Page 1

Februar 2009 juni 2008

1

www.dhf-net.dk

Handicap·nyt Movia Flextrafik Lang ventetid ved telefonen og aflysning af ture. Stor utilfredshed med de sjællandske kørselsordninger efter sammenlægning

Ny teknologi: Kørestolen styres med tungen

Sommerferie: Sommerhuse, sommerkursus eller ferie på Sct. Knudsborg


SKAGEN STRAND vaek fra det hele, taet pa det meste.. .

WEEKEND OPHOLD

Weekendophold på toppen af Danmark. Kom og nyd et par dage på Skagen Strand. Bo i dejlig feriebolig, gå en tur ved havet, hop i poolen, sved den af dampbadet og nyd den dejlige tilberedte mad. Weekenden inkluderer: 2 nætter i feriebolig Fredag: Let anretning Lørdag: Morgenbuffet og 3-retters menu Søndag: Brunch Pris pr. person v/2 personer:

Kr. 1.469

tranevej 108 hulsig dk - 9990 skagen t: +45 9848 7222 f: +45 9848 7115 skagenstrand.dk


Indhold

Verdens Vanføredag blev fejret første gang i Danmark i 1962.

14

Kritikken hagler ned over Movia Flextrafik

. . . . . . . . 6

Stor utilfredshed med kørselsordninger efter sammenlægning af tre trafikselskaber.

3

Foto: Sonja ISkov

h A n d I C A P • n y t · n u m m e r 1 · f e b ru A r 2 0 0 9

6

Kommunernes kørselsordninger har store vanskeligheder efter sammenlægninger.

Hjulspind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Dansk Handicap Dag . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Syv arrangementer rundt i landet i anledning af Dansk Handicap dag 21. marts.

Verdens Vanføredag. . . . . . . . . . . . . . . . . 14 En særlig dag for at fejre og synliggøre mennesker med handicap blev afholdt i Danmark for første gang i 1962.

Kort nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Midt i bladet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Sommer på Sct. Knudsborg . . . . . . . . . . . . . . 31

” jytte Hestbech lægger ikke fingrene i mellem, når årsagen skal findes.” Anmeldelse af bogen Velfærd eller Svindel

32

Dansk Handicap Forbund tilbyder sommerferie på Sct. Knudsborg.

Læserne skriver . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Borgere forvandles til mistænkelige personer, når de søger hjælp. . 32 Anmeldelse af Jytte Hestbechs bog: Velfærd eller svindel.

Hovedbestyrelsen i Dansk Handicap Forbund. . . . . . . . 35 Jobcenter Østdanmark lukker . . . . . . . . . . . . . 38 Jobcentret lukker, men aktiviteterne føres videre.

Jason Watt kører igen på to hjul . . . . . . . . . . . . 39 Ny opfindelse gør det muligt for mennesker med handicap at køre på motorcykel.

FN's handicapkonvention . . . . . . . . . . . . . . . 41 FN konventionen om rettigheder til mennesker med handicap ventes at blive ratificeret i foråret.

Kørestolen styres med tungen . . . . . . . . . . . . . 43 På Ålborg Universitet afprøver man muligheden for at styre kørestolen med tungen.

Ferietilbud: Lej et sommerhus . . . . . . . . . . . . . 44 Dansk Handicap Forbunds lokalafdelinger udlejer handicapegnede sommerhuse.

www.dhf-net.dk

Lej handicapegnede sommerhuse.

44


HANDICAPBILER Vort team af specialuddannede teknikere skræddersyr og udfører specialløsninger til stor hjælp og daglig glæde for brugeren.

Allerede når du sætter dig ind i din nye specialopbyggede handicapbil fornemmer du, at det er din bil. Den er skræddersyet til lige netop dig og dine behov. Indretningen, de ergonomiske hensyn og rummeligheden gør det nemt og bekvemt at bevæge sig rundt. Vi sørger for, at der er taget hensyn til det hele! Vi indretter og opbygger samtlige bilmærker der er på markedet. Vi leverer overalt i Danmark. Vi er specialister i opbygning og indretning af handicapbusser og tilbyder totalløsninger udført nøjagtigt efter dine ønsker og behov. Kontakt Christian Rosendahl eller Per Zoëga for yderligere oplysninger på tlf. 7542 0600. Christian Rosendahl

Per Zoëga

Villy Veirup as . Industrivej 1 . 6760 Ribe . 7542 0600 . www.auto-mobil.nu

Normal pris 29.999,-

- 50 % NU kr. 14.999,-

Teknisk Data : Model. BE-414 120 cm Længde Bredde 62 cm Brugervægt 140 kg Hastighed 13 - 15 km/t Rækkevidde ca. 40 km

BE-414 er en stærk og kraftig el-scooter. Med virkelige gode køreegenskaber. Meget komfortabelt sæde og med god plads til indkøbet. Perfekt til de danske landeveje. Kontakt os på telefon 2068 4083 eller 4040 3205

Grenåvej 776 - Løgten 8541 Skødstrup www.benmal.dk Info@benmal.dk


Leder

h A n d I C A P • n y t · n u m m e r 1 · f e b ru A r 2 0 0 9

5

Det ku’ være så godt… de første to år med den nye kommunalreform er gået, og vi træder ind i et år, hvor der skal afholdes kommunal- og regionsvalg. Spørgsmålet er:Har kommunalreformen gjort det lettere at være borger med et handicap i danmark? Svaret er: nej! Igennem de sidste to år har handicapområdet fungeret rigtig dårligt i mange kommuner. Sagsbehandlingstiderne er eksploderet.vi hører fra medlemmerne, at en banal bevilling af et hjælpemiddel kan tage et halvt år, at pensionssager og sager om større ydelser som hjælpeordninger og biler kan trække ud i flere år.Hertil kommer, at mange sager må ankes, og skal man igennem ankesystemet, kan ventetiden meget hurtigt blive fordoblet.I ventetiden står vores medlemmers tilværelse stille.vi ser også eksempler på, at kommunerne ignorerer henvendelser fra borgerne.Man svarer ikke på telefonopkald, e-mail og breve.I flere tilfælde, har vi som organisation været nødt til at rette henvendelse til de pågældende kommuners borgmestre for overhovedet at få en reaktion på en borgers henvendelser. Specialviden er et andet problem. Mange af de nye kommuner har ikke den fornødne viden om sjældne diagnoser og handicap, og det betyder ofte, at den hjælp, der stilles borgeren i udsigt, ikke er den rette.desværre benytter kommunerne ikke i tilstrækkelig grad den specialviden, som er samlet i vISo, selvom der her findes de eksperter, som kan komme med de gode tværfaglige anbefalinger. Set fra dansk Handicap Forbunds side er det uacceptabelt at vi må skrive rykkerbreve til borgmestre, fordi kommunerne ikke reagerer på borgernes henvendelser, og det er dybt frustrerende, når vores medlemmer ikke får tilbudt den rette hjælp, fordi de enkelte kommuner ikke indhenter specialviden.der bliver større og større forskel på den hjælp, man modtager – afhængig af hvilken kommune, man bor i. I juni 2008 sagde velfærdsministeren i et samråd med danske Handicaporganisationer, at hvis kommunerne ikke magtede opgaven, så måtte man tage den fra dem.Lige nu løfter mange kommuner faktisk ikke opgaven på tilfredsstillende vis.Problemerne opstår især i forbindelse med udgiftstungere løsninger som boligændringer, hjælpeordninger, biler, specialundervisning etc. det stiller spørgsmålstegn ved den opgavefordeling vi har i danmark og får mig til at overveje, om ikke det svenske system, hvor de meget udgiftstunge løsninger bevilges fra centralt hold, er bedre? Måske burde visse ydelser i virkeligheden fremover bevilges under samme vilkår – uanset hvor i landet man er bosat? Susanne Olsen Landsformand

”Har kommunalreformen gjort det lettere at være borger med et handicap i danmark? Svaret er: nej! Igennem de sidste to år har handicapområdet fungeret rigtig dårligt i mange kommuner.”

Kontroleret oplag i perioden 1. juli 2007 - 30. juni 2008: 9.366

Handicap-nyt’s

Handicap-nyt: Hans Knudsens Plads 1A, 1. 2100 København Ø. Telefon 39 29 35 55, Telefax 39 29 39 48, E-mail: handicap-nyt@dhf-net.dk, Hjemmeside: www.dhf-net.dk.

produktion er

Redaktion: Susanne Olsen (Ansvarshavende), Solveig Andersen (Redaktør), Bente Rødsgaard, Helge Barnewitz, Jeppe Kerckhoffs. Design og tryk: KLS Grafisk Hus. Oplag: 9.000.

godkendt til Svanemærket efter Nordisk Ministerråds miljøregler

Annoncer: DG-Media, Telefon 70 27 11 55. Rubrikannoncer: Sendes direkte til Dansk Handicap Forbund. Handicap-nyt fås på lydbånd gratis for medlemmer. Ring 39 29 35 55 for bestilling. ISSN: 0904-8081. 83. årgang. Giro: 6 00 34 35. Kontortid: Mandag til torsdag kl. 9.00 – 16.00, Fredag kl. 9.00 – 14.15. Landsformand: Susanne Olsen. Hovedkasserer: Erna Christensen. Direktør: Helge Barnewitz. Næste nummer: Udkommer 15. april 2009. Deadline: 12. marts 2009.


kørselsordninger

w w w. d h f - n e t. d k

6

Kritikken hagler ned over

Movia Flextrafik

aF Bente RødSgaaRd

Sammenlægningen af tre handicapkørselsordninger på Sjælland giver problemer og skuffede kunder. Movia Flextrafik indrømmer blankt, at der har været nogle begyndervanskeligheder, som man er i færd med at rette op på. alt kan der dog ikke ændres på. køresedlerne kan fx ikke genindføres næppe var tre de tre handicapkørselsordninger på Sjælland slået sammen til Movia Flextrafik, før medlemmerne reagerede og begyndte at klage til dansk Handicap Forbund.tidligere kunder i hovedstadsområdet klager over, at de ikke længere bliver fulgt hen til fx et undervisningslokale, men blot sat af ved aftenskolen. Spontanture afslås på grund af manglende vognkapacitet.ved bestilling skal man oplyse sit personnummer og ikke som tidligere et kundenummer. For nogle af kunderne i det tidligere vestsjællands trafikselskab (vt) og Storstrøms trafikselskab (StS) er turene blevet dyrere, og man kan ikke længere få en ledsager med gratis, men skal betale halv pris. Rigtigt

Chaufføren hjælper venligt Nina Frydshou på plads. Andre kunder har oplevet chauffører, der optræder ubehøvlet og ikke har lyttet til kunderne, hvis de fx kører et forkert sted hen.

mange har nævnt de meget lange ventetider, når man ringer op.

Begyndervanskeligheder ”velkommen til Flextrafik, de har nu to muligheder”. og efter at have valgt fik kunderne…en lang ventetid med mere eller mindre irriterende musik. For telefonerne kimede hos Movia Flextrafik efter sammenlægningen af de tre handicapkørselsordninger. Handicap-nyt har talt med jens Peter Langberg, som er chef for Movia Flextrafik. Han oplyser, at problemerne skyldes indkøringsvanskeligheder med et helt nyt telefonsystem og et helt nyt edb-system, der også gav kattepiner omkring afhentningstidspunkter og de oplysninger, som blev videregivet til chaufføren. ”Men køtiden er nu reduceret væsentligt, og der arbejdes løbende på, at de tidspunkter både kunde og chauffør får oplyst også holder”, siger han. til gengæld kommer det fuldstændig bag på ham, at nogle kunder har oplevet nedsættende behandling, fordi trafikselskabet ifølge ham yder en god kundebetjening. ”Hvis en kunde føler sig dårligt behandlet af vores personale, så hører vi gerne om det. kunderne kan henvende sig til vores administration, men husk altid at få oplyst et navn på den medarbejder, man vil klage over”, siger han.

Personnummer og kundekvitteringer nogle kunder er utilfredse med at opgive personnummer. de finder det ydmygende, for det skal ingen andre for at køre i bus. Sådanne kundereaktioner kom også bag på Movia Flextrafik. ”det er normal procedure, at man skal oplyse sit personnummer, når man taler med offentlige instanser. Movia er en offentligt ejet virksomhed, og handicapkørslen er en ydelse, man er visiteret til. der vil ikke umiddelbart ske nogen ændring, men vi vil godt overveje muligheden for en valgfri kombination mellem oplysning af personnummer eller kundenummer. det er dog ikke Movias opfattelse, at der i dag er den store utilfredshed over, at kunderne skal oplyse cpr-nummer. I starten fandt en del kunder det utrygt, men i dag hører vi kun meget få reaktioner på det”, siger han. kundekvitteringerne med kørselstider, som flere kunder


h A n d I C A P • n y t · n u m m e r 1 · f e b ru A r 2 0 0 9

savner, kan ikke genindføres, fordi man kan bestille ture mere spontant helt ned til to timer før afgang. ”vi må erkende, at vi har undervurderet kundernes ønske om at få udleveret kundekvitteringer. Men det er ikke muligt at give dem, da Movia ikke lægger sig fast på, hvilken vogn, der skal udføre turen før op til 30 minutter før udførsel. vognen kan dermed ikke få kundekvittering/returseddel med fra depot”, forklarer han.

Rapport: Nina Frydshou blev ikke hentet som aftalt kl. 01 nytårsaften. Hun ringede flere gange og rykkede. Kl. 2.30 fik hun fat i Movia, som bad hende om at bestille en taxa på Movias regning. Det lykkedes kl. 8.00 om morgenen. Lone Olsen skulle den 19. december afhentes fra en julefrokost kl. 18.00, hvor restauranten lukkede. Hun ringede og brokkede sig, fordi hun måtte sidde udenfor i kulden. Så fik hun beskeden, at hvis hun brokkede sig mere, ville de ikke hente hende. Bilen kom kl. 19.30. Michael (efternavnet er redaktionen bekendt) var ude for at en trappelift ikke virkede, da han skulle forlade et selskab den 22. november. Derfor byttede han med en anden gæst med handicap, som godt kunne klare trapperne. Da det blev opdaget, blev han svinet til af en telefonpasser og beskyldt for ”at ville styre det hele selv”. Begge gæster kom dog hjem. 14. december bestil-

te han over nettet, hvor der ikke er mulighed for at skrive Det Kgl. Teater, men kun adressen Kgs. Nytorv 9. Blev hentet så sent på bopælen, at han og hustruen kom for sent og kun med nød og næppe fik lov at overvære forestillingen. Ved afhentningen, så de chaufføren køre forbi dem for at lede efter adressen, han fandt den dog. Paul Christensen oplyser, at det er svært at komme igennem pr. telefon og få de tidspunkter man vil køre på. Hustruen som går til gymnastik hver mandag overvejer at droppe undervisningen, da hun ikke kan få kørslen til at passe. Claus Krogh savner at kunne bruge kundenummer og at få kvitteringerne til sit eget bogholderi. Ella Frederiksen har eksempler på, at kunder bliver koblet fra, hvis de bruger medhør eller har

7

Udsolgte ture og faste ture at medlemmerne fortæller om udsolgte ture, har Movia Flextrafik ikke registreret. ”vi er noget uforstående overfor, at der skulle have været stigning i problemet med udsolgte ture. kørestolskapacitet er altid en begrænset ressource, og derfor vil der kunne opstå situationer på forskellige tidspunkter af døgnet - specielt aften og nat, hvor et ønske ik-

talevanskeligheder. Der er ikke muligt at blive fulgt helt til klasselokalet til fritidsundervisning. Hun regner med, at tre ud af de seks kursister, hun går til sangundervisning med vil droppe undervisningen, fordi de ikke kan komme helt frem til lokalet uden hjælp. Karen Evalda Gothenburg havde bestilt vogn med trappemaskine. Hun blev ikke hentet og måtte med fare for liv og lemmer gå ned ad trappen selv. En anden hjalp med kørestolen, som derved blev beskadiget. Den vil hun have erstatning for. Hun måtte selv finde en taxa. Den 6. 11. oplevede hun en uforskammet chauffør, der bad hendes ledsager om at tie stille, da denne ville fortælle chaufføren om vejen til Frankrigsgade, fordi han var drejet forkert. Han ville hellere se på et krakkort! Skulle

en anden gang afhentes kl. 19.10 for at være til et møde 19.30, men blev ikke afhentet – en nabo skubbede hende hen til mødet, som var i nærheden af bopælen og hun ankom en halv time for sent. Hendes mor, der bor i samme opgang, sagde, at chaufføren var kommet kl. 20.00. Øjvind Nielsen og hans hustru Birte Nielsen er folkepensionister og bor i Slagelse Kommune, hun er kørestolsbruger. Første juledag skulle de til julefrokost. Han kørte i personbil med svigersønnen og hustruen med Flextrafik. Chaufføren fortalte hende, at han skulle køre hende til Dianalund. Hun protesterede, fordi hun skulle til Sorø. Der findes en gade med det samme navn i Dianalund, så der kørte chaufføren hende hen under hendes højlydte protester. Vel fremme ville hun ikke ud, derfor ringede han til kontoret, som beordrede ham til Sorø. Hun ankom en halv time for sent og var meget vred over ikke at være blevet taget alvorligt af Fortsættes næste side chaufføren.


kørselsordninger

ke kan imødekommes, men netop sammenlægningen har betydet, at den tilgængelige vognpark er blevet markant større for kunderne i hovedstadsområdet”,siger jens Peter Langberg.en anden begyndervanskelighed er, at Movia Flextrafik ikke har været god nok til at oplyse kunderne om, at de sagtens kan bestille kørsel flere måneder frem fx til aftenskole.”det er kun kalenderbookinger, der er 14 dage før, og jeg håber, at denne artikel vil udbrede kendskabet til mulighed for at bestille faste ture”,siger han.

Ledsagelse til gengæld er der nok ikke meget at stille op med, at man kun køres til hoveddøren af en offentlig adresse og fx ikke bliver fulgt til et aftenskolelokale.tidligere havde kunderne i hovedstadsområdet denne mulighed, men

w w w. d h f - n e t. d k

8

kun disse, og Movia foreslog derfor ved sammenlægningen, at ordningen for kunderne i hovedstadsområdet forsvandt for at gøre ordningerne ens. det fremgår af det materiale som trafikselskabet sendte i høring. ”alle følges dog stadig til og fra privatadresser til entredøren. I forbindelse med den nye ordning blev det besluttet, at ved kørsel til hospitaler og andre offentlige adresser skal chaufførerne følge kunderne til den på forhånd aftalte indgang. kunderne følges lige indenfor døren, men altså ikke til afdelingen, klasselokalet m.v. det vil formodentlig kræve en politisk beslutning at udvide serviceniveauet. kunden kan i stedet blive visiteret til en gratis ledsager af sin kommune, som kan hjælpe den handicappede på de offentlige adresser”, forklarer jens Peter Langberg. ■

mere dialog forude den 16. december 2008 var dansk Handicap Forbund (dHF) inviteret til et møde hos Movia Flextrafik, hvor bl.a. chef jens Peter Langberg blev præsenteret for medlemmernes klager. På mødet blev der skabt grobund for en løbende dialog.trafikselskabet vil fx gerne se på et forslag fra dHF om, at chauffører i specielle situationer kan ledsage en person fx til at komme ind på en aftenskole. Movia Flextrafik har tillige lovet at undersøge muligheden for, at kunderne kan slippe for at oplyse, hvilken kommune der skal køres til eller fra, men nøjes med at angive et postnummer på adressen samt at se på, om det er muligt at give valgfrihed mellem kundenummer og personnummer ved bestilling. Movia Flextrafik vil også forsøge at føre statistik over, hvor mange gange, de melder udsolgt til spontane ture. dHF har foreslået, at Movia Flextrafik tager kontakt til danske Handicaporganisationer (dH) med henblik på at få nedsat en dialog – og arbejdsgruppe med repræsentanter fra handicaporganisationerne.

trafikselskabet Movia blev dannet 1. januar 2007 som det nye trafikselskab for hele østdanmark efter en fusion af Hovedstadens UdviklingsRåd (HUR), Storstrøms trafikselskab (StS) og vestsjællands trafikselskab (vt), som en konsekvens af kommunalreformen. alle sjællandske busser og lokalbaner er med i selskabet. Movia har 220 mio. buspassagerer om året, 590 buslinjer, 4600 chauffører og ni lokalbanestrækninger. den 31. oktober 2008 fik de fælles regler for handicapkørslen og kørsel til fx hospitaler. afdelingen for denne specialkørsel hedder ”Movia Flextrafik”. de tre selskaber udførte før denne dato individuel handicapkørsel med tre forskellige regelsæt. Før reglerne trådte i kraft var de sendt i høring. dansk Handicap Forbunds høringssvar kan du læse på vores hjemmeside www.dhf-net.dk.

Nina Frydshou bliver hentet af Movia Flextrafik. Kørselsordningen er vigtig for mange af Dansk Handicap Forbunds medlemmer, men adskillige oplever store problemer.

Foto: Sonja ISkov

movia


Foto: Lars Svankjær

Her er OL-atleten Marianne Maibøll. Marianne er i gang med at betale sit medlemskontingent til Dansk Handicap Forbund. Gør som handicap-OL-atleten Marianne og betal dit medlemskontingent med Betalingsservice. Det er det nemmeste i verden. Og så behøver du ikke spekulere på, om det bliver betalt. Tilmeld til Betalingsservice på www.dhf-net.dk, i dit pengeinstitut eller i din netbank. Du kan også ringe på 3929 3555, så tilmelder vi dig.


w w w. d h f - n e t. d k

10

Der er ingen ben i et godt liv den 30.december 2008 mistede amputationskredsen vores elskede og højt respekterede formand, politiassistent Henning Baagøe andersen, som også var medlem af hovedbestyrelsen i dansk Handicap Forbund. Henning fik efter en helikopterulykke for Rigspolitiets færdselspoliti begge ben amputeret under knæene og 52% af kroppen forbrændt. Henning vendte tilbage til politiet og var i arbejde indtil sin død. Hans positive sind, dejlige humor og store arbejdsevne kom også amputationskredsen til gode. vi vil savne ham meget. Henning holdt mange foredrag rundt i landet og indledte altid sine foredrag med ordene citeret øverst. Æret være hans minde. Amputationskredsen

Slut med kolde fødder

R

e

S

S

e

F

o

t

o

Fryser du tit om fødderne, når du er udendørs, er et par varioHeat eL-varmesåler måske noget for dig. de er lette at bruge, og du kan holde fødderne varme i op til 14 timer. genopladelige batterier medfølger. Sålens størrelse tilpasser man ud fra en skabelon, som er til at klippe efter. der er tre modeller, og de koster fra kr. 995 – kr.1495. du kan læse mere om sålerne på www.jagtogfritid.dk eller ringe på tlf. 26 12 87 83 for flere oplysninger.

P

80 år

Klip en sål og få varme fødder.

jens knudsen kokborg, der var landsformand for dansk Handicap Forbund 1984 – 1990 og efterfølgende formand for Sahva Fonden 1990-1997, fyldte 80 år den 13. januar. Tillykke, red.

Ny medarbejder Lene kjær er nyansat i dansk Handicap Forbund som socialrådgiver i forbundets rådgivningsteam. Lene er nyuddannet socialrådgiver og ansat 13 timer om ugen - fem timer i Århus og otte timer i københavn.Hun arbejder hovedsagligt hjemmefra, men en gang om måneden mødes hun med de andre i rådgivningsteamet, for at drøfte sagerne. Hun har været medlem af dansk Handicap Forbund siden 2001 og har i flere år været aktiv i Århus afdeling.”jeg synes, dansk Handicap Forbund er en god organisation, som sætter fokus på det menneske, man er, og ikke på en diagnose. den åbenhed sætter jeg meget pris på”,fortæller hun. I Århus afdeling har hun siden maj 2007 arbejdet med rådgivning i en projektstilling fem timer om ugen, samtidig med hun læste på den sociale Højskole, så arbejdet og problemstillingerne er hende ikke fremmed. I fritiden kan man finde hende i gode venners lag siddende

med god mad, på en café ved Århus Å, eller i træningscenteret, men man kan også støde på hende i naturen, hvor hun kan lide at gå og nyde freden. derhjemme slapper hun indimellem af med at male med akrylmaling. Velkommen til, red.

Lene Kjær er ansat som socialrådgiver i rådgivningsteamet.

F oto : S o Lv e I g a n d e R S e n

aF Bente RødSgaaRd

Hjulspind


h A n d I C A P • n y t · n u m m e r 1 · f e b ruA r 2 0 0 9

11

Vidste du, at

Hvor der er vilje, er der vej

Nyt ligebehandlingsnævn den 1. januar blev der oprettet et ligebehandlingsnævn i danmark. Hvis en borger føler sig diskrimineret på arbejdsmarkedet på grund af for eksempel handicap, køn, race eller seksuel orientering, kan han eller hun klage til nævnet. det er også muligt at klage over forskelsbehandling på grund af race,

Sahva Gruppen er solgt til Tryghedsgruppen Sahva gruppen, der består af Sahva a/S, Sahva detail a/S, Bandageriet a/S og Sahvas aktieandel af den svenske bandagistvirksomhed SoL aB er solgt til tryghedsgruppen.Sahva gruppen er Skandinaviens førende virksomhed inden for hjælpemidler til mennesker med bevægelseshandicap og beskæftiger sig blandt andet med udvikling, design og produktion af proteser, håndsyet ortopædisk fodtøj og indretning af biler.I gruppen er der også enkelte forretninger med produkter til ryg

EU Pris til danske RoboBraille RoboBraille er en e-mailbaseret tjeneste, som oversætter dokumenter til enten syntetisk tale eller forkortet punktskrift.tjenesten stilles gratis til rådighed for alle ikke-kommercielle brugere, og man skal ikke registreres for at kunne anvende den.Formålet med tjenesten er at gøre ellers utilgængelige elektroniske tekster tilgængelige for mennesker med synshandicap eller læseproblemer.det danske RoboBraille projekt vandt e-accessibility prisen ved europa kommissionens e-In-

På dansk Handicap Forbunds hjemmeside er der lagt nogle tips til at få vellykket tur til københavn. Se selv på www. dhf-net.dk. en gruppe på Facebook er i fuld gang med at samle underskrifter ind for at stoppe nedskæringerne på handicapområdet. gruppen hedder: Forbedre forholdene for mennesker med handicap. Læs mere på www. facebook.com/home.php#/ group.php?gid=37376188830.

etnisk oprindelse og køn uden for arbejdsmarkedet. det er gratis at klage. nævnet har tre byretsdommere som formænd og ni juridiske medlemmer. ankestyrelsen er sekretariat for nævnet. Man kan kontakte nævnets sekretariat via mail på adressen ast@ast.dk eller på telefon tlf. 33 41 12 00. Læs mere på www.ligebehandlingsnaevnet.dk.

guiden ’’Planlægning af arrangementer for alle’’ giver tips til arrangører om, hvad man skal tænke på, når man vil skabe et arrangement, som alle uanset handicap kan deltage i. Hent guiden på www.handicapmainstreaming.dk.

og fødder og til pleje af kroppen.Med tryghedsgruppen som ny ejer får Sahva gruppen en kapitalstærk investor i ryggen.tryghedsgruppen har som målsætning at blive den ledende nordiske udbyder af rehabiliteringsydelser og forventer, at Sahvas ekspertise vil bringe den tættere på målet. Sahva Fonden som hvert år uddeler personlegater, midler til forskning osv. fortsætter sit almennyttige arbejde til gavn for mennesker med bevægelseshandicap samt driften af udviklingsselskabet Sahva Innovation a/S. Læs evt. mere på www.sahva. dk og www.tryghedsgruppen.dk.

kulturminister Carina Christensen har bevilget 550.000 kr. til danske Handicaporganisationer (dH) til talegenkendelsesprogrammet dICtUS, som giver personer med fysisk handicap eller ordblindhed mulighed for selv at kunne skrive på en computer. Med talegenkendelse kan man tale til computeren, som oversætter talen til tekst i f.eks. outlook eller Word. den nye bevilling fremtidssikrer programmet.

clusion awards 2008. Prisen er stiftet for at sætte fokus på, at god kommunikationsteknologi kan være med til at skabe social inklusion i samfundet. I øjeblikket understøtter RoboBraille dansk, engelsk, fransk, italiensk, portugisisk, græsk og litauisk.RoboBraille er udviklet af Synscenter Refsnæs i kalundborg i samarbejde med Sensus apS i Hillerød.tjenesten bliver blandt andet finansieret og videreudviklet for midler fra velfærdsministeriets Satspulje og Undervisningsministeriet.Læs mere på www.robobraille.org.

en privat fond opfylder ønsker for børn i alderen 4 – 18 år med livstruende sygdomme. Læs mere www.onskefonden.dk. Hjælpemiddeldatabasen har fået nyt design, og der er flere billeder af produkterne. Se selv på www.hmi-basen.dk.


dansk Handicap dag 2009

w w w. d h f - n e t. d k

12

Dansk Handicap Dag Det ku vær’ så godt… kommunalreformen to år efter ved forårsjævndøgn, lørdag den 21. marts, inviterer dansk Handicap Forbund alle medlemmer til dansk Handicap dag. temaet handler om kommunalreformen. det ku vær’ så godt! men hvordan gik det egentligt? er det blevet nemmere for borgerne, er der kommet flere penge til velfærd og har mennesker med handicap fået bedre forhold? eller har vi i stedet fået besparelser og mere bureaukrati? deltag i debatterne med politikere fra

kommunerne og tillidsmænd fra dansk Handicap Forbund ved syv arrangementer rundt i landet.

Region Hovedstaden, nord Dato: Lørdag den 21.marts kl.12.30 – 19.00. Sted: Festsalen, Syrevej 2, Frederiksværk. Hovedtaler: Medlem ad hovedbestyrelsen Ulla trøjmer. Gæstetalere: velkomst ved borgmester Helge Friis, Halsnæs kommune. Program: Festmiddag, kaffe/te med kage.gaver på adgangsbilletten.Festlotteri med flotte gevinster sponseret af dHF’s lokalafdeling samt handlende fra Frederiksværk.Underholdning ved kisser og Søren. Musik og dans: kastor Band. Servering: team arresø, håndbold m.fl. Pris: voksne 250 kr.dertil kommer kørsel. Tilmelding: Bindende tilmelding senest 11.3.til din lokalafdeling (Frederikssund/Halsnæs, Hillerød, Helsingør, og vestegnen) (Ret til ændringer forbeholdes).

Region Hovedstaden, Bornholm Dato: Lørdag den 21. marts kl. 12.30 – 16.30. Sted: Sagahuset, Rønne. Hovedtaler: Hovedkasserer erna Christensen. Program: taler, to-retters middag, kaffe, lotteri, underholdning og musik. Pris: 95 kr. det er tilladt at tage en gæst med. Tilmelding: tilmelding senest den 18.3. kl. 13.00 til Rigmor Pedersen, tlf. 56 95 36 55 eller Inger Speht Hansen, tlf. 56 48 08 20.

Region Nordjylland Dato: Lørdag den 21 marts kl.12.00 – ca. 18.00. Sted: danhostel aalborg vandrehjem, Skydebanevej 50, aalborg. Hovedtaler: Medlem af hovedbestyrelsen Bente Rey. Gæstetalere: Inviterede lokale politikere. Program: Frokostbuffet med øl/vand, kaffe med kage og frugt taler, debat og underholdning. Pris: 275 kr. Tilmelding: Bindende tilmelding til lokalafdelingerne. Spørg i afdelingen om tilmeldingsfrist.


kongres 2008

2009:

h A n d I C A P • n y t · n u m m e r 1 · f e b ru A r 2 0 0 9

13

Region Sjælland Dato: Lørdag den 21.marts kl.12.00 – 20.00. Sted: Menstrup kro,Menstrupvej 29,næstved. Hovedtaler: Medlem af hovedbestyrelsen Hans jørgen Møller . Gæstetalere: Socialudvalgsformand Carsten Rasmussen og medlem af Regionsråd Sjælland, Freddy Blak. Program: Faneindmarch, middag, taler, kaffebord, natmad og lotteri. Musik og dans: Freddy Hansen. Pris: 285 kr. Tilmelding: Bindende tilmelding til lokalafdelingerne.Spørg i afdelingen om tilmeldingsfrist.

Region Syddanmark Dato: Lørdag den 21. marts kl. 12.30 – 19.00. Sted: elbohallen,tingvejen 24,taulov, Fredericia. Hovedtaler: Landsformand Susanne olsen. Gæstetaler: Borgmester og formand for kommunens kontaktudvalg, Uffe Steiner jensen. Program: Faneindmarch, festtaler, festmiddag, kaffe, natmad, musik og dans. Pris: voksne 200 kr. Tilmelding: Bindende tilmelding til din egen lokalafdeling senest 9. 3. kørsel og eventuel specialkost oplyses ved tilmelding.

Region Midtjylland - Skive

Region Midtjylland - Silkeborg Dato: Lørdag den 21. marts kl. 12.00 – 18.00. Sted: Skovhuset, Hedevej 1, Fårvang. Hovedtalere og deltagere i paneldebat: Medlem af hovedbestyrelsen Rikke kastbjerg, folketingsmedlem Rene Skau Björnsson (S) samt repræsentanter for danske Handicaporganisationer og handicaprådene i Favrskov, Silkeborg og Århus kommuner. Program: velkomst, smørrebrød, paneldebat og let aftenbuffet. Pris: 189 kr. ekskl. drikkevarer. Tilmelding: Senest 28. 2. til din lokalafdelingsformand.

Dato: Lørdag den 21.marts kl.14.30 – 21.30. Sted: vildbjerg Sports- og kulturcenter, Sports alle 6,vildbjerg. Hovedtaler og deltagere i paneldebat: næstformand john Sørensen, Peter villadsen (SF) Herning Byråd, Conny jensen (S), medlem af Regionsrådet, kent Skaaning (v) borgmesterkandidat i Ringkøbing-Skjern kommune. Program: kaffe, taler, paneldebat, festmiddag, kaffe, underholdning.Musik og dans med de glade Spillemænd. Pris: 240 kr.for medlemmer og 300 kr.for ikke-medlemmer. ekskl.drikkevarer. Tilmelding: Senest 2.3.For Skive afdeling til Hanne Skipper, tlf.97 52 78 56.For Ringkøbing- Skjern til karsten jensen, tlf.97 37 22 36 eller mail: karsten.jensen@dhf-net.dk..


Sådan var det dengang

w w w. d h f - n e t. d k

14

Verdens Van a F S o Lv e I g a n d e R S e n

tiden for dansk Handicap dag nærmer sig. engang hed den verdens vanføredag og samlede mange tusinder dansk Handicap dag, som i år afholdes den 21. marts og omtales på side12, har rødder tilbage til begyndelsen af 60’erne. dengang hed den verdens vanføredag, og formålet var at ”hylde de mange unavngivne, som hverdagen på den ene eller anden måde har gjort til invalider,”og derved ”gennem offentlighedens opmærksomhed gøre deres ændrede hverdag bedre end den er – gøre den så nær det normale som muligt.”(vanførebladet 1962). Ideen om en fælles markering blev undfanget i 1959 af den internationale handicap-paraplyorganisation, Fimitic, som også dansk Handicap Forbund eller Landsforeningen af vanføre, som det hed dengang, var medlem af. den første verdens vanføredag blev afholdt den 20. marts 1960, og organisationer i 15 lande valgte at markere dagen, dog ikke danmark.

den første danske verdensdag Men i 1962 deltog danmark med en storstilet fejring

Københavns overborgmester Urban Hansen holdt tale ved det store møde på rådhuset.

søndag den 18. marts. dagens motto var ”arbejde til alle invalider”. den store hal på københavns Rådhus var tæt pakket af en ”tusindtallig skare”, da Livgardens musikkorps indledte med johan Svendsens Festpolonaise. og så gik det slag i slag. der blev holdt taler af landsformand Frederik knudsen, overborgmester Urban Hansen og en repræsentant for den internationale organisation Fimitic, og et storstilet underholdningsprogram med kendte kunstnere blev præsenteret af otto Leisner. Heller ikke dengang var tilgængeligheden noget at råbe hurra for, så mange af deltagerne måtte støttes eller bæres ind på rådhuset, nogle endda i senge eller på bårer. det arbejde klarede arbejdersamaritterne. det store møde i rådhuset kunne alle medlemmer deltage i, så langt billetterne rakte, men for en mindre gruppe var mødet bare afslutningen på en hel weekends festligheder. Landsforeningen af vanføre havde inviteret en gruppe æresgæster – repræsentanter fra foreningens afdelinger rundt i landet. de kom til københavn i busser og blev modtaget af landsformanden – en modtagelse der nåede frem til tv-aktuelts sendeflade. deltagerne

Arbejdersamaritterne hjalp med at bære og støtte, så alle kunne komme ind i rådhushallen.

Ved fagbevægelsens frokostarrangement i Folkets Hus deltog blandt andre statsminister Viggo Kampmann, der ses yderst til højre.


h A n d I C A P • n y t · n u m m e r 1 · f e b ru A r 2 0 0 9

15

føredag kunne dog ikke nå at opleve sig selv på skærmen. de var nemlig til fest i repræsentationslokalerne på Christiansborg, inviteret af socialminister kaj Bundvad. dagen efter var æresgæsterne af arbejdernes Fællesorganisation i københavn inviteret til frokost i Folkets Hus. Her deltog bl.a. statsminister viggo kampmann, så verdens vanføredag fik stor politisk bevågenhed. Sådan var det også i de følgende år, hvor dagen blev markeret med teaterforestillinger i det kongelige teater og store og mindre møder, hvor en eller flere ministre deltog.

Ideen bredte sig I 1964 blev der for første gang afholdt arrangementer flere steder i landet – i københavn, Haderslev, Skive, Ålborg og odense - og sådan har det været lige siden. I københavn holdt man i mange år fast i at fejre dagen med en festforestilling i det kongelige teater, men andre steder gik arrangementerne mere i retning af en fest med taler, god mad og underholdning samt musik og dans. I 1989 efter forbundets navneskifte skiftede også dagen navn. International Handicap dag var den nye betegnelse. det var også året, hvor forbundets Ungdomskreds

i Handicap-nyt gør opmærksom på, at socialpolitisk kamp ikke behøver at være kedelig og derfor opfordrer lokalafdelinger og kredse ”til at skrive kraftfulde slagsange, opføre revyer og sketchs med bid i, skrive muntre, men meningsfulde slogans, sende breve til lokalpolitikerne, tage bussen til samlingsstedet – kort sagt happenings med socialpolitiske krav. noget der samtidig interesserer pressen”. (Handicap-nyt nr. 3, 1989). nogle afdelinger tager også opfordringen til sig og går på gaden, men det bliver dog mest ved festerne. I løbet af 1990’erne meldte dansk Handicap Forbund sig ud af Fimitic, og dermed faldt begrundelsen for at afholde International Handicap dag bort. I stedet besluttede formandsmødet i 1995, at fastholde den tredje lørdag i marts som en festdag, der fremover skulle hedde dansk Handicap dag – som den stadig gør. ■

De mange deltagere til festmødet på Københavns Rådhus blev mødt af taler og et stort og varieret underholdningsprogram. Her optrådte blandt andre Bodil Kjer, Helle Virkner, Helge Kjerullf-Schmidt og Palle Huld.

Socialminister Kaj Bundvad og frue sammen med en af æresgæsterne.

Også sengeliggende kom ind til mødet.


verdens vanføredag

w w w. d h f - n e t. d k

16

Vi blev beværtet efter alle kunstens regler en af æresgæsterne ved den første markering af verdens vanføredag var Ib Helmuth Rasmussen Ib Helmuth Rasmussen er mangeårigt medlem af dansk Handicap Forbund - næsten 50 års medlemskab er det blevet til. efter endt uddannelse som væver på Håndværkerskolen i københavn vendte han i 1959 hjem til forældrene i nr. Herlev ved Hillerød og omkring det tidspunkt meldte Ib Rasmussen og hans forældre sig ind i dansk Handicap Forbund. Først i Hørsholm afdeling, men da Hillerød fik sin lokalafdeling, kom Ib Rasmussen med her – hvor han lige siden har holdt til.

den første vanføredag da Ib var 22 år deltog han i verdens vanføredag som repræsentant for Hillerød afdeling. Helt hvordan de udvalgte repræsentanterne husker Ib ikke, men at det var en stor oplevelse at være med er sikkert nok. ”der var repræsentanter fra hele landet, og vi blev beværtet efter alle kunstens regler.vi blev kørt i bus til københavn, hvor vi blev indlogeret på hotel, og så blev vi kørt til middag på Christiansborg. det var meget fint. der var fem forskellige vinglas!”, husker Ib Rasmussen, men også lokalerne, maden, stemningen, talerne og underholdningen gjorde indtryk. Socialminister kaj Bundvad var vært og holdt selvfølgelig tale og ”hans kone gik rundt og hilste og snakkede med os”, fortæller Ib. Senere på aftenen var der stort underholdningsprogram med blandt andre Rachel Rastenni. næste dag var der så først frokost i det nye Folkets Hus på enghavevej. Fagbevægelsen var vært , og Ib husker bedst, at overborgmester Urban Hansen talte. derfra gik turen til hallen på københavns Rådhus hvor der igen var taler og underholdning . der var en mængde mennesker, og mange skulle have hjælp til at komme ind og op ad trapper. ”der var blandt andre også sengeliggende deltagere fra det nybyggede kollektivhus på Hans knudsens Plads,” fortæller Ib Rasmussen. den største oplevelse for Ib Rasmussen var dog var middagen på Christiansborg. ”at se det hele og at blive så godt modtaget var en stor oplevelse”, siger Ib.”jeg kan se det for mig endnu.” Ib Rasmussen har siden deltaget i handicapdagene næsten hvert år. I de første år til festforestillingerne i det kongelige teater, senere i de arrangementer, der er blevet

holdt i området. de seneste år har han været at finde ved arrangementet i Frederiksværk, hvor han også regner med at være i år. Ib Rasmussen har lavet sin egen hjemmeside, hvor man blandt andet kan læse den beretning fra den første verdens vanføredag, som blev bragt i vanførebladet. Hjemmesiden har adressen www.ib-h-ras.dk.

Ib Helmuth Rasmussen husker tydeligt det store arrangement ved Verdens Vanføredag 1962. Festmiddagen på Christiansborg (billedet nederst) var den største oplevelse.


kort nyt kort nyt kort nyt

kort nyt

Lifte er noget bras, og elevatorer er det eneste rigtige.karin Beyer som er medlem af dansk Handicap Forbund og formand for danske Handicaporganisationers (dH) Furesø afdeling har fået ret i en klagesag.Furesø kommune har givet en bygherre tilladelse til at droppe en planlagt elevator til en café på en indskudt etage og godkendt, at bygherren i stedet etablerede en lift.dH-afdelingen Furesø protesterede til Statsforvaltningen i Region Hovedstaden, fordi løsningen er ulovlig. Statsforvaltningen er enig.”niveaufri afgang fra terrænet uden for bygningen til enhederne i

22 millioner til mennesker med handicap i Nicaragua og Honduras det er ikke kun medlemmer af dansk Handicap Forbund, der bakker op om forbundets ulandsarbejde.danIda, som er en del af udenrigsministeriet, bevilgede i december 22 millioner kroner til dansk Handicap Forbunds nye projekt i nicaragua og Honduras. dansk Handicap Forbund samarbejder i projektet med syv handicaporganisationer i nicaragua og fire i Honduras, som er naboland til nicaragua i Mellemamerika. I løbet af det fireårige projekt, regner dHF dog med at nå op på ca. otte samarbejdspartnere i Honduras.

stueetagen kan ikke etableres ved trappelifte eller lignende”.det glæder karin Beyer: ”Furesø kommunes fortolkning af bestemmelserne er nu klart modsagt af såvel Statsforvaltningen som af erhvervsog Byggestyrelsen”,siger karin Beyer,. glæden varede kort for Furesø kommune accepterede desværre ikke afgørelsen fra Statsforvaltningen.I november gav man ved dispensation bygherren tilladelse til at etablere adgang til cafeen ved en åben udendørs platformslift – netop den løsning, som Statsforvaltningen har dømt ulovlig! dH-Furesø måtte derfor for anden gang indklage Furesø komdet er første gang, at dansk Handicap Forbund har et større projekt i Honduras.til gengæld vil det nok blive det sidste større projekt i nicaragua, da organisationerne der har opnået en styrke, der gør, at de kan selv uden dHFs støtte. det nye store projekt hedder UnIdad, som på spansk betyder forenet eller samlet og hentyder til, at mennesker med handicap i Honduras og nicaragua sammen vil kæmpe for deres rettigheder i de to lande. Forbedrede rettigheder for mennesker med handicap gennem styrkede organisationer er netop projektets formål. Henry Lind

18

MaLene tønneSen

Furesø vinder sag om lifte

w w w. d h f - n e t. d k

Trappelifte monteret på denne trappe er ikke niveaufri adgang, slår Statsforvaltningen i Region Hovedstaden fast.

mune for Statsforvaltningen.”der er vores påstand at kommunen ikke har ret til at give denne dispensation, da den tilsidesætter formålet med bestemmelserne i Bygningsreglementet,”siger karin Beyer. Bente Rødsgaard

Mange medlemmer bakker op om ulandsarbejdet På dansk Handicap Forbunds (dHF) kongres i oktober delte forbundets ulandssekretariat et spørgeskema ud til de delegerede. 72 personer deltog i undersøgelsen, der handler om kendskab til og velvilje omkring forbundets ulandsarbejde. det overordnede billede er ret så positivt. 94% synes, at det er en god ide, at dHF samarbejder med mennesker med handicap i ulande. 75% vil fx gerne høre foredrag om ulandsarbejdet, og 63% vil gerne dele sin viden og erfaring med ulandsrepræsentanter. over 80% kendte til dHF's arbejde i forvejen, fx i hvilke lande vi arbejder, hvilke opgaver vi udfører, samt at vi støttes af danida. der er dog også tegn på, at der kunne informeres bedre om dHFs ulandsarbejde. 76% har læst om Ulandssekretariatets opgaver i Handicap-nyt, mens kun 24% har hørt foredrag og kun 25% læst om det på hjemmesiden. Se hele undersøgelsen på www. dhf-net.dk. Peter Marx

Dansk Handicap Forbunds projekter i Honduras og Nicaragua handler om at styrke handicaporganisationerne og derved forbedre rettigheder for mennesker med handicap.


h A n d I C A P • n y t · n u m m e r 1 · f e b ru A r 2 0 0 9

19

Læserkonkurrence Vind en uges ophold i sommerhus deltag i Handicap-nyts læserkonkurrence og få chance for at vinde et forårs- eller efterårsophold i et af Birksø Huses dejlige og handicapegnede sommerhuse rundt i landet. opholdet skal planlægges inden 1. maj eller efter 1. oktober Svar på spørgsmålet Hvad hedder dansk Handicap Forbunds ferie, og kursusejendom på nordfyn? og send dit svar på mail til js@dhf-net.dk eller pr. brev til dansk Handicap Forbund, Hans knudsens Plads 1a, 2100 københavn ø, så vi har det senest 1. marts. vinderen får direkte besked umiddelbart efter.

&(32(506 67$567+ )/1.86 ,45 )/1+5 2+* 6#51/- /3*5+73/3" '/ .(5 1$63/3-+5 7/1 +7.9+57 )+.49% høj team g n La ulent s kon

$-0 -0 &/ ./-'&00)-,%*)0+& &, 0&*1'"*(&#

,0>>3:053= *3;?3=@38 %' D )%'# /71C .:4" )( &$ $# &# D +0B )( &$ $# &$

A A A" : 0 ; 5 6 < 3 8 " 2 9


MØBELHUSET

IN-BOLIG Sig du så annoncen og få

Masser af møbler og muligheder. Bliv inspireret på 1200 m2 Gode parkeringsforhold

12% rabat

på alle varer – dog ikke hvis varen i forvejen er nedsat eller på tilbud. Betaling kun kontant eller på dankort.

GRATIS FREMVISNING I DERES HJEM

FÅ 500,

FOR DERES GAMLE STOL VED KØB AF NY.

Gælder kun stolebussen. Ring allerede i dag på 70 25 12 34.

SHOP ONLINE www.in-bolig.dk

Kig og køb - her er altid åbent

VI HJÆLPER GERNE MED... Alt i møbler til spisestue, stue, soveværelse, kontor, entre, børneværelse osv.

IDÉ & TRYGHED

"

Brug vores egen indretningsarkitekt. Få leveret og samlet møblerne af vort eget personale. De kan også leje. Ring og hør nærmere på 70 25 12 34.

TEMPOVEJ 1012  2750 BALLERUP  TLF.: 70 25 80 25  WWW.INBOLIG.DK  BUTIKINBOLIG.DK ÅBENT MANFRE: 1017.30, LØR 1014  OBS: VI LIGGER KUN 200 M FRA MALMPARKENS STATION


midt i bladet

1 Februar 2009

nYt FRA AFDeLIngeRne

Indhold side 21–28

Assens DHF på nettet Nyt fra afdelingerne Arrangementer Kurser Rejser Annoncer Medlemstilbud Viso DUKH Regionskontor Videnscenter for Bevægelseshandicap

DHF på net tet Dansk Handicap Forbunds hjemmeside finder du på adressen: www.dhf-net.dk Du kan skrive til DHF på flere e-mail adresser: Forbundets hovedadresse: dhf@dhf-net.dk Landsformand: susanne@dhf-net.dk Socialpolitisk konsulent: konsulent@dhf-net.dk Handicap-nyt: handicap-nyt@dhf-net.dk Informationsmedarbejder: info@dhf-net.dk Ulandssekretariatet: uland@dhf-net.dk Forældrekredsen: fk@dhf-net.dk Ungdomskredsen: uk@ungdomskredsen.dk RYK: info@ryk.dk Amputationskredsen: ak@dhf-net.dk Webmaster: webmaster@dhf-net.dk

Bornholm Lørdag den 21.marts kl.12.30 - 16.30 i Sagahuset,Rønne: Dansk Handicap Dag.(Se side 12) Det er tilladt at tage en gæst med.tilmelding senest onsdag den 18.3.kl.13.00. Lørdag den 18.april kl.13.30 - 16.30 i Sagahuset,Rønne:generalforsamling.Dagsorden ifølge vedtægterne.Foreningen er vært for kaffe og brød.efter generalforsamling spiller vi banko om medbragte pakker til en værdi af mindst kr.25. tilmelding senest onsdag den 15.4.kl.13.00. tilmeldinger til Rigmor n.pedersen,tlf.56 96 36 55,eller Inger S.Hansen,tlf.56 48 08 20.

Fredensborg/Hørsholm/Rudersdal torsdag den 30.april kl.18 – 21.30 i Restaurant trekosten i nivå Havn:generalforsamling.Kl.18 – 19:Afdelingen er vært for to retters menu samt et glas rød/hvidvin eller en øl/vand. Øvrige drikkevarer er på egen regning.Kl.ca.19:Oplæg v/ Stig Langvad formand for Danske Handicaporganisationer (DH) om den nye Fn Handicapkonvention i forhold til kommunalpolitik.Og om muligt oplæg ved en repræsentant fra

www.dhf-net.dk

Indmeldelseskupon

tirsdag den 17.februar:Arrangementet er aflyst,da skolen er lukket. tirsdag den 3.marts kl.19.00:generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne.Afdelingen er vært med kaffe og brød. tirsdag den 17.marts kl.19.00:årsmøde i Ferieklubben. Vestfyns ferieklub for handicappede og pårørende holder årsmøde og er vært med kaffe og brød. Lørdag den 21.marts:Dansk Handicap Dag.(Se side 12). tirsdag den 31.marts på Korsvangcenteret kl.16.45:Bowling med spisning.pris kr.120. Bindende tilmelding til Lis. tirsdag den 14.april kl.19.00:Formand for Sundheds – og Handicapudvalget i Assens kommune Henrik Hansen fortæller om handicapsituationen i Assens kommune.Mulighed for at stille spørgsmål.Kaffe med brød. tirsdag den 28.april kl.18.00:Fællesspisning med banko.pris kr.80.Bindende tilmelding. tirsdag den 12.maj:Foredrag v/ Ditte Limkilde,som fortæller om en spændende og turbulent barndom. Hvor andet ikke er nævnt,foregår arrangementerne på Stadionvej 10.tilmeldinger til Lis,tlf.64 79 15 19 eller 20 11 11 81.


22

Midt i bladet

en af vore kommuner. Kl. ca. 20: generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne. gratis for medlemmer. Ikke-medlemmer pris kr. 300.tilmelding og yderligere information, senest den 16. 4. – bindende tilmelding til aftenen samt kørsel senest den 20. april til afdelingsformand, per Henrik Kæseler, tlf. 24 91 88 89 eller mail: perk@hvidesande.dk. traditionen tro, kobler afdelingen sig på arrangementet den 23. juni på ”Stranden” i Charlottenlund. Sæt foreløbigt kryds i kalenderen.

Frederiksberg Onsdag den 18. februar kl. 18.00 – 21.30: Fastelavnsfest. Menu og underholdning. pris kr. 200. evt. kørsel kr. 25. Onsdag den 4. marts kl. 18.30: Banko. Onsdag den 18. marts kl. 19.00: generalforsamling. Dagsorden ifølge lovene. Døren lukkes præcist. Onsdag den 1. april: påskefrokost. pris kr. 200.tilmelding senest den 18.3. Onsdag den 15. april: Underholdningen med trioen ”Fair play”. Onsdag den 29. april kl. 18.30: Sæsonafslutning og banko. Flere oplysninger og tilmeldinger til Connie pedersen, tlf. 35 35 67 21eller 60 14 04 51.

Frederikshavn/Sæby Mandag den 16. februar kl. 19.00: generalforsamling. torsdage den 19. februar, 5. og 19. marts, 2., 16. og 30. april samt 7. maj kl. 19.00: Banko. Fredag den 6.marts: Dilettant i Lendum. Alle arrangementerne foregår i Dagcentret, Ingeborgvej, Frederikshavn.

Frederikssund/Halsnæs Lørdag den 21. marts kl. 12.30 – 19.00 i Festsalen, Syrevej 2 i Frederiksværk: Dansk Handicap Dag. (Se side 12) pris inkl. festmiddag, underholdning, musik og kørsel. pris kr. 150. Der vil også være lotteri. Sidste tilmelding den 11.3. Onsdag den 15. april kl. 18.30 – 22.00: Bankospil. Der sælges et lotteri så husk en pakke. Kaffe/ te og brød. Vi har altid plads til gæster.tilmelding senest fredag den 8. 4. Onsdag den 13. maj kl. 18.30 - 22.00: Hyggeaften, afdelingen er vært v/ sildebord og tre stk. håndmadder. Underholdning, senere kaffe/te og brød.tilmelding senest torsdag den 7. 5. Opsamling/tidspunkt oplyses ved tilmeldingen. Arrangementerne foregår i Fritidscentret, Multisalen, Jernbanegade 2, Frederiksværk. Husk ved tilmelding at oplyse om du har sukkersyge. tilmeldinger: Frederiksværk/Hundested: Birgit Jakobsen, tlf. 47 94 00 28. Jægerspris/Frederikssund: Hanne Ulvedal, tlf. 47 72 34 38. Opsamling/tidspunkt oplyses ved tilmelding. Mindeord Afdelingen har mistet sit mangeårige bestyrelsesmedlem, Knud Knudsen, den 19. november 2008. Knud var altid parat til at påtage sig nye opgaver og nye ansvarsområder og havde gennem årene mange tillidsposter i Dansk Handicap Forbund og i Danske Handicaporganisationer. Knud var en ildsjæl, som

lagde sit hjerte og mange kræfter i arbejdet. Han var altid behjælpelig med at løse problemer, uanset om de var store eller små. Knuds indignation, harme og den mulige løsning af uretfærdigheder mod den lille mand vil stå tilbage i vores erindring. Vores varmeste tanker går til grethe og familien. Æret være Knud Knudsens minde. Mindeord Det er med stor sorg, at afdelingen den 12. januar modtog besked om kasserer Martin Hansens bortgang. Han har været kasserer siden 1977 og har med sit store hjerte gjort meget for Dansk Handicap Forbund, især Dansk Handicap Dag, som han brændte for. Han blev æresmedlem ved handicapdagens 25 års jubilæum. I vores afdeling stod han for indkøb og bestilling af busser til arrangementer og tilrettelæggelse af ferieture. Han har deltaget i utallige kongresser og var i bestyrelsen i det tidligere Frederiksborg Amtskreds. Alt, hvad Martin havde med at gøre, var altid i orden, og han var en ildsjæl af rang. Vi vil savne ham meget. Æret være Martins Hansens minde Bestyrelsen v/Hanne Ulvedal Jensen

Furesø - Allerød Mandag den 23. marts kl. 17 - 20 i gedevasevang, Hestetangsvej 30A, Farum: generalforsamling. Dagorden ifølge vedtægterne. Afdelingen byder på aftensmad, så det er nødvendigt med tilmelding senest tirsdag 17. 3. tilmelding, særlige forbehold i forhold til maden og spørgsmål om arrangementet til Marianne Rosenvold på tlf. 44 95 57 20 eller på mail: rosenvold@mail.tele.dk.

Guldborgsund Lørdag den 14. februar kl. 13.00: generalforsamling. Foreningen er vært med kaffe og klumper. Ingen tilmelding. Lørdag den 21. marts: Dansk Handicap Dag. (Se side 12). næstved afdeling arrangerer. Information om pris og transport følger. Reserver datoen. tilmeldinger til Jørn, tlf. 28 64 00 13.

Helsingør Onsdag den 18. februar på Hamlet kl. 19.00 – 22.00: Fastelavnsfest. Underholdning v/ syngepigerne fra Helsingør. Kaffe og fastelavnsboller. pris kr. 50 plus kørsel. tilmelding til gitte, tlf. 50 99 58 72. Lørdag den 15. marts kl. 12.30 – 19.00 i Frederiksværk: Dansk Handicap Dag (Se side 12). Vi kører fra Hamlet kl. 11.00. pris kr. 250. Bindende tilmelding senest den 11.3. Onsdag den 18. marts kl. 19.00 – 22.00. generalforsamling. Vi giver kaffe og brød.tilmelding senest den 12. 3. på tlf. 49 21 82 21 eller til gitte, tlf. 50 99 58 72. Onsdag den 15. april kl. 19.00 – 22.00 på Hamlet: Bingo. tilmelding senest den 8. 4. til gitte tlf. 50 99 58 72.

Herning Onsdag den 25. februar kl. 19.00, Holtbjerg Aktivitetscenter, thyrasvej 9, Herning: generalforsamling. Dagsorden ifølge


H A N D I C A P • N y t · N u m m e r 1 · F e b ruA r 2 0 0 9

vedtægterne. Forslag skal være formanden i hænde senest otte dage før. Kun aktive medlemmer,der ikke er i restance,har stemmeret. Onsdag den 18.marts kl.19.00 – 21.30 på Herning gymnasium, H.p.Hansensvej 8 i Herning ”Det gælder dit liv”. Foredrag v/ tidligere luftkaptajn Stefan g.Rasmussen,som i 1991 havarerede med fly og besætning lidt nord for Stockholm.Arrangør Dansk Handicap Forbund m.fl.

Himmerland

23

Smørrebrød og en øl/vand (kræver tilmelding forud).Kl.20.15 – 21.30 Aktuelt handicappolitisk indslag v/ socialborgmester Mikkel Warmimg.Kan du ikke selv sørge for transport til og fra generalforsamlingen,vil afdelingen sørge for det.tilmelding til evt.kørsel og smørrebrød senest den 18.3.tilmeldinger til Sven Astrup Knudsen, ågade 120,st.tv.,2200 København n,tlf.38 34 06 61.e-mail sven_ knudsen@webspeed.dk.

Middelfart

torsdag den 5.marts kl.19.00 i Bymidten i Aars:generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne.Betalt medlemsbevis skal forevises. Kl.18.00 serveres skipperlabskovs.tilmelding senest den 23.2.til formand Jan Jørgensen,tlf.21 73 85 52.Afdelingen vil senere være vært for kaffe/te og brød. Lørdag den 25. april udflugt med liftbus til nordsømuseet. pris kr. 200 for bus, mad og entre. tilmelding og nærmere oplysning til ninna senest den 3.4.på tlf. 98 62 39 64, mobil 22 67 31 16. tidspunkt for turen, se næste lokalblad.

Kokkeskolen i Kolding,Hansenberg Vitia,Skovvangen 28.Vi har stadig ikke hørt fra Kokkeskolen,men vil ringe rundt til jer,der plejer at deltage i arrangementet,når vi hører fra skolen.Sidst var prisen kun kr.125 inkl.vine og tre retters mad,men må dog forventes at stige lidt. Onsdag den 22.april i Middelfart Bowlingcenter kl.19.00:generalforsamling.Dagsorden ifølge vedtægterne.program:kl.18.00 spisning.generalforsamling kl.19.00.Bowling fra kl.21.00 –22.00.pris for spisning kr.50.tilmelding til spisning senest torsdag den 16.4. Alle tilmeldinger til Irma,tlf.64 40 66 00 eller Henrik,tlf.64 88 14 04.

Holbæk

Møn

torsdag den 19.marts i Vommevad forsamlingshus:generalforsamling.Bestyrelsen byder på fællesspisning kl.18.00.generalforsamling afholdes kl.19.30.Dagsorden ifølge vedtægterne, indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før.Afsluttes med kaffe/te.tilmelding senest 9.3. Lørdag den 21.marts på Menstrup Kro i næstved:Dansk Handicap Dag.( Se side 12). pris kr.285.tilmelding senest 5.3. Lørdag den 16.maj:Sommerudflugt til„Knuthenborg“.Afgang fra Administrationscentret kl.10.00,hjemkomst kl.18.00.Ved ankomst til parken serveres sandwich,drikkevarer kan købes i bussen.Senere kaffe og sommerkage.pris kr.200.tilmelding senest 9.5. tilmeldinger til Bente Larsen,tlf.59 18 27 69. Lørdag den 13.juni: „Holbæk Sundhedsdag”på Ahlgade fra kl.10.00 til kl.14.00.Hold øje med medierne,når tiden nærmer sig,.

tirsdag den 24.februar kl.19.00 - 21.30 på Ulvsundcentret:Banko. Kaffe/te og kage kr.30.tilmelding senest 20.2. Lørdag den 21.marts kl.12.00 - 20.00 på Menstrup Kro:Dansk Handicap Dag.(Se side 12).pris kr.285.Bindende tilmelding senest 2.3. Lørdag den 25.april kl.18.00 - 21.30 på Ulvsundcentret:Fødselsdagsfest.to retters menu/ kaffe og te pris kr.150.Bindende tilmelding senest 17.april. tilmeldinger til Jytte,tlf.55 81 05 16.

Korsør/Skælskør Mandag den 23.februar i teglværksparken i Korsør kl.18.00 – 21.30:Fastelavnsfest.pris for mad,kaffe og te kr.80.transport kr.50. tilmelding senest den 19.februar. Lørdag den 21.marts på Menstrup Kro,Dansk Handicap Dag.(Se side 12).pris kr.285.evt.transport kr.95.tilmelding senest den 7.3. Mandag den 20.april kl.18.00 – 21.30 i teglværksparken i Korsør: generalforsamling.Dagsorden ifølge vedtægterne.Afdelingen giver mad og kaffe.evt.transport kr.50. på grund af maden er tilmelding nødvendig senest den 16.4. tirsdag den 12.maj kl.15.00 – 21.00:Bowlingaften i Slagelse.pris inkl.bowling,spisning og transport kr.275.Ikke medlemmer kr.325. tilmelding senest den 30.4. tilmeldinger skal ske til et af bestyrelsesmedlemmerne.

København Onsdag den 25.marts kl.18.30 – 21.30 i plejecentret Sølund,v/kantinen,Ryesgade 20:generalforsamling.program:Kl.18.30 – 19.45: generalforsamling,dagsorden ifølge vedtægterne.Kl.19.45 – 20.15.

NordVest Onsdag den 25.marts kl.18.30 i Idrætscenter Vendsyssel,mødelokale 4,Stadionvej 17 i Vrå:generalforsamling.Dagsorden ifølge vedtægter.Forslag sendes til formanden senest otte dage før.på grund af mad ønskes tilmelding til formand Chanette Holst,tlf.98 92 28 26.

Næstved Onsdag den 18.februar kl.19.00 - 21.30:Foredrag/debat v/ Jan Jakobsen,Ringsted.”Hvordan bliver vi hørt i kommuner og regioner?” Kaffe og kage,pris kr.20. Onsdag den 4.marts kl.19.00 - 21.30:Bankospil. Onsdag den 18.marts kl.19.00 Dehnsvej 10 i næstved:generalforsamling.Foreningen er vært med kaffe m.m. Lørdag den 21.marts kl.12.00 - 20.30 på Menstrup Kro,Menstrup Bygade 29 i næstved:Dansk Handicap Dag:pris kr.225 kr.(Se side 12).tilmelding til Marianne nielsen,tlf.55 73 08 69 senest 8.3. Onsdag den 8.april i gulerodshuset,Ringstedgade 528 i næstved kl.17.30 til 22.30:Afslutningsfest.to-retters menu,kaffe,musik og dans.pris kr.200 kr.tilmelding senest den 26.marts. torsdag den 14.maj:Udflugt.Se næste nummer. tilmeldinger til Marianne nielsen,tlf.55 73 08 69. Hvor intet andet er anført,foregår arrangementerne på engvej 18, næstved.


24

Midt i bladet

Odense Onsdag den 25. februar kl. 19.00 –21.30 på tarup gammel præstegaard: Afprøv din indre pokermester. pris kr. 50.tilmelding til Linda, tlf. 66 16 67 39 eller 28 18 43 27. torsdag den 5. marts kl. 18.00 – 22.00: Banko. Smørrebrød kan bestilles senest 2.3. Banko starter kl. 19.00. Onsdag den 11. marts kl. 19.30 på tarup gamle præstegård: generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne. Mulighed for spisning kl. 18.00 tilmelding til spisning senest den 6.3. torsdag den 2. april kl. 18.00 – 22.00: Underholdning. Spisning kræver tilmelding senest den 30.3. Lørdag den 9. maj kl. 10.30 – 15.30: Udflugt til Zoologisk have i Odense. pris kr. 150.tilmelding senest den 30.4.tilmeldinger til Susanne, tlf. 61 31 35 75, Jørn, tlf. 30 13 85 95 eller Annette, tlf. 30 25 22 71. til alle arrangementer, vil der, hvis du bor i Odense kommune og ikke selv kan sørge for transport, være mulighed for at blive tilmeldt kørsel. Det koster for øjeblikket kr. 12 pr. tur - altså kr. 24 pr. gang.til alle onsdagsarrangementer skal man være selvhjulpen eller have hjælper med, da der ikke tilbydes hjælp. Der er også mulighed for at gå til bowling. Ring og hør mere. Kontakt Jørn garp, tlf. 30 13 85 95 eller Jørgen erik Madsen, 29 45 15 21. Fødselsdag Formand for Odense afdeling, ejgil Jensen, fylder 70 år den 16. februar. eigil er mangeårigt medlem af DHF og har siden 2004 været formand for afdelingen. ejgil er en vellidt og respekteret formand, der ikke bruger de store armbevægelser, men leder afdelingen med sikker hånd.

Ringkøbing/Skjern Lørdag den 21. marts,Vildbjerg Sports- og Kulturcenter, Sports Allé 6: Dansk Handicap Dag: pris pr. person kr. 240 for medlemmer/kr. 300 for ikke medlemmer eksklusive drikkevarer. (Se side 12). tilmelding senest 2. 3. til Karsten Jensen, tlf. 97 37 22 36 eller mail: karsten.jensen@dhf-net.dk.

Roskilde Mandag den 23. februar kl. 19.30 - 21.30 i Vor Frue Sognegård: generalforsamling. Foreningen er vært m/ kaffe. Dagsorden ifølge lovene. evt. forslag skal være formand Mogens Larsen, tlf. 46 36 23 77, i hænde senest den 9. 2.tilmelding senest den 16. 2. Opsamling begynder kl. 18.15. Lørdag den 21. marts, Menstrup Kro i næstved kl. 12.00 - 20.00: Dansk Handicap Dag. (Se side 12). pris kr. 290.tilmelding senest den 7. 3. Opsamling starter kl.9.45. Mandag den 6. april kl.19.15 - 22.30 i Vor Frue Sognegård: Bankospil.tilmelding senest mandag den 30.3. Opsamling starter kl. 18.00. pris kr. 70. tilmeldinger til gerner, tlf. 46 35 69 02. Husk at give besked om du er diabetiker.

Rødovre torsdage den 26. februar og 2. april: Bankospil. torsdag den 12. marts kl.19.30-22.00: generalforsamling. Dagsorden ifølge lovene. gratis bøf stroganoff kl.18.00 tilmelding til spisning nødvendig senest den 6.3. torsdag den 14. maj kl. 10.00-17.00: Skovtur vi kører fra Ørbygård. pris kr. 200. For Rødovre borgere dog kr. 100 kr. Bindende tilmelding senest den 1. 5. Alle arrangementer foregår i Festsalen Ørbygaard, Medelbyvej 6 i Rødovre. tilmeldinger til Jytte på tlf. 43 64 42 64. Søndag den 28. juni - torsdag den 2. juli tager vi på ferietur til det sydlige Harzen.tilmelding til Birthe på tlf. 36 70 25 05 hurtigst muligt.

Silkeborg Onsdag den 18. februar: Banko. Onsdag den 4. marts: Foredrag og lysbilleder om Amish folket v/ Lene De Hemmer Hansen. Onsdag den 18. marts: generalforsamling. Dagsorden ifølge lovene. Søndag den 29. marts på Sdr. ege kl. 13.00 – 18.00: Afslutningsfest, tre retters menu, kaffe, hotdog og underholdning. pris kr. 100. Ikke medlemmer kr. 230.tilmelding senest den 23. 3. på tlf. 86 82 37 76.

Skagen Mandage den 16. og 23.februar, 2., 9., 16., 23. og 30. marts kl. 14.00 – 16.30: Mandagsklub. Fredag den 20. februar kl. 18.00 – 22.00: gule ærter, æbleskiver, kaffe og underholdning. pris kr. 50. Ikke medlemmer kr. 100. torsdage den 5. marts, 2. og 30. april kl. 19.00 – 22.00: Banko. Fredag den 6. marts kl. 17.00 – 22.30: Dilettant i Lendum. pris kr. 150 inkl. kaffe, brød og kørsel. Ikke medlemmer kr. 250. torsdag den 19. marts kl. 19.00 – 22.00: generalforsamling.tilmelding til spisning senest den 16.3. Øl og vand kan købes. torsdag den 23. april kl. 14.30 – 16.00: Damernes butik viser tøjkollektion. Kaffe og kage kr. 15. Hvis arrangementet er med spisning er tilmelding senest fem dage før. tilmeldinger på tlf. 98 44 45 54 eller 24 85 50 28.

Skanderborg

Hver onsdag kl.18.50:Bankospil. Lørdag den 21.februar kl.18.00 i Borgernes Hus Veng:nytårsfest. Søndag den 29. marts kl. 13.30: Søndagscafe m/pakkespil medbring en pakke til ca.25. kr. tirsdag den 19. april kl. 13.30: generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægter. Arrangementerne er i Bellis Sundhedscenter Sygehusvej 7. Skal man hentes, så ring til Sofie, tlf. 86 52 12 15. 25 års jubilæum Fredag den 20. marts er det 25 år siden, at Sofie nielsen blev valgt som formand for Skanderborg afdeling. I den anledning er der reception kl.12.00 – 16.00 på 2. sal Skanderborg Sundhedscenter, Sygehusvej 7, Skanderborg.


H A N D I C A P • N y t · N u m m e r 1 · F e b ru A r 2 0 0 9

25

Skive

Svendborg

tirsdag den 3.marts kl.19.30:generalforsamling.Fællesspisning kl. 18.00.Biksemad m/ en øl/vand .pris kr.50.for medlemmer og kr.75. for ikke-medlemmer.Kl.19.30:generalforsamling. tilmelding til spisning senest den 25.2. Lørdag den 21.marts,Vildbjerg Sports- og Kulturcenter,Sports Allé 6:Dansk Handicap Dag: Afgang Skive Banegård kl.1300,afgang Viborg Banegård kl.13.35. pris pr.person kr.240 for medlemmer/kr.300 for ikke medlemmer eksklusive drikkevarer.(Se side 12). tilmelding senest 2.3. tirsdag den 14.april kl.14.00:tur til Stubbegård Sø.Afgang fra Skive Banegård kl.13.00 m/ liftbus.Kaffe/te og lidt mundgodt.pris kr.50 for medlemmer,kr.75.for ikke medlemmer.tilmelding senest 8.4. tirsdag den 26.maj – torsdag den 28.maj:Udflugt til trekantsområdet.Kl.10.00 afgang fra Skive Banegård.Kl.10.40 opsamling på Viborg Banegård.Vi kører til Fredericia Vandrehjem,hvor vi skal bo.27.maj:Udflugt til egeskov Slot.28.maj afgang kl.10.00 fra vandrehjemmet,hvor vi kører mod Vejle,Bredballe,grejs Dal og Kongernes Jelling.Hjemkomst til Viborg kl.ca.17.30 og i Skive kl.ca.18.00 pris pr.person,medlemmer i familieværelse kr.1.245 / i dobbeltværelse kr.1.375.Ikke medlemmer i familieværelse kr. 1.400 / i dobbeltværelse kr.1.550.eks.drikkevarer.tillæg på 500 kr. for enkeltværelse.Min.25 deltagere ellers aflyses turen.tilmelding senest 1.5. Alle tilmeldinger til Hanne Skipper,tlf.97 52 78 56

torsdag den 5.marts kl.18:generalforsamling ifølge vedtægterne. Forslag skal være formanden i hænde senest otte dage før.Afdelingen er vært med et par stk.smørrebrød samt en øl/vand kl.18.00. generalforsamling starter kl.19.00.tilmelding til spisning senest den 27.2. Onsdag den 18.marts i Fælleshuset,Wandallshaven 50 i Svendborg kl.19.00:temaaften. Om at komme igennem til sin kommune og blive hørt.Oplæg af Jan Jakobsen,freelancejournalist med særlig fokus på handicapspørgsmål og formand for Ringsted Handicapråd samt byrådspolitikker.pris kr.60.Bindende tilmelding senest den 29.4. Lørdag d.21 marts:Dansk Handicap Dag.(Se side 12) Der arrangeres fælleskørsel til taulov.Bindende tilmelding til afdelingen. torsdag den 2.april kl.18.00:Forårsfest.Menu,amerikansk lotteri. pris kr.145 kr.Bindende tilmelding senest den 23.3. Onsdag den 29.april kl.14.00:Samvirket,fællesarrangement i SgHallen.Underholdning af Arne Lundemann,som fortæller om sit liv med sang,musik og teater og krydret med sange.efter kaffen besøg af Københavns Drengekor med 30 drenge og 15 herrer under ledelse af ebbe Munck.pris kr.100.Bindende tilmelding senest den 29.3. torsdag den 7.maj kl.18.00:”Sikkerhed i hjemmet”.Vi starter aftenen med smørrebrød,hvorefter politibetjent Kaj Kruse fortæller om forebyggelse mod indbrud.Finn Krøis fra Skovs Låseservice fortæller om,hvordan vi sikrer vores hjem. tilmeldinger til Hanna,tlf.62 54 17 80 eller Svend erik,tlf.62 22 65 51. Hvis andet ikke er nævnt foregår vores arrangementer i kælderen i Skallen,Møllergade 99,Svendborg.

Slagelse /Sorø Mandag den 2.marts i Kongehave Centret i Slagelse:gule ærter med flæsk,haler og pølse.til de der ikke spiser gule ærter,er der kotelet.pris kr.50 Husk at sige ved tilmelding,hvad du vil spise.Bindende tilmelding senest den 23.2. Mandag den 16.marts kl.18.00 –20.30 i Kongehave Centret, Svendsgade i Slagelse:generalforsamling.Afdelingen er vært for tre stk.smørrebrød.tilmelding senest den 9.3. tilmeldinger til Aase,tlf.20 43 82 70. Lørdag den 21.marts:Dansk Handicap Dag.(Se side 12). Mandag den 6.april:Banko. 27.– 30.maj:tur til pejsegården,Brædstrup.

Stevns/Fakse torsdag den 5.marts kl.18.30 – 21.00 i kantinen på Stevnshøj: generalforsamling.Smørrebrød,kaffe og te.Spisning og kørsel til generalforsamlingen er gratis.tilmelding nødvendig senest den 28.2.til Lissy,tlf.56 50 35 43 (ikke onsdag) eller Hjørdis Wager,tlf.21 44 16 40 efter kl.16.00. Lørdag den 21.marts kl.10.00 – 22.00:Dansk Handicap Dag.(Se side 12).pris 285 kr.,kørsel kr.75.tilmelding til Ruth Larsen,tlf.20 71 35 43 senest den 14.2.

Vordingborg Mandag den 23.februar kl.18.00 i Hollænderhaven:generalforsamling. Forslag fra bestyrelsen: nye vedtægter fremlægges.Andre forslag skal være formanden skriftligt tilsendt senest den.8.2.Foreningen er vært ved et lettere traktement.Husk tilmelding af hensyn til traktementet. tilmeldinger til generalforsamling kan ske til nytårsfesten eller til bankospil,men senest den 16.2.tilmeldinger til Svend Olufsen,tlf. 55 34 46 85 eller Jan Olsen,tlf.55 76 72 92.

Aalborg tirsdage den 20.og 27.januar,3.,10.og 24.februar,og 3.,10.,17.,24. og 31.marts,samt 14.,21.,og 28.april kl.18.00 - 22.00:Klub,aktiviteter og svømning.(Obs.17.februar og 7.april ferie). tirsdag den 3.februar,kl.16.00-18.00:Foredrag om hjælperordninger/BpA,v/ Lotte Mørkhøj.Der er kommet en ny lov,flere kan nu få en hjælpeordning – kan du mon? Mandag den 9.marts kl.19.00 - 22.00:generalforsamling. tirsdag den 10.marts,kl.16.00 - 18.00:Foredrag v/ Ole Lauth,forstander på egmont-højskolen. Fredag den 1.maj,kl.18.00 - 24.00:Afslutningsfest med Down town Husorkester.Hvor intet andet er anført,foregår arrangementet på Lejbjergcentret,Sonjavej 2,Aalborg.


26

Midt i bladet MeDLeMStILBUD Dansk Handicap Forbund tilbyder rådgivning og bisidderhjælp. Desuden har vi indgået foreløbig to samarbejdsaftaler om rabatter på henholdsvis møbler og frisørarbejde. Rådgivning: Ønsker du rådgivning, sparring, hjælp til ankesager, bisidderhjælp eller lignende står et team af kompetente medarbejdere - frivillige som ansatte – parat til at hjælpe dig. Du kan kontakte Dansk Handicap Forbunds rådgivningsteam på telefon 39 29 35 55 eller på mail social@dhf-net.dk. Rabatordninger: De mobile frisører Få din frisør til at komme hjem, når der er brug for en klipning eller andet frisørarbejde.Dansk Handicap Forbund og virksomheden De mobile frisører har indgået en aftale, der indebærer 15% rabat på al slags frisørarbejde til medlemmer af Dansk Handicap Forbund. Ring til frisøren og aftal tid på tlf.70 10 00 01.Se mere på www. demobile.dk. Møbelhuset In-Bolig In-Bolig har alle typer møbler, som passer til alle hjem fx børnemøbler, sofagrupper, gaderobeskabe, havemøbler, hvilestole og seniormøbler.Medlemmer af Dansk Handicap Forbund kan opnå rabat på 12-15%.Rabatten gælder ikke i forvejen nedsatte priser. Møbelhuset In-Bolig ligger i Ballerup ved København, men har både egen webshop så man kan købe sine møbler på nettet og en stolebus, som kommer ud i hjemmet og fremviser. Fremvis dit medlemskort eller oplys dit medlemsnummer, når du betaler.Man kan betale med dankort, via bankoverførsel eller kontant, når man bestiller.Læs mere på www.in-bolig.dk og bliv inspireret eller ring/mail efter katalog på telefon 70 25 12 34. AnnOnCeR Handicap-bil sælges Chrysler grand Voyager Van 3,3, benzin, ’96, kun 68.000 km, sølvgrå, fem dørs, automatgear, fartpilot, servostyring, trækkrog, kran v.højre forsæde, syv siddepladser, er købt uden afgift, kun en ejer, fuld servicebog, synet juni 2008, cigaret-brandmærker i tæppet foran ellers pæn, står i århus.pris-idé: kr.40.000.Kontakt: tlf.20 89 43 69. Feriehjælp Svagføres Feriefond uddeler støtte til ferie for mennesker med handicap.Ansøgningsskema kan hentes på www.svagfoeresferiefond.dk eller rekvireres hos Svagføres Feriefond, v./Inger Hennesø, engtoften 2, 3540 Lynge. Ansøgningen skal sendes til samme adresse og være fonden i hænde senest den 31.marts.

ARRAngeMenteR Invitation til alle rygmarvsskadede med gangfunktion Johnny Walker i RYK inviterer til temadag om forebyggelse/behandling af slidskader og genoptræning af gangfunktion.Alle gående rygmarvsskadede er velkomne. Arrangementet afholdes lørdag den 18.april på Klinik for Rygmarvsskader i Hornbæk. Læs mere på www.ryk.dk/walker,i Handicap-nyt nr.6/2008 side 24 eller kontakt Lotte tobiasen på tlf.86 29 40 70 for yderligere oplysninger.

ReJSeR Flensborg 7. - 10. maj København afdeling arrangerer ferierejse til Flensborg med guide, historiker Jan Jessen fra IOF. turen forberedes med en debatweekend om bl.a. Flensborg i for- og nutid. på rejsen skal vi på udflugter til Flensborg, Hedeby, Dannevirke, Slesvig og glücksburg. Ophold på kursuscenter Christianslyst, som er handicapegnet. Der vil også blive mulighed for grænsehandel. pris: 3.500 kr. inkl. debatweekend, rejse inkl. halvpension, entreer og udflugter og kursusleder. Mindre tillæg for enkeltværelse. tilmelding til debatweekenden senest den 18. 3. tilmelding til rejsen senest den 1. 4. til Sven. A. Knudsen på tlf. 38 34 06 61. Berlin 8. - 12. juni næstved afdeling arrangerer ferierejse til Berlin. Busrejsen foregår med Bergholdt Liftbusrejser, som har en moderne liftbus bemandet med to erfarne chauffører. Fire overnatninger på Hotel Ascot-Bristol i potsdam, som er et firestjernet hotel og handicapegnet, udflugtskørsel, sejltur og halvpension. pris: 3.945 kr. for medlemmer af næstved afdeling ved delt dobbeltværelse og 4.345 kr. for andre. tilmelding og information hos Hanne Stampe, tlf. 55 77 37 86, e-mail: h.stampe@stofanet.dk. Schwarzwald 25. – 31. juli Den tidligere Midtjyllandskreds arrangerer rejse til Schwarzwald. Vi kører med DK-Liftbusser med to erfarne chauffører. pris: 7.195 kr. inkl. fuldpension. tillæg for eneværelse kr. 650. Rejsen sælges fra lørdag den 14.2. kl. 12.00. Henvendelse til formand for rejseudvalget v/esbjerg afdeling, Lilian Lykou, tlf. 31 71 02 15 eller 24 90 30 71. Limfjorden/Struer 24. – 28. august Stevns/Faxe afdeling arrangerer ferierejse til Struer grand Hotel. Vi skal på mange udflugter i området. pris: 3.875 kr. tillæg for enkeltværelse 800 kr. tillæg for ekstra hjælp om natten 400 kr. tilmelding til Ruth Larsen, tlf. 20 71 35 43. Bornholm 29. august – 2. september Korsør/Skælskør afdeling arrangerer ferierejse til Bornholm. Ophold på Hotel Balka Strand og udflugter rundt på øen. pris: 3.990 kr. inkl. halvpension. tillæg for enkeltværelse 780 kr. tillæg for afbestillingsforsikring 239 kr. for dobbeltværelse og 286 kr. for enkeltværelse. tilmelding til Kirsten Hansen efter den 20. februar på tlf. 58 19 60 79. Tunesien 4. – 11. september thisted afdeling arrangerer ferierejse til tunesien. Ophold med ”All Inclusive” på Hotel Coralia Club. pris: 4.700 kr. inkl. bus fra thisted til Billund tur/retur. tillæg for eneværelse 700 kr. Rejse og afbestillingsforsikringer er ikke medregnet. Yderligere oplysninger på tlf. 97 99 51 41 eller 97 96 13 53. Sidste tilmelding den 1.4.


H A N D I C A P • N y t · N u m m e r 1 · F e b ru A r 2 0 0 9

27

SOMMeRKURSeR

Leg, latter og livsglæde Kurset henvender sig til voksne. Formiddagene er fyldt op med foredrag om litteratur, indretning, og med bevægelse af både krop og stemme. Om eftermiddagen er der sammensat en bred vifte af fag: filosofi, litteratur, digital fotoredigering, glas, smykker, maleri, madlavning samt fag for dem der har lyst og kræfter til at udfordre kroppen med sejlads, idræt og naturfag. Om aftenen tilbydes en vifte af forskellige aktiviteter blandt andet underholdning af en skuespiller, grillaften og klatreaften, hvor man kan prøve sine grænser af på den stejle væg. Det hele afsluttes med en afskedsfest. pris: 2.800 kr. pris for hjælper/ledsager 1.000 kr., hvis du er medlem af DHF. Leg, latter og livsglæde – for børn og deres voksne Kurset kører samtidig med voksenkurset og har samme program som dette for de voksne om eftermiddagen og aftenen. Formiddagene byder på fag, hvor børn og voksne arbejder sammen med fx rollespil, familiedyst, sejlads, og kreativt værksted, hvor man kan lade fantasien blomstre samt idræt og musik. Om eftermiddagen vælger de voksne mellem forskellige fag på voksenkurset. (Se ovenfor). Børnene er om eftermiddagen i trygge hænder hos børnepassere, der alt efter vejret laver aktiviteter, hvor skolens mange muligheder både indendørs og ikke mindst udendørs benyttes. årets udflugt for børn bliver i år en heldagstur til Djurs Sommerland. Aftenprogrammet er det samme som på voksenkurset ovenfor. pris: Voksne 2.800 kr., børn 3-7 år 1.100 kr., børn 7-17 ½ år 1.600 kr. pris for hjælper/ledsager 1.000 kr., hvis du er medlem af DHF. tilmelding til begge hold til egmont Højskolen senest den 11. maj. Har du spørgsmål kan du kontakte Anni Kvisgård på tlf. 56 65 84 35 eller egmont Højskolen på tlf. 87 81 79 00.

Aktiv ferie i naturen

Dronningens Ferieby’s 44 feriehuse og fælleshus er kåret som et af Danmarks mest tilgængelige ferietilbud. Alt er indrettet så det letter opholdet for hele familien. Feriehusene danner de perfekte rammer for ferien med mange aktivitetsmuligheder. I bor tæt på skov og by – lige ved en af Danmarks bedste badestrande og i et charmerende område med masser af oplevelser og aktivitetstilbud. pira

tion…

Få inspiration af en AktivitetsGuide Fra 1. april er vores nye AktivitetsGuide parat til at inspirere jer og hjælpe med at sammensætte et program af aktiviteter og oplevelser, der matcher jeres behov og interesser. Guiden har ind gående lokalkendskab, er opdateret på aktuelle begivenheder og kan derfor kombinere mange forskellige ønsker: arrangementer i feriebyen, attraktionsbesøg, naturoplevelser, udflugter osv. AktivitetsGuiden som I kan mødes med i starten af opholdet, er en gratis service.

på sommerkursus med Dansk Handicap Forbund Dansk Handicap Forbund afholder i samarbejde med egmont Højskolen to sommerkurser under temaet ”Leg, latter og livsglæde”. programmet er sammensat, så der bliver plads til både latteren og livsglæden, men også til eftertænksomhed over, hvad vi skal bruge dem til i hverdagen. Mellem de mange aktiviteter er der afsat til at nyde hinanden, sommeren, naturen og vejret, for det er i mødet med ”den anden” og hinanden, at udbyttet og fornøjelsen af et sommerkursus falder på plads. Kurserne afholdes i samme uge med hvert sit program, dog med fælles hold om eftermiddagen. Tid: 13. – 19. juli. Sted: egmont Højskolen, Villavej 25, Hou, Odder.

ins

Weekend-ophold 27. marts - 29. marts / 2. oktober - 4. oktober ‘09 kr. 1.495,Ta’ på weekend tæt ved skov og strand. Nyd naturen og bliv forkælet. Prisen er pr. pers. i ét hus incl. måltider, underholdning og slutrengøring. Pris pr. ekstra person i huset kr. 950,-

Påskeferie 4. april - 11. april ‘09 kr. 3.595,Her er børnene i centrum. Aktiviteter med bl.a. skattejagt, ansigtsmaling, børnebio, dragebygning, kanosejlads og ridning. Prisen er pr. hus op til 5 personer, inkl. slutrengøring. Ugeferie og miniferie Pris pr. hus pr. uge Pris miniferie pr. hus (i udvalgte perioder)

fra kr. 2.680,fra kr. 1.590,-

Særlige aktivitetstilbud Uge 26, 27 og 32 er der særlige aktivitetstilbud for voksne. Uge 28, 29, 30 og 31 er der særlige aktivitetstilbud for familier med børn. Se mere på www.dronningensferieby.dk eller ring efter udførlige programmer for de enkelte perioder. Dronningens Ferieby · Kystvej · 8500 Grenaa · Telefon 87 58 36 50 post@dronningensferieby.dk · www.dronningensferieby.dk


H A N D I C A P • N y t · N u m m e r 1 · F e b ruA r 2 0 0 9

R e g I O n S K O n tO R e R Dansk Handicap Forbunds regionskontorer tilbyder information og vejledning. Regionskontor Fyn Østre Stationsvej 27, 2. 5000 Odense tlf. 66 19 34 55/fax 66 13 19 61 e-mail: dhf-region-fyn@mail.tele.dk

Regionskontor Aabenraa Anna Marie nielsen Bjerggade 4Q 6200 Aabenraa tlf./fax: 74 62 05 71 email: aabenraa@dhf-net.dk Kontortid: tirsdag og torsdag kl. 9-12

Videnscenter for Bevægelseshandicap

Videnscentret besvarer henvendelser, forestår konferencer og projektarbejder samt udarbejder bøger, videoer og andet informationsmateriale.

Kontakt: Videnscenter for Bevægelseshandicap MarselisborgCentret, Bygning 3, 2. sal. p.p. Ørumsgade 11 8000 århus C telefon 89 49 12 70. Fax 89 49 12 76 e-mail: vfb@vfb.dk Hjemmeside: www.vfb.dk

28

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) postboks 284 Banegårdspladsen 2, 2. 6000 Kolding tlf.: 76 30 19 30 Fax: 75 54 26 69 Skrivetlf.: 76 30 19 39 e-mail: mail@dukh.dk Hjemmeside: www.dukh.dk

Telefonerne er åbne: Mandag og fredag 9.00-15.00 tirsdag 9.00-21.00 Onsdag 9.00-13.00 torsdag 9.00-17.00 Kontoret er åbent for besøgende hverdage undtagen onsdag. DUKH informerer og rådgiver borgere og myndigheder. DUKH’s målgruppe er personer med handicap, pårørende, handicaporganisationer og sagsbehandlere i amt og kommune.

INDMELDINGSKORT

Kontingent enlige Undertegnede ønsker at blive medlem af Ægtepar/ Samboende Dansk Handicap Forbund. Jeg er: handicappet ikke-handicappet

2009 260 kr. 390 kr.

Brev Ufrankeret svarforsendelse

Benyt venligst BLOKBOGSTAVER

107 Sendes ufrankeret (modtageren betaler portoen)

navn: Adresse: postnr./By Fødselsdato: (dag)

(måned)

(år)

Kommune: telefon: e-mail: Sæt kryds hvis du tillige ønsker at være medlem af én af Dansk Handicap Forbunds fire specialkredse. Det koster ikke ekstra.

Forældrekredsen (forældre til handicappede børn 0-18 år) Oplys venligst barnets fødselsår og navn: Ungdomskredsen (unge mellem 14 og 35 år) RYK (rygmarvsskadede) Amputationskredsen

(underskrift af det nye medlem)

Dansk Handicap Forbund +++ 1074 +++ Hans Knudsens plads 1A, 1. 2100 København Ø


Bliv godt kørende RESPEKT - udvikler hele mennesker!

Egmont Højskolen tilbyder enestående menneskelige, faglige og fysiske rammer, midt i skoven og ud til vandet, kun 30 km fra Århus. Vores moderne, lyse værelser er alle handicapegnede. Et semester indeholder studieture, temauger, koncerter, foredrag m.m. Vælg mellem 18 eller 42 ugers kursus fra august eller et 24 ugers kursus fra januar.

Lej, køb og sælg handicapbiler

Klik ind på handiauto.dk og lej: personbiler, busser og minibusser eller sælg: din brugte handicapbil eller bus til os

Besøg Danmarks mest rummelige højskole på: www.egmont-hs.dk www.handiauto.dk - Telefon: 3920 6464

Eller på: Villavej 25, Hou 8300 Odder Tlf. 87 81 79 00 mail@egmont-hs.dk

Solidaritet · Myndighed · Værdighed

Når trappen bliver for stejl Ingen bryder sig om at skulle forlade sit hjem, fordi trappen er blevet et problem. Løsningen er en stolelift fra Stannah, som finder plads på selv de smalleste trapper, uanset kurver, afsatser og døre.

DSB Handicapservice Er du handicappet og har legitimationskort til DSB’s ledsagerordning, kan du bestille hjælp til dine togrejser. Du skal blot ringe til DSB Handicapservice på telefon 70 13 14 15 (tast 6).

I brochuren, Handicapservice, kan du læse mere om ordningen - brochuren får du på stationen.

hermann.dk

Starter eller slutter din rejse med bus, skal du kontakte din egen region.

Ring gratis på 80 37 37 37 og få et uforpligtende tilbud. Eller se mere på www.opadtrappen.dk


Her er feriehuset hvor man føler sig velkommen med kørestol Samsø, Limfjorden, Falster og Sjællands Odde 4 huse i Trend ved Limfjorden. 2 huse på Samsø - Sælvig og Nordby. 6 huse i Marielyst på Falster. 3 huse i Vig ved Sjællands Odde. Her er tale om rigtig nybyggerstil, indrettet med tidens krav til luksus, og det meget rustikke materiale skaber en helt speciel atmosfære både ude og inde. • Feriehusene er 108-124 m2 + 6-20 m2 overdækket terrasse. • Plads til 6-12 personer, heraf 2-6 kørestolsbrugere. • Husene i Vig er 170 m2 med 10-12 sovepladser. af endt Godk andicap kH Dans bund For

• Priser fra kr. 3.900/uge

Cimbria Ferie · Linåvej 59 · Linå · 8600 Silkeborg · Tlf. 86 84 58 18 · Mobil 26 73 69 22


Læserne skriver

h A n d I C A P • n y t · n u m m e r 1 · f e b ru A r 2 0 0 9

31

Sommer på Sct. Knudsborg dansk Handicap Forbund tilbyder i år følgende ferieophold på kursus- og feriecentret Sct. knudsborg på nordfyn: 1. hold: 22. juni – 6.juli. 2. hold: 6. - 20. juli (ungdomshold). 3. hold: 20. juli - 3. august. 4. hold: 3. august - 17. august. 5. hold: 17. - 31. august. For feriegæster, der bor på Sjælland, er der mulighed for afhentning på Hans knudsens Plads 1a, københavn. der er ikke afhentning på bopælen. Pris: kr. 6.500 + transport kr. 800. Vi vil så vidt muligt placere dig/jer på det ønskede hold. I løbet af ferieopholdet arrangeres underholdning og udflugter. der er praktisk hjælp under ferieopholdet.

Feriecentret Sct. knudsborg ligger i naturskønne omgivelser tæt ved skov på en 20.000 m2 stor grund direkte ud til havet. Sct. knudsborg har velindrettede værelser for kørestolsbrugere og tilbyder et afvekslende og inspirerende miljø, funktionel indretning, et godt køkken og en venlig betjening. Sct. knudsborg har tillige udendørs, opvarmet swimmingpool, sauna og billard. Ansøgningsblanketter kan fås på hovedkontoret hos Lea Dernov på tlf. 39 29 35 55.

Læserne skriver... Brugerservice leverer ikke service via danske Handicaporganisationers Brugerservice har jeg et dSB ledsagerkort. jeg bor på Bornholm, og når jeg skal forny kortet, er den eneste mulighed for at betale de 50 kr., fornyelsen koster, at sende pengene med brev. der findes hverken giro- eller bankkonto, som jeg kan overføre pengene til. Så vidt jeg ved, er det ulovligt at sende penge i almindelige breve. jeg synes, ordet Bruger- og især Service er misvisende, når man kun kan få telefonisk kontakt mellem kl. 10 og 12 og kun møde personligt frem mellem kl. 13 og 14. det er der ikke megen service i. jeg troede, at danske Handicaporganisationers Brugerservice var til for os, men det føles ikke sådan. de få gange jeg har talt med nogen derinde, har jeg haft en fornemmelse af, at jeg var til ulejlighed. jeg mødte ikke særlig megen venlighed, mere afliren af regler. (forkortet af red.) Helle Gerdes

Handicap- Nyt har bedt om et svar fra Handicaporganisationernes Brugerservice. Først og fremmest er det stærkt beklageligt, at vedkommende har haft en dårlig oplevelse med os. det er absolut vores mål at give den bedst mulige service og behandling til dem, der henvender sig til os. det er helt rigtigt, at vi har telefontid alle hverdage mellem kl. ti og tolv. det skyldes, at vi ikke er så

mange i afdelingen og ikke har mulighed for ”dække” telefonen hele dagen. det er vores klare opfattelse, at der ikke er problemer med at komme igennem til os i det tidsrum. når telefonen åbner, er der selvfølgelig lidt pres på, men mellem ca. halv elleve og tolv er der normalt ikke kø på telefonen. vi kan ikke helt forstå, hvor oplysningen om, at vi ikke har en giro- eller bankkonto stammer fra. Langt de fleste indbetalinger til os foregår via giro eller kontoindbetaling. Jan Nielsen, Danske Handicaporganisationers Brugerservice

Ros til afdeling Lørdag d. 10. januar deltog vi i vestegnens nytårsfest. vi syntes formand Marius, bestyrelsen og hjælperne fortjener et klap på skulderen. I lang tid har stemningen i afdelingen ikke været, som den skulle, og det betød, at flere hjælpere samt medlemmer ikke kom. Marius har formået at vende denne situation – så nu er de gamle hjælpere samt flere medlemmer vendt tilbage og har fået en god modtagelse. nytårsfesten var en festlig oplevelse, sjov underholdning (med bl.a. mandestrip),virkelig feststemning, dejlig mad og en formand, som hyggede om gæsterne. Bliv sådan ved, så kan det kun gå godt. Vibeke Rasmussen, Grete Nilsson m.fl.


Boganmeldelse

w w w. d h f - n e t. d k

32

Borgere forvandles til mistænkelige I to bøger med titlen ”velfærd eller Svindel del 1 og 2” fortæller jytte Hestbech om mødet med det offentlige system. grum læsning om hjælpesystemer, der ikke fungerer, og møder med en række fagfolk, som opleves arrogante, umyndiggørende og korrupte jytte Hestbech er uddannet læge, var souschef på Retsmedicinsk Institut ved odense Universitet og formand for studienævnet ved det lægevidenskabelige fakultet, da hun i 1987 blev handicappet af en dissemineret sklerose. Samtidig med at hun får sin diagnose, starter en lang kamp med de offentlige systemer, som hurtigt tager kafkaske højder. Som læge troede jytte Hestbech, at hun repræsenterede et system, som fungerede, men hun befinder sig hurtigt på en rejse, hvor ydmygelserne, magtmisbruget og nedladende behandling ingen ende vil tage.

aF Hanne kLItgaaRd LaRSen

Skjult dagsorden

verden og Scleroseforeningen, som hun ikke mener arbejder for, at skleroseramte får adgang til den behandling, der kan mildne deres symptomer bedst. den sønderlemmende kritik retter hun mod alle magtlagene i det offentlige system. jytte Hestbech er ikke den eneste, der har haft dårlige oplevelser, men hun er en af de få, der ikke giver op. Hun har en utrolig udholdenhed og kampvilje til at arbejde for, at hun selv og hendes lidelsesfæller får en værdig behandling og de relevante kompensationer.

Myndighederne fordømmer dem, de skal hjælpe jytte Hestbech lægger ikke fingrene i mellem, når årsagen skal findes. Hun skriver: ”I hele min sag har det været karakteristisk, at der slet ingen hjælpsomhed findes. Man bliver overalt mødt med en afvisende kulde, som også må være meget ubehagelig for de offentligt ansatte selv. Hver eneste dag har jeg spurgt mig selv hvorfor? Her har det haft stor betydning for mig, at jeg altid har været en positiv samfundsstøtte, at jeg altid har klaret mig selv godt, at mine børn trak i den rigtige retning i skolen. derfor har jeg i de sidste mange år vidst, at det var hos myndighederne selv, at arnestedet til hele den fordømmelse, som jeg er blevet mødt med, skulle findes”.

"glemmes empatien og erstattes den med tom etisk retorik?"

jytte Hestbech burde som læge have forudsætninger til at samarbejde med de offentlige systemer. Hun er vant til at samarbejde med fagfolk, kender systemet indefra og har mulighed for at forstå lovgivningen, så hun bedre kan kæmpe for sine rettigheder. disse kompetencer viser sig snart slet ikke at slå til i samarbejdet med et system, som har en hel anden dagsorden, end den hun forventede.

to bøger fuldt af harme I den første bog beskriver jytte Hestbech overvejende sin kamp for at få de kompensationer og den økonomiske støtte, hun som skleroseramt har behov for. Læseren føres gennem alle hendes kampe, og man undres over, at hun kan udholde de mange ydmygelser. gennem hendes optik får man en fornemmelse af, at de fagfolk, der er ansat til at hjælpe andre, kun er ude på at knægte dem, som de burde hjælpe. I den anden bog retter hun en skarp kritik mod læge-

Hvor går det galt? Bøgerne afføder bl.a. følgende spørgsmål: - er det nok som politiker blot at tale om bedre velfærd uden at følge op på det i praksis? - er det offentlige system ved at drukne i administrative opgaver? - nøjes de offentlige ansatte


h A n d I C A P • n y t · n u m m e r 1 · f e b ru A r 2 0 0 9

personer, når de søger hjælp med at ville det gode uden at forpligtes til at have kontakt med det, de i realiteten foretager sig? - giver det at spare penge den bedste prestige hos kolleger, og er det vigtigere end tilfredshed hos de borgere, de offentlige ansatte skal hjælpe? - glemmes empatien og erstattes den med tom etisk retorik?

System uden menneskelighed Som bruger af vores velfærdsydelser i over 50 år er jeg glad for, at jeg ikke er handicappet i Mozambique, så var jeg død for længst og tak for det. alligevel synes jeg, at det menneskelige ansigt er ved at forsvinde i mødet med den offentlige sektor. det er synd for alle parter, og ingen af os har råd til det i længden. Humanismen skal ikke kun udfoldes sig i ord, den skal også forpligte i gerning. jeg nægter at tro, at de mennesker, der er ansat i det offentlige, er onde og kun har til hensigt at gøre livet surt for borgerne. det handler nok mere om pengenes magt, fagfolks menneskesyn og den måde man rent administrativt tilrettelægger hjælpen på. Så nu er det tid at smøge ærmerne op og gøre det bedre. ellers taber vi alle.

nødvendig læsning jytte Hestbech har skrevet to vedkommende bøger om oplevelsen af den offentlige sektor. Selvom sproget visse steder halter, og der er mange gentagelser, har hun skrevet to bøger, som vækker til mere end blot eftertanke. Bøgerne burde være obligatorisk læsning på alle uddannelser, der skal uddanne mennesker, der senere skal ansættes i vores offentlige sektor.

Velfærd eller svindel med undertitlen Om korruption og magtmisbrug i den offentlige sektor er udgivet i 2007 på forlaget Books on Demand GmbH, København, Danmark. 1. del kr. 220, 2. del kr. 130.

33


$.' '-'*,.+ -'*,'+ &)(# DUS GRYOJ W]JJKW "NWOX%WG[KR L]XOXQK LUWNOTJWOTMKW GL [KPKT UM XKTJKW MRGJK UM YORLWKJXK QZTJKW GL XYKJ V" T]K UV& RK[KRXKW YOR H"JK X]J UM TUWJ) EW]MNKJ% Q[GROYKY UM US& N]MMKROM VKWXUTROM HKYPKTOTM O GRRK WKPXKW KW JK T(MRKUWJ UM QKTJKYKMT% XUS [O X'YYKW O N(PX'JKY) BGTMK "WX KWLGWOTMKW NGW ZJ[OQRKY UX YOR XVKIOGROXYKW O WKPXKW YOR JOM% XUS NGW HWZM LUW X'WROMK HKNU[) ;RRK LUWNURJ KW YKXYKY GL Q(WKXYURXHWZMKWK% UM NP'RVKSOJRKW QGT RKPKX V" JK .KXYK JKXYOTGYOUTKW% ROMKXUS YWGTXVUWYKT SKJ ROLYHZX SKRRKS RZLYNG[T UM NUYKR TGYZWROM[OX UMX" GWWGTMKWKX) >K XYKJKW% XUS [O NGW [GRMY XUS +[UWKX+ NUYKRRKW% ROMMKW GRRK O USW"JKW% N[UW H"JK NUYKR UM T'WUSW"JK YORH]JKW KY ['RJ GL GQYO[OYKYKW GL LUWXQKRROM QGWGQYKW LUW GRRK) A'TMK NGW [O RKJY KLYKW T]K OTJQ[GWYKWOTMXSZROMNKJKW V" >K @GTGWOXQK $KW) FGWSKT KLYKWR]XKX GL JK .KXYK KXYK GL [UWKX QZTJKW & UM LUW T]ROM KW JKY R]QQKJKX GY -TJK KT W'QQK WOMYOM MUJK NUYKRRKW UM [ORRGQUSVRKQXKW V" EKTKWOLK% ?WGT =GTGWOG UM AGT^GWUYK) $TXQKW JZ GY WKPXK GRKTK% X" QGT [O LUWSOJRK WKPXKRKJ& XGMKRXK UM NP'RV) FO QUSSKW MKWTK YOR KY OTLUWSGYOUTXS(JK UM LUWY'RRKW US% N[UWJGT [O QGT XQW'JJKWX] KT XVKIOGRWKPXK YOR KTN[KW QZTJKMWZVVK & N[GJ KTYKT YZWKT XQGR M" YOR X]J KRRKW TUWJ) CKQ[OWKW [KTROMXY [UWKX WKPXKQGYGRUM VW) YKRKLUT KRRKW SGOR)

<OWQKM"WJKT 65 24,, F'WR(XK EKRKLUT9 #34 3337 0//8 * BUHOR9 #34 3,68 0//8 BGOR9 OTLU:INWOXYWG[KR)JQ * \\\)INWOXYWG[KR)JQ


Hovedbestyrelsen

h A n d I C A P • n y t · n u m m e r 1 · f e b ru A r 2 0 0 9

Hovedbestyrelsen i Dansk Handicap Forbund: *Susanne olsen (landsformand) Skovgårds alle 189 3500 værløse tlf. 20 76 01 01 e-mail: susanne@dhf-net.dk e-mail: olsen@dhf-net.dk *john Sørensen (næstformand) Snebærvej 92 6000 kolding tlf. 76 32 12 18 e-mail: john@dhf-net.dk

Sven astrup knudsen Ågade 120, st. tv. 2200 københavn n tlf. 38 34 06 61 / 40 74 00 61 e-mail: sven_knudsen@webspeed.dk tonny k.a. Ploug Myntevænget 13, kostræde Banker 4750 Lundby tlf. 55 44 21 51 / 20 42 66 68 e-mail: tonny.ploug@privat.dk

*erna Christensen (hovedkasserer) Højgårdstoften 67 2630 tåstrup tlf. 43 52 31 88 / 40 54 33 88 e-mail: christensen@dhf-net.dk

Region Nordjylland allan Bach Pandoravej 84 9210 aalborg Sø tlf. 98 12 82 95 / 25 14 57 98 e-mail: allanbach@gvdnet.dk

*Bente Rey vesterbakken 34, Høruphav 6470 Sydals tlf. 74 41 68 63 e-mail: rey@city.dk

Laurits Søgaard Christensen nordmarken 32, vester Hassing 9310 vodskov tlf. 98 25 76 14 / 50 94 48 38 e-mail: lbroen24@yahoo.dk

Brian B. damsgaard nørrebjerg Runddel 186 C 5220 odense Sø tlf. 51 94 82 87 e-mail: bbd@webspeed.dk

Region Midtjylland Per jacobsen vosnæsparken 9 8541 Skødstrup tlf. 86 99 54 30 / 23 82 42 11 e-mail: per@perjac.dk

gudrun Budde gade Skovbrynet 10 6580 vamdrup tlf. 86 52 36 03 / 29 78 12 76 e-mail: gudrunbudde@pc.dk *jan jespersen elvervangen 1 j, St., Hellested 4652 Hårlev tlf. 32 95 46 64 / 60 88 79 13 e-mail: naestformand-dhf-frb@get2net.dk Lena nielsen Holtevej 10, Holte 4571 grevinge tlf. 59 65 95 86 / 40 30 95 86 e-mail: lena.nielsen@c.dk Lis Schou Ægirsvej 9, 3700 Rønne tlf. 56 95 41 04 / 20 41 43 04 e-mail: lis@schou.mail.dk Rikke kastbjerg østerby allé 20 8310 tranbjerg j tlf. 20 22 04 23 e-mail: k@stbjerg.dk Stig Langvad Brinken 3 a 2980 kokkedal tlf. 86 12 38 40 / 40 38 06 36 e-mail: stla@oncable.dk

karsten jensen vestervej 15 6880 tarm tlf. 97 37 22 36 / 20 14 22 36 e-mail: karsten.jensen@dfh-net.dk Region Syddanmark Hanna Skovmose Bjerrebyvej 28, tåsinge 5700 Svendborg tlf. 62 54 17 80 e-mail: skovmose@compaqnet.dk jørgen Havndrup Lyøvej 4, Båring 5466 asperup tlf. 64 48 13 60 e-mail: jhavndrup@dbmail.dk Region Sjælland *anni kvisgård vestre Fælledvej 3 4600 køge tlf. 56 65 84 35 e-mail: a.kvis@vip.cybercity.dk Lone jørgensen dampmølleparken 17 4930 Maribo tlf. 54 78 00 81 / 21 26 84 81 e-mail: dina@mknet.dk

Region Hovedstaden *Hans jørgen Møller dalslandsgade 12, st. th. 2300 københavn S tlf. 32 57 05 27 / 40 20 92 84 e-mail: lemon@oncable.dk Ulla trøjmer Høje gladsaxe 112, kld. th. 2860 Søborg tlf. 35 10 15 57 / 21 75 05 75 e-mail: u.troejmer@vip.cybercity.dk Forældrekredsen: vacant Ungdomskredsen: Rasmus Lund-Sørensen nymarks alle 166 8320 Mårslet tlf. 24 23 10 78 e-mail: rasmus.lund_soerensen@hotmail. com Christian Sørensen dannerhøj 109, visse 9210 aalborg Sø tlf. 51 24 99 83 e-mail: c_sorensen@gvdnet.dk RYK: Mikkel Bundgaard Frederiks alle 28, 2. 8000 Århus C tlf. 86 12 53 63 / 22 92 52 12 e-mail: mb@ryk.dk torben Bach Holm kirketorvet 4, 2. 9500 Hobro tlf. 24 25 99 35 e-mail: torben@bachholm.dk Amputationskredsen: annelise Hansen Hillerødvejen 62 3250 gilleleje tlf. 49 71 98 61 / 40 19 98 61 e-mail: laase-arne@mail.tele.dk erling Heinze tømmerholtåsen 19 3200 Helsinge tlf. 48 71 18 17 e-mail: eheinze@gmail.com Udpeget af Sahva Fonden torben Svanberg Borgervænget 5, 3. 2100 københavn ø tlf. 39 25 01 00 e-mail: torben.svanberg@sahva.dk

* Medlem af Forretningsudvalget

35


Bruger – Hjælper Formidlingen og Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - hos os styrer borgerne allerede…! Fra 1. januar 2009 lempes reglerne for at få tilskud til egen hjælpeordning efter §§ 95 og 96 i serviceloven. En af lempelserne er, at borgerne nu frit kan vælge at overdrage administrationen af arbejdsgiveransvaret til en privat virksomhed som f.eks. Bruger – Hjælper Formidlingen. Som Danmarks største leverandør af ydelser til mennesker med fysisk handicap er vi naturligvis parat til - i dialog med borger og kommune - at levere fleksible BPA produkter, der sikrer at hjælpeordningerne virkelig fungerer. Læs mere om Bruger – Hjælper Formidlingen og BPA på www.formidlingen.dk eller ring til os på tlf. 3634 7900.

$"/,(,&$. 0(* +$,,$/)$." #$. '". 2",/)$*(&0 2$# &(# %0.1)01. #-++1,()"0(-, ",(0("0(2 "#$,0(0$0 %$ 333#%(#",+".)##) $**$. .(,& "$%% "#$#


1IKA?KLMRK?M 7?KLIHFCA 0LLCLM;H=? # 2+, 58 /1$26- ,0.

HJÆLP DIG SELV!

Ny lovgiv ning - frit valg 200 Din muli 9 ghed for at vælge os!

Få en hjælper fra HandiHelp

3@M?K >?H HR? FIOACOHCHA IG 1IKA?KLMRK?M 7?KLIHFCA 0LLCLM;H=? "170$ E;H >N LIG <IKA?K G?> ?A?H BD'FJ?IK>HCHA @K; >?H +) D;HN;K ,**. @# EIGGNH;FM MCFLEN> MCF ;M IO?K>K;A? ;K<?D>LACO?K;H& LO;K?M MCF ?H JKCO;M OCKELIGB?> LIG @Q 5;H>C=;J5D'FJ 2;HG;KE) 5;H>C=;J5D'FJ 2;HG;KE E;H <F);) BD'FJ? >CA G?>/ " :><?M;FCHA ;@ F(H L;GM CH><?K?MHCHA MCF 8609% 097 IA @?KC?EIHMI " 5#H>M?KCHA ;@ <;KL?F IA LRA?>;AJ?HA? MCF >CH? BD'FJ?K? " 6IHMK;EM MCF >CH? BD'FJ?K? " 4IKLCEKCHA ;@ >CH? BD'FJ?K? " :>K?AHCHA ;@ >CH? BD'FJ?K?L F(H J# <;AAKNH> ;@ CH>L?H>M? O;AMJF;H?K 2N @#K MCFEHRMM?M ?H @;LM EIHM;EM& J?KLIH% IA @#K ;>A;HA MCF >CM ?A?M J?KLIHFCA? P?<LRLM?G% BOIK >N E;H BIF>? LMRK J# ;FF? >CH? >;M;)

"

&

%

"

'

• Rekruttering og administration inden for hjælpeordningen • Erfarne medarbejdere med baggrund i sundhedssektoren • Supervision - så ordningen kører stabilt • Sikkerhedsrepræsentant - så arbejdspladsen er i orden • Akutteam - så du er dækket ind af hjælpere du kender

Til dig som hjælper • Find en bruger i vores omfattende database • Kurser - så du altid er velforberedt til dit arbejde hos en bruger • Overenskomstmæssig løn med alle gældende tillæg • Bliv en del af vores akutteam

*04. 6" )) )) (& (& 5. /%7 4$73-7-

#

Til dig som bruger

03>5943@0:%<@ /3>=3A; 1C3C9?>B3<<"6> +)$ (& B3< ),*' 06A<6D 2<7. -- -- ,( ,( EEE&8853>=3A;&5;

$

HandiHelp Omøgade 8, st.th. 2100 København Ø

HandiHelp Kolding Buen 6-8, Kontor 1, 2 og 3 6000 Kolding

Telefon: +45 3920 6464 kontakt@handihelp.dk www.handihelp.dk

Telefon: +45 7216 2270 kontakt@handihelp.dk www.handihelp.dk

LET IND OG UD AF BILEN?...BLOT ÉN AF ALLE DE LØSNINGER VI KAN HJÆLPE DIG MED... Sahva Auto er stedet, hvor du får alle typer køretøjer tilpasset og ændret, så det ikke længere er en begrænsning at være bevægelseshandicappet i trafikken. Der er mange muligheder, og vi kender de fleste – resten udvikler vi.

Let at montere: - kan monteres i bilens fører- eller passagerside - Simpel indretning med kun ét håndtag - Kan monteres i alle nyere to- og firedørs biler - passer til alle Sahva Autos specialsæder

Med et drejesæde kommer du let ind/ud af bilen

Sahva Auto er landsdækkende. Vores mål er at forbedre livskvaliteten for mennesker med fysiske begrænsninger. Find din afdeling herunder og lad os få en snak om, hvad vi kan gøre for dig.

Let at anvende: - Sædet anbringes, så man kan sætte sig direkte på det - Sædet hæves og drejes ind, så det vender i kørselsretningen

43 43 91 91 -

Sædet hæves og drejes ind, så det vender i kørselsretningen

ED! ” NYH MART billigste og S “ RIGTIGdrettet den arkedet. . in m Vi har este bil på l. indretning smart .000.- exc ere... 118 ærm Kun kr. g og hør n Rin

"%$# B R Ø N D B Y:

Sædet anbringes, så man kan sætte sig direkte på det

FREDERICIA: 75 93 17 00 - AALBORG: 96 34 67 00

www.sahva-auto.dk


Motorcykel på støttehjul

w w w. d h f - n e t. d k

38

Jason Watt En Harley Davidson og et ombygningssæt! Så var Jason Watt igen kørende på en tohjulet drøm Racerkøreren Jason Watt kørte galt på sin motorcykel for næsten 10 år siden og blev fra den dag kørestolsbruger. Nu kører han atter på to hjul. Opskriften er, at man tager en Harley Davidson Night Rod og installerer gear og bagbremse i styret. Så monterer man en lille knap, der med et tryk sænker to støttehjul, som holder motorcyklen oprejst, når den holder stille. Samme knap hæver støttehjulene igen, når maskinen er oppe i fart. Og vupti er det frie liv under åben himmel en reali-

tet for alle dem, hvor tohjulet transport før var umuligt. Første gang Jason Watt prøvede maskinen var han lidt nervøs, fordi han atter skulle køre på det køretøj, som han både elsker og hader. ”Men da jeg satte den i gear, drejede håndtaget og trillede af sted, var det med en klump i halsen. Det var som om at møde en gammel ven, jeg ikke havde set i mange år. Pludselig var jeg en fri mand på motorcykel og ikke en handicappet mand i en kørestol.” fortæller han. Hans sponsorer som tæller værktøjsproducenten Milwaukee, DbS Nedbrydning og Handi Mobil har betalt både motorcykel og ombygning. Jason Watt ved godt, at nogen sikkert tænker, at han er lidt vanvittig. Men den ulykke, der gjorde ham lam i sin tid, var en uheldig hændelse, som ikke havde noget at gøre med uansvarlig kørsel. ”Man kan jo også falde uheldigt i sit badeværelse og blive lam. Men derfor stopper man jo ikke med at gå i bad. Det vigtigste for mig er leve og gå efter, hvad jeg vil på trods af min situation”. Han håber, at andre vil kunne få gavn af ideen. Ombygnings-sættet til motorcykel forhandles af Handi Mobil i Glostrup. ■

"Pludselig var jeg en fri mand på motorcykel og ikke en handicappet mand i en kørestol"

PRESSEFOTO: JESPER BENDIX PEDERSEN

aF Bente RødSgaaRd

kører igen på to hjul

En stor drøm gik i opfyldelse for Jason Watt: han kan atter køre tohjulet motorcykel. Nu glæder jeg mig bare til, at det bliver forår, lyder det fra en glad Jason Watt.


h A n d I C A P • n y t · n u m m e r 1 · f e b ru A r 2 0 0 9

39


arbejde

Jobcenter

Østdanmark

LUKKER

aF Bente RødSgaaRd

jobcenter østdanmark fik ikke del i satspuljemidlerne, derfor lukker centret.arbejdet føres videre på Hans knudsens Instituttet ”jeg er ked at, at vi måtte dreje nøglen om, for de mål, vi havde for at skaffe folk i job, var mere end indfriet”,siger Finn andersen, der var bestyrelsesformand for centret og tillige er medlem af arbejdsmarkedspolitisk udvalg i dansk Handicap Forbund.Han var en af initiativtagerne til centeret, som opererede på Sjælland og havde kontor i Herlev. Finn andersen frygter, at succesrater fra kommunerne vil skubbe fleksjobansøgere endnu længere tilbage i jobkøen, og at nye operatører på området vil tage sig af de letteste sager. ”vi ville gerne forsætte, men politikerne ville ikke give projektet satspuljemidler, jeg tror, politikerne mente, at nu skulle andre have lov til at prøve og vise, hvad de kan.vi havde gerne udvidet projektet til, at borgerne selv henvendte sig til centeret for at komme i job og ikke kun kommunerne, men det fik vi aldrig igennem, og det tager lang tid at få aftaler på plads med kommunerne”.

arbejdet føres videre af HkI

Finn Andersen frygter at fleksjobansøgere kommer længere bag i køen når Jobcenter Østdanmark lukker.

knapt var rygterne om lukning af jobcenter østdanmark en realitet, før end Hans Christian jacobsen, direktør på Hans knudsens Instituttet (HkI), henvendte sig til centeret for at komme i dialog. ”vi har en lang historie, som har rødder tilbage til Samfundet og Hjemmet for vanføre og Håndværksskolen, derfor så vi det som en mulighed for atter at komme i tæt kontakt med den oprindelige målgruppe, nemlig mennesker med et fysisk handicap.vi vil videreføre indsatsen, og to tidligere medarbejdere fra jobcenter østdanmark arbejder nu hos os, og de er kendt med centerets metoder”. Hans Christian jacobsen håber, at den brede vifte af tilbud vil gøre, at næsten ingen falder fra, når de først er kommet i gang, fordi HkI ikke kun kan hjælpe med job, men også med specielt tilrettelagt uddannelse.HkI har et meget stort netværk at trække på og har kendskab til mange virksomheder. Foreløbigt har fem kommuner vist sig positivt interesseret i HkIs nye tilbud.

w w w. d h f - n e t. d k

40

enhver borger med handicap kan henvende sig direkte til HkI og høre om sine muligheder.Hvis vedkommende så gerne vil i gang, skal kommunen henvise og betale.kontakten til kommunen kan HkI også hjælpe med. ”vi har ikke fået satspuljemidler, og vi prøver at drive arbejdet videre i egne ram- Hans Knudsens Instituttet overtager dele af Jobcenter Østdanmarks opgaver, fortæller mer.det kan vi gøre, direktør Hans Christian Jacobsen. fordi vi i forvejen har lokaler, medarbejdere osv.vi har inviteret de handicaporganisationer, der stod bag jobcenter østdanmark til et dialogmøde med HkI, og planen er, at samarbejdet skal forsætte for at udvide netværket fx med halvårlige fyraftensmøder”,siger Hans Christian jacobsen. ■

f a k t a b o k s Jobcenter Østdanmark

15 handicaporganisationer stod bag jobcenter østdanmark: damp-foreningen, danmark Psoriasisforening, dansk Fibromyalgi-forening, dansk Handicap Forbund, Foreningen for Stammere i danmark, gigtforeningen, Hjernesagen, Landsforeningen af Polio-, trafik- og Ulykkesskadede (PtU), Landsforeningen autisme, Landsforeningen Sind, Landsforeningen til Bekæmpelse af Cystisk Fibrose, Muskelsvindfonden, nyreforeningen, ordblinde/ dysleksi-foreningen i danmark og Scleroseforeningen. Centeret fungerede fra 2003-2008.

Hans Knudsens Instituttet HkI - Hans knudsen Instituttets hovedopgave er at tilbyde erhvervsafklaring, aktivering, uddannelse og beskyttet beskæftigelse til mennesker, der har brug for særlig hjælp til at komme i arbejde eller uddannelse. HkI driver en række værksteder, som primært benyttes til arbejdsprøvninger, lærlingeforløb, specialuddannelser, arbejdstræning samt beskyttet beskæftigelse. værkstederne drives på almindelige kommercielle vilkår. HkI - Hans knudsen Instituttet, glentevej 67-69, 2400 københavn nv, tlf. 39 16 21 30. Læs mere www.hki.dk.


ny teknologi

h A n d I C A P • n y t · n u m m e r 1 · f e b ru A r 2 0 0 9

41

Kørestolen styres med

TUNGEN en magnetisk piercing i tungen og et minitastatur i ganen vil om et par år gøre rygmarvsskadede i stand til at styre kørestolen

Forsker Lotte N.S. Andreasen Struijk, Ålborg Universitet, forudser at en piercing i tungen kombineret med et tastatur i ganen kan give rygmarvsskadede nye muligheder for selv at styre kørestolen.

Systemet testes Projektet begyndte for fem år siden, da Statens teknisk - videnskabelige Forskningsråd bevilgede forskeren penge til tre års arbejde med tunge-kontrol-systemet. Siden udviklede projektet sig til virksomheden tkS a/S, som samarbejder med flere virksomheder herunder en leverandør af kørestole. ”I dag arbejder otte mennesker på projektet.vi vil gøre systemet så lille, at det kan være i munden uden at genere brugeren,” forklarer Lotte n.S. andreasen og oplyser, at man hidtil med succes har afprøvet systemet på folk uden skader på rygmarven.trods ledninger hængende ud af munden, kunne de alligevel skrive på en computer. det endelige system bliver trådløst. Ikke noget med ledninger hængende ud af munden her. "kørestolsprojektet er netop begyndt og er et samarbejde mellem Universitetet, med hovedsæde på institut for sundhedsteknologi (CSdR), Permobil, Åbentoft og tkS a/S. endvidere har vi en brugergruppe tilknyttet, som får mulighed for at deltage i testene,” siger forskeren. Brugergruppen har været tilknyttet udviklingsarbejdet i et stykke tid, og består af fem rygmarvsskadede, en spastisk lammet person og en med en muskelsvindsygdom. Inden testene kan gå i gang, skal man have tilladelse til at gennemføre dem, og efterfølgende skal der ske produktudvikling, Ce-mærkning samt andre formaliteter. ”vi håber gennem denne opfindelse at give disse mennesker større mulighed for et selvstændigt liv,” siger Lotte n.S. andreasen Struijk, der forsker ved Center for Sansemotorisk Interaktion, som hører til Institut for Sundhedsvidenskab og -teknologi under aalborg Universitet. ■

tekSt og Foto aF BennY LaURIdSen

I danmark findes cirka 3.000 rygmarvsskadede. alt efter hvor i rygmarven skaden findes, er kroppen lammet derfra og ned, fordi nervebanerne i rygmarven skades. Men tungen er en muskel, som styres af en af de 12 nerver, der udspringer direkte fra hjernen – og det giver muligheder, specielt for mennesker, der er læderet så højt oppe i nakken, at de hverken kan bruge arme eller ben. Med en magnetisk piercing i tungen, knapper i en ganebøjle, som forskerne kalder for et ganetastatur, og som består af små spoler, der måler ændringer i den elektriske spænding, kan man afgive kommandosignaler til en pc eller en kørestol. Ph.d. og lektor Lotte n.S. andreasen Struijk fra aalborg Universitet står bag opfindelsen, som hun forventer på markedet i løbet af et par år. Hun forudser at den vil kunne styre, om kørestolen drejer, sætter farten op eller bremser – ganske som den rygmarvsskadede har kommanderet den til.


Handicapkonvention

w w w. d h f - n e t. d k

42

FN’s handicapkonvention med eller uden klageret?

aF Bente RødSgaaRd

Handicapkonventionen bliver formentlig ratificeret i danmark i løbet af foråret. nu lægges der pres på regeringen for også at give borgerne adgang til at klage, hvis den ikke bliver fulgt konventionen blev vedtaget af Fn’s generalforsamling den 13. december 2006. danmark har underskrevet konventionen og er i færd med at forberede den endelige ratifikation, som ifølge velfærdsminister karen jespersen forventes at ske i foråret 2009. tillægsprotokollen om overvågning af om konventionen følges, ønsker regeringen ikke underskrive. konventionen består af 50 artikler og en tillægsprotokol på 18 artikler, der alle har til hensigt at sikre de grundlæggende menneskerettigheder for mennesker med funktionsnedsættelse. den skal bidrage til, at mennesker med funktionsnedsættelse opnår lige muligheder og de samme rettigheder som andre mennesker i forhold til uddannelse, arbejde og et socialt liv.

Sverige har ratificeret Fn konventionen den 15. december 2008 ratificerede Sverige Fn-konventionen om rettigheder for personer med handicap. Herefter går der 30 dage før konventionen har fuld juridisk gyldighed. Sverige har også underskrevet tillægsprotokollen, der gør det muligt for svenskere at anmelde overtrædelser af konventionen til Fn's internationale overvågningskomité. den som danmark altså afviser at underskrive.

Regeringen presses for at underskrive tillægsprotokollen dansk Folkepartis handicapordfører, tina Petersen, har i en pressemeddelelse kritiseret velfærdsminister karen jespersen og regeringens smøl med konventionen. ”jeg er helt uforstående over for, at karen

jespersen ikke vil underskrive tillægsprotokollen. det er nu snart to år siden, at danmark underskrev Fn’s handicapkonvention, men vi har endnu ikke ratificeret konventionen eller underskrevet den tillægsprotokol, der giver både enkeltpersoner og handicaporganisationer ret til at klage over konventionsbrud. nu afviser ministeren så at indføre tillægsprotokollen – men uden den er konventionen intet værd”, siger tina Petersen. et synspunkt der bakkes op af partierne i oppositionen. ved deadline var intet om tillægsprotokollen og den endelige dato for ratificeringen afgjort endnu. Blandt de lande, der har tilsluttet sig både Fn konventionen som tillægsprotokollen er ud over Sverige fx. østrig, kroatien og namibia. det Centrale Handicapråd har udgivet en dansk udgave af ”Fn's konvention om rettigheder for personer med handicap”. den kan bestilles gratis hos det Centrale Handicapråd, tlf. 33 11 10 44 eller på www.dch.dk - hvor den også kan downloades. ■

f a k t a b o k s 137 lande har foreløbig underskrevet selve handicapkonventionen, heraf har 81 også underskrevet tillægsprotokollen om overvågning. 44 lande har ratificeret konventionen, 26 lande har ratificeret tillægsprotokollen.


*+("$#" - &%,*')" """$%- )+**%, &,# '(%,-%-

)*7:3769' 71 *&/09:0/0:)

+-5<%8# 57:376 71 <04<%80 $ (,/ ;6/08 ".06 235504) :?>FCA?BIF>?FL?L$# BO?K>;AL$ IA A?HIJMK%HCHA 5M AI>M MCF<N> $ IAL" @IK (CEE? L" GIMCIHLO;HM?) 7?HIJMK%HCHA# BO?K>;ALMK%HCHA IA O?>FCA?BIF>?FL?LMK%HCHA 9MQKE?# EIH>CMCIH# EK?>LF&<# <;F;H=? IA EIIK>CH;MCIH 6IK;H>KCHA IA @IK;HEKCHA C ?A?H IKA;HCL;MCIH 8IHMCHN?KFCA IJ<;EHCHA @K; +KG;?ML JKID?EMF?>?K IA JKI=?LEIHLNF?HM?K C IJ MCF / "K

6" G?K? CH@IKG;MCIH J" MF@'3-,02 -1*/ ?G;CF3 CH@I4LNH>B?>IAFCOLGI>'>E ?FF?K J"3 PPP'LNH>B?>IAFCOLGI>'>E


Ferietilbud

w w w. d h f - n e t. d k

44

Lej et sommerhus

Medlemmer af Dansk Handicap Forbund har mulighed for at leje enkelte sommerhuse

SjÆLLand

Margrethehuset

de: Hvilken uge huset ønskes i + evt.alternative uger, navn, adresse og telefonnummer.ansøgning fra private skal tillige indeholde oplysninger om handicappets art samt om boligforhold.Medsend frankeret svarkuvert.Samtlige ansøgere vil modtage svar senest 17.marts.

Rågelejehuset

Søsterloge nr. 5, dronning Margrethes ”Margrethehuset” er på 93 m2 og naturskønt beliggende på en 1.200 m2 grund i gershøj 200 m fra Roskilde Fjord i fritidshusområde. alle veje i området er asfalterede, og stier er i overvejende grad med fast overflade og små stigninger og derfor egnede for kørestole. Pris: Margrethehuset udlånes vederlagsfrit til handicappede og evt.ledsagere/familie mod betaling af elforbrug samt vandafgift.telefon efter tæller.erstatning af evt.beskadigede bygnings- eller inventardele.Margrethehuset udlånes fra 11.april til og med uge 42 (en uge ad gangen). Henvendelse: Skriftlig ansøgning senest den 20.februar til Maj-Britt jensen, Sæbyparken 13, Sæby, 4070 kirke Hyllinge, e-mail: l.jensen@privat.dk.ansøgningen skal indehol-

Huset udlejes hele året. det har alle moderne bekvemmeligheder og indeholder en stor stue, to soveværelser (seks sovepladser), køkken med køleskab, toilet og badeværelse. Carport og stor lukket terrasse. varmt og koldt vand, el-opvarming samt brændeovn. telefon i huset samt tv. Pris: 3.000 kr.inkl.el pr.uge hele året. Henvendelse: kirsten jensen, telefon 41 50 81 82. Handicapegnethed:“Rågelejehuset”er handicapegnet.


h A n d I C A P • n y t · n u m m e r 1 · f e b ru A r 2 0 0 9

jYLLand

Ørby Strand/Haderslev

to sommerhuse til hver seks personer, renoveret 2003, beliggende på en stor fælles have-/naturgrund kun 100 m fra vandet. Åben terrasse med diverse havemøbler. Rummeligt badeværelse med bruser og gulvvarme. Pænt køkken. Stuen er bl.a. indrettet med tv med parabolantenne. Sovepladserne er fordelt på 3 værelser med hver 2 enkeltsenge. gulvene dels gulvtæpper, dels trægulve, ingen dørtrin. vaskemaskine og tørretumbler. Carport til rådighed. Både hus og udenomsareal er handicapegnet. Flisebelægning og græsarealer rundt om husene. Flisebelagt carport. 100 cm brede døre. niveaufri adgang. Handicapegnet toilet/bad. god plads til kørestole. adresse: ørby Hage Strand, et lille sommerhusområde med ca. 20 huse.15 km nord for Haderslev, 30 km sydøst for kolding. Pris og henvendelse: Pris afhængig af periode og oplyses ved henvendelse til Sol og Strand, Ilsigvej 21, Hune, 9492 Blokhus.tlf.99 44 44 44, fax 99 44 44 45, email: info@sologstrand.dk.Husene har katalognr: 61-7501 og 61-7503 og kan ses på Sol og Strands hjemmeside www.sologstrand.dk.

Hals/Bisnap

I Hals ca. 30 km fra aalborg ligger fire dejlige sommerhuse med havudsigt, Fyrvej 4-10, 200 m fra badevenlig østvendt strand. Husene er moderniserede i 2007 og indrettede til kørestolsbrugere. Hvert hus på 69 m2 har niveaufri adgang. entré, stue med sovesofa og køkken i ét. Soveværelse med to senge og værelse med to køjer. I husene 6 og 10

er der en plejeseng. Stort bad med badestol på hjul.tv og musikanlæg. Flisebelagte terrasser med havemøbler mod både øst og vest. Husene er helt igennem handicapegnede med bl.a. brede skydedøre, ingen niveauforskelle mellem hus og grund. der er køre/gangsti rundt om husene og til strand. I hus 8 er hund tilladt. ankomst lørdag kl. 15.00, afrejse inden kl. 10.00. Pris: For medlemmer af dHF fra 2.500 kr. Slutrengøring kr. 350 kr. Strøm 2,50 kr. pr. kWh. For ikke-medlemmer af dHF fra 3.000 kr. Slutrengøring kr. 350 kr. Strøm 2,50 kr. pr. kWh. nyt! Weekend tilbud fra fredag kl. 10.00 til søndag kl. 19.00 pris alt inkl. 1450 kr. Hvis du trænger til tre dage i hyggelige omgivelser, kan andre dage også aftales. Henvendelse: Ring eller skriv til Ulla Ussing Houmann, Poul Buås vej 10, 9000 aalborg, tlf.: 98 11 17 01/25 30 08 57. e-mail: ulla_ussing@hotmail.com. Folder om sommerhusene kan downloades på www.dhf-aalborg.dk

Klubhuset Klitrosen - Skagen

klubhuset“klitrosen”udlejes som sommerbolig i perioden 8. juni - 17. august 2009. Huset er 170 m2, med køkken, 2 baderum med bruser og toilet, det ene handicapegnet. der er 12 boksmadrasser, en el-hospitalsseng og en manuel hospitalsseng alle med dyner og puder + fire gæstesenge. Badebænk findes. der er farve-tv og indlagt fælles antenne, stereoanlæg, kaffemaskine og porcelæn til 80 personer. Fjernvarme. Huset ligger på Markvej 121a. der er telefon (98 44 24 97) og postkasse. Huset er handicapegnet med stor parkeringsplads og lille have. Man skal selv medbringe sengelinned, håndklæder, viskestykker og andre hjælpemidler efter behov. Pris: 2.300 kr. pr uge fra uge 24 til 33. de 1000 kr. skal betales i depositum ved lejeaftalens start. Resten senest 30 dage før lejemålet. der betales efter forbrug af vand, 50 kr. pr. m3 og el, 2,00 kr. pr. kWh.telefon + slutrengøring 250 kr. + evt. hund 100 kr. Lejemålet er fra mandage kl. 15. til mandage kl. 12. Henvendelse: Skriftligt til Lisbeth Hansen, Markvej 145, 9990 Skagen.

45


Danmarks største udvalg af rejser for funktionshæmmede Vi tilbyder nu mere end 15 spændende rejsemål - alle afprøvet og gennemtestet, så du kan føle dig tryg og nyde din ferie. Kontakt os og få en uformel rejsesnak, eller oplev vores flotte diasshow af rejsefotos, og hør om vores oplevelser fra vores mange destinationer. Vi arrangerer handicapvenlige rejser for alle til: • Andalusien, Spanien • Barcelona, Spanien • Cypern • London, England • Kreta, Grækenland • Loutraki, Grækenland • Prag, Tjekkiet • San Felice Circeo, Italien • Tenerife, Spanien

• Athen, Grækenland • Bretagne, Frankrig • Danmarks sommerland • Holland • Krydstogtrejser • Norge • Rom, Italien • Sydafrika • Tyrkiet

Kontakt os på tlf. 7022 7252 eller info@handitours.dk Læs mere på www.handitours.dk og tilmeld dig vores spændende nyhedsbrev. HANDITOURS APS

|

RØDTJØRNEVEJ 20

|

D K - 2 7 2 0 VA N L Ø S E

|

DENMARK

T L F : + 4 5 7 0 2 2 7 2 5 2 | FA X : + 4 5 7 0 2 2 7 2 6 2 | I N F O @ H A N D I T O U R S . D K | W W W. H A N D I T O U R S . D K


Wolturnus bygger også skræddersyet el-kørestole, der ikke er større end din manuelle kørestol

REX W200

Trænger kroppen til aflastning i løbet af dagen, og ønsker du ikke at fylde mere end med din manuelle kørestol og køre lige så hurtigt, så prøv en REX W 200. Den kan fås med kip i sæde og ryg, ergonomisk ryg som støtte mellem skulderen, custum built sæderamme, justerbare remme i sæde og ryg, flytbart joy stik for at give størst aflastning i skuldre og arme, totalbrede 55 cm, længde 95 cm, 8,5 km i timen, adskilles let for transport, tungeste del 16 kg, kørelængde 7-10 km pr. opladning.

Wolturnus A/S Halkærvej 24B DK-9240 Nibe Tel: +45 96 71 71 70 Fax: +45 86 71 71 70 www.wolturnus.dk


Al henvendelse til: Dansk Handicap Forbund Tlf: 39293555

Magasinpost UMM ID nr. 42111

Livskvalitet gennem uafhængighed® Nakkestøtte Rygstøtte Lændestøtte

Siddevinkel Sædedybde-højde

#(*' %&.%, -.+)%$/--%*""" Kan du ikke komme til os, kommer vi gerne til dig.

10 års garanti

Multiplus

Cantate

Vi er alle forskellige!

Vi sidder med andre ord ikke alle godt i den samme stol. Det er derfor, vi tilpasser stolen til den enkelte. Du kan mærke, når stolen har den rette sædehøjde og sædedybde. Besøg en af vores forhandlere og prøv det selv.

Multiplus

Kontakt os for information, hjemmebesøg og brochurer på tlf. 63 83 83 83 • www.farstrup.dk

2009.1 - Februar  

Ny teknologi: Kørestolen styres medtungen kørselsordninger eftersammenlægning Storutilfredshed med de sjællandske Lang ventetid vedtelefonen...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you