Page 1

HANDICAP

NYT NR. 4 SEPTEMBER 2011

STOP HETZEN – STORMØDE OG SAMMENHOLD NY FORMAND FOR DET CENTRALE HANDICAPRÅD:

Mennesker med handicap er en ressource DANSK HANDICAP FORBUND

PÅ ROSKILDE FESTIVAL


bruger - Hjælper Formidlingen

Vi tilbyder: • • • •

Gratis rekruttering Vikarservice Ledsageordningen Helhedsløsningen til hjælpeordninger

• • • •

Borgerstyret personlig assistance (BPA) Specialpædagogisk støtteordning (SPS) Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) Alle administrative opgaver relateret til ovenstående

ring og hør nærmere om, hvad vi kan tilbyde netop dig. København

Århus

tlf. 3634 7900

tlf. 7026 2709

bhf@formidlingen.dk www.formidlingen.dk


INDHOLD

Foto: Jørgen Nyholm.

Der er ingen ende på de gode viljer, men virkeligheden kolliderer med dem.”

36

34

SPÆNDENDE BOFÆLLESSKAB FOR UNGE

INTERVIEW MED TUE BYSKOV BØTKJÆR, NY FORMAND FOR DET CENTRALE HANDICAPRÅD.

6 16

18

Foto: Kristian Kristensen.

Foto: Jakob Berner Moe.

DANSK HANDICAP FORBUND PÅ ROSKILDE FESTIVAL. HER LEA STIGEL NIELSEN FORAN ORANGE SCENE

OMBUDSMANDEN UNDERSØGER TRANSPORT MED TOG

6 Hjulspind

21 DET SKER I DHF

39 Godt nyt om BPA

12 Da ulandsarbejdet lå i vuggen

29 Læserne skriver

For 40 år siden var Birgit Cederholm med til at arrangere kurser og konferencer for afrikanske læger og bandagister.

Ankestyrelsen fastslår, at borgerne ikke må have udgifter på en BPA-ordning.

30 Stop hetzen og opfør jer ordentligt

15 Handicap-nyt skifter ham

Stort fremmøde til stormøde 1. juni varsler nyt sammenhold.

Ændringer og fornyelse af Handicap-nyt.

34 Mennesker med handicap er en ressource

16 Dansk Handicap Forbund på Roskilde Festival

Det Centrale Handicapråds nye formand, Tue Byskov Bøtkjær, om problemer og løsninger på handicapområdet.

Aktivister inviterede festivalgæster i en jobsimulator.

18 Med ombudsmanden på togtur Folketingets ombudsmand overvåger også tilgængelighed og undersøgte for første gang et transportmiddel.

36 Et rummeligt bofællesskab for unge

41 Vanførefonden uddeler priser Vanførefonden uddelte to priser – forskerprisen og opmuntringsprisen ved årsmødet i maj.

42 Din mentor er på vej Bliv bedre til at have hjælper - få en mentor.

44 Hotel Bella Sky imponerer Der er fejl, men mange ting er lykkedes i det nybyggede hotel.

Man tager et nedlagt rådhus, bygger det om og skaber en dejlig ramme for unge med handicap.

HANDICAP NYT 4- 2011 • 3


Her er feriehusene hvor man føler sig velkommen med kørestol Samsø, Limfjorden, Falster og Sjællands Odde 4 huse i Trend ved Limfjorden. 2 huse på Samsø - Sælvig og Nordby.

annonce

6 huse i Marielyst på Falster. 3 huse i Vig ved Sjællands Odde. Her er tale om rigtig nybyggerstil, indrettet med tidens krav til luksus, og det meget rustikke materiale skaber en helt speciel atmosfære både ude og inde.

• Feriehusene er 108-124 m2 + 6-20 m2 overdækket terrasse. • Plads til 6-12 personer, heraf 2-6 kørestolsbrugere. • Husene i Vig er 170 m2 med 10-12 sovepladser. af endt Godk andicap kH Dans rbund Fo

• Priser fra kr. 4.050/uge Hvis du vil bygge dit eget handicapegnede hus kontakt: Birksø Huse ApS Tlf. 86 84 58 18

Cimbria Ferie · Linåvej 59 · Linå · 8600 Silkeborg · Tlf. 86 84 58 18 · Mobil 26 73 69 22


HANDICAP-NYT:

LEDER

Hans Knudsens Plads 1A, 1. 2100 København Ø. Telefon 39 29 35 55 Telefax 39 29 39 48 handicap-nyt@dhf-net.dk www.dhf-net.dk. REDAKTION: Susanne Olsen (Ansvh. redaktør) Solveig Andersen (Redaktør) Bente Rødsgaard Thomas Dahlberg Jeppe Kerckhoffs. DESIGN OG TRYK: Handicap-nyt er produceret CO2 neutralt hos KLS Grafisk Hus A/S. OPLAG: 8.400. ANNONCER: DG-Media Telefon 70 27 11 55. RUBRIKANNONCER: Sendes direkte til Dansk Handicap Forbund. Handicap-nyt fås på lydbånd gratis for medlemmer. Ring 39 29 35 55 for bestilling. ISSN: 0904-8081. 85. årgang. Giro: 6 00 34 35. Kontortid: Man- torsdag kl. 8.30 – 16.00, Fredag kl.8.30 – 14.15. Telefontid: Man- torsdag kl. 10.00 – 15.00, Fredag kl.10.00 – 13.00. Landsformand: Susanne Olsen. Hovedkasserer: Erna Christensen. Direktør: Thomas Dahlberg. Næste nummer: Udkommer 20. oktober. Deadline: 20. september 2011

Kontrolleret oplag i perioden 1. juli 2009 - 30. juni 2010: 8.267

ET VALG OM

MENNESKESYN Statsministeren udskriver snart folketingsvalg – har måske allerede gjort det, når du læser denne leder. Den periode, hvor regeringen har siddet, har været stormfuld. Vi har oplevet finanskrise og effekten af kommunalreformen fra 2007. Kommunerne er i dag alene med både ansvar for at udrede, bevilge og betale for ofte meget komplicerede sager på handicapområdet. Rigtig mange mennesker med handicap føler deres retssikkerhed krænket, fordi kommunerne er blevet meget enerådige. Når en økonomisk trængt kommune selv skal vurdere og betale for hjælpen til en borger, vil der uanset hvad være en tendens til, at økonomi kommer til at betyde alt for meget. Mange medlemmer føler tillige, at de

len, som skulle sikre borgernes klageret, hvis regeringen overtræder konventionen, og for at sige det mildt, er der intet gjort for at implementere konventionen på alle landets niveauer. Hvor vi havde forventet udvikling, har vi i stedet set afvikling. Dette folketingsvalg er derfor særdeles vigtigt. Jeg opfordrer alle medlemmer og tillidsvalgte til at gå aktivt ind i valgkampen og udfordre politikerne fra begge lejre. Vi skal aftvinge dem svar på, hvilket syn de har på mennesker med handicap. Ønsker de reelt, at mennesker med handicap skal inkluderes i samfundet som ligeværdige borgere, som kan bidrage til samfundet? For at få svar på det vil jeg foreslå jer at stille følgende spørgsmål, når lejligheden byder sig:

”Ønsker politikerne reelt, at mennesker med handicap skal inkluderes i samfundet som ligeværdige borgere.”

- Vil du arbejde for en ny model, så kommunerne ikke står alene med udgiften i de komplicerede og dyre sager?

store kommuner ikke kender dem, og at de ikke bliver taget alvorligt. En hverdag, hvor man ikke kan komme i kontakt med kommunen, og hvor man er afhængig af mange forskellige sagsbehandlere, er blevet normen. Mange har svært ved at være koordinator i deres egen sag, og det er ærgerligt, når borgerne føler sig som ’et nummer i rækken’. Sagsbehandlernes ansvarlighed svækkes, når de ikke har ansvar for egne borgere Regeringen underskrev under stor mediebevågenhed FN’s handicapkonvention. Desværre underskrev man ikke tillægsprotokol-

- Vil du arbejde for, at borgere med handicap kan få en tovholder i kommunen, så sagsbehandlingen kan blive mere personlig? - Mener du (ja eller nej), at Danmark skal underskrive tillægsprotokollen til FN’s handicapkonvention og aktivt få den udbredt til alle niveauer af samfundet? Med disse ønsker jeg alle vores medlemmer og tillidsfolk en god valgkamp og et godt valg!

HANDICAP NYT 4- 2011 • 5


HJULSPIND

Af Bente Rødsgaard, Jeppe Kerckhoffs & Solveig Andersen

AMPUTATIONSKREDSEN UDGIVER FESTSKRIFT Amputationskredsen, som er en specialkreds i Dansk Handicap Forbund, fejrer 10 års jubilæum, og udgiver i den anledning et festskrift. Hæftet består af artikler om amputationer i historiske sammenhænge, fx skriver samlingsleder Ion Meyer fra Medicinsk Museion om amputationer i antikken og i 1800 årene, hvor der var en del krige. Benno Blæsild, direktør for Fregatten Jylland har skrevet en artikel om amputationer på skibe i forbindelse med søslag. Blandt andet om skagboen Søren Thrane, som fik skudt en del af kæben af og fik lavet en kæbeprotese af et af sine ribben. Tonny Ploug fra Amputationskredsen har skrevet en artikel om proteser fra træben til moderne teknologiske proteser. Hæftet indeholder også små artikler om kredsens egen historie i de seneste 10 år. Hæftet er på 40 sider, koster 30 kr. og kan købes på Dansk Handicap Forbunds hovedkontor. Hvis det skal sendes med posten, skal der lægges 20 kr. til i porto. Ring og bestil på tlf. 39 29 35 55 eller send en mail til dhf@dhf-net.dk.

HVEM ER FOTOGRAFEN? Dette flotte foto blev bragt i sidste nummer af Handicap-nyt på side 44. Desværre kom fotografens navn ikke med. Billedet er taget af MORTEN BIBOW.

Foto: Nils Skovgaard.

DOVENSKAB I Markaryd kommune i Sverige har alle handicap-pskilte fået en tilføjelse. Et blåt skilt under handicapsymbolet med teksten: Lathed är inget funktionshinder – Dovenskab er ikke et handicap!

UDDANNELSESMESSE I ROSKILDE FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV Alle har ret til en uddannelse. Også de, der ikke kan gennemføre et traditionelt ungdomsuddannelsesforløb, og som har brug for ekstra støtte og vejledning. Hvad man kan uddanne sig til, kan man få en ide om, hvis man tager på uddannelsesmesse onsdag den 21. september, kl. 9 - 15 og 17 – 20 og torsdag den 22. september, kl. 9 – 15 i Roskildehallerne. Der er gratis adgang. Læs mere på www.udifremtiden.ua.dk.

VIDSTE DU, AT

Social – og sundhedsassistenter er mindre tyvagtige end gennemsnittet. Mens 1 ud af 220 danskere blev dømt for berigelseskriminalitet i 2009, var det kun en ud af 470 ansatte i hjemmehjælp og på plejehjem. Det

6 • HANDICAP NYT 4- 2011

viser en opgørelse, som Danmarks Statistik har lavet for fagforeningen FOA på basis af de nyeste tal på området. Health and Rehab er under konkursbehandling, så der bliver ikke nogen Rehabmesse i Bella Centret i 2012.

Du kan lære noget om at låne penge på en hjemmeside, fx hvad det koster at købe på afbetaling, hvordan renter beregnes? osv. På siden er der mange gode tips til, hvad du skal tænke på, hvis du vil låne penge. Læs mere under


SID GODT!

HANDI HUMOR

Med opfordringen “Sid godt!” har Hjælpemiddelinstituttet fremstillet et oplysningsmateriale, der sætter fokus på ældre menneskers siddestilling i kørestol. Baggrunden for kampagnen er, at kørestolsbrugere fx på plejehjem sidder dårligt og skrider ned i kørestolen. Ubehageligt for borgeren, og desuden er der risiko for at udvikle tryksår. Derfor

TELEFONOPKALD KAN DOKUMENTERES Måske siger kommunen, du ikke har ringet, men en opgørelse fra telefonselskabet kan bevise din opringning. Et af Dansk Handicap Forbunds medlemmer fik afslag på dækning af reparation af særlig indretning i sin bil efter Servicelovens § 114. Kommunen begrundede afslaget med, at medlemmet ikke havde ansøgt, inden reparationen. Det er ifølge medlemmet forkert - der er forinden

ringet til kommunen, som gav udtryk for, at det ikke var et problem at få udgiften dækket. Dansk Handicap Forbund rådede medlemmet til at skaffe dokumentation, og en opgørelse fra medlemmets teleselskab beviste opkaldet til kommunen. Den blev fremsendt, hvorefter kommunen ændrede sin afgørelse og medlemmet fik dækket udgiften til reparation.

skal der mere viden om årsag og løsning til. Materialet består af to plakater, der illustrerer, hvordan man enkelt og let tjekker kørestolen og siddestillingen. Tanken er, at plakaterne skal hænge på landets plejehjem. Derudover findes et slideshow, der i ord og billeder giver en uddybende og lettilgængelig beskrivelse af emnet. Læs mere på www.hmi.dk.

Oplevelser på havet for mennesker med handicap

Foto: Jørgen Outzen.

To kraner og nogle specielle metalskeletter til både skaber mulighed for, at søglade folk med handicap kan nyde en sejltur eller fisketur på havet ved Langeland. Den ene kran står på havnen i Bagenkop, den anden ved Bukkemose Strand. Der er tre bådtyper med plads til henholdsvis en eller to. Kranen på havnen i Bagenkop blev indviet i juni og forud er gået en lang kamp for at skaffe de nødvendige 200.000 kr. til kranerne. Det er Danske Handicaporganisationer(DH) på Langeland, der står bag og også har skaffet pengene fra forskellige fonde blandt andet Elsassfonden, Bevicafonden, Albanifonden og LAG Langeland. Indretningen af bådene er sket i samarbejde med to bådudlejere. ”Mennesker med handicap vil også gerne ud at fiske, opleve naturen og den friske luft,” siger Jan Mortensen, som er næstformand i DH på Langeland og har lagt et stort arbejde i projektet. Det var også Jan Mortensen, der som den første blev hejst ned i en jolle ved indvielsen. Bådene kan lejes ved henvendelse til Haus und Boot, tlf. 62 56 15 19 eller Torben Hansen Ferie, tlf. 62 56 19 53.

forbrugerinformation på www.pengeogpensionspanelet.dk. Den 30. september 2011 er den første nationale frivillighedsdag, hvor det er muligt at prøve at arbejde frivilligt. Læs mere www.frivilligfredag.dk.

På en engelsk hjemmeside kan man læse om handicapparkeringsregler i mange lande. Godt at vide, hvis du skal på bilrejse. Læs mere på www.fiadisabledtravellers.com. Du kan støtte Dansk Handicap For-

bunds arbejde for lige muligheder for alle online via hjemmesiden. Gå ind på www.danskhandicapforbund.dk og find boksen til højre på alle sider undtagen på forsiden. Du vælger selv hvilket beløb, du vil donere, og du kan få fradrag i skatten for bidraget. HANDICAP NYT 4- 2011 • 7


HJULSPIND

BØRNENE ELSKER PIRAT Et norsk firma fremstiller bl.a. hjælpemidler til børn. Det seneste er et flydehjælpemiddel - Pirat, som stimulerer barnets egen aktivitet i vandet. Barnet ligger på et bræt med tre flydeenheder, som kan justeres efter behov. Det giver barnets ledsager gode muligheder for at have kontakt til barnet, noget der kan bruges i fx terapi, men også til almindelig opmuntring og leg. ”Vi har indtil videre solgt 100 stk. i Norge, og børnene elsker den. Tilbagemeldingerne fra terapeuter og forældre er også vældig gode. Der findes en del tillægsudstyr, som ikke er vist på vores hjemmeside fx forskellige hovedstøtter, så også børn uden hovedkontrol kan benytte Pirat, samt en taske til transport”, siger direktør Tom-Arne Solhaug. Firmaet har ikke en distributør i Danmark, men kan kontaktes via hjemmesiden www.krabat.no.

Foto: Pressefoto, Krabat.

HANDISEX VINDER PRIS Handisex, som yder praktisk sexhjælp til mennesker med handicap, vandt den 20. maj en pris i London. Prisen, The Golden Flying Penis-trofæ, blev uddelt i kategorien innovation og uddeltes af komiteen for Erotic Awards ved en gallafest, hvor overskuddet går til en organisation, der hjælper mennesker med handicap med at finde partnere. Handisex er grundlagt af Asgerbo Persson og Michelle Miller, begge handicaphjælpere og under uddannelse til sexologer. I sidste nummer, Handicap-nyt nr. 3, bragte vi en artikel om Handisex.

AFSLAG PÅ KØB AF BIL BLEV ÆNDRET Et medlem fik af sin kommune afslag på støtte til køb af bil efter Servicelovens § 114. Bilen skal bl.a. bruges til kørsel til og fra arbejde – et fleksjob. Manden er amputeret på lårbenet. Medlemmet har 12 km til og fra arbejde og arbejder tre gange om

BLIV SÆLGER AF HANDICAP-JUL OG TJEN PENGE TIL JULEGAVERNE

ugen. Begrundelse for afslaget

Jul

Ifølge medlemmet har han store

Der er lang tid til jul, men Handicap-Jul 2011 er allerede under forberedelse og indeholder som sædvanligt en blanding af gode historier, opgaver og artikler for både børn og voksne. Bladet udkommer ca. 20. oktober. En god sælger er guld værd, og vi har rigtig meget brug for et korps af gode sælgere. Mange lokalafdelinger støtter op og sælger hæftet, og mange medlemmer sælger godt som privatsælgere. Men vi har brug for endnu flere. Har du lyst til at være med til både at støtte Dansk Handicap Forbund og Handicap-Jul og samtidig selv tjene penge, så meld dig som sælger. Handicap-Jul er en vigtig indtægtskilde for Dansk Handicap Forbund, og overskuddet går til forbundets arbejde for medlemmerne, fx rådgivning. Kontakt Jeevan Sharma på js@dhf-net.dk eller på tlf. 39 29 35 55 for at høre nærmere.

Handicap 2010 · 54. årgang

· Pris 25 kr.

der ser mig tilbage Jeg er ikke typen nogle gedigne været mand for Nikolaj Koppel har ”Men jeg de seneste ti år. karriereskift gennem han. et øjeblik”, siger har ikke fortrudt Side 6

em Julemærke og julemærkehj fra begyndansk opfindelse fra Julemærket er en århundrede. Overskuddet em. delsen af sidste af landets julemærkehj salget går til driften Side 18

8 • HANDICAP NYT 4- 2011

er, at medlemmet er bevilliget en el-scooter, som ifølge kommunen kan dække hans kørselsbehov. problemer med scooteren i dårligt vejr, især om vinteren, og han har før siddet fast i en snedrive uden mulighed for at komme fri ved egen hjælp. Dansk Handicap Forbund gav medlemmet rådgivning og udarbejdede en støtteerklæring om, at medlemmet er berettiget til bil. Kommunen har efterfølgende ændret sin afgørelse og bevilliget støtte til køb af en bil efter Servicelovens § 114.


BEDRE BETINGELSER FOR SPASTIKERE I SKOLERNE 45 procent af børn med spastiske lammelser går i en helt almindelig skoleklasse, og det stiller store krav til lærerne. Nu er der gode råd og viden på vej til lærerne, så de kan sikre de bedste betingelser for eleverne. Spastikerforeningen har udgivet en lille bog - “Når en elev i klassen har cerebral parese - hvad så?” - der skal klæde lærerne på til opgaven. Bogen gennemgår de typiske vanskeligheder børn med spastiske lammelser har, og hvad læreren kan gøre. Spastikere har et fysisk handicap i en

eller anden grad, men kan også have kognitive problemer som indlæringsvanskeligheder eller hukommelsesproblemer. Generelt kan børn med spastiske lammelser have sværere ved at skrive tal og bogstaver, lettere afledes af støj eller synsindtryk, have et lavere arbejdstempo m.m. Bogen er skrevet af psykolog og ph.d. Louise Bøttcher. “Når en elev i klassen har cerebral parese - hvad så?” er sendt ud til alle landets skoler og kan downloades på www.spastikerforeningen.dk.

FÅ DIN POST BRAGT TIL DØREN – UANSET NY POSTLOV Er du bevægelseshæmmet eller har andre nedsatte funktioner, kan du få posten bragt til din dør. Du skal henvende dig til din kommune og udfylde et ansøgningsskema om post til døren. Det er kommunen, der afgør, om du er berettiget til post til døren. Kommunen giver Post Danmark besked. Post til døren er ifølge loven en personlig ret. Det har ingen betydning, om andre i husstanden kan hente post. Hvis du ikke får hjælp fra kom-

munen i henhold til serviceloven og sundhedsloven eller ikke er kendt af forvaltningen, vil kommunen bede dig om dokumentation for dit behov for at få post til døren. Det kan fx ske ved en lægeerklæring, som du selv skal betale. Hvis borgeren ved lægeerklæring dokumenterer behovet, vil kommunen bevilge post til døren. Den nye regel om placering af postkasser ved villaer og etablering af brevkaseanlæg i etageejendomme har

ingen betydning for, om du kan få post til døren. Det er dit handicap, der afgør det og ikke andet. Du kan downloade ansøgningsskemaet ”Post til døren” på mange kommunale hjemmesider eller på Ældressagens hjemmeside. Alle etageejendomme bygget før 1974 skal have brevkasseanlæg, og villaer postkasser ved vejen, men bevægelseshandicappede kan søge om at få posten leveret til døren.

Pressefoto: Lars Schmidt. Post Danmark.

HANDICAP NYT 4- 2011 • 9


HJULSPIND

VIBORGS HISTORISKE BYKERNE SKAL GØRES TILGÆNGELIG FOR ALLE

Foto: John Sommer VisitDenmark.

NYE REDEGØRELSER FRA DCH OG OMBUDSMANDEN Både Det Centrale Handicapråd og Ombudsmanden har udgivet sin årlige redegørelser. I Årsberetningen 2010 fra Det Centrale Handicapråd kan man læse om udfordringerne på handicapområdet. Endvidere er der to temaartikler om rådets tænketank om fremtidens boliger til mennesker med handicap og om tonen i debatten om handicap. Du kan downloade den på www.dch.dk. Folketingets Ombudsmand har også offentliggjort sin årlige redegørelse om ligebehandling af mennesker med handicap. Rapporten sætter fokus på det offentliges arbejde med tilgængelighed, personlig mobilitet, uddannelse, sundhed, arbejde og beskæftigelse. Flere af initiativerne i redegørelsen er knyttet til de enkelte bestemmelser i FN’s konvention om rettigheder for mennesker med handicap. Du kan downloade den på ombudsmandes hjemmeside under publikationer. www.ombudsmanden.dk.

10 • HANDICAP NYT 4- 2011

Viborgs bykerne skal være for alle. Derfor har Realdania, Bevica Fonden, Arbejdsmarkedets Feriefond og Vanførefonden indgået partnerskab med Viborg Kommune om et projekt, der skal gøre den historiske bykerne tilgængelig. Lige nu dyster fem aktører om opgaven som totalrådgiver. Vinderen offentliggøres til oktober. Totalrådgiverens opgave bliver i samarbejde med kommune og fonde at undersøge og demonstrere, hvordan man kan skabe løsninger, der gør de historiske byrum og bygninger tilgængelige for alle. Den økonomisk ramme for projektet er 20,4 mio. kr. Projektet i Viborg er ét blandt flere demonstrationsprojekter i det internationale samarbejde “League of Historical and Accessible Cities”, som er sat i gang af European Foundation Centre (EFC). Formålet er at skabe en platform for videndeling og erfaringsudveksling på tværs af landegrænser med fokus på, hvordan tilgængeligheden i de historiske bykerner kan forbedres.

PSYKOLOG MED TILGÆNGELIGHEDSMÆRKE Margrethe Thormann Rhiger er psykolog og har i mange år arbejdet i det offentlige, ofte med borgere med et handicap. Nu er hun selvstændig med egen praksis. ”Da jeg har stort kendskab til mennesker med handicap er min praksis fuldt tilgængelig,” siger hun. Hun har lejet sig ind i Hørsholm, nord for København, hvor der er andre behandlere, fx fodterapeut og diætist. Det tog hende næsten fem måneder at finde

et egnet sted, og i sine søgninger fandt hun hjemmesiden www. godadgang.dk. Hun tog kontakt og fik tilgængelighedsmærket for samtlige handicapgrupper. ”Jeg er ikke “handicappsykolog”, men en psykolog med gode adgangsforhold. Enhver kan komme og få hjælp. For nogle mennesker er det en overvindelse at gå til psykolog, men her behøver man ikke oven i at spekulere på, om man kan komme ind i en kørestol”, siger hun. Læs mere på www.psykologisk-klinik.dk.

GLAD GÆST DONERER MØBLER På Dansk Handicap Forbunds strandgrund i Charlottenlund er der ud over klubhus og restaurant denne sommer rejst et telt, så gæsterne også kan nyde udelivet i regnvejr eller i ly for solen. Teltet er doneret af vinterbadeklubben Spring og gys, som holder til på ”Stranden”. Så manglede der bare nogle borde, men det var der pludselig råd for. En fast gæst på Stranden hørte om problemet og donerede straks de 3000 kr., der manglede.


OPLEV MODERNE KUNST PÅ

Pressefoto: Iwan Baan/Heart

HERNING KUNSTMUSEUM HEART (Herning Museum of Contemporary Art) befinder sig i en bygning fra 2009 tegnet af den amerikanske arkitekt Steven Holl. På museet kan man se dansk og international eksperimenterende kunst fra 1930’erne og frem til i dag. En central kunstner i museets samling er den italienske kunstner Piero Manzoni, som mange kender, som kunstneren der i 1961 lavede ”lort på dåse”. Værket ”Merda d´artistat” er en lille, rund dåse, der indeholder 30 gram af kunstnerens egen afføring. Den blev dengang solgt for dagsprisen for 30 gram guld. Værket har vakt harme og forargelse, men har også manifesteret sig i kunsthistorien som et betydningsfuldt stykke konceptkunst. HEARTs samling består desuden af værker af bl.a. Per Kirkeby, Poul Gernes, Bjørn Nørgaard og Peter Bonnén., samt den største samling af Ingvar Cronhammars værker i Danmark.

Museet rummer også en koncertsal, butik og cafe med udsigt over parken og et stort spejlbassin. Caféen er åben for alle og kan besøges uden entrébillet. Museets udstillingsarealer, børnerum, mødelokaler, toiletter osv. er tilgængelige for kørestolsbrugere. Man kan også låne en kørestol. Du kan læse mere om museet på www.heartmus.dk eller ringe på tlf. 97 12 10 33.

DROPFODSSKINNE BEVILLIGET EFTER 3 ÅR Et medlem har efter tre ansøgninger endelig fået bevilliget en ny dropfodsskinne. Den gamle skinne er fra 2006 og passer ikke mere efter et stort vægttab. Medlemmet søgte selv en ny skinne i 2008, men fik afslag, fordi pågældende er sengeliggende en stor del af tiden. Men medlemmet har brug for skinnen til at flytte sig til fx badestol. Medlemmet henvendte sig til Dansk Handicap Forbund (DHF) i foråret 2009, vi

skrev en ny ansøgning, men fik igen afslag fra kommunen og det sociale nævn med samme begrundelse som ovenfor. I efteråret 2010 skriver DHF og medlemmet en ny ansøgning, denne gang vedlagt en udtalelse fra hjemmeplejen, der dagligt hjælper medlemmet. Resultatet er endnu et afslag fra kommunen, men DHF og medlemmet klager over afslaget. Denne gang hjemviser det sociale nævn sagen med den begrundelse, at

EUROPAS MEST TILGÆNGELIGE BY 2012?

kommunen ikke har afdækket om medlemmet med en ny skinne kunne få et bedre funktionsniveau som kørestolsbruger eller som tidligere blive gående med stokke. Kommunen bevilligede så endelig i marts 2011 skinnen efter endnu et møde med medlemmet og en bisidder fra DHF. Dropfodsskinnen er i skrivende stund ved at blive lavet. Lene Kjær

millioner personer i EU har et handicap. Og i takt med at befolkningen bliver ældre, stiger behovet for tilgængelighed. Hvis du og din kommune synes, at jeres by er en kandidat til prisen, er fristen for indstilling den 20. september. Byen skal have mindst 50.000 indbyggere, og de gode ini-

Europa-kommissionen opfordrer alle medlemsstater til at

tiativer skal være iværksat inden for de sidste fem år, for at

komme med kandidater til Access City Award 2012, som er

byen kan komme i betragtning. Prisuddelingen sker den 1.-2.

en europæisk pris til handicapegnede byer. Formålet er at

december 2011.

præsentere og belønne byer, som har forbedret bymiljøet

Prisen Access City Award er kun uddelt en gang før. 66

for personer med handicap på en måde, så det kan blive et

byer i 19 EU-lande dystede, og den spanske by Ávila vandt

eksempel for andre byer.

konkurrencen. De tre andre finalister var Barcelona (Spa-

Prisen er et led i EU’s bestræbelser på at skabe et Europa uden barrierer for mennesker med handicap. Omkring 80

nien), Køln (Tyskland) og Turku (Finland). Læs mere om Access City Award på www.accesscityaward.eu.

HANDICAP NYT 4- 2011 • 11


PORTRÆT

Af Bente Rødsgaard

Da ulandsarbejdet

LÅ I VUGGEN I dag er flere handicaporganisationer engageret i ulandsarbejde, og gæstebesøg fra andre lande er ikke ualmindelige. Sådan har det ikke altid været

A

MERIKANERE MED HANDICAP, som ikke måtte tale med danske journalister om Vietnamkrigen. En lille pige i Afrika, der fik en sort protesearm sendt fra Danmark. Og borgmester Urban Hansen, som kunne blive meget sur. Minderne står i kø fra et langt arbejdsliv, når Birgit Cederholm fortæller. Hun er 90 år og bor på en forhenværende folkeskole i Herlev, som er omdannet til ældrevenlige boliger. Hun bor i fysiklokalet, men det skal man vide, for intet røber rummets fortid. Som barn fik hun polio. Hendes forældre var meget fascinerede af præsident Theodor Roosevelt, som havde polio. Med ham i baghovedet mente de, at det var bedst for hende at gå til svømning, i skole og senere på gymnasium med børn og unge uden handicap, og ikke på specialskole tilknyttet Samfundet og Hjemmet for Vanføre (Sahva). Det gjorde hun så, men både Sahva og handicaparbejde blev hendes skæbne og job, indtil hun forlod arbejdsmarkedet som 70 årig.

På ortopædisk hospital var der mange dygtige læger, som havde et tæt samarbejde med bandagisterne på Sahva. Mange læger og bandagister kom til Danmark for at lære og se de gode resultater. ”Der blev dannet en ”protesekomite”, som udbredte de nye metoder til hele verdenen - fx en behandling af klumpfod med skinner,” fortæller Birgit Cederholm. På det tidspunkt havde Sahva et meget moderne proteseværksted, og De Forenede Nationer (FN) stod i kø for at få bandagister ud i verdenen. Der var altid en 4-5 personer fra Sahva ude i enten Sydamerika eller Afrika”. Birgit Cederholm stod for alt det praktiske til de mange læge– og bandagistkurser i 1960erne og 70erne arrangeret for udenlandske gæster. ”Et kursus varede 5-6 uger, og det var også dengang svært at finde billige steder til overnatning. Nogle gange boede vi på hoteller, der knapt nok var åbnede eller på Geelsgård Kostskole”.

Job på Ortopædisk hospital

Efter at have arrangeret mange kurser besøgte hun Etiopien, Kenya, Tanzania og Uganda for at se om kursusdeltagerne brugte, hvad de havde lært. Og det gjorde de. Især lægerne når det gjaldt behandling, men bandagisterne, der fremstillede proteser, var stadig langt nede i hospitalshierarkiet. ”Jeg var flere gange i Kenya for egen regning i mine

”I 1947 blev jeg uddannet som tresproglig korrespondent. Mit første job var et vikarjob på ortopædisk hospital i København, som ikke havde noget med min uddannelse at gøre. Jeg klargjorde patienter til gipsafstøbninger. Derefter fik jeg et job i sekretariatet, hvor jeg kunne bruge mine sprogkundskaber”. 12 • HANDICAP NYT 4- 2011

Safariklinik


ferier. Jeg besøgte en missionstation, som havde stor lokalkendskab, og jeg fløj med en nonne, der var pilot sammen med nogle læger ud i mere øde egne for at lave ”safaribehandling”. Vi oprettede en primitiv klinik, og så kom folk til os. Meget i de områder handlede dengang om logistik, administration og samarbejde mellem små enheder. Jeg så mange børn med polio, og voksne der havde været ude for arbejdsulykker. Dengang bestod ulandsarbejde ofte af, at give afrikanerne traktorer og maskiner, men da de ikke kendte noget til arbejdsmiljø, skete der ulykker. Så min vikarfortid på ortopædisk hospi-

Birgit Cederholm kan se tilbage på et langt arbejdsliv med mange kontakter til udlandet. Foto: Poul Rasmussen.

tal fornægtede sig ikke. Jeg klargjorde atter patienter til gipsafstøbninger”.

Slangebid og sort protesearm Birgit Cederholm tog selv aftryk til en seksårig piges arm. Pigen var blevet bidt af en giftslange og havde fået lynamputeret armen. Hun tog afstøbningen med hjem til Sahvabandagisterne, som lavede en lille sort arm, som blev sendt til pigen og hun fik nye protesearme i takt med, at hun voksede. Da hun blev ung, mistede Birgit Cederholm desværre kontakten med hende. Udviklingen gik stærkt på mange områder i 1970ernes Danmark. Protesekomiteen blev til The International Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO), som stadig eksisterer, ortopædisk hospitals specialer blev overflyttet til Rigshospitalet, og Danida overtog ulandsarbejdet. Herefter fik Birgit Cederholm opgaver hos Sahva med at arrangere fagkongresser og kurser for skomagere. En anden opgave var arbejdet med Diadem.

Venskabsbesøg fra USA Den daværende overborgmester i København Urban Hansen og den amerikanske billedhugger Marshall M. Fredericks var begge aktive i foreningen Disabled Americans Denmark Meeting (Diadem). Birgit Cederholm var med til at tilrettelægge foreningens besøg her i landet. ”De unge amerikanere HANDICAP NYT 4- 2011 • 13


PORTRÆT

Af Bente Rødsgaard,

En større velkomstkomite med Tivoligarden i spidsen modtog en gruppe amerikanske unge med handicap i Kastrup Lufthavn, da gruppen besøgte Danmark i 1965. Arkivfoto fra Marshall M. Fredericks Sculpture Museum Archives, University Center, Michigan.

ankom med to hattedamer, som ikke fungerede som hjælpere. Da en af de unge efter den lange flyvetur og indkvartering på Geelsgård skulle på toilettet, udbrød der panik, fordi damerne troede, at der var sygeplejersker ansat. Det var der ikke, men så måtte nogle elever fra Geelsgård hjælpe. Og da en dansk journalist en dag talte med de unge om Vietnamkrigen, ville hattedamerne give dem mundkurv på, men det forhindrede vi. ”Denmark is a free country,” sagde vi”.

Forsinkede islændinge Urban Hansen i samarbejde med Sahva stod også bag et officielt besøg af mennesker med handicap fra Island. Islændingene skulle lande kl. 12.00 i Københavns lufthavn og derefter køre direkte til modtagelse på Kø-

”Alle frygtede, at borgmester Urban Hansen ville blive rasende.”

benhavns Rådhus. Birgit Cederholm og en embedsmand fra København og nogle ambassadefolk ventede – dog forgæves. Flyet landede, men uden gruppen. ”SAS påstod overfor os, at vi var oplyst om, at gruppen kom kl.18.00, med det kendte ingen af os til. Alle frygtede, at borgmester Urban Hansen ville blive rasende. Så embedsmanden fra rådhuset satte viceborgmester Egon 14 • HANDICAP NYT 4- 2011

De unge amerikanere besøgte den tidligere statsminister Viggo Kampmann i hans sommerhus på Fanø, hvor han bød på jordbær med fløde. Foto: Vanførebladet, 1965.

Weidekamp ind i situationen. Han var en rar mand. Han fik pakket rådhusmaden og vine ned i kurve, og da islændingene ankom kl. 18.00 blev de indkvarteret i Avedøre Holme. Så kom personale, borgmestre og ambassadefolk med kurvene, og der blev fest og glade dage. Det endte med, at Urban Hansen ikke blev sur! Han var i øvrigt god til at åbne døre, man kunne komme overalt med en gruppe - fx i Zoologisk have om aftenen! Birgit Cederholm smiler ved tanken om de mange minder, og tiden flyver hurtigt i hendes selskab, men tidsrejsen stopper, da nutiden kalder. Hun og en veninde skal snart beslutte, om de skal grille eller ej i aften, for vejret er dansk sommervejr og ser unægtelig lusket ud. ■


NYT HANDICAP-NYT

HANDICAP-NYT SKIFTER HAM HJULSPIND Af Bente Rødsgaard,

AmputAtionskr edse udgiver festskrif n t

Jeppe Kerckhoffs

& Solveig Andersen

handi humor

sid godt!

Amputationskredsen, som er en specialkreds i Dansk Handicap Forbund, fejrer 10 års jubilæum, og udgiver i den anledning et festskrift.

Med opfordringen

Hæftet består af artikler om amputationer i historiske sammenhæn ge, fx skriver samlingslede r Ion Meyer fra Medicinsk Museion om amputationer i antikken og i 1800 årene, hvor der var en del krige. Benno Blæsild, direktør for Fregatten Jylland har skrevet en artikel om amputationer på skibe i forbindelse med søslag. Blandt andet om skagboen Søren Thrane, som fik skudt en del af kæben af og fik lavet en kæbeprotese et af sine ribben. af Tommy Ploug fra Amputationskredsen skrevet en artikel har om proteser fra træben til moderne teknologiske proteser. Hæftet indeholder også små artikler kredsens egen historie om i de seneste 10 år. Hæftet er på 40 sider, koster 30 kr. og kan købes på Handicap Forbunds Dansk hovedkontor. Hvis det skal sendes med posten, skal der lægges 20 kr. til i porto. Ring og bestil på 39 29 35 55 eller tlf. send en mail til dhf@dhf-net .dk.

Fen?

uddannelsesme sse i roskilde for unge med særlige beho v Alle har ret til en uddannelse. Også de, der ikke kan gennemføre et traditionelt ungdomsudd annelsesforløb, og som har brug for ekstra støtte og vejledning. Hvad man kan uddanne sig til, kan man få en ide om, hvis man tager på uddannelsesmesse onsdag den 21. september, kl. 9 - 15 og 17 – 20 og torsdag den 22. september, kl. 9 – 15 i Roskildehallerne. Der er gratis adgang. Læs mere på www.udifrem tiden.ua.dk.

Vidste du, at

Social – og sundhedsassistenter er mindre tyvagtige end gennemsnittet. Mens 1 ud af 220 danskere

blev dømt for berigelseskri minalitet i 2009, var det kun en ud af 470 ansatte i hjemmehjælp og på plejehjem. Det 6 • HANDICAP NYT

I Markaryd kommune i Sverige har alle handicap-pskilte fået en tilføjelse. Et blåt skilt under handicapsymbolet med teksten: Lathed är inget funktionshinder – Dovenskab er ikke et handicap!

4- 2011

viser en opgørelse, som Danmarks Statistik har lavet for fagforeningen FOA på basis af de nyeste tal på området. Health and Rehab er under konkursbehandling, så der bliver ikke nogen Rehabmesse i Bella Centret i 2012.

Du kan lære noget om at låne penge på en hjemmeside, fx hvad det koster at købe på afbetaling, hvordan renter beregnes? osv. På siden er der mange gode tips til, hvad du skal tænke på, hvis du vil låne penge. Læs mere under

kan dokumenter

forbrugerinformation på www.pengeogpensionspa nelet.dk. Den 30. september 2011 er den første nationale frivillighedsd ag, hvor det er muligt at prøve at arbejde frivilligt. Læs mere www.frivilligf redag.dk.

es

ringet til kommunen, som gav udtryk for, at det ikke var et problem at få udgiften dækket. Dansk Handicap Forbund rådede medlemmet til at skaffe dokumentation, og en opgørelse fra medlemmets teleselskab beviste opkaldet til kommunen. Den blev fremsendt, hvorefter kommunen ændrede sin afgørelse og medlemmet ket udgiften til reparation. fik dæk-

oplevelser på havet

Foto: Jørgen outzen.

Hvem er FotogrA

Dette flotte foto blev bragt i sidste nummer af Handicap-nyt på side 44. Desværre kom fotografens navn ikke med. Billedet er taget af Morten BiBow.

telefonopkald

Måske siger kommunen, du ikke har ringet, men en opgørelse fra telefonselskabet kan bevise din opringning. Et af Dansk Handicap Forbunds medlemmer fik afslag på dækning af reparation af særlig indretning i sin bil efter Serviceloven s § 114. Kommunen begrundede afslaget med, at medlemmet ikke havde ansøgt, inden reparationen . Det er ifølge medlemmet forkert - der er forinden

Foto: nils skovgaard.

dovenskAb

“Sid godt!” har Hjælpemiddelinstituttet fremstillet et oplysningsmateriale, der sætter fokus på ældre menneskers siddestilling i kørestol. Baggrunden for kampagnen er, at kørestolsbrugere fx på plejehjem sidder dårligt og skrider ned i kørestolen. Ubehageligt for borgeren, og desuden er der risiko for at udvikle tryksår. Derfor skal der mere viden om årsag og løsning til. Materialet består af to plakater, der illustrerer, hvordan man enkelt og let tjekker kørestolen og siddestillingen. tanken er, at plakaterne skal hænge på landets plejehjem. Derudover findes et slideshow, der i ord og billeder giver en uddybende og lettilgængel ig beskrivelse af emnet. Læs mere på www.hmi.dk.

for mennesker med

handicap

To kraner og nogle specielle metalskeletter til både skaber mulighed med handicap kan nyde en sejltur eller for, at søglade folk fisketur på havet på havnen i Bagenkop, ved Langeland. Den den anden ved Bukkemose ene kran står til henholdsvis en Strand. Der er tre eller to. bådtyper med plads Kranen på havnen i Bagenkop blev indviet i juni og skaffe de nødvendige forud er gået en 200.000 kr. til kranerne. lang kamp for at Det er Danske Handicaporgan på Langeland, der står bag og også isationer(DH) har skaffet pengene Elsassfonden, Bevicafonden, fra forskellige fonde blandt andet Albanifonden og LAG Langeland. sket i samarbejde Indretningen af med to bådudlejere. bådene er ”Mennesker med handicap vil også gerne ud at fiske, luft,” siger Jan Mortensen, opleve naturen og den friske som er næstformand arbejde i projektet. i DH på Langeland Det var også Jan og har lagt et stort Mortensen, der jolle ved indvielsen. som den første blev hejst ned i en Bådene kan lejes ved henvendelse til Haus und Boot, Hansen Ferie, tlf. tlf. 62 56 15 19 62 56 19 53. eller Torben

På en engelsk hjemmeside kan man læse om handicappark eringsregler i mange lande. Godt at vide, hvis du skal på bilrejse. Læs mere på www.fiadisabledtravellers.com. Du kan støtte Dansk

Handicap For-

bunds arbejde for lige muligheder for alle online via hjemmesiden på www.danskhandicapforbu. Gå ind nd.dk og find boksen til højre på alle sider undtagen på forsiden. Du vælger selv hvilket beløb, du vil donere, og du kan få fradrag i skatten for bidraget. HANDICAP NYT

4- 2011 • 7

ENGANG IMELLEM må man gennemgå sine skuffer og skabe for at se, hvad der skal smides ud, gemmes eller flyttes. Sådan er det også med blade. Vi har brugt sommeren til at arbejde med en fornyelse af Handicap-nyt. Vi har ændret på noget og justeret på andet. Noget kan man umiddelbart se – en anden forside og indholdsfortegnelse, andet lægger man måske mindre mærke til – fx

at midtersektionen nu hedder ”Det sker i DHF”. Formålet er at gøre bladet endnu mere læsevenligt og give læserne mulighed for læse bladet på flere måder. Derfor bringer vi flere korte noter, som man hurtigt kan læse, flere billeder og fotoreportager, for også billeder fortæller historier og selvfølgelig stadig længere interviews og artikler, som man kan fordybe sig i. Vi har givet bladet en sammenhæng med Dansk Handicap Forbunds hjemmeside fx i valg af farver, senere udbygger vi den sammenhæng, så man fx kan finde flere oplysninger om en artikel i bladet på nettet. Handicap-nyt bringer historier, nyttig viden og inspiration til mennesker med handicap - stof der oftest har svære vilkår i den øvrige presse. Og da Dansk Handicap For-

bund forrige år fik lavet en medlemsundersøgelse, viste det sig da også at Handicap-nyt har rigtig høje læsertal. Men man skal ikke hvile på laurbærrene. Læserne skal blive ved med at synes om bladet, og læseoplevelsen og nytteværdien kan altid forbedres. Derfor har vi, kære læser, brug for din hjælp. Send os dine kommentarer til bladet, fortæl os om dine ideer til gode historier, og om hvad der sker rundt i landet, send os et godt billede og meget andet. Din mening er vigtig! Håber at høre fra jer på handicap-nyt@dhf-net.dk eller på tlf. 39 29 35 55. Med venlig hilsen Solveig Skovgaard Andersen Redaktør

Hos Langhøj er du altid velkommen til at komme og se det store udvalg af biler med indretning.

Aalborg

København

Aarhus

- Indendørs biludstilling - God plads og HC toilet - Frisk kaffe på kanden - Velkommen!

Odense Ny afdeling! Se: langhoej.dk

Eksperter i bilindretning - Forhandling af ALLE bilmærker


ROSKILDE FESTIVAL

Af Jeppe Kerckhoffs Fotos: Kristian Kristensen

DANSK HANDICAP FORBUND PÅ

ROSKILDE Den stod på fællesskab, engagement og aktivisme, da Dansk Handicap Forbund deltog i årets Roskilde Festival

D

ANSK HANDICAP FORBUND deltog i årets Roskilde Festival som en del af festivalens Social Lab – et socialt laboratorium, som præsenterer forskellige sociale problemstillinger og inviterer festivalgæsterne til at bidrage med kreative ideer til løsninger. Og det handler ikke kun om at finde ‘verdens bedste ide’, men også om at skabe bevidsthed om, at alle kan bidrage med ideer og løsninger. Årets festivaltema var ideer til at bekæmpe ulighed og fattigdom - også i Danmark, hvor mange mennesker lever i relativ fattigdom. Ganske vist kan man overleve, men ikke opnå alt det, der giver livet lidt ekstra indhold. En af de ting, som kan betyde fattigdom for medlemmer

af Dansk Handicap Forbund, er vanskeligheder med at få et job. Der er fortsat store barrierer, uvidenhed og fordomme blandt både arbejdsgivere og befolkning. Derfor satte DHF i samarbejde med Social Lab spot på jobmulighederne.

Til jobsamtale Vi inviterede festivalgæsterne med i ‘Jobsamtalesimulatoren’. Her var verden for et kort øjeblik vendt på hovedet. Festivalgæsterne blev opfordret til at træne sig selv i en jobsamtale uden at vide, hvad der mere præcist ventede dem. De kom ind i et rum, hvor loftet var sænket til 1,40 m, og hvor der ikke var nogen stol. Stående godt foroverbøjet foran et bord i den ene ende

16 • HANDICAP 2011akavet situation, når de kom ind til ‘jobsamtalen’. Festivalgæsterne befandt sigNYT i en 4meget

Store plancher beskrev udfordringen. Bag planchen anes Thomas Bisballe, der deltog som frivillig på eventen.


FESTIVAL ”Dansk Handicap Forbund satte spot på jobmulighederne.”

af rummet mødte ansøgeren et ‘ansættelsesudvalg’ bestående af to kørestolsbrugere. Med glimt i øjet og drillende spørgsmål som: ‘Har du ikke selv taget stol med?’ og ‘Tror du ikke, dine kolleger vil synes, det er underligt, at du er så anderledes?’ fik festivaldeltagerne en oplevelse af, hvor frustrerende en jobsamtale er, når der kun tales om barrierer og vanskeligheder og ikke et eneste ord om, hvilke kompetencer de har, og hvem de er som personer. Deltagerne fik en anderledes og tankevækkende oplevelse og blev efter seancen inviteret til en samtale, om de udfordringer mennesker med handicap møder. Det skabte mange gode udvekslinger af ideer og synspunkter - alt sammen i en meget positiv atmosfære. ■

Jonas Thomsen (th) mødte en festivalgæst, som havde pådraget sig et ’midlertidigt handicap’. Situationen førte til en lang samtale om at være ung og kørestolsbruger.

Fællesskab og aktivisme er også en side af Dansk Handicap Forbund. Her en munter stund ved festivalens 'Social Lab'. Fra venstre landsformand Susanne Olsen, Lea Stigel Nielsen, Mikkel Bundgaard, Per H. Kæseler, Kenneth Ørbæk og Peter Marx Nielsen. HANDICAP NYT 4- 2011 • 17


TILGÆNGELIGHED TIL TRANSPORT

Tekst og fotos af Jacob Berner Moe

Vordingborg Station: Buler i rampen bliver noteret og fotograferet.

Med ombudsmanden

PÅ TOGTUR Folketingets Ombudsmand rejste i baghjulene på en kørestolsbruger. DSB står både til ris og ros

H

ER SKAL DER GODE armkræfter til,” konstaterer Lennart Frandsen. Ombudsmandens inspektionschef står på Roskilde Station og gransker en cirka ti meter lang asfalteret opkørsel, der forbinder fortov og perron. Opkørslen er

18 • HANDICAP NYT 4- 2011

stejl. Anders J. Andersen lægger godt med kræfter i for at tvinge kørestolen opad. Slipper kræfterne midtvejs, triller han baglæns og kan fortsætte ud på den trafikerede gade foran stationen. ”Godt du er i form,” tilføjer jurist Peter Kersting som sammen med

overassistent Hanne Hartung også er med på holdet fra Folketingets Ombudsmand.

Første undersøgelse af togrejser Folketingets Ombudsmand har af Folketinget fået til opgave at over-


Dobbeltdækkertog mellem Vordingborg og Roskilde: Hele inspektionsholdet ser på det rummelige handicaptoilet. Fra venstre jurist Peter Kersting, Inspektionschef Lennart Frandsen og overassistent Hanne Hartung. I kørestolen Anders J. Andersen.

våge ligebehandling af mennesker med handicap i det offentlige Danmark. Det sker på mange forskellige måder, bl.a. ved inspektioner af tilgængelighed i offentlige bygninger. Der er bl.a. foretaget undersøgelser på Københavns Rådhus, Statens Museum for Kunst og Fiona Stadion i Odense. Ved inspektionerne medvirker en kørestolsbruger. Dagens inspektion er den første af et transportmiddel. Rejsen startede på Vordingborg Station og skal ende i Kalundborg efter et togskift i Roskilde. Alt skal foregå som om Anders J. Andersen var alene på rejsen, så ingen hjælper ham de sidste meter op på perronen i Roskilde. Tværtimod bliver han bedt om at bakke lidt ned igen. Den stejle opkørsel skal dokumenteres med fotos, som bliver en del af rapporten om inspektionen. Lennart Frandsen og Peter Kersting

diskuterer, hvordan opkørslen kan blive fladere. Reglerne i Bygningsreglementet er klare: 5 procents stigning er maksimum. Reglerne gælder imidlertid ikke direkte for Roskilde Station, alderen taget i betragtning. Men den præcise hældning skal måles, og den vil fremgå af rapporten, som DSB og Banedanmark modtager senere på sommeren. Folketingets Ombudsmand har ikke kompetence til at kræve, at opkørslen bliver ændret, hans redskab er udelukkende kritik og henstillinger. Erfaringen viser dog, at myndighederne stort set altid følger ombudsmandens konklusioner.

DSB vil gerne lære nyt Holdet fortsætter efter kørestolen hen ad perronen og ind i stationsbygningen. Anders J. Andersen kan sagtens nå landgangsbrødet på di-

sken i kiosken. Til gengæld er dankortterminalen tilsyneladende uden for rækkevidde. Og dog! Ekspedienten kan med et tryk på en knap sænke hele bordet til opmuntring for ombudsmandens udsendte. Alle bliver budt på kaffe i DSB’s nye salgskontor. Inspektionen er ventet. Ombudsmanden kan foretage uanmeldte inspektioner, men har i dette tilfælde valgt at varsle sin ankomst. DSB benytter sig af lejligheden, og Peter W. Rasmussen, der er ansvarlig for strækningen mellem Ringsted og Rødby, er rejst med fra Vordingborg for at lære om handicaptilgængelighed. Han forklarer, at stationsbygningerne en efter en bliver moderniseret.

Ledelinjen ender blindt Niveaufri er et ord der går igen. En kørestolsbruger skal kunne bevæge sig på stationerne uden hjælp. HANDICAP NYT 4- 2011 • 19


TILGÆNGELIGHED TIL TRANSPORT

Roskilde Station: Anders J. Andersen kan fint nå disken. Dankortautomaten sidder for højt, men den kan til gengæld sænkes.

I nyere tog kan en del kørestolsbrugere da også selv køre ind i toget, og dermed er vejen banet for den spontane rejse på egen hånd. Det nye rejsecenter og billetsalg i Roskilde er indrettet med tanke på kunder med et handicap: En salgsdisk er indrettet for hørehæmmede og en selvbetjenings-pc er sænket af hensyn til kørestolsbrugere. Anders J. Andersen kører uden problemer på plads foran pc’en. Til gengæld bliver blinde ladt i stikken i forhallen. Ledelinjer af metalknopper stopper pludseligt ved indgangsdøren til salgsområdet

Test af transportabel lift Toget til Kalundborg går fra spor 1 om et øjeblik, men der er lige tid til at se på, hvordan kørestolsbrugere kommer ind på stationen fra gaden. En venlig servicemand står på toppen af stentrappen foran hovedindgangen og forklarer, at kørestolsbrugere må udenom. En lang omvej og Anders J. Andersen noterer sig, at der er plads til en rampe i den ene side af den brede trappe. Toget fra Roskilde til Kalundborg er en dobbeltdækker ligesom det fra Vordingborg til Roskilde. I modsætning til de ældre IC3-tog kan Anders J. Andersen her adræt med 20 • HANDICAP NYT 4- 2011

forhjulene løftet køre lige om bord. Af hensyn til inspektionen demonstrerer personalet på Roskilde Station, hvordan en transportabel lift til IC3-toget virker. Anders J. Andersen kører op på liften og bliver hejst op. Hvis en kørestolsbruger anmelder sin rejse mindst 48 timer i forvejen, står der personale på stationerne for at hjælpe. På mindre stationer bliver Falck tilkaldt.

Rummeligt toilet I dobbeltdækkertoget imponerer størrelsen på handicaptoilettet. Her vil en del kørestolsbrugere ikke have behov for hjælp. Kørestolen kan komme ind under håndvasken, og sæbe, papir og alarmknap er inden for rækkevidde. Anders J. Andersen pointerer dog sit ambivalente forhold til automatiske døre: En hjælper går ofte med ind på toilettet, hjælper kørestolsbrugeren op på toilettet og forlader derefter toilettet. Mens døren står åben sidder kørestolsbrugeren udstillet på toilettet. Midt på eftermiddagen kører dobbeltdækkeren ind på Kalundborg Station, hvor Anders J. Andersen uden problemer kører hen over nogle chaussesten foran glasdørene til stationsbygningen. Ingen

Tekst og fotos af Jacob Berner Moe

niveauforskel. Til gengæld må Peter Kersting have blokken frem endnu en gang: Forstår blinde og svagsynede, at chaussestenene er tænkt som ’opmærksomhedsfelt’? Der er heller ikke tydelige markeringer på de blanke glasdøre som advarsel til svagsynede. Den første inspektion af et transportmiddel er slut og senere på sommeren modtager DSB og Banedanmark en rapport fra inspektionsafdelingen. Herefter indledes der typisk en dialog om, hvordan fejl og mangler kan udbedres. ■ Jacob Berner Moe er Kommunikationskonsulent hos Folketingets Ombudsmand.

FAKTA Folketingets Ombudsmands inspektionsafdeling inspicerede den 17. maj togrejsen Vordingborg – Roskilde og Roskilde – Kalundborg for handicaptilgængelighed. Inspektionschef Lennart Frandsen, fuldmægtig Peter Kersting og overassistent Hanne Hartung var med. Holdet fulgte efter Anders J. Andersen for at få et realistisk billede af, hvordan turen opleves for en kørestolsbruger. Den endelige rapport bliver lagt ud på ombudsmandens hjemmeside, www.ombudsmanden.dk. Her finder man også ombudsmandens årlige redegørelse om ligebehandlingen af mennesker med handicap. Den nyeste er netop offentliggjort.


DET SKER I DHF September 2011

DHF PÅ NETTET Dansk Handicap Forbunds hjemmeside finder du på adressen: www.danskhandicapforbund.dk

DU KAN SKRIVE TIL DHF PÅ FLERE E-MAIL ADRESSER: Forbundets hovedadresse: Landsformand: Politisk konsulent: Rådgivning Handicap-nyt: Informationsmedarbejder: Ulandssekretariatet:

Lørdag den 10. september kl. 18.00 – 23.00 på Dagcentret, Ingeborgvej i Frederikshavn: Høstfest. Tag selv bord. Musik og dans. Pris kr. 80. Tilmeldingsfrist er den 5. 9. Torsdage den 15. september samt 6. og 20. oktober kl. 19.00 på Dagcentret, Ingeborgvej i Frederikshavn: Banko. Tilmeldinger til Jens, tlf. 51 29 85 07 eller Lisbeth, tlf. 60 80 54 78.

Frederikssund/ Halsnæs Onsdag den 14. september kl. 18.30 – 22.00 i Fritidscentret, Multisalen, Jernbanegade 2 i Frederiksværk: Bankospil. Lotteri, husk pakke. Kaffe, te og brød. Tilmelding senest den 8.9. Onsdag den 12. oktober kl. 18.30 – 22.00: Handicappolitisk konsulent Jeppe Kerchoffs, landsformand Susanne Olsen og Hans Blom fortæller om DHF’s bisidderordning. Lotteri, husk pakke, kaffe, te og brød. Onsdag den 9. november kl. 18.30 – 22.00 i Fritidscentret, Multisalen, Jernbanegade 2 i Frederiksværk: Livet som blind eller svagsynet. Foredrag af Lasse Pe-

konsulent@dhf-net.dk social@dhf-net.dk handicap-nyt@dhf-net.dk info@dhf-net.dk uland@dhf-net.dk fk@dhf-net.dk

Ungdomskredsen:

uk@ungdomskredsen.dk

Amputationskredsen:

Frederikshavn /Sæby

susanne@dhf-net.dk

Forældrekredsen:

RYK:

NYT FRA AFDELINGERNE

dhf@dhf-net.dk

Webmaster:

info@ryk.dk ak@dhf-net.dk webmaster@dhf-net.dk

dersen fra Dansk Blindesamfund. Lotteri, husk pakke, kaffe, te og brød. Tilmelding senest den 3.11. Tilmeldinger: Frederiksværk/Hundested: Birgit Jakobsen, tlf. 47 94 00 28. Jægerspris/Fr. sund: Hanne Ulvedal, tlf. 47 72 34 38/24 83 37 77 (bedst aften). Husk ved tilmelding at oplyse, om du har sukkersyge og har kørestol/rollator med.

Haderslev Fredag den 16. september kl. 18.00 i billedsalen i Folkehjem i Aabenraa: Høstfest, toretters menu, kaffe, te og småkager. Levende musik og dans. Pris kr. 175. Tilmeldingsfrist var den 1.9. Tirsdag den 4. oktober kl. 19.00: Direktør i Dansk Handicap Forbund Thomas Dahlberg fortæller om sit virke i forbundet. Socialpolitisk konsulent Jeppe Kerckhoffs fortæller om problemer med ansøgninger af biler og andet. Tirsdag den 11. og 25. oktober kl. 19.00: Lotto. Tirsdag den 18. oktober kl. 19.00: Foredrag om Dansk Handicap Forbunds ulandsarbejde v/ Ulla Trøjmer, som for nylig har gæstet Ghana. Henvendelse vedrørende arrangementer til Etti B. Kjær, tlf. 74 52 59 13 eller 40 15 29 43. HANDICAP NYT 4- 2011 • 21


DET SKER I DHF

Helsingør

Korsør/Skælskør

Onsdag den 21.september kl. 19.00 – 22.00 på Hamlet: Hyggeaften med musikalsk underholdning. Kaffe og brød. Pris kr. 50. Kørsel kr. 40. Tilmelding senest den 8.9. Lørdag den 22. oktober kl. 11.00 – 17.00: Løvfaldstur, mad, kaffe og kage et hyggeligt sted i Nordsjælland. Arrangementet er en overraskelse. Pris 250 kr. Kørsel kr. 40. Pris ikke medlemmer kr. 375. Bindende tilmelding senest den 6.10.

Mandag den 12. september kl. 18.00 – 21.30: Medlemsaften. Spisning, forloren hare. Drikkevarer kan købes. Underholdning af fire spillemænd. Lotteri. Pris kr. 100. Evt. transport kr. 50. Tilmelding var den 4. 9. Lørdag den 1. oktober kl. 9.00 – 18.30: Efterårstur til Gerlev Kro. Toretters menu, is, kaffe og kage. Pris kr. 450. Tilmelding senest den 23. 9. Mandag den 7. november kl. 18.00: Medlemsaften: Spisning, kyllingelår. Feriefilm fra vores Harzenrejse. Besøg af ”Egons rejsebureau” som fortæller om rejsemål og besvarer spørgsmål. Pris kr. 100 for mad og kaffe. Tilmelding senest den 30.10. Hvor andet ikke er nævnt foregår arrangementerne i Teglværksparken 50 i Korsør. For tilmeldinger og flere oplysninger fx om opsamlingssteder og tidspunkter kontakt Kirsten Rønhoff Hansen, tlf. 58 19 60 79 eller Kirsten Andersen, tlf. 56 31 39 95.

Hillerød Mandage den 5. september, 3. oktober og 7. november kl. 18.30: Medlemsaften. Tilmelding til Bente, tlf. 48 26 24 85 eller 28 34 44 26. Lørdag den 17. september kl. 9.00: Skovtur. Vi kører fra Skanseskolen. Tilmelding til Birthe, tlf. 48 24 21 63.

Himmerland Fredag den 14. oktober kl. 17.00: Bowling i Gatten og buffet. Pris kr. 159. Tilmelding senest den 28.9. til Dorte, tlf. 30 61 37 92.

Horsens Torsdag den 8. september: Klubaften. Pizza og kaffe. Tilmelding. Torsdag den 22. september: Høstfest. Pris kr. 60. Tilmelding. Torsdag den 6. oktober: Pakkespil. Medbring pakke til kr. 25. Torsdag den 20. oktober: Vi spiser sammen. Pris kr. 60. Tilmelding. Alle arrangementer starter kl. 19.00 og afholdes på Sundtoppen, Langmarksvej 86 i Horsens, hvis andet ikke er oplyst. Til aftener med spisning skal man selv medbringe drikkevarer.

Kolding Onsdag den 7. september kl. 17.30 – 21.00 i Fænø Plejecenter, Vestre Hougvej 70 i Middelfart: Foredrag af Birgit Rasmussen fra Spastikerforeningen om ligeværd, sit liv og hendes bog ”Banebryderen” Kaffe og håndmadder. Pris kr. 50. Samkørsel fra Kolding kl. 17.30. Bindende tilmelding var den 22. 8. Søndag den 18. september: Fisketur til Hvilsted Fiskesø. Kaffe, rundstykker og frokost. Leje af fiskeudstyr muligt. Pris kr. 50. Ikke medlemmer kr. 75. Sidste tilmelding var den 1. 9. Vedrørende ledige pladser kontakt Ingelise, tlf. 22 93 31 78. Tirsdag den 18. oktober kl. 19.30 i Hjort Lorenzens Centeret, Hjort Lorenzensvej 89 i Haderslev. Foredrag om Dansk Handicap Forbunds ulandsarbejde v/ Ulla Trøjmer, som for nylig har gæstet Ghana. Pris kr. 30 inkl. kaffe og kage. Samkørsel fra Kolding. Bindende tilmelding senest den 1.10. til Gudrun, tlf. 29 78 12 76.

22 • HANDICAP NYT 4- 2011

København Tirsdag den 20. september kl. 18.30: Aftenrundvisning på Danmarks Akvarium, Kavalergården 1 i Charlottenlund. Varighed 1, 5 – 2 timer. Kørsel indgår ikke. Vi mødes i cafeen. Pris kr. 60 inkl. en kop kaffe. Tilmelding senest den 13. 9. til Sven, tlf. 38 34 06 61.

Møn Fredag den 16. september kl. 14.00-16.00 i Mønhallens cafeteria: Folmer Lundsfryd viser lysbilleder fra Tibet. Pris kr. 75. Ikke-medlemmer kr. 100. Tilmelding senest 14. 9. kl. 12.00. Fredag den 14. oktober kl. 14.00- 16.00 i Mønhallens cafeteria: Pia Vestergren underviser i stenmaling og andre kreative ting. Husk forklæde. Pris kr. 100. Ikkemedlemmer kr.125. Tilmelding senest den 11.10. kl. 12.00. Onsdag den 26. oktober: Bustur til Zoologisk Have. Afgang fra Ulvsund Centret kl. 9.45 hjemkomst oplyses ved tilmelding. Pris kr. 385. Ikke-medlemmer kr. 435. Evt. ledsager for egen regning. Bindende tilmelding og forudbetaling senest den 23. 9. kl. 12.00. Tilmeldinger til Jytte på tlf. 55 81 05 16.

Næstved Onsdag den 21. september kl. 19.00 - 21.30: Jubilæumsbanko. Vi starter efteråret med en ekstra bankoaften, da DHF Næstved fylder 60 år i 2011. Onsdag den 5. oktober kl. 19.00 - 21.30: Bankospil. Onsdag den 19. oktober kl. 19.00 - 21.30: Hyggeaften med forskellige indslag samt ferieminder fra Berlinrejsen. Lørdag den 29. oktober kl. 11.00 – 14.00: Næstved afdeling afholder 60 års jubilæums-reception. Lørdag den 29. oktober kl. 18.00– 22.30: Næstved afdeling afholder sin 60-årsfest.


REJS i 12 ELLER 14 DAGE

MED SIKKERHED FOR FULD TILGÆNGELIGHED

00

50

9.770

.5 Afrika i 12 dage 19

.5 Tenerife i 14 dage 13

Tyrkiet i 14 dage

Grupperejse d. 4./1. 2012

Grupperejse d. 15./11. 2011

Grupperejse d. 12./11. 2011

Pris pr. person incl. fly og transfer

Pris pr. person incl. fly og transfer

Pris pr. person incl. fly og transfer Alle vores rejsemål er gennemtestet af vores erfarne medarbejdere, så du kan føle dig tryg, uanset hvor du vælger at rejse hen.

.550 Tenerife i 14 dage 13 Grupperejse d. 28./2. 2012 Pris pr. person incl. fly og transfer

Ring i dag få et samlet tilbud! T L F : 7 0 2 2 7 2 5 2 | I N F O @ H A N D I TO U R S . D K | W W W. H A N D I TO U R S . D K

RENAULT

SPECIALOPBYGNING AF

FIAT

HANDICAPBILER OG BUSSER

OPEL

Vi opbygger ALLE mærker!

CITROÊN

At bygge handicapbiler er en tillidssag

FORD

Vi opbygger og leverer alle bilmærker

Opbygning af Taxa og institutionsbusser.

Når du vælger auto-mobil.nu, kan vi garantere dig en handicapbil, Taxa eller institutionsbus, hvor alt skræddersyes præcist efter dine ønsker og mål - udført af velkvalificerede teknikere på ét af landets bedste værksteder. Vi leverer over hele landet. MERCEDES BENZ

VW

Os kender du... Christian Rosendahl

Per Zoëga

Ring til Christian Rosendahl eller Per Zoëga og få mere at vide på telefon 7542 0600.

Villy Veirup as . Industrivej 1 . 6760 Ribe 7542 0600 www.auto-mobil.nu

HANDICAP NYT 4- 2011 • 23


DET SKER I DHF Tilmelding til Marianne Nielsen, tlf. 55 73 08 69 senest den 20.10. Arrangementerne foregår på Engvej 18.

Odder Lørdag den 8. oktober kl. 9.30 – 17.00: Udflugt til fjordområdet mellem Horsens og Vejle. Pris kr. 150. Ikke medlemmer kr. 250. Tilmelding senest den 20. september til Anne, tlf. 86 55 14 76 eller 41 44 09 78.

Odense Torsdag den 6. oktober kl. 18: Alles fødselsdagsfest. Smørrebrød bestilles hos Annette, tlf. 30 25 22 71 senest 3.10. Underholdning???, pause med kaffe og brød.

Odsherred Torsdag den 8. september kl. 18.00 – 22.00 i Asnæs Forsamlingshus, Vesterhøjvej 26 i Asnæs: Temamøde: ”Tilgængelighed for alle”. Søren Ginnerup fra Statens Byggeforskningsinstitut underviser om love, regler på en lettilgængelig måde. Pris kr. 60 for undervisning og håndmadder. Personlige hjælpere er gratis. Tilmelding senest den 5.9. til Lena, e-mail: lena.nielsen@c.dk, tlf. 59 65 95 86 eller til Peter, e-mail: ptl@nyka.dk, tlf. 59 93 12 34.

Roskilde Lørdag den 24. september kl. 10.00 – 17.00: Sommerudflugt til ”Stranden”, som er Dansk Handicap Forbunds private strand i Charlottenlund. Toretters menu med en genstand, kaffe og kringle. Pris kr. 250. Bindende tilmelding senest den 10. 9. til Ragnhild, tlf. 46 35 69 02.

Rødovre Torsdag den 8. september og 27. oktober kl. 19.00 – 22.00 i festsalen på Ørbygård: Bankospil. Tirsdag den 27. september kl.18.00 – 21.00 i kælderen 208 på Ørbygård: Medlemsaften. Husk at medbringe mad. Tirsdag den 11. oktober: Løvfaldstur til ”De hvide svaner”. Vi kører fra Ørbygård kl.10.00 og er hjemme kl. 17.00. Kun for medlemmer. Pris kr. 200 kr. Bindende tilmelding til Jytte, tlf.43 64 42 64 senest den 3.10.

Silkeborg Søndag den 9. oktober kl. 12.30: Høstfest på Låsby Kro. Pris kr.150. Tilmelding til Birtha, tlf. 86 82 38 53 eller tlf. 61 26 54 20 senest den 4.10. Onsdag den 12. oktober kl. 19.30 på Remstruplund: Bankospil. Onsdag den 26. oktober kl. 19.30 på Remstruplund: Cabaret med "Pottemageregnens amatører".

24 • HANDICAP NYT 4- 2011

Skive/Viborg Tirsdag den 6. september kl. 18.30: Caféaften på Café Helmuth, Thinggade 10 A i Skive. Spisning og pakkeleg. Pris kr. 100 for medlemmer og kr. 125 for ikkemedlemmer. Mulighed for afhentning i Skive. Kr. 20 tur/ retur. Tilmelding var den 30. 8. Tirsdag den 4. oktober kl. 19.00: Lotterispil. Pladepris kr. 5. Kaffe og brød. Kr. 20. Ingen tilmelding. Tirsdag den 1. november kl. 19.00 i Aktivitetscentret, Odgaardvej 15 a: Foredrag v/ Ulla Trøjmer fra Dansk Handicap Forbund. Pris kr. 50 for medlemmer og kr. 75 for ikke-medlemmer inkl. kaffe og brød. Mulighed for afhentning i Skive by. Pris kr. 20 tur/retur. Tilmelding senest den 25.10. Tilmeldinger til Lis Mortensen, tlf. 97 53 31 54 eller 24 82 56 21.

Slagelse/Sorø Mandag den 3. oktober: Medlemsaften. Smørrebrød. Vi ser billeder fra rejsen til Tyrkiet. Kinesisk lotteri. Pris medlemmer kr. 40, gæster kr. 75. Bindende tilmelding/ afmelding senest den 28.9. Lørdag den 22. oktober: Løvfaldstur til Damme Kro. Vi spiser ål eller wienerschnitzel. Bindende tilmelding/ afmelding senest den 16.10. Tilmeldinger/afmeldinger til Susanne, tlf. 29 33 07 35 eller Aase, tlf. 20 43 82 70.

Stevns/Faxe Torsdag den 22. september: Vi ser feriebilleder. Søndag den 6. november på Karise Højskole: Banko. Flere oplysninger hos Lissy Olsgaard, tlf. 56 50 37 33 eller Inge-Lise Pedersen, tlf. 25 33 32 17 efter kl. 16.00.

Vordingborg Mandage den 5., 12., 19. og 26. september samt 3., 10., 17., 24. og 31. oktober kl. 18.45 i Hollænderhaven: Bankospil.

Aarhus / Randers Onsdag den 21. september og 12. oktober kl. 17.00 i fælleshuset på Myrholmsvej 85 i Viby: ”Mad med Mille”. Hyggelige ”spis-sammen-aftner”. Pris kr. 50. Hjælper gratis, drikkevarer 5 kr. Tilmelding senest to dage før på tlf. 61 60 97 27 eller m-lhahn@hotmail.com Onsdag den 28. september kl. ca. 15.30: Rundvisning på Aros kl. 16.00. Gratis for deltagere, afdelingen betaler. Endelig tilmelding til Per på per@perjac.dk på tlf. 23 82 42 11 senest 21. 9. Torsdag den 6. oktober kl. 18. 00 i Randers Bryghus, Langelandsvej 4D i Randers SV: Ølsmagning. Rundvisning, smagsprøver og spisning. Pris kr. 100. Gratis fællestransport med liftbus fra Marselisborg Centret, P.P. Ørumsgade 11 kl. 17.00. Hjemtur kl. 21.00. Bindende tilmelding senest den 26. 9. til Jørgen, tlf. 50 50 59 43 eller Mille, tlf. 61 60 97 27.


DIT VALG BPA 2011 Får du den hjælp, du har ret til? Har du den BPA-løsning, der passer dig bedst? Kan du spare penge eller få større frihed?

Ring til Mona på 23 104 104 – og få hjælp ti l selv at vælge din hverda g!

-vær’ -vær’med medi ifællesskabet! fællesskabet! Som medlem i LOBPA bliver dudu enen del afaf etet stærkt fællesskab. ViVi har kun énén Som medlem i LOBPA bliver del stærkt fællesskab. har kun interesse ogog sag – velfungerende BPA med fuld selvbestemmelse tiltil digdig som interesse sag – velfungerende BPA med fuld selvbestemmelse som bruger! bruger! Overdrager dudu ditdit arbejdsgiveransvar tiltil LOBPA, fårfår dudu praktiske værktøjer tiltil Overdrager arbejdsgiveransvar LOBPA, praktiske værktøjer arbejdslederopgaven ogog hjælp tiltil dede mange administrative ogog praktiske opgaver. arbejdslederopgaven hjælp mange administrative praktiske opgaver. DuDu bliver omfattet afaf handicaphjælperoverenskomsten, såså dine hjælpere fårfår bliver omfattet handicaphjælperoverenskomsten, dine hjælpere trygge rammer om ansættelsen. trygge rammer om ansættelsen. I LOBPA erer omdrejningspunktet din hverdag ogog ditdit behov! hverdag behov! I LOBPA omdrejningspunktet din LOBPA er en demokratisk medlemsorganisation forfor allealle med BPA. LOBPA er en demokratisk medlemsorganisation med BPA. LOBPA arbejder forfor fuldfuld selvbestemmelse i BPA, og og at lovgivningen LOBPA arbejder selvbestemmelse i BPA, at lovgivningen tilpasses brugernes situation og og ikke forringer vores vilkår. tilpasses brugernes situation ikke forringer vores vilkår.

LOBPA tilbyder erfaringsudveksling, mentorordning og og kompetent LOBPA tilbyder erfaringsudveksling, mentorordning kompetent faglig vejledning. faglig vejledning. LOBPA varetager dit dit arbejdsgiveransvar på på non-profit basis. LOBPA varetager arbejdsgiveransvar non-profit basis.

Bliv medlem påpå www.lobpa.dk eller ring til til osos påpå  7012 3012 Bliv medlem www.lobpa.dk eller ring  7012 3012


DET SKER I DHF

ANNONCER

Handicapvenligt hus i Nordjylland sælges En unik villa - et ombygget missionshus – i byen Langholt, med specialindrettet handicapafdeling. Samlet boligareal på 215 m2 samt 70 m2 gildesal på første sal og 20 m2 fuldt isoleret udhus/værksted. Villaen er total istandsat fra 1995-2011. Handicapafdelingen, der ikke ligner en institution eller sygehus, har indgang fra stor indkørsel med en ekstra bred yderdør med automatisk døråbner og består af lys forgang på 8 m2, stort badeværelse på 12 m2, mindre værelse på 8 m2, som kan bruges til hjælperrum, stort lyst værelse på 19 m2 med niveaufri udgang til terrasse. Ekstra brede døre, Ingen dørtrin og rumdækkende loftlifte. Villaen ligger et stenkast fra købmand, skole og idrætshal m.m. og er ude som inde flot istandsat og vedligeholdt. Der er intet overladt til tilfældigheder. Haven anlagt/omlagt i 2008 er et kapitel for sig. Mulighed for erhverv. Få flere oplysninger på mail seierup@privat.dk eller tlf. 23 81 10 33.

ARRANGEMENTER Handicappolitisk Seminar Dansk Handicap Forbund afholder Handicappolitisk Seminar - et udfordrende og lærerigt seminar, som kræver stor involvering af deltagerne. Tid: Fredag den 30. september til søndag den 2. oktober Sted: Sct. Knudsborg, Lille Brogårdsvej 12, Bro Strand, Brenderup, Fyn. Tema: ’Det, der ikke kan forklares, kan ikke forsvares’ Vi arbejder med at forberede forbundets tillidsfolk på efterårets folketingsvalg og det fremadrettede pressearbejde. Opgaven lyder ganske enkelt, at vi nemt skal kunne forklare (og forsvare), hvorfor vi mener, at kompensationsprincippet skal bevares. Pris: 2.000 kr.

ARRANGEMENTER Familieweekend Forældre med handicap afholder weekendtur for forældre med handicap og deres familier. Turen arrangeres i samarbejde med og med støtte fra Dansk Handicap Forbund. Tid: 28. til 30. oktober. Sted: Feriecenter Slettestrand. Slettestrandvej 142, 9690 Fjerritslev, www.slettestrand.dk. En weekend med fantastiske fysiske rammer tæt på Vesterhavet, god mad og godt selskab og oveni faglige, kunstneriske og vedkommende input. Programmet har plads til både alvor og sjov. Vi lægger op til erfaringsudveksling på tværs, for håbet er, at vi kan hjælpe hinanden med gode råd og tips, og at vi alle vender hjem med masser af inspiration til, hvordan vi også kan tackle vores situation som familie og forældre med handicap. Weekenden kommer måske til at danne grundlag for et mere etableret netværk for forældre med handicap - et forum hvor du kan møde ligestillede og suge til dig af erfaringer om hvad som helst. Du kan deltage alene eller sammen med din ægtefælle/samlever og/eller dine børn. Pris: 450 kr. pr. voksen og 250 kr. pr. barn 3-17 år. Børn under 3 år er gratis. Børn under 5 år kan ikke indgå i børneaktiviteterne, uden at de er ledsaget af dig eller en anden, de kender. For at få en tilmeldingsblanket - send e-mail til Rasmus: moller_rasmus@hotmail.com senest fredag den 16. september. Vi ses på Slettestrand! Rasmus, Gitte og Christine arrangører

Tilmelding senest den 15. september til Jeppe S. Kerckhoffs på email: konsulent@dhf-net.dk. Skriv ’Handicappolitisk Seminar’ i emnefeltet.

Krabbeskulpturen på Slettestrand er lavet af Erik Nielson i 1978. Siden 1982 har krabben stået vagt på Slettestrand, og blev restaureret i 2006. Størrelsesforholdet skulle være 25:1!

26 • HANDICAP NYT 4- 2011


ARRANGEMENTER ÅBENT VÆRKSTED Kreativ på trods - af et handicap Dansk Handicap Forbund Furesø-Allerød Afdeling indbyder til åbent værksted. Tid og sted: Lørdag den 24. september kl. 10.00 –15.00 i Kulturhuset Farum, Stavnsholtvej 3. En funktionsnedsættelse ændrer ikke vores lyst og behov for at være kreative. Kom og vis hvad du arbejder med. Vis os, hvad du har udført, og evt. hvordan du gør det. Inspirer andre og bliv inspireret af dem. Eller kom og se på. Kulturhuset har en tilgængelig og god cafe. Alle er velkomne. Hvis du ønsker et bord eller andet til at vise dine kreationer frem på/arbejde ved så kontakt: gaakjaer@mail. dk, tlf. 44 99 75 09 eller tineanker@gmail.com, tlf. 48 17 35 96.

Handicapparkering ved VM VM i Landevejscykling 2011 foregår 19. – 25. september i København og Rudersdal. Store dele af den indre by er afspærret, men Københavns kommune indretter parkeringsområde for handicapbiler på Frederiksborggade på strækningen mellem Farimagsgade og Nansensgade. Ruten kan krydses i kørestol, og der står officials klar til at hjælpe ved alle større veje. Læs mere på www.danskhandicapforbund.dk, søg efter VM i nyheder.

MEDLEMSTILBUD Dansk Handicap Forbund tilbyder rådgivning og bisidderhjælp. Desuden har vi indgået forskellige samarbejdsaftaler om rabatter. RÅDGIVNING: Ønsker du rådgivning, sparring, hjælp til ankesager, bisidderhjælp eller lignende står et team af kompetente medarbejdere - frivillige som ansatte – parat til at hjælpe dig. Du kan kontakte Dansk Handicap Forbunds rådgivningsteam på telefon 39 29 35 55 eller på mail social@dhf-net.dk.

RABATORDNINGER DE MOBILE FRISØRER Få din frisør til at komme hjem til dig, når der er brug for en klipning eller andet frisørarbejde. Dansk Handicap Forbund og virksomheden De mobile frisører har ind-

gået en aftale, der indebærer 15% rabat på al slags frisørarbejde til medlemmer af Dansk Handicap Forbund. Ring til frisøren og aftal tid på tlf. 70 10 00 01. Se mere på www.demobile.dk. MØBELHUSET IN-BOLIG In-Bolig har alle typer møbler, som passer til alle hjem fx børnemøbler, sofagrupper, gaderobeskabe, havemøbler, hvilestole og seniormøbler. Medlemmer af Dansk Handicap Forbund kan opnå rabat på 12-15%. Rabatten gælder ikke i forvejen nedsatte priser. NB! In-bolig har 10 års jubilæum i år og tilbyder i den anledning 20% rabat til medlemmer af Dansk Handicap Forbund. Møbelhuset In-Bolig ligger i Herlev ved København, men har både egen webshop, så man kan købe sine møbler på nettet, og en stolebus, som kommer ud i hjemmet og fremviser. Fremvis dit medlemskort eller oplys dit medlemsnummer, når du betaler. Man kan betale med dankort, via bankoverførsel eller kontant, når man bestiller. Læs mere på www.in-bolig.dk og bliv inspireret eller ring på telefon 70 25 12 34. MEDLEMSRABAT PÅ BEHANDLING Body Self Development's System (forkortet Body-sds) er et dansk helhedsbaseret behandlingssystem, der har klinikker i henholdsvis Karlslunde syd for København og Pilestræde i København. Medlemmer af Dansk Handicap Forbund kan få 15% rabat på behandling, træning og køb af dvd. Medlemskortet skal blot vises. Body-sds henvender sig til tre typer kunder: Kunder med kropslige skavanker, fx smerter, kunder, der ønsker at forebygge skavanker og kunder der ønsker at udvikle sin krop og få mere energi, overskud, styrke, smidighed m.m. Centret i Karlslunde er handicapegnet og har gratis parkering. Der kan bestilles tid på hjemmesiden www.body-sds.dk, hvor man også kan finde mange flere oplysninger, eller på tlf. 33 32 30 90. RABAT PÅ EL-STIMULATOR BENSMITH er et specialfirma for el-stimulatorer til neuromuskulær genoptræning (EMS) og til smertebehandling (TENS). BENSMITH leverer til de fleste danske sygehuse og smerteklinikker såvel som til private. BENSMITH giver 10% rabat til medlemmer af Dansk Handicap Forbund. EMS stimulerer og træner musklerne med elektriske impulser, og er gavnligt for muskler, der bruges lidt. TENS er en behandling af smerter i muskler og led og desuden velegnet til nervesmerter. Se mere på www. bensmith.dk eller ring til 24 40 91 05 for personlig information. HANDICAP NYT 4- 2011 • 27


DET SKER I DHF

BRUG VISO

D E N U V I L D I G E KO N S U L E N TO R D N I N G PÅ H A N D I C A P O M R Å D E T ( D U K H )

Har du brug for rådgivning om handicap, sociale problemer eller specialundervisning, kan du henvende dig til VISO – Videns- og specialrådgivningsorganisationen, som rådgiver borgere, kommuner, og institutioner - når den rette ekspertise ikke findes i kommunen. VISO skal være med til at sikre, at du som borger får den bedst mulige hjælp, uanset hvor i landet du bor.

Postboks 284 Banegårdspladsen 2, 2. 6000 Kolding Tlf.: 76 30 19 30 Fax: 75 54 26 69 E-mail: mail@dukh.dk Hjemmeside: www.dukh.dk

Læs mere på www.servicestyrelsen.dk. Kontakt VISO på tlf. 72 42 37 00 eller på mail: viso@servicestyrelsen.dk.

DUKH informerer og rådgiver borgere og myndigheder. DUKH’s målgruppe er personer med handicap, pårørende og handicaporganisationer.

V I D E N S C E N T E R F O R B E VÆ G E L S E S H A N D I C A P Videnscentret besvarer henvendelser, forestår konferencer og projektarbejder samt udarbejder bøger, videoer og andet informationsmateriale.

R E G I O N S KO N TO R Dansk Handicap Forbunds regionskontor tilbyder information og vejledning.

KONTAKT: Videnscenter for Bevægelseshandicap MarselisborgCentret, Bygning 3, 2. sal. P.P. Ørumsgade 11 8000 Århus C Telefon 72 42 41 00. E-mail: vfb@vfb.dk Hjemmeside: www.vfb.dk

INDMELDINGSKORT Undertegnede ønsker at blive medlem af Dansk Handicap Forbund. Jeg er: handicappet ikke-handicappet Benyt venligst BLOKBOGSTAVER Navn: Adresse: Postnr./By Fødselsdato: (dag)

(måned)

(år)

Kommune: Telefon: E-mail: Sæt kryds hvis du tillige ønsker at være medlem af én af Dansk Handicap Forbunds fire specialkredse. Det koster ikke ekstra.

Forældrekredsen (forældre til handicappede børn 0-18 år) Oplys venligst barnets fødselsår og navn: Ungdomskredsen (unge mellem 14 og 35 år) RYK (rygmarvsskadede) Amputationskredsen

(underskrift af det nye medlem)

Hans Knudsens Plads 1A, 1. 2100 København Ø

Regionskontor Fyn Lumbyvej 11, Indgang D st. th. 5000 Odense Tlf. 66 19 34 55 E-mail: dhf-region-fyn@mail.tele.dk

Dansk Handicap Forbund + + + 11744 + + + 0893 Sjælland USF B


LÆSERBREVE

DÅRLIG BEHANDLING I AARHUS Jytte Bisgaard Møller har sendt dette indlæg, som også er sendt til Aarhus kommune: Til Driftsområdet for Voksne Handicappede i Aarhus Kommune, Min søn, som er en af Cafe Frederik's ivrige brugere, har netop ringet, helt oprevet over de seneste nyheder om cafeens fremtid eller mangel på samme. (Cafe Frederik er en cafe og et samværstilbud - kommunens eneste - til voksne udviklingshæmmede i Aarhus, red.) Først flyttede den fra Paludan Müllers Vej til Abildhus, og efter ca. 14 dage her, hvor brugerne var i gang med at vænne sig til omskiftningen, forlyder det nu, at de atter skal flytte, denne gang til Værkstedet Århus Nord, hvor en stor del af brugerne også arbejder, og hvem har lyst til at tilbringe sin fritid på sin arbejdsplads? Og endnu værre: den særdeles afholdte leder Himzo samt andre medarbejdere skal fyres. Derfor tillader jeg mig nu at spørge: Hvad er

MED SNABLEN I PENGEKASSEN Kommunernes Landsforening lægger op til, at man kan spare en hel del på handicapområdet. Følgende er et indlæg i denne debat. I 1997 blev jeg tilkendt førtidspension på grund af sclerose. I løbet af årene har sygdommen udviklet sig, så jeg i dag sidder i kørestol og har svært ved at bruge mine hænder og ved at tale. Jeg har været glad for den omfattende hjælp, jeg har fået fra det offentlige og for den støtte min kone har givet mig. Men som bekendt er der slanger i paradiset. Da jeg fik elektrisk kørestol, skulle tæpperne i lejligheden udskiftes med

det lige Driftsområdet for Voksne Handicappede i Aarhus Kommune har gang i? Det lyder særdeles uigennemtænkt, det der foregår. Man kunne næsten få den lumske mistanke, at hensigten er at gøre dette populære tilbud så ringe og lidet attraktivt som muligt, så man på sigt kan lukke det helt! Åbningstiden bliver skåret ned fra 3 til 2 dage om ugen og med 2 timer mindre om dagen, og derforuden sløjfes den første lørdag i måneden helt, som normalt havde åbent fra 16-23. Flot klaret! I geniale hjerner, som står bag dette, og som sidder og udtænker diverse forringelser for vore udviklingshæmmede, som ikke har for mange tilbud i forvejen, bunden er nået! Og ikke nok med, at I ikke informerer åbent om jeres tiltag, men at man nærmest skal høre/læse om det ved en tilfældighed, gør det absolut ikke mere tiltalende. Spil dog i det mindste med åbne kort. Fra en særdeles utilfreds borger samt mor til handicappet Jytte Bisgaard Møller.

fast gulv, kommunen betalte det meste -16.000, ejeren noget mindre - 10.000 og vi selv betalte allermindst - 4.000. Jeg kom på plejehjem i to dage, mens gulvet blev lagt. Gulvet bestod af ’laminatbrædder’, der lignede ludbehandlet fyr. Da jeg kom tilbage, kunne jeg konstatere, at gulvet var lagt forkert. Det så ikke godt ud, og garantien ville ikke gælde. Gulvmanden udbrød ubetænksomt, at sådan havde han lavet gulve alle steder, som kommunen havde betalt. Jeg kom igen på plejehjem, betalt af kommunen, mens gulvet blev lagt om. Jeg har et nødkald. Denne funktion blev for et par år siden overtaget af en alarmcentral på Sjælland, hvor det tidligere havde været hjemmeplejen selv. I forbindelse med overgangen virkede nødkaldet ikke altid. Problemet lå vist nok på alarmcentralen, men det var altså mig, der havde konstateret det, så en reparatør kom og udskiftede mit ap-

parat uden først at kigge efter fejl. Udskiftningen har nok kostet noget over 1000 kroner og hjalp selvfølgelig ikke nogen steder. Det sidste eksempel på dårligdomme i kommunerne, jeg vil nævne, er, at jeg fik etableret et nyt hjælpemiddel og spurgte teknikeren, hvad sådan en tingest kostede. ”2000 kroner”, svarede han, men da regningen ved en fejl kom til os i stedet for kommunen, var prisen 6000 kroner. Det har nok altid været sådan, at nogle har ment, at man som en selvfølge skulle forsøge at berige sig på fællesskabets bekostning, men jeg mener, at de borgerlige regeringer siden 2001med de talrige skandaler har slidt på moralen, så eksempler som de nævnte stortrives. (Forkortet af redaktionen) Claus Schou, Karlsbjergvej 39 D, 5672 Broby. HANDICAP NYT 4- 2011 • 29


PROTESTMØDE

Af Solveig Skovgaard Andersen

STOP

150 mødedeltagere fra Egmont Højskolen med banner: "Her er byrden". Foto: Egmont Højskolen

HETZEN OG

Kæmpe fremmøde til stormøde "Stop hetzen mod mennesker med handicap og socialt udsatte"

D

ET VAR OVERVÆLDENDE! Busser rullede ind til Hotel Nyborg Strand og salen var stuvende fuld. Over 700 mødte op til stormøde den 1. juni for at markere, at nu er grænsen nået og for at give udtryk for utilfredshed med den hetz, som Kommunernes Landsforening har ført mod mennesker med handicap og socialt udsatte. En hetz hvor mennesker med handicap blandt andet er blevet hængt ud som udgiftstunge gøgeunger. At så mange mennesker mødte op var glædeligt og stort, og næsten ligeså glædeligt var det, at seks organisationer, der repræsenterer både brugere og ansatte, stod sammen bag initiativet til mødet. Det er Danske Handicaporganisationer, Socialpædagogerne, Foreningen Det Sociale Netværk, HK Kommunal, Dansk Socialrådgiverforening og FOA. Håbet for orga-

30 • HANDICAP NYT 4- 2011

nisationerne er, at mødet starter en modbølge, der genskaber en anstændig tone i debatten og forhåbentlig også et samarbejde, der rækker videre frem. ”Det er lykkedes Kommunernes Landsforening og en række borgmestre at male et billede af mennesker med handicap og socialt udsatte som en byrde – en udgiftstung byrde – der skal reduceres her og nu. Det er derfor, vi er samlet her i dag – for at komme med et opråb til Danmarks politikere og ikke mindst til Danmarks befolkning”, sagde Stig Langvad, formand for Danske Handicaporganisationer. Der blev fra mødet udsendt pressemeddelelse og mødeerklæring med fire konkrete spørgsmål til politikerne. Kasser med postkort til Jan Trøjborg og en række meget konkrete spørgsmål til Danmarks politikere. Læs mødeerklæring på www.handicap.dk. ■


Der var fart over feltet, sang og gang på bordene, da hetzanalytikeren Verner Herner Højgaard alias komikeren Peter Larsen indledte. Foto Solveig Andersen.

Den hårde tone i debatten og svækkelsen af klagesystemet var på dagsordenen. Foto: Spastikerforeningen.

Foto: Spastikerforeningen.

OPFØR JER ORDENTLIGT Der var trængsel, da en hel kolonne af store og små busser skulle fra Nyborg Strand efter mødet. Foto: Solveig Andersen.

HANDICAP NYT 4- 2011 • 31


PORTRÆT

Af Solveig Skovgaard Andersen

Nogle deltagere markerede en tydelig holdning. Foto Spastikerforeningen.

Mange politikere var inviterede men kun to dukkede op, nemlig Line Barfod (Enh) og Anne Baastrup (SF). Foto Spastikerforeningen.

STOP HETZEN OG OPFØR JER ORDENTLIGT TALERE PÅ MØDET VAR:

• Bettina Post, Formand, Dansk Socialrådgiverforening

• Palle Simonsen, Foreningen Det Sociale Netværk

• Stig Langvad, Formand, Danske Handicaporganisationer

• Benny Andersen, Formand, Socialpædagogerne

• Claus Gahrn, Næstformand, HK Kommunal

• Jakob Sølvhøj, formand for pædagogisk sektor FOA

Foto: Spastikerforeningen.

Der var efter oplæg fra talerne en god debat blandt deltagerne. Her kommenterer forstander Ole Lauth, Egmont Højskolen. Foto: Spastikerforeningen

Foto: Solveig Andersen.


Ny bolig? -

hvis du har fået nye behov ændring af indretning helt ny bolig andre hjælpemidler

Vi hjælper dig med - at skitsere dine idéer til en flot løsning - udarbejdelse af samlet projekt - myndighedskrav, ansøgninger - entreprenørudbud og udførelse

Personlig erfaring m e d - tilgængelighed o g hjælpemidler - indretning af handicapboliger - specialinstitution e r , s k o l e r

Self-determined living

Düsseldorf, Germany 21 – 24 Sept 2011 www.rehacare.de For yderligere information: Intermess ApS Rådhusvej 2 2920 Charlottenlund Tlf.: 45 50 56 55 Fax: 45 50 50 27 info@intermess.dk www.intermess.dk

10.08.2011 · RehaCare 2011 / Allgemein Dänemark · 89 x 258 · 4c · Handycap-nyt

Trade Fair and Congress

Ring nu til arkitekt maa Peter Wahlberg

tlf: 28 12 04 64 www.insitu-arkitekter.dk

Medlem af:

MOBILTELEFON MEd ENkEL BETjENINg - køb den hos: Telekæden - www.telekaeden.dk

Model KANSO M100

Inklusiv: smart ladestation 24 måneders fabriksgaranti

• høreapparat kompatibel M3/T4 • alarmknap til Nødopkald • stort, tydeligt farvedisplay • håndfri betjening • standby/taletid 120/4 timer • ur/alarm


NY FORMAND FOR DET CENTRALE HANDICAPRÅD

Af Solveig Skovgaard Andersen

Mennesker

med handicap er en ressource Foto: Ulla Munch-Petersen

”Lad os fokusere på mennesker med handicap som en ressource i stedet for en udgift,” siger direktør Tue Byskov Bøtkjær, som er ny formand for Det Centrale Handicapråd

T

UE BYSKOV BØTKJÆR tiltrådte 1. januar som formand for Det Centrale Handicapråd. Han er direktør i Foss, en stor industrikoncern, og har ikke forhåndskendskab til handicapområdet, men har altid lavet frivilligt arbejde ved siden af sit job, blandt andet på flygtningeområdet ”Jeg synes, man har en forpligtelse, hvis man har overskuddet,” siger han, men er ikke vild med ordene frivilligt arbejde. ”Jeg kalder det hjertearbejde.” Det Centrale Handicapråds sammensætning er ny og bredere end tidligere. (Se boks) ”Jeg og de øvrige medlemmer er udpeget, fordi vi har kompetencer og erfaringer, som kan bruges til at vurdere, debattere og foreslå løsninger på handicapområdet,” siger Tue Byskov Bøtkjær. Hvad overrasker, når man kommer udefra og ser på området med nye øjne? ”Refleksionen er anderledes, når man kommer udefra. En af de mest overraskende ting har været at opleve forskellen mellem teori og virkelighed. Der er ingen ende på de gode viljer, men virkeligheden kolliderer med dem. Hvilken forskel! Tiden siden 1. januar har været en øjenåbner, for man tror, at mennesker med handicap nemt får løst de problemer, der er for at kunne deltage i samfundslivet, men sådan er det ikke. Jeg er også faldet over, at man hele tiden taler om manglende dokumentation og manglende viden, Men

34 • HANDICAP NYT 4- 2011


BLÅ BOG Tue Byskov Bøtkjær er direktør for HR og kommunikation i FOSS Analytical A/S. Han er medstifter af fonden bag projektet Refugees United (www.refunite.org), der hjælper flygtninge over hele verden med at finde forsvundne familiemedlemmer og venner, og var med til at grundlægge

Tænke anderledes på velerhvervede rettigheder. Tænke udvikling og fremhæve gode eksempler. Mange vil forandring, ’bare det ikke lige bliver her’, så noget af balladen nu handler også om, at folk ikke vil forandring. Men forandringer skal ikke være motiveret af nedskæringer – det er negativt. Vi skal give bedre service ved at arbejde smartere og samtidigt spare penge. Det er udfordringen.”

Rehabiliteringscentret for Etniske Kvinder, der er et tilbud til unge kvinder, der flygter fra tvangsægteskab

viden findes. Hvorfor bruges den ikke – hvilke barrierer er der for at bruge den?” Hvilke aktuelle problemstillinger ser du? ”Der er selvfølgelig mange. En af dem er arbejdsgangene i det offentlige. Jeg taler med mange erhvervsledere, og det er karakteristisk, at når de spørger mig om fleksjob, så har de den tilgang, at det nok er lidt besværligt med ansatte i fleksjob. Men de oplever snart, at det besværlige er kommunen. Man skal rende fra Herodes til Pilatus. Virksomhederne har brug for en person, der holder snor i sagen. Det er selvfølgelig lettere at være klog på andre systemer, men i en virksomhed gælder det om at få sagen på så få hænder som muligt – det burde også gælde i kommunen. Der går en frygtelig masse tid, og det er ikke rigtig effektivt. En anden er som nævnt viden. Det er ikke rigtig fint at bruge andres viden, og i stedet starter alle forfra. Det ville aldrig gå i en virksomhed, og jeg forstår ikke, hvorfor der ikke er samme incitament i det offentlige. For mig som lægmand ser det ud som om, man bruger ressourcer på kontrol i stedet for udvikling. Den voldsomme retorik for tiden er klart også et problem. Hvorfor sætter de politikere, der taler om, at mennesker med handicap er så dyre, ikke fokus på de bidrag, de kan give? Jeg har tit lyst til at sige ’Pas nu på, hvad I siger! Der kommer ikke nye spillere ind, så de mennesker, man skælder ud på nu, er også dem, man skal finde løsninger med senere. Der skal diplomati til og regelmæssig dialog med folk, man ikke nødvendigvis er enige med.” Hvilke løsninger og initiativer kan bringe os videre? ”Det er trange tider, der ikke bliver bedre lige med første, så det er tid til at prioritere, tid til at kigge på, hvad der er brug for, hvad man kan gøre bedre og billigere. Se på, hvad der har værdi og så organisere efter det. Man ser faldende ventelister på sundhedsområdet og personalet siger ’det er fordi, vi har lavet arbejdsgangene om.’ Lad os få lidt mere af det inden for handicapområdet. Vi skal tænke på nye måder, og handicaporganisationerne, som er tæt på virkeligheden, skal også tænke nyt.

Hvad kan Det Centrale Handicapråd? Rådet skal følge bekendtgørelsen, som blandt andet siger, at vi skal drøfte og vurdere udviklingen for personer med handicap på baggrund af FN’s handicapkonvention og arbejde for inklusion af mennesker med handicap. På den baggrund kan vi være med til at pege på løsninger og kanalisere viden og synspunkter til såvel politikere som befolkning. Men rådet er i sin startfase. Vi laver nogle arbejdsgrupper i august, så jeg vil ikke sige for meget om de konkrete arbejdsopgaver, for det er en proces, alle medlemmer deltager i. Men mit forslag vil være, at man ser på tilgængelighed på andre måder end den klassiske. At man ser på et ungt menneske med handicap, der fx vil i biografen, begynde på en uddannelse eller søge job. Hvad skal der til, for at det kan lade sig gøre i forhold til andre i samme alder? Det vil anskueliggøre problemet og gøre det forståeligt, så det bliver nemmere at komme fra tanke til handling, fra visioner til virkelighed. Jeg kan bedst arbejde med en positiv tilgang. Derfor vil jeg arbejde for et holdningsskift i debatten, så der kommer fokus på menneskers kompetencer og mulighed for at bidrage til samfundslivet. ■

OM DET CENTRALE HANDICAPRÅD Rådet består af en formand og 16 medlemmer, som er indstillet af organisationer og institutioner, blandt andre Danske Handicaporganisationer, Kommunernes Landsforening, LO, Dansk Arbejdsgiverforening, IT-Universitetet i København og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Socialministeren udpeger to personlige medlemmer af Rådet og Institut for Menneskerettigheder og Socialministeriet deltager hver med én observatør i rådets møder. Rådets opgaver er: • At drøfte og vurdere udviklingen i samfundet for personer med handicap på baggrund af FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap. • At arbejde for en bred inklusion i samfundet, herunder tilgængelighed, således at mennesker med handicap bliver en del af samfundet på lige fod med andre og sikres størst mulig frihed til selv at bestemme og tage ansvar. • At formidle information med henblik på at bekæmpe stereotyper, fordomme og skadelig praksis i forhold til personer med handicap og at fremme bevidstheden om evner hos og bidrag fra personer med handicap. Læs mere på www.dch.dk.


FRIPLEJEBOLIGER

Af Solveig Skovgaard Andersen Fotos Jørgen Nyholm

ET RUMMELIGT bofællesskab for unge Hippe pangfarver og ungt design præger det indre af Kildehaven i Svinninge på Nordvestsjælland. Stedet er indrettet til unge, og det skal kunne ses

K

ILDEHAVEN boliger og sundhedscenter er oprettet under den nye lov om friplejeboliger, og de første, der henvender sig til yngre med handicap. ”Stedet er et tilbud til de unge, der ellers bliver placeret sammen med ældre på et plejehjem, hjemme hos deres forældre eller udstyret

med en hjælpeordning og isoleret i egen bolig,” fortæller direktør Majbritt Nyholm. Og der er stor interesse. Kildehaven åbnede i januar, og 24 beboere af de 42, der er plads til, er flyttet ind. ”Interesserede melder sig i en lind strøm,” fortæller Majbritt Nyholm, ”så hvis de henvendelser, vi har haft, bliver til noget, har vi kun

2-3 boliger ledige. Men den unge skal visiteres i sin hjemkommune og sagsbehandling tager tid.”

Boliger til yngre mennesker Fra et af de tre fælleskøkkener frister liflig madduft. Frokosten venter for de beboere, som er hjemme. Beboerne er unge mellem 18 og 40. ”Men der er faktisk også en

Aktive og glade beboere til Vig festival. Her med gruppen Queen Machine.

36 • HANDICAP NYT 4- 2011


En stærk koncentreret Aske.

Kenan maler.

på 17 og en på 41”, siger Majbritt Nyholm, og det er måske typisk for stedet. Man er meget tilpasningsparat i forhold til beboernes behov og ønsker, og i forhold til fællesskabet, som man vægter højt. De unge skal både have lyst til og bidrage til fællesskabet og samværet med de andre unge. Man spiser sammen, man foretager sig ting sammen, og snakker sammen, selvom man selvfølgelig også har lov til at trække sig tilbage til sin bolig, når man har lyst. Beboerne er primært unge med fysiske handicap fx rygmarvsbrok, hjerneskade, CP og infantil autisme. ”De sidste var vi lidt betænkelige ved - for magtede de fællesskabet? Men det går godt, og de pågældende er blevet mere udadvendte af at bo her,” fortæller Majbritt. De fælles oplevelser kan være at opleve fodbold eller melodigrandprix på tv eller at bowle, men også fagligt udfordrende aktiviteter fx et forløb om det kommende folketingsvalg. ”Så drøfter vi tingene og tager måske på besøg på Christians-

borg. Nogle beboere vil kunne læse og skrive om det, andre ser film,” siger Majbritt.

Skal vi købe rådhuset? Ideen til Kildehaven blev født, da to mænd fra lokalområdet tilfældigt kørte forbi det nedlagte rådhus i Svinninge. Det var sat til salg. ”Skal vi købe det?” sagde den ene ”Til hvad?” lød svaret. ”Det finder vi ud af.” Og sådan gik det. De to fik seks andre ungdomsvenner med, bød på rådhuset og gik i gang med at finde ud af, hvad det skulle bruges til. En af dem havde en datter med handicap, mange kendte til at arbejde i socialsektoren, og derfor var det nærliggende at finde på noget inden for det område. Gruppen kontaktede Majbritt Nyholm, der er sygeplejerske og var kendt i lokalområdet som en igangsætter og ansatte hende som projektleder. Mange ideer var i spil, men det endte med et boligfællesskab for unge med handicap – et tilgængeligt, stimulerende fællesskab, hvor

”Finder vi sammen ud af, at noget ikke fungerer, kan vi ændre det i morgen.”

de unge kunne have det sjovt med hinanden. Og så gik man i gang med at bygge om og bygge til. Resultatet er et lækkert ombygget rådhus og en hel nybygget fløj, der skaber masser af muligheder for liv og glade dage. Duften af mørtel og ny maling hænger stadig mange steder i de lyse fællesrum og boliger, som er på 62 – 75m2 med et eller to rum, køkkenniche og badeværelse. Nogle boliger har egen terrasse, andre en fransk altan eller udgang til den fælles gårdhave, hvor der blandt andet er en stor grill, bålplads og forhåbentlig snart et skakspil. På tagterrassen som endnu ikke er færdig, skal der indrettes udekøkken, og i kælderen kommer et bordtennisbord. Et malerværksted er allerede fyldt med farverige malerier og fitnesscentret med tilgængelige maskiner. Der er også frisørsalon, spabad og massagebriks, og i multisalen kan der holdes fester og vises film. I august åbnede et dagtilbud, Club 10-4, hvor beboere såvel som unge udefra, kan deltage i aktiviteter på værksteder, undervisning, studietur og klubaftener. Boligerne ar opdelt i tre enheder med 14 boliger samt et stort fælleskøkken og opholdstue. ”For at det HANDICAP NYT 4- 2011 • 37


FAKTA Kildehaven er friplejeboliger efter lov om friplejeboliger fra 2007. Det betyder udlejningsboliger udenfor det kommunale system med tilhørende servicearealer for beboere med stort behov for pleje og service. En borger, der bliver visiteret til et botilbud i sin kommune efter §108, I hver af de tre boafdelinger er der indrettet fælleskøkkener og – opholdsrum.

har ret til at vælge at leje en friplejebolig i stedet, uanset hvor i landet, den ligger. Friboligtilbudet har dog ret til at afvise, hvis vedkommende falder udenfor målgruppen. De forskellige beboere har forskellige

økonomisk kunne løbe rundt, var det nødvendigt at bygge ud med plads til 42 beboere. ”Jeg overvejede, om det kunne virke for stort,” fortæller Majbritt Nyholm, ”men mange pårørende skønner på det, fordi, der så er større mulighed for at finde nogle, man har det godt med og at finde et fællesskab, hvor man kan dyrke sine interesser. En er fx interesseret i opera og klassisk musik, en vil helst ud i naturen. Det bliver nemmere at arrangere noget for dem. Og mange af de unge tænker meget vanemæssigt – her kan de inspirere hinanden til at prøve nye ting.”

Hvad er forskellen? ”Friplejeboligerne kan i løbet af ingen tid følge de ønsker, beboere og pårørende har til os. Det er ikke så nemt i det offentlige,” siger Majbritt Nyholm. Finder vi sammen ud af, at noget kan og bør gøres anderledes, eller at noget ikke fungerer, kan vi ændre det i morgen. Vi kan bestemme, hvordan vi vil indrette os og hvilke beboere, der skal flytte ind.” Kildehaven har på forhånd sagt fra over for udadreagerende og for misbrugere. De unge, der flytter ind i Kildehaven, skal have glæde af og kunne bidrage til fællesskabet. Mange interesserede unge og forældre har været forbi, men kommunerne er ikke alle lige begejstrede, måske fordi de selv har tomme boliger, måske fordi det er så nyt, at sagsbehandlerne ikke kender muligheden. Kildehaven er ikke dyrere 38 • HANDICAP NYT 4- 2011

end andre, for taksterne er fastsat af Socialministeriet, og niveauet for den enkelte beboer fastsættes alene af hjemkommunen, der visiterer.

behov og er visiterede til forskellige

Beboernes behov er i centrum

plejeboligleverandør og certificeret

ydelser, så der laves en aftale for hver enkelt beboer med hjemkommunen. Kildehaven er godkendt som fri-

Et kig gennem døren til en af boligerne afslører et velvoksent trommesæt. ”Det var vigtigt for ham,” fortæller souschef Mette Brink, der viser rundt. ”Dog satte vi den klausul, at hvis det genererer andre beboere, må han spille i kælderen.” For en anden beboer var det vigtigt at få et bed med planter og en shelter, og så finder man ud af det. ”Vi går ud fra beboernes ønsker og behov og prøver at finde løsninger.” De ansatte har forskellige uddannelser blandt andet som sygeplejerske, ergoterapeut og socialpædagog, andre er ufaglærte. Når nye medarbejdere kommer til samtale, bliver det gjort klart, at på Kildehaven skal man være indstillet på at gå ud over sine egne faggrænser – alle må kunne hjælpe beboerne og hinanden – undtaget er rene sygeplejefaglige opgaver som fx at uddele medicin. Vagtplanerne bliver lavet efter beboernes behov. Nogle vil sent i seng, andre sover længe. ”Det indretter vi os på, men helt let er det ikke at få vagtplanerne til at gå op,” fortæller Mette Brink, som regner med, at det bliver nemmere hen ad vejen. ”Det er en rodet tid, fordi der hele tiden kommer nye beboere og

af Servicestyrelsen. Taksterne er fastsat af Socialministeriet og vedrører § 83 (personlig og praktisk hjælp), § 85 (socialpædagogisk støtte) og § 97 (ledsagelse). Kildehaven er desuden godkendt til aflastningsophold i tre boliger på stedet. De bruges typisk som aflastning i weekender eller måske en uge, men også som en slags indslusning til en bolig på Kildehaven, inden den endelige beslutning. Kildehaven har også aktiveringstilbud til unge med handicap, både beboere og unge udefra i dagtimerne alle hverdage. Læs mere om Kildehaven på www.kildehaven.com og om friplejeboliger på www.sm.dk.

ansatte, og fordi der stadig bygges og rodes rundt om huset.”

Et oldekolle? Svinninge er en lille by og Kildehaven vil gerne være en del af lokalsamfundet. Derfor er tanken, at sundhedscentret med fitness, massage og spa skal være delvist offentligt, ligesom multisalen kan lejes af andre. Og hvad så, når de unge bliver ældre? ”Ja, så må vi jo lave det om til et oldekolle,” smiler Majbritt Nyholm. ■


Af Jeppe Kerckhoffs

HANDICAPPOLITIK

Godt nyt om

BPA

Dansk Handicap Forbund har i Ankestyrelsen fået medhold i 18 sager om tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance i Sønderborg Kommune. Den afgørelse skal kommunerne fremover respektere, når de udmåler tilskud til BPA

B

ORGERE MED Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) i Sønderborg Kommune blev tilbage i 2009 opfordret til at afgive deres arbejdsgiveransvar til den nonprofit og borgerstyrede organisation LOBPA. Kommune og borgere var enige, og hjælperne blev derfor ansat under den overenskomst for handicaphjælpere, som LOBPA var forpligtet af. I 2010 skete der pludselig en drastisk ændring! Alle BPA-ordninger blev revurderede. Kommunen fastsatte det samme antal hjælpertimer, men tilskuddet til at aflønne hjælperne blev markant mindre. Sønderborg Kommune havde nemlig fundet på at udmåle tilskuddet efter en anden overenskomst, hvor lønnen er lavere. Borgerne ville altså få tilskud til det samme antal timer, men hjælpernes løn ville blive lavere. Sønderborg Kommunes beslutning viste sig at få meget negative konsekvenser for borgerne. For hjælperne var ansat på en overenskomst, som ikke bare kan opsiges. Borgerne ville over for hjælperne fortsat være bundet af overenskomsten, og ville derfor være tvunget til at betale en betydelig del af hjælpernes løn af egen lomme. Dansk Handicap Forbund (DHF) gik sammen med LOBPA ind i sagen og allierede sig med jurister. Gentagne henvendelser til Sønderborg Kommune om at finde en løsning blev afvist. Borgerne stod magtesløse.

Sagen har herefter kørt som en ankesag, som Dansk Handicap Forbund førte på vegne af borgerne. DHF gjorde gældende, dels at kommunen havde opfordret borgerne til at afgive arbejdsgiveransvaret til LOBPA og dermed accepteret overenskomsten, dels at borgerne ikke skal have udgifter ved at have en BPA-ordning, og endelig at kommunen ved en ændring af tilskuddet skal give et rimeligt varsel, så borgeren ikke selv kommer til at hænge på en merudgift. Kommunen fastholdt sin afgørelse under henvisning til, at de kan udmåle tilskuddet efter hvilken som helst overenskomst for sammenlignelige faggrupper, og da ankesagen blev behandlet i Statsforvaltningen Syddanmark, fik kommunen til stor overraskelse medhold. Først da sagen blev optaget som en principsag i Ankestyrelsen, kom den nuværende afgørelse, som betyder følgende: Kommunerne kan ikke udmåle tilskuddet, som det passer dem, men skal tage hensyn til, om borgerne og deres arbejdsgiverorganisation over for hjælperne er bundet af en overenskomst. Borgeren må ikke have udgifter ved at have en BPA-ordning. Heldigvis for borgerne har LOBPA, mens sagen har kørt, valgt at holde hånden under borgernes ordninger, selvom det økonomisk har været en næsten umulig udfordring. Det har været et ubehageligt forløb for borgerne og kostet store ressourcer både i kommunen, LOBPA, Dansk Handicap Forbund og ankeinstanserne. Det kunne have været undgået, hvis regelsættet om BPA havde været mere klart. Men vi glæder os over afgørelsen, som også sikrer, at borgerne og LOBPA ikke kommer til at dække den merudgift, der er opstået, mens sagen har kørt. ■

HANDICAP NYT 4- 2011 • 39


Advokatfirmaet Sanne Møller

Handicappet? Pårørende? At få sin ret er ikke altid ligetil. Reglerne er svære og kommunerne følger dem ikke altid.

I Advokatfirmaet Sanne Møller er vi eksperter i handicappedes rettigheder. Vi rådgiver blandt andet om: - Boligændringer - Hjælpemidler - Borgerstyret personlig assistance - Bosteder - Tabt arbejdsfortjeneste Ring til os og få en vurdering af din situation. T: 33 91 19 20 M: advokat@advsmoller.dk W: AdvokatSanneMoller.dk

Børneplejesenge … og mere

Timmy

Lotte

Hannah

Advokatfirmaet Sanne Møller Frederiksberg Allé 42A, st. 1820 Frederiksberg C

Emma Nordic*

Olaf Højdeindstillelig babytremmeseng til forældre i kørestol.

Klassisk plejeseng, dog samtidigt et pænt, robust møbel.

* Lever op til den Nordiske Kravspecifikation for indstillelige senge til handicappede børn. Vi har fem grundforskellige modeller børneplejesenge med et hav af tilpasningsmuligheder - kontakt os for vejledning!

40 • HANDICAP NYT 4- 2011

Markgade 40 DK-6270 Tønder fon +45 7374 4073 info@kayserbetten.dk www.kayserbetten.dk


Af Bente Rødsgaard

VANFØREFONDEN

VANFØREFONDEN UDDELER PRISER Pia Gjellerup, formand for Vanførefonden overrakte forskerpris til Camilla Ryhl og opmuntringspris til Mansoor Siddiqi. Foto: Willy Hansen

Vanførefonden uddelte priser til en forsker og en ildsjæl, men også andre nyder godt af fondens gavmildhed ikke mindst Dansk Handicap Forbund

N

ATIONALMUSEETS FESTSAL omfavnede atter Vanførefonden og de indbudte gæster med sin elegante højtidelighed og leverede rammen for fondens årsmøde og prisuddelinger.

Forskningspris til arkitekt og professor Seniorforsker, arkitekt og professor Camilla Ryhl fra Statens Byggeforskningsinstitut fik forskerprisen på 100.000 kr. for sin forskning i tilgængelighed og for at sætte fokus på sammenhængen mellem arkitektonisk kvalitet og god tilgængelighed. ”Hun er også en dygtig formidler af sin viden og til at præcisere de forpligtelser som Danmark har fået på grund af FNs handicapkonvention. Det har en særlig betydning i et land som Danmark.” sagde Pia Gjellerup, formand for Vanførefonden, som overrakte prisen.

Opmuntring til Petracyklens bagmand Opmuntringsprisen på 25.000 kr. blev givet til datamatiker Mansoor Siddiqi fra Dansk Handicap Idrætsforbund for hans arbejde med racerunning på løbecykel, som giver mange med bevægelseshandicap mulighed for at bevæge sig. Mansoor Siddiqi dyrkede tidligere baglæns kørestolsrace, men savnede mere bevægelsesfrihed, derfor kontaktede han i 1989 kørestolsraceren Connie Hansen. Sammen opfandt de løbecyklen og 22 år efter den første prototype, har sporten vundet tilslutning både nationalt og internationalt. Det er Mansoors mål at få disciplinen med på det Paralympiske program i 2024. ”Mansoor Siddiqi er en ildsjæl og en uselvisk forkæmper for en ide, som mange mennesker nyder godt af”, sagde Pia Gjellerup, som overrakte ham prisen. ■

MANGE NYDER GODT AF FONDENS GAVMILDHED Vanførefonden støttede sidste år 33 projekter og 141 personer med i alt 5.253.000 kr. Dansk Handicap Forbund har modtaget 1,6 mio. kr. til arrangerede ferie- og juleophold på Sct. Knudsborg, 600.000 kr. til diverse kurser, samt 105.000 kr. til at designe et koncept for et rådgivningsteam. Desuden har Vanførefonden støttet • E  t projekt i Viborg om tilgængelighed til den gamle bykernen. • G  lad Teaters skuespilleruddannelse for skuespillere med funktionsnedsættelse. • Elevator til teaterskibet ”Cafe Liva”. • STH – Servicehunde til handicappede. • E  gmont Højskolens studierejser - udgift til hjælpere og lærere. • T  ilskud til fx handicaptoiletter, adgangs- og parkeringsforhold i forsamlingshuse. • I alt 141 personer med støtte til fx ferie, nyanskaffelser.

HANDICAP NYT 4- 2011 • 41


MENTOR

Af Lone Barsøe

DIN

MENTOR ER PÅ VEJ Et tilbud om støtte til borgere med BPA LOBPA – Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance - har oprettet et mentorkorps, så borgerne kan få støtte til at håndtere rollen som arbejsdsleder

M

ÅSKE HAR DU SVÆRT ved at ansætte den rigtige hjælper, at sige fra og sætte grænser, at kommunikere uden misforståelser, at være afhængig af andres hjælp, at afvikle gode personalemøder, at holde modet oppe, når en hjælper siger op mm. Med andre ord savner du måske støtte i rollen som arbejdsgiver eller arbejdsleder. En mentor vil vide, hvad du taler om, og vil kunne støtte dig fra en position, der ligner din egen.

12 erfarne borgere LOBPA har blandt sine medlemmer kontakt med 12 meget erfarne borgere med BPA, der stiller sig til rådighed som mentor for dig, som er eller bliver medlem af LOBPA. Mentorerne har alle deltaget i et kursus med særlig fokus på mentoropgaven i LOBPA, hvor mentorbegrebet, sparring og coachteknikker samt regler om tavshedspligt har været gennemgået. 42 • HANDICAP NYT 4- 2011

Din mentor er en erfaren og empatisk person – en slags rollemodel – som gennem vejledning, sparring, coaching og ikke mindst feedback deler ud af sin erfaring til andre. Din mentor er dog ikke ekspert, der fx kender detaljer i lovgivningen og systemets kringlede veje.

Er du interesseret? Hvis du gerne vil eller overvejer at benytte vores mentorordning, kan du kontakte: LOBPA’s mentoransvarlige: Susanne Olsen, tlf. 44 48 41 55, mobil 20 76 01 01, e-mail: olsen@dhf-net.dk, Lone Barsøe, tlf. 86 26 16 49, mobil 28 59 27 49, e-mail: lonebarsoe@dhf-net.dk eller LOBPA’s kontor: Jane Tang, tlf. 36 35 96 37, e-mail: jt@lobpa.dk. Ud fra ganske få oplysninger som adresse, telefonnummer og vejledningsbehov i hovedoverskrifter matcher vi dig og din mentor. ■


Kørestolstraktor For dig der vil selv - hele livet ! Klik på og kør

Forhandler WAYUP v. Niels Horsbøl - www.wayup.dk Tlf. 20 40 63 18

Tlf. 75 88 16 22 · www.daro.dk

Borgerstyret Personlig Assistance -omsorg med omtanke Hvis du er tilkendt hjælperordning (BPA), kan du nu frit vælge at lade en privat virksomhed have arbejdsgiver ansvaret. Vælger du Naesborg Handicapservice betyder det: •

At du er arbejdsleder i det daglige – med en konsulent tilknyttet

At vi i et aftalt samarbejde udsøger og udvælger hjælpere incl. afløsere

At vi i et aftalt samarbejde planlægger og gennemfører personalemøder samt lægger vagtplaner

At Naesborg Handicapservice sikrer udbetaling af løn, skat, feriepenge, forsikring, indberetninger m.v.

Naesborg A/S har indgået overenskomst med FOA-Sydsjælland – en sikkerhed for ordnede arbejdsforhold. Kontakt os helt uforpligtende på telefon 5577 4466 og hør mere om hvad vi kan tilbyde. Ringstedgade 24-26, 2. 4700 Næstved tlf. 5577 4466 naesborg@naesborg.dk www.naesborg.dk

DSB Handicapservice Er du handicappet og har legitimationskort til DSBs ledsagerordning, kan du bestille hjælp til dine togrejser. Du skal blot ringe til DSB Handicapservice på telefon 70 13 14 15 (tast 6). Starter eller slutter din rejse med bus, skal du kontakte din egen region. I brochuren, Handicapservice, kan du læse mere om ordningen - brochuren finder du på dsb.dk/brochurer


TILGÆNGELIGHED

Af Bente Rødsgaard

Hotellet er et nyt vartegn for København, og det er skævere end det skæve tårn i Pisa. Fra øverste etage er udsigten imponerende. Pressefoto Bella Sky.

Hotel Bella Sky

IMPONERER Bella Sky er et imponerende hotel i Ørestaden og et nyt vartegn for København med to tårne, der er skævere end det skæve tårn i Pisa. Men djævelen lurer i detaljen 44 • HANDICAP NYT 4- 2011


S

VEN A. KNUDSEN i elkørestol var med til åbningen af hotellet, og der var meget at være imponeret over. Hotellet har gode elevatorer. Det er let at komme rundt. Overalt er der lyst, venligt og tilgængeligt. Gulvtæpperne er lyddæmpende. Der er stole med armlæn i mødelokalerne. I receptionen kan man nå dankortautomaten, man kan tjekke ind med ipod osv. Der er mange gode teknologiske løsninger, men desværre ingen teleslynge til hjælp for hørehæmmede. ”Muligvis er dørene for smalle ind til sauna og dampbad, men det må komme an på en prøve en anden dag. Men netop fordi meget er godt, er det kedeligt for kørestolsbrugere, at der er trapper og niveauforskelle i restauranterne både den i toppen med den imponerende udsigt og barerne i stueetagen, den slags er så surt, for så kan man ikke være med overalt”, siger Sven A. Knudsen.

Handicapværelser Til gengæld er det de bedste hotelhandicapværelser Sven A. Knudsen har set længe. Badeværelset er stort, men her lurer djævlen i detaljen, for toilettet er for lavt og rager ikke langt nok ud i rummet og derfor ikke helt efter loven.

sin egentlige prøve og ikke på en festlig åbningsdag”, siger han.

FAKTA

En afdeling kun for kvinder Hotel Bella Sky ligger tæt på Bella Centret, på Amager. Der er 23 etager fordelt på to tårne, og der er 814 værelser. Hotellet er 75 m højt og er tegnet af 3X Nielsen. 45 værelser er handicapegnede. Få flere oplysninger på www.bellaskycomwell.dk eller på tlf. 32 47 30 00.

”Det er ærgerligt, når ellers meget er fint, fx er nøglekortet placeret i en god højde, og sengen har plads til, at man kan få en lift ind under”, siger han. Han mener dog godt, at kørestolsbrugere kan booke de egnede værelser. ”Men det er, når mennesker med kørestole bor her, at hotellet skal stå

Langt de fleste forretningsrejsende er mænd. Særlige hoteller for kvinder vinder langsomt frem i udlandet. Det er især forretningskvinder fra USA, Japan og Mellemøsten, som sætter pris på det feminine islæt på værelserne, og den øgede sikkerhed, når de sover. På Bella Skys 7. etage er der 20 værelser kun for kvinder, desværre er ingen af dem handicapegnede. Her er der blomster i vaser, strygejern og føntørrer i skabet, store spejle på badeværelset, og mænd har ingen adgang. Kun kvinder arbejder på den etage, og der er ekstra sikkerhed osv. Hotellet har samarbejdet med mange kvinder om det rette koncept – en fornøjelig opgave ifølge rundviseren, som er en mand! Det er også undersøgt, om det er lovligt ifølge ligestillingsloven, og det er det. En mand har dog klaget, men sagen er ikke afgjort. ■

”Netop fordi meget er godt, er det kedeligt, at der er trapper og niveauforskelle i restauranterne.”

Trin, der ærgrer og udelukker kørestolsbrugere, findes desværre flere steder på hotellet ved barer og restauranter. Pressefoto Bella Sky.

Hotellet er lyst og nordisk, og de fleste steder kan kørestolsbrugere være med på lige fod med andre gæster. Pressefoto Bella Sky. HANDICAP NYT 4- 2011 • 45


VIRKSOMHEDSGUIDE

Autohuset Vestergaard A/S Handicap & Buscenter

Står du og mangler en hjælper? Så ring til: Pia & Pernilles Handicapservice ApS

Vi kan hjælpe dig! Vi er et firma, der rekrutterer og formidler hjælpere til handicappede. Vi dækker hele Danmark. Vi har en del års brancheerfaring og kan stå til dispostion, når du har behov for det, indenfor følgende områder:

• Almindelig formidlinger • BPA ordninger • Frit-valg ordninger indenfor ældrepleje • Konsulentordninger • Ledsagere • SPS ordning via SU styrelsen • Lønadministration • Serviceordning

Stor ekspertise i indretning af handicapbiler og busser

Anders Larsen tlf. 29 26 11 93 anders.larsen@autohuset-vestergaard.dk Dorte Falkenberg tlf. 21 38 97 47 dorte.falkenberg@autohuset-vestergaard.dk Kim Søndergaard tlf. 40 16 07 01 kim.soendergaard@autohuset-vestergaard.dk www.autohuset-vestergaard.dk

www.egmont-hs.dk

P I A

P E R N I L L E S

Handicapservice ApS

Telefon 4369 28 48

www.pphandicapservice.dk

Åbningstider: Mandag til torsdag er det fra 8.30 til 16, fredag fra kl. 8.30 til 15

RESPEKT - udvikler hele mennesker!

Egmont Højskolen tilbyder enestående menneskelige, faglige og fysiske rammer, midt i skoven og ud til vandet, kun 30 km fra Århus. Vores moderne, lyse værelser er alle handicapegnede. Et semester indeholder studieture, temauger, koncerter, foredrag m.m. Vælg mellem 18 eller 42 ugers kursus fra august eller et 24 ugers kursus fra januar.

Besøg Danmarks mest rummelige højskole på: www.egmont-hs.dk

Eller på: Villavej 25, Hou 8300 Odder Tlf. 87 81 79 00 mail@egmont-hs.dk

Det skal ikke være et problem ikke at kunne tale Vi har kommunikationsløsninger til alle i alle situationer. Også til dig! Ring og tal med os om dine særlige behov.

Kontakt: tlf. 70 22 98 08 | email: post@abilia.dk | www.abilia.dk

Solidaritet · Myndighed · Værdighed


VIRKSOMHEDSGUIDE

verden

En fuld af

muligheder

En Verden fuld af

Muligheder

Hos os får du hjælp... Ny generation af dropfodsskinner! Med fokus på individuelle og optimale løsninger har vi skabt en hel ny generation af dropfodsskinner, der afhjælper dit sygdomsbillede og bevægemønster. Til dig med diabetes har vi specifikt udviklet en række af nye typer skinner, der sidder eksternt på din sko. Du er velkommen til at kontakte os; vi vil så gerne dele vores viden.

· Udfærdigelse af ansættelseskontrakter · Udbetaling af løn til dine medarbejdere · Indberetning til SKAT og andre lovpligtige instanser · Forsikring af dine medarbejdere mm.

Nye medarbejdere og vikarer Focus People kan også hjælpe dig med at finde nye medarbejdere. Endvidere råder vi over en stor stab af vikarer, der kan hjælpe ved sygdom og ferier hos dit faste personale.

Frederiksborggade 23 Sundholmsvej 73 klinik@bjn.dk

BPA

Lad Focus People overtage arbejdsgiverrollen for dig. Vi står klar til at varetage alt indenfor BPA, bl.a:

1360 København K

2300 København S

Telefon +45 33 11 85 57

Ring straks 20 25 08 08 - Eller send: Ja BPA til 50 57 75 23 – For yderligere information. Vi står klar til at hjælpe dig alle årets dage mellem 6.00-24.00

Handi-Travel-Info Vi specialiserer os i handicaprejser, både i Danmark og i udlandet. Hvis I har brug for hjælp til at arrangere ferie eller weekendophold, kan I skrive eller ringe til os. Så sørger vi for, at I kommer godt af sted. Vi tager blot et lille gebyr for tjenesten. Med venlig hilsen John Busk Sørensen Handi-Travel-Infos direktør Tlf.: 8611 3777 www.handi-travel-info.dk


Al henvendelse til: Dansk Handicap Forbund Tlf: 39293555

Magasinpost MMP ID nr. 42111

b r i n g i n g b r i n g i n g b r i n g i n g

q u A l i t y q u A l i t y q u A l i t y

t o t o t o

l i F E l i F E l i F E

Kelvin – En unik kørestol til individuelle løsninger Flere stimuli · Mere livskvalitet Kelvin – En unik kørestol til individuelle løsninger· Mindre Flere grad af isolation · Mere tryghed· stimuli · Mere livskvalitet Kelvin – EnMindre unik kørestol til individuelle løsninger grad af isolation · Mere tryghed

Max 120 kg Max 120 kg

Kelvin kørestolen er specielt udviklet til brugere,· Flere stimuli · Mere livskvalitet som er alvorligt hæmmet i deres daglige liv. Mindre grad af · Meretil tryghed Kelvin kørestolen er isolation specielt udviklet Mange tilbringer tæt på 24 timer ibrugere, døgnet som er alvorligt hæmmet deres daglige liv. i deres seng, fordi det er iumuligt at bringe KelvinMange kørestolen er specieltpå udviklet til ibrugere, tilbringer 24 det timer døgnet dem andre steder tæt hen, eller er umuligt som er alvorligt hæmmet deres daglige liv. ifor deres fordi det er iumuligt bringe demseng, at finde komfort i andre at stillinger Mange tilbringer 24 det timer iumuligt døgnet dem andre steder tæt hen,påeller er end den liggende. ifor deres fordikomfort det er umuligt bringe demseng, at finde i andre at stillinger dem andre steder hen, eller umuligt enddet denerliggende. for dem at finde komfort i andre stillinger Aftageligt, strækbart betræk, der er end den liggende. åndbart og kan vaskes i vaskemaskinen.

Max 120 kg

Aftageligt, strækbart betræk, der er åndbart og kan vaskes i vaskemaskinen. Den todelte fodstøtte øger muligAftageligt, betræk, der er hedenstrækbart for individuel tilpasning. åndbart kan vaskes i vaskemaskinen. Denogtodelte fodstøtte øger muligheden for individuel tilpasning.

Med Kelvin kørestolen er der nu Medandre Kelvinmuligheder... kørestolen er der nu andre muligheder... Kelvin kørestolen er medvirkende til at give Med Kelvin ererder en højere grad af kørestolen livskvalitet, da det muKelvin kørestolen er fra medvirkende til attilgive nu atandre ligt komme muligheder... væk soveværelset ly-

en grad livet af livskvalitet, da det er muserehøjere rum, hvor er mere vedkommende. ligt at kørestolen komme væk soveværelset lyKelvin er fra medvirkende til attilgive sere rum, hvor er mere vedkommende. en højere grad livet af er livskvalitet, da det er muKelvin kørestolen opbygget af moduler af ligt atfyldt komme frakugler. soveværelset lypuder medvæk Krøyer Dermedtil opleKelvin kørestolen er er opbygget af moduler af sere rum, hvorenlivet merestøtte vedkommende. ver brugeren pragtfuld fra isse til puder fyldt Krøyer Dermed oplehæl, og de med ekstra armekugler. øger komforten og ver brugeren en pragtfuld støtte fra isseveltil Kelvin kørestolen er derfor opbygget af moduler af trygheden. Kelvin er blandt andet hæl, og ekstra armekugler. øger komforten og puder fyldt med Krøyer Dermed opleegnet tilde smertepatienter, og personer med trygheden. Kelvin er derfor blandt andet ver brugeren en pragtfuld støtte fra isseveltil egnetogtilde smertepatienter, og personer hæl, ekstra arme øger komfortenmed og trygheden. Kelvin er derfor blandt andet velegnet til smertepatienter, og personer med

Den todelte fodstøtte øger mulig-

knoglekræft, sclerose og pareser. Endvidere velegnet til hjerneskadede og neurologiske knoglekræft, sclerose og pareser. Endvidere patienter. velegnet til hjerneskadede og neurologiske patienter. knoglekræft, sclerose pareser. Det komplette Kelvin og system er Endvidere opbygget velegnet til og hjerneskadede ogterne neurologiske af moduler, alle komponen er koorDet komplette Kelvin system er opbygget patienter. dinerede med hinanden og passer sammen af moduler, og Sædet alle komponen terne er kooruden sømme. med den integrerede dinerede med hinanden og passer sammen Det komplette Kelvin system erflere opbygget underbensstøtte kan påsættes ekstra uden sømme. med den integrerede af moduler, og Sædet alleenkomponen terne er koormoduler, såsom abduktions pude, et underbensstøtte kan eller påsættes fleresammen ekstra dinerede meden hinanden oglille passer armlæn eller stor hovedstøtte. moduler, såsom en pude, et uden sømme. Sædet med integrerede Alle disse moduler kanabduktions udenden besvær påsætarmlæn stor lille hovedstøtte. underbensstøtte kan eller påsættes flere ekstra tes for ateller opnåenstørre komfort. Alle disse moduler kanabduktions uden besværpude, påsætmoduler, såsom en et tes for ateller opnåenstørre komfort. armlæn stor eller lille hovedstøtte. Alle disse moduler kan uden besvær påsættes for at opnå større komfort.

Cobi Rehab

· Fuglebækvej 1D · DK-2770 Kastrup telefon: +45 7025 2522 · Fax: +45 7025 2544 cobi@cobi.dk · www.xxl-rehab.com Cobi Rehab ·www.cobi.dk Fuglebækvej ·1D · DK-2770 Kastrup· telefon: +45 7025 2522 · Fax: +45 7025 2544 cobi@cobi.dk · www.cobi.dk · www.xxl-rehab.com · Cobi Rehab · Fuglebækvej 1D · DK-2770 Kastrup telefon: +45 7025 2522 · Fax: +45 7025 2544 cobi@cobi.dk · www.cobi.dk · www.xxl-rehab.com ·

heden foren individuel Siddekomforten ved Kelvin tilpasning. kørestol kan nemt optimeres. Muligheden for at vinkle Siddekomforten ved en Kelvin kørestol hele sidde-/liggefladen uden at ændrekan på nemt optimeres.støtte Muligheden fortilatenvinkle den maksimale medvirker bedhele sidde-/liggefladen uden at ændrekan på Siddekomforten ved en Kelvin kørestol re siddekomfort. den medvirker bednemtmaksimale optimeres.støtte Muligheden fortilatenvinkle re siddekomfort. hele sidde-/liggefladen uden at ændre på den maksimale støtte medvirker til en bedreTilBeHØR... siddekomfort.

nakkestøtte med stretch cover. Stretch TilBeHØR... cover. Faste armlæn. Separate fodstøtnakkestøtte med stretchSkubbebøjle. cover. Stretch ter. bord. Store drivhjul. cover. Faste armlæn. Separate fodstøtTilBeHØR... Hjælpemotor. Almindelige fodstøtter. ter. bord. Store drivhjul. nakkestøtte med stretchSkubbebøjle. cover. Stretch Hjælpemotor. Almindelige fodstøtter. cover. Faste armlæn. Separate fodstøtter. bord. Store drivhjul. Skubbebøjle. Hjælpemotor. Almindelige fodstøtter.

· Danmark ·www.cobibasic.dk Danmark www.cobibasic.dk · Danmark www.cobibasic.dk

Handicap-nyt nr 4, 2011  
Handicap-nyt nr 4, 2011  

medlemsmagasin for Dansk Handicap Forbund

Advertisement