Page 1

NVAH

F O D B O L D M A G A S I N E T

KOBEN

KOFOED GREB FORMANDSPOSTEN

SIDE

6

SPIL PIGERNE I SKOLEN

SIDE

16

LOSSEPLADSENS FORVANDLING

SIDE

18

J U N I 2 0 18 / N O. 2


LEDER

INVESTÉR I

HOVEDSTADEN Det er velkendt, at København og flere omegnskommuner halter efter resten af Danmark, når det kommer til idrætsfaciliteter. Opretholdelsen af anlægsloftet og udsigten til at sende endnu flere penge ud af København i kommunal udligning virker paradoksal ud fra et idræts- og sundheds­ politisk perspektiv. De 200 børn og unge udelukkes mens de står på venteliste fra et aktivt idræts- og foreningsliv, som kan fremme deres trivsel, sundhed og demokratiske forståelse.

På Frederiksberg er der 7.002 indbyggere og i København 4.707 indbyggere om hver 11-mands bane ifølge tal fra Idrættens Analyse institut. Det er 10 gange flere en mange andre steder udenfor Hovedstaden. For eksempel er der i Køge Kommune 1155 indbyggere om hver 11-mands bane mens tallet i Herning og Ringkøbing-Skjern er knap 550 indbyggere. De tal taler deres tydelige sprog og har store konsekvenser for aktivitetsniveauet og idrætsdeltagelsen i København. I en ny undersøgelse foretaget af DGI Storkøbenhavn svarede 55,5 % af de københavnske respondenter, at de har oplevet, at deres barn/børn står eller har stået på venteliste til en idrætsaktivitet. Det er en uholdbar situation, som mange københavnske fodboldklubber kan genkende. Bare spørg en klub som Nørrebro United, hvor omkring 200 børn og unge løbende står på venteliste for at spille fodbold. Bydelen Nørrebro har 79.000 indbyggere, én fodboldklub har hjemme i bydelen og klubben råder over én 11-mands bane og to 7-mands baner til klubbens 1.350 medlemmer.

Læg dertil, at de lange ventelister rammer de københavnske borgere, der i forvejen ligger i bunden, når man ser på statistikker over idrætsdeltagelse på landsplan. DIF og DGI arbejder sammen om Bevæg Dig For Livet, hvor målsætningen er, at 600.000 flere danskere skal dyrke idræt i 2025. Det helt store vækstpotentiale er i København, men hvis vi skal nå målet, skal idrætten prioriteres højere af politikerne.

D

et handler ikke kun om den kommunale udligning, men i lige så høj grad om anlægsloftet, der kritiseres af flere politikere – heriblandt i Københavns Overborgmester Frank Jensen og Kultur- og Fritidsborgmester Niko Grünfeld – fordi det er med til at bremse etableringen af nye faciliteter, opkøb af nye arealer og renovering af de mange nedslidte klubhuse og faciliteter i vores område. Potentialet for bedre trivsel, sundhed og demokratisk forståelse er stort!

Christian Kofoed Formand i DBU København

side 2


INDHOL

med

LOSSEP

SPIL PIG

LADSEN

Det

ERNE I S

Kan tæt skol er og tere sam arbe SFO’ jde er v til fl ere p ære veje n iges pille re?

S FORVA

KO L E N

NDLING

gå r god bryg t for den ge - k ga m hvor lub le BK H der er p ekla lads , ti l a l le

E 18

06 KO

FOED G

REB FO

Hve m er d bu og h købe vad nha er h v ans visio ns nye f or m ner? an

10 F R IV Går

ILLIGE F

efte

r ove

D

ORÆLD

r t al

og t

RMAND

SBOLDE

RE

ydel ig

e ram

N

d,

mer

16 22 H

ER ER D

ER INGE

Mar iann e og har hold haft kam brys de fo mer t k ræft rme ater . Nu nm ne ed F odbo genvind e ld Fi tnes r s.

N YNK

26 N ØRREBR DER VIL ODRENGEN LE M ål re t t e V I N D E t arb Ibra e i No

him jde h Dha ar se flao ndt rd i c ui o Bet p L i ga en.

30 R IKKEN E RIKKEN R IKKE SUR. ER SKUF RIKK EN F FET C kæ vend mpe eh jem

OM: DBU København repræsenterer 150 klubber og mere end 40.000 fodboldspillere. Fodboldmagasinet København er talerør for DBU København, klubber, frivillige, politikere og andre af fodboldens interessenter.

r for a lban t evej .

til ku

UDGIVER: DBU København Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø telefon: 3927 7144 Email: info@dbukoebenhavn.dk

Magasinet udgives fire gange årligt og sætter fokus på emner som B&U fodbold, frivillighed, faciliteter og klubliv.

REDAKTION: Dan Pedersen (redaktør), Henrik Kailow

FORSIDE FOTO: Sofie Reimer

SKRIBENTER: Dan Pedersen, Dan Melchior, Sofie Reimer, Hanne Kokkegaard og Jesper Olsen

Fodboldmagasinet København nr. 2. 2018 | side 3

DESIGN OG MEDIEPRODUKTION: Trykkeri Kailow OPLAG: 3.500 DEADLINE til næste nummer: 24. september ABONNEMENT: Klubabonnement: 50 kr. pr. træner/leder Privatabonnement: 200 kr. pr. år. Tilmelding via info@dbukoebenhavn.dk ANNONCESALG: DG Media: Anne Nordhausen. Telefon:7234 1232 · Email: anne.n@dgmedia.dk


TOTALLEVERANDØR TIL DE DANSKE FODBOLDKLUBBER

PROFCARE, TAPE & BANDAGER

MÅLMANDSHANDSKER

SPILLERTØJ & TRÆNINGSUDSTYR

select-sport.com side 4

FRITIDSTØJ


ÅRETS VIGTIGSTE VM-BØGER Griezmann

Om at blive superstjerne ‘against all odds’. Ingen af de franske storklubber turde først satse på den talentfulde, unge driblekunstner. Han var for lille, sagde de.

Mit VM – Mexico ’86

Historien om en af de mest dramatiske VM-slutrunder, fortalt af hovedpersonen selv. Aldrig har én mand været så afgørende for mesterskabet som i 1986.

Over stregen

Hvad vi tænker på når vi tænker på fodbold

Fra fest og sammenhold til intolerance og korruption. Forstå fankulturen indefra og få indblik i de positive og mindre positive kræfter i ‘det smukke spil’.

Overtændt og over stregen. Gal og genial. Luis Suárez fortæller med egne ord om, hvordan han som dreng lærte at gi’ og ta’, når han spillede gadefodbold i et fattigt kvarter i Uruguay.


DET ER GODT, HVIS DER LIGE KAN BLIVE PLADS TIL ET SKÆVT SMIL. DET GIVER EN STEMNING AF AT VI ER FÆLLES OM NOGET, OG AT VI SKAL FINDE FÆLLES LØSNINGER

Formandsbolden er havnet i hænderne på Christian Kofoed, der skal styre DBU København gennem reformproces.

side 6


Af Dan Melchior · foto Klaus Sletting Jensen

KOFOED GREB FORMANDSBOLDEN HAN HAR TRUKKET I DBU-TRÅDE I 28 ÅR OG STÅR NU I FORRESTE LINJE I KØBENHAVN. HVEM ER CHRISTIAN KOFOED, OG HVAD ER HANS VISIONER?

DBU Københavns nye formand er knap så

rer i DBU’s bestyrelse i 2011, og det blev mit

gæld er han en jonglør med tal og paragraf-

i København, men har naturligvis hjulpet til

god til at jonglere med en fodbold. Til gen-

fer, hvilket er kommet såvel DBU som hans

professionelle arbejdsplads Nordea til gode i

primære virke, trak jeg mig noget tilbage her med bestyrelsesarbejde.

rigtigt mange år.

Men hvem er den 56-årige Christian Kofoed,

som populært sagt har formået at holde sine 190 cm under radaren i fodboldverdenen

trods væsentlige bestyrelsesposter i halvde-

len af livet. Hidtil har han nok snarere været

bagmanden for rigtigt meget af udviklingen

både på den lokale som den nationale scene, men efter repræsentantskabsmødet i slut-

ningen af februar er han kaptajnen på den københavnske fodboldbro.

Han er ikke til bombastiske udmeldinger, holder kortene tæt ind til sig i forhand-

lingslokalerne, brænder for dansk fodbold

og ønsker ikke mindst at gøre en forskel for breddefodbolden.

Du er rutineret i DBU-gamet. Den korte elevatortale i den sammenhæng?

-Jeg har været med i rigtig mange år – i DBU

hvor du har 25 års jubilæum næste år?

-Jeg har udnyttet de muligheder som en

stor koncern som Nordea giver til at prøve kræfter med forskellige opgaver, men alt

har handlet og handler om tal og gerne i

"INGEN HAR EN JOBBESKRIVELSE, HVOR DEN PRIMÆRE OPGAVE ER AT ARBEJDE FOR, AT BREDDEFODBOLDEN HAR DET GODT I DANMARK. DET SKAL VI FINDE EN LØSNING PÅ – NOGET DER FUNGERER BEDRE END I DAG, SIGER DEN NYBAGTE FORMAND

Københavns bestyrelse i 25 år eller noget i den stil (det er 28, red.). Langt den over­

Hvad arbejder du mere konkret med i Nordea,

kombination med lovgivning. Jeg har im-

plementeret ny finansiel lovgivning, været

finansdirektør og arbejder nu med aflønning

af ledelse og medarbejdere, der har præstationsafhængige bonusordninger m.v. Det er vel ikke et 8-16 job? Nej, bestemt ikke. Jeg har ikke mange ledige timer tilbage i kalenderen, så forudsæt-

ningen for overhovedet at overveje at tage

opgaven som formand var, at der var opbakning i bestyrelsen og mange gode menne-

sker, der vil hjælpe mig; både i bestyrelsen,

men også gode folk på kontoret, som gør en stor indsats for at få tingene til at spille i

daglig­dagen. Så min rolle bliver hovedsagelig at få sat struktur på tingene og sørge for, vi bevæger os i den rigtige retning. DEM, DER BETALER

Du må have en forstående arbejdsgiver! Det

er vel næppe en hemmelighed på direktions-

vejende del har jeg siddet med ansvaret for

-Jeg sidder på ottende år som politisk økono-

og disciplinærsager, som formand for turne-

UEFA-komite for ungdomslandsholdsfodbold

– Nej, Nordea har altid accepteret, at jeg hav-

i 14 år og har ca. 65 kampe som observatør på

litet, de giver, får de så tilbage i den anden

vores kerneprodukter, nemlig turneringer-

ringsudvalget i en årrække. I en periode sad jeg også som næstformand under Henrik Ravnild, men da jeg blev valgt som kasse-

miansvarlig i DBU; desuden er jeg med i en

og har fungeret som ”Match Delegate” i UEFA bagen i Champions- og Europa League.

Fodboldmagasinet København nr. 2. 2018 | side 7

gangen, at du har et par travle fodboldben.

de fodbolden ved siden af. Men den fleksibi-

ende. Og sat på spidsen er der ingen tvivl om,


hvor prioriteten er: det er dér, hvor man tjener sin løn! Sådan er det jo.

– Jeg er også privilegeret i forhold til en

spille mod hinanden i turneringen? Det er

Nej, DBU skal fremover ikke tage detail-

gøre tingene på en anden og bedre måde.

skubbes ned i organisationen. Det bliver

svært at forklare logikken i dag. Måske kan vi

forstående familie, for arbejdet og fodbolden

Men du må jo have nogle konkrete ønsker,

fritiden. Der har været perioder, hvor jeg ikke

havn skal arbejde for og med? Er du fx tilhæn-

har gennem årene taget mange timer fra har overrendt hjemmet.

ideer, ambitioner – hvad du synes, DBU Købenger af en sammenlægning med Sjælland?

Når du er nået til tops i både Nordea og DBU,

– Måske – og så kan vi tage Bornholm og Lol-

også evnen til at tale med folk – og ofte er det

Østdanmark; ingen kan forklare, hvorfor det

har du vel – ud over faglige kompetencer –

vel en slags forligsskitse, du lægger på bordet? – Det vigtigste er, at man ved, hvorfor man

gør tingene. Altså at give svar på, hvorfor vi

land Falster med. Jeg vil arbejde for et samlet ikke er sådan. Det er ikke det samme som at

sige, der ikke skal være københavner-interes-

ser, for vi har vores egne storby-udfordringer.

har truffet den aktuelle beslutning – og ned-

skal helst kunne vågne op om natten og kunne fortælle, hvorfor vi har gjort hvad. Ellers er

det ikke en ægte beslutning. Fællesnævneren

for mig er præcis det – hvorfor gør vi tingene? Det skal vi være klar til at kunne besvare. Så ved vi, hvad vi laver, og at det er det rigtige. Det handler om at skabe respekt? – Ja, en god fodbolddommer er jo ham, der

ikke skyder brystet frem og vifter løs med kor-

tene, men som giver de gule og røde kort, som skal gives, men i øvrigt sørger for, der er styr

på tingene ved at snakke lidt med spillerne. Oversat til dig betyder det, at du er god til at

"OFTE OPFATTES KØBENHAVN UDEFRA SOM ÉN BY. I VIRKELIGHEDEN ER KØBENHAVN 10 BYDELE MED HVER DERES EGEN OG FORSKELLIGE IDENTITET

et skævt smil. Det giver en stemning af at vi

at der skal ske noget, men ingen ved, hvordan

løsninger.

ENHED GØR STÆRK

Hvad er dine visioner som ny formand? Hvad er dit budskab til de mange klubber under DBU København?

– Når jeg er havnet i formandsstolen, handler det meget om de forestående ændringer af

hele DBU-strukturen – og det gælder såvel på landsplan som i de enkelte lokalunioner. For

os er det oplagt at diskutere, hvorfor København og Sjælland er to enheder. Giver det

mening, at vi har en linje ned gennem Rødovre og Hvidovre Kommune, hvor man ikke må

modtage og videreudvikle.

– Det handler for mig helt aktuelt om, at den københavnske fodbold er repræsenteret i de vigtige organer for breddefodbolden. Og på

den bedst mulige måde. I dag er både Henrik Ravnild og jeg med i DBU’s bestyrelse, men

måske har vi ingen i fremtiden, når den halveres. Men DBU skal heller ikke i fremtiden have

samme ansvar for breddefodbolden. Det lyder

om bordet, der hvor beslutningerne for den københavnske fodbold tages.

Tag venligst nu den offensive kasket på og

fortæl os, hvad du ville gøre noget ved, hvis du bestemte og var den der satte spillereglerne!

– Vi skal have sikret, at beslutningerne tages af folk, som er tæt på klubberne. Som ved

hvilke udfordringer, klubberne har, og som

forstår dem i dagligdagen. Det er her, vi mærker, klubberne har et klart behov. Eksempel:

en klub har en disput med en kommune og

har brug for støtte fra os. I det tilfælde er det min overbevisning, at det har en værdi, vi

er i stand til at stille med personer, der har

indsigt og forstår klubbens problemer. Som stærkere end at have en, som kommer

Og de skal tilgodeses, også i den fremtidige

er fælles om noget, og at vi skal finde fælles

breddefodbolden, dem skal vi være klar til at

er en del af miljøet i København. Det er langt

dog alligevel. – Det synes jeg egentlig, jeg er. Det er godt, hvis der lige kan blive plads til

er flyttet mange opgaver fra DBU over til

Det er også fremover vigtigt, at vi sidder med

smalltalke i det stille?

– Ja, svarer Christian Kofoed lidt tøvende, men

ofte overset, at der faktisk i det seneste år

måske lidt defensivt, men det er opgaven!

prioriteret noget andet. Det gælder naturligvis også alle beslutninger i bestyrelsen. Man

beslutninger for breddefodbolden; de skal

”flyvende” ind udefra.

løsning. Vi er enige om, at nu skal vi diskutere,

-Når jeg kigger ud over landskabet, ser jeg

det ender.

en radius på ca. 15 km. Fra små klubber, der

– Hvis vi sætter os ”op i helikopteren”, kan vi

konstatere, at der ikke er et eneste menneske, der er ansat med det eneste formål udeluk-

kende at repræsentere breddefodbolden som helhed. Vi har ingen fælles organisation, der tegner breddefodbolden. Det er målet, for vi

skal være bedre til at træffe bedre beslutninger hurtigere, end vi er dag. I dag skal vi låne

150 klubber under vores ”paraply” inden for udspringer af fx et studiefællesskab til store

selvstændige organisationer med 1000-1500

medlemmer, som har fungeret i mange år og

har alle de kompetencer til at drive en så stor organisation. Fra centralt hold er det vigtigt,

at vi kan tilpasse os en hverdag, som er foranderlig og tager højde for mangfoldigheden i den københavnske fodbold.

folk til de presserende opgaver; nogle gange

-Ofte opfattes København udefra som én by.

gange er det en medarbejder i Jylland, der

hver deres egen og forskellige identitet. Og

låner vi en fra kontoret på Østerbro, andre lånes ud i fællesskabets tjeneste. – Er det en centralisering?

side 8

I virkeligheden er København 10 bydele med

hertil kommer de seks andre kommuner, der huser vores øvrige medlemsklubber.


Det er en kendt sag, at nogle områder er ramt

KUNSTEN AT SLAPPE AF

de mange forskellige mennesker, der beskæf-

du fundet de vise sten, en idé til, hvordan det

vel dygtig til at koble af; til at lade mail være

det: De gør det, fordi de synes, det er sjovt!

af banemangel og nedslidte faciliteter. Har problem kan tackles?

Med alle de opgaver, du har påtaget dig, er du mail i ferier og den slags?

– Vi ser gerne, at der ved nybyggeri tænkes

– Jeg trækker stikket i ferien, ja. Jeg får ikke

erkende at grundpriserne er skyhøje i Køben-

selv om jeg er klar over, at der er meget, som

fodboldbaner med i projekterne, men vi også havn. Helt aktuelt bakser vi også med den

ubehagelige cocktail af et anlægsloft, der be-

grænser, hvor meget kommunerne må bygge og alle diskussionerne om den kommunale

udligningsordning: I 2019 ser vi desværre lige nu en række spareforslag på idrætsområdet i Københavns kommune. I det perspektiv er der langt til 20 nye fodboldbaner.

– Så det handler utroligt meget om at kunne tænke anderledes. Vi har de seneste år

tiger sig med den københavnske fodbold, har

Lysten til at gøre en forskel er der?

stress over, at mailboksen bliver overophedet,

– Nemlig, og jeg tror på, jeg kan gøre en

så skal besvares.

Kofoed, der ikke er aktiv på grønsværen, men

Kan klubberne forvente at få svar på mailspørgsmål?

forskel, lyder det overbevisende fra Christian

godt kan se sig selv starte til Fodbold Fitness, når der bliver plads i kalenderen.

– Det kan de, men måske ikke lige en halv time efter, de er afsendt.

Hvordan slapper du af i en almindelig weekend?

BLÅ BOG:

Navn: Christian Kofoed Alder: 56 år Familie: Gift og far tre, hvor den yngste er ved at flytte hjemmefra Job: Head of Regulatory Reward i Nordea Baggrund: Bl.a. bestyrelsesmedlem I B1903, formand for turneringsudvalget i DBU København, næstformand i DBU Københavns bestyrelse og Kasserer i DBU´s bestyrelse. Favoritklubber: FC København og Liverpool FC

taget initiativ til at samarbejde med andre

– Nu bor jeg på Frederiksberg, meget tæt

kan man tænke sig at samle kræfterne om at

holder meget af bare at gå en tur en lørdag

idrætsgrene i Idrætsforum København. Der

bygge nogle anlæg, hvor man både kan spille fodbold og dyrke andre former for sport.

–Under alle omstændigheder er vi nødt til at tænke anderledes og støtte vores klubber og deres ledere i at tænke i alternative løsninger.

på Jens Jessensvej og Peter Bangsvej. Jeg

eftermiddag og kigge på børnestævner, liv

og glade dage og kø ved iskiosken og glade

forældre på det ene anlæg – og så gå lige om hjørnet og se nogle af de bedste talenter i

landet i U17- og U19-kampe. Det er fantastisk at få de oplevelser. Her ser jeg meget oftere fodbold end på Superliga-stadions.

– Vi ser mange iderige ledere rundt omkring

– Ellers lukker jeg helt ned, når jeg er på

det godt og så ellers understøtte deres gode

taget mine forældres sommerhus.

i vores klubber, og vi skal sørge for, at de har ideer og visioner.

Bornholm med familien, hvor jeg har over­

– Jeg vil godt understrege, at alt mit fodboldarbejde er drevet af lyst. Sådan tror jeg, alle

Fodboldmagasinet København nr. 2. 2018 | side 9


Af Sofie Reimer · Foto Sofie Reimer

FRIVILLIGE FORÆLDRE GÅR EFTER OVERTAL OG TYDELIGE RAMMER DANSKERNE HAR STOR TRADITION FOR AT YDE FRIVILLIGT ARBEJDE I TUSINDVIS AF ORGANISATIONER OG FORENINGER. EN MEGET STOR DEL AF DETTE FRIVILLIGE ARBEJDE BLIVER YDET AF TRÆNERE, LEDERE OG HJÆLPERE I LANDETS FODBOLDKLUBBER OG EN BETYDELIG DEL AF FRIVILLIGHOLDET UDGØRES AF FORÆLDRE. NOGLE MESTRER DYBDELØB – ANDRE STÅR I AFLEVERINGSSKYGGEN. FODBOLDMAGASINET KØBENHAVN HAR VÆRET EN TUR TIL BØRNESTÆVNE I TINGBJERG IDRÆTSPARK, FOR AT FÅ NOGLE INDSPARK FRA FORÆLDRENE PÅ SIDELINJEN.

Reidar har et barn, som spiller fodbold i

Jeg tror at mange klubber gør sig umage med at

SUNDBY BOLDKLUB

opgaver i klubben, end der er frivillige, og jeg tror

Er du engageret i dit barns klub som frivillig?

Jeg er tilstede, når der er kamp, hjælper til som

mange forældre ikke ønsker at være engagerede. De ønsker klubben skal tage ansvar.

dommer til turneringer, og bidrager med at

Hvor god er dit barns klub til at formidle de frivillig-

støtter og hjælper til, når der er brug for det.

Jeg spørger bare undervejs eller direkte, hvad de

organisere sammen med de andre voksne. Jeg

Hvordan synes du ansvaret bør fordeles mellem

opgaver der er?

har brug for hjælp til.

klubben og forældre?

Jeg er med til kampene, men har ikke nogen større

jo ikke meldt vores barn til klubben, for at klubben

tjans som frivillig.

Både klubben og forældrene har et ansvar. Vi har

Reidar tager indimellem en tjans som frivillig i Sundby BK.

få forældrene til at engagere sig. Der er nok flere

skal gøre alt. Vi forældre må hjælpe til. Og så er vi jo tilflyttere til København fra Norge. I klubben lærer

vi andre mennesker at kende. På den måde bliver vi engagerede og inkluderede i det danske samfund.

side 10

rolle i klubben, men indimellem tager jeg da en


Større forældreengagement er vigtigere end flere frivillige mener Dan, som er frivillig i BK Steffan.

Dan har et barn, som spiller fodbold i

Hvor god er dit barns klub til at formidle de

BOLDKLUBBEN STEFAN

Det er klubben ikke specielt god til, det er

Er du engageret i dit barns klub som frivillig? Jeg er meget engageret. Jeg er med til alle

frivilligopgaver der er?

også derfor, jeg er her. Det er nok bare sådan, det er.

kampene og alle træninger, jeg skulle

Mangler I frivillige i klubben?

er jo bygget op omkring, at der er frivillige,

dre engagement på de forskellige årgange.

næsten have haft frit kontingent. Det hele

og det er bare et ansvar jeg har valgt at tage på mig, for jeg kan ikke lade være.

Jeg er frivillig, fordi jeg kan se det gør drengene godt, også min egen dreng som godt

kan lide jeg er der. Jeg møder andre voksne og får en voksensnak, og laver noget andet end mit arbejde.

Jeg vil mere sige, der er brug for mere forælDet er på den måde, vi mangler frivillige.

Hvordan synes du ansvaret bør fordeles mellem klubben og forældre?

Klubben har et ansvar for at fortælle forældrene, hvor vigtigt det er, at de engagerer

sig, fremfor at det er andre forældre, der gør arbejdet, eller det kun er op til klubben.

Men det handler ikke så meget om mig, det

Klubben må gerne sige det højt igen og

bedre for børnene, mine og andre folks børn.

en udskiftning af børn og forældre, og nye

handler om børnene. Jeg bidrager og gør det Og jeg kan se det bærer frugt. De her glade

børn giver mig mere end at arbejde mig selv ihjel.

igen, så man bliver mindet om det. Der er jo forældre tænker måske ikke over de frivillige opgaver der er. Ikke fordi de er onde mennesker, eller dovne, men de ved ikke bedre, de

Fodboldmagasinet København nr. 2. 2018 | side 11

tror måske, at der er andre forældre, der gør arbejdet.

Hvis klubben formår at skabe et socialt bånd imellem de voksne, så kommer det med

børnene af sig selv. Klubben og holdet bliver bedre, hvis det er noget fælles, man gør.

Når vi nu er sådan et højeffektivt samfund,

der bare cykler derudaf, så bliver det sværere at lægge en indsats, der hvor det virkelig

gælder som her i klubben. Det er lidt ærger-

ligt klubben ikke gør mere og at det officielle

Danmark ikke gør mere, for eksempel lægger flere penge i klubberne. For vi har mange

gode børn, og nogle går tabt, fordi meget

arbejde er op til forældrene, og når der er

knald på i hverdagen, så kan det være svært

at nå både lønarbejde og det frivillige arbejde.


Anne har et barn, som spiller fodbold i

ØrestaD IF

Er du engageret i dit barns klub som frivillig?

Nej, jeg er bare med som forælder til hver turnering de spiller.

Har klubben gjort noget særligt for at få dig til at lave frivilligt arbejde?

Nej, det tror jeg ikke. Kender du de arbejdsopgaver, der kunne ligge i klubben? Nej, dem kender jeg ikke.

Er du tilfreds med dit engagement som support i klubben? Abdullah har et barn, som spiller fodbold i

BRØNSHØJ BOLDKLUB Er du engageret i dit barns klub som

Ja, jeg er med til træninger to gange om ugen og til turneringer i weekenderne, så med den tid man nu har som børnefamilie, er min indsats helt ok. Jeg er

på et niveau, hvor jeg bruger den tid, jeg kan, men jeg er sikker på at Ørestad IF godt kan gøre mere for at kommunikere ud, hvordan man kan blive frivillig.

frivillig?

Forældrene i klubben arbejder sammen. Jeg hjælper til træningerne torsdag og lørdag.

Flere forældre hjælper til, for der er

kun en træner på mit barns hold og

Maciek har et barn, som spiller fodbold i

mindst 20 børn.

VALBY BOLDKLUB

Jeg er meget glad for, at de forskel­

Er du engageret i dit barns klub som frivil-

lige klubber kommer i dag og spiller

lig?

sammen. Jeg er meget tilfreds.

Jeg er træner-assistent i klubben, hvor vi

har træning to gange om ugen, og næsten

Hvad synes du om at forældrene er

hver weekend har vi stævne eller trænings-

med til at varetage træningen?

kamp, og jeg er med hver gang.

Det er meget godt. Træneren er

også glad for at forældrene hjælper. Han er god til at hjælpe os forældre

Jeg er frivillig, fordi min søn og jeg elsker

“Abdullah kom og hjælp os”, og jeg

med og han vil spille. Det er hyggeligt at

fodbold, så jeg er meget glad for, han er

med at arbejde sammen. Han siger:

være sammen med ham.

kommer altid.

Min søn kan godt lide fodbold og

Hvor god er dit barns klub til at formidle de

tilfreds. Der er et godt fællesskab i

De prøver, og det er ikke nemt, fordi vi har

frivilligopgaver der er?

vi bor lige i nærheden. Så jeg er

alle travlt. Det er heller ikke nemt for mig,

klubben. Jeg har ikke noget dårligt

det koster tid, for der er også planlægning,

at sige for både børn, forældre og

og det er ikke nemt at skaffe flere folk.

trænerne er glade.

side 12


Tilde har et barn, som spiller fodbold i

VALBY BOLDKLUB

Er du engageret i dit barns klub som frivillig?

Jeg støtter op, når børnene er ude at spille kampe. Ved hjemmebanestævner bager jeg kager og serverer kaffe. Til stævner og

kampe ude, er det kørsel, der kan være min opgave. Så fylder jeg bilen med børn.

Klubben er godt tilfreds med det, jeg kan byde ind med, og sådan skal det også være. Man byder ind med det, man synes man

formår, og der er respekt og forståelse fra klubbens side. Det ville ikke gå, hvis der var tvang, for eksempel nu SKAL du være træner og nu SKAL du gøre det ….Der er en fin balance, og så går det også meget nemmere.

Hvor god er dit barns klub til at formidle de frivilligopgaver der er?

Martin har et barn, som spiller fodbold i

Det har klubben været ret tydelige omkring, for jeg får mange

BRØNSHØJ BOLDKLUB

hvor der skal stilles ting op og bages kager, og der har klubben

Er du engageret i dit barns klub som frivillig?

mails ud om, hvad der er brug for. Der er børnedag i juni måned, været tydelige.

Hvordan synes du ansvaret bør fordeles mellem klubben og for­

Ja, jeg kommer med til træning engang imellem, og så hjælper jeg, når der er brug for en ekstra hånd.

ældre?

Hvor god er dit barns klub til at formidle de frivilligopgaver der er?

bare læner sig tilbage, så lægger man jo ansvaret over på de

træning, det har klubben opfordret til, så det har været fint. Der

Forældrene har et ansvar, for trænerne er jo frivillige. Hvis man andre forældre. Der skal være nogle overordnede personer, der er ansvarlige for planlægningen, men forældrene har et ansvar for at bakke op, så godt de kan.

Indtil videre handler det mest om at give en ekstra hånd til

kommer sikkert mere når børnene bliver ældre. Jeg har forresten lige været dommer her et par gange til stævnet. Det var jeg ikke

forberedt på, jeg fik en fløjte af træneren og gik på banen. Det er da en meget fin opgave.

Jeg har ikke selv været træner til et stævne endnu, det skal jeg

nok på et tidspunkt. Så skal man sørge for, der er dragter og den slags. Det går på skift. Det er kun fair. Der er nok andre forældre, der yder mere end jeg.

Det er fint at få kontakt til andre forældre og andre børn som frivillig. Og jeg bliver også lidt udfordret personligt, for det er ikke alle børn, der hører efter, så man skal også være lidt pædagogisk.

Fodboldmagasinet København nr. 2. 2018 | side 13


Søren har et barn, som spiller fodbold i

AAKANDEN GF

Er du engageret i dit barns klub som frivillig?

Jeg er med til kampene, men har ikke nogen større rolle i

klubben, men indimellem tager jeg da en tjans som frivillig. Hvordan synes du ansvaret bør fordeles mellem klubben og forædre?

Jeg synes klubben gør det ret godt, og der er en god base af folk, der får tingene op at stå, så det fungerer ganske godt.

Forældrene har selvfølgelig et ansvar for, at man får en god

klub, men det synes jeg Aakanden løfter meget godt, så der er en fin balance.

Nicolai har et barn, som spiller fodbold i

ØRESTAD IF

Christian har et barn, som spiller fodbold i

VANLØSE IDRÆTSFORENING

Er du engageret i dit barns klub som

Er du engageret i dit barns klub som frivillig?

Ja, jeg deltager i træningerne og

har løst til at lave, og jeg kan godt lide at deltage i møder og komme med idéer til, hvordan man

frivillig?

hjælper, hvor jeg kan. Vi har to

meget kompetente trænere i klub-

Ja, nogen gange er jeg med til møder og organiserer forskellige stævner. Det handler om, hvad jeg kan gøre tingene, så det gør jeg.

ben, der styrer det, så jeg hjælper

Hvor god er dit barns klub til at formidle de frivilligopgaver der er?

flasker og den slags.

bliver man bedre.

med at hente bolde, fylde vand­

Klubben har lige nedsat et børneudvalg, fordi man ved, man ikke har været god nok til det, så nu

Hvordan synes du ansvaret bør for-

Hvordan synes du ansvaret bør fordeles mellem klubben og forædrene?

Jeg synes forældrene har et stort

frivillighed, og klubben skal være mere tydelige i børnefodbolden i Vanløse.

deles mellem klubben og forældre?

ansvar, men det er klubbens ansvar

Det er et samspil mellem klubben og forældre, synes jeg. Forældrene skal forstå, det handler om

at udstikke rammerne for, hvad der

skal ske. Forældre kan også blive for

involverede. De skal hjælpe, hvor de kan, og ellers være i baggrunden, det er min holdning.

Hvor god er dit barns klub til at

formidle de frivilligopgaver der er? Det synes jeg de gør til UG. Men

nu har jeg selv spillet fodbold i 30

år, siddet i foreningsbestyrelser og

været rigtig glad for det. Så jeg ved, hvad der skal til, og hvor man skal hjælpe, uden at træde trænerne over tæerne.

En god klub formår at skabe et samspil mellem klub og forældre. Det handler bl.a. om at klubben skal være tydelig når den udstikker opgaver til forældrene.

side 14


BLIV KUNDE I INCO CASH & CARRY FÅ ADGANG TIL TUSINDVIS AF LÆKRE FØDEVARER MED DIT CVR NR. OPRET DIG PÅ INCO.DK

– Alt under ét tag inco er meget mere end et almindeligt supermarked ! Det er et kæmpe varehus med tusindvis af lækre fødevarer fra nær og fjern. Vi har alt til arrangementer, firmaets drift og personalets pleje. Med ca. 23.000 varer i sortiment, er vi ret sikre på, at du finder alt – fra jord til bord og meget mere.

Se vores åbningstider på inco.dk

Åbent alle dageig t g i r d e m – r e s i r p e d go

INCO CASH & CARRY HAR TRE BUTIKKER PÅ LANDSPLAN: inco København Cash & Carry Flæsketorvet 84A 1711 København V Tlf: +45 33 21 14 21 cvr. nr.: 32 32 26 54

inco Glostrup Cash & Carry inco Aarhus Cash & Carry Ejby Industrivej 111 Blomstervej 5 2600 Glostrup 8381 Tilst Tlf: +45 72 10 81 81 Tlf: +45 87 36 98 50 cvr. nr.: 37 58 96 08 cvr. nr.: Fodboldmagasinet København nr. 2.32 201832| 26 side97 15

inco.dk

– holder dig opdateret


Af Hanne Kokkegaard · Foto Hanne Kokkegaard

Udvidet samarbejde med skole og SFO skal bane vej for flere piger i KFUM Boldklub.

SPIL PIGERNE I SKOLEN PIGERAKETTEN, FODBOLD I SFO’EN OG FRIKVARTERSFODBOLD – KFUMS BOLDKLUB I EMDRUP GÅR NYE VEJE FOR AT FÅ DE YNGSTE PIGER IND I KLUBBEN.

På lang afstand kan man høre lyden af glade piger. Nor-

Københavns projekt ’Københavnske piger spiller fodbold’

nerne ved Emdrup Parken i Københavns nordvestkvarter,

ring.

malt er det lyden af drenge, der strømmer ud fra boldbamen denne eftermiddag er noget ganske særligt.

KFUM Boldklub har inviteret 80 piger fra den nærliggende Dyssegårdsskoles SFO på besøg til en sjov dag med

DBU’s Pigeraket. Fordelt i otte grupper leger pigerne sig

gennem ’Mælke­vejen’, svarer på spørgsmål om vores sol­

for U5-U7 piger, der har øget fokus på tidligere rekrutte-

Klubberne har en målsætning om, at de hver især inden 2020 har fået 20 flere pigemedlemmer i de respektive

årgange. I dag har KFUMs Boldklub bare seks små piger, mens drengegruppen tæller op imod 40 spillere.

system og spiller fodbold med hinanden.

-Vi håber, at det giver meget mere end 20 nye pigemed-

MÅLSÆTNING: MINDST 20 FLERE PIGER

drenge og piger, siger Amanda My Madsen, projektleder

KFUM er sammen med 16 andre klubber med i DBU

lemmer. Målet er en meget mere ligelig fordeling mellem for pigesatsningen i KFUMs Boldklub.

side 16


SEKS UGERS FORLØB I KLUB OG SKOLE

LEG, BOLD OG BEVÆGELSE

DBU København har hjulpet KFUM med

get af pigerne og Pigeraketten op med seks

ner i mange år for drenge og piger, og spiller

samarbejdet, for Pigeraketten kan ikke stå

Her hos KFUMs Boldklub følger man besø-

ugers gratis boldleg i klubben hver mandag og på skolen hver fredag.

Pigerne skal tilmeldes mandagstræningen

Amanda My Madsen har været fodboldtræ-

selv stadig fodbold - nu på B93’s 1. divisions-

kvindehold - ved siden af, at hun læser idræt på Københavns Universitet.

i klubben via SFO’en som et ’åbent skole’

Da hun startede med at spille fodbold, fore-

trænere, der står for boldlegen.

var få piger. Hun har et bud på, hvorfor det er

tilbud, og det er udelukkende kvindelige

gik det med drenge, fordi der også dengang

materialer, midler og udviklingen af skolealene. Derfor er Anja Kouly Lethin også glad for at kunne understøtte det nye koncept,

hvor bolden lægges til rette for pigerne, så de gennem et længere forløb gradvist får

øget deres kendskab til spillet og lysten til fodbold.

så svært at få fat i pigerne.

KÆRKOMMEN LEJLIGHED TIL PIGELEG

meldt sig på banen, og styrer ’frikvarters-

-Jeg tror, at specielt piger i aldersgrup-

vælger at gå til opgaven med at rekruttere

fodbold i en time. Alle trænere har samme

fodboldtræning er. Vores store fokus for den

I skolen har otte piger fra de ældste klasser træningen’, hvor pigerne hver fredag spiller trøje på med både DBU’s og KFUMs logo, så

der ud over øvelserne også er sammenhæng

pen U5-U7 er en anelse uoplyste om, hvad

aldersgruppe ligger jo på leg, bold og bevæ-

med tøjet i klubben og på skolen.

bold, som ovenikøbet foregår sammen med

veninderne fra skolen, fortæller Amanda My Madsen.

-Det har samtidigt været vigtigt for mig i

vores pigeprojekt, at pigerne kun møder pi-

”JEG TROR AT MAN SKAL STARTE MED FODBOLD I SKOLETIDEN, OG SÅ KAN DET GRADVIST KOMME TIL AT OPTAGE PIGERNES TANKER OG TID

for en lille pige at relatere til, at fodbold også

Det er første gang, at KFUMs Boldklub vil rekruttere nye spillere via et samarbejde

gelse. Det vil sige, at pigerne ikke kommer til

benhård fodboldtræning i U5-U7, selv om der

selvfølgelig er fodboldspil over det, siger hun. -Og jeg mener, at det er rigtigt at fokusere på

en dag med Pigeraketten, men det var en

stedet for at starte med noget andet og først

enkeltstående begivenhed, der ikke rigtig

kunne ses på medlemstallet, selv om flere

piger troppede op til træningen umiddelbart

lidt opfindsom – fx som med frikvartersfod-

Det kan Sofie Wenckheim, der er pædagog på Dyssegårdsskolen og har stået for kontakten

mellem SFO og fodboldklubben, skrive under

pigerne at få en rigtig fed oplevelse ved det

her, og uden at der er drenge med. For ellers kan drengene let komme til at dominere.

Og det ser ud til, når man ser pigerne lege herude, at alle morer sig.

egen nøglesnor med påskriften: ’Veninde-

der i dag er en stor tendens til, siger hun.

samtidig med, at nye tal fra Danmarks

gerne lokket ind i klubberne. Man skal være

den aldersgruppe, siger hun.

derefter blive introduceret til fodbold, som

I år får pigerne en form for prøveperiode,

-Jeg tror, man skal gå nye veje for at få pi-

lejlighed til at lave noget nyt med pigerne i

FODBOLD ER EN VENINDETING

MISTER PIGEMEDLEMMER

og klubben.

gerne vil. De ser det som en kærkommen

de små piger, så de begynder med fodbold i

efter.

hvor SFO’en er bindeleddet mellem pigerne

de med skoler, SFO’er og børnehaver, fortæl-

-Jeg tænker, at det er super godt for alle

med to lokale folkeskoler og deres SFO-ord-

ninger. Sidste år holdt KFUMs Boldklub også

gå nye veje og blandt andet laver samarbej-

på denne eftermiddag:

efter Pigeraketten. Det gør det lidt nemmere

FØRSTE GANG SKOLERNE INDDRAGES

ver vi flere klubber, der som KFUM vælger at

-Og oplevelsen er, at institutionerne rigtig

gefodboldspillere som trænere de seks uger

er for piger, mener hun.

flere piger i målgruppen. Men heldigvis ople-

ler Anja Kouly Lethin.

-På den måde håber vi, at det giver trygge rammer for pigernes introduktion til fod-

-Det er vidt forskelligt, hvordan klubberne

På vej hjem fra Pigeraketten får hver pige sin invitation til træning’ for at understrege, at fodbold er en venindeting.

Pigesatsningen i DBU København kommer

I KFUMs Boldklub er Amanda My Madsen en

Idrætsforbund viser, at DBU siden 2011 har

har netop besøgt Dyssegårdsskolen sam-

mistet mere end 20 procent af deres kvin-

delige spillere. Og at Kvindekommissionen under DBU arbejder på at få flere piger i fodbold.

uges tid efter liftoff meget optimistisk. Hun

men med pigetrænerne, så pigerne har haft mulighed for at møde trænerne på forhånd inden de seks ugers forløb. Og en stor del af pigerne har meldt sig spilleklar.

bold. På den måde kommer pigerne til at

-Målsætningen om at de 17 klubber hver

-Pigerne sagde, at Pigeraketten var sjov. Og

en del af deres skoledag om fredagen og om

svarer til en medlemsstigning på 25 procent

virkelig, at man skal starte ved det helt ba-

genkende øvelserne, idet boldlegen bliver

mandagen gennem SFO, og så kan det lettere blive en del af deres fritid, siger Amanda My Madsen.

får 20 nye pigespillere i U5-U7 inden 2020,

i aldersgruppen fra 2015-2020, fortæller Anja Kouly Lethin, projektleder for ’Københavnske Piger spiller fodbold’.

Fodboldmagasinet København nr. 2. 2018 | side 17

der var stor opbakning fra pigerne. Jeg tror sale i skoletiden, og så kan fodbold gradvist komme til at optage deres tanker og tid, funderer hun.


”FOLK KAN SGU LIDE AT KOMME HER – OGSÅ DE NYE TILFLYTTERE, DER HAR LIDT PENGE OG BOR I FINE LEJLIGHEDER. VI ER JO EN GAMMEL BRYGGEKLUB, SOM ER BLEVET TIL NOGET LIDT MERE BLANDET DE SENERE ÅR. MEN VI HOLDER STADIG FAST I DE GAMLE DYDER

side 18


Af Jesper Olsen · Foto Mark Bernquist

LOSSEPLADSENS FORVANDLING Den gamle amagerklub BK Hekla har ændret sig i takt med Islands Brygge, men holder stadig fast i traditionerne. Efter medlemsfremgang og strategiske stramninger kan klubben nu se frem til at få en længe ventet kunstgræsbane, hvor de kan bygge videre på succesen.

En lapset mand i blomstret skjorte og blå

EN GAMMEL BRYGGEKLUB

måske ikke det første, man forbinder med

har oplevet for mange op- og nedture til at lade

blazer, der sælger rosé foran klubhuset, er

en gammel amagerkansk fodboldklub, som

indtil for få år siden havde adresse på Lossepladsvej.

Men meget har ændret sig her på Islands

Brygge – og dermed også her hos den lille amagerklub BK Hekla, der fylder 92 i år.

Lossepladsvej har fået navneforandring til

det mere flatterende Artillerivej, og tilflyttere fra det bedre borgerskab har omdannet det gamle arbejderkvarter langs havnekajen til

en af de mere mondæne bydele i København. Mange af de nye bryggeboere er enten

nybagte eller vordende forældre. Og deres

sig rive med af lidt medvind. Men at det går godt i BK Hekla for tiden, kan vi godt blive enige om.

Den gamle klub har oplevet stor medlemsfremgang de senere år, ikke mindst på pigeholdene, og tæller nu cirka 500 medlemmer. Herunder

næsten 400 børn og over 100 piger i aldersspændet U4 til U12. Det har skæppet i klubkassen, som lever af beskedne kontingenter, folkeoplysningsmidler og små lokale sponsorater.

Den eneste sky på himlen over Hekla Park er, at

førsteholdet har været nede i en bølgedal. Flere spillere er stoppet og med 18 nederlag i træk er holdet allerede rykket ud af Serie 2.

børn har fundet vej til Hekla Park, BK Heklas

- Men om vi ligger i Serie 1, 2 eller 3, det betyder

ensom ende af Artillerivej, gemt bag tæt­

nogen, der gider at komme, og vi har en første-

frodige idrætsanlæg, som putter sig lidt i en sluttende buske og træer.

Her sidder også klubbens formand Jan

Sørensen, en mand med vigende lyst hår og blå T-shirt.

- Bryggen har udviklet sig helt vildt. Dem, der flytter ind, er unge mennesker, som har lidt penge, og som får børn. Og alle vil jo gerne

spille fodbold på et eller andet tidspunkt, så

som årene er gået, er børnene havnet herude, < Hekla BK har fået gang i pigeafdelingen, hvor de nu har over 100 piger fra U4 til U12.

Jan Sørensen har været formand siden 1992. Han

ikke det store. Det er sgu vigtigere for os, at vi har holdstrup, der gider at træne og har et socialt liv herude, siger Jan Sørensen.

Mens seniorerne skranter lidt, så vrimler det

ofte med børn på Hekla Park. Således også i dag, hvor klubbens mest talentfulde drenge og piger terper deres tekniske færdigheder under den

brændende majsol, mens deres forældre sludrer og sipper rosé foran klubhuset. En højtaler på stenterrassen leverer lydtapet.

siger formanden og spejder ud over anlæg-

- Vi har bare været os selv og forsøgt at bære

snesevis af orangeklædte drenge og piger er i

om hvad BK Hekla har gjort for at favne de nye,

get med plads til to 11-mandsbaner, hvor gang med dagens træning.

Fodboldmagasinet København nr. 2. 2018 | side 19

Hekla-ånden videre, svarer formanden, adspurgt unge medlemmer.


Tryghed, plads til alle og kammeratskab er nøgleord i BK Hekla.

- Alle er velkomne herude, og folk kan sgu lide at kom-

strukturelle opstramninger i klubben. Blandt andet

bor i fine lejligheder. Vi er jo en gammel bryggeklub,

man har udarbejdet en ‘orange tråd’ (Heklas spiller-

me her – også de nye tilflyttere, der har lidt penge og

som er blevet til noget lidt mere blandet de senere år. Men vi holder stadig fast i de gamle dyder.

”DET HANDLER OM IKKE AT LADE DET BLIVE EN SOVEPUDE, NÅR DET GÅR GODT. OM HELE TIDEN AT VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, HVAD MAN KAN GØRE BEDRE

har man haft næsten alle trænere på trænerkurser, og trøjer er skrigorange) med anbefalinger og målbe­ skrivelser til trænerne.

FRIVILLIGHED OG FÆLLESHYGGE

- Vi har arbejdet med det i et års tid og implemente-

hed og fælleshygge med bankospil eller spisning. I

på træningsøvelser. Hvad skal man lægge vægt på i

‘De gamle dyder’ handler blandt andet om frivilligdag står den på sidstnævnte efter træningen. Foran

kulgrillen ved siden af den velklædte rosésælger står Rikke, en af de frivillige, og steger pølser.

- Vi holder fast i, at vi er en frivillig forening, og at forældrene skal ud af busken og være forældre­

trænere. Og lige nu skaffer vi trænere i lange baner

– jeg tror, vi har 50 fordelt over alle holdene. Noget af

succesen ligger i, at de frivillige har gidet. Du kan se – de sidder her og gider det godt, siger Jan Sørensen og nikker over mod klubhuset.

rer det efter sommerferien. Det er konkrete eksempler uge 6, 7 og 8? Hvordan og hvornår opdeler man spillerne i niveauer? fortæller Carsten Schwensen.

- Behovet for en bedre struktur og organisering er blevet ekstremt meget større de sidste år. Vi har

arbejdet meget bevidst med det, og heldigvis fik vi

det iværksat ... i tide, vil jeg sige. For det tager tid at

implementere og få alle til at købe ind på det. Men jeg synes, det er landet et godt sted, siger han, og et blik ud over solbeskinnede Hekla Park fortæller, at det er han nok ikke den eneste, der synes.

En af de frivillige ildsjæle er Carsten Schwensen, som

SYNERGIEFFEKT

øvelser i samarbejde med en udlånt træner fra FC

til de bedste spillere gennem DBU’s TOP-center på

i øjeblikket er ved at føre drengene gennem dagens København.

Carsten Schwensen kom til BK Hekla for fem år siden som træner for U6-drengene og sidder i dag i besty-

relsen. Han blev tiltrukket af den Hekla-ånd, som Jan Sørensen taler om.

- Der er en hyggelig og afslappet stemning her, som du næsten kan fornemme, siger han med en hånd­

bevægelse mod stenterrassen, hvor grillrøgen blander

BK Hekla gør også meget ud af at give gulerødder

Amager samt ‘skills’-træningen, dagens lektion, som er et samarbejde med FCK på drengesiden og BSF

på pigesiden. Klubben har også planlagt en fodboldskole for klubbens medlemmer til sommer, som blev udsolgt på et par timer.

Alt sammen for at holde motivationen høj hos de

bedste spillere, så de ikke siver til omegnsklubberne og trækker deres kammerater med sig.

sig med sollyset.

- Tidligere var der en idé om, at de andre klubber

- Jeg tror, det er en af grundene til, at vi kan tiltrække

og efterhånden kan vi spille lige op med de klubber.

så mange trænere: Folk synes, her er rart og trygt at

være. Og trænerne gør meget ud af at skabe et socialt fællesskab. Det er en af de værdier, vi skal slå på i forhold til de andre klubber herude.

var bedre, men det er vi begyndt at komme efter,

Argumentet for at flytte er blevet svagere, og spillerne kan se, at deres kammerater heller ikke skifter. Det har givet os en god kritisk masse af spillere, og så bliver det nemmere for de næste at slutte sig til, forklarer Carsten Schwensen.

DEN ORANGE TRÅD

Carsten Schwensen har de seneste år været en af drivkræfterne bag en række strategiske tiltag og

side 20

- Det hænger også sammen med, at vi har fået vores pigeafdeling op at køre. Det bliver selvforstærkende,


fordi drengene og pigerne kender hinanden fra skolen.

Vi tænker, at hvis vi kan holde på de mange pigespillere, vil det også være en grund til at blive for drengene, som

- Den har været undervejs siden 2012, så jeg tør ikke helt tro på det, før den er der, siger formanden.

ellers plejer at falde naturligt fra i teenagealderen.

ALFA OG OMEGA

DEN FREDEDE LOSSEPLADS

et tiltrængt rygstød for BK Hekla, der i øjeblikket frister

Når – eller hvis – kunstgræsbanen kommer, vil det være

Målet er at fastholde spillerne gennem pubertetsårene, så man inden for få år kan få udfyldt hullet mellem U12 og senior.

Det vil give trængsel på Hekla Park, hvor det allerede nu kan knibe lidt med pladsen. Både på banerne og ikke mindst i de fire omklædningsrum.

en nomadisk tilværelse i vinterperioden. Træningen

foregår her og der – lidt på Kløvermarken, lidt i Valby, ofte på tidspunkter, der gør det svært for forældrene at hente og bringe.

- Historisk set har det været den sværeste periode at

fastholde spillerne, for næsten alle andre klubber har

Derfor har BK Hekla længe gerne villet brede sig på den nedlagte losseplads, hvor klubbens anlæg ligger. Og

mens der ikke er udsigt til at få større eller flere omklæd-

kunstgræs og vinterfaciliteter. Det har været en kæmpe

udfordring for de små at skulle over på Kløvermarken og træne på skæve tidspunkter, siger Carsten Schwensen.

ningsrum lige foreløbigt, så har klubben fået bevilget en

- Det er alfa og omega, at vi får den bane. Det vil betyde,

der lige nu kun er buske og træer og langhåret græs.

skifter klub hver vinter.

ny kunstgræsbane, som skal ligge bag klubhuset, hvor

at vi ikke vil miste de spillere, der enten stopper eller

Det har været en bøvlet proces. Området er fredet, så der

Med en kunstgræsbane og de nye strategiske tiltag vil

Danmarks Naturfredningsforening. Klagen blev afvist,

år, mener Carsten Schwensen.

skulle søges dispensation, og da den kom i hus, klagede men senere viste det sig, at banen blev fem millioner

kroner dyrere end de syv millioner, der oprindeligt var

Hekla stå stærkt til at fortsætte væksten i de kommende

- Det handler om ikke at lade det blive en sovepude, når

øremærket.

det går godt, men om hele tiden at være opmærksom på, hvad man kan gøre bedre.

Nu er banen endelig kommet på Københavns 2018-

budget, og hvis alt går efter byggeplanen, står den klar sidst på året. Jan Sørensen føler sig dog ikke sikker, før

det første – eller måske snarere det sidste – spadestik er taget.

Carsten Schwensen blev en del af bestyrelsen for fem år siden. Han blev tiltrukket af den særlige Hekla-ånd, hvor man gør meget for at skabe en god stemning og tryghed.

Fodboldmagasinet København nr. 2. 2018 | side 21


Af Hanne Kokkegaard · Foto Hanne Kokkegaard

Torben Friberg var med til at starte FC Prostata op i 2012. Nu skal han være med til at integrere kvinder fra FF ABC i Østerbro IF.

HER ER DER INGEN YNK MARIANNE OG HOLDKAMMERATERNE HAR HAFT BRYSTKRÆFT, OG DET SENESTE ÅR HAR DE GENNEM ET FORSKNINGSPROJEKT SPILLET FODBOLD FITNESS FOR AT GENVINDE FORMEN. SNART SKAL DE UD AF ’KRAVLEGÅRDEN’ OG IND I ØSTERBRO IDRÆTSFORENING.

En vindblæst tirsdag i slutningen af

-Det er jo ikke sådan, at klubber vil

andre kvinder monteret pulsmålere

Men der er begyndt at komme lidt

april får Marianne Giversen og fire og GPS-udstyr på overkroppen, så

man kan se, hvor meget de anstrenger sig og løber. Kort efter spiller de og træner Bjørn Fristrup på en lille, omhyggeligt opmålt græsbane på

tænke, at ’dem skal vi headhunte’.

For et år siden besøgte Fodbold­

fortæller 49-årige Marianne Giver-

gang. Siden har holdet deltaget i

kommer i den retning, vi regner med, sen smilende.

Kvinderne er med i forskningsprojek-

Bjørn er fyldt med gejst, roser og

et 12-måneders motionstilbud med

en ekstra skalle, og der bliver leet af afbrændere og mål.

livskvaliteten og konditallet.

spil over det, for afleveringerne

Nørre Allé.

muntrer kvinderne op til at give den

behandlede. Projektet skal forbedre

tet FF ABC, After Breast Cancer. Det er Fodbold Fitness to gange 60 minut-

ter om ugen for kvinder, der har haft brystkræft, er raskmeldte og færdig-

side 22

magasinet København holdet første brystkræft-kampagnedagen Lyserød Lørdag. Og i marts 2018 blev FF ABC belønnet med DBU’s prestigefyldte ’En del af noget større-prisen’ ved

Dansk Fodbold Award, endda til trods for at der endnu ikke er kommet forskningsresultater.


Nu er vi tilbage på banen for at høre, hvordan det går.

-Volumenmæssigt er vi endnu ikke kommet

derhen, hvor vi ønsker at være, erkender Jacob

Uth, koordinator for FF ABC og ansat som postdoc

VOLUMENMÆSSIGT HALTER PROJEKTET

Denne dag har holdet besøg af Torben Friberg, der er Fodbold Fitness-træner og formand for

Østerbro IF, der også huser FC Prostata-holdet for mænd opereret for prostatakræft, som samme

forskergruppe fra Københavns og Syddansk Uni-

versiteter samt Rigshospitalet for år tilbage satte gang i.

Ifølge de oprindelige tanker ville man gerne have

20 nye spillere og 10 i en kontrolgruppe, (som ikke spiller fodbold, og som man kan holde eventuelle forbedringer hos spillertruppen op imod) hver

sjette måned. Og så skulle kvinderne i FF ABC allerede efter seks måneder i ’kravlegården’ fortsætte

på Universitetshospitalernes Center for Sund-

hedsfaglig Forskning (UCSF) på Rigshospitalet. Normalt møder 8-12 kvinder dog op til hver træning, forklarer han.

-Det er godt gået ud af en trup på knap 20, hvoraf nogle stadig modtager supplerende behandling, fx rekonstruktion af deres bryst. Og de er super stolte af at være med, og deltagelsen i Lyserød

Lørdag krævede også mentalt mod, fordi de andre hold var mere trænede. Så langt hen ad vejen er

projektet en stor succes, selvom vi ganske rigtigt gerne ville have flere med, siger Jacob Uth.

træningen i Østerbro IF.

TRÆNINGEN KRÆVER MEGET TID

Det blev udskudt, blandt andet fordi forsknings-

Peter Krustrup fra Syddansk Universitet tror, at

projektet ellers ville mangle fodboldspillere.

Der har indtil videre været 36 kvinder med i pro-

Jacob Uth og fodboldprofessor og forskningsleder den manglende tilslutning er en blanding af flere ting.

jektet, hvoraf nogle er stoppet. Så man har lagt

Forskerne kører projektet sammen med Onkolo-

sætte et nyt hold i gang her i sommer.

sig selv dét benspænd, at kriteriet for at deltage

’holdene’ sammen, og man arbejder på at kunne

gisk Klinik på Rigshospitalet. Og man har givet

Fodboldmagasinet København nr. 2. 2018 | side 23

”ET HAR GIVET NOGET MOTIONSMÆSSIGT, OG JEG HAR FÅET MERE ENERGI. OG SÅ HAR JEG MØDT EN MASSE SKØNNE KVINDER, DER HAR VÆRET UDSAT FOR DET SAMME, SOM JEG


Forskningsprojektet Fodbold Fitness ABC vandt 'En del af noget større prisen' til dansk fodbold award.

er, at kræftpatienterne er færdige med selve

-Det kan være særligt vigtigt for kvinderne

og holdkammeraterne kan følge med tempoet

har sporadisk kontakt med Rigshospitalet.

fysisk aktivitet, og for nogle også vægtøgning,

Torben Friberg selv er træner for.

kræftkuren. Det betyder, at patienterne kun

Samtidig er der tale om fortrinsvist yngre

her, fordi behandlingen ofte medfører nedsat dårlig kondition og svagere knogler, fortæller

og niveauet på det Fodbold Fitnesshold, som

Jacob Uth.

På sidelinjen denne tirsdag er det også noget,

fuld tid, når de er raskmeldte. Flere af dem har

BEHOV FOR SJOV TRÆNING RESTEN AF LIVET

hinanden.

træning to gange om ugen.

kan spillerne mærke en forskel heriblandt

-Spillerne kommer nok til at løbe lidt mere end

ningsprojektet fra start. Hun havde ikke spillet

pointerer Torben Friberg.

kvinder, der typisk genoptager arbejdet på

også familie, så det kræver meget at tage til

-Som noget helt nyt er Onkologisk Klinik

dog gået mere aktivt ind i rekrutteringen af mulige deltagere, og vi kan allerede mærke

Selvom forskningsresultaterne ikke er klar,

Marianne Giversen, der har været med i forsk-

fodbold før, og hun er meget glad for at spille i

som Jacob Uth og Torben Friberg vender med

i dag, men spillerne har en god boldforståelse,

trygge rammer.

I første omgang regner man dog med, at FF

Jacob Uth.

-Det har givet noget motionsmæssigt, og jeg

og så senere kan træne sammen med de

-Det har lidt været de samme udfordringer

masse skønne kvinder, der har været udsat

en øget interessere for at være med, fortæller

med rekruttering, som dengang vi startede

med FC Prostata-projektet i 2012 og 2013, siger Peter Krustrup.

FORVENTER VELKENDTE FORBEDRINGER

har fået mere energi. Og så har jeg mødt en

for det samme, som jeg. Det er ikke sådan, at

nuværende Fodbold Fitness-spillere i Østerbro IF.

tiden bliver brugt på at snakke kræft, og der er

Ifølge Peter Krustrup er det også et åbent

når man skal til undersøgelse, siger hun.

ringsindsats for FF ABC i klubregi skal udfor-

ingen ynk. Men man kan godt lige læsse lidt af,

I dag er FC Prostata med succes etableret flere

Det bliver formentligt lidt anderledes, når og

i projektet. Det er også tanken med FF ABC,

spillere, der ikke har samme forhistorie.

steder i landet, og over 250 mænd har deltaget

ABC-spillerne får deres eget lille, lukkede hold

spørgsmål, hvordan en fremtidig implementemes:

hvis kvinderne kommer over i en klub med

-Det har vi først tænkt os at give anbefalinger

ningsresultater. Lige nu måler man forskellige

-Men som jeg har det nu, tænker jeg bestemt,

Hos Østerbro IF glæder man sig til at se

afsluttet, behandler man data.

Fitness. Når man bliver syg, går det op for

selv om man som nævnt endnu ikke har forskfysiologiske parametre, og når projektet er

Forventningen er, at deltagerne kan opnå

nogle af de forbedringer, der er set i andre

forskningsprojekter med Fodbold Fitness for andre patientgrupper.

Det vil sige forbedret kondital, muskler,

knogler og balance, som samtidig er med til at forebygge livsstilssygdomme.

at jeg vil fortsætte med at spille Fodbold

om, når forskningsprojektet er afsluttet.

FF ABC-spillerne i klubben.

én, at dét at have et godt helbred ikke er en

-Det handler ikke om økonomi. Det handler

komme ovenpå igen med genoptræning. Det

Der skal være plads til alle. Vi har i forvejen

selvfølge. Det er et arbejde at være syg og

er dagligt, og det er resten af livet. Og så er

det sjovt at komme til fodbold, og man griner, siger Marianne Giversen.

SKAL TRÆNINGEN TÆNKES ANDERLEDES?

Hun kan selv være lidt bekymret for, om hun

side 24

om, at vi er en breddeklub – vi favner bredt. FC Prostata, så det her ligger lige til højre­

benet. Og hvis FF ABC-kvinderne kan få en

god oplevelse i klubben socialt og sportsligt, vil det være alletiders, siger Torben Friberg.


Barcelona Aqua Hotel Onabrava

Sports City - Torrevieja

TRÆNINGSLEJRE

af tid til hyggeligt samvær Torrevieja -Masser Spanien AlfA Travel på Sicilien i 2013

Antalya - Xanthe Resort Spa AlfA Travel i Paris i 2017

SKRÆDDERSYEDE TRÆNINGSLEJRE OG SPORTSREJSER I UDLANDET! Skal I på træningslejr eller til turnering i udlandet? Vi er eksperter i at arrangere sportsrejser til udlandet for fodboldklubber (min. 10 personer). Vi skræddersyer rejsen efter jeres ønsker. I bestemmer selv, om vi kun skal arrangere jeres transport eller overnatning, eller om I vil have en fuld pakke, hvor både træning, forplejning, ophold, sociale aktiviteter og transport indgår. Vi kan justere antal træninger, kampe og program samt længden af turen efter jeres ønsker. ›› Se vores priseksempel til højre ›› Se mere på www.alfatravel.dk/sportsrejser.html

Ekspert i grupperejser

Gratis, og uforpligtende tilbud

Ophold på Playas de Torrevieja inkl. helpension 6 dage 5 nætter priser fra 3798,- inklusiv: • • • • • •

4 x transfer til Sports city til træning ( 5 min transfer) 1 x transfer til Sports city til 1 x træningskampe 4 x træning af 1 .5 time på 11 mands bane 1 x træningskamp mod lokalt hold Alt udstyr til træning inklusiv vand Kontakt person under hele opholdet

Mulighed for teambuilding aktiviteter som SUP, turnering i Padle Tennis, MTB og meget mere. Mulighed for væsentlig lavere pris ved indkvartering i lejlighed med selvforplejning.

Fast kontaktperson

Sportsrejser for alle sportsgrene

KONTAKT OS OG FÅ ET TILBUD TLF. 8020 8870 - INFO@ALFATRAVEL.DK


Af Sofie Reimer · Foto Sofie Reimer

NØRREBRODRENGEN DER VILLE VINDE LINJEDOMMERTJANSEN SER MÅSKE IKKE UD AF SÅ MEGET. DU SKAL IKKE BETJENE EN FLØJTE, MEN BLOT LAVE LIDT KRYDSLØB LANGS SIDELINJEN OG HÆVE FLAGET VED OFFSIDE – HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE?

”JEG VIDSTE DENGANG, AT HVIS JEG VILLE NÅ LANGT OG BLIVE VIST I FJERNSYNET, SÅ MÅTTE JEG BLIVE NOGET ANDET END FODBOLDSPILLER.

side 26


Fodboldmagasinet København nr. 2. 2018 | side 27


Ibrahim Dhaflaoui startede med at dømme som 17-årig i BK Skjold. Nu står han på sidelinjen i landets næstbedste række.

Antagelsen om at linjedommeropgaven

DU SKAL BRUGE ET KØLESKAB OG NOGLE

-Jeg var 17 år og stod der på banen alene, som

Udover et par hurtige ben og et regelsæt,

Det viste sig at være en fornuftig karriere-

dre med ude, når jeg dømte, så jeg skulle selv

er en nem opgave bliver hurtig punkteret. der skal ligge lige under huden, skal Ibrahim Dhaflaoui også kunne bedømme hvilke

spillere, der er på vej op i det røde felt, være hurtig til sine kendelser og bevare roen og koncentrationen med front mod banen i samtlige 90 minutter plus tillægstid. Alt

POST-IT

vej for Ibrahim. I dag er han linjedommer i 1. division og dømmer en til to kampe om

Det hårdeste i starten var nok ungdomskam-

af at udvikle sig.

og råber. Forældre kan godt finde på at hakke

grammer, og taler konstant om betydningen

livet om skole, lektier og fodbold i den rækkefølge. Masser af fodbold, træning og plakater

på væggene med idolet; den tidligere tunesiske landsholdsspiller Riadh Jaïdi, som nåede 107 landskampe for Tunesien, hvor familien Dhaflaoui har sine rødder.

Ibrahim ville være den bedste, men fodbold-

talentet i familien lå mere i benene hos hans

Så råbte de lortedommer og sådan noget, fordi deres søn ikke fik et frispark.

”JEG HAR NOGLE TRICKS MED AT NIVE MIG I LÅRET, FOR DET ER I DE SIDSTE 5-10 MINUTTER, HVOR MAN TÆNKER, NU ER DER SNART PAUSE

fætre, hvor blandt andre Souheib Dhaflaoui

I dag er forholdene for nye unge dommere forbedret, takket være DBU København og

Københavns Fodbolddommerklub. Som ny dommer får du støtte fra dit dommerbag-

land, og der er et solidt socialt sammenhold, du kan læne dig op ad.

PERSONLIGHEDEN OG DEN NATURLIGE LØBESTIL

Som hoveddommer skal man have en be-

stemt personlighed, når man skal styre og

har fået flere kampe i Superligaen.

-Når man spiller fodbold, vil man gerne være

pene, hvor forældrene står ude på sidelinjen på en.

nu også bruger i sit civile liv.

en rigtig hjemmedreng. For ham handlede

lære at håndtere det.

ugen. Han har deltaget i diverse talentpro-

sammen væsentlige kundskaber, som han

Som barn på Nørrebro var Ibrahim Dhaflaoui

hoveddommer, jeg havde jo ikke mine foræl-

lede 22 spillere. Ifølge hovedpersonen selv passer hans personlighed bedre med en

linjedommers, for han er mere rolig og er

den bedste. og jeg var ikke den mest talent-

Han har sedler på køleskabet med mål og

det er mit drive, og jeg vidste dengang, at

de opfyldes. Det professionelle bagland er

Med hjælp fra sine mentorer og sit dommer-

med, men sådan var det ikke i starten af

indtog den ene langside. Her har han arbej-

fulde spiller som ung. Jeg ville gerne vinde, hvis jeg ville nå langt og blive vist i fjern-

synet, så måtte jeg blive noget andet end

fodboldspiller, så jeg valgte dommervejen.

delmål, som han streger ud efterhånden som i orden, der er teams og grupper at sparre dommerkarrieren.

side 28

ikke den fødte leder, som sætter sig igennem.

bagland, trådte han i 2015 ud fra banen og det med sin løbestil, attitude, korrekt brug


af flaget og kendskabet til det taktiske spil. Han har fundet den rolle, som passer allerbedst til ham og med den rette sparring har han nu et mål om at blive endnu bedre.

-Engang hang der en seddel på mit køleskab, hvor der stod “ned i fedtprocent”. Det var dengang, jeg var en lille buttet dreng. Den seddel er for længst pillet ned, og nu hænger der to andre. “Mere naturlig løbestil” og “hurtigere på sprint”.

DOMMERFAGET STYRKER TALENTET FOR AT STYRE UDENOM Det der ikke slår dig ihjel, har som bekendt en gylden evne

til at gøre dig stærkere. De udfordringer Ibrahim mødte på

sin vej, har ranket ryggen hos en ung lidt usikker ung mand og beredt ham på voksenlivet.

At være ung leder på banen, og skulle styre 22 vinderlystne spillere, der var ældre end ham selv, nogle var gamle elite-

fodboldspillere, har med Ibrahims egne ord givet ham hår på brystet og udviklet hans lederskab.

Gennem dommerfaget har han også fået undervisning i at

Ibrahim Dhaflaoui sætter sig hele tiden nye delmål, som skal gøre ham til Danmarks bedste linjedommer.

håndtere konflikter. Han har lært at læse de forskellige spil-

JEG NIVER MIG SELV I LÅRET, NÅR DER ER FEM MINUTTER

konfliktoptrapning.

Ibrahim har lært at være mere ansvarlig for sit liv, og tager et

lertyper på banen, som er en vigtig egenskab for at undgå

Fodboldspillere agerer forskelligt og i kampens hede skal

man snakke mere med den tændte spiller end den afdæmpede for at undgå at en konflikt udvikler sig.

-I forhold til mit arbejde og studie bruger jeg det til at

afkode, hvilke typer jeg kan snakke lidt hårdere til, når jeg skal give en besked, for vi er forskellige, og nogle kan tåle

hård kritik, andre kan tåle blød kritik. Overordnet har dom-

TILBAGE

stort ansvar for sin egen udvikling som linjedommer.

Han er blevet bedre til at kommunikere, og koncentrationsevnen er ligesom hans sidestep og krydsløb blevet optimeret, fordi den er altafgørende som linjedommer. Med kroppen mod banen konstant i 90 minutter, sidestepper han langs linjen med et

koncentreret blik, kun afbrudt af eksplosive sprint, med halv front mod banen, når angrebsspillet pludselig tager fart.

mergerningen også gjort mig bedre til at lytte og læse det,

-Det er en vigtig egenskab, at du kan holde koncentrationen og

det samme.

låret, for det er i de sidste 5 - 10 minutter, hvor man tænker, nu er

der lige er blevet sagt, i stedet for at svare og reagere med

det skal man arbejde med. Jeg har nogle tricks med at nive mig i der snart pause.

FAKTA Ibrahim Dhaflaoui er 25 år. Født og opvokset på Nørrebro med 3 mindre søskende. Startede som 17-årig med at dømme kampe for BK Skjold. Nu linjedommer i 1. division. Uddannet markedsføringsøkonom og søger ind på HA almen.

Ibrahim bevæger sig 6-7 km. per kamp i en blanding af krydsløb, sidestep og sprint. Han har altid front mod banen og følger næstbagerste spiller. Dømmer 1-2 kampe om ugen. Hurtigste sprinttid er 4,0 sek. på 30 meter. Stiler efter at blive den bedste linjedommer i Danmark

Bor i Valby

Fodboldmagasinet København nr. 2. 2018 | side 29


Af Jesper Olsen · Foto Dan Møller

RIKKEN ER IKKE SUR. RIKKEN ER SKUFFET EFTER FEM ÅR SOM LOGERENDE I VALBY IDRÆTSPARK HAVDE VALBY-KLUBBEN RIKKEN FC GLÆDET SIG TIL AT VENDE HJEM IGEN. MEN TIL KLUBBENS STORE OVERRASKELSE HAR MAN IKKE FÅET BEVILGET EN NY BANE I DENNE OMGANG. BESTYRELSEN FRYGTER FOR KLUBBENS FREMTID, HVIS BANEN IKKE SNART KOMMER.

De var helt sikre på, at den var der denne gang.

De har måttet slå sig til tåls med én bane i

Valby-klubben Rikken FC har ventet længe på at

sluge, at det kun kunne blive til en 8-mandsbane

vende tilbage til hjemmebanen på Kulbanevej, som de blev fordrevet fra for fem år siden, da

Ringstedbanen, en ny jernbane mellem København og Ringsted, skulle graves ned under det

grønne bælte langs vejen, hvor klubben boede.

stedet for de to, de havde før. Og de har måttet

i stedet for den 11-mands, de havde håbet på, for-

di tunnelarbejdet har gjort indhug i græsarealet. Rikken glædede sig bare til at komme hjem, og klubbens bestyrelse var overbeviste om, at de

side 30


ville blive tilgodeset, når budgetpartierne i

dem er det perfekt, at de selv kan gå ned i

runde ét hold, indtil en foretagsom første-

en milliard overskydende kroner.

legepladsen, forklarer Tino Pedersen.

herrernes slumrende seniorhold.

Københavns Kommune skulle fordele godt

- Der var allerede bevilget 600.000 kroner til

fodboldklubben, ligesom de ville gå ned på

Klubben har fået at vide, at boligforeninger-

Men børnene har ikke fulgt med over til Val-

unge kunne få afløb for deres kedsomhed på

par store, trafikerede veje fra Kulbanevej. Og

at hyre arkitekter og andre kloge mennesker,

ne oplevede mindre hærværk, dengang de

sig gøre, og hvad det ville koste. Vi tænkte,

fodboldbanen.

der skulle finde ud af, hvad der kunne lade

at når de bruger så mange penge, så må det næsten være lig med, at de også tager det

se hos Rikken: Der var alligevel ikke penge til den nye kunstgræsbane på Kulbanevej, som dermed er sparket til hjørne indtil budgetforhandlingerne for næste år.

Beskeden var et stort slag i den lille klubs

ansigt, fortæller 37-årige Morten Weinreich

Larsen, som også sidder i Rikkens bestyrelse. - Vi har ventet så længe på det. Vi blev revet

”VORES KLUB HAR LIGESOM HAFT KROP OG HOVED TO FORSKELLIGE STEDER. VI MANGLER FORNEMMELSEN AF AT VÆRE I VORES KLUB. DET HAR VÆRET ET SAVN I MANGE ÅR

op med lovning på, at vi skulle komme

- Hvis en unge kommer træt hjem klokken 22

står på.

jo nok begrænset, hvad han laver af drenge-

efter at have spillet fodbold i fire timer, er det streger, siger Morten Weinreich Larsen med et mildt smil.

1985, og med tiden blev klubben et samlings-

HJEMLØS

det var – og er – småt med foreningsliv.

Rikken spillet deres hjemmekampe i Valby

punkt for det socialt belastede kvarter, hvor

Tino og Morten kom til klubben som unge seniorer i 1990’erne. De husker, at de blev overvældede over stemningen til første-

holdets kampe, hvor op mod 400 fanati-

ske tilskuere hævede decibelniveauet på

Kul­banevej, der i dag fremstår dødstille og affolket.

Senere fik klubben bevilget en syvmands-

kunstgræsbane, og så kom børnene strømmende fra de omgivende bolig­blokke.

Siden de blev smidt ud hjemmefra i 2013, har Idrætspark. De har fået deres klubhus med, men alligevel har de aldrig helt fundet sig

hjemme i det store anlæg, hvor de føler sig lidt som en logerende, der overnatter på

Der mangler ikke klubber derovre, siger Morten Weinreich Larsen og tilføjer:

- Der ville opstå en masse børnehold igen,

hvis vi kom tilbage. Der er mange unger her, som gerne vil spille fodbold, og vi synes, det er synd, at de ikke kan komme til det.

De to ildsjæle sætter deres lid til, at bud-

- Det vil jeg gøre, siger Morten Weinreich Larsen.

- Du har ikke den naturlige eksistensberet­ tigelse i Valby Idrætspark. Så skulle man

skabe noget nyt, og det kunne man måske godt, men spørgsmålet er, hvor meget mening det ville give.

Hans egen tålmodighed nærmer sig sidste udløbsdato.

- Vi har været drevet af forventningen om

at komme tilbage, og det er klart, at den har

- Vores klub har ligesom haft krop og hoved

mig. Jeg trænger til en afklaring, lyder det.

to forskellige steder. Vi spiller på en bane,

været med til at holde energien oppe for

som ligger et stykke fra vores klubhus, og vi

BANDITKLUB?

nemmelsen af at være i vores klub. Det har

græsset på Kulbanevej, er det ikke helt

træner et helt andet sted. Vi mangler for-

været et savn i mange år, siger Tino Pedersen. Flytningen har også kostet mange medlem-

børn til fodbold, har brug for meget lokale

hold. Medlemstallet er mere end halveret og

tilbud. Og de børn har vi en del af her. For

lige så godt spille i Frem eller Fremad Valby.

stuegulvet.

- De børn, der ikke kommer fra ressour-

cestærke hjem, hvor forældrene kører deres

spille fodbold. I Valby Idrætspark kan du jo

de for dens fremtid.

siger han og gestikulerer mod den tomme

Her opstod Rikken ud af nærmest ingenting i

skulle krydse Folehaven for at komme til at

Skulle klubben blive forbigået igen, så frygter

der skal ligge her i kvarteret, men du kan jo

SAMLINGSPUNKT

- Formålet med klubben var, at børnene ikke

kommende budgetforhandlinger for 2019.

kompromiser. Vi skal ikke bestemme, hvad

byggegrund som han og Tino Pedersen

erkender, at det er svært at få øje på Rikkens

getpartierne vil kigge Rikkens vej ved de

tilbage, og vi synes, vi har indgået mange

se, hvad der er nu. Nu er det bare jordvolde,

Tino Pedersen og Morten Weinreich Larsen

vende hjem igen.

Tino Pedersen, en skaldet mand med gede-

Men i marts indløb en nedslående meddelel-

by Idrætspark, som ligger to kilometer og et

eksistensberettigelse, hvis klubben ikke kan

næste skridt, siger Rikkens 38-årige formand bukkeskæg og malerpletter på tøjet.

holdstræner for nylig fik sparket nyt liv i

mer fra klubben, som engang havde over 10 ligger nu på 60-70, og man var helt nede at

Fodboldmagasinet København nr. 2. 2018 | side 31

Men selvom håbet er falmet i takt med udslukt endnu. Tino og Mortens hjerter

banker stadig stærkt for Rikken FC, som ellers i mange år slæbte rundt på et dårligt ry. En

’banditklub’, har formand Tino Pedersen hørt den omtalt ude i byen.


Rygtet stammer blandt andet fra en episode

- Alle siger, at de gerne vil prioritere det. Så

straffet for dommervold.

sådan, hvorfor faen sætter I så ikke penge af

fra 2009, hvor klubben og flere spillere blev

- Der har været nogen i klubben, som ikke

har været Guds bedste børn, men som har

vi står lidt og tænker: Jamen, hvis I har det

af, og det gør, at jeg godt gider at blive ved med at råbe og slå på døre, siger han.

til det? Med alt det man allerede har investe-

Formand Tino Pedersen ærgrer sig i dag

så man kan få foreningslivet tilbage? Det

ven mere dokumentation at arbejde med

ret, hvorfor så ikke lige gøre det sidste også,

bitterligt over, at han ikke har givet sin gode

Rikken FC kæmper for at komme tilbage Kulbanevej, hvor klubben oprindeligt blevet lovet en ny 11-mands kunstgræsbane.

spillet med uden ballade. Nogle gange har

de måske haft en kammerat med, som ikke

kunne gebærde sig lige så godt. Og der skal

kun én idiot til at ødelægge en klubs renommé, siger Morten Weinreich Larsen.

synes jeg er det mindste, man kan gøre, siger Morten Weinreich Larsen.

Det er især ham, der ihærdigt forsøger at råbe politikerne op.

Han og Tino Pedersen ser det som et adels-

mærke, at klubben har plads til dem, som er for højtråbende og temperamentsfulde til

andre klubber. De har arbejdet hårdt for at

rette op på klubbens renommé og indprentet spillerne, at de skulle opføre sig ordentligt. RIKKEN ER IKKE SUR

I dag føler de, at klubben er sluppet af med det dårlige ry, og de tror ikke, at det har

nogen indvirkning på Rikkens nuværende

ved at sikre sig underskrifter på de løfter, der ifølge ham blev afgivet, inden tunnelarbejdet begyndte.

- Det er så naivt, at jeg ikke har gjort det, føler jeg nu. Det er så dumt!

Han gestikulerer irriteret og tramper lidt i

”JEG KAN GODT FINDE NOGET ENERGI I, AT JEG SYNES, VI ER BLEVET SKIDT BEHANDLET. JEG SYNES, MAN ER LØBET FRA SINE LØFTER, OG DET PISSER MIG AF

den dehydrerede græsplæne, som Rikken håber at vende tilbage til en dag. De to

mænd har fået talt sig varme og harme. Men tager sig nu i det.

- Nu lyder vi måske meget sure eller passionerede i hvert fald, siger Morten Weinreich Larsen.

situation.

- Det vigtige budskab er, at vi er sikre på, at vi

Klubben oplever nemlig stor opbakning fra

– også med en ottemandsbane.

lokalområdet. Kvarteret står næsten enstem-

kan få en fed forening stablet på benene her

migt bag Rikkens kamp for at få en ny bane,

- Jeg kan godt finde noget energi i, at jeg

Tino Pedersen smiler gennem gedeskægget

de forskellige partier, møder de lutter velvilje.

man er løbet fra sine løfter, og det pisser mig

- Rikken er ikke sur. Rikken er bare skuffet.

og når Tino og Morten taler med politikere fra

synes, vi er blevet skidt behandlet. Jeg synes,

Fodboldmagasinet København nr. 2. 2018 | side 32

og indskyder med et glimt i øjet:


Limone Cup 2018 Årets afslutningstur i efterårsferien Piger fra U11 til U18 Drenge fra U11 til U19

Se mere på www.limone-cup.dk

Pris fra 1.495,-

I alle rækker spilles både 11-mands og 8-mands.

Limone Cup spilles ved Gardasøen i Italien i uge 42 i efterårsferien. Limone Cup er en traditionsrig turnering, der har eksisteret i mere end 20 år og hvor mere end 50.000 unge mennesker, ledere, trænere og familier igennem årene har deltaget med masser af mindeværdige oplevelser til følge. Limone Cup er en breddeturnering, der er oplagt som en afslutningstur på efteråret hvor både fodboldturneringen, international fodbold, Gardaland, kulturelle oplevelser og sammenhold går op i en højere enhed.

Nyhed!

NYE TILTAG: TILTAG: TV-hold, konkurrencer, m.m... Livescore-app,holdbillede, Konkurrencer...

“Vi deltog i Limone Cup 2017 og turneringen var rigtig god. Der var et godt niveau i vores række med mange uafgjorte og knebne sejre. Dommerne gjorde det også godt”. - Michael Nielsen, FA2000 “Kommunikationen med Limone Cup-medarbejderne var rigtig god og medarbejderne var meget behjælpelige”. - Jesper Holm, Jyderup Boldklub

For rejseoplæg eller tilmelding: Danish Sports Travel A/S Tebstrupvej 13 8660 Skanderborg Tlf.: 4098 8369 E-mail: dst@sport.dk

danish-sports-travel.dk


LØRDAG DEN 16. JUNI

TAG GULDET MED HJEM!

samles 2.500 spillere i Valby Idrætspark til den første fællesafslutning for 7M hold i København. Den fællesafslutning skal markere enden på sæsonen og være en festlig ramme om fodbold, fairplay og fællesskabet på banen. På dagen spilles 126 kampe på 21 baner fra kl. 10.00 om morgen til kl. 16.15 sen eftermiddag.

Frem til den 6. august kan i

IND

TILMELD JER LANDS­ POKALTURNERINGEN FOR OLDBOYS OG VETERAN Samtlige af de indledende runder spilles lokalt, men i finalen

mødes de bedste hold fra henholdsvis øst for Storebælt og vest for Storebælt, for endeligt at afgøre hvilken landsdel, der har det stærkeste pokal-mandskab.

TSAK

Lørdag den 30. juni og søndag den 1. juli 2018 bliver en fantastisk weekend med masser af

Med en ny vejledning fra

DBU Københavns Beach Soccer stævne 2018 for børn og unge har deltagelse af mere end 100 hold,

MILJØSTYRELSEN

fodbold på Amager Strand.

bliver det lettere for kommuner, idrætsorganisationer og klubber at anlægge, drive og arbejde med kunstgræsbaner. Vejledningen kan besvare en masse spørgsmål, både hvis man skal til at anlægge en kunstgræsbane, eller hvis man skal af med en udtjent bane. Der er også vejledning til den daglige brug af banerne.

der kan se frem til en sjov og hyggelig dag med fodbold i sandet.

DBU København var værter årets ungdoms­ pokalfinaler i Øst-danmark, hvor der blev afviklet finaler for

U16, U17 OG U19

drenge i Frederiksberg IP. U16 finalen blev vundet

SØNDAG DEN 24. JUNI

af Hvidovre IF over Brøndby Strand IF mens Brøndbyernes IF tog sejren i U17 pokalen, hvor HB Køge blev slået 1-0. I U19 finalen måtte Lyngby BK og

Brøndbyernes IF ud i straffesparkskonkurrence for at finde en vinder – som blev Lyngby BK.

Den nye app til spillere fra DBU - Driblr, har taget

fodbolddanmark med storm. Driblr blev således kun

overgået på antal downloads af den nye NemID app efter

lanceringen i starten af juni. Med Driblr kan du følge med i dit holds mål, assists, antal vundne kampe og meget mere.

side 34

afholder DBU København et mix-stævne i sam­ arbejde med BK Vestia. Mix-stævnet udspringer af positive erfaringer fra mixtræning, og er tiltænkt de klubber, som har U13/U14 pigespillere og drenge­spillere, der har lyst til at prøve kræfter med et anderledes stævne på tværs af køn. DBU Københavns pigegruppe er initiativtagere til stævnet og ønsker at give flere klubber mulighed for at prøve kræfter med mix-tankegangen. Udvikling, sjov og fællesskab er i fokus og vi håber mange vil deltage.


NØRREBRO UNITED VAR TORSDAG DEN 7. JUNI FORBI PARKEN, hvor flere tusinde medlemmer, frivillige og forældre indtog Danmarks nationalstadion. FC København stod bag eventen, hvor børnene fik mulighed for at lave fælles indløb og spille på Parkens græstæppe.

NÆVENYTTIG ELLER BARE NYTTIG? Der er mange oplevelser og holdninger til fairplay. En ny undersøgelse tager temperaturen på fairplayniveauet i

dansk fodbold. Undersøgelsen dækker hele Danmark og alle spillets parter. Trænere, ledere, dommere, spillere, forældre og tilskuere.

DBU København har som en del af Bevæg dig for livet lavet et samarbejde med Ældre Sagens lokalafdeling –

Amager 2300. Det betyder at Ældre Sagens medlemmer fra

medio august kan spille motionsfodbold på Kløvermarkens idrætsanlæg, hvor DBU København stiller en instruktør til

rådighed. Formålet er god motion for lunger og lemmer over 2. halvlege samt en hyggelig ”tredje halvleg” med tid til at

snakke og dyrke det sociale fællesskab. For mere information bedes du kontakte Ældre Sagens lokalafdeling: amager2300. aes@gmail.com. Der afholdes opstartsmøde mandag den 13. august fra kl. 11.00.

I PIGERNES UNGDOMSPOKALFINALER

vandt B93 to pokaler i U14 og U18 årgangene. U14 slog Allerød FK mens U18 holdet slog Brøndbyernes IF med hele 3-1. B93 kom bagud efter kun syv minutters spil, men et hattrick af Sofie Bredgaard sikrede, at pokalen kom til Østerbro.


SPORTSPRÆMIER

DEKI

• Pokaler • Medaljer • Stofmærker • Pins • Vimpler • Emblemer

Siden

1969

Besøg os på www.deki.dk Her kan du bl.a. download komplet farvekatalog eller bestille direkte fra vores webshop og opnå 5% internetrabat. Kursusstart den 7. april 2018

Danmarksnt af me i t r o s e t s r ø st lle a i r e i m æ r sportsp lasser prisk