Page 1

& INHOUD

Amsterdam

Utrecht

Den Haag Rotterdam

100.000 woningen

Samen kunnen we dat! EDITIE 2020-2021


DUOHNI &

madretsmA

thcertU

gaaH neD madrettoR


Een VORM & Inhoud met een bijzonder thema, waarbij we je willen inspireren en uitnodigen. Zet samen met ons de stap naar sneller, betaalbaarder en duurzamer bouwen. De markt schreeuwt erom en wij kunnen dat waarmaken.

Ga je mee?

1202-0202 EITIDE


INHOUDSOPGAVE

26

34

10

Column Ewout Blinde

Spoor Voorwoord directie

56

100.000 woningen, samen kunnen we dat! VORM on top

De dag van de optopping De Nieuwe Maaskant

Slim, gezond, duurzaam en leuk! Brief

60 04.

Wethouder Bas Kurvers

06 07 10 14 17


Samen betekenis geven aan de stad

De Rotterdamse droom Fibonacci

Betaalbaar wonen, zelfs midden in Amsterdam Campagne

Tandje bij voor duurzaamheid Gewoon doen

Duurzame stappen op Oostenburg Duurzame en betaalbare toekomst

Appartementen van CLT, Veerweg Even voorstellen...

Team Concepten Samen verantwoordelijkheid nemen

Binck Eiland in Den Haag

19

Parametrisch ontwerpen

22

De Puls op de Zuidas Amsterdam

25

Hart voor een duurzame stad

26

Betty van der Welle neemt afscheid

28

Een nieuwe vorm van mobiliteit binnen VORM

30

VORM Bouw

32

Jonge VORM-ers bouwen

Een revolutie in de bouwwereld

Icoon voor leefbaarheid en duurzaamheid

Liefde voor Utereg

‘Ik ga geen Heintje Davids worden’

Klaar voor de toekomst

Winnen als team

Binnen 10 maanden een nieuw hospice

42 44 46 50 52 54 56

SMART Home van VORM Hoe is het nu met...

Vrijmarkt Utrecht Hoe is het nu met...

Herontwikkeling centrum Alphen aan den Rijn Van mono naar multi

BuurtBoost

34

‘Een Fiat Panda is nog steeds slimmer dan

36

Sluishuis

38

VOCON Engineering

een koophuis van vier ton.’

Een dag op de bouwplaats met Lars

Constructieve constructeurs

58 60 64

VORM 6D Wonen innoveert Ontwikkeling

De Raedt Elevator pitch VORM Vastgoedonderhoud

Dé serviceorganisatie van VORM

39

Betaalbare appartementen voor

40

Opnieuw krachtigste bedrijf

iedere doelgroep

B&U Award 2019

65 66 05.


Column Ewout Blinde

SPOOR

Ik ben modelspoorhobbyist. Zo, het hoge woord is eruit. Betekent dat dat ik mij elke zondag met pet en spiegelei op

mijn zolderkamer opsluit om met mijn treintjes rondjes te rijden? Neen! Als dat uw beeld is

van een modelspoorhobbyist, dan moet u beslist de RTV Utrecht-documentaire “Liefde voor Modelbouw” bekijken. Dat van die zolder klopt, maar daarmee is alles wel gezegd...

Hoe dan ook, evenals de in deze documentaire geportretteerde modelbouwers vind ik bouwen leuker dan rijden. Je kunt dan natuurlijk bouwpakketten aanschaffen, maar mijn uitdaging bestaat juist uit het van tekening nabouwen van bestaande gebouwen. Zo heb ik onder

meer al mijn schoonouderlijk huis, het eerste NS-station van Barendrecht en een voormalig

Barendrechts schoolgebouw in schaal H0 vereeuwigd. Schaal H0, spreek uit: “half-nul”, staat voor 1:87. Behoorlijk afwijkend van de onder projectontwikkelaars en bouwers gebruikelijke metrische schaalverhoudingen, maar dat mag u de Engelsen verwijten: zij hebben namelijk

het modelbouwen uitgevonden en bedacht dat de verhouding model/werkelijkheid 3,5 mm/ voet moet zijn.

Na deze “vingeroefeningen” had ik bedacht dat het een leuke uitdaging zou zijn om het

nieuwe kantoorpand van VORM aan de Rotterdamse Schiehaven na te bouwen, te meer

omdat dat wordt doorsneden door een stuk spoor, waarop in vroeger dagen goederenwagons ingeklaard werden, althans de daarin aanwezige goederen; De Nieuwe Maaskant is zijn leven immers begonnen als douanekantoor.

Dit project belandde echter op een laag pitje. Terwijl de ruwbouw in styreen mij vanuit een

hoekje in mijn werkkamer en vanonder een steeds dikkere laag stof aanstaarde, daalde bij

mij het enthousiasme met de dag. Toen ook nog eens Miniworld hun versie van “mijn” model onthulde, brak ik. Bij wijze van therapie heb ik mij maar op een kleiner object gestort: de

politiepost op Heijplaat, het startpunt van VORM. Om dit in een wijnkist te plaatsen, had ik

slechts de zichtbare helft in kunststof opgetrokken; in modelbouwkringen noemt men dit een halfreliëf model. Een ware aha-erlebnis: zo ga ik De Nieuwe Maaskant afbouwen! Kortom: uithuilen, de zaag in de ruwbouw, en verder!

Heeft dit verhaal een moraal? Jazeker! Het kan blijkbaar

weer in het juiste spoor te komen; wat dat betreft is de

geen kwaad af en toe je doelen bij te stellen om zo

modelwereld net de echte...

Klik hier om de documentaire “Liefde voor Modelbouw” te bekijken

06. 100.000 WONINGEN, SAMEN KUNNEN WE DAT


“100.000 woningen, samen kunnen we dat!”

Voorwoord Wij - ontwikkelaars en bouwers van woningen - hebben ogenschijnlijk weinig last van de huidige Corona-pandemie. De vraag naar nieuwe woningen blijft onveranderd groot en de aanpak van de overheid om het virusreproductiegetal zo laag mogelijk te houden, treft ons van alle economische sectoren misschien wel het minst. Toch zien we ook in ons bedrijf de worstelingen met het thuiswerken, de impact ervan op onze IT’ers en de effecten van het gebrek aan echt menselijk contact. We zijn ons er goed van bewust dat het niet iedereen gegeven is om vanuit een eigen werkkamer met uitzicht op een parkje je werk te kunnen doen. En ondanks de vaak niet ideale werkomstandigheden thuis en op de bouwplaatsen, zien we tegelijkertijd het ziekteverzuim binnen ons bedrijf dalen en de ambitie om het beter te doen toenemen. 100.000 WONINGEN, SAMEN KUNNEN WE DAT 07.


Wij zijn verhuisd, winnen volop tenders en sleepten voor de derde keer op rij de B&U Award voor beste ontwikkel- en bouwbedrijf binnen. Ondanks de corona gevolgen voor onze sector, is het dankzij de inzet van al onze medewerkers en partners gelukt de projecten succesvol te blijven ontwikkelen, verkopen en bouwen. Problemen door ontbrekende materialen en plotsklaps verdwenen ploegen werden meestal razendsnel opgelost. Participatietrajecten met omwonenden en verkopen gingen razendsnel digitaal, alsof we nooit anders deden. Die oplossingsgerichtheid van onze medewerkers en partners heeft er mede toe geleid dat we 2020 voor de achtste keer op rij als beste jaar van VORM ooit kunnen bestempelen. De omzet stijgt met minimaal 10% en komt boven de 500 miljoen euro uit. Zelfs de winst zal een klein beetje toenemen. Wat een prestatie!

Met het vooruitzicht op een werkend coronavaccin kunnen we ook de blik

OSTATE

vanuit onze nieuwe locatie in Rotterdam weer volop naar voren richten.

OSTATE is een softwarebedrijf dat we hebben opgericht met OMRT. Met

Samen met onze partners zetten we in op het enorme vraagstuk dat

de software van OSTATE zijn we straks in staat unieke gebouwen te maken

voor ons ligt. De productie van de huidige 70.000 nieuwbouwwoningen

met behulp van parametrische ontwerpen [lees meer over parametrisch

per jaar moet stijgen naar zo’n 100.000 om in te lopen op het ontstane

ontwerpen op pagina 42]. Alle omgevingsdata, bouwregels, eisen en

woningtekort. Samen kunnen we dat, is onze mening.

wensen van de uitvrager van de tender worden projectspecifiek ingevoerd. Wij voegen onze kennis en de kennis van alle maakpartijen met wie we

Sneller en betaalbaarder bouwen

samenwerken daaraan toe. Vervolgens ontwerpen de rekenprogramma’s

Bij de enorme vraag naar woningen moeten we ons goed realiseren dat

binnen een paar dagen tientallen ontwerpen met een unieke optimale

de helft daarvan bestaat uit de vraag naar betaalbare woningen in het

structuur, waarna de conceptteams samen met architecten en vaste

sociale en middendure huursegment. Maar hoe gaan we dat voor elkaar

adviseurs aan de slag gaan. De leersnelheid van dit systeem gaat 100 keer

krijgen, nu de bouwkosten blijvend hoog zijn, de grondkosten toenemen

sneller, omdat het de bedoeling is dat via de programma’s van OSTATE

en de ambities van de overheid op het gebied van duurzaam bouwen

vanaf 2025 elk jaar 15.000 woningen gestructureerd worden. Uiteindelijk is

en wonen zich vooral op nieuwbouw richten? Deze cocktail van factoren

het zelfs de bedoeling dat alle bouwbesluitberekeningen via de software

zorgt eerder voor een duurder woonproduct, terwijl we er juist naar streven

van OSTATE gemaakt worden. Zodra de tender gewonnen is, gaat VORM

om betaalbaarder en sneller te zijn. Als ontwikkel- en bouwbedrijf gaan

2050 aan de gang.

we de uitdaging frontaal aan. Ons doel voor 2025 is om, samen met onze partners, 5.000 duurzame woningen per jaar in het betaalbare segment te

VORM 2050

realiseren. De roadmap daarnaartoe hebben we ook alvast gedefinieerd.

VORM 2050 is als nieuw VORM bedrijf opgezet om de regie over het

20% goedkoper bouwen in 50% van de tijd, of zoals we binnen ons bedrijf

totale proces van ontwikkelen én realiseren op zich te nemen. Met deze

zeggen: ‘Op naar 2050’... en dat heeft dus niets met een jaartal te maken.

regiefunctie wordt aangestuurd op parallelle ontwikkeling, productie en

Want zoveel geduld hebben we niet.

bouw door een beperkt aantal vaste partners. Die partners worden al in het eerste ontwerpproces gecommitteerd en kunnen daarmee ook

Onze aanpak richt zich op zowel het ontwikkelproces als het bouwproces.

hun eigen productiecapaciteit optimaal benutten. Immers weten ze veel

Dat kan naar onze mening veel eenvoudiger en minder volgtijdelijk.

verder vooruit de aantallen en tijdstippen van levering. Op deze manier

Uit ons eigen procesbesturingssysteem KYP Flow is gebleken dat we

verkorten we niet alleen de bouwtijd, maar kan deze efficiëntieslag ook

werken met duizenden stappen die elkaar opvolgen. Op kantoor en op de

worden vertaald in een aanvaardbaar prijsniveau. De eerste resultaten

bouwplaatsen werken we soms wel samen met honderd partners in één en

zijn er; binnen het project Fibonacci in Amsterdam worden 243 betaalbare

hetzelfde bouwtraject. Ingewikkeld, tijdrovend en weinig efficiënt. We zijn

en uiterst duurzame appartementen voor starters gerealiseerd. Hoewel

volop aan het onderzoeken of we deze ontwikkeling kunnen omkeren, het

het hier om een niet alledaags ontwerp gaat, wordt 80% van de bouw

aantal stappen kunnen verminderen, meer parallel kunnen werken en met

vooraf geproduceerd en op de kleine binnenstedelijke bouwplaats

veel minder partners per project toe kunnen. We investeren daarom in een

geassembleerd door een montageteam van ongeveer 10 personen.

viertal ontwikkelingen die dat mogelijk moeten gaan maken.

08. 100.000 WONINGEN, SAMEN KUNNEN WE DAT


Hans Meurs Daan van der Vorm

Platvorm 2050

Sneller, betaalbaarder én ook duurzamer bouwen

Om met elkaar die 100.000 woningen (minimaal 50% betaalbaar), mogelijk

Spreken we over duurzamer, dan hebben we het niet alleen over de

te maken hebben we Platvorm 2050 opgericht. Platvorm 2050 is geen

installaties die de CO2 uitstoot en het energieverbruik thuis verminderen.

verdienmodel voor VORM. Het is bedoeld om partijen aan de voorkant van

We investeren ook in samenwerkingen met bedrijven in hoogwaardige

de keten van betaalbare woningen, via de OSTATE tools, te koppelen aan

bamboe-geveldelen. We gaan partnerships aan met producenten van

de maakpartijen. Zie het als de hele maakindustrie van de BV Nederland.

geprefabriceerde CLT-kruislaagsdelen, die gebruikt kunnen worden

Uiteraard mag dat via VORM 2050, maar dat hoeft niet. Het is immers ons

als wand, vloer of dakconstructie. In breder perspectief onderschrijven

ultieme doel als een “dating-machine” de uitvrager en de maakindustrie

en ontwikkelen we onszelf op een zestal voor ons relevante duurzame

veel beter dan nu met elkaar te verbinden. Zo kunnen we sneller en

ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Onze aandacht

betaalbaarder ontwikkelen en bouwen en zijn we samen in staat voldoende

voor duurzaamheid vertaalt zich ook in de ontwikkeling van slimmere

betaalbare woningen op te leveren.

woningen. Met de slimme toepassingen binnen het SMART Home concept van VORM is het straks voor iedereen mogelijk een optimale verdeling

Industrialisatie

van energieverbruik, hergebruik en energieopslag te combineren met

De vierde en laatste ontwikkeling is industrialisatie. Maar dan vooral

comfort, veiligheid en zorg voor onze families. Hoewel we steengoed zijn in

gericht op wat nog ontbreekt. De bezettingsgraad van alle fabrikanten

nieuwbouw, gaat onze aandacht inmiddels ook uit naar het verduurzamen

die onderdelen van woningen maken is - zelfs in deze tijd - gemiddeld

van de bestaande woningvoorraad. Het transformeren van gebouwen en

slechts 85%. Een direct gevolg van de discontinuïteit in de keten van

het renoveren van bestaande woningen heeft binnen de VORM bedrijven

ontwikkelen en bouwen. We verwachten met Platvorm 2050 daarin een

de volle aandacht, want misschien valt daar nog wel het meeste te winnen.

sterke verbetering aan te brengen. Wij zijn dus vooral bezig om samen met

Immers zijn we in Nederland pas net begonnen met het gasloos maken

andere partijen een fabriek op te zetten, waar we die onderdelen van een

van een aantal bestaande wijken. Nog zeven miljoen woningen te gaan.

woning maken waarvan nog onvoldoende productiecapaciteit beschikbaar is, zoals: sanitaire units, installatieruimten, de complete installaties van een

2021

woning en houtbouw. In 2021 verwachten we hiermee te kunnen starten,

Graag willen we al onze partners, opdrachtgevers en leveranciers blijven

de eerste experimenten lopen al.

uitnodigen om samen met ons de transitie naar sneller, betaalbaarder en duurzamer bouwen waar te gaan maken. De markt schreeuwt erom

Stip op de horizon

en samen kunnen we het waarmaken. We danken iedereen die met ons

Onze stippen op de horizon: de succesvolle bestaande ontwikkel-, bouw-,

samenwerkt voor de krachtsinspanningen van het afgelopen jaar en gaan

transformatie- en renovatiebedrijven van VORM groeien de komende jaren

hier de komende jaren mee verder!

naar 600 miljoen euro omzet. Samen met onze nieuwe bedrijven gaan we richting de 1 miljard euro omzet in 2025-2028. Belangrijker dan onze omzet is het aantal betaalbare woningen die wij als VORM-ers gaan maken. Dat moeten er rond 2025 5.000 per jaar zijn. Dus: sneller en betaalbaarder.

Daan van der Vorm & Hans Meurs

Maar ook duurzamer...

100.000 WONINGEN, SAMEN KUNNEN WE DAT 09.


VORM on top

De dag van de optopping De Nieuwe Maaskant Schiehaven

START Alexanderhaven

Wat hebben we uitgekeken naar dit moment. Ervan gedroomd zelfs! Op 16 juni 2020 was het dan zover. Een uniek moment in de bouwgeschiedenis van Rotterdam, dat durven we wel te zeggen. En een uniek moment voor VORM. Om 09.30 uur vertrokken we vanaf de tweede bouwplaats. Met de vierde verdieping die we in de Schiehaven op ons nieuwe kantoor takelden, in onze stad Rotterdam. Een constructie van 700 ton(!), het gewicht van 2,5 keer een Airbus A350-900, op het monumentale pand De Nieuwe Maaskant. 10. 100.000 WONINGEN, SAMEN KUNNEN WE DAT


11:00 Vertrek van de boot met de ‘optopping’ van Alexanderhaven naar Schiehaven

09:30 Vertrek Daan en Hans met de boot naar Schiehaven

10:00

Er staat weinig wind en geen spatje regen. Daar gaan we dan!

100.000 WONINGEN, SAMEN KUNNEN WE DAT 11.


13:45

14:07

Gert van ‘t Hof

Daan en Hans

Welkomstwoord

In gesprek met

14:02 Muzikaal

intermezzo Celine Cairo

12. 100.000 WONINGEN, SAMEN KUNNEN WE DAT


14:15 De ‘optopping’ is op het pand geplaatst! Het was magisch. Een bijzondere dag, die wij toevoegen aan onze

101-jarige geschiedenis. Een dag om nooit meer te vergeten. Bijna

3000 man heeft dit moment via de livestream met ons meebeleefd. De

spanning was er. De video neemt jou hierin mee. Beeld zegt meer dan

1000 woorden... Dus geniet, kijk en luister. En zet vooral je geluid even (vol) aan, om dit unieke moment in Gemeente Rotterdam 'van dichtbij' nog eens mee te beleven met ons.

Klik hier om de video te bekijken

100.000 WONINGEN, SAMEN KUNNEN WE DAT 13.


DE NIEUWE MAASKANT

SLIM, GEZOND, DUURZAAM EN LEUK!

De Nieuwe Maaskant, het nieuwe kantoor van VORM. En niet zomaar een kantoor. Onze nieuwe werkplek is een mooie plek om te zien, maar bovendien bijzonder duurzaam, innovatief, leuk en bovenal gezond. Geloven in het onmogelijke werd niet alleen toegepast tijdens de optopping met onze vierde verdieping. Bij de herontwikkeling van ons nieuwe kantoor haalden we alles uit de kast. Van circulaire vloerbedekking tot het meest innovatieve luchtsysteem die onze luchtkwaliteit veiliger maakt dan in de Nederlandse ziekenhuizen!

14. 100.000 WONINGEN, SAMEN KUNNEN WE DAT


LUCHTBEHANDELINGSKAST Onze luchtbehandelingskast voorziet ons kantoor van frisse lucht. In de luchtkanalen van deze kast hebben we Blygold aangebracht. Dit is een spray van goede bacteriën welke worden geactiveerd door de speciale blacklight verlichting, die ook is aangebracht in de luchtbehandelingskast. De bacteriën vernietigen de eventueel aanwezige micro-organismen en aerosolen in het luchtsysteem. De aangebrachte spray blijft zo’n vijf jaar in leven, waarna er opnieuw een behandeling nodig is. Hierdoor hebben wij op ons kantoor een veiligere luchtkwaliteit dan in ziekenhuizen.

SERVERRUIMTE IONISATIEMODULE

We koelen onze serverkasten door middel

De ionisator zit in de laatste fase van de lucht-

van Liquid Air technologie en dus niet door

behandeling. Op basis van diverse sensoren

ruimtekoeling. Daarnaast is onze serverruimte

die onder andere de binnenluchtkwaliteit,

zichtbaar voor iedereen en voorzien van een

de aangetrokken buitenluchtkwaliteit en de

eigen gasblussysteem.

luchthoeveelheid meten, wordt iedere twee seconden door de ionisatiemodule bepaald hoeveel zuurstofionen aan de ventilatielucht

CO2 POSITIEVE DAKBEDEKKING

moeten worden toegevoegd.

Dankzij een samenwerking met Trees for

De geïoniseerde lucht wordt het gebouw

VORM THEATER

ingeblazen en doet in het gebouw zelf haar

Ons theater is voorzien van een

werk door luchtverontreiniging af te breken.

geluidsinstallatie en een drietal video-

Hierdoor wordt circa 50% chemische

inputs (HDMI vloeraansluiting, Apple TV

verontreiniging (TVOC), 50% geuren

en Microsoft Display Adapter), zodat hier

(olfactometrisch), 70 tot 90% micro-organismen

op alle mogelijke manieren kan worden

en 50% fijnstof en aerosolen gereduceerd.

gepresenteerd.

All van onze partner Oranjedak laten we nieuw bos aanplanten, waarmee meer dan alle CO2 uitstoot van het dak wordt gecompenseerd.

SMARTROOM Om onze klanten de maximale beleving te geven, hebben we een ‘demonstratiehuis’ gemaakt in ons kantoor. In deze ruimte kunnen klanten beleven wat een slimme woning is en krijgen ze uitleg hoe dit hun leven kan vergemakkelijken.

LIFT Onze lift is de eerste lift in Nederland met de mogelijkheid om te koppelen aan Spotify. Ook is de lift voorzien van Narrow Casting Display die op afstand voorzien wordt van content.

100.000 WONINGEN, SAMEN KUNNEN WE DAT 15.


KLIMAATSYSTEEM We hebben gezocht naar een optimale installatie die energiezuinigheid, comfort en gezondheid het beste combineert. Voor ons is dat het ModuFy klimaatconcept. In dit concept staat een zo efficiënt mogelijke energieafgifte centraal. Dit gebeurt door een klimaateiland in het plafond.

ROTTERDAM? ECHT WEL GAAF!

Het ModuFy klimaatsysteem omvat een modulaire distributiebaan, voorzieningen voor lucht en licht én een slimme sturing. Door een uitgekiende combinatie van straling en convectie biedt het ModuFy klimaateiland 100% meer koelvermogen, is het energieverbruik 5 tot 10% lager dan bij een conventioneel klimaatplafond én is het 10% goedkoper dan concurrerende oplossingen. De hele productieketen is bij de ontwikkeling betrokken, zodat er rekening gehouden kon worden met de standaardmaten van halffabrikaten. Hierdoor hebben we 30% materiaal bespaard ten opzichte van andere klimaatplafonds. Verspreid over ons gehele kantoor hebben we

Angelien

BR-sensoren toegepast. Deze sensoren meten beweging, CO2, VOC (vluchtig organische stoffen), temperatuur, lichtsterkte, relatieve vochtigheid en geluidsdruk. Met deze

Saskia

informatie kunnen de prestaties continu worden geoptimaliseerd, zodat het energieverbruik daalt, de onderhouds- en storingskosten afnemen, terwijl de levensduur van de installatie

HET VORM CAFÉ

wordt verlengd.

In De Nieuwe Maaskant is een VORM Café aanwezig. Een ware ontmoetingsplek voor alle

De BR-sensoren zijn gekoppeld aan ons

VORM-ers. Respect voor mens, dier en milieu

GBS (gebouwbeheersysteem), waardoor wij

staat hier centraal. Een sfeervol en gastvrij

bijvoorbeeld geen (licht)schakelaars hebben

bedrijfsrestaurant, met een uitgebreid aanbod

en de zonwering automatisch open en dicht

aan kwalitatief hoogwaardige producten en vers

gaat. Ook past het klimaatsysteem zich

bereide gezonde gerechten. In het VORM Café

automatisch aan. Zo is ons kantoor een ‘smart

worden alle medewerkers verleid tot een gezonde

building’ waarin integraal gebouwbeheer wordt

en verantwoorde levensstijl. Er worden gerechten

gekoppeld aan gebruiksgemak.

aangeboden door Vitam, bereid met verse producten van het Nederlandse seizoen.

16. 100.000 WONINGEN, SAMEN KUNNEN WE DAT

De toegepaste vloerbedekking in het pand is gemaakt van gerecycled materiaal.


Beste VORM-ers, Van harte gefeliciteerd. Wat ziet jullie nieuwe hoofdkantoor er fantastisch uit. Spectaculair hoe jullie optopping De Nieuwe Maaskant weer tot leven brengt. Dit monument met de nieuwe verdieping erbij is bij jullie in goede handen. En jullie zijn terug in Rotterdam waar het bedrijf ooit is begonnen. Op Heijplaat staat nog steeds de voormalige politiepost – jullie eerste opdracht in 1919. 101 jaar geleden werden jullie opgericht in deze stad. Het zou mooi zijn als jullie de komende 101 jaar blijven. Want er is heel veel te doen! Ik hoop dat we als stad de komende decennia veel mooie projecten van VORM in Rotterdam gaan zien.

Rotterdam groeit! We willen voor alle Rotterdammers een thuis kunnen bieden in de stad. Prettig wonen houdt

niet op bij de voordeur. Ook de buitenruimte en voorzieningen zijn belangrijk. Dat maakt van

een huis een thuis. Daarom wordt steen in sommige wijken bijvoorbeeld vervangen door groen en komt er meer ruimte voor fietsers en voetgangers in de stad.

Lees verder op de volgende pagina

Wethouder Bas Kurvers 100.000 WONINGEN, SAMEN KUNNEN WE DAT 17.


Er is een groot tekort aan woningen in onze stad. Daarom zet het college samen met

woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars in op een forse versnelling in de Rotterdamse

bouwproductie. Eind 2018 zijn hier al afspraken voor gemaakt. Die staan in het Woningbouw Akkoord Rotterdam. Voor de zomer hebben we samen met alle partijen in de stad een manifest voor het

doorbouwen tijdens de coronacrisis gepresenteerd aan de raad. In het manifest staan afspraken die ervoor moeten zorgen dat er in 2040 minimaal 50.000 woningen zijn bijgebouwd.

Van het optuigen van een Rotterdams overbruggingsfonds tot het versneld faciliteren van grote

gebiedsontwikkelingen. Met de maatregelen in het manifest kunnen we ervoor zorgen dat Rotterdam veilig en versneld door kan bouwen.

Huizen bijbouwen, renoveren, transformeren, verduurzamen en onderhouden is de beste manier om de

woningnood het hoofd te bieden en om de economie draaiende te houden. Het signaal aan alle partijen is daarom: bouwen, bouwen, bouwen.

De afgelopen maanden zijn er veel grote en kleine plannen gepresenteerd. Het Zomerhofkwartier

(ZOHO) in de Agniesebuurt in Rotterdam Noord gaat de komende jaren versterkt door op de ingeslagen weg. In het gebied met veel creatieve bedrijven komen ongeveer 550 woningen en collectieve

voorzieningen, zoals een huiskamer en een ‘mobiliteitshub’ (met deelauto’s en fietsen). Samen met de

ondernemers, de ontwikkelaars Leyten en Stebru en een woningcorporatie gaat de gemeente bouwen aan een plek die gevarieerd, vernieuwend en groen wordt.

Op het Coolhaveneiland komt een prachtige transparante woontoren met zestien verdiepingen. Een

subtiel ontwerp met respect voor de omringende monumenten zoals De Machinist. De huurwoningen zijn vooral voor het middensegment. Rotterdam heeft het DNA van een werkstad en daarom moeten

ook essentiële beroepsgroepen zoals politieagenten, verpleegkundigen en leraren in de buurt van het centrum kunnen wonen.

Het zijn maar twee voorbeelden van grote en kleine ontwikkelingen waarmee we als stad het verschil kunnen maken. Ook jullie dragen al een steentje bij als multidisciplinaire ontwikkelaar. Met de

transformatie van oude scholen naar nieuwe woningen bijvoorbeeld, zoals De Raedt. In het voormalig Albeda College ontwikkelen jullie 51 luxe woningen. En project Parlando, naast het Spinozapark in

de wijk Lombardijen komen 75 sociale huurwoningen. Dat zijn mooie en creatieve bijdragen aan de Rotterdamse bouwopgave.

Ik roep VORM op om het voortouw te nemen bij het ontwikkelen van betaalbare woningen in Rotterdam. Er is in een tekort aan zulke woningen, maar grond en vastgoed(ontwikkeling) zijn duur en er is maar beperkte ruimte. Deze dilemma’s vragen slimme binnenstedelijke oplossingen. En daarbij is jullie denkkracht en creativiteit hard nodig.

Dus welkom terug, VORM! Er is veel werk aan de winkel!

Wethouder Bas Kurvers (bouwen en wonen)

18. 100.000 WONINGEN, SAMEN KUNNEN WE DAT


De Rotterdamse Samen betekenis droom geven aan de stad

Dromen zijn er om waar te maken. Zeker als die over een stad gaan waar je veel van houdt en waar ook je roots liggen. Eva Hekkenberg, directeur Concepten en conceptontwikkelaar en regiomanager van MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag) Ester Vrij – beiden van VORM – beschouwen hun drie mooiste dromen voor Rotterdam. En als het aan hen ligt, worden deze dromen ook werkelijkheid.

Ester Vrij

Eva Hekkenberg 100.000 WONINGEN, SAMEN KUNNEN WE DAT 19.


1

Verhogen van de leefkwaliteit

Ester: “Rotterdam is een prachtige stad met een grote diversiteit

Ester: “Ook bij een verdichtingsopgave moeten we kijken naar

karakter. Wat zou het mooi zijn als we de expertise en ervaring van

verder dan alleen supermarkten, scholen en opvang. Bijvoorbeeld

aan bewoners en plekken. En toch heeft het een enorm sterk

VORM kunnen inzetten om plekken en buurten in de stad verder

te verduurzamen, eventueel te verdichten en inclusiever te maken

om zo de leefbaarheid te verbeteren. En dan juist met behoud van het karakter van de stad.”

Eva: “Met onze aanpak BuurtBoost [lees meer over BuurtBoost op pagina 38] kunnen we echt focussen op een duurzame

woonomgeving met de nadruk op leefbaarheid. Wij kunnen het inzetten om de kracht van een stadswijk te vergroten. Met een aanpak op maat en in samenspraak met lokale partners zoals

de aanwezige mix van voorzieningen en woningtypen. Dat gaat collectieve voorzieningen, aandacht voor levensloopbestendig wonen en een kwalitatieve openbare ruimte zijn een belangrijk onderdeel van een succesvolle invulling.”

Eva: “Met al onze ervaring kunnen we analyseren wat er in een stad speelt, ook op wijk- en buurtniveau. Indien nodig kunnen

we een divers palet aan voorzieningen realiseren en dan vooral functies die ontmoetingen stimuleren. Daar zouden we ons als bedrijf in deze stad graag voor willen inzetten.”

woningcorporaties.”

Ester: “In sommige wijken zie je een relatief homogene

bevolkingssamenstelling, wat niet ten goede komt aan de woon-

2

Voor iedereen een betaalbare woning

en leefkwaliteit. Dat is niet alleen in Rotterdam zo, dit zie je in veel

Ester: “Rotterdam heeft een enorme woonopgave, waaraan VORM

aantrekkelijk voor iedereen. Juist in buurten rondom het centrum

groot. Vooral voor starters is het moeilijk om een huis te kopen in

steden. Met de juiste woningen en voorzieningen maak je een wijk

graag wil bijdragen. De behoefte aan betaalbare woningen is

kunnen we die slag maken.”

de stad.”

Eva: “Zeker, want BuurtBoost richt zich juist op die monotone

Eva: “Ja, dit is een onwenselijke situatie. Daarom richten wij onze

verduurzaming prioriteit verdient. Hierbij kijken we niet alleen

woningen. Hiervoor hebben we VORM 2050 opgericht, waarbij we

de duurzame energie opwekking, de openbare ruimte en de

20 procent goedkoper kunnen maken.”

wijken waar de leefbaarheid onder druk staat en waar

pijlen de komende jaren ook op de ontwikkeling van betaalbare

naar het verbeteren en toevoegen van woningen, maar ook naar

het gehele ontwikkel- en bouwproces twee keer zo snel en

veiligheid. Het hele gebied krijgt een positieve impuls.”

Ester: “Sommige wijken in Rotterdam bestaan voor wel 90 procent

Ester: “Als we voor iedereen een passende woning in de stad willen, moet er inderdaad anders gewerkt gaan worden. Het

uit sociale huur. Met sloop, renovatie en nieuwbouw inclusief het

traditionele, opvolgende bouwconcept is gewoon te kostbaar.”

worden aangetrokken.”

Eva: “Voor betaalbare nieuwbouw moeten we als bouwsector

Eva: “In veel van die wijken zijn vaak al woningcorporaties actief

randvoorwaarden van een project en van de bouwmaterialen

In een cocreatie, zodat er een inclusievere stad ontstaat. Hierbij

basis daarvan modellen. Zo kun je de weg van ontwikkelen naar

we de bebouwing eventueel kunnen intensiveren en openbare

werkwijze is vanzelf ook goedkoper.”

grond die er is. Met als resultaat fijnere en groenere plekken om te

Ester: “Dit helpt zeker om de in Rotterdam gewenste

niet wonen.”

havengebieden. Dit zijn ideale locaties die we kunnen

herstructureren van de openbare ruimte kunnen middeninkomens

overgaan op parametrisch ontwerpen. Hierbij bepaal je de

en als ontwikkelaar willen wij daar graag een bijdrage aan leveren.

en die voer je in een computerprogramma in. Dat ontwerpt op

kijken we naar de waarde van het bestaande vastgoed en hoe

opleveren behoorlijk inkorten en dus versnellen. En zo’n efficiënte

ruimte kunnen verbeteren, zodat we beter gebruikmaken van de

wonen, die dus ook aantrekkelijker zijn voor mensen die er nu nog

4.500 woningen per jaar te realiseren. Bijvoorbeeld in de transformeren tot mixed-use-gebieden met ook woningbouw, zoals Merwe-Vierhavens.”

20. 100.000 WONINGEN, SAMEN KUNNEN WE DAT


Eva: “Die plek heeft een stoer Rotterdams haven karakter

dat vraagt om een bepaald type woningen en bijpassende

voorzieningen. Als ontwikkelende bouwer willen wij helpen om de stad te laten floreren, terwijl wonen toch betaalbaar blijft.”

Ester: “Ik denk dat wij met al onze expertise in huis het proces

van denken naar doen kunnen versnellen. De nood is hoog als

het gaat om betaalbare woningen en daarin kunnen we echt het

verschil maken. Door dit samen te ‘dorsten’, ook al lijkt het soms heel lastig.”

3

VORM als strategisch partner van de stad

Eva: “Het karakter van VORM past ook bij het karakter van de

stad. Schouders eronder, dingen voor elkaar willen krijgen. De dromen die wij voor de stad hebben, willen we graag helpen

waarmaken. Het onmogelijke mogelijk maken binnen de stedelijke opgave die er ligt. En dat als strategisch partner van de stad. Juist ook omdat het onze stad is.”

Ester: “De gemeente staat open voor marktinitiatieven. Het is

heel goed dat dat zo is, want ze hoeven dit niet alleen te doen.

Uiteindelijk maak je met elkaar de stad. Er is behoefte aan nieuwe, betaalbare en duurzame woningen, in buurten waar het prettig

wonen is. Als strategisch partner kunnen wij meedenken over de langetermijnvisie en -doelen, en daarin ook creatief zijn om het voor elkaar te krijgen.”

Eva: “Als team bedenken wij constant nieuwe plannen,

oplossingen en woonconcepten. Waarbij we altijd streven naar hoger presteren dan de norm.”

Eva: “Maar juist als het lastig wordt, worden wij enthousiast.

VORM kan en wil nu handelen. Het zou een droom zijn die uitkomt als VORM als strategisch partner van betekenis kan zijn voor de opwaartse ontwikkeling van de stad.”

Ester: “Waarbij we alle expertise bij elkaar brengen, met de

gemeente als regisseur. Dan zorgen we niet alleen voor een

versnelling, maar leidt het ook tot het beste resultaat. Waarin alle kansen gegrepen zijn die een plek biedt.”

Eva: “Door ieders capaciteiten samen te brengen en beter te

benutten, kan de stad Rotterdam nóg aantrekkelijker worden dan hij nu al is.”

“Met alle partijen samen willen wij het onmogelijke mogelijk maken binnen de stedelijke opgave die er ligt” 100.000 WONINGEN, SAMEN KUNNEN WE DAT 21.


BETAALBAAR WONEN, ZELFS MIDDEN IN AMSTERDAM. De stad Amsterdam heeft een enorme behoefte aan nieuwe betaalbare woningen voor haar docenten, verplegers, agenten en andere middeninkomens. Maar de huidige bouwkosten, torenhoge duurzaamheidsambities, stijgende grondprijzen en lange bezwaarprocedures zijn er mede de oorzaak van dat bouwers en beleggers niet in de rij staan om deze woningen ook te gaan realiseren. In 2018 heeft het gemeentebestuur van de stad de wens uitgesproken om gemiddeld 1670 betaalbare huur- en koopwoningen per jaar te bouwen. In de eerste helft van dit jaar is de bouw van slechts 78 middendure huizen begonnen, kopte het AD onlangs. Wat te doen? VORM bedacht samen met corporatie Stadgenoot en belegger IC Netherlands een antwoord: Fibonacci, een uiterst duurzaam wooncomplex met 243 woningen in het enorm schaarse sociale en middendure huursegment. Hoe het mogelijk is om daar toch ook nog een fatsoenlijke boterham aan te verdienen, leggen Jeroen van Lier, ontwikkelmanager voor de locatie, en John de Geus, directeur VORM 2050, aan ons uit. 22. VORM VISIE


Commitment vooraf “De grondprijzen in Amsterdam zijn stevig, de materiaal-

voor alle andere producenten, zoals die van gevelelementen

te krijgen en de duurzaamheidsambities voor nieuw te

commitment hebben bereikt op productie en afname, kunnen

en personeelskosten blijven stijgen, personeel is lastig bouwen woningen kennen bijna geen grenzen meer”,

legt John uit. “Om dan een betaalbaar woonproduct te

realiseren, lijkt een haast onmogelijke opgave.” Jeroen

en prefab ruwbouw. Maar wanneer we ver vooruit een

we enorm veel tijd winnen en maximaal gebruikmaken van de productiecapaciteit die er is in de markt.”

valt hem bij: “Op deze locatie wordt het ons nog eens

Prefab heeft de toekomst

aan het spoor gaan bouwen. Dat betekent dat we slechts

van traditionele bouw naar zo veel mogelijk prefabricage.

extra lastig gemaakt, doordat we midden in de stad én

De tweede stap die John en Jeroen hebben gezet is die

de beschikking hebben over een bouwplaats die niet veel

“Dit is de toekomst van ons vak. Willen we in de sector

groter is dan de footprint van het gebouw. Tot slot staat er ook nog eens een behoorlijke druk op de planning en het

proces. Je vraagt je bijna af waarom we aan deze uitdaging zijn begonnen”, lacht hij. “Dé oplossing om het toch voor

elkaar te boksen, ligt in het gezamenlijk ontwikkelen van het gebouw met contractuele partners, die zich voorafgaand al gecommitteerd hebben aan dit project. Niet het klassieke

riedeltje van een gebouw ontwerpen, de tender winnen en dan kijken of we het financiële plaatje en de aanneemsom kunnen uitonderhandelen. Nee, we hebben de partners in

elf bouwdisciplines, van ruwbouw tot installatie en afbouw, vooraf geselecteerd. Met hun inzichten, producten en

mogelijkheden is het gebouw volledig uitontwikkeld. Het

bespaart enorm veel tijd en stappen in het proces als er al in de fase van het schetsontwerp gewerkt wordt met vaste

de snelheid waarmee gebouwd wordt opvoeren en de complexiteit verminderen, dan kunnen we niet anders

dan onder geconditioneerde omstandigheden bouwdelen vooruit produceren. Daarnaast is het ook veel duurzamer om zo te werken. Minder vervoerbewegingen, personeel

dat werkt op vaste locaties, minder stof, herrie en milieu-

impact op de bouwplaats. Voor binnenstedelijke projecten is het trouwens een must om van tweehonderd mensen

en vele kubieke meters bouwmateriaal te gaan naar een assemblage- en montageteam van hooguit een man of

twintig, dat precies op tijd wordt bevoorraad met de juiste

bouwdelen. De bouwplaatsen zijn immers veel te klein om er

zoveel mensen en spullen op te herbergen. Dat is vragen om miscommunicatie en faalkosten.”

elementen. Geen enkele verrassing achteraf en toch een

Het onmogelijke is maakbaar

liggen op duurzaamheid en kwaliteit in combinatie

mogelijkheden van parallel ontwikkelen en bouwen. “De

uniek hoogwaardig gebouw, waar de focus is komen te

Er zijn volgens beide ontwikkelaars geen grenzen aan de

met bouwsnelheid.”

legolisering is pas net begonnen”, zegt John. “We hebben

John wil graag nog benadrukken dat de bouwpartners van VORM 2050 niet alleen voor Fibonacci worden

gecontracteerd. “Natuurlijk dagen we ze niet uit op één gebouw, maar willen we samen met hen de processen

vernieuwen. We hebben met de ontwikkeling van Fibonacci al flink kunnen indikken in het aantal stappen dat we zetten

naar het uiteindelijke BIM-model. Uiteindelijk zal het mogelijk worden om bij oplevering een flinke tijdwinst te hebben

de maakkant aan dezelfde tafel als de ontwerpers gezet.” Jeroen: “En daarnaast hebben we alle karakteristieken en data van de locatie ook direct in kaart gebracht, zoals:

geluid, ondergrond, omgeving, luchtkwaliteit, wind en de oriëntatie. Alle ingrediënten die we vroeger volgtijdelijk toevoegden aan het ontwerp, willen we nu in één keer

voorbereid hebben. Een bouwdoos, waarvan alle stukjes virtueel al op tafel liggen. Mis-en-place in de bouw.”

geboekt. Daarvoor moet je heel goed zijn ingespeeld op elkaar en vooraf weten waar je aan toe bent. We kunnen

niet verwachten dat een installateur 243 technische ruimten van een bepaalde maat op voorraad heeft. Datzelfde geldt

Het in 2019 opgerichte VORM 2050 stelt zich, als regisseur van het totale ontwikkel- en bouwproces, ten doel om in 2025 met haar partners een totaal van 5.000 betaalbare en duurzame woningen te hebben gerealiseerd. Zo kunnen de voor de stad zo belangrijke beroepsgroepen met middeninkomens in onder meer de zorg, veiligheid en educatie behouden worden. Betaalbaar bouwen wil VORM bereiken door een substantiële besparing op de bouwkosten en een veel snellere doorlooptijd van het project. VORM VISIE 23.


IC Netherlands over Fibonacci

Stadgenoot over Fibonacci

Guido van der Veen, Director of Development bij IC Netherlands -

In Fibonacci worden 49 studio-appartementen door het

eigenaar van 194 appartementen in Fibonacci. “De vraag naar

het gereguleerde huursegment. Giorgio Norbiato, senior

een aan IC geliëerd fonds - wordt na oplevering van het gebouw huurwoningen in het betaalbare middensegment is bij jonge

professionals in Amsterdam ongekend hoog. Om aan die vraag

tegemoet te komen, zal er sneller en goedkoper gebouwd moeten worden. Toch blijven we als investeerder uitermate kritisch op de

kwaliteit en het gebruikscomfort van een gebouw. Wat ons betreft

moet er ruimte blijven om meerdere functies toe te kunnen voegen op een locatie. Niet alleen maar wonen en slapen, maar ook

sporten, ontmoeten en werken. In Fibonacci kunnen we ons woonen serviceconcept volop inzetten. Toekomstige bewoners kunnen straks gebruikmaken van een heerlijke daktuin en yogalessen

volgen. Er zijn ook werkplekken beschikbaar. En toch blijven de

woningen betaalbaar voor een grote groep Amsterdammers. Het

hele portfolio is een succes, zoals onder andere Don Bosco en de Lofts in Amsterdam.

“DE GROOTTE VAN FIBONACCI MAAKT HET VOOR ONS INTERESSANT OM ONS EIGEN LIVE/WORK/PLAY-CONCEPT INVULLING TE GEVEN.”

Amsterdamse Stadgenoot afgenomen, ten behoeve van

projectregisseur en Patrick Barské, directeur Vastgoed en

Ontwikkeling, zien de hand-in-hand samenwerking met VORM als een mooie ontwikkeling. “Enerzijds wil een commerciële ontwikkelaar als VORM graag posities in stedelijke wijken

verwerven waar wij actief zijn. Buiten onze bestaande wijken willen wij voor het sociale huur gedeelte meedoen in nieuwe

ontwikkelingen. Zo zorgen we voor een mooie structuur in de

stad, waar we de leefbaarheid stimuleren. We bouwen samen aan wijken met een mix van inkomens, gezinsgrootte en leeftijden”,

zegt Patrick. “Op Oostenburg werken we samen aan zo’n mooie mix en met Fibonacci doen we dat in Oost opnieuw.” Volgens

Giorgio was Fibonacci een lastige opgave, zeker in het tot stand komen van de uiteindelijke goedkeuring van omwonenden en

gemeente. “In een stedelijke omgeving heb je automatisch veel omwonenden die bezwaar maken. Als corporatie kennen en

herkennen wij de lokale context en konden we VORM helpen dit traject naar een definitief ontwerp te krijgen. Dat is ook onze rol.

Wij kennen de wijk als geen ander, VORM de techniek om het te realiseren. We zijn heel blij dat alle neuzen nu dezelfde kant op staan.”

“DE LOKALE CONTEXT, ONZE KENNIS IN HET PARTICIPATIETRAJECT, DAT IS DE KRACHT VAN STADGENOOT.”

Partner worden? Klik hier voor meer info over VORM 2050

24. VORM VISIE


Wij maken ons sterk voor een duurzame toekomst

Klik hier om meer te lezen over VORM en duurzaamheid

Zeker, we doen hard ons best om te

verduurzamen. Maar kijken we echt goed in de spiegel – los van de markt – dan

concluderen wij dat wij niet genoeg doen. En deze conclusie doet pijn.

Dagelijks zijn VORM-ers namelijk met hart

en ziel bezig om een duurzaam en mooier Nederland te creëren. We waarderen en

stimuleren dus het werk van iedereen die zich samen met ons elke dag weer inzet voor een duurzamer Nederland. En we

zeggen ook: we zullen er nóg een tandje bij moeten doen!

Een bedrijf financieel goed runnen, dat kunnen we. Maar hoe run je een vast-

goedontwikkelaar zonder voetafdruk? Met positieve impact? Dat zou pas wat zijn!

Hoe laten wij de wereld straks beter achter dan wij hem aantroffen?

Samen zetten we een tandje bij voor de duurzaamheid

VORM TROTS 25.


Gewoon doen

DUURZAME STAPPEN OP OOSTENBURG Op Oostenburg in Amsterdam bouwt en ontwikkelt VORM - onder andere met Steenwell - een compleet nieuwe stadswijk. In een vooraanstaande pandenarchitectuur van 49 unieke gebouwen met 1.100 woningen op circa 100.000 m2 bruto vloeroppervlakte. Behalve op het gebied van de architectuur spant Oostenburg ook de kroon als het gaan om duurzaamheid. Met het energieneutrale De Vijzel als pronkstuk en grootste project waar circulair beton momenteel wordt toegepast. VORM was in 2020 de grootste afnemer van Urban Mining Concrete. De duurzame facts in beeld.

De Vijzel

26. VORM TROTS


De Vijzel

GEEN

GROOTSTE PROJECT MET

ENERGIENEUTRAAL

GAS

CIRCULAIR BETON

ONTWERP

Alle gebouwen op Oostenburg krijgen

Samen met New Horizon en Hillen &

energiesysteem. Door zonne-energie te

passen bij 30% van de woongebouwen

gasaansluiting nodig en koken bewoners

vervangen 15% van het zand en 50% van

hun warmte en koeling uit een gasloos

Roosen wist VORM circulair beton toe te

combineren met bodemopslag is er geen

op Oostenburg.* Zuivere grondstoffen

vanzelfsprekend elektrisch.

het grind in de monolithisch afgewerkte

LAGE EPC-WAARDE Alle nieuwbouwwoningen op

Oostenburg hebben een EPC-waarde van onder de 0,2. Een groot deel (waaronder De Vijzel, een van de duurzaamste

betonvloer. Een besparing van 63 ton

CO2 ten opzichte van ‘gewoon’ beton. Vergelijkbaar met 440 vluchten van Amsterdam naar Parijs.

bij aan de klimaatdoelstelling van de Rijksoverheid om alle woningen in

2050 energieneutraal te laten zijn. Het gebouw verbruikt een zeer lage hoeveelheid energie.

WARMTETERUGWINING De Vijzel wint warmte terug uit

SMART ELECTRONICS

gebouwen van Nederland) is zelfs

Bewoners van De Vijzel kunnen met

waarde van 0,0.

de gordijnen sluiten, de verwarming lager

energieneutraal en heeft dus een EPC-

Het energieneutrale De Vijzel draagt

slimme elektronica de lampen bedienen,

zetten of met de alles-uitknop de eco-stand inschakelen. Smart electronics helpen het energieverbruik verder te verlagen.

ventilatielucht en warm afvoerwater van de douche. Elke woning in Oostenburg

heeft minimaal één douche die werkt op basis van warmteterugwinning met de warmtepomp.

ZONNEPANELEN OP HET DAK Op de daken van De Vijzel liggen

BIJNA 29 TON STONECYCLING Bouw: Bot Bouw, Hillen Roosen, Homines en VORM. Ontwikkelaars: VORM en Steenwell. Beleggers: Bouwinvest, Syntrus Achmea, Aham Vastgoed, Abderdeen Standard Investment, SPF Beheer, Atrium en Grunneger Blok Vastgoed.

De Vijzel is opgetrokken uit circulaire

bakstenen, die zijn gemaakt van 28.952

zonnepanelen, die een gedeelte van de energie opwekken voor het verwarmen, ventileren en koelen van de woning en voor het verwarmen van het tapwater.

kilogram vermalen oude bouwmaterialen uit bijvoorbeeld slooppanden.

*Klik hier om de video over de toepassing van circulair beton te bekijken

VORM TROTS 27.


Duurzame en betaalbare toekomst

Appartementen van CLT, Veerweg Op de plek waar een deel van het voormalige hoofdkantoor van VORM staat in Papendrecht, verrijzen straks 40 betaalbare duurzame appartementen. Grotendeels opgetrokken uit CLT. De appartementen voor starters worden uiterst duurzaam gerealiseerd en sluiten aan op de ambitie van de Rotterdamse projectontwikkelaar en bouwer: meer mensen sneller en goedkoper helpen aan een voor hen betaalbare woning, zรณnder de ecologische voetafdruk te vergroten. Christiaan Groeneweg, hoofd Transformaties, vertelt over dit uitdagende nieuwbouwproject. 28. VORM VISIE


Wat is CLT precies? “Bouwen met hout kan in vele vormen.

CLT is er daar een van. De afkorting staat voor cross laminated timber: kruislings

gelamineerd hout. De dunne, eenlaags

verlijmde platen vormen samen een sterk geheel. Deze toepassing van bouwen

met hout maakt het mogelijk om volledig

geprefabriceerde houten balken, vloeren of

Christiaan Groeneweg

wanden te gebruiken. Bij VORM zetten we niet alleen in op CLT. We verkennen ook

het bouwen met gelamineerd fineerhout,

houtskeletbouw en combinaties daarvan.”

Welke rol speelt CLT bij de duurzame ambities van VORM?

Waarom is dit duurzaam? “Om onze klimaatdoelstellingen te

halen is de toepassing van biobased materialen noodzakelijk. Hout is hier

een mooi voorbeeld van. Hout heeft de

eigenschap CO2 te absorberen en zolang je het als materiaal toepast behoudt het deze opslag. Door de hoogwaardige

kwaliteit van CLT is het mogelijk om het

te hergebruiken na zijn eerste levensfase. Daarna is het nog te recyclen tot

plaatmateriaal. Op en top circulair dus!”

“We hebben ons als bedrijf gecommitteerd

aan de mondiale Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Dit zijn de ontwikkelingsdoelstellingen

voor een betere en duurzamere toekomst. Zes daarvan hebben onze aandacht:

goede gezondheid en welzijn, betaalbare en duurzame energie, duurzame steden en gemeenschappen, verantwoorde

consumptie en productie, klimaatactie en leven op het land.

Bouwen met hout, in de algemene zin van het woord, draagt bij aan vijf van

de zes SDG’s. Betaalbare en duurzame energie is natuurlijk niet iets wat je met

hout kunt opwekken. Achter deze SDG schuilt echter ook dat je geen energie

verloren laat gaan. Dat doen we deels met onze transformatieprojecten,

waarin het behouden van bestaande

materialen natuurlijk de zuiverste vorm van circulariteit is. Maar ook door de winst aan energieverbruik die houtbouw potentieel

met zich meebrengt. Denk aan het oogsten van de materialen en vervolgens de

verwerking, de assemblage, het vervoer en het energieverbruik op de bouw om tot een eindproduct te komen. Dat vraagt allemaal minder energie dan de traditionele manier van bouwen. Al met al speelt bouwen met hout eigenlijk een positieve rol in alle zes de SDG’s waar VORM hard op inzet.”

VORM VISIE 29.


EVEN VOORSTELLEN... TEAM CONCEPTEN Een jaar geleden startte Eva Hekkenberg bij VORM als Directeur concepten. De komende jaren wil zij - samen met haar team - laten zien wat VORM in huis heeft. Wij stelde het team een vraag: wat drijft jou in je werk? 02. Reinier van Mackelenbergh 01. Karina de Bruin “Mooi om als secretaresse voor de

Directeur concepten te werken! Leuk is dat Concepten vooraan in het proces werkt

en nu al bezig is met ontwikkelingen van projecten en locaties voor de komende

jaren, waar andere afdelingen pas in een later stadium mee te maken krijgen.”

“Het mooiste aan mijn werk vind ik het

onderzoeken van lelijke en onbeminde

locaties. Ik geef niet alleen een nieuwe invulling aan een plek, maar toets ook

op haalbaarheid en risico. Zo ben ik als

03. Barbera van Held

conceptontwikkelaar de verbindende

Barbera van Held is de kersverse

het zakelijke.”

conceptteam van VORM.

factor tussen het creatieve en

afdelingssecretaresse voor het

01 04 02

06

07 05

30. VORM VISIE

10

08

03

09

11


06. Derek van den Berg

10. Wouter Disseldorp

“Uiteindelijk doen we ons werk vooral om

“Projecten maken waar je trots op kunt

betere leefomgevingen te creëren. Als ik

04. Marco Vogelzang “Plekken met een verhaal creëren. Waar gebruikers gelukkig en gezond leven, duurzaam, met ruimtelijke kwaliteit en

financieel resultaat. Daarbij: snowboarden, zeilen, voetbal, backpacken.”

langs een project in de stad loop waar

ik zelf aan heb meegewerkt en ik zie het

mooie resultaat uit de stijgers komen, dan voel ik gepaste trots. Hoe tof is het dat je

letterlijk kan meewerken aan hoe de stad

zijn, dat wil toch iedereen? De uitdaging is om met ieder project iets extra’s te bieden aan de stad. Actief samenwerken met alle

partijen voor het complete plaatje geeft mij hierbij de grootste kick.”

van morgen eruit ziet?”

11. Abdessamed Azarfane 05. Eva Hekkenberg

07. Sander Breider

“Een bijdrage leveren aan de leefomgeving

“Durf verder te kijken dan de opgave en

Met het team Concepten bedenken we

Iedere opgave vraagt om een unieke

is het mooiste vak dat ik kan bedenken.

continu nieuwe plannen, oplossingen en

woonconcepten. We zetten hiervoor al onze kennis, creativiteit en innovatiekracht in.”

maak echt een impact op grotere schaal. aanpak waarbij teamwork de basis is om

tot creatieve en innovatieve ontwikkelingen te komen die verankerd zijn op die

specifieke locatie. Een constante zoektocht tussen ‘somewhere’ en ‘anywhere’. En dit

met een focus op de beleving, het gebruik en de gezondheid van bewoners en gebruikers.”

08. Britt van der Zandt “Ik word blij van de transformatie van niets naar iets. Of van iets naar veel meer. Het

vertellen van een verhaal, ontwikkelen van een concept en neerzetten van een merk

12

vind ik het allerleukst. Om daar beter in te 13

worden, volg ik naast mijn werk een Master

“Mijn drijfveer. Invulling geven aan de leefomgeving, het begrijpen van het

dagelijks leven en haar rituelen, privaat

en publiek, ver voorbij de schaal van het gebouw alleen. De goede leefomgeving definieer ik als de balans tussen deze rituelen en de manier waarop wij dit middels de (stedelijke) omgeving

faciliteren in programma en ruimte, en onderling verbinden in stedenbouw, architectuur en openbare ruimte.”

12. Mark van Stijn “Synergie is het sleutelwoord. Wat is

bouwen? Waarom bouwen we? Wat is de

dynamiek achter het tot stand komen van bouwwerken? Welke visie gaat er achter schuil, welk beeld van de maatschappij, welk idee over hoe we zouden moeten samenleven?”

Marketing aan de VU in Amsterdam.”

13. Ester Vrij 09. Eliza Janssen “Conceptontwikkeling is een prachtig

vak waar ik het gevoel heb echt iets bij te kunnen dragen aan de (veranderende)

samenleving. Het creëren van passende woonconcepten in de toekomst vraagt

om te blijven innoveren en een continue zoektocht naar de meest optimale leefomgeving.”

“Ik wil plekken maken waar mensen graag willen wonen, graag willen zijn. Plekken

waar ik ook zelf zou willen wonen. Dat zijn plekken met een eigen karakter, de juiste

mix aan doelgroepen en goede openbare of collectieve ruimte. Het zijn projecten

met een twist, net iets anders dan anders.

Zoiets ontstaat vaak in het team, tijdens het proces. Dan voel je: dit is het!”

VORM VISIE 31.


Tot 2015 werd Binck Eiland in Den Haag gebruikt door uitgeefgigant Sdu. VORM transformeert samen met BPD en Local deze prachtige plek – aan de rand van Voorburg en Den Haag – tot een nieuw waterrijk en groen wooneiland met circa 240 woningen, naar ontwerp van Klunder Architecten. “Het is een heel belangrijk project voor de gemeente Den Haag”, vertellen Willem Romijn van VORM en Louis van Loon van BPD. “Binck Eiland wordt het eerste gebied op de stadsuitbreidingslocatie de Binckhorst waar gewoond kan worden.”

32. VORM TROTS


Willem Romijn Louis van Loon

Samen verantwoordelijkheid nemen

Binck Eiland in Den Haag Tot 2040 moeten er in Den Haag 50.000 nieuwe woningen

Toonaangevend visitekaartje

Binck Eiland wordt in dit gebied de toon gezet”, aldus de

Eiland enorm. “Het gebied zelf was de grootste uitdaging”, zeggen

bijgebouwd worden, waarvan 5.000 in de Binckhorst. “Met

Vergeleken met vijf jaar geleden is de transformatie van Binck

projectontwikkelaars. “Het voormalige kantoorgebouw van

Willem en Louis. “Het is een afzonderlijk eiland en mensen kenden

Staatsdrukkerij Sdu is getransformeerd tot woongebouw De Binck met 73 inmiddels bewoonde appartementen. In Binck Kade

komen 113 nieuwe appartementen met bijzondere penthouses en

micro-appartementen. In de plint van het gebouw komt ruimte voor horeca. Binck Plaats telt 46 herenhuizen en een garage met 247

parkeerplaatsen en een grote klimaatadaptieve dektuin van circa 5.500 m . Al met al wordt Binck Eiland een van de duurzaamste 2

woonbuurten in een gebied dat tot voor kort het domein was van grote bedrijven.”

dit niet als woongebied. We hebben het bijbehorende risico en

de planinvulling samen beetgepakt, omdat wij vertrouwen in deze plek hadden. Als je als eerste aan de gang gaat in een gebied,

dan wil je dat natuurlijk goed doen. Een voorbeeld neerzetten voor de rest van de Binckhorst. Met de hoogwaardige architectuur, de typen woningen en de mate van duurzaamheid hebben we als

pionier wel onze nek uitgestoken. De invulling is gedurfd voor een plek waar wonen nog niet bekend is. Maar dat het kan, bewijzen de huidige verkoopcijfers. Binck Eiland is een toonaangevend visitekaartje voor de gemeente Den Haag en voor de rest van de Binckhorst.”

In het eerste kwartaal van 2021 zal Binck Plaats worden opgeleverd. Naar verwachting zal een jaar later het hele eiland gereed en bewoond zijn.

Meer weten over de gebiedsontwikkeling op Binck Eiland? Klik hier!

VORM TROTS 33.


Heerlijk wonen in De Vrijmarkt Utrecht

TOEN & NU opdrachtgever

Gemeente Utrecht

architect

Klunder Architecten stedenbouwkundige

Dolte (Herald Roelevink) ontwikkeling en bouw

VORM collectief

start bouw

april 2015

oplevering

34. VORM TROTS

maart 2016


HOE IS HET NU MET…

Ralf (40), Floor (41), Nova (7) en Cas (4)

“Het is bijna vijf jaar geleden dat we de sleutel kregen van ons nieuwbouwhuis in De Vrijmarkt Utrecht”, vertelt Ralf. “We wonen hier met veel plezier. Het is een prettige wijk, zeker als je jonge kinderen hebt. Onze kinderen spelen volop in de gemeenschappelijke binnentuin. Ze rennen zo naar hun vriendjes. Dat is echt een luxe, want we hebben ook nog een

Collectief ontwerpen De kopers – vijftig gezinnen in totaal – hebben als collectief de

wijk ontworpen onder begeleiding van VORM Collectief en Klunder Architecten. “We hebben echt ons eigen huis kunnen bouwen. Op enkele randvoorwaarden na was alles naar eigen inzicht te

bepalen. En niet alleen de indeling binnen, maar ook de voor- en

achterkant. We hebben nu een grote woonkeuken, die aansluit op

de tuin. Precies wat we wilden. Ook hebben we met alle bewoners de inrichting van de binnentuin ontworpen. Het was vast en zeker een arbeidsintensief traject voor VORM, maar het is echt heel goed verlopen.”

privétuin op het zuiden.”

Gemeenschapsgevoel

Geen nieuwbouw

bewaren, terwijl elke woning een eigen stijl heeft. “Het geheel

Het gezin woonde in een jarendertigwoning in de Utrechtse

binnenstad en was op zoek naar meer ruimte. “Maar nieuwbouw, dat nooit. Tot we de tekeningen zagen van vrienden die een

nieuwbouwhuis hadden gekocht in De Oase, het blok hiernaast en ook een project van VORM. En dat bood zoveel mogelijkheden. Vooral ook omdat we qua architectuur en indeling alles zelf

Ralf prijst de architect die de eenheid in het straatbeeld wist te is echt heel aantrekkelijk geworden. En dat je als toekomstige

bewoners gezamenlijk het ontwerp bepaalt, heeft ook als groot

voordeel dat je al kennismaakt met elkaar. Het zorgt direct voor gemeenschapsgevoel, met een winterbarbecue en zomerfeest als prettige gevolgen.”

mochten bepalen.”

Ben je ook op zoek naar een nieuwe, eigentijdse en duurzame woning? Bekijk het aanbod hier!

VORM TROTS 35.


Herontwikkeling centrum Alphen aan den Rijn

opdrachtgever

Gemeente Alphen aan den Rijn architect

GROOSMAN (Mark Siebers) Supervisor namens de gemeente:

Common Affairs (Jos van Eldonk) ontwikkeling

VORM Ontwikkeling beleggers

Wonen Centraal, diverse particulieren bouw vastgoed

VORM Bouw, De Vries en Verburg inrichting openbaar gebied

Gebr. Schouls, HABO GWW Rots Maatwerk start gebiedsontwikkeling

2014-2015 oplevering

gefaseerd vanaf 2016

36. VORM TROTS

TOEN & NU


Jan Verhaar

Carel van Rosmalen

HOE IS HET NU MET…

Het nieuwe stadshart Lage Zijde: Thorbeckeplein van Alpen aan den Rijn

“Met VORM hebben we van een achterstandsgebied een mooi en levendig plein gemaakt”, blikt projectleider Carel van Rosmalen van de gemeente Alphen aan den Rijn terug op het oude winkelgebied aan het Thorbeckeplein. “Het was een rommeltje met slechte gebouwen uit de jaren vijftig, zestig en zeventig. Het was hoog tijd voor iets nieuws.”

Gerard van As

We hebben dit echt samen gedaan. Ook VORM heeft als

woningontwikkelaar zijn nek uitgestoken toen de investeerder van de commerciële ruimten afhaakte en zij dit gedeelte erbij hebben gepakt.” Huzarenstukje Het nieuwe stadshart – met een prachtige ligging aan de Oude

Rijn en Kromme Aar – kreeg opnieuw vorm met restaurants, cafés, winkels, een bibliotheek, 250 kwalitatieve woningen en een intiem plein met een groot terras en een sloephaven aan het water.

Passend bij de (menselijke) maat en schaal van Alphen aan den

Rijn. “Het nieuwe Thorbeckegebouw met 66 sociale huurwoningen is het huzarenstukje van het plein”, zegt Van As. “Met de luxe

Nek uitsteken Het herontwikkelingsplan doorstond de economische crisis nadat het aantal woningen werd uitgebreid en het winkelgebied met

uitstraling heeft VORM echt een visitekaartje neergelegd.” Nominatie NEPROM-prijs

circa 6000 m teruggeschroefd. Wethouder Gerard van As was

Het Thorbeckeplein is getransformeerd van een kaal

“Ik herinner me Alphenaren die dagelijks in groepjes naar de

de weekmarkten – waar Alphenaren graag verblijven. Dat deze

2

met zijn doortastendheid de motor achter het nieuwe centrumplan. bouwwerkzaamheden kwamen kijken. In het begin was het een

slagveld en hun blikken stonden somber. Ze noemden me ‘Gerard de Sloper’, omdat we het bestaande allegaartje aan gebouwen

sloopten, op het historische Nutsgebouw na. Maar nu ziet iedereen hoe mooi het is geworden en krijg je ook de complimenten.

achterstandsgebied tot een levendig plein – nu ook de locatie van transformatie meer dan gelukt is, blijkt uit de nominatie voor de prestigieuze NEPROM-prijs 2019. Van Rosmalen: “Stonden we

daar als relatief klein gebiedsontwikkelingsproject tussen al die

grotere nominaties. Het bewijst dat we met elkaar iets bijzonders hebben gedaan.”

Benieuwd wat VORM voor gebiedsontwikkeling in jouw gemeente kan betekenen? Bel naar 0101 - 642 1300 en vraag naar team Concepten, dan maken we samen het onmogelijke mogelijk.

VORM TROTS 37.


Van mono naar multi

NIEUW! Verbeter de kwaliteit in kwetsbare stadswijken met BuurtBoost

Wijken die laag scoren op de Leefbaarometer zijn vaak monotoon en bestaan grotendeels uit sociale huurwoningen. Ook ontbreekt het aan variatie in functies, doelgroepen en ruimten. Met de wijkgerichte aanpak BuurtBoost transformeert een wijk van mono- naar multifunctioneel door te verdichten, te verkleuren en te verduurzamen. Met als resultaat: een duurzame leefomgeving met voldoende betaalbare woningen waar bewoners comfortabel en prettig wonen. Nu en in de toekomst.

BuurtBoost is een nieuw concept van VORM, in samenwerking met V8 Architects, en Karres en Brands.

BuurtBoost helpt woningcorporaties en

gemeenten om hun verduurzamings- en

verdichtingsopgave te realiseren. Binnen drie maanden heeft u al een scan met

kansen voor een leefbaardere wijk of buurt. BuurtBoost vergroot de kracht van een stadswijk door: 1. 2. 3.

38. VORM VISIE

het woningaanbod te vergroten;

een nieuwe mix van doelgroepen en functies te creĂŤren;

bestaand vastgoed te verduurzamen en de buitenruimte op te waarderen.

Meer weten? Klik hier om de brochure aan te vragen. Of bel met Britt van der Zandt van VORM op 06 - 10 19 23 45.


Oplevering De Raedt 51 koop-appartementen in Rotterdam Door: VORM Transformatie schoolgebouw naar woongebouw Binnenstedelijke herontwikkeling Beschermd stadsgezicht

VORM TROTS 39.


Elevator pitch VORM Vastgoedonderhoud

Dé serviceorganisatie van VORM

Wat doen jullie? Wij zijn VORM Vastgoedonderhoud, de serviceorganisatie van VORM. Wij

leveren (garantie)onderhoud- en afbouw/klusdiensten en planmatig en preventief onderhoud gedurende de exploitatieperiode, zodat een huis een thuis wordt. Welk probleem lossen jullie op? Wanneer een bewoner een onderhoudsmelding doet, wordt deze vaak niet tijdig of goed opgelost. Zo wordt er onvoldoende kwaliteit geleverd bij het

maken en opvolgen van afspraken en zijn er niet genoeg betrouwbare vaklieden beschikbaar. Hierdoor wordt de bewoner onvoldoende geholpen in de behoefte om klussen in huis door een specialist uit te laten voeren. Hoe lossen jullie het probleem op? Wij zorgen dat de bewoners direct na oplevering van de woning één aanspreekpunt krijgen voor het onderhoud, afbouw en de eventuele

Joost Versteeg Andreja Andrejevic

klussen in hun woning. Deze vakdeskundige is een vertrouwd gezicht en de

haarlemmerolie op het gebied van techniek, veiligheid en sociale verbinding. De toegewezen vakdeskundige is op vaste momenten aanwezig en is

beschikbaar om snel te reageren op reparatie- en onderhoudsvragen. Hierdoor kan het melden en plannen van een reparatieverzoek makkelijk en snel,

telefonisch of online gemaakt worden. Onze service is 24/7 beschikbaar. Dus

in het geval van calamiteiten zijn we ook buiten kantoortijden beschikbaar. Zo

Goede gezondheid en welzijn:

zorgen we dat er van een huis een thuis gemaakt wordt en blijft de woning in

Het gevoel van veiligheid en sociale

goede onderhoudsstaat.

SDG 3 Wat onderscheid jullie van concurrenten? Onze focus ligt op het borgen van kwaliteit, klanttevredenheid en de beste

Door met een vast aanspreekpunt op

bij onze concurrenten is het hebben van één aanspreekpunt op locatie voor onderdeel van. En omdat de VORM-woningen door ons zijn ontwikkeld en/

of gebouwd, hebben wij al jarenlange ervaring met de woning. Wij weten hoe de woning zich ook na de oplevering gedraagt en wanneer de woning toe is

aan onderhoud. Daarnaast leveren we met onze service een bijdrage aan het behalen van de Sustainable Development Goals:

40. VORM EXPERTISE

aanspreekpunt op een vaste plek.

Betaalbare en duurzame energie:

prijs-kwaliteitverhouding, nadat een VORM-woning is opgeleverd. Anders dan alle (garantie)meldingen die bij huisbewoners ontstaan, hier een belangrijk

verbinding wordt vergroot door één vast

SDG 7

locatie te werken, reduceren we de reisbeweging en vergroten we het

aantal onderhoudsmeldingen dat in één keer wordt opgelost. Door het

beperken van de reisbewegingen en het inzetten van elektrisch vervoer, beperken wij de uitstoot van CO2.


Wat is het resultaat? Met onze service behalen we een

hogere klanttevredenheid en gevoel van veiligheid, omdat huisbewoners

één aanspreekpunt hebben op locatie en hierdoor eerder en beter worden geholpen. Dit zorgt voor lagere

kosten voor zowel de bouwer als de vastgoedeigenaar. Daarnaast heeft gebruik van onze service ook een

positieve invloed op het imago van de bouwer.

Jaap Wessels

een herkenbaar gezicht is in de wijk. Het

Waardig werk en economische groei: Waar mogelijk gaan we samenwerkingen SDG 8

onderhoud organiseren wij zo efficiënt

aan met sociale ondernemingen, zoals op

omdat wij zo minder energie verbruiken om

Oostenburg. Mensen met afstand tot de

de vakman ter plaatse te krijgen. Zo maken

arbeidsmarkt worden opgeleid om in te

en houden wij een huis tot een thuis.

stromen in het reguliere arbeidsproces.

SDG 11

Daarmee maken wij de stad veiliger.

Duurzame steden en gemeenschappen:

Verantwoorde consumptie en productie:

Een woning die niet goed onderhouden

Vanuit VORM VGO schuiven wij reeds

is, zorgt voor ongemak en verkleint het

woonplezier. Door een handyman op het project te organiseren, zorgen wij ervoor dat een competente en betrouwbare

vakman beschikbaar is die bovendien

SDG 12

in de ontwerp en ontwikkelfase aan, om

te borgen dat er zoveel mogelijk keuzes worden gemaakt met in ogenschouw

nemend de onderhoudsvrije materialen.

VORM EXPERTISE 41.


9 VRAGEN AAN…

JOHN DE GEUS, directeur VORM 2050, en BIJN WORMS, projectontwikkelaar VORM Ontwikkeling, over een revolutie in de bouwwereld: parametrisch ontwerpen in Platvorm 2050.

Pionieren, dat doen we graag bij VORM. Vooral als we zelf ervaren dat het maar niet lukt – met alle inspanningen in de bouwsector – om de gevraagde 100.000 betaalbare woningen te bouwen die Nederland per jaar nodig heeft. Het moet radicaal anders: Bijn Worms John de Geus

20 procent goedkoper en 50 procent sneller. Daarom bedachten automatiseerder OMRT en VORM een nieuwe systematiek: parametrisch ontwerpen in Ostate, vanuit het online Platvorm 2050. John en Bijn leggen het uit.

1

Wat is parametrisch ontwerpen?

“Het is een systematiek waarmee we het traditionele en

kostbare bouwconcept loslaten en gaan ontwerpen op basis van data en algoritmes. Je haalt handmatige onderdelen uit

het ontwikkelproces en automatiseert deze, aan de hand van

parameters die je invoert in een speciaal softwareprogramma,

Ostate. Denk aan de randvoorwaarden (zoals stedenbouwkundig kader, programma, bouwfysica, oriëntatie, etcetera) van een

nieuwbouwproject en de bouwmaterialen en -elementen. Op basis daarvan genereert dit programma ontwerpen, waarvan wij de

kwaliteitseisen zelf hebben gedefinieerd. Deze ontwerpen toetsen we en kunnen we tot op detailniveau aanpassen en verfijnen. Het programma rekent die eventuele aanpassing van een parameter

weer automatisch door, zodat je niet alles opnieuw hoeft te doen. Dat kan een computer veel sneller en slimmer dan onze hersens. Zo kom je uiteindelijk tot het beste ontwerp voor die locatie.”

2

Wat levert deze systematiek Nederland op?

“Met parametrisch ontwerpen kunnen we de weg van ontwikkelen

42. VORM VISIE

naar opleveren behoorlijk verkorten. Nu is het zo dat we bij elk

nieuwbouwproject een nieuw ontwerp maken en de engineering opnieuw doen. Elk gebouw is bijna een experiment. Met para-

metrisch ontwerpen kan de ontwikkelingstijd van gebouwen van jaren naar maanden. Daarnaast stelt het ons in staat om aan de

voorkant al rekening te houden met de productie. Zo’n efficiënte werkwijze is vanzelf ook goedkoper. Daarbij hebben we

VORM 2050 opgericht, een tak van het bedrijf die zich focust op

het maken van huizen en niet meer op het ontwikkelen of bouwen.

Het meeste van een huis kunnen we in de fabriek maken en op de

bouwplaats assembleren. Met hetzelfde aantal mensen kunnen we

drie tot vier keer zoveel werk verzetten. Door meer bouwelementen te herhalen en minder te experimenteren wordt de ontwikkeling en de productie van een huis 20 procent goedkoper. Parametrisch ontwerpen is hiervoor de basis.”

3

Hoe kom je tot zo’n initiatief?

“Als bouwsector moeten we veel efficiënter en goedkoper gaan

werken. Met de traditionele, tijdrovende manier van bouwen lossen we de grote vraag naar betaalbare nieuwe woningen nooit op. Vijf


jaar geleden waren er bijvoorbeeld nog nieuwe rijtjeshuizen van

geluidsdicht, goedkoop, circulair en isoleert goed. Dan komt die in

meer in de steden. De salarissen zijn niet zo hard meegegroeid.

producenten uit tot productinnovatie, omdat de berekening vooral

€ 220.000 te koop. Nu kosten diezelfde huizen € 375.000, of nog Ook de prijzen in de vrije huursector rijzen de pan uit. Er moet iets radicaal veranderen. In de hele sector, dus ook in onze

eigen organisatie en in onze processen. En pionieren zit in ons Rotterdamse DNA.”

4

Ontwikkel je dan niet allemaal dezelfde typen woningen?

negen van de tien modellen terug. Parametrisch ontwerpen nodigt

kijkt naar de producteigenschappen. Al met al heeft de sector - als we gaan opschalen - heel veel maakpartners. Hun data, capaciteit

en energie is heel hard nodig om aan de vraagstelling van 100.000 woningen te voldoen. De koek is groot genoeg.”

7

En zijn deze superdata door iedereen te gebruiken?

“Nee, juist niet. Als wij zelf ontwerpen, is de kans groter dat we

“Samen met OMRT zijn we Ostate aan het ontwikkelen. Deze

software is in staat om juist tot verrassende combinaties te komen,

Dit betekent dat iedereen in de sector hier uiteindelijk gebruik van

dezelfde oplossingen bedenken voor verschillende projecten. De die nog veel beter scoren op maakbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. Vooral omdat je ook heel specifieke parameters

kunt ingeven, die van toepassing zijn op de betreffende locatie. Door het algoritme komt er per definitie een ander gebouw uit.

Daarbij mogen de trappenhuizen, installaties en badkamers best

elke keer hetzelfde zijn. De hele indeling van het huis. Zolang het gebouw en de architectuur maar uniek zijn en de bewoners hun eigen ideeën en sfeer kunnen toevoegen. Dat kan met deze systematiek.”

5

Kan dit model ingezet worden voor alle nieuwbouwprojecten?

“Deze werkwijze past bij alle opgaven. Zelfs voor iconen zoals Sluishuis in Amsterdam werkt deze strategie. Van de 5.000

woningen die wij op deze manier willen ontwikkelen, zijn er 4.500

appartementen. Daar is ook het meest behoefte aan. We zien dat mensen meer en meer in de stad willen wonen, waar de ruimte schaars is. Daarnaast wonen steeds meer mensen alleen. Bij

eengezinswoningen werken we al met een bewezen concept,

onze VORM 6D conceptwoningen. Bij appartementen gaan we nu parametrisch ontwerpen inzetten.”

6

Waar komen die data voor parametrisch ontwerpen vandaan?

“Van onze adviseurs en maakpartners. Dat is iedereen die een

gebouwelement kan produceren, zoals vloeren, wanden, trappen, deuren, kozijnen en intercoms. Al die elementen zijn in een

database opgeslagen, waar ieder zijn eigen data beheert. Het

model beschrijft de relatie tussen die elementen, echt alles wat

techniek gaat draaien voor Platvorm 2050, een open innovatie.

kan maken. VORM 2050 is de eerste gebruiker van het platform, de pionier die wil aantonen dat het werkt. Want het kan alleen slagen als maakpartners hun data ingeven en ontwikkelaars,

gemeenten en beleggers er ook gebruik van gaan maken. Dat is de stip aan de horizon. Het systeem kan het aan, de weg er naartoe is ingeslagen.”

8

Zijn er dan bijvoorbeeld nog architecten en constructeurs nodig?

“Jawel, want iedereen heeft waarde. Wel denken wij dat hun

rol kan veranderen. De huidige ontwerp- en ontwikkelingsfase

is omslachtig en een deel van de kennis komt in het computer-

programma. Denk aan de berekening van een installatieadviseur over hoe groot de leidingen moeten zijn. Maar het programma

moet altijd gevoed worden met nieuwe kennis. We gaan met z’n

allen twee keer zoveel doen, dus er is genoeg voor iedereen, mits we meebewegen in die rolverandering en procesverbetering.”

9

Wat is de status van de ontwikkeling?

“Begin 2021 zijn we zover dat we in Ostate een eerste

ontwerpmodule kunnen plaatsen voor een relatief eenvoudig

gebouw. Het gegenereerde ontwerpmodel kan OMRT verder uitrekenen op basis van specifieke eisen en daarmee direct

de fabriek van de maakpartners aansturen. Met onze mede-

pionierende maakpartners zijn we nog alles aan het uitdenken en testen. We zoeken dus vooral partijen die met ons dit avontuur willen aangaan. Want een avontuur is het zeker.”

nodig is om een ontwerp te genereren. Bijkomend voordeel van

deze manier van ontwerpen is dat je volume kunt inkopen en een slag kunt maken in kostprijsreductie. Neem een voordeur: die is

Meer weten over Platvorm 2050 en samenwerken met VORM? Klik hier!

VORM VISIE 43.


De Puls in Amsterdam

Icoon voor leefbaarheid en duurzaamheid op de Zuidas

Hét praktijkvoorbeeld van duurzaamheid, op alle vlakken. Dat is De Puls. Een circulair en hybride gebouw waar allerlei typen mensen prettig en comfortabel wonen, leren, werken en recreëren. “De Puls is het eerste gebouw op de Zuidas dat meerdere functies krijgt”, vertelt ontwikkelaar Marc Vriens van VORM. “Ons ambitieuze concept voldoet aan de hoge kwaliteitseisen die de gemeente Amsterdam stelde in de tender voor de gebiedsontwikkeling. In De Puls staat de verbinding met de omgeving centraal.”

44. VORM VISIE

Het indrukwekkende ontwerp wordt het

grootste gebouw op de Zuidas en fungeert als de entree van het Kenniskwartier

tussen de Zuidas, VU medisch centrum, de A10 en Buitenveldert. “We waren overtuigd van ons onderscheidende plan, maar

toch aangenaam verrast dat de gemeente Amsterdam het aandurfde om voor De Puls te kiezen”, zegt Marc. “Op bepaalde punten zijn we eigenwijs

geweest en we zijn blij dat de gemeente dit weet te waarderen.”


Betaalbare huurwoningen In een omgeving die nu nog vooral uit

kantoren en woontorens bestaat, voegt De Puls een waardevolle mix toe van

36.000 m aan flexibel kantooroppervlak, 2

14.000 m2 aan woningen en 5.000 m2

aan voorzieningen. Marc: “Het grootste deel van de 200 huurwoningen valt in

elektrische auto’s. De Puls staat straks

Bewoners, bezoekers en degenen die hier

binnen Zuidasdok het nieuwe grote station

de horeca, de fitness of de supermarkt.

tegenover het nieuwe treinstation Zuid, dat van Amsterdam wordt. Mensen die in De Puls gaan wonen, hebben geen

eigen auto meer nodig. Voor hen staan deelauto’s klaar.”

Eerste Amsterdamse stadsbos op hoogte

Amsterdam en de diversiteit in het gebied.”

het gehele concept. Marc: “Er komt een

Anywhere somewhere De twee torens zijn ontworpen door

verschillende architecten. Marc: “Het

idee daarachter is anywhere somewhere. Zo kan de kantoortoren anywhere in

elk zakendistrict in de wereld staan. De

woontoren daarentegen is de somewhere, gebaseerd op de architectuurstijl van de Amsterdamse School met de typerende rood-oranje bakstenen, lichte kozijnen en de stapeling en verspringing van

park met plek voor sport en spel. Tussen

de twee torens komt er op 35 meter hoogte een spectaculair dakbos. Een permanent stuk natuur met inheemse boomsoorten.

Dit bos zorgt voor het reduceren van hitte, is water-adaptief en biedt een wezenlijke bijdrage aan de biodiversiteit binnen dit hoogstedelijke gebied.” Blurring zone

waar tot nu toe weinig te beleven valt

torens zijn energieneutraal. Daarbij is de parkeergarage alleen toegankelijk voor

oplevering is gepland in het derde kwartaal van 2024.

stationsplein. En er komt een openbaar

Energieneutraal

er geen energie verloren gaat. De

wonen, werken en verblijven is.”

groenplein, als uitloper van het nieuwe

Het gebouw moet vooral een levendige

ene toren voeden de andere, waardoor

een levendige stadswijk waar het prettig

Groen is een onlosmakelijk onderdeel van

de erkers.”

Hoogwaardige energiestromen uit de

Met De Puls groeit de Zuidas toe naar

De bouw start naar verwachting in zomer 2021 en de

het betaalbare segment. Dit geeft een

positieve impuls aan het woningtekort in

werken, lopen overdekt naar de bioscoop,

impuls geven aan het bestaande gebied, ’s avonds en in het weekend. Marc: “De

plint waarop de twee torens staan, speelt hierin een cruciale rol. Wij noemen dit

de blurring zone, het gebied waar alle

functies van het gebouw samenkomen.

GOED – BETER – BEST Dat De Puls een buitengewoon ontwerp is, bewijzen de behaalde certificaten:

BREAAM – waardering: outstanding

WELL – waardering: gold GPR Gebouw – waardering: 8,4 CirculariteitsPrestatie Gebouw (CPG) – waardering: 8 MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) – waardering: 0,82

Klik hier om meer te lezen over de gebiedsontwikkeling van de Zuidas en De Puls.

VORM VISIE 45.


Hart voor een duurzame stad

LIEFDE VOOR UTEREG

Steden worden steeds meer uitgedaagd om duurzame, kwalitatief hoogwaardige en leefbare gebieden te ontwikkelen. VORM levert hieraan graag een bijdrage. Ook in 'Utereg'. Met hart voor de stad helpt VORM de ambities van de gemeente Utrecht realiseren als het gaat om energie besparen, panden verduurzamen, gezond stedelijk leven en duurzaam energie opwekken. Drie voorbeelden.

Christiaan Groeneweg Fabian Mol

46. VORM EXPERTISE


1

PROJECT MUSEUMHOTEL In ontwikkeling: een nieuw Museumhotel en uitbreiding van het nijntje museum.

‘Dankzij VORM krijgt Utrecht er een duurzaam gebouw bij’

“Met de uitbreiding van het nijntje museum gaat een droom van het Centraal Museum in vervulling. Sinds de opening in 2016 overtreffen de bezoekersaantallen alle verwachtingen. Er is gekeken of het museum verplaatst zou kunnen worden, maar de gemeente Utrecht wil het graag in de binnenstad houden. Het nijntje museum grenst aan een historische binnentuin die hoort bij het monumentale pand van zorginstelling Altrecht. Zij stootte dit gebouw af en verkocht het aan VORM. Altrecht ging met ons in gesprek over de mogelijkheden daar en de ambities van de stad. Dit werkte VORM uit tot het plan dat er nu ligt. Het pand aan de Lange Nieuwstraat wordt getransformeerd tot een

Het gebouw dat VORM transformeert tot museumhotel.

duurzaam Museumhotel met 84 kamers. Een uniek concept met themakamers dat iets bijzonders toevoegt aan het hotelaanbod in de stad. Op het binnenterrein komen twee nieuwe gebouwen: een voor het hotel inclusief horeca en het andere voor het museum met een tentoonstellingsruimte, een museumcafé en een theater. Het binnenterrein wordt opnieuw ingericht met veel groen. Het is een ambitieus plan, met maximaal behoud van alle monumentale structuren en materialen. De puurste vorm van circulariteit. Toen Christiaan Groeneweg van VORM mij wees op de monumentwaarde van bijvoorbeeld de wanden van riet met aarde, de zogenaamde Brabantse wanden, was dit een eyeopener. Niet alleen aan de buitenkant, maar ook binnen heb je

De sloop van het oude gedeelte is van start.

bij een monument niet de vrije hand. VORM bekeek het pand minutieus om de juiste keuzes te kunnen maken. Bij de transformatie worden waar

een enorme uitdaging is in een hotel, komt er een ingenieuze lucht-water-

mogelijk sloopmaterialen hergebruikt en de nieuwbouw wordt grotendeels

warmtepompinstallatie in de nieuwbouw, waarop ook het monumentale

in duurzaam CLT en met een demontabel gevelplan gerealiseerd. Zo

pand wordt aangesloten. Dit zijn toepassingen die VORM zelf heeft

kunnen we alle dak- en wandpannen er in de toekomst gewoon weer

ingezet. Bij duurzaamheid focussen gemeenten zich vaak op energie.

afhalen en in een ander project gebruiken. Dankzij de combinatie van

VORM vertelde ons het grotere verhaal: energie is belangrijk, maar hoe

transformatie en nieuwbouw kunnen we de verduurzaming goed insteken.

gaan we om met een monument en de samenhang met nieuwbouw?

Om het hotel duurzaam van energie, warmte én koeling te voorzien, wat

Ze lieten ons zien welke keuzes zij daarin hebben gemaakt en welke zoektocht daarbij is doorlopen. In dit plan zit veel meer ambitie dan alleen

De voormalige zolder die al zo’n 100 jaar leeg staat.

energiebesparing. De toelichting van VORM zorgde voor draagvlak binnen de gemeente voor de gemaakte keuzes. Als het gaat om duurzaamheid heeft VORM zeker ambitie getoond. Dankzij hen krijgt Utrecht er een duurzaam gebouw bij.” Fabian Mol, Projectmanager gemeente Utrecht

VORM EXPERTISE 47.


‘Duurzaamheid is ook een buurt ontwikkelen waar mensen lang willen blijven wonen’

2

PROJECT VOGELHOF 68 duurzame koopwoningen Start bouw: december 2020

“Het project Vogelhof maakt deel uit van de nieuwe, duurzame woonbuurt Leeuwesteyn in Leidsche Rijn, grenzend aan de oude stad. Het is een van de projecten die bijdraagt aan de ambitie van de stad Utrecht: betaalbaar, duurzaam, groen en sociaal wonen. De helft van de woningen in Vogelhof valt in de categorie betaalbare woningen voor bijvoorbeeld starters, de andere helft ligt in het hogere segment. Het tussencategorie segment komt in de omliggende blokken. Zo krijg je een mix van woningen die verschillende typen mensen aantrekt en ervoor zorgt dat mensen lang in hun eigen woonomgeving kunnen blijven wonen. Zodat als je bijvoorbeeld kinderen krijgt, je de wijk niet uit hoeft als je groter wilt wonen. Je kunt er starten en je hoeft er niet meer weg. Sociale cohesie en duurzaamheid Naast betaalbaarheid vindt de gemeente Utrecht sociale cohesie belangrijk. We willen plannen realiseren waar veel groen in zit en die aanzetten tot bewegen, ontmoeten en spelen. VORM koos voor een heel grote binnentuin en kleinere privétuinen bij de grondgebonden woningen. Alle bewoners zijn eigenaar van de ruim 1.700 m2 aan gezamenlijk groen. Er komen een kas, een moestuin, een vijver en volop speelmogelijkheden voor de kinderen, waardoor het onderlinge contact vanzelf ontstaat. Wat ook heel bijzonder is, zijn de ruim 130 vogelverblijven. Met een EPC van -0,1 is Vogelhof een duurzaam project. Daarnaast wordt er gebruikgemaakt van circulair materiaal en demontabel bouwen. De achtergevel wordt gebouwd van circulaire ClickBricks. Dit zijn stenen die je heel eenvoudig in elkaar klikt zonder specie. Hierdoor is deze gevel ook remontabel, waardoor het bewoners meer flexibiliteit geeft als ze bijvoorbeeld willen uitbouwen. Klimaatadaptief In Vogelhof wordt meer dan de helft van het hemelwater opgevangen en vastgehouden, zodat het daarna hergebruikt kan worden in het gebied. Een slim systeem dat er ook voor zorgt dat je in de toekomst al die hevige regenbuien en droogte aan kunt en dat goed aansluit bij het duurzame

Willem Romijn

watersysteem in Leidsche Rijn. De grondgebonden woningen krijgen een regenton, zodat met het opgevangen water de eigen tuin kan worden besproeid. Het is VORM gelukt om de ambities van de stad in een mooi plan te gieten. Het scoort

Liesbeth Groenveld

hoog op architectuur en duurzaamheid. Met de bouw van Vogelhof draagt VORM bij aan een duurzaam, kwalitatief hoogwaardig en leefbaar woongebied in Leidsche Rijn, Utrecht. Het wordt een prettige woonomgeving waar mensen heel lang kunnen blijven wonen.” Liesbeth Groenveld, Projectmanager gemeente Utrecht

48. VORM EXPERTISE


3

PROJECT PARK AVENUE 55 duurzame appartementen Start bouw: februari 2021

“Het appartementengebouw Park Avenue komt in Leidsche Rijn Centrum, het nieuwe stadscentrum van Utrecht. De stad groeit enorm, we gaan naar de 400.000 inwoners toe. Er worden nieuwe knooppunten gecreëerd,

‘We hebben hoge ambities en vragen veel van een ontwikkelaar’

waar mensen prettig kunnen wonen, met alle voorzieningen bij de hand. De gemeente Utrecht vindt gezond stedelijk leven heel belangrijk en investeert enorm in de infrastructuur, openbare ruimte, voorzieningen en bereikbaarheid. Daar horen uiteraard ook woningen bij. Een gevarieerd programma van sociale huurwoningen tot grote koopwoningen is nodig. Park Avenue biedt verschillende mogelijkheden, van betaalbare kleinere appartementen tot grote luxe penthouses.

Willem Romijn

Tom van Nieuwenhuijze

Hoge duurzaamheidsambities Voor deze kavel in Leidsche Rijn Centrum schreven we een tender uit. We vragen veel van de ontwikkelaar, want we hebben hoge ambities als het gaat om duurzaamheid. Dat is breder dan een EPC-waarde, we vragen ook een visie op circulariteit en materialisatie. Met zijn plan geeft VORM invulling aan deze ambities van de stad. Dankzij een zeer goede isolatie en het gebruik van zonne-energie en individuele warmtepompen wordt een energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van -0,1 bereikt. Dit betekent dat Park Avenue meer energie opwekt dan voor verwarming, koeling en ventilatie nodig is. De toegepaste installatie voor bodemwarmte is duurzaam en biedt bewoners comfort. Daarbij geeft de prefab-gevel, van gestraald en gepolijst beton met geglazuurde stenen, een zeer solide uitstraling. Tussen de balkons en bij de vaste balustraden komt allerlei groen. Grote bomen prijken op de terrassen bij de penthouses. Het hemelwater wordt gebruikt om al dit groen te beregenen. VORM heeft echt zijn best gedaan om ervoor te zorgen dat het groen ook groen blijft. Daar wilde de gemeente zekerheid over hebben. Leidsche Rijn Centrum is een volwaardig nieuw stadscentrum met een divers aanbod van winkels, horeca, voorzieningen en woningen. Park Avenue biedt alle doelgroepen wat. Het is mooie architectuur met oog voor detail en materialen. Het zit echt goed in elkaar. In dit gebied werkt de gemeente samen met een supervisor, die ook het stedenbouwkundig plan heeft gemaakt. Het voordeel is dat VORM snel weet wat wel en niet kan. Er is goed samengewerkt en we zijn heel tevreden met het eindresultaat. Er komt een mooi, toekomstbestendig gebouw bij in Leidsche Rijn Centrum.” Tom van Nieuwenhuijze, Projectmanager gemeente Utrecht

VORM EXPERTISE 49.


“ Solange

Ahmed

Orli

Betty

Betty van der Welle neemt afscheid

“Ik ga geen Heintje Davids worden” De verhuizing van Papendrecht naar Rotterdam betekende direct ook het afscheid van een vertrouwd gezicht aan de receptiebalie van VORM. Betty van der Welle stelde haar pensioen niet langer uit en geniet nu thuis van de rust... maar mist haar collega’s nog dagelijks. We belden haar voor de VORM & Inhoud op, om te vragen hoe ze terugkijkt op haar VORM-periode. 50. VORM TROTS


“Toen ik begon op de typekamer, want die had je toen nog, kwam ik uit 23 jaar

moederschap. VORM was nog niet zo groot als nu. Er werkten ongeveer 40 mensen op

kantoor. Heel overzichtelijk. Snel daarna viel ik af en toe in om de telefoon op te nemen, die ging de hele dag. En toen dachten ze: Betty is zo gastvrij, we gaan haar ook maar

eens achter de balie laten plaatsnemen. En zo ben ik twintig jaar voor tweeëneenhalve

dag per week het eerste gezicht geweest dat mensen zagen als ze VORM bezochten. En

echt, ik heb het altijd de leukste baan van Nederland gevonden. Al een paar jaar geleden kon ik met pensioen, maar ze konden me gewoon niet missen en ik VORM niet. Plakte ik

er iedere keer gewoon nog weer een jaartje aan vast, toch? Ook nu hebben ze gevraagd of ik meeging naar Rotterdam, maar dat aanbod heb ik met pijn in mijn hart afgeslagen. Eline

Het is nu tijd om invulling te gaan geven aan het programma “verwaarloosde vrienden”, hoewel ik het erg jammer vind dat je elkaar in deze tijden niet zomaar kunt opzoeken.

Wat me persoonlijk het meest bijblijft is de waardering die ik altijd heb gehad. Zo kwam

iedere afdeling bij mijn laatste jubileum afzonderlijk feest vieren aan mijn balie. De langste receptie ooit en een dag om nooit te vergeten. ’s Avonds moest mijn man me komen halen, omdat ik al die bossen bloemen en cadeaus nooit zelf mee naar huis kreeg.

Dan voel je je echt heel speciaal. En laatst nog... kreeg ik een boeket van de afdeling Kopersadvies met een kaartje hoezeer ze me missen. Dat is echt ontroerend.

Ik moet wel even wennen aan de stilte en het noodzakelijke thuisblijven nu. Ik hoop dat de musea snel weer opengaan en dat we er weer heerlijk op uit kunnen. En dat ik nog een

keertje naar het nieuwe kantoor kan gaan om te kijken waar iedereen die ik ken terecht is

gekomen. Nee, ik ben geen Heintje Davids, kom niet meer terug achter de balie, maar blijf wel graag in contact met iedereen.”

Ahmed, Orli, Solange en Eline vormen vanaf nu het nieuwe team bij de receptie van VORM.

VORM TROTS 51.


De nieuwe vorm van mobiliteit binnen VORM

Een duurzaam, betaalbaar en flexibel mobiliteitssysteem. Klaar voor de toekomst. Onze verhuizing naar Rotterdam vraagt om een nieuwe kijk op mobiliteit die past bij onze doelstellingen en de wens om te willen verduurzamen. Door de nieuwe locatie van VORM stimuleren we openbaar vervoer, (elektrische) fietsen en wandelen. Kortom, het is tijd om inzicht te geven in het nieuwe mobiliteitsbeleid van VORM. NU HET HUIDIGE WAGENPARK DRAAGT VOOR MEER DAN 75% BIJ AAN DE HUIDIGE CO2 UITSTOOT VAN VORM

1 Elektrisch wagenpark We hebben onszelf daarom als doel

gesteld om in 2025 enkel nog volledig

elektrische auto’s te rijden. Dit betekent

concreet dat medewerkers bij VORM vanaf heden enkel nog kunnen kiezen uit een elektrische auto van de zaak.

2 Het terugbrengen van het aantal auto’s De volgende stap betreft het terugdringen van het aantal auto’s van de zaak, zowel

voor de collega’s die op kantoor werken als ook de collega’s van de bouwplaats. We

zijn ervan overtuigd dat we dit duurzamer

en efficiënter kunnen inrichten met elkaar.

STRAKS

TOEKOMST

EEN 100% DUURZAAM WAGENPARK IN 2025

IN 2030 ALLE MOBILITEIT VAN VORM 100% DUURZAAM

5 Openbaar vervoer Het nieuwe kantoor is heel goed

Ons nieuwe mobliteitsbeleid is gericht

op flexibiliteit, vitaliteit en duurzaamheid.

naar een afspraak in de stad te gaan.

het openbaar vervoer (tram, metro,

Verduurzaming transportmiddelen

duurzamere optie.

3-assige vrachtwagen met EURO 5 motor

vervoermiddelen, naast de auto. Zo is trein, OV-fiets of waterbus) een goede,

6 Deelmobiliteit

stand der techniek, schoner en zuiniger en

7 Thuiswerken Meer thuiswerken betekent minder woonCO2 uitstoot!

8 Reisbalans app

voor het vervoersmiddel naar keuze

van vervoer. Daarbij draagt het bij aan de vitaliteit en gezondheid. Win-win! 52. VORM VISIE

Materieel een studie gestart om te bepalen

deelmobliteit. Duurzaam en gezellig!

mogelijk te maken.

Wandelen is de meest duurzame vorm

met EVV filter. Met diverse partners is VORM aan welke eisen en wensen deze dient te

kunnen VORM-ers gebruikmaken van

Met behulp van de Reisbalans app

4 Wandelen

VORM Materieel vervangt haar huidige

Als de coronapandemie voorbij is,

VORM biedt dan ook een fietsplan aan

om de aanschaf van een fiets of e-bike

vervolgens met een elektrische deelscooter

bereikbaar met allerlei verschillende

en werkverkeer, dus een stuk minder

3 Fietsen

openbaar vervoer naar het werk komen, om

kan iedereen gemakkelijk de kosten declareren. Een vervoersmiddel dat past bij het reisdoel op dat moment. Zo kan een medewerker ’s ochtends met het

voldoen, zoals: gelijkwaardig of beter, de

wet- en regelgeving. Maar het belangrijkste: de stikstofuitstoot van VORM nog verder

reduceren. Transportbewegingen zijn hierin

een wezenlijk onderdeel. Daarom zet VORM Materieel in op een nieuwe vrachtwagen met een hybride aandrijftechniek: Diesel

EURO 6 met HVO als brandstof. Bij het laden en lossen wordt eveneens een elektrisch aangedreven autolaadkraan ingezet. Dit

resulteert in een CO2 uitstoot van nul op en

rondom de bouwplaatsen, omdat we daar elektrisch rijden, laden en lossen.


“DE NIEUWE VORM VAN MOBILITEIT VAN VORM IS DUURZAAM EN DRAAGT BIJ AAN DE VITALITEIT VAN DE VORM-ERS”

5

3

4

6 1

8 7

2

VORM VISIE 53.


Daniël Nijboer Rob van Walsem

VORM Bouw

Sanne Slootjes

WINNEN ALS TEAM

Dennis Leijser

VORM Bouw tijdens het kwartaalgesprek met Facédo B.V.

Sanne Slootjes geeft in samenwerking met afdeling CTB (Inkopers en Projectleiders Voorbereiding) invulling aan het partnerbeleid van VORM. Eén van haar uitdagingen, als Coördinator Inkoop en Relatiebeheer, is om het

We stelden onze partners zes dezelfde vragen. 1 1. Wanneer heb je een partnerovereenkomst met VORM Bouw getekend?

beleidsdoel “70% met Partners” te realiseren en om in 2021 per onderdeel twee partners aan VORM te binden.

En is er al een project waarbinnen wordt samengewerkt volgens de afspraken die je in de overeenkomst hebt vastgelegd?

2 2. Waarom ben je met VORM Bouw een partnerovereenkomst aangegaan?

"Een partner is een partij waar we prettig, open en klantgericht mee samenwerken en die met kennis, kwaliteit, innovatie en betrouwbaarheid meerwaarde creëert

3 3. Wat levert het tekenen van een partnerovereenkomst met VORM Bouw op

voor je eigen organisatie en wat is de meerwaarde van deze overeenkomst binnen de samenwerking die je hebt met VORM Bouw?

in relatie tot VORM voor onze bouwprojecten. Hierin ontzorgt de partner VORM door het overnemen en delen van risico's en verantwoordelijkheid om zo met elkaar kwalitatief beter, efficiënter en gunstiger in tijd en geld te bouwen. Door middel van de wederzijdse evaluaties en kwartaalgesprekken met partners zoeken we naar verbetermogelijkheden en streven we naar een betere

4 4. Hoe geef je samen met VORM Bouw invulling aan de missie om meer

betaalbare en duurzame woningen te realiseren?

5 5. Het ondertekenen van de overeenkomst is een bijzonder moment, heb je

dat binnen jouw organisatie en/of met VORM gevierd? En zo ja: hoe?

6 6. Wat zou je anderen – mogelijke maakpartners van VORM – als advies

willen meegeven?

beheersing van het bouwproces.”

Facédo B.V. - Dennis Leijser 2

“Het DNA van VORM en Facédo

passen goed bij elkaar en hebben daarom een prettige zakelijke,

professionele maar doch ontspannen relatie. Daarnaast sluiten het type

projecten van VORM naadloos aan bij de core business van Facédo.”

54. VORM TROTS

F.E.K. Metaal B.V. - Mark van Gullik 6

“Ben en blijf altijd transparant en eerlijk! Veel zaken gaan goed,

soms gaat er ook wat mis. Blijf dan

constructief denken en doen en heb

respect voor elkaars belangen. Dat is naar onze mening de basis voor een jarenlange relatie met elkaar.”

STEEN010 - Yuri Warren 1

“Wij hebben sinds begin 2020 onze partner overeenkomst schriftelijk bevestigd. STEEN010 heeft al

geruime tijd projecten gerealiseerd samen met VORM volgens deze partnerovereenkomst naar volle

tevredenheid van beide partijen.”


De Bruyn Intergips Afbouw B.V. -

Timmerfabriek De Kievit B.V. -

Raymond de Bruyn 3

“In de partnerovereenkomst zijn

Robert van Wijngaarden 2

basiszaken goed en duidelijk

trotse partner van VORM en kennen

vastgelegd en gelden die voor alle

elkaar door en door. Je weet na 70

projecten als onderlegger. Dat geeft

jaar samenwerking echt wel wat je

duidelijkheid en rust en door het

vele samenwerken op verschillende

aan elkaar hebt.” 6

projecten en de open communicatie moeten zaken steeds beter gaan.”

Oranjedak B.V. - Wim de Boon 4

samenwerken met vaste partners

John van de Sande “De meerwaarde zit in de kracht van

onderling om te kijken waar de

het herhalen en elkaars sterke punten

kansen liggen met betrekking tot

te kennen. We zijn bekend met elkaars

optimalisatie en om efficiënter

werkwijzen en hoeven daardoor

te kunnen bouwen waardoor wij

niet opnieuw het wiel uit te vinden.

gezamenlijk de uiteindelijke kostprijs

Hierbij hoort ook een openheid en

naar beneden kunnen krijgen.”

transparantie. Dit is bij zowel bij H.Ek als VORM vanzelfsprekend.”

Vandevloeren B.V. - Guido Tuinder 1

“Op vrijdag 25 oktober 2019 hebben

het genot van een heerlijk gebakje!

wij getekend.

Er zijn al heel veel projecten die

“VORM is bij ons op kantoor in

volgens deze afspraken worden

Oosterhout geweest, in bijzijn

uitgevoerd.”

van algemeen directeur Bas van

Amstel en commercieel manager

Vios Trappen B.V. - Mark van

Taco Bakker. Daarnaast hebben wij de ondertekening van de

partnerovereenkomst via de interne

communicatie (informatieschermen en nieuwsbrief) gedeeld met al onze medewerkers.”

Vianen Kozijnen B.V. - Hans Bakker en Oene Wassenaar 6

“Zorg voor een transparante,

open opstelling in gesprekken

met VORM. Gegarandeerd dat dit wordt beantwoord en omgezet in transparante overeenkomsten.”

“De partnerovereenkomst is op 25

augustus 2020 ondertekend, onder

Dycore B.V. - Patrick Taks

5

“We gaan nog eerder samen

het voortraject in en nog meer

Installatie Maatschappij H.Ek B.V. -

1

“Doe wat je zegt en zeg ook vooral wat je doet.”

met elkaar leert men veel van elkaar en

3

“Wij voelen ons meer dan 100%

Barneveld 2

“VORM is al decennialang een

zeer gewaardeerde partner van

Vios. Het is een partij die erg goed bij ons past. VORM is, net als wij,

duidelijk in hun verwachtingen en komt afspraken na. Het streven

naar voortdurende verbetering en

vernieuwing maakt het een prettige

partner waar we graag voor werken. Voor de VORM 6D woningen

werken we al langer vanuit een

samenwerkingsovereenkomst.” Ook intensief met VORM Bouw samenwerken en winnen als team? Neem contact op met VORM. VORM TROTS 55.


Iris van der Graaf

Ad van Driel

Donny de Jong

Jonge VORM-ers bouwen

Binnen 10 maanden een nieuw hospice Kansen grijpen. Dat is waar VORM voor staat. Ook als je pas in de twintig bent en nog veel moet leren over bouwen. Maar Iris van der Graaf en Donny de Jong grepen hun kans met beide handen aan: de bouw van hospice De Cirkel voor de Alblasserwaard in Papendrecht. En dat deden zij zo voortvarend dat al na tien maanden – op 19 oktober 2020 – de sleutel werd overhandigd aan bestuursvoorzitter Ad van Driel. Vertrouwen

Liefde

“Donny en ik waren verantwoordelijk voor de uitvoering”, vertelt

En wie ook trots is, is Ad van Driel. Als bestuursvoorzitter van

prettig.” Het zorgde bij Donny voor extra motivatie. “Als twee

passie van deze jonge bouwprofessionals. “Het ging razendsnel

Iris. “Dat we dit vertrouwen kregen, én dus deze kans, was heel beginners in het vak hebben we hierdoor alle facetten van de

bouw in de praktijk kunnen ervaren. Met onze ervaren collega Arie Lugtenburg als klankbord, maar ook met ondersteuning van onze eigen timmermannen Jules en Edwin op de bouwplaats.” Trots Iris: “Een grote uitdaging was het aansturen van de vakmensen

op locatie; zij hebben er immers meer verstand van dan jij. Maar

ik kreeg er vooral ook heel veel energie van.” Donny: “Door goed

samen te werken, hadden we het hele bouwproces onder controle. Dit teamwork maakt mij het meest trots.”

56. VORM TROTS

hospice De Cirkel is hij maar wat blij met de gedrevenheid en zonder dat daarbij de kwaliteit in het gedrang kwam. Geen

moeite was Iris en Donny te veel. Mede dankzij hun oog en liefde voor dit project staat er een prachtig bijna-thuis-huis met zes

bewonerskamers voor mensen die niet lang meer te leven hebben. De medewerkers van VORM en de onderaannemers waren en zijn onze helden. Zij dragen een heel belangrijk steentje bij aan een comfortabele laatste levensfase van mensen in de regio Alblasserwaard.”


Steun hospice De Cirkel en doneer In hospice De Cirkel kunnen ongeneeslijk

zieke mensen met een levensverwachting van hooguit drie maanden verblijven om er te sterven. Het hospice is voor een

groot deel afhankelijk van donaties en

vrijwilligers. VORM droeg een steentje bij om de bouw mogelijk te maken en

doneerde â‚Ź 25.000. Wilt u ook een bijdrage leveren? Ga dan naar hospicedecirkel.nl Alvast veel dank!

VORM TROTS 57.


SMART Home van VORM

‘EEN FIAT PANDA IS NOG STEEDS SLIMMER DAN EEN KOOPHUIS VAN VIER TON.’ Volgens Norbert Schotte, Manager Innovatie & Duurzaamheid

Sensoren voor gezonder binnenklimaat

bij VORM, moeten en kunnen woningen in de nabije toekomst

Norbert maakt met een team van specialisten op het gebied van

veel slimmer worden. De vergrijzing, energietransitie en de trend om gezonder en duurzamer te willen leven, geven de noodzaak daartoe al aan. “En technologisch zijn we allang zover, dat we de kwaliteit van het leven bij de open haard of moeten we inmiddels warmtepomp zeggen - fors kunnen verbeteren met allerlei slimme toepassingen.” VORM wil met het ontwikkelen en bouwen van smart homes de nieuwe standaard in de markt zetten. “Want het feit dat een Fiat Panda van € 15.000,- slimmer is dan een nieuwbouwwoning van pak ‘m beet vier ton, kan echt niet meer!”

58. VORM VISIE

schakelmateriaal, installaties en audiovisuele systemen, graag

de koppeling tussen de maatschappelijke ontwikkelingen en de

techniek. Het gaat hen immers niet om het toevoegen van handige gadgets aan de woning. “Van belang zijn toepassingen die het

leven thuis niet alleen comfortabeler, maar ook energiezuiniger, veiliger en een stuk gezonder moeten maken. We kijken naar relevante trends zoals gezond oud worden, blijven bewegen

en blijven doen wat je nu doet. Roken wordt verbannen uit het

straatbeeld, de gevaren van alcohol staan hoog op agenda en de vleesconsumptie neemt flink af. Toch blijkt uit onderzoek


van TNO dat 1 op de 6 woningen een ongezond binnenklimaat

heeft. En bewoners hebben hier geen idee van. Het ergste is dat kinderkamers het ongezondst zijn. Door de Covid-19 pandemie is thuiswerken in explosief tempo gegroeid en de verwachting

is dat na de pandemie meer mensen thuis zullen gaan werken. Gezondheid van een werkplek breidt zich dan ook uit naar de

thuisomgeving. En dan valt het ons op dat ook nieuwe woningen

nauwelijks sensoren hebben, die bijvoorbeeld het CO2 gehalte of

het aantal vluchtige organische stoffen kunnen meten. Koppel je

zo’n sensor aan een slim ventilatiesysteem en slimme ramen, dan

krijg je een veel gezonder binnenklimaat. De techniek om te meten is er en de koppelingen kunnen worden gemaakt. Als bouwsector hoeven we het alleen nog maar te implementeren.” Zorgen voor elkaar “Helaas heeft Covid-19 ook blootgelegd dat de zorg onderbezet is. Dit gecombineerd met vergrijzing leidt tot de verwachting

dat ouderen langer thuis moeten wonen”, zegt Norbert. “Eén op de zeven mantelzorgers geeft aan zich overbelast te voelen. En

iedereen kent de schrijnende verhalen over een ouder persoon die in eigen huis is gevallen en urenlang op de grond heeft gelegen.

1. Bedien alles met je

4. Ga rustig slapen

Gewoon, omdat niemand ervan op de hoogte was. VORM vindt

smartphone

5. Bedien je verlichting in

dat de bouwsector hier een verantwoordelijkheid in heeft. Dé

2. Ingebouwde alarm- en

een handomdraai

oplossing is er niet, maar door het ontwikkelen van slimmere

berichtenservice

6. Alles uit

huizen kun je wel een essentiële bijdrage leveren. Denk aan een

3. Ga gerust op reis

7. Pas zelf aan

valdetectiesysteem met een automatisch signaal naar de kinderen wanneer opa of oma gevallen is.” Ook duurzaam kan slimmer “Nederland is het Europese sukkeltje van de klas, waar het gaat

SMART Home van VORM is de verzamelnaam waaronder een

worden bij lange na niet gehaald en de noodzaak tot reductie is,

worden bedacht. Die toepassingen kunnen antwoord geven

energietransitie is een complexe en grote opgave, waar iedereen,

een slimme woning wordt gevormd door een netwerk met

leveren. Dit werkt volgens het trias energetica principe. Wij zullen

kunnen alle slimme systemen en apparatuur via de hub met

isolatie en kierdichting. Daarnaast moeten we gebruik maken van

woningen werkt VORM nauw samen met producenten van

Tot slot moet op een slimme manier worden omgegaan met

De eerste slimme woningen onder het SMART Home concept

bijvoorbeeld te veel energie opwekken, kan de boilertemperatuur

Meer informatie is te vinden op vorm.nl/smarthome

om het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen. CO2 doelen

groot aantal slimme toepassingen in nieuwbouwwoningen

ondanks alle maatregelen, onveranderd groot. De Nederlandse

op relevante maatschappelijke vraagstukken. De basis van

van bouwwereld tot en met bewoner, een bijdrage aan zal moeten

een centrale hub, dat al bij de bouw wordt aangelegd. Later

als sector de energievraag van woningen moeten beperken door

elkaar worden verbonden. Bij de ontwikkeling van slimme

duurzame energie, zoals een warmtepomp en zonnepanelen.

onder meer schakelmateriaal, audiosystemen en installaties.

energie in en rondom de woningen. Wanneer de zonnepanelen

worden in het project Kombuis in Papendrecht gerealiseerd.

verhoogd worden of de accu van een elektrische auto als externe powerbank in gebruik genomen worden. Op wijkniveau kunnen

we het laden van apparaten en auto's op elkaar afstemmen, zodat er minder pieken zijn in de energievraag. Een smart home is geen panacee, maar een logisch puzzelstukje in het tegemoetkomen van grote maatschappelijke opgaven. Want waarom zou een kleine auto veel slimmer zijn dan een nagelnieuwe woning?”

Lees ook het artikel: Voor VORM gaan duurzaamheid en digitalisering hand in hand: ‘Zonder slimme woningen geen energietransitie’

VORM VISIE 59.


SLUISHUIS Een dag op de bouwplaats met Lars

Lars Koelewijn is 29 jaar en woont in Apeldoorn samen met zijn vriendin Dayenne. Sinds oktober 2019 is Lars werkzaam op het project Sluishuis, dat een bouw- en ontwikkelcombinatie is tussen BESIX, VORM en BESIX RED. Hiervoor was Lars werkzaam in de Houthaven op Blok 3D.

Vandaag neemt Lars ons een dag mee op de bouwplaats van het Sluishuis. Lars is op de bouwplaats onder andere verantwoordelijk voor alle horizontale onderdelen (vloeren, trappen, balkons en alles wat daar bij komt kijken).

60. VORM TROTS

06:37

07:05

De dag begint met het maken van de kraanplanning. Wat moet er vandaag gebeuren?

De eerste ronde over de bouwplaats. Controleren of iedereen op de juiste plek aan het werk is.


08:45

11:10

Het schoonmaken van de vloer voor betonstort. Vandaag worden er drie vloeren gestort.

Start storten vloer 1: 50 m3 beton. In deze vloer komen twee verschillende betonmengsels.

12:45

14:45

16:45

Vloer 1 is bijna klaar en wordt nu met een trilspaan afgewerkt.

Een vervelend telefoontje... de betoncentrale heeft storing. Op vrijdagmiddag met nog 70m3 te gaan wil je dit liever niet horen. Gelukkig word ik na 15 minuten weer gebeld dat de centrale weer werkt. Om 15:30 hoor ik de claxon van de betonpomp, we kunnen weer door!

Vloer 2 zit er in. Eigenlijk tijd om naar huis te gaan, maar door de vertraging besluit ik nog even te blijven.

“Ja, het was een lange, leuke en drukke dag! Ik hoop dat ik je op deze manier een inkijkje heb kunnen geven hoe het bij ons op de bouwplaats aan toe gaat. Mocht je het leuk vinden dan ben je van harte welkom op de bouwplaats en geef ik je graag een rondleiding over toch een van de mooiste en meest uitdagende bouwprojecten van Nederland!�

17:25 Het mengsel voor vloer 3 wordt gestort. Zodra deze erin zit neemt mijn collega het over en kan ik naar huis.

Partners Sluishuis: BARCODE architecten, BIG architecten. BESIX en BESIX RED.

Ambitieuze plannen van de grond krijgen? Neem contact op met VORM Bouw voor meer informatie.

VORM TROTS 61.


SLUIS HUIS 62. VORM TROTS


96 boorpalen van 62

meter lang. Samen bijna 6 kilometer lang, geboord vanaf het water. 791 prefab beton heipalen, samen bijna 13 kilometer lang. 85 prefab beton heipalen om de cantilever te bouwen. 32 prefab beton heipalen om de torenkranen te dragen. 17.900 m2 aluminium gevelbeplating. 20.350 strekkende meter houten gevelplanken. 13.974 m1 binnenwand. 2.850 binnendeuren. 202,8 kilometer elektrapijp. 710 kilometer elektradraad. 4420 lichtschakelaars. 19.890 stopcontacten. 993 verlichtingsarmaturen. 13,2 kilometer riolering. 44 kilometer waterleiding. 15 kilometer ventilatiekanaal.

VORM TROTS 63.


CONSTRUCTIEVE CONSTRUCTEURS VOCON Engineering is het constructiebureau van VORM met korte lijnen naar VORM Ontwikkeling en VORM Bouw: de vraagbaak binnen VORM als het gaat om constructieve zaken. VOCON opereert zelfstandig als ontwerpend constructiebureau en is daarmee een volwaardig partner voor de ontwikkelende én de uitvoerende partij. VOCON wordt ook ingeschakeld voor de constructieve begeleiding en uitwerking van projecten. VOCON is in 2020 met veel projecten bezig geweest. De projecten lopen uiteen van eengezinswoningen, appartementen tot utiliteitsbouw. VOCON is trots op de kennis die het bezit op het gebied van constructies en materialen. Wij streven naar voordelige, goed bouwbare constructies waarbij kwaliteit van de stukken hoog in het vaandel staat. Hieronder zijn drie spraakmakende projecten uitgelicht.

1

De Nieuwe Maaskant, Rotterdam

2

Oostenburg, Amsterdam

3

Supermarkt Hoogvliet + appartementen, Vlaardingen

De Nieuwe Maaskant in Rotterdam is

Oostenburg is een project in Amsterdam

Een supermarkt op een ondergrondse

heeft meegewerkt aan het ontwerp

Dit project is overgenomen van een

erop: een stapeling van drie

een monumentaal gebouw waar VOCON en de realisatie van de optopping. De optopping is een staalconstructie die

op slechts vier kolommen staat, dwars door het gebouw heen. De kolommen zijn afzonderlijk gefundeerd op in het werk gestorte funderingen op nieuw gemaakte betonpalen. De grootste

uitdagingen waren de integratie in de

bestaande constructie en het beperken van vervormingsverschillen tussen

oud en nieuw. Ook aan de bestaande

constructie waren heel wat constructieve aanpassingen noodzakelijk. Het oude pand en de nieuwe constructies zijn

volledig uitgewerkt in een 3D-model.

De optopping is in één keer, met een kraan vanaf het water, compleet op het gebouw gezet. VOCON heeft

de ontwikkeling en uitvoering zoveel mogelijk ondersteund. Inmiddels is ook VOCON in het prachtige pand gehuisvest.

voor met name het hogere segment. ander constructiebureau vanwege

de voortgang van de bouw. VOCON

heeft de constructieve draagstructuur zo simpel mogelijk gehouden waarbij het architectonische ontwerp intact is gebleven. In het ontwerp is de

constructie afgestemd op flexibiliteit van de woningplattegronden en het creëren van zoveel mogelijk

gebruiksoppervlakte. Om de bouw

te versnellen is, daar waar mogelijk, gekozen voor prefab betonwanden. De werkzaamheden lopen uiteen van ontwerpberekeningen,

afstemmingen bouwkuip, maar ook

detailberekeningen: tot op het laatste boutje, dus van grof naar fijn. De

meerwaarde van VOCON is gebleken

tijdens de heiwerkzaamheden. Vanwege problemen bij het heien van de palen (moeilijk op diepte te krijgen) heeft

VOCON door intensieve begeleiding

ervoor gezorgd dat de voortgang van

parkeergarage en appartementen

gebruiksfuncties. VOCON stuurt in

de ontwerpfase aan op een efficiënt

ontwerp met een heldere structuur die is afgestemd op alle gebruiksfuncties. Hierbij houden we rekening met

uitvoeringstechnische aspecten en

andere wensen. De kelder is vanwege de grond- en waterkering een in het

werk gestorte betonnen bak. Daarboven is de keuze voor de draagstructuur

en materialen optimaal afgestemd op de belastingen en overspanningen:

combinatie van kolommen, betonbalken, kanaalplaatvloeren, wandliggers,

betonwanden en breedplaatvloeren. VOCON heeft zich inmiddels

gespecialiseerd in ondergrondse

kelderconstructies. De kennis met

betrekking tot bouwkuipen wordt in een vroegtijdig stadium geïntegreerd in de ontwerpkeuzes en is ook van waarde voor andere projecten.

de bouw niet stagneerde en de kosten

ten gevolge van aanpassingen zo laag mogelijk gehouden konden blijven.

64. VORM EXPERTISE

Klik hier en kom erachter wat VOCON voor jouw project kan betekenen.


VORM 6D Wonen innoveert

Betaalbare appartementen voor iedere doelgroep Vijftig procent sneller, twintig procent goedkoper bouwen. VORM heeft zich ten doel gesteld om de koploper te worden in het realiseren van betaalbare woningen voor iedere Nederlander. Ad van de Graaf, Adjunct Directeur VORM 6D Wonen B.V., is trots op de nieuwste ontwikkeling van het team, dat helemaal in lijn ligt met dit bedrijfsdoel. Vanaf 2020

Dat conceptwoningen zorgen voor een eenzijdig aanbod in

de woningmarkt, is volgens Van de Graaf een fabel. “We zijn

ooit begonnen met acht woningtypen met een vaste indeling.

Tegenwoordig hebben we ontelbare combinaties van dakvormen, woonlagen, woningbreedten en indelingen al uitontwikkeld. Bijna alles is mogelijk en kan vertaald worden in een ontwerp.”

kunnen namelijk niet alleen grondgebonden woningen, maar ook appartementsgebouwen worden gerealiseerd binnen een VORM 6D project. “Wanneer we een VORM 6D project met onze conceptwoningen opzetten, hebben we nu de mogelijkheid om dit uit te breiden

met portiek- of galerijappartementen. We hebben het niet over

grootschalige stedelijke torens met vele verdiepingen. Ons team

kan inmiddels tot vijf hoog gestandaardiseerd bouwen. We doen

dat graag in combinatie met grondgebonden VORM 6D woningen.

De nieuwe VORM 6D appartementen zijn tevens een goed

voorbeeld van de kracht van VORM om de bouwproductie op te schalen. “We willen uiteindelijk toch een flinke duit in het zakje doen om het wonen in Nederland voor iedereen, dus ook de

starters, weer mogelijk te maken. Onze productie van VORM 6D woningen ligt nu tussen de 350 en 450 woningen per jaar. Met de appartementen erbij kunnen we deze productie gemakkelijk verdubbelen.”

Aan de kop van zo’n rijtje prachtige woningen, staat dan een

Het eerste project waarin de nieuwe VORM 6D appartementen

Of als stand-alone als galerij-appartementengebouw. Gerealiseerd

Daar wordt het plan met koop- en huurwoningen uitgebreid met

complex van 4 of 5 woonlagen met 8 of 10 portiekappartementen. met dezelfde vaste VORM 6D partners op het gebied van materiaal, bouw en installatie.”

De methode van gestandaardiseerd bouwen met vaste partners

is volgens Van de Graaf stukken efficiënter en betaalbaarder. “We realiseren met VORM 6D inmiddels een flink kortere bouwtijd ten

worden gerealiseerd, komt in de wijk Palenstein in Zoetermeer. 46 sociale huurappartementen voor jonge starters op de woningmarkt.

Met de VORM 6D Woning leveren wij 100% maatwerk voor de prijs van een standaard woning.

opzichte van traditionele bouw maar kennen dezelfde flexibiliteit in het ontwerp. Dat moet door een aantal slimme ingrepen nog

veel sneller kunnen. Het werken met geprefabriceerde bouwdelen is sneller en goedkoper dan traditionele bouw, omdat op de

bouwplaatsen slechts geassembleerd hoeft te worden en de faalkosten laag zijn. Kant en klare prefab bouwdelen, zoals

badkamers en technische ruimten, kunnen op een dag binnen

onze ruwbouw worden geplaatst. Zo kunnen we parallel aan het bouwen op de bouwplaats, nog meer meters maken.”

“WE ZIJN OOIT GESTART MET ACHT BASISTYPEN. NU KUNNEN WE BIJNA IEDER ONTWERP AAN.”

Palenstein Zoetermeer, 6D appartementen.

VORM TROTS 65.


“Gezien de goede resultaten van concurrerende bouwers en de uitdagende marktomstandigheden is dit een prestatie van formaat” Jeroen Mandjes - bouw&bedrijfsinfo

Opnieuw krachtigste bedrijf

B&U Award 2019

In het bijzondere jaar dat VORM zijn

door bouw&bedrijfsinfo – scoorde

voorbereidde op de verhuizing van

algemeen directeur van dit krachtigste

100-jarig bestaan vierde en zich

Papendrecht naar Rotterdam sleepte het

bedrijf ‘en passant’ ook nog eens de B&U

Award binnen. Voor de derde keer op rij. Bij de resultaten van de 150 grootste woningen utiliteitsbouwbedrijven – samengesteld

66. VORM TROTS

VORM opnieuw het hoogst. Hans Meurs, bedrijf van 2019, is trots: “Dit hebben we

samen bereikt, met onze medewerkers en

partners. Het is het directe gevolg van ons

handelen, ons gezamenlijke doen, doen en nog eens doen.”


Colofon VORM & Inhoud Redactie adres VORM Holding B.V. Afdeling Klant- en bedrijfscommunicatie Schiehaven 13 3024 EC Rotterdam Tel. 010 642 13 00 vorm.nl Realisatie en productie PRSC. Vastgoedcommunicatie Fotografie Milan Hofmans (pagina 14-16, 19, 21, 31, 41 en 50) Aad Hoogendoorn (pagina 7-9, 32-37, 48, 49, 56, 57 en 66) Peter Lodder (pagina 29, 46 en 47) Lars Koelewijn (pagina 60 en 61) Naomi Geeve (pagina 11-13) Jan Paul Mioulet (pagina 39) Studio Hans Wilschut (pagina 62 en 63) Tekst Maud van Gennip en Robert Bot Illustratie Roland Sillem (pagina 6)

© PRSC. 2020 | prsc.nl

Medewerking van onze collega's van VORM Daan van der Vorm, Hans Meurs, Ewout Blinde, Ramona Bosua, Norbert Schotte, Maurice Verkerk, Eelke de Brouwer, Christiaan Groeneweg, Eva Hekkenberg, Ester Vrij, Lars Koelewijn, John de Geus, Jeroen van Lier, Joost Versteegh, Jaap Wessels, Willem Romijn, Britt van der Zandt, Bijn Worms, Donny de Jong, Iris van der Graaf, Sanne Slootjes, Rob van Walsem, Ad van de Graaf, Marc Vriens, Edwin Koolen, Sander van der Wolf, Barry Meijboom, Ieke Tromp, Ilona van den Haspel, Yvonne van Oers, team Concepten en team Receptie. Medewerking van onze partners Bas Kurvers, Fabian Mol, Liesbeth Groeneveld, Tom Nieuwehuizen, Daniël Nijboer, Dennis Leijser, Ralf Lambie, Floor Augustinus, Nova Lambie, Cas Lambie, Carel van Rosmalen, Gerard van As, Jan Verhaar, Ad van Driel, Louis van Loon, Guido van der Veen, Giorgio Norbatio, Patrick Barské, en de partners van VORM Bouw. Eindredactie Dewi Poort, PRSC. Vastgoedcommunicatie Yvonne van Oers, VORM


VORM.NL