Page 1

0213

DESIGN MED ANDRE ØJNE


side 3

inform udgives af Danske Designere, Vesterbrogade 26, 1620 København V design@danishdesigners.com 3313 7230 danishdesigners.com REDAKTION Helle Lorenzen Designkommunikation hl@designkommunikation.dk designkommunikation.dk GRAFIK Pernille W. Ferdinandsen, Stendhal Grafik stendhalunit.com FORSIDEN Danmark Krige, Tøjhusmuseet. Design: JAC.TA. Foto: Karina Tengberg

PERSONLIG Danske Designere rådgiver om dine muligheder og hjælper med at finde, styrke og udvikle din professionelle identitet, så designkarrieren bliver både spændende og bæredygtig – hvad enten du er studerende, ansat eller selvstændig. Desuden er medlemskab nøglen til et værdifuldt netværk af professionelle.

nation.dk + idi.dk

www.danskedesignere.dk

INDHOLD 04 Leder 06 Strategisk innovatør i det offentlige 11

Skønhed for folket

18

Danmarks Krige – en no nonsense udstilling

22

Designtænkning kombinerer forandring og forundring

27

Arctic Design – a strategic tool for sustainability and development


ting

side 5

side 4

Leder

Netværk, netværk, netværk Ingen kan længere være i tvivl om, at netværk er et trendy fænomen. En kommentar for nylig fangede min opmærksomhed. Ikke på grund af indholdet, som var ”Ja, nu skal vi jo alle netværke.” Men på grund af kropssproget, som var et fjernt blik og et forlegent og lidt træt smil. Er man til den mere tilbageholdende side, er det klart, at det kræver en del overvindelse at kaste sig ud i et univers, der indledende har en del fælles træk med at andet løsen i tiden, nemlig dating. Så hvor skal vi finde en motivation, der vil få os til at overvinde lysten til det velkendte og træde ind i det nye?

I Danske Designere har vi et fagligt omdrejningspunkt, og dermed hviler DD Netværk på en fælles faglighed. Ud af dette fællesskab vokser så et rum, hvor netværkets medlemmer sammen kan finde nye spørgsmål og nye svar. Mens det sker, skabes umærkeligt det måske allervigtigste: relationen. Danske Designere har et stort ønske om stærke relationer. Vi starter offline – men har planer om også at bygge online. Naturligvis …

Havet Skabet er lavet af fyrretræ. Overfladebehandlingen ligner et natligt stormfuldt ocean og er skabt ved at kombinere traditionelt håndværk med en utraditionel teknik. Mønsteret mejsles i hånden ved hjælp af en vinkelsliber, og hvert skab er unikt. Mønstret er udskåret på alle sider og på tværs af alle eksterne samlinger og fittings. Design: Karl-Johan Hjerling & Karin Wallenbeck


Vi ses til netværk! Dorrit Bøilerehauge Direktør Danske Designere Foto: Carsten Ingemann

For et par år tilbage fik vi en ny følgesvend i slogannet "Du er, hvad du spiser." Det skulle passe på vores sundhed og minde os om, at der er en konsekvens af, hvad vi sætter tænderne i. Lidt senere fik vi øjnene op for en anden årsag-virkning faktor: "It’s not about what you own, but about who you know." Dermed var værdien flyttet fra det materielle som adgangsbillet til succes og over til en ny form for kapital, der skabes ved at være åben, imødekommende og – klar til at bidrage. Skal vi tage de to udtryk for pålydende, står vi dermed med mulighederne lige ved hånden. Ofte gratis. Tilvalg såvel som fravalg har konsekvenser. Fravælger vi det, som rigtig mange mennesker finder glæde og gavn af i tiden, risikerer vi måske at gå glip af det, der kunne blive det mest nyttige, inspirerende og ligefrem oplivende.

Oticon miniBTE Høreapparatet er klassens mindste “Behind-The-Ear”-apparat. Det har en kompakt og ergonomisk form og gemmer sig diskret bag ved øret. Opgaven var at designe et nyt apparat, der afspejler et familieskab med det allerede eksisterende miniRITE, et ganske lille apparat baseret på en lille højttaler i øregangen. For visse brugere er denne løsning imidlertid ikke optimal, og der var behov for et traditionelt BTE med fokus på minimal størrelse, robust og pålideligt udseende, samt optimeret og ergonomisk betjening. Flere af de eksisterende dele skulle genanvendes i det nye design, ligesom det skulle kunne versioneres til både tyndslange samt hooks til både børn og voksne. Design: Christian Lockenwitz, mDD, 2012.


side 7

Strategisk innovatør i det offentlige

STRATEGISK INNOVATØR I DET OFFENTLIGE AF HELLE LORENZEN, JOURNALIST DJ, DESIGNKOMMUNIKATION

G

RINGER DE SIG N

ND SU

U

O RD DF

NY

KLIMA

VELFÆRD

n

a pl

s

g in

n

URCEMA NG SSO RE E

L

GH

ED

NYTÆN KN I

B

r Fo

Æ R ED Y G TI

NG

t re

NG

O

illustration: Designer mDD Liselotte Risell

FORUR EN I

ALD ER DO M

Designer mDD Tine Park arbejder med innovation og forretningsudvikling i midtjyske virksomheder og offentlige organisationer. Målet er at gøre samfundsmæssige udfordringer til morgendagens forretningsmuligheder, og designprocessen er integreret i det langsigtede strategiske arbejde for Region Midtjylland.

I Region Midtjylland sidder et dedikeret team og arbejder med innovationsindsatser i regionens små og mellemstore virksomheder. Teamet består af 14 medarbejdere med hver deres faglige ballast, der iblandt kulturgeografi, idéhistorie, økonomi, socialt arbejde, informationsvidenskab – og design. Et team med kant og andre perspektiver på erhvervsudvikling end den traditionelle – fordi forskellighed er en vigtig innovationsdriver.

Designmetoder integreret i arbejdet Designer mDD Tine Park har tidligere arbejdet med innovations- og udviklingsprojekter i forhold til det offentlige samt med servicedesign og brugerinvolvering og har erfaring fra private virksomheder, både som ansat og som rådgiver. ”Derfor er det svært for mig at sige, hvornår jeg trækker på mine generelle erfaringer, og hvornår det er min designbaggrund, der skinner igennem. Min designproces er så integreret i det, jeg gør – den er ikke udtalt for mig, men en naturlig tankegang. Jeg tror, at nogle af designerens forcer er den professionelle nysgerrighed, evnen til at se muligheder, behovet for at skabe brugbare løsninger og evnen til at kommunikere visuelt.” Tine Park er strategisk innovatør og projektleder og arbejder især med innovations- og procesledelse, facilitering, åben innovation og brugerinddragelse.


side 8

Strategisk innovatør i det offentlige

side 9

Strategisk innovatør i det offentlige

Designer mDD Tine Park tog afgang fra Arkitektskolen Aarhus i 2004. Siden 2010 har hun arbejdet som strategisk innovatør i Region Midtjylland med ansvarsområderne innovation og forretningsudvikling. I tre år var Tine Park ansat som strategisk design konsulent og senior konsulent hos Designit, hvor hun arbejdede med forretningsudvikling, branding og salg. Derudover har Tine Park, som grafisk designer, arbejdet med kommunikation og markedsføring hos NIRAS Konsulenterne og haft selvstændige opgaver inden for kommunikation og PR. Siden 2007 har hun undervist på Arkitektskolen Aarhus, Aarhus Universitet og Ingeniørhøjskolen Aarhus.

”Projekterne rummer ofte nogle meget komplekse udfordringer, og der er jeg i stand til at bevare overblikket og kommunikere problemstillingerne relativt simpelt og konkret. Jeg er meget jordnær i min tilgang og har et stort behov for at lande vores arbejde i noget konkret.”

”En af mine kæpheste er implementeringen af projekterne. Det nytter ikke bare at kaste en masse idéer op i luften, gennemføre et projekt, og så køre videre, som man plejer.” Tine Park har en særlig opmærksomhed på værdiskabelse for brugerne. Både i forhold til virksomhederne,

som brugere af det offentlige innovationsfremmesystem, og i forhold til virksomhedernes viden om deres kunder og brugere. ”Vi kan ikke sidde bag vores skriveborde og definere alt. Vi skal ud, hvor vi empatisk kan leve os ind i andre menneskers virkelighed. Vi skal have modet til at prøve nyt. Også selv om der ikke findes den eneste og perfekte løsning på en given problemstilling.” Dialogen med brugere og interessenter skal være åben og ærlig og ikke kun forme sig som en skueproces, hvor alle ved, hvad alle vil sige og hvorfor, og så sidder man der og nikker. ”Man kan jo godt inddrage brugerne, uden at de får reel indflydelse, og uden at de i virkeligheden bliver hørt. Det kan gøre mere skade end gavn. Og det er vi meget opmærksomme på i vores team,” påpeger Tine Park.

Værdiskabelse – også i det globale perspektiv Innovation er et gummiord, der kan trækkes og formes i forskellige retninger. Og i Region Midtjylland er begrebet da heller ikke en fast størrelse. Ambitionen afhænger af det enkelte projekt. ”Men overordnet er vi enige om, at innovation handler om værdiskabelse. Det er ikke nok bare at udvikle noget nyt, for det har ingen værdi i sig selv. Der, hvor jeg sidder, er det kommer-

”Overordnet er vi enige om, at innovation handler om en værdiskabelse. Det er ikke nok bare at udvikle noget nyt, for det har ingen værdi i sig selv.” cielle naturligvis en vigtig faktor, da vi arbejder med virksomhederne. Derfor skal innovationen være et middel til at skabe vækst og arbejdspladser,” siger Tine Park og fortsætter: ”Innovation handler også om at skabe varige forandringer og adfærdsændringer i virksomhederne, at arbejde med ledelsens mind set, så man flytter sig og også formår at få organisationen med. Jeg går meget op i implementeringen af projekterne – det er en af mine kæpheste. Det nytter ikke bare at kaste en masse idéer op i luften, gennemføre et projekt, og så køre videre, som man plejer.” Regionens innovationsindsatser skal have potentiale, og projekterne skal rumme en stærk, essentiel problemstilling – også ofte i det globale perspektiv. ”Vi tror på, at samfundsmæssige udfordringer er morgendagens forretningsmuligheder, hvilket jo også ligger tæt på min designtankegang. Hvordan kan regionen generere løsninger inden for fx klima, ressourcemangel, fremtidens

fødevareproduktion, sundhed og velfærd? Her er der stor innovationskraft og markedspotentiale,” mener Tine Park.

Operatører og armslængdeprincip Tine Park arbejder blandt andet med velfærdsinnovation på sundhedsområdet. Et strategisk og langsigtet arbejde, der peger frem mod 2020. Et af de eksisterende initiativer er MedTech Innovation Centre, som har til formål at styrke erhvervsudviklingen inden for Biotech og Medtech industrien gennem kommercialiseringen af og implementering af innovative forskningsprojekter og virksomheder med globalt økonomisk potentiale. Initiativet symboliserer det armslængdeprincip, som regionen arbejder efter. Innovationsteamet spotter et behov på et givent område og finder ud af, hvilke initiativer der skal til for at skabe vækst og værdi. Regionen har mange forskellige operatører, som udvælges

på baggrund af åbne udbud i forbindelse med den enkelte indsats. Fx er Innovationsnetværket Livstil, Bolig og Beklædning operatør for initiativet Rethink Business, der kredser om nye forretningsmodeller med udgangspunkt i cirkulær økonomi (rethinkbusiness.dk) og More. Creative for Kreative Partnerskaber, som søger partnerskaber, der kan vise nye veje til, hvordan man realiserer potentialet i de kreative virksomheder (morecreative.dk).

Flere designere i det offentlige Både fagligt og personligt er Tine Park resultatorienteret, derfor kan de langstrakte projekter – udover at være spændende – også af og til opleves som en anelse frustrerende. Det er derfor nødvendigt at sætte sine egne milepæle, fx en konference eller workshop, hvor parterne bliver enige om retningen, et idékatalog eller en kommunikationsstrategi, der udmønter sig i konkrete artikler. Men Tine Park er også involveret i mere kortsigtede opgaver, fx et samarbejde med en leverandør om færdigudvikling af en digital kommunikationsplatform til sundhedsområdet – et udviklingsprojekt, der foregår på den klassiske designproces’ præmisser. Tine Park oplever en stor forskel i at arbejde som ekstern rådgiver for det offentlige og at være intern medarbejder.

”Hvordan kan regionen generere løsninger inden for fx klima, ressourcemangel, fremtidens fødevareproduktion, sundhed og velfærd? Her er der stor innovationskraft og markedspotentiale.” ”Når du kommer udefra, møder du altid ”muren”, hertil og ikke længere. Som ansat deltager du i alle samtalerne, følger med i mellemregningerne og kommer ind i det inderste. Ligesom du også er med til at implementere løsningerne. Jeg vil gerne plædere for at ansætte flere designere i det offentlige, vi kommer med andre vinkler og vores faglighed kan slå igennem på andre måder, når vi er inde i organisationen.”


ting side 10

Color Box Color Box er multifunktionel og kan hænges på væggen eller stables på gulvet på flere forskellige måder. Opbevaringsmodulet er lavet i foldet stål og fås i seks forskellige farver. Alt efter hvordan farverne kombineres, kan man skabe ro og orden eller dynamik i rummet. Design: Henriette W. Leth. Produktion: Normann Copenhagen.

side 11

SKØNHED FOR FOLKET Af Helle Lorenzen, journalist DJ, Designkommunikation

Med udspring i den nordiske æstetik ønsker designer mDD Charlotte Skak at designe 100.000 ting til en krone, så almindelige mennesker kan forskønne deres liv og forbedre dagligdagen. >>>


side 12

Skønhed for folket

”Mit design er helt klart nordisk, når jeg skal definere det i forhold til resten af verden. Nordens kultur og æstetik er mit modersmål, kan man vel sige.”

IKEA Andrea. Tekstilkollektion, koncept, farve, design, kvaliteter, 2006. Design: Charlotte Skak mDD

Det grove brød, cyklende mennesker, et gråblåt lys, COS dametøj, organisk minimalisme, myseost, strikkede uldsweatre… den nordiske identitet og æstetik har en speciel stemning, en egen lyrik, som designer mDD og konceptmager Charlotte Skak føler sig helt hjemme i. ”Mit design er helt klart nordisk, når jeg skal definere det i forhold til resten af verden. Nordens kultur og æstetik er mit modersmål, kan man vel sige.” Charlotte Skak har sin egen virksomhed NoDE by SKAK, hvor hun designer klassiske livsstilsprodukter som sengetøj for IKEA, køkkentøj til børn og cykler for Kildemoes samtidig med, at hun underviser voksne i nudging og børn i kreativ social innovation. Det er ikke en bevidst strategi, men et udtryk for en sammensat natur, der nysgerrigt åbner nye døre. ”Af og til kan jeg selvfølgelig godt blive i tvivl om min design identitet – om jeg har sådan en

side 13

– ja, vel har jeg da så. Og jeg har efterhånden accepteret, at jeg har brug for at afsøge alle mulige retninger og blive stimuleret af noget, der udefra set kan synes modsætningsfyldt, men som i min verden hænger fint sammen,” understreger Charlotte Skak.

også voksne i det, hun kalder kreativ social innovation. Det handler om at lege med idéer, tanker, muligheder og materialer og at skabe en kreativ tankegang eller et produkt i en proces, der gør brug af klassiske kunst- og designværktøjer.

Skaber bevidst det kreative rum

”Det interessante er ”dimsningen”, som en finsk forsker kalder det, når du – efter analysearbejdet – går ind og åbner processen, arbejder med dit materiale, eksperimenterer og ”dimser” det på en måde, der passer til din proces. Og dér kan der lige pludselig ske noget … Du sidder måske og vipper med foden og brummer, hele organismen går i gang, og der opstår noget, som du ikke kan tænke dig frem til, men hvor din kreativitet tager over og kommer i spil. Du arbejder uden for dit normale rationale, med det usagte. Og du kommer dybere i nogle processer ved at sanse i stedet for at tænke,” fortæller Charlotte Skak og fortsætter:

I forbindelse med en opgave, som faldt sammen med to syge tvillinger, fandt Charlotte Skak ud af, at hun kan åbne systematisk for kreativiteten, og at hun inden for en ramme kan opstille nogle parametre, der befordrer kreativiteten. ”Jeg skaber helt bevidst et mentalt og fysisk rum omkring mig, hvor jeg struktureret kan skifte mellem de forskellige faser i en proces. Jeg ved, hvilke spørgsmål jeg skal stille til mig selv for at komme i det rigtige gear. Skal jeg være analytisk og undersøgende eller give los og køre derud af? Den viden og de metoder vil jeg gerne formidle til børn og unge, så de finder deres egen måde at arbejde kreativt på. Jeg brænder for at lære dem at tænke ud af boksen – det er vigtigt, at den nye generation er i stand til at forholde sig kreativt og innovativt til forskellige problemstillinger, så de senere kan deltage i samfundets udvikling. Og kreativ tænkning burde indgå som en naturlig del af alle fag i folkeskolen.”

”Dimsningens” værdi Charlotte Skak underviser ikke kun børn, men

Skønhed for folket

Kræftens Bekæmpelse. Logo til ”Støt Brysterne” kampagne, 2010. Design: Charlotte Skak mDD

”Det er vigtigt at gøre det her sammen med andre. Jeg har oplevet arbejdspladser, hvor medarbejderne – selv om de ønskede det – ikke formåede at kommunikere på tværs af afdelinger. Her kan du med stor fordel arbejde med de kreative virkemidler. Det er genialt, det virker, desværre er det ikke mig, der har fundet på det, men jeg har haft stor glæde af teorier om nudging, den kreative platform og Lotte Darsøs teorier om innovationskompetencer. Jeg elsker at opleve, når børn og voksne får den lyse idé, når deres kreative puslespil, biing, bliver

”Du sidder måske og vipper med foden og brummer, hele organismen går i gang, og der opstår noget, som du ikke kan tænke dig frem til, men hvor din kreativitet tager over og kommer i spil.”

forløst,” smiler Charlotte Skak, som via sin undervisning også får meget igen til sit klassiske designarbejde. ”Jeg får så mange begavede spørgsmål. Meget fagligt stof er jo efterhånden blevet en selvfølge for mig, så det er godt at blive rusket og få inspiration til at se tingene fra andre vinkler. Det er en stor gave.”

Skønhed og bæredygtighed Charlotte Skak er opvokset i et af Henning Larsens første huse, der med sin dybfølte æstetisk gav ro til det indre blik. Men en dag stod der nogle plastikstole fra JYSK på terrassen … ”Det var bare så grimt og noget af et æstetisk clash. Så da jeg, på Designskolen Kolding, skulle definere min ”mission” som designer, vidste jeg, at jeg ville designe skønhed for folket. Det


side 14

Skønhed for folket

”Det handler altså ikke om at opfinde den dybe tallerken hver gang. Men det er vigtigt at tage stilling til, om vi skal bruge ressourcer til en given produktion.”

nem med fuld hammer. At sidde der og rykke en stribe en millimeter den ene vej og så lige den der tone, der vipper farven en anelse i dén retning… Så kan jeg få en helt fysisk fornemmelse, bzzzzzdiing, når den så er der. Jeg bliver simpelthen rigtig barnligt og uhøjtideligt glad. Og der ligger jo en egen bæredygtighed i at lave kvalitet – både æstetisk og fysisk – når forbrugeren har lyst til at se på produktet i årevis. Det er en af mine dogmeregler.”

Vi skal tage stilling til designet

Kildemoes Koncept. Kildemoes Bike Couture. Koncept, design, farve og logo, 2012. Design: Charlotte Skak mDD

giver mig ingen tilfredsstillelse at lave kirketekstiler eller en ting til 100.000 kr., der står på et kunstmuseum. Jeg vil lave 100.000 ting til en krone, så almindelige mennesker kan forskønne deres liv og på den måde forbedre dagligdagen. Bæredygtigheden er også essentiel for mig, både i produktion, materialer og i forhold til de mennesker, der producerer,” siger Charlotte Skak. Når ballet skal åbnes, når normerne skal brydes og nye standarder sættes, når der er gang i analyserne og det hele smides op på tavlen, er Charlotte Skak i sit es som designer. Hun elsker at lave trendboards og de første skitser, men hun er også mønster-nørd, som ivrigt arbejder på at fremelske materialets æstetiske værdi. I dagevis kan hun – også bare for sin egen fornøjelses skyld – arbejde med forskydningen, repetitionen og farveholdningen i et mønster. ”Der slår min baggrund som tekstildesigner igen-

Design handler om meget mere end om at producere noget nyt og smart med en påhæftet pynteeffekt – det er selvindlysende for designerne. Men Charlotte Skak skal af og til stadig kæmpe for at vise producenterne, at design er en ressource, der går dybt i både produktudvikling og facilitering af innovation. ”Det er nødvendigt i højere grad at tage stilling til formen, funktionen og bæredygtigheden, og om æstetikken har en styrke, som giver mennesker en oplevelse, en dialog, når man kigger på produktet eller bruger det,” siger Charlotte Skak, som også efterlyser spørgsmålet om relevans. ”Der skal være en mening og en grund til ethvert design, og nye produkter skal udtrykke en fornyelse, der giver dem relevans. Fx har nogen fundet på at lave et bord med skuffer til laptoppen – og det er jo super relevant, for den står jo hele tiden der på spisebordet. Men med

side 15

Kitchen Kids Koncept Design. Køkkentøjet til børn vandt red dot award og Bodum Design Award, 2011. Design: Charlotte Skak mDD og Josfine Bentzen mDD

Charlotte Skak tog afgang fra Designskolen Kolding i 1999. Hun har blandt andet designet for Ørskov, IKEA, Egetæpper, Kildemoes, Rosendahl/Holmegaard og DSB. Sideløbende med sit designarbejde er Charlotte Skak også meget engageret i forskellige former for undervisning. Hun holder blandt andet workshops for børn og unge i kreativ social innovation og er involveret i udviklingen af et værested for unge misbrugere.

Skønhed for folket

”Jeg ved, hvilke spørgsmål jeg skal stille til mig selv for at komme i det rigtige gear. Skal jeg være analytisk og undersøgende eller give los og køre derud af?” et enkelt greb har man tilført en ny dimension og en mobilitet til rummet. Det handler altså ikke om at opfinde den dybe tallerken hver gang. Men det er vigtigt at tage stilling til, om vi skal bruge ressourcer til en given produktion.”

Går det, som man ønsker? De allerfleste vil svare ja til spørgsmålet, om deres virksomhed bliver en succes, men for at holde kursen, er det en god idé at gå sig selv efter i sømmene engang imellem, mener Charlotte Skak. ”Jeg kender et velfungerende ægtepar, som hvert år på deres bryllupsdag tager en samtale om deres ægteskab. Kører det, som det skal? Er de tilfredse, eller er der plads til forbedringer? Og hvordan kan de hver især bidrage til en udvikling? Det kan du jo fint overføre til din virksomhed, din designproces og dit forhold til kunderne. Der er så meget, der kan vælte læsset – også ting, der umiddelbart kan synes små

Charlotte Skak mDD Foto: Chris Bo

og ubetydelige. Det er vigtigt at tage sig selv, sit arbejde og sine processer op til revision med jævne mellemrum. Så vi får stærke designere med visioner på hjertet og gode forretningsstrategier, der kan overbevise verdenen.”


ting side 16

side 17

STORE SERIGRAFISKE TRYK – SKIP INFO EDITION De to plakater – fra en serie på seks – er lavet til en udstilling i Helligåndshuset, København, 2012, hvor grafisk designer mDD, Leo Scherfig, var inviteret som gæst. Serigrafisk tryk er velegnet til store farveflader og udmærker sig ved kraftige farvelag. Leo Scherfig har arbejdet med et meget groft streg-raster for at tydeliggøre illusionen i det trykte. På stor afstand virker motiverne glatte og ordentlige, men de opløses, jo tættere på man kommer. Plakaterne er trykt i et oplag på 30 styk af hver og er i formatet 90 x 120 cm.


side 18

side 19

DANMARKS KRIGE. En No-Nonsense Udstilling Foto: Karina Tengberg

For første gang siden 1936 åbnede Tøjhusmuseet, København, i februar en ny basisudstilling, ”Danmarks Krige”, som er opbygget i den 160 meter lange Christian den IV våbensal. Udstillingen er designet af dansk-svenske JAC.TA Collaboration, som består af arkitekt, designer mDD Johan Carlsson, JAC studios, og scenograf Tove Alderin, Studio Tove Alderin AB. JAC.TA har skabt en total-oplevelse ved hjælp af arkitektur, scenografi, interaktive medier, lyd, lys og filmen ”MAGT”. Danskerne har været i krig så ofte, at krig snarere er reglen end undtagelsen. Udstillingen fortæller om 21 danske krige fra år 1500 og op til i dag, og JAC.TA har valgt at afslutte krigshistorien med tre tomme montre oplyst i hvidt lys og med tomme skærme. Krigshistorien er ikke slut, men vil fortsætte med nye krige …


side 20

side 21

”Danmarks Krige” er en 150 meter lang stål montre, der som et projektil skyder igennem søjlerækken. Den lange montre er opdelt i 48 snit, hvor hvert snit indeholder en krig. Snittene danner rum, der inviterer de besøgende ind i projektilets indre, hvor de autentiske objekter er udstillet. I et perspektiv, både rumligt og historisk, gennem de mange lag af glas, ser man hundrede objekter, der – lag på lag – vidner om krigsbegivenheder fra seks århundreder. Filmen ”MAGT” er en 150 meter lang, stærk og følelsesmæssig rejse igennem krigshistorien, en iscenesættelse af menneske, krop, magt og ydmyghed. For at kunne gennemføre en film i denne skala, har JAC.TA udviklet et helt nyt princip for led-skærme. „Danmarks Krige“ er ikke designet med fædre og sønner for øje. Historikeren, æstetikeren, romantikeren og pacifisten finder også noget at se på. Projektet er et resultat af et tæt samarbejde mellem museets formidlingsgruppe og udstillingsarkitekterne. En proces som viser, at arkitektens rolle er langt mere end at tegne montre. Arkitekten skal deltage i formidlingen, udvalg af genstande, organisation og pædagogik. Kort fortalt er det arkitektens rolle at gøre rummet til medfortæller i formidlingen. ■


side 22

DESIGNTÆNKNING KOMBINERER FORANDRING & FORUNDRING

side 23

AF HELLE LORENZEN, JOURNALIST DJ, DESIGNKOMMUNIKATION

< Design2innovate ønsker, at virksomheden ser design som et supplement til de processer og metoder, de allerede arbejder med.

Designtænkning kombinerer forandring og forundring

Designtænkning forbedrer en virksomheds evne til at udnytte de forandringer, de præsenteres for. Det fordrer en forundringsparat kultur, som mikser ledelsens målorientering og analytiske rationale med designerens holistiske og eksperimenterende tilgang. Det arbejder projektet Design2innovate med. At opbygge en ny kompetence handler i første omgang om bevidsthed. At man erkender og indser, at man har brug for netop den kompetence. Når bevidstheden er skabt, kan kompetencerne fyldes på og opbygges. Design2innovate tager udgangspunkt i denne tanke, når de hjælper virksomhederne i Region Syd med at udvikle sig og skabe vækst gennem brug af design. Projektet skelner mellem to forskellige kompetencer, der starter med hands-on designværktøjer som brainstorm og brug af mock-ups. Dernæst går virksomheden videre og arbejder med design som strategisk ledelsesværktøj, organisatorisk og procesmæssigt samt kigger på, hvordan design kan spille sammen med andre kompetencer i virksomheden. ”Vi smider ikke på med skovl. Det er alt for forvirrende for virksomheder, der aldrig har brugt design og udelukkende betragter det som et spørgsmål om form og funktion,” fortæller Karsten Bech, projektleder for Design2innovate. ”Vi starter med små eksempler og enkle lavprak-

tiske metoder, der viser, hvad design kan gøre – udover at udvikle et produkt – og fortsætter med mere komplicerede værktøjer og uddannelse. Altid med udgangspunkt i virksomhedens egne cases. Vi ønsker, at virksomheden ser design som et supplement til det, de har i forvejen, de processer og metoder, de allerede arbejder med. Det handler altså ikke om at kassere noget, men om at føje noget til.”

Forandring og forundring Design2innovate arbejder med begrebet designkapacitet, som netop ser på virksomhedens eksisterende kompetencer: har virksomheden fokus på kunder og brugere, har man arbejdet med design og designere tidligere, er virksomheden overvejende teknologi- eller forretningsorienteret, er ledelsen meget involveret i forskellige processer og opgaver, eller er det en projektorganisation? ”At kigge på designkapaciteten er en anden måde at gå til en virksomhed på,” siger Poul Rind Christensen, chef for analyseenheden i Design2innovate. ”Vi ser på, hvor deres behov for at arbejde med design ligger, og hvilken designprofil de har. Vi ved, at design alene ikke kan gøre det, der skal mere til i en virksomhed, og der findes ikke én løsning på tingene. Vi har jo set virksomheder, der har satset voldsomt på design, men hvor det alligevel ikke er gået som præsten prædiker.” Karsten Bech understreger, at der er tre områder, der skal fungere sammen i en syntese for at opnå innovation og udvikling: teknologi,

OM DESIGN2INNOVATE Design2innovate er et fireårigt erhvervsfremmeprojekt funderet i et partnerskab mellem Designskolen Kolding og Syddansk Universitet. Projektet støttes af EU og Region Syddanmark. Formålet med Design2innovate er at hjælpe små og mellemstore virksomheder i Region Syd med at udvikle forretningen og skabe vækst gennem brug af design. Design2innovate har til huse på Designskolen Kolding.


side 24

Designtænkning kombinerer forandring og forundring

brugerindsigt og business. ”Vi har ingeniøren, designeren og cand.merc’en, der hver især arbejder systematisk og struktureret med hver deres speciale, og når de mødes i et ”sweet spot”, så taler vi super innovation,” påpeger han.

DESIGN2INNOVATE TILBYDER VIRKSOMHEDERNE: Informationsmøder. En professionel designer præsenterer, hvordan virksomheden kan bruge design i en skærpet konkurrence.

”Og det er her vi også kan tale om det fluffy begreb, som vi kalder designtænkning," siger Poul Rind Christensen. "For mig rummer det begreb mere end designerens formgivende ekspertise. I mit hoved er designtænkning knyttet til det udvidede designbegreb – altså hele processen fra den allerførste idégenerering og til den endelige implementering, hvor alle interessenter er involveret med hver deres synsvinkler. Designerens rolle er at skabe bro mellem de forskellige synsvinkler og helhed i løsningen. Især er brugerinvolveringen, som er en af designerens spidskompetencer, en væsentlig del af designtænkningen. At virksomheden retter blikket udad i stedet for indad.”

Design Updates. Fyraftensmøder med oplæg om aktuelle emner i forhold til brug af design.

Poul Rind Christensen fortsætter: ”Designtænkningen opstår i den måde, man interagerer på i en stadig vekselvirkning mellem problem og løsning. Processen skal tillade, at målet ændrer sig undervejs, fordi et givet problem altid viser sig at ændre karakter på vejen til løsningen.” Designtænkning i praksis gør det muligt for virksomhederne at arbejde med kontinuerlige forandringer. Et perspektiv, der mikser ledelsens målorientering, drift og analytiske rationale med designerens

Virksomheder deltager gratis i Design2innovate aktiviteter. Tiden, de investerer, er den eneste udgift. Design2innovate kommer i kontakt med mere end 150 virksomheder i de fire år projektet varer.

Designkonsultation. Workshop, som viser hvordan virksomheden kan bruge design i forhold til en konkret problemstilling. Designintroduktion. Undervisning fordelt over seks dage, hvor virksomheden bliver undervist i designmetoder. Efteruddannelse. Opdatering af designkompetencen i virksomheder, der har erfaring med brug af designere og designmetoder. DesignCamp. Årlig international konference, hvor designere, studerende, forskere og virksomheder udveksler viden og erfaringer om nye, relevante emner.

”Designtænkningen opstår i den måde, man interagerer på i en stadig vekselvirkning mellem problem og løsning. Processen skal tillade, at målet ændrer sig undervejs, fordi et givet problem altid viser sig at ændre karakter på vejen til løsningen.” blik for det holistiske og den eksperimenterende tilgang. ”Ledere og designere har hver deres logik og syn på værdiskabelse. Hvor lederne hele tiden ser på forandringer og er parate til at foretage ændringer, gælder det for designerne, at de er forundringsparate. De spotter mulighederne, fortolker og formidler dem ind i organisationen – og designtænkningen er dermed med til at etablere en anden kultur i virksomheden,” mener Poul Rind Christensen.

Ny lærdom skaber nye handlinger Når virksomheder vælger at arbejde med innovation, slår de ned på én af to modeller. Enten placerer de udviklingsenheden væk fra hovedorganisationen, så der er fred til arbejdet med løsninger, der bryder med eksisterende rutiner og værdisæt. Eller også gør de det stik modsatte og arbejder med innovative brud som en integreret del af virksomheden, fordi det er vigtigt at dyrke tvetydigheder og udfordre de veletablerede spor, virksomheden arbejder i. ”Vi bliver tudet ørene fulde af, at det gælder om at ændre virksomhedernes mind set, så de er i stand til at arbejde med design og innovation,” siger Karsten Bech. ”Men det er ikke bare noget, man lige gør. Og dybest set mener jeg også, at det er noget sludder. Jeg vil igen understrege, at det handler om at få nye kompetencer ind i organisationen og ad den vej foretage ændringer og udvikle sig. Når man lærer nyt, begynder man også at agere på andre måder.”

side 25

Designtænkning kombinerer forandring og forundring

Projektleder Karsten Bech mener, at Design2innovate med relativt få designmidler kan flytte virksomhederne langt og gøre dem skarpere i deres differentiering og konkurrenceevne.

”Men er det nu nok?” spørger Poul Rind Christensen. ”Hvis fx en ingeniørvirksomhed ansætter et par designere, fordi de ønsker at få nye kompetencer ind, så skal der en vis respekt og vægt til for at forhindre, at designerne bliver marginaliseret i en ingeniørkultur.” ”Nej, det er naturligvis ikke nok at smide tre designere ind til ti glubske ingeniører, og så er den klaret. For det første skal der være nogen, som forstår at lede kreative processer, og for det andet skal man skabe et fælles sprog. Man må lære hinandens begreber at kende og derfra bygge en kommunikation, alle kan forstå,” mener Karsten Bech. ”Så måske handler det mere om et skift i de måder, man faciliterer samarbejder på og de synsvinkler, der kommer til orde,” bemærker Poul Rind Christensen.

Relativt få designmidler kan flytte virksomheden Der findes mange guruer og modebegreber inden for ledelse, strategi og forretningsudvikling, og der foregår en konstant kamp om agendaen i direktionslokalerne. ”Det kan godt gøre virksomhederne lidt trætte og skeptiske, når vi så kommer med design, som jo – på linje med innovation – er blevet meget trendy. Ikke

fordi modefænomener udelukkende behøver at være dårlige, for de kan jo også være med til at skabe en opmærksomhed, der får nogen til at arbejde sig mere ned i substansen,” mener Poul Rind Christensen, som dog også erkender, at det ind imellem kan være en drøj omgang. ”Vi skal stadig slås med traditionelle opfattelser af, hvad designerne kan. Vores ærinde er, at bevidstgøre virksomhederne om, at designfaget giver vigtige bidrag til at drive innovative processer fra abstrakte muligheder til konkrete løsninger ved at eksperimentere med form samt involvere brugerne, medarbejderne og fx leverandørerne i den proces.” Karsten Bech vælger at være optimist og koncentrerer sig om det store potentiale. ”Jeg tror på – og oplever jo også – at vi med relativt få designmidler kan flytte virksomhederne langt og gøre dem skarpere i deres differentiering og konkurrenceevne.” Alle de aktiviteter, der foregår i Design2innovate har til formål at stimulere virksomhederne til at bruge den professionelle designassistance, men projektet må ikke anbefale bestemte designere. Her har branchen en kæmpe udfordring, påpeger Karsten Bech:

”Vi har ingeniøren, designeren og cand. merc’en, der hver især arbejder systematisk og struktureret med hver deres speciale, og når de mødes i et ”sweet spot”, så taler vi super innovation.” ”Når det er lykkedes vores projekt at bevidstgøre virksomhederne om, at de har brug for designkompetencen, hvor går de så hen og finder den rigtige? Virksomheder bruger i stor stil deres netværk, når de har brug for hjælp, men hvis ingen der har erfaring med design og designere, er de jo lige vidt. Derfor har jeg et stort nødråb til branchen: Hjælp os med at formidle designere til de virksomheder, der efterspørger designkompetencen."


side 26

side 27

Karin Bendixen, CEO Bexcom and Board member at Danish Designers met Päivi Tahkokallio in Rovaniemi and asked her some questions about the Arctic Design topic.

ARCTIC DESIGN

A strategic tool for sustainability and development

The arctic region is undergoing a radical transformation caused by climate change. This is demanding special knowledge of arctic conditions and calling for new innovative way of mindset and strategies. Päivi Tahkokallio, CEO, Tahkokallio Design+, based in Rovaniemi in the Arctic Circle and a specialist in strategic design and design thinking and now the editor of a new book “Arctic Design. Opening the Discussion”, published by the University of Lapland. She points out that Strategic Arctic Design can provide tools to develop solutions to the very complicated and multilayered challenges the communities and the region are facing. HOW SHOULD WE UNDERSTAND ARCTIC DESIGN TODAY – WITHOUT THINKING OF HOME MADE WOODWORK? Arctic Design can be understood as design for the Arctic. And I say not in the Arctic but for the Arctic. International interest in the Arctic region is growing rapidly, and the interest is economical, political and cultural. All major global trends affect the Arctic in one way or another. Climate change may hit the world hard, but it hits the Arctic with a double force: if average raise of temperature in the world due to climate change is x degrees, in the Arctic the raise is double the amount. Climate change will quite likely support opening of new transport routes via the Arctic region and change in natural resources is also a big issue – and the Arctic has a considerable share of the still unused oil and gas resources in the world. Hence political and economical interest in the region is growing.

The role of design in the Arctic is not only related to developing products or services used in the Arctic conditions and therefore demanding special knowledge of arctic conditions. WHY HAS ARCTIC DESIGN COME INTO FOCUS? The growing interest in exploiting natural resources can affect the life of the numerous but small groups of indigenous people in the regions round the Arctic Sea in ways that the communities would not welcome. Strategic Arctic Design can provide tools to develop solutions to the very complicated and multilayered challenges the communities and the region are facing – some of the challenges are of course the same wicked challenges that face all of us all over the world.

LITERATURE Arctic Design – Opening the Discussion: Editor Päivi Tahkokallio, Finland, 2012. Published by the University of Lapland: uarctic.org The World in 2050: Four Forces Shaping Civilization's Northern Future: Laurence C. Smith, Professor in geography, UCLA, California Mr. and Mrs. Future and Five Big Questions: Mika Aaltonen Ph.D, Aalto University, Helsinki and Rolf Jensen, futurist, author, Denmark.


side 28

Arctic design

“Strategic Arctic Design can provide tools to develop solutions to the very complicated and multilayered challenges the communities and the region are facing.” But of course Arctic Design also means creating responsible, sustainable strategies and solutions to issues round the everyday life in the region, be it designing clothing for extremely cold and harsh conditions, designing ice breakers, developing health care or social care services for small, remote communities in the Arctic region, or developing socially and environmentally responsible tourism services. The Arctic has come into focus primarily because of the climate change and the major factor in it, the warming of climate. Simply put, the warming of climate in the Arctic will possibly mean new transport routes opening for global transport i.e. from China to Europe, or benefiting from the vast natural oil and gas resources under the Arctic Sea. Quite understandable therefore that the political and economical interest for the region is growing fast. And, quite logically, when the Arctic comes into focus, design follows. Design tends to quickly react in issues of interest in our world, and sometimes it tries even to be proactive. HOW CAN ARCTIC DESIGN CONTRIBUTE TO OUR SOCIETY TODAY? I see the role of Arctic Design as a strategic tool supporting the sustainable and responsible development of the Arctic region. As a very huge and very scarcely populated area with harsh and sensitive natural conditions but with the rest of the world now showing a growing political, economical and cultural interest. Arctic Design can provide a toolkit that supports a responsible way to treat the region; it’s nature and people living there. Another approach to the issue is, that the Arctic region provides extreme conditions, and within the design discipline ‘extreme users’ has proven to be a useful approach to user involvement as part of the design process. Experience from Arctic Design can therefore also benefit design in other parts of the world as well.

ting side 29

Woolly, Fifty & Lillebror I forbindelse med Snedkernes Efterårsudstilling med temaet Whiteout,Ordrupgaard 2010, designede Dögg & Arnved Design Studio øreklapstolen Woolly (1). Designerduoen arbejdede med lys- og skyggevirkninger samt transparens ved udnyttelsen af strukturskabende materialer og fletteteknikker. Intentionen var at filtrere lyset gennem de flettede uldne tråde, så verden udenfor kun slipper ind i begrænsede mængder.

3

I 2012 udkom Woolly i ny type flet med navnet Fifty (2), som vandt WallPapers Design Award 2013 for bedste udendørs stol. Og nu har Fifty fået en lillebror, Fifty Dinner (3), som blev præsenteret første gang på IMM Cologne i Köln og Maison d’objets Paris i januar. Begge stole er produceret af Ligne Rosét.

INITIATIVES The Lapland Design Programme, 2011. Produced by the University of Lapland.

Foto, Woolly: Thomas Ibsen.

Rovaniemi Design Week since 2009, based on Arctic Design. Producer Rovaniemi Regional Development Agency. Concept Tahkokallio Design+ University of Lapland, Faculty of Art and Design: developing Arctic Design Rovaniemi University of Applied Sciencies: developing Arctic Design Arctic Sustainable Arts and Design Network. The network with 24 international member institutions is lead by the Faculty of Art and Design at the University of Lapland Committee on Design established by Lapland Chamber of Commerce, 2013 Arctic Design and developing Rovaniemi into an international center of Arctic Design has been approved as part of the recent policy and action programme for Eastern and Northern Finland. The Finnish government will approve a new Arctic Strategy of Finland later this spring. Effort is now made to include Arctic Design in the strategy. Arctic Design and developing Rovaniemi into an international center of Arctic Design has been approved as part of the recent policy and action programme for Eastern and Northern Finland, and it seems likely that Arctic Design will become part of Finland’s new Arctic Strategy, which will be approved by the Finnish government in April.

1

2


nation.dk + idi.dk · Foto: H.C. Asmussen

ting Strukturmappe Strukturmappen er designet som et personligt hjælpemiddel for børn og unge som har problemer omkring planlægning, organisering, handling, og intuitiv tidsfornemmelse. Mappen er udviklet til at hjælpe og selvstændiggøre brugeren til at forudsige, planlægge og overkomme dagen og dermed lettere kunne honorere de stigende krav som samfundet stiller. Strukturmappen kan ses som en analog kalender, hvor dagens situationer kan bygges op af visuelle fortællinger. Mappen kan ligge, stå, hænge på væggen, foldes sammen og bæres rundt. Brugeren definerer selv sin egen metode i brugen af produktet. Der er mulighed for at lægge i alt 18 forskellige situationer for den enkelte dag. Kortene er tegnet af syv professionelle billedkunstnere. Strukturmappen er nomineret til INDEX-Award 2013. Design: Sylvia Holthen. Produktion: Structure Cards. Foto: Peter Theglev.

Danske Designere – foreningen for mennesker, der beskæftiger sig professionelt med design nation.dk + idi.dk · Foto: H.C. Asmussen

www.danskedesignere.dk

inform 02/13  
inform 02/13  

Danish Designers' biannual online magazine on design

Advertisement