Page 1

NVAH

F O D B O L D M A G A S I N E T

KOBEN

BEDRE FODBOLD TIDLIGERE

SIDE

4

FRA NUL TIL 1000 PÅ ET ØJEBLIK

SIDE

22

ER FODBOLDKLUBBER ÅBNE FOR ALLE?

SIDE

30

M A R T S 2 0 17 / N O. 1


LEDER

VELKOMMEN TIL FODBOLDMAGASINET KØBENHAVN DBU Københavns nye magasin, som erstatter ‘Københavnsk Fodbold’. I første udgave kan du læse en række artikler, som viser fodboldens mangfoldighed i vores område. Vi går tæt på børneformændene i KB og Østerbro IF, som taler om sammenhængs­kraften mellem bredde og elite i dansk fodbold. Yery Ibarra-Hansen og Tobias Illum fra bestyrelsen står i spidsen for arbejdet, som har til formål at sætte gang i nye tiltag, som kan få flere piger til at spille fodbold og ikke mindst blive i fodboldklubberne.

Du kan læse om Nada, som går i 9. klasse på Tagensbo skole, hvor hun er igang med at tage dommeruddannelsen sammen med 12 andre elever, og du kan komme helt tæt på årets leder i DBU København, Flemming Jensen, som fortæller om Nørrebro Uniteds vej fra 0 til 1000 medlemmer på 7 år. Det nye magasin indikerer også starten på forårssæsonen, som altid er imødeset med længsel efter en vinterperiode med hård opstartstræning i kolde og våde omgivelser. For mange bliver den hårde vintertræning forsødet af deltagelse i DBU Københavns vinterturnering, men alligevel er forårets turneringsstart altid noget særligt med lysere dage og mere fodbold i luften. Spændingen kan mærkes i såvel KS herrer, hvor der er stor trængsel i toppen, i kvindernesturneringer, hvor alle starter forfra og hos unionens yngste spillere, som måske skal spille deres livs første fodboldkamp i løbet af foråret. Foråret er også ensbetydende med en anden start, nemlig det opprioriterede arbejde med pigefodbold i vores område, som ligger i tråd med vores valgte strategiske hovedindsatsområder.

Årets velbesøgte repræsentantskabsmøde var en god afrunding på fodboldåret 2016. I bestyrelsen er vi rigtig glade for den store interesse, der er for at deltage. Vi erkender, at det er svært at få mange på talerstolen, men det høje deltagerantal viser alligevel, at I klubledere heldigvis ser repræsentantskabsmødet som en vigtig begivenhed at deltage i. Tak for de indlæg, der også var, da det giver os en pejling af, hvad der fylder i klubberne og hvad vi skal gøre endnu bedre i det kommende år.

R

epræsentantskabsmødet indikerede også en start på et nyt bestyrelses-år, hvor vi kan byde Linda Sørensen, tidligere formand i Østerbro IF, et stort velkommen som bestyrelseskollega. Så vi i bestyrelsen er nu klar til den nye sæson – det håber vi også, at I er.

God turneringsopstart til jer alle. Diana Andersen Næstformand i DBU København

side 2


INDHOLD

04

BEDRE FODBOLD TIDLIGERE? De største talenter skal have bedre træning tidligere.

08

FREDDY GØR EN FORSKEL FOR FÆLLESSKABET Forældrene hjælper til omkring de bedste spillere mens klubtrænere bruges, hvor de gør størst forskel.

12

KONG HENRIK I ordets bedste betydning leverede formanden en seksstjernet præstation, da han indsigtsfuldt og jovialt nok en­ gang dominerede årets repræsentant­ skabsmøde

16

BLØD LANDING TIL REPRÆSENTANTSKABSMØDE DBU KØBENHAVNS REPRÆSENTANTSKAB GODKENDTE ÆNDRING AF REGNSKABSPERIODE, STEMTE FOR UVILDIGT APPELUDVALG OG BØD VELKOMMEN TIL NYT BESTYRELSESMEDLEM. 18

PILOTPROJEKT: NADA BLIVER UDDANNET FODBOLDDOMMER PÅ SIN FOLKESKOLE DBU København støtter ungdomsklubben CPH Youth FC og Tagensbo Skoles dommerforsøg.

22

FRA NUL TIL 1000 PÅ ET ØJEBLIK Vild optur: Ildsjælen Flemming Jensen har kick­ startet Nørrebro United, der ikke er som andre fodboldforeninger og har diagnosen vokseværk.

30

26

ER FODBOLDKLUBBER ÅBNE FOR ALLE? Hvis foreninger skal konkurrere med fleksibiliteten i den kommercielle idræt må man tænke anderledes.

FIFA LOGO PÅ BRYSTKASSEN David Nissen blev i 2005 overtalt til at tage en dommerfløjte i munden. Nu skal han rejse rundt i verdenen på internationale opgaver, som Danmarks første FIFA-futsaldommer.

34

INDKAST KOLOFON OM: DBU København repræsenterer 150 klubber og mere end 40.000 fodboldspillere i vores område. Fodboldmagasinet København er talerør for DBU København, klubber, frivillige, politikere og andre af fodboldens interessenter. Magasinet udgives fire gange årligt og sætter fokus på emner som B&U fodbold, frivillighed, faciliteter og klubliv i Hovedstaden. FORSIDE FOTO: Christian Fisker

UDGIVER: DBU København Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø telefon: 3927 7144 Email: info@dbukoebenhavn.dk REDAKTION: Dan Pedersen (redaktør), Henrik Kailow, Allan Petersen og Henrik Ravnild (ansvarshavende) SKRIBENTER: Kasper Kølleskov, Dan Melchior og Hanne Kokkegaard

Fodboldmagasinet København nr. 1. 2017 | side 3

DESIGN OG MEDIEPRODUKTION: Kailow OPLAG: 3000 DEADLINE til næste nummer: 24. april ABONNEMENT: Klubabonnement: 50 kr. pr. træner/leder Privatabonnement: 200 kr. pr. år. Tilmelding via info@dbukoebenhavn.dk


Af Dan Pedersen · Foto Christian Fisker

BEDRE FODBOLD TIDLIGERE?

De største talenter skal have bedre træning tidligere. Derfor skal de gode trænings­miljøer spredes ud til alle klubber, hvis det står til Anders Lange, som er talentchef i KB.

DBU og lokal unionerne er påbegyndt arbejdet for en ny sportslig vision på tværs af dansk fodbold. Som repræsentant for breddefodbolden

sidder foreningen af Lokalunioner (FLU), der skal komme med input til spillerudvikling i B&U fodbolden mens en ny talentstrategi allerede er vedtaget mellem alle DBU´s organer.

Som en af Københavns største breddeklubber er KB og flagskibet FC København en væsentlig magtfaktor i København og dansk fodbold. I KB er ambitionen at opretholde og udvikle et klubmiljø, hvor der er plads til både bredde og elite mens fagligheden foldes ud i andre

klubber gennem FC Københavns klubsamarbejde ”Blue and White Banner”. Men hvordan ser KB på spillerudvikling i børnefodbolden og forholdet mellem bredde og elite? Og kan klubben gøre en forskel for breddefodbolden i København? FLERE LIGHEDER END FORSKELLE

En af de personer, som har en central rolle i forhold til KB’s talentudvikling i børnefodbolden er Anders Lange. Han er talentchef for U10 til

U13 i KB og dermed ansvarlig for træningen af nogle af de mest talentfulde og træningsparate børn i Danmark. Han sidder for bordenden og fortæller om hvorfor det er afgørende, at KB udvikler spillere på alle niveauer:

-Det at vi både har bredde og elitespillere på samme anlæg er med til gøre KB til en rigtig fodboldklub. Jeg kan slet ikke forestille mig andet, for vi vil gerne påtage os en rolle i forhold til vores lokalområde, og give noget tilbage til borgerne på Frederiksberg.

I KB er tilgangen til børnetræning den samme, hvad enten man spiller på første eller tredjeholdet. I følge talentchefen handler det om at

anerkende børnene og få dem til at reflektere over egen læring. Den tilgang er sympatisk, men er breddens og elitens interesser ikke ved at glide fra hinanden, spørger jeg Anders Lange, der svarer prompte:

side 4


-Der er så mange områder, hvor bredde og elite er det samme.

dansk fodbold. Dem der gerne vil flytte spillerne når de er 9-10 år

vejen også det frivillige univers er det samme. Selvfølgelig er

en. Jeg tror vi skal finde en mellemvej og dyrke den.

Øvelserne er de samme, hele pædagogikken og langt hen af

der opdeling og nogle anderledes krav til de bedste spillere, men

grundpakken er den samme. Derfor bør vi i højere grad se mere på sammenhænge end forskelle, lyder svaret.

gamle og dem, som vil have en bred pyramide frem til 16 års alder-

Mellemvejen skal tillade de allerstørste talenter at skifte tidligere. Til gengæld skal andelen af spillere i laget lige under have mulighed for at blive længere tid i deres moderklub.

FRONTER SKAL MØDES

Den holdning falder i god tråd med DBU´s overordnede mål om

-Der er nogle enestående talenter i Danmark som Christian

i stedet for forskelle kræver, at alle trækker i samme retning.

at de havde et ekstraordinært talent, og når den slags spillere en

at bredde og elite hører sammen, men at finde sammenhænge

Her har rekruttering af børnespillere været et varmt emne med mange modsatrettede holdninger. I medierne har flere bred-

deklubber givet udtryk for, at spillerne rekrutteres for tidligt og på

Eriksen og Uffe Bech, for at nævne to eksempler. Alle kunne se,

sjælden gang dukker op i Danmark, er det vigtigt at de skifter til en klub, som kan udfolde talentet.

den anden side henviser eliteklubberne til internationale forhold

Anders Lange mener, at DBU skal melde åbent ud og tillade, at

fodbolden. De vil have mulighed for at hente de største talenter

Omvendt er han fortaler for, at man får skabt nogle endnu bedre

og presser på for at ændre DBU´s regler for rekruttering i børnetidligere.

-Man har nogle gange en fornemmelse af, at der er to fronter i

A-licens klubberne får mulighed for at hente de bedste tidligere. udviklingsmiljøer og et tættere samarbejde mellem bredden og

eliteklubber, der gør at de næstbedste spillere kan blive længere i deres moderklub.

Fodboldmagasinet København nr. 1. 2017 | side 5


-Der er en stor gruppe af spillere, hvor vi ikke kan se hvor

forhold til de mange københavnske fodboldklubber, som

nævne Youssef Toutouh og Yussuf Poulsen. De var begge

rødder i FC København, og selvom samarbejdet har klare

langt de kan nå i 10 års alderen. Som eksempler kan jeg

er en del fællesskabet ”Blue and White Banner”. Ideen har

dygtige fodboldspillere, men der var ingen, som kunne se

kommercielle interesser er det KB’s ambition, at det kan

om de ville nå Superligaen eller Danmarksserien.

og skal styrke børnetræningen bredt i de københavnske fodboldklubber.

Hvis Anders Lange skal finde en farbar vej, hvor de næstbedste kan fastholdes længere i deres moderklubber

-Vi vil gerne gøre livet lettere for de frivillige trænere.

som er udviklet gennem de sidste 20 år i dansk fodbold.

træningsprogrammer hver uge, som er udviklet af folk

peger han på de mange netværk for samarbejdsklubber,

Vi forsøger, at understøtte klubberne ved at udsende

-For de spillere giver det god mening, at de fastholdes

med stor viden om børnefodbold. Sideløbende vil vi gerne

længere i deres miljøer. Deres udvikling kan så under-

være med til at uddanne trænerne, så de selv kan reflek-

støttes gennem samarbejdsklubtræning eller ved at

tere over øvelserne og manøvrere i dem.

Foto: Mark Bernquist

BLÅ BOG:

Anders Lange 34 år Talentchef U10-13 FC København School of Excellence Forfatter til bogen: Elitebørn i sunde rammer (2016)

stimulere moderklubbens træningsmiljø. Hvis vi kan få

INDSPARK I DEBAT OM BREDDE OG ELITESAMARBEJDE

spillerne vente med at skifte til de er U13 eller U14 spillere.

bredde og elite fundamentet for klubbens udvikling. KB

det til at fungere og sikre dem en god matchning, så kan

ELITEKLUBBER ER ANSVARLIGE

At KB har indarbejdet FC København klubsamarbejde i deres strategi er et naturligt skridt, da såvel KB og

ger, der henter flere spillere end de reelt har brug for, kan Anders Lange ikke genkende. Han mener, at de bedste

klubber er blevet langt bedre til scouting og rekruttering. For 15-20 år siden var situationen måske en anden, men i

dag er processen sat i system og eliteklubberne overholder reglerne, vurderer Anders Lange.

-Jeg oplever, at de store talentudviklingsklubber er meget måske er fiskeri mere udbredt i laget lige under. Jeg tror

løsningen ligger i modellen med samarbejdsklubber, for

er afhængig af begge dele, hvis klubben skal være en

“rigtig” fodboldklub, som Anders Lange udtrykker det.

De store klubbers ry som uansvarlige fodboldforretnin-

regelrette og følger DBU’s regler og anbefalinger, men

For KB og Anders Lange er sammenhængen mellem

FCK har sportslig interesse i, at fodboldens enhed med

bredde og elite udvikles i København. Det er afgørende, at der findes fælles fodslag og Anders Lange ser som repræsentant for eliten flere ligheder end forskelle

mellem bredde og elite. De skal fremover dyrkes endnu

mere – også hvis det står til DBU’s talentchef Flemming Berg, der i sin leder i DBU´s onlinemagasin, Træner-

lounge, kalder på et tættere samarbejde mellem elite- og breddeklubber.

her kan man lave aftale mellem klubberne og inddrage

-Gode spillere bliver ikke kun skabt og udviklet i vores

spunkt i spillerens behov.

ud at optimere træningsmiljøerne i vores klubber – og

forældrene, så man får en god dialog og tage udgang-

KB og FCK ser i fællesskab et stort udviklingspotentiale i

topklubber. Det starter ude i nærmiljøet, og vi skal derfor det skal ske med et endnu tættere træningssamarbejde mellem elite- og breddeklubberne.

side 6


BRILLANT SUPER TB Outstanding quality. Controlled bounce. Extreme durability. Full control and stability. Optimal roundness. Perfect touch.

select-sport.com


side 8


Af: Dan Pedersen, Foto: Dan Pedersen

FREDDY GØR EN FORSKEL FOR FÆLLESSKABET Forældrene hjælper til omkring de bedste spillere mens klubtrænere bruges, hvor de gør størst forskel. Hvis DBU og klubberne vil fastholde og tiltrække flere spillere skal de rette blikket mod de mindre entusiastiske børnespillere.

På en kunstgræsbane i Fælledparken går Freddy

lørdag er der fyldt med engagerede voksne,

spillere og deres forældre. Han gør små stop

kultur har Freddy brugt mange år på at opbyg-

Lillelund målrettet rundt mellem 60-70 børneved de mange træningsstationer, taler med

forældrene, instruerer spillerne og holder gang i en intern miniturnering på tværs af årgangene i den anden ende af banen.

ge, og i klubben arbejder man lige nu med et

motto – Lyst til Fællesskabet – som overordnet beskriver præmissen, for at være spiller og forældre i Østerbro IF.

Freddy Lillelund er den store organisator, som

-Hvis klubben ikke har forventninger og stiller

formiddag i fodboldens tegn. Efter træningen

det vigtigt, at vi nede i de mindste årgange

styrer børn og forældre gennem en lørdag

takker de alle, og går hjem mens Freddy trækker en stor ladvogn med bolde, minimål og andre

fodboldrekvisitter tværs gennem Fælledparken. Her kan samtalen om frivillighed, organisering af børnefodbold og om sammenhængen mellem bredde og elite så begynde.

-Jeg tror vi gør tingene noget anderledes end andre klubber. I nogle klubber starter man

et hold op, når man har nogle forældre, som

melder sig som trænere. Sådan gør vi ikke her, afslører Freddy Lillelund.

-Her starter forældrene med at hjælpe mig og følge min træning. Jeg er inde omkring

alle årgangene og jeg inddrager forældrene

gevaldigt meget, så de stille og roligt kan drive

krav, så trækker forældrene sig. Så for mig er

får opbygget en kultur, hvor man får lyst til at deltage aktivt i fællesskabet. Jeg takker pænt nej til de forældre, som tror de kan aflevere

deres barn til træning og løbe en tur i Fælledparken, fortæller Freddy Lillelund.

Entusiasmen lyser ud af Freddy Lillelund, når han fortæller om den klub han har været

medlem af siden han var 7 år gammel. Og

netop det ord, entusiasme, gør han brug af når han skal beskrive forskellen på spillerne. Det

handler ikke om at være god eller dårlig, parat eller ikke parate, men om entusiastiske børn

og deres entusiastiske forældre, som er med til at understøtte dem. Derfor har man i Østerbro IF valgt at prioritere ressourcerne anderledes.

træningen. Som eksempel kan jeg nævne når vi

HVOR KAN VI UDRETTE MEST?

hvert hold, fordi de på den måde får ejerskab og

trænere på de bedste hold, men i Østerbro

spiller 3 mod 3 spil. Her er der altid én voksen på < Freddy Lillelund har mange bolde i luften, når han styrer børnetræningen i Østerbro IF. Heldigvis får han hjælp af forældrefællesskabet, som er engageret i træningen og har bidraget til en fordobling af medlemstallet på 5 år.

som er vant til at coache og hjælpe til. Den

fornemmelse for, hvad børnene mangler og skal arbejde med.

LYST TIL FÆLLESSKABET

En stor fordel ved forældreinddragelse er, at

mange forældre møder op til træning. Denne

Fodboldmagasinet København nr. 1. 2017 | side 9

I mange klubber vælger man at bruge klubIF gør man det omvendt. Freddy Lillelund

arbejder ud fra devisen om at man skal bruge sin tid, hvor man kan udrette mest og gøre

størst forskel. Det mener han også at DBU skal gøre, hvis man vil nå målsætningen om flere medlemmer.


Freddy Lillelund trækker vognen med træningsudstyr frem og tilbage mellem klubhuset og banerne i Fælledparken.

-Jeg tror det er vigtigt at understøtte de spillere, som

hvor deres aldersrelaterede øvelsesprogrammer er

hvor fodbolden ikke fylder helt så meget. Det er nød-

tryghed, siger Freddy Lillelund.

er startet senere og måske kommer fra en familie,

”JEG TROR DET ER VIGTIGT AT UNDERSTØTTE DE SPILLERE, SOM ER STARTET SENERE OG MÅSKE KOMMER FRA EN FAMILIE, HVOR FODBOLDEN IKKE FYLDER HELT SÅ MEGET.

vendigt, hvis man skal indfri målet om flere fodbold-

med til at løfte vores forældretrænere og give dem

spillere. Det handler om at skabe nogle bedre tilbud

Han oplever generelt, at forældrene har adgang til

Freddy Lillelund

kompetencer. Det skyldes dels samarbejdet med

til de spillere, som er knap så entusiastiske, mener

Han har observeret, at de bedste hold er langt mere ressourcestærke. Som eksempel nævner han DBU

Københavns børnestævner, hvor holdene er inddelte i A, B og C-rækker.

-Når jeg er til stævne med et A-hold er der styr på tin-

langt flere værktøjer og er mere sikre på deres egne FC København og dels de mange C-trænerkurser

som Østerbro-klubben har afholdt de senere år. Det

overordnede indryk er, at klubben nu arbejder mere struktureret, hvilket er en væsentlig årsag til den

flotte medlemsfremgang, som har fordoblet antallet af spillere på få år.

gene. Holdene kommer til tiden, kender banestørrel-

Nu håber man at kunne holde på lidt flere af de

i regn og blæst, for de er entusiastiske. I C-rækken er

klubskifter er en del af spillet.

ser og har mange engagerede forældre. De kommer det lige omvendt – her er der tit hold, som slet ikke

møder op, måske DBU København kan gøre mere for at understøtte de hold, siger Freddy Lillelund.

En løsning kunne være, at DBU København gik sammen med de store klubber om at afvikle de lokale

børnestævner. Herved kan børnene måske få en større oplevelse og organiseringen komme bedre på plads.

entusiastiske spillere, men Freddy erkender også, at

-Det er svært, at modstå fristelsen for at prøve sig selv af, og der er mange muligheder i København. Jeg tror det er meget naturligt, men jeg håber samarbejdet

med FC København kan dæmme op for dele af det, så

det kun er allerbedste, som skifter tidligt, siger Freddy Lillelund og er mest ærgerlig over de spillere, som rykker fra klub til klub.

-Jeg ved, at en klub som Brønshøj BK har skabt nogle

-Desværre oplever jeg spillere, der skifter flere gange

har brugt deres stadion, storskærmen og haft speaker

ligt, fordi fodbold handler om glæde og relationer. Når

fantastiske rammer om deres børnestævner, hvor de på til kampene. Det løfter hele oplevelsen, og skaber en festlig ramme om fodboldkampene.

inden for kort tid og ikke rigtig lykkes. Det er ærger-

en ung spiller møder modgang er det relationer som fastholder.

RELATIONER FASTHOLDER

ÅBNER ØJNE FOR FODBOLD

spillerrekruttering. I Østerbro IF har man tidligere

udvikle spillere, som kan begå sig i større klubber. Det

Et af de emner som også optager Freddy Lillelund er mistet 15 spillere på en enkelt årgang, fordi børnene og deres forældre blev fristet af muligheden for

at spille i andre klubber. Den situation er svær at

For Freddy Lillelund er det ikke et mål i sig selv at

er helt andre årsager, som gør at han ofrer mange frivillige timer i Østerbro IF.

håndtere for klubben og derfor har Østerbro IF valgt

-Jeg bliver stolt, hvis en af mine spillere en dag

træning hver fredag.

så stolt, hvis nogle af mine spillere løber rundt på

at samarbejde med FC København, som står for skills-

-Vi har et godt samarbejde med FC København. Jeg

oplever at de lytter meget til os. Også på trænersiden,

side 10

kommer til Barcelona, men jeg vil være mindst lige Kløvermarken og spiller fodbold, når de er 25 år. Min ambition er at åbne deres øjne, for at fodbold er et fedt spil!


FODBOLDENS LOTTERI – STØT DIT HOLD – DIN KLUB – OG DANSK BREDDEFODBOLD!

FODBOLDE NS LOTTER I

– STØT DIT

HOLD – DIN

KLUB – OG

DANSK BR E

Pris 25 kr.

DDEFODB

OLD!

RGB CMYK

SKRAB DIG EKSTRACH TIL ANCEN 1

RGB CMYK

1

• Et rejsega 2 vekort på 20 .000 kr. til valgfri fodb en oldrejse ho s LA Travel • 3 rejsega vekort á 5.0 00 kr. til en valgfri fodb oldrejse ho s LA Travel 3

1 1

2 2

3

SKrtres RAorB HER Spo 3

SKRAB OG

2

4 3

REJSEGAV

EKORT

på 30.000 kr. til en valgfri fodb oldrejse ho s LA Sportres Travel or

4

Sportresor

KONTRO MÅ IKKE SKLFELT RABES

www.latravel.dk

Sportresor

4

www.latravel.dk

5 4

VIND

Hvis feltet skra bes er lodd et ugyldigt

EN  DEL AF  NOGET STØ   RRE 

5

SÆLG SKRABELODDER www.latravel.dk

Sportresor

www.latravel.dk

5

Sportresor

6

5

6

Sportresor

www.latravel.dk

Sportresor

6

www.latravel.dk

7

Tjen op til 10 kr. pr. solgt lod til din klub eller dit hold risikofrit 6

7

www.latravel.dk

www.latravel.dk

7

8

7

8

Sportresor

8

Sportresor

8

Sportresor

Besøg www.fodboldenslotteri.dk og læs mere! Sportresor

EN DEL AF NOGET STØRRE

Fodboldmagasinet København nr. 1. 2017 | side 11


KONG HENRIK

ANMELDELSE: I ORDETS BEDSTE BETYDNING LEVEREDE FORMANDEN EN SEKSSTJERNET PRÆSTATION, DA HAN INDSIGTSFULDT OG JOVIALT NOK ENGANG DOMINEREDE ÅRETS REPRÆSENTANTSKABSMØDE 

Tekst. Dan Melchior · Foto: Mark Bergquist

side 12


HVAD: DBU KØBENHAVNS REPRÆSENTANTSKABSMØDE. HVEM: DBU KØBENHAVNS FORMAND: HENRIK RAVNILD. HVOR: ENGANGSOPFØRELSE PÅ HOTEL SCANDIC SYDHAVNEN 26. JANUAR 2017. NY CHANCE MED SAMME HOVEDROLLE­ INDEHAVER OM ET LILLE ÅRS TID.

O

ptakten havde ikke været for god. Faktisk havde den været ”ad helvede til”. Aftenen før var han ”meget

influenza­ramt” med kulde og varme i en slem pærevælling og måtte tage et par panodiler for at få de 40

grader ned i et mere fornuftigt leje. Et større advokatmøde i Køge havde ikke hjulpet på almenbefindendet

denne torsdag, men feberen var stort set forsvundet, og kun et par blanke øjne vidnede om fortrædelighederne.

Under alle omstændigheder var de bagateller glemt for en stund. I hotelfoyeren bød han nu her sidst på eftermid­

dagen velkommen og gav håndtryk til så mange som muligt af sine ”undersåtter”, der rekord-talstærkt var mødt frem til den årlige gennemgang af småt og stort. De fleste fik en kæk bemærkning med på vejen til salen, der kort efter passende kunne omdøbes til Kong Henriks.

For ingen, der har overværet DBU Københavns årlige repræsentantskabsmøde, er i tvivl om, at Henrik Ravnild nød

hvert sekund. For niende gang i træk styrede formanden begivenhederne, og havde han ikke selv nævnt det, havde de færreste opdaget, at det var en feberpræstation.

I minutterne inden ”showtime” havde Henrik Ravnild bedyret, at der ikke var sommerfugle i maven forud for hans

beretning. Han undrede sig lidt over, at han havde skrevet alt ned og havde planlagt at læse op fra manuskriptet, for når han i sit virke som advokat procederer i retten, foregår det via stikord og masser af improvisation. Lad det være

afsløret med det samme: Han fraveg planen og supplerede i rigt mål de nedskrevne linjer. Hvilket gjorde beretningen levende og aldeles underholdende, men så sandelig også en laaang en af slagsen! IMPROVISATIONENS MESTER

Klædt afslappet i sorte sneakers, sorte jeans, hvid skjorte og grå V-formet bluse, der står godt til det grålige skæg og

den ditto hårpragt, spankulerer formanden op til sin plads på podiet og ifører sig headset, så han kan styre forsamlingen fra sin plads omgivet af sine bestyrelsesmedlemmer.

Rutineret hælder han vand i glasset, tager en slurk, skuer ud over de 130 klubfolk i salen og slår den muntre velkomsttone an. ”I har forhåbentlig husket parkeringsbillet, hvis I skulle være i bil og ikke på cykel som os andre! Ellers får I en anden slags billet, og den koster”…

Dirigenten vælges og får ordet for en kort bemærkning, inden det er tilbage hos Henrik. Scenevant indtager han

talerpulten, hvor han uden afbrydelser de næste 56 minutter afleverer sine kommentarer om året, der gik. Han truer

dog med at stoppe allerede fem minutter tidligere, da han efter lidt hosten til tilhørernes store moro og bekræftende nikken udtaler: ”Jeg ku’ ha’ fortsat i flere timer”.

Undervejs får den på alle tangenter. Advokaten med møderet for Højesteret taler sig varm og kommer ind på helt

aktuelle emner såsom landsholdsspillernes kritik af DBU og skjulte dagsordener, som en velvillig presse formidler.

Begejstringen er noget større, da han skifter emne og taler kvindefodbold. ”Vi skal have flere piger i klubberne”, siger han og appellerer med begge hænder til de lyttende klubfolk.

Brillerne ryger af og på, han er godt inde i stoffet og gør også de mindre spændende punkter så vedkommende, at selv de mindst interesserede dropper sms’erne og updates på mobilen. Når der gabes for meget i salen, bliver stemmen

Fodboldmagasinet København nr. 1. 2017 | side 13


hævet som et wake-up call, eller han fyrer et par sjove brokker af. PAS PÅ SPROGET

Overraskende – sikkert også for ham

selv – dukker den russiske præsident pludselig op i talestrømmen. ”Putin har foreslået, at det skal være lov-

ligt at slå sin ægtefælle”. Lynhurtigt

laver han en fornem overgang: ”Men

dommerne må man ikke slå”! I denne

sådanne løfter gives, bør man altid

bandeord. Han er tydeligvis godt inde

at blive holdt… Omkring 20 minutter

også får sagt, han ikke har forstand på

være på vagt, for de har det med ikke varer Vestia-formandens indlæg. I

den konkrete afdeling foreslår han, at

de møder op til kamp. Og at sikre,

spillerne har respekt for den døm-

mende magt. Han beder alle bruge de

sociale medier fornuftigt og undgå, at ”sproget bliver for råt”.

Flere gange i beretningen understreger formanden, at det er klubberne, der bestemmer. Det er tidspunkter

som i dag, de skal give deres mening til kende.

Også inden mødestart ytrede han

ønsket om at få konstruktiv feedback

Beretningen godkendes kort efter.

været. Man har ikke suppleret sig, da

resten af dagsordenen. Efter et par

til de ni personer, der tidligere har

et bestyrelsesmedlem forlod pladsen i utide. Søren Vesterbæk meddeler, at

kommer for at hygge sig. ”Hvilket

også er det væsentligste, for når vi er

så relativt en lille skare, er det vigtigt,

“PUTIN HAR FORESLÅET, AT DET SKAL VÆRE LOVLIGT AT SLÅ SIN ÆGTEFÆLLE”. LYNHURTIGT LAVER HAN EN FORNEM OVERGANG: ”MEN DOMMERNE MÅ MAN IKKE SLÅ. han her i elvte time har fået tilsagn fra en velegnet kandidat om at stille op. Dirigenten spørger om, Henrik vil

Gentofte”.

første omgang næstformanden gå til

Uden et eneste øh undervejs takker formanden for ordet. Dirigenten

konstaterer tørt, at det var en ”fyldig beretning”.

Henrik sætter sig, snører skoene, ud-

veksler et par bemærkninger med sin

næstformand, tager brillerne af og på igen og gør sig klar til kommentarer.

svare. Han bekræfter, men lader i

mikrofonen. Kort efter har han dog

igen hovedrollen og indleder skælmsk: ”Jeg har min egen mikrofon”.

Han spøger lidt med Søren Vesterbæk,

Han begrunder et forslag om ændring af regnskabsåret og konstaterer selv,

det er vedtaget. Dirigenten noterer, at det er rart med en formand, der også

påtager sig rollen som dirigent. ”Men det er altså mig, der skal sikre mig, at vedtægterne nu også er vedtaget” ! Sekundet efter kan dirigenten

fortsætte: ”Henrik, så er vi to enige om vedtægts-ændringerne”.

”Tusind tak”, svarer formanden og rækker hænderne i vejret.

nemgang af regnskab og budget forlader Henrik sin plads. Stille og roligt bevæger han sig ned til de bagerste rækker, hvor han snakker og griner

lidt med et par klubrepræsentanter.

Stiller sig derefter op ude ved væggen midt i lokalet og kigger interesseret

på de mange dias med diverse beløb. Betragter kærligt de mange klubfolk.

Trisser så langsomt op på sin plads på podiet.

2016, hvor debatten trods opfordringer

spørgsmål.

var nærmest ikke-eksisterende.

Til gengæld har Søren Vesterbæk

det sidste år”.

skulle du måske have sagt noget af

mikrofon i hånden og holder den

Henrik er glad for debat, svarer bered-

sige, han vil fatte sig i korthed. Når

erer flittigt, benytter pludselig et par

godt fast, idet han indleder med at

Henrik er i godt humør i 2. halvleg.

”Så er det på plads”, konstaterer han,

ordet på repræsentantskabsmødet i

”Når du nu havde så meget på hjerte,

meget på hjerte. Han får dirigentens

pause.

der har beklaget, at heller ikke han tog

AF HJERTET

Dem er der som forventet få af.

punkter blæser dirigenten til kaffe­

Under administrationschefens gen-

vi har det godt i hinandens selskab,

uagtet om vi kommer fra Dragør eller

Henrik smiler tilfreds og er klar til

OVERLOOKING THE FIELD

fra klubberne. Men tilføjede, at det

sjældent sker, fordi folk nok primært

fodbold!

DBU Københavns bestyrelse udvides

sekvens opfordres klublederne til at

give dommerne en god velkomst, når

i stoffet, selv om han på et tidspunkt

villigt på de fleste spørgsmål, gestikul-

side 14

da alle tallene er godkendt uden

GRUS I MASKINERIET

Eneste gang, formanden virker en

anelse irriteret, er under valg til besty-

relsen, hvor Søren Vesterbæk gentager sit ønske om at få den udvidet med sin kandidat.

Den siddende bestyrelse er tydeligvis


www.fodboldbilleder.dk

”Vi skal have flere piger i klubberne”, siger han og appellerer med begge hænder til de lyttende klubfolk.

tilfreds med at være otte, men fastholder man den beslut-

Det sker næppe. For Henrik Ravnild overlader ikke noget

er på valg, samt den netop foreslåede kandidat, som ikke

med en velfortjent øl til maden og en hel del hyggesnak,

ning, må man ty til kampvalg mellem de tre personer, der selv er til stede og kan præsentere sig yderligere. Henrik Ravnild beder om fem minutters summe-pause.

Allerede efter mindre end to minutter lyder det fra en

smilende Henrik: ”Frem med stemmesedlerne”! I samme

sætning tilføjer han dog konkluderende ”vi skal jo også nå middagen i ordentlig tid”. Igen har formanden taget di-

rigentstokken og byder det nye bestyrelsesmedlem velkommen, ligesom han lykønsker de tre siddende med nye to år. Herefter følger dagens ”skæve” indslag, da de tre netop

genvalgte bestyrelsesmedlemmer føler trang til at fortælle, hvorfor de stiller op igen!

100 procent til andre sådan en aften, som han afslutter inden han cykler ud i den kolde, mørke nat.

Han trives godt som manden i centrum, er lun, småfræk, ja ind imellem nærmest flabet, men konstant på en elegant og charmerende måde. Risikoen er, at han holder lidt

mindre scenevante folk væk fra talerrækken. Frygten for at blive jordet er nok til stede. En anden ulempe ved så stærk og dynamisk en leder er, at andre bliver en smule dovne,

mindre initiativrige og tænker, ”den klarer Henrik”. Og det skønt formanden allermest af et godt hjerte ønsker sig

en mangfoldig debat med mange meninger, der brydes,

noget mere konfliktstof, noget mere modstand til ham og bestyrelsen.

Den har ikke engang den meget velforberedte formand set

”Han kan bare det pis”, lød det anerkendende fra flere klub-

FARESIGNALER OG OSCAR

Som intro- og udgangsmusik savnede man kun det

er med glimt i øjet små ”svinere” af sted og er særdeles

Oscar-belønnede film ”Sidste Stik” (The Sting) med Paul

komme.

Under eventuelt hygger Henrik sig for alvor. Han send-

veloplagt, da han sidste gang går på talerstolen. ”Nu giver jeg et løfte: Næste år bliver min beretning kun det halve… – kunstpause, hvor dagens største bifald lyder - …hvis der altså er mindst ti personer, der går på talerstolen! Rigtig god sæson”.

folk både før, under og efter Kong Henrik-showet.

pragtfulde ragtimenummer ”The Entertainer” fra den Newman og Robert Redford. Henrik Ravnild ku’ godt for­tjene en Oscar for sin præstation den 26. januar. Anmeldelsen er udtryk fra skribentens oplevelser

Dirigenten får lidt overraskende det sidste ord. Han

forudser genvalg også af ham selv og opfordrer i så fald formanden til ikke at blande sig i hans hverv.

Fodboldmagasinet København nr. 1. 2017 | side 15


Af: Dan Pedersen

BLØD LANDING TIL REPRÆSENTANTSKABSMØDE DBU KØBENHAVNS REPRÆSENTANTSKAB GODKENDTE ÆNDRING AF REGNSKABSPERIODE, STEMTE FOR UVILDIGT APPELUDVALG OG BØD VELKOMMEN TIL NYT BESTYRELSESMEDLEM.

130 fodboldfolk var vidner til, at DBU Københavns

-Det er en stor pris for en lille klub som vores og

sin beretning. De mange nedslag i dansk fodbolds

2017.

formand Henrik Ravnilds indledte årets møde med

en kæmpe motivation, når vi skal afholde Asyl Cup

aktuelle tilstand førte til spørgsmål fra salen om alt fra sammenhængskraften i dansk fodbold til

NYT APPEL UDVALG

sundhedsrisikoen ved brug af kunstgræsbaner.

stillet forslag om nedsættelse af et uvildigt appelud-

gennemsigtighed i DBU´s politiske arbejde og

Forud for mødet havde DBU Københavns bestyrelse valg. Det forslag blev modtaget af forsamlingen og

1-HOLDSKLUB MODTAGER PRIS

kommer til at bestå af advokaterne Frank Kanlund

Herefter var det tid til prisuddeling. Årets leder blev

Flemming Jensen fra Nørrebro United (se side 22-25) mens prisen som årets ungleder gik til Bettina Eide

Holm fra Fremad Amager. Brian Andersen fik tildelt

(formand), Rasmus Vang og Kim Meyrs-Gerken, der fremover skal sikre at DBU-København lever op til

internationale anbefalinger om Good Governance.

den nye pris som årets breddedommer i DBU Køben-

DBU Københavns regnskab og budget blev også

fyldte pris som årets klub.

fingeren opad til forslaget om ændring af regn­

havn og Østerbro IF kunne modtage den prestige-

Gør en forskel-prisen, som uddeles i samarbejde med Jyske Bank gik til Henrik S. Voigt og Hajduk

SPuL, der i sommeren 2016 samlede 12 hold med 150 asylansøgere fra hele landet til Asyl Cup 2016.

-Vi ville give de mennesker, der til daglig sidder og

godkendt af de fremmødte, som vendte tommel­ skabsperioden i DBU København. Den vil fremover følger kalenderåret. Mødets sidste punkt var valg

af bestyrelsesmedlemmer. Her blev næstformand Diana Andersen genvalgt sammen med de tre

bestyrelsesmedlemmer, som var på valg: Tobias Ilum, Christian Kofoed og Jesper Gradert.

keder sig i asylcentrene, en god oplevelse. Det fik

NYT MEDLEM AF BESTYRELSEN

kunne være en katalysator for et mere ligeværdigt

indstillede Linda Sørensen fra Østerbro IF til DBU

de uden tvivl. Derudover var håbet, at turneringen møde mellem os almindelige danskere og de flygt-

ninge og asylansøgere, der bor rundt om i Danmark og som vi er forpligtede til at hjælpe videre i livet,

sagde Henrik S. Voigt, som var stolt over, at en lille

1-holdsklub med 37 medlemmer fandt vej til podiet

Formanden for BK Vestia, Søren Vesterbæk,

Københavns bestyrelse. Efter en kort rådføring

valgte bestyrelsen at udvide fra 8 til 9 personer,

så den tidligere formand i Østerbro IF træder ind

som tredje kvinde i DBU Københavns bestyrelse.

på årsmødet.

side 16


SPIS ALT DET DU KAN

KÆMPE LUKSUS BUFFET MED SUSHI AFTENTILBUD kl. 17–21.30 Op til 60 forskellige varme og kolde kinesiske retter, mongolian barbecue og sushi. Is, kaffe og the Mandag- torsdag

129,-

Fredag- søndag og helligdage

Buffet m. husets vin/øl/sodavand ad libitum, 3 timer

149,299,-

BØRN U/10 ÅR – HALV PRIS / BØRN U/3 ÅR 40,-

SUSHI TAKE AWAY TILBUD 40 STK. (til 2 pers.)

Norm.pris 469,-

76 STK. (til 4 pers.)

Norm.pris 729,-

NU 279,NU 579,-

GODTHÅBSVEJ 229 – 2720 VANLØSE Tlf. 38 71 10 20 - www.asiahus.dk

Åben søndag – onsdag 13.00 – 23.00, torsdag – lørdag 12.00 – 23.00

Fodboldmagasinet København nr. 1. 2017 | side 17


PILOTPROJEKT: NADA BLIVER UDDANNET FODBOLDDOMMER PÃ… SIN FOLKESKOLE

side 18


Af Hanne Kokkegaard · Foto Hanne Kokkegaard

DBU KØBENHAVN STØTTER UNGDOMSKLUBBEN CPH YOUTH FC OG TAGENSBO SKOLES DOMMERFORSØG. OG DBU ‘S BREDDEDOMMERGRUPPE ROSER INITIATIVET OG HÅBER, AT ORDNINGEN KAN BLIVE BREDT UD.

E

n råkold søndag først i februar løber 15-årige Nada Hossein

rundt i sort dommertøj på kunstgræsbanen i Lundehusparken på ydre Østerbro. Hun er ved at uddanne sig til dommer, og

det er den tredje kamp, hun dømmer. Der er nok at se til med

2007-drengene fra CPH Youth FC og gæsterne BK Stefan. Og der bliver også råbt fra sidelinjen undervejs over nogle af Nadas kendelser.

lettere for mig fremover, fordi jeg gennem dommerjobbet lærer at træffe hurtige beslutninger.

Efter sommerferien skal Nada i gymnasiet, og hun håber ligesom sine klassekammerater, at dommerjobbet også kan blive et godt fritidsjob for hende, så hun kan tjene lommepenge.

Da kampen er slut fortæller Nada, at hun undervejs var lidt nervøs,

LÆREREN: PROJEKT MED STORT POTENTIALE

nok også at dømme et par ting, fordi hun ikke var skarp nok med

eleverne. Han er selv fodbolddommer og dømmer i 2. division.

fordi dommergerningen stadig er så ny for hende. Og hun undlod fløjten i sekundet, hvor det skete, erkender hun.

-Man bliver lidt bange, og hjertet banker lidt hurtigere, når man

hører råb, men efter kampen er man glad. Ok, jeg gjorde det! Jeg har

engang undskyldt over for en træner, men han sagde bare: Det er lige

Folkeskolelæreren Jonathan Nilton på Tagensbo Skole underviser

DBU’s breddedommergruppe har sammensat et kursus specielt til

ham, så han som den første i Danmark har fået lov til at undervise i regi af folkeskolen.

meget. Det er dig, der er dommer og bestemmer, smiler Nada.

Ideen til dommerkurset er fostret af Brian Molberg fra CPH Youth

10 MODULER OG EKSAMEN I MARTS

social idrætsindsats i et område med mange tosprogede familier.

Nada går i 9. klasse på Tagensbo Skole i København Nordvest, og sammen med 12 klassekammerater deltager hun i et pilotprojekt, hvor

DBU København som den første lokalafdeling uddanner fodbolddommere gennem en folkeskole. Målet er at løse nogle af de udfordringer, som klubberne står over for i København, hvor de mangler dommere. Eleverne har i skoletiden gennemgået 10 moduler af dommeruddannelsen fordelt over nogle måneder og skal til eksamen midt i

marts. Dommeraspiranterne er - ikke så overraskende - hovedsageligt drenge, der selv spiller fodbold. Det har Nada aldrig gjort.

-Men jeg elsker at se fodbold. Undervisningen er rigtig sjov, fordi vi

lærer noget nyt hele tiden. Og man finder ud af, hvor hårdt det faktisk er at være dommer og dømme en kamp. Hvor mange valg man skal træffe undervejs i en kamp, siger Nada.

Netop det med valgene og at få en autoritet på banen, håber Nada også styrker hende personligt:

-Jeg har svært ved at tage en beslutning. Så jeg tror, at det bliver

FC, der er knyttet tæt til Tagensbo Skole og Lundehusskolen som en Og de to mænd har sammen udviklet projektet og fået penge til det gennem puljen Kick-Start-tilskuddet i Københavns Kommune.

Jonathan Nilton havde i forvejen tænkt på at undervise eleverne i

fodboldloven, fordi han kunne se, at eleverne brokkede sig meget over dommeren, når de var ude til stævner. Og han ville gerne give dem et mere nuanceret billede af fodbold.

-Det projekt, som vi har fået stablet på benene her, har dog meget

mere potentiale. Eleverne kan bruge det som fritidsjob, de får rørt sig, og de får kompetencer, faglighed og autoritet ud af det, som de kan bruge i andre sammenhænge, siger Jonathan Nilton. STOR OPMÆRKSOMHED I TIMERNE

Jonathan Nilton har selv udviklet undervisningsmaterialet til kurset hen over sommerferien sidste år, fordi fodboldloven lige var ændret, og der ikke var udarbejdet nyt kursusmateriale.

Oprindeligt talte dommerholdet 15 elever, men et par stykker er hoppet fra.

Fodboldmagasinet København nr. 1. 2017 | side 19


Nada havde hjertebanken, da hun skulle dømme sin første kamp for CPH Youth FC. Bagefter var hun stolt og kunne tilfreds konstatere at hun løste opgaven.

-Jeg er overrasket over, hvor godt de har taget

-Jo mere man kan interessere og involvere

HANDLER OM LEDERUDDANNELSE

lidt teoritunge del kunne for nogle til at stå

interessant er det for DBU. For hvis det bliver

Nada aldrig selv har spillet fodbold.

imod kurset. Man kunne godt frygte, at den

af. Men kun et par stykker er stoppet. Og det

er lettere at fastholde deres opmærksomhed i undervisningen end i andre fag. Det er nok fordi, det er noget, som de kan relatere til deres hverdag, siger Jonathan Nilton.

95 procent af eleverne i de ældste klasser

på Tagensbo Skole er tosprogede, og alle på

klubber og uddannelsesinstitutioner, jo mere en succes, kan det ret hurtigt bredes ud på

landsplan. Så det er super fedt, at nogle går

ud og prøver noget andet i stedet for at lave

rekruttering på samme måde, som man har gjort i 100 år, og på den måde løser lidt af

problemet med manglen på dommere, siger Allan Falch.

kommer fra Irak.

”ELEVERNE KAN BRUGE DET SOM FRITIDSJOB, DE FÅR RØRT SIG, OG DE FÅR KOMPETENCER, FAGLIGHED OG AUTORITET UD AF DET, SOM DE KAN BRUGE I ANDRE SAMMENHÆNGE.

Undervejs har sproget og begreber i fodboldloven været den største udfordring, fordi

eleverne ikke kendte betydningen af ord som forsætlighed og forseelse.

-Det er dog måske mere et spørgsmål om

alder, funderer Jonathan Nilton og tilføjer, at han har haft meget fokus på sproget.

BREDDEDOMMERGRUPPE ER BEGEJSTRET

CPH Youth FC mener, at projektet falder godt

mig. For det her er lederuddannelse, siger Allan Falch.

skal de nok lære hen over de to første år som

dommere. Det svarer til en lederuddannelse, man tager på et universitet. Når først man

kommer ud i det, er det noget andet, end det man havde lært på skolen, siger Allan Falch. ØGET FOKUS PÅ CV-PLEJE OG LOMMEPENGE DBU vil i det hele taget gerne mere over i

aktiv markedsføring, hvor man opsøger nye

målgrupper end bare dem, der ser et opslag i fodboldklubben. I den forbindelse vil DBU

nu endnu mere end tidligere fremhæve, at

fodbolddommerjobbet gavner de unges CV.

langt hurtigere og nemmere til samtale

et i lokalområdet.

hos virksomheder. For virksomheder ved, at

I Foreningen af Lokalunioner i Danmarks

Projektet skal evalueres, når det er færdigt.

varlig for rekrutteringen af dommere. Han

lave en drejebog, der kan bruges på andre

end normalt.

for fodbold, så er det mindst lige så godt for

at man er fodbolddommer, kommer man

skole, hvor skolen skal tage del i foreningsliv-

ske forsøg, fordi DBU får andre grupper i tale

fodboldverdenen, men bare interesserer sig

-Vi ved af erfaring, at hvis der står på et CV,

i tråd med det skolepolitiske ønske om åben

han er meget begejstret for det københavn-

ikke nødvendigvis har en tilknytning til

gende forståelse for fodboldspillet, men det

delse end dansk som fx Nada, hvis forældre

siger til Fodboldmagasinet København, at

-Hvis vi kan tiltrække unge mennesker, der

-Selvfølgelig må de gerne have en grundlæg-

dommerholdet har en anden etnisk oprin-

breddedommergruppe er Allan Falch ans-

Allan Falch har intet problem med, at fx

Allan Falch forestiller sig, at man vil kunne

dommere kan træffe hurtige beslutninger,

lede og fordele og få andre med, ligesom de

er vant til at møde til tiden, siger Allan Falch.

grundskoler i Danmark, hvor man vil tilbyde

-Desuden er dommerjobbet et rigtigt fint

gang.

hvor du bor i landet. Og du er sikker på at få

eleverne lidt ud over den almindelige skole-

studiejob, som du kan tage med dig, uanset job fra dag 1, siger han.

side 20


HVOR ER DIN KLUB OM 5 ÅR? GØR JERES IDEER TIL VIRKELIGHED DBU København rådgiver om klubudvikling, så I kan gøre ideer til virkelighed. Med et klubudviklingsforløb kan jeres klub blive rustet til fremtidens udfordringer.

B&U KONSULENTER Flere frivillige hænder Implementering af en sportslig rød tråd Styrkelse af trænerkulturen

Nedenstående klubudviklingsforløb tilbydes til alle klubber under DBU København.

VISIONSKONSULENT

KLUBRÅDGIVERE

Rekruttering og fastholdelse af teenagere

Struktur og overblik i jeres organisation

Opstart af Fodbold Fitness for kvinder

Idéudvikling og projektstyring

Opstart af Motionsfodbold for mænd

Rådgivning om mål og værdier

VARIGHED

VARIGHED

VARIGHED

2 års ansættelse i klubben 20 timer om måneden

Klubforløb på 30 timer

Klubforløb på 30 timer

ØKONOMI

ØKONOMI

ØKONOMI

10.000 kr. om året

Gratis udviklingsforløb*

2.000 kr.

KONTAKT

KONTAKT

KONTAKT

Søren Hemmingshøj,

Ian Pedersen,

Søren Hemmingshøj,

shem@dbu.dk

isep@dbu.dk

shem@dbu.dk

*Udviklingsforløb om ”rekruttering og fastholdelse af teenagere” koster 2.000 kr. for 30 timer.

WWW.DBUKOEBENHAVN.DK/ KLUBUDVIKLING

DBU KØBENHAVN EN DEL AF NOGET STØRRE


Fotocollage: Kailow

side 22


Tekst. Dan Melchior · Foto: Mark Bergquist

FRA NUL TIL 1000 PÅ ET ØJEBLIK VILD OPTUR: ILDSJÆLEN FLEMMING JENSEN HAR MERE END KICKSTARTET NØRREBRO UNITED, DER IKKE ER SOM ANDRE FODBOLDFORENINGER OG HAR DIAGNOSEN VOKSEVÆRK. HER STÅR BØRN OG UNGE I KØ FOR AT BLIVE MEDLEM!

Flemming Jensen fra Nørrebro United er årets leder i DBU København. Sjældent har et valg været mere oplagt og mere fortjent end ved DBU Københavns

– Netop. Det vi ønsker og håber er at forbinde og samle Nørrebro i et stort sportsligt fællesskab.

repræsentantskabsmøde i januar. Modtageren er så

– I klubbens målsætning hedder det, I satser på at nå

Som drivkraften bag Nørrebro United er han nærmest

– Egentlig var det bare et fiktivt tal. Vi ville have en

umulige at slå endsige ”bare” kopiere. Medlemmerne

Nørrebro, og det kræver en vis volumen. Missionen

afgjort ikke en af dem, der går 12 af på dusinet.

dagligt med til at sætte rekorder, der bliver nærmest strømmer til den relativt nye klub, der gik fra nul til 1000 på under syv år, og nu har passeret de 1350.

– Og vi har konstant 200 børn og unge på venteliste,

fortæller Flemming Jensen om foreningen, der startede som et projekt.

1000 medlemmer. Hvorfor var det så vigtigt?

afgørende indflydelse på børne- og ungelivet på

har fra starten været at nedbryde skellene mellem de forskellige bydele i området. Og visionen var at binde børn og unge sammen via sporten. Og jo, det er gået

rigtigt stærkt. I et område, hvor foreningsidrætten står svagt, er det da imponerende, at det har kunnet ladet sig gøre.

– Jeg var ansat i DBU København som konsulent, og i en

– Ideen i starten var at arbejde med de børn, der ikke er

bold. Vi fandt ud af, at der var et stort hul på Nørrebro

har få ressourcer, er heller ikke særligt mobile. Hvis far

periode kortlagde vi, hvor der var og ikke var pigefodog opdagede samtidig, at der slet ikke var en fod-

boldklub i det område. Kort fortalt gik vi i dialog med

Nørrebro Park Kvarterløft, fik dem til at hjælpe med at

rejse penge og så gik det derudaf. Og 1-11/2 år efter, den

13. marts 2008, stiftede vi Nørrebro United.

Naturligvis med Flemming Jensen som dynamisk

formand, som han har været det siden og formentlig

også er en god tid fremover. Det er hans barn, et kært et, og et meget anderledes et. Her kan man virkelig

tale om, at United har en dybere mening og ikke bare

er fundet på for at være smart eller associere sig med

i stand til at transportere sig til andre bydele. Børn, der og mor ikke kan følge dig, er 300 meter langt. Og vi er primært en fodboldklub for de børn.

– Vi forsøger at inkludere så mange grupper som

overhovedet muligt, hvilket er lykkedes ganske godt. I

dag har vi hele spektret som medlemmer. Blandt dem rigtigt mange tigre – børn under otte år – men vi har

piger, mænd, kvinder og også veteraner. Et af de første drengehold, vi startede, er nu blevet seniorer. Det

handler om, vi gerne vil være hele den lokale, sociale idrætsforening for Nørrebro.

en af verdens største klubber, Manchester United, eller

PRIS PÅ PRISEN

”united” forenet, samlet, fælles.

dig?

andre med samme ”efternavn”. Direkte oversat betyder

– Rent faktisk betyder Årets Leder-prisen ikke en døjt for

Fodboldmagasinet København nr. 1. 2017 | side 23


Det er altid sjovt at få en pris, men

– Det er fantastisk at bygge en

ikke af så meget, men gør en kæmpe

klubben og de mennesker, der er i

bro United adskiller sig ekstremt fra

omverdenen ser os. Vi har kæmpe

vigtigt er det ikke for mig. Men for

klubben, betyder det meget. Og det glæder mig faktisk mere end den

personlige stolthed. Jeg betragter

den også mere som en pris til hele Nørrebro United, siger Flemming

Jensen i et ydmygt øjeblik og uddyber:

fodboldklub op fra bunden. Nørreresten af klubberne i København.

Vi har et helt andet værdigrundlag,

som er mere voldsomt og kraftfuldt end traditionelle fodboldklubber. Vi

og de mange, der hver dag yder et kæmpe arbejde.

– Efter to minutters snak er man ikke i tvivl om, at du brænder for ”projektet”; er du selv Nørrebro-dreng?

– Snarere nabo. Min forbindelse til Nørrebro var, at jeg boede lige ved siden af i nordvest. Det er en vild

vi ikke gør PR for os selv. Tværtimod

”HVIS NOGEN PRIORITERES HØJERE END ANDRE, ER DET FORDI, DE BIDRAGER MERE TIL FÆLLESSKABET END ANDRE.

når man selv er formand i forenin-

børn og unge. Nu bor jeg i øvrigt på

nemmere at føre tingene igennem, gen end at gøre det fra en stol i en så tung organisation som DBU.

Østerbro.

AL MAGT TIL DE AKTIVE

– Ud over at være en dynamo

resultaterne på banen ligegyldige?

beskrives du også som en både kont-

ant og stædig rad, der ikke helmer, før du kommer igennem?

Hvis det her skal kunne lykkes, bliver man sgu nødt til at være stædig. Vi

oplever utroligt mange tunge bump på vejen og må slåsse med tunge instanser såsom metroselskabet, lokaludvalg og lignende, der har

andre interesser. Jeg har en stor vilje og investerer en stor bunke energi i

går vi stille med dørene. Simpelt hen Vi har kun én 11-mands bane og én 9-mandsbane til de 1350 medlem-

mer. Vi skal hele tiden tænke nyt og anderledes.

– I nyder også godt af usædvanligt mange, der giver en hånd med!

– Vi har over 100 frivillige, hvilket også er helt unikt. Det misunder

andre os. Ingen trænere i Nørrebro United får penge for det… Vi har

ligt kunne gøre en forskel. Og det

blive meget klogere på politik og på

par hundrede børn og unge, selv om

fordi vi savner ordentlige faciliteter.

selv er unikt. Og det er nu engang

har været utroligt spændende at

lidt usædvanlige skridt.

tøj for at opnå noget andet. Det i sig

fodboldklub med baner ved siden

af. Jeg blev tricket af, at jeg person-

politikerne, fordi vi tør tage de her

– Vi har konstant venteliste på et

og lokale, mens fodbolden er et værk-

udfordring at lave en forening, hvor

der i 100 år aldrig har været en lokal

opbakning fra lokalbefolkningen og

spiller meget på følelser i det sociale

– Jeg er jo kun en del af det, og det

er et skulderklap for hele foreningen

forskel. Også i henseende til, hvordan

– Du snakker meget om værdier. Er

– Alle vil selvfølgelig vinde fodboldkampe, sådan er det også hos os.

Men vi har også en anden dagsor-

den, vi lægger større vægt på. Her er

der ingen prioriteringsliste i forhold til faciliteter og rekvisitter og den

slag. Alle er lige. Hvis nogen prior-

iteres højere end andre, er det fordi,

de bidrager mere til fællesskabet end andre.

det; og jo, stædig, det er jeg.

– Princippet her i klubben hedder:

– Hvad driver dig?

de bedste fodboldspillere. Det lyder

Al magt til de aktive! Ikke al magt til

side 24

tiltrukket en masse mennesker, der

måske ikke passer ind i en alminde-

lig fodboldklub. Måske har vi fået fat i nogle af dem, der ellers ville have

været frivillige i organisationer som

Røde Kors, Red Barnet etc. Folk vil det her, og de prioriterer det af lyst. FREMTID MED KVALITET

– Vi har nu startet en futsal-afdeling, fordi det er muligt, fordi der er haller. Straks sværere er det at skaffe nye

fodboldbaner, for Nørrebro er Danmarks tættest bebyggede område

Derfor forsøger vi hele tiden at finde alternativer. Havde vi baner til det, kunne vi snildt lave en klub med 5000 medlemmer!

Med den gazellefart, Nørrebro United har haft hidtil, tør man tro på, at

klubben også når det tal inden for en overskuelig fremtid. For Flemming

Jensen har et hav af ideer til fortsat fremgang for hans kæmpebaby.


Flemming Jensen har med gazzellefart opbygget Nørrebro United, som efter seneste medlemsoptælling er den syvende største klub under DBU København.

– Vi vil gerne være en flerstrenget forening og kigger

– 10 års jubilæet for Nørrebro United nærmer sig, og

håndbold, badminton og gymnastik. Fodbold har bare

fortsætte i 50, ja 100 år fremover. Og meget gerne samti-

på mulighederne for at starte andre idrætsgrene, f.eks. været midlet til at føre folk sammen i foreningslivet. Og så leger vi med planer om at starte noget baggårdsfodbold. Som nævnt igen og igen, så er det svært at udvide holdene med de faciliteter, vi har. Vores her-og-nu-

fremtid kommer nok til at handle mere om kvalitet end

kvantitet, altså at justere og forbedre forholdene for det,

det gælder om at få lavet en plan for, hvordan vi kan

dig kunne påvirke det øvrige københavnske foreningsfodbold med nogle af de ideer og initiativer, vi har lykkedes

med. Vi vil gerne dele lidt ud af vores erfaringer, for de er

lidt unikke i forholdet til at drive fodboldklub, konstaterer Årets Fodboldleder.

vi har. Vi lurer på nye fodboldbaner konstant, har altid

I sin hyldesttale på DBU Københavns repræsentantskab-

ligt, og så gælder det om at slå til.

Flemming Jensen har præsteret. Og det er ganske vist!

antennerne ude, for muligheder opstår i reglen pludse-

smøde kaldte formand Henrik Ravnild det forrykt, hvad

Fodboldmagasinet København nr. 1. 2017 | side 25


Af Kasper Kølleskov · Foto Karsten Lund

FIFA LOGO PÅ BRYSTKASSEN DAVID NISSEN BLEV I 2005 OVERTALT TIL AT TAGE EN DOMMERFLØJTE I MUNDEN. NU SKAL HAN REJSE RUNDT I VERDENEN PÅ INTERNATIONALE OPGAVER, SOM DANMARKS FØRSTE FIFA-FUTSALDOMMER.

side 26


”FARTEN OG INTENSITETEN I SPILLET GREB MIG.

Fodboldmagasinet København nr. 1. 2017 | side 27


S

om fodboldgal 17-årig blev David Nissen af sin daværende klub lokket til at give sig i kast med dommerhvervet. Han dømte forskellige rækker og niveauer under DBU

København indtil hans dommerkollegaer overtalte ham til at prøve futsal. Den ud-

fordring greb han for godt tre år siden, og så tog dommerkarrieren for alvor fart med

den foreløbige kulmination den 1. januar 2017, hvor han som den første dansker blev udnævnt til FIFA-futsaldommer.

”DER ER LIGE SÅ MEGET UDVIKLING I EN BREDDEKAMP, OG SÆRLIGT ER DER MERE LEDELSES­UDVIKLING I EN BREDDEKAMP END I EN ELITEKAMP.

EN DOMMERKARRIERE MED FART PÅ

David takkede først nej tak til muligheden for at blive futsaldommer, men lod sig til sidst

overtale af sin dommerkollegaer og fik debut i Københavnsserien. Han skulle dog snart få

muligheden for at prøve kræfter med et højere niveau, hvilket var afgørende for Davids motivation. Han blev tidligt stillet over for de bedste futsalspillere i Danmark, og blev grebet af intensiteten og følelsen af at udvikle sig hurtigt.

-Det gik meget hurtigere, så jeg tænkte at det godt kunne være noget for mig. Farten og intensiteten i spillet greb mig. Det var en spændende udfordring.

Den nyudnævnte FIFA-futsaldommer husker starten som spændende, men i den grad også udfordrende.

-Der var en masse regler og detaljer i spillet som jeg var i tvivl om, så jeg blev ved med at

spørge mine dommerkollegaer til råds. Det var vanskeligt, men også meget motiverende at blive udfordret, fortæller David Nissen.

Den gode sparring i netværket af dommerkollegaer betegner han som afgørende for sin

udvikling. Han har efter eget udsagn aldrig tidligere prøvet at rykke sig så hurtigt, fordi han hele tiden blev udfordret og støttet i sin udvikling. Heldigvis kunne han bruge erfaringerne fra udendørsfodbold, da der er mange ligheder på det ledelsesmæssige plan.

-Mine mange år som udendørsdommer har givet mig en ledelsesmæssig ballast og erfaring, som jeg har brugt som futsaldommer. Hvis en dom går imod spilleren og han bliver frustreret

virker det oftest meget voldsomt i en lukket hal. I den situation skal man være klar og kniv­ skarp på hvor og hvornår grænsen går, da futsal er et hurtigere og meget mere taktisk spil. DØMMER BÅDE ELITE OG BREDDE

På trods af at David netop er blevet FIFA-futsaldommer, har han valgt at dømme futsal på så­

vel bredde- som eliteniveau. Den lørdag eftermiddag i februar, hvor Fodboldmagasinet København taler med David Nissen, dømmer han sammen med linjedommer Mostafa Seyfi en

breddekamp i Københavnsserien mellem Futsal Project og FC Saget i Hal C på Christianshavn. Dagen efter står den på elitekamp for FIFA-futsaldommeren, der ikke ser nogle problemer i at være aktiv på begge niveauer – tværtimod.

-Der er lige så meget udvikling i en breddekamp, hvor det i højere grad handler om at hjælpe spillerne og skabe et godt flow i kampene. Man bliver også mere selvsikker, når man øver

sig og har set, hvad der virker og ikke virker. Her er en breddekamp lige så værdifuld som en

elitekamp, fortæller David Nissen. Selvom David på nuværende tidspunkt både dømmer bred-

de- og elitefutsal samt udendørsfodbold, hvor han er indrangeret i Københavnsserien, er hans prioritering klar.

–Mine eliteopgaver har helt klart førsteprioritet. Det er dér, jeg har mit primære fokus, for jeg er selvfølgelig motiveret for at se, hvor langt jeg kan drive det i FIFA-regi.

side 28


Med udnævnelsen til FIFA-futsaldommer, en

år med flere internationale opgør, før FIFA´s

bejde som konsulent, har David mere end

topdommer Pierluigi Collina, udnævnte

familie med to små børn og et fuldtidsar-

rigeligt at se til. Alligevel håber han at kunne forsætte med at dømme på flere niveauer.

dommerkomité, ledet af den legendariske David Nissen til FIFA-futsaldommer.

FANTASTISK OPLEVELSE PÅ GRØNLAND

Det internationale samarbejde på dommer-

siden har det med at kaste store oplevelser af sig. Dommerudvekslinger og deltagelse i in-

ternationale turneringer er for mange dommere et højdepunkt. Sådan var det også for

David Nissen, da han sidste år fik muligheden for at rejse til Grønland og dømme Grøn-Jeg vil meget gerne forsætte med at dømme breddefutsal og give noget tilbage til spillet. Det kommer nok i første omgang til at koste

i forhold til mine opgaver med udendørsfodbold, som jeg i stigende grad må fravælge.

landsmesterskaberne i futsal. Den mulighed lod han ikke gå fra sig.

-Det er noget af det fedeste, jeg nogensinde har prøvet, fortæller han begejstret.

Oplevelsen på Grønland var ikke bare spæn-

GODKENDT AF FIFA

David Nissens karriereforløb kan med rette

dende, men også en øjenåbner.

betegnes som en kometkarriere. Han slår dog

-Mine forventninger til grønlandsk futsal var

dag til den anden, men har været en gradvis

mødte min kollega og jeg. Niveauet var på

fast, at omvæltningen ikke er sket fra den ene proces, hvor han løbende har taget imod de muligheder, som har budt sig.

måske ikke så høje, som det der rent faktisk

højde med Danmark, men tilskuerne var flere og bevågenheden noget større. Folk genk-

endte os på gaden om aftenen, fordi kamp-

-Der har løbende været nogle rigtige gode

muligheder, og jeg har været så privilegeret

at blive udtaget til at dømme landskampe og nordiske mesterskaber, hvilket har givet mig

ene var blevet vist på live-TV, fortæller David Nissen, der ser frem til flere internationale opgaver.

en god ballast.

STORE DRØMME

Udover udviklingen fra to år i den hjemlige

igennem kurser og tests hos UEFA, for at

Futsal Liga, har David også høstet erfaringer fra tre nordiske mesterskaber - to for klub-

hold og et for landshold. Hans internationale debut fik han i januar 2016, hvor han dømte landskampen mellem Danmark og Sverige foran 1300 tilskuere i Farum.

-Det var min første helt store internationale opgave, og det gik rigtig godt. Jeg havde en

rigtig god følelse, da jeg kom ud af omklædningsrummet efter kampen.

Det var ikke kun David, der havde en god

Som ny FIFA-futsaldommer skal David Nissen komme i betragtning til at dømme kvalifikationskampe til futsalslutrunder. Han er lige nu indrangeret i den såkaldte ”Third Cate-

gory”, men ambitioner og hårdt arbejde skal

gerne bringe ham op på øverste hylde. Derfor har han også allieret sig med både fysisk

træner og mentalcoach for at optimere sin egen udvikling.

-Mit mål er Elite Category. Jeg vil være blandt verdens bedste, siger David Nissen med stor beslutsomhed i stemmen.

følelse, responsen fra dommerudviklerne

var ligeledes positiv. Siden skulle der gå et

Fodboldmagasinet København nr. 1. 2017 | side 29

”MIT MÅL ER ELITE CATEGORY. JEG VIL VÆRE BLANDT VERDENS BEDSTE DOMMERE.


ER FODBOLDKLUBBER ÅBNE FOR ALLE? HVIS FORENINGER SKAL KONKURRERE MED FLEKSIBILITETEN I DEN KOMMERCIELLE IDRÆT MÅ MAN TÆNKE ANDERLEDES. VI SKAL I HØJERE GRAD SÆTTE INDIVIDET I CENTRUM, NÅR VI SKAL TILTRÆKKE NYE MÅLGRUPPER.

Af Jesper Gradert (formand for turneringsudvalget) og Dan Pedersen. · Foto www.fodboldbilleder.dk

side 30


Fodboldmagasinet København nr. 1. 2017 | side 31


D

e traditionelle idrætsforeninger

er under pres fra den selvorgan-

iserede idræt og de kommercielle aktører. Det budskab er velkendt

og har været prædiket af såvel DIF i rap-

porten ”Fodbold i Danmark” (2014) og af

Idrættens Analyse Institut i rapporten om

Danskernes motions- og sportsvaner (2016).

Ifølge undersøgelserne er det en udfordring, at foreningsidrætten ikke har tilpasset sig samfundets forandringer og udviklet nye

og mere fleksible tilbud, der kan passes ind i vores travle hverdag.

FODBOLD PÅ NYE PRÆMISSER

ningen om at de skal deltage i træning og

der kan findes ledige baner. For her er alt det

BESLUT DIG PÅ DAGEN

Læg dertil at Pay n’ Play kan tilbyde en flig af

med at se på ”Fremtidens Fodbold i Køben-

ingskulturens vigtigste styrker. For selvom

kamp?

I DBU København er to arbejdsgrupper i gang havn”. De ser både på muligheden for opti-

mering af de eksisterende turneringer, men

også på integration af helt nye og alternative fodboldfællesskaber, hvor foreningerne får mulighed for at udbyde fleksible tilbud til brugerne, der bogstaveligt talt kan gå fra

gaden og direkte ind på banen uden forpligtelser eller klubmedlemsskab.

Fodbold i foreningsregi spilles ud fra præmis-

En af flere ideer som arbejdsgruppen for

spilles turneringskampe uge efter uge. Den

vi valgt at give arbejdstitlen Pay n` Play. Ideen

sen om en holdsport, hvor der trænes og

model er fantastisk for rigtig mange, men

det er næppe alle voksne, som har behov for at være en del af et fast hold, spille turner-

ingsfodbold og se stillinger og resultater om mandagen.

Spørgsmålet er hvad foreningerne kan gøre for at rumme den del af befolkningen, for

hvem målet ikke er kollektiv konkurrence og præstation, men som bare gerne vil spille fodbold. Tendensen er at flere vælger at

konkurrere med sig selv og dyrker idræt af

helt andre grunde end det sociale fællesskab. Skal foreningerne have tilbud for dem?

alternative fodboldtilbud er længst med, har er at glæden ved fodbold ikke skal stoppes af faste træningstider og en forventning

om at stille til kamp i weekenden. I stedet

for kan man via en app-løsning beslutte sig på dagen, om man har lyst til at tilmelde

sig fodboldspil samme eftermiddag. Som eksempel vil alle fodboldklubberne i og

omkring Fælledparken kunne gå sammen

om at tilbyde fodboldspil på 7-mandsbaner

4 gange om ugen, hvor de på skift står for alt det praktiske omkring baner, bolde og veste. Den aktive betaler så et engangsbeløb via

app’en direkte til den klub, hvor han er aktiv

praktisk håndteret af foreningerne.

den fællesskabsfølelse, som er en af forenman ikke er en del af et hold, vil man med

Pay n’ Play få mulighed for at mødes og spille fodbold med andre. Og hvem ved – måske

kan Pay n’ Play på sigt hverve nye medlem-

mer til de traditionelle 7 og 11-mandshold og appellere til nogle af de grupper, som ikke kommer i gang med fodbolden i dag. TRUSSEL MOD FORENINGSTANKEN?

Et koncept som Pay n’ Play kan ses som en

trussel mod den traditionelle foreningstanke og værdien i de forpligtende fællesskaber.

Netop derfor er det vigtigt at alle omkring den københavnske fodbold deltager i de-

batten. I DBU København er vi optaget af at kvalitets- og fremtidssikre de tilbud, som

foreningerne benytter sig af. Pay n’ Play er et forslag, der kan tale til nye målgrupper

og skaffe flere medlemmer og dermed mere aktivitet i foreningen. Det er også en oplagt måde at bygge bro mellem foreninger, der får en fælles platform, hvor de kan samarbejde og tilbyde et produkt, hvor de ikke kommer i konkurrence med hinanden.

den pågældende dag.

Spørgsmålet er om Pay n Play er et af de

foreningsfodbold, men som ønsker at indgå

For brugeren er konceptet ensbetydende

gå videre med, og om det understøtter eller

spille fodbold for sjov og dyrke verdens sun-

Man skal ikke møde op på et fast tidspunkt,

Og hvad med alle dem, der aldrig har spillet i et uforpligtende fællesskab, hvor de kan

deste motion. Er foreningerne åbne overfor dem eller skræmmes de væk af forvent-

med mere fleksibilitet og selvbestemmelse. og modsat selvorganiseret fodbold er man ikke afhængig af, at vennerne har tid eller

mange initiativer som DBU København skal

udfordrer foreningskulturen? Hvad synes du? Vi hører gerne fra alle, der har input til de-

batten om fremtidens fodbold i København.

FREMTIDENS FODBOLD I KØBENHAVN Befolkningstilvækst, baneforhold, ændrede motionsvaner og hvordan vi tænker frivillighed. Der er mange sam­ fundsforhold, som påvirker den københavnske fodbold. Derfor har DBU København nedsat to arbejdsgrupper, der skal fremtidssikre fodbolden i København. Hvis du har indlæg til debatten om ”Fremtidens Fodbold i København” er du velkommen til at kontakte redaktør, Dan Pedersen – danp@dbukoebenhavn.dk

Billedtext billedtext billedtext billedtext billedtext billedtext billedtext

side 32


P.B. Auto

er altid klar med gode priser og service til fodboldfolket

Åbningstider: Mandag-torsdag Fredag

kl. 7.30 - 16.00 kl. 7.30 - 14.00

PB Auto

Vi har også bedre brugte biler til fornuftige priser.

Ring til os på 3675 0800 Femagervej 33-35, 2650 Hvidovre • Tlf. 3675 0800

v/ Peter Bærntsen

• SERVICE AF ALLE BILMÆRKER • RUDESKIFT • PLADEARBEJDE • MALERARBEJDE • FORSIKRINGSSAGER •


IND

Københavns Kommunes Folkeoplysningsudvalg

DBU er i luften med det nye nyhedsbrev ”Indspark”

behandlede DBU Københavns henvendelse om

firmafodboldens favorable vilkår i København på mødet den 7. februar. Vores holdning er meget

klar – de københavnske fodboldbaner er for de

Se mere på https://www.dbu.dk/indspark

DBU København indstillede vores flygtningeprojekt

københavnske idrætsklubber. Sagen er ikke

afgjort endnu og skal behandles igen på

kommende møde i udvalget.

Der er åbnet op for ansøgninger til udviklings­ puljen, hvor man kan søge støtte til nye tiltag og

TSAK

med fokus på fodboldens samfundsansvar.

initiativer. DBU København har igen i 2017

kr. 250.000 som klubberne kan søge. Læs mere via hjemmesiden.

Få konkrete praktiske værktøjer til ungdoms­ fodbold i din klub. Tilmeld dig DBU Københavns

ungdomsseminar 2017. DBU Københavns årlige

ungdomsseminar giver deltagerne konkrete praktiske værktøjer og inspirere til en daglig

træning, der udvikler og motiverer spillerne, og

forhåbentlig gør deltageren til en bedre træner. Deltagerne får alle de små tips og tricks fra

”VITO” samt Hajduk SPuL Asyl Cup til DBU’s EDANS pris. Hajduk SPuL Asyl Cup er udvalgt som det ene af tre nominerede initiativer, der kan vinde prisen, som

uddeles i forbindelse med Danish Football Awards.

DBU ønsker at styrke fortællingen om pokal­fodbold i

Danmark, og vise hvad pokalfodbold rent faktisk kan. De store mod de små. Derfor sættes der gang i masser af tiltag fra kommende turnering. Herunder live stream

og kommentator på www.pokaltv.dbu.dk fra lokalunionernes indledende kampe.

DBU København har afholdt et meget positivt møde med Gøteborgs Fodbold Forbund. Der er basis for yder-

ligere samarbejde, og vi har modtaget en invitation om et besøg i det svenske.

DBU København har ansat Ian Pedersen som ny ”Bevæg

rutinerede ungdomstrænere, der har arbejdet

dig for livet” konsulent. Ian har tidligere været ansat

mange år. Det foregår i Fremad Amager den

passe sit job som forretningsfører for Køge Boldklub.

med breddefodbold og teenagere igennem 1. april – husk at tilmelde dig.

Der er udarbejdet og udsendt et spørgeskema til de klubber, der deltog ved årets repræsentant­

som fodboldfitness konsulent i DBU. Han vil sideløbende

En række nye klubber får debut i DBU Københavns tur-

neringer når ”græsset bliver grønt”. Følgende er optaget

som medlemmer: Egedal Boldklub, Boldklubben Beatum,

skabsmøde. Bestyrelsen behandler besvarelserne

på bestyrelsesmødet i april måned.

DBU København har fået nyt appeludvalg, som

Friday FC, FC Bold & Lajs og Sport København.

Københavns Kommune ønsker en udredning af vente­ listeproblemerne i de københavnske idrætsklubber.

Der er meget fokus på udfordringen både fra medier

for første gang blev valgt på repræsentantskabs­

og politikere, og der er ikke tilstrækkeligt overblik over

mødet. Frem­over består appeludvalget af uvildige

det faktiske problem. Forholdet ønskes nu undersøgt til

advokater uden del­tagelse af medlemmer af

bestyrelsen. Appel­udvalget består af Frank Kanlund, Rasmus Vang og

Kim Meurs-Gerken.

B93 har søgt og fået bevilliget kr. 50.000 fra DBU Københavns udviklingspulje.

Klubben ønsker at fastholde og tiltrække

flere pigespillere til klubben. Projektet vil senere blive omtalt i Fodboldmagasinet

København.

side 34

bunds, og en kommende undersøgelse vil tage udgangs­ punkt i fodbold- og svømmeklubberne.

Martin Sørensen fra Valby Boldklub modtog Erik Hans-

ens ungdomslegat, for sin store indsats med etablering

af ungdomsfodbold i Valbyklubben. Kåringen fandt sted ved DBU’s repræsentantskabsmøde i Korsør.

DBU Københavns turneringsudvalg har indstillet til

FLU’s reglementgruppet, at der oprettes en Super Grand Veteran Masters, for spillere der på spilledagen er fyldt 75 år.


Salomon Evasion eller Ellipse GTX Med stødabsorberende sål og god slidstyrke. Goretex. Herre. Str. 41 1/3 - 48 Dame. Str. 36 - 42. Vejl: 1099,- Nu: 699,-

Salomon Discovery GTX Let vandrestøvle til brug i forskelligt terræn. GoreTex membran samt den bløde EVA stødabsorberende sål giver en god oplevelse i naturen. Herre og dame. Str. 36-48 Vejl: 1300,- Nu: 999,-

Columbia Newton Ridge Let vandtæt skindsko ell. støvle. Perfekt til forårets vandreture. Str. 36-48. Vejl: 1099,- Nu: 599,-

Columbia South Canyon Ny vindjakke i et let og blødt materiale. Perfekt på vandreturene eller som vindjakke. Jakken er både vindtæt, åndbar samt vandtæt. Findes i enten Blå eller Grøn. Før 1299,- Nu: 999,-

Buck Signatur 110 Amerikansk kvalitets foldekniv. Nu ekstra nedsat! Vejl: 999,- Nu: 799,Walkstool 50cm ell. 60cm. Fylder og vejer ikke meget i tasken. Kan bruges både i naturen og inden døre. 50cm Kun: 399,60cm Kun: 449,-

Sorel Joan of Arctic Parka Aigle Bellastic ell. Chantebelle. Håndlavet fransk antikateriel naturgummi. Str 36-48. Nu fra 899,-

Denne eksklusive Sorel Joan of Arctic Parka er produceret i 100% vandtæt nylon canvas. Den ekstra store flotte Coyote pels, er med den trinløse justering, med til at give dig læ for vind og vejr. Hætten er foret og sidder tillige på en høj krave med en elegant lukning. Dunfyldet i parkaen består af de bedste dun med en fyldvægt på hele 800cuin og quiltningen på indersiden af jakken sørger for at holde dunene på plads. Håndledsmanchetter og elastikken i livet sørger for at bibeholde varmen i jakken så denne ikke siver ud. En fantastisk og unik jakke der skal ses og prøves! Vejl: 8800,- Nu: 5999,-

Ass. Jagtbeklædning - Bla. Seeland, Härkila, Pinewood og Deerhunter m.m.

- 40%

Alaske Elk Extreme Lite pro. Fantastisk fritids, jagt og fiskesæt. Lydløst blødt materiale med mange detaljer. Vandtæt og åndbart. Str. M-XXL. Jakke og buks sætpris kun 2499,Härkila Pro Hunter Grøn 5 Års garanti på materialet. Gore-Tex membran, som holder dig tør hele dagen. Härkilas bedst solgte sæt igennem 25 år nu til super pris! Så længe lager haves! Jakke: Før: 4599,- Nu: 2799,Buks: Før: 2699,- Nu: 1649,-


Husk også at bestille din picnickurv fra

søndag 4. juni 2017 Søndermarken, frederikSberg køb din billet på billetlugen.dk