsulent Kristian Vincents. Og så er vi i gang.

kommer hjem for ham. Her har han boet i snart et år. Turen

gik mest til fods, med undtagelse af et lift fra en venlig

lastbilchauffør. Han sov på bænke, græsplæner og i lejlig-

hedsopgange. Han samlede pant, tiggede penge og samlede cigaretskod op fra gaden for at få smagen af smøg.

I dag spiller Richard på Team ’De Skøre Bolde’, men umiddel­ bart er der ikke noget skørt over ham. Han er godt skåret

for tungebåndet og har tydeligvis haft mange timer til at reflektere over sin situation. Den orange målmandstrøje

sidder en smule stramt hen over maven, men det er heller ikke for at slanke sig, at han er her:

- Fodbolden betyder meget for mig. Den giver mig livskvalitet, vilje til at komme tilbage til samfundet som en normal borger og ikke rende rundt og være hjemløs. Jeg tror, at

fodbolden kan hjælpe mig med at få lyst til at bidrage til

samfundet, fordi jeg får det samvær, som jeg har brug for.

side 32


Det giver selvtillid, jeg får meget mere rygrad, så jeg

Kravlegården er et værested i Brøndby, en samling

har været lidt tilbageholdende.

som svaret lyder, da jeg spørger, hvad de laver, når de

tør prøve at sige ja til nogle ting, hvor jeg førhen nok

Tilbageholdende? Den del af Richard kan jeg nu slet ikke genkende, heller ikke nu, når han træder ind

på banen. Han er målmand, og han kaster sig uden

bekymring ud efter bolden, som var det hans liv, han stod på mål for.

skurvogne, hvor - vi ryger hash og drikker bajere,

mødes. Men Kravlegården kan mere end det. Det er tydeligt, at der også er et enormt sammenhold, der kan mærkes helt ind på banen i dag.

Resten af det fem mand store hold griner højlydt, da jeg efter kampen spørger Tango, hvad han ville have lavet, hvis han ikke spillede fodbold i dag:

TANDLØSE SMIL

På banen finder man også en spiller ved navn Jan

- Så havde jeg sgu nok siddet med en bajer og en

over hans teknik. Han spiller fodbold som om, han

kan jeg spille fodbold og hygge mig, i stedet for at

’Tango’. Jeg kan ikke lade være med at blive fascineret har to ben, men sandheden er, at han har manglet

sit venstre ben i 20 år. I dag har han benprotese, der

indimellem har den brist, at den kan falde af, når han for alvor giver den gas.

joint i hånden. Der er ikke så meget andet at lave. Nu sidde og blive gammel på den forkerte måde.

Det er lige præcis det, OMBOLD handler om: Hyggen og kærligheden til spillet. For det kan godt være, at de spillere, jeg har mødt i dag, kommer ud af mis-

- Folk kigger godt nok en ekstra gang, når man lige

pludselig står med sit ben i hånden, lyder det flabet fra Jan ’Tango ’Tango’. Benet blev kappet af, da han

som 23-årig i en tåge af Tequila en sen nat lagde sig

til at sove på togskinnerne. Togføreren kunne ikke nå

bruget, den sociale isolation eller ensomheden. Det kan også godt være, at de endda kommer i arbejde

eller måske får et sted at bo, men det er ikke derfor, de er her.

at bremse, da han fik øje på et menneske på skinner-

De er her på grund af kærlighed til fodbolden og

på hospitalet fortalte ham, at det vil blive svært at gå

socialt udsatte, hjemløse, misbrugere eller kontant-

ne, og det næste Tango husker, er da en sygeplejerske hjem derfra.

Udover at mangle sit ene ben, mangler han også de fleste af sine tænder, men det forhindrer ham ikke

”NU KAN JEG SPILLE FODBOLD OG HYGGE MIG, I STEDET FOR AT SIDDE OG BLIVE GAMMEL PÅ DEN FORKERTE MÅDE.

det fællesskab, der følger med. På banen er de ikke

hjælpsmodtagere. I dag har Richard, Tango, Reno, Per og alle de andre været angribere, forsvarsspillere og målscorere.

i at smile stort. Der er heller ikke grund til andet,

for sammen med sit hold ’Kravlegården’, vinder han turneringen i dag.

FAKTA OM OMBOLD OMBOLD har siden starten af 2003 arrangeret fodboldaktiviteter for samfundsgrupper, der ikke naturligt opsøger almindelige idrætsforeninger, i byer over det meste af landet under mottoet ’Fodbold, Fællesskab og Forandring.’ Aktiviteterne under OMBOLD dækker over åbne træninger, Asfalt­ Ligaen, Hjemløselandsholdet, stævner og mesterskaber. OMBOLDs målgruppe er socialt udsatte voksne, med sociale problemer eller med risiko for at få det. De er ofte kendetegnet ved at have ikke blot et enkelt problem som for eksempel hjemløshed, men ofte flere forskellige problemer at slås med, det kan være misbrug eller psykiske lidelser.

Fodboldmagasinet København nr. 4. 2017 | side 33


IND

DBU København er værter for en stor fodboldfest, når samtlige 7M hold i kvinde- og herreseniorræk-

I forbindelse med Danish Football Awards vandt Fodbold Fitness ABC (After Breast Cancer) En Del af Noget

DBU København forventer over 2.500 spillere, når

NESS hold for kvinder som tidligere har haft brystkræft.

kerne har sidste spillerunde i Valby Idrætspark.

Større prisen. De seje damer er en del af et FODBOLD FIT-

sidste runde afvikles lørdag den 16. juni 2018.

Igennem det seneste år, har der været sved på panden

og smil på læberne, når de er mødtes til træning 2 gange

Skal jeres klub være med lørdag den 9. juni 2018?

om ugen. Projektet, som er under Universitetshospita-

Motionsfodboldens Dag er et helt nyt tiltag, som

lernes Center for Sundhedsfaglig Forskning (UCSF) på

har til formål at hjælpe jer med at synliggøre

Rigshospitalet var indstillet af DBU København.

TSAK

jeres motionsfodbold- eller Fodbold Fitnesstilbud og tiltrække en masse nye medlemmer. Det er en

Når bolden skal dribles rundt på grønsværen til årets DBU Fodboldskoler, bliver det med øvelser fra et helt

national event, hvor fodboldklubber med motionsfodbold- eller Fodbold Fitnesshold slår dørene op

nyt trænerhæfte. Træningsøvelserne tager udgangs-

fodbolden frem på bedste vis.

nelse, og programmet sikrer, at alle – uanset niveau og

punkt i DBU´s nye børne- og ungdomstræneruddan-

og giver mulighed for at vise klubben og motions-

alder – kan udvikle sig til at blive bedre fodboldspillere. I

Nu kan du tilmelde dig det første DBU C1-trænerkursus med åben tilmelding for alle. Det

år har 241 fodboldklubber en DBU Fodboldskole, der alle

trin i den UEFA godkendte C-træneruddannelse målrettet børne og ungdomstrænere. modul 1

På hjemmebanen i Kildeskovhallen tog JB Futsal Gentofte det danske mesterskab i Futsal efter en samlet sejr

sted onsdag den 2. maj. Begge dage fra kl. 17-21 og

fem år, at JB Futsal Gentofte vinder danmarksmesterska-

afholdes i perioden fra uge 27 til 32.

foregår i KB med start den 23. april og er første

på 8-6 over Sønderborg Inter. Det er fjerde gang på bare

afholdes mandag den 23. april og modul 2 finder

bet i futsal. I denne sæson var de ubesejrede hele vejen.

finder sted på Pile Allé på Frederiksberg. Tilmelding kan ske via DBU Københavns hjemmeside.

7’eren for herrer sætter ny rekord i antal tilmeldte hold. I år deltager 47 hold i den lille pokalturnering.

Alle fodboldhold kan nu tilmelde sig som sælgere af Fodboldens Lotteri. Konceptet er, at I sælger lodder i jeres netværk og lokalområde og tjener

DBU København afholder børnetrænerseminar søndag den 8. april 2018 i Fremad Valby. Her kan børnetrænere

penge til jeres egne aktiviteter - samtidig med, at I støtter DBU’s arbejde for breddefodbold, sundhed

få masser af konkret inspiration til øvelser til hele for-

til jeres klub, så I kan få råd til nye og vigtige ma-

ming Lindquist kommer og viser deres yndlingsøvelser

året, når C- og B-licensinstruktørerne Kenn Rye og Flem-

og inklusion. Langt de flest penge går dog direkte

til børn i alderen 5 til 12 år.

terialer eller gode tiltag. Se mere på DBU Københavns hjemmeside.

Gode IT-systemer og know-how om, hvordan man bruger dem, kan være en stor hjælp i de danske fodbold-

klubbers hverdag. Med baggrund i ønsket om at hjælpe klubberne mest muligt øger DBU derfor nu investerin-

gerne på IT-området. I 2018 øges investeringen i IT med kr. 2.690.000, der blandt andet skal give bedre support til klubberne, som også kan se frem til gratis IT-kurser.

side 34


DBU København har indgået et samarbejde med fore-

løbigt 17 københavnske fodboldklubber, omkring at få

skabt en kultur for at starte pigefodbold op, tidligere end vi ser det i dag. Baggrunden for projekt ’Københavnske

piger spiller fodbold’ bunder i et stort uforløst potentiale i forhold til at få piger til at spille fodbold i København.

Målsætningen er at skabe en ny kultur og mere klubsamarbejder på tværs, som skal føre til rekruttering af flere

pigespillere og vidensindsamling på tværs af klubberne.

AIK Frederiksholm og FC Sydhavnen har fusioneret. Den nye klub hedder Boldklubben Frederiksholm Sydhavnen.

Hele 55 personer deltog ved DBU Københavns møde om skatteforhold i Hvidovre IF. Her fik de masser af viden

om de skatte- og momsregler man er underlagt som forening.

Læs med landsholdet


Vil du tjene ekstra lommepenge og vÌre en del af fodboldens fÌllesskab? Tilmeld dig dommegrundkursus i DBU København

Dommergrundkursus afvikles over 2 weekender med afsluttende eksamen Kursusstart den 7. april 2018

Dommeruddannelsen kan tages uden, at du skal have penge op af lommen. For mere info, kontakt Kennneth Egeberg kege@dbukoebenhavn.dk