Page 42

Windsurfer 1 At han/hun kan: Samle mast, bom, sejl, mastefod og ophalerline. Mål: Selvstændighed. • Sejleren kan rigge sejlet uden større folder og montere bommen i en passende højde. Sejleren behøver ikke at kunne forklare sejlets egenskaber eller trimme det efter vindforholdene.

Montere finne, sværd og mastefod på windsurferen. Mål: Selvstændighed. • Sejleren kan samle brættets komponenter. Sejleren kan herunder montere mastefoden med en god fornemmelse for, hvor den har en neutral placering.

At han/hun på vandet kan: Løfte bræt og sejl i vandet og gøre klar til windsurfing. Mål: Praktisk håndtering/trim/selvstændighed. • Sejleren kan bære bræt og rig hver for sig hensigtsmæssigt i forhold til vinden. Sejleren skal kende den rigtige rækkefølge af at bære rig og bræt og have en fornemmelse for at behandle udstyret med omtanke, så udstyret f.eks. ikke blæser væk.

Snorestarte og komme i den sikre position. Mål: Praktisk håndtering/teknik/balance. • Sejleren kan komme op på brættet på en hensigtsmæssig måde og kan komme i balance med ophalerlinen. Når sejleren har balancen, kan han/hun få riggen fri af vandet og komme i den sikre position. Sejleren kan foretage snorestarten, uanset hvordan riggen ligger i forhold til vinden.

Lave en statisk vending af brættet 180°. Mål: Teknik/balance. • Sejleren kan ’feje’ brættet rundt. Det vil sige, at sejleren ved at læne sejlet mod stævnen eller hækken af brættet kan lade fødderne følge rundt med sejlet, således at brættet drejer 180° rundt.

42

Windsurfe med en god kropsposition. Mål: Teknik/balance/skadeforebyggelse. • Sejleren skal have en fornemmelse for at sejle i ’7-talsposition’. Det vil sige med blikket rettet i sejlretningen, næsten strakte arme, den forreste fod rettet fremad og med den bagerste fod på tværs af brættets centerlinje.

Styre brættet i de forskellige kurser – bidevind – halvvind – læns – plat læns. Mål: Teknik/balance. Sejleren kan styre brættet rimelig sikkert i forskellige kurser i svag til let vind.

At han/hun ved hvordan og har prøvet: At lave en stagvending. Mål: Teknik/balance. • Sejleren er bekendt med, hvordan man laver en god stagvending, hvilket vil sige med en glidende bevægelse med så få trin som muligt. Sejleren har prøvet at lave en stagvending, men det er ikke sikkert, at sejleren kan gennemføre manøvren fuldendt.

At lave en bomning. Mål: Teknik/balance. • Sejleren ved, hvordan man laver en ikke planende bomning. Sejleren har prøvet at lave en bomning, men det er ikke sikkert, at sejleren kan gennemføre manøvren fuldendt.

At han/hun ved: Hvordan man undgår ulykker i forhold til windsurfing. Mål: Sikkerhed/tryghed. • Sejleren ved, hvordan man forebygger ulykker i windsurfing på grundlæggende niveau. Sejleren ved, hvordan man sikrer sig, at udstyret er i forsvarlig stand, og at det passer til vindstyrken. Sejleren skal kunne forklare sit kendskab til vejrudsigter.

Diplomvejledning  

Vejledning til Diplomsejlerskolen og tilhørende diplomer.

Diplomvejledning  

Vejledning til Diplomsejlerskolen og tilhørende diplomer.

Advertisement