Page 1

Número 16

CELRÀ

Poble Viu

JUNY 2018

EDITORIAL

Butlletí de la Candidatura d’Unitat Popular

Tres anys governant amb el poble A les eleccions municipals celebrades el 24 de maig del 2015 la CUP de Celrà va obtenir 993 vots (el 51,03% dels vots emesos). Vam passar de tres a set representants, dels tretze que té actualment el consistori, i això ens va permetre governar amb majoria absoluta. Ara que ja han passat gairebé tres anys, toca fer balanç i retre comptes de la feina feta. A les pàgines següents trobareu un ampli resum de l’acció de govern. Com podreu veure, han estat tres anys de treball intens amb moltes idees i projectes per tirar endavant. És

cert que no hem anat tan ràpid com hauríem volgut amb algunes iniciatives, però el problema bàsic ha estat que no hi havia els projectes redactats. Per poder executar una obra i buscar subvencions cal disposar del projecte executiu fet i aprovat; per això hem abordat la redacció d’un bon nombre de projectes. Així garantim que es puguin portar a terme durant aquest mandat o bé que el proper govern municipal no es trobi com ens hem trobat nosaltres i pugui treballar, almenys en l’àrea d’urbanisme, des del primer dia. Continua a la pàgina següent

www.celra.cup.cat


Poble Viu

EDITORIAL Ve de la pàgina anterior

Encarem aquest final de mandat amb les mateixes ganes de fa tres anys, perquè volem que Celrà continuï sent un poble dinàmic i alegre, que obri les portes a tothom

Tot i això, en breu veurem començar a caminar projectes engrescadors com la rehabilitació de la torre Desvern, la millora del carrer Germans Sàbat, la construcció d’un nou carrer que unirà la carretera de Juià amb l’avinguda Països Catalans, o la compra de la sala Cors (al carrer Major) i de l’edifici del bar de la plaça de l’Església. També veurem néixer un nou parc de més de 5.000 metres quadrats al centre del poble, que l’Ajuntament ha rebut gratuïtament de la família Malagrida i Pons, i l’ampliació de serveis municipals, com el de llar d’infants, on ja s’està treballant per implementar una línia de P0 (nadons a partir de 6 mesos).

Per desgràcia en aquest mandat segur que no podrem veure fet el carril bici de Celrà a Campdorà (Girona), ja que el procés de redacció del projecte ha estat ple d’obstacles i canvis per les dificultats tècniques que suposen el riu, el congost, la via del tren i la carretera. Amb tot, enguany n’aprovarem el projecte i això ens permetrà presentar-nos a

subvencions europees o altres quan es convoquin, sigui aquest mateix any o els propers.

Encarem aquest final de mandat amb les mateixes ganes de fa tres anys, perquè volem que Celrà continuï sent un poble dinàmic i alegre, que obri les portes a tothom que hi vulgui passar uns anys o potser tota una vida, on les persones puguin viure dignament i s’ajudin mútuament en les dificultats del dia a dia. És per això que us convidem a sumar-vos a aquest projecte de poble, un projecte ambiciós i realista que prioritza la cohesió i la participació ciutadana, el respecte pel medi, la igualtat i la millora de la qualitat de vida amb serveis de qualitat per a tothom. Celrà mira el futur ple d’esperança, amb unes finances municipals excel·lents, amb projectes a punt per anar desenvolupant i amb uns veïns i veïnes que volem que el poble sempre vagi cap a millor. Ens estimem el poble, vivim a Celrà i volem un poble de tothom i per a tothom.

L’equip de govern de la CUP Celrà El juny de 2015, un cop constitu­ ït el nou Ajuntament, es van no­ menar els membres de la Junta de Govern, formada pels set cà­rrecs electes de la CUP Celrà: Dani Cor­ nellà, Josep Bartis, Eulàlia Ferrer, Jan Costa, Mar Camps, Héctor Ca­­bre­ra i Mercè Amich. El setembre de 2016 Héctor Ca­ brera va renunciar al càrrec per trasllat de domicili i va ser substi­ tuït per Sònia Fortià. L’actual equip de govern està estructurat de la manera següent:

2

• Daniel Cornellà Detrell Alcalde, Hisenda, Seguretat, Cultura, Mobilitat, Serveis i Urbanisme

• Mar Camps Mora Atenció Ciutadana, Compromís Nacional i Internacional, Comunicació i Noves Tecnologies

• Josep Bartis Fàbrega Règim Intern, Salut, Educació, Esports i Promoció Econòmica

• Mercè Amich Vidal Joventut i Igualtat

• Eulàlia Ferrer Benito Participació i Medi Ambient • Jan Costa Rengel Serveis Socials i Habitatge

• Sònia Fortià Martí Gent Gran i Patrimoni Podeu consultar les seves dades de contacte, retribucions anuals i declaracions de béns i activitats a: www.celra.cat/ajuntament/19


155 accions de govern Us presentem una selecció d’actuacions realitzades pel govern municipal de la CUP Celrà en aquests gairebé tres anys de mandat. No és una relació sistemàtica ni exhaustiva. Al final del mandat oferirem els resultats estadístics de compliment del pla de govern, àrea per àrea, però ara hem cregut oportú ressenyar Àmbit de Territori MEDI AMBIENT, MOBILITAT, PATRIMONI, SERVEIS, URBANISME 1. Substitució de l’enllumenat públic tradicional per tecnologia LED a diferents zones del municipi per reduir la despesa energètica. 2. Instal·lació d’una xarxa de calor amb biomassa al Centre Cultural La Fàbrica.

sumàriament gran part de la feina feta en quatre grans blocs. Al llarg d’aquest període hem portat a terme una part molt significativa de les propostes amb què ens vam presentar i, tot que encara queda molta feina a fer, podem afirmar que ja hem complert més d’un 65% del pla de

9. Creació del full informatiu sobre la recollida porta a porta. 10. Realització de visites in situ a diferents habitatges del poble per a la promoció i millora de la recollida selectiva. 11. Implantació del servei de minideixalleria mòbil, que s’instal·la cada dia en un punt diferent del poble.

5. Treball conjunt amb les empreses del municipi per aconseguir ampliar l’estació depuradora. 6. Inici dels procediments administratius per a la creació d’una planta de compostatge. 7. Realització d’una nova enquesta sobre el servei de recollida de residus porta a porta. 8. Millores en el sistema de recollida selectiva: un dia addicional de recollida, substitució d’un cubell per bosses als blocs de pisos...

baix manteniment per fer competència a les males herbes i evitar l’ús d’herbicides. 17. Control de la flora invasora ornamental (plomall de la pampa i arça).

12. Realització de tallers de convivència i civisme adreçats a alumnes de primària dels centres educatius locals. 13. Contractació d’assessorament professional en gestió integrada de plagues i realització de formació entre la brigada municipal. 14. Implementació de nous sistemes biològics per al control de plagues en la jardineria municipal i realització d’accions de difusió i conscienciació. 15. Substitució d’arbres problemàtics a diferents carrers. 16. Prova pilot de sembra d’escocells amb llavors autòctones de

ajuntaments i entitats, fins a aconseguir-ne l’aturada. 26. Construcció i manteniment d’una àrea d’esbarjo per a gossos.

18. Control de la vespa asiàtica a través del parament de les seves reines. 19. Incorporació de l’Ajuntament a l’Associació de Propietaris de Boscos de Celrà.

3. Obres al Centre Cultural la Fàbrica per millorar l’eficiència energètica de l’edifici. 4. Redacció de l’informe de seguiment de les accions previstes al Pla d’acció per a l’energia sostenible (PAES), amb un 44% de compliment.

govern. Cada petita o gran actuació l’hem dissenyat pensant en l’interès general, escoltant sempre tothom per refer els projectes i millorar-los quan ha convingut. I, per descomptat, també ens hem equivocat i des d’aquí ens disculpem pels nostres errors, tot entenent que aquests només ens serveixen per millorar.

Poble Viu

AJUNTAMENT

20. Formalització de l’acord de custòdia dels terrenys de titularitat municipal que tenen cert interès natural. 21. Iniciació de contactes i visites amb l’Ajuntament de Girona per a la implementació d’un servei de silvopastura. 22. Creació del plànol de delimitació de les franges de protecció d’incendis.

27. Impuls i suport a la creació d’una xarxa de voluntariat pel benestar animal de Celrà. 28. Posada en marxa d’un programa de protecció i control de colònies de gats de carrer a través de la xarxa de voluntariat i en conveni amb el centre veterinari local. 29. Construcció d’una rampa d’accés a l’escola L’Aulet per garantir l’accessibilitat de l’equipament.

23. Millora i arranjament de camins i itineraris de les Gavarres inclosos en el Pla de prevenció d’incendis. 24. Arranjament i revitalització dels horts municipals. 25. Presentació d’al·legacions i oposició al projecte de construcció de la línia d’alta tensió Juià - La Farga, juntament amb altres

30. Creació d’itineraris adaptats, d’acord amb el Codi d’accessibilitat, amb l’adequació de guals per a vianants a múltiples cruïlles arreu del poble.

3


Poble Viu

AJUNTAMENT

31. Construcció, supressió o adaptació de ressalts reductors de velocitat d’acord amb la normativa. 32. Creació de noves places d’aparcament reservades a persones amb discapacitat i adequació de les existents al Codi d’accessibilitat. 33. Redacció del projecte de carril bici entre Celrà i Girona. 34. Redacció del Pla local de seguretat viària. 35. Instal·lació d’un punt de recàrrega de vehicles elèctrics. 36. Conveni amb la UdG per realitzar excavacions a la torre Desvern (troballa de restes arqueològiques de l’època visigòtica). 37. Obres de millora a l’accés i a l’interior de la torre Desvern (mitja coberta nova, adequació del paviment de la planta baixa, descoberta del pati gòtic al primer pis). 38. Redacció del projecte per rehabilitar la pallissa de la torre Desvern. 39. Finalització de les obres de millora i consolidació del castell de Palagret. 40. Acord amb l’Ajuntament de Girona per compartir el castell de Sant Miquel modificant els límits dels termes de Girona i Celrà. 41. Col·laboració en l’edició de llibres sobre el patrimoni de Celrà. 42. Edició de l’àlbum de cromos sobre el patrimoni arquitectònic i natural del municipi Elements patrimonials. 43. Renovació de la senyalització dels itineraris de descoberta del patrimoni.

4

44. Eliminació de simbologia feixista: retirada del monòlit franquista situat a l’entrada del poble i procés participatiu per canviar el nom del carrer Germans Sàbat.

55. Ampliació del parc per a nens i nenes de la zona esportiva amb un nou sorral i nous elements de joc. 56. Substitució de la tanca perimetral del parc infantil del costat de l’Ajuntament. 57. Arranjament de voreres deteriorades per efecte de les arrels dels arbres.

45. Estudi de viabilitat per crear el servei municipal d’aigua. 46. Redacció del projecte i construcció d’una nova nau per a la brigada municipal al carrer Ter. 47. Adquisició d’una nova màquina de neteja viària. 48. Concurs públic per adjudicar el contracte de manteniment de l’enllumenat públic. 49. Millores a l’espai familiar del Centre Cívic (compra de jocs i substitució d’elements). 50. Repetició anual del pla d’ajudes per a reforma i millora de les façanes del Barri Vell. 51. Ampliació del cementiri municipal.

58. Redacció del projecte per soterrar el torrent de Cal Gras al tram de la plaça del Mercat fins a la carretera de Palamós. 59. Redacció dels projectes per millorar els carrers Legazpi i Sant Feliu. 60. Nou enjardinament, millores al mur i col·locació d’una tanca al carrer Sant Feliu per millorar la imatge del carrer i la seguretat a l’entorn de les vies del tren. 61. Millores a l’edifici de les Monges. 62. Canvi de panots trencats de la plaça de l’Església. 63. Remodelació de la plaça dels Ametllers, incloenthi una rampa per facilitar l’accessibilitat.

52. Millores al carrer Germans Sàbat per evitar inundacions. 53. Millores a l’avinguda Països Catalans per evitar inundacions al mateix carrer i al carrer Costa Brava. 54. Millora del parc infantil de la plaça de les Monges.

64. Col·locació d’una pilona mòbil al carrer de la Cabanya, per garantir la prioritat de vianants i veïns/es.

67. Instal·lació de nous fanals per millorar la il·luminació d’alguns punts (zona castell de Celrà, carrers Congost i Jacint Verdaguer). Àmbit de Ciutadania GENT GRAN, IGUALTAT, JOVENTUT, PARTICIPACIÓ CIUTADANA 68. Impuls del projecte audiovisual de recuperació de la memòria popular Recordant Celrà (web i documental). 69. Ampliació horària del Servei Respir, destinat a la gent gran amb poca autonomia personal, i de la tasca de la dinamitzadora de Can Ponac. 70. Millores al casal de la gent gran de Can Ponac per a la seguretat i el confort de les persones usuàries. 71. Dinamització del II Pla d’igualtat municipal entre homes i dones. 72. Dotació d’un suport tècnic especialitzat per tal de reforçar l’Àrea d’Igualtat. 73. Commemoració del Dia Internacional de les Dones Treballadores i del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones. 74. Canvis de nom de la plaça Constitució per plaça Maria Mercè Marçal i del carrer Pau Vila per carrer Marina Mitjà Sagué per tal de visualitzar l’aportació de les dones a la societat.

65. Millores al carrer Torrent d’Orriols per evitar inundacions i males olors. 66. Millores als escocells dels arbres a diferents carrers del municipi.

75. Creació d’un servei d’assessoria jurídica gratuïta per a les dones, en


col·laboració amb el SIAD del Consorci de Benestar Social. 76. Realització d’accions de formació sobre educació en el lleure amb perspectiva de gènere. 77. Realització d’una diagnosi de gènere en matèria d’igualtat d’oportunitats a les empreses del Polígon Industrial. 78. Creació de l’Espai Dones Ter Gavarres (trobades interculturals de dones de la Llera del Ter).

sobre la implementació de la Llei 11/2014, per garantir els drets LGBTI i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 85. Elaboració i aprovació del Pla local de joventut 2016-19. 86. Reformulació de la Brigada Jove en el Projecte Quetzal, per afavorir el retorn educatiu i/o la inserció sociolaboral de joves en risc d’exclusió social.

79. Disseny i implementació d’un pla d’actuació per garantir la transversalitat de gènere a les diferents àrees municipals.

87. Creació de la figura d’educadora de carrer, per donar suport a la inserció sociolaboral de joves que no han seguit els itineraris formatius reglats.

80. Organització d’activitats relacionades amb la igualtat de gènere adreçades a diferents sectors de població (joves, migrades, jubilades...).

88. Consolidació i reforç del Consell Infantil, projecte pedagògic de participació ciutadana per a nens i nenes de 5è i 6è de primària.

81. Elaboració de campanyes de sensibilització sobre qüestions relacionades amb el gènere (igualtat salarial, apoderament, relacions sexoafectives respectuoses i no dependents...).

89. Organització de tallers i activitats oberts i assequibles per a tot el jovent del municipi.

82. Commemoració del Dia Internacional contra l’Homofòbia i del Dia de l’Alliberament LGTBI.

91. Col·laboració amb el Casal Popular de Joves El Moll, espai autogestionat de joves del municipi.

90. Organització de cursos de monitors/es i de premonitors/es.

92. Coordinació amb l’Associació Juvenil Esplai Celrà per tal de crear marcs i dinàmiques que afavoreixin un treball intercultural. 93. Obres per rehabilitar el Local Jove i adequar-lo als nous usos del servei. 83. Aprovació d’un conveni de col·laboració amb l’Observatori Contra l’Homofòbia. 84. Realització d’accions de formació al personal municipal

94. Dotació de suport tècnic per reforçar l’Àrea de Participació Ciutadana. 95. Elaboració i aprovació del Reglament orgànic municipal, que garanteix la participació

de persones i entitats en els plens municipals. 96. Creació i posada en marxa de Celrà participa, eina de participació ciutadana en format web i aplicació per a dispositius mòbils. 97. Reformulació del procés participatiu per a l’elaboració del pressupost municipal amb la inclusió de l’aplicació Celrà participa.

Àmbit de Qualitat de Vida CULTURA, EDUCACIÓ, ESPORTS, HABITATGE, PROMOCIÓ ECONÒMICA, SALUT, SERVEIS SOCIALS 98. Redacció del projecte per ampliar la Biblioteca Municipal de Celrà. 99. Realització del projecte expositiu “Celrà, aparadors artístics”, per promocionar els artistes plàstics locals. 100. Compra d’infraestructura per facilitar les activitats culturals del municipi (taules, cadires, equip de so...). 101. Instal·lació de l’envelat fix al pavelló de les piscines. 102. Nou impuls a la programació del Teatre L’Ateneu, millora del web i venda d’entrades online amb numeració de les butaques.

103. Creació d’un viver d’empreses culturals al Teatre L’Ateneu. 104. Participació en circuits culturals com Temporada Alta o El Ressupó. 105. Coorganització del cicle Desembre en Dansa.

Poble Viu

AJUNTAMENT

106. Dinamització de diferents fires i festivitats del municipi.

107. Creació de la primera aula per a nadons de 0-1 anys per completar tots els nivells del servei d’escola bressol. 108. Canvi de l’estructura i nou projecte pedagògic per a les escoles bressol. 109. Col·locació de parquet a les llars d’infants Gínjols i Trapelles. 110. Construcció d’una nova cuina i una nova sala per a mestres a l’escola L’Aulet. 111. Augment de les partides destinades a ajudar les famílies per a les activitats extraescolars d’hivern i d’estiu. 112. Conjuntament amb AMPA i AFA, posada en marxa d’un cicle de xerrades i tallers sobre temàtiques d’interès per a les famílies dels alumnes (ús de xarxes, assetjament, sexualitat...). 113. Creació de dotacions pressupostàries per tal de realitzar programes formatius que millorin la convivència en els centres educatius (mediació, resolució de conflictes, etc.).

5


Poble Viu

AJUNTAMENT

114. Millores a l’Escola Municipal d’Art (aïllament dels tancaments i col·locació de persianes). 115. Construcció d’una pista de pàdel municipal i posada en marxa d’un sistema de reserves en línia. 116. Condicionament del pavelló municipal d’esports amb la col·locació d’una doble porta d’entrada, el tancament de consergeria, la creació d’un espai per a reunions i la millora de la calefacció als vestidors i l’espai destinat al públic. 117. Construcció d’un recinte per al club de petanca amb cinc pistes, il·luminació i espai per a campionats. 118. Construcció d’un edifici auxiliar a la zona esportiva amb lavabos, dutxes i un espai polivalent per al tennis, la petanca i el pàdel. 119. Construcció d’una pista esportiva al costat del centre d’atenció primària (CAP).

123. Adequació del porxo de les piscines (tancament amb lona) per a ús d’entitats esportives.

la creació d’empreses d’economia social i generar ocupació de qualitat.

d’un Reconeixement d’Administració Electrònica atorgat per l’AOC.

124. Instal·lació d’una taula de ping-pong antivandàlica a la zona esportiva.

136. Programes formatius i de d’ocupació encarats a la creació de cooperatives (Conrea’t, O-coopa’t...).

145. Posada en marxa d’una oficina municipal a la plaça de l’Església amb els serveis d’acollida i mediació, habitatge i atenció als usuaris del servei d’aigua.

125. Augment en un 35% del pressupost destinat a ajudes a l’esport base i les entitats esportives de Celrà. 126. Redacció de l’avanç del Pla local d’habitatge. 127. Posada en marxa de l’Oficina d’Habitatge, que ofereix serveis d’informació i assessorament, mediació hipotecària i borsa d’habitatge.

137. Impuls del projecte Emprendre Girona-Gironès, de foment de l’emprenedoria, juntament amb els ajuntaments de Girona i Vilablareix.

128. Generació d’ocupació mitjançant la contractació de persones aturades a través de subvencions del SOC.

138. Cofundació i participació en la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària.

129. Generació de primeres experiències laborals a partir dels programes europeus de Garantia Juvenil. 130. Instal·lació d’una nova senyalització d’empreses al polígon industrial. 131. Col·laboració activa amb el Viver d’Empreses del polígon. 132. Millora del plec de condicions per accedir a les naus municipals del polígon.

120. Construcció d’unes grades al camp de futbol municipal i substitució de la tanca per una de més segura. 121. Ampliació de les instal·lacions del camp de futbol municipal (lavabo per a persones amb diversitat funcional, nou despatx per al club i nou magatzem). 122. Millora de la il·luminació del camp de futbol i de les pistes de tennis amb tecnologia LED.

6

133. Posada en marxa d’iniciatives per revitalitzar l’activitat comercial del Barri Vell (aparadors artístics, projecte Cop de Coop, fires...).

139. Foment de la producció ecològica i de proximitat a través de la MicroEcoRegió Ter Gavarres. 140. Dinamització dels parcs urbans de salut mitjançant activitats dirigides amb personal especialitzat. 141. Reestructuració dels serveis socials per millorar l’atenció a la ciutadania. 142. Construcció de dos habitatges de lloguer social a la casa Feliu (carrer Major). 143. Creació d’horts socials en conveni amb el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.

146. Organització del cicle de xerrades “Parlem d’Orient Mitjà” i altres conferències sobre diferents conflictes internacionals. 147. Participació en actes de difusió i suport a les entitats que treballen per les persones refugiades. 148. Potenciació de l’agermanament amb Alenyà amb diferents actes i intercanvis culturals. 149. Redacció del Pla de comunicació municipal de Celrà. 150. Remodelació del portal municipal Celrà. cat i revalidació del segell Infoparticipa (reconeixement a la transparència del web, atorgat per la UAB). 151. Potenciació de l’emissora municipal Ràdio Celrà: informatiu diari, nou logotip, nou web i podcàsting, presència a les xarxes socials... 152. Recuperació i consolidació de La Llera del Ter, la revista de Bordils, Celrà, Flaçà i Sant Joan de Mollet.

134. Organització conjunta de fires i activitats amb l’Associació de Comerciants de Celrà (Celrà al Plat, Tastets Culturals i Gastronòmics, activitats de Nadal...).

Àmbit d’Administració ATENCIÓ CIUTADANA, COMPROMÍS NACIONAL I INTERNACIONAL, COMUNICACIÓ I NOVES TECNOLOGIES, HISENDA, RÈGIM INTERN, SEGURETAT

153. Obertura d’un compte d’estalvi en una entitat financera ètica.

135. Impuls i participació en l’Ateneu Cooperatiu Terres Gironines, per fomentar

144. Millores en els serveis públics digitals, que han permès l’obtenció

155. Compra de dos vehicles elèctrics (cotxe i moto) per al Servei de Vigilància Municipal.

154. Creació i implantació del Servei de Vigilància Municipal de Celrà.


Poble Viu

NOTÍCIES

El parc Cors-Guinard obrirà les portes a final d’any Celrà disposarà d’un nou parc ur­ bà de 5.465 m2, situat entre el Barri Vell i el casal de la gent gran Can Ponac. L’any 1980, durant una re­ visió del PGOUM, la propietària de la casa Cors, Rosa Maria Pons, va presentar al·legacions per evitar la inclusió d’un nou vial que passaria pel costat de la casa i va proposar cedir gratuïtament al poble part de

la zona verda de la finca a canvi de no incorporar aquest vial. L’any 1996, la seva filla i hereva, Concep­ ció Malagrida, es va tornar a com­ prometre amb el consistori a cedir gratuïtament aquesta zona verda després de la seva defunció. Ara l’actual hereu de la finca ha ma­ terialitzat la donació gratuïta del ter­

reny davant notari amb la presència de l’alcalde com a representant del municipi. L’Ajuntament ja ha encar­ regat el projecte per obrir les entra­ des del parc i construir una paret que limiti la finca municipal amb la propietat adjacent. Celrà guanya així un espai de lleure molt ampli i ben situat que de ben segur gaudi­ ran les famílies del municipi.

Cap a una jardineria municipal sostenible Amb la contractació de l’assessorament en gestió inte­ grada de plagues per tal de complir les noves disposi­ cions legals s’ha volgut iniciar la utilització de sistemes respectuosos amb el medi ambient. Els objectius prin­ cipals d’aquesta nova gestió són el control de plagues presents en àrees verdes, com el pugó o la processio­ nària, el tractament biològic de l’arbrat urbà i el control de males herbes mitjançant productes biològics (del qual s’han realitzat diferents proves pilot). Per assolir aquests objectius s’han realitzat accions com l’alliberament de marietes per al control del pu­ gó o la disposició de trampes per a la processionària. Aquest viratge en la gestió de les plagues, les herbes o els escocells no comporta resultats ràpids, però sí una millora en el respecte a les persones i al medi ambient, i un estalvi econòmic important a mitjà termini.

7


Poble Viu

NOTÍCIES

Els equipaments esportius fan un salt endavant Durant aquests tres anys s’han dut a terme moltes de les actuacions que fa temps que reclamaven les entitats esportives. Les millores al camp de futbol són diverses: subs­ titució de l’enllumenat per LED, construcció de dues grades co­ bertes i d’una tanca perimetral al camp, substitució de la tanca del recinte, ampliació del magatzem, habilitació d’un lavabo per a perso­ nes amb diversitat funcional i d’un despatx. També s’ha construït una pista de pàdel i s’està construint un recinte per al club de petanca i un edifici auxiliar amb lavabos, dutxes i

un espai polivalent per a les entitats de la petanca i el tenis. Un altre equipament on s’ha invertit ha estat el pavelló municipal d’es­ ports, amb la col·locació d’una do­ ble porta per disminuir el consum energètic, el tancament de la con­ sergeria, la creació d’un espai per a reunions i la millora de la calefac­ ció. Al pavelló de les piscines s’ha miillorat la il·luminació i s’ha instal· lat un envelat permanent, i el porxo s’ha convertit en un espai renovat amb la col·locació d’unes lones al lateral i l’anivellament del terra.

Mesures per millorar la circulació i la seguretat viària La propera obertura d’un nou carrer que unirà la carretera de Juià amb l’avinguda Països Catalans millora­ rà la circulació i la seguretat viària i facilitarà l’aparcament en un espai molt transitat per les persones que van a l’escola Les Falgueres, l’Insti­ tut de Celrà i l’Escola Municipal de Dansa. Aquest projecte està vincu­ lat a la construcció d’una rotonda davant l’escola L’Aulet i l’ampliació del carrer Germans Sàbat per ga­

8

www. celra.cup.cat

rantir una millor circulació a la zona i crear un nou eix entre les carreteres de Palamós i Juià. També s’està re­da­ctant l’avant­­­pro­­­ jecte per proposar a la Generali­ tat la con­ver­sió del carrer Ter en la va­ri­ant de Celrà i recuperar així la carretera de Palamós com un car­ rer del poble, amb la reducció de la calçada i la incorporació d’una fila d’aparcaments.

@cupcelra

CUP Celrà

En marxa el parc de la torre Desvern de Celrà Els darrers anys s’han portat a terme diferents actuacions a la torre Desvern per conso­ lidar l’edifici i millorar l’entorn, de les quals cal re­mar­car la substitució de mit­ja coberta, les obres per posar en valor el pati gòtic de l’interior, la pavimentació d’una part de la planta baixa per deixar a la vista les restes arqueològi­ ques de l’any 650 o la cessió d’un terreny a un centre es­ pecial de treball per construir el parc de les Olors. En breu començaran les obres per rehabilitar la pa­ llissa i convertir-la en un nou espai amb sala polivalent, bar i lavabos. Aquestes ac­ cions s’emmarquen en el projecte de creació d’un conjunt educatiu i recreatiu, obert a la ciutadania i dis­ senyat per estimular la des­ coberta del patrimoni de la zona Ter-Gavarres, per al qual s’han aconseguit ja di­ ferents subvencions.

celra@cup.cat

Tel. 639 33 78 97

Profile for CUP Celrà

Poble Viu (II Època) núm. 16  

Butlletí de la Candidatura d'Unitat Popular de Celrà - Juny 2018

Poble Viu (II Època) núm. 16  

Butlletí de la Candidatura d'Unitat Popular de Celrà - Juny 2018

Profile for cupcelra
Advertisement