Page 1

K

Ø

B

E

N

H

A

V

N

S

K

nr. 4. 2014

DBU København

Tema: En Del af Noget Større Fodbolden gør en forskel Side 6-9

Coaching: Få det bedste frem i andre Side 12-13

Carl Christian Ebbesen: Det koster, hvis vi vil have mere idræt Side 16-19


Københavnsk Fodbold nr. 4. 2014

Leder

En anderledes historie at fortælle

Få det bedste frem i andre

Bedre faciliteter er det vigtigste indsats­

Fodbold er den perfekte træningsform for

Når man skal arbejde med koncentration

område for DBU København, hvis man

parkinsonramte.

og læring er fokus afgørende.

spørger klubberne.

side 8side 12

side 5

Succes med både bredde og elite Erhvervsguiderne

B1908 har en ambition om at tilgodese

Lærerig udveksling med norske kollegaer

DBU København og Center For Socialt

alle spillere og være primus motor for nye

Københavnske dommere på besøg i Oslo.

Ansvar undersøger potentialet for

projekter.projektet Erhvervsguider i deside 14

side 10

københavnsk fodboldklubber. 

side 6

Praktiske oplysninger – adresser og åbningstider Udgiver: DBU København, Ved Sporsløjfen 10, 2 th, 2100 København Ø. Telefon: 3927 7144 – Fax. 3927 7244 Email: Info@dbukoebenhavn.dk www.dbukoebenhavn.dk

2  DBU København

Kontorets åbningstider: Mandag til torsdag 09.00 – 16.00 Fredag 09.00 – 15.00. Telefontid: Mandag til torsdag 12.00 – 16.00. Fredag 12.00 – 15.00.

Dommervagt: Telefon 2425 2778 i turnerings-perioden: Lørdag 09.00 – 11.00. Dommerhjælpen: kontakt: dommer@dommerhjaelp.dk

Redaktion: Dan Pedersen (redaktør), Henrik Kailow og Jan Kristensen. Salg og annoncer: Lise Skaaning Andersen. Journalister: Nikolaj Ulstrup, Espen Bidstrup, Kasper Kølleskov og Lars Hjorth Bærentzen. (ansvarshavende: Henrik Ravnild) Udgivelsesterminer: Marts, juni, september, og december.


Københavnsk Fodbold nr. 4. 2014

Tema: side 6-11 Det koster, hvis vi vil have mere idræt

Formandsklubben i Istanbul Der blev netværket og debatteret, da DBU

København vært for formands­ klubberne:

Carl Christian Ebbesen har siden 2013 været

Københavns formandsklub var på rejse til

Undervisningsminister, Christine Antorini,

på posten som Kultur og Fritidsborgmester.

Istanbul.

var blandt talerne til fællesmødet i Cirkus-

Nu fortæller han om sin første tid på posten.

side 24

side 16

bygningen. 

side 30

Hjernerystelser i sport anno 2014 DIF om folkeskolereformen

Hvad er symptomerne på hjernerystelser?

Idrætsforum København

Fremover skal der mere bevægelse ind i

Få viden om hvordan du skal reagere, hvis

Det københavnske idræt har fået et se-

undervisningen, og samarbejdet mellem

der er mistanke om en hjernerystelse.

kretariat og arbejder for at idrætten skal

skoler og foreninger skal styrkes.komme med fælles løsninger.side 26side 20

side 32

C-Instruktør i Afrika Historisk arkiv Nyt materiale om BK Steffan. 

side 22

Thomas Weihrauch som er C-instruktør

DBU Street CPH er tilbage

i Afrika fortæller om sine udfordringer i

Efter en pause er DBU Street CPH tilbage

Zambia.

med street-futsal i udsatte boligområde.Oplag: 3.000 stk. Layout og tryk: Kailow Forside foto: Anders Kjærbye

Deadline til næste nummer: Den 9. februar 2015. Indlæg kan fremsendes på danp@dbukoebenhavn.dk. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte tilsendte indlæg. De enkelte artikler i Københavnsk Fodbold behøver nødvendigvis ikke, at være sammenfaldende med DBU Københavns opfattelse og holdning.

side 28side 34

Abonnement: Klubabonnement: Gratis Holdabonnement: kr. 50,- pr. år Privatabonnement: Kr. 100,- + moms Abonnementsperioden gælder 4 fortløbende blade Tilmelding via info@dbukoebenhavn.dk

DBU København   3


Københavnsk Fodbold nr. 4. 2014

Glædelig jul og go�t nytå�

4  DBU København


Af Henrik Ravnild

En lang sæson er gået på hæld og det er tid til at tænke tilbage på året der gik.

Henrik Ravnild DBU Københavns formand

Et vigtigt omdrejningspunkt er vores formandsklub. Dels får formændene et godt indblik i andre klubbers problemstillinger og dels betyder netværket, at mange konflikter undgås, da man kender hinanden. Disse klubber findes i hele landet, og de samles én gang hvert fjerde år til et større møde med faglig og socialt indhold. I år var turen kommet til København, hvor vi mødtes i Cirkusbygningen med indlæg fra overborgmester Frank Jensen, kultur og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen, undervisningsminister Christine Antorini og mange andre spændende oplægsholdere. Her fik resten af fodbolddanmark syn for Københavns udfordringer på facilitets­siden og en forståelse for, hvorfor vi engang imellem løser udfordringerne på en alternativ måde. Et københavnerprojekt er Street fodbolden. Tidligere på året måtte vi desværre konstatere, at der ikke længere var økonomi til denne specielle gren af familien, da projektet nødvendigvis skal understøttes økonomisk. Men midt i nøden lykkedes det at få ny økonomi på banen via midler fra Københavns Kommune og Trygfonden, og derfor er det glædeligt at kunne annoncere, at DBU Street CPH er tilbage i gadebilledet. Skønt at DBU København igen kan tilbyde unge fra udsatte boligområder at spille fodbold på asfalten. For at hjælpe klubberne har vi gennem mange år stillet konsulenter og rådgivere til rådighed. Projektet er under­ støttet økonomisk af DIF og ydes nu i form af klubrådgivere, der kommer ud i klubberne og afdækker deres behov. Fra og med den 1. januar 2015 er ansigterne på klubrådgiverne skiftet ud med nye øjne ved ansættelsen af Hans Vixø og Richard Andersen. Tag godt imod dem, når I møder dem i klubberne og et velkommen til DBU København fra min side. Et af årets sidste tiltag fra bestyrelsens side har været afholdelsen af en strategidag, hvor alle klubbernes formænd var inviteret til give udtryk for de indsatsområder som bestyrelsen skal forfølge i de kommende år. Alle klubber anfører som første prioritet

Politikerne må være deres ansvar bevidste og sikre, at der er de nødvendige banefaciliteter til stede

facilitetsproblemer.

Henrik Ravnild

Flere og flere mennesker flytter fra landet til byen, børnefamilierne bliver boende i byen og det udfordrer vores klubber i meget høj grad, og mange klubber har allerede i dag ventelister. Politikerne må være deres ansvar bevidste og sikre, at der er de nødvendige banefaciliteter til stede, så alle klubber kan stå klar når børn og forældre kommer ned i klubberne. I den forbindelse har en række klubber store udfordringer med skolernes lukketider. Det nytter ikke, at visse skoler lader børnene blive i skole til kl. 16.30/17.00. Det er for sent at starte fodboldtræningen kl. 18 og hvis det bliver en nødvendighed går det helt i smadder for resten af klubbens hold, når de nødvendigvis først kan komme til endnu senere. Det er ikke rart at høre klubledere sige: Under de vilkår kan vores klub ikke længere tilbyde børnefodbold. De ansvarlige politikere må sikre, at børnene får fri fra skole så tidligt, at de kan nå til træning i deres klub. Det problem skal løses straks i det nye år. Og med disse advarende ord skal jeg på DBU Københavns vegne ønske alle vore læsere en rigtig god jul og et godt og lykkebringende nytår. DBU København   5


Tema: En Del af Noget Større

Erhvervsguiderne

Af: Tobias Illum

[

DBU København og Center For Socialt Ansvar har indgået et samarbejde om at undersøge potentialet for projektet Erhvervsguider i de Københavnsk fodboldklubber. Der er igangsat pilotprojekter i 3 klubber, Fremad Amager, BK Vestia samt BK Skjold.

]

Erhvervsguiderne er et allerede eksisterende

seniorkonsulent hos Erhvervsguiderne

vation for netop at henvende sig til Danmarks

tilbud, udviklet af Center for Socialt Ansvar.

Center for Socialt Ansvar har dog haft udfor-

største sportsgren.

Tilbuddet der henvender sig til børn og unge

dringer med at få fat på de unge mennesker og

Hos DBU København er der også stor glæde

fra 7 til 10 klassetrin. Erhvervsguiderne er

søgte derfor nye måder at få koblet de unge

over det nye samarbejde og man ser det som

frivillige voksne og vil fungere som mentorer

med en erhvervsguide. Her fremstod DBU

en måde hvorpå fodbolden kan være med til at

for de unge deltagere. Idéen med at tildele

København og dens klubber som en naturlig

bidrage til større sammenhæng i samfundet

unge mennesker en erhvervsguide er, at

medspiller:

og være en del af noget større.

skabe struktur i hverdagen og give støtte til de unge. En erhvervsguide skal således give

Gennem fodbolden tager vi et større ansvar for det omkringliggende samfund og bidrager positivt til dets udvikling

mulighed for at de unge får brugt deres evner og kommer videre i livet med uddannelse, arbejde og fritidsaktiviteter:

-Erhvervsguiderne er et projekt, der som

Jan Kristensen

udgangspunkt ved hjælp af frivillige mentorer, støtter de unge i folkeskolens ældre klasse-

-Vi ved at trænere og ledere ofte kender de

-Vi kan se mange mulige positive effekter af

trin. Det er unge som har evner til at tage en

unge bedre end både lærere og forældre, så vi

det nye samarbejde om Erhvervsguiderne.

uddannelse, men som mangler lidt støtte,

ser fodboldtrænere som en ideel og kompe-

Det handler både om hvordan vi kan bidrage

struktur og opbakning i baglandet. Dem er

tent samarbejdspartner, fortsætter Peter

til fastholdelse af de unge i sporten og om at

der rigtig mange af, fortæller Peter Arentzen,

Arentzen om Center for Socialt Ansvar moti-

hjælpe de frivillige med deres opgaver. Men

En Del af Noget Større Når vi er på fodboldbanen – i serierækkerne og i Superligaen, som børn

med til at tiltrække nye medlemmer, sponsorer og nye samarbejdspart-

eller oldboys – så er vi en del af et fællesskab. Når vi arbejder som

nere klubber. Gode historier kan skabe ny opmærksomhed og interesse,

frivillige – trænere, holdledere, dommere og andre – så er vi en del af et

men det handler ligeledes om, at fastholde klubbens interessenter.

fællesskab. Og når vi går til fodboldkamp som tilskuere og fans – Serie 5 eller Superliga, børnebold eller landshold – så er vi en del af et større

I Københavnsk Fodbold vil vi gerne fortælle om fællesskaberne i de

fællesskab. Og i alle situationerne er vi alle en del af noget større.

københavnske klubber. Det gør vi gennem klubhistorier og ved at fortælle om den store frivillige indsats og de sociale tiltag som klubberne

En Del af Noget Større er DBU’s nye fortælling og en del af DBU’s nye

er en del af. Husk - har du eller din klub en god historie at fortælle kan du

vision.

altid kontakte redaktionen.

Formålet er at sætte fokus på fodboldens store betydning i det danske samfund – og i den enkelte klub. På den måde kan de gode historier være

6  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 4. 2014

Foto: www.erhvervsguiderne.dk

Her er det en gruppe elever fra Amagerfælled skole, som får støtte og opbakning gennem mentorordningen.

det handler ligeså meget om at vi, gennem

Pilotprojekterne

spillere til gode. Vestia er en breddeklub, og

fodbolden, tager et større ansvar for det om-

For at undersøge hvor stort potentialet er,

vores opgave er ofte at bidrage til at frigøre

kringliggende samfund og bidrager positivt til

bliver projektet afprøvet i 3 københavnske

det potentiale, der ikke umiddelbart står i

dets udvikling, siger Jan Kristiansen, admini-

klubber – BK Vestia, BK Skjold og Fremad

forreste række hos de unge. Vi ser de unge

strationschef i DBU København, om hvorfor

Amager. Hvor man ser projektet i god tråd med

som hele mennesker, og mener at fasthol-

samarbejdet giver mening.

klubbernes lokale forankring og arbejde med

delse også er et spørgsmål om at skabe

at fastholde ungdomsspillere og knytte de

relationer. Træneren skiller sig ud fra stort

Forening, Fritid, Folkeskole og Familie

unge tættere til klubberne:

set alle andre voksenkontakter de unge har.

I BK Vestia ser man frem til det nye samarbej-

Her er relationerne bygget på frivillighed,

Det hele handler ikke bare om fodboldklub-

de og er glade for muligheden. Søren Vester-

lyst og interesse.

berne. Projektet skal ses i et større perspektiv hvor en erhvervsguide også vil kunne være med til at forbedre de unges forhold til folkeskole, fritidsjob og familien. Gennem støtte, struktur og opbakning fra en erhvervsguide, får de unge bedre mulighed for at udnytte

Vi ser de unge som hele mennesker, og mener at fastholdelse også er et spørgsmål om at skabe relationer Søren Vesterbæk, Vestia

sit potentiale og sine evner. Derved opnår de unge større vished om uddannelse, job

bæk, Formand I BK Vestia, fortæller således

Pilotprojekterne vil blive igangsat i slutningen

og fremtidsmuligheder, der forhåbentlig kan

om det nye samarbejde:

2014 og starten af 2015, og vil blive evalueret

bidrage til at de bliver uddannede og selvfor-

-Vi glæder os til at arbejde med Erhvervs-

undervejs med henblik på åbne op for at flere

sørgende.

guiderne, og ser frem til at deres sympati-

københavnske klubber kan komme med i

ske tanker kommer nogle af Vestias unge

samarbejdet. DBU København   7


Tema: En Del af Noget Større Københavnsk Fodbold nr. 4. 2014

En anden historie at fortælle [

Af: Lars Hjorth Bærentzen

En gang om ugen samles et fodboldhold i Boldklubben Fremad Valby. Spillerne kommer i meget høj grad for at holde sig i gang, men også for at få en anden historie at fortælle om dem selv.

]

Den lidt tunge og dunkle lyd af en futsalbold,

opmuntrende kommentarer følger efter. Der

ben og har svært ved at styre sine bevægel-

der bliver spillet rundt mellem en række mænd

er styr på førsteberøringerne og afleveringer-

ser. Han kan dosere sin medicin på en måde,

fylder idrætssalen, og det buldrer, når bolden

ne falder kort og kvikt på små områder.

så han får nemmere ved at få sat arme og ben

bliver banket ind i væggene, der bliver brugt

Spillerne i salen er ikke helt almindelige fod-

i gang, men til gengæld kommer til at ”over­

som bander. Piftende lyde af skosåler, der

boldspillere. De er gode, de fleste har spillet i

bevæge” sig. Som om der er en rytme i bevæ-

bremser hurtige bevægelser og skaber afsæt

mange år, nogle er nybegyndere og så er de

gelserne med nogle flere takter end for andre.

for pludselige retningsskift, skærer sig på

alle ramt af Parkinsons sygdom.

Alligevel har Kim netop fanget en bold med

tværs ind i lydbilledet. Hurtige ordrer og

Målmanden Kim har en stor skinne på sit ene

højre fod i over en meters højde tæt ved den

8  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 4. 2014

ene i endevæg, og i fin balance sendt bolden til

hold nu kan spille kampe imod. Holdet har

af sygdommen. Der er tre. De fleste af mæn-

en medspiller henover sit eget hoved.

dog også spillet lige op med jævnaldrende

dene er af sygdomsmæssige årsager stoppet

herrehold med spillere, der ikke har Parkinson

med at arbejde. De er i risikozonen for at blive

sygdom.

ramt af både depressioner og følgesygdomme

Kun de typiske fodboldskader Der er en grund til, at Kim står på mål. Han

på grund af inaktiv livsstil som for eksempel

Tekniske øvelser og hidsigt inter­ valspil

sukkersyge og hjertekar-sygdomme. Det

han har svært ved at bremse, når han først er i fart. Samtidig er det tydeligt, at han altid har

FC Parkinson er integreret i Fremad Valby og

Fællesskabet på holdet og i omklædningsrum-

været god til fodbold, så når begejstringen og

et holdportræt pryder en af væggene i klub-

met skaber et særligt miljø. Ligesom det gør

vinderinstinktet tager over, må træneren gang

huset. Om sommeren er spillerne udenfor.

for alle andre fodboldhold. Derfor har træneren

på gang bede ham om at slappe af. Det er sket,

Om vinteren spiller de i Fremad Valbys lille

og spillerne sammen valgt, at holdet kun er for

at han er faldet under træningen. Men holdet

idrætshal, hvor spillerne udfører en række tek-

mænd. Det er et mandemiljø, og det er med

har på to år aldrig haft skader, som ikke typisk

niske øvelser som opvarmning, inden de går i

vilje. Det giver et frirum, hvor spillerne kan tale

skal passe rigtigt godt på, når han spiller, for

modvirker fodboldtræningen også.

forekommer på alle andre fodboldhold. Træneren er Finn Egeberg Nielsen, der udover

Spillerne får en anden historie om dem selv at fortælle i hjemmet og i deres netværk!

at være træner for verdens første Parkinsonfodboldhold, også er fysioterapeut og konsulent for Parkinsonforeningen. Og så har han tidligere tilset elitespillere for U-21 landsholdet i

Finn Egeberg Nielsen

halvfemserne og Lyngbys førstehold i firserne. - Fodbold er den perfekte træningsform for Parkinsonramte. De har svært ved at starte

gang med nogle hidsigt hurtige intervalspil og

om sygdommen, dele erfaringer og give gode

bevægelser og rotere i kroppen, men når der

til sidst en turnering hvor tre hold dyster mod

råd.

kommer en bold imod dem, så reagerer de, og

hinanden på skift. Træningen er nøje opbygget,

Ved siden af den fysiske trænings effekt og

bevæger sig. På den måde holdes kroppen i

så den forvandler fodboldspillet til vedligehol-

fællesskabet, er der en tredje afgørende faktor,

gang, og jeg bliver vildt glad, når jeg ser dem

dende træning for parkinsonramte.

der gavner spillerne i Parkinson FC.

gå rigtigt til den,” forklarer træneren for FC

- Da vi startede for to år siden, var jeg også

- Spillerne får en anden historie om dem selv

Parkinson.

træner for et børnehold, og jeg satte FC

at fortælle i hjemmet og i deres netværk. En

Finn Egeberg Nielsen har samlet 17 spillere i

Parkinson til at lave de samme øvelser som

historie, der handler om FC Parkinson, fodbold,

50-60 års alderen fra København og Sjælland

børnene. Men nu har jeg udviklet træningen,

sammenhold og tabe og vinde og lave mål,

via konsulentarbejdet i Parkinsonforenin-

fordi spillerne er blevet bedre, fortæller Finn

siger Finn Egeberg Nielsen.

gen. Indsatsen har inspireret etableringen af

Egeberg Nielsen.

Parkin­sonhold i Jylland og Sverige, som hans

Spillerne i FC Parkinson er alle er i første stadie Foto: Ole Wrietsch

Hvert år arrangere FC Parkinson, Ray Kennedy Cup, der er opkaldt efter den tidligere Arsenal og Liverpool spiller, der selv er ramt af parkinson. Turneringen har deltagelse af hold fra hele Skandinavien.

DBU København   9


Københavnsk Fodbold nr. 4. 2014

Succes med både bredde og elite [

Af: Lars Hjorth Bærentzen

En række bemærkelsesværdige tiltag i B1908 har forandret klubben fra grå breddeklub til moderne fodboldflagskib for alle.

]

- Jeg er ikke nogen administrator, jeg er et

ministrere kampe, så B1908 som den eneste

fjerne alle ventelister. Så kom der medlemmer

projektmenneske. Alt det med kontingenter og

klub, der ikke har fået bøder for udeblivelser,

ind. Vi gjorde det ved, at have ungdomsspillere

indmeldelser, det er der en anden, der tager sig

kommer fra Jan Amtrup.

som fik 50 kr. pr. træning som de tog med

af. Men om søndagen kan jeg godt lide at få et

Han har som bestyrelsesmedlem, ungdoms-

et børnehold. Så ”fløj” de rundt og trænede

overblik over alle de kampe B1908 skal spille i

formand og nu som administrator – for det er

forskellige børnehold. Vi fik 200 nye spillere

de kommende 12 dage. Jeg leder efter kampe,

han, selv om han siger det modsatte – været

ind på den måde, som betalte kontingent, så

hvor jeg tror, der kan være et problem med

med til at omforme B1908 til en moderne klub,

pengene var godt givet ud.

fremmødet for en træner eller en holdleder, og

hvor det ene nytænkende projekt afløser det

så får jeg en forælder til at tage over. Problem-

andet. Her forklarer Jan Amtrup lidt om, hvad

hold, som jeg ved, er kommet ”for langt ud”,

det er, der foregår i B1908.

dem trækker jeg fra turneringerne, før de får bøder for udeblivelser fra kampe.

Ingen ventelister

Ordene om ikke at være administrator, og

- Da jeg for seks år siden startede som

alligevel bruge søndag formiddag på at ad-

ungdomsformand var det første vi gjorde at

Bredden må aldrig opleve, at de betaler for eliten i klubben

Foto: Anders Kjærbye

Jan Amtrup

Code of conduct - Vi tolerer ikke vold og dårlig opførsel. Vi vurderer de unge, der gerne vil melde sig ind i klubben, og nogle af dem tager vi ikke imod. Da jeg startede som ungdomsformand bortviste vi fem spillere fra klubben, der ikke opførte sig ordentligt. Til gengæld kom mange tidligere spillere tilbage, da de fem var væk. Vi betaler trænere, der kan finde ud af at træne de besværlige hold, som de frivillige ikke vil træne, det samme beløb som vores talenttrænere. Vi har en U13-afdeling med 70 drenge, hvor der er lønnede breddetrænere, og det er vist noget nyt i Danmark.

Ungdom Magnus Fredslund og de andre B1908 spillere har etableret sig i 2. Division Øst.

10  DBU København

- Ungdommen må aldrig opleve, at de betaler for 1.holdet i klubben. Vi har en ambition om


Københavnsk Fodbold nr. 4. 2014

Foto: Dan Pedersen

Jan Amtrup modtog i 2014 Jyske Banks, ”Gør En Forskel Pris”, på DBU Københavns repræsentantskabsmøde.

at der skal være en uafhængighed. Vores 1.

fantastisk redskab og det har været med til at

Projekter

senior har været vant til at få flere hundrede

rydde op i vores kontingentrestancer.

- Integration, pigespillere, sundhedsprojektet hvor børn skal prøve en eller anden sport, men

tusind om året fra klubben, men nu får de en del mindre. Men de ligger altså stadig i midten

Drenge og piger

ikke nødvendigvis fodbold, streetfodbold, fut-

af 2. division. For 10 år siden var B1908 en total

- Vi har lavet projekter for at tiltrække unge

sal, ligelig fordeling af sponsorkroner mellem

breddeklub. Nu har vi det, vi kalder semi-elite

med anden etnisk baggrund og for at få flere

bredde og elite for børn og unge, har været

med 2. divisionshold for U15, U17 og U19. Vi vil

piger. Vi fik mere end 100 piger på den måde og

en del af vores projekter. Så skulle vi have

have, at hvis man spiller på U15 skal man kunne

de er blevet i klubben. Men hvis drengene ikke

holdt en pause. Men nu er vi igang igen med

se frem til at komme på divisionsholdet for os som senior. Børnene skal have noget at kunne komme videre til. Derudover er vi en del af Brøndby Masterclass, og det giver os mulighed for at træne U-9 spillere med trænere, der har A-licens, fortæller Jan Amtrup.

Vi betaler trænere, der kan finde ud af at træne de besværlige hold, det samme beløb som vores talenttrænere. Jan Amtrup

Kontingenter - Børn, der ikke betaler kontingent, kan ikke

lige spiller på førsteholdet, så mister forældre-

onsdagsfodbold for nybegyndere og selvor-

være i klubben. Tidligere så vi gennem fingre

ne interessen for at støtte dem, og så holder

ganiserede i alle aldre og vi har forsøgt os med

med et par stykker på hvert hold. Der var

mange op igen. Sådan er det ikke med piger,

genoptræning af folk, der har været syge i læn-

også altid nogen, der bare skiftede klub, når

for der er ikke nogen forventninger om, at de

gere perioder. Det første kører godt, det sidste

de manglede at betale. Men med DBU’s nye

skal være en ny Michael Laudrup, så de får

vil kommunen ikke betale til mere.

Kampklar-system, så kan de ikke skifte uden

de lov til at hygge sig sammen og forældrene

først at betale, hvad de skylder os. Det er et

bakker fuldt ud op om dem. DBU København   11


Københavnsk Fodbold nr. 4. 2014

Få det bedste frem i andre [

Af: Dan Pedersen

Som idræts- og fodboldmand brænder Michael Frost for at implementere coaching i fodboldens verden. Men hvad kan coaching og hvorfor skal man som træner eller leder overveje en coachinguddannelse?

]

-Det handler kort sagt om at motivere andre.

DBU København afholder for anden gang et

ikke den eneste farbare vej til læring. Han taler

coachingforløb med Michael Frost, der har

for bedre resultater ved at stille spørgsmål,

Hvis man ganske simpelt spørger en spiller,

stor erfaring med coaching i både sports- og

og gå i dialog med spilleren. En tilgang som

hvordan han bedst sparker til en fodbold, så

erhvervslivet. Det første forløb med DBU

Fremad Valbys Formand, Søren Stange, har

ved han med det samme, hvordan han gør det,

København tilbage i januar 2014 var en

adopteret efter at han tog uddannelsen:

når han får tid til at mærke efter, siger Søren

øjenåbner for de kursister, som gennemførte

-Jeg fik en ahaoplevelse, da jeg så, hvordan en

Stange.

uddannelsen og nu udbyder DBU København

coach - alene ved at stille spørgsmål - kunne

et nyt forløb med ledelsesbaseret coaching.

vende et nederlag til en sejr, da et hold fik coaching mellem første og anden halvleg, for-

Fokus på fokus

tæller Formanden for Fremad Valby, der blev

Instruktion er et kendt mantra indenfor fod-

overrasket over, hvor lidt der faktisk skal til for

boldens verden. Ved at give instruktioner kan

at ændre ens tankemåde, så man tænker gode

vi udvikle bedre fodboldspillere. Eller kan vi?

”vindertanker” frem for at øge et negativt

Hvis man spørger Michael Frost er instruktion

forventningspres:

Det handler kort sagt om at motivere andre Michael Frost Det med at mærke efter og fornemme, hvor man har sit fokus kan ifølge Michael Frost føre til bedre præstationer, da det ofte er forstyrrende for udøveren at tænke for meget på instruktionsmomenterne:

-Det er en mentalt underkendt egenskab at arbejde med fokus, for når man skal arbejde med koncentration og læring er fokus afgørende. Det er ekstremt vigtigt at holde udøveren op på, hvor han har sit fokus. Er det er godt sted og passer fokus til spillerens målsætning? Fokus kan jo fare rundt i alle retning, men gennem coaching kan træneren få nogle værktøjer, så han hjælper spilleren med at holde fokus på fokus, fortæller Michael Frost.

Coaching for klubledere Coachinguddannelsen er ikke kun for trænere, der ønsker at få en helt ny og anderledes tilgang til fodboldtræningen. For klublederen giver Michael Frost (th) har samlet en gruppe fokuserede kursister til coaching uddannelsen.

12  DBU København

coachinguddannelsen nogle værktøjer, der kan bruges i den daglige dialog med de frivilli-


Københavnsk Fodbold nr. 4. 2014

Foto: Anders Kjærbye

Det handler om at få det bedste frem i andre og ikke stå i vejen for deres udvikling. Med coachinguddannelsen får du et nyt perspektiv på træningen.

ge. Her handler det om at bruge coachingme-

og få dem til at se effekten af det de gør. For

toder til at motivere de frivillige og skabe rum

når de ser, at den metode som de hidtil har

for bedre resultater:

benyttet ikke virker, vil de automatisk forsøge

- Det handler om at få det bedste frem i andre

at implementere en mere åben og dialog­

og ikke står i vejen for deres udvikling. Selv

søgende tilgang:

med de allerbedste hensigter er det meget

-Jeg har lige haft en træner på kursus, der er

Modul 1: Den 15-16. januar 2015.

nemt at komme til at stå i vejen for andre. På

stoppet med at skælde sine spillere ud. Han fik

Modul 2: Den 22-23. januar 2015.

uddannelsen får man indsigt i forskellige sam-

kigget sig selv i spejlet og fik indblik i effekten

Modul 3: Den 5-6. februar 2015.

Coachinguddannelsen indeholder tre moduler og eksamen

talemodeller og værktøjer, som bygger på at

af det han gjorde. Han så at den tilgang ikke

skabe bedre dialog og få det bedste frem i folk.

virkede. Forudsætningen for at lave om på ting

Eksamen den 16. marts 2015. Eksamen

At coaching kan give folk nye perspektiver

er at man kan mærke eller se at det man gør,

er en statsanerkendt 30 minutters

og forandre en træners tilgang til trænerger-

faktisk ikke virker, siger Michael Frost.

mundlig eksamen med ekstern beskik-

ningen har Michael Frost oplevet på alle sine

Et spørgsmål som Michael Frost ofte bliver

ket censor, der optjenes 10 ECTS point

kurser. Det handler om at give folk selvindsigt

stillet er hvordan coaching og en samtalebase-

ved bestået eksamen.

ret ledelsesstil kan inkorporeres i en spillertrup

Når man skal arbejde med koncentration og læring er fokus afgørende Michael Frost

med 25 børn. Her er svaret at man slet ikke

Opfølgning på kurset den15. juni 2015.

kan lade være med at søge forandring og finde

Kurset afholdes i Bevægelseshuset og

løsninger på hvordan man kan bruge de værk-

tilmelding sker direkte til Michael Frost

tøjer man har tillært sig. Det kan være svært,

mf@michaelfrostcoaching.dk eller på

men bevidstheden om at man kan træne

telefon 4025 4736.

anderledes, sjovere og med bedre resultater er første skridt på vejen. DBU København   13


Københavnsk Fodbold nr. 4. 2014

Lærerig udveksling med norske kollegaer [

Af: Sebastian Aagerup

Traditionen tro sendt DBU København dommere på udvekslingstur til Oslo, hvor de københavnske dom­­ mere var på banen i to 3.divisionskampe.

] Foto: Kasper Darfelt

Lørdag morgen gik turen til Oslo. Fire spændte dommere med DBU Københavns bestyrelsesmedlem Kasper Darfelt i spidsen, var mødt op i Kastrup Lufthavn, til den årlige dommerudveksling mellem Oslo Fotballkrets og DBU København. Der var blevet set frem til denne tur, med god grund. Vi havde til opgave at dømme to norske 3. divisions kampe. Den første om lørdagen og den anden om søndagen. Stemningen var god og humøret højt, da vi ankom til Oslo. Her blev vi modtaget af de norske værter, der bød os velkommen. Med en bid brød inden første kamp, var vi topmoti-

Søren Blok Silberbauer, Alaa Daami, Sebastian Aagerup og Christian Nørgård Vilhelmsen var alle i aktion på turen til Norge.

veret. Her tørnede de to tophold Hasle-Løren og Frigg sammen, på Løren Stadion. En kamp

var under hele turen meget engagerede og

hvilket resulterede i en hårdt spillet kamp, der

hvor Frigg viste sig at være det stærkeste

venlige, hvilket fik os til at have følelsen af at

først blev afgjort i de døende minutter. Og på

hold, i en yderst velspillet kamp. Den Køben-

være velkomne socialt som fagligt.

trods af intensiteten, blev kampen afviklet i en god atmosfære. Efter evaluering med

havnske dommerkvartet havde efter kampen, en rigtig god snak med den norske udvikler,

Et minde for livet

nordmændene, var det blevet tid til at vende

der havde gode og interessante inputs til

Der er gode grunde til at være fodbolddommer

snuden hjemad mod København.

dommerindsatsen.

og søndag morgen var ingen undtagelse. Sol-

Der er mange gode oplevelser forbundet med

Efter kampe gjorde vi os klar til middag på

skin, udsigt til Holmenkollen og klar til kamp på

dommergerningen. Weekenden bød på to fan-

Aker brygge, med beliggenhed i centrum af

Frogner Stadion mellem Oldenborg og Kors­

tastiske fodboldkampe, og et minde for livet.

Oslo. Her blev den danske landsholdstrøje

voll. Med sommerfugle i maven, blev kampen

Dommerudvekslingen med Oslo har været

overrakt som værtsgave, som tak for en utro-

fløjtet op på Oslos ældste stadion. Både spillere,

en utrolig lærerig, spændende og udfordren-

lig gæstfrihed af de norske værter. Værterne

trænere, tilskuere og dommere var tændte,

de oplevelse. Stor tak skal der lyde til Oslo Fotballkrets for at have arrangeret besøget og til DBU København for at vise os tilliden. Vi

Weekenden bød på to fantastiske fodboldkampe, og et minde for livet Sebastian Aagerup

14  DBU København

håber på vores dommerkollegaers vegne at samarbejdet må forsætte.


Københavnsk Fodbold nr. 4. 2014

DBU København   15


Københavnsk Fodbold nr. 4. 2014

DET KOSTER, HVIS VI VIL HAVE MERE IDRÆT [ ] Af: Morten Bruun

Han er ’idrætsminister’ i hovedstaden, som i mange år har haltet efter på idrætsområdet. Han er bror til ham der fra Guldfireren. Han bygger skibakker og kunstgræsbaner for næsten en milliard kroner. Mød Københavns kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen til en statussnak om idrætten i København.

Han bruger ikke meget tid på at dyrke idræt.

faciliteter på vej, og hvor eksisterende anlæg

underforsynet med idrætsanlæg. Men fordi

Faktisk toppede hans karriere, da han som

skal have en kærlig hånd.

vi bor så tæt, er der ikke plads og ledig jord til

teenager gik til roning i barndomsbyen Silke-

Listen fortæller blandt andet, at Ørestad,

eksempelvis at etablere nye fodboldbaner. Vi

borg.

Københavns yngste forstad, får en lethal og

må kigge på de eksisterende faciliteter og se

Det er cirka 30 år siden. I dag bor han i Vanløse

en skøjtehal. Østerbro Stadion bliver begun-

på, hvordan vi udnytter dem bedre.

ved København, men i modsætning til mange

stiget med ny løbebane. I Brønshøj kommer

Som eksempel nævner Carl Christian Ebbe-

andre jævnaldrende mænd i forstæderne er

der en ny kunstgræsbane ved boldklubben

sen den årlige pulje på fire millioner kroner,

han ikke typen, der hver lørdag ifører sig shorts

FIX. Og på Amager bliver der anlagt en 90

som København siden 2010 har brugt på at

og T-shirt og løbesko og pisker villavejene

meter høj skibakke på taget af forbrændings-

udvide åbningstiden på kommunale skolers

tynde. Det nærmeste, han kommer aktiv

anstalten.

idrætsanlæg. Den ordning fortsætter som

idræt, er sådan set, når folk spørger ham, om

minimum frem til 2018. Næste år er det så-

han ikke er ”bror til ham der roeren fra Guld-

IDRÆT KOSTER PENGE

ledes svømmehallen i Tingbjerg, der via disse

fireren”. Og det kan VM- og OL-helten Eskild

Det er ikke nogen lille to-do-liste, borgmeste­

midler får mulighed for at lukke dørene op i

Ebbesens storebror Carl Christian jo kun svare

ren sidder med. Eller billig. Samlet beløber

weekenden.

ja til.

opgaverne sig til godt 900 millioner kroner,

Andre anlæg har ubemandet adgang i døgnets

Er det omvendte også tilfældet?

men sådan må det være i en kommune, der

ydertimer. Her kan borgerne lukke sig ind

-Ja, det er vist sket et par gange, at folk har

historisk set har haft særdeles svært ved følge

med deres sygesikringskort. Og derudover er

spurgt ham om det samme. I hvert fald efter at

med tiden på idrætsområdet.

fodboldklubben FIX heller ikke den eneste, der

jeg blev borgmester.

BORGMESTERENS TO-DO-LISTE Det er netop derfor, Idrætsliv sidder over for den 46-årige Carl Christian Ebbesen fra

VM i halvmaraton var helt genialt, fordi det både favnede elite og bredde

Dansk Folkeparti: 1. januar 2014 overtog han

Carl Christian Ebbesen

jobbet som kultur- og fritidsborgmester i København, og vi har sat hovedstadens

-Ja, det koster penge, hvis man gerne vil have

får glæde af de nye tider. Lige nu venter fem

”idrætsminister” stævne for at udfritte ham

endnu mere idræt i København. Og det vil vi

klubber i København på både kunstgræs og

om hans syn på idrætten i Danmarks største

gerne, siger Carl Christian Ebbesen og peger

lysanlæg.

kommune. Det ultrakorte svar er, at Carl

på et par konkrete udfordringer:

-Når vi ikke kan lave nye fodboldbaner, må

Christian Ebbesen gerne vil være med til

-Hver måned flytter der cirka 1.000 menne-

vi konvertere til kunstgræs og lys, så kan

at forbedre idrættens vilkår. Det lange svar

sker til kommunen, og vi bygger hele tiden

banerne benyttes hele året og om aftenen.

fremgår af den to-do-liste, han trækker frem

nye bydele. Her skal idrætsfaciliteterne være

Det er allerede blevet en bragende succes

fra sin inderlomme. Den beskriver de steder i

på plads fra starten. Og så kommer vi ikke

de steder, hvor vi har gjort den slags,” siger

kommunen, hvor der er nye idrætsanlæg og –

udenom, at København i øvrigt er ekstremt

borgmesteren.

16  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 4. 2014

GIK MED I BUDGETFORLIG

Carl Christian Ebbesen blev belønnet med flere

Umiddelbart efter at han tiltrådte, landede

Mange af projekterne på listen – eksempelvis

penge end normalt til kultur- og fritidsområdet.

der nemlig 132 millioner kroner på hans bord.

den kommende multiarena, som Københavns

-Når vi lægger budgetter i kommunerne, er

Det var resultatet af en aftale fra 2010, som

Kommune har givet 325 millioner kroner i

langt de fleste penge på forhånd reserveret

garanterede, at overskuddet fra salget af en

tilskud til – var vedtaget, da Carl Christian

udgifter til skolerne, de ældre og den slags.

række kommunale bygninger skulle gå til nye

Ebbesen ved kommunalvalget i 2013 fik

Tilbage er der kun en ganske lille del af kagen,

tilstrækkeligt med stemmer til at blive Dansk

og der handler det om benhård prioritering.

Folkepartis første borgmester herhjemme. Han Jeg valgte på forhånd, at jeg ville bide mig fast havde selv været med til at stemme for flere af

i bordet, fordi det giver indflydelse. Når jeg er

projekterne, da han ”bare” var menigt medlem

med i forliget, er jeg også med til at udmønte og

af Borgerrepræsentationen.

bestemme og udvikle sagerne helt fra bunden

Når jeg er med i forliget, er jeg også med til at udmønte og bestemme

Men listen for de næste år havde været kortere,

af. Det er spændende, siger Carl Christian

hvis Carl Christian Ebbesen havde gjort som

Ebbesen og understreger, at han ikke var

sine borgerlige forgængere på borgmester­

blevet siddende ved bordet for enhver pris:

posten. De har ikke haft tradition for at være en

-Men som Dansk Folkepartis første borgme-

del af det kommunale budgetforlig i den ”røde”

ster var det vigtigt for mig at vise, at vi godt

og forbedrede idrætsfaciliteter. Nogle af de

hovedstad, og i efteråret valgte alle de borger-

kan tage ansvar. Og så ville jeg gerne vise

penge er i dag reserveret til blandt andet en

lige partier igen at forlade forhandlingerne, før

vælgerne, at de med mig som borgmester ikke

bane til hurtigløb på skøjter og renovering af

det nye budget var på plads.

bare har fået en sur gammel mand. Det handler

idrætsparkerne i Valby og Sundby.

Men Carl Christian Ebbesen og Dansk

om troværdighed.

-Det var da heldigt, at de 132 millioner kroner

Carl Christian Ebbesen

skulle øremærkes på lige præcis dét tidspunkt.

Folkeparti blev siddende og skrev sammen med Socialdemokraterne, de radikale, SF og

FRANK JENSEN-TESTEN

Men samtidig er det altså vigtigt at fremhæve,

Enhedslisten under på budgettet for 2015. I

Det er ikke den eneste grund til, at borgmeste-

at intet af dette bliver til noget, hvis de andre

medierne blev den nyhed udlagt som en sejr

ren, som han selv formulerer det, har fået en

partier ikke vil, siger Carl Christian Ebbesen, før

for Dansk Folkeparti, og det blev fremhævet, at

”god start” på posten.

vi beder ham erklære sig enig eller uenig i en

E

Foto: Anders Kjærbye

Carl Christian Ebbesen var på banen da BK Union i sommers afholdte Get2Fodboldskole i Københavns Nordvest kvarter.

DBU København   17


Københavnsk Fodbold nr. 4. 2014

E liste med fem idrætspolitiske målsætninger.

med kan spille fodbold og gå til svømning”.

Hvorfor er det vigtigt, at nogle vinder medal-

-De handler blandt andet om behovet for nye

Indholdet overlader han til foreningerne og det

jer?

faciliteter i København, idrætsforeningernes

vigtige arbejde, der udføres af de frivillige:

-Vi har brug for forbilleder, som viser, at det

rolle, elitesportens vilkår og behovet for at

-Jeg er ikke radikal og vil derfor ikke aldrig

kan lade sig gøre. Og så er det – i mine øjne

forstærke samarbejdet mellem folkeskolen og

være belærende, så jeg fortæller ikke for-

– endnu vigtigere, når vi som et lille land med

sportsklubberne.

eningerne, hvad de skal. Deres rolle kan man i

blot fem millioner indbyggere kan kæmpe med

-Det er jo meget fornuftigt. Jeg er enig i det

øvrigt ikke gøre nok for at fremhæve. For mig

de største nationer. Det gør mig stolt. Nogle af de medaljer kan de næste år blive

Vi må kigge på de eksisterende faciliteter og se på, hvordan vi udnytter dem bedre Carl Christian Ebbesen

hængt om halsen på danskere – i København, når VM og EM i blandt andet fodbold, håndbold og ishockey kommer til byen? -Ja, og de begivenheder er bare så vigtige. Vi skal vise, at vi tør bruge byen og vise den frem

hele,”siger Carl Christian Ebbesen og under-

betyder foreningerne faktisk mere end ”bare”

som en af verdens bedste byer. Det skaber

skriver dokumentet.

idræt og motion. Det er et samlingssted med

interesse og synlighed for os, og det giver os

Jamen så har du bestået Frank Jensen-testen.

socialt sammenhold, og så er det her, mange

en særlig oplevelse, når hundrede millioner

De fem punkter var nemlig den socialdemo-

– blandt andre mange indvandrere – lærer om

mennesker kigger på noget, der foregår her.

kratiske overborgmesters idrætspolitiske

demokratiet, når de går til generalforsamling

VM i halvmaraton var helt genialt, fordi det

valgoplæg ved kommunalvalget i 2013…

og vælger formand og kasserer og den slags

både favnede elite og bredde, og en masse

-Ha-ha-ha… Det forklarer jo, hvorfor det var

og oplever, at man også skal tage hensyn til

mennesker trænede sig op til at deltage i det

så let at nå til enighed i budgetforhandlingerne.

mindretallet.

løb, siger Carl Christian Ebbesen.

Men det understreger også, at der faktisk er

Samtidig lægger Carl Christian Ebbesen heller

Kan man forvente, at du også er med i budget-

bred opbakning til disse målsætninger.

ikke skjul på, at han – blandt andet gennem sin

forliget for 2016?

bror Eskild – er voldsomt optaget af elitespor-

-Ja. Selvfølgelig ikke for enhver pris. Men ja,

MARTIN, MUHAMMED OG MEDALJER

ten og de rammer, som de bedste idrætsud-

det kan man godt.

Som kultur- og fritidsborgmester er det

øvere skal have.

idrættens rammer, Carl Christian Ebbesen er

-Der skal være miljøer, hvor vi kan udvikle

ansvarlig for. Der skal, som han selv formulerer

talenter, som kan vinde medaljer, siger borg-

nummer af Idrætsliv. Tak til DIF for deling af

det, være plads til, at både ”Martin og Muham-

mesteren.

artiklen

Denne artikel har været bragt i det seneste

Foto: Ulrich Jakobsson og Anders Kjærbye

Carl Christian Ebbesen har siden 2013 bestridt posten som Kultur og Fritidsborgmester i København.

18  DBU København


Se alle vore produkter på

www.fodboldmal.dk webshop

FUTSAL SPILLESÆT

TRÆNINGSKIT TIL VINTERTRÆNING

Celtic spillersæt + 2 kvalitets futsal bolde.

Komplet træningspakke til fodboldklubber

Bestående af 11+1 spillersæt (shorts+trøje+strømper) med langærmet trøje til målmand. Kun kr. 4.996,- inkl. moms og fragt. Du skal vælge Celtic når kvalitet og design er vigtig.

15x Challenge windbreaker (ziptop hooded jakke) 15x Knickers 15x fodboldstrømper str. S-XXL Dette sæt består af en hooded windbreaker, en knickers buks og fodboldstrømper. Hvad Hummel er for Danmark er JAKO for Tyskland.

Winner spillersæt + 2 kvalitets futsal bolde Bestående af 11+1 spillersæt (shorts+trøje+strømper) med langærmet trøje til målmand. Kun kr. 3.989,- inkl. moms og fragt Du skal vælge Winner når kvalitet og pris er vigtig.

Du får tøj i den absolut bedste kvalitet. Kun kr. 8.999,- inkl. moms og fragt

FUTSAL BOLDE Mangler I futsal bolde, så slå til nu...

Sæson opstartstilbud på futsalbolde vælg mellem “light” med en vægt på 290g eller “normal” med en på vægt 420g. Pris ved 5 stk. leveret i et boldnet kun kr. 1.050,- inkl. moms og fragt.

| MixGoal Aps | Maribovej 142 - 2500 Valby | Tlf.: 3146 0880 | mail: info@mixgoal.dk |

ER SKORPEN SPRØD OG KRUMMEN BLØD - ET TEGN PÅ BOSSES BRØD

Østerbrogade 132 Tlf: 3538 8112 www.bagerbosse.dk

DBU København   19


Københavnsk Fodbold nr. 4. 2014

Danmarks Idrætsforbund

har fokus på folkeskolereformen Af: Kasper Kølleskov

[

Det er for alvor nye tider i det danske skole- og foreningslandskab. Fremover skal der mere bevægelse ind i undervisningen, og samarbejdet mellem skoler og foreninger skal styrkes.

]

Folkeskolereformen er en omfangsrig størrel-

og kvalitet i idrætsundervisningen. DIF mener,

øgede motion og bevægelse vil udmønte

se, og effekterne kan være svære at overskue

at landets kommuner spiller en helt central

sig i øget faglighed, trivsel og sundhed hos

med det blotte øje. Meget har været sagt

rolle og bør påtage sig en koordinerende rolle

eleverne.

og skrevet, siden reformen første gang blev

mellem skoler og foreninger. Ansvaret for

præsenteret. Den er imødeset med spænding

rammerne omkring skolereformen ligger hos

Den åbne skole

af elever, forældre, lærere og idrætsforenin-

kommunerne, der altså bærer det overordne-

Et væsentligt aspekt i implementeringen af

ger. Mange kritiske røster har været fremme,

de ansvar.

mere bevægelse er ”Den åbne skole”. Frem-

men efterhånden er strømningerne blevet

Dernæst har DIF udviklet en kompetence-

over skal skolerne åbne sig mere op for det

mere positive. Mange elever og forældre har

løftsmodel, hvor de i samarbejde med VIA

lokale kultur-, fritids- og institutionsliv. Her

været nervøse for, om den længere skoledag

University College tilbyder kompetenceløft

er DIF en aktiv medspiller i forhold til at skabe

betyder, at fritidslivet begrænses og be-

til lærer og pædagoger. Dette er nu et fælles

optimale forudsætninger for samarbejdet

sværliggøres. Udgangspunktet er dog, at de

projekt mellem flere specielforbund, herunder

mellem skole og foreningsliv, og denne rolle

fleste fritidsaktiviteter først ligger efter kl. 16,

DBU.

som sparringspartner løser DIF blandt andet

hvorfor det stadig skal være muligt at gå til disse – også med skolereformen på bordet. De københavnske elever og idrætsforeninger skal som udgangspunkt ikke frygte at skulle undvære hinanden, men den nye hverdag har alligevel givet udfordringer for en række klubber, der frygter at miste medlemmer på

Den øgede motion og bevægelse vil udmønte sig i øget faglighed, trivsel og sundhed hos eleverne

baggrund af reformen og de lange skoledage. Danmarks Idrætsforbund (DIF) arbejder dog

Som tredje fokuspunkt arbejder DIF sammen

gennem udbydelse af forskellige kurser. Kur-

målrettet med at sætte skolereformen i spil og

med Dansk Skoleidræt om inklusionstilbud for

set ”Foreninger i den åbne skole” skal styrke

udrette opstartsproblemer.

idrætsuvante børn kredsende omkring temaet

idrætsforeninger i det strategiske arbejde for

”Fra skolesport til forening”.

skolesamarbejdet, give forståelse for rollefor-

DIF´s tre fokuspunkter

Disse fokuspunkter skal alle være med til at

delingen og målrette aktiviteterne til bestemte

DIF arbejder ud fra tre overordnede fokus-

skabe optimale rammer for de 45 minutters

klassetrin. Sidst men ikke mindst har kurset

punkter i forhold til implementeringen af

idræt og bevægelse, som elevernes skole-

som mål at styrke idrætsforeningernes evne

skolereformen. For det første arbejder DIF

dag skal bestå af. Det skal være en del af al

til at skabe kontakt til skolerne – en afgø-

med partnerskaber med kommuner, der

undervisning og ikke alene være placeret i

rende forudsætning for at ”Den åbne skole”

allerede har erfaringer med motion, bevægelse

faget idræt. Målet med reformen er, at den

kan lykkes. Blandt andet har DIF udarbejdet

20  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 4. 2014

Foto: Lars Møller

CPH Youth FC er en de københavnske klubber, der har et tæt samarbejde med de lokale skoler, Tagensbo skole og Lundehusskolen.

en skabelon til samarbejdsaftaler skoler og

Kommune mulighed for at involvere det lokale

kommuner og foreninger. Hos de DIF tror man

foreninger imellem.

foreningsliv i skolebestyrelserne gennem to

på det, og reformen kan derfor være en seriøs

eksterne repræsentanter. Repræsentanterne

løftestang for en fremtid fuld af motion, be-

Samarbejde mellem skole og forening

vil ikke have stemmeret, men deres tilstede-

vægelse og idræt for børn og unge rundt om i

Som tidligere omtalt spiller DIF en central

værelse vil uden tvivl være med til udvikling af

de københavnske skoler og foreninger.

rolle i forhold til at give skoler og foreninger et

idéer og forslag, som kan styrke integrationen

kompetenceløft. Gennem efteruddannelse

af bevægelse og motion i undervisningen.

af lærere og pædagoger kan DIF være med til at opkvalificere kvaliteten og udviklingen af

Fremtiden tegner lys

bevægelse, motion og idræt, således at skolen

Fremover vil skolernes og foreningernes erfa-

i højere grad får mulighed for at leve op til de

ringer med folkeskolereformen blive flere og

nye mål, folkeskolereformen har medført. Dette flere. Lige nu befinder vi os i år nul efter reformgør DIF og VIA University College ved at tilbyde

starten, og de kommende år skal bruges på at

uddannelsestilbuddet ”Kompetenceløft til

analysere og evaluere de mange nye erfaringer

lærere og pædagoger”, hvor det er muligt at

grundigt. Herved får skoler, foreninger, special-

få inspiration til implementering, kompetence­

forbund og DIF mulighed for at gentænke sam-

udvikling og foreningsinddragelse.

arbejdet og rammerne for dette. DIF vil blandt

Desuden åbner reformen i Københavns

andet evaluere på samarbejdet mellem skoler,

DIF arbejder målrettet med at sætte skolereformen i spil

DBU København   21


Københavnsk Fodbold nr. 4. 2014

Interview med stifteren af BK Stefan

Af: Leif Wettendorf

[

DBU Københavns historiske afdeling drives af frivillige, der med stor indsigt og historisk viden leverer materialer til DBU Københavns hjemmeside. Senest en video med, Erik Christensen, stifteren af Boldklubben Stefan.

Boldklubben Stefan stiftedes 21. oktober

Det første klubhus

rindende vand, ganske vist kun koldt vand -

1945 på Afholdshjemmet i Rantzausgade. En

Efter 3 års sparsommelighed og fantasi kunne

meget koldt.

lille gruppe unge mennesker tog initiativet

klubben i 1950 rejse sit første klubhus. Det

med Erik Christensen i spidsen for drengene

På hold med Ole Madsen

i Bispegården, Stefansgade, Humlebækgade,

Erik nåede at spille sammen med to af

Skotterupgade og Borups Alle kvarteret. Man var allerede startet med at spille fodbold under navnet Bispegårdens Boldklub. Det var deres

Ny video med stifteren af BK Stefan

]

klubbens helt store spillere, Poul Kongsø og Ole Madsen, inden han stoppede på 1. holdet. Poul Kongsø var den første Stefan spiller, der nåede 100 kampe på 1. holdet. Ole Madsen

gårdmand, som opfordrede Erik til at starte en fodboldklub for drengene i gården og det blev

var specielt Erik Christensen og Erik Søborg,

var i sæsonen 1955/56 med til at vinde KBUs

begyndelsen for Bispebjerg klubben.

klubbens formand og kasserer der stod i

B-række med Steffan, med 26 point ud af 28

I et interview med den 90 årige stifter af BK

spidsen for byggeriet. Pris kr. 5.000. Ikke

mulige, Ole Madsen blev topscorer med 33 mål

Stefan, Erik Christensen, fortæller han om BK

noget stort hus, men i forhold til ”Bunkeren i

ud af i alt 59. Ole Madsen debuterer sidenhen

Stefans start og de første 5-6 år i Bispegården

Lersøparken” et stort fremskridt. De kr. 5.000

på landsholdet i juni 1958 mod Holland i Rot-

og Lersøparken. Han fortæller også om for-

havde klubbens medlemmer samlet sammen

terdam, han nåede at spille 51 landskampe og

holdene dengang og giver et unikt indblik i kø-

og disse blev anvendt til køb af materialer, da

scorede 42 mål.

benhavnsk fodbold på daværende tidspunkt.

klubbens medlemmer selv havde stået for

Du se hele interviewet på DBUKs hjemmeside:

byggeriet. Det har helt sikkert været en dejlig

Nyt klubhus bevilliget

Vælg DBUK historie, vælg ”Gode historier”,

fornemmelse for medlemmerne at tage det

Boldklubben Stefan ansøgte tidligere på året

vælg Interview med Stefans stifter.

nye klubhus i brug. Nu var der brusebad med

Københavns Kommunes klubhuspulje om støtte til ombygning af klubhusets omklædnings- og badefaciliteter. Ligeledes vil taget blive udskiftet, hvilket er yderst påkrævet, da

Vinder af KBUs turnering 1955/56. Stående fra

det direkte regner ind flere steder. Projektet

venstre: Tonny Jensen, Erik Christensen, Svend

har til formål at gøre BK Stefans klubhus mere

Duvander, Ole Madsen, Finn Petersen. Midten

moderne og imødekommende.

fra venstre: Gunnar Worming, Poul Kongsø, Palle

Huset blev oprindelig bygget i 1932/33, og

Jensen. Forreste række fra venstre: Henning

ombygget og udvidet i 1956 og igen i 1964.

Petersen, John Edvard Nielsen, Jørgen ”Mus”

Stefan har fået bevilget kr. 2,4 millioner i støtte,

Duvander.

og arbejdet går i gang snarest.

22  DBU København


EASTER OPEN CUP 2015 Københavnsk Fodbold nr. 4. 2014

2. april - 6. april 2015 Programudkast for turen

Igen i år har vi fornøjelsen af, at præsentere Easter Open, som har udviklet sig til en af Europas største påskefodboldturneringer for ungdomshold. Der er mulighed for både 7 og 11 mands,- drenge og piger i alle aldersgrupper.

I 2014 deltog over 480 hold fra 13 forskellige lande.

Torsdag 2. april Morgen afrejse fra klubhus. Stop ved Fleggaard for indkøb. Nonstop til Holland. Aften ankomst til hotel eller vandrehjem. Indkvartering og aftensmad. Fredag 3. april Dagen efter eget ønske. Evt. besøg på Philips Stadion i Eindhoven eller Veltins Arena i Gelsenkirchen og derefter en tur i vandland. Eller mulighed for besøg på Amsterdam Arena/Ajax Museum. Evt. træningskamp eller mulighed for træning om aftenen. Lørdag 4. april Easter Open starter. Der spilles tre kampe. Evt. overværes kamp i den hollandske Æresliga, hvis PSV Eindhoven, Vitesse Arnhem eller NEC Nijmegen spiller på hjemmebane. Søndag 5. april Easter Open finale- og placeringskampe. Der spilles tre kampe. Efter finalen hjemrejse. Mandag 6. april Morgen/formiddag ankomst til jeres stadion.

Pris for turen Vandrehjem: 2.195 kr. pr. deltager. Opholdet er med halvpension Hotel: 2.495 kr. pr. deltager. Opholdet er med halvpension. I begge priser er bustransport, overnatning, halvpension, bussen hos jer til udflugter, transport etc. Der opkræves et holdgebyr på 1.600 kr. for deltagelse i Easter Open. I prisen er ikke entré til stadionbesøg, vandland eller evt. top fodboldkamp.

Se mere på vores hjemmeside

danish-sports-travel.dk

Turen kan forlænges med en ekstra overnatning, således at hjemrejse påbegyndes mandag morgen. Ring og hør om priser.

DANISH SPORTS TRAVEL A/S Birkevej 11 · DK-9430 Vadum · Tlf. 98 26 83 69 · Mobil 40 98 83 69 e-mail: niss@post6.tele.dk · Hjemmeside: www.danish-spor ts-travel.dk

MEDLEM AF REJSEGARANTIFONDEN – sikkerhed for spillernes rejse er vores motto

Inge Larsen DBU København   23


Københavnsk Fodbold nr. 4. 2014

Formandsklubben i Istanbul

Af: Dan Pedersen

[

DBU Københavns netværk for klubformænd fik en masse oplevelser og faglige input med sig fra rejsen til Istanbul.

]

DBU Københavns formandsklub har de senere

om DBU’s nye kommunestrategi, kampagnen

i københavnsk fodbold. Klubberne havde på

år besøgt store fodboldnationer som Italien,

med budskabet ”En Del af Noget Større” samt

forhånd udarbejdet en liste med hvad de ser

Spanien og Portugal. I år ønskede man at få en

en workshop om integration i københavnsk

som de største udfordringer for fodbolden i

forståelse af en anderledes fodboldkultur som

fodbold.

København, hvor indsatsområder som facilite-

mange danskere med anden etnisk baggrund

ter og mere fleksible turneringer og udfordrin-

kommer fra. Derfor faldt styregruppens valg

ger på pige/kvindesiden var gennemgående

på Istanbul, der som ventet viste sig at blive en interessant og anderledes oplevelser.

Netværk på tværs 27 deltagere fra de københavnske fodbold-

Istanbul er enormt udfordret på breddesiden Henrik Amdi Pedersen, FB

indsatsområder for flere klubber: -Det var både lærerigt og hyggeligt at være med på turen. Det er vigtigt fordi vi får inspiration fra hinanden og får skabt nogle gode relationer som vi kan gøre brug af i hverdagen,

klubber var med på rejsen til Istanbul, hvor for-

Udover oplæg og debat havde deltagerne tid til

fortæller formanden for FB, Henrik Amdi

mændene kom igennem en lang række oplæg

en masse netværk og debat om udfordringerne

Pedersen.

En samlet gruppe på 29 klubfolk fra København var på besøg i storklubben, Fenerbahce SK, hvor de bl.a. så en U14 kamp mellem Fenerbahce og Besiktas.

24  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 4. 2014

Foto: Dan Pedersen

På besøg i Fenerbahce At kulturen er anderledes i Tyrkiet fik formændene også at føle på egen krop. Bl.a. i forbindelse med besøget på Türk Telekom Arena, hvor Galatasaray SK mødte Kasimpasa SK. Et nyt nationalt billet- og registreringssystem gav en række udfordringer med at komme ind til kampen, hvor kun 11.500 tilskuere var mødt op for at se lokalopgøret mellem de to Istanbul klubber. At formandsklubben ikke fik den fulde stemningsoplevelse blev der imidlertid rettet op på om søndagen, hvor det var tid til at Fenerbahce SK. Her ventede et flot program med oplæg, rundvisning på klubbens stadion og museum samt en U14 kamp mellem Fenerbahce SK og Besiktas JK. Her fik formændene også lejlig-

Søren Stange (Fremad Valby) og Bo Sten Hansen (BK Union) fandt sig hurtigt til rette i den tyrkiske storklub. Her sidder de til ”pressemødet”.

hed til at møde breddechefen fra det tyrkiske

som vi kender den fra Danmark er langt fra

Turen til Istanbul afrunder årets moduler i DBU

om breddefodboldens udfordringer, der er en

virkeligheden i Tyrkiet, hvor det er meget

Københavns formandsklub, der er et åbent

konsekvens af den enorme befolkningsvækst i

besværligt og begrænsende for børn og unge

tilbud for alle klubber under DBU København.

fodboldforbund, Sergun Serbülent, der fortalte

storbyen Istanbul, der i dag har et befolknings-

at gå til fodbold. Omvendt er de fantastisk

tal på 17.000.000 indbyggere:

passionerede omkring deres storklubber, der

Formandsklubbens værdier

-Jeg synes det var en spændende by og en

virker strukturerede og emmer af stolthed,

Samarbejde, netværk, indflydelse,

helt anden kultur. Fodboldmæssigt hæftede

men på breddesiden er der ingen tvivl om at en

Engagement og Udvikling.

jeg mig ved at strukturen er helt anderledes.

storby som Istanbul er enormt udfordret, siger

Det her med frivillighed og foreningskultur

Henrik Amdi Pedersen.

De københavnske klubformænd var til foredrag i storklubben Fenerbahce SK, der fortalte om klubbens struktur og talentmiljø. Klubbens setup var på alle måder imponerende, men turen var også et klart bevis på at man i Tyrkiet har en række udfordringer med at tilbyde organiseret fodbold til børn og unge - ikke mindst i storbyer som Istanbul, hvor facilitetsudfordringen er enorm.

DBU København   25


Københavnsk Fodbold nr. 4. 2014

Har du styr på hovedet?

Hjernerystelse i sport anno 2014 [

Af: Fysioterapeut og FIFA 11+ instruktør, Andreas Bjerregaard

Jeg er okay, jeg har det helt fint, jeg kan sagtens spille videre!’ Sådan lyder det ofte fra sportsudøvere der lige har været udsat for hjernerystelse.

]

De fleste idrætsudøvere kan have svært ved

En mild hjernerystelse opdeles ofte med den

hændelsen (kamera, mobiltelefon osv.), kan

vurdere hvordan man skal håndtere en hoved-

engelske betegnelsen mild traumatic brain

dette være vigtige oplysninger at give videre

rystelse, især udenfor professionelle miljøer

injury (mTBI) af fagfolk. Efter flere gentagene

til både læge og fysioterapeut.

hvor fagpersoner ikke står til rådighed til at

mTBI kan der opstå encefalopati. Encephalo-

Ved ukomplicerede mTBI vil de fleste sympto-

sige om man skal holde sig i ro eller om man

pati er et begreb der henviser til en hjerne-

mer heldigvis hurtigt fortage sig, mens andre

fortsat kan spille videre.

funktionsfejl eller et kognitiv fejlmelding og

symptomer kan være forsinkede eller først

Hensigten med denne artikel er at give brug-

symptomerne kan spænde fra hukommelses­

udvikle sig over tid. Derfor vil resultatet fra

bare redskaber til håndteringen af hjerne­

tab til personlighedsændringer og i værste

billeddiagnostik, fx MRI-scanninger, typisk

rystelser under sport og minimere risikoen for

tilfælde demens, anfald og værre ting. Heldigvis

være normale og derfor ikke nødvendig at få

alvorlige eftervirkninger fra hjernerystelser

vil de fleste hjernerystelser ofte være midlerti-

foretaget i forbindelse med diagnosticeringen

som kan have stor indflydelse hos den skade-

dige og aftage spontant i løbet af 10 til 14 dage.

af hjernerystelse.

ramte idrætsudøvere.

Helingstiden er dog individuel fra person til

Mistænker man en alvorlig hjernerystelse skal

person og skade til skade.

personen straks sendes til et hospital der kan

Hvad er hjernerystelse (eng. concussion)

Hjernerystelse – hvad kan jeg gøre.

ning i hjernen eller et forhøjet tryk i hovedet,

Ordet ’hjernerystelse’ er en bred betegnelse

Hvis man ikke selv har set uheldet, er den

samt udelukke relaterede nakkeskader.

der omfatter forstyrrelser på hjernen som

tilskadekomne persons historie en af de mest

følge af en kraftig eller gentagende stød mod

pålidelige metoder til at diagnosticere hjerne-

Akut håndtering

hovedet.

rystelse. Hvis der findes videooptagelser af

Er der en fysioterapeut tilstede ved uhel-

scanne for intrakranial skader såsom en blød-

Symptomer på hjernerystelse omfatter;

Ingen fysisk aktivitet, mental belast-

Konfushed, forvirring, hukommelses-

ning (evt. bilkørsel) eller kognitiv be-

tab hovedpine, kvalme, svimmelhed,

lastning (arbejde, skole, computerspil),

balance problemer, sløret syn, lys- og

stress, ingen alkohol, kaffe og de fleste

lyd følsomhed, en følelse af at være

former for smertestillende eller anden

langsom til ting, træthed, koncentra-

medicin skal undgås.

tions- og opmærksomhedsbesvær og tab af bevidsthed.

26  DBU København

Ro skal forstås som;


Københavnsk Fodbold nr. 4. 2014

Foto: Anders Kjærbye

Foto: Per Kjærbye

Den tjekkiske målmand, Peter Cech, er kendt som en af verdens bedste målmænd. Siden 2006 har han spillet med hovedbeskyttelse efter et voldsomt sammenstød.

Det kan være svært at vurdere om en spiller har fået en hjernerystelse. Hvis man har mistanke om en alvorlig hjernerystelse skal man straks sende vedkommende på hospitalet

det er det fysioterapeutens rolle at 1) Fastslå

skal være stoppet med al medicin og at der

En sådan checkliste er Sport Concussion

skadesomfang 2) sikre øjeblikkelig beskyt-

mindst skal gå 24 timer mellem hvert progres-

Assessment Tool (SCAT) som bruges af FIFA

telse mod yderligere skade og overføre den

sionsstadie i sportsrehabiliteringen.

og flere idrætsorganisationer til både akutte

tilskadekomne person til relevante faciliteter fx

hjernerystelser og vurderingen af retur til

omklædningsrum eller hospital for yder­ligere

sport.

vurdering.

Retur til sport: Det kan være uhyrelig vanskelig at bedømme hvornår en idrætsperson kan vende retur til sport efter mTBI. Anbefalinger og guidelines går på at idrætsudøveren ikke skal returnere til konkurrence sport før vedkommende er kommet sig helt fra deres skade. Men på

Konklusion - hvis der er nogen tvivl så skal spilleren henvises til hospitalet for akut vurdering - When in doubt, sit them out

Denne checkliste kan både hentes som APP (SCAT2) eller PDF til både børn og voksne ChildSCAT3 og SCAT3.

Opsamling Ifølge Søernes Fysioterapi klinikejer og FIFA 11+ instruktør Andreas Bjerregaard, burde alle forældre og træner på breddeniveau der arbej­der med idræt være instruerede i brugen af disse skemaer. Efter at have beskæftiget mig med

nuværende tidspunkt er der ingen guldstandard eller viden om hvilken type, frekvens

Man må værne sig med tålmodighed ved

teknologi og hjernerystelser gennem de

eller antallet af hovedtraumer der skal til før

håndtering af hjernerystelser, især hos børn

seneste par år, vil jeg på nuværende tidspunkt

der sker en forandring i hjernen og hvornår

bør man have fokus på at sikre retur-til-hver-

anbefale at APP’en 1stresponder tages i brug

man er kommet sig helt og kan vende retur

dag, før man tænker om retur-til-sport.

ved akut hjernerystelse, da den er hurtig at bruge, og efterfølgende vil jeg bruge SCAT3,

til sport, eller hvorfor det kun er en lille andel af atleter der er i risiko for følgehovedpine fra

Brug en APP til at få dig retur til sport

da det skema tager lidt længere tid at udfylde,

mTBI.

For at holde styr på symptomerne ved

men er mere fyldestgørende.

Der er dog konsensus om at idrætspersoner

hjernerystelse kan en checkliste være nyttig.

Efter min mening bør både spillere og trænere

der rammes hjernerystelse har brug for

Fordelene ved at have en checkliste er, at

være instruerede i håndteringen af hjerne-

øjeblikkelig hvile og ro op til 48 timer. Idræts-

sikre hvad vi skal kigge efter, således at både

rystelse – og hvis man er i tvivl om der er

udøveren bør altid være instrueret i at være

den uerfarne træner, holdkammerat og den

hjernerystelse, skal situationen behandles

opmærksom på symptomer undervejs i sit

professionelle sundhedsperson nemt kan give

som var der en hjernerystelse.

”retur-til-spil”-forløb. Med i vurderingen af om

den rette anvisning for hvor alvorligt hjerne­

man skal vende retur til konkurrence er, at man

rystelsen er. DBU København   27


Københavnsk Fodbold nr. 4. 2014

C-instruktør i Afrika [

Af: Thomas Weihrauch

Thomas Weihrauch er instruktør i DBU, men har bosat sig 6 måneder i Zambia for at være træner for eleverne på Northern Star Academy samt for at arrangere turneringer i lokalområdet.

]

Så er der turnering

landsby bliver man øjeblikkeligt genstand for

der både kan byde på dybe huller, store sten,

Efter 3 måneder som fodboldtræner på skolen

hele byens opmærksomhed – om man vil det

kæmpe niveauforskel samt en dyb sti tværs

Northern Star Academy er det nu blevet tid til

eller ej. På denne måde følger alle i byen med

over banen. Den bane er en stor forstuvet

at arrangere en turnering i lokalområdet. Det

mens jeg holder møder med de forskellige

ankel.

bliver ikke mere isoleret end det landdistrikt,

trænere om turneringens regler, hvilket typisk

hvor turneringen finder sted. Vi befinder os på

foregår under byens største mangotræ.

Hårde forhandlinger

den vestlige bred af Lake Tanganyika, hvor der

På møderne gøres det klart, at kun en af

En af turneringens regler hedder, at man taber

er en times sejllads til noget der kunne minde

landsbyerne har en fodboldbane ud over

0-3, hvis ikke holdet møder til tiden. Der er et

om en by, så man skulle ikke tro, at forudsæt-

skoleholdet som jeg er i spidsen for, og vi må

meget afslappet forhold til tid på disse kanter

ningerne for at stable en fodboldturnering på benene er de bedste. Men det er ikke tilfældet. Efter et par dages vandring rundt til forskellige landsbyer viser det sig, at interessen for fodbold er enorm. Der er blot aldrig nogen, der har taget initiativ

Når man som Mzungu (hvid mand) går ind i en landsby bliver man øjeblikkeligt genstand for hele byens opmærksomhed Thomas Weihrauch

til en turnering før. Fire hold bliver der samlet og rygtet om en turnering når hurtigt langt

derfor fordele alle kampe på disse to baner.

og det er ikke unormalt at lave en aftale om

omkring.

Det gøres også klart, at alle spiller lige mange

en træningskamp, hvorefter holdet så slet

Hvor skal vi spille?

kampe på begge baner, hvilket ikke ligefrem

ikke dukker op, så heldigvis lykkedes det at

Når man som Mzungu (hvid mand) går ind i en

behager mig, da jeg har set den ene bane,

forhandle denne regel igennem.

Foto: Thomas Weihrauch

Mbete Ground inspiceres med træneren. I bagrunden ses det ene mål samt typiske huse i området. Det bliver lovet, at de største af hullerne udbedres, hvilket dog aldrig kom til at ske.

28  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 4. 2014

mennesker, og da banens linjer er grænsen til en skov skaber det lidt problemer at holde tilskuere ude.

Den første kamp spiller vi på hjemmebane.

helt i hårknude og det løser sig først, da jeg

angribere er i kontakt med bolden og Mbete

Eleverne har døbt holdet NSA STARS uden

stiller spillerne op på en række og tæller til 10 til

bringer sig foran 1-0 på en tyk offsidescoring.

hensyntagen til, at ordet stars indgår to

stor morskab for de 300 fremmødte tilskuere.

I pausen tager jeg en alvorlig snak med

gange i navnet, således at vi egentlig hedder

Resten af kampen færdigspilles og kampen

modstandernes træner, hvilket gør det muligt

Northern Stars Academy Stars. Det er fjollet,

ender 3-4. Eleverne er nedslåede og mener,

for os at lave 2 mål i anden halvleg således at

men det er ikke mere fjollet end så meget an-

at jeg burde have taberdømt modstanderen

der med 5 minutter igen står 2-2. Pludselig får

det i dette lille hjørne af verden, så jeg undlader

øjeblikkeligt.

vores bedste spiller en friløber og dribler uden

at kommentere på navnet.

om målmanden, hvorefter han bogstaveligt

Grundet størrelsen på vores hjemmebane her

400 tilskuere til kampen

talt får sparket benene af. Han må bæres fra

på skolen afvikles kampene ved at spille 9 V

Dagen efter kampen bruges under mango-

banen, hvilket kan være godt det samme, da

9 mens kampene på banen i den nærmeste

træet i landsbyen sammen med 50 børn og

han fik en advarsel for film.

landsby, Mbete, afvikles 11 V 11. At man kan

voksne, der ikke har lært om diskretionsgræn-

Spillernes temperament er forståeligt helt

spille andet end 11 V 11 var en kamel at sluge

sen, hvilket er lettere klaustrofobisk. Efter

oppe i det røde felt, hvilket blot bliver værre da

for trænerne i de forskellige landsbyer, så jeg er glad da det endelig lykkedes mig at overtale dem, da vores bane ikke er længere end en halv ellevemandsbane. Den første Kamp går over al forventning. Ved pausen er vi foran 1-0. Da anden halvleg

400 mennesker har haft en fantastisk dag, og jeg vælger blot at lykønske modstanderen Thomas Weihrauch

begynder scorer Mbete 4 mål på 8 minutter. 1-4. Hvad er det der sker? Jeg kigger mig lidt omkring og finder ud af, at Mbete har sat en

intense forhandlinger med anføreren og træ-

kampen er på vej ind i overtiden og dommeren

mand for meget på banen i pausen, således

neren afsluttes mødet med, at vi bliver enige

pludselig fløjter for et straffespark som ingen

at vi spiller 10 V 9. Hvad gør man så? Afbryder

om at kampens resultat ændres til 3-3. Om

af holdene har set. Mine spillere er på vej til at

man kampen og taberdømmer modstan-

det er forhandlingerne omkring 3-3 resultatet,

udvandre fra kampen, da der nu yderst uret-

deren? Banen har netop været invaderet fire

der skal hævnes, da vi i turneringens sidste

færdigt står 3-2. Jeg får forhindret, at spillere

gange på 8 minutter af jublende folk, der har

kamp møder Mbete på udebane skal være

udvandrer og kampen slutter i ro og mag. 400

en fest grundet målene. De næste 10 minutter

usagt. 5 minutter inde i kampen udskiftes en

mennesker har haft en fantastisk dag, og jeg

bruges på højlydte diskussioner med Mbete,

usædvanlig fornuftig dommer med en ældre

vælger blot at lykønske modstanderen.

der hårdnakket bliver ved med at påstå, at de

mand med grå stær og talebesvær. Resten af

ikke har for mange spillere på banen. Det går

1. halvleg fløjtes der offside hver gang vores

Man skal vælge sine kampe DBU København   29

Foto: Thomas Weihrauch

Den første kamp spilles for øjnene af 300


Københavnsk Fodbold nr. 4. 2014

København vært for formands­ klubberne [ ] Af: Dan Pedersen

Cirkusbygningen i København var ramme om lokalunionernes fællesmodul for klubformænd fra hele Danmark. Faciliteter, affolkning i yderområde og frivillighed var nogle af de temaer som formændene diskuterede.

Foto: Dan Pedersen

Der var masser af netværk og dialog, da formandsklubber fra hele landet var samlet til fællesmøde i København i weekenden den 25-26. oktober. DBU Københavns formand, Henrik Ravnild, åbnede fællesmodulet inden Københavns Overborgmester, Frank Jensen og Kultur og Fritids borgmester i København, Carl Christian Ebbesen, fortalte om Københavns ambitioner for det kommende EM værtskab i 2020, og om storbyernes udfordringer på facilitetssiden. Begge borgmestre havde deres bud på hvordan København får flere og bedre faciliteter ved at bruge nye og innovative løsninger. Der handler om at bygge idrætsfaciliteter ind i nye beboelser, tænke flere idrætter sammen og ikke mindst få omlagt nogle af stadionbanerne i København til

Undervisningsminister, Christine Antorini, var blandt talerne til fællesmødet i København.

kunstgræs så udnyttelsesgraden bliver højere. svare på spørgsmål om den nye skolereform.

De mange relevante spørgsmål fra deltagerne

Skolereform på dagsordenen

Det blev en ganske livlig debat, hvor de køben-

samt deres engagement glædede imidlertid

Debatten om faciliteter gik direkte over i en

havnske klubber bl.a. gjorde opmærksom på

ministeren, der lovede at kigge ind til udfor-

debat om den nye skolereform, da Undervis-

at der er et stort problem at skolerne slutter

dringerne:

ningsminister, Christine Antorini, stod klar til at

så sent at flere klubber mister medlemmer.

-Jeg synes der var mange gode pointer og ting som vi kan arbejde videre med. Det er dog vigtigt at fodboldklubberne selv kommer på

Jeg har aldrig set DBU på banen som nu. Det synes jeg er meget positivt og det er et godt signal til bredden Henrik Christensen, BK Hellas 30  DBU København

banen og går i tæt dialog med både skole­ ledere og kommuner omkring de udfordringer de oplever. Det er nogle meget konkrete udfordringer jeg hører omkring transport og mødetider. De ting skal vi selvfølgelig finde en


Københavnsk Fodbold nr. 4. 2014

løsning på, og her er vi i dialog med både DBU

med et oplæg om hvordan man arbejder

Netværk en succes

og DIF, sagde Undervisningsministeren, der

strategisk med sit netværk. Derudover har

Arrangementet i København markerede

også mindede klublederne om at bevare opti-

jeg fået en meget større forståelse af de

afslutningen på 2 år med lokale formands-

mismen og se mulighederne i den nye reform.

udfordringer som formænd i andre dele af

klubber i hele Danmark. Og både de lokale

Lørdag eftermiddag fik deltagerne en masse

landet sidder med i dagligdagen, ligesom

netværksklubber og fællesmodulet er noget

faglige input med interessante foredrag om frivillighed, fastholdelse og rekruttering af ungdomsspillere samt oplæg om hvordan man plejer sit netværk. En fodboldfaglig lørdag blev afsluttet med festmiddag i Wallmann’s inden deltagerne stod klar søndag morgen, for at

Det er helt tydeligt at formændene har været begejstret for netværksdannelsen Jesper Møller, DBU

lytte til DBU’s ledelse ved Formand Jesper Møller og Administrerende direktør, Claus Bretton-Meyer.

det var interessant at høre om hvordan en

man skal bygge videre på, hvis det står til

organisation som Roskilde Festivalen arbejder

DBU’s Formand Jesper Møller:

DBU åbner op

med frivillighed, siger Henrik Christensen fra

-Det er helt tydeligt at formændene har været

Her var emner som matchfixing og frivillighed

BK Hellas.

begejstret for netværksdannelsen. Det at man

på programmet inden alle formænd fik mulig-

-Jeg har aldrig set DBU på banen som nu. Det

mødes med nogle, der har samme udfordringer

hed for at gå i én til én dialog med DBU ledelsen,

synes jeg er meget positivt og det er et godt

som en selv giver utroligt meget, fordi man kan

der stillede sig til rådighed for klubformændene

signal til bredden. I mange år har trænerud-

hjælpe hinanden og få nye ideer og løsninger

i 2 timers speed dating.

dannelse været i fokus, men der er som om

på problemerne. Samtidig hører vi også at ud-

Hos deltagerne var der stor begejstring for

man begynder at gøre noget mere for lederne

fordringerne i København og Jylland er meget

fællesmodulet, der gav klublederne nye vinkler

og det tror jeg er vigtigt. At vi får mulighed for

forskellige i forhold til faciliteter og rekruttering

på potentiale og udfordringer i dansk fodbold.

at møde undervisningsministeren og komme

af spillere. Ved at være samlet får vi også indblik

-Jeg har fået rigtig meget ud af det. Net-

helt tæt på beslutningstagerne betyder rigtig

i hinandens hverdag, hvilket giver langt større

værksdelen er altid relevant og det var fint

meget.

forståelse og sammenhængskraft.

Annonce

DBU København   31


Københavnsk Fodbold nr. 4. 2014

Den københavnske idræt

skal komme med fælles løsninger [

Af Pernille Fløjstrup Andersen, sekretariatsmedarbejder i Idrætsforum København

Idrætsforum København arbejder for at give den organiserede idræt i København de bedste betingelser og rammer for at udvikle sig. Fra at være et DBU København-initiativ er Idrætsforum København nu en anerkendt idrætspolitisk aktør med nyt sekretariat

]

Der kommer omkring 1.000 nye borgere til

har både sekretariat og ansatte, begyndte i

Idrættens Dialogmøder, som holdes fire gange

København om måneden. Mange af dem vil

2010 Københavner udvalget var fortid. Søren

om året. Her skal aktuelle emner tages op, og

i deres fritid gerne dyrke idræt. Så de møder

Hemmingshøj så, at der hér kunne opstå en

idrættens netværk skal styrkes, fastslår Søren

op på idrætsanlæg og boldbaner, i haller og

udfordring for idrætten, og han fik hurtigt flere

Hemmingshøj.

gymnastiksale, hvor de møder mange andre

med på idéen om et forum for den køben-

idrætsglade københavnere. For idrætten

havnske idræt. Opbakningen blev synlig på et

Der skal bygges klogt

fylder i fritiden i København. Kultur- og Fritids-

stormøde på Københavns Rådhus, hvor borg-

Faciliteter har stor fokus i Idrætsforum Køben-

forvaltningen vurderer, at der frem mod 2028

mester Frank Jensen (A) mødte op sammen

havn virke. Når der skal bygges nyt, skal der

skal bruges 2,7 mia. kr. på idrættens anlæg,

med repræsentanter fra 30 specialforbund

tænkes på tværs af idrætsgrene, så så mange

hvis det nuværende niveau skal fastholdes.

under DIF.

som muligt får gavn af nybyggeriet, mens de

Derfor er der brug for en fælles stemme på idrættens vegne. Da DIF’s Københavner­ udvalg blev nedlagt, forsvandt stemmen, og netværket blandt idrættens folk fik sværere vilkår. En vigtig part i arbejdet for den organiserede idræt i København var væk.

Det nytter ikke at tale om nye faciliteter, hvis det viser sig, at de eksisterende ikke bliver brugt.

- Der var ikke et idrætssamråd eller et andet

Søren Hemmingshøj

organ, der talte idrættens sag. Men Idræts­ forum København er der skabt en organisation,

Der blev nedsat en styregruppe, der fik Henrik

eksisterende faciliteter skal være tidssvarende

der på tværs af idrætsgrene samarbejder om

Ravnild som formand, med idrætspolitikere og

og løbende vedligeholdt. Så de kan blive brugt.

den organiserede idræts forhold og rammer

DIF’s næstformand samt en arbejdsgruppe

I den forbindelse er Idrætsforum København

i København. Vi vil være med til at præge

med konsulenter fra specialforbundene.

blevet inviteret til møde hos Kultur- og

dagsordenen på idrættens vegne, samle viden

Idrætsforum København var i gang som aktiv

Fritidsforvaltningen for at tale om brugen af

og dermed være en kompetent med- og mod-

aktør for den københavnske idræt.

faciliteterne.

spiller over for Københavns Kommune, siger

- Vi er blevet godt modtaget overalt. Vi har

- Det nytter ikke at tale om nye faciliteter,

Søren Hemmingshøj, der er leder af Idræts-

holdt møder med politikere, embedsmænd,

hvis det viser sig, at de eksisterende ikke

forum Københavns sekretariat, der siden 1.

fagfolk og lokaludvalg, og vi ser frem til det

bliver brugt. Vi skal handle fornuftigt. Skal der

oktober har hørt til på 2. sal på Ved Sporsløjfen.

fortsatte samarbejde. Vi har været vært for et

bygges nyt, skal der bygges klogt. Idrætten

vælgermøde og et møde om skolereformen.

skal præsentere fælles løsninger, hvor der

Stor opbakning på stormøde

Også her var der stor opbakning. Den synlig-

er tænkt på selve idrætsudfoldelsen, men

Vejen mod i dag, hvor Idrætsforum København

hed fortsætter, når vi fremover inviterer til bl.a.

også på klub- og mødelokaler og plads til

32  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 4. 2014

Foto: Dan Pedersen

Pernille Fløjstrup Andersen på det nye sekretariatskontor i DBU Københavns lokaler på Østerbro. Pernille er uddannet journalist og har bl.a. arbejdet med kommunikation og sportsjour­ nalistik. Senest har Pernille været ansat i Badminton Danmark som udviklingskonsulent.

opbevaring af udstyr, lyder det fra Søren

for driften af sekretariatet. Her er journalist

- Med sekretariatet og ansættelsen af

Hemmingshøj.

Pernille Fløjstrup Andersen deltidsansat som

Pernille har vi fået et boost. Vi har nået et

medarbejder. Med en baggrund inden for

organisatorisk mål, og vi har fået flere kræf-

Flere kræfter til de mange idéer

journalistik og kommunikation vil hun arbejde

ter til at arbejde med vores mange idéer og

Allerede i de første skitser for Idrætsforum

med Idrætsforum Københavns synlighed

planer. Vi vil gerne styrke samarbejdet med

København blev et sekretariat og ansatte et

og kommunikation. Der er lavet planer for

lokaludvalgene, være aktive i udviklingen af

mål. De første år er der bl.a. trukket på stor

kommunikationen, og en hjemmeside og et

relevante politikker og involvere os så tidligt

velvilje fra særligt DBU København og otte

nyhedsbrev er på vej. Idrættens Dialogmøder

som muligt i processerne omkring idræts-

andre specialforbund, der har stillet arbejds-

skal udvikles, en vidensbank skal etableres,

faciliteter. Der er så mange ting, vi gerne vil.

kraft til rådighed. Velviljen er nu udvidet med

og så skal Idrætsforum København proaktivt

Til gavn for den københavnske idræt, siger

et økonomisk tilskud, der sammen med penge

markere sig som en aktiv med- og modspiller

Søren Hemmingshøj.

fra DIF’s Udviklingspulje udgør grundlaget

over for Københavns Kommune.

Medlemmer af IFK:

Kontaktinfo:

Idrætsforum København arbejder

DIF, Håndbold Region Øst, Danmarks

Idrætsforum København

politisk for at sikre de bedste betingel-

Gymnastik Forbund, Dansk Atletik-

Ved Sporsløjfen 10, 2.th,

ser og udviklingsmuligheder for den

forbund, Badminton Danmark, DBU

2100 København Ø.

organiserede idræt i København.

København, Dansk Svømmeunion,

Telefon: +45 5051 4632

Indsatsområderne er: Faciliteter,

Dansk Sejlunion, Danmarks Basket

(tirsdag og torsdag 9:30-15:00)

specialforbund, partnerskaber samt

Forbund, Dansk Kano- og Kajak

Mail: info@idraetsforum.dk

rekruttering af nye målgrupper til den

Forbund.

organiserede idræt.

DBU København   33


Københavnsk Fodbold nr. 4. 2014

DBU Street CPH er tilbage [

Af: Daniel Mlka (DBU Street CPH konsulent)

DBU København er glad for at kunne åbne op for street fodbolden efter et halvt års pause. Med støtte fra Trygfonden og Københavns Kommune er gadefodbolden tilbage i udvalgte områder.

Foto: Kareem Ahmed

DBU street CPH er tilbage og man er i fuld gang med at planlægge fremtiden. Men allerede nu har DBU Street CPH i samarbejde med Street Society, København Futsal og Ungdomsskolen i København, opstartet street- futsal i flere bydele i København. Der er nu futsal på Vesterbro, Sjælør, Bispebjerg, Bellahøj og Amager. Der vil snarest blive opstartet hold på Nørrebro og i Husum. Her er det lokale rollemodeller, der afholder træningen og uddannes som instruktører af Københavns Futsal. Futsal samlingerne er for unge mellem 12-18 år, der samles én gang om ugen og bliver en del af et større fællesskab på tværs af bydelsgrænserne i København. Målsætningen er at samlingerne løber kontinuerligt og kan blive et godt afsæt for DBU Street CPH når man til foråret kommer ud på de streetbaner, der ligger lokalt i København. DBU Street CPH håber på, at der er nogle lokale fodboldklubber, der vil blive interesseret i at overtage eller blive involveret i disse forløb, når de har fundet deres form og de forskellige unge rollemodeller er blevet klædt på med de nødvendige futsal og street fodbold værktøjer. Hvis man er interesseret i at vide mere eller deltage på de forskellige hold kan man kontakte DBU Street CPH konsulent, Daniel Mlka.

Københavnermesterskabet 2014 Lørdag den 27. september blev der afholdt Københavnermesterskabet i street-futsal. Det er sjette år i træk at DBU Street CPH afvikler stævnet, hvor der i år også var pigehold med. Der var 30 hold i alderen 9-18 år og 12 hold i 18+ rækken. Det er hovedsageligt børn og unge, som DBU Street CPH har haft kendskab til i mange år og som har kvalificeret sig til dette stævne via tidligere aktiviteter i deres lokalområde i København. De unge kommer primært fra bydele, hvor lokale aktører og samarbejdspartnere arbejder med dem til hverdag. Det er primært unge fra udsatte boligområder i København. Det var igen en fantastisk dag med højt humør og det var et pragtfuldt vejr. Denne dag blev afholdt i samarbejde med foreningen Street Society og den sydafrikanske ambassade.

34  DBU København

]

Youssef Sadouk er af DBU Street CPH´s mange rollemodeller.


Københavnsk Fodbold nr. 4. 2014

Indkast • DBU København har sagt farvel til begge vores klubrådgivere, Freddy • Drop papirformatet og indhent børneattester på klubbens trænere og Jørgensen og Jesper Mathiesen. Hans Vixø og Richard Andersen er

frivillige digitalt. Sådan lyder et nyt lovkrav fra den 1. november 2014.

engageret som DBU Københavns nye klubrådgivere. Hans har en

Børneattesterne skal nu hentes digitalt, og derved er det ikke længere

fortid i Dragør Boldklub og Richard kommer fra Hvidovre IF, og i øvrigt

muligt at anmode om børneattester i papirformat. Læs alt om de

fra en stilling i DBU Bredde.

digitale børneattester på politiets hjemmeside samt på hjemmesiden,

• DBU har besluttet af lukke ned for aktiviteten Beach Soccer. DBU

København ønsker dog at fastholde det årlige stævne i juni måned på Amager Strand.

• DBU Københavns bestyrelse anbefaler at fjerne 70 års reglen,

der har samlet al relevant information om børneattester til fodboldklubber.

• For fjedre år i træk arrangerer DBU København ”Frivillighedsturen”. Igen i år går turen til Tyskland, hvor deltagerne i løbet af weekenden

den 22. og 23. november skal opleve opgøret mellem Holstein Kiel og

således alle myndige fremover kan deltage i unionsarbejdet. Forslaget

Duisburg i 2. bundesliga om lørdagen og Hamburger SV mod Werder

stilles ved kommende repræsentantskabsmøde.

Bremen om søndagen.

• Der har været flot opbakning fra klubberne i forbindelse med DBU

Københavns børnefutsal stævner. Der er allerede afholdt 10 børne­

• DBU’s breddeudvalg har bevilliget penge til projektet ”Lettere og

Tættere”. Projektet omfatter 6 temaer, alle har som en rød tråd, at

futsalstævner for 150 hold og mange flere er på vej – særligt i

det skal være lettere at være klubleder og DBU og lokalunionerne

december måned. Potentialet har vist sig at være stort for at afholde

skal endnu tættere på klubberne. Projekterne kræver administrative

stævner, der på trods af facilitetsudfordringerne i København, kan

resurser. Der ydes dog økonomisk kompensation.

aktivere børnene hele året rundt og være et godt alternativ for klubber, der ikke har mulighed for at spille udendørs i vinterperioden.

• Hellerup Sports-Venner har meddelt DBU København, at man ikke

længere ønsker at være med i DBU Københavns turnering. Klubbens eneste hold i Serie 4 Pulje 12 er nu trukket.

• DBU København og Gentofte Kommune har indgået samarbejde om beskæftigelsesprojektet ”Erhverv, Ledelse og Idræt”, der har til for-

mål at få unge akademikere i arbejde. 12 ledige er med i et forløb over 13 uger, hvor de unge bl.a. engageres i en række idrætsklubber. Benny Wurtz Extemp er vores samarbejdspartner. B1903, Jægersborg, HIK, GVI, Skovshoved og Aakanden er alle med.

• Anne Porskær er pr. 1. november ikke længere deltidsansat hos DBU

• DBU Københavns repræsentantskabsmøde afholdes mandag den 26. januar 2015 på Hotel Scandic i Valby.

• Det populære hjemmesidesystem til danske fodboldklubber, Klub-

CMS, har fået nyt layout og ny brugervenlighed. For mindre end 300 kr. om måneden kan din fodboldklub få en brugervenlig og dynamisk hjemmeside med integration til mange af DBU’s øvrige systemer, som derved sikre et minimum af vedligehold. Læs mere via hjemmesiden.

• Vagn Christensen, DBU Københavns bestyrelses dinosaur, har med-

delt at han ikke genopstiller til kommende repræsentantskabsmøde i januar. Vagn blev valgt til bestyrelsen helt tilbage i 1987.

Flere års kamp er slut for Husum BK, der i slutningen af oktober måned

København, men overgår full time til en stilling som Kommerciel CSR

vandt sagen om anlæggelse af en kunstgræsbane i Husumparken.

Projektleder hos DBU A/S.

Klubben har de seneste 5 år kæmpet for at få lov til at anlægge en ny

• Richard Andersen er fra 1. november ansat som streetkonsulent

kunstgræsbane med belysning i Husumparken. Sagen har trukket ud, da der har været indsigelser mod anlægningen, men nu har Natur og

(½ tid), og skal sammen med Daniel Mlka sørge for at udfolde street-

Miljøklagenævnet truffet en afgørelse i sagen, der godkender projektet,

fodbolden i Københavns kommune i de kommende år.

og dermed får Husum BK sin længe ventede kunstgræsbane. Stort

• Københavns Kommune har bevilliget 475.000,- årligt de næste 4 år

tillykke til klubben.

til en kriminel præventiv indsats med streetsoccer som omdrejningspunkt i Københavns Kommune.

DBU København   35


THE NEW 2015 BRILLANT SUPER

Nyt, kraftfuldt og iøjnefaldende design. Ændret konstruktion med specialudviklet TEIJIN mikrofiber-overflade. Forbedret, livligt opspring. Lettere touch mellem bold og fod. Kontrol og stabilitet bevaret.

Suveræn pasform efter håndens anatomi. Nyudviklet NOVA Grip Latex. Ultimativt greb i al slags vejr. Blød inderside for komfort. Minimalt optag af vand.

www.select.dk

bolde hos ndsker og fod ndler. Køb dine ha t forha rec Di t or Sp din lokale

Profile for DBU København

Københavnsk Fodbold  

Nr 4. 2014. DBU Københavns fodboldmagasin.

Københavnsk Fodbold  

Nr 4. 2014. DBU Københavns fodboldmagasin.

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded