Page 1

april 2008

2

www.dhf-net.dk

Handicap·nyt Skuespilhuset har for lidt plads til kørestole

Ferietilbud: tag på sommerkursus, kanotur eller ferie på sct. Knudsborg. Tema: Hvad er der galt

Spørg Dansk Handicap Forbund - nye muligheder for rådgivning

med kørselsordningen?


Transit fra 164.900 kr. ekskl. moms. Levering 4.180 kr. Bilen er vist med ekstraudstyr. Der tages forbehold for prisændringer.

Ogilvy & Mather

Det perfekte match

Nu har vi samlet alle de fordele og al den fleksibilitet, du har brug for i én bil. Ford Transit HC er navnet, og foruden fjernbetjent centrallås, elruder, sædevarme og programmerbar motor- og kabinevarmer, fås den med og uden specialindretning til kørestolsbrugere og med forskellige taghøjder. Så uanset dine behov garanterer vi, at Ford Transit HC passer perfekt. Læs mere på www.ford.dk eller kontakt din lokale Ford forhandler.

FordTransit

Feel the difference


Indhold

HANDICAP • nyt · nummer 2 · April 2008

3

Handicap Forbund.

s. 20

Foto: Lars Bahl.

F OTO : K i m i m a s a M a y a m a

Ferietilbud fra Dansk

Det nye skuespilhus er blevet gen-

Skuespilhuset har for lidt plads til kørestole . . . . . . . . . 6

s.6

nemgået for tilgængelighed.

Reportage fra Danmarks nye skuespilhus.

Dansk Handicap Dag på Bornholm . . . . . . . . . . . . 10 Temaet på Dansk Handicap Dag var i år Lighed for alle.

Spørg bare Dansk Handicap Forbund . . . . . . . . . . . 12 Nye muligheder for rådgivning i Dansk Handicap Forbund.

”Da min mor lå på hospita-

Hjulspind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

let, kunne jeg ikke komme

Velkommen til hjælpemiddelmesse . . . . . . . . . . .

17

af sted og besøge hende

Besøg Health & Rehab 6.-8. maj i Bella Center.

en dag, hun havde fået det

Kort Nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

Læserne skriver . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Ferietilbud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

værre, fordi turen ikke var bestilt dagen før, og alle vogne var optagede.”

Tag på ridelejr, kanotur eller ferie på Sct. Knudsborg. Tema om kørselsordninger.

Midt i bladet . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

Det er vigtig at føle, man yder noget . . . . . . . . . . . 30

s.34

Piotr Kuna fik job som parkeringsvagt gennem Dansk Handicap Forbund.

Sid stille og nyd . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

Ny svensk kogebog

Tema: Hvad er der galt med kørselsordningen? Den kollektive trafiks stedbarn . . . . . . . . . . . . . 34 Den individuelle kørselsordning trænger til et eftersyn, mener Mogens Wiederholt, leder af Center for Ligebehandling af Handicappede.

Hvad mener Kommunernes Landsforening? . . . . . . . .

37

Loven er givet, men kommunerne har ansvaret for serviceniveauet.

Kørselsordningen kunne være meget bedre . . . . . . . . 40 Brugerne beretter om oplevelser med den individuelle kørselsordning.

Kørselsordningen er ikke god nok . . . . . . . . . . . . 44 Mennesker med handicap er ikke tilfredse med de muligheder, de nuværende kørselsordninger tilbyder.

www.dhf-net.dk

Piotr Kuna er meget tilfreds med jobbet som parkeringsvagt.

s.30


Her er feriehuset hvor man føler sig velkommen med kørestol

5

Cimbria Ferie · Linåvej 59 · Linå · 8600 Silkeborg · Tlf. 86 84 58 18 · Mobil 26 73 69 22


Leder

HANDICAP • Nyt · Nummer 2 · APrIl 2008

5

Et transportmæssigt Aog B-hold! hvad gør man, hvis man spontant får lyst til at besøge sin familie eller venner? De fleste mennesker tager af sted – enten med bil, offentlige transportmidler eller med et hop op på ’jernhesten’. hvad gør man, hvis man ikke ved, hvornår mødet slutter, eller hvornår man får lyst til at tage hjem fra festen? De fleste er ligeglade og tager bare hjem, når mødet er færdigt eller trætheden og lysten til dyner melder sig ved festen. sådan siger jeg ofte til udenforstående mennesker, som spørger mig, om ikke kørselsordningerne for mennesker med handicap fungerer fint. For vores medlemmer, som er helt afhængige af handicapbefordring, er historien en ganske anden. Vi har nu i årevis set, hvordan vi må leve med kørselsordninger, som i alvorlig grad forhindrer folk i at leve et liv med spontanitet og frihed. er kørselsordningerne ikke bare, hvad den kollektive trafik er for alle andre, kunne nogen spørge? Nej, bestemt ikke. alle andre kan vælge, hvor og hvornår de vil benytte den kollektive trafik, medens mennesker med handicap skal forudbestille, indordne sig under en mystisk køreplan – og så tilmed betale overpris for transporten på lange ture! I sidste nummer af handicap-nyt offentliggjorde vi en undersøgelse, som bekræftede vores fornemmelse: at kørselsordningerne er håbløst ufleksible, meget dyre, og at spontanitet og frihed er en by i rusland. samtidig er de med til at skabe et transportmæssigt a- og B-hold. mennesker på a-holdet har fået bevilget en handicapbil og dermed opnået selvbestemmelse over egen transport. De kan leve helt anderledes uafhængigt, end den borger, som er afhængig af kørselsordningerne. I dette nummer kan man læse nogle detaljerede historier om, hvilken betydning de ufleksible kørselsordninger har i folks liv. som landsformand for Dansk handicap Forbund er min holdning til kørselsordningerne som til alle andre områder, nemlig at borgeren er ekspert på sit eget liv, og kun borgeren selv kender sit behov. Vi kan selvfølgelig ikke opnå kørselsordninger, som giver den samme grad af frihed som en handicapbil, men vi kan arbejde hårdt for kørselsordninger, som giver mulighed for spontanitet, som er åben i et større tidsrum, kan bruges til kørsel til andet end fritidsaktiviteter, ikke har et loft over antal ture samt indeholder mulighed for dør-til-dør-kørsel inklusiv trappemaskine. Det vigtigste er, at kørselsordningen kompenserer os, så vi i praksis bliver ligestillede med andre borgere, og at den frem for alt indeholder mulighed for et liv med frihed og spontanitet. På den måde kan vi måske i fremtiden undgå, at mennesker med handicap deles op i et transportmæssigt a- og B-hold. susanne olsen Landsformand

” Vi har nu i årevis set, hvordan vi må leve med kørselsordninger, som i alvorlig grad forhindrer folk i at leve et liv med spontanitet og frihed.”

Kontroleret oplag i perioden 1 juli 2006 - 30 juni 2007: 9 687

Handicap-nyt’s

Handicap-nyt: Hans Knudsens Plads 1A, 1 2100 København Ø Telefon 39 29 35 55, Telefax 39 29 39 48, E-mail: handicap-nyt@dhf-net.dk, Hjemmeside: www dhf-net dk

produktion er

Redaktion: Susanne Olsen (Ansvarshavende), Solveig Andersen (Redaktør), Bente Rødsgaard, Helge Barnewitz, Jeppe Kerckhoffs Design og tryk: KLS Grafisk Hus Oplag: 10 250

godkendt til Svanemærket efter Nordisk Ministerråds miljøregler

Annoncer: DG-Media, Telefon 70 27 11 55 Rubrikannoncer: Sendes direkte til Dansk Handicap Forbund Handicap-nyt fås på lydbånd gratis for medlemmer Ring 39 29 35 55 for bestilling ISSN: 0904-8081 81 årgang Giro: 6 00 34 35 Kontortid: Mandag til torsdag kl 9 00 – 16 00, Fredag kl 9 00 – 14 15 Landsformand: Susanne Olsen Hovedkasserer: Erna Christensen Direktør: Helge Barnewitz Næste nummer: Udkommer 14 juni 2008 Deadline: 10 maj 2008


Skuespilhuset

w w w. dh f - n e t. d k

6

Skuespilhuset har for lidt plads til kørestole

Arkitekturen er interessant, og udsigten over havnen og vandet er imponerende.

Handicap-nyt har besøgt Danmarks nye skuespilhus. Meget er godt, men ikke alt ”Huset er ordets og pausens hus. Det her er pausen”, siger en veloplagt Nikolaj Jensen, teknisk direktør i Skuespilhuset, mens vi – en lille gruppe besøgende - spændt venter på, at elevatoren åbner sig, så vi kan komme på rundvisning i det nye skuespilhus et par dage før den officielle åbning. Vi er kommet ind ad personaleindgangen, og Claus

Bjarne Christensen og Lena Nielsen begge fra Dansk Handicap Forbund udbryder synkront: ”Tilkaldeknappen til elevatoren er placeret forkert, sidder for højt, og personaletrappen mangler et gelænder”. Vi kommer ind bag den store scene i et enormt rum, der er arbejdsplads for mange. Dagslys strømmer ind, og det er en sensation, forklarer Nikolaj Jensen. ”Teaterpersonale arbejder altid i rum uden vinduer, så det er rart, at vi nu kan tilbyde personalet dagslys”.


H A N D I C A P • n y t · n u m m e r 2 · ap r i l 2 0 0 8

Af B e n t e R ø d s g a a r d . F o t o L a r s B a h l .

Udsigten er god, synes Claus Bjarne Christensen.

Der er ikke meget plads , når man skal finde sin plads, og man må bakke ud.

Portscene med god plads Kort efter går vi fra personaleområdet og kommer til Portscenen. Her kan være 250 personer, og man kan lave alle mulige opstillinger med de flytbare stole, scenen osv. Både Lena Nielsen i elkørestol og Claus Bjarne Christensen i elscooter kan komme til med den nuværende stoleopstilling. Men generelt er elscootere for store til at være i teatersalene. I øvrigt en sag som er blevet diskuteret mellem arkitekter og teateret. Arkitekt Erik Bahn, der er med os på rundturen, har rådgivet teater og arkitekter om tilgængelighed, men det har stået frit for bygherre og arkitekter at følge hans råd. Han fortæller: ”Konklusionen blev, at en elscooter er til udendørs brug, og så må man over i en manuel kørestol, når man skal ind i en sal”. Det er urealistisk, mener Lena Nielsen, fordi mange bruger elscootere som kørestole. Der er heller ikke plads til at parkere dem nogen steder. ”Det er ærgerligt, at bygherren er kommet til den konklusion, mens der i Operaen er afsat pladser også til brugere af elscootere”, siger hun.

Den korrekte indgang Skuespilhuset ligger ude i Københavns havn på pæle. Publikum ankommer via en bred bro uden rækværk. Ved stærk blæst vil publikum nok være bange for at falde i havnen. Nikolaj Jensen oplyser, at der ved orkanagtig storm er en ”snigeindgang” med trapper for gående og en udendørs løfteplatform for gæster med handicap, men han mener, at den kun vil blive aktuel få gange i løbet af en sæson. Hovedindgangen er en karruseldør, og lige ved siden af

Fakta: Skuespilhusets scener har ca. 950 pladser. Det samme antal som man havde på Stærekassen og Turbinehallerne.

er handicapindgangen. En bred dør med en døråbnerknap i passende højde både udenfor og indenfor. Parkering for handicapbiler sker direkte på molen og på Kvæsthusbroen ca. 50 m fra indgangen.

Lys foyer Bygningen er i sorte rå sten både indvendigt og udvendigt. I foyeren hænger små lyspærer ned i lange ledninger, om aftenen suppleres de med spots. Rummet kan også bruges til små koncerter og oplæsning. Der er store prægtige glasfacader, hvorfra man kan se Operaen på den anden side af havnen. Lena Nielsen og Claus Bjarne Christensen forudser, at træristen foran vinduerne ikke er tilstrækkelig advarsel. Nogle gående med synshandicap vil gå lige ind i ruderne. ”Jeg savner meget bænke og hvilesteder, for der er lange afstande både inde i Skuespilhuset og på broen udenfor”, siger Claus Bjarne Christensen. Nederst på trappen i foyeren er der en repos med et ”snubletrin”, som man kan få foden ind under, og gelænderet er for kort. Claus Bjarne Christensen forventer, at det bliver et problem, fordi folk vil snuble. ”Det er lovligt, men uhensigtsmæssigt, men arkitekten har altså ønsket det sådan”, fortæller Erik Bahn. Tæt ved trappen kan en sort søjle uden afmærkning blive en kollisionsfælde for svagtseende. I den ubemandede garderobe vil der snart blive opsat knager til kørestolsbrugere. Faktisk er der overalt i huset håndværkere og personale i hektisk aktivitet. Her arbejdes med lys og ledninger, cafepersonalet rykker rundt på borde og stole, billetkontrollører introduceres til arbejdet i deres fine uniformer. Huset syder af aktivitet. I foyeren holder også Restaurant og Café Ofelia til, og tæt på er der almindelige toiletter, men ikke noget handicaptoilet. Lena Nielsen og Claus Bjarne Christensen synes, det er uacceptabelt, at gæster med handicap skal bevæge sig længere end andre for at finde et toilet. »

7


Skuespilhuset

w w w. dh f - n e t. d k

Toiletterne er holdt i sorte farver og er dårligt oplyst. Saniteten er en

Et snubletrin ved trappen, som nok

fejlleverance og skal skiftes ud. Desværre er rummet for lille i forhold

vil volde vanskeligheder.

8

til handicapstandarderne, og det har en elektrisk skydedør.

Lille scene Så besøger vi lille scene – her er der en løfteplatform til kørestolspladserne, og en rampe er på vej. Da den ikke er kommet på plads, er det svært at vurdere løsningen i praksis. Lille scene er ligesom Portscenen et ”blackboxteater”, et rum med mørke vægge, hvor alt kan rykkes rundt. Claus Bjarne Christensen synes, trappetrinene er alt for høje.

Meget lidt plads til kørestole Så er vi i husets største attraktion – den store sal. Lena Nielsen har ikke meget plads til at komme hen til en af de flytbare kørestolspladser, og hun må bakke ud, fordi hun ikke kan vende. Hun kører meget tæt på de upolerede mursten, som tager fat i kørestolens hjul, og som man kan rive sit tøj på. ”Jeg fatter ikke, at man laver noget så smalt som kørestolspladser, det virker, som om man bare har afsat pladsen for et almindeligt publikumssæde”, siger Lena Nielsen. Erik Bahn oplyser, at kørestolspladserne oprindeligt var tænkt anderledes, men at det er blevet sådan efter bygherrens og arkitektens ønske. Nikolaj Jensen oplyser, at hvis pladsernes placering viser sig at være et problem, kan man måske rykke nogle flere faste stolesæder. ”Men man sidder godt i de røde stole, og de er også lette at rejse sig fra”, konstaterer Claus Bjarne Christensen. Pladserne på 1. sal kunne vi ikke se, for elevatorens bæreevne var ved at blive testet med store jernstykker. Om en elevator er nok til så stort et hus, vil tiden vise.

Familietoilet Handicaptoilettet kaldes ”familietoilet”, og her er der opsat forkert sanitet på grund af en fejlleverance, men noget nyt kommer. Som det er nu, er toiletrummet for lille, toilettet for lavt, og vasken hænger ikke langt nok ud fra væggen. Det værste er dog den elektriske skydedør. ”Hvis man har fået hjælp til at komme over på toilettet

og gerne vil have, at hjælperen går ud igen, betyder den elektriske skydedør, der er programmeret til langsomt at åbne helt op, at personen på toilettet bliver fuldt eksponeret for alle, som står på gangen. Så bliver man nødt til at bede hjælperen blive derinde, det er ubehageligt for begge parter”, siger Claus Bjarne Christensen. Men om døren kan laves om til en udadgående dør, som man kan åbne og lukke lidt mere diskret, vides ikke. Lena Nielsen synes, det er et meget mørkt rum, det er både sortmalet og sparsomt belyst. Ingen symboler viser, at der er handicaptoilet, der står blot Dametoilet, Herretoilet og Familietoilet. ” Vi har bevidst valgt symbolerne fra, fordi huset er ”Ordets hus”, fortæller Nikolaj Jensen.

Fremtiden Lige nu er ”Ordets hus” splinternyt, men Lena Nielsen og Claus Bjarne Christensen forudser, at Skuespilhuset må belave sig på at modtage ord i form af klager over de trange forhold i den store sal i takt med, at publikum i kørestole kommer. Ord der kræver handling og ikke en pause. Claus Bjarne Christensen og Lena Nielsen er henholdsvis formand og næstformand i Dansk Handicap Forbunds Bygge- og Trafikpolitisk Udvalg

Efterspil Efter reportagen har Erik Bahn oplyst pr. telefon, at han og Nikolaj Jensen arbejder på, at skydedørene på familietoilettet får en indstilling, der hedder halv og hurtig åben, så hjælperen kan snige sig ud, og at flere sæder i den store sal gøres flytbare, så der bliver mere plads til kørestole.


En god nats søvn... ...giver glade og friske børn.

Sengevædning skyldes ikke psykiske problemer, men er en fysisk lidelse. Sengevædning skyldes manglende produktion af det hormon, der styrer urinproduktionen eller for lille blære i forhold til barnets alder. Langt de fleste børn vokser fra sengevædningen omkring pubertetsalderen, og sengevædningen kan i mellemtiden behandles. Indtil den rette behandling er fundet og for at undgå besvær og pinlige episoder i barnets hverdag, kan DryNites® natbleer være en stor hjælp. DryNites® natbleer er diskrete absorberende underbukser specielt udviklet til større børn, og de kan bæres under almindeligt nattøj. DryNites® Sleep shorts er en ny og unik natble, der ligner rigtige boksershorts. Natbleen er meget absorberende, og den er produceret i et specielt materiale, der ligner rigtigt stof. DryNites® Sleep shorts fås i to størrelser og kan bruges af både piger og drenge. DryNites® Sleep Shorts fås i to størrelser

• 4-7 år (17-30 kg) • 8-12 år (27-50 kg)

DryNites® Pyjama Pants fås i to størrelser i en drenge- og pigemodel:

• 4-7 år (17-30 kg) • 8-15 år (27-57 kg)

ANNONCE

Gode råd • Spørg din læge og få klarlagt årsagen til, at barnet tisser i sengen om natten. Sengevædning kan behandles. • Tal med barnet om de natlige uheld og forklar, at han/hun ikke kan gøre for det. • Når dit barn skal på overnatning, kan DryNites® lægges i en pose i bunden af soveposen. Så kan den hurtigt og diskret tages af og på.

www.drynites.dk Få yderligere information om sengevædning hos patientforeningen Kontinensforeningen www.kontinens.dk eller ring til Kontinensforeningens landsdækkende telefon-rådgivning på telefon 70 20 08 70, indtal gerne besked.

3915-SleepShorts 183x258.indd 1

3/13/08 9:22:30 AM


Dansk handicap Dag

w w w. D H f - N e t. D k

10

Lighed er afgørende a F L I s s C h o U F o t o : B J a r N e e g e Ly K K e

Dansk handicap Dag blev fejret over hele landet. handicap-nyt var med på Bornholm, hvor næstformand John sørensen talte over temaet Lighed for alle afdelingsfomand Lis schou bød velkommen til godt 50 medlemmer og talerne, næstformand i Dansk handicap Forbud John sørensen samt Jacob Kjøller, der er formand for Bornholms regionskommunes socialudvalg.

Dialog er vigtig Årets tema for Dansk handicap Dag var ”Lighed for alle”. Næstformand John sørensen holdt hovedtalen og kom ind på, hvor afgørende lighed er for vores hverdag. han nævnte bl.a. FN-konventionen, som kan blive et afgørende redskab for handicappolitikken i årene fremover. han pegede også på tilgængelighed som et vigtigt element, og her skal Dansk handicap Forbund ikke mindst arbejde på at sikre tilgængelighed til klinikker, praktiserende læger samt offentlige bygninger.

Kørselsordninger har også betydning for lighed, mente John sørensen, hvad også en større artikel omkring kørselsordningen i sidste nummer af handicap-nyt viste. Kørelsordningerne fungerer ikke altid, således er kørselsforholdene på Bornholm også blevet forringet i betydelig grad. Det har bl.a. været omtalt i det lokale medlemsblad, og John sørensen opfordrede medlemmerne til at komme med konkrete eksempler, som afdelingen har mulighed for at arbejde videre med. ”Dialogen mellem Dansk handicap Forbund og politikerne er utrolig vigtig, når man skal sikre en god handicapolitik på landsplan og i de enkelte kommuner, og det er vejen til indflydelse,” sagde John sørensen. ”Den nye finanslov, der lige er vedtaget, sikrer afskaffelse af den særlige servicebetaling for beboere på bosteder, som er på den gamle


11

HANDICAP • Nyt · Nummer 2 · APrIl 2008

Næstformand i Dansk Handicap Forbund, John Sørensen sagde blandt andet: ”Kom med eksempler på problemer og giv dem til Dansk Handicap Afdelingsfor-

Forbund, så vi kan

mand Lis Schou

arbejde videre med

bød velkommen.

dem.”

Også lokale politikere møder op til Dansk Handicap Dag. Her se formanden for Bornholms regionskommunes socialudvalg Jakob Kjøller med sin kone, Charlotte Kjøller.

for vores hverdag pensionsordning. Det har været et ønske gennem mange år, så selvom ting tager tid, viser sagen, at det kan betale sig at blive ved med at kæmpe, og det er måden, hvorpå vi alle kan opnå ligeværd.” socialudvalgsformand Jacob Kjøller sagde i sin tale bl.a. noget om værdighed og ligeværd i det daglige. ”Jeg sidder i en dobbeltrolle som formand for socialudvalget og formand for handicaprådet. her er vi ved at lave en handicappolitik, og vi vil holde en del møder, hvor borgerne kan komme til orde.” Jacob kom også ind på den lokale handicapkørsel og lovede, at politikerne vil se på handyBat (kørselsordning på Bornholm, red.) angående ventetid og pris. Problemstillingen om at lukke personer, som ikke selv kan udtrykke, hvad de gerne vil, ind i ledsageordningen, har de bornholmske politikere sendt

videre til de to folketingspolitikere fra Bornholm, fortalte Jakob Kjøller.

Uden de frivillige ingen Dansk handicap Dag De 50 medlemmer havde en rigtig hyggelig eftermiddag med god mad, taler og underholdning. musikeren thomas Nyboe stod for den musikalske del, og hans musik flød roligt i baggrunden og medvirkede til at skabe den gode stemning. afdelingen står selv for hele arrangementet – madlavning, servering og service i det hel taget, og når det er muligt at afvikle en så vellykket handicapdag, skyldes det de mange frivillige, der giver en hånd med til det praktiske. Det er med til, at dagen kan gennemføres til nogle fornuftige priser, som gør det muligt for alle at deltage. Den lokale opbakning til arrangementer er meget vigtigt.


rådgivning

Spørg

?? w w w. D H f - N e t. D k

12

Dansk Handicap Forbund

aF JePPe KerCKhoFFs

Nye muligheder for rådgivning og bisidderhjælp i Dansk handicap Forbund

Dansk handicap Forbund (DhF) tilbyder nu medlemmerne rådgivning, sparring og hjælp til ankesager gennem vores rådgivningsteam. teamet er sammensat af tre ansatte og fem frivillige medarbejdere - alle med en relevant faglig og erfaringsmæssig baggrund. ønsker du rådgivning kan du henvende dig til hovedkontoret, hvorefter du henvises til en af vore rådgivningskonsulenter. Konsulenterne ser på din sag og afgør, om DhF kan gå ind og støtte en anke. alle ankesager kvalitetssikres og godkendes centralt på hovedkontoret. Du kan forvente et svar på din henvendelse i løbet af syv arbejdsdage. ring på 39 29 35 55 eller skriv en e-mail til: social@dhf-net.dk.

Bisiddertjeneste Dansk handicap Forbund tilbyder også kontakt til bisiddere, som kan gå med dig, når du skal til møde med kommunen. Vi ved af erfaring, at det kan være svært at have overblik over det hele, når man er personligt involveret i sin sag. en bisidder er en frivillig person, som har gennemgået et bisidderkursus og efterfølgende er vurderet egnet til opgaven. Bisidderen kan tilbyde dig en samtale både før og efter dit møde med kommunen. alle vore bisiddere har tavshedspligt og arbejder i over-

ensstemmelse med forbundets etiske værdigrundlag. Bisidderen er ikke en ekspert, som fører sagen for dig, men derimod en uvildig sparringspartner, som du kan drøfte din situation med. ønsker du kontakt til en bisidder så ring på 39 29 35 55 eller skriv en email til: social@dhf-net.dk.

anden rådgivning i DhF Der eksisterer stadig mulighed for at få rådgivning med videre andre steder i forbundet. For medlemmer bosat på Fyn kan vores regionskontor i odense yde rådgivning og støtte samt hjælp til at anke sager. Du kan henvende dig til regionskontoret på hverdage mellem kl.11 og 15, tlf. 66 19 34 55 eller på e-mail: dhfregion-fyn@mail.tele.dk. I Århus yder Dansk handicap Forbunds afdeling rådgivning gennem projekt ’medlemmer i Centrum’. rådgivningen kan kontaktes hver torsdag fra kl.14-17 på tlf. 51 87 84 99 eller på e-mail projekt@ dhf-aarhus.dk eller kontor@dhf-aarhus.dk. endelig har Dansk handicap Forbunds specialkreds ’ryK- rygmarvsskadede i Danmark’ rådgivningstjenesten Den sociale rådgivning i ryK, som yder rådgivning og i visse tilfælde støtter i ankesager. Den kan kontaktes på tlf. 49 20 10 03 eller på e-mail: social@ryk.dk.


PIA & PERNILLES HANDICAPSERVICE ApS Står du og skal bruge en hjælper, så ring til Pia og Pernilles Handicapservice ApS.

Vi kan hjælpe dig. Vi er et firma, der rekrutterer og formidler hjælpere ud til handicappede. Vi dækker hele Danmark. Vi har en del års erfaring inden for denne branche og vil stå til disposition, når du har behov for det.

almindelige formidlinger serviceordninger ledsagere  lønadministration  konsulentordninger  Frit-valg ordninger indenfor ældrepleje   

Til dig som bruger

Rekruttering og administration inden for hjælperordningen

• • • •

Erfarende medarbejder med baggrund i sundhedssektoren Supervision – så ordningen kører stabilt Sikkerhedsrepræsentant- så arbejdspladsen er i orden Akutteam – så du er dækket ind af hjælpere du kender

• • • •

Find en bruger i vores omfattende database Kurser - så du er velforberedt til dit arbejde hos en bruger Overenskomstmæssig løn med alle gældende tillæg Bliv en del af vores akutteam

CHARINA

KØRESTOLE & EL-SCOOTERS

Til dig som hjælper

Tilbud Kørestole i standartstørrelser ½ pris

EL-SCOOTER

Stærk El-scooter · Stærk pris

Snakagervej 44 · 4200 Slagelse · tlf. 24 24 55 36 www.charina.dk · charina@hashoj-net.dk

HandiHelp Omøgade 8, st. 2100 København Ø Tlf.: 39 20 64 64 mail@handihelp.dk www.handihelp.dk


godt nyt for vandhunde og andre udendørselskere, stranden i Charlottenlund åbner onsdag den 16. april. Lone og Kenn Nilsson tager en tur til som forpagtere. ”Vi har lært en masse i 2007, så vi håber på en god sæson uden de begyndervanskeligheder, som der var sidste år”, fortæller de, ligesom de også håber på nogle flere solskinsdage. som noget nyt har de planlagt et bredere udvalg af retter på menukortet. allerede nu er der planlagt arrangementer. Lørdag den 24. maj er der fest for alle, der kan lide rock med musikeren hawk med band. 9. juli er der banko om eftermiddagen, og den 2. august er der

14

ålegilde. Flere arrangementer tilbydes i løbet af sommeren, så se efter opslag på stranden. selskaber modtages også gerne. Vil man benytte strandens faciliteter, skal man ud over medlemskab af Dansk handicap Forbund købe et strandkort til kr. 150, men så kan man også komme, lige så meget man lyster. Ugerløse Camping på Kalundborgegnen åbner ligeledes i april, hvor campisterne kan se frem til en sæson, som slutter den 30. september. Personer som ikke har campingudstyr kan leje motellejligheder. Kontakt Ugerløse Camping for at høre nærmere om pladsen og priser på ferielejlighederne, tlf. 59 50 43 23.

Næsten usynlig lift i Århus Foran studenternes hus i Århus, som befinder sig i en gammel fredet toldbod ved havnen, er der en noget speciel lift. Den er bygget ned i terrænet og belagt med samme materiale som omgivelserne. Det eneste, man kan se af den, er en stålramme og en pullert med betjeningspanel. ”Når man aktiverer liften, kører en skærm op på alle fire sider, og opstigning foregår som på alle andre lifte. Når man ikke skal bruge den, trykker man den ned, og den forsvinder”, fortæller Viggo rasmussen, som har afprøvet den med sin manuelle kørestol. Det eneste dilemma, han kan få øje på, er: ” man skal vide, hvor liften befinder sig. men når man finder den, er den klar til brug døgnet rundt uden ringeklokke”, siger han. Claus Bjarne Christensen, formand for Bygge– og trafikpolitisk Udvalg i Dansk handicap Forbund har også prøvet den og synes, at det er en ualmindelig flot designet lift.

”men jeg fatter ikke, hvorfor den skal være usynlig, når den ikke er i brug. Det er som om, man ikke vil vise, at man har sørget for adgang for alle. Jeg havde hellere set en æstetisk rampe, fordi en rampe altid er funktionsdygtig, og alle ved, hvordan man bruger en rampe”, siger han. Viggo Rasmussen på vej op med den opfinderen er arkitekt næsten usynlige GMT lift. Poul Poulsen. gmt (læs gemt)-liften kan fungere i al slags vejr og produceres i samarbejde med liftproducenten Jema. Prisen for en udendørs model er ca. 120.000 kr., en indendørsløsning er ca. 40.000 kr. billigere. hertil kommer bl.a. installation og montering.

Foto: PoUL PoULseN.

”Stranden” i Charlottenlund og Ugerløse Camping åbner

w w w. D H f - N e t. D k

Få posten bragt helt til døren Inden 2010 skal alle have en postkasse enten i stueetagen i etageejendomme eller ved indgangen til husets grund, når det drejer sig om almindelige huse og fritidshuse. men der er mulighed for at få dispensation. hvis du ikke selv kan tømme din postkasse, kan du stadig få posten bragt til hoveddøren. I bekendtgørelse om postvirksomhed og postbefordring § 15 står, at bevægelseshæmmende og andre handicappede, der ikke selv kan tømme deres brevkasse, kan få dispensation fra at sætte brevkassen op i skel eller i stueetagen i opgangen. De har faktisk krav på at få posten bragt helt frem til hoveddøren. men i samme bekendtgørelse står, at en dispensation kræver ”en indstilling fra enten socialforvaltningen, De samvirkende Invalideorganisationer (DsI) eller Dansk Blindesamfund.” ansøgningen sendes til den lokale postmester, som kan give dispensationen. men DsI, som nu hedder Danske handicaporganisationer (Dh), har ingen forudsætninger for at komme

Foto: sCaNPIX.

aF BeNte røDsgaarD

hjulspind

Hvis man har et bevægelseshandicap, kan man stadig få posten bragt helt til hoveddøren, selvom andre skal have postkasser.

med sådan en indstilling, da de ikke kender de enkelte personer og er en paraplyorganisation og ikke en medlemsorganisation. Derfor opfordrer Dh alle, der har behov for at få posten til døren, om at henvende sig til socialforvaltningen og få den til at sende postmesteren en indstilling. sagen er aktuel nu, fordi Post Danmark har sendt et brev med titlen ”Vi har brug for din hjælp” til mange husstande. Dh har kontaktet Færdselsstyrelsen og Post Danmark om problemet.


HANDICAP • Nyt · Nummer 2 · APrIl 2008

15

Vidste du, at … Prøv spasserspillet DsI-Ungdom har fremstillet spasserspillet, som er et hjemmesidespil. spillet er udviklet af Lars holm sørensen og Jonas Breum Jensen. ”selve spillet er baseret på gængse fordomme om handicap, men overdrevet og lavet med humor og et glimt i øjet, så vi håber, at det vil sætte gang i en debat om, hvad det vil sige at være ung med handicap” fortæller Lars holm sørensen. DsI-Ungdom (De samvirkende Invalideorganisationers Ungdom) er en ungdomspolitisk paraply for handicaporganisationer, som bl.a. arbejder for at nedbryde fordomme om unge med et handicap. I spillet møder vi svipse, som vil flygte fra et sanatorium. han har sclerose og ryger en masse joints for ikke at ryste, så han kan styre sin kørestol. men for at slippe ud skal han forbi tre forhindringer. Den første er lægen, som mener, at mennesker som svipse bare skal sove stille ind ved hjælp af en sprøjte. Den anden er en politiker, som mener, at svipse skal være bag lukkede døre. Den sidste er Bjarne Jovial, den pølsespisende dansker som vil hjælpe ham tilbage til sin celle i den gode sags tjeneste. spillet

hvis du har en meget sjælden sygdom og gerne vil fortælle om, hvordan du lever med den, kan du lægge din historie ind på www.sjaeldnediagnoser. dk/00926/. at grækenland arrangerer international filmfestival med fokus på handicap. hvis du har lavet en dokumentarfilm, kan du indsende den til en konkurrence. Læs mere på www.ameamedia.gr/en/.

har allerede udløst både kritik og debat – prøv bare at skrive spasserspillet i en søgemaskine, så dukker der både ris og ros op. spillet finder du på www.spasserspillet.dk.

at du kan få tilskud til at få din hjælper med på ferie. Firmaet handitours tilbyder økonomisk tilskud i form af et rejselegat til mennesker med handicap, der er afhængig af en personlig hjælper. Det skyldes, at handitours og 65-Ferie har indledt et samarbejde. 65-Ferie administrerer albert olsens rejsefond, der hvert år uddeler adskillige tusinde kroner til dette formål. Kontakt handitours på www.handitours.dk eller på tlf. 70 22 72 52.

Servicehunde med på indkøb efter et tv-indslag om en kørestolsbruger, som ikke måtte tage sin servicehund med i butikken, skrev De samvirkende Købmænd i et nyhedsbrev ud til alle købmænd om problemstillingen: ”Det er helt lovligt, at førerhunde eller andre handicaphunde er med på indkøb hos købmanden. helt generelt må dyr ikke komme i fødevarebutikker, men for ”servicehunde” er der specifikt i hygiejnebekendtgørelsen givet tilladelse til, at de må komme med, fordi de skal udføre en nytteopgave for personer, der er blinde eller har andre fysiske handicap. Der har været et indslag i tV, om at nogle supermarkeder ikke ville tillade handicaphunde, hvilket de handicappede naturligvis er utilfredse med. Disse hunde er trænet og opdraget, så der burde ikke være nogen grund til, at de ikke må komme med for at udføre deres opgaver. På spisesteder kan ikke kun førerhunde, men kæledyr i almindelighed komme med - i hvert fald i henhold til hygiejnereglerne. Det gælder

at du kan få et navneskilt til kørestolen. Firmaet trendy & handy fremstiller navneskiltet i vejrbestandigt metal, som ligner en nummerplade lige til at montere på kørestolen. Læs mere på www.shop.trendyandhandy.dk. at du på Dr’s hjemmeside kan se mange klip fra tidligere udsendelser og stemme på dem. søg Bonanza på www.dr.dk. Her ses servicehunde med mennesker til et ”Dog at thon” arrangement i Dyrehaven. Du kan læse mere generelt om servicehunde på www.servicehunde.dk.

dog meget specifikt ”serveringsområdet”. reglerne vedr. førerhunde og kæledyr i serveringsområder fremgår af Branchekodens kap. 3.” Kilde: DSK’s Nyhedsbrev 13.02.08.


Danmarks største udvalg af rejser for funktionshæmmede Vi tilbyder nu mere end 19 spændende rejsemål - alle afprøvet og gennemtestet, så du kan føle dig tryg og nyde din ferie. Gennem vores samarbejde med 65-Ferie har vi nu mulighed for at uddele legater til handicappede. Legatet kan søges ved bestilling af en rejse. Vi arrangerer handicapvenlige rejser for alle til: • Andalusien, Spanien • Barcelona, Spanien • Cypern • Gran Canaria, Spanien • Holland • Krydstogtrejser • Madeira • Prag, Tjekkiet • San Felice Circeo, Italien • Tenerife, Spanien

• Athen, Grækenland • Bretagne, Frankrig • Danmarks sommerland • London, England • Kreta, Grækenland • Loutraki, Grækenland • Norge • Rom, Italien • Sydafrika • Tyrkiet

Kontakt os på tlf. 7022 7252 el. info@handitours.dk Eller læs mere på www.handitours.dk og tilmeld dig vores spændende nyhedsbrev. Kom og mød os på Health & Rehab i Bella Center fra den 6. til 8. maj på stand nr. C1020 HANDITOURS APS

|

RØDTJØRNEVEJ 20

|

D K - 2 7 2 0 VA N L Ø S E

|

DENMARK

T L F : + 4 5 7 0 2 2 7 2 5 2 | FA X : + 4 5 7 0 2 2 7 2 6 2 | I N F O @ H A N D I T O U R S . D K | W W W. H A N D I T O U R S . D K


HANDICAP • Nyt · Nummer 2 · APrIl 2008

17

Velkommen til hjælpemiddelmesse Find dit hjælpemiddel, prøv en bil og se nye opfindelser på årets hjælpemiddelmesse hjælpemiddelmesse – i år kaldet health & rehab - finder sted i dagene 6.- 8. maj i Bella Centret i København. her findes hjælpemidler af enhver art foruden information om for eksempel organisationer, ferierejser og idræt. På messens opvisningsareal foregår der dagligt spændende aktiviteter som fx opvisninger af servicehunde og sportskampe. messen har åbent tirsdag og torsdag kl. 9 - 17, onsdag kl. 9 -19. Dansk handicap Forbund er også blandt udstillerne. Denne gang med en café med flere aktiviteter, bl.a. vil der være fokus på design. Du er velkommen til at komme forbi på stand nr. C3 - 146 og få en kop kaffe eller prøve vores fiskedam.

onsdag den 7. maj kl. 13.30 –15 arrangerer Dansk handicap Forbund og Danske handicaporganisationer (Dh) en minikonference om hjælpemidler. her sætter vi blandt andet fokus på frit-valg-ordninger, reparationer, kommunernes indkøbsaftaler og bevillinger. se programmet på www.dhf-net.dk. adgangen er gratis. Læs mere om messen på www. rehab-scandinavia.com. Solveig Andersen

Danmarks største bilhus for biler med særlig indretning - Vi har løsninger til ethvert behov. H’J TEAM G N ,A ULENT S KON

Hos os er professionalisme en selvfølge!

Hasselager Centervej 26 | 8260 Viby J Tlf. 87 41 10 40 | Fax 87 41 10 41

w w w. l a n g h o e j . d k


Kort nyt

w w w. D H f - N e t. D k

18

Kort nyt

Kort nyt

Kort nyt

a F B e N t e r ø D s g a a r D , J e P P e K e r C K h o F F s o g s o LV e I g a N D e r s e N

Nyt bygningsreglement I det nye bygningsreglement, der trådte i kraft 1. februar, er der flere positive tiltag, bl.a. er der som noget nyt kommet krav til indretning af kørestolspladser i fx teatre, biografer og sportshaller, ligesom et bestemt antal hotelværelser skal være fuldt tilgængelige. men den største tilfredsstillelse er, at der nu endelig er kommet målfaste krav om indretning af handicaptoiletter. Det skyldes ikke mindst det store arbejde som arly Dalgaard, tidligere formand for Bygge– og trafikpolitisk Udvalg i Dansk handicap Forbund gjorde. arly Dalgaard døde i 2006, men samtlige af hans og dermed Dansk handicap Forbunds syv krav til indretning er med i reglementet. hans indsats har båret frugt. De syv krav er: 1) Den fri passagebredde i dør til wc-rum skal være mindst 0,77 m. 2) håndvask og wc skal placeres over et hjørne på hver sin sammenstødende væg, så håndvask kan nås af person siddende på wc. 3) Der skal være en fri afstand på mindst 0,9 m ved den side af wc, der vender bort fra håndvask. Væggen ved siden af wc’et, der vender bort fra håndvasken,

skal friholdes fra fastmonteret inventar. 4) Der skal være et frit manøvreareal med en diameter på 1,5 m foran wc’et og fri af dørens opslagsareal. 5) toiletsæde skal placeres i en højde på 48 cm. 6) Der skal være opklappelige armstøtter i højde 0,8 m på begge sider af wc. 7) håndvask skal placeres i en højde på ca. 0,8 m med afløb under vask trukket tilbage. BtPU har ved gennemgang af hele reglementet, konstateret, at mennesker med handicap ikke har fået adgang til alle enheder og funktioner på alle etager i bygninger og boliger, uanset om der er en fælles adgangsvej eller ej. Det var ellers et håb efter Dansk handicap Forbunds afsløring af de utilgængelige fællesaltaner på tietgen-kollegiet. Læs evt. artiklen her www.dhf-net. dk/byggeri/nyhedsbr...d=179. BtPU har stillet diverse spørgsmål til relevante ministre og til erhvervs- og Byggestyrelsen om det nye reglement. Arly Dalgaard

Undersøgelse om skånejob Dansk handicap Forbunds arbejdsmarkedspolitiske udvalg har gennem længere tid ønsket at undersøge forholdene for førtidspensionister, som ønsker sig et såkaldt ’job med løntilskud for førtidspensionister’. Kun cirka 2% af førtidspensionisterne har et skånejob, men vi hører samtidig, at mange godt kunne tænke sig et, men oplever, at det er alt for svært at få. en netafstemning på forbundets hjemmeside viste, at rigtig mange har interesse i et job, hvis de kunne få en større sikkerhed for deres pension. Derfor interviewede vi efterfølgende en række personer, både nogle som kunne tænke sig et job og nogle, som er i job, for at afklare hvilke forhindringer og udfordringer, der er for at få et skånejob. Det sagde interviewpersonerne: • et job med løntilskud for førtidspensionister har stor positiv effekt for både virksomhed, medarbejder og samfundet generelt. • Pensionen og skånehensynet er en altafgørende sikkerhed. Netop pensionen sikrer det overskud, som gør, at man kan arbejde. • svært at møde forståelse, når man har et ’usynligt’ handicap. • Førtidspensionisterne får ikke kommunernes/

jobcentrenes hjælp til at finde et arbejde. • økonomisk er fordelen ved et job med løntilskud for førtidspensionister begrænset. • De førtidspensionister, som har opnået at komme i beskæftigelse, er selv opsøgende. Hvad kan gøres bedre? • Der bør være sikkerhed for, at pensionssager ikke bliver revurderet, hvis en førtidspensionist ønsker at få et job med løntilskud. • Der bør være mulighed for at tjene mere, før der bliver trukket i pension og tillæg. • Der bør afsættes midler til en særlig beskæftigelsesindsats for denne gruppe, fx projekter som kigger på mennesket frem for dets arbejdsevne. • Virksomhederne skal informeres bedre om muligheder/fordele ved at ansætte en førtidspensionist. • Førtidspensionisterne skal vejledes i, hvordan de selv kan finde et job, fx allerede når pensionen bevilges. Undersøgelsen vil blive lagt på DhF’s hjemmeside under punktet politik. her kan du læse citater fra interviewdeltagerne samt nogle uddybende tal. efter DhF’s vurdering er der fortsat en værdifuld arbejdskraftreserve blandt førtidspensionisterne, men de kommer ikke ud i job, medmindre der iværksættes en helt særlig beskæftigelsesindsats samt skabes tryghed omkring pension og økonomi.


Læserne skriver

HANDICAP • Nyt · Nummer 2 · APrIl 2008

Læserne

skriver... Vores liv gøres op i tid ”Der kan godt blive gjort rent, men så kommer du ikke i biografen ” Jeg har en stærk mistanke om, at mange handicappede lever i det valg Derfor vil jeg gerne både kommentere og supplere den geniale lederartikel, som Susanne Olsen skrev i Handicap-nyt (Handicap-nyt nr. 6, 2007, red) Af den fremgår problemet helt tydeligt Man kan godt bo i Danmark som handicappet, man kan også sagtens få hjælp til praktiske ting som for eksempel at få gjort rent i hjemmet, hvilket jo er en nødvendighed, man kan også komme i biografen, hvis man vælger det Men hvorfor skal det være et valg hver gang? Hvorfor skal det være så svært at få arrangeret, at i dag vil jeg i biografen, og i næste uge vil jeg have rengøring Alle andre mennesker skal ikke træffe det valg, hvorfor skal vi så? Jeg bor selv i et bofællesskab og er både med i ledsagerordningen og har rengøringshjælp, der er en del af botilbudet, så jeg kan betegne mig selv som heldig, men jeg bliver alligevel sur på andres vegne! I samme artikel berører Susanne Olsen også et andet stort spørgsmål - nemlig timetallet Hvordan kan det være, at man via ledsagerordningen, som generelt er en super genial ordning, kun kan få bevilget op til 15 timer pr måned? Regner man tingene igennem, er det tre ture om måneden, bor man oven i købet på institution, har man kun 12 timer pr måned, dvs to ture om måneden Jeg forstår ikke, at det skal være så firkantet Yderligere kan jeg også snakke med om, hvor svært det er at få en ledsager, man tør dårligt afskedige, den man har, for hvornår kommer den næste ansøgning? Dog skylder jeg at sige, at jeg har en rigtig god og stabil ledsager, men det er desværre ikke en selvfølge! Mange tror, at man kan få en ledsager ved et ”fingerknips” Det er langt fra virkeligheden, og jeg tror det skyldes timetallet Mange gider ikke, fordi det ganske enkelt ikke kan betale sig! Mange hilsner Jacob Buurgaard Pedersen, Koglerne

Klage over Det Ny Teater En læser sendte 22 oktober 2007 en klage til Det Ny Teater: ”Vi har i mange år været glade og fået mange gode oplevelser ved at gå i teater For et år siden fik min mand

en blodprop i hjernen og blev lam i venstre side, men er mentalt helt frisk Vi forsøger at få en nogenlunde normal tilværelse og bestilte billetter til forestillingen Chicago Da vi ankommer til teateret, er det svært at få anvisning til elevator, og da vi kommer ud af den, står der ølfustager, og min mand får benet i klemme – heldigvis uden men Da kørestolsbillet er til A-pris, forventer vi ikke, at min mands kørestols står meget skråt både frem og til siden – og til stor gene for dem, som skal frem og tilbage på række 15, for som handicappet vil man ikke føle sig til besvær Jeg synes ikke, det er rimeligt at betale over 800 kr for så dårlige pladser” (Forkortet af red) Ingrid Sommermark, Kastrup Den 18 januar 2008 modtog Ingrid Sommermark nedenstående svar

Svar fra Det Ny Teater ”De kørestolspladser, der er godkendt af brandvæsnet, er række 15, som i øvrigt er den bedste af samtlige teaterets rækker i priskategori A Publikum hører og ser godt fra række 15 Kørestolspladser må nødvendigvis være den sidste plads i en række, fordi en kørestol ikke ville kunne køre mellem rækkerne Teateret har således ikke mulighed for at placere kørestolene andre steder I perioden 1908 – 1992 havde kørestolsbrugerne meget dårlige muligheder for at besøge Det Ny Teater, fordi teateret ingen elevator havde, men mange trapper I forbindelse med restaurering i 1992 til 1994 fik vi etableret en elevator for at lette kørestolsbrugere og adgangsbesværede adgang til teateret Det er en del af forhuspersonalets instruks at hjælpe handicappede Fra Deres henvendelse forstår jeg imidlertid at hjælpen i den konkrete situation var utilstrækkelig Det beklager vi”… ”Vi takker for Deres henvendelse, idet vore muligheder for løbende at forbedre serviceniveauet over for vores publikum fremmes, når vi bliver gjort bekendt med såvel positive som negative oplevelser i teateret Vi beklager den skriftlige svartid, der skyldes ekstraordinær travlhed på teateret” (Forkortet af red.) Tania Groth, Det Ny Teater

19


Ferietilbud

w w w. D H f - N e t. D k

20

Sommer på Sct. Knudsborg Dansk handicap Forbund tilbyder i år følgende ferieophold på kursus- og feriecentret sct. Knudsborg på Nordfyn: 1. hold: 16. – 30. juni. 2. hold: 30. - 14. juli (ungdomshold). 3. hold: 14. - 28. juli. 4. hold: 28. juli - 11. august. 5. hold: 11. - 25. august. For feriegæster, der bor på sjælland, er der mulighed for afhentning på hans Knudsens Plads 1a, København. Der er ikke afhentning på bopælen. Pris: kr. 6.200 + transport kr. 800. Vi vil så vidt muligt placere dig/jer på det ønskede hold. I løbet af ferieopholdet arrangeres underholdning og udflugter. Der er praktisk hjælp under ferieopholdet. Feriecentret sct. Knudsborg ligger i naturskønne omgivelser tæt ved skov på en 20.000 m2 stor grund direkte ud til havet.

Tag med Dansk Handicap Forbund på ridelejr I weekenden den 22. - 24. august afholdes der ridelejr i gram for medlemmer af Dansk handicap Forbund. en weekend med sol, samvær og rideaktiviteter for hele familien. ankomst sen eftermiddag fredag og afrejse søndag efter frokost. Pris 600 kr. pr. person. I prisen er inkluderet ophold i hytter eller værelser, fuld forplejning, lån af hest, guidede ture, hvor der også er mulighed for at blive transporteret i prærievogn. tilmelding senest 15. maj til Lene Bangsgaard, Dansk handicap Forbund, tlf. 39 29 35 55 eller mail fk@dhfnet.dk.

sct. Knudsborg har velindrettede værelser for kørestolsbrugere og tilbyder et afvekslende og inspirerende miljø, funktionel indretning, et godt køkken og en venlig betjening. sct. Knudsborg har tillige udendørs, opvarmet swimmingpool, sauna og billard. Ansøgningsblanketter kan fås på hovedkontoret hos Lea Dernov på tlf. 39 29 35 55.

Kanotur på Gudenåen

Familietur i kano 7.-13. juli Dansk handicap Forbunds himmerlands afdeling arrangerer kanotur i samarbejde med Dansk handicap Forbunds hovedkontor. målgruppen er familier, børn med handicap med mor, far og eventuelle søskende og voksne med handicap med børn og ægtefælle. turen starter mandag den 7. juli og slutter søndag den 13. juli. Vi bor i telte, der står fast på Langå Campingplads. Kanoen og deltagerne bliver kørt til det sted, som familien ønsker at starte fra alt efter, hvor meget man ønsker at sejle. Der vil være hjælpere, der følger med både i kanoen og i en eventuelt hjælpekano alt efter behov. som noget nyt kan vi i enkelte tilfælde tilbyde familien en prøvetur med en eller to overnatninger. Pris: 500 kr. pr. person, hjælper gratis. yderligere oplysninger og tilmelding til Jan Jørgensen på 21 73 85 52.


midt i bladet 2 April 2008

Ny t fra A fd e li n g e r n e

Indhold side 21–28

Bornholm

DHF på nettet

Lørdag den 17. maj kl. 12.30 – 16.30: 38-års stiftelsesfest. To retter mad, kaffe med småkager. Lotteri. Musik ved Thomas Nyboe. Pris kr. 95. Tilmelding senest den 14. 5. kl. 13.00. Lørdag den 14. juni kl. 12.30 – 16.30: Sommerfest/ grillfest. Vi griller pølser, hakkebøf m.m. Musik ved Kaj Munch. Kaffe med småkager. Lotteri. Pris kr. 95. Tilmelding senest den 11. 6. kl. 13.00. Arrangementerne foregår i Sagahuset i Rønne.

Nyt fra afdelingerne Rejser Kurser Arrangmenter

Esbjerg

Annoncer

Søndag den 27. april i Tjæreborg Fritidscenter, Skolegade 44, Tjæreborg: Esbjerg afdelings 80 års jubilæum.

Viso DUKH

Fredensborg/Hørsholm/Rudersdal

Regionskontor Videnscenter for Bevægelseshandicap Indmeldelseskupon

Mandag den 21. april kl. 17.00 – 21.00, Kirkevej 2, Birkerød: Generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne. Af hensyn til forplejningen tilmelding senest otte dage før til Børge Rasmussen, tlf. 26 21 48 65.

Frederiksberg

Dansk Handicap Forbunds hjemmeside finder du på adressen: www.dhf-net.dk Du kan skrive til DHF på flere e-mail adresser: Forbundets hovedadresse: dhf@dhf-net.dk Landsformand: susanne@dhf-net.dk Socialpolitisk konsulent: konsulent@dhf-net.dk Handicap-nyt: handicap-nyt@dhf-net.dk Informationsmedarbejder: info@dhf-net.dk Ulandssekretariatet: uland@dhf-net.dk Forældrekredsen: fk@dhf-net.dk Ungdomskredsen: uk@ungdomskredsen.dk RYK: info@ryk.dk Amputationskredsen: ak@dhf-net.dk Webmaster: webmaster@dhf-net.dk

Frederikshavn/Sæby Torsdage den 17. april, 15. og 29. maj samt 6. juni kl. 19.30 på Dagcentret Ingeborgvej i Frederikshavn: Banko. Tilmelding til Jens, tlf. 98 42 07 65, Lisbeth, tlf. 98 43 91 31 eller Christian, tlf. 98 48 18 46.

Frederikssund/Frederiksværk Onsdag den 14. maj kl. 18.30 – 22.00 i Fritidscentret, Multisalen, Jernbanegade 2, Frederiksværk: Afslutning på forårssæson. Sven Astrup Knudsen fra DHF’s Bygge- og Trafikpolitisk Udvalg fortæller om fremtidens kørsel i

www.dhf-net.dk

DHF på net tet

Onsdag den 30. april kl. 18.30 i Dagcentret, Betty Nansens Allé 55: Banko. Søndag den 8. juni kl.10.00: Udflugt til Kjøge Miniby og dernæst til Stevns, hvor vi spiser på traktørstedet ”Gjorslev Bøgeskov”. Pris kr. 250. Tilmelding senest den 15.5. Søndag den 6. juli: Udflugt til Asminderød Kro. Pris kr. 250. Sidste frist for tilmelding den 10.6. Tilmeldinger til Connie Pedersen, tlf. 35 35 67 21.


22

Midt i bladet

regionen. Evt. bankospil, husk spillebrikker. Servering af kaffe/ te med brød. Husk ved tilmelding at oplyse, om du er diabetiker. Tilmelding senest torsdag den 8. 5. Gæster/venner er velkomne. Flere oplysninger og tilmeldinger: Frederiksværk-Hundested til Birgit, tlf. 47 94 00 28, Frederikssund-Jægerspris til Knud, tlf. 47 50 35 30/21 90 58 53.

Grenå Tirsdage den 15. april, 6. og 20. maj og 3. juni (afslutning) kl. 14.00 i Posthaven: Håndarbejdsmøde. Tirsdag den 22. april kl. 18.30 i Posthaven: Bankospil. Tilmelding senest den 17. 4. Torsdag den 8. maj kl. 18.00: Løvspringstur ud i det blå. Kaffe et hyggeligt sted. Tilmelding senest den 4.5. Opsamling starter kl. 17.00. Lørdag den 14. juni kl. 9.30: Sommerudflugt. Pris kr. 225 for voksne og kr. 85 for børn. Plus evt. entreer. Tilmelding senest den 9.6. Tilmeldinger til Doris, tlf. 86 32 45 21 eller Else, tlf. 86 32 38 76.

Korsør/Skælskør Mandag den 14. april kl. 15.00 – 21.00 i Super Bowl i Slagelse: Medlemsaften. Pris kr. 260 som dækker bowling, spisning og fællestransport.

Middelfart Tirsdag den 22. april i Middelfart Bowlingcenter: Generalforsamling kl. 19.00. Vi starter med spisning kl. 18.00. Efter generalforsamlingen bowler vi. Tilmelding til spisning nødvendig og senest den 14. 4. Torsdag den 29. maj kl. 17.30 – 21.00: Besøg på Kokkeskolen i Kolding. Vi får god mad til langt under, hvad prisen er på restauranter. Pris inkl. et glas vin kr. 125. Vi har reserveret 24 pladser. Tilmelding senest den 1. 5. Alle tilmeldinger til Irma, tlf. 64 40 66 00 eller Henrik, tlf. 64 88 14 04.

Møn (se Vordingborg)

Helsingør

Næstved

Onsdag den 16. april kl. 19.00 – 22.00: Pakkefest. Medbring en pakke værdi kr. 30. Evt. kørsel kr. 25. Tilmelding senest den 10. 4. Lørdag den 24. maj kl. 9.30 – 18.30: Forårsudflugt. Arrangementet er en overraskelse. Vi kører fra Hamlet kl. 9.30. Pris kr. 200 for medlemmer. Ikke medlemmer kr. 375. Plus evt. kørsel kr. 25. Bindende tilmelding senest den 3.5. Fra den 9. juni – 14. juni. Tombola i Stengade. Gevinster modtages med glæde og kan afleveres til og med 1. juni i Lundegade 15. c på torsdage mellem kl. 10 - 12. Tilmeldinger i Huset i Lundegade 15 c eller på tlf. 49 21 82 21.

Onsdag den 30. april kl. 10. 15 – 19.00: Tur til Zoologisk Have. Afgang kl. 10.15 med bus fra Engvej 18. Først kører vi til Søvilla Kro v/ Køge. Her serveres dansk bøf m/tyk sovs. Derefter til Zoo. Pris for deltagelse er kr. 200. Tilmelding til Marianne Nielsen, tlf. 55 73 08 69 senest den 10. 4. Mandag den 23. juni. Sct. Hans aften: Afgang kl. 17.00 med bus fra Engvej 18. Vi kører til et sted på Sydsjælland (oplyses ved tilmelding). Toretters menu, et glas vin eller en øl/vand samt kaffe/ te/kage. Musik og dans til kl. 23. Pris kr. 200. Tilmelding til Helmer Hansen, tlf. 55 99 24 12 senest den 10.6.

Herning

Odense

Torsdag den 24. april kl. 17.00: Aftentur, spisning og besøg i Søby Brunkulslejr. Pris kr. 150. Bus fra Kollektivcentret Bytoften. Lørdag den 24. maj kl.10: Udflugt til Egeskov på Fyn, hvor vi skal se museerne. Pris kr. 225 inkl. transport, madpakke og middag. Vi kører fra Kollektivcentret Bytoften kl. 10.00.

Lørdag den 24. maj kl. 9.00 - 18.00: Tur til Rododendronhaven mellem Tørring og Nørre Snede. Turen var tidligere planlagt til den 17. maj, men måtte ændres. Mødetid på Tarup Gamle Præstegaard kl. 9.00. Kaffe og rundstykker serveres undervejs. Toretters menu på kro. Besøg i Rododendronhaven, hvor vi skal se planter. Mulighed for køb af planter. På hjemturen kaffe og brød i bussen. Hjemkomst kl. 18.00. Pris kr. 350. Der vil være hjælpere med på turen. Medlemmer fra andre afdelinger er velkomne. Tilmelding til Annette, tlf. 30 25 22 71.

Holbæk Mandag den 5. maj: Rundvisning i 1,5 time i Det Kongelige Teaters Operahus på Holmen. Afgang fra det gamle administrationscenter kl. 14.30. Hjemkomst kl. 21.30. Spisning for egen regning et hyggeligt sted. Pris kr. 100 for rundvisning samt kr. 25 til bus. Tilmelding senest 20.4. til Bente Larsen, tlf. 59 18 27 69. Lørdag den 31.maj: Sundhedsdagen afholdes i Holbæk midtby, nærmere program i den lokale dagspresse.

Horsens Torsdag den 17. april i Sundtoppen: Hyggeaften med varme hveder.

Roskilde Mandag den 21. april i Vor Frue Sognegård: Bankospil og kaffe m/ brød. Pris kr. 60. Tilmelding senest den 16.4. Opsamling fra kl.18.15. Lørdag den 17. maj: Udflugt til Frederikssund /Jægerspris området. Kaffe kl. 15.00 på Gerlev Kro. Pris kr. 100. Opsamling fra kl.12.15. Sidste frist for tilmelding den 9.5. Lørdag den 14. juni i Vor Frue Sognegård: Sommerfest.


H A N D I C A P • n y t · n u m m e r 2 · ap r i l 2 0 0 8

Kaffe kl. 14.00. Lotteri. Underholdning v/Poul Ebbe. Spisning kl. 17. Pris kr. 180. Sidste frist for tilmelding den 8. 6. Opsamling fra kl.12.45. Tilmeldinger til Gerner, tlf. 46 35 69 02. Husk at give besked om du er diabetiker.

23

Fredag den 16. maj kl. 16.00 – 20.00 på Ørbygård: Grillfest. Pris kr. 100. Torsdag den 29. maj kl. 10.00 – 17.00: Skovtur. Pris kr. 100 for rødovreborgere, andre kr. 200. Bindende tilmeldinger til Jane, tlf. 36 41 36 05.

ment i SG- Hallen. Årets program er: Manden bag radioprogrammet ”Cafe Hack”, Søren Dahl. Kaffe med kringle, Kirsten Siggaard og Dario Campeotto med musik af Henrik Krogsgaard. Pris kr. 100. Bindende tilmelding til Hanna Skovmose senest den 10.4. Torsdag den 8. maj kl. 18.00: De nye arveregler. Vi starter aftenen med mad, herefter hører vi om de nye arveregler. Senere fortæller bedemand Knud Hansen om : ”Min sidste vilje”. Bindende tilmelding senest den 30.4. Tilmeldinger til Hanna, tlf. 62 54 17 80 eller Svend Erik, tlf. 62 22 65 51. Hvor andet ikke er nævnt foregår arrangementerne i kælderen i Skallen, Møllergade 99 i Svendborg.

Silkeborg

Vordingborg

Søndag den 8. juni: Forårstur med bus og middag til ”Vestremølle”. Pris kr. 150. Ikke medlemmer kr. 200. Tilmelding senest 2. 6. til Inga Salling, tlf. 86 82 37 76.

Mandag den 14. april kl. 19.00 i Hollænderhaven i Vordingborg: Banko. Mandag den 21. april kl. 18.00 i Hollænderhaven: Sæsonafslutning. Pris oplyses ved tilmelding, som skal ske til Svend Olufsen, tlf. 55 34 46 85. Lørdag den 26. april kl. 17.30-21.30  på Ulvsundcentret: Fødselsdagsfest, to retters menu, kaffe/te. Amerikansk lotteri. Pris. kr. 150. Bindende tilmelding senest 18. 4. Tilmeldinger til Jytte G. Jensen, hvis andet ikke er nævnt på tlf. 55 81 05 06. Alt vedrørende banko besvares af Svend, tlf. 55 34 46 85.

Rødovre

Skagen Mandage den 14., 21. og 28. april, 5., 19. og 26. maj: Mandagsklub. Torsdag den 24. april kl. 14.30 – 16.30: Damernes butik viser tøjkollektion. Kaffe og kage kr. 15. Mandag den 26. maj kl. 14.00 – 16.30: Sommerafslutning med spisning og underholdning. Pris kr. 50. Ikke medlemmer kr. 100. Søndag den 29. juni: Sommerudflugt. Pris kr. 150. Hvis arrangementet er med spisning, er tilmelding senest fem dage før. Tilmeldinger til Kaj Hansen, tlf. 98 44 45 54 eller Chelly Rasmussen, tlf. 98 44 63 37.

Skive Tirsdag den 20. maj: Udflugt til Bazar i Gjellerup v/ Århus med handicapegnet bus. Spisning i Bazaren. Inger Melgaard guider hjemturen med historier om slotte og herregårde, som vi ser på hjemvejen. Pris kr. 150 for medlemmer kr. 200 for ikke medlemmer. Drikkevarer for egen regning. Afgang fra Skive Banegård kl. 10.00. Min. 25 deltagere ellers aflyses turen. Tilmelding senest 1. 5. på tlf. 97 52 78 56.

Slagelse/Sorø Lørdag den 31. maj kl. 10.00 - 18.00: Bustur til Zoo. Vi kører fra Slagelse busterminal kl. 10.00. Hvis du vil stå på i Sorø eller Ringsted, skal det oplyses ved tilmeldingen. Vi sørger for madpakker til alle deltagere, som I kan spise i Zoo. Pris for entré, bus, madpakke kr. 200. Bindende tilmelding senest den 23.5. til Aase, tlf. 20 43 82 70.

Svendborg Onsdag den 30. april kl. 14.00: Samvirket - det store arrange-

Aalborg Klubaftner hver tirsdag på Lejbjergcentret, du er velkommen til at kigge forbi. Vi har ni forskellige aktiviteter: Psykologi, håndarbejde, sløjd, EDB, porcelænsmaling, glasmaling, bevægelseslære og to hold - svømning i varmt vand. Efter klubaftener er der kaffe, hygge og informationer fra bestyrelsen. Fredag den 25. april kl. 18.00-24.00 på Lejbjergcentret: Afslutningsfest med treretters menu og kaffe. Pris. 150. Musik v/ Downtown. Lørdag den 17. maj: Udflugt til Givskud Zoo. Introforedrag v/ Richard Østerballe. Kl. 13.30 middag i ZoOasen og herefter vil Olsens Busser køre os (sikkert) rundt i parken. Pris for hele dagen kr. 250. Tilmelding senest den 9. 5. Tilmeldinger til Bente, tlf. 20 82 51 38 eller Ulla, tlf. 25 30 08 57. Vedrørende sommerhusene i Hals. Der er stadige ledige uger. Ring efter specialbrochure hos Ulla Ussing, tlf. 98 11 17 01 eller 25 30 08 57.

Århus Torsdag den 24. april kl. 17.00 i Marselisborgscentret, bygning 8, 1. sal: Generalforsamling. Dagsorden efter vedtægterne. Efter generalforsamlingen foredrag v/ Jørgen Arentoft, som blandt andet fortæller om sin opvækst på børnehjem. Sidst på dagen er afdelingen vært ved en let spisning.


24

Midt i bladet

ReJSeR

Bornholm

Alanya/ Tyrkiet

9. - 13. juni

7. - 14. september thisted afdeling tilbyder ferierejse til Alanya. Afgang fra Billund. Ophold med alt inklusivt på hotel „Kleopatra Royal palm“. pris kr. 4.350 inkl. bustransport thisted-Billund retur. nærmere oplysninger på tlf. 97 99 51 41. Bindende tilmelding senest 1. 4. til Astrid Larsen, tlf. 97 96 13 53 eller Ib Bergh-Hansen, telf. 97 99 51 41.

næstved afdeling arrangerer rejse til Bornholm med luksus-liftbus m/ køkken og handicapegnet toilet i gulvplan, to velkvalificerede chauffører samt foreningens egne hjælpere. Du kan have både din manuelle og din elkørestol med. Vi skal bo på Hotel Balka Strand. Vi skal på udflugter, hvor vi selv bestemmer tempoet. pris kr. 4.945 kr. (ved 25 deltagere). tillæg for eneværelse kr. 1.000. Inkl. i prisen er: Al kørsel, udflugter og entréer, fire overnatninger i delt dobbeltværelse m/ tlf./tv og bad/toilet og halvpension. Information og tilmelding til Helmer Hansen, tlf. 55 99 24 12.

Berlin 9. – 13. juni Rødovre afdeling arrangerer rejse til Berlin med trestjernet liftbus. Afgang 9. juni fra Ørbygård kl. 7.30 hjemkomst 13. juni kl. 17.00. pris kr. 3.375 inkl. halvpension. tillæg for enkeltværelse kr. 750. Dansk guide med på hele turen. Ring til Birthe og hør om ledige pladser på tlf. 36 70 25 05.

Harzen /Wolfshagen 8. – 14. juni Vestegnen arrangerer bustur til Harzen. Vi skal bo på Hotel Im tannengrund i byen Wolfshagen. pris kr. 4.700 inkl. halvpension og to ture. tillæg for eneværelse kr. 500. ekstra forsikring skal I selv sørge for. Rejsen er bindende med mindre der forefindes lægeattest. Afhentning og hjemkørsel kun i Vestegnens kommuner. tilmelding til Marius eller Kirsten mellem kl. 18.00 – 20.00 på tlf. 23 84 01 49.

Cypern 25. august – 1. september Himmerlands afdeling arrangerer flyrejse til Cypern. Vi skal bo i byen Fig thee Bay på Hotel nausicaa Beach, som er et firestjernet hotel. I år bor vi i lejligheder, som er i stueplan. Opholdet er med alt inklusiv. pris kr. 7.250. Inkluderet er sygdomsafbestillingsforsikring, men ikke rejseforsikring. Børn 0 – 2 år kr. 300. 2 – 11 år kr. 1.975, 11 – 17 år kr. 4.608. Denne ferie er en dase/badeferie, hvor der ikke er planlagt nogen udflugter eller lignende hjemmefra. Der er fælles hjælpere med, men man må påregne, at betale ekstra til hjælpers rejse, hvis man ikke kan nøjes med en ”ekstra hånd” engang imellem. Ring og hør om ledige pladser. Kontakt Lillian Madsen, tlf. 98 35 25 53/ 40 21 75 86.

Lolland 11.- 16. august Bornholm afdeling arrangerer en 6-dages busrejse, til Lolland. Vi skal bo på Hotel Maribo Søpark lige ved domkirken. Afgang kl. 8 med færge til Ystad, hvor en liftbus venter på os. Hjemrejse fra Ystad kl.18.45. på vejen besøger vi gåsetårnet i Vordingborg. Udflugter til Knuthenborg Safaripark, stormflodsdiget på Lollands sydkyst med afvandingssluser, Sakskøbing, nakskov, Bandholm, Kragenæs samt en del af Lollands mange herregårde. Rundtur på Falster. på turen hjem kører vi gennem gøngehøvdingens land og besøger Stevns Klint. Lis Schou er guide på turen. pris kr. 4.450. Afbestillingsgebyr kr. 150. Rejseforsikring kan tegnes. eneværelse kr. 500. Depositum kr. 500 + afbestillingsgebyr, i alt kr. 650 inden 10.6. Restbeløbet inden 1.7. + evt. tillæg for eneværelse. nærmere oplysninger om rejsen samt tilmelding til Lis Schou, Ægirsvej 9, 3700 Rønne, tlf. 56 95 41 04 eller 20 41 43 04.

Schwarzwald 2. – 9. august Frederiksberg afdeling arrangerer rejse til Schwarzwald med overnatning både ud og hjem i Kassel. Vi skal bo på hotel elzach. pris kr. 6.295. tillæg for enkeltværelse kr. 600. tilmelding senest den 1.5. til Connie Dilling Hansen. tlf. 29 78 67 60.


HANDICAP • Nyt · Nummer 2 · APrIl 2008

25

KURSUS På sommerkursus med Dansk Handicap Forbund Dansk Handicap Forbunds kursusudvalg afholder i samarbejde med egmont Højskolen to sommerkurser for alle, som har ønsker om en anderledes ferie. Kurserne afholdes i samme uge med hvert sit program, dog med fælles hold om eftermiddagen. Tid: 14. – 20. juli. Sted: egmont Højskolen, Villavej 25, Hou, Odder. Sommerkursus: Leg- Latter og Livsglæde. Kurset henvender sig til folk, som har et ønske om at holde en aktiv sommerferie med mulighed for at bruge sig selv på flere plan. Om formiddagen vil der være en vifte af foredrag. Om eftermiddagen vil der være forskellige workshops fælles med de voksne fra familiekurset. Her er mulighed for enten at være kreativ med kunst, glas og keramik, fordybe sig i litteratur eller film eller sejle i egmont Højskolens forskellige bådtyper. Om aftenen vil arrangementerne være mere hyggeprægede med mulighed for at lære nye mennesker at kende. pris: 2. 800 kr. Hvis man er medlem af DHF og har hjælper, ledsager eller aflastningsordning giver DHF tilskud til hjælperens pris, således at prisen bliver 1.000 kr. (Husk at påføre medlemsnr.). Familiekursus: Leg – Latter og Livsglæde for børn og voksne Kurset henvender sig til familier eller enkeltpersoner, som gerne vil have en anderledes sommeroplevelse med aktiviteter for alle generationer. Om formiddagen laver børn og voksne aktiviteter sammen. Her er mulighed for kreative fag, video eller en familiedyst med gode muligheder for at få nogle fælles oplevelser. Om eftermiddagen vil børnene samles og få en masse gode og sjove oplevelser sammen med et hold børnepassere, mens forældre og bedsteforældre kan vælge sig ind på workshops sammen med deltagerne fra voksenkurset. Se aktiviteterne ovenfor. Aftenprogrammet vil variere, så der er noget for alle aldersgrupper blandt andet mulighed for at udfordre hinanden på klatrevæggen og for børnene en tur i tivoli Friheden uden forældrene. pris: Voksne over 18 år: 2.800 kr. Unge 14-17 år: 3.500 kr. Børn 7 – 13 år: 1.500 kr. Børn 3 – 6 år: 1.000 kr. Hvis man er medlem af DHF og har hjælper, ledsager eller aflastningsordning giver DHF tilskud til hjælperens pris, således at prisen bliver 1.000 kr. (Husk at påføre medlemsnr.). tilmelding til begge hold senest 16. maj. Henvendelse til Anni Kvisgård, tlf. 56 65 84 35 eller egmont Højskolen, tlf. 87 81 79 00.

Sportsskole for børn og unge med handicap Dansk Handicap Idræts-Forbund indbyder handicappede børn og unge i skolealderen til sportsskole med masser af idrætsaktiviteter, sjov og ballade ni forskellige steder i Danmark i skoleferien. Der lægges vægt på, at børnene får mulighed for både at fordybe sig og afprøve noget nyt. Alle børn og unge med et handicap i alderen 8-16 år kan deltage. Man kan tilmelde sig som enkeltperson eller sammen med sin skolefritidsordning. Det er en forudsætning for at deltage alene, at man kan indgå på et hold med seks børn sammen med en instruktør. Har man brug for personlig hjælp til fx toiletbesøg eller omklædning, må man selv sørge for det. Forældre, pædagoger eller personlige hjælpere kan deltage gratis som hjælpere. Pris: 75 kr. pr. dag pr. barn. Der er t-shirts til alle deltagere. Tilmelding senest 1. maj. Rekvirer tilmeldingsblanket og yderligere oplysninger hos den enkelte sportsskole: Allinge: Bornholm: 7. – 10. juli. Kontakt: Allan Hedegaard, tlf. 56 96 12 20, e-mail: allan.hedegaard@dhif.dk. Glostrup: 7. – 10. juli. Kontakt: Jørgen Kjeldergaard, tlf. 43 26 24 62, e-mail: jorgen.kjeldergaard@dhif.dk. Odense: 30. juni – 4. juli. Kontakt: Alex Skærlund, tlf. 21 22 53 90, e-mail: alex.skaerlund@dhif.dk. Ryparkens Idrætsanlæg: 30. juni – 3. juli. Kontakt: Jesper Hviid, tlf. 43 26 24 66, e- mail: jesper.hviid@dhif.dk. Rødekro: 5. – 8. august. Kontakt: Marianne Hornbæk Jensen, tlf. 51 51 15 02, e-mail: marianne.hornbaek.jensen@dhif.dk. Viborg: 7. – 10. juli. Kontakt: grethe Schøler pedersen, tlf. 87 87 39 02, e-mail: gsp@dhif.dk. Vordingborg: 5. – 8. august. Kontakt: Bent gaarsted, tlf. 21 77 00 17, e-mail: bent.gaarsted@dhif.dk. Aalborg: 30. juni – 2. juli. Kontakt: Knud Rune, I.H. Aalborg, tlf. 98 16 72 82, e- mail: knudrune@ihaalborg.dk. Århus: 8. – 10. juli. Kontakt: Mette Skovgaard, tlf. 29 44 25 55, e- mail: mette.skovgaard@dhif.dk. Arrangør: Dansk Handicap Idræts-Forbunds konsulenter i samarbejde med ledere og instruktører fra forskellige handicapidræts-foreninger.

L e g At e R

Maskinsnedker Otto Mortensens Mindefond Legatbestyrelsen har besluttet, at der ikke kan udbetales ferielegater i dette år. grunden er lav rente og dermed et mindre rådighedsbeløb. På legatbestyrelsens vegne, Herluf Hansen


26

Midt i bladet

AnnOnCeR

Brugt handicapbil søges på Fyn og i Jylland Jeg søger en handicapbil, der har kørt i seks år - gerne en Ford transit, Fiat Ducato eller Citroen Jumper. Bilen skal være med ståhøjde i. Den må gerne have en kraftig motor og en lift indvendig. Der må meget gerne være elspejle, tonede ruder, fartpilot, varme i kassen osv. Jeg søger på denne måde, fordi jeg har to ”diskus” i ryggen og gerne vil have en høj bil, så jeg kan gå lige ind på grund af ryggen. Jeg kan ikke få tilskud til en sådan bil, og så mange kr. har jeg heller ikke. Jeg har hørt, at ”I” ikke får så meget for jeres brugte biler ved en forhandler, så jeg vil give mere end forhandleren. Jeres gamle biler bliver eksporteret ud af landet, så jeg har meget svært ved at finde en bil, før I har solgt til en forhandler, og den er ude af landet. Kontakt Lars Holmgaard, Kagbanken 10, 5580 nr. åby, tlf. 64 42 26 10 kl. 7 til 21, mobiltlf. 26 25 70 77.

ARRAngeMenteR

1. maj på Stranden Københavns afdeling afholder i samarbejde med Invalideredes Oplysningsforbund (IOF) og gladsaxe/gentofte/Lyngby afdeling debatdag på Stranden. Vi mødes kl. 10.30 og fra kl. 11 er der underholdning af ”Den levende jukeboks”. I løbet af dagen kommer Jesper Klein og stiller spørgsmålet: Hvorfor afholder vi 1. maj? Dette skal lægge op til en forhåbentlig god debat om emnet. Dagen afsluttes ca. kl. 14.30. Der er gratis adgang. Denne dag kan du købe Strandens lækre brunch, der bestående af: Scrambled eggs, bacon, coctailpølser, pålæg, marmelade, ost, brød, kaffe/te og juice. pris for denne dejlige brunch er kun kr. 75. nB! Husk Sankthansaften på Stranden mandag den 23. juni.

Pro-Travel el-scooter sælges pro-travel firehjulet el-scooter, rød - egnet til handicappede. Sælges for kr. 5000. grundet dødsfald har den kun været brugt en gang på en rejse. Kan skilles i fem dele. Den er beregnet til personer med en vægt på 90 kg. Hastighed seks km/timen. Batterier to stk. med en rækkevidde på 16 km. totallængde: 94 cm. totalbrede: 43 cm. totalvægt: 31 kg. Medfølger lader og kurv. tlf. 50 90 08 22 efter kl. 18.00.

Apollo 666 el-scooter sælges el-scooter Apollo 666 sælges til halv pris kr. 12.000. Købt i april 2007. Som ny, næsten ubrugt. Henvendelse tlf. 45 85 26 30 (Lyngby).

Easy M3 el-scooter sælges el-scooter easy M3, 07.5 km. Sølvgrå, til gangbesværede sælges. Scooteren er brugt max. fem gange og fremstår derfor som ny. Den er fra december 2007. Original regning medfølger. ny pris kr. 20. 000 kr. Sælges for kr. 15.000. Henvendelse til poul Jensen, Skovvangsvej 28, Strøby- egede, 4600 Køge, tlf. 56 26 78 03 eller 40 41 43 62. email: leneogpoul@dbmail.dk.

RESPEKT …

Udvikler hele mennesker! Besøg Danmarks mest rummelige højskole på: www.egmont-hs.dk Eller på: Villavej 25, Hou, 8300 Odder

Texas Mobile el-scooter sælges texas Mobile 3-61 til handicappede, trehjulet el-scooter. grå, sælges for kr. 7.500. nypris kr. 15.995. Demo-model har kørt meget lidt. Hastighed ca. 12 km. Justerbar sæde. Kører perfekt. Lader og kurv medfølger. Henvendelse efter kl. 18.00 tlf. 43 73 09 31.

Telefon 87 81 79 00 mail@egmont-hs.dk


fladsaagrafisk.dk

Få dit humør og din livskvalitet tilbage Livet er ikke altid en dans på roser. Alle har gode og dårlige perioder. Men nogle gange synes du måske, at udsvingene er så store, at de forhindrer dig i at være den, du virkelig er. Modigen® er et naturlægemiddel til behandling af modløshed, nedtrykthed og tristhed, udviklet på basis af perikonekstrakt. Få et lille skub frem, og nyd livet og dig selv. Modigen® fås kun på apoteket.

Modigen: 1 kapsel indeholder: Hyperikum ekstrakt 300 mg. Indikationer: Naturlægemiddel ved nedtrykthed, modløshed og tristhed. Dosering: 1 - 2 kapsler daglig. Hvis der ikke opnås effekt inden for 4 - 6 uger, bør behandlingen ikke fortsætte. Graviditet og amning: Erfaring savnes. Trafikfarlighed: Ingen mærkning. Bivirkninger: Lysoverfølsomhedsreaktioner i form af hudkløe og rødme af huden kan forekomme, fortrinsvis hos personer med lys hud. Registreringsindehaver: Jemo-Pharm A/S, Hasselvej 1, 4780 Stege. Markedsføringstilladelsesnr. 6159497. Læs omhyggeligt indlægsseddel. Priser: 60 kapsler: Kr. 98,-. 150 kapsler: Kr. 196,-


H A N D I C A P • n y t · n u m m e r 2 · ap r i l 2 0 0 7

R e g io n sko n tor e r Dansk Handicap Forbunds regionskontorer tilbyder information og vejledning. Regionskontor Fyn Østre Stationsvej 27, 2. 5000 Odense Tlf. 66 19 34 55/fax 66 13 19 61 E-mail: dhf-region-fyn@mail.tele.dk

Regionskontor Aabenraa Anna Marie Nielsen Bjerggade 4Q 6200 Aabenraa tlf./fax: 74 62 05 71 Email: aabenraa@dhf-net.dk Kontortid: Tirsdag og torsdag kl. 9-12

Videnscenter for Bevægelseshandicap Videnscentret besvarer henvendelser, forestår konferencer og projektarbejder samt udarbejder bøger, videoer og andet informationsmateriale. Kontakt: Videnscenter for Bevægelseshandicap MarselisborgCentret, Bygning 3, 2. sal. P.P. Ørumsgade 11 8000 Århus C Telefon 89 49 12 70. Fax 89 49 12 76 E-mail: vfb@vfb.dk Hjemmeside: www.vfb.dk

28

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) Postboks 284 Banegårdspladsen 2, 2. 6000 Kolding Tlf.: 76 30 19 30 Fax: 75 54 26 69 Skrivetlf.: 76 30 19 39 E-mail: mail@dukh.dk Hjemmeside: www.dukh.dk Telefonerne er åbne: Mandag og fredag 9.00-15.00 Tirsdag 9.00-21.00 Onsdag 9.00-13.00 Torsdag 9.00-17.00 Kontoret er åbent for besøgende hverdage undtagen onsdag. DUKH informerer og rådgiver borgere og myndig­ heder. DUKH’s målgruppe er personer med handicap, på­ rørende, handicaporganisationer og sagsbehandlere i amt og kommune.

INDMELDINGSKORT

Kontingent Enlige Undertegnede ønsker at blive medlem af Ægtepar/ Samboende Dansk Handicap Forbund. Jeg er: handicappet ikke-handicappet

2008 240 kr. 360 kr.

Brev Ufrankeret svarforsendelse

Benyt venligst BLOKBOGSTAVER

107 Sendes ufrankeret (Modtageren betaler portoen)

Navn: Adresse: Postnr./By Fødselsdato: (dag)

(måned)

(år)

Dansk Handicap Forbund +++ 1074 +++

Kommune: Telefon: E-mail: Sæt kryds hvis du tillige ønsker at være medlem af én af Dansk Handicap Forbunds fire specialkredse. Det koster ikke ekstra.

Forældrekredsen (forældre til handicappede børn 0-18 år) Oplys venligst barnets fødselsår og navn: Ungdomskredsen (unge mellem 14 og 35 år) RYK (rygmarvsskadede)  Amputationskredsen (underskrift af det nye medlem)

Hans Knudsens Plads 1A, 1. 2100 København Ø


Forkælelse

på Skodsborg Kurhotel & Spa

En spa-oplevelse på Skodsborg er luksuriøs selvforkælelse, der kan vare fra et par timer til en eller flere dage. Du bevæger dig som i en drømmeverden af æteriske olier og aromatiske dufte, udrensende kurbade, afslappende massage, eksklusive trænings- og svømmefaciliteter samt mind-body aktiviteter. Oplevelsen kan du også dele med en du holder af, ved at vælge en af vores par-behandlinger. Se alle behandlinger på www. skodsborg.dk En tur i Skodsborg Spa kan kombineres med et besøg i Café Skodsborg til en let frokost eller en hurtig smoothie. Større kulinariske oplevelser får du i restaurant Frederik & Louise, som også lægger vinduer til en fantastisk panoramaudsigt over Øresund og Jægersborg hegn. På Skodsborg kan man slappe af, reflektere, genoplade og føle velvære.

Slap af med et spa-ophold Opholdet inkluderer: • En overnatning med fuld pension • En flaske Skodsborg Brut (200 ml.) • Badekåbe og badetøfler på værelset • Adgang til Skodsborg Vigør Center • Spa-behandling i Skodsborg Spa (50 min. pr. person) Pris: kr. 2.430,- pr. person i delt dobbeltværelse. Opholdet kan forlænges med ekstra spa-døgn eller hotelovernatninger. Læs mere om dette og andre forårsophold på www.skodsborg.dk eller ring på 45 58 58 00 for yderligere information.

SKODSBORG KURHOTEL & SPA Skodsborg Strandvej 139 • 2942 Skodsborg • Telefon: 45 58 58 00 • info@skodsborg.dk • www.skodsborg.dk


Job

w w w. D H f - N e t. D k

30

a F s o LV e I g a N D e r s e N

Foto: KasPer søegaarD

Det er vigtig at føle, man yder noget

Piotr Kuna er parkeringsvagt i København. han er ansat 20 timer i et fleksjob og er på arbejde mandag, onsdag og fredag. Kræfterne rækker ikke til at arbejde på fuld tid, og der skal hviledage til indimellem. Piotr skal også sørge for at spise lidt hyppigere end kollegerne, men ellers er vilkårene som for alle andre. og det år han har været ansat hos Parkering København, har han ikke haft en eneste sygedag. Jobbet har han fået gennem Dansk handicap Forbunds ”Projekt - det kan lade sig gøre”– et projekt som de sidste to år har skaffet 26 nydanskere med handicap en plads på arbejdsmarkedet. (Se boks).

Nødvendigt med nyt job efter sygdom Piotr Kuna er 43 år og fra Polen. som 12årig kom han til Danmark, da hans mor giftede sig med en dansk mand. han arbejdede som ung blandt andet som buschauffør, men de seneste mange år havde han job i et dækfirma. For fire år siden blev han syg af noget, der viste sig at være en kræftsvulst i mavesækken. mavesækken måtte fjernes og konsekvenserne af indgrebet er blandt andre, at han ikke føler sult og har svært ved at optage

Piotr Kuna fik job i Parkering København med hjælp fra Dansk handicap Forbunds Projekt - det kan lade sig gøre

de nødvendige næringsstoffer. han må huske sig selv på at spise - ofte og helst i små portioner. Det betyder også, at han har svært ved at holde sine muskler ved lige og dermed belaster og får smerter i knoglerne. endelig er der trætheden, der hurtigt melder sig. Derfor er det nødvendigt med den nedsatte arbejdstid og hviledagene.

Projekt skaffede job I forbindelse med sin sygdom var Piotr sygemeldt et års tid, for han kunne ikke mere klare sit fysisk krævende arbejde. gennem Københavns Kommune blev han visiteret til et fleksjob, men kommunen kunne ikke finde jobbet. han kom på ledighedsydelse, og kommunen satte ham samtidig i forbindelse med Dansk handicap Forbunds ”Projekt - det kan lade sig gøre”, som de regnede med kunne hjælpe ham. I projektet fik han kontakt med jobkonsulent Jamal a. Khalek, der efter en samtale med Piotr først foreslog et arbejde som buschauffør. Det stod dog hurtigt klart, at det dels ville være for hårdt, dels ikke kunne passe sammen med Piotrs liv som alenefar for to døtre. I stedet kom Piotr i to-dages praktik i Parkering København, en


H A N D I C A P • n y t · n u m m e r 2 · ap r i l 2 0 0 8

arbejdsplads som meget bevidst arbejder for at skabe en mangfoldig arbejdsplads. Det gik godt, og da der lidt senere blev en stilling ledig, søgte Piotr, kom til samtale, og da han samtidig blev anbefalet af sine praktikkolleger, fik han jobbet. Han begyndte 1. april sidste år.

En fleksibel arbejdsplads Piotr er meget tilfreds med jobbet. ”Det er et frit job og Parkering København er en fleksibel arbejdsplads. Går et eller andet galt – fx hvis min datter er syg - kan jeg bytte dagvagten med en aftenvagt eller den ene dag med den anden. Der er meget gode forhold, gode kolleger og kurser i fx teambuilding og psykologi,” fortæller han. Og han ved, at arbejdsgiveren også er meget tilfreds med hans indsats. Parkeringsvagterne arbejder sammen to og to. Ruterne skifter. De nære ruter foregår til fods, andre gange må de bruge cykel eller bil. I løbet af dagen går han ofte omkring otte km. Et af de problemer parkeringsvagterne har taget hånd om er de falske invalidevognsskilte, som nogle ikke-handicappede snupper en nem parkeringsplads med. ”Dem har vi næsten udryddet”, fortæller Piotr. ”Når vi ser en bil, som vækker mistanke, fx har vi set en meget lav Porsche med invalidevognskilt, checker vi den og ringer til politiet.” ”Projekt - det kan lade sig gøre” hjalp Piotr til at få jobbet, men siden har der ikke været brug for kontakt. Piotr klarer sig selv, når bare der tages de nødvendige hensyn.

Uden arbejde flyder dagene nemt Privat bor Piotr Kuna sammen med sine to døtre, Pauline og Sara i en stor andelslejlighed i Valby ved København. Pauline går i 7. kl. og Sara i 2. på den nærliggende Vigerslev Allé skole, og det er vigtigt for Piotr, at arbejdstiden passer sammen med pigernes skoletid. Til at få hverdagen til at hænge sammen, får han god hjælp af sin mor, der blev enke sidste år. Piotr skal passe på sig selv, så ud over familie- og arbejdsliv er der ikke energi til meget. ”Jeg har masser af ideer til at lave noget, men så mangler jeg alligevel energi.” Derfor er det også meget vigtigt at have et arbejde, mener Piotr. Hvis ikke man har det, bliver man let lidt trist og mister meningen med det hele. Det hele flyder og man mangler struktur. Arbejdet giver noget at stå op til, sociale kontakter og selvfølgelig bedre økonomi. ”Vi har et rigtig godt kammeratskab, og så føler man, at man yder noget. Det er vigtigt”, siger Piotr Kuna. ”Jeg vil holde fast så længe, jeg kan, helst til pensionsalderen - eller længere,” smiler han.

Det ku’ lade sig gøre ”Projekt - det kan lade sig gøre”, Dansk Handicap Forbunds jobformidlingsprojekt, har eksisteret siden 2004. Projektet har været finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, men 1. januar sluttede den bevilling. Baggrunden for projektet var, at mennesker af anden etnisk herkomst, der har et handicap, har mere end svært ved at få en plads på arbejdsmarkedet. De og de eventuelle arbejdsgivere kender ikke til regler og de hjælpeforanstaltninger, der findes. Det lykkedes projektet i løbet af de to første år at skabe kontakter i det miljø, målgruppen befandt sig i, og at informere om muligheder og rettigheder. De sidste to år er kontakter og viden, blevet udnyttet til at skabe konkrete job til 26 nydanskere – mere end målsætningen på 15 lagde op til. Typisk er der tale om arbejde på nedsat tid, fleksjob eller job med løntilskud. Mange forskellige lande har været repræsenteret - flygtninge såvel som indvandrere, kvinder såvel som mænd. Projektet viser, at det er muligt at skabe konkrete job for en målgruppe, der ofte står uden for arbejdsmarkedet. ”Det handler om tillid, tid og tro”, siger projektleder Benny Nielsen. Tillid mellem alle parter, tid til at skabe den og tro på, at det kan lade sig gøre. Blandt projektets konsulenter har der også været nydanskere, der vidste, hvordan kontaktvejene gik. Også det skabte tillid. I en tid med stor efterspørgsel på arbejdskraft er det dumt at lade en arbejdskraftressource være uudnyttet. Det er virksomhederne ved at få øjnene op for. Samtidig er nogle virksomheder begyndt at tænke mere globalt, og i den forbindelse er det en fordel at have medarbejdere med en anden sproglig og kulturel baggrund.

Hvad nu? Projektet kører lige nu videre indtil 1. juni i en overgangsfase, hvor man vil forsøge at finde midler til en fortsættelse, ligesom man stadig udleverer informationsmaterialer. Endvidere støtter projektet dannelsen af et landsdækkende netværk for nydanskere i Dansk Handicap Forbund. Initiativet er taget af en gruppe nydanskere, der har haft forbindelse til ”Projekt – det kan lade sig gøre.” Formålet er at inddrage nye borgere med handicap i et foreningsarbejde, der udover DHF’s målsætning om at arbejde for lige vilkår for mennesker med handicap også arbejder på at fjerne specielle barrierer, der gør det svært for nydanskere at deltage på såvel arbejdsmarkedet som i fritidslivet.

31


Forkortet udgave af det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé, som kan rekvireres hos Norgine Danmark A/S på tlf. 33 170 400. Læs altid indlægsseddelen godt igennem før brug af medicinen. Husk altid at kontakte lægen eller apoteket i tvivlstilfælde.

dXZif^fc**,'#eXki`ldY`bXiYfeXk#eXki`ldbcfi`[#bXc`ldbcfi`[

MOVICOL® Osmotisk virkende afføringsregule rende middel indeholdende macrogol 3350, natriumbikarbonat, natriumklorid og kaliumklorid. Indikation: Behandling af kronisk forstoppelse. Opløsning af hård indeklemt afførring defineret som svær forstoppelse med ophobning af afførring i endetarmen og/eller tyktarmen konstateret ved lægeundersøgelse af mave-tarm systemet. Dosering: Kronisk forstoppelse: Voksne: 1 dosispose opløses i 125 ml vand, kan indtages 1-3 gange dgl. Behandlingen bør normalt højst vare 2 uger, men kan gentages. Længerevarende behandling kan være nødvendig ved behandling med lægemidler der virker forstoppende. Svær forstoppelse: Voksne: 8 dosisposer opløses i 1 liter vand og drikkes i løbet af 6 timer. Behandlingen kan evt. gentages 2 gange med 1 døgns mellemrum. Administration: Hver poses indhold opløses i 125 ml vand. Ved behandling af hård indeklemt afføring kan 8 dosisposer opløses i 1 liter vand. Børn: Bør ikke anvendes til børn under 12 år, da erfaringen med behandling af børn er utilstrækkelig. Patienter med nedsat hjerte/kar funktion: Ved behandling af svær forstoppelse bør dosis fordeles således, at der ikke indtages mere end 2 dosisposer inden for en time. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for ét eller flere af hjælpestofferne. For yderligere information venligst se indlægseddelen. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Bør ikke indtages dagligt over længere perioder, da langvarig brug kan føre til vanedannelse og svækkelse af tarmfunktionen. Årsagen til forstoppelsen bør undersøges, hvis der dagligt er behov for afføringsmidler. Længerevarende anvendelse kan være nødvendig ved behandling af alvorlig kronisk eller svær forstoppelse. Interaktioner: Der er ikke rapporteret kliniske interaktioner med andre lægemidler. Macrogol 3350 øger opløseligheden af fedtopløselige lægemiddelstoffer. Der er derfor en teoretisk mulighed for, at sådanne lægemidler taget indtil 1 time før MOVICOL® kan forringe optagelsen. Graviditet og amning: Graviditet: Der er ingen erfaring med anvendelse af macrogol 3350 under graviditet. Dyreforsøg har ikke vist teratogene virkninger. Da macrogol 3350 kun optages i ringe grad, kan administration til gravide kvinder overvejes efter vurdering af risici og fordele. Amning: Erfaring savnes. Da macrogol 3350 kun optages i ringe grad, må risikoen for bivirkninger hos det ammede barn anses for at være ringe. Bivirkninger: Almindelige bivirkninger: Oppustethed, kvalme, mavesmerter og mavekrampe, rumlen i maven, luft i tarmene, diaré, opkastning. I meget sjældne tilfælde: allergiske reaktioner. Udlevering: Håndkøbs lægemiddel, kan kun købes på apotek. Tilskud: Ikke tilskudsberettiget, men der kan søges om individuelt tilskud. Pakninger: 8, 20, 50 og 100 stk, pulver til oral opløsning, ikke fast pris.

<EJBwEJFD 9<?8E;C@E>DF; =FIJKFGG<CJ< 9<>PE;<ID<; DFM@:FC ž

DFM@:FCž]i`^`m\imXe[k`ckXid\e#j‚[\e_‚i[\X]]µi`e^ Yc`m\iYcµ[`^\e%D\[DFM@:FCž\i[\k`bb\b\d`#d\emXe[# [\im`ib\i ×^`m\i\ke\dkf^jd\ik\]i`kkf`c\kY\jµ^d\i\ \e[ki\^Xe^\fdl^\e( ×jb‚e\ikXidÕfiX\e) ×k`cm´ee\i`bb\kXid\e* ×^`m\ija´c[\ekcl]k`dXm\e* DFM@:FCž]‚j`_‚e[bµYg‚Xgfk\b\k% (%>iljj?AK\lZ_\iK%;\i8cc^\d\`eXiqk(0002)((- 1(*+)$(*,' )%>f[b\e[kgif[lbki\jld\ *%8kkXi8\kXc%>lk(0002++1))-$)*'

C´jd\i\fdDFM@:FCžg‚nnn%dfm`Zfc%[b

cµje\i×Ycµ[^µi×]l^k\i×jk`dlc\i\i

Fremtidens toiletsæde Et hjælpemiddel – til bedre intim hygiejne og mere værdighed

- Intim skyl (for og bag) - Tørring med tempereret luft - Opvarmet sæde - Betjeningspanel (fås også som fjernbetjening) - Tilkaldealarm

Bestil brochure

Det elektroniske toiletsæde kan monteres på langt de fleste handicaptoiletter og fungerer som toiletsæde og bidet i en funktion.

En lille investering – Stor velværefølelse!

Mød os på Health & Rehab 2008 stand C3038 mail@toilet-bidet.dk eller ring på 75 56 32 22 for brochure eller yderligere information

www.toilet-bidet.dk


Boganmeldelse

HANDICAP • Nyt · Nummer 2 · APrIl 2008

33

Sid stille og gå ned i vægt aF BeNte røDsgaarD

svensk kogebog til alle, som har svært ved at bevæge sig annika Jacobson har siddet i kørestol siden barndommen på grund af en muskelsygdom. I årenes løb tog hun på, og et kritisk blik i spejlet overbeviste hende om, at hun burde tabe sig. Da hun ikke kan motionere, måtte der andre ting til. hun allierede sig med en uddannet diætist og gik i gang med en kostomlægning. resultatet er ud over en tyndere annika Jacobson - kogebogen sitt still og njut. Bogen indeholder 50 opskrifter til både hverdag og fest samt kapitler om ernæringslære. Den er illustreret med fotografier.

gange sorterer, tilføjer og sletter hun. en gang om ugen planlægger hun, hvad der skal spises. De hjælpere, som er gode til at lave mad, beder hun om at lave

Få hjælp til at spise rigtigt

mad i rigelige portioner og fryse ned, så der også mad, når hun

annika Jacobson havde flere gange forsøgt at tabe sig ved

har hjælpere med andre kvalifikationer og styrker.

ikke at spise sig mæt. men det var en dum metode, for så spi-

måltider tager tid at forberede, så hun beder hjælperen be-

ste hun ostemadder som mellemmåltider. med nedsat moto-

gynde allerede fra morgenstunden. Indkøb er storkøb efter en

rik syntes hun, at det var svært at spise råkost og grøntsager

fast huskeliste, som suppleres med fx friske grøntsager og frugt.

og på den måde blev hendes kost ensidig og federe. Nu har

hver 14. dag spiser hun tre retter mad og får dessert ellers ik-

hun ændret standpunkt: hun behøver ikke spise selv. Det,

ke. hun har ændret sin livsstil og er både glad og slankere. hun

som hun kan spise selv, kommer på én tallerken, mad, hun

spiser sundt, spiser sig mæt og giver sig tid til at nyde. hendes

skal have hjælp til fx salat, revne grønsager, ris og pasta på

mand var noget skeptisk over at skulle spise mange grøntsager,

en anden. hun vælger selv hver dag, hvad hun kan håndtere.

men han er nu også blevet glad for kostomlægningen.

Planlægning er nødvendig

Annika Jacobson og Annika Unnbom: Sitt stil och njut! Ät gott

humlen bag at tabe sig er at planlægge sine måltider og

och gå ner i vikt. Kokbok för dig som har svårt att röra dig. MBM

organisere arbejdet for sine personlige hjælpere, men

Förlag, 2006. Pris ca. 200 sv. kr.

også at bide sin stolthed i sig og blive madet. hun har på

Bogen kan bestilles hos en boghandler i Danmark eller købes

sin computer 50 måltider, som hun veksler imellem. Nogle

hos en svensk internetboghandler som fx www.bokus.se.

KIK

Hjælpemidler til synshæmmede samt andre handicapområde

Høje Taastrup Boulevard 39 · 2630 Taastrup · Tlf. 36461960 · Fax. 36461925 · www.butikkik.dk Butik KIK er et firma som sælger hjælpemidler til synshæmmede og andre handicapområder. Vores primære hjælpemidler retter sig mod synshæmmede og blinde, men efter vores flytning til nye og større lokaler, har vi udvidet vores sortiment, hvilket betyder at vi nu også sælger hjælpemidler til andre handicapområder. Vores hjælpemidler kan gøre din dagligdag nemmere, og vi forsøger løbende at forny og udvide vores sortiment. Vi er altid klar til at rådgive om vores hjælpemidler, og vi bestræber os på at give den største service for dig.


tema: hvad er der galt med kørselsordningen?

w w w. D H f - N e t. D k

34

Den kollektive

trafiks stedbarn

a F m o g e N s W I e D e r h o Lt I L L U s t r at I o N e r : N I e L s P o U L s e N

Den individuelle kørselsordning skal erstatte den kollektive trafik for mennesker med handicap. men det er svært at få den til at fungere tilfredsstillende

enhver kørestolsbruger og mange andre med en funktionsnedsættelse ved, ofte af bitter erfaring, at den almindelige kollektive trafik langt fra er så tilgængelig, at den kan betjene alle. sådan er det i dag – og sådan var det også dengang først i ’90erne, da de individuelle kørselsordninger blev født. Derfor blev ideen om at skabe en særlig individuel kørselsordning, som kan tage over, hvor den ordinære kollektive trafik må stå af, sat i søen. men at levere en transport, som både er individuel og kollektiv, er ingen enkel sag. Det er stort set er lige så kompliceret som at klappe med en hånd.

en forsigtig start der blev permanent For at undgå, at økonomien løb løbsk, blev den individuelle kørsel reserveret til mennesker med bevægelseshandicap, ligesom der blev lagt en begrænsning ind på antal af ture og på, hvilket formål ordningen måtte bruges til. til gengæld blev det slået fast, at taksterne i ordningen – netop fordi den er barn af den kollektive trafik – ikke måtte adskille sig væsentligt fra den øvrige kollektive trafik, og det blev fastslået, at en del af det kompenserende indhold i ordningen skulle være ”dørtil-dør-kørsel” i modsætning til den kollektive trafiks fra ”stoppested-til-stoppested”. For at understrege tilhørsforholdet til den kollektive

trafik har kørselsordningerne fra starten været en del af lovgivningen om den kollektive trafik og lagt i hænderne på de amtslige og nu regionale trafikselskaber. Den konstruktion, har været vigtig ud fra et sektoransvarsprincip, men konstruktionen har – i uhellig alliance med en vag og uklar lovgivning - også medført meget forskellige ordninger.

Ny struktur nye muligheder strukturreformen, hvor 14 amter er blevet til fem regioner, kombineret med omfattende omlægninger af ansvarsfordelingen mellem regioner og kommuner, gør, at der er al mulig grund til at genoplive diskussionen om vilkårene i de individuelle kørselsordninger. regionerne, de regionale trafikselskaber og kommunerne i den enkelte region skal i den kommende tid i gang med at harmonisere de hidtil 10-12 amtslige ordninger til nu en 6-7 regionale. I den proces må man lokalt forsøge at påvirke regions- og kommunalpolitikere til at lave fornuftige lokale løsninger, mens de enkelte organisationer, Danske handicaporganisationer (Dh) og Det Centrale handicapråd presser på for at få ændret lovgivningen, så vi sikrer den bedst mulige ordning.

hvad skal forbedres allerede i Ligebehandlingscentrets første beretning fra


HANDICAP • Nyt · Nummer 2 · APrIl 2008

1993 tog vi kritisk fat i kørselsordningerne og pegede på nogle nødvendige ændringer af reglerne – og jeg må beklageligvis sige, at det stort set er de samme problemer, vi står med i dag:

Foto:

morteN rasmUsseN,sCaNPIX.

• antallet af ture er fastsat til minimum 104. For nogle, men langt fra alle, er det ikke nok. Derfor skal turantallet hæves, og der må i hvert fald som et minimum være mulighed for at købe ekstra ture, så også de med det store behov kan få fuldt udbytte af ordningen. • Lovgivningen fastslår, at taksterne i den individuelle kørsel ikke væsentligt må overstige taksten i den øvrige kollektive trafik. Det er en bestemmelse, som stort set ingen trafikselskaber efterlever. alle de undersøgelser, der er foretaget, viser, at det er meget dyrere at være afhængig af den individuelle kørsel frem for den ordinære kollektive trafik. således kan man for 39 kroner køre i alle zoner inden for movia’s område – fx fra helsingør til Køge – en strækning på over 80 km, mens du for de samme penge kun kommer 11-12 km. med den individuelle kørsel. • Lovgivningen definerer kørselsordningen som ”dør-til-dør-kørsel”, men der er ikke enighed om, hvilken dør vi taler om. De fleste kørselsordninger forstår det begreb som en forpligtelse til at bringe brugere fra gadedør-til-gadedør eller kantsten-tilkantsten. men nogle ordninger – bl.a. den der gælder i hovedstadsområdet – fortolker imidlertid begrebet som entredør-til-entredør. Det betyder, at man bl.a. tilbyder assistance med trappemaskine, hvis brugeren har brug for at komme til 1. sal eller højere. For mange af de mennesker, som ordningen er tiltænkt, giver det ingen mening at være med, hvis man ikke kan få den form for hjælp. transportministeriet har fået udarbejdet en rapport, som dokumenterer, at det kun vil betyde en merudgift på ca. ti mio. for regionerne/kommunerne at gøre den service landsdækkende.

35

sel, ventetider, procedurer for hvad man gør, hvis køretøjet bryder ned etc. Netop fordi kørselsordningen er kompensation til borgere, som ikke kan benytte almindelig kollektiv trafik, er det afgørende, at der findes en kvalitetsstandard, som forholder sig til de elementer, der indgår i kompensationen. Det kan – ud over den fysiske tilgængelighed til køretøjet – være helt elementære ting som frygten for at blive efterladt, frygt for at turen vil tage så lang tid, at man ikke kan nå frem, inden man fx skal på toilettet igen. Den lovgivning, der er på området, er en minimumslovgivning. De enkelte trafikselskaber kan, i det omfang der er enighed om det i regionens kommuner, frit etablere et højere serviceniveau. Derfor er det oplagt, at handicaporganisationerne og de kommunale handicapråd forsøger at lægge pres på både regionen, trafikselskabet og ikke mindst deres egen kommune for at få en så god en ordning som muligt.

Flere målgrupper med i ordningerne Ud over de ovennævnte fire temaer, er der også behov for at udvide målgruppen. I dag kan kun svært bevægelseshandicappede optages i ordningen. mange andre grupper, som bl.a. blinde, udviklingshæmmede, mennesker med svære hjerteproblemer og andre, som ikke er i stand til at benytte den almindelige kollektive trafik, bør have adgang til ordningen. Det samme gælder børn. ordningen omfatter som minimum personer over 18 år, men børn og unge ned til fx 12 år har også brug for befordring for at komme omkring til fritidsaktiviteter mm. Mogens Wiederholt er leder af Center for Ligebehandling af Handicappede.

• Lovgivningen siger ikke ret meget om, hvordan standarden i de individuelle kørselsordninger i øvrigt skal være. Derfor bør der i tilknytning til hver eneste ordning udformes en kvalitetsstandard, som i detaljer foreskriver, hvilket kvalitets- og serviceniveau der gælder. Det kan fx være standarder for chaufførens uddannelse, køretøjets indretning, fastspænding, maksimal længde/tid for omvejskørDet er væsentlig dyrere at benytte kørselsordninger end almindelig kollektiv trafik.


Wolturnus bygger skræddersyede kørestole, der passer nøjagtigt til dig

W5JR kan vokse med barnet, uden at stolen er tung og klodset .

Wolturnus costum built med drivhjul forrest, folderyg, armlæn (swing away)

Tukan fastrammekørestol m. justerbar fodstøtte, vægt fra 6,8 kg.

W5 fuldsvejset fastrammekørestol, vægt fra 6,0 kg.

Fås også med justerbar bagaksel og folderyg.

Fås også med justerbar bagaksel, fodstøtte samt folderyg.

W5D fastrammekørestol m. justerbare opklappelige fodplader,

Dalton fastrammekørestol m. aftagelige svingbare benstøtter,

justerbar bagaksel og folderyg. Fås også med fast bagaksel og fast ryg.

justerbar bagaksel, folderyg samt armlæn.

De viste modeller kan leveres med anti-tip, sideplader med skærm, armlæn, skubbehåndtag mm.

W

wolturnus Wolturnus A/S • Halkærvej 24B • 9240 Nibe • Tel: 96 71 71 70 • info@wolturnus.dk • www.wolturnus.dk


tema: hvad er der galt med kørselsordningen?

HANDICAP • Nyt · Nummer 2 · APrIl 2008

Hvad mener

37

Kommunernes Landsforening

?

?

Det er kommunerne, der inden for lovgivningens muligheder udstikker rammerne for den kommunale service – herunder kørselsordninger. Derfor har handicap-nyt stillet nogle konkrete spørgsmål om kørselsordninger til Kommunernes Landforening (KL) om de problemstillinger, der opleves af brugerne. Kommunernes Landsforening har forhørt sig dels i de enkelte kommuner dels i nogle af de regionale trafikselskaber og svarer herefter ved konsulent marianne elmvang:

har KL en vision og en politik for den individuelle kørselsordning?

KL har ingen nedskrevne visioner eller politikker på hovedparten af kommunernes opgaveområder, således heller ikke for den individuelle handicapkørselsordning. Der er lagt et niveau i lov om trafikselskaber, som naturligvis skal opfyldes af de enkelte kommuner. Det er KL´s indtryk, at dette også sker. Nogle kommuner har et højere serviceniveau end andre, hvilket er udtryk for en særlig politisk prioritering af området.(…). Det er dog samtidig klart, at KL gerne ser et nogenlunde ensartet niveau over hele landet, så der ikke opstår for store forskelle geografisk på det serviceniveau, som de enkelte borgergrupper møder hos deres respektive kommune.

hvorfor tolkes de minimum 104 ture som max 104 ture ude i kommunerne?

Det er KL´s klare indtryk, at de 104 ture ikke generelt tolkes som et maximum ude i kommunerne. I mange kommuner kan der således bestilles ekstra ture, nogle steder er der sat et loft for de årlige ture højere end de 104 ture og atter andre steder er der ingen begrænsning på antal årlige ture. (…) Det er dog også korrekt, at nogle kommuner holder sig til det antal ture, der skal bevilges. (…).

104 ture er for få ture for et mindretal af brugerne. hvordan mener KL, at det problem skal løses? (…) hvis et større antal ture skal være en rettighed for den enkelte, kræver dette en ændring af loven. man kunne forestille sig flere differentierede løsninger på dette problem i lovgivningen. således kunne man f.eks. forestille sig et højere minimum af ture for dem ml. 18-65 år indført ved lov.

Kommunerne arbejder med kvalitetsstandarder inden for fx hjemmepleje. hvorfor har man ikke kvalitetsstandarder inden for handicapkørsel? Ud fra de modtagne høringssvar kan KL berette, at der findes kvalitetsstandarder i flere kommuner, mens andre er ved at udarbejde sådanne. Flere trafikselskaber har også udarbejdet sådanne kvalitetsstandarder.

Vil KL arbejde på kvalitetsstandarder, der indeholder kompensationer fra trafikselskaberne ved for tidlig eller for sen afhentning osv.?

I region midtjylland er der f.eks. indført rejsegaranti for handicapkørsel fra den 1. januar 2008. I andre regioner kan man ikke genkende, at der skulle være problemer med forsinkelser.(…)

I en brugerundersøgelse foretaget af Dansk handicap Forbund kom det frem, at brugerne synes, at det er et stort problem, at man ikke kan være spontan. hvordan mener KL, at dette problem kan løses?

Det fremgår af lovens § 11, stk. 3, at individuel handicapkørsel skal bestilles i rimelig tid inden kørslen. I bemærkningerne til loven kaldes kørslen for spontankørsel. Dette begreb skal dog ifølge bemærkningerne »


www.handicapbusser.dk

Vi har specialiseret os i opbygning og indretning af lift- og handicapbusser

HandicapBusser har specialiseret sig i opbygning og indretning af institutionsbusser og busser til enkelt kørestolsbrugere, der dækker alle behov og ønsker. Og vi ved, hvad vi taler om. For bag firmaet står Poul Erik Illemann med 12 års erfaring vedr. salg og opbygning af ca. 700 busser fra et Citroën Handicapcenter. HandicapBusser er anerkendt og respekteret indenfor de bevilgende myndigheder, sagsbehandlere i kommuner og regioner, organisationer, brugerråd med videre. Og har stor viden, når det gælder regler, lovgivning og sagsbehandling. Vi satser primært på bilmærker, der er kendt for kvalitet og sikkerhed for både fører og passagerer - og det er bl.a. mærker som Citroën og VW. Kom og se vores udstillingsbusser, få en prøvetur - eller ring og vi kommer gerne forbi!  EJ

GV

JER

V ,YSTRUP

EJ

JLB 6E

!RRES

’VEJ

Poul Erik Illemann

Jesper Skov

Vejlbjergvej 18 · 8240 Risskov · Tlf. 8731 4600 www.handicapbusser.dk · mail@handicapbusser.dk

EJ

NÍV

'RE


?

tema: hvad er der galt med kørselsordningen?

blot forstås som et begreb, der adskiller denne type af kørsel til sociale aktiviteter og fritidsformål fra den type af kørsel, der foretages til behandling, terapi og lignende, og som er omfattet af anden lovgivning. Loven indeholder altså ikke et krav om ”her og nu kørsel”. Det ville naturligvis være rart for brugerne, såfremt det kunne lade sig gøre med fuldt ud spontan kørsel. men anvender man den almindelige kollektive trafik, skal man også her som bruger rette sig efter køreplaner og opsamlingssteder. Der er således generelt grænser for spontaniteten, når man anvender offentlig servicetrafik. man kan ikke sammenligne handicapkørselsordningen med eksempelvis hyrevognskørsel. KL har set eksempler i de kvalitetsstandarder, som kommunerne har indsendt i forbindelse med bidrag til besvarelsen af spørgeskemaet, på, at kørslen kan bestilles ned til 2 timer før kørslen, såfremt der er tale om en kort tur.

Kørselsordningen er i dag kun åben for mennesker med bevægelseshandicap. hvordan er KL´s holdning til en evt. udvidelse af mål-

• Busser • Personbiler

HANDICAP • Nyt · Nummer 2 · APrIl 2008

39

gruppen, så andre, der ikke kan benytte kollektiv trafik, får adgang til ordningen? KL har naturligvis intet imod, at ordningen udvides til andre grupper af handicappede ad lovgivningens vej. KL anbefaler generelt, at sådanne ændringer indføres ved lovgivning, da der herved opnås lige vilkår for alle sammenlignelige grupper af borgere og fuld klarhed om serviceniveauet forstået som omfattede grupper. (…) Lovens bestemmelse udelukker dog ikke, at kommunerne kan tilbyde andre grupper af handicappede at deltage i ordningen. (…)

I dag er ordningen kun åben for voksne, dvs. personer over 18 år. Den kollektive trafik bruges i vid udstrækning af børn og unge i alderen 12-17 år. hvad er KL´s holdning til at åbne ordningen for de 12-18-årige? KL har naturligvis heller ikke noget imod, at ordningen udvides til de 12-17-årige ved en lovændring. (…). Børneområdet er dog dækket af anden lovgivning, hvorfor der bør kigges på, i hvilket omfang denne anden lovgivning tilgodeser de nævnte behov. (Indlægget er forkortet. Red.)

Komfort + VW - den perfekte løsning...

I VW busserne er der tænkt på alt, som gør såvel kørslen som opholdet i bilen attraktiv. Optimale pladsforhold, fleksibilitet og righoldigt udstyr gør køreturen til en oplevelse. Bl.a. kan rattet indstilles i højde og længde, integreret joystickgearstang gør den nem at nå og letter gearskiftet. Sådan kunne vi blive ved....

Allerede når du sætter dig ind i den nye VW fornemmer du, at det er din bil. Den personlige indretning, de ergonomiske hensyn og rummeligheden gør det nemt og bekvemt at bevæge sig rundt. Her er taget hensyn til det hele.

Vi leverer overalt i Danmark

VW busserne fås i 3 udstyrsversioner.

Vi er specialister i opbygning og indretning af VW handicapbusser og tilbyder totalløsninger udført nøjagtigt efter dine ønsker og behov. Christian Rosendahl

Per Zoëga

Kontakt Christian Rosendahl eller Per Zoëga for yderligere oplysninger på tlf. 7542 0600.

Villy Veirup as

Industrivej 1 • 6760 Ribe • 7542 0600 www.vw-ribe.dk • ribe@volkswagen.dk


tema: hvad er der galt med kørselsordningen?

w w w. D H f - N e t. D k

40

Kørselsordningen

kunne være meget bedre Kørselsordningerne skaber ofte problemer for mennesker med handicap. Vi bringer her nogle små historier fra brugernes hverdag

I det forrige nummer af handicap-nyt præsenterede vi resultaterne af Dansk handicap Forbunds miniundersøgelse af, hvordan brugerne opfatter det kørselstilbud, de får. Nogle af de store problemer er, at den individuelle kørselsordning er blevet for dyr, især på lange strækninger, at man ikke kan være spontan, og at man tit bliver hentet for sent eller for tidligt.

aF BeNte røDsgaarD

stor post på budgettet Lis ravn blev hjerneskadet i november 1995 som følge af et trafikuheld. hun lå i coma i fire måneder, men vendte herefter gradvist tilbage til livet, fortæller hendes mand torben ravn. hans hustru måtte opgive sit tidligere arbejde som lærer og får nu højeste førtidspension. I 1997 kom hun med i syDBUs`s handicapbefordring via sønderjyllands amt. ”Den ordning har hun benyttet ca. 2 - 3 gange ugentligt fra Løgumkloster til tønder og retur. Prisen var 60 kr. i 2006, men efter kommunalreformen steg den til 105 kr. - en stigning på ca. 75 %. Derudover blev der i 2007 begrænsninger på antal ture til max. 104. og en tur til tønder/retur blev pludselig defineret til to ture. Det betød, at Lis årligt kun havde mulighed for at benytte ordningen en gang om ugen. heldigvis er denne begrænsning ophævet i starten af 2008. Det er vi naturligvis meget glade for, men ellers har vi ikke ret meget positivt at sige om kommunalreformen. Den

koster i alt fald vores familie ca. 540 kr. ekstra om måneden i øgede transportomkostninger”, siger torben ravn.

Prisen er fordoblet Jane magleholm er 46 år og bor i rødovre. hun har været med i kørselsordningen i fem år. ”Jeg kører to - tre gange om ugen - især til møder, da jeg er med i ni forskellige udvalg”. tidligere kørte hun for 1.000 kr. om året, nu er prisen det dobbelte. en tur til fx Dansk handicap Dag i Farum koster 168 kr. hver vej. ”Jeg kører mindre end før. Jeg er spastisk lammet i venstre side og kan gå lidt, så på grund af prisen, er jeg begyndt at tage den offentlige transport et sted hen – og så kun bruge kørselsordning til hjemturen - mest når vejret er godt”. men det er ikke altid behageligt for Jane magleholm. De fortrinspladser, der er til mennesker med handicap, er ofte optagede. ”Der er andre pladser bag i bussen”, siger folk, ”men det er jo netop for ikke at gå så langt, at det er de forreste pladser, men det forstår folk ikke. engang kom en gammel dame og ville jage mig væk, men så viste jeg hende min krykstok, og så lod hun mig være. Det er heller ikke omkostningsfrit at bruge offentlig transport. Det kræver en hel dag at komme sig, fordi det er så fysisk krævende at køre med almindelig bus”, siger hun.


41

a r K I V F oto U D L Å N t a F h a s L e V ta X I o g m I N I B U s s e r .

H A N D I C A P • N y t · N u m m e r 1 · f e B ru A r 2 0 0 8

Den individuelle kørselsordning har stor betydning i brugerens hverdagsliv.

Jane magleholm ved godt, hvordan hendes problem kan løse: tilbage til den gamle ordning før der kom afstandsbaseret takstsystem, for det var billigere.

spildtid og forringet service Carl C. Jønsson er 73 år og har været bruger af den individuelle handicapkørsel i otte år. han er lam i den ene side på grund af en blodprop. hans hustru har også kørselsordning, da hun har gigt. tidligere kørte de med Vejle amts trafikselskab (Vat) – og kunne være spontane, ringe efter en taxa, og chaufførerne var altid venlige. ”men fra nytår overtog midttrafik, og det er ikke godt. Chaufførerne glemmer sikkerhedsselerne, de kører kun fra kantsten til kantsten og ikke entredør til entredør, og det er svært at få spontane ture. Vat ringede på døren og hjalp med at komme ind i bilen, de andre holder bare ude på vejen og dytter.” ”Forleden var vi på et privat besøg, hvor dem, vi besøgte, havde en anden aftale senere. Vi havde bestilt bilen, så værtsparret kunne overholde deres aftale, men bilen kom ikke til tiden, og vi måtte sidde og hænge, indtil vi blev hentet. Det er ikke nogen rar fornemmelse”, siger han. I den nye ordning indgår der også tog, men det

synes Carl C. Jønsson er en dårlig ide, da de netop er i ordningen, fordi de ikke kan benytte den kollektive trafik. Carl C. Jønsson har en scooter, som han vil bruge noget mere for at undgå kørselsordningen, men det kan hans hustru ikke. han har klaget til borgmesteren over forringelserne, men har endnu ikke fået noget svar.

Kun to ud af tre børn kan komme med en kvinde fra København svarer anonymt. ”Jeg må tage højst to ledsagere med. Da jeg har tre børn, betyder det, at vi nogle gange må undlade aktiviteter. man udelukker ikke bare et af sine børn. I andre tilfælde har det ældste barn kunnet tage offentlige transportmidler. Uanset hvad, er det en helt og aldeles urimelig begrænsning, der bliver lagt på familier med handicappede forældre: at familien ikke kan tage samlet af sted, særlig i betragtning af, at der altid er mindst to tomme pladser i bilen, og at man betaler for dem, der kører med.” et andet stort problem for kvinden er den manglende spontanitet. ”alt skal aftales og planlægges i god tid. Det er ikke » muligt at drage ud fx i skoven, hvis vejret viser sig at


FA N TA S T I S K T I L B U D P Å M A S S A G E S T O L RESTSALG før kr. 19.500,-

NU KUN Kr. 15.500,Inkl. moms

Kvalitets massagestol med super effektiv massage fra nakke til lænd efter shiatsu-metoden. 5 forskellige faste programmer Massagen kan desuden indstilles individuelt så du fanger de ømme punkter får fuldt udbytte af massagestolen. Fodskamlens fordybninger giver venepumpe massage. Ring

70 22 14 04

eller klik ind på www.novafon.dk

F O R

D I G

massagestol ASE.indd

O G

1

Kom off-road Trionic Walker er en ny, smart off-road rollator i et design, som indbyder til respekt. Udviklet specielt til dig, der ønsker flere muligheder i terræn.

t Høje kanter forceres uden problem med ”Climbing wheels” t Lufthjul og god affjedring gør turen til en fornøjelse t Smart off-road design

Bestil brochure på 64 82 15 35

www.handicare.dk

D I T

V E L V Æ R E 30-01-2008, 09:58


HANDICAP • Nyt · Nummer 2 · APrIl 2008

arKIVFoto: BeNte røDsgaarD.

tema: hvad er der galt med kørselsordningen?

Kørselsordningerne skaber sommetider usikkerhed; bliver man hentet til tiden osv.

blive godt, hvilket betyder, at jeg og mine børn tilbringer mange weekender hjemme. Der er ikke mulighed for lige at kigge forbi hos familie eller venner eller spontant tage i biografen, ud at spise eller på udstilling. Det giver selvsagt store begrænsninger i tilværelsen og afstedkommer mange frustrationer hos både mig selv og ikke mindst mine børn! man er nærmest sat i husarrest.” ”Da min mor lå på hospitalet, kunne jeg ikke komme af sted og besøge hende en dag, hun havde fået det værre, fordi turen ikke var bestilt dagen før, og alle vogne var optagede. Jeg kunne heller ikke være hos hende, da plejehjemmet om natten bad mig komme, fordi hendes tilstand var livstruende.”

Du kan læse om Dansk Handicap Forbunds undersøgelse af kørselsordningen i Handicap-nyt nr.1, 2008 side 40 og på www.dhf-net.dk/ nyhed?id=444.

Kom for sent til to begravelser Ilse Weichardt er 88 år og kom for sent til både sin datter og sin mands bisættelse, fordi chaufføren var forsinket. hun bor på anden sal på østerbro i København og skal bruge trappemaskine. Begge gange var bisættelserne i Dragør Kirke, og hun kom frem, men først da prædikenerne var ved at være forbi. Vognen var bestilt i god tid, og det var oplyst ved bestillingen, at det var bisættelser. Datteren og ægtemanden, som hun havde været gift med i 68 år, døde med tre måneders mellemrum. Ilse Weichardt er ked af, at movia ødelagde hendes eneste mulighed for at sige ordentligt farvel. Kilde: tV Lorry. se evt. indslaget på www.lorry.dk søg efter 26.febraur og ”sjoflet af handicap-chauffør.

43


tema: hvad er der galt med kørselsordningen

w w w. D H f - N e t. D k

44

Nu må vi have en bedre kørselsordning Dansk handicap Forbund var i front, da første sejr på vejen til en ordentlig kørselsordning blev vundet i 1992. siden er intet sket

Dansk handicap Forbund var frontkæmper, da den landsdækkende individuelle handicapkørselsordning, blev gennemført som en del af busloven i 1992. Dengang oplevede vi det som en sejr, at trafikministeren erkendte, at det var transportsektorens ansvar at give et passende kørselstilbud til personer, der på grund af handicap ikke kan bruge den kollektive trafik. meningen var dengang, at ordningen var et allerførste skridt. Vi kom i gang, og – mente vi – så skulle ordningen udvikles herfra.

aF LeNa NIeLseN

Intet er ændret gennem 16 år her 16 år efter ligner loven fuldstændig sig selv. alle forsøg på udvikling har med alle trafikministre været som at danse med cementsække. Der er absolut intet sket. Vi står i dag med en kørselsordning, der med umyndiggørende bestemmelser og indbygget forskelsbehandling er holdningsmæssig fortid. Vi står også med en kørselsordning, der bliver mere og mere ubrugelig og uværdig for de mennesker, der har allermest brug for den; nemlig mennesker med svært handicap.

Lena Nielsen

samkørsler, omvejskørsler og minus nænsomhed eller forståelse for de individuelle behov, som en kunde med svært handicap kan have for at kunne tage imod kørselstilbuddet.

strukturreform gør det værre strukturreformen medfører netop nu harmoniseringer af de eksisterende handicapkørselsordninger. De regionale trafikselskaber får på grund af manglende lovgivning stort set frit slag til at opsluge kørselsordningen som en mere og mere ubetydelig del af deres samlede kørselsbillede. Det betyder omsiggribende

ønske: et kørselstilbud, der varetager den enkeltes behov Dansk handicap Forbunds mål er at få et centralt lovkrav med centralt fastsatte bindende standarder for et tidssvarende kørselstilbud, som for den enkelte kan varetage de behov, vores krop og psyke kan holde til. et


HANDICAP • Nyt · Nummer 2 · APrIl 2008

45

tilbud, som giver os en egentlig rettighed til selv at bestemme, hvor ofte, hvornår - indenfor samme tidsrum som den kollektive trafik tilbyder - og hvortil vi vil køre og til samme pris, som alle andre betaler for samme tur med den almindelige kollektive trafik. Det er ikke svært, det er ikke nødvendigvis dyrt, og det er ikke umuligt at finde helt nye veje, der samlet set vil kunne give et fair tilbud om transport til alle. Problemet er at få de ansvarlige ministre til at give området den alvor og opmærksomhed, det fortjener. Problemet er også at få de ansvarlige ministerier til at give handicaporganisationerne en chance til at indgå i et samarbejde om løsnings- og udviklingsforslag. spørgsmålet er, om en dansk lovgivning som denne - som fremmer forskelsbehandling – er i overensstemmelse med ”FNs konvention om menneskerettigheder for mennesker med handicap”, som blev underskrevet af den danske regering d. 30. marts 2007? Lena Nielsen er mangeårigt medlem og næstformand i Dansk Handicap Forbunds Bygge- og Trafikpolitisk Udvalg.

Bruger - Hjælper Formidlingen A/S Bruger - Hjælper Formidlingen A/S er et landsdækkende firma, som yder service til såvel handicappede som landets kommuner og regioner.

DSB Handicapservice Er du handicappet og har legitimationskort til DSB’s ledsagerordning, kan du bestille hjælp til dine togrejser. Du skal blot ringe til DSB Handicapservice på telefon 70 13 14 15 (tast 6). Starter eller slutter din rejse med bus, skal du kontakte din egen region. I brochuren, Handicapservice, kan du læse mere om ordningen - brochuren får du på stationen.

Vi tilbyder bl.a.: - Gratis rekruttering af hjælpere - Helhedsløsninger inden for hjælpeordninger - Administration af ledsageordninger - Lønservice - Vikarservice Hvis du er interesseret i at høre mere om ovenstående, kontakt da venligst Bruger - Hjælper Formidlingen A/S: Ellebjergvej 52. 1. 2450 København SV Tlf. 3634 7900

Klamsagervej 35. st. 8230 Åbyhøj Tlf. 7026 2709

bhf@formidlingen.dk www.formidlingen.dk


Trænger du til en opstramning?

Luksus til dig og din krop

Vario Lux hjælper dig.

Forkæl dig selv med dejlig massage hver dag.

Bruger du Vario Lux hver dag vil du se maven blive fladere, hofterne smallere og lårene slankere. Vario Lux forøger blodcirkulationen, strammer op og nedsætter cellulitis.

Vedlighold din krop med daglig massage. Din egen massør, der let kan tages med overalt - også i bilen. Dine spændinger lindres med den nye massagepude fra Novafon, der giver god og effektiv Shiatsumassage. Et godt alternativ til en massagestol. Pris kr. 1.595,-

Pris kr. 4.195,inkl. 2 bælter. Kan også lejes i 2 måneder med forkøbsret.

Dobbeltbælte

INTRODUKTIONS TILBUD KR. 995,-

Anticelllulitisbælte

www.novafon.dk

www.novafon.dk

eller ring 70 22 14 04

eller ring 70 22 14 04

For dig og dit velvære

For dig og dit velvære


4 ugers afmålt meningstyrani for kun 210,ja tak, jeg vil gerne bestille den levende avis Alle dage i 4 uger for KUN 210 kr. <KþW

ôKMN

<[

>X\]W[2ā

BNUNOXW

4]KPN EP401

BRUL^MN]PUMN[]RU# % (XPT^WOX[Q^\\]KWMNR3KWVK[TMN[RTTNQK[QKO]KLXWWNVNW]RWMNWOX[MN\NWN\]N &VoWNMN[4O]N[]RUL^M\YN[RXMNWOX[\]]N[KLXWWNVNW]N]YoWX[VKUNþRUTo[]RUMN]XY\RPN\>XUR]RTNWTXW]KT]N[ O[K]RM]RUKWMNWQ^\\]KWMNVNMPXMN]RUL^M7XþN[NW\\]NVVNU\NVNMPUMNWMNUXþTKWM^O[KLNMNMRPMN]]N QX\>XUR]RTNWYo' !% ! !NUUN[Yoò>@TXW]X[N]75[NMN[RT\LX[P1V]\KV]YX\]W^V[NWN"'& ;oUžþ"'&% AVž[^V"($ 6XU]N"(% <[^V")$"ATXM\LX[P")% õNMLTXP#% õ[Už\NQK[>XUR]RTNWXP 5[NMN[RT\LX[P1V]\1þR\N]\KVK[LNSMNMN[LN]āMN[K]M^þRUVXM]KPNLNPPNKþR\N[OX[pWKþR\´Y[R\

Bestil også på www.politiken.dk/abonnement eller på tlf. 70 21 20 00

AbonnementService Rådhuspladsen 37 +++1132+++ 1782 København V


Al henvendelse til: Dansk Handicap Forbund Tlf: 39293555

UMM ID nr. 42111

Køb nu din egen feriebolig ved Middelhavet i Tyrkiet Nye smarte handicapvenlige lejligheder med stor swimmingpool Store lyse speciel indrettede lejligheder på 100 m2 i luksus Resort sælges nu ved Middelhavet i Alanya. Boligerne består af entré, køkkenalrum, stort badeværelse, 2 x soveværelser samt 3 balkoner. Til lejlighederne hører der en 300 m2 stor handicapvenlig swimmingpool med indbygget boblebad i dejlig lukket have med blomster og palmer. Lejlighederne er total møbleret og indrettet med Siemens hårde hvidevarer samt køkkenpakke.Køkken og badeværelse indrettes med elementer og udstyr fra det professionelle danske firma Pressalit Care.

SunZet Care arrangerer i samarbejde med HandiTours besigtigelses ture til Alanya Tyrkiet, hvor du og din familie kan nyde den spændende tyrkiske kultur og få indblik i de nye muligheder, der tilbydes handicappede og deres familie under sydens sol. Tag på ferie med familien i trygge omgivelser – Gør din hverdag lidt mere spændende med en dejlig feriebolig ved Middelhavet. Den bedste investering for dig og din familie frem i tiden. Priser på handicapvenlige lejligheder fra kun 749.000 kr. Køb nu med 100% skødegaranti på boligen.

Mød SunZet Care på Health & Rehab messen d. 6-8 maj, på HandiTours stand C1020. For yderligere information kontakt venligst Allan Dichmann tlf. 46906862 eller 00905458060208 · E-mail: allan@sunzet.eu eller kig ind på www.sunzet.eu

2008.2 - April  
2008.2 - April  

Handicap Nyt

Advertisement