Page 1

K

Ø

B

E

N

H

A

V

N

S

K

nr. 2. 2014

DBU København

Brønshøj BK og Vanløse IF Naboer med nye formænd skal finde sig selv Side 20-21

Tema: Dommere Side 6-9

DBU´s Fodboldskole En tradition i FB Side 26-27

Morten Bruun Målrettet mangel på målrettethed Side 12-14


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2014

Leder

Dommer som fritidsjob

Samarbejde mellem politikere og klubber

For Jonathan Bak Dragsted er det at være

Målrettet mangel på målrettethed

er helt nødvendigt, hvis vi skal udvikle DBU

dommer ikke bare en fritidsinteresse men

I mine øjne er der alt for mange klubber,

København. Derfor er vi rigtig glade for, at

i høj grad også et projekt, som medfører

som behandler deres teenagere som

vi har et godt samarbejde med formands­

personlig udvikling og store oplevelser.

elitespillere og træner dem derefter med

klubben.alt, hvad dertil hører af krav om trænings­side 8

mængde, passion og punktlighed. Morten

side 5

Børn og unge skal i ny spilleform

Bruuns om tilgangen til at være U19 træner

Lærer og linjedommer:

I efteråret skal der en brik mere eller mindre

i en breddeklub.

Christian Brixen kombinerer sine erfaringer

på taktiktavlen, når hold fra U11 til og medfra dommerlivet i sin civile karriere som

U13 skal spille kampe.

skolelærer på Frederiksberg.

side 6

side 10

side 12

Matchfixing et problem på alle niveauer De seneste sager fra udlandet viser at matchfixing finder sted på alle niveauer. 

side 16

Praktiske oplysninger – adresser og åbningstider Udgiver: DBU København, Ved Sporsløjfen 10, 2 th, 2100 København Ø. Telefon: 3927 7144 – Fax. 3927 7244 Email: Info@dbukoebenhavn.dk www.dbukoebenhavn.dk

2  DBU København

Kontorets åbningstider: Mandag til torsdag 09.00 – 16.00 Fredag 09.00 – 15.00. Telefontid: Mandag til torsdag 12.00 – 16.00. Fredag 12.00 – 15.00.

Dommervagt: Telefon 2425 2778 i turnerings-perioden: Lørdag 09.00 – 11.00. Dommerhjælpen: Ken Foltmar – email: kenf@dbukoebenhavn.dk

Redaktion: Dan Pedersen, Henrik Kailow og Jan Kristensen. Salg og annoncer: Lise Skaaning Andersen. Journalister: Nikolaj Ulstrup, Espen Bidstrup, Kasper Kølleskov og Lars Hjorth Bærentzen. (ansvarshavende: Henrik Ravnild) Udgivelsesterminer: Marts, juni, september, og december.


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2014

side 6-9

Polo i Fælledparken

Lederuddannelse for kvinder

Klubrådgivere i Ryparken

3500 aktive fodboldspillere skal vige for

Kvinderne vil også spille med i bestyrelses­

Hør hvilke erfaringer som B1950 har gjort

Polo-arrangement i Fælledparken.

lokalet.

sig med at bruge DBU Københavns klub­side 18side 24

rådgivere. 

Naboer med nye formænd

side 30

Interview med de nye formænd i Brønshøj

DBU´s fodboldskole en tradition i FB

BK og Vanløse IF.

Frederiksberg Boldklub ved, hvor betyd-

Akademikere skal bruges til det frivillige ikke kan

ningsfuld DBU´s Fodboldskole er for klubben.

Nyledige akademikere har været i praktiki københavnske fodboldklubber.side 20

side 26

VM fodboldfest i Fælledparkenside 32

gratis VM Fodboldfest i Fælledparken den

Gentofte kommune satser på idrætten

God dialog til fællesmøde

8.-13. juli.

En klar strategi for idrætsområdet og

DBU Københavns formandsklub- og

tidssvarende faciliteter er med til at styrke

ungdomsformandsklub mødte bestyrelsen.

idrætslivet i Gentofte kommune.Kom og vær med når DBU afholder kæmpeside 23Oplag: 3.500 stk. Layout og tryk: Kailow Graphic Forside foto: Anders Kjærbye

Deadline til næste nummer: Den 14. august. Indlæg kan fremsendes på danp@dbukoebenhavn.dk. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte tilsendte indlæg. De enkelte artikler i Københavnsk Fodbold behøver nødvendigvis ikke, at være sammenfaldende med DBU Københavns opfattelse og holdning.

side 34

side 28

Abonnement: Klubabonnement: Gratis Holdabonnement: kr. 50,- pr. år Privatabonnement: Kr. 100,- + moms Abonnementsperioden gælder 4 fortløbende blade Tilmelding via info@dbukoebenhavn.dk

DBU København   3


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2014

4  DBU København


Af Henrik Ravnild

Solen skinner fra en skyfri himmel og banerne har aldrig været bedre. Mange klubber melder heldigvis tilbage,

Henrik Ravnild DBU Københavns formand

at naturgræsbanerne i år har fået det bedste mix mellem vand og sol og den milde vinter har naturligvis gjort sit til, at der ikke har været de sædvanlige aflysninger i foråret. Og hvorfor så starte lederen op omkring naturgræsbaner? For at bringe politikerne det budskab, at i år, har vi alle været heldige med vejret, men med endnu flere kunstgræsbaner, ville vi være fri for frygten for dårligt vejr og de mange aflysninger. Så kære politikere. På Frederiksberg har ambitionen været, at alle baner er af kunstgræs. Det behøver alle kommuner i vort område, ikke at følge, men flere kunstgræsbaner vil kunne hjælpe ikke kun i dårligt vejr, men også i forhold til de vente­ lister, flere klubber fortsat har. I skrivende stund arbejder en masse turneringsfolk på, hvad virkningen bliver, hvis 2.division slankes for at skærpe konkurrencen, så de klubber, der rykker op i 1.division er bedre rustet til at begå sig i 1.division. Hvad skal der ske med Danmarksserien? Skal de øverste lokale rækker ændres, udvides, omlægges. Det er altid spændende at arbejde med turneringsforslag, men det skal naturligvis give mening for alle involverede klubber. Muligvis er alt klappet og klart når bladet udkommer, men hvis læserne ikke har hørt om tiltagene fra anden ­ side er dette ment som en lille appetitvækker. Samarbejde mellem politikere og klubber er helt nødvendigt, hvis vi skal udvikle DBU København. Derfor er vi rigtig glade for, at vi har et godt samarbejde med vores formandsklub. Formandsklubbens ideer er jo reelt grundlaget for vores politik. Når vi samles har vi mulighed for at drøfte turneringsstrukturer, skolereform og i øvrigt de emner, formandsklubben har fokus på. Som opfølgning på seneste fællesmøde (se evt. side 34) blev alle klubber inviteret til efterårets seminar, hvor vi primært skal drøfte unionens fremtidige strategi. Hvordan ruster vi os endnu bedre til at imødegå fremtidens udfordringer, faldende børnetal, foreningstanken eller den uorganiserede idræt, DIFs mål om, at

Hvad skal der ske med Danmarks­ serien? Skal de øverste lokale rækker ændres, udvides, omlægges

50 % af en årgang skal dyrke idræt osv. I bedste fald, hvor er pladsen/faciliteterne til at opfylde disse mål, hvis det skal ske i en forening? For få uger siden var jeg til reception på Københavns Rådhus i anledning af første succesfulde gennemførelse af vores DJØF-projekt, hvor nogle arbejdsløse akademikere fik prøvet kræfter med udfordringerne i nogle af de større foreninger. De unge mennesker fik muligheden for et praktikforløb, hvor de kunne bistå klubbens bestyrelse med udvikling, markedstiltag og lignende. Højt til loftet og på klubbernes præmisser. De unge arbejdsløse, DJØF, klubberne og kommunen var alle meget positive over forløbet, og flere af de unge fik efter­ følgende ansættelse, og kom dermed ud af arbejdsløsheden. Måske ikke lige i den virksomhed, hvor de var i praktik, men nu var de kommet i gang og havde den nødvendige tro på sig selv, at de havde lettere ved at sælge sig selv og dermed få et job. Fra politisk side har vi bakket op om dette projekt, og jeg håber for alle involverede parter, at det kan fortsætte med et nyt hold DJØFere.

DBU København   5


Tema: Dommere Københavnsk Fodbold nr. 2. 2014

Lærer og linjedommer [

Af: Kasper Kølleskov

Christian Brixen, linjedommer i Superligaen, kombinerer på en konstruktiv måde sine erfaringer fra dommerlivet i sin civile karriere som skolelærer på Frederiksberg.

]

”Både som lærer og som linjedommer for-

børnegruppe og en gruppe professionelle

han i sin tid blev mødt med under sin lærer-

ventes lederskab”. Sådan indleder Christian

Superligaspillere.

uddannelse. Også som en del af en dommer-

Brixen, når han skal fortælle om, hvad der gør

kvartet er det nødvendigt at differentiere

lærer og linjedommer. Lederskabet må ifølge

Differentiering på banen og i klasseværelset

er nogle elever og nogle spillere, der kræver

Christian tilpasses målgruppen, og her er der

Christian nævner selv begrebet undervis-

lidt ekstra fokus”, siger Christian. På samme

klare forskelle men også ligheder mellem en

ningsdifferentiering, som et af de første ord,

måde som nogle fodboldspillere kan være

det interessant for ham at være henholdsvis

6  DBU København

mellem spillerne. ”Man ved godt, at der både


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2014

Foto: Anders Kjærbye

mere frembrusende og verbale end andre, oplever Christian i skolen også elever, som kan være sværere at holde i ro end andre. Derfor er det vigtigt at hver enkelt spiller og elev bliver behandlet på ret vis – eller man fristes til at sige med den rette pædagogik.

Klasseleder og kampleder For Christian handler det om ledelse, og han siger, ”jeg skal ikke være hverken elevernes

eller spillernes ven. Jeg skal være ham der går forrest og leder”. Interessen for ledelse har været tilstede hos Christian siden hans tid i Livgarden. En udfordring, der i den grad tænder linjedommeren, er evnen til at læse andre mennesker. ”Jeg skal fornemme, hvad de her hold, den her kamp eller denne gruppe elever har brug for lige nu”, siger Christian og bruger begrebet situationsbestemt ledelse. På et punkt ser Christian dog klare forskelle mellem skoleelever og fodboldspillere. ”Elever vil gerne ledes, men reflekterer ikke så meget over det. Fodboldspillere udtrykker meget klarer deres forventning til ledelsen”, siger han.

Pædagogik i dommerperspektiv Et vigtigt ledelsesredskab er evnen til at skabe en relation til andre mennesker, en hjørnesten i mange pædagogiske teorier. Omgangen med andre mennesker er helt central som dommer og lærer. Her er det ifølge Christian vigtigt at give noget af sig selv, for på denne måde opbygges et tillidsforhold. Ser man det fra et pædagogisk perspektiv, er tillid en forudsætning

Christian har i flere år været linjedommer i Superligaen.

for at lykkes med sin ledelse. Som han siger

”er det svært at blive ledt af nogen, man ikke

Ifølge Christian kan det være svært at komme

at dygtiggøre sig indenfor ledelse, lige nu

har tillid til”. Det er dog ikke alle værktøjer, som

med helt konkrete eksempler på, hvordan

med afsæt i Ulrik Wilbeks tanker om ledelse,

kan bruges på banen og i klasselokalet. ”Man

dommer- og læreruddannelsen supplerer

og engang i fremtiden drømmer Christian om

kan ikke ignorere en elev på samme måde, som det nogle gange kan være fornuftigt som dommer”, siger Christian.

Dommer- og læreruddannelse forenes

Både som lærer og som linjedommer forventes lederskab Christian Blixen

I dommeruddannelsen handler det efter de indledende kurser meget om ledelse, og

hinanden, men han siger ”jeg ser dommer- og

at videreuddanne sig indenfor ledelse. For

Christian ser mange paralleller til begrebet

lærerlivet som en helhed, så jeg integrerer

som han siger, ”kan jeg både bruge ledelses-

klasseledelse, som han har analyseret og

uden tvivl værktøjer fra begge verdener i en

værktøjerne på banen og i skolen”.

diskuteret under sin læreruddannelse.

kombination”. Christian forsøger til stadighed DBU København   7


Tema: Dommere

Dommer: Et menings­­ fyldt fritidsjob Af: Kasper Kølleskov

[

For Jonathan Bak Dragsted er det at være dommer ikke bare en fritidsinteresse men i høj grad også et projekt, som medfører personlig udvikling og store oplevelser.

]

I foråret 2014 har den talentfulde dommer

og motivation for dommerhvervet blevet

været på talentdommercamp i Liverpool, og

så stor, at han søgte om optagelse på et

Personlig udvikling og store oplevelser

efterfølgende har han debuteret som dommer

talentdommerprogram. På dette tidspunkt

Jonathan, der udover dommergerningen læser

i Danmarksserien. Hans ambitioner er endnu

var Jonathan 17 år gammel. Den nu 20-årige

Jura på 2. semester, har en stærkt drivkraft

større, og ifølge ham byder fremtiden helt

dommer er i dag indrangeret i Danmarks­

for at dømme fodbold, og som Jonathan siger

sikkert på flere rigtig gode dommeroplevelser.

jeg får nogle ressourcer og værktøjer, jeg kan bruge både på og udenfor banen

Som 15-årig fattede Jonathan interesse for dommerhvervet. Som frivillig i Frederiksberg Boldklub blev han spurgt, om ikke han havde

Jonathan Dragsted

lyst til at lede nogle dommerløse ungdomskampe. Det udviklede sig til erhvervelse af dommeruddannelse og kampe på ungdoms­

serien, ligesom han har prøvet at lede kampe

”gør jeg det for min egen skyld og af en indre

niveau. Dette førte hurtigt til indrangering i

på allerhøjeste ungdomsniveau og fungeret

drift”. Han ser utroligt mange positive aspek-

serie 4 og 3, og i 2011 var Jonathans interesse

som linjedommer i 2. Division.

ter ved dommergerningen og siger blandt andet ”som dommer får jeg en masse motion”. Jonathan har eksempelvis netop dømt en Old Boys kamp på 2 gange 35 minutter, hvor han nåede at tilbagelægge 9,5 km undervejs i kampen. Det primære for Jonathan er dog, at

”det er vanvittigt sjovt at dømme fodbold”.

Økonomisk SUpplement Også økonomisk giver det god mening for Jonathan at være dommer. ”Som dommer

har jeg et fritidsjob, som kan supplere min SU”. Det er dog ingenlunde økonomien, som driver Jonathan, men det ville være svært for Jonathan at passe fuldtidsstudiet, hvis ikke der var mulighed for at tjene penge på dommergerningen. Fritidsjobbet som dommer er dog Jonathans eneste job ved siden af studiet, og som han siger er livet som dommer ”et Smilet afslører Jonathans glæde ved at dømme fodbold.

8  DBU København

udviklende og meningsfuldt fritidsjob”.


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2014

gennem sparring, her med en engelsk kollega under et besøg i Liverpool.

Ledelse og konflikthåndtering

grammet som sparringspartnere. Derudover

kommer de engelske dommere en tur til

Udover økonomien får Jonathan mange andre

betoner Jonathan, at han gennem DBU´s

Danmark for at gøre sig erfaringer med dansk

positive gevinster ved at dømme fodbold. ”I

dommeruddannelse har fået de nødvendige

fodbold. Et besøg som Jonathan med glæde

dommeruddannelsen er der meget fokus på

redskaber til at løse de problemer, han møder

ser frem imod, for som han siger ”er det endnu

ledelse og konflikthåndtering, og jeg får nogle

hen ad vejen.

en mulighed for at udvikle mig som dommer”.

på og udenfor banen”, siger Jonathan. Den

Dommeroplevelser fra Liverpool

Drømme for fremtiden

unge dommer har svært ved at pege nogle

En del af den dommeruddannelse, Jonathan

Jonathan er som ung dommer meget ambi-

enkeltstående ting ud, men siger, at ”man får

har været igennem under DBU, har i for-

tiøs omkring sin dommerkarriere. Han har en

noget med i bagagen, som styrker i forhold

året 2014 bragt ham til Liverpool, hvor han

drøm om at blive fuldtidsdommer, hvis dette

til at omgås andre mennesker”. Tidligere har

var inviteret med på kurset Talentdommer

engang skulle blive en mulighed i Danmark.

Jonathan brugt disse ledelses- og konflikt-

2. Jonathan beskriver turen som ”en helt

Indtil da vil Jonathan jagte muligheden for at

håndteringsværktøjer som lærervikar, og

igennem super oplevelse, som udviklede mig

blive dommer i Superligaen. Selv når Jonathan

i sit fremtidige erhverv som jurist ved han,

yderligere som dommer”. Erfaringerne ved at

er færdig som jurist vil han fortsætte som

at omgangen med andre mennesker bliver

dømme i et andet land, hvor tempoet i spillet

dommer i fritiden, for som han siger ”er det

central, hvorfor han i den grad føler, han kan

højere, intensiteten større og kommentarerne

at dømme blevet en del af DNA´et”. Efter at

nyde godt at sin dommeruddannelse og sine

til dommerens kendelser hyppigere, bidrog til

have fuldendt kurset Talentdommer 2, håber

dommererfaringer.

en yderligere dimension i hans udvikling som

Jonathan på at blive inviteret med på næste

dommer. I Liverpool fik Jonathan ligeledes

kursus i rækken – Talentdommer 3. Ingen

netværket med både udenlandske og andre

tvivl om at fodboldkampe også i fremtiden vil

ressourcer og værktøjer, jeg kan bruge både

Kritiske øjne på egne præstationer Undervejs i sin stadig korte dommerkarriere er Jonathan også stødt på problemer. Han har dog aldrig følt sig personligt udsat, og de problemer, han har oplevet, ser han som en

det er vanvittigt sjovt at dømme fodbold og så får jeg en masse motion Jonathan Dragsted

styrke. ”Jeg har lært utroligt meget omkring

problemløsning som dommer” fortæller Jonathan, der ved at skrive logbog efter hver

danske dommere, ligesom Jonathan fik skabt

blive ledet og gennemført på bedste vis med

kamp udfører en form for selvevaluering. Dette

en meget interessant kontakt til en chauffør,

talentfulde og motiverede unge dommere

kritiske øje på egne præstationer er blevet helt

der driver et firma, der har aftaler med FIFA

som Jonathan ved fløjten.

naturligt for Jonathan, der blandt andet har sin

og det engelske fodboldforbund FA om at

familie og sin mentor fra talentdommerpro-

transportere dommere. Som en del af kurset DBU København   9

Foto: Kasper Kølleskov

Jonathan bliver en dygtigere dommer


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2014

Børn og unge skal i ny spilleform

Af: Lars Hjorth Bærentzen

[

Den 1. august kommer der en ny spilleformer og banestørrelser for børn og unge, når bl.a 8-mands kampe erstatter 7-mands og 9-mands kampe.

]

I efteråret skal der en brik mere eller mindre på taktiktavlen, når hold fra U11 til og med U13 skal spille kampe. På baggrund af to omfattende undersøgelser har DBU og lokalunionerne besluttet, at det er tid til at fløjte af for kampe

Analysen afslørede, at 8-mands fodbold indeholder mange af de afleveringstyper som vi ser i det færdige 11 vs.11 spil

med 7 eller 9 spillere på hvert hold. I stedet introduceres fra starten af efterårssæsonen et spil med 8 spillere på hvert hold. Samti-

mange steder fungerede det ikke i praksis,

toft-Madsen, projektleder i DBU Bredde, der

dig bliver banen større end den anbefalede

fordi klubberne ikke markerede idealbanen på

var med i det bredt sammensatte team bag

7-mands bane og mindre og mere aflang end

40x56 meter. I stedet blev kampene spillet på

undersøgelserne, der både så på sammenspil

en 9-mands bane.

tværs af en 11-mandsbane. Det er for stort for

og individuelle aktioner i børne- og ungdoms-

aldersgruppen for lige præcis de årgange, som

kampe.

Fungerede ikke i praksis

vi anbefalede spillede 7-mands. Det går ud

Kampe med 9 vs. 9 spilles på en bane, der

- Egentlig er 7-mands fodbold et fint spil, men

over spillernes udvikling, fortæller Anders Rør-

typisk er 68x72 meter. Det fungerer heller ikke efter den oprindelige hensigt. - Banen er også et problem for 9-mandskampe, hvor der spilles fra målfelt til målfelt af en 11-mands bane. Det giver en meget kvadratisk bane, og undersøgelserne viste, at der blev spillet alt for meget på tværs. Banen er også for stor til, at spillerne evner at sparke bolden fra kanterne og ind til straffesparksfeltet. Vi måtte konkludere, at mange af de afleveringstyper som vi så 9-mands ikke ligner det færdige11-mands fodbold, siger Anders Rørtoft-Madsen.

Nyt spil på tværs af 11-mands bane Løsningen blev et nyt spil med 8 spillere på hvert hold, hvor der skal spilles på tværs af en 11-mands bane. Målene skal være i sam7-mands er et fint spil, men det fungerede ikke i praksis, lyder det fra DBU´s Anders Rørtoft.

10  DBU København

me størrelse som til 7-mands kampe. DBU anbefaler, at der ikke bliver spillet med offside,


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2014

Foto: Anders Kjærbye

De nye spilleformer bygger på en grundig undersøgelse og analyser fra Center for Holdspil og Sundhed fra Københavns universitet.

og den anbefaling har DBU København valgt

sikkerhedshensyn. Men de små baner, der

flygte væk fra de praktiske udfordringer med

at følge. I forhold til banestørrelserne bliver der

er anlagt særligt til 7-mandskampe kan ikke

rammerne om kampene, og fokuserer på

mulighed for at få dispensation til at spille på

længere bruges til kampe fra U11 og opefter, da

spillernes udvikling af både teknik og spilfor-

baner, der er 10 procent mindre end de anbe-

de er mere end 10 procent for små til 8 vs. 8.

ståelse, er der meget godt at hente i 8-mands

falede 52,5x68 meter. Det betyder, at hvis to

Den slags ændringer kan få nogle trænere og

fodbold, mener Anders Rørtoft-Madsen. Og

kampe skal afvikles samtidig på en 11-mands

ledere til at ryste på hovedet og sukke over

han kan bevise det. Det fremgår nemlig af

bane kan der tages en meter af bredden af

fodboldbureaukrati, men lader man tankerne

undersøgelserne, hvor der blev spillet testkampe med 8 vs. 8. - Vi testede 8 vs.8 på spillere på både A

Undersøgelser af spilleformer :

og C-niveau. Det viste et spil med mange

Undersøgelserne af børn og ungdoms spilleformer foregik i 2012 og 2013 og bygger på

boldaktioner og afslutninger. Vi udførte en

observationer af ca. 100 kampe med 600 spillere (drenge og piger) fra U8 til U14. Derudover

kvalitetsanalyse, hvor bl.a. A-landsholdets

blev der udført individuelle observationer af 310 spillere. Observationer og analyser blev

assistenttræner Peter Bonde var med. Analy-

udført af Center for Holdspil og Sundhed ved Københavns Universitet, Aarhus Universitet og

sen afslørede, at 8-mands fodbold indeholder

analysefirmaet Amisco Scandinavia, der blandt andet udfører analyser for superligaklubber.

mange af de afleveringstyper som vi ser i

I styregruppen bag spilleformsundersøgelsen sad repræsentanter for DBU Bredde, DBU’s

det færdige 11 vs.11 spil, mange af de rigtige

lokalunioner, DBU Elite og DBU’s Landstrænergruppe.

fodboldrelaterede aktioner og generelt sikrede høj involvering af alle spillere på både A og C niveau, hvilket også er godt i et fastholdelsesperspektiv.

Nye og gamle banestørrelser til børneog ungdoms­fodbold anbefalet af DBU:

Ikke den eneste ændring Introduktionen af 8-mands fodbold er ikke

Til den 31. juli 2014

Fra 1. august 2014

den eneste ændring, der sker med børne-

U5-U7 = 3v3 (12x18 m)

U5-U6-U7 = 3v3 (13x21 m)

fodboldkampe efter den 1. august. Banerne til

U8-U10 = 5v5 (24x30 m)

U8-U9-U10 = 5v5 (30x40 m)

5-mands kampe bliver samtidig gjort større.

U11-U12 = 7v7 (40x56 m)

U11-U12-U13 = 8v8 (52,5x68 m)

Undersøgelserne viste nemlig at banen var

U13-U14 ½ = 9v9 (68x72 m)

U14-U15-U16-U17-U18-U19 = 11v11 (68x105 m)

for lille især for de mest øvede spillere i U10,

U14 ½-U19 = 11v11 (68x105 m)

der havde spillet på den samme banestørrelse siden U8. DBU København   11


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2014

Målrettet mangel på målrettethed

Af: Morten Bruun

[

U19-afdeling starter træningen op til den nye sæson. Hvad lugter det af? Ti fremmødte? Ikke hos os. Vi var 45 store stærke drenge.

]

Det er en kendt sag, at en af fodboldverdenens

selvfølgelig skal vi kunne fastholde en del af

træner dem derefter med alt, hvad dertil hører

største udfordringer er at fastholde de store

dem. Men det står ingen steder skrevet, at

af krav om træningsmængde, passion og

drenge i en periode, hvor skole, arbejde, køre-

vi skal kunne mønstre fire 11-mandshold i

punktlighed. Og det er en KÆMPEFEJL.

kort, fester og piger begynder at fylde mere og

U19-årgangen, mens andre lignende klub-

I IF Lyseng træner vi to gange om ugen, man

mere. I vores del af byen er der også masser af

ber kun kan stille et enkelt. Vi må gøre noget

behøver ikke at komme til træning, man

søde piger, men det betyder ikke, at drengene

rigtigt.

behøver ikke melde afbud, man må gerne tage

holder op med at spille fodbold. I efteråret 2013

til gymnasiefest dagen før en kamp, vi holder ingen taktikmøder og gør i det hele taget

U19-afdeling. Hvorfor? Blandt andet på grund

Selvfølgelig må de gå til fest dagen før kamp

af vores målrettede mangel på målrettethed.

For det første erkender vi, at vi er en bredde-

mennesker i møde. Jeg hører så tit, at unge

Det er i den grad min oplevelse, at al den ud-

klub ud fra min egen definition om, at alt under

mennesker er alt for blødsødne i dag, at de

mærkede seriøsitet, som man med rette byder

Liga og Division er bredde. Når vi snakker U17

”slår op i banen” og ikke er særligt gode til at

topspillerne i eliteklubberne, får breddespillerne

og U19. Vores naboer fra AGF er en rendyrket

bide tænderne sammen. Det er muligt, men

i de mindre klubber til at mistrives.

eliteklub, og der tager de bedste spillere fra

hvis vi så bare lægger armene over kors og

havde vi i IF Lyseng fire 11-mands-hold i vores

en dyd ud af hele tiden at komme de unge

Aarhus og omegn hen. Også dem fra Lyseng.

tilbyder noget, de ikke gider være en del af,

65 spillere og fire hold

Og det er fint, for i IF Lysengs U19 afdeling er

hvem vinder så? Ingen.

Jeg har aldrig kunnet forstå, hvorfor så mange

de allerbedste spillere de eneste, vi ikke har et

Med alle de alternativer, som de unge

stopper med at spille fodbold, når de kommer

tilbud til.

mennesker har til at spille fodbold, så er det

op i de ældste teens, så da jeg blev fyret som

I mine øjne er der alt for mange klubber, som

i hvert fald stensikkert, at de ikke orker at gå

superligatræner i SønderjyskE satte jeg mig

behandler deres teenagere som elitespillere og

til fodbold, hvis de her bliver mødt med en

for at ville bevise, at frafaldet primært skyldes, at de unge mennesker får de forkerte tilbud. Samme dags aften, den 1. maj 2006, blev jeg ”ansat” som træner for IF Lysengs U11 drenge, og via et par omveje er jeg landet som årgangsansvarlig og træner for andetholdet for U19 drengene i samme klub. Mange spillere er stoppet undervejs, det må jeg erkende, men endnu flere har holdt ved. På min liste over nogenlunde sikre spillere til foråret 2014 står der i skrivende stund 65 navne. Vi har nogle fordele i IF Lyseng, der som udgangspunkt er en meget stor klub. Der starter 70-80 små fodboldspillere i hver årgang, så 12  DBU København

Alle U19 Spillerne fra Lyseng IF får fast spilletid under Morten Bruun.


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2014

Foto: Henrik Bjerregrav

Morten Bruun er årgangsansvarlig for U19 i IF Lyseng og tidligere superligatræner i Silkeborg IF og SønderjyskE.

masse krav og efterfølgende bebrejdelser, hvis

træning, fordi vi anerkender, at noget kunne

noget at stå og fortælle de unge mennesker,

de ikke kunne leve op til kravene. Den slags er

være vigtigere, og vi har valgt at møde til kamp

at de er ligeværdige, hvis de ikke er det. Men

der masser af i skolen og på arbejdspladsen, så

blot tre kvarter før kick off, fordi det kun tager

det er de i IF Lysengs U/19 afdeling. De er

derfor skal fodbolden være et frirum. Og er den

et kvarter at klæde om og et kvarter at varme

ikke lige dygtige, men de er lige værdige. I det

ikke det, så stopper de da bare med at spille

op og fordi taktikmøder er spild af tid, osv. Det

begreb ligger, at alle får den samme behand-

fodbold.

er ikke, fordi vi er dovne eller skødesløse eller

ling, hvad enten de spiller på hold 1, 2, 3 eller

Det eneste ufravigelige krav, vi stiller til alle, er

ligeglade. Det er vi ikke. Men vi er tydelige og

4. I det omfang, det nu kan lade sig gøre, for i

at de skal betale kontingent. Hvis de kommer

målrettede i vores mangel på målrettethed.

vores klub er det desværre sådan, at man har

hver gang, koster det 15 kroner pr. gang at gå

På den måde er det lykkedes os at skabe en

besluttet, at de lavest rangerede hold ikke kan

til fodbold. Hvis de kun møder op et par gange

atmosfære af lethed i gruppen. Alle glæder sig

få lov til at spille på opvisningsbanen, og at det

om måneden, koster det 100 pr. gang. Det

til træning og kamp, fordi vi er enige om, at en

som udgangspunkt er de lavest rangerede

bestemmer de selv.

Man må gerne springe en træning over Min kongstanke med det projekt, som egentlig ikke er et projekt, men som alligevel har varet i næsten otte år nu, er at de unge mennesker for alt i verden ikke må føle sig pressede af fodbol-

I mine øjne er der alt for mange klubber, som behandler deres teenagere som elitespillere og træner dem derefter med alt, hvad dertil hører af krav om træningsmængde, passion og punktlighed. Og det er en kæmpefejl. Morten Bruun, U19-træner i IF Lyseng

den. Og det tror jeg desværre, at mange gør på grund af den vel mente, men ikke desto mindre meningsløse målrettethed, som alt for mange

fodboldkamp i B-, A- eller M-rækken ikke har

hold, som ”arver” spilletøjet fra de bedste hold,

breddespillere bliver mødt med. Det er derfor,

nogen betydning for vores liv overhovedet. Det

når de skal have nyt. Men fred nu med det. IF

at den ”målrettede mangel på målrettethed” er

er det signal, vi ønsker at sende, og det kan

Lyseng er en fantastisk klub, og vi behøver

blevet vores rettesnor.

man ikke gøre ved bare at italesætte det. Det

ikke at være enige om alt.

Den afgørende pointe i formuleringen er, at vi

gennemskuer de unge jo lynhurtigt. For de er

Det, som vi kan gøre, er, at sætte handling bag

gør tingene på vores måde, fordi vi har VALGT

mindst lige så begavede, som vi var.

ordene. I vores afdeling er der visse nuancer

det. Vi har valgt at træne to gange om ugen,

omkring tildeling af spilletid, men jeg kan af

fordi vi synes, at tre er for mange, vi har valgt

Alle får 67 et halvt minuts spilletid

et ærligt hjerte sige, at i de cirka 150 ung-

at være ligeglade med, om folk kommer til

På samme måde kan det heller ikke nytte

domskampe, som jeg efterhånden har stået DBU København   13


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2014

for, er spilletiden ALTID blevet tildelt i ligelige mængder. Det vil sige, at vi skifter tre spillere ud midtvejs i første halvleg, tre i pausen og tre midtvejs i anden halvleg. Så vil den skarpe læser indvende, at to spillere ud af de 14 får fuld spilletid.

Alle får minimum 67 et halvt minuts spilletid, ingen er kede af at skulle ”starte ude”, og alle føler sig lige værdige. Morten Bruun, U19-træner i IF Lyseng

Det er også rigtigt. Det gør vores målmand og vores anfører. Men det er kun, fordi matematikken ellers bliver for kompliceret. Jeg er nemlig sproglig student.

Selve træningen er ikke nødvendigvis på noget

været i sms-kontakt med undertegnede, og

Fordelene ved denne fremgangsmetode er i

tårnhøjt niveau. For det første aner vi ikke på

alle får at vide, at de er velkomne tilbage til

min optik legio. Alle får minimum 67 et halvt

forhånd, om vi bliver 35 eller 50, og for det an-

hver en tid. Hvilket jeg følger op på med jævne

minuts spilletid, ingen er kede af at skulle

det er der typisk en 15-20 spillere pr. træner.

mellemrum. Mange af de unge tror ikke, at

”starte ude”, og alle føler sig lige værdige. I dag

Meget af vores træning handler om logistik, og

man kan starte igen og føler det måske som

er der ingen på ”mit” hold, som tænker over,

så må vi bare sige, at finpudsning af detaljer,

et prestige-tab at skulle komme ”krybende”

at det er en mærkelig måde at gøre det på, for

det når vi ikke. Jeg har for eksempel aldrig træ-

tilbage, men når man bliver inviteret, så er det

det er bare blevet et vilkår. På samme måde

net dødbolde med mit hold. Men igen: Det er et

jo en anden sag. Jeg sendte en stak sms’er

som, at ingen tænker over, at kampene varer

valg, vi har truffet. Når vi kun træner to gange

ud til en håndfuld af vores tidligere spillere her

halvanden time. For det gør de jo bare. Det er

om ugen, så vil vi gerne bruge tiden på at spille.

ved juletid, og der er faktisk en enkelt, som er

mig en gåde, at ikke alle, som arbejder med

Og vi scorer såmænd også på hjørnespark

startet på ny. Nu er der åbenbart blevet plads

breddefodbold, gør det samme. Om ikke andet

engang imellem, når vi spiller kamp. Selv om vi

til fodbold i hans liv igen.

så for at undgå en masse forældre-konflikter,

aldrig træner det.

Ingen forbud mod at vinde

som jo i ni ud af ti tilfælde handler om spilletid eller mangel på samme. Ideen er hermed givet

Min elskede mobiltelefon

Selvfølgelig er der nuancer. Det er for eksem-

videre.

Mit vigtigste arbejdsredskab er uden tvivl min

pel lidt vigtigere for spillerne på vores hold 1 at

elskede mobiltelefon, som er selve omdrej-

vinde end for dem på hold 4. Men nuancerne er

Masser af spil til træning

ningspunktet for U/19 spillerne i IF Lyseng.

ikke vigtige, slet ikke i denne artikel.

Til træning er vi også ligeværdige. Vi træner

21700254 er kodet ind på rigtigt mange mobi-

Det vigtige er at præsentere de unge men-

alle sammen på de samme tidspunkter, og

ler i lokalområdet.

nesker for en model, som de alle sammen

selv om også vi kæmper med begrænsede

Jeg ved, at mange indkalder deres spillere til

kan trives i. Et alternativ til andre steder, hvor

træner-ressourcer, så er der altid det samme

kamp via facebook eller via holdsport.dk, og

tingene er mere målrettede. Vores model

tilbud til spillerne. Et tilbud om en god, intensiv

det kan man jo også sagtens. Man skal bare

tiltrækker også spillere fra andre klubber, men

træning. Vi starter altid træningerne med

gøre sig det klart, at kamp-invitationen ikke

vi tager ALDRIG kontakt til spillere udefra. Det

at mødes alle sammen, og vi slutter af på

bliver lige så personlig som hvis den er over-

ligger slet ikke i vores model. Til gengæld siger

samme måde. Der er ikke nogen ”afdelinger” i

bragt pr. sms.

vi heller aldrig nej til nogen.

afdelingen.

Når vores hold skal ud at spille kamp, så står

Hvis nu der er nogen derude, som tror, at med

jeg for kampindkaldelser til hold 2, 3 og 4

så afslappet et koncept, så må vi da stille med

(vores førsteholdstræner klarer hold 1), og på

fire hold i B-rækken, så tager de fejl. Vores spil-

den måde er jeg i personlig kontakt med hele

lere har bestemt ikke forbud mod at vinde, så

banden mindst en gang om ugen. For de SKAL

for fuldstændighedens skyld kan jeg fortælle,

melde tilbage. Det betyder, at ALLE bliver

at vi i foråret stiller to hold i M2, et i A-rækken

set, og det er vigtigt for de unge mennesker.

og forhåbentligt et i B-rækken. Det er slet ikke

Ligesom det er vigtigt for os andre.

så ringe for en klub som vores.

Jeg vil også give min mobiltelefon æren for, at

Vi har ikke nogen målsætning for, hvordan

mindst ti af vores spillere stadigt er aktive, for

det kommer til at gå. Faktisk er vores eneste

hvis folk ikke kommer til træning i en længere

målsætning for foråret at samle tilstrække-

periode, så får de altid lige en hilsen. Så de

ligt mange spillere til igen at kunne stille fire

mærker, at ”de savner mig” og oplever, at ”der

11-mands-hold.

er nogen, der lægger mærke til, at jeg ikke er

For hvis vi kan det, så ved vi, at vi stadigvæk

der”. Ingen ”får lov” til at stoppe uden at have

gør noget rigtigt.

 orten Bruun har fundet en model som M spillerne trives med

14  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2014

DBU København   15


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2014

Matchfixing et problem på alle niveauer [

Af: Dan Pedersen

]

Omfanget af matchfixing i såvel dansk som international fodbold er svært at gisne om. Men det er et faktum, at der de senere år har været en række alvorlige afsløringer og undersøgelser, som viser fodboldens skyggeside.

At matchfixing er et problem i lande, som vi

undersøgelsen, blev 380 kampe stemplet som

normalt sammenligner os med, ses med al

potentielt fixede kampe. Flere af de mistæn-

tydelighed i de seneste internationale match-

keliggjorte kampe var ifølge undersøgelsen fra

fixing-skandaler fra Belgien og Sverige. I først-

de lavere divisioner i Europa:

nævnte er 32 personer involveret i en retssag

-Vi har gennemført den største undersøgelse

om fixing af 18 belgiske divisionskampe. Og i

om matchfixing i Europa til dato. Det har givet

Sverige er man i gang med at efterforske en

store resultater, som har afsløret et kæmpe

kamp fra den fjerdebedste række, hvor match-

problem for integriteten af fodbolden i Europa,

fixing var organiseret i fællesskab mellem

udtalte Europols direktør, Rob Wainwright

spillere fra to unavngivende hold. Skandalerne

efter offentliggørelsen.

har haft stor bevågenhed fra internationale

De europæiske politienheders efterforskning

medier, for matchfixing er blevet en del af

trækker spor til det asiatiske spillemarked,

fodboldverdenen viser såvel internationale

hvor en række aktører har forsøgt at påvirke

der regulativet for uetisk adfærd. Sagen viser,

undersøgelser som politiets efterforskning.

resultater i international fodbold. I sydøst-

at man skal være opmærksom på match-

I foråret 2013 koordinerede EU’s politienhed,

asiatiske lande som Kina og Singapore har

fixing-reglerne på alle niveauer. I februar 2014

mange års organiseret matchfixing allerede

faldt der således dom mod en fodboldspiller

fået tilskuere og fans til at vende de nationale

i DIF’s nye matchfixingnævn, da Nykøbing

fodboldturneringer ryggen, og i Østeuropa kan

FC-spilleren, Mikkel Bruun, spillede 100 kr. på

man ane en lignende udvikling som bringer

en kamp mod Avarta i 2. division øst. Nykøbing

fodboldens integritet i fare.

FC vandt kampen 3-1, og Mikkel Bruun, der

Selv små spil på egne kampe er ulovligt og strafbart

DBU´s Sikkerhedschef, Henrik Kjær Jensen, mener der er god grund til at være opmærksom på matchfixing i breddefodbolden.

medvirkede i de første 73 minutter af kampen,

Matchfixing i Danmark

hentede en gevinst på 824 kroner. Mikkel

I Danmark har der endnu ikke været eksem-

Bruun fik efterfølgende én dags karantæne

Europol, den hidtil mest omfattende under-

pler eller faldet dom i sager om matchfixing.

og en bøde på 1000 kr. for at handle uetisk

søgelse af matchfixing i europæisk fodbold. I

Men der har været sager, der viser at uetisk

og forbryde sig mod reglen om spil på egen

alt blev 425 klubrepræsentanter, spillere og

adfærd foregår i en verden langt væk fra de

konkurrence.

kriminelle i mere end 30 europæiske lande

bonede gulve i Europas topklubber. Det viser

I Danmark har DBU sammen med DIF indført

mistænkeliggjort i en aktion, der blev koordi-

den seneste sag om spil på egen kamp i dansk

fælles regler om forbud mod manipulation

neret i samarbejde med politi fra 13 lande. Ud

fodbold. Her er der ikke tale om organiseret

af idrætskonkurrencer (matchfixing) og

af de 700 kampe, der dannede baggrund for

kriminalitet, men om en sag, der falder ind un-

tilsvarende uetisk adfærd (herunder spil på

16  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2014

egne kampe). Mikkel Bruuns handling falder ind

Nye spilmuligheder øger risikoen

spilmuligheder på kampe i de lavere rækker.

under reglerne for uetisk adfærd, da der er tale

I 2013 var DBU rundt i alle divisionsklubber for

Vel og mærke spil, der kan være svære at kon-

om spil på egen kamp. I tilfælde, hvor der er tale

at afholde informationsmøder om matchfixing.

trollere som f.eks. odds på første hjørnespark,

om spil organiseret i fællesskab med andre eller

Her var der fokus på at udbrede viden om reg-

antal gule kort og straffespark. Desuden er

spil som har karakter af organiseret krimina-

lerne for matchfixing og uetisk adfærd, så ingen

det vanskelligt at afsløre matchfixing i mindre

litet (typisk i de sager, hvor store syndikater

kan være i tvivl om, at selv små spil på egne

profilerede kampe, da de ofte spilles uden

f.eks. truer med vold, afpresning eller ved

kampe er ulovligt og strafbart:

bevågenhed og af spillere, der ikke lever af at

bestikkelse) falder lovovertrædelsen ind under

-Det virker måske harmløst at spille på sejr til

spille fodbold.

matchfixing-loven. Og selvom der endnu ikke

eget hold. Problemet er at det i dag er muligt

Matchfixing er ikke kun et fænomen som de

er faldet dom i danske matchfixing sager, er

at spille på alt, lige fra størrelsen på en sejr til

store klubber og forbund skal tage alvorligt.

der ifølge DBU´s sikkerhedschef, Henrik Kjær

antallet af hjørnespark. DIF og DBU ønsker

Det er i høj grad et område, der skal bekæm-

Jensen, god grund til at være opmærksom på

i fællesskab at fjerne risikoen for, at der kan

pes i alle klubber og som hele samfundet har

problemstillingen:

opstå nogen tvivl om resultatet af en kamp.

en interesse i at eliminere.

-Det er vigtigt at være opmærksomme på

Spillere, der har sat penge på egen sejr, vil jo

reglerne for matchfixing og uetisk adfærd.

kunne være mere tilbøjelige til at træde udenfor

Derfor har vi fra DBU´s side gjort meget ud af

spillets rammer og glemme alt om fair play,

at fortælle om reglerne, så alle kender dem. Vi

siger Per Larsen, som er formand for fodbol-

ser, at matchfixing foregår i vores nabolande og dens etiske råd. det ville være naivt at tro, at det ikke kommer til Erfaringer fra udlandet viser at man bør være Danmark. Derfor skal vi forholde os til virkelig-

mindst ligeså opmærksom på matchfixing

heden og agere proaktivt i forhold til problemet, i de lavere rækker, som på øverste niveau. I siger Henrik Kjær Jensen.

Du kan læse meget mere om love og regler for matchfixing på www.dbu.dk Hvis du har mistanke om matchfixing har DIF og DBU i samarbejde åbnet en døgn­ åben hotline som du kan kontakte på 70 70 70 94 eller mail@stopmatchfixing.dk

Danmark kommer der hvert år flere og flere

Foto: fodboldbilleder.dk

 et er imod DBU´s matchfixing regler at spille på eget hold. Det kan virke harmløst at spille for små beløb, men det skaber risiko for at spillere træder D udenfor spillets rammer og glemmer alt om fair play.

DBU København   17


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2014

Luksussport truer fodbolden i Fælledparken [

3500 aktive fodboldspillere i Fælledparken står overfor store udfordringer, når internationalt polo-arrangement afholdes i august måned.

jeg tror det næppe, men hvordan ser banerne

meget uforstående overfor beslutningen om

så ud bagefter et besøg af en hel masse heste.

at Københavns Kommune har valgt at placere

Skulle uheldet være ude og en fodboldspil-

et internationalt polo-arrangement i Fælled-

ler falder og brækker benet i et hul efter en

parken. Torben Friberg, formand for fælled-

hestehov, kan vi så sende regningen videre til

klubberne siger:

Københavns Kommune, lyder det fra Torben

-Vi er dybt frustreret og føler ikke at kom-

Friberg.

] Foto: Anders Kjærbye

DBU København og fælledklubberne står

Af: Jan Kristensen

munen værdsætter det store sociale og frivillige arbejde som fælledklubbernes mange

Polo arrangement rammer alle

ulønnede trænere og ledere bruger timer på

Desværre vejer de kommercielle interes-

uge efter uge året rundt, for at Østerbros børn

ser åbenbart højere hos kommunen end de

og voksne kan spille fodbold i organiserede

fodboldspillende københavneres. Da fodbolden

rammer. Når vi så oven i købet er vidende

er en stor del af københavnernes fritid, og fod-

om, at DBU København tilbage i oktober

bolden udfører et stort socialt arbejde, er det

måned har fremsendt en skrivelse til Teknik

særdeles skuffende, at kommunen har valgt at

& Miljøforvaltningen, hvor man foreslår seks

tilsidesætte fodboldens interesser.

skal også lige fastslå, at dette arrangement

alternative afviklingsmuligheder i tidsrummet

Det er særdeles utilfredsstilende, især da DBU

naturligvis i første omgang rammer fælled-

fra den 6. juni til den 10. august, hvor polo-ar-

København pointerede at et Polo arrangement

klubberne hårdest, men fælledklubbernes hold

rangementet kunne gennemføres, uden at det

i forlængelse af DHL’s stafetløb ville være en

spiller jo turneringskampe mod andre hold fra

ville generere fodbolden væsentligt, så kan

katastrofe for fodbolden. Og minsandten om

vores område, disse hold får også et sammen-

må vi undre os over den holdning kommunen

ikke arrangementet nu er placeret lige før

presset efterårsprogram, så beslutningen får

lægger for dagen overfor byens fodboldspil-

stafetløbet. Et arrangement af denne størrel-

betydning for mange tusinde fodboldglade

lere, når man alligevel vælger at fastsætte

sesorden er med til at sammenpresse både

københavnere, siger Henrik Ravnild.

arrangementet.

træning og turneringskampe for fodbold-

DBU København har henover foråret været til

-Fælledparkens baner er jo ikke Danmarks

spillerne, så man i en periode skal spille flere

en række møder med Københavns kommune

bedste baner, men vi lever fint i dagligdagen

turneringskampe om ugen samtidig med at

for at sikre at den internationale polo-arran-

med de baner og forhold vi har. Jeg kan dog

man skal passe sin træning:

gement ikke gentages i Fælledparken til næste

ikke lade være med at tænke på, hvad nu hvis

-Vi frygter naturligvis at både børn og voksne

år, men i stedet placeres et andet sted i byen.

det øsregner under hele arrangementet, bliver

samt de mange frivillige kan miste lysten

Det har DBU København fået tilsagn om fra

det aflyst lige som fodboldkampene ville blive,

til at spille fodbold på denne baggrund. Jeg

Teknik & Miljøborgmester Morten Kabel.

18  DBU København

DBU København og fælledklubberne frygter at Polo-arrangement vil ødelægge banerne i Fælledparken


the art of sport

Defendable SELECT GLOVES

88 PRO GRIP

77 SLIM FIT

77 SUPER GRIP

55 XTRA FORCE

Eks. moms

Eks. moms

Eks. moms

Eks. moms

289,-

289,-

229,-

Vi har optimeret vore anatomiske kunststykker i den nye serie af målmandshandsker. Det farvestrålende design gemmer på et bredt udvalg med nye skæringer og suveræn pasform i velkendt, høj kvalitet. SD SPECIAL er en fodbold i høj kvalitet kombineret med stor slidstyrke. Bolden er perfekt til alle spilleforhold, og tilbydes netop nu til en særlig lav pris.

SD SPECIAL

KUN 119,Eks. moms

lde hos og fodbo dler. r e k s d n an ha Køb dine Sport Direct forh din lokale

DBU København   19

SELECT-DK

349,-


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2014

Naboer med nye formænd skal finde sig selv [

Af: Lars Hjorth Bærentzen

]

Brønshøj Boldklub og Vanløse IF har fået nye formænd i foråret. De to traditionsrige klubber står begge i en situation, hvor deres lokalområders forandringer giver en række udfordringer.

Foto: Kaj Bonne

I Brønshøj Boldklub sad den tidligere formand på posten i 34 år. I Vanløse IF holdt han kun i et år. Brønshøj Boldklub ligger godt i 1. division, mens Vanløse IF kæmper for livet i 2. division. På afstand ser det nemt ud at konkludere, hvem der har det nemt, og hvem der må kæmpe, men er de daglige udfordringer i virkeligheden større i Brønshøj end i Vanløse, der har dobbelt så mange medlemmer? Hvad betyder de sociale udfordringer i Tingbjergområdet for Brønshøj Boldklub og hvad betyder det for Vanløse, at bydelen er blevet rigere siden metroen åbnede? Svarene kan

Jan Juul Jørgensen (th) tager over fra Finn Ryberg, der har været formand gennem 34 år.

findes i de to portrætter af Jan Juul Jørgensen og Knud Toft Andersen.

også seniorformand og var det i fem-seks år.

baggrund end dansk. Det betyder, at det er

Jeg var også med til at vinde DM for Old Boys

meget op ad bakke at få forældrene til at gøre

tre-fire gange med klubben.

en indsats for klubben. Det gør det svært at

Jan Juul Jørgensen Formand, Brønshøj Boldklub

få skabt gode ungdomshold, og derfor er der

Hvor står din klub lige nu?

mange af børnene i området, som ikke har lyst

54 år. Chefjurist i Finanshuset i Fredensborg.

Vi står midt i et vadested. Ungdomsafdelingen

til at spille i Brønshøj. De tager til Vanløse med

Gift. Har tre børn, to tvillinger på 21 og en på 18.

kan ikke komme i gang. Vi ligger i et meget

deres kæmpestore ungdomsafdeling eller til

Alle piger. Ingen af dem spiller fodbold.

vanskeligt område. Der er børn nok og vi burde

Fix eller Union. Det er fint nok, at vi får integra-

ikke have et problem, men vi er placeret i Ting-

tionsmidler og har en ungdomsformand, der

bjerg og har mange spillere med anden etnisk

gør et kæmpe stykke arbejde for integrati-

Hvad er din baggrund i klubben? Jeg har spillet på alle førstehold i ungdomsrækkerne op til 1. divisionsholdet i 1980’erne,

sammen med Kent Nielsen i alle ungdomsåre-

Det gør det svært at få skabt gode ungdoms­hold, og derfor er der mange af børnene i området, som ikke har lyst til at spille i Brønshøj.

ne. Mens jeg spillede på seniorholdet, blev jeg

Jan Juul Jørgensen, Brønshøj BK

der var det seneste store hold med mange spillere af egen avl. Jeg spillede blandt andet

20  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2014

on, men vi kommer ikke ud af stedet. Det er

været motiveret af, at mine børn startede i

årgange, integrering af U19 til senior og social

sørgeligt, hvis man må sige det sådan. Så er

klubben, og så blev jeg selv hængende. Når

sammenhæng på tværs af hold og alder.

spørgsmålet, hvad vi gør? Skal vi satse vildt

man bruger meget tid et sted og møder mange

Herunder at der opnås en større stabilitet og

på at skaffe dygtige trænere udefra, som kan

gode mennesker, så opstår der et stærkt til-

bæredygtighed i forhold til udskiftninger på

tiltrække spillere med dansk baggrund også til

hørsforhold og dermed et stærkt engagement

poster i klubben.

at supplere de mange spillere med anden etnisk i klubben.

Sportsligt vil vi på sigt gerne være en etab-

baggrund end dansk? Skal vi fortsætte som

leret divisionsklub, selvom det er lidt usikkert

nu eller skal vi finde på noget helt tredje for at

Hvor står din klub lige nu?

hvad det faktisk indbefatter med de kommen-

få flere medlemmer i ungdomsafdelingen, som

Jeg vil sige, at det er en ”relativt” velfungeren-

de strukturændringer in mente, men vi har

ikke kan levere spillere til 1. eller 2. senior, hvor vi

de forening. Men alligevel en forening, hvor der

ikke sat en tidsgrænse på 5 år. Det skal ske

er afhængige af de andre klubbers spillere med

er plads til forbedring mange steder. Herunder

som en naturlig udvikling, hvor vi magter at

ambitioner til mere end 2. division eller reserver socialt. Vi mangler noget liv i klubhuset. Vi er

implementere vores egne ungdomsspillere på

en stor forening med ca. 1.050 medlemmer,

seniorniveau, og dermed gerne får i hvert fald

og vi skal have bedre styr på organisationen i

en stamme af egne spillere i truppen. Vi skal

Hvor står din klub om fem år?

klubben. Det er en udfordring med så stor en

have et tilbud til de næstbedste seniorer med

Jeg håber, at vi stadig har et hold i 1. division.

klub. Det var også den udfordring, der efter

et 2. og 3. hold der også spiller på ”konkur-

Jeg håber, at ungdomsafdelingen er om ikke

min vurdering var medvirkende til, at hele den

renceniveau”. Vedrørende U17 og U19, der har

fordoblet, så har fået væsentligt flere medlem-

foregående bestyrelse trak sig efter et år.

vi aktuelt pakket det med at opnå A- eller B

mer og kan levere spillere til både første- og

Den foregående formand og bestyrelse lagde

– licens til de landsdækkende rækker lidt væk.

andetholdet.

et stort arbejde i at få skabt et elitemiljø for

Her vil vi gerne være i SBU/KBU fællesræk-

ungdommen, men det blev ikke fuldbragt. Vi

kernes 2. division. Det håber vi at være for

spiller nu i 3. division med U17 og U19, men altså

begge årgange efter sommer.

ikke på højeste niveau. U15 er i den allerbedste

Til gengæld skal U15 stadig gerne være på

fra Superligaen, der vil have spilletid.

Hvordan vil du beskrive dig selv som formand?

Jeg håber, at jeg vil være i stand til at uddelege- række i landet, og vi er generelt bredt funderet

højeste niveau med T-licens, så de bedste af

re opgaverne. Jeg forstår ikke, at Finn Ryberg

fra U15 og ned i børne – og ungdomsrækkerne.

de unge spillere kan vente med at tage væk til

ene mand kunne overkomme alt det arbejde,

Vi har også en pigeafdeling og en dameafdeling

de er 14 år gamle og selv kan tage bussen til

det kræver at være formand i klubben. I 34

på vej. Seniorafdelingen er under pres som di-

Brøndby, Frederiksberg, Lyngby eller Farum,

år. Der håber jeg, at jeg kan få flere frivillige til

visionsklub og er holdmæssigt lidt tyndt besat

hvis de vil fortsætte på det niveau. Endelig

at påtage sig forskellige opgaver både i selve

med et hold i Serie 1 som det nærmeste under

skal vi have forbedret det sociale i klubben

boldklubben og i ApS’et (der står bag kontrakt- divisionsholdet og derudover et nyt tilmeldt

og vores klubhus og det at mødes på tværs i

fodbolden i Brønshøj, red.).

hold i Serie 5.

klubben.

Hvor står din klub om fem år?

Knud Toft Andersen

Vi skal være en bedre, mere stabil og mere

Hvordan vil du beskrive dig selv som formand?

Formand, Vanløse IF

velfungerende klub på alle plan. Vi skal ikke

Jeg er ikke en højtråbende formand. Det var

49 år. Uddannet ingeniør, selvstændig med

nødvendigvis have flere medlemmer, der er

delvist nødtvungent, at jeg sagde ja til at

Munksgaard plus Andersen A/S, der yder

ganske enkelt ikke faciliteter til flere. Den nye

blive formand, fordi jeg kunne se, at det var

bygherrerådgivning. Gift. Har to sønner på 16 og bestyrelse er ikke i gang med at revolutionere

svært at få konsensus om andre lige nu. Jeg er

19 år, der begge har spillet i Vanløse IF.

klubben, men med at reorganisere en række

”allround” og ønsker det bedste for klubben

områder. Vi har taget fat på en dialog med alle

fra 1. herresenior til yngste pige eller drenge

trænere simpelthen for at komme dertil, at det

hold. Jeg har været i Vanløse IF i 15 år, og jeg

Hvad er din baggrund i klubben?

Jeg har været i klubben i 15 år. Jeg startede som gerne skulle fungere bedre for alle. Vi vil styrke

har stor respekt for og sympati med historien

børnetræner for min ældste søn og begyndte

klubben med en række ”events-lignende til-

og de ”gamle” kræfter i Vanløse IF og jeg har

samtidig på Old Boys-holdet, hvor jeg stadig

tag” og vi arbejder hårdt på at styrke indtæg-

måske også en forståelse for, hvordan det er

spiller. Vi kom ind i klubben, da vi købte hus

terne ved et målrettet sponsorarbejde.

at være ny i Vanløse IF. Jeg tror på, at vi kan få

lige ved siden af stadion. Jeg har også været

Vi ønsker at styrke organisationen i klubben.

foreningslivet til at fungere i Vanløse IF. Det er

sponsor for klubben igennem nogle år med mit

Det er ikke nødvendigvis noget særligt smart

faktisk det vigtigste for mig.

selskab, og var for seks år siden ungdomsfor-

eller fancy, men kan være sådan noget som,

mand i et år. Jeg har været involveret i klubben

at vi får bedre styr på indkøb af materialer, be-

på mange plan, og som mange andre har jeg

sætning af trænerposter, samarbejde mellem DBU København   21


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2014

www.mixgoal.dk MIXGOAL & SINGLEGOAL

TRÆNINGSPAKKE TIL ALLE TYPER HOLD

Alle vores konstruktioner kan skubbes ind i hinanden for mindre plads ved opbevaring

MixGoal 4. stk. MixGoal 3/5 = 20.495,- (normalpris 24.700,-) 4. stk. MixGoal 5/7 = 27.495,- (normalpris 33.900,-) SingleGoal (Alm. fodboldmål) 6. stk. SingleGoal 3M = 11.495,- (normalpris 16.050,-) 4. stk. SingleGoal 5M = 16.495,- (normalpris 20.850,-) 4. stk. SingleGoal 7M = 20.795,- (normalpris 27.600,-)

(Max. 1. stk klubpakke pr. klub)

1 stk Global Goal PRO 1 stk Fodtennis PRO 1 stk Fod til Global Goal 1 stk Markeringsbånd Normalpris i alt Kr. 7.092,KLUBTILBUD: KUN Kr. 2.995,Alle priser + fragt og moms

MixGoal Aps. Maribovej 142 2500 Valby

Tlf.: 3146 0880

Mail: info@mixgoal.dk

PRØV NOGET NYT! Hold firmafesten, fødselsdagen eller polterabend hos os.

Mad og drikkevarer må medtages og kan indtages på terrassen eller i ”stalden”. Gildesalen med plads til ca. 60 personer, kan benyttes mod forudbestilling.

ER SKORPEN SPRØD OG KRUMMEN BLØD

Ring og få et godt tilbud! Booking på tlf. 20 15 50 86 , eller på mailadr.: hansen@fodboldgolfen.dk

Alle kan være med!

| MixGoal Aps: CVR 32938663 |

www.fodboldgolfen.dk 22  DBU København

- ET TEGN PÅ BOSSES BRØD

Østerbrogade 132 Tlf: 3538 8112 www.bagerbosse.dk patent-nr. WO 2009 068580 |


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2014

VM Fodboldfest i Fælledparken [

Af: Marianne Løth Pedersen

Kom og vær med når DBU afholder kæmpe gratis VM Fodboldfest i Fælledparken den 8.-13. juli. VM på storskærm, Street DM, VM i Straffe og meget mere.

mulighed for at samle sit eget hold med fem

Derfor arrangerer DBU og Tv2 i år DBU VM

indledende stævner i de ni byer på tourplanen

Tour, der besøger ni danske byer i to dage, før

i maj-juli, mens finalestævnet og det sidste

touren og VM-slutrunden afsluttes med et

indledende stævne spilles i Fælledparken lør-

brag af en seks dage lang VM Fodboldfest i

dag den 12. juli. Her venter modstand fra hele

Fælledparken fra tirsdag den 8. juli til søndag

verden i form af inviterede hold fra forskellige

den 13. juli. Hver dag vil der være masser af

nationer. Der bliver altså tale om en VM-fest

gratis fodboldaktiviteter, hvor du kan udfordre

af de helt store på dansk grund.

dine venner – fx på driblebanen, i speed cage

”VM i Straffe er en sjov og anderledes fodbol-

og i panna cage – og vinde fede præmier. Om

daktivitet for alle på 16 år og opefter, som kan

aftenen står der VM-fodbold på programmet,

være med til at bringe slutrunden lidt tættere

når kampene fra Brasilien vises på storskærm.

på. Vi håber, rigtig mange har lyst til at spille

DBU’s 125 års jubilæum vil også blive fejret i

med og tage del i fodboldfesten,” siger Jacob

Fælledparken med en levende særudstilling

Lauesen, eventchef i DBU.

Foto: Anders Kjærbye

Når Danmark ikke kan komme til VM, må VM komme til Danmark!

]

spillere inkl. målmand og stille op. Der spilles

Bliv verdensmester i straffespark når DBU VM tour rammer København fra den 8-13.juli.

om dansk fodbolds historie i en ombygget skibscontainer med eksklusive fortællinger og

Finalerne Street DM

13. juli i Fælledparken. Turneringen er for alle

effekter. Du kan få taget dit billede med EM ´92

DBU Street DM - DBU’s officielle DM i street-

13-18-årige piger og drenge, der dyster på en

vindertrofæet, ligesom du kan se landskamp-

fodbold – er også en del af DBU VM Tour 2014,

bane med bander i U15- og U18-rækker. Kom

trøjer fra nogle af de største spillere og opgør

og de bedste hold fra de indledende stævner

og se de lækre detaljer i det tekniske spil, hvor

gennem tiden og få dansk fodbolds historie

kvalificerer sig til finalestævnet søndag den

bolden altid er i spil.

helt ind under huden.

Verdenspremiere på VM i Straffe

VM Fodboldfest i Fælledparken 8.-13. juli

Med det helt nye koncept VM i Straffe giver

Følg med på Facebook Facebook.com/vmistraffe

DBU dig og dine venner chancen for at vise

Tirsdag 8/7: Fodboldaktiviteter og VM-semifinale på storskærm

jeres evner som straffesparksskytter

Onsdag: 9/7: Fodboldaktiviteter og VM-semifinale på storskærm

og kæmpe om titlen som verdens første

Torsdag 10/7: Fodboldaktiviteter

Læs mere

verdens­mestre i straffespark. Reglerne er

Fredag 11/7: Fodboldaktiviteter

DBU.dk/DBUTour

simple: Hvert hold har fem spark, og det

Lørdag 12/7: Finale i VM i Straffe & VM-bronzekamp på storskærm

gælder naturligvis om at score flere mål end

Søndag 13/7: Finale i DBU Street DM & VM-finale på storskærm

Facebook.com/dbustreet

modstanderen. Alle på 16 år og derover har DBU København   23


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2014

Lederuddannelse for kvinder – et skridt på vejen

Af: Nikolaj Ulstrup

[

]

Flere og flere piger går i dag til fodbold rundt i de danske klubber. Men kvinderne vil også gerne spille med i bestyrelseslokalet. For at hjælpe dette på vej er DBU begyndt at afholde lederuddannelse for kvinder.

For tredje år i træk har DBU København og

-Vi har fået nogle gode værktøjer i forhold til

DBU Sjælland i samarbejde afholdt lederud-

kommunikation og konflikthåndtering, der kan

dannelse for kvinder. Dette er en del af DBU’s

hjælpe i det daglige. De virker meget brugbare

vision 2020 for kvindefodbolden i Danmark,

i forhold til de ting, man oplever i klubben.

og deltagerne har været kvindelige ledere eller

Så selvom kvinderne i forvejen ved meget om

kvinder med ambitioner om at få mere ansvar

arbejdet i klubben, så har de på uddannelsen

ude i klubben.

fået forskellige nye værktøjer til at gribe tingene an i det daglige.

God uddannelse Uddannelsen har været delt op i 4 moduler,

Kvinde i bestyrelseslokalet

som sluttede af i starten af april med under-

-Jeg synes personligt, at det var hårdt at blive

visning i bl.a. konflikthåndtering, kommunikati-

en del af ”holdet”. Der blev stillet spørgsmål til,

on og præsentation. Med på kurset var blandt

hvad det var vi ville og kunne tilbyde klubben.

andet Birgitte Faarbæk, der til dagligt sidder i

Det tog mig derfor et par år, før jeg rigtig fik lov

bestyrelsen i Taastrup FC:

til at arbejde med i bestyrelseslokalet.

og de har også kompetencerne til at gøre det.

Ovenstående er Birgitte Faarbæks oplevelse

De kender bare ikke reglerne, siger Birgitte

af de udfordringer, kvinder står overfor i be-

Faarbæk.

styrelsesarbejdet ude i klubberne. Selvom det

Instruktøren på lederuddannelsen, Allan

i 2014 kan virke som en selvfølge, at kvinderne

Venneke, er enig i, at der skal sættes fokus på

skal være med på lige fod med mændene, er

at få flere kvinder ind i bestyrelsesarbejdet i

det ikke nødvendigvis sådan det fungerer i det

klubberne, da mange klubber ellers går hen og

daglige:

mister værdifulde kompetencer. Det er netop

-Det jeg har fået ud af kurset er et stærkt

-Kvinder i klubbestyrelser er en lang fodbold-

derfor DBU har startet lederuddannelsen, så

netværk. Det er fedt at komme ud og møde

kamp. Kulturen kan spores helt tilbage til barn-

disse ikke går tabt. Nada El-Khatib er, ud over

andre, der står i samme situation som en selv.

dommens fodboldbane. De fleste formænd

at være U/13 træner, lige blevet bestyrelses-

Ud over netværket kvinderne i mellem, har

og bestyrelsesmedlemmer var miniputter i

medlem i Høje Taastrup IF:

deltagerne fået forskellige værktøjer med

små shorts. Derfor er det ikke så mærkeligt

-Det er meget relevant, at klubberne får flere

hjem fra de forskellige moduler. Nada El-Khatib

at størstedelen af de kvindelige ”potentielle

kvinder i bestyrelserne. Der er mange, der

er træner for U13 piger i Høje Taastrup IF, og det

bestyrelsesmedlemmer” ikke forstår spillet i

sagtens ville kunne hjælpe, men de får bare

kan godt være lidt af en mundfuld:

bestyrelserne. Kvinderne vil gerne spille med,

ikke altid tid og plads til at vise det.

Det var hårdt at blive en del af ”holdet” Birgitte Faarbæk

24  DBU København

Konflikthåndtering var et af de temaer som der blev arbejdet med på kvindelederuddannelsen.


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2014

dannelsen som DBU København og DBU Sjælland afholder for tredje gang. På uddannelsen har kvinderne arbejdet med deres personlighedsprofil gennem Insights og fået fyldt værktøjskassen i forhold til konflikthåndtering og kommunikation/ præsentation.

Fremtiden for kvindelige ledere

udfordringer, hvis effekten af kvindelige be-

-Lige nu er der alt for få kvindelige formænd

Et problem for klubberne er, at kvinderne ofte

styrelsesmedlemmer skal slå igennem mener

og bestyrelsesmedlemmer. Det er ikke kun

forsvinder fra klubberne, når de bliver ca. 30 år.

Nada El-Khatib:

ude i klubberne, men hele vejen op i DBU

Herefter er de væk nogle år, og når de så ven-

-For at kvinderne kan komme mere med i

systemet.

der tilbage til klubberne igen, er det vigtigt, at

bestyrelsesarbejdet, er det vigtigt at klubber-

For at flere kvinder kan blive en del af det

de bliver lyttet til, siger Allan Venneke, der har

ne lærer at lytte til kvinderne, og integrere nye

daglige arbejde ude i klubberne, er DBU’s

oplevet kursisterne igennem alle 4 moduler,

holdninger og handlinger i det daglige arbejde.

lederuddannelse bare en enkelt brik i frem-

og mener kvinder i bestyrelserne kun vil være

Fremtiden for kvindelige ledere i danske fod-

tidens arbejde for at få endnu flere dygtige

en fordel og skabe endnu mere mangfoldighed

boldklubber kræver således både tid og fleksi-

kvinder ud i bestyrelseslokalerne.

i klubberne. Klubberne står dog overfor flere

bilitet fra alle parter, siger Birgitte Faarbæk:

Nade El-Khatib (th) mener at klubberne skal blive bedre til at integrere nye holdninger og handlinger.

DBU København   25

Foto: Dan Pedersen

23 kursister har været gennem kvindelederud-


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2014

Udvikling, kvalitet og skills. Det er nøgleordene for DBU nye fodboldskolekoncept som FB andre klubber kan se frem mod til sommer.

DBU´s Fodboldskole en tradition i FB [

Af: Kasper Kølleskov

Trods konkurrence fra andre tilbud om fodboldskoler og -camps i sommerferien nyder DBU´s Fodboldskole stadig stor tilslutning. Frederiksberg Boldklub ved, hvor betydningsfuld DBU´s Fodboldskole har for klubben.

]

Siden 1993 har DBU afholdt sine traditionsrige

leder i Frederiksberg Boldklub, mener, at det

skolen gør, at langt de fleste har mulighed for

Fodboldskoler rundt i det danske sommerland.

hårde arbejde er det hele værd for klubben.

at deltage. Sommerferie er dejligt, men Martin

I mange år var deltagerantallet stigende og

Busk betoner vigtigheden af et tilbud som

toppede i 2012, hvor over 30.000 børn og unge

Ferie = Fodbold

deltog på en af de 270 fodboldskoler. Som altid

Ifølge Martin Busk er afholdelsen af DBU´s

børn og unge en alt for lang periode at være

har Fodboldskolen et tema, og i år står der ”DBU

Fodboldskole en tradition i Frederiksberg Bold-

væk fra fodboldtræningen. De længes efter

Fodboldskole Skills 2014” på menuen. Der er

klub, og det er et tilbud klubbens medlemmer

noget sjov med bolden i centrum.”

lagt op til en uge fuld af tricks og finter. For at

forventer. For klubben er hovedformålet at

ugen skal blive en succes kræves et stort arbej-

tilbyde sine unge medlemmer et kvalitativt

Glæden som motivation

de i kulisserne. Martin Busk, der er administrativ

tilbud i sommerferien. Prisen på Fodbold­

Den glæde, som kan opleves hos de deltagende

26  DBU København

Fodboldskolen: ”Sommerferien er for mange


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2014

Foto: Anders Kjærbye

børn, er også en af de helt afgørende faktorer for Frederiksberg Boldklub i forhold til at engagere sig som værtsklub. ”Som klubleder

varmer det at opleve børnenes smittende glæde ved Fodboldskolen”, siger Martin Busk. Som sådan tjener klubben ikke noget på at afholde Fodboldskolen, men ifølge Martin Busk er afholdelsen af Fodboldskolen risikofrit, da der heller ikke er forbundet specielle udgifter ved afholdelsen. ”Økonomiske eller materielle

gevinster ved Fodboldskole vil aldrig være den drivende kræft. Det er langt fra den rette moti-

I FB er det blevet en tradition for drenge og piger at deltage i DBU´s fodboldskole.

vation for en fodboldklub”, siger Martin Busk. men i særdeleshed de boldspillende børn og

Yde og nyde

unge nyde godt af. Martin Busk fortæller, at

Udover at afholdelsen af DBU´s fodboldskole er

”spillernes udvikling og fodboldmæssige læring

en tradition i Frederiksberg Boldklub, har

forøges af dette ugelange bekendtskab med

klubben andre gevinster ved at være værts-

nye trænere.” På den måde fungere Fodbold-

klub. Martin Busk ser primært Fodboldskolen

skolen i høj grad også som klubudvikling.”

som et tilbud til klubbens eksisterende medlemmer, men hvert år deltager også en del

Trænerne udefra kommer med nye øjne, nye metoder og ny læring Martin Busk, FB

Det handler om at få så mange børn og unge til at spille så meget fodbold som overhovedet muligt Martin Busk, FB

Andre camps byder sig til I Frederiksberg Boldklub er DBU´s Fodbold-

sig af. ”Det handler om at få så mange børn og

skole et tilbud blandt mange andre. Gennem de

unge til at spille så meget fodbold som over-

senere år er diverse fodboldskoler vokset frem.

hovedet muligt”, siger Martin Busk. Klubman-

En af disse er Liverpool Fodboldskole, som

den frygter dog heller ikke, at de forskellige

klubben også afholder. Denne fodboldskole

tilbud udkonkurrerer hinanden, for som Martin

har en kortere varighed end DBU´s pendant,

Busk beretter ”er forventningen helt klart

ligesom den er dyrere og desuden har et andet

at DBU´s Fodboldskole endnu engang bliver

spillere fra andre klubber. ”Vi er ikke ude på

tema. De to fodboldskoler er dog i Martin Busk´

udsolgt«. Lige nu glæder klubmanden sig bare

at hverve nye medlemmer, men vi ønsker at

øjne ikke konkurrenter men to forskellige tilbud,

rigtig meget til at se mange glade og aktive

alle får en god oplevelse af Fodboldskolen og

som klubbens unge medlemmer kan benytte

fodboldspillende børn og unge i sommerferien.

klubben”, pointerer Martin Busk. På en front fungerer Fodboldskolen dog rigtig godt som hvervekampagne for klubben. Til Fodboldskolen byder Frederiksberg Boldklub nemlig ind med trænerassistenter i form af klubbens ungdomsspillere. Martin Busk beretter at ”det

er en fantastisk mulighed for de unge mennesker at have chancen for at snuse til trænerhvervet”. Ofte oplever Martin Busk, at nogle af disse trænerassistenter får så meget smag for trænerhvervet, at de efterfølgende ønsker at fungere som træner i Frederiksberg Boldklub. Noget som varmer klubmandens hjerte.

Fodboldskole som del af klubudvikling Netop på trænerområdet ser Martin Busk en af de helt store fordele som værtsklub. ”Trænerne

udefra kommer med nye øjne, nye metoder og ny læring.” Det kan både klubben som helhed,

Landsholdsspilleren, Nicolai Boilesen, på besøg til DBU Fodboldskole.

DBU København   27


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2014

Gentofte satser på idrætten [

Af: Dan Pedersen

En klar strategi for idrætsområdet og tidssvarende faciliteter er med til at styrke idrætslivet i Gentofte kommune.

]

Lederuddannelse og ungekonsulenter

magasiner på rundtur i lokalunionens syv

Som i andre kommuner varetages forenings

kommuner, for at se på hvad man gør for

og idrætslivet af folkeoplysningsudvalget,

idrætten indenfor områder som frivillighed,

der har til opgave at sikre fritidsaktiviteter

faciliteter og uddannelse. Det første besøg

for børn og unge samt tilskudsordninger til

er på Gentofte Rådhus, hvor leder af Idræt og

foreningerne. I Gentofte har man også et

Fritid i Gentofte kommune, Stig Eiberg, byder

særskilt frivillighedscenter, der er samlings-

velkommen. Den tidligere Team Danmark kon-

sted for det frivillige. Frivilligcentret arbejder

sulent fortæller engageret om en ambitiøs og

blandt andet for at gøre det nemt for personer

aktiv kommune, der har søsat en lang række

og foreninger at engagere sig i lokalsamfundet,

initiativer til gavn for kommunens 24.000

ligesom centret er behjælpelig med rådgivning

med fastholdelse, da vi har en klar ambition

idrætsudøvere. Som Team Danmark- og fri-

og ser på nye udviklingsområder indenfor det

om at fastholde de unge i en sund og aktiv

kommune har man en lang række muligheder,

frivillige arbejde.

hverdag. Det har vi stor succes med, da det

der sammenholdt med et stort engagement

På uddannelsessiden har man haft stor succes

samlede medlemstal for målgruppen er

hos de frivillige er med til at danne et solidt

med et lederakademi, der er målrettet frivillige

vokset de sidste fire år. Et andet spændende

fundament for idrætten nord for København:

ledere i foreninger. Der er tale om en 1 årig le-

tiltag er at vi har indgået samarbejde med

-Det er ufattelig vigtigt med de frivilliges en-

deruddannelse, der afholdes hvert andet år, og

Foto: BLJ Foto

Københavnsk Fodbold tager i de kommende

Gentofte har de senere år etableret mange nye baner. HIK fik bl.a. en ny kunstgræsbane i foråret til glæde for klubbens medlemmer.

konsulenter, der er sat i verden for at arbejde

en ekstern virksomhed, der laver målrettede forløb for trænere med fokus på hvordan man arbejder med vindermentalitet og men-

Det er ufattelig vigtigt med de frivilliges engagement og indsats Stig Eiberg, Gentofte kommune

tal træning. Vi tror på at vi ved at uddanne trænerne, kan påvirke og styrke det udviklingsmiljø som de unge og deres forældre er en del af. Hvis vi skal rykke noget er det oplagt at kigge på trænerne, for de er nøglepersoner,

gagement og indsats. Som eksempel, på hvor

som er udviklet i samarbejde med DIF. Målet

siger Stig Eiberg, der også fremhæver det

gode de frivillige er i Gentofte, kan jeg nævne

med uddannelsen, der består af 9 moduler,

nære samarbejde med Team Danmark når det

at vi fornyeligt stod i en uhensigtsmæssig

er at skabe netværk, vidensdeling og løfte

gælder uddannelse af trænere og eliteudøvere.

situation, da vores ene badmintonhal brændte

kompetencerne hos de frivillige ledere, så de er

Og selvom Gentofte kommune vedkender at

ned. Men det tog kun 2 dage at organisere al-

klædt på til at påtage sig ledelsesansvar i den

eliten er et vigtig indsatsområde er man også

ternativer spillesteder og finde nye haltider, så

lokale forening. Ved siden af lederuddannelsen

opmærksom på breddeidrætten, hvor man

badmintonklubbens medlemmer kunne spille.

er Klubudviklingsforløb og uddannelse af træ-

anerkender at der rum til forbedringer i forhold

Det er en kæmpe hjælp for os, at de frivillige

nere andre områder som Gentofte kommune

til en større grad af fleksibilitet:

på den måde hjælper hinanden på tværs af

forsøger at hjælpe foreningerne med:

-Det kan være svært at komme ind i for-

idrætsgrene og foreninger, siger Stig Eiberg.

-Vi har lavet en ungekonsulentordning med 4

eningerne, hvis ikke man er lige så god som de

28  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2014

Foto: Gentofte kommune

Det nye Gentofte sportspark er nået til 3 fase, hvor en ny sportshal, modernisering af stadion og en ny atletik bane er projekteret.

andre. Det skal vi arbejde på at ændre, ligesom fleksibilitet er et nøgleord. Det skal være nemmere for brugerne at benytte faciliteterne, og på sigt kunne det være en mulighed at bor-

Hvis vi skal rykke noget er det oplagt at kigge på trænerne, for de er nøglepersoner Stig Eiberg, Gentofte kommune

gerne selv kan booke sig ind på ledige haltider og anlæg, siger Stig Eiberg.

Accepter at frivillighed er frivillighed

ner i administrative opgaver, siger Stig Eiberg.

at ligge nogle kompetencer og uddannelse ind i

Flere og flere foreninger får ansatte til at vare-

Ideen med foreningsklynger er udviklet i sam-

ordningen, siger Stig Eiberg.

tage opgaver som de frivillige tidligere tog sig af.

arbejde med DIF, da Gentofte kommune er en

Den udvikling ser man også i Gentofte, men iføl­

del af frikommuneordningen, der har til formål

Gentofte sportspark

ge Stig Eiberg er det vigtigt at klubberne tager

at styrke foreningslivet og udfordre de admini-

På facilitetsområdet har Gentofte kommune

hensyn til økonomien og viser rettidig omhu:

strative regler og love. Frikommuneordningen

moderniseret og etableret en lang række nye

-Jeg har selv været frivillig og jeg syntes det

skal bl.a. også gøre det lettere for foreningerne

idrætsfaciliteter de senere år. For fodbold-

var fantastisk. Det var noget jeg gjorde for min

at ansætte administrativt personale. En af de

klubbernes vedkommende har det bl.a. ført til

egen skyld og som jeg fik rigtig meget ud af.

muligheder, der er opstået, er at dispensere

etableringen af en række nye kunstgræsbaner

Omvendt er jeg ikke i tvivl om at en yderligere

for 4-timers reglen, så arbejdsledige kan

og med moderniseringen af Gentofte sports-

professionalisering af foreningslivet kan være

påtage sig frivillige opgaver, der går udover de

park er mere på vej. Ombygning sker i faser,

en styrke, men man skal passe på klubbernes

4 timer som man normalt må bruge på frivilligt

og udviklingen tager udgangspunkt i en dialog

økonomi og acceptere at frivillighed er frivillig-

arbejde om ugen:

med brugerne, hvor op mod 30 frivillige har

hed, siger Stig Eiberg og fortsætter:

-4-timersreglen er fjernet med det formål at

deltaget i arbejdsgruppen. Foreløbig er man

-Vi har i samarbejde med DIF forsøgt os med

foreningerne kan gøre mere brug af arbejdsle-

nået til fase 3, der forventes færdig i slutningen

etableringen af foreningsklynger sådan at

dige, som ønsker at lave frivilligt arbejde. For-

af 2015. En ny sportshal på 7000 kvm, moder-

idrætsforeningerne i højere grad kan pulje

eningerne er meget interesseret i dette initia-

nisering af stadion, en ny atletikbane er blandt

administrative opgaver og søge støtte fra

tiv, men det har indtil videre været vanskelligt

de faciliteter som kommunens borgere kan se

kommunen. Den tankegang tror jeg meget på,

at finde arbejdsledige, der kan løfte de opgaver

frem til. Dertil kommer, at der i samme område

for der er ingen tvivl om, at det er blevet mere

som foreningerne har behov for. Vi planlæg-

bygges en skaterpark med både udendørs

tidskrævende at drive en forening, og vi er

ger at lave en mere klar og målrettet jobprofil,

skateranlæg og en skaterlethal samt en lethal

nødt til at hjælpe foreningerne så de ikke druk-

ligesom det på sigt kunne være en mulighed

til rulleskøjteløb. DBU København   29


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2014

KLUBRÅDGIVERE i Ryparken [

- DBU Københavns klubrådgivere på besøg i B1950 i Ryparken

Af: Espen Bidsrup

]

Boldklubben 1950 er en typisk københavner-

Den manglende fælles retning for klubben betød, at der var stor usikkerhed om klubben kunne forsætte

klub, med 175 medlemmer fordelt på ungdoms-, senior- og old-boyshold. Sådan set en klub som mange andre. Og måske derfor gav det god mening, at klubben henvendte sig til

Brian Lund, ungdomsformand B1950

DBU Københavns Klubrådgivere. Deres udfordringer var ikke unikke, snarere tværtimod. Klubben havde behov for hjælp til at justere og skrue en smule ved klubbens gearkasse.

hverdag er der ofte andre prioriteter. Og man

Fremtiden for B1950

B1950 skulle tilbage på sporet. Derfor efter-

kan spørge sig selv, om det er nødvendigt når

Forløbet med klubrådgiverne startede i

spurgte de konkrete redskaber til at få opda-

klubbens formål er at spille fodbold?! Men helt

november 2013. Her blev det første seminar

teret visioner, mål og udarbejdet langsigtede

konkret betød den manglende fælles retning

afholdt og de indledende udfordringer, behov

strategier. Og ikke mindst en handleplan til at

for klubben, at der var stor usikkerhed om

og ideer identificeret. Ved seminaret blev der

implementere det i klubben.

hvorvidt klubben overhovedet kunne

stillet det nødvendige spørgsmål til bestyrel-

”Det er svært at finde tiden til arbejdet med

forsætte. ” Brian Lund, ungdomsformand

sen: ”Hvorfor er vi her og skal B1950 fort­

visioner og langsigtede strategier. I en travl

B1950.

sætte? ” Der var enighed om, at klubben havde en berettigelse i Bispebjerg/Ryparken området. Og siden den beslutning, har klubben været igennem seks seminarer, heraf det seneste i maj måned. Brian Lund, der er ungdomsformand i B1950, har oplevet forløbet som en spændende proces for ham og klubben. Og selv om det er en længerevarende proces, har beslutningerne af seminarerne allerede haft sit klare aftryk på klubben.

Fokus på børnefodbold Det blev blandt andet besluttet at have et større fokus på børnefodbold. Et fokus, der på sigt kommer hele klubben til gode. På  reddy Jørgensen har været ansat i DBU F København de sidste 5 år, hvor han nu fungere som klubrådgiver.

30  DBU København

J esper Mathiesen er ny mand i DBU København. Jesper har erfaring med udvikling og ledelse som konsulent i eget firma.

ungdomsholdene er der ved at blive udviklet spændende nye talenter til første holdet. Klubrådgiverne er et gratis tilbud for alle


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2014

længere proces, for at finde ud af hvor klubben skal hen, og om hvorvidt klubben overhovedet kunne forsætte. Med hjælp fra DBU Københavns klubrådgiver er der blevet ny strategi

københavnske klubber med børn og unge. De

Mindre bestyrelse – flere udvalg

Brian Lund’s anbefaling til andre klubber er, at

kan rådgive på fire grundlæggende områder

På det organisatoriske niveau blev det blandt

de inden forløbet med rådgivere udpeger per-

sportslig, administration & økonomi, organisa­

andet besluttet at bestyrelsen skulle slankes

soner i klubben, der skal være med til at udvik-

tion og udvikling & uddannelse. I B1950 efter-

og at der i stedet skulle oprettes en række

le og implementere nye tiltag. Disse personer

spurgte de hjælp til de sportslige og organisa-

udvalg. Disse udvalg fik flere beføjelser med

skal gerne være med i hele forløbet. Og så hele

toriske udfordringer.

kortere beslutningsprocesser. Det var kort sagt

tiden forsøge at holde sig for øje hvad formålet

”Vi ønskede eksempelvis at få drøftet holdning

et forsøg på at uddelegere arbejdsopgaver og

er med rådgivningen – nemlig at skabe klare

og strategi til fair-play. Vi mente, det var nød-

skabe et større ejerforhold blandt klubbens

rammer for klubben.

vendigt, at vi som ledelse udstykkede en klar

medlemmer. Flere personer skulle gøres aktive

retning, for at kunne påvirke adfærd hos spillere i udviklingen af B1950.

”Det er vigtigt, at ressourcepersoner er

og medlemmer. Vi har tidligere haft nogle

” Rådgiverne har været hurtige til at finde ud af,

med hele vejen. Derudover skal de nye tiltag

enkelte udfordringer på fair-play-fronten. Der-

hvor vi som klub befandt os og hvad vi havde

skæres ned til noget, der er realistisk og som

for blev der udarbejdet en folder til medlem-

brug for. Derudover har der været den rette

klubbens ressourcepersoner kan overkomme

merne omkring god opførsel - fair play og fair

balancegang mellem at rådgive og give plads til

tidsmæssigt. Og vigtigst af alt, skal klubben

talk - hvor ikke mindst respekten for dommere

klubbens ledelse og medlemmer. Det medførte

have tålmodighed og huske på at nye bære-

blev indskærpet. I ledelsen ser vi god opførsel

en stærk følelse af ejerskab over for de nye

dygtige tiltag uden for banen ikke implemen-

som en af klubbens vigtigste grundsten”

tiltag”.

teres på 90 min.”

Alle klubber som har B&U fodbold får tilbud om minimum 1 årligt besøg, som er gratis for klubben. her kan man få hjælp til :

Kontakt klubrådgiverne på: Freddy Jørgensen: fred@dbu.dk eller Jesper Mathiesen: jema@dbu.dk

• Sportslig udvikling • Administration & økonomi • Organisation • Udvikling & uddannelse Læs mere på DBU Københavns hjemmeside under ”Klubrådgiverne”

DBU København   31

Foto: DBU København

Bestyrelsen i B1950 har været igennem en


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2014

Foto: Dan Pedersen

Sport og Ledelses projektet gav ny viden i klubberne og har nu ført til konkret handling.

Akademikere skal bruges til det frivillige ikke kan

Af: Lars Hjorth Bærentzen

[

Nyledige akademikere Har været i praktik i københavnske fodboldklubber. De første erfaringer efter forløbet tyder på, at de kan noget særligt, men også, at deres opgaver skal afgrænses tydeligt.

]

Når analytiske metodehjerner bliver sat på

syv københavnske fodboldklubber. Forløbene

som de frivillige i klubberne ikke har overskud

arbejde i fodboldklubber kan det være svært

med fire ugers fodboldklubpraktik blev til i et

til at gøre.

at forudsige, hvad der kommer ud af det. Som

tæt samarbejde mellem DBU København, Djøf,

med alt andet, der er nyskabende og anderle-

Københavns Kommune og Würtz Extemp.

Skabte ny viden og handling

des, skal muligheder afprøves og tiltag skabes

Fire måneder efter praktikforløbene er det

Sundby Boldklub formulerede sammen med

fra bunden. Sådan var det også da 14 akade-

tydeligt, at kan have en varig værdi få akade-

praktikanterne to tydelige opgaver. For det

mikere fra fagforeningen Djøf, der organiserer

mikere i praktik i en fodboldklub. Men det er

første, skulle de to praktikanter indsamle

jurister og jurastuderende samt erhvervsøko-

nødvendigt at afgrænse og konkretisere deres

al den viden om turneringen Sundby Cup,

nomiske og samfundsvidenskabelige kandida-

opgaver. Det handler om at udnytte mulighe-

som kun befandt sig inde i hovederne på fire

ter og studerende, blev sat i forbindelse med

den for at få undersøgt og samlet op på det,

kernefrivillige. Deres viden om arrangementet

32  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2014

skulle struktureres, sættes i system og gøres

Anders Berntsen, og klubbens formand, Flem-

med alle forældrene til U8-spillere og finde ud

tilgængeligt så alle i klubben kunne se, hvad der

ming Jensen, er enige om, at opgaverne blev for

af, hvad de kan bidrage med til klubben. Noget

krævers før, under og efter turneringen. Hvis

bredt definerede. Det er vigtigt at få afgrænset

der ligger lidt i tråd med det, der blandet blev

den viden ikke var samlet ind og de fire frivillige

opgaverne tydeligt fra starten. Flemming Jen-

gjort i B93, hvor en praktikant arbejdede med

pludselig forlod klubben, ville Sundby Cup

sen mener også, at det er vigtigt, at opgaverne

at skabe øget viden om forældreengagement.

være ilde stedt, lyder det fra Lene Rydal, der er

bliver meget konkrete og at det er vigtigt, at

De to praktikanter i Nørrebro United arbejdede

bestyrelsesmedlem i Sundby Boldklub.

praktikanter ikke går i gang med opgaver, som

også med at undersøge værdier og struktur

For det andet fik praktikanterne til opgave at

de frivillige selv kan udføre.

i den kun fem år gamle og hurtigt voksende

bruge deres metodiske evner til at udforme et

- Vores to djøffere ville gerne lave en træner-

klub. Og det kunne Flemming Jensen godt

spørgeskema, der kunne vise, om klubbens

håndbog som en del af deres praktik. Det lød

bruge.

værdier var i tråd med ledernes og trænernes

jo godt. Det brugte de, jeg og andre frivillige i

- Jeg lærte, at der var nogle længere ude i

opfattelser af hverdagen.

klubben mange timer på at hjælpe dem med.

organisationen, end dem jeg taler mest med,

- Praktikanterne Mohamad Karrar og Ann

Før de så afleverede håndbogen, så kom vores

som efterspurgte en udvikling i klubbens

Cathrin Petersen skrev en række anbefalinger

ungdomsformand en dag hen til mig og gav mig

struktur. Det bekræftede mig i, at vi har brug

på baggrund af svarene i spørgeskemaet. De

en trænerhåndbog. Den havde han lige lavet

for at få kigget på vores organisation.

anbefalinger præsenterede jeg senere på vores

om natten, fordi han alligevel ikke kunne sove.

årlige møde med trænere og ledere, hvor de

Det kunne han kun gøre så hurtigt, fordi han er

Praktikant blev valgt ind i bestyrelsen

vakte både refleksion og diskussion. Praktikan- meget godt inde i klubbens organisation, men

Det kig kan Anders Berntsen tage meget

ternes arbejde gav ny viden, men skabte også

det understregede, hvor vigtigt det er, at man

aktiv del i. I marts blev han nemlig valgt ind i

handling. Det har konkret ført til, at vi har etab-

udnytter chancen for at lade praktikanterne

bestyrelsen for klubben, og kan meget aktivt påvirke den udvikling af organisationen, han

Praktikanternes arbejde gav ny viden, men skabte også handling. Det har konkret ført til, at vi har etableret et sportsligt udvalg Lene Rydal, Sundby BK

selv var med til at påpege nødvendigheden af i sit praktikophold. - Jeg spiller jo i klubben, og allerede før praktikken tænkte jeg, at jeg gerne ville være med i det administrative arbejde. Praktikken gav mulighed for at se klubben indefra og forsøget

leret et sportsligt udvalg, som skal tale med og

arbejde med noget, som ingen andre i klubben

på at udvikle strukturen var så spændende,

coache alle trænere i klubben, siger Lene Rydal.

kan udføre, og som de har særlige forudsæt-

at jeg fik lyst til at være med i bestyrelsen.

ninger for.

Klubben er midt i en spændende proces med

Vigtigt at få afgrænset opgaverne fra starten

Næste gang Nørrebro United skal være en del

mange mennesker, der alle kan være enige om

af et praktikforløb, vil Flemming Jensen forsøge

sloganet ”Lokal & Social”, men derfra er der

I Nørrebro United var erfaringerne mere

at beskrive nogle opgaver, som vil give mere

mange forskellige opfattelser af klubben.

blandede. Praktikanterne, Kristian Ebbesen og

viden til klubben. Som for eksempel at få talt

Der er flere faktorer, der har gjort det interessant for DBU København at være en del af Sport og Ledelse: • DBU København har ønsket at få afprøvet,

• Mange lokale fodboldklubber mangler

• Der er et stort uforløst potentiale i det

om man som en del landets største

arbejdskraft i den daglige drift. Ved at

erhvervsnetværk, der omgiver landets

idrætsspecialforbund kan medvirke til at

have en nyuddannet akademiker tilkny-

fodboldklubber. Hvis DBU kan spille en

løse et vigtigt, aktuelt samfundsproblem.

ttet i fire uger, er der mulighed for at få

aktiv rolle i at matche jobsøgende og

Det ligger fint i forlængelse af tankerne

iværksat initiativer til gavn for klubben og

virksomheder, der har en tilknytning til

bag DBU Københavns Erhvervsnetværk

dens medlemmer.

en fodboldklub, er det en fordel for alle

og CSR-strategien Responsorball, at

involverede parter.

arbejde for at nedbringe dimittendledigheden blandt unge akademikere.

DBU København   33


Københavnsk Fodbold nr. 1. 2014

God dialog til fællesmøde [

Formand- og ungdomsformandsklub til fællesmøde med bestyrelsen

Af: Dan Pedersen

]

DBU Københavns formandsklub inviterede

skolereform. Hvordan muligheder omsættes

på DS og KS. Derfor har bestyrelsen også

ungdomsformandsklubben og DBU Køben-

til praksis var det overordnede tema, da

valgt at indkalde til et informationsmøde om

havns bestyrelse til fællesmøde den 6. maj,

Skoleleder fra Nørre Fælled Skole og Bellahøj

den nye struktur den 20. maj i DBU Køben-

hvor bl.a. den nye skolereform og turnerings-

Skole, Morten Østergaard, fortalte om sine

havns lokaler.

struktur var på programmet.

oplevelser med at aktivere skolereformen og

DBU Københavns formand- og ungdomsfor-

lave projekter, der tager udgangspunkt i de

Lærerigt møde

mandsklub har efterhånden tradition for at

nye muligheder.

For en af deltagerne, Knud Toft Andersen, der

møde DBU Københavns bestyrelse én gang

DBU Københavns formand, Henrik Ravnild var

er ny formand i Vanløse IF havde mødet også

årligt. I år var der fokus på DBU Københavns

efter mødet tilfreds med udbyttet:

stor værdi:

udvalg, den nye klubrådgiver ordning, turne

-Det er dejligt at møde så mange formænd og

-Det var spændende, interessant og lærerigt.

ringsstrukturen og ikke mindst den nye

ungdomsformænd. Det er vigtigt at fortælle

Jeg er ny i denne sammenhæng og for mig

skolereform.

klublederne om bestyrelsens daglige gøremål,

var det rigtig interessant at lære noget om

og spørgelysten viste klart, at der er flere

beslutningsprocesserne og det som lægger

Debat om turnering

områder, hvor vi godt kan blive bedre i vores

til grund for dem. Derudover synes jeg det var

På mødet var der en god og aktiv debat om

kommunikation med klubberne”, siger Henrik

tydeligt at mærke, at man fra bestyrelsens

DBU Københavns turneringsstruktur, ligesom

Ravnild, og fortsætter:

side gerne vil inddrage os klubber noget mere.

de fremmødte formænd og ungdomsformænd

-Naturligvis var der størst interesse omkring

Det ser jeg som noget meget positivt, lyder

lyttede med, da DIF ved Projektkonsulent,

en forventet ændring af turneringsformen i

det fra Knud Toft Andersen.

Gitte Minor, fortalte om mulighederne i den nye

2. division, da den får afsmittende virkning

Foto: Dan Pedersen

Hvordan ser fremtiden ud på turnerings­siden? Hvilken betydning får den nye skolereform for fodboldklubberne i København? Det var nogle af de spørgsmål, der på dagsordenen da DBU Københavns formandog ungdomsformandsklub holdt møde med DBU Københavns bestyrelse.

34  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2014

Indkast • Københavns Kommune meddeler, at det ikke er tilladt at medbringe egne drikkevarer med på kommunens anlæg. Klubberne bedes overholde dette.

• UEFA har kåret årets breddeklub i Europa. Vinderen blev årets fodboldklub i Danmark 2013, FC Skanderborg. Tillykke til klubben.

• Dynamo F05 og Fandango har begge meddelt, at man ikke længere

• Sporting Skovsnegl (opkaldt efter det berømte moustache) er ny medlemsklub og er startet i Serie 5.

• DBU Københavns bestyrelse ønsker at komme endnu tættere på

klubberne. Derfor kan alle klubber fremover få besøg af 1-2 bestyrelsesmedlemmer når de afholder bestyrelsesmøde i egen klub. Læs mere via hjemmesiden.

kan få tingene til at hænge sammen, og som en følge heraf er begge

DBU har forlænget aftalen med SELECT som leverandør af fodbolde til

klubber lukket.

DBU’s landshold og forbundets øvrige sportslige aktiviteter, herunder

• DBU Københavns bestyrelse har grundet restance udelukket FC DASAC for videre deltagelse i turneringen.

• Jægersborg Boldklub meddeler, i lighed med tidligere år skal alle

DBU’s Fodboldskole. SELECT og DBU indledte samarbejdet tilbage i 1951. Den nye aftale gælder frem til juli 2017. DBU Københavns bestyrelse har godkendt Boldklubben Ryparken som ny medlemsklub. Klubben vil i daglig tale hedde FA København, og er et nyt kvindesamarbejde mellem klubberne Skjold, B93 og HIK.

udehold fra og med U13 og opefter klæde om i Gentofte Stadions røde bygning. Herfra er dog undtaget udehold i Herre-DS.

• DBU København og DBU Bornholm kan som de eneste lokalunioner

Ved AB Tårnbys seneste generalforsamling blev Jens Jørgensen og Frank Grimstad hædret med DBU Københavns sølvemblem for lang og tro tjeneste i klubben, tidligere hhv. Tårnby Boldklub og AB70.

noterer medlemsfremgang. Dansk fodbold går samlet tilbage med ca. 11.000 aktive fodboldspillere. I alt er der registreret 329.955 spillere.

• Ved finalen i DBU Pokalen kunne en af Danmarks største og ældste

DBU Københavns bestyrelse afholder bestyrelsesseminar i dagene den 14 og 15. november. Alle klubformænd inviteres til work-shop lørdag den 15. november. Sæt kryds i kalenderen.

klubber B93 lade sig hylde i Parken som bedste Serieklub i DBU Pokalen. Med titlen fulgte også en check på 100.000 kr.

• Mere end 200.000 har nu downloadet DBU’s Fodbold app, der bringer fodboldinteresserede danskere tættere på banen.

• Fuld Fart Fodbold Fitness. DBU har nu registeret 185 Fodbold Fitness-

Start til September med at tjene ekstra lommepenge, og tilmeld dig allerede nu til næste DBU Dommergrundkursus som er i august: Teori:

23. august 2014: 09:00 – 15:00 24. august 2014: 09:00 – 15:00

Praktisk dag: 30. august 2014: 09:00 – 17:00 Eksamen:

31. august 2014: 09:00 – 14:00

klubber. 18 klubber i DBU København tilbyder Fodbold Fitness.

• Har du brug for hjælp til at udfylde elektronisk holdkort, så kontakt DBU Københavns personale.

DBU København   35


Baby fodboldstøver - oplagt dåbs- eller fødselsdagsgave til de helt små! Bestil her:

Nu kun

kr. 19900

Verdens eneste rigtige baby-fodboldstøvle i størrelse 20-25. Nu kan din guldklump få rigtige fodboldstøvler. Oplagt som dåbs- eller fødselsdagsgave til både drenge og piger - de er bare så små og nuttede, at man næsten ikke tror sine egne øjne. Pris pr. par kun kr. 199,-. Fodboldstøvler i størrelse 20-25. Sølvfarvet broderet med Dannebrog. Leveres i æske. Unisex-model.

Bestil online på: http://sportimport.dk/ produkt/baby-fodboldstovler/

Københavnsk Fodbold  

Nr 2. 2014. DBU Københavns fodboldmagasin.

Københavnsk Fodbold  

Nr 2. 2014. DBU Københavns fodboldmagasin.