Page 1

E N S Ä K E R I T- M I L J Ö

Varför skapas inte en bra datasäkerhet på förhand? ARBETET FÖRÄNDRAS

KOMMUNIKATION

DATASÄKERHET

Kontorspersonalen behöver bra it-verktyg

Är E-post det vettigaste sättet att sköta kommunikationen?

Skydda ditt företags kritiska information

Data Groups kundtidning 2/2019

DG-KUNDSERVICE DÅ DEN ÄR SOM BÄST!


Lokal service, datasupport över hela Finland Arbetet går smidigt då verktygen är i gott skick. Från oss får du de bästa tjänsterna och IT-utrustningen så att arbetsdagen löper så smidigt och kostnadseffektivt som möjligt. Den lokala experten kan snabbt hjälpa till vid problem.

Vi ingår i Data Group -kedjan, som bildades år 1992 och är den största kedjan bestående av IT-specialaffärer. Ett konkurrenskraftigt pris, pålitlig kvalitet och experttjänster är de centrala värderingarna i vår verksamhet. Data Groups 370 experter i stödfunktion samt utmärkta relationer till de viktigaste IT-utrustningstillverkarna och importörerna utgör en bra grund för dessa värderingar.

På bilden Jarkko Pippola / DG SataIT, Pertti Suutarinen / DG Hyvinge, Timo Vilenius / DG Finland

Data Group Hyvinge är vald till årets DG-medlemsaffär! IT-Infotec på Hyvinge-området med sina 30 år inom branschen, erbjuder alla slags lösningar inom kontors- och IT-teknik. Förutom it-enheterna erbjuds också heltäckande stöd- och underhållstjänster, som skräddarsys att passa just ert företags behov. – IT-Infotecs aktiva diskussioner med andra affärer har återspeglats i form av gemenskap och kunskapsdelning inom kedjan. Deras starka vilja att utveckla de egna lokala funktionerna och samtidigt hela Data Group -gemenskapens har varit exemplariskt, berättar kedjans verkställande direktör Timo Vilenius.

2

Data Group IT-Infotec Oy Hyvinge Torikatu 2 05800 Hyvinkää +358 19 426 6200 myynti@infotec.fi


DEN NYA ULTRA FRÅN DELL FÖRENAR STIL OCH ERGONOMI Våren och sommaren är tiden för presentation av nya produktsortiment men även på hösten presenteras nya produkter. En av de nya produkterna är Dells stiliga OptiPlex 7070 Ultra, som förnyar arbetsstationerna. Dells produktmarknadschef Onni Vuorio berättar att då det gäller Ultra, som lanserades i september, har man tänkt på användarvänlighet, stil och ergonomi. Ultras centralenhet är placerad inuti skärmfoten, det vill säga hela bordsmaskinen är praktiskt taget en kompakt del av skärmen som står på bordet. Den så typiska sladdhärvan, som annars vanligen uppstår med bordsmaski-

ner, är så gott som omöjlig att få till stånd eftersom det finns bara en sladd; den från väggen till skärmen. Helheten kan slutföras med ett trådlöst tangentbord och en trådlös mus. - Helheten är lätt att flytta från ett ställe till ett annat för att till exempel arbeta ergonomiskt sittandes vid ett bord i soffan, då man hittills har varit tvungen att ha laptoppen i famnen och nacken böjd, berättar Vuorio.

Rikedomen med Data Groupsamarbetet utgörs av företagens olikheter

DELL OPTIPLEX 7070 Ultra visar man gärna upp i vardagsrummet. Den innefattar en stilig lösning. - Ända upp till 27” skärmar kan väljas för lösningen och detta garanterar valfriheten och produktiviteten. Om man vill ha en större skärm så finns det olika ställningar att använda och placera Ultra-skärmen bakåt, ger Vuorio som råd.

Lösningen är lätt att flytta från ett ställe till ett annat.

Onni Vuorio tycker att det bästa som Data Group-samarbetet medför är de olikheter som förekommer i kedjans företag. Varje företag i kedjan har sina egna styrkor och kunskapsområden. För en tillverkare som Dell är det en stor fördel att det inom Data Group -kedjan finns leverantörer som är specialiserade på exempelvis leverans av datorer som ska fungera ute på fältet.

3


Steg mot bättre datasäkerhet

1

Bestäm praxis och roller, utbilda personalen Om företagets alla anställda och partner känner till att det finns en tydlig handlingsplan och instruktioner för olika situationer, så minskar riskerna och det blir tydligare hur man ska arbeta och agera i oväntade situationer. Dessutom kan man också arbeta och agera snabbare. Kartlägg vilken information som är dyrbar, vem hanterar informationen och vilka krav ert företag ställer på praxis, verktyg och datasäkerhetsnivå.

2

Förenkla informationshanteringen Fundera på vilken information som är ändamålsenlig att spara, var den ska sparas och hur den ska delas. Ju färre ställen att spara informationen på desto lättare är det att hantera, säkerställa och radera den. Exempelvis kan känslig information inte hanteras i offentliga lokaler, eller skickas okrypterad per e-post. Det är klokt att förstöra känslig information när den inte längre behövs. I vissa fall måste informationen förstöras.

3

Hantera lösningar centralt Central hantering möjliggör enklare driftsättning av utrustning och tjänster, kontinuerlig uppföljning och automatisk uppdatering enligt profiler. Automatik och inställningar minskar antalet mänskliga misstag. Var särskilt uppmärksam på att även mobila enheter, nätverksutrustning och IoT-enheter har ett adekvat skydd, korrekta inställningar och att standardlösenorden är utbytta.

4

Var beredd på att problem uppstår Vad händer om ett utpressningsprogram krypterar informationen, känsliga uppgifter läcker ut utanför företaget, företagets server går sönder, eller en USB-sticka med viktigt innehåll försvinner? Om man är förberedd på problem, kan man agera snabbare när något oväntat inträffar. Det är viktigt att med jämna mellanrum testa att säkerhetskopieringen fungerar.

5 4

Inventera och följ upp läget kontinuerligt Säkerhetsmiljön ändras ständigt, något som kräver att utrustningen, tjänsterna, rutinerna och kompetensnivån ska vara uppdaterade. Automatiserade uppföljnings- och utforskningsverktyg gör det lättare att vara uppdaterad gällande ändringar och eventuella brister. Det är viktigt att ge ansvaret för datasäkerheten till en expert, antingen företagets egen datasäkerhetsansvariga eller en extern expert.


EN GOD DATASÄKERHET PLANERAS PÅ FÖRHAND Ofta förbättrar man datasäkerheten först efter att någonting tråkigt redan har skett. Datasäkerhetsärenden har diskuterats mera nu under de två senaste åren då EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR-förordningen, skärpte konsumentens dataskydd. Samtidigt kontrollerade många företag sin egen datasäkerhet noggrannare. Företagen började gardera sig bättre för eventuella dataintrång och även rapportera vidare ifall man råkade ut för det. Man fick också bevis för att rätt många företag gör ändringar först då man är tvungen till det. Fast det finns ändå många bra orsaker att på förhand planera och genomföra en förbättring av datasäkerheten.

Många små och medelstora företag utsätts för cyberattacker.

GDPR:S FÖRFARANDE med vite är säkert en bra orsak, men att förlora information kan betyda mycket mera för ett företag. Ett dataintrång kan i värsta fall stoppa företagsverksamheten åtminstone tillfälligt och i lindrigare fall kan det minska på förtroendet gentemot din verksamhet. Dataintrångets verkliga värde förstår man först då man ser hur det påverkat ekonomin eller företagets rykte. Om produktionslinjerna i fabriken stannar på grund av ett dataintrång kan man direkt räkna förlusterna i förlorade eller försenade leveranser. I ett konsultföretag kan ett dataintrång minska förtroendet för företagets verksamhet, i värsta fall så mycket att man vill byta ut samarbetspartnern. Det värsta är om dataintrånget kommer ut via en kund. Kunden kan på grund av dataintrånget ha fått dålig publicitet eller andra problem.

DET FINNS så många verktyg för dataintrång redan att dataskyddsexperterna säger att hackare klarar av att tränga sig in i alla slags system. Speciellt i stora företag finns det information av högt ekonomiskt värde. Inom företagsvärlden lever man ännu i den fasta tron att hackare bara är intresserade av banker och stora produktionsanläggningar vars driftstopp orsakar stora kostnader. Fastän informationen som finns i börsnoterade företag är intressant så utsätts många små och medelstora företag för cyberattacker dagligen. Oftast upptäcks dataintrånget först efter några månader, i medeltal efter ca 100 dygn. På grund av det här borde företagen identifiera riskerna som förknippas med dataintrången och gardera sig mot dem med tillräckliga medel. Det finns goda skäl för att upptäcka ett dataintrång inom några timmar.

5


Hur högt är ditt arbetsbord? Håller du armarna i 90 graders vinkel? Har du tillräcklig belysning? Experterna från Contour Design erbjuder sin hjälp för att göra en ergonomisk kartläggning av hela arbetspunkten.

Företagen borde se satsningen på ergonomin för personalen som en investering i stället för en utgift

KONTORSPERSONALEN BEHÖVER OCKSÅ BRA VERKTYG Är nacken och axlarna sjuka och stela igen? Har du problem med mushand? Många finländare fäster uppmärksamhet på ergonomin vid arbetspunkten och verktygen först då man har fått en diagnos av en läkare. Många diagnoser skulle inte ens behöva ges om man i stället skulle lägga mera vikt på att förebygga problem. Account Manager på Contour Design Joonas Ruuskanen tycker att finländarna är för anspråkslösa också i detta fall fastän det är fråga om ens egna välmående. - Vi drar oss för att fråga efter mer ergonomiska arbetsverktyg innan en läkare har ordinerat sådana. Men har någon månne fått sparken på grund av att man har frågat efter mer ergonomiska arbetsredskap tex. tangentbord eller datormus? Jag tror inte det, säger Ruuskanen.

turen där man ofta försöker undvika alla slags utgifter så länge som möjligt. - För alla tjänster begär man anbud, vilket leder till att man väljer de förmånligaste lösningarna och basmodellerna bland verktygen. Med dessa fixar man nog kontorsuppgifterna någon tid men ergonomin är ofta bristfällig i dessa lösningar. Småningom uppstår problem och belastningsskador då man inte satsar på ergonomin. Företagen borde se satsningen på ergonomin för personalen som en investering i stället för en utgift, påminner Ruuskanen.

PROBLEMET FINNS enligt Ruuskanen också i den finländska arbetsgivarkul-

PÅ ERGONOMIN inverkar förutom verktygen också belysningen och ar-

6

betsställningen. Verktygens justerbarhet är i alla fall i nyckelposition och en bra början får man med ett Balance keyboard från Contour Design, där man kan ställa in lutningsvinkeln på bakre kanten. Tack vare lutningen så vilar fingrarna då man inte skriver och då minskar också muskelspänningen. Med det separata handledsstödet (Balance keyboard wrist rest) kan man använda tangentbordet med vilket slags datormus som helst. I Contour Designs sortiment finns utöver den välkända RollerMouse-centrerade musen också en vertikal mus, Unimouse, vars lutningsvinkel och tumstöd kan justeras. Musen kan fås som höger- eller vänsterhänt version.


Människan i fokus, trovärdighet, dataskydd och naturvänlighet är värden som styr Fujitsu Fujitsus enhetstillverkning styrs av fyra värden, som garanterar att enheterna är vettiga och trygga att använda och de är tillverkade att hålla i arbetet. Som utgångspunkt i designen har man tänkt på användarvänlighet och fungerande formgivning i kombination med ett bra dataskydd. Som exempel kan nämnas marknadens noggrannaste och säkraste biometriska identifieringsmetod Palm Secure. Med den kan man snabbt logga in sig i arbetspunkten då inga lösenord behöver matas in utan användaren identifieras direkt från handflatan. Då enheten inte används loggas användaren ut automatiskt.

Dockning är också en viktig egenskap för laptopparna, som gör det lätt att koppla ihop enheterna med en sladd. Då man kommer in till kontoret med sin laptop så kopplas den till dockningsstationen med en sladd och så kan man använda till exempel två stora skärmar, ett ergonomiskt tangentbord och en ergonomisk mus samt annan kringutrustning. FUJITSUS INGENJÖRSVERKSAMHET av hög kvalitet, högklassiga kompo-

nenter och uppfyllda certifikat ger alla garanti för att enheten håller vid användning. Fujitsu innehar marknadens lägsta felfrekvenser. Arbetstiden är dyrbar. Då man minskar på avbrott som beror på tekniska problem så förbättras produktiviteten. Det är viktigt att arbetstagaren njuter av sitt arbete och inte behöver använda tiden till att justera saker. TACK VARE den höga kvaliteten och servicevänligheten så förlängs produkternas livscykel märkbart och då behöver man inte förnya dem så ofta. I sitt miljöprogram satsar Fujitsu på energieffiktivitet, minskning av koldioxidutsläpp och återvinningsbarhet. I Fujitsus produkter används mycket återvunnen plast och produkternas återvinningsmöjlighet är god. Fujitsu och Data Group samarbetar kring utveckling av lämpliga lösningar för företag i Finland. Ett långvarigt samarbete föder tillit: Då de som utvecklar lösningarna känner och litar på varandra kan man på basis av feedback utveckla nya bättre lösningar. Samarbetet är också viktigt då man skall lösa knepigare fall.

SELECT Expert

SELECT Expert

7


ÄR E-POST DET VETTIGASTE SÄTTET ATT SKÖTA KOMMUNIKATIONEN? Många moderna applikationer, såsom Office 365 Teams, erbjuder ett sätt att kommunicera och skicka information inom teamet som är säkrare dataskyddsmässigt och vettigare än förr. E-post är som ett vykort; öppet att läsas. E-post kan läsas av utomstående lika lätt som ett vykort. En vanlig E-post går i läsbart format genom många servrar och proxyservrar på sin färd i nätet och kan läsas av vem som helst utan att avsändaren eller mottagaren vet om det.

Varje företag har unik och känslig information som måste krypteras. I meddelandena skickas ofta information som är intressant också för andra företag och därför är det viktigt att sådan information skickas krypterat. Alltid då du skickar information okrypterat, tänk efter om du skulle vilja att

den hamnar ut i offentligheten. Även kunderna litar på ditt företag, så det är viktigt att hantera deras uppgifter på ett säkert sätt. Då man skickar personuppgifter, användarnamn eller andra uppgifter rörande personer är det skäl att använda kryptering.

Skydd av E-posten hemlighåller informationen Riksdagens ombudsman har konstaterat och även datatillsynsmannen att man inte får skicka konfidentiell information i okrypterad E-post. Konfidentiell information är till exempel patientuppgifter och personuppgifter. Informationssekretessen regleras också i lagar, såsom offentlighetslagen och dataskyddslagen. Även instanser som upprätthåller olika register skall skydda personuppgifter och hantera dem noggrant. Som personuppgifter räknas till exempel en kombination av personnummer och namn. Kryptering av E-post skyddar information, såsom kreditkortsnumror, kontonumror, socialskyddssignum och patientuppgifter. Krypteringen kan läggas på automatiskt så ifall det finns sådan information i meddelandet som kräver kryptering så kan inte användaren i misstag skicka dessa okrypterade.

Det är viktigt att hantera kunduppgifterna på ett säkert sätt. 8


HP Elitebook -serien är svaret då arbetet förändras Arbetet håller på att förändras och för det nya sättet att arbeta behövs lämpliga maskiner. Arbete görs mer och mer på olika ställen: parker, caféer, flygplatser och tåg är dagens kontor. Millenniegenerationen, som år 2020 redan utgör ca 50 % av den globala arbetande befolkningen och hela 75 % år 2025, är vana att jobba annanstans än på kontoret. Av dessa tycker 81 % att arbetsproduktiviteten förbättras då man får välja var man jobbar och när. 52 % av millenniegenerationen tycker att enhetens design spelar en

mycket stor roll vid valet av arbetsverktyg tex en laptop. Ett mobilt arbete sätter nya krav på enheterna som används: hur ska man dölja informationen på skärmen för förbipasserande blickar? Hur är det då om man använder öppna, sårbara WLANnät? Över en halv miljon nya skadliga programvaror, med vilka man kan kapa datorn utan att ägaren vet om det, kommer ut varje dygn. Fastän företaget eller användaren använder moderna lösningar för brandvägg eller virusbekämpning så räcker detta inte som enda skydd. I själva enheten skulle det vara bra med en skyddsmekanism. HP Elitebook -seriens maskiner är utrustade med en Endpoint Security

Controller -kretsserie som övervakar hot mot datasäkerheten i maskinens olika layers. Som exempel så kan vanliga virusskydd inte upptäcka skadlig programvara som går in i maskinens BIOS/UEFI och den skadliga programvaran försvinner inte heller fast man byter eller formaterar om hårdskivan. En skyddsfilm för skärmen används för att minska på skärmsynligheten och därmed att eventuell känslig information inte kan ses av främmande. Fastän man kommer ihåg att skydda annat i maskinen så glömmer man ofta denna del som lättast kan läcka ut. Serien har en elektronisk skyddsfilm som integreras i skärmen redan vid tillverkningen. Den aktiveras behändigt på/av med en knapptryckning.

Voiman tuottaa Intel® Core™ i5 prosessori

9


VAD HÄNDER OM DIN INFORMATION FÖRSVINNER Efter att skadan redan är skedd finns det ingen tid till att reda ut olika tillvägagångssätt utan då borde man redan handla. Varje timme kostar och för endel företag kan förlusten av information vara ödesdiger. Orsaken till förlusten av information kan vara exempelvis användarens fel, stöld, ransomware-program eller fel i enheten. Av alla laptoppar på ett företag behöver ca 18 % i medeltal något slags reparation varje år. 24 % har förlorat information på grund av söndriga enheter eller liknande. De mest betydande kostnaderna för affärsrörelsen är minskning i produktiviteten, personalens frustration och värdet på förlorad information. MICROSOFT OFFICE 365 erbjuder inget eget dataskydd, bara en skräpkorg och en tidsbegränsad versionshistoria. Detta kan leda till dataskyddsrisker. I värsta fall kan alla dina filer sparade i molntjänsten bli målet för en så kallad utpressningstrojanprogram. Du kan också i misstag ra-

10

dera något viktigt E-post meddelande. Säkerhetskopieringen i Office 365 gör det möjligt att snabbt få tillbaka viktig information och komma åt informationen också då det finns tekniska problem i Office 365. Varför går information förlorad fastän man använder något slags säkerhetskopiering? En förfrågan, som den ledande expertföretaget inom dataräddning Ibas Ontrack gjorde, visade att 98 % av de kunder som förlorat information hade något slags säkerhetskopiering i användning. De vanligaste orsakerna till att man förlorar information fastän man har säkerhetskopiering är följande: Säkerhetsprogrammet är fel installerat eller konfigurerat eller så inkluderar det inte alla viktiga datamappar. Den senaste säkerhetskopian kan redan vara föråldrad eller så är den ursprungliga data korrupt och därmed också säkerhetskopian.

F Ö R AT T I N F O R M AT I O N E N S K A VA R A S K Y D DA D, S E T I L L AT T All nödvändig information säkerhetskopieras i molntjänsten Säkerhetskopieringen sker auomatiskt och belastar inte datorn Dataräddningen är snabb och enkel och också tidigare versioner kan hämtas Office 365-data (Onedrive, E-post, kalender osv.) säkerhetskopieras Du vet hur du ska gå till väga om du förlorar information


Skydda ditt företags kritiska information 32 % av företagen har förlorat information i molntjänster. Du kan skydda ditt företags kritiska information i Microsoft Office 365 med hjälp av automatisk säkerhetskopiering. Tjänsten erbjuder en direkt återförsel av information, GDPR-kompatibilitet, skydd mot fel gjort om görs av användaren samt mot skadlig programvara. Din information är alltid säker oberoende av tid och plats. - Då det uppstår tekniska problem i

Office 365, kan du ändå komma åt din information genast. Du vet ju att Microsoft Office 365 inte erbjuder något eget dataskydd, bara en skräpkorg och en tidsbegränsad versionshistoria. Detta kan leda till säkerhetsrisker för dig och ditt företag. Shield Backup sköter om säkerhetskopieringen två gånger om dagen. Din information är alltid säker oberoende av tid och plats.

VA R F Ö R D E T Ä R V I K T I G T AT T S K Y D DA I N F O R M AT I O N

Ingen egen datasäkring

Microsoft Office 365 erbjuder inget eget dataskydd, bara en skräpkorg och en tidsbegränsad versionshistoria. Detta kan leda till dataskyddsrisker.

Ransomware

I värsta fall kan alla dina filer sparade i molntjänsten bli målet för en så kallad utpressningstrojanprogram. Fildelningstjänsterna förvärrar situationen ytterligare.

Avbrott i tjänsterna

Då det uppstår tekniska problem i Office 365 kan du komma åt din information genast genom att logga in i Nexetics portalen.

Fel som användaren gör

Nästan 60 % av den information som förloras i molntjänster beror på fel som användaren gör. Användaren kan radera filer i misstag eller göra icke önskvärda ändringar i delade filer, vilket kan leda till mycket besvär.

GDPR

Informationen är säkerhetskopierad och sparas inom EU. Du kan återföra informationen snabbt och pålitligt.

Arkivering av E-post

Den skada på informationen som de skadliga programmen gör är ett vanligt problem. När som helst kan man behöva återföra gamla E-postmeddelanden på grund av rättsliga orsaker.

11


Dra nytta av teknikens nyaste möjligheter.

HELA KONTORET FÖR EN MÅNADSAVGIFT Från DataGroup får du en effektiv lösning på hur du kan sköta ditt företags datateknik, enheter, tjänster, utveckling och stöd bara för en enda månadsavgift. Då företag framför önskemål för it-tjänster så kommer en lösning, som är bekymmerslös och skalbar för företagets föränderliga behov, alltid på första plats. Utöver det här önskar sig företagen en lösning, som är enkel att budgetera och vars egenskaper och kostnader är lätta att jämföra.

12

Man vill att it-lösningarna ska passa behoven både för stora och små företag. Vi berättar också hur verktygen ska användas så att kunden inte behöver klara sig själv med den nya lösningen. Då företaget får nya möjligheter för exempelvis kundbetjäning så kan

vi erbjuda sådana lösningar så att ärendena kan hanteras behändigt och helheten fungerar smidigt. Med dessa kan man göra märkbara inbesparingar. Då allting som behövs finns med så får du det färdigt installerat och hela det färdiga paketet placerat på arbetsbordet.


Du får lokalt stöd och hjälpen finns alltid nära till hands. Utöver det här har vi 370 it-experter runt om i Finland, så du får alltid ett svar på dina problem.

Utveckling och underhåll

Företagsmaskiner av hög kvalitet

Lösningar för informationsarbete

Säkerhet och administration

IT-infra

Det blir lätt med en lokal it-partner UTVECKLING OCH UNDERHÅLL • En passande lösning bestäms alltid på basis av dina behov och kan skalas efter situationen. • Helheten planeras på affärsverksamhetens villkor och funktionerna sköts om i bakgrunden. • Stöd och hjälp får du snabbt då du behöver

F Ö R E TA G S M A S K I N E R AV H Ö G K VA L I T E T • Det är trevligt att arbeta med företagsmaskiner som visat sig vara bra och förebyggande av fel minskar på driftstopp. • Alla enheter installeras på arbetsbordet och är färdiga att tas ibruk genast.

L Ö S N I N G A R F Ö R I N F O R M AT I O N S A R B E T E • Då informationen går fram effektivt och säkert så löper också arbetet smidigare.

S Ä K E R H E T O C H A D M I N I S T R AT I O N • Dataskyddet och skyddet av viktig information är alltid uppdaterad; enheterna är säkra att använda • Helheten kan adminstreras centralt.

I T- I N F R A • För dina behov passande lösningar på nätverk, betalningssystem, server och specialarrangemang.

13


SAMARBETE SKAPAR EN BÄTTRE VARDAG IT-branschen ändras snabbt och nya teknologier dyker upp i rask takt. Att bara saluföra ett program eller en maskin är lätt, men då tekniken skall utrustas till en fungerande helhet för den egna verksamheten blir nätverkande och ett nära samarbete

14

allt viktigare. Data Groups 370 experter samlades den här gången i Tavastehus tillsammans med våra samarbetspartners för att fila på nya lösningar för framtiden.

Läs mer om stämningen på DG-dagarna:


370 experter

Lokal service, support som omfattar hela landet

15


DG SKYDDAD E-POST Ett enkelt och förmånligt sätt att skicka och ta emot konfidentiell information.

Så här skickar du krypterad e-post:

D ATA G R O U P S K U N D T I D N I N G Utgivare: Data Group Finland Oy, Ylistönmäentie 31, 40500 Jyväskylä. Chefredaktör: Jarno Hämäläinen. Utgåva: 15 000 st. Tryckeri: Painotalo Plus Digital, Lahtis 2019. Format och press: Kamua Oy.

Profile for Data Group

DG Asiakaslehti - Uusin svenska  

DG Asiakaslehti - Uusin svenska