Page 1

Butlletí de la Candidatura d’Unitat Popular

CELRÀ

Poble Viu MAIG 2015 Número 15

www.celra.cup.cat


Poble Viu

EDITORIAL

Quatre anys de govern fent poble El 2007 la CUP de Celrà es va presentar per primera vegada a les eleccions municipals i va obtenir 210 vots (11,90%), que van permetre l’entrada d’un regidor a l’Ajuntament. Durant la legislatura 2007-2011, vam treballar de valent des de l’oposició per conèixer bé la dinàmica municipal.

literalment impossible materialitzar moltes propostes. En part perquè la inexperiència de govern, la dinàmica municipal i la pressió del dia a dia ens han forçat a replantejar o demorar certes iniciatives. I en part també perquè un govern de coalició, per ben avingut que sigui, obliga a negociar, pactar i, quan cal, cedir.

A les municipals de 2011 la candidatura va pràcticament duplicar els resultats, amb 404 vots (22,5%) i va passar d’un a tres representants. Els resultats van ser molt igualats i la CUP va arribar a un pacte amb iCelrà per formar govern. Mirant enrere, ara que gairebé ja han passat quatre anys, podem assegurar que deixem un Ajunta­ment menys endeutat, sense gai­rebé haver apujat impostos, i amb més serveis que mai, tot i que ens ha tocat governar en el pitjor període a nivell econòmic i social de les darreres dècades.

Tots dos partits compartíem un bon nombre d’eixos programàtics; això va facilitar l’acord sobre les línies d’acció del nou govern i ens ha permès treballar amb comoditat en molts àmbits i assolir bona part dels objectius previstos. Hem tingut avinences i desavinenVolem continuar treballant, ces, unitat d’acció en alguns casos i certa descoordinació amb la mateixa il·lusió però en altres, però hem mantingut amb majors coneixements el compromís de no sotmetre i experiència, per fer a aprovació cap proposta no consensuada prèviament enun Celrà més obert, tre ambdues parts i hem actuparticipatiu i sostenible, at com un sol govern.

amb més igualtat, cultura, serveis i qualitat de vida.

Al llarg de la legislatura hem vetllat sempre per l’interès general i hem escoltat tothom. A vegades hem trigat més, a vegades menys, però hem buscat la manera de donar sortida a les demandes i necessitats de la ciutadania, sempre que estigués en la nostra mà, i de reclamar i reivindicar davant instàncies superiors el que ultrapassa les competències municipals. També ens hem equivocat, i quan se’ns ha fet veure, hem rectificat. Pensem que podem estar moderadament satisfets i satisfetes de les promeses complertes i de les fites aconseguides, però és inqüestionable que ens ha quedat moltíssima feina per fer. En part, perquè les retallades dels governs de Madrid i Barcelona han fet

2

Ara bé, cal no oblidar que som dues formacions diferents amb projectes i models de poble diferents, i el pacte de govern inevitablement ha comportat que la CUP no hagi pogut desenvolupar completament la seva pròpia forma de governar ni tirar endavant determinades polítiques que formen part de l’ADN de la candidatura. Agraïm molt la confiança que ens vàreu fer el 2011, i el 24 de maig confiem que decidiu revalidar-la i incrementar-la per poder aplicar completament el nostre programa. Volem continuar treballant, amb la mateixa il·lusió però amb majors coneixements i experiència, per fer un Celrà més obert, participatiu i sostenible, amb més igualtat, cultura, serveis i qualitat de vida. Amb vosaltres, volem fer més poble.


Poble Viu

Resum de l’acció de govern durant la legislatura

47 mesos, 74 actuacions Participació i transparència 1. Audiències públiques de la hisenda municipal i pressupostos participatius per barris. 2. Trobades veïnals per resoldre les problemàtiques de carrers i places. 3. Processos informatius i de participació ciutadana per a la implantació del porta a porta, per a l’elaboració del ROM... 4. Enquesta de satisfacció del sistema de recollida selectiva porta a porta. 5. Taules obertes de medi ambient, ciutadania, cooperació... 6. Reunions periòdiques amb entitats i col·lectius. 7. Publicació al web d’informació de la hisenda pública: pressupostos i estats d’execució, costos i despeses d’actes i serveis, subvencions atorgades... Ciutadania i drets socials 8. Retorn de la gestió dels serveis socials al Consorci de Benestar Social Gironès-Salt per garantirne un millor funcionament. 9. Ajuts a famílies amb menys recursos del municipi per a subministraments bàsics. 10. Suport i assessorament a persones víctimes de processos d’execució hipotecària. 11. Suport i col·laboració amb L’Armari dels Aliments. 12. Creació del servei de mediació comunitària.

Durant aquests quatre anys, tot i que cada partit ha assumit unes regidories concretes, la responsabilitat de govern ha estat molt compartida, especialment en els àmbits més transversals com la participació ciutadana. Us presentem a continuació algunes de les actuacions que hem promogut o dut a terme, bé des de les regidories pròpies, bé en coordinació amb altres àrees o a través de les comissions mixtes de treball. 13. Creació de l’Espai Respir per a la gent gran. 14. Adquisició d’una furgoneta adaptada per a persones amb problemes de mobilitat. 15. Redacció i aprovació del II Pla d’igualtat entre homes i dones del municipi. 16. Actes del Dia Internacional contra la Violència de Gènere. 17. Contractació de persones aturades a través de subvencions del SOC. Cultura i comunicació 18. Augment i diversificació de la programació de l’Ateneu i creació del carnet +Ateneu. 19. Major oferta d’activitats per la Festa Major amb menys partida pressupostària. 20. Impuls i suport a noves festes populars (Festa del Banyut, Fira del Bolet) organitzades per entitats del poble. 21. Entrada en circuits de festivals d’arts escèniques (Temporada Alta, Emergent, El Ressupó). 22. Trasllat de la Biblioteca a la nau davantera del Centre Cultural i millores del servei.

23. Trasllat de l’aula de restauració de mobles al nou local municipal del carrer Sant Feliu. 24. Revitalització i dinamització de l’emissora municipal Ràdio Celrà. 25. Nova etapa del butlletí municipal InfoCelrà. 26. Projecte de renovació dels portals web municipals.

formatius adreçats al jovent del municipi. 34. Creació i consolidació del Consell Infantil i execució dels projectes presentats per aquest òrgan. 35. Consolidació del Local Jove i suport al casal de joves autogestionat El Moll. Hisenda, economia i serveis públics 36. Reducció d’un 15 % de les retribucions de l’alcalde, regidors i regidores. 37. Municipalització de part del servei de neteja i renegociació a la baixa de contractes de concessions de serveis. 38. Racionalització de la despesa de les inversions.

Educació i joventut 27. Contenció de quotes de les escoles bressol malgrat les retallades. 28. Reformes i millores a l’escola L’Aulet i a l’escola bressol Trapelles. 29. Suport econòmic, suplint l’aportació de la Generalitat, al programa de reciclatge de llibres de text. 30. Consolidació del projecte de l’Escola Municipal de Dansa. 31. Ajuts a famílies amb pocs recursos per a sortides escolars, colònies i casals. 32. Aprovació del nou Pla local de joventut i obtenció de subvencions per al seu desenvolupament. 33. Creació de la Brigada Jove i de diferents projectes

39. Reestructuració i fraccionament de tributs. 40. Com a conseqüència de les mesures anteriors, reducció d‘un 36,6 % del deute per habitant, suspensió de crèdits bancaris i pagament a proveïdors en 15 dies. 41. Lloguer de naus del polígon a preu molt assequible per a emprenedors/es o empreses en creixement. 42. Creació del Mercat de Reciclatge i Brocanters a la carretera de Palamós. Medi ambient i mobilitat 43. Implantació del sistema de recollida selectiva d’escombraries porta a porta i assoliment de fins a un 80% de reciclatge. Segueux a la pàgina següent -->

3


Poble Viu

Resum de l’acció de govern (continuació)

44. Substitució de l’enllumenat públic per tecnologia LED a diferents punts del municipi per reduir la despesa energètica. 45. Plantació d’arbres a la zona esportiva i a les zones verdes del polígon residencial. 46. Conversió dels boscos propers en espais per caminar i passejar (davant del CAP). 47. Ampliació del carril bici a la zona del c/ Aumet fins a la ctra. de Palamós, i del c/ Aumet a l’Escola de Dansa i fins a la ctra. de Juià. 48. Ampliació del pont de Riart per millorar les condicions de seguretat del carril bici en direcció a Juià. 49. Campanyes regulars de senyalització horitzontal de la via urbana (passos de vianants, línies grogues...). 50. Millora, construcció o supressió dels ressalts del municipi, d’acord amb la normativa vigent. 51. Millora i creació de places d’aparcament (pça. del Mercat, ctra. de Palamós, c/ Aumet...). 52. Creació de noves places d’aparcament reservades per a persones amb discapacitat. Infraestructures i via pública 53. Obres al Centre Cultural La Fàbrica per millorar l’eficiència energètica dels edificis i conservar el patrimoni.

54. Condicionament de la sala d’entitats amb parquet sintètic de fusta. 55. Creació de l’espai de ciutadania al Centre Cívic La Fàbrica, zona de trobada familiar i d’entitats i de jocs infantils. 56. Substitució de tancaments obsolets de l’escola L’Aulet i millores al pati per evitar la mort dels arbres i la inundació del porxo. 57. Construcció d’una coberta a l’entrada de Can Ponac. 58. Substitució de l’enrajolat de les piscines per material antilliscant.

av. Catalunya i ctra. de Juià) i millores a tots els existents (nous elements de joc i sorrals, pintat i arranjament de tanques...). 66. Substitució d’arbres morts arreu del municipi. Canvi d’ubicació d’alguns arbres (c/ Bòbiles). Planificació urbanística i patrimoni 67. Modificació del planejament del subsector 3 (del polígon residencial desenvolupat fins a la riera de Palagret) d’acord amb la sentència judicial.

59. Ampliació i tancament del porxo del camp de futbol per crear un nou espai polivalent.

68. Modificació urbanística per requalificar el sòl de la zona de la residència geriàtrica i evitar el seu enderroc, pactada amb totes les parts implicades.

60. Finalització del parc de patinatge (Skate Park) amb noves estructures.

69. Aprovació del projecte d’ampliació del cementiri municipal.

61. Reparació i increment de mobiliari urbà en tot el municipi (papereres, bancs, jardineres, pilones...).

70. Adequació del mirador de la torre Desvern i condicionament del porxo com a punt de trobada per sortir d’excursió a les Gavarres.

62. Millores del sistema de drenatge de l’aigua al c/ Germans Sàbat, la pça. del Mercat, davant l’escola Les Falgueres... 63. Arranjament de voreres deteriorades per efecte de les arrels dels arbres (ctra. de Juià, c/ Gironès, av. Catalunya...). 64. Instal·lació de nous fanals per millorar la il·luminació d’alguns punts (Cal Guimerri, zona Palahines...). 65. Creació de nous parcs infantils (c/ Joan Alsina,

71. Conveni amb la UdG per realitzar excavacions arqueològiques a la torre Desvern. 72. Continuació de les excavacions i millores al castell de Mabarrera amb la col·laboració de la Diputació de Girona. 73. Rehabilitació de l’edifici històric de la casa Feliu, al carrer Major. 74. Defensa del castell de Sant Miquel com a patrimoni de Celrà.

Regidors i regidores de la CUP i àrees de treball D’acord amb el pacte de govern, la CUP va assumir l’alcaldia i la 3a tinència d’alcaldia durant els dos primers anys de legislatura, i la 1a i 2a tinències d’alcaldia durant els darrers dos anys. El primer grup municipal de la legislatura 2011-2015 estava format per Dani Cornellà, Pitu Bartis i Txell Martín, els números 1, 2 i 3 respectivament de la llista. El maig de 2013 Júlia Palomer, número 4 de la llista, va prendre el relleu de Txell Martín. Els regidors i regidores de la CUP han estat al capdavant de les àrees següents: 1. Alcaldia Dani Cornellà, 2011-2013 2. Atenció a la ciutadania Dani Cornellà 3. Comunicació Dani Cornellà, 2012-2013 Júlia Palomer, 2013-2015 4. Cooperació Dani Cornellà 5. Cultura Dani Cornellà 6. Educació Pitu Bartis 7. Hisenda Dani Cornellà, 2011-2013 8. Igualtat Dani Cornellà, 2011-2012 9. Joventut Meritxell Martín, 2011-2013 Júlia Palomer, 2013-2015 10. Medi ambient Meritxell Martín, 2011-2013 Dani Cornellà, 2013-2015 11. Mobilitat Meritxell Martín, 2011-2013 Dani Cornellà, 2013-2015 12. Règim Interior Pitu Bartis 13. Salut Dani Cornellà 14. Seguretat ciutadana Dani Cornellà, 2011-2013 15. Serveis socials Dani Cornellà

Poble Viu (II Època) núm. 15  

Butlletí de la Candidatura d'Unitat Popular de Celrà - Maig 2015

Poble Viu (II Època) núm. 15  

Butlletí de la Candidatura d'Unitat Popular de Celrà - Maig 2015

Advertisement