Page 1

SEPTEMBER Juni 2010 2008

4

www.dhf-net.dk www.danskhandicapforbund.dk

Handicap·nyt I seng kl. 22 – det er helt godnat Hvorfor går det galt med tilgængeligheden

På Hærvejen med el-scooter


Her er feriehuset hvor man føler sig velkommen med kørestol Samsø, Limfjorden, Falster og Sjællands Odde 4 huse i Trend ved Limfjorden. 2 huse på Samsø - Sælvig og Nordby. 6 huse i Marielyst på Falster. 3 huse i Vig ved Sjællands Odde. Her er tale om rigtig nybyggerstil, indrettet med tidens krav til luksus, og det meget rustikke materiale skaber en helt speciel atmosfære både ude og inde. • Feriehusene er 108-124 m2 + 6-20 m2 overdækket terrasse. • Plads til 6-12 personer, heraf 2-6 kørestolsbrugere. • Husene i Vig er 170 m2 med 10-12 sovepladser. af endt Godk andicap kH Dans bund For

• Priser fra kr. 3.900/ug e

Cimbria Ferie · Linåvej 59 · Linå · 8600 Silkeborg · Tlf. 86 84 58 18 · Mobil 26 73 69 22


12

H A N D I C A P • n y t · n u m m e r 4 · S E P TEM B ER 2 0 1 0

Lone Tüchsens sociale liv er ødelagt af kommunal spareiver.

F o t o : L a rs A a r ø .

F o t o : M i k l o s S z a b o .

Indhold

På Hærvejen med minicrosser . . . . . . . . . . . . . . 6 Hubert Jensen henter store oplevelser, selvom afstandene er små.

Jul på Sct. Knudsborg . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Nyd 14 dages jule- og nytårsophold på Skt Knudsborg.

3

6 Hubert Jensen oplever Hærvejen på sin elscooter.

Har du en sælger i maven? . . . . . . . . . . . . . . . 9 Hjælp Dansk Handicap Forbund med at sælge årets julehæfte.

Hjulspind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

I seng kl. 22 – det er helt godnat . . . . . . . . . . . .

12

42-årige Lone Tüchsen har fået ny sengetid. På grund af besparelser i Lejre kommune kan hun ikke få hjælp til at komme i seng efter kl. 22

Christiansborg med forhindringer . . . . . . . . . . . . 17 Tilgængeligheden kan stadig forbedres, selvom der er sket noget

Kort nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

Midt i bladet . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

Cafébåde og kørestole er en dårlig cocktail . . . . . . . .

30

Restauranter, barer og cafeer på ombyggede skibe giver liv til Københavns Havn, men kørestolsbrugere må blive på kajen.

Gavmild Vanførefond . . . . . . . . . . . . . . . .

32

Der er kun en ting, der er værre end kritik, og det er berettiget kritik.” Claus Bjarne Christensen om at kritisere dårlig tilgængelighed.

41

Vanførefonden uddelte en mild gaveregn ved årsmødet i maj.

Storslåede oplevelser på Tenerife . . . . . . . . . . . . 34 Tilgængeligheden på ferie- og behandlingsstedet Mar y sol er i top.

Pigen i kørestolen . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

Ny skolebog om børn i Nicaragua skal lære danske børn om vilkårene andre steder i verden

Tema: Hvorfor går det galt med tilgængeligheden? . . . . . . 40 Hvad skal der til når ikke engang rådgivning er nok? Store prestigebyggerier er ikke optimale, selvom de har fået rådgivning om tilgængelighed.

Bygningsreglementet er skurken . . . . . . . . . . . .

41

Handicaporganisationerne skal bruge kræfter på at få ændret bygningsreglementet, så det bliver mere præcist, mener Erik Bahn.

Koncerthuset ændrer pladser til kørestolsbrugere efter kritik . .

43

Kritik og efterfølgende dialog fik DR til at forbedre forholdene.

Universelt design er vejen frem . . . . . . . . . . . . . 44 Hvis alle tænkte på at designe for alle, så havde vi god tilgængelighed, mener Claus Bjarne Christensen.

www.danskhandicapforbund.dk

30

Mange cafebåde er helt utilgængelige for kørestolsbrugere.


Bliv godt kørende

Du kan skræddersy din nye Ford Transit, så den passer til dig. Den er behagelig at køre og kan indrettes til at opfylde lige netop dine behov. For eksempel kan den leveres både med og uden specialindretning til kørestolsbrugere. Fjernbetjent centrallås, sædevarme og programmerbar motor- og kabinevarmer er naturligvis standardudstyr. Så uanset hvad dine behov er, garanterer vi, at Ford Transit passer perfekt. Læs mere på www.ford.dk/transit eller kontakt din lokale Ford forhandler.

FordTransit

Feel the difference

www.ford.dk

Transit fra 334.976 kr.* inkl. moms og afgifter, ekskl. levering og special opbygning. CO2 189-300 g/km. Brændstoføkonomi 8,8-13,9 km/l. Levering 3.680 kr. Bilen er vist med ekstraudstyr. * Denne pris er beregnet på baggrund af afgiften for personbiler – hvis der foreligger en bevilling fra kommune/amt, vil bilen dog være fritaget for moms og afgifter. Energiklasse

-


Leder

H A N D I C A P • n y t · n u m m e r 4 · S E P TEM B ER 2 0 1 0

5

Al magt til KL! I dansk socialpolitik skifter perioder med meget central styring med ens nationale regler og perioder med decentralisering og lokale regler og selvstyre. Når vi har stærk central styring, har vi meget ens regler og niveauer for alle borgere, men til gengæld må vi give køb på nærhed og mulighed for at skabe særlige lokale modeller. Det er svært at sige, hvad der fungerer bedst. I øjeblikket præger en skyttegravskrig handicappolitikken. Fra regeringens side udsender man vagt formulerede regler, som kan fortolkes ud i det absurde af spareivrige kommuner. Samtidig skyder kommunerne skylden for det ringe serviceniveau på regeringen, som efter deres udsagn ikke giver kommunerne penge nok. Tag for eksempel reglerne om borgerstyret personlig assistance (BPA). Regeringen vedtog nye flotte regler med vagt formuleret bekendtgørelse og vejledning. Kommunerne skulle selv lægge niveauet, så regeringen ikke dikterede, hvordan man skulle indrette sig lokalt. Så langt så godt. Men så ramte den økonomiske krise, og alle de flotte regler skulle nu fortolkes og forvaltes af kommuner, som i den grad skal spare penge. Der er tale om et kompliceret regelsæt, som, udover serviceloven, omfatter mange forskellige regler – for eksempel arbejdsmiljøregler og overenskomster. Og hvad gør man, når tingene bliver komplicerede? Jo, så ringer man til mor eller far. Det gjorde kommunerne så. For kommunerne er mor og far deres interesseorganisation, Kommunernes Landsforening (KL). Og kommunerne rettede snart ind efter KL’s anbefalinger, hvilket medførte en fortolkning af BPAreglerne, som er uforenelig med intentionerne. KL anbefalede, hvilken overenskomst kommunerne skulle udmåle efter og udmåling af et urealistisk lavt beløb til administration af ordningerne. Også på andre områder anbefaler KL kommunerne, hvordan de kan blive dygtigere til at ’skære ind til benet’ på det specialiserede socialområde. Det er tydeligt, at kommunernes økonomi for KL vægter højere end borgernes livskvalitet – først økonomi – dernæst service til borgerne. Mens jeg kiggede ud over et solbeskinnet sommerlandskab, slog det mig, at regeringen helt åbenlyst er i gang med at afgive en enorm magt til KL – alene fordi man ikke tør formulere regelsæt, som ikke er til at misforstå i kommunerne. Skjult under overfladen er det som om, der findes et slogan: ’Al magt til KL’. Jan Trøjborg og hans embedsværk kan bestemme uhyggeligt meget over os – så meget at kommunale politikere til tider bliver overraskede over, hvad der foregår i deres eget lokale embedsværk. Min største bekymring er, at borgerne ingen indflydelse har på denne proces. Vi kan fyre vores politikere, men vi kan ikke fyre embedsværket hos KL. Susanne Olsen Landsformand

”Min største bekymring er, at borgerne ingen indflydelse har på denne proces”

Kontrolleret oplag i perioden 1. juli 2007 - 30. juni 2008: 9.366

Handicap-nyt: Hans Knudsens Plads 1A, 1. 2100 København Ø. Telefon 39 29 35 55, Telefax 39 29 39 48, E-mail: handicap-nyt@dhf-net.dk, Hjemmeside: www.dhf-net.dk. Redaktion: Susanne Olsen (Ansvarshavende), Solveig Andersen (Redaktør), Bente Rødsgaard, Helge Barnewitz, Jeppe Kerckhoffs. Design og tryk: Handicap-nyt er produceret CO2 neutralt hos KLS Grafisk Hus A/S. Oplag: 8.400. Annoncer: DG-Media, Telefon 70 27 11 55. Rubrikannoncer: Sendes direkte til Dansk Handicap Forbund. Handicap-nyt fås på lydbånd gratis for medlemmer. Ring 39 29 35 55 for bestilling. ISSN: 0904-8081. 84. årgang. Giro: 6 00 34 35. Kontortid: Mandag til torsdag kl. 9.00 – 16.00, Fredag kl. 9.00 – 14.15. Landsformand: Susanne Olsen. Hovedkasserer: Erna Christensen. Direktør: Helge Barnewitz. Næste nummer: Udkommer 15. oktober. Deadline: 14. september 2010.


At rejse er at leve

w w w. DA N S K H A N D I C A P F O R B U N D. dk

6

På Hærvejen med el-scooter Rejser har altid fyldt meget i Hubert Jensens liv, og lige nu er det ture på Hærvejen, der optager ham. Afstandene er små i forhold til de

Af H a nne Klit g a a rd L a rsen F o t o : L a rs a a r ø

tidligere rejser, men oplevelserne er store


H A N D I C A P • n y t · n u m m e r 4 · S E P TEM B ER 2 0 1 0

I Lystrup ved Århus bor Hubert Jensen med sin kone Vibeke. I en køkkensamtale fortæller han begejstret om sit liv, hvor det at rejse har været et vigtigt punkt. Her i sin pensionsalder rejser Hugo stadig. Nu er det de små rejser med el-scooteren på Hærvejen, der optager ham. Oplevelser som han så gerne vil dele med andre.

Et langt liv Hubert, der er på vej til at blive 84, fortæller engageret om et langt og godt liv. Han så dagens lys nogle år efter 1. verdenskrig og har oplevet både 2. verdenskrig og ikke mindst den kolde krig. Levet under fire store diktatorer: Hitler, Stalin, Mussolini og Franco og set verden både blive revet ned og bygget op. Hubert Jensen kan i dag se tilbage på et spændende liv, hvor han som erhvervsaktiv boede mange steder på kloden og oplevede mange forskellige kulturer. ”Jeg er stadig glad for livet,” fortæller Hubert, ”også selvom jeg her på mine gamle dage har fået besværligheder med et handicap. Der skal ikke herske tvivl om, at jeg vil nå at opleve mange ting endnu, ikke mindst mange ture på Hærvejen. Mit motto er: ’Vi skal alle skal have det hele ud af livet, før manden med leen kommer.”

Sagsbehandler og handicap ”Det værste, ved at jeg blev handicappet, er min forfængelighed," siger Hubert, der hader at signalere svaghed og derfor har det svært med at modtage hjælp. ”Jeg vil nødigt ligge andre mennesker til last. Til gengæld vil jeg gerne hjælpe. Det kan nogle gange være svært for mig at samarbejde med sagsbehandlerne, hvis jeg føler mig sygeliggjort og talt ned til. Fx har jeg gennem min såkaldte visitator fået en oplader til min crosser, som kun kan lade med 17-50 ampere. Det rækker ikke langt på en tur på Hærvejen. Min erfaring er, at visitatorerne mangler viden eller ikke vil lære noget om svagstrøm. Selvom jeg endda har tilbudt at undervise dem gratis.” Derfor anskaffede Hubert sig en anden oplader, der rækker længere. For at få tjek på hvor langt opladeren rakte, kørte Hubert ture rundt om Engsø og Brabrand flere gange. ”De, jeg har mødt på min vej, har nok tænkt: ’Ham der på crosseren er vidst kugleskør, men jeg er ligeglad.’” Huberts kone Vibeke forsøger at lære ham at slappe lidt af, for "man må jo se at komme overens med både handicap og kommunens sagsbehandlere". ”Heldigvis har jeg opbygget stædighed og vilje til at ville, fortæller Hubert. ”Vi kommer jo alle med vores ting i bagagen og må få det bedste ud af de muligheder, vi har. Vi lærer af livet, hvis vi vil.

7


At rejse er at leve

w w w. DA N S K H A N D I C A P F O R B U N D. dk

8

At rejse er den bedste medicin

Et anderledes møde

Hubert er glad for at komme ud i naturen på crosseren og have kontakt med dyr og andre mennesker. Det er min største glæde, og når jeg rejser, bliver jeg helt euforisk. Jeg vil ikke tage piller imod mine smerter. At rejse og komme ud og være i naturen er min bedste medicin.” Hubert tog på tur på Hærvejen og vil nu gerne have andre med. (Læs mere i boks, red). ”Det vil være alle tiders og Peter Mads Clausen fra Danfoss vil gerne sponsorere 10.000 kr. til projektet "Hærvejsture på crossere.” Derfor prøver Hubert at samle en gruppe på en 4 - 5 personer. ”Det er fx oplagt at få hjemvendte soldater fra Afghanistan med. Mennesker, som er blevet handicappet i denne krig, kunne komme med ud og se, hvad der kan lade sig gøre. Det kunne forhåbentligt give dem blod på tanden, og det tabte mod tilbage.” Skulle det ske, at man får motorstop på en længere tur, gør det ikke så meget. Der kommer altid nogen og hjælper, siger Hubert, der også tager af sted om vinteren, dog ikke når det bliver for koldt. ”På længere ture bliver jeg overvåget af en GPS. Det er fint med mig, det er ikke noget indgreb i mit privatliv.” Mens Hubert gentager, hvor dybt et ønske det er for ham at komme ud og opleve på disse små rejser med andre, bryder han pludselig ud i sang. ”En gang jeg sejler i hav”, efterfulgt af ”En lærke lettede”. Det er umuligt at undgå at blive revet med af hans begejstring og glæde ved livet.

Efter en livsbekræftende eftermiddag tager jeg afsked, med Hubert ved vejkanten. Her står han, talende og ivrig gestikulerende, som en stor flot mand med størrelse 47 i sko kan gøre det. Vibeke har listet sig hen og støtter ham nu under hans venstre arm. Huberts balance er endnu mere tvivlsom, når ivrigheden tager over. Vibeke ser kærligt op på ham: ”Nu kan jeg ikke have det bedre”, udbryder Hubert. Både nu og når han kører på Hærvejen i crosser, er alt, som det skal være i Huberts liv. n

Ture med Vibeke For et stykke tid siden tog Hubert sammen med Vibeke på en spændende tur. ”Først med toget til Vejle, hvor jeg fra Jelling kørte turen i crosseren tilbage af Hærvejsruten. Min kone stødte så til mig ved Hald Ege ved Viborg. Jeg var dog knap kommet hjem, før jeg ville afsted igen. Så tog vi sammen færgen fra Grenå til Varberg og tog turen langs Götakanalen og overnattede på diverse vandrehjem.”

Vil du med på Hærvejen? Turen løber ad den gamle Hærvej, fra Vejle til Viborg, for alle selvhjulpne personer med elkøretøj. Turen varer fra 3 til 5 dage, man kan holde, når man vil, og der overnattes på herberger, hvor prisen er til at betale. Er du interesseret, så kontakt Hubert Jensen via gæstebogen på hans hjemmeside www.hubertjensen.dk, så kontakter han dig. Du kan også skrive en mail til hubeke999@gmail. com eller ringe på tlf. 32 12 36 70.

Hubert Jensen Hubert er født d. 3. november 1928 på Hubertusdagen. Har 6 børn, 12 børnebørn og 4 oldebørn. Er gift for tredje gang med Vibeke, som er sygeplejerske. Blev uddannet maskiningeniør og har arbejdet og boet mange steder på kloden: Japan, Pakistan, Thailand, Sverige, Kuwait, Frankrig, Tyskland, England og Kenya. I 2004 fik han et handicap. En slags nervebetændelse, som har en fornem titel: Sensomotorisk Polyneuropati med glidende funktionstab. Hugo bruger stokke, rollator, minicrosser og bipap om natten. Læs mere på Huberts hjemmeside www.hubertjensen.dk.


9

H A N D I C A P • n y t · n u m m e r 4 · S E P TEM B ER 2 0 1 0

Jul på Sct. Knudsborg 23. december – 3. januar Traditionen tro arrangerer Dansk Handicap Forbund juleophold for enlige på feriecentret Sct. Knudsborg på Fyn fra torsdag den 23. december til mandag den 3. januar 2011. Enlige der skal være alene i julen, kan få tilmeldingsblanket hos Lea Dernov på forbundets hovedkontor, telefon 39 29 35 55/39 10 07 56. Prisen for opholdet er kr. 8.000 alt inkl. + kr.1.000 for transport fra Hans Knudsens Plads.

Har du en sælger i maven? … så bliv sælger af Handicap-Jul. Der er lang tid til jul, men Handicap-Jul 2010 er allerede under forberedelse. og indeholder som sædvanlig en blanding af gode historier, opgaver og artikler for både børn og voksne. Bladet udkommer ca. 20. oktober, og mange af Dansk Handicap Forbunds lokalafdelinger støtter op og sælger hæftet, ligesom mange medlemmer sælger godt som privatsælgere. Men vi har brug for flere sælgere, så Handicap-Jul kan komme ud til endnu flere. Har du lyst til at være med til både at støtte Dansk Handicap Forbund og Handicap-Jul, og samtidig selv tjene penge, så meld dig som sælger. Handicap-Jul er en vigtig indtægtskilde for Dansk Handicap Forbund, og overskuddet går til forbundets arbejde for medlemmerne, fx til ferieophold og rådgivning.

2009 • 53.

årgang • Pris

25 kr.

Kontakt Jeevan Sharma på js@dhf-net.dk eller på tlf. 39 29 35 55 for at høre nærmere.

120447_H

andicapJ

ul_09_om

slag.indd

1

30/09/09

11:07:38


Hjulspind

w w w. DA N S K H A N D I C A P F O R B U N D. dk

10

Af B ente R ø ds g a a rd

Fra den 14. – 18. juli var Råbjerg Mile tilgængelig for kørestolsbrugere, fordi der var rullet en gangsti ud af kunststofplader. Bag arrangementet stod Skov – og Naturstyrelsen i Vendsyssel. To naturvejledere svarede på spørgsmål om dyr og planter i det imponerende ørkenlandskab. Erik Arrild kørestolsbruger fra Vejle deltog: ”Jeg har i mange år besøgt Skagen og omegn, men aldrig tidligere været oppe på milen. Da jeg mødte op ventede ti kørestolsbrugere på at komme op på Milen. Der var udlagt flere hundrede måtter, så man ikke sank ned i sandet, og man kunne køre op til toppen, hvor man havde udsigt til Frederikshavn, Skagen, Vesterhavet og Skagerrak. Det var en oplevelse udover det sædvanlige”, siger Erik Arrild. Naturvejleder Villy K. Hansen var også tilfreds. ”Jeg håber, at det kan lade sig gøre igen til næste år. Vi startede på det i 2009, og det har været en succes hvert år”, siger han. At pladerne ikke kan ligge der

F o t o : E ri k Arrild

Råbjerg Mile var tilgængelig knapt en uge

Råbjerg Mile var for en kort bemærkning tilgængelig for kørestolsbrugere og andre gangbesværede. Alle fik en god oplevelse.

permanent skyldes, at sandet hele tiden fyger. ”Hvis det virkelig blæser op, er pladerne begravet i sand på blot en time”, siger Villy K. Hansen.

Bliv selvhjulpen med ny teknologi

To hovedbestyrelsesmedlemmer i Dansk Handicap Forbund har runde fødselsdage. Per Jacobsen blev 60 år i juni. Han er kasserer i Århus afdeling, med i kursusudvalget og regionsvalgt medlem af hovedbestyrelsen. Den 27. september kan Mads Rimmen fejre sin 50 års fødselsdag, han er formand for Forældrekredsen og derfor medlem af hovedbestyrelsen.

Hjælpemiddelinstituttet har udgivet en gratis publikation om teknologiske hjælpemidler til brug i boligen. Her er eksempler på døråbnere, vinduesåbnere, robotstøvsugere og diverse fjernbetjeninger til at styre døre, låse, lamper og radio. I publikationen fortæller brugere med funktionsnedsættelser, hvordan teknologien har medvirket til, at de er blevet mere selvhjulpne i deres hjem. Baggrunden for hæftet er et to årigt projekt fra 2007 til 2009, hvor fem personer med funktionsnedsættelser fik installeret forskellige velfærdsteknologiske løsninger i deres hjem og senere blev interviewet om oplevelsen. Udgivelsen ”Velfærdsteknologi – selvhjulpen med ny teknologi” er på 78 sider og finansieret af Realdania. Du kan bestille den eller downloade den på www. hmi.dk eller tlf. 43 99 33 22.

Ar k ivf o t o

Til lykke!

Mads Rimmen

Ar k ivf o t o

Per Jacobsen

Tekniske hjælpemidler kan lette hverdagen i hjemmet.


H A N D I C A P • n y t · n u m m e r 4 · S E P TEM B ER 2 0 1 0

Vind gavekort til DFDS eller Jensens Bøfhus Vil du være med i Dansk Handicap Forbunds lille sensommerkonkurrence så gå ind på www.danskhandicapforbund.dk og gæt med. Konkurrencen er aktiv fra den 6. september, og vi skal have dit svar senest den 20. september. Vinderne får direkte besked.

FOA vinder sag om fyring af gravid handicaphjælper En arbejdsgiver blev den 8. juni dømt til at betale seks måneders løn til en tidligere handicaphjælper for uretmæssig fyring. Sagen blev afgjort i retten i Odense. Forbundsformand for FOA, Dennis Kristensen, er tilfreds med afgørelsen: ”Jeg synes først og fremmest, at afgørelsen viser, at gravide i Danmark er beskyttet af lovgivningen – og at alle lønmodtagere, ligegyldig hvem arbejdsgiveren er, er beskyttet mod opsigelse på grund af graviditet”, siger Dennis Kristensen og fortsætter: ”Det er jo selvfølgelig en ulykkelig sag for den handicappede arbejdsgiver, men eftersom han har valgt at beholde arbejdsgiveransvaret, så betyder det også, at hvis man ikke overholder gængs lovgivning, så risikerer man at blive stævnet ligesom det kan ske for alle andre arbejdsgivere”. Den tidligere medarbejder og FOA overvejer nu om, der skal rejses en injuriesag mod arbejdsgiveren, som forud for sagens behandling i byretten havde udsendt en pressemeddelelse med urigtige og stærkt krænkende beskyldninger mod medarbejderens person. Kilde: FOA Pressemeddelelse

Tips til ældre om at komme i form Ældreforum har udgivet: ”Idekatalog – inspiration til fysiske og mentale aktiviteter for ældre i plejeboliger samt andre skrøbelige ældre”. Hæftet henvender sig primært til plejepersonalet, men andre kan godt læse med. Fx er der eksempler på gymnastikøvelser der både kan udføres stående og siddende – og det samme gælder lege, hvor man kan dyste mod hinanden i hold fx i ”Ballonkrig”. Pleje- og dagcentre i hele landet har bidraget med ideer og forslag til fysiske aktiviteter. Publikationen er på 144 sider, den er gratis og kan bestilles på www. aeldreforum.dk, hvor man også kan downloade den, eller på tlf. 72 42 39 90.

Tips til øvelser og lege som kan udføres siddende.

11

Vidste du, at Servicestyrelsen afholder en række kurser og temamøder for borgere med en BPA-ordning om kommunikation og konflikthåndtering, arbejdsmiljø og personalejura. Kurserne er gratis. Tilmeldingsfrist til alle kurser er 10. september. Flere oplysninger og tilmelding på www.servicestyrelsen.dk/handicap. Jens Petersen fra Dansk Handicap Forbund i Tønder medvirker i et tv-indslag om et betalingsanlæg på en tankstation, som ikke overholder bygningsreglementet. Se indslaget på TV syd www.tvsyd. dk/artikel/55397?autoplay=1. En ny hjemmeside sætter fokus på søskende, som har en bror eller søster med et handicap www. soeskendefokus.dk. Rehacare International – en af de største messer for hjælpemidler finder sted i dagene 6. – 9. oktober i Düsseldorf. Perfektionister dør tidligere. Personer med en høj grad af perfektionisme har ca. 50 pct. højere risiko for en tidlig død end personer med lavere grader af perfektionisme. Det skyldes ifølge forskerne, at den stress og nervøsitet, som ofte præger perfektionister, kan skade helbredet og i sidste ende medføre en tidligere død. Undersøgelsen er beskrevet på LiveScience.com. Det er især det mentale stress, perfektionisterne oplever, når tingene ikke går som planlagt, sammenholdt med deres uvilje til at modtage hjælp fra andre, der kan give problemer. Kilde: Netdoktor.dk 13.7.2010. Det er en myte, at ældre mænd ikke opsøger læger. I aldersgruppen 65-74 år går 37 pct. af de danske mænd mod 30 pct. af de danske kvinder til årligt helbredstjek. I aldersgruppen 75-84 år er billedet det samme. 42 pct. af mændene passer de årlige eftersyn hos lægen mod 35 pct. af kvinderne.Det samme gælder tandlægebesøg. Andelen, der går regelmæssigt til tandlæge blandt 65-74-årige, er henholdsvis 76 pct. for mænd og 75 pct. for kvinder, og i aldersgruppen 75-84-årige går 66 pct. af mændene og 61 pct. af kvinderne regelmæssigt til tandlæge. Kilde: Kristeligt Dagblad 15.5.2010.


Kommunale besparelser

w w w. DA N S K H A N D I C A P F O R B U N D. dk

12

Af Anne M einiche

I seng klokken 22:00 – det er helt godnat!

42-årige Lone Tüchsen bliver tvunget i seng hver aften klokken 22, fordi Lejre Kommune har sparet personalet til sengelægning væk fra hendes bofællesskab. ”Hvem uden handicap ville finde sig i det?,” spørger Lone


H A N D I C A P • n y t · n u m m e r 4 · S E P TEM B ER 2 0 1 0

F o t o : M i k l o s S z a b o .

den sædvanlige fleksible sengelægning væk. Opgaven skulle fremover varetages af det faste personale, der kommer til de fire beboere i Lones bofællesskab om dagen og om aftenen. Dermed fik Lone med ét slag en ny, fast sengetid: Siden den 1. april har hun hver aften skullet ligge i sin seng senest klokken 22 – indenfor rammen af det faste personales arbejdstid. Kun om fredagen må hun være længere oppe – til klokken 23. ”Jeg tænkte først, at det måtte være en aprilsnar,” smiler Lone, hvis lune og humor ikke fornægter sig, selvom situationen er alt andet end morsom. ”Det er en jo katastrofe for mig. Jeg har altid haft et rigt og socialt liv, hvor mine venner har taget mig med til alting – på besøg, til koncerter, fester – alt det, som folk uden handicap nu tager sig til. Nu er det helt umuligt for mig, for jeg skal være hjemme og klar til at komme i seng før klokken 22,” siger Lone.

Slut med udflugter

”Jeg har altid haft et rigt og socialt liv, hvor mine venner har taget mig med til alting – på besøg, til koncerter, fester – alt det, som folk uden handicap nu tager sig til. Nu er det helt umuligt for mig, for jeg skal være hjemme og klar til at komme i seng før klokken 22”, siger Lone.

I et lille, rødt rækkehus i Osted ved Lejre sidder Lone Tüchsen i sin kørestol og er godt gal i skralden. Men ét slag har Lejre kommune vendt op og ned på hendes sociale liv med en besparelse, som på papiret er ganske lille, men som for Lone er en frihedsberøvelse af de helt store. Lone er spastiker og på grund af sit fysiske handicap afhængig af hjælp til at blive klædt af, klare sit personlige toilette og blive lagt i seng om aftenen. Hidtil har hun haft en fleksibel ordning, hvor hun har kunnet aftale med døgnplejen i kommunen, hvornår de skulle komme forbi og lægge hende. En manøvre, som tog omkring 15 minutter. Men i forbindelse med ”reduktion i serviceniveauet” besluttede kommunen i september sidste år at spare

Et af de helt store savn for Lone er muligheden for at komme til klubaften med andre voksne med handicap i København hver mandag aften. Før 1. april var klubaftenen med fælles spisning og socialt samvær en helt fast bestanddel i Lones kalender. Men nu er det slut med den fornøjelse, for hun kan ikke nå tilbage til Osted med handicaptransporten inden sengetid. Og det er bare ét af eksemplerne på, hvad den nye, faste sengetid har betyder. Lones mor Renate Tüchsen kan supplere med talrige andre – fx at Lone ”altid skal hjem før kaffen”, når hun er inviteret ud til middag, og at hun selv må sende gæsterne hjem tidligt, når det er hende, der inviterer. ”Jeg tror, de færreste kan forestille sig, hvordan det må være, at man altid skal hjem før alle andre – at der aldrig er plads til spontanitet. Du kan ikke tage en tur i biografen med mindre, du er sikker på, hvornår filmen slutter – og du kan slet ikke tage en øl bagefter. Det er ikke værdigt – og for Lone, som altid har været meget social og haft mange venner, er det helt uudholdeligt,” fortæller Renate. Foruden Lone bor der i Bofællesskabet på Toftekæret tre andre beboere med fysiske handicap. Men kun Lone og hendes genbo Kirsten på 63 år er afhængige af hjælp til at komme i seng. Før den nye ordning trådte i kraft fandt de to kvinder sammen ud af at aftale med nattevagten, hvornår det passede med sengelægningen – typisk omkring midnat. Hverken Kirsten eller Lone havde problemer med at vente, hvis døgnplejen havde en anden presserende opgave – så holdt de ganske ofte hinanden med selskab, indtil nattevagten nåede frem. ”Det fungerede så fint, og både vi og personalet var meget glade for den ordning,” fortæller Lone, som un-

13


Kommunale besparelser

w w w. DA N S K H A N D I C A P F O R B U N D. dk

14

der bruges reelt nu flere timer på at gøre livet ringere for beboerne. Det er bare helt godnat," konstaterer Renate.

F o t o : M i k l o s S z a b o .

Nytteløs klage

"Jeg hader at komme tidligt i seng, og når det er lyst om aftenen, kan jeg slet ikke sove," siger Lone.

derstreger, at personalet altid gør alt, hvad de kan, og at de er lige så kede af den nye ordning, fordi de sagtens kan se, hvad den betyder i praksis.

Forbedring blev til forringelse Lones mor Renate har efter mange år som forælder til et handicappet barn set og hørt lidt af hvert i samarbejdet med myndighederne. Hun var der selvfølgelig også, da socialudvalgsformanden i kommunen for 20 år siden bød Lone velkommen i det nybyggede, røde rækkehus i Osted med et løfte om, at Lone skulle få al de hjælp, hun havde behov for, så hendes liv blev så tæt på det normale som muligt. ”Jeg er sikker på, at han mente det. Og på mange måder har beboerne her haft det som blommen i et æg med et helt fantastisk godt personale, som sammen med beboerne har fundet frem til de bedste løsninger i alle tilfælde,” fortæller Renate. Med den krølle på historien, at de samtidig i adskillige år kørte med en bemanding, som man senere fandt ud af var for lav. Den side af sagen er der så rettet op på nu. Og både Lone og hendes forældre glædede sig til, at nogle ekstra timer ville give mulighed for, at personalet kunne tage beboerne mere med ud. Måske i teatret – måske andre steder. Men det var før, kommunen fandt på at sende Lone i seng inden 22. ”Nu er personalet her så hele aftenen, indtil Lone og Kirsten er lagt i seng. Før gik de omkring klokken 19-20, og så kom døgnplejen og lagde i seng efter aftale. Så

Lone har forsøgt at klage til kommunen over sin stærkt indskrænkede frihed. Hun har fortalt om den mistede klubaften, som var ugens højdepunkt, og om smerten ved at blive berøvet sin frihed, når man i øvrigt er veltænkende og velformulerende. Bedt om, at der findes én eller anden fornuftig ordning, så hun ikke som et barn skal tvinges i seng midt på aftenen. Svaret fra kommunen har været nedslående: Reduktionen af serviceniveauet er politisk besluttet, og derudover henviser kommunen til, at Lone kan tage til klubaften i København om fredagen, som hun plejer, for der skal hun først i seng klokken 23. Og så kan hun i øvrigt bede om senere sengelægning ”i forbindelse med familiefester og lignende” ”De mener, at Lone kan ligge og se fjernsyn, når hun er kommet i seng. Sådan gør Kirsten. Men det kan Lone ikke, for hun kan ikke bruge fjernbetjeningen, og hun bruger briller, som hun ikke selv kan tage af. Og så skal Lone i øvrigt ligge på en helt bestemt måde, når hun skal sove, for hun kan ikke vende sig selv. Fra den position kan hun ikke se fjernsyn," siger Renate. Og Lone – hun smiler af sin mors beskrivelse. Og tilføjer så meget bestemt: ”I øvrigt har jeg måske ikke lyst til at se tv. Jeg hader at komme tidligt i seng. Og nu, hvor det er lyst om aftenen, kan jeg slet ikke sove. Jeg er simpelthen stik tosset over, at de har taget min frihed. Hvem uden handicap, ville finde sig i det?” n Artiklen er en af fire og skrevet på foranledning af Danske Handicaporganisationer (DH), for at fortælle nogle historier fra det virkelige liv. Historier om, hvordan besparelser virker for det konkrete menneske med handicap i en tid, hvor borgmestre, embedsmænd, m.fl. har portrætteret mennesker med handicap på en helt urimelig og usympatisk måde, og, nærmest givet dem skylden for kommunernes økonomiske problemer – i hvert fald på det sociale område. Midt i august blev de fire artikler trykt og sendt til alle landets kommunalbestyrelsesmedlemmer. Alle artikler findes tillige på DH’s hjemmeside www.handicap.dk. (Red.).

FAKTA Kommunalbestyrelsen i Lejre har besluttet at spare 600.000 kr. i lønbudgettet på nattevagter i 2010. Det gælder for alle kommunens borgere, der har hjælp om natten. Fremover leveres kun nattevagt som nødberedskab og til "nødvendige visiterede opgaver". Det vides ikke, hvor stor besparelsen er i forhold til Lone.


Det skal ikke være noget hanDicap at få ny bil specialist i indretning af alle typer handicapbiler altid mere end 80 nye Minibusser på lager. leveringstid 2-4 uger.

København · Odense - århus · Tlf 6315 2000 - www.motorbyen.dk 110064_Motorbyen_183x127_ann.indd 1

22/03/10 11.57

Advokatfirmaet Sanne Møller Handicappet? Pårørende? At få sin ret er ikke altid ligetil. Reglerne er svære og kommunerne følger dem ikke altid. I Advokatfirmaet Sanne Møller er vi eksperter i handicappedes rettigheder. Vi rådgiver blandt andet om: - Boligændringer - Hjælpemidler - Borgerstyret personlig assistance - Bosteder - Tabt arbejdsfortjeneste Ring til os og få en vurdering af din situation. T: 33 91 19 20 M: advokat@advsmoller.dk W: AdvokatSanneMoller.dk

Advokatfirmaet Sanne Møller Frederiksberg Allé 42A, st. 1820 Frederiksberg C


Borgerstyret Personlig Assistance

VI GØR DET NEMT Er du visiteret til hjælp efter §§ 95 og 96, kan du bevare din frihed og samtidig slippe for en masse besvær. Med vores BPAssistent planlægger du selv din hverdag, men overlader de administrative byrder til os. Se hvordan BPAssistent virker på www.formidlingen.dk – eller ring til os på 36 34 79 00

3413_BPA_juleblad_183x127_02.indd 1

Tenerife

23/09/09 9:18:47

HandiTours er nu Danmarks største rejsebureau for personer med et funktionshandicap. HandiTours har også fået et tillægsnavn FamilieRejser. Det betyder at vi kan arrangerer

Syd Afrika

din rejse samme med din familie uanset alder og handicap. Ring til os få planlagt din næste ferie på 70227252 eller send en e-mail på info@handitours.dk HANDITOURS APS | FREDERIKSSUNDSVEJ 116 B | DK-2700 BRØNSHØJ | DANMARK T L F : 7 0 2 2 7 2 5 2 | FA X : 7 0 2 2 7 2 6 2 | I N F O @ H A N D I T O U R S . D K | W W W. H A N D I T O U R S . D K


17

H A N D I C A P • n y t · n u m m e r 4 · S E P TEM B ER 2 0 1 0

Af B ente R ø ds g a a rd

Christiansborg med forhindringer

Mennesker med synshandicap kan ikke finde knappen til vagten, og en folkevalgt politiker i kørestol kan se frem til mange vanskeligheder i dagligdagen. Handicap-nyt var sammen med tre unge mennesker fra Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH) inviteret til rundvisning på Christiansborg af den radikale politiker Anne Marie Geisler.

Det bliver ikke nemt for en folketingspolitiker i kørestol at komme til talerstolen. Isak Kornerup Houe fra SUMH prøver vejen.

F o t o : T o rben H o lm / S U M H .

Læs hele reportagen på www.danskhandicapforbund.dk.

Langhøj er blevet landsdækkende I september 2009 etablerede Langhøj 2 nye afdelinger i hhv. København og Aalborg. Vi har samlet en masse gode folk med erfaring fra handicapbilbranchen, og vi står klar til at ombygge din nye bil. HUSK du har altid frit valg af opbygger, og med vores nye styrke har vi kort leveringstid på bil og indretning. Se mere på langhoej.dk eller ring: 87 41 10 40. Langhøj er et familiefirma som i de sidste 30 år har bygget biler til mennesker med handicap. Langhøj er kendt for et højt kvalitets- og sikkerhedsniveau samt et stort udvalg af produkter og løsninger, som giver den bedst mulige tilpasning til kunden. Langhøj leverer alle typer indretning og alle typer biler.


Kort nyt

w w w. DA N S K H A N D I C A P F O R B U N D. dk

18

Dansk Handicap Forbund har indgået to nye virksomhedsaftaler - en rabataftale på helseprodukter og en sponsoraftale. Athene Healthcare A/S tilbyder alle Dansk Handicap Forbunds medlemmer en rabat på 3 % ved køb af firmaets produkter, som er et bredt sortiment af produkter indenfor forebyggelse og behandling af sår, fx: vekseltryk madrasser, sikkerhedsmadras for topmadrasser, skummadrasser, sårbandager, m.m. Læs mere på www.danskhandicapforbund.dk eller på www.athenehealthcare.dk. Sponsoratet er indgået med virksomheden Bøegh El-anlæg, der ligger i København. Når du køber el-installationer i firmaet har du mulighed for at støtte Dansk Handicap Forbund, idet Bøegh El-anlæg støtter Dansk Handicap Forbund med 5% af omsætningen uden moms. Du skal bare huske at fortælle dit medlemsnummer ved bestilling. Muligheden gælder for medlemmer, der bor i Storkøbenhavn samt for familiemedlemmer som kan oplyse et medlemsnummer på deres pårørende. Læs mere på www. danskhandicapforbund. dk eller på www.boeghel.dk.

Lav frivilligt ulandsarbejde i Dansk Handicap Forbund Har du lyst til at være med til at planlægge og arrangere et besøg, når vi får besøg af nogle af vores afrikanske samarbejdspartnere? Til efteråret får Dansk Handicap Forbunds ulandssekretariat besøg fra af en af vores samarbejdsorganisationer i Afrika, og vi vil gerne i kontakt med frivillige, der kan hjælpe til med besøget. De frivillige samles i efteråret til den første planlægning. Opgaven består i at planlægge og arrangere besøget, at tage dig af vores gæster under besøget, som foregår i begyndelsen af 2011, og at deltage og hjælpe til i forbindelse med de arrangementer vi planlægger i fællesskab. Målet er, at give vores gæster et indblik i dansk kultur og dansk handicappolitik. Der kan eventuelt blive tale om at deltage i et genbesøg. Hvis du har interesse i det, vil vi forsøge at arrangere et besøg hos den organisation, vi har beværtet i løbet af foråret 2011. Du skal være indstillet på at fortælle om besøgene bagefter, fx ved at holde foredrag, skrive artikler eller andet. Har du lyst til at være med, skal du kontakte Ulandssekretariatet på tlf. 39 29 35 55 eller uland@dhf-net.dk senest 1. oktober.

Klag til kommunen, når et nyt hus ikke er niveaufri En byggeudstilling fra diverse byggefirmaer med forskellige typehuse på Krekærlunds Allé i Århus har fået påbud om at skabe niveaufri adgang. Det var Claus Bjarne Christensen, arkitekt og formand for Dansk Handicap Forbunds Bygge– og trafikpolitisk udvalg, som opdagede, at husene ikke levede op til lovens krav. Derfor klagede han til kommunen, som gav ham ret og gav udstillingshusene et påbud om at skabe niveaufri adgang – også selvom de er midlertidige. ”Det er kedeligt, at Dansk Handicap Forbund skal være vagthund for at sikre, at byggefirmaer overholder loven. Århus Kommune må ikke besigtige byggeriet, og må derfor stole på, at byggeriet er lovligt, men når den bliver gjort opmærksom på ulovligheder, så er den forpligtiget til at tage affære og give påbud om ændringer. Det hele bunder i, at der med det nye bygningsreglement er sket en administrativ lettelse af byggesagsbehandlingen. På almindeligt dansk betyder det, at kontrolfunktionen er væk. Det er næsten for oplagt at prøve at snyde”, siger Claus Bjarne Christensen.

F o t o : B j a rne C hristensen .

Kort nyt Kort nyt Kort nyt

Af B ente R ø ds g a a rd , J eppe Kerc k h o ffs o g S o lvei g S k o v g a a rd Andersen

Nye aftaler med virksomheder

Nyt hus uden niveaufri adgang. Den går ikke, heller ikke selvom det kun er et udstillingshus.


H A N D I C A P • n y t · n u m m e r 4 · S E P TEM B ER 2 0 1 0

Unge med handicap vil også på efterskole En ung pige med et handicap ønskede at komme på efterskole. Dette medførte en del ekstraudgifter, som var en direkte følge af funktionsnedsættelsen, og der blev derfor søgt om kompensation gennem kommunen. Kommunen gav et blankt afslag, idet den mente, at der var et egnet skoletilbud i hjemkommunen. Dansk Handicap Forbund mener, at unge med handicap ligesom alle andre teenagere har behov for at komme ud og prøve kræfter med tilværelsen på egne ben, og gik derfor aktivt ind i sagen. Det blev gjort gældende, at kommunens afgørelse var særdeles mangelfuld. At hjemkommunens skoletilbud skulle være egnet var et fuldstændigt ubegrundet postulat, som ikke tog udgangspunkt i en konkret og individuel vurdering af den unge piges situation. Efter rådgivningsteamets deltagelse i et møde mellem medlem og kommune og efterfølgende ankeskrivelse blev afgørelsen ændret. Pigen har nu fået bevilget sit efterskoleophold.

Nyt fra hovedkontoret Har du spørgsmål om dit medlemskab i Dansk Handicap Forbund , kan du henvende dig til Lea Dernov, der har ansvar for medlemssystemet. Hun har netop fået nyt direkte telefonnummer, som er 39 10 07 56. Der er i samme omgang kommet nye telefontider på Dansk Handicap Forbunds hovedkontor. Telefonerne er åbne mandag til torsdag kl. 10-15, fredag kl. 10-13. Nummeret er 39 29 35 55.

Forældre med handicap Har du et handicap? Og har du børn? Så har du måske interesse i at deltage i et nyt initiativ, som iværksættes af Dansk Handicap Forbund. Netværket er for forældre med handicap, tænkt som et sted, hvor man kan dele erfaringer, mødes til hyggeligt samvær eller diskutere forskellige problemstillinger. Ret henvendelse til Jeppe Kerckhoffs på tlf. 39 29 35 55 eller konsulent@dhf-net.dk, så bliver du skrevet på listen, hvorefter du vil blive kontaktet, når aktiviteterne sparkes i gang.

Sønderborg igen igen I forrige nummer af Handicap-Nyt kunne man læse om Sønderborg Kommune, som aktivt var i gang med at frakende BPA ordninger på trods af vedtagelsen af de nye og mere lempelige BPA-regler. For en tid faldt der ro over sagerne, da flere alligevel fik lov til at beholde deres BPA ordning. Så vidt så godt. Desværre varede idyllen ikke længe. I maj og juni modtog alle sønderborgborgere med BPA så nye bevillinger, som umiddelbart så fornuftige ud for de fleste, for de havde fået deres timer. Men Sønderborg Kommune havde denne gang en skjult besparelse i ærmet. For selvom man i 2009 tilskyndede borgerne til at samarbejde med den borgerstyrede forening LOBPA som følger ’overenskomst for handicaphjælpere’, valgte kommunen at udmåle tilskuddet efter en anden overenskomst med lavere lønninger – nemlig FOAs overenskomst for social og sundhedspersonale løntrin 11. LOBPA bliver nødt til at følge den overenskomst, man har tegnet med FOA og 3F, og det må borgerne også, vurderer LOBPAs advokat! Så hvis LOBPA af økonomiske grunde bliver nødt til at opsige aftalerne med borgerne, står disse alene med en meget stor merudgift, når kommunens tilskud til løn er mindre end de reelle lønudgifter. Sagen er katastrofal for BPA borgere i Sønderborg. DHF har derfor valgt at anke samtlige sager, da det vil være helt og aldeles urimeligt, at borgerne kommer til at hænge på en merudgift på mellem 30 og 100.000 kr. Ved redaktionens afslutning kendes udfaldet på sagerne endnu ikke, men problemstillingen vil blive rejst både politisk og i medierne.

19


Kort nyt Kort nyt Kort nyt

Af B ente R ø ds g a a rd , J eppe Kerc k h o ffs o g S o lvei g S k o v g a a rd Andersen

Kort Nyt

w w w. DA N S K H A N D I C A P F O R B U N D. dk

20

Førtidspension og handicapbil bevilget Et medlem i 40 års alderen, som fra barnsben havde haft spastiske lammelser, søgte sin kommune om førtidpension og handicapbil. Medlemmet havde altid klaret sig selv og haft både uddannelse og ordinær beskæftigelse. Men som det ofte sker, når man har en funktionsnedsættelse, slider mange år på arbejdsmarkedet ekstra hårdt. Resultatet var, at det ikke længere var muligt at arbejde og bevæge sig rundt på egen hånd uden kompensation. Kommunen ville ikke bevilge pension og blev ved med at tale om arbejdsprøvning, selvom det var urealistisk, at medlemmet kunne finde en plads på arbejdsmarkedet. En af Dansk Handicap Forbunds frivillige bisiddere deltog som sparringspartner i møderne med kommunen. Ifølge medlemmet var dette med til at få kommunen til at lytte efter og få ekspederet sagen langt hurtigere og mere smidigt end forventet. Resultatet blev, at medlemmet i dag har fået bevilget sin førtidspension og samtidig har fået en bevilling på en handicapbil.

Hvem skal male carporten? Et medlem, som er senhjerneskadet og har store kommunikationsproblemer, søgte om bevilling af merudgiftsdækning til maling af carport og skur og fik afslag fra kommunen. Kommunens begrundelse var, at der var en rask ægtefælle i husstanden, som må forventes at kunne bidrage til den slags vedligeholdelse. Dansk Handicap Forbund (DHF) gik ind i sagen og gjorde gældende, at ægtefællen i dette tilfælde udførte en uforholdsmæssig stor del af de daglige opgaver i hjemmet. Det drejede sig om husholdning, parrets børn, pasning af have og samtidig varetog al kommunikation på vegne af medlemmet, som ikke kunne anvende kommunikationshjælpemidler. Den raske ægtefælle var samtidig udearbejdende. DHF argumenterede med, at der ikke var rimeligt at pålægge ægtefællen håndværksmæssig vedligeholdelse af skur og carport. Resultatet blev, at medlemmet fik bevilget dækning af de nævnte udgifter.


midt i bladet 4 September 2010 NYT FRA AFDELINGERNE

Indhold side 21–28

Assens

DHF på nettet Nyt fra afdelingerne Indkaldelse til kongres Legater Medlemstilbud Viso DUKH Regionskontor Videnscenter for Bevægelseshandicap Indmeldelseskupon

Tirsdag den 7. september kl. 19.00: Debataften, hvor alle kan få ordet fx. om hjælpemidler, hjemmepleje eller lignende. Der er mange emner at tage fat på. Kaffe og brød. Tirsdag den 21. september kl. 19.00: Lisbeth Steffensen fortæller bl.a. om massage, men også andre helbredende ting. Kaffe med brød. Tirsdag den 5. oktober kl. 19.00: Billeder fra Vestfyns Ferieklubs rejser. Kaffe med brød. Tirsdag den 19. oktober kl. 16.45 på Korsvang: Bowlingaften og spisning. Pris kr. 130. Bindende tilmelding senest den 11.10. Lørdagsudflugt til et Hørvævs Museum i efteråret. Interesserede bedes tilmelde sig allerede nu. Entreprisen til museet er kr. 35. Dato endnu ikke fastlagt. Hvor andet ikke er nævnt foregår arrangementerne på Stadionvej 10, Assens. Alle tilmeldinger til Lis, tlf. 64 79 15 19 eller 20 11 11 81.

Bornholm Lørdag den 18. september kl. 12.30 – 16.30 i Sagahuset, Rønne: Høstfest. Det kolde bord med lune retter. Pris kr. 110. Lotteri. Musik v/ Thomas Nyboe. Tilmelding senest den 15.9. Lørdag den 30. oktober kl. 12.30 –16.30 i Sagahuset, Rønne: Efterårsfest. Det Kolde Bord, m.m. Musik v/ Thomas Nyboe. Pris kr. 110. Tilmelding senest den 27.10. kl. 13.00. Tilmeldinger til Rigmor Nyboe Pedersen, tlf. 56 95 36 55 og Inger Speht Hansen, tlf. 56 48 08 20 mellem kl. 10.00 og 13.00.

D H F på nettet Dansk Handicap Forbunds hjemmeside finder du på adressen: www.danskhandicapforbund.dk

Torsdag den 9. september, kl. 19.00- 21.30: Caféaften på Selmersbo. Gratis for medlemmer. Andre kr. 50. Kaffe, kage, øl og vand kan købes. Søren Vibæk Larsen fra søredningsstationen i Hvide Sande fortæller om sine oplevelser som redningsmand igennem 20 år. Søndag den 10. oktober: Udflugt til Tegners Museum i Dronningmølle. Vi samler folk op og kører derop. Entre voksne kr. 50, pensionister kr. 30. Gruppepris for 10 personer er kr. 30. Ankomst ca. 12.00 hjemkørsel kl. ca. 16.30. Tilmeldinger senest otte dage før til formand Per Henrik Kæseler, tlf. 24 91 88 89, e-mail per@perhk.dk eller næstformand Kirsten Rolfsager, tlf. 20 40 42 18, e-mail kirsten@ rolfsager.dk

Du kan skrive til DHF på flere e-mail adresser: Forbundets hovedadresse: dhf@dhf-net.dk Landsformand: susanne@dhf-net.dk Socialpolitisk konsulent: konsulent@dhf-net.dk Handicap-nyt: handicap-nyt@dhf-net.dk Informationsmedarbejder: info@dhf-net.dk Ulandssekretariatet: uland@dhf-net.dk Forældrekredsen: fk@dhf-net.dk Ungdomskredsen: uk@ungdomskredsen.dk RYK: info@ryk.dk Amputationskredsen: ak@dhf-net.dk Webmaster: webmaster@dhf-net.dk

Fredensborg/Hørsholm/Rudersdal

www.danskhandicapforbund.dk


22

Midt i bladet Frederikshavn /Sæby

Kolding

Lørdag den 11. september kl. 18.00 på Vandrehjemmet, Buhlsvej: Høstfest. Mad, musik og dans. Pris kr. 80. Tilmelding senest den 6.9. til Jens, tlf. 51 29 85 07, Ingerlise, 98 42 17 76 eller Lisbeth Olesen, tlf. 60 80 54 78. Torsdag den 16. september, 7. og 21. oktober samt 4. november kl. 19.00 på Dagcentret Ingeborgvej i Frederikshavn: Banko.

Tombola er udsat til foråret 2011. Håndarbejde er startet igen efter sommerferien, kontakt bestyrelsen eller Betty, hvis du vil deltage. Onsdag den 8. september kl. 19.00: Besøg hos firmaet Møller Sko, Vejlevej i Kolding, hvor vi skal høre nyt om produktionen af håndsyede ortopædiske sko samt om fremgangsmåden med at få bevilliget sko. Der vil blive serveret en lille forfriskning. Bindende tilmelding ifølge sidste blad var den 30. 8. Tilmeldinger til Ingelise, tlf. 22 93 31 78 eller til Gudrun, tlf. 29 78 12 76. Søndag den 12. september kl. 10.00: Fisketur ved Hvilsted Lystfiskesø. Hvis du ikke har en fiskestang, så finder vi en løsning på det, oplys det til Ingelise ved tilmeldingen. Har du ikke lyst til at fiske, så kom alligevel og nyd det gode selskab. Vi sørger for kaffe, rundstykker samt frokost, øl og vand. Pris, der betales ved ankomsten: For medlemmer og hjælpere kr. 50, for ikke-medlemmer kr. 75. Bindende tilmelding til Ingelise, tlf. 22 93 31 78 var senest den 1.9. ifølge sidste blad. Debatmøde i samarbejde med DH – Kolding Bestyrelsen arbejder på et større debatmøde på KUC i Kolding, hvor der vil deltage politikere i en paneldebat med arbejdstitlen: ” Fra menneske med handicap til folkepensionist”. Datoen kendes endnu ikke, men bliver i oktober eller november.

Frederikssund/Halsnæs Onsdag den 8. september: Bankospil, husk en lille gave til lotteriet. Tilmelding var ifølge sidste blad den 2.9. Onsdag den 13. oktober kl. 18.30 –22.00: Hygge, smørrebrød. Foredrag v/ Ulla Trøjmer om vores samarbejdspartnere i Nicaragua og Honduras, hvor Dansk Handicap Forbund har haft projekter i 15 år. Tilmelding senest den 7.10. Arrangementet foregår i Fritidscentret, Multisalen, Jernbanegade 2, Frederiksværk. Tilmeldinger: Fr.værk/Hundested: Birgit Jakobsen, tlf. 47 94 00 28. Jægerspris/Fr.sund: Hanne Ulvedal, tlf. 47 72 34 38/24 83 37 77. Husk ved tilmelding at oplyse om du er diabetiker.

Grenå Tirsdage den 7. og 21. september og 5. og 19. oktober kl. 14.00: Håndarbejdsmøde. Torsdag den 23. september kl. 18.30: Bankospil. Tilmelding senest den 16. 9. Torsdag den 28. oktober kl. 18.30: Underholdning. Tilmelding senest den 21. 10. Alle arrangementer foregår i Posthaven. Tilmeldinger til Doris, tlf. 86 32 45 21 eller Ruth, tlf. 86 32 07 66.

Helsingør Onsdag den 8. september kl. 19.00 – 22. 00 på Hamlet: Hyggeaften. Pris kr. 50 plus kørsel. Lørdag den 16. oktober kl. 11.00 – 17.00: Udflugt ”ud i det blå” samt spisning. Pris kr. 200. Kørsel kr. 25. Bindende tilmelding senest den 7.10. Vi kører fra Lundegade 15 c.

Herning Torsdag den 14. oktober kl. 18.00 i Big Bowl i Ikast: Bowling og spisning. Pris kr. 150 kr. for medlemmer, 200 kr. for ikke medlemmer, 50 kr. for hjælpere. Bus afgår fra Kollektivcenteret kl. 17.15.

Horsens Torsdag den 9. september kl. 18: Høstfest med auktion. Pris for medlemmer 60 kr. Torsdag den 23. september kl. 19: Pakkespil og hyggeaften. Torsdag den 7. oktober kl. 19: Foredrag af Knud Aage Flensborg om rejsen til Indien. Alle arrangementer afholdes på Sundtoppen, Langmarksvej 86 i Horsens.

Korsør/Skælskør Mandag den 13. september kl. 18.00 – 21.30 i Teglværksparken, Korsør: Medlemsaften med spisning og underholdning v/skuespiller Anne Marie Helger. Pris kr. 100. Kørsel kr. 50. Tilmelding var ifølge afdelingbladet den 3. 9. Ring og hør om evt. ledige pladser. Lørdag den 9. oktober kl. 9.30 – 18.00: Løvfaldstur til Gulerodshuset/Næstvedegnen. Vi kører med Egons busser. Spiser to retters menu og nyder naturen. Pris kr. 300, gæster kr. 450. Tilmelding sendt den 25.9. Tilmeldinger til Kirsten Rønhoff Hansen, tlf. 58 19 60 79 eller Kirsten Andersen, tlf. 56 31 39 95. Opsamlingssteder: Se afdelingsbladet.

Møn Lørdag den 11. september kl. 9.30 - 17.30: Bustur til Reersø, spisning, kaffe med brød, rundvisning på Reersø med guide. Pris for medlemmer kr. 200. Ikke-medlemmer kr. 250. Sidste bindende tilmelding, se udsendt program. Fredag den 24. september kl. 14.00 -16.30 på Ulvsundcentret: "Landsbytossen" Niels Aage Poulsen fortæller om sine oplevelser. Pris for medlemmer kr. 50. Ikke-medlemmer kr. 75. Sidste tilmelding 22. 9. Fredag den 15. oktober kl. 14.00-16.30 på Ulvsundcentret: Besøg af Henning Fog Hansen og Tonny Ploug fra Næstved, Henning var med til at starte Møn afd. Tonny er medlem af hovedbestyrelsen. Pris kr. 50. Ikke-medlemmer kr. 75. Sidste tilmelding 13. 10. Tilmeldinger til Jytte, tlf. 55 81 05 16.

Næstved Onsdag den 22. september kl. 19.00 - 21.30, Engvej 18: Fore-


H A N D I C A P • n y t · n u m m e r 4 · S Ep t e m b e r 2 0 1 0

drag. En aften med Preben Pedersen. Den kendte spøgefugl fra Næstved Revyen. Onsdag den 6. oktober: Bankospil. Onsdag den 20. oktober kl. 19.00 – 21.30: Foredrag om Berlin v/Jørn Dysted. Fredag den 29. oktober k. 17.30 – 22.30: Efterårsfest. Arrangementer foregår på Engvej 18 i Næstved. Tilmeldinger til Marianne Nielsen, tlf. 55 73 08 69.

Odder Tirsdage den 7. og 21. september kl. 19.00: Banko. Fredag den 24. september kl. 18.00: Høstfest, menu, kaffe, musik og lotteri. Pris kr. 150. Tilmelding senest den 17.9. til Anne, tlf. 86 55 14 76 eller tlf. 41 44 09 78. Søndag den 3. oktober kl. 9.30 – 17.00: Løvfaldstur v/ Kjeld. Hvor andet ikke er nævnt foregår arrangementerne i Ålykkecentret. Se også afdelingens hjemmeside på www.dhf-odder.dk.

Odense Torsdag den 7.oktober kl. 18.00 - 22.00 i Tarup Gamle Præstegaard: Alles fødselsdag. Tilmelding senest den 4.10. Torsdag den 4. nov. kl. 18.00 - 22.00 i Tarup Gamle Præstegaard: Efterårsbanko. Tilmelding senest den 1. 11. Tilmeldinger til Susanne, tlf. 61 31 36 75, Jørn, tlf. 31 13 85 95 eller Annette, tlf. 30 25 22 71.

Odsherred Onsdag, d. 8. september kl. 18. 00 –21.00 i Asnæs Forsamlingshus, Esterhøjvej 26: ”Spørg bare løs”. Jeppe Kerckhoffs socialpolitisk konsulent i Dansk Handicap Forbund besvarer spørgsmål om dine muligheder og rettigheder. Håndmadder, gratis for medlemmer af DHF Odsherred - kr. 50,- for ikkemedlemmer. Tag selv en hjælper med, hvis du har brug for hjælp - nødvendige hjælpere deltager gratis. Øl & vand for egen regning for alle. Tilmelding så hurtigt som muligt til Lena, tlf. 59 65 95 86, e-mail: lena.nielsen@c.dk eller til Hugo, tlf. 59 30 27 43.

Rødovre Torsdage den 9. september og 28. oktober kl. 19.00 – 22.00 i festsalen på Ørbygård: Bankospil. Torsdag den 7. oktober kl. 18.00: Medlemsaften, husk madpakke. Foredrag af Ulla Trøjmer. Torsdag den. 12 oktober kl. 10.00 –17.00: Løvfaldstur til Gyrstinge Skovkro. Vi kører fra Ørbygård. Pris kr. 200. Kun for medlemmer. Bindende tilmelding senest den 4.10. til Jytte, tlf. 43 64 42 64.

Silkeborg Onsdag den 13. oktober kl. 19.30 i Dagcentret på Remstruplund: Sæsonstart. Bankospil.

Skagen Den 6., 13., 20. og 27. september samt 4., 11. og 18. oktober kl. 14.00 – 16.30: Mandagsklub.

23

Torsdag den 30. september kl. 14.00 – 16.30: Damernes kollektion viser tøj. Kaffe og kage kr. 15. Tilmelding til arrangementer med spisning senest fem dage før på tlf. 98 44 45 54.

Skive/Viborg Tirsdag den 5. oktober kl. 18.00 i Aktivitetscentret, Odgaardsvej 15 a i Skive:Åleaften. Pris kr. 150 for medlemmer og kr. 200 for ikke medlemmer. Tilmelding senest den 28.9. til Lis Mortensen, tlf. 97 53 31 54 eller tlf. 24 82 56 31.

Slagelse/Sorø Lørdag den 2.oktober kl. 13.00 – 21.00: Løvfaldstur. Vi spiser ål på Hotel Postgården, Reersø. Kaffe m. m i Havnsø. Mulighed for at vælge wienerschnitzel i stedet for ål. Husk at oplyse, hvad du vil spise og om du er diabetiker. Pris kr. 230. Bindende tilmelding senest den 23. 9 tlf. 20 43 82 70. Mandag den 1. november i Kongehavecentret, Svendsgade 102, Slagelse: Banko og spisning. Tilmelding nødvendig senest den 25. 10. til Aase, tlf. 20 43 82 70.

Stevns/Faxe Torsdag den 9. september kl. 19.00 – 22.00 på Stevnshøj: Poula Backs fra Lokalarkivet viser film om det gamle Stevns. Onsdag den 13. oktober kl. 18.00 – 22.00 på Stevnshøj: Vi viser feriebilleder. Tilmeldinger til Hjørdis, tlf. 56 50 82 59 eller 21 44 16 40.

Svendborg Torsdag den 7. oktober kl. 18.00: Fællesspisning og debat om aktuelle problemer omkring os handicappede. Pris kr. 60. Bindende tilmelding senest den 30.9. Fredag den 29. oktober kl. 17.30 – 24.00 i Skovly, Wiggerspark, Svendborg: Fødselsdagsfest. Svendborg afdeling fylder 55 år. Tre retters menu, kaffe, kage og natmad. Underholdning af Optimisterne, (medicinmanden fra Gislev) samt dans. Amerikansk lotteri. Pris kr. 175. Bindende tilmelding senest den 15.10. Tilmeldinger til Hanna, tlf. 62 54 17 80 eller Svend Erik, tlf. 62 22 65 51. Hvor intet andet er nævnt, foregår vores arrangementer i kælderen Skallen, Møllergade 99, Svendborg.

Vestegnen Lørdag den 2. oktober kl. 17.30 på Korsagergård i Vallensbæk: Høstfest. Middag, underholdning og dans. Ved alle arrangementer tilmelding til Axel tlf. 23 84 01 49 mellem kl. 19.00 - 20.00.

Vordingborg Mandage den 13., 20. og 27. september samt 4., 11., 18. og 25.oktober kl. 17.45: Bankospil i Hollænderhaven. Dørene åbnes kl. 17.30. Ny sæsonplan udsendes til alle omkring 1. august. Skulle du ikke have modtaget den nye sæsonplan, så kontakt formanden, tlf. 55 76 72 92.


24

Midt i bladet

I nd k a ldelse til k o n g res på E g m o nt H ø js k o len , H o u

L e g ater fr a B evic a F o nden

Dansk Handicap Forbund afholder sin 16. ordinære kongres i dagene torsdag den 21. – søndag den 24. oktober 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter. 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Beretning fra hovedbestyrelse. 4. Regnskab 2008 og 2009. 5. Fremtidigt arbejde. 6. Indkomne forslag. 7. Valg af: a. Landsformand b. Næstformand c. Hovedkasserer d. 10 hovedbestyrelsesmedlemmer og 5 suppleanter. 8. Eventuelt.

Lili Sofie Margrethe Werninges Fond Fra Lili Sofie Margrethe Werninges Fond uddeles legater til kvindelige invalide folkepensionister. Johanne M. N. Pedersens Fond Fra Johanne M.N. Pedersens Fond uddeles legater til personer med bevægelseshandicap til anvendelse til højskoleophold, eksempelvis Egmont Højskolen. Bevica Fondens Legatfond III Fra Bevica Fondens Legatfond III uddeles legater til personer, der er eller har været til behandling/genoptræning på Klinik for Rygmarvsskadede i Hornbæk eller Paraplegifunktionen i Viborg. Ansøgningsskemaer Ansøgningsskema til de tre fonde kan enten trækkes på www.bevica.dk eller rekvireres ved fremsendelse af en frankeret svarkuvert til Bevica Legater, Strandboulevarden 47B, 2100 København Ø.

SPECIALOPBYGNING AF

Når du vælger auto-mobil.nu, kan vi garantere dig en handicapbil, Taxa eller institutionsbus, hvor alt skræddersyes præcist efter dine ønsker og mål - udført af velkvalificerede teknikere. Ring til Christian Rosendahl eller Per Zoëga og få mere at vide på telefon 7542 0600.

Vi opbygger og leverer alle bilmærker Christian Rosendahl

Opbygning af Taxa og institutionsbusser.

Per Zoëga

Villy Veirup as . Industrivej 1 . 6760 Ribe . 7542 0600 . www.auto-mobil.nu


2075

Stjernenykker.

Vælger du en Mercedes, er det dig, der fører an, mens vi påtager os at være vandbærerne. Du kan regne med, at vi hjælper dig trygt igennem processen med at specialtilpasse din Vito, Viano eller Sprinter, så den opfylder lige præcis dine behov. Vores erfaring med den type opgaver og forløb er lang, og samtidig lover vi dig, at vi er kompromisløse, når det gælder kvalitet, komfort og sikkerhed. CDI-motorerne garanterer dig driftssikkerhed kilometer efter kilometer samt et fornuftigt forbrug. Alle vores modeller tager hånd om

din sikkerhed med ESP®, intelligente airbags, skivele hjul og meget mere. Hos os er du bremser på alle nemlig stjerne for mere end en aften, og din Mercedes-Benzz fortte en handler vil sætte ære i at bære dig m. sikkert igennem. Læs også mere på: s-benz.dk www.mercedes-benz.dk

* Bilen på billedet er vist med ekstraudstyr.

Bent Pedersen AS: Esbjerg. www.bent-pedersen.dk • Daimler Biler AS: Hillerød, Herlev, Greve. www.daimlerbiler.dk • Ejner Hessel A/S: Aalborg, Aars, Brande, Herning, Hjørring, Holbæk, Holstebro, Horsens, Nykøbing Falster, Næstved, Randers, Ringkøbing, Ringsted, Roskilde, Silkeborg, Slagelse, Thisted, Vejle, Viborg, Århus. www.hessel.dk • P. Christensen A/S: Kolding, Odense, Padborg, Thisted. www.pchristensen.eu

2075_Vito-Sprinter Invalideannonce_183x258 SG.indd 1

07/04/10 10.14


Midt i bladet

26

MEDLEMSTILBUD Dansk Handicap Forbund tilbyder rådgivning og bisidderhjælp. Desuden har vi indgået forskellige samarbejdsaftaler om rabatter.

Rådgivning: Ønsker du rådgivning, sparring, hjælp til ankesager, bisidderhjælp eller lignende står et team af kompetente medarbejdere - frivillige som ansatte – parat til at hjælpe dig. Du kan kontakte Dansk Handicap Forbunds rådgivningsteam på telefon 39 29 35 55 eller på mail social@dhf-net.dk.

Rabatordninger: De mobile frisører Få din frisør til at komme hjem til dig, når der er brug for en klipning eller andet frisørarbejde. Dansk Handicap Forbund og virksomheden De mobile frisører har indgået en aftale, der indebærer 15% rabat på al slags frisørarbejde til medlemmer af Dansk Handicap Forbund. Ring til frisøren og aftal tid på tlf. 70 10 00 01. Se mere på www.demobile.dk. Møbelhuset In-Bolig In-Bolig har alle typer møbler, som passer til alle hjem fx børnemøbler, sofagrupper, gaderobeskabe, havemøbler, hvilestole og seniormøbler. Medlemmer af Dansk Handicap Forbund kan opnå rabat på 12-15%. Rabatten gælder ikke i forvejen nedsatte priser. NB! In-bolig har 10 års jubilæum i år og tilbyder i den anledning 20% rabat til medlemmer af Dansk Handicap Forbund. Møbelhuset In-Bolig ligger i Herlev ved København, men har både egen webshop, så man kan købe sine møbler på nettet, og en stolebus, som kommer ud i hjemmet og fremviser. Fremvis dit medlemskort eller oplys dit medlemsnummer, når du betaler. Man kan betale med dankort, via bankoverførsel eller kontant, når man bestiller. Læs mere på www.inbolig.dk og bliv inspireret eller ring på telefon 70 25 12 34. Medlemsklub i Mangebaekke.dk I webbutikken mangebaekke.dk kan man købe brugskunst og gaveartikler fra kendte mærkevarerfirmaer som fx Royal Copenhagen, Menu, Stelton, Holmegaard, Rosendahl Mangebaekke støtter Dansk Handicap Forbund med 20% hver gang du køber. Mangebaekke.dk har tillige en medlemsklub, og som medlem får du helt særlige tilbud - lækre produkter, der kan købes med store besparelser, produkter der eksklusivt tilbydes medlemmer af klubben, konkurrencer og meget mere. Og 20 % af prisen går stadig til Dansk Handicap Forbund. Det er nemt og helt gratis at tilmelde sig Medlemmernes Klub. Du skal blot udfylde tilmeldingsformularen på siden Læs mere på www.mangebaekke.dk.

Talegenkendelsesprogrammet Dictus Virksomheden Prolog Development Center A/S giver alle medlemmer 15% rabat ved køb af talegenkendelsesprogrammet Dictus - Dictus Privat eller Dictus Erhverv - i hele 2010. Dictus giver dig mulighed for at skrive breve og andre tekster bare ved at tale til din computer. Det er tillige muligt at styre sin computer ved brug af talekommandoer. Læs mere og se video om brug af Dictus på www.dictus.dk. Programmet kan bestilles fra www.dictus.dk. Man skal benytte kampagnekoden ”DHF”, så bliver rabatten trukket fra. Normalpris for Dictus Privat er 995 kr. Medlemsrabat på behandling Body Self Development's System (forkortet Body-sds) er et dansk helhedsbaseret behandlingssystem, der har klinikker i henholdsvis Karlslunde syd for København og Pilestræde i København. Medlemmer af Dansk Handicap Forbund kan få 15% rabat på behandling, træning og køb af dvd. Medlemskortet skal blot vises. Body-sds henvender sig til tre typer kunder: Kunder med kropslige skavanker, fx smerter, kunder, der ønsker at forebygge skavanker og kunder der ønsker at udvikle sin krop og få mere energi, overskud, styrke, smidighed m.m. Centret i Karlslunde er handicapegnet og har gratis parkering. Der kan bestilles tid på hjemmesiden www.bodysds.dk, hvor man også kan finde mange flere oplysninger, eller på tlf. 33 32 30 90. Rabat på el-stimulator BENSMITH er et specialfirma for el-stimulatorer til neuromuskulær genoptræning (EMS) og til smertebehandling (TENS). BENSMITH leverer til de fleste danske sygehuse og smerteklinikker såvel som til private. BENSMITH giver 10% rabat til medlemmer af Dansk Handicap Forbund EMS stimulerer og træner musklerne med elektriske impulser, og er gavnligt for muskler, der bruges lidt. TENS er en behandling af smerter i muskler og led og desuden velegnet til nervesmerter. Se mere på www.bensmith.dk eller ring til 24 40 91 05 for personlig information. Rabat på helseprodukter Athene Healthcare A/S tilbyder alle Dansk Handicap Forbunds medlemmer en rabat på 3 % ved køb af firmaets produkter. Firmaet forhandler et bredt sortiment af produkter indenfor forebyggelse og behandling af sår. Se mere om virksomheden på www.athenehealthcare.dk eller kontakt firmaet på tlf. 49 16 84 80 eller e-mail info@athenehealthcare.dk.


Nyhed fra Munksgaard Danmark

Den første danske bog om hjælpemidler Bogen præsenterer centrale definitioner og referencerammer inden for hjælpemiddelområdet. Den omtaler de hyppigst brugte hjælpemidler samt deres egenskaber set i relation til forskellige brugergrupper. Bogen er rigt illustreret og giver mange konkrete eksempler på brug af hjælpemidler inden for forskellige hverdagsaktiviteter.

400 sider

Kr. 398,-

Læs mere om bogen på www.munksgaarddanmark.dk


28

Midt i bladet

B ru g V I S O

D en U vildi g e K o nsulento rdnin g på H a ndic a p o mrådet ( D U K H )

Har du brug for rådgivning om handicap, sociale problemer eller specialundervisning, kan du henvende dig til VISO – Videns- og specialrådgivningsorganisationen, som rådgiver borgere, kommuner, og institutioner - når den rette ekspertise ikke findes i kommunen. VISO skal være med til at sikre, at du som borger får den bedst mulige hjælp, uanset hvor i landet du bor.

Postboks 284 Banegårdspladsen 2, 2. 6000 Kolding Tlf.: 76 30 19 30 Fax: 75 54 26 69 E-mail: mail@dukh.dk Hjemmeside: www.dukh.dk

Læs mere på www.servicestyrelsen.dk. Kontakt VISO på tlf. 72 42 37 00 eller på mail: viso@servicestyrelsen.dk.

V idenscenter f o r B evæ g elsesh a ndic a p

DUKH informerer og rådgiver borgere og myndig­heder. DUKH’s målgruppe er personer med handicap, på­rørende og handicaporganisationer.

Videnscentret besvarer henvendelser, forestår konferencer og projektarbejder samt udarbejder bøger, videoer og andet informationsmateriale.

R e g i o ns k o nto r Dansk Handicap Forbunds regionskontor tilbyder information og vejledning.

Kontakt: Videnscenter for Bevægelseshandicap MarselisborgCentret, Bygning 3, 2. sal. P.P. Ørumsgade 11 8000 Århus C Telefon 89 49 12 70. Fax 89 49 12 76 E-mail: vfb@vfb.dk Hjemmeside: www.vfb.dk

INDMELDINGSKORT

Kontingent 2010 Enlige Undertegnede ønsker at blive medlem af Ægtepar/ Samboende Dansk Handicap Forbund. Jeg er: handicappet ikke-handicappet

272 kr. 408 kr.

Benyt venligst BLOKBOGSTAVER Navn: Adresse: Postnr./By Fødselsdato: (dag)

(måned)

(år)

Kommune: Telefon: E-mail: Sæt kryds hvis du tillige ønsker at være medlem af én af Dansk Handicap Forbunds fire specialkredse. Det koster ikke ekstra.

Forældrekredsen (forældre til handicappede børn 0-18 år) Oplys venligst barnets fødselsår og navn: Ungdomskredsen (unge mellem 14 og 35 år) RYK (rygmarvsskadede)  Amputationskredsen (underskrift af det nye medlem)

Hans Knudsens Plads 1A, 1. 2100 København Ø

Regionskontor Fyn Østre Stationsvej 27, 2. 5000 Odense Tlf. 66 19 34 55 – fax 66 13 19 61 E-mail: dhf-region-fyn@mail.tele.dk

Dansk Handicap Forbund + + + 11744 + + + 0893 Sjælland USF B


Specialpædagogisk Aftale Specialpædagogisk Aftale indeholder programmer til støtte, læring og kommunikation Vælg programmer efter behov Specialpædagogisk Aftale er en lejeaftale, der giver adgang til en række kvalitetsprogrammer og -værktøjer til støtte, læring og kommunikation. Med aftalekonceptet får institutioner en fleksibel mulighed for at sammensætte den programpakke, der passer til de individuelle behov.

Altid de nyeste udgaver til rådighed Pædagogisk og støttende software er under stadig udvikling og forbedring. Med en lejeaftale er der altid adgang til de nyeste og bedste versioner af de valgte programmer. Når der udkommer en ny version af et program på Specialpædagogisk Aftale, sender vi automatisk et eksemplar af programmet til brug på institutionen.

De gode kendte og flere nye Her ser du listen over de programmer, der kan vælges til din Specialpædagogiske Aftale:

• Kommuniker: Gennem Valg • Kommuniker: Symbolskrivning • Kommuniker: På Tryk 2 • The Grid 2 • Galleriet • Hukommelsesleg • Hukommelsesspil • CD-ORD 7 • SkanRead til CD-ORD • Carsten Privatpers oner kan selvfølge lig også k øbe programmern e. Konta k t Mikro Værksted et på 65 91 80 22 Se også w . ww.mik rov.dk

Sådan gør du Du sammensætter selv din Specialpædagogiske Aftale ved at vælge præcis de programmer, den skal rumme, og det antal licenser til hvert program, der passer til behovet. Der vælges mellem 5, 10, 20 eller flere licenser af hvert program. Du kan således sagtens vælge 5 licenser af et program og 10 af et andet, såfremt det passer bedst til det aktuelle behov.

Mikro Værkstedet


Tilgængelighed

w w w. DA N S K H A N D I C A P F O R B U N D. dk

30 F o t o : S if H o lst .

Af B ente R ø ds g a a rd

Christianshavns Bådudlejning og Café er lukket land for kørestolsbrugere.

Cafébåde og kørestole er en dårlig cocktail I København er der de seneste år dukket barer og cafeer op på gamle skibe og kajer. Det giver liv og havnestemning, men kørestolsbrugere må vælge andre muligheder. Kun et skib tager kørestole ombord Christianshavns Bådudlejning og Café er utilgængelig. Det er umuligt at råbe nogen op nede i cafeen, som ligger på en platform i kanalen, og personalet er lovligt undskyldt, for de kan ikke se op på gaden på grund af parasoller. ”Tag hellere kaffen i Lagkagehuset, som ligger på den anden side af kanalen, der er både en bagerbutik og et konditori, og man kan også købe sandwich”, anbefaler Sif Holst, der udover at være københavner og bruger af både elkørestol og manuel kørestol er med

i Dansk Handicap Forbunds Bygge– og Trafikpolitisk Udvalg. København har både havne og kanaler, og flere skibe tilbyder servering på dækket. Sif Holst tager en rundtur, men har ikke store forventninger til skibenes tilgængelighed. ”Det bliver nok for stor en mundfuld at gøre alle gamle skibe tilgængelige, men ærgerligt er det. Især fordi der i forvejen er så mange utilgængelige cafeer og restauranter i København. Det kunne være rart, hvis


H A N D I C A P • n y t · n u m m e r 4 · S Ep t e m b e r 2 0 1 0

31

F o t o : S if H o lst . F o t o : M o rten de C a str o .

Saga Queen er tilgængelig og har et handicaptoilet.

Også cafeskibet Viva er utilgængeligt.

man fremover prioriterede tilgængeligheden, når man giver tilladelser”, siger Sif Holst. Selvom hun skifter fra elkørestol til manuel stol, gør det ikke den store forskel, da hun prøver lykken på serveringsskibene Restaurant Viva, ”Donna Wood” og Kontiki Bar.

Men både Restaurant Viva og Bådteateret har fået dispensationer efter 2004 med den begrundelse, ”at vandstanden i Københavns havn giver væsentlige udsving, og det skønnes umuligt at etablere en landgangsbro/rampe, der til enhver tid kan opfylde bestemmelserne for niveaufri adgang”. Dermed brast håbet om, at der ikke fremover kommer flere utilgængelige caféskibe i København. Og der kan komme flere for ifølge Birgitte Søgaard, som er fuldmægtig i Center for Byggeri, vurderer kommunen i hvert enkelt tilfælde tilgængeligheden, som den skal ifølge loven, inden den giver dispensation. ”Det vil være stort set umuligt at have husbåde både til beboelse og til andre kulturelle formål i havnen, hvis vi ikke erkender, at vand er en meget bevægelig overflade. I havnens tilfælde er der en normal forskel på vandstanden på ca. 1 m og i ekstreme tilfælde op til 3 m. Det er svært at udtale sig om, hvorvidt der kan forventes flere husbåde indrettet til café eller andet publikumsorienteret formål, men det er et politisk ønske, at der kommer mere liv i havnen”, oplyser Birgitte Søgaard på vegne af Teknik – og Miljøborgmester Bo Asmus Kjeldgaard. n

Saga Queen byder velkommen Overraskelsen kom dog. Hos Saga Queen i Havnegade er kørestolsbrugere altid velkomne. ”Ring i forvejen, hvis I er flere af hensyn til bordopsætning og bestil i god tid. Det er ikke helt let med elektriske kørestole, men med manuelle går det let. Vi har haft gæster i kørestole uden problemer”, fortæller restaurantchef Carlos Santos. Sif Holst er begejstret og kan atter smile: ”Faktisk havde jeg opgivet håbet, det er meget positivt, at det kan lade sig gøre”. Skibet har også et handicaptoilet.

Kommunen har givet lov At der er så mange utilgængelige skibe skyldes, at Københavns Kommune har givet tilladelse til cafedrift før 2004, og det var før bygningsreglementet blev ændret til også at omfatte husbåde. Derfor tænkte ingen rigtigt på tilgængelighed.


G

Vanførefonden

w w w. DA N S K H A N D I C A P F O R B U N D. dk

32

avmild Vanførefond

Mange nyder godt af Vanførefondens midler. Hvert år støtter fonden både

projekter og enkeltpersoner samt uddeler to hæderspriser

Nationalmuseet var rammen for Vanførefondens årsmøde, hvor der blev uddelt en forskerpris på 100.000 kr. og en opmuntringspris på 25.000 kr. Forskerprisen gik til Åse Brandt, Hjælpemiddelinstituttet. Hun har i en årrække forsket i hjælpemidler fx har hun påvist, at det er en god forretning for kommunerne at bevilge invalidebiler til personer med nedsat mobilitet. Hun har også forsket i brugertilfredshed med rollatorer og el-kørestole. For tiden undersøger hun brugen af forflytningshjælpemidler i hjemmeplejen også set fra hjemmehjælpernes synsvinkel. Hun er desuden en god formidler af sine forskningsresultater og har udgivet mange publikationer.

Af B ente R ø ds g a a rd

Opmuntringsprisen Årets opmuntringspris gik til ergoterapeut og journalist Karin Bendixen. Hun fik prisen for i årevis at have bidraget til at sætte tilgængelighed på dagsordenen ikke mindst ved at oprette netværket Design for Alle.dk. Netværkets formål er at støtte og påvirke udviklingen af ”Design for Alle” og få inddraget hensynet til brugerne – herunder personer med funktionsnedsættelse. Siden 2004 har hun haft sit eget firma Bexcom, der nationalt og internationalt tilbyder kommunikationsrådgivning, journalistik, research og brugerundersøgelser, hvor inddragelse af brugere med funktionsnedsættelse

er centralt. Hun har også publiceret mange artikler i danske og udenlandske fagblade om tilgængelighed samt samarbejdet med både arkitektskoler og ministerier som tilgængelighedskonsulent. n

Blandt støttemodtagerne er: Egmont Højskolen til at udvikle en kørestolstilgængelig rutsjebane med elevatoradgang til brug for idræt. Dansk Handicap Forbunds specialkreds, RYK, til et ”Pårørende-projekt”, og et pilotprojekt for gående rygmarvsskadede mennesker. Dansk Handicap Forbund til ferieophold på Sct. Knudsborg, sommerkurser på Egmont Højskolen, til at designe koncept for et rådgivningsteam samt til at starte en netværksgruppe for forældre med handicap. Danske Studerendes Fællesråd til at styrke handicappede studerendes undervisningsmiljø. Danske Handicaporganisationer til udvikling af et nyt og tilgængeligt domicil i Høje Tåstrup. Dansk Handicap IdrætsForbund til indkøb af special-sportskørestole. Læs mere om Vanførefonden på www.vanfoerefonden.dk eller kontakt fonden på tlf. 33 13 48 38 Glade prisuddelere og modtagere. Fra venstre ses formand for priskomiteen i Vanførefonden Gunnar Schiøler, prismodtagerne Åse Brandt og Karin Bendixen samt Vanførefondens formand Pia Gjellerup.

Foto: J esper L udvi g sen . C o n g o huset .


ALT UNDER ÉT TAG

HOS handi-mobil.dk

Handi Mobil sælger nye handicapbiler og indretter dem efter dit individuelle behov. Vi køber også din brugte bil, så hele processen ordnes under ét tag – uanset hvilket bilmærke du foretrækker. Du er altid velkommen hos os. Vi har altid en række demo-biler klar som du kan afprøve – helt uforpligtende. Der er aldrig langt til Handi Mobil – nu med afdelinger i seks byer. Her ser du vores salgsafdeling i Århus på Vejlbjergvej. Værkstedet ligger på Bredskiftevej 6 A, 8210. Handi Mobil Baggeskærvej 48 7400 Herning

Handi Mobil Fabriksparken 4–6 2600 Glostrup

Handi Mobil Vidalsvej 4 A 9230 Svenstrup

Handi Mobil Industrivej 22 6760 Ribe

Handi Mobil Fabriksvej 22 7000 Fredericia

Handi Mobil Vejlbjergvej 18 8240 Risskov

97 12 96 22

43 20 57 00

96 96 15 22

76 88 18 00

75 93 17 00

87 31 46 00

Herning@handi-mobil.dk

Kobenhavn@handi-mobil.dk

Aalborg@handi-mobil.dk

Ribe@handi-mobil.dk

Fredericia@handi-mobil.dk

Aarhus@handi-mobil.dk

Autohuset Vestergaard A/S Handicap og Buscenter

Vi gør det let at lykkes— også når livet skal leves anderledes At kunne kommunikere og strukturer er vigtigt for alle. Det handler om at formidle behov, bibeholde relationer, integritet og personlighed.

Handi Rolltalk Memotime Lightwriter Flexiboard GEWA

Information: www.abila.dk

Stor ekspertise i at løse specialopgaver ved indretning af handicapbiler, store som små. Vi tilbyder gratis afprøvning.

w w w. a u t o h u s e t - v e s t e r g a a r d . d k / h a n d i c a p

Anders Larsen Dorte Falkenberg Kim Søndergaard

tlf. 29 26 11 93 tlf. 21 38 97 47 tlf. 40 16 07 01


Af H a nne Klit g a a rd L a rsen privatf o t o s .

Rejser

w w w. DA N S K H A N D I C A P F O R B U N D. dk

34

Stors oplevelser på Tenerife

Efter at alderen - og ikke mindst min postpolio - har nedsat min gøren og laden i betydelig grad de sidste par år, troede jeg, at rejser til udlandet var et lukket kapitel. Det havde heldigvis ikke noget på sig. Sammen med mine to venner – og hjælpere på turen - Peter og Liisa, havde jeg 15 uforglemmelige dage på Tenerife i februar

Hotellet Mar y Sol er et smukt, hvidt hotel med lejligheder, der er placeret rundt om de tre svømmebassiner.


H A N D I C A P • n y t · n u m m e r 4 · S Ep t e m b e r 2 0 1 0

35

slåede På Marselisborg, hvor jeg går til svømning, fandt jeg et opslag om et rejsetilbud til Tenerife. Rejsen blev arrangeret af ChrisTravel i samarbejde med foreningen PTU (Polio- Trafik- og Ulykkesskadede). Jeg skrev til bureauet, hvilket blev starten på et godt samarbejde. Jeg spurgte dem om meget, også om forhold de havde redegjort for i deres tilsendte materiale. Jeg måtte være 100 % sikker på, at de vidste, hvor sårbart det er at rejse, hvis de fysiske rammer, hjælpemidler og den personlige hjælp ikke er optimal. Jeg startede rejseforberedelserne tidligt, fik styr på diverse erklæringer og forsikringer og endte med en bagageovervægt på 206 kilo. (Bi-pap, håndvogn og el-stol). Pludselig kom dagen, hvor det 76 ton tunge fly lettede fra Billund, og 5½ time senere landede på Tenerife.

Hotellet Mar y Sol Lufthavnene henholdsvis i Billund og på Tenerife er gode til at håndtere el-stole. Min frygt var at lande i et fremmed land med en el-stol, der ikke fungerede. Det ville bare have været surt show, men blev gudskelov ikke tilfældet. Vores hotel hed Mar y Sol, som betyder hav og sol. Et smukt hvidt hus i flere etager med 135 lejligheder, der ligger omkring tre svømmebassiner. Udsigt til Atlanterhavet var mulig, blot man kørte et par etager op med elevator. Personalet har specialiseret sig i at betjene gæster med særlige behov. De er venlige og imødekommende og sammen med rejselederen fra ChrisTravel, gjorde de alt, hvad de kunne for at give os et godt ophold. Jeg lejede både el-seng og badestol, så de fysiske rammer kunne i mit tilfælde ikke være bedre.

Svømmepølen og afspænding på terrassen Fra mandag til fredag var der mulighed for at få fy-

sioterapi med terapeuter fra PTU både formiddag og eftermiddag. Formiddagens svømmetræning i pølen gjorde dog, at jeg nogle dage bare ikke magtede fysioterapi om eftermiddagen på terrassen. Den frihed, det giver at bevæge sig i vand, er ubeskrivelig. Jeg forbedrede min balance og fik mere aktivitet i muskelgrupper, som ofte lever et passivt liv. De gange jeg om eftermiddagen var på terrassen, nød jeg den times afspænding, terapeuten havde forberedt. Her lå vi en gruppe mennesker på sol-senge, med udsigt over Atlanterhavet, mens solen upartisk opvarmede vores skæve kroppe.

Klinikken TeraLava Rehabiliteringscentret TeraLava lå også på hotellet. De tilbyder både traditionel og alternativ behandling til overkommelige priser. Klinikken er holdt i behagelige farver i de smukke rum. Jeg købte en ½ times massage i nakke og skuldre. Behandlingen øgede min bevægelighed betydeligt. Jeg prøvede også aku-

Mar y Sol ligger i byen Los Christianos, og byen er meget tilgængelig for kørestole. Kører man langs strandpromenaden mod vest kommer man forbi Playa de las Amèricas og ud mod byen Cleta, hvor roen og naturen gør enhver blød om hjertet.


Rejser

punkturmassage, som gav et forbavsende skub i fordøjelsen. De mange ture i svømmepølen resulterede i en voksprop i venstre øre, så det kneb med at høre. Det klarede stedets læge med en øreskylning. Pragtfuldt at kunne høre igen.

w w w. DA N S K H A N D I C A P F O R B U N D. dk

36

at betale. Mine venner og jeg var på to ture. Den ene til Jungle Park, hvor vi desværre blev overrasket af et forfærdeligt regnvejr, så selv dyrene i parken så våde og slukørede ud. De vendte konsekvent ryggen til publikum. Som en besøgende udbrød på spansk: ”Det er så dyrenes mening om verdenssituationen”.

Ture på øen Selvom jeg er enig med den russiske digter Fjodor Dostojevskij i, at der findes spændende dramaer og historier overalt, hvor der er mennesker, valgte jeg dog også at se mig om uden for hotellet. Jeg meldte mig til en fællestur til Loro Parque, som ligger 3 km fra byen Avda. Turen foregik i liftbus langs øens nordøstlige side. Vi kom forbi byerne Poris de Abona, Roque de Fasnia og Candelaria. Inde i katedralen i Candelaria holder en af øens mange sorte madonnaer til. Ved Santa Cruz kørte vi langs kysten mod vest. Jeg fik en god fornemmelse af øens størrelse, dens mange niveauer og ikke mindst dens gavmilde natur. Når jeg forestiller mig de kræfter, der har været i spil ved vulkanøens skabelse, bliver jeg helt svimmel og stakåndet. Oplevelsen i Loro Parque var fantastisk. Her lever mange forskellige dyrearter i smukke omgivelser, hvor der også er tænkt på dyrenes naturlige behov. Vi oplevede opvisning af både delfiner, søløver, papegøjer og ikke mindst spækhuggere. Det er næsten ikke til at fatte, at jeg har haft en spækhugger én meter fra mit fodbræt. Der kan snildt ligge et menneske i dens gab – endda uden pladsproblem! Det var for dyrt for mig at leje bil, men ture i taxaer, hvor der i bagagerummet er plads til en kørestol, er til

Turen med Alexsandré Den anden tur var en rundtur på øen med madpakke i rygsækken. Vi ønskede at komme så tæt på vulkanen Teide som muligt. Det sidste stykke vej til vulkanen var spærret, og da vi befandt os mere end 1500 meter over havets overflade, var det både tåget og koldt. Temperaturen var faldet fra 23 til 15 grader. Taxachaufføren Alexsandré ved, hvor nogle af de smukke, gode udsigtspunkter ligger. Vi kørte til Chio, Santiago del Teide og Tamarimo, hvorfra der er en betagende udsigt til øen La Gomera. Herefter gik turen hjem, hvor der hele tiden var nye overraskelser. Bakker og dale, som hele tiden formåede at iscenesætte nye oplevelser. I byen Adeje fik jeg indtryk af, at det var får og geder, der bestemte byens puls, hvilket er en fin metafor for, hvad der er det vigtigste, når jeg er på ferie og ude at rejse. Mine to uger på øen Tenerife var spækket med nye oplevelser. Da der stadig er nogle penge tilbage af mit arveforskud fra mine forældre, har jeg lyst til at komme af sted igen. Blot de fysiske rammer kan blive ligeså optimale. Samtidig har jeg et stille håb om, at de kære lufthavne igen vil behandle min el-stol varsomt! n

Fakta om ChrisTravel: Rejsebureau, startet i 1992 med speciale i rejser til mennesker med særlige behov for hjælp. Målet er at skabe ferieoplevelser med fokus på tryghed, tilgængelighed og kvalitet. Fælles for alle rejsemål er, at de er omhyggeligt udvalgt og velegnede til kunder med særlige behov for hjælp. Alle rejsemål er testet af kørestolsbrugere. Læs mere på www. christravel.dk.

Fakta om Tenerife:

Tenerife er den største af de kanariske øer. Areal 2.055 km2, Indbyggere 670.000. Midt på øen ligger Spaniens højeste bjerg - vulkanen Pico del Teide - ca. 3.700 m. – som dog ikke har været i udbrud siden 1909. Den vulkanske aktivitet har dannet en stor højderyg på langs. Dette giver to vejrtyper. I nord og vest er der mere fugtigt og overskyet, mens sydkysten har et solrigt, tørt og ørkenagtigt klima. Loro Parque byder på meget underholdende opvisninger af både delfiner, søløver, papegøjer og ikke mindst spækhuggere.


Hjælp forældreløse børn!

Giv forældreløse børn et hjem, en familie og en tryg barndom. SOS-Børnebyerne er verdens største private humanitære børneorganisation, og har gennem de seneste 60 år givet et trygt hjem og skolegang til forladte og forældreløse børn. SOS-Børnebyerne har i dag omkring 500 børnebyer verden over.

Bliv os fadder h yerne eb n r ø B S 0 S Ring nu på 40 0 3 1 1 0 7

I en børneby bor små grupper af børn sammen i en familie, og passes af en SOS-mor. Børnene vokser op sammen og knytter bånd til deres SOS-søskende. SOS-Børnebyerne driver også lokale børnehaver, skoler, lægeklinikker og socialcentre. Med over 1800 projekter i 132 lande får cirka en million mennesker hjælp gennem SOS-Børnebyernes arbejde. SOS-Børnebyerne er uafhængig af politiske og religiøse interesser, og arbejder ud fra FN’s Børnekonvention dér, hvor behovet er størst.

www.sos-borneby.dk


Skolebog om Nicaragua

w w w. DA N S K H A N D I C A P F O R B U N D. dk

38

F o t o : S o nj a I s k o v

Ulla Trøjmer med Fatima.

Af P eter M a r x

Pigen i kørestolen Børnebog til danske skolebørn i de yngste klasser fortæller om, hvordan det er at være barn med handicap i et fattigt land som Nicaragua Fatima er 8 år og har rygmarvsbrok. Hun bor alene sammen med sin mor, og til daglig passer hun en lille frugtbod udenfor deres hus. En dag bliver hun bestjålet, og det bringer hende i et dilemma, for hun tør ikke rigtig fortælle det til sin mor, der er afhængig af indtægten. På den anden side ved hun ikke, hvad hun skal gøre med den dreng, som stjal fra boden, og som hun kender fra sin skole. Hun er både lidt bange for ham, men er også klar over, at han måske har haft sine grunde til tyveriet.

Historien er hentet fra en nyudkommet børnebog med titlen ’Fatima – pigen i kørestolen’. Fatima er ikke en fiktiv person og forfatterne til bogen, Grete Lyngsø og Freddie Kristiansen besøgte hende i efteråret 2009, sammen med Ulla Trøjmer fra Dansk Handicap Forbunds (DHF) ulandsudvalg.

Den virkelige Fatima Det er ikke altid lige let at vokse op med et handicap i en fattig bydel i Nicaraguas hovedstad, Managua.


HANDIC AP • nyt · nummer 4 · AUGUST 2010

39

Danske børn på det latinamerikanske marked som er en del af undervisningen.

Fatimas far forsvandt, da hun var et år gammel, og hun blev båret rundt af sin mor, indtil hun fik en kørestol, da hun var fem. Men det har ikke gjort hende til en svækling. Ulla Trøjmer fik et indtryk af en stærk og stolt pige: ”Fatima fortalte, at alle har noget, de har svært ved og selv om hun ikke kan gå, kan hun andre ting, for eksempel er hun god til at synge. Hun forsøger altid at deltage i alle aktiviteterne i skolen, der ikke er helt så godt indrettet som en dansk skole. Til gengæld er der stor opbakning fra kammeraterne og skoleinspektøren.” Fatimas drøm er at blive retsmediciner, noget der vil tage mange års skolegang. Det vil kræve usvækket gåpåmod og optimisme, og Fatimas mor er bekymret for sin datters fremtid, blandt andet fordi Fatima snart er vokset ud af sine skinner og sin kørestol. I øjeblikket får hun støtte til medicin og skolebøger af den lokale handicaporganisation Pipitos, som DHF har samarbejdet med i en årrække.

Det latinamerikanske marked

’Fatima – pigen i kørestolen’ er udgivet til brug i 0.-4. klasse og kan købes for 30 kr. + forsendelse ved at kontakte DHFs ulandssekretariat på tlf. 39293555 eller på uland@dhf-net.dk.

F o t o : Astrid L o mh o lt

Bogen er lavet med støtte fra DHFs Danida-projekt i Nicaragua, UNIDAD, er er en del af det oplysningsarbejde, et stort projekt indeholder. Forfatterne, der arbejder for International Børnesolidaritet (IBS), som er en dansk børneorganisation, har skrevet en hel række bøger til undervisningsbrug i 0.- 4. klasse. Bagest i ’Fatima – pigen med kørestolen’ er der pædagogiske opgaver og aktiviteter til børnene. For eksempel en opgave, hvor de skal flytte sig fra en stol til en anden, uden at bruge benene og en anden opgave, hvor de skal finde rundt med bind for øjnene. Det bliver også forklaret, hvordan rygmarven fungerer, og hvad rygmarvsbrok er. Den ene af forfatterne, Grete Lyngsø fortæller, at de danske skolebørn generelt har taget flot imod bøgerne: ”De får en fin forståelse for, hvad det vil sige at være fattig, hvilke udfordringer og begrænsninger, men også hvilke muligheder, der er”. IBS arrangerer også et ’Latinamerikansk marked’, som led i undervisningen. ”På markedet indgår børnene så virkelighedsnært som muligt i alle de forskellige funktioner, der findes på sådan et marked. Fra gadebørn til handlende. De deles op i familier, der skal tage sig af hinanden og lærer at hjælpe de svageste. De er meget engagerede”. n

International Børnesolidaritet (IBS) Organisationen laver projekter med lokale organisationer i blandt andet Nicaragua. Det overordnede mål for IBS er, at styrke børns vilkår i fattige lande ved at støtte lokale organisationer i at kæmpe for deres rettigheder. Der bliver blandt andet givet seksualundervisning, og på det lokale marked er der alfabetiseringsgrupper, grupper, der giver de børn, der arbejder på markedet, mulighed for at få den mest fundamentale skoleundervisning, som fx at lære alfabetet. Noget Fatima også deltog i, før hun kom i en rigtig skole. IBS får midler fra Danida og har også en stabil støtte til deres solidaritetsprojekter fra organisationerne BUPL, FOA og Socialpædagogerne.


Hvorfor går det galt med tilgængeligheden?

w w w. DA N S K H A N D I C A P F O R B U N D. dk

40

I mange år har Dansk Handicap Forbund givet udtryk for, at uanset hvor berømt en arkitekt er, så skal der rådgivning til om tilgængelighed. Ingen – selv de bedste - kan nemlig vide alt, og tit glemmes tilgængeligheden for mennesker med handicap. God rådgivning er derfor et must. I Operaen i København fik kørestolsbrugere gode forhold, så forventningerne var store til Skuespilhuset, men der blev der meget lidt plads til kørestole. Og i DRs koncertsal sad kørestolsbrugerne på en række for dig selv indtil for nylig.(DR har ændret på forholdene, læs mere på side 43). Som gæst i kørestol føler man sig ikke så velkommen som alle andre tilskuere, når forholdene ikke er optimale.

Kritik af Skuespilhuset

Af B ente R ø ds g a a rd

En aktindsigt og en korrespondance med Kulturministeriet om de dårlige forhold i Skuespilhuset viser, at der har været kvalificeret rådgivning, men der er ingen tilgængelighedsrapport, hvor man kan læse, hvad rådgiveren har påpeget. Aktindsigten giver adgang til at læse referater fra utallige byggemøder, hvor tilgængeligheden overhovedet ikke nævnes, til gengæld dukker der gang på gang brandkrav op, som man ikke kan sidde overhørigt. Åh, at være en brandkrav, kunne en poet sige! På trods af rådgivning gik det altså alligevel galt set med kørestolsbrugerøjne. Hvad sker der? Og hvor i processen går det galt?

Hvad skal der til, når ikke engang rådgivning er nok Flere store prestigebyggerier er blevet kritiseret af Dansk Handicap Forbund. Det er byggerier, der har fået rådgivning om tilgængelighed. Hvorfor går det så alligevel galt?

Bedre lovgivning og universel design efterlyses Handicap – nyt har talt med to arkitekter Erik Bahn og Claus Bjarne Christensen, som begge er tilgængelighedsrådgivere for at få deres bud på, hvor det går galt. Erik Bahn mener ikke, det går mere galt med tilgængeligheden end med fx akustik, men at tilgængeligheden kunne blive bedre, hvis bygningsreglementet stillede flere og præcise krav, for bygherren bygger efter lovens bogstav. Det ville også være en god ide at opstille bedre tilgængelighedskrav ved arkitektkonkurrencer, så var man helt sikker på, at de ville blive inddraget fra starten af. Claus Bjarne Christensen er ikke uenig i ønsket om flere lovkrav, men så også gerne, at man i fremtiden tænkte i universelt design fra starten af, for så ville mange ting løses. Andre ting, der kan medføre dårlig tilgængelighed, er, at aftaler ikke overholdes, mangel på skriftlig dokumentation, at kommunernes byggesagsbehandling ikke er god nok, og at der mangler sanktionsmuligheder. Men kritikken af Skuespilhuset i Handicap–nyt deler vandene. Erik Bahn synes, at kritikken var hård, et synspunkt Claus Bjarne Christensen overhovedet ikke deler. n


H A N D I C A P • n y t · n u m m e r 4 · S E P TEM B ER 2 0 1 0

41

TEma Hvorfor går det galt med tilgængeligheden?

Bygningsreglementet er

skurken

En tilgængelighedsrådgiver er en lappeskrædder, som kommer alt for sent ind i en byggeproces. En god lov med klare regler kunne gøre en stor forskel, men det går ikke mere galt med tilgængeligheden i et byggeri, end med så meget andet, mener Erik Bahn

F o t o : Kim E mlin g t o n D a rlin g

I årevis har Dansk Handicap Forbund sagt til bygherrer, ministerier og andre: Søg rådgivning! Når så en bygning står der, tager vi på reportagetur og anmelder, hvad vi ser og oplever. På den måde bliver vi en slags fejlfindere – vi er også blevet kaldt ”kørestolsmafia”. Hvorfor går det galt med tilgængeligheden?

Arkitekt Erik Bahn mener, der er brug for et bedre bygningsreglement.

”Det går ikke mere galt med tilgængeligheden end med andre områder fx akustik. Ingen ved alt, så det er helt naturligt at få rådgivning. En byggesag er meget kompliceret, og man arbejder ofte under tidspres. Tilgængeligheden kommer ikke i første række, for det mangler der en kultur for.”

Tilgængeligheden kommer til sidst Erik Bahn mener ikke, arkitekter tænker negativt om tilgængelighed, når de tegner huse. De tænker bare ikke på den, som de tænker på akustik og derfor søger rådgivning om tidligt i et forløb. Tilgængelighedsrådgiveren inddrages ofte meget sent i processen. ”I arkitektkonkurrencer er der heller ikke specifikke krav til tilgængelighed og dommerne vægter den derfor heller ikke. Skuespilhuset var fx en arkitektkonkurrence, hvor kravene gik på antal sale, restaurant, placering ved havn osv. og med en stram økonomisk ramme". ”Det er svært at komme med ændringer, når et stort vinderprojekt er udpeget, og med hvilken ret kan man også gøre det, når lovgivningen ikke er god nok til at sikre tilgængeligheden? Man må respektere både bygherre og arkitekters ønsker. Derfor gælder det om at se på, hvad der kan lade sig gøre, og tilgængelighedsrådgiverens job er desværre at være en slags lappeskrædder”.

Af B ente R ø ds g a a rd

Handicap-nyt har talt med arkitekt og tilgængelighedsrådgiver Erik Bahn, som har været tilgængelighedsrådgiver på fx Operaen, Skuespilhuset og DR byen og derigennem haft et godt samarbejde med flere forskellige tegnestuer.


Hvorfor går det galt med tilgængeligheden? Forhindrer fejl

w w w. DA N S K H A N D I C A P F O R B U N D. dk

42

En god bygherrevejledning med juridisk bindende krav ville være godt. Arkitekter vil gerne have tilgængelighed integreret i bygningsreglementet på lige fod med energiforanstaltninger, og det skal ikke stå i en anden bog om tilgængelighed, som man skal huske at slå efter i.” Erik Bahn så gerne, at handicaporganisationerne lagde deres kræfter i, at påvirke politikerne til at få ændret lovgivningen i stedet for at gå rundt i prestigebyggerier og måle med tommestokke og påpege fejl, der ikke var fejl, da man planlagde huset.

Erik Bahns løn betales nogle gange af bygherren og andre gange af rådgiverne. Men der er sjældent afsat penge i budgettet på forhånd til tilgængelighedsrådgivning ”Den, der betaler bestemmer, men jeg synes, at der er respekt for mit arbejde”. Han har også forhindret mange ting. Fx har han fået ændret nogle dårlige mål på handicaptoiletter, fået etableret gelændere, som er rare at holde om osv. Han skriver ikke tilgængelighedsrapporter. ”Jeg deltager i møder og mine kommentarer og bemærkninger indarbejdes. Jeg ville ikke have noget i mod, at der var lovkrav om tilgængelighedsrapporter. Det ideelle er, at man som tilgængelighedsrådgiver er med fra start i et byggeprogram, så kan man få tilgængeligheden ordentligt indarbejdet med krav og henvisninger og få hævet niveauet op over bygningsreglementets krav”.

Er arkitektuddannelsen god nok på tilgængelighedsområdet? ”Nej, de andre lande er langt længere fremme. De har både kurser, opgaver osv. i tilgængelighed. Hos os har man et endags kursus. Det er også et udtryk for manglende forståelse og kultur”.

Operaen er ikke gældende norm

Rådgivning er ikke for uprofessionelle

Operaen var et helt enestående projekt, fordi bygherren havde mange penge. Ifølge Erik Bahn tåler Skuespilhusets økonomi ingen sammenligning med Operaens, og derfor synes han, at anmeldelsen af Skuespilhuset i Handicap-nyt var lige lovlig hård.

Erik Bahn er bekymret over, at handicaporganisationernes medlemmer rådgiver i tilgængelighed. Muligheden for at blive taget som gidsel er til stede, og rådgivningen er ansvarsfri, fordi handicaporganisationerne ikke har nogen forsikring, der dækker ved forkert rådgivning, som i øvrigt er gratis og derfor tillokkende for en bygherre at vælge. Taberen kan blive både tilgængeligheden og handicaporganisationens troværdighed. ”Det kræver stor erfaring at være med i en byggeproces, og det har folk fra handicaporganisationerne almindeligvis ikke. Det gælder om at være med lige fra projekteringsforløbet og til gennemgangen ude på byggepladsen. Det er der, man kan opdage, at rørlægningen til handicaptoiletterne vil give problemer. Jeg tager gerne med som tilgængelighedsrådgiver på byggepladserne, hvis bygherren vil betale mig for det. Derfor så jeg gerne, at tilgængelighedsrådgivningsbegrebet blev delt op i to: den bygningskyndige og den handicapkyndige. Jeg kalder mig bygningskyndig tilgængelighedskonsulent, hvorimod handicaporganisationernes rådgivere burde kalde sig handicapkyndige tilgængelighedskonsulenter. Når jeg rådgiver samarbejder jeg med både blinde og kørestolsbrugere, og der er mange handicapgrupper. Også ord som handicapegnet og handicapvenlig er noget forvirrende, fordi tilgængelighedsområdet er meget komplekst. Samarbejde og dialog er en meget vigtig forudsætning for at opnå gode resultater og tænke nyt – det er en udviklingsproces, og der sker hele tiden ændringer og nye tiltag. Derfor skal lovgivningen også løbende ændres og udvikles for at imødekomme nye behov og krav”. n

Handicap-nyts reportage var en anmeldelse af, hvad man møder, når man gæster huset i kørestol. Er kommentarerne for barske? Ja, det synes jeg. Fx når I siger, at forholdene ikke er lige så gode som i Operaen, og påstår at huset ikke er bygget efter lovgivningen. I er ikke klædt ordentligt på, når I kommer med tommestokken. I kritiserer efter nogle formodninger. Bygherren af Operaen havde penge, og forholdene i Operaen er ikke gældende lov. I kritiserer uden respekt for de mennesker, der har lavet huset, men jeg kan ikke være objektiv, da jeg er en part af det. Men man er lidt forundret over jer blandt arkitekter. For hvad vil I? Finde fejl eller påvirke politikerne? I henviser også sommetider til FN konventionen, men den gælder ikke. Alt er henstillinger og endnu ikke indarbejdet i bygningsreglementet”. Hvordan kan problemerne løses? ”En bedre lovgivning med flere regler og konsekvenser. Myndighederne skal sørge for, at tilgængeligheden er i orden og være kontrolinstans. Jeg så gerne, at der var økonomisk konsekvens ved manglende tilgængelighed, og at man ikke kunne opnå en ibrugtagningstilladelse, hvis tilgængeligheden ikke var i orden. Men det er der ikke vilje til blandt politikerne. De tror, at problemerne er løst ved at støtte Statens Byggeforsknings Institut (SBi) økonomisk.


HANDICAP • nyt · nummer 4 · september 2010

TEma Hvorfor går det galt med tilgængeligheden?

Koncerthuset ændrer pladser til kørestolsbrugere efter kritik Da Koncerthuset i DR slog dørene op, var forventningerne som sædvanlig store til tilgængeligheden. Det drejede sig jo om et stort og spektakulært byggeri for alle tegnet af den verdensberømte arkitekt Jean Nouvel. Der var dog bare det problem, at kørestolsbrugerne skulle sidde på en række for sig og deres ledsagere andre steder. En løsning Dansk Handicap Forbund havde advaret imod før opførslen, men forgæves. I Handicap-nyt blev der i en reportage rejst kritik af forholdene, og efterfølgende har Dansk Handicap

Forbund været i god og konstruktiv dialog med Niels Erik Lund, driftschef i DR Koncerthuset. Det har givet resultater. Nu er der etableret ledsagersæder, så personer i kørestole kan sidde sammen med mand, hustru, hjælper, eller hvem man nu er sammen med til en koncert. Der er i alt otte ledsagerpladser tilknyttet kørestolspladserne, heraf fire på det, der i reportagen blev kaldt ”rækken for sig selv”. n

F o t o : C l a us B j a rne C hristensen .

Tag til koncert i DRs koncerthus og sid sammen med kæreste eller hjælper. Koncerthuset har efter kritik og dialog indrettet ledsagerpladser ved siden af kørestolspladserne.

43


44

Hvorfor går det galt med tilgængeligheden?

TEma Hvorfor går det galt med tilgængeligheden?

Universelt design er vejen frem

Af B ente R ø ds g a a rd

Hvis alle tænkte i universelt design ville mange problemer være løst, men flere krav i bygningsreglementet og større mulighed for kommunal kontrol vil også kunne sikre bedre tilgængelighed, mener Claus Bjarne Christensen Claus Bjarne Christensen er arkitekt og professionel tilgængelighedsrådgiver. Han har sit eget firma Handiplan Plus, og han samarbejder med landets store tegnestuer om diverse projekter fx har han rådgivet om tilgængeligheden til kunstmuseet Aros i Århus. Men han har også en anden kasket, han er formand for Bygge- og Trafikpolitisk Udvalg i Dansk Handicap Forbund (DHF) og er dermed også handicappolitiker. Jobbet som tilgængelighedskonsulent går ud på at kvalitetssikre et projekt, som andre har udført. ”Min opgave er at støtte og finde tilgængelige løsninger, uden at arkitekturen og ”hovedkonceptet” sættes over styr. Konkret gør arbejdet en forskel, fx har jeg været med til at gøre tilskuerpladser på stadioner bedre, end de først var tænkt. Mit arbejde er sommetider en øjenåbner, men andre gange går jobbet ud på at vurdere om en løsning er god nok”.

Altid skriftlige rapporter Claus Bjarne Christensen skriver altid en udførlig til-

gængelighedsrapport for at kunne dokumentere, hvad han har sagt. ”Det er altid bedre at have noget på skrift. Hvis man siger noget på et møde, kan det blive lidt upræcist, når det bliver formidlet videre.” Når det alligevel går galt, skyldes det, at hans råd bliver overhørt eller videreudviklet på en uhensigtsmæssig måde, eller at rådene ikke bliver udført som aftalt. Hans løn betales enten af bygherren eller den projekterende arkitekt. ”Det burde altid være bygherren, der betaler. Det er bedst at være så uafhængig som mulig. Hvis den projekterende betaler, går der jo penge fra deres eget tegnestuehonorar. Men mit argument er, at der ikke skal bygges meget galt, før det koster mere at rette fejl end mit honorar”. Hvordan oplever arkitektstanden tilgængelighedskrav? ”Som både rimelige og besværlige. Tilgængelighed ligger endnu ikke på rygraden. Der er ikke altid forståelse for, at personer med handicap har ret til at være med.


H A N D I C A P • n y t · n u m m e r 4 · S E P TEM B ER 2 0 1 0

Holdningen er stadig, at det at have en funktionsnedsættelse er et vilkår, som man bare må leve med. Nogen synes tilgængelighed er for besværligt eller grimt og kan ikke se ideen i, at personer med handicap vil være med på lige fod med andre. Arkitektskolerne har en stor del af ansvaret for, at tilgængeligheden ikke er med. Det dur som bekendt ikke at tegne huse, som folk ikke kan bruge. Men det er ok at tegne huse, hvor personer med handicap ikke kan fungere. Man overser problemerne, og lærerne og censorerne har ikke nok forstand på problemet. Vi halter bagefter udlandet”.

tilgængelighed. Det er ikke nok med en slags skideballe i Handicap-nyt”.

Universelt design Claus Bjarne Christensen tvivler på, at tilgængelighedsproblemerne stopper, men det kan gå mindre galt, end det gør. Hans forslag til løsning er, at tilgængelighedsrapport til nybyggeri gøres til lovkrav samt flere krav i Bygningsreglementet, hvor der fx står, at niveaufri adgang er 2,5 cm, og så skal det ikke diskuteres. ”Men allerhelst så jeg et universelt designbegreb, godt støttet i et bygningsreglement. FN konventionen arbejder også med universelt design. Det kunne også være godt, hvis tilgængelighed blev et fast parameter i arkitektkonkurrencer, og at kommunerne brugte det eksisterende bygningsreglement, hvor de har mulighed for at få oplyst om tilgængelighedsforholdene”. n Foto:ARKIVFOTO

I Handicap–nyt anmelder vi store prestigebyggerier fx Skuespilhuset og DR koncerthuset. Nogle bliver sure på os eller synes, at vi er for barske. Hvad siger du til det? ”Folk bliver sure, fordi de tror, at tingene er gode. Der er kun en ting, der er værre end kritik, og det er berettiget kritik. Jeg synes ikke, vi er barske, og jeg forstår ikke, når nogen siger til os: ’at vi skal passe på med vores kritik’, uanset om det er inden eller uden for egne rækker. I anmeldelserne vurderer vi bygningen ud fra et solidaritetsprincip. Det er da muligt, at små sporty kørestole har det tåleligt på pladserne i Skuespilhuset, men hvad med elstole og minicrossere? Jeg synes, vi skal være solidariske med alle vore medlemmer og beskrive, hvad der møder dem, når de gæster bygningen”. Du er arkitekt og rådgiver, men kan menige DHF’ere også rådgive? ”Der er noget rod i begreberne. Ifølge DHF’s kongresbeslutning kan kun de medlemmer, der har været på kursus, rådgive. Måske skulle man hellere kalde det vejlede. Hvis et af medlemmerne bliver spurgt til råds og vedkommende siger: ”Jeg tror, det er godt nok, men spørg lige Bygge– og Trafikpolitisk Udvalg, så frygter jeg, at en arkitekt eller bygherre slet ikke hører det sidste. Derfor er det bedst med rigtig professionel rådgivning, som man er ansvarlig overfor med rapport, navn, firma osv. Alt andet er for uklart og for lidt dokumenterbart”.

Kommunernes byggesagsbehandling halter Et anden grund, til at tilgængeligheden ikke bliver god, er, at kommunernes byggesagsbehandling er blevet vanskelig: ”Regeringen har gjort det sværere at give god byggesagsbehandling. Bygningsinspektører må i mindre grad inspicere byggerier, og gennemgang af byggetegninger er minimal. Jeg så gerne, at et byggeri, der ikke lever op til Bygningsreglementet BR10’s krav, ikke fik ibrugtagningstilladelse, men det kræver en kontrolfunktion. Det bedste ville være en økonomisk konsekvens, hvis byggeriet ikke lever op til anstændig

45

Arkitekt Claus Bjarne Christensen er en varm fortaler for universelt design.


Handicap·nyt

D

A

N

M

A

R

K

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Lovgivningen om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) gør, at du som borger med egen hjælpeordning frit kan vælge at overdrage arbejdsgiveransvaret til en privat virksomhed som HandicapHjælp Danmark. Vi tilbyder skræddersyede BPA-ydelser, som inkluderer: ■ ■ ■ ■ ■ ■

Lønudbetaling til hjælpere Udfærdigelse af hjælperkontrakter Indbetaling til SKAT, ATP og Feriekonto Indberetning af syge-/barselsdagpenge Forsikring af hjælpere Råd og vejledning i forbindelse med opstart og drift

Du får tilknyttet en fast kontaktperson samt adgang til et IT system, som gør det nemt og hurtigt at oprette hjælpere, lave vagtplaner samt indberette timer til vores lønkontor. Kontakt os for mere info:

Tlf. 75 88 16 22 · www.daro.dk

verden

En fuld af

muligheder

ÅRHUS Karupvej 5A 8000 Århus C Tlf. 88 88 71 71

En Verden fuld af

Muligheder

Ny generation af dropfodsskinner! Med fokus på individuelle og optimale løsninger har vi skabt en hel ny generation af dropfodsskinner, der afhjælper dit sygdomsbillede og bevægemønster. Til dig med diabetes har vi specifikt udviklet en række af nye typer skinner, der sidder eksternt på din sko. Du er velkommen til at kontakte os; vi vil så gerne dele vores viden.

Frederiksborggade 23 Sundholmsvej 73 klinik@bjn.dk

KØBENHAVN Stationsalléen 42, 1. sal 2730 Herlev Tlf. 88 88 71 71

1360 København K

2300 København S

Telefon +45 33 11 85 57

www.egmont-hs.dk

RESPEKT - udvikler hele mennesker!

Egmont Højskolen tilbyder enestående menneskelige, faglige og fysiske rammer, midt i skoven og ud til vandet, kun 30 km fra Århus. Vores moderne, lyse værelser er alle handicapegnede. Et semester indeholder studieture, temauger, koncerter, foredrag m.m. Vælg mellem 18 eller 42 ugers kursus fra august eller et 24 ugers kursus fra januar.

Besøg Danmarks mest rummelige højskole på: www.egmont-hs.dk

Eller på: Villavej 25, Hou 8300 Odder Tlf. 87 81 79 00 mail@egmont-hs.dk

Solidaritet · Myndighed · Værdighed


Handicap·nyt www.rehacare.de Rehabilitering Forebyggelse Integrering Pleje 21. Internationale fagmesse og kongres

DSB Handicapservice Er du handicappet og har legitimationskort til DSBs ledsagerordning, kan du bestille hjælp til dine togrejser.

Düsseldorf, Tyskland 6. – 9. oktober 2010

Starter eller slutter din rejse med bus, skal du kontakte din egen region. I brochuren, Handicapservice, kan du læse mere om ordningen - brochuren finder du på dsb.dk/brochurer

Hos os får du hjælp... BPA

Lad Focus People overtage arbejdsgiverrollen for dig. Vi står klar til at varetage alt indenfor BPA, bl.a: · Udfærdigelse af ansættelseskontrakter · Udbetaling af løn til dine medarbejdere · Indberetning til SKAT og andre lovpligtige instanser · Forsikring af dine medarbejdere mm.

Nye medarbejdere og vikarer Focus People kan også hjælpe dig med at finde nye medarbejdere. Endvidere råder vi over en stor stab af vikarer, der kan hjælpe ved sygdom og ferier hos dit faste personale. Ring straks 20 25 08 08 - Eller send: Ja BPA til 50 57 75 23 – For yderligere information. Vi står klar til at hjælpe dig alle årets dage mellem 6.00-24.00

REHACARE er for alle, der ønsker at informere sig om temaerne rehabilitering, forebyggelse, integrering, pleje og alderdom...

… fordi dette tema angår os alle! For adgangskort og kataloger til reduceret pris i forsalg samt yderligere information: Intermess ApS Rådhusvej 2 2920 Charlottenlund Tlf.: 45 50 56 55 Fax: 45 50 50 27 info@intermess.dk www.intermess.dk

10.08.2010 RehaCare International 89 x 258 4c Dänemark Handycap-nyt / Sissue 4 from 06.09.2010

Du skal blot ringe til DSB Handicapservice på telefon 70 13 14 15 (tast 6).


Al henvendelse til: Dansk Handicap Forbund Tlf: 39293555

Magasinpost UMM ID nr. 42111

Hjælp dig selv!

Ny lovgiv ning - frit va din mulig hed for at lg 2009 vælge os !

Få en hjælper Fra handihelp

Til dig som BRUGER

Til dig som HJÆLPER

• Rekruttering og administration inden for hjælpeordningen

• Find en bruger i vores omfattende database

• Erfarne medarbejdere med baggrund i sundhedssektoren • Supervision - så ordningen kører stabilt • Sikkerhedsrepræsentant - så arbejdspladsen er i orden

• Kurser - så du altid er velforberedt til dit arbejde hos en bruger • Overenskomstmæssig løn med alle gældende tillæg • Bliv en del af vores akutteam

• Akutteam - så du er dækket ind af hjælpere du kender

”De mennesker, som visiterer og koordinerer hos HandiHelp, er nogen, som jeg er i god dialog med. Jeg taler med dem jævnligt, og jeg møder en utrolig forståelse og engagement fra deres side. De laver et seriøst stykke arbejde, som jeg kan stå inde for. Jeg er meget tilfreds.” Kim Lundsgaard, bruger hos HandiHelp

Telefon: +45 3920 6464 kontakt@handihelp.dk www.handihelp.dk

HandiHelp Kolding Buen 6-8, Kontor 1, 2 og 3 6000 Kolding

HandiHelp København Omøgade 8, st.th. 2100 København Ø

HandiHelp Århus Åboulevarden 31 8000 Århus

Handicap-nyt nr. 4, 2010  

Medlemsblad for Dansk Handicap Forbund

Advertisement