Page 1

HANDICAP

NYT NR. 3 JUNI 2012

STOR MESSE

FOR HJÆLPEMIDLER

KIRSTEN HJÆLPER

BØRN I GAMBIA HYGGELIGT FILIPPINSK RESORT MED PLADS TIL KØRSTOLE


bruger - Hjælper Formidlingen

Vi tilbyder: • • • •

Gratis rekruttering Vikarservice Ledsageordningen Helhedsløsningen til hjælpeordninger

• • • •

Borgerstyret personlig assistance (BPA) Specialpædagogisk støtteordning (SPS) Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) Alle administrative opgaver relateret til ovenstående

ring og hør nærmere om, hvad vi kan tilbyde netop dig. København

Århus

tlf. 3634 7900

tlf. 7026 2709

bhf@formidlingen.dk www.formidlingen.dk


INDHOLD

Foto: Bente Rødsgaard.

METTE HALD HUNDEWADT OM MAMMOGRAFIUNDERSØGELSER.

40

HEALTH & REHAB – STOR MESSE MED ALVERDENS HJÆLPEMIDLER I BELLA CENTRET.

12 KIRSTEN RØNHOFF HANSEN FORMAND FOR LOKALAFDELINGEN I SKÆLSKØR/KORSØR, SAMLER SKOLETING IND TIL BØRN I GAMBIA.

6 Hjulspind 12 Kirsten er 110 cm – og værd at se op til Kirsten Rønhoff Hansen brænder for sit frivillige arbejde både i Skælskør og i Gambia.

15 Læserkonkurrence Hvervekampagne med lodtrækning om flotte præmier.

16 Wildlife i kørestol Flemming Laursen blev rygmarvsskadet, tog til Filippinerne og købte et resort.

19 Campingliv er lig med frihed Plads til spontanitet, når campingvognen spændes bag bilen, og ruten går ud i det blå.

20 Læserne skriver 21 DET SKER I DHF 29 Hjælp os med at skaffe flere medlemmer Hvervekampagne med lodtrækning om flotte præmier.

16 30 Et barn med handicap ses som en byrde Et barn med handicap får ikke mange chancer i Benin, men holdningen ændres ganske langsomt af enkelte ildsjæle.

32 De behandlede mig som en tosse 11-årige Alexis Atchedo fra Benin har fået hjælpemidler og støtte til at komme i skole fra dansk projekt.

35 Nyt ulandsprojekt i Vietnam Dansk Handicap Forbund samarbejder med PTU i nyt vietnamesisk projekt.

36 Standardsvar på mammografi bekymrer Nogle kvinder i kørestol kan ikke undersøges grundigt nok og får dermed et svar, der er behæftet med en vis usikkerhed.

38 Ny håndbog

FLEMMING LAURSEN FRA HORSENS DRIVER ET HANDICAPEGNET RESORT PÅ EN FILIPPINSK Ø.

TEMA

MESSE FOR HJÆLPEMIDLER

40 Spændende nyheder... ...og gamle kendinge på Health & Rehab 2012.

42 Sved på panden Ny trænings dvd med siddende aerobic.

43 5 gode råd Få hjælp til at søge et hjælpemiddel.

44 Nye produkter på Health & Rehab

Hjælp til sexlivet for mennesker med handicap.

HANDICAP NYT 2- 2012 • 3

Foto: Berit Vinther Bredahl.

45

Foto: Søren M. Osgood.

Er det besværet værd, hvis man alligevel ikke kan regne med resultatet?


Her er feriehusene, hvor man føler sig velkommen med kørestol Samsø, Limfjorden, Falster og Sjællands Odde 4 huse i Trend ved Limfjorden. 2 huse på Samsø - Sælvig og Nordby.

CIMBRIA ANN 6 huse i Marielyst på Falster.

3 huse i Vig ved Sjællands Odde.

Her er tale om rigtig nybyggerstil, indrettet med tidens krav til luksus, og det meget rustikke materiale skaber en helt speciel atmosfære både ude og inde.

• Feriehusene er 108-124 m2 + 6-20 m2 overdækket terrasse. • Plads til 6 (8) -10 (12) personer, heraf 2-6 kørestolsbrugere. • Husene i Vig er 170 m2 med 10 (12) sovepladser. af endt Godk andicap kH Dans rbund Fo

• Priser fra kr. 4.050/uge Hvis du vil bygge dit eget handicapegnede hus kontakt: Birksø Huse ApS Tlf. 86 84 58 18

Cimbria Ferie · Linåvej 59 · Linå · 8600 Silkeborg · Tlf. 86 84 58 18 · Mobil 26 73 69 22


HANDICAP-NYT:

LEDER

Hans Knudsens Plads 1A, 1. 2100 København Ø Telefon 39 29 35 55 Telefax 39 29 39 48 handicap-nyt@dhf-net.dk www.danskhandicapforbund.dk REDAKTION: Susanne Olsen (Ansvh. redaktør) Solveig Andersen (Redaktør) Bente Rødsgaard Thomas Dahlberg Jeppe Kerckhoffs

KOM OG SE DET

– DU IKKE KAN FÅ…!

DESIGN OG TRYK: Handicap-nyt er produceret CO2 neutralt hos KLS Grafisk Hus A/S OPLAG: Kontrolleret oplag i perioden 1. juli 2010 - 30. juni 2011 8226 ANNONCER: DG-Media Telefon 70 27 11 55 RUBRIKANNONCER: Sendes direkte til Dansk Handicap Forbund Handicap-nyt fås på cd gratis for medlemmer Ring 39 29 35 55 for bestilling

Bella Centret var i maj fyldt med hjælpemiddelproducenter, fagfolk, borgere og organisationer. Health & Rehab-messen er stedet, hvor man orienterer sig om alt det nye - interessante opfindelser, nye behandlings- og træningstilbud og sågar ferieformer, som er tilpasset ethvert handicap. På de hektiske messedage talte jeg med mange af vores medlemmer. Nogle af dem var på udkig efter nye hjælpemidler og ville benytte den såkaldte fritvalgsordning til at købe lige præcis det hjælpemiddel, de ønsker. Man kan bruge det beløb, som kommunen bevilger til hjælpemidlet – og så er alt jo godt eller hvad?

ISSN: 0904-8081. 86. årgang. Giro: 6 00 34 35 Kontortid: Man- torsdag kl. 8.30 – 16.00 Fredag kl.8.30 – 14.15 Telefontid: Man- torsdag kl. 10.00 – 15.00 Fredag kl. 10.00 – 13.00

”Det frie valg bliver begrænset til dem, der har en velpolstret tegnebog”

Landsformand: Susanne Olsen Hovedkasserer: Erna Christensen Direktør: Thomas Dahlberg Næste nummer: 5. september Deadline: 6. august

Kontrolleret oplag i perioden 1. juli 2009 - 30. juni 2010: 8.267

Desværre må mange gå hjem med uforrettet sag, for de har ikke penge nok med! Det kan skyldes, at kommunerne får store rabatter, når de indgår storkøbsaftaler. Og når de får store rabatter, bliver det beløb, borgeren med fritvalgsordningen kan købe for, alt for lille. Det betyder igen, at når hjælpemiddelfirmaet sælger til en enkelt borger, bliver prisen væsentligt højere, end det beløb borgeren har med fra kommunen. Et eksempel kom fra et medlem, som havde fået bevilget 17.000 kr. til at købe en kørestol for. Det kommer man ikke

langt med, når en god stol snildt ligger i nærheden af 30.000 kr. Ergo bliver det frie valg begrænset til dem, der har en velpolstret tegnebog. Interessant nok talte jeg også med flere hjælpemiddelproducenter, som mellem linjerne siger, at det ikke mere er interessant for dem at handle med den enkelte borger. De skal jo drive forretning, og det vigtigste bliver derfor, om de kan leve op til kravspecifikationerne i de kommunale storkøbsaftaler, og om de kan levere mange enheder til en lav pris. Det giver dårlige kår for mange små innovative hjælpemiddelproducenter. De forsvinder fra markedet, og i stedet bliver hjælpemidler til standardprodukter, som mennesker uden en stor indtægt må tage til takke med. Valgmulighederne bliver mere og mere begrænsede for den enkelte borger, og det er trist, for i sidste ende ved vi, at standardløsninger ikke passer til borgere med specielle behov. Kan man finde nye veje til at give borgerne større valgfrihed, uden det koster samfundet flere penge? Kan man tænke nyt og give borgerne råderet over beløb til at købe og reparere hjælpemidler for? Kan man lægge mere valgfrihed ud til borgerne og på den måde mindske bureaukrati og spare penge til sagsbehandling? Med andre ord: Kan man gennem tillid sætte borgerne fri? God sommer.

Susanne Olsen Landsformand HANDICAP NYT 3- 2012 • 5


HJULSPIND

Af Bente Rødsgaard & Solveig Andersen

Foto: Solveig Andersen

Ny medarbejder i Ulandssekretariatet Sven Gårn Hansen er 51 år og ansat

hedsstandarder og få dem gjort til

som konsulent i Dansk Handicap For-

lov. Derudover skal han arbejde med

bunds ulandssekretariat i 18,5 timer

rettigheder for mennesker med han-

om ugen. Han er cand. mag i historie,

dicap. Det er første gang, Sven Gårn

sociologi og fysik og har i mange år

Hansen skal arbejde med afrikanske

arbejdet med ulandsarbejde i Mel-

problemstillinger. Allerede her i juni

lemamerika. Han har blandt andet

skal han besøge Dansk Handicap For-

boet og arbejdet en lang årrække i

bunds samarbejdspartnere, noget han

Nicaragua med organiserings – og ud-

ser frem til, da han aldrig har været i

viklingsarbejde. Han har også sit eget

Afrika. Fritiden tilbringes med hustru

konsulentfirma, hvor han løser jour-

og en datter på seks år, som er adop-

nalistopgaver og oversættelser. Hans

tivbarn fra Nicaragua. Havearbejde bli-

arbejde i DHF bliver organisationsud-

ver det også til samt frivilligt arbejde i

vikling og rettighedsarbejde i både

Mellemamerikakomiteen.

Uganda og Ghana, fx skal han hjælpe med at implementere tilgængelig-

NYT RABATTILBUD til medlemmer Osteopat Olivar Frederiksen behandler mennesker for blandt andet smerter i bevægelsesapparatet. Osteopati er en behandlingsform, som arbejder med kroppens problemer og forsøger at skabe ligevægt i kroppen gennem behandling med manipulation, fx tryk og stræk. Olivar Frederiksen har klinik i Hellerup nord for København, og her har han blandt andet behandlet mennesker med handicap. Det fik ham efterfølgende til at kontakte Dansk Handicap Forbund (DHF) med et godt rabattilbud på behandling til medlemmerne – ved fremvisning af medlemskort til DHF kan man få 20% rabat på behandlingen. Læs mere om behandlingen og klinikken på www.osteopatibehandling.dk.

Velkommen til, red

Vejkirker 2012 To brochurer oplyser om hvilke kirker i det ganske land, der er åbne. I brochurerne kan man læse om kirkerne, åbningstider, årstal osv. og også se, om der er handicaptoiletter. Som noget nyt i år er der kommet et ikon ved de kirker, der er med i Nationalmuseets lydguide "Øret til væggen" en guide, der fortæller om kalkmalerier, og som kan downloades til smartphones. Læs mere på www.kalkmaleriinfo.natmus.dk. Vejkirker udgives af Kirkefondet, tlf. 33 73 00 33. Du kan downloade brochurerne på www.vejkirker.dk eller bestille dem på mail: kirkefondet@kirkefondet.dk.

VED DU, AT?

firmaet Handicare har en webshop, hvor man kan købe brandhæmmende forklæder. En god ting for rygere i kørestol. Læs mere www.handicareshop.dk eller hør på tlf. 70 22 43 42.

6 • HANDICAP NYT 3- 2012

der er oprettet en praktisk guide til virksomheder og emballagedesignere, hvor de kan hente inspiration og få hjælp til at gøre emballage mere brugervenlig. Teknologisk Institut og Arkitektskolen Aarhus står bag. Læs mere www.brugervenligemballage.dk.

på hjemmesiden www.apoteket.dk kan du få medicinrådgivning 24 timer i døgnet ved at chatte eller ringe på tlf. 80 20 24 07. firmaet www.sinful.dk har et stort udvalg af sexlegetøj/hjælpemidler til både kvinder og mænd.


HANDI HUMOR

FLEKSJOB med tilbagevirkende

KRAFT Et medlem af Dansk Handicap Forbund søgte i 2009 sin kommune om visitation til fleksjob. Kommunen gav afslag, og medlemmet bad Dansk Handicap Forbunds rådgivning om hjælp.

Tillykke til

Afslaget blev anket og Beskæftigelsesankenævnet i Stats-

Claus Bjarne Christensen Medlem af hovedbestyrelsen i Dansk Handicap Forbund Claus Bjarne Christensen bliver 50 år i juni. Han er tillige medlem af i bestyrelsen for Århus afdeling,

Foto: Helene Bagger

men de fleste kender ham sikkert, som

forvaltningen Hovedstaden ændrede den 26. oktober 2010 kommunens afgørelse, hvorefter medlemmet havde ret til fleksjob fra 1. januar 2010. Medlemmet havde siden januar 2010 været i arbejde på en produktionsskole, og skolen valgte fra 1. marts 2010

arkitekten fra Århus, der er formand for

at udbetale en løn svarende

forbundets Bygge – og Trafikpolitiske Ud-

til de timer vedkommende ar-

valg, ligesom mange har haft gavn af hans

bejdede. Efter Beskæftigelses-

undervisning på kurser.

ankenævnets afgørelse laver

Han gør, hvad han kan for at få sat både

kommunen en fleksjobsaftale

universel design og tilgængelighed for

med produktionsskolen med

mennesker med handicap på dagsor-

virkning fra den 1. november

denen, og er heller ikke bange for at

2010.

udtrykke sin mening om tilgængelighedsproblemer i pressen, selvom han havner

midt på øretævernes holdeplads. Professionelt arbejder han som arkitekt med tilgængelighed dels som vejrevisor, dels på sin tegnestue Handiplan Plus i hjembyen Århus, hvor han også er medlem af handicaprådet.

Medlemmet og rådgiveren mener, at fleksjobaftalen bør gælde med tilbagevirkende kraft fra 1. januar, og anker afgørelsen, og den 15. marts 2012 giver Beskæftigelsesankenævnet medlemmet med-

I fritiden deltager han gerne sammen med sin kæreste og venner i landets mu-

hold.

sikfestivaler, og man kan også tit finde ham på stadioner, til rockkoncerter eller fodboldkampe. Rejser bliver det også til – oftest til Berlin.

Huset Venture på Sjælland syer dragtposter til pelse, så de kan opbevares korrekt i den varme sæson. Firmaet beskæftiger mange mennesker med handicap. Læs mere på www.hv-oest. dk eller ring på tlf. 42 13 30 84 mellem 10 og 14. På øvrige tidspunkter kan du ringe på tlf. 42 13 30 90.

du kan abonnere på et nyhedsbrev fra Dansk Handicap Forbund. Det kommer hver torsdag med de nyheder, der har været i ugens løb. Du tilmelder dig på www.danskhandicapforbund.dk. Klik på ”Tilmeld ugentligt nyhedsbrev” midt på eller i højre side af forsiden.

du kan støtte Dansk Handicap Forbunds arbejde for lige muligheder for alle online. Gå ind på www.danskhandicapforbund.dk og find boksen til højre på forsiden. Du vælger selv hvilket beløb, du vil donere, og du kan få fradrag i skatten for bidraget.

HANDICAP NYT 3- 2012 • 7


HJULSPIND

Farvel til Marianne Fly Personalet på hovedkontoret har for nylig sagt farvel til sekretær Marianne Fly, som har været ansat i forbundet siden 2006. Mange medlemmer kender hende, som en meget venlig og serviceminded person på hovedkontoret. Fremover er det hendes mands vognmandsfirma på Ærø, som skal have fornøjelsen af hendes arbejdskraft. Hun har igennem et stykke tid hjulpet til i firmaet, men dobbeltjob og pendling blev i længden for anstrengende, og derfor traf hun efter lange og svære overvejelser den beslutning at opsige sit job i forbundet. Redaktionen ønsker hende alt vel på den lille solrige ø i det fynske øhav.

STRANDEN ER EN GAVE fra Mærsk Mc-Kinney Møller og hans far

Foto: Solveig Andersen.

Fra kurvesalg til cykler Dansk Handicap Forbund deltager i et kurveprojekt

Skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller, som døde for nylig,

i Ghana. Projektet opkøber kurve, flettet af men-

var ikke blot en driftig erhvervsmand, men havde også sans

nesker med handicap i Ghana og sælger dem i

for at skabe gode tilgængelighedsresultater og støtte men-

Danmark. På den måde støttes både kurvefletterne

nesker med handicap.

og den lokale ghanesiske handicaporganisation.

Mærsk Mc-Kinney Møller og hans far, A.P. Møller har ved flere lejligheder betænkt Dansk Handicap Forbund. I 1953 fik forbundet en strandgrund på Strandvejen i Charlotten-

Overskuddet går til projektet Ghana on Wheels, der formidler kørestole og tricykler i Ghana. Azipaala har fået en af cyklerne. Hun er 12 år gam-

lund stillet til rådighed af A.P. Møller. I 1965 gav han midler

mel og har polio. Skolen ligger 3 km fra landsbyen,

til at fordoble arealet og opføre et klubhus, og i 1995 gav

og derfor tilbragte hun sine første 12 år hjemme i

sønnen Mærsk Mc-Kinney Møller 3,75 mio. kr. i tilskud til at

familiens hus. Da Azipaala fik sin tricykel sidste som-

opføre den nuværende handicapegnede bygning. Begges

mer, kunne hun begynde i første klasse.

portrætter pryder i dag på væggen i klubhuset. Stranden

En anden cykel er gået til 60-årige Baba, der har

bruges hele sommersæsonen af Dansk Handicap Forbunds

fået et helt nyt liv. Han blev så glad, at han ville be-

medlemmer.

søge alle, han ikke havde kunnet besøge tidligere.

Operaen, som Mærsk Mc-Kinney Møller donerede, er

Han endte med at køre det meste af det nordlige

også meget handicapegnet og tilbyder gode forhold for

Ghana rundt. Han har aldrig haft en

gæster i kørestole. Meget kan gå galt med tilgængelighe-

tricykel eller kørestol før, og

den i store byggerier, men tilgængelighed lå ham på sinde,

kom kun uden for sit hjem,

så resultatet blev godt.

hvis han kunne låne sig frem. Kurvene kan købes i Dansk Handicap Forbunds webshop www.danskhandicapforbund.dk. Azipaala kunne komme i skole, da hun fik en tricykel.

Mærsk Mc-Kinney Møller deltog i indvielsen af det nye klubhus på Stranden i 1996. På billedet ses desuden daværende landsformand, Karen Madsen og daværende formand for Vanførefonden, Palle Simonsen. Foto: Keld Søgaard.

8 • HANDICAP NYT 3- 2012

Foto: Ulandssekretariatet, DHF


Tre piger i 5. klasse samlede ind til Dansk Handicap Forbund Katja, Laura og Lærke samlede 1000 kr. ind til Dansk Handicap Forbund, da de på deres skole, Lind Skole i Herning, havde projektuge. De tre piger valgte emnet handicap, fordi de syntes, det kunne være spændende at vide noget om, hvordan det er at leve med et handicap. Da deres skolekammerat, Frederik, i 8. klasse sidder i kørestol, lavede de interview og film med ham, og de lærte blandt andet at livet i en kørestol ikke er forskelligt fra andres liv - man har bare brug for noget hjælp. De tre piger fremlagde projektet og fik den ide at samle ind blandt kammeraterne, og det lykkedes med det flotte resultat. Katja var desværre forhindret, men Lærke og Laura tog sammen med Lauras mor turen til København, hvor de overrakte pengene til en glad og overvældet landsformand, Susanne Olsen. På billedet ses fra venstre: Laura, Susanne Olsen og Lærke.

Foto: Solveig Andersen.

Foto: Solveig Andersen.

Pressefoto.

Teaterstykke om blind pige på turné

VINDERE

Teatret Carte Blanche, der er egnstea-

maer, der intensiveres, hvis man er

ter i Viborg, tilbyder et samarbejde

handicappet, men som dybest set er

omkring forestillingen BLIND - en

almenmenneskelige”, lyder det fra

af læserkonkurrence

ungdomsforestilling om at være an-

teatret.

Tillykke til Anette Hedegaard

derledes. Teatret skal næste år på turne med

Forestillingen skal turnere i uge 11,

fra Odense og Birgit Urban fra

12 og 14 i 2013 og er refusionsgod-

Randers. De vandt begge en

forestillingen, der handler om en

kendt, hvilket vil sige, at offentlige

mobiltelefon fra DORO i Han-

blind piges kamp for synlighed. Carte

institutioner reelt får forestillingen

Blanche håber afdelinger i Dansk Han-

til ca. halv pris. Man kan læse mere

dicap-nyts læserkonkurrence.

dicap Forbund kunne være interesse-

om teatret og forestillingen på Carte

rede i at vise forestillingen – alene el-

Blances hjemmeside www.cblanche.dk

ler i samarbejde med andre afdelinger

eller kontakte teatret på telefon 86 00

eller foreninger.

36 80 eller mail mail@cblanche.dk for

”Forestillingen retter fokus på dilem-

flere oplysninger.

Det er Tina Hørby, der trækker vinderne op af den gamle røde lotteritromle. Tak til alle der deltog.

HANDICAP NYT 3- 2012 • 9


HJULSPIND

På visit hos Folketingets Transportudvalg Dansk Handicap Forbunds Bygge- og Trafikpolitisk Udvalg var 19. april til foretræde for Folketingets Transportudvalg, for at gøre opmærksom på, at selvom Danmark har underskrevet FN’s handicapkonvention, som betyder, at mennesker med handicap ikke må diskrimineres, er der diskrimination på transportområdet. Dansk Handicap Forbund fortalte fx om, at det er problematisk for nogle medlemmer, at nøjes med 104 årlige ture med handicapkørsel, da deres behov er større, og at private liftataxier sommetider er langt dyrere end andre taxier – diskriminerende for såvel spontane brugere som for turister. Endelig fremførte udvalget ønske om, at den kollektive trafik gøres tilgængelig, blandt andet med automatiske ramper, så kørestolsbrugere kan bruge busserne uden hjælp.

Dansk Handicap Forbund på besøg i Folketinget. Fra venstre ses Lena Nielsen, Sif Holst, Bente Rødsgaard, Jens Petersen og Claus Bjarne Christensen. Foto: Heidi.

IDRÆT ER FOR ALLE SKOLENS ELEVER

Inklusion i ingen idrætsundervisnmed man inkluderer børn Vejledning i, hvordan dervisning i folkeskolens idrætsun funktionsnedsættelse

Idrætsundervisningen

mange år oplevet, at elever med han-

i folkeskolen er for

dicap slet ikke eller kun lidt deltager i

alle elever uanset

idrætstimerne. Ofte fordi lærerne ikke

evner eller handicap,

føler sig i stand til at inkludere alle i

og med planlægning,

den almindelige idrætsundervisning.

omtanke, kreativitet

Men idræt og bevægelse er vigtig for

og vilje kan det lade

alle børn – måske særligt for dem, der

sig gøre. Det mener

har nogle begrænsninger. Idræt er

idrætslærerne på

folkeskolens 3. største fag set over 10

Asgårdsskolen og Egmont Højskolen,

års skolegang, så det er en stor del af

som sammen med Handicapidræt-

timerne, man ikke deltager i. Bogen

tens Videnscenter har udgivet hæftet

anviser en række metoder, fif og ideer.

”Inklusion i idrætsundervisningen - ny

Hæftet er gratis og kan bestilles eller

vejledning”. Hæftets forfattere har gennem

downloades på Handicapidrættens Videnscenter www.handivid.dk.

Fra knallert til kørestol På vej til sit nye arbejde som smedelærling går det galt for den 17-årige Leif Møller Madsen. Knallerten vælter og han brækker halsen. Hvordan livet siden har formet sig, har han skrevet en bog om. En meget detaljeret erindringsroman om stort og småt fra 50 års liv med et handicap i velfærdstatens Danmark – om hospitalsophold, ungdoms- og voksenliv. Fra knallert til kørestol. Leif Møller Madsen. Siesta. 199 kr. 180 sider. Info og salg: siesta-forlaget.dk.

Kundeambassadør i DSB DSB' har ansat en kundeambassadør, for at sikre, at kunderne får den service, de er berettiget til, og for at blive en mere kundeog serviceorienteret virksomhed. Den nyansatte ambassadør, Helle Fuhrmann, får til opgave at behandle henvendelser fra kunder, som allerede har fået deres klagesag behandlet i DSB, men ikke mener, at de har fået et tilfredsstillende svar på henvendelsen. Ambassadøren kan så se på sagen endnu en gang og anbefale enten en ændring af afgørelsen eller at forbedre de informationer, som DSB giver kunderne. Helle Fuhrmann vil også selv kunne tage emner op på baggrund af henvendelser. Hvis du oplever problemer med fx handicapservice eller har ønsker til forbedringer af information og service kan du kontakte Helle Fuhrmann. Læs mere om at klage og kundeambassadøren på www.dsb.dk.

10 • HANDICAP NYT 3- 2012


Gør poolen tilgængelig eller få en bøde I USA går man mere barskt til værks

Ca. 51.000 hoteller har pools, og

over for dårlig tilgængelighed end

lovkravet stammer fra 1992, så hotel-

i Danmark. For 20 år siden blev det

lerne har haft en del år til at indrette

vedtaget, at hotelejere skal instal-

sig korrekt. Deadline var den 15. maj

lere lifte til deres svømmebassiner

2012, og nogle hoteller overvejede

og boblebade for at give gæster med

tæt på deadline at lukke deres pools

handicap lige muligheder.

for at undgå retssager og store bøder. Lige nu barsler det amerikanske

minimum have en rampe eller en

justitsministerium med lignende

transportabel lift til poolen og nye

tilgængelighedskrav til USA's eksiste-

hoteller skal udstyres med indbyg-

rende detentioner, retslokaler, forly-

gede lifte - ellers falder hammeren

stelser i forlystelsesparker, bådefa-

i form af en bøde på 55.000 dollars

ciliteter, golf, minigolf og legepladser.

ca. 316.000 kr.

Foto: Colourbox.

Alle eksisterende hoteller skal som

Kilde: Netavisen usatoday.com

AINA WIFALK - opfinderen

af rollatoren

En borger søgte sin kommune om særlig indretning til sin bil. Den ansøgning brugte kommu-

Rollatoren, der er blevet et meget

nen til at genvurdere borgerens

kendt hjælpemiddel, er oprindeligt

kørselsbehov, selvom hun havde

en svensk opfindelse. Aina Wifalk

fået bevilget sin trivselsbil for en

fik polio som 21 årig, mens hun

periode på seks år, og perioden

uddannede sig som sygeplejerske,

ikke var udløbet.

og hun opfandt rollatoren for selv

Rollatoren er blevet et meget populært hjælpemiddel og findes i talrige versioner. Her som taskerollator designet af Anette Krath Poulsen. Foto: Klaus Lasvill-Mortensen.

Ankestyrelsen gav bilstøtte tilbage til borgeren

Borgeren fik efter den ny vurde-

lettere at kunne gå. I 1978 gav hun

ring besked om, at hun var bedre

ideen til den svenske udviklings-

tjent med at benytte andre kør-

fond, som satte hende i kontakt

selsordninger, og at hun derfor

med et firma, som kunne stå for

ikke mere havde ret til bilstøtte.

udformningen. Projektet blev støttet

Borgeren klagede, og Ankesty-

af udviklingsfonden og styrelsen for

relsen gav hende medhold og

teknisk udvikling.

afgjorde, at hun fortsat havde ret

I 1960erne opfandt Aina Wifalk

til bilstøtte. Styrelsen lagde vægt

”manupeden” et træningsredskab, som den dag i dag bruges af mange patient-

på, at der ikke var væsentlige

grupper, der har behov for træning. Aina Wifalk tog aldrig patent på sine opfin-

ændringer i borgerens forhold,

delser og blev derfor ikke rig af dem.

der kunne begrunde, at kom-

Hun arbejdede hele sit liv med handicaprelaterede emner i diverse handicapforeninger. Læs mere om ukendte svenske opfindere under forbilleder på

munen pludselig ville give en ny vurdering.

www.innovationsinspiration.se. HANDICAP NYT 3- 2012 • 11


PORTRÆT

Af Bente Rødsgaard

Kirsten er

110 CM

– og værd at se op til!

Foto: Bente Rødsgaard

Kirsten Rønhoff Hansen har været aktiv i Dansk Handicap Forbund i 37 år, men hun har også et stort bankende hjerte for fattige skolebørn i Gambia.

12 • HANDICAP NYT 32- 2012


E

N LILLE GRUPPE børn i Gambia går i dag rundt med tøj fra Skælskør Bank, og om natten sover de under hjemmestrikkede tæpper. At de gør det skyldes Kirsten Rønhoff Hansen. På en vinterferie i Gambia mødte hun tilfældigt en taxachauffør, som viste hende en skole, der manglede alt, og han syntes, at hun skulle hjælpe den. Og som sagt – så gjort, dette møde har gjort en stor forskel i hendes liv.

Drenge i Gambia i sportstrøjer fra Skælskør Bank. Privatfoto.

Der var gang i den på Geelsgaard For 60 år siden kom Kirsten til verden på Skælskøregnen, hvor hun stadig bor. Dengang betød et handicap, at man kom på specialskole. Kirsten kom på Geelsgaard Kostskole, da hun var ni år, og forlod skolen med realeksamen. Hun var glad for skolen, for hun boede langt ude på landet med sine forældre og sine søskende. ”Der skete aldrig noget. Det gjorde der på Geelsgaard. Vi kom i biografen, kørte ture med ambassadebiler og besøgte Zoologisk have og Tivoli, noget mine søskende ikke oplevede. I ca. 10 år var jeg kun hjemme på ferier og i enkelte weekender”.

Kan hun noget? I 1970 startede hun på handelsskolen i Slagelse og var for første gang sammen med ikke-handicappede. Hun fik hurtigt veninder og hjalp gerne andre, fordi hun var god til tal. Men lærerne spurgte hende aldrig, og hun krævede en forklaring. ”De havde undladt at spørge mig, fordi de gik ud fra, at det var de andre, der hjalp mig. Den opfattelse fik jeg ændret på og fik en rigtig god eksamen.” Kirsten blev 21 år og ville have job og lejlighed. Det lykkedes, men ikke uden kamp med sagsbehandleren. Heldigvis endte det med, at det lille lokalsamfund trådte til.

”En overlæge fik mig i praktik på sygehuset, og senere fik jeg et vikariat som lægesekretær,” fortæller Kirsten. Senere fik hun elevplads i Skælskør Kommune, og i 1975 var hun udlært kontorassistent. ”Jeg fik en forhøjning hele vejen rundt om mit skrivebord og en dispensation for at fotokopiere. Siden tog jeg to kommunalkurser og i 1978 blev jeg overassistent og fik job i den sociale afdeling, hvor jeg var i 25 år, men så sagde kroppen fra. Arbejdet var blevet hårdere, og klientellet meget anderledes med fx narkomaner. Nye og meget unge kollegaer så desværre lidt skævt til mig, så jeg stoppede og fik førtidspension og har siden 1998 udelukkende arbejdet frivilligt.”

DHF lokalformand Kirsten har været kasserer i 33 år og formand fire år for lokalafdelingen i Dansk Handicap Forbund. Her arrangerer hun ferierejser og sociale sammenkomster: ”Vi bowler, fejrer Sct. Hans aften og tager på udflugter.

Årets rejse går til Polen. Det handicappolitiske arbejde er blevet gjort besværligt af kommunalreformen. Skælskør hører nu til Slagelse kommune, og dermed har vi mistet mange kontakter til rådhuset. Vi er heller ikke længere med i handicaprådet, så vi er lidt hægtet af. Mange medlemmer er utilfredse, men vil ikke klage over noget. De er mere til sociale arrangementer, sang og musik og lidt sjov. Til julefesten var vi 56.”

Dværg – eller bare lille? Kirsten udfører intern revision i Dværgeforeningen, som blev stiftet i 1989. Det krævede overvindelse at melde sig ind. ”Jeg har aldrig oplevet mig selv som dværg – bare som lille, så da jeg meldte mig ind og blev spurgt: ”Er du dværg?”, gik der lidt tid, før jeg svarede ja. Til årsmødet fik jeg et chok. Jeg så en lille dværgpige skubbe sin lille røde dukkevogn med overkroppen for at kunne køre den. Det var som et spejlbillede af mig selv i hendes alder. Faktisk er der mange ting, jeg kan genopfriske ved at se på de børn.” HANDICAP NYT 3- 2012 • 13


PORTRÆT

Af Bente Rødsgaard

Porcelænsmaling er spændende, tidskrævende og og en god hobby synes Kirsten. Foto: Bente Rødsgaard.

Det kan være koldt i Gambia, så Kirsten har også hjemmestrikkede trøjer fra Danmark med til børnene. Privatfoto.

Hjertet banker for skolebørn i Gambia Størstedelen af hendes frivillige arbejde er dog helliget Gambia. Efter mødet med taxichaufføren tog Kirsten hjem og samlede ind. ”Jeg har oprettet en gruppe på fem, vi kalder os: ”Støt børn i Gambia”. Vi indsamler skolematerialer, blokke, kridt, tavler, blyanter osv. og også tøj og tæpper. Lige nu har jeg til en hel container, der skal udskibes.” Kirsten holder ofte foredrag og viser lysbilleder fra Gambia, og hun kommer vidt omkring både til menighedsråd, loger, ældrecentre, fagforeninger og efterskoler. ”For tiden hjælper vi tre skoler for fattige børn. En af dem skal have et nyt gulv, og jeg ser også gerne, at man opretter en legeplads. Eleverne er små børn fra 3 – 8 år, og de har brug for at røre sig.”

Hjemmestrikket tøj Den ene af skolerne er for større børn og oprettet af en lokal spejderforening, hvor eleverne lærer at sy og udføre mekanikerarbejde. ”Jeg

14 • HANDICAP NYT 3- 2012

har skaffet symaskiner og lært dem at sy muleposer, som de kan sælge. Vi hjælper også nogle fødeklinikker. De små babyer har ingenting, så nu sørger vi for, at mødrene får en barselspose med babytøj og tæpper. Flere ældrecentre strikker og leverer tæpper og børnetøj. Først var det svært for dem at forstå, at der var brug for strikvarer. ’Er der ikke varmt i Afrika, spurgte de?’ Jo, men ikke om natten, og årstiderne skifter også der, forklarede jeg. Så nu går mange børn rundt i håndstrikket tøj fra Skælskørområdet og fra Lolland! De ældre er glade for at strikke og give det væk til nogen, der virkelig har brug for det. De ved, at de kan stole på mig, når jeg siger, at trøjerne kommer derned. Mange hjælper jo gerne.”

Elsker Gambia Kirsten føler sig hjemme i Gambia. ”Jeg føler mig velkommen. De sætter pris på, hvad jeg gør, og jeg føler mig ikke handicappet der. Jeg har tre sponsorskolebørn, det koster fra 500 kr. om året pr. barn. De får undervisningen gratis, men pengene går til

uniform, sko, taske, blyanter, for uden udstyr kommer de ikke i skole”. Kirsten har besøgt deres forældre og er også dukket uanmeldt op i skolen for at besøge dem. Alt fungerer som det skal. ”Jeg bliver så glad, når jeg ser dem med en taske, som jeg har givet dem. Tingene bliver brugt. De elsker mig virkelig, men jeg kan ikke hjælpe alle, og det siger jeg også”.

Børn med handicap gemmes væk Kirsten ved godt, at hun udfører ”gammeldags ulandsarbejde”. Desværre er der ikke nogle handicaporganisationer i Gambia. ”Hele gruppen mangler i høj grad en organisation. Børn med handicap kommer stort set aldrig i skole. Man ser ikke rigtigt nogle børn med handicap, jeg tror, at de gemmes væk. Det er meget sværere at hjælpe, når der ikke er en organisation. Men jeg har dog bidraget til, at nogle børn med multihandicap har fået tæpper, og jeg har også indsamlet batterier til en døveskole”, siger hun. ■


L Æ SER EN CE KO N K U R R

TIVOLI MED MASSER AF MUSIK blev skabt i 1844 af Georg Carstensen, som grundlagde Tivoli. Drengene er fra 8 – 16 år, og orkesteret uddanner 20-25 musikere om året. Orkesteret optræder i rød/hvide uniformer med sorte huer og går i parade gennem haven, mens de spiller. Et syn som alverdens turister ivrigt fotograferer. HVAD HEDDER ORKESTRET? 1) Bjørnehue Bandet 2) Tivoli-Garden 3) Junior Orkesteret

Hver dag sommeren igennem er der musikoplevelser i Tivoli inden for mange forskellige genrer fx klassisk, jazz, promenademusik og rockmusik. VIND ENTREBILLETTER OG TURPAS To læsere kan hver vinde fire entrebilletter og fire turpas ved at svare på spørgsmålet nedenfor. QUIZ Tivoli har sit helt eget populære drengeorkester, hvor mange berømte danske musikere har spillet. Orkesteret

Det rigtige svar skal sendes til informationsmedarbejder Bente Rødsgaard info@dhf-net.dk senest onsdag den 27. juni kl. 12.00. Husk at skrive dit navn og adresse sammen med svaret. Vinderne får direkte besked. Billetterne må ikke videresælges og udløber den 23. september, hvor Tivolis sommersæson slutter. Du kan også sende svaret med posten mrk. Tivoli til Dansk Handicap Forbund, Hans Knudsens Plads 1A, København Ø.

Hos Langhøj er du altid velkommen til at komme og se det store udvalg af biler med indretning.

Aalborg

København

Aarhus

- Indendørs biludstilling - God plads og HC toilet - Frisk kaffe på kanden - Velkommen!

Odense Ny afdeling! Se: langhoej.dk

Eksperter i bilindretning - Forhandling af ALLE bilmærker


PORTRÆT FERIE

Af Bente Rødsgaard, Jeppe Tekst Kerckhoffs og foto: Berit & Solveig VintherAndersen Bredahl

e f i l d Wil i kørestol

16 • HANDICAP NYT 3- 2011 2012


Flemming Laursen og Eden Abarquez købte resortet af et østrigsk og filippinsk par. Stedet var fuldstændig ødelagt efter en tyfon, og sammen med 30 mand byggede de det op igen på tre måneder.

E

N FILIPPINSK KVINDE skubber en dansk mand rundt i sin kørestol på den filippinske ø Bantayan Island. De lokale råber efter dem. Kvinden oversætter for sin danske mand: ”De siger, at fordi du er handicappet, skulle jeg tage og køre dig ud over havnekanten, så du kan blive knust.” Manden i kørestolen er Flemming Laursen, der i dag er 53 år og fra Horsens. Han har levet sammen med sin filippinske kæreste, Eden Abarquez, de sidste 15 år. De to driver sammen et resort på øen Bantayan. Et resort, der har gjort det til sit adelsmærke, at der også er plads til gæster i kørestol.

Tog sit livs chance

I de sidste 12 år har Flemming Laursen fra sin kørestol drevet et resort på Filippinerne. Den filippinske hverdag har budt på hån, solskin og kærlighed. Flemming Laursen er lam fra brystet og ned efter en ulykke i et sækkevæddeløb

Flemming selv endte i en kørestol, da han som 23-årig kom galt af sted i et sækkevæddeløb. Ulykken gjorde ham lam fra brystet og ned. ”Jeg var indlagt på intensiv afdeling på Odense Hospital, kom ud fra hospitalet i 1985 og tænkte: Hvad gør jeg nu med mit liv?”. Oprindeligt er Flemming Laursen uddannet maskinarbejder, men uddannede sig efter ulykken til merkonom. Flemming Laursens store dilemma var dog, at han ikke trivedes i sine skrivebordsjob hos danske speditører, og samtidig følte han sig låst fast på sin pension. Han kunne hverken udvikle sig fagligt eller menneskeligt: ”Jeg ville gerne have noget ud af livet. Jeg var ikke parat til at føle mig som en død som 30-årig,” siger Flemming Laursen. Et resort på Bantayan Island var til salg. Flemming Laursen havde besøgt øen som turist et par gange før, og roen og følelsen af frihed havde gjort indtryk. Han tog derfor sit livs chance og købte St. Bernard’s Resort sammen med Eden Abarquez, som

han har truffet på en af sine ferier til Filippinerne. De mødte oprindeligt hinanden, fordi hun var hans nabo, senere blev hun hans personlige hjælper.

Lokale udfordringer Filippinere behandler ikke altid kørestolsbrugere godt i det filippinske samfund. Mennesker med handicap er ofte gemt væk i hjemmet, og hvis familien ikke har råd til en hjælper, er livet svært. De lokale tvivlede også meget på, at Flemming Laursen kunne drive forretning. Han har dog bevist det modsatte. I mere end 12 år har han og kæresten drevet deres resort. ”Her på filippinerne skal jeg være vågen. Jeg er et nemt offer, fordi jeg sidder i kørestol. Men folk her på øen har via mig fået et andet syn på os kørestolsbrugere. De har set, at trods et handicap kan jeg få mine drømme opfyldt,” siger Flemming Laursen. Selvom Flemming Laursen nyder livet på Bantayan Island, opholder han sig også en del tid i Danmark sammen med sin filippinske kæreste. Når de er væk fra resortet, passer de otte ansatte og Eden Abarquez' 16-årige datter stedet.

Afslappet dagligdag Det filippinske resort ligger tæt ved strandkanten. Syv runde hytter af cement og med stråtag udgør resortet. Små borde udenfor hytterne med rødternede duge og blomstervaser gør stemningen hyggelig og hjemlig. Stien mellem hytterne er cementeret. Med god plads til en kørestol. Store bure med kvidrende fugle står hist og pist. Flemmings store passion er eksotiske fugle. Og han har mange af slagsen. ”Her er jeg mere fysisk aktiv uden for og bruger min krop. Desuden nyder jeg, at påklædningen herude HANDICAP NYT 3- 2012 • 17


FERIE

Af Berit Vinther Bredahl

er mere afslappet end derhjemme”, siger Flemming Laursen. Han besvarer mails, sælger fugle via internettet, vedligeholder hjemmeside og udfører af og til enkelte reparationer på hytterne eller i restauranten. Selvom livet med et handicap byder på knubs på Filip-

˝Folk her på øen har via mig fået et andet syn på os kørestolsbrugere. De har set, at trods et handicap kan jeg få mine drømme opfyldt. pinerne, har Flemming Laursen ikke fortrudt, at han tog skridtet, og han opholder sig på øen, så meget han kan. ”For mig var livet i Danmark hårdt på grund af kulden og følgesygdomme, og nogle af mine venner med handicap døde. De var så fokuserede på at være rigtige mennesker med normalt arbejde, at de arbejdede sig selv ihjel ved at glemme helbredet. Livet har fået en dejlig drejning ved at flytte hertil,” siger Flemming Laursen. Man skal dog være indstillet på en hård rejse for at nå til Bantayan Island. Først er der en 16 timers flyvetur til Manila, dernæst en times flyvetur til øen Cebu, 4 timer med bus, og halvanden time med færge. De sidste 10 minutter er transportmidlet en lokal tricykel, som tager kørestole med. ”Jeg har rejst mange gange alene, så det kan man godt,” siger Flemming Laursen. En rejsende behøver ikke være nervøs for at fare vild. Alle på kajen ved, hvem Flemming Laursen fra Danmark er. Han gør indtryk. ■ 18 • HANDICAP NYT 3- 2012

Flemming Laursen har en passion for eksotiske fugle. Han har blandt andre australske finker, kanariefugle, danske guldfasaner og papegøjer.

FAKTA På St. Bernard’s Resort kommer turister fra hele verden, nogle er kørestolsburgere. Der er plads til en kørestol på gangene, og i 5 af hytterne er der plads til en kørestol indenfor. Der er også handicapegnede toilet- og brusefaciliteter. Se mere på www.bantayan.dk/dansk/dansk.htm. For at komme rundt på Bantayan Island har Flemming Laursen en lille maskine med en motor, som trækker kørestolen. Den hedder en Swiss Track og placeres foran stolen.


FERIE

Af Bente Rødsgaard

Campingliv er lig med

FRIHED En campingvogn bag ved bilen og så af sted. En ferieform, der giver frihed og mulighed for spontanitet

S

LUT MED BØVL, hotelreserveringer og lange ferieforberedelser. Campinglivet har mange fordele, hvis man spørger Buster Norsk, som bruger manuel kørestol. Han har siden 2005 været glad for campinglivet. I starten boede han bare i sin kassevogn, hvor han havde indrettet et nødtoilet og en sengeplads. Pladsen var dog for beskeden, men selve måden at rejse på tiltrak ham meget.

Ombygning af campingvogn Vel hjemme igen undersøgte han markedet for autocampere, men de var meget dyre, og så endte han med en brugt bil og en campingvogn. ”En ny brugt bil var nødvendig, for min kassebil har lift bagtil, og det går ikke, når man skal have en campingvogn spændt på. Jeg bestilte nogle bredere døre til campingvognen og fik dem monteret. Alle andre ombygninger har jeg ordnet selv, fx at jeg kan komme ind under bord og køkkenbord med min kørestol. Til at komme ind i campingvognen har jeg ramper. Jeg har med vilje undgået elektriske lifte for ikke at stå langt nede i Sydeuropa og skulle have hjælp til en lift”, siger Buster Norsk.

Åse Viberg Hansen, som er el-kørestolsbruger er også glad for campinglivet. Hun har sin egen hjemmeside med gode råd og tips til campister med handicap. Du finder hendes hjemmeside på www.handicap-camping.dk.

Han har et nødtoilet i campingvognen, så hvis et uvejr overrasker ham, kan han i nødsfald overnatte på en rasteplads. Det øger også uafhængigheden. ”På den måde kan jeg improvisere undervejs, jeg kan blive flere dage et sted osv. En frihed man slet ikke har, hvis man er på en rejse, hvor alt er undersøgt, og man har booket hoteller på forhånd”, siger han. ■

Campingbog og nødtoilet Rejserne er gået ned gennem Tyskland og Schweiz og videre til fx Italien og Sydfrankrig. Specielt de to første lande har campingpladser med gode faciliteter til mennesker med handicap. Det kniber lidt mere i Italien og Frankrig, hvor pladserne kan være mere primitive. Buster Norsk forbereder sig ikke særlig meget hjemmefra. Han har en tyk bog med campingpladser, og når han har kørt tilstrækkeligt længe, stopper han, læser i bogen og finder en egnet plads. Den frihed sætter han stor pris på.

Buster Norsk har et par ramper med til campingvognen, når han kører ud i det blå. Og selvfølgelig er hans servicehund Laura også med.

HANDICAP NYT 3- 2012 • 19


LÆSERBREVE

GOD CYKEL

gav mulighed for motion og frisk luft

F

OR CA. 10 ÅR siden fik jeg konstateret neuropati, der er en sygdom, der arter sig ligesom sklerose med nedsat følesans og tab af muskelmasse. Den er meget langsomt udviklende og et forsigtigt gæt er, at den muligvis har mindst 30 år på bagen. Den er uhelbredelig og medicinfri. Den begyndte i fødderne og er langsomt vandret opad. For ca. 3 år siden foretog jeg min sidste cykeltur, fordi jeg ikke kunne holde balancen, Jeg har cyklet det meste af mit liv. Foruden at cykle på arbejde har jeg sammen med min kone taget mange dejlige ferieture på cykel med telt over det meste af Europa. Det var derfor et stort savn, da jeg måtte skippe cyklen og mit bentøj tilmed ikke tålte spadsereture o. lign. – jeg savnede motion og frisk luft. I de sidste tre år har jeg derfor holdt ører og øjne åbne for alternative muligheder, specielt inden for handicapcykler, men uden resultat. Tilfældigvis faldt jeg over en reklame for en 3-hjulet cykel af mærket Haze, som man kunne få sig en prøvetur på. Det viste sig at være en øjeblikkelig succes, så jeg bestilte fluks sådan en, der blev leveret med fragtmand en måned senere.

cykel giver muEn trehjulet ligge komme tæt på lighed for igen at . to naturen. Privatfo

20 • HANDICAP NYT 3- 2011

Prisen blev med diverse ekstraudstyr på ca. kr. 25.000, som jeg selv måtte skaffe, for kommunen ville ikke yde hjælp. Cyklen blev forsynet med 27 gear som en mountainbike, så den kan klare alle de almindelige terrænudfordringer. Jeg fik den sidste efterår, og den har fuldt ud levet op til mine forventninger. På lige vej kører jeg med ca. 15 km i snit, og min længste tur er indtil videre på ca. 35 km. Den klarer fint sne og glat føre, og er samtidig så lav, at luftmodstanden er væsentlig reduceret. Bilisterne er yderst hensynsfulde, når de ser en 3-hjuler. Cyklen kan forsynes med forskellige tasker, så den kan benyttes til langture, indkøb o. lign. Den kan absolut anbefales som erstatning for cyklen og de almindelige traveture, som det efterhånden er slut med. Med venlig hilsen Egon Møller Sørensen, Otterup


DET SKER I DHF juni 2012

DHF PÅ NETTET Dansk Handicap Forbunds hjemmeside finder du på adressen: www.danskhandicapforbund.dk

DU KAN SKRIVE TIL DHF PÅ FLERE E-MAIL ADRESSER: Forbundets hovedadresse: Landsformand: Politisk konsulent: Rådgivning

dhf@dhf-net.dk susanne@dhf-net.dk konsulent@dhf-net.dk social@dhf-net.dk

Handicap-nyt: handicap-nyt@dhf-net.dk Informationsmedarbejder: Ulandssekretariatet:

info@dhf-net.dk uland@dhf-net.dk

Forældrekredsen:

fk@dhf-net.dk

Ungdomskredsen:

uk@ungdomskredsen.dk

RYK:

info@ryk.dk

Amputationskredsen: ak@dhf-net.dk

Webmaster:

webmaster@dhf-net.dk

NYT FRA AFDELINGERNE

Assens Tirsdage den 4. september og 2. oktober kl. 19.00: Hyggeaften. Kom og mød nye mennesker, der ligesom dig selv har et handicap tæt inde på livet. Kaffe m/brød. Alle er velkomne. Tirsdag den 18. september kl. 19.00: Foredrag v/ Jens Madsen om at bygge en kajak. Jens Madsen er Assens Roklubs første deltager i Sea Challenge Fyn.

Bornholm Lørdag den 16. juni kl. 12.30 – 16.30 i Sagahuset, Rønne: Grillfest. Vi griller steg, pølser og hakkebøf, der serveres også kartoffelsalat og grøn salat. Kaffe med småkager. Lotteri. Musik v/ Thomas Nyboe. Pris kr. 110. Tilmelding var den 13. 6. kl. 13.00. Lørdag den 15. september kl. 12.30 – 16.00: Høstfest. To retter mad, kaffe, småkager, lotteri og musik v/Thomas Nyboe. Pris kr. 110. Tilmelding senest den 12. 9. kl. 13.00. Tilmeldinger mellem kl. 10.00 – 13.00 til Rigmor Pedersen, tlf. 56 95 36 55 eller Inger Speht Hansen, tlf. 56 48 08 20.

Frederiksberg Søndag den 15. juli kl. 9. 30 – 18.30: Heldagstur. Skovtur og besøg på Holmegårds Glasværk med guide. Spisning samt kaffe og kage på Fuglebjerg Kro. Pris kr. 200. Vi kører fra Betty Nansens Allé kl. 9.30. Tilmelding senest den 29. 6. Alle tilmeldinger til Connie Pedersen, tlf. 35 53 67 21, 60 14 04 51 eller i Dagcentret Norden, tirsdage og fredage.

Helsingør Juni holder vi fri. Søndag den 1. juli kl. 14.00-17.00: Hyggeeftermiddag i Solbakken. Kaffe og kage. Musik. Pris kr. 50. evt. kørsel kr. 40. Tilmelding senest den 16.6. Søndag den 19. august kl. 10.00-15.00: Skovbingo. Vi mødes i HSOKs klubhus, Gl. Hellebækvej 63. Turen går gennem Teglstrup Hegn. Mulighed for at blive i huset, for de som ikke er så godt gående. Senere spiser vi i klubhuset. Maden er gratis. Evt. kørsel kr. 40 kr. Tilmelding senest den 1.8. Alle tilmeldinger på tlf. 50 99 58 72. HANDICAP NYT 3- 2012 • 21


DET SKER I DHF

Herning Tirsdage den 14. august og 11. september kl. 19.00 i Herning Frivilligcenter, Fredensgade 14: Bankospil. Lørdag den 11. august kl. 15.00 – 20.00: Sejlads På Sunds sø. Vi mødes ved klubhuset, Skivevej 39 i Sunds. Kaffe og brød. Mulighed for at prøve sejlbåde med instruktør. Kl. 17.00: Grillfest. Foreningen giver salatbord, medbring det kød, du vil grille. Drikkevarer kan købes.

Himmerland Lørdag den 11. august kl. 17.00 hos Lillian, Skovbrynet 24 i Nibe: Grillfest. Afdelingen giver kaffe og kage fra kl. 15.00. Medbring selv kød og drikkevarer. Afdelingen giver salat og flutes. Tilmelding til Lillian på mobil 40 21 75 86 senest den 3.8.

Holbæk Søndag den 24. juni kl. 9.00 – 16.00: Dagscruise med DFDS. Vi sejler forbi Trekroner Fort, den store vindmøllepark, Kastrup Havn, Dragør og retur til København under Øresundsbroen. Afgang fra administrationscenteret kl. 9.00. Pris 369 kr. plus kørsel for sejltur, stor frokostbuffet og kaffe med kage, drikkevarer er inklusiv. Tilmelding efter først til mølle princippet til Grete, tlf. 59 43 49 24 eller Bente, tlf. 59 18 27 69 senest den 24. 5.

Kolding Lørdag den 23. juni: Sankthans og grillfest i Haderslev hos Etti Bramsen Kjær. Samkørsel. Pris for mad kr. 50. Medbring drikkevarer. Tilmelding senest den 20. 6. Lørdag den 30. juni: Sommertur med liftbus og Christian til Rømø og Sild. Opsamling på Snebærvej kl. 10.30. Frokost undervejs. Husk pas. På Sild bliver der en rundtur med bussen samt tid på egen hånd. På hjemturen kaffe og kage. Aftensmad på en kro, inden vi er retur til Kolding kl. ca. 20.30. Pris kr. 200, som betales på dagen. Ikke medlemmer kr. 250. Drikkevarer for egen regning. Bindende tilmelding til Gudrun, tlf. 29 78 12 76 eller Ingelise, tlf. 22 93 31 78 den 20. juni. Onsdag den 12. september kl. 17.00 – 21.00: Udflugt til ”Sort Sol”. Vi mødes på Banegårdspladsen i Vejen kl. 17.00 og kører i bus til stedet, hvor vi kan opleve ” Sort Sol” på egen hånd efter anvisning fra områdets naturvejledere. Pris kr. 125 pr. person også for ikke-medlemmer, som betales på dagen. Samkørsel fra Kolding, hvis der er behov for det. Bindende tilmelding inden den 1.9. til Ingelise, tlf. 22 93 31 78 eller Birthe, tlf. 23 32 72 33.

Næstved Lørdag den 23. juni kl. 17.30 – 22.00: Skt. Hans aften. Der serveres Boeuf Stroganoff med et glas vin/øl/vand samt kaffe/te og tærte. Levende musik samt båltale. Pris 200 kr. Tilmelding senest den 18. 6. Tilmelding til Marianne Nielsen, tlf. 55 73 08 69 senest den 18.6.

22 • HANDICAP NYT 3- 2012

Hvor intet andet er nævnt foregår arrangementerne på Engvej 18 i Næstved.

Odsherred Søndag den 24. juni: Krydstogt på Øresund (bemærk ændret dato). DHF Holbæk skal på en 3,5 timers sejltur på Øresund med DFDS og har tilbudt os at deltage. Afgang kl. 9.00 med liftbus fra Holbæk Administrationscenter, Jernbanevej 6 i Holbæk eller evt. mulighed for samkørsel i vores egne biler. Skibet skulle være handicaptilgængeligt. Pris for sejltur, stor frokostbuffet kr. 369. Hjælpere gratis. Pris for liftbus fra Holbæk kr. 100. Bindende tilmelding var den 24. 5. Fredag den 27. juli kl. 20.00 – 23.00 på Pottegården i Ellinge Lyng, Lyngvej 73: Lars Lilholt friluftskoncert. Portene åbnes kl. 19.00. Under koncerten mulighed for at købe pølser og drikkevarer. (Obs: Lille toiletrum med 90 cm fri plads ved siden af et lavt WC uden armstøtter). Pris pr. koncertbillet kr. 175. Gratis for en ledsager med DSBs ledsagerkort. Kørsel for egen regning. Bindende tilmelding var den 1. 6. Alle tilmeldinger til Lena, e-mail lena.nielsen@c.dk, tlf. 59 65 95 86 eller til Peter, e-mail ptl@nyka.dk, tlf. 59 93 12 34.

Silkeborg Søndag den 1. juli kl. 9.30 – 20.00: Sommerudflugt til Grejsdalen og Vejle Ådal. Vi kører fra parkeringspladsen ved Super Best på Lupinvej kl. 9.30. Vi har guide med på turen. Turen er inkl. frokost, kaffe og aftensmad. Pris kr. 100. Tilmelding senest den 25. 6. eller til bussen er fyldt. Onsdag den 29. august kl. 18.00 – 21.00: Fællesspisning og hygge i "Indelukkets Spisested". Pris kr.75. Tilmelding senest den 22. 8. Tilmeldinger til Birtha på tlf. 86 82 38 53 eller 61 26 54 20.

Skagen Søndag den 17. juni: Sommerudflugt. Pris kr. 200. Ikke medlemmer kr. 350. Tilmelding til alle arrangementer med spisning senest fem dage før på tlf. 98 44 45 54 eller 24 85 50 28.

Slagelse/Sorø August 2012, dato kendes ikke endnu: Spisning af stegt flæsk med persillesovs. Fredag den 3. august kl. 13.00 – 22.00: Informationsstand på Storgade i Sorø. Fiskedam og lotteri. Mandag den 3. september: Medlemsaften. Læs mere udførligt om de forskellige aktiviteter i det lille lokalblad nr. 3. 2012. Bindende tilmelding/afmelding til Susanne, tlf. 29 33 07 35 eller Aase, tlf. 26 21 70 02. Hvor andet ikke er nævnt foregår arrangementerne i Kongehavecentret, Svendsgade 102 i Slagelse.


BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE, VI KAN HJÆLPE! ”Hos Handicaphjælpen ApS sætter vi en ære i at sammensætte teams som opfylder brugerens ønsker, krav og forventninger til at få dagligdagen til at fungere optimalt. Vi kan tilbyde fuld administration af din BPA (hjælpeordning), hvilket vil sige ansættelse af hjælpere, planlægning af vagter, oplæring ved ansættelse af nye hjælpere, vikardækning ved sygdom og ferie og lønadministration. Hos Handicaphjælpen ApS ved vi, at når du som bruger skal have hjælpere til at arbejde for dig i dit eget hjem, betyder det store ændringer i din hverdag og dit liv. Derfor er det vigtigt, at vi har et tæt samarbejde, så vi ud fra dine behov og ønsker, kan finde hjælpere som svarer til dine krav og forventninger.” Hos Handicaphjælpen er vi parate til at hjælpe dig som bruger uanset hvilke handicap du har. Husk du er altid velkommen til at ringe og helt uforpligtende høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde.

Handicaphjælpen ApS - Havnevej 1. st. tv - 4000 Roskilde -tlf.: 29 39 78 98 - cvr. nr.: 29 81 97 26 www.handicaphjaelpen.dk - email: info@handicaphjaelpen.dk


DET SKER I DHF

Sydhavsøerne Lørdag den 4. august kl. 12.00 – 16.00: Grillfest & lotteri. Pris kr.100. Tilmelding senest den 31.7. Lørdag den 8. september kl. 12.00 – 16.00: Høstfest. Middag og levende musik. Pris kr. 100. Tilmelding senest den 4.9. Arrangementerne foregår i Frisercaféen, Frisergade 25 i Nykøbing Falster. Tilmelding til arrangementerne på tlf. 53 12 10 20. Vi arbejder på at arrangere en udflugt i september. Nærmere herom i vores næste lokalblad.

Vestegnen Onsdag den 20. juni kl.18.00 – 22.30: Vores populære tur til Bakken. Varm mad og en genstand. Pris kr. 200. Lørdag den 21. juli kl. 14.00-20.00 i FDF-huset, Vejlebrovej: Sommerfest, grillmad, øl, vin og vand ad libitum. Musikalsk underholdning. Pris kr.150. Lørdag den 11. august kl. 10.00 – 18.00: Udflugt til Gisselfeld Slot. Bustur, mad og 1 genstand. Pris kr. 250. Lørdag den 13. oktober kl. 17.00 – 22.30: Høstfest i Multisalen, Gildbroskolen på Gildbrovej. Varm mad og en genstand, musikalsk underholdning. Pris kr. 250. Tilmelding til alle arrangementer senest 10 dage før arrangementet til Axel, tlf. 23 84 01 49 mellem kl. 18.0020.00. Tilmelding er bindende.

Vordingborg Afdelingen holder sommerferie indtil 3.september. Formanden kan træffes pr. mail eller tlf. hele perioden. Mandage den 3. og 10.september kl. 18.45 i Hollænderhaven: Bankospil. Dørene åbnes kl. 17.30. Efterfølgende holdes bankospillet hver mandag indtil 10. december.

Aarhus/Randers Onsdage den 20. juni og den 22. august kl. 17.00 i beboerhuset på Myrholmsvej i Viby: Mad med Mille. Pris kr. 50, hjælpere gratis, drikkevarer kan medbringes eller købes billigt. Tilmelding senest dagen inden på m-lhahn@hotmail.com eller tlf. 61 60 97 27. Har du brug for hjælp?– Eller har lyst til at være med i et korps af frivillige hjælpere? Så ring til Mille tlf. 61 60 97 27 eller skriv på m-lhahn@hotmail.com.

24 • HANDICAP NYT 3- 2012

REJSER HOLLAND/AMSTERDAM 9. – 15. september Frederiksberg afdeling arrangerer rejse med liftbus til Amsterdam. Vi skal bo på Hotel De Rijper Eilanden og på udflugter, fx sejltur på kanalerne, besøg i en blomsterpark, vindmøllepark og et ostemejeri. Pris kr. 6.875. Tillæg for enkeltværelse kr. 1.100. Tilmelding senest den 15. 6. til Connie Dilling Hansen, tlf. 29 78 67 60. Ring og hør om ledige pladser.

TYSKLAND/THÜRINGEN 1. – 15. oktober Slagelse/Sorø afdeling arrangerer rejse med liftbus til Thüringen – Tysklands grønne hjørne. Vi skal bo på Ramada Hotel Erfurt. Vi skal også på diverse udflugter. Pris kr. 4.500. Tillæg for enkeltværelse kr. 500. Afbestillingsgebyr, kr. 195. Nærmere oplysninger, bindende tilmelding eller afmelding senest den 1. 7. til Ejler og Susanne tlf. 29 33 07 35 eller mail elmedal@ofir.dk.


- DIN MENTOR ER PÅ VEJ LOBPA’s mentorordning er et gratis tilbud til alle medlemmer.

Din mentor er en erfaren BPA-bruger, som: l deler sine erfaringer med dig l støtter, sparrer og coacher dig l er klædt på til opgaven og har tavshedspligt Ring og hør nærmere om LOBPA’s mentorordning på tlf. 7012 3012

LOBPA har kun én interesse og sag – velfungerende BPA med fuld selvbestemmelse! I LOBPA er omdrejningspunktet din hverdag og dit behov! LOBPA er en demokratisk medlemsorganisation for alle med BPA. LOBPA arbejder for fuld selvbestemmelse i BPA, og at lovgivningen tilpasses brugernes situation og ikke forringer vores vilkår. LOBPA tilbyder erfaringsudveksling, mentorordning og kompetent faglig vejledning. LOBPA kan varetage dit arbejdsgiveransvar på non-profit basis.

BLIV MEDLEM PÅ WWW.LOBPA.DK ELLER RING TIL OS PÅ  7012 3012

At bygge handicapbiler er en tillidssag Når du vælger Ribe Karosseri, kan vi garantere dig en handicapbil, hvor alt er tilpasset dig og dine behov. Indretningen tilpasses i samråd med dig og efter dine ønsker. Ribe Karosseri har mange års erfaring og er specialister i opbygning af handicapbiler. Vi sælger og opbygger alle bilmærker. Husk at du frit kan vælge din opbygger. Vi leverer over hele landet.

Industrivej 35a . 6760 Ribe . Telefon 7542 3156 . info@ribekarosseri.dk . www.ribekarosseri.dk


DET SKER I DHF

ANNONCER ANDELSLEJLIGHED SÆLGES Tre værelses andels stuelejlighed i Rødovre på 106 kvm2 sælges. Lejligheden er handicapvenlig. Til lejligheden hører kælderrum, lukket baghave, åben forhave og egen handicap P-plads. Lejligheden er lys med vinduer fra gulv til loft. Boligen har brede døre og er niveaufri overalt. Der er radiatorer ved vinduerne. Terrassen er flisebelagt. Boligen indeholder: Stor entre med skab, stort børneværelse/kontor, soveværelse med stort indbygget skab, badeværelse med ny AEG vaskesøjle. Køkkenet har masser af skabsplads, specialfremstillede bordplader, nedfældet vask og Asko/ AEG indbyggede hvidevarer. Køkkenet er i åben forbindelse med stuen. Området: En lille oase i Rødovre, børnevenligt, tæt på Rødovre Centret, Damhussøen/engen ca. 8 km. fra Rådhuspladsen. Kørestolslift ned til festlokale og kælderrum. Vurderingspris +forbedringer: 596.522 Kr. Ny pris 399.000 Kr. Spar 197.522 Kr. Husleje: 9.611 + forbrug Kontakt for mere info: Karin, tlf. 26 20 29 60/44 92 29 60.

STOLELIFT STANNAH 260 TIL KURVEDE TRAPPELØB SÆLGES Finder vej op ad alle slags trapper, uanset hvor mange hjørner og snoninger, den skal passere, fordi skinnen monteres på trappens trin (ikke væg), er der frit valg, om liften skal køre langs væggen eller følge spindlen, hvor den ikke er i vejen for døre eller installationer. Dobbelt rørskinne af rustfrit stål. 12 cm/sek. Kan ses og afprøves. Kan også ses på www. hmi-basen.dk. Nypris 60.000, sælges for kr. 10.000. Kontakt Steen Hansen, mobil 22 22 76 14.

CYKEL OG CYKELDEL SÆLGES Speedy Tandem er en cykel med tilkoblingsudhæng til manuel kørestol. Kørestolen er let at på- og afmontere. Kan bruges både til børne- og voksenstole og kan anvendes i alt terræn. Cyklen har 8 Shimano navgear. Speedy Pedalofit er en cykeldel, som påmonteres en manuel kørestol. Giver mulig hed for motion, længere ture og så er Pedalofit let at på- og afmontere. Kontakt info: Malene Olesen, malene@handiskiing.dk, 27 12 67 45.

KÆRESTE SØGES Jeg hedder Jørgen Olsen, er født i 1965 og er spastiker. Mit venstre ben er normalt, mit højre ben er lidt drejet ind, det kan ses når jeg går. Det er kun mine ben, der er noget galt med. Jeg har bil og bor i Sønderjylland. Min interesse er camping, køreture og hjemlig hygge. Send et svar til mig, med foto og telefonnummer, så vil jeg lade høre fra mig. Billetmrk. 301/12

26 • HANDICAP NYT 3- 2012

MEDLEMSTILBUD Dansk Handicap Forbund tilbyder rådgivning og bisidderhjælp. Desuden har vi indgået forskellige samarbejdsaftaler om rabatter. RÅDGIVNING: Ønsker du rådgivning, sparring, hjælp til ankesager, bisidderhjælp eller lignende står et team af kompetente medarbejdere - frivillige som ansatte – parat til at hjælpe dig. Du kan kontakte Dansk Handicap Forbunds rådgivningsteam på telefon 39 29 35 55 eller på mail social@dhf-net.dk.

RABATORDNINGER: RABAT PÅ OSTEOPATI-BEHANDLING Osteopat Olivar Frederiksen behandler mennesker for blandt andet smerter i bevægelsesapparatet. Osteopati er en behandlingsform, som arbejder med kroppens problemer og forsøger at skabe ligevægt i kroppen gennem behandling med manipulation, fx tryk og stræk. Olivar Frederiksen har klinik i Hellerup nord for København og medlemmer af Dansk Handicap Forbund får 20 % rabat på behandling ved fremvisning af medlemskort til DHF. Læs mere om behandlingen og klinikken på www.osteopatibehandling.dk.

NYHED

MEDLEMSRABAT PÅ BEHANDLING Body Self Development's System (forkortet Body-sds) er et dansk helhedsbaseret behandlingssystem, der har klinikker i henholdsvis Karlslunde syd for København og Pilestræde i København. Medlemmer af Dansk Handicap Forbund kan få 15% rabat på behandling, træning og køb af dvd. Medlemskortet skal blot vises. Body-sds henvender sig til tre typer kunder: Kunder med kropslige skavanker, fx smerter, kunder, der ønsker at forebygge skavanker og kunder der ønsker at udvikle sin krop og få mere energi, overskud, styrke, smidighed m.m. Centret i Karlslunde er handicapegnet og har gratis parkering. Der kan bestilles tid på hjemmesiden www.body-sds.dk, hvor man også kan finde mange flere oplysninger, eller på tlf. 33 32 30 90. MØBELHUSET IN-BOLIG In-Bolig har alle typer møbler, som passer til alle hjem fx børnemøbler, sofagrupper, gaderobeskabe, havemøbler, hvilestole og seniormøbler. Medlemmer af Dansk Handicap Forbund kan opnå rabat på 12-15%. Rabatten gælder ikke i forvejen nedsatte priser. Møbelhuset In-Bolig ligger i Skovlunde ved København, men har både egen webshop, så man kan købe sine møbler på nettet, og en stolebus, som kommer ud i hjemmet og fremviser. Fremvis dit medlemskort eller oplys dit medlemsnummer, når du betaler. Man kan betale med dankort, via bankoverførsel eller kontant, når man bestiller. Læs mere på www.in-bolig.dk og bliv inspireret eller ring på telefon 70 25 12 34.


RABATORDNINGER: DE MOBILE FRISØRER Få din frisør til at komme hjem til dig, når der er brug for en klipning eller andet frisørarbejde. Dansk Handicap Forbund og virksomheden De mobile frisører har indgået en aftale, der indebærer 15% rabat på al slags frisørarbejde til medlemmer af Dansk Handicap Forbund. Ring til frisøren og aftal tid på tlf. 70 10 00 01. Se mere på www.demobile.dk. RABAT PÅ EL-STIMULATOR BENSMITH er et specialfirma for el-stimulatorer til neuromuskulær genoptræning (EMS) og til smertebehandling (TENS). BENSMITH leverer til de fleste danske sygehuse og smerteklinikker såvel som til private. BENSMITH giver 10% rabat til medlemmer af Dansk Handicap Forbund. EMS stimulerer og træner musklerne med elektriske impulser, og er gavnligt for muskler, der bruges lidt. TENS er en behandling af smerter i muskler og led og desuden velegnet til nervesmerter. Se mere på www.bensmith.dk eller ring til 24 40 91 05 for personlig information.

RABAT PÅ HELSEPRODUKTER Athene Healthcare A/S tilbyder alle Dansk Handicap Forbunds medlemmer en rabat på 3 % ved køb af firmaets produkter. Firmaet forhandler et bredt sortiment af produkter indenfor forebyggelse og behandling af sår. Se mere om virksomheden på www.athenehealthcare.dk eller kontakt firmaet på tlf. 49 16 84 80 eller e-mail info@ athenehealthcare.dk.

UDGIVELSESPLAN HANDICAP-NYT 2012 Handicap-nyt udkommer seks gange i 2012 – tre numre i foråret, tre i efteråret - med en lang sommerpause. Nr.

Hos læserne senest

Materiale til ”Midt i bladet” på redaktionen senest

4

5. september

6. august

5

xx. oktober

xx. september

6

xx. december

xx. november

Få en dejlig DASEFERIE på det grønne Falster

i store lyse værelser

med stort handicap badeværelse

Horbelev Motel- og Vandrehjem Tæt ved skov og strand

Grønsundsvej 318 4871 Horbelev

slap af i den hyggelige opholdsstue Tlf. +45 36 17 57 57 www.hyggeferien.dk

HANDICAP NYT 3- 2012 • 27


DET SKER I DHF

BRUG VISO Har du brug for rådgivning om handicap, sociale problemer eller specialundervisning, kan du henvende dig til VISO – Videns- og specialrådgivningsorganisationen, som rådgiver borgere, kommuner, og institutioner - når den rette ekspertise ikke findes i kommunen. VISO skal være med til at sikre, at du som borger får den bedst mulige hjælp, uanset hvor i landet du bor. Læs mere på www.servicestyrelsen.dk. Kontakt VISO på tlf. 72 42 37 00 eller på mail: viso@servicestyrelsen.dk.

D E N U V I L D I G E KO N S U L E N TO R D N I N G PÅ H A N D I C A P O M R Å D E T ( D U K H ) Postboks 284 Banegårdspladsen 2, 2. 6000 Kolding Tlf.: 76 30 19 30 Fax: 75 54 26 69 E-mail: mail@dukh.dk Hjemmeside: www.dukh.dk DUKH informerer og rådgiver borgere og myndig­heder. DUKH’s målgruppe er personer med handicap, på­rørende og handicaporganisationer.

V I D E N S C E N T E R F O R B E VÆ G E L S E S H A N D I C A P Videnscentret besvarer henvendelser, forestår konferencer og projektarbejder samt udarbejder bøger, videoer og andet informationsmateriale.

Dansk Handicap Forbunds regionskontor tilbyder information og vejledning.

KONTAKT: Videnscenter for Bevægelseshandicap MarselisborgCentret, Bygning 3, 2. sal. P.P. Ørumsgade 11 8000 Århus C Telefon 72 42 41 00. E-mail: vfb@vfb.dk Hjemmeside: www.vfb.dk

Kontingent 2012 Enlige 296 kr. Ægtepar/ Samboende 444 kr.

Undertegnede ønsker at blive medlem af Dansk Handicap Forbund. Jeg er: handicappet ikke-handicappet Benyt venligst BLOKBOGSTAVER Navn: Adresse: Postnr./By Fødselsdato: (dag)

(måned)

(år)

Kommune: Telefon: E-mail: Sæt kryds hvis du tillige ønsker at være medlem af én af Dansk Handicap Forbunds fire specialkredse. Det koster ikke ekstra.

Forældrekredsen (forældre til handicappede børn 0-18 år) Oplys venligst barnets fødselsår og navn: Ungdomskredsen (unge mellem 14 og 35 år) RYK (rygmarvsskadede)  Amputationskredsen (underskrift af det nye medlem)

Hans Knudsens Plads 1A, 1. 2100 København Ø

INDMELDINGSKORT

Regionskontor Fyn Lumbyvej 11, Indgang D st. th. 5000 Odense Tlf. 66 19 34 55 E-mail: dhf-region-fyn@mail.tele.dk

Dansk Handicap Forbund + + + 11744 + + + 0893 Sjælland USF B


MEDLEMSKAMPAGNE

Af Signe Ørvad

Hjælp os med at skaffe flere

MEDLEMMER En medlemskampagne er i gang, og de første vindere er fundet. Kampagnen ”Medlem skaffer medlem”, løber fra 1. april til 30. september, og der er lækre præmier, når du skaffer nye medlemmer til Dansk Handicap Forbund. Vi har brug for din hjælp. Når du møder andre mennesker med handicap i fx foreninger og organisationer, i dit lokale handicapråd, blandt venner og familie eller et helt andet sted, så spørg dem om de vil være medlem.

Præmierne For hvert nyt medlem du skaffer, får du et lod. Dvs. hverver du fem nye medlemmer, som alle betaler i fx juli, så har du fem lodder i puljen for juli måned. Samtidig er hvert 10. medlem, der hverver et nyt medlem, garanteret at vinde et gavekort på 500 kr. til Netto. Når kampagnen er slut, trækker vi lod om en uge i Tyrkiet blandt alle, der har været med til at skaffe nye medlemmer. ■

VINDEREN FOR APRIL MÅNED Den første vinder er E. Schmidt fra Odense C. Vi ønsker tillykke med præmien for april måned - et ophold på Skærbæk Feriecenter. UDTRÆKNING FOR MAJ Onsdag den 6. juni trækker vi lod om en tur i Tivoli med turpas for 4 personer. UDTRÆKNING FOR JUNI Onsdag den 4. juli trækker vi lod om et ophold i et af Cimbria Sommerhuses handicapegnede sommerhuse. UDTRÆKNING FOR JULI Onsdag den 8. august trækker vi om en uges ophold i Hou Søsportscenter i et handicapegnet hus med plads til 8 personer. UDTRÆKNING FOR AUGUST Onsdag den 5. september trækker vi lod om et ophold i handicapegnede Lalandia - du kan frit vælge mellem feriecentrene i Billund og Rødby. UDTRÆKNING FOR SEPTEMBER Onsdag den 3. oktober trækker vi lod om et handicapegnet ophold i Skallerup Klit.

HOVEDPRÆMIE Tirsdag den 9. oktober udtrækker vi hovedpræmien - en uge for to i en af HandiTours handicapegnede ferielejlighed i Tyrkiet. Fly tur/retur er sponsoreret med 15 % af Spies.

DU KAN LÆSE mere om kampagnen på www.danskhandicapforbund.dk, hvor du også kan læse mere om de enkelte præmier og hente det trykte materiale fra kampagnen. HANDICAP NYT 2- 2012 • 29


ULANDE

Tekst og fotos: Gerd Kieffer

Alain Houezo er i gang med at undersøge lille Divino på 3, der er kommet til konsultation med sin mor.

Et barn med

HANDICAP ses som en byrde

Mennesker med handicap i vestafrikanske Benin er fra fødslen en udsat gruppe, og livet er én lang kamp for accept

P

Å EN GRUMSET, ALGEFYLDT FLOD vipper en lille sivbåd. Her, i midten af ingenting og med den vestafrikanske sol brændende nådesløst fra den blå himmel, ligger et nyfødt barn i sin flydende vugge. Der er ingen redning for dette beninske barn – det er dømt til døden, og dø vil det. I vestafrikanske Benin har man i mange år haft en tradition for, hvad man gør, hvis man får et handicappet barn. Man siger, at barnet er Toxosu – det betyder ”Vandets konge” og er samtidig navnet for vandguden, der i den traditionelle voodoo-religion er gud for handicap og deformitet. Ved at sende det nyfødte barn ud på havet eller floden, giver man dermed barnet tilbage til vandet. Traditionen er ved at uddø, men man praktiserer den stadig, dog i mindre grad end før og nogle gange i skjul.

Ude af øje… Madame Adebo lægger hovedet lidt på skrå og kigger med et skarpt blik ud over de guldindfattede briller, der balancerer på hendes næsetip. Hun er direktør for den beninske organisation Équilibre Bénin (Benin i balance), der arbejder for at forbedre vilkår og rettigheder for mennesker med handicap. Hun er tydeligt berørt over situationen, sukker lidt og siger så: ”Du må forstå, at det at få et barn med handicap i Benin ses som et 30 • HANDICAP NYT 3- 2012


dårligt tegn. Et barn med handicap koster i gennemsnit tre til fire gange så meget som et normalt barn – og når barnet så desuden ikke kan bidrage til at brødføde familien, som i langt de fleste tilfælde ernærer sig ved landbrug, er beslutningen måske ikke så svær.”

Kinesiologen Alain Houezo har arbejdet for Équilibre Bénin i seks år, og ligesom sine kollegaer ligger der en personlig historie bag den 28-årige mands engagement: ”Da jeg var barn, kunne min ene hæl ikke røre jorden, så min far sendte mig til Équilibre Bénin for at få hjælp. På grund af den træning, jeg fik her, er mit ben nu 90 procent bedre end før,” fortæller han. Denne eftermiddag sidder han sammen med Madame Adebo i organisationens lille bibliotek for at snakke om vilkårene for mennesker med handicap i dagens Benin. Lyset falder støvet ind gennem de åbne døre, og rundt omkring sidder et par lokale børn og læser bøger og tegneserier. Biblioteket er tænkt som et fristed, hvor mennesker med handicap kan møde deres medborgere på lige fod.

og forsvare dem. Men som Madame Adebo fnysende siger, mens hun ryster på hovedet: ”Ja, det er vigtigt at tilføje ’i princippet’. Ganske vist er lovene ratificerede, men de bliver ikke overholdt i praksis. Generelt giver staten alt for få ressourcer til arbejdet for mennesker med handicap.” Selvom Alain Houezo og Madame Adebo er enige om, at det går den rigtige vej, indrømmer de i samme åndedrag, at der stadig er lang vej igen, før mennesker med handicap opnår accept i det beninske samfund og på arbejdsmarkedet. I et land, hvor arbejdsløshed er et generelt problem, og hvor fleksjob er en ”by i Europa”, er mulighederne meget begrænsede. Langt de fleste mennesker med handicap i Benin er analfabeter, da familierne ikke vil bruge penge på at sende dem i skole. På grund af Benins geografiske placering med det olierige Nigeria som nabo, ender nogle med at sælge benzin i vejkanterne, andre finder måske arbejde som frisører og skræddere, men størstedelen lever fra dag til dag. ”Jeg fik arbejde her hos Équilibre Bénin, så jeg var heldig,” siger Alain Houezo.

Langt fra lov til praksis

Ændret syn

Officielt anerkender den beninske stat rettigheder til mennesker med handicap, og der eksisterer da også love, som i princippet skal beskytte

Omkring 2000 personer – børn som voksne – er lige nu i behandlingsforløb hos Équilibre Bénin. Forløbene bliver tilrettelagt efter den enkeltes

Personligt engagement

BENIN Areal: 112.260 km2 (cirka tre gange så stort som Danmark). Indbyggertal: 9,2 millioner. BNI pr. indbygger: 780 USD (Danmark: 59.050 USD). Nummer 167 ud af 187 lande på FN’s Human Development Index - en oversigt over verdens lande set i forhold til udvikling. Benins økonomi bygger på indtægten fra bomuldssektoren og fra landets havn. Kilder: Verdensbanken og UNDP.

behov og dækker alt fra diagnosticering, støtte og hjælp til behandlinger og genoptræning. Organisationen har 15 års erfaring og er ubestridt den organisation i Benin, der har arbejdet længst inden for området. Selvom Toxosu-praksissen er ved at uddø, er det stadig et stort tabu at få et barn med handicap, og den mest udbredte reaktion er at gemme barnet væk. Bort fra omverdenen og nysgerrige øjne i et værelse længst inde i huset - uden adgang til hverken lys, leg eller socialt samvær. ”Vi vil have folk til at forstå, at et barn med handicap er som alle andre børn, og vi vil ændre folks opfattelse af, at mennesker med handicap ikke kan bruges til noget, til at de også kan bidrage til samfundet,” slutter Madame Adebo. ■

ÉQUILIBRE BÉNIN Ngo-organisation grundlagt i 1996, 12 medarbejdere, hvoraf halvdelen arbejder frivilligt. Fem indsatsområder: Tidlig diagnosticering af handicap. Rehabilitering og resocialisering i lokalområdet. Støtte og rådgivning til andre organisationer, der arbejder med mennesker med handicap. Fremme af rettigheder til mennesker med handicap. Integration af børn med handicap i den normale grundskole. Équilibre Bénin har cirka 2000 personer i behandlingsforløb. Læs mere på www.equilibrebenin.org.

Madame Rizicatoulaï Adebo er været direktør for Équilibre Bénin.

HANDICAP NYT 3- 2012 • 31


ULANDE

Tekst og fotos: Gerd Kieffer

Før operationen måtte Alexis Atchedos mor bære ham i skole på sin ryg – i dag kan han gå selv ved hjælp af sine krykker.

De behandlede mig, som en

TOSSE B

EBOERNE I ALEXIS ATCHEDOS landsby var begyndt at opfatte ham som en fetich – en bizar helligdom, der bragte lykke. Men det forhindrede dem nu ikke i at kaste sten efter drengen, når de

så ham komme kravlende på alle fire. ”De behandlede mig, som om jeg var en tosse,” siger Alexis Atchedo. Som toårig blev han ramt af polio, der forkrampede hans ben, så de til sidst ikke kunne strækkes ud, så hans eneste mulighed for at komme frem var ved at kravle. I vestafrikanske Benin er det tabu at få et barn med handicap. Hvis ikke forældrene skiller sig af med barnet, gemmes det oftest væk uden adgang til hverken skole eller en normal barndom.

Fra alle fire til fodbold Det satte danske Danida fokus på, og i 2004 startede et dansk bistandsprogram i Benin, der støttede og hjalp 287 børn med handicap, så

32 • HANDICAP NYT 3- 2012

Et dansk bistandsprogram har hjulpet knap 300 børn med handicap i vestafrikanske Benin til at få en normal barndom med skolegang og venner

de nu går i den almindelige grundskole. Børnene fik udleveret hjælpemidler som kørestole, proteser og andet apparatur, de modtog medicinsk behandling og genoptræning, ligesom døve og stumme børn fik undervisning i tegnsprog. Derudover blev 50 af børnene udvalgt til at gennemgå en operation for at rette op på deres handicap. En af dem er den nu 11-årige Alexis Atchedo. I dag går den høje dreng oprejst ved hjælp af et par krykker, og kan selv komme til og fra skole, hvor han har fået kammerater og oplever en almindelig beninsk barndom. ”Jeg kan godt lide at spille fodbold, og jeg kan endda løbe med krykkerne,” siger han.


Mentalitetsændring

Forbedringen er tydelig

Det danske program omfattede en massiv bearbejdning af både lærere og forældre, der pludselig skulle til at forandre deres syn på mennesker med handicap. Til at varetage dette hverv ansatte programmet voksne med handicap; de var perfekte talspersoner og levende beviser på, at man godt kan blive til noget med et handicap – også i Benin. Alexis mor, Kinninyessi Atchedo, har altid elsket sin søn, men hun kan alligevel mærke en forandring i sit syn. ”Jeg græd, når jeg så hans sår på knæene, og jeg troede ikke, han kunne noget. Nu kan jeg se en fremtid for ham,” siger hun, mens hun kigger på Alexis Atchedo, der genert hviler sit ene ben mod krykkerne.

Alt i alt har programmet skabt et massivt fokus på mennesker med handicap og været med til at ændre holdningen hos myndigheder og

˝Jeg græd, når jeg så hans sår på knæene, og jeg troede ikke, han kunne noget. Nu kan jeg se en fremtid for ham. lokalbefolkning i de områder, hvor det er gennemført. Det vurderer Madame Adebo, der er direktør for organisationen Équilibre Bénin, (Benin i balance), der stod i spidsen for programmet.

”Situationen er blevet bedre! Hvis man for eksempel i dag annoncerede, at man søgte børn med handicap til et lignende program, ville forældre komme løbende med deres børn. Det ville de aldrig have gjort før i tiden,” siger hun. Ved udgangen af 2011 sluttede programmet, og mange forældre er urolige for, hvordan det skal gå fremover. Men de 287 børn, som har nydt godt af de danske skattekroner, har alle fået noget, ingen kan tage fra dem. Følelsen af at være noget værd, og evnen til at kunne læse og skrive. Mange af børnene klarer sig rigtig godt, og flere ligger i toppen af klassen. Alexis Atchedo ved godt, hvad der betyder mest for ham: ”Det vigtigste for mig er, at jeg i dag kan gå, hvor jeg før måtte kravle.” ■

HANDICAP NYT 3- 2012 • 33


Fordi livets udfordringer klares bedst i fællesskab Som leverandør af helhedsløsninger sikrer PP Handicapservice ApS, at borgere modtager den omsorg som forventes af offentlige myndigheder og borgerne selv. Vi tager ansvaret for etableringen og driften af hjælperteams til borgere med funktionsnedsættelser. Det er vigtigt for os, at der genereres værdi for borgerne igennem trygge og stabile rammer og livskvalitet, samt at offentlige myndigheder oplever at PP Handicapservice ApS udgør et seriøst og effektivt bidrag på Social- og Sundhedsområdet.

Handicapservice I vores afdeling for Handicapservice rekrutterer og formidler vi hjælpere til handicappede. Vi registrerer alle vores medarbejderes faglige såvel som sociale kompetencer i vores jobdatabase. Vi har alle typer af personale registreret i vores database, der således omfatter sygeplejersker, SOSU-assistenter og almindelige sygehjælpere samt specialuddannet personale. Vi kan derfor tilbyde dig et stort udvalg af hjælpere, hvor vi på forhånd har lavet en kvalificering.

BPA-ydelser (Borgerstyret Personlig Assistance) Vi yder hjælp til borgere med et behov for praktisk hjælp og pleje jf. Servicelovens §95 og §96.

SPS-ydelser (Special Pædagogisk Støtte) Vi sikrer, i samarbejde med Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, at elever og studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre

Alle vores ydelser leveres med basis i vores værdinormer, der bygger på:

· Engagement · Omsorg · Respekt · Kvalitet

· Ansvar · Fleksibilitet · Livskvalitet · Stabilitet

Sociale ydelser baseret på erfaring - vi har været i branchen i over 10 år!

PP Handicapservice ApS www.pphandicapservice.dk - Tlf. +45 4369 2848 Ko n t ortider: Man d ag til torsdag 8.30- 16.00 / Fredag 8.30- 15.00


ULANDSARBEJDE

Af Henry Lind

Nyt ulandsprojekt

Den danske delegation sammen med ansatte og ledelse hos samarbejdspartneren, DP Hanoi.

Dansk Handicap Forbund (DHF) er sammen med Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede (PTU) involveret i et projekt i Vietnam

H

UNDREDVIS AF SCOOTERE fylder enhver gade i Hanoi - hovedstaden i Vietnam. De findes i alle udgaver, og det er utroligt, hvad der kan læsses på de små køretøjer. De giver et ganske charmerende gadebillede, men som dårligt gående, kørestolsbruger eller blind, er det noget af en udfordring at krydse gaderne i Hanoi. Tilgængelig-

heden i Vietnams hovedstad er et af de områder DHF’s nye projektsamarbejde skal prøve at finde løsninger på. I slutningen af sidste år, henvendte PTU sig til DHF´s ulandssekretariat for at indgå et samarbejde omkring deres projekt i Vietnam. PTU har siden 2005 støttet handicaporganisationen DP Hanoi, som er en organisation af mennesker med handicap i Hanoi Provinsen. Henvendelsen førte til møder mellem ulandsudvalgene i de to organisationer, der besluttede, at DHF´s ulandssekretariat står for den praktiske projektudførelse, mens et arbejdsudvalg med medlemmer fra DHF og PTU står for den overordnede styring. I april måned besøgte en delegation fra DHF og PTU DP Hanoi, og fik et rigtigt godt indtryk af den nye samarbejdspartner. Der planlægges allerede nye projekter i det nordlige Vietnam i samarbejde med andre provinsorganisationer, og i koordinering med DP Hanoi.

Ny bog om Nicaragua Dansk Handicap Forbund (DHF) afslutter inden længe sit engagement i Nicaragua, og erfaringerne fra mere end 20 års indsats er blevet samlet sammen af journalist Anders Riis Hansen, der selv tidligere har arbejdet i Nicaragua med ulandsprojekter. Hæftet ”Fra brugte kørestole til magtens korridorer” er spændende læsning om 20 års udvikling – projekterne, erindringerne og erfaringerne. Der fortælles både om indsamlingerne i begyndelsen, projekter, der gik ned, ændring af strategi

og samarbejdet om at skabe bæredygtige handicaporganisationer. Hæftet indeholder tillige en del portrætter af dem, det drejer sig om: Mennesker med handicap, som har haft gavn af Dansk Handicap Forbunds indsats på en eller anden måde. Hæftet, der blandt andet skal bruges til undervisning af andre danske organisationer og foreninger, der arbejder med ulandshjælp, er på 28 sider. Det er udgivet i samarbejde med Projektrådgivningen og finansieret

af Danida, og kan bestilles gratis hos Dansk Handicap Forbund, tlf. 39293555 eller på mail dhf@dhfnet.dk.

HANDICAP NYT 3- 2012 • 35


MAMMOGRAFI

Af Bente Rødsgaard

Foto: Colourbox.

STANDARDSVAR

på mammografi bekymrer Apparatur og kvinders kroppe kan være en uheldig cocktail. Ufuldstændige mammografibilleder er umulige at undgå

A

LLE KVINDER mellem 50 og 69 år indkaldes hver andet år til en frivillig mammografiscreening. Formålet er at opdage brystkræft i tide. Undersøgelsen foregår ved, at man røntgenfotograferer brysterne i en maskine, hvor brystet trykkes fladt mellem to plader. Der tages fire billeder i alt, og hele

36 • HANDICAP NYT 3- 2012

brystet skal fotograferes. Herefter vurderer læger billederne. Mette Hald Hundewadt er kørestolsbruger og har været til mammografi, men da hun efter undersøgelsen fik svar fra Region Hovedstaden, syntes hun, at det var lidt bekymrende. Godt nok stod der, at der ikke var fundet tegn på kræft, ”men da det ikke har været muligt at udføre en komplet mammografiundersøgelse, er svaret imidlertid behæftet med usikkerhed. Der kan være flere årsager til, at din mammografiundersøgelse ikke er komplet, herunder at du har brystproteser eller du på grund af nedsat førlighed ikke har, kunne

medvirke til at gennemføre undersøgelsen”. Dernæst stod der, at næste indkaldelse er om to år, og at hvis hun mærkede noget usædvanligt i mellemtiden skulle kontakte egen læge. Svaret bærer præg af at være et standardsvar, og for Mette Hald Hundevadt er det nærliggende at spørge sig selv, om det er besværet værd, hvis man alligevel ikke kan regne med resultatet.

Skærpet opmærksomhed Men sådan skal svaret ikke opfattes, fortæller Ilse Vejborg, overlæge og screeningschef i Region Hovedstaden. ”Svaret er skrevet for at tilkendegive,


at man skal være ekstra opmærksom. Det er svært at tage billeder på nogle kvinder, fx kørestolsbrugere, overvægtige eller personer med frosne skuldre. Det skyldes ikke apparaterne, dem kan vi indstille, men kvindernes kroppe kan give problemer. Vi har ekstra store rum, hvor vi kan tage imod kørestolsbrugere, og de kan bestille ekstra tid. Vi har bedt radiograferne, som tager billederne, om at oplyse, at der kan komme sådan et svar, fordi hele brystet ikke har kunnet screenes. Siden radiograferne er begyndt på det, har vi færre bekymrede kvinder i telefonen”, siger Ilse Vejborg. Hun kan på ingen måde anbefale, at kvinder dropper mammografiundersøgelserne, selvom de for nogle er ufuldstændige.” Efter at vi indførte tilbuddet i København er dødeligheden på grund af brystkræft nedsat.”, siger hun.

Svært – men det lykkes ofte Lone Slagelse Pedersen og Randi Aare er begge radiografer på Rigshospitalet og udfører dagligt mange mammografiundersøgelser. ”Hele brystet skal fotograferes, ellers kan lægen ikke vurdere resultatet, og billederne skal tages fra forskelige positioner. Hvis enkelte områder ikke er screenet, udløser det et standardbrev, for det er kun i det screenede område, man ikke har fundet tegn på noget unormalt”, siger Lone Slagelse Pedersen. Problemet er, at det kræver fysik. Kvinden skal både kunne læne sig frem og løfte sin brystkasse. ”Hvis fx en kørestolsbruger ikke kan det, er vi to om opgaven. Enkelte gange er det meget svært. Vi har været ude for, at kvinden selv beder os om at stoppe, fordi det er alt for anstrengende. Andre gange tager vi 10 billeder fra forskellige om-

råder, og så må lægen stykke dem sammen. Det er dog sjældent, at det ikke kan lade sig gøre”, siger Lone Slagelse Pedersen.

Apparatet kan ikke være anderledes De mener ikke, at det er selve apparatets konstruktion, der er problemet, for ingen af dem har fantasi til at forestille sig, at undersøgelsen kunne foretages på anden måde og slet ikke liggende. De har heller ikke kendskab til, at radiografer har meldt tilbage til Siemens, som står bag apparaterne, at der er vanskeligheder, fordi det er så sjældent. ■

Du kan se en lille video om brystscreening på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside www.cancer.dk.

Har du en BPA-ordning? Kontakt Akutvikar

- så er der fuld dækning, også hvis du er respirationsbruger. Vi hjælper dig med alt inden for BPA, bl.a.: iAdministration og rådgivning iAnsættelse og løn iIndberetning og forsikring Vores plejere står klar, når hjælperne på dit hold ikke er det - også hvis det handler om andre hjælpeordninger.

Kontakt os i dag på 42 39 42 39 eller info@akutvikar.com

Akutvikar har især erfaring med servicering af personer med respirator. Vi bevarer balancen mellem faglighed og familie - dit hjem er jo ikke et hospital.


SEKSUALITET

Af Simon Brix

Ny hånd I foråret udkom Socialministeriets nye håndbog om seksualitet og mennesker med handicap. Den mest markante ændring bliver, at prostitution er stærkt nedtonet som en mulig løsning

S

EX ER EN BASAL DRIFT, og den tidligere vejledning på området ”Seksualitet - uanset handicap” har i 10 år anvist prostitution som en mulig løsning for mennesker med handicap. Nu har Servicestyrelsen i Socialministeriet revideret vejledningen. ”Brugen af prostituerede var for udbredt,” siger chefkonsulent Anne Skov. Socialministeriet ønskede en vejledning med et fokus, der er mere handle- og refleksionsanvisende end tidligere. Den nye vejledning rådgiver om, hvordan man kan møde andre mennesker og derved selv skabe intimitet og opbygge et forhold. Ifølge Anne Skov, konsulent på håndbogen, sker det for at hjælpe på en anden måde: ”Seksualitet handler ikke kun om kroppens eksistens, der er også følelsesmæssige relationer som parforhold osv.,” siger hun.

En ligebenet trekant I Servicestyrelsen opfattes seksualitet som en ligebenet trekant, som Anne Skov beskriver det. Det seksuelle er kun én af de tre sider. Derfor vil fokus nu være på de to andre ”ben” i trekanten, identitetsdannelsen og det følelsesmæssige aspekt. Det er Servicestyrelsens håb, at den nye håndbog vil hjælpe brugeren til at skabe identitet og derved en bevidsthed om, hvad seksualitet betyder i livet: ”Det handler om at kende sig selv. Det bliver man nødt til for at føle sig attråværdig og sensuel. Det er derigennem, man lærer at udvikle sin seksualitet, ”siger Anne Skov. I forhold til

38 • HANDICAP NYT 3- 2012

det rent seksuelle, fokuserer håndbogen på, at give konkrete metoder til at hjælpe folk med selvtilfredsstillelse.

Den svenske måde Den nye håndbog lægger op til ”svenske løsninger”, hvor fokus er på at hjælpe den enkelte borger. ”I Sverige prøver vi at hjælpe folk med at få resourser til selv at skabe sig det liv, man ønsker, med den familie eller kæreste, man ønsker. Det er vigtigt, at man hjælper folk med at betragte sig selv på en positiv måde. Det skaber nye relationer,” fortæller Veronica Svensk, projektleder ved Ungdomsafdelingen i den svenske handicaporganisation DHR. Hun anerkender, at alle har brug for en aktiv seksualitet, men hun ser løsningen med prostituerede som en fejl: ”En prostitueret løser intet. Det giver en dårlig illusion om, at det er den eneste måde, man kan opleve en form for nærhed. ” I Dansk Handicap forbund er man positiv over for de svenske erfaringer. Landsformand Susanne Olsen er ikke glad for løsningen med prostituerede. ”Men så længe den er lovligt vil det være forskelsbehandling, hvis handicappede ikke må benytte den” siger hun.

Ingen lovgivningsændring At forskelsbehandle er ikke Servicestyrelsens mål, og den nye håndbog vil ikke få konsekvenser for de, der stadig ønsker at benytte sig af prostitution. Den er ment som et signal til socialpædagoger og andre handicaphjælpere


dbog om, at de ikke har pligt til at formidle kontakten. Derved vil det etiske aspekt også blive belyst.

Politisk opbakning Både SF, Enhedslisten og Socialdemokraterne støtter vejledningens nye fremgangsmåder. SF’s Pernille Vigsø Bagge er positiv. ”Det er selvfølgelig noget vi vil se på, og det er en oplagt mulighed, at man i stedet for at benytte prostituerede, uddanner på området.” Viborg Kommune er en af de eneste kommuner, der ikke tillader brugen af prostituerede, men i stedet fokuserer på anden hjælp til mennesker med handicap. Her er man opmærksom på hjælpen til de prostituerede. Socialudvalgsformand Mette Nielsen, Socialdemokraterne, siger: ”Vi vil hjælpe kvinderne ud af prostitution, og så kan vi ikke samtidig sende borgere af sted til dem”. Men handicappet eller ej, så kan man ikke tale om en ret til sex, mener Mette Nielsen: ”Hvis det var en ret, så skulle kommunen jo skaffe sex-partnere til alle borgere. Og så ville vi altså få nok at se til.” ■

Socialministeriets nye håndbog om seksualitet og mennesker med handicap flytter fokus fra prostitution til vejledning om at kunne skabe identitet og relationer. Foto: Colourbox

HANDICAP NYT 3- 2012 • 39


H E A L H

TEMA: MESSE FOR HJÆLPEMIDLER

Af Solveig Skovgaard Andersen og Bente Rødsgaard Foto: Søren M Osgood

& R E H A B 2 0 1 2

SPÆNDENDE

NYHEDER

og gamle kendinge Mange af de udstillede hjælpemidler er velkendte, nogle har fået nyt design eller flere finesser, og så er der indimellem helt nyskabende opfindelser

40 • HANDICAP NYT 3- 2012


Et Bella Center fyldt med hjælpemidler af alle slags, med hospitalsstuer, med de nyeste teknologiske landvindinger og med et væld af aktiviteter, seminarer og præsentationer. Læg dertil en god stemning og 6.300 besøgende - brugere, ergoterapeuter, indkøbere osv. og du har et billede af tre messedage i maj på Health & Rehab 2012. Ønsker man som bruger at følge med i udviklingen på området eller søge viden om konkrete hjælpemidler, er messen det helt rigtige sted at besøge.

På Dansk Handicap Forbunds stand kunne man høre om alle grene af forbundet, og mange kom forbi for at få mere at vide. Stor opmærksomhed fik også forbundets kurveprojekt med salg af kurve og smykker fra Ghana. De mange kurve i flotte farve lyste op, og salget gik godt. Læs om nye hjælpemidler, få gode råd til din ansøgning om et nyt hjælpemiddel og se billeder fra messen på de følgende sider.

HANDICAP NYT 3- 2012 • 41


H E A L H & R E H A B 2 0 1 2

TEMA: MESSE FOR HJÆLPEMIDLER

Sved på panden Måske lidt overraskende! Man kan godt få sved på panden og pulsen op, når man sidder ned

Pressefoto.

M

USIKKEN HAMRER DERUDAF, tempoet er højt. Op med armene, først den ene, så den anden, så begge - i højt tempo. ”Og så lige otte til”, gjalder Cathrine smittende energisk: ”Otte, syv, seks, fem …..” Siddende aerobic er rimelig hårdt, tempofyldt og sjovt. Og pauserne – dem må vi tage bagefter, for pulsen skal op, og det kommer den. Cathrine Guldberg, Danmarks eneste siddende aerobic instruktør, instruerer en smagsprøve på en træning, der gør noget godt for kroppen, selvom man sidder ned. Opvisningen foregår på Health & Rehab, hvor Cathrine Guldberg også præsenterede sin nye trænings dvd, der udkom tidligere i foråret.

En gammel drøm Cathrine Guldberg realiserer en gammel drøm med udgivelsen af dvd’en. Hun er uddannet instruktør i siddende aerobic, underviser flere hold og har i lang tid ønsket dels at udbrede kendskabet til siddende aerobic som motionsform dels at give mulighed for hjemmetræning. Det er vigtigt for Cathrine at understrege, at siddende aerobic ikke er genoptræning. ”Det er en motionsform ligesom enhver anden og for alle, men selvfølgelig kan man tilpasse den, så træningen er mere eller mindre hård fx med lavere tempo, så alle kan være med.” På sine hold har Cathrine både mennesker i kørestol, folk med andre handicap og mennesker uden handicap, der bare synes, det er god træning. Det er blandt andet elevernes efterspørgsel af noget, de kunne træne efter hjemme, der har holdt gang i arbejdet og ønsket om at udgive en trænings dvd. ”Jeg håber, min dvd vil motivere mange til træning hjemme. Men også at den vil inspirere til oprettelse af nye hold og uddannelse af nye instruktører,” siger Cathrine Guldberg.

FAKTA Cathrine Guldberg, 43 år, rygmarvsskadet i 1989 er landets eneste siddende aerobicinstruktør. Fandt efter at have prøvet forskellige motionsformer ud af at siddende aerobic er god træning, når man sidder i kørestol. Uddannet fitnessinstruktør. Underviser i siddende aerobic i Lyngby og Hillerød. Bor i Slangerup med familie, mand og to døtre. Uddannet kontorassistent og arbejder som administrativ assistent i Føtex, Hillerød.

TRÆNING HJEMME Dvd’en ”Siddende aerobic” handler om træning for overkroppen. Træningen foregår på stol, bold eller i kørestol til musik i højt tempo. Dvd’en indeholder fire dele, som man kan afspille samlet eller hver for sig. Et program med opvarmning, styrketræning og udstrækning, og som en bonus er sidste afsnit en kort introduktion til siddende latin. 42 • HANDICAP NYT 3- 2012

Siddende Aerobic, trænings dvd ved aerobicinstruktør, Cathrine Guldberg. 55 minutter. 2012. Pris 149 kr. Købes på cathrine-guldberg.dk. Udgivet med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond, Tømmerhandler Johannes Fogs Fond, Vanførefonden, Jascha Fonden, Bevica Fonden og Carite.


5 GODE RÅD når du skal have et hjælpemiddel Er du faldet over det helt rigtige hjælpemiddel på Health & Rehab eller et andet sted? Her kan du få gode råd til, hvordan du kommer du videre, hvis du ønsker at søge om det Du opdager et hjælpemiddel, som kan hjælpe dig i din hverdag, du er blevet dårligere og har brug for et nyt hjælpemiddel, eller dit gode gamle hjælpemiddel er blevet træt og trænger til udskiftning. Hvad gør du så? Du vil ansøge din kommune om det, og for at ende med et godt resultat er det værd at gøre sig nogle overvejelser og forberede sig. Handicap-nyt har samlet 5 gode råd fra erfarne brugere.

12

Bliv afklaret. Hvad skal hjælpemidlet gøre for dig? Hvorfor er det godt for dig?

Skriv ned. Forbered dig til mødet med sagsbehandleren/ergoterapeuten. Fortæl om dine behov: Hvad vil jeg kunne med det hjælpemiddel? Hvilken fordel er det for mig selv og for kommunen?

4 5

3

Find mere viden. Undersøg hvad der er på markedet, gå fx ind på HMI-basen, www.hmibasen.dk, og søg oplysninger eller spørg venner, bekendte og fagfolk om deres mening. Men husk, at hvad der er godt for din nabo er ikke nødvendigvis godt for dig.

Øv dig på at holde dig til emnet og fortælle kort og klart.

Få en aftale på mødet om, hvad der skal ske efter mødet og hvornår.

HANDICAP NYT 3- 2012 • 43


H E A L H & R E H A B 2 0 1 2

TEMA: MESSE FOR HJÆLPEMIDLER

ÅRETS NYHED De hjælpemidler, der nomineres til Årets nyhed, skal indeholde et element af nytænkning, og det opfyldte Soft loo engangsbækkenet til fulde. Firmaet Go loo præsenterede et oppusteligt engangsbækken først og fremmest tænkt til hospitalsbrug, men i høj grad anvendeligt for mennesker med handicap – til rejsebrug, på familiebesøg, ture eller hvor det ellers kan være vanskeligt at komme til et toilet. Soft loo pustes op med en medfølgende håndpumpe og er klar til brug. Det indeholder et indlæg til opsamling af 600 ml urin, og efter brug lægges papir, handsker osv. i bækkenet. Bækkenet forsegles med en limkant og det hele kan kasseres i dagrenovationen. Nemt og hygiejnisk. For sengeliggende patienter på hospitaler er det endvidere noget mere skånsomt at ligge på, end på almindelige stålbækkener, ikke mindst i forhold til tryksår. Ideen med et engangsbækken går igen i Easy loo -

en pose der fungerer som bækken i bækkenstol. Posen fikseres til sædet med en limkant, lukkes med en snøre efter brug og kasseres. Opfinderen tænkte først og fremmest på et bækken til hospitalsbrug, så derfor kan produkterne endnu ikke købes i almindelig handel. Producenten arbejder dog på at finde en forhandler. Læs mere på www.goloo.

ON THE ROAD AGAIN

FLEKSIBEL RYG

Dansk Handicap Forbunds specialkreds RYK- rygmarvsskadede præsenterede en ny bog på Health & Rehab. Bogen ”On the road again – med en rygmarvsskade” er en flot portrætbog, hvor 16 mennesker fortæller om forholdet til deres bil - som transportmiddel, som hjælpemiddel, som identitetsskaber, som nøglen til frihed og som en forudsætning for det gode liv efter at have fået et handicap. Formålet er at formidle nuanceret og positivt om bilens betydning i forhold til inkludering i samfundet og inspirere nyskadede til øget livskvalitet, så de personlige erfaringer i bogen bidrager til både indsigt og inspiration. Det er tillige RYKs ønske, at også sagsbehandlere, sundhedsfagligt personale og bilindrettere vil hente menneskelig indsigt og nyttig viden i bogen. De flotte fotos er taget af fotograf Mads EFTER EN RYGMARVSSKADE Eneqvist ”On the road again - efter en rygmarvsskade” er på 104 sider og koster 100 kr. Den kan bestilles på www.ryk.dk. Bogen vil senere blive suppleret med en online bilguide på ryk.dk.

På firmaet A-stoles stand var nyheden et Tarta-ryglæn til kørestole, som kunne lidt mere end de fleste. Ryglænet er lavet for at forbedre den enkelte brugers siddestilling, og kan som andre ryglæn indstilles bl.a. i forskellige størrelser og med forskellige støttepunkter. Det nye er, at ryglænet tillige kan rotere om sin midte og flekse frem og bagud. Det giver flere muligheder for indstillinger og dermed mulighed for at finde den helt rigtige stilling til den enkelte bruger. Ryglænet fås i flere forskellige størrelser. Ring på tlf. 72 44 06 61 eller læs på www.a-stole.dk for flere oplysninger.

ON THE ROAD AGAIN RYK - Rygmarvsskadede i Danmark

44 • HANDICAP NYT 3- 2012


U OD PR

HANDI-KANO Bo Jørgensen og Erik Derdau har haft firmaet Handikano i fem år. De har base ved Gudenåen, og deres mål er, at alle uanset handicap skal have adgang til gode naturoplevelser. Det kan fx foregå i kano med teltovernatning, ved træklatring og som noget helt nyt ved at sove i træerne – alt sammen noget, der kan give nye og anderledes naturoplevelser. ”Vores kano har to pontoner, der giver sidestabilitet og manøvredygtighed. Vi kan lifte folk sikkert om bord, og så kan hjælperne eller andre ro. Vi kan også følge med i en havkajak, hvis der er behov for øget tryghed. Vi følger reglerne fra Søfartsstyrelsen. Man kan leje udstyret i timer eller dage. Vi har også udstyr, så en stor gruppe kan overnatte i tipi – feltsenge, kogegrej, luftmadrasser osv, man skal bare sige, hvad man har lyst til. Det meste kan lade sig gøre”, siger Bo Jørgensen. Læs mere på www.handikano.dk eller hør mere på tlf. 30 62 09 42.

farver med eller uden ærmer og i flere modeller og størrelser både til børn og voksne. Faktisk er det stolens mål mere end personens, som afgør hvilken størrelse man skal vælge. Priserne er fra kr. 3.600 – 4.100. Til sommerbrug er nyheden et moderne skulderslag også med hætte, som er vandafviseligt og kan bruges som et let regnslag. Det fås både i en sommer- og en vintermodel, forskellen er forets materiale. Sommermodellen koster kr. 1.125 og vintermodellen kr. 1.450. Se mere på www.handywear.dk eller ring på tlf. 97 15 77 55.

INIMOVE TRÆNINGSREDSKAB OG LEG Træskiverne bevæger sig og slynges ud fra håndtaget. Det gælder om at få dem til at ligge lige oven på hinanden. Det kræver både koncentration, balancefornemmelse og en smule styrke. Flere gæster på messen prøver træningsredskabet og blev begejstrede. Bag træningsredskabet står Henrik Detterberg. Oprindeligt havde han tænkt at skabe et redskab til boksere, så de kunne forbedre deres koncentration og ramme mere præcist, men siden hen udviklede det sig til et træningsredskab for ældre og mennesker med handicap. ”Vi har fået god respons fra terapeuter, der genoptræner patienter fx efter blodpropper, og mange kan lide det, fordi det bliver opfattet som et træningsredskab, ikke et hjælpemiddel. Vi har også andre produkter i skuffen bl.a. med farveforskelle”, fortæller Henrik Detterberg. Alt er produceret i Danmark og Inimove har fået støtte af Fornyelsesfonden. Se en lille video, læs mere på www.inimove.com eller ring på tlf. 26 13 34 32.

HTH OG PRESALLIT SAMARBEJDER OM KØKKENER TIL ALLE Pressalit har indgået et samarbejde med HTH køkkener om hæve/ sænke køkkener, som alle i familien kan bruge, da både bordplade og overskabe kan køre op og ned. Sikkerheden er høj. Der er monteret en skinne på undersiden, og når den kommer nær, stopper eksempelvis bordpladen, så man ikke får sine ben i klemme, hvis man sidder i kørestol. Det nye køkkenkoncept kan for tiden ses i Esbjerg. ”Ideen har været at lave noget, som er, er så pænt som muligt, og sikkerhedsmæssigt forsvarligt”, fortæller salgskonsulent Karsten Hedeman Sørensen. HANDICAP NYT 32- 2012 • 45

R

Firmaet Handy Wear, som har specialiseret sig i tøj til mennesker med handicap, har skabt en kørepose som er let at tage på, den skal bare over hovedet og kørestolen – så er man klar til at tage på tur. Køreposen er lavet af åndbart microfiber, og der er hætte på. ”Køreposen er syet sådan, fordi mange kørestolsbrugere har efterlyst noget, der kunne dække både dem og deres nakkestøtte,” fortæller tecnical manager Pernille Kring Ebbesen. Indvendigt er posen foret med et letvægts isoleringsmateriale. Den fås i alle

E KT

KØREPOSE OG SLAG FRA HANDY WEAR


VIRKSOMHEDSGUIDE

En verden En Verden fuldaf af fuld

PROFESSIONELLE HJÆLPEMIDLER

direkte TIL PRIVATE

muligheder Muligheder

WWW.HANDICARESHOP.DK

Køb dine hjælpemidler - direkte på nettet… Velkommen til Handicares net-shop. Her finder du hjælpemidler, som gør din hverdag lettere og som er velegnede til dig som privat bruger.

Trophy 20 10% el-scooter r a bat - forvent mere Bliv klar til sommeren! Du kan i hele juni, juli og august få 10% rabat på vores prisvindende el-scooter, hvis du benytter rabatkoden ”Handicapnyt”, når du køber en el-scooter.

Din Dropfodsskinne er nu fleksibel! Dialock® er et system vi har udviklet til dig, der bruger Dropfodsskinne. Med et simpelt greb er det muligt at skifte din skinne over på flere sko. Det giver dig en frihed i din hverdag til at lave mange aktiviteter med samme skinne til forskelligt fodtøj. Du er velkommen til at kontakte os, vi vil så gerne dele vores viden.

GRATIS AFPRØVNING. Med Handicares rullende service kan du få besøg af en konsulent hjemme hos dig selv og afprøve produktet inden du bestemmer dig.

Frederiksborggade 23 Sundholmsvej 73

www.handicareshop.dk

klinik@bjn.dk

1360 København K

2300 København S

Telefon +45 33 11 85 57

MOBILTELEFON MEd ENkEL BETjENINg - forhandlerliste på - www.sokantelecom.dk

www.egmont-hs.dk

RESPEKT - udvikler hele mennesker!

Egmont Højskolen tilbyder enestående menneskelige, faglige og fysiske rammer, midt i skoven og ud til vandet, kun 30 km fra Århus. Vores moderne, lyse værelser er alle handicapegnede. Et semester indeholder studieture, temauger, koncerter, foredrag m.m. Vælg mellem 18 eller 42 ugers kursus fra august eller et 24 ugers kursus fra januar.

Besøg Danmarks mest rummelige højskole på: www.egmont-hs.dk

Eller på: Villavej 25, Hou 8300 Odder Tlf. 87 81 79 00 mail@egmont-hs.dk

Solidaritet · Myndighed · Værdighed

Model KANSO M100

Inklusiv: praktisk ladestation 24 måneders fabriksgaranti

• høreapparat kompatibel M3/T4 • alarmknap til Nødopkald • stort, tydeligt farvedisplay • standby/taletid 120/4 timer • send og modtag sms • ekstra kraftig lyd • håndfri betjening • ur/alarm


VIRKSOMHEDSGUIDE

Handicapservice for dig

-omsorg med omtanke

Hvis du er tilkendt hjælperordning (BPA), selvudpeget hjælper, ledsagelse eller andet, tilbyder Naesborg A/S at varetage arbejdsgiveropgaven. Vælger du Naesborg Handicapservice betyder det: •

At du er arbejdsleder i det daglige – med en fast konsulent tilknyttet

At vi hjælper med at udsøge og udvælge hjælpere incl. afløsere – herunder annoncering uden beregning

At vi i et aftalt samarbejde planlægger og gennemfører personalemøder, lægger vagtplaner og udarbejder APV m.v.

At Naesborg Handicapservice sikrer udbetaling af løn, skat, feriepenge, forsikring, indberetninger m.v.

Ny bolig? -

N Y HJEMMESIDE!

hvis du har fået nye behov ændring af indretning helt ny bolig andre hjælpemidler

V i hjæ lpe r d ig m e d - a t s kit s e r e d ine id é e r t il e n f lo t lø s ning - u d a r b e jd e ls e a f s a m le t pr o je kt - m y nd ighe d s kr a v, a ns ø gninge r - e nt r e pr e nø r u d b u d o g u d f ø r e ls e

P e r s o nlig e r f a r ing me d - t ilgæ nge lighe d o g hjæ lpe m id le r - ind r e t ning a f ha nd ic a pb o lige r - s pe c ia lins t it u t io ner, skole r

Naesborg A/S har indgået overenskomst med FOASydsjælland – en sikkerhed for ordnede arbejdsforhold. Kontakt os helt uforpligtende på telefon 5577 4466 og hør mere om hvad vi kan tilbyde dig. Ringstedgade 24-26, 2. 4700 Næstved tlf. 5577 4466 naesborg@naesborg.dk www.naesborg.dk

Ring nu til a rkitekt ma a Peter Wa hlberg

tlf: 28 12 04 64 www. ins it u - a r kit e kt e r . d k

M e d l e m a f:

Det er ganske enkelt, at

løbe om hjørner

på vort rampesystem...

Med en hjørnerampe løsning fra Excellent Systems får man 100% tilgængelighed. Vort rampesystem er naturligvis fremstillet af fødevaregodkendte materialer, som kan genbruges igen og igen og igen...

TREKINETIC K-2 Terrængående kørestol

Fås også elektrisk ...

100% PVC-fri

100% Giftfri

Få mere information på

www.rampe.dk eller ring til os på tlf.:

8637 7133

Se mere på www.gmcare.dk eller scan koden og kom direkte til vores webshop

RING

og book en tur i K-2.

Tlf. 51 15 01 10


Al henvendelse til: Dansk Handicap Forbund Tlf: 39293555

Sorteret Magasinpost SMP ID nr. 42111

Handicap-nyt nr. 3, 2012  
Handicap-nyt nr. 3, 2012  

Medemsblad for Dansk Handicap Forbund

Advertisement