Page 1

December Juni 2008

6

www.dhf-net.dk

Handicap·nyt

”Hårde kampe hjælper”, sagde landsformand Susanne Olsen på Dansk Handicap Forbunds kongres. Læs mere i bladet

Der er god stemning på Louisiana, men dårlig tilgængelighed

Ligeværdig medarbejder med handicap


www.handicapbusser.dk

Vi har specialiseret os i opbygning og indretning af lift- og handicapbusser

HandicapBusser har specialiseret sig i opbygning og indretning af institutionsbusser og busser til enkelt kørestolsbrugere, der dækker alle behov og ønsker. Og vi ved, hvad vi taler om. For bag firmaet står Poul Erik Illemann med 12 års erfaring vedr. salg og opbygning af ca. 700 busser fra et Citroën Handicapcenter. HandicapBusser er anerkendt og respekteret indenfor de bevilgende myndigheder, sagsbehandlere i kommuner og regioner, organisationer, brugerråd med videre. Og har stor viden, når det gælder regler, lovgivning og sagsbehandling. Vi satser primært på bilmærker, der er kendt for kvalitet og sikkerhed for både fører og passagerer - og det er bl.a. mærker som Citroën, VW, Ford, Mercedes og Renault.

Kom og se vores udstillingsbusser, få en prøvetur - eller ring og vi kommer gerne forbi!

Poul Erik Illemann

Oliver Svanholm

� �� �

��

���

��� �������

��� ��

Jesper Skov

������

���

Vejlbjergvej 18 · 8240 Risskov · Tlf. 8731 4600 www.handicapbusser.dk · info@handicapbusser.dk - specialist i indretning og opbygning af lift- og handicapbusser

��

���

���


Indhold

3

42

Jonas Mahler mistede ungdommen i en voldsom trafikulykke. Nu har han erobret livet tilbage.

Kongres med gode vibrationer . . . . . . . . . . . . . 6 Læs alt om Dansk Handicap Forbunds 16. kongres i oktober. Her blev der diskuteret og besluttet, hvad der skal arbejdes med de næste to år, og uddelt to priser.

Ligeværdig medarbejder med handicap

FOTO: CLAUS HAAgENSEN/CHILI

P R I VAT F OTO

HANDICAP • Nyt · Nummer 6 · DeCember 2008

Dansk Handicap Forbunds kongres i oktober samlede 122 delegerede fra hele landet.

6

”Håndværkerhuset Holm

. . . . . . . . . 10

Nielsen er et eksempel

Hjulspind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

på, at det sagtens kan

Kort nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

lade sig gøre at ansætte

Køb Handicap-Jul

. . . . . . . . . . . . . . . . . 19

mennesker med

Dansk Handicap Forbunds traditionsrige julehæfte er på gaden.

handicap - tilmed så det

Midt i bladet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

bliver en gevinst for alle.”

Læserne skriver . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Man kunne bruge flere dage på Louisiana . . . . . . . . . 32 Kunstmuseet Louisiana er et skønt sted, men tilgængeligheden kunne forbedres.

10

FOTO: LARS BAHL

Giv et bidrag og vær med til at skabe julestemning . . . . . 35 Støt Dansk Handicap Forbund, så medlemmer, der skal være alene i julen også i år kan holde jul på Sct. Knudsborg.

Nyt medlemstilbud: Rabat på møbler . . . . . . . . . . 37 Dansk Handicap Forbund og møbelhuset In-Bolig har indgået fordelsaftale.

Udgivelsesplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Se hvornår Handicap-nyt udkommer i 2009.

Ny bog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Anmeldelser af Helle Fischers bog: Lykken på et ben.

Køb Dansk Handicap Forbunds julekort. . . . . . . . . . 39 Dansk Handicap Forbund sælger seks forskellige julekort.

Genoplivet tre gange – nu far i kørestol

. . . . . . . . . 42

Jonas Mahler blev ilde tilredt, da han og vennerne kørte galt. Seks år efter har han et godt liv sammen med kæresten Kristina og sønnen Mikas.

www.dhf-net.dk

32

Louisiana er er skønt museeum, men der er plads til forbedringer af tilgængeligheden.


Wolturnus bygger skræddersyede kørestole, der passer nøjagtigt til dig

W5JR kan vokse med barnet, uden at stolen er tung og klodset .

Wolturnus costum built med drivhjul forrest, folderyg, armlæn (swing away)

Tukan fastrammekørestol m. justerbar fodstøtte, vægt fra 6,8 kg.

W5 fuldsvejset fastrammekørestol, vægt fra 6,0 kg.

Fås også med justerbar bagaksel og folderyg.

Fås også med justerbar bagaksel, fodstøtte samt folderyg.

W5D fastrammekørestol m. justerbare opklappelige fodplader,

Dalton fastrammekørestol m. aftagelige svingbare benstøtter,

justerbar bagaksel og folderyg. Fås også med fast bagaksel og fast ryg.

justerbar bagaksel, folderyg samt armlæn.

De viste modeller kan leveres med anti-tip, sideplader med skærm, armlæn, skubbehåndtag mm.

W

wolturnus Wolturnus A/S • Halkærvej 24B • 9240 Nibe • Tel: 96 71 71 70 • info@wolturnus.dk • www.wolturnus.dk


Leder

HANDICAP • Nyt · Nummer 6 · DeCember 2008

5

Arbejdet fortsætter – og det nytter! At arbejde handicappolitisk er ofte en sej og opslidende kamp. Mennesker med handicap møder store barrierer i dagligdagen, og der er lang vej til, at vi reelt lever en tilværelse på lige fod med andre borgere i dette land.Vi holder møder, taler med politikere, går i medierne og debatterer i mange forskellige sammenhænge, og nogle gange spørger man sig selv: Nytter det egentlig noget? Ved Dansk Handicap Forbunds nyligt overståede 15. kongres arbejdede forbundets tillidsfolk som noget nyt i workshop, hvor formålet var at finde fokusområder, som vi vil arbejde med i de kommende år. Det blev til mange gode diskussioner, og engagement og arbejdsiver var i højsædet. Vi er flere, der blev meget inspireret af det store engagement på kongressen, men nogle stiller måske i den forbindelse sig selv spørgsmålet: Nytter det egentlig noget? Jeg tror, det er vigtigt, at vi minder hinanden om de succeer, vi rent faktisk opnår som resultat af hårdt arbejde blandt handicappolitisk engagerede mennesker. Lad mig nævne nogle meget vigtige milepæle, som er nået inden for de sidste par år:Vi har fået et helt nyt system af hjælpeordninger, som kan sikre et mere fleksibelt og selvstændigt liv for mange af vores medlemmer. Der er givet lovning på at bringe hjælpernes løn- og arbejdsvilkår i orden. Det er lykkedes at få landspolitikerne til at vedtage en lovændring, som betyder, at de mange, som mistede deres merudgiftsdækning efter en absurd afgørelse fra Ankestyrelsen i 2007, nu kan få deres ydelse tilbage. Der arbejdes i Folketinget på nye og mindre indviklede og restriktive bilregler og på, at dækningen af merudgifter fortsætter efter folkepensionsalderen. Endelig har vi fået et nyt bygningsreglement og en FN konvention, som sikrer vores menneskerettigheder. kigger man på alle de nævnte resultater – så sidder jeg i hvert fald tilbage med en fornemmelse af, at det hårde arbejde ikke er forgæves! I vores forbund kæmper vi for mange hjertesager. Helt grundlæggende for at vi alle bliver tilstrækkeligt kompenseret for vores handicap. At finde løsninger i forhold til det kræver meget af os alle. Når jeg ser tilbage på kongressen, får jeg en fornemmelse af, at vi sammen har fat i noget meget værdifuldt. Sjældent har jeg oplevet så stor vilje til samarbejde og fælles visioner om at bringe forbundet og handicappolitiske spørgsmål godt ind i fremtiden. Sammen skabte vi en rigtig god fællesskabskultur, og den skal vi bruge til at skabe gode resultater – ikke bare for forbundet, men for alle mennesker med handicap. Og hvis nogen stadig spørger, om det nytter – vil jeg ikke tøve med at sige: Ja! Arbejdet fortsætter – og det nytter!

Susanne Olsen Landsformand

“Sammen skabte vi på kongressen en rigtig god fællesskabskultur, og den skal vi bruge til at skabe gode resultater”

Kontroleret oplag i perioden 1. juli 2007 - 30. juni 2008: 9.366

Handicap-nyt’s

Handicap-nyt: Hans Knudsens Plads 1A, 1. 2100 København Ø. Telefon 39 29 35 55, Telefax 39 29 39 48, E-mail: handicap-nyt@dhf-net.dk, Hjemmeside: www.dhf-net.dk.

produktion er

Redaktion: Susanne Olsen (Ansvarshavende), Solveig Andersen (Redaktør), Bente Rødsgaard, Helge Barnewitz, Jeppe Kerckhoffs. Design og tryk: KLS Grafisk Hus. Oplag: 9.000.

godkendt til Svanemærket efter Nordisk Ministerråds miljøregler

Annoncer: DG-Media, Telefon 70 27 11 55. Rubrikannoncer: Sendes direkte til Dansk Handicap Forbund. Handicap-nyt fås på lydbånd gratis for medlemmer. Ring 39 29 35 55 for bestilling. ISSN: 0904-8081. 81. årgang. Giro: 6 00 34 35. Kontortid: Mandag til torsdag kl. 9.00 – 16.00, Fredag kl. 9.00 – 14.15. Landsformand: Susanne Olsen. Hovedkasserer: Erna Christensen. Direktør: Helge Barnewitz. Næste nummer: Udkommer 14. februar 2008. Deadline: 15. januar 2009.


kongres 2008

w w w. D H f - N e t. D k

6

Kongres med gode

vibrationer

AF BENTE RøDSgAARD FOTO: CLAUS HAAgENSEN, CHILI

Den mest positive kongres i mands minde ifølge de delegerede. Foran venter to knokleår med FN konvention pensionsspørgsmål, tilgængelighedsproblemer og kampagner

”Det er som om, at jeg skal til mit livs eksamen”, sagde en lidt spændt landsformand Susanne Olsen som indledning til sin første kongres som formand. Dansk Handicap Forbunds 15. kongres fandt sted 16.-19. oktober og foregik atter på Egmont Højskolen i Hou, mens eleverne var på efterårsferie. 122 delegerede var til stede.

To arbejdskrævende år I sin mundtlige beretning sagde Susanne Olsen, at hun har set det som sin fornemmeste opgave at forandre forbundet indefra. Hun var glad for aktivitetsniveauet i udvalgene, og for at flere medlemmer end hidtil modtager nyhedsbreve fra forbundets udvalg. I kongresperioden er der kommet et nyt vigtigt med-

lemstilbud. ”Rådgivningsteamet er et hjertebarn, som det har taget 1½ år at få stablet på benene. I teamet er to socialrådgivere, Inge Christensen, Odense og Lene kjær, Århus, som arbejder tæt sammen med forbundets handicappolitiske konsulent. Samarbejdet foregår dagligt gennem et samkørt telefon- og computersystem og sparringsmøder en gang om måneden. Udover de ansatte er der tilknyttet fire frivillige, som har uddannelses- og erhvervsmæssig erfaring inden for området” sagde hun.

Tilgængelighed og uddannelse Tilgængelighedsområdet er højt prioriteret i forbundet. ”I forhold til resten af handicapverdenen, så er vi de modigste og de bedste! Hårde kampe hjælper, og det er godt, at der er så mange små enmandshære i landet, der kaster sig over enkeltsager.Bliv ved med det”,lød opfordringen. 2.500 personer vælges hvert år til nævn og handicapråd i hele landet, og behovet for dygtige tillidsfolk er stort. Derfor er Dansk Handicap Forbund engageret i


HANDICAP • Nyt · Nummer 6 · DeCember 2008

at oprette Handicaporganisationernes Uddannelses og kompetencecenter(HUk). ”Tanken er at skabe et uddannelsescenter, der skal udvikle, skræddersy og udbyde de kurser, som Danske Handicaporganisationer og medlemsorganisationerne efterspørger”. Susanne Olsen nævnte også FN’s handicapkonvention, som skal bruges flittigt til at forhindre diskrimination. ”Der er også en ny hjælpeordning på vej, nye regler om handicapbiler, ligesom vi stadig har fokus på merudgiftsdækning og den nye førtidspension.Vi arbejder på, at de handicapkompenserede ydelser ikke stopper, når man fylder 65 år,” sagde hun.

Udfordringer kommunalreformen har medført kaos i kommunerne. Det har givet os store udfordringer, for mange medlemmer har følt sig utrygge over processen. Forbundet har haft en omfattende korrespondance med ministre og udvalg på Christiansborg samt møder med politikere og samarbejdspartnere som fx Danske Handicaporganisationer. Forbundet er også rigt repræsenteret i nævn og udvalg og synlige på konferencer, temadage og samarbejdsmøder med andre handicaporganisationer. Susanne Olsen så frem til, at diskussionen om fremtidigt arbejde i år skulle foregå i workshopper, hvor de delegerede havde tilmeldt sig efter deres interesser. Som afslutning var der stor ros til alle tillidsfolk og ansatte, som alle gør en uvurderlig indsats. ”Uden alle jer intet forbund”, sagde hun.

Synlighed, medlemstal og kampagner Flere indlæg fra salen roste Susanne Olsens måde at være formand på, dog efterlyste flere mere synlighed i de landsdækkende medier og ikke kun i lokale medier. Til indlæggene om synlighed svarede formanden: ”Jeg synes, vi gør, hvad vi kan, og det er vigtigt at være synlige i lokalområdet. Nogle gange kontaktes vi af pressen, fx om tildeling af hjælpemidler. Og pressen har brug for personer.Vi bruger timer på at finde en, der vil stå frem i pressen – og der kan være mange gode grunde til ikke at ville det – men ofte lykkes det ikke, og vi må sige nej til journalisten”. Det dalende medlemstal vakte bekymring på kongressen, som havde talrige ideer til at få flere medlemmer fx en kampagne blandt medlemmerne, hvor man fik en flaske vin for hvert medlem, man skaffede, et nyt logo – som en logokonkurrence med kendte kunstnere, hvis bidrag efterfølgende blev solgt på auktion, en tilgængelighedsmarch, indsamling af penge i sportsbutikker, en ny måde at afholde Dansk Handicap Dag på, kørestolsrace med politikere og embedsmænd samt satse på massiv profilering til kommunalvalget. ”kommunalvalget næste gang kunne klart være et sted at profilere os. Jeg så gerne, at vi fik ansat en sprællemand til at rejse rundt i landet og hjælpe med at sætte de mange forslag i sving”, sagde Susanne Olsen.

Mangler indtægter Ifølge hovedkasserer Erna Christensen har forbundet et betydeligt underskud, og det kniber med at skaffe

Landsformanden Susanne Olsen på podiet sammen med næstformanden John Sørensen.

7


kongres 2008

w w w. D H f - N e t. D k

indtægter. Færre beløb i arv og en stormflod, der gik hårdt ud over Stranden i Charlottenlund, har været med til at skabe lavvande i kassen. Campingpladsen i Ugerløse er sat til salg. ”Vi vil gerne af med campingpladsen, vi har ikke behov for den længere, vi kan komme så mange andre steder. Det er en succeshistorie, at vi vil sælge den”, sagde hun. Som et middel til flere indtægter opfordrede hun alle til at oprette gavebreve. ”Alle beløb store som små er velkomne”, sagde Erna Christensen. ■

fa k ta b o k s Nyvalgte Der var genvalg uden modkandidater til landsformand Susanne Olsen, næstformand John Sørensen og hovedkasserer Erna Christensen. Hovedbestyrelse Til hovedbestyrelsen vælges ti direkte på kongressen. Det blev: Stig Langvad, Rikke Kastbjerg, Lena Nielsen, Bente Rey, Gudrun Budde Gade, Sven A. Knudsen, Lis Schou, Jan Jespersen, Brian Damsgaard og Tonny Ploug. Suppleanter: Bjarne Müller, Henrik Lam, Claus Højsgaard, Laurits Søgaard Christensen og Thomas Arpe. Forretningsudvalg Fire medlemmer til det nye forretningsudvalg valgtes efterfølgende af hovedbestyrelsen. Det blev: Hans Jørgen Møller, Ulla Trøjmer, Anni Kvisgård og Jan Jespersen. Desuden er landsformand, næstformand og hovedkasserer medlemmer af udvalget. Vedtægter og støtte Vedtægterne kan du læse på www.dhf-net.dk/om/vedtaegter. Du kan støtte DHF med et pengebeløb stort som lille. Læs mere på www.dhf-net.dk/stoet.

Leif Holzmann, Gladsaxe/Gentofte/Lyngby afdeling

Lone Jørgensen, Lolland afdeling

8

Det sagde de: ”Jeg plejer at reflektere over kongressen på køreturen hjem. Jeg plejer at tænke på surheden: Men hvad skal jeg tænke på i morgen? Her har været en dejlig positiv stemning, og jeg har lyttet til så mange gode ting. Ikke engang jyderne har brokket sig over københavnerne.” Leif Holzmann (Gladsaxe/Gentofte/Lyngby). Tak til Susanne, du gør det saftsusende godt. Og du skal ikke sidde der og bævre.Vi skal fokusere på det politiske og på at komme i medierne. Det er generelt, at medlemstal daler. I billardklubben mister vi også medlemmer. Per Kæseler (Fredensborg/Hørsholm/Rudersdal). ”Vi skal finde de unge, engagere skoler, deltage i handicapmesser. Jeg savner landsdækkende aktioner – ligesom Aktion postkasse i 2006.” Birte van der Weiden (Lolland). ”Vi har ikke brug for, at nogen taler for os.Vi taler vores egen sag, og vi vælger selv. Hvis vi skal pege på nogle for at promovere os, så har vi en dårlig sag.Vi kan tilknytte dem, vi synes, men de skal ikke være ambassadører.” Stig Langvad (Hovedbestyrelsen) til forslag om protektor og ambassadører. ”Jeg er meget imponeret over udvalgenes arbejde. I de udvalg, der har tilknyttet en ansat, når de meget. Det er en god investering.” Mikkel Bundgaard, formand for RYK.

Hans Jørgen Møller, København afdeling


kongres 2008

HANDICAP • Nyt · Nummer 6 · DeCember 2008

9

Fremtidigt arbejde På Dansk Handicap Forbunds kongres arbejdede de delegerede i workshopper. Formålet var at diskutere fokusområder til arbejdet de næste 2 - 4 år. Ideerne var mange og resultaterne fra de enkelte workshopper ses nedenfor Socialpolitik Dansk Handicap Forbund skal arbejde for: - At mennesker med handicap bliver kompenseret efter individuel vurdering. - Retfærdig og lige adgang til handicapkompenserende ydelser, uanset hvor i landet man bor. Eventuel central visitation af meget dyre ydelser. - At mennesker, som bor på botilbud, bliver kompenseret. - Adgang til uvildig vejledning - herunder udbygning af DHFs rådgivningstilbud.

Fleks- og skånejob Dansk Handicap Forbund skal arbejde for: - En generel holdningsændring i samfundet. - At fjerne uvidenhed/barrierer hos både virksomheder, medarbejdere, jobcentre og mennesker med handicap. - At identitet er andet og mere end ens arbejdsliv. Der skal være plads til at fravælge at arbejde, hvis man har et indgribende handicap. - At der skal være en økonomisk gevinst ved at tage et arbejde.

Borgerstyret personlig assistance

Dansk Handicap Forbund skal arbejde for: - At sikre adgang til klinikker, læger og tandlæger. - At der ikke gives for mange dispensationer. - At sikre adgang til naturen. - At sikre tilgængelighed til offentlige transportmidler. - At sikre tilgængelighed til skoler og uddannelsesinstitutioner. - At indsamle fotodokumentation, hver gang man støder på problemer.

FN konventionen - handicapråd Dansk Handicap Forbund skal arbejde for: - At formulere DHFs politik med udgangspunkt i konventionen. - Intern skoling om konventionen - herunder at afklare begreberne handicap, funktionsnedsættelse og barrierer. - At beslutte nogle strategiske tiltag i forhold til handicapkonventionen, som blandt andet skal bruges i handicaprådene og over for politikere.

Medlemshvervning Dansk Handicap Forbund skal arbejde for: - generelt større synlighed og mere kommunikation. - At oprette en idebank, så afdelinger og tillidsfolk altid kan hente inspiration til aktiviteter, som giver flere medlemmer. - At etablere events/happenings, som giver opmærksomhed I forhold til det øvrige samfund.

AF JEPPE kERCkHOFFS

Dansk Handicap Forbund skal arbejde for: - At folk, der har behov, får den hjælp, de har brug for uanset timeantal. - Et stærkt LOBPA (Landsorganisationen borgerstyret personlig assistance), som varetager og hjælper de forskelliges ønsker og behov i forhold til det at være arbejdsgiver. - gode arbejdsforhold for hjælperne, men med maksimal fleksibilitet i den enkelte ordning.

Tilgængelighed


kongres 2008

w w w. D H f - N e t. D k

10

Brug os – Ligeværdig m inddrag os To medlemmer af Ungdomskredsen giver deres bud på, hvordan de unge kan inddrages i lokalafdelingernes arbejde Rasmus Lund Sørensen og Thomas Arpe fra Ungdomskredsen (Uk) var begge med til kongres for anden gang. ”Workshopperne har været meget udbytterige. Denne kongres har været meget mere konstruktiv end den forrige”, siger Rasmus Lund Sørensen. Et synspunkt som Thomas Arpe deler: ”Her har ikke været så meget ballade, men det undrer mig, at man taler om, at man gerne vil have unge kræfter med, og når det så kommer til valg af hovedbestyrelse, så er det atter de ældre, der bliver valgt ind.”

AF BENTE RøDSgAARD

Brug Uk Begge vil gerne bidrage til forandringer. ”Jeg synes, lokalafdelingerne skal finde ud af, hvor mange Ukere de har, og så kontakte os, så vi kan få skabt nogle debataftener om handicappolitiske emner, fx arbejdsmarkedspolitik. I Århus afdeling er der en relativ ung bestyrelse, og her kan vi sagtens lave noget alle sammen. Vi har lige været på en hyggelig medlemsweekend i Slettestrand”, siger Rasmus Lund Sørensen. De unge vil gerne bruges ude i afdelingerne, men der mangler et led ifølge Thomas Arpe: ” Springet fra Uk til lokalafdelingerne er al for stort. Jeg har selv forsøgt at lave noget arbejde i den tidligere Randers afdeling uden at blive hørt. Det bør DHF arbejde på”, siger han. ”Det er en meget stor grøft, og vi taber mange på den måde. I Uk er vi gode til at lave almindelige arrangementer, men også at være lidt rebelske og gøre opmærksomme på os selv. I Uk går man tit andre og nye veje - et kommende arrangement hedder ”Julefrokost og sexkursus”, hvor der kommer en fra ”de fantastiske fem” og fortæller om forførelse. I afdelingerne holder man sig det gamle og det man kender såsom banko, suppe, steg og is”, siger Rasmus Lund Sørensen. ■

Hos håndværkerhuset Holm Nielsen A/S i Rønne på Bornholm er handicap ikke en hindring for at få job. Derfor modtog virksomheden Dansk Handicap Forbunds Arbejdsmarkedspris 2008 Håndværkerhuset Holm Nielsen A/S, Rønne er en mindre virksomhed med omkring 50 ansatte. Syv ansatte arbejder på særlige vilkår, og et par stykker herudover har behov for særlige aftaler i hverdagen. Der er tale om medarbejdere med forskellige typer af funktionsnedsættelser. Handicap-nyt mødte virksomhedsleder kurt Holm Nielsen og tre medarbejdere - en, som har haft en hjerneblødning, en, som har autisme og en, som arbejder på ordinære vilkår, men har en særlig aftale, fordi han har en multihandicappet datter. 90 % af de danske virksomheder udgøres af den slags mindre foretagender. Derfor er det særdeles interessant, når en virksomhed af denne type viser, at det sagtens kan lade sig gøre at ansætte mennesker med handicap - uden at det går ud over forretningen. Hvis flere fulgte Holm Nielsens eksempel, ville andelen af mennesker med handicap, som får et arbejde være meget større. Måske holder nogle virksomheder sig tilbage, fordi de er bange for, at det giver økonomisk bagslag eller mangel på fleksibilitet at ansætte medarbejdere på særlige vilkår - men sådan behøver det ikke at være!

Et spørgsmål om holdning kurt Holm Nielsen er tredje generation i håndværkerhuset og har igennem mange år haft en klar holdning om, at der skal være plads til alle også mennesker, som har særlige behov. Han er selv ordblind og har oplevet, hvad det vil sige at blive holdt uden for fællesskabet. Medarbejdere med handicap har masser at byde på - det kræver blot, at man bruger noget energi på at finde frem til medarbejderens ressourcer og udfordringer. Holm Nielsen mener ganske enkelt, det er et spørgsmål om livsholdninger, og det budskab vil han gerne være med til at udbrede.


11

HANDICAP • Nyt · Nummer 6 · DeCember 2008

edarbejder med handicap Opskriften er simpel Hvordan kan det lade sig gøre at ansætte mennesker med handicap, uden at det bliver dyrt eller tidskrævende? For kurt Holm Nielsen er opskriften simpel. Det handler om at gøre sig fire ting klart: Uanset hvordan man vender og drejer det, skal det være en forretning. Derfor tilpasser kurt Holm Nielsen antallet af medarbejdere ansat på særlige vilkår, så der er balance mellem dem og de ordinært ansatte. Man skal ikke tage flere ind, end man er i stand til at ‘nurse’. På den måde sikrer man sig samtidigt mod at miste penge på det. Man skal have en synlig og aktiv ledelse. Som leder skal man melde klart ud blandt medarbejderne, at der skal være plads til alle, og at man ikke vil se nogen form for ‘misundelse’. Problemer skal ledelsen tage sig af, og det betyder, at den skal være uhyre opmærksom på, hvad der foregår.

Det er meget vigtigt at sikre god og åben kommunikation. Hvis for eksempel en medarbejder har behov for at hvile sig i løbet af arbejdsdagen, bliver der hurtigt konflikter, hvis ikke det bliver kommunikeret ud til de andre ansatte. Endeligt skal man tænke kreativt for at imødekomme de særlige behov, som mennesker med handicap har. Man skal huske på, at hver eneste medarbejder har særlige behov og derfor skal have en unik aftale. Hvis man tænker kreativt og ikke holder krampagtigt fast i traditionelle opfattelser af, hvordan en arbejdsdag skal se ud, er det i de fleste tilfælde muligt at strikke en løsning sammen, som kommer både medarbejderen og virksomheden til gode. Håndværkerhuset Holm Nielsen er et glimrende eksempel på, at det sagtens kan lade sig gøre at ansætte mennesker med handicap.Tilmed så det samtidig bliver en gevinst for alle – virksomhed som medarbejdere. ■

FOTO: NINI NIELSEN

Håndværkermester Kurt Holm Nielsen bag af nogle af sine medarbejdere med særlige behov. Fra venstre: Max, Susanne og Henrik.

AF JAPPE kERCkHOFFS


kongres 2008

w w w. D H f - N e t. D k

12

Det er uproblematisk at have personer med handicap ansat. Det budskab vil arbejdsmarkedspolitisk udvalg i Dansk Handicap Forbund gerne sprede og har derfor indstiftet en pris, der skal gives til en virksomhed, der gør en særlig indsats for at ansætte medarbejdere med handicap. ”Vi ved, at 36.000 førtidspensionister vil arbejde og at 15.–20.000 fleksjobbere er ledige. Problemerne er mange, fx er jobcentrene dårligt rustede til opgaven, og så er der fordomme”, sagde Inger Madsen, formand for arbejdsmarkedsudvalget ved overrækkelsen. Prisen, der består af et glasfad af kunstneren Hanne Vilhelmsen, er symbolsk og ment som et skulderklap til et firma, der gør en forskel. I år gik den til det bornholmske firma Håndværkerhuset Holm Nielsen A/S. Blandt firmaets 50 medarbejdere er syv ansat på særlige vilkår. (Se artikel s. 10). kurt Holm Nielsen modtog prisen og var både stolt og beæret, men synes selv, at han bare tager almindelige menneskelige hensyn. ”Jeg er glad for prisen, for når man taler om det rummelige arbejdsmarked, fokuserer man tit på de store virksomheder, men statistisk set, så findes 90 procent af alle job i Danmark på virksomheder med under 20 ansatte”, sagde han. ■

FOTO: CLAUS HAAgENSEN, CHILI

AF BENTE RøDSgAARD

Ny arbejdsmarkedspris uddelt


kongres 2008

HANDICAP • Nyt · Nummer 6 · DeCember 2008

13

Sig, hvad du ønsker!

Torsdag aften bød på et sprudlende foredrag om forandringsprocesser og om at bryde vaner

”Vi skal spørge hinanden, hvad vi forventer og sige, hvad vi ønsker – fx også sige nej tak til billeder af børnebørn, hvis vi ikke ønsker dem. Tro ikke, at du ved, hvad andre vil have eller ønsker, spørg dem!”.

gunnar ørskov, psykolog med egen konsulentvirksomhed, var på kongressens første aften inviteret til at tale om forandringer. ”kultur - også i en forening - er vaner, og vanerne skaber en identitet, som enten kan være bevidst eller skjult. Folk synes, det er irriterende, når nogen vil lave noget om. De vil helst ikke. Men verden er i forandring.” Hans råd til Dansk Handicap Forbund var, at få nogle unge til at fortælle, hvad DHF gør forkert uden at møde dem med, at alt var sjovere i DHF år tilbage, og at det var ærgerligt, de ikke var der dengang. ”Hukommelsen er nemlig kort. At det var så sjovt dengang er løgn. Mange drømmer sig tilbage til de gamle dage, der aldrig har været.”

Fejlfindere

For at understrege hvor svært det er at bryde vaner, og hvor let man går fejl af hinandens forventninger, nævnte han juleaften. En aften med mange forskellige forventninger, hvor alle vil gøre som de plejer, men det kan man ikke, når der kommer svigerbørn og børnebørn. Så man må overveje, hvad man vil være med til, og hvad man ikke vil.

FOTO: øRSkOV A/S

AF BENTE RøDSgAARD

Vaner er svære at bryde

Når projekter mislykkes i en forening eller på en arbejdsplads, er der altid nogen, der straks udbryder: Hvad sagde jeg! ”Den slags mennesker har ofte ikke sagt noget, men de tænker det så stærkt, at de tror, de overfører ordene telepatisk. Derfor er man nødt til at spørge: Hvornår sagde du det? Er det ført til referat, osv.” Og hvis de ikke kan bevise det, så skal de spørges om, hvordan de kunne forestille sig, at virksomheden næste gang kan bruge deres evner, hvad de kan bidrage med? Og hvordan de vil medvirke. Alt andet er dræbende. Det bygger nemlig ikke op, men udsender bare negative bølger.” Det samme gør en fejlfinderkultur, hvor man kun fokuserer på at finde fejl. ”I Dansk Handicap Forbund skal I spørge jer selv, hvad I vil være kendt for. I skal sælge et budskab. Vil I sige, at I er en forening der vil meget, men mangler resurser? Hvis I siger det til andre, når I er ude til fester og sammenkomster, så er det det image, som I sender videre. Find ud af hvad I vil være kendt for. Tænk hvis forventningerne var, at vi kunne have det sjovt sammen, så ville folk komme for at have det godt i DHF – det ville løfte alle”. ■


Bruger - Hjælper Formidlingen A/S Bruger - Hjælper Formidlingen A/S er et landsdækkende firma, som yder service til såvel handicappede som landets kommuner og regioner.

26 ;6>6 @#9 =" A<>6? 796;;6?856

Vi tilbyder bl.a.: - Gratis rekruttering af hjælpere - Helhedsløsninger inden for hjælpeordninger - Administration af ledsageordninger - Lønservice - Vikarservice Hvis du er interesseret i at høre mere om ovenstående, kontakt da venligst Bruger - Hjælper Formidlingen A/S: Ellebjergvej 52. 1. 2450 København SV Tlf. 3634 7900

Klamsagervej 35. st. 8230 Åbyhøj Tlf. 7026 2709

bhf@formidlingen.dk www.formidlingen.dk

BBB$-,10$5:

3./$ *( ++ %) &&

BILVARMER GIVER NY KOMFORT I BILEN

Med en bilvarmer kommer De altid ud til en varm bil - ligegyldigt hvor De holder. Ingen dug og fugt, ingen is og sne på ruderne. Ingen dyre og forurenende koldstarter,- altid varm motor. En bilvarmer er energirigtig og miljøvenlig – og så kører den uafhængigt af lysnettet. Den betjenes via digi-ur og/eller fjernbetjening eller den nye smarte telefonstart via mobilopkald eller sms.

Rovsingsgade 82 2200 København N 35 82 95 00 www.kjoeller.com


HANDICAP • Nyt · Nummer 6 · DeCember 2008

15

En Lauthpris blev indstiftet på kongressen En ny pris skal belønne ildsjæle ”For nylig fyldte Ole Lauth, forstander på Egmont Højskolen, 60 år. 400 dukkede op for at lykønske, men flere fra DHF måtte melde afbud. Nu siger vi så tillykke med en ’Lauthpris’”, sagde landsformand Susanne Olsen ved overrækkelsen.

Pris til ære for dygtige forstandere

Foto: Lars Svankjær

AF BENTE RøDSgAARD

Egmont Højskolen blev oprettet på initiativ af Oluf Lauth, der blandt andet var næstformand i Dansk Handicap Forbund. Han var skolens første forstander, og Ole Lauth fulgte senere i sin fars fodspor. ”Begge har arbejdet energisk for lige rettigheder til mennesker med handicap. De har nedbrudt grænser og bevist, at mennesker med og uden handicap kan lære af hinandens særheder. Handicapbevægelsen og handicappolitikken er stærkt påvirket af deres indsats”, sagde Susanne Olsen.

Lauthpris til grænsebrydere Lauthprisen skal gives til personer, der arbejder for, at mennesker med fysisk handicap skal have lige rettigheder, både for at anerkende disse ildsjæle, men også for at sætte fokus på de forhindringer, som mennesker med handicap møder i deres liv. Prisen skal uddeles hvert år den 20. september på Ole Lauths fødselsdag. Modtageren skal vælges af to repræsentanter fra DHF, en valgt af de ansatte på Egmont Højskolen, en fra Sahva Fonden og en fra Vanførefonden. Prisen er på 25.000 kroner, men andre kan også bidrage med beløb.

Her er OL-atleten Marianne Maibøll. Marianne er i gang med at betale sit medlemskontingent til Dansk Handicap Forbund.

Uddeles på kongressen

ARkIVFOTO

Oluf Lauth

FOTO: CLAUS HAAgENSEN, CHILI

Ole Lauth

En ikke helt uberørt Ole Lauth tog i mod prisen på egne og sin afdøde fars vegne: ”Det er den mest rørende fødselsdagsgave, jeg har fået, og jeg glæder mig til at påskønne de mennesker, der gør en indsats. Pengene bliver i kassen. Tak for prisen, der viser opbakningen til skolen, og for det store arbejde, som I gør for det gode liv,” sagde Ole Lauth.

Gør som handicap-OL-atleten Marianne og betal dit medlemskontingent med Betalingsservice. Det er det nemmeste i verden. Og så behøver du ikke spekulere på, om det bliver betalt. Tilmeld til Betalingsservice på www.dhf-net.dk, i dit pengeinstitut eller i din netbank. Du kan også ringe på 3929 3555, så tilmelder vi dig.


Hjulspind

w w w. D H f - N e t. D k

Guldnål Dansk Handicap Forbunds højeste udmærkelse er en guldnål. Den gives til personer, der har gjort en særlig indsats for mennesker med handicap. Til festmiddagen på Dansk Handicap Forbunds kongres i oktober fik forstander Ole Lauth, Egmont Højskolen guldnålen for sit utrættelige virke for at gøre en forskel. ”Du hjælper dem, der har det sværest, til at komme videre med deres liv – uanset hvad andre har sagt om deres evner og muligheder. Rigtig mange er blevet afklaret efter at have været på Egmont Højskolen. Faktisk troede vi alle, at du havde fået guldnålen, men det havde du ikke. Nu får du den”, sagde landsformand Susanne Olsen. En glad Ole Lauth tog imod den. Hans far, Oluf Lauth, var i øvrigt den første, der

AF BENTE RøDSgAARD

Paralympics - tidligere kendt under navnet HandicapOL - blev afholdt den 6.-17. september i Beijing i kina. 5.000 deltagere fra 148 lande dystede om medaljer. Fra Danmark deltog 39 atleter fra 10 idrætsgrene, og ambitionen om at vinde ni medaljer blev indfriet. I 75 lande verden over var det muligt at følge legene på tv, men dansk tv lå langt nede på listen. I Tyskland var det muligt at se 426 minutters transmission. I England så 2,7 millioner seere åbningsceremonien, som slet ikke blev vist på dansk tv. Sverige og Norge viste hver aften en halv times tv fra legene. kinesisk tv viste 22 timer i døgnet. I Danmark kunne man kun følge legene på dansk tv gennem små indslag i DR Sporten. Det skuffer Dansk Handicap Idræts-Forbund. Det danske kongehus havde også valgt legene fra, og da kongehuset efter OL inviterede OL deltagere til en reception, så var Paralympics deltagerne ikke inviteret. Prinsesse Benedikte har dog udtalt til pressen, at de vil blive inviteret til et andet arrangement.

modtog guldnålen. Blandt andre modtagere er fhv. finansminister Palle Simonsen, fhv. trafikminister Arne Melchior og fra Dansk Handicap Forbunds egne rækker Arly Dalgaard, Herluf Hansen og Lone Barsøe.

PRESSEFOTO PREBEN SøBORg

Dansk tv viste meget lidt fra Paralympics

16

2,7 millioner englændere så åbningsceremonien fra Paralympics i tv, Dansk tv viste den ikke.

Folkeskolen er ikke for alle Fysisk tilgængelighed til bygninger er en vigtig forudsætning for at sikre ligebehandling af mennesker med handicap. En ny rapport fra Center for Ligebehandling af Handicappede fokuserer på folkeskoler, fordi folkeskolen skal være for alle. Statens Byggeforskningsinstitut har opmålt fire nye eller ombyggede skoler. Ingen af dem er dog nævnt ved navn eller kommune. Undersøgelsen viser, at ingen af de udvalgte folkeskoler er 100% tilgængelige for børn med handicap og derfor ikke lever op til kravene i bygningsreglementet og Dansk Standard 3028. Ingen af skolerne har fx handicapparkeringspladser, der

opfylder kravene. På den ene af skolerne kan personer i kørestol ikke komme ind, hverken i den nye tilbygning eller i den gamle del af skolen. kommunen har givet dispensation, fordi der var tre andre skoler i kommunen, der var tilgængelige. På de tre andre skoler er der gjort en del for tilgængeligheden for kørestolsbrugere, 75-100% af undervisningslokalerne er tilgængelige og der er indrettet handicaptoiletter, som stort set overholder kravene. Skolerne har næsten ingen fokus på tilgængelighed for blinde, svagsynede, døve og hørehæmmede. Læs hele rapporten ”Tilgængelighed til folkeskoler Tilgængelighedsanalyse af fire udvalgte skoler”på www.clh.dk.


HANDICAP • Nyt · Nummer 6 · DeCember 2008

FOTO: BJøRN NIELSEN REHAB & H O S P I TA L S A R T I k L E R A / S

Plej dine fødder Hvis du ikke selv kan komme til at vaske dine fødder, kan du måske gøre det alligevel ved at bruge en tå- og fodvasker. Et 61 cm langt plastikskaft med udskiftelige svampe gør det lettere at vaske fødder og tæer, mens du sid-

Vidste du, at

på den røde tryghedsknap bliver omsat til en sms-besked sendt til de pårørende”, forklarer Ebbe Stephansen. Lommy Personal kan indstilles efter brugerens ønsker. Den benytter mobil- og gPS-teknologi og kan fx indstilles til at ringe flere op, så hvis den første person på listen ikke svarer, ringer den automatisk til den næste. Op til fem telefonnumre kan tilsluttes denne funktion. Den kan også optage hændelser, hvis personen fx bliver overfaldet. Både børn og voksne kan bruge den. Firmaet Care-Call a/s forhandler den. Læs mere www.care-call. dkk eller få forhandler oplyst på tlf. 87 89 90 00.

Strandfoged Jesper gunnarsen solgte 588 strandkort til ”Stranden” i Charlottenlund, som lukkede for denne sæson i oktober. Blandt køberne var 50 nye medlemmer. Du kan finde dine sygehusbehandlinger tilbage til 1977 på nettet. Du kan læse om diagnoser, undersøgelser osv. Du skal have en digital signatur for at læse med. Da det er læger, der har skrevet om dig i et fagsprog, skal du måske have hjælp af en fagperson til at tolke, hvad der står. gå ind på www.sundhed.dk og søg efter” mine sygehusbehandlinger”.

der ned. Den kan købes i e-butikken www. bjoern-nielsen.dk. Pris kr. 150. På samme side kan du downloade et katalog med flere hjælpemidler til hygiejne. Du kan også kontakte firmaet på tlf. 86 92 79 55.

Det er en fornøjelse at have rene fødder. En tå-og fodvasker kan hjælpe til et godt resultat.

Nu taler mobiltelefonen! Firmaet Cepa Mobility har videreudviklet deres mobiltelefon og gjort den til en mobil kommunikator. Nu indeholder den også talemaskine, som med en tydelig stemme oplæser dine egne tekster eller dine SMSer samt en medieafspiller, så du kan høre både bøger og musik. Den mobile kommunikator kan styres med kørestolens joystick eller direkte med hånden på touchskærmen. Mange mennesker med handicap har været glade for denne videreudvikling fx Als patienter, som har svært ved at tale og som via talemaskinen kan kommunikere med hjælpere og andre. Du har mulighed for at låne en i en begrænset periode, for at se om det er noget for dig. Du kan også leje den. Den kan købes til priser fra ca. 11.000 kr. - alt efter hvor meget udstyr, der er. Nogle har fået den bevilget som et hjælpemiddel efter serviceloven. Læs mere på www. cepa.dk. Taleprogram, som oplæser tekst og sms’er, gør det lettere for mennesker med talehandicap at kommunikere.

P R E S S E F O T O : C E PA M O B I L I T Y

PRESSEFOTO: CARE-CALL

Alarmkald til hjemmet Ring direkte til hjemmeplejen eller din hjælper ved hjælp af Lommy Personal, en lille handy bærbar gPS enhed med telefonkontakt, som vejer 100 gram og er let at have i lommen. ”Den kan sørge for tryghed i mange situationer”, forklarer Ebbe Stephansen fra virksomheden Flextrack i Esbjerg, som producerer den. Fx for en dement person i kørestol, som har bevæget sig væk fra hjemmet og ikke kan finde hjem. ”Via Internettet kan man spore, hvor personen opholder sig. Og et tryk

17

Du kan gå til læge via nettet? knapt en tredjedel af de 3.700 alment praktiserende læger har en eller flere ydelser pr e-mail, hvor man fx kan bestille tid, forny recepter og stille spørgsmål. Læs mere på www.sundhed. dk. Når du er inde på siden, skal du gå til vejviseren og finde din læge, derefter kan du se, om der tilbydes e-mail konsultation. Prøv også at søge fx læger kun via postnummer, så kan du læse mange oplysninger om, hvad der tilbydes, fx også om deres klinikker er tilgængelige. Partierne bag satspuljeaftalen har besluttet at bruge 25 mio. kr. i 2009-2012 til at forbedre tilgængeligheden for mennesker med handicap til offentlige bygninger. Du stadig kan nå at tilmelde dig apotekernes sms-service og få en sms, når du skal tage din medicin. Du bestemmer selv, hvad der skal stå i sms’erne, og hvornår du vil modtage dem. Indtil den 31. december 2008 er sms-servicen gratis. Læs mere på www.apoteket.dk/SmsService. aspx.


kort nyt Brug din kørselsordning i Oslo, Stockholm og Reykjavik

Bestilling via Borgerservice

ner om, hvordan bestilling foregår i den pågældende hovedstad, og hvor mange ture du må køre osv. Man kører efter de regler, der gælder for handicaptransport i den by, man besøger. Reykjavik tilbyder fx ikke sine egne borgere at blive hentet i lufthavnen, så det bliver folk i forsøget heller ikke. De andre byer tilbyder transport fra lufthavnen og til centrum med kørselsordningen. Susanne Olsen, landsformand i Dansk Handicap Forbund forventer sig meget af forsøget: ”Det er en kæmpe lettelse for fysisk handicappede, der har haft store vanskeligheder med at komme rundt, når de er turister. Nu kan de bare bruge kørselsordningen som sædvanligt”, siger hun.

Brugerne i københavns kommune henvender sig personligt eller pr. telefon til Borgerservice i Valby tlf. 33 66 33 66 og fortæller, hvor de skal hen senest ti dage før afrejsen. Herefter sender Borgerservice dine brugeroplysninger til den by, du skal besøge. Et par dage efter modtager du en pjece med praktiske informatio-

De fire handicaporganisationer, som står bag projektet er: Norges Handicap Forbund, www.nhf.no, Dansk Handicap Forbund, www.dhf-net.dk, De Handikappedes Riksforbund, www.dhr.se, Sjalfsbjorg (Island), www.sjalfsbjorg.is

A F B E N T E R ø D S g A A R D , J E P P E k E R C k H O F F S O g S O LV E I g A N D E R S E N

kort nyt

kort nyt

Film om livet i familier med et handicappet barn ”Så himmelsk anderledes” hedder en varm og rørende film om, hvordan det er at leve i en familie, hvor et indgribende handicap er en del af hverdagen. Filmen omhandler en svensk familie med to børn. Det yngste barn i familien er multihandicappet, hvilket præger hverdagen for den lille familie. Filmen fortælles med storesøsterens oplevelser og bringer en lang række dilemmaer omkring ligebehandling, accept og handicap i spil. Filmen får premiere i december 2008 og kan herefter købes via filmens hjemmeside www.nordstjernen. dk samt via mail: Stjernefilm@mail.tele.dk. Filmen kan også ses via abonnement på www.filmstriben.dk. I løbet af foråret 2009 vil et tilknyttet undervisningsmateriale blive lagt ud på www.nordstjernen.dk, som et fælles skandinavisk initiativ omkring børn i familier med et medlem med handicap. Fimens manuskript er skrevet af René Bo Hansen

Møder skal afholdes i tilgængelige lokaler Borgerrepræsentationen i københavn vedtog den 23. oktober 2003, at alle offentlige møder, som kommunen afholder, skal foregå i tilgængelige lokaler. Men i september opdagede Sven. A. knudsen fra københavn afdeling, at kommunen indkaldte til et møde om et trafikforsøg på Nørrebrogade i Verdenskulturcentret, som ikke har adgang for kørestolsbrugere. Det fik ham til at

& katarina Boberg og instrueret af René Bo Hansen. Producent: Pimento Film 2008. Det danske Filminstitut, Det svenske Filminstitut, Svensk TV1 og Jascha Fonden har støttet filmen. Dansk Handicap Forbund kan varmt anbefale denne lærerige og rørende film. En situation fra filmen ”Så himmelsk anderledes”. PRESSEFOTO

Fra 1. december og to år frem kan brugere af Movia Handicap Service bosat i københavns kommune køre i Oslo, Stockholm og Reykjavik, ligesom brugere fra de byer kan køre i københavn. Forsøget er ment som en fremstrakt hånd til mennesker, som ikke kan benytte den kollektive transport i deres egen by og derfor har problemer, når de rejser. Fire nordiske handicaporganisationer står bag forsøget med midler fra Nordisk Råd i tæt samarbejde med byernes kommuner. Desværre er Helsinki ikke med i forsøget.

kort nyt

18

w w w. D H f - N e t. D k

kontakte teknik- og miljøborgmeter klaus Bondam for at spørge, om beslutningen ikke længere gjaldt. Men det gør den, svarede borgmesteren i et brev, der var blot sket det, at den medarbejder, der havde booket lokalet troede, at alt var ok. Borgmesteren vil nu indskærpe overfor forvaltningens medarbejdere, at beslutningen fra 2003 står ved magt og skal efterfølges uden undtagelser.


HANDICAP • Nyt · Nummer 6 · DeCember 2008

19

Bestil Handicap Jul – til dig selv eller gode venner

Årets julehæfte er snart på gaden. I år kan du blandt andet læse et interview med Jan gintberg, en artikel om julefrokosten, noveller og historier, opskrifter samt opgaver - masser af stof til mange hyggelige timer. ønsker du at give dig selv og Dansk Handicap Forbund en håndsrækning ved at sælge Handicap-Jul, så kontakt hovedkontoret på tlf. 39 29 35 55 eller formanden for DHF’s afdeling i dit område. Jeg bestiller eks. af Handicap-jul 2008. 52 sider, pris kr. 25,- + porto. Ved køb af mere end 6 eks. sendes portofrit. Handicap-Jul samt girokort sendes til nedenstående adresse: Navn Gade Postnr.

By

Kuponen sendes til:

Dansk Handicap Forbund Hans Knudsens Plads 1A 2100 København Ø

Du kan også bestille på telefon 39 29 35 55 eller mail: dhf@dhf-net.dk

&(32(506 67$567+ )/1.86 ,45 )/1+5 2+* 6#51/- /3*5+73/3" '/ .(5 1$63/3-+5 7/1 +7.9+57 )+.49% høj team g n La ulent s kon

$-0 -0 &/ ./-'&00)-,%*)0+& &, 0&*1'"*(&#

,0>>3:053= *3;?3=@38 %' D )%'# /71C .:4" )( &$ $# &# D +0B )( &$ $# &$

A A A" : 0 ; 5 6 < 3 8 " 2 9


– gør hverdagen lettere... Praktiske ting til seniorer Fodindlæg og aflastning

Spillekortholdere

Fodpleje

Badestol

Sko og fodtøj Strømper Ergonomiske knive

Bandager Fitness, Sport og Motion Elektriske artikler Hvile- & Otiumstole

Gribetænger

Hvilestol

Trappeløsninger Gangredskaber Seksualitetshjælpemidler ... og meget mere

Rollator

Du kan se alle vores produkter på www.seniorshop.dk og bestille dem til levering

Stokkestol

direkte hjem. Men du er også velkommen til at se varene i vores udstilling, og her kan du også bestille til levering eller få varene med hjem. Det er vores mål at have de bedste praktiske ting til seniorer, så er der noget, du savner, prøver vi gerne at skaffe det hjem.

Håndtræner

Se mange flere ting og bestil på

www.seniorshop.dk

men du kan også besøge os i vores butik Vangedevej 144 · Munketorvet · 2870 Dyssegård · Telefon 39 43 05 50


midt i bladet

6 December 2008

nYt FRA AFDeLIngeRne

Indhold side 21–28

Assens DHF på nettet

tirsdag den 6. januar kl. 18.00: nytårskur. Middag og lotteri. Vi prøver at få Henrik Hansen, som har med handicap og psykiatri i Assens kommune til at komme. pris kr. 80. Bindende tilmelding til Lis. tirsdag den 20. januar kl. 19.00: ”nyt fra serviceloven”ved Lis. Kaffe og brød. tirsdag den 3. februar kl. 19.00: Filmaften med film fra handicapområdet. Kaffe og brød. tirsdag den 17. februar kl. 18.00: Fællesspisning med banko. pris kr. 80. Bindende tilmelding. tirsdag den 3. marts kl. 19.00: generalforsamling. Kaffe og brød. Alle arrangementerne foregår på Stadionvej nr. 10. tilmeldinger til Lis, tlf. 64 79 15 19 eller 20 11 11 81.

Nyt fra afdelingerne Arrangementer Rejser Legater Annoncer Viso DUKH

Fredensborg/Hørsholm/ Rudersdal

Regionskontor Videnscenter for Bevægelseshandicap Indmeldelseskupon

Se arrangement lørdag den 17. januar under Furesø/Allerød.

Frederiksberg Onsdag den 10. december kl. 18.00 – 21.30: Julefrokost.

Dansk Handicap Forbunds hjemmeside finder du på adressen: www.dhf-net.dk Du kan skrive til DHF på flere e-mail adresser: Forbundets hovedadresse: dhf@dhf-net.dk Landsformand: susanne@dhf-net.dk Socialpolitisk konsulent: konsulent@dhf-net.dk Handicap-nyt: handicap-nyt@dhf-net.dk Informationsmedarbejder: info@dhf-net.dk Ulandssekretariatet: uland@dhf-net.dk Forældrekredsen: fk@dhf-net.dk Ungdomskredsen: uk@ungdomskredsen.dk RYK: info@ryk.dk Amputationskredsen: ak@dhf-net.dk Webmaster: webmaster@dhf-net.dk

Frederikshavn/Sæby torsdage den 15. og 29. januar samt 5. og 19. februar kl. 19.00: Banko. Mandag den 16. februar kl. 19.00: generalforsamling. Alle arrangementerne foregår i Dagcentret Ingeborgvej, Frederikshavn

Frederikssund/Halsnæs Onsdag 7. januar kl. 18.30 – 22.00: Sæsonstart, gløgg, æbleskiver, underholdning v/gribskovens Hårde Kerne. Medbring pakke til lotteri. Kaffe/te og kage.Venner og familie er velkomne.tilmelding senest fredag den 2. 1. Onsdag den 11. februar kl. 18.30 – 22.00: generalforsamling. Dagsorden iflg. lovene.Vi starter med spisning. generalforsamling kl. ca.19.45. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest onsdag den 28. 1. Bevis for betalt kontingent for

www.dhf-net.dk

DHF på net tet


22

Midt i bladet

2008 forevises. Servering af kaffe/te og kage. Medbring gave til lotteri.tilmelding senest mandag den 2. 2. Begge arrangementer foregår i Fritidscentret, Multisalen, Jernbanegade 2, Frederiksværk. Oplys ved tilmelding om du er diabetiker.tilmeldinger til Birgit, tlf. 47 94 00 28.

Furesø/Allerød Lørdag den 17. januar kl. 13.30 – 16.00 i Jonstrupvang-Bebyggelsen, Chr. Hauchs Alle 11,Værløse: nytårscafé. Furesø/Allerød afdeling i samarbejde med Fredensborg/Hørsholm/Rudersdal afdeling ønsker Dansk Handicap Forbunds medlemmer, deres familier og venner godt nytår. Underholdning v/ Musikduoen ”Crooneren og Jukeboksen”. Handicappolitisk nytårstale. Vi byder på kaffe, te og lagkage.tilmelding senest den 11. 1. til Marianne Rosenvold, tlf. 44 95 57 20 eller e-mail: rosenvold@mail.tele.dk.

Fåborg/Midtfyn Onsdag den 14. januar kl. 19.00: generalforsamling i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen vil fortælle om, hvad vi har lavet det sidste år.

Guldborgsund Lørdag den 13.december kl. 12.00 –16.00 i Kikkos Lokaler i Lindholmcentret: Julefrokost, buffet, lotteri. Musik v/ Benny. pris kr. 150. tilmelding senest den 6.12. Lørdag den 10. januar kl. 12.00 - 17.00 i kælderen på Vendsysselsvej: nytårsfest. god mad og lotteri. pris kr. 150.tilmelding senest den 3.1. Lørdag den 14. februar kl. 13.00: generalforsamling. Foreningen er vært med kaffe og klumper. Ingen tilmelding. Lørdag den 14.marts:Dansk Handicap Dag.næstved afdeling arrangerer.Information om pris og transport følger.Reserver datoen. tilmeldinger til Jørn, tlf. 28 64 00 13.

Helsingør Lørdag den 6. december kl. 17.00 – 22.00 på Hamlet: Julefest, buffet m.m. Musik og dans om juletræet. pris kr. 75. Ikke medlemmer kr. 150. evt. kørsel kr. 25. Lørdag den 10. januar kl. 18.00 – 23.00på Hamlet: nytårsfest. treretters menu, et glas vin eller øl. Kaffe, kage, lotteri og dans. pris kr. 200. Ikke medlemmer kr. 275. evt. kørsel kr. 25.tilmelding senest den 27. november.tilmeldingsfrist overskredet for begge ovenstående arrangementer. Ring om ledige pladser. Onsdag den 13. februar kl. 19.00 på Hamlet. Hyggeaften, kaffe og fastelavnsboller. pris kr. 50. evt. kørsel kr. 25. tilmelding senest den 7.2.

Herning Onsdag den 25. februar kl. 19.00, Holtbjerg Aktivitetscenter, thyrasvej 9, Herning: generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag skal være formanden i hænde senest

otte dage før. Kun aktive medlemmer, der ikke er i restance, har stemmeret.

Himmerland torsdag den 5. marts kl.19.00 Bymidten i Aars: generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne. Betalt medlemsbevis skal forevises.

Horsens torsdag den 11. december kl. 19.00: Juleafslutning med gløgg og æbleskiver. torsdag den 8. januar kl. 19.00: nytårskur med champagne og kransekage. Alle arrangementer afholdes på Sundtoppen.

Møn Fredag den 19. december på Ulvsundcentret kl. 19.00- 21.00: Julehygge, kaffe/te og kage. pris kr. 30.tilmelding senest 12. 12. Søndag den 11. januar på Hotel præstekilde kl. 12.30 - 16.00: nytårsfrokost. pris oplyses ved tilmelding, der er bindende, senest den 29. 12. Her benyttes egen transport. Onsdag den 4. februar kl. 19.00 på Ulvsundcentret: generalforsamling. Dagsorden ifølge forbundets vedtægter. Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før. tilmeldinger til Jytte, tlf. 55 81 05 16.

Næstved Onsdag den 10. december kl. 19 – 21.30: Julefest. Kaffe, gløgg, æbleskiver, småkager m.m. Julefortælling v/ en kendt person. Sang og musik v/ poul og Sigvard. Onsdage den 7. januar og 4. februar kl. 19 - 21.30: Bankospil. Onsdag den 21. januar kl. 19 - 21.30: Medlemsmøde. Lørdag 31. januar kl. 17.30: næstved Revyen 2009. Foregår på H. C. Andersens Vej.Vi starter med spisning. Revyen starter kl. 19.30. Musik og dans til kl. 23. Medlemspris 200 kr.tilmelding til Marianne nielsen, tlf. 55 73 08 69 senest den 19. 1. Onsdag den 18. februar kl. 19 - 21.30: Foredrag/debat v/ Jan Jakobsen, Ringsted. ”Hvordan bliver vi hørt i kommuner og regioner?”Kaffe og kage pris kr. 20. Hvor intet andet er anført, foregår arrangementerne på engvej 18, næstved.

Odder Se www.dhf-odder.dk.

Odense Søndag den 7. december kl. 13.00 –18.00 i Hjallese Forsamlingshus. Julefrokost. pris kr. 175 inkl. en øl, en snaps og kaffe. torsdag den 8. januar kl. 18.00 – 22.00 på tarup gammel præstegaard: Bjergbankens Cabaret. Mulighed for at købe smørrebrød - skal bestilles senest den 5. 1. hos Anette, tlf. 30 25 22 71. Onsdag den 28. januar kl. 19.00 – 21.30 på tarup gammel


HANDICAP • Nyt · Nummer 6 · DeCember 2008

præstegaard: Foredrag om et ulandsprojekt i ghana v/ Rie fra UK.tilmelding til Linda, tlf. 66 16 67 39 eller 28 18 43 27 senest den 23.1. torsdag den 5. februar kl. 18.00 – 22.00: Fastelavnsfest m/præmier. evt. smørrebrød skal bestilles senest den 2.2.tilmelding som sædvanligt. Onsdag den 25. februar kl. 19.00 –21.30 på tarup gammel præstegaard: Afprøv din indre pokermester. pris kr. 50.tilmelding til Linda, tlf. 66 16 67 39 eller 28 18 43 27. Øvrige tilmeldinger til Susanne, tlf. 24 25 87 42, Jørn, tlf. 30 13 85 95 eller Annette, tlf. 30 25 22 71. til alle arrangementer, vil der, hvis du bor i Odense kommune og ikke selv kan sørge for transport, være mulighed for at blive tilmeldt kørsel. Det koster for øjeblikket kr. 12 pr. tur - altså kr. 24 pr. gang.til alle onsdagsarrangementer skal man være selvhjulpen eller have hjælper med, da der ikke tilbydes hjælp.

Roskilde Lørdag den 17. januar kl. 15.00 –19.30 i Vor Frue Sognegård. Underholdning, kaffe/småkager. Kl. 17.30: Skipperlabskovs. pris 130 kr.tilmelding senest den 11. 1. Opsamling begynder kl. 13.30. Mandag den 23. februar kl. 19.30 -21.30 i Vor Frue Sognegård: generalforsamling. Foreningen er vært m/ kaffe. Dagsorden ifølge lovene. evt. forslag skal være formand Mogens Larsen, tlf. 46 36 23 77, i hænde senest den 9. 2.tilmelding senest den 16. 2. Opsamling begynder 18.15. tilmeldinger til gerner, tlf. 46 35 69 02. Husk at give besked om du er diabetiker.

Rødovre Fredag den.12. december kl.18.00 – 22.00 på Ørbygård: Julefest. pris kr.150. Bindende tilmelding senest den 6 .12. Fredag den.16. januar kl. 18.00 – 22.00 på Ørbygård, kælderen nr.208: gule ærter eller brunkål. pris kr.125. Bindende tilmelding senest 6.1. torsdag den 29. januar kl. 19.00 – 22.00 på Ørbygård: Banko.

Silkeborg Onsdag den 21. januar kl. 19.30: Banko. Søndag den 25. januar kl. 13. 00 – 18.00 på Sdr. ege i Ry: nytårsfest. Luksusplatte, kaffe samt suppe inden hjemturen. Underholdning v/Kalle. pris kr. 175. for medlemmer. Kr. 210 for ikke-medlemmer.tilmelding senest den 19. 1. til Inga Salling, tlf. 86 82 37 76. Onsdag den 4. februar: Film og feriebilleder v/Aleks Mikkelsen.

Skagen Mandag den 8.december kl.18.00 – 22.00: Juleafslutning, sild, grønlangkål, flæsk, medister osv.Dessert, kaffe og musik. pris kr. 60.Ikke-medlemmer kr.125. Mandage den 8.december, 12., 19.og 26.januar samt 2., 9., 16. og 23.februar kl.14.00 – 16.30: Mandagsklub. torsdage den 15.januar og 5.februar kl.19.00 – 22.00: Bankospil. Fredag den 20. februar kl. 18.00 – 22.00: gule ærter, æbleskiver,

23

kaffe og underholdning. pris kr. 50. Ikke medlemmer kr. 100. Hvis arrangementet er med spisning, er tilmelding senest fem dage før. tilmeldinger på tlf. 98 44 45 54 eller tlf. 24 85 50 28.

Slagelse /Sorø Lørdag den 31. januar kl. 13.00 - 18.00 i Festsalen Hellig Anders park 54: nytårsfest. pris kr.150. Bindende tilmelding senest den 23.1. til Aase Rasmussen, tlf. 20 43 82 70.

Stevns/Fakse Vi planlægger en sommerferietur den 24. – 28. august til grand Hotel i Struer. Sæt allerede nu kryds i kalenderen, hvis du vil med. Mere i næste afdelingsblad.

Svendborg torsdag den 11. december: Julefrokost. Julesange, amerikansk lotteri, risalamande og mandelgaver. Bindende tilmelding senest den 7.12. torsdag den 5. februar kl. 18: Bingo.Vi starter med spisning. tilmeldinger til Hanna, tlf. 62 54 17 80 eller Svend erik, tlf. 62 22 65 51. Vores arrangementer foregår i kælderen i Skallen, Møllergade 99, Svendborg.

Vordingborg Mandage den 8.december,12.,19.og 26 januar samt 2.og 9.februar kl.19.00 i Hollænderhaven:Banko. Mandag den 5.januar kl.18.00 i Hollænderhaven:nytårsfest,spisning og underholdning.tilmelding senest den 15.12.Betaling ved tilmelding:Medlemmer 125 kr.og ikke-medlemmer 150 kr. Mandag den 23. februar kl. 18.00 i Hollænderhaven: generalforsamling. Forslag fra bestyrelsen: nye vedtægter fremlægges. Andre forslag skal være formanden skriftligt tilsendt senest den. 8. 2. Foreningen er vært ved et lettere traktement. Husk tilmelding af hensyn til traktementet. tilmeldinger til generalforsamling kan ske til nytårsfesten eller til bankospil, men senest den 16.2.tilmeldinger til Svend Olufsen, tlf. 55 34 46 85 eller Jan Olsen, tlf. 55 76 72 92

Aalborg tirsdage den 6., 13., 20. og 27. januar kl. 18.00-22.00 samt 3., 10., 17. og 24. februar: Klub, aktiviteter og svømning. tirsdag den 3. februar kl. 16.00-18.00: Foredrag om hjælperordninger/BpA. Hvor intet andet er anført, foregår det på Lejbjergcentret, Sonjavej 2, Aalborg. NB! Lej sommerhus i Hals: Ring allerede i dag, så er du sikker på at få et hus i den uge, der passer dig. Kontakt: Ulla Ussing, tlf. 98 11 17 01 eller tlf. 25 30 08 57, e-mail ulla_ussing@hotmail.com


24

Midt i bladet VISO

ReJSeR

Viso– Videns- og specialrådgivningsorganisationen skal være med til at sikre, at du som borger får den bedst mulige hjælp, uanset hvor i landet du bor. Kommunerne har det fulde ansvar for behandlingen af sociale sager. Men når sagerne er mere komplicerede, kan de henvende sig til Viso for at få rådgivning eller hjælp til at udrede sagen. Borgeren kan også henvende sig direkte til Viso, for at få råd og vejledning. Viso støtter dig og din kommune med specialrågivning og udredning, hvis din sag er blandt de mest specialiserede enkeltsager. Viso kan kontaktes på tlf. 72 42 37 00 eller på mail: viso@servicestyrelsen.dk.

Berlin 30. maj – 4. juni 2009 Vestfyn Ferieklub for handicappede og pårørende arrangerer seks dages rejse til Berlin med liftbus. I bussen er der handicaptoilet, så alle kan deltage. Vi har to chauffører med, som er meget behjælpelige. Vi har fælles hjælpere med, så at de, der har brug for hjælp, også kan komme med. prisen ved vi ikke endnu. Den kommer med i næste blad. Spørgsmål og tilmelding til Lis Lund, tlf. 64 79 15 19 eller preben Hansen, tlf. 64 47 24 53.

AnnOnCeR F LY t t e R D U , e L L e R e R D U F LY t t e t Hjælp dig selv og os og husk at melde adresseændring til Dansk Handicap Forbund, når du flytter, så vi stadig kan sende dig Handicap-nyt. Vi får ikke automatisk meddelelser om adresseændring fra post Danmark. Du kan sende ændringen til Dansk Handicap Forbund, Hans Knudsens plads 1A, 2100 København Ø, ringe på tlf. 39 29 35 55 eller sende en mail til js@dhf-net.dk.

ARRAngeMenteR Invitation til alle gående med rygmarvsskade Johnny Walker i Ryk inviterer til temadag om forebyggelse og behandling af slidskader. tid og Sted: Lørdag den 17. januar på paraplegifunktionen i Viborg, lokale rød stue, adresse Søndersøparken 11 i Viborg. Deltagelse er gratis. Lasse thulstrup, overfysioterapeut på paraplegifunktionen i Viborg og Susanne Døssing, sygeplejerske samme sted vil oplyse om, hvordan vi bevarer vores gangfunktion, forebygger slidskader og tackler gener og smerter. Program Kl. 11.30 – 18.00: frokost, oplæg v/Lasse thulstrup og Susanne Døssing, kaffepause, spørgsmål og erfaringsudveksling og drøftelse af ideer og ønsker til arbejdet for gående rygmarvsskadede i Ryk. Kl.18.00 - ?: middag. tilmelding senest den 5.1. til Anders Bigum, abigum@city.dk, tlf. 75 16 96 99 eller Lotte tobiasen, lottetobiasen@stofanet.dk, tlf. 86 29 40 70. Ved tilmelding bedes du oplyse, om du ønsker at deltage i den efterfølgende middag. Læs mere på www.ryk.dk/walker.

Vision arbejdsbord sælges Lækkert æblegrønt arbejdsbord fra ROpOX - to år gammelt. Bordet måler B 90 cm x D 60 cm og kan højdejusteres manuelt. Bordpladen er delt i 3 dele; 20 cm, 50 cm og 20 cm. Den midterste plade kan vinkles. Bordpladen er magnetisk. Bordet har hjul. er velegnet til kørestolsbrugere eller andre, der vil sidde godt ved et ergonomisk udformet bord. pris kr. 5.000, hvilket er ca. halv pris. Ring og hør nærmere på tlf. 30 57 42 80. Vi bor i nordsjælland. Miniscooter sælges Kun lidt brugt. promovic, model pro-city, tre hjul, rød , max vægt 120 kg. Hastighed 13 km/t. nye batterier, regnslag, regntøj og lader er med i prisen. Kr. 9.500 (nypris ca. 18.000). Henvendelse Kaj thykjær, (Fredericia), tlf. 40 94 33 45. Hus sælges i Egeskov / Fredericia Huset er på 156 kvadratmeter plus 53 kvm dobbeltgarage og ligger på 695 kvm grund. et plan, opført i 1994. Det ligger idyllisk ud til marker, landsbykirke og Rands fjord, men ikke længere væk, end at der går bybus til Fredericia og bus til Vejle. Desuden tæt på butik, skole, børnehave, skov og strand. Huset er beboet af og indrettet til selvhjulpen paraplegiker/kørestolsbruger. Vil du vide mere så gå ind på Home`s hjemmeside og søg sagsnummer 609-5842. Andelslejlighed i København sælges tre-værelses andelslejlighed, 93m2, i baghus på Vesterbrogade 140 e, 1. sal i København. elevator, to altaner, stort køkken/alrum, to rum egnet til fx soveværelse og børneværelse. toilet med bruseniche. Lejligheden fremstår meget velholdt med flotte trægulve og fritliggende bjælker. til lejligheden hører et loftsrum. Udsigt til smuk brostensbelagt gård med haveafsnit. pris andel kr. 849.000. Månedlig boligafgift kr. 8.990 kr. Henvendelse til Marie graunbøl, tlf. 50 51 62 60 eller Jonas Keiding Lindholm, tlf. 23 27 24 94.


HANDICAP • Nyt · Nummer 6 · DeCember 2008

25

L e g At e R Ferielegat fra Sahva Legater Der kan fra Sahva Legater søges legattilskud til afholdelse af ferie i ind-og udland. tilskud kan kun søges af personer med et bevægelseshandicap (fx spastisk parese, polio, sclerose, gigt og muskelsvind). Har en ansøger ikke tidligere søgt legat hos Sahva Legater, skal der medsendes en lægeerklæring. er der behov for hjælper, kan der samtidig søges tilskud til denne udgift. Der ydes kun ferielegat hvert andet år, og dersom ansøgeren modtager tilskud til afholdelse af ferie på Sct. Knudsborg, kan der ikke søges hos Sahva Legater. Ansøgningsskema kan rekvireres ved fremsendelse af en frankeret svarkuvert mærket ”Ferielegat” til Sahva Legater, Borgervænget 5, 2100 København Ø. Lili Sofie Margrethe Werninges fond Fra Lili Sofie Margrethe Werninges fond uddeles en gang årligt i august måned legat til 2-5 kvindelige invalide folkepensionister i Københavns Kommune. Ansøgningsskema kan rekvireres ved fremsendelse af en frankeret svarkuvert mærket ”Werninges fond” til Sahva Legater, Borgervænget 5, 2100 København Ø. Grosserer Christian Hansen og hustru Ellen Hansens legat grosserer Christian Hansen og hustru ellen Hansens legat er til personer, der er eller har været indlagt på Klinik for Rygmarvsskader (Hornbækgruppen) eller på paraplegifunktionen Kimen under Regionshospitalet Viborg. Legatet uddeles til trængende personer efter legatbestyrelsens skøn - og uddeles på legatstifternes bryllupsdag den 16. maj. Legatet kan ikke søges til afholdelse af ferie eller lignende. Ansøgningsskema kan rekvireres ved fremsendelse en frankeret svarkuvert, mærket ”gross. Chr. Hansens Legat” til Sahva Legater, Borgervænget 5, 2100 København Ø. Korrekt udfyldt ansøgningsskema – med dokumentation for indlæggelse på en af ovennævnte klinikker – skal være legatadministrationen i hænde senest den 10. februar 2009.

Få 500 danske virksomheder til at støtte Dansk Handicap Forbund! Køb tøj, musik, film, pizza, bøger, rejser, taletid og meget mere på internettet og støt samtidig Dansk Handicap Forbund. Det er nemt og helt gratis for dig. Gå ind på hjemmesiden www.dhf-net.dk. Klik på det røde felt og download Det gode program, så støtter du os automatisk. Vi har brug for din hjælp! Om du handler på nettet ofte eller næsten aldrig er lige meget - alting gør en forskel! OBS! Fortæl venner og bekendte om muligheden for at støtte Dansk Handicap Forbund ganske gratis.


Tag med os til Afrika og få dit livs oplevelse Fra 2. til 13. januar og 9. til 20. marts 2009 Vi tilbyder nu en helt uforglemmelig safarirejse til det fantastiske Sydafrika. Lodgen der er lille og eksklusiv har 4 handicapværelser, og beliggende kun 1,5 km fra Krüger National Park, og vores danske guide vil følge jer overalt. Prisen for 10 dages eksotisk safariferie er kun 18.500 pr. person - men skynd dig for der er kun plads til 10 gæster ialt! Prisen er i dkk uden skatter og afgifter. Hvad er inkl. i prisen • Heldagstur til Drakensbjergenes panoramarute. • Halvdagstur ind i den fantastiske Kruger National Park inkl. brunch. • Moholoholo Dyre Rehabiliteringscenter hvor du får muligheden for at håndfodre en stor grib. • Swadini Slange og Krybdyrspark - hold f.eks. en Phytonslange om halsen. • 2 dages safariophold på Tshukudu Game Lodge i Big-5 reservatet. Dette ophold er inkl. en morgengåtur med en løveunge, samt en Big-5 Game Drive i åbent køretøj om eftermiddagen. • Besøg på det dansk støttede skoleprojekt Bofanang. • Besøg i et ægte afrikansk “homeland”. • Flodbådstur på den mægtige Olifants River.

Husk der kan indhentes rejselegat fra Alberts Olsens Rejsefond! Ring på tlf. 7022 7252 og få tilsendt et ansøgningsskema. Vi tager forbehold for fejl i tekst og priser. Dette tilbud gælder kun så længe pladser haves!

HANDITOURS APS

|

RØDTJØRNEVEJ 20

|

D K - 2 7 2 0 VA N L Ø S E

|

DENMARK

T L F : + 4 5 7 0 2 2 7 2 5 2 | FA X : + 4 5 7 0 2 2 7 2 6 2 | I N F O @ H A N D I T O U R S . D K | W W W. H A N D I T O U R S . D K


Her er feriehuset hvor man føler sig velkommen med kørestol Samsø, Limfjorden, Falster og Sjællands Odde 4 huse på store nabogrunde i Trend ved Limfjorden. 2 huse i Sælvig på Samsø. 5 huse i Marielyst på Falster. 3 huse i Vig ved Sjællands Odde. Her er tale om rigtig nybyggerstil, indrettet med tidens krav til luksus, og det meget rustikke materiale skaber en helt speciel atmosfære både ude og inde. • Feriehusene er 108-124 m2 + 6-20 m2 overdækket terrasse. • Plads til 6-8 personer, heraf 4 kørestolsbrugere. • Husene i Vig er 170 m2 med 10-12 sovepladser. af endt Godk andicap kH Dans bund For

Cimbria Ferie · Linåvej 59 · Linå · 8600 Silkeborg · Tlf. 86 84 58 18 · Mobil 26 73 69 22


HANDICAP • Nyt · Nummer 6 · DeCember 2008

R e g I O n S K O n tO R e R Dansk Handicap Forbunds regionskontorer tilbyder information og vejledning. Regionskontor Fyn Østre Stationsvej 27, 2. 5000 Odense tlf. 66 19 34 55/fax 66 13 19 61 e-mail: dhf-region-fyn@mail.tele.dk

Regionskontor Aabenraa Anna Marie nielsen Bjerggade 4Q 6200 Aabenraa tlf./fax: 74 62 05 71 email: aabenraa@dhf-net.dk Kontortid: tirsdag og torsdag kl. 9-12

Videnscenter for Bevægelseshandicap

Videnscentret besvarer henvendelser, forestår konferencer og projektarbejder samt udarbejder bøger, videoer og andet informationsmateriale.

Kontakt: Videnscenter for Bevægelseshandicap MarselisborgCentret, Bygning 3, 2. sal. p.p. Ørumsgade 11 8000 århus C telefon 89 49 12 70. Fax 89 49 12 76 e-mail: vfb@vfb.dk Hjemmeside: www.vfb.dk

28

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) postboks 284 Banegårdspladsen 2, 2. 6000 Kolding tlf.: 76 30 19 30 Fax: 75 54 26 69 Skrivetlf.: 76 30 19 39 e-mail: mail@dukh.dk Hjemmeside: www.dukh.dk

Telefonerne er åbne: Mandag og fredag 9.00-15.00 tirsdag 9.00-21.00 Onsdag 9.00-13.00 torsdag 9.00-17.00 Kontoret er åbent for besøgende hverdage undtagen onsdag. DUKH informerer og rådgiver borgere og myndigheder. DUKH’s målgruppe er personer med handicap, pårørende, handicaporganisationer og sagsbehandlere i amt og kommune.

INDMELDINGSKORT

Kontingent enlige Undertegnede ønsker at blive medlem af Ægtepar/ Samboende Dansk Handicap Forbund. Jeg er: handicappet ikke-handicappet

2009 260 kr. 390 kr.

Brev Ufrankeret svarforsendelse

Benyt venligst BLOKBOGSTAVER

107 Sendes ufrankeret (modtageren betaler portoen)

navn: Adresse: postnr./By Fødselsdato: (dag)

(måned)

(år)

Kommune: telefon: e-mail: Sæt kryds hvis du tillige ønsker at være medlem af én af Dansk Handicap Forbunds fire specialkredse. Det koster ikke ekstra.

Forældrekredsen (forældre til handicappede børn 0-18 år) Oplys venligst barnets fødselsår og navn: Ungdomskredsen (unge mellem 14 og 35 år) RYK (rygmarvsskadede) Amputationskredsen

(underskrift af det nye medlem)

Dansk Handicap Forbund +++ 1074 +++ Hans Knudsens plads 1A, 1. 2100 København Ø


DANMARKS STØRSTE MINIBUS CENTER! Vi tilbyder GRATIS AFPRØVNING med specialindrettede Minibusser overalt i Danmark.

'" /1#24

LBE =BG AC&EI>HJ=GBG@

(0 602*7+,5 +0. /1#24 602 -$2.,3+,& 4ME= ;=FBGBKLJ;LBHG ;? =BG AC&EI>HJ=GBG@ " " " "

Altid d mere end 80 nye Minibusser på lager. Leveringstid 2-4 uger.

7'G;=FBGBKLJ;LBHG " " " "

- Også gode brugte busser på lager!

HVIDK Æ R V EJ 3 9 · 5 2 5 0 O D E N S E S V · T L F .: 6 633 1 5 2 000 EV EJ 4 · 8 21 U S V · T L F .: 8 6 24 8 4 2 3 RUN NEV 2 1 0 ÅRH ÅR HU

8>DJMLL>JBG@ ;? AC&EI>J>% =>J I;KK>J LBE =BG> <>AHN 2=FBGBKLJ;LBHG ;? E'G H@ N;@LIE;G>J 3J?;JG> H@ KMG=A>=KM==;GG>=> J"=@BN>J> &-//*5,*) +35 6*0/6'0-#(*5*)* 6-/'5*5

#

5"G=L>JBG@ ;? ;EE> E'G?HJAHE= 6HGLJ;DL LBE AC&EI>J> 4HJKBDJBG@ ;? AC&EI>J> 4;KL LBEDGPLL>L DHGL;DLI>JKHG

"

&

%

"

'

$

%'2)-('4%."04 $'21'5/ 9L;LBHGK;EE#>G .+% *( K;E +/,) 5>JE>N :E?1 00 00 /* /* OOO(AA=;GF;JD(=D

WWW.MOTORBYEN.DK

- et tilbud til dig som gerne vil have en mulighed for en tilknytning til erhvervslivet.. Huset Venture har eksisteret i otte år og beskæftiger fortrinsvis mennesker med funktionsnedsættelser. Det er lykkedes at lave til en landsdækkende organisation med kontorer i samtlige regioner i Danmark. (Huset Venture Sjælland dækker også Hovedstaden)

Har du lyst til at være med så kontakt et af de regionale kontorer og se evt. mere på de enkelte hjemmesider: Huset Venture Midtjylland Viby J 86 28 35 55 www.husetventure.dk Huset Venture Nordjylland Nørresundby 99 30 16 16 www.hv-nord.dk

Huset Venture Syddanmark Tønder 74 73 89 70 www.hv-syd.dk Huset Venture Sjælland Ballerup 28 88 05 91 ottow16@webspeed.dk


-24 (8 ?863@2@ @<692@?#12@ ;A' 3<>16 724 <4?" 6 3>2:@612; $;?82> /@ 89/>2 2@ @<692@02?$4 529@ /92;2* .29B<: 724 2; 1/4 6882 5/> 12 ?/::2 8>#3@2> ?<: ;A <4 :"?82 3"> 0>A4 3<> 2; &57#9=2;12 5";1& 2> 12@ 127964@ /@ B612 724 8/; 89/>2 :64 ?29B :21 :6@ ;C2 @<692@?#12* ,2?A12; 46B2> 12@ :64 2; >2;2>2 3<>;2:) :29?2 <4 961@ :2>2 %9A8?A?& 6 5B2>1/42;*

#%, )$)&*'"+% ,(&'%, '/, ;562+ 3578 7,2204. *0+,8

%*)(0 *1, 0-)+'0/"&'0 7FAC=JI%<=J FGJ9?=H AE?=E =BIJH9 GC9<I 0 +08 *)+,:"6,27,$ &9 710-8,6 *258 +08 )2304+,20., 8502,87"+, 9+ 3,+ :56,7 :A<=JI%<=( JACICKJJ=H L9E< >H9 ;AIJ=HE= F? >"H <AE =C=BJHAB=H JAC 9J JACICKJJ= IJH&D ' @LFH=>J=H <AJ EM= JFAC=J =H BC9H JAC :HK?*

+?=2; @<692@?#12@ ?8C992> 164 >2; :21 @2:=2>2>2@ B/;1

#/.', $)&'0/ (0 /)6 9+:)2.8 % )- +, *,+78, 8502,87"+,6 3,+ *0+,8 5. 8#66, -9418054 >H9 )HD9=J 2IG=E 3A<=JI ' >FH<A 2IG=E 3A<=JI @9H =E IJFH =H>9HAE? G" <=J =KHFG%AIB= D9HB=< F? G9II=H G=H>=BJ JAC IJFHJ I=J 9CC= JFAC=JJ=H A &)43)61$ &,8 .#6 0478)22)8054,4 4,3 5. *0220.$ 8A<IJ= <K 9J 0+ # 9> 69G9EI :FCA?=H @9H =J G9GAHC&IJ JFAC=J* 2IG=E 3A<=JI =H :C=L=J GHF<K;=H=J IA<=E ,10,( F? 9CC= DF<=CC=H =H 45 ?F<B=E<J= F? C=L=H=I D=< - "HI ?9H9EJA* 8A C=L=H=H <AH=BJ= JAC <A? IFD >FH:HK?=H F? B9E <=H>FH C=L=H= JAC GHAI=H >H9 /*1.+ ' 0*.1. BHFE=H AEBCKIAL DFDI* $EIB=H <K ABB= I=CL 9J 9>J9C= DFEJ=HAE? D=< AEIJ9CC9J&H( B9E LA DF< *,8)204. 7,2:-#2.,20. 7016, +0. 1566,18 3548,604. 3,+ :56, 0478)22)8#6,6$

$" %*#,&+ &($)*'#,&)( (+?=2; @<692@?#12@ @$>>2> 164 529@ :21 B/>: @2:=2>2>2@ 9A3@

2=9$ ,* *+ )( (( EEE$C@:=8C#5:78C$7< >4:=.C@:=8C#5:78C$7<

2@:=8C#5:78C$7< D% 1$ 0@?@A" 4%B 38BC8A54==8D8; '- ,&&& /A878A:6:4


Læserne skriver

HANDICAP • Nyt · Nummer 6 · DeCember 2008

Læserne skriver... Dejlig ferielejlighed i Østrig Sidste vinter brugte jeg mange timer bag computerskærmen for at finde en ferielejlighed i østrig, der virkelig var handicapegnet. Men selv om flere havde sat kørestolsmærket på deres omtale af diverse lejligheder, så viste det sig, at der alligevel var væsentlige mangler. Til sidst lykkedes det, så jeg tænkte, at det var en ide at sætte det i bladet til hjælp for andre. Lejlighederne ligger i Inneralpbach i Alpbachtal og ejes af en lille familie, som er verdens sødeste værtspar. Der er otte ferielejligheder, og de syv er handicapegnede. Og jeg mener virkelig handicapegnede med handicaptoilet, elevator, brede døre og god plads. Der er desuden mulighed for at låne badestol, plejeseng osv. Lejlighederne, som ligger i 1000 meters højde, lejes ud både sommer og vinter. Familien har en hjemmeside med mange billeder af lejlighederne med priser på www.wildbachhof.com. (Forkortet af red). Poul Erik Brønd

Dårlig oplevelse i Tivoli Da jeg var i Tivoli første august, blev jeg nægtet at få lov til at sidde på venstre side af scenen i Bodega Tivoli Vinstue med min familie. Jeg blev henvist til at holde til højre for scenen, hvor de havde lavet specielle handicappladser. Begrundelsen var, at det var på grund af brandmyndighederne. Vi gik i stedet fra Tivoli og følte os uvelkomne og tilsidesat. Til orientering har jeg i årevis besøgt samme beværtning, og der har aldrig før været problemer, da jeg har min egen stol. Håber I kan gøre noget ved den debat, og at jeg kan få lov at sidde med min familie og mødes med min venner, som altid på samme sted. Brevskriveren har ønsket at være anonym men såvel navn som adresse er redaktionen bekendt.

Ferie eller rekreation Nær ved Fjerritslev og meget, meget tæt ved Vesterhavet har ildsjælen Inge Marie opført feriecenteret Slettestrand. Et mekka for handicappede, gangbesværede og kørestolsbrugere. Centeret opfylder alle de krav, man som handicappet kan stille for at få en god ferie. En sti af stålplader gør, at man i kørestol kan komme helt ned til havet og nyde det som ”normale” mennesker. Herudover kan man ride eller via en rampe køre ombord i den hestetrukne vogn og få en pragtfuld tur i området – bl.a. til Svinkløv Badehotel. Centeret tilbyder herudover maxi skak, dart, solarium, tæppebowling, en aften med mu-

sik, indendørs, opvarmet swimmingpool, fitnesscenter, som mennesker med handicap kan bruge, massør m.m. For børn er der bl.a. moon-cars og trampoliner til fri rådighed dagen lang. Vil du ikke selv stå for madlavningen, kan du spise i restauranten, hvor du både kan få morgen-, middags- og aftensmad af høj kvalitet. Feriecenter Slettestrand består af en fællesbygning med reception, café, restaurant, kursuslokaler og aktivitetsafdeling. Desuden fire fløje med i alt 53 lyse og venlige lejligheder med plads til ca. 250 gæster. Min familie og jeg boede i en bolig med loftlift og kunne låne en badestol. Loftliften – hvortil du selv skal medbringe sejl – kunne bruges fra soveværelse til badeværelse. Jeg har været på stedet flere gange og har kun positive ord til overs. ønsker du at tilbringe din ferie her, skal du dog reservere i rigtig, rigtig god tid. (Forkortet af red.) Med venlig hilsen Poul Riber Schacksen

31


Tilgængelighed

w w w. D H f - N e t. D k

32

Man kunne bruge

AF BENTE RøDSgAARD. FOTO S: L ARS BAHL

Omgivelserne er pragtfulde. Året rundt er der oplevelser at få.

kunstmuseet Louisiana har dårlige handicaptoiletter, grim handicapindgang, skrækindjagende lifte og brosten i parken. Alligevel er der rart at være. Handicap-nyt ser på et paradoks Unge svenskere og gråhårede danskere står forventningsfulde i kø foran en gammel patriciervilla og venter på, at dørene går op til Danmarks berømteste kunstmuseum - Louisiana i Nordsjælland. Særudstillingerne denne dag er værker af Per kirkeby og om Manga - japansk tegneseriekunst. Begge dele trækker store skarer til, og sådan har det været, siden museet åbnede i 1958. Hanne klitgaard Larsen og Lena Nielsen, som begge sidder i elkørestole har været der ca. 25 gange.

grim hovedindgang Hovedindgangen har trapper, men der er niveaufri adgange - en for Louisianaklubben og en for kørestole og barnevogne. Det kan Hanne og Lena ikke lide. ”Handicapindgangen er velment, men påklistret og grim”, si-

ger Lena som hellere så, at klubindgangen var for alle”. Da Hanne begyndte at komme på Louisiana i 1960erne, var det rigtigt bøvlet. ”Nogen skulle hente en nøgle til en elevator, så meget er blevet bedre, men man kan ikke selv betjene liftene, og toiletterne har aldrig været noget at råbe hurra for”, siger hun. Museet har manuelle kørestole, rollatorer, krykstokke og klapvogne til udlån. Et godt tilbud - for museet er stort og knopforskudt med mange tilbygninger siden 1958. Stifteren knud W. Jensen blev for sjov blandt venner kaldt ”byggoman”.

kirkeby uden elefantfornemmelse Hanne klitgaard Larsen er begejstret for Per kirkeby udstillingen i den nyeste tilbygning. ”Han er en ”struktureret Asger Jorn”. Det er ikke en rejse i vildskab. Det er sjovt at køre fra rum til rum og se, hvordan han udvikler sig. Hans skulpturer er dejlige. Jeg kan godt lide skulpturer. De giver lysoplevelser, man kan se dem fra mange vinkler, og de giver rum nye dimensioner”, siger hun.


HANDICAP • Nyt · Nummer 6 · DeCember 2008

33

flere dage på Louisiana! Lena er også fornøjet og nyder den uformelle stemning. I dag sidder skolebørn på gulvet og får undervisning i de store, lyse rum, hvor ingen behøver at være bange for at køre ind i noget. ”Det er dejligt, at man ikke føler sig som en elefant i et glashus”, siger Hanne. ”For det gør man nemlig i det nye Skuespilhus”, indskyder Lena. ”Man kunne bruge flere dage på Louisiana! Det er et rent slaraffenland!”, siger Hanne.

”Ja, men lifte udstiller vores hjælpeløshed”, siger Lena. De synes, der mangler skilte med fx liftenes bæreevne, vejen til elevatoren, men vagten forklarer, at det er en del af Louisianas politik, at man ikke vil skilte for meget. ”Jeg synes ikke, det er ok, at jeg skal have fat i personale for at færdes på Louisiana. Jeg vil bevæge mig rundt uhindret. Alt andet opleves som uværdigt”, siger Hanne.

Videre i museet Fra den gamle villa fører en løfteplatform forklædt som elevator til museets øvrige samling, og døren smækker lige op i kørestolen med stor fart. ”Den bærer præg af at være gammel og umoderne, men den er lavet i noget pænt træ og er nok svær at ændre på”, siger Lena Nielsen. Et rum med en pragtfuld udsigt til en sø er helliget billedhuggeren Alberto giacometti og kan kun nås via en trappe. ”Hvad er der dernede?” spørger Lena. ”Fint, du spørger, for det er det, tilgængelighed handler om, nemlig: Hvad går man glip af”, siger Hanne. Det er muligt at kigge ned i rummet gennem en glasplade. ”Mere glas ville gøre det lettere at se derned”, siger Lena. Hanne er enig, men hun har for mange år side resigneret. ”Det har aldrig frustreret mig, at jeg ikke kan komme derned. Jeg synes, jeg får fat i rummets perspektiv alligevel”, siger hun.

Oprindeligt var Louisiana en gammel villa, som stifteren Knud W. Jensen købte og byggede videre på. Der er tre indgange. Handicapindgangen er til højre og virker påklistret. Brosten er ikke desuden ikke gode at køre på.

Traumeliften I Mangaudstillingen udlignes et par trin med en lift, som kræver hjælp fra en vagt. Længere fremme i udstillingen venter to store trappelifte. ”Der er de”, råber Hanne og Lena i kor. ”Traumerne vælter op”, siger Lena. Udbruddet skyldes, at de tidligere har siddet fast på liftene. Hanne vover en tur. Først dur den ikke. Det undrer vagten. Han går, og da han kommer tilbage, dur den. ”Ikke just betryggende”, hvisker Lena. Da Hanne kører ned med liften, stirrer alle de besøgende. kunsten bliver ligegyldig. ”Alle glor, det er så træls”, synes Lena. ”Jeg har det lidt blandet med synlighed. Man må komme overens med, at man har et handicap. Vi er synlige i vores kørestole”, siger Hanne.

Kunst giver altid anledning til mange betragtninger. Der er fin plads at køre rundt på.


Tilgængelighed

w w w. D H f - N e t. D k

34

Rigtigt avantgarde-elevator, synes Hanne. Louisiana kan godt skabe nutidige løsninger.

Lift forklædt som elevator. Døren åbner lige op i kørestolen, når man skal bruge den.

Vi forlader hurtigt den sektion af museet, som ikke vækker begejstring.

Brosten og cafeteria Det gør så meget andet heldigvis. De lange gange med glasruder, hvor man kan kigge ud i naturen. I parken kan man køre på græs, men desværre også på brosten. En alt for stejl rampe fører derud. Og sådan er der hele tiden ting, som ikke er optimale. Andre steder i parken er belægningen god. Cafeteriaet er en god oplevelse, skranken har en god højde, der er en rar og lys atmosfære, og man kan sidde både udenfor i parken og indenfor. ”Elevatoren ned til kælderen er æstetisk smuk og en rigtig avantgarde-elevator”, griner Hanne. Nede i kælderen er der flere udstillingslokaler og handicaptoiletter, som virker meget forældede med skydedøre, og hvor man ikke kan nå håndvasken fra toilettet. Børnehuset, hvor børn kan tegne og male er også tilgængeligt i alle etager, og man kan som voksen med handicap både arbejde der og være sammen med sit barn.

Louisiana sakker bagud Lena Nielsen mener, at Louisiana sakker bagud med tilgængelighed. ”Museet burde lade sig gå minutiøst igennem af en tilgængelighedskonsulent og få vurderet, hvad der kan gøres for at skabe bedre og mere

æstetiske løsninger”. Lena så også gerne, at hjemmesiden havde beskrivelser, fotografier af lifte og toiletter, parkeringspladser osv., så man ved, hvad der venter. ”Jeg tror, viljen er til stede, Louisiana vil gerne være et sted for alle”, siger Lena. ”Det er et dejligt sted trods alt, og man kommer igen og igen. Oplevelserne, beliggenheden drager og den udefinerbare Louisiana-stemning”, siger Hanne. Og med de ord afslører hun pudlens kerne. Det hele handler nemlig om stedets ånd - som har fået folk til at valfarte dertil siden 1958.■

fa k ta b o k s Knud W. Jensen (1916 – 2000) grundlagde museet i 1958 for egne midler. Formålet var at skabe et uhøjtideligt sted for moderne kunst. I løbet af kort tid blev museet en succes, og det kunstmuseum som alle andre muser i landet har forholdt sig til siden. Beliggenheden i Nordsjælland tæt ved Øresund gør stedet til et udflugtsmål året rundt. Intentionen var fra starten, at alle skulle være velkomne til at nyde både arkitekturen, kunsten og parken. Museet er blevet udbygget flere gange siden åbningen. Læs mere på www.louisiana.dk.


Støt Dansk Handicap Forbund

HANDICAP • Nyt · Nummer 6 · DeCember 2008

35

Giv et bidrag og vær med til at skabe julestemning Hjælp os med at give en god jul til medlemmer, der ellers skal være alene i julen

En gave er fradragsberettiget gaver til Dansk Handicap Forbund kan trækkes fra i skat. Fra 2008 har SkAT lavet nye regler, så det er Dansk Handicap Forbund, der skal indberette dit gavebeløb til SkAT, hvis du vil udnytte dit fradrag. Det betyder, at vi skal have dit cpr-nummer.Til gengæld bliver det nemmere for dig, for du vil automatisk få det fradrag, du er berettiget til. De første 500 kr. er ikke fradragsberettiget. I 2008 er reglen, at det maksimale fradrag for gaver er 14.000 – dvs. man skal indbetale 14.500 kr. for at få det maksimale fradrag, men man kan selvfølgelig indbetale både større og mindre beløb.

Hvordan gør du? gavebeløb kan indbetales på giro 5401119 og alle bidrag – store som små - er meget velkomne. For at Dansk Handicap Forbund kan indberette dit gavebeløb til SkAT og dermed sikre dig det fradrag, du er berettiget til – er vi nødt til at have dit cpr-nummer. Hvis du giver en gave til Dansk Handicap Forbund, skal du derfor foruden gavebeløbet huske at skrive dit navn, adresse og cpr-nummer på girokortet. Så indberetter Dansk Handicap Forbund beløbet til SkAT, og du får dit fradrag. Dit personnummer bruges kun til dette formål.

Gavebrev kan fratrækkes skatten ønsker du at støtte forbundet over en længere periode med et fast beløb, kan du underskrive en erklæring (et gavebrev) på ydelsen og opnå fradrag på selvangivelsen. gavebrevet skal løbe i mindst 10 år.Ydelserne pr. år må ikke overstige 15 % af din årlige indkomst – dog er det maksimale beløb kr. 15.000 pr. år.

Testamente Hvis du ønsker, at Dansk Handicap Forbund skal arve efter dig, er det nødvendigt at oprette et testamente. Vi anbefaler, at du rådfører dig med en advokat for at sikre, at der ikke opstår fejl eller misforståelser. Dansk Handicap Forbund er fritaget for arveafgift.

Spørg os Dansk Handicap Forbund er altid til tjeneste med råd og vejledning, og du er velkommen til at ringe eller maile til os. kontakt Edith Aussenthal på telefon 39 29 35 55 eller på mail ea@dhf-net.dk.

NB! Alle bidrag, skal være indbetalt inden 31. december 2008, hvis man ønsker at udnytte sit fradrag i år. ■

A F S O LV E I g A N D E R S E N

Der kræves hver dag mange midler til at finansiere Dansk Handicap Forbunds mangeartede aktiviteter til gavn for mennesker med handicap. En af vores populære aktiviteter er juleferie på feriecenteret Sct. knudsborg på Nordfyn. Her inviterer Dansk Handicap Forbund hvert år medlemmer på et 14-dages jule- og nytårsophold, og rigtig mange ansøger om at komme med. Juleopholdet tilbydes medlemmer med handicap, som ellers er alene i julen, og de ansatte på stedet sørger for både julehyggen, julemaden og den nødvendige hjælp, som de fleste deltagere har brug for. De mange hjælpere gør, at det bliver et kostbart ophold. Derfor har vi i Dansk Handicap Forbund brug for din støtte, så vores traditionsrige juleophold også i år kan gennemføres for så mange som muligt. Vi er taknemmelige for alle bidrag og gaver – store som små – som kan indbetales på giro 5401119.


Annonce

Bøger skal da høres! Danskerne har for alvor foldet ørerne ud og taget lydbøger til sig. Kombinationen af en travl hverdag og et fornuftigt prisniveau har gjort lydbøger utrolig populære. Har du altid drømt om at læse Da Vinci mysteriet, men har aldrig fundet tid til det? Hvis du synes en bog er tung at sidde med eller synes du bare det er dejligt at læne sig tilbage med lukkede øjne og leve dig ind i historien – så er det nu du skal begynde at høre lydbøger. Hvad gør lydbøgerne så populære? Lydbøger udmærker sig ved at man

kan høre en bog samtidig med at hænder og øjne er optaget med noget andet. Mange hører lydbøger samtidig med at de kører bil, stryger, laver mad eller måske synes man det er dejligt at slippe for selv at skulle læse. Køb dine lydbøger på nettet Det er blevet væsentlig nemmere at handle lydbøger – tidligere har man været henvist til boghandlere eller biblioteket, men på www.lytteratur. dk kan man handle lydbøger fra alle forlag, hvilket er en stor fordel hvis der er langt til boghandleren. Du kan også melde dig ind i Lydbogsklubben,

som sender et katalog ca. hver 2. måned og så kan du selv vælge om du foretrækker at ringe, skrive eller bestille på nettet. Hvorfor være medlem af en lydbogsklub? Det væsentlige er at man kan spare op til 25%, fortæller Joan Søndergaard, salg og marketingansvarlig, men der er også mange der melder sig ind, fordi vi har mange lydbøger, som man ikke kan købe andre steder. Vi har i øvrigt rigtig mange kvindelige medlemmer, som bruger lydbøger samtidig med de strikker, syr eller maler.

Meld dig ind i Lydbogsklubben – det er nemt Du kan melde dig ind på vores hjemmeside eller bestille vores katalog og en gratis lydbogsnovelle med en Sherlock Holmes krimi. Hvis du oplyser at du har se annoncen i HN, sender vi en gratis cd-taske sammen med dit velkomstpakke.

12 cd’er 268,1 mp3 178,-

19 cd’er 348,2 mp3’er 178,-

stm lko ud e V ilb t

9

b lyd 2 for rto

+ po

og

11 cd’er 258,1 mp3 178,-

4 cd’er 1 mp3

8 cd’er 1 mp3

9 cd’er 1 mp3

10 cd’er 268,1 mp3 178,-

168,168,-

2 cd’er

118,-

3 cd’er

138,-

547,Spar

, 9 ,. 45 eksp

12 cd’er 298,-

r øge

198,178,-

258,178,-

13 cd’er 298,1 mp3 178,-

12 cd’er 268,1 mp3 178,-

Du er kun forpligtet til at købe 2 lydbøger til normal klubpris og så skal du huske at afbestille månedens lydbog, såfremt du ikke ønsker den. Der er kun 5 månedens lydbøger om året.

LYDBOGSKLUBBEN www.lydbogsklubben.dk · tlf. 65 96 05 55


Nyt medlemstilbud

HANDICAP • Nyt · Nummer 6 · DeCember 2008

37

Rabat på møbler til Dansk Handicap Forbunds medlemmer

Fordelsaftalen mellem Dansk Handicap Forbund og Møbelhuset In-Bolig skydes i gang med en kampagne, hvor In-Bolig i december 2008/januar 2009 giver hele

20% rabat til medlemmer af Dansk Handicap Forbund. Aftalen er kommet i stand på initiativ af Per Locht, som ejer In-Bolig. ”Vi har mange tilfredse kunder, der har et handicap, og syntes, det var en god ide at give tilbudet til endnu flere. Vi har ekspertisen til at give den bedste service, så Dansk Handicap Forbunds medlemmer kan gøre en tryg handel”, siger Per Locht. In-Bolig har alle typer møbler, som passer til alle hjem fx børnemøbler, sofagrupper, gaderobeskabe, havemøbler, hvilestole og seniormøbler. Rabatten gælder ikke i forvejen nedsatte priser. Møbelhuset In-Bolig ligger i Ballerup ved københavn, men har både egen webshop så man kan købe sine møbler på nettet og en stolebus, som kommer ud i dit hjem og fremviser efter aftale. Du skal blot fremvise dit medlemskort eller oplyse dit medlemsnummer for at få rabatten på mellem 1215%, når du betaler. Man kan betale med dankort, via bankoverførsel eller kontant, når man bestiller. Se mere på www.in-bolig.dk og bliv inspireret eller ring/mail efter katalog. Personalet hos In-Bolig står klar med professionel rådgivning på telefon 70 25 12 34.

Handicap-nyt 2009 Handicap-nyt udkommer seks gange i 2009 – tre numre i foråret, tre i efteråret - med en lang sommerpause. Handicap-nyt 2009: Nr 1 2 3 4 5 6

Hos læserne senest 14. februar 15. april 20. juni 5. september 20. oktober 8. december

Materiale på redaktionen senest 15. januar 12. marts 15. maj 7. august 21. september 9. november

A F S O LV E I g A N D E R S E N

Dansk Handicap Forbund og Møbelhuset In-Bolig har indgået en fordelsaftale, der giver medlemmerne 12 - 15% rabat på alle slags møbler


Boganmeldelse

w w w. D H f - N e t. D k

38

Lykken på ét ben ”Vi er holdt op med at tænke på, hvad andre synes om vores dispositioner i livet, for det er ligegyldigt, så længe vi ved, at vi gør det rigtige for os selv.” Det er ikke bogens slutreplik, men en af dens mange konklusioner, og jeg tror på Helle, når hun skriver det. For det var med lidt blandede følelser jeg tog fat på Helle Fischers bog ”Lykken på ét ben”, for jeg vidste jo, at Helle ikke er forfatter af profession, at hun havde gennemgået et barsk forløb med en alvorlig kræftsygdom, og at hun var blevet amputeret. Men Helle er meget professionel. Hun er blevet ekspert på eget liv og på den ufatteligt krævende rolle som patient, efterfulgt af en periode, hvor hun slås med ”systemet” for at få den fornødne hjælp. Samtidig har hun overskud til stadig at være familiens omdrejningspunkt.

T E k S T A F S O LV E I g H A N S E N

Spændende læsning Helle Fischer skriver godt. Som i en svensk krimi kan jeg næsten ikke vente med at læse videre, men må jo møjsommeligt bladre, hver gang jeg har læst et par sider til ende. Helle spiller på mange af mine sanser. Undervejs i bogen kan jeg mærke frygten, smerten, lugte kroppens affaldsstoffer – og naturens aromatiske dufte og lyde. Jeg kan fornemme det ørkesløse i at ligge på sygehuset og lytte til bækken-klirren, vente på svar på prøver, prøve at være noget for sine medpatienter og ikke selv være alt for besværlig. Jeg kan også glædes med Helle og hendes familie hver gang, der er noget at glædes over, og det synes Helle, der ofte er. Pårørende og andre besøgende får også kapitler i Helles bog, og der er ikke tvivl om, at hun har kunnet opdele de hvidkitlede efter, om det har været godt eller skidt at møde dem. Det er kun de allerbedste, der er nævnt ved navn, men budskabet går stærkt igennem: Man må aldrig, aldrig glemme at tage medansvar for sit liv og sit forløb. ■ Helle Fischer: Lykken på ét ben. Forlaget Fischer, 2008. ISBN-nr.: 978-87-992259-0-3.

"Jeg er ikke vågnet én eneste morgen siden amputationen, hvor jeg ikke har været lykkelig for, at jeg vågner og har det SUPER GODT!" "…der er jo ikke en facitliste på, hvordan man er en god pårørende,…"

164 sider, pris kr. 228 inkl. forsendelse. Kan bestilles på hellejohannes@christiansfeld.tv eller hos landets boghandlere. Se også www.lykkenpaaetben.christiansfeld.tv, hvor der er mulighed for at læse udpluk af bogen, bestille den og stille spørgsmål til Helle.


Julekort

HANDICAP • Nyt · Nummer 6 · DeCember 2008

39

Julekort fra Dansk Handicap Forbund

A. Henry Heerup julekort

"Nisse på stige", 6 stk. enkelte julekort med kuverter

B. Henry Heerup julekort

"Den hellige familie", 4 stk. dobbelte julekort med kuverter

C.

A.

B.

C.

Henry Heerup julekort "Nisse med violin", 4 stk. dobbelte julekort med kuverter

D. Henry Heerup julekort

"Den lille pige med svovlstikkerne", 4 stk. dobbelte julekort med kuverter

E.

Christine Swane "Juletræet", 4 stk. dobbelte julekort med kuverter

F.

Decoupage af Mette Nørby: 4 stk. dobbelte julekort med kuverter

G. Seks forskelige julekort D.

E.

F.

med kuverter

Pris pr. pakke kr. 40,+ forsendelse

Bestillingskupon sæt A, enkelte julekort, Henry Heerup sæt B, dobbelte julekort, Henry Heerup sæt C, dobbelte julekort, Henry Heerup sæt D, dobbelte julekort, Henry Heerup sæt E, dobbelte julekort, Christine Swane sæt F, dobbelte julekort, Mette Nørby sæt G, seks forskellige julekort

Navn: Gade: Postnr. By:

Kuponen sendes eller faxes til Dansk Handicap Forbund, Hans Knudsens Plads 1A, 2100 København Ø, fax 39 29 39 48. Vil du undgå at klippe i bladet, kan du bestille kort pr. telefon 39 29 35 55, e-mail dhf@dhf-net.dk eller på hjemmesiden www.dhf-net.dk.


##$$%# #& $&&%'#"%"#$%%#

"%$%#& "%#%$ $#% %#%#&%'%##

@HNXLTHT XRTHU NDVDORJHT HQVHQ ST( VHOHIRQ$ H%PDLO HOOHT XLD XRTHU KMHPPHULGH$ KXRT GW RJU" NDQ VLOPHOGH $$$ "(""# ""'%#"$#""""%

"%$%#%%$%##%% &%'%%"$

CL KDT HV UVRTV WGXDOJ DI OHJHV'M$ GHT NDQ UVZTHU PHG *)- NRQVDNVHT( 7RPSWVHTSTRJTDPPHT GHT HT QHPPH RJ UMRXH$ RJ NDQ UVZTHU XLD *)- NRQVDNV HOOHT XHG VTZN S" HQ HQNHOV VDUV(

""&%% # &"%%%#% $%$#'$

#'(# #(&#("$ "" "' $"%'$$ #$(" &"'& $ ""$('(" PLUN GHULJQ( 9Q KM&OSHT NDQ UV" EDJXHG S" EHQ" UV'VVHQ RJ UNWEEH N&ONHQ( ;"QGETHPUH L KXHT ULGH( >"O4 --2 Y 0* Y /3 FP( C&JV4 --$1 NJ( AH ,HTH N&ONH S" KMHPPHULGHQ(

"#$"#$#"$%

&0/ $((/0*, -( " � (+%* #.#$%,() � %0(0",* $# %& &


"%##$'#%%# "%#$#%$ " " # $# %' &%#%%$#%% &$'#"%

"(#"$&#&"" "" $"$ &"#$ ""%$$" )"($"#& "'#'$$ $""" #)"%$"" ($ #)"#$#''""""" $$' #$ $"#$$'" ($ ()""$$" #%&"('"##"""$ &#$""$#'" ($ &(&&%'$&#$$('#$#"'""% "(#"$&#&"" "" "$ $"$'")"($"#& &(&"$'"""$ &"$ HQ JTD+UN GDVDEDUH PHG PHTH HQG /0** ELOOHGHT HO" '"" "$#$%"" #(&&%'$##$$(' #%&"('# ""###% $"" "" PWOLJKHG IRT DV N'EH HQGQW ,HTH UZPEROHT$ U" GD" VDEDUHQ TWPPHT Q&UVHQ -*(*** UZPEROHT( 8HUWGHQ "" $"$ '"&$ #$ $$'#$%" "$'" $$$$$#'" #($(# ($ $&)("$""" "$''"$"" #"# %'$""'"$$"$% "(#"$&#&"" ""%$"# #$ $$' #$ #""&#$$''" ("""'#%# $$' $#'"" PDUNLQHT$ UZPEROHT VLO DNVLXLVHVUVDXOHT$ UDPV UNDEH #$"%&$%" (""" #"'$"'#"##("'$"%

"#&' "%##$'#%%# %#&"

# 5V ODXH RXHTODZU VLO VDOHPDUNLQHT # 5V UNDEH NTHDVLXH NDOHQGHTH # 5V UNDEH VLGUSODQHT # <PSRTVHTH GLJLVDOH IRVRU # =DXH IRVRDOEWP # 8DJUSODQHT GHT UNDEHT UVTWNVWT

### $& %$ '#''%& %%##$'#%%#""%#$#%$#

;XLU GW KDT HQ JDPPHO XHTULRQ$ NDQ GW USDTH )"'$" ""$ #$ &$"" "' ()$"#$""$'$% %'$#"'$ $"' $#&'" """#$(' &"$ ()'%#'$'$"" (& '""""$'$# ($ IDNVWTHTLQJUDGTHUUH$ U" UHQGHT XL GHQ QZH KWTVLJUV &%'$$$%

"#&' $#$% "%##$'#%%# $#'%%&%# &" %#&%'#$%#$%$ # :R BDON # 6RDTGPDNHT 5FVLXLVZ ?DG # AWSHTBDONHT # RJ PDQJH ,HTH

&* *& � )))"%'*/&+$',#0"/' � &*",)'*%%"/'


Portræt

w w w. D H f - N e t. D k

42

Genoplivet tre gange –

AF BENNY LAURIDSEN. FOTOS: POUL ANkER

Som 20-årig blev han genoplivet tre gange efter et voldsomt biluheld – hvor ungdommen forsvandt. I dag er han trafikinformatør, nyslået far og på vej til at blive gift 26-årige Jonas Mahler blev nyslået far den 20. juni, da hans kommende kone, kristina, fødte deres søn ved akut kejsersnit. Datoen er blevet skelsættende for den unge trafikinformatør, der er lam fra brystet og ned og godt nok kan bevæge begge arme, men kun bruge den venstre til noget. Årsagen til lammelsen finder sted en anden skelsættende dato i Jonas Mahlers liv – den 28. september 2002. Den aften vil han og nogle kammerater videre fra en kedelig fest – og vælger at køre de ti kilometer fra Byllerup til Tinglev i Sønderjylland trods alkohol i blodet. Det går galt for de tre i bilen, der kommer for langt ud i rabatten på landevejen, da de med op mod 180 kilometer i timen drøner overmodige af sted. Det blev 20-årige Jonas Mahlers sidste dag med ungdommens mod på livet i behold. For da chaufføren river i rattet for 26-årige Jonas Mahler med sin kæreste Kristina og familiens to hunde. at rette op, fortsætter den i stedet ud på marken på den anden side af vejen, slår en ulykkesstedet, og selv om han på det lokale sygehus kolbøtte og glider 35 meter ind på marken. bliver stabiliseret, får hans i hast tilkaldte forældre Jonas Mahler bliver slynget ud af bagruden, brækat vide, det er bedst, de tager afsked med deres søn. ker nakken og får en hjerneblødning, punkterer lunDet vil hans far ikke. Han forlanger sønnen overført til gerne, sprænger milten og får blødninger på leveren, sygehuset i Odense, hvor der er flere eksperter. Imens og hans højre arm bliver revet i stykker. kæmper tre læger hele tiden for at få standset blødHele tre gange bliver han mirakuløst genoplivet på ningerne.


HANDICAP • Nyt · Nummer 6 · DeCember 2008

43

– nu far i kørestol Jonas og Kristina fik deres søn, Mikas, i juni. De ønsker begge at få flere børn. ”Jeg blev utrolig hurtig modnet efter ulykken. Det kan jeg godt lide. Lige som jeg har fået en rigtig god empati i forhold til andre menneskers situation”, siger Jonas Mahler.

berørt alligevel. Men jeg kan godt lide mit liv i dag. Jeg er netop blevet far og har en sød kæreste, jeg skal giftes med. Jeg har arbejde som trafikinformatør, hvor jeg tager rundt i de ældste klasser i folkeskolen og fortæller om ulykken, mit liv, og om hvad de skal tænke på for ikke at lave de fejl, jeg lavede”, fortæller Jonas Mahler i sit hjem i Aabenraa.

Skader i det kognitive center

Jeg kan godt lide mit liv i dag Da det mest presserende er overstået, ligger Jonas Mahler i koma, og inden lægerne tager ham ud af den, opereres han i nakken. En af flere store operationer. ”Datoen for ulykken rører mig ikke specielt i dag. Jeg er jo kommet videre og har fået det hele bearbejdet rigtig godt.Tænker jeg dybere over datoen, kan jeg godt blive

Da lægerne havde stabiliseret Jonas Mahler, blev han overført til et sygehus i Århus, inden han kort efter røg til genoptræning i Viborg. ”Jeg lå jo i koma et stykke tid, men også efter komaen er der en periode, som stort set er væk i min hukommelse. Jeg kan huske små glimt fra Odense, men først omkring halvanden måned efter ulykken begynder min hukommelse at fungere nogenlunde,” fortæller han og fortsætter: ”Mine forældre frygtede, at jeg ville være svært hjerneskadet, hvis jeg overlevede. De vidste, jeg ville være fysisk handicappet resten af livet, men det psykiske plagede dem meget. Jeg er da også blevet ramt lidt. Min korttidshukommelse ikke er god, og jeg har svært ved at genkende ting og ansigter igen. Hvis vi mødes tilfældigt i morgen, er det ikke sikkert, jeg kan huske, hvem du er, for jeg har skader i det kognitive center i hjernen. Det gør også, at jeg ikke læser så hurtigt mere, og jeg kan have svært ved at følge med i underteksterne i en film.”

Et helvede af genoptræning og magtesløshed Mareridtet var at vågne op af komaen - “absolut et chok”, siger Jonas Mahler, der i den periode masser af gange ønskede, at han ikke var vågnet op efter ulykken – eller at han selv kunne slukke for respiratoren.


Portræt

w w w. D H f - N e t. D k

”Selv et halvt år efter ulykken kunne jeg have en dårlig dag og vende tilbage til de tanker, der primært var der de første par måneder efter ulykken.Men så begyndte det at gå fremad – og jeg skulle f.eks.kun ligge i respirator om natten i stedet for døgnet rundt.”Det første meget store succeskriterium var at slippe helt ud af respiratoren.Den gjorde Jonas Mahler utrolig tør i halsen og fratog ham muligheden for at snakke – og det i en situation, hvor han ikke kunne bruge sin krop og ikke kunne kommunikere. Jonas Mahler døjede også meget med slim i lungerne og lungebetændelser.Når der blev for meget slim, fik han en tyve centimeter lang slange ned i luftvejene for at rense lungerne.Det kunne ske for ham 14-16 gange i døgnet. ”Det var meget ubehageligt,men meget nødvendigt,for slimet kunne jo danne grobund for bakterier og i yderste konsekvens drukne mig indefra.Psykisk tærede det,at jeg ikke vidste,om jeg nogen sinde slap ud af respiratoren,som jeg alt i alt brugte i syv måneder.Og selv om jeg til sidst kun lå i den om natten,fyldte den stadig utrolig meget.Jeg kunne jo ikke tage nogle steder hen.Ikke engang elevatoren.For satte slimet sig fast i mine lunger,så jeg ikke kunne hoste det op,ville jeg dø,”fortæller Jonas Mahler.Det var en“meget, meget stor dag”,da han slap helt af med respiratoren. Hele forløbet – med respirator og genoptræning – varede cirka 15 måneder, de sidste tolv blev tilbragt på genoptræningshospitalet i Viborg, og han slap først helt af med respiratoren syv måneder efter ulykken. Bagefter stod den på fysisk genoptræning, genoptræning, genoptræning og atter genoptræning.

Engle og hekse ”Jeg har altid været stædig.Jeg er ikke typen, der bakker ud af en udfordring eller giver op. Det kan altid gøres bedre. Og den eneste vej fremad var gennem oceaner af genoptræning, der ofte føltes, som levede jeg pint i helvede,”fortæller Jonas Mahler. Det var i den pe-

44

riode, han mødte kristina, som han i dag har sønnen med. Hun var ansat på hospitalet i Viborg. ”kristina og jeg gik skidegodt i spænd med det samme, sådan som jeg også gjorde det med flere af de andre blandt personalet. Patienter og personale kommer jo tæt på hinanden i sådan en situation. Dem, man har det godt med, har man det rigtig godt med. De, og de andre flinke mennesker, jeg har mødt på vejen samt familie og venner, har sammen med mit grundlæggende positive syn på tilværelsen og langsomt tilbagevendende livslyst medvirket til, at jeg valgte at holde fast i livet. Og få noget godt ud af det i fællesskab med mine omgivelser. De har været medvirkende til, at jeg har det så godt i dag,”fortæller han og indrømmer, at han også kunne være en virkelig pestilens for sine omgivelser: ”Jeg døjer meget med blærebetændelse efter ulykken og fandt ud af, at tranebærsaft hjalp. Nogle dage på Viborg ville jeg have mere end de to glas, jeg måtte få dagligt. Så kunne jeg godt sætte alting på spidsen: At jeg havde været tæt på at dø og nu sad i en forbandet situation og var 100 procent afhængig af mine omgivelser – og så ville de diktatorisk bestemme over mig og et enkelt glas tranebærsaft.” ”Så lige så glad og positiv, jeg var i forhold til dem, jeg kunne lide, lige så negativ og bitter kunne jeg være over for dem, jeg ikke brød mig om. Det er svært at tage mod hjælp fra et menneske, man ikke bryder sig om. Det var jeg nødt til at lære på den hårde måde ved at bøje mig i støvet, knække min stolthed og så bare tage imod.”

Tabte ungdommen ”Værnepligten havde givet mig selvtillid og fået mig i form. Jeg styrketrænede tre-fire gange om ugen og følte mig stærk, urørlig og usårlig, og pludselig var jeg et helt andet sted i livet,” siger Jonas Mahler. ”Jeg mistede min ungdom. Det har jeg da også tænkt på siden. For når man vågner op efter sådan en omgang, er det bare ’Værsgo at blive voksen!’ Jeg var tyve og havde stadig en del år tilbage til at løbe hornene af i. Men sådan skulle det altså ikke være,” siger Jonas Mahler. ”Efter ulykken havde jeg ikke regnet med at finde en kæreste, at blive far, være i arbejde eller blive gift. Det kan få mig til at sige til mig selv: Det er sågu fantastisk, at jeg har alt det i dag. Men kristina og jeg faldt for hinanden – og pludselig måtte jeg sluge endnu en stor mundfuld, og i en periode så jeg meget negativt på min kommende faderrolle – ud fra alt det, jeg ikke kunne. I dag er jeg lykkelig for at være blevet far – også selv om jeg ikke kan spille fodbold med ham eller huje og rulle rundt med ham. Der er så meget andet, jeg kan give ham – åbenhed, at kunne tale om tingene, empati, nærhed osv. osv. Jeg skal nok være med til at give vores børn en god opvækst – for vi vil have flere børn. ■

”Vi vil helst have vores eget hus bygget fra grunden. Indrettet til mine runde ben og med hjælperværelset placeret separat, så vi endnu mere kan være en lille familie for os selv – med hjælpen tæt på.” siger Jonas.


HJÆLP DIG SELV!

Ny lovgiv ning - frit valg 200 Din muli 9 ghed for at vælge os!

Få en hjælper fra HandiHelp

""+)')%$* #$* %"* &-$*#"%$) ($,,$*$" "3007&0/ '58+)56 &* 1)22)6/)5 1)( 2)(6&7 7&0)*82/7-32 )00)5 13735-/$ $(39)5 &7 9"5) )7 +)22)17"2/7 7&0),."04)1-(()0 ,&5 "3007&0/ )2 5"//) 180-+,)# ()5 631 *; &7 67<5) /#5)6730" ,."04 1)( &7 2&9-+)5) 4" -27)5# 2)77)7" 6/5-9) 1&-0 )00)5 ###$ #" "&21&5/ "4#" $-00)5#( "%&& "#%# %::$*-(&21&5/$(/

"& %") #$+ ($+ "+ (,''$*

PIA & PERNILLES HANDICAPSERVICE ApS Står du og skal bruge en hjælper, så ring til Pia og Pernilles Handicapservice ApS.

Vi kan hjælpe dig. Vi er et firma, der rekrutterer og formidler hjælpere ud til handicappede. Vi dækker hele Danmark. Vi har en del års erfaring inden for denne branche og vil stå til disposition, når du har behov for det. " " " " " "

almindelige formidlinger serviceordninger ledsagere lønadministration konsulentordninger Frit-valg ordninger indenfor ældrepleje

Til dig som bruger • Rekruttering og administration inden for hjælpeordningen • Erfarne medarbejdere med baggrund i sundhedssektoren • Supervision - så ordningen kører stabilt • Sikkerhedsrepræsentant - så arbejdspladsen er i orden • Akutteam - så du er dækket ind af hjælpere du kender

Til dig som hjælper • Find en bruger i vores omfattende database • Kurser - så du altid er velforberedt til dit arbejde hos en bruger • Overenskomstmæssig løn med alle gældende tillæg • Bliv en del af vores akutteam HandiHelp Omøgade 8, st.th. 2100 København Ø

HandiHelp Kolding Buen 6-8, Kontor 1, 2 og 3 6000 Kolding

Telefon: +45 39 20 64 64 kontakt@handihelp.dk www.handihelp.dk

Telefon: +45 72162270 kontakt@handihelp.dk www.handihelp.dk


Følgende hjælpemidler er velkomne i X bussen

Hos X bus gør vi en ekstra indsats for vores handicappede passagerer. Er der plads i X bussen, tager vi kørestolen med helt gratis. I køreplanerne er det anført, hvilke busser der normalt har lift eller rampe. Det er en god idé at reservere plads til kørestolen et par dage før afrejsen på 98 900 900. Husk at nu kan din medhjælper også rejse på reduceret takst. Se afgangstider, ruter, priser og handicapinfo på www.xbus.dk

Få stop – hurtig t frem www.xbus.dk


',**"$(+$*&#%)

Har du en god mavefornemmelse?

Hvis din mave ikke altid opfører sig, som den skal, er du ikke alene. Ca. 1 million danskere oplever nemlig ugentligt et generelt ubehag i maven. Det kan skyldes en ubalance i tarmfloraen – men det er ikke noget, man behøver at finde sig i. Et dagligt kosttilskud af mælkesyrebakterier kan være hjælpen.

NYHED

Her er den naturlige løsning

Bifiform® Balance indeholder mælkesyrebakterier koncentreret i en lille tablet. Bare én tablet om dagen er med til at hjælpe dig til en god mavefornemmelse. Vind den populære kogebog af Oscar Umahro. Deltag i konkurrencen på www.bifiform.dk, hvor vi trækker 10 vindere hver måned.

FÅS PÅ APOTEKET, I MATAS OG I HELSEKOSTBUTIKKER

Kosttilskud bør ikke træde i stedet for en varieret og afbalanceret kost og en sund livsstil.

www.bifiform.dk

BIFIFORM® BALANCE – en enkel vej til velvære for maven


Al henvendelse til: Dansk Handicap Forbund Tlf: 39293555

Magasinpost UMM ID nr. 42111

Næææææ Kom og oplev Havens nye eventyrlige lys

Jul i Tivoli. Åben hver dag frem til nytår (lukket den 24. - 25. december)

2008.6 - December  

Handicap Nyt

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you