Page 1

HANDICAP

NYT NR. 1 FEBRUAR 2012

TRÆNING I KAJAK

GIVER GOD BALANCE

TEMA: REJSEN GÅ R T I L … ?

REVOLUTION I EGYPTEN

– OGSÅ FOR MENNESKER MED HANDICAP


bruger - Hjælper Formidlingen

Vi tilbyder: • • • •

Gratis rekruttering Vikarservice Ledsageordningen Helhedsløsningen til hjælpeordninger

• • • •

Borgerstyret personlig assistance (BPA) Specialpædagogisk støtteordning (SPS) Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) Alle administrative opgaver relateret til ovenstående

ring og hør nærmere om, hvad vi kan tilbyde netop dig. København

Århus

tlf. 3634 7900

tlf. 7026 2709

bhf@formidlingen.dk www.formidlingen.dk


INDHOLD

12

Fællesskab – Fokus – Forandring”. Sådan lyder temaet for Dansk Handicapdag lørdag den 17. marts.

Foto: Privatfoto.

Foto: Bente Rødsgaard.

PER HENRIK KÆSELER ER SPASTIKER OG PIBEMAGER.

14

30 6

32

”STEMMERNE FRA MENNESKER MED HANDICAP KAN IKKE KØBES ELLER UDNYTTES”, STÅR DER PÅ SKILTET VED DEMONSTRATIONEN.

TUREN GÅR TIL… STORT FERIETEMA MED REJSEMÅL I IND-OG UDLAND.

6 Hjulspind 12 Passion for piber Først byggede Per Henrik Kæseler piber, nu har han bygget et helt værksted til sin passion.

14 Dansk Handicapdag Se hvor Dansk Handicapdag fejres i dit lokalområde.

29 Kajaktræning giver balance og livsglæde Klinik for Rygmarvsskader i Hornbæk bruger træning i kajak for at stimulere balancen og give patienterne glæde ved friluftsliv.

TEMA F

E

R

I

E

32 Sydafrika 18 Mennesker med handicap er også en del af revolutionen Mennesker med handicap i Egypten er lige som resten af befolkningen begyndt at kæmpe for rettigheder.

21 DET SKER I DHF

Foto: Bengt Sivardsson.

– et tilgængeligt rejsemål Det er forbavsende nemt atfinde tilgængelig transport og feriebolig i Sydafrika.

34 Safari i Sydafrika Normann Safari arrangerer safari specielt for dårligt gående og kørestolsbrugere.

38 Lej et sommerhus Tilgængelige sommerhuse i Danmark .

40 Drømmerejse til Florida Familieferien blev grundigt planlagt.

42 Ferienoter Nyttige tips til ferien.

HANDICAP NYT 1- 2012 • 3


Her er feriehusene, hvor man føler sig velkommen med kørestol Samsø, Limfjorden, Falster og Sjællands Odde 4 huse i Trend ved Limfjorden. 2 huse på Samsø - Sælvig og Nordby.

CIMBRIA ANN 6 huse i Marielyst på Falster.

3 huse i Vig ved Sjællands Odde.

Her er tale om rigtig nybyggerstil, indrettet med tidens krav til luksus, og det meget rustikke materiale skaber en helt speciel atmosfære både ude og inde.

• Feriehusene er 108-124 m2 + 6-20 m2 overdækket terrasse. • Plads til 6 (8) -10 (12) personer, heraf 2-6 kørestolsbrugere. • Husene i Vig er 170 m2 med 10 (12) sovepladser. af endt Godk andicap kH Dans rbund Fo

• Priser fra kr. 4.050/uge Hvis du vil bygge dit eget handicapegnede hus kontakt: Birksø Huse ApS Tlf. 86 84 58 18

Cimbria Ferie · Linåvej 59 · Linå · 8600 Silkeborg · Tlf. 86 84 58 18 · Mobil 26 73 69 22


HANDICAP-NYT:

LEDER

Hans Knudsens Plads 1A, 1. 2100 København Ø Telefon 39 29 35 55 Telefax 39 29 39 48 handicap-nyt@dhf-net.dk www.danskhandicapforbund.dk REDAKTION: Susanne Olsen (Ansvh. redaktør)

FÆLLESSKAB –

Solveig Andersen (Redaktør) Bente Rødsgaard Thomas Dahlberg Jeppe Kerckhoffs

FOKUS – FORANDRING

DESIGN OG TRYK: Handicap-nyt er produceret CO2 neutralt hos KLS Grafisk Hus A/S OPLAG: 8.267 ANNONCER: DG-Media Telefon 70 27 11 55 RUBRIKANNONCER: Sendes direkte til Dansk Handicap Forbund Handicap-nyt fås på cd gratis for medlemmer Ring 39 29 35 55 for bestilling ISSN: 0904-8081. 86. årgang. Giro: 6 00 34 35 Kontortid: Man- torsdag kl. 8.30 – 16.00 Fredag kl.8.30 – 14.15 Telefontid: Man- torsdag kl. 10.00 – 15.00 Fredag kl. 10.00 – 13.00 Landsformand: Susanne Olsen

Sådan lyder overskriften for Dansk Handicapdag 2012, som afvikles 17. marts. Medlemmer og tillidsvalgte samles til den årlige kampdag for bedre levevilkår for mennesker med handicap i Danmark. Overskriften er inspireret af den udviklingsproces, som lige nu foregår i Dansk Handicap Forbund og signalerer, at vi står sammen som én bevægelse, der målrettet kæmper for det, der er allermest vigtigt lige nu – nemlig at skabe forandring i samfundet, så mennesker med handicap sikres kompensation, opnår lige muligheder og bidrager til samfundet. Jeg ville ønske, at samme overskrift kunne stå på en gennemgribende national handlingsplan, som kunne sikre vores medlemmer en værdig tilværelse. Handicapområdet er voldsomt presset, og presset er forstærket under den øko-

”Mange kommuner presser sagerne til grænsen - og meget ofte over”

Hovedkasserer: Erna Christensen Direktør: Thomas Dahlberg Næste nummer: 18. april Deadline: 9. marts

Kontrolleret oplag i perioden 1. juli 2009 - 30. juni 2010: 8.267

nomiske krise. Det ses fx ved at mere end 1.600 medlemmer hvert år henvender sig til os for at få hjælp, fordi kommunen ikke vil yde den kompensation, de har behov for. Nogle sager er så fastkørte, at vi må køre sagerne for eller med medlemmerne. Og i fire ud af fem sager får vi helt eller delvist medhold. Flere af vores søsterorganisationer kan lægge de samme tal frem. Det er tankevækkende! Mange kommuner presser sagerne til grænsen - og meget ofte over. I nogle

kommuner er økonomien for ringe til at sikre ordentlig hjælp, andre steder har man ikke den nødvendige specialviden. Resultatet er, at vores medlemmer behandles forskelligt og vilkårligt, afhængigt af hvor man bor. Samtidig stavnsbindes mennesker med handicap til deres kommune, fordi de ikke ved, hvilken hjælp de vil kunne få, hvis de flytter. Det er skidt for den enkelte, og det er skidt for samfundet at lade ressourcefulde mennesker med handicap i stikken i stedet for at lade dem være til gavn for samfundet. Jeg kunne ønske mig, at der i forbindelse med Dansk Handicapdag 2012 rejser sig et krav om, at beslutningstagere, borgere og fagpersoner i Danmark – i stedet for at strides om hvem, der er dyrest og mest ’besværlige’ – i fællesskab fokuserer på at forandre vilkårene på handicapområdet til det bedre. Det handler ikke om at overøse én del af befolkning med ’gaver’, men om i fællesskab at fokusere på, hvordan vi bruger vores skattekroner bedst muligt, og hvordan vi sikrer en solidarisk fordeling af midler og specialviden, som skal sikre lige muligheder for mennesker med handicap. Nytænkning af området synes at være nødvendig – lad os sammen kæmpe for det! God Dansk Handicapdag 17. marts!

Susanne Olsen Landsformand

HANDICAP NYT 1- 2012 • 5


HJULSPIND

Af Bente Rødsgaard & Solveig Andersen

MED TV-PROGRAM TIL AFRIKA Du kan blive en af 11 seje deltagere med handicap i et nyt program i TV2, hvor deltagerne skal forcere en rute i Afrika og savanne med vilde dyr.

tionen ved at samarbejde og ved at udnyt-

Programmet er baseret på et

te egne og andres kompetencer og styrker. overvinde egne begrænsninger og bevise, at hver enkelt i sig selv og sammen med

og Sverige.

andre kan mere, end man selv tror.

Seerne følger deltagernes kamp hård og barsk tur på mange planer. De

EN DOM OM HANDICAP-PARKERINGSSKILTE I 2010 vandt en mand en sag i Højesteret mod Parkering København i en typisk sag om påstand mod påstand. Manden havde haft handicapskiltet i forruden, som påbudt, men da han kom tilbage til bilen, havde han fået en bøde.

Castingen til programmet er startet, men du kan stadig nå at være med. Læs hvordan på www.ungdomskredsen.dk.

TOILETHJÆLP TIL BÅDE MÆND OG KVINDER PÅ FARTEN Travel John er en genlukkelig pose,

Det klagede han over, og sagen endte i Højeox

Målet er at gennemføre ekspeditionen,

været en stor succes i både Norge

på vej gennem Afrika. Det bliver en

urb

målet er lige så stor. De medvirkende kan kun klare ekspedi-

populært BBC program 'Bey-

:C olo

tagernes indre og udviklende rejse mod

150 km gennem jungle, ørken

ound Boundaries', som også har

Fo to

fysiske udfordringer er én ting, men del-

som både mænd og kvinder kan bru-

steret, som kom frem til, at Parkering København

ge til at tisse i. Den kan indeholde

ikke kunne bevise, at skiltet ikke havde ligget

knapt en liter urin som absorberes

synligt fremme, fx kunne Parkering København ikke

og krystalliseres og omskabes til en

fremlægge et bevis i form af et foto. Så konklusionen

lugtneutral geleagtig masse. Du kan

er, at det gælder for parkeringsmyndighederne at have

finde forhandlere via hjælpemid-

beviserne i orden, når de udsteder en bøde, en parkeringsvagts

delbasen på www.hmi.dk – hvor du også kan finde andre toilethjælpe-

mundtlige udsagn ikke er nok. Hvis du får en bøde og ved, du er uskyldig, er det bare med at klage. Du kan læse dommen på www.domstol.dk/hojesteret under EMRK

midler, fx kolber designede både til kvinder og til mænd.

domme, nr. 109/2009. Kendelsen blev afsagt den 12. januar 2010.

VIDSTE DU, AT

Handicaprådet i Faaborg-Midtfyn kommune gav i slutningen af 2011 ”Årets Handicappris” til Egeskov slot for arbejdet med at skabe adgang for gæster med handicap. Prisen er på 5.000 kr. 6 • HANDICAP NYT 1- 2012

Ifølge Udbudsrådet sparer de danske kommuner penge ved at sende opgaven om drift af hjælpemiddeldepoter til ældre og handicappede i udbud. En analyse af konkrete erfaringer i ti kommuner viser, at otte har opnået en besparelse på mellem 9 og 40 pct.

Ingen af kommunerne har oplevet en forringelse af kvalitet og serviceniveau. Du kan følge Dansk Handicap Forbund på Facebook – www.facebook.com/ danskhandicapforbund.


TILLYKKE TIL

HANDI HUMOR

BENTE REY Bente Rey , medlem af både forretningsudvalg, hovedbestyrelse og socialpolitisk udvalg bliver 60 år. Hun bor

Foto: Jens Hasse.

i Sønderjylland og har på imponerende vis

HVERV NYE MEDLEMMER OG VIND GODE PRÆMIER Dansk Handicap Forbunds hovedbestyrelse har besluttet, at gennemføre en kampagne for at få flere medlemmer. Kampagnen løber fra 1. april til 30. september 2012. Jo flere vi er, jo større slagkraft har vi over for politikere og myndigheder – og det har vi brug for, særligt i disse år, hvor hele handicapområdet oplever store besparelser. Ideen bag kampagnen er, at det er dig som medlem, der kender forbundet og er den bedste ambassadør til at hverve nye medlemmer. Vi vil gerne belønne din indsats, så for hvert nyt medlem, du hverver, får du et lod i en pulje. Hver 10. hverver er garanteret et gavekort på 500 kr. til enten Netto eller Nordisk Films Biografer. Desuden vil vi den første onsdag i måneden trække lod blandt månedens hververe om en række sponsorerede præmier – bl.a. en uges sommerhusferie, ophold på feriecentre og en Tivoli-tur for fire. Ved afslutningen i oktober deltager alle hververe i lodtrækningen om den store hovedpræmie, som er en uges ferie i Tyrkiet i maj 2013. Midt i marts modtager du et brev med mere materiale om medlemskampagnen. Thomas Dahlberg

fået sat Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) på dagsordenen i Sønderborg Kommune, fordi flere medlemmer oplevede forringelser. Det gik ikke helt stille af, og hun var ofte i de lokale medier på medlemmernes vegne. Men hun kan også andet end at kæmpe for medlemmernes rettigheder. Hun er til møder leveringsdygtig i kager, som man kender dem fra det sønderjyske kaffebord. Og da en større københavnsk gruppe fra forbundet var på besøg i Sønderjylland, sprang hun også til som meget vidende guide i sønderjysk historie og skikke.

PERRONDØRE PÅ HUNDIGE STATION Et medlem, som er kørestolsbruger,

først til både DSB og Banedanmark,

grund af henvendelsen ville opsætte

henvendte sig til Dansk Handicap For-

men fik aldrig noget svar.

automatiske døre på stationen. De er

bund (DHF), fordi hun havde proble-

Lena Nielsen fra DHF er medlem af

nu kommet til stor glæde for medlem-

mer med nogle tunge perrondøre på

DSB’s handicappanel og rykkede for

met. Det betaler sig altså at klage og

Hundige Station. Hun henvendte sig

et svar. DSB oplyste så, at man på

ikke give op.

DR har ansat Heidi Sivebæk som tilgængelighedsredaktør. Hendes opgave bliver at sikre, at licensbetalerne kan høre, se, læse og forstå, hvad DR tilbyder dem samt sætte projekter i gang på området.

Kronprins Frederik har overrakt en olympisk pris til Danmarks Idrætsforbunds Soldaterprojekt, som udvikler idrætstilbud til soldater, som er blevet sårede i forbindelse med deres erhverv. Gruppen gennemførte sidste år New York Marathon.

Du kan lytte til klassiske koncerter live fra mange forskellige koncertsale eller fra mange landes radiostationer via dette link www.worldconcerthall.com.

HANDICAP NYT 1- 2012 • 7


HJULSPIND

BEDRE TILGÆNGELIGHED I DEN GAMLE BY En stor donation - 5,8 millioner kroner fra Annie og Otto Johs. Detlefs Fonde – skal gøre Den Gamle By i Århus mere tilgængelig. Små gader med toppede brosten er hyggelige, men ikke gode for kørestolsbrugere eller gangbesværede. Der skal stadig være hyggeligt i Den gamle By, men mennesker med bevægelseshandicap skal nu også kunne komme ind og få del i hyggen. Den store pengegave skal bruges til en nyt ankomstområde mod syd og en sti, der går uden om de toppede brosten. Museet glæder sig over den forbedrede tilgængelighed, der skal være færdig til efteråret.

Pressefoto: Den Gamle By.

SØGER DU ARBEJDE OG BOR PÅ SJÆLLAND ELLER BORNHOLM? Har du et handicap eller en funktionsnedsættelse?, og har du lyst til at komme et skridt tættere på arbejdsmarkedet? så duk op til et af de inspirationsmøder, som Danske Handicaporganisationer arrangerer i marts måned, som led i kampagnen Søg job – evner i fokus. Det er gratis at deltage, og der serveres frokost. På møderne får du bl.a. inspiration til at se nye muligheder og få styr på dine kompetencer.

HEALTH & REHAB SCANDINAVIA I BELLA CENTER, KØBENHAVN Hjælpemiddelmessen Health &

DER AFHOLDES MØDER I Slagelse: Mandag den 5. og 26. marts

Rehab Scandinavia finder sted i Bella Center 22. – 24. maj.

Holbæk: Tirsdag den 6. og 27. marts

Messen er den største fagmesse i

Høje Taastrup: Onsdag den 7. og 28. marts

Skandinavien inden for social- og

Guldborgssund: Torsdag den 8. og 29. marts

sundhedssektoren. På messen kan

Rønne: Fredag den 9. og 30. marts

de besøgende se nye hjælpemidler, hente inspiration og få ny viden fx

Se flere informationer på www.vidensnetvaerket.dk/evnerifokus. Klik på ’inspirationsmøder’ i toppen af siden for at melde dig til. Læs mere om kampagnen på www.evnerifokus.dk.

indenfor velfærdsteknologi, som messen sætter fokus på. Se mere om programmet på www. health-rehab-scandinavia.com. Adgangen er gratis.

8 • HANDICAP NYT 1- 2012


VIL DU VÆRE PATIENTREPRÆSENTANT? Organisationen Danske Patienter søger patienter og pårørende, der har overskud og lyst til at repræsentere de synspunkter og behov, som er vigtige for patienter og pårørende i deres kontakt med sundhedsvæsenet. En patient- eller pårørenderepræsentant taler patienternes og de pårørendes sag, når man arbejder med nye projekter, løsninger og store beslutninger i sundhedsvæsenet. En patient- eller pårørenderepræsentant skal derfor være i stand til at repræsentere generelle behov hos patienter og pårørende – ikke kun sine egne. Men den erfaring, som repræsentanten har fra sit eget forløb og sit eget liv, er vigtig. Alle interesserede kan tilmelde sig som pårørende- eller patientrepræsentant ved at gå ind på hjemmesiden www.patientrepræsentant.dk. , hvor man også kan læse mere om rollen som repræsentant. Man kan også kontakte Danske Patienter på e-mail: info@danskepatienter.dk eller telefon: 33 41 47 60.

LANGVARIGT TOVTRÆKKERI OM MERUDGIFTER Dansk Handicap Forbunds(DHF)

også ventetid i trafikken fx for rødt

rådgivning har hjulpet et medlem

lys. Via udskrift fra medlemmets

i en langvarig sag, der handler om

bankkonto og udtalelser fra taxa-

dækning af merudgifter helt tilbage

selskabet, sandsynliggjorde DHF de

fra 2007 og 2008.

reelle udgifter, og efter flere afgø-

Medlemmet har i lang tid kæm-

relser og gentagne anker lykkedes

pet med sin kommune om ret til

det at få dækket merudgifter med

merudgifter, og sagen har flere

1500 kr. om måneden i de to år.

gange været i Det social Nævn, som

Medlemmet havde også fået

TOILETHJÆLP TIL KVINDER PÅ FARTEN Et produkt – et paprør ved navn Tisletten - gør det muligt for kvinder at stå op og tisse lige som mænd og ikke blotte sig mere end højst nødvendigt. Du kan se mere om produktet på www.tislet.dk. Den samme ide kommer til ud-

gentagne gange har hjemvist den

bevilget dækning af merudgifter

tryk i Pibella Travel, som også er et

til kommunen.

for 2009, men pludselig meddeler

rør. Den kan dog også bruges inden-

Medlemmet går til behandling

kommunen, at den stopper udbeta-

dørs, fordi urinen kan opsamles i en

og har udgifter til taxakørsel, men

ling fra udgangen af 2009. Det kan

pose. Pibella Trave kan anvendes,

kommunen vurderer, at de ikke

kommunen ikke uden videre efter

mens man fx ligger ned eller sidder

overstiger bagatelgrænsen på 500

gældende praksis, der skal træffes

i sin bil, og der er langt til et toilet.

kr. og afgjorde, at borgeren ikke

en afgørelse i sagen. Det gør DHF

Du kan læse og se mere på www.

havde ret til dækning af merudgif-

kommunen opmærksom på og ef-

ter. DFH anker sammen med med-

ter adskillige gange at have rykket

pibella.com. Produktet har også en

lemmet med den begrundelse, at

kommunen, beslutter den i decem-

den måde, som kommunen bereg-

ber 2011 at udbetale merudgifts-

ner taxakørslen på, er forkert. Dels

ydelse for 2010.

medregner kommunen ikke al kørsel, dels trækker de ventetid fra –

Inge Christensen

dansk forhandler www.apodan.dk.

Pressefoto: Pibella.

HANDICAP NYT 1- 2012 • 9


HJULSPIND

DANSK HANDICAP FORBUND ARBEJDER MED TILGÆNGELIGHED I GHANA sker med handicap i Ghana, og som DHF deltager i sammen med Danske Handicaporganisationer, Danske Døves Landsforbund og Dansk Blindesamfund. Her spilFoto: Ulandssekretariatet.

ler tilgængelighed en vigtig rolle, for den er en forudsætning for at opfylde målene om bedre skoler, hospitaler og klinikker. Rie Ollendorff har tidligere arbejdet med en tilgængelighedsmanual i Uganda, og nu er turen kommet til Der skal arbejdes for bedre tilgængelighed i Ghana.

Ghana, for det er nødvendigt at lave standarder, der er specifikt udviklet til det land, de skal bruges i. Også

Arkitekt Rie Ollendorff tager først i maj til Ghana for at

arkitektforbundet i Ghana har vist interesse for at sam-

bistå Dansk Handicap Forbunds (DHF) samarbejdspart-

arbejde omkring tilgængelighed, hvis de pågældende

ner GSPD med at udvikle tilgængelighedsstandarder.

standarder bliver udviklet.

GSPD har ansvaret for tilgængelighed i et stort Danidaprojekt, der arbejder for bedre rettigheder for menne-

Projektet er finansieret gennem Danske Handicaporganisationer.

SALZBURG MODTAGER EUROPÆISK TILGÆNGELIGHEDS PRIS

NØGLE TIL HANDICAPTOILETTER I TYSKLAND, ØSTRIG OG SCHWEIZ OG ENGLAND

Salzburg har vundet EU-pris for sin tilgængelighed. Den østrigske by

Har du behov for at kunne benytte

har vundet Access City Award 2012, som er en europæisk pris, der gives til en by, som har arbejdet seriøst med tilgængelig for mennesker med handicap. Den europæiske jury udvalgte Salzburg for sine fremragende præstationer på alle de vigtige tilgængelighedsområder, fx transport og tilgængelighed i det offentlige rum. De andre finalister var Krakow i Polen, Marburg i Tyskland og Santander i Spanien. I alt 114 byer fra 23 EU lande dystede om at få prisen. Du kan læse mere om prisen på www.accesscityaward.eu.

handicaptoiletterne i Tyskland, Østrig og Schweiz, kan du købe en Europanøgle til kr. 200, der giver adgang til de aflåste toiletter. Har du et handicap-parkeringskort, er du automatisk berettiget til at købe en Europanøgle. Hvis du ikke har et parkeringskort, skal din læge dokumentere, at du har behov for adgang til handicaptoiletterne. Nøglen købes ved henvendelse til DH Brugerservice på service@ handicap.dk eller på tlf. 36 75 17 93 hverdage mellem kl. 10 og 12. Der findes en lignende nøgle i England, der giver adgang til aflåste

Foto: Colourbox

toiletter rundt om i landet. Den kan købes via en hjemmeside, hvor du også kan købe en oversigt over, hvor du finder toiletterne. www.radar-shop.org.uk

10 • HANDICAP NYT 1- 2012


Foto: Allan Rieck.

HANDICAPPRIS Lis Schou, formand for Bornholm afdeling i Dansk Handicap Forbund (DHF) modtog Bornholm Regionskommunes handicappris 2011. Prisen – et diplom, blomster og 10.000 kr. - blev overrakt i december sidste år. Lis Schou, der også er medlem af DHF’s hovedbestyrelse, socialpolitisk udvalg og kursusudvalg, blev valgt blandt syv gode kandidater for sit mangeårige arbejde for mennesker med handicap på Bornholm. Hun arrangerer blandt andet rejser, sammenkomster og møder for medlemmerne i DHF, underviser i svømning for mennesker med handicap og er bisidder for de medlemmer, der har brug for det. Lis Schou har tillige haft tillidsposter i Danske Handicaporganisationer og været medlem af kommunens bruger- og handicapråd. Formand for kommunens socialudvalg, Laila Lindén, fremhævede ved overrækkelsen Lis Schou som en ildsjæl, der kæmper de svages sag.

POSER TIL BRUGTE TOILETHJÆLPEMIDLER Hvis du på diskret vis vil bortskaffe inkontinensprodukter, så findes der nogle lynlåsposer, som er lette at opbevare og uden nogen risiko for lækage eller dårlig lugt. De forhandles i Danmark af firmaet Abena. Læs mere om Abir-Bag på www.abena.dk.

FÅ PAKKER TIL DØREN Nu har du mulighed for at modtage pakker og maxibreve på din bopæl, også når du ikke er hjemme, hvis du har en postkasse, der er stor nok og egnet til pakker. Du skal tilmelde dig ”Modtagerflex” hos Post Danmark, Herefter får du leveret pakker og maxibreve i din postkasse. Du tilmelder dig via Post Danmarks hjemmeside. Firmaet Reelt.dk har specialiseret sig i diverse løsninger, der opfylder kravene. Læs mere om postkasserne på www.ejendomsspecialisten.dk

HJÆLP I BPA-SAGER Dansk Handicap Forbunds rådgiv-

ældreansvar overfor to mindre børn.

og ansøgte om opsættende virk-

ning har gennem hele sidste år

Dansk Handicap Forbund har også

ning, som ville betyde at borgeren

arbejdet på, at få en borger med

hjulpet i en anden BPA sag, hvor en

kunne beholde de 112 timer, indtil

BPA opnormeret fra 16 til 24 timer

borger fik det ugentlige timetal re-

klagen er afgjort. Det sociale nævn

i døgnet – først med ansøgning, si-

duceret fra 112 til 70. Da rådgivnin-

sendte hele sagen tilbage til kom-

den med en klage og efterfølgende

gen havde ferie sendte borgeren en

munen. Da kommunen havde læst

mange mailudvekslinger. Den 22.

foreløbig klage til kommunen, som

klagen, der blandt andet gik på, at

december sendte borgerens sags-

øjeblikkelig foretog en genvurde-

borgeren med 70 timer skulle ligge

behandler en mail om, at borgeren

ring uden at vente på den endelige

i sengen til middag med risiko for

var bevilliget 24 timer i døgnet det

klage og sendte sagen i det sociale

liggesår, trak kommunen sagen til-

næste år – en rigtig dejlig julegave!

nævn.

bage fra det sociale nævn og gav

Udover selv at have brug for hjælp 24 timer har borgeren også et for-

Rådgivningen klagede sammen med borgeren til det sociale nævn

borgeren de 112 timer tilbage. Lene Kjær.

HANDICAP NYT 1- 2012 • 11


PORTRÆT

Tekst og fotos af Bente Rødsgaard

Per Kæseler er inkarneret piberyger og har bygget sit eget pibeværksted helt fra grunden.

PASSION FOR PIBER Et pibeværksted bygget op fra bunden. Smukt designede piber – alt sammen noget der kræver håndelag. Og det har Per Kæseler, som er spastiker

E

N DAG LÅ der en stor bunke brædder i Per Kæselers have i Holte. Han havde selv bestilt dem, men kunne alligevel ikke lade være med at tænke: ’Hvad har jeg dog kastet mig ud i?’ Men nu, halvandet år efter, er brædderne forvandlet til et pibeværksted med både maskiner, lys og varme. Så hvis nogen har den fordom, at en spastiker - uddannet civiløkonom og uden håndværksuddannelse umuligt kan bygge et værksted eller lave piber, så har Per Kæseler effektivt gjort den til skamme. Værkstedet er 9 m2, og fra han bestilte træ og fik samtlige byggetil-

12 • HANDICAP NYT 1- 2012

ladelser, har han brugt 1,5 år på at bygge det i sin fritid. ”Det har været dejligt. Jeg slapper af, når jeg laver noget. Lige nu kan jeg sidde i mit skur og lave piber, glemme alt omkring mig og finde fred og ro”, fortæller han.

Elsker at ryge pibe Per har røget pibe, siden han var femten år. ”Min far var snedker og røg også pibe. Han lavede enkelte piber, men på sine gamle dage, og indtil han døde, lavede han knive. Det har jeg dog ikke gjort endnu. Jeg er meget stolt af værkstedet, for jeg har al-

drig bygget noget før. Min far sagde altid til mig: Du kan halvt så meget, som din mor tror, og dobbelt så meget, som du selv tror,” siger han og griner ved mindet.

Fra klods til pibe Per Kæseler har fremstillet piber i årevis.”Selve pibefremstillingen starter med en firkantet klods. Så borer man tre huller, sætter en spids på og går i gang med at slibe med raspfil og sandpapir, inden man slutter med bejdsemaling og polering. Der kan nemt gå 25 timer, før en pibe er færdig. Selve råspidserne køber jeg hos en grossist. Den sjoveste pibe jeg nogensinde har lavet, skar jeg en dag, jeg sad og tænkte: Hvorfor skal pibespidsen være vinkelret, kunne den ikke lige så godt være skrå? Og så tog jeg ellers fat og kom først i seng kl. 3.30. Det er det, der er det


Pibefremstillingen starter med en firkantet klods.

Der bores huller og slibes…

…og inden den er færdig er der nemt brugt 25 timer.

TILLIDSMAND I DANSK HANDICAP FORBUND Per Kæseler er født og opvokset i Hvide Sande. Han flyttede som ung mand til Ålborg for at studere til civiløkonom. Da han læste, meldte han sig ind i Ungdomskredsen. Det var første gang, han mødte ligesindede, han kendte ingen andre med handicap. Og så gik det stærkt. Han fik mange tillidsposter i UK. I dag er han formand for Dansk Handicap Forbunds lokalafdeling for Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal og medlem af forbundets arbejdspolitiske udvalg. Hvis du vil tale med Per om piber eller har et job til ham, kan du kontakte ham via hans hjemmeside www.perhk.dk

sjove ved det. Jeg kan ikke helt definere det, men pludselig, så er det der – og så går jeg i gang”.

Gamle maskiner Per er opvokset i Hvide Sande i Vestjylland, men kærlighed fik ham i 2000 til at flytte over til kæresten Vibeke Baden Laursen på Sjælland. En dag var de til et bryllup, og her kom Per tilfældigt til at tale med en anden gæst om piber, og da samtalen havde stået på en stykke tid, sagde manden: ”Du skal da overtage alt det værktøj, jeg har”. Manden havde for nyligt arvet et pibeværksted med træ og redskaber, som han ikke brugte. Og Per fik lov til at købe det hele for en slik. Et fantastisk lykketræf.

Pibesamler og DM i piberygning Per Kæseler samler også på piber og har købt nogle i berømte pibebutikker i udlandet. ”Der sker hele tiden

noget i pibeverdenen, der udvikles nye metoder og design. Det er sjovt at gå ind pibeforetninger, men der bliver færre og færre af dem. På Strøget i København er der kun en tilbage”. Per har også deltaget i Danmarksmesterskabet (DM) i piberygning, som afholdes årligt af Nordisk Tobakskollegium. Disciplinen består i at holde ild i tre gram tobak så længe som muligt, efter at piben er tændt én gang med højst to tændstikker. Verdensrekorden er sat af italieneren Gianfranco Ruscalla i 2008, der holdt ild i piben i 3 timer, 33 minutter og 6 sekunder. Den danske rekord indehaves af Troels Rasmussen og er 3 timer 16 minutter og 8 sekunder. Per holdt ild i sin pibe i ca. 40 minutter. ”Det er en skæg oplevelse at være med til DM, så trenden om ikke-rygning har ikke helt nået piberygerne. Og det skyldes, at det er en nydelse at ryge tobak på den måde, og det tager tid. Jeg kan bedst sammenligne

det med at drikke et godt glas rødvin til en film. En smøg er til gengæld hurtigt væk”.

Søger fleksjob som civiløkonom Nu når værkstedet står der, er Per Kæseler parat til at lave andre ting fx en terrasse og en efterligning af nogle meget specielle havemøbler, som han fotograferede, sidst han var i England. Per er uddannet civiløkonom, og ledig mod sin vilje. Han vil gerne have et fleksjob som sekretær og koordinator. Det har han tidligere været for en advokat og i Nordisk Råd. ”Men når der er 347 ansøgere til fuldtidsstillinger, så er der jo ingen, der gider ansætte en fleksjobber på 20 timer”, siger han. Han søger – indtil videre dog forgæves – men så har han da heldigvis piberne. ■ HANDICAP NYT 1- 2012 • 13


DANSK HANDICAPDAG 2012

Af Solveig Andersen

DANSK HANDICAPDAG FÆLLESSKAB – FOKUS – FORANDRING LØRDAG DEN 17. MARTS inviterer regionerne i Dansk Handicap Forbund alle medlemmer til Dansk Handicapdag - både for at sætte fokus på forholdene for mennesker med handicap og for at samles i et festligt fælleskab med god mad, godt samvær, taler og underholdning

Med temaet Fælleskab - Fokus – Forandring vender Dansk Handicap Forbund i 2012 blikket lidt indad, for at blive bedre til at kigge fremad. Alle i Dansk Handicap Forbund vil det kommende år arbejde med at sætte fokus og opmærksomhed på, hvem vi er, og hvad vi er gode til. Målet er, at vi i fællesskab skaber den rigtige forandring – parate til at modtage de udfordringer, som vi hele tiden møder. Selvfølgelig ser vi ikke så meget indad, at vi glemmer omverdenen. Vi vil som altid kæmpe for tilgængelighed, for kompensation for vores funktionsnedsættelse og for at ændre det forråede menneskesyn, der hersker i disse år. Se nærmere om tid, sted og program for arrangementerne nedenfor.

Dato: Lørdag den 17. marts kl. 12.30 – 16.30. Sted: Etac, Egeskovvej 12, Horsens. Hovedtaler: Medlem af forretningsudvalget Rikke Kastbjerg. Gæstetalere: Lokalpolitiker og repræsentant fra handicaprådet. Program: Frokost, taler og debat samt information om Etac. Pris: 150 kr. for medlemmer og 200 kr. for ikke-medlemmer. Hjælpere deltager gratis. Drikkevarer kan købes til billige priser. Tilmelding: Senest 3. 3. til Per Jacobsen på tlf. 23 82 42 11, mail: per@perjac.dk eller Knud Mikkelsen på tlf. 28 87 41 57, mail: knud.mikkelsen@business.tele.dk.

Foto: Jens Hasse.

REGION MIDTJYLLAND

Rikke Kastbjerg.

Dato: Lørdag den 17. marts kl. 12.30 – 18.00. Sted: Fredericia Idrætscenter, Vester Ringvej 100, Fredericia. Hovedtaler: Næstformand, John Sørensen. Program: Faneindmarch, festtaler, festmiddag, kaffe/te, natmad, lotteri, musik. Pris: 275 kr. (Evt. specialkost oplyses ved tilmelding). Tilmelding: Tilmelding: Bindende tilmelding til din egen lokalafdeling senest 2. 3. (Ret til ændringer forbeholdes).

14 • HANDICAP NYT 1- 2012

Foto: Jens Hasse.

REGION SYDDANMARK

John Sørensen.


REGION HOVEDSTADEN, BORNHOLM

Foto: Jens Hasse.

Dato: Søndag den 18. marts kl. 12.30 – 16.30. Sted: Sagahuset, Rønne. Hovedtaler: Medlem af forretningsudvalget Bente Rey. Gæstetaler: En repræsentant for regionskommunen. Program: Taler, to-retters middag, kaffe, lotteri, underholdning og musik ved Thomas Nyboe. Pris: 110 kr. Det er tilladt at tage en gæst med. Tilmelding: Tilmelding senest den 14.3. kl. 13.00 til Rigmor Pedersen, tlf. 56 95 36 55 Bente Rey. eller Inger Speht Hansen, tlf. 56 48 08 20.

REGION HOVEDSTADEN, NORD

Foto: Jens Hasse.

Dato: Lørdag den 17. marts kl. 12.30 til 18.00. Sted: Festsalen, Syrevej 2, Frederiksværk. Hovedtaler: Hovedkasserer Erna Christensen. Gæstetalere: Velkomst ved borgmester Helge Friis, Halsnæs kommune. Program: Festmiddag, kaffe/te med kringle. Gaver på indgangsbilletten. Festlotteri med flotte gevinster sponseret af DHF’s lokalafdeling samt Frederiksværks forretninger. Underholdning ved Stjernekoret fra Halsnæs Kulturskole samt Glarmesteren og hans svende. Musik og dans: Torben Andersen. Servering: Team Arresø håndbold m.fl. Pris: Voksne 250 kr. + kørsel. Tilmelding: Bindende tilmelding senest 6. 3. til din lokalafdeling (Frederikssund/Halsnæs, Hillerød, Helsingør, og Vestegnen). (Ret til ændringer forbeholdes). Erna Christensen.

REGION SJÆLLAND

Foto: Jens Hasse.

Dato: Lørdag den 17. marts kl. 12.30 – 18.00. Sted: Gulerodshuset, Ringstedgade 528, Næstved. Velkomst: : Anni Kvisgaard, regionsrepræsentant. Hovedtaler: : Landsformand Susanne Olsen. Gæstetalere: Borgmester Carsten Rasmussen, Næstved. Program: Faneindmarch, middag, taler, kaffebord, natmad, underholdning, lotteri og dans. Musik: Johnny Hansen. Pris: 285 kr. ekskl. drikkevarer. Tilmelding: Bindende tilmelding til lokalafdelingerne. Spørg i afdelingen om tilmeldingsfrist. Lokalafdelingerne tilmelder sig til Henning Fog Hansen senest 1.3., helst på mail: foghans@stofanet.dk eller på tlf. 55 77 45 30.t.dk. Susanne Olsen.

HANDICAP NYT 1- 2012 • 15


Den eneste borgerstyrede organisation, der kan varetage dine arbejdsgiverbeføjelser på demokratisk og nonprofit basis

Bliv medlem på www.lobpa.dk • Ring til os på 70 12 30 12

Aktiviteter, wellness, kultur, noget for børn, shopping - du har det hele lige uden for døren

Oplevelserne venter...

- hos Kolding Byferie

Bo midt i en by fyldt med kultur, natur og gode shoppingmuligheder Lækre kørestolsvenlige ferielejligheder i dejlige omgivelser lige i centrum af Kolding. nætter Hele februar, marts og april kan du booke 4for 3 4 nætter men kun betale for de 3. Trænger familien til en forlænget weekend byder 3for nætter hele maj måned på 3 nætter for 2 nætters pris i 2 4 og 6 personers lejligheder.

Fri adgang til Subtropisk badeland og fitness ■ Gratis forbrug og trådløst internet ■ Fri parkering ■ Slutrengøring inkluderet ■

Bestil nu på 75541800 og læs mere på www.kolding-byferie.dk


MANGLER DU EN BIL TILPASSET DINE BEHOV? Vi har over 15 års erfaring i opbygning af specialtilpassede handicapbiler til kommuner, institutioner og private! Vi hjælper dig hele vejen fra ansøgning til udlevering af bilen. Ring til os eller se mere på handicare.dk!

Vi har afdelinger i 7 byer

AALBORG

HERNING

• Kørestolslifte og kraner af alle varianter • Fastspænding af elkørestole • Joystikstyring af bilen • Hånd- og fodbetjeninger • Specialsæder og drejekonsoller • Fleksible gulvløsninger • Fjernbetjente døråbnere • Faste og elektriske trin • Personlig tilpasset funktionsstyring og meget meget mere..!

AARHUS

GLOSTRUP

FREDERICIA

Vi forhandler

ODENSE RIBE

alle gængse bilmærker!

AUTO HER N I N G

K ØB E N HAV N

AALBORG

RIBE

FREDERICIA

A A RHUS

O DENSE

Salg og værksted

Salg og værksted

Salg og værksted

Salg og værksted

Salg og værksted

Salg og værksted

Salgskontor

Baggeskærvej 48

Fabriksparken 4-6

Vidalsvej 4 A

Industrivej 22

Fabriksvej 5

Bredskiftevej 6 A

Fåborgvej 149

DK-7400 Herning

DK-2600 Glostrup

DK-9230 Svenstrup

DK-6760 Ribe

DK-7000 Fredericia

DK-8210 Aarhus V

DK-5250 Odense SV

+45 97 12 96 22

+45 43 20 57 00

+45 96 96 15 22

+45 76 88 18 00

+45 75 93 17 00

+45 87 31 46 00

+45 97 12 96 22

auto@handicare.dk handicare.dk

Hos Langhøj er du altid velkommen til at komme og se det store udvalg af biler med indretning.

Aalborg

København

Aarhus

- Indendørs biludstilling - God plads og HC toilet - Frisk kaffe på kanden - Velkommen!

Odense Ny afdeling! Se: langhoej.dk

Eksperter i bilindretning - Forhandling af ALLE bilmærker


UDLAND

Af Solveig Andersen

Ved demonstrationen i Alexandria bar demonstranterne skilte blandt andet med ordene: Stemmerne fra mennesker med handicap kan ikke købes.

Tusindvis af demonstranter samledes i ugevis på Tahrirpladsen i Kairo under ”det arabiske forår” sidste år.

Hossam Abd-Larif er kørestolebruger og deltog fra revolutionens første til sidste dag. Nu kæmper han for at få mennesker med handicap på den politiske dagsorden.


UDLAND

Tekst og foto af Bengt Sigvardsson. Oversat af Solveig Skovgaard Andersen

MENNESKER MED HANDICAP

ER OGSÅ EN DEL AF

REVOLUTIONEN I Egypten har revolutionen 2011 også tændt kampgejsten hos landets indbyggere med handicap, der nu stiller krav. Kampen føres på mange fronter med det mål at få kravene til at havne på dagsordenen i det ”nye” Egypten

D

EN 25. JANUAR 2011 samledes mennesker i hundredetusindtal på Tahrirpladsen i Kairo. De krævede en ende på den egyptiske præsident Hosni Mubaraks 30-årige diktatur samt sociale politiske og økonomiske reformer. En af demonstranterne var 38årige Hossam Abd-Lariif, som er kørestolsbruger. ”Jeg var med fra første til sidste dag af flere grunde. Frem for alt var jeg oprørt over politiets korruption, brutalitet og forbrydelse mod menneskerettighederne, men jeg deltog også, for at alle egyptere skulle få rettigheder. Så ville vi med handicap også få det,” fortæller Hossam, da vi mødes i Azhar–parken i det centrale Kairo. Omkring 40 % af Egyptens 85 mio. indbyggere levede for – eller under – 2 dollar pr. dag. Arbejdsløsheden var skyhøj og korruptionen udbredt. De fattige masser blev holdt i skak af en brutal politistyrke. Undtagelsestilstanden havde varet i 30 år. ”Jeg kan godt holde ud at have det dårligt og være sulten, men ikke at regimet nægter mig menneskelig værdighed,” siger Hossam.

Kørestolsdemonstrant blandt millioner Protesterne spredte sig til hele Egypten. Den 28. januar blev en indsatsstyrke sat ind mod demonstranterne på Tahrir-pladsen. De skød blandt andet med tåregas. ”Jeg har vejrtrækningsbesvær, så jeg blev i min bil i udkanten af demonstrationen, men selv der fik jeg min del af gassen,” siger Hossam.

Det var ingen enkel sag at komme rundt i kørestol blandt op til en million demonstranter. ”Det var spændende, men jeg ville lyve, hvis jeg påstod, at jeg aldrig var bange,” siger Hossam. I flere tilfælde gik det voldsomt til for eksempel under det såkaldte kamelslag, hvor Mubarak-tilhængere på kameler gik til angreb. En halv snes personer blev dræbt og hundredvis sårede. ”Jeg holdt mig borte fra de mest voldsomme frontlinier,” siger Hossam. I alt blev 846 mennesker dræbt, inden Mubarak gik af den 11. februar. Egypten styres nu af en militærledet overgangsregering indtil efter parlamentsvalget, som begyndte den 28. november og efter planen afsluttes til marts i år.

Mennesker med handicap organiserer sig Under Mubarak var det forbudt for ikke-statslige grupper at arbejde politisk. Trods det dannede Hossam og andre egyptere med handicap ”Bevægelsen for 7 millioner handicappede” i foråret 2009. Ifølge egyptisk lovgivning har alle medborgere lige rettigheder, men virkeligheden var en anden. ”Vi dannede bevægelsen for at sikre rettigheder til alle mennesker med handicap. Tidligere kunne kun enkelte personer presse myndighederne til for eksempel at få bolig eller job,” beretter Hossam. Gruppen, hvis navn er misvisende, eftersom antallet af mennesker med handicap anslås til at være 12 mio., arrangerede sin første demonstration i Kairo den 2. oktober 2009. Den samlede såvel kvinder som mænd, kristne som muslimer med alle typer af handicap. ”Vi blev stoppet af sikkerhedsstyrker, som truede os med vold, hvis vi ikke afbrød protesten. Vi vendte om. Vores mål var blevet opfyldt, for demonstrationen fik stor mediebevågenhed, og vi blev inviteret til debatprogrammer i de største tv kanaler. Folk ville vide mere om os.

HANDICAP NYT 1- 2012 • 19


Optakten til det egyptiske parlamentsvalg var præget af voldsomme sammenstød mellem demonstranter og sikkerhedsstyrker, som her hvor en politibus brænder på Tahrir pladsen.

sø er omringet af en prangende have og alle promenaderne har ramper. ”Det skyldes, at parken er anlagt af en udenlandsk organisation. I det øvrige Kairo findes der kun enkelte ramper i centrum. Ikke engang offentlige bygninger er tilgængelige. Der er altid nogle, som tilbyder at bære mig op ad trapper, men jeg vil ikke bæres. Det er min ret selv at kunne komme ind i en bygning, som er betalt af mine skattepenge. Vi må i det mindste kræve en lov om, at alt nybyggeri skal være tilgængeligt,” siger Hossam. Det er ligeledes umuligt at komme frem med offentlige transportmidler. Kun undergrundstationerne i det centrale Kairo er tilgængelige. I begyndelsen af 2010 blev alle gamle statslige busser skiftet ud med nye. ”Men de var ikke tilgængelige,” sukker Hossam.

Arbejdsgiver betaler gerne bøder

Tilgængelighed er et nærmest ukendt begreb i Egypten, kun i Kairos centrum findes enkelte ramper fra fortove.

Det opmuntrede flere til at begive sig ud på gaderne for at kræve deres rettigheder,” siger Hossam.

Tilgængelighed eksisterer ikke I løbet af 2010 optrappede gruppen sine aktiviteter. En liste med krav blev afleveret til parlamentet. ”Et af hovedkravene var lige ret til uddannelse. Sammenlignet med døve og udviklingshæmmede er det lettere for os med bevægelseshandicap at studere. Vores problem er først og fremmest tilgængelighed. Hverken min grundskole eller mit universitet var tilgængeligt,” siger Hossam. Parken, vi sidder i, er en oase i millionbyen Kairos kaos af flersporede motorveje, menneskefyldte fortove, uplanlagte bebyggelser og overbefolkning. En kunstig

20 • HANDICAP NYT 2- 2012

En af demonstrationerne foran parlamentet i Kairo rejste krav om en indsats mod ovennævnte problem og for retten til arbejde. Ifølge egyptisk lov skal mindst fem procent af arbejdsstyrken være mennesker med handicap i virksomheder med mere end 50 ansatte. ”Men mange betaler gerne bøder for at bryde loven, andre ansætter os, men beder os om at blive hjemme og udbetaler alligevel løn,” siger Hossam, som arbejder på en it-virksomhed. Ingen af gruppens krav blev imødekommet før revolutionen, og faktisk er ingen af revolutionens krav opfyldt på nuværende tidspunkt. Undtagelsestilstanden er stadig i kraft, kritikere af regimet arresteres stadig og stilles for militærdomstole, masser af rapporter om tortur dukker op, og økonomien går i tomgang. Det førte til, at hundredtusinder af demonstranter igen begav sig ud på gader og pladser i Egypten. I slutningen af november blev 40 mennesker dræbt og tusindvis såret i sammenstød mellem sikkerhedsstyrker og demonstranter. Bevægelsen af 7 millioner handicappede holdt dog lav profil. ”Det ville ikke tjene noget formål inden parlamentsvalget. Vi må vente med sådanne aktiviteter, til situationen bliver stabil,” forklarer Hossam. I stedet har gruppen blandt andet opmuntret folk med handicap til at stille op til valget. ”Nu har vi 14 kandidater. Vi koncentrerer os også om at øge den politiske bevidsthed blandt mennesker med handicap,” siger Hossam. ■ Læs også artiklen: Revolutionen skaber nye handle muligheder, på www.danskhandicapforbund.dk.


DET SKER I DHF Oktober 2011

DHF PÅ NETTET Dansk Handicap Forbunds hjemmeside finder du på adressen: www.danskhandicapforbund.dk

DU KAN SKRIVE TIL DHF PÅ FLERE E-MAIL ADRESSER: Forbundets hovedadresse:

dhf@dhf-net.dk

Landsformand:

susanne@dhf-net.dk

Politisk konsulent:

konsulent@dhf-net.dk

Rådgivning

social@dhf-net.dk

Handicap-nyt:

handicap-nyt@dhf-net.dk

Informationsmedarbejder:

info@dhf-net.dk

Ulandssekretariatet:

uland@dhf-net.dk

Forældrekredsen:

fk@dhf-net.dk

Ungdomskredsen:

uk@ungdomskredsen.dk

RYK:

info@ryk.dk

Amputationskredsen:

ak@dhf-net.dk

Webmaster:

webmaster@dhf-net.dk

NYT FRA AFDELINGERNE

Assens Tirsdag den 21. februar kl. 18.00: Fællesspisning, banko og kaffe. Pris kr. 80. Bindende tilmelding til Lena, tlf. 21 64 79 25 senest den 7. 2. Tirsdag den 6. marts kl. 19.00: Hyggeaften. Ordet er frit. Vi forsøger at finde en foredragsholder. Lørdag den 17. marts kl. 12.30 til 18.00 i Fredericia Idrætscenter, Vestre Ringvej 100 i Fredericia: Dansk Handicapdag. Bindende tilmelding til bestyrelsen senest den 1.3. til afdelingens bestyrelse. Pris kr. 275. Se program side14. Tirsdag den 20. marts kl. 19.00: Årsmøde i Vestfyns ferieklub. Regnskab og beretning ifølge vedtægterne samt informationer om rejser i 2012. Evt. billeder fra de sidst afholdte rejser. Ferieklubben er vært ved kaffe og brød. Tirsdag den 3. april kl. 19.00: Foredrag v/Ulla Trøjmer om DHFs projekt i Ghana. Tirsdag den 17. april kl. 19.00: Vinsmagning med Skovgårdvine samt ostebord. Pris kr. 25. Bindende tilmelding til Lena, tlf. 21 64 89 25 senest den 13.4. Hvor intet andet er nævnt foregår arrangementerne på Stadionvej 10 i Assens.

Bornholm Søndag den 18. marts kl. 12.30 – 16.30 i Sagahuset i Rønne: Dansk Handicapdag. Pris kr. 110. Det er tilladt at tage en gæst med. Tilmelding senest den 14. 3. kl. 13.00. Se program side 14. Lørdag den 14. april kl. 13.30 – 16.30 i Sagahuset i Rønne: Generalforsamling. Dagsorden ifølge lovene. Senere bankospil, medbring pakke værdi kr. 25. Foreningen er vært ved kaffe og hjemmebag. Tilmelding senest den 11. 4. kl. 13.00.

Esbjerg Møderne i februar er aflyst på grund af ombygning. Tirsdag den 6. marts kl. 19.00 i Kvaglundparken 1, st.: Generalforsamling. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 20.2. Foreningen er vært ved et mindre traktement. Lørdag. 17. marts kl. 12.30 til 18.00 i Fredericia Idrætscenter, Vestre Ringvej 100 i Fredericia: Dansk Handicapdag. Program se side 14. Pris kr. 275. Tilmelding senest den 25. 2. til Connie Kristensen, tlf. 27 58 91 47.

Frederiksberg Onsdag den 29. februar kl. 18.30: Banko. Onsdag den 14. marts kl. 19.00: ”Baage’rne” spiller og synger ”Bamses venner”. Onsdag den 28. marts kl. 19.00: Generalforsamling. Onsdag den. 11. april kl. 18.00: Påskefrokost. Onsdag den 25. april kl. 18.30: Banko. Alle tilmeldinger til Connie Pedersen, tlf. 35 53 67 21, mobil 60 14 04 51 eller i Dagcentret Norden, tirsdage og fredage.

Frederikshavn/Sæby Fredag den 2. marts: Dilettant i Lendum. Vi skal se ”Hellere lyve end flyve”. Vi kører fra Frederikshavns rutebilsstation kl. 17.30 og fra Lendum ca. kl. 22.00. Flere oplysninger og tilmelding senest den 22. 2. til Jens, tlf. 51 29 85 07, Aage, tlf. 98 48 40 43 eller Lisbeth, tlf. 60 80 54 78. Torsdage den 1., 15. og 29. marts samt 4. og 19. april kl. 19.00 på Dagcentret Ingeborgvej: Banko.

HANDICAP NYT 1- 2012 • 21


DET SKER I DHF

Frederikssund/ Halsnæs Lørdag den 17. marts kl. 12.00-18.00 i Festsalen, Syrevej 2 i Frederiksværk: Dansk Handicapdag. Se program side 14. Pris for medlemmer kr. 200, -ikke medlemmer kr. 300, inkl. transport. Bindende tilmelding og betaling, senest den 4. 3. Onsdag den 18. april kl. 18.30 – 22.00 i Multisalen i Fritidscentret, Jernbanegade 2 i Frederikværk: Generalforsamling. Dagsorden ifølge lovene. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før. Vi starter med spisning. Generalforsamling kl. 19.45. Lotteri – husk en pakke. Tilmelding senest den 10. 4. Onsdag den 16. maj kl. 18.30 -22.00 i Multisalen i Fritidscentret, Jernbanegade 2 i Frederiksværk: Sæsonafslutning. Smørrebrød og underholdning. Lotteri – husk pakke. Tilmelding senest den 10.5. Husk at oplyse om du er diabetiker og størrelsen på din kørestol af hensyn til bordopstilling. Tilmeldinger. Jægerspris/Frederikssund, Hanne Ulvedal, tlf. 47 72 34 38 / 24 83 37 77. Hundested/ Frederiksværk, Birgit Jacobsen, tlf. 47 94 00 28.

Grenå Tirsdage den 21. februar, 6. og 20. marts samt 3. og 17. april kl. 13.30 i Posthaven: Håndarbejdsmøde. Torsdag den 23. februar kl. 18.30 i Posthaven: Generalforsamling. Derefter gratis minibanko. Bemærk kun en plade pr. person. Tilmelding senest den 14. 2. Torsdag den 22. marts kl. 18.30 i Posthaven: Underholdning. Tilmelding senest den 13.3. Torsdag den 26. april kl. 18.30 i Posthaven: Bankospil. Tilmelding senest den 17. 4. Alle tilmeldinger kan ske til Doris, tlf. 86 32 45 21.

Haderslev Tirsdag den 21. februar: Inge Lise Henriksen fortæller om sin tur til Uganda. Tirsdag den 28. februar: Lotto. Tirsdag den 6. marts: Ældresagens musikgruppe spiller underholdningsmusik. Tirsdag den 13. marts: Generalforsamling. Underholdning inkl. kaffe og brød kr. 20. Entre for ikke medlemmer kr. 35. Henvendelse vedrørende arrangementer til Etti B. Kjær, tlf. 74 52 59 13 eller 40 15 29 43. Alle arrangementer afholdes på Hiort Lorenzen Center, Hiort Lorenzens vej 69 i Haderslev fra kl.19.30 til kl. 22.00. Kørsel inden for bygrænsen kr. 30. Kørsel bestilles på tlf. 74 52 59 13 tirsdage mellem kl.16 og 17. Lørdag den 17. marts kl. 12.30 til 18.00 i Fredericia Idrætscenter, Vestre Ringvej 100 i Fredericia: Dansk Handicapdag. Se program side 14. Kontakt Etti for at høre mere.

Helsingør Onsdag den 7. marts kl. 19.00 - 21.00 på Hamlet: Generalforsamling. Vi giver kaffe og brød. Sidste tilmelding den 2.3. Lørdag den 17. marts kl. 11.30- 19.00: Dansk HandicapDag i Frederiksværk. Se program side 14. Bindende tilmelding senest den 1.3. Pris for medlemmer kr. 250, ikke-medlemmer kr. 375. Onsdag den 18. april kl. 19.00 – 22.00 på Hamlet: Bingoaften. Tilmeldinger tlf. 50 99 58 72.

Herning Onsdag den 22. februar kl. 19.00: Generalforsamling i Kollektivcentret, Bytoften 73. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag skal være formanden i hænde senest en uge før. Tilmelding senest den 15. 2. Gyldigt medlemsbevis skal forevises. 22 • HANDICAP NYT 1- 2012

Hillerød Mandag den 5. marts kl. 19. 00: Generalforsamling. Spisning kl.18.00. Tilmelding. Lørdag den 17. marts kl. 12.00: Dansk Handicapdag i Frederiksværk. Tilmelding. Mandag den 2. april kl. 18.00: Afslutning på sæsonen. Spisning. Tilmelding. Alle tilmeldinger til Bente, tlf. 48 26 24 85, mobil 28 34 44 26.

Himmerland Mandag den 5. marts kl. 19.00 i Bymidten i Aars: Generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne. Kl. 18.00 serveres middag for de medlemmer, der møder op. Tilmelding senest den 20.2. til formand Lillian Madsen, tlf. 98 35 25 53 eller 40 21 75 86. Afdelingen vil senere være vært for kaffe/ te og brød.

Holbæk Torsdag den 15. marts kl. 19.00 i Vommevad forsamlingshus: Generalforsamling. Bestyrelsen byder på fællesspisning kl. 18.00. Drikkevarer for egen regning. Generalforsamlingen starter kl. 19.00. Dagsorden ifølge vedtægterne. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før. Afsluttes med kaffe/te. Tilmelding til Grete, tlf. 59 43 49 24 senest den 1.3. Lørdag den 17. marts kl. 12.00 til 18.30 i Gulerodshuset i Næstved: Dansk Handicapdag. Pris kr. 285 kr. Tilmelding til Grete senest den 1. 3. Se program side 14.

Horsens Torsdag den 23. februar: Spise sammen? Torsdag den 8. marts: Generalforsamling. Torsdag den 22. marts: Medlemsmøde. Alle arrangementer starter kl. 19.00 og afholdes på Sundtoppen, Langmarksvej 86 i Horsens, hvis andet ikke er oplyst. Til aftener med spisning skal man selv medbringe drikkevarer.

Kolding Tirsdag den 21. februar kl. 19.00 i Haderslev: Inge Lise Henriksen fortæller om sin tur til Uganda. Vi forventer at lave samkørsel til Haderslev. Opsamlingssted og tidspunkt oplyses ved tilmeldingen. Pris kr. 50. for medlemmer, hjælpere og ikke medlemmer. Bindende tilmelding senest den 10.2. til Gudrun, tlf. 29 78 12 76 eller Ingelise. Lørdag den 17. marts i Fredericia Idrætscenter: Dansk Handicapdag. Se program side14. Deltagerprisen er uden drikkevarer, som kan købes til billige priser. Pris medlemmer, hjælpere og gæster kr. 275 som betales til Gudrun på dagen. Vi forsøger at lave samkørsel. Bindende tilmelding senest den 25. 2 Torsdag den 22. marts kl. 18.00 på KUC, Ågade 27 i Kolding: Generalforsamling. Vi begynder med smørrebrød med øl/vand samt kaffe og kage under generalforsamlingen. Generalforsamlingen begynder kl.19.00. Dagsorden ifølge lovene. Forslag skal være formanden i hænde senest otte dage før. Bindende tilmelding til Stefan, tlf. 40 19 90 81 eller Gudrun, tlf. 29 78 12 76. Tirsdag den 17. april kl. 19.00 på KUC: Vi ser filmen”Million dollar baby”, som har vundet fire Oscars. Filmen vises gratis for både medlemmer og ikke medlemmer. Vi er vært for lidt gratis drikkevarer til medlemmerne – andre kan købe øl og vand. Bindende tilmelding senest den 2. 4.


Ny bolig? -

N Y HJ E M M E S I D E!

hvis d u ha r f å e t ny e b e h ov ændring a f ind re tning helt n y b o lig andre hj ælp e m id le r

V i hj æ lpe r dig me d - a t s k its e re d in e id é e r ti l en f l o t l ø s n in g - u d a r be jd e ls e a f s a mle t p r oj ek t - m y nd igh e d s kra v, a n s ø gn i n g er - en t r epre n ø ru dbu d o g u dfør el se

P er son l i g er far i n g m ed - ti l g æ n g el i g h ed og h j æ l p em i d l er - i n d r etn i n g af h an d i c ap b ol i g er - sp ec i al i n sti tuti on er , sk o l e r

Aktiv ferie i en attraktiv natur Dronningens Ferieby’s 44 feriehuse og fælleshus er kåret som et af Danmarks mest tilgængelige ferietilbud. Alt er indrettet så det letter opholdet for hele familien og husene er den perfekte ramme for en ferie uden forhindringer for både børn og voksne. I bor tæt på skov og by – lige ved en af Danmarks bedste badestrande og i et charmerende område med masser af oplevelsesmuligheder.

Få inspiration af AktivitetsGuide Fra april til september er vores AktivitetsGuide parat til at inspirere jer og hjælpe med at sammensætte et program af aktiviteter og oplevelser, der matcher jeres behov og interesser.

Især for børnefamilier R ing nu til arkitekt maa Peter Wahlber g

tlf: 28 12 04 64 w w w . i ns itu -a rkite kte r.d k

Me dl e m af:

I uge 27, 28, 29, 30, 31 og 32 (skolesommerferie) er der spændende aktivitetsprogrammer og tilbud til børnefamilier. Oplev bl.a.: Skattejagt, sandslot konkurrence, biograftur, grillaften, historier under Fortælletræet, krabbejagt, familietræf…

Især for voksne Aktivitetsferie for voksne i uge 25: Bliv klogere på Djursland og smag på Orienten, nyd det sunde morgenbord, mavedans, udflugt til Hvidsten Kro, fælles orientalsk gourmet madlavning, udstillingen MejeRigtigt på Dansk Landbrugsmuseum, bondegårds besøg...

Weekend-ophold 16. - 18. marts / 28. - 30. sep. (2 pers.) kr. 1.575,Påskeferie (børnefamilier) 31. marts - 7. april (max 5 pers.) kr. 2.877,Ugeferie og miniferie: Pris pr. hus pr. uge op til 5 pers. Pris miniferie pr. hus op til 5 pers. (i udvalgte perioder)

fra

kr. 2.877,kr. 1.488,-

Ring på telefon 87 58 36 50 efter udførlige programmer for de enkelte perioder eller se mere på www.dronningensferieby.dk

DSB Handicapservice Er du handicappet og har legitimationskort til DSBs ledsagerordning, kan du bestille hjælp til dine togrejser. Du skal blot ringe til DSB Handicapservice på telefon 70 13 14 15 (tast 6). Starter eller slutter din rejse med bus, skal du kontakte din egen region. I brochuren, Handicapservice, kan du læse mere om ordningen - brochuren finder du på dsb.dk/brochurer

Dronningens Ferieby · Kystvej · 8500 Grenaa · Telefon 87 58 36 50 post@dronningensferieby.dk · www.dronningensferieby.dk


DET SKER I DHF

Korsør/Skælskør Lørdag den 17. marts kl. 12.30 til kl. 18.00 i Gulerodshuset, Ringstedgade 528 i, Næstved: Dansk Handicapdag. Se program side 14. Pris kr. 290 plus evt. transport. Tilmelding ring og hør nærmere. Fredag den 30. marts kl. 17.00 - 22.00 på Vandrerhjemmet i Skælskør: 40 års jubilæumsfest. Menu, talere og underholdning. Pris kr. 200, gæster kr.350. plus evt. transport kr. 50. Tilmelding senest den 22.3. Mandag den 23. april kl. 18.00 - 21.30 i Teglværksparken 50 i Korsør: Generalforsamling. Smørrebrød, ostemad, kaffe og te. Generalforsamling ifølge vedtægter og dagsorden. Tirsdag den 15. maj kl. 17.00- 20.00 i Super Bowl i Slagelse: Bowling samt spisning. Pris kr.199 plus evt. transport kr. 50. Gæster kr. 300. Sidste tilmelding den 24. 4. For tilmeldinger og flere oplysninger fx om opsamlingssteder og tidspunkter, kontakt Kirsten Rønhoff Hansen, tlf. 58 19 60 79 eller Kirsten Andersen, tlf. 56 31 39 95.

København Onsdag den 28. marts kl. 18.30 – 21.30 i Plejecentret Sølund, v/ kantinen. Ryesgade 20 i København: Generalforsamling kl. 18.30 – 19.45. Afdelingen giver tre stykker smørrebrød, en øl eller vand. Senere et aktuelt handicappolitisk indslag. Tilmelding til spisning senest den 21. 3. til Sven Knudsen, tlf. 38 34 06 61 eller sven_knudsen@webspeed.dk. Afdelingen sørger for kørsel, hvis du ikke selv kan sørge for transport. Tirsdag den 8. maj kl. 16.30: Rundvisning i DRs koncertsale på Amager. Bygningen er tegnet af den verdensberømte arkitekt Jean Nouvel. Vi mødes ved indgangen til DR kl. 16.30. Rundvisning kl. 17.00 – 18.15. Pris kr.100. Hjælpere gratis. Der betales, når vi mødes. Adressen er Emil Holms Kanal 20, København C. Tilmelding til Sif Holst, tlf. 35 85 60 24, mobil 20 93 50 87 eller e-mail holst.sif@ gmail.com senest den 29.4. Tilmeldingen er bindende.

Middelfart Onsdag den 18. april kl. 18.00 - 21.30 på Fænøsund Plejecenter: Generalforsamling. Vi serverer smørrebrød, øl, vand og senere kaffe med brød. Tilmelding senest den 11.4. Lørdag den 12. maj: Udflugt til Fregatten Jylland. I år går udflugten til Mols og Ebeltoft, hvor vi besøger Fregatten Jylland. Vi spiser vores medbragte frokost. Derefter foredrag og rundgang på skibet. Efter besøget er der tid til en lille rundtur i midtbyen til bl.a. det gamle rådhus, glasmageriet m.m. Måske en kop kaffe. Aftensmad i midtbyen. Afgang med liftbus fra Middelfart Banegård kl. 10.00. Hjemkomst ca. kl. 20.30. Pris kr. 350. pr. person. Tilmelding senest den 1. 5. Alle tilmeldinger skal ske til Esther Skovvang, tlf. 64 41 67 41 eller mail: easn.speedy@live.dk.

Møn Fredag den 2. marts kl. 14.00 på Ulvsundcentret: Generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne. Foredrag v/ handicaprådsformand Anders J. Andersen, som vil fortælle om sit spændende liv trods et handicap. Tilmelding nødvendig af hensyn til bestilling af kaffe og kage. Lørdag den 17. marts kl. 12.30 -18.00 i Næstved: Dansk Handicapdag. Se program side 14. Pris kr. 285 plus kørsel. Bindende tilmelding senest den 29.2. Fredag den 30. marts kl. 14.00 - 16.00: Bankospil. Pris for medlemmer kr. 50. Ikke medlemmer kr. 75. En plade med i prisen. Tilmelding senest den 28.3. Fredag den 20. april kl. 13.00 -16.30: Fødselsdagsfest. Spisning,

24 • HANDICAP NYT 1- 2012

kaffe/te, lagkage og underholdning. Pris for medlemmer kr. 195. Ikke medlemmer kr. 245. Bindende tilmelding senest 16. 4. Torsdag den 15. maj kl. 9.30- 17.00: Bustur til Lolland. To retters menu i Våbensted, derefter til Maribo hvor der er kaffe/te og kage. Pris for medlemmer kr. 275. Ikke medlemmer kr. 325. Mødested ved Foreningernes Hus, Rødkildevej 9 A i Stege. Bindende tilmelding senest den16. 4. Ved alle arrangementer er kaffe/te og kage inkl. i prisen. Hvor andet ikke er nævnt foregår arrangementerne i vores nye lokaler i Foreningernes Hus, Rødkildevej 9 B i Stege. Lendemark gamle skole. Alle arrangementer flytter til de store lyse lokaler første gang 17. februar 2012. Tilmeldinger til Jytte, tlf. 55 81 05 16.

Næstved Onsdag den 7. marts kl. 19.00 - 21.30: Bankospil. Lørdag den 17. marts kl. 12.30 – 18.30: Dansk Handicapdag i Gulerodshuset, Ringstedgade 528 i Næstved: Se program side 14. Pris kr. 285 kr. Tilmelding senest den 27. 2. Onsdag den 21. marts kl. 19.00 – 21.30: Musikaften med ”Humørpatruljen”. Onsdag den 4. april kl. 17.30 – 22.30 i Fladsåhallens Selskabslokaler, Mogenstrup Parkvej 10 i Næstved: Forårsfest, to-retters menu og senere kaffe. Musik og dans. Medlemspris er 250 kr. Tilmelding senest den 27. 3. Onsdag den 18. april kl. 19.00: Generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne. Tilmeldinger til Marianne Nielsen, tlf. 55 73 08 69. Hvor intet andet er nævnt foregår arrangementerne på Engvej 18 i Næstved.

Odder Tirsdage den 21. februar. 6. marts og 20. marts kl. 19.00: Banko. Fredag den 24. februar kl. 18.00: Cafeaften, mad kaffe og lotteri og underholdning. Pris medlemmer kr. 50. Ikke medlemmer kr. 175. Tirsdag den 27. marts kl. 19.00: Generalforsamling. Vi giver et stykke mad, øl/vand og kaffe. Arrangementerne afholdes i Ålykkecenteret. Tilmeldinger og betaling til Anne, tlf. 86 55 14 76 eller tlf. 41 44 09 78.

Odense Torsdag den 1. marts kl. 18.00 – 22.00: Forårsbanko. Smørrebrød kan bestilles senest mandag den 27. 2. Lørdag den 17. marts: Dansk Handicapdag. Læs mere side 14. Tirsdag den 20. marts kl. 19.00: Generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne. Mulighed for spisning kl. 18.00. Medlemmer i Odense kommune kar mulighed for kørsel. Tilmelding senest den 14.3. Torsdag den 12. april: Underholdning ved Ibjerg spillemændene. Lørdag den 19. maj kl. 9. 30 – 18.00: Udflugt til Ree Dyrepark. Tilmelding senest den 2. 5. Tilmeldinger til Susanne, 61 31 35 75, Jørn, 30 13 85 95 eller Anette, 30 25 22 71. Arrangementerne foregår på Tarup gamle Præstegård.

Odsherred Lørdag den 17. marts kl. 12.30 – 18.15: Dansk Handicapdag i Gulerodshuset, Ringstedgade 528 i Næstved. Ved tilmeldinger fra Holbæk og Odsherred er der mulighed for samkørsel med liftbus fra Holbæk. Pris kr. 285 for spisning plus kr. 100 for evt. bus. Se program side 14. Tilmelding senest d. 25. 2. Onsdag den 21. marts kl. 18.00 – 22.00 i Asnæs Forsamlingshus, Esterhøjvej 26 i Asnæs: Generalforsamling. Dagsorden iflg. vedtægterne. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest otte


dage før. Kl. 18.00 er afdelingen vært med håndmadder og en øl/ vand. Herefter fortæller landsformand Susanne Olsen om Dansk Handicap Forbunds arbejde på det socialpolitiske område: hjælperordning, merudgifter, handicapbiler, hjælpemidler – også i forhold til ”handicap og aldring”. Tilmelding senest den 10. 3. Tilmeldinger til Lena, e-mail: lena.nielsen@c.dk, tlf. 59 65 95 86 eller til Peter, e-mail: ptl@nyka.dk, tlf. 59 93 12 34.

Rødovre Tirsdag den 28. februar i Kælderen 208 på Ørbygård: Medlemsaften. Mad medbringes. Foredrag v/ Frank Urban om det gamle København. Torsdage den 8. marts og 12. april kl. 19.00 – 22.00 på Ørbygaard: Bankospil. Alle er velkommen. Kaffe og brød i pausen. Torsdag den 29. marts i Festsalen på Ørbygård: Generalforsamling. Dagsorden ifølge lovene. Kun for medlemmer. Tirsdag den 24. april kl.17.00 til 21.00: Aftentur kun for medlemmer. Bindende tilmelding til Jytte.

Silkeborg Onsdage den 22. februar og 21. marts kl. 19.30 på Remstruplund: Bankospil. Onsdag den 7. marts kl. 19.30 på Remstruplund: Generalforsamling. Søndag den 25. marts kl. 12.30: Forårsfest på Sønder Ege i Ry. Tilmelding til Birtha på tlf. 86 82 38 53 eller 61 26 54 20 senest den 19. 3.

Skagen Mandage den 20. og 27. februar, 5., 12., 19. og 26. marts samt 2., 16., 23. og 30. april kl. 14.00 – 16.30: Mandagsklub. Torsdage den 16. februar, 1. og 22. marts samt 12. og 26. april: Bankospil.

Fredag den 2. marts kl. 17.00 – 22.30: Dilettant i Lendum. Vi kører fra Klitrosen. Pris kr. 150. Ikke medlemmer kr. 250. Inkl. Kaffe og brød. Torsdag den 15. marts kl. 19.00 – 22.00: Generalforsamling. Spisning kl. 18.00. Tilmelding senest den 14. 3. Torsdag den 29. marts kl. 19-30 – 23.00: Danseaften. Pris kr. 60. Tilmelding til alle arrangementer med spisning senest fem dage før på tlf. 98 44 45 54 eller 24 85 50 28.

Slagelse/Sorø Mandag den 5. marts: kl. 18.00 – 20.30 i Kongehavecentret, Svendsgade 102, Slagelse: Generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag skal være formanden i hænde senest otte dage før. Husk medlemskvittering. Afdelingen er vært med frikadeller og kartoffelsalat. Ring hvis du vil spise med. Lørdag den 17. marts: Dansk Handicapdag i Næstved. Pris kr. 285 plus kørsel. Se program side 14. Mandage den 16. april og 4.juni i Kongehavecentret, Svendsgade 102 i Slagelse: Spisning og bankospil. Mandag den 7. maj: Medlemsaften, smørrebrød, kaffe, te og underholdning v/ de glade musikanter. Pris kr. 40. Lørdag den 2. juni kl. 9.00 – 21.00: Heldagstur til Knuthenborg Safaripark. Madpakke, indgang, varm mad aften og liftbus pris kr. 352. Tilmeldinger/afmeldinger til Susanne, tlf. 29 33 07 35 eller Aase, tlf. 20 43 82 70. Hvis du har glemt at tilmelde dig, så ring om evt. ledige pladser.

Stevns/Faxe Onsdag den 7. marts kl. 18.30 – 21.00 i kantinen på Stevnshøj: Generalforsamling. Dagsorden efter lovene. Vi starter med at spise smørrebrød. Senere kaffe og småkager. Spisning og kørsel er gratis. Tilmelding nødvendig af hensyn til bestilling af smørrebrød. Tilmelding senest den 1.3. til Lissy Olsgaard, tlf. 56 50 37 33 (ikke onsdage) eller Inge-Lise Pedersen, tlf. 25 33 32 17 (helst efter kl. 16.00).

At bygge handicapbiler er en tillidssag Når du vælger Ribe Karosseri, kan vi garantere dig en handicapbil, hvor alt er tilpasset dig og dine behov. Indretningen tilpasses i samråd med dig og efter dine ønsker. Ribe Karosseri har mange års erfaring og er specialister i opbygning af handicapbiler. Vi sælger og opbygger alle bilmærker. Husk at du frit kan vælge din opbygger. Vi leverer over hele landet.

Industrivej 35a . 6760 Ribe . Telefon 7542 3156 . info@ribekarosseri.dk . www.ribekarosseri.dk


DET SKER I DHF

Svendborg Torsdag den 8. marts kl. 19.00: Generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne. Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før. Vi starter kl. 18.00 med spisning. Generalforsamlingen starter kl. 19.00. Bindende tilmelding til spisning senest den 1.3. Lørdag den 17. marts kl. 12.30 – 17.30: Dansk Handicapdag i Fredericia Idrætscenter. Se program og tilmelding side 14. Torsdag den 12. april kl. 18.00: Forårsfest. To retters menu og kaffe. Underholdning v/Forårskoret med sange af fx Kai Norman Andersen og Kim Larsen. Pris kr. 150. Bindende tilmelding senest den 28.3. Onsdag den 25. april kl. 14.00: Samvirket. Årets store arrangement i SG-Hallen er med musik fra Slagerparaden. Kaffe og kringle i pausen. Vi har få billetter, så det er først til mølle princippet. Pris kr. 100 kr. Bindende tilmelding til Hanna senest den 1. 4. Torsdag den 10. maj kl. 18.00: Spisning. Program ikke på plads endnu. Forlænget weekendtur den 14. – 17. juni. Vi rejser til feriecentret Slettestrand i Nordjylland. Vi skal bo i handicapegnede lejligheder med plads til 3-5 personer. Mulighed for udflugt til Skagen. Har du hjemmehjælp til personlig pleje, har du mulighed for at få denne hjælp med dig. Hvis hjælpebehovet er stort, skal du selv have hjælper med. Ring evt. og snak med formanden, om vi kan hjælpe. Pris kr. 2.600 for medlemmer, kr. 3000 for ikke medlemmer. Bindende tilmelding senest den 1.4

Sydhavsøerne Lørdag den 17. marts: Dansk HandicapDag i Næstved. Se program side 14. Tilmelding senest 2.2. Tilmelding, tlf. 53 12 10 60.

Sønderborg Lottospil hver fredag kl. 13.00. Torsdag den 23. februar kl. 13.00: Grønlangkålsspisning. Medlemmer kr. 110. Ikke medlemmer kr. 50. Øl, vand og snaps kan købes. Tilmelding var den 13.2 til Pussi og Kaj på mail kajpussi@gmail.com, tlf. 23 62 22 23 eller til Carlo på mail doncarlo@cool.dk, tlf. 22 39 40 84. Lørdag den 3. marts kl. 15.00 i DHF huset, Arnkilgade 26 i Sønderborg: Generalforsamling. Dagsorden efter vedtægterne. Temaaftener om ”Livet går videre på trods” – gennem foredrag sættes der fokus på at leve med et handicap. Tirsdag den 28. februar kl. 19.00 – 21.30 i DHF-huset, Arnkilgade i Sønderborg: Foredrag v/psykolog Gerhard Petersen om de udfordringer, vi som borgere med handicap kan møde, og hvordan det påvirker vor psyke og balancen i sindet. Tirsdage den 6. og 13. marts kl. 19.00 – 21.30 på Idrætshøjskolen, Friheds Alle 42 i Sønderborg. Elever/lærere fra Idrætshøjskolen introducerer motion og bevægelse som er særlig egnet for borgere med et handicap. Tirsdag den 20. marts kl. 19.00 – 21.30 i DHF-huset, Arnkilgade i Sønderborg. Diætist Charlotte Johansen fortæller om ernæring og sund kost med særlig fokus på kørestolsbrugere. Tirsdag den 27. marts kl. 19.00 – 21.30 i DHF-huset, Arnkilgade i Sønderborg: Bente Rey evaluerer temaaftnerne – og evt. dannelse af netværksgrupper. Der er plads til 12 deltagere. Tilmelding så hurtigt som muligt til Bente Rey e-mail rey@city.dk eller tlf. 74 41 68 63. Pris kr. 30 pr. aften eller i alt kr. 150.

Vestegnen Onsdag den 7. marts kl. 18.30 - 22.00 i Samlingssalen på Kærbo: Forårsbanko. Kaffe og brød. 26 • HANDICAP NYT 1- 2012

Tilmelding til Axel, tlf. 23 84 01 49 man-ons-tors ml. kl. 18.0020.00.

Vordingborg Mandag den 20. februar kl. 18.00 i Hollænderhaven: Generalforsamling. Tilmeldingsfrist var den 13.2.

Aarhus / Randers Onsdage den 21. marts, 18. april, 16. maj og 20. juni kl. 17.00 i beboerhuset på Myrholmsvej i Viby: Mad med Mille: Deltagelse kr. 50. Hjælpere gratis, drikkevarer kr. 5. Tilmelding senest mandagen inden på m-lhahn@hotmail.com eller tlf. 61 60 97 27. Lørdag den 17. marts: Dansk HandicapDag hos hjælpemiddelfirmaet ETAC i Horsens. Se program side 14. Lørdag den 24. marts kl. 15.00 i beboerhuset på Myrholmsvej, Viby: ”Tøseaften”. ”Til alle de kvinder du er” - med forkælelse og overraskelser. Deltagelse kr. 100. Hjælpere gratis. Tilmelding senest mandagen inden på m-lhahn@hotmail.com eller tlf. 61 60 97 27. Lørdag den 14. april kl. 14.00 på Fristedet Plantagevej 14 i Skæring: Generalforsamling. Mulighed for at smage på Ungarn og siden at overnatte. Tilmelding til mad og evt. overnatning til Solveig senest 31. 3., tlf. 41 17 29 45 eller mail på sol1920@gmail.com Andet: Har du brug for hjælp til vores arrangementer? – eller har du lyst til at hjælpe? så ring til Mille tlf. 61 60 97 27 eller skriv på m-lhahn@hotmail.com.

ANNONCER

Motionscykel sælges Motionscykel til indendørs brug sælges. Model ”Lemco Combi Bike” Den er helt ny. Cyklen er en konkurrencepræmie og er endnu i sin emballage. Ny pris er 13.785 kr. Jeg sælger den for 8.800 kr. Henvendelse til Knud Mikkelsen, tlf. 86 54 41 57 eller 28 70 41 57.

Par på Sydfyn søger venner til samvær hos hinanden og til små ferier! Vi er 45 og 51 år, som begge får førtidspension. Claus er ryger, men kan undvære det, hvis det generer jer. Annette er ikke ryger, men kørestolsbruger. Vi har en kat. Sønnen er voksen. Claus har et lille job på 12 timer om ugen i Sydbank som alt-mulig mand. Vi bor i hus på Tåsinge ved Svendborg. Hvor findes der nogle venner, som vi kunne dele nogle af alle de mange timer sammen med, som vi har i hverdagen. Lad os mødes til hyggeligt samvær hos hinanden, hvor vi kan snakke om det, man oplever af stort og småt. Vores interesser er bl.a. haven, lave træ-ting og computer på hjemmeplan. Hvad der sker i samfundet og foreningslivet. Små ferier, som vi sammen kunne tilrettelægge og opleve. Måske kunne vi få nye interesser, ved at lære jer at kende! Ring 21 86 45 64, e-mail: clausi1212@hotmail.com.


ANNONCER

Willy Kunst’s Fond til støtte for voksne spastikers Uddannelse Willy Kunst’s Fond til støtte for voksne spastikers Uddannelse er stiftet i overensstemmelse med Willy Helsinghoff Kunst’s testamentariske dispositioner. Willy Helsinghoff Kunst, der selv var spastiker, afgik ved døden den 31. august 2005. Fondens formål er at yde støtte til uddannelse af spastikere over 18 år. Uddannelsesbegrebet forstås bredt, således at støtte i forbindelse med uddannelsesformål også kan gives til hjælp til en støtteperson for en ansøger samt ligeledes i forbindelse med rejser, der naturligt hører til et relevant uddannelsesforløb.

KURSER LEG, LATTER OG LIVSGLÆDE SOMMERKURSER PÅ EGMONT HØJSKOLEN Dansk Handicap Forbunds kursusudvalg afholder i samarbejde med Egmont Højskolen to sommerkurser under temaet Leg, Latter og Livsglæde. Kurserne afholdes i samme uge med hvert sit program om formiddagen, og med fælles hold om eftermiddagen. Kurserne er for alle, som ønsker en anderledes ferie. Kursus 1 er for børn og deres voksne og kursus 2 for voksne. Tid: 16. - 22. juli. Sted: Egmont Højskolen, Villavej 25, Hou, Odder. Ugens omdrejningspunkt er leg, latter og livsglæde. Der er plads til alle, der vil lege, glæde sig, nyde sommeren, dyrke fællesskabet og suge nyt til sig. PROGRAM KURSUS 1: Formiddagene byder på holdundervisning, hvor børn og voksne arbejder sammen i fag som: Kom og leg med idræt, familiedyst, kreativt værksted, gøgl og cirkus, kyst og hav, klatrefag. Om eftermiddagen kan de voksne vælge mellem følgende fag: Sølvværksted, maleri, sejlads, politik/historie/samfund, idræt på land og i vand, computer, gospelkor og tursejlads. Børnene er om eftermiddagen i trygge hænder hos børnepassere, der alt efter vejret laver aktiviteter som vand/strandlege, krabbefiskeri, udflugter, spil, diskoteksaften og en udflugt til Legoland eller Tivoli Friheden. PROGRAM KURSUS 2: Formiddagene er fyldt op med fællesundervisning, hvor vi i år håber på at berige og inspirere deltagerne med foredrag, kropssprog, politik og rejser Om eftermiddagen samme fag som de voksne på kursus 1. Der er morgensamling for alle og aftenarrangementer med tilbud om bålaften, rundtur i lokalområdet, sangaften og afskedsfest. Kursuspris: Voksne 3.600 kr. Børn 3-6 år: 1.300 kr. Børn 6-17½ år 1.700 kr. Er du er medlem af Dansk Handicap Forbund og har hjælpe-, ledsager- eller aflastningsordning giver DHF tilskud til hjælperens pris, således at prisen bliver 1200 kr. For flere oplysninger kontakt Anni Kvisgaard, tlf. 56 65 84 35 eller mail a.kvis@vip.cybercity.dk.

Ansøgere til uddeling af legatportioner for 2012 bedes senest den 15. april 2012 indsende ansøgning i tre eksemplarer til advokat Michael Steffensen, Niels Hemmingsens Gade 10, Boks 15, 1001 København K. I ansøgningen bedes oplyst nærmere om ansøgningens formål, ansøgerens økonomiske forhold samt dokumentation for ansøgers diagnose. Der anvendes ikke ansøgningsskemaer. Bestyrelsen for Willy Kunst’s fond til støtte for voksne spastikers Uddannelse

REJSER BODRUM /TYRKIET 3. – 10. juni Thisted afdeling arrangerer flyrejse til Tyrkiet med afgang fra Ålborg Lufthavn. Pris kr. 4.000 inkl. flyrejse, mad i flyet, transfer samt ophold med ”all inklusive”. Tillæg for eneværelse kr. 400. Bindende tilmelding senest den 16. 2. til Ib Bergh- Hansen, Hundborgvej 10, 7700 Thisted, tlf. 97 99 51 41, email: Bergh@os.dk.

HARZEN/TYSKLAND 19. – 25.august Næstved afdeling arrangerer ferierejse til Bad Grund i Harzen. Vi skal bo på Kurhotel Alter Römer og rejser med Bergholdts rejser. Der er to chauffører på bussen. Prisen dækker fem overnatninger i dobbeltværelse, halvpension og tre udflugtsdage. Besøg i Celle med rundvisning på slottet og byrundtur i Goslar. Pris pr. person kr. 5.865 (ved over 30 deltagere er prisen dog kun kr. 5.170). Ønsker du at deltage på rejsen: Kontakt DHF Næstved, Tonny Ploug, tlf. 55 44 21 51/20 42 66 68, mail: tonny.ploug@gmail.com.

STETTIN/POLEN 20. – 25.august Korsør/Skælskør afdeling arrangerer ferierejse med liftbus til Stettin i Polen, hvor vi skal bo på Hotel Radisson. Pris: kr. 4.395 inkl. halvpension, alle udflugter, men minus entrebilletter og afbestillingsforsikring. Tillæg for enkeltværelse kr. 760. Begrænset antal kørestolsbrugere kan deltage. Der vil være hjælpere med. Tilmelding efter den 18. 2. til Kirsten Rønhoff Hansen, tlf. 58 19 60 79 senest den 15. 5.

HANDICAP NYT 1- 2012 • 27


DET SKER I DHF

BRUG VISO Har du brug for rådgivning om handicap, sociale problemer eller specialundervisning, kan du henvende dig til VISO – Videns- og specialrådgivningsorganisationen, som rådgiver borgere, kommuner, og institutioner - når den rette ekspertise ikke findes i kommunen. VISO skal være med til at sikre, at du som borger får den bedst mulige hjælp, uanset hvor i landet du bor. Læs mere på www.servicestyrelsen.dk. Kontakt VISO på tlf. 72 42 37 00 eller på mail: viso@servicestyrelsen.dk.

Videnscentret besvarer henvendelser, forestår konferencer og projektarbejder samt udarbejder bøger, videoer og andet informationsmateriale.

R E G I O N S KO N TO R Dansk Handicap Forbunds regionskontor tilbyder information og vejledning.

KONTAKT: Videnscenter for Bevægelseshandicap MarselisborgCentret, Bygning 3, 2. sal. P.P. Ørumsgade 11 8000 Århus C Telefon 72 42 41 00. E-mail: vfb@vfb.dk Hjemmeside: www.vfb.dk

Undertegnede ønsker at blive medlem af Dansk Handicap Forbund. Jeg er: handicappet ikke-handicappet Benyt venligst BLOKBOGSTAVER Navn: Adresse: Postnr./By Fødselsdato: (dag)

(måned)

(år)

Kommune: Telefon: E-mail: Sæt kryds hvis du tillige ønsker at være medlem af én af Dansk Handicap Forbunds fire specialkredse. Det koster ikke ekstra.

Forældrekredsen (forældre til handicappede børn 0-18 år) Oplys venligst barnets fødselsår og navn: Ungdomskredsen (unge mellem 14 og 35 år) RYK (rygmarvsskadede)  Amputationskredsen (underskrift af det nye medlem)

Regionskontor Fyn Lumbyvej 11, Indgang D st. th. 5000 Odense Tlf. 66 19 34 55 E-mail: dhf-region-fyn@mail.tele.dk

Hans Knudsens Plads 1A, 1. 2100 København Ø

Kontingent 2012 Enlige 296 kr. Ægtepar/ Samboende 444 kr.

Postboks 284 Banegårdspladsen 2, 2. 6000 Kolding Tlf.: 76 30 19 30 Fax: 75 54 26 69 E-mail: mail@dukh.dk Hjemmeside: www.dukh.dk DUKH informerer og rådgiver borgere og myndig­heder. DUKH’s målgruppe er personer med handicap, på­rørende og handicaporganisationer.

V I D E N S C E N T E R F O R B E VÆ G E L S E S H A N D I C A P

INDMELDINGSKORT

D E N U V I L D I G E KO N S U L E N TO R D N I N G PÅ H A N D I C A P O M R Å D E T ( D U K H )

Dansk Handicap Forbund + + + 11744 + + + 0893 Sjælland USF B


GENOPTRÆNING

Tekst og foto Frank Ulstrup

KAJAKTRÆNING GIVER BALANCE OG LIVSGLÆDE

”Man finder ud af, at man kan mere, end man tror. Det er faktisk det bedste ved kajaktræningen,” siger Lars Christensen, der for fire måneder siden kørte galt på motorcykel.

Klinik for Rygmarvsskader i Hornbæk har sat kajakroning på programmet. Det stimulerer balancen og giver patienterne mulighed for at opleve glæden ved friluftsliv

M

AN TAGER en patient med lammelser fra brystet og ned, placerer ham i en kajak og lader ham ro frem og tilbage i et svømmebassin. Og som om det ikke var nok, har man allerede planlagt næste skridt: Ud på Kattegats blå bølger. Lyder det skørt? Ikke det mindste, bedyrer fysioterapeut Inge Bjerregaard, der sammen med en kollega og en tidligere patient er ophavsmand til ideen. ”Man kan godt træne balance på

en briks, men der er konsekvenserne meget begrænsede, hvis man ikke giver sig fuldt ud. I en kajak er det anderledes. Der er afregning ved kasse et, og det skærper altså sanserne og aktiverer musklerne på en helt anden måde,” lyder forklaringen.

Dokumenteret virkning Inge Bjerregaard har tidligere arbejdet i Norge, hvor friluftsliv er en langt mere integreret del af genoptræningen. Det samme er for øvrigt

HANDICAP NYT 1- 2012 • 29


GENOPTRÆNING

tilfældet i Sverige, fortæller hun, hvor der desuden er skrevet en Ph.d. afhandling om kajaktræningens gavnlige virkning for patienter med rygmarvsskader. Af samme grund tog hun og kollegerne på inspirationstur i det svenske, og da de kom hjem, var de ikke i tvivl. ”Der er dokumenterede fordele ved at anvende kajakroning som genoptræning. Men det, der næsten optager os endnu mere, er den livskvalitet, der ligger i friluftslivet, og det, at patienterne kan deltage på næsten lige fod med andre mennesker. Det er enormt vigtigt, at de kommer i gang med en social aktivitet, som de kan fortsætte med, når de bliver udskrevet.

Uddannet kajakinstruktører Derfor gik ildsjælene for snart tre år siden i gang med at søge diverse

fonde om støtte til projektet. Støtte, der skulle finansiere indkøb af kajakker, udstyr til roerne, redningsudstyr, kurser og deres løn, da aktiviteterne ligger ud over den normale arbejdstid. To af dem blev desuden uddannet til kajakinstruktører, og diverse godkendelser kom drypvist i hus. Sidstnævnte var en langstrakt affære, så patienterne begyndte først træningen for tre måneder siden.

Rena på 68 og Lars på 24 I dag har tre patienter, heriblandt Rena på 68 og Lars på 24, sagt ja til en tur i bassinet. I modsætning til hvad man skulle tro, er det sværeste ikke at holde balancen i kajakken. Den helt store udfordring er at komme ned i skuden – og ikke mindst – at komme op igen. Den slags er der dog råd for, så længe sejladsen foregår i klinikkens vel-

Rena von Thaden på 68 var hurtig til at sige ja, da kajaktræningen blev præsenteret som en mulighed, også selv om den indebærer en tur i vandet.

30 • HANDICAP NYT 1- 2012

udstyrede svømmehal. En lift sørger for, at patienten kommer fra kørestolen ud over poolens kant og ned i niveau med kajakken. Derfra er det op til patient og instruktører. Øvelsen lykkes dog i flot stil for både Rena og Lars, der efterfølgende skiftes til at tage ture frem og tilbage i bassinet. I den ene ende sender Inge Bjerregaard dem af sted, og i den anden ende tager hendes kollega, ergoterapeut Inge Steen, imod.

Kæntringsøvelse For at forberede de to nyslåede kajakroere på den virkelige verdens udfordringer er der desuden indlagt en kæntringsøvelse i programmet. ”Er du klar?” spørger Inge Bjerregaard og stiller sig ved kajakkens spids. Rena tager en dyb indånding og nikker bekræftende. Derefter


vipper kajakken rundt, og Rena skvatter i vandet. En imponerende bedrift af en kvinde, der først har lært at svømme under opholdet i Hornbæk. Et øjeblik senere kommer hun igen til syne og svømmer ind til kanten.

Målet er Kattegat Men i længden er de korte roture frem og tilbage i bassinet ikke nok. ”For at det ikke skal blive for kunstigt, vil vi gerne bruge den virkelige verden i genoptræningen,” siger Inge Bjerregaard. ”Derud over handler det om at give patienterne et mål og hjælpe dem med at nå det. De skal tænke, at hvis jeg kan ro på Kattegat, så er der ingen grænser for, hvad jeg kan. Derfor er planen, at vi til sommer skal ud på havet og prøve kræfter med det”. For at sikkerheden skal være i orden, er der lavet en aftale med den lokale sejlklub, der skal følge kajakkerne i en motorbåd. Desuden vil patienterne til den tid være udstyret med tørdragt og redningsveste, og hvad der ellers hører sig til.

Patienterne overrasker Men så er Inge Bjerregaard også sikker på, at det bliver en succes. Hun fortæller om en tidligere patient, der var lam fra brystet og ned. ”Jeg troede faktisk ikke, at det skulle lykkes for ham. Han var meget usikker, og i lang tid gik hans kone rundt på strandkanten med en snor i kajakken.” Men han overraskede. ”Nu har han så fortalt mig, at ham og konen lige har været på rotur i Sverige – i hver deres kajak!” ”Det er sådan noget, der får mig til at tænke, at det her, det gider jeg godt bruge noget tid på.” ■

DET HANDLER OM

LIVSKVALITET Rena og Lars sagde ja tak til genoptræning i kajak. En beslutning, de ikke har fortrudt Det er nu fire måneder siden, 24-årige Lars Christensen lå i en kornmark på Lolland. Ved siden af lå den motorcykel, han kort forinden var kørt galt på. ”Lægerne sagde, at jeg var lam fra brystet og ned, og at det ville være et mirakel, hvis jeg kom til at gå igen. Til gengæld kan jeg nu ro kajak,” tilføjer han med et grin. ”Men jeg må indrømme, at jeg gloede lidt, da de præsenterede kajaktræningen. På det tidspunkt kunne jeg knap nok holde balancen i kørestolen og tænkte, at det ville gå helt galt i kajakken. Men det gjorde det faktisk ikke. Træningen giver en meget bedre balance, og man får fat i nogle af de muskler, som ellers er svære at nå. Men det allerbedste er oplevelsen af, at man kan, hvad man vil – man skal bare give det en chance”.

Det giver mening Det er et synspunkt, som Rena von Thaden på 68 er helt enig

i. I 2009 fik hun under en operation en skade på ryggen, og har siden da været delvist lam fra brystet og ned. Men udfordringer, dem tager hun gerne imod. ”Jeg har været et udendørsmenneske hele livet, og det vil jeg gerne fortsætte med at være, når jeg bliver udskrevet. Derfor synes jeg, det giver god mening at træne noget, jeg kan bruge i naturen.” Under hendes indlæggelse har en konsulent fra Dansk Handicap Idrætsforbund arbejdet på, at det skal kunne lade sig gøre. I samarbejde med klinikken har han kontaktet kajakklubberne på Als for at finde et sted, hvor hun kan få en hjælpende hånd. Og det ser ud til at have båret frugt, fortæller Rena, der er klar til endnu en udfordring. ”Det var en kæmpe glæde at tage de første rotag her i bassinet, så jeg kan næsten ikke vente med at komme ud på havet. Det glæder jeg mig virkelig til.”

HANDICAP NYT 1- 2012 • 31


TEMA: FERIE

Af Stig Langvad

SYDAFRIKA

- et tilgængeligt feriemål Det er interessant, at et af de lande, hvor man nemmest finder rimeligt tilgængelige ferieboliger, er Sydafrika. Den største udfordring ligger i transporten, men selv i Cape Town kan man finde transportmuligheder for rimelige penge

Selv langs kysten uden for Cape Town er det muligt at finde tilgængelige ferieboliger. Colourfoto.

32 • HANDICAP NYT 1- 2012


M

AN KAN IKKE klare sig uden transport – og den kan man oftest kun finde i storbyerne i Sydafrika. I flere byer er det muligt at finde frem til tilgængelig transport til rimelige priser – selvom kvaliteten næppe er helt som forventet i den nordlige del af Europa. Man kan søge på nettet, hvor jeg fx fandt www.budget.co.za, som jeg brugte på min seneste tur til Sydafrika (Cape Town). Det var særdeles tilfredsstillende og meget fleksibelt. Hvis man finder en bil, man gerne vil leje, skal man ikke være bange for at køre på vejene. De er ganske gode. Men man skal huske på, at der køres i venstre side – og at der er områder, hvor sikkerheden ikke er den samme som på Frederiksberg. Også flytransport er nem i Sydafrika. De har en ganske god tradition for at behandle personer med handicap fornuftigt – selvom de godt kan have en medicinsk tilgang til det at have et handicap.

Overnatning Det er relativt nemt at finde tilgængelig overnatning til rimelige priser – og i forhold til danske forhold, er der ofte tale om meget gode løsninger, der sagtens kan konkurrere med de hoteller, man finder i Danmark. Man kan finde hjælp til at finde tilgængelige steder på fx www.sa-venues.com eller www.essentialtravelinfo.com. Selv ude på landet eller ved kysterne, er det ofte muligt at finde rimelige overnatningsmuligheder, fx her www. wheretostay.co.za/deoudemuragie eller her www.wheretostay.co.za/heavenonastick. Det er min erfaring, at man langt hen ad vejen kan stole

på oplysningerne – selvom man engang imellem bliver overrasket over et trin eller to, man ikke havde regnet med Men det gælder alle steder, også i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland, og derfor er det altid en god ide at ringe eller skrive en mail i forvejen. Den store udfordring ligger normalt ikke i at finde hotellerne, men derimod i at være sikker på, at man kommer til at bo et sted, hvor det er muligt at komme rundt. Det er bestemt fortsat udfordrende, særligt i storbyerne, hvor der findes kantstene på højde med Himmelbjerget.

Safari I mange naturreservater er det også muligt at bo som kørestolsbruger og derved få mulighed for at se vilde dyr. Man kan mange steder køre rundt i en bil, som man selv medbringer, men garantien for at se dyr bliver mindre, når man er på egen hånd. Man kan også benytte de biler, der findes i de enkelte reservater, men de kan være svære at komme ind i og ud af. Men folk er generelt meget hjælpsomme til at give en hånd med – og her skal man måske ikke være så hellig, da det kan koste en stor oplevelse. Der er også flere rejsebureauer, der har specialiseret sig i rejser, hvor personer med handicap kan få denne store oplevelse. (Se artikel på side 34, red.) Og så skal man jo også lige huske på, at hvis man ønsker det hele skal være ligesom hjemme, skal man blive hjemme – men kan man leve med overraskelser og udfordringer, der kan overkommes, venter store oplevelser. ■

HANDICAP NYT 1- 2012 • 33


TEMA: FERIE

Tekst og foto af Birgitte Bjørkman

safari

I SYDAFRIKA

I Sydafrika tilbyder Normann Safari et spændende og oplevelsesrigt safariophold, der er tilrettelagt for dårligt gående og kørestolsbrugere. Har man en drøm om at opleve de vilde dyr på helt tæt hold, er Sydafrika en oplagt mulighed

34 • HANDICAP NYT 1- 2012


T

ÆT PÅ KRÜGER NATIONAL PARK finder man den danskejede lodge, Normann Safari, hvor ægteparret Bjørn og Tine Normann har slået sig ned. Herfra arrangerer de safariophold til rejsende, der ønsker at komme tæt på landets vilde dyr og fantastiske natur. Og blandt tilbuddene finder man også ”Handicap Safari”. ”Denne pakke har ture og oplevelser, der er valgt ud fra det kriterium, at alle skal kunne være med - også i kørestol,” forklarer Tine. Vi har fundet en plads under et skyggefuldt træ, og Tine og Bjørn har bedt den unge tjener, Herman servere et par kolde øl. Det er marts måned og begyndelsen på det sydafrikanske vinterhalvår, men lige nu er det omkring 38 grader i solen, og pladsen under træet føles svalende.

Tilgængelig lodge Normann Safari ligger i Phalaborwa i det nordøstlige Sydafrika på kanten af Krüger Nationalpark. Lodgen består af tre små huse med stråtag og et hovedhus med fast tag. Værelserne er beliggende omkring en indbydende swimmingpool, og hele lodgeområdet er niveaufrit. ”Da vi overtog lodgen fra den tidligere danske ejer, var lodgen allerede tilgængelig med velindrettede værelser. Ejeren havde etableret et samarbejde med HandiTours, og det overtog vi. Siden har vi forbedret tilgængeligheden,” fortæller Bjørn. Med blot 14 sengepladser er der tid til særlig opmærksomhed overfor gæsterne, og sammen med egen kok, tjenere, chauffør og stuepige, står Bjørn og Tine klar til at opvarte og guide gæsterne under hele opholdet. Alle måltider spises udendørs, hvis vejret tillader, og det gør det som oftest, og når mørket har sænket sig, er det dejligt at sidde i lodgens boma (område med hegn omkring for at beskytte mod vilde dyr, red.) med åbent ildsted og nyde den gode mad, kokken Alfred sammensætter. Her serveres fx springbuk, krokodille og struds og god lokal rødvin ad libitum. Og den afrikanske likør, der bydes på efter middagen, Amarula Cream, lavet på frugt fra Marula-træet smager fantastisk og siges at være vanedannende. På nogle ture bringer Bjørn og Tine picnic med. Afhængig af hvornår turen starter på dagen, er der enten morgenmad eller frokost. Og at spise morgenmad sammen med dyrene i bushen, mens solen rejser sig over

horisonten, er nu noget helt særligt.

The big 5 Krüger National Park er Sydafrikas største safaripark og det vildtreservat i verden, som kan mønstre den største koncentration af pattedyr. I alt mere end 140 forskellige pattedyr og godt 500 fuglearter. Parken er på størrelse med Jylland, og man kører på asfalterede veje. Hvis man er heldig, kan man opleve ”The Big 5”, som er en gammel jagtbetegnelse for: elefant, løve, leopard, næsehorn og bøffel. Undervejs er der stop i Krügerparken med udsigt til Letaba River. ”Vi kører i åbent køretøj, og er man kørestolsbruger, kommer kørestolen med på ladet,” forklarer Bjørn, der gerne tager fat, når der skal løftes. Og det skal der. De åbne køretøjer er høje, og det kræver et par mand at løfte gæster op, der ikke selv kan stige på vognen. Og park-rangeren giver gerne en hånd med.

Tamme geparder En anden safaritur går til det private bushreservat, Tshukudu Game Lodge. Parken giver med sine knapt 6000 hektar en god mulighed for at komme tæt på de vilde dyr. ”På denne tur overnatter vi på lodgen, der har fine, tilgængelige værelser,” fortæller Bjørn, ”Og gæsterne kan være heldige at blive budt velkommen af stedets geparder, der spankulerer rundt på området som et par halvtamme huskatte.” Tshukudus fire unge geparder lægger sig gerne ind på gæsternes værelse for en middagslur og tager på morgentur med gæsterne ned til søen. Som hos Bjørn og Tine indtager man også her middagen ved det hyggelige ildsted under åben himmel og til lyden af bushens mange nattelyde.

Den ultimative Den ultimative safari oplever man på en tur til Thornybush Nature Reserve, som dog ikke er med i ”Handicap Safari”, men skal købes særskilt.

HANDICAP NYT 1- 2012 • 35


TEMA: FERIE Så bliver det ikke vildere! I åben jeep, med en rutineret ranger bag rattet og en tracker på køleren kører man ud i bushen væk fra jordvejen og ind mellem bushens træer og buske. Her kommer man meget, meget tæt på bl.a. næsehorn, elefanter, bøfler, leoparder og løver. ”Den tre timers ’game drive’ (safari i åben bil, red.) i Tshukudu Game Lodge er en fantastisk oplevelse. Både ranger og tracker er meget dygtige til at spotte dyrene. Det går over stok og sten, og pludselig sidder man midt i en bøffelflok eller en flok elefanter,” fortæller Tine. For alle safariture gælder det i øvrigt, at vækkeuret ringer meget tidligt om morgenen, og at morgenkaffen serveres, inden solen og dyrene er stået op.

Storslået panorama Safaripakken inkluderer en dagstur til de majestætiske Drakensbjerge med de okkerfarvede klippeformationer og dybe kløfter. ”Det er en storslået panoramarute, og dagen byder på mange spændende stop,” fortæller Tine, der er guide på denne tur. Ad tilgængelige stier kan man bl.a. se de karakteristiske Rondaveller på kanten af Blyde River Canyon, som er verdens tredjestørste canyon. Et andet udsigtspunkt finder man, hvor floderne Treuer og Blyde mødes med deres dybe kløfter og grydelignende huller – såkaldte potholes. Man kan komme fantastisk tæt på dyrene på Safariturene.

Blandt de øvrige oplevelser er også en flodbådstur på Olifants River. Her kommer man tæt på flodheste og krokodiller, og på bredden spejder man efter bl.a. elefanter, giraffer, bøfler og antiloper.

Kontrasternes land Byen Phalaborwa er et besøg værd med dens store kontrast mellem shoppingcentre med aircondition og mærkevarer og ”de sortes supermarked” og markedspladsen med udendørs frisørsaloner og mobiltelefonkiosker. Én af de ansatte på lodgen tager gerne med som guide rundt i byen. En af dagene er der også mulighed for et interessant besøg i børnehaven Bofanang, der ligger i et af områdets Homeland. ”Bofanang er bygget med dansk støtte og sikrer, at førskolebørnene i området bliver passet og undervist samt får mad og tøj indsamlet for danske penge,” fortæller Tine og fortsætter: ”Alle er sorte og meget fattige, så projektet Bofanang gør en stor forskel for områdets familier.”

Lille og eksklusivt Bjørn og Tine samarbejder med rejsebureauet HandiTours. Booker man en rejse, vil det være i et selskab med andre gæster, med mindre man selv kan mønstre et selskab på minimum seks gæster, heraf højst tre i kørestol.

MERE END BLOT TIL VM Sydafrika havde verdens fokus ved VM i fodbold I 2009. Og afholdelsen af mesterskaberne har sandsynligvis sat skub i både turisme og handel med det sydligste land på det afrikanske kontinent. Et land, hvis demokrati og flag er blot 16 år gammelt. Dengang i 1994 havde Sydafrika også verdens fokus, da nationen fik sin første, folkevalgte præsident, Nelson Mandela, og apartheid endelig blev afskaffet efter 45 års racistisk undertrykkelse af den sorte befolkning. De mange år med apartheid - og før da kolonistyre - har sat dybe spor i landet, og der eksisterer fortsat dybe raceskel. Der er forskel i befolkningens sociale og økonomiske muligheder, og det vil sandsynligvis præge landet i årtier fremover. Som turist i Sydafrika vil man derfor også møde forskelle mellem den sorte og hvide befolkning. Samtidig er Sydafrika et land i udvikling med utroligt smukt og varieret landskab og mange naturreservater, og er i de seneste år blevet et oplagt rejsemål.

36 • HANDICAP NYT 1- 2012


Også stierne på bjergturen i Drakensbjergene er farbare for kørestolsbrugere.

FAKTA Flyvetiden fra Danmark til Johannesburg er 16-20 timer afhængig af mellemlanding. Kørslen med bil fra Johannnesburg til Normann Safari tager ca. otte timer inkl. frokostpause undervejs. Fra marts til oktober er der 20 - 25 graders varme om dagen. Fra november til februar sniger temperaturen sig op på 35 til 40 graders varme. Det er dog en tør varme. Normann Safari har seks dobbeltværelser, nogle med mulighed for en opredning. Alle værelser har aircondition. Strømsvigt kan forekomme. Det tilrådes at få en hepatitis vaccination og afhængig af årstiden

”Vi kan tilpasse programmet for det enkelte selskab, men i pakken er inkluderet en lang række ture og oplevelser,” forklarer Bjørn. Man skal være indstillet på at køre ad bumpede jordveje, og at der kan være meget langt mellem tilgængelige toiletter på turene. Og ikke alle ture kan tilbyde egnet toilet. Alternative løsninger er derfor tilrådelige. Og efter en oplevelsesrig dag er det en nydelse at sidde udenfor i den lune aften og spise Alfreds gode mad med lyden af tusinde cikader og den afrikanske nattehimmel over sig. En god og behagelig afslutning på dagen. Naturligvis med et glas afrikansk rødvin. ■

forebygge malaria med medicin. Safaripakken inkluderer transport til og fra Johannesburg lufthavn, fuld pension og en lang række dagsture og besøg til bl.a. Drakensbjergene, Kruger National Park, Moholoholo Animal Rehabilitation Center, Tshukudu Game Lodge med overnatning, Jessica the Hippo’s place ved Blyde River, Swadinis Khamai slange- og krybdyr Park, besøg på silkefabrik og flodbådstur på Olifants River. Thornybush Nature Reserve er tilvalg, men absolut anbefalelsesværdig. Gæster i kørestol forventes at have ledsager/hjælper med. Læs mere på normannsafari.com og handitours.dk.

Der er gode muligheder af at opleve The big 5: Elefant, løve, næsehorn, bøffel og leopard.

HANDICAP NYT 1- 2012 • 37


TEMA: FERIE

LEJ ET SOMMERHUS

Medlemmer af Dansk Handicap Forbund har mulighed for at leje sommerhuse

SJÆLLAND Sommerhus ved Roskilde Søsterloge nr. 5, Dronning Margrethes ”Margrethehuset” er på 93 m2 og naturskønt beliggende på en 1.200 m2 grund i Gershøj 200 m fra Roskilde Fjord i fritidshusområde. Alle veje i området er asfalterede, og stier er i overvejende grad med fast overflade og små stigninger og derfor egnede for kørestole. Pris: Margrethehuset udlånes vederlagsfrit til handicappede og evt. ledsagere/familie mod betaling af elforbrug samt vandafgift. Telefon efter tæller. Erstatning af evt. beskadigede bygnings- eller inventardele. Margrethehuset udlånes fra 31. marts til og med uge 42 (en uge ad gangen). Forældre med børn får fortrinsret i skolernes sommer- og efterårsferie. Henvendelse Skriftlig ansøgning senest den 20. februar pr. post eller mail til Maj-Britt Jensen, Sæbyparken 13,

Sæby, 4070 Kirke Hyllinge, e-mail: l.jensen@privat.dk. Ansøgningen skal indeholde: Hvilken uge huset ønskes i + evt. alternative uger i prioriteret rækkefølge, ansøgerens navn, adresse og telefonnummer. Ansøgning fra private skal tillige indeholde oplysninger om handicappets art samt om boligforhold. Medsend frankeret A5 svarkuvert. Ansøgninger indsendt pr. mail besvares også pr. mail. Samtlige ansøgere vil modtage svar senest 19. marts.

SJÆLLAND Rågelejehuset Huset udlejes hele året. Det har alle moderne bekvemmeligheder og indeholder en stor stue med tv, to soveværelser (seks sovepladser), køkken med køleskab, toilet og badeværelse. Carport og lukket terrasse. Varmt og koldt vand, el-opvarming samt brændeovn. Pris: 3.500 kr. inkl. el pr. uge hele året. Henvendelse: Kirsten Jensen, telefon 41 50 81 82. Handicapegnethed: “Rågelejehuset” er handicapegnet.

38 • HANDICAP NYT 1- 2012


JYLLAND Klubhuset Klitrosen - Skagen

JYLLAND Hals/Bisnap I Hals ca. 30 km fra Aalborg ligger fire dejlige sommerhuse med havudsigt, Fyrvej 4-10, 200 m fra badevenlig østvendt strand. Husene er moderniserede i 2007 og indrettede til kørestolsbrugere. Hvert hus på 69 m2 har niveaufri adgang. Entré, stue med sovesofa og køkken i ét. Soveværelse med to senge og værelse med to køjer. I husene 6 og 10 er der en plejeseng. Stort bad med badestol på hjul. Nye fladskærms- tv med dvd-afspiller og musikanlæg. Flisebelagte terrasser med havemøbler mod både øst og vest. Husene er helt igennem handicapegnede med bl.a. brede skydedøre, ingen niveauforskelle mellem hus og grund. Der er køre/gangsti rundt om husene og til strand. I hus 8 er hund tilladt. Ankomst lørdag kl. 15.00, afrejse inden kl. 10.00. Pris: For medlemmer af DHF fra 2.500 kr. Slutrengøring kr. 350 kr. Strøm 2,50 kr. pr. kWh. For ikke-medlemmer af DHF fra 3.000 kr. Slutrengøring kr. 350 kr. Strøm 2,50 kr. pr. kWh. Nyt! Weekend tilbud fra fredag kl. 10.00 til søndag kl. 19.00 pris alt inkl. 1450 kr. Hvis du trænger til tre dage i hyggelige omgivelser, kan andre dage også aftales. Henvendelse: Ring eller skriv til Ulla Ussing Houmann, Poul Buås Vej 10, 9000 Aalborg, Tlf.: 98 11 17 01/25 30 08 57. E-mail: ulla_ussing@ hotmail.com. Folder om sommerhusene kan downloades på www.dhf-aalborg.dk

ANDRE SOMMERHUSE I DANMARK Cimbria ferie

Firmaet har opført handicapegnede sommerhuse. Dansk Handicap Forbund har rådgivet med indretningen. Firmaet udlejer huse i Trend ved Limfjorden, Marielyst Strandby på Falster, Sælvig og Nordby på Samsø og Vig v/ Sjællands Odde. Flere oplysninger på tlf. 86 84 58 18 eller tlf. 26 73 69 22.

Sol og Strand

Firmaet Sol og Strand har nogle sommerhuse, som nogle kørestolsbrugere kan bo i. Hør nærmere tlf. 99 44 44 44.

Vestjylland

I Vestjylland kan man finde overnatningsmuligheder og udflugtstips via turistbureauet, som har kendskab til handicapvenlige sommerhuse. Tlf. 75 28 74 00.

Klubhuset “Klitrosen” udlejes som sommerbolig i perioden 28. maj - 13. august 2012. Huset er 170 m2, med køkken, 2 baderum med bruser og toilet, det ene handicapegnet. Der er 12 bokssenge, en el-hospitalsseng og en manuel hospitalsseng alle med dyner og puder + fire gæstesenge. Badebænk findes. Der er farve-tv og indlagt fælles antenne, stereoanlæg, kaffemaskine og porcelæn til 80 personer. Fjernvarme. Huset ligger på Markvej 121A. Der er telefon (98 44 24 97) og postkasse. Huset er handicapegnet med stor parkeringsplads og lille have. Man skal selv medbringe sengelinned, håndklæder, viskestykker og andre hjælpemidler efter behov. Pris: 2.300 kr. pr uge fra uge 22 til 33. De 1000 kr. skal betales i depositum ved lejeaftalens start. Resten senest 30 dage før lejemålet. Der betales efter forbrug af vand, 50 kr. pr. m3, og el, 2,50 kr. pr. kWh. Slutrengøring 400 kr. + evt. hund 100 kr. Lejemålet er fra mandage kl. 15. til mandage kl. 12. Henvendelse: Skriftligt til Lisbeth Hansen, Markvej 145, 9990 Skagen.

Privatejede tilgængelige sommerhuse:

Falster (Sortsø Strand) tlf. 35 10 78 78. Bork Havn (Jylland) tlf. 28 13 68 06. Arrild (Sønderjylland). Hvis du har brug for lift eller andet, så tal med ejeren Anni Jørgensen, tlf. 74 83 01 57 eller tlf. 41 13 47 12.

Handicappede Børns Ferier

Handicappede Børns Ferier tilbyder sommerhuse til reduceret pris til børnefamilier, tlf. 21 74 41 70. NB! På Dansk Handicap Forbunds hjemmeside www.danskhandicapforbund under ”Fritid og rejser” kan man se mere om sommerhusene. Af pladshensyn har vi kun bragt telefonnumre, men på hjemmesiden findes evt. adresser på hjemmesider. Samme sted er der links til andre lande.

HANDICAP NYT 1- 2012 • 39


FERIE FERIE TEMA:

Tekst; Bente Tekst Rødsgaard og fotos: Fotos: Bente B. Privat Rey

DRØMMEREJSE TIL FLORIDA

Juledage under fremmed himmelstrøg. Venlige mennesker og tilgængelighed i topklasse. USA er dejligt at rejse i - også for kørestolsbrugere. Og det man har bestilt, er det man får

T

RE ÅRS OPSPARING, omhyggelig planlægning af rute, hvor der er noget at opleve. Kørsel i bil fra sted til sted, men ikke mere end højst tre timer af gangen. Sådan var rammerne for familien Holst – Sinclair Fleeton, som består af forældrene Sif og Mark samt sønnerne Peter og Andreas. Turen til Florida blev en juletur fra den 18. december til den 7. januar, så børnene ikke skulle have mange ekstra fridage fra skolen.

Familien planlægger omhyggeligt rejsen Familien kan bedst lide at booke hoteller og ferielejligheder hjemmefra. ”Vi går ind på den amerikanske sektion af www.hotels.com for her kan man søge efter tilgængelighed. Når vi har fundet noget, der passer i forhold til vores rute og pengepung, så kontakter vi hotellet direkte og booker. Det er ofte ikke dyrere, end hvis man booker direkte fra hotels.com. Fordelen er, at man er i direkte kontakt med hotellet”, siger Sif Holst. Det er heller ikke problematisk at finde overnatningssteder for fire personer, da meget i USA er baseret på familier, som rejser sammen. Sengene og værelserne er større end i Europa.

40 • HANDICAP NYT 1- 2012

”Men man behøver ikke planlægge og booke alt hjemmefra. Overalt i Florida er man vant til mange turister, ældre mennesker og mennesker med handicap. Man vil godt kunne tage af sted og finde noget undervejs, men jeg kan godt lide at vide, hvor vi skal sove”, siger Mark Sinclair Fleeton. Bilen blev også lejet hjemmefra, og det var uproblematisk. Alle store udlejningsfirmaer har håndaggregater, der kan monteres og gøre enhver bil handicapegnet. Den løsning valgte de, så de kunne skiftes til at køre. ”Liftbiler er der dog færre af, men da jeg kun medbragte min manuelle kørestol med en lille hjælpemotor var det ikke nødvendigt. Havde jeg medbragt min store elkørestol, havde det stillet større krav til tilgængeligheden undervejs, og så skulle vi have lejet liftbil og have medbragt rampe”, siger Sif Holst.

Oplevelser overalt i Florida Familien boede otte forskellige steder, nogle af dem flere nætter og oplevelserne stod i kø. Rejsen startede og sluttede i Orlando. De besøgte flere forlystelsesparker i Orlando-området. Flertallet af de kørende og sejlende forlystelser kan medtage kørestole, og de vildere forlystelser er også tilgængelige, hvis man kan overflytte sig ved egen


Forlystelsesparkerne i USA er generelt tilgængelige for kørestolsbrugere.

FAMILIENS RÅD • FIND OPLYSNINGER PÅ NETTET, der er masser på både officielle og private rejsesider. • WWW.HOTELS.COM - den amerikanske hjemmeside, hvor man kan se hotellers tilgængelighed. • WWW.MAP24.COM - god til at udregne afstande og finde hoteller langs ruten. • DISNEYS officielle hjemmeside www.disneyworld.disney.go.com. • LEJ BIL HJEMMEFRA, de fleste bilfirmaer tilbyder aggregatløsninger, liftbiler er der færre af. • HUSK AT STRØM I USA er 110 volt, ikke 220 volt. Det kan bl.a. give problemer med opladning af kørestole, men man kan leje transformator. • BOOK FLYBILLETTER VIA ET BUREAU. Familien brugte FDM og tegnede en konkursforsikring. Et bureau har også bedre overblik over afgange, så man undgår for mange mellemlandinger og ventetider i lufthavne. • HUSK AT TEGNE ALLE NØDVENDIGE FORSIKRINGER hjemmefra. Læge – og tandlægehjælp er dyrt i USA, og landet har strikse erstatningsregler, så en god ansvarsforsikring er nødvendig. Dit forsikringsselskab kan oplyse om, hvad du har brug for.

eller hjælpers hjælp, så Sif Holst kunne prøve rigtig meget. Andre store rejseoplevelser var Miami, Florida Keys, besøg i indianerreservater samt den fantastiske natur. Overalt var tilgængeligheden god, det kneb kun i bymidten i Key West og St. Augustine. Sidstnævnte er USA's ældste by, det vil sige 400 år, og her kunne det godt være lidt besværligt at færdes. Amerikanerne er meget servicemindende, og det fik familien brug for, da det viste sig, at hjælpemotorens batteri til kørestolen ikke blev ordentligt opladt. Det krævede en anden ”omformer” end den, de havde med hjemmefra. Men sådan en kunne let lejes. Og så var Sif Holst atter godt kørende. Hun lejede også en elscooter lokalt for nogle dage, og det var også nemt. ”Det er ikke svært at planlægge en USA rejse på forhånd, da mange hjemmesider har gode og pålidelige oplysninger om tilgængelighed, så det vi bestilte levede op til forventningerne, og de få problemer, der opstod, blev løst undervejs”, fortæller Mark Sinclair Fleeton. Juledagene blev holdt ved strand og pool med julegaver på amerikansk vis i julesokker den 25. december om morgenen, og nytår blev fejret i Disneyworld. Vel hjemme er familien glade for de mange oplevelser, og de kan varmt anbefale andre at kaste sig ud i eventyret. ■

Familien, bestående af forældrene Sif og Mark og sønnerne Peter og Andreas, samlet foran Disney World.

HANDICAP NYT 1- 2012 • 41


TEMA: FERIE

Af Bente Rødsgaard og Solveig Skovgaard Andersen

FERIENOTER

FERIENOTER

FERIENOTER FERIENOTER FERIENOTER FERIENOTER FERIENOTER

FERIENOTER

Find nyttige oplysninger og brugbare rejseråd

FERIESTEDER I DANMARK Handicap-nyt har fundet nogle steder, hvor vi er blevet oplyst om, at man kan bo, hvis man sidder i kørestol. Ring dog og hør nærmere for at undgå skuffelser. BONDEGÅRDSFERIE: Bornholm (Klemensker) tlf. 21 25 52 45. Klitgården (Hjørring) tlf. 98 96 81 99. Langeland (Enebølle) tlf. 62 55 25 05. Bakkelund Bed and Breakfast (Møn) tlf. 30 22 57 20. Lundens Bondegårdsferie (Sønderjylland) tlf. 23 86 53 09.

42 • HANDICAP NYT 1- 2012

FERIELEJLIGHEDER: Strynø Mejeri, tlf. 62 51 51 92. Brinch Hjem, Sønderho på Fanø, tlf. 40 85 05 86 eller 29 47 20 19. Kolding Byferie, tlf. 75 54 18 00. Ribe Byferie, tlf. 79 88 79 88. Hotel Balka Strand, tlf.56 49 49 49. Skagen, tlf.22 63 00 99. Henne Strand, tlf. 24 67 02 15. Horbelev, Østfalster, tlf. 36 17 57 57. Samsø. Nordby Ferielejligheder tlf. 25 70 64 48.


SKE HVAD SKAL DU HU FØR DU REJSER? Anni Kvisgaard, Køge, der bruger el-kørestol, har rejst meget og flere gange på lange flyrejser til fx Cuba og Thailand. På den baggrund har hun skrevet en huskeliste med gode råd. FØR DU REJSER • Tjek billetter - dato, afgang osv. • Veksl penge til den lokale valuta mindst 1 uge før rejse. • Tjek dit pas - er det gyldigt i det land, du skal til? Det kan være for ”gammelt”. • Kontakt lufthavnen hvis du er kørestolsbruger mindst 1 uge før afrejse. CPH har aftale med Falck om at hjælpe dig om bord. Man kan ringe direkte på tlf. 32 31 41 20. Flere oplysninger findes på www.cph.dk.

FRA FACEBOOK Foto: Scanpix.

Redaktionen efterlyste rejseerfaringer på Dansk Handicap Forbunds facebookside. Her skrev Jesper Mathiesen til os om en vellykket hjemrejse fra London, se side 44 og Helle Kongevang om Edinburgh: ”Jeg kan anbefale at

HUSK TIL LANGE REJSER: • Flystrømper - sikrer at benene ikke hæver voldsomt op. • Bananer - holder på væske, så du ikke skal så ofte på toilettet. • Bolsjer - giver væske i munden, så du undgår at drikke. • Evt. kolbe til mænd og urinal til kvinder. • Ble, uanset mand/kvinde • En god bog/lydbog - får tiden til at gå hurtig.

se Tattoet. Man har en

I LUFTHAVNEN • Har du el-stol så husk at komme i god tid for indtjekning. Sæt rygsækken/tasken, som på rejser indeholder: oplader, nakkestøtte, værktøj, reservedele osv. fast på stolen med gaffatape, så den ikke forsvinder undervejs. • Tag fodstøtter og armlæn af og spænd dem fast på sædet med gaffatape, så personalet ikke kan løfte i dem. Mange får ødelagt det elektriske ved den behandling. • Slå strømmen fra, så personalet kun kan skubbe stolen. • Når du har afleveret el-stolen, så brug din egen medbragte manuelle stol. Kørestole i fjerne lande har en anden standard, end vi er vant til. • Tag altid siddepuden med ind i flyet – den kan hurtigt blive væk i bagagen. • Hjælpepersonalet vil gerne bestemme hvor du skal være, vente osv. Sig fra, bestem selv og aftal tid og sted for, hvor og hvornår du har brug for hjælp.

ringer/emailer og forklarer om sit handicap, er jeg sik-

FERIECENTRE: Dansk Folkeferie har enkelte feriecentre, som er egnede for kørestolsbrugere Marielyst på Lolland tlf. 70 30 10 90 og Karlslunde syd for København tlf. 46 16 01 07. Dronningens Ferieby, Grenå, tlf. 87 58 36 50. Fuglsangscentret, Fredericia, tlf. 76 20 21 00. Lalandia. Lalandia i Rødby, tlf. 54 61 05 00 og i Billund, tlf. 54 61 05 00. Hou Søsportscenter ved Odder, tlf. 87 81 79 99. Musholm Feriecenter, Korsør, tlf. 70 13 77 00. Skærbæk Fritidscenter, tlf. 74 75 19 70.

virkelig super handicapservice. Man samler mennesker med handicap, som så får lov at gå ind først. Og der er masser af hjælp i forhold til kørestolsbrugere etc. Det er helt i top. Jeg har kun boet på én campingplads, men hvis man ker på, at man får en super service. Vi var på Mortonhall Camping og fik den flotteste service begge gange. Fin plads så tæt på bad etc. som muligt. Over hele Skotland var der udsøgt service i forhold til handicappede. På færgen Esbjerg Harwich kan man booke handicapkahyt. Der er meget mere plads end i en almindelig kahyt. Og personalet var meget hjælpsomme. God tur siger jeg bare :-D.”

IC FØLG DANSK HAND

AP FORBUND

PÅ FACEBOOK www.facebook.com

/danskhandicapfo

rbund

Slettestrand, Nordjylland, tlf. 98 21 70 44. Sommers feriecenter, Lolland, tlf. 54 61 10 40.

NB! Af pladshensyn har vi kun bragt telefonnumre, men på Dansk Handicap Forbunds hjemmeside www.danskhandicapforbund under ”Fritid og rejser” findes evt. adresser på hjemmesider. Samme sted findes flere ferietips til ind-og udland.

HANDICAP NYT 1- 2012 • 43


TEMA: FERIE

Af Jesper Mathiesen

EN VELLYKKET

HJEMTUR En sen søndag aften landede jeg i København efter en dejlig ferie i England. Inden da havde jeg tilbagelagt en rejse fra det østlige London. Det gik så godt, at jeg synes historien om den gode flyrejse fortjener at blive delt med andre

H

JEMREJSEN TOG sin begyndelse i finanskvarteret i det østlige London – ved Canada Water tubestation. Når jeg skriver, at det hele kørte på skinner, skyldes det min fascination over, hvor let tingene og den offentlige transport kan gøres i udlandet kontra de forhold, vi kender til i Danmark. Rejsen startede på Canada Water, hvor vi i første omgang skulle ca. 15 min med tog med Jubilee Line – som udover at være den nyeste undergrundslinie også klart er den bedst tilgængelige for personer med handicap. Togene er på de fleste stationer fuldstændig i niveau med perronen med et lille mellemrum på max 8,5 cm – som derved kan forceres af langt de fleste kørestole uden besvær. Ved alle dobbeltdøre i toget er der flex-areal til kørestolen under rejsen.

44 • HANDICAP NYT 1- 2012

Foto: Colourbox.

Fremme på Westminster skulle vi videre til Paddington Station med bybus, da linjen mod Paddington ikke er tilgængelig for kørestole. Det betød, at vi skulle køre med bus nr. 23. Det gik nemt med en automatisk rampe, så både jeg og de andre passagerer kom hurtigt frem. Chaufføren behøvede ikke at forlade sit sæde. I bussen parkerede jeg stolen imod kørselsretningen med en plade/pude mod mit ryglæn, som beskyttede mig i forhold til hårde opbremsninger, mv. Fra Paddington Station skulle vi med Heathrow Express – et tog der på 15 min fragtede os direkte til terminal 3 i Heathrow. Ligesom undergrundstoget på Jubilee Line helt i niveau med perron og let tilgængeligt. Ved check-in afleverede vi min el-kørestol, frakoblede batterierne og baggagefolkene tog den med ud

til flyet. Herefter blev jeg kørt op igennem sikkerhedskontrollen i en lånt kørestol og ventede i et særligt handicapcenter, inden jeg blev fulgt ud til flyet, en moderne Airbus 321, hvor der var rigeligt med plads, da vi kun var ca. 50 personer på afgangen. Hjemme i Kastrup blev jeg mødt af Falcks personale, som på samme vis hjalp mig ud af flyet. Derefter ned i baggagehallen for at møde både kuffert og kørestol - som ikke havde taget skade af rejsen. Vi sagde pænt tak for hjælpen og gik mod metro-stationen og fortsatte vores rejse ind i den københavnske aften… NB! På www.inclusivelondon.com finder man masser af oplysninger om tilgængelige steder af alle slags, fx undergrundsstationer, banker, restauranter og pubber.


HVIS DU ER BERETTIGET til varig hjemmehjælp, kan du også få hjemmehjælp, hvis du opholder dig uden for din bopælskommune, fx i forbindelse med et sommerhusophold. Du skal kontakte den kommune, som sommerhuset ligger i og fortælle, hvad du har behov for i en begrænset periode. Den hjælp, du får, svarer til det serviceniveau, der er i kommunen. Det er din midlertidige kommune, der beslutter hvilken hjælp, du konkret kan få. Bliver du godkendt til at få varig hjemmehjælp, er hjælpen gratis. Hvis du kun har brug for midlertidig hjemmehjælp, kan der være egenbetaling. Midlertidig hjemmehjælp er dog gratis, hvis du årligt tjener under 138.600 kr. for enlige og 208.200 kr. for gifte. Hertil kan lægges 39.132 kr. per barn for enlige og 13.044 kr. per barn for ægtepar. Tjener du mere end det, skal du betale en timepris for den effektive tid i hjemmet. Du betaler altså ikke for transporttid og skal højst betale 121 kr. i timen. Der er en bagatelgrænse. Skal du betale mindre end 70 kr., kan kommunen vælge at lade være med at opkræve pengene. Får du lejlighedsvis aflastning til at passe en syg pårørende, gælder de samme regler som for midlertidig hjælp. Det er kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning om, hvor meget der skal betales for hjemmehjælp m.v. i kommunen. Kilde: Borger.dk

EVIC FERIELEGAT FRA B

A LEGATER

Foto: VisitDenmark

HJEMMEHJÆLP PÅ K FERIEN I DANMAR

DER KAN FRA BEVICA LEGATER søges tilskud til at holde ferie i ind- og udland. Legatet kan kun søges af personer med bevægelseshandicap. Er der behov for hjælper, kan der samtidig søges tilskud til denne. Har en ansøger ikke tidligere modtaget et legat fra Bevica Legater, skal der medsendes en lægeerklæring. Der ydes kun ferielegat hvert tredje år. Ansøgningsskema kan enten hentes på www.bevica.dk eller rekvireres ved fremsendelse af en frankeret svarkuvert til Bevica Legater, Strandboulevarden 47B, 2100 København Ø.

MOBILTELEFON MEd ENkEL BETjENINg - forhandlerliste på - www.sokantelecom.dk

Model KANSO M100

Inklusiv: praktisk ladestation 24 måneders fabriksgaranti

Tlf. 75 88 16 22 · www.daro.dk

• høreapparat kompatibel M3/T4 • alarmknap til Nødopkald • stort, tydeligt farvedisplay • standby/taletid 120/4 timer • send og modtag sms • ekstra kraftig lyd • håndfri betjening • ur/alarm


VIRKSOMHEDSGUIDE

En verden En Verden fuldaf af fuld

Fordi livets udfordringer klares bedst i fællesskab

muligheder Muligheder

BPA-Leverandør - SPS-Leverandør Ledsagelse - Leverandør af helhedsløsninger til den offentlige sektor

Vi står bag dig Vi står til rådighed med: • Støtte, Råd & Vejledning • Vikardækning • Løn & Regnskab • Arbejdspladsvurdering(APV.) og hjælp til medarbejderudviklingssamtaler(MUS.) • Formidling og rekruttering af hjælpere • Døgnåbent ved akut opståede situationer • Det gamle firma i branchen: Siden år 2000

Din Dropfodsskinne er nu fleksibel! Dialock® er et system vi har udviklet til dig, der bruger Dropfodsskinne. Med et simpelt greb er det muligt at skifte din skinne over på flere sko. Det giver dig en frihed i din hverdag til at lave mange aktiviteter med samme skinne til forskelligt fodtøj.

Ønsker du et uforpligtende møde står vi naturligvis altid til rådighed.

P I A

P E R N I L L E S

Du er velkommen til at kontakte os, vi vil så gerne dele vores viden.

Handicapservice ApS www.pphandicapservice.dk - Tlf. +45 4369 2848 Kontortider: Mandag til torsdag 8.30-16.00 / Fredag 8.30-15.00

www.egmont-hs.dk

Frederiksborggade 23 Sundholmsvej 73 klinik@bjn.dk

1360 København K

2300 København S

Telefon +45 33 11 85 57

RESPEKT - udvikler hele mennesker!

Egmont Højskolen tilbyder enestående menneskelige, faglige og fysiske rammer, midt i skoven og ud til vandet, kun 30 km fra Århus. Vores moderne, lyse værelser er alle handicapegnede. Et semester indeholder studieture, temauger, koncerter, foredrag m.m. Vælg mellem 18 eller 42 ugers kursus fra august eller et 24 ugers kursus fra januar.

Besøg Danmarks mest rummelige højskole på: www.egmont-hs.dk

Eller på: Villavej 25, Hou 8300 Odder Tlf. 87 81 79 00 mail@egmont-hs.dk

Det skal ikke være et problem ikke at kunne tale Vi har kommunikationsløsninger til alle i alle situationer. Også til dig! Ring og tal med os om dine særlige behov.

Kontakt: tlf. 70 22 98 08 | email: post@abilia.dk | www.abilia.dk

Solidaritet · Myndighed · Værdighed


VIRKSOMHEDSGUIDE

Handicapservice for dig

-omsorg med omtanke

Hvis du er tilkendt hjælperordning (BPA), selvudpeget hjælper, ledsagelse eller andet, tilbyder Naesborg A/S at varetage arbejdsgiveropgaven.

Kørestolstraktor For dig der vil selv! - hele livet Uafhængighed uden skubber!

Vælger du Naesborg Handicapservice betyder det: •

At du er arbejdsleder i det daglige – med en fast konsulent tilknyttet

At vi hjælper med at udsøge og udvælge hjælpere incl. afløsere – herunder annoncering uden beregning

At vi i et aftalt samarbejde planlægger og gennemfører personalemøder, lægger vagtplaner og udarbejder APV m.v.

At Naesborg Handicapservice sikrer udbetaling af løn, skat, feriepenge, forsikring, indberetninger m.v.

Naesborg A/S har indgået overenskomst med FOASydsjælland – en sikkerhed for ordnede arbejdsforhold. Kontakt os helt uforpligtende på telefon 5577 4466 og hør mere om hvad vi kan tilbyde dig. Ringstedgade 24-26, 2. 4700 Næstved tlf. 5577 4466 naesborg@naesborg.dk www.naesborg.dk

Det er ganske enkelt, at

løbe om hjørner

Forhandler

WAYUP v. Niels Horsbøl - www.wayup.dk Mobil 20 40 63 18

Bårse Finer-inventar A/S leverer hæve/sænke køkkener og badeværelser i alle træsorter. Vi tilbyder opmåling, vejledning og montering.

på vort rampesystem...

Med en hjørnerampe løsning fra Excellent Systems får man 100% tilgængelighed. Vort rampesystem er naturligvis fremstillet af fødevaregodkendte materialer, som kan genbruges igen og igen og igen...

Se mere på

100% PVC-fri

www. baarse-inventar.dk

100% Giftfri

Få mere information på

www.rampe.dk eller ring til os på tlf.:

8637 7133

Bårse Finer - Inventar A/S Mogens Hansen & Ib Petersen Lundbyvej 4 · 4720 Præstø · Tlf. 55990288 www.baarse-inventar.dk


Al henvendelse til: Dansk Handicap Forbund Tlf: 39293555

Sorteret Magasinpost SMP ID nr. 42111

Besøg Dansk HanDicap ForbunDs butik i Dansk Handicap Forbunds netbutik kan man købe både gaveartikler, bøger og plakater – fx tegneseriealbum fyldt med sort humor eller smukke kurve fra ghana. se alle varer på www.danskhandicapforbund.dk Tegneseriealbum John callahans grove streg og sorte humor gør grin med alt og alle – sorte, mennesker med handicap, tykke, tynde, bøsser, gamle, unge – ingen slipper forbi hans spidse pen. Der bliver gjort op med mange tabuer, og nogle kalder ham uforskammet, smagløs og amoralsk, mens andre giver ham kultstatus. John callahan, der døde i 2010, kørte som ganske ung galt og blev tetraplegiker. Han lærte sig at tegne, og hans satiriske streg blev et hit. Han tegnede til aviser over hele usa, udgav albums og en selvbiografi. Han skrev også skrevet sangtekster og lavede musik, som er udgivet i 2006. Der er udgivet seks album på dansk – de to er udsolgte fra forlaget, hos Dansk Handicap Forbund har man mulighed for at erhverve de rende til den favorable pris af 50 kr. pr. stk. eller alle fire for 150 kr. De fire album er: over stregen, Ha’ en god dag, Er det selvmordslinien, natten er vor egen. pris: 50 kr. pr. stk.+ porto. alle fire kan købes for 150 kr. + porto.

på cd men restereste

Kurve smukke håndflettede kurve fra Ghana i forskellige farver, mønstre og størrelser. Velegnede til opbevaring eller til svampe- og skovturen. kurvene er flettet af naturmaterialer og hanken er læderbetrukken. kurvene indkøbes i Ghana gennem virksomheden nibus og nogle af kurvene er fremstillet af mennesker med handicap. overskuddet fra kurvesalget går ubeskåret til den ghanesiske handicaporganisation GspD. kurvene findes i tre størrelser med en diameter på 40, 35 eller 20 cm og koster henholdsvis 225, 200 og 175 kr. Håndflettet brødkurv af naturmaterialer. pris 150 kr.

Du kan også bestille ved at ringe på tlf. 39 29 35 55 eller sende en mail til tina@dhf-net.dk.

Handicap-nyt nr.1, 2012  

Medlemsmagasin for Dansk Handicap Forbund