DBU København Årsberetning 2016

Page 1

Ã…RSBERETNING 2016


2

ÅRSBERETNING 2016

1

DBU København

ÅRSBERETNING 2016

BESTYRELSEN

2

Medlemsstatistik Rækkevindere 2015 7 -mands Rækkevindere 2015 8 -mands Rækkevindere 2015 11 -mands Rækkevindere Futsal Rækkevindere Fællessrækker Ungdomspokalen Fakta om DBU København Turneringsudvalgssager

3

Regnskab

3

UDVALGSOVERSIGT

INDHOLD Forside Indholdsfortegnelse Udvalgsoversigt Formandens beretning Turneringsudvalg Turneringen i tal Discliplinærudvalget Disciplinærsager Udvisninger Klubrådgivere Ungdomsudvalget DBU Københavns politiske arbejde Dommerudvalget DBU Street CPH Administrationes beretning Set og Sket 2016

DBU København

1 2 3 4, 5 6,7 8 9 10, 11 12, 13, 14 15 16 17, 18 19, 20 21 22,23 24, 25, 26, 27, 28

30, 31, 32, 33 34, 35 35 35, 36, 37 37 38, 39, 40, 41 42, 43 44, 45 45

Henrik Ravnild Diana Andersen Morten Høgsdal Kasper Darfelt Yery I. Hansen Christian Kofoed Jesper Gradert Tobias Ilum ADMINISTRATIONEN Jan Kristensen Sten Axelsen Martin Munk Nielsen Kenneth Egeberg Brian Molberg Birgitte Harder Dan Pedersen Søren Hemmingshøj Kristian Koefoed

Futsal gruppe Kenneth Egeberg Tim Kindler Tai Pundik Brian Lund Thomas Rasmussen

Turneringsudvalg Jesper Gradert Jørgen Andersen Bent Fischer Allan Pedersen Samuel Jensen

Dommerindrangeings-gruppe Jan Carlsen Rene Hochauer Ronnie Graadal Niels-Erik Van Zeijst Kasper Darfelt

Disciplinærudvalg Kasper Darfelt Jim Voss Lars Orthmann Jørgen Andersen Marc W. Hansen

Dommerfastholdelse – og rekrutteringsgruppe Brian Andersen Ken Foltmar Jens Pedersen Jarl Linder Søren Silberbauer Marc Nielsen

DBU København Street Richard Andersen Reda M’barek

Dommerudvalg Henrik Ravnild Kasper Darfelt

Klubrådgivere Richard Andersen Hans Vixø

Børneudvalg Morten Høgsdal Jan Amtrup Claus Jørgensen Franz Dupont

B&U Konsulenter Jens Højbjerg Morten Gents Lars Astrup Kim Nørgaard Mikkel Bonke Dommerhjælpen Ken Foltmar

Udgiver: DBU København, Ved Sporsløjfen 10, 2, 2100 KBH E-mail: info@dbukoebenhavn.dk Redaktion: Dan Pedersen og Jan Kristensen Layout: Silvia Morar Tryk: Merco Print Forside: Karsten Lund

47 - 55

UDVALG & FAGGRUPPER Appeludvalg Henrik Ravnild Christian Kofoed Diana Andersen Morten Høgsdal

Ungdomsudvalg Tobias Illum Kim Toft David Ottesen Bettina E. Holm Thomas Lemvig Lars Brandt Historisk arkiv Leif Wettendorff Torben Mogensen Poul Frederiksen Tom Nielsen Ole Nygaard Brita Nygaard Steen S. Larsen

Fair Play Ambassadører Carsten Ankerdal Frank Sparholt Torben Mogensen Lars P. Jensen Sonja Paltoft Claus M. Hansen Brian Andersen Poul Rottbøll Ivan Holm Bjarne Eilersen Kennan Vural Ken Foltmar SHIO/Fremtidens Fodbold Arbejdsgruppe 1/ eksisterende turneringer Jørgen Andersen Lars Brandt Kim Toft Claus Jørgensen Arbejdsgruppe 2/ nye turneringstilbud Birgitte Harder Jette Kragh Søren Bennike Jan Sørensen


4

ÅRSBERETNING 2016

DBU København

FORMANDENS BERETNING Kære fodboldvenner. 2016 blev et begivenhedsrigt fodbold år. Ganske vist måtte vi undvære det danske herrelandshold ved EM i Frankrig, men lokalt i Hovedstaden skete der rigtig mange ting, såvel i DBU Københavns klubber som på bestyrelsesplan.

Henrik Ravnild Formand

Nu sidder du med årets beretninger fra de enkelte udvalg, og jeg håber, at det vil give dig værdifuld indsigt i årets gang inden vores repræsentantskabsmøde torsdag den 26. januar på hotel Scandic i Sydhavnen. Fortsatte udfordringer

Alle må være enige i, at en faglig dygtig træner er bedre i stand til at fastholde de unge.

Dansk professionel fodbold eksisterer blandt andet grundet de store TV-indtægter, ikke kun fra landsholdet, men også fra Divisionsforeningens rettigheder. Hvis det skal fortsætte, er det tvingende nødvendigt at skabe talenter, så vi kan konkurrere på den internationale scene. Derfor har bredden indgået en ny aftale med DBU, hvor vi hvert år får tilført kr. 4.5 mio. i tilskud til spiller- og talentudvikling. Vi skal i den kommende tid i samarbejde med alle klubber finde en dansk model for spillerudvikling, så vi sikrer, at der i fremtiden er endnu mere kvalitet på højeste niveau, uden at det betyder, at småbørn skal paces frem. Trænerudvikling Alle må være enige i, at en faglig dygtig træner er bedre i stand til at fastholde de unge. Spørgsmålet er, om vi er klar til lige frem at stille krav til uddannelse af trænere. Det har været diskuteret, om det var dansk, hvis man lige frem gjorde det obligatorisk for børnetrænere, at de gennemgik et UEFA-godkendt uddannelsesforløb. Det er nok at gå for vidt, men tilbuddene skal være der, og det skal være til fornuftige priser, så det ikke er økonomien, der står i vejen for uddannelse. I 2016 kan vi i København glæde os over at flere og flere klubber har fået øjnene op for DBU´s C-træneruddannelse, der henvender sig til børne- og ungdomstrænere. Antallet af kurser og kursister er næsten fordoblet i år, hvilket må ses som et bevis på at vores klubber er ambitiøse og ønsker at dygtiggøre deres frivillige trænere.

Jeg kan ikke rose DBU Københavns formandsklub nok. Det er nok den bedst fungerende i hele landet og det har naturligvis flere årsager. Der er ikke de lange kørselsafstande mellem vores klubber, men det skyldes i nok så høj grad det faktum, at der er højt til loftet i et åbent netværk med gode diskussioner og relevante oplæg. Det tiltrækker efterånden flere og flere medlemmer, som i netværket får såvel faglige som sociale snitflade på tværs af klubskel. Den slags er uvurderligt, fordi klubberne lærer af hinanden og skaber relationer så man hurtigt og smidigt kan løse de småkonflikter, der kan opstå fra tid til anden. Jeg ved godt, at klubberne har forskellige udfordringer, selvom de måske kun ligger i en afstand af få kilometer fra hinanden, men de kan altid få større forståelse for hinandens problemer og drøfte dem i fællesskabet. Visionen – Bevæg dig for livet Sammen med DIF og DGI har vi taget hul på ”Bevæg dig for livet”. Det er mange mennesker i Hovedstaden, der skal melde sig ind i vores klubber, hvis vi skal nå målsætningen. Derfor har vi ansat en visionskonsulent, som skal bistå klubberne til at opnå 25/50/75 målsætningen. Mange klubber vil med rette påstå, at det er en umulig opgave, da der allerede er ventelister grundet manglende faciliteter. Det er et faktum, men så må vi se alternativt på udfordringerne og forsøge at skabe

aktiviteter i dagtimerne, hvor banerne ikke bruges så meget. Der er masser af voksne, der har mulighed for at dyrke idræt i dagtimerne, og når det så tilmed er sundt og livsforlængende, burde der være mulighed for at komme ud med budskabet og skabe endnu mere aktivitet på banerne. Helt konkret er det en del af visionen, at DIF og DGI skal indgå visionsaftaler med Københavns Kommune. Det forberedende arbejde er gjort. Københavns Overborgmester Frank Jensen og Kultur- og Fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen har anerkendt, at DIF og DGI taler med samme stemme i København, og vores konsulenter arbejder nu med at få rullet visionen ud med at få indgået nogle aftaler med de forskellige forvaltninger. Jeg ser det som en styrke for idrætten, hvis der kan samarbejdes, og vores konsulenter arbejder nu med at få rullet visionen ud og få indgået aftaler med de forskellige forvaltninger. Forhåbentligt kan der indgås samarbejder, der involverer flere enheder i samme projekt. Sundhed, uddannelse, indlæring og integration involverer flere forvaltninger, og de skal nu sammentænke fælles strategier. Jeg håber, at jeg til næste år kan vise jer, hvorledes nye samarbejdsrelationer er etableret med klubberne i centrum.

DBU Fodboldskole i BK Union.

5

voksenforeninger af bordet efter massive protester fra klubber og organisationer. I DBU København var vi særdeles aktive og gik forrest i kampen mod brugerbetaling. Tak til alle jer, der deltog i debatten og kæmpede imod. Nu er sagen indtil videre sat i bero, men vi skal være klar til at kæmpe videre, hvis det bliver nødvendigt. EM 2020 I slutningen af året blev København præsenteret som værtsby for EM-slutrunden 2020. Det er en begivenhed af historiske dimensioner for vores Hovedstad. Vi glæder os til at arbejde tæt sammen med jer, så vi skaber en sand fodboldfest i København. Fra politisk hold har man udtalt at EM 2020 skal udvikle den københavnske fodbold og styrke foreningslivet. Det er vores opgave at holde politikerne oppe på disse løfter, så vi får det maksimale ud af begivenheden - også på den lange bane. Med disse ord vil jeg ønske alle en rigtig god jul og et godt nytår 2017 og på gensyn den 26. januar 2017.

Gebyrsagen I oktober valgte Borgerrepræsentationen i 11 time at hive forslaget om brugerbetaling for såkaldte

Foto: BLJ-Foto

Antallet af fodboldspillere i København er steget markant de seneste 10 år, hvilket har medvirket til flere faciliteter og en generel større velvilje fra Københavns Kommune, når det kommer til etableringen af nye kunstgræsbaner. Det gode samarbejde og pres på politikerne skal og vil vi fastholde. Kun herigennem kan vi sikre fundamentet for medlemsfremgang frem mod 2025. Jeg håber også, at vi i 2017 kan

Spiller- og talentudvikling

Formandsklubben

DBU København

Foto: www.fodboldbilleder.dk

Både bestyrelse og udvalg har i 2016 arbejdet videre med de strategiske hovedindsatsområder, som allerede blev formaliseret i 2015, herunder produktudvikling af turneringsformer og flere piger til fodbold. De indsatsområder passer godt ind i den fælles vision (Bevæg dig for livet) med DIF og DGI som vi er en del af. Vi skal sikre, at der i 2025 er 50 % af befolkningen, der dyrker idræt i en forening, og at mindst 75 % af befolkningen dyrker regelmæssig idræt. Det er ambitiøse mål, som kun er realistiske, hvis vores klubber vil og kan løfte opgaven med at få flere medlemmer. Jeg ser at viljen er til stede, men mange steder kniber det fortsat med faciliteterne, så det bider nogen gange sig selv i halen. Hvad kommer først? Medlemmer eller faciliteter. Jeg tror ikke, at der findes et entydigt svar, men når medlemmerne står klar, skal der være såvel faciliteter samt trænere og ledere til at løfte medlemsvæksten.

komme videre med nogle konkrete forslag til nye turneringstilbud til alle dem, der ikke er eliteorienteret, men bare ønsker at spille fodbold, få god motion og være en del af et fællesskab.

ÅRSBERETNING 2016

Fodbold Fitness kvinder fra Hvidovre IF.


6

ÅRSBERETNING 2016

DBU København

ÅRSBERETNING 2016

DBU København

7

Jesper Gradert Formand

Fremtidens fodbold Åbenhed og brugerinddragelse har været et vigtigt mål for os, og derfor har vi i 2016 forsøgt at involvere flere i udviklingen af den københavnske fodbold. Et af tiltagene i denne forbindelse har været igangsættelsen af to arbejdsgrupper (som en del DBU Københavns bestyrelses strategiarbejde), som skal se på, hvordan fodbolden i København og omegn skal se ud i fremtiden. Den ene gruppe arbejder med alternative spilformer og tilbud, og den anden kigger på mulighederne for at tilrette de eksisterende tilbud. Tilbuddet om at deltage i de to arbejdsgrupper har været udsendt meget bredt, og der har også været søgt uden for de ”sædvanlige” fodboldkredse. Efter lidt startvanskeligheder er begge grupper nu godt i gang med arbejdet, og vi forventer at kunne iværksætte

eventuelle konkrete forslag løbende efter sommerferien 2017. Dialog om turneringsregler og fællesrækker Fokus på reglerne ser vi også i antallet af turneringssager, som følger udviklingen fra de seneste år, hvor vi generelt har set betydelig flere turneringssager, end vi har været vant til. I år ender vi med 52 turneringssager mod 58 sidste år. Ni sager er påklaget til appeludvalget, hvilket er en lille stigning i forhold til sidste år. FC Græsrødderne og Hajduk Spul i kamp på Ryparkens kunstgræsbane.

I Turneringsudvalget har vi besluttet at iværksætte en høringsaften, hvor vi sætter fokus på turneringsreglerne og fællesrækkerne for ungdomsholdene. Det gør vi, fordi vi har indtryk af, at der er tvivl om reglernes anvendelse, og her vil vi gerne høre om klubbernes erfaringer med fællesrækkerne, ligesom vi gerne vil fortælle lidt om vores erfaringer med disse samt sætte fokus på klubbernes ansøgninger til rækkerne.

Breddetilbud til A-licensklubber

Generelt vil vi gerne opfordre klubberne til at tage en dialog med turneringsudvalget, hvis de har emner som de ønske at diskutere eller få viden om. Vi har afholdt flere møder med klubber i unionen, og vi vil meget gerne stille op, hvis der er klubber, som ønsker en mere direkte dialog. Foto: www.fodboldbilleder.dk

Åbenhed og brugerinddragelse har været et vigtigt mål for os, og derfor har vi i 2016 forsøgt at involvere flere i udviklingen af den københavnske fodbold.

Turneringsudvalgets rolle har over årene udviklet sig og året 2016 har båret til denne forandring. Baggrunden for denne forandring er svær at bestemme med sikkerhed. Men i udvalget håber vi, at en af grundene til det er, at vi er blevet mere åbne, og forsøger at kommunikere tydeligere og mere forståeligt. Om det er lykkedes, er det ikke os, som skal bedømme!

Foto: Aziz Andaloussi

TURNERINGSUDVALGET

Af ændringer i turneringerne i 2016 kan nævnes, at A-licensklubberne fra efteråret fik mulighed for at få et hold med i de lavere fællesrækker. Baggrunden herfor er, at A-licensklubberne har oplyst, at moderklubbernes hold i rækkerne ikke fungerer som 2. hold for licensklubberne. Det betyder konkret, at KB eksempelvis ikke leverer spillere til FCK´s hold i fællesrækkerne. Det er derfor vurderet, at der er rimeligt, at moderklubberne kan tilbyde breddetilbud på linje med de øvrige klubber, og at dette indbefatter muligheden for at søge i fællesrækkerne, hvis holdet opfylder kravene hertil. Vi er opmærksomme på, at nogle finder dette uhensigtsmæssigt. Det afgørende har i den forbindelse været ønsket om fastholdelse af unge spillere, og at klubberne har oplyst, at der ikke er tale om A-licensklubbernes 2. hold, og at der ikke sker udveksling af spillere mellem licensholdene og moderklubholdene. Det vil vi naturligvis holde øje med, og vi vil evaluere ordningen løbende. Oprykning af FC Græsrødderne

Superveteran spillere fra Kløvermarken FB og Kastrup BK.

I 2016 har der ligeledes været debat om beslutningen om at give FC Græsrødderne dispensation til at rykke op i serie 3, selvom holdet havde haft en udeblivelse. Skulle der være en, som ikke kender historien om FC Græsrødderne, så var det den klub, der midt i sæsonen –

lovligt – blev overtaget af en gruppe kendte fodboldspillere med Mads Laudrup i spidsen. De ville som navnet antyder gerne tilbage til græsrødderne og spille amatørfodbold i DBU Københavns rækker. Der blev samtidig produceret en programserie om holdet, som blev vist på TV3. Holdet de overtog i serie 4, havde imidlertid en udeblivelse, og havde derfor ikke mulighed for at rykke op, selvom de måtte ligge på en oprykningsplads. FC Græsrødderne vandt efterfølgende samtlige kampe, og søgte om dispensation for at blive indplaceret i række 3 på trods af udeblivelsen, hvilket blev imødekommet. Den beslutning gav anledning til, at Bispebjerg BK skrev et indlæg i Københavnsk Fodbold (nr.3 2016), hvori klubben slog til lyd for, at DBU København med afgørelsen ikke varetog medlemmernes interesser. Hovedargumentet synes at være, at det er respektløst over for de øvrige klubber at give en dispensation til FC Græsrødderne, og at det havde været sportsligt forsvarligt at lade dem tage endnu en sæson i serie 4. Desuden peges på, at der med oprykningen reelt kun er en plads at spille om i serie 3, da FC Græsrødderne er sikre på den anden plads. Det er naturligvis en helt berettiget holdning, som Bispebjerg BK giver udtryk for. Indledningsvist kan det oplyses, at FC Græsrødderne har om at få dispensation til at blive ind

placeret i serie 3. Turneringsudvalget har således ikke taget stilling til, om det havde været mere hensigtsmæssigt at placere dem i en højere række. Turneringsudvalget lagde ved indstillingen til bestyrelsen vægt på, at det synes uden for enhver tvivl, at FC Græsrødderne var væsentlig bedre end de øvrige hold i rækken, og at der var tale om en helårsrække. Udvalget fandt ikke, at det var sportsligt fornuftigt for FC Græsrødderne eller holdene i rækken, at skulle fortsætte med dette niveauspring i to sæsoner. Og når der kunne sikres en ekstra oprykker i serie 3, fandt vi, at konsekvenserne af oprykningen ikke oversteg de negative sider, som beskrevet af Bispebjerg BK. Vi vægtede en række kriterier op mod hinanden, og det faldt ud til, at vi indstillede til imødekommelse af FC Græsrøddernes ansøgning. Det er i sidste ende et spørgsmål om, hvordan kriterierne vægtes, men vi synes, vi varetog hensynet til vores medlemmer. I turneringsudvalget håber vi, at alle klubber vil gøre som Bispebjerg BK, når de er uenige i beslutninger, som er truffet af tuneringsudvalget – sig deres mening og gå i dialog. Det sætter vi stor pris på, også selvom det betyder kritik af de beslutninger vi træffer.


8

ÅRSBERETNING 2016

DBU København

ÅRSBERETNING 2016

TURNERINGEN 2015-2016 i tal Senior og +33 rækkerne Herrer 11-mandsrækkerne

2016

+/-

Københavnsserien

14

14

0

Serie 1

26

26

Serie 2

38

Serie 3

61

Serie 4 Serie 5

Drenge 11-mandsrækkerne

2015

2016

+/-

U19

29

25

-4

0

U17

42

36

-6

38

0

U16

32

32

0

58

-3

U15

64

55

-9

60

56

-4

U14

64

60

-4

I alt ungdom, drenge

263

252

-11

U19

0

2

2

2015

2016

+/-

U17

5

24

19

Københavnsserien

11

11

0

U15

22

8

-14

Serie 1

10

9

-1

I alt ungdom, piger

27

34

7

Serie 2

7

8

1

28

28

0

2015

2016

+/-

U19

3

4

1

U17

3

3

0

U17 Pige

1

1

0

I alt ungdom

7

8

1

2015

2016

+/-

85

82

-3

I alt senior, herre

Kvinder 11-mandsrækkerne

I alt, kvinder

DBU og fællesrækker Senior, herre Senior, kvinder I alt senior

2015

2016

+/-

16

15

-1

6

8

2

22

23

1

Piger 11-mandsrækkerne

DBUs Ungdomsrækker

8-mandsrækkerne +33 11M Oldboys Øst

2015

2016

+/-

U13 drenge

6

4

-2

U13 piger

Oldboys 1

10

9

-1

I alt ungdom

Oldboys 2

8

7

-1

Veteran Øst

7

5

-2

Veteran 1

10

13

3

Veteran 2

6

0

S-Veteran 1

10

S-Veteran 2 Masters 1

7-mandsrækkerne

61

59

-2

228

207

-21

2015

2016

+/-

26

23

-3

111

105

-6

2015

2016

+/-

U19 drenge

0

0

0

-6

U19 piger

0

0

0

8

-2

U17 drenge

0

0

0

9

6

-3

U17 piger

0

0

0

9

8

-1

U15 drenge

4

0

-4

Masters 2

11

8

-3

U15 piger/U16 piger

13

8

-5

S-Masters 1

12

12

0

U14 drenge

4

9

5

U14 piger

Grand Old Master

9

9

0

I alt +33

107

89

-18

I alt gammelmands

118

105

-11

I alt 7-mands

Børnerækkerne 7-mandsrækkerne

0

6

6

21

23

2

2015

2016

+/-

2015

2016

+/-

U5 drenge

11

6

-5

159

182

23

U6 drenge

55

59

4

Senior, kvinder

50

52

2

U7 drenge

101

91

-10

Oldboys

43

39

-4

U8 drenge

113

107

-6

Oldgirls

6

3

-3

U9 drenge

126

119

-7

Veteran

27

33

6

U10 drenge

116

128

12

Masters

9

14

5

U11 drenge

100

102

2

10

10

0

U12 drenge

92

93

1

Grand Old Master

8

7

-1

714

705

-9

S-Grand Old Masters

9

10

1

U7 Piger

0

4

4

Grand Veteran Masters

7

6

-1

U8 Piger

14

10

-4

I alt 7-mands

328

356

28

U9 Piger

15

14

-1

Samlet resultat for senior- & +33 hold i alt

748

748

0

U10 Piger

19

21

2

U11 Piger

16

14

-2

U12 Piger

25

19

-6

I alt Børn (piger)

89

82

-7

1,197

1,164

-33

Senior, herre

S-Masters

I alt Børn (drenge)

Samlet resultat for ungdoms- & børnehold i alt

9

DISCIPLINÆRUDVALGET

Ungdomsrækkerne 2015

DBU København

Kasper Darfelt Formand

DBU’s 10 anbefalinger til Fair Play 1. Vis respekt for dine med- og modspillere, dommere, trænere, ledere og tilskuere gennem din adfærd; det vil sige handlinger, udtryk, udtalelser og ordvalg! 2. Modsæt dig og afvis provokationer, truende adfærd og snyd på banen. 3. Beskyt spillet mod racisme, diskrimination, vold og trusler! 4. Spil efter reglerne – både de formelle fodboldregler og de uformelle fairplay-regler! 5. Acceptér at du kan tabe en fodboldkamp – og tag nederlaget med værdighed! 6. Giv det bedste af dig selv – både gennem din indsats og din adfærd! 7. Del ud af din viden for at beskytte og udvikle spillet! 8. Tag ansvar for dine handlinger! 9. Vær opmærksom på hvilke konsekvenser din adfærd har! 10. Acceptér at fodbold handler om følelser, dygtighed og ærlighed!

Det har været et roligt år for Disciplinærudvalget, forstået på den måde, at udvalget har haft samme besætning som i 2015. Udvalget har derfor bestået af Jørgen Andersen, Lars Orthmann, Jim Voss, Marc Walther Hansen og undertegnede. Udvalget er stadig sekunderet på glimrende vis af sekretær Kristian Koefoed.

desværre ramte det DBU Sjælland med den meget omtalte sag fra Albertslund, hvor en dommer blev overfaldet af det ene hold. Lige meget hvor i landet disse sager forekommer, skader det fodbolden som helhed, så lad os alle arbejde for at vi helt slipper for sager som disse i 2017 – det har alle et ansvar for!

Fald i antallet af udvisninger

I efteråret, og måske afledt af sagen fra Albertslund, inviterede DBU Sjælland sine klubber til et seminar om disciplinærsystemet. Jeg fik muligheden for at deltage, og det var et ganske interessant seminar, hvor både det eksisterende system og nye løsninger blev diskuteret. Det er pt. ikke min vurdering at et lignende seminar er aktuelt i DBU København, men jeg bliver gerne klogere. Derfor vil jeg gerne opfordre alle klubber mv. til at komme med forslag til forbedringer eller nye sanktionsformer. Udvalget afholder også meget gerne et seminar, hvis det har klubbernes interesse.

Hvordan er det så gået med antallet af udvisninger i år? Tallene viser et svagt fald i antallet af udvisninger, hvilket er positivt om end det er marginalt. Forhåbentlig er det starten på en god trend, og jeg er sikker på, at mange klubber allerede har fokus på at nedbringe antallet af udvisninger. I alt har sæsonen (til og med 5/12-2016) budt på 577 udvisninger. Hver enkelt klub kan se deres bidrag i statistikken (side 12-14), og jeg opfordrer alle klubber til at se statistikken igennem og vurdere, om man har en udfordring som klub. Hvis man ønsker sine data udspecificeret er man velkommen til at kontakte sekretær Kristian Koefoed. Mange udvisninger – næsten hver femte – skyldes stadig fornærmende og upassende sprogbrug og/eller tegn mod dommer eller modstander. Det er et oplagt område at sætte ind for klubberne. Grove sager Antallet af grove sager, som har krævet udvalgets behandling ligger i år på samme niveau som de forgående år. Grove sager defineres som sager, hvor karantænen til spilleren ender på 6+ karantæne dage eller kampe, hvor opgøret er blevet afbrudt, oftest af dommeren. Sagerne varierer i grovhed, men fælles for alle sagerne er, at de alle omhandler opførsel, herunder vold, som er helt uacceptabelt i forbindelse med fodboldkampe og helt generelt i samfundet. Af et samlet antal på 28 sager behandlet af udvalget tegner ungdomskampe sig for de 13. DBU København har i år været forskånet for alvorlige sager, der tiltrak sig mediernes opmærksomhed, men

Fair Play ambassadører Sidste år kunne vi sige en stor tak til vores Fair Play ambassadører for en flot indsats. Det kan vi desværre ikke i år, men det er absolut ikke deres skyld. Tværtimod er det noget, som vi skal have forbedret i 2017, så en undskyldning til Fair Play ambassadørerne og et håb om, at de er tilbage igen i 2017. Slutteligt vil jeg takke resten af udvalget for deres store engagement og værdifulde input igennem året og se frem mod et 2017, der forhåbentlig byder på et fortsat fald i både udvisninger og karantænedage, samt grove disciplinærsager! Ligesom sidste år vil jeg slutte af med DBU’s 10 anbefalinger til Fair Play til almindelig inspiration. Husk respekten.


10

ÅRSBERETNING 2016

DBU København

DISCIPLINÆRSAGER 2016 Nr.

Række

Dato

Hold

Indhold

Afgørelse

Appel

D1601

Futsal Herreserie Øst

9/1/2016

København Futsal 1WayFF

Kamp afbrudt. 1WayFF omslutter dommeren. Tager fat i dommerens arm/ trøje

1WayFF taberdømmes 3-0 samt idømmes bøde på kr. 2.000,- for at være skyld i kampens afbrydelse. 1WayFF-spiller idømmes 11 spilledages karantæne der omregnes til tidsfastsat karantæne indtil 1. juni 2016.

Nej

D1602

Futsal Herre S1

23/1/2016

Sønderbro FightBK Heimdal

Heimdal-spiller truer modstander, vil ikke forlade banen, bruger fornærmende sprog samt lægger hånd på dommeren

Heimdal-spiller idømmes tidsbestemt karantæne frem til 30-07-2016

Nej

D1603

Herrer Senior S5, P17

24/4/2016

FC Ludo Upload 18

I forbindelse med kampens afslutning opstår massetumult. Dommeren indberetter fem spillere, som klubberne har bekræftet

3 spillere fra FC Ludo idømmes mellem 2-5 spilledages karantæne. 2 spillere fra Upload 18 idømmes 4 spilledages karantæne. FC Ludo idømmes bøde på kr.1.500,-. Upload18 idømmes bøde på kr. 2.500,-

Nej

D1604

Herrer Senior S3, P7

1/5/2016

1WayFF BK Pioneren

1WayFF-spiller forevises gult kort for usportslig opførsel. Det får spilleren til puffe dommeren i brystet.

1WayFF-spiller idømmes 6 spilledages karantæne for fysisk håndspålæggelse af dommeren.

Nej

D1605

Herrer Veteran 1

2/5/2016

HIK AIK Frederiksholm

Unavngiven AIK Frederiksholm-spiller nikker modstander skalle. Spiller eller AIK Frederiksholm ikke kan/vil opgive navn

AIK Frederiksholm taberdømmes (3-0). AIK Frederiksholm skal opgive navnet på udvist spiller.

Nej

D1606

U17 Drenge Øst2

4/5/2016

RB1906Værløse BK

I 80.min tildeles Værløse-spiller udvisning for voldsom adfærd. Værløse-spiller placerer herefter to hænder i brystet på dommeren.

Værløse-spiller tildeles karantæne på 8 spilledages karantæne

Nej

D1607

Herrer Senior S4, P16

4/5/2016

Vanløse IFSkovshoved

Kampen afbrydes i 76.min, da Vanløsespiller placerer to hænder i brystet på dommeren, så denne falder bagover.

Vanløse-spiller idømmes karantæne på 8 spilledage. Vanløse taberdømmes (0-3) og idømmes bøde på 1.500,-

Nej

D1608

U17 Drenge 2

13/5/2016

FB Nørrebro United

Kampens afbrydes efter Nørrebro Unitedspiller sparker og tramper på modspiller. Efter udvisning træder tilskuere med tilknytning til Nørrebro United på banen og igangsætter massetumult.

Nørrebro United taberdømmes (3-0) og idømmes bøde på 2.500,- for at være skyld i kampens afbrydelse. Nørrebro United-spiller idømmes karantæne indtil 31. december 2016.

Nej

D1609

Herrer Senior 7M R4

14/5/2016

Bk. Heimdal – Team 2. Sal

Dommeren afbryder kampen i forbindelse med tildeling af rødt kort til Team 2.Sal omslutter spillere fra Team 2.Sal dommeren og udviser voldsom adfærd

Team 2.Sal taberdømmes (3-0) og idømmes bøde på kr. 2.500,-. Tre Team 2.Sal-spillere tildeles hhv. 6, 7 og 17 spilledages karantæne, hvoraf den sidste karantæne tidsfastsættes til 1. januar 2017

Nej

Herrer Senior S5, P21

26/5/2016

Dommeren indberetter, at kampens afbrydes i det 69.min efter Sundbyspiller udvises for usportslig opførsel (2. gule kort). Det medfører fornærmende sprogbrug og trusler på livet på kampens dommer, hvorefter dommeren afbryder kampen.

Bispebjerg Boldklub-spiller idømmes tidsfastsat karantæne indtil 1. maj 2017 for gentagne trusler mod dommer samt for at spille for en klub spilleren ikke er medlem af.

Nej

D1610

FB Sundby Bk

ÅRSBERETNING 2016

DBU København

11

D1617

U19 Drenge M

11/8/2016

B93Hvidovre IF

Dommeren indberetter at i forbindelse med kampens afslutning slår Hvidovre IF-spiller træner fra B93

Hvidovre IF spiller idømmes tre spilledages karantæne for slag.

Nej

D1618

U17 Drenge 1

17/10/2016

Hvidovre IFNørrebro United

Dommeren indberetter at i forbindelse med scoring fløjtes kampen af og Nørrebro United spiller sparker gentagne gange til Hvidovre Ifs målmand. Det starter tumult, hvor anden NBU-spiller slår modstander med vanddunk.

Nørrebro United-spiller idømmes karantæne indtil 30-06-2017. Nørrebro United-spiller idømmes 6 spilledages karantæne. Derover at det indskærpes overfor Nørrebro United, ikke at benytte spillere, der er i karantæne. Udvalget pointerer, at Nørrebro United skal roses for de interne tiltag, man har gjort sig som følge af hændelserne i bemeldte kamp.

Nej

D1619

U19 Drenge Øst 2

16/9/2016

Kastrup BkVallensbæk

Dommeren indberetter, at Kastrup BK-spiller udvises i det 87. min for at skubbe dommeren samt gentagne gange benytte fornærmende sprog

Kastrup BK-spiller idømmes 10 spilledages karantæne

Nej

D1620

Herrer Senior S3 P7

24/9/2016

AmalieFC Babylon

Kampens afbrydes i det 35. min ved stilling 3-1 til Amalie, efter FC Babylon omringer dommeren, protesterer samt bruger fornærmende sprogbrug.

FC Babylon taberdømmes (3-0) i dømmes bøde på kr. 2.500,- for at være skyld i kampens afbrydelse. FC Babylon-spiller idømmes 2 spilledages karantæne. FC Babylon-spiller idømmes 5 spilledages karantæne.

Nej

D1621

Herrer Senior S2 P4

1/10/2016

Bk. PionerenB1960

Dommeren indberetter at BK Pioneren spiller udvises for truende adfærd.

BK Pioneren-spiller idømmes 2 spillesdages karantæne.

Nej

D1622

U17 Drenge 1

7/10/2016

Bk. UnionHIK

Dommeren indberetter, at efter kampens afslutning opsøger BK Union-spiller dommeren og benytter fornærmende sprogbrug samt lægger hånd på dommeren.

BK Union-spiller idømmes 8 dages karantæne. Udvalget roser BK Union for at handle positivt for at sikre spillerens fortsatte virke som spiller og frivillig i BK Union.

Nej

D1623

Old Boys 1 7M

1/10/2016

Vanløse IFKFB

Kampens afbrydes i det 42. min ved stillingen 3-4 til KFB. KFB-spiller slår ud efter dommeren og slår en Vanløse-spiller. Vanløse-spilleren slår KFB-spilleren tilbage. Udvist KFB-spiller opfordrer udvist Vanløse-spiller til at fortsætte konfrontationen udenfor banen. KFB-holdet generelt udviser en adfærd, der er uforlignelig med DBUs retningslinjer for Fair Play og respekt.

KFB taberdømmes (3-0) og idømmes bøde på kr. 1.500,. Udvist KFB-spiller idømmes 9 spilledages karantæne. KFB skal oplyse navnet på udvist spiller så hurtigt som muligt. Udvist Vanløse IF -spiller idømmes 3 spilledages karantæne. Vanløse IF skal oplyse navnet på udvist spiller så hurtigt som muligt.

Nej

D1624

Herrer Senior S5 P18

15/9/2016

Vanløse IFFB

Dommeren indberetter at kampens afbrydes ved stillingen 6-0 til Vanløse IF i det 55.min, da FB ikke vil fortsætte kampen, da de grundet udvisninger er 8 mand tilbage på banen og er utilfredse med dommerens kendelser.

FB taberdømmes og resultatet ved afbrydelse fastholdes (6-0). FB idømmes bøde på kr. 1.500,- for at være skyld i kampens afbrydelse

Nej

D1625

U17 Drenge Øst 2

7/10/2016

VipperødGlostrup

Dommeren indberetter, at Glostrupspiller tildeles anden advarsel i det 77.min for ved ord at protestere over dommerens kendelser. Spilleren ikke vil forlade spilpladsen, og da dommeren vender ryggen til, griber spilleren fat i dommeren for fortsat at protestere

Glostrup-spiller idømmes 6 spilledages karantæne.

Nej

D1626

U19 Drenge Øst 2

14/10/2016

Herfølge BkBrøndbyernes IF

Dommeren indberetter at Herfølge BK-spiller skubber dommeren med skulderen. Spilleren fortsætter protester efter udvisning, vil ikke forlade banen og vil ikke opgive navn.

Herfølge BK-spiller idømmes 9 spilledages karantæne

Nej

D1611

Old Boys 2 7M P2

29/5/2016

Fremad Valby – Valby Bk

Dommeren indberetter, at kampens afbrydes i ved stillingen 3-3, da Fremad Valby spiller ikke vil ikke forlade banen efter tildelt gult kort

Fremad Valby taberdømmes (0-3) og idømmes bøde på kr. 1.500,- for at være skyld i kampens afbrydelse.

Nej

29/5/2016

Bk. Vestia Hvidovre IF

Dommeren indberetter, at kampen afbrydes efter truende adfærd fra Vestia-spiller og råb fra tilskuere

Vestia taberdømmes (3-0) og idømmes bøde på kr. 1.500,- for at være skyld i kampens afbrydelse. 2 Vestia-spillere idømmes hhv. 5 og 6 spilledages karantæne.

Ja

U19 Drenge M

Bk. Dragør Bk. Rødovre

Dommeren indberetter at kampen afbrydes efter 88 min ved stillingen 8-0 til Dragør efter der opstår tumult involverende begge hold.

Begge hold taberdømmes og idømmes bøde på kr. 1.500,-

Nej

U15 Drenge M

D1627

26/10/2016

D1612

Bk. Rødovre KB

Dommeren indberetter han afbryder kampen efter massetumult mellem begge hold

Begge klubber taberdømmes og idømmes bøde på kr. 2.500,- for at medvirke til massetumult. KB-spiller idømmes 5 spilledages karantæne. Rødovre-spiller idømmes 3 spilledages karantæne.

Nej

Bk. UnionKB

Dommeren indberetter at KB-træner bortvises for protester i det 71.min. KB-træneren klapper efterfølgende dommeren på kinden og vil ikke forlade spillepladsen.

Nej

20/5/2016

U17 Drenge 1

KB-træner idømmes karantæne indtil 30. juni 2017

U19 Drenge M

D1628

30/10/2016

D1613

D1614

Old Boys Øst

2/6/2016

Brøndbyernes IF Køge BK

Kampens afbrydes i det 67.min ved stillingen 2-1 til Brøndby IF. Køge BK-spiller udvises for fornærmende sprogbrug mod dommeren og udviser efterfølgende truende adfærd overfor dommeren.

Køge BK taberdømmes (3-0) og idømmes bøde på kr. 1.500,- for at være skyld i kampens afbrydelse. Køge BK-spiller idømmes 7 spilledages karantæne

Nej

D1615

U17 Drenge Øst 1

15/6/2016

Bk. Skjold Birkerød Herfølge Bk.

Efter kampens slutfløjt kommer Herfølge BK-spiller løbende hen mod dommeren, imens han benytter sig af fornærmende og upassende sprogbrug.

Herfølge BK-spiller idømmes karantæne på 4 spilledage

Nej

D1616

U15 Piger 1

18/6/2016

KFUMDragør

Kampen afbrydes efter 65min. efter Dragør-leder går på banen uden tilladelse protester fra person fra Dragørs trænerbænk

Dragør BK taberdømmes (3-0) og idømmes bøde på kr. 1.500,-

Nej


12

ÅRSBERETNING 2016

DBU København

UDVISNINGER 2015 - 2016 Klubber Klubnr.

200001

Udvisninger 2016 Klub

B 93

ÅRSBERETNING 2016 Klubber

13

DBU København Udvisninger 2016

Udvisninger 2015

Klubnr.

Klub

Antal udvisninger

Antal karantænedage

Dommer påsatte kampe

Kampe pr. udvisning

Antal udvisninger

Antal karantænedage

Dommer påsatte kampe

Kampe pr. udvisning

Udvisninger 2015

Antal udvisninger

Antal karantænedage

Dommer påsatte kampe

Kampe pr. udvisning

Antal udvisninger

Antal karantænedage

Dommer påsatte kampe

Kampe pr. udvisning

200061

BK Union

13

27

154

12

4

8

187

47

200062

Valby

10

20

172

17

6

10

112

19

15

28

839

56

35

68

727

21

200063

Vanløse

11

15

349

32

10

20

264

26

Vestia

13

24

307

24

8

13

266

33

200002

B 1903

12

23

488

41

12

20

444

37

200065

200003

B 1908

8

15

319

40

21

62

335

16

200066

Vigerslev

2

2

99

50

4

10

58

15

Viktoria

1

1

96

96

6

10

87

15

200004

B 1950

6

12

63

11

8

18

82

10

200067

200005

B 1960

2

2

38

19

2

3

44

22

200068

Boldklubben VLI

2

4

132

66

2

4

107

54

Volvox

0

0

-

-

0

0

-

-

200006

AB Tårnby

9

16

411

46

17

40

336

20

200069

200008

Amager F.F.

13

21

115

9

8

19

116

15

200070

Østerbro IF

11

19

352

32

12

21

333

28

ØKF

2

2

124

62

4

4

135

34

200010

Boldklubben Amalie

0

0

-

-

2

3

47

24

200071

200012

Bispebjerg

1

1

73

73

3

4

64

21

200073

SSB

6

11

57

10

2

3

54

27

BK Fix

3

3

158

53

8

14

216

27

200013

Brønshøj BK

15

32

245

16

24

58

182

8

200074

200014

CIK

9

15

75

8

5

11

66

13

200077

CBS Sport

7

12

137

20

7

11

107

15

Døvania

0

0

-

-

0

0

-

-

200015

CSC

11

29

54

5

8

15

47

6

200079

200016

FA 2000

17

29

671

39

10

18

541

54

200080

Vesterbro Alliancen

2

6

11

6

0

0

-

-

Føroyar

3

4

137

46

7

12

91

13

200017

Damsø

3

5

123

41

0

0

-

-

200083

200018

Dragør BK

15

27

291

19

13

19

378

29

200085

FC Culpa

1

1

83

83

1

3

66

66

FC Sydhavnen

4

6

75

19

4

7

69

17

200019

FB

20

38

713

36

23

37

548

24

200089

200020

Firkanten

1

2

23

23

0

0

-

-

200094

FC Nyhavn

0

0

-

-

2

2

48

24

Real Cph.

0

0

-

-

0

0

-

-

200022

AIK. Fr.holm

2

4

31

16

4

6

51

13

200098

200023

BK Frem

22

42

409

19

12

21

259

22

200116

Dynamo F05

0

0

-

-

0

0

-

-

Nørrebronx

0

0

-

-

0

0

-

-

200024

Fremad Amager

14

32

275

20

12

26

227

19

200120

200025

Bk. Fremad Valby

21

43

301

14

9

17

375

42

200122

PAN Foldbold

0

0

-

-

0

0

-

-

FC Udfordringen

4

9

77

19

2

2

67

34

200028

GVI

13

27

348

27

9

20

329

37

200124

200029

JIF Hakoah

0

0

-

-

1

1

47

47

200127

Tårnby FF

11

20

170

15

7

9

99

14

Copenhagen Zebras

0

0

-

-

0

0

-

-

200030

HB

7

14

184

26

11

22

163

15

200132

200031

Heimdal

10

14

226

23

11

20

149

14

200137

Sunred Beach

1

1

29

29

0

0

-

-

1Way FF/SC Amager

7

22

51

7

1

3

25

25

200032

BK Hekla

4

9

99

25

6

11

74

12

200139

200033

Hellas

1

3

139

139

4

8

160

40

200142

DJA

0

0

-

-

0

0

-

-

Nørrebro United

12

14

259

22

16

34

248

16

200034

HIK

11

18

504

46

27

41

429

16

200145

200035

Husum BK

8

12

175

22

10

20

272

27

200150

EKJ Polyt

0

0

-

-

1

3

24

24

Hajduk SPuL

0

0

-

-

0

0

-

-

200036

Hvidovre IF

9

21

474

53

16

24

372

23

200152

200037

Jægersborg BK

9

17

264

29

8

14

198

25

200154

FC Amouhlal

0

0

-

-

2

10

18

9

BK 10

0

0

-

-

0

0

-

-

200038

Kastrup BK

15

35

294

20

11

21

268

24

200162

200039

KB

15

31

460

31

22

49

587

27

200163

Hellerup SV

0

0

-

-

0

0

-

-

AC Iben

0

0

-

-

1

1

46

46

200040

KFB

6

9

163

44

8

14

113

14

200168

200041

KFUM

3

5

254

85

11

24

241

22

200169

FFV

1

2

28

28

1

2

21

21

200045

BK Olympia 1921

1

2

46

46

2

6

62

31

200170

TKC

0

0

-

-

-

-

-

-

25

120

11

200171

Olympic Amager KIF

2

5

13

7

1

3

24

24

200046

Pioneren

8

16

70

9

11

200047

PI Fodbold

4

6

99

25

3

5

87

29

200172

FC Babylon

7

15

47

7

3

16

30

10

21

73

10

200173

FC Græsrødderne

1

3

36

36

-

-

-

-

200049

FK Prespa

9

24

91

10

7

200050

Rikken

2

6

22

11

1

1

9

9

200174

Olympiakos København

0

0

-

-

2

2

24

12

4

145

73

200177

Real l´Hõpital

0

0

-

-

0

0

-

-

14

302

30

200181

Arctos

1

2

42

42

0

0

-

-

FC Newborn

1

1

2

1

0

0

-

-

200052

BK Rødovre

7

12

159

23

2

200053

Skovshoved IF

8

14

294

37

10

200054

Sønderbro Fight

4

7

88

22

5

14

90

18

200183

200055

BK Skjold

22

37

602

28

30

61

424

14

200184

FC Randoms

2

4

50

25

7

14

35

5

Nandrup CdF

0

0

-

-

1

1

19

19

200056

BK Stefan

8

21

130

16

4

7

84

21

200187

200057

Sundby Boldklub

8

14

404

50

13

24

215

17

200191

Slagge BK

0

0

-

-

1

1

18

18

-

200192

Ørestad IF

0

0

-

-

2

6

8

4

200058

Sundby KFUM

0

0

-

-

0

0

-


14

ÅRSBERETNING 2016

Klubber

DBU København

Udvisninger 2016

ÅRSBERETNING 2016

Klub

Antal udvisninger

Antal karantænedage

Dommer påsatte kampe

Kampe pr. udvisning

Antal udvisninger

Antal karantænedage

Dommer påsatte kampe

Kampe pr. udvisning

200200

FK6K

0

0

-

-

2

3

25

13

200201

Sydsiden IF

1

1

27

27

2

4

25

13

200207

Kanariefuglene FC

0

0

-

-

1

0

19

19

200208

Deaf Futsal Team

6

12

13

7

0

0

-

-

200210

Upload 18

3

11

15

5

3

3

18

6

200220

Nøddealliancen

1

1

26

26

1

1

20

20

200224

Uganda Danish Cranes

1

2

13

13

-

-

-

-

200225

HBE

1

1

32

32

0

0

-

-

200226

Fremad Forsing

1

3

17

17

-

-

-

-

200227

Copenhagen Calcio

2

2

32

16

0

0

-

-

200236

FC Ludo

3

9

23

8

-

-

-

-

200242

BK Kurd

1

2

13

13

-

-

-

-

200245

Team 2. Sal

2

9

1

0.5

-

-

-

-

200247

IBP United

0

0

-

-

0

0

-

-

200250

FC Berati

2

4

12

6

-

-

-

-

200252

Shipping Union CBS

2

3

22

11

-

-

-

-

200901

Københavns Futsal

1

3

37

37

0

0

-

-

200902

Nørrebro Boldklub

2

3

52

26

0

0

-

-

-

Athletic Amager

0

0

-

-

3

6

19

6

-

FC Cross Road

0

0

-

-

3

11

19

6

I ALT

578

1111

-

-

588

1223

-

-

Herunder 23 bortvisninger til trænere/ ledere

Tidsfastsatte karantæner ikke medregnet

Herunder 38 bortvisninger til trænere/ ledere

Tidsfastsatte karantæner ikke medregnet

15

KLUBRÅDGIVERNE

Udvisninger 2015

Klubnr.

DBU København

Det var med nogen bekymring, at vi gik til opgaven ”Klubudviklingsforløb”, som DBU´s nye store satsning for klubrådgiverne i 2016. Vi var usikre på, hvordan et procesforløb i 5 faser på 30 timer for kr. 2000 ville blive modtaget i klubberne.

Søren Hemmingshøj Teamleder

Vi kan nu konstatere, at vores bekymring er blevet gjort til skamme. Klubbernes modtagelse af et ”Klubudviklingsforløb” har været meget positiv og oplevelserne er overvældende set med klubrådgiverøjne. Forløb giver indsigt

Klubbernes modtagelse af et ”Klubudviklingsforløb” har været meget positiv.

Vi har foreløbigt blot set toppen af det potentiale, som kan udvindes af processerne. Imødekommer klubbernes behov Vi er, som klubrådgivere opmærksomme på vigtigheden i, at vi møder klubberne, hvor de er. Desuden skal vi i fællesskab forfølge de områder og retninger, hvor klubberne ønsker at blive udviklet. Nogle klubber ønsker klubudviklingsforløb omkring organisation, værdier og struktur andre foreninger omkring flere frivillige, uddannelse af trænere, faciliteter og dialog med forældre m.m. De forskellige udfordringer og klubudviklingsforløb er spændende. Det gør os stolte, ydmyge og optimistiske for fodboldfremtiden i DBU København. For de klubber som ønsker et ”Klubudviklingsforløb” kan I læse meget mere på DBU Københavns hjemmeside eller kontakte undertegnede.

DGI og DIF har indgået et samarbejde, der skal sikre at flere danskere dyrker motion. Bevæg dig for Livet, er en stor

Foto: DBU K

Foto: www.fodboldbilleder.dk

BEVÆG DIG FOR LIVET

Det er forfriskende og livgivende at opleve den passion og arbejdsetik som klubbestyrelser, udvalg, trænere og ledere lægger i procesforløbene. Dialogen er fyldt med opklarende, afklarende og overraskende indsigt. Resultaterne taler deres eget sprog. I hver enkelt forening er der tale om meningsskabende foreningsarbejde. I de klubber, hvor udviklingsforløbene er understøttet af vores Børn og Unge-konsulenter giver processerne endda endnu mere mening, fordi disse kan understøtte udviklingen og sætte gang i praktiske tiltag på og uden for banen.

I 2016 har vi sat gang i 16 klubudviklingsforløb og processerne giver samlet set en masse knowhow og best practice-erfaring, som vil komme efterfølgende forløb til gavn og glæde.

og ambitiøs satsning, hvor målet er at 50 procent af den danske befolkning dyrker idræt i en organiseret forening og 75 procent skal dyrke ugentlig idræt i 2025. DBU er tilgået visionen og vil i årene frem samarbejde med DGI omkring fastholdelse af teenagere, flere piger til fodbold samt en videreførelse af Fodbold Fitness projektet. I den forbindelse vil DBU København ansætte en visionskonsulent, der skal arbejde for at vi kommer i mål. Dette gøres ved, at visionskonsulenten i samarbejde med Klubrådgiverne understøtter de fodboldforeninger, der er parate til at imødekomme visionens ide om fastholdelse, flere medlemmer og bedre plads til voksende i foreningerne.

De mange klubudviklingsforløb drives af Hans Vixø og Richard Andersen, der har mange forskellige udviklingsforløb omkring organisation og struktur, værdier, uddannelse af trænere mv.


16

ÅRSBERETNING 2016

DBU København

ÅRSBERETNING 2016

Tobias Illum Formand

Fair Play i ungdomsfodbolden

Diana Andersen Næstformand

Afslutningsvis, vil jeg gerne takke udvalgets medlemmer for et godt samarbejde og jeg ser frem til at vi skal arbejde videre i 2017, hvor vi vil have fokus på udbyttet af vores arbejdsgrupper, et nyt ungdomsseminar og sidst, men ikke mindst, sikre det fortsatte arbejde med breddefodbolden, som skal udvikle sig på breddefodboldens egne præmisser.

Mange kræfter er blevet brugt på at hindre forskellige politiske beslutninger, som kunne skabe forringelser for fodboldspillere i DBU Københavns område.

Antallet af borgere i DBU Københavns område stiger fortsat, men på trods af nye bydele kommer til, bliver faciliteterne ikke nødvendigvis flere. Derfor er et af vores strategiske hovedindsatsområder fortsat at arbejde på det politiske og kommunale niveau, for at sikre de bedste forhold for unionens fodboldspillere. Det er derfor meget positivt, at Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune i september bevilligede to nye kunstgræsbaner. Det er dog ikke kun faciliteter, der har været i fokus i vores politiske arbejde i år. Mange kræfter er også blevet brugt på at hindre forskellige politiske beslutninger, som kunne skabe forringelser for fodboldspillere i DBU Københavns område. Jeg skal nedenfor forsøge at redegøre for nogle af de indsatser, vi har brugt politiske kræfter på i 2016. Samarbejde med DGI Storkøbenhavn Som Formanden nævner i sin beretning, er samarbejdet med DGI Storkøbenhavn i løbet af 2016 blevet etableret og udvidet. Det gælder både på politisk og på administrativt niveau. Senest har vi sammen med DGI Storkøbenhavn og Idrætsforum

København skrevet under på en samarbejdsaftale med Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune om understøttelse af det københavnske idrætsliv. Vi forventer os meget af samarbejdet med DGI Storkøbenhavn i særdeleshed. Ud over samarbejdet med DGI i projektet ”Bevæg dig for livet”, har DBU København og DGI Storkøbenhavn også været initiativtagere til at etablere et idrætssamarbejde i den nye bydel, Nordhavn. Endnu en gang skal vi kigge langt efter fodboldbaner, men et af formålene er, at der også i postnummeret 2150 vil kunne spilles fodbold i fremtiden. Lys- og støjforurening Vi må dog også erkende, at ikke alle er lige så glade for fodboldbaner, som vi er. Der er naboklager i forhold til lys- og støjforurening samt et fokus på eventuelle miljømæssige påvirkninger fra kunststofbaner. Vi forsøger gennem vores sæde i bl.a Det Grønne Råd i Københavns Kommune, at samarbejde og søge positiv indflydelse på tiltag omkring

Foto: www.fodboldbilleder.dk

Derudover har ungdomsudvalget sat gang i et par arbejdsgrupper, som skal arbejde med en guide til overgangen mellem børne og ungdomsfodbold og fairplay i ungdomsfodbold. Med guiden vil ungdomsudvalget hjælpe trænere og holdledere, som følger et hold fra de er børn og op igennem ungdomsrækkerne, med at være opmærksom på hvad der ændrer sig i forhold til eksempelvis turneringsreglementet. Vi håber, at denne guide vil gøre det nemmere at være frivillig ungdomstræner. Den anden arbejdsgruppe skal bidrage til et øget fokus på fairplay, men også bidrage på andre områder som Ungdomsudvalget vurderer er relevante når det kommer til ungdomsfodbold. Vi er naturligvis åbne over for gode forslag og ideer fra klubberne.

mandsklubben er et netværk fordelt på fire moduler i løbet af året, for ungdomsformænd i de Københavnske klubber. I 2016 har vi fokuseret på ”Den gode ungdomstræner” og implementering af DBU’s nye koncept om teenagefodbold samt frivillighed. Alle modulerne har åbnet for gode diskussioner og masser af netværk blandt de fremmødte. Et netværk som er med til skabe stor værdi i det daglige arbejde som ungdomsformand rundt omkring i klubberne. Det fjerde modul for 2016 er blevet flyttet og vil først blive afholdt i starten af 2017. Modulet er en inspirationstur, højst sandsynligt til Sverige, med fokus på pigebreddefodbold. Hvis din klub endnu ikke har haft en repræsentant med skal i blot kontakte sekretæren for DBU Københavns ungdomsudvalg, Kristian Koefoed. Der er altid plads til flere deltagere.

Foto: Astrid M. B. Rasmussen

Ungdomsudvalget har sat gang i et par arbejdsgrupper, som skal arbejde med en guide til overgangen mellem børne og ungdomsfodbold og fairplay i ungdomsfodbold.

Den succes vil vi gerne følge op med endnu et seminar i 2017. Her vil vi sætte fokus på den gode ungdomstræner og tilbyde en dag, hvor man som ungdomstræner kan komme og få inspiration og praktiske værktøjer til ungdomstræningen. Så hold øje med www.dbukøbenhavn.dk, hvor vi i starten af 2017 vil offentliggøre dato og indhold.

Dyrk netværket i Ungdomsformandsklubben Jeg vil gerne benytte lejligheden til at berette lidt omkring DBU Københavns Ungdomsformandsklub. UngdomsforU15 hold fra B93 siger tak for kampen.

17

DBU KØBENHAVNS POLITISKE ARBEJDE

UNGDOMSUDVALGET 2016 begyndte med planlægning og afholdelse af udvalgets Ungdomsseminar med fokus på at få skabt en spændende og lærerig dag om fastholdelse, udvikling og aktivering af ungdomsspillere. Sammen med cirka 40 ungdomstrænere og ledere og spændende oplægsholdere, havde vi en fremragende dag i slutningen af februar. En dag som bød på en masse inspiration, debat og samtale om hvordan man i de københavnske klubber kan blive bedre til at fastholde og udvikle ungdomsspillere.

DBU København

Flere klubber slås med naboklager grundet lys- og støjforurening.


18

ÅRSBERETNING 2016

DBU København

ÅRSBERETNING 2016

DBU København

Foto: www.fodboldbilleder.dk

DOMMERUDVALGET Det har været et spændende og udviklende år for dommerudvalget med underliggende arbejdsgrupper, som i det store hele har haft samme persongalleri som i 2015. Det mest bemærkelsesværdige er selvfølgelig, at Talentgruppen blev nedlagt i forbindelse med DBU’s nye talentstruktur. En talentstruktur som har haft sit første år med de startudfordringer som det nu engang medfører. Fra DBU Københavns synspunkt er der i hvert fald plads til forbedringer, ikke mindst i forhold til hvordan vi understøtter hinanden. Det skal blive bedre fremadrettet.

Kasper Darfelt Formand

Nye tiltag som led i ny strategi

Kvinde KS kampen mellem IF Føroyar og AB Tårnby på Kløvermarkens Idrætsanlæg, hvor DBU København årligt afvikler knapt 1.000 kampe.

miljøforbedringer på baneområdet. Vi har også rådgivet klubber i deres dialog med kommuner, når der er kommet naboklager omkring lys og støj. Det er et område, som der med stor sandsynlighed vil komme endnu mere fokus på i fremtiden.

Virksomheder tager banetid

Omstødelse i gebyrsagen

Det er ikke hensigtsmæssigt, at virksomheder, som ikke er hjemmehørende i vores område optager plads til firmafodboldkampe i den bedste

Gebyrsagen har været en af de tungeste sager, vi har haft med det kommunale niveau i løbet af 2016. Heldigvis resulterede det intense arbejde i, at

klubberne kan fastholde tilskuddet til børn og unge fra andre kommuner. Generelt har vi et rigtig godt samarbejde med alle vore kommuner og forvaltninger, men der bruges også mange ressourcer på dette område. Ud over det kommunalpolitiske, har bestyrelsesmedlemmerne som sædvanligt også deltaget i diverse fora i både DBU og FLU-regi med sigte på at gøre fodboldtilbuddet endnu bedre for vores klubber. Ud over det gængse fodboldpolitiske arbejde i bestyrelser og fagudvalg, har der især været fokus på breddefodboldens politiske og administrative organisering. Et arbejde som vil foldes mere ud i løbet af 2017.

Det er hele fodboldmiljøets ansvar at hjælpe med rekrutteringen af nye fodbolddommere og fastholdelse af de nuværende.

Dommernes top 10 NAVN

I sidste års beretning annoncerede jeg en ny strategi, som i al sin enkelthed skulle være med til at rekruttere nye dommere, så DBU København i fremtiden kan efterkomme klubbernes ønsker til påsætning af kampe, som i dag er en stor udfordring for personalet. Første del var satsningen på afholdelse af kamplederkurser i klubberne. Kurserne var målrettet de ældre ungdomsårgange. Som jeg skrev sidste år skulle det gerne betyde, at klubberne får tilført ressourcer til at få dømt de yngre årganges kampe. På den måde vil trænere, spillere og forældre kunne koncentrere sig om egen rolle og ikke skulle finde en dommer til kampen på spilledagen. Kampene skulle fremadrettet gerne være påsat af klubben blandt egne uddannede kampledere.

En del klubber har taget rigtig godt imod initiativet og har allerede stor glæde af de nye kampledere. Mange klubber er imidlertid ikke kommet i gang, men er så heldige, at de vil få tilbuddet i 2017, hvor DBU København vil fortsætte med at udbyde gratis kamplederkurser til klubberne. Herfra skal der lyde en opfordring til at tage imod tilbuddet. Spred budskabet Vores facebook-side ”Fodbolddommer i København” er også en del af strategien for at få flere dommere, og den har i år fået selskab af en flot og professionel udført dommerfilm, som I forhåbentlig alle har set. Hvis I ikke har set den, så skal der lyde en kæmpe opfordring til at se den og ikke mindst sprede budskabet ved hjælp af sociale medier og hjemmesider. Dette er også gældende for facebook-siden. Vi kan ikke gøre det alene! Det er hele fodboldmiljøets ansvar at hjælpe med rekrutteringen af nye fodbolddommere og fastholdelse af de nuværende. Antallet af dommere er afgørende for antallet af dommerpåsatte kampe. Jo færre dommere, jo færre påsætninger. Det er min formodning, at vi i København skal øge det samlede antal af aktive dommere med 150 dommere over de næste 2-3 år for at tilfredsstille klubbernes ønsker. Blandt disse dommere må der gerne være flere kvinder/piger, da disse er kraftigt underrepræsenteret i den Københavnske dommerstand.

ANTAL KAMPE

Jørgen Thestrup

220

Brian Andersen

212

Talha Kücükavci

167

Daniel Garrido

131

Muhammed Kucukavci

129

Zijad Sabic

126

Karam Taqi

122

Lars Preben Jensen

114

Søren Strandsberg

110

Sebastian Friis Aagerup

110

Foto: www.fodboldbilleder.dk

Som fodboldklub er det en fordel at kunne udnytte effekten af en kunstgræsbane med lys sammenlignet med en naturgræsbane. Det giver mange ekstra timer om året, da man kan spille hele året også efter mørkets frembrud. Derfor vil vi også kæmpe for, at der findes en holdbar løsning, så vores klubber kan udnytte deres faciliteter på omtimal vis.

spilletid og endda på de bedste baner i Københavns Kommune. Dermed tager de pladsen fra københavnerne i kommunens organiserede fodboldklubber. Det må stoppe, og det vil vi arbejde på i 2017. Endvidere har der i løbet af året været forslag om, at voksne fra organiserede klubber ikke måtte benytte fodboldbanerne i primetime. Det giver helt sikkert mening, at børn og unge ikke skal træne sent, men på mange anlæg, kan fodbolden selv administrere dette uden stramme regler fra kommunen. Det er begge sager, hvor vi både politisk og administrativt har arbejdet for ændringer til gavn for den københavnske fodbold.

19

Københavnsk fodbolddommer på Kløvermarkens Idrætsanlæg.


20

ÅRSBERETNING 2016

DBU København

ÅRSBERETNING 2016 Foto: www.fodboldbilleder.dk

Ny udvekslingsaftale med Göteborg

Dommernes aften I forhold til fastholdelse afholdte vi i november Dommernes Aften for første

Lige nu arbejdes der på at udarbejde et årshjul med arrangementer/kurser for nye dommere, så de får en god start på livet som breddedommer, og bliver bekendte med vores tilbud og forventninger. Dommernes Aften vil i en sammenhæng også indgå som en slags afslutning på årshjulet. Årets breddedommer Slutteligt vil jeg gerne takke medlemmerne i arbejdsgrupperne og alle DBU Københavns dommere for

en uvurderlig dedikeret, engageret og ihærdig indsats i 2016, hvor nogle af dommerne på frivillig basis har hjulpet med at drive den tidligere nævnte facebook-side og med udarbejdelsen af de flotte dommerfilm. Derfor bliver det også med stor fornøjelse, at jeg for første gang kan uddele prisen til årets breddedommer på repræsentantskabsmødet. Den pris har vi manglet! Tag godt imod alle dommerne på banerne igen i 2017.

En fortsættelse af samarbejdsaftalen med Ungdomsskolen er med til at bygge bro mellem DBU Street CPH, Ungdomsskolen og foreningen Street Society.

DBU STREET CPHs coach-uddannelse • Modul 1: Introduktion til DBU Street CPH coach-uddannelsen.

2016 har været året, hvor DBU Street CPH i fællesskab med Ungdomsskolen og Street Society har udvidet fra syv til ni træningssteder i København. Målgruppen for vores aktiviteter er fortsat børn og unge i udsatte boligområder, der gennem gadefodbolden kan få adgang til et nyt netværk og spille fodbold i uformelle rammer. Som tidligere år har der været ugentlige træninger, stævner, events og uddannelsestilbud for rollemodeller, spillere m.fl. omkring streetfodbolden i DBU København. I 2016 var det Richard Andersen og Reda M’barek, der tiltrådte i marts, som udgjorde DBU Street CPH konsulentteamet. De fik streetfodbolden til at fungere i dagligdagen mens Teamleder Søren Hemmingshøj har sikret, at DBU København har opnået målsætningen om at være aktive på gadeplan i hele København. Nye samarbejdsaftaler DBU Street CPH har fået nye samarbejdsaftaler på plads i 2016, som er med til at forankre streetfodbolden i lokalområderne. En fortsættelse af samarbejdsaftalen med Ungdomsskolen er med til at bygge bro mellem DBU Street CPH, Ungdomsskolen og foreningen Street Society. Desuden er der udarbejdet en ny aftale med RessourceCenter Ydre Nørrebro (RCYN), Street Society og Nørrebro FF. De mange samarbejdspartnere er med til at forankre DBU Street CPH lokalt og i det fremadrettede arbejde med målgruppen er samarbejde på tværs vigtig, hvis streetfodbolden skal være en fast del af de unges hverdag.

2000 aktive børn Mere end 2000 børn og unge i alderen 10-19 år har været i berøring med DBU Street CPH i 2016. Her har de deltaget i de ugentlige træninger og arrangementer, som bliver varetaget af de 20 ansvarlige rollemodeller, som nu er samlet i ni bydele i København: Vesterbro, Ydre og indre Nørrebro, Bispebjerg, Bellahøj, Amager, Østerbro og Valby i (Sjælør) og (Folehaven). I 2016 har DBU Street CPH arrangeret følgende store stævner og events: • Ultimo april – primo juni: Lokale kvalifikationsstævner til Københavner Mesterskabet i ti bydele. • Lørdag den 3. september: Københavner Mesterskabet på Israels Plads. Uddannelse af rollemodeller Derudover har vi igen i 2016 haft fokus på at uddanne rollemodeller, så DBU Street CPH samlet set står bedre rustet til at arbejde med gadefodbolden fremover. I slutningen af 2015 og frem til februar 2016 gennemgik rollemodellerne en DBU Street CPH Coach uddannelse (se kollone i venstre side). Fem af rollemodellerne fik også lyst til at gennemgå dommeruddannelsen i marts 2016. Alle fem bestod. Til slut skal der lyde en stor tak til Københavns Kommune og Ungdomsskolen, der støtter DBU Street CPH.

Foto: Kasper Kølleskov

Igennem en årrække har vi haft et godt udvekslingssamarbejde med NFF Oslo (Oslo´s lokale fodboldforbund) og det er med stor glæde, at vi i 2016 fik tilføjet SVFF Göteborg ((Göteborgs lokale fodboldforbund) som samarbejdspartner. Det gjorde, at vi for første gang kunne sende dommere på udvekslingsophold i både Göteborg og Oslo i dette efterår. Aftalerne er med til både at udvikle og fastholde de enkelte dommere og DBU København glæder sig til at få besøg fra både Oslo og Göteborg i maj 2017. Det bliver en weekend, hvor der er noget at leve op til for DBU København. De norske og svenske dommere vil dømme fire kampe i formentlig KS og jeg er sikker på, at de involverede klubber vil hjælpe med at tage godt imod dem.

gang, hvor det via vores gode samarbejde med NFF Oslo var lykkedes at lokke den tidligere norske topdommer Tom Henning Øvrebo til København til et inspirationsforedrag for vores dommere. Arrangementet havde deltagelse af ca. 60 dommere og det er målet at arrangementet skal være et årligt tilbagevendende arrangement med deltagelse af på sigt 120-150 københavnske dommere.

21

DBU STREET CPH

Richard Andersen DBU Street CPH konsulent

Formand for Dommerudvalget, Kasper Darfelt, vurderer at der er brug for ca. 150 nye dommere over de næste 2-3 år, hvis klubbernes ønsker og behov skal tilfredsstilles.

DBU København

• Modul 2: Kampleder-kursus. • Modul 3: Ansøgning til puljer og det pædagogiske arbejde med udsatte unge. • Modul 4: Konflikthåndtering. • Modul 5: CV og ansøgning til erhvervslivet. Vesterbro er et af ni byområder, hvor DBU Street CPH er til stede.


22

ÅRSBERETNING 2016

DBU København

ÅRSBERETNING 2016

DBU København

23

Jan Kristensen Administrationschef

Flere fodboldspillere er ikke ensbetydende med flere hold i vores turneringer. Vi må konstatere et fald i antal tilmeldte turneringshold.

Den organiserede fodbold i DBU København har vokseværk, hvilket afspejles i stigende medlemstal. I år rundede vi for første gang mere end 40.000 aktive fodboldspillere – helt præcist 42.051 spillere fordelt på 150 klubber. På 10 år er antallet af aktive fodboldspillere under DBU København steget med 17.500, hvilket er imponerende når dansk fodbold totalt set er gået frem med ca. 35.000 spillere i samme periode.

Når antallet af deltagere falder i vores kerneaktivitet – turneringerne – så er det naturligt at finde ud af årsagen, hvilket vi er godt i gang med. Tilbage i november 2015 påpegede klubbernes formænd ved bestyrelsens seminar, at det var på tide at tænke i nye former og muligheder på turneringsområdet. Derfor var en række klubledere inviteret til et møde i Hvidovre i januar måned 2016 med turneringerne som eneste punkt på dagsorden.

Det er især børnene, som nu myldrer ind i klubberne, og det er meget glædeligt, selvom det også stiller store krav til baner, faciliteter og klubber, som af og til har udfordringer med at skaffe det antal frivillige, der skal til for at få det hele til at fungere. Desværre har flere klubber børn på ventelister og derfor må vi også fortsætte vores kamp for bedre faciliteter og klubudvikling, der kan gøre det mere attraktivt at være frivillig.

Siden er to arbejdsgrupper blevet nedsat. Den ene arbejder med mulige forbedringer af de eksisterende tilbud og den anden gruppe arbejder med forslag til nye turneringsformer. Det hele skal i løbet af 2017 præsenteres for bestyrelsen og siden på repræsentantskabsmødet i 2018.

Flere spillere - færre hold Flere fodboldspillere er ikke ensbetydende med flere hold i vores turneringer. Vi må konstatere et fald i antal tilmeldte turneringshold. Alene en kraftig forøgelse af 7M herreseniorhold gør, at vi holder ”skindet nogenlunde på næsen” i år. Det er bemærkelsesværdigt, at antallet af pige/kvindehold stiger, i en tid hvor alle taler om, at der skal ydes en ekstraordinær indsats for at få flere piger til at spille fodbold.

Foto: www.fodboldbilleder.dk

ADMINISTRATIONEN

Behov for flere dommere Et af DBU Københavns erklærede mål er, at alle kampe dømmes af en eksamineret dommer. Sådan er virkeligheden desværre ikke, men vi er bestemt på rette vej. Bestyrelsen har i hvert fald vist vejen, og har både i 2016 og 2017 sat penge af til nye tiltag, som forhåbentligt vil betyde, at flere får lyst til at blive fodbolddommer. Det er eksempelvis nu blevet muligt at blive fodbolddommer på afbetaling. I praksis afdrages aspirantgebyret i løbet af de første kampe. Endvidere har vi gennemført kamplederkurser for ungdomsspillere (15-16 årige) i syv klubber.

Nye faciliteter er en nødvendighed, hvis vi skal fortsætte fremgangen og skabe plads til endnu flere fodboldspillere.

Foto: Andrius Karolis Vi bliver fortsat flere fodboldspillere i DBU København. 42.052 spillere er fordelt på 150 klubber ifølge de seneste tal fra DIF.

Mange af de unge kampledere dømmer nu lokale børnestævner og kampe. Alle har fået udleveret dommertøj, og vi vil i løbet af 2017 følge op med opfølgningskurser overfor de unge. Derudover har vi iværksat en række nye markedsføringstiltag, der skal understøtte vores aktiviteter og rekrutteringsproces, så flere får øjnene op for dommergerningen. Der er fortsat fuld fart på DBU’s IT-værktøjer, som bliver bedre og bedre til glæde for de mange brugere. KlubOffice, KampKlar, Fodboldapp og Mit DBU er alle IT-systemer, som klubberne kan gøre brug af, og som indeholder en lang række funktioner, der gør det både sjovere og lettere at være klubleder, træner og spiller. Skulle klubberne løbe ind i problemer, så står vores personale naturligvis til rådighed med gode råd og support.

Personalet

Overskud på budgettet

På personalesiden har vi sidst på året sagt farvel til vores streetfodboldkonsulent Reda M’barek, som fik et tilbud fra Københavns Kommune, han ikke kunne sige nej til. Endvidere valgte ”Bevæg Dig For Livet” konsulent Henrik Pedersen at sige sin stilling op efter knapt tre måneders ansættelse. Tak til begge for deres indsats for DBU København.

DBU Københavns økonomi er fortsat god. Vi kommer ud af regnskabsåret 2015/16 med et overskud på kr. 159.000 efter hensættelser. Bestyrelsen anbefaler derfor ingen gebyrer og takststigninger i kommende regnskabsår. Hele regnskabet kan ses bagerst i årsberetningen. En del af overskuddet foreslås anvendt til en ny omgang ”udviklingspulje”, hvor klubberne kan søge ind til klubudviklingsprojekter.

Vores tidligere medarbejder, Lise Skaaning, fik et par måneders comeback på kontoret i Dan Pedersens fravær grundet barselsorlov, og Kristian Koefoed blev i september far for anden gang. Både Martin Munk Nielsen og Brian Molberg rundede i løbet af 2016 et skarpt hjørne - nemlig 50 år. Tillykke til de to ”gamle drenge”, som nu er kommet i de voksnes rækker.

Bestyrelsen vil på kommende repræsentantskabsmøde stille forslag om at ændre DBU Københavns regnskabsperiode til at følge kalenderåret, som både DBU og flere af vores lokalunionskolleger allerede gør. Mere om det på kommende repræsentantskabsmøde.


24

ÅRSBERETNING 2016

DBU København

ÅRSBERETNING 2016

25 Foto: Kasper Schiødt

SET OG SKET 2016

DBU København

DEN SOCIALT RUMMELIGE TRÆNER Foto: Andrius Karolis

ASYL CUP Hajduk Spul var i august måned arrangører af Hajduk Asyl Cup, hvor 150 asylansøgere og flygtninge sammen med københavnske fodboldhold og 100 tilskuere havde en rigtig god dag i Ryparken. DBU København var med til at støtte arrangementet, der var bevis for, at det frivillige foreningsarbejde lever og gør en forskel for samfundet.

DBU København udviklede i 2015 i samarbejde med Søren Østergaard fra CUR et nyt kursus, der blev testet som pilotprojekt i København. I 2016 var ”Den Socialt Rummelige Træner”, så på danmarksturné, da alle lokalunioner fik glæde af kurset, der går i dybden med trænerens rolle som leder og de ting, der rør sig uden for banen.

Foto: Astrid M.B. Rasmussen

Foto: DBU K

BEACH SOCCER Musik, glæde, sol og sand var en del af strandfesten, da DBU København afviklede BEACH SOCCER 2016 i Amager Strandpark. Som altid blev der løbet, fightet, tacklet og scoret masser af mål af de 600 drenge og piger, der var fordelt på 83 hold.

De københavnske fodboldklubber har for alvor taget C-træneruddannelsen til sig i 2016. Det er blevet til 76 C-trænerkurser med over 1100 deltagere, hvilket er tæt på en fordobling af tallene fra 2015. Foruden C-træneruddannelsen har DBU København afholdt refreshment kurser på B og C-uddannelsen.

DBU København deltog i et dommerudvekslingsforløb med SvFF Göteborg og NFF Oslo, hvor der var erfaringsudveksling på såvel organisatorisk som det dommerfaglige område. DBU København var repræsenteret med fire talentfulde fodbolddommere, der også var på banen for at dømme kampe i den svenske 4. division.

Foto: EB.DK

Foto:Kasper Kølleskov

C-TRÆNERUDDANNELSEN

Foto: DBU K

Med over 15.000 børnespillere (0-12 år) har DBU Københavns klubber godt fat i de kommende generationer. I 2016 organiserede DBU København 759 børnestævner i 3 og 5-mands fodbold og som altid blev forårssæsonen afsluttet med en stor stævneweekend med deltagelse af over 5.000 spillere.

Den nye dommerstrategi har allerede vist resultater. 62 kursister har således bestået DBU Dommergrundkursus hos DBU København i 2016. Det er en fremgang på knap 50% fra året før. Antallet af temaftener og efteruddannelsestilbud er øget i 2016, hvor der er afholdt tre grundforløb og 17 efteruddannelseskurser eller temaaftener for de københavnske dommere.

DOMMERUDVEKSLING

Foto: Karsten Lund

BØRNETURNERINGEN

DOMMERUDDANNELSEN

SKOLEFODBOLD I verdens ældste skolefodboldturnering var der igen i år masser af skoleaktivitet på de københavnske baner. Efter 214 drenge- og pigekampe stod årets københavnske kredsfinaler mellem Højdevangen Skole og Rønneskolen hos pigerne, hvor førstnævnte løb med sejren. Hos drengene vandt endnu en Amagerskole, da skolen Sundet ved Sundet slog Munkegårdskolen fra Gentofte foran godt 1000 tilskuere på det nyligt renoverede Gentofte Stadion. Den nationale finale spilles til april 2017 i Odense.


26

ÅRSBERETNING 2016

DBU København

ÅRSBERETNING 2016

Kampen for nye og bedre faciliteter er fortsat en topprioritet i DBU København. I 2016 er der etableret en ny kunstgræsbane i Rødovre BK, minibaner flere steder i København samt nye klubhusfaciliteter i bl.a. Vestia BK. Derudover har Københavns Kommune afsat penge til yderligere klubhusfaciliteter, hvor bl.a. Husum BK har modtaget fire millioner kr. fra klubhuspuljen.

GET2 FODBOLDSKOLER BK Union og Brønshøj BK gik i år sammen om at afholde DBU´s Get2 Fodboldskole i Københavns Nordvest-kvarter. Formålet med fodboldskolen er at give børn i udsatte boligområder muligheden for at deltage på en DBU Fodboldskole til reduceret pris. 80 børn var på banen i BK Union, der var vært for femte gang og fik besøg af Kultur- og Fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen.

Foto: DBU K

Foto: DBU K

FORMANDSKLUBBEN Megatrends, DBU´s licenssystem og breddefodboldens udvikling er nogle af de emner som DBU Københavns formandsklub har taget op i 2016, hvor 25 klubber har deltaget i netværket. Årets inspirationstur til udlandet gik til Rom, hvor formandsklubben bl.a. mødte repræsentanter fra det italienske fodboldforbund (FIGC) og SS Lazio.

Frivillighedsturen er et fast holdepunkt i DBU Københavns kalender. Den årlige tur til Tyskland gik i år til Wolfsburg og Berlin. Her ventede først opgøret mellem Wolfsburg og Schalke 04 og dernæst kampen mellem kultklubben Union Berlin og VFB Stuttgart. Årets tur var udsolgt med 35 deltagere, og vi glæder os til at skabe plads til endnu flere frivillige i 2017.

Flere klubber satser på futsal, og i DBU København har der i 2016 været afholdt flere træner og dommerkurser, der skal være med til at udvikle futsal. Samlet set var i der i 2015/16 sæsonen 71 klubber, som deltog i de forskellige futsalrækker fra Københavnsserien og ned.

Ved at blive en del af foreningsidrætten kan unge uledsagede flygtningebørn lære dansk og få et netværk i lokalsamfundet. Det var tanken bag pilotprojektet VITO, der blev udviklet i et samarbejde mellem DBU København, Ungdomsskolen i Gentofte Kommune (Vito), HIK Fodbold og WESi3 ved Benny Würtz. 10 deltagee fik ledelsesværktøjer og praktisk erfaring efter praktikophold i lokale idrætsforeninger. Projektet modtog stor anerkendelse og bevågenhed fra nationale medier.

KOMMUNIKATION Den københavnske fodbold engagerer rigtig mange mennesker. I 2016 har 143.000 besøgt DBU Københavns hjemmeside, hvor de tilsammen står for knap 2.600.000 sidevisninger. 4276 følger DBU København på Facebook, hvilket er en fremgang på 22% mens Københavnsk Fodbold når 3.200 i trykt udgave og har 2000 læsere i online versionen.

Foto: BLJ-Foto

Foto: BLJ-Foto

FUTSAL

INTEGRATION AF ULEDSAGEDE UNGE FLYGTNINGE

Foto: DBU K

Foto: DBU K

FRIVILLIGHEDSTUREN

27 Foto: www.fodboldbilleder.dk

Foto: DBU K

FACILITETER

DBU København

LYSERØD LØRDAG De københavnske Fodbold Fitness klubber bakkede talstærkt op om ”Lyserød Lørdag”, der blev afholdt i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og DBU Sjælland i oktober. Flere hundrede kvinder var på banen for at spille til fordel for kampen mod brystkræft.


28

ÅRSBERETNING 2016

DBU København Foto: www.fodboldbilleder.dk

SENIORFODBOLD Antallet af seniorspillere fortsætter med at stige. DIF registrerede 17.839 seniorspillere (19-59 år) i 2015, hvilket er en stigning på 12,2 % fra året før. Stigningen er sket på 7-mandssiden, hvor der endnu engang er flot fremgang fra 349 til 379 hold.

Foto: BLJ-Foto

UDDANNELSE FOR KLUBADMINISTRATORER Flere og flere klubber får administrative nøglepersoner. Derfor tog DBU København i samarbejde med de andre lokalunioner og breddeudvalget initiativ til klubudviklingstiltaget ”Lettere og Tættere”, hvor uddannelsesforløbet for administratorer er et af flere tiltag. Formålet er at ruste ansatte og frivillige til de mange administrative klubopgaver. Netværk, DBU´s IT-værktøjer, kommunikation og fundraising er nogle af de områder som kursisterne har arbejdet med i 2016.

Foto: www.fodboldbilleder.dk

UNGDOMSFORMANDSKLUBBEN Netværket mellem ungdomsformændene er gennem 2016 blevet styrket ved tre forskellige moduler og samlinger. Netværket vokser støt og tæller nu 30 forskellige klubber. Året er bl.a. gået med en anderledes tilgang til frivilligheden, hvor professor i frivillighed, Anders La Cour fra CBS og næstformand i Hovedstadens Røde Kors, Mathias Mølsted Andersen sammen med deltagerne inspirerede hinanden til nye måder at tiltrække nye frivillige til klubben. Foto: www.fodboldbilleder.dk

VINTERBOLD De københavnske fodboldklub er aktive hele året rundt. Det viser tallene fra Vinterbold, der endnu engang slår rekord på tilmeldingssiden. I årgangene fra U13 og ned er der i 2016/17 tilmeldt 402 hold og fra U13 og op er der i år tilmeldt 316 hold fra DBU København.

MEDLEMSSTATISTIK OG RÆKKEVINDERE 2016


30

ÅRSBERETNING 2016

DBU København

MEDLEMSSTATISTIK - KLUBBER

150 KLUBBER 42.051 MEDLEMMER

ÅRSBERETNING 2016

31

DBU København

63

VLI

92

107

Den Jyske Alliance Fodb.For.

26

64

Boldklubben Ryparken

92

108

Boldklubben Lokomotiv

25

65

Boldklubben Aik Frederiksholm

89

109

EKJpolyt

25

66

FC Sydhavnen

86

110

Metropol IF

25

67

Fc Babylon

82

111

Nandrup Club De Futbol

24

68

AC Iben

77

112

Nøddealliancen

24

69

Boldklubben Amalie

75

113

Athletic Amager

23

70

Boldklubben Stefan

74

114

FC Knöedel

22

71

FC Nyhavn

74

115

Associazione de Copenhagen Calcio

21

72

Deportivo Monte Cristo

72

116

FC DASAC

21

73

Fc Culpa

72

117

FC Græsrødderne

20

74

Upload 18

67

118

FC Pharma

20

75

Boldklubben 1960

64

119

Kanariefuglene F.C

20

76

Nørrebro Boldklub

64

120

Sydsiden IF

20

77

Arctos

61

121

Deportivo Cobayas

19

78

Sundby KFUM

60

122

Dinamo Hafnia

19

79

Boldklubben Jyden

50

123

FC Papegøjerne IF

18

80

Boldklubben Olympia

50

124

Olympia Århus København

18

81

FC Olympiakos København

50

125

Real Copenhagen

18

82

Olympic Amager Kultur Og If

50

126

Fodbold For Venner

17

83

FC Nanoq

48

127

Generationsskiftet

17

84

Real l' Hôpital

48

128

BK 10

16

85

HP Idrætsforening

46

129

Boldklub Absalon

15

86

Zahles Zebras

43

130

Hard Boiled Eggs FC

15

87

Boldklubben Volvox

42

131

FC Hermanos

14

88

FC Randoms

40

132

MY

14

89

Hajduk Spul

37

133

Street Society

14

90

Fojbold klub 6K

36

134

CSKA Amager

13

91

Pan Idræt

36

135

FC Newborn

13

92

Firkantens Boldklub

35

136

SHY

13

93

FK Badebold

35

137

FC Cross Road

12

94

1 Way FF

34

138

FC Ø

12

95

Nordvest Fodboldklub Herman

32

139

Kongens Calcio

12

96

Associazione Calcio Academics

31

140

Slagge Boldklub

12

97

Dynamo08 Futsal

31

141

Klub 14

11

98

Fc 97

31

142

Rymarksvængets Boldklub af 03

11

99

Rikken Fodbold Club

30

143

Søde Stjerne

11

100

Sporting Skovsnegl

30

144

IF Gentofte 05

7

101

Vesterbro Alliancen

30

145

Lindevang Idrætsforening

0

102

Gentofte Fodboldklub

27

146

BK Sjoller

0

32

Valby Boldklub af 1912

451

33

Boldklubben Hekla

439

34

Handelsstandens Boldklub

382

35

Tårnby Fodbold Forening

382

36

Aakanden GF

344

37

FC Damsø

319

38

Boldklubben Pioneren

294

39

Amager Fodbold Forening

288

40

Cik,Christianshavn Idræts Klub

280

41

Kløvermarkens Forenede Boldklubber 280

42

Boldklubben Rødovre

272

43

Studenter Settlementets Boldklub

252

44

Det Tyrkiske Kulturcenter

240

45

CBS Sport

233

46

Boldklubben Viktoria af 1900

221

47

Øresunds Klubfodbold

221

48

Jødisk Idrætsforening Hakoah

211

49

Vigerslev Boldklub 1956

207

50

Boldklubben Heimdal

205

51

Bispebjerg Boldklub

186

52

Boldklubben af 1950

180

53

Sønderbro Fight

154

54

CPH. Youth Football Club

151

55

Politiets Idrætsforening

150

56

Ørestad Idrætsforening USG Christiania Sports Club

150 149 146

Exercitus FC Udfordingen

140

103

Copenhagen Zebras

27

147

117

Copenhagen Hurricanes

Boldklubben Prespa

0

104

Deaf Futsal Team

27

København Futsal Idrætsforeningen Føroyar

101 100

148

Døvania

0

105

FC Amouhlal

27

149

FC Spark

0

106

Sunred Beach

27

150

FIB Futsal

0

1

Boldklubben af 1893

1971

2

Boldklubben Skjold

1820

3

Kjøbenhavns Boldklub

1819

4

FA 2000

1505

5

Boldklubben Fremad Valby

1472

6

Frederiksberg Boldklub

1435

7

Nørrebro United

1187

8

Hvidovre Idrætsforening

1173

9

Vanløse Idræts Forening

1145

10

Jægersborg Boldklub

1125

11

Boldklubben 1903

1106

12

Hellerup Idræts Klub

1073

13

Sundby Boldklub

1067

14

Østerbro Idræts Forening

1067

15

Gentofte-Vangede Idrætsforening

1024

16

Boldklubben 1908

967

17

Grønjordskollegiets IF

940

18

Kollegiebold

914

19

Dragør Boldklub

905

20

Boldklubben Vestia

897

21

Kastrup Boldklub

867

22

AB Tårnby

836

23

Boldklubben Fremad Amager

760

24

Skovshoved Idrætsforening

754

25

Boldklubben Frem

698

26

Boldklubben FIX

643

27

Husum Boldklub

615

28

Boldklubben Hellas

611

29

Brønshøj Boldklub

541

60

30

KFUM's Boldklub

500

61

31

Boldklubben Union

481

62

57 58 59


32

ÅRSBERETNING 2016

DBU København

FLEST FLEST 19-24 19-24 ÅRIGE ÅRIGE

40.000,00 40.000,00

1.338.565,47 2016 2015

2016

2015

6. Frederiksberg Boldklub

1435

1286

7. Nørrebro United 274,25 5.804,25 8. Hvidovre Idrætsforening

1187

747

3. Kjøbenhavns Boldklub

1820 166,56 1639 5.696,56 1819 1942

1173

1223

4. FA 2000

1505

1253

9. Vanløse Idræts Forening

1145

1015

5. Boldklubben Fremad Valby

1472

1122

10. Jægersborg Boldklub

1125

971

1. Boldklubben af 1893

1971

2. Boldklubben Skjold

1814

5.530,00

5.530,00

8.807.734,91 2016 2015

8.807.734,91

FLEST DRENGE/ MÆND 5.696,56

2016

2015

1817

1940

6. Frederiksberg Boldklub

1177

1039

2. Boldklubben Skjold

1662

1687

7. Boldklubben 1903

1106

980

3. Boldklubben af 1893

1653

1659

8. Nørrebro United

1080

611

4. FA 2000

1253

1215

9. Vanløse Idræts Forening

1041

910

5. Boldklubben Fremad Valby

1179

1036

10. Jægersborg Boldklub

1002

868

5.530,00

5.530,00

8.807.734,91 2016 2015

8.807.734,91

2016

2015

806

6. Jægersborg Boldklub

197

98

2. Grønjordskollegiets IF

600

ny

7. Boldklubben Skjold

192

204

3. Boldklubben Fremad Valby

233

190

8. Østerbro Idræts Forening

166

184

4. FA 2000

219

164

9. Nørrebro United

144

74

5. Frederiksberg Boldklub

206

166

10. Boldklubben af 1893

137

130

25-59 ÅRIGE

2016

2015

2016

2015

1. Boldklubben Fremad Valby

425

385

6. Boldklubben Skjold

335

401

2. Østerbro Idræts Forening

417

218

7. Jægersborg Boldklub

323

271

3. Boldklubben af 1893

415

384

8. Nørrebro United

276

211

4. Frederiksberg Boldklub

370

254

9. Kjøbenhavns Boldklub

269

317

5. Grønjordskollegiets IF

340

ny

10. Amager Fodbold Forening

255

299

2016

2015

2016

2015

2016

2015

1. Grønjordskollegiets IF

440

ny

6. Hvidovre Idrætsforening

276

270

1. AB Tårnby

112

62

6. Boldklubben Frem

57

20

2. FC Damsø

319

301

7. Frederiksberg Boldklub

258

247

2. Boldklubben 1903

93

47

7. Boldklubben Rødovre

56

38

3. Boldklubben af 1893

318

255

8. FA 2000

252

199

3. Kjøbenhavns Boldklub

72

63

8. Skovshoved Idrætsforening

53

29

4. Sundby Boldklub

315

245

9. Kollegiebold

186

152

4. Østerbro Idræts Forening

59

34

9. Kastrup Boldklub

49

48

5. Boldklubben Fremad Valby

293

267

10. Østerbro Idræts Forening

178

85

5. Boldklubben Skjold

58

40

10. Boldklubben af 1893

44

37

2016

2015

12

15

274,25

12

14

60-100 ÅRIGE

40.000,00 FÆRREST MEDLEMMER

40.000,00 40.000,00

1.338.565,47

2016

2015

6. Hellerup Idræts Klub

625

639

1051

7. GVI

557

595

741

777

8. Boldklubben Vestia

555

508

4. FA 2000

649

651

9. Vanløse Idræts Forening

533

500

5. Nørrebro United

647

330

10. Boldklubben Fremad Valby

521

457

2016

2015

1. Boldklubben Skjold

984

805

2. Kjøbenhavns Boldklub

962

3. Boldklubben af 1893

FLEST 13-18 ÅRIGE

13-18 ÅRIGE

2015

914

FLEST 60-100 ÅRIGE

FLEST 0-12 ÅRIGE

0-12 ÅRIGE

19-24 ÅRIGE

2016 1. Kollegiebold

FLEST FLEST 19-24 25-59 ÅRIGE ÅRIGE

1. Kjøbenhavns Boldklub

FLEST PIGER/KVINDER 5.696,56

DBU København

MEDLEMSSTATISTIK - TOP 10

MEDLEMSSTATISTIK - TOP 10 40.000,00 FLEST MEDLEMMER

ÅRSBERETNING 2016

2016

2015

2016

2015

1. Boldklubben af 1893

634

586

6. Hellerup Idræts Klub

331

472

2. Kjøbenhavns Boldklub

386

364

7. Dragør Boldklub

266

252

3. Hvidovre Idrætsforening

386

393

8. Skovshoved Idrætsforening

259

107

4. Frederiksberg Boldklub

352

371

9. Boldklubben 1908

254

237

5. FA 2000

350

343

10. Boldklubben Frem

253

234

2016

2015

1. IF Gentofte 05

7

10

2. Klub 14

11

6. FC Ø 7. Kongens Calcio

3. RB 03

166,56 ny 11 5.696,56 0

8. Slagge Boldklub 5.804,25

12

17

4. Søde Stjerne

11

17

9. CSKA Amager

13

12

5. FC Cross Road

12

18

10. FC Newborn

13

27

DANMARKS STØRSTE FLEST19-24 ÅRIGE 2016

2015

2016

2015

1. Brøndbyernes IF

2170

2144

6. FA 2000

1505

1414

2. Boldklubben af 1893

1971

1914

7. Boldklubben Fremad Valby

1472

1303

3. Boldklubben Skjold

1820

1784

8. Frederiksberg Boldklub

1435

1286

4. Kjøbenhavns Boldklub

1819

1942

9. Skjold Birkerød

1268

1132

5. Greve Fodbold

1507

1429

10. Ballerup-Skovlunde Fodbold 1230

1212

33


34

ÅRSBERETNING 2016

DBU København

RÆKKEVINDERE 2016 - 7MANDS 7 MANDS HERRER 2016 Mester, Forår Mester, Efterår Række 1, pulje 1 Forår Række 1, pulje 1 Efterår Række 1, pulje 2 Forår

Old Boys Mester Forår Old Boys Mester Efterår

KFUM

Bk. Volvox

Old Boys 1, pulje 1 Forår

AIK Frederiksholm

Vigerslev Bk. Bk. Skjold

Old Boys 1, pulje 1 Efterår

Nørrebro United

Række 2, pulje 1 Forår

Nørrebro United

Old Boys 2 pulje 1 Forår

Række 2, pulje 2 Efterår

Valby Bk Vigerslev Bk. Skjold Bk

NB 99

Old Boys 1, pulje 2 Forår

Række 1, pulje 2 Efterår

Række 2, pulje 2 Forår

Bk. Rødovre

Nørrebro United

Old Boys 1, pulje 2 Efterår

Række 2, pulje 1 Efterår

Række 1, pulje 1 Forår

Deaf Futsal Team Valby Bk. KFB

Old Boys 2, pulje 1 Efterår

Bk. Union

Old Boys 2 pulje 2 Forår

Valby Bk.

Old Boys 2, pulje 2 Efterår

-

Række 2, pulje 3 Forår

FB

Veteran Mester Forår

KFUM

Række 2, pulje 3 Efterår

FB

Veteran Mester Efterår

KFUM

Sundby KFUM

Veteran 1, pulje 1 Forår

KFUM

Række 2, pulje 4 Forår Række 2, pulje 4 Efterår Række 3, pulje 1 Forår Række 3, pulje 1 Efterår Række 3, pulje 2 Forår Række 3, pulje 2 Efterår

Vigerslev Bk. FK Prespa KB Vigerslev Bk.

Veteran 1, pulje 1 Efterår

FK Prespa

Veteran 1, pulje 2 Forår

Bk. Hekla

Veteran 1, pulje 2 Efterår

Heimdal

Masters Mester, pulje 1/2 Forår

Sundby KFUM/KFB

B1950

Masters Mester Efterår

Bk. Rødovre

Række 3, pulje 3 Forår

Østerbro IF

Masters 1, pulje 1 Forår

-

Række 3, pulje 3 Efterår

Amager FF

Masters 1, pulje 1 Efterår

Gentofte FK

Super Masters Mester Forår

Brønshøj Bk.

Række 3, pulje 4 Forår Række 3, pulje 4 Efterår Række 3, pulje 5 Forår Række 3, pulje 5 Efterår Række 3, pulje 6 Forår Række 3, pulje 6 Efterår Række 4, pulje 1 Forår Række 4, pulje 1 Efterår Række 4, pulje 2 Forår Række 4, pulje 2 Efterår

FB Østerbro IF HB Ålenes FF KFB

Grand Old Masters Forår

AB Tårnby

Grand Old Masters Efterår

AB Tårnby Lyngby Bk. 1921

Super Grand Old Masters Mester Forår Super Grand Old Masters Mester Efterår

B93/B1903

Sundby KFUM

Grand Veteran Masters 5M Mester Forår

Skovshoved/HIK

Grand Veteran Masters 5M Mester Efterår

Skovshoved/HIK

Fremad valby B1950

Række 4, pulje 3 Forår

Bk. Skjold

Række 4, pulje 3 Efterår

Bk. Skjold

Række 4, pulje 4 Forår

AIK Frederiksholm

Super Masters Mester Efterår

Bk. Pioneren Nørrebro United

Nørrebro United

Række 4, pulje 4 Efterår

Hekla Bk

Række 4, pulje 5 Efterår

Rikken FC

Mester Forår

B93

Mester Efterår

B93 Bk. Skjold

Række 1, pulje 1 Efterår

Zahle Zebras

Række 1, pulje 2 Forår

Brønshøj Bk.

Række 1, pulje 1 Forår

U13 Drenge M 8M Forår

B1908

Række 2, pulje 1 Efterår

Vestia

1-2

Række 1, pulje 1 Forår

Bk. Pioneren Nørrebro United

Dragør Bk

8 MANDS PIGE UNGDOM 2016 (03-04) U13 Piger 1 (02) 8M Forår

B93 HIK

B93

U13 Piger 1 (03) 8M Efterår

U13 Drenge 1 8M Forår

HIK

U13 Piger 2 (02) 8M Forår

U13 Drenge 1 8M Efterår U13 Drenge 2 8M Forår

Dragør Bk Bk. Frem

U13 Drenge 2 8M Efterår U13 Drenge 3 8M Forår U13 Drenge 3A+B 8M Efterår U13 Drenge 4 8M Forår U13 Drenge 4 8M Efterår

Bk. Fix

U13 Piger 3 (02) 8M Forår U13 Piger 3 (03) 8M Efterår

FA 2000 + AB Tårnby Nørrebro United HIK

"Husum Bk Skovshoved IF" FA 2000 Skovshoved IF

U13 Drenge 5 8M Efterår

Skovshoved IF

U13 Drenge 6 8M Forår

Bk. Fix

U13 Drenge 6A+B 8M Efterår U13 Drenge 7 8M Forår

U13 Piger 2A+B (03) 8M Efterår

Fremad Valby

Bk. Union

U13 Drenge 5 8M Forår

HIK Bk. Fix - AB Tårnby Bk. Frem

RÆKKEVINDERE 2016 -11MANDS 11 MANDS HERRER 2016 Københavnsserien Serie 1, pulje 3 Forår

Række 2, pulje 1 Efterår

Sundby Bk

Serie 1, pulje 3 Efterår

Række 2, pulje 2 Forår

Sundby Bk

Serie 2, pulje 4

Sundby Bk

Række 1, pulje 1 Efterår

U13 Drenge M 8M Efterår

Kastrup Bk.

Række 2, pulje 3 Efterår

Dragør Bk.

7 MANDS OLD GIRLS 2016

8 MANDS DRENGE UNGDOM 2016 (03-04)

Række 2, pulje 1 Forår

ØKF

Række 2, pulje 1 Forår

RÆKKEVINDERE 2016 - 8MANDS

Serie 1, pulje 2

FC Culpa

Bk. Pioneren/Hellas

Række 1, pulje 1 Efterår

Hvidovre IF

Række 2, pulje 3 Forår

Jægersborg Bk.

Brønshøj BK - Valby Bk. (herrer)

Række 1, pulje 1 Forår

7M U14 PIGER 2016

AB Tårnby

7'EREN POKAL 2016

Række 1, pulje 2 Efterår

Række 2, pulje 2 Efterår

Bk. Rødovre

U13 Drenge 6 (03) 8M Efterår

7 MANDS KVINDER 2016

Række 1, pulje 1 Forår

7M U15 PIGER 2016

7M U14 DRENGE 2016 Række 1, pulje 1 Efterår

35

DBU København

7M U15 DRENGE 2016

+33 7 MANDS 2016 FB

ÅRSBERETNING 2016

Serie 2, pulje 5 Forår Serie 2, pulje 5 Efterår Serie 2, pulje 6 Forår

11 MANDS FÆLLESRÆKKER 2016 Fremad Valby Tårnby FF B93 Hvidovre IF KFB IF Føroyar FA 2000 FK Prespa

Veteran Øst Old Boys Øst U19 Drenge Øst 1 Forår U19 Drenge Øst 1 Efterår U19 drenge Øst 2 Forår U19 Drenge Øst 2 Efterår U17 Drenge Øst 1 Forår U17 Drenge Øst 1 Efterår

Fremad Amager KB Bk. Frem Slagelse B&I BSF AB Bk. Frem AB Tårnby


36

ÅRSBERETNING 2016

DBU København

RÆKKEVINDERE 2016 -11MANDS 11 MANDS HERRER 2016 Serie 2, pulje 6 Efterår Serie 3, pulje 7 Serie 3, pulje 8 Forår

FK6K FC Udfordringen

U17 Drenge Øst 2 Forår U17 Drenge Øst 2 Efterår

U19 Drenge Mester Forår RB 1906 Vanløse IF

U16 Drenge Øst Forår

KB AB

Serie 3, pulje 8 Efterår

Østerbro IF

U16 Drenge Øst Efterår

Serie 3, pulje 9 Forår

Østerbro IF

U15 Drenge Øst 1, pulje 1 Forår

FC København

Serie 3, pulje 9 Efterår

FA 2000

U15 Drenge Øst 1, pulje 2 Forår

FC Roskilde

Serie 3, pulje 10 Forår

HIK

U15 Drenge Øst 1, pulje 1 Efterår

Farum Bk.

Serie 3, pulje 10 Efterår

FB

U15 Drenge Øst 2 Forår

Serie 3, pulje 11 Forår

VLI

U15 Drenge Øst 2, pulje 1 Efterår

HB Køge

Serie 3, pulje 11 Efterår

FB

U15 Drenge Øst 2, pulje 2 Efterår

FC Helsingør

Serie 4, pulje 12 Serie 4, pulje 13 Forår Serie 4, pulje 13 Efterår Serie 4, pulje 14 Forår Serie 4, pulje 14 Efterår Serie 4, pulje 15 Forår Serie 4, pulje 15 Efterår Serie 4, pulje 16 Forår Serie 4, pulje 16 Efterår

Greve Fodbold

FC Babylon

U14 Drenge Øst 1, pulje 1 Forår

Farum Bk.

Bispebjerg Bk.

U14 Drenge Øst 1, pulje 2 Forår

HIK

U14 Drenge Øst 2 Forår

BSF

Bk. Skjold B93

U14 Drenge Øst 1 Efterår

Farum Bk.

Bk. Skjold

U14 Drenge Øst 2, pulje 1 Efterår

Nykøbing FC

Bk. Heimdal

U14 Drenge Øst 2, pulje 2 Efterår

Lyngby Bk.

HB

U13 Drenge Øst 1 8M, pulje 1 Forår

Farum Bk.

Bk. Rødovre

U13 Drenge Øst 1 8M, pulje 2 Forår

HIK

Bk. Skjold

U13 Drenge Øst 1 8M, pulje 1 Efterår

Hørsholm-Usserød IK

Serie 5, pulje 17A

FC Ludo

U13 Drenge Øst 1 8M, pulje 2 Efterår

KB

Serie 5, pulje 17B

Copenhagen Calcio

U13 Drenge Øst 2 8M pulje 1 Forår

Holbæk B&I

Østerbro IF

U13 Drenge Øst 2 8M, pulje 2 Forår

KFUM BK, Roskilde

Serie 5, pulje 18 Forår Serie 5, pulje 18 Efterår Serie 5, pulje 19 Forår Serie 5, pulje 19 Efterår Serie 5, pulje 20 Forår

Vanløse IF

U13 Drenge Øst 2 8M, pulje 1 Efterår

Ledøje-Smørum Fodbold

Kastrup Bk.

U13 Drenge Øst 2 8M, pulje 2 Efterår

Jægersborg Bk.

HIK

U13 Drenge Øst 2 8M, pulje 3 Efterår

Sundby Bk.

Bk. Stefan

Serie 5, pulje 20 Efterår

FB

Serie 5, pulje 21 Forår

FB

Serie 5, pulje 21 Efterår Serie 5, pulje 22 Forår Serie 5, pulje 22 Efterår

Sundby Bk. FA 2000 HB

U19 Drenge 1 Forår

Bk. Frem B93

U15 Drenge 3 Forår

U17 Drenge M Forår

B93

U15 Drenge 3 Efterår

U17 Drenge M Efterår

KB

U17 Drenge 1 Forår

HIK

U17 Drenge 1 Efterår

AB Tårnby

U17 Drenge 2 Forår

Kastrup Bk.

U17 Drenge 2 Efterår

Bk. Skjold

U17 Drenge 3 Efterår

Brønshøj Bk.

GVI

U14 Drenge M Efterår

FB

U15 Drenge M Forår

Kastrup Bk. Bk. Union

U15 Drenge M (01) Efterår

GVI

U14 Drenge 5 Efterår

Fulton

U15 Drenge 1 Forår

B93

11 MANDS PIGER UNGDOM 2016 U16 Piger Mester Efterår

11 MANDS KVINDER 2016 Københavnsserie Øst Forår

Raklev GI

Elite Bornholm

Københavnsserie Øst Efterår

IF Skjold Birkerød

B1908

Københavnsserien, Kv. Forår

Sundby Bk.

U16 Piger 1 Efterår U15 Piger 1 Forår

Elite Bornholm

U15 Piger 2 Forår

B1908

U14 Piger 1 Efterår

Hvidovre IF

Københavnsserien, Kv. Efterår

B93

Serie 1, Kv. Forår

ØKF

Serie 1, Kv. Efterår

Bk. Fix

Serie 2, Kv. Forår

FC Damsø

Serie 2, Kv. Efterår

FUTSAL 2015

BSF

Bk. Union

U14 Drenge 4 Efterår

Roskilde Pigefodbold BSF

B1903

Elite Bornholm

U17 Piger Øst Forår U15 Piger Øst Forår

AB Tårnby

U14 Drenge 4 Forår

RÆKKEVINDERE 2015 - FUTSAL

U16 Piger Øst Efterår

B1908

U14 Drenge 3 Efterår

Roskilde Pigefodbold

Farum Bk.

KB

U14 Drenge 3 Forår

U18 Piger Øst Efterår

U19 Piger Øst Forår

FA 2000

U14 Drenge 1 Efterår U14 Drenge 2 Efterår

U16 Drenge 2 Efterår

Dragør Bk.

U14 Drenge 1 Forår

HIK

Fremad Valby

Deaf Futsal Team

U15 Drenge A, P2

Dragør BK

Serie 1, P1

FB (1)

U15 Drenge B,

KFUM

Serie 1, P2

FB (2)

U15 Drenge C, P1

B 93 (1)

Serie 2, P1

Jægersborg BK

U15 Drenge C, P2

BK Hellas

B93

Serie 2, P2

Street Society

Kvindeserie Øst

Sundby Bk.

FA 2000

Serie 2, P3

Brønshøj BK

Københavnsserien, Kvinder

FC Damsø

AB Tårnby

Serie 2, P4

1Way FF

Serie 1, Kvinder, P1

Valby Bk. (1)

Serie 1, Kvinder, P2

Bk. Skjold

Brønshøj Bk.

U14 Piger Øst Efterår

Brøndbyernes IF

U13 Piger Øst 8M Forår

Brøndbyernes IF

U13 Piger Øst 8M Efterår

Allerød FK

Masters 1

Fremad Amager

U19 Drenge, P1

B 1908

Masters 2

Køge Bk.

U19 Drenge, P2

GVI

Lyngby Bk.

U17 Drenge A

B 1908

B1903

U17 Drenge B

Østerbro IF

Grand Old Masters

U14 Drenge M Forår

Københavnsserien, Herrer

FB

Super Masters 1

HIK

U16 Drenge M Efterår

KFUM

FA 2000

U15 Drenge 4 Efterår

U14 Drenge 2 Forår

U16 Drenge 1 Efterår

B1908 CIK

HIK Fremad Valby

Vanløse IF

U15 Drenge 4 Forår

U16 Drenge M Forår U16 Drenge 1 Forår

B93

U15 Drenge 2 Efterår

U19 Drenge 1 Efterår

Raklev GI IF Skjold Birkerød

U15 Drenge 2 Forår

FB (1)

Old Boys 2

Super Veteran 2 Efterår

B93

Hvidovre IF

U15 Drenge A, P1

FA 2000

Super Veteran 2 Forår

U19 Drenge Mester Efterår

U15 Drenge 1 Efterår

København Futsal

Old Boys 1

Super Veteran 1

Kvindeserie Øst Efterår

FA 2000

Herreserie Øst

+33 11 MANDS 2016

Veteran 1

Kvindeserie Øst Forår

37

DBU København

11 MANDS DRENGE UNGDOM 2016

11 MANDS FÆLLESRÆKKER 2016 Tårnby FF

ÅRSBERETNING 2016


38

ÅRSBERETNING 2016

DBU København

SLUTPLACERING I DBU OG FÆLLESRÆKKER 2016 Turneringsrække

Nr. Klub

Turneringsrække Futsal Liga kvinder Øst

Kampe

Målscore

Point

33

62 - 28

71

-

-

-

ALKA Superliga

1 FC København

Bet25 Liga

- -

KanalSport Div forår 2016, Oprykspil

2 Fremad Amager

16

39 - 29

40

4 Bk. Frem

16

27 - 22

34

6 Brønshøj Bk.

16

36 - 31

33

9 Hvidovre IF

16

25 - 23

25

10 HIK

16

16 - 36

24

1 B93

16

48 - 28

39

11 AB Tårnby

16

30 - 49

22

12 B1908

16

26 - 54

16

2 Kastrup Bk.

26

51 - 40

46

3 Vanløse IF

26

42 - 33

45

5 GVI

26

40 - 29

41

11 Jægersborg Bk

26

42 - 45

34

12 Bk. Skjold

26

32 - 40

27

13 FA 2000

26

25 - 50

16

1 JB Futsal Gentofte

14

83 - 34

36

2 København Futsal

14

85 - 38

31

5 Nørrebro Bk

14

66 - 82

16

6 HB

14

43 - 72

16

8 Tårnby FF

14

34 - 133

0

1 JB Futsal Gentofte

2

11 - 3

-

2 København Futsal

2

8-5

-

KanalSport Div forår 2016, Kvalspil

Herre-DS Pulje 1

Futsal Liga Herrer Øst

Futsal Liga herrer finalestævne U19 Drenge Liga

5 FC København

22

38 - 37

29

U19 Drenge Division

2 Hvidovre IF

22

54 - 31

42

4 B93

22

44 - 29

36

11 HIK

22

28 - 56

16

U17 Drenge Liga

1 FC København

26

73 - 16

70

U17 Drenge Division

2 B 93

22

50 - 20

54

8 Hvidovre IF

22

57 - 44

26

3F Ligaen

7 B93/HIK/Skjold

14

19-28

13

Kvalifikationsliga

4 Sundby Bk.

10

16 - 16

13

1. Division kvinder, pulje 1

2 Sundby Bk.

14

25 - 16

28

6 FC Damsø

14

14 - 23

15

2 FC Damsø

10

16 - 11

25

3 Østerbro IF

10

8 - 15

21

6 Bk. Rødovre

10

5 - 17

17

6 FB

10

25-17

17

10 KFB

10

12-46

3

11 Føroyar

10

5-34

3

Slutspil 1. Division, pulje 1

Kvinde Øst

ÅRSBERETNING 2016

39

DBU København Nr. Klub

Kampe

Målscore

Point

2

6-8

-

??

Futsal Finalestævne Kvinder

3 Sundby Bk.

U19 Drenge Øst 1 forår

1 Bk. Frem

13

49 - 12

32

3 B1908

13

33 - 15

28

4 Vanløse IF

13

31 - 17

27

14 Kastrup Bk.

13

18 - 52

7

4 Vanløse IF

12

27 - 33

20

5 B1908

12

25 - 22

19

7 Bk. Frem

12

28 - 24

15

9 Fremad Amager

12

27 - 35

14

12

15 - 57

5

2 Jægersborg Bk

13

59 - 19

34

3 Fremad Amager

13

36 - 24

27

8 B1903

13

31 - 30

16

11 Dragør Bk

13

23 - 33

13

12 GVI

13

23 - 39

12

13

36 - 33

17

12 Kastrup Bk.

13

27 - 46

11

13 GVI

13

27 - 62

7

1 BK Frem

13

47 - 6

39

3 HIK

13

37 - 15

30

6 Fremad Amager

13

20 -21

18

8 Kastrup

13

24 - 27

18

13

21 - 27

16

1 AB Tårnby

13

57 - 8

34

5 B 1903

13

35 -25

25

6 B93

13

34 - 28

22

8 Bk. Frem

13

22 - 24

15

11 Kastrup Bk

13

24 - 46

12

3 B93

13

34 - 18

30

4 AB Tårnby

13

48 - 13

29

12 GVI

13

15 - 30

9

14 Hvidovre IF

13

11 - 37

8

1 Vanløse IF

13

42 - 7

34

3 FA 2000

13

39 - 20

27

10 GVI

13

19 - 25

15

13 Hvidovre IF

13

20 - 40

11

5 KB

11

31 - 26

17

6 B93

11

14 - 15

17

8 Bk. Frem

11

23 - 41

13

12 FA 2000

11

21 - 50

9

U19 Drenge Øst 1 efterår

13 B1903 U19 Drenge Øst 2 forår

U19 Drenge Øst 2 efterår

U17 Drenge Øst 1 forår

9 FA 2000

10 B1903 U17 Drenge Øst 1 efterår

U17 Drenge Øst 2 forår

U17 Drenge Øst 2 efterår

U16 Drenge Øst


40

ÅRSBERETNING 2016

Turneringsrække

Nr. Klub

U15 Drenge Øst 1, pulje 1 forår

1 FC København

U15 Drenge Øst 1, pulje 2 forår

DBU København Kampe Målscore

ÅRSBERETNING 2016

Point

10

31 - 5

23

4 B93

9

12 - 9

6 Vanløse IF

9

7 Hvidovre IF 8 AB Tårnby

Turneringsrække U13 Drenge Øst 2, pulje 2 efterår

DBU København Nr. Klub

Kampe Målscore

Point

1 Jægersborg Bk

8

52 - 8

24

12

3 FA 2000

8

23 - 21

15

12 - 12

10

4 B1903

8

22 - 30

14

9

13 - 19

10

5 GVI

8

29 - 32

12

9

15 - 20

9

6 KB

8

24 - 29

8

U15 Drenge Øst 1, pulje 1 efterår

2 FC København

10

25 - 10

22

7 Fremad Valby

8

24 - 34

6

U15 Drenge Øst 2, pulje 1 efterår

3 B93

11

34 - 13

25

8 Vanløse IF

8

10 - 35

3

6 Bk. Frem

11

18 - 28

16

1 Sundby Bk

8

54 - 16

22

7 B1908

11

24 - 25

15

2 AB Tårnby

8

26 - 18

16

12 FA 2000

11

9 - 30

1

4 Dragør Bk

8

32 - 21

14

2 Hvidovre IF

11

25 - 6

29

5 Fremad Amager

8

25 - 23

14

4 Vanløse IF

11

26 - 26

19

9 Kastrup Bk.

8

10 - 38

3

5 Bk. Skjold

11

29 - 38

16

U17 Piger DM

8 B93

22

46 - 59

26

8 AB Tårnby

11

13 - 20

13

U16 Piger Øst Efterår

4 Sundby Bk

10

13 - 21

9

11

13 - 28

3

5 B93

10

17 - 30

8

3 Sundby Bk

6

16 - 8

13

4 B93

6

12 - 13

9

3 Sundby Bk

3

3-7

3

4 B93

3

4 - 10

0

2 B93

9

33 - 13

22

3 Sundby Bk

9

27 - 11

19

2 B93

10

40 - 11

24

9 Sundby Bk

10

13 - 28

7

2 FC Damsø

10

32 - 18

22

U15 Drenge Øst 2, pulje 2 efterår

12 B1903

U13 Drenge Øst 2, pulje 3 efterår

U15 Piger Øst forår

U14 Drenge Øst 1, pulje 1 forår

3 KB

10

18 - 15

14

U14 Drenge Øst 1, pulje 2 forår

1 HIK

11

43 - 11

30

4 FA 2000

11

27 - 23

20

8 Bk. Frem

11

20 - 23

12

9 B1908

11

16 - 19

11

10 B93

11

11 - 27

8

12 Hvidovre IF

11

12 - 45

1

4 KB

8

21 - 10

12

6 HIK

8

8 - 15

10

7 B93

8

13 - 29

6

3 B93

10

31 - 22

16

4 AB Tårnby

11

43 - 28

23

4 HIK

10

24 - 15

16

6 Hvidovre IF

11

33 - 32

16

6 Sundby Bk

10

24 - 26

15

7 B1908

11

32 - 49

15

8 Hvidovre IF

10

20 - 20

14

8 Vanløse IF

11

15 - 20

13

11 FA 2000

11

19 - 51

3

7 B1903

11

16 - 15

14

10 KB

11

15 - 30

6

12 Fremad Amager

11

6 - 67

1

10 KB

10

27 - 26

13

10 B93

10

18 - 40

6

1 HIK

8

29 - 11

21

6 AB Tårnby

8

24 - 22

9

9 Hvidovre IF

8

15 - 22

6

2 HIK

8

21 - 17

15

5 Hvidovre IF

8

6 - 52

0

1 KB

10

38 - 24

24

6 B93

10

9 - 43

1

U14 Drenge Øst 1, pulje 1 efterår

U14 Drenge Øst 2, pulje 1 efterår

U13 Drenge Øst 1, pulje 1 forår U13 Drenge Øst 1, pulje 2 forår

U13 Drenge Øst 1, pulje 1 efterår U13 Drenge Øst 1, pulje 2 efterår

U14 Piger Øst efterår U13 Piger Øst forår U13 Piger Øst efterår

Foto: Mark Bernquist

U14 Drenge Øst 2, pulje 2 efterår

U15 Piger Øst 1 slutspil forår

B93 har været den dominerende klub på pigesiden i DBU København.

41


42

ÅRSBERETNING 2016

DBU København

UNGDOMSPOKAL 2015 - 2016

Hjemmehold

Udehold

Res

AB (Divisionen) Slagelse B&I (Øst 1)

5-6 4-0

AB (Divisionen)

0-3

Semifinale HB Køge (Divisionen) B.93 (Divisionen) Finale B.93 (Divisionen)

Udehold

Res

Allerød Fodbold Klub (øst) Taastrup FC (1)

Roskilde Pigefodbold (øst) Herfølge-Karise-Køge Pige FC (øst)

3-0 4-2

Allerød Fodbold Klub (øst)

Finale Herfølge-Karise-Køge Pige FC (øst)

4-3

Semifinale

Udehold

Res

HB Køge (Ligaen) Slagelse B&I (Divisionen)

2-3 1-5

HB Køge (Ligaen)

2-3

Semifinale Holbæk (Divisionen) FC Nordsjælland (Ligaen) Slagelse B&I (Divisionen)

Finale

Udehold

Res

Brøndbyernes IF (DM) B 93 (DM)

1-2 3-0

Hillerød (DM)

0-3

Semifinale Herlufsholm GF (øst) Hillerød (DM) Finale Brøndbyernes IF (DM)

Udehold

Res

B.93 (øst) B 1903 (øst)

2-0 1-4

Frederikssund FB (øst)

5-6

Semifinale Frederikssund FB (øst) Vipperød BK (øst) Finale B 1903 (øst)

43

Res 3-1 3-1

Farum BK (øst 1)

1-0

Udehold

Res

Hillerød GI Damer 2010 (øst) BSF (øst)

3-2 1-4

BSF (øst)

0-5

Udehold

Res

HIK (øst 1) Farum BK (øst 1)

0-1 1-2

HIK (øst 1)

3-1

Udehold

Res

Køge BK (øst 2) HIK (øst 1)

2-1 4-0

Farum BK (øst 1)

1-3

Udehold

Res

Taastrup FC (Øst) B.93 (øst)

7-1 1-4

B.93 (øst)

5-2

U15 PIGER (01) Semifinale Sundby Bk. (øst) Brøndbyernes IF (øst) Sundby Bk. (øst)

Finale

U14 DRENGE (02) Semifinale Lyngby Boldklub 1921 (øst 1) Brøndbyernes IF (øst 1) Farum BK (øst 1)

Finale

U13 DRENGE 8:8 (03) Semifinale Farum BK (øst 1) Brøndbyernes IF (øst 1) Brøndbyernes IF (øst 1)

Finale

U13 PIGER 8:8 (03) Hjemmehold

U16 DRENGE (00) Hjemmehold

Finale

Hjemmehold

U17 PIGER (99-00) Hjemmehold

Brøndbyernes IF (øst 1)

Semifinale Lyngby Boldklub 1921 (øst 1) B.93 (øst 1)

Hjemmehold

U17 DRENGE (99-00) Hjemmehold

Farum BK (øst 1) Brøndbyernes IF (øst 1)

Udehold

Hjemmehold

U19 PIGER (97-98) Hjemmehold

DBU København U15 DRENGE (01)

U19 DRENGE (97-98) Hjemmehold

ÅRSBERETNING 2016

Semifinale Brøndbyernes IF (øst) Solrød FC (2) Finale Brøndbyernes IF (øst)


44

ÅRSBERETNING 2016

DBU København

FAKTA OM DBU KØBENHAVN

Antal aktive medlemmer

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

96

94

103

111

107

124

132

145

150

150

24,503

25,093

27,604

28,536

32,012

34,858

35,999

36,236

39,160

42,051

Total

KLUBBER OG MEDLEMSTAL : H

H

H

H

H

K

K

K

K

K

0-12

13-18

19-24

25-60

60+

0-12

13-18

19-24

25-60

60+

2007

7,712

3,940

2,973

6,328

692

940

831

507

571

9

24,503

2008

7,770

4,098

2,831

6,533

726

988

974

501

646

26

25,093

2009

8,629

4,394

3,466

6,758

630

1,235

1,125

537

814

16

27,604

2010

9,360

4,622

3,065

6,879

650

1,323

1,263

613

757

4

28,536

2011

11,283

5,274

3,088

7,202

687

1,689

1,209

658

911

11

32,012

2012

12,128

5,776

3,283

7,470

825

2,209

1,368

726

1,050

23

34,858

2013

12,112

5,562

3,340

7,533

1,110

2,641

1,539

859

1,231

72

35,999

2014

12,673

6,104

3,477

8,146

905

2,031

1,047

705

1,102

46

36,236

2015

12,801

6,381

4,593

9,190

881

1,946

1,213

891

1,224

40

39,160

2016

13,526

6,290

5,101

9,911

1,091

1,961

1,295

1208

1,619

49

42,051

ANTAL TILMELDTE HOLD I TURNERINGEN : 11-mandsrækkerne: 2011 2012

2013 2014 2015

2007

2008

2009

2010

Senior

448

459

466

458

441

436

448

426

420

392

Ungdomsrækkerne

192

167

168

177

171

176

204

283

262

249

TOTAL

640

626

634

635

612

612

652

709

682

641

2016

2007

2008

2009

2012

2013

2014

2015

2016

Ungdomsrækkerne

69

93

131

134

152

156

172

87

0

0

TOTAL

69

93

131

134

152

156

172

87

0

0

2007

2008

2009

2010 2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ungdomsrækkerne

0

0

0

0

0

0

0

103

111

105

TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

103

111

105

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Senior

161

187

229

237

238

251

289

Ungdomsrækkerne

103

129

70

65

79

56

TOTAL

264

316

299

284

322

317

9-mandsrækkerne: 2010 2011

8-mandsrækkerne:

7-mandsrækkerne: 2013 2014

DBU København

3 & 5-mandsrækkerne

KLUBBER OG MEDLEMSTAL : Antal klubber

ÅRSBERETNING 2016

2015

2016

313

328

356

52

33

21

23

341

346

349

379

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Børnerækkerne

701

742

835

796

905

885

819

803

803

787

TOTAL

701

742

835

796

905

885

819

803

803

787

TURNERINGSUDVALGSSAGER 2015-2016

45


ÅRSBERETNING 2016

DBU København

47

TIL REPRÆSENTANTSKABET I DBU KØBENHAVN Påtegning på årsregnskabet

REGNSKAB

FOR REGNSKABSÅRET 2015/2016 DBU København Ved Sporsløjfen 10 2100 København Ø CVR-nummer: 63928615 ÅRSRAPPORT 1. november 2015 til 31. oktober 2016

Vi har revideret årsregnskabet for DBU København for regnskabsåret 1. november 2015 - 31. oktober 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne,

men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af unionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. oktober 2016 samt af resultatet af unionens aktiviteter for perioden 1. november 2015 - 31. oktober 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Årsregnskabet indeholder i overensstemmelse med sædvanlig praksis for unionen det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2015/16 og 2016/17. Budgettallene, som fremgår i særskilte kolonner i tilknytning til resultatopgørelsen, er ikke omfattet af vores revision. Rønne, den 15 / 12 2016 Rønne Revision I/S Statsautoriseret revisionsvirksomhed CVR-nr. 74717810 Ole Bonderup registreret revisor FSR - danske revisorer Anders Kofoed statsautoriseret revisor FSR - danske revisorer

GENERELT Årsregnskabet for DBU København for 2015/16 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Unionen har i 2015/16 ændret regnskabspraksis på følgende områder: Afsatte beløb vedrørende planlagte aktiviteter eller investeringer samt uafsluttede projekter har tidligere været indregnet som hensatte forpligtelser. Med henblik på at opnå overensstemmelse med årsregnskabslovens definitioner er afsatte beløb vedrørende planlagte aktiviteter og investering ændret til andre reserver under egenkapitalen og uafsluttede projekter er ændret til gældsforpligtelser. Praksisændringen er indregnet primo og sammenligningstal er tilrettet i overensstemmelse hermed. I sammenligningstallene for regnskabsåret 2014/15 er egenkapitalen som følge af praksisændringen forøget primo med t.kr. 220 og ultimo med t.kr. 633. Årets resultat er i sammenligningstallene forøget med t.kr. 413. Den akkumulerede virkning af praksisændring medfører for 2015/16 en forøgelse af årets resultat med t.kr. 212, og en forøgelse af egenkapitalen med t.kr. 845. Årsregnskabet er ud over ovenstående praksisændringer aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris.


48

ÅRSBERETNING 2016

Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde unionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet

Indtægter

RESULTATOPGØRELSEN Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser unionens aktivitet i det forløbne regnskabsår.

Indtægter indregnes i takt med at de indtjenes. Tilsagn om tilskud til unionens ordinære drift indregnes i det regnskabsår som driftstilskuddet ydes til.

DBU København

ÅRSBERETNING 2016

DBU København

49

RESULTATOPGØRELSE

Tilsagn om tilskud til hel eller delvis dækning af konkrete projekter indtægtsføres i takt med at omkostningerne vedrørende projekterne afholdes. Projekter indregnes brutto (indtægter og udgifter) i resultatopgørelsen. Periodeafgrænsning vedrørende tilskud til igangværende projekter afsættes under udgifter.

INDTÆGTER

Regnskab

Budget

Regnskab

Budget

Budget

2015/16

2015/16

2014/15

2016

2017

270,000.00

262,000.00

265,500.00

0.00

282,000.00

Turneringsindskud

3,035,365.00

2,850,000.00

2,888,930.00

200,000.00

2,702,000.00

Dommere

3,206,004.54

3,500,000.00

3,516,148.68

250,000.00

3,000,000.00

DIF Forsikring

237,869.19

275,000.00

271,902.00

0.00

240,000.00

1

Kursusindtægter

670,513.00

440,000.00

420,144.36

0.00

650,000.00

2

Udvalg og netværk

541,923.13

70,000.00

66,750.00

211,030.00

495,000.00

1,568,080.00

1,547,000.00

1,538,870.25

258,000.00

1,582,000.00

Administrationstilskud

732,045.49

700,000.00

828,201.19

0.00

700,000.00

Konsulenter

179,178.21

230,000.00

233,480.90

20,000.00

475,000.00

1,481,000.00

1,125,000.00

1,423,000.00

20,000.00

1,284,000.00

155,366.00

100,000.00

131,300.00

0.00

194,000.00

Andre indtægter

8,500.00

12,000.00

5,500.00

0.00

10,000.00

Øvrige projekter

153,775.00

250,000.00

738,550.00

196,250.00

138,000.00

Særlige projekter - EB

494,431.00

465,000.00

412,421.00

0.00

486,000.00

Særlige projekter - Bevæg dig for livet

105,000.00

Særlige projekter - Street

986,000.00

475,000.00

517,000.00

0.00

485,000.00

Særlige projekter - IFK

528,221.10

395,000.00

630,979.22

50,000.00

550,000.00

Særlige projekter - Valby Idrætsby

330,000.00 13,888,677.60 1,205,280.00

13,273,000.00

Årskontingenter

Nyanskaffelser under kr. 50.000 straksafskrives i anskaffelsesåret.

Tilskud

3

INTERN REVISION

Bøder og gebyrer IT & markedsføring

Vi har gennemgået bilagene ved stikprøver og det har ikke givet anledning til bemærkninger. Vores gennemgang efterlader et godt indtryk af fin orden i bilagsadministrationen. Vi er tilfredse med, at niveauet for restancer er væsentligt nedbragt.

4

Den 6. december 2016 Jørgen Andersen og Kim Madsen Foto: www.fodboldbilleder.dk

I alt indtægter UDGIFTER

14,683,271.66

12,696,000.00

Regnskab

Budget

Regnskab

Budget

Budget

2015/16

2015/16

2014/15

2016

2017

63,435.23

180,000.00

179,363.42

0.00

125,000.00

3,200,746.08

3,500,000.00

3,513,973.51

250,000.00

3,000,000.00

DIF Forsikring

237,869.19

275,000.00

271,902.00

0.00

240,000.00

5

Kursusudgifter

678,342.89

380,000.00

372,435.86

0.00

675,000.00

6

Udvalg og netværk

810,426.37

518,000.00

287,389.73

266,000.00

833,000.00

Bestyrelsen

111,929.20

140,000.00

135,270.31

5,000.00

116,000.00

Turneringsafvikling Dommere

7

8

9

Udbetalte tilskud

89,580.00

Årsmøder og FLU

220,244.79

210,000.00

160,786.75

7,000.00

174,000.00

4,428,731.75

4,240,000.00

4,130,751.05

801,000.00

4,580,000.00

Konsulenter

182,819.80

265,000.00

267,691.45

36,000.00

456,000.00

Kontorhold mv.

328,140.47

285,000.00

313,930.20

7,000.00

206,000.00

Ejendom

293,875.38

295,000.00

333,757.19

40,000.00

275,000.00

IT & markedsføring

804,471.18

768,000.00

726,384.47

50,000.00

662,000.00

Øvrige projekter

341,692.15

245,000.00

760,216.79

222,250.00

366,000.00

Særlige projekter - EB

428,031.03

400,000.00

349,222.06

0.00

420,000.00

Særlige projekter - Bevæg dig for livet

105,000.00 1,113,022.04

600,000.00

774,833.19

50,000.00

575,000.00

Særlige projekter - IFK

528,221.10

395,000.00

650,979.22

50,000.00

570,000.00

Særlige projekter - Valby Idrætsby

330,000.00 12,696,000.00

13,228,887.20

1,784,250.00

13,273,000.00

Personaleomkostninger

Særlige projekter - Street

I alt udgifter

14,296,578.65


50

ÅRSBERETNING 2016

DBU København Regnskab

Budget

Regnskab

Budget

Budget

2015/16

2015/16

2014/15

2016

2017

ÅRSBERETNING 2016 PASSIVER

31. oktober 2016

31. oktober 2015

Egenkapital:

Særlige poster Udgifter til udviklingspulje

51

DBU København

0.00

Andre reserver

176,975.00

Udviklingspulje

304.525,00

273.025,00

Tilbageført dommerrekruttering

0.00

-290,000.00

12

Særlige poster i alt

0.00

-113,025.00

13

Ejendom

100.000,00

0,00

14

Jubilæumsfond

100.000,00

50.000,00

15

Uddannelse

290.000,00

310.000,00

16

Personaleudvikling

50.000,00

0,00

Andre reserver i alt

844.525,00

633.025,00

Ordinær kapitalkonto

1.563.081,03

1.403.968,75

Egenkapital i alt

2.407.606,03

2.036.993,75

240.000,00

273.145,08

609.986,25

612.728,00

11.789,83

17.906,56

0,00

71.250,00

Årets lederpris

52.900,00

57.900,00

Filmfestival

40.000,00

0,00

895.183,24

270.628,60

Frivillighedstur

7.500,00

0,00

Formandsklub

211.030,00

9.657,31

Skyldige omkostninger

215.353,52

312.894,45

Anden gæld

157.313,15

153.528,20

I alt

2.201.055,99

1.506.493,12

Passiver i alt

4.848.662,02

3.816.631,95

Resultat før renter og afskrivninger

386,693.01

0.00

Renteindtægt

772,815.40

-578,970.00

13.53

Renteudgift

1,699.42

0.00

Afskrivninger

2,381.31

29,400.63

Hensættelser

12,000.00

265,000.00

-210,000.00

478,428.30

-368,970.00

Årets resultat

0.00

370,612.28

0.00

17

Hensættelser:

0.00 18

Hensættelser

Der fordeles således: Henlagt til udviklingspulje

31.500,00

73,025.00

100,000.00

0.00

50,000.00

50,000.00

-20,000.00

290,000.00

50,000.00

0.00

Overført til næste år

159,112.28

65,403.30

Hensættelser i alt

370,612.28

478,428.30

Henlagt til ejendom Henlagt til jubilæumsfond Henlagt/anvendt til uddannelse Henlagt til personaleudvikling

250.000,00

Korte gældsforpligtelser: Feriepengeforpligtelser

50,000.00

Feriekonto Futsal

19

BALANCE PR. 31.10.2016 AKTIVE

31. oktober 2016

31. oktober 2015

Finansielle aktiver: Deposita

5.530,00

5.640,45

1.069.929,17

968.243,93

262.945,73

313.424,16

1.332.874,90

1.281.668,09

Likvide beholdninger

3.510.257,12

2.529.323,41

Aktiver i alt:

4.848.662,02

3.816.631,95

Tilgodehavender: 10

Tilgodehavender Periodeafgrænsning Likvide beholdninger:

11

20

Igangværende projekter

Eventualforpligtelser: DBU København har indgået huslejekontrakt med kvartårlig lejebetaling. Lejemålet kan til enhver tid opsiges med seks måneders varsel. Huslejen udgør pt. kr. 97.534 årligt.


52

ÅRSBERETNING 2016

DBU København

NOTER TIL REGNSKAB Regnskab 2015/16

Regnskab 14/15

Indtægter NOTE 1 - Kursusindtægter Dommeruddannelse

ÅRSBERETNING 2016

DBU København

53

Regnskab 2015/16

Regnskab 14/15

Dommeruddannelse

297.278,47

185.351,96

Træneruddannelse

294.802,42

182.589,70

86.262,00

4.494,20

678.342,89

372.435,86

Udgifter Note 5 - Kursusudgifter

Lederuddannelse

140.975,00

107.410,00

77.636,00

65.889,36

270.640,00

184.680,00

Refusion DBU (træneruddannelse)

95.000,00

44.000,00

Turneringsudvalg

36.188,53

20.161,36

Lederuddannelse

86.262,00

17.700,00

Disciplinærudvalg

3.278,20

9.141,32

0,00

465,00

219.428,71

177.291,17

670.513,00

420.144,36

Netværksgrupper

3.181,14

48.374,00

Udviklingsudvalg

0,00

0,00

Dommerudvalget

53.279,60

0,00

Børneudvalg

23.353,80

11.533,32

Formandsklubben

466.817,31

0,00

Ungdomsudvalg

13.083,82

20.888,56

18.645,08

0,00

Formandsklubben

511.912,17

0,00

Børneudvalg

0,00

10.000,00

Udvalg og netværk

810.426,37

287.389,73

Ungdomsudvalg

0,00

10.000,00

Note 7 - Udbetalte tilskud

Netværksmøder

3.181,14

46.750,00

Dragør - DBU Københavns udviklingspulje

18.500,00

0,00

541.923,13

66.750,00

Union - DBU Københavns udviklingspulje

50.000,00

0,00

Skjold - kommuneprojekt

21.080,00

0,00

I alt udbetalte tilskud

89.580,00

0,00

4.410.585,94

4.117.307,35

18.145,81

13.443,70

4.428.731,75

4.130.751,05

10.000,00

0,00

Minibaner

0,00

500.000,00

Skole OL

0,00

7.462,00

40.000,00

0,00

Livslang Fodbold

0,00

6.352,28

Fodtennis stævne

0,00

787,78

Beachsoccer, Amager Strandpark

37.302,77

29.013,99

Refusion DBU (dommeruddannelse) Træneruddannelse

Refusion (lederuddannelse) I alt Kursusindtægter NOTE 2 - Udvalg og netværk

Ungdomsformandsklubben

I alt udvalg og netværk Note 3 - Bøder og gebyrer

Kursusudgifter i alt Note 6 - Udvalg og netværk

Dommerudvalg

Udtrækningsgebyr

209.050,00

188.700,00

Note 8 - Personaleomkostninger

Udeblivelsesgebyr

720.200,00

755.000,00

Lønninger og uddannelse

71.000,00

86.300,00

244.900,00

193.400,00

0,00

0,00

206.000,00

173.150,00

9.600,00

5.700,00

20.250,00

20.750,00

1.481.000,00

1.423.000,00

Overtrædelse af regler Holdkort/resultatrykkere DIF indberetning - Rykkere Kampændringsgebyr Administrationsgebyr Protest/ankegebyr Bøder og gebyrer

Note 4 - Øvrige projekter Erhverv, Ledelse og Idræt

Samarbejdsmøder I alt personaleomkostninger Note 9 - Øvrige projekter Valby Idrætsby

SHOOT Filmfestival

89.675,00

166.250,00

Frivillighedstur, Tyskland

51.238,38

58.848,67

0,00

500.000,00

SHIO/fremtidens fodbold

11.073,66

0,00

Beachsoccer, Amager Strandpark

24.900,00

21.300,00

SHIO/flere dommere

98.922,24

0,00

Frivillighedstur, Tyskland

39.200,00

41.000,00

Asyl Cup. Ryparken

3.480,10

0,00

0,00

10.000,00

Erhverv, Ledelse og Idræt

89.675,00

157.752,08

153.775,00

738.550,00

341.692,15

760.216,80

Minibaner

Skole OL Øvrige projekter

I alt øvrige udgifter


54

ÅRSBERETNING 2016

DBU København Regnskab 2015/16

ÅRSBERETNING 2016

Regnskab 14/15

1.403.968,75

1.338.565,47

159.112,28

65.403,28

1.563.081,03

1.403.968,75

Ungdomsformandsklub

10.000,00

145,08

Årets ungelederpris

20.000,00

8.000,00

0,00

265.000,00

Hensættelse til omlægningsperiode

210.000,00

0,00

I alt hensættelser

240.000,00

273.145,08

0,00

75.000,00

520.000,00

0,00

38.253,72

0,00

IFK

152.659,85

195.628,60

Valby Idrætsby

175.581,67

0,00

8.688,00

0,00

895.183,24

270.628,60

A-skat

0,00

3.179,00

AM-bidrag

0,00

768,00

Moms

0,00

0,00

Afspadsering/overtid

25.000,00

8.643,80

ATP

13.407,15

12.737,40

Depositum - Klubber

61.500,00

72.000,00

Skyldig revision

57.406,00

55.000,00

0,00

1.200,00

157.313,15

153.528,20

Note 17 - Ordinær kapitalkonto

Klubber faktureret

779.092,33

984.711,90

Saldo primo

Reserveret til tab på debitorer

-20.000,00

-20.000,00

Overført af årets resultat

DBU, FLU og LU

237.592,50

362,60

785,92

308,80

37.799,52

2.821,26

2.007,65

0,00

32.651,25

39,37

1.069.929,17

968.243,93

19.164,53

11.336,99

989.055,04

2.513.912,60

2.500.000,00

0,00

1.565,92

0,00

471,63

4.073,82

3.510.257,12

2.529.323,41

273.025,00

0,00

0,00

200.000,00

Henlagt i året

100.000,00

250.000,00

Forbrugt i året

-68.500,00

-176.975,00

Udviklingspulje

304.525,00

273.025,00

Moms Pension Andre tilgodehavender I alt tilgodehavender Note 11 - Likvide midler Debetkortkonto Driftskonto Højrentekonto Konto under afvikling Kasse I alt likvide midler Note 12 - Udviklingspulje Udviklingspulje primo Ændring i regnskabspraksis, primo

Note 13 - Ejendom Ejendom, primo

0,00

0,00

Henlagt i året

100.000,00

0,00

Ejendom

100.000,00

0,00

Jubilæumsfond, primo

50.000,00

0,00

Henlagt i året

50.000,00

50.000,00

100.000,00

50.000,00

310.000,00

0

Ændring i regnskabspraksis, primo

0,00

20.000,00

Henlagt i året

0,00

290.000,00

Forbrugt i året

-20.000,00

0,00

Uddannelse

290.000,00

310.000,00

0,00

0,00

Henlagt i året

50.000,00

0,00

Personaleudvikling

50.000,00

0,00

Note 14 - Jubilæumsfond

Jubilæumsfond Note 15 - Uddannelse Uddannelse, primo

Note 16 - Personaleudvikling Personaleudvikling, primo

55

Regnskab 2015/16

Regnskab 14/15

Note 10 - Tilgodehavender

Dommerafregning

DBU København

Saldo ultimo Note 18 - Hensættelser

Hensættelse til retssag

Note 19 - Igangværende projekter Åkanden DBU Street CPH Bevæg dig for livet

VITO-projekt I alt igangværende projekter Note 20 - Anden gæld

Pension I alt anden gæld


FODBOLDENS TALERØR I KØBENHAVN Københavnsk Fodbold leverer holdninger og værdiskabende indhold til de frivillige trænere og ledere under DBU København. Vi sætter fokus på klubliv, fællesskab og nye initiativer, der kan inspirere andre. Vi skriver om faciliteter, kommunesamarbejde og frivillighed for at skabe debat blandt politikere og interessenter om breddefodbolden i København. Københavnsk Fodbold er først og fremmest jeres blad. Vi opfordrer alle klubber til at kontakte redaktionen, når I har gode lokale historier som I ønsker at dele. Redaktør Dan Pedersen


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.