Page 1

Oktober Juni 2008

5

www.dhf-net.dk

Handicap·nyt

Elefantastisk hus Zoologisk Haves nye elefanthus er en arkitektonisk perle og helt tilgængeligt

Så kaldes der til kongres

Fra drøm til virkelighed

– Carina Olsson åbnede sit eget galleri


www.handicapbusser.dk

Vi har specialiseret os i opbygning og indretning af lift- og handicapbusser

HandicapBusser har specialiseret sig i opbygning og indretning af institutionsbusser og busser til enkelt kørestolsbrugere, der dækker alle behov og ønsker. Og vi ved, hvad vi taler om. For bag firmaet står Poul Erik Illemann med 12 års erfaring vedr. salg og opbygning af ca. 700 busser fra et Citroën Handicapcenter. HandicapBusser er anerkendt og respekteret indenfor de bevilgende myndigheder, sagsbehandlere i kommuner og regioner, organisationer, brugerråd med videre. Og har stor viden, når det gælder regler, lovgivning og sagsbehandling. Vi satser primært på bilmærker, der er kendt for kvalitet og sikkerhed for både fører og passagerer - og det er bl.a. mærker som Citroën og VW. Kom og se vores udstillingsbusser, få en prøvetur - eller ring og vi kommer gerne forbi!  EJ

GV

JER

V ,YSTRUP

EJ

JLB 6E

!RRES’

VEJ

Poul Erik Illemann

Jesper Skov

Vejlbjergvej 18 · 8240 Risskov · Tlf. 8731 4600 www.handicapbusser.dk · mail@handicapbusser.dk

EJ

NÍV

'RE


Indhold

H A N D I C A P • n y t · n u m m e r 5 · o k to b e r 2 0 0 8

3

Frømandskorpsets

s. 42

Foto: Lars Bahl

største fan.

Zoologisk Haves nye elefanthus

Elefantastisk hus for elefanter og kørestole . . . . . . . . . 6

tager godt imod både

Elefanthuset i Københavns Zoo er flot og egnet for kørestolsbrugere.

dyr og mennesker.

s.6

Køb Dansk Handicap Forbunds julekort . . . . . . . . . . 9 Det er snart tid at sende julekort. Dansk Handicap Forbund sælger seks Forskellige.

Så kaldes der til kongres . . . . . . . . . . . . . . . 10 Dansk Handicap Forbund holder kongres på Egmont Højskolen i efterårsferien.

Jul på Skt. Knudsborg . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Dansk Handicap Forbunds juleophold på Skt. Knudsborg på Fyn.

”En livsbekræftende beretning om menneskets bæreevne

Køb Handicap-Jul

og tro på, at det

Dansk Handicap Forbunds traditionsrige julehæfte er på gaden 20. oktober

Hjulspind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

Ny forening klarer det sure og svære arbejde . . . . . . .

16

Når det 1. januar bliver muligt at overlade hjælpeordningens arbejdsgiveransvar til andre, står ny forening klar med et godt tilbud.

Kort nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

ubærlige med tiden bliver til at bære.”

s.39

Midt i bladet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Fra drøm til virkelighed . . . . . . . . . . . . . . . 30 Carina Olsson forfulgte sin drøm og åbnede eget kunstgalleri.

En energisk idemager fylder rundt . . . . . . . . . . .

33

Forstander Ole Lauth, Egmont Højskolen, 60 år

Vi skal vække en sovende kæmpe . . . . . . . . . . . . 34 Skal forholdene for mennesker med handicap forbedres, skal de ”almindelige danskere” rives ud af deres lykkelige uvidenhed.

Når kærligheden udfordrer . . . . . . . . . . . . . . 39 Anmeldelser af Eva Jørgensens: Vi ses i morgen.

Læserne skriver . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Frømandskorpsets største fan . . . . . . . . . . . . . 42 Søren Fohrmann drømte om at blive en del af frømandskorpset. I stedet fik han kammeratlig og ærlig støtte til at se nye og andre muligheder.

www.dhf-net.dk

Vi skal vække en sovende kæmpe og skabe holdningsændringer.

s.34


Leder

HANDICAP • nyt · nummer 5 · september 2008

5

Fokus på

retssikkerheden Er retssikkerhed for mennesker med handicap svækket? Er det sådan, at nogle af Dansk Handicap Forbunds medlemmer ikke modtager den hjælp og støtte, som loven beskriver, de skal have? Det er spørgsmål, som vi må stille os selv i denne tid. Siden kommunalreformen har vi oplevet, at flere og flere medlemmer henvender sig, fordi de løber panden mod en mur hos kommunen eller oplever generel utryghed ved og mistillid til den myndighed, som skal hjælpe dem. Vi er gået fra to bevilgende og betalende myndigheder til en, og der er sket voldsomme udligninger af serviceniveau, arbejdsgange og lignende. Medlemmerne taler om manglende rådgivning, alt for lange sagsbehandlingstider, store forskelle i den hjælp borgerne modtager i den enkelte kommune, usmidig og upersonlig sagsbehandling, ændring af retspraksis og meget mere. Det er svært for os at bevise, at retssikkerheden er forringet, men når vores medlemmer i høj grad har en oplevelse af, at der er sket forringelser, ja, så er vi som forbund nødt til at tage det alvorligt. 30 tillidsfolk fra Dansk Handicap Forbund havde ved ’Handicappolitisk seminar’ på Sct. Knudsborg i begyndelsen af september besøg af folketingspolitikerne Anne Baastrup (SF) og Vivi Kier (K). Emnet på seminaret var netop retssikkerhed, og tillidsfolkene præsenterede konkrete retssikkerhedsmæssige problemstillinger – baseret på det vores medlemmer oplever. Der blev formuleret en række konkrete forslag til forbedringer af retssikkerheden, og i den nærmeste fremtid vil vi, baseret på seminarets resultater, arbejde videre med problemet politisk. Den 16. september udgav Socialforskningsinstituttet så en rapport om ’Handicap og Samfundsdeltagelse’. Undersøgelse baserer sig på tal fra 2006 – altså før reformen, og viser, at halvdelen af dem, der lever med et handicap, oplever, at kommunen ikke giver dem en tilfredsstillende sagsbehandling og støtte. Hvis borgerne ikke får den rette støtte, er den direkte følge, at retssikkerheden svækkes. Hvis vores fornemmelse af, at forholdene er forværrede siden reformen, er rigtig, så er den skræmmende konsekvens, at mere end halvdelen af mennesker med handicap i dag oplever, at deres retssikkerhed er svækket. En særdeles ubehagelig tanke! Derfor må vi endnu engang sætte retssikkerhed på dagsordenen og kæmpe for, at mennesker med handicap i det mindste får det minimum af støtte, som skulle være sikret igennem loven.

"Flere og flere af vores medlemmer henvender sig, fordi de løber panden mod en mur hos kommunen eller oplever generel utryghed ved og mistillid til den myndighed, som skal hjælpe dem."

Susanne Olsen Landsformand

Kontroleret oplag i perioden 1. juli 2007 - 30. juni 2008: 9.366

Handicap-nyt’s

Handicap-nyt: Hans Knudsens Plads 1A, 1. 2100 København Ø. Telefon 39 29 35 55, Telefax 39 29 39 48, E-mail: handicap-nyt@dhf-net.dk, Hjemmeside: www.dhf-net.dk.

produktion er

Redaktion: Susanne Olsen (Ansvarshavende), Solveig Andersen (Redaktør), Bente Rødsgaard, Helge Barnewitz, Jeppe Kerckhoffs. Design og tryk: KLS Grafisk Hus. Oplag: 9.000.

godkendt til Svanemærket efter Nordisk Ministerråds miljøregler

Annoncer: DG-Media, Telefon 70 27 11 55. Rubrikannoncer: Sendes direkte til Dansk Handicap Forbund. Handicap-nyt fås på lydbånd gratis for medlemmer. Ring 39 29 35 55 for bestilling. ISSN: 0904-8081. 81. årgang. Giro: 6 00 34 35. Kontortid: Mandag til torsdag kl. 9.00 – 16.00, Fredag kl. 9.00 – 14.15. Landsformand: Susanne Olsen. Hovedkasserer: Erna Christensen. Direktør: Helge Barnewitz. Næste nummer: Udkommer 6. december 2008. Deadline: 4. november 2008.


Tilgængelighed

w w w. dh f - n e t. d k

6

Af B e n t e R ø d s g a a r d fo t o : L a r s B a h l

Elefantastisk hus for både

De mange søjler i anlægget er både sikkerhed, afspærring og legetøj for elefanterne. Nogle gange bliver deres mad smidt lidt bag ved søjlerne, så er udfordringen at få fat i maden med snablen.


H A N D I C A P • n y t · n u m m e r 5 · O k to b e r 2 0 0 8

elefanter og kørestole Prestigebyggeri egnet for dyr og mennesker kan sagtens lade sig gøre. Opskriften lyder på at kontakte en international arkitekt uden for andedammen og tage en stor pose penge med Kl. er 9 om morgenen og turister, børnehavebørn og pædagoger står allerede i kø for at komme ind i Københavns store og gamle seværdighed Zoologisk have ved Valby Bakke. Køen skrider dog hurtigt frem og snart spredes alle inden for i den store have. Det er med store forventninger, at Sif Holst fra Dansk Handicap Forbund på en af sommerens hede dage tager på besøg i elefanthuset. Huset er tegnet af den berømte engelske arkitekt Norman Foster, som sammen med sin tegnestue står for spektakulære byggerier overalt på kloden. Han har især slået sine folder i London, og det var her, Zoologisk haves direktør fik øje på hans kvaliteter.

Gode stier og platforme Vi starter turen målbevidst og kører mod elefanthuset af snoede stier for at se anlægget og bygningen. Belægningen er god at køre på, og selvom stigningen på stierne ikke blev målt, ved Sif Holst, at de er inden for det tilladelige: ”Jeg ved af erfaring, at jeg kun

kan klare de anbefalede stigninger, når jeg sidder i min manuelle kørestol”, siger hun. Der er gode platforme ved stierne, hvor man kan se nærmere på elefanterne. En af dem har dog et par trin, men det generer ikke Sif, fordi de andre er tilgængelige. ”Det hele er meget flot lavet, og alle kan være med. Det er let at kigge ind til elefanterne fra alle sider”, siger Sif Holst begejstret. Besøgende i Frederiksberg Have - et stort have- og parkanlæg, der grænser op til Zoologisk Have - har også fået mulighed for elefantkig gennem hegn og planter. Fra vores udsigtspunkt i Zoologisk have ser vi over i parken og bemærker mødre med små børn, der ser på elefanter, og kondiløbere, der drejer hovederne for at nyde elefanterne samtidig med at de pukler på stierne.

Flot arkitektur ”Det er utrolig flot arkitektur”, siger Sif og peger rundt på både elefanthus og stisystem. Hele udendørsanlægget er både hjem og legeplads for elefanterne. I hedebølgen denne dag plasker elefanterne med vand til stor begejstring for gæsterne. Sif Holst har kun en anke, og det er, at stisystemet op til elefanthuset mangler bænke, for vejen er lang at gå for gangbesværede.

Sif Holst er meget begejstret for stisystemet. Langt de fleste steder er der god udsigt fra kørestolen, kun enkelte steder, som fx på balkonen inde i elefanthuset vil børn eller mennesker under middelhøjde i kørestole få problemer med at se anlægget.

7


w w w. dh f - n e t. d k

8

”Jeg vil anbefale folk, der går dårligt at låne en kørestol ved indgangen, men det med bænkene undrer mig lidt, for generelt er der mange bænke i Zoo”, siger hun. Hele anlægget har dog stadig lidt præg af byggeplads, så måske kommer der bænke.

Hygge og oplysning

Et sjældent syn, et handicaptoilet, der fungerer efter hensigten.

Der er desværre få bænke, og de, der er ved indgangen, mangler både arm og ryglæn.

De påklistrede blade på taget giver en sjov effekt.

Uden for indgangen er der bænke, men de er ikke helt velegnede for ældre eller gangbesværede, for de er plinte uden arm eller ryglæn. Et godt kort viser ruten for kørestole, og når byggehegnene er væk – bliver det hele endnu flottere. Man kommer ind i Elefanthuset gennem automatiske skydedøre, og indenfor er der et godt gelænder og et auditorium med 14 flytbare stole ud over de fastmonterede. Her kan alle også være med. Oplysende plancheudstillinger og montrer fortæller om elefanter både i naturen og i kulturen. Der bliver vist elfenbenssmykker og man kan læse om elefantordenen i Danmark; om de forskellige elefanter, man har haft i Zoos mangeårige historie; om elefantguden Ghanesh fra Indien og om elefanter i cirkus, på arbejde og i krig, fx dengang hvor hærføreren Hannibal gik over alperne med elefanter! Sif er også meget tilfreds med de mange montrer. ”Det er dejligt, at både dyr og mennesker kan hygge sig i huset. Her er også et meget lækkert materialevalg, som er afstemt i brune toner.”, siger hun. ”Jeg er helt pjattet med glastaget med de påklistrede blade”, griner hun. Bladene giver en sjov og effektfuld lyseffekt, som kaster skygger på gulv og vægge. Huset er behageligt at færdes i, og der er ensrettet adgang dertil, så der kommer et fint flow gennem bygningen af de mange besøgende.

Også for børn i kørestole I en anden oplysende afdeling, som i høj grad henvender sig til børn, kan man veje modeller af elefantlort, høre elefanters forskellige lyde, lære om deres tarmsystem og vægt osv. Meget foregår ved at trykke på knapper. Her kan alle også være med ved de fleste ting. ”Mange børn i kørestole vil også kunne være med her, og forældre i kørestole kan komme tæt på sammen med deres børn”, vurderer Sif.

Små justeringer Sif Holst store forventninger blev indfriet. Dog håber hun, at der kommer flere bænke ved stierne, og at der ved hovedindgangen kommer et kort, der viser den letteste vej til elefanthuset for kørestole. Man kan nemlig komme til at køre af stejle stier derhen, men de kan undgås. Små justeringer, som ikke koster formuer, men gør oplevelsen for alle endnu bedre. ■


Julekort

H A N D I C A P • n y t · n u m m e r 5 · o k to b e r 2 0 0 8

9

Julekort fra Dansk Handicap Forbund

A. Henry Heerup julekort "Nisse på stige", 6 stk. enkelte julekort med kuverter

B. Henry Heerup julekort "Den hellige familie", 4 stk. dobbelte julekort med kuverter

C.

A.

B.

C.

Henry Heerup julekort "Nisse med violin", 4 stk. dobbelte julekort med kuverter

D. Henry Heerup julekort "Den lille pige med svovlstikkerne", 4 stk. dobbelte julekort med kuverter

E.

Christine Swane "Juletræet", 4 stk. dobbelte julekort med kuverter

F.

Decoupage af Mette Nørby: 4 stk. dobbelte julekort med kuverter

G. Seks forskelige julekort D.

E.

F.

med kuverter

Pris pr. pakke kr. 40,+ forsendelse

Bestillingskupon sæt A, enkelte julekort, Henry Heerup sæt B, dobbelte julekort, Henry Heerup sæt C, dobbelte julekort, Henry Heerup sæt D, dobbelte julekort, Henry Heerup sæt E, dobbelte julekort, Christine Swane sæt F, dobbelte julekort, Mette Nørby sæt G, seks forskellige julekort

Navn: Gade: Postnr. By:

Kuponen sendes eller faxes til Dansk Handicap Forbund, Hans Knudsens Plads 1A, 2100 København Ø, fax 39 29 39 48. Vil du undgå at klippe i bladet, kan du bestille kort pr. telefon 39 29 35 55, e-mail dhf@dhf-net.dk eller på hjemmesiden www.dhf-net.dk.


Kongres 2008

w w w. dh f - n e t. d k

10

Så kaldes der Når Dansk Handicap Forbunds delegerede mødes til kongres på Egmont Højskolen i uge 42, er tidspunkt og sted helt, som det plejer. Til gengæld er der fornyelser i den måde, de delegerede skal diskutere fremtidens arbejde på. Det foregår nemlig i workshopper om seks forskellige emner. En anden nyskabelse er fredagens uddeling af en nystiftet pris - en arbejdsmarkedspris, som gives til ”en virksomhed der har gjort sig særligt bemærket i forhold til rummelighed og inklusion”. Hvem, det er, afsløres naturligvis først ved uddelingen.

Af Solvei g A n de r s e n

Indsatsområder for fremtiden Når dagsordenspunktet Fremtidens arbejde kommer på, går de delegerede altså i workshopper, som de på forhånd har valgt. ”Det er vigtigt at udvikle formen på kongressen”, siger landsformand Susanne Olsen, ”og workshopperne er en måde at give flere lejlighed til at komme til orde og til at tage stilling til nogle af de områder, de normalt ikke beskæftiger sig så meget med. Og for os i ledelsen er det en chance for at høre synspunkter fra endnu flere delegerede end sædvanligt.” Tidligere i år blev der udsendt spørgeskemaer til afdelinger og specialkredse. Spørgeskemaundersøgelsen handlede om de behov, krav og ønsker til det politiske og organisatoriske arbejde i Dansk Handicap Forbund (DHF), som tillidsfolkene i afdelinger, regioner og specialkredse har. Undersøgelsen hedder DHF 2012. Tilbagemeldingerne er i hus, og kongressens arbejde i workshopperne er en videreførelse af dette arbejde. Der er workshopper om seks forskellige emner, og alle grupperne skal efter endt diskussion komme

F o t o : C l a u s H a a g e n s e n , C h ili

I næste uge pakker 130 delegerede kufferten og sætter kursen mod Egmont Højskolen i Hou. I tre spændende kongresdage handler det om at være med til at sætte kursen for Dansk Handicap Forbund, og diskussionen foregår denne gang i workshopper

I efterårsferien mødes Dansk Handicap Forbund til kongres i Egmont Højskolen

frem til de tre temaer inden for området, som efter gruppens mening er vigtigst for Dansk Handicap Forbund at prioritere. Resultaterne fra workshopperne samt initiativer fra de politiske udvalg vil danne grundlaget for det fremtidige arbejde i hovedbestyrelse, afdelinger og regioner. Begrundelsen for undersøgelsen DHF 2012 og workshopperne er en erkendelse af, at ting tager tid, og der er behov for at udarbejde mere langsigtede, prioriterede strategier for DHF’s arbejde. Selvfølgelig samtidig med at det daglige arbejde på den korte bane, hvor aktuelle emner ofte sætter dagsordenen, skal varetages kompetent og professionelt.


H A N D I C A P • n y t · n u m m e r 5 · o k to b e r 2 0 0 8

til kongres

store hal.

Emnerne for de enkelte workshops. Emner til workshopperne er valgt dels ud fra aktualitet dels ud fra DHF’s politiske og organisatoriske kerneområder. De helt aktuelle emner er Borgerstyret personlig assistance og Handicaprådene – FN-konvention. 1. januar træder nye hjælpeordninger i kraft – den såkaldte borgerstyret personlig assistance, BPA, som rummer nyskabelser både om hvem, der kan få en ordning, og om hvordan den skal administreres. Handicaprådene er stadig så nye, at arbejdet først nu er ved at finde sin form, og det er Dansk Handicap Forbunds opfattelse, at det er her, FN-konventionen

om rettigheder for mennesker med handicap især vil blive benyttet, fx når man i kommunerne skal kæmpe for tilgængelighed. De evigt aktuelle tre DHF-kerneområder er Socialpolitik - handicappolitik, Pensioner, fleks-og skånejob og Tilgængelighed. Workshoppen om socialpolitik handler om støtte til køb af bil, hjælpemidler, merudgifter, kommunale service-standarder og meget mere. Hvilke emner skal vi prioritere og fokusere på, og hvilke principper skal socialpolitikken efter DHF’s mening følge. Rammelovgivning eller mere centralt fastsatte regler? Øget frit valg? Og hvad med brugerbetaling? Pensioner og job handler om basale levevilkår for mennesker med handicap, og en kommende pensionsreform giver tillige emnet en aktuel synsvinkel. Et oplagt diskussionspunkt i den er, hvilke krav DHF skal stille til en reform? Tilgængelighed hører også til kerneområderne, og her er nok at arbejde med og mange ønsker til forbedringer, for Danmark halter på mange måder bagefter andre lande, når det gælder tilgængelighed til fx bygninger, transport og til cyberspace. Endelig er der det organisatoriske kerneområde Kampagner og medlemshvervning for uden medlemmer - intet forbund. Og vi har som andre organisationer mange konkurrenter, når det handler om at tiltrække sig folks opmærksomhed. Så planer og strategier for, hvordan vi fastholder gamle og tiltrækker nye medlemmer, er altid påkrævede. Og hvordan gør vi opmærksom på det store arbejde, der foregår i organisationen, når de lange, seje og til tider usynlige træk, som skaber resultater, ikke i sig selv giver anledning til presseomtale. Kamp for pensioner og levevilkår er ikke oplagte festlige og farverige mediebegivenheder. Derfor er det hele tiden nødvendigt at tænke dette aspekt ind i arbejdet. Der er lagt op til givende og interessante kongresdage med mulighed for at præge Dansk Handicap Forbunds arbejde fremover. Og så er det jo altid rart at møde nye kolleger og gense gamle fra hele landet for at udveksle nyheder og synspunkter under hyggelige former. ■

11


BILVARMER GIVER NY KOMFORT I BILEN

Med en bilvarmer kommer De altid ud til en varm bil - ligegyldigt hvor De holder. Ingen dug og fugt, ingen is og sne på ruderne. Ingen dyre og forurenende koldstarter,- altid varm motor. En bilvarmer er energirigtig og miljøvenlig – og så kører den uafhængigt af lysnettet. Den betjenes via digi-ur og/eller fjernbetjening eller den nye smarte telefonstart via mobilopkald eller sms.

Rovsingsgade 82 2200 København N 35 82 95 00 www.kjoeller.com


Jul

H A N D I C A P • n y t · n u m m e r 5 · o k to b e r 2 0 0 8

Jul på Sct. Knudsborg 22. december – 2. januar Traditionen tro arrangerer Dansk Handicap Forbund juleophold for enlige på feriecentret Sct. Knudsborg på Fyn fra mandag den 22. december til fredag den 2. januar 2009. Enlige der skal være alene i julen, kan få tilmeldingsblanket hos Lea Dernov på forbundets hovedkontor, telefon 39 29 35 55. Prisen for opholdet er kr. 6.500 alt inkl. + kr. 750 for transport fra Hans Knudsens Plads.

Bestil Handicap Jul – til dig selv eller gode venner Årets julehæfte er snart på gaden. I år kan du blandt andet læse et interview med Jan Gintberg, en artikel om julefrokosten, noveller og historier, opskrifter samt opgaver - masser af stof til mange hyggelige timer. Ønsker du at give dig selv og Dansk Handicap Forbund en håndsrækning ved at sælge Handicap-Jul, så kontakt hovedkontoret på tlf. 39 29 35 55 eller formanden for DHF’s afdeling i dit område. Jeg bestiller eks. af Handicap-jul 2008. 52 sider, pris kr. 25,- + porto. Ved køb af mere end 6 eks. sendes portofrit. Handicap-Jul samt girokort sendes til nedenstående adresse: Navn Gade Postnr.

By

Kuponen sendes til:

Dansk Handicap Forbund Hans Knudsens Plads 1A 2100 København Ø

Du kan også bestille på telefon 39 29 35 55 eller mail: dhf@dhf-net.dk

13


Af B e n t e r ø d s g a a r d

Hjulspind Soldaterskoven nord for Tønder Syns- og bevægelseshæmmede fik i juli nemmere adgang til naturoplevelser i Soldaterskoven nord for Tønder, hvor Skov- og Naturstyrelsen har etableret en såkaldt handicapsti rundt om Klebergs Sø efter ønske – og i samråd med – Dansk Blindesamfund og Danske Handicaporganisationer. "Stien er lavet, så både synshæmmede og kørestolsbrugere kan få adgang til naturoplevelser på en tryg måde. F.eks. har vi belagt stien med stenmel, så kørestolene bedre kan komme rundt, og af hensyn til svagtsynede har vi sat et rækværk op, så de kan "føle" stiens forløb med en blindestok”, fortæller skovfoged

Anton Kraft er 44 år, dværg, 130 cm høj, vejer 56 kg og er verdens bedste til bænkpres. En sportsdisciplin, hvor man ligger på en bænk og løfter en vægtstang med armene. ”Jeg begyndte, at styrketræne, da jeg var tyve år, men med lange pauser. For fire år siden begyndte jeg igen, og så var der en træner, der sagde til mig, at jeg havde verdensmesterkvaliteter i mig, da jeg er meget stærk. Så sagde jeg ok – lad os gå seriøst efter verdensmesterskabet”. Træningen gav pote, for i dag har Anton Kraft to verdensmesterskaber og to europamesterskaber og verdensrekord i løft. Han løftede 192,5 kg i Arnold Classic, som er en sportsbegivenhed som skuespiller, guvernør og bodybuilder Arnold

På tre minutter og uden brug af kræfter, er briller og smykker helt rene. Det eneste, man skal gøre, er at lægge de genstande, man vil have gjort rene ned i ultralydsmaskinen og lukke låget. Ultralydsrenseren renser hurtigt snavs af briller, urlænker, halskæder, armbånd, øreringe osv. Kun få ting som fx perler og turkis, må ikke komme i renseren, da bløde natursten indeholder olie. Renseren virker ved, at ultralydsbølgerne går gennem væsken og får mikroskopiske

Thomas Wessel Fyhn fra Skov- og Naturstyrelsen, Vadehavet. Soldaterskoven er seneste eksempel på en tilgængelige skov. Af andre tilgængelige stier af nyere dato kan nævnes Hald Sø i Viborgområdet og Tvorup Klitplantage i Vestjylland samt Kongskilde på Sorøegnen. Vandretursfoldere kan bestilles eller downloades på www.skovognatur.dk.

Tag på udflugt i skoven og kør af egnede stier med kørestol. Soldaterskoven er kun en blandt flere egnede skove. Du kan planlægge turen hjemmefra med en folder.

Schwarzenegger står bag. Men han har flere delmål. ”Dels vil jeg være tre gange verdensmester og tre gange europamester, dels vil jeg også løfte fire gange min vægt, nemlig 224 kg. Det er de mål, jeg arbejder på nu, men jeg kan ikke sætte nogen dato eller år på, hvornår det vil ske”, siger han. Det hele foregår inden for raskidrætten. Videoklip med hans rekorder kan du se på www.youtube.com.

Lille, stærk og verdensmester. Den 44 årige Anton Kraft træner her i Københavns styrkeløft Klub.

bobler i væsken til at eksplodere. Disse bobler løsner urenheder, hvor det normalt er umuligt at rense. Prisen er knapt 400 kr. En flaske rensevæske koster 75 kr. og varer i 40 uger. Renseren forhandles mange steder fx hos isenkræmmere og optikere. Du kan læse mere om den på www.spectacare. com eller ringe på tlf. 70 26 66 15 for flere oplysninger.

Lille maskine renser smykker og ure på få minutter, uden at du skal bruge kræfter.

P r e s s efo t o

Rene briller og smykker med ultralyd

14

F o t o : Sc a n pi x

Verdens bedste til bænkpres

w w w. dh f - n e t. d k


H A N D I C A P • n y t · n u m m e r 5 · o k to b e r 2 0 0 8

F o t o : B a n d a n a B ib

Bliv model Både børn, unge, voksne og ældre med handicap, som kan have gavn af savletørklæder i hverdagen inviteres af firmaet BandanaBib til at indsende fotografier af dem selv, hvis de har charme, glimt i øjet og X-faktor. Billederne bliver offentliggjort på www.shop.trendyhandiy.dk. Hvis du bliver vinder af modelkonkurrencen, kommer der en fotograf hjem til dig og tager en serie billeder, som skal anvendes som reklamefotografier for BandanaBib. Du får lov til at godkende billederne og vinder 20 stk. tørklæder efter eget valg og et portræt af dig selv. Billedet skal være et portrætfoto, hvor dit ansigt er tydeligt, og det kan mailes til info@trendyandhandy.dk eller sendes til Trendy & Handy, Tjærebyvej 61, 4000 Roskilde inden 1. november.

Skræddersyet el-stol Kørestolsfirmaet Wolturnus som i mange år har fremstillet lette manuelle kørestole i tæt kontakt med brugerne er nu gået i gang med at fremstille små el-stole efter samme princip. Jes Klein, som har siddet 24 år i manuel kørestol, har med årene fået behov for aflastning af ryg, skuldre og arme. På den måde, og fordi han synes, de elstole, der er på markedet, er for store

Børn, voksne og ældre, som anvender savletørklæder, efterlyses som modeller.

eller langsomme, opstod ideen til den nye stol. ”En el-kørestol skal for mig være sjov at køre, den skal være let og hurtig, den skal have en aktiv siddestilling med mulighed for maksimal aflastning, og så skal den være pæn og enkel, hvor det er mig, man lægger mærke til. Disse behov og krav har jeg fået opfyldt” siger han. Som noget nyt er der et joystick, der kan anbringes mellem benene for maksimal aflastning af skuldre og arme. Den kan køre 10 km i timen og 15-20 km pr. opladning. Den er let at skille ad, og den tungeste del vejer16 kg. Wolturnus forventer, at stolen ved navn Tukan El kommer i handlen i løbet af efteråret 2008. Se mere på www. wolturnus.dk eller ring på tlf. 96 71 71 70 for flere oplysninger.

Jes Klein har efter 24 år i manuel kørestol fået brug for en lille let el-kørestol. Bemærk joysticket som kan placeres mellem benene.

15

Vidste du, at... En mand går efter at have siddet 20 år i kørestol på grund af israelsk opfindelse i form af et ”robotskelet” som giver mennesker med lammelser mulighed for at gå igen. Læs mere og se video her www.argomedtec.com. Dansk Arkitektur Center (DAC) har fremstillet hjemmesiden: Tilgængelighed - tag udfordringen op! som bl.a. henvender sig til unge arkitektstuderende. Læs mere på www.dac.dk.

Der syd for den danske grænse er mulighed for at bo på en tilgængelig bondegård. Se mere på www.behindertenferien-nordsee. de.

DUKH- Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet har udarbejdet en række borgerguider med oplysninger på udvalgte områder fx støtte til bolig, sygedagpenge samt arbejdsevnemetoden (ressourceprofilen) som fx bruges i sager om revalidering, fleksjob og førtidspension. Du kan downloade dem under nyheder på www.dukh.dk.

En lang række kendte og ukendte mænd har oprettet en hjemmeside imod sexkøb. Du finder den på www.tagstillingmand.dk.

En god sag udgiver et nyhedsbrev, som du kan abonnere på, hvor du kan læse om både støtteprojekter og gode tilbud, som du kan købe og samtidig støtte Dansk Handicap Forbund. Læs mere på www.engodsag.dk.


Nye hjælpeordninger

w w w. dh f - n e t. d k

16

Ny forening klarer det svære og sure arbejde

Af Solvei g A n de r s e n

Foreningen Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance står 1. januar 2009 klar til at påtage sig arbejdsgiveransvaret for mennesker med handicap, der har en hjælpeordning Som beskrevet i sidste nummer af Handicap-nyt – nr. 4/2008 – kommer der nye regler for hjælpeordninger 1. januar 2009. Ved samme lejlighed ændrer hjælpeordningerne navn til borgerstyret personlig assistance, i daglig tale BPA. En af nyskabelserne er, at mennesker med handicap, der har en BPA, kan vælge kun at være arbejdsledere dvs. planlægge hverdagen og hjælpernes arbejde, men afgive arbejdsgiveransvaret enten til en nærtstående person, til et privat firma eller til en borgerstyret organisation. En sådan organisation er nu stiftet. Den hedder Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, forkortes LOBPA og er en non-profit borgerstyret organisation. Formålet er i første omgang at overtage det formelle arbejdsgiveransvar for de, der ønsker det, men dernæst udvikle en samlet service til borgere og hjælpere, der blandt andet omfatter rekruttering af hjælpere, vikarservice, løn- og skatteadministration og uddannelse. LOBPA vil tage kontakt til hjælpernes fagforening, FOA, for at udvikle en overenskomst, der sikrer gode løn- og ansættelsesvilkår for hjælperne og samtidig optimale og fleksible muligheder for borgerne. Alle, der på nuværende tidspunkt har en hjælpeordning efter servicelovens § 96, kan optages som medlemmer i LOBPA ved at indbetale kontingentet på 100 kr. om året. Medlemskab er ikke betinget af, at man til sin tid vælger at overføre arbejdsgiveransvaret til foreningen eller i øvrigt gøre brug af dens ydelser. Det mere end haster, hvis organisationen skal kunne fungere fra 1. januar, så derfor er organisationen dannet på initiativ fra Danske Handicaporganisationer(DH) og en række enkeltpersoner fra blandt andet Dansk Handicap Forbund, RYK – Rygmarvsskadede i Danmark, Muskelsvindfonden, Landsorganisationen af Polio-, Trafik og Ulykkesskadede, Spastikerforeningen og Scleroseforeningen,

som tilsammen repræsenterer den overvejende del af de personer, der i dag har en hjælpeordning efter servicelovens § 96. Fra Dansk Handicap Forbund deltager landsformand Susanne Olsen, og hun opfordrer alle med hjælpeordning til at melde sig ind i den nye organisation og til at bruge dens fremtidige serviceydelser. I foråret 2009 vil der blive indkaldt til en egentlig generalforsamling med godkendelse af vedtægter og valg af bestyrelse. Indtil da består den midlertidige bestyrelse af Janne Sander (formand), tlf. 36 16 85 41/61 68 85 41, Stig Langvad, tlf. 86 12 38 40/36 38 85 28, Susanne Olsen, tlf. 44 48 41 55/20 76 01 01, Jens Bo Sørensen, Lone Barsøe, Michael Pedersen og Lena Nielsen. Vil du vide mere, så kontakt Janne Sander, Stig Langvad, eller Susanne Olsen. Hjemmesiden www.lobpa.dk er under opbygning. Indmeldelse kan ske til info@lobpa.dk og kontingentet skal indbetale til Nordea reg.nr. 2279 konto 8973 176 766. ■

Nyd livet og lad andre tage sig af det administrative omkring din hjælpeordning. Ny non-profit og borgerstyret forening tilbyder at påtage sig arbejdsgiveransvaret.


Foto: Lars Svankjær

Her er OL-atleten Marianne Maibøll. Marianne er i gang med at betale sit medlemskontingent til Dansk Handicap Forbund. Gør som handicap-OL-atleten Marianne og betal dit medlemskontingent med Betalingsservice. Det er det nemmeste i verden. Og så behøver du ikke spekulere på, om det bliver betalt. Tilmeld til Betalingsservice på www.dhf-net.dk, i dit pengeinstitut eller i din netbank. Du kan også ringe på 3929 3555, så tilmelder vi dig.


Kort nyt

w w w. dh f - n e t. d k

18

Det var en glad Klaus Bondam, teknik - og miljøborgmester i København, der indviede den første af i alt fem tilgængelige ruter i hovedstaden. Indvielsen foregik i et telt på Rådhuspladsen med både teleslynge og tegnsprogstolk. Den første rute går fra Hovedbanegården til Kongens Nytorv, og på hele strækningen kan såvel blinde som kørestolsbrugere færdes, fordi der er nedsænkede kantsten og ledelinier. I sin åbningstale på Rådhuspladsen gjorde han en del ud af, at tilgængelighed gavner alle fx også børn, personer med barnevogne osv. Hans håb var, at erhvervslivet på strækningerne også vil arbejde med tilgængeligheden til butikkerne. Ifølge kommunens plan skal der åbnes en til to tilgængelighedsruter om året, for at byen lidt efter lidt bliver tilgængelig for alle. Dagens anden taler var Susanne Olsen landsformand i Dansk Handicap Forbund, og hun glædede sig oprigtigt over, at byen havde opprioriteret tilgængelighed, så både borgere og turister kan færdes overalt. Forbundets erfaring er dog, at ved gravearbejder smutter tilgængeligheden ofte, når man skal reetablere, så Susanne Olsens gav et råd videre: ”Pas godt på ruten! Og sørg for ved bygge- og anlægsarbejder at få informationerne ud til det sidste led, nemlig til de mennesker, som står med sten og asfalt og arbejder under tidspres”.

Støt dit forbund og betal med Betalingsservice Dansk Handicap Forbund (DHF) har sat en pbs-kampagne i gang. Her opfordrer vi alle medlemmer til at betale deres kontingent over betalingsservice. Begrundelsen er, at både medlemmer og DHF sparer tid og penge med Betalingsservice. DHF bruger for mange ressourcer på administration af medlemskontingenter. Ressourcer, som i stedet kunne anvendes til aktiviteter, der direkte gavner mennesker med handicap. Og for medlemmerne er det meget nemmere at betale med Betalingsservice. Man kan tilmelde regningen til Betalingsservice på flere måder: På www.dhf-net.dk: Klik på Betalingsservice logoet på forsiden. Så kommer der et pop-up vindue med en tilmeldingskupon, som du kan udfylde online. Du skal

F o t o : B i r g i t t e B j ø r km a n

Af B e n t e R ø d s g a a r d , J eppe K e r ck h off s o g Solvei g S . A n de r s e n

Strøget for alle

Master Fatmann var kommentator på dagens rugbykamp ved indvielsen af Københavns første tilgængelighedsrute – fra hovedbanegården til Kgs. Nytorv.

Efter talerne var der underholdning, kørestolsrugbykamp på Rådhuspladsen kommenteret af Master Fatman, og i teltet var der lidt godt til ganen. Dansk Blindesamfund tilbød folk at få bind for øjnene og en hvid stok, så de kunne opleve byens berømteste plads på en ny og meget anderledes måde.

bruge dit CPR-nummer, dit medlemsnummer samt reg. nr. og kontonr. på den konto, medlemskontingentet skal trækkes fra. Debitorgruppenummer er 00001. Du kan også ringe på tlf. 39 29 35 55, så udfylder vi kuponen for dig. Gennem din bank: Ring til din bank og bed dem tilmelde kontingentet til Betalingsservice. I din netbank. Næste gang du betaler dit kontingent på netbank kan du klikke på feltet med tilmelding til Betalingsservice. Pbs-nummer er 00824429 og debitorgrupenummer er 00001. Det betyder meget for DHF, at så mange medlemmer som muligt tilmelder medlemskontingentet til Betalingsservice. Har du spørgsmål angående Betalingsservice – om hvordan det virker, eller hvordan du tilmelder dig – kan du ringe på telefon 39 29 35 55.

Ny lokalafdeling Endnu en lokalafdeling i Dansk Handicap Forbund har set dagens lys. Det er Ringkøbing-Skjern afdeling, som havde stiftende generalforsamling i august. Til gengæld er lokalafdelingen i Randers lukket, fordi der ikke kunne findes en bestyrelse.


H A N D I C A P • n y t · n u m m e r 5 · o k to b e r 2 0 0 8

19

F o t o : M ic h a el T h o r bj ø r n s e n

gjort Københavns Kommunes Borgerservice tilgængelig.

var pengepræmier til de tre vinderne på henholdsvis 1000, 500 og 250 kroner. Vinderen blev Mette Kring Clausen på 11 år, som går i fjerde klasse på Ida Holst Skole, og hendes tegning skal pryde den kommende folder. Andenpræmien gik til Cecilie Birk på 10 år og tredjepræmien til en elev fra 2. klasse på Vester Skerninges Friskole. En glad Hanna Skovmose fra Svendborg afdeling flankeret af to lige så glade vindere i tegnekonkurrencen, Mette Kring Clausen (tv )og Cecilie Birk.

Kort nyt

Dansk Handicap Forbunds afdeling i Svendborg har for nylig afsluttet en tegnekonkurrence med temaet ”Livet som fysisk handicappet”. Afdelingen havde inviteret alle kommunens 2. – 7. klasser til at komme med en tegning, som kan bruges til en ny informationsfolder fra lokalafdelingen, målrettet læger, sygehuse og biblioteker. Skolerne tog vel imod opfordringen. Dommerpanelet bestod af en lokal kunster, Anne Grethe Weber, Susanne Olsen, landsformand i Dansk Handicap Forbund og Hanna Skovmose formand for DHF i Svendborg. Der

Handicap Forbunds ”Stranden” i Charlottenlund, har vundet et lille slag og fået

Kort nyt

Tegnekonkurrence i Svendborg

Jesper Gunnarsen, som mange københavnere kender som ”Strandfoged” på Dansk

Kort nyt

Jesper Gunnarsen fra København har haft succes med at rykke ud som enmandshær. I starten af året opdagede han, at kørestolsbrugere ikke kunne komme ind i Københavns Kommunes Borgerservice på Østerbro. Et problem han påpegede over for den daglige leder. I marts måned var der endnu ikke sket noget, selvom lederen havde bestilt en anordning, som kunne få dørene til at åbnes automatisk. Østerbro Avis skrev om sagen, og her oplyste overborgmester Ritt Bjerregaard, at hun ønskede problemet løst. I juli måned lykkedes det så, og nu er der de rette adgangsforhold. ”Det glæder mig, selvom det tog sin tid, at vi nu kan komme ind”, siger Jesper Gunnarsen og tilføjer: ”Det hjælper altså at gøre opmærksom på, at noget ikke fungerer”. En opfordring som hermed er givet videre.

F o t o : P e r n ille H ø y M a lm s t ed t

Adgang sikret til Borgerservice


midt i bladet 5 Oktober 2008

Ny t fra A fd e li n g e r n e

Indhold side 21–28

Assens

DHF på nettet

Skattefrit bidrag

Tirsdag den 14. oktober, Korsvangscenteret i Assens kl. 16.45: Bowling. Efter bowling er der spisning og uddeling af diplomer. Pris kr. 120. Bindende tilmelding. Tirsdag den 11. november på Stadionvej 10 i Assens kl. 19.00: Juledekorationer. I skal selv tage lys og fod med, resten sørger vi for. Pris kr. 10 for kaffe og to æbleskiver. Flere æbleskiver kan købes. Tirsdag den 2. december kl. 18.00: Julefrokost og ni års fødselsdag. Pris kr. 80. Bindende tilmelding. Tilmeldinger til Lis, tlf. 64 79 15 19 eller 20 11 11 81.

Viso

Frederiksberg

Nyt fra afdelingerne Arrangementer Annoncer

DUKH Regionskontor Videnscenter for Bevægelseshandicap

DHF på net tet Dansk Handicap Forbunds hjemmeside finder du på adressen: www.dhf-net.dk Du kan skrive til DHF på flere e-mail adresser: Forbundets hovedadresse: dhf@dhf-net.dk Landsformand: susanne@dhf-net.dk Socialpolitisk konsulent: konsulent@dhf-net.dk Handicap-nyt: handicap-nyt@dhf-net.dk Informationsmedarbejder: info@dhf-net.dk Ulandssekretariatet: uland@dhf-net.dk Forældrekredsen: fk@dhf-net.dk Ungdomskredsen: uk@ungdomskredsen.dk RYK: info@ryk.dk Amputationskredsen: ak@dhf-net.dk Webmaster: webmaster@dhf-net.dk

Frederikshavn/Sæby Torsdage den 16. oktober, 6. og 11. november: Banko. Lørdag den 22. november kl. 18.00 på Vandrehjemmet: Grønlangkålsfest m/ flæsk og pølse, lille sildeanretning, kager og kaffe. Musik og dans. Pris kr. 80. Tilmelding senest den 15.11. Lørdag den 6. december kl. 14. 00 – 17.30 i Maskinhallen i Skolegade: Juletræ, godteposer til børn, gløgg og æbleskiver. Underholdning. Tilmelding senest den 21. 11. Tilmeldinger til Jens, tlf. 98 42 07 65, Ivan, tlf. 24 83 31 12 eller Lisbeth, tlf. 98 43 91 31.

Faaborg/Midtfyn Tirsdag den 25. november kl. 18.30 til kl. 22.00: Juleaf-

www.dhf-net.dk

Indmeldelseskupon

Onsdag den 15. oktober kl. 19.00: Foredrag af Danmarks ukronede bankokonge Carl. P.J. Christensen. Afhentning fra kl. 17.30. Onsdage den 29. oktober og 26. november kl. 18.30: Banko. Afhentning starter kl. 17.00. Onsdag den 12. november: Musikaften. Jeanette Ulrikkeholm og hendes søn Valdemar synger sange fra den danske sangskat - også fællessang. Afhentning fra kl. 17.30. Onsdag den 10. december kl. 18.00 – 21.30: Julefrokost. Pris kr. 200. Drikkevarer for egen regning. Tilmelding senest den 26. 11. Afhentning fra kl. 16.30. Tilmeldinger skal ske til Connie Pedersen, tlf. 35 53 67 21.


22

Midt i bladet

slutning. Sæt kryds i jeres kalender. Mere om arrangementet senere.

Grenå Tirsdage den 21. oktober, 4. og 18. november, 2. december (juleafslutning ) i Posthaven: Håndarbejdsmøde. Tirsdag den 28. oktober kl. 18.30 i Posthaven: Pakkespil. Tilmelding senest den 21.10. Weekenden 1. - 2. november kl. 14.00 - 17.00 på Søndre Skole: Basar. Håndarbejdstombola, flotte gevinster, lykkehjul, fiskedam samt kaffeborde m/boller, kringle og lagkage. Husk tilmelding til bussen, som kun kører lørdag. Tirsdag den 25. november kl. 18.30 i Posthaven: Andespil. Tilmelding senest den 18.11. Torsdag den 4. december kl. 18.30 i Posthaven: Julefest. Underholdning med julehistorier. Kaffebord og julegodter. Tilmelding senest den 2.12. Tilmeldinger til Doris, tlf. 86 32 45 21 og Ruth, tlf. 86 32 07 66.

Torsdag den 27. november kl. 17.00: Julefrokost og underholdning. Pris kr. 125. Torsdag den 11. december kl. 19.00: Juleafslutning med gløgg og æbleskiver. Alle arrangementer afholdes på Sundtoppen. Ved spisning medbringes selv drikkevarer.

Kolding Tirsdag den 25. november kl. 18.30 – 21.30: Besøg hos TV Syd, rundvisning osv. Pris kr. 25 for medlemmer og kr. 50 for ikke medlemmer. Bindende tilmelding senest den 7.11. til Gudrun, tlf. 86 52 36 03 eller 29 78 12 76.

Møn

Lørdag den 25. oktober kl. 12.00 – 17.00: Løvfaldstur til Kongsnæs Seaside i Stubbekøbing. Afgang fra banen kl. 11.00, afhentning som sædvanlig. Pris kr. 225. Tilmelding til Jørn, tlf. 28 64 00 13 senest 20. 10.

Onsdag den 29. oktober på Ulvsundcentret kl. 19.00 – 21.30: Harmonikaspil, kaffe, te og kager. Pris kr. 30. Tilmelding senest 24.10. Mandag den 10. november på Ulvsundcentret kl. 18.00 – 21.30: Spisning, derefter viser Leif Eriksson film fra Grønland. Pris for mad, kaffe/te og kage kr. 75. Tilmelding senest den 4. 11. Fredag den 19. december kl. 19.00 - 21.00 på Ulvsundcentret. Julehygge kaffe/te og kage. Pris kr. 30. Tilmelding senest fredag den 12. 12. Alle tilmeldinger til Jytte, tlf. 55 81 05 16.

Helsingør

Næstved

Onsdag den 12. november kl. 19.00 – 22.00 på Hamlet: Bingo, kaffe og kage. Kørsel kr. 40. Tilmelding senest den 4. 11.

Onsdag den 15. oktober kl. 19.00 - 21.30: Foredragsaften. Freddy Blak kommer på besøg. Fredag den 31. oktober kl. 17.30 - 22.30: Efterårsfest med spisning, musik og dans. Pris 300 kr. Tilmelding til Marianne Nielsen, tlf. 55 73 08 69 senest den 27. 10. Arrangementerne foregår på Engvej 18, Næstved.

Guldborgsund

Himmerland Torsdag den 2. oktober i Bymidten i Aars kl. 19.00: Musikaften. Mandag den 1. december i Bymidten i Aars kl. 19.00: Julebanko. Fredag den 12. december på Aars Hotel kl. 18.30 – kl. 01: Julefrokost. Pris kr. 475. Tilmelding senest den 14. 11. på tlf. 22 67 31 16.

Herning Lørdag den 1. november: Indkøbstur til Tyskland. Vi kører fra Kollektivcentret Bytoften kl. 10.00. Pris kr. 250 for medlemmer og kr. 500 for ikke-medlemmer. Fredag den 28. november kl. 17.00 – 22.30 i Holtbjerg Aktivitetscenter: Stiftelsesfest og julefrokost. Pris kr. 200 for medlemmer, ikke-medlemmer kr. 400. Tilmeldinger senest 10 dage før arrangementerne.

Horsens Torsdag 30. oktober kl. 18.00: Vinaften med smagsprøver og ostebord. Gratis. Torsdag 13. november: Klubaften ”Valborgs liv”.

Odense Torsdag den 1. november kl. 18.00 – 22.00: Efterårsbanko med sponserede gevinster. Mulighed for at bestille smørrebrød til kr. 14. pr. stk. (senest onsdag den 31. 10.) samt kørsel. Spillet starter kl. 19.00. Søndag den 9. december kl. 13.00 –18.00 i Hjallese Forsamlingshus. Julefrokost. Pris kr. 175 inkl. en øl, en snaps og kaffe. Tilmelding senest den 3.12. Tilmelding til Susanne, tlf. 24 25 87 42, Jørn, tlf. 30 13 85 95 eller Annette, tlf. 30 25 22 71. Til alle arrangementer, vil der, hvis du bor i Odense kommune og ikke selv kan sørge for transport, være mulighed for at blive tilmeldt kørsel. Det koster for øjeblikket kr. 12 pr. tur - altså kr. 24 pr. gang.

Roskilde Mandag den 13. oktober kl. 19.30 - 22.00 i Vor Frue Sognegård: Foredrag om at være finnebarn i Danmark v/ Erkki Ka-


H A N D I C A P • n y t · n u m m e r 5 · o k to b e r 2 0 0 8

23

levi Trige, som selv er finnebarn. Pris kr. 60 kr. Mandag den 24. november kl. 19.15 - 22.30 i Vor Frue Sognegård: Bankospil. Tilmelding senest den 17. 11. Opsamling starter kl. 18.15. Pris kr. 60. Lørdag den 6. december kl. 14.00 - 17.00 i Vor Frue Sognegård: Julestue. Gløgg, æbleskiver, kaffe med småkager samt lotteri. Pris kr. 80. Opsamling starter kl. 13.00. Sidste tilmelding 1. 12. Tilmeldinger til Gerner, tlf. 46 35 69 02. Husk at give besked om du er diabetiker.

Stevns/Fakse

Rødovre

Svendborg

Torsdag den 30. oktober på Ørbygård kl 18.00 –22.00 i kælderen 208: Foredrag.

Torsdag den 6. november kl. 17.00: Bowling i Bowl-Inn og spisning i Skallen. Pris kr. 150. Torsdag den 11. december i Skallen: Julefrokost. Bindende tilmelding senest den 3. 12. Tilmeldinger til Hanna, tlf. 62 54 17 80 eller Svend Erik, tlf. 62 22 65 51.

Silkeborg Onsdage den 15. oktober og 26. november kl. 19.30: Banko. Torsdag den 30. oktober: Dansk film v/ Aleks Mikkelsen. Onsdag den 12. november: Underholdning v/ Lene de Hemmer Hansen. Onsdag den 10. december: Juleafslutning, musik af Benner, Stjerneskud m.m. samt kaffe. Pris kr. 50. Tilmelding senest den 3. 12. Arrangementerne foregår på Remstruplund. Tilmeldinger til Inga Salling, tlf. 86 82 37 76.

Torsdag den 23. oktober: Stevns Kommunes madordning v/ Annemarie og Ritta (Stevnshøj). Søndag den 2. november på Karise Højskole: Bankospil. Lørdag den 22. november kl. 12.00 – 17.00 i Beredskabsgården: Julefrokost. Den 1.- 4. december: Juleindkøbstur til Hitzacker. Pris kr.3.195, tillæg for eneværelse kr. 525. Yderligere oplysninger hos Ruth Larsen, tlf. 56 50 35 43.

Aalborg Tirsdag den 14. oktober: Lukket på grund af efterårsferie. Tirsdage den 21. og 28. oktober, 4., 11., 18. og 25. november samt 2. december kl. 18.00 – 22.00: Klubaften og aktiviteter. Tirsdag den 28. oktober kl. 16.00: Foredrag v/ Anders Hjulmand – en handicappet i job. Tirsdag den 2. december kl. 16.00: Juleafslutning.

Skagen Mandag den 13., 20. og 27. oktober, 3., 10., 17. og 24. november samt 1. og 8. december: Mandagsklub. Torsdage den 6. november og 4. december kl. 19. 00 – 22.00: Bankospil. Mandag den 8. december kl. 18.00 – 22.00: Juleafslutning, sild, grønlangkål, flæsk, medister osv. Dessert, kaffe og musik. Pris kr. 60. Ikke-medlemmer kr. 125. Weekenden den 15. –16. november kl. 10.00 –16.00: Juletombola. Hvis arrangementet er med spisning, er tilmelding senest fem dage før. Tilmeldinger på tlf. 98 44 45 54 eller tlf. 24 85 50 28.

Skive Tirsdag den 4. november kl. 19.00: Fortællinger og video fra Island v/ Inger Melgaard. Islandsk kaffebord. Pris kr. 20 for medlemmer og kr. 50 for ikke-medlemmer. Tilmelding senest den 1. 11. Tirsdag den 2. december kl. 18.00: Julehygge med alt godt fra havet, pakkeleg og Luciaoptog, gløgg, æbleskiver og kaffe. Pris kr. 75. Ikke medlemmer kr. 125. Drikkevarer for egen regning. Medbring pakke til kr. 25. tilmelding senest den 29.11. Arrangementerne foregår i den store sal i aktivitetscentret på Oddgaardsvej 15.a. i Skive. Tilmeldinger og flere oplysninger kontakt Hanne Skipper, tlf. 97 52 78 56.

F ly t t e r du , e ll e r e r du fly t t e t Hjælp dig selv og os og husk at melde adresseændring til Dansk Handicap Forbund, når du flytter, så vi stadig kan sende dig Handicap-nyt. Vi får ikke automatisk meddelelser om adresseændring fra Post Danmark. Du kan sende ændringen til Dansk Handicap Forbund, Hans Knudsens Plads 1A, 2100 København Ø, ringe på tlf. 39 29 35 55 eller sende en mail til js@dhf-net.dk.


24

Midt i bladet

A NN O N C E R

A rra n g e m e n t e r

Ulandssekretariatet i Dansk Handicap Forbund søger frivillige hjælpere

Menneskerettigheder – også for mennesker med handicap?

Til kampagnen ’Nyt Liv’, hvor vi indsamler brugte bærbare computere, søger vi frivillig arbejdskraft. Arbejdet vil bestå i telefoniske henvendelser til firmaer samt søgearbejde på internettet. Det kan foregå hjemmefra eller fra ulandssekretariatets kontor. Interesserede kan sende en e-mail til Buster Norsk på adressen buster@dhf-net.dk.

Amnesty International inviterer til orienterings- og debatmøde onsdag den 5. november kl. 18-20 i Byggeriets Hus, Godthåbsvej 33, 2000 Frederiksberg. Der er niveaufri adgang til Byggeriets Hus, og der findes teleslynge.

Elkørestol sælges Elkørestol Power tec, F16 med joystickstyring sælges. Brugt tre timer. Fuld garanti. Nypris kr. 49.885. Pris nu kr. 24.000. Henvendelse på tlf. 21 42 49 17. Elscooter sælges Elscooter Jupiter L4, sølvfarvet, købt den 17.7. 2008. Kørt tre gange. Nypris kr. 32.000. Sælges på grund af sygdom for kr. 25.000. Henvendelse på tlf. 23 96 34 02.

Gratis adgang. Orientering om FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap. Oplæg Hvordan og hvornår bliver den en del af dansk lovgivning? ved fhv. landsdommer Holger Kallehauge. • Sker der diskrimination af personer med handicap i Danmark? ved Professor, dr.jur. Kirsten Ketscher. • Funktionsnedsættelse + barriere = handicap. Påvirkning af politikere og aktører i bygge-og transportsektoren ved arkitekt Claus Bjarne Christensen, formand for Bygge- og Trafikpolitisk Udvalg, Dansk Handicap Forbund. • Hvad kan Amnesty International gøre for at forbedre menneskerettighederne for mennesker med handicap? ved John Olsen, formand for Amnesty International, dansk afdeling. Dernæst spørgsmål og debat.

S kat t e fri t bidrag Arrangør: Amnesty International

Træk det fra på selvangivelsen Dansk Handicap Forbund tager med tak mod støtte og bidrag. Bidrag kan indsættes på 9541 5401119. Bidrag og gaver til Dansk Handicap Forbund kan trækkes fra på selvangivelsen. Beløb over 500 kroner er fradragsberettiget, dog maksimalt 14.0000 kr. pr. år. Begge ægtefæller kan opnå fradrag. Det er Dansk Handicap Forbund, der skal indberette beløbet for hver enkelt bidragyder. For at få fradraget, er vi derfor nødt til at få oplyst navn, adresse og cpr.nr. på bidragydere. Til gengæld får man herefter fradraget automatisk. Cpr.nr. bruges kun til dette formål. Dansk Handicap Forbund kan også hjælpe dig med at oprette gavebrev, hvor du forpligter dig til at give bidrag i mindst 10 år. Ved oprettelsen af gavebrev er der ingen bundgrænse. Hele beløbet kan trækkes fra. Har du spørgsmål kan du ringe til Edith Aussenthal på telefon 39 29 35 55.

VISO Viso– Videns- og specialrådgivningsorganisationen skal være med til at sikre, at du som borger får den bedst mulige hjælp, uanset hvor i landet du bor. Kommunerne har det fulde ansvar for behandlingen af sociale sager. Men når sagerne er mere komplicerede, kan de henvende sig til Viso for at få rådgivning eller hjælp til at udrede sagen. Borgeren kan også henvende sig direkte til Viso, for at få råd og vejledning. Viso støtter dig og din kommune med specialrågivning og udredning, hvis din sag er blandt de mest specialiserede enkeltsager. Viso kan kontaktes på tlf. 72 42 37 00 eller på mail: viso@servicestyrelsen.dk.


H A N D I C A P • n y t · n u m m e r 5 · o k to b e r 2 0 0 8

- et tilbud til dig som gerne vil have en mulighed for en tilknytning til erhvervslivet.. Huset Venture har eksisteret i otte år og beskæftiger fortrinsvis mennesker med funktionsnedsættelser. Det er lykkedes at lave til en landsdækkende organisation med kontorer i samtlige regioner i Danmark. (Huset Venture Sjælland dækker også Hovedstaden)

25

Har du lyst til at være med så kontakt et af de regionale kontorer og se evt. mere på de enkelte hjemmesider: Huset Venture Midtjylland Viby J 86 28 35 55 www.husetventure.dk Huset Venture Nordjylland Nørresundby 99 30 16 16 www.hv-nord.dk

Huset Venture Syddanmark Tønder 74 73 89 70 www.hv-syd.dk Huset Venture Sjælland Ballerup 28 88 05 91 ottow16@webspeed.dk

Få 500 danske virksomheder til at støtte Dansk Handicap Forbund! Køb tøj, musik, film, pizza, bøger, rejser, taletid og meget mere på internettet og støt samtidig Dansk Handicap Forbund. Det er nemt og helt gratis for dig. Gå ind på hjemmesiden www.dhf-net.dk. Klik på det røde felt og download Det gode program, så støtter du os automatisk. Vi har brug for din hjælp! Om du handler på nettet ofte eller næsten aldrig er lige meget - alting gør en forskel! OBS! Fortæl venner og bekendte om muligheden for at støtte Dansk Handicap Forbund ganske gratis.


H A N D I C A P • n y t · n u m m e r 5 · O k to BER 2 0 0 8

R e gio n sko n tor e r Dansk Handicap Forbunds regionskontorer tilbyder information og vejledning. Regionskontor Fyn Østre Stationsvej 27, 2. 5000 Odense Tlf. 66 19 34 55/fax 66 13 19 61 E-mail: dhf-region-fyn@mail.tele.dk

Regionskontor Aabenraa Anna Marie Nielsen Bjerggade 4Q 6200 Aabenraa tlf./fax: 74 62 05 71 Email: aabenraa@dhf-net.dk Kontortid: Tirsdag og torsdag kl. 9-12

Videnscenter for Bevægelseshandicap Videnscentret besvarer henvendelser, forestår konferencer og projektarbejder samt udarbejder bøger, videoer og andet informationsmateriale. Kontakt: Videnscenter for Bevægelseshandicap MarselisborgCentret, Bygning 3, 2. sal. P.P. Ørumsgade 11 8000 Århus C Telefon 89 49 12 70. Fax 89 49 12 76 E-mail: vfb@vfb.dk Hjemmeside: www.vfb.dk

28

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) Postboks 284 Banegårdspladsen 2, 2. 6000 Kolding Tlf.: 76 30 19 30 Fax: 75 54 26 69 Skrivetlf.: 76 30 19 39 E-mail: mail@dukh.dk Hjemmeside: www.dukh.dk Telefonerne er åbne: Mandag og fredag 9.00-15.00 Tirsdag 9.00-21.00 Onsdag 9.00-13.00 Torsdag 9.00-17.00 Kontoret er åbent for besøgende hverdage undtagen onsdag. DUKH informerer og rådgiver borgere og myndig­ heder. DUKH’s målgruppe er personer med handicap, på­ rørende, handicaporganisationer og sagsbehandlere i amt og kommune.

INDMELDINGSKORT

Kontingent Enlige Undertegnede ønsker at blive medlem af Ægtepar/ Samboende Dansk Handicap Forbund. Jeg er: handicappet ikke-handicappet

2008 240 kr. 360 kr.

Brev Ufrankeret svarforsendelse

Benyt venligst BLOKBOGSTAVER

107 Sendes ufrankeret (Modtageren betaler portoen)

Navn: Adresse: Postnr./By Fødselsdato: (dag)

(måned)

(år)

Dansk Handicap Forbund +++ 1074 +++

Kommune: Telefon: E-mail: Sæt kryds hvis du tillige ønsker at være medlem af én af Dansk Handicap Forbunds fire specialkredse. Det koster ikke ekstra.

Forældrekredsen (forældre til handicappede børn 0-18 år) Oplys venligst barnets fødselsår og navn: Ungdomskredsen (unge mellem 14 og 35 år) RYK (rygmarvsskadede)  Amputationskredsen (underskrift af det nye medlem)

Hans Knudsens Plads 1A, 1. 2100 København Ø


Medlemsportræt

w w w. dh f - n e t. d k

30

Fra drøm til vir

Tek s t o g fo t o s a f B e n t e R ø d s g a a r d

Drømmen om eget galleri er gået i opfyldelse for Carina Olsson

For nylig lukkede en glad Carina Olsson de første gæster ind i sit galleri. Det var en stor drøm, som blev til virkelighed. Carina Olsson er 42 år og uddannet cand. mag i filmvidenskab og kunsthistorie. To dage om ugen arbejder hun som arkivar på Det Danske Filminstitut. Resten af tiden går med kunst og galleriet på Frederiksberg.

Lokalejagt ”De seneste år, har jeg gået og kigget efter et sted, som var egnet til galleri, og hvor kørestole kunne komme ind”, fortæller Carina Olsson. Det har været svært, for det er ikke alle butikslokaler, der er egnede til kørestole. Hun bor på Frederiksberg, og en dag hun var ude at shoppe, så hun, at der stod ophørsudsalg på en tøjforretning, som egnede sig. ”Jeg spurgte, hvem der administrerede butikken, og det viste sig, at være en beboerforening, som var meget åben over for at få et lille kunstgalleri som lejer.”

Forretningen er lille, men dog stor nok til formålet og her på en drønvarm sommerdag, hvor galleriet har eksisteret nogle måneder - løber det lige akkurat rundt med indtægter og husleje. ”Det er jo altid svært i starten, men jeg får mange positive tilkendegivelser, når der kommer nogen herind, og nogle kommer også igen for at købe noget”. Alt i butikken er meget farvestrålende. ”Jeg elsker farver, farver gør en glad. Der er ikke noget smukkere, end når solen lige er ved at gå ned, og der kommer så mange farver på himlen”, siger hun.

Maler selv Enkelte af malerierne har hun selv malet. ”Jeg har malet i over 20 år, og mine forældre har også udstillet og handlet med kunst fra deres møbelforretning. Jeg har altid syntes, at kunst var spændende. Jeg begyndte at male i gymnasietiden, fordi der skulle ske noget andet end bare at læse, og jeg har malet på alt - lige fra papir, pap og lærred til glas - det sidste er jeg specielt glad


H A N D I C A P • n y t · n u m m e r 5 · o k to b e r 2 0 0 8

31

kelighed for at male på. Jeg maler med akrylmaling, som binder godt på glas”.

Firmahjælp og fordomme Carina tilbyder også firmaer hjælp til kunstkøb og indretning med kunst, men hun har aldrig fået nogle opgaver. Nu har hun fået en pr-kyndig mand til at hjælpe lidt med den side af sagen, uden der endnu er sket noget. ”Folk er måske lidt bange for handicappede – og tror måske ikke, at jeg kan klare opgaven. Der er stadig mange fordomme”. Men hun selv har været heldig. Lige siden skoletiden har hun haft gode kammerater og er ikke blevet mobbet med, at hun er spastiker. Hendes teori er: ”Jeg tror der gælder om at være åben og ikke at være bange for noget”.

Priser så alle kan være med Kunsterne hun udstiller er nogle, hun kender, for hun har en stor kontaktflade og kender mange kunstnere. Carina Olsson er også flittig til at besøge andre gallerier og kunstmesser. Nogle gange er det let at komme ind, som fx i Forum andre gange svært og så må hun nøjes med at se det, hun kan se udefra. Hun vil ikke lave skiftende udstillinger, men gerne sælge værker. Prisniveauet i butikker ligger fra 20 kr. for stearinlys og op til 30.000 kr. for et maleri. Det er helt

Et tidligere tøjbutik er nu et galleri med noget for enhver pengepung.

bevidst, for der skal være noget for enhver pengepung. Galleriet har både glasting, malerier, skulpturer, lys og kunstvin. ”Jeg kan også lave et billede om til en plakat, hvis folk ikke har råd til billedet. Jeg vil gerne lave det, som folk vil have”, fortæller hun.

Kig ind! Alle er velkomne til at lægge vejen forbi galleriet, og kunstnere med handicap, som gerne vil udstille, er velkomne til at kontakte hende. Galleriets navn er Carina Olsson Art, og adressen er Smallegade 28. Læs evt. mere på www.artcar.dk. ■

Man skal lede længe efter Vilhelm Hammershøis grå yndlingsfarver i Carina Olssons galleri, hvor det vrimler med farvestrålende kunst.




Har du en god mavefornemmelse?

Hvis din mave ikke altid opfører sig, som den skal, er du ikke alene. Ca. 1 million danskere oplever nemlig ugentligt et generelt ubehag i maven. Det kan skyldes en ubalance i tarmfloraen – men det er ikke noget, man behøver at finde sig i. Et dagligt kosttilskud af mælkesyrebakterier kan være hjælpen.

NYHED

Her er den naturlige løsning Bifiform® Balance indeholder mælkesyrebakterier koncentreret i en lille tablet. Bare én tablet om dagen er med til at hjælpe dig til en god mavefornemmelse. Vind den populære kogebog af Oscar Umahro. Deltag i konkurrencen på www.bifiform.dk, hvor vi trækker 10 vindere hver måned.

FÅS PÅ APOTEKET, I MATAS OG I HELSEKOSTBUTIKKER Kosttilskud bør ikke træde i stedet for en varieret og afbalanceret kost og en sund livsstil.

www.bifiform.dk

BIFIFORM® BALANCE – en enkel vej til velvære for maven


Fødselsdag

H A N D I C A P • n y t · n u m m e r 5 · o k to b e r 2 0 0 8

33

En energisk idemager fylder rundt Lørdag den 20. september fyldte forstander Ole Lauth, Egmont Højskolen 60 år

Egmont Højskolen er takket være Oles idérigdom, energi, netværk og indsamlingsevner udbygget ad flere omgange. I 1997 blev Hou Søsportcenter indviet, med værft, maritime aktiviteter, kursusfaciliteter og 11 handicapegnede feriehuse. Nyeste skud på stammen er et rehabiliterings- og vandtræningscenter, som er under projektering og skal stå færdigt i 2012. Et innovativt byggeprojekt til mindst 110 mio. kr., hvor tilgængelighed for alle er i højsædet og hvor det – i Oles ånd – sikres, at indsatsen for bedre folkesundhed også kommer til at omfatte dem med lav indkomst og begrænsede ressourcer. Derfor skal den nye bygning have optimale energiløsninger med bl.a. havvand som varmekilde. Ole Lauth er en efterspurgt foredragsholder og ordstyrer inden for handicaporganisationer, ligesom han har en lang række tillidsposter. Han er en flittig debattør og kaster sig gerne over principielle problemstillinger blandt højskolens elever. Samtidig formår han at nå sine elever så meget, at de oplever ham som den gode stedfader, der altid har en dør åben. Ikke uden grund modtog Ole Lauth Ridderkorset af Dannebrogsordenen i 2006. ■

Af V i g g o R a s mu s s e n Te g n i n g a f J e s pe r V i n d

Siger man Lauth siger man også Egmont – og omvendt. For uden Lauth ingen højskole med fornavnet Egmont. Havde den legendariske Oluf Lauth tilsammen med sin hustru Lise ikke vovet at starte Holsatia Højskole for Vanføre i 1956, var Hou i dag kun et færgeleje. Og havde Egmont Fonden ikke støttet nybygning i 1959 og lagt navn til, var Danmark en dynamisk højskole fattigere. Frontfigur på Egmont Højskolen har siden 1991 være Lauth junior. Og det er primært forstander Ole Lauths fortjeneste, at højskolen i dag er landets mest populære højskole for mennesker med og uden handicap. Skolen har p.t. 150 elever, der higer efter personlig udvikling og kreative udfordringer i moderne faciliteter. I Hou kender man ikke til højskolekrise. Faktisk var det slet ikke meningen, at Ole skulle gå i faderens ”hjulspor”. Da forstanderstillingen blev ledig i 1986 blev Ole opfordret til at søge. Men Oluf sagde: ”Jeg gør dig arveløs knægt, hvis du er så dum!” Denne trussel sad Ole ikke overhørig – mens faderen levede – men den er siden vendt til et personligt kald, som placerer Egmont Højskolen i elitedivisionen af attraktive uddannelsessteder.


Rettigheder og holdningsændringer

w w w. dh f - n e t. d k

34

Vi skal vække en ”De lever i lykkelig uvidenhed…” Sådan siger specialestuderende i sociologi, Tommy Flood, om den del af befolkningen, som ikke omgås mennesker med handicap. Selv fik han et chok over de begrænsninger, som præger hverdagen for mennesker med handicap, da han i foråret skrev en rapport om handicap og seksualitet

sker der formentlig ikke ret meget. FN-konventionen om rettigheder for mennesker med handicap er et kærkomment værktøj, som kan bruges til at starte den holdningsændring, som er nødvendig for at få den øvrige del af befolkningen til at tage deres del af ansvaret alvorligt."

Af J eppe K e r ck h off s . illu t r at io n Niel s P oul s e n

Fik et chok Da Tommy Flood gik i gang med sin opgave om handicap og seksualitet på sociologistudiet, fik han et chok. I forbindelse med opgaven interviewede han unge med funktionsnedsættelser og blev chokeret over at opdage, at deres hverdag var fyldt med begrænsninger og diskrimination. Det fik ham til bestemme sig for at skrive sit speciale om handicap og rettigheder. Det er han i gang med nu i samarbejde med Dansk Handicap Forbund. ”Den brede befolkning er ofre for den illusion, at velfærdsstaten løser problemerne, og man derfor ikke behøver at tage ansvar,” mener Tommy Flood og efterlyser en kamp for en holdningsændring. ”Men den kommer ikke, medmindre mennesker med funktionsnedsættelser tager kampen op og kræver deres ret til ligebehandling. Det er en kæmpe, der skal vækkes, og bolden ligger først og fremmest hos mennesker med handicap selv. Sætter vi os ned og venter,

Hvad var din oplevelse, da du i foråret sammen med Dansk Handicap Forbund udarbejdede en rapport om handicap og seksualitet?


H A N D I C A P • n y t · n u m m e r 5 · o k to b e r 2 0 0 8

sovende kæmpe ”Jeg skulle i forbindelse med mit studie udarbejde en rapport om handicap og seksualitet, og rent praktisk skulle det ske gennem kvalitative interviews af to personer med funktionsnedsættelse. Det var fedt at interviewe unge mennesker på min egen alder, som har de samme uddannelser, verdenssyn og drømme som jeg selv, men det var dybt rystende at høre, hvordan deres hverdag i den grad er præget begrænsninger, udelukkelse og diskrimination. Det gik op for mig, at vi, som ikke har handicapproblemstillinger inde på livet, slet ikke er klar over, hvor lang vej der er til, at mennesker med

At flytte ”almindelige danskeres” holdninger til mennesker med handicap er som at vække en sovende kæmpe.

handicap kan leve en tilværelse på lige fod med alle andre. Faktisk fik jeg et chok. Vi der ikke har problemerne inde på livet har en meget naiv forestilling om, hvordan livet er for mennesker med handicap. Derfor fik jeg lyst til at skrive speciale om netop spørgsmålet om handicap, rettigheder og om kløften imellem den brede befolkning og mennesker med handicap som minoritetsgruppe.”

Et begrænset liv Du taler om, at mennesker med handicap lever et liv præget af begrænsninger og diskrimination. Hvordan kommer det til udtryk? ”Mennesker med handicap bliver i den brede befolkning stadig betragtet som nogle, der er ’defekte’. De bliver placeret dels i det medicinske system som behandlingsobjekter og dels langt hen ad vejen i et parallelsamfund, som reelt ikke integrerer dem. Meget få er i erhvervsarbejde, og det er da dybt diskriminerende, at unge mennesker, som jeg kan sammenligne med mig selv, hver evig eneste dag holdes ude fra arrangementer på grund af manglende tilgængelighed. Det er også rystende, at høre deres beskrivelse af, hvordan andre mennesker nogle gange opfatter dem som dumme, eller måske søde små eksistenser, som skal klappes på hovedet. Det er i mine øjne problematisk, at mennesker med handicap af mange opfattes som anderledes, aseksuelle og måske endda barnlige individer. Det modarbejder jo i den grad, at man kan få opbygget sin selvfølelse og værdighed. Det er en fuldstændig surrealistisk tanke, at unge mennesker på min egen alder i 2008 holdes ude af samfundet og fællesskabet.

35


F o t o : J eppe K e r ck h off s

Hvis man drager en parallel og forestillede sig, at mennesker med anden hudfarve blev holdt ude fra forskellige arrangementer, bygninger, uddannelser og job, så tegner der sig et klart billede af diskrimination.”

Velfærdsstaten – en sovepude

”Hvis man ønsker ligebehandling, skal man som minoritetsgruppe tage kampen op – FN-konventionen er et godt værktøj i denne proces,” siger Tommy Flood, der skriver speciale om rettigheder og handicap.

Hvordan forklarer du som sociolog, at den brede befolkning kan leve i uvidenhed om, hvordan en minoritetsgruppe i den grad mangler rettigheder? ”For det første synes jeg, det er vigtigt at fremhæve, at mennesket er et kollektivt væsen, som trives bedst og undgår sygdom, når vi er en del af fællesskabet. I tidligere tider var landsbytossen eller mennesker med fysiske handicap ofte en del af landsbyens fællesskab. I nogle tilfælde havde de endda en særlig guddommelig status. På et tidspunkt blev de, der havde skavanker af den ene eller den anden art, gjort til en del af det medicinske system og senere en del af velfærdsstatens ansvar. Man flyttede på den måde disse mennesker væk fra fællesskabet og satte en stor fed streg under, at her var tale om nogle, som var anderledes. Samtidig fratog man det enkelte medmenneske ansvaret for at give plads til dem, der var anderledes. I dag definerer vi handicap som noget samfundet skaber, når et menneske med funktionsnedsættelse møder barrierer og begrænsninger. Men det er et paradoks, at vi fortsat hænger fast i tidligere tiders opfattelse af, at mennesker med handicap er anderledes og defekte. Det er specielt mystisk, fordi Danmark jo har vedtaget nogle flotte handicappolitiske principper, som siger, at vi skal sikre kompensation, ligebehandling osv. Samfundet har fokuseret meget ensidigt på person-

lig kompensation – hjælpemidler, biler og særlige uddannelses- og jobtilbud – i stedet for at arbejde seriøst for at åbne samfundet generelt.”

Hvad kan vi gøre? Du beskriver nogle kultur- og samfundsskabte strukturer, som fastholder et stereotypt billede af mennesker med handicap. Hvad kan man gøre for at ændre det? ”Vi skal lære den brede befolkning, at mennesker med handicap bidrager med lige så meget positivt, som alle andre, og at de rent faktisk har ret til det. Men vi kan ikke ændre noget over en nat. Jeg fik som beskrevet selv et chok over, hvordan tingene forholder sig. Jeg ville gerne have, at alle andre kunne få det samme chok! Det kræver, at vi forstår, hvorfor størstedelen af befolkningen lever i denne lykkelige uvidenhed. Folk er ikke onde eller ignorante, men de har brug for et skub. Mennesker med handicap, handicaporganisationer og andre interessenter må samarbejde om nogle grundlæggende ting. For det første kunne man tage den nye FN-konvention i hånden og fortælle verden, at mennesker med handicap har samme menneskerettigheder som alle andre. Men det er ikke nok at gøre det internt. Debatten skal helt ud til kakkelbordene, før det rykker ved noget. Mennesker med handicap må være mere synlige i medierne, og det gør ikke noget, hvis det sker på provokerende eller skæve måder. Når mennesker med handicap dukker op i medierne, er det ofte, fordi noget i systemet slår fejl. Vi har brug for at se mennesker med handicap, som deltager på lige fod med andre i forskellige offentlige sammenhænge. Hele udfordringen består i at blande os med hinanden – både privat, i uddannelses- og arbejdssammenhænge, i det offentlige rum og i medierne. Jeg har ikke det endegyldige svar. Min mission er blot at fortælle, at der skal tænkes aktivt i at få oplyst og vækket den brede befolkning. Derfor vil jeg i mit speciale også fokusere på, hvad det er for mekanismer, som får den øvrige del af befolkningen til at tro, at mennesker med handicap i dag har et godt og ubekymret liv. Det kan være med til at finde nøglen til den proces, som for alvor kan starte en holdningsændring og flytte fokus fra det handicap, man eventuelt har, til det menneske man er. Jeg tror på, at folk gerne vil have mangfoldighed, og ikke ulighed mellem mennesker – vi skal bare hjælpe dem lidt på vej. ■


Bruger - Hjælper Formidlingen A/S Bruger - Hjælper Formidlingen A/S er et landsdækkende firma, som yder service til såvel handicappede som landets kommuner og regioner. Vi tilbyder bl.a.: - Gratis rekruttering af hjælpere - Helhedsløsninger inden for hjælpeordninger - Administration af ledsageordninger - Lønservice - Vikarservice Hvis du er interesseret i at høre mere om ovenstående, kontakt da venligst Bruger - Hjælper Formidlingen A/S: Ellebjergvej 52. 1. 2450 København SV Tlf. 3634 7900

Klamsagervej 35. st. 8230 Åbyhøj Tlf. 7026 2709

bhf@formidlingen.dk www.formidlingen.dk

Balancetræning – rideterapi JOBA - Core Trainer fra Panasonic En ridesimulator med den nyeste 3D-teknologi, som træner overkroppens holdning, forbedrer balancen og styrker muskelkorsettet. JOBA gør det nemt at mobilisere nedre dele af ryggen, på personer med meget lavt funktionsniveau. JOBA - effektiv til træning af: apopleksi, sclerose, hovedtraumer, lammelse efter polyradiculitis, etc. Se vore referencer til fysioterapeuter, neuroklinikker, specialinstitutioner, sygehuse og private som træner med JOBA.

DA N MA RKS ST ØRSTE MI N I BU S CE N T E R!

Vi tilbyder GRATIS AFPRØVNING med specialindrettede Minibusser overalt i Danmark. Altid mere end 80 nye Minibusser på lager. Leveringstid 2-4 uger.

Prøv en JOBA i 14 dage

AMASSA

Vardevej 97 · Lyne · 6880 Tarm · Tel.: 61 37 33 97 www.amassa.dk · info@amassa.dk

- Også gode brugte busser på lager!

H VI D KÆRVEJ 3 9 · 52 50 O D EN SE SV · TL F .: 6 315 2000 RUN EVEJ 4 · 82 1 0 Å RHUS V · TL F .: 8624 8423

WWW.MOTORBYEN.DK


Boganmeldelse

H A N D I C A P • n y t · n u m m e r 5 · o k to b e r 2 0 0 8

39

Når kærligheden udfordrer

skelivet ikke slår til. Når sorgen, vreden og afmagten tager over, mens de ubærlige orkaner raser. Når kærligheden udfordrer og kræver næsten det umulige af et menneske. Når det alligevel hen ad vejen lykkes, at få fat i sig selv igen og leve videre trods smerten over et stort tab. En livsbekræftende beretning om menneskets bæreevne og tro på, at det ubærlige med tiden bliver til at bære.

Eva Jørgensen: ”Vi ses i morgen”, forlaget Rosinante, 2007. Pris kr. 249.

Af H a n n e K li t g a a r d L a r s e n

Journalist ved Danmarks Radio, Eva Jørgensen, har skrevet bogen ”Vi ses i morgen”. En beretning om at være pårørende og i løbet af kort tid miste den, man elsker på grund af en uhelbredelig sygdom Eva Jørgensen møder sin mand, journalisten Steffen Knudsen, på sit arbejde. De bliver kærester, venter barn og gifter sig. Alt tegner lyst, da Steffen Knudsen pludselig mærker en sitren i den ene arm. Det bliver starten på sygdommen Als, en aggressiv form for sclerose, som bliver hans død efter et års tid. Læseren følger Eva Jørgensen gennem en svær tid, hvor parret sammen forsøger at få den lille familie til at fungere, sideløbende med at Steffen Knudsen forandres både fysisk og psykisk af sygdommen. Hun er meget ærlig i bogen og kommer ind på både sorg, afmagt, vrede og ikke mindst skyldfølelse - især skyldfølelsen over ikke at magte at leve op til sine egne fordringer om, hvad en hustru bør gøre for den mand, hun elsker. De mange tabuer, som knytter sig til at være pårørende til en person med svær sygdom, bliver også berørt. Eva Jørgensens mestrer sproget i de ordknappe små afsnit, der vækker stærke følelser hos læseren og fremmaner klare og ubehagelige billeder på den indre nethinde. Eva Jørgensen fortæller desuden om relationen til vennerne og til det offentlige system. Et system hun pludselig bliver bekendt med indefra på godt og ondt. Hun beretter om, hvordan det er at få en hjælpeordning i familien, samarbejdet med Respiration Øst og ikke mindst kommunen og udtrykker glæde og taknemlighed over den uvurderlige hjælp, familien har fået fra Muskelsvindfonden. Bogen: "Vi ses i morgen" handler om nogle af livets hårde udfordringer, når mennesket står totalt afklædt, og den hidtil erhvervede viden og erfaring i menne-


Her er feriehuset hvor man føler sig velkommen med kørestol Samsø, Limfjorden, Falster og Sjællands Odde 4 huse på store nabogrunde i Trend ved Limfjorden. 2 huse i Sælvig på Samsø. 5 huse i Marielyst på Falster. 3 huse i Vig ved Sjællands Odde. Her er tale om rigtig nybyggerstil, indrettet med tidens krav til luksus, og det meget rustikke materiale skaber en helt speciel atmosfære både ude og inde. • Feriehusene er 108-124 m2 + 6-20 m2 overdækket terrasse. • Plads til 6-8 personer, heraf 4 kørestolsbrugere. • Husene i Vig er 170 m2 med 10-12 sovepladser. af endt Godk andicap kH Dans bund For

Cimbria Ferie · Linåvej 59 · Linå · 8600 Silkeborg · Tlf. 86 84 58 18 · Mobil 26 73 69 22


Læserne skriver

H A N D I C A P • n y t · n u m m e r 5 · o k to b e r 2 0 0 8

41

Læserne skriver... Hvad skal jeg bruge et dankort til? Jeg har i dag læst læserindlægget om ”Diskrimination når man skal have pasbillede” (Handicap-nyt nr.4, 2008, red). Og ja, sådan kan det jo føles ret tit. Jeg synes, det er mere irriterende, at hver gang man kommer til sin Sparekasse/Bank, lyder det: ”Skal du ikke snart have et Dankort?” MEN som kørestolsbruger, hvordan når man op, så man kan bruge et? Det er jo helt umuligt for mig at nå der op, hvor de står. Alle butikker har deres terminaler i ståhøjde. Med venlig hilsen, Marion Jensen

kerhedsrisiko at yde god service til stakkels hjælpeløse handicappede, der gerne vil køre rundt i deres egen kørestol i stedet for en af lufthavnens, der er så tunge, at man næppe selv kan køre den. Sjovt nok havde jeg ni flyafgange sidste år i USA, som man skulle tro, har check på security. Her var der absolut ingen problemer - det er ren rutine, fik jeg at vide. Gad vide, hvorfor EU - og København - ikke er nået så langt endnu? (Forkortet af red.) Med venlig hilsen, Jan Sørensen

Aflever altid din kørestol ved flydøren Sidste år forsvandt min kørestol under flytur undervejs mellem Frankrig og Danmark. Til alt held på hjemvejen, ikke på turen derned. Normalt insisterer jeg altid på at få doortag på min kørestol, dvs. at jeg afleverer stolen ved flydøren og får den igen ved flydøren ved ankomst og evt. mellemlandinger. Men det kunne ikke lade sig gøre under mellemlanding i Paris trods mine lange bønner. Og så forsvandt kørestolen. Den var jo sendt som bagage, og så er der en risiko for, at den behandles som en kuffert, dvs. den kan forsvinde! Air France ledte og ledte, men gav til sidst op. Efter syv uger ringede mobilen - min kørestol var fundet og ”ville jeg have den i morgen?” ”Tjaaa, jeg er i Beijing, Vil I virkelig sende den herover?” Nå, jeg fik den hjemme igen i København, og den var i ét stykke. Men jeg har til dato ikke hørt ét ord om, hvor den har været i så lang tid - og Air France vil ikke yde erstatning af nogen art eller påtage sig nogen form for ansvar – om end de betalte for leje af kørestol, mens den anden var væk. Moralen er: lad aldrig din kørestol ude af syne. Insister altid på doortag, dvs. aflever kørestolen så tæt på flyet som overhovedet muligt - og få den igen ved ankomsten og under mellemlandinger. Jeg flyver ca. 10 gange årligt og har hidtil fået min kørestol op til gaten hver gang - undtagen den ene gang. Men det er blevet sværere - især i Paris, men desværre også i København, selvom jeg officielt har fået oplyst, at det er helt ok med levering til gaten. Paranoide sikkerhedsfolk hævder, at det er en sik-

PIA & PERNILLES HANDICAPSERVICE ApS Står du og skal bruge en hjælper, så ring til Pia og Pernilles Handicapservice ApS.

Vi kan hjælpe dig. Vi er et firma, der rekrutterer og formidler hjælpere ud til handicappede. Vi dækker hele Danmark. Vi har en del års erfaring inden for denne branche og vil stå til disposition, når du har behov for det.      

almindelige formidlinger serviceordninger ledsagere lønadministration konsulentordninger Frit-valg ordninger indenfor ældrepleje


Portræt

w w w. dh f - n e t. d k

42

F o t o : Su n e W a d s kj æ r Niel s e n

Søren Fohrmann mødte tilfældigt tidligere næstformand i frømandskorpset, Georg Holm Petersen. Men tilfældet blev til stor støtte for Søren Fohrmann.

Af Su n e Wa d s kj æ r Niel s e n

Frømandskorpsets

STØRSTE fan Ingen troede på Søren Fohrmann, når han fortalte, at han kendte en tidligere frømand. ”Hvad skal en frømand med dig, Søren? Du er jo handicappet”, sagde de

”Er der nogen, der har pisset i din computer? Hvad helvede græder du over?” Sådan begyndte Søren Fohrmanns første møde med

Frømandskorpsets kontante facon. Ordene kom fra orlogskaptajn Georg Petersen, der er tidligere næstkommanderende for Frømandskorpset. ”Jeg har det skidt, hvor jeg bor”, svarede han. Søren og Georg mødtes for første gang ved trykkammeret i Rigshospitalet, hvor dykkere kan blive testet og behandlet for dykkersyge. Søren berettede om, hvordan han hele tiden fik at vide, at han var uduelig og ikke kunne finde ud af en skid af personalet på bostedet, hvor han havde sin


H A N D I C A P • n y t · n u m m e r 5 · o k to b e r 2 0 0 8

adresse. Georg var rystet over de ting, Søren fortalte, og besluttede at hjælpe ham. Det var under en ferietur til den græske ø Paros i 1997, at Sørens passion for dykning havde slået rod. Med ordene ”jeg havde aldrig været nede i noget så smukt og flot”, beskriver han synet af koraller og fisk under havoverfladen. Som spastiker og hjerneskadet kunne han dog ikke blive professionel dykker. I år 2000 købte han Sjak Svendstorps bog ”Frømandskorpset”, der siden er blevet en slags bibel for ham. Til sin 26 års fødselsdag fik han en ørkenhue, som frømænd og jægersoldater bruger på missioner. Den er hans kæreste eje.

43

optrådte offentligt var Søren til stede. Han sad klistret til skærmen, da Forsvarskanalen sidste år transmitterede frømandskorpsets jubilæumsshow direkte. Selv om frømændene på grund af deres specielle militære færdigheder er meget lukkede over for omverdenen, accepterede de Søren på grund af hans store interesse for deres arbejde. Frømændenes venlige behandling tændte et falsk håb hos Søren. ”Jeg ville være ligesom dem”, fortæller Søren, der fik den ide, at han måske selv kunne blive frømand en gang. Det skabte konflikter med personalet hjemme i Terndrup. Nogle gange stak han af i flere dage og levede af bær i skoven, som han havde læst, at frømændene gjorde på deres patruljer.

Trængselstider På Sørens bosted benægtede personalet, at han kendte en tidligere frømand. ”Det er fantasi”, sagde de, og i 2003 kulminerede Sørens problemer. Han fik alt for meget medicin i form af stesolider og morfin og blev mere og mere deprimeret. Forgæves forsøgte han at blive indlagt på en psykiatrisk afdeling. Da det mislykkedes, blev han desperat. ”Hvis jeg bliver røgforgiftet kan jeg slippe væk”, tænkte han. ”Jeg hældte sprit ud over hele mit værelse og satte ild på lortet”, siger Søren Fohrmann. Da flammerne hastigt bredte sig, gik der panik i ham, og han vred knæet af led i forsøget på at flygte fra branden. I stedet måtte han slæbe sig væk med hænderne. Branden blev hurtigt slukket af de andre beboere, der skældte Søren huden fuld. Kun vindueskarmen og gardinet blev flammernes bytte. Georg blev meget ked af det, da han hørte, hvad der var sket, men han slog til Sørens store lettelse ikke hånden af ham.

Glimmer I januar 2007 var Søren Fohrmann igen taget til København for at være tæt på frømandskorpset, der havde en stand på feriemessen i Bellacentret. Her talte han en del med frømanden Glimmer, der, da udstillingen var pakket sammen, tilbød Søren et lift til Rødovre Station. For Søren var det et stort et øjeblik. For første gang var han på tomandshånd med en frømand. Han var spændt på, hvad han ville sige, men samtalen tog en uventet drejning. Ved Totalforsvarsudstillingen i Skive Havn i august mødte Søren Fohrmann selvfølgelig op og benyttede lejligheden til en sejltur med Frømandskorpset.

Held i uheld På grund af ildspåsættelsen blev Søren dømt til at skulle i behandling og betale en erstatning på 50.000 kr. Paradoksalt nok førte retssagen til en positiv udvikling i Sørens liv. Som et resultat af dommen blev Georg bistandsværge for Søren. Nu blev det sværere for diverse plejeforældre og pædagoger at benægte Georgs eksistens. Søren vendte aldrig tilbage til sit tidligere hjem. I stedet fik Georg ham overtalt til at flytte til et nyt bosted i Terndrup syd for Aalborg, hvor personalet havde en mere positiv holdning til Sørens store interesse for frømandskorpset.

Søren som frømand Nu havde Søren friere tøjler til at følge med i Frømandskorpsets aktiviteter. Hver gang Frømandskorpset P r iv a t fo t o


F o t o : Su n e W a d s kj æ r Niel s e n

Portræt

w w w. dh f - n e t. d k

Søren Fohrmann drømte tidligere om at blive en del af Søværnets Frømandskorps. Her er Søren fotograferet på Holmen foran skoleskibet Georg Stage.

F o t o : Su n e W a d s kj æ r Niel s e n

Søren Fohrmanns interesse for dykning blev tændt under en ferietur og gjorde ham interesseret i at vide mere om Frømandskorpset.

44

”Søren, hvis du vil have det godt, skal du glemme alt om at lege soldat og erkende dit handicap og dine begrænsninger”, sagde Glimmer. Tilbage på Rødovre Station stod Søren lamslået. Det var hårdt at få at vide, at hans interesse for frømandskorpset var et vildspor, men på den anden side havde han stor respekt for Glimmer, der til daglig træner frømandsaspiranter. Efter samtalen på Rødovre Station indvilgede Glimmer i at coache Søren på samme måde, som han gør med sine elever. Ærlighed er et af principperne i hans kursusforløb for kommende frømænd. Hvis en frømandsaspirant springer over, hvor gærdet er lavest, får han det at vide råt for usødet. Desuden vanker der en belønning i form af en gåtur med den tonstunge træstamme Maren på slæb. Det sker for at forberede aspiranterne på, at det har konsekvenser, hvis man begår en fejl på en vigtig mission. Samtidig skal de kunne stole 100% på hinanden, når de eksempelvis bliver sendt af sted i en isoleret patrulje i Afghanistan bjerge, som det var tilfældet i 2002.

Et vendepunkt Søren ser mødet med Glimmer som et afgørende vendepunkt i sit liv. I stedet for kun at fokusere på at efterligne frømændene, er han nu begyndt at sætte sig nogle mere realistiske mål. Han har fået rettet op på oprydning, fremmøde på morgenmøder, hygiejne og afhentning af vasketøj, der ellers ofte førte til skænderier med personalet. ”Søren bliver i det, der er svært, i stedet for at rende væk fra problemerne”, siger Dorte, der er Sørens kontaktperson. Det er over et halvt år siden, han sidst stak af. Da han flyttede til Terndrup, skete det en gang måneden. Oktober 2007 var sidste gang han truede med at begå selvmord. Søren er taknemmelig over den hjælp, han har fået fra Glimmer, Georg og andre personer fra Frømandskorpset. Hans næste mål at hjælpe andre mennesker med handicap og undervise i, hvordan man kan omsætte frømandskorpsets filosofi til at forbedre sit eget liv. ■

Sidste sommer sejlede Søren Fohrmann fra Hundested til Amsterdam. Med på turen P R I V AT F O T O

var den tidligere frømand, Jonas, der i løbet af togtets ti dage lærte Søren meget om at kæmpe med problemerne. Hele besætningen ses her, fra venstre: Søren, Jonas, Bente og Allan.


www.gigtogdig.dk Læs om Morbus Bechterew og sygdommens behandlingsmuligheder.

M061208EN.DK     

 


CSH/Handicap Nyt

23/09/08

16:18

Side 1

Det har jeg vist ikke hørt om før...?! Tilbud til kommunernes fagfolk: Information og gratis, uvildig rådgivning og sparring i sager, der kompliceres af en sjælden sygdom Center for Små Handicapgrupper (CSH) er som nationalt videns- og rådgivningscenter det rigtige sted at begynde, når kommunen skal hjælpe et barn, der har et sjældent handicap. Et sjældent handicap er her i landet defineret som færre end 1.000 personer med samme diagnose. På CSH har vi indtil videre stødt på mere end 800 forskellige diagnoser. Det drejer sig tit om børn, fordi der typisk er tale om arvelige og medfødte sygdomme. Kendetegnende ved de sjældne sygdomme er, at de ofte involverer flere forskellige organer og funktioner. De kan medføre alvorlige fysiske handicap, stofskifteproblemer, udviklingshandicap og kombinationer heraf. De har ofte deres helt egen udvikling over tid, som ikke altid kan sammenlignes med andre lignende sygdomme. Når man skal rådgive en person med en sjælden sygdom, er det derfor rigtig vigtigt at indhente viden om den specifikke diagnose – det kan vi hjælpe med. Mangel på ”paratviden” hos fagfolk er et grundvilkår, men… Hvis du lige kaster et blik på ”bagtæppet” bag disse ord, kan du læse navnene på et lille udpluk af diagnoser, hvoraf vel sagtens kun blødersygdomme, rygmarvsbrok og nogle få andre umiddelbart vækker en vis genklang. Stort set samme mangel på genklang gør sig i øvrigt gældende for en anden af CSH’s kernemålgrupper, sundhedspersonalet, herunder læger med andre specialer. Lige netop det grundvilkår kan ikke ændres, men det er ret nemt at kompensere for. Når situationen og dermed tvivlen opstår, kan du nemlig kontakte CSH. Præcis samme tilbud benytter personer med en sjælden diagnose og deres pårørende sig flittigt af. Du kan få hjælp fra os – og fra de ypperste specialister CSH er en selvejende institution under Velfærdsministeriet med en stor egen social- , uddannelses- og sundhedsfaglig viden i huset om sjældne handicap opbygget igennem de sidste 20 år. Men desuden samarbejder og rådfører vi os med - og kan lede jer videre til - specialister. Det være sig bl.a. speciallæger, psykologer og jurister. Eller de erfarne ”praktikere” blandt pædagoger og lærere på eksempelvis specialinstitutioner og botilbud. Et netværk VISO (Servicestyrelsen), som CSH har et nært samarbejde med, også trækker på.

Modelfoto: LE

Kontakt til - og viden fra - CSH Du kan gå ind på vores hjemmeside, www.csh.dk. Du kan ringe kl. 9-14 (fredag 9-13) på 33 91 40 20. Vi tager telefonerne og svarer hurtigt, medmindre I alle ringer på én gang. Du kan maile på csh@csh.dk. Eller du kan søge videre på en fælles nordisk hjemmeside, www.rarelink.dk, og dermed også få glæde af svensk- og norsksprogede beskrivelser af sjældne diagnoser og links til nordiske og internationale videnshavere.


Al henvendelse til: Dansk Handicap Forbund Tlf: 39293555

Magasinpost UMM ID nr. 42111

Transit fra 164.900 kr. ekskl. moms. Levering 4.180 kr. Bilen er vist med ekstraudstyr. Der tages forbehold for prisændringer.

Ogilvy & Mather

Det perfekte match

Nu har vi samlet alle de fordele og al den fleksibilitet, du har brug for i én bil. Ford Transit HC er navnet, og foruden fjernbetjent centrallås, elruder, sædevarme og programmerbar motor- og kabinevarmer, fås den med og uden specialindretning til kørestolsbrugere og med forskellige taghøjder. Så uanset dine behov garanterer vi, at Ford Transit HC passer perfekt. Læs mere på www.ford.dk eller kontakt din lokale Ford forhandler.

FordTransit

Feel the difference

2008.5 - Oktober  

Handicap Nyt