Poble Viu (II Època) núm. 17

Page 1

Número 17

AMB TU,

SEGUIM

Butlletí de la Candidatura d’Unitat Popular

CELRÀ

Poble Viu

MAIG 2019

programa.cup-celra.cat #CelràAvança #Municipals2019

www.celra.cup.cat


Poble Viu

BALANÇ

Passem comptes del mandat 2015-2019 Els programes electorals s’han de basar en la realitat dels municipis, s’han d’elaborar amb la participació dels veïns i veïnes i han de suposar un compromís en ferm amb la població. Per això, com ja vam fer el 2015, us oferim les dades de compliment del Pla de govern 2015-2019, i hem dedicat el primer acte de campanya a presentar-les en públic. D’un total de 489 mesures, n’hem portat a terme 347 en la seva totalitat i 45 de manera parcial, 86 no s’han realitzat per diferents motius i 11 no han estat aplicables per canvis legals o reformulacions. Així, el grau de compliment del Pla de govern supera el 80% entre les actuacions dutes a terme totalment (71%) i les que s’han realitzat parcialment o es troben en curs (9,2%); un 17,6% de mesures s’han quedat al calaix i un 2,2% han estat inviables. Compliment per àmbits En l’àmbit d’Administració (Atenció Ciutadana, Compromís Nacional i Internacional, Comunicació i Noves Tecnologies, Hisenda, Règim Intern, Seguretat) hem assolit un 76,7% de compliment total o parcial. Una de les mesures que no hem pogut desenvolupar ha estat la d’impulsar un nou agermanament, perquè no hem trobat prou col·laboració externa i l’Àrea no ha tingut capacitat per fer-ho.

Ciutadania (Gent Gran, Igualtat, Joventut, Participació Ciutadana) és l’àmbit que registra un major grau de compliment total o parcial, amb un 88,5%. Només un 11,4% de mesures han quedat sense desenvolupar; entre aquestes, el projecte d’Escola de Primavera per a majors de 55 anys. S’han assolit totalment o parcialment un 79,1% d’actuacions de l’àmbit de Qualitat de Vida (Cultura, Educació, Esports, Habitatge, Promoció Econòmica, Salut, Serveis Socials). En Salut, la manca de competències i de personal tècnic ha impedit dur a terme moltes actuacions. Finalment, a Territori (Medi Ambient, Mobilitat, Patrimoni, Serveis, Urbanisme), s’han realitzat completament o en part un 78,6% de les mesures previstes. Una de les actuacions que no hem dut a terme per manca de recursos humans ha estat l’elaboració d’un pla de contingència davant situacions d’interrupció del subministrament energètic. En general pensem que el grau de compliment del Pla de govern és satisfactori. Tot i això, cal fer autocrítica i reconèixer que en diferents camps d’actuació no hem assolit percentatges òptims. Algunes de les mesures que no hem tingut capacitat de tirar endavant les convertim en reptes per desenvolupar durant el proper mandat si ens torneu a fer confiança.

Percentatges de compliment per àmbits (Vegeu detall a: programa.cup-celra.cat)

2


Propostes per continuar millorant el poble

Poble Viu

Celrà avança

SERVEIS

Reforma integral de la Piscina Municipal Elaborarem un projecte de reforma integral de la piscina que inclourà la construcció d’un tercer vas, la implantació d’un sistema de tractament de l’aigua sense productes químics, a partir de radiació ultraviolada, i un nou espai de vestidors al costat de la zona de bar, així com una ampliació de la zona verda amb espais d’ombra per al descans. Alhora, executarem el projecte –ja aprovat– de tancament i climatització del porxo de les piscines per convertir-lo en un nou espai d’entrenament d’entitats esportives durant l’hivern. En temporada de piscina l’espai mantindrà el seu ús habitual d’espai de lleure.

I


Poble Viu

MOBILITAT

Variant pel carrer Ter i recuperació de la carretera de Palamós Un cop finalitzada la implementació de les millores redactades pel Servei Català de Trànsit en el Pla de seguretat viària de Celrà a la carretera de Palamós, estem treballant per posar un nou semàfor a la intersecció amb el carrer Germans Sàbat. Així mateix, hem arribat a un acord amb el Departament de Territori de la Generalitat a fi de redactar el projecte executiu per convertir el carrer Ter (al polígon industrial) en la variant del nostre municipi. El projecte ha de preveure la seva ampliació amb un tercer carril de serveis per a les empreses ubicades a la zona. Un cop redactat el projecte, caldrà negociar amb la Generalitat el finançament de l’execució de l’obra i el canvi de titularitat de l’actual carretera de Palamós, per transformar-la en un carrer per als veïns i veïnes i afavorir el comerç local. Conjuntament amb aquesta actuació, estudiarem si cal actualitzar l’actual projecte d’urbanització del carrer de la Cabanya i adaptar-lo a la nova realitat per garantir així el seu desenvolupament.

II

JOVENTUT

Zona de concerts al polígon industrial Els darrers anys, per evitar la concentració d’activitats nocturnes a la zona del pavelló de les piscines, s’han desplaçat alguns concerts a la zona del polígon industrial. Durant el proper mandat hi habilitarem un espai específic per celebrar els concerts joves (Festa Major, Festa Petita, Sant Joan...), amb la construcció d’un entarimat, la dotació dels serveis necessaris (llum i aigua) i l’habilitació de punts per col·locar-hi lavabos mòbils.


Poble Viu CULTURA

ESPORTS

Nou centre cívic i cultural al Barri Vell Convertirem l’històric edifici del bar de la plaça de l’Església en un centre cívic i cultural per al Barri Vell, obrint a concurs públic la gestió del bar i reformant l’equipament d’acord amb les necessitats del poble. Al mateix temps, buscarem subvencions per adequar progressivament la Sala Cors a la funció que ja desenvolupa d’espai de creació d’arts escèniques i per integrar-la en el projecte «Celrà, fàbrica d’arts». A més, aplicarem altres mesures per revitalitzar el Barri Vell, com el foment del comerç, la rehabilitació d’edificis, la dinamització del Local Jove, la millora de la plaça de les Monges com a nexe d’unió entre el nucli antic i el veïnat del Coll Nunell, les millores en la circulació i l’increment de places d’aparcament.

Més millores a la zona esportiva

del nou espai de la petanca o l’ampliació de l’espai lúdic amb nous elements, com un petit rocòdrom. També augmentarem l’aportació econòmica a les entitats esportives.

Durant aquest mandat hem realitzat moltes millores a la zona esportiva, sempre amb el consens de les entitats. Els propers quatre anys caldrà mantenir aquesta línia d’actuació implementant mesures com la substitució de la gespa del camp de futbol, el canvi de formigó per resina al terreny de joc de les pistes de tennis, la motorització de les cistelles de bàsquet, el manteniment

Al mateix temps, caldrà adequar l’aparcament situat entre els carrer Aumet i Pins d’en Ros per optimitzar l’espai i millorar les condicions del ferm, i estudiar la possibilitat d’habilitar alguna nova zona d’aparcament, sigui fixa o per a actes puntuals. Mantenint el nostre compromís, qualsevol actuació que es porti a terme a la zona s’acordarà prèviament amb els veïns i veïnes.

III


Poble Viu

URBANISME

Remodelació de la plaça del Mercat La plaça del Mercat està envoltada de diferents carrers, equipaments educatius i zones naturals que la converteixen en un espai idoni per convertir-la en un punt de trobada. Obrirem un concurs públic per elaborar un projecte de remodelació

PROGRAMA

Amb tu, seguim Volem continuar desenvolupant polítiques reals que millorin la qualitat de vida del nostre municipi. Per dur a terme algunes de les accions que proposem caldrà obtenir diferents subvencions de la Diputació, la Generalitat o la Unió

IV

Europea –com ja ha passat al llarg del mandat 2015-2019–, i així ho explicitem a les propostes corresponents. Mai ens ha agradat estirar més el braç que la màniga, i n’és una bona mostra l’economia municipal sanejada que deixem. Presentem un programa ambiciós però que es pot dur a terme sense endeutaments ni pujades d’impostos, basat en les necessitats

amb una visió àmplia, que prevegi el desenvolupament de la zona. Un cop disposem de diferents propostes, les sotmetrem a debat ciutadà per escollir la que més s’adapti a les necessitats de la població. En l’adequació de la plaça caldrà garantir una millora dels ferms i les ombres per al mercat setmanal, places d’aparcament suficients, una zona de joc i esportiva per a totes les edats, un espai amb bancs i font per a les famílies i l’aplicació de les propostes resultants de la participació dels veïns i les veïnes.

reals que hem anat detectant amb la col·laboració dels veïns i veïnes. Valors com l’eficiència, la transparència, l’honestedat, el compromís i la igualtat ens han convertit en un poble de referència. Per això cal continuar treballant en la mateixa línia i seguir fent possible un Celrà actiu, cohesionat, cultural, educador, solidari i innovador. Amb tu, Celrà avança. Amb tu, seguim!


500.000 400.000

81

75

300.000

2015

2016

2017

Fa més de set anys que la depuradora municipal treballa al límit, i en moments puntuals per sobre de la seva capacitat actual. Des de mitjan 2015 el govern municipal, conjuntament amb les empreses del polígon, busca una solució a la problemàtica. És vital que s’ampliï la capacitat de depuració d’aigües perquè la situació actual limita el creixement del polígon i es corre el risc que noves línies de producció o alguna empresa deslocalitzin

part de la seva producció. No ens podem permetre la pèrdua de llocs de treball que això suposaria, i per això s’han abocat molts esforços en aquesta qüestió. Després de diferents visites i un any de negociacions amb l’Agència Catalana de l’Aigua, propietària de la depuradora, es va arribar a un acord per ampliar-la. Actualment les empreses estan elaborant el projecte executiu d’ampliació amb la col·laboració del consistori i l’ACA.

Millores i nous projectes en equipaments

i places, el cementiri, el castell de Palagret, la torre Desvern... També s’ha construït una pista de pàdel, pistes de petanca, una sala polivalent amb lavabos a la zona esportiva, i s’han obert nous carrers, el parc Cors-Guinart i la nova nau municipal. Alhora, es van vendre quatre parcel·les municipals per poder comprar la Sala Cors, al carrer Major –qualificada com a equipament públic i fins ara en lloguer–, així com l’edifici annex –on hi ha el bar de la plaça–, amb la finalitat d’obrir un nou centre cívic i cultural que ajudi a revitalitzar el Barri Vell.

25

2018

2019

0

Euros / habitant

100.000

50 436.197 €

200.000

L’ampliació de la depuradora, una necessitat vital per al polígon industrial

Aquests darrers anys hem vist com es milloraven molts equipaments públics: l’escola L’Aulet, l’entorn de l’escola Les Falgueres, l’Escola de Dansa, les escoles bressol municipals, el pavelló esportiu, el camp de futbol, el Centre Cultural La Fàbrica, el Local Jove, les Monges, diferents parcs públics, carrers

100

95

505.694 €

Al Ple de desembre de 2018 es va acordar cancel·lar els crèdits de l’Ajuntament amb entitats financeres, que ascendien a 431.725 euros. Gràcies a una bona gestió, s’estalvia als contribuents haver de pagar interessos bancaris fins al 2024 –valorats en 12.000 euros el 2018–, i es deixa un consistori net de deute i amb un romanent líquid suficient per afrontar actuacions importants.

125 112

575.014 €

Reducció a zero del deute municipal

600.000

Poble Viu

NOTÍCIES

Cada cop més a prop del carril bici CelràGirona Al llarg d’aquest mandat s’ha treballat intensament per elaborar el projecte del carril bici per unir Celrà amb Girona. La primera proposta preveia construir-lo pel costat del congost, però un cop presentada a diferents organismes va ser rebutjada per la seva potencial perillositat i dificultat tècnica. La proposta definitiva inclou la construcció d’una passera metàl·lica adossada al mur de contenció de la via del tren. El projecte executiu ja està redactat i en breu serà aprovat pel Ple municipal. Alhora, s’ha sol·licitat una subvenció europea per obtenir la meitat del cost total del projecte, que ascendeix a poc més d’un milió d’euros. En cas de rebre l’ajuda el projecte es portarà a terme l’any vinent. La previsió de durada de l’obra es de sis mesos.

3


Poble Viu

COMPROMÍS PER CELRÀ

El manifest de suport a la candidatura de la CUP arriba a 130 adhesions El dia 15 d’abril passat es va publicar el manifest «Compromís per Celrà», impulsat per un grup de persones del poble amb l’objectiu de «facilitar la continuïtat del govern municipal de la CUP a l’Ajuntament de Celrà». Els veïns i veïnes que han engegat aquesta iniciativa es defineixen com a persones diverses, que participen «en diferents entitats, associacions o espais cívics, polítics, culturals, socials, educatius i esportius», però que comparteixen «uns anhels comuns de llibertat, dignitat i justícia social», i consideren que «s’ha de fer costat a les polítiques municipals que s’estan duent a terme al poble els últims anys i millorar-les tant com es pugui».

Entre les persones signants, que inclouen celranencs i celranenques de diferents edats i ocupacions, destaquen els perfils vinculats als centres educatius i al món associatiu local, així com els exregidors Albert Planas (Entesa per Celrà) i Eugeni Bofill (iCelrà-ERC). El manifest es va difondre per les xarxes socials i a través del web www.compromispercelra.cat, que inclou un formulari per recollir adhesions de persones empadronades al poble. En el moment de redactar aquestes línies el nombre de signants arriba ja a 130. Des de la CUP agraïm públicament la iniciativa i animem totes les persones simpatitzants de la candidatura a adherir-s’hi.

Signatures

4

1. Manolo Prieto 2. Vanesa Zaro Martínez 3. Carla Balaguer Serret 4. Pere Puig i Canet 5. Martí Navarro 6. Marc Renart Fort 7. Cati Dalmau 8. Antoni Rico Garcia 9. Silvia Martínez 10. Meritxell Yanes 11. Pau Camps i Vilert 12. Pere Rius 13. Obed Ponce Archila 14. Edgar Mata i Solsona 15. Jordi Vidal Quesada 16. María José Rengel Mas 17. Olga Porrera 18. Pere Martín Sánchez 19. Agustí Domènech i Auquer 20. Josep Vicent Pascual i Giner 21. Joana Ballart Capdevila 22. Jordi Artigal Valls 23. Anna Guilló Colls 24. Carme Carrasco Moreno 25. Carme Roca Palahí 26. Joan Jordi Quintana i Bataller 27. Iolanda Juanes 28. Laura Curbet Hosta 29. Mariona Omedes Cornet 30. Enric Barrull i Marull 31. Alma Anton Gallart 32. Robert Roig 33. Alexandra Álvarez Juncà 34. Marta Pagans Garriga 35. Imma Ferrer Trèmols 36. Íria Masó Planas 37. Jordi Carrion Montal

@cupcelra

CUP Celrà

38. Adrià Arenas Noguera 39. Àngels Miret Rial 40. Rosa Maria Salgas Castaño 41. Oriol Camps i Vilert 42. Gonzalo Prieto Carrasco 43. Eva Fossas Pou 44. Lupe Vicente Márquez 45. Eugeni Bofill Soliguer 46. Arnau Pérez Fortià 47. Toni Abellaneda Sánchez 48. Anna Vidal Font 49. Gerard Salavert Ribas 50. Eva Tigerström Malmberg 51. Jordi Aragonés Fort 52. Ruth Quintana Sobregués 53. Santi Albert Roig 54. Joan Carles Ros Salvà 55. Montse Becerra Sánchez 56. Olga Puignou Soler 57. Alba Tarrida Capdevila 58. Sara Ortíz Paniagua 59. Irene Serra Gil 60. Montse Palau Padró 61. Santi Serra 62. Coral·lí Jou Pi 63. Èlia Borràs Güibes 64. Marta Guasch Pons 65. Pere Faixedas i Gratacós 66. Natalia Zaro Martínez 67. Cristina Abadia i Roqueta 68. Jaume Saló Mallol 69. Quim Graui Ginesta 70. Ramon Serra Climent 71. Albert Salvatella Fornells 72. Daniel Gras Castelló 73. Francesc Jaume Nadal Leyer 74. Ferran Guillaumes

cupcelra

75. Guillem Basiana i Cañellas 76. Marta Pijoan 77. Anna Pujolàs 78. Aina Barahona Borràs 79. Jaume Fiol Santaló 80. Oriol Serras 81. Roger Colom Martínez 82. Mònica Vido Teixidor 83. Bruna Nogués 84. Pep Camps Sagué 85. Artur Marquès Vidal 86. Joan Francesc Mestre Oliver 87. Joan Mercader Torrent 88. Laura Perramon Bach 89. Maria Rosa Gallart Vila 90. Nil Costa Rengel 91. Agatha Carbonell Barberà 92. Sandra Porcell i Rubio 93. Martí Ramis Muñoz 94. Mercè Parra i Casanova 95. Eduard Grau Cullell 96. Ester Travé Esteve 97. Marissa Ortega 98. Gerard Guerris 99. Sònia Vivolas 100. Xavier Perich Vilert 101. Albert Planas 102. Anna Lladó 103. Xavier Casas i Salas 104. Neus Ferrer 105. Eva Coll Capdevila 106. Betlem Lorenzo Cantalejo ... I la llista segueix creixent a www.compromispercelra.cat

celra@cup.cat

Tel. 639 33 78 97