Page 1

.

DANS MAGAZINE VOOR DANS IN VLAANDEREN Dansagenda apr/mei/jun 2008

Maart 2008- Driemaandelijkse uitgave van Danspunt - Afgiftekantoor Gent X - P20928

België - Belgique P.B - P.P. Gent X BC 2341

jrg 7 N1

| DANSPROJECT SOWETO | | MURGA | | LAÏS | | RENAISSANCEDANS | | VOLKSDANS VROEGER EN NU | | DANSEXPRESSIE | | VRIJWILLIGERS | | RAUW |


DANS.

02 INHOUD

PODIUM MURGA VOLKSDANS VROEGER EN NU

P. 8 P. 26

DANSPROJECT IN SOWETO LAÏS RENAISSANCEDANS DANSEXPRESSIE WERKEN MET VRIJWILLIGERS

P. 4 P. 24 P. 25 P. 30 P. 32

FOCUS

EDITORIAAL: Diversiteit en participatie DANS.DAG DANCE.VIBES COACH IN DE KIJKER DANS MET DANSPUNT INSCHRIJVINGSSTROOK DANSAGENDA NIEUWS DANSPUNTNIEUWS GEDANST! - RAUW COLUMN Foto cover: Danscompagnie Lune - © www.lemmert.be Dans. is het driemaandelijks tijdschrift van Danspunt Danspunt vzw is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende disciplinaire organisatie voor amateurdans. Hoofdredactie: Stefaan Van Laere Eindredactie: Sabine De Weser Directeur Danspunt: Ton Schipper Redactiemedewerkers: : Cor Vanistendael, Geert Pauwels, Emanuelle De Bock, Victor Steenssens, Stefan Siffer, Christel Vande Velde, Lut Firlefyn Lay-out: info@heartwork.be, Dilbeek Druk: Geers Offset – Oostakker Oplage: 13.000 ex. VU: Piet Walravens – p.a. Danspunt vzw, Abrahamstraat 13, 9000 Gent

P. 3 P. 6 P. 12 P.13 P. 14 P. 17-18 P. 20 P. 7, 10, 11, 31 P. 28 P. 34 P. 35 Abonnementen: 12 euro voor 4 nummers/jaar Dans.Magazine wordt gratis verspreid onder alle leden van Danspunt vzw. Wil jij ook dit tijdschrift gratis thuis ontvangen, aarzel dan niet en word lid van Danspunt! Of doe iemand een lidmaatschap cadeau. Lidgeld individuele leden: 10 euro per jaar, lidgeld groepen: 35 euro per jaar. Over te maken op rekeningnummer 001-3517404-66 van Danspunt. Adverteren: alle info op www.danspunt.be > Dans.Magazine Meer info: Danspunt, Abrahamstraat 13 , 9000 Gent, info@danspunt.be, www.danspunt.be


Actueel 03

De danswereld is in volle bloei, die verheugende vaststelling mogen we al enige tijd maken. Het ziet er voorlopig niet naar uit dat er een einde aan dit succes zal komen, maar toch wil Danspunt niet ter plaatse blijven trappelen. Meer dan ooit is het bedoeling om de vinger aan de pols van het dansgebeuren te houden en onze taak als overkoepelende organisatie waar te maken. En dansend Vlaanderen voelt zich meer dan ooit thuis bij Danspunt. In 2007 waren er 241 groepen aangesloten, met in totaal 24.804 leden. Meer dan de helft is jonger dan 25 jaar. En ja, het cliché klopt: tachtig procent zijn meisjes en vrouwen. Ook in 2008 ontwikkelt Danspunt nieuwe

Downloads Lees wat onze leden vinden van de werking van Danspunt in het rapport van de ledenenquête. Snuister in ons jaarverslag 2007 en actieplan 2008. Allemaal te downloaden via www.danspunt.be > Danspunt.

Beleidscommissies Danspunt heeft vier beleidsvoorbereidende commissies die de krijtlijnen van Danspunt mee uittekenen: de commissies Vorming, Publieksgerichte activiteiten, Communicatie en Evaluatie & IKZ. Ze komen gemiddeld twee keer per jaar samen. Zin om inhoudelijk mee te denken over de werking van Danspunt en amateurdans in Vlaanderen? Laat weten voor welke commissie en geef een korte motivatie: Ton Schipper, ton.schipper@danspunt.be.

initiatieven. Naast Dance.Impact voor hedendaagse dans, Dans.Juweel voor folkloredans en Dance.Kicks voor urban dance, organiseren we dit jaar voor het eerst Dance.Vibes: een wedstrijd voor moderne dans, zoals jazz, funky jazz, disco (zie pagina 12). Danspunt start in het najaar een opleiding voor amateurdansers die lesgeven aan amateurdansers of plannen in die richting hebben. Daarmee gaat Danspunt in op de vraag naar een degelijke bijscholing (zie pagina 28). In het najaar organiseren we ook een Dans.denk.Dag om een precies beeld te krijgen van Vlaamse volksdans nu en hoe het verder moet. Dree Pauwels, stichter van Reuzegom, en kleinzoon Geert hebben het alvast over volksdansen vroeger

Dans.dag in Zuiderpershuis, Antwerpen Op 26 april is het Dans.dag, zoals elk jaar tijdens de Week van de Amateurkunsten. Dit jaar is Antwerpen gaststad en maakt de Dans.dag deel uit van het Kunstenfestival Liefhebber. We zitten op een fantastische locatie: het Wereldculturencentrum Zuiderpershuis, wat ook weer perfect aansluit bij ons jaarthema ‘diversiteit en participatie’. Op de Dans.dag brengen we je het beste van amateurdans in Vlaanderen. Je ziet de ambassadeurs van de amateurdans en andere kwaliteitsvolle groepen aan het werk. Je proeft van verschillende dansgenres. ’s Avonds zet het orkest Latin Supernova onder leiding van Rudy Perez het dansfeest in. De Dans.dag staat open voor ieder-

en nu (zie pagina 26). Het jaarthema van Danspunt is ‘diversiteit en participatie’. In dit nummer brengen we verslag uit van een paar projecten die daar wonderwel in passen. Het participatieproject Rauw (pagina 34) en het project in Zuid-Afrika (pagina 4) tonen aan dat dans letterlijk en figuurlijk de grenzen overschrijdt: geografisch, tussen de dansgenres en tussen amateuren professionele dansers. Om Descartes enigszins vrij te parafraseren: ik dans, dus ik ben … Stefaan Van Laere

een en is gratis. Tot in het Zuiderpershuis! Meer over de Dans.dag op pagina 6.

DANS.

Diversiteit en participatie


DANS.

04 focus

Danspunt goes Zuid-Afrika. In november en december 2007 gaven Vlaamse dansdocenten workshops urban dance, vlaggen en wimpels en hedendaagse dans in het Ipelegeng centrum in Soweto. De docenten zijn tevreden. Op korte tijd maakten de enthousiaste deelnemers veel vooruitgang, met verrassende toonmomenten als gevolg.

Dansproject in Soweto Geraakt door Afrika door Stefaan Van Laere

ideaal laboratorium om de eerste kiemen van een dansuitwisseling op langere termijn te zaaien. Danspunt engageerde zich voor een drie jaar lopend artistiek project in Zuid-Afrika (zie kaderstuk). In een eerste fase stonden in november 2007 workshops urban dance, hedendaagse dans en het creatief hanteren van vlaggen en wimpels op het programma. Dat resulteerde in korte danscreaties die getoond werden op het festival in Ipelegeng op 9 december 2007.

In het Ipelegeng centrum werden de voorbije jaren al projecten in urban dance opgezet, voornamelijk in de subgenres kwaito en pantzula die tot de dagelijkse leefwereld van de jongeren in Soweto behoren. Dansgroepen zitten er vaak verankerd in sociale projecten of lokale wijkcentra in de onmiddellijke omgeving van het centrum. Daarnaast werden de afgelopen jaren ook initiatieven in hedendaagse dans ontwikkeld. Dat vormde een

Potentieel De begeleiders van de workshops zijn best tevreden. Herman Buyl (Flago) en Jan Dekyvere (Mistral) begeleidden de workshop vlaggen en wimpels. Lang niet zo gek als het lijkt, want stokdansen zijn in Afrika al lang een onderdeel van de traditionele dansen, en de stap naar vlaggenspel en vendelen is niet eens zo groot. Herman beet de spits af en legde zich toe op het klassieke vendelen. Jan voegde daarna dans en beweging toe. Herman: “Toen me gevraagd werd om in Zuid-Afrika de basisbewegingen vendelen te gaan aanleren, wist ik niet wat ik me daarbij moest voorstellen en wat ik als resultaat

mocht verwachten. Maar de eerste sessie verliep met een gretigheid en een enthousiasme die het beste lieten verhopen. ‘Mijn groep’, zoals ik ze ben gaan noemen, zijn mensen die niet in ideale omstandigheden leven en wonen. De townships waarin ze opgroeien hebben hen gehard om te overleven. Maar eens je hun wantrouwen voor die rare witte snuiter die je toch bent, kan wegnemen, maak je kennis met integere jongeren die een betere toekomst willen opbouwen. Na twee weken werken zie je hen dromen dat deze onbekende discipline daarin een rol kan spelen. Ik ben dankbaar dat ik mijn steentje mocht bijdragen om deze toffe bende een nieuw toekomstperspectief te geven.” Jan Dekyvere: “Wat mij meteen opviel, was het enorme danspotentieel in ZuidAfrika. Stokdansen behoort weliswaar tot hun erfgoed, maar vendelen kennen ze niet. Het moeilijkste was de deelnemers aan te tonen dat het meer is dan dansen met een stok en een vlag. Werken met Afrikanen is voor ons ook verrijkend. Ze pikken het snel op en ontwikkelen een nieuwe stijl vanuit hun eigen bewegingstaal. Hier kan iets moois uitgroeien,


focus 05 DANS.

want ze zijn heel vlot en hebben een natuurlijk gevoel voor ritme. Zij kunnen ons op dansgebied zeker positief beïnvloeden.” Jan en Herman maken zich vooral zorgen over de opvolging van de workshops. “Op het vlak van organisatie hebben ze nog wel wat te leren. De workshops waren een eerste smaakmaker, en nu mogen we dat niet laten verwateren. We hebben alvast voldoende didactisch materiaal en vlaggen nagelaten zodat ze verder aan de slag kunnen. Want het is natuurlijk niet zo dat ze na één workshop volleerde vendeliers of dansers zijn. Talent is er zeker voldoende aanwezig zodat een groep opstarten hoegenaamd geen probleem kan zijn. Er ligt nog heel wat potentieel.” Avontuur Voor Sam De Waele (psycho b-boys) was de workshop urban dance niet minder dan een avontuur. “Ik verwachtte eerlijk gezegd niet veel toen ik naar Zuid-Afrika ging en kon dus ook niet ontgoocheld zijn. De organisatie ter plaatse liep al eens mank, maar dat weet je op voorhand. Cursisten die niet op tijd komen, dat is nu eenmaal Afrika. Het was voor ons een ervaring. We zaten in een ghetto en waren wel verplicht om contact met de plaatselijke bevolking te maken. Dan

Danspunt in Zuid-Afrika Danspunt engageert zich voor artistiek project in Zuid-Afrika dat drie jaar loopt. Dat in samenwerking met het Ipelegeng centrum in Soweto en Tom Roos van vzw Archidee. Danspunt wil de diversiteit en de interculturele competenties van de amateurdansers in Vlaanderen en Zuid-Afrika verder ontwikkelen. De workshops urban dance, hedendaagse dans en het creatief hanteren van vlaggen en wimpels in het

ondervind je meteen aan de lijve wat streetdance is. Ik was eerder al in het ‘chique’ Johannesburg geweest, maar dit was het échte Afrika. Voor hen is het vaak de enige mogelijkheid tot ontspanning.” “Het is een huizenhoog cliché, maar Afrikanen zijn ongelooflijk ritmisch. En och ja, als ze te laat komen, ze zijn zo sympathiek … Ze gaan er ook voor en je vergeeft het hen graag als ze eens een fout maken. Ik zag ze op twee weken enorme vorderingen maken.” Ook Sam wijst op het belang van de follow-up. “Wat nu telt, is hier een vervolg aan breien. Het mag niet zo een project zijn waarbij wij ‘bleekscheten’ snel even met ghettokinderen komen werken en dan weer weg zijn. Ik hoop mee te kunnen helpen aan het zelfbewustzijn van die mensen en mijn steentje bij te dragen tot hun emancipatieproces. Het wordt tijd dat ze zelf ook in actie schieten en dingen eisen. Het talent hebben ze zeker.” Opvolging Voor Steve Burggraeve (Hypnosis) was het Zuid-Afrikaproject zijn eerste grote internationale project. “Het was voor mij erg spannend, want ik kende de achtergrond van de dansers helemaal niet. Ik heb me eerst vertrouwd gemaakt met de deelnemers via teambuildingactiviteiten, zoals een filmnamiddag met dansfilms

najaar van 2007 vormden de eerste fase van het project. De komende jaren staan er nog meer workshops op het programma. Danspunt zal ook lokale choreografen en dansmakers coachen die de deelnemers aan de workshops verder zullen begeleiden en opvolgen. Zo kunnen er lokale dansgezelschappen ontstaan. Verder wil Danspunt de danskennis en danscultuur van de jongeren uit Soweto overbrengen naar het amateurdanswerkveld in Vlaanderen.

en popcorn. De grootstad Soweto bezorgde me aanvankelijk een cultuurschok, maar het wende snel en de derde week was super.” Ook Steve ervoer Afrika aan de lijve. “Dat de organisatie ietsje minder verloopt neem je er in Afrika graag bij. En ginder moeten wij ons aan hen aanpassen, en niet omgekeerd. Dat er al eens een zaal niet beschikbaar was, er zijn ergere dingen. Dan dansten we gewoon streetdance op de binnenkoer, of buiten, waar het hoort. Ik heb trouwens snel geleerd om er alles zelf zo veel mogelijk te regelen. De dansers waren trouwens erg gemotiveerd. Voor velen is het de enige uitlaatklep, en ze gaan er helemaal in op. Net als de andere begeleiders vind ik de verdere opvolging belangrijk. Ik ga nog eens terug en wil hen enkele choreografische elementen aanleren zodat ze verder kunnen. Voortbouwend op hun eigen stijl moet dat tot mooie resultaten leiden. Het is trouwens de bedoeling om snel ook al enkele kleine optredens te doen. Om het kort samen te vatten: I’m touched by Africa …”

Interessant zijn ook de blogs van Herman Buyl (www.bloggen.be/hermanbuyl) en Steve Burggraeve: (www.teamhypnosis.blogspot.com)

In 2008 is er een uitwisselingsproject rond hedendaagse dans in Vlaanderen. In de laatste fase creëren een Vlaamse en een Zuid-Afrikaanse choreograaf samen een voorstelling met dansers uit Zuid-Afrika en Vlaanderen.

Meer over het Zuid-Afrkaproject, met onder meer een filmpje van de urban dance workshops: www.danspunt.be > Danspunt > Zuid-Afrika.


DANS.

06 Dans.dag Dans.dag in Antwerpen Op zaterdag 26 april is het Dans. dag in Antwerpen, in het Zuiderpershuis. Je kan er proeven van diverse dansgenres: hedendaagse dans, urban dance, werelddans, volksdans, ‌ Je ziet er het beste van wat amateurdans in Vlaanderen te bieden heeft. Je kan zelf aan de slag in dansinitiaties en workshops. ’s Avonds is er een dansfeest met Latin Supernova olv Rudy Perez. Je wandelt gewoon binnen. De toegang is gratis. We bieden je al een blik op het programma. Namiddag, vanaf 14 uur Workshops: lindy hop / urban dance / salsa / plusdans / hedendaagse dans / Afrikaanse dans / ... Optredens: Barekamutiun (Armeense folkloredans) / seniorendansgroep DeSchelde / tapdansoptreden / hedendaagse dans door Kinemusikei / djembe / danssolo Evi Verlinden / ... Avond Optredens van ambassadeurs: K-creation (urban dance) / Rhythm Naturals (urban dance) / ambassadeur Moderne dans / Cie-it (hedendaagse dans) / Umutsama (folkloredans, Afrikaanse dans) Dansfeest: Latin Supernova olv Rudy Perez Gratis toegang Volledige programma: www.danspunt.be. Liefhebber Dans.dag maakt dit jaar deel uit van het Kunstenfestival van Liefhebber. Meer over het Kunstenfestival: www.antwerpen.be/liefhebber (vanaf begin april).

Week van de Amateurkunsten De Dans.dag valt in het begin van de Week van de Amateurkunsten (WAK). De WAK zet de amateurkunstenaar in de schijnwerpers. Dans je, beschik je over creatief talent en de drang om je kunstzinnig te uiten? Doe dan mee aan de WAK! Je eigen gemeente ondersteunt je. De Week van de Amateurkunsten is een jaarlijks initiatief van het Forum voor Amateurkunsten samen met de amateurkunstensector en de gemeenten. Meer info en je activiteit aangeven: www.wak.be.


Reflexxions is de jongste creatie van Incar Dansspektakel en het hoogtepunt van de viering van het 50-jarig bestaan van de groep. De dansvoorstelling ligt in de lijn van de nieuwe richting die Incar Dansspektakel in 2003 met Perpetuum Mobile insloeg. Reflexxions gaat over mensen die op zoek zijn naar zichzelf en die tijdens die zoektocht geconfronteerd worden met onzekerheid en ontgoocheling, maar ook hoop, blijheid, vertrouwen en liefde kennen. Het gaat over het gemis aan liefde, gebroken liefde, over relaties, over mensen kwetsen en zelf gekwetst worden, over anders zijn en je plek vinden in de wereld om je heen. Reflexxions is een ontdekkingstocht naar andere dansvormen, met een afwisselende en verrassende muziekkeuze. Het is een herkenbare, eigentijdse en eerlijke dansvoorstelling over dingen die de toeschouwer kent en herkent … Een sneltrein die het levenspad kruist van de danser én van het publiek. Reflexxions speelt op 12, 13, 17, 18 en 19 april in Lebbeke, telkens om 20 uur, en reist daarna rond. Meer info: www.incar-dansspektakel.be

Doe Dans Nederland 2008 Doe Dans is een festival voor volksdans en folkmuziek in Nederland. Het is een weekend vol workshops waar dansers en muzikanten zelf aan de slag gaan en met een vol p o d i u m p ro g r a m m a met dans en muziek. Dit jaar staan twee buitenlandse topgroepen op het programma: Tatoul Altounyan Ensemble uit Armenië en Sveti Sava uit Belgrado, Servië. In de danstent is zowel vrijdag- als zaterdagavond een internationaal bal. Ook gaf Doe Dans aan Daniel Sandu een choreografieopdracht waarin stoere, levendige mannendansen worden verwerkt. Van 29 tot 31 augustus in Biddinghuizen, Nederland. Danspuntleden krijgen 20 euro korting als ze vooraf inschrijven via Danspunt: Lut Firlefyn, T. 09 269 45 36, lut.firlefyn@danspunt.be. (De betaling doe je via Nederland.)

Meer info: www.doedans.nl.

Van 16 tot 26 april vindt in Utrecht Springdance 2008 plaats: een bruisend en vernieuwend festivalprogramma met hedendaagse dansvoorstellingen, performances, debatten en installaties van jonge én meer ervaren choreografen uit verschillende landen. In deze editie van Springdance staat het werk van aanstormende dansmakers uit Nederland, Groot-Brittannië en Roemenië centraal. Daarnaast is er werk te zien van bekende namen uit de hedendaagse dans zoals Deborah Hay ism William Forsythe Company (Duitsland) en Emio Greco | PC (Nederland). Jong of oud, ze leveren allemaal op een bijzondere manier een bijdrage aan de ontwikkeling van de dans als kunstvorm. Meer info: www.springdance.nl

TIPS digitale dansfotografie Regel, als je fototoestel dat toelaat, manueel de sluitertijd en het diafragma. Je gebruikt best geen flits. Een flits doet de sfeer teniet. Je kan er wel Digitale dansfotografie: fotoshoot bij speciale effecten Workshop Zorbades (Antwerpen) ©Anthony Maes mee creëren, door bijvoorbeeld te flitsen en tegelijkertijd het toestel met de danser mee te bewegen. ISO zet je voor binnenopnames met weinig licht best op minimum 400. (Met risico op ruis!) Bij een dansvoorstelling met een zwarte achtergrond en spots op de dansers, zet je de witbalans naar beneden. Bij een buitenoptrede met een wit achtergrondscherm met zon erop, zet je de witbalans naar boven. Gebruik zo nodig de kleurfilters bij tl-lampen, … Test al je instellingen uit en pas ze zo nodig aan bij wijzigende omstandigheden. Ga ruim op tijd naar een dansvoorstelling en vraag de choreograaf naar belangrijke momenten en de belichtingstechnicus naar het lichtplan. Als je een fotorapportage maakt van een dansworkshop, ga dan ruim op tijd en maak een praatje met de dansers. Als de workshop begint, blijf dan eerst op een afstand, zodat ze wennen aan jouw aanwezigheid, en kom stilletjes aan dichter. Dansen ze op blote voeten, doe dan ook zelf je schoenen uit. Beweeg met de dansers mee. Werk op intuïtie, voel een mooie pose aankomen en druk net voordien af. Maar wacht net zo lang tot de beweging echt mooi afgewerkt is! Gehoord in de workshop Digitale dansfotografie door Vera Cammaer op 24 februari 2008.

DANS.

Reflexxions van Incar

Nieuws 07 Springdance 2008


DANS.

08 podium © EvelienJansen

Murga Paraderen met talenten en verhalen

door Sabine De Weser

Murga is sinds 2007 een nieuw fenomeen in Antwerpen. Een murga is een straatfanfare met muzikanten, dansers en acrobaten in bonte kostuums. Initiatiefnemer en artistiek coördinator Gerardo Salinas bracht de mosterd uit Argentinië mee en laat de Antwerpenaren er hun eigen ding van maken. Ik trof Gerardo samen met Cynthia Schenkels van Liefhebber in de Arenbergschouwburg. Gerardo is Argentijn en woont nu zes jaar in België, in Antwerpen. Hij werkt al vier jaar in de culturele sector en is onder andere actief in de vzw Fiëbre, een multidisciplinair platform voor Latijns-Amerikaanse culturele activiteiten in Vlaanderen. “Ik werkte samen met autochtone Belgen maar had ook veel contact met nieuwkomers. Ik zag overal veel potentieel en energie en droomde van een sociaal-artistiek project dat iedereen, van gelijk welke achtergrond, de straat op zou brengen om zijn eigen kunnen te tonen. Zo kwam ik op het idee om het concept van de murga uit Argentinië naar Antwerpen te halen.” Murga is een straatfanfare met muzikanten, dansers en acrobaten in

bonte kostuums. Ze ontstonden begin twintigste eeuw in Buenos Aires, Argentinië en Montevideo, Uruguay uit een mix van Afrikaanse, Europese en Indiaanse cultuurelementen onder de arme Europese immigranten. De murga groeide, zoals de tango, met de jaren tot een volwassen kunstvorm. In Buenos Aires zorgt de murga voor een identificatie binnen buurten en wijken. Duizend verhalen Het was Gerardo ook om die verhalen te doen. “Elke buurt heeft wel duizend verhalen, en een murga kan een aantal van die verhalen vertellen en uitbeelden. De murga is als het ware het visitekaartje van de buurt. De kleine verhalen uit de buurten dragen bij tot het grote verhaal van de stad. Het is niet de bedoeling om een techniek of discipline aan te leren, wel om te vertrekken van wat mensen al kunnen. In elke murga moeten wel vier disciplines aanwezig zijn: woord, muziek, dans en kostuums. Zo nam de Harmonie van Berchem het initiatief om een murga op te richten. Buikdanseressen sloten zich bij hen aan, daarna ook een koor. Met papier-maché maakten ze hun kostuums. Zo ontstond de Fata Murgana van Berchem.” Zomerparade Naast de beoefening van de vier disciplines, is de deelname aan de Zomerparade een voorwaarde om je murga te noemen. Gerardo: “Met de Zomerparade bezetten we als het ware de pu-

© Bart Meyvis


podium 09 DANS.

© FrankLambrechts

blieke ruimte van de stad. Op de eerste Zomerparade eind juni 2007 waren er negen murga’s present. Via vier parcours trokken ze op naar de Grote Markt. Op de Zomerparade 2008 rekenen we op meer murga’s en meer publiek. Er zijn momenteel twintig groepen bezig, maar het is onzeker hoeveel murga’s er uiteindelijk zullen zijn. Maar voor ons is het proces dat die mensen doorlopen belangrijker dan het resultaat. Mensen uit verschillende achtergronden en disciplines zoeken een gemeenschappelijk verhaal, een gezamenlijk concept. En als het lukt, dan ontstaat er meestal ook een fantastische groepsfeer.” Eigenheid en karakter Sommige murga’s worden opgericht door een cultureel centrum of ontmoetingscentrum, andere ontstaan op intiatief van een vereniging of individuen. Gerardo: “Elke murga heeft een heel eigen karakter en kwaliteiten. Alles kan, alles mag. Sommige willen alleen plezier maken en tonen wat ze kunnen, andere proberen zich zoveel mogelijk te verkopen. De deelnemers zijn over het algemeen twintigers en dertigers, maar er zijn ook kinderen en vijftigplussers die meedoen. Het niveau van de deelnemers is heel verschillend, zo zijn er in sommige murga’s ook beroepsmuzikanten actief. Er doen ook een aantal mensen van allochtone afkomst mee, al hopen we dat hun aantal met de jaren groeit.” Doorgroeien Bij de steunpunten kunnen murga’s terecht voor ondersteuning en workshops, ... Aanvragen voor workshops verlopen via Liefhebber. Cynthia: “De murgagroepen kunnen een beroep doen op coaches in verschillende disciplines. We bieden zelf coaches aan, maar ze kunnen ook iemand anders voorstellen. Voor dans

© Erik Van Roey

hebben ze de keuze tussen Latijns-Amerikaanse dansen, Afrikaanse, Indische, hiphop, raga, hedendaagse dans, ... De Indische dans door Maya Sapera is bijvoorbeeld erg gevraagd. We lichten de coaches vooraf in over het concept murga. We vragen hen om te vertrekken van wat er al aanwezig is in de groep en niet directief te werk te gaan.” Gerardo coördineert Murga, maar wil zo weinig mogelijk aansturen. Gerardo: “Ik vind het democratisch proces belangrijk, we willen de ideeën laten groeien vanuit de deelnemers. We hebben nu een parlement met één vertegenwoordiger per murga en één per steunpunt. Ze komen om de twee maanden samen. Ze hebben bijvoorbeeld beslist om open jamsessies voor muzikanten en dansers te houden om ervaringen uit te wisselen.” Extra muros Murga begint nu al buiten de stadsgrenzen uit te deinen. Gerardo: “De stad Antwerpen deed in 2007 een oproep naar andere Europese steden. Heist-op-denBerg startte de murga Agrum op en Leuven en Gent zijn een murga aan het oprichten. Zelfs Parijs startte naar het voorbeeld van Antwerpen een murga op, in Rome is er al langer een murga actief. We nodigden hen uit om deel te nemen aan de Zomerparade 2008. Verder toonden ook Eindhoven, Berlijn, Barcelona, Istanbul, Rotterdam, ... interesse. Dat is natuurlijk fantastisch, maar toch blok ik de vraag nog even af. Ik wil dit eerst verder laten groeien en meer ervaring opdoen met wat werkt. Om dan die kennis door te geven. Wellicht zijn we zover in 2009.” En Gerardo heeft nog een droom: “Dat de murga’s samenwerken naar het erfgoed van de toekomst. Ik zou over enige jaren graag een Antwerpse murga laten deelnemen aan een murgaparade in

Argentinië. En dat de Argentijnen dan zien dat een Antwerpse murga iets helemaal anders is.” Op de Dans.dag op 26 april trekt een murga door en voor het Zuiderpershuis (ovb). Op 28 juni trekt de Zomerparade 2008 door het centrum van Antwerpen. Doe mee! Goesting om dansend de straat op te gaan met muziek, woord en kostuums, met het verhaal van je buurt? Zowel verenigingen als personen kunnen deelnemen. Ben je een danser en ben je graag creatief samen met anderen, dan heb je drie mogelijkheden: je richt zelf een murga op en stapt naar een steunpunt voor ondersteuning en/of repetitieruimte. Of je gaat naar een steunpunt en richt daar samen met anderen uit de buurt een murga op. Of je sluit je aan bij een bestaande murga. Meer info: www.murga.be

De partners Murga is een sociaal-artistiek project met vele partners. Het krijgt de steun van Arenberg, Provant, Stad Antwerpen en de Vlaamse Gemeenschap. Murga is een initiatief van Fiëbre vzw, in samenwerking met stad Antwerpen (Cultuurcentra, Ontmoetingscentra, Liefhebber, Prospekta, Cultuurbeleidscel Antwerpen, Antwerpen Boekenstad), Arenberg, Provincie Antwerpen, HetPaleis, Trix, Ecohuis, Zuiderpershuis, Kavka, CC Zwaneberg, Nok vzw, Samenlevingsopbouw, Moussem vzw, Vormingplus, Emma vzw, Mano Mundo, Kids vzw, ... Murga blijft open staan voor nieuwe partners en nieuwe, verruimende ideeën.


DANS.

10 nieuws Sociale danscultuur

In 2008 staat de Open Monumentendag in het teken van ‘20ste editie20ste eeuw’. Een interessant soort architectuur van de vorige eeuw is de balzaal Eldorado zogenaamde vrijetijdsarchitectuur: dansgelegenheden zoals balzalen, dancings, café chantants en muziekkiosken, maar ook theaterzalen, cinema’s en culturele centra. De sociale danscultuur veranderde drastisch in de voorbije eeuw door vernieuwing, schaalvergroting en democratisering. Tijdens het interbellum vindt een ware revolutie in de sociale danscultuur plaats met de komst van de Amerikaanse cultuur en jazzdansmuziek met dansen zoals quickstep, foxtrot, slowfox, boston, charleston, boogie die al snel de wals, mazurka, polka, schottisch en quadrille uit de balzalen verdringen. Na de Tweede Wereldoorlog boet de sociale danscultuur aanvankelijk aan belang en populariteit in door de opkomst van andere vrijetijdsmogelijkheden: radio, tv, bioscoop, … Vele danszalen worden omgebouwd tot cinema. Aanvankelijk krijgen we het fenomeen van de danscafés, waar de jukebox de dansers van muziek voorziet. Een andere trend is het baancafé of de baandancing, een gevolg van het toenemend autogebruik. Download de brochure ‘Erfgoed en vermaak. De relatie van sociale danscultuur met ontspanningsarchitectuur in de 20ste eeuw’ door Cor Vanistendael via www.openmonumentendag.be. De 20ste editie van de Open Monumentendag vindt plaats op zondag 14 september 2008.

Vlaamse kortfilm ‘Tanghi Argentini’ De Vlaamse kortfilm ‘Tanghi Argentini’ van regisseur Guido Thys kreeg een Oscarnominatie voor beste kortfilm, maar greep helaas naast de Oscar. Maar met ruim dertig prijzen is hij ondertussen een van de meest bekroonde kortfilms in de Belgische filmgeschiedenis. De film is gebaseerd op een origineel scenario van Geert Verbanck. André heeft een vrouw leren kennen via het internet. Hij heeft haar wijsgemaakt dat hij een ervaren tangodanser is en ze spreken af op een dansavond. Natuurlijk kan André helemaal niet dansen en hij overtuigt zijn collega Frans om hem op twee weken tijd de tango te leren. Tanghi Argentini is een modern sprookje. In de hoofdrollen zien we Dirk Van Dijck, Koen Van Impe en Hilde Norga. Producenten zijn Anja Daelemans en Dries Phlypo voor het productiehuis Another Dimension of an Idea.

Planet B-Boy

Kunstbende Finale Zaterdag 10 mei is deSingel opnieuw de zevende hemel voor jonge kunstfanaten: ruim tweehonderdvijftig Kunstbendefinalisten betreden de arena. Ze bekampen elkaar in negen Kunstbendecategorieën: fotografie, muziek, txt on stage, performance, video, txt, games ’n sites, ontwerpen en dans. Ter voorbereiding hebben meer dan drieduizend jongeren tussen dertien en negentien jaar deelgenomen aan twaalf provinciale voorrondes van deze kunstwedstrijd. Authenticiteit, originaliteit en geestdrift zijn troef bij Kunstbende. Afgelikte professionaliteit is niet aan de deelnemers besteed. Geen enkele stijl is uitgesloten, alles mag en alles kan: de wereld is aan de durvers! Ontdek vandaag je favoriete kunstenaar van morgen. Het succes van Kunstbende is niet te stuiten dankzij de samenwerking met culturele centra, kunstencentra, provinciale jeugddiensten en jeugdwerk allerhande in heel Vlaanderen en Brussel. Villanella, Kunsthuis voor kinderen en jongeren, coördineert. Kunstbende is in zeven Europese landen dé uitlaatklep voor jong artistiek geweld. 6 euro (+19 jaar) 4 euro (6 tot 19 jaar) gratis (-6 jaar) Hele gebouw deSingel Antwerpen Info en tickets: www.desingel.be

Planet B-Boy (Benson Lee, VS 2007) is een documentairefilm die vijf ambitieuze dansers volgt die zich klaarmaken voor het grootste b-boying evenement: The Battle of the Year. De documentaire toont spectaculaire moves tegen de achtergrond van Osaka, Parijs, Seoul en Las Vegas en vertelt het intieme verhaal van dansers die voor hun droom gaan ondanks het onbegrip van hun familie en de maatschappij. Ze ontmoeten elkaar in Duitsland op the Battle of the Year finales, waar 18 crews uit heel de wereld strijden voor de titel van World Champion. De film Planet B-Boy won de MovieSquad DOC U! Award op het International Documentary Film Festival Amsterdam: “De winnende film is een bijzonder portret van een inspirerende subcultuur. De variëteit van levensverhalen en de ongelofelijke dance moves die de maker ons laat zien hebben ons verrast. Een positieve en inspirerende documentaire waar je vrolijk van wordt.” BOTY Benelux Op 12 april 2008 vindt in Paradiso Amsterdam de jaarlijkse Battle of the Year (BOTY) Benelux plaats. De winnaar van de Beneluxcompetitie mag meedoen aan de grote internationale Battle of the Year finale in Braunschweig in Duitsland. De organisatie is in handen van de Zulu Nation Holland Chapter. Meer info: www.zulunation.nl/boty_benelux.phtml


nieuws 11

Zuiderpershuis

Mugiyon o Kasido & Mugi Dance Shinto’s Letter Choreograaf en danser Mugiyono Kasido is afkomstig uit een Javaanse familie van dalang (schimmenspelers) en begon te dansen op achtjarige leeftijd. Zijn eerste choreografieën, ‘Mati Suri’ (1992) en ‘Terjerat” (1993), vielen onmiddellijk in de prijzen. Sindsdien heeft hij internationale bekendheid verworven. Mugiyono is ook de oprichter van Mugi Dance, een gezelschap van choreografen, dansers, acteurs, muzikanten, schimmenspelers en beeldende kunstenaars. Met dit gezelschap wil Mugiyono de traditionele en hedendaagse Javaanse kunsten in ere houden. do 10 april 2008, om 20.30 uur Priyadarsini Govind & Ensemble Expressieve bharata natyam dans Priyadarsini Govind versterkt de krachtige, ronde lijnen van haar dans door de kwaliteit van haar expressie (abhinaya). In bharata natyam wordt kracht gekoppeld aan souplesse, energie aan elegantie en expressie aan verfijndheid. Met haar natuurlijke charme slaagt Priyadarsini Govind erin om de bharata natyam een unieke glans te geven. vr 9 mei 2008, om 20.30 uur Jiuta-Mai - Japanse kamerdansen

Jiuta-mai of ‘kamerdans’ ontstond in de streek rond Osaka tijdens de Edo-periode (1603-1867). Het woord Jiuta-mai bestaat uit de wortels ji (provincie), uta (zang) en mai (dans). De jiuta-mai was de meest geliefde kunstvorm in de huizen van de courtisanes en de hogere burgerij. De muzikanten spelen samishen (driesnarige luit), koto (citer) en fue (fluit). vr 16 mei 2008, om 20.30 uur Waalse Kaai, Antwerpen 15 euro / 12 euro (Danspuntleden) T. 03 248 01 00, www.zuiderpershuis

Op vertoon van je Dans.pas krijg je korting op de dansvoorstellingen in sommige huizen: Monty, de Kopergietery en sinds kort het Zuiderpershuis. Je kan er de komende maanden naar volgende dansvoorstellingen.

De Kopergietery

wijder landschap. Hij vroeg auteur en theatermaker Bart Meuleman, en vijf kunstenaars om een bijdrage: Robert Cash, Sophie Nys, Danai Anesiadou, Koenraad Dedobbeleer en Grognard. Choreografie voor drie dansers: Marie De Corte, Eva Kamala Rodenburg en Etienne Guilloteau. vr 18 & za 19 april, om 20.30 uur, 12 euro / 8 euro (Danspuntleden)

stelling met jonge mensen op scène. Deze keer lieten ze zich inspireren door de poëzie van de Nederlandse dichter Hans Lodeizen. Lodeizen schreef over het opwindende gevoel jong te zijn en je hele leven voor je te hebben. Hij schreef met vurige passie over liefde en leven, maar ook over verdriet en totale eenzaamheid. Satijn en Witte Wijn is een bruisende, energieke voorstelling over jong zijn. Hoe oud je ook bent. Een aanstekelijke en aangrijpende mix van dans, spel, poëzie en muziek! Vanaf 9 jaar én zeker ook voor volwassenen! vr 4, za 5, zo 6, vr 11, za 12 en zo 13 april 2008, om 20 uur

Showtitle #63 Black Mark) ©Raymond Mallentjer

Satijn en Witte Wijn Theatermaakster Eva Bal en choreograaf Ives Thuwis creëren opnieuw een voor-

Blekerijstraat 50, 9000 Gent 9 euro / 7 euro (Danspuntleden) / 5 euro (min-18) Tickets: T. 09 233 70 00, www.kopergietery.be

Monty

Marc Vanrunxt - Showtitle #63 Black Mark Met zijn nieuwe dansproductie verkent Marc Vanrunxt hoe choreografie kan functioneren als ze ontdaan is van haar kern, en haar weerkaatsing zoekt in een

Eleanor Bauer - At Large De Amerikaans-Belgische choreografe gaat met deze nieuwe dansproductie op zoek naar de plaats die dans inneemt in de wereld vandaag. vr 30 & za 31 mei, om 20.30 uur, 12 euro / 8 euro (Danspuntleden) Afstudeerprojecten HID – Eigen werk & Werk ontleend Voor het tweede jaar op rij presenteren studenten van het Hoger Instituut voor Dans (Hogeschool Antwerpen) hun werk in Monty vr 6 & za 7 juni, om 20.30 uur, 8 euro / 5 euro (Danspuntleden) Afstudeerprojecten PARTS@ntwerpen De vierdejaarsstudenten van P.A.R.T.S., de Brusselse dansschool onder leiding van Anne Teresa De Keersmaeker, presenteren hun afstudeerwerk. za 10, zo 11, di 13 & wo 14 juni, om 20.30 uur, 8 euro / 5 euro (Danspuntleden) Montignystraat 3, 2018 Antwerpen Tickets: T. 03 238 91 81, www.monty.be

DANS.

Met je Dans.pas naar de dansvoorstelling


DANS.

12 Podium

DANCE.VIBES

festival moderne dans • zo 13 april 2008 Wie wordt voor het eerst ambassadeur van de moderne dans in Vlaanderen?

UITNODIGING

Datum: zondag 13 april 2008 om 18 uur Plaats: Cultuurcentrum Eeklo Organisatie: Danspunt i.s.m. S-Pression

www.danspunt.be

Dit is de eerste editie van Dance.Vibes, het festival voor moderne dans, dat jaarlijks zal plaatsvinden. Acht dansgezelschappen maken kans op de ambassadeurstitel. Ze hebben de preselectie doorstaan en brengen op Dance.Vibes een recente choreografie. Op het einde van de avond maakt de jury bekend welke groepen in 2008-2009 ambassadeur van de moderne dans in Vlaanderen worden. Met dit kwaliteitslabel krijgen ze de kans om in binnen- en buitenland op te treden.

Deelnemende groepen

Gastoptreden

Conservatoriumballet (Mechelen) “Hot Stuff” & “Heaven” – choreografie Valérie Masquilier

Voorstelling: om 18 uur Prijsuitreiking: omstreeks 21 uur Plaats: Cultuurcentrum De Herbakker, Pastoor De Nevestraat 10, 9900 Eeklo Tickets: 6 euro Danspuntleden 8 euro niet-leden Info & reserveren: Danspunt, T. 09 269 45 30, info@danspunt.be Organisatie: Danspunt (www.danspunt.be) i.s.m. dansschool S-Pression (www.s-pression.be).

Dansgroep Chara (Schoten) “The Beginning” – choreografie Lieve Mertens “Storm” (uit 2-Gether) – choreografie Jelena Surovaja

Dance Company Cosmo (Hasselt) “Sleep over” – choreografie Romina Ambrico Deadline Dance (Hoeilaart) “Shake-D-Licious” – choreografie Ilse Vanderlinden Jazz Unlimited van DansAteljee (Kontich) “Zand in je ogen” – choreografie Leen Bridts

Tijdens de juryberaadslaging is er een gastoptreden van Pro Arte o.l.v. Jac Delsing en Eliane De Gendt.

Pro Danza (Poperinge) “Growing Up” – choreografie Ilse Devos S-Pression (Eeklo) “Anytime we are all heroes” – choreografie Sara Mussche Villa Dansa (Herent) “We’re all heroes again” – choreografie Tine Van Maelsaeke foto’s: www.lemmert.be, Fred Scholliers en Isabel Devos


Eliane De Gendt

Aanbevolen voor moderne dans

lyrische dans, hiphop, funk, moderne jazzdans, musical ... levisie-optredens en de dansfilm ‘Verder Dansen’ in een regie van Jac Delsing en Jan Zutterman. Nu leidt ze samen met Jac Delsing Pro Arte en stond samen met Jac in voor de artistieke leiding van de theatervoorstelling ‘Aspects of dance’ en ‘A time for dancing’. Coaching met Eliane De Gerdt Eliane komt als coach naar je toe, in het bijzonder naar groepen moderne jazzdans (lyrische dans, hiphop, funk, moderne jazzdans, musical ...). Ze werkt vooral op volgende aspecten: - verbeteren van technische bedrevenheid en inzicht in bewegingsverloop; - werken aan de kwalitatieve aspecten van beweging; - verbeteren van de opbouw van spanning op een podium; - ‘oprechte’ emoties doorgeven aan publiek. Artistieke coaching gebeurt steeds in overleg met jullie als dansgroep. Vooraf spreek je met de artistieke coach duidelijk af wat er gegeven zal worden, wanneer de contactmomenten plaatsvinden en het aantal uren.

Korte biografie Eliane De Gendt is titularis Ritmisch-expressieve vorming aan de KULeuven. Ze is lector dans aan Katho-Reno in Torhout en geeft praktijk, methodologie, didactiek en dansgeschiedenis in het postgraduaat Dans in Torhout. Ze is verantwoordelijke van de dansafdeling in het VHSI in Brugge. Verder geeft ze regelmatig les in het buitenland: in Nederland, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Israël, Portugal en Zuid-Afrika. Ze is gastdocente aan de universiteiten van Lissabon, Californië (Los Angeles - UCLA), Johannesburg en gastdocente aan de Rubin Dance-academy in Jeruzalem. Pro Arte Ze danste bij Pro Arte onder leiding van Jac Delsing en deed mee aan optredens in België, Nederland, Denemarken, aan te-

Danspunt en coaching Danspunt wil de artistieke kwaliteit van de amateurdans in Vlaanderen en Brussel bevorderen, en komt daarom financieel tussen in de artistieke coaching. Alle aangesloten groepen kunnen genieten van maximum 200 euro tussenkomst. Eliane De Gendt heeft een vraagprijs van 60 euro per uur. Danspunt betaalt maximum 50 euro per uur en voor minimum 4 uur. Je betaalt dus zelf 10 euro per uur bij. Je betaalt zelf de vervoerskosten: 20 cent/uur vanuit Brugge. Interesse? Meer informatie via christel.vandevelde@danspunt.be, T. 09 269 45 34. Groepen die geselecteerd zijn voor Dance.Vibes kunnen zich laten coachen door Eliane De Gendt. Of laat je nu al coaching voor Dance.Vibes 2008! Zie pagina 12.

DANS.

Coach in de kijker

Coach 13


DANS.

14 DANS MET DANSPUNT PUBLIEKSGERICHTE ACTIVITEITEN

Optredens, festivals en wedstrijden Dance.Vibes Datum: zo 13 april 2008 Plaats: Cultuurcentrum De Herbakker, Eeklo Tickets: leden: 6 euro ; niet-leden: 8 euro (code P8/03) Organisatie: Danspunt vzw i.s.m. dansschool S-Pression Zie pagina 12.

Dans.dag Datum: za 26 april 2008, vanaf 14 uur Plaats: Zuiderpershuis, Waalsekaai, Antwerpen Organisatie: Danspunt Prijs: gratis Zie pagina 6.

Bigbang Streetdancers Unite! Dansers, streetdancers, hiphoppers, … mogen Bigbang niet missen. Twee dagen boordevol workshops en wedstrijden, vier dagen locking, popping, krump, new-style, vogueing, tetris, boogaloo, hype, hiphop, street, break, slow Jam, en zoveel meer. Kom genieten van een overdaad aan dansworkshops met bekende choreografen uit het vak en laat je gelden in een van de wedstrijden. Toon je kunsten alleen, in duo of battle erop los en vooral: kijk en leer van hoe anderen het doen. Dat alles wordt je gratis aangeboden door Bigbang Streetdancers Unite. Als deelnemer ontvang je een gratis en speciaal gemaakt Bigbang Tshirt en maak je tijdens de wedstrijden onder meer kans op het winnen van een geldprijs van 1.000 euro voor het winnend Battle team. Datum: 1-4 mei 2008 Plaats: Entrepot, Binnenweg 4, 8000 Brugge Organisatie: Bigbang streetdancers Unite ism Danspunt, Jeugddienst Brugge, Provincie West-Vlaanderen, Sportend Vlaanderen, DFO, KTA Brugge en Het Entrepot Inschrijven en info: www.streetdancers.org, office@streetdancers.org, 0498 65 56 07 Gratis ingang voor alle evenementen

It’s showtime It’s Showtime! is een project ‘artistic HipHop’ voor jongeren van jeugdcentra in Antwerpen, Brussel en Gent én een publiek dat houdt van dans en muziek. ‘It’s Showtime!’ tilt dansen naar een ander niveau, zonder de stress van kampioenschappen en ‘battles’ maar mét pure show en entertainment. In de drie steden leggen zes groepen jongvolwassenen (16 tot 30 jaar) in februarimei en in juli-augustus een danstraject af onder begeleiding van ervaren choreografen van B.O.S.S.Team: Azzedine Benzaza en Bruce Blanchard (www.bossteam.be). Iedere groep krijgt de kans om tussentijdse resultaten te toetsen aan een publiek. Eind mei en eind augustus presenteren ze hun werk in een show waarin alle verschillende dansstijlen, muziekgenres en culturen samen komen in één groot spektakel: ‘It’s Showtime!’. It’s Showtime is een project van Kern Dansparticipatie, een afdeling van VOEM

vzw, ism B.O.S.S.Team, Circusplaneet, … en met steun de van Danspunt en de Vlaamse Gemeenschap. Het wil jongeren cultureel en artistiek motiveren, hen stimuleren om creatief te zijn en een medium geven om samen te werken. Verder wil het hen de kans geven om podiumervaring op te doen en om mensen die actief zijn in het milieu te leren kennen. Open classes / workshops Antwerpen: 5 april in Bisschopstraat 18, 14-15u (Bruce), 15-16u (Azzedine), 16-17u (Ahmed) Gent: 10 mei in Kaarderijstraat 29, 14-15u (Bruce), 15-16u (Azzedine), 16-17u (Ahmed) Toonmomenten It’s Showtime: 23 mei 2008 in De Centrale te Gent Meer info en toonmomenten: www.myspace.com/itsshowtimebelgium

BALS, DANSDAGEN EN DANSINITIATIES Lentebal Vlaamse volksdansen Het Lentebal is het traditionele volksdansfeest voor alle volksdansers van de aangesloten dansgroepen uit heel Vlaanderen. Er is een uitgebreid samendansprogramma dat live begeleid wordt door het muziekensemble Dissonant. Het dansprogramma bestaat uit een basisrepertoire van Vlaamse en internationale volksdans en richt zich tot alle volksdansers: jongeren; volwassenen en senioren. De deelnemers komen bij voorkeur in de groepsklederdracht, dit is uiteraard niet verplicht. De dansleiding is in handen van de themacommissie Vlaamse volksdans van Danspunt. Datum: za 19 april 2008, vanaf 20 uur Plaats: Zaal Seleskest, Sint-Salvatorstraat 38, 9000 Gent Organisatie: Danspunt Prijs: Danspuntleden 5 euro; niet-leden 6 euro. Code: P8/09.

Engelse sequence dansdag Dit jaar organiseert Danspunt voor de tweede maal een dansdag met als thema Engelse sequencedans. De samendans bestaat uit een gevarieerd programma aangeboden door Thérèse en Jos De Neve en Mia en Ivo Breugelmans, seniorendansleiders van Danspunt. Het staat open voor beginners, half-gevorderde en gevorderde dansers. Volgende dansen komen zeker aan bod: Rossillini – rumba; Bessie’s – wals (uit Dansbox 7); Sapphire – saunter; Capiche – cha cha (Uit Dansbox 7); Edenside rumba (uit Dansbox 8); Invenrary tango. Daarnaast worden ook andere dansen gedanst. Tom en Agnes Gourlay verzorgen een korte demonstratie en begeleiden de aangeleerde dansen uit de voormiddag (zie kaderdag pagina 17). Datum: za 3 mei 2008, van 14 tot 18 uur Plaats: Feestzaal Iseland, Kaai/Vismijn, 8620 Nieuwpoort-Stad Prijs (zonder Kaderdag): Danspuntleden 3,75 euro; niet-leden 4,5 euro Inschrijven en betalen via Danspunt. Code: P8/15 Meer info over het programma: Danspunt T. 09 269 45 33 en Jos en Thérèse De Neve T. 0486 52 29 67.

Meer informatie over onze publieksgerichte activiteiten: Danspunt, Dirk D’hoe, T. 09 269 45 33, dirk.dhoe@danspunt.be en Anick Van Dam, T. 09 269 45 37, anick.vandam@danspunt.be


DANS MET DANSPUNT 15

Danspunt wil al haar activiteiten zo vlot mogelijk laten verlopen. Daarom is het belangrijk dat wij vooraf weten hoeveel deelnemers er zijn. Gelieve daarom op voorhand in te schrijven voor al onze vormingsactiviteiten en hou hierbij rekening met de opgegeven afsluitingsdag. Indien er onvoldoende inschrijvingen zijn, kan Danspunt de activiteit uitstellen en/of afgelasten.

WORKSHOPS Yoga: asanas, ademhaling en relaxatie Met Inez Pessoa Tijdens deze workshop maak je kennis met yoga. Inez Pessoa gaat dieper in op aspecten van yoga die bruikbaar zijn in de dansles. Zo leer je de eigen ademhaling gebruiken en controleren en krijg je relaxatieoefeningen die je in je eigen dansles kan gebruiken ter opwarming of ter cooling down. Je leert een reeks van 8 opeenvolgende asanas (specifieke yogahoudingen) die ondersteund worden met een bepaalde ademhaling. Je krijgt diepgaande relaxatie voor het ganse lichaam. Je leert pranayama of de controle van de ademhaling, met verschillende ademhalingstechnieken. (Meer info op www.danspunt.be.) De workshop is bedoeld voor dansdocenten en gevorderde dansers. Er is geen voorkennis van yoga vereist. Datum: zo 6 april 2008, van 9.30 tot 14.30 uur Plaats: CC Berchem, Dansstudio, Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem Prijs: Danspuntleden 15,5 euro, niet-leden: 25,5 euro Inschrijven en betalen voor 10 februari. Code: V8/08.

Podium- en ruimtegebruik met Rose Werckx Als je een dansvoorstelling maakt, is de enscenering belangrijk. De manier waarop je speelt met de relatie ruimte-choreografie maakt een voorstelling boeiend om naar te kijken. Dat geldt voor een podium in een schouwburg, maar ook voor een podium buiten, dansend op straat, omringd door een menigte, onder spotlights of in volle zon, ... Je wil een zekere sfeer of emotie overbrengen naar het publiek. Hoe ontwerp je een voorstelling in relatie tot de ruimte? Hoe kan je die éne voorstelling aan verschillende ruimtes aanpassen? Hoe kan je met soms weinig middelen een creatief ontwerp maken? Welke factoren beïnvloeden de voorstelling en geven haar een meerwaarde? Op die vragen krijg je tijdens de eerste dag een antwoord. We bekijken samen beeldmateriaal van bestaande dansvoorstellingen en ontleden de scènezetting. Die bevindingen vullen we aan met theorie en dat geeft je het materiaal om een eigen techniek te ontwikkelen. Op het einde van dag 1 krijg je een kleine opdracht voor dag 2. Aan de hand van de opdracht denken we op dag 2 samen na en reiken we ideeën aan die haalbaar zijn om uit te werken in een voorstelling of creatie. Rose Werckx is scenograaf en hoofd van de redactie van Proscenium, tijdschrift over theatertechniek, theaterarchitectuur en scenografie. Samen met haar echtgenoot Luc Dhooghe ontwierp zij de vormgeving voor tal van producties in Arca, KVS, Theaterteater, BKT, Brialmont en De Beweeging. In 2003 stelde Rose Werckx de selectie samen voor de Vlaamse deelname aan de Praagse Quadriënnale voor Scenografie met de vormgeving van acht dansproducties van acht choreografen onder de titel

’Space & Dance in Flanders’. Datum: do 10 en do 17 april 2008 van 13 tot 17 uur Plaats: Liedtsstraat 27-29, 1030 Schaarbeek (vlakbij station Brussel-Noord) Prijs: leden 35 euro, niet-leden 45 euro Inschrijven en betalen voor 31 maart 2008. Code: V8/12.

Choreografie in hedendaagse dans (ism OVSG) Met Caroline D’Haese Choreograferen is een kunst en een ambacht. Deze bijscholing geeft concrete tips en praktische oefeningen waardoor je de kunst van het choreograferen voor hedendaagse dans nog beter onder de knie krijgt. Tijdens de eerste dag staat observeren en analyseren centraal. Vanuit enkele choreografische voorbeelden gaan we op zoek naar de elementen van een choreografie. In de voormiddag onderzoeken we hoe materiaal te genereren, de verschillende stadia van het choreograferen, de posities van de choreograaf, hoe een bewegingsmotief te manipuleren en mogelijke boobytraps (beweging, inhoud, muziek, licht). Na de middag gaan we zelf aan de slag. De docente reikt een basisframe aan dat je zelf kunt manipuleren en waarmee je kunt experimenteren. De tweede dag werken we vooral praktisch, vooral het creëren en coachen staan centraal. Aan de hand van het huiswerk dat iedereen na de eerste sessie meekreeg, werken we samen met de docent om de ideeën te laten uitmonden in een choreografische oefening. Deze tweedaagse is een must voor elke danser die zelf choreografische ambities heeft. Elke choreograaf kan iets leren door te kijken en te luisteren naar anderen, en door zelf te oefenen en te experimenteren met materiaal. Denk alvast na over een artistiek idee voor je choreografie en kies een inspirerend muzieknummer. Caroline D’haese behaalde aan de London Contemporary Dance School een BA (Hons) Degree in Contemporary Dance and Choreography en heeft verscheidene eigen choreografische creaties op haar naam staan. (Haar CV staat op www.danspunt. be.) Data: ma 14 en ma 21 april 2008, telkens van 9 tot 14.30 uur Plaats: Gemeentelijke Academie, Lijsterbessenlaan 24, 9120 Beveren-Waas Prijs: Danspuntleden 45 euro; leden OVSG 80 euro (OVSG aanvaardt opleidingscheques - inschrijven via mia.daubioul@ ovsg.be); niet-leden 85 euro Inschrijven en betalen voor 1 april 2008. Code: V8/06 Sinds kort kan je reageren op nieuwsberichten en kalenderitems op www.danspunt.be. Bedenking? Suggestie? Jouw ervaring? Shoot!

DANS.

Danspunt vormingsactiviteiten


DANS.

16 DANS MET DANSPUNT Belichting voor de dans Met Marc Vandermeulen Belichting is een belangrijk aspect van een dansvoorstelling. In deze workshop leer je de belichting voor een dansvoorstelling of een andere voorstelling te bedenken en te gebruiken. Het gaat eerder over de vormgeving dan over techniek. Marc Vandermeulen loodst je door volgende thema’s, rekening houdend de specifieke behoeften van de deelnemers. - Wat wil je bereiken met de belichting? Van overbodige belichting naar functionele vormgeving. - Een zeer beknopt overzicht van soorten lichtarmaturen. - Schaduwwerking: hard licht versus zacht licht, gericht kijken en analyseren van lichtrichting en lichtintensiteit. - De invalshoek en de gevolgen van het lichtbeeld: frontlicht, toplicht, tegenlicht, zijlicht, ... - Ontwerpschema’s versus een uitgewerkt technisch lichtplan maken. - Licht en ruimte: spanning, structuur en dieptewerking in (licht)beelden. - Kleur en kleurgebruik: kleurpaletten samenstellen, kleurfilters gebruiken. - Wisselwerking tussen materialen (textiel, verf, decormaterialen, dansvloer) en licht. - Lichtveranderingen: werken met lichtstanden en cues. Communiceren met de lichtoperator. Voorkennis is niet vereist. Wat breng je mee? Een eenvoudige klassieke zaklamp voorzien van verse batterijen (een gewoon gloeilampje, geen LED), papier waaronder enkele bladen van een groter formaat (vb. A3), potloden en gom, één of enkele foto’s, tekeningen of reproducties (zelfgemaakt of uit tijdschriften, ...) met een lichtinval die je fascinerend vindt. Breng ook een lunchpakket mee. We raden aan om het openbaar vervoer te nemen naar deze locatie. Data: za 17 en za 31 mei 2008, van 10 tot 17 uur Locatie: Delaunoystraat 58, 1080 Sint-Jans-Molenbeek Prijs: Danspuntleden 52 euro; niet-leden 62 euro Inschrijven en betalen voor 5 mei 2008. Code: V8/13.

Stemgebruik voor dansers en docenten Met Gert Terny In deze praktische workshop leer je hoe de stem functioneert, wat de stemmogelijkheden zijn en wat de basisprincipes van ‘gezond’ spreken zijn. De docent baseert zich op de methode Lessac, een van de meest vooraanstaande pedagogen op het vlak van stem, spraak, zang en beweging. De workshop bestaat uit twee dagen. In dag 1 word je je via praktische oefeningen en begeleiding bewust van je eigen stemgebruik met aandacht voor de ademhaling, de spanning en ontspanning van het lichaam bij het spreken en de houding. Je ervaart hoe je houding het spreken beïnvloedt en welke persoonlijke spanningen en gedragspatronen het spreken bemoeilijken. Door de praktische fysieke opdrachten krijgen we een beeld van de anatomie van het spreken. In dag 2 komt het gezond stemgebruik aan bod: stemhygiëne en creatief omgaan met de stem. Verder praktische oefeningen rond emoties in de stem, stemvolume, ... We voorzien ruim tijd voor persoonlijke vragen en concrete situaties. De workshop staat open voor lesgevers uit alle dansgenres en dansers die hun stem gebruiken bij het dansen.

Gert Terny genoot een theater- en therapeutenopleiding en specialiseerde in ’Lessac Voice and Bodywork’ in de Verenigde Staten bij Arthur Lessac in Mercersburg en Catherine Fitzmaurice in New York en aan het ‘Voice and Speech Centre’ van de wereldvermaarde Patsy Rodenburg te Londen. Na zijn toneelopleiding studeerde hij bewegingsleer aan de Dansschool Lea Daan. Hij leidt het European Lessac Centre en de VoiceFactory (www.voicefactory.be). Beroepsmatig werkte Gert Terny als stem- en presentatiecoach voor de VRT, is hij lesgever en coachstem voor OpenDoek en Koor en Stem, verzorgt hij sessies stemgebruik voor scholen, bedrijven, ... Data: zo 18 mei en za 7 juni 2008, van 10 tot 16 uur Plaats: HID, Kluizeplein 8, 2500 Lier Prijs: Danspuntleden 32 euro; niet-leden 42 euro Inschrijven en betalen voor 5 mei. Code V8/15

Kennismaking Alexandertechniek Met Katrien Vanderbeke De Alexandertechniek is een ondersteunende methodiek die je leert bewust te worden van spanningen en gewoontepatronen in je bewegingen. De techniek werd ontwikkeld op het einde van de 19de eeuw door de Australische acteur F.M. Alexander. Tijdens deze workshop ga je op zoek naar de basis van je eigen beweging. Via een grondige analyse van de manier waarop je lichaam functioneert en hoe je jezelf in beweging brengt, krijg je zicht op je eigen bewegingspatroon. Je leert om op een andere manier met je lichaam om te gaan. In plaats van de beweging aan te gaan vanuit kracht en spanning bekijk je de beweging in termen van vrijheid, lichtheid en loslaten. Via simpele dagelijkse bewegingen zoals lopen, zitten, staan, stappen, gaan we aan de slag om ons eigen bewegingspatroon te doorgronden. We onderzoeken onze ideeën over beweging via de ervaring. Deze workshop staat open voor lesgevers uit alle dansgenres die willen bijleren over eigen houding en beweging. Katrien Vanderbeke volgde de opleiding aan het centrum Alexandertechniek onder leiding van Elizabeth Langford. Ze is erkend lesgever door het AEFMAT vzw - Vereniging voor Leraren F. Matthias Alexander Techniek in België. Katrien geeft les aan het Conservatorium in Gent en voor Wisper. Zij heeft een privé-praktijk in Oostende en Gent. Katrien volgde voorheen een dansopleiding aan de Academie voor Experimentele dans te Kopenhagen in Denemarken. Zij danste in verschillende producties in Denemarken, Duitsland en België. Datum: zo 1 juni 2008, van 10 tot 15 uur Plaats: CD Dance Factory, Sint-Pietersgroenestraat 13, 8000 Brugge Prijs: Danspuntleden 13 euro; niet-leden 23 euro Inschrijven en betalen voor 16 mei. Code: V8/16

Bewegingsanalyse - gebaseerd op Laban Met Joke Verlinden De workshop bewegingsanalyse zal ongetwijfeld je (dans)wereld verruimen! Rudolf Laban (1879-1958) is vooral bekend voor zijn werk over dans en beweging. Hij kaderde zijn theorieën in een brede visie op beweging: in het theater, op straat, in fabrieken, ... Hij ontdekte dat lichaam en geest met elkaar verbonden zijn op heel specifieke manieren. Labans werk inspireerde vele volgelingen uit diverse disciplines om zijn werk verder te ontwikkelen, wat tot vernieuwingen leidde in de danswereld, theaterwerk, ergonomie, ontwikkelingspsychologie, ...


DANS MET DANSPUNT 17 Schminktechnieken Met Jean-Paul Pollet In deze praktische workshop krijg je de basistechnieken opmaak aangeleerd. Je leert de theorie al doende: je krijgt de kans op jezelf of op elkaar te oefenen. Het professioneel materiaal wordt door de docent meegebracht. De technieken spitsen zich in de eerste plaats toe op vrouwen, omdat make-up voor mannen vrij subtiel wordt aangewend. We gaan in op: doel van opmaak voor voorstellingen; materiaalkennis (grondstoffen en gereedschappen); kiezen en aanbrengen van basistinten + fixatie; volledige opmaak ogen en mond; blushtechniek; kleurencombinaties leren ‘zien’. Jean-Paul Pollet is leraar make-up aan het PIHS te Gent, docent grimetechnieken aan het PCVO, gastprofessor theatergrime aan het departement drama van de Hogeschool Gent, docent en projectbegeleider bij OpenDoek Antwerpen. Jean-Paul staat al 36 jaar in het vak en weet op een boeiende manier zijn ervaring te delen en te doceren. Deze basisworkshop richten is bedoeld voor deelnemers met weinig of geen ervaring in opmaaktechnieken. In de inschrijvingsprijs is het gebruik van materiaal en gereedschappen inbegrepen. Datum: za 14 juni 2008, van 10 tot 17 uur Plaats: Danspunt, Abrahamstraat 13, 9000 Gent Prijs: Danspuntleden 34 euro; niet- leden 44 euro (incl. materiaal) Inschrijven en betalen voor 1 juni. Code: V8/18

Inschrijvingsstrook voor groepen en gezelschappen Stuur of fax deze strook naar Danspunt, Abrahamstraat 13, 9000 Gent, F. 09 269 45 31, of mail de gegevens naar inschrijven@danspunt.be, of schrijf je online in via www.danspunt.be > danskalender. Naam dansgroep/gezelschap: Contactpersoon : Adres Tel. e-mail √ Ja, ik wil mijn groep/gezelschap inschrijven voor volgende activiteit: Naam activiteit:

Code:

Ik schrijf volgende leden van mijn groep/gezelschap in: 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

(aantal invullen aub) zijn Danspunt-leden /

(aantal invullen aub) zijn niet-leden

Ik schrijf het totale deelnemersgeld voor de groep over op rekening 001-3517404-66 met vermelding van de activiteit en het nummer van deze activiteit. Mijn groep/gezelschap is nog geen lid van Danspunt, maar wenst dit wel te worden. Onze groep betaalt 35 euro lidgeld bovenop de totale ticketprijs of het deelnemersgeld waardoor we kunnen genieten van het ledentarief.

DANS.

We gebruiken het bewegingsanalysemodel van Laban om beweging te bekijken en te analyseren. Daardoor leren we beter observeren, articuleren en choreograferen. Door natuurlijke verbanden en voor de hand liggende bewegingspatronen vast te stellen, kunnen we op zoek gaan en origineel bewegingsmateriaal vinden. Het model biedt ook een meerwaarde voor de performancekwaliteit van dansers en het vormt een goede basis voor improvisatiewerk. Via oefeningen ondervinden we waar het structurele model voor staat. De praktijkervaringen worden theoretisch onderbouwd, maar we gaan vooral veel experimenteren én improviseren. Zo verrijken we onze danswoordenschat en ontdekken we nieuw bewegingsmateriaal. Joke Verlinden studeerde af aan het Laban Conservatorium voor Dans te Londen, waar ze stage liep bij het Sadler’s Wells Centre en samenwerkte met Dance United. Ze danste in diverse choreografieen (o.a. Amy Vorris, Alexandra Meijer, Union Dance), choreografeerde zelf reeds een aantal stukken (o.a. Split..Search..Merge, Triology in Ireland) en werkt als danspedagoge in diverse settings. Ze is ook licentiate in de Psychologie. Datum: zo 8 juni 2008, van 13.30 tot 17.30 uur Plaats: Project De Wegwijzer, Leeuwerikstraat 18, 2018 Antwerpen (vlakbij Centraal-Station) Prijs: Danspuntleden 13 euro; niet-leden 23 euro Inschrijven en betalen voor 26 mei. Code: V8/17


DANS.

18 DANS MET DANSPUNT KADERDAGEN EN WEEKENDS Kaderdag Sequence met Tom en Agnes Gourlay Dit is voor seniorendansdocenten en gevorderde dansers een unieke gelegenheid om enkele nieuwe Engelse Sequence dansen aan te leren! Tom en Agnes Gourlay leren jou een aantal dansen aan die je zelf kunt gebruiken in je eigen groep. Wie deelneemt aan de kaderdag kan in de namiddag gratis deelnemen aan de samendans op dezelfde locatie (zie pagina 14). Datum: za 3 mei 2008, van 10 tot 12 uur Plaats: Feestzaal Iseland, Kaai/Vismijn, 8620 Nieuwpoort-Stad Prijs: Danspuntleden 5 euro; niet-leden: 6 euro (gratis deelname namiddag) Samendans, van 14 tot 18 uur Inschrijven en betalen via Danspunt. Code: V8/14

Nieuw: opleiding tot dansdocent Danspunt start in het najaar een opleiding voor amateurdansers die lesgeven of plannen in die richting hebben. Zie pagina 28.

Kaderdag Ritme en Roemeens Met Daniel P. Sandu Zaterdag 21 juni 2008 komt Daniel Sandu opnieuw lesgeven in Antwerpen. Op zijn eigenwijze stijl neemt hij jou mee in de ritmes van de Roemeense volksdans. Zijn stijl is niet in één woord te vatten: hij maakt een mix van folklore, tapdans, eigen ritmische combinaties en zelfs streetdance ! Ritme is een fundamenteel onderdeel van de muziek en van de dans. De rijkdom in passen, ritmisch stampen en klapcombinaties maken de Roemeense dansen tot een bron van plezier en een intense persoonlijke beleving. Volksdans, dus ook de Roemeense, verandert onder invloed van de tijd: jongeren dansen anders dan hun grootouders. “Dans evolueert, net als mensen. Dans wordt van generatie op generatie overgedragen en daarom vernieuwt het zich telkens weer”, aldus Daniel Sandu. Behalve choreografieën met traditioneel materiaal staat ook het plezier en vrijheid in improvisatie centraal. Daniel P. Sandu is opgegroeid met Roemeense volksdans. Hij danste bij Rapsodia Romana te Boekarest en bij het Internationaal Danstheater te Amsterdam. Hij studeerde af aan de Rotterdamse DansAcademie als ‘bachelor of dance in education’ met als specialisatie tapdansen. Docent en gastdocent dans aan diverse scholen in Nederland, de VS en België. Datum: za 21 juni 2008 van 10 tot 17 uur. Locatie, prijs, inschrijvingsvoorwaarden: www.danspunt.be.

Inschrijvingsstrook voor individuele dansers Stuur of fax deze strook naar Danspunt, Abrahamstraat 13, 9000 Gent, F. 09 269 45 31, of mail de gegevens naar inschrijven@danspunt.be, of schrijf je online in via www.danspunt.be > danskalender. Naam, voornaam : Nummer Dans.pas : Adres: Tel:

E-mail:

√ Ja, ik wil mij inschrijven voor:

lid

niet-lid

1. Dance.Vibes (P8/03)

6 euro

8 euro

2. Lentebal Vlaamse volksdansen (P8/09)

5 euro

6 euro

3. Yoga: asanas, ademhaling en relaxatie (V8/08)

15,5 euro

25,5 euro

4. Podium- en ruimtegebruik (V8/12)

35 euro

45 euro

5. Choreografie in hedendaagse dans (V8/06)

45 euro

85 euro

6. Belichting voor de dans (V8/13)

52 euro

62 euro

7. Stemgebruik voor dansers en docenten (V8/15)

32 euro

42 euro

8. Kennismaking Alexandertechniek (V8/16)

13 euro

23 euro

9. Bewegingsanalyse - gebaseerd op Laban (V8/17)

13 euro

23 euro

10. Schminktechnieken (V8/18)

34 euro

44 euro

Kaderdag + Samendans (V8/14)

5 euro

6 euro

Samendans (zonder Kaderdag) (P8/15)

3,75 euro

4,5 euro

gratis

10 euro

11. Engelse sequence dansdag

12. Zakelijk-organisatorische aspecten voor dansdocenten (V8/19)

Ik schrijf het totaal bedrag over op rekeningnummer 001-3517404-66 met vermelding van de activiteit en de code. Ik ben nog geen lid van Danspunt, maar wens dit wel te worden en betaal 10 euro lidgeld bovenop de totale ticketprijs of

het deelnemersgeld, waardoor ik kan genieten van het ledentarief.


DANS MET DANSPUNT 19 SAMENWERKING Bigbang Streetdancers Unite!

Het Forum voor Amateurkunsten organiseert samen met het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk in elke provincie een vorming over vrijwilligerswet en -verzekering. Zie pagina 33.

Studiedag Zakelijk-organisatorische aspecten voor dansdocenten Deze studiedag wil dansdocenten en -performers bijscholen in enkele zakelijk-organisatorische aspecten. Als je een dansschool of dansgroep leidt, ben je immers niet alleen artistiek bezig, maar ook met promotie maken en leden werven, subsidies en fondsen zoeken, docenten aanwerven, werken in opdracht en honoraria ontvangen, regels van auteursrechten instuderen, ... In de voormiddag laten we enkele getuigen aan het woord die vanuit het niets hun dansschool tot een topper maakten. Hoe hebben zij het aangepakt: Patrick De Conink van Move Dancecenter in Aalst en Werner Leysen van dansschool Pivolté in Brasschaat. Je krijgt ook het verhaal van bemiddelaar Gui Baguet, zakelijk leider bij Frans Brood Productions (hij maakte onder meer Les Ballets C. de la B. van Alain Platel groot) (ovb). In de namiddag heb je de keuze tussen verschillende workshops. Elke workshop duurt maximum 1,5 uur. Je kiest 2 workshops. - Workshop 1. Het honorarium van de kunstenaar; verschillende opties belicht - door Patrick De Coninck, Move Dancecenter. - Workshop 2. Werken in opdracht van een Sociaal Bureau voor Kunstenaars (SBK) - door Elke Cornelissen, consulente TInterim. - Workshop 3. Positionering en promotie van de ondernemende kunstenaar in het artistieke veld - door een medewerker zakelijk advies Kunstenloket. - Workshop 4. Leden werven en behouden - door Werner Leysen, Pivolté. - Workshop 5. De juridische aspecten van een vzw - door Astrid Coats en Andrea Blondeel Curia (advocaten specialisatie ondernemingsrecht) - Workshop 6. De boekhoudkundige aspecten van een vzw door Paul Merckx (accountant) Deze studiedag is bedoeld voor verantwoordelijken van een dansschool of dansgroep, dansdocenten en dansperformers uit alle dansgenres. Datum: zo 25 mei 2008, van 10 tot 16.30 uur (onthaal 9.30 uur) Plaats: Vlaams Huis voor Amateurkunsten, Veeweydestraat 24-26, 1070 Anderlecht Prijs: Danspuntleden gratis; niet-leden 10 euro (incl. drank) Inschrijven noodzakelijk: voor 19 mei. Code V8/19 Bij inschrijving vermeld je: - jouw keuze van 2 workshops in de namiddag (wsh + nr) - bestelling broodje (ter plaatse te betalen; eetgelegenheden in de buurt zijn schaars)

Dansers, streetdancers, hiphoppers, … mogen Bigbang niet missen. Twee dagen boordevol workshops en wedstrijden, vier dagen locking, popping, krump, new-style, vogueing, tetris, boogaloo, hype, hiphop, street, break, slow Jam, en zoveel meer. Datum: 1-4 mei 2008 Plaats: Entrepot, Binnenweg 4, 8000 Brugge Gratis ingang voor alle evenementen Zie pagina 14.

It’s Showtime It’s Showtime! is een project ‘artistic HipHop’ voor jongeren van jeugdcentra in Antwerpen, Brussel en Gent én een publiek dat houdt van dans en muziek. Open classes /workshops Antwerpen: 5 april in Bisschopstraat 18, 14-15u (Bruce), 15-16u Azzedine (Azzedine), 16-17u (Ahmed) Gent: 10 mei in Kaarderijstraat 29, 14-15u (Bruce), 15-16u (Azzedine), 16-17u (Ahmed) Zie pagina 14.

De Zomeracademie - Workshop Dans en performance met Eric Raeves De Zomeracademie is niet te missen voor begeleiders, amateurbeoefenaars, … die artistiek willen bijtanken, herdenken, willen delen en confronteren met anderen. Voor dansers is er de workshop Dans en performance met Eric Raeves. Data: 21 juli (10u.30) tot 27 juli 2008 (14u.) Plaats: Vormingscentrum Destelheide, Dworp Prijs: 349 euro Organisatie: Dharts en de Veerman, i.s.m. Danspunt Zie pagina 28.

3 D – dans.Denk.dag Danspunt organiseert een Dans.denkdag om een precies beeld te krijgen van wat de Vlaamse volksdanswereld vandaag bezighoudt, boeit, inspireert, ... Wat zijn de pijnpunten, wat te doen met de vergrijzing, wat met het imago van de Vlaamse volksdans, waar willen we naar toe, wat moet er anders en beter? En natuurlijk willen we gewoon ook een dagje samenzijn met zijn allen, elkaar ontmoeten in open dialoog, genieten van een goede dansvoorstelling, bijpraten, eventueel samen even dansen. Meer informatie volgt later. Datum: zo 16 november 2008, vanaf 9 uur Plaats: Westrand, Dilbeek Meer info: cor.vanistendael@danspunt.be, T. 09 269 45 38.

Meer volksdans - Kaderdag Vlaamse Volksdans: 5 oktober 2008, Meerbeke - Combiweekend Vlaamse Volksdans: 29 en 30 november 2008, Vissershuis Oostduinkerke

Zoekertjes Sinds kort kan je zelf je zoekertjes posten op onze website: www.danspunt.be > Zoekertjes Meer informatie over onze vormingsactiviteiten: Danspunt, Christel Vande Velde, T. 09 269 45 34, christel.vandevelde@danspunt.be.

DANS.

INFOSESSIES Provinciale infosessies vrijwilligerswet en -verzekering


DANS.

20 DANSAGENDA

DANSAGENDA

Surf naar www.danspunt.be voor een up-to-date agenda

april

mei

juni

juli

augustus

andere

Bals, Dansfeesten en Dansdagen Stijldansen MA 14/04

NASSER SHUKAYR Dansen met Nasser Shukayr uit Texas vanaf 19.45 uur in de St. Joseph Hall, Oppemlaan 149, Wezembeek-Oppem Info: Sylviane Hincq - sylviane.hincq@coditel.net - T. 0479 62 37 00 of Francine Dekoninck - unetrsvp@hotmail.com - 0474 47 65 58 (download de flyer via www.danspunt.be)

Volksdans ZA 05/04

Volksdansbal Reinaert Gent Gevarieerd programma met zowel Vlaamse als internationale dansen van 20 tot 24 uur in Kring Oude Bareel, Beelbroekstraat 2, 9040 Sint-Amandsberg Info: marc.vanvolxem@pandora.be, T. 09 345 09 20, www.reinaert.org (download de affiche via www.danspunt.be)

ZA 19/04

Volksdansfeest VKG De Wevers Samendans met Vlaamse en internationale volksdans van 20 tot 24 uur in het Fort van Merksem, Fortsteenweg, 2170 Merksem (Antwerpen) Info: dre.couvreur@skynet.be, T. 0476 47 12 17

ZA 10/05

Instuif de Zevensprong jaarlijkse instuif. Dit wordt een special naar aanleiding van het 15de werkjaar. van 20 tot 24 uur in de feestzaal van de Vrije Lagere School Terbank, Celestijnenlaan 46, Leuven. Info: int_zevensprong@yahoo.com

ZO 11/05

Sinksenbal Volksdansbal als afsluiter van folklorefestival WIVO met deelname van o.a. Les Joyeux Vendéens (Frankrijk), Haddenham Hoofers Appalachian Step Dancing (GB), Vlaamse Volkskunstgroep De Kegelaar (Wilrijk) van 20 tot 24 uur in de Rozenkranszaal, Heistraat 390, 2610 Wilrijk Info: www.dekegelaar.org, T. 03 828 51 51

ZO 18/05

Meiboomplanting van 11 tot 18 uur in Sint-Elooistraat 15, 9200 Grembergen/Dendermonde Org. Volkskunstgroep ‘Reynout’ Dendermonde Info: 0497 86 63 97, reynout@telenet.be, www.reynout.be

ZO 27/04

Buikdans-salon voor moeders en dochters Buikdansen met verkleedpartij, buikdansles en vrij dansen voor meisjes en vrouwen van alle leeftijden, kleuren en maten. Zonder publiek. van 14 tot 17 uur in a2o, August Van de Wielei 65, 2100 Deurne Info: www.buikdans.net, a@skynet.be

ZA 17/05

Slagwegfeest Dans in al zijn vormen, al dan niet op live percussie. Ook de leerlingen Perzische en Afrikaanse dans zetten hun beste beentje voor en er zijn tal van workshops. vanaf 19 uur in de Sporthal, Sportstraat 1, Gistel Info: www.slagweg.be

ZO 15/06

Buikdans-salon Vrij buikdansen met verkleedmogelijkheid en enkele optredens van het Amana Dance Theatre. Iedereen welkom om te dansen of te kijken. van 20 tot 23 uur in a2o, August Van de Wielelei 65, 2100 Deurne-Antwerpen Info: www.buikdans.net, a@skynet.be

Werelddans

Dansvoorstellingen en optredens Meerdere dansgenres ZA 24/05

L-Demo Jaarlijkse leerlingenshow van Danshuis De Ingang; in de namiddag L-Demo for Kids. Met na de show gratis fuif in de Balzaal van de Vooruit. Locaties: Capitole en de Vooruit in Gent Meer info: www.de-ingang.be


DANSAGENDA 21 ZA 12/04 ZO 20/04

Dansproject 7 Nieuwste creaties van Impuls Company, Danscompagnie, Terpsichore Junior, Kinesmusikei en CIE-IT in een gevarieerd avondvullend programma dat elke dansliefhebber kan bekoren. in Magdalenazaal Brugge, Magdalenstraat 27, 8200 Brugge Reservatie: T. 050 44 30 60

ZO 20/04

Cosmo’s grote dansfeest Gezellige dansnamiddag met hapjes en drankjes en doorlopend optredens van kleuters, kids, juniors en volwassenen in kleuterdans, kids dance, moderne dans, streetdance en showdance van 14 tot 22 uur in de Limburghal Genk, Jaarbeurslaan 6 - Hal 2, 3600 Genk Info: www.dansgroepcosmo.be, 0479 42 41 75

DO 24, VR 25, ZO 27/04

TAG - Hedendaagse dansproductie Danscreatie van de Israëlische gastchoreograaf Itamar Sahar Serussi in een speciale locatie, geen danspodium, maar in de middenbeuk van een kerk. Do 20 uur; vr 20 uur; zo 17.30 uur (onder voorbehoud) en 20 uur St Michielskerk - Leuven, Naamsestraat 57, 3000 Leuven Ticket reservering: www.danscompagnielune.be 

VR 25 & ZA 26/04

Op zoek naar Arlecchino Nieuwste productie van dans- en vlaggengroep Vredon - een imaginaire reis naar Italië geïnspireerd door muziek, verhalen, bewegingen en kleuren uit de Latijnse cultuur telkens om 20 uur in Cultuurcentrum De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst T. 053 83 91 93 (18-22 uur), online: www.vredon.be (download de affiche via www.danspunt.be)

ZA 26 & ZO 27/04 WO 30/04

The Audition Dansvoorstelling ‘The Audition’ 26/4 om 20 uur en 27/4 om 15 uur in Evenementenhal Tienen (Houtemveld) Info: www.dancinmovement.com, info@dancinmovement.com, 0486 07 24 39

VR 02, ZA 03 & ZO 04/05

!!Showtime!! Dansoptredens & voorstellingen door de dansers van Balletschool & Keep Fit Center Ann-Sophie Deweer vr om 20 uur, za om 15 & 20 uur en zo om 14.30 & 19.30 uur in Cultuurcentrum De Herbakker te Eeklo. Kaarten via de balletschool of in CC. De Herbakker Info: T. 09 377 88 95, www.annsophiedeweer.be, info@annsophiedeweer.be

VR 06 & ZA 07/06

Student Art / Werk Ontleend in Monty, Montignystraat 3-7, 2018 Antwerpen Reservatie: T. 03 238 91 81 of reservatie@monty.be Info: www.hid.be of hid@ha.be

MA 23 & Di 24/06

Free Podium / Eigen Werk in HID, Kluizeplein 8, 2500 Lier Reservatie: T. 03 489 39 48 Info: www.hid.be of hid@ha.be

Jubileumvoorstelling 35 jaar HID in deSingel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen info: hid@ha.be

Stijldans ZA 05/04

CELTIC FEVER 2008 Wervelende avondshow waarin de wereld van de Kelten (Ierland en Schotland) met hun typische dansen en folkmuziek op een moderne manier wordt vertoond. Cultuurtheaterzaal OCP, Polderbos 20, 9840 De Pinte. Aanvang om 20 uur. Deuren open vanaf 19 uur. Info en reservatiecelticspiritdancers@gmail.com, T. 0496 13 16 09, www.celticspiritdancers.be

ZO 11/05

Folklorefestival WIVO Folklorefestival met o.a. Les Joyeux Vendéens (Frankrijk), Haddenham Hoofers Appalachian Step Dancing (GB), Vlaamse Volkskunstgroep De Kegelaar (Wilrijk) van 15 tot 18 uur in Dionteater, Sint-Camillusstraat 29, 2610 Wilrijk Reserveren is gewenst gezien het beperkte aantal plaatsen! Info: www.dekegelaar.org - T. 03 828 51 51

Volksdans

Danscursussen en workshops Meerdere dansgenres VR 11/04

Feldenkrais met Micheline Vandepoel 11-18-25 april, 9-16-23 mei van 9.45 tot 11.45 uur, voor wie wil kennismaken met deze verrijkende basistechniek, in Theaterlokaal Spitaalpoortstraat, Gent Info: www.wisper.be

ZO 13/04

Biodanzaworkshop thema is ‘ontluikende pracht’ van 10.30 tot 17 uur in Cenakel, Prinsenhof 39/B, 9000 Gent Info: 0496 51 15 16 of T. 053 84 00 27, www.groeikracht.eu, info@groeikracht.eu

DANS.

Moderne en hedendaagse dans refleXXions Incar Dansspektakel Za 12, zo 13, do 17, vr 18 & za 19 april telkens om 20 uur in Gemeenschapscentrum ‘De Biekorf’, Lebbeke Info en reservaties: T. 052 412 416 (kantooruren), info@incar-dansspektakel.be, www.incar-dansspektakel.be


DANS.

22 DANSAGENDA WO 16/04

Alexandertechniek Special met Helga Henckens 16-23-30 apr, 7-14-21 mei van 19.30 tot 21.30 uur, voor wie de reeks alexandertechniek volgde en dieper wil ingaan op deze techniek, in Danszaal Wisper-Leuven Weekend zonder overnachting met Katrien Vanderbeke Za 10 & zo 11/05, 10-12 uur en 14-17 uur, voor iedereen, in Danslokaal Spitaalpoortstraat, Gent Info: www.wisper.be

ZA 26 & ZO 27/04

Polarisatiemethode en dans met Andrea Feldhoffer 10-17 uur (12 uur les) – voorkennis van bewustzijnswerk (bijvoorbeeld yoga, …) of hedendaagse dans is noodzakelijk. Ook voor dansdocenten en performers. In De Zevensprong, Leuven Info: www.wisper.be

DI 04/03 - ZO 01/06

Cirkeldans - Reeks Gent Cursus maandelijks op dinsdagavond van 19.45 tot 22.15 uur: 4/3, 25/3(!), 6/5, 3/6 in Danscentrum Polariteit, Gent Cirkeldans - Workshop door Rina Mertens van 10.30 tot 16.30 uur, thema: BIJNA ZOMERGent Rustpunt Cenakel, Burgstraat 46 Inschrijven en info: 0496 51 15 16, T. 053 84 00 27, www.groeikracht.eu, info@groeikracht.eu

DI 08/04

Hedendaagse dans (niveau 2) met Christie Di Perna voor iedereen die ervaring heeft met hedendaagse dans (niveau 2) en beschikt over een goede fysieke conditie. van 19.30 tot 22 uur, in De Zevensprong, Leuven Info: www.wisper.be

ZA 19 & ZO 20/04

Hedendaagse dans - weekend met Annelies Planckaert I.s.m. Dans.Art, van 10 tot 16.30 uur voor beginners en wie al een kennismakingreeks achter de rug heeft. Hedendaagse dans (niveau 1 en 2) met Annelies Planckaert 3-10-17-24 jun, van 20 tot 22 uur, voor wie na Pasen nog verder wil werken met hedendaagse dans. Je hebt minstens een kennismakingsreeks achter de rug. Doordat de lessen themagebonden zijn, ook interessant voor gevorderden! in Danszaal Spitaalpoortstraat Gent Info: www.wisper.be

Moderne en hedendaagse dans

Stijldans DI 08/04

Dinsdaglessen voor 50+ Discoswing met Koen en Reintje In deze reeks leer je samen met een partner dansen met verschillende basisbewegingen en leer je je eigen persoonlijke ´disco-moves´ eraan toe te voegen. 8, 15, 22, 29 apr, van 14 tot 15.30 uur, alle niveaus, in De Ingang, Land Van Waaslaan 78, 9040 Gent Info: www.de-ingang.be

DO 10/04

Donderdaglessen voor 50+ L-demo-aerobics met Koen D´Hous vaste choreografie met elementen uit de salsa en disco-aerobics ter voorbereiding van de leerlingenshow 10, 17, 24 apr - 8, 15, 22 mei 2008 van 14 tot 15.30 uur - alle niveaus in De Ingang (Land Van Waaslaan 78, 9040 Gent) Info: www.de-ingang.be

VR 11/04

Swingrock – met Bart Van Loon en An Vandenende 11-18-25 apr, 9-16-23-30 mei, van 21 tot 22.30 uur, voor wie de kennismakingreeks met Bart en An volgde, in De Zevensprong, Leuven Info: www.wisper.be

ZA 12 & ZO 13/04

Tangostage – met Koen D’Hous en Gerda Vannijvel Za 9.30 tot zo 16 uur – voor wie al een weekend met Koen achter de rug heeft in Vormingscentrum Destelheide in Dworp Info: www.wisper.be

VR 18 tot ZO 20/04

Lenteweekend Engelse Contradansen Dansleiding: Andrew Shaw - Philippe Callens / Muziek: Ellen Delahanty - Janneke Donkersloot - Geert Van Gele Van vr 19 uur tot zo 16 uur in Provinciaal Vormingscentrum Malle, Smekenstraat 61, 2390 Malle Info: download de flyer via www.danspunt.be

DO 01/05 tot ZO 04/05

Workshop Gemeenschapsdans cursus voor starters, naast cursusdansen voor meer of minder gevorderde dansers met Werner Volkaert, Mariette Hautman en May Vermeeren van do om 17 uur tot zo om 14 uur in Duinse Polders, Blankenbergen Info: download de flyer via www.danspunt.be

DI 06/05

Dinsdaglessen voor 50+ Paso Doble met Koen en Reintje 6, 13, 20, 27 mei - 3, 10, 17, 24 jun van 14 tot 15.30 uur, alle niveaus in De Ingang, Land Van Waaslaan 78, 9040 Gent Info: www.de-ingang.be

DO 29/05

Donderdaglessen voor 50+ ’60 aerobics met Koen D´Hous In elke les leren we telkens een kleine choreografie waarop je zo intensief kan ingaan als je zelf wilt, op je eigen niveau. 29 mei, 5, 12, 19, 26 jun van 14 tot 15.30 uur, alle niveaus in De Ingang, Land Van Waaslaan 78, 9040 Gent Info: www.de-ingang.be

ZA 31/05 & ZO 01/06

Heart Beat 3 dagen dansen: squares met Johnny Preston; rounds met Guido Gircour; MC: Philippe Dardenne, georganiseerd door The Brussels Dancing Hearts in de gemeentelijke feestzaal van Wezembeek-Oppem, L. Marcelisstraat Info: download de folder via www.danspunt.be, Sylviane Hincq (T. 02 469 29 17, 0479 623 700, sylviane.hincq@coditel.net) of Etienne Toussaint (T. 03 645 85 47, 0475 21 95 86, toussaintetienne@hotmail.com)


DANSAGENDA 23 ZA 10/05

Werelddans DI 01 & WO 02/04

Oriental Breakz met Sarah Chebaro goede basiservaring (minimum 2 lessenreeksen) vereist van 19 tot 21.30 uur in De Ingang, Land Van Waaslaan 78, 9040 Gent Info: www.de-ingang.be

WO 02, DO 03 & VR 04/04

Bollywood workshop met Maya Sapera Energie, plezier, heupen-, schouders-, hoofd-, vingerbewegingen, leuke choreografieën, ... inspanning en ontspanning. van 19 tot 21uur voor beginners in De Ingang, Land Van Waaslaan 78, 9040 Gent Info: www.de-ingang.be

WO 02, DO 03 & VR 04/04

Flamenco met Federico Ordoñez van 18 tot 20 uur - Niveau: basiservaring: (minimum 2 lessenreeksen) van 20.15 tot 22.15 uur - Niveau: ervaren flamencodansers in De Ingang, Land Van Waaslaan 78, 9040 Gent Info: www.de-ingang.be

VR 04/04

Lady Salsa - Heupwerk voor vrouwen met Lisette Herrera Ches Deze workshop is enkel voor vrouwen bedoeld, niveau: goede basiservaring (minimum 2 lessenreeksen) van 19 tot 21 uur in De Ingang, Land Van Waaslaan 78, 9040 Gent Info: www.de-ingang.be

ZA 05 & ZO 06/04

Indische zigeunerdans met Maya Sapera met live muzikale begeleiding; van 13 tot 15 uur voor beginners; van 16 tot 18 uur niveau ervaring, in De Ingang, Land Van Waaslaan 78, 9040 Gent Info: www.de-ingang.be

DI 08/04

Afrikaanse dans met Ann Cailliau vervolg niveau 1, van 19 tot 20.30 uur voor iedereen die de lange of korte reeks niveau 1 volgde niveau 2, van 20.30 tot 22.30 uur voor iedereen die de jaarreeks niveau 2 volgde in Polyvalente zaal Sportoase in Heverlee Info: www.wisper.be

VR 11/04

Capoeira met Márcio Carvalho da Silva 11-18-25 apr, 9-16-23-30 mei, van 19.15 tot 20.45 uur, voor wie de kennismakingreeks met Márcio volgde, in De Zevensprong, Leuven Info: www.wisper.be

VR 18, ZA & ZO 19/04

Workshop Afrikaanse dans met Vincent Harisdo za 19, zo 20 apr, van 14.30 tot 17.30 uur (alle niveaus, ook beginners) vr 18 apr, van 19 tot 22 en za 19 apr, van 10 tot 13 uur (gevorderden) met live percussiebegeleiding, in De Ingang, Land Van Waaslaan 78, 9040 Gent Info: www.de-ingang.be

ZA 26 & ZO 27/04

Workshops met de Amerikaanse buikdanseres Razia zaterdag (14-17u.) The Art of Expression; zondag (11-13u.) 3D your Dance & (14-16u.) Drum Solo Choreography in dance studio (‘danssportzaal’) @ Sportoase, Parkpoort 6 (Philipssite), 3001 Leuven Info: www.emotionvzw.be/workshops, emotionvzw@gmail.com, 0497 62 29 15

ZA 10/05

Rumba met Lisette Herrera Ches van 14 tot 16 uur voor beginners, in De Ingang, Land Van Waaslaan 78, 9040 Gent Info: www.de-ingang.be

ZA 10/05

Ritmo y Color met Lisette Herrera Ches van 16.30 tot 18 uur voor 6- tot 10-jarigen, in De Ingang, Land Van Waaslaan 78, 9040 Gent Info: www.de-ingang.be

ZA 10/05

Rueda de Casino met Lisette Herrera Ches van 18.30 tot 20 uur voor gevorderden, in De Ingang, Land Van Waaslaan 78, 9040 Gent Info: www.de-ingang.be

WO 02 tot VR 04/04

Paasstage voor 11-13-jarigen Een mysterieuze dansuitdaging … met funk/streetdance en hedendaagse dans van 10 tot 17 uur in Dansschool Break & Dance, Dijkstraat 43b, 9700 Oudenaarde Info: www.breakanddance.be, breakanddance@yahoo.com

Vakantiestages

Andere dansactiviteiten ZA 12/04 & 21/06 MA 02/06 tot ZA 07/06

Auditie Bachelor Dans audities voor academiejaar 2008-2009, in HID, Kluizeplein 8, 2500 Lier Info: www.hid.be, hid@ha.be, T. 03 489 39 48 (download de flyer via www.danspunt.be) Vriendjes en vriendinnetjes dag Gratis dansles voor vriendjes en vriendinnetjes Week van 2 juni tem 7 juni 2008, in Sporthal Tuilt, sporthal Kiewit, sporthal Kuringen, sporthal Runkst, dansstudio Kiewit (info locaties: www.dansgroepcosmo.be) Info: www.dansgroepcosmo.be, 0479 42 41 75

DANS.

Volksdans Workshops folkloredans Workshops ‘volksdans’ in het kader van folklorefestival WIVO, met deelname van o.a. volgende groepen Les Joyeux Vendéens (Frankrijik), Haddenham Hoofers Appalachian Step Dancing (GB) en Vlaamse Volkskunstgroep De Kegelaar vzw (Wilrijk). De workshops worden voorafgegaan door een korte voorstelling. van 20 tot 24 uur in Rozenkranszaal, Heistraat 390, Heistraat 390 Info: www.dekegelaar.org, T. 03 828 51 51


DANS.

24 BEROEMD

Laïs

Laïs ©Guy Kokken

door Stefaan Van Laere

Poolse dansgekte Voorlopig hebben de drie meisjes van Laïs nog het raden naar een verklaring, maar feit is dat Polen voor hen valt. Vooral dansend Polen, kunnen we zelf zien op de filmpjessite YouTube. De meisjesgroep Laïs is al enige jaren erg populair bij muziek- en volksdansliefhebbers. Van Dranouter tot de Boombals, de liedjes van Jorunn Bauweraerts, Annelies Brosens en Nathalie Delcroix bereiken een steeds breder publiek. Toen het trio in 1994 van start ging, had wellicht niemand durven voorspellen dat Laïs tot een van onze absolute coryfeeën zou uitgroeien. Laïs slaagde erin om het stof van de term ‘Vlaamse folk’ te blazen en er een eigen interpretatie aan te geven. Grote troef is de unieke samenzang tussen drie frisse engeltjesstemmen, overgoten met een eigentijdse muzieksaus en een natuurlijke podiumact. Laïs wist dit eigen geluid steeds verder te verfijnen. Met hun nieuwste cd ‘The ladies’ second song’ staat de groep klaar om over de landsgrenzen te kijken. Populair in Polen Die belangstelling vanuit het buitenland is niet nieuw, want tot de eigen verbazing van de drie groepsleden is Laïs intussen erg populair bij Poolse dansers geworden. Meer bepaald met het liedje ’t Smidje, intussen toch al meer dan tien jaar oud. “We hebben toevallig een filmpje uit Polen op de internetsite You Tube ontdekt”, weet zangeres Annelies Brosens. “Geen toevalstreffer, want er staan meerdere filmpjes van ons op. Heel vreemd

allemaal. Je kan weiden vol met dansende mensen zien op de tonen van dit lied.” Wellicht is het lied tot in Polen geraakt via Poolse uitwisselingsstudenten of volkdansgroepen. In Polen bestaat een bloeiende volksdansscène die openstaat voor andere culturen. Dagblad Het Nieuwsblad ging op zoek naar een verklaring voor dit succes en kreeg enkele interessante reacties van lezers. Zo onder meer van Isabelle Van Neste, die negen jaar geleden met Poolse vrienden naar een festival in Borowica trok. “Daar werd ook folkmuziek gespeeld. Ik heb mijn vrienden een cd van Laïs bezorgd en ze waren laaiend enthousiast. Later, in augustus 2007, hoorde ik in de buurt van Wroclaw ’t Smidje op een retraitekamp.” ‘Vlaamse’ dans ’t Smidje werd in Polen vooral als dansje populair, al wordt de tekst er ook systematisch aangeleerd. De dansers zingen de tekst (fonetisch?) mee. Rik Stevens uit Tielt was met de koninklijke harmonie te gast in het Franse Brignoles. “Daar waren ook Polen uit Szamotuly. We hebben toen met de harmonie een bewerking gespeeld van ‘t Smidje en de mensen daarbij het dansje aangeleerd.” Lieve Hens uit Mol heeft nog een andere verklaring: “Twee jaar geleden hebben

onze leerlingen een dansje met Laïsmuziek aangeleerd aan 17-jarigen uit Dabrowa Gorniksza, in de buurt van Katowice. Wij hebben hen toen ook een cd van Laïs meegegeven.” “Het grappige is dat het liedje blijkbaar als een typisch Vlaamse dans wordt aangeprezen”, zegt Erwin Libbrecht, de uitgever van het liedje. Terwijl het een oertypische Britse jig, een rondedans, is.” Libbrecht heeft de Laïs-cd nooit uitgebracht in Polen, maar gaat eerstdaags op zoek naar een verdeler. Filmpjes op YouTube www.youtube.com/watch?v=Ygj4IS_ Nck4 Voor meer filmpjes, tik als zoekterm “Taniec Belgijski” in.

Laïs speelt in april in het Cultuur Centrum Hasselt (7 april), het Poorthuis van Peer (12 april), het Casino van Genk (19 april), De Spil Roeselare (23 april), De Steiger Menen (25 april) en De Muze Heusden-Zolder (26 april). Meer info: www.laïs.be.


Focus 25

De Renaissance

door Cor Vanistendael

Lieven Baert is een pionier in de historische danspraktijk in Vlaanderen. Vijftien jaar geleden richtte hij het Instituut voor Historische DansPraktijk in Gent op. Hij had toen al tien jaar historische danservaring achter de rug in d’Oude Kapel. Vandaag is de historische dans zijn beroep. Als internationaal gewaardeerd expert verzorgt hij voorstellingen en cursussen in Duitsland, Italië, Spanje, Zweden, Rusland, Indië, Japan, Turkije, ... We nodigden hem uit voor een gesprek. Wat is renaissancedans eigenlijk? Lieven: We noemen renaissancedans die dansen die we kennen uit Europese handschriften en drukken tussen 1450 en 1600 met uitlopers tot het midden van de 17de eeuw. De meeste manuscripten en boeken zijn terug te vinden in Italië, dat toen voor dans de toon zette in Europa. In de 15de eeuw is de basse danse de hofdans bij uitstek, in de zestiende eeuw neemt de pavane en de gaillarde deze rol over. Beide vormen zijn hofdansen, waarbij de danser niet enkel voor eigen plezier danst maar zich tegenover zijn partner en publiek ook moet bewijzen. Het theatrale is hier nooit ver weg. Verder zijn er gemeenschapdansen, reidansen waarbij het dansplezier op zich belangrijker is dan het individuele kunnen. Je hebt het over handschriften en drukken. Wat staat daar dan in? Lieven: Het aantal bronnen is beperkt. Voor de 15de eeuw zijn er een vijftal belangrijke handschriften. In alle gevallen gaat het om beschrijvingen van hofdansen door dansmeesters. Naar wat het gewone volk danste in die tijd, hebben we het raden. Vanaf de 16de eeuw krijgen we voor het eerst gedrukte dansboeken. Maar ook dat waren dure kunstboeken voor een geletterd publiek van adel en hoge burgerij en ook die geven dus geen informatie over de populaire danscultuur. Er blijkt wel uit dat de dansmeesters soms een populaire deun gebruikten om een dans te choreograferen. Ik heb me laten vertellen dat dansen toen helemaal niet zo positief werd bekeken als vandaag? Lieven: De zedenprekers van die tijd zagen de dans als een werktuig van de duivel. De dansvloer was voor hen een plek waar de dames hun eerbaarheid konden verliezen. Het directe contact met mannen was nefast voor een zwakke damesziel. Dat gold niet voor iedereen. Voor een welopgevoede dame of

heer was het juist noodzakelijk om de danskunst onder de knie te hebben. Dansen kon hier trouwens in gecontroleerde omstandigheden: onder gelijken, mits het strikt respecteren van de etiquette, in een daartoe bestemde ruimte, ... Die opvatting gaat trouwens lang mee, in feite zelfs tot diep in de 19de eeuw. Waren er tijdens de renaissance verschillende dansstijlen per land? Lieven: Bij analyse van de verschillende traktaten zien we een repertoire dat in alle landen opduikt: pavanes, basses danses, gaillardes, allemandes, courantes en branles. Wel met lokale variaties. Los daarvan had je ook wel een soort nationale stijlen. Zo waren er de Italiaanse, de Franse en de Spaanse stijl. Die stijlen hielden niet alleen verschillende danstypes of dansritmes in, maar voor gelijkaardige dansvormen ook een verschillende benadering of stijl. Een edelman werd geacht thuis te zijn in verschillende stijlen, zeker als hij als diplomaat rondreisde. Een klinkende naam uit de renaissancedans is Arbeau, auteur van de Orchèsographie. Lieven: Arbeau is eigenlijk een geval apart. Hij was geen dansmeester, maar een geestelijke die een dansboek schreef vanuit een pedagogisch denken. Arbeau noteerde de eenvoudige sociale dansen die tot de orale traditie behoorden, bekende stof die men dus niet moest noteren. Zijn Orchèsographie beschrijft de basispassen voor een heel pak renaissancedansen zoals je die als welopgevoede adeljonker moest kennen om op een danserij onder gelijken niet uit de toon te vallen. Een basis gaillarde, een eenvoudige pavane, veel branles die ook vandaag in volksdansmiddens nog steeds worden gedanst. Op vlak van baletiquette geeft hij ook een unieke inkijk op de zeden van zijn tijd. Hij heeft het zelfs vrij expliciet over de vrijpostigheden die men zich wel eens permitteerde onder het dansen. Hij veroordeelt die wel, maar ondertussen weten we natuurlijk min of meer wat er gebeurde. En geloof me, zo verschillend met wat je vandaag in een discotheek soms meemaakt, is dat niet. (lacht). Meer informatie over historische dans > Cursussen renaissancedans: www.historicaldance.com > Historische dansbeschrijvingen uit de Library of Congress, downloadbaar via Danceman (o.a. Arbeau): www.archive.org/ details/danceman > Gedetailleerde dansgeschiedenis van 1496 tot 1945 met videomateriaal: memory.loc.gov/ammem/dihtml/dihome.html

Dit is het eerste artikel in een driedelige reeks over historische dans. Er volgen nog barokdans en negentiende-eeuwse dans. Italiaanse hofdans 16de eeuw, dansgroep Chierlycke Danseryen (Gent), foto: Filip Dujardin

DANS.

Historische dans


DANS.

26 PODIUM

Drie generaties Vlaamse volksdans vroeger en vandaag

Dree Pauwels (°1922) richtte als 23-jarige jongeman in Leuven Volkskunstgroep Reuzegom op. Kleinzoon Geert Pauwels is vandaag een van de dansleiders bij Reuzegom. In oktober 2007 behaalde Reuzegom nog de titel Ambassadeur Vlaamse volksdans op Dans.Juweel. Hoe Reuzegom ooit begon en hoe het meer dan 60 jaar later van vader op zoon uitgroeide tot een vaste waarde in de Vlaamse volksdans, daarover gaat hun verhaal. Reuzegom op Dans.Juweel 2007, ©Vera Cammaer

Het begin: vooruitstrevend Dree begon in 1939 met volksdansen in de jeugdverenigingen. Dree: “Mijn toekomstige vrouw Luce en ik dansten al bij de scouts en gidsen en we volgden bij VIVO een voordanserscursus. Ze dachten dat we broer en zus waren, zo braaf waren we in die tijd.” Op het einde van de oorlog werd hem gevraagd om aan de leden van de wandelclub volksdansen aan te leren. Daaruit ontstond Reuzegom. “De meeste leden waren jongeren uit jeugdverenigingen zoals scouts en gidsen en de Rode Valken. Voor die tijd waren we heel vooruitstrevend: een gemengde groep van ongehuwde dansers, pluralistisch samengesteld uit alle lagen van de bevolking: studenten, verpleegsters, onderwijzers, … Jongens moesten 18 jaar oud zijn, meisjes 17.” Geert: “Mijn vader is in Reuzegom gerold samen met mijn oom en tantes. Van de jongste generatie ben ik de enige die de familietraditie voortzet. Ik moest wachten tot ik 16 was, toen de minimumleeftijd. Vandaag ligt die op 14. Reuzegom is immers een volwassen groep. Maar als kind van een groepslid maakte ik wel alles mee. Dat is trouwens nog altijd zo, kinderen kunnen overal mee naartoe, ze lopen mee in de stoet als figurant, ...” Het dansrepertoire Na de Tweede Wereldoorlog waren maar weinig Vlaamse dansen overgeleverd. Dree: “In het begin dansten we vooral Duitse, Engelse en Nederlandse volksdansen. Op de bals in het Leuvense dansten we naast wals, polka, mazurka en scottish, de lancierskadril, de polonaise en kleine danskes zoals Jan Smet, Jan Pirrewit en de Streep. Eind jaren zestig koos Reuzegom voor een repertorium met enkel Vlaamse dansen. Dree: “Daardoor stapten een aantal mensen uit de groep, maar het ging snel weer beter. Doorheen de jaren hebben we hoogtes

Reuzegom vroeger

en laagtes gekend. In de jaren dat het goed draaide telde Reuzegom 40 à 50 dansers.” In de jaren zestig, zeventig en tachtig zette Dree zich in om de traditionele Vlaamse dansen op te zoeken en te noteren. “Bij de start van het Vlaams Dansarchief in Schoten (in 1964 start van de

Studiekring die in 1974 tot de oprichting van het Vlaams Dansarchief leidde, nvdr) bracht ik hen in contact met mijn vriend Louis Doms die de dansen uit de Noorderkempen uitlegde. Die zijn daarna uitgegeven en hadden veel succes. Begin jaren zeventig noteerden we bij de gildes van Diest een heleboel dansen. Bij mijn


PODium 27 DANS.

Pauwels door Cor Vanistendael en Geert Pauwels vriend Suske Schellens van de Sint-Sebastiaansgilde van Westerlo noteerden we de dansen van Westerlo. Het doet me plezier dat zij nu ook het Dans.Juweel hebben gewonnen. Waarschijnlijk zijn veel volksdansen verloren gegaan, maar ik ben blij dat we er nog zoveel konden beschrijven en zo hebben bijgedragen aan het behoud van onze Vlaamse danscultuur.” Geert staat bekend als een choreograaf die nieuwe dansen creëert. Geert: “Dat doe ik nooit alleen, het is een groepsgebeuren. Meestal vertrekken we vanuit een thema uit de Vlaamse geschiedenis, zoals de IJslandvaart. Men weet uit onderzoek wanneer men vertrok, hoe de vangst verliep, wie meevoer, wat er op een boot zoal gebeurde, ... We zoeken daar de dansen en de liederen bij en daarmee maken we een podiumvoorstelling van twintig minuten die aantrekkelijk is voor een modern publiek. Je put inspiratie uit materiaal dat je terugvindt en verwerkt dat tot iets nieuws dat in de lijn van de traditie ligt. We houden steeds een dubbel einddoel voor ogen. Eén: de dansen moeten leuk zijn om te dansen, en twee: de voorstelling moet voor het publiek aantrekkelijk zijn om naar te kijken. We werken ongeveer om de twee jaar een nieuw thema uit en een programma gaat een jaar of drie, vier mee. Op dit ogenblik hebben we twee actieve programma’s. Oudere programma’s doen we liefst niet meer, omdat de groep evolueert. We proberen onze dansers uit te dagen. Je maakt een dans in functie van de dansers die je hebt en je legt de lat telkens net iets hoger. Dan zie je het natuurlijk vooruit gaan. Optreden geen doel op zich Reuzegom staat vandaag vooral bekend als een optredengroep, maar in oorsprong was het een vriendenkring die graag samen danste. Dree: “In de beginjaren dansten we vooral als ontspanning. We gaven dansinitiaties bij jeugdverenigingen. We organiseerden elk jaar met halfvasten een walsavond waar veel Leuvenaars naartoe kwamen en verder een weekend, een kerstfeestje, vrouwkesdag

(Lichtmis), de meibloemekes (30 april), een meiboomplanting, familiedag, ... Elk huwelijk vierden we uitgebreid.” Geleidelijk aan ging Reuzegom meer en meer optreden. Dree: “Ik vergeet nooit ons eerste echte dansoptreden op de Wereldtentoonstelling van 1958 op de Heizel in Brussel. Reuzegom mocht de Vlaamse volkskunst vertegenwoordigen in het Belgisch paviljoen. We brachten een volledig Vlaams programma van een half uur. Vanaf de jaren zeventig traden we jaarlijks op buitenlandse festivals op en organiseerden we ons eigen internationaal folklorefestival. Dit werden de Paasfeesten, het huidige internationale festival voor volksdans en volksmuziek. De dansopleiding gebeurde in Reuzegom zelf, maar wie mee wilde optreden, moest een examen afleggen. Ik nodigde een paar sterke dansleiders uit zoals Adriaan Claeys en Nest Van Eynde om in de jury te zitten. De leden moesten een repertorium van een twintigtal dansen kennen en een dans uitloten om voor de jury te dansen. Zo probeerden we toch een bepaald niveau te halen.” Geert: “We doen tegenwoordig vijf tot zeven binnenlandse optredens. Daarnaast maken we een drietal buitenlandse reizen. Meer is niet haalbaar omdat we altijd de hele groep mee willen hebben. Optreden is niet het einddoel. Het gaat om het samen zijn en samen de juiste dingen doen om het imago van de volksdans te verbeteren. We werken niet meer met een aparte optredengroep. Leden bepalen zelf of ze dan willen optreden of niet, maar iedereen komt wel mee oefenen, voor het plezier. Naar een dansherhaling komen gemakkelijk 14 à 16 jongens en 20 à 25 meisjes, wat erg veel is. Wie wil optreden moet natuurlijk wel over een bepaald niveau beschikken. Je moet daarin groeien. Sommigen kunnen na een jaar al mee, anderen doen er iets langer over. We doen geen test of zo.” Geert staat in het volksdansmilieu bekend als een uitstekend danser. Geert: “Als jonge danser ergerde ik me mateloos aan volksdansgroepen die geen hoog dansniveau haalden en toch op een

Dree Pauwels

Geert Pauwels

podium gingen staan. Daardoor haalden ze in mijn ogen heel het imago van de Vlaamse volksdans onderuit. Op initiatief van mijn tante die toen dansleider was, volgde ik begin jaren negentig samen met andere jongeren van Reuzegom een dansleidercursus bij de VVG. Mijn tante dacht toen al na over haar opvolging en aan kwaliteitsverbetering. In 1995 stapten wij in de dansleiding en vanaf 1998 namen we de dansleiding over van de oudere generatie. Maar het nieuwe imago van de groep werd voor de buitenwereld pas echt zichtbaar toen we in 2000 onze nieuwe kledij ontwikkelden. Buitenlandse groepen hebben dikwijls mooie kledij, veel authentieker dan de onze. Toen het boek van Vannoppen over streekdrachten hier in Vlaanderen verscheen, zochten we hem op en gingen zelf op onderzoek in een aantal musea die hij aanduidde. We kwamen er al vlug achter dat al die uniformen die Vlaamse groepen zo vaak dragen, absoluut niet realistisch waren en al helemaal niet historisch verantwoord. Langzaamaan vormden we ons eigen idee. Ondertussen staan we alweer zeven jaar verder. Reuzegom is sindsdien weer enorm geëvolueerd.” Meer info en optredens: www.reuzegom.be 3D - Dans.DenkDag Danspunt organiseert op 16 november een dans.Denk.dag over wat de Vlaamse volksdanswereld vandaag bezighoudt, boeit, inspireert, ... Zie pagina 19.


DANS.

28 nieuws Danspunt De Zomeracademie De Zomeracademie is niet te missen voor begeleiders, amateurbeoefenaars, … die artistiek willen bijtanken, herdenken, willen delen en confronteren met anderen. Tijdens een intensieve workshopweek werk je in kleine werkgroepen aan creatieprocessen, zet je experimenten op en werk je aan eigen creaties. Negen workshops en zeven artiesten werken zeven dagen lang op dezelfde locatie met slechts één doel: hun artistieke zoektocht verder zetten en delen met anderen. Workshop Dans en performance met Eric Raeves Je wil je concrete ideeën in abstracte dansbewegingen omzetten? Je wil onderzoeken welk soort choreograaf/performer er in jou schuilt? Samen met mededansers onderzoek je verschillende manieren van dansen, probeer je diverse inspiratiebronnen en vertrekpunten uit om tot een dansstuk te komen en sta je stil bij de poëzie van een bewegend lichaam. De aandacht gaat vooral naar wie je bent en wat je wil vertellen met dans. Een zoektocht naar je eigen zeggingskracht, het zelf uitvoeren of anderen laten uitvoeren, zijn mogelijkheden. Vereiste om deel te nemen is dat je wil creëren en gedreven bent door dans en beweging. Eric Raeves werkte als danser met onder andere Jan Fabre en Marc Vanrunxt. Sinds 1988 maakt hij zijn eigen dansvoorstellingen en onderzoekt hij de link tussen dans en de beeldende kunst. Daarnaast is hij ook actief als dansdocent en maakt hij choreografieën voor andere gezelschappen. Andere workshops Workshop Kostuum, objecten en installaties / Beeld en beeldtaal / Stem en song / Theater / Animatiefilm / Muziekimprovisatie en compositie / Poëzie schrijven / Voor en achter de camera Data: 21 juli (10u.30) tot 27 juli 2008 (14u.) Plaats: Vormingscentrum Destelheide, Destelheidestraat 66, 1653 Dworp Prijs: 349 euro / 329 euro (erkend jeugdwerk) (incl. verblijf, maaltijden, workshop) Organisatie: Dharts en de Veerman, i.s.m. Danspunt Info: Lies Jacob, dharts@destelheide.be, T. 02 380 39 15, www.dharts.be, www.veerman.be.

Zomerstages in het buitenland Met het aanbreken van de lente, wordt het zoetjesaan ook tijd om mijmerend boven de wereldbol of een vakantiebrochure onze zomervakantie te plannen. Maar waarom de vakantie niet combineren met een buitenlandse dansstage? Zie voor zomerstages op www.danspunt.be.

Binnenkort: opleiding tot dansdocent

Je bent dansleider en je wil je kennis en vaardigheden uitbreiden en verdiepen. Of je bent een dansleider in spe en je zoekt een kwaliteitsvolle basis om in het amateurdanscircuit aan de slag te gaan. Je wil je ervaring en danstechnische kennis pedagogisch-didactisch onderbouwen vanuit een artistieke benadering. Volg dan de opleiding tot dansdocent! In september 2008 start Danspunt een opleiding voor amateurdansers die les willen geven of al lesgeven. Daarmee gaat Danspunt in op vele vragen naar een degelijke bijscholing. De opleiding omvat twee delen: een basismodule voor alle dansgenres en een specifieke module per dansgenre. We voorzien vier genrespecifieke modules: urban dance (omdat hiervoor geen degelijke artistieke opleiding bestaat), en Vlaamse volksdans, seniorendans en internationale folklore (omdat Danspunt die vroeger al aanbood). Wie het volledige traject doorloopt, ontvangt een attest erkend door de Vlaamse overheid. Inhoud De basismodule > Lesgeven: didactiek (algemeen en naar specifieke doelgroepen), communicatie met groepen, ontwikkelingspsychologie (lesgeven aan doelgroepen diverse leeftijden). > Fysieke basisvaardigheden: houding en beweging, anatomie, blessurepreventie, gezond stemgebruik. > Creatieve vaardigheden: dans en ritme, kennismaking andere dansgenres > En verder: algemene cultuurhistoriek, EHBO, zakelijke aspecten van het lesgeven, technische aspecten (muziek knippen/plakken, digitale dansfotografie, lichtplannen, podiumgebruik, ...). De specifieke modules We richten vier dansspecifieke dansmodules in: urban dance, Vlaamse volksdans, internationale folklore en seniorendans. > Lesgeven: specifieke didactiek (voor specifieke doelgroep van het genre), lesgeven en stages. > Creatieve vaardigheden: choreografie, ritme, dans- en bewegingsanalyse, bijscholing danstechniek en initiaties nieuwe stijlen. > Aanverwante thema’s: specifieke cultuurhistoriek, dansbeschrijvingen en -partituren schrijven, analyseren en lezen. De specifieke modules werken we inhoudelijk verder uit in overleg met betrokkenen uit de dansgenres zelf. Instapvoorwaarden De opleiding staat open voor: > elke amateurdanser vanaf 16 jaar gebeten door de dansmicrobe en die dit ook graag wil doorgeven aan anderen > elke gemotiveerde danser en dansleider die zich gedurende een periode van maximum 2 jaar kan engageren in het weekend (zaterdag). Informatie over locaties, kostprijs en inschrijvingsvoorwaarden volgt tegen eind maart. Praktische info is te volgen in het tijdschrift en op de website. Geïnteresseerden kunnen zich nu reeds aanmelden bij christel.vandevelde@danspunt.be, T. 09 269 45 34.


Nieuws danspunt 29

Danspunt wil de privé-collecties van dans in kaart brengen. De privé-collecties die openstaan voor geïnteresseerden, worden via Dans.Magazine en onze website kort voorgesteld. De eerste die we bezochten is de collectie over Indische dans van Apsara India. Apsara India heeft een minibibliotheek over Indische dans en cultuur. Alles staat in teken van (Zuid-)Indische dans, muziek, kunst, geschiedenis, literatuur, … De boekencollectie bestaat uit: klassieke Indische dansstijlen; Indische danstechnieken (benoemen van houdingen, gebaren, … in versvorm, die worden gereciteerd bij het inoefenen); relatie leraar-leerling; Zuid-Indische muziek (voor instrumentisten en voor choreografen); yoga en aanverwanten; mythologie en iconografie, waaronder Shiva, god van de dans; kunst, architectuur, schilderkunst, ambachten …; tempels als centra van onder andere dans; devadasies (dienaressen van god, gespecialiseerd in kunsten, waaronder dans; religieuze werken; geschiedenis

en literatuur; bollywood; Rasa: expressie. Naast boeken is er een kleine collectie video’s en dvd’s met opnames van dansvoorstellingen, oefensessies, basistechnieken, danslessen, een paar Indische films, documentaires, … De collectie is geïnventariseerd in excel en in rubrieken onderverdeeld. Wie geïnteresseerd is kan langsgaan (op afspraak!). Of stel je vraag via email of telefoon. Let wel: je kunt niet ontlenen en er wordt zeker geen materiaal per post verstuurd. Wel kunnen alle gegevens (auteur, titel, ISBN-nummer, …) doorgegeven worden.

Apsara India op dvd Apsara India is een centrum voor Indische dans, muziek en cultuur ter promotie van de Indische cultuur en brengt Indische tempeldans, meer bepaald Bharata Natyam en Kuchipudi. Apsara bracht onlangs twee dvd’s uit. - Apsara India deel 1: dans, muziek en ritueel uit India, Halle 4 november 2007 - Apsara India deel 2 : Ragamala, Halle 4 november 2007 Prijs: 12 euro per dvd.

Contact: info@apsara-india.be, T. 09 220 79 58, www.dansgroepapsara.be. Apsara ©Geert Van de Velde

Dans.bib: nieuwe aanwinsten Danspunt beschikt over een Dans.bib die vrij toegankelijk is, mits afspraak. Je vindt een overzicht van nieuwe aanwinsten in 2007 op onze site. Je kunt er ook onze online catalogus doorzoeken. www.danspunt.be > Info & doc > Dans.bib

Privé-collecties over dans Een overzicht van de privé-collecties die zich aanmelden en die openstaan voor geïnteresseerden vind je op www. danspunt.be > Info & doc > Dans.bib. Heb je zelf een collectie over dans? Geef een seintje via sabine.deweser@danspunt.be, T. 09 269 45 32.

Verzekerd via Danspunt Danspunt biedt haar leden de mogelijkheid om een extravoordelige verzekering voor ‘Lichamelijke ongevallen en Burgerlijke aansprakelijkheid’ af te sluiten. Deze verzekering is van toepassing op alle activiteiten van de eigen groep en op alle Danspuntactiviteiten en geldt ook voor de vrijwilligers (conform de vrijwilligerswet, zie pagina 32). In geval van een lichamelijk ongeval of schadegeval handelt Danspunt het dossier onverwijld af. Breng Danspunt dadelijk op de hoogte van een ongeval of schadegeval en vul vervolgens een aangifteformulier in. Bij een lichamelijk ongeval brengt de gekwetste persoon alle kosten in bij zijn ziekenfonds; het saldo van de kosten die het ziekenfonds terugbetaalt (het verschil tussen ingebrachte kosten en uitbetaald bedrag) bezorg je aan Danspunt en dat wordt terugbetaald via de verzekering van

Danspunt. Bij een schadegeval bezorgt je alle kostenbewijzen aan Danspunt. De verzekering betaalt de kosten terug binnen de bepalingen van het verzekeringscontract. Je kan je leden verzekeren voor slechts 3 euro per jaar per lid. Ook voor eenmalige activiteiten kan je de deelnemers verzekeren voor 0,5 euro per deelnemer. De verzekeringsbepalingen, de grensbedragen,... kan je nalezen op onze site. www.danspunt.be > Dans.lid > Verzekering.

Tip. Een verzekering is welgekomen als er zich een kwetsuur of schadegeval voordoet, maar wat krijg je terugbetaalt? Verzeker je je elders, informeer dan voor wat je verzekerd bent en vraag naar de grensbedragen.

DANS.

De danscollectie van ...


DANS.

30 FOCUS

Dansexpressie Het lichaam laten spreken Dansexpressie leert geen dansstijl aan, het zet mensen aan het dansen. Om hen al dansend zichzelf en de ander te laten ontdekken. Dansexpressie werd ontwikkeld in Nederland door Kit Winkel en heeft intussen een plaats gekregen in het onderwijs, het vormingsen groepswerk en in de vrijetijdssector. Dans.Magazine praatte met Pat Van Lantschoot en Christel Vande Velde.

in Tilburg en werkt ze bij Vormingplus. Christel Vande Velde deed als kind ook al graag aan dans, maar was al 23 toen ze op de Lodewijk De Raetstichting terechtkwam in de cursussen van Jos Depla. Hilde, 56 jaar, Wezemaal: “Dansexpressie heeft mijn leven weer een beetje veranderd en échter gemaakt en dat neemt niemand me nog af.”

Pat Van Lantschoot wist al op de lagere school dat ze later verder wou gaan in de dans, al was dat toen nog niet aan de orde. Ze proefde van zoveel mogelijk dansgenres en volgde meerdere opleidingen in lichamelijke expressie. Jos Depla, die Heidi: “Dansexpressie brengt me in mijn lichaam waardoor een stroom van creativiteit me tot ontspanning en speelsheid brengt en waarin een samenspel ontstaat tussen gevoel, emoties, vorm, mijn grenzen. Zo kan ik, alleen en samen met anderen, tot een stromend leven komen.” les gaf aan de Lodewijk de Raetstichting, liet de vonk voor het vak op haar overslaan. “In Amsterdam volgde ik de opleiding docent dansexpressie aan de Theaterschool. Daarna gaf ik les in het vormingswerk, tot ik in het vormingscentrum ‘Samen’ me alleen met dans kon bezighouden. Ondertussen volgde ik de opleiding bewegingsexpressietherapie in Tilburg en leerde ook de therapeutische kant van dans kennen”, vat Pat haar parcours samen. Momenteel is ze docente

“Daarna leerde ik Pat kennen en ontdekte ik dat dans mijn ‘vorm tot expressie’ is. Sindsdien ben ik eigenlijk niet meer gestopt met dansen. Ik heb intussen veel verschillende dansvormen geëxploreerd, steeds vanuit de vraag wat het mij als mens geeft. Ik volgde de dans- en methodiekopleiding bij Wisper. Later ook de opleiding bewegingsexpressie in Tilburg waar ik vorig jaar afstudeerde. Sinds enkele jaren geef ik cursussen dans en beweging voor diverse organisaties.” Meerwaarde Zowel Christel als Pat gaan op zoek naar de meerwaarde die de dans kan bieden. “We willen dans toegankelijk maken voor iedereen”, weet Christel. “De klemtoon Marguerite, 60 jaar, Antwerpen: “Tijd om te voelen, te proeven, de talenten van ieder op zich te mogen ervaren.”

ligt niet op het technische, improvisatie vormt een belangrijk element. Dansexpressie draait om de verbinding maken met gevoel en beleving. Bij het dansen komen je persoonlijke geschiedenis en herinneringen naar boven.” Dansexpressie richt zich tot iedereen, ook tot professionelen. “Zij hebben al een duidelijk bewegingsvocabularium opgebouwd, maar leren via dansexpressie in verbinding met hun eigen creativiteit te

door Stefaan Van Laere

komen”, aldus Pat. “Het gaat om lichaams- en bewegingsbewustzijn, het teruggrijpen naar jezelf, naar je eigen dansbron. Ervaren dat je kan dansen met hart en ziel en een weg ontdekken naar essentie, naar eenvoud.” Sommigen hebben van dansexpressie een verkeerd beeld en denken dat het draait om vrijuit dansen zonder meer. “Dat is het dus zeker niet,” benadrukt Christel, “we laten de mensen niet zoVie, 61 jaar, Borgerhout: “Een intense ervaring, heel het proces, al ons dansen, spelen en improviseren samen, zo mooi, zo waardevol. Mijn zelfvertrouwen is gegroeid.” maar doen, er is wel degelijk een duidelijk kader. We bieden een structuur door opdrachten te geven, en dat van het begin tot het eindresultaat. Die opbouw is belangrijk, want het is ook een vangnet voor nieuwelingen die niet goed weten wat ze kunnen verwachten. Maar binnen die opdrachten bewegen ze uit zichzelf. Zelf maak ik gebruik van het bewegingskader van Laban (zie kadertekst).” Gewoon dans Overigens gebruikt Pat niet meer het woord ‘dansexpressie’: “Dat is een verouderd woord, voor mij is het eigenlijk gewoon dans. Om het met de woorden van Valerie Preston-Dunlop te zeggen: Edith, 58 jaar, Mechelen: “Een speeltuin.” ‘dansen is voelen, denken, gewaarworden met verbeelding’. De ruimte wordt positief bewoond, het gaat om invullen en aanvullen. Als beweging en beleving samenvallen, klopt de vorm met de inhoud. Dat kan voor magische momenten zorgen. Mensen kunnen mij ontroeren als ik


hen zie dansen. Dan krijg ik kippenvel. Het is zoveel meer dan alleen maar fysiek bewegen op muziek. Eigenlijk is dans te groot om in woorden te vatten. Het maakt zoveel in je los.” Een concreet voorbeeld is Dochters van Eva, een dans- en theaterworkshop voor 50-plussers die onder leiding van dansdocente Pat Van Lantschoot en actrice Netty Vangheel al voor het derde jaar in CC Berchem in samenwerking met Vormingplus loopt. Het samen creëren en vormgeven staat hierbij centraal, vertrekkend vanuit improvisatie en zelfstandig ideeën uitwerken. De zelfgemaakte voorstelling drijft op impulsen uit het kleurrijke leven van rijpere vrouwen in woord en dans. Geschiedenis Dansexpressie wil bijdragen tot de persoonsvorming en de bewustwording van de danser. Niet door een dansvorm aan te leren, maar door mensen in en door dans aan te spreken. De methodiek dansexpressie geeft aan ‘ontdekken’ een belangrijke plaats, van waaruit nieuwe dansbelevingen ontstaan. Een van de grote namen van de dansexpressie in Vlaanderen is Jos Depla, bekend van de opleiding bewegingsexpressie in Lodewijk de Raetstichting. Daar zijn Pat Van Lantschoot en vele andere Vlamingen met dansexpressie gestart. Zo ook Pol Van Assche, die later De Kolk (het latere Mooss) oprichtte. Mooss organiseert nog steeds cursussen rond dansexpressie voor kinderen en jongeren. Een andere bekende naam is Eddy Becquaert. Nog later kwam Wisper, waar je nog steeds een dansopleiding met klemtoon op dansimprovisatie, kan volgen. Rudolf von Laban Rudolf von Laban (1879–1958 ) was een van de belangrijkste danspedagogen en choreografen van zijn tijd. Zijn dansschrift maakte hem internationaal bekend. Samen met Mary Wigman en haar leerling Kurt Jooss was hij in de jaren 1920 in Duitsland een van de grondleggers van de expressionistische dans. Op zondag 8 juni 2008 organiseert Danspunt een workshop Bewegingsanalyse - gebaseerd op Laban. Zie pagina 16.

Op vrijdag 2 mei vindt de eerste editie plaats van het Antwerp Dance Festival. Met één ticket ben je welkom op 20 locaties en kan je meer dan 100 acts aan het werk zien. Om een paar grote kleppers te noemen: Felix da Housecat, Trentemøller, Green Velvet, Cypress Hill, Boy George en Goldie. Het Antwerp Dance Festival richt zich op iedere muziekliefhebber die van dance houdt. Electro, house, trance en minimal gaan hand in hand met hiphop en drum ‘n bass. Op onder meer volgende locaties is het te doen: Café Capital, Petrol, Stereo Sushi, Velvet Lounge, D-Club, NOXX Antwerp met ook NOXX Fusia & NOXX Salle Noire, Axxes, Stuurboord, Red&Blue, De Kaai, Café d’Anvers, Noorderterras, De Cinema en ook het Centraal Station, waar om 20 uur de officiële opening van het festival op het programma staat. Wie het iets verder wil zoeken kan terecht in Illusion, Carré of La Rocca. Tickets kosten 19 euro. Meer info: www.antwerpdancefestival.be

Nieuwe dansstijlen

In Frankrijk is er een nieuwe dansstijl in het uitgaansleven: tecktonik. Tecktonic ontstond in het discothekencomplex ‘Metropolis’ in Parijs, tijdens de TecktOnik Killer. Tecktonik is een energieke dans die een combinatie is van rave en breakdance. Typisch zijn de vele armbewegingen, de mode, de muziek en de haarsnit. Centre Pompidou is een belangrijke ontmoetingsplaats. Net zoals jump is het succes van tecktonik niet mogelijk zonder video sharing websites als YouTube en Dailymotion. Sinds begin dit jaar is tecktonik in Brussel gespot met het Justitiepaleis van Brussel als trekpleister. (Meer info op www.ladda.be/bladda) Een andere nieuwe dansstijl is de Melbourne shuffle. Die ontstond eind jaren tachtig in de underground scene in Melbourne (Australië) en werd er echt populair eind jaren negentig. Het verspreidde zich eerst richting Maleisië, en daarna ook richting Duitsland en Europa. Eerst werd de Melbourne shuffle gedanst op house, daarna trance music en vandaag op hardstyle en electro. De Melbourne shuffle begint ook bij ons bekend te raken en neemt danspasjes over van jumpen. Ook Krumping is relatief nieuw. Het ontstond ruim tien jaar geleden in Los Angeles. Krumpen gebeurt op een of twee voeten, knieën gebogen, borstkas heen en weer en armen krachtig in de lucht. De film Rize over krumping van David LaChapelle toont hoe kinderen uit het getto door middel van de dans weten te overleven. Inmiddels is krumping als dansstijl overgewaaid naar de rest van de wereld. Zie filmpjes op www.danspunt.be > Info & doc > Filmpjes

DANS.

Nieuws 31 Antwerp Dance Festival


DANS.

32 Focus

Werken met Rechten en plichten Talloze leden van dansgroepen zetten zich onbaatzuchtig in, veel dansorganisaties doen beroep op vrijwilligers. Een goed vrijwilligersbeleid geeft dynamiek aan de organisatie. Maar wat zijn de wettelijke bepalingen voor het vrijwilligerswerk en hoe zit het met de aansprakelijkheid bij eventuele ongevallen? Sinds 1 augustus 2006 geldt de wet op het vrijwilligerswerk. De regels over de vrijwilligersverzekering gelden vanaf 1 januari 2007. Wie kan vrijwilligerswerk doen? Iedereen kan vrijwilliger zijn. De activiteit van de vrijwilliger is onbezoldigd en onverplicht. Louter deelnemen aan de activiteit is geen vrijwilligerswerk, je moet een taak uitvoeren. Elke organisatie zonder commercieel doel kan werken met vrijwilligers, dus ook feitelijke verenigingen. Sommige mensen moeten melding doen of toelating vragen voor ze als vrijwilliger aan de slag kunnen gaan: werklozen, bruggepensioneerden, mensen met een vervangingsinkomen, leefloners. Gewone gepensioneerden moeten geen aangifte meer doen. Ben je reeds in dienst als werknemer, dan kan je geen vrijwilligerswerk doen voor dezelfde or-

ganisatie, tenzij de activiteit duidelijk verschillend is. Zo mag een leraar muziek geen bijlessen geven als vrijwilliger binnen dezelfde school, maar hulp bij de organisatie van het schoolfeest mag uiteraard wel.

tenvergoedingen er eventueel betaald worden en 4) dat elke vrijwilliger gehouden is aan de geheimhoudingsplicht. Uiteraard ben je vrij om per vrijwilliger nog een afsprakennota te maken als dit de praktische organisatie ten goede komt.

De organisatienota Het is niet nodig dat je met elke vrijwilliger een contract afsluit. Wel moet de vrijwilliger steeds de organisatienota van de vereniging kunnen consulteren. Hierin omschrijft de organisatie minstens 1) het juridisch statuut van de vereniging of de naam van de verantwoordelijke van de feitelijke vereniging, 2) welke verzekeringen er zijn afgesloten, 3) welke onkos-

Geen loon, wel onkosten Als vrijwilliger mag je geen loon ontvangen voor je prestaties. Een organisatie kan wel een onkostenvergoeding uitbetalen om je onkosten te dekken. Hierop zijn geen belastingen en sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd. De onkosten kunnen reÍle onkosten zijn. Deze moeten steeds bewezen worden aan de hand van facturen, kasbonnetjes, kilometerstaten, tickets, ‌ De


focus 33

Verplicht verzekerd, maar … Elke organisatie die met vrijwilligers werkt is vanaf 1 januari 2007 verplicht een polis burgerrechtelijke aansprakelijkheid af te sluiten voor hun vrijwilligerswerking. De verplichting geldt niet voor sommige feitelijke verenigingen. Zij worden wel aangemoedigd zich aan te sluiten bij een collectieve verzekering. Het principe is dat de vrijwilliger niet moet opdraaien voor de ongevallen die hij veroorzaakt. Wanneer een vrijwilliger een fout maakt met schade aan een derde zal de vereniging aansprakelijk zijn. De verplichte verzekering burgerlijke

gers (vb. rechtsbijstand, lichamelijke schade, bestuurdersaansprakelijkheid, alle risico’s voor geleend materiaal). De organisatie is wel verplicht de optionele polissen kenbaar te maken aan de vrijwilliger in de informatienota. Twee collectieve polissen De wet voorziet in de uitwerking van een collectieve polis. Daarnaast kan men aankloppen bij de provincies voor een andere collectieve polis met uitgebreidere waarborgen die zich richt naar de occasionele en tijdelijke activiteiten (zoals een wijkfeest). Dat beide polissen dezelfde naam hebben is verwarrend. Er is toch een duidelijk onderscheid tussen de twee polissen. De collectieve polis voorzien in de vrijwilligerswet voldoet aan de minimum garantievoorwaarden van de verplichte vrijwilligersverzekering. Die staat open voor alle soorten vrijwilligersactiviteiten. Deze collectieve verzekering is een zogenaamde ‘kaderovereenkomst’ geworden met een aantal verzekeringsmaatschappijen, die zich engageren ‘dienstverlening’ te bieden aan individuele

De meeste verenigingen zijn dus verplicht om een verzekering te sluiten. Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid zijn doorgaans geen dure verzekeringen. Een verzekering lichamelijke ongevallen is niet verplicht en kan naargelang het risico duur zijn. De provinciale vrijwilligersverzekering biedt een goede oplossing voor de meeste kleine verenigingen. De vrijwilligersverzekering dekt uitaard niet de leden die niet vallen onder de definitie van vrijwilliger. Informeer je hierover bij de amateurkunstenorganisaties. Meer info op www.kunstenloket.be en www.vrijwilligersweb.be.

Verzekerd bij Danspunt Ben je verzekerd bij Danspunt, dan zijn je vrijwilligers ook verzekerd, volgens de bepalingen van de vrijwilligerswet. Verder ben je ook verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Zie pagina 29.

vrijwilligers

door Stefan Siffer (Kunstenloket)

aansprakelijkheid moet het risico dekken zowel tijdens de uitvoering van de activiteit als tijdens het vervoer van en naar de activiteit. Opgelet: de verplichte verzekering zoals omschreven in de wet dekt niet: > de contractuele aansprakelijkheid (bvb schade aan geleend materiaal) > de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de vrijwilliger in het geval van een zware fout, een lichte herhaaldelijke fout of bedrog van de vrijwilliger (in dit geval is de vrijwilliger persoonlijk aansprakelijk) > de lichamelijke schade die de vrijwilliger zichzelf toebrengt (bvb een verstuikte enkel, met een hamer op de vingers kloppen) > de bestuurdersaansprakelijkheid (bestuurders die vrijwillig hun mandaat uitoefenen zijn steeds verantwoordelijk tegenover de organisatie (o.a. goed bestuur) en tegenover de buitenwereld (o.a. vertegenwoordiging van de organisatie)) Als organisatie bent je vrij bijkomende verzekeringen te sluiten voor de vrijwilli-

organisaties. Concreet betekent dit dat je moet aankloppen bij een verzekeringsmaatschappij, die de kaderovereenkomst heeft aangenomen, om een polis te sluiten. De collectieve polis van de provinciale steunpunten voor vrijwilligers heeft voornamelijk als doel om occasionele en tijdelijke vrijwilligersactiviteiten te laten verzekeren. Die polis is ruimer dan de minimum garantievoorwaarden van de wet. Niet alleen de BA buiten overeenkomst, maar ook de herhaaldelijk lichte fout van de vrijwilliger, de lichamelijke ongevallen en de rechtsbijstand worden verzekerd. Bovendien is deze polis gratis, maar beperkt zich tot 100 vrijwilligersdagen (80 in West-Vlaanderen). Zoekt de organisatie naar een jaarverzekering, dan biedt deze polis geen oplossing (behalve als de jaarwerking beperkt is en volledig via de gratis verzekering gedekt kan worden). Contacteer een verzekeringsmaatschappij, een -agent of -makelaar om een offerte op te maken. Verenigingen uit Brussel of Wallonië kunnen geen gebruik maken van de provinciale vrijwilligersverzekering.

Provinciale infosessies Het Forum voor Amateurkunsten organiseert samen met het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk in elke provincie een vorming over vrijwilligerswet en -verzekering. West-Vlaanderen: Roeselare, CC De Spil, di 20 mei, van 19.30 tot 21.30 uur Oost-Vlaanderen: Sint-Niklaas, kasteel Walburg, do 22 mei, van 19.30 tot 21.30 uur Antwerpen: Mechelen, wijkhuis Mechelen-Zuid, di 27 mei, van 19.30 tot 21.30 uur Limburg: Genk, Cultuurcentrum, do 29 mei, van 19.30 tot 21.30 uur Vlaams-Brabant: Wemmel, GC De Zandloper, di 3 juni, van 19.30 tot 21.30 uur Deze infosessies zijn gratis. Schrijf je voor 15 mei in: Forum voor Amateurkunsten, liesbet.termont@amateurkunsten.be, T. 09 235 40 00.

DANS.

vrijwilligerswet laat ook toe om forfaitaire onkosten te betalen. Hiervoor moet je geen bewijsstukken kunnen voorleggen, maar de bedragen zijn per dag beperkt tot 29,05 euro en per kalenderjaar tot 1161,82 euro. De vrijwilliger moet nauwlettend toezien dat hij deze maxima niet overschrijdt. Deze vrijwilligersvergoeding is een all-in onkostenvergoeding. Alle onkosten (ook de kilometervergoeding) zijn in dit bedrag begrepen.


DANS.

34 gedanst

Rauw:

©Anick Van Dam

iedereen kan dansen! door Emmanuelle De Bock en Victor Steenssens

78 dansgegadigden bezetten een hele week het Cultuurcentrum in Berchem (ccBe) voor een stevige duik in hedendaagse dans. De dansers van Retina Dance Company begeleidden hen in dansopdrachten en improvisaties. Artistiek leider Filip Van Huffel creëerde daarmee een boeiende dansvoorstelling door heel het ccBe. Twee deelnemers doen hun relaas. Voor sommige deelnemers was het een eerste kennismaking met hedendaagse dans, soms zelfs bijna met dans tout court. Voor anderen was het een uitgelezen kans om te werken met een professioneel gezelschap. Er waren dansers van 14 tot 60 jaar oud, waaronder meer vrouwen dan mannen. Uniek aan RAUW was dat beginners en gevorderden samen in actie kwamen, zowel tijdens het creatieproces als tijdens de voorstelling. Het niveauverschil voelde in het begin wat onwennig aan, maar zorgde uiteindelijk voor een prettige uitdaging. Het motto van RAUW is tenslotte: “Iedereen kan dansen en iedereen leert van elkaar!” Je eigen solo Elke dag leerden we een aantal bewegingsfrases. Daarnaast was er veel ruimte voor eigen inbreng. Iedere deelnemer maakte een eigen solo aan de hand van een origineel concept. Dat

©Karl Sandele

ging zo. Tijdens een muziekfragment liet je gevoelsmatig je hand dansen op een blad papier. Deze krullende lijn verdeelde je vervolgens onder in tien stukjes en bij ieder stukje noteerde je een willekeurig, maar wel gedetailleerd lichaamsdeel. Tot slot gaf je ieder stukje een letter (A, B of C), waarmee je, bleek achteraf, de hoogte of de snelheid van je beweging aangaf. Resultaat: breng je linker enkel naar A (hoog) en maak drie krullen. Zo werd de eerste stap naar je eigen solo gezet. De hele voorstelling was uiteindelijk een mix van de aangeleerde bewegingsfrases en onze eigen inbreng. In één enkel geval werd zelfs de muziek door een deelnemer gecomponeerd. We stonden te kijken van de inzet en professionaliteit van Filip en zijn dansers. Ook al waren we soms moe en stijf, toch konden ze ons elke dag opnieuw stimuleren en motiveren. Hun enthousiasme was aanstekelijk en zorgde voor een positieve ‘vibe’ in heel de groep.

En nu on stage Na een week hard werken waren we klaargestoomd voor de voorstelling. De toeschouwers werden verdeeld in drie groepen en elke groep werd al dansend begeleid naar een andere locatie in het ccBe. Alles stond in het teken van dans. Zo werd er gedanst in de cafetaria, de kelder, de foyer en de theaterzalen op toffe muziek. Het locatieproject was zowel voor de dansers als de toeschouwers een geslaagd evenement: beide voorstellingen waren zo goed als uitverkocht. Als deelnemers kunnen we RAUW alleen maar toejuichen. Het was een toffe dansweek waarin we veel bijleerden. Graag meer van dat. Dus, gooo Retina!!! RAUW was een participatieproject waarvoor iedereen zich kon inschrijven. Het vond plaats tijdens de krokusvakantie van 4 tot 9 februari, de voorstelling werd twee keer gebracht op zaterdag 9 februari. RAUW was een organisatie van ccBe, Retina Dance Company en Danspunt. - Bekijk de foto’s op www.danspunt.be > Info & doc > Foto’s - Bekijk het filmpje op www.danspunt.be > Info & doc > Filmpjes - Bestel de RAUW-dvd (10 euro) via www.danspunt.be.


COLUMN 35 DANS.

Uitgeblust

door Stefaan Van Laere

Uitgeblust, en niet weten hoe het komt. Je het ook niet afvragen, wat heeft het nog voor zin. Geen fut meer in de vermoeide, eens zo soepele ledematen. Nochtans, de lente zet de bloemen al in knop, nieuwe sappen stromen door de stengels. En het meisje van de buren speelt ontroerend mooi op haar viool. Eindelijk, na al die jaren van doorbijten. Vooral voor jou. Suffend staren naar het teleshopkanaal op tv, en ontdekken dat je het spotje al drie keer helemaal uitgekeken hebt. Te lui om naar de afstandsbediening te zoeken. Reclame voor buikspieroefeningen, godbetert. De gedachte alleen al maakt je oogleden zwaar. Een beetje depri, maar lang niet genoeg om je met je lome voeten naar de Schelde te slepen. Hopen dat de telefoon niet gaat. Niet nu. En de postbode, laat hem maar bellen. De emmer water staat al klaar. Te moe om te slapen. Een zin beginnen, en niet in staat hem af te maken. Honger en dorst, de koelkast veel te ver. Je wentelen in zelfbeklag. Vroeger was het beter, morgen kan het alleen maar slechter gaan. Een stapel kranten ligt ongelezen in de gang. Alleen maar nieuws over oorlogen, ruzie in de Wetstraat. Nooit eens een vrolijk bericht over jongens en meisjes die op straat begonnen te dansen, zomaar. Nooit eens de melding dat er geen nieuws is. Iemand tikt tegen het neergelaten rolluik. Negeren, je adem inhouden. Hij gaat wel weer weg, dat doen ze allemaal. Eindelijk. Draaiend en woelend op de sofa. Dringend nood aan een nieuwe, je rug kaduuk. Gevangen in de kerker van je gedachten. Het is er altijd duister, en kil. Buiten regent het. Natuurlijk, wat anders. Had je maar een beetje energie, dan zou je in het gras kunnen liggen, en helemaal nat worden. Liever dat dan niets. De poes drapeert zich op je schoot. Al even loom als baasje. Hunkerend naar streling. Spinnend en snorrend. Toch iemand die gelukkig is. De wind waait de bloesems uit de bomen. Een bliksem doorklieft de lucht. Geen zinnig mens waagt zich buiten. Langzaam indommelend. Dromend. Een podium, je danst als nooit tevoren met de knapste ballerina’s. Het publiek komt zich aan je vergapen, het applaudisseert minutenlang en vrouwen komen je na de voorstelling in de kleedkamer hun telefoonnummer geven. Maar daar ga je niet op in, bezeten als je bent van je vak, dat tegelijk je hobby en je beroep is. Net als vroeger. Vóór de operatie. Het kon niet mislukken, had de specialist gezegd. En morgen is er weer een lange, luie dag.


Dans met Danspunt 06/04 - Antwerpen Yoga: asanas, ademhaling en relaxatie

17 & 31/05 - Brussel Belichting voor de dans

21-27/07 - Dworp Zomeracademie

10 & 17/04 - Brussel Podium- en ruimtegebruik

18/05 & 07/06 - Lier Stemgebruik voor dansers en docenten

16/11 - Dilbeek 3 D - DANS.DENK.DAG 2008

13/04 - Eeklo Dance.Vibes

23/05 - Gent It’s Showtime

14 & 21/04 - Beveren-Waas Choreografie in hedendaagse dans (ism OVSG)

25/05 - Brussel Studiedag Zakelijk-organisatorische aspecten voor dansdocenten

Vrijwilligerswet en -verzekering 20/05 - Roeselare (West-Vlaanderen) 22/05 - Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen) 27/05 - Mechelen (Antwerpen) 29/05 - Genk (Limburg) 03/06 - Wemmel (Vlaams-Brabant)

19/04 - Gent Lentebal Vlaamse volksdansen

01/06 - Brugge Kennismaking Alexandertechniek

26/04 - Antwerpen Dans.dag

08/06 - Antwerpen Bewegingsanalyse - gebaseerd op Laban

1-4/05 - Brugge Bigbang Streetdancers Unite! 03/05 - Nieuwpoort Engelse sequence Kaderdag en Samendansdag

14/06 - Gent Schminktechnieken 21/06 Kaderdag Ritme en Roemeens

Meer informatie: Danspunt Abrahamstraat 13 9000 Gent T. 09 269 45 30 info@danspunt.be www.danspunt.be

www.danspunt.be

2008 N1 Dans.Magazine  

MAGAZINE VOOR DANS IN VLAANDEREN Dans.Magazine is het driemaandelijks tijdschrift van Danspunt vzw. Danspunt vzw is een door de Vlaamse Geme...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you