Page 1

NOvé čESké FILMy hrané & animované

UPCOMING CZECH FILMS

2014

feature & animation


NOvé čESké FILMy hrané & animované

UPCOMING CZECH FILMS

2014

feature & animation

Kancelář Kreativní Evropa MEDIA


Filmový přehled Máme nejlepší přehled o českém filmu. www.filmovyprehled.cz

Film Review All you ever wanted to know about Czech cinema. www.filmreview.cz


INTRODUCTION

ÚvODNÍ SLOvO

Katalog připravovaných hraných a animovaných filmů vydává České filmové centrum už po třinácté. Třináctka je v tomto případě rozhodně číslem šťastným: počet českých filmových hraných a animovaných projektů v aktuálním vydání dosáhl rekordní stovky a letošní kolekce je příslibem vzniku mnoha kvalitních filmů. Katalog obsahuje kompletní informace o projektech ve stádiu vývoje (64), výroby (23) a postprodukce (16) v češtině i angličtině. Celoročně slouží k propagaci českého filmu, ale také k orientaci v české filmové tvorbě v širším smyslu. Propagace českých filmů ve vývoji – až k fázi krátce před realizací – je zaměřena hlavně na potenciální zahraniční partnery, konkrétně zahraniční producenty, sales agenty, filmové fondy a koprodukční trhy. Právě na základě tohoto katalogu s námi zahraniční trhy konzultují jednotlivé české projekty. My zase upozorňujeme podle profilu a požadavků konkrétních koprodukčních trhů na vhodné české projekty. Letošní kolekce připravovaných filmů je žánrové neobyčejně bohatá a zajímavá. Je v ní zastoupen detektivní žánr, historický velkofilm, drama, adaptace literárních děl, muzikál, politický thriller, doku-drama i sci-fi. Můžeme konstatovat značný a potěšitelný nárůst titulů pro děti, včetně klasické celovečerní pohádky, ke které se obrací zájem jak mladých, tak i zkušených a slavných tvůrců, jako je Jan Svěrák (Tři bratři), nebo Václav Vorlíček (Zlatovláska). I nový projekt Alice Nellis Sedmero krkavců, který je ve stádiu výroby, vychází z klasické pohádky Boženy Němcové a klasický pohádkový žánr si chce poprvé zkusit také například Marek Najbrt (Horkou jehlou). Z animovaných projektů pro děti se můžeme těšit na film Lajka Aurela Klimta, nebo kombinovaný projekt Gaston o legendárním lachtanovi, kteří se proslavil během pražských povodní. A nesmíme zapomenout na Malou z rybárny Jana Baleje inspirovanou Hansem Christianem Andersenem. Mnoho tvůrců se různými způsoby a žánry vrací k důležitým momentům české historie – od té nejstarší přes 2. světovou válku a 50. léta až k období totality. V kolekci je 8 debutů, ale i projekty zkušených režisérů, jako je Jan Hřebejk (Učitelka), Petr Zelenka (Ztraceni v Mnichově) nebo Jan Švankmajer (Hmyz) a můžeme se těšit i na nové filmy Petr Václava, Vladimíra Michálka, Václava Marhoula nebo Roberta Sedláčka. Přejeme všem novým projektům úspěšnou realizaci!

Markéta Šantrochová, České filmové centrum

The Czech Film Center is issuing its catalogue of feature and animated films under preparation for the thirteenth time. Thirteen is definitely a lucky number in this case: the number of Czech feature and animation film projects in the current issue has reached a record-breaking hundred and this year’s collection is a promise of the creation of many quality films of all kinds. The catalogue contains, in both Czech and English, complete information on projects in the development (64), production (23) and post-production (16) phases. It is used all year long for the promotion of Czech films as well as for orientation in Czech cinematography in the wider sense. The promotion of Czech films under development (up to the phase right before filming) is oriented mainly on the potential of foreign partners, specifically foreign producers, sales agents, film funds and coproduction markets. This year’s collection of prepared films is uncommonly rich and interesting, featuring genres such as the detective mystery, epic historical film, drama, adaptation of literary works, musical, political thriller, docudrama and sci-fi. We can observe a considerable and gratifying increase in the number of titles for children, including classic featurelength fairy tales to which young filmmakers are turning their attention, as are more experienced and famous directors such as Jan Svěrák (Three Brothers) or Václav Vorlíček (Princess Goldenhair). Even Alice Nellis’ new project, Seven Ravens, which is in the state of production, is based on a classic fairy tale by Božena Němcová and Marek Najbrt also wants to try the classic fairy tale genre for the first time with The Magic Needle. The animated projects for children that we can look forward to include the film Laika by Aurel Klimt and the combined project Gaston, about the legendary seal, who came to fame during the Prague flood. And we should not forget about Little from the Fishshop by Jan Balej based on Hans Christian Andersen. Many filmmakers are returning to important moments in Czech history in various manners and genres – from ancient history through World War II and the 1950’s to the era of totality. There are 8 first films in the collection as well as projects from experienced directors such as Jan Hřebejk (The Teacher), Petr Zelenka (Lost in Munich) and Jan Švankmajer (Insects) and we can also look forward to new films from Petr Václav, Vladimír Michálek, Václav Marhoul and Robert Sedláček. Our best wishes for all the new projects!

Markéta Šantrochová, Czech Film Center
ObSaH

1

CONTENTS

FILMy vE vývOjI

Absence blízkosti Advokát Albatros Ani ve snu! Babovřesky 3 Binderiana Café Louvre Cesta slepých ptáků Cook, F**k, Kill (Žáby bez jazyka) Ctnosti a neřesti Čekej tiše Český Pepík jede do Polska poznat lásku k Bohu ČSFR (Česko-slovenská filmová romance) Děcka z východu Den štěstí Dobrá nálada Dzwille Eva zase tropí hlouposti Gaston Hajzl všemohoucí Hana a Marie Hastrman Hmyz Horkou jehlou Il Boemo Jan Žižka PSANEC Jedenáctka Karel IV. Klub odložených mužů Křížáček Learning to Play Léčba Schopenhauerem Lips Tullian Malý kat Maroko Melchior Mluviti pravdu Myši patří do nebe Nabarvené ptáče Návrat do končin Nebudeš jiných bohů míti

FILMS IN DEvELOPMENT

The Absence of Closeness Crime Interface The Albatross In Your Dreams! Babovřesky 3 Binderiana Café Louvre Blind Bird´s Journey Cook, F**k, Kill (Frogs with No Tongues) Virtues and Vices Wait in Silence Pepik the Czech Goes to Poland in a Quest for Love of God CSFR (A Czecho-Slovak Film Romance) Kids from East Day of Happiness Good Mood Dzwille Eva Fools Around Again Gaston Almighty Jerk Hana and Marie Hastrman Insects The Magic Needle Il Boemo Jan Žižka WARRIOR OF GOD The Eleven Charles IV. Play It Cool Little Crusader Learning to Play The Schopenhauer Cure Lips Tullian Hangman Jr. Morocco St. Olaf’s Mystery Telling the Truth Even Mice Belong in Heaven The Painted Bird Return to Končiny Thou Shalt Have No Others Gods Before Me Největší tajemství Leopolda Bumbáce The Biggest Secret of Leopold Bumbac Nemilovaná The Unloved Nikdy nejsme sami Never Alone Ostravak Ostravski ve filmu!!! Ostravak Ostravski

4

Josef Tuka Jiří Svoboda Petr Oukropec Zdeněk Troška Zdeněk Durdil Arkaitz Basterra Pavel Jandourek Mira Fornay Miroslav Dvořáček Martin Krejčí Vít Klusák, Filip Remunda

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Jakub Sommer

22

Aramisova Ivan Fíla Ivan Vojnár Rudolf Tesáček

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Martin Dušek Peter Bebjak Zdeněk Jiráský Ondřej Havelka Jan Švankmajer Marek Najbrt Petr Václav Petr Jákl, Jr. David Súkup

Václav Kadrnka Steen Argo Tomáš Krejčí Vít Karas David Súkup Václav Křístek Rein Kotov Dan Svátek Denisa Grimmová, Noro Držiak Václav Marhoul Robert Sedláček Petr Šícha Jan Budař Petr Václav David Kočar, Vladislav Kučík

51 52 53 54


CONTENTS

1

FILMy vE vývOjI

Překrásní Přes hranici Přes kosti mrtvých Případ Andrey S. Rap.ortér Rituál Rudý kapitán Senior quintet Staříci Šiška de Luxe Učitelka Venku Vládci Prahy Všichni muži jednou ranou Zajatci Zatím dobrý Zlatovláska Zloději zelených koní Život k sežrání

2

FILMy vE výRObě

Andílek na nervy Burácení Cesta do Říma Fotograf Hlasy Já, Olga Hepnarová Jack Russell – zachránce planety Kobry a užovky Koza Kruanovo dobrodružství Kukuřičný ostrov Lajka Laputa Lichožrouti Malá z rybárny Malý pán Menandros & Thaïs Pátá loď Rodinný film Sedmero krkavců Trilogie Kaktusák Válka s mloky Ztraceni v Mnichově

ObSaH

FILMS IN DEvELOPMENT The Beauteous The Crossing Game Count The Case of Andrea S. Rap.orter The Rituál Red Captain Senior Quintet Old Timers Sishka de Luxe The Teacher Outside The Kings of Prague All Men in One Captive So Far So Good Princess Goldenhair Green Horse Rustlers Life to Devour

Jan Kobler Florence Miailhe Agnieszka Holland Jiří Diviš Jakub Sommer

55 56 57 58 59 60 Michal Kollár 61 Tomáš Jančo 62 Ondřej Provazník, Martin Dušek 63 Jan Cvitković 64 Jan Hřebejk 65 Michal Hogenauer 66 Matěj Chlupáček, Michal Samir 67 Monika Hašková 68 David Jařab 69 Tomáš Mašín 70 Václav Vorlíček 71 Dan Wlodarczyk 72 Kristina Dufková 73

FILMS IN PRODUCTION Victoria Angel Rumbling Journey to Rome Photographer Voices Nobody Likes Me Jack Russell – Rescuing the Planet Cobras & Grass Snakes Goat Kruan’s Adventures Corn Island Laika Laputa Oddsockeaters Little from the Fish Shop The Little Man Menandros & Thaïs Fifth Boat Family Film Seven Ravens The Cactusman Trilogy The Salamander War Lost in Munich

Juraj Šajmovič Adolf Zika Tomasz Mielnik Irena Pavlásková Zdeněk Fiala Petr Kazda, Tomáš Weinreb Alex Dowis Jan Prušinovský Ivan Ostrochovský Tomáš Krejčí George Ovashvili Aurel Klimt Jakub Šmíd Galina Miklínová Jan Balej Radek Beran Ondřej Cikán, Antonín Šilar Iveta Grófová Olmo Omerzu Alice Nellis Jan Bubeníček Tomáš Krejčí Petr Zelenka

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
ObSaH

3

FILMy v POSTPRODUkCI

FILMS IN POST-PRODUCTION

8 hlav šílenství Andělé Děti Díra u Hanušovic Místa My2 Odborný dohled nad východem Slunce Pohádkář Pořádně pokecal Poslední z Aporveru Schmitke Tři bratři V tichu Zejtra napořád Zero Zmizen 1945

8 Heads of Madness Angels Children Nowhere in Moravia Places Us2 Sunrise Supervising Storyteller Totally Talking The Last of Aporver Schmitke Three Brothers In Silence Tomorrow Forever Zero Missing 1945

Rejstřík

Index

118

Kontakty

Contacts

121

* *CONTENTS

Marta Nováková Alice Nellis Jaro Vojtek Miroslav Krobot Radim Špaček Slobodanka Radun Pavel Göbl Vladimír Michálek Tomáš Pavlíček Tomáš Krejčí Štěpán Altrichter Jan Svěrák Zdeněk Jiráský Rudolf Havlík Gyula Nemes Josef Císařovský

Uvedené ceny rozpočtu jsou v CZK, přepočteny aktuálním kurzem ČNB ze dne 1. 4. 2014 a zaokrouhleny. 1 EUR = 27,44 Kč. All listed prices in the budget are in CZK, converted by the current exchange rate of ČNB on 1. 4. 2014, and rounded. 1 EUR = 27,44 CZK

102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117


DRAMATURGICKÝ WORKSHOP

MINIMIDPOINT JAK POZNAT POTENCIÁL PŘÍBĚHU? České filmové centrum, Kancelář Kreativní Evropa – MEDIA a MIDPOINT: Central European Script Center pořádají již čtvrtým rokem workshop zaměřený na dramaturgický vývoj scénářů.

TERMÍN: 24.–25. 11. 2014 FAMU PRAHA

Workshopy se zaměřují na analýzu scénářů celovečerních hraných filmů. Obracejí se především na tvůrčí tým v kombinaci scenárista-producent.

Podrobnější informace o workshopu naleznete na stránkách

www.midpointcenter.eu


FILMy vE vývOjIFILMS IN DEvELOPMENT

1

FILMy vE vývOjI

FILMS IN DEvELOPMENT

abSENCE bLÍZkOSTI THE abSENCE OF CLOSENESS REŽIE | DIRECTOR Josef Tuka ŽÁNR | GENRE psychologické drama | psychological drama DEBUT | DEBUT ano | yes NÁMĚT | STORY Josef Tuka SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Josef Tuka VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 500 000 Kč | 18 220 EUR TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY srpen 2014 | August 2014

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS západní Čechy, mezi městy Cheb a Karlovy Vary, lesní samota, rodinný dům, hřbitov, včelí farma, železniční přejezd, kukuřičné pole, pískovna, benzínová stanice a psí útulek | West Bohamia, between the towns of Cheb and Karlovy Vary, a secluded forest dwelling, family house, graveyard, bee yard, railroad crossing, corn field, sand pit, gas station and dog pound DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE jaro 2015 | spring 2015 STOPÁŽ | RUNNING TIME 80 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT HDV

Absence blízkosti vypráví o dvaatřicetileté Hedvice, která pracovala jako kadeřnice. Světlana, matka Hedviky, využila výhodnou realitní nabídku a koupila parcelu na odlehlé lesní samotě, kde nechala postavit dům v moderním architektonickém stylu. Čerstvá maminka Hedvika se přistěhovala se svým půlročním synem Lojzíkem. Místo láskyplného rodičovského citu však k dítěti zaujímá odcizený postoj. Jedné noci nalezne deníky předčasně zesnulého otce. Hedvika se rozhodne, že se pokusí absenci blízkosti ke svému malému Lojzíkovi potlačit právě prostřednictvím otcových deníků. „Lze namítnout, že daný příběh je natolik svázaný do jednoho prostředí, tedy do prostředí rodinné novostavby a blízkého okolí, že postrádá rysy filmové audiovizuality. Z tohoto důvodu je děj umístěn do seismicky nejaktivnější oblasti v České republice, kde se často odehrávají drobné zemětřesné roje. Motiv zemětřesení vytváří podmanivé prostředí pro vztahové napětí, případně trefně ilustruje pohyby ve vztazích postav komorně psychologického příběhu.“ Josef Tuka, režisér The Absence of Closeness is the story of Hedvika, who used to work as a hairdresser. It takes place in a new family house which is located in remote secluded woods. Hedvika, a fresh mother, moves in with her 6-month-old son Lojzík. Instead of embracing the emotions of true parental love, Hedvika feels distant and alienated. One night she finds the diaries of her prematurely deceased father. Hedvika decides to try to suppress her “absence of closeness” towards Lojzík through her father’s diaries. “It could be argued that this story is bound too tightly to a single environment, being the environment of a new family house and its immediate environs, that it lacks cinematic audiovisual features. For this reason the plot is set in the most seismicallyactive region in the Czech Republic, where small earthquakes frequently take place. The motif of earthquakes creates a captivating setting for relationship tensions, plus it fittingly illustrates the movements in the characters relationships in this intimate psychological story.” Josef Tuka, Director

KONTAKT / CONTACT Josef Tuka mobile: +420 723 803 215, e-mail: jtuka@email.cz, www.joseftuka.cz

10


FILMS IN DEvELOPMENT

FILMy vE vývOjI

1

aDvOkÁT CRIME INTERFaCE

Zásahová jednotka vniká uprostřed noci do rozsáhlé usedlosti. Zatčený během policejní prohlídky záhadně mizí. Tomáš Krása, vyšetřovatel z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, je přesvědčen, že v tom jede jeden z nadřízených. Po vyostřeném konfliktu dostává na vybranou – dobrovolný odchod od policie nebo trestní stíhání v jiné kauze. Přijímá nabídku spolumajitele advokátní kanceláře. Jeho metody nejsou přímo v rozporu se zákonem, úspěšně však obhajuje i ty, které dříve posílal za mříže. A odměny od nich jsou velkorysé. Díky jedné z kauz se stává figurkou na šachovnici souboje lobbyistů, politiků a policistů. Nakonec neví, kdo je na straně práva a kdo na straně mafie. Je odhodlán pokračovat, byť smrti uniká jen o vlásek. „V prostředí šedé ekonomiky, využívající prestiže peněz a majetku, se proplétají příběhy podnikatelů, advokátů, novinářů a zkorumpovaných i čestných policistů. Hlavní postava hledá svou pozici mravní, sociální i existenciální, což znesnadňuje rozostřená hranice sociálních norem. Pro posílení hodnověrnosti sociální reflexe chci využít para dokumentárních metod snímání i hereckého projevu.“ Jiří Svoboda, režisér In the middle of the night, a SWAT team breaks into a big estate. While the police are searching the premises, the arrested man disappears. Tomáš Krása, an investigator from the Organized Crime Investigation Unit, is convinced that one of his superiors is involved. Once the conflict comes to a head, he is given a choice – leave the police force voluntarily or face prosecution in a different case. He accepts an offer from the co-owner of a law firm. Thanks to one of the cases, he becomes a pawn in a game played by competing lobbyists, politicians and the police.

REŽIE | DIRECTOR Jiří Svoboda ŽÁNR | GENRE detektivní thriller | detective thriller DEBUT | DEBUT ne | no NÁMĚT | STORY Václav Láska SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Jiří Svoboda, Václav Láska, Miro Šifra KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Martin Šácha HUDBA | MUSIC Jiří Chlumecký PRODUCENT | PRODUCER Přemysl Pražský, Jiří Vlach – LUXOR

TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY srpen – září 2015 | August – September 2015 KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Praha a okolí | Prague and environs DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE 2016 STOPÁŽ | RUNNING TIME 95 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP PODPORA | SUPPORT The State Cinematography Fund Czech Republic – National Support

VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 30 mil. Kč | 1,09 mil. EUR

“In the environment of the underground economy, making use of the prestige of money and property, stories are interwoven about businessmen, attorneys, journalists and corrupt and honest cops. The main character is searching for his own moral, social and existential position, but he is hindered in this by the blurred borders of societal norms. To strengthen the credibility of societal reflection, I want to make use of paradocumentary methods of filming and acting.” Jiří Svoboda, director

KONTAKT / CONTACT LUXOR, Jiří Vlach mobile: +420 732 426 581, e-mail: vlach@luxorfilm.cz, www.luxorfilm.cz

11


1

FILMy vE vývOjI

FILMS IN DEvELOPMENT

aLbaTROS THE aLbaTROSS

ŽÁNR | GENRE drama | drama DEBUT | DEBUT ne | no NÁMĚT | STORY Jan Zázvorka SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Martin Daniel VÝTVARNÍK | SET DESIGNER Jan Kadlec PRODUCENT | PRODUCER Tomáš Rotnágl, Jan Kadlec – K Film plus

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Česká republika: Praha, Zbraslav, Mělník, Hořín, Brno – městské ulice, zámky, parky, závodiště, lesy – hony | Czech Republic: Prague, Zbraslav, Melnik, Horin, Brno: city streets, castles, parks, race tracks, country side, forests – hunts; Německo: Berlín – město, závodiště Avus, ulice, krajina kolem Berlína, Schreiberhau, Nürburgring, Nürburg, Hackenheim | Germany – Berlin, the city, race track Avus, city streets, Berlin clubs, around Berlin, Schreiberhau, Nürburgring, Nürburg, Hackenheim; Rakousko: česko-rakouské hranice, závodiště, rakouská zahradní restaurace | Austria: the Czech-Austrian border, race tracks, Austrian garden restaurant; Francie: Molsheim – továrna Bugatti, město Molsheim a okolí | France: Molsheim: Bugatti factory, city of Molsheim and its surroundings

Úchvatný příběh prince Jiřího Kristiána Lobkowicze inspirovaný skutečnými událostmi odehrávajícími se v Evropě mezi světovými válkami. Mladý aristokrat je po smrti svého otce knížete Friedricha Lobkowicze vystaven zodpovědnosti za postavení svého rodu v novodobé společnosti. Vzdělání a sportovní duch finančně zajištěného šlechtice umožňují mladému aristokratovi vlastní volbu jak nepoliticky řešit postavení rodu Lobkowiczů, a to skrze nový společenský fenomén – automobilismus. Mladý princ začíná závodit pod pseudonymem Albatros, jenž se posléze stává jeho přezdívkou. S uvědoměním si všech rizik i svých hranic avšak nucen politickým děním usedá odhodlaný princ jako rytíř rodu do sedla v té době nejsilnějšího koně, červené Bugatti T 54. Albatros umírá pod vahou své šlechtické zodpovědnosti za společenský kredit v bitvě na závodním okruhu Avus v Berlině v roce 1932. The enthralling story of Prince Jiří Kristián Lobkowicz, inspired by true events that took place in interwar Europe. After the death of his father, Prince Friedrich Lobkowicz, the young aristocrat, is shouldered with the responsibility for his family’s position in modern society. The financially-secure Prince’s education and competitive spirit make it possible for he himself to choose how to resolve the Lobkowicz family’s position apolitically through a new social phenomenon – motor racing. The young aristocrat starts to race under the pseudonym Albatros, which later becomes his nickname. Aware of all the risks and limits, the determined Prince, forced by political events to act as a family’s knight in shining armour saddles up the strongest horse of his age, a red Bugatti T 54. Albatros dies under the weight of his noble responsibility for social credit in a battle on the Avus race track in Berlin in the year 1932.

STOPÁŽ | RUNNING TIME 120 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP

KONTAKT / CONTACT K Film plus, Tomáš Rotnágl mobile: +420 777 250 550, e-mail: tomas.rotnagl@kfilm.cz, www.kfilm.cz

12


FILMS IN DEvELOPMENT

FILMy vE vývOjI

1

aNI vE SNU! IN yOUR DREaMS!

Patnáctiletá Laura je mrštná a hbitá, ale jako dívka je trochu opožděná. Díky tajemné iniciaci začne žít dvojí život. V realitě chce posunout fyzické limity svého těla tím, že bude překonávat překážky v klučičí partě parkouristů. Překvapí jí však city, které si při tom poprvé uvědomí. Zamiluje se do Lukyho a využívá Alexe, který miluje jí. Laura dokáže cestovat do paralelního světa romantických vizí, kde své skryté touhy naplno realizuje. Luky jí tam patří. Ve chvíli, kdy ve snovém světě Lukyho uvězní, vymkne se její cestování kontrole a oba světy se zvláštním způsobem propojí. Laura se musí rozhodnout pro jeden z nich. Laura (15) is brisk and swift, but as a girl a bit belated. Thanks to a mysterious initiation she starts to live a double life. In reality she wants to move the physical limits of her body by overcoming all sorts of obstacles in the boy’s group of parkourists. She is surprised by the feelings she realizes for the very first time. She falls in love with Luky (16) and uses Alex (16), who is in love with her. Laura is able to travel to a paralel world of romantic visions, where she secretly fulfils her hidden desires. Luky belongs to her there. In a moment, when she imprisons Luky in the dream world, her traveling becomes uncontrollable and both worlds are put through in a mysterious way. Laura must choose one of them.

REŽIE | DIRECTOR Petr Oukropec

DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR CinemArt

ŽÁNR | GENRE teen romance | teen romance

VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 25 mil. Kč | 911 052 EUR

DEBUT | DEBUT ne | no

TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY srpen 2014 – červen 2015 | August 2014 – June 2015

SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Egon Tobiáš KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Tomáš Sysel STŘIH | EDITOR Jakub Hejna ZVUK | SOUND Richard Müller VÝTVARNÍK | SET DESIGNER Henrich Boráros PRODUCENT | PRODUCER Petr Oukropec, Pavel Strnad – Negativ

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Praha, Slovensko, Norsko | Prague, Slovakia, Norway STOPÁŽ | RUNNING TIME 80 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP PODPORA | SUPPORT The State Cinematography Fund Czech Republic – Film Incentives

KOPRODUCENT | CO-PRODUCER ARINA (SK)

KONTAKT / CONTACT Negativ, Zuzana Bieliková mobile: +420 608 141 437, e-mail: zuzana@negativ.cz, www.negativ.cz

1


1

FILMy vE vývOjI

FILMS IN DEvELOPMENT

babOvŘESky  babOvŘESky 

REŽIE | DIRECTOR Zděněk Troška ŽÁNR | GENRE komedie | comedy DEBUT | DEBUT ne | no NÁMĚT | STORY Lukáš Draganovský SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Zdeněk Troška, Marek Kališ KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Ervín Sanders STŘIH | EDITOR Dalibor Lipský ZVUK | SOUND Martin Ženíšek

VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 34 mil. Kč | 1,24 mil. EUR TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY květen – červen 2014 | May – June 2014 KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Turecko, jižní Čechy, „selské baroko“ | Turkey, South Bohemia, “Rustic Baroque” KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ | WHERE IS FILMING PLANNED Side, Netolice, Pištín, Záboří, Hluboká, Holašovice, Dříteň, Dobčice

HUDBA | MUSIC Karel Vágner

DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE 12. 2. 2015

VÝTVARNÍK | SET DESIGNER Václav Vohlídal

STOPÁŽ | RUNNING TIME 116 min

PRODUCENT | PRODUCER Dana Voláková, Michaela Flenerová – Fénix Film

PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP

HRAJÍ | FEATURING Veronika Žilková, Lukáš Langmajer, Jana Synková, Pavel Kikinčuk, Lucie Vondráčková, Tereza Bebarová, Bronislav Kotiš

PODPORA | SUPPORT The State Cinematography Fund Czech Republic – Film Incentives

Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvným obrázkem ze života v současné vesnici, která s nadhledem a komediální nadsázkou, tak trochu v duchu Slunce, seno, sleduje kupící se nedorozumění a souhry náhod, které pořádně zamotají hlavu jejím obyvatelům. V příběhu nechybí láska, žárlivost, závist, intriky a zejména vtipné okamžiky, v nichž se někteří i najdou. Příběh začíná tam, kde druhý díl skončil: starosta se chce pomstít místním drbnám a posílá je na dovolenou k moři. Zdeněk Troška’s summer comedy is a humorous look at life in a contemporary village, somewhat in the style of his Sun, Hay… (Slunce, Seno…) films. Here we follow, with detachment and comedic hyperbole, the snowballing misunderstandings and coincidences that really get the village inhabitants in a whirl. The story is not lacking love, jealousy, envy, intrigue and, above all, humorous moments where many will recognise a bit of themselves. The story begins where the second part left off: the mayor wants to exact his revenge on the local gossipers and sends them to the seaside for a vacation.

DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR Falcon

KONTAKT / CONTACT Fénix Film, Dana Voláková mobile: +420 602 369 033, e-mail: dana@volakova.cz

14


FILMS IN DEvELOPMENT

FILMy vE vývOjI

1

bINDERIaNa bINDERIaNa

Celovečerní film Binderiana se odehrává začátkem 70. let 20. století na území Polska a bývalého Československa. Vypráví příběh Marko Bindera, tajného agenta polské Státní bezpečnosti, který se zamiluje do francouzské vědkyně Agnes Moldacké. Společně poznávají nadpřirozenou bytost z hlubin moře, mořského děda. Stařec má jedinečnou schopnost vidět budoucnost, a tak se o jeho objev zajímá mnoho nebezpečných a chamtivých osob. Agnes a Marko unášejí mořského děda před těmito chamtivci a prchají do Československa… „Příběh vychází ze stylizovaného světa Monstrkabaretu Freda Brunolda, který je prezentován trilogií grafických novel, divadelním představením, a také krátkým filmem Radio Kebrle.“ Zdeněk Durdil, režisér The feature length Binderiana takes place in Poland and the former Czechoslovakia in the beginning of the 1970s. It narrates a story of Marko Binder, a secret agent of the communist Poland, who falls in love with a charming French scientist Agnes Moldacka. Together they get to know a supernatural being from deep ocean, an old little sea man. The old little sea man has a special ability to forsee the future and show it to people. So, he gets surrounded by many dangerous, mean and greedy people. Agnes and Marko are kidnapping the old little sea man in order to safe him from these greedy people and they are escaping to Czechoslovakia... “The story comes from Fred Brunold’s stylised wide-spread world of Monstercabaret that we present by a graphic novel trilogy Fred Brunold’s Monstercabaret, a theatre play Fred Brunold’s Monstercabaret and a short cartoon film by Zdeněk Durdil called Radio Kebrle.“ Zdeněk Durdil, director

REŽIE | DIRECTOR Zdeněk Durdil ŽÁNR | GENRE fantasticko-dobrodružný | fantastic-adventure DEBUT | DEBUT ano | yes NÁMĚT | STORY Džian Baban, Vojtěch Mašek SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Džian Baban, Vojtěch Mašek KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Braňo Pažitka STŘIH | EDITOR Hedvika Hansalová VÝTVARNÍK | SET DESIGNER Zdeněk Durdil PRODUCENT | PRODUCER Jana Bebrová, Zdeněk Holý – Vernes KOPRODUCENT | CO-PRODUCER Jacek Naglowski – Centrala (PL) VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 39 mil. Kč | 1,42 mil. EUR

TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY srpen – září 2015 | August – September 2015 DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE jaro 2016 | spring 2016 KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Polsko – pobřeží, Česká republika – městské části, interiéry | Poland – sea coast, Czech Republic – districs, interiors KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ | WHERE FILMING IS PLANNED Polsko, Česká republika | Poland, Czech Republic STOPÁŽ | RUNNING TIME 90 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP PODPORA | SUPPORT The State Cinematography Fund Czech Republic – National Support

KONTAKT / CONTACT Vernes Jana Bebrová, mobile: +420 776 650 778, e-mail: jana@vernes.cz Zdeněk Holý, e-mail: zdenek@vernes.cz, www.vernes.cz

1


1

FILMy vE vývOjI

FILMS IN DEvELOPMENT

CaFé LOUvRE CaFé LOUvRE

REŽIE | DIRECTOR Arkaitz Basterra

VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 96 mil. Kč | 3,5 mil. EUR

ŽÁNR | GENRE drama | drama DEBUT | DEBUT ano | yes

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Praha | Prague

NÁMĚT | STORY Iva Stojáková, Arkaitz Basterra, Gunnar Tryggvason

KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ | WHERE FILMING IS PLANNED Praha | Prague

SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Iva Stojáková, Arkaitz Basterra, Gunnar Tryggvason

PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP

PRODUCENT | PRODUCER Karla Stojáková – Axman Production

STOPÁŽ | RUNNING TIME 100 min

Nick, třicetiletý Američan, se vzdává práce bankovního úředníka, aby mohl odjet studovat dokumentární film do Prahy. Jednoho dne ho ve známé pražské kavárně Café Louvre uchvátí žena (Emilia), která je oblečená v kostýmku ze třicátých let. Chce se s ní seznámit, ale žena mu před očima zmizí. Téhož dne se na škole promítá film Jaromíra Eberta z roku 1938 a na jednom ze záběrů Nick spatří Emilii. Začne pátrat po informacích o filmaři Jaromíru Ebertovi a zjistí, že žil v budově Café Louvre a zemřel za nevyjasněných okolností. Nick začne v kavárně trávit stále více času s nadějí, že znovu spatří svou femme fatale. Jednoho dne se mu to poštěstí. Tajemná žena ho přivede ke dveřím, které vedou do bytu Jaromíra Eberta. Nick vstoupí a začne žít život Jaromíra. Osobnost Jaromíra a Nicka se postupně propojí a Nick zjišťuje, že Jaromírův příběh z minulosti má zvláštní spojitost s jeho současností. Nick, a thirty something American gives up his job as a banker to study documentary filmmaking. One day at the historical art nouveau café called Café Louvre, Nick notices a woman (Emilia) dressed that appears to be from the 1930s. He tries to approach her but she seems to disappear. Later that day, during a screening of old documentaries at the film school Nick notices Emilia in one of the films that was made by a Czech filmmaker named Jaromír Ebert. Nick becomes obsessed to find out more about Ebert and uncovers that Jaromír Ebert used to live in an apartment in the same building as the Café Louvre. Nick starts spending more time at the café hoping to see Emilia again until once he falls into a delirium that brings him back to the 1930s into the strange life of Jaromír Ebert. Their lives collide and Nick starts living Jaromír’s story which has a strong relevance to his present life.

KONTAKT / CONTACT Axman Production, Karla Stojáková mobile: +420 603 553 915, e-mail: karla@axmanproduction.com, www.axmanproduction.com

1


FILMS IN DEvELOPMENT

FILMy vE vývOjI

1

CESTa SLEPýCH PTÁkŮ bLIND bIRDS’ jOURNEy

Postava francouzského spisovatele Julese Verna dodnes vzrušuje čtenáře po celém světě a jeho život je obestřen nejedním tajemstvím. Vědci dodnes žasnou například nad jeho prognózou, že Nil nepramení, ale vytéká z velkého Victoriina jezera, která se potvrdila až dva roky po vydání knihy. Hned druhou jeho knihou je Cesta do středu Země (1863), s jejímž dějem a tajemstvím života samotného autora si pohrává předloha filmu – Součkova Cesta slepých ptáků. Podle některých zdrojů uskutečnil sám Verne výpravu na Island, přímo do kráteru sopky Snaeffels a z této expedice dovezl materiál pro svou knihu. „V podvědomí jsem nosil myšlenku, jak by se dal román Cesta slepých ptáků zfilmovat. Až má návštěva Islandu mi napověděla, že se dá odvyprávět současným filmovým jazykem, kdy silný příběh promítneme do „detektivního“ reportážního pátrání po ztracené expedici z minulosti v kontrastu s mystickou islandskou přírodou.“ Pavel Jandourek, režisér The French author Jules Verne still excites readers over the world to this day and his life is shrouded in many a mystery. Even today scientists are astonished, for example, about his prognosis that the Nile’s source is not from a spring, but that it flows out of the huge Lake Victoria, which was only confirmed two years after the book was published. His second book was Journey to the Centre of the Earth (1863) and the series of books the film is based on, Souček’s Blind Birds’ Journey, plays with the plot as well as the mystery of the author’s life. According to some sources, Verne himself travelled to Iceland, right to the crater of the Snaeffels volcano and gathered material for his book from this expedition. „Subconsciously I have been playing with the idea of how it would be possible to film Blind Birds’ Journey. It wasn’t until I visited Iceland that it clicked that it can be told in the current cinematic language, where we project the strong story into a “detective” reportorial of the search for a lost expedition from the past in contrast with the mystical Icelandic scenery”. Pavel Jandourek, director

KONTAKT / CONTACT Bio Illusion, Miloslav Šmídmajer mobile: +420 602 440 753, e-mail: smidmajer@bioillusion.com, www.bioillusion.com

ŽÁNR | GENRE dobrodružný, sci-fi | adventure, sci-fi

HRAJÍ | FEATURING David Prachař, Linda Rybová, Tereza Šefrnová, Luboš Veselý, Sigurdur Sigurjónsson, Olafur Darri Olaffson, Throstur Leo Gun, Pavel Zedníček

DEBUT | DEBUT ne | no

DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR Bontonfilm

NÁMĚT | STORY Ludvík Souček

VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 38,4 mil. Kč | 1,4 mil. EUR

SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Pavel Jandourek

TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY 2014

REŽIE | DIRECTOR Pavel Jandourek

KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Asen Šopov STŘIH | EDITOR Jan Skalský, Steffi Thors ZVUK | SOUND Jiří Klenka HUDBA | MUSIC Zbyněk Matějů, Björk VÝTVARNÍK | SET DESIGNER Milan Popelka, Sylva Hanáková PRODUCENT | PRODUCER Miloslav Šmídmajer – Bio Illusion KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Tomáš Telecký – Glaziers, ARINA (SK), Hakon Mar Oddsson – Fossafelagid Titan (IS), Sebastián Álvarez Castro – Volcano International Productions (ES)

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Praha, Brno, Island v okolí sopky Snaefells, francouzské Amiens | Prague, Brno, Iceland in the vicinity of the volcano Snaefells, France – Amiens KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ | WHERE FILMING IS PLANNED Praha, Brno, Slovensko, Francie – Amiens, Island, ostrov Tenerife | Prague, Brno, Slovakia, France – Amiens, Iceland, Tenerife STOPÁŽ | RUNNING TIME 115 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT 35 mm, DCP PODPORA | SUPPORT The State Cinematography Fund Czech Republic – National Support, The Ministry of Culture of the Slovak Republic

1


1

FILMy vE vývOjI

FILMS IN DEvELOPMENT

COOk, F**k, kILL (Žaby bEZ jaZyka) COOk, F**k, kILL (FROGS wITH NO TONGUES) REŽIE | DIRECTOR Mira Fornay

VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 29 mil. Kč | 1,05 mil. EUR

ŽÁNR | GENRE absurdní drama | absurd drama

TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY léto 2015 | summer 2015

DEBUT | DEBUT ne | no NÁMĚT | STORY Mira Fornay

DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE jaro 2016 | spring 2016

SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Mira Fornay

STOPÁŽ | RUNNING TIME 100 min

PRODUCENT | PRODUCER Juraj Bazulka, Mira Fornay – MIRAFOX (SK)

PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT 35 mm, DCP

KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Viktor Schwarcz – CINEART TV Prague

Absurdní drama o domácím násilí vypráví příběh jednoho dne ze života domácího násilníka Jaroslava K. (43), který pracuje jako ošetřovatel v nemocnici na malém městě. Pohledný a zdánlivě dobrosrdečný muž a manžel Jaroslav K. je ve skutečnosti posedlý sexem, vařením a až patologicky žárlí na svoji ženu Blanku, kterou terorizuje v jejich nechutně velikém novozbohatlickém domě. Jaroslav K. neváhá vůči ostatním použít násilí, lži a teror, což vede k rodinné tragédii a hlavně se nakonec otočí právě proti němu samotnému. „Tématem filmu je domácí násilí a mojí hlavní otázkou, stejně jako v mém posledním filmu Můj Pes Killer je zodpovědnost za vlastní činy/postoje a jaký podíl zodpovědnosti má na rodinné tragedii společnost a rodina. Mým autorským konceptem s prvky černého humoru a absurdity posouvám téma těžké a seriózní látky domácího násilí do žánru absurdního dramatu. Věřím, že zpracováním tak důležitého tématu netradiční formou přinesu nový autorsky pohled na intimitu, sexualitu a násilí – hlavně to domácí – v naši moderní společnosti.“ Mira Fornay, režisérka This absurd drama tale tells a story of one day in the life of a perpetrator of domestic violence Jaroslav K. who works as a male hospital attendant. A handsome and seemingly good-natured man and husband Jaroslav is in fact obsessed with sex and cooking and he is pathologically jealous of his wife Blanka, whom he terrorizes in their large family house in a small city. He does not hesitate to employ violence, deceit and terror against others that ultimately leads to a family tragedy and finally turns against himself. „The main topic of the film, as in my previous film My Dog Killer, is the responsibility for one’s individual actions and attitudes, and the extent to which responsibility for a family tragedy lies with society and with the family itself. I decided to deal with the serious and tough topic of domestic violence with edgy dark humor and absurdity. I believe that my absurd drama rendered in non-traditional form will bring new perspective on intimacy, sexuality, violence, especially a domestic one, in modern society.“ Mira Fornay, director

KONTAKT / CONTACT MIRAFOX, Mira Fornay mobile: +421 904 881 384, e-mail: mira.fornay@mirafox.sk, www.mirafox.sk

1


FILMS IN DEvELOPMENT

FILMy vE vývOjI

1

CTNOSTI a NEŘESTI vIRTUES aND vICES

Atraktivní, vzdělaný, sympatický pětatřicátník Matyáš je úspěšným sochařem napodobenin, což ho činí dobře finančně zaopatřeným. „Barokní“, přesto současný, příběh vypráví, jaké okolnosti a setkání změní povrchního pražského „světáka“ v otevřenou osobnost a skutečného umělce. „Unikátní barokní exteriéry Braunova Kuksu, Betléma a Prahy, hudba a baletní vyjádření denních snů mladého sochaře, udržují diváka na křehké hranici skutečného a snového příběhu a intenzívně atakují divákovy emoce.“ Miroslav Dvořáček, režisér Handsome, educated, likeable thirty-something Matthias is a successful sculptor of replicas, which provides him with financial security. A “baroque” yet contemporary story of the circumstances and encounters that transform a shallow Prague “city-boy” into an open personality and a real artist. “The baroque exteriors of Braun’s unique works such as Kuks Hospital, Bethlehem sculpture garden and Prague, as well as musical and ballet expressions of the young sculptor’s daydreams, keep the viewers poised on a fragile boundary between dream and reality, and intensely attack their emotions.“ Miroslav Dvořáček, director

REŽIE | DIRECTOR Miroslav Dvořáček

VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 30 mil. Kč | 1,09 mil. EUR

ŽÁNR | GENRE lyrické drama | lyric drama

TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY léto 2015 | summer 2015

DEBUT | DEBUT ne | no NÁMĚT | STORY Miroslav Dvořáček SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Renata Řiháková, Miroslav Dvořáček

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Praha, Kuks – Betlém | Prague, Kuks – Betlém

STŘIH | EDITOR Boris Machytka

DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE 2016

HUDBA | MUSIC Zbyněk Matějů

STOPÁŽ | RUNNING TIME cca 100 min

VÝTVARNÍK | SET DESIGNER Jan Šíma PRODUCENT | PRODUCER Jana Tomsová – Studio Fáma 92

KONTAKT / CONTACT Studio Fáma 92, Jana Tomsová mobile: +420 730 146 751, e-mail: famaja@bohem-net.cz

1


1

FILMy vE vývOjI

FILMS IN DEvELOPMENT

čEkEj TIšE waIT IN SILENCE

REŽIE | DIRECTOR Martin Krejčí

VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 50 mil. Kč | 1,82 mil. EUR

ŽÁNR | GENRE drama | drama

TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY 2014–2016

DEBUT | DEBUT ano | yes NÁMĚT | STORY Štěpán Hulík

DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE 2016

SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Štěpán Hulík

STOPÁŽ | RUNNING TIME 100 min

KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Štěpán Kučera

PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP, Blu-ray

VÝTVARNÍK | SET DESIGNER Ondřej Nekvasil

PODPORA | SUPPORT The State Cinematography Fund Czech Republic – National Support

PRODUCENT | PRODUCER Pavla Kubečková, Tomáš Hrubý – nutprodukce KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Peter Badač – BFilm (SK), Česká televize

Čekej tiše je film o Evě Olmerové, která je mnohými kritiky považována za jednu z nejtalentovanějších jazzových zpěvaček bývalého východního bloku. Na Evině osudu není podstatná cesta za slávou a úspěchem, ale důvody, proč tuto svoji cestu, i přes svůj výjimečný talent, nikdy nedokázala naplnit. Čekej tiše má ambici zachytit podstatu Evina nekontrolovatelného a živelného charakteru a ukázat ho ve své ryzí podobě, ve své nezvladatelnosti a sebedestruktivní podstatě. Příběh je zasazen do ponurých sedmdesátých let, ovšem bez výraznějšího akcentu politických a historických reálií. Je to příběh, který by se mohl podobně odehrát i dnes, ačkoliv dnes by byla Eva ušetřena politických perzekucí a zákazů. Wait in Silence is a film about Eva Olmerova, who is believed by many critics to be one of the most talented Eastern European jazz singers of all time. Like the music she sang, full of disharmonies, abrupt changes of rhythm and melodies, her life was a constant flux of emotions, events, unresolved desires and personal tragedies. Living in the 1970’s Czechoslovakia meant a constant struggle between personal integrity and professional ambitions. Eva’s character traits, such as absolute honesty, disregard for authority and straightforwardness would have certainly made her life difficult even in a full-fledged democracy, nonetheless the totalitarian regime had a special disregard for personalities like Eva’s.

KONTAKT / CONTACT nutprodukce, Pavla Kubečková mobile: +420 605 256 190, e-mail: pavla@nutprodukce.cz, www.nutprodukce.cz

20


FILMS IN DEvELOPMENT

FILMy vE vývOjI

1

čESký PEPÍk jEDE DO POLSka POZNaT LÁSkU k bOHU PEPIk THE CZECH GOES TO POLaND IN a QUEST FOR THE LOvE OF GOD Co se stane, když je představitel nejateističtějšího národa v Evropě – Čech Pepík – vyslán do nejpobožnější země EU Polska? Performativní paradokument ve stylu Borata o dvou sousedních státech s velmi odlišným pohledem na náboženství. „Přestože čerpáme inspiraci z Borata, nechceme natočit druhého Borata. Bylo v něm příliš mnoho inscenovaných gagů. Místo toho dáváme přednost pravým postřehům, protože pravé postřehy považujeme za mnohem vtipnější, než všechny připravené fóry.“ Vít Klusák a Filip Remunda, režiséři What happens when a representative of the most atheist nation in Europe – a Czech named Pepik – is sent to Poland, the most religious country in the EU? A Borat-like performative paradocumentary about two neighbours with very different views on religion. “Even though we drew on inspiration from Borat, we don’t want to make a second Borat. It contained too many staged gags. Instead of this we are opting for true observations, since we consider true observations to be far funnier than all the staged gags.” Vít Klusák and Filip Remunda, directors

REŽIE | DIRECTOR Vít Klusák, Filip Remunda ŽÁNR | GENRE performativní paradokument | performative paradocumentary DEBUT | DEBUT ne | no NÁMĚT | STORY Zdeněk Holý SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Vít Klusák, Filip Remunda PRODUCENT | PRODUCER Zdeněk Holý, Jana Bebrová – Vernes KOPRODUCENT | CO-PRODUCER Kosma Films (PL) HRAJÍ | FEATURING Miroslav Krobot, Lucie Peklová DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR Bontonfilm VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 7,3 mil. Kč | 266 045 EUR

TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY léto 2015 | summer 2015 KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Polsko, Česká republika | Poland, Czech Republic KDE SE PLANUJE NATÁČENÍ | WHERE IS FILMING PLANNED Polsko, Česká republika | Poland, Czech Republic DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE jaro 2016 | spring 2016 STOPÁŽ | RUNNING TIME 90 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP, DVD, Blu-ray PODPORA | SUPPORT Polish Film Institut

KONTAKT / CONTACT Vernes, Jana Bebrová mobile: +420 776 650 778, e-mail: jana@vernes.cz

21


1

FILMy vE vývOjI

FILMS IN DEvELOPMENT

čSFR (čESkO-SLOvENSkÁ FILMOvÁ ROMaNCE) CSFR (a CZECHO-SLOvak FILM ROMaNCE) REŽIE | DIRECTOR Jakub Sommer

VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 15 mil. Kč | 546 630 EUR

ŽÁNR | GENRE romantická roadmovie | romantic roadmovie

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Praha, Slovensko – Bratislava až Tatry | Prague, Slovakia – Bratislava, Tatry

DEBUT | DEBUT ano | yes NÁMĚT | STORY Ondřej Ládek, Jakub Sommer SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Jiří Vaněk, Kristina Dufková, Andrea Jarošová, Jakub Sommer, Ondřej Ládek KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Viktor Smutný STŘIH | EDITOR Emil Pawinger ZVUK | SOUND Tomáš Kubec PRODUCENT | PRODUCER Přemysl Pražský, Jiří Vlach – LUXOR KOPRODUCENT | CO-PRODUCER Attack Film (SK)

TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY červen – červenec 2015 | June – July 2015 DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE 2016 STOPÁŽ | RUNNING TIME 90 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP

Od rozpadu československé federace uplynulo téměř dvacet let a pondělní slovenské „inscenácie“ vymizely z programu českých televizí. Jak se změnilo vzájemné vnímání obou národů? Jaký názor na svého nejbližšího souseda má nynější mladá generace? Matoušovi je dvacet, v 80. letech byl ještě na houbách. Braňo přišel studovat do Prahy z Blavy a odmítá připustit, že krása českých holek by se mohla rovnat kráse Slovenek. Pro jistotu ale balí každou českou sukni. Kristýna plánuje výlet s kamarádkami na hudební festival do Košic. Janka pracuje jako servírka v bratislavském baru a má problémy s žárlivým přítelem. Co se stane, když se osudy čtyř česko-slovenských hrdinů protnou... „ČSFR je zábavná roadmovie s originálně pojatou hudební složkou v duchu neo-retra. Zajímá nás, jak se proměnily vztahy Čechů a Slováků dvacet let po konci federace a jestli jsou Slovenky opravdu hezčí než Češky. Chceme na to přijít v pohybu a odvázané letní atmosféře za pomoci humoru a náladotvorné muziky.“ Jakub Sommer, režisér Nearly twenty years have passed since the breakup of the Czech and Slovak Federal Republic. What has changed about how these two nationalities see each other? What does the present generation of young people think about their country’s nearest neighbor? Matouš is 20 and had not yet been born the 1980s. Braňo came from Bratislava to Prague to study, and he refuses to admit that the beauty of Czech girls could equal that of Slovak lovelies. Just to make sure, he goes after every pretty Czech girl he meets. Kristýna is planning to travel with a girlfriend to a music festival in Košice. Janka is working as a waitress in a Bratislava bar, and she has problems with a jealous boyfriend. What happens when the fates of our four Czecho-Slovak heroes get entangled… “CSFR is an entertaining road movie with an originally conceived musical component in the spirit of neo-retro. We are interested in how the relationships between Czechs and Slovaks have changed twenty years after the breakup of the federation, and in whether Slovak girls really are prettier than Czech girls. Jakub Sommer, director

KONTAKT / CONTACT LUXOR, Jiří Vlach mobile: +420 732 426 581, e-mail: vlach@luxorfilm.cz, www.luxorfilm.cz

22


FILMS IN DEvELOPMENT

FILMy vE vývOjI

1

DěCka Z výCHODU kIDS FROM EaST

Děcka z východu je film o dětské touze po dobrodružství a síle přátelství, které se vyvíjí ze společného prožívání nebezpečí. Náš hlavní hrdina, desetiletý Saša, je členem dětského gangu spolužáků, kteří operují na místním sídlišti. Aby držel krok se svými kamarády z gangu, musí se účastnit rozličných nelegálních aktivit jako kradení cigaret z trafiky, pálení lampiónů v průvodu nebo cihlové války na stavbě. Během vykonávání nelegálních aktivit se Saša velmi bojí. Nakonec je přistižen a jeho rodiče se dozvědí pravdu ve škole během třídních schůzek. Rozhodnou se změnit styl Sašovy výchovy. Nikdo si nedokázal představit, k čemu to ale povede. Kids from East is a movie about children desire for adventure and the power of friendship which develops by common experiencing of danger. Our main hero, 10 years old Sasha, is a member of a children gang of classmates operating at the local concrete housing estate. In order to keep pace with his friends in the gang, he must take part in all the illegal activities like stealing cigarettes in a newsstand, burning lanterns during a procession or wars with bricks at a construction site. When performing the illegal activities, Sasha is extremely terrified. Eventually, he gets caught and his parents find out the truth about his rascality during a regular parents meeting at the school. Thus they change the style of Sasha’s upbringing. Nobody could have imagined what this change will lead to.

REŽIE | DIRECTOR Aramisova ŽÁNR | GENRE drama | drama DEBUT | DEBUT ano | yes NÁMĚT | STORY Aramisova SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Aramisova PRODUCENT | PRODUCER Michal Kráčmer – trans-for.me KOPRODUCENT | CO-PRODUCER Fly United VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 15 mil. Kč | 546 630 EUR TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY léto 2015 | summer 2015

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Slovensko – sídliště, škola, stavba, supermarket, nemocnice | Slovakia – block of flats, school, building, supermarket, hospital KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ | WHERE FILMING IS PLANNED Slovensko – Žilina, Tatry, Česká republika, Ukrajina – sídliště | Slovakia – Žilina, Tatry, Czech Republic, Ukraine – block of flats DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE jaro 2016 | spring 2016 STOPÁŽ | RUNNING TIME 90 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT 35 mm, DCP

KONTAKT / CONTACT trans-for.me, Michal Kráčmer mobile +420 602 838 388, e-mail: kracmer@gmail.com

2


1

FILMy vE vývOjI

FILMS IN DEvELOPMENT

DEN šTěSTÍ Day OF HaPPINESS

REŽIE | DIRECTOR Ivan Fíla

VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 40,4 mil. Kč | 1,47 mil. EUR

ŽÁNR | GENRE milostné drama | love story

TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY 2014–2015

DEBUT | DEBUT ne | no NÁMĚT | STORY Ivan Fíla SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Ivan Fíla KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Vladimír Smutný STŘIH | EDITOR Ivana Davidová VÝTVARNÍK | SET DESIGNER Jan Vlasák PRODUCENT | PRODUCER Viktor Schwarcz – CINEART TV Prague KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Česká televize, ARINA (SK) HRAJÍ | FEATURING Vojtěch Dyk, Jiří Mádl, Miroslav Donutil, Jiří Lábus DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR AQS

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Praha a okolí, Bratislava | Prague and environs, Bratislava KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ | WHERE FILMING IS PLANNED Praha a okolí, Bratislava | Prague and environs, Bratislava DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE 2015 STOPÁŽ | RUNNING TIME 120 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP PODPORA | SUPPORT The State Cinematography Fund Czech Republic – National Support, Slovak Audiovisual Fund

Den štěstí je film o zlaté bigbeatové éře v Československu, o závratném úspěchu písniček „Já budu chodit po špičkách“, „Povídej“, „Náhrobní kámen“ o šedi a depresích v časech husákovské normalizace, a především o lásce Petra Nováka a herečky Evy Jakoubkové. O jejich bohémském životě, alkoholu, zoufalství a předčasné smrti. Příběh člověka, který na začátku své kariéry složil tři velké hity, dostal se na výsluní, a po sovětské okupaci ČSFR v srpnu ’68 už nikdy nenašel cestu zpět. Volně vypráví životní příběh zpěváka Petra Nováka a jeho skupiny George & Beatovens. „Příběh vášnivé a tragické lásky v dobách socialistického temna a porevolučního nadšení. Zasazeno do koloritu dnes již zlidovělých písní Petra Nováka.“ Ivan Fíla, režisér Day of Happiness is a film about the golden age of “Big Beat” music in Czechoslovakia, about the staggering success of the certain songs and about the greyness and depression during the period of Husák’s normalisation, and primarily about the love between Petr Novák and actress Eva Jakoubková. About their Bohemian lifestyle, alcohol, despair and untimely deaths. The story of a man who, at the beginning of his career, wrote three huge hits, basked in their glory and then, following the Soviet occupation of Czechoslovakia in August ’68, never found a way back. A loose adaptation of the life of singer Petr Novák and his group George & Beatovens. “The story of a passionate and tragic love affair in the dark ages of Socialism and the post-revolutionary euphoria. Drawing on the atmosphere of the now universally popular songs of Petr Novák.” Ivan Fíla, director

KONTAKT / CONTACT CINEART TV Prague, Viktor Schwarcz mobile: +420 777 220 364, e-mail: 261711044@iol.cz

24


FILMS IN DEvELOPMENT

FILMy vE vývOjI

1

DObRÁ NÁLaDa GOOD MOOD

Nacistická zvůle, osud nevinné herečky, střetnutí nešťastné náhody a bezelstné povahy, odklad trestu smrti kvůli dokončení filmové komedie a konečně smrt zastřelením inscenovaná jako divadelní fraška v kulisách lékařské prohlídky. Příběh české filmové a divadelní herečky Anny Letenské, podaný nezvyklou formou. Život jako inscenace. Nazi tyranny, the fate of an innocent actress, the clash of bad luck and a guileless nature, a reprieve from a death sentence due to the completion of a film comedy and, ultimately, death by shooting staged as a theatre farce with a medical examination as a backdrop. The tale of the Czech actress of the stage and screen, Anna Letenská, told in an unusual way. Life as theatre.

REŽIE | DIRECTOR Ivan Vojnár ŽÁNR | GENRE drama | drama DEBUT | DEBUT ne | no NÁMĚT | STORY Ivan Vojnár, Galina Šustová SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Jakub Zelníček, Tomáš Bojar KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Michal Černý PRODUCENT | PRODUCER Ivan Vojnár – Ivan Vojnár Film

KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS i/o post, Film Distribution Artcam TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY 2015 DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE 2016 PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT 35 mm, DCP PODPORA | SUPPORT The State Cinematography Fund Czech Republic – National Support

KONTAKT / CONTACT Ivan Vojnár Film, Galina Šustová mobile: + 420 603 444 399, e-mail: galina.sustova@seznam.cz

2


1

FILMy vE vývOjI

FILMS IN DEvELOPMENT

DZwILLE DZwILLE

REŽIE | DIRECTOR Rudolf Tesáček ŽÁNR | GENRE fantasy | fantasy DEBUT | DEBUT ano | yes NÁMĚT | STORY Jaroslav Velinský, Jana Kůtková SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Jana Kůtková KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Peter Beňa PRODUCENT | PRODUCER Jana Kůtková – ArtCorp VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 38 mil. Kč | 1,38 mil. EUR

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS svět po katastrofě, Tibet – skalní masivy, pohoří | The world after a catastrophe, Tibet – rock massifs, mountains; Česká republika – pustá krajina – haldy, lomy, pláně, klášter, osamělý dům, vybydlená vesnice | Czech Republic – a desolate landscape – mounds, quarries, plains, a monastery, a solitary house, an abandoned village DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMECTIC THEATRICAL RELEASE jaro 2015 | spring 2015 STOPÁŽ | RUNNING TIME 100 minut PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP

Fantasy film zasazený do světa po katastrofě, ve kterém je ledacos velmi jinak, ale konflikty mezi mužem a ženou zůstávají věčné a věčně stejné. Muž touží objevovat, žena je přesvědčena, že to nejdůležitější už objevil u ní a nic dál hledat nemusí. Jeho touze nerozumí, ale přesto je nucena ji respektovat. Poutník Bert putuje do vysněné země Dzwille, která podle legend musí existovat. Putuje tam mnoha dobrodružnými cestami a v mnoha podobách, bloudí Panoptikem jiného času. Provázejí ho černé kočky, stříbřití motýli, zpívající lilie, tulejníci a čarodějka Ester. Letí balónem, prochází horskými masivy. Žije legendu, která ho k cestě inspirovala. Svou zemi nachází ve chvíli, kdy hledat přestal, protože nalezl cosi důležitějšího. A fantasy film set in a world where a catastrophe has changed almost everything, though conflicts between men and women are the same as ever. The man longs for discovery, while the woman is convinced that everything important has already been discovered and there is nothing to look for anymore. She does not understand his desire, though is forced to respect it. Bert, a wayfarer, is on a pilgrimage to the fabled country of Dzwille, which the legends say must exist. His travels take him on many adventurous journeys in many forms, wandering through a menagerie of another time. He is accompanied by black cats, silvery butterflies, singing lilies, little seals and a witch named Ester. He flies in a balloon and treks through mountain massifs. He lives the legend that inspired his journey. He finds his country at the time when he stopped looking, having found something more important.

KONTAKT / CONTACT ArtCorp, Jana Kůtková mobile: +420 608 045 815, e-mail: artcorp@artcorp.cz, www.artcorp.cz

2


FILMS IN DEvELOPMENT

FILMy vE vývOjI

1

Eva ZaSE TROPÍ HLOUPOSTI Eva FOOLS aROUND aGaIN Volné pokračování kultovní české komedie podle románu Fan Vavřincové. Eva je tu zase a zase tropí hlouposti. Časoprostorem se sice dostala do současnosti, ale dějí se stejně nevídané a stejně vtipné věci, jako se děly před 75 lety. Teta Pa plete svoje ponožky, Michala občas bolí ze sestry hlava a do toho se zamiluje. Avšak jeho vyvolená módní návrhářka už bohužel chystá svatbu se Zlatým slavíkem. Eva se rozhodne bráškovi pomoci a svatbu zhatit tak, že se vydává za renomovanou svatební koordinátorku. Záměrem tvůrců je natočit komedii, která spojí noblesu a vtip předlohy s tématy aktuálními v dnešní době a přitom si zachová vkus, korektnost a nadčasovost. A sequel to the beloved Czech comedy based on the novel by Fan Vavřincová. Eva is back and she is fooling around again. It may be the present day, but the events are just as unprecedented and just as humorous as they were 75 years ago. Auntie Pa is still knitting her socks, Michal’s sister still sometimes gives him headaches and, to top it all off, he has fallen in love. Unfortunately the fashion designer he has fallen for is planning to marry a famous singer. Eva decides to help her brother out and spoil the nuptials by posing as a renowned wedding coordinator. The filmmakers’ goal is to shoot a comedy that combines the noblesse and humour of the story with current-day themes while preserving the taste, propriety and timelessness.

ŽÁNR | GENRE komedie | comedy NÁMĚT | STORY dle knihy Fan Vavřincové | based on a book by Fan Vavřincová SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Marek Matoušek PRODUCENT | PRODUCER Tomáš Krejčí, Tomáš Koštál – Salamander Syndicate VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 20 mil. Kč | 730 000 EUR TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY 2014 – 2015

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Praha – vila, pražské ulice, karaoke club, obřadní síň | Prague – villa, Prague streets, a karaoke bar, wedding hall KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ | WHERE FILMING IS PLANNED Praha a okolí | Prague and environs DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE zima 2015 | winter 2015 STOPÁŽ | RUNNING TIME 90 min

KONTAKT / CONTACT Salamander Syndicate, Jiří Koštál mobile: +420 777 599 560, e-mail: kostal@synfilms.cz, www.synfilms.cz

2


1

FILMy vE vývOjI

FILMS IN DEvELOPMENT

GaSTON GaSTON

REŽIE | DIRECTOR Martin Dušek ŽÁNR | GENRE muzikál | musical DEBUT | DEBUT ano | yes NÁMĚT | STORY Martin Dušek SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Martin Dušek KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Lukáš Milota STŘIH | EDITOR Janka Vlčková PRODUCENT | PRODUCER Jiří Konečný – endorfilm KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Pražská ZOO, řeka Vltava, přístav Hamburg, hnědouhelný důl a pobřeží Baltického nebo Severního moře | Prague ZOO, Vltava River, port Hamburg, a brown coal mine and coast of the Baltic or North Sea

KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ | WHERE FILMING IS PLANNED Praha, Německo – Hamburg, Berlín, některý z ostrovů v Severním nebo Baltickém moři, oceanárium ve Stralsundu | Prague, Germany – Hamburg, Berlin, an island in the North or Baltic Sea, the oceanarium in Stralsund DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE 2016 STOPÁŽ | RUNNING TIME 90 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP

Legendární hrdina pražských povodní lachtan Gaston v našem příběhu neskončí tragicky, naopak sledujeme jeho cestu ze ZOO do pravlasti všech lachtanů, do „Bílé zátoky“ a jeho proměnu z poněkud zhýčkaného tvora žijícího konzumním způsobem v lachtana respektujícího životní styl předků. Gaston se na své cestě seznamuje s životem v oceánu, aby nakonec zjistil, že v legendární Bílé zátoce vůbec nepanuje vysněná přírodní idyla. Specifický styl filmu je definován hereckou akcí v jednoduchých maskách a kostýmech lachtanů v reálných prostředích s digitálními dokreslovačkami. „Můj příběh Gastona má několik inspiračních zdrojů: je to klasická Odyssea, parafráze pixarovských velkofilmů a zároveň navazuje poetikou na pohádky, které vyráběla československá televize v 80. letech. Gastonovým poselstvím je boj proti konzumerismu, manipulaci, ale zároveň proti radikalismu a především preferování individualistického přístupu.“ Martin Dušek, režisér The legendary hero of the Prague floods – Gaston the seal in our story we follow his journey from the Zoo to the homeland of all seals, to the “White Bay” and his transformation from a somewhat spoiled creature living the life of a consumer into a seal respecting the lifestyle of his ancestors. On his travels Gaston gets to know life in the ocean, where he learns that there is no natural idyll in the legendary White Bay. The specific style of the film is defined by the live action in simple masks and seal costumes in real environments with digital animation. “My tale of Gaston has several inspirational sources: it is the classic Odyssey and a paraphrase of a Pixar blockbuster and it is also founded on the poetry of the fairy tales that Czech Television made in the eighties. Gaston’s message is the fight against consumerism, manipulation and also against radicalism while preferring an individual approach.” Martin Dušek, director

KONTAKT / CONTACT endorfilm, Jiří Konečný mobile: +420 602 358 373, e-mail: jiri@endorfilm.cz, www.endorfilm.cz

2


FILMS IN DEvELOPMENT

FILMy vE vývOjI

1

HajZL všEMOHOUCÍ aLMIGHTy jERk

„Láska je odpověď. Ale zatímco čekáš na odpověď, sex přinese pár docela zajímavých otázek…“ Woody Allen

REŽIE | DIRECTOR Peter Bebjak

Úspěšné gynekoložce pětatřicetileté Daně se po deseti letech rozpadá bezdětné manželství. Pro Danu je to v danou chvíli vysvobození, dokud nezjistí, že za dobu, kterou strávila v jednom vztahu, se komunikace mezi muži a ženami úplně změnila, zrovna tak jako jejich dlouho zažité společenské úlohy. Touha po lásce, po sdílení života s druhým zůstává, ale potřeba žít ve vztahu (existenční, společenská) se vytratila, je nulová. A právě z tohoto paradoxu se klube hlavní téma filmu: zda-li ženská emancipace nezpůsobila to, že se úlohy žen a mužů zcela prohodily. Film pojmenovává fenomény současné společnosti, pocity odcizení, instantní vztahy a ženskou emancipaci. Nechybí v něm velká míra sebereflexe a sebeironie. S nebývalou otevřeností se staví i k sexualitě a jiným společenským jevům, o kterých se zatím v Česku nikomu nechtělo příliš mluvit.

ŽÁNR | GENRE komedie | comedy

“Love is the answer, but while you are waiting for the answer, sex raises some pretty good questions.“ Woody Allen

VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 20 mil. Kč | 728 840 EUR

Dana (35), a successful gynecologist, is going through the break-up of her ten-year childless marriage. At first she feels hugely liberated but she soon realizes that the communication between men and women as well as their long standing roles in society changed beyond recognition during the time she spent in her long-term marriage. The desire for love and being loved is still there but the social and existential need to be in a relationship has disappeared. This paradox becomes the main theme of the film: Has female emancipation gradually led to men and women switching their roles? The film addresses social phenomena of modern society, feelings of alienation, instant relationships, female emancipation and looks at them with a great deal of selfreflection and self-irony. It also deals head-on with sexuality and many other touchy issues that no Czech filmmakers have dared to explore yet.

DEBUT | DEBUT ne | no SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Veronika Finková, Michaela Strnad PRODUCENT | PRODUCER Veronika Finková – Film & Roll KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Rastislav Šesták, Peter Bebjak – DNA Production (SK)

TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY jaro 2015 | spring 2015

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS město | city KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ | WHERE FILMING IS PLANNED Česká republika nebo Slovensko | Czech Republic or Slovakia DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE podzim – zima 2015 | autumn – winter 2015 STOPÁŽ | RUNNING TIME 90 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP

KONTAKT / CONTACT Film & Roll, Veronika Finková mobile: +420 603 865 157, e-mail: finkova@filmandroll.com, www.filmandroll.com

2


1

FILMy vE vývOjI

FILMS IN DEvELOPMENT

HaNa a MaRIE HaNa aND MaRIE

REŽIE | DIRECTOR Zdeněk Jiráský ŽÁNR | GENRE drama | drama DEBUT | DEBUT ne | no NÁMĚT | STORY Zdeněk Jiráský SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Zdeněk Jiráský STŘIH | EDITOR Petr Turyna ZVUK | SOUND Daniel Němec VÝTVARNÍK | SET DESIGNER Jan Novotný KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Česká televize, i/o post VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 20 mil. Kč | 728 840 EUR

TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY 2015 KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS město | a city KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ | WHERE FILMING IS PLANNED Ostrava, Bratislava DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE zima 2015 | winter 2015 STOPÁŽ | RUNNING TIME 100 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT HDV, DCP PODPORA | SUPPORT The State Cinematography Fund Czech Republic – National Support

Dvě sestry, dvě filozofie, dvě cesty. Matka, zatlačená osudem do pozice pozorovatelky. Trojice žen, ztrácejících se sobě navzájem. Ztráta iluzí a snů jako logické vyústění každodennosti. Každá ze sester se snaží dosáhnout svého cíle, jen prostředky a cesty, vedoucí k nim, jsou diametrálně odlišné. Jejich inteligence je často v rozporu s jejich jednáním. Mezní situace ventilují vzájemné city i rodinnou determinaci. „Film Hana a Marie bude psychologickým dramatem se srozumitelnými, silnými charaktery, jasným propracováním vztahů, průběžným budováním konfliktů s překvapivým dramatickým vývojem.“ Zdeněk Jiráský, režisér Two sisters, two philosophies, two paths. A mother, forced by fate into the position of an observer. A trio of women, losing each other. A loss of illusions and dreams as a logical result of day to day life. Both of the sisters are trying to reach their goals, but the means and the paths that lead to these goals are diametrically different. Their intelligence often conflicts with their behaviour. Critical situations ventilate mutual feelings and domestic determination. “The film Hana and Marie will be a psychological drama, respecting the rules of the genre. That means with strong, understandable characters, clearly detailed relationships, the gradual build-up of conflicts with a surprising, dramatic development.” Zdeněk Jiráský, director

KONTAKT / CONTACT Zdeněk Jiráský e-mail: zjirasky@gmail.com

0


FILMS IN DEvELOPMENT

FILMy vE vývOjI

1

HaSTRMaN HaSTRMaN

Scénář filmu Hastrman je adaptací stejnojmenné knihy Miloše Urbana, která se zabývá konfrontací problémů ekologie s fenoménem oběti. Rozkročen mezi dvě staletí, několik pohádek a desítky mýtů, popisuje život divného zeleného mužíka, který se po letech strávených v cizině vrací do Čech na malou ves. Romantický, fantaskní a zároveň ironický příběh hastrmana, kterého láska naplňuje netušeným štěstím a zároveň v něm zažíhá trýznivé dilema – jestli má zůstat bytostí zvířecí, která podléhá řádu přírody, nebo se odvážit překročit hranici a přiblížit se člověku. Příběh je vyprávěn s jemnou nadsázkou a ironickým humorem, syrový a zemitý folklór umocňuje autenticitu pohanských obyčejů. The screenplay for the film Hastrman is an adaptation of the book by the same name by Miloš Urban, which deals with the confrontation of environmental problems with the phenomenon of victims. Spanning two centuries, several fairy tales and dozens of myths, it describes the life of an odd little green man who, after years spent abroad, returns to a small Czech village. It is the romantic, fanciful and simultaneously ironic story of the hastrman, a water sprite. Love has filled him with an undreamt of happiness and he burns with an agonising dilemma – should he remain an animal being, who is subject to the laws of nature, or should he dare to cross over and become more of a human. The story is told with a gentle exaggeration and ironic humour, the raw and earthy folklore augmented by the authenticity of pagan customs.

REŽIE | DIRECTOR Ondřej Havelka ŽÁNR | GENRE drama, romantický, fantaskní | drama, romantic, fantastic DEBUT | DEBUT ano | yes NÁMĚT | STORY Miloš Urban SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Petr Hudský, Ondřej Havelka – adaptace stejnojmenné knihy Miloše Urbana | adaptation of the book by Milos Urban KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Martin Štrba STŘIH | EDITOR Jiří Brožek ZVUK | SOUND Peter Mojžiš PRODUCENT | PRODUCER Čestmír Kopecký – První veřejnoprávní VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 45 mil. Kč | 1,6 mil. EUR

TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY leden 2015 – leden 2016 | January 2015 – January 2016 KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS prostředí českého venkova 19. století | environment of the Czech countryside 19th century KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ | WHERE FILMING IS PLANNED okolí České Lípy, Liberecký kraj – vrch Vlhošť, Holany, Kravaře, Jihomoravský kraj – Porčův mlýn | the environs of Česká Lípa, the Liberec Region – Vlhošť Hill, Holany, Kravaře, the South Moravian Region – the Porč Mill DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE září 2017 | September 2017 STOPÁŽ | RUNNING TIME 100 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP

KONTAKT / CONTACT První veřejnoprávní, Čestmír Kopecký mobile: +420 602 666 676, e-mail: kopecky@cestmir.cz, www.cestmir.cz

1


1

FILMy vE vývOjI

FILMS IN DEvELOPMENT

HMyZ INSECTS

REŽIE | DIRECTOR Jan Švankmajer

DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR Bontonfilm

ŽÁNR | GENRE černá komedie | black comedy

VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* cca 47,7 mil. Kč | 1,73 mil. EUR

DEBUT | DEBUT ne | no

TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY leden 2013 – leden 2015 | January 2013 – January 2015

NÁMĚT | STORY Jan Švankmajer SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Jan Švankmajer KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRPAHY Juraj Galvánek, Jan Růžička STŘIH | EDITOR Marie Zemanová ZVUK | SOUND Ivo Špajl VÝTVARNÍK | SET DESIGNER Jan Švankmajer, Veronika Hrubá PRODUCENT | PRODUCER Jaromír Kallista – ATHANOR KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Juraj Galvánek – C-GA Film (SK), Bady Minks – Amour Fou Filmproduktion (AT)

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS město Slaný, hospoda, ulice | city Slaný, pub, street; Slovensko – rozkvetlá louka, senoseč | Slovakia – meadow KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ | WHERE FILMING IS PLANNED Slaný, Slovensko | Slaný, Slovakia STOPÁŽ | RUNNING TIME cca 90 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT 35 mm, DCP PODPORA | SUPPORT The State Cinematography Fund Czech Republic – National Support

Hospoda na malém městě. Je zavřeno, židle jsou převráceny na stolech. U stolu v koutě místnosti sedí šest místních ochotníků: režisér, Růžena, pan Václav, pan Borovička, Ajznboňák Kopřiva a slečna Jitka. Tulák leží doma s ischiasem. Chrobáčice a Kukla ještě nepřišly. „Během zkoušky se prolnou životy ochotníků s osudy Čapkových postav. Režisér – Cvrček umoří pana Václava, milence své ženy. Pan Kopřiva, hrající Parazita sežere slečnu Jitku – Larvičku. Panu Borovičkovi se podaří převtělení do chrobáka tak přesvědčivě, že opustí nadobro svoji lidskou podobu. Během zkoušky se rodí i umírá, čas nehraje roli. A to vše se odehrává na pozadí Čapkovy hry, kde se hmyz chová jako lidi a lidé jako hmyz.“ „Hra Ze života hmyzu je misantropická hra. Můj scénář jen tuto misantropii prohlubuje, tak jako se prohlubuje podobnost člověka s hmyzem a této civilizace s mraveništěm. Také by se nemělo zapomínat na poselství Kafkovi Proměny.“ Jan Švankmajer, režisér A pub in a small town. Pub is closed, the chairs upturned on tables. The six amateur thespians at the table are: the Director, Rose, William, mr. Forrest, Nettle, miss Jilly. Tramp is at home, laid up with sciatica. Mrs Dung-Beetle and Mayfly have not yet turned up. During the rehearsal the amateur actors’ own stories interweave with those of the Čapek brothers’ characters. The Director – Cricket bullies William, his wife’s lover, literally to death. Nettle, in the role of Parasite, devours Miss Jilly the Larva. Mr Forrest is so convincing as the Dung-Beetle that he actually morphs into an insect. As the rehearsal progresses characters are born and die without regard to time. All this happens against the background of the Čapek brothers’ drama, in which insects behave like humans and humans like insects. “The Insect Play is a misanthropic play. My screenplay only extends this misanthropy, as man is more like an insect and this civilization is more like an anthill. One should also remember the message blind Kafka’s "The Metamorphosis”. Jan Švankmajer, director

KONTAKT / CONTACT ATHANOR, Jaromír Kallista mobile: +420 602 270 836, e-mail: athanor@nextra.cz, www.athanor.cz

2


FILMS IN DEvELOPMENT

FILMy vE vývOjI

1

HORkOU jEHLOU THE MaGIC NEEDLE

V pekle mají čerti brko, které zapisuje prohřešky do knihy hříchů, a čerti pak tahají do pekla hříšníky. Čert Bonifác musí jednoho dne pro nové, ale na zemi mu brko ukradne krejčí Klouzek a navrch ho umluví, aby mu půjčil i kouzelnou Horkou jehlu. Klouzek se pak ve falešných hraběcích šatech vypráví do města a život se mění k horšímu. Všechno v městečku je najednou spíchnuté Horkou jehlou. Čerti si navíc myslí, že když brko nic nezapisuje nikdo nehřeší, a tak sedí v hospodě a vše je vzhůru nohama. „Proč se zase jednou nepodívat na svět z perspektivy dítěte a zároveň nevyužít své životní i filmařské zkušenosti k vytvoření příběhu pro celou rodinu? Pro mě, otce dvou malých synů, je ta představa čím dál logičtější a přitažlivější…“ Marek Najbrt, režisér In Hell, the devils have a quill that writes human sins into the Book of Sins, after which the devils go and pull the sinners down to Hell. One day, a devil Boniface goes on Earth, Greasy the Tailor steals the quill from him and convinces the devil to lend him a magic needle. Greasy dresses up in count’s clothes and goes to the town. The Devils back in Hell think nobody is sinning, because the quill isn’t there to write anything and everything is all topsy-turvy. „Why not see the world once again from the perspective of a child and use one’s life and filmmaking experience to create a story for the whole family? For me, the father of two sons, this idea keeps getting ever more rational and attractive…“ Marek Najbrt, director

REŽIE | DIRECTOR Marek Najbrt ŽÁNR | GENRE pohádka | fairy tale DEBUT | DEBUT ne | no NÁMĚT | STORY Tomáš Hodan, Robert Geisler SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Tomáš Hodan, Robert Geisler PRODUCENT | PRODUCER Ondřej Beránek, Martin Hůlovec – Punk Film KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Česká televize VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 40 mil. Kč | 1,45 mil. EUR TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY leden 2014 – prosinec 2016 | January 2014 – December 2016

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS městečko Pytlov, zámek, radnice, náves, hospoda, les, kopec | town Pytlov, the castle, the town hall, village green, pub, forest, hill DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE jaro 2017 | spring 2017 STOPÁŽ | RUNNING TIME 90 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP PODPORA | SUPPORT The State Cinematography Fund Czech Republic – National Support

KONTAKT / CONTACT Punk Film, Ondřej Beránek mobile: +420 777 952 066, e-mail: ondrejberanek@punkfilm.cz, www.punkfilm.cz
1

FILMy vE vývOjI

FILMS IN DEvELOPMENT

IL bOEMO IL bOEMO

REŽIE | DIRECTOR Petr Václav ŽÁNR | GENRE kostýmní drama | costume drama DEBUT | DEBUT ne | no NÁMĚT | STORY Petr Václav SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Petr Václav HUDBA | MUSIC Josef Mysliveček PRODUCENT | PRODUCER Jan Macola – Mimesis Film VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 250 mil. Kč | 9,1 mil. EUR TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY zima – léto 2016 | winter – summer 2016

KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ | WHERE FILMING IS PLANNED Itálie – Benátky, Neapol, Česká republika – Praha | Italy – Venice, Naples, Czech Republic – Prague DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE jaro 2017 | spring 2017 STOPÁŽ | RUNNING TIME 120 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP PODPORA | SUPPORT The State Cinematography Fund Czech Republic – National Support, L’aide l’ecriture du Centre National du Cinema (CNC), Academie de France a Rome, Villa Medici,

Josef Mysliveček, přítel a učitel Mozarta, známý jako „Il Boemo“. Muž, který dělal všechno pro to, aby mohl být volný, milovaný a slavný. Syn pražského mlynáře prchá do Itálie realizovat svůj sen: stát se operním skladatelem. Jeho úspěch překonává i jeho vlastní očekávání. Il Boemo je příběhem imigranta, který si chce splnit své sny a proto musí opustit svoje temné provinční rodiště a hledat štěstí tam, kde je střed jeho zájmu – hudba – nejpopulárnější. Země, do které se vydal bez přátel a spojenců je už teď plna talentů a konkurence. Proto je pravděpodobnější jeho selhání než úspěch. A přece, bylo mu souzeno… Josef Mysliveček, known as “Il Boemo”, a friend and teacher of Mozart. Man who did everything he could to be free, beloved and famous. The son of a Prague miller, he flees to Italy to realise his dream of becoming an opera composer. His success surpasses even his own expectations. This is the story of an immigrant who, wishing to fulfil his dreams, must leave his obscure and provincial birthplace and seek his fortune in the country where his area of interest – music – is the most popular. The country he sets out for, without friends or allies, is already teeming with talent and competition. He is more likely, therefore, to fail than to succeed. And yet, it is meant to be...

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Itálie – Benátky, Neapol, Řím, Německo – hospic u Mnichova, Česká republika – Praha | Italy – Venice, Naples, Rome, Germany – a hospice near Munich, Czech Republic – Prague

KONTAKT / CONTACT Mimesis Film, Jan Macola, mobile: + 420 724 938 883, e-mail: jan@mimesis.cz, www.mimesis.cz

4


FILMS IN DEvELOPMENT

FILMy vE vývOjI

1

jaN ŽIŽka PSaNEC jaN ŽIŽka waRRIOR OF GOD Film inspirovaný skutečným příběhem jednoho z největších vojevůdců své doby, nikdy neporaženým Janem Žižkou z Trocnova, který se stal díky svým činům legendou. Evropa na konci 14. století. Vše co vybudoval Karel IV., císař římský a zároveň český král, se rozpadá. Staleté pořádky se otřásají v základech. Císařův prvorozený syn a nástupce Václav IV. je příliš slabým panovníkem do takové doby. Přední magnát v zemi, pan Jindřich z Rožmberka, pohlcuje dvorce svobodných zemanů jeden po druhém. Ale jeden z nich se mu postaví, jeho jméno je Jan Žižka. „Film by měl být po vizuální stránce srovnatelný s historickými velkofilmy, nebudou zde chybět velké bitvy, politické machinace a samozřejmě plno emocí. Já osobně ho vnímám především jako příběh člověka, který šel za svým cílem a byl pro jeho dosažení schopen obětovat cokoli. Bude to film o vlastních pravidlech, zásadách, hrdosti a o tom, že bojovat za něco, čemu člověk věří, je důležité. A to je dle mého pro dnešní dobu hlavním sdělením tohoto příběhu.“ Petr Jákl Jr., režisér The film is inspired by the true story of one of the greatest military leaders of his time, the undefeated Jan Žižka of Trocnov, whose actions made him a legend. Europe at the end of the 14th century. Everything that Holy Roman Emperor and Czech King Charles IV has built up is falling apart. Order that has lasted for centuries is shaking at its foundations. The emperor’s first-born son and heir to the throne, Václav IV, is too weak of a ruler for that era. The leading magnate in the country, lord Jindřich of Rožmberk, is swallowing up the manors of the free squires one after another. But one of them stands up to him. His name is Jan Žižka.

REŽIE | DIRECTOR Petr Jákl Jr. ŽÁNR | GENRE historické akční drama | historical action drama DEBUT | DEBUT ne | no NÁMĚT | STORY Marek Dobeš SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Petr Bok STŘIH | EDITOR Matouš Outrata ZVUK | SOUND Martin Jílek PRODUCENT | PRODUCER J.B.J. Film – Petr Jákl VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 103 mil. Kč | 3,75 mil. EUR

TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY 2015 KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ | WHERE FILMING IS PLANNED Pražský hrad, jižní Čechy, Trocnov | Prague Castle, South Bohemia, Trocnov DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE 2016 STOPÁŽ | RUNNING TIME 120 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP PODPORA | SUPPORT The State Cinematography Fund Czech Republic – National Support

“The film should be visually comparable with historical epics, featuring huge battles, political intrigue and, of course, lots of emotion. I personally see it primarily as the story of a man who followed his goal and was capable of sacrificing anything to reach it.” Petr Jákl Jr., director

KONTAKT / CONTACT J.B.J. Film Petr Jákl Jr., mobile: +420 608 702 079, e-mail: jaklpetr@jbj-film.cz Petr Jákl, mobile: +420 608 777 830, e-mail: jakl.petr@volny.cz www.jbj-film.cz
1

FILMy vE vývOjI

FILMS IN DEvELOPMENT

jEDENÁCTka THE ELEvEN

REŽIE | DIRECTOR David Súkup

PRODUCENT | PRODUCER Martin Vandas – MAUR film

ŽÁNR | GENRE dětský animovaný film, pohádka, muzikál | children animated film, fairy tale, musical

KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Česká televize, Francie (v jednání | in negotiations)

DEBUT | DEBUT ne | no SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Marek Epstein

PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP PODPORA | SUPPORT The State Cinematography Fund Czech Republic – National Support

Klapzuba byl nešťastný vysloužilec. Ale jednoho dne, ve své nejtěžší chvíli, dostal snad od samotného nejvyššího Generála píšťalku a s ní i veledůležitý úkol. Ukázat jeho jedenácti synům, že nepřišli na svět jen tak zbůhdarma. A tak z nich táta sestaví neobyčejný fotbalový tým a rozhodne se s nimi vybojovat všechny fotbalové bitvy světa. Jejich největší bitva ale nebude sehrána o čest ni slávu, ale o život… „Jedenáctka“ bude opojným animovaným dobrodružstvím o fotbalovém týmu, kterému budeme všichni fandit.“ David Súkup, režisér Klapzuba was an unhappy veteran. But one day, in his darkest hour, he received from perhaps the highest-ranking general of them all a whistle and a momentous task to go with it. To show his eleven sons that they did not come into this world just for nothing. And so their father makes an uncommon football team out of them and decides to win all of the football battles in the world. But their largest battle will not be waged for honour or fame, but for life and death… “The Eleven” will be a heady animated adventure about a football team that we are all going to cheer for.” David Súkup, director

KONTAKT / CONTACT MAUR film, Alena Vandasová mobile: +420 775 117 646, e-mail: vandasova@maurfilm.com, www.maurfillm.com
FILMS IN DEvELOPMENT

FILMy vE vývOjI

1

kaREL Iv. CHaRLES Iv

Cílem filmu Karel IV. není jen odvyprávět životní příběh jednoho z nejvýznamnějších evropských panovníků. Naší snahou je především zprostředkovat divákovi zákulisní pohled do tehdejšího feudálního světa skrze vnímavé oči jedné z největších individualit všech dob. Příběh Karla IV. je příběhem člověka, kterého osud hodil do soukolí intrik, osobních vazeb, nenávisti a touhy po moci, ale i světa učenců, dvorské etikety a neodpouštějících pravidel tehdejšího světa. A právě syrovost prostředí formuje mladého Karla, který se nestává jen dalším kolečkem v tomto mocném soukolí, ale tím, který dokáže tento stroj ovládat. Významným prvkem jeho života je vztah k jeho otci Janu Lucemburskému, jenž zanechá mladému panovníku zemi v troskách. Všechny nároky, které život na Karla klade, ho učí rozhodnosti a tvrdosti, které však nepostrádají vnitřní noblesu. A tyto vlastnosti se stanou základem nebývalého rozvoje a věhlasu říše, kterou dnes všichni známe jako Svatou říši římskou. The objective of Charles IV is not just to tell the story of one of the most important European monarchs. We are primarily trying to take the audience behind the scenes of the feudal world of that time through the perceptive eyes of one of the greatest individuals of all time. The story of Charles IV is the story of a man that fate threw into the gears of schemes, personal relationships, hatred and a desire for power and also a story of the world of apprentices, court etiquette and the unforgiving rules of the world in which he lived. And it is this raw environment that forms the young Charles, who does not become just another gear in that powerful machine, but the man who is able to master the machine. His relationship with his father John of Bohemia, who leaves the young sovereign a country in ruins, is an important element of his life. All of the demands that life places on Charles, teach him decisiveness and firmness that does not, however, lack an inner noblesse. And these characteristics become the basis for the uncommon development and renown of the empire that we know today as the Holy Roman Empire.

ŽÁNR | GENRE historické drama | historical drama SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Miroslav Oščatka KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY David Ployhar STŘIH | EDITOR David Kočar ZVUK | SOUND Miloš Sommer HUDBA | MUSIC Karel Antonín VÝTVARNÍK | SET DESINGER Beata Brentnerová PRODUCENT | PRODUCER Viktor Krištof – Three Brothers KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Český národní fond kultury, ALEF Film & Media (SK) HRAJÍ | FEATURING Milan Bahůl, Richard Krajčo, Viktor Preiss, Lukáš Vaculík, Ondřej Vetchý, Vica Kerekes, Zuzana Svárinská, Zdena Studénková, Jana Stryková

VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 104 mil. Kč | 3,79 mil. EUR TERMÍN REALIZACE | DATE OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY 2013 – 2016 KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE FILM IS SET – LOCATIONS ANDS MOTIFS Praha – Pražský hrad, Staré Město, Německo, Paříž, Řím | Prague – Prague Castle, Prague’s Old Town, Germany, Paris, Rome KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ | WHERE FILMING IS PLANNED Česká republika, Francie, Itálie, Německo | Czech Republic, France, Italy, Germany DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE 14. 5. 2016 STOPÁŽ | RUNNING TIME 150 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENINIG FORMAT 4K

DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR HCE

KONTAKT / CONTACT Three Brothers, Viktor Krištof mobile: +420 724 809 247, e-mail: viktor@historicalmovie.com, www.historicalmovie.com
1

FILMy vE vývOjI

FILMS IN DEvELOPMENT

kLUb ODLOŽENýCH MUŽŮ PLay IT COOL

ŽÁNR | GENRE romantická komedie | romantic comedy NÁMĚT | STORY Iva Hlaváčková SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Iva Hlaváčková, Dyllen ZVUK | SOUND Michal Holubec PRODUCENT | PRODUCER Nelly D. Jenčíková – MIRACLE FILM KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Marcela a Marián Ferko – Marlen Media Group (SK), Vladimír Novák – Emita Investments, Studio Bystrouška DISTRIBUTOR| DISTRIBUTOR Warner Bros.

VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 38,4 mil. Kč | 1,4 mil. EUR TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY červenec – září 2014 | July – September 2014 KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Praha, New York, Indie | Prague, New York, India DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE květen 2015 | May 2015 STOPÁŽ | RUNNING TIME 110 min PROMÍTACÍ FORMÁT| SCREENING FORMAT DCP

Jak to asi může skončit, když hlavní hrdina filmu spí se ženou svého nejlepšího kamaráda? Samozřejmě, že špatně. Kryštof je úspěšný architekt s mezinárodní reputací, atraktivní mladý muž se smyslem pro humor a neodolatelným šarmem.. Jeho vášní jsou ženy, které miluje „hlavně nezávazně“. Přes tento handicap ho ženy milují, a Soňa není jediná, přesto požádá Kryštofa o ruku. Svatba se nakonec konala, ženichem se stal Martin, nejlepší Kryštofův kamarád, se kterým ho pojí nejen kamarádství z dětství, ale i KOM a MariIynka. KOM je tzv. Klub odložených mužů, který kdysi z recese založili jako Klub odvážných mužů a Marilynka atraktivní model sportovního vozu, který je předmětem věčných sázek. Pokud Kryštof, vyhlášený znalec a milovník žen, dokáže zařídit, aby Martinovi „náhradníci“ prošli vstupním testem KOM-u, znovu získá Marilynku. Podaří se Kryštofovi z těch neatraktivních exotů udělat aspoň trochu přitažlivé muže, získá zpět své vysněné auto? A co se stane, když se objeví žena, u které „Kryštofova příručka Klubu odvážných mužů“ přestává fungovat? How can it possibly end up when the film’s main protagonist sleeps with his best friend’s wife? Well, badly, of course. Kryštof is an accomplished architect with an international reputation, a young attractive man with a sense of humour and an irresistible charm. His passion is obvious – women, he loves them, but as he always says in advance, “no commitments.” Women love him back, and Sonia isn’t the only but she “asks Kryštof to marry her.” The wedding eventually takes place, Soňa ties the knot with Martin, Kryštof’s best friend. Their friendship is not the only thing that they have in common. There’s also TPC (KOM) and Marilyn. TPC was founded many years ago as The Players’. And Marilyn is a fancy sports car they have bought and turned into a finely tuned machine. Marilyn is the traditional subject of Kryštof’s and Martin’s wagers. Kryštof, who is a notorious ladies man, has to arrange for three of Martin’s alternates pass the entrance test to The Players´ Club within three months. Should he succeed, he’ll become the happy owner of the lovely sports car. Seems like an easy task, doesn’t it? Will Kryštof manage to turn the three geeks into reasonably desirable bachelors and thus win back his dream car? And what happens when a woman for whom Kryštof’s TPC handbook fails to work comes onto the scene?

KONTAKT / CONTACT MIRACLE FILM Nelly D. Jenčíková, e-mail: dnelly@miraclefilm.cz, www.miraclefilm.cz Radka Mizerová, e-mail: radka@miraclefilm.cz, www.miraclefilm.cz
FILMS IN DEvELOPMENT

FILMy vE vývOjI

1

kŘIŽÁčEk LITTLE CRUSaDER

Rytíř Bořek se vydává po stopách svého zmizelého synka. Malý Jeník uprchl z domova, spěchá za snem, za iluzí o svatém poslání dětí. Stárnoucí Bořek po něm všemožně pátrá, snaží se dohnat mýtus o dětské křížové výpravě. Přichází ale všude pozdě, sám na ten nejtěžší úkol otců nestačí. Obraz jeho chlapce se postupně rozostřuje. Vědomí se drolí a krajina, kterou Bořek putuje dál a dál, je stále více krajinou stavu jeho mysli. Jeník však může být zachráněn jen s pomocí rytířů meče i ducha, mužů pevné, neotřesitelné víry. Pouze jejich skutky umožní zvrat lidské bídy v její nejušlechtilejší opak. Závěrečné shledání otce se synem je vyslyšenou modlitbou, nejdřív ale Bořek musí dojít až na práh bezradnosti – na břeh osamění a bezedného strachu. The knight Bořek sets off on the trail of his missing son. Little Jan has run away from home, rushing after a dream, an illusion about the holy mission of children. Aging Bořek searches for him in every possible way, trying to catch up with the myth of a children’s crusade. But he arrives everywhere too late. He can’t cope alone with this most arduous of fatherly tasks. The image of his young son gradually blurs. Bořek’s mind starts to go to pieces and the landscape through which he travels ever onwards is increasingly his own mental landscape. But Little Jan can be saved only with the help of knights of the sword and the spirit, men of firm unassailable faith. Only their deeds can reverse human misery and bring about the noblest outcome. The final reunion of father and son is the answer to a prayer, but before that Bořek must travel to the threshold of helplessness – the shore of solitude and bottomless fear.

REŽIE | DIRECTOR Václav Kadrnka ŽÁNR | GENRE drama, roadmovie | drama, roadmovie DEBUT | DEBUT ne | no NÁMĚT | STORY Jaroslav Vrchlický SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Vojtěch Mašek, Jiří Soukup KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Braňo Pažitka ZVUK | SOUND Jan Čeněk HUDBA | MUSIC Zuzana Lapčíková PRODUCENT | PRODUCER Alice Tabery, Marko Škop, Ján Meliš – Sirius Films KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS ARTILERIA (SK), Česká televize VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 38,4 mil. Kč | 1,4 mil. EUR

TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY jaro 2015 | spring 2015 KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Čechy, Slovensko – tvrz, les, chýše, hospoda | Bohemia, Slovakia – fortress, forest, hut, pub; jižní Evropa – pobřeží, přístav, poušť, klášter | Southern Europe – coast, harbor, desert, monastery KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ | WHERE IS FILMING PLANNED Česká republika, Slovensko, jižní Evropa | Bohemia, Slovakia, Southern Europe DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE 2016 STOPÁŽ | RUNNING TIME 100 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT 35 mm, DCP PODPORA | SUPPORT The State Cinematography Fund Czech Republic – National Suport

KONTAKT / CONTACT Sirius Films, Alice Tabery mobile: +420 732 883 260, e-mail: tabery.alice@gmail.com
1

FILMy vE vývOjI

FILMS IN DEvELOPMENT

LEaRNING TO PLay LEaRNING TO PLay

REŽIE | DIRECTOR Steen Agro ŽÁNR | GENRE road movie | road movie DEBUT | DEBUT ne | no NÁMĚT | STORY Steen Agro SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Steen Agro VÝTVARNÍK | SET DESIGNER Jan Kadlec PRODUCENT | PRODUCER Tomáš Rotnágl, Jan Kadlec – K Film plus

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Anglie, Česká republika – města, jezero, krajiny, silnice, dálnice, usedlost u jezera, nádraží | United Kingdom, Czech Republic – cities, lake, country side, roads, highways, lakeshore house, railway station STOPÁŽ | RUNNING TIME 90 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP

Hlavními dvěma protagonisty příběhu jsou Čech Ivan a Angličanka Rose, kteří jsou nechtěně svedeni na společnou cestu napříč Českou republikou. Zprvu se zdá, že osud na ně snad ušil pěknou boudu, když je dal dohromady, ale postupně se ukáže, že životní lekce, kterými společně prochází, jim napomůžou, aby se skutečně stali takovými, jak jim bylo předurčeno. A člověk nachází v životě nejlepšího učitele právě v tom, kdo je jeho přesným opakem. „Filmový žánr “road movie” jsem vždy miloval. Již ve své definici obsahuje energii, která unáší vyprávění příběhu a strhává diváky sebou. Ve filmu Learning to Play bych chtěl tuto neodmyslitelnou energii ovládnout, a přidat šarm příběhu o dospívání doprovázeného emocionální silou hudby.“ Steen Agro, režisér The film is, for the most part, a two hander played out between the most unlikely of travelling companions, Rose and Ivan. At first it seems fate has played a cruel trick forcing them together but there are ultimately lessons both must learn to become the person you’re destined to be. And there’s no better teacher than your exact opposite. “I’ve always loved road movies. By definition, they have a momentum that drives the narrative forward pulling an audience along with it. In “Learning to Play’“ I want to harness this inherent energy, add the charm of a coming of age story as well as the emotional power of music.“ Steen Agro, director

KONTAKT / CONTACT K Film plus, Tomáš Rotnágl tel.: +420 222 250 550, e-mail: tomas.rotnagl@kfilm.cz, www.kfilm.cz

40


FILMS IN DEvELOPMENT

FILMy vE vývOjI

1

Léčba SCHOPENHaUEREM THE SCHOPENHaUER CURE

Filmová adaptace celosvětově úspěšného psychologického románu Léčba Schopenhauerem Irvina D. Yaloma z prostředí skupinové terapie. Příběh je postaven na konfrontaci dvou hlavních postav – psychiatra Martina Hylského a jeho bývalého pacienta Filipa, kterému před lety nedokázal pomoci s jeho sexuální závislostí. Osudy všech postav vtahují diváka přímo do terapeutické skupiny, kde se její členové vyrovnávají se smrtí, hledají smysl života, jsou konfrontováni s vlastními traumaty, vztahy, minulostí, přítomností i budoucností. Filmem jako nit prochází odpuštění, pochopení a láska jak sama k sobě, tak k druhým. A film adaptation of the popular international psychological novel The Schopenhauer Cure by Irvin D. Yalom set in a group therapy environment. The story is based on the confrontation of the two main protagonists, psychiatrist Martin Hylský and his former patient Filip, who he failed to help with his sexual addiction years ago. The fates of all the characters draws the audience right into the therapeutic group, where its members are coming to terms with death and looking for the meaning of life or they are confronted with their own traumas, relationships, past, present and future. Forgiveness, understanding and love, both to oneself and to others, form a running thread in the film.

REŽIE | DIRECTOR Tomáš Krejčí

HRAJÍ | FEATURING Lukáš Vaculík, Klára Issová

ŽÁNR | GENRE drama | drama

VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 16 mil. Kč | 583 110 EUR

DEBUT | DEBUT ne | no

TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY 2014 – 2015

NÁMĚT | STORY Irvin D. Yalom SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Jiří Kout PRODUCENT | PRODUCER Tomáš Krejčí, Jiří Košťál – Salamander Syndicate, Jiří Kout – artEcho KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Sandra Djikstra – Literary Agency (USA)

DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE září 2015 | September 2015 STOPÁŽ | RUNNING TIME 90 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP

KONTAKT / CONTACT Salamander Syndicate, Jiří Košťál mobile: +420 777 599 560, e-mail: kostal@synfilms.cz, www.synfilms.cz

41


1

FILMy vE vývOjI

FILMS IN DEvELOPMENT

LIPS TULLIaN LIPS TULLIaN

REŽIE | DIRECTOR Vít Karas ŽÁNR | GENRE dobrodružná komedie | adventure comedy DEBUT | DEBUT ne | no NÁMĚT | STORY na motivy komiksu Káji Saudka a Jaroslava Weigela | based on the comic book by Kája Saudek and Jaroslav Weigel SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Tomáš Hořava, Vít Karas PRODUCENT | PRODUCER Veronika Finková – Film & Roll KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Zuzana Mistríková, Lubica Orechovská – PubRes (SK), Barrandov Studios VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 65 mil. Kč | 2,37 mil. EUR

TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY podzim 2015 | autumn 2015 KDE SE PLANUJE NATÁČENÍ | WHRE IS FILMING PLANNED: Česká republika, Německo nebo Slovensko | Czech Republic, Germany or Slovakia DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF PREMIERE podzim 2016 | autumn 2016 STOPÁŽ | RUNNING TIME 120 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT 35 mm, DCP PODPORA | SUPPORT The State Cinematography Fund Czech Republic – National Support

Dobrodružný film o zchudlém šlechtici Filipu z Mengštejna, jehož milovaná dívka Hedvika je přinucena otcem ke sňatku se zlotřilým hrabětem Martinicem. Ponížený Lips se šlechtici postaví, ale nakonec před jeho hněvem musí prchnout, aby zachránil holý život. Uprostřed hlubokých lesů pak kolem sebe shromáždí bandu loupežníků a pod novým jménem LIPS TULLIAN – kapitán Černé roty – přísahá padoušskému Martinicovi pomstu. Zároveň nepřestává usilovat o získání Hedviky, která o svatební noci zmizela, než by měla spočinout s Martinicem v manželském loži. „Lips Tullian je adaptací legendárního českého komiksu Káji Saudka a Jaroslava Weigela. Vychází z nejlepších tradic loupežnického románu – žánru plného zápletek, zvratů a překvapení, akčních scén, romantiky, intrik, krásných žen a odvážných mužů, krvavých soubojů a podivuhodných dobrodružství. To vše s nadsázkou a specifickým humorem, ke kterému jej předurčuje již samotná komiksová předloha.“ Vít Karas, režisér An adventure film about a poor squire, Filip, who’s beloved Hedvika is forced by her father into marrying the wicked Viceregent, Martinic. Humiliated, Lips stands up to the aristocrat, though he ultimately has to flee for his very life from his fury. Deep in the woods, he forms a band of outlaws and, under his new name LIPS TULLIAN, Captain of the Black Company, he vows revenge on evil noblemen Martinic and never stops searching for his beloved, Hedvika, who disappeared on her wedding night so that she would not have to share a conjugal bed with Martinic. “Lips Tullian is an adaptation of the legendary comics by Jaroslav Weigel and Kája Saudek. It is based on the best traditions of the bandit novels, a genre full of story lines, plot twists and surprises, action scenes, romance, intrigue, beautiful women and brave men, bloody duels and marvellous adventures, all with overstatement and a special humour that the original comics predestined for it.” Vít Karas, director

KONTAKT / CONTACT Film & Roll, Veronika Finková mobile: +420 603 865 157, e-mail: finkova@filmandroll.com, www.filmandroll.com

42


FILMS IN DEvELOPMENT

FILMy vE vývOjI

1

MaLý kaT HaNGMaN jR.

Celovečerní animovaný film, o tom, jak je těžké vymanit se z dědičné tradice jednoho řemesla, kombinuje loutkovou a počítačovou animaci. Vtipná moderní pohádka o klukovi, který se navzdory rodinné tradici nechce stát katem, o strachu z katů, o strach budícím zbohatlíku s baronským titulem, který jezdí rypadlem na uhlí a podrývá nejen autoritu pana Krále i o Smrťákovi, kterému může přijít vhod i pomoc jednoho malého skoro Kata. A o princezně, která má ráda, koho mít nemá a naopak.

REŽIE | DIRECTOR David Súkup

PRODUCENT | PRODUCER Martin Vandas – MAUR film

ŽÁNR | GENRE dětský film, animovaná pohádka | children’s film, animated fairy tale

PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP

Hangman Jr. is an original animated project that is very far from an easy stereotypical and formulaic story. We did not want to rehash the same kind of thing that you can see on television or cinemas everywhere. This is a film to surprise the audience, to bring a different kind of project that can find its way to young audiences 6–11 years of age all throughout Europe. We try to attract children with an unorthodox, intelligent project that looks like a touchingly attractive and decent horror story – but offers a large dose of fresh humour, humorous puppet animation, a social message, a princess love story and a quest to save a kingdom that should lead to a reward at the end. Our hero is an outsider – as this is a tradition of Czech culture. We have always known outsiders – funny, touching heroes who finally managed to surprise everyone and win the challenge. And such heroes represent our contemporary world much more than ever before.

SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Marek Epstein

DEBUT | DEBUT ne | no

PODPORA | SUPPORT The State Cinematography Fund Czech Republic – National Support

KONTAKT / CONTACT MAUR film, Alena Vandasová mobile: +420 775 117 646, e-mail: vandasova@maurfilm.com, www.maurfilm.com

4


1

FILMy vE vývOjI

FILMS IN DEvELOPMENT

MaROkO MOROCCO

REŽIE | DIRECTOR Václav Křístek ŽÁNR | GENRE drama | drama DEBUT | DEBUT ne | no NÁMĚT | STORY Jana Ozoráková SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Jana Ozoráková KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY David Ployhar ZVUK | SOUND Václav Vondráček KOPRODUCENT | CO-PRODUCER Ester Honysová – Honys Motion HRAJÍ | FEATURING Filip Cíl VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 24 mil. Kč | 875 000 EUR TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY listopad 2014 – leden 2015 | November 2014 – January 2015 KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS sever Čech ve smyšleném městě Ústí na předměstí s Děvčínskou ulicí, staré činžovní domy, garsonka,

zašlé, plesnivějící byty; benzínka se silnicí, využívanou k prostituci; polorozpadlý moderní palác, prostranství před obchodním domem, panorama města s erotickými kluby a salóny, náměstí s kavárnou, základní škola, okolí základní školy, dětský domov, sídliště s paneláky | Northern Bohemia, in the outskirts of an imaginary town called Ústí on Děvčínska Street, old tenement houses, dingy, mouldy flats, a gas station with a road, used for prostitution, a dilapidated, modern palace building, the space in front of the department store, the town panorama with erotic clubs and salons; a town square with a café, an elementary school, a children’s home, a housing estate with prefabricated buildings. KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ | WHERE IS FILMING PLANNED Ústí nad Labem, Chomutov, Varnsdorf, Teplice, Děčín, Chánov DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF PREMIERE zima 2015 | winter 2015 STOPÁŽ | RUNNING TIME 90 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP

Film se dotýká citlivých témat, jako jsou dětské domovy, prostituce a kriminalita. Maroko (19) a Ondra (12) žijí v ghettu 21. století, které obklopuje spěchající civilizace, symbolizovaná barevnými světly v dálce, odkud sotva slyšíme ruch bohatého města. Ondra pečuje o mámu prostitutku. Dává jí vše, co by měla ona dávat jemu. Maroko je po návratu z dětského domova nucen splácet dluhy dědy, kterého ani neznal. Nejvíc se ale bojí samoty. Za poměrně bizarních okolností se seznámí s Ondrou. Oba kluci touží zmizet, odjet do afrického Maroka, které znají jen z katalogů cestovních kanceláří. Země leží někde tam za neonovou září erotických salónů a heren na obzoru. To, co ti dva skutečně hledají, může však být i na dosah anebo vzdálené jako celý vesmír. „Kdyby poetiku filmu měla vyjádřit jen hudba, představte si velmi syrový, monotónní, neučesaný sound s bizarními prvky. Jenže v druhém plánu se ozývají snivé, silné melodie – a ty určují harmonii, kterou musíme při syrovém způsobu vyprávění hýčkat stejně jako sny našich hlavních hrdinů.“ Václav Křístek, režisér The film touches on sensitive themes: children’s homes, prostitution and criminality. Maroko (19) and Ondra (12) live in a 21st century ghetto, surrounded by the hustle and bustle of civilization, symbolized by distant colored lights, where the bustle of the wealthy town is hardly audible. Ondra looks after his prostitute mother. He gives her what she should give him. After returning from a children’s home, Maroko has to pay off the debts of a grandfather he has never met. He is most afraid of loneliness. Under bizarre circumstances, he meets Ondra. They both want to disappear to Morocco, which they know from tourist catalogues. The country lies on the horizon, beyond the neon glow of the erotic parlours and gambling houses. What the boys are seeking may be within reach or as distant as all the universe. “If the poetics of the film should only be expressed by the music, then imagine a very raw, monotonous and crude sound with bizarre elements. But in the second plane a dreamy, strong melody can be heard – and this determines the harmonies that, with the raw manner of the narration, we have to indulge in just like the dreams of our main protagonists.” Václav Křístek, director

KONTAKT / CONTACT Jana Ozoráková mobile: +420 602 422 204, e-mail: ozorka@seznam.cz

44


FILMS IN DEvELOPMENT

FILMy vE vývOjI

1

MELCHIOR ST. OLaF’S MySTERy

Píše se rok 1409 – psychotický zabiják bloudí po rozpraskaných ulicích středověkého města a zanechává po sobě stopu smrti a zkázy. Vysoce postavený rytíř a později i kameník byli nalezeni s odťatou hlavou. Církevní hodnostář byl otráven, což zřejmě souvisí se smrtí záhadného mnicha. Nikdo není v bezpečí. Katolické město zoufale čeká na svého spasitele, až jednoho dne je pověřen vedením vyšetřování Melchior, mladý, avšak proslulý apatykář s citem pro detektivní práci. Vyzbrojen prastarými znalostmi výroby léků z vyňatých orgánů se Melchior společně s Dornem, zhýralým, avšak lehce prostoduchým městským soudním vykonavatelem, vydává staletími po cestě nadpřirozena: po cestě skrytých pozůstatků záhadných svobodných zednářů, zlověstných přísah Bratrstva černých hlav, nemluvě o temných politických tajemstvích Řádu německých rytířů – železné pěsti katolické církve. Je nucen čelit vlastním démonům, před nimiž ho může ochránit pouze jeho venkovská společnice Keterlyn, mladá žena mnoha ctností, obdařená šamanskými znalostmi. A psychotic serial killer roams the gritty streets of a Medievaltown, leaving behind a trail of death and destruction. Both a highranking knight and the town’s master stonemason are found decapitated. A holy man is poisoned, closely followed by the death of a mysterious monk. No one is safe. Melchior Wakenstede, a young, but renowned apothecary with an eye for detective work, gets dragged along to lead the investigation. Armed with the ancient knowledge of making medications from harvested organs, and accompanied by Wenzel, the vicious yet slightly dim-witted bailiff, they embark on a supernatural journey through the ages: the vengeful Gotland pirates, the hidden relics of the enigmatic Freemasons, the sinister vows of the Schwartzhäupter fraternity and the dark political secrets of the Teutonic Order – the iron fist of the Catholic church. He is forced to face a few demons of his own, from which only his countryside companion, Keterlyn, a young woman of great virtue and shamanic knowledge, can save him.

REŽIE | DIRECTOR Rein Kotov

VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET 35 mil. Kč | 1,27 mil. Kč

ŽÁNR | GENRE drama, mysteriózní, krimi, thriller, historický | drama, mystery, krimi, thriller, historical

TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY jaro 2015 | spring 2015

DEBUT | DEBUT ne | no NÁMĚT | STORY Indrek Hargla SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Indrek Hargla, Priit Pruks, Peeter Urbla KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Petr Kubík STŘIH | EDITOR Adam Dvořák ZVUK | SOUND Miloš Sommer HUDBA | MUSIC Karel Antonín

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE FILM IS SET – LOCATIONS ANDS MOTIFS středověké město a kostel, moře a loď | medieval town and a church, sea and a ship KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ | WHERE FILMING IS PLANNED Praha, Tallin, Kutná Hora | Prague, Tallin, Kutná Hora DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE podzim 2015 | autumn 2015 STOPÁŽ | RUNNING TIME 90 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP

VÝTVARNÍK | SET DESIGNER Beata Brentnerová KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Viktor Krištof – Three Brothers, Eero Talvistu – Camorka (EE), Thierry Potok – Medienparks NRW (DE), Peeter Urbla – Exitfilm (EE)

KONTAKT / CONTACT Three Brothers, Viktor Krištof mobile: +420 724 809 247, e-mail: viktor@historicalmovie.com, www.historicalmovie.com

4


1

FILMy vE vývOjI

FILMS IN DEvELOPMENT

MLUvITI PRavDU TELLING THE TRUTH

REŽIE | DIRECTOR Dan Svátek

VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 55 mil. Kč | 2 mil. EUR

ŽÁNR | GENRE historické drama | historical drama

TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY 2016

DEBUT | DEBUT ne | no

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Vídeň, Mnichov, Třebíč, Bratislava | Vienna, Munich, Třebič, Bratislava

NÁMĚT | STORY Josef Formánek SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Mitch Markowitz KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Jakub Šimůnek STŘIH | EDITOR Alois Fišárek ZVUK | SOUND Petr Kappeler HUDBA | MUSIC Norbi Kovács KOPRODUCENT | CO-PRODUCER Goliath Arts (US)

KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ | WHERE IS FILMING PLANNED Vídeň, Mnichov, Třebíč, Bratislava | Vienna, Munich, Třebič, Bratislava STOPÁŽ | RUNNING TIME 110 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT 35 mm

Scénář amerického scénáristy Mitche Markowitze, autora oscarového filmu Dobré ráno, Vietname! podle románu a bestselleru Josefa Formánka Mluviti pravdu. Válka, lidské utrpení, ale i životní láska, tajné sny, lidská síla a odvaha ve velkém příběhu muže, který sloužil v SS, Rudé i československé armádě, byl nejmladším krajským tajemníkem KSČ, vězněm i milionářem. Několikrát byl blízko smrti, potkal velkou lásku, ztrácel ji a zase hledal, stejně jako odpověď na jedinou otázku – jaký je smysl lidského života. Strhující, krutý, neuvěřitelný, ale přitom pravdivý příběh podle skutečných událostí, odehrávající se v Rakousku, Československu, Německu, a v Rusku. Jeden z nejsilnějších milostných příběhů posledních dvaceti let. „Mistrovské dílo“, řekl o románu Arnošt Lustig. Mitch Markowitz, an American screenwriter, the author of the Oscar-winning film Good Morning Vietnam wrote a script based on the bestselling novel by Joseph Formanek Telling The Truth. The war, human suffering, but also love, secret dreams, human strength and courage in the grand story about a man who served in the SS, the Red and the Czechoslovak Armies, was the youngest Communist Party regional secretary, a prisoner and a millionaire. Several times he was close to death, met the great love, lost it and looked for it again, just as the answer to the only question – what is the meaning of human life. Breathtaking, cruel, unbelievable, but true story based on real events taking place in Austria, Czechoslovakia, Germany, and Russia. One of the most powerful love stories of the last twenty years.

KONTAKT / CONTACT Holiday Films, Pavel Janák e-mail: pavel.janak@holiday-films.cz

4


FILMS IN DEvELOPMENT

FILMy vE vývOjI

1

MyšI PaTŘÍ DO NEbE EvEN MICE bELONG IN HEavEN Komedie o dvou úhlavních nepřátelích, myšce Šupito a lišákovi Bělobřichovi, kteří se po nešťastné události setkají ve zvířátkovském nebi, kde se z nich, díky absenci přirozených pudů, postupně stanou nejlepší kamarádi. Vydají se na společnou cestu, na níž se o sobě navzájem mnohé dovědí a zdolají těžkosti, které jejich životy posunou správným směrem. Touha zvířecích hrdinů být navždy spolu se vyplní i po znovunavrácení na svět, kam se ale nechtěně narodí ve vyměněných rolích. Díky síle přátelství však překonají i zdánlivě nemožné. A comedy about two mortal enemies – a little mouse and a fox, who after an unfortunate accident, meet in animal heaven. They lose their natural instincts and become best friends. They set out on a journey together, they have to face many difficulties and obstacles, what makes them know themselves better and improves their lives. Their wish to stay together after they return to the Earth comes true, but they are reborn into opposite roles. Thanks to the power of friendship, they can even overcome what seemed to be impossible.

REŽIE | DIRECTOR Denisa Grimmová, Noro Držiak ŽÁNR | GENRE animovaná komedie | animated comedy DEBUT | DEBUT ano | yes NÁMĚT | STORY Iva Procházková SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Alice Nellis VÝTVARNÍK | SET DESIGNER Denisa Grimmová PRODUCENT | PRODUCER Vladimír Lhoták – Fresh Films

TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY listopad 2015 – prosinec 2017 | November 2015 – December 2017 DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE 4. 1. 2018 STOPÁŽ | RUNNING TIME 80 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP PODPORA | SUPPORT The State Cinematography Fund Czech Republic – National Support

VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 67 607 000 | 2,46 mil. EUR

KONTAKT / CONTACT Fresh Films, Vladimír Lhoták mobile: +420 777 080 353, e-mail: vladimir@freshfilms.cz, www.freshfilms.cz

4


1

FILMy vE vývOjI

FILMS IN DEvELOPMENT

NabaRvENé PTÁčE THE PaINTED bIRD

REŽIE | DIRECTOR Václav Marhoul

VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 120 mil. Kč | 4,38 mil. EUR

ŽÁNR | GENRE drama, historický film | drama, historical film

TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY březen 2016 – červen 2017 | May 2016 – June 2017

DEBUT | DEBUT ne | no NÁMĚT | STORY Jerzy Kosiński SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Václav Marhoul KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Vladimír Smutný STŘIH | EDITOR Luděk Hudec ZVUK | SOUND Jakub Čech VÝTVARNÍK | SET DESIGNER Jan Vlasák PRODUCENT | PRODUCER Václav Marhoul – Silver Screen KOPRODUCENT | CO-PRODUCER Česká televize

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Ukrajina, Polsko, Čechy | Ukraine, Poland, Bohemia KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ | WHERE FILMING IS PLANNED Volyň, Bialystok DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE 2018 STOPÁŽ | RUNNING TIME 110 PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT 35 mm PODPORA | SUPPORT The State Cinematography Fund Czech Republic – National Support, Ministry of Culture Czech Republic

Malého chlapce posílají rodiče, ve snaze uchránit ho před masovým vyhlazováním Židů, k vybrané pěstounce na venkov kdesi ve východní Evropě. Pěstounka však nečekaně umírá a tak je dítě nuceno vydat se na cestu a protloukat se úplně samo divokým a nepřátelským světem, ve kterém platí jen místní pravidla, předsudky a pověry. Jeho snahu o doslovné fyzické přežití ale po válce střídá jiný boj. Boj sama se sebou, boj o svou duši, o svojí budoucnost... „Světový bestseller Nabarvené ptáče (1965) je hluboce dramatický příběh, který se zaobírá bezprostředním vztahem mezi hrůzou a krutostí na jedné straně a nevinností a láskou na straně druhé. Je to první a nejslavnější román autora knih Byl jsem při tom a Pinball – jednoho z nejvýznamnějších a nejvýraznějších světových spisovatelů minulého století – Jerzy Kosińského.“ Václav Marhoul, režisér A little boy is sent by his parents to live with a foster mother in a village somewhere in Eastern Europe in an attempt to save him from the mass extermination of the Jews. The foster mother unexpectedly dies, however, and the little boy is forced to make his way all alone in an unfriendly world where local rules, prejudice and superstition prevail. His attempts to survive after the war are replaced by a different kind of struggle. A struggle with himself, a struggle for his soul, for his future... “The Painted Bird (1965) is a dark masterpiece that examines the proximity of terror and savagery to innocence and love. It is the first, and the most famous world bestseller, novel by one of the most important and original writers of last century – Jerzy Kosiňski.“ Václav Marhoul, director

KONTAKT / CONTACT Silver Screen, Václav Marhoul tel: +420 296 236 491, e-mail: silverscreen@oasanet.cz

4


FILMS IN DEvELOPMENT

FILMy vE vývOjI

1

NÁvRaT DO kONčIN RETURN TO kONčINy (RETURN TO yONDER) Návrat Mariky do rodné vsi Končiny je vlastně teprve tím jejím pravým vysvobozením a pravou nadějí, protože ten krutý rozchod s domovem, „který není“, je asi pro nás všechny k obecné záchraně nutný. To hlavní se odehrává v místech, kde se narodila a stala se dospělou. Jevy jakoby pomíjivé (světlo, vůně, barvy, atmosféra krajiny) jsou překvapivě stálé, zatímco pevné body (lidé, předměty) jevící se vždy jako uchopitelné a pevné, jako by se naopak ztrácely. Příběh se nemění ani v horor, ani v krimi, ani v thriller, dál ubíhá svým nastaveným tempem a skenuje Mariku v její nejtvrdší životní prověrce. „Režijně sázím na atmosféru, která pochopitelně houstne čím dál víc. Nejdříve bloudění na firemním večírku, pak strach a hrůza z lynče v tramvaji, úleva z rozhodnutí k návratu domů, tíživé bezvětří rodinného života, když dítě přestane být dítětem, ale dítětem zas touží chvilku být, a opět náraz nevyzpytatelnosti osudu, který ze záhadných důvodů vrací nám nemilosrdně zpátky do života věci, před kterými utíkáme.“ Robert Sedláček, režisér Marika’s return to her native village, Končiny, is actually her true liberation and her true hope, because that cruel separation from the home “that is no more” is probably necessary for all of us to find salvation. It mostly takes place in the places where she was born and grew up. Phenomena that appear to be ephemeral (light, aromas, colours, the atmosphere of the landscape) are surprisingly constant, while the fixed points (people and objects) that always seemed to be palpable and solid appear, on the contrary, to be fleeting. The story does not turn into a horror or a crime story or a thriller, but it keeps going at the same tempo and shows Marika in the biggest test in her life. “I staked the direction on the atmosphere, which understandably gets denser and denser. First the drifting at the company party, then the horror and fear from the lynch in the tram, the relief from the decision to return home, the oppressive deadness of family life, when the child is no longer a child, though wants to be a child again, at least for a while, and the jolt of the unpredictability of fate, which mercilessly returns those things that we are running away from back to our lives for mysterious reasons.” Robert Sedláček, director

REŽIE | DIRECTOR Robert Sedláček ŽÁNR | GENRE romantické drama | romantic drama DEBUT | DEBUT ne | no NÁMĚT | STORY Martina Kinská SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Martina Kinská KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Petr Cikhart HUDBA | MUSIC Michal Rataj VÝTVARNÍK | SET DESIGNER Martin Kurel

HRAJÍ | FEATURING Hana Vágnerová, Miroslav Donutil, Jan Hájek, Daniela Kolářová, Marta Vančurová, Jan Novotný VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET 19 mil. Kč | 692 420 EUR TERMÍN REALIZACE a DÉLKA NATÁČENÍ 2014 – 2015 KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS severovýchodní Čechy | Northeast Bohemia KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ | WHERE IS FILMING PLANNED severovýchodní Čechy | Northeast Bohemia

PRODUCENT | PRODUCER Viktor Schwarcz – Cineart TV Prague

DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE 2015

KOPRODUCENT | CO-PRODUCER Česká televize

STOPÁŽ | RUNNING TIME 100 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP

KONTAKT / CONTACT Cineart TV Prague, Viktor Schwarcz mobile: +420 777 220 364, e-mail: 261711044@iol.cz

4


1

FILMy vE vývOjI

FILMS IN DEvELOPMENT

NEbUDEš jINýCH bOHŮ MÍTI THOU SHaLT HavE NO OTHER GODS bEFORE ME REŽIE | DIRECTOR Petr Šícha ŽÁNR | GENRE drama | drama DEBUT | DEBUT ne | no NÁMĚT | STORY Petr Šícha SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Petr Šícha

TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY 2015 KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Praha, Paříž | Prague, Paris KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ | WHERE IS FILM SET PLANNED Praha, Paříž | Prague, Paris

PRODUCENT | PRODUCER Jana Tomsová – Studio Fáma 92

DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE podzim 2016 | autumn 2016

VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 30 mil. Kč | 1,09 mil. EUR

STOPÁŽ | RUNNING TIME cca 100 min

Byli mladí, z odlišných kultur – křesťanské a islámské, a prožili velkou studentskou lásku ještě v Československu. Příběh filmu určilo dávné odloučení a náhlé setkáni po osmnácti letech v Praze. Matka, úspěšná česká lékařka a stále charismatický Arab, pokračování studentské lásky? Ale kdo ví, kým je tento muž nyní? Dojde k nečekanému setkání se synem – studentem gymnázia se západním vnímáním světa. Otcem zprostředkované islámské náboženství nabízí v Praze gymnazistovi tolik nových možností, jak udělat svět lepším... Oba rodiče zápasí o syna. „Drama příběhu je velkým mementem pro dnešní multikulturní společnost. Ukazuje, kam až může zajít fanatismus a manipulace s duší mladého člověka a jaký může mít vliv na vztahy mezi blízkými lidmi. Komorní příběh bude charakterizován silným vnitřním hereckým napětím.“ Petr Šícha, režisér They were young, from different cultures – Christian and Muslim – and lived a great student love back in the days of Czechoslovakia. A story of a farewell given long ago and of a sudden reunion in Prague after eighteen years. The mother, a successful Czech doctor, and the still charismatic Arabian... a revival of their student love? But who knows what the man has really become? Their son, a high schooler with a Western understanding of the world... a mutually unexpected reunion of a son with his father. The islamic religion, introduced by the father, which provokes in the student so many new thoughts on how to make the world a better place... Both parents fight for their son. “The story is a moving reflection of our current multicultural society. It shows how far fanaticism and manipulation of a young person’s soul can reach, and how much influence these can have on close relationships. An intimate story characterized by strong internal dramatic tension.” Petr Šícha, director

KONTAKT / CONTACT Studio Fáma 92, Jana Tomsová mobile: +420 730 146 751, e-mail: famaja@bohem-net.cz

0


FILMS IN DEvELOPMENT

FILMy vE vývOjI

1

NEjvěTšÍ TajEMSTvÍ LEOPOLDa bUMbÁCE THE bIGGEST SECRET OF LEOPOLD bUMbaC Výpravná pohádka o síle odpuštění a nesmyslnosti násilí pojednává o Leopoldu Bumbácovi – dělostřelci, který se vrací z vojny a potká duše tří vojáků, které v té vojně zabil. Napínavá, zábavná a romantická pohádka s množstvím vizuálních efektů, která má velmi lidský a katarzní rozměr svou poetikou navazuje na tradici nejkrásnějších českých pohádek. An epic fairy tale about the power of forgiveness and the absurdity of violence is the story of Leopold Bumbác, an artilleryman who returns from a war and meets the souls of three soldiers that he killed in the war. A suspenseful, entertaining and romantic fairy tale with an abundance of visual effects, it has a very human and cathartic dimension. With its poetics it follows in the tradition of the most beautiful Czech fairy tales.

REŽIE | DIRECTOR Jan Budař

VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 52 mil. Kč | 1,89 mil. EUR

ŽÁNR | GENRE pohádka | fairy tale

TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY léto 2015 | summer 2015

DEBUT | DEBUT ano | yes NÁMĚT | STORY Jan Budař

DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE podzim 2016 | autumn 2016

SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Jan Budař

STOPÁŽ | RUNNING TIME 90 min

VÝTVARNÍK | SET DESIGNER Jan Štěpánek

PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP

PRODUCENT | PRODUCER Jan Budař – Budhar film KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Jiří Koštál – Salamander Syndicate

KONTAKT / CONTACT Salamander Syndicate, Jiří Košťál mobile: +420 777 599 560, e-mail: kostal@synfilms.cz, www.synfilms.cz

1


1

FILMy vE vývOjI

FILMS IN DEvELOPMENT

NEMILOvaNÁ THE UNLOvED

ŽÁNR | GENRE drama | drama NÁMĚT | STORY Arnošt Lustig SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Pavel Göbl, Giles Smith, Arnošt Lustig PRODUCENT | PRODUCER Tomáš Bělohradský, Přemysl Klimsza – Czech FILM TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY 2016

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Česká republika – Terezín | Czech Republic – Terezín KDE SE PLANUJE NATACENI | WHRE FILMING IS PLANNED Česká republika – Terezín | Czech Republic – Terezín PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT 35 mm, DCP

Děj se odehrává v roce 1943, v modelovém koncentračním táboru v Terezíně, který nacisté používali pro mezinárodní pozorovatele jako ukázku jejich „humánního“ zacházení s Židy. 17-leté Perle se podařilo uniknout pravidelné deportaci do vyhlazovacích táborů v Polsku pomocí poskytování svých sexuálních služeb, mimo jiné, židovskému vůdci Rady starších, který její kartu odstraní z centrálního registru pokaždé, když ví, že se připravuje seznam deportovaných, nebo německému důstojníkovi, který jí chce poslat do Německa na „germanizaci“. V tomto podivně normálním světě, kde jsou kavárny plné lidí a konají se fotbalové zápasy, přízrak zmizení a smrti způsobí, že Perla a její přátelé začnou uvažovat o smyslu lidské existence, včetně lásky, nenávisti, sexu, integrity a generačních vztahů. In 1943, in the model concentration camp at Theresienstadt, Czechoslovakia, where the Nazis used to show international observers their “humane” treatment of the Jews, 17-year-old Perla has managed to escape the regular deportations to the death camps of Poland by offering her sexual favors to, among others, the Jewish head of the Council of Elders, who removes her card from the central registry whenever he knows a deportation list is being prepared, the German officer, who wants to send her to Germany for “Germanisation”. In this weirdly normal world where cafes are crowded and soccer matches are held, the specter of disappearance and death cause Perla and her friends to ruminate on the meaning of human existence, including love, hate, sex, integrity, generational relationships, and more.

KONTAKT / CONTACT Czech FILM, Tomáš Bělohradský mobile: +420 724 171 724, e-mail: tomas@czechfilm.cz, www.czech-film.cz

2


FILMS IN DEvELOPMENT

FILMy vE vývOjI

1

NIkDy NEjSME SaMI NEvER aLONE

Film Nikdy nejsme sami vypráví o „stávání se někým“, o hledání svého místa pro jedny, o cestě k dospělosti pro druhé. Sleduje osud osmi předních postav. Zatímco dva hlavní protagonisté směřují do temnot, jejich ženy na cestu k samostatnosti, jejich děti aspirují na útěk z temného dětství. Směřují k životu. „Film Nikdy nejsme sami se odehrává dnes, tedy v době, kterou považujeme za dobu zlomu. Evropa prochází zásadní krizí, nejenom finanční, ale také sociální a politickou. Cítíme, že může dojít ke zlomu, který nás může přivést k neo-totalitě. Země východní, střední i západní Evropy jsou náchylné – každá po svém – buď k protofašistickým či neo-stalinistickým politickým proudům, které jsou dnes skutečnou hrozbou pro demokracii. Naši hrdinové jsou dětí této doby: jsou zmítáni osobní nespokojeností a pocitem, že žijí v nepřátelském světě.“ Petr Václav, režisér The film Never Alone tells the story of “becoming someone”, about looking for one’s place for some, about coming of age for others. It follows the fates of eight main characters. While the two main protagonists are heading towards darkness, their wives are on the path to independence and their children are aspiring to an escape from a gloomy childhood. They are heading towards life.

REŽIE | DIRECTOR Petr Václav

PRODUCENT | PRODUCER Jan Macola – Mimesis Film

ŽÁNR | GENRE drama | drama

KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Tom Dercourt, Sophie Erbs – Cinéma Defacto (FR)

DEBUT | DEBUT ne | no NÁMĚT | STORY Petr Václav SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Petr Václav KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Edmond Carrére STŘIH | EDITOR Florent Mangeot ZVUK | SOUND Daniel Němec

VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 19,2 mil. Kč | 700 000 EUR TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY léto – podzim 2014 | summer – autumn 2014 STOPÁŽ | RUNNING TIME 100 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP PODPORA | SUPPORT The State Cinematography Fund Czech Republic – National Support

“The film Never Alone takes place now, being a time that we consider to be an era of turning points. Europe is going through a significant crisis, not only financial, but also social and political. We have the feeling that it can lead to a turning point that can bring us to a neo-totality. The countries of Eastern, Central and Western Europe are susceptible – each in their own way – to either proto-fascist or neo-Stalinist political currents, which are now a true threat to democracy. Our heroes are the children of this time: they are buffeted by personal dissatisfaction and a feeling that they are living in an unfriendly world.” Petr Václav, director

KONTAKT / CONTACT Mimesis Film, Jan Macola mobile: +420 724 938 883, e-mail: jan@mimesis.com, www.mimesis.cz
1

FILMy vE vývOjI

FILMS IN DEvELOPMENT

OSTRavak OSTRavSkI vE FILMU!!! OSTRavak OSTRavSkI REŽIE | DIRECTOR David Kočar, Vladislav Kučík

VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET 16 mil. Kč | 583 110 EUR

ŽÁNR | GENRE komedie | comedy

TERMÍN REALIZACE | EXPECTED DATE OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY léto – zima 2014 | summer – winter 2014

DEBUT | DEBUT ne | no NÁMĚT | STORY Ostravák Ostravski SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Vladislav Kučík KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY David Ployhar STŘIH | EDITOR David Kočar ZVUK | SOUND Miloš Sommer HUDBA | MUSIC Karel Antonín, Jaromír Nohavica PRODUCENT | PRODUCER Viktor Krištof – Three Brothers

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE FILM IS SET – LOCATIONS ANDS MOTIFS Ostrava, Praha | Ostrava, Prague KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ | WHERE FILMING IS PLANNED Ostrava, Praha | Ostrava, Prague DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE jaro 2015 | spring 2015 STOPÁŽ / RUNNING TIME 85 min

O fenoménu „Ostravaka Ostravskeho“ bylo napsáno hodně a veřejnost se s ním setkává řadu let prostřednictvím webu „Denik Ostravaka“, sedmi knih a CD nahrávek jeho tzv. „dřístů“ – komentářů ze života běžného občana Ostravy. Nad rozdíl od různých „imitátorů“ není literární Ostravák primitivem, ale vtipným glosátorem současnosti. O úrovni Ostravákova psaní svědčí, neutuchají spekulace o totožnosti autora. Většina kritiků se shoduje, že se jedná o osobu nesmírného literárního talentu a citu pro jazyk. „Filmem bychom rádi navázali na klasiku české filmografie 70. a 80. let. Cílem je najít herce a představitele, kteří se ztotožní se svými postavami. Celý příběh se z devadesáti pěti procent odehrává v kulisách Ostravy a Ostravska. Nevnímáme tuto lokalitu jako archetypální místo šedi, smogu a uhlí. Cítíme ji jako soudobé panoptikum, kde se snoubí moderní se starým, zašedlé s barevným a rádi bychom tento pocit vtiskli také do výpravy a celkové vizuální podoby filmu.“ David Kočar a Vladislav Kučík, režiséři A classic film comedy inspired by the bestselling book series Ostravak Ostravski written by an unknown author whose forum has received over 2 million comments. The anonymity of the writer remains a mystery even though his work has been researched by the most renowned linguists and scientists. The book and film is a probe in the heart of the northern region of the Czech Republic and the city of Ostrava. It is a satire on the way the region is perceived by its inhabitant and the rest of the country. “We would like the film to follow in the footsteps of the classic Czech filmography of the 70’s and 80’s. The goal is to find actors and performers who would identify with their role. Almost all of the story takes place in Ostrava and the Ostrava Region. We don’t perceive this location as an archetypical site of greyness, smog and coal. We see it as a modern panopticon that combines the modern with the old, the grey with the colourful and we would also like to impress this feeling into the scenery and the overall visual appearance of the film.” David Kočar and Vladislav Kučík, Directors

KONTAKT / CONTACT Three Brothers, Viktor Krištof mobile: +420 724 809 247, e-mail: viktor@historicalmovie.com, www.historicalmovie.com

4


FILMS IN DEvELOPMENT

FILMy vE vývOjI

1

PŘEkRÁSNÍ THE bEaUTEOUS

Poutají pozornost okolního světa, ale své životy nevlastní. Cesta za nalezením vlastní identity, integrity a svobody není volbou, ale nevyhnutelností. Citlivý vysokoškolák Jakub (19): andělský vzhled; jemný a nezkažený; podřízen autoritě svých rodičů, tajně miluje svého profesora a zvláštní pár mladých freeganů ho vede k alternativnímu životnímu stylu. Uhrančivý prostitut David (21): tmavý typ; spontánní, divoký, ďábelsky sexy; dítě ulice; manipulován svojí faghag kamarádkou, vydírán svou invalidní matkou a vztah s jeho nejlepším zákazníkem přestává být čistě obchodním. Když se chlapci poprvé setkají, jejich protichůdné energie je přitáhnou k sobě. Nezralost jim brání ve zvládnutí takové dávky opačné energie, a tak se té samé noci od sebe zase vzdálí. Setkání je však nezvratně změní. „Svoboda, postkonsumerismus, transgrese, duchovní vývoj, sexuální identita, městský existencialismus, zrod nové generace, meditativní krása nočního velkoměsta, dojem zvídavého pozorovatele.“ Jan Kobler, režisér They attract attention but they don’t own their lives. The journey to find identity, integrity and freedom isn’t a choice but inevitability. Delicate university student Jakub (19): angel-like appearance; gentle and pure; under authority of his parents, secretly in love with his professor, a pair of freegans guides him towards an alternative lifestyle. Bewitching male prostitute David (21): dark type; wild, devilish sexy; child of streets; manipulated by his faghag, blackmailed by his disabled mother, relationship with his best customer isn’t pure business anymore. When the boys meet for the first time, their contradictory energies attract each other. Immaturity prevents managing such a dose of opposite energy, thus the very same night they separate. The encounter changes them, though.

REŽIE | DIRECTOR Jan Kobler ŽÁNR | GENRE drama | drama DEBUT | DEBUT ano | yes NÁMĚT | STORY Michal Kráčmer SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Jan Kobler VÝTVARNÍK | SET DESIGNER Luis Artemio de Los Santos PRODUCENT | PRODUCER Michal Kráčmer – trans-for.me VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 10 mil. Kč | 364 420 EUR TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY podzim 2015 | autumn 2015

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Praha a okolí, Chomutov, hrad, hudební klub, koleje, squat, univerzita, hotel, rodinný dům, cihlový dům | Prague, Chomutov, castle, music club, college, squat, university, hotel, house, brick house KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ | WHERE FILMING IS PLANNED Praha, Chomutov, Milovice | Prague, Chomotov, Milovice DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE září 2016 | September 2016 STOPÁŽ | RUNNING TIME 92 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP

„Freedom, postconsumerism, transgression, spiritual development, sexual identity, urban existentialism, birth of new generation, meditative beauty of big city night, feeling of curious observer.“ Jan Kobler, director

KONTAKT / CONTACT trans-for.me, Michal Kráčmer mobile: +420 602 838 388, e-mail: kracmer@gmail.com
1

FILMy vE vývOjI

FILMS IN DEvELOPMENT

PŘES HRaNICI THE CROSSING

REŽIE | DIRECTOR Florence Miailhe ŽÁNR | GENRE animované drama | animated drama DEBUT | DEBUT ne | no SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Marie Desplechin PRODUCENT | PRODUCER Dora Benousilio – Les Films de l’Arlequin (FR) KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Digit Anima (BE), MAUR film, Česká televize, Balance Film (DE) VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 77 mil. EUR | 2,8 mil. EUR

TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY 2015 – 2016 KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ | WHERE FILMING IS PLANNED Francie, Česká republika | France, Czech Republic STOPÁŽ | RUNNING TIME 80 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP PODPORA | SUPPORT The State Cinematography Fund Czech Republic – National Support

Příběh, vzdáleně inspirovaný osudem autorčiny rodiny pocházející z oblasti židovských osad v někdejším Rusku, sleduje peripetie dobrodružné i dramatické cesty dvou dětí, sourozenců Kyony a Adriela, které utíkají přes půl světa před nenávistí a pronásledováním represivního aparátu, představujícího prototyp totalitního režimu 20. století. Autorkou scénáře, který líčí jejich heroické putování je přední francouzská scenáristka a literátka Marie Desplechin. Podařilo se jí stvořit na jedné straně citlivý i poutavý příběh o dospívání, který přitom srozumitelnou i stravitelnou formou odráží osudy obětí lapených do osidel fašismu, holocaustu či komunismu. Příběh, který vzdáleně připomíná Dickensenova Olivera Twista i velké romány literatury 19. století, je působivým podobenstvím o tom, jak musí člověk na své strastiplné cestě ke svobodě a naději obstát v těžkých, až nemožných zkouškách. The story, remotely inspired by the fate of the author’s family, which came from the area of Jewish settlements in Russia, follows the trials of the adventuresome and dramatic journey of two children, the siblings Kyona and Adriel, who flee across half the world from the hatred and persecution of a repressive apparatus, representing the prototype of a 20th century totalitarian regime. The author of the script, which tells of their heroic journey, is a leading French scriptwriter and author, Marie Desplechin. She has managed to create, on one hand, a sensitive and engaging tale about growing up that also reflects the fates of the victims trapped in the snare of fascism, the holocaust or communism in a comprehensible and digestible manner. The story, which is distantly reminiscent of Dickens’ Oliver Twist and the great novels of 19th century literature, is an impressive parable about how man must endure difficult, almost impossible ordeals on his long and hard path to hope and freedom.

KONTAKT / CONTACT MAUR film, Alena Vandasová mobile: +420 775 117 646, e-mail: vandasova@maurfilm.com, www.maurfilm.com
FILMS IN DEvELOPMENT

FILMy vE vývOjI

1

PŘES kOSTI MRTvýCH GaME COUNT

Přes kosti mrtvých je chystaný film světově známé režisérky Agnieszky Holland na motivy úspěšné polské novely Olgy Tokarczuk Svůj vůz i pluh veď přes kosti mrtvých. Skrze energickou a značně excentrickou postavu Janiny Dušejkové, učitelky angličtiny v důchodovém věku, sledujeme vzrůstající hrůzu malé osady na polsko-českém pohraničí, ve které se v rychlém sledu stane několik záhadných vražd. Hrůza a zděšení z vražd kontrastuje s obecným nezájmem, který doprovází masové vybíjení divoké zvěře v právě probíhající lovecké sezóně. Dušejková je nejen milovnicí zvířat, ale také ochránkyní všech divných a „jiných“ obyvatel Kłodzké kotliny, kde se příběh odehrává. Skrze ní začínáme v příběhu postupně odhalovat, kdo stojí za prapodivnými vraždami a jak souvisí s vyvražďováním zvěře. Game Count is the planned film by the world-renowned director Agnieszka Holland based on the successful Polish novel by Olga Tokarczuk Drive your Plough over the Bones of the Dead. Through the energetic and considerably eccentric figure of Janina Dušejková, an English teacher of retirement age, we see the rising horror of a small settlement on the Polish-Czech border where several mysterious murders take place in rapid succession. The fear and horror from the murders is in contrast with the general disinterest that accompanies the mass slaughter of wild animals during the hunting season that is currently underway. Dušejková is not only an animal lover, but also a guardian of all the strange and “different” inhabitants of the Kłodzko Valley, where the tale takes place. Through her we start to discover who is behind the strange murders and how they relate to the slaughter of the animals.

REŽIE | DIRECTOR Agnieszka Holland ŽÁNR | GENRE drama | drama

PRODUCENT | PRODUCER Krzysztof Zanussi, Janusz Wachala – TOR Film Production (PL)

DEBUT | DEBUT ne | no

KOPRODUCENT | CO-PRODUCER Tomáš Hrubý, Pavla Kubečková – nutprodukce

NÁMĚT | STORY Olga Tokarczuk

VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 78,47 mil. Kč | 2,86 mil. EUR

SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Olga Tokarczuk, Agnieszka Holland

TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY leden 2015 – listopad 2015 | January 2015 – November 2015

KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Jolanta Dylewska HUDBA | MUSIC Antoni Komasa-Łazarkiewicz VÝTVARNÍK | SET DESIGNER Kasia Sobanska, Marcel Slawinski

DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE 2016 STOPÁŽ | RUNNING TIME 100 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP

KONTAKT / CONTACT nutprodukce, Pavla Kubečková mobile: +420 605 256 190, e-mail: pavla@nutprodukce.cz, www.nutprodukce.cz
1

FILMy vE vývOjI

FILMS IN DEvELOPMENT

PŘÍPaD aNDREy S. THE CaSE OF aNDREa S.

REŽIE | DIRECTOR Jiří Diviš ŽÁNR | GENRE detektivní thriller | detective thriller DEBUT | DEBUT ano | yes NÁMĚT | STORY Jiří Diviš SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Jiří Diviš KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Jakub Šimůnek STŘIH | EDITOR Jiří Brožek ZVUK | SOUND Tomáš Bělohradský HUDBA | MUSIC Varhan Orchestrovič Bauer KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Martin Mackovič – Filmpark (SK), Tomáš Bělohradský – Czech FILM HRAJÍ | FEATURING Roman Luknár, Jana Stryková, Michal Dlouhý, Lenka Vlasáková, Jan Tříska, Vica Kerekes, Ivan Franěk, Jarek Hylebrant, Pavel Nečas, Jana Malá

TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY podzim – zima 2014 | autumn – winter 2014 KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS chata v lese, základní škola, policejní kanceláře, rodinné domky, zahrady, panelové byty, benzinová pumpa, psychiatrické oddělení, vojenská kasárna a výcvikový prostor atd. | cottage in the woods, elementary school, police offices, houses, gardens, panel apartments, gas station, psychiatric departments, military barracks and training area, etc. KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ | WHERE IS FILMING PLANNED Praha, Sokolov, Ostrov nad Ohří, Mostecká uhelná pánev, vojenský prostor Brdy | Prague, Sokolov, Ostrov nad Ohri, Most – coalfield, military area Brdy DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE léto 2015 | summer 2015 STOPÁŽ | RUNNING TIME 110 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP

Film spojuje prvky thrilleru a detektivního psychologického příběhu. Zachycuje několik dní v životě rodičů, kterým unesli dceru, a zároveň sleduje policejní pátrání, které osudově propojí rodiče s vyšetřovateli případu. Otec unesené dcery je elitní voják z povolání a cítí, že by mohl, a měl, udělat cokoliv, aby přispěl k nalezení své dcery, tak, jak to od něj žádá jeho žena, ale na druhé straně stojí vyšetřovatelé a pravidla, která se řídí zákonem a která nelze překročit bez úhony. Pátrání se začne komplikovat, čas utíká, podezřelých přibývá a na rozhodnutí nezbývá moc času. „Film se dotýká palčivého tématu – únosu dětí. Důraz je kladen na psychologii a emoce v mezních situacích. Divák je konfrontován se situací a může si položit otázku, jak bych se zachoval já? Překročím zákon, abych zachránil své dítě? Použiji všechny prostředky i s rizikem, že bych ublížil nevinnému?“ Jiří Diviš, režisér The film combines genre elements off a thriller and psychological crime story. It portraits a few days in the life of parents who’s daughter was kidnapped. Simultaneously, it follows the crime investigation which fatally links parents and the case investigators. The daughter’s father is an elite professional soldier and feels, that he could, and should, do whatever is necessary to find his daughter, as his wife is expecting from him. On the other side are the investigators, who are acting in accordance with rules, and cannot cross those without getting into trouble. The investigation gets complicated, time is flying, suspects are piling up and there is not much time left. “The script is touching on a sensitive and partially taboo subject here – child kidnapping. The viewers are confronted with a situation, that could be their own experience and they can ask themselves, what they would do in a similar situation. Would they break the law to save their child?“ Jiří Diviš, director

VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 20 mil. Kč | 728 842 EUR

KONTAKT / CONTACT JDI Pictures, Jiří Diviš mobile: +420 603 456 993, e-mail: jdi2@seznam.cz
FILMS IN DEvELOPMENT

FILMy vE vývOjI

1

RaP.ORTéR RaP.ORTER

Rap.ortér je moderní městský muzikál, který těží z nejlepších tradic žánru a zároveň se pokouší o nový náhled na něj. Hlavní hrdina Vašek, obyčejný kluk z vesnice, přihlásil svou dívku Zuzanu do soutěže krásy. Zuzana se stala Miss a jak už to Miss dělají, Vaška okamžitě odkopla. Václavovi nezbývá než opustit svou kariéru prodavače v krámku s počítači, stát se slavným a získat Zuzanu zpátky. Hravý styl vyprávění, asijská choreografie a hudba a texty Xindla X v celovečerním debutu Jakuba Sommera. Rap.orter is a modern urban musical based on the best traditions of the genre while trying to find a new way of looking at the genre. The main protagonist is Vašek, a regular boy from a village, who enters his girlfriend Zuzana into a beauty contest. Zuzana wins and, as beauty contestants are wont to do, she immediately gives Vašek the boot. He has no choice but to abandon his career as a sales clerk in a computer store, to become famous, and thus to win back Zuzana. A playful storytelling style, Asian choreography, and music and texts by Xindl X in Jakub Sommer’s feature film debut.

REŽIE | DIRECTOR Jakub Sommer

DISTIBUTOR | DISTRIBUTOR Falcon

ŽÁNR | GENRE muzikál | musical

VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 25 mil. Kč | 911 052 EUR

DEBUT | DEBUT ano | yes

TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY léto 2014 | summer 2014

NÁMĚT | STORY Tomáš Holeček, Jakub Sommer, Ondřej Ládek SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Tomáš Holeček, Zdeněk Viktora

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Praha | Prague

KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Viktor Smutný

KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ | WHERE FILMING IS PLANNED Praha | Prague

STŘIH | EDITOR Jakub Voves

DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTICAL RELEASE jaro 2015 | spring 2015

ZVUK | SOUND Tomáš Kubec HUDBA | MUSIC Ondřej Ládek alias Xindl X PRODUCENT | PRODUCER Pavel Berčík, Ondřej Zima – Evolution Films KOPRODUCENT | CO-PRODUCER Česká televize

STOPÁŽ | RUNNING TIME 100 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP PODPORA | SUPPORT The State Cinematography Fund Czech Republic – National Support

KONTAKT / CONTACT Evolution Films, Pavel Berčík mobile: +420 777 932 957, e-mail: pbercik@evolutionfilms.cz, www.evolutionfilms.cz mobile: +420 736 751 010, e-mail: ozima@evolutionfilms.cz, www.evolutionfilms.cz
1

FILMy vE vývOjI

FILMS IN DEvELOPMENT

RITUÁL THE RITUaL

ŽÁNR | GENRE drama | drama

STOPÁŽ | RUNNING TIME 140 min

NÁMĚT | STORY Tomáš Bojar, Ondřej Gabriel, Šimon Špidla

PODPORA | SUPPORT The State Cinematography Fund Czech Republic – National Support

SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Tomáš Bojar, Ondřej Gabriel, Šimon Špidla PRODUCENT | PRODUCER Tomáš Bojar – Cinema Arsenal KOPRODUCENT | CO-PRODUCER i/o post

České země na konci 19. století, město Polná na Vysočině. Končí židovský Pesach, začínají křesťanské Velikonoce. Brutální vražda mladé dívky krvavě rozděluje oba svátky i obyvatele města: Čechy, Němce, Židy. Středověká legenda o děsivém židovském rituálu ožívá. Krev křesťanské panny volá po pomstě. Odsouzení židovského povaleče Leopolda Hilsnera se stává věcí veřejného zájmu. Je však Hilsner skutečným pachatelem? Důkazy proti němu chybějí a klíčová svědkyně vypovídá jinak, než národ potřebuje. Není snad křesťanka? Není snad vlastenka? Zaplatili jí Židé, vídeňská vláda nebo ten profesor Masaryk z Prahy? Jmenuje se Johana. Ve městě však žije i podnikavý muž, který se nebojí nahlas říct, co soud potřebuje slyšet. Byl přece v době vraždy nedaleko místa činu. Nebo nebyl? Jmenuje se Petr. Drama obou postav je dramatem jednoho z nejdůležitějších okamžiků v moderních dějinách střední Evropy. Easter time, the very end of the 19th century. A small town in Central Europe. A young Christian virgin has been brutally murdered. The local public soon comes to identify the likely culprit – Leopold Hilsner, an unemployed Jewish youngster. Even though there is virtually no real evidence against him, the antiSemitic hysteria prevails. The ancient legend says Jews need the blood of Christian virgins as an ingredient for their festive cookies. Hilsner’s fate is in hands of two key local witnesses. The first is a simple Catholic woman who glimpsed the presumed murderer shortly before the act, but she cannot however identify him as Hilsner. Her conscience doesn´t allow her to lie. The second is a well-tempered hustler, who is prepared to say anything the public wants to hear just for money and fame. With these two characters on stage, the moral drama begins. But who’s the real perpetrator?

KONTAKT / CONTACT Cinema Arsenal, Tomáš Bojar mobile: +420 604 472 934, e-mail: tomas@cinemaarsenal, www.cinemaarsenal.cz

0


FILMS IN DEvELOPMENT

FILMy vE vývOjI

1

RUDý kaPITÁN RED CaPTaIN

Horké léto roku 1992, půl roku před rozdělením Československa. Mladý detektiv Richard Krauz se dostává k novému případu – na hřbitově byla vykopána mrtvola s hřebíkem v hlavě. Tělo patří starému kostelníkovi Kloknerovi. S pomocí Kloknerovy tajné milenky, archivářky Mariky, Krauz objevuje, že za kostelníkovým umučením stojí bývalá StB a nikdy nenalezený spis zachycující zločiny kněží, na jejichž základě StB církev vydírala. Případem posedlý Krauz ukrývá svojí rodinu do domnělého bezpečí a vydává se napříč rozpadajícím se Československem hledat muže, ke kterému vedou všechny stopy: „Rudého kapitána“. It is the hot summer of 1992, half a year before the division of Czechoslovakia. The young detective Richard Krauz gets a new case – a dead body was dug up at a graveyard with a nail in its head. The body belongs to the old sexton Klokner. With the help of Klokner’s secret lover, the archivist Marika, Krauz discovers that the former secret police was behind the sexton’s torture along with a never-found file recording the crimes of priests, based on which the secret police was blackmailing the church. Krauz, who is obsessed with the case, secretes his family into apparent safety and sets out across the crumbling country to find the man that all the clues point to: the “Red Captain”.

REŽIE | DIRECTOR Michal Kollár ŽÁNR | GENRE drama | drama DEBUT | DEBUT ano | yes SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Miro Šifra, Michal Kollár, Anna Fifíková na motivy stejnojmenného románu Dominika Dána | based on the novel Dominik Dán KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Marcin Koszalka ZVUK | SOUND Lukáš Moudrý HUDBA | MUSIC Petr Ostrouchov PRODUCENT | PRODUCER Viktor Tauš, Michal Kollár – Fog’n’Desire Films KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Sokol Kollár (SK), Mental Disorder 4 (PL), Spiritus Movens (HR)

KONTAKT / CONTACT Fog’n’Desire Films Michal Kollár, mobile: +420 775 619 027, e-mail: michal@fogndesirefilms.com Viktor Tauš, mobile: +420 775 204 809, e-mail: viktor@fogndesirefilms.com www.fogndesirefilms.com

HRAJÍ | FEATURING Maciej Stuhr, Zuzana Krónerová, Milena Steinmasslová, Marián Geišberg, Andrzej Chyra, Ivan Trojan, Martin Myšička, Jiří Dvořák, Luděk Munzar TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY červenec – říjen 2014 | July – October 2014 KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS hotel v přístavu, hlavní nádraží, dálnice | a hotel in a port, main train station, motorway DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE prosinec 2015 | December 2015 STOPÁŽ | RUNNING TIME 100 min PODPORA | SUPPORT The State Cinematography Fund Czech Republic – National Support, Slovak Audiovisual Fund

1


1

FILMy vE vývOjI

FILMS IN DEvELOPMENT

SENIOR QUINTET SENIOR QUINTET

REŽIE | DIRECTOR Tomáš Jančo

VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 35,6 mil. Kč | 1,3 mil. EUR

ŽÁNR | GENRE kriminální komedie | crime comedy

TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY 2015

DEBUT | DEBUT ano | yes

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS vesnice v severovýchodních Čechách | a village in Northeast Bohemia

NÁMĚT | STORY David Jan Novotný SCÉNÁŘ | SCREENWRITER David Jan Novotný KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Matej Šomrák

DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE 2015 – 2016

ZVUK | SOUND Michal Holubec

STOPÁŽ | RUNNING TIME 100 min

VÝTVARNÍK | SET DESIGNER Jiří Sternwald

PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP

Zblázní-li se jeden stařec, svět se nezblázní. Ale zblázní-li se pět starců v jednu chvíli a na tom samém místě? Ani poté se svět nezblázní, neboť starců, kteří nemají na starost už nic víc než zbláznit se z toho, co se v bláznivém světě děje, je tisíckrát víc nežli pět. A jak by řekl Ozeáš Joska, cituje staré latiníky, „optimum est aliena frui insania“, čili nejlepší je mít prospěch z cizího bláznovství. Příběh pěti pošetilých starců, obyvatel vesnice s fiktivním názvem Kumburk. When an old man loses his mind the world isn’t going to go haywire. But what if we gave you five old men losing their minds at one time and one place? Not even this would be enough to make the world fall to pieces. For there is a thousand times more old men out there who have nothing better to do than to go insane over the crazy things this already crazy world has to offer. And as our leading man Ozeáš Joska would put it – quoting an old proverb in Latin: Optimum est aliena frui insania – “From the fervor of others take all possible advantage.” A story of five somewhat foolish retirees from a fictional village called Kumburk.

PRODUCENT | PRODUCER Nelly D. Jenčíková – MIRACLE FILM KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Marcela a Marián Ferko – Marlen Media Group (SK), Vladimír Novák – Emita Investments, Filmové ateliéry Zlín

KONTAKT / CONTACT MIRACLE FILM Nelly D. Jenčíková, e-mail: dnelly@miraclefilm.cz, www.miraclefilm.cz Radka Mizerová, e-mail: radka@miraclefilm.cz, www.miraclefilm.cz

2


FILMS IN DEvELOPMENT

FILMy vE vývOjI

1

STaŘÍCI OLD TIMERS

Československý válečný hrdina a politický vězeň se po čtyřiceti letech v emigraci vrací do své vlasti. Osmdesátiletý invalida přijíždí do Česka s jediným cílem – chce demonstrativně zastřelit prominentního komunistického prokurátora, jehož zločiny z padesátých let nebyly nikdy potrestány. Příběh je inspirovaný skutečnou událostí z roku 2002, kdy se nositel řádu Bílého lva, emigrant Pravomil Raichl spojil se svým bývalým spoluvězněm Vojtěchem Klečkou a s jeho pomocí se rozhodnul demonstrativně zabít bestiálního komunistického prokurátora Karla Vaše. „Film vypráví o pomstě, která má absurdní podobu. Na místě akčních hrdinů vidíme osmdesátileté starce. Situace, které by žánrový thriller ignoroval, vyzdvihujeme. Nepřítelem našich hrdinů je realita, která stojí mezi jejich kontroverzním úmyslem zabít a faktem, jak to v jejich věku a situaci udělat.“ Ondřej Provazník a Martin Dušek, režiséři

REŽIE | DIRECTOR Ondřej Provazník, Martin Dušek ŽÁNR | GENRE absurdní thriller | absurd thriller DEBUT | DEBUT ano | yes NÁMĚT | STORY Ondřej Provazník SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Ondřej Provazník PRODUCENT | PRODUCER Jiří Konečný – endorfilm

DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE 2016 STOPÁŽ | RUNNING TIME 90 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP PODPORA | SUPPORT The State Cinematography Fund Czech Republic – National Support, Berlin Scholarship – Programm Nipkow

After 40 years in exile, a former Czechoslovak war hero and political prisoner returns to the country of his birth. It gradually becomes apparent that the disabled 80-year-old has come back with one aim in mind: to shoot dead a prominent Communist state prosecutor whose crimes during the 1950s have gone unpunished. The film is loosely based on a true story. In 2002, Pravomil Raichl, an 81-year-old decorated former political prisoner and emigrant joined forces with a former co-prisoner, Vojtěch Klečka, with the aim of executing Karel Vaš, a notorious, brutal Communist state prosecutor. “The film tells the story of revenge that has an absurd form. Instead of action heroes we see little eighty-year-old men. We play up situations that a genre-based thriller would ignore. Our protagonists’ enemy is reality, which stands between their controversial intention to murder and the fact of how to do it in their age and situation.” Ondřej Provazník and Martin Dušek, directors

KONTAKT / CONTACT endorfilm, Jiří Konečný mobile: +420 602 358 373, e-mail: jiri@endorfilm.cz, www.endorfilm.cz
1

FILMy vE vývOjI

FILMS IN DEvELOPMENT

šIška DE LUxE SHISHka DE LUxE

REŽIE | DIRECTOR Jan Cvitković ŽÁNR | GENRE hořkosladká městská komedie | urban bittersweet comedy DEBUT | DEBUT ne | no NÁMĚT | STORY Jan Cvitković SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Jan Cvitković KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Jure Černec STŘIH | EDITOR Miloš Kalousek ZVUK | SOUND Viktor Ekrt HUDBA | MUSIC Aleksander Pešut VÝTVARNÍK | SET DESIGNER Vasko Kokelj PRODUCENT | PRODUCER Ondřej Zima – Evolution Films KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Aleš Pavlin – Perfo Production (SI), Robert Naskov – KINO OKO (MK)

HRAJÍ | FEATURING Žiga Fodransperg, David Furlan, Marko Miladinovič, Jana Prepeluh DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR A-Company Czech VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 22 mil. Kč | 802 380 EUR TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY červen – září 2014 | June – September 2014 KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Slovinsko – Ljublana | Slovenia – Ljublana KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ | WHERE FILMING IS PLANNED Slovinsko – Ljublana, Šiška | Slovenia – Ljublana, Shishka DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASES 2016 STOPÁŽ | RUNNING TIME 100 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP

Evropský koprodukční projekt nového hraného celovečerního filmu Šiška De Luxe je hořkosladká městská komedie o generaci současných čtyřicátníků – generaci, která se v novém uspořádání poněkud ztrácí, protože vyrostla na hodnotách toho starého. Jan Cvitkovič je v současné době jedním s nejúspěšnějších slovinských režisérů, který již ve svých předešlých filmech ukázal, že umí vytvořit výjimečné filmové dílo, které dokáže zaujmout, jak náročné festivalové publikum, tak i diváky v kinech. „Hořkosladká městská komedie Šiška de Luxe se odehrává v okolí Lublaně zvané Šiška, známé pro své neobvyklé, zajímavé postavy. Chci natočit film, který bude přes sérii absurdních, komických i tragických sekvencí vysílat pozitivní poselství, a to zejména pro generaci, ke které já sám patřím – generaci, která je tak trochu ztracená v novém systému, protože vyrůstala s hodnotami toho starého.“ Jan Cvitković, režisér The European co-production film Šiška De Luxe is a bittersweet urban comedy about today’s 40-year-olds – a generation who have lost their way in the new social order because they grew up with the values of the old system. Jan Cvitkovič is currently one of Slovenia’s most successful filmmakers, whose previous work has shown him capable of creating films that are attractive to demanding festival audiences as well as to the general moviegoing public. “Šiška de Luxe is an urban bittersweet comedy. The story takes place in a Ljubljana neighbourhood called Šiška, known for it’s unusual, interesting characters. I want to make a film, which will, through a series of absurd, comic and tragic sequences send out a hopeful, positive message, especially to the generation that I myself belong to – a generation which is a bit lost in the new system, as it grew up with the values of the old one.” Jan Cvitković, director

KONTAKT / CONTACT Evolution Films, Ondřej Zima mobile: +420 736 751 010, e-mail : ef@evolutionfilms.cz, www.evolutionfilms.cz

4


FILMS IN DEvELOPMENT

FILMy vE vývOjI

1

UčITELka THE TEaCHER

Osmdesátá léta minulého století v jedné předměstské základní škole. Ředitelka školy společně s rodiči hledají způsob, jak se zbavit jedné učitelky – bezdětné vdovy po vysokém armádním důstojníkovi, která si manipulací podrobuje rodiny svých žáků. Zjistí si, kde pracují jejich rodiče a jak by jí mohli být užiteční. Pokud někdo z rodičů odmítne „výpomoc“, může si být jistý, že na to doplatí. Ač se příběh odehrává v časech minulých, kořeny problémů s klientelismem, korupcí, manipulací a ohýbáním práva jsou naprosto analogické a vyrůstají ze stejné půdy, půdy živené lidským strachem, vypočítavostí, lhostejností, malostí a zištností, jak je tomu i dnes. „Když o Učitelce přemýšlím, je pro mě naprosto pečlivou a strhující analýzou, jak společnost dokáže být postupně umrtvena a zastrašena až k beznaději, že jde cokoli změnit. O kolektivní letargii, která může zavinit tragédii. A o naději, kterou v sobě nese odmítnutí lhostejného přihlížení a překonání vlastního strachu. A to se mi zdá mimořádně aktuální! A když se to dobře natočí, vždycky bude!“ Jan Hřebejk, režisér The film takes place in the 1980s at primary school on the outskirts of town. The school headmistress meets with the parents to find a way of getting rid of certain teacher, who play strange games with her pupils’ families. She finds out where the parents work and how they might be of use to her. Any parents who refuse to “help out” can be sure to feel the consequences. Although the story is set in the past, the roots of clientelism, corruption and manipulation are the same; then as now, they grow from the same fertile ground, nourished by fear, calculation, apathy, pettiness, and self-interest.

REŽIE | DIRECTOR Jan Hřebejk ŽÁNR | GENRE drama | drama DEBUT | DEBUT ne | no NÁMĚT | STORY Petr Jarchovský SCÉNÁŘ | EDITOR Petr Jarchovský

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Praha – škola, tělocvična, rodinný dům, byty, ulice | Prague – school, gym, house, apartments, street | KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ | WHERE FILMING IS PLANNED Praha, střední Čechy | Prague, Central Bohemia

KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Martin Štrba

DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE 2016

VÝTVARNÍK | SET DESIGNER Milan Býček

STOPÁŽ | RUNNING TIME 95 min

PRODUCENT | PRODUCER Ondřej Zima, Jan Prušinovský – OFFSIDE MEN

PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENNING FORMAT DCP

VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 19,7 mil. Kč | 718 500 EUR

PODPORA | SUPPORT The State Cinematography Czech Republic – National Support

TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY jaro – léto 2015 | spring – summer 2015

“When I think of The Teacher, I see it as a carefully organized and engrossing analysis of how a society can slowly grow numb and browbeaten to the point of losing hope of effecting any change at all. It is a film about how collective lethargy can lead to tragedy. And a film about the hope contained in refusing to stand idly by, about overcoming one’s own fears. This is something that I find extraordinarily topical, and if it is well filmed, it always will be!” Jan Hřebejk, director

KONTAKT / CONTACT OFFSIDE MEN, Ondřej Zima mobile: +420 736 751 010, e-mail: zima@offsidemen.cz, www.offsidemen.cz
1

FILMy vE vývOjI

FILMS IN DEvELOPMENT

vENkU OUTSIDE

REŽIE | DIRECTOR Michal Hogenauer

VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 15 mil. Kč | 546 630 EUR

ŽÁNR | GENRE drama | drama

STOPÁŽ | RUNNING TIME 80 min

DEBUT | DEBUT ano | yes

PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP

SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Michal Hogenauer PRODUCENT | PRODUCER Petr Oukropec – Negativ

Mia přichází na studijní pobyt do malého přímořského městečka, kde se spřátelí s mladými lidmi z místní ekologického kavárny a postupně se připojí k jejich týmu. To, co se zdálo být vášní pro zdravý, pozitivní a komunální způsob života se ukáže být přísně funkční, hierarchickou a radikální sektou. Je to nenáboženská sekta, která nutí své členy tvrdě pracovat a vychovávat své děti pomocí tělesných trestů. Mia se podvědomě začíná vzdalovat sama sebe, vzdávat se své vůle, srdce a těla. „Dobrovolně“ se dostává do role moderního otroka a stále více vyniká ve schopnosti trestat děti. Uvědomí si vůbec, že je manipulována? A young student arrives for her study abroad in a small seaside town. From the beginning she becomes acquainted with young people from a local organic cafe and gradually she joins their friendly team. What seems to be a passion for a healthy, positive and communal way of life is uncovered as a strictly functional, hierarchical and radical sect. It’s a non-religious sect that forces its members to work hard and raise their children with physical punishment. Mia unconsciously begins to detach from herself, surrendering her mind, heart and body. She “voluntarily” takes on the role of a modern slave, increasingly excelling in her duties of punishing the children. Does she realize that she is being manipulated? And how far can it go?

KONTAKT / CONTACT Negativ, Zuzana Bieliková mobile: +420 608 141 437, e-mail: zuzana@negativ.cz, www.negativ.cz
FILMS IN DEvELOPMENT

FILMy vE vývOjI

1

vLÁDCI PRaHy THE kINGS OF PRaGUE

Praha, současnost. Na počátku je rasově motivovaná vražda na fotbalovém stadionu během ostře sledovaného utkání AC Sparty Praha v Evropských pohárech. Z průmyslových kamer je možné určit okruh pachatelů z řad ultras, ale nelze ukázat na jedince. Domácí i zahraniční noviny tuto událost nafouknou do obřích rozměrů, a poté co běžné vyšetřovací techniky selžou, se musí detektiv infiltrovat do tvrdého jádra, které tvoří lidé extrémně nebezpeční a jemu dosud neznámí. Tento film je volně inspirován americkou seriálovou produkcí (Perníkový táta, Temný případ) a kromě silného příběhu osobní proměny hlavní postavy řeší i současné české téma rasismu, pravicového extremismu a toho, kdo za tím vším skutečně stojí. Prague, today. At the beginning, there is a racially motivated murder on a football stadium during a high profile match of AC Sparta Prague in European Cup. CCTV gives a circle of possible perpetrators, yet it is impossible to point out the actual killer. The domestic and foreign press make this a story number one and after all the usual methods of investigation fail, the detective must infiltrate to the heart of the organisation, which consist of extremely dangerous individuals. This film is loosely inspired by US TV series (Breaking Bad, True Detective) and apart from the strong story of character change of the main hero, it follows the current themes of racism, right-wing extremism and the real people behind it all.

REŽIE | DIRECTOR Matěj Chlupáček, Michal Samir

VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 40 mil. Kč | | 1,46 mil. EUR

ŽÁNR | GENRE detektivní drama | detective drama

TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY 2014 – 2015

DEBUT | DEBUT ne | no

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Praha, centrum i okrajové čtvrti | Prague center and suburbs

NÁMĚT | STORY Matěj Chlupáček, Michal Samir SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Michal Samir KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Martin Žiaran STŘIH | EDITOR Goran Balov ZVUK | SOUND Ivo Broum

DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE jaro 2016 | spring 2016 STOPÁŽ | RUNNING TIME 210 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP

PRODUCENT | PRODUCER Matěj Chlupáček – Barletta Production

KONTAKT / CONTACT Barletta Production, Matěj Chlupáček mobile: +420 776 710 887, e-mail: matej@barletta.cz
1

FILMy vE vývOjI

FILMS IN DEvELOPMENT

všICHNI MUŽI jEDNOU RaNOU aLL MEN IN ONE REŽIE | DIRECTOR Monika Hašková ŽÁNR | GENRE komedie | comedy DEBUT | DEBUT ano | yes SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Monika Hašková PRODUCENT | PRODUCER Jan Lengyel – Pegasfilm KOPRODUCENT | CO-PRODUCER Mia Film

HRAJÍ | FEATURING Tereza Kostková, Helena Dvořáková, Zuzana Norisová, Zuzana Onufráková, Martin Kraus, Pavel Kříž, Vica Kerekes, Karel Zima TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY podzim 2014 | autumn 2014 KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Praha, Košice | Prague, Košice

BUDGET | BUDGET* 14,7 mil. Kč | 535 700 EUR

KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ | WHERE FILMING IS PLANNED Praha, Košice | Prague, Košice

DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR Pegasfilm

STOPÁŽ | RUNNING TIME 90 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING TIME DCP, DVD, Blu-ray

Jak najít toho pravého pro život, když je vám přes třicet, jste stále ještě slečna a všude kolem se to hemží muži toužícími po sexu, kariéře, a pokud po nějakém vztahu, tak nejlépe s chytrou modelkou, která ráda vaří? Jak se poprat s touhou po vášni a lásce, když ti lepší už jsou dávno zadaní? Tři kamarádky a jedna svobodná matka volí každá jinou cestu, každá podle své povahy a svých možností. Mužský pohled na vztahy dobře vystihuje výrok „Já nedělám problémy a nevyhledávám problémy“. Ovšem problém tu je, a to když muži a ženy mají o vztahu úplně jinou představu. A to mívají často. Nicméně ať je doba jakákoliv, ženy jsou jakkoliv emancipované, někde v hloubi duše touží po lásce a náruči gentlemana. Taková touha může končit malérem i happyendem… Ale nikdy není nudná. Obzvlášť když vyjde inzerát hledající neskromně přímo typ Brada Pitta. Co se stane, když na nereálný požadavek odpovědí reální muži? Jakou bouři ve vztazích dokáže rozpoutat mladík s leskem „pana Božského”? Má smysl nesmířit se s kompromisy a jít za ideálem? Film Všichni muži jednou ranou si hraje s city, které ženám po třicítce hrají na nervy. How to find the right man when you are over thirty, still unmarried and surrounded by men who just want sex and a career or, if they are looking for a relationship, then with a smart model who loves to cook? How to grapple with the desire for love and passion when all the best men are already taken? Three friends and one single mother each choose a different path according to their temperament and possibilities. Whatever the era, however emancipated women may be, somewhere in the depths of their soul they desire a gentleman’s love and embrace. Such a desire can end up a happy end or as a mess, but never boring, especially when an immodest ad appears looking for nothing less than a Brad Pitt type. What happens when a real man answers an unrealistic request? What storm in the relationships can “Mr Right” unleash? Does it make sense to forget about compromises and insist on the ideal? All Men In One plays with feelings that touch a nerve in women over thirty.

KONTAKT / CONTACT Pegasfilm, Jan Lengyel mobile: +420 608 032 119, e-mail: lengyel@pegasfilm.cz, www.pegasfilm.cz
FILMS IN DEvELOPMENT

FILMy vE vývOjI

1

ZajaTCI CaPTIvE

Film Zajatci by měl být sondou do psychiky a postojů několika občanů, iritovaných a frustrovaných jedinců, které už neuspokojuje pouhé přihlížení vnitřnímu rozkladu současné společnosti a institucí, stejně jako devalvaci občanských hodnot a erozi právního státu. Tito lidé ještě donedávna poklidně a vážně uvažovali o tom, jak se zachovat a postavit vůči neuspokojivému stavu. Stejně jako tisíce ostatních občanů, i oni zvažovali různé naděje a možnosti nápravy či vzpoury vůči moci.

REŽIE | DIRECTOR David Jařab

VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 19 mil. Kč | 692 446 EUR

ŽÁNR | GENRE politický thriller | political thriller

TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY 2015, 2016

DEBUT | DEBUT ne | no

„Může naše doba ještě nabídnout prostor pro autentickou občanskou válku? Může zamezit ozbrojený odpor rozkladu samotného základu našeho světa? Lze ještě dnes v našem odideologizovaném světě, plném pouhých rekvizit a reziduí dob minulých, nalézt autentickou naději na změnu? Zajatci naznačují, vyprávějí, inscenují, provokují i matou. Jsou podnětem k úvahám i emocionálním impulsem k provokativní reflexi našich vlastních občanských postojů.“ David Jařab, rešisér

NÁMĚT | STORY David Jařab

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Praha | Prague

The film Captive should be a probe into the minds and the attitudes of a number of citizens, irritated and frustrated individuals, who are no longer satisfied by just sitting back and watching the internal disintegration of modern society and institutions, just like the devaluation of civic values and the erosion of the legal state. These people were quiet and calm until recently and they were seriously considering how to act and how to confront the unsatisfactory state of affairs. Just like thousands of other citizens, they were also considering various prospects and possibilities of reformation or resistance against the powers that be.

STŘIH | EDITOR Jan Daňhel

“Can our era still offer room for an authentic civil war? Can armed resistance limit the disintegration of the very foundation of our world? Is it still possible today, in our deideologised world, full of mere props and residuals of previous times, to find authentic hope for a change? Captive hints, narrates, stages, provokes and perplexes. It is a stimulus for contemplation and an emotional impulse for the provocative response of our own civic attitudes.” David Jařab, director

SCÉNÁŘ | SCREENWRITER David Jařab KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Marek Jícha

HUDBA | MUSIC Ivan Acher PRODUCENT | PRODUCER Viktor Schwarcz – CINEART TV Prague

KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ | WHERE FILMING IS PLANNED Praha | Prague DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE 2016 STOPÁŽ | RUNNING TIME 100 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP

HRAJÍ | FEATURING Martin Pechlát, Stanislav Majer

KONTAKT / CONTACT CINEART TV Prague, Viktor Schwarcz mobile: +420 777 220 364, e-mail: 261711044@iol.cz
1

FILMy vE vývOjI

FILMS IN DEvELOPMENT

ZaTÍM DObRý SO FaR SO GOOD

REŽIE | DIRECTOR Tomáš Mašín ŽÁNR | GENRE drama | drama DEBUT | DEBUT ne | no NÁMĚT | STORY Jan Novák SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Jan Novák KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Oleg Mutu STŘIH | EDITOR Petr Turyna VÝTVARNÍK | SET DESIGNER Henry Boraros PRODUCENT | PRODUCER Rick McCallum – Film United KOPRODUCENT | CO-PRODUCER Ivo Ceplevics – Film Angels Studio (LV) DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR Bontonfilm VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 90 mil. Kč | 3,28 mil. EUR

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS 50. léta v Poděbradech a okolí, Praha, byt Mašínových, věznice Pankrác, nádraží Chlumec, nádraží Mahlow v Německu, budova CIC Západní Berlín | The 1950’s in Poděbrady and environs, Prague, the Mašin’s flat, Pankrác prison, train stations in Chlumec and Mahlow in Germany, the West Berlin CIC building KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ | WHERE FILMING IS PLANNED Lotyšško – Riga a okolí (LV) | Latvia – Riga and environs (LV) STOPÁŽ | RUNNING TIME 110 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT 35 mm PODPORA | SUPPORT The State Cinematography Fund Czech Republic – National Support

Zatím dobrý je akční film, který hledá odpověď na otázku, do jaké extrémní životní situace může být zahnán člověk čelící politické nespravedlnosti. Nakolik je jeho jednání předurčeno geny, touhou po dobrodružství, nebo jednoduše životní potřebou svobodně dýchat. Příběh je podle skutečné události. Československo 1949. „Scénář filmu má pro svou akčnost a mladičké hrdiny jednoznačný potenciál diváka strhnout a nepustit až do samého konce. Stejně budu interpretovat samotný film. Jako rychlý, realistický a akcí nabitý. Stejně intenzivní jako je touha jeho hrdinů. Zajímají mne lidské důvody, které k činům a následné odysey bratří Mašínů vedly. Námět filmu si klade základní otázku: Je ozbrojený odpor vůči totalitnímu režimu oprávněný, přestože s sebou nese bezpočet vedlejších obětí. Je z hlediska vyššího mravního principu vražda tyrana zločinem? Je ospravedlnitelná? Soud necháváme na divácích.“ Tomáš Mašín, režisér So Far So Good is an action film that looks for an answer to the question of what extreme situations a person can be driven to when facing political injustice. To what degree is his behaviour predetermined by genes, a desire for adventure or simply the vital need to breathe freely. The plot is based on a true story. Czechoslovakia 1949. “With its action and young heroes the film’s screenplay has a clear potential to grab the viewer’s attention and hold on to the very end. I will be interpreting the film in the same manner, as a fast, realistic and action-packed story. Just as intense as its heroes’ desire. I am interested in the human reasons that led the Mašín brothers to their deeds and to their subsequent odyssey. The story is based on real events. The film’s plot poses a basic question: is armed resistance against a totalitarian regime justified, even though it results in countless incidental victims? Is the murder of a tyrant a crime from the perspective of a higher moral principle? Is it justifiable? We’ll leave the judgment up to the audience.” Tomáš Mašín, director

KONTAKT / CONTACT Film United, Kateřina Silná mobile: +420 603 310 803, e-mail: katka.silna@filmunited.cz, www.filmunited.cz

0


FILMS IN DEvELOPMENT

FILMy vE vývOjI

1

ZLaTOvLÁSka PRINCESS GOLDENHaIR

Tradiční hraná pohádka, která nesází na moderní triky, ale především na pohádkovost samu. Kdo dokáže porozumět řeči zvířat a získat jejich pomoc při cestě do kouzelného království uprostřed jezera? Kdo má tolik odvahy, aby se vydal na kraj světa a pro svého krále hledal tu nejkrásnější nevěstu? Kdo nikdy nezradí své přátele a ochotně pomůže každému, kdo je v nouzi? Právě takový hrdina je královský panoš Jiřík. Proviní se proti příkazu svého krále a může si vybrat mezi trestem smrti a nebezpečným putováním za Zlatovláskou, princeznou z tajemné říše uprostřed jezera. Naštěstí má Jiřík statečného a chytrého spojence – psa Štístko. Štístko není jen tak obyčejný pes, běžící věrně po boku svého pána. Štístko je chytrý, veselý a vtipný psík, který Jiříkovi vždycky dokáže pomoci a právě on nám celý příběh Jiříka a Zlatovlásky vypráví. A new fairytale from the director of Arabela and Three Hazel Nuts for Cinderella (yearly seen by over 21 million people). Who is he? He can understand the language of the animals and make friends among them, who help him find his way into the magic kingdom in the middle of a lake and to propose to Princess Goldenhair. He has the courage to go to the end of the world to find the fairiest bride for his King. He would never betray his friends and he helps anyone in need... Royal esquire Jiřík is exactly this kind of hero. It so happens that he disobeys his King and faces a choice: death penalty or a dangerous, chancy journey to find Princess Goldenhair from the mysterious kingdom in the middle of a lake.

REŽIE | DIRECTOR Václav Vorlíček

DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR Bontonfilm

ŽÁNR | GENRE pohádka | fairy tale

VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 50 mil. Kč | 1,82 mil. EUR

DEBUT | DEBUT ne | no

TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY 2014–2015

NÁMĚT | STORY Lucie Konášová SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Lucie Konášová KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY David Ployhar ZVUK | SOUND Miloš Sommer VÝTVARNÍK | SET DESIGNER Beata Brentnerová PRODUCENT | PRODUCER Boris Krištof – Three Brothers

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Ostrava, Praha | Ostrava, Prague KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ | WHERE IS FILMING PLANNED české hrady a zámky | Czech castles and chateaux DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE 2015 STOPÁŽ | RUNNING TIME 90 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP

KONTAKT / CONTACT Three Brothers, Boris Krištof mobile: +420 603 430 163, e-mail: boris@historicalmovie.com, www.historicalmovie.com

1


1

FILMy vE vývOjI

FILMS IN DEvELOPMENT

ZLODějI ZELENýCH kONÍ GREEN HORSE RUSTLERS

REŽIE | DIRECTOR Dan Wlodarczyk

VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 19 mil. Kč | 692 400 EUR

ŽÁNR | GENRE socialní drama | social drama

TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY 2014 – 2015

DEBUT | DEBUT ne | no NÁMĚT | STORY Jiří Hajíček SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Hana a Dan Wlodarczykovi KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Alexandr Šurkala STŘIH | EDITOR Marek Opatrný ZVUK | SOUND Lukáš Moudrý VÝTVARNÍK | SET DESIGNER Jan Novotný PRODUCENT | PRODUCER Viktor Schwarcz – CINEART TV Prague KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Česká televize, i/o post

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS jižní Čechy, Český Krumlov | South Bohemia, Český Krumlov KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ | WHERE FILMING IS PLANNED jižní Čechy, Český Krumlov | South Bohemia, Český Krumlov DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE 2016 STOPÁŽ | RUNNING TIME cca 100 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP PODPORA | SUPPORT The State Cinematography Fund Czech Republic – National Support

Sociální drama ze současného venkova. Na pozadí dramatického příběhu o kopáčích vltavínů, jimž se ilegální těžba těchto polodrahokamů stala nekontrolovatelnou vášní, ale i způsobem jak řešit hmotné problémy, sledujeme osudy dvou nevlastních bratrů. Propletenec přátelství, zrady, lásky a zklamání nás zavede do specifické a unikátní společnosti nelegálních prospektorů, kteří se pohybují za hranicí zákona a ve střední Evropě 21. století žijí svůj sen o nezávislosti a svobodě – až do hořkého vystřízlivění. „Jižní Afrika má diamanty a zlatokopy, my tady v jižních Čechách máme vltavíny a jejich ilegální kopáče. Zloději zelených koní je příběh se silným regionálním a sociálním akcentem. Není to příběh o dobrodruzích, ale o venkovanech v holinách a montérkách, kteří se musejí sakra ohánět, aby uživili rodinu a děti, kteří se prospektorství věnují z důvodů čistě hmotných – aby vyžili.“ Dan Wlodarczyk, režisér A social drama from contemporary rural life. On the background of a dramatic tale of moldavite diggers, for whom the illegal mining of these semi-precious stones has become an uncontrollable passion as well as a way to resolve material problems, we follow the fates of two stepbrothers. A tangled web of friendship, betrayal, love and disappointment lead us into the specific and unique company of illegal prospectors who move beyond the law and live their dream of independence and freedom in 21st century Central Europe – until they get a bitter wakeup call. “South Africa has its diamonds and gold diggers, we here in South Bohemia have moldavite and its illegal miners. Green Horse Rustlers is a tale with a strong regional and social accent. It is not a story of adventures, but about country folks in rubber boots and overalls who have to work to the bone in order to provide for their families and children and who are involved in prospecting for purely material reasons – in order to make a living.” Dan Wlodarczyk, director

KONTAKT / CONTACT CINEART TV Prague, Viktor Schwarcz mobile: +420 777 220 364, e-mail: 261711044@iol.cz

2


FILMS IN DEvELOPMENT

FILMy vE vývOjI

1

ŽIvOT k SEŽRÁNÍ LIFE TO DEvOUR

Hlavním hrdinou komedie Život k sežrání je dospívající Ben, jehož láskou je jídlo a snem otevřít si v babiččině domě na bretaňském pobřeží restauraci, kde by hýčkal své hosty. Ačkoli je Ben na první pohled slušně „při těle“, je natolik bystrý a důvtipný, aby životem zatím procházel bez větších obtíží. Jenže bezstarostnou jízdu pozdního dětství ukončí dvě zásadní události – dopis od doktorky, který rozpoutá hon na Benovu nadváhu a spolužačka Anna, která přišla po prázdninách do školy s ňadry!!! Ben se poprvé zamiluje a to se vším, co k tomu patří. Aby získal náklonnost Anny, musí zhubnout a tím se roztáčí kolotoč šílených eskapád s dietami, cvičením a všemožnými obskurními metodami k dosažení perfektní figury. Paradoxně k získání sebevědomí a tím pádem i Annina srdce mu pomůže jeho domnělý nepřítel. The main character of the comedy Life to Devour is the teenaged Ben. He loves food and his dream is to open a restaurant in his grandmother’s house on the coast of Brittany, where he would pamper his guests. Although Ben is quiet obese at first glance, he is bright and subtle enough to walk through life without difficulties. But his carefree late childhood ends with two major events – a letter from the doctor calling for an end to Ben’s obesity and Ben’s schoolmate Anna who came to school after the holidays with breasts!!! Ben falls in love for the first time and with everything that comes with it. In order to gain Anna’s affection he has to lose some weight. That spins a carousel of madcap escapades with diets, exercising and all sorts of obscure methods to achieve a perfect body. Ironically, Ben’s supposed enemy is the one who helps him to obtain his self-esteem as well as win Anna’s heart. But everything ends up completely different in the end.

REŽIE | DIRECTOR Kristina Dufková ŽÁNR | GENRE animovaná komedie | animated comedy DEBUT | DEBUT ano | yes NÁMĚT | STORY Mikael Ollivier SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Barbora Dřevíkovská STŘIH | EDITOR Michal Lánský ZVUK | SOUND Ivo Broum HUDBA | MUSIC Jiří Burian VÝTVARNÍK | SET DESIGNER Kristina Dufková

PRODUCENT | PRODUCER Matěj Chlupáček – Barletta Production VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET 25 mil. Kč | 911 052 EUR TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY 2015 KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Praha, Francie u moře | Prague, France – seacost DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE prosinec 2016 | December 2016 STOPÁŽ | RUNNING TIME 90 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP

KONTAKT / CONTACT Barletta Production, Matěj Chlupáček mobile: +420 776 710 887, e-mail: matej@barletta.cz
FILMy vE výRObě

4

FILMS IN PRODUCTION

2

FILMy vE výRObě

FILMS IN PRODUCTION

aNDÍLEk Na NERvy vICTORIa aNGEL

REŽIE | DIRECTOR Juraj Šajmovič

VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET 20 mil. Kč | 728 847 EUR

ŽÁNR | GENRE rodinný film | family film

TERMÍN REALIZACE / DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY květen – listopad 2014 | May – November 2014

DEBUT | DEBUT ne | no NÁMĚT | STORY Juraj Šajmovič, Beatriz Šajmovičová SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Beata Parkanová, Alexandra Škampová, Juraj Šajmovič KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Vidu Gunaratna STŘIH | EDITOR Petr Šajner ZVUK | SOUND Petr Stýblo HUDBA | MUSIC Petr Malásek PRODUCENT | PRODUCER Beatriz Šajmovičová – Road Movies KOPRODUCENT | CO-PRODUCER Aleš Siřínek – Adore Films (SK) HRAJÍ | FEATURING Pavel Řezníček, Petra Černocká, Anna Kadeřávková, Miroslav Vladyka, Linda Rybová, Adam Mišík, Elena Vacvalová, Kateřina Hrachovcová, Pavel Nový, Martina Hudečková

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Středočeský kraj, Praha, Kladno, luxusní vila, budova úřadu, kancelář sociální pracovnice, Ústecký kraj, Ředhošť, vesnice, veterinární ordinace, dům, pozemky, obecní úřad, hospoda, obchod, krajina | The Central Bohemian Region, Prague, Kladno, luxury villa, government building, Ústi nad Labem regional social workers office, Ředhošť, village, veterinary clinic, house, land, municipal office, pub, shop, countryside KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ | WHRE FILMING IS PLANNED Praha, Kladno, Ředhošť | Prague, Kladno, Ředhošť

Hrdinkou filmu je patnáctiletá Viktorie, typická představitelka části mládeže, která je ovlivněna masovou popkulturou. Její myšlení i jednání je určováno převážně napodobováním vzorů z oblasti tzv. velkého světa, který obývají celebrity. Viktorie vyrůstá v tomto prostředí vychovávaná pouze svojí matkou, úspěšnou podnikatelkou a náhradu reálného života a opravdových vztahů hledá ve virtuální realitě sociálních sítí. Zlom v jejím životě nastává, když jí máma umře. Pro Viktorku neexistuje optimální řešení, je to buď pobyt v dětském domově nebo stěhování za biologickým otcem, který žije na venkově a je pro ní prakticky cizím člověkem. Viktorčina adaptace na nové poměry a „nového“ otce přináší komické situace, jejichž jádrem je střet dvou světů, které zdánlivě nejdou sladit. The film’s protagonist is fifteen-year-old Victoria, a typical example of a teenager that is influenced by mass pop culture. Her thinking and behaviour are primarily dictated by the imitation of role models from the adult world these celebrities inhabit. Victoria is growing up in this environment, raised only by her mother, a successful businesswoman, and looks for a substitute for the real world and true relationships in the virtual reality of social networks. The death of her mother is a turning point in her life. There is no optimal solution for Victoria. She is facing either living in an orphanage or moving to be with her biological father, who is living in the countryside and who is practically a stranger to her. Victoria’s adaptation to her new circumstances and “new” father brings some comical situations that stem from a clash of two worlds that seemingly have little in common.

DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE jaro 2015 | spring 2015 STOPÁŽ | RUNNING TIME 110 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT 35 mm, DCP

KONTAKT / CONTACT Road Movies, Beatriz Šajmovičová mobile: +420 723 009 964, e-mail: info@roadmovies.cz, www.roadmovies.cz
FILMS IN PRODUCTION

FILMy vE výRObě

2

bURÁCENÍ RUMbLING

Celovečerní hraný film Burácení je drama založené na pravdivé události, která se stala v roce 2004 a která završila sérii příběhů, jež autor scénáře sledoval v médiích už řadu let. Domácí násilí, sebeobrana před násilníkem, či obrana a pomoc blízkému člověku v nouzi. Tento film je o ohroženém lidském druhu, jehož smysl pro svobodu projevu a spravedlnost je na hranici zákona a společenské normy. Syrovost a pravdivost dodává celému snímku i fakt, že námět byl původně zamýšlen jako dokumentární film o specifické povaze určitých lidí žijících mezi námi, jejichž naturel se zcela vymyká naturelu běžného člověka. Ne náhodou je film zasazen do prostředí motorkářského světa, rockové hudby a sochařské komunity, kde se mísí rovná a čestná povaha s výbušností, burácením v srdci a náklonností k absolutní kráse, a kde člověk přestává být soudný sám k sobě. Rumbling, a feature length film, is a typical drama based on a true story that happened in 2004, completing a series of events, which the screenplay author followed in the media for several years. Domestic violence, acts of self-defense or helping victims in need. This movie is about an endangered human species, whose sense of justice and freedom of speech is at the edge of law and social norms. The fact that this story was originally planned as a documentary about a specific human trait of people living among us, whose nature deviates from the norm, gives the film a correct amount of crudeness and reality. Not by accident is the film set in the world of motorcycles, rock music and artists|sculptors, where fair and honest character blends with explosive emotions, rumbling in the heart and affection for absolute beauty, and where man ceases to be judgmental with himself.

REŽIE | DIRECTOR Adolf Zika ŽÁNR | GENRE drama | drama DEBUT | DEBUT ne | no NÁMĚT | STORY Adolf Zika SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Adolf Zika KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Jan Cabalka STŘIH | EDITOR Alois Fišárek ZVUK | SOUND Jiří Klenka, Pavel Dvořák

HRAJÍ | FEATURING Tomáš Hajíček, Vica Kerekes, Martin Stránský, Jana Kolesárová, Vladimír Javorský, Chantal Poullain, Oldřích Navrátil, Zuzana Bydžovská, Richard Müller, Zdeněk Podhůrský, Kryštof Michal, Mikuláš Křen, Jakub Kohák, Ondřej Kavan, Jaromír Nosek, Miroslav Navrátil TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY červenec 2013 – listopad 2014 | July 2013 – November 2014 KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS napříč celou Českou republikou | across the Czech Republic

HUDBA | MUSIC Krucipüsk, Portless, Petr Brant, Nano, Nobody Knows

DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE listopad 2014 | November 2014

VÝTVARNÍK | SET DESIGNER Petr Schel

STOPÁŽ | RUNNING TIME 90 min

PRODUCENT | PRODUCER Adolf Zika – ZIPO FILM production

PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP

KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS cool.pool.media (US), Jiří Matela

KONTAKT / CONTACT ZIPO FILM production, Petr Benda mobile: +420 604 963 005, e-mail: petr@zipo.cz
2

FILMy vE výRObě

FILMS IN PRODUCTION

CESTa DO ŘÍMa jOURNEy TO ROME

REŽIE | DIRECTOR Tomasz Mielnik

VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 12,8 mil. Kč | 466 460 EUR

ŽÁNR | GENRE komedie | comedy

TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY jaro 2014 | spring 2014

DEBUT | DEBUT ano | yes NÁMĚT | STORY Tomasz Mielnik SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Tomasz Mielnik, Vít Poláček KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Jan Šuster STŘIH | EDITOR Šimon Hájek ZVUK | SOUND Michaela Patríková PRODUCENT | PRODUCER Mikuláš Novotný, Radim Procházka – Background films, Weronika Czołnowska – EasyBusyProductions (PL) HRAJÍ | FEATURING Václav Hrzina, Jan Englert, Miroslav Donutil, Johana Švarcová, Ernesto Čekan, Nina Divíšková, Juraj Herz, Radim Kalvoda, Ivana Uhířová, Igor Bareš, Ivan Vojnár, Tomáš Hanák, Dana Batulková, Igor Chmela, Petr Jákl a další

KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ | WHERE FILMING IS PLANNED Praha a okolí, Řím, Polsko | Prague and environs, Rome, Poland KDE PŘÍBĚH FILMU ODEHRÁVÁ | WHERE THE STORY TAKES PLACE Praha, Řím, vlak do Říma | Prague, Rome, train to Rome DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE podzim 2014 | autumn 2014 STOPÁŽ | RUNNING TIME 90 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP

Nesmělý český mladík Vašek ukradne na zakázku obraz z pražské Národní galerie a s nalepeným knírem, v černých brýlích se vydává na cestu vlakem do Věčného města. Má tam u fontány Di Trevi svůj lup předat italskému překupníkovi. Cestou zažívá neuvěřitelná setkání: pokusí se ho vyzpovídat kněztaxikář, expert na hledání lanýžů mu představuje své prasátko a paní s pejskem se podivuje nad tím, jak moc se podobá zloději obrazu, jehož fotografii má v novinách na svém klíně. Jsou mu na stopě čeští starožitníci i policejní komisař, jehož fatálně zmátne malíř cestující stejným vlakem do Říma prodat svůj vlastní obraz. Vašek potkává herce, vojáky, umělce, novináře a další. Ti všichni vypráví své příběhy. Jsou tu hledači štěstí, ti, co jsou v balíku i ti, kteří již došli osvícení. Ale je dnes vůbec možné něčeho opravdu dosáhnout? Bláznivá komedie je ironickou metaforou hledání hodnot v současné Evropě. A feature length comedy about serious topics, but done in the most fresh and funny way. Vasek is a shy man in his early thirties. He stole a painting from the National Gallery and now disguised travels to “The Eternal City” by a train. He meets extraordinary characters on his way: a priest | taxi driver wants him to confess in a cab, truffle expert introduces Vasek his little pig and a lady with a dog wonders about Vasek’s resemblance to the picture of a thief in the newspaper. Vasek is hunted by Czech antique shop owners and a police commissioner. All of them tell their stories about searching for happiness, fortune and enlightenment. But is it possible for one to actually achieve something these days at all? Journey to Rome is a crazy comedy and works as an ironic metaphor about searching the values in contemporary Europe.

KONTAKT / CONTACT Background films, Mikuláš Novotný mobile: +420 777 910 290, e-mail: novotny@backgroundfilms.com
FILMS IN PRODUCTION

FILMy vE výRObě

2

FOTOGRaF PHOTOGRaPHER

Příběh je volně inspirován životem a tvorbou Jana Saudka, který je ve světě asi naším nejznámějším fotografem a bezesporu zasáhl do vývoje světové fotografie. Vystavoval a prodával v těch největších galeriích a uměleckých domech, je nositelem mezinárodních ocenění, těší se velké popularitě a zájmu – je to opravdu fenomén.

REŽIE | DIRECTOR Irena Pavlásková

„Drama příběhu je okořeněno také smyslem pro humor, kterým je náš hrdina obdařen. Film proniká do tajemství Janovy tvorby, ponořuje se do bizarního a sugestivního světa žen, které ho obklopují. Film je příběhem výjimečného člověka, který má ale množství chyb a slabostí, kvůli kterým se neustále dostává do životních svízelí.“ Irena Pavlásková, director

DEBUT | DEBUT ne | no

The story is freely inspired by the life and work of Jan Saudek, who is probably our most well-known photographer internationally and has indisputably been involved in the development of international photography. He has exhibited and sold his work in the largest galleries and art houses, he has earned international recognition and awards, he enjoys great popularity and interest – he is a true phenomenon. “The drama of the plot is spiced up with the sense of humour with which our protagonist is prodigiously endowed. The film penetrates the mystery of Jan’s work and delves into the bizarre and suggestive world of the women who surround him. The film is the story of an exceptional person and the creeping evil that, under the pretence of good, entirely enwraps him.” Irena Pavlásková, director

ŽÁNR | GENRE drama, psychologická tragikomedie | drama, psychological tragicomedy

NÁMĚT | STORY Irena Pavlásková SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Irena Pavlásková, Jan Saudek KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY David Ployhar STŘIH | EDITOR Alois Fišárek ZVUK | SOUND Jiří Klenka HUDBA | MUSIC Jiří Chlumecký VÝTVARNÍK | SET DESIGNER Petr Pištěk PRODUCENT | PRODUCER Viktor Schwarcz – CINEART TV Prague KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Česká televize, i/o post

HRAJÍ | FEATURING Karel Roden, Marie Máša Málková, Vilma Cibulková, Jitka Sedláčková, Václav Neužil DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR AQS VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 29 mil. Kč | 1,05 mil. EUR TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY 2014 KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Praha a okolí | Prague and environs KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ | WHERE FILMING IS PLANNED Praha a okolí | Prague and environs DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE leden 2015 | January 2015 STOPÁŽ | RUNNING TIME 120 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP PODPORA | SUPPORT The State Cinematography Fund Czech Republic – National Support

KONTAKT / CONTACT CINEART TV Prague, Viktor Schwarcz mobile: +420 777 220 364, e-mail: 261711044@iol.cz
2

FILMy vE výRObě

FILMS IN PRODUCTION

HLaSy THE vOICES

REŽIE | DIRECTOR Zbyněk Fiala

DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR Pegasfilm

ŽÁNR | GENRE drama | drama

TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY červen – srpen 2014 | June – August 2014

DEBUT | DEBUT ano | yes NÁMĚT | STORY Zbyněk Fiala SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Zbyněk Fiala KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Daniel Šperl

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Brdské lesy, střední Čechy | The Brdy forests, Central Bohemia

STŘIH | EDITOR Tomáš Konvička

KDE SE PLNUJE NATÁČENÍ | WHERE FILMING IS PLANNED Brdské lesy, střední Čechy | The Brdy forests, Central Bohemia

PRODUCENT | PRODUCER Jan Lengyel – Pegasfilm

STOPÁŽ | RUNNING TIME 90 min

HRAJÍ | FEATURING Michal Dlouhý

PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DVD, DCP, Blu-ray

Samota v opuštěných lesích a zoufalá žena, která slyší v domě tajemné hlasy. Je zmizení jejího muže pouhá náhoda? Pomoci ji přijíždí psycholog v podání Michala Dlouhého, který se specializuje na EVP – Electronic Voice Phenomena, tedy na studium fenoménu záznamů hlasů z jiného světa. Spirála podivností se však začne roztáčet více než se zprvu zdálo a rozuzlení bude více než překvapivé... An isolated cottage in a deserted forest and a disconsolate woman who hears mysterious voices in the house. Is her husband’s disappearance pure chance? A psychologist played by Michal Dlouhý comes to her aid. He specialises in EVP, Electronic Voice Phenomena, being the study of the phenomena of recordings of voices from the afterlife. The spiral of peculiarities starts to turn even faster than it seemed at first and the denouement will be more than surprising...

KONTAKT / CONTACT Pegasfilm, Jan Lengyel mobile: +420 608 032 119, e-mail: lengyel@pegasfilm.cz, www.pegasfilm.cz

0


FILMS IN PRODUCTION

FILMy vE výRObě

2

jÁ, OLGa HEPNaROvÁ NObODy LIkES ME

Příběh Olgy Hepnarové je příběhem osamělého člověka vymezujícího se proti většinové společnosti. Nemá však vítěze ani poraženého. Nikdo by neměl brát právo člověku na samotu, záleží však na tom, jestli je člověk k samotě puzen ze své přirozenosti, nebo je k samotě společností donucen. Otázkou zůstává, byla-li Olga Hepnarová existenciálně k samotě puzena a tuto cestu nezvládla, nebo k ní byla vnějšími okolnostmi donucena. Společnost, která produkuje množství osamocených lidí, je nemocná. A to i v současné perspektivě. S pocitem izolace a samoty souvisí i skutečnost, že Olga Hepnarová, od určitého bodu v příběhu, kdy už nedokáže necitelnost okolí vydržet, se nadobro uzavře sama v sobě. Svět se pro ní stane abstraktem, necitelnou hmotou, matérií, s kterou může libovolně a stejně necitelně nakládat. „Film je o hledání příčin tragédie (8 mrtvých na tramvajové zastávce, těžce zranění, jedna poprava a živé trauma), kterým jsme na jedné straně schopni zabránit (empatičtější psychiatrická věda, benevolence k sexuálním minoritám, citová provázanost dětí s rodiči atd.) a těch, které schopni změnit nejsme (integrální součástí člověka je i zlo).“ Tomáš Weinreb a Petr Kazda, režiséři Olga Hepnar’s story is that of a lonely person defining herself in opposition to the majority, a story in which no one wins and no one is defeated. Nobody should take away one’s right to isolation, but there is a big difference between one choosing isolation and being forced into it by society. There is still no answer to the question whether Olga Hepnar was attracted to loneliness on her own and simply failed, or if she was thrust into it by her emotionless and adverse surroundings. “The movie is about searching for the cause of a tragedy (8 dead at a tram stop, many critically injured, one execution and a live trauma), which we are on the one hand capable of preventing (empathetic psychiatry, tolerance for sexual minorities, parentchild emotional bonds, etc) and those who we can not chance (evil is also an integral part of the human psyche).” Tomáš Weinreb and Petr Kazda, directors

KONTAKT / CONTACT BLACK BALANCE, Tomáš Weinreb, Petr Kazda mobile: +420 773 573 929, e-mail: blackbalancefilm@gmail.com

REŽIE | DIRECTOR Tomáš Weinreb, Petr Kazda ŽÁNR | GENRE drama | drama DEBUT | DEBUT ano | yes NÁMĚT | STORY Roman Cílek SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Tomáš Weinreb, Petr Kazda KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Adam Sikora ZVUK | SOUND Richard Müller HUDBA | MUSIC Crystal Castles (CAN), Marián Varga (SK) – Collegium Musicum VÝTVARNÍK | SET DESIGNER Alexandr Kozák PRODUCENT | PRODUCER Tomáš Weinreb, Petr Kazda – Black Balance KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS love.FRAME, Media Brigade (PL), ALEF Film & Media Group (SK), ACE Prague, Barrandov Studios, Michael Samuelson Lighting Prague, FAMU HRAJÍ | FEATURING Michalina Olszańska, Martin Pechlát, Klára Melíšková, Zuzana Stavná, Marika Šoposká, Martin Finger, Ondřej Malý, Petra Nesvačilová, Gabriela Míčová, Roman Zach, Berenika Kohoutová, Malwina Turek, Marta Mazurek

TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY prosinec 2013 – léto 2014 | December 2013 – summer 2014 KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Česká republika – Ústí nad Orlicí, obchod, kino, ulice, chata, lesy | Czech Republic – Ústí nad Orlicí, shop, cinema, street, hut, forests; Polsko – Klodzko, restaurace, ulice, bufet, Wroclaw – byt, dětská psychiatrická léčebna, ordinace, policejní služebna, soudní síň, ulice | Poland – Klodzko, restaurant, street, buffet, Wroclaw – flat, Children’s Psychiatric Hospital, office, police station, court Hall, street KDE SE PLANUJE NATÁČENÍ | WHRE IS FILMING PLANNED Ústí nad Orlicí, Polsko – Klodzko, Wroclaw | Ústí nad Orlicí, Poland – Klodzko, Wroclaw DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE 2015 STOPÁŽ | RUNNING TIME 121 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP, 35 mm PODPORA | SUPPORT The State Cinematography Fund Czech Republic – National Support, Polish Film Institut, Slovak Audiovisual Fund, ODRA Poland

1


2

FILMy vE výRObě

FILMS IN PRODUCTION

jaCk RUSSELL – ZaCHRÁNCE PLaNETy jaCk RUSSELL – RESCUING THE PLaNET REŽIE | DIRECTOR Alex Dowis ŽÁNR | GENRE animovaná sci-fi komedie | animated sci-fi comedy DEBUT | DEBUT ano | yes NÁMĚT | STORY Vladimír Jiránek, Radek Jiránek, Alex Dowis SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Alex Dowis, Lumír Tuček VÝTVARNÍK | SET DESIGNER Alex Dowis PRODUCENT | PRODUCER Alex Dowis – DOWIS VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 25 mil. Kč | 911 060 EUR

TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY 2010 – 2015 KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS planeta Země, Global City, blízká budoucnost | the planet Earth, Global City, the near future DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE podzim 2014 | autumn 2014 STOPÁŽ | RUNNING FORMAT 80 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP

Animovaná sci-fi komedie s postavičkami od Vladimíra Jiránka je určena divákům od 6 do 100 let. Hlavní hrdina, pes Jack Russel, je světoznámý varietní umělec, který v sobě spojuje rysy celebrity i obyčejného pejskovství. Plní zábavní haly, je středem mediálního zájmu. Sláva mu však ke štěstí nestačí, rozhodne se pomáhat lidem, kteří se dostali do velkých problémů. Shodou okolností se to stane ve chvíli, kdy se sám do velkých problémů dostává. Spolu s parťáky Wedem a Dogem jeho pomáhání lidem přeroste do záchrany celého lidstva. Světu totiž hrozí, že se stane skladištěm odpadu jiné civilizace. Problém, se kterým si nevědí rady hlavy nejdůležitějších světových politiků, vyřeší Jack Russel s elegancí sobě vlastní. Navíc přitom zachrání jeden ohrožený druh. „Jsem výtvarník a natočit celovečerní kreslený animovaný film bylo mým velkým snem. Můj velký vzor a učitel Vladimír Jiránek, mne inspiroval k vytvoření tohoto díla, kterým jsem mu chtěl poděkovat za jeho celoživotní dílo. To, že se jeho dokončení nedožil, je pro mne smutné, ale zároveň i zavazující. Jack Russell zachránce planety bude poctou Vladimírovi a snad i radostí pro všechny jeho příznivce.“ Alex Dowis, režisér An animated sci-fi comedy is intended for viewers from 6 to 100 years of age. The main character, a Jack Russell dog, is a famous vaudeville performer who combines the features of celebrities and ordinary dogs. He sells out concert halls and is the center of media attention. Fame, however, is not enough for him, so he decides to help people who have found themselves in big trouble. The world is in danger of becoming a garbage dump for another civilization. Jack Russell elegantly solves a problem that not even the world’s most important politicians could solve. Plus he saves one endangered species along the way. “I am an artist and making a feature animated film has always been a big dream of mine. My great role model and teacher, Vladimír Jiránek, inspired me to create this film, through which I wanted to thank him for his lifetime of work. I am sad that he did not live to see its completion, though at the same time I feel indebted. Jack Russell – Rescuing the Planet will be an homage to Vladimír and, I hope, a lot of fun for all of his fans.” Alex Dowis, director

2

KONTAKT / CONTACT Bednafilms, Jakub Červenka mobile: +420 777 317 980, e-mail: jakub@bedna.tv, www.bednafilms.cz DOWIS, Libor Adam mobile: +420 739 612 405, e-mail: produkce@dowis.cz


FILMS IN PRODUCTION

FILMy vE výRObě

2

kObRy a UŽOvky CObRaS & GRaSS SNakES

Užovka je tak trochu ztracený pes. Nemá holku, nemá pořádnou práci, je mu skoro čtyřicet. Cítí, že má poslední šanci něco se svým životem udělat. Naskytne se šance najít své místo, nepromarní ji. Kobra je magor. Nezodpovědný přerostlý dítě, feťák, který bydlí s věčně opilou matkou. Má pořád plány, staví vzdušný zámky a vykrádá chatky. Užovka by snad konečně mohl být šťastný, ale jeho brácha nechce ustat ve svých extempore. Když Kobra ukradne televizi svojí babičce, která se navíc jako jediná rozhodla Užovkovi v životě pomoct, rozhodne se Užovka, že dá bráchovi pořádnou lekci. Situace se však trochu vymkne kontrole, protože do výchovy Užovkova mladšího bratra se vmísí nejlepší kamarád Tomáš. Grass Snake is a bit of a lost soul. He is pushing 40, and doesn’t have a girl or a real job. He feels that now is his last chance to do something with his life. He gets a chance of finding his place, and he doesn’t waste it. Cobra is a loser. An irresponsible, overgrown child and druggie who lives with his constantly drunk mother. He is always making some kind of “plans”, always daydreaming. And he robs weekend cottages. Grass Snake might finally find happiness, but his brother refuses to stop with his crazy ideas. When Cobra steals a television set belonging to their grandmother – the only person in Grass Snake’s life who ever helped him – Grass Snake decides to teach his brother a real lesson. However, the situation spirals out of control, because his best friend Tomáš gets involved in this attempt at reprimanding Grass Snake’s younger brother.

REŽIE | DIRECTOR Jan Prušinovský ŽÁNR | GENRE drama s prvky černého humoru | drama with elements of black humor DEBUT | DEBUT ne | no NÁMĚT | STORY Jaroslav Žváček SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Jaroslav Žváček KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Petr Koblovský STŘIH | EDITOR Otakar Šenovský ZVUK | SOUND Matěj Matuška, Michal Čech HUDBA | MUSIC Ondřej Anděra VÝTVARNÍK | SET DESIGNER Jan Vlček PRODUCENT | PRODUCER Ondřej Zima – OFFSIDE MEN KOPRODUCENT | CO-PRODUCER Česká televize

HRAJÍ | FEATURING Matěj Hádek, Kryštof Hádek, David Máj, Petr Vršek, Lucie Polišenská, Lucie Žáčková, Jana Šulcová DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR Falcon VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET 20 mil. Kč. | 728 850 EUR TERMÍN REALIZACE | DATES OF PPRINCIPLE PHOTOGRAPHY březen – květen 2014 | March – May 2014 KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Kralupy nad Vltavou, Velvary KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ | WHERE FILMING IS PLANNED Kralupy nad Vltavou, Velvary DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE březen 2015 STOPÁŽ | RUNNING TIME 95 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP PODPORA | SUPPORT The State Cinematography Fund Czech Republic – National Support

KONTAKT / CONTACT OFFSIDE MEN, Ondřej Zima mobile: +420 736 751 010, e-mail: zima@offsidemen.cz, www.offsidemen.cz
2

FILMy vE výRObě

FILMS IN PRODUCTION

kOZa GOaT

REŽIE | DIRECTOR Ivan Ostrochovský ŽÁNR | GENRE drama, road movie | drama, road movie DEBUT | DEBUT ano | yes NÁMĚT | STORY Marek Leščák, Ivan Ostrochovský SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Marek Leščák, Ivan Ostrochovský KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Martin Kollar STŘIH | EDITOR Viera Čakániová, Maroš Šlapeta PRODUCENT | PRODUCER Ivan Ostrochovský, Marek Urban – Sentimentalfilm (SK), Jiří Konečný – endorfilm KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Rozhlas a televízia Slovenska (SK), Česká televize

TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY 2013 – 2014 KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Slovensko, ČR, Německo | Slovakia, Czech Republic, Germany KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ | WHERE FILMING IS PLANNED Slovensko, ČR, Německo | Slovakia, Czech Republic, Germany DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC RELEASE jaro 2015 | spring 2015

Boxer se ještě jednou vydává na turné, aby neztratil rodinu. Za svůj sen bojuje až do úplného konce. Romský boxer Peter Baláž, všemi přezdívaný Koza, zažil svůj vrchol kariéry na olympijských hrách v Atlantě 1996. Nyní žije se svojí družkou Miškou v kolonii na městské periferii v tíživé sociální situaci. Miška zjišťuje, že je těhotná, zatímco Koza po vlastním dítěti touží, ona další dítě striktně odmítá, protože jsou zadluženi a bez perspektivy na změnu. Hodlá jít na potrat a od Kozy se stěhuje ke svým rodičům. Koza se rozhodne vydělat potřebné peníze v ringu… In order to keep his family a boxer leaves for one final tour. He fights for his dream to the bitter end. Romany boxer Peter Baláž, given the nickname Goat by everyone, experienced the peak of his career at the Olympic games in Atlanta in 1996. Now he lives in poverty with his girlfriend Miška in a settlement on the outskirts of town. Miška finds out that she is pregnant. While Goat wants a child of his own, she strictly refuses to have a child because they are heavily in debt with no relief in sight. She intends to have an abortion and leaves Goat, moving in with her parents. Goat decides to earn the money he needs in the ring…

STOPÁŽ | RUNNING TIME 90 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCRENNING FORMAT DCP PODPORA | SUPPORT Slovak Audiovisual Fund

VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 18,75 mil. Kč | cca 690 000 EUR

KONTAKT / CONTACT endorfilm, Jiří Konečný mobile: +420 602 358 373, e-mail: jiri@endorfilm.cz, www.endorfilm.cz

4


FILMS IN PRODUCTION

FILMy vE výRObě

2

kRUaNOva DObRODRUŽSTvÍ kRUaN’S aDvENTURES Filmová adaptace legendárního českého komiksu. Příběhy z časopisu ABC Příhody Malého boha, Příchod bohů, Kruanova dobrodružství, Kruanova cesta, Kruan a bohyně a Kruan a pozemšťané ožijí v celovečerním filmu.

REŽIE | DIRECTOR Tomáš Krejčí

Film adaption of a legendary Czech comics. Stories from the ABC magazine listed below will become a feature film, which will be produced together with 26 television episodes: Events of the Little God, The Arrival of the Gods, Kruan’s Adventures, Kruan’s Journey, Kruan and the Goddess and Kruan and the Earthmen.

DEBUT | DEBUT ne | no

ŽÁNR | GENRE sci-fi | sci-fi

NÁMĚT | STORY Vlastislav Toman

KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Lukáš Rak – ALL IN AGENCY, Peter Neveďal – Filmpak (SK), Ateliéry Zlín DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR Bontonfilm VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET 57 mil. Kč | 2,07 mil. EUR

SCÉNÁŘ | SCREENWRITER David Šenk, Robert Geisler

PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP

KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY David Ployhar

TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRPAHY 2015 – 2016

STŘIH | EDITOR Vladimír Žán

DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE 2017

ZVUK | SOUND Jiří Klenka HUDBA | MUSIC Ondřej Brousek

STOPÁŽ | RUNNING TIME 90 min

PRODUCENT | PRODUCER Tomáš Krejčí, Jiří Košťál – Salamander Syndicate

KONTAKT / CONTACT Salamander Syndicate, Jiří Košťál mobile: +420 777 599 560, e-mail: kostal@synfilms.cz, www.synfilms.cz
2

FILMy vE výRObě

FILMS IN PRODUCTION

kUkUŘIčNý OSTROv CORN ISLaND

ŽÁNR | GENRE drama | drama

HRAJÍ | FEATURING Avtandil Makharadze, Lydia Chilashvili, Jano Izoria, Ilyas Salman, Mariam Buturishvili, Irakli Samushia

DEBUT | DEBUT ne | no

DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR Film Distribution Artcam

SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Nugzar Shataidze, George Ovashvili, Roelof Jan Minneboo

VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 27,44 mil. Kč | 1 mil. EUR

REŽIE | DIRECTOR George Ovashvili

KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Ragályi Elemér STŘIH | EDITOR Kim Sun-Min ZVUK | SOUND Johannes Doberenz VÝTVARNÍK | SET DESIGNER Agi Dawaachu PRODUCENT | PRODUCER Nino Devdariani – Alamdary film (GE) KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Eike Goreczka – 42 film (DE), Guillaume De Seille – Arizona Productions (FR), Karla Stojáková – Axman Production

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS ostrov | an island KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ | WHERE FILMING IS PLANNED Gruzie | Georgia DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC RELEASE léto 2014 | summer 2014 STOPÁŽ | RUNNING TIME 90 min

Děj se odehrává na ostrově mezi Gruzií a Abcházií, který vytvořila řeka Enguri náplavami. Řeka Enguri vytváří hranici mezi nezávislou Abcházií a Gruzií a odedávna je symbolem příměří. Na ostrov přijíždí sedmdesátiletý Abga a jeho vnučka Asida a začínají se o ostrov starat. Postavy filmu jsou samotářští, introvertní lidé. Většinu svého života musí strávit bojem o vlastní existenci. Film Kukuřičný ostrov bude vyprávět laskavě a upřímně. Vyprávění bude převážně vizuálního charakteru, dialogy budou velmi minimalistickou součástí filmu, a to jak ve smyslu četnosti, tak významu. Vizuální postoj režiséra je zřetelný i v jeho předchozích filmech, kde jsou slova téměř zbytečná. The story takes place on an island between Georgia and Abkhazia. The island was created by deposits in the Inguri River. The Inguri River forms the border between independent Abkhazia and Georgia and has long been a symbol of armistice. Abga, a seventy-year-old man, and his granddaughter Asida come to the island and start to tend to it. The film’s characters are reclusive, introverted people. They have to spend most of their lives fighting for their very existence. The film Corn Island will tell their story kindly and honestly. The narration will be predominantly of a visual character, with dialogues being a very minimalistic part of the film both in terms of frequency and importance. The director’s visual position is also evident in his previous films, where words are almost superfluous.

PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT 35 mm, DCP PODPORA | SUPPORT The State Cinematography Fund Czech Republic – National Support

KONTAKT / CONTACT Axman Production, Karla Stojáková mobile: +420 603 553 915, e-mail: karla@axmanproduction.com, www.axmanproduction.com
FILMS IN PRODUCTION

FILMy vE výRObě

2

Lajka LaIka

Nelehký je život fenky Lajky na periférii ruského velkoměsta. Po svém odchytu je násilně přeškolena na průkopnici kosmonautiky. Záhy po startu Lajky do vesmíru následuje množství dalších zvířat překotně vypouštěných z Hustonu a Bajkonuru. Zvířata bloudí vesmírem až nakonec za pomoci černé díry šťastně obydlí vzdálenou planetu. Po nedlouhé době jejich harmonického nikým nerušeného soužití s místními živočichy k nim však doputuje i první člověk a jejich harmonický i ten holý život je rázem ohrožen. „Je fascinující jakým způsobem se člověk povýšil nade všechny živé tvory na Zemi, jak rozhoduje o jejich bytí či nebytí a jak bohorovně s nimi zachází obzvláště ve jménu vědy. Můj příběh se opírá o spoustu reálií a zažitých smyšlenek. Mnoho lidí zná Lajku, ale málo kdo ví, že ta slavná Lajka byla ve chvíli startu odsouzena k poslední hodině svého života. Nic jiného než Sputnik v té době vyvinuto nebylo a družice se zpravidla nevrací. Rozhodl jsem se vše smíchat do tohoto bláznivě fantaskního příběhu plného vtipných až absurdních situací, protože jedině tak se dá s lehkostí a nadhledem o něčem takovém vyprávět.“ Aurel Klimt, režisér Life is not easy for Laika, a dog on the outskirts of a big Russian city. She is caught and forcibly retrained to become a pioneer in astronautics. Soon after her lift-off into space, a number of animals follow that are hurriedly launched from Houston and Baikonur. The animals travel astray, but finally manage, with the help of a black hole, to colonize a faraway planet. After a short period of harmonious, undisturbed co-existence with indigenous life forms, however, first human cosmonaut run ashore on their planet, and their harmonious life, indeed their very survival, are suddenly in jeopardy. „It is fascinating to witness humankind’s hubris with which it puts itself above all other living creation on Earth and decides over their being or non-being, and how particularly pontifical is the human treatment of animals in the name of science. This story is based on lots of actual events and established myths. Many people have heard of Laika, but few people are aware that famous Laika was sentenced to her last hour once the rocket was launched.” Aurel Klimt, director

REŽIE | DIRECTOR Aurel Klimt

DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR Bioscop

ŽÁNR | GENRE sci-fi muzikál | sci-fi musical

VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 56,5 mil. Kč | 2,06 mil. EUR

DEBUT | DEBUT ne | no

TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY 2009 – 2016

NÁMĚT | STORY Aurel Klimt SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Aurel Klimt KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Radek Loukota STŘIH | EDITOR Aurel Klimt ZVUK | SOUND Marek Musil HUDBA | MUSIC Miroslav Wanek VÝTVARNÍK | SET DESIGNER Martin Velíšek, František Lipták, Aurel Klimt PRODUCENT | PRODUCER Aurel Klimt – Studio ZVON KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS UPP, Bystrouška

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Bajkonur, vesmír, planeta Qem | Baikonur, universe, planeta Qem KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ | WHERE IS FILMING PLANNED Malešov DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE 2016 STOPÁŽ | RUNNING TIME 90 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP PODPORA | SUPPORT The State Cinematography Fund Czech Republic – National Support

HRAJÍ | FEATURING Helena Dvořáková, Karel Zima, Jan Vondráček, Petr Čtvrtníček

KONTAKT / CONTACT Studio ZVON, Aurel Klimt e-mail: aurelklimt@seznam.cz, www.studiozvon.cz
2

FILMy vE výRObě

FILMS IN PRODUCTION

LaPUTa LaPUTa

REŽIE | DIRECTOR Jakub Šmíd

VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 12,8 mil. Kč | 466 460 EUR

ŽÁNR | GENRE drama | drama

TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY 2014 – 2015

DEBUT | DEBUT ano | yes NÁMĚT | STORY Lucie Bokšteflová SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Lucie Bokšteflová KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Vidu Gunaratna STŘIH | EDITOR Tomáš Vrána VÝTVARNÍK | SET DESIGNER David Dubenský PRODUCENT | PRODUCER Viktor Schwarcz – CINEART TV Prague KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Česká televize, i/o post HRAJÍ | FEATURING Tereza Voříšková, Marika Šoposká, Pavel Gajdoš, Petr Stach, Igor Orozovič

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS střední Čechy, Praha | Central Bohemia, Prague KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ | WHERE IS FILMING PLANNED střední Čechy, Praha | Central Bohemia, Prague DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE 2015 STOPÁŽ | RUNNING TIME 90 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP PODPORA | SUPPORT The State Cinematography Fund Czech Republic – National Support

Johanka (27) tráví veškerý čas ve své kavárně Laputa. Muži na Johančin ostrov přicházejí a odcházejí. Básník Miki odjede s Johančinou sestrou do Turecka, Johančina stará láska Felix se vrátí z dalekých cest, založí kapelu a zas odletí do Portorika, kde se oženil. Marnost na Johanku vykukuje z každého půllitru a tak předělá kavárnu na masážní salón. Zdánlivě se nestalo nic, sedí pořád na svém obvyklém místě na baru, ale karty to vysvětlují jasně: musí se teď se na sebe podívat z výšky a uvědomit si, že tohle jsem já, tohle je můj domov a tohle je moje rodina. Scénář Laputa s sebou přináší téma ztracenosti naší generace. Máme tolik možností v porovnání s generací našich rodičů, jak zdánlivě plněji prožít své životy. Přesto některým z nás tato bezbřehost a svoboda přináší pocit úzkosti, vykořeněnosti a osamocení. Jsou na nás kladena nemalá očekávání ze strany rodičů i společnosti a pokud jim nedostojíme, je naše sebevědomí potrháno a naše existence jaksi „nepotvrzena”. A proto se stahujeme do úkrytů a opevňujeme stejně, jako to udělala Johanka ve své kavárně Laputa. Jakub Šmíd, režisér Johanka (27) spends all of her time in her café Laputa. Men come here leave again. Miki, a poet, leaves for Turkey with Johanka’s sister; Johanka’s old flame Felix returns from distant travels, forms a band and then flies off again to Puerto Rico, where he gets married. Futility stares out at Johanka from every beer mug and so she turns the café into a massage parlour. Apparently nothing has changed, but the cards say it clearly: she should take a look at her life from a distance and realise that this is me, this is my home and this is my family. In comparison with our parents’ generation we have so many opportunities for seemingly living a fuller life. Nevertheless, this boundlessness and freedom bring feelings of anxiety, rootlessness and loneliness for some of us. Considerable expectations are placed on our shoulders by society and if we do not live up to them our self-confidence is torn up. And so we retreat to a refuge and build a wall around ourselves, just like Johanka did in her café Laputa. Jakub Šmíd, director

KONTAKT / CONTACT CINEART TV Prague, Viktor Schwarcz mobile: +420 777 220 364, e-mail: 261711044@iol.cz
FILMS IN PRODUCTION

FILMy vE výRObě

2

LICHOŽROUTI ODDSOCkEaTERS

Lichožrouti – tvorové, kteří nám berou ponožky a mohou za to, že lidstvu z páru ponožek vždy zůstane jen jedna – lichá, jsou tu hlavními hrdiny. Na ploše gangsterského příběhu dvou znepřátelených lichožroutských gangů, střetu generací, morálek, je vykreslen svět tolik podobný lidskému, ovšem nenásilně. Osudy lichožroutů a jejich největšího protihráče, podivínského a opuštěného člověka - Profesora, spojuje příběh hlavního hrdiny, malého lichožrouta Hihlíka.

REŽIE | DIRECTOR Galina Miklínová

„Chci zachovat výtvarný záměr – odlišit se autentickou kresbou od běžné produkce využívající 3D technologie a všechny vymodelované objekty pokryté vyrobenými texturami nakonec ručně pokreslit. Vyhneme se tím určité umělosti, kterou s sebou tato technologie nese a objekty, zejména však figury, dostanou nádech autentičnosti.“ Galina Miklínová, režisérka

NÁMĚT | STORY Pavel Šrut, Galina Miklínová

Oddsockeaters, creatures that take our socks and are responsible for humanity having only odd socks where once there were pairs, are the main protagonists. A world very similar to our own human world is painted onto a gangster tale of two enemy oddsockeater gangs, the conflict of generations, of moralities, though in the gentle and humorous style. The fates of the oddsockeaters, and their greatest opponent, an odd and forsaken Professor, a human, are joined by the tale of the main hero, the small oddsockeater Hihlík. “I wanted to keep the artistic intention – to use the authentic illustrations to differ from the usual 3D technology production and to ultimately draw, by hand, all the modelled objects covered in manufactured textures. By doing so we avoid a kind of artificiality that this technology results in and the objects, and especially the figures, receive a breath of authenticity. “ Galina Miklínová, director

ŽÁNR | GENRE dětský animovaný film | children’s animated film DEBUT | DEBUT ano | yes

SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Pavel Šrut, Galina Miklínová KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Tomáš Sysel STŘIH | EDITOR Vladimír Barák ZVUK | SOUND Jan Čeněk HUDBA | MUSIC Petr Ostrouchov VÝTVARNÍK | SET DESIGNER Galina Miklínová PRODUCENT | PRODUCER Ondřej Trojan – Total HelpArt T.H.A.

KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Zuzana Mistríková, Lubica Orechovská – PubRes (SK), Česká televize DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR Falcon VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 50 mil. Kč | 1,82 mil. EUR TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY 2011 – 2016 KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS velké město podobné Praze | a city similar to Prague DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE léto 2016 | summer 2016 STOPÁŽ | RUNNING TIME 90 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP PODPORA | SUPPORT The State Cinematography Fund Czech Republic – National Support

KONTAKT / CONTACT Total HelpArt – T.H.A., Michaela Syslová Kuchynková mobile: +420 602 231 297, e-mail: michaela@tha.cz, www.tha.cz
2

FILMy vE výRObě

FILMS IN PRODUCTION

MaLÁ Z RybÁRNy LITTLE FROM THE FISH SHOP REŽIE | DIRECTOR Jan Balej ŽÁNR | GENRE animovaný film | animated film DEBUT | DEBUT ne | no

KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Marcela a Marián Ferko – Marlen Media Group (SK), Olivier Catherin – Les Trois Ours (FR), Filmpark (SK), Česká televize, Jan Balej – Hafan Film, Studio Bystrouška, Emita Investments CZ

NÁMĚT | STORY Ivan Arsenjev, Jan Balej volně na motivy pohádky H. Ch. Andersena „Malá mořská víla“ | based on H. Ch. Andersen “The Little Mermaid”

DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR Bontonfilm, Continental film (SK)

SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Ivan Arsenjev, Jan Balej

TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY leden 2012 – prosinec 2014 | January 2012 – December 2014

KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Martin Procházka STŘIH | EDITOR Patrik Pašš HUDBA | MUSIC Chapelier Fou, Yann Tiersen VÝTVARNÍK | SET DESIGNER Jan Balej PRODUCENT | PRODUCER Nelly D. Jenčíková – MIRACLE FILM

VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 46,5 mil. Kč | 1,7 mil. EUR

Hluboko pod mořskou hladinou doprovázen rybím orchestrem vypráví hlas moře příběh Malé – dcery mořského krále, jenž musel se svou rodinou opustit vydrancované vody svého domova a vydat se žít mezi lidi. V potemnělé rybárně uprostřed přístavní čtvrti nyní žijí životem plným monotónní práce. Jednoho dne se dveře jejich obchodu rozlétnou a dovnitř vstoupí pohledný, okouzlující a poněkud drzý mladý hejsek Baron. Odteď se život Malé i její rodiny změní... Deep underneath the surface of the sea, accompanied by a fish orchestra, the voice of the ocean is telling a story about Little, the daughter of the Sea King. Forced to abandon the devastated, plundered waters of their home, the Sea King and his family ventured to live among humans. In a darkened fish shop in the heart of a harbor district, they now lead a tedious life. One day, the fish shop door flies open and in walks J.J. – a charming streetwise dandy. And this is where the plot thickens…

DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE březen 2015 | March 2015 STOPÁŽ | RUNNING TIME 75 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT 35 mm, DCP PODPORA | SUPPORT The State Cinematography Fund Czech Republic – National Support, Slovak Audiovisual Fund, Just Temptation Limited – Pan-European music provider (DE, UK)

KONTAKT / CONTACT MIRACLE FILM Nelly D. Jenčíková, e-mail: dnelly@miraclefilm.cz, www.miraclefilm.cz Radka Mizerová, e-mail: radka@miraclefilm.cz, www.miraclefilm.cz

0


FILMS IN PRODUCTION

FILMy vE výRObě

2

MaLý PÁN THE LITTLE MaN

Malý pán je dobrosrdečný chlapík, rád každému pomůže a nic ho nezaskočí. Od té noci, kdy se mu zdál prazvláštní sen, ve kterém viděl chaloupku jako z pohádky a navíc nade dveřmi byl nápis: „Zde najdeš, co Ti schází“, neměl Malý pán stání. Nic ho nebavilo. Rozhodl se tedy, že tomu tajemství přijde na kloub. A tady začínají dobrodružné příhody. Dobrodružné proto, že cesta za takovým tajemstvím není jednoduchá, zvlášť máte-li jako pomocníka popletenou moudrou Dutou hlavu. S Malým pánem tedy poznáme různé lesní bytosti – hodné i záludné a spolu s nimi dojdeme až na konec, kde stojí kouzelný strom Odpovědník. Díky němu zjistíme, co jsme s Malým pánem celou dobu hledali a spolu s ním budeme moci konečně klidně spát.

REŽIE | DIRECTOR Radek Beran

DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR Mirius Film Distribution

ŽÁNR | GENRE dětský film | children’s film

VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 14 mil. Kč | 510 220 EUR

DEBUT | DEBUT ano | yes

TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY květen 2014 – říjen 2014 | May – October 2014

The Little Man is a kind-hearted bloke who likes to help everyone and is never taken by surprise. Ever since that night when he had a strange dream in which he saw a cottage out of a fairy tale with a sign over the door that said: “Here shall you find that which you lack,” the Little Man has been restless. Nothing raised his spirits. So he decides to get to the root of this mystery. And that is where the adventurous incidents begin. Adventurous because the road to such a mystery is long and hard, especially if you have a bewildered blue Blockhead as a helper. So we encounter various forest creatures with the Little Man, some kind, some malicious, and together we come to the very end, where we find the magical Tree of Answers, thanks to which we discover what the Little Man has been searching for all this time and thus we all will able to sleep easier.

KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Filip Sanders

NÁMĚT | STORY Lenka Uhlířová, Jiří Stach SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Lumír Tuček

STŘIH | EDITOR Martin Palouš ZVUK | SOUND Radek Rondevald HUDBA | MUSIC Milan Cais VÝTVARNÍK | SET DESIGNER František Antonín Skála PRODUCENT | PRODUCER Jakub Červenka – Bedna films KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Fantomas Productions, Česká televize

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS les, jezero, potok, lom v jižních a severních Čechách | forest, lake, stream, quarry in the southern and northern Bohemia DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE 1. 12. 2014 STOPÁŽ | RUNNING TIME 75 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP PODPORA | SUPPORT The State Cinematography Fund Czech Republic – National Support

KONTAKT / CONTACT Bednafilms, Jakub Červenka e-mail: jakub@bedna.tv, www.bednafilms.cz

1


2

FILMy vE výRObě

FILMS IN PRODUCTION

MENaNDROS & THaïS MENaNDROS & THaïS

REŽIE | DIRECTOR Ondřej Cikán, Antonín Šilar ŽÁNR | GENRE antická road-movie | antic road-movie DEBUT | DEBUT ano | yes NÁMĚT | STORY Ondřej Cikán, Anatol Vitouch SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Ondřej Cikán, Anatol Vitouch KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Šimon Dvořáček STŘIH | EDITOR Zuzana Walter ZVUK | SOUND Hannes Plattmeier, Manuel Grandpierre HUDBA | MUSIC Hans Wagner, Needles VÝTVARNÍK | SET DESIGNER Antonín Šilar, Adriana Černá PRODUCENT | PRODUCER Ondřej Cikán, Anna Tydlitátová – Die Gruppe

HRAJÍ | FEATURING Jakub Gottwald, Jessyca R. Hauser, Ondřej Bauer, Petr Růžička, Violetta Zupančič DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR Film Distribution Artcam VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET 7,93 mil. Kč | 289 000 EUR TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY červenec 2012 – listopad 2014 | July 2012 – November 2014 DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE 2015 STOPÁŽ | RUNNING TIME 100 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT Blu-ray PODPORA | SUPPORT FAMU, DAMU, Austrian Cultural Forum Grant, Grant of the Austrian Federal Ministry of Education, Arts and Culture, Crowdfunding Indiegogo, Eurolines, Grant of the Life of the Artist Foundation

Experimentální, celovečerní dobrodružný film podle románové předlohy Ondřeje Cikána. Unesená nevěsta. Zdrcený hrdina. Odyssea surreálním světem. Thaïs je během své svatby s Menandrem unesena piráty. Ve snaze ji vysvobodit se ženich mění v krvelačné monstrum, jeho koni narostou křídla, čarodějnice jej zaslíbí jiné ženě, král Xerxes ho zbaví mužnosti, ale přesto na konci vše dopadne šťastně. Šťastně? „Antická road-movie – tak lze nejlépe charakterizovat právě vznikající film Menandros & Thaïs, který se pohybuje na hraně antického patosu, brakových žánrů 70. a 80. let a postmoderních citací.“ Ondřej Cikán a Antonín Šilar, režiséři An experimental feature adventure film based on the novel by Ondřej Cikán. An abducted bride. A broken-hearted hero. An odyssey in a surreal world. Thaïs is abducted by pirates during her wedding to Menandros. In his effort to free her the groom turns into to a bloodthirsty monster, his horses sprout wings, a witch promises him another wife, King Xerxes takes away his masculinity, but everything still ends up happily ever after at the end. Happily? “An ancient road movie – that best sums up the film Menandros & Thaïs that is just being made, which ranges from ancient pathos, the pulp genres of the 70’s and 80’s and post-modern citations.” Ondřej Cikán and Antonín Šilar, directors

KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS FAMU, Tomáš Hrubý, Pavla Kubečková – nutprodukce

KONTAKT / CONTACT nutprodukce, Pavla Kubečková mobile: +420 605 256 190, e-mail: pavla@nutprodukce.cz, www.nutprodukce.cz

2


FILMS IN PRODUCTION

FILMy vE výRObě

2

PÁTÁ LOď FIFTH bOaT

Jarka vyrůstá jako dítě sídliště, obdivovaná i obávaná ostatními dětmi pro svou svobodu a samostatnost. Svou matku smí oslovovat jen křestním jménem, aby jí nepřipomínala předčasné mateřství. Žije na ulici a v bytě plném podezřelých návštěv a večírků, kde své místo nemá ani ve vlastní posteli. Jejím útočištěm se stává zahradní domek ve vinicích nad sídlištěm. Puzena touhou vytvořit funkční rodinu či aspoň její zdání se sama na chvíli stane matkou dvěma kojencům, o které se snaží v domku pečovat spolu se spolužákem Kristiánem. Filmová adaptace knihy Moniky Kompaníkové Pátá Loď, která získala cenu Anasoft Litera pro nejlepší slovenskou knihu roku 2011. Jarka is growing up as child of the housing estate, admired and feared by the other children for her freedom and independence. She is only allowed to call her mother by her first name so that she does not remind her of her premature motherhood. She lives on the street and in a flat full of suspicious visitors and parties, where she does not even have a place of her own in her bed. The garden shed in the vineyards above the housing estate becomes her refuge. Incited by the desire to create a functional family, or at least the illusion of one, she herself becomes the mother of two infants for a while, taking care of them in the shed together with her schoolmate Kristián. A film adaptation of Monika Kompaníková’s book Fifth Boat, which obtained the Anasoft Litera award for the 2011 Slovak book of the year.

REŽIE | DIRECTOR Iveta Grófová ŽÁNR | GENRE drama | drama DEBUT | DEBUT ne | no NÁMĚT | STORY Monika Kompaníková SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Iveta Grófová, Marek Leščák KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Viera Bačíková PRODUCENT | PRODUCER Jiří Konečný – endorfilm KOPRODUCENT | CO-PRODUCER Iveta Grófová – Hulapa film (SK)

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS město | a city KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ | WHERE FILMING IS PLANNED Slovensko, Česká republika | Slovakia, Czech Republic DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC RELEASE 2016 STOPÁŽ | RUNNING TIME 90 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCRENNING FORMAT DCP PODPORA | SUPPORT Slovak Audiovisual Fund

TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY léto 2015 | summer 2015

KONTAKT / CONTACT endorfilm, Jiří Konečný mobile: +420 602 358 373, e-mail: jiri@endorfilm.cz, www.endorfilm.cz
2

FILMy vE výRObě

FILMS IN PRODUCTION

RODINNý FILM FaMILy FILM

REŽIE | DIRECTOR Olmo Omerzu

VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET cca 40 mil. Kč | 1,45 mil. EUR

ŽÁNR | GENRE drama | drama

TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY 2014

DEBUT | DEBUT ne | no NÁMĚT | STORY Olmo Omerzu SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Olmo Omerzu, Nebojša Pop-Tasić KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Lukáš Milota STŘIH | EDITOR Janka Vlčková ZVUK | SOUND Johannes Doberenz, Florian Marquardt HUDBA | MUSIC Petr Marek VÝTVARNÍK | SET DESIGNER Iva Němcová PRODUCENT | PRODUCER Jiří Konečný – endorfilm KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Rouge International (FR), 42film (DE), Arsmedia (SI), Punkchart films (SK)

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Praha, moře, malý ostrov v moři | Prague, at sea, a small island in the sea KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ | WHERE FILMING IS PLANNED Česká republika, Středozemní moře | Czech Republic, the Mediterranean Sea DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC RELEASE jaro 2015 | spring 2015 STOPÁŽ | RUNNING TIME 100 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCRENNING FORMAT DCP PODPORA | SUPPORT The State Cinematography Fund Czech Republic – National Support

Rodinný film rozkládá rodinu na prvočinitele. Manželé se vydají na plavbu oceánem a doma zanechají dvě nedospělé děti, pro něž nepřítomnost rodičů znamená možnost svobody. Zdánlivě bezstarostný život jim naruší až strach, protože rodiče se delší dobu neozývají. Jejich loď se totiž za bouře převrátila a ztratil se pes, otcův miláček. Návrat rodičů časově koresponduje s tragédií doma. Syn leží v nemocnici, musí mu být transplantována ledvina. Na základě vyšetření vyjde najevo, že otec ve skutečnosti není synovým biologickým otcem. V okamžiku vyvrcholení krize rodinu opustíme a ocitneme se na opuštěném ostrově, na němž pes, který přežil ztroskotání lodi, bojuje o přežití, nejen vlastní. „V Rodinném filmu si pohrávám s myšlenkou cizoty v rámci rodinné jednotky a zároveň je mým úmyslem rodinu „znovu sestavit“. Zajímá mě, co se stane, když z „rodinné partie“ odstraníme figurky krále a královny: kteří rodinní členové se stanou jejími hlavními aktéry, jak si rozdělí úlohy, jak se přitom přenáší odpovědnost na jiné osoby vně rodiny.“ Olmo Omerzu, režisér Family Film breaks the family down into prime factors. Husband and wife set sail on the ocean, leaving their two children at home to explore the freedom offered them by the absence of parental supervision. But fear clouds the kids’ seemingly carefree life after they lose contact with their parents: their boat capsizes in a storm and the father’s beloved dog is lost. The timing of the parents’ return corresponds to a tragedy at home. Their son lies in the hospital badly in need of a kidney transplant. Test results show that the father is in fact not related to the boy by blood. As the crisis climaxes, we leave the family for a desert island where the dog, having survived the boat wreck, struggles for survival – and not only his own. “In Family Film I play with the idea of alienation within the family unit, and I also investigate ways of “reassembling” the family. I am interested in what happens when we remove the figures of the king and queen from the “family chess game”: which family members become the main actors?” Olmo Omerzu, director

KONTAKT / CONTACT endorfilm, Jiří Konečný mobile: +420 602 358 373, e-mail: jiri@endorfilm.cz, www.endorfilm.cz

4


FILMS IN PRODUCTION

FILMy vE výRObě

2

SEDMERO kRkavCŮ THE SEvEN RavENS

Pohádkový příběh Sedmero krkavců vychází z klasické stejnojmenné pohádky Boženy Němcové. Hlavní hrdinkou je mladá dívka Bohdanka, která se narodí do utrápené rodiny pekaře, jehož žena před lety v návalu vzteku proklela sedm svých synů a z těch se stali krkavci. Bohdanka má možnost své bratry zachránit a vydává se sama na cestu, na které poznává i prince Bartoloměje. Společnými silami musí čelit nástrahám, které jim do cesty staví nejen osud, ale i ti nejbližší. Vedle snahy po dlouhých letech osvobodit své bratry a navrátit jim lidskou podobu se Bohdance podaří odhalit několik let staré lži a uvést několik životních osudů na pravou míru. The fairy tale The Seven Ravens is based on Božena Němcová’s classic fairy tale of the same name. The main protagonist is Bohdanka, a young girl who was born into the troubled family of a baker, whose wife, in a flare of anger many years ago, cursed her seven sons, who turned into ravens. Bohdanka receives an opportunity to save her brothers and sets out alone on a journey, encountering Prince Bartoloměj himself. Joining forces, they are forced to confront the snares that not only fate, but also those closest to them, throw their way. In addition to her efforts to free her brothers after so many years and to return them their human form, Bohdanka manages to expose some age-old lies and put some lives back on their right track.

REŽIE | DIRECTOR Alice Nellis

DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR AQS

ŽÁNR | GENRE pohádka | fairy tale

VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 48 mil. Kč | 1,75 mil. EUR

DEBUT | DEBUT ne | no

TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY březen – srpen 2014 | March – August 2014

NÁMĚT | STORY Alice Nellis podle pohádky Boženy Němcové | based on a fairy tale by Božena Němcová SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Alice Nellis KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Matěj Cibulka STŘIH | EDITOR Filip Issa ZVUK | SOUND Jiří Klenka

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS České a slovenské hrady a zámky, vesnice a malebná městečka | Czech and Slovak castles and chateaux, villages and picturesque towns KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ | WHERE FILMING IS PLANNED Zvíkov, Skanzen Zuberec

VÝTVARNÍK | SET DESIGNER Ondřej Mašek

DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE 22. 1. 2015

PRODUCENT | PRODUCER Ester Honysová – Honys Motion

STOPÁŽ | RUNNING TIME 90 min

KOPRODUCENT | CO-PRODUCER Et cetera group (SK)

PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP

HRAJÍ | FEATURING Martha Issová, Zuzana Bydžovská, Lukáš Příkazký, Václav Neužil, Sabina Remundová

KONTAKT / CONTACT Honys Motion, Ester Honysová mobile: +420 723 027 680, e-mail: ester@honysmotion.cz
2

FILMy vE výRObě

FILMS IN PRODUCTION

TRILOGIE kakTUSÁk THE CaCTUSMaN TRILOGy

REŽIE | DIRECTOR Jan Bubeníček

HRAJÍ | FEATURING Jan Budař, Pavel Landovský

ŽÁNR | GENRE animovaný film | animated film

DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR Falcon

DEBUT | DEBUT ano | yes

VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 18 mil. Kč | 655 960 EUR

NÁMĚT | STORY Jan Bubeníček

TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY 2013 – 2015

SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Jan Bubeníček KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Radek Loukota STŘIH | EDITOR Zdeněk Marek ZVUK | SOUND Tomáš Zůbek VÝTVARNÍK | SET DESIGNER Henry Boraros, Jan Bubeníček, Jan Kurka, Katarina Hollá PRODUCENT | PRODUCER Ondřej Trojan – Total HelpArt T.H.A KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Zuzana Mistríková, Lubica Orechovská – PubRes (SK), Česká televize

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS město, příroda, byt | city, countryside, flat DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE prosinec 2015 | December 2015 STOPÁŽ | RUNNING TIME 80 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP PODPORA | SUPPORT The State Cinematography Fund Czech Republic – National Support

Josef zdědil starý byt po praštěném dědečkovi. Sotva se nastěhuje a začne třídit pozůstalost, začne mít pocit, že v bytě není sám. V domnění, že má v kuchyni myš, nastraží pastičku. Místo myši do ní ale chytí podivné stvoření – malinkého prastarého mexického dědka Kaktusáka, obyvatele mohutného kaktusu, který Josef zdědil spolu s bytem. Kaktusák se Josefovi začne za pastičku mstít, rozpoutá se mezi nimi nelítostný boj. Během honičky s Josefem úplně zdemolují celý byt, Kaktusák skončí uvězněný v lednici. Teprve v tu chvíli Josef ze starého dědečkova 8mm filmu zjistí, že dědeček se skřetem byli nejlepší přátelé. Kaktusáka z lednice vysvobodí a několik týdnů ho léčí z rýmy, kterou mu vězením způsobil. Dědek ale nakonec umírá. Josef však ještě splní jeho poslední přání... „Dědek Kaktusák je kombinovaný film spojující hranou akci jednoho herce s animací 3D charakteru a grafickými kolážovitými sekvencemi vzpomínek. Trilogie Dědek Kaktusák je celovečerní projekt složený ze tří filmů, jejichž společným motivem je smrt.“ Jan Bubeníček, režisér Josef inherited his madcap grandfather’s old flat. Just as soon as he moves in and starts sorting out his inheritance, he starts to get the feeling that he is not alone in the flat. He sets a trap in the kitchen, thinking he has a mouse, but instead of a mouse he captures a strange creature – a small ancient Mexican Cactusman, an inhabitant of Grandfather’s humungous cactus that Joseph inherited along with the flat. The Cactusman starts getting back at Josef for the trap and a fierce battle breaks out between them. Josef puts up a chase and they end up completely demolishing the entire flat and Cactusman ends up imprisoned in the fridge. It is only then, when viewing Grandfather’s old 8mm film, that Josef discovers that Grandfather was best friends with the little goblin. “The Old Cactusman is a combined film joining live action with one actor with the animation of a 3D character and graphic collage sequences of memories.” Jan Bubeníček, director

KONTAKT / CONTACT Total HelpArt T.H.A., Michaela Syslová Kuchynková mobile: +420 602 231 297, e-mail: michaela@tha.cz, www.tha.cz
FILMS IN PRODUCTION

FILMy vE výRObě

2

vÁLka S MLOky THE SaLaMaNDER waR

Filmová adaptace románu Karla Čapka. Chtěli jsme je. Rozšířili jsme je po celé planetě. Naučili jsme je býti lidmi... A oni nám teď pomáhají zbavit se nás samotných... Hladina moří a oceánů stoupá.

REŽIE | DIRECTOR Tomáš Krejčí

„Přesto, že se jedná o příběh napsaný ve 30tých letech, od doby svého prvního zveřejnění neztratil nic na své aktuálnosti. Naším záměrem je vyprávět dobrodružný příběh, který však nenese mnohá klišé, která by se od tohoto žánru mohla očekávat a do nějž místy zasáhne krutá a strhující tragikomedie o zániku lidské civilizace. Fiktivní varování před hrozící sebezáhubou lidstva. Ale je to skutečně jenom fikce?“ Tomáš Krejčí, režisér

DEBUT | DEBUT ne | no

Based on the novel by Karel Čapek. We wanted them. We spread them out across the planet. We taught them to be human... and now they want to get rid of us... Ocean levels are rising.

HUDBA | MUSIC Ondřej Brousek

“Even though this is a story written in the 30’s, it has lost none of its timeliness since its first publication. Our goal is to tell an adventurous story that does not, however, suffer from the multitude of clichés that could be expected from this genre, and instead results in an often harsh and riveting tragicomedy about the fall of human civilisation. A fictive warning against the threat of the self-destruction of humanity. But is it really just fiction?” Tomáš Krejčí, director

ŽÁNR | GENRE sci-fi, drama | sci-fi, drama

NÁMĚT | STORY Karel Čapek SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Robert Geisler

VÝTVARNÍK | SET DESIGNER Jan Štěpánek PRODUCENT | PRODUCER Jiří Košťál – Salamander Syndicate KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Al Clark – Welington films (UK), Mick Southwork a Deepak Sikka – The Works (UK), Anna Rozalska – Alvernia studios (PL), Zuzana Mistríková, Lubica Orechovska – PubRes(SK) HRAJÍ | FEATURING Christopher Lloyd, Susan May Pratt, Matthias Hues, Marleen Obradovic, Jan Hraběta DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR Bontonfilm VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET 262 mil. Kč | 9,55 mil. EUR

KONTAKT / CONTACT Salamander Syndicate, Jiří Košťál mobile: +420 777 599 560, e-mail: kostal@syncfilms.cz, www.synfilms.cz

KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ | WHERE FILMING IS PLANNED Německo, Polsko, Thajsko, Česká republika | Germany, Poland, Thailand, Czech Republic TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY 2013 – 2016 KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS ostrov v Tichomoří, města a rezidence v Evropě, přístavy a mořská pobřeží po celém světě, velehory, nové umělé kontinenty vytvořené mloky | an island in the Pacific Ocean, towns and residences in Europe, ports and seacoasts all over the world, mountain chains, new artificial continents created by the salamanders KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ | WHERE FILMING IS PLANNED Velká Británie, Německo, Polsko, Česká republika, Slovensko, Nový Zéland | United Kingdom, Germany, Poland, Czech Republic, Slovakia, New Zeland DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THETRICAL RELEASE jaro 2017 | spring 2017 STOPÁŽ | RUNNING TIME 130 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP
2

FILMy vE výRObě

FILMS IN PRODUCTION

ZTRaCENI v MNICHOvě LOST IN MUNICH

REŽIE | DIRECTOR Petr Zelenka

VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET 37 mil. Kč | 1,34 mil. EUR

ŽÁNR | GENRE komedie, drama | comedy, drama

KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ | WHERE FILMING IS PLANNED Praha, české pohraničí | Prague, the Czech borderlands

DEBUT ne | no NÁMĚT | STORY Petr Zelenka SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Petr Zelenka KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Alexander Šurkala ZVUK | SOUND Michal Holubec VÝTVARNÍK | SET DESIGNER Ondřej Nekvasil PRODUCENT | PRODUCER David Ondříček – Lucky Man Films KOPRODUCENT | CO-PRODUCER Česká televize DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR Falcon

TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY léto 2014 | summer 2014 DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THETRICAL RELEASE jaro 2015 | spring 2015 STOPÁŽ | RUNNING TIME 110 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT 35 mm, DCP PODPORA | SUPPORT The State Cinematography Fund Czech Republic – National Support, Film Incentives

Sir „P“, devadesátiletý papoušek šedý, který kdysi patřil Edouardu Daladierovi, se na pozvání Francouzského kulturního institutu ocitne v Praze jako živá relikvie z dob Mnichovské dohody. Sir „P“ po Daladierovi dodnes opakuje některé důležité věty a prohlášení. Papouška za dramatických okolností unese český novinář Pavel a na základě sirových kontroverzních citací Daladiera, tak trochu nechtěně rozpoutává mezinárodní politický skandál. Francouzská strana přistoupí k radikálnímu řešení nepříjemné situace a rozhodne se spáchat atentát na vlastního národního hrdinu. Ale to je jen polovina příběhu... Kromě výše popsané hrané části obsahuje film také fiktivní film o filmu – padesátiminutový hraný dokument ze zákulisí natáčení. Na pozadí natáčení koprodukčního celovečerního filmu ukazujeme české povahové rysy, stereotypy a mýty o národní povaze a historii. České historické trauma se mísí s traumatem nedokončeného filmu a s osobními ambicemi a dramaty tvůrců. Sir “P”, a ninety-year old grey parrot that once belonged to Edouard Daladier, finds itself invited to the French Institute in Prague as a living relic of history, specifically the Munich Pact, which Daladier signed on behalf of France. To this day, Sir “P” can repeat some of Daladier’s important sentences. A press conference is organized to promote the parrot’s visit. Consequently, in dramatic fashion, Czech journalist Pavel abducts the parrot, setting off an unwanted international scandal, mainly because of the bird’s habit of making controversial quotes attributable to his late master. The French authorities managing the crisis decide upon a radical solution: assassinate the national treasure. But that’s only half the story… The film is the torso of an unfinished feature with serious cinematic intentions. What follows is a 50-minute Making Of documentary, which, on the surface, gives a behind-the-scenes look into an international co-production, while all the while continuing to explore the emotional territory and political-historical themes established in the ill-fated feature.

KONTAKT / CONTACT Lucky Man Films, Daria Špačková mobile: +420 603 236 072, e-mail: daria@luckymanfilms.com., www.luckymanfilms.com
NOTES

POZNÁMky

2
FILMy FILMS v POSTPRODUkCI IN POST-PRODUCTION

100


101


3

FILMy v POSTPRODUkCI

FILMS IN POST-PRODUCTION

 HLav šÍLENSTvÍ  HEaDS OF MaDNESS

ŽÁNR | GENRE drama | drama

HRAJÍ | FEATURING Aneta Langerová, Zuzana Fialová, Viktorie Čermáková, Marie Štípková, Luboš Veselý, Martin Sitta

DEBUT | DEBUT ne | no

DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR Bontonfilm

NÁMĚT | STORY Marta Nováková, Julietta Sichel, Radka Bzonková

VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 21 mil. Kč | 765 306 EUR

REŽIE | DIRECTOR Marta Nováková

SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Marta Nováková KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Lukáš Hyksa STŘIH | EDITOR Šimon Špidla ZVUK | SOUND Petr Kapeller VÝTVARNÍK | SET DESIGNER Noro Držiak PRODUCENT | PRODUCER Julietta Sichel – 8Heads Productions KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Česká televize, CINEART TV Prague, i/o post, Michael Samuelson Lighting Prague, Moss & Roy,

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Rusko | Russia KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ | WHERE FILMING IS PLANNED Praha, Rabštejn, Příbram, Krušné hory | Prague, Rabštejn, Příbram, the Ore Mountains DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE jaro – léto 2015 | spring – summer 2015 STOPÁŽ | RUNNING TIME 90 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP PODPORA | SUPPORT The State Cinematography Fund Czech Republic – National Support

102

O tvorbě – o lásce – o paměti Sovětské Rusko 1921, mladičká Anna Barkova má před sebou hvězdnou kariéru, právě jí vychází první sbírka, prý bude největší ruskou básnířkou, která zastíní samotného Puškina. O pár let později už se ale Anna tísní v nákladním vagónu, který směřuje do neobydlených stepí Kazachstánu. Nebude to její jediná cesta ani její jediný lágr. Básnířka Anna Barkova (1901–1976) strávila v lágrech sovětského Gulagu 22 let svého života. Kromě síly jednoho osudu přináší tento film také dech beroucí zasněžené pláně polárního kruhu, hravé animované vsuvky, pseudodokumentární záběry a díky nevšednímu způsobu narace i řadu překvapení. „Film 8 hlav šílenství, to je věčný zápas umělce s vnějšími okolnostmi, ale také se svými běsy a touhami, je to drama utkané z fragmentů jedné děsivé epochy. Průřez nešťastným 20. stoletím v nešťastné zemi, nazíraný citlivým a vnímavým zrakem básníka.“ Marta Nováková, režisérka About Art – About Love – About Memory Soviet Russia, 1921. The young poet Anna Barkova is to embark on a starry carrier, her first collection has just been published and she is believed to become the greatest Russian poet, overshadowing event the great Pushkin. A few years later, however, Anna sits in a crowded cattle truck heading for the barren steppes of Kazakhstan. This will not be her only journey and only camp. The poet Anna Barkova (1901–1976) spent 22 years of her life in Gulags. Besides the strong story of one life the film brings breathtaking vistas of snowy plains behind the polar circle, playful animated inserts, pseudo-documentary footage and, thank to the original storytelling, a number of surprises. “8 Heads of Madness, this is an eternal struggle of the artist against the outside world but also against her own demons and desires. 8 Heads of Madness, this is a drama woven from the fragments of one dreary epoch, a cut through the desperate 20th century in a desperate country, seen through the sympathetic and sensitive eyes of a poet.“ Marta Nováková, director

KONTAKT / CONTACT 8Heads Productions, Julietta Sichel mobile: +420 602 292 971, e-mail: julietta@8heads.com, www.8heads.com


FILMS IN POST-PRODUCTION

FILMy v POSTPRODUkCI

3

aNDěLé aNGELS

Andělé – film natočený podle románu Michala Viewegha Andělé všedního dne je zasazen do pražských Nuslí a v tomto případě není jeho tématem pouze život a jeho drobné tragikomické humoresky. Příběh se s nadhledem zaměřuje na několik rodinných osudů – mladá vdova, kuchařka ve školní jídelně a její syn, učitel v autoškole, jeho manželka a jejich nejbližší okolí. Co je v tomto příběhu jiné, než v příbězích, na něž jsme byli zatím od tohoto autora zvyklí, je přítomnost andělů - laskavých bytostí, které sledují a občas se i snaží ovlivnit drobnosti našich každodenních osudů a to k dobrému. Andělé nemohou do lidských životů zcela zasahovat, ale mohou je postrkovat a posunovat tam, kde lidé projeví svou svobodnou vůli. Lidé mají na vybranou, jak budou žít svůj život. Andělé se jen snaží, abychom pochopili, že každý okamžik je cenný. Zastupují kladný postoj k životu, smysl pro humor, soucit a pochopení všeho dobrého z pojmu lidskost. Angels – film based on a novel by Michal Viewegh Angels of everyday, is set in Prague’s Nusle district. But this time the subject matter is not just life and its little dramas. The story focuses on a few intimate family members: a recently widowed young doctor; a school canteen cook and her son; a driving instructor, his wife, and their closest relatives. One thing that sets this story apart from the other stories we have become accustomed to from this author is the presence of angels – creatures that observe and sometimes try to change these building blocks of our everyday lives for the better. Angles cannot interfere openly in our lives, they can try to nudge us towards a certain outcome. People can choose how they will live their lives. The angels merely try to help them understand that every moment is precious. The angels are not supernatural beings – they are an attempt to understand others, to feel empathy and to understand what is good in humanity.

REŽIE | DIRECTOR Alice Nellis

DEBUT | DEBUT ne | no

HRAJÍ | FEATURING Marián Labuda, Vladimír Javorský, Vojtěch Dyk, Eliška Křenková, Bolek Polívka, Zuzana Bydžovská, Václav Neužil, Klára Melíšková, Zuzana Kronerová, Ondřej Sokol

NÁMĚT | STORY Michal Viewegh

DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR CinemArt

SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Alice Nellis, Michal Viewegh

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Praha – Nusle | Prague – Nusle

ŽÁNR | GENRE tragikomedie | tragic comedy

KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Matěj Cibulka STŘIH | EDITOR Filip Issa ZVUK | SOUND Viktor Ekrt HUDBA | MUSIC Michal Novinski VÝTVARNÍK | SET DESIGNER Petr Fořt PRODUCENT | PRODUCER Rudolf Biermann – IN Film Praha KOPRODUCENT | CO-PRODUCER Česká televize

KDE SE PLANUJE NATÁČENÍ | WHRE IS FILMING PLANNED Praha – Nusle | Prague – Nusle DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE říjen 2014 | Octrober 2014 STOPÁŽ | RUNNING TIME 95 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP PODPORA | SUPPORT The State Cinematography Fund – Film Incentives

KONTAKT / CONTACT IN Film Praha, Josefina Borecká tel.: +420 222 515 357, e-mail: infilm@infilm.cz, www.infilm.cz

10


3

FILMy v POSTPRODUkCI

FILMS IN POST-PRODUCTION

DěTI CHILDREN

REŽIE | DIRECTOR Jaro Vojtek ŽÁNR | GENRE povídkový film | narrative film DEBUT | DEBUT ano | yes NÁMĚT | STORY Jaroslav Vojtek, Marek Leščák SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Marek Leščák KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRPAHY Tomáš Stanek STŘIH | EDITOR Maroš Šlapeta ZVUK | SOUND Dušan Kozák HUDBA | MUSIC Michal Nejtek VÝTVARNÍK | SET DESIGNER Jozef Griač PRODUCENT | PRODUCER Mátyás Prikler – MPhilms (SK) KOPRODUCENT | CO-PRODUCER Pavlína Kalandrová – Duracfilm HRAJÍ | FEATURING Vlado Zboroň, Ela Lehotská, Éva Bandor, Lajos Vörös, Marie Ludvíková, Pavel Zatloukal VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 11 mil. Kč | 400 875 EUR

104

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS ordinace lékaře, restaurace, romská osada, věznice, les, vesnice, penzion pro seniory, dálnice, hotel, restaurace, dům – moře v Bulharsku | a doctor’s office, restaurant, Roma settlement, prisons, forest, village,pension for the seniors, highway, hotel, restaurant, house, Bulgaria – sea KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ | WHERE FILMING IS PLANNED Slovensko – Bratislava, Modra, Stražisko, Stupava, Kokava nad Rimavicou, Lučenec | Slovakia – Bratislava, Modra, Stražisko, Stupava, Kokava nad Rimavicou, Lučenec DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPEXTED DATE OF DOMESTICAL RELEASE září 2014 | September 2014 STOPÁŽ | RUNNING FORMAT 100 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT 35 mm, DCP PODPORA | SUPPORT The State Cinematography Fund Czech Republic – National Support, Slovak Audiovisual Fund

Film Děti ve čtyřech příbězích vypráví o komplikovaném vztahu rodičů a dětí. Zaznamenává nejen sociální situaci v zemi, ale i to, jak se osobní selhání a frustrace promítají do nejbližších vztahů. Povídka Syn sleduje vztah manželského páru, který se snaží zvládnout výchovu autistického dítěte. Cesta do Sozopolu vypráví o 40-leté Martě, která řeší rodinnou krizi dlouhou cestou k moři se svým starým, psychicky nemocným otcem. Povídka Kanárek je o vztahu 12-letého Kiliána k nalezenému kanárkovi, který mu nahrazuje všechny kontakty, jež postrádá v rodině. Maraton vypráví o cikánovi Adamovi a jeho dlouhém zimním útěku z vězení za rodinou, o níž věří, že stále stojí při něm. „Povídkový film Děti je vnímaný jako hraný, ale má silné základy v dokumentárním filmu. Jsou to spojené nádoby. Nemluvím však o improvizaci, ale o předem vymyšlené příběhové struktuře, která má jasný a pevný příběh a tím i každá jednotlivá povídka své jasné poselství.“ Jaro Vojtek, režisér The film Children talks about the complicated relationship between parents and children in four stories. It not only records the social situation in the country, but also shows how personal failure and frustration are reflected in the closest relationships. The episode The Son follows the relationship of a married couple bringing up an autistic child. The Road to Sozopol tells the story of 40-year-old Marta, who tries to solve a family crisis by a trip to the sea with her old, mentally-ill father. The episode Canary shows 12-year-old Kilián’s relationship to a canary he found. It becomes a substitute of all contacts he is missing in his family. Marathon is about a Gypsy Adam and his long escape from prison to see his family which he believes is still be on his side. “The anthology film Children is perceived as a feature film, though it has strong roots in documentary genre. There are intertwined. I am not talking about improvisation, however, but about a previously devised story structure that has a clear and fixed plot and thus each individual story has a clear message.” Jaro Vojtek, director

KONTAKT / CONTACT MPhilms, Mátyás Prikler mobile: +421 904 674 408, e-mail: mphilms@mphilms.sk, www.mphilms.sk Duracfilm, Pavlína Kalandrová mobile: +420 724 328 583, e-mail: pavlina@duracfilm.cz, www.duracfilm.cz


FILMS IN POST-PRODUCTION

FILMy v POSTPRODUkCI

3

DÍRa U HaNUšOvIC NOwHERE IN MORavIa

V malé vesnici žije stále svobodná Maruna, učitelka němčiny, která pracuje jako hospodská. Najít vhodného chlapa se jí stále nedaří. Jedním z místních nápadníků je nerozhodný starosta, jenž tráví hodně času na posedu, kde čeká na svého jelena. Kolem Maruny se ometá také dětsky naivní Olin, považovaný za neškodného vesnického blázna, ale i proutník Kódl. Maruna společně se sestrou Jarunou pečují o svou panovačnou matku. Zatímco Jaruna neváhá odcestovat do Mnichova po boku postaršího Hanse, Maruna zůstává v Díře s matkou a svými nápadníky sama. Až jednoho dne dojde u Hanušovic k nečekané události... „Žánrově se nejedná ani o drama ani o čistou komedii. Ve filmu se téměř nevyskytují „mluvící scény u stolu“. Nic se nerozebírá, vše směřuje vpřed, bohužel, vstříc dalšímu selhání, nedorozumění nebo banalitě. Inspirací má film několik. Je jí například poetika a vnitřní humor Akiho Kaurismakiho nebo bratří Coenů, ale i česká meziválečná filmová dramata nebo dílo bratří Mrštíků či poetika absurdního divadla šedesátých let.“ Miroslav Krobot, režisér In a small village in the mountains of Moravia lives Maruna (35) who works in a local pub, takes care of her dictatorial mother and among the local men she finds several affairs but no love. Maruna’s sister is more ambitious and when she has a chance to leave the village she takes her chance. For Maruna the village is her destiny that she can never be separated from. In this sleepy hollow there are also two forest workers who share one wife and all three of them live together in an old cottage.The problem comes when the workers’ wife disappears... “In terms of genre, it is neither a drama nor a straight-up comedy. The film contains almost no scenes of people ’sitting around a table and talking.’ Nobody analyzes anything; everything is moving forwards – unfortunately towards more failure, misunderstandings or banality. The film has several sources of inspiration: For instance, the poetry and subtle humor of Aki Kaurismäki and the Coen brothers, but also Czech interwar dramas, the work of the Mrštík brothers and the poetry of the 1960’s theatre of the absurd.” Miroslav Krobot, director

REŽIE | DIRECTOR Miroslav Krobot ŽÁNR | GENRE vesnické drama s prvky černého humoru | village drama with elements of black humor

HRAJÍ | FEATURING Tatiana Vilhelmová, Lenka Krobotová, Ivan Trojan, Jaroslav Plesl, Simona Babčáková, David Novotný DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR A-Company Czech

DEBUT | DEBUT ano | yes

VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 16 mil. Kč | 583 550 EUR

NÁMĚT | STORY Miroslav Krobot, Lubomír Smékal

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Jeseníky

SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Miroslav Krobot, Lubomír Smékal KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Jan Baset Střítežský

KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ | WHERE FILMING IS PLANNED Vikantice, Hanušovice

STŘIH | EDITOR Otakar Šenovský

DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE 23. 10. 2014

HUDBA | MUSIC Marek Doubrava

STOPÁŽ | RUNNING TIME 102 min

VÝTVARNÍK | SET DESIGNER Jan Vlček

PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP

PRODUCENT | PRODUCER Ondřej Zima – Evolution Films KOPRODUCENT | CO-PRODUCER Česká televize

PODPORA | SUPPORT The State Cinematography Fund Czech Republic – National Support

KONTAKT / CONTACT Evolution Films, Ondřej Zima mobile: +420 736 751 010, e-mail: ozima@evolutionfilms.cz, www.evolutionfilms.cz

10


3

FILMy v POSTPRODUkCI

FILMS IN POST-PRODUCTION

MÍSTa PLaCES

ŽÁNR | GENRE drama | drama

HRAJÍ | FEATURING Vladimír Polívka, Johana Matoušková, Jan Cina, Jiří Štrébl, Robert Nebřenský, Jakub Gogál, Ivan Romančík

DEBUT | DEBUT ne | no

DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR CinemArt

NÁMĚT | STORY Ondřej Štindl

VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 28 mil. Kč | 1,02 mil. EUR

SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Ondřej Štindl

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Černá Skála

REŽIE | DIRECTOR Radim Špaček

KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Jaromír Kačer STŘIH | EDITOR Janka Vlčková ZVUK | SOUND Marek Hart

Drama o lásce, ztrátě a pomstě. Dvěma devatenáctiletým klukům Adamovi a Markovi je jejich rodiště těsné, zároveň ale moc nevědí, co si se svými životy počít. V tu chvíli do jejich světa vstupuje dcera místního prominenta Anna a vnáší do něj tajemství, napětí a touhu. Zdánlivě nudné a usedlé město před nimi začíná odhalovat spodní temné proudy. Annin otec má však k dceři velmi ochranitelský vztah, a když se trojice zaplete do konfliktu ústícího v krvavou rvačku, usoudí, že přátelství jeho dcery s Adamem a Markem může být nebezpečné... The new film from the makers of Walking Too Fast (Pouta) is a coming of age story about love, loss and revenge. The story centers around two teenage friends, Adam and Marek, whose aimless lives in a small town are suddenly disrupted by the appearance of Anna, the troubled daughter of a rich and influential local businessman. Initially her free spirit energizes Adam but soon he finds himself thrown into a spiraling chain of events. Innocence is about to be abruptly replaced with the adult emotions of guilt, fear and revenge.

KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ | WHERE FILMING IS PLANNED Ústí nad Labem, Praha | Ústí nad Labem, Prague

HUDBA | MUSIC David Boulter, Václav Havelka

DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE 18. 9. 2014

PRODUCENT | PRODUCER Vratislav Šlajer – Bionaut

STOPÁŽ | RUNNING TIME 104 min

KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Zuzana Mistríková, Lubica Orechovská – PubRes (SK), Česká televize, i/o post, Soundsquare

PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP PODPORA | SUPPORT The State Cinematography Fund Czech Republic – Film Incentives, Slovak Audiovisual Fund KONTAKT / CONTACT Bionaut, Jakub Pinkava mobile: +420 724 509 295, e-mail: jakub@bionaut.cz, www.bionaut.cz

10


FILMS IN POST-PRODUCTION

FILMy v POSTPRODUkCI

3

My2 US2

Ema utíká od rodiny, opouští manžela, touží po změně. Ukryje se na místě, kde jí nikdo nebude hledat – u svého kadeřníka, homosexuála Tonyho, kterého sama zná jen málo. Zpočátku dva cizí lidé, spojení hysterickým pokusem uniknout z pasti rodinných vztahů, se postupně sbližují a pomáhají jeden druhému překonat vnitřní i vnější překážky svých životů. Jejich osvobozující přátelství se postupně mění v téměř milostný vztah, který sice nemůže dojít fyzického naplnění, přesto je intenzivní. Osvobození se tak velmi snadno může změnit v nové pouto, nový pokus o útěk, nové hledání. Milostný příběh ztracené dívky, gay kadeřníka a jejich snahy uniknout pasti vlastní touhy někomu patřit. Lovestory pro 21. století. Hoping for a change, Ema leaves her abusive husband and runs away from her family. She hides at the apartment of her gay hairdresser Tony, even though she barely knows him. Initially they are merely two strangers but gradually becomecloser and help each other to overcome both internal and external obstacles in their lives.Their liberating friendship almost becomes a love affair, despite the fact it cannot be fulfilled. This creates an intense bond between them; new possibilities of escape and change. This is a story of a lost girl, a gay hairdresser and and their attempts to escape the constraints of their own desires. This is a love story for the 21st century.

REŽIE | DIRECTOR Slobodanka Radun

DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR CinemArt

ŽÁNR | GENRE romance | romance

VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 13 mil. Kč | 474 135 EUR

DEBUT | DEBUT ano | yes

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Praha | Prague

SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Radka Denemarková, Slobodanka Radun KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Jiří Málek STŘIH | EDITOR Jiří Brožek ZVUK | SOUND Viktor Ekrt, Petr Šoupa VÝTVARNÍK | SET DESIGNER Petr Kunc, Josef Čechota, René Vidourková PRODUCENT | PRODUCER Vratislav Šlajer – Bionaut KOPRODUCENT | CO-PRODUCER Česká televize

KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ | WHERE FILMING IS PLANNED Praha | Prague DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE 20. 11. 2014 STOPÁŽ | RUNNING TIME 95 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP PODPORA | SUPPORT The State Cinematography Fund Czech Republic – National Support

HRAJÍ | FEATURING Jana Plodková, Ondřej Nosálek, Milena Steinmasslová, Luděk Sobota, Jiří Vyorálek, Ondřej Malý, Ivan Lupták, Václav Havelka, Adam Mišík

KONTAKT / CONTACT Bionaut, Jakub Pinkava mobile: +420 724 509 295, e-mail: jakub@bionaut.cz, www.bionaut.cz

10


3

FILMy v POSTPRODUkCI

FILMS IN POST-PRODUCTION

ODbORNý DOHLED NaD výCHODEM SLUNCE SUNRISE SUPERvISING

REŽIE | DIRECTOR Pavel Göbl

KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Jan Barta, Michael Šatník

ŽÁNR | GENRE eastern | eastern

HRAJÍ | FEATURING Nikol Fischerová, Vratislav Brabenec, Jiří Vymětal, Jozef Polievka, Jiří Lábus

DEBUT | DEBUT ne | no SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Pavel Göbl KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Jiří Zykmund STŘIH | EDITOR Ilona Malá, Tomáš Doruška ZVUK | SOUND Tomáš Bělohradský, David Matušek HUDBA | MUSIC Byl Pes VÝTVARNÍK | SET DESIGNER Atelier Vorlíček, Martin Musílek, Jiří Fedurco, Miloš Janček, Tomáš Zika PRODUCENT | PRODUCER Tomáš Bělohradský, Přemysl Klimsza – Czech FILM

VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 3 mil. Kč | 109 415 EUR KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Varnsdorf KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ | WHERE FILMING IS PLANNED Varnsdorf

Nepotrestané bezpráví přivádí tři bývalé vězně do malého městečka na severu. Kdysi je trápil stejný příslušník státní bezpečnosti. Teď má v tom městečku hospodu. Rozhodnou se vzít spravedlnost do vlastních rukou, rozhodnou se pro pomstu. Zjistí však, že pro ni nemají vlohy… Potkávají pouliční holku, které dají teplo a střechu nad hlavou, a ona jim za to, na oplátku, pomůže pochopit rozdíl mezi pomstou a trestem. A tak vítězí nad bezprávím, nad svým protivníkem, tím, že mu odpustí. A je to trest, který bolí. An unpunished injustice has brought three former prisoners to a small town in the north. They were, at one time, both tormented by the same secret service agent. Now he owns a pub in this town. They decide to take justice into their own hands, longing for revenge. They find out, however, that they don’t have a talent for it… They meet a girl off the street, who they give a warm place and a roof over her head while she, in return, helps them to understand the difference revenge and punishment. And so they defeat injustice, their enemy, by forgiving him. And that is a painful punishment.

DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE podzim 2014 | autumn 2014 STOPÁŽ | RUNNING TIME 65 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP

KONTAKT / CONTACT Czech FILM, Tomáš Bělohradský mobile: +420 724 171 724, e-mail: tomas@czechfilm.cz, www.czech-film.cz

10


FILMS IN POST-PRODUCTION

FILMy v POSTPRODUkCI

3

POHÁDkÁŘ STORyTELLER

Náš příběh je volnou adaptací stejnojmenného románu Báry Nesvadbové. Románu, který postrádá dramatickou linku a soustředí se na proudy emocí a citů, prýštící ze dvou zraněných a zároveň milovaných žen, mezi které se dostal stárnoucí seladon Mára. Tématem celé knihy je míra a hranice lidské lásky, její (ne)omezenost, právo a schopnost člověka milovat několik bytostí naráz a zároveň jim ubližovat. „Mojí snahou bylo uchopit toto vosí hnízdo emocí a pokusit se ho pověsit na pomyslnou páteř dramatu. Uklidnit jeho vášeň a přidat trochu mužské racionality. Základní otázkou z mého pohledu zůstalo, kdo je Mára. Dokáži ho pochopit… já i divák? Na tuto až detektivní otázku jsem si odpověděl detektivní zápletkou. Na počátku našeho vyprávění je nalezeno na česlech vodní elektrárny tělo, o jehož identitě se dá jen spekulovat. Kapitán Rott k velkému překvapení zjistí, že dvě z možných variant vedou ke stejnému muži, který ale zároveň žil dva životy, rozkročený mezi dvě ženy a dvě rodiny. Nitky okolností a faktů se začínají spojovat v jeho hlavě v mozaiku postupně vyplňující prázdný rám Márova života.“ Vladimír Michálek, režisér Our tale is a loose adaption of Bára Nesvadbová’s novel of the same name. A novel that lacks a dramatic line and concentrates on the flow of emotions and feelings flowing from two injured and beloved women, two women that the aging lothario Mára came between. The theme of the entire book is the degree and limit of love, its (in)finiteness, a person’s right and ability to love several beings at once while hurting them at the same time. “My efforts were oriented on taking hold of this wasps’ nest of emotion and trying to give it a backbone of drama, so to speak. To pacify its passion and add a little male rationality. The basic question from my perspective remained, who is Mára? Can I and the audience understand him? I answered this investigative question with an investigative plot twist. At the beginning of our tale a body, the identity of which can only be speculated, is found in the screen of a hydroelectric power plant. Police Captain Rott is surprised to learn that two of the possible alternatives lead to the same man, who also lived two lives between two women and two families.“ Vladimír Michálek, director

REŽIE | DIRECTOR Vladimír Michálek

KOPRODUCENT | CO-PRODUCER Petr Žaluda – S pro Alfa

ŽÁNR | GENRE romantické drama | romantic drama

HRAJÍ | FEATURING Jiří Macháček, Aňa Geislerová, Eva Herzigová

DEBUT | DEBUT ne | no

DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR Falcon

NÁMĚT | STORY Barbora Nesvadbová

VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 24 mil. Kč | 875 325 EUR

SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Marek Epstein

TERMÍN REALIZACE | DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY podzim 2013 | autumn 2013

KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Martin Štrba STŘIH | EDITOR Olina Kaufmanová ZVUK | SOUND Radim Hladík Jr. HUDBA | MUSIC Roman Holý VÝTVARNÍK | SET DESIGNER Milan Býček, Taťána Kovaříková PRODUCENT | PRODUCER Svata Peshková, Šárka Cimbalová – Marlene Film

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Praha, město | Prague, city KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ | WHERE FILMING IS PLANNED Praha | Prague DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE 6. 11. 2014 STOPÁŽ | RUNNING TIME 90 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT 35 mm

KONTAKT / CONTACT Marlene Film Šárka Cimbalová, mobile: +420 602 314 776, sarka@marlene.cz Svatava Peshková, mobile: +420 604 221 122, peschkova@falcon.cz

10


3

FILMy v POSTPRODUkCI

FILMS IN POST-PRODUCTION

PaRÁDNě POkECaL TOTaLLy TaLkING

REŽIE | DIRECTOR Tomáš Pavlíček

KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Česká televize, FAMU

ŽÁNR | GENRE komedie | comedy DEBUT | DEBUT ano | yes

HRAJÍ | FEATURING Vít Rohr, Václav Vydra, Jana Krausová, Lukáš Pavlásek, Eliška Křenková, Vladimír Polívka, Aneta Krejčíková

NÁMĚT | STORY Tomáš Pavlíček

VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 5,5 mil. Kč | 200 595 EUR

SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Tomáš Pavlíček

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Praha, Berlín, Plzeň, Slapy, Tiské stěny | Prague, Berlin, Pilsen, Slapy, Tiské stěny

KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Ladislav Moulis ZVUK | SOUND Martin Tauber HUDBA | MUSIC Šimon Holý

DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE 31. 7. 2014

VÝTVARNÍK | SET DESIGNER Michaela Beránková

STOPÁŽ | RUNNING TIME 75 min

PRODUCENT | PRODUCER Tomáš Michálek, Jakub Mahler – MasterFilm

PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP

Příběh o hledání smyslu čehokoliv a nutnosti vlastní aktivity začíná v momentě, kdy Štěpán opustí přítelkyni a třetí vysokou školu. Stěhuje se, živí se ubíjející, stereotypní prací, hodně spí a nejvíce času tráví se svým psem. Odjíždí s kamarádem Readym a jeho přáteli na chatu. Jediný bez přítelkyně, a tentokrát i bez psa, se cítí sám a zbytečný. Zkouší zavolat Marii, s níž se nikdy nesetkal, ale která mu přesto změnila život. Marně. Potkává souseda Karla, který usoudí, že Štěpán „vypadá poněkud zablokovaně a potřebuje se vykecat“. Nad lahví rumu se tak Štěpán vrací o pár měsíců zpátky kdy se na jednu z linek call-centra poprvé dovolala tajemná Marie. Ostatně i ona mu doporučila, ať se vykecá. Štěpánovo vyprávění pozvolna začíná dávat jasný smysl, a tak se vydává najít svou Marii... This film tells a story of Stepan (25), who survives his stagnant life without any actual effort to change it. After his third attempt to graduate from university shamefully fails and after he is dumped by his girlfriend, he takes shelter in a small town, where he lingers on due to a job in local call-center, he sleeps and eats a lot and his only friend happens to be an ugly dog with a scar under its eye. But everything is to change when Stepan picks up a call in his office and hears the mysterious voice of Marie (26). Our film is a story – a generational testimony about searching for meaning of anything in this world and the importance of the ability to make our own decisions.

KONTAKT / CONTACT MasterFilm, Tomáš Michálek mobile: +420 602 630 466, e-mail: tomas@masterfilm.cz

110


FILMS IN POST-PRODUCTION

FILMY V POSTPRODUKCI

3

POSLEDNÍ Z APORVERU THE LAST OF APORVER

Trikový fantasy film kombinující živé herce s animovaným a počítačově vytvořeným prostředím. Příběh chlapce Rybliho a dívky Maysu, kteří svou láskou zachrání svět Aporveru před zkázou… Nikdy nevíme, čí srdce může zachránit celý svět… „Celková stylizace filmu navazuje na odkaz českého režiséra Karla Zemana. Film bude z velké části skládán z ručně kreslených komponentů, jež budou následně rozanimovávány a spojeny v interakci s živými herci. Tak vznikne jedinečný a doposud nikdy nerealizovaný styl, který kráčí novou vývojovou cestou, a nabídne alternativu k filmům podobného žánru.“ Tomáš Krejčí, režisér A fantasy film combining live actors with animated and computergenerated environments. The story of a boy, Rybli, and a girl, Maysu, who save the world of Aporver from destruction… You never know whose heart might save the whole world… “The overall stylisation of the film continues in the legacy of Czech director Karel Zeman. To a great extent the film will be comprised of hand-drawn components, which will subsequently be animated and joined in interaction with live actors. This will give rise to a unique style that has never been realised before and that blazes a new path of development, offering an alternative to films of a similar genre.” Tomáš Krejčí, director

REŽIE | DIRECTOR Tomáš Krejčí ŽÁNR | GENRE fantasy | fantasy DEBUT | DEBUT ne | no NÁMĚT | STORY Michal Zelenka SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Jana Ozoráková, Michal Zelenka, Tomáš Krejčí

KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Česká televize, Farbyka (SK), Rozhlas a televízia Slovenska (SK), Salamander Syndicate, Flamesite, Umbrella Post, JK Sound Studio Virtual, Michal Zelenka, Romelys associates LLC (UK), David Ployhar, Bontonfilm HRAJÍ | FEATURING Petr Forman, Filip Cíl, Jana Pidrmannová, Nela Boudová, Maysu Tarpová, Tami Stronach, Michal Zelenka, Tomáš Klus, Václav Jiráček, Monika Načeva

KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY David Ployhar

DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR Bontonfilm

STŘIH | EDITOR Vladimír Žán

VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET 241 mil. Kč | 8,79 mil. EUR

ZVUK | SOUND Jiří Klenka, Jan Šléška

DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE podzim 2016 | autumn 2016

HUDBA | MUSIC Ondřej Brousek, Markéta Irglová VÝTVARNÍK | SET DESIGNER Ondřej Mašek, Markéta Šafáriková PRODUCENT | PRODUCER Tomáš Krejčí – Actor’s Runway Agency

STOPÁŽ | RUNNING TIME 76 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP PODPORA | SUPPORT The State Cinematography Fund Czech Republic – National Support, Film Incentives

KONTAKT / CONTACT Actor’s Runway Agency, Jiří Košťál mobile: +420 777 599 560, e-mail: kostal@actorsrunway.cz, www.synfilms.cz

111


3

FILMy v POSTPRODUkCI

FILMS IN POST-PRODUCTION

SCHMITkE SCHMITkE

REŽIE | DIRECTOR Štěpán Altrichter ŽÁNR | GENRE komedie | comedy DEBUT | DEBUT ano | yes NÁMĚT | STORY Tomáš Končinský SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Tomáš Končinský, Jan Fusek, Štěpán Altrichter KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOHRAPHY Christian Pirjol STŘIH | EDITOR Andrea Schumacher, Phillip Weining ZVUK | SOUND Philipp Schneider HUDBA | MUSIC Johannes Repka VÝTVARNÍK | SET DESIGNER Barbora Zelníčková PRODUCENT | PRODUCER Jörg Trentmann – credo:film (DE) KOPRODUCENT | CO-PRODUCER Tomáš Vach, Radim Procházka – PRODUKCE RADIM PROCHÁZKA VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET 12,5. mil. Kč | 455 900 EUR

112

HRAJÍ | FEATURING Peter Kurth, Johann Jürgens, Jakub Žáček, Helena Dvořáková, Petr Vršek, Johana Schmidtmajerová KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Německo – Berlín, Česká republika, pomezí obou zemí, Krušné hory, Albertamy, bažiny, větrná elektrárna, horská chata Plešivec, hospoda | Germany – Berlin, Czech Republic, the borderlands of both countries, the Ore Mountains, Albertamy, swamps, wind power plant, Plešivec mountain chalet, pub KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ | WHERE IS FILMING PLANNED Berlin, Boží dar, Albertamy DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE podzim 2014 | autumn 2014 STOPÁŽ | RUNNING TIME 90 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP PODPORA | SUPPORT The State Cinematography Fund Czech Republic – National Support, Medienboard BerlinBrandenburg, Karlovy Vary

Julius Schmitke je sedmapadesátiletý německý inženýr. Cítí se nemocný a starý, jeho tělo skřípe, vrže a naříká. Jednoho dne je vyslán kamsi na českou stranu Krušných hor, aby opravil svůj starý patent – turbínu C 174, která nepřestává vrzat a obtěžuje tak svoje okolí. Není to ovšem jediná záhada, která ho v Krušných horách potká. Čím déle chodí po nevlídně zamlžených horách, tím více mu k jeho překvapení celá tato výprava do hrozivé a neznámé džungle začíná připadat jako návrat do starých známých míst, kam přece už kdysi dávno patřil… „Film vychází z krátké povídky spisovatele a scénáristy Tomáše Končinského s názvem „Julius Schmitke proklouznul smrti jako neobratný tuleň“, která mě hned zaujala. Je příběhem stárnoucího muže, který svou nechutí a neschopností účastnit se dnešního super rychlého virtuálního světa téměř čechovovsky ztělesňuje strachy a touhy typické pro naši dobu.“ Štěpán Altrichter, režisér Julius Schmitke is a fifty-seven-year-old German engineer. He feels ill and his body creaks, crunches and groans with age. One day he is sent somewhere to the Czech side of the Ore Mountains to repair one of his old models, a C 174 turbine that, mysteriously, will not stop creaking and squeaking. That, of course, is not the only mystery that awaits him in the Ore Mountains. The more that Julius wanders around the harsh and misty mountains, the more he is surprised that this entire expedition to this ominous and unknown jungle is starting to seem to be a return to old, familiar places to which he once belonged, long ago… “The film is based on a short story by the writer and screenwriter Tomáš Končinský entitled “Julius Schmitke slipped through death’s fingers like an awkward seal”, which immediately captured my interest. It is the story of an aging man who, because of his antipathy and inability to take part in today’s ultrafast virtual world, brings Chekhov to mind in his personification of the fear and desire that is typical of our age. Štěpán Altrichter, director

KONTAKT / CONTACT PRODUKCE RADIM PROCHÁZKA, Tomáš Vach mobile: +420 737 110 732, e-mail: tvach23@gmail.com, www.radimprochazka.com


FILMS IN POST-PRODUCTION

FILMy v POSTPRODUkCI

3

TŘI bRaTŘI THREE bROTHERS

Tři bratři se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat hospodářství. Sourozenci při svém putování jako kouzlem vstupují do slavných pohádek, ve kterých čeká mnoho nástrah, nečekaných příhod a možná také láska. Děj filmu, včetně známých a oblíbených písniček z divadelního pásma Miniopery, pochází z pera Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Režie se ujal Jan Svěrák, který již dlouho hledal vhodný pohádkový námět, na kterém by mohl spolupracovat se svým otcem. Miniopery se svou silnou hudební složkou a nový příběh o třech bratrech přinášejí oblíbeným pohádkám zcela novou perspektivu. Three brothers leave their home to see the world. During their journey, young men as by miracle enter into famous fairy tales (Little Riding Hood, Sleeping Beauty, Twelve Months) and face traps, unexpected moments and even love in a story full of humour and songs. Script and music of new fairy tale are based on popular musical theatre play „Miniopers“ by famous duo of screenwritter Zdenek Sverak and composer Jaroslav Uhlir. Director Jan Sverak was seeking for a proper fairy tale theme for a long time. „Miniopers“ with its strong musical background and story of three brothers brought a new perspective to well-known fairy tale stories.

REŽIE | DIRECTOR Jan Svěrák ŽÁNR | GENRE pohádka | fairy tale DEBUT | DEBUT ne | no NÁMĚT | STORY Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Zdeněk Svěrák KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Vladimír Smutný STŘIH | EDITOR Alois Fišárek ZVUK | SOUND Jakub Čech, Claus Lynge HUDBA | MUSIC Jaroslav Uhlíř, Michal Novinski VÝTVARNÍK | SET DESIGNER Jan Vlasák PRODUCENT | PRODUCER Jan Svěrák – Biograf Jan Svěrák KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Christian Husum – Phoenix Film Inv. (DK), Michal Novinski – Novinski

HRAJÍ | FEATURING Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula, Sabina Rojková, Alena Doláková, Lucie Maria Štouračová, Ivana Chýlková, Jiří Lábus, Oldřich Kaiser, David Matásek, Zuzana Norisová, Jitka Smutná, Jitka Čvančarová DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR Bioscop VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 42 mil. Kč | 1,53 mil. EUR KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS jižní, východní a severní Čechy, les, jezero, zámek, skály, hory, klášter, venkovské stavení | southern, eastern and northern Bohemia, forest, lake, castle, rocks, mountains, monastery, country house KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ | WHERE FILMING IS PLANNED Hluboká nad Vltavou, Žleby, Hoslovice, Děčínský Sněžník, Velhartice, Kladruby, Řepora DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE 14. 8. 2014 STOPÁŽ | RUNNING TIME 85 min

KONTAKT / CONTACT Biograf Jan Svěrák, Martina Moudrá mobile: +420 728 643 223, e-mail: martina@sverak.cz, www.sverak.cz

PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP

11


3

FILMy v POSTPRODUkCI

FILMS IN POST-PRODUCTION

v TICHU IN SILENCE

Film zpracovává téma holocaustu nekonvenční filmovou řečí, s důrazem na výtvarnou stylizaci, hudební a zvukovou složku. Děj bez dialogů je vyprávěný formou introspekce hlavních postav. REŽIE | DIRECTOR Zdeněk Jiráský ŽÁNR | GENRE drama | drama DEBUT | DEBUT ne | no NÁMĚT | STORY Agáta Schindlerová SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Zdeněk Jiráský KAMERA | DIRECTOR OF CINEMATOGRAPHY Michal Černý

HRAJÍ | FEATURING Judit Bárdos, Valéria Stašková, Ema Dobešová, Jan Čtvrtník, Ján Gallovič VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET 11 mil. Kč | 401 190 EUR KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE FILM IS SET – LOCATION AND MOTIFS Československo, Německo – koncentrační tábor | Czechoslovakia, Germany – concentration camp

STŘIH | EDITOR Hedvika Hansalová

DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE podzim 2014 | autumn 2014

ZVUK | SOUND Daniel Němec

STOPÁŽ | RUNNING TIME 90 min

HUDBA | MUSIC Martin Hasák

PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP

PRODUCENT | PRODUCER Livia Filusova – Furia film (SK) KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS i/o post, Česká televize, Rozhlas a televízia Slovenska

114

„Divákovi chceme nabídnout možnost emocionálního ztotožnění se s osudy hudebníků židovského původu, kterým nacismus definitivně změnil svět. Výběr herců je adekvátní reálným postavám a dobovým souvislostem. Imaginace jako výtvarně dramatický prostředek přibližuje téma obrazově, zvukově, hudebně i herecky. Vyprávíme v různých hudebních žánrech (klasická hudba, jazz, swing, dobová populární hudba).“ Zdeněk Jiráský, režisér The film treats the theme of the Holocaust through an unconventional cinematic expression, with an emphasis on the artistic style, musical component and sound effects. The plot, without dialogue, is narrated in the form of the introspection of the main characters. “We want to offer the viewer the possibility of identifying emotionally with the fates of these musicians of Jewish origin whose world was permanently changed by Nazism. The selection of the actors is appropriate for the real characters and period contexts. The imagination as an artistically dramatic means approaches the theme in terms of the visuals, the sounds, the music and the actors. We narrate in various musical genres (classical music, jazz, swing, popular music of the period).“ Zdeněk Jirásky, director

PODPORA | SUPPORT The State Cinematography Fund Czech Republic – National Support, Slovak Audiovisual Fund

KONTAKT / CONTACT Furia film, Livie Filusová mobile: +421 905 598 099, e-mail: livia_filusova@yahoo.com, www.furiafilm.sk i/o post, Jordi Niubo mobile: +420 604 703 308, e-mail: jordi@iopost.cz, www.iopost.cz


FILMS IN POST-PRODUCTION

FILMy v POSTPRODUkCI

3

ZEjTRa NaPOŘÁD TOMORROw FOREvER

Příběh obchodníka Petra Krause a jeho osobní proměny. Po návratu z Číny, kde Petr dohlíží na výrobu oblečení pro své zákazníky, zjistí, že výrobce celou zakázku zkazil a že se tak dostane do problémů se zadavatelem, který chce uhradit nemalé finanční výdaje. Místo toho, aby tento problém co nejdříve vyřešil, rozhodne se vydat na již plánovanou cestu za svým osobním štěstím, a tedy utéct před zodpovědností. Nakonec si Petr uvědomí cenu opravdového přátelství a lásky a nutnost změnit svůj život.

ŽÁNR | GENRE road movie | road movie

HRAJÍ | FEATURING Pavel Batěk, Vica Kerekes, Filip Blažek, Jiří Lábus, Jan Přeučil, Klára Issová, Michal Kavalčík

„Zejtra napořád je film o naději, romantické touze něco změnit, o utíkání před dospělostí a zodpovědností a o rozhodnutích, která mohou navždy změnit náš život. Film, který by měl potěšit, pobavit a doufám, že i přinutit k zamyšlení nad tím, před čím právě teď utíkáme my sami. A proč jsem se do tohoto projektu pustil? Protože i já dost často utíkám a protože i já věřím, že se mi podaří změnit svůj život. Už zejtra...“ Rudolf Havlík, režisér

DEBUT | DEBUT ano | yes

DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR Falcon

NÁMĚT | STORY Rudolf Havlík

VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET 10,2 mil. Kč | 372 000 EUR

SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Rudolf Havlík

This romantic comedy, shot in a “road movie” style, tells the story of businessman Peter Kraus and his personal transformation. After returning from China, where he supervised the production of clothing for his customers, Peter finds out that the manufacturer had ruined the whole order and so he gets into trouble with the contractor who wants some astronomical compensation for the damage. Peter knows that he should solve the problem quickly, but instead he decides to go on a trip seeking his personal happiness and an escape from responsibility. Fortunately, his close friends, Tereza and Pavel are there to help…

KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Václav Tlapák

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Plzeň, Praha, České Budějovice, Štekni, Brno, Ostrava, Hong Kong | Plzeň, Prague, České Budějovice, Štěkni, Brno, Ostrava, Hong Kong

“Tomorrow Forever is a film about hope, the romantic desire to change something, about running away from maturity and responsibility and about decisions that can change our lives forever. A film that should make you feel good, entertain you and, I hope, make you think about what we ourselves are now running away from. And why did I embark on this project? Because I myself often run away and because I believe that I can manage to change my life. At least tomorrow...” Rudolf Havlík, director

KONTAKT / CONTACT Bio Art Production Ivo Krátký, mobile: +420 602 205 391, e-mail: ivo.kratky@bioartproduction.cz Petr Koza, mobile: + 420 737 520 099, e-mail: petr.koza@bioartproduction.cz www.bioartproduction.cz

REŽIE | DIRECTOR Rudolf Havlík

STŘIH | EDITOR Boris Machytka ZVUK | SOUND Karel Jaroš, Martin Ženíšek HUDBA | MUSIC René Rypar PRODUCENT | PRODUCER Ivo Krátký, Petr Koza – Bio Art Production KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Hangar Films, Peter Neveďal – Filmpark (SK), Lukáš Kaplan – Filmproduction

DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE 25. 9. 2014 STOPÁŽ | RUNNING TIME cca 90 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP

11


3

FILMy v POSTPRODUkCI

FILMS IN POST-PRODUCTION

ZERO ZERO

REŽIE | DIRECTOR Gyula Nemes ŽÁNR | GENRE drama, roadmovie, paradokument | drama, road movie, paradocumentary DEBUT | DEBUT ne | no NÁMĚT | STORY Gyula Nemes, Tamás Beregi SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Gyula Nemes, Tamás Beregi KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Balázs Dobóczi STŘIH | EDITOR Péter Politzer PRODUCENT | PRODUCER Gyula Nemes – Playtime (HU), Iván Angelusz – Katapult Film (HU), Jiří Konečný – endorfilm, Eike Goreczka – 42Film (DE) KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS György Durst, Peter Reich – Mediawave 2000 (HU)

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS mnoho různých míst v Evropě, poušť v Africe | various locations in Europe, the desert in Africa KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ | WHERE FILMING IS PLANNED Maďarsko, Česká republika, Německo, Mali | Hungary, Czech Republic, Germany, Mali

Zero je film o globalizaci, který s nadsázkou a stylizací vypráví provokativní příběh o muži bojujícím všemi prostředky za záchranu včel. Druhý celovečerní hraný film scénáristy a režiséra Gyuly Nemese, jehož hraný debut Moje jediné soutěžil na festivalu v Benátkách a jehož film Ztracený svět obdržel cenu za nejlepší dokument na festivalu v Karlových Varech. Zero is a film about globalisation telling, with overstatement and style, a provocative story of a man fighting to save his bees with everything at his disposal. This is the second feature film of screenwriter and director Gyula Nemes, whose feature debut My One and Onlies competed in the festival in Venice and whose film Lost World received the award for the best documentary at the festival in Karlovy Vary.

DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC RELEASE léto 2014 | summer 2014 STOPÁŽ | RUNNING TIME 90 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCRENNING FORMAT 35 mm, DCP PODPORA | SUPPORT The State Cinematogrpahy Fund Czech Republic – National Support, Hungarian National Film Fund, Mitteldeutsche Medienförderung

VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 35 mil. Kč | 1,27 mil. EUR

KONTAKT / CONTACT endorfilm, Jiří Konečný mobile: +420 602 358 373, e-mail: jiri@endorfilm.cz, www.endorfilm.cz

11


FILMS IN POST-PRODUCTION

FILMy v POSTPRODUkCI

3

ZTRaCEN 14 MISSING 14

Tajné osobní deníky Jarmily Čapkové z let 1933 – 1947 jsou sugestivním vhledem do života umělecké rodiny, která ovlivnila kulturní klima moderních českých dějin první poloviny 20. století. Je tu zničující láska i spalující nenávist. V přímém protikladu s tím působí Jarmilino poválečné několikaleté zoufalé pátrání po německých lazaretech a blázincích, kde by Josef mohl přebývat. Deníky vrhají neobvyklé světlo na spolupráci bratří Čapků a jejich soužití ve společném domě. Je to drama lidských vztahů, které vstoupily do obecného povědomí jako idyla první republiky. Při realizaci bude použita unikátní technologie počítačového dotváření dnes již neexistující reality podle dochovaných fotografií. The secret personal diaries of Jarmila Čapková from the years 1933 – 1947 are a suggestive look at the life of an artistic family that influenced the cultural climate of modern Czech history in the first half of the 20th century. There is devastating love and seething hate here. Jarmila’s post-war years, when she searched desperately through the German infirmaries and madhouses for any sign of Josef, is in direct contrast to this. The diaries cast an uncommon light on the cooperation between the Čapek brothers and their lives together in a joint household. It is a drama of human relationships that were seen by the general public as an idyll of the First Republic. Unique computer technology will be used during the making of the film to complete the no longer existing reality according to preserved photographs.

REŽIE | DIRECTOR Josef Císařovský ŽÁNR | GENRE docudrama | docudrama DEBUT | DEBUT ne | no NÁMĚT | STORY Josef Císařovský SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Josef Císařovský KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Michal Němec, Daniel Šperl STŘIH | EDITOR Ivan Dvořák ZVUK | SOUND Kamil Holub HUDBA | MUSIC Barbora Císařovská, Kamil Holub PRODUCENT | PRODUCER Aleš Hudský – Synergia Film KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Česká televize, RWE

HRAJÍ | FEATURING Tatiana Medvecká, Saša Rašilov VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET* 4,6 mil. Kč | 167 770 EUR KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY | WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Praha, Hamburg, bývalý koncentrační tábor Bergen Belzen, severní Německo | Prague, Hamburg, the former concentration camp in Bergen Belzen, Northern Germany DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY | EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE 6. 6. 2014 STOPÁŽ | RUNNING TIME 65 min PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING FORMAT DCP PODPORA | SUPPORT The State Cinematography Fund Czech Republic – National Support

KONTAKT / CONTACT Synergia Film, Aleš Hudský mobile: +420 775 271 482, e-mail: ales.hudsky@gmail.com

11


REjSTŘÍk

Altrichter, Štěpán Aramisova Argo, Steen Balej, Jan Basterra, Arkaitz Bebjak, Peter Beran, Radek Bubeníček, Jan Budař, Jan Cikán, Ondřej Císařovský, Josef Cvitković, Jan Diviš, Jiří Dowis, Alex Držiak, Noro Dufková, Kristina Durdil, Zdeněk Dušek , Martin Dušek, Martin Dvořáček, Miroslav Fiala, Zdeněk Fíla, Ivan Fornay, Mira Göbl, Pavel Grimmová, Denisa Grófová, Iveta Hašková, Monika Havelka, Ondřej Havlík, Rudolf Hogenauer, Michal Holland, Agnieszka Hřebejk, Jan Chlupáček, Matěj Jákl Jr., Petr Jančo, Tomáš Jandourek, Pavel Jařab, David Jiráský, Zdeněk Jiráský, Zdeněk

11

INDEx

Schmitke Děcka z východu Learning to Play Malá z rybárny Café Louvre Hajzl všemohoucí Malý pán Trilogie Kaktusák Největší tajemství Leopolda Bumbáce Menandros & Thaïs Zmizen 1945 Šiška de Luxe Případ Andrey S. Jack Russell – zachránce planety Myši patří do nebe Život k sežrání Binderiana Staříci Gaston Ctnosti a neřesti Hlasy Den Štěstí Cook, F**k, Kill (Žáby bez jazyka) Odborný dohled nad východem Slunce Myši patří do nebe Pátá loď Všichni muži jednou ranou Hastrman Zejtra napořád Venku Přes kosti mrtvých Učitelka Vládci Prahy Jan Žižka PSANEC Senior quintet Cesta slepých ptáků Zajatci V tichu Hana a Marie

Schmitke Kids from East Learning to Play Little from the Fish Shop Café Louvre Almighty Jerk The Little Man The Cactusman Trilogy The Biggest Secret of Leopold Bumbac Menandros & Thaïs Missing 1945 Sishka de Luxe The Case of Andrea S. Jack Russell – Rescuing the Planet Even Mice Belong in Heaven Life to Devour Binderiana Old Timers Gaston Virtues and Vices Voices Day of Happiness Cook, F**k, Kill (Frogs with No Tongues) Sunrise supervising Even Mice Belong in Heaven Fifth Boat All Men in One Hastrman Tomorrow Forever Outside Game Count The Teacher The Kings of Prague Jan Žižka WARRIOR OF GOD Senior Quintet Blind Bird´s Journey Captive In Silence Hana and Marie

112 23 40 90 16 29 91 96 51 92 117 64 58 82 47 73 15 63 28 19 80 24 18 108 47 93 68 31 115 66 57 65 67 35 62 17 69 114 30


INDEx

Kadrnka, Václav Karas, Vít Kazda, Petr Klimt, Aurel Klusák, Vít Kobler, Jan Kočar, David Kollár, Michal Kotov, Rein Krejčí, Martin Krejčí, Tomáš Krejčí, Tomáš Krejčí, Tomáš Krejčí, Tomáš Krobot, Miroslav Křístek, Václav Kučík, Vladislav Marhoul, Václav Miailhe, Florence Michálek, Vladimír Mielnik, Tomasz Miklínová, Galina Najbrt, Marek Nellis, Alice Nellis, Alice Nemes, Gyula Nováková, Marta Omerzu, Olmo Ostrochovský, Ivan Oukropec, Petr Ovashvili, George Pavlásková, Irena Pavlíček, Tomáš Provazník, Ondřej Prušinovský, Jan Radun, Slobodanka Remunda, Filip

Křížáček Lips Tullian Já, Olga Hepnarová Lajka Český Pepík jede do Polska poznat lásku k Bohu Překrásní Ostravak Ostravski ve filmu!!! Rudý kapitán Melchior Čekej tiše Kruanovo dobrodružství Léčba Schopenhauerem Poslední z Aporveru Válka s mloky Díra u Hanušovic Maroko Ostravak Ostravski ve filmu!!! Nabarvené ptáče Přes hranici Pohádkář Cesta do Říma Lichožrouti Horkou jehlou Andělé Sedmero krkavců Zero 8 hlav šílenství Rodinný film Koza Ani ve snu! Kukuřičný ostrov Fotograf Pořádně pokecal Staříci Kobry a užovky My2 Český Pepík jede do Polska poznat lásku k Bohu

Little Crusader Lips Tullian Nobody Likes Me Laika Pepik the Czech Goes to Poland in a Quest for Love of God The Beauteous Ostravak Ostravski Red Captain St. Olaf’s Mystery Wait in Silence Kruan’s Adventures The Schopenhauer Cure The Last of Aporver The Salamander War Nowhere in Moravia Morocco Ostravak Ostravski The Painted Bird The Crossing Storyteller Journey to Rome Oddsockeaters The Magic Needle Angels Seven Ravens Zero 8 Heads of Madness Family Film Goat In Your Dreams! Corn Island Photographer Totally Talking Old Timers Cobras & Grass Snakes Us2 Pepik the Czech Goes to Poland in a Quest for Love of God

REjSTŘÍk

39 42 81 87 21 55 54 61 45 20 85 41 111 97 105 44 54 48 56 109 78 89 33 103 95 116 102 94 84 13 86 79 110 63 83 107 21

11


REjSTŘÍk

Samir, Michal Sedláček, Robert Sommer, Jakub Sommer, Jakub Súkup, David Súkup, David Svátek, Dan Svěrák, Jan Svoboda, Jiří Šajmovič, Juraj Šícha, Petr Šilar, Antonín Šmíd, Jakub Špaček, Radim Švankmajer, Jan Tesáček, Rudolf Tomáš Mašín Troška, Zdeněk Tuka, Josef Václav, Petr Václav, Petr Vojnár, Ivan Vojtek, Jaro Vorlíček, Václav Weinreb, Tomáš Wlodarczyk, Dan Zelenka, Petr Zika, Adolf

120

INDEx

Vládci Prahy The Kings of Prague Návrat do končin Return to Končiny RAP.ortér Rap.orter ČSFR (Česko-slovenská filmová romance) CSFR (A Czecho-Slovak Film Romance) Malý kat Hangman Jr. Jedenáctka The Eleven Mluviti pravdu Telling the Truth Tři bratři Three Brothers Advokát Crime Interface Andílek na nervy Victoria Angel Nebudeš jiných bohů míti Thou Shalt Have No Others Gods Before Me Menandros & Thaïs Menandros & Thaïs Laputa Laputa Místa Places Hmyz Insects Dzwille Dzwille Zatím dobrý So Far So Good Babovřesky 3 Babovřesky 3 Absence blízkosti The Absence of Closeness Nikdy nejsme sami Never Alone Il Boemo Il Boemo Dobrá nálada Good Mood Děti Children Zlatovláska Princess Goldenhair Já, Olga Hepnarová Nobody Likes Me Zloději zelených koní Green Horse Rustlers Ztraceni v Mnichově Lost in Munich Burácení Rumbling Albatros The Albatross Eva zase tropí hlouposti Eva Fools Around Again Karel IV. Charles IV. Klub odložených mužů Play It Cool Nemilovaná The Unloved Rituál The Rituál

67 49 59 22 43 36 46 113 11 76 50 92 88 106 32 26 70 14 10 53 34 25 104 71 81 72 98 77 12 27 37 38 52 60


CONTaCTS

INSTITUCE / INSTITUTIONS Eurimages Maltézské náměstí 1, 118 11 Prague 1 tel.: +420 261 137 358 e-mail: zuzana.kopeckova@ceskatelevize.cz Evropská audiovizuální observatoř European Audiovisual Observatoty Maltézské náměstí 1, 118 11 Prague 1 tel.: +420 257 085 360 e-mail: lenka.holubovamikolasova@mkcr.cz Kancelář Kreativní Evropa – MEDIA Creative Europe Desk – Media Národní 28, 110 00 Prague 1 tel.: +420 221 105 209 210 e-mail: media@kreativnievropa.cz www.kreativnievropa.cz Ministerstvo kultury ČR – Odbor médií a audiovize Ministry of Culture Czech Republic – Media Department Milady Horákové 139, 160 41 Prague 6 tel: +420 257 085 315 e-mail: artus.rejent@mkcr.cz Národní filmový archiv National Film Archive Malešická 12, 130 00 Prague 3 tel.: +420 271 770 500 e-mail: nfa@nfa.cz www.nfa.cz NIPOS – The National Information and Consultative Center for Culture Blanická 4, 120 21 Prague 2 tel.: +420 221 507 900 e-mail: nipos@nipos-mk.cz www.nipos-mk.cz

kONTakTy

Státní fond kinematografie The State Cinematography Fund Veletržní palác Dukelských hrdinů 47, 170 00 Prague 7 e-mail: sekretariat@fondkinematografie.cz www.fondkinematografie.cz

ORGaNIZaCE / ORGaNIZaTION APA – Asociace producentů v audiovizi APA – Audiovisual Producers’ Association Národní 28, 110 00 Prague 1 tel.: +420 221 105 302 e-mail: apa@asociaceproducentu.cz www.asociaceproducentu.cz APD – Sdružení autorů animovaného filmu APD – Association of Animated Film Authors Na Doubkové 8, 150 00 Prague 5 tel.: +420 251 563 200 e-mail: apd@animation.cz Asociace českých filmových klubů Association of Czech Film Clubs Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště tel.: +420 572 501 989 e-mail: produkce@acfk.cz www.acfk.cz Asociace českych kameramanů Association of Czech Cinematographers Senovážné nám. 23, 112 82 Prague 1 tel.: +420 224 142 010 e-mail: pkz@quick.cz www.ceskam.cz Asociace provozovatelů kin Cinema Exhibitors’ Association Politických vězňů 445, 266 01 Beroun tel.: +420 311 625 307 www.kinari.cz

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Council for Radio and Television Broadcasting Škrétova 44/6, 120 21 Prague 2 tel.: +420 274 813 830 e-mail: info@rrtv.cz www.rrtv.cz

121


kONTakTy

CONTaCTS

Asociace režisérů a scenáristů Association of Directors and Screenwriters Karlovo nám. 19, 120 00 Prague 2 Petr Koza, mobile: +420 737 520 099 e-mail: info@aras.cz www.aras.cz CEFS – Česká společnost pro filmová studia Czech Society for Film Studies nám. Jana Palacha 2, 116 38 Prague 1 cefs.cz@gmail.com www.cefs.cz ČFTA – Česká filmová a televizní akademie Czech Film and Television Academy Karlovo nám 285/19, 120 00 Prague 2 e-mail: info@cfta.cz www.cfta.cz České filmové centrum Czech Film Center Národní 28, 110 00 Prague 1 tel.: +420 221 105 321/322 e-mail: info@filmcenter.cz www.filmcenter.cz Czech Film Commission Národní 28, 110 00 Prague 1 tel.: +420 221 105 254 e-mail: info@filmcommission.cz www.filmcommission.cz Herecká asociace Actors Association Senovážné nám. 23, 110 00 Prague 1 tel.: + 420 224 142 672 e-mail: hereckaa@cmkos.cz www.hereckaasociace.cz Institut dokumentárního filmu Institute of Documentary Film Štěpánská 4, 110 00 Prague 1 tel/fax: +420 224 214 858 e-mail: idf@dokweb.net www.dokweb.net

FITES – Český filmový a televizní svaz FITES – Czech Film and Television Union Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Prague 2 e-mail: info@fites.cz www.fites.cz Unie filmových distributorů Film Distributors’ Union nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Prague 3 tel/fax: +420 222 713 001 e-mail: ufd@ufd.cz, www.ufd.cz

DISTRIbUTOŘI / DISTRIbUTORS A-Company Czech Palác Austria, Štefánikova 18/25, 150 00 Prague 5 tel.: +420 257 315 540 e-mai: info@a-company.cz, www.a-company.cz Aerofilms Biskupcova 31, 130 00 Prague 3 tel/fax: +420 224 947 566 e-mail: info@aerofilms.cz, www.aerofilms.cz Asociace českých filmových klubů Association of Czech Film Clubs Stonky 860, 68 601 Uherské Hradiště tel/fax: +420 527 501 989 e-mail: produkce@acfk.cz, www.acfk.cz Bioscop Kunětická 2534/2, 120 00 Prague 2 tel.: +420 221 436 305 e-mail: info@bioscop.cz, www.bioscop.cz Blue Sky Film Distribution Palace Beethoven Lázeňská 11, Prague 1 tel.: +420 224 222 398 email: info@bsfd.cz, www.blueskyfilm.cz Bontonfilm Nádražní 23/344, 151 34 Prague 5 tel.: +420 257 415 111–112 e-mail: bonton@bontonfilm.cz www.bonton-film.cz CinemArt Národní 28, P. O. Box 844, 111 21, Prague 1 tel.: +420 224 949 110 e-mail: info@cinemart.cz, www.cinemart.cz

122


CONTaCTS

Falcon U Nikolajky 5/833, 150 00 Prague 5 tel.: +420 224 422 244 e-mail: falcon@falcon.cz, www.falcon.cz Film Distribution Artcam Rašínovo nábřeží 6, 128 00 Prague 2 tel.: +420 221 411 619 e-mail: artcam@artcam.cz, www.artcam.cz Film Europe Branická 1950/209, 140 00 Prague 4 tel.: +420 222 521 257 e-mail: info@filmeurope.cz, www.filmeurope.cz Hollywood Classic Entertainment Psohlavců 8, 147 01 Prague 4 tel.: +420 226 224 111 e-mail: hce@hce.cz, www.hce.cz Intersonic Burešova 4, 182 00 Prague 8 tel.: +420 286 587 028 www.intersonic.cz Magic Box Na Klikovce 7/367, 140 00 Prague 4 tel.: +420 221 436 424 magicbox@magicbox.cz, www.magicbox.cz Pegasfilm Bavorská 856, 155 41 Prague 5 tel.: +420 224 451 122 e-mail: produkce@pegasfilm.cz www.pegasfilm.com Pinot Film Újezd 450/40, 118 00 Prague 1 mob.: +420 602 255 546 e-mail: radek.auer@pinotfilm.cz, www.pinotfilm.cz Verbascum Imago Černá 6, 110 00, Prague 1 tel.: +420 224 930 077 e-mail: verbascum@email.cz Warner Bros, ČR Soukenická 13, 110 00 Prague 1 tel/fax: +420 296 580 333 e-mail: info@warnerbros.cz, www.warnerbros.cz

kONTakTy

PRODEjCI / SaLES AQS Kunětická 2354/2, 120 00 Prague 2 tel.: +420 221 436 100 e-mail: sales@aqs.cz www.aqs.cz Ateliéry Bonton Zlín Vodičkova 38, 110 00 Prague 1 tel.: +420 224 814 445 e-mail: david.budsky@bonton.cz www.ateliery.cz Cinepol International Ostrovní 30, 110 00 Prague 1 tel.: +420 234 648 660 e-mail: john.riley@cinepol.com Česká televize – Telexport Kavčí hory, 140 70 Prague 4 tel.: +420 261 137 047 e-mail: telexport@ceskatelevize.cz www.ceskatelevize.cz/telexport Film Europe SPI Office CZ Bránická 209, 142 00 Prague 4 tel.: +420 739 592 040 e-mail: info@filmeurope.eu www.filmeurope.eu OutCome Jižní náměstí 946/23,141 00 Prague 4 tel.: +420 776 066 165 e-mail: jarmila@outcome.cz www.outcome.cz Simply Cinema Kříženeckého nám. 322/5, 152 00 Prague 5 tel/fax: +420 251 819 441 e-mail: office@simplycinema.cz www.simplycinema.cz Taskovski Films – Irena Taskovski 463 Russell Court, Woburn Place, London WC1H 0NL, United Kingdom mobile: +44 795 710 5672 e-mail: info@taskovskifilms.com www.taskovskifilms.com

12


INSTITUCE PRO PODPORU čESké kINEMaTOGRaFIE

INSTITUTIONS FOR THE SUPPORT OF CZECH CINEMaTOGRaPHy

Státní fond kinematografie | The State Cinematography Fund Czech Republic – National Support www.fondkinematografie.cz Státní fond kinematografie – Filmové pobídky | The State Cinematogrpahy Fund Czech Republic – Film Incentives www.fondkinematografie.cz

MEDIA Program – The EU support programme for the European audiovisual industry www.mediadeskcz.eu

Eurimages – European Support Fund for the Co-production of Cinematographic Works www.coe.int/eurimages

Filmová nadace RWE & Barrandov Studio | Film Foundation RWE & Barrandov Studio www.filmovanadace.cz

NOvé čESké FILMy – HRaNé a aNIMOvaNé 2014 UPCOMING CZECH FILMS – FEaTURE a aNIMaTION 2014 Vydalo České filmové centrum (ČFC) | Published by the Czech Film Center (CFC) ČFC je součástí Národního filmového archivu (NFA). | The Czech Film Center is part of the National Film Archive (NFA). Produkce, editor | Production, Editor: Lenka Šindelářová Jazykové úpravy | Editor: Denisa Štrbová Překlady | Translation: Kent Christopher Kasha Grafická úprava | Graphic Design: Cellula Tisk | Printed by: FIZU Kontakt | Contact: České filmové centrum | Czech Film Center Národní 28, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 105 398, fax: +420 221 105 303 e-mail: info@filmcenter.cz, www.filmcenter.cz ISBN 978-80-7004-160-4 NFA 2014

124


CO DOKÁŽE FILM

Juraj Herz, režisér

www.festivalfinale.cz


CREATIVE EUROPE Fair Play (CZ, SK, DE, 2014) – supported by MEDIA Development in 2007

MEDIA SUB-PROGRAMME Support for the DEVELOPMENT of drama, animation, creative documentary and video games WHICH TYPES OF PROJECTS ARE ELIGIBLE? Cinema release – feature films, animations and creative documentaries – minimum 60 minutes TV or digital platform – drama films (one-off or series) – minimum 90 minutes – animation (one-off or series) – minimum 24 minutes – creative documentaries (one-off or series) – minimum 50 minutes WHAT ARE THE CONDITIONS? – applicant company must have completed and commercially distributed a previous eligible work – applicant company must hold the copyright at least to the concept

HOW MUCH IS A GRANT WORTH? Single projects – lump sum 60 000 EUR – animation 25 000 EUR – creative documentary 30 000 EUR – fiction (production budget < EUR 1.5M) 50 000 EUR – fiction (production budget ≥ EUR 1.5M) Slate Funding – depends on development budget 70 – 200 000 EUR – slate of animation and fiction 70 – 150 000 EUR – slate of creative documentaries Video games – depends on development budget 10 000 – 50 000 EUR – concept 10 000 – 150 000 EUR – project

www.kreativnievropa.cz | www.ec.europa.eu/culture/media

Profile for Czech Film Center

Nove ceske filmy | Upcoming Czech Films 2014  

Nove ceske filmy | Upcoming Czech Films 2014  

Advertisement