Pràctiques innovadores en matèria de joventut 3ªed

Page 1

pràctiques innovadores en matèria de joventuT

PREMI CULTURAMA A LA INNOVACIÓ (3a EDICIÓ)


Pràctiques innovadores en matèria de joventut

ÍNDEX

Presentació

.. .6

"Via Urbana"

... 8

"Diversificació musical i cultural: Taller de Jazz de la Unió Musical de Paiporta"

. 16

"OTAKUART"

. 32

"Mislata ON”

. 42

"Erasmus per a Joves Emprenedors"

. 50

"BE FOOD"

. 56

"La Nit de la Cultura de Lund (Kulturnatten Lund)"

. 62

"Kick Start"

. 68

"Festival del Formatge"

. 75

"Astroparty"

. 80

guanyador

accèssits

col·laboracions

4


Índex

traducccions CASTELLANO / ENGLISH

"Via Urbana"

. 88

"Diversificación musical y cultural: Taller de Jazz de la Unió Musical de Paiporta"

. 94

"OTAKUART"

. 112

"Mislata ON”

. 121

"Erasmus per a Joves Emprenedors"

. 128

"BE FOOD"

. 133

"La Noche de la Cultura de Lund (Kulturnatten Lund)"

. 138

"Kick Start"

. 142

"Festival del Queso"

. 147

"Astroparty"

. 152

5


Lliurament del tercer premi CULTURAMA al Museu de Belles Arts de València, amb guardonats i representants de les entitats col¡laboradores.

6


Des de Culturama SL Gestió Sociocultural, us presentem aquest llibre, resultat de la tercera edició del Premi Culturama a la Innovació Social en Matèria de Joventut, en el qual hem volgut aproximar-nos a projectes impulsats per la iniciativa ciutadana que fomenten estils d'aprenentatge no formal des dels espais urbans. La ciutat ofereix espais dinàmics i versàtils que faciliten oportunitats per a aprendre i per a emprendre en diversos aspectes al llarg de la nostra vida. Aquests espais es constitueixen en recursos formatius complementaris als processos d'educació formal que es desenvolupen a les aules. Comunament, aquestes accions naixen d'associacions i col·lectius de joves que, en utilitzar aquests recursos, aporten noves perspectives d'ús, i exerceixen un paper dinamitzador i de mediació en el seu context social. Aquestes iniciatives dels col·lectius juvenils ajuden a redimensionar els entorns urbans i faciliten els vincles amb la ciutadania, motivant una participació més activa, sensibilitzada i responsable. Els projectes que presentem a continuació en són bons exemples. En les pàgines següents trobareu les iniciatives premiades i també una sèrie de bones pràctiques desenvolupades en altres països de la Unió Europea i amb les quals pretenem mostrar altres formes de fer i d'entendre l'aprenentatge no formal. En aquesta tercera edició, hem comptat amb la col·laboració de Generalitat Jove – IVAJ, Diputació Provincial de València, Universitat de València, Consorci Xarxa Joves.net, el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana-CJCV i l'Associació de Professionals de Joventut de la CV. Gràcies per ajudar-nos a continuar endavant en aquest projecte. I a totes les persones com tu, que llegiu aquest llibre, gràcies per l'interès, passa i gaudeix de l'aprenentatge, hi tornarem en 2016 amb la quarta edició del premi Culturama.

7"Via Urbana"

1 er

MI E R P

"Via Urbana" Àrea temàtica/àmbit de

l’activitat: oci/social Entitat/institució: Associa ció Cultura Urbana de Sill a Adreça: av. Alacant, 63 C.P.: 46460 Municipi: Silla Tel.: 684081772 Adreça electrònica: cultu raurbanasilla@gmail.com Pàgina web: https://ww w.facebook.com/profile. php?id=100006111347 421 Persona de contacte: De sirée Santaya Botías Paraules claus: hip-hop, social, joves, via fèrria, im plicació

1

SITUACIÓ ANTERIOR AL DESENVOLUPAMENT DE L’ACTUACIÓ Context, punt de partida, qui està donant també resposta a la situació i què està fent.

El projecte Via Urbana va nàixer a partir d'una activitat puntual que es va celebrar al poble de Silla l'any 2013: el Silla Bombo Clap. Es tractava d'una mena de festival que durava tota una vesprada fins a la matinada i en el qual confluïen tots els aspectes de la cultura urbana, és a dir, la música, el ball i la pintura; tot això, des d'una perspectiva social ja que els diners recaptats de les entrades anaven destinats al Centre Ocupacional Tola de Silla. Aquest Centre és una entitat d'iniciativa privada sense ànim de lucre dedicada a millorar la qualitat de vida de les persones adultes amb discapacitat intel·lectual i a fomentar-ne la integració social mitjançant una atenció global i que comprèn aspectes pedagògics, terapèutics, psicosocials i sociolaborals. A causa de la gran acollida que va tenir aquest esdeveniment, es pensà en ampliar aquesta idea a altres pobles. Per a això es va prendre com a referència la via del tren que uneix aquestes localitats (d'on prové el nom de Via Urbana) ja que els joves utilitzen aquest mitjà de transport per tal de desplaçar-se.

9


Pràctiques innovadores en matèria de joventut

De forma esporàdica i sense cap nexe d'unió entre elles, existeixen altres agrupacions que duen a terme activitats relacionades amb la cultura urbana, com grups de música rap de València i els mateixos ajuntaments per a les festes patronals, però sempre de manera aïllada. Aquest projecte és capdavanter pel que fa a realitzar esdeveniments en els quals joves de diferents municipis col·laboren i participen conjuntament per crear activitats que promocionen la cultura urbana i, alhora, altres aspectes socials.

2

DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ (EXECUCIÓ) Descripció resum de l'experiència, objectius, estratègia, desenvolupament del projecte, metodologia, participació dels/ les usuaris /ries en el projecte. Amb qui s'ha col·laborat per posar en marxa el projecte i amb què. Temporalització: inici / final. Període de vigència.

Aquest projecte ha tingut una gran acollida per part dels joves dels diferents pobles de la Via i ha sigut una experiència molt gratificant i enriquidora per a tots els que n'han format part. El motiu d'aquesta valoració tan positiva és la gran participació i implicació tant dels joves com dels diferents ajuntaments, que ha permès dur a terme totes les activitats que s'expliquen a continuació. Gràcies als tècnics de joventut de l'Ajuntament de Silla vam tenir l'oportunitat de contactar amb els tècnics de la resta de municipis integrants (Almussafes, Silla, Sedaví, Catarroja, Massanassa i Algemesí) i alhora arribar als joves d'aquests pobles i convocar així la Jornada 0 a Massanassa, una reunió de portes obertes en la qual es va presentar el projecte Via Urbana per primera vegada. Es pretén que aquest projecte tinga una durada d'un any, en el transcurs del qual es duguen a terme activitats diferents en cada població. No obstant això, des de l'Associació Cultura Urbana de Silla es pretén seguir celebrant esdeveniments que unisquen la cultura urbana amb la temàtica social, de manera que, encara que el projecte tinga un període de vigència determinat, aquest tipus d'activitats no la tinguen. La nostra associació pretén crear una tradició anual amb aquesta classe d'esdeveniments per tal d'expandir-se i arribar cada vegada a més públic. L'objectiu principal d'aquest projecte consistia que tots els joves d'aquests pobles que tingueren algun tipus de relació amb la cultura urbana, o volgueren tenir-la, disposaren de l'oportunitat de desenvolupar les pròpies idees amb el suport de l'Associació Cultura Urbana de Silla i les autoritats locals en matèria de

10


"Via Urbana"

joventut. És a dir, el projecte pretenia que cada poble poguera dur a terme activitats relacionades amb la cultura urbana en les quals tots els joves pogueren participar, aprenent a donar ús als espais i recursos públics. En el cas de Silla, es va utilitzar la Nau Jove en l'acte de Silla Bombo Clap i en la resta, els parcs de patinatge (skateparks), places, parcs i casals joves per a realitzar exhibicions, campionats, concerts i reunions. L'estratègia i metodologia que es van dur a cap va ser la de treballar cada poble amb els seus respectius grups i, al mateix temps, tractar d'incloure en cada activitat a tots aquells que volgueren participar. Així doncs, a Almussafes es va realitzar un campionat i una exhibició de monopatí (skate); a Massanassa es va celebrar la primera trobada de cultura urbana en la qual van tenir lloc concerts, classes de ball, competicions de breakdance, etc.; a Catarroja també es van fer exhibicions de patinatge,etc.; a Sedaví va tenir lloc una jornada de grafit i, finalment, a Silla es va tornar a realitzar el festival Silla Bombo Clap, aquest cop amb el suport de joves d'altres pobles pertanyents a la Via Urbana i destinat a la recollida de fons per la protectora d'animals Dignitat Animal d'Almussafes. D'altra banda, també es van realitzar cursos dedicats, sobretot, als joves interessats pel món de la música i de l'organització d'esdeveniments. Com ja hem esmentat, els joves involucrats en aquest projecte són els actors principals de cadascuna de les activitats realitzades, tant en l'àmbit organitzatiu com en la participació com a protagonistes totals de les activitats. Sens dubte, aquest projecte no hagués estat possible sense el suport de l'Ajuntament de Silla i la Regidoria de Joventut d'aquest ajuntament així com dels respectius òrgans de cada poble que han prestat les instal·lacions, han dedicat temps a atendre el jovent i han aportat material sense el qual no es podria haver realitzat aquest projecte.

3

AVALUACIÓ Ferramentes i indicadors.

El principal indicador d'èxit respon a uns participants, tant directes (organitzadors) com indirectes (espectadors), contents. De fet, van ser els mateixos joves els que es van acostar a nosaltres, els organitzadors, per felicitar-nos de la feina que havíem fet. També vam rebre un gran suport a través de les xarxes socials Twitter i Facebook. Vam veure una resposta positiva dels joves a les nostres propostes, acollides amb gran interès. Es van fer una sèrie de reunions d'avaluació abans, durant i al final de tota l'activitat, en què es van tractar els temes a millorar, l'acollida, el balanç general i la visió de futur. Estem molt satisfets amb el resultat, la participació de la gent i el reconeixement d'aquesta iniciativa per part d'Erasmus+, Culturama i l'Ajuntament de Silla.

11


Pràctiques innovadores en matèria de joventut

4

SITUACIÓ POSTERIOR AL DESENVOLUPAMENT DE L'ACTUACIÓ Resultats i objectius acomplerts.

Els nostres principals objectius eren potenciar la creativitat dels joves; fomentar les relacions socials i el treball en equip entre les diferents poblacions que integren "Via Urbana"; canalitzar la cultura urbana cap a la conscienciació i la integració social; aprendre a administrar i aprofitar els recursos que ens faciliten els ajuntaments i entitats per a organitzar activitats que fomenten la consecució dels objectius esmentats. Una vegada finalitzat el projecte, ens hem adonat que hem pogut complir cadascuna de les fites marcades. Tot el treball ha estat envoltat d'un halo de creativitat, ja que eren els mateixos joves els que ideaven cada esdeveniment a la seua localitat, sempre en col·laboració amb els ajuntaments corresponents. En treballar costat a costat amb les administracions públiques del teu municipi, es veu complert el darrer objectiu: aprofitar els recursos que ens faciliten els ajuntaments, tant els espais públics (places, casals joves, parcs de patinatge, parcs...) com els recursos humans que provenen dels tècnics de joventut. Gràcies a la Jornada 0 vam poder establir relació amb altres joves interessats en la cultura urbana i així fer possible un intercanvi d'experiències i coneixements realment enriquidor. I a la vegada, a través de les trobades i esdeveniments vam ser capaços d'educar en valors, tant a nosaltres mateixos com al participant extern. A partir d'aquest projecte, l'Associació Cultura Urbana de Silla ha decidit establir unes quotes mensuals per als socis, per tal d'oferir esdeveniments cada vegada de més qualitat, fer reunions més freqüents i realitzar un nombre més gran d'activitats durant l'any.

5

VALORACIÓ DE LA PRÀCTICA INNOVADORA Punts Forts (fortaleses i oportunitats), punts dèbils (debilitats i amenaces).

• Fortaleses: motivació, consciència de grup, gran nombre d'organitzadors, viabilitat, esdeveniments amb un perquè i que s'allunyen del simple oci. En no tractar-se d'una sola activitat es pot modificar o adaptar el projecte durant el seu transcurs a mesura que vagen apareixent noves necessitats. • Debilitats: pressupostos ajustats, de vegades fins i tot inexistents; inexperiència pel fet que es tracta d'un projecte molt recent i falta de rols de treball marcats.

12


"Via Urbana"

• Oportunitats: innovació sobre cultura urbana, probabilitat de projectes internacionals (Erasmus+), conscienciació social, eliminació de prejudicis en relació al hip-hop, descobriment de nous gustos musicals, de ball o de qualsevol tipus d'expressió artística relacionada amb la cultura urbana, accés a conèixer gent nova. • Amenaces: programació similar d'altres esdeveniments a les mateixes dates, no aconseguir artistes disposats a col·laborar, que el públic no se senta atret pel projecte i opte per no vindre als esdeveniments i incompatibilitat amb els horaris del transport públic.

6

POSSIBILITAT QUE L'EXPERIÈNCIA ES PUGA ADAPTAR O APLICAR A ALTRES ORGANITZACIONS I CONTEXTS Enfocaments innovadors transferibles a altres organitzacions.

El projecte ja s'ha aplicat en altres contexts. Va nàixer com a un únic esdeveniment el 2013 amb la primera edició de Silla Bombo Clap i com a conseqüència de la bona acollida, es va presentar la idea a altres pobles i d'això va esdevenir el projecte Via Urbana. A més, s'ha presentat al programa Erasmus+ de caràcter internacional perquè joves d'altres països puguen adoptar la nostra manera de treballar. L'any que ve, els joves de Malta, Lituània, Suècia, Anglaterra i Turquia podran participar activament en el projecte Via Urbana. D'això, en podem treure que el nostre model de treball és completament extrapolable a qualsevol lloc on hi haja una sèrie de poblacions unides pel transport públic (en el nostre cas les vies del tren) i on a més hi haja un interès per la cultura urbana.

13


Pràctiques innovadores en matèria de joventut

Els nostres punts forts com a projecte són la frescor que ens aporta un element tan actual com el hip-hop; el to social que ens caracteritza i que produeix un efecte crida perquè tota mena de públic s'implique; la possibilitat d'exportar un projecte totalment adaptable a la situació requerida per cada població i finalment, la capacitat de dur a terme una sèrie d'activitats de baix cost, un punt clau en el temps de crisi actual.

7

FINANÇAMENT DE L'ACTUACIÓ Fonts de finançament, recursos materials i humans, cost.

La major part del finançament del projecte prové de l'Ajuntament, ja que ens proporciona l'espai on realitzar-lo, materials i suport tècnic. No hem sol·licitat cap tipus de subvenció econòmica a l'Estat, ni requerim entrades o quotes per sufragar despeses. Tots els diners recaptats, en cas que hi haguera entrada, anirien destinats a causes benèfiques. Pel que fa als recursos materials, disposem dels espais públics com la "Nau Jove" en el cas de Silla que ens proporciona un equip de música, un escenari, un equip d'il·luminació i un lloc on reunir-nos. La resta de poblacions aporten parcs de patinatge (skateparks), parcs i instal·lacions municipals. Pel que fa als recursos humans, l'equip de treball de l'Associació Cultura Urbana de Silla està format per: Axel, Cristian, Cristina, Desireé, Emilio, Enric, Fili, Juanma, Quique, Salva, Sara i Yaiza. L'associació com a tal està formada només per joves dels municipis de Silla, Alfafar, Vilamarxant, València i Alginet, encara que per a aquest projecte hem disposat del suport dels tècnics de joventut dels ajuntaments de Silla, Sedaví, Almussafes, Catarroja, Algemesí, Massanassa i dels joves participants del projecte.

8

MÉS INFORMACIÓ Llocs web...

Podeu seguir-nos en el perfil de Facebook Silla Bombo Clap, en la pàgina de Facebook www.facebook.com/ proyectoraptola, i en el Twitter @SillaBomboClap

14


"Via Urbana"

9

INFORMACIÓ SOBRE L’ENTITAT/ORGANITZACIÓ

Nom: Associació Cultura Urbana de Silla

Adreça: av. Alacant, 63. Silla (València)

Tel. 684081772

Objectius principals: L'objectiu de l'Associació Cultura Urbana de Silla, més coneguda com Silla Bombo Clap, no és un altre que fer servir la cultura urbana com a mecanisme per a la integració social, és a dir, a través de l'oci fomentem l'aprenentatge no formal.

Àmbit de treball: El potencial i la força de la creativitat dels joves lligat a la cultura urbana, units a valors socials com ara la igualtat de gènere, l'ecologia, la inclusió i la ajuda als discapacitats, el respecte cap als animals, etc., fan que aquest treball arribe realment al públic i aquest es consciencie mentre es diverteix i s'ho passa d'allò més bé amb tot el que li agrada, ja siga música, grafit o ball, usant d'aquesta manera el hip-hop, com a nexe d'unió entre la joventut i les ganes de treballar en grup per intentar ajudar en tot allò possible aquesta societat.

15"Taller de Jazz de la Unió Musical de Paiporta"

1er

sit s è cc

a

"Taller de Jazz de la Unió

Musical de Paiporta"

Àrea temàtica/àmbit de l’activitat: diversificació musical i cultural, joventut Entitat/institució: Unió Musical de Paiporta Adreça: c/ de la Font, 17 C.P.: 46200 Municipi: Paiporta Tel.: 963974775 - 6677 91526 Adreça electrònica: um _paiporta@hotmail.com Pàgina web: www.umpaip orta.com Persona de contacte: Je sús Navarrete Lerma, co ordinador del projecte, tel. 66095055 9 Paraules claus: educac ió musical, creativitat, jaz z, cultura, joves

1

SITUACIÓ ANTERIOR AL DESENVOLUPAMENT DE L’ACTUACIÓ Context, punt de partida, qui està donant també resposta a la situació i què està fent.

La música sempre ha sigut una ferramenta fonamental per a la humanitat. Estudis científics apareguts els últims anys afirmen que la música és capaç de posar en funcionament més del 80% del cervell, la qual cosa potencia un desenvolupament multidisciplinari i multifuncional en les persones que la practiquen. D’altra banda, l’educació musical ha mostrat una tendència cap a l'immobilisme. En aquest punt és on incideix el nostre projecte. L’educació musical a Espanya està centrada des de fa anys en la pràctica de la música clàssica. Per aquesta raó, proposem l’ús d'estils musicals creatius i distints als tradicionals com ara el jazz. Aquest és un estil musical basat en harmonies no clàssiques, però el vertader punt fort d'aquest estil es troba en la pràctica de la improvisació. L’experiència ens diu que l’educació musical tradicional pot dur a la desmotivació dels nostres alumnes, per la qual cosa, la introducció del jazz pot fer que es produïsca una millora de la motivació en els participants i així s’aconseguisquen millors taxes d’èxit educatiu. El procés de diversificació musical i cultural haurà de motivar l’aprenentatge i el coneixement del jove músic.

17


Pràctiques innovadores en matèria de joventut

Tot açò té com a punt de referència el nou decret del Consell que regula el funcionament de les escoles de les bandes a la Comunitat Valenciana. En aquest document s’anima a l’ús de nous estils en l’educació musical.

2

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ (EXECUCIÓ) Descripció resum de l’experiència, objectius, estratègia, desenvolupament del projecte, metodologia, participació dels/de les usuaris/es en el projecte. Amb qui s’ha col·laborat per posar en marxa el projecte i amb què. Temporalització: inici/final. Període de vigència.

2.1. OBJECTIUS a. Organitzar un conjunt d’activitats formatives que fomenten i consoliden els interessos musicals en el jazz i en altres músiques creatives. b. Apropar el jazz i altres estils propers als joves músics i augmentar l’afició per aquests tipus de músiques. c. Pal·liar la falta de formació existent en els programes acadèmics actuals en matèria de jazz i músiques creatives. d. Aprofundir en el coneixement dels diferents estils i dels recursos interpretatius de cadascun dels estils emprats. e. Dominar el propi instrument segons les exigències de l’estil o de l’obra. f. Desenvolupar la memòria musical. g. Desenvolupar la lectura a primera vista. h. Desenvolupar la improvisació amb l’instrument. i. Crear un fòrum de trobada entre professionals i joves músics on es compartisquen experiències per a la creació i el desen volupament musical. j. Impulsar la creació de formacions de jazz estables: big band, ensemble, combo, marching band, etc. k. Conèixer i respectar les normes de la pràctica musical en grup. l. Valorar la interpretació en conjunt com un aspecte fonamental de la formació musical. m. Aplicar l’audició polifònica per a escoltar les diferents parts al mateix temps que es toca, demostrant la sensibilitat auditiva necessària per a perfeccionar gradualment la qualitat sonora. n. Utilitzar una àmplia i variada gama sonora per a produir l’ajust sonor necessari en cada obra o estil. o. Conèixer i realitzar els gestos bàsics que permeten la interpretació coordinada.

18


"Taller de Jazz de la Unió Musical de Paiporta"

p. Interpretar obres representatives del repertori del conjunt instrumental jazzístic de dificultat adequada al nivell. q. Recuperar l’entusiasme per la música i dotar d’una nova metodologia d’aprenentatge els alumnes amb tendència a l’abandonament prematur de l’educació musical. r. Combatre l’abandó prematur i el fracàs escolar en l’educació musical mitjançant els mecanismes de diversificació musical, motivadors i de diversitat generacional. s. Atorgar una nova visió, més moderna i des d’un altre punt de vista, al conjunt de professorat de l’escola de música, fent-los partícips dels principis i valors culturals i educatius que transmet l’ensenyament del jazz i les músiques creatives a més de la metodologia plantejada en el projecte.

2.2. METODOLOGIA Plantejament metodològic La metodologia que s’emprarà en el nostre projecte es caracteritza per ser flexible i oberta a les necessitats dels usuaris. Una clara orientació envers els alumnes joves ens obliga a tindre en compte el seu desenvolupament psicoevolutiu. Hi ha una gran quantitat d’autors que parlen sobre el tema, d’entre els quals nosaltres ens hem fixat en els treballs de J. Piaget. Per la qual cosa, nosaltres proposem una metodologia basada en el constructivisme, les característiques bàsiques del qual són: a. És activa: el centre dels processos educatius és l’alumne, mentre que el professor és un orientador de l’alumne. Per aquest motiu es fomentarà l’observació crítica i la participació activa de l’alumne. b. És motivadora: l’ús d’activitats, recursos i procediments motivadors és fonamental per al bon funcionament dels processos educatius.

19


Pràctiques innovadores en matèria de joventut

c. És funcional i progressiva: l’aprenentatge i la pràctica musical es realitza de forma gradual, adaptant-se al nivell i a les necessitats dels músics i del grup. d. És individualitzada: no tots som iguals, per aquesta raó és molt important una atenció individualitzada envers cada participant del projecte. e. És cooperativa i integradora: utilitzarem les diferents matèries que engloben l’educació musical, des del llenguatge musical fins a la interpretació instrumental. Volem una educació multidisciplinària que done una visió global de la pràctica musical. f. Fomenta la creativitat: és un dels aspectes principals del jazz i del projecte que implementem en aquest document. g. Fomenta el treball en equip: qualitat fonamental per a la pràctica musical de conjunt. h. Fomenta els hàbits d’estudi: uns hàbits correctes d’estudi són el mecanisme ideal per a poder tindre autonomia en els aprenentatges futurs que es produïsquen al llarg de la vida dels nostres alumnes. i. Fomenta la diversificació i la integració cultural i musical: a més de donar una visió global de la pràctica musical, aporta un plus de valorització d’allò diferent i dota de mecanismes per a poder apreciar la riquesa de la multiculturalitat, cosa que a la vegada fomenta la integració. Fases de desenvolupament Aquest projecte d’innovació educativa i diversificació cultural s’estructura en dues fases diferenciables que podran prorrogar-se segons les necessitats de temps: La primera fase del projecte, en la qual ens trobem actualment, s’estableix amb l'objectiu de facilitar la participació a qualsevol estudiant o persona interessada amb un mínim de coneixements i estudis musicals. L’objectiu d’aquesta primera fase és aconseguir una amalgama de joves músics que tenen il·lusió per aprendre i són bons estudiants, de joves músics més desmotivats i amb indicis o risc d’abandó prematur, i a més, de músics adults amb una gran motivació per descobrir i conèixer noves formes musicals. Compartint, tots junts, el procés d’iniciació i amb l’objectiu de contagiar la il·lusió, les bones conductes i la motivació a tots els participants. El foment de la participació de l’alumnat en risc de patir abandonament escolar és vital per al projecte i és un del principals objectius del procés de diversificació cultural i musical que es centra en pal·liar aquest esdeveniment mitjançant l’efecte contagi i d'estímul entre els alumnes més motivats i els menys, amb estratègies de motivació intergeneracional. A la segona fase s’establiran diferents grups per nivells, per tal de poder conjugar de millor manera el nivell dels participants amb els continguts. Tant les activitats de formació formals com les no formals comprenen diferents nivells per a diferents grups d’aprenentatge. En aquesta segona fase, el projecte s’estendrà també cap als cursos dels més menuts (a partir de 10 anys) i s’avaluarà la necessitat de creació de diverses

20


"Taller de Jazz de la Unió Musical de Paiporta"

agrupacions, combos, ensembles, big band, marching band,etc., per a completar un objectiu principal del projecte que és el de diversificar i dinamitzar l’oferta formativa, musical i cultural de l’escola per fer-la arribar als més joves i reduir l’abandó prematur i el fracàs escolar a l’ensenyament musical. Tipus d’accions Amb la finalitat de concretar aquestes bases metodològiques en la pràctica diària es realitzarà un assaig setmanal de dues hores de durada. En aquestes sessions es treballaran les matèries següents: tècnica instrumental, harmonia, llenguatge musical, educació auditiva, improvisació, composició, orquestració, conjunt instrumental i història del jazz. A més, com a mecanisme educatiu i de transmissió de coneixement, es realitzaran concerts-audicions periòdics, amb la intenció de mostrar els avanços del grup, com una forma d’experimentar la realitat professional d’un intèrpret musical, i també accions de dinamització i diversificació cultural. D’altra banda, un objectiu fonamental del projecte és la programació d’un concert d’estiu promogut pels mateixos participants del taller de jazz i música moderna i per la societat musical que el gestiona, en el qual es posen de manifest els avanços adquirits durant el curs lectiu i es mostre la transmissió dels valors culturals i artístics que promou aquest estil de música a la resta del municipi i que aporta més riquesa i valor a l’escena cultural d’aquest. També es realitzaran actuacions dirigides a promoure la diversitat cultural i musical, a més d'actuacions directament relacionades amb la promoció del projecte i la formació de docents de l’escola. 2.3. COMPETÈNCIES BÀSIQUES Competència en comunicació lingüística Per a l'organització i els assajos d'un grup de música, la comunicació és un acte essencial. Per aquest motiu es fomentarà l'ús de vocabulari tècnic a través de discursos elaborats correctament. Competència matemàtica La música es basa en les matemàtiques (durada de notes, relacions de les freqüències de les notes,etc.), per la qual cosa qualsevol desenvolupament musical suposa el treball de la competència matemàtica des de diferents punts de vista. Per exemple, el simple fet d'aprendre a mesurar correctament la durada de les notes (doble, meitat, unitat,etc.) o l'acció d'explicar compassos d'espera. Tractament de la informació i competència digital Entre altres activitats formatives, es troba el visionat d'actuacions d'artistes de prestigi a través d'Internet (Youtube, xarxes socials, adreces electròniques). Es fomentarà que els alumnes cerquen per si mateix.

21


Pràctiques innovadores en matèria de joventut

Competència social i ciutadana La finalitat de qualsevol músic i qualsevol activitat musical és l'actuació en públic. Aquest fet suposa un clar desenvolupament de la competència social, ja que es relaciona amb l'entorn que envolta la nostra associació i els nostres alumnes. Competència cultural i artística És, sens dubte, una de les competències més treballades en aquest projecte. A més de treballar la música com art i cultura, el fet de realitzar actuacions públiques ajuda els participants a desenvolupar altres aspectes relatius a la competència cultural. Competència per a aprendre a aprendre Aquesta competència és un dels pilars de l'educació i de l'educació musical en particular. El treball que es realitza de tècnica instrumental i de fonaments bàsics del jazz (harmonia, anàlisi) permet que els alumnes siguen capaços d'aprendre de manera autònoma en un futur. Autonomia i iniciativa personal El docent proposarà als alumnes que realitzen els programes de les actuacions. D'aquesta forma, els alumnes seran capaços d'involucrar-se personalment en les activitats formatives del projecte. Aquesta mesura d'iniciativa personal millorarà l'actitud de treball dels alumnes. Competència en el coneixement i interacció amb el món físic El desenvolupament en la vida quotidiana de l’alumne d’actituds i hàbits favorables a la promoció i el reconeixement de la diversitat cultural.

22


"Taller de Jazz de la Unió Musical de Paiporta"

2.4. ACTIVITATS Activitats formatives formals Són aquelles activitats referides directament a l’activitat Taller de Jazz i Música Moderna. Els assajos classes grupals teòrico-pràctiques tindran lloc una vegada a la setmana durant dues hores en horari convenient perquè no interferisca en la formació educativa musical de la resta de l’escola i l'alumnat. En aquestes sessions es treballaran les següents matèries: tècnica instrumental, harmonia, llenguatge musical, educació auditiva, improvisació, composició, orquestració, conjunt instrumental i història del jazz, dirigides per un docent especialitzat en la matèria. Durant aquestes sessions també es prepararà el repertori que s’interpretarà tant a les audicions periòdiques com al concert fi de curs. A més, com a mecanisme educatiu i de transmissió de coneixement, es realitzaran concerts audicions periòdics amb la intenció de mostrar els avanços del grup, com a forma d’experimentar la realitat professional d’un intèrpret musical i també com a accions de promoció de dinamització i diversitat cultural. Aquestes audicions tenen un caràcter artístic d’expressió de l'alumnat per a mostrar a la resta de l’escola i al públic en general, allò que treballen a les classes durant el període en qüestió i també com a element d’oferta cultural. Les audicions periòdiques es realitzaran en finalitzar el trimestre corresponent (Nadal, Falles/Pasqua i juny). Activitats de promoció de la diversitat cultural i musical dirigides als alumnes i al públic general Es realitzaran actuacions dirigides a la promoció de la diversitat cultural i musical i també actuacions directament relacionades amb la promoció del projecte que ens ocupa. Es tracta de concerts i audicions d’artistes externs, esdeveniments culturals musicals -conjuntament o no amb els alumnes del Taller de Jazz-, activitats d’un dia per a fomentar i promocionar el Taller als alumnes que encara no s’han adherit al projecte, cicles temàtics de música, etc. Concert d’estiu D’altra banda, per al curs 2014-15, es proposa com a fita fonamental del projecte la programació d’un II Concert d’Estiu: Jazz a la Fresca durant les festes patronals del municipi de Paiporta. La primera edició, realitzada a l'estiu de 2014, va ser promoguda per un grup de joves músics amb inquietuds entorn de la música moderna i el jazz i també per la societat musical que el gestiona amb el suport dels hostalers de la plaça major i de l’Ajuntament de Paiporta. L’objectiu d’aquesta segona edició és posar de manifest els avanços adquirits durant el curs lectiu i transmetre els valors culturals i artístics que promou aquest estil de música a la resta del municipi, i que aporta més riquesa i valor a l’escena cultural d’aquest. Activitats dirigides als docents de l’escola i a l’equip directiu Activitats i tallers dirigits als docents de l’escola perquè puguen complementar

23


Pràctiques innovadores en matèria de joventut

la formació i el coneixement que tenen del jazz i la música moderna i coneguen la metodologia d’aquest taller per a poder actuar com a docents de suport als alumnes que hi participen. També es realitzaran accions d’assessorament i coordinació del projecte, posada en marxa i continuïtat d'aquest. 2.5. PARTICIPANTS El projecte de diversificació musical i cultural del Taller de Jazz de l’Escola de Música Vicent Prats va dirigit principalment als alumnes i usuaris d'aquesta mateixa Escola (al voltant de 350 alumnes). En la primera fase del projecte es pretén dirigir l’activitat als joves d’entre 12 i 18 anys -edat on l’abandonament prematur d’estudis musicals és més evident-; encara que també va dirigida als alumnes adults de l’escola, músics i persones externes a l’escola i la societat musical. És un projecte obert a totes aquelles persones interessades i motivades en descobrir el món de la música creativa i moderna en el qual tenen cabuda tot tipus d’instruments de vent, corda i percussió. Com hem explicat anteriorment el projecte està dividit en dues fases: La primera fase del projecte s’estableix en el primer curs d’actuació (2013-2014), amb l'objectiu de facilitar la participació de qualsevol estudiant o persona interessada amb un mínim de coneixements i estudis musicals. Hom pretén aconseguir una amalgama joves músics amb il·lusió per aprendre i que són bons estudiants, de joves músics més desmotivats i amb indicis o risc d’abandó prematur i a més de músics adults amb una gran motivació per descobrir i conèixer noves formes musicals. Compartint tots junts el procés d’iniciació i amb l’objectiu de contagiar la il·lusió, les bones conductes i la motivació a tots els participants. El foment de la participació de l’alumnat en risc de patir abandó escolar és vital per al projecte i és un del principals objectius del procés de diversificació cultural i musical que es centra en pal·liar aquest esdeveniment mitjançant l’efecte contagi i d'estímul entre els alumnes més motivats i els menys, amb estratègies de motivació intergeneracional. A la segona fase s’establiran diferents grups per nivells, per tal de poder conjugar de millor manera el nivell dels participants amb els continguts. Tant les activitats de formació formals com les no formals comprenen diferents nivells per a diferents grups d’aprenentatge. En aquesta segona fase, el projecte s’estendrà també cap als cursos dels més menuts (a partir de 10 anys) i s’avaluarà la necessitat de creació de diverses agrupacions, combos, ensembles, big band, marching band, etc., per a completar un objectiu principal del projecte que és el de diversificar i dinamitzar l’oferta formativa, musical i cultural de l’escola per fer-la arribar als més joves i reduir l’abandó prematur i el fracàs escolar a l’ensenyament musical.

24


"Taller de Jazz de la Unió Musical de Paiporta"

Els agents que participen en el projecte i el porten a terme es poden resumir en: • Coordinador/s del projecte. • Professorat especialitzat. • Alumnat propi de l’escola. • Alumnat de la societat però no de l’escola. • Alumnat extern de la societat. • Claustre de professors i direcció de l’escola. • Assessors del projecte. • Junta directiva de la societat i estructura associativa. Es preveu una participació en el curs 2014-15 d’uns 25 alumnes. Aliances amb altres institucions A banda del treball de voluntariat jove que es fomenta des de la Unió Musical de Paiporta, les despeses fixes que s’associen al projecte són les derivades de la contractació del serveis d’assessorament i coordinació del projecte i les de posar-lo en marxa. Aquests serveis especialitzats -assessorament, coordinació i supervisió- i part de la gestió, s’externalitzen i són proporcionats pel col·lectiu Sedajazz (músics i docents), amb gran renom al nostre territori i arreu del país en formació musical de jazz i música moderna i creativa des dels anys 90, i un dels actors impulsors de l’especialitat de jazz al Conservatori Superior de Música de València. 2.6. MESURES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT La idea de treball de l’Escola de Música Vicent Prats naix del concepte que cada alumne és diferent -i això sense parlar dels alumnes amb necessitats especials- i requereix un ensenyament personalitzat. Per aquest motiu s'usarà una metodologia individualitzada, funcional, progressiva i integradora. Per aquells alumnes que mostren altes capacitats, es prendran les següents mesures d'ampliació: • Aprofundiment en la teoria musical relacionada amb el jazz. • Aprofundiment en la tècnica instrumental. • Iniciació a la composició. • Treball de repertori de major dificultat. D'altra banda, els alumnes amb necessitats especials rebran un tracte individualitzat segons les discapacitats que tinguen. Per exemple, si se'ns presenta un alumne amb una discapacitat visual parcial, disposarà de partitures amb una grandària de notes adequades perquè puga llegir i interpretar. Un altre cas pot ser el dels alumnes amb dificultats d'aprenentatge, per als quals es prepararà un repertori adaptat al seu nivell. L’Escola de Música Vicent Prats està capacitada per a desenvolupar activitats formatives i integrar persones amb discapacitats intel·lectuals i físiques.

25


Pràctiques innovadores en matèria de joventut

2.7. TEMPORALITZACIÓ CURS 2014/2015 ACTIVITATS

SET

OCT

Actuacions de promoció del taller 2014-2015

1-30

1-15

Activitats formatives dirigides als docents

13 i 20

Començament classes taller de jazz Activitat promoció foment de la diversitat cultural i promoció del taller Audició 1er trimestre Activitats promoció foment de la diversitat cultural Audició 2on trimestre Audició 3er trimestre

NOV

DES

GEN

FEB

MAR

ABR

MAI

JUNY

JUL

15

1415

2022

24

2728 2227

Finalització de les classes del taller de jazz

15

Preparació II Concert d’Estiu: Jazz a la Fresca

1531

II Concert d’Estiu: Jazz a la Fresca Actuacions de promoció del taller 2015-2016

26

AGO

1-8

8

2730

131

1-8


"Taller de Jazz de la Unió Musical de Paiporta"

3

AVALUACIÓ Mecanismes i indicadors

De moment els únics indicadors que podem considerar són els referits al nombre d’alumnes matriculats i afluència a les activitats de diversificació musical i cultural per al públic en general i per als nostres associats. És cert que el nombre d’alumnes respecte a l’any anterior ha crescut i també, l’interès per part de la gent en la tasca que es realitza a les activitats i les classes del taller de jazz i música moderna. No podem oferir més dades tret d'allò que acabem de comentar.

4

SITUACIÓ POSTERIOR AL DESENVOLUPAMENT DE L’ACTUACIÓ Resultats, objectius acomplits

A la segona fase que portem a terme en aquest curs 2014/2015 s’establiran diferents grups per nivells per tal de poder conjugar de millor manera el nivell dels participants amb els continguts. Tant les activitats de formació formals com les no formals comprenen diferents nivells per a diferents grups d’aprenentatge. En aquesta segona fase, el projecte s’estendrà també als cursos dels més menuts (a partir de 10 anys) i s’avaluarà la necessitat de crear diverses agrupacions, combos, ensembles, big band, marching band, etc. per tal de completar un dels objectius principals del projecte: diversificar i dinamitzar l’oferta formativa, musical i cultural de l’escola per fer-la arribar als més joves a fi de reduir l'abandonament prematur i el fracàs escolar a l’ensenyament musical. Així mateix, el Taller de Jazz i Música Moderna de la Unió Musical de Paiporta va aconseguir ja el passat curs, acomplir un dels objectius essencials a partir del qual es va decidir desenvolupar aquest projecte. S'ha aconseguit arribar a la gent, situarse en el mapa i començar el procés de valorització i diversificació de la cultura. És un procés relativament lent, però en el temps que porta desenvolupant-se el projecte hem aconseguit que la nostra pròpia associació veja amb bons ulls altres tipus de música molt diferent què estàvem acostumats. D’altra banda, hem completat un dèficit de formació musical que tenia la nostra escola i, poc a poc, hem obert camins més innovadors en matèria de formació musical. Per al curs 2014-15 es preveu la participació d’uns 25 alumnes.

27


Pràctiques innovadores en matèria de joventut

5

VALORACIÓ DE LA PRÀCTICA INNOVADORA Punts forts (fortaleses i oportunitats), punts febles (debilitats i amenaces).

Càrrega de valors socials i culturals de la idea La música té una gran influència en els pobles que conformen el nostre territori i en molts casos forma part de l'essència d'aquestes poblacions; pot transformar la mentalitat d’un poble i facilitar un procés de cohesió social. A la Comunitat Valenciana tota classe d’esdeveniments festius i socials tenen una música representativa dotada d'un sentiment de pertinença i d’arrelament cultural. La música és un mitjà d'expressió i un vincle idoni per agrupar les masses i ampliar l'univers cultural d'aquestes. Així l’impuls d’un Taller de Música Moderna, Creativa i Jazz en un escenari més bé tradicional, com és la nostra Escola de Música, és una bona ferramenta per a iniciar un procés de diversificació de les manifestacions artístiques i culturals ja existents, i a més per presentar nous estils i gèneres musicals que potencien l’arrelament de la música al nostre territori i al nostre municipi. Una gran quantitat d’estudis d’universitats prestigioses d’arreu del món afirmen que l’educació musical fomenta una gran quantitat de valors en els individus que la reben. Aquest són el treball en equip, la millora de les habilitats socials i comunicatives, una ètica de treball, la companyonia i la solidaritat, l’estètica artística i la llibertat. A més, alleuja el temor i la timidesa, canalitza l'agressió, desenvolupa voluntat i autocontrol, i encara més, l’educació de música moderna i jazz fomenta valors com la creativitat i la imaginació per a poder desenvolupar les improvisacions en què es basen aquests estils musicals. La creació d’un Taller de Música Moderna, Creativa i Jazz possibilita l'existència de relacions socials amb grups diferents als de la família i crea un nou engranatge en el teixit social del territori. També contribueix de forma directa a l'adquisició de la competència cultural i artística en tots els aspectes que la configuren. Fomenta la capacitat d'apreciar, comprendre i valorar críticament diferents manifestacions culturals i musicals a través d'experiències perceptives i expressives. També promou el coneixement de músiques de diferents cultures, èpoques i estils, potenciant actituds obertes i respectuoses i oferint elements per a l'elaboració de judicis fonamentats respecte a les diferents manifestacions musicals, ja que s'estableixen connexions amb altres llenguatges artístics i amb els contexts socials i històrics als quals se circumscriu cada obra i/o estil. Grau d’implicació ciutadana La Unió Musical de Paiporta aposta per un model de voluntariat jove que es reparteix tant en la gestió de la societat musical com en la gestió de l’Escola de Música Vicent Prats, i en la docència. Aquest model promou i facilita un grau d’implicació molt gran i en bona mesura exigeix un alt nivell de compromís per part d’un gran nombre de persones tant de la nostra pròpia societat com de l’entorn on es desenvolupa la nostra activitat. Per tant, la solidaritat, l’altruisme i la implicació són aspectes que es perceben i s’assumeixen de bona manera per tots els membres de la nostra societat. 28


"Taller de Jazz de la Unió Musical de Paiporta"

D’altra banda, la implicació d’altres entitats, col·lectius i particulars en el projecte ha sigut fins el moment totalment satisfactòria. S’han establit lligams amb altres centres de formació musical que imparteixen aquest tipus d’aprenentatge musical, com és el col·lectiu Sedajazz. Innovació i creativitat de l’experiència presentada L’educació musical té una gran tradició i un gran recorregut al nostre sistema educatiu, i més encara a la nostra comunitat, on trobem la cultura de les bandes de música. A més, el currículum i els mètodes utilitzats en l' educació musical no han tingut una gran evolució en els últims anys. Si ens fixem en els decrets que regulen els ensenyaments artístics, podem observar que el nucli bàsic de l’educació musical valenciana gira al voltant de la música clàssica i de la música de tradició valenciana (bandes de música, grups de rondalla, grups de dolçaina i tabalet...). De fet, tot açò es comprova en els currículums que desenvolupen els llibres de text dedicats a l’educació musical. El nostre projecte proposa una innovació en l’educació musical. Aquesta innovació no sols en fa referència als continguts (utilitzem el jazz com a vehicle educatiu), sinó que també s'innova en la metodologia educativa. Proposem una metodologia integradora. Com hem desenvolupat anteriorment, es basa en una visió global i multidisciplinària i en la qual s’integren les diferents matèries musicals. Aquest fet suposa un canvi respecte a l’educació musical tradicional. Podem afegir, que en utilitzar el jazz com a marc educatiu es fomenta la creativitat, és a dir, utilitzem un llenguatge musical creatiu per a realitzar una proposta educativa creativa.

6

POSSIBILITAT QUE L’EXPERIÈNCIA ES PUGA ADAPTAR O APLICAR A ALTRES ORGANITZACIONS I CONTEXTS Enfocaments innovadors transferibles a altres organitzacions.

L’aplicació d’aquest projecte és fàcilment exportable a qualsevol escola de música d’una societat musical a la Comunitat Valenciana. La majoria de les bandes de la nostra comunitat disposen d'una escola de música. Aquest fet permet que quan els alumnes han adquirit uns coneixements musicals mínims puguen accedir a la formació de conjunt instrumental. D’aquesta forma, a més d’assistir a les tradicionals agrupacions musicals que existeixen dins d’una banda de música, poden assistir a les agrupacions que desenvolupen aquest projecte (combos, big band,etc.). Si tot açò ho sumem a l’esperit d’obrir-se a nous estils que difon el nou decret del Consell que regula les escoles de música, podem adonar-nos de la fàcil i ràpida exportació que es pot fer d’aquest projecte. Els únics requisits que necessitem són trobar un mestre especialitzat en jazz i altres estils creatius, un servei d’assessorament

29


Pràctiques innovadores en matèria de joventut

i coordinació de continguts i projectes, i un grup d’alumnes disposats a aprendre i viure noves experiències musicals. Actualment, gràcies a la tasca de col·lectius de músics i a l’especialitat de jazz al Conservatori Superior de Música de València, és factible trobar tant professorat especialitzat com assessorament i coordinació sense moltes dificultats.

7

FINANÇAMENT DE L’ACTUACIÓ Fonts de finançament, recursos materials i humans, cost.

Fonts de finançament Pel que fa als recursos necessaris per tal d’implantar la primera fase del projecte, cal dir que fins ara, no s’ha rebut cap tipus de finançament extern directament dirigit al projecte per part de cap entitat. El projecte està autofinançat per part dels assistents i interessats amb el pagament de quotes mensuals i amb el suport, és clar, de la pròpia societat musical Unió Musical de Paiporta com a promotora del projecte. La Unió Musical de Paiporta rep subvencions per al desenvolupament de l’activitat de la seua Escola de Música per part de l’Ajuntament de Paiporta i una part d’aquestes s’han destinat a l’activitat descrita. Recursos Materials • • • • • • • •

Impressió de recursos lectius i partitures (complint amb la legislació vigent). Fungibles per a les sessions del Taller. Carpetes per a les sessions del Taller. Ordinador. Equip de so. Equip de gravació. Pissarra. Mobiliari (cadires i faristols).

Recursos Humans L’equip de treball que porta a cap el projecte en la I fase es compon per un gestor cultural i coordinador del projecte, un coordinador pedagògic o de continguts didàctics i un docent especialista acreditat en música moderna i jazz, i a més, un col·lectiu de músics i docents especialitzats que aporten assessorament i supervisió del projecte. Tot açò amb el suport de l’estructura associativa i el voluntariat de joves (docents i gestors) de la societat musical. Cost Solament es comptabilitzen els recursos materials i/o humans que no estigueren ja previstos per a altres activitats i que són específics d’aquest projecte en concret. També s’ha de tenir en compte que quasi la totalitat de les despeses de personal es cobreixen amb l’aportació dels joves assistents al propi Taller de Jazz.

30


"Taller de Jazz de la Unió Musical de Paiporta"

CONCEPTE DESPESES

CURS 2014-15

Impressió de recursos lectius i partitures

300 €

Fungibles, carpetes i material escolar

400 €

Publicitat i cartelleria

400 €

Activitats formatives per a docents pertanyents a l’escola de música

400 €

Activitats de promoció de la diversitat cultural i musical dirigit als alumnes (tallers amb alumnat de l’escola)

300 €

Activitats de promoció de la diversitat cultural i musical dirigides al públic en general, producció de concerts i esdeveniments culturals

1.000 €

Prestació de serveis de personal, coordinació, assessorament i supervisió del projecte per al curs 2014/15

3.300 €

TOTAL

6.100 €

8

MÉS INFORMACIÓ Llocs web...

www.umpaiporta.com a la secció agrupacions (http://umpaiporta.com/main/?q=tallerdejazz) https://www.facebook.com/uniomusicalpaiporta

9

INFORMACIÓ SOBRE L’ENTITAT/ORGANITZACIÓ

Nom: Unió Musical de Paiporta Adreça: C/ de la Font,17

46200 Paiporta

Tel.: 963974775 - 667 791 526 Objectius principals: L’associació cultural Unió Musical de Paiporta té per objecte i finalitat promoure, fomentar i difondre la música i la cultura i proporcionar formació cultural de socis, veïns i ciutadans en general, i especialment i principalment per mitjà de l’ensenyament de la música i la formació musical. Àmbit de treball: música, cultura, ensenyament musical, joventut.

31"OTAKUART"

2n

sit

ès acc

"OTAKUART" Àrea temàtica/àmbit de l’activitat: oci alternatiu Entitat/institució: Federac ió de Cases de Joventut de la Comunitat Valenciana Adreça: C/Don Adolfo Gim énez del Río i Tasso, 6 ba ixos esquerra C.P.: 46930 Municipi: Quart de Poble t Página web: www.otakua rt.info Persona de contacte: Pe dro Medina (coordinado r d'Otakuart, president de la Casa de Joventut l'Amagatall) Paraules claus: creativita t, entreteniment, còmic, oci, esforç

1

SITUACIÓ ANTERIOR AL DESENVOLUPAMENT DE L’ACTUACIÓ Context, punt de partida, qui està donant també resposta a eixa situació i què està fent.

La Federació de Cases de Joventut és una entitat que treballa amb els joves sota la premissa de potenciar valors solidaris, sostenibles i culturals a partir de grups de treball, o grups estables. És més senzill que diversos grups treballen sota els mateixos estatuts que estar al davant de deu associacions diferents que necessiten cadascuna un munt de paperassa similar. A les Cases de Joventut s'organitzen tot tipus de cursos i tallers, unes vegades assumits pels tècnics de joventut contractats i altres pels grups autònoms de joves que acudeixen a les Cases com a llocs de trobada. OTAKUART és una d'aquestes activitats que naixen de la participació d'un nombrós grup estable: el de còmic. L'origen d'aquesta iniciativa va sorgir de manera espontània en aquest grup, en un intent d'emular altres activitats que ja existien en el municipi -Rolen Quart o JESTA- però que focalitzaven en aspectes molt concrets d'oci -jocs de tauler, jocs de rol,etc-. OTAKUART buscava aglutinar en un sol esdeveniment tot allò que podríem anomenar "oci alternatiu" o, com s'ha anomenat en alguns cercles, "subcultural".

33


Pràctiques innovadores en matèria de joventut

2

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ (EXECUCIÓ) Descripció resum de l’experiència, objectius, estratègia, desenvolupament del projecte, metodologia, participació dels/les usuaris/es en el projecte. Amb qui s’ha col·laborat per posar en marxa el projecte i amb què. Temporalització: inici/final. Període de vigència.

OTAKUART és un esdeveniment dedicat al còmic, el videojoc i l'oci alternatiu que se celebra des de l'any 2005 a Quart de Poblet i en el qual es treballa a molts nivells d'organització i gestió, cosa que permet als assistents implicar-se en tant que vulguen, fins i tot arribar a desenvolupar les pròpies activitats paral·leles durant el transcurs de l'esdeveniment. L'organització es porta a terme durant sis mesos amb reunions prèvies a l'acte, en què es reparteixen les tasques de compra de materials, elaboració d'attrezzos, redacció d'informes i projectes, contacte amb els convidats i decisió de les activitats a realitzar. L'element més característic de l'esdeveniment és la manera capdavantera en la qual s'han integrat elements d'oci alternatiu i esportius en un entorn a priori minoritari com ho és el del còmic o la cultura de la il·lustració, tot englobat en un mateix espai. OTAKUART va ser el primer esdeveniment a Espanya amb una fonamentació basada en els còmics que va integrar torneigs de futbol, bàsquet o jugger (un esport de recent creació, barreja de futbol americà i esgrima). D'aquesta manera, el món del còmic s'adhereix a altres formes d'expressió artística i cultural modernes (videojocs, dance, esport...) en un programa de dos dies. Es busca sobretot la participació dels assistents a través d'una gran oferta d'activitats, moltes d'elles poc habituals en altres esdeveniments monotemàtics, entre les quals s'inclouen activitats aquàtiques, actuacions de cosplay (disfresses) estiuenc, competicions esportives i reptes de caràcter lúdic. Se solen realitzar competicions per a destacar quins participants han guanyat en el major nombre d'activitats, i durant tot el cap de setmana se succeeixen espectacles d'animació o proves desenvolupades per l'equip d'organització. Un gran nombre d'autors de còmic professionals han estat convidats a assistir al llarg d'aquests deu anys a l'esdeveniment: Rubén Fernádez, Paco Roca, Sergio Bleda, Nacho Fernández, Enkaru, Dorianne, Sergio Abad,etc., sense oblidar els autors de fanzín i autoeditors: Ruleta Rusa, Studio Wargh, El Cuaderno de Tesla, Pandora's Box... OTAKUART ha modificat dates i ubicació al llarg dels anys. En l'edició de 2012 l'esdeveniment es va realitzar al Pavelló La Constitució. Tanmateix, el lloc no va resultar adequat per la falta d'espai a l'aire lliure i per la ubicació de l'escenari, de manera que el 2013 l'esdeveniment va tornar a l'IES Riu Túria, on ja s'han celebrat sis edicions. Així és que un espai entès com antagònic de la joventut o de la diversió com ho és un centre educatiu es transforma per uns dies en un esdeveniment d'expressió creativa organitzat per joves i al qual assisteixen per tal de desenvolupar aficions i crear lligams. El gran atractiu que té per als joves fa que aquests preparen l'assistència a l'esdeveniment fins i tot amb mesos d'antelació, elaborant coreografies de ball, disfresses, samarretes o banderes, la qual cosa reforça el grau d'implicació del públic envers l'esdeveniment.

34


"OTAKUART"

3

AVALUACIÓ Ferramentes i indicadors.

Aquest any l'organització va disposar d'un moment de respir per dos motius: d'una banda, el recinte va ser el mateix que l'utilitzat l'anterior edició i aleshores era conegut per tot l'equip de l'organització i es van poder preveure les incidències i els punts d'aforament conflictiu; i d'altra banda, l'equip de voluntaris va ser molt nombrós, de manera que tots van poder fruir d'hores de descans i sempre hi va haver personal disponible per atendre imprevistos. El canvi de recinte el 2012 va atendre a una necessitat d'ampliar aforament i donar una major separació als espais temàtics de l'esdeveniment. L'edició 2012 es va celebrar al Pavelló La Constitució de Quart de Poblet, un recinte apropiat per a la pràctica esportiva però no per a la celebració d'esdeveniments amb tanta afluència de gent. A més, les dates d'utilització d'aquest espai no eren les més adequades, atès el poc temps de què es disposava per netejar i recollir el material una vegada s'havia acabat l'esdeveniment. Hem de considerar que un acte d'aquestes característiques implica una utilització del recinte que requereix diverses hores de neteja perquè la instal·lació quede impecable, temps que no disposàvem al Pavelló La Constitució a causa del continu ús d'aquest espai. Aquest canvi d'ubicació suposà el 2013 un replantejament de la distribució cosa que sempre genera nous inconvenients, encara que finalment el nou recinte es va mostrar idoni. El claustre de l'Institut i la direcció del Centre van mostrar interès en col·laborar i van ser indispensables perquè OTAKUART es dugués a terme.

35


Pràctiques innovadores en matèria de joventut

D'altra banda, l'Administració de Generalitat Valenciana es va mostrar en un principi disposada a col·laborar pel que fa a la cessió de l'espai educatiu per a la celebració de l'esdeveniment; i més, quan ja s'havia realitzat l'any anterior amb èxit i ja s'havia presentat tota la documentació necessària per a la realització de l'esdeveniment (assegurances, control d'aforament, declaracions responsables, informes tècnics de l'Ajuntament, plànol general del recinte que s'ocupava,etc.). No obstant això, quan faltaven dues setmanes per a l'esdeveniment se'ns van requerir assegurances addicionals que incloïen cobrir danys per llamp, inundació, vandalisme i per explosió, cosa que comportava una sol·licitud d'una assegurança de local que nosaltres no podíem contractar en no ser els propietaris de l'espai. Finalment, quan faltava una setmana per a l'esdeveniment, es va poder resoldre aquesta circumstància en ampliar la nostra pòlissa de responsabilitat civil on s'incloïa qualsevol dany es produïra al recinte amb motiu de la celebració de l'esdeveniment.

4

SITUACIÓ POSTERIOR AL DESENVOLUPAMENT DE L’ACTUACIÓ Resultats, objectius acomplits.

Els valors de cooperació, treball juvenil, igualtat, foment de noves tecnologies i adhesió al mercat laboral ens permeten assolir l'objectiu principal d'OTAKUART que és demostrar que la feina dels joves, tant a nivell creatiu com constructiu, els permet assolir qualsevol meta. OTAKUART ha crescut any rere any gràcies a l'aportació desinteressada de desenes de voluntaris. El nostre objectiu anual durant 2014, amb motiu del desè aniversari, va ser reforçar el valor de l'esdeveniment en ampliar el pressupost per aconseguir captar més públic, i vam establir noves dinàmiques que ens permeteren fer front a les dificultats d'un major aforament sense perdre la qualitat i la desimboltura que caracteritza OTAKUART. La presència de joves del municipi a la Casa de Joventut a través del Taller de Còmic i Manga, que s'ha establert com un servei setmanal a la Casa de Joventut l'Amagatall -gràcies a l'augment de l'activitat del centre, amb Biblioteca i Ludoteca de Jocs de préstec, i obertura diària de dilluns a divendres, de 16:30 a 20:00 hores- significa l'aparició d'un relleu generacional que dóna continuïtat al projecte de cara al futur, objectiu prioritari del projecte en els últims tres anys. A més, i de manera important en aquesta edició, hem aconseguit captar un gran nombre de nous voluntaris i socis en Cases de Joventut; la majoria dels quals han acceptat quan els hem respost afirmativament a la pregunta "Puc muntar jo també alguna activitat en OTAKUART l'any que ve?".

36


"OTAKUART"

5

VALORACIÓ DE LA PRÀCTICA INNOVADORA Punts forts (fortaleses i oportunitats), punts febles (debilitats i amenaces).

Des de l'equip organitzador, estem molt satisfets del resultat, ja que es va aconseguir arribar a la xifra de 2.000 assistents. Els ingressos d'entrades i cafeteria van aconseguir recuperar tota la inversió realitzada, la qual cosa assegura futures edicions amb més activitats i autors. Per a nosaltres l'ús dels espais públics és fonamental, ja que això representa un ús complet dels recursos a l'abast de la ciutadania, siga l'Institut (entès com a edifici públic i puntal principal de realització de OTAKUART) o la resta d'espais utilitzats: sales amb exposició a l'edifici Quart Jove, carrers adjacents per a realitzar activitats els assistents de les quals no caben dins del recinte i panells i punts d'informació municipal

per a la difusió a Quart de Poblet. D'altra banda, no podria concebre's OTAKUART com a tal sense aquests espais públics, ja que no hi ha finançament que pogués afrontar el lloguer de locals privats. L'esdeveniment té una implicació directa amb les entitats locals establides a l'Horta Sud, ja tinguen relació directa amb el nostre àmbit d'actuació o no; destaquem, per exemple, la col·laboració dels consells locals de joventut de Quart de Poblet i Mislata, tot i que és inevitable que les entitats que s'involucren més siguen les més afins temàticament. OTAKUART planteja una situació en continu límit, ja que corre el risc de morir d'èxit. En plantejar la possibilitat que centenars de personatges visiten l'esdeveniment requerim d'espais amb un aforament major, no sempre presents o disponibles per a les associacions locals. A més, la inversió en la manutenció dels voluntaris, serveis de neteja i manteniment han de ser més grans, de manera que l'equilibri entre ingressos i despeses depèn finalment de la quantitat de gent que assistisca i pague l'entrada. Des de Cases de Joventut es disposa d'una base econòmica derivada dels deu anys de realització de l'esdeveniment, però no hauríem de confiar-hi per solucionar els problemes. OTAKUART ha de ser capaç d'aconseguir la plena autogestió per assegurar la supervivència en edicions següents.

37


Pràctiques innovadores en matèria de joventut

6

POSSIBILITAT QUE L’EXPERIÈNCIA ES PUGA ADAPTAR O APLICAR A ALTRES ORGANITZACIONS I CONTEXTS Enfocaments innovadors transferibles a altres organitzacions.

Qualsevol entitat pot fer front a un esdeveniment d'aquestes característiques. OTAKUART va començar el seu recorregut fa deu anys a QUART JOVE, un edifici administratiu amb sales multiús que va acollir a 150 persones. Actualment, les necessitats d'espai només es poden satisfer a un recinte escolar, atès la gran quantitat de visites. Tot depèn de l'equip de treball de què hom dispose i de la capacitat pressupostària, però la realització d'activitats semblants a la província de València des de l'aparició d'OTAKUART és un fet: a localitats com Picassent (Tierras Baldías, vuit edicions), Silla (Ninpondo, una edició), Port de Sagunt (Portotaku, una edició), Manises (Mundo Freak, tres edicions), Mislata (Team Sushi, tres edicions) s'han celebrat esdeveniments amb estructures similars, en què s'han afegit activitats esportives i lúdiques a la realització de xerrades o tallers culturals organitzats per grups de joves. Els valors de cooperació, treball juvenil, igualtat, foment de noves tecnologies i adhesió al mercat laboral han conduït l'esdeveniment al punt en què es troba: amb diverses generacions de joves que treballen junts i aprenen els uns dels altres. OTAKUART s'ha convertit en una escola de valors i d'educació no formal, en el qual tots els participants, ja siguen voluntaris o assistents, se senten part d'un procés integrador, fins al punt que organitzen les seues pròpies activitats o volen unir-se al projecte a través de les Cases de Joventut. La presència de convidats i projectes externs a les Cases -procedents del món del còmic, la literatura i el videojoc- ofereix models de treball i esforç als joves.

7

FINANÇAMENT DE L’ACTUACIÓ Fonts de finançament, recursos materials i humans, cost.

Trenta socis de la Casa de Joventut l'Amagatall treballen com a voluntaris tant durant la realització de l'esdeveniment com al llarg del muntatge i desmuntatge. Des de l'any 2012 es compta, a més, amb la presència i participació activa de les associacions Team Sushi (Mislata), Dracs i Espases (València) i M'anime (Manises), i es conforma així un teixit associatiu de l'Horta Sud basat en l'oci alternatiu i el col·leccionisme. Més de vint socis d'aquestes entitats col·laboren activament durant el transcurs de OTAKUART organitzant activitats i ajudant en el desmuntatge. L'Ajuntament de Quart de Poblet també col·labora en el projecte en matèria de serveis policials, recollida de fems extraordinària, desplaçament de material a través del servei de Brigada, serveis sanitaris i publicitat de l'esdeveniment.

38


"OTAKUART"

A més dels recursos materials acumulats per OTAKUART al llarg de les edicions realitzades i que es troben emmagatzemats a la Casa de Joventut l'Amagatall -electrodomèstics, cartelleria, material de papereria, attrezzo, joguines, material informàtic, etc.-, valorats en prop de 8.000 €, OTAKUART disposa de les següents infraestructures arrendades de forma gratuïta a entitats públiques i associacions: -Instal·lacions i mobiliari de l'IES Riu Túria (Conselleria d'Educació). -Projector (Consell de Joventut de Quart de Poblet). -Dues televisions de 32 polzades (Associació Impuls). -Vint tanques de protecció (Ajuntament de Quart de Poblet). -Tres-centes cinquanta cadires de plàstic (Ajuntament de Quart de Poblet). -Taulat de sis per sis metres (Ajuntament de Quart de Poblet). -Cinc vetlladors plegables (Ajuntament de Quart de Poblet). -Escenari inflable i motor (Jointo Entertainment). -Televisor i dos videoconsoles (Arcadia Fighters València). -Vuit vetlladors plegables i attrezzo (Dracs i Espases). -Equip de so per a l'escenari secundari (Team Sushi). OTAKUART es finança mitjançant la col·laboració pública i privada. Per a l'execució de l'esdeveniment hom recorre a diverses fonts: la inversió de la Casa de Joventut l'Amagatall, les subvencions per activitats juvenils per concurrència competitiva de l'Ajuntament de Quart de Poblet i els ingressos obtinguts per la venda de les entrades, cafeteria i els contractes de lloguer de les botigues i estands que assisteixen a l'esdeveniment a exposar els seus productes. A més de comptar amb pressupost per part de Federació de Cases, OTAKUART es nodreix d'iniciatives pròpies i de la venda de les entrades al recinte; una pràctica que vam iniciar el 2011 amb òptim resultat anticipant-nos a la crisi econòmica i a les retallades en els serveis de joventut. L'entrada d'un dia té un cost de 3 € i el tiquet per a dos dies té un cost de 4 €. Més de quinze empreses del sector del còmic col·laboren activament en el projecte i hi són presents, ja siga en forma de botiga o organitzant torneigs i activitats. A més, altres

39


Pràctiques innovadores en matèria de joventut

quinze associacions i fanzines d'Alacant, València, Múrcia, Barcelona, Madrid i Albacete completen el repartiment interassociatiu i creatiu de l'esdeveniment, amb presència a OTAKUART i un espai dedicat als seus productes, creacions i activitats. Venda d'entrades

5.500€

Conveni de Federació de Cases de Joventut /pressupost per a

1.000€

Grups Estables Venda de productes de cafeteria Lloguer d'espais comercials i no comercials TOTAL

8

2.000€ 700€ 9.200€

MÉS INFORMACIÓ Llocs web...

En ser OTAKUART un esdeveniment de dos dies de durada, i després d'anys de disposar de pàgines web (com per exemple, les d'edicions anteriors que romanen en el nostre servidor privat: http://studio-kat.net/otakuart13, http://studiokat.net/otakuart12, http://studio-kat.net/otakuart11), ens vam adonar que el públic amb prou feines les consultava. És per això que enguany, es va optar per emprar un fòrum (http://otakuart. info) mitjançant el qual aconseguir més interacció amb els participants, així com un seguiment especial per Facebook (a través de l'esdeveniment https: // www. facebook. com/events/457768751027138) i Twitter (en el hashtag #Otakuart, encara que molts participants ometen el coixinet quan esmenten l'esdeveniment).

40


"OTAKUART"

9

INFORMACIÓ SOBRE L'ENTITAT/ORGANITZACIÓ

Nom: FEDERACIÓ DE CASES DE JOVENTUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA Adreça: C / Don Adolfo Giménez del Riu i Tasso, 6, baixos, esquerra. Quart de Poblet. Tel.: 961 144 415 Objectius principals: Les Cases de Joventut són un espai de convivència, de trobada i de relació entre els joves, en el qual s'agrupen per inquietuds o aficions i desenvolupen les seues pròpies activitats de manera autònoma. Aquests grups s'anomenen grups estables, que reben els suport dels animadors professionals.

41“Mislata ON”

3er

it

s ccès

a

"Mislata ON" Àrea temàtica/àmbit de l’activitat: oci alternatiu nocturn Entitat/institució: associa ció Menys Graus Adreça: c/Túria, 13 C.P.: 46920 Municipi: Mislata Tel: 646095483 Adreça electrònica: info@ menysgraus.org Pàgina web: www.menysg raus.org Persona de contacte: Va nesa Sanahuja Gil Paraules claus: oci salud able, oci alternatiu, oci no cturn, prevenció de conductes de risc

1

SITUACIÓ ANTERIOR AL DESENVOLUPAMENT DE L’ACTUACIÓ Context, punt de partida, qui està donant també resposta a la situació i què està fent.

Mislata té pocs locals dirigits al públic juvenil, cosa que provoca que els joves isquen del municipi per a passar-ho bé. És evident l'absència d'alternatives d'oci nocturn durant els caps de setmana. A més, tampoc hi ha espais on poder divertir-se amb un oci diferent a l'habitual. Segons el padró municipal de 2013, la població jove (d'entre 13 i 30 anys) representava el 20,13% de la població total. El consum d'alcohol està molt generalitzat i es concentra bàsicament el cap de setmana. Les drogues més consumides de la població espanyola entre els 15 i 34 anys van ser l'alcohol i el tabac. El 64,8% dels enquestats, d'edat compresa entre les esmentades, afirma haver-se emborratxat alguna vegada (EDADES PNsD). Per tot això, des de l'associació juvenil Menys Graus, naix el projecte Mislata ON amb l'objectiu d'oferir alternatives d'oci al jovent de Mislata.

43


Pràctiques innovadores en matèria de joventut

2

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ (EXECUCIÓ) Descripció resum de l’experiència, objectius, estratègia, desenvolupament del projecte, metodologia, participació dels/les usuaris/es en el projecte. Amb qui s’ha col·laborat per posar en marxa el projecte i amb què. Temporalització: inici/final. Període de vigència.

Mislata ON és un projecte que ofereix alternatives d'oci a les persones joves de Mislata de 13 a 30 anys des de l'any 2011. L'objectiu general és promocionar alternatives d'oci els caps de setmana amb activitats lúdiques, esportives, culturals i socials per evitar, reduir o substituir activitats poc saludables. El projecte es divideix en tres fases distribuïdes al llarg de l'any (febrer, juny i octubre). Cadascuna d'aquestes està formada per dos caps de setmana consecutius plens d'activitats que promouen l'oci alternatiu i saludable, principalment en horari nocturn, en una franja entre les 22 hores i les 3 de la matinada, i a espais municipals com la piscina, pavellons esportius, centres juvenils, places i parcs. Les activitats més destacades i innovadores de Mislata ON són les nits d'estiu amb activitats aquàtiques a la piscina, els torneigs esportius, el passatge del terror per Halloween i la gran varietat de manualitats. Les característiques més rellevants del projecte: • Promou hàbits saludables i alternatives d'oci no consumistes. • Està obert a la població juvenil del municipi de manera igualitària. • És gratuït, de manera que el poder adquisitiu no és una barrera per a no fruir del temps lliure. • Fomenta l'ús d'espais municipals en horaris en els quals, si no fos per això, romandrien tancats i per tant maximitza així el rendiment de les instal·lacions públiques. • Acosta els joves als recursos de l'Ajuntament. • Es tracta d'un projecte fet per i per a joves. L'objectiu general de Mislata ON és promoure, els caps de setmana i períodes de vacances, alternatives d'oci saludable per al jovent mitjançant activitats lúdiques, esportives, culturals i socials dirigides a evitar, reduir o substituir la implicació en activitats poc saludables. La metodologia d'aquest projecte té en compte que l'equip treballarà en la mateixa línia i amb els mateixos objectius. La tasca de l'equip de mediació, adequadament format, és imprescindible per a l'èxit del projecte. Es disposa, a més, d'una persona que organitza i coordina l'equip. L'organització prèvia es realitza de forma contínua el mes anterior a l'esdeveniment mitjançant reunions les 4 setmanes prèvies. Cada mes de desembre es programa la següent edició. Per a la realització del projecte es compta des de 2013 amb un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Mislata i amb l'ajuda d'entitats i persones de Mislata

44


“Mislata ON”

que participen de manera voluntària. L'organització de les activitats es realitza mitjançant reunions i grups de treball. En cada fase hi ha una persona que s'encarrega de coordinar les reunions, les activitats i l'equip de mediació. En 2014 al voltant de 1.500 persones joves de Mislata van participar a Mislata ON. Els assistents s'apunten a les activitats el mateix dia que tenen lloc, ja que hi ha un mediador que s'encarrega de realitzar les inscripcions. Tret de les activitats esportives, la inscripció prèvia es realitza a través de la pàgina web. Les activitats que solem realitzar: • Taller de ball

• Torneig de bàsquet

• Taller de Hamma 2.0

• Torneig de futbol

• Taller d'espelmes

• Aiguagim

• Taller de còctels saludables

• Jocs aquàtics

• Taller de massatges

• Jocs de taula

• Torneig de FIFA

• Ping-pong

Per les opinions i l'experiència dels participants, aquest projecte d'oci nocturn va esdevenint una alternativa molt ben acollida que permet eixir de nit sense necessitat de consumir substàncies ni utilitzar cap mitjà de transport. "La gent s'ho va passar molt bé i m'han fet molt bones crítiques." Pedro, 15 anys. "Jo crec que tant els qui participem com els qui van vindre a veure-ho ho vam passar genial. Hi havia molt de treball fet i això, al capdavall, es nota". Nerea, 15 anys. "M'ho vaig passar d'allò més bé, estava molt ben organitzat i és molt bona idea." Clara, 16 anys. "Sempre que vaig m'ho passe genial i pense que les activitats són molt divertides i que a la gent li agraden i es diverteixen." Anna, 17 anys.

45


Pràctiques innovadores en matèria de joventut

3

AVALUACIÓ Mecanismes i indicadors.

Es realitza una avaluació continuada en la qual es valoren els següents aspectes: • Participants: en finalitzar cada nit es passa una breu enquesta a les persones que han participat per a valorar les activitats, l'espai i els horaris que més agraden i així recollir noves idees. • Equip de mediació: l'avaluació final es realitza en una reunió amb tot l'equip i es valoren aspectes com la coordinació, l'execució, la comunicació, les activitats, el treball de l'equip i el treball del voluntariat en què, a més, cada persona s'autoavalua per a millorar en les àrees que siga necessari.

4

SITUACIÓ POSTERIOR AL DESENVOLUPAMENT DE L’ACTUACIÓ Resultats, objectius acomplits.

D'una banda, el fet que més de 1.500 persones joves trien divertir-se d'aquesta manera ja representa la consecució del principal objectiu. A més, els que participen no només repeteixen durant tot l'any sinó que en alguns casos decideixen implicar-se més i col·laborar en l'organització. El reconeixement, en l'àmbit municipal, que té Mislata ON -que es fa palès en el conveni que rebem de l'Ajuntament- és una altra mostra dels bons resultats del projecte. D'altra banda, l'impacte en els mitjans de comunicació locals és un altre indicador de l'interès que genera el projecte.

5

VALORACIÓ DE LA PRÀCTICA INNOVADORA Punts forts (fortaleses i oportunitats), punts febles (debilitats i amenaces).

Com a punts forts destaquem que som l'única oferta d'oci alternatiu nocturn a Mislata, la qual cosa ens ha dut a adquirir una certa reputació. Moltes persones joves del municipi coneixen Mislata ON i trien participar en les activitats en lloc de fer-ho en altres formes de diversió. Mislata ON dóna l'oportunitat a molts joves de fruir de l'oci en un entorn saludable, aprofitant espais públics, és a dir, transferint un ús diferent als espais públics de Mislata. A més es fa de joves per a joves que eduquen en valors des d'un punt de vista que no prohibeix ni es centra en els riscs de les drogues, sinó que de forma positiva informa i obre espais on és possible divertir-se sense consumir alcohol i altres substàncies.

46


“Mislata ON”

Com a punts febles destaquem que l'oci tradicional, en la societat espanyola no es concep sense consum d'alcohol i altres substàncies i aleshores, resulta habitual que, de manera paral·lela a les activitats de Mislata ON, altres organitzacions promoguen l'oci tradicional.

6

POSSIBILITAT QUE L’EXPERIÈNCIA ES PUGA ADAPTAR O APLICAR A ALTRES ORGANITZACIONS I CONTEXTS Enfocaments innovadors transferibles a altres organitzacions.

A Espanya hi ha molts altres projectes com Mislata ON, tot i que en molts casos són promoguts per les entitats municipals en lloc de ser fomentats per joves per a joves. Destaquen Abierto hasta el amanecer de Gijón, Sonámbulos d'Alhaurín de la Torre, Quart de Nit de Quart de Poblet o Vente pa'ka de Sant Boi de Llobregat, que juntament amb Mislata ON conformen la Xarxa Lunas, una organització que agrupa diferents projectes d'oci nocturn alternatiu del país. Aquestes entitats tenen en comú el mateix objectiu: promocionar alternatives d'oci saludable per al jovent els caps de setmana i períodes de vacances que oferisquen oportunitats per a participar en activitats lúdiques, esportives, culturals i socials dirigides a evitar, reduir o substituir les activitats poc saludables.

47


Pràctiques innovadores en matèria de joventut

7

FINANÇAMENT DE L’ACTUACIÓ Fonts de finançament, recursos materials i humans, cost.

Recursos materials No fungibles Infraestructures i instal·lacions: CJM Túria, CJM Mercat, Pavelló El Quint, Casa de la Dona, Piscina Municipal, Pavelló La Canaleta, Poliesportiu, Casa Sendra, Centre Cultural. Equipaments: cadires, taula, etc. (aportats per l'Ajuntament de Mislata). Vehicles: vehicle per a transport de materials (brigada de l'Ajuntament i voluntàries de l'associació). Mitjans i equips tècnics: equip de música, micròfon i altaveus, projectors, ordinadors, fotocopiadora, televisió, reproductor DVD, videoconsoles. Fungibles Papereria, material informatiu imprès, cartelleria (en allò que ha estat possible, aportat per l'Ajuntament de Mislata). Recursos humans Coordinació: una persona contractada durant el període de preparació de cada fase, durant 15 dies, 8 hores setmanals assignades al projecte i que rep una remuneració de 200 €. La persona que coordina té el perfil de monitor de temps lliure i a més la titulació de TASOC, Treball Social o Educador Social. Equip de mediació: mínim de huit persones cada nit d'activitat que reben una dieta de 10 € per nit. Els mediadors posseeixen el títol de Monitor d'Oci i Temps Lliure o el de Mediador en espais d'oci. Es disposa de la col·laboració del Consell de la Joventut de Mislata, de diverses associacions juvenils, tant de Mislata com de València i la Regidoria de Joventut. Les entitats col·laboren en el préstec de material o realitzant algun tipus d'activitat. Recursos Monetaris En l'actualitat tenim un conveni amb l'Ajuntament de Mislata per a garantir la continuïtat del projecte. Els diners de la persona que coordina cada fase del projecte, provenen del pressupost del conveni signat amb l'Ajuntament. El salari aproximat és de 200 €.

8

MÉS INFORMACIÓ Pàgines web, etc.

Pàgines web: mislataon.org i menysgraus.org

48


“Mislata ON”

Facebook: facebook.com/associaciomenysgraus i facebook.com/MislataON Twitter: @menysgraus i @MislataON Instagram: MenysGraus Email: info@menysgraus.org

9

INFORMACIÓ SOBRE L’ENTITAT/ORGANITZACIÓ Nom: Associació Menys Graus Adreça: C/ Túria, 13, baixos, Mislata 46920

Tel.: 646095483

Objectius principals: Menys Graus és una associació constituïda el 2010 per joves voluntaris formats en prevenció de conductes de risc i compromesos pel canvi social, que busquen fomentar hàbits de salut entre els joves i promoure alternatives d'oci. Facilitem informació sobre la reducció de riscs per promoure una educació per a la salut i fem mediació amb joves en situacions de risc. Busquem generar alternatives d'oci per a prevenir drogodependències i altres conductes de risc entre joves de 12 a 35 anys de Mislata. Per aconseguir-ho realitzem activitats i proposem alternatives d'oci en las quals es reflexione sobre aquestes conductes o, simplement, hom passe una estona divertida sense necessitat de prendre cap tipus de substància. Entre les nostres activitats està elaborar materials preventius, anàlisi de la realitat, desenvolupar programes de voluntariat mitjançant "agents de salut", formar aquests agents, col·laborar amb altres associacions i entitats i participar en els mitjans de comunicació social. Àmbit de treball: Les activitats de Menys Graus van dirigides a persones joves de 13 a 30 anys de Mislata i a la resta de la Comunitat Valenciana.

49


s or d a or b a l · L CO


"Erasmus per a Joves Emprenedors"

"Erasmus per a Joves

Emprenedors"

Àrea temàtica/àmbit de l’activitat: emprenedoria Entitat/institució: Centr e Coordinador de Relac ions Exteriors amb la Unió Europea de l Govern d'Aydın (Turquia) Municipi: Aydın, Turquia Tel: +00905057877032 Adreça electrònica: rey hanturkmen@aydinab.gov. tr Pàgina web: http://www .aydin.gov.tr Persona de contacte: Em re Köksal Paraules claus: nous em prenedors, petits empre saris, microempreses de nova creac ió.

1

SITUACIÓ ANTERIOR AL DESENVOLUPAMENT DE L’ACTUACIÓ Context, punt de partida, qui està donant també resposta a la situació i què està fent.

El Centre Coordinador de Relacions Exteriors amb la Unió Europea del Govern d'Aydın (Turquia) és la institució pública encarregada de temes relacionats amb projectes europeus i amb el procés d'adhesió a la UE en la província d'Aydın. Té com a principal objectiu proporcionar formació i assessorament sobre les relacions de la UE en la cooperació amb les diferents organitzacions internacionals i institucions. El Centre és una institució intermediària entre les PIME (petites i mitjanes empreses) i les cambres de comerç i indústria. Una de les missions més importants del Centre és promoure les activitats i operacions de negoci a nivell internacional. També és responsabilitat del Centre supervisar tots els projectes LLP (Lifelong Learning Programme) implementats a Aydın. El Centre té una xarxa de comunicació amb totes les institucions esmentades. La Cambra de Comerç d'Aydın, amb 5.376 membres, opera principalment en la indústria agrícola, aliments, turisme i energia i la Cambra d'Indústria té prop de 760 membres de les PIME que estan produint i exportant diferents tipus de maquinària d'automoció i agrícola, a més de productes de la indústria alimentària i l'energia.

51


Pràctiques innovadores en matèria de joventut

El Centre organitza cursos regulars de 60 hores per als nous emprenedors perquè puguen desenvolupar les seues competències empresarials. L'any 2011, 475 nous empresaris van obtenir els certificats de capacitació en aquests cursos. El Centre compta amb l'esforç i el treball dels seus empleats, especialitzats en formació i emprenedoria. El nostre objectiu és que els joves amb potencial emprenedor, visquen experiències empresarials i descobrisquen iniciatives a nivell europeu. El projecte es va posar en marxa per una necessitat de treballar l'emprenedoria i l'esperit empresarial a Aydın. Per aquesta raó, es va crear un consorci amb entitats d'Alemanya, Letònia, Eslovènia i Espanya, l'objectiu del qual va ser millorar l'esperit empresarial, el desenvolupament de la perspectiva internacional i la competitivitat de les PIME europees, i fomentar possibles nous empresaris i microempreses de nova creació, dins de les circumstàncies específiques de cada país. En altres paraules, millorar i facilitar la mobilitat dels nous empresaris.

2

DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ (EXECUCIÓ) Descripció resum de l'experiència, objectius, estratègia, desenvolupament del projecte, metodologia, participació de dels/les usuaris/es en el projecte. Amb qui s'ha col·laborat per posar en marxa el projecte i amb què. Temporalització: inici/final. Període de vigència.

Els objectius del projecte són formar els nous petits empresaris, fomentar la mobilitat d'aquests entre els diferents països que formen el consorci i donar suport als nous projectes, per tal de reeixir en la posada en marxa i desenvolupament de les seues pròpies idees de negoci. D'aquesta manera promovem l'intercanvi d'experiències i informació entre empresaris referent als obstacles i els reptes de la posada en marxa i desenvolupament dels negocis, i d'aquesta manera, millorar l'accés al mercat i la identificació de socis potencials per a les empreses noves establides en altres països de la UE. El projecte disposa de diferents grups destinataris. D'una banda, nous empresaris (NE), i per una altra, grups d'immigrants i persones que provenen d'entorns rurals. Ambdues parts tenen el suport del Consorci per a iniciar el seu propi negoci, amb l'assessorament, entre d'altres, d'un gran nombre de PIME regionals amb una àmplia experiència en el sector empresarial. El primer pas del programa és la promoció. Quan els empresaris disposats a participar en el programa contacten amb nosaltres, els dirigim a la pàgina web www. erasmusfıryoungentrepreneurs.com i els demanem que trien la nostra organització com a intermediària (IO). D'aquesta manera, tot el procés d'assessorament i intercanvi d'experiències queda reflectit. El projecte té una durada de 2 anys.

52


"Erasmus per a Joves Emprenedors"

3

AVALUACIÓ Ferramentes i indicadors.

Els comentaris en el perfil dels nous empresaris després de l'estada indiquen millores visibles en la seua idea de negoci i en les habilitats empresarials, la qual cosa ens demostra que el projecte ha estat un èxit. Informes: Amb l'objectiu d'acomplir les obligacions de comunicació dels documents sobre les activitats realitzades, s'enviaran els informes oportuns a l'Agència Europea encarregada de gestionar el programa. Els socis del consorci declaren la disposició i voluntat de contribuir a l'elaboració d'un codi de conducta per a l'organització intermediària (IO) durant l'execució del projecte, participant en altres experiències transnacionals.

4

SITUACIÓ POSTERIOR AL DESENVOLUPAMENT DE L'ACTUACIÓ Resultats, objectius acomplits.

El Consorci posarà en pràctica totes les activitats i iniciatives que han resultat satisfactòries en el desenvolupament del projecte. Els beneficiaris podran disposar de l'assessorament de les xarxes regionals de negocis (cambres, associacions d'empresaris, institucions de desenvolupament, finances, estructures, etc.). També els membres del consorci informaran sobre com posar en marxa una empresa i compartiran l'experiència adquirida amb els seus socis del Consorci a nivell administratiu i de política nacional.

5

VALORACIÓ DE LA PRÀCTICA INNOVADORA Punts forts (fortaleses i oportunitats), punts febles (debilitats i amenaces).

Els mètodes que s'han definit de forma individual pels socis del consorci estan relacionats, majoritàriament, amb la gestió, les xarxes i la promoció del programa. Els socis volen i duen a terme mètodes proactius i interactius en temes relacionats. No cal dir que les possibles aliances i acords que puguen nàixer entre les empreses col·laboradores i els nous emprenedors, contribuiran a possibles negocis futurs. Les experiències d'èxit que sorgeixen d'aquestes associacions també indiquen que el Programa Erasmus per a Joves Emprenedors ha estat un èxit. Estem molt orgullosos de ser una de les dues institucions acreditades a Turquia per a l'execució d'aquest programa ja que ofereix oportunitats molt importants als empresaris.

53


Pràctiques innovadores en matèria de joventut

6

POSSIBILITAT QUE L'EXPERIÈNCIA ES PUGA ADAPTAR O APLICAR A ALTRES ORGANITZACIONS I CONTEXTS Enfocaments innovadors transferibles a altres organitzacions.

El programa Erasmus per a Joves Emprenedors està obert a totes les institucions relacionades amb empresaris o petites i mitjanes empreses, que poden participar en el programa com a part d'un consorci. Col·laboradors i nous emprenedors poden compartir coneixements, experiència en l'àmbit en què estan treballant i aconseguir un punt de vista diferent al tradicional. Aquests assimilen el treball d'una altra manera, aprenen la cultura de la ciutat i el teixit empresarial de la zona.

7

FINANÇAMENT DE L'ACTUACIÓ Fonts de finançament, recursos materials i humans, cost.

El projecte ha estat finançat per la Comissió Europea amb 200.000 €.

8

MÉS INFORMACIÓ

Pàgina web: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=en#.VFy_4jSG8uca

9

INFORMACIÓ SOBRE L’ENTITAT/ORGANIZACIÓ

Centre Coordinador de Relacions Exteriors amb la Unió Europea del Govern d'Aydın (Turquia) En el procés d'adhesió del nostre país a la UE, aquest centre té la responsabilitat de treballar per a la cooperació, la comunicació i la coordinació de la regió d'Aydın amb la Unió Europea. La nostra línia de treball es dirigeix envers l'establiment de les infraestructures necessàries per a

54


"Erasmus per a Joves Emprenedors"

la inclusió de la regió a la UE, informar els ciutadans sobre l'adhesió i gestionar les exigències de la UE perquè puga ser possible. Els objectius principals del nostre centre: 1. Participar en la comunicació i intercanvi d'informació constant amb els òrgans de la UE i investigar les formes i els mètodes per obtenir els màxims beneficis de l'evolució positiva mentre dura el període de candidatura. 2. Donar a les entitats una agenda de treball en relació a la candidatura. 3. Establir un centre de documentació que cobrisca qüestions d'organització i de funcionament de la UE, amb la finalitat de proporcionar informació que puga resultar beneficiosa per a les organitzacions públiques, les organitzacions no governamentals, les universitats, els mitjans de comunicació i les associacions ciutadanes. 4. Establir una cooperació directa i coordinada amb l'Oficina del Primer Ministre, la Secretaria General de la UE, la Comissió de la UE per a la delegació de Turquia i el Ministeri de Relacions Exteriors, juntament amb el Departament de Coordinació de la UE. 5. Desenvolupar i enfortir la capacitat de l'Oficina del Governador per adaptar-se a la normativa de la UE. 6. Preparar Aydın per a l'adhesió a la UE institucionalment i financera. 7. Donar a conèixer als membres de la UE totes les organitzacions privades, públiques, institucions i les ONG d'Aydın. Pàgina web de l'entitat: http://www.aydin.gov.tr/

55"BE FOOD"

"BE FOOD" Àrea temàtica/àmbit de l’activitat: promoció del territori i dels productes locals Entitat/institució: Casin a del Principe Municipi: Avellino, Itàlia Tel.: +338 1739582 Adreça electrònica: segn inversi@gmail.com Pàgina web: www.casina delprincipegusto.it Persona de contacte: Ca rmine Ciccarone Paraules claus: aliments, tradició, cultura, enogas tronomia, art, història, activitats d'a prenentatge.

1

SITUACIÓ ANTERIOR AL DESENVOLUPAMENT DE L’ACTUACIÓ Context, punt de partida, qui està donant també resposta a aquesta situació i què està fent.

La Casina del Principe està considerada una de les fites de la ciutat d'Avellino a causa de la fascinació que provoca i de la seua història. L'estructura -situada a Corso Umberto I, 215, Avellino (Itàlia), ciutat principal d'Irpinia- va ser l'entrada al parc adjacent al Castell. El lloc on la Casina del Principe va ser construïda era comunament anomenat "Taverna" i probablement va ser construïda sobre el Convent de Sant Pere i Sant Pau, de la qual el camí va prendre el seu nom original. La restauració de la Casina va ser acabada l'any 2008, sense canviar la identitat estructural del passat. Les habitacions, que van ser utilitzades com a tallers, actualment, contenen la Degusteria d'Irpinia, un lloc on es poden degustar diferents productes de la terra i aprendre sobre l'art i la música, activitats que es realitzen d'acord amb les intencions de la família Caracciolo, propietària de l'edifici. La restauració ha permès preservar l'essència de la Casina com a gresol de l'art i la cultura de la regió.

57


Pràctiques innovadores en matèria de joventut

La Casina, restaurada però en desús, es va obrir gràcies a Be Food, projecte presentat per SegnInversi, associació que gestiona les activitats del centre i que va presentar una oferta a l'Ajuntament d'Avellino i va guanyar la gestió d'aquest patrimoni històric per als propers 6 anys. El projecte pretén promoure un lloc simbòlic d'Avellino a través d'una xarxa de persones i entitats involucrades en la creació d'un centre cultural. Segninversi té com a objectiu promoure iniciatives culturals i artístiques que es duran a terme a la Casina del Principe perquè siga un centre cultural permanent a la ciutat, en línia amb les iniciatives previstes i promogudes per l'Ajuntament d'Avellino. És un centre cultural i d'aprenentatge que té com a principi bàsic treballar amb als recursos territorials i els productes locals. Aquests inclouen el medi ambient, l'agricultura i l'artesania que s'utilitzen per crear segments culturals i turístics. Be Food es troba en el primer any de realització. La segona edició comença el novembre de 2014.

2

DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ (EXECUCIÓ) Descripció resum de l'experiència, objectius, estratègia, desenvolupament del projecte, metodologia, participació dels/les usuaris/es en el projecte. Amb qui s'ha col·laborat per tal de posar en marxa el projecte i amb què. Temporalització: inici/final. Període de vigència.

PRODUCTES TÍPICS DE LA REGIÓ D'IRPINIA Irpinia és un territori que té una rica i variada cultura gastronòmica. La província d'Avellino, que és un lloc ple de vida agrícola, ofereix productes simples però refinats, capaços de captivar els paladars més exigents. El peculiar clima i el sòl mineral d'origen volcànic són perfectes per a les varietats de vinya de les quals obtenim vins DO com Taurasi, Greco di Tufo i Fiano di Avellino. Altres productes d'excel·lència són: raïm i licors, oli, verdures, carns i formatges. També és important esmentar el Podolico Caciocavallo, un formatge obtingut solament de la llet de la podolic, raça bovina criada en estat salvatge. El torró era una especialitat ja coneguda en temps de Marcial América, que solia parlar de la "cupeto", un dolç fet amb mel, nous i clara d'ou. També es reconeix la tòfona Negro de Bagnoli, classificada pel Ministeri d'Agricultura com un producte italià de menjar tradicional. Aquests i uns altres productes típics gastronòmics seran els ingredients per a les principals activitats de restauració que es duen a terme a la Casina del Principe. El projecte Be Food vol crear, a un edifici de gran valor històric, un centre on promoure la cultura d'una manera innovadora i creativa; un lloc on els ciutadans puguen reunir-se per aprendre sobre la cultura, les tradicions i les diferents formes d'art.

Be Food és, de fet, un recorregut temàtic que naix de la regió d'Irpinia i en el qual les vies experimentals relacionades amb la cultura, les tradicions i l'art s'uneixen en el sentit més ampli. A través d'aquest projecte, la Casina del Principe es converteix en un lloc d'aprenentatge espontani gràcies a tallers sobre diversos temes, dedicats no només als nens sinó també als adults. El projecte Be Food es basa en els recursos territorials i els productes locals com a principi bàsic. No es pot excloure el medi ambient, l'agricultura i l'artesania -com a

58


"BE FOOD"

recurs per crear oportunitats d'aprenentatge- dels productes i els recursos locals. El projecte té com a objectiu treballar en xarxa: els productors de la regió d'Irpinia amb tot el que està fora de les seues fronteres. A través de l'organització de múltiples activitats, tothom pot aprendre d'una manera innovadora i poc convencional, i fruir, no només dels aliments i els vins tradicionals d'Irpinia, sinó també de les diferents formes d'art i artesania antiga i contemporània. Algunes de les iniciatives que l'associació SegnInversi promou a la Casina del Principe són classes de cuina, mercats "quilòmetre 0", tallers gratuïts de ceràmica, fotografia i teatre combinat amb degustacions de productes locals, per ampliar d'aquesta manera els coneixements dels ciutadans. Una de les activitats que desperten més interès entre el públic assistent són els tallers de cuina durant els quals experts de cuina es reuneixen per ensenyar com cuinar alguns plats tradicionals d'Irpinia. S'ensenyen costums locals a través de cursos de dansa folklòrica promoguts per l'escola de la Montemaranese Tarantella. Els cursos tenen com a objectiu ensenyar aspectes poc coneguts de les tradicions, el valor del folklore i el significat d'alguns rituals ancestrals. El projecte Be Food, per tant, vol promoure un seguit d'iniciatives que tenen com a eix principal l'aprenentatge de la ciutadania. Gràcies al projecte, la Casina del Principe ha esdevingut un punt de referència per als participants en les nombroses activitats organitzades entorn a diferents temàtiques, a través d'un aprenentatge no formal. Dins de l'edifici hi ha un restaurant anomenat Gusto, l'objectiu del qual és promoure i desenvolupar xarxes per difondre, promocionar i vendre productes turístics de la regió d'Irpinia. El restaurant ofereix els aliments en una atmosfera familiar i tradicional, i a més diversos itineraris gastronòmics. La tradició i la degustació unides donen vida a GUSTO-experiència de menjar.

59


Pràctiques innovadores en matèria de joventut

3

AVALUACIÓ Ferramentes i indicadors.

Hi va haver una gran participació i implicació per part del públic d'Avellino i de la resta del sud d'Itàlia en les activitats dutes a terme en la primera edició del projecte Be Food. Aquest impacte s'ha aconseguit pel tipus d'activitats -sofisticades i no convencionals- que es van realitzar a la Casina del Principe. La creativitat, la innovació i l'originalitat van ser claus en l'èxit d'aquesta primera edició del projecte.

4

SITUACIÓ POSTERIOR AL DESENVOLUPAMENT DE L'ACTUACIÓ Resultats, objectius acomplits.

El fet de realitzar un gran nombre d'activitats amb la col·laboració de productors tradicionals locals, comerciants i associacions voluntàries, ha generat una sèrie de sinergies a través de les quals, gràcies a la participació activa d'aquests col·lectius, s'ha aconseguit donar al conjunt monumental de la Casina del Principe una funció cultural i social. Al llarg dels mesos que ha durat la primera edició de Be Food, s'ha consolidat la força de l'acció coordinada i col·lectiva. Els resultats obtinguts durant la primera edició del projecte Be Food han satisfet en gran mesura les expectatives de l'associació SegnInversi.

5

VALORACIÓ DE LA PRÀCTICA INNOVADORA Punts forts (fortaleses i oportunitats), punts febles (debilitats i amenaces).

Hem assajat una nova manera de promoure els recursos culturals i hem mostrat que es tracta d'una oportunitat per a fomentar el desenvolupament cultural, social i econòmic. També hem provat una forma de relació entre la cultura i els serveis que permeten un procés de desenvolupament urbà sostenible.

6

POSSIBILITAT QUE L'EXPERIÈNCIA ES PUGA ADAPTAR O APLICAR A ALTRES ORGANITZACIONS I CONTEXTS Enfocaments innovadors transferibles a altres organitzacions.

El sistema de gestió aplicat a la Casina del Principe d'Avellino en el projecte Be Food podria desenvolupar-se en qualsevol territori. La metodologia aplicada per l'associació Segninversi a la Casina del Principe es basa en la creació d'una xarxa lliure de relacions i interaccions oportunament coordinada i enfocada a l'assoliment dels seus objectius. 60


"BE FOOD"

Crear una associació activa en el centre cultural era un desig que provenia del poble. El fet de tenir present que l'objectiu de l'associació era el mateix que el de l'estructura en la qual operava, la identificació de l'estructura i de les seues accions van portar a la creació d'un centre cultural. Sobre aquestes bases i com a eix vertebrador de les accions, el centre ha realitzat activitats, ha celebrat rutes i exposicions temàtiques i temporals, a més de música i teatre contemporani. El fet d'apostar per la identitat i els recursos territorials primaris, representats pels productes típics de la zona, ha desenvolupat una planificació artística difosa i promoguda des de les institucions i entitats col·laboradores de la regió d'Irpinia.

7

FINANÇAMENT DE L'ACTUACIÓ Fonts de finançament, recursos materials i humans, cost.

El projecte ha sigut totalment autofinançat per l'associació SegnInversi a través de les activitats que desenvolupa a la Casina del Principe; el projecte Be Food implica una plantilla de 5 persones.

8

MÉS INFORMACIÓ

Pàgina web de l'entitat: www.casinadelprincipegusto.it Facebook de l'entitat: https://www.facebook.com/casinadelprincipegusto?ref=boo kmarks

9

INFORMACIÓ SOBRE L’ENTITAT/ORGANIZACIÓ

Pàgina web de l'entitat: www.casinadelprincipegusto.it

61


n

e t t a n r u kult Lund

kult

d n u L n e urnatt


"Kulturnatten Lund"

"la Nit de la Cultura de nd (Kulturnatten LuLu nd)" Àrea temàtica / àmbit de l’activitat: educació no formal Entitat / institució: FoxP opuli Municipi: Lund, Suècia Tel.: +46761865290 Adreça electrònica: jacob kobus@yahoo.com Pàgina web: www.foxpop uli.net Persona de contacte: Ja cob Kobus Paraules claus: cultura, festival, música, menjar, poesia, danses tradicionals, art, tea tre

1

SITUACIÓ ANTERIOR AL DESENVOLUPAMENT DE L’ACTUACIÓ Context, punt de partida, qui està donant també resposta a aquesta situació i què està fent.

La Nit de la Cultura va començar fa uns 30 anys i va ser organitzada pel departament cultural del municipi Lund com a part de l'espectacle anual Lundakarnevalen. Actualment, en aquest festival, es realitzen múltiples esdeveniments, com són el Festival de Música de Lund, el Festival Coral Lund, el LitteraLand Sommarlund, etc., els quals aporten una major plasticitat al festival. De resultes d'aquests esdeveniments la vida cultural de la ciutat s'ha ampliat enormement, tant en nombre d'aficionats com en professionals interessats en col·laborar en les nostres activitats. A partir d'un pressupost per a cultura molt limitat, s'ha anat modificant poc a poc la idea original: crear una consciència cultural sobre el vi de la zona, iniciada a la província de Hälsingland a Suècia. El 1985 el municipi de Lund tenia pocs diners i era difícil finançar aquest tipus d'activitats, per això aquest esdeveniment es va paralitzar

63


Pràctiques innovadores en matèria de joventut

durant uns anys. Posteriorment, un torneig nocturn d'hoquei en Hälsingland va tenir un gran èxit de participació, per la qual cosa l'organitzador va pensar en exportar la idea de realitzar una activitat nocturna a la ciutat de Lund, però amb temàtica cultural. El president del Consell per a la Cultura va donar el vistiplau respecte a l'organització d'un festival d'aquestes característiques i va nàixer el primer Kulturnatten. La idea bàsica era que el municipi coordinés les diferents organitzacions interessades a participar en la realització de nombroses activitats del festival. La persona que va tenir la idea original ha participat en pràcticament totes les edicions de la Nit de la Cultura des que es va crear i ha vist com el concepte ha evolucionat al llarg dels anys, unes vegades de manera positiva i d'altres negativa. Durant un temps el festival es va convertir en un mer mercat on es podien comprar i vendre productes, i va perdre així, el caràcter educatiu que posseïa. No obstant això, en l'actualitat, la Nit de la Cultura ha trobat el seu propi lloc: tots els organitzadors efectuen un gran treball perquè el municipi es convertisca en un lloc d'aprenentatge i s'esdevinga una oportunitat per a realitzar activitats d'una manera totalment diferent a l'habitual. Un dels punts forts d'aquest esdeveniment rau en l'àmplia gamma d'activitats que uneixen cultura i alimentació. Qualsevol persona pot passejar pels estands del festival i fruir de l'olor i el sabor dels aliments de la zona, amb la companyia de bona música o veient una exposició de pintura. Activitats relacionades entre elles com la poesia, la dansa, l'artesania i el teatre fan que Lund reba durant aquest esdeveniment prop de 50.000 persones, com en la passada edició.

2

DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ (EXECUCIÓ) Descripció, resum de l'experiència, objectius, estratègia, desenvolupament del projecte, metodologia, participació dels/les usuaris/es en el projecte. Amb qui s'ha col·laborat per posar en marxa el projecte i amb què. Temporalització: inici/final. Període de vigència.

La Nit de la Cultura de Lund és una manifestació cultural única que té lloc el tercer dissabte de setembre de cada any. El centre de Lund s'omple de cultura i frueixen tant els habitants de la ciutat com molts visitants d'altres zones de la regió. Més de 300 actes es realitzen en diversos llocs del centre de la ciutat: música, teatre, dansa, cinema, espectacles de ciència, art, tallers i mostres sobre aliments tradicionals. L'Ajuntament de Lund coordina tot el programa d'activitats, però, la realització va a càrrec d'organitzacions i voluntaris de la ciutat. En total, prop de 80 entitats participen en l'organització d'aquest gran esdeveniment. L'objectiu principal de la Nit de la Cultura és donar a conèixer a la ciutadania els nombrosos valors socials i culturals que existeixen a la nostra regió. És molt important que persones de qualsevol cultura i àmbit social puguen unir-se, treballar juntes i aprendre fruint dels nombrosos valors que ens aporta la cultura. Hi ha més de huitanta activitats que comprenen un ampli espectre cultural i social. Tot el programa és no formal i depèn de la interacció entre els diferents organitzadors i els visitants. El programa engloba una gran varietat d'esdeveniments relacionats

64


"Kulturnatten Lund"

amb l'alimentació, la poesia, la dansa, l'artesania, la ciència, les arts visuals, el cant, la investigació i el teatre; i els visitants poden triar l'esdeveniment segons allò que els interesse. Les activitats es realitzen per tota la ciutat, cosa que fa que la gran majoria de la ciutadania s'implique en el festival. En el nostre cas, FoxPopuli funciona com una organització de voluntariat que promociona projectes juvenils relacionats amb la UE i tenim un estand propi on informem el visitant sobre les nostres activitats. També ens agradaria destacar que la participació en els esdeveniments és totalment gratuïta i no requereix inscripció prèvia.

3

AVALUACIÓ Ferramentes i indicadors.

Rellevància: Sens dubte, la joventut en general és molt rellevant per a l'enfocament de FoxPopuli, que presta una especial atenció a les oportunitats de la UE respecte a la cultura. És rellevant per als visitants, ja que molts no són conscients de les diverses oportunitats culturals que ofereix la UE pel que fa a programes juvenils. Impacte: El nombre de visitants d'aquest any 2014 s'estima en 50.000 i va creixent cada any. Eficiència: El municipi de Lund ha invertit prop de 100.000 € aquest any, sense incloure les despeses de personal. El resultat és una millor comprensió d'allò que ha d'oferir Lund com a ciutat cultural i crear un potencial de visitants disposats a participar, aprendre, estudiar i treballar en l'àmbit cultural.

4

SITUACIÓ POSTERIOR AL DESENVOLUPAMENT DE L'ACTUACIÓ Resultats, objectius complits.

A la Nit de la Cultura d'aquest any hem disposat de més de 60 organitzadors, que han participat en més de 350 activitats realitzades a més de 70 espais del centre de Lund. Part d'aquests ja estaven presents en la primera edició del Kulturnatten el 1985.

65


Pràctiques innovadores en matèria de joventut

5

VALORACIÓ DE LA PRÀCTICA INNOVADORA Punts forts (fortaleses i oportunitats), punts febles (debilitats i amenaces).

Fortaleses: millora de la consciència cultural, comunicació, factors d'aprenentatge, socialització i promoció del municipi. Oportunitats: ocupació potencial, col·laboració i possibilitats educatives. Debilitats: massa èmfasi en una àrea en particular: alimentació; i massa organitzadors. Amenaces: festivals que competeixen i festivals en col·lisió.

6

POSSIBILITAT QUE L'EXPERIÈNCIA ES PUGA ADAPTAR O APLICAR A ALTRES ORGANITZACIONS I CONTEXTS Enfocaments innovadors transferibles a altres organitzacions.

Aquest festival de cultura és fàcilment transferible a qualsevol regió geogràfica, sense importar on.

7

FINANÇAMENT DE L'ACTUACIÓ

Fonts de finançament, recursos materials i humans, cost.

El finançament prové dels diversos col·laboradors amb què compta el festival, però el principal donant és el municipi de Lund amb una contribució de 700.000 SEK, que equival aproximadament a 100.000 €.

8

MÉS INFORMACIÓ Lloc web,...

Facebook de l'esdeveniment: https://www.facebook.com/kulturnattenlund Pàgina web de la entitat: www.foxpopuli.net

66


"Kulturnatten Lund"

9

INFORMACIÓ SOBRE L’ENTITAT/ORGANITZACIÓ

FoxPopuli - veu del poble És una organització no governamental sueca que dóna suport al diàleg social i intercultural, la integració social, la formació d'educació no formal i l'intercanvi cultural entre joves i adults. Els grups destinataris són: nens, joves, estudiants, adults i especialment grups de risc social -abandonament escolar prematur, immigrants i aturats-. L'organització es troba al sud de Suècia i el nostre objectiu és millorar l'aprenentatge a través de la recerca innovadora i el desenvolupament continu, i contribuir al desenvolupament social de les persones dins de la UE i els països veïns.

67"Kick Start"

"Kick Start" Àrea temàtica/àmbit de l’activitat: joventut, treba ll social Entitat/institució: High Oak Youth and Commun ity Group Municipi: Dudley, UK Adreça electrònica: ange la.edwards@highoak-you th.com Pàgina web: http://ww w.highoak-youth.com Persona de contacte: An gela Edwards Paraules claus: motivació , aprenentatge, ocupab ilitat, joventut

1

SITUACIÓ ANTERIOR AL DESENVOLUPAMENT DE L’ACTUACIÓ Context, punt de partida, qui està donant també resposta a aquesta situació i què està fent.

A la nostra regió, la majoria dels joves estan molt desmotivats i no reben suport de cap organisme o institució. Ens trobem a una zona d'alta marginació i de poc poder adquisitiu. El programa Kick Start s'adreça a joves desfavorits, entre els quals es troben delinqüents, ex delinqüents, joves de famílies monoparentals, etc., que abandonen prematurament l'escola i estan desocupats. Molts d'aquests se senten aclaparats per les barreres amb què es troben a l'hora de formar-se de nou. El projecte es va centrar en el desenvolupament de les competències bàsiques i de l'ocupabilitat, millorant

69


Pràctiques innovadores en matèria de joventut

qüestions de desenvolupament personal i social com ara la motivació i l'autoconfiança. Un gran nombre de voluntaris i entitats col·laboradores van treballar junts per assegurar que les necessitats dels alumnes s'identificaren amb precisió i se'ls va encoratjar a fer un programa d'aprenentatge apropiat. El programa s'adaptava completament a les necessitats de l'alumne.

2

DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ (EXECUCIÓ) Descripció, resum de l'experiència, objectius, estratègia, desenvolupament del projecte, metodologia, participació dels/les usuaris/es en el projecte. Amb qui s'ha col·laborat per posar en marxa el projecte i amb què. Temporalització: inici/final. Període de vigència.

L'enfocament del programa va anar poc a poc adaptant-se a les necessitats laborals dels participants i és en l'actualitat un projecte dirigit principalment a preparar els joves per a la vida laboral, l'administració dels diners i la formació per a l'ocupació. Adquireixen noves experiències a través del coneixement d'iniciatives d'altres grups juvenils participants en el projecte. Els usuaris del programa realitzen pràctiques laborals en empreses reals i d'aquesta manera posen en pràctica els coneixements adquirits. També se'ls prepara per a la vida quotidiana: aprenentatge en tallers de cuina, organització del temps i habilitats socials necessàries per a la vida diària. El programa intenta que aquests joves s'involucren en activitats de voluntariat treballant amb els companys i altres professionals d'atenció i assessorament. Durant el programa els joves participen en activitats de voluntariat en projectes d'acció social, esquemes de joc, intercanvis de joves i programes de formació. El programa individual es porta a terme durant un mínim de 16 hores a la setmana en un període de 6-12 setmanes. Els joves reben al voltant de 50 lliures en finalitzar el període de 6 setmanes. Aquest va ser un gran incentiu per involucrar i oferir-los el suport que necessitaven. Però no només reben aquest incentiu, també poden participar en un altre tipus de formació o programes d'aprenentatge, amb una compensació de 100 lliures per 12 setmanes de formació.

3

AVALUACIÓ Ferramentes i indicadors.

L'ús del local de l'associació va suposar un estímul per a tots els joves participants, ja que és totalment accessible i la ubicació d'aquest facilita el desplaçament des de l'habitatge dels participants fins al nostre centre, de fet molts d'ells podien accedir-hi caminant. També es va abonar el cost del transport a aquells que vivien lluny del centre. L'ús dels recursos de la població ha facilitat la baixada del cost del projecte, ja que es tracta d'una zona econòmicament desfavorida.

70


"Kick Start"

4

SITUACIÓ POSTERIOR AL DESENVOLUPAMENT DE L'ACTUACIÓ Resultats, objectius complits.

Els joves que es van incorporar al programa van tenir una assistència integral que va cobrir completament les necessitats que tenien. Es van establir relacions amb altres grups de joves i es van integrar com a part dels voluntaris que participen en els nostres projectes europeus de voluntariat i fins i tot van viatjar en alguns casos a diferents països de la Unió Europea. Aquesta possibilitat de viatjar a altres països va ser tota una experiència per a ells. Hem après molt els uns dels altres i els joves van conèixer les diferents cultures que existien a la comunitat local.

5

VALORACIÓ DE LA PRÀCTICA INNOVADORA Punts forts (fortaleses i oportunitats), punts febles (debilitats i amenaces).

Fortaleses: es van convertir en una família durant les 12 setmanes del programa. Es van adonar que tots estaven en la mateixa situació sense importar els antecedents que tenien o on vivien. Van treure profit del suport necessari per a adquirir noves habilitats i per poder seguir endavant en la recerca de feina. Oportunitats: El projecte presenta moltes oportunitats per als joves i també per al centre. Hem estat capaços d'accedir a molts dels nous recursos i a personal qualificat amb experiència en diverses àrees. Els joves se sentien còmodes en arribar al centre.

71


Pràctiques innovadores en matèria de joventut

Debilitats: Hi ha molt poques ofertes de feina a la nostra regió per la qual cosa creiem que la motivació dels participants a l'hora de trobar una feina, en moltes ocasions, topava amb la realitat. Tanmateix, l'equip va seguir amb una actitud positiva ja que, tot i això, pensem que els joves es beneficien d'aquest programa en molts aspectes: construeixen la pròpia identitat i augmenta la confiança i les habilitats de treball en equip. També els ajuda en la resolució de problemes i a trencar alguns dels estereotips que havien construït dins de la seua família. Amenaça: Alguns familiars del joves tenien la sensació que aquests estaven perdent el temps participant en el programa. Per això, el centre sol organitzar jornades de portes obertes perquè tothom puga veure les activitats que els joves realitzen a la nostra entitat.

6

POSSIBILITAT QUE L'EXPERIÈNCIA ES PUGA ADAPTAR O APLICAR A ALTRES ORGANITZACIONS I CONTEXTS Enfocaments innovadors transferibles a altres organitzacions.

Aquest tipus d'experiència pot aplicar-se a qualsevol entitat que treballe amb joves, sempre que tinga recursos econòmics per a realitzar-la. Per això, animem les associacions interessades a presentar els seus projectes a la Unió Europea, dins del programa Erasmus+, ja que un dels objectius principals d'aquesta organització en els pròxims anys és l'ocupació. És molt important disposar del suport d'associacions empresarials i departaments d'ocupació de la localitat i de la regió, ja que es poden encarregar de l'assessorament laboral pertinent.

7

FINANÇAMENT DE L'ACTUACIÓ

Fonts de finançament, recursos materials i humans, cost.

El finançament va ser a càrrec de l'organisme de finançament de la regió, tot i que també rebem ajudes del Govern Central. Cal destacar que la major part dels recursos econòmics va arribar del programa Joventut en Acció de la Unió Europea (actualment Erasmus+). Gràcies al treball d'un gran nombre de voluntaris de la nostra organització, els costs de personal han estat mínims.

8

MÉS INFORMACIÓ

72

Lloc web,...


"Kick Start"

9

INFORMACIÓ SOBRE L’ENTITAT/ORGANITZACIÓ.

Grup de Joves High Oak La nostra entitat es va crear l'any 2003 per a proporcionar un ambient segur i agradable als joves de la localitat. El grup ha crescut i ara ofereix molt més. El club de joves treballa per proporcionar: • Activitats recreatives. • Estils de vida saludables. • Programes d'educació i formació. • Programes de desenvolupament personal. • Projectes comunitaris. • Club de jardineria. • Música, art, sessions culturals i mitjans de comunicació. Treballem amb la gent per tal de millorar les seues vides espirituals, mentals i físiques. High Oak també treballa per animar la gent de la localitat en l'acció social, en la millora de la comunitat i en la seua pròpia vida. Tenim una gran experiència de treball en col·laboració per satisfer les necessitats de les comunitats locals. També desenvolupem un gran nombre de projectes juvenils i comunitaris que treballen com a voluntaris amb joves amb poques oportunitats. Pàgina web de l'entitat: http://www.highoak-youth.com

73"Festival del Formatge"

"Festival del Formatge

"

Àrea temàtica/àmbit de l’activitat: promoció turíst ica Entitat/institució: Hosp itality Training Institut Municipi: Mikulov, Repú blica Txeca Tel.: +420 721427854 Adreça electrònica: info@ hospitalitytraining.cz Pàgina web: www.hospit alitytraining.eu Persona de contacte: Ma rtin Hrabec Paraules claus: artesan al, tradicional, festival, for matge, petits productors

1

SITUACIÓ ANTERIOR AL DESENVOLUPAMENT DE L’ACTUACIÓ Context, punt de partida, qui està donant també resposta a aquesta situació i què està fent.

La tradició de fabricar formatge artesà va estar paralitzada durant 50 anys a causa del règim socialista, encara que a les zones rurals continuava fent-se com una activitat habitual de fabricació tradicional. En la situació actual de l'economia rural, quan els productors de llet pateixen una gran baixada del preu de la llet, la fabricació de formatge esdevé una possibilitat òptima de negoci. A més de generar més ingressos amb aquest producte, els petits agricultors i ramaders donen valor als productes locals promocionant els aliments saludables entre els consumidors. La tendència actual envers el consum d'aquest tipus d'aliments ajuda els productors i consumidors a trobar noves formes de cooperació. Un dels objectius principals del Festival del Formatge és treballar amb els nens perquè adquirisquen uns valors i hàbits de nutrició adequats. Mitjançant diferents activitats, es pretén que els més menuts conserven una visió general sobre el treball en l'agricultura i la producció d'aliments.

75


Pràctiques innovadores en matèria de joventut

Hospitality Training Institute juntament amb l'Associació de Fabricants de Cultiu i l'Escola de Formació Professional de la Fabricació d'Aliments i Llet s'uneixen amb l'objectiu d'organitzar el Festival del Formatge. En aquest festival no només es dóna suport i promociona els petits agricultors i productors, sinó que també s'intenta formar els participants, especialment els joves, en l'àmbit dels productes làctics.

2

DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ (EXECUCIÓ) Descripció, resum de l'experiència, objectius, estratègia, desenvolupament del projecte, metodologia, participació dels/les usuaris/es en el projecte. Amb qui s'ha col·laborat per posar en marxa el projecte i amb què. Temporalització: inici/final. Període de vigència.

El projecte consta de dues parts principals: el Mercat de formatges, amb seminaris educatius i el Concurs de formatges, d'àmbit nacional i per a promocionar els petits fabricants de formatge. Durant el primer acte del projecte l'any 2013, 43 productors tradicionals de formatge i prop de 1.800 assistents van participar al festival i van adquirir una experiència i una visió general del menjar sa i saludable. Uns 200 nens van passar per diferents activitats educatives sobre l'aprenentatge de coneixements relacionats amb l'agricultura, el formatge i els aliments en general, formant-se en les alternatives tradicionals a l'agricultura industrial i el negoci del menjar. Prop de 150 adults van participar en diferents seminaris sobre la història del formatge, la normativa sobre la higiene en els aliments, la compra, emmagatzematge i ús diari del formatge en l'alimentació familiar, i el valor nutritiu i saludable d'aquest aliment. El festival ha estat promogut i difós per les xarxes socials i la web de l'esdeveniment amb el suport de l'Autoritat Regional de Turisme de Moràvia del Sud i l'Associació Pro Bio. En aquesta edició el Ministeri d'Agricultura de la República Txeca ha col·laborat en el nostre festival.

3

AVALUACIÓ Ferramentes i indicadors.

Per tal de realitzar una valoració del nombre de visitants, hem disposat de la participació del Centre d'Informació turística local, ja que posseeix les tècniques i els coneixements adequats per a realitzar l'anàlisi de la participació en aquests tipus d'esdeveniments.

76


"Festival del Formatge"

Altres indicadors que hem utilitzat per a l'avaluació del festival són el nombre de productors de formatge, el nombre de participants en els tallers i seminaris i la quantitat de nens que han pres part en els programes educatius específics de l'esdeveniment.

4

SITUACIÓ POSTERIOR AL DESENVOLUPAMENT DE L'ACTUACIÓ Resultats, objectius complits.

Després de tan sols dues edicions no és fàcil avaluar el desenvolupament del festival, però per ara, tot indica que la proposta del festival -promoció dels petits productors de formatge- ha sigut molt positiva fet que ens encoratja per a seguir millorant i augmentant els continguts del festival. Un indicador d'aquesta evolució pot ser el nombre creixent de visitants així com el gran interès de la ciutadania en els petits productors de formatge i les organitzacions professionals. Els mitjans de comunicació han tingut un paper destacat en la promoció i impacte del festival. Hem aconseguit establir connexions entre el públic, els professionals i els productors, la qual cosa ens dóna ales cap a noves edicions. També ens agradaria indicar que algunes activitats han sigut modificades respecte al projecte original, ja que hem tingut en compte la valoració del públic mitjançant els sondejos duts a terme durant els primers dies del festival i els comentaris a les xarxes socials.

5

VALORACIÓ DE LA PRÀCTICA INNOVADORA Punts forts (fortaleses i oportunitats), punts febles (debilitats i amenaces).

Rellevància: Festival enfocat únicament al formatge com aliment tradicional i popular i a la recerca de la promoció d'aquest producte tradicional i sostenible. Un altre dels punts forts d'aquesta activitat és l'aprenentatge del públic assistent al festival sobre temes relacionats amb el formatge. Oportunitat: Major difusió i ampliació del festival i de les activitats d'aquest que permetrà la participació de més persones. Debilitats: El finançament del festival ha sigut un repte molt complicat ja que es tracta d'una activitat nova i no ha rebut finançament directe de les autoritats locals, regionals o nacionals. Amb els diners recaptats en les activitats de l'esdeveniment, el festival es pot autofinançar tot i que necessitem col·laboracions de diferents entitats. Amenaces: A causa de la gran popularitat d'aquest festival, és possible que altres entitats amb accés a finançament públic, vulguen organitzar aquest mateix esdeveniment. No volem que el festival esdevinga un acte purament comercial, ja que el punt fort del Festival del Formatge és el seu caràcter educatiu.

77


Pràctiques innovadores en matèria de joventut

6

POSSIBILITAT QUE L'EXPERIÈNCIA ES PUGA ADAPTAR O APLICAR A ALTRES ORGANITZACIONS I CONTEXTS Enfocaments innovadors transferibles a altres organitzacions.

El Festival de Formatge és el primer esdeveniment d'aquest tipus a la República Txeca. Disposa d'un gran potencial i s'estendrà a unes altres regions del país per a facilitar l'accés a la població i als productors locals de cada zona. Encara que el nostre país consta d'una gran quantitat de festivals sobre alimentació són molt pocs els que treballen d'una manera tan profunda, a través d'activitats educatives, el coneixement sobre la fabricació de productes artesanals. La tendència actual d'interessar-se envers els aliments tradicionals i locals permet organitzar un esdeveniment similar en qualsevol lloc, en l'àmbit de l'alimentació local. La base per a realitzar esdeveniments similars pot ser un mercat d'agricultors productors, amb un programa d'activitats educatives que potencie vincles entre els assistents i els productors i en el qual la cooperació dels centres de formació, les associacions de professionals i organitzacions locals relacionades amb la temàtica tinguen una gran importància en l'organització de l'esdeveniment, amb aportacions en els camps de la història, el folklore i la cultura locals. El gran potencial del festival, amb l'experiència i el coneixement adquirits, rau en el tracte directe entre els productors artesanals i el públic assistent. Cada productor de formatge que participa és en realitat un tutor que transmet la seua experiència a les persones que volen aprendre més sobre la producció, la natura i l'ús del formatge.

7

FINANÇAMENT DE L'ACTUACIÓ

Fonts de finançament, recursos materials i humans, cost.

Fonts de finançament i recursos materials i humans: fonts pròpies de les entitats promotores. Costs: 3.000 €.

8

MÉS INFORMACIÓ Lloc web...

Pàgina web del festival: www.festival-syr.cz

78


"Festival del Formatge"

9

INFORMACIÓ SOBRE L’ENTITAT/ORGANITZACIÓ

Hospitality Training Institute va ser fundat l'any 2002 per tal de respondre a la insatisfacció de la ciutadania respecte als serveis d'Hostaleria i Turisme de la República Txeca. Des del principi, l'Institut ret compte dels seus objectius mitjançant l'assessorament i la formació adreçada especialment a les petites i mitjanes empreses a les zones rurals a través de la participació en projectes d'educació i de desenvolupament internacionals i també, en xarxes internacionals de professionals. Amb el temps, l'Institut va ampliar les activitats per tal de desenvolupar i donar suport al turisme sostenible i a la petita empresa, en l'àmbit de l'agricultura, l'artesania, la producció d'aliments,etc., en regions econòmicament desfavorides i rurals, a més de la protecció i renovació dels aliments destruïts i del patrimoni culinari. Els principals objectius de l'Institut: • Suport, consultoria i formació per a les PIME en els serveis turístics. • Iniciació i suport a les petites empreses de nova creació a les regions rurals. • Cooperació amb les autoritats públiques responsables per al desenvolupament regional i el turisme. • Cooperació amb les escoles de formació professional i universitats de Turisme. • Desenvolupament de programes de formació i educació específics, com a resposta a les necessitats locals, regionals, nacionals i internacionals d'empreses i treballadors. • Realització de projectes nacionals i internacionals dirigits a les activitats anteriorment esmentades. • Recerca en Hostaleria i Turisme. • Suport, protecció i promoció de les tradicions gastronòmiques regionals i de la producció d'aliments. • Suport al desenvolupament sostenible a les regions desfavorides a través de la petita agricultura tradicional, la producció alimentària artesanal i els serveis d'hostaleria i turisme. Hospitality Training Institute col·labora, a nivell de formació de FP i en projectes i unes altres activitats, amb les autoritats Regionals de Turisme en cinc regions txeques i moravianes. Les activitats conjuntes de recerca, educació, planificació i anàlisi estratègica es porten a cap juntament amb Txeca It -Institut d'Estudis Estratègics de Turisme-, líder en la investigació turística i fundat per experts en turisme d'àmbit acadèmic i de la indústria del turisme. Després de deu anys de formació, projectes i activitats de consultoria, l'Institut va crear una xarxa de contactes "de confiança" amb centenars d'empreses i altres parts interessades en la República Txeca i Eslovàquia.

79"Astroparty"

"Astroparty" Àrea temàtica/àmbit de l’activitat: comunicació cie ntífica Entitat/institució: NOES IS-Museu de la Tecnologia i Centre de Ciència de Salònica Municipi: Tessalònica (Sa lònica), Grècia Tel.: +302310483000 Adreça electrònica: gym nopoulos@noesis.edu.gr Pàgina web: www.noesis .edu.gr Persona de contacte: Le onidas Gymnopoulos Paraules claus: alfabetitza ció i comunicació científica , investigació, presentacio ns i esdeveniments gra tuïts

1

SITUACIÓ ANTERIOR AL DESENVOLUPAMENT DE L’ACTUACIÓ Context, punt de partida, qui està donant també resposta a aquesta situació i què està fent.

L'any 2005 NOESIS va participar en el projecte europeu La Nit dels Investigadors en què, a més de totes les activitats del programa, es va organitzar un esdeveniment de portes obertes simultàniament a totes les ciutats europees que participaven en el projecte. Durant les reunions que es van dur a terme en Noesis per preparar l'esdeveniment, va sorgir la idea d'organitzar una gran festa de la ciència, oberta a tota la ciutadania, amb una temàtica basada en les estrelles, i on es realitzarien observacions nocturnes a través de telescopis, projecció de documentals al planetari, etc. L'esdeveniment també inclouria moltes més activitats que combinen l'educació i l'oci. Aquest esdeveniment finalitzaria amb un gran concert en els exteriors del museu. La idea principal d'aquesta festa de la ciència era convertir NOESIS en un espai d'educació no formal on la gent s'ho passara d'allò més bé aprenent. Moltes vegades els museus i centres científics són descrits com espais seriosos o avorrits, de manera que un dels objectius principals d'aquesta activitat era canviar aquesta mentalitat i mostrar a la ciutadania que diversió i aprenentatge poden anar de bracet.

81


Pràctiques innovadores en matèria de joventut

La resta de socis del projecte europeu La Nit dels Investigadors van estar d'acord amb aquesta idea i finalment es va celebrar la primera Astroparty en 2005 amb una resposta positiva del públic que va superar totes les expectatives.

2

DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ (EXECUCIÓ) Descripció, resum de l'experiència, objectius, estratègia, desenvolupament del projecte, metodologia, participació dels/les usuaris/es en el projecte. Amb qui s'ha col·laborat per posar en marxa el projecte i amb què. Temporalització: inici/final. Període de vigència.

Des de 2005, Astroparty se celebra a finals de setembre, unes vegades en el marc europeu de La Nit dels Investigadors o unes altres, formant part del Festival de Demetria. Es tracta d'un esdeveniment de portes obertes, organitzat pel Museu de la Tecnologia i Centre de Ciència de Salònica (NOESIS). Totes les persones que participen en l'esdeveniment tenen l'oportunitat de visitar les instal·lacions del museu i participar en les diferents activitats educatives i d'oci que s'organitzen durant la jornada. Els objectius principals d'Astroparty són els mateixos que els de NOESIS: la divulgació d'aspectes científics i tecnològics des de l'educació i l'entreteniment, per tal de despertar l'interès de la ciutadania per aquesta temàtica. D'aquesta manera el públic assistent, sobretot els més joves, tenen l'oportunitat d'aprendre sobre l'espai i les estrelles en l'ambient informal del museu, a més de conèixer part de les investigacions científiques més importants que s'estan desenvolupant en l'actualitat . L'última Astroparty (2013) va formar part de la iniciativa 2013 Nit dels investigadors i va ser organitzada per NOESIS i el Centre d'Investigació i Tecnologia Hellas (CERTH). L'esdeveniment va tenir lloc el divendres 27 de setembre de 2013. Més de 4.000 persones van participar en aquest esdeveniment en el qual es van celebrar una gran varietat d'activitats nocturnes, com ara: • Visita al museu tecnològic. • Projecció de pel·lícules i documentals al Planetari i al Teatre de gran format. • Presentacions breus sobre les investigacions desenvolupades per alguns dels investigadors premiats en el CERTH. • Sèrie de conferències a càrrec del president del CERTH en les quals s'incorporen actuacions de blues-rock en viu realitzades pel president en persona, acompanyat d'un grup musical. Es tracta d'un esdeveniment original en el qual música i ciència s'entremesclen. El professor Thanasis Konstantopoulos presenta temes científics d'actualitat d'una manera senzilla, tot això acompanyat de música en directe per part del grup Nick and the Backbone. • Tallers de robòtica en els quals veiem robots ballarins, robots que es mouen per energia neta i d'altres que participen en les activitats de reciclatge que realitzen els visitants. En aquestes darreres activitats, visitants d'edats compreses entre els 10 i els 15 anys s'organitzen per desenvolupar robots que els ajuden, seguint pas a pas les instruccions, a resoldre problemes i/o situacions existents sobre el reciclatge. Un exemple d'això són la construcció de robots menuts controlats per ordinador

82


"Astroparty"

que simulen un procés determinat de reciclatge segons quin siga el material amb què estan construïts (plàstic, paper, vidre, etc.). • Espectacles de ciència, amb experiments extraordinaris i alhora senzills. • Exhibició organitzada pel CERTH en què podem veure tots els èxits aconseguits pels investigadors de l'institut. • Observacions del cel nocturn amb telescopis. Activitat realitzada gràcies a la col·laboració d'astrònoms aficionats. • Visita a l'exposició temporal sobre aparells voladors, on es podran veure avions i helicòpters a escala, a més de fruir dels vols d'exhibició. • Activitats sobre realitat augmentada: Llançament de penals utilitzant aquesta tecnologia. • Tallers i demostracions sobre diferents jocs interactius i experiments. • Concert de música per tancar l'esdeveniment. Totes les activitats van ser escollides seguint una sèrie de criteris: • Orientades envers la ciència i/o la tecnologia. • La capacitat d'acollir un gran nombre de gent en un curt període de temps. • Que les persones s'ho passaren bé realitzant-la. • La infraestructura necessària per dur-la a terme. • Algunes d'aquestes activitats s'han preparat a casa dels mateixos treballadors del centre, com ara la conferència show sobre ciència o els jocs interactius. Altres activitats han estat preparades i desenvolupades per voluntaris del mateix centre i d'institucions i grups col·laboradors, com la banda de rock-blues o els astrònoms voluntaris que van organitzar les observacions nocturnes. Encara que l'acte disposa de nombrosos voluntaris i treballadors del centre, s'ha fet necessari contractar serveis addicionals per a les activitats a l'aire lliure com ara el concert de tancament de l'acte.

3

AVALUACIÓ Ferramentes i indicadors.

Rellevància: Astroparty és un esdeveniment basat en els objectius fonamentals de NOESIS: l'educació i l'entreteniment. L'objectiu principal de la nostra entitat és oferir una visió de la ciència des de l'educació no formal, a la qual cosa contribueixen aquest tipus d'activitats. Impacte: Més de 3.000 visitants, des de famílies fins a grups d'estudiants, han passat una agradable vetllada a l'Astroparty. Eficiència: S'ha arribat a milers de persones disposant només dels recursos del museu (instal·lacions, personal,etc.) i amb un pressupost mínim, sobretot per a difondre l'esdeveniment.

83


Pràctiques innovadores en matèria de joventut

4

SITUACIÓ POSTERIOR AL DESENVOLUPAMENT DE L'ACTUACIÓ Resultats, objectius complits.

Pensem que la meta que es va plantejar en la primera edició d'Astroparty s'ha portat a cap satisfactòriament. Aquest fet es ratifica si ens fixem en la gran participació i els nombrosos comentaris positius dels participants de l'esdeveniment. També ens agradaria destacar l'enorme difusió de l'acte duta a terme abans i després de realitzarse i que ha despertat un fort interès d'institucions públiques i privades, que mostren predisposició a participar en futures edicions. No cal dir que, moltes coses s'han corregit edició darrere edició, esmenant errors i millorant les activitats, tot i que encara hi ha molt per fer, sobretot pel que fa a la millora dels continguts. Moltes activitats s'han realitzat sense èxit i han estat substituïdes per altres amb molta més acceptació per part dels visitants. Astroparty també funciona com un gran laboratori en el qual idees sobre noves activitats es posen a prova amb una audiència real i les de millor acceptació poden ser incorporades al programa anual del centre.

5

VALORACIÓ DE LA PRÀCTICA INNOVADORA Punts forts (fortaleses i oportunitats), punts febles (debilitats i amenaces).

• Un gran nombre de visitants: gran impacte/alta demanda de recursos humans. • Entrada gratuïta: accés a tota la població/demanda de finançament. • Grans actes: beneficiós per a la imatge de NOESIS/alt nivell organitzatiu. • Diverses activitats: interès del visitant /necessitat d'experiència en diferents camps. • Marca d'èxit: construcció de la marca NOESIS/necessitat contínua de superació de les expectatives.

6

POSSIBILITAT QUE L'EXPERIÈNCIA ES PUGA ADAPTAR O APLICAR A ALTRES ORGANITZACIONS I CONTEXTS Enfocaments innovadors transferibles a altres organitzacions.

Astroparty és un festival temàtic sobre ciència. La raó per la qual vam decidir impulsar aquest festival com una festa al voltant de les estrelles atén a la poca experiència que té la societat grega en aquest tipus de festivals i esdeveniments, per la qual cosa s'omplia un gran buit en aquest camp. Gràcies a l'acceptació del públic i l'èxit d'Astroparty, edició darrere edició, hem aconseguit educar la població en aquest tipus d'esdeveniments. Actualment, després de quasi una dècada des de la primera Astroparty, la gran majoria de la població és conscient del tipus d'activitats que pot trobar-se en

84


"Astroparty"

aquest esdeveniment, de manera que es genera una gran expectació poc abans de treure a la llum el programa d'activitats de la nova edició. La força de l'activitat -d'aquí ve el nom que té- rau en la combinació dels aspectes de la ciència més atractius i cridaners amb l'entreteniment. D'aquesta manera, les persones tenen una gran predisposició a participar en les activitats, ja que les troben molt atractives, però també aprenen en un entorn d'educació no formal. Cal destacar l'enorme esforç que requereix la realització d'aquest tipus d'esdeveniments, ja que no són poques les dificultats que ens hem trobat any darrere any. Aquestes dificultats estan relacionades directament amb la gran popularitat que ha assolit Astroparty. Quan fas un acte en el qual assisteixen milers de persones has de disposar d'una organització impecable i els treballadors i voluntaris han de tenir una comunicació molt directa. També s'ha de controlar la logística i les possibles aglomeracions d'assistents. Un altre gran repte és l'enriquiment i la innovació de les activitats que s'organitzen a cada edició, en contínua renovació de contingut, per fer-lo més atractiu als visitants. En definitiva, quan convidem la gent a la nostra festa volem estar segurs que farà bon temps, que la gent no s'avorrirà i que tot serà perfecte.

7

FINANÇAMENT DE L'ACTUACIÓ

Fonts de finançament, recursos materials i humans, cost.

Pressupost: • Finançament gràcies a la iniciativa La Nit dels Investigadors i alguns patrocinadors privats. • Suport i col·laboració de Thermi (club d'aficionats a l'astronomia de Salònica), Acadèmia i Societat d'Investigació de la ciutat juntament amb diversos patrocinadors privats. Recursos Humans: • Treballadors de NOESIS (20-25 persones). • Personal de les organitzacions col·laboradores participants (510 persones). Membres del club d'astronomia, equips educatius de la ciutat, grups culturals, altres clubs, etc. • Voluntaris de NOESIS (5-10 persones) que reben una formació bàsica sobre els detalls organitzatius de l'esdeveniment. L'esdeveniment ha estat anunciat pels següents mitjans: • Anuncis de ràdio emesos durant els nou dies anteriors a l'acte en diverses emissores locals i nacionals.

85


Pràctiques innovadores en matèria de joventut

• Entrevistes de ràdio a 3 emissores locals. • Distribució de cartells per les diferents zones de la ciutat. • La televisió i ràdio locals han emès extensos reportatges sobre l'acte.

8

MÉS INFORMACIÓ Lloc web...

Pàgina web de NOESIS: www.noesis.edu.gr

9

INFORMACIÓ SOBRE L’ENTITAT/ORGANITZACIÓ

L'objectiu principal del nostre centre és la popularització dels coneixements moderns i la difusió d'aquests a través d'exhibicions, pel·lícules i documentals, seminaris i conferències. La marca NOESIS pretén posar l'accent en la part humana del nostre centre, posant a disposició de tots el coneixement científic, tal com pretenien els fundadors de la nostra entitat. A les nostres instal·lacions, els visitants poden veure, entendre, actuar i assumir rols, intervenint en el procés d'aprenentatge mitjançant: -Projeccions: • Planetari digital amb una capacitat per a 150 persones. • Cosmoteatre amb la pantalla plana més gran de Grècia (17m x 23m) amb IMAX i 3D amb capacitat per a 300 persones. • Simulador de moviment i realitat virtual. -Programes educatius. -Reunions i discussions amb els membres de la comunitat científica. -Exposicions sobre temes relacionats amb la ciència i la tecnologia, incloent: • Tecnologia dels transports i models d'automòbils que han marcat la història d'aquest sector. • Technopark o exposicions que interactuen amb els visitants. • Tecnologia grega antiga, amb models d'antigues màquines.

Totes aquestes i altres activitats contribueixen a l'intercanvi d'informació, idees i experiències de manera atractiva, directa i efectiva.

86


TRADUCCIONS


CASTELLANO

"Via Urbana" 1.- SITUACIÓN ANTERIOR AL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN El proyecto ViaUrbana nació a partir de una actividad puntual que se celebró en el pueblo de Silla en el año 2013: Silla Bombo Clap. Se trataba de una especie de festival que se extendía toda una tarde hasta la madrugada, en el que confluían todos los aspectos de la cultura urbana, es decir, la música, el baile y la pintura; todo esto desde una perspectiva social, ya que el dinero recaudado de las entradas iba destinado al Centro Ocupacional Tola de Silla. Este Centro es una entidad de iniciativa privada sin ánimo de lucro dedicada a mejorar la calidad de vida de las personas adultas con discapacidad intelectual y fomentar su integración social mediante una atención global, que abarca aspectos pedagógicos, terapéuticos, psicosociales y socio laborales. Debido a la gran acogida que tuvo este acontecimiento, se pensó en ampliar esta idea a otros pueblos. Para ello se tomó como referencia la vía del tren que une estas localidades (de ahí el nombre de Vía Urbana), ya que los jóvenes utilizan ese medio de transporte para desplazarse. De forma esporádica y sin ningún nexo de unión existen otras agrupaciones que llevan a cabo actividades relacionadas con la cultura urbana, como grupos de música rap de Valencia y los propios ayuntamientos para sus fiestas patronales, pero siempre de manera aislada. Este proyecto es pionero en realizar eventos en los que jóvenes de distintos municipios colaboren y participen conjuntamente para crear actividades con las que promocionar la cultura urbana y, al mismo tiempo, otros aspectos sociales. 2.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN (EJECUCIÓN) Este proyecto ha tenido una gran acogida entre los jóvenes de los distintos pueblos de la Vía y ha sido una experiencia muy gratificante y enriquecedora para todos los que han formado parte de ella. 88

ENGLISH

"Via Urbana" 1. - SITUATION PREVIOUS TO THE PROJECT DEVELOPMENT The project Via Urbana was born from a one-time activity that was celebrated in the town of Silla, Valencia in 2013: the Silla Bombo Clap. It was a sort of festival which went on from evening until dawn, in which all aspects of Urban culture came together, that is, music, dance and painting; all this from a social perspective, since the collected money from the tickets went to the Occupational Centre Tola of Silla. This Centre is a private non-profit organization devoted to improve the quality of life of adult people with intellectual disability and encourage their social integration through a global attention, covering pedagogical, therapeutic, psychosocial and social and labour aspects. Due to the warm welcome that this event was given, it was considered to extend this idea to other towns. To do this, the railway connecting these towns was taken as a reference (hence the name of Via Urbana), since young people use it as a means of transport to move around. Occasionally and without any connection among them, there are other groups that carry out activities related to Urban culture, like Hip hop bands from Valencia, and the city councils themselves for their local holiday celebrations, but always in an independent, isolated manner. This project is pioneering in making events in which youngsters from different towns collaborate and take part together to create activities to promote Urban culture and, at the same time, other social aspects. 2. - PROJECT DESCRIPTION (ENFORCEMENT) This project has had a great welcome amongst the youngsters from the different towns in the Via and has been a very rewarding and enriching experience for all those who took part in it. The reason for such positive assessment is the great participation and implication from both the youngsters and


CASTELLANO

El motivo de esta valoración tan positiva es la gran participación e implicación tanto de los jóvenes como de los respectivos ayuntamientos, que ha permitido llevar a cabo todas las actividades que se explican a continuación. Gracias a los técnicos de juventud del Ayuntamiento de Silla tuvimos la oportunidad de contactar con los técnicos del resto de municipios integrantes (Almussafes, Silla, Sedaví, Catarroja, Massanassa y Algemesí) y al mismo tiempo llegar a los jóvenes de dichos pueblos, convocando así la “Jornada 0” en Massanassa, una reunión de puertas abiertas en la que se presentó el proyecto Vía Urbana por primera vez. Se pretende que este proyecto tenga una duración de un año en el que ir llevando a cabo actividades distintas en cada población. No obstante, desde la Asociación Cultura Urbana Silla se pretende seguir celebrando eventos que unan la cultura urbana con la temática social, por lo que, aunque el proyecto tenga un periodo de vigencia determinado, este tipo de actividades no la tienen. Nuestra asociación pretende crear una tradición anual con esta clase de eventos para así extenderse y llegar a cada vez más público. El objetivo principal de este proyecto consistía en que todos los jóvenes de esos pueblos que tuvieran algún tipo de relación con la cultura urbana, o que quisieran tenerla, dispusieran de la oportunidad de desarrollar sus propias ideas con el apoyo de la Asociación Cultura Urbana de Silla y las autoridades locales en materia de juventud. Es decir, el proyecto pretendía que cada pueblo pudiera llevar a cabo actividades relacionadas con la cultura urbana en la que todos los jóvenes pudieran participar, aprendiendo a dar uso a los espacios y recursos públicos. En el caso de Silla se utilizó la Nau Jove para el evento de Silla Bombo Clap, en el resto se usaron pistas de skate, plazas, parques y casales jóvenes para realizar exhibiciones, campeonatos, conciertos y reuniones. La estrategia y metodología aplicadas fueron la de trabajar cada pueblo con sus

ENGLISH

the respective city councils, which allowed to carry out all the activities explained next. Thanks to the technicians in Youth Services of the City council of Silla we had the opportunity to contact the technicians of the rest of the member municipalities (Almussafes, Silla, Sedaví, Catarroja, Massanassa and Algemesí) and at the same time, reach the young people from these towns, calling therefore “Day 0” in Massanassa, an open house meeting in which the project Via Urbana was presented for the first time. The intention is that this project lasts for a year in which different activities will be carried out in each town. However, the Asociación Cultura Urbana de Silla intends to continue celebrating events that unite Urban culture with the social topic, reason why, although the project has a determined period of validity, this type of activities do not. Our association tries to create an annual tradition with this kind of events to spread out and reach more and more public. The main objective of this project consisted in promoting all the youngsters in those towns had some kind of relationship with Urban culture, or that they wanted to have it, had the chance to develop their own ideas with the support of the Asociación Cultura Urbana de Silla and the local authorities in the matter of youth. That is to say, the project tried that each town could carry out activities related to Urban culture in which all the young people could take part, learning to use public spaces and resources. In the case of Silla the Nau Jove was used for the event Silla Bombo Clap; in the rest of the places skate parks, public squares, parks and youngsters clubhouses were used to make exhibitions, championships, concerts and meetings. The strategy and methodology applied consisted of working locally, each town with their respective groups, and at the same time trying to include in each activity all those who wanted to take part. So, it was made a skate championship and exhibition in Almussafes; in Massanassa the first encounter of Urban Culture was celebrated, which included 89


CASTELLANO

respectivos grupos, y al mismo tiempo tratar de incluir en cada actividad a todos aquellos que quisieran participar. Así pues, en Almussafes se realizó un campeonato y exhibición de skate; en Massanassa se celebró el primer encuentro de cultura urbana, en el que tuvieron lugar conciertos, clases de baile, competiciones de break dance, etc.; en Catarroja también se realizaron exhibiciones de patinaje, etc.; en Sedaví tuvo lugar una jornada de grafiti y, por último, en Silla se volvió a llevar a cabo el festival Silla Bombo Clap, esta vez con el apoyo de jóvenes de otros pueblos pertenecientes a la Vía Urbana y destinado a la recogida de fondos para la protectora de animales de Almussafes, Dignitat Animal. Por otra parte, también se realizaron cursos dedicados sobre todo a los jóvenes con interés por el mundo de la música y de la organización de eventos. Como ya hemos dicho, los jóvenes involucrados en este proyecto son los principales protagonistas de cada una de las actividades realizadas, tanto en el plano organizativo como en la participación como totales protagonistas de las actividades. Por supuesto, este proyecto no hubiera sido posible sin el apoyo del Ayuntamiento de Silla y su Concejalía de Juventud, así como los respectivos órganos de cada pueblo que han prestado sus instalaciones, han dedicado su tiempo a atender a sus jóvenes y han aportado material sin el que no se podría haber realizado este proyecto. 3.- EVALUACIÓN El principal indicador de éxito son unos participantes tanto directos (organizadores), como indirectos (espectadores), contentos, ya que fueron los mismos jóvenes los que se acercaron a los organizadores para felicitarnos por nuestro trabajo. También recibimos un gran apoyo a través de las redes sociales Twitter y Facebook. Vimos una respuesta positiva de los jóvenes ante nuestras propuestas, acogidas con gran interés. Se hicieron una serie de reuniones de evaluación antes, durante y al final de toda la actividad, en las que se trataron los temas 90

ENGLISH

concerts, dance lessons, break dance competitions, etc.; in Catarroja there were also skating exhibitions, etc.; in Sedaví a Graffiti Day was held and, finally, in Silla the festival Silla Bombo Clap was performed again, this time with the support of young people from other towns taking part in Vía Urbana and the money raised was destined for the animal shelter of Almussafes, Dignitat Animal. On the other hand, there were also courses dedicated, mainly, to young people interested in the world of music and events organization. As we already said, the young people involved in this project play a leading role in each of the activities, as much in the organizational level as in their involvement as absolute protagonists in the activities. By all means, this project would not been possible without the support of the City council of Silla and its Youth City Councillor, as well as the corresponding authorities of each town that have provided their facilities, have given their time to take care of their young people and have contributed with the equipment without which this project could not have been made. 3. - EVALUATION The main indicator of success is satisfied participants and audience, many of the youngsters approached the organizers to congratulate us on our work. We also received a great support through the social networks Twitter and Facebook. We got a positive answer to our proposals, which were received with great interest by the youngsters. A series of evaluation meetings were held during the activity and at the end of it, where the matters to improve, the reception afforded, a general evaluation and a foresight for the future were discussed. We are very pleased with the result, the involvement of the people and the recognition to this initiative from Erasmus+, Culturama and the City council of Silla. 4. - SITUATION SUBSEQUENT TO THE PROJECT DEVELOPMENT Our main objectives were to foster the


CASTELLANO

a mejorar, la acogida, el balance general y la visión de futuro. Estamos muy satisfechos con el resultado, la participación de la gente y el reconocimiento a esta iniciativa por parte de Erasmus+, Culturama y el Ayuntamiento de Silla. 4.- SITUACIÓN POSTERIOR AL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN Nuestros principales objetivos eran potenciar la creatividad de los jóvenes; fomentar las relaciones sociales y el trabajo en equipo entre las diferentes poblaciones que integran Vía Urbana; canalizar la cultura urbana hacia la concienciación y la integración social; aprender a administrar y aprovechar los recursos que nos facilitan los ayuntamientos y entidades para la organización de actividades que fomenten el cumplimento de los objetivos mencionados. Una vez finalizado el proyecto nos hemos dado cuenta de que hemos podido cumplir cada una de las metas marcadas. Todo el trabajo ha estado envuelto de un halo de creatividad, ya que eran los mismos jóvenes los que ideaban cada evento en su localidad, siempre en colaboración con sus respectivos ayuntamientos. Al trabajar codo con codo con las administraciones públicas de tu municipio, se ve cumplido el último objetivo: aprovechar los recursos que nos facilitan los ayuntamientos, tanto los espacios públicos (plazas, casales jóvenes, skate parks, parques…) como los recursos humanos provenientes de los técnicos de juventud. Gracias a la “Jornada 0” pudimos entablar relación con otros jóvenes interesados en la cultura urbana y así hacer posible un intercambio de experiencias y conocimientos realmente enriquecedor. A su vez, a través de las quedadas y eventos fuimos capaces de educar en valores, tanto a nosotros mismos, como al participante externo. A partir de este proyecto, la Asociación Cultura Urbana de Silla ha decidido establecer unas cuotas mensuales para los

ENGLISH

creativity of the young people; to encourage social relations and team work amongst the different towns taking part in Via Urbana; to channel Urban culture towards awareness and social integration; to learn to manage and make the most of the resources provided by city councils and organizations to organize activities that encourage fulfilling said objectives. Once the project was finished we realised we were able to achieve every objective set. All the work has been surrounded by a halo of creativity, since the youngsters themselves were the ones who devised each event in their towns, always in collaboration with their respective city councils. Working side by side with public administrations of your municipality, the last objective is achieved: to make the most of the resources that these city councils provide, both public spaces (public squares, youngsters clubhouses, skate parks, parks…) as well as human resources, coming from the Youth Technicians. Thanks to “Day 0” we a relationship with other interested in Urban culture possible a really enriching experiences and knowledge.

could establish young people and thus make interchange of

As well, through the meetups and the events we were able to educate in values, ourselves, and the external participants. From this project, the association Cultura Urbana de Silla has decided to establish monthly payments to the members with the purpose of offering events with a better quality, holding meetings more often and creating a larger number of activities during the year. 5.- ASSESSMENT OF THE INNOVATIVE PRACTICE Strengths: Motivation, group consciousness, great number of organizers, viability, events with a purpose beyond pure leisure. By not including just a single activity the project can be modified or adapted during the process as new necessities appear. 91


CASTELLANO

socios con el fin de ofrecer eventos cada vez con más calidad, realizando reuniones más frecuentemente y un mayor número de actividades durante el año. 5.- VALORACIÓN DE LA PRÁCTICA INNOVADORA Fortalezas: Motivación, conciencia de grupo, gran número de organizadores, viabilidad, eventos con un por qué que se aleja del simple ocio. Al no tratarse de una sola actividad se puede modificar o adaptar el proyecto durante su transcurso a medida que vayan surgiendo nuevas necesidades. Debilidades: Presupuestos ajustados, a veces incluso inexistentes; inexperiencia debido a que se trata de un proyecto más que reciente, falta de roles de trabajo marcados. Oportunidades: Innovación para la cultura urbana, probabilidad de proyectos internacionales (Erasmus+), concienciación social, eliminación de prejuicios en relación al hip hop, descubrimiento de nuevos gustos musicales, de baile o de cualquier tipo de expresión artística relacionada con la cultura urbana, conocer gente nueva. Amenazas: Programación similar de otros eventos en las mismas fechas, no conseguir artistas dispuestos a colaborar, que el público no se sienta atraído por el proyecto y opte por no venir a los eventos, incompatibilidad con los horarios de transporte público. 6.- POSIBILIDAD QUE LA EXPERIENCIA SE PUEDA ADAPTAR O APLICAR A OTRAS ORGANIZACIONES Y CONTEXTOS El proyecto ya se ha aplicado en otros contextos, ya que nació como un único evento en 2013 con la primera edición de Silla Bombo Clap, y como consecuencia de la buena acogida, se presentó la idea a otros pueblos dando como resultado el proyecto Vía Urbana. Además se ha presentado al programa Erasmus+ de carácter internacional para que jóvenes de otros países puedan adoptar nuestro modo de trabajo. El año que viene, chicos y chicas de 92

ENGLISH

Weaknesses: Tight, sometimes even non-existent, budgets; inexperience due to being a recent project, lack of marked work roles. Opportunities: Innovation for urban culture, possibility of international projects (Erasmus+), social awareness, eradication of prejudices against hip hop music, discovery of new tastes in music, dance or any type of artistic expression related to urban culture, meeting new people. Threats: Similar events programmed for the same dates, impossibility to find artists willing to collaborate, not being able to attract an audience to attend the events in the project, incompatibility with public transport schedule. 6. - ABILITY TO ADAPT OR APPLY THE EXPERIENCE TO OTHER ORGANIZATIONS AND CONTEXT The project has already been applied in other contexts, since it was born as an only event in 2013 with the first edition of Silla Bombo Clap. And as a result of the warm welcome it received, the idea was presented to other city councils resulting in the project Via Urbana. In addition it has also been presented to the international Erasmus+ Programme so that youngsters from other countries can adopt our way of working. Next year, boys and girls from Malta, Lithuania, Sweden, England and Turkey will be able to take part actively in the project Via Urbana. For that reason we can assure that our model of work is completely translatable to any place where there is a series of towns connected by public transport (in our case railways) and there is also an interest in urban culture. Our strong points as a project are, the freshness that such a modern element as hip hop provides; the social tone that define us, which produces a pull effect, getting involved all kinds of audiences; the exportability of a project that can easily adapt to the requirements of every town and finally the ability to carry out a series of activities at a


CASTELLANO

Malta, Lituania, Suecia, Inglaterra y Turquía podrán participar activamente en el proyecto Vía Urbana. Por ello podemos asegurar que nuestro modelo de trabajo es completamente extrapolable a cualquier lugar en el que haya una serie de poblaciones unidas por el transporte público (en nuestro caso las vías del tren) y en el que además exista un interés por la cultura urbana. Nuestros puntos fuertes como proyecto son la frescura que nos aporta un elemento tan actual como el hip hop; el tono social que nos caracteriza, que produce un efecto llamada para la implicación de toda clase de público; la exportabilidad de un proyecto totalmente adaptable a la situación requerida de cada población y por último, la capacidad de llevar a cabo una serie de actividades a bajo coste, un punto determinante en estos tiempos de crisis. 7.- FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN La mayor parte de la financiación del proyecto viene del Ayuntamiento ya que nos proporciona el espacio donde realizarlo, materiales y apoyo técnico. No hemos solicitado ningún tipo de subvención económica por parte del Estado, ni requerimos de entradas o cuotas para sufragar gastos. Todo el dinero recaudado en caso de haber entrada va destinado a causas benéficas. En cuanto a los recursos materiales disponemos de los espacios públicos, como la “Nau Jove” en el caso de Silla, que nos proporciona equipo de música, escenario, equipo de iluminación y un lugar donde reunirnos. El resto de poblaciones aportan skate parks, parques e instalaciones municipales. Respecto a los recursos humanos, el equipo de trabajo de la Asociación Cultura Urbana de Silla está formado por: Axel, Cristian, Cristina, Desireé, Emilio, Enrique, Fili, Juanma, Quique, Salva, Sara y Yaiza. La asociación como tal está formada sólo por jóvenes de los municipios de Silla, Alfafar, Villamarchante, Valencia y Alginet, pero para este proyecto hemos contado con el apoyo de los técnicos de juventud de los ayuntamientos de Silla, Sedaví, Almussafes, Catarroja, Algemesí,

ENGLISH

low cost, a determining point in these times of crisis. 7. - FUNDING FOR THE ACTION Most of the financing of the project comes from the City council since it provides the venue to make it, materials and technical support. We have not requested any kind of economic subvention from the Government, nor have we asked for entrance fees or dues to defray the costs. All the money raised in case of requesting an entrance fee goes to charities. As far as the material resources are concerned we have public spaces, as the “Nau Jove” in Silla, that provides musical equipment, stage and light equipment and a place to meet. The rest of towns provide skate parks, local parks and municipal facilities. Regarding human resources, the work team of the association Cultura Urbana de Silla is formed by: Axel, Cristian, Cristina, Desireé, Emilio, Enrique, Fili, Juanma, Quique, Salva, Sara and Yaiza. The association is formed just by young people from the municipalities of Silla, Alfafar, Villamarchante, Valencia and Alginet, but for this project we have counted on the support of the youth technicians of the city councils of Silla, Sedaví, Almussafes, Catarroja, Algemesí, Massanassa and the young people taking part in the project. 8. - ADDITIONAL INFORMATION You can follow us on our profile on Facebook Silla Bombo Clap, our Facebook site, www.facebook.com/proyectoraptola, and on Twitter @SillaBomboClap 9. - INFORMATION ABOUT ORGANIZATION Name: Asociación Cultura Urbana de Silla Address: Av. Alacant, 63. Silla (Valencia) Phone. 684081772 Main Objectives: The objective of the association Cultura Urbana de Silla, better known as Silla Bombo Clap, is none other than to use urban culture as a tool for social integration, that is to say, to encourage non-formal learning through leisure. 93


CASTELLANO

Massanassa y los jóvenes participantes del proyecto. 8.- MÁS INFORMACIÓN Podéis seguirnos en nuestro perfil de Facebook Silla Bombo Clap, en nuestra página de Facebook, www.facebook.com/ proyectoraptola, y en nuestro Twitter @SillaBomboClap 9.- INFORMACIÓN SOBRE LA ENTIDAD/ ORGANIZACIÓN Nombre: Asociación Cultura Urbana de Silla Dirección: Av. Alacant, 63. Silla (Valencia) Tel. 684081772 Objetivos principales: El objetivo de la Asociación Cultura Urbana de Silla, más conocida como Silla Bombo Clap, no es otro que usar la cultura urbana como herramienta para la integración social, es decir, a través del ocio fomentamos el aprendizaje no formal. Ámbito de trabajo: El potencial y la fuerza de la creatividad de los jóvenes ligados a la cultura urbana, unidos a valores sociales como por ejemplo la igualdad de género, la ecología, la inclusión y ayuda a los discapacitados, el respeto hacia los animales, etc., hacen que este trabajo llegue realmente al público y tome conciencia de ello mientras se divierte y disfruta de lo que le gusta, ya sea música, grafiti o baile, usando el hip hop como nexo de unión entre la juventud y las ganas de trabajar en grupo para intentar ayudar en todo lo posible a esta sociedad.

"Taller de Jazz de la Unió Musical de Paiporta" 1.- SITUACIÓN ANTERIOR AL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN La música siempre ha sido una herramienta fundamental para la humanidad. Estudios científicos aparecidos en los últimos años afirman que la música es capaz de poner en funcionamiento más del 80% del cerebro, y por lo tanto potencia un desarrollo 94

ENGLISH

Scope of work: The potential and the strength of the creativity of the young people related to urban culture, put together with social values like gender equality, ecology, social inclusion and aid to disabled people, respect for animals, etc. cause this work really reaches the audience and make them aware of it while they are enjoying what they like, music, graffiti or dance, using hip hop as a link between young people and the desire to work in group to try to help this society as much as possible.

"Jazz workshop of Unió Musical de Paiporta" 1.- SITUATION PREVIOUS TO THE PROJECT DEVELOPMENT Music has always been an essential tool for humanity. Scientific studies appeared over the last few years claim that music enables to use more than of 80% of the brain, and therefore favours a multidisciplinary and multifunctional development in the people who practice it. However, musical education has shown a tendency towards stagnation. It is in this point where our project has an impact on. Musical education in Spain has been focused on the practice of classical music for many years . For that reason we propose the use of creative musical styles different from the traditional ones, like jazz music. This is a musical style based on non-classical harmonies, whose real strong point is the practice of improvisation. Our experience tells us that traditional musical education can lead to students' lack of motivation, thus, the introduction of jazz can produce an improvement in the participants' motivation and thus better rates of educational success are obtained. The process of musical and cultural diversification will have to encourage young musicians' learning and knowledge acquisition.


CASTELLANO

multidisciplinario y multifuncional a las personas que la practican. Por otro lado, la educación musical ha mostrado una tendencia hacia un gran inmovilismo. En este punto es donde incide nuestro proyecto. La educación musical en España está centrada desde hace años en la práctica de la música clásica. Por esa razón proponemos el uso de estilos musicales creativos y distintos a los tradicionales, como es el jazz. Este es un estilo musical basado en armonías no clásicas, cuyo verdadero punto fuerte se halla en la práctica de la improvisación. La experiencia nos dice que la educación musical tradicional puede llevar a la desmotivación de nuestros alumnos, por lo cual, la introducción del jazz puede producir una mejora de la motivación en los participantes y así se consiguen mejores tasas de éxito educativo. El proceso de diversificación musical y cultural habrá de incentivar el aprendizaje y el conocimiento del joven músico. Todo esto tiene como punto de referencia el nuevo decreto del Consell, que regula el funcionamiento de las escuelas de las bandas a la Comunidad Valenciana. En este documento se anima al uso de nuevos estilos en la educación musical. 2.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN (EJECUCIÓN) 2.1. OBJETIVOS a. Organizar un conjunto de actividades formativas que fomenten y consoliden los intereses musicales hacia el jazz y otras músicas creativas. b. Acercar el jazz y otros estilos cercanos a los jóvenes músicos y aumentar la afición a este tipo de músicas. c. Paliar la falta de formación existente en los programas académicos actuales en materia de jazz y músicas creativas. d. Profundizar en el conocimiento de los diferentes estilos y los recursos interpretativos de cada uno de los estilos utilizados.

ENGLISH

The point of reference is the new decree from the Consell, that regulates the operation of music bands schools in the autonomous region of Valencia. In this document, we encourage the use of new styles in musical education. 2.- PROJECT DESCRIPTION (ENFORCEMENT) 2.1. OBJECTIVES a. To organize a set of educational activities which encourage and consolidate musical interests towards jazz and other creative music styles. b. To bring jazz and other related styles to young musicians and make the interest in this kind of music grow. c. To lessen the existing lack of training in current academic programmes regarding jazz and other creative music styles. d. To make understand more deeply different music styles and the interpretative resources from each of them. master the instrument e. To according to the requirements of the style or the work. f.

To develop musical memory.

g. To develop skimming skills. h. To develop music improvisation skills. i. To create a meeting place between professional and young musicians where experiences for musical creation and development are shared. j. To promote the creation of stable jazz bands: big bands, ensembles, combos, marching bands, etc. k. To know and respect the musical norms of group musical practice. l. To value group interpretation as a fundamental aspect of musical education. m. To apply polyphonic hearing to listen to different parts at the same time an 95


CASTELLANO

e. Dominar el propio instrumento según las exigencias del estilo o de la obra. f. vista.

Desarrollar la memoria musical.

g. Desarrollar la lectura a primera

h. Desarrollar la improvisación con el instrumento. i. Crear un lugar de encuentro entre profesionales y jóvenes músicos donde se compartan experiencias para la creación y el desarrollo musical. j. Impulsar la creación de formaciones de jazz estables: big band, ensemble, combo, marching band, etc. k. Conocer y respetar las normas de la práctica musical en grupo. l. Valorar la interpretación en conjunto como un aspecto fundamental de la formación musical. m. Aplicar la audición polifónica para escuchar las diferentes partes al mismo tiempo que se toca, demostrando la sensibilidad auditiva necesaria para perfeccionar gradualmente la calidad sonora. n. Utilizar una amplia y variada gama sonora para producir el ajuste sonoro necesario en cada obra o estilo. o. Conocer y realizar los gestos básicos que permiten la interpretación coordinada. p. Interpretar obras representativas del repertorio del conjunto instrumental jazzístico de dificultad adecuada al nivel. q. Recuperar el entusiasmo por la música y dotar de una nueva metodología de aprendizaje a aquellos alumnos con tendencia al abandono prematuro de la educación musical. r. Combatir el abandono prematuro y el fracaso escolar en la educación musical mediante mecanismos de diversificación musical, motivadores y de diversidad generacional. s. Otorgar una nueva visión más moderna y desde otro punto de vista al conjunto del profesorado de la escuela 96

ENGLISH

instrument is played, showing the required auditory sensitivity needed to improve gradually sound quality. n. To use a wide sound range to produce the sound adjustment required in each work or style. o. To know and make the basic gestures that allow coordinated performance. p. To perform representative works of the jazz repertoire according to the level of expertise of the band. q. To recover the enthusiasm for music and provide students who have a tendency to give up musical education a new methodology to learn. r. To fight premature dropout and academic failure in musical education by means of motivating musical diversification mechanisms, and generational diversity. s. To give a more modern vision from another point of view to the music school teaching staff, making them participants of the cultural and educational principles that jazz and creative music styles transmit as well as the methodology suggested in the project. 2.2 METHODOLOGY Methodological proposal The methodology used in our project is characterized by being flexible and open to the necessities of the users. A clear orientation towards young students makes us consider their psycho- evolutive development. There is a great number of authors who deal with this subject, among which we have paid attention to the works of J. Piaget. Thus we propose a methodology based on constructivism, whose basic characteristics are: a. Active: the student is at the centre of educational processes whereas the teacher is a counsellor. For this reason critical observation and active participation of students will be encouraged. b. Motivating: the use of motivating activities, resources and procedures is es-


CASTELLANO

de música, haciéndoles partícipes de los principios y valores culturales y educativos que transmite la enseñanza del jazz y las músicas creativas así como la metodología planteada en el proyecto. 2.2 METODOLOGÍA Planteamiento metodológico La metodología que se utiliza en nuestro proyecto se caracteriza por ser flexible y abierta a las necesidades de los usuarios. Una clara orientación respecto a los alumnos jóvenes nos obliga a tener en cuenta su desarrollo psicoevolutivo. Hay una gran cantidad de autores que hablan sobre este tema, entre los cuales nosotros nos hemos fijado en los trabajos de J. Piaget. Por ello proponemos una metodología basada en el constructivismo, cuyas características básicas son: a. Es activa: el centro de procesos educativos es el alumno, mientras que el profesor es un orientador de este. Por este motivo se fomentará la observación crítica y la participación activa del alumno. b. Es motivadora: el uso de actividades, recursos y procedimientos motivadores es fundamental para el buen funcionamiento de los procesos educativos. c. Es funcional y progresiva: el aprendizaje y la práctica musical se realiza de forma gradual, adaptándose al nivel y a las necesidades de los músicos y del grupo. d. Es individualizada: no todos somos iguales, por esta razón es de capital importancia una atención individualizada sobre cada participante del proyecto. e. Es cooperativa e integradora: se va a hacer uso de las diferentes materias que engloban la educación musical, desde el lenguaje musical hasta la interpretación instrumental. Queremos una educación multidisciplinaria que dé una visión global de la práctica musical. f. Fomenta la creatividad: es una de las facetas principales del jazz y del proyecto que establecemos en este documento.

ENGLISH

sential for proper functioning of educational processes. c. Functional and progressive: learning and musical practice are made gradually, adapting to the level and needs of the musicians and the group. d. Individualized: we all are not the same, for this reason an individualized attention to every participant in the project is of vital importance. e. Cooperative and integrating: different matters comprising musical education, from musical language to instrumental interpretation will be used. We want a multidisciplinary education that provides a global vision of musical practice. f. Encourage creativity: one of the main facets of the jazz and the project established in this document. g. Promote working as a team: essential attribute for band musical practice. h. Foster study habits: proper study habits are the ideal mechanism to achieve autonomy in future learnings throughout our students' lives. i. Promote cultural and musical diversity and integration: in addition to providing a global vision of the musical practice, it contributes an extra of valuation of the difference and provides tools to appreciate the riches of multiculturalism, encouraging integration. Stages of development This project of educational innovation and cultural diversification is organised in two different stages that could be extended according to time necessity: The first stage of the project, in which we are at the moment, aims to facilitate the participation of any student or interested person with basic knowledge and musical studies. The promotion of the participation of the pupils at risk of dropping out of school is vital for the project. One of the main objectives of the process of cultural and musical diversification focuses on lessening this risk 97


CASTELLANO

g. Fomenta el trabajo en equipo: calidad fundamental para la práctica musical de conjunto. h. Fomenta los hábitos de estudio: unos hábitos correctos de estudio son el mecanismo ideal para poder tener autonomía en los aprendizajes futuros que se produzcan al largo de la vida de nuestros alumnos. i. Fomenta la diversificación y la integración cultural y musical: además de dar una visión global de la práctica musical, aporta un plus de valorización de lo diferente y dota de herramientas para poder apreciar la riqueza de la multiculturalidad, fomentando la integración. Fases de desarrollo Este proyecto de innovación educativa y diversificación cultural se estructura en dos fases diferenciadas que podrán prorrogarse según las necesidades de tiempo: La primera fase del proyecto, en la que nos encontramos actualmente, tiene como objetivo facilitar la participación de cualquier estudiante o persona interesada con un mínimo de conocimientos y estudios musicales. El fomento de la participación del alumnado en riesgo de padecer abandono escolar es vital para el proyecto. Uno de los principales objetivos del proceso de diversificación cultural y musical se centra en paliar este riesgo mediante el efecto contagio y de estímulo entre los alumnos más motivados y los menos, con estrategias de motivación intergeneracional. Es por ello que el objetivo de esta primera fase es mezclar jóvenes músicos que son buenos estudiantes con ilusión por aprender, con jóvenes músicos más desmotivados y tienen indicios o riesgo de abandono prematuro, además de con músicos adultos que tienen una gran motivación por descubrir y conocer nuevas formas musicales. Compartiendo todos juntos el proceso de iniciación se busca el objetivo de contagiar la ilusión, las buenas conductas y la motivación a todos los participantes. En la segunda fase se establecerán diferentes grupos por niveles para poder 98

ENGLISH

by contagion effect and encouragement from the most motivated students to the least, with strategies of intergenerational motivation. It is for that reason that the objective of this first stage is to mix young musicians who are good students eager to learn, with more unmotivated young musicians at risk of premature dropout, as well as with adult musicians with great motivation to discover and get to know new musical forms. By sharing the process of initiation we seek to transmit eagerness, good behavior and motivation to all the participants. In the second stage different groups will be set up by levels of expertise to combine the levels of the participants regarding the contents. Formal educational activities as well as non-formal ones include different levels for different groups of learning. In this second stage, the project will also spread to younger grades (from 10 years old) and the need to create several groupscombo, ensemble, big band, marching band, etc. will be assessed - so that one of the main objectives is achieved: to diversify and encourage the educational, musical and cultural programme at the school by making it available to the youngest students to lessen premature dropout and academic failure. Types of actions set these methodological To approaches in everyday work there will be a two-hour weekly rehearsal. In these sessions the following subjects will be studied: musical technique, harmony, musical language, auditory education, improvisation, composition, orchestration, instrumental band and history of jazz. In addition, regular concerts will be performed as an educational and knowledge transmitting tool, with the intention of showing the band's progress, as a way to experience the professional reality of a musician, as well as actions of cultural dynamization and diversification. On the other hand, an essencial objective of the project is programming a concert in summer promoted by the same


CASTELLANO

conjugar de mejor manera el nivel de los participantes respecto a los contenidos. Tanto las actividades de formación formales como las no formales abarcan diferentes niveles para diferentes grupos de aprendizaje. En esta segunda fase el proyecto también se extenderá a los cursos de los más pequeños (a partir de 10 años) y se evaluará la necesidad de creación de diversas agrupaciones -combo, ensembles, big bang, marching band, etc.- con tal de completar uno de los objetivos principales del proyecto: diversificar y dinamizar la oferta formativa, musical y cultural de la escuela haciendo que llegue a los más jóvenes con el objetivo de reducir el abandono prematuro y el fracaso escolar de la enseñanza musical. Tipos de acciones Para concretar estas bases metodológicas en la práctica diaria se realizará un ensayo semanal de dos horas de duración. En estas sesiones se trabajarán las materias siguientes: técnica música, harmonía, lenguaje musical, educación auditiva, improvisación, composición, orquestación, conjunto instrumental e historia del jazz. Además, como herramienta educativa y de transmisión del conocimiento, se realizarán conciertos-audiciones periódicos, con la intención de mostrar los avances del grupo, como forma de experimentar la realidad profesional de un intérprete de música, así como acciones de dinamización y diversificación cultural. Por otro lado, un objetivo fundamental del proyecto es la programación de un concierto de verano promovido por los mismos participantes del Taller de Jazz y Música Moderna y por la sociedad musical que lo gestiona, en el cual se pongan de manifiesto los avances adquiridos durante el curso lectivo y se transmitan los valores culturales y artísticos que promueve este estilo de música al resto de municipio, al cual aporta más riqueza y valor a su escena musical. También se realizarán actuaciones dirigidas a la promoción de la diversidad

ENGLISH

participants of the Jazz and Modern Music Workshop and by the musical society that manages it, in which the improvement acquired during the school year is shown and the cultural and artistic values promoted by this music style are transmitted to the rest of the town,contributing to the enrichment of its musical scene. There will also be performances aimed at promoting cultural and musical diversity in addition to the performances directly related to the promotion of the project and teachers' training. 2.3. BASIC COMPETENCES tion

Competence in linguistic communica-

Communication is essential to organize a band and rehearse. For this reason the use of specialized vocabulary will be promoted through properly developed speech. Mathematical competence Music is based on mathematics (length of notes, relation of frequencies of notes, etc.), thus any musical development involves mathematical competence from different points of view. For instance, the simple act of learning to measure correctly the duration of notes (double note, half note, whole note, etc.) or the act of explaining bar rests. Information processing and digital competence Among other educational activities, watching performances by renowned artists on the Internet (Youtube, social networks, websites). Students will be encouraged to search on their own. Social and civic competence The purpose of any musician and musical activity is to perform in public. This means a clear development of social competence relating to the environment surrounding our association and our students. Cultural and artistic competence It is, without a doubt, one of the most 99


CASTELLANO

cultural y musical además de actuaciones directamente relacionadas con la promoción del proyecto y la formación de docentes de la escuela. 2.3. COMPETENCIAS BÁSICAS tica

Competencia en comunicación lingüís-

Para la organización y los ensayos de un grupo de música, la comunicación es un acto esencial. Por este motivo se fomentará el uso de un vocabulario técnico a través de discursos elaborados correctamente. Competencia matemática La música se basa en la matemáticas (duración de las notas, relación de las frecuencias de las notas, etc.), por lo cual cualquier desarrollo musical supone el trabajo de la competencia matemática desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, el simple hecho de aprender a medir correctamente la duración de las notas (doble, mitad, unidad, etc.) o la acción de explicar compases de espera. Tratamiento de la información y competencia digital Entre otras actividades formativas, está el visionado de actuaciones de artistas de reconocido prestigio a través de Internet (Youtube, redes sociales, direcciones electrónicas). Se fomentará que los alumnos busquen por sí mismos. Competencia social y ciudadana La finalidad de cualquier músico y cualquier actividad musical es la actuación en público. Esto supone un claro desarrollo de la competencia social al relacionarse en el entorno que envuelve nuestra asociación y nuestros alumnos. Competencia cultural y artística Es sin duda una de las competencias más trabajadas en este proyecto. Además de trabajar la música como arte y cultura, el hecho de realizar actuaciones públicas ayuda a los participantes a desarrollar otros aspectos relativos a la competencia cultural.

100

ENGLISH

elaborated competences in this project. Besides working music as art and culture, the fact of making public performances helps the participants to develop other aspects relating cultural competence. Competence in learning to learn This competence is one of the pillars of education, especially musical education. The work made on instrumental technique and basics of jazz (harmony, analysis) allows students to learn independently in the future. Autonomy and personal initiative The teacher will ask the students to make the performances programmes. This way, the students will get personally involved in the educational activities of the project. This measure of personal initiative will improve the students work attitude. Competence in knowledge of and interaction with the physical world The student's development of attitudes and habits which favour promotion and recognition of cultural diversity in daily life 2.4. ACTIVITIES Formal educational activities Those activities directly related to the activity Taller Jazz y Música Moderna (a workshop on jazz and modern music). The group theoretical-practical rehearsalclasses will take place once a week for two hours, scheduled not to interfere with the musical educational training and the pupils. In these sessions the following subjects will be studied: musical technique, harmony, musical language, auditory education, improvisation, composition, orchestration, instrumental band and history of jazz, taught by a teacher specialized in the different subjects. During these sessions the repertoire for the regular and the end of year concerts will be prepared. In addition, regular concerts will be performed as an educational and knowledge transmitting tool, with the


CASTELLANO

Competencia aprender

ENGLISH

para

aprender

a

Esta competencia es uno de los pilares de la educación y de la educación musical en particular. El trabajo que se realiza de técnica instrumental y de fundamentos básicos del jazz (harmonía, análisis) permite que los alumnos sean capaces de aprender autónomamente en el futuro. Autonomía e iniciativa personal El docente propondrá a los alumnos la realización de los programas de las actuaciones. De esta manera, los alumnos serán capaces de involucrarse personalmente en las actividades formativas del proyecto. Esta medida de iniciativa personal mejorará la actitud de trabajo de los alumnos. Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico El desarrollo en la vida cotidiana del alumno de actitudes y hábitos favorables a la promoción y el reconocimiento de la diversidad cultural. 2.4. ACTIVIDADES Actividades formativas formales Son aquellas actividades referidas directamente con la actividad Taller Jazz y Música Moderna. Los ensayos-clases grupales teórico-prácticas tendrán lugar una vez a la semana durante dos horas en horario conveniente para que no interfiera en la formación educativa musical de la escuela y el alumnado. En estas sesiones se trabajan las siguientes materias: técnica musical, harmonía, lenguaje musical, educación auditiva, improvisación, composición, orquestación, conjunto musical e historia del jazz dirigidas por un docente especializado en la materia. Durante estas sesiones también se preparará el repertorio que se interpretará tanto en las audiciones periódicas como en el concierto de fin de curso. Además, como mecanismo educativo de transmisión de conocimiento, se realizarán conciertos-audiciones periódicos con la intención de mostrar los avances

intention of showing the band's progress, as a way to experience the professional reality of a musician, as well as actions of cultural dynamization and diversity. These concerts have an artistic purpose so that students can express themselves and show the rest of the school and the audience in general what they have been working during the classes and also become a new activity in the cultural scene. The regular concerts will take place at the end of every term (Christmas, Fallas/ Easter and June). Activities of promotion of cultural and musical diversity directed to the students and the general public There will also be performances to promote cultural and musical diversity in addition to the performances directly related to the promotion of the project. Concerts by external artists, musical cultural events with the students of the jazz workshop or not, one day activities to promote the workshop amongst the students who have not joined the project, thematic series of music, etc. Summer concert On the other hand, for the academic year 2014 - 2015, the main objective of the project is to programme the II Concierto de Verano: Jazz a la fresca, a summer concert during the local festivities in Paiporta. The first edition, in the summer of 2014, was promoted by a group of young musicians with interest in modern music and jazz and by the musical society that manages it, with the support of the bars in the main square and the City council of Paiporta. The objective of this second edition is to show the advances acquired during the school year as well as transmit the artistic and cultural values promoted by this music style to the rest of the town, enriching the cultural scene. Activities directed to the teachers and the management team of the school Activities and workshops directed to the teachers of the school so that they can complement their education and knowledge on jazz and modern music and

101


CASTELLANO

del grupo, como forma de experimentar la realidad profesional de un intérprete musical, así como acciones de promoción de dinamización y de diversidad cultural. Estas audiciones tiene un carácter artístico de expresión del alumnado para mostrar al resto de la escuela y al público en general, lo que trabajan durante las clases y también como elemento de oferta cultural. Las audiciones periódicas tendrán lugar al finalizar el trimestre correspondiente (Navidad, Fallas/ Pascua y junio). Actividades de promoción de la diversidad cultural y musical dirigidas a los alumnos y al público general Se realizarán actuaciones dirigidas a la promoción de la diversidad cultural y musical y también actuaciones directamente relacionadas con la promoción del proyecto que nos ocupa. Se trata de conciertos y audiciones de artistas externos, acontecimientos culturales musicales -conjuntamente o no con los alumnos del Taller de Jazz-, actividades de un día para el fomento y la promoción del Taller a los alumnos que todavía no se han adherido al proyecto, ciclos temáticos de música, etc. Concierto de verano Por otro lado, para el curso 2014/2015, se propone como objetivo fundamental del proyecto la programación de un II Concierto de Verano: Jazz a la Fresca durante las fiestas patronales del municipio de Paiporta. La primera edición en verano 2014, fue promovida por un grupo de jóvenes músicos con inquietudes respecto a la música moderna y el jazz y por la sociedad musical que lo gestiona, con el apoyo de los hosteleros de la plaza mayor y del Ayuntamiento de Paiporta. El objetivo de esta segunda edición es poner de manifiesto los avances adquiridos durante el curso lectivo así como la transmisión de los valores culturales y artísticos que promueve este estilo de música al resto del municipio, aportando más riqueza y valor a la escena cultural de éste.

102

ENGLISH

know the methodology of this workshop to work as support teachers. The project will also comprise advising, coordination, implementation and continuity. 2.5. PARTICIPANTS The project of musical and cultural diversification Taller de Jazz de la Escuela de Música Vicent Prats is mainly aimed at the students and users of the school itself which has 350 students approximately In the first stage of the project the activity will be aimed at young people between 12-18 years (age-group where premature drop out of musical studies is more evident), although it is also aimed at adult students of the school, musicians and people outside the school and the musical society. It is a project open to all those people interested in and motivated to discover the world of the creative and modern music in which all kinds of wind, percussion and string instruments have a place. As we explained before the project is divided in two different stages: The first stage of the project is set in the first year of performance (2013/2014) with the objective of facilitating the participation of any student or person interested in it with a basic knowledge and musical studies. A group of young musicians eager to learn, who are good students and unmotivated young musicians at risk of premature school dropout, as well as adult musicians with a great motivation to discover and get to know new music styles, sharing all together the process of initiation and with the objective of spreading their enthusiam, good behaviour and motivation, will be created. Encouraging pupils' at risk of school dropout to get involved is vital for the project and it is one of the main objectives of the process of cultural and musical diversification, that focuses on lessening dropout rates by promoting motivation between the most and least motivated students by means of strategies of cross-generational motivation. At the second stage, different groups according to level of musical skills will be created, to balance the contents and the


CASTELLANO

Actividades dirigidas a los docentes de la escuela y al equipo directivo Actividades y talleres dirigidos a los docentes de la escuela para que puedan complementar su formación y conocimiento del jazz y la música moderna y conozcan la metodología de este taller para que puedan actuar como docentes de refuerzo a los alumnos que participan. También se realizarán acciones de asesoramiento, coordinación, puesta en marcha y continuidad del proyecto. 2.5. PARTICIPANTES El proyecto de diversificación musical y cultural del Taller de Jazz de la Escuela de Música Vicent Prats va dirigido principalmente a los alumnos y usuarios de la propia Escuela que cuenta aproximadamente con 350 alumnos. En la primera fase del proyecto se pretende dirigir la actividad a los jóvenes de entre 12-18 años (franja de edad donde el abandono prematuro de estudios musicales es más evidente), aunque también va dirigida a alumnos adultos de la escuela, músicos y personas externas a la escuela y la sociedad musical. Es un proyecto abierto a todas aquellas personas interesadas y motivadas para descubrir el mundo de la música creativa y moderna en el que tienen cabida todo tipo de instrumentos de viento, cuerda y percusión. Como hemos explicado anteriormente el proyecto está dividido en dos fases diferenciadas: La primera fase del proyecto se establece en el primer curso de actuación (2013/2014), con el objetivo de facilitar la participación de cualquier estudiante o persona interesada que tenga un mínimo de conocimientos y estudios musicales. Se pretende crear una amalgama de jóvenes músicos con ilusión por aprender y son buenos estudiantes, con jóvenes músicos más desmotivados y con indicios o riesgo de abandono prematuro, además de con músicos adultos con una gran motivación para descubrir y conocer nuevas formas musicales, compartiendo todos juntos el

ENGLISH

participants' skills; The formal educational activities as well as the non-formal ones include different levels for different learning groups. At this second stage, the project will also spread to younger grades (from 10 years old) and the need to create several groupscombo, ensemble, big bang, marching band, etc. will be assessed- so that one of the main objectives is achieved: to diversify and encourage the educational, musical and cultural programme at the school by making it available to the youngest students to lessen premature dropout and academic failure. The agents who participate in and carry out the project can be summarized as follows: • Coordinator of the project. • Specialised teachers • Students of the school. • Students belonging to the association not studying in the school. • External pupils of the society. • School administration and staff • Advisors. • Board of directors of the association and associative structure. About 25 students are expected In the year 2014/2015. Alliances with other institutions Other than the work of young volunteers encouraged by Unión Musical de Paiporta, the fixed expenses related to the project are derived from hiring advisory and coordination services for the project and its implementation. These specialized advisory, coordination and supervision services as well as part of the management, are outsourced and are provided by the association Sedajazz (musicians and teachers), renowned in our area and all around the country in the jazz and modern music scene since the 90s, and one of the promoters of the jazz programme in the Conservatorio Superior de Música de Valencia (Advanced Conservatory of Music of Valencia). 103


CASTELLANO

proceso de iniciación y con el objetivo de contagiar la ilusión, las buenas conductas y la motivación a todos los participantes. El fomento de la participación del alumnado en riesgo de sufrir abandono escolar es vital para el proyecto y es uno de los principales objetivos del proceso de diversificación cultural y musical, que se centra en paliar este acontecimiento mediante el efecto contagio y de motivación entre los alumnos más motivados con los menos, mediante estrategias de motivación intergeneracional. En la segunda fase se establecerán diferentes grupos por niveles, para poder conjugar de mejor manera el nivel de los participantes con los contenidos; tanto las actividades de formación formales como las no formales abarcan diferentes niveles para diferentes grupos de aprendizaje. En esta segunda fase, el proyecto se extenderá también hacia los cursos de los más pequeños (a partir de 8 años) y se evaluará la necesidad de creación de varias agrupaciones, combos, ensembles, big band, marching band, etc. Así se llega a completar un objetivo principal del proyecto que es el de diversificar y dinamizar la oferta formativa, musical y cultural de la escuela haciéndola llegar a los más jóvenes para reducir la incidencia del abandono prematuro y el fracaso escolar en la enseñanza musical. Los agentes que participan en el proyecto y lo llevan a cabo se pueden resumir en: • Coordinador/es del proyecto. • Profesorado especializado. • Alumnado propio de la escuela. • Alumnado perteneciente a la sociedad pero no de la escuela. • Alumnado externo de la sociedad. • Claustro de profesores y dirección de la escuela. • Asesores del proyecto. • Junta directiva de la sociedad y estructura asociativa.

104

ENGLISH

2.6. MEASURES OF ATTENTION TO DIVERSITY The idea of work in the Vicente Prats School of Music starts from the concept of difference, every student is unique (beyond students with special needs) and requires a personalized education. For this reason an individualized, functional, progressive and integrative methodology will be used. For those students who show high abilities, the following measures of extension of contents will be taken: • Advanced jazz music theory. • Advanced instrumental technique. • Introduction to music composition. • A more elaborate work of repertoire. On the other hand, students with special needs will receive targeted teaching according to their disabilities. For instance, if we had a student with a partial visual disability, we will provide scores with bigger music symbols that can read and interpret. Students with learning difficulties will be also provided an adapted repertoire according to their level of expertise. The Vicente Prats school of music is well qualified to develop educational activities and integrate people with intellectual and physical disabilities. 2.7. TIMING COURSE 2014/2015 (page. 26)


CASTELLANO

ENGLISH

Se prevé una participación en el curso 2014/2015 de unos 25 alumnos. Alianzas con otras instituciones Aparte del trabajo de voluntariado joven que se fomenta desde la Unión Musical de Paiporta, los gastos fijos que se asocian al proyecto son los derivados de la contratación de los servicios de asesoramiento y coordinación del proyecto y los de su puesta en marcha. Estos servicios especializados de asesoramiento, coordinación y supervisión, así como parte de la gestión, se externalizan y son proporcionados por el colectivo Sedajazz (músicos y docentes), con gran renombre en nuestro territorio y en todo el país en la formación musical de jazz y música moderna y creativa desde los años 90, y uno de los impulsores de la especialidad de jazz en el Conservatorio Superior de Música de Valencia. 2.6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD La idea de trabajo de la Escuela de Música Vicente Prats parte del concepto de que cada alumno es diferente (más allá de los alumnos con necesidades especiales) y requiere una enseñanza personalizada. Por este motivo se usará una metodología individualizada, funcional, progresiva e integradora. Para aquellos alumnos que muestran altas capacidades, se tomarán las siguientes medidas de ampliación: •Profundización en la teoría musical relacionada con el jazz. •Profundización instrumental.

en

la

técnica

•Iniciación a la composición. •Trabajo de repertorio de mayor dificultad. Por otra parte, los alumnos con necesidades especiales recibirán un trato individualizado según sus discapacidades. Por ejemplo, si tuviéramos un alumno con discapacidad visual parcial, se pondrán a su disposición partituras con un tamaño de notas que pueda leer e interpretar. Otro caso

3.- EVALUATION At the moment the only indicators we can consider are the number of registered students and the level attendance to the activities of musical and cultural diversification for the public in general and our associates. It is true that the number of students has increased since the previous year as well as the interest in the activities and the jazz and modern music workshop. Nevertheless, we cannot offer further data. 4.- SITUATION SUBSEQUENT TO THE PROJECT DEVELOPMENT At the second stage which we're carrying out this school year 2014/2015, different groups by levels will be established to balance the level of the participants with respect to the contents in the best way. Formal educational activities as well as non-formal ones include different levels for different groups of learning. At this second stage, the project will also spread to younger grades (from 10 years old) and the need to create several groups -combo, ensemble, big bang, marching band, etc. will be assessedso that one of the main objectives is achieved: to diversify and encourage the educational, musical and cultural programme at the school by making it available to the youngest students to lessen premature dropout and academic failure. And also, the Taller de Jazz y Música Moderna de la Unión Musical de Paiporta achieved last year one of the main objectives after which it was decided to develop this project. Reach the audience, put themselves on the map and begin the process of valuation and diversification of culture. It is a relatively slow process, but during the course of its development we have managed that our own association sees with other eyes other music types, different to the ones we were used to. On the other hand we have completed a deficit of musical education that had our school and we are gradually opening more innovative ways of musical training. For school year 2014/2015 twenty-five students are expected. 105


CASTELLANO

puede ser el de los alumnos con dificultades de aprendizaje, para los que se preparará un repertorio adaptado a su nivel. La Escuela de Música Vicente Prats está bien capacitada para desarrollar actividades formativas y para la integración de personas con discapacidades intelectuales y físicas. 2.7. TEMPORALIZACIÓN CURSO 2014/ 2015. (pág. 26) 3.- EVALUACIÓN Por el momento los únicos indicadores que podemos considerar son los referentes al número de alumnos matriculados y la asistencia a las actividades de diversificación musical y cultural para el público en general y para nuestros asociados. Es cierto que el número de alumnos respecto al año anterior ha crecido así como el interés por parte de la gente en la tarea que se realiza en las actividades y las clases del Taller de Jazz y Música Moderna. Sin embargo, no podemos ofrecer datos más allá de lo comentado. 4.- SITUACIÓN POSTERIOR AL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN En la segunda fase que llevamos a cabo en este curso 2014/2015 se establecerán diferentes grupos por niveles, para poder conjugar de mejor manera el nivel de los participantes respecto a los contenidos. Tanto las actividades de formación formales como las no formales abarcan diferentes niveles para diferentes grupos de aprendizaje. En esta segunda fase, el proyecto se extenderá también a los cursos de los más pequeños (a partir de 8 años) y se evaluará la necesidad de creación de varias agrupaciones, combos, ensembles, big band, marching band, etc. Así llegamos a completar un objetivo principal del proyecto, que es el de diversificar y dinamizar la oferta formativa, musical y cultural de la escuela haciéndola llegar a los más jóvenes para reducir la incidencia del abandono prematuro y el fracaso escolar en la enseñanza musical. Asimismo, el Taller de Jazz y Música Moderna de la Unión Musical de Paiporta consiguió ya el pasado curso, cumplir uno 106

ENGLISH

5.- ASSESSMENT OF THE INNOVATIVE PRACTICE Social and cultural values of the idea Music has a great influence in the towns in our area and in many cases it is part of their essence; it can change the mentality of a town and facilitate a process of social cohesion. In the Valencian Community all kinds of festive and social events have their representative music endowed with a sense of belonging and cultural roots. Music is a means of expression and a perfect bond to bring people together and broaden their cultural universe. Thus, the promotion of a Jazz and creative modern music workshop in a rather traditional scene like our School of Music, is a good tool to start a process of diversification of existing cultural and artistic expressions, as well as to present new music styles that favour rooting of music in our area and in our town. A considerable amount of studies from prestigious universities around the world claim that music education encourages a lot of values in those who receive it. These values are: team work, improvement of social and communicative skills, work ethic, team spirit and solidarity, aesthetics and freedom. In addition it relieves fear and shyness, channels aggression, it develops willpower and self-control, and what's more, jazz and modern music education encourages values such as creativity and imagination to develop the improvisations these music styles are based on. As well as the creation of a jazz and creative modern music workshop enables the existence of social relations with groups other than the family and creates a new element of the social fabric in our area. It also directly contributes to the acquisition of cultural and artistic competence in all the aspects. It promotes the ability to appreciate, understand and critically evaluate different cultural and musical expressions through perceptive and expressive experiences. Also it promotes knowledge of music from different cultures, times and styles, thus


CASTELLANO

de los objetivos esenciales por el que se decidió desarrollar este proyecto. Se ha conseguido llegar a la gente, situarse en el mapa y empezar el proceso de valorización y diversificación de la cultura. Es un proceso relativamente lento, pero durante el tiempo que lleva desarrollándose hemos conseguido que nuestra propia asociación vea con otros ojos otros tipos de música muy diferente a la que estábamos acostumbrados. Por otra parte hemos completado un déficit de formación musical que tenía nuestra escuela y poco a poco se van abriendo caminos más innovadores en materia de formación musical. Para el curso 2014/2015 se prevé la participación de unos 25 alumnos. 5.- VALORACIÓN DE LA PRÁCTICA INNOVADORA Carga de valores sociales y culturales de la idea La música tiene gran influencia en los pueblos que conforman nuestro territorio y en muchos casos forma parte de su esencia; puede transformar la mentalidad de un pueblo y facilitar un proceso de cohesión social En la Comunidad Valenciana toda clase de eventos festivos y sociales tienen su música representativa dotada de un sentimiento de pertenencia y de arraigo cultural. La música es un medio de expresión y un vínculo idóneo para agrupar las masas y ampliar su universo cultural. Así, el impulso de un Taller de música moderna, creativa y jazz en un escenario más bien tradicional como nuestra Escuela de Música, es una buena herramienta para iniciar un proceso de diversificación de las manifestaciones artísticas y culturales ya existentes, además de presentar nuevos estilos y géneros musicales que potencian el arraigo de la música en nuestro territorio y en nuestro municipio. Una gran cantidad de estudios de universidades prestigiosas de todo el mundo afirman que la educación musical fomenta una gran cantidad de valores en los que la reciben. Éstos son: el trabajo en

ENGLISH

favouring open and respectful attitudes and providing elements to make sound judgements regarding different musical expressions, since it creates links with other artistic languages and social and historical contexts to which every work or style belong. Level of citizen participation The Unión Musical de Paiporta supports a scheme of young volunteers who perform different jobs both in the management of the musical society, and in the management of the Vicente Prats School of Music, and also teaching. This model promotes a degree of great involvement and requires a high level of commitment on the part of a lot of people as well as of the society itself and of the environment where our activity is developed. Therefore, solidarity, altruism and involvement are aspects that are perceived and positively accepted by all the members in our society. On the other hand, the involvement in the project from other organizations, groups and individuals has been completely satisfactory to date. We have established close relationships with other training centres offering this kind of musical learning like the association Sedajazz. Innovation and experience presented

creativity

in

the

Music education has a great tradition and a great route in our educational system, and even more in our Community, where there is a culture of marching bands. On the other hand, the syllabus and methods used in our music education have not had a great development in recent years. If we check the decrees that regulate artistic education, we notice that the core of Valencian music education revolves around classical music and music of Valencian tradition (marching bands, rondallas, dulzaina and tamboril groups, etc.). In fact, the syllabus developed in the music education textbooks proves this. Our project proposes an innovation in music education. This innovation not only covers the contents (since we use jazz as an educational vehicle), but also the educational 107


CASTELLANO

equipo, la mejora de las habilidades sociales y comunicativas, una ética de trabajo, el compañerismo y la solidaridad, la estética artística y la libertad. Además alivia el temor y la timidez, canaliza la agresión, desarrolla voluntad y autocontrol, y aún más, la educación de música moderna y jazz fomenta valores como la creatividad y la imaginación para poder desarrollar las improvisaciones en que se basan estos estilos musicales. Así como la creación de un Taller de Música Moderna, Creativa y Jazz posibilita la existencia de relaciones sociales con grupos diferentes a los de la familia y crea un nuevo engranaje en el tejido social del territorio. También contribuye de forma directa a la adquisición de la competencia cultural y artística en todos los aspectos que la configuran. Fomenta la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y musicales a través de experiencias perceptivas y expresivas. También promueve el conocimiento de músicas de diferentes culturas, épocas y estilos, potenciando así actitudes abiertas y respetuosas y ofreciendo elementos para la elaboración de juicios fundamentados respecto a las distintas manifestaciones musicales, ya que se establecen conexiones con otros lenguajes artísticos y con los contextos sociales e históricos a los que se circunscribe cada obra y/o estilo. Grado de implicación ciudadana La Unión Musical de Paiporta apuesta por un modelo de voluntariado joven que se reparte tanto en la gestión de la sociedad musical, como en la gestión de la Escuela de Música Vicente Prats, y en la docencia. Este modelo promueve y facilita un grado de implicación muy grande y en buena medida exige un alto nivel de compromiso por parte de un gran número de personas tanto de la propia sociedad como del entorno donde se desarrolla nuestra actividad. Por tanto, la solidaridad, el altruismo y la implicación son aspectos que se perciben y se asumen de buena manera por todos los miembros de nuestra sociedad. 108

ENGLISH

methodology. We propose an integrative methodology. As we developed above, it is based on a global and multidisciplinary view, where different musical subjects are integrated. This leads to a change with respect to traditional music education. We can add, that using jazz as educational framework encourages creativity, that is to say, we use a creative musical language to carry out a creative educational program. 6.- ABILITY TO ADAPT OR APPLY THE EXPERIENCE TO OTHER ORGANIZATIONS AND CONTEXT The implementation of this project is easily exportable to any school of music of a musical society in the Valencian Community. Most of the bands in our Community have a school of music. This allows that once the students have acquired a minimal musical knowledge gain access to instrumental ensemble training. This way, besides attending traditional musical ensembles within bands they can also attend ensembles in this project (combos, big band, etc.). If all this we add the spirit of opening up to new styles that issues the new decree of the Council which regulates the schools of music, we see a quick and easy export of this project can be made. The only requirements we need are find a teacher specialized in jazz and other creative styles, an advising and coordination of contents and projects service, and a group of students willing to learn and have new musical experiences. Today, thanks to the seed of musicians' collectives or the specialty of jazz at the Music Conservatory of Valencia, it is possible to find both specialized teaching staff and advising and coordination without difficulty. 7.- FUNDING FOR THE ACTION Sources of financing In terms of the resources needed to implement the first stage of the project, we must say that the project hasn't received any kind of external funding from any


CASTELLANO

ENGLISH

Por otra parte, la implicación en el proyecto de otras entidades, colectivos y particulares ha sido totalmente satisfactoria hasta la fecha. Se han establecido relaciones estrechas con otros centros de formación musical que imparten este tipo de aprendizaje musical como el colectivo Sedajazz. Innovación y creatividad experiencia presentada

en

la

La educación musical tiene una gran tradición y un gran recorrido en nuestro sistema educativo, y más aún en nuestra comunidad, donde encontramos la cultura de las bandas de música. Por otra parte, el currículo y los métodos utilizados en nuestra educación musical no han tenido una gran evolución en los últimos años. Si vemos los decretos que regulan las enseñanzas artísticas, podemos observar que el núcleo básico de la educación musical valenciana gira en torno a la música clásica y a la música de tradición valenciana (bandas de música, grupos de rondallas, grupos de dulzaina y tamboril etc.). De hecho, ésto se constata en los currículos desarrollados en los libros de texto dedicados a la educación musical. Nuestro proyecto propone una innovación en la educación musical. Esta innovación no sólo hace referencia a los contenidos de la misma (ya que utilizamos el jazz como vehículo educativo), sino que también se hace una innovación en la metodología educativa. Proponemos una metodología integradora. Como desarrollamos anteriormente se basa en una visión global y multidisciplinaria, donde se integran las diferentes materias musicales. Esto supone un cambio respecto a la educación musical tradicional. Podemos añadir, que al utilizar el jazz como marco educativo se fomenta la creatividad, es decir, utilizamos un lenguaje musical creativo para realizar una propuesta educativa creativa. 6.- POSIBILIDAD DE QUE LA EXPERIENCIA SE PUEDA ADAPTAR O APLICAR A OTRAS ORGANIZACIONES Y CONTEXTOS

organization, so far. The project is selffunded, by participants and interested parties, paying monthly fees and with the support, of course, the society Unión Musical de Paiporta as the promoter of the project. The Unión Musical de Paiporta receives subventions from the City Council of Paiporta for the development of the activity of the school of music and a part has been allocated to the activity described. Material resources Printing of collective resources and scores (complying with the current legislation); Fungibles for the workshop sessions; Folders for the workshop sessions; Computer; Sound system; Recording equipment; Board; Furniture (chairs and music stands). Human resources The team that carried out the project at its first stage consists of a cultural manager and coordinator of the project, a coordinator of pedagogical or didactic contents and an accredited teacher specialized in jazz and modern music. As well as a collective of musicians and specialized teachers who provide advice and supervision of the project. All of this is supported by the associative and young volunteering structure (teachers and managers) of the musical society. Only materials and/or human resources that are not already provided for other activities that are specific to this particular project are recorded. It should also be noted that almost all staff costs are covered by the contribution of young people attending the Jazz Workshop itself.

8. - MORE INFORMATION http://www.umpaiporta.com, section groups: http://umpaiporta.com/ main/?q=tallerdejazz https://www.facebook.com/ uniomusicalpaiporta

109


CASTELLANO

La aplicación de este proyecto es fácilmente exportable a cualquier escuela de música de una sociedad musical en la Comunidad Valenciana. La mayoría de las bandas de nuestra comunidad cuentan con una escuela de música. Esto permite que cuando los alumnos han adquirido unos conocimientos musicales mínimos puedan acceder a la formación de conjunto instrumental. De esta forma, además de asistir a las tradicionales agrupaciones musicales que existen dentro de una banda de música, puedan asistir a las agrupaciones que desarrollan este proyecto (combos, big band etc.). Si a todo esto le sumamos el espíritu de abrirse a nuevos estilos que difunde el nuevo decreto del Consell que regula las escuelas de música, vemos la fácil y rápida exportación que se puede hacer de este proyecto. Los únicos requisitos que necesitamos son encontrar un maestro especializado en jazz y otros estilos creativos, un servicio de asesoramiento y coordinación de contenidos y proyectos, y un grupo de alumnos dispuestos a aprender y vivir nuevas experiencias musicales. Actualmente, gracias a la semilla de colectivos de músicos o a la especialidad de jazz en el Conservatorio Superior de Música de Valencia, es factible encontrar tanto profesorado especializado como asesoramiento y coordinación sin muchas dificultades. 7.- FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN Fuentes de financiación En cuanto a los recursos necesarios para implantar la primera fase del proyecto, hay que decir que hasta el momento, no se ha recibido ningún tipo de financiación externa directamente dirigido al proyecto por parte de ninguna entidad. El proyecto está autofinanciado, por parte de los propios asistentes e interesados, con el pago de cuotas mensuales y con el apoyo, por supuesto, de la propia sociedad Unión Musical de Paiporta como promotora del proyecto.

110

ENGLISH

9.- INFORMATION OF THE ENTITY/ ORGANIZATION Name: Unió Musical de Paiporta Adress: c/ de la Font, nº 17 46200 Paiporta Phone: 963974775 - 667791526 Main goals: The cultural association Unió Musical de Paiporta aims and purpose to promote, encourage and promote music and culture, providing cultural training partners, neighbors and citizens in general, special and primarily through teaching music and music education . Scope of work: music, culture, musical education, youth.


CASTELLANO

ENGLISH

La Unión Musical de Paiporta recibe subvenciones del Ayuntamiento de Paiporta para el desarrollo de la actividad de su Escuela de Música y una parte se han destinado a la actividad descrita. Recursos materiales Impresión de recursos colectivos y partituras (cumpliendo con la legislación vigente). Fungibles para las sesiones del Taller. Carpetas para las sesiones del Taller. Ordenador. Equipo de sonido. Equipo de grabación. Pizarra. Mobiliario (sillas y atriles). Recursos Humanos El equipo de trabajo que lleva a cabo el proyecto en su primera fase se compone de un gestor cultural y coordinador del proyecto, un coordinador pedagógico o de contenidos didácticos y un docente especialista acreditado en música moderna y jazz, además un colectivo de músicos y docentes especializados que aportan asesoramiento y supervisión del proyecto. Todo esto apoyado por la estructura asociativa y de voluntariado de jóvenes (docentes y gestores) de la propia sociedad musical. CONCEPTO GASTOS Impresión de recursos lectivos y partituras - 300 € Fungibles, carpetas y material escolar - 400 € Publicidad y cartelería - 400 € Actividades formativas para docentes pertenecientes a la escuela de música - 400 € Actividades de promoción de la diversidad cultural y musical dirigidas a alumnos (talleres con alumnado de la escuela) - 300 € Actividades de promoción de la diversidad cultural y musical dirigidas al público en general, producción de conciertos y eventos culturales 1.000 € Prestación de servicios de personal, coordinación, asesoramiento y supervisión del proyecto para el curso 2014/2015 - 3.300 € TOTAL = 6.100 €

Sólo se contabilizan los recursos materiales y/o humanos que no estuvieran ya previstos para otras actividades y que son 111


CASTELLANO

específicos de este proyecto en concreto. También se debe tener en cuenta que casi la totalidad de los gastos de personal se cubren con la aportación de los jóvenes asistentes al propio Taller de Jazz.

ENGLISH

"OTAKUART"

8.- MÁS INFORMACIÓN http://www.umpaiporta.com en la sección agrupaciones (http://umpaiporta.com/ main/?q=tallerdejazz) https://www.facebook.com/ uniomusicalpaiporta

"OTAKUART" 1.- SITUACIÓN ANTERIOR AL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN La Federación de Casas de Juventud es una entidad que trabaja con los jóvenes con el objetivo de potenciar valores solidarios, sostenibles y culturales a partir de grupos de trabajo, o grupos estables. Resulta más sencillo que varios grupos trabajen bajo los mismos estatutos que contar con diez asociaciones distintas que necesitan diez papeleos similares. En las Casas de Juventud se organizan todo tipo de cursos y talleres, unas veces asumidos por los técnicos de juventud contratados, y otras por los propios grupos autónomos de jóvenes que acuden a las Casas como lugares de encuentro. OTAKUART es una de esas actividades surgidas de la participación de un numeroso grupo estable: el de cómic. El origen de esta iniciativa surgió en este grupo de forma espontánea, en un intento de emular otras actividades que ya existían en el municipio (RolenQuart, JESTA) pero que se enfocaban en aspectos muy concretos de ocio (juegos de tablero, juegos de rol...). OTAKUART buscaba aglutinar en un solo evento todo aquello que podríamos denominar ocio alternativo o, como se ha dado en llamar en algunos círculos, subcultural. 2.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN (EJECUCIÓN)

112

1. - SITUATION PREVIOUS TO THE PROJECT DEVELOPMENT The Federation of Houses of Youth is an entity that works with young people with the objective of promoting values of solidarity, sustainability and culture, making work groups, or stable groups. It is easier for several groups to work under the same statutes than having ten different associations needing ten similar paperwork. In Youth Houses, all types of courses and workshops are organized, sometimes assumed by hired Youth Technicians, and others by the own autonomous groups of young people who use the Houses as meeting places. OTAKUART is one of those activities arising from the participation of a large stable group: that of comic. The origin of this initiative came up in this group spontaneously, in an attempt to emulate other activities that already existed in the municipality (RolenQuart, JESTA), but which focused on very specific aspects of entertainment (board games, role-playing games…). OTAKUART sought to unite in a single event everything that might be called "alternative entertainment" or, as it has been called in some circles, "underground". 2.- PROJECT DESCRIPTION (ENFORCEMENT) OTAKUART is an event dedicated to comic books, video game and alternative entertainment being held since 2005 in Quart de Poblet, and which works on many levels of organization and management, which allows the attendees to get involved as much as they want, even getting to develop their own parallel activities during the course of the event. The organization is carried out for six months with meetings before the event, which comprises the tasks of purchasing materials,


CASTELLANO

OTAKUART es un acontecimiento dedicado al cómic, el videojuego y el ocio alternativo que se celebra desde el año 2005 en Quart de Poblet y en el que se trabaja a muchos niveles de organización y gestión, lo que permite a los asistentes implicarse tanto como quieran, incluso llegando a desarrollar sus propias actividades paralelas durante el trascurso del evento. La organización se lleva a cabo durante seis meses con reuniones previas al evento, en el que se reparten las tareas de compra de materiales, elaboración de attrezzos, redacción de informes y proyectos, contacto con los invitados y decisión de las actividades a realizar. Su elemento más característico es la manera pionera en la que se han integrado elementos de ocio alternativo y deportivos en un entorno a priori minoritario como es el tebeo o la cultura de la ilustración, englobándolos en un mismo espacio. OTAKUART fue el primer evento en España basado en los cómics que integró torneos de fútbol, baloncesto o jugger (un deporte de reciente creación, mezcla de fútbol americano y esgrima). De esta forma el mundo del cómic se adhiere a otras formas de expresión artística y cultural modernas (videojuegos, dance, deporte, etc.) en un programa de dos días. Ante todo se busca la participación de los asistentes a través de una gran oferta de actividades, muchas de ellas poco habituales en otros eventos monotemáticos, entre los que se incluyen actividades acuáticas, actuaciones de cosplay (disfraces) veraniego, competiciones deportivas y retos de carácter lúdico. Se desarrollan competiciones para destacar qué participantes han ganado en el mayor número de actividades, y durante todo el fin de semana se suceden espectáculos de animación o pruebas desarrolladas por el equipo de organización. A lo largo de estos diez años numerosos autores de cómic profesionales han sido invitados a asistir al evento: Rubén Fernádez, Paco Roca, Sergio Bleda, Nacho Fernández, Enkaru, Dorianne, Sergio Abad, etc.; sin olvidar a fanzineros y autoeditores: Ruleta Rusa, Studio Wargh, El Cuaderno de Tesla, Pandora's Box, etc.

ENGLISH

elaboration of attrezzos, drafting of reports and projects, contacting with the guests, and choosing the activities to perform. Its more distinctive feature is the pioneer way in which elements of alternative leisure and sports have been integrated into a minority environment such as the comic books or the culture of illustration, including them in the same space. OTAKUART was the first comic fan event in Spain bringing together tournaments of soccer, basketball or jugger (a recently created sport, mixing american football and fencing). In this way the world of comic adheres to other modern forms of artistic and cultural expression (video games, dance, sport, etc.) in a two-day programme. Above all the participation of the attendees through a wide range of activities is sought. Many of them are unusual in other monothematic events, and include water activities, performances of cosplay (costume play) characters, sports competitions and recreational challenges. Competitions are developed to stand out which participants have won most activities, and during all the weekend shows of animation and tests developed by the organization team are performed. Throughout these ten years, numerous professional authors of comic books have been invited to attend the event: Rubén Fernández, Paco Roca, Sergio Bleda, Nacho Fernández, Enkaru, Dorianne, Sergio Abad, etc.; not to mention fanzine-editors and self-editors: Ruleta Rusa, Studio Wargh, El Cuaderno de Tesla, Pandora's Box, etc. OTAKUART has modified its dates and location over the years. In the 2012 edition the event was held in La Constitución Pavilion; however it was not convenient for its lack of outdoor space and the location of the stage, thus, in 2013, the event returned to the High School IES Riu Túria, where six editions have been held. This way, a place understood as antagonistic to youth or entertainment as it is an educative centre, is transformed for some days in a place of creative expression organised by young people and to which they come with the aim to develop hobbies and 113


CASTELLANO

OTAKUART ha modificado sus fechas y su ubicación a lo largo de los años. En la edición de 2012 el evento se realizó en el Pabellón la Constitución, sin embargo, no resultó adecuado por su falta de espacio al aire libre y la ubicación del escenario, por lo cual, en 2013, el evento regresó al IES Riu Túria, donde se han celebrado seis ediciones. De esta forma, un espacio entendido como antagónico de la juventud o de la diversión como lo es un centro educativo, se transforma por unos días, en un evento de expresión creativa organizado por jóvenes y al que acuden con el objetivo de desarrollar aficiones y crear lazos de unión. El gran atractivo que tiene el evento para los jóvenes hace que preparen su asistencia incluso con meses de antelación, elaborando coreografías de baile, disfraces, camisetas o banderas, lo que refuerza el grado de implicación del público con el evento. 3.- EVALUACIÓN Este año supuso un pequeño respiro para la organización por dos motivos: el recinto fue el mismo que el utilizado en la anterior edición, por ello era conocido para todo el equipo de organización y se pudieron prever las incidencias y puntos de aforo conflictivo. Por otra, parte el equipo de voluntarios fue muy grande, por lo que todos pudieron disfrutar de horas de descanso y siempre hubo personal disponible para atender imprevistos. El cambio de recinto en 2012 se debió a una necesidad de ampliar aforo y dar una mayor separación a los espacios temáticos del evento. La edición 2012 se celebró en el Pabellón la Constitución de Quart de Poblet, un recinto acorde para la práctica deportiva pero no para la celebración de eventos con tanta afluencia de gente. Además, las fechas de utilización de este espacio no eran las más adecuadas, dado el poco tiempo del que se dispuso para su limpieza y la recogida de material una vez terminado el evento. Hay que pensar que un acontecimiento de estas características requiere de varias horas 114

ENGLISH

create bonds of union. The great interest of the event for the young people makes them prepare their attendance months in advance, making dance choreography, costumes, t-shirts or flags, which reinforces the degree of involvement of the public in the event. 3. - EVALUATION This year represented a small respite for the organization for two reasons: the venue was the same as the one used in the previous edition, thus it was known to the staff of the Organization and could foresee incidences and confrontational capacity points. The other reason was the huge team of volunteers, so that everyone could enjoy hours of rest and there was always staff available to take care of unforeseen situations. The change of venue in 2012 was due to a need to expand capacity and give a greater separation to the thematic areas of the event. The 2012 Edition was held in the Pavilion La Constitucion, in Quart de Poblet, an apt enclosure for sports, but not for events with so much influx of people. In addition, the dates of use of this space were not the most appropriate, given the little time available for cleaning and collecting material once the event was over. We must think that an event of this nature requires several hours of cleaning so that the facility is immaculate after the use of the place, a time that we didn't have in the Pavilion La Constitution due to its continuous use. This change of venue in 2013 meant rethinking the distribution of the place, which always generates new problems, although finally the new venue was suitable. The teaching staff and the direction of the Centre were very collaborative and were indispensable to carry out OTAKUART. On the other hand, the Administration of Generalitat Valenciana (the government of the Valencian Community) was at first collaborative with the assignment of the educational space for the celebration of the


CASTELLANO

de limpieza para que la instalación quede impecable después de la utilización del recinto, un tiempo con el que no podíamos contar en el Pabellón la Constitución debido a su continuo uso. Este cambio de espacios en 2013 supuso un replanteamiento de la distribución del lugar que siempre genera nuevos inconvenientes, aunque finalmente el nuevo recinto se mostró idóneo. El claustro del Instituto y la dirección del Centro se mostraron muy colaborativos y fueron indispensables para que OTAKUART se llevara a cabo. Por otra parte, la Administración de Generalitat Valenciana se mostró en un principio colaborativa ante la cesión del espacio educativo para la celebración del evento, ya que se había realizado el año anterior con éxito habiéndose presentado ya toda la documentación necesaria para la realización del evento (seguros, control de aforo, declaraciones responsables, informes técnicos del Ayuntamiento, plano general del recinto a ocupar, etc.). No obstante a dos semanas del evento se nos requirieron seguros adicionales que incluían coberturas por rayo, inundación, vandalismo y daños por explosión, lo que devenía en la solicitud de un seguro de local que nosotros no podíamos contratar al no ser los propietarios del espacio. Finalmente, a una semana del evento, se pudo resolver esta circunstancia con una ampliación de nuestra póliza de responsabilidad civil que incluyera cualquiera de los daños que se produjesen en el recinto con motivo de la celebración del evento. 4.- SITUACIÓN POSTERIOR AL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN Los valores de OTAKUART basados en la cooperación, el trabajo juvenil, la igualdad, el fomento de nuevas tecnologías y la adhesión al mercado laboral, nos permiten alcanzar el objetivo principal de OTAKUART, que es demostrar que el trabajo de los jóvenes, tanto a nivel creativo como constructivo, les permite alcanzar cualquier meta. OTAKUART ha crecido año tras año

ENGLISH

event, since all the necessary documentation for the event had been made the previous year and was successfully submitted already (insurance, control of capacity, responsibility declarations, technical reports from the City Hall, general plan of the facility to use, etc). However, two weeks before the event, additional insurances were required, including coverage against lightings, flood, vandalism and explosion damage, which meant the request of a premises insurance that we could not contract since we were not the proprietors of the premise. Finally, one week before the event, this circumstance could be solved with an extension of our liability policy, which included any of the damages happened on the occasion of the celebration of the event. 4.- SITUATION SUBSEQUENT TO THE PROJECT DEVELOPMENT The values of OTAKUART based on cooperation, youth work, equality, the promotion of new technologies and the access to the labor market, allow us to achieve the main objective of OTAKUART, which is to demonstrate that the work of young people, both creative and constructive, allows them to reach any goal. OTAKUART has grown year after year thanks to the selfless contributions of dozens of volunteers. Our annual goal for 2014, on the occasion of the tenth anniversary of the event, was to reinforce its value increasing the budget to attract a bigger audience, establishing new dynamics that allow us to respond to challenges of a greater capacity without losing the quality and the freshness that characterizes OTAKUART. The presence of young people of the town at the House of youth through the workshop of Comic and Manga, which has been established as a weekly service at the House of youth (thanks to the increasing activity of the Centre, a library and a ludotheque with games to borrow, which is daily open - Monday to Friday, from 16:30 to 20:00), means the appearance of a generational renewal giving continuity to the 115


CASTELLANO

ENGLISH

gracias a la aportación desinteresada de decenas de voluntarios.

project for the future, a priority objective of the project for the past three years.

Nuestro objetivo anual durante 2014, con motivo del décimo aniversario del evento, fue reforzar su valor ampliando el presupuesto para lograr captar a más público, estableciendo nuevas dinámicas que nos permitieran afrontar las dificultades de un mayor aforo sin perder la calidad y el desenfado que caracteriza a OTAKUART.

In addition, and remarkably in this Edition, we have managed to attract a large number of new volunteers and members in youth houses. Most of them became volunteers after receiving a positive response to the following question: Can I prepare some stuff myself in Otakuart next year?

La presencia de jóvenes del municipio en la Casa de Juventud a través del Taller de Cómic y Manga, que se ha establecido como un servicio semanal en la Casa de Juventud Amagatall (gracias a la creciente actividad del centro, con biblioteca y ludoteca de juegos de préstamo, y apertura diaria –de lunes a viernes, de 16:30 a 20:00 horas), significa la aparición de un relevo generacional que da continuidad al proyecto de cara al futuro, un objetivo prioritario del proyecto en los últimos tres años. Además, y de manera importante en esta edición, se ha logrado captar a un gran número de nuevos voluntarios y socios en Casas de Juventud. La mayoría lo han sido tras responderles afirmativamente a la siguiente pregunta: ¿puedo montar yo también cosas en Otakuart el año que viene? 5.- VALORACIÓN DE LA PRÁCTICA INNOVADORA Desde el equipo organizador estamos muy satisfechos con el resultado, ya que se logró alcanzar la cifra de 2.000 asistentes. Los ingresos de entradas y cafetería lograron recuperar toda la inversión realizada, lo que asegura futuras ediciones con más actividades y autores. Para nosotros el uso de los espacios públicos es fundamental, ya que representan un uso pleno de los recursos al alcance de la ciudadanía, ya sea el Instituto (entendido como edificio público y puntal principal de realización de OTAKUART) como el resto de espacios empleados (salas de exposición en el edificio Quart Jove, calles colindantes para la realización de actividades que no 116

5.- ASSESSMENT OF THE INNOVATIVE PRACTICE From the organizing team we are very satisfied with the result, since we managed to reach the figure of 2.000 attendees. The income from tickets and cafeteria allowed us recover all the initial investment, assuring future editions with more activities and authors. For us, the use of public spaces is essential, since they represent a full use of the resources available to the citizens, whether it is the High School (understood as a public building and main plank of OTAKUART production) as the rest of used spaces (exhibition halls in the building Quart Jove, adjacent streets for activities that could not fit within the facility, panels and Council Information points for promotion in Quart de Poblet). On the other hand, OTAKUART could not even be conceived without these public spaces, given we have no way of financing the renting of private premises. The event has a direct implication with the local organizations based in l'Horta Sud, either having direct relation within our scope of performance or not (remarking, for example, the collaboration of the Local Councils of Youth of Quart de Poblet and Mislata), although is inevitable that the more implicated councils are the most compatible. OTAKUART brings up a situation in perpetual limit, since success can prove fatal for it. When raising the possibility that hundreds of people might visit the event, greater capacity spaces would be required, which not always exist or are available for the local associations. In addition the investment in the support of the volunteers, cleaning


CASTELLANO

caben dentro del recinto, paneles y puntos de Información Municipal para la difusión en Quart de Poblet). Por otra parte no podría concebirse OTAKUART como tal sin estos espacios públicos, ya que no existe financiación que pudiera afrontar el arrendamiento de locales privados. El evento tiene una implicación directa con las entidades locales afincadas en l'Horta Sud, ya tengan relación directa con nuestro ámbito de actuación o no (destacando, por ejemplo, la colaboración de los Consejos Locales de Juventud de Quart de Poblet y Mislata), aunque es inevitable que aquellos que se involucren más sean los más afines temáticamente. OTAKUART plantea una situación en perpetuo límite, ya que corre el riesgo de morir de éxito. Al plantear la posibilidad de que cientos de personajes visiten el evento se requieren espacios con un aforo mayor, no siempre presentes o disponibles para las asociaciones locales. Además la inversión en la manutención de los voluntarios, servicios de limpieza y mantenimiento han de ser más grandes, por lo que el equilibrio de la balanza entre ingresos y gastos depende finalmente de la cantidad de gente que asista y abone la entrada. Desde Casas de Juventud se cuenta con un colchón económico derivado de los diez años de realización del evento, pero no se debe depender de él para solventar los problemas. OTAKUART debe ser capaz de conseguir la plena autogestión para asegurar su supervivencia en las siguientes ediciones. 6.- POSIBILIDAD DE QUE LA EXPERIENCIA SE PUEDA ADAPTAR O APLICAR A OTRAS ORGANIZACIONES Y CONTEXTOS Cualquier entidad puede hacer frente a un evento de estas características. OTAKUART comenzó su andadura hace diez años con una asistencia de 150 personas en QUART JOVE, un edificio administrativo con salas multiuso. Hoy sus necesidades de espacio sólo pueden ser satisfechas con un recinto escolar debido al volumen de visitas. Todo depende del equipo de trabajo con el que se disponga y de la capacidad presupuestaria, pero la realización de actividades similares en la

ENGLISH

services and maintenance have to be bigger, reason why the balance between income and expenses depends finally on the amount of people attending and paying for the tickets. Casas de Juventud (has a financial cushion derived from the ten years of success of the event, but it is not something to depend on to solve the problems. OTAKUART must be able to achieve total self management to assure their survival in following editions. 6.- ABILITY TO ADAPT OR APPLY THE EXPERIENCE TO OTHER ORGANIZATIONS AND CONTEXT Any organization can face an event of these characteristics. OTAKUART began their path ten years ago with the attendance of 150 people in QUART JOVE, an administrative building with multipurpose rooms. Nowadays their needs of space can only be filled with a school enclosure due to the number of visits. Everything depends on the team available and the budgetary capacity, but similar activities in the province of Valencia since the OTAKUART started is a fact: in towns like Picassent (Tierras Baldías, eight editions), Silla (Ninpondo, one edition), Port de Sagunt (Portotaku, one edition), Manises (Mundo Freak, three editions) or Mislata (Team Sushi, three editions), events have been held with similar structures, adding sport and playful activities to lectures or cultural workshops organized by groups of young people. The values of cooperation, youth work, equality, promotion of new technologies and access to the labor market have taken the event to the point it is, with several generations of young people working together and learning from one another. OTAKUART has become a school of values and non-formal education, in which all the participants, either voluntary or attendees, feel like part of an integrating process, up to the point they organize their own activities or they wish to join the project through Casas de Juventud. The presence of external guests and projects, coming from the world of comics, literature and videogames, offers models of work and effort to the young people.

117


CASTELLANO

provincia de Valencia desde la aparición de OTAKUART es un hecho: en localidades como Picassent (Tierras Baldías, ocho ediciones), Silla (Ninpondo, una edición), Port de Sagunt (Portotaku, una edición), Manises (Mundo Freak, tres ediciones) o Mislata (Team Sushi, tres ediciones), se han celebrado eventos con estructuras similares, añadiendo actividades deportivas y lúdicas a la realización de charlas o talleres culturales organizados por grupos de jóvenes. Los valores de cooperación, trabajo juvenil, igualdad, fomento de nuevas tecnologías y adhesión al mercado laboral han llevado al evento al punto en el que se encuentra, con varias generaciones de jóvenes trabajando juntos y aprendiendo unos de otros. OTAKUART se ha convertido en una escuela de valores y de educación no formal, en el que todos los participantes, ya sean voluntarios o asistentes, se sienten parte de un proceso integrador, hasta el punto en el que organizan sus propias actividades o desean unirse al proyecto a través de las Casas de Juventud. La presencia de invitados y proyectos externos a las Casas, procedentes del mundo del cómic, la literatura y el videojuego, ofrece modelos de trabajo y esfuerzo a los jóvenes. 7.- FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN Treinta socios de la Casa de Juventud l'Amagatall trabajan como voluntarios tanto durante la realización del evento como durante el montaje y desmontaje. Desde el año 2012 se cuenta además con la presencia y participación activa de las asociaciones Team Sushi (Mislata), Dracs i Espases (Valencia) y Manime (Manises), conformando un tejido asociativo de l’Horta Sud basado en el ocio alternativo y el coleccionismo. Más de veinte socios de estas entidades colaboran activamente durante el trascurso de OTAKUART organizando actividades y ayudando en el desmontaje. El Ayuntamiento de Quart de Poblet también colabora en el proyecto dando facilidades en materia de servicios policiales, recogida de basuras extraordinaria, 118

ENGLISH

7.- FUNDING FOR THE ACTION Thirty members of Casa de Juventud L'Amagatall work as volunteers during the realization of the event,as well as during the assembling and disassembling of the installation. From year 2012 we count with the presence and active participation of the associations Team Sushi (Mislata), Dracs i Espases (Valencia) and Manime (Manises), conforming an associative fabric in l' Horta Sud based on alternative leisure and collecting. More than twenty members of these entities collaborate in organizing activities in OTAKUART and help in the disassembling of the installation. The City council of Quart de Poblet also collaborates in the project providing facilities in the form of police services, extra cleaning services, material transport by the Brigade, healthcare services and publicity of the event. In addition to the material resources accumulated by OTAKUART throughout their past editions, which are stored the Casa de la Juventud L'Amagatall (appliances, posters, props, toys, computer equipment, stationery, etc.), estimated at about 8000 €, OTAKUART has the following infrastructures leased for free by public entities and associations: •Facilities of the IES RIU TÚRIA and its furniture (Conselleria de Educación). •Projector (Consell de la Joventut of Quart de Poblet). •2 television (Associació Impuls).

sets

of

32

inches

•Twenty safety fences (City council of Quart de Poblet). •350 plastic chairs (City council of Quart de Poblet). •6m x 6m wooden stage (City council of Quart de Poblet). •Five folding gazebos (City council of Quart de Poblet). •Inflatable stage and motor (Jointo Entertainment). •Television set and two video games consoles (Arcadia Fighters Valencia).


CASTELLANO

desplazamiento de material a través del servicio de Brigada, servicios sanitarios y publicidad del evento. Además de los recursos materiales acumulados por OTAKUART a lo largo de sus ediciones y almacenados en la Casa de Juventud l'Amagatall (electrodomésticos, cartelería, material de papelería, atrezzo, juguetería, material informático, etc.), valorados en cerca de 8.000 €, OTAKUART cuenta con las siguientes infraestructuras arrendadas de forma gratuita por entidades públicas y asociaciones: •Instalaciones del IES RIU TÚRIA y su mobiliario (Conselleria de Educación). •Proyector (Consejo de Juventud de Quart de Poblet). •2 televisores de 32 pulgadas (Associació Impuls). •Veinte vallas de protección (Ayuntamiento de Quart de Poblet). •350 sillas de plástico (Ayuntamiento de Quart de Poblet). •Tablado de seis por seis metros (Ayuntamiento de Quart de Poblet). •Cinco celadores plegables (Ayuntamiento de Quart de Poblet). •Escenario hinchable y motor (Jointo Entertainment). •Televisor y dos videoconsolas (Arcadia Fighters Valencia). •Ocho celadores plegables y atrezzo (Dracs i Espases). •Equipo de sonido para escenario secundario (Team Sushi). OTAKUART se financia gracias a la colaboración pública y privada. Para la ejecución del evento se recurre a diversas fuentes: inversión de la Casa de Juventud l’Amagatall, subvenciones para actividades juveniles por concurrencia competitiva del Ayuntamiento de Quart de Poblet, además los ingresos obtenidos por la venta de las entradas, cafetería y los contratos de alquiler de las tiendas y stands que acuden al evento para exponer sus productos.

ENGLISH

•Eight folding gazebos and properties (Dracs i Espases). •Sound system for the secondary stage (Team Sushi). OTAKUART is funded thanks to public and private collaboration. For the execution of the event, several resources were resorted to: investment from the Casa de Juventud l' Amagatall, subventions to youth activities obtained by competitive concurrence from the City council of Quart de Poblet, in addition to the income obtained with ticket sales, cafeteria and renting contracts of stalls and stands selling their products during the event. Besides to counting on budget coming from Federation of Houses, OTAKUART nourishes on its own initiatives and the sale of tickets to the event, a practice we started in 2011 with optimal results, anticipating to the economic crisis and cutbacks in services for the youth. The ticket for a single day is 3 €, and the two days ticket is 4 € for the attendees. More than fifteen companies in the comic book field collaborate actively with the project and assure their presence in it, either installing a shopping stand or organizing tournaments and activities. In addition, other fifteen associations and fanzine editors from Alicante, Valencia, Murcia, Barcelona, Madrid and Albacete complete the inter associative and creative cast of the event, with presence in OTAKUART and having a space dedicated to their products, creations and activities. Ticket sales

5.500€

Agreement of Federation of Houses of Youth/ budget for stable groups

1.000€

Cafeteria sales

2.000€

Renting of commercial and noncommercial spaces TOTAL

700€ 9.200€

Además de contar con presupuesto por parte de Federación de Casas, OTAKUART 119


CASTELLANO

ENGLISH

se nutre de iniciativas propias y la venta de las entradas al recinto, una práctica que iniciamos en 2011 con óptimo resultado, anticipándonos a la crisis económica y a los recortes en los servicios de juventud. La entrada de un día tiene un coste de 3 €, y el pase de dos días tiene un coste de 4 € para los asistentes. Más de quince empresas del sector del cómic colaboran activamente con el proyecto y aseguran su presencia en él, ya sea instalando una tienda u organizando torneos y actividades. Además, otras quince asociaciones y fanzines de Alicante, Valencia, Murcia, Barcelona, Madrid y Albacete completan el reparto interasociativo y creativo del evento, con presencia en OTAKUART y disponiendo de un espacio dedicado a sus productos, creaciones y actividades. Venta de entradas

5.500€

Convenio de Federación de Casas de Juventud/presupuesto para grupos estables

1.000€

Venta de productos de cafetería

2.000€

Alquiler de espacios comerciales y no comerciales TOTAL

700€ 9.200€

8.- MÁS INFORMACIÓN Siendo OTAKUART un evento de dos días de duración, y tras años de contar con páginas web (como ejemplos, las de ediciones anteriores que se encuentran albergadas en nuestro servidor privado (http://studio-kat.net/otakuart13, http:// studio-kat.net/otakuart12, http://studio-kat. net/otakuart11), llegamos a la conclusión de que el público apenas las consultaba. Es por ello que este año se optó por emplear un foro (http://otakuart.info) con el que conseguir más interacción con los participantes, así como un seguimiento especial por Facebook (a través de su evento https://www.facebook. com/events/457768751027138) y Twitter (con el hashtag #Otakuart, aunque muchos participantes omiten la almohadilla al mencionar el evento). 120

8. - MORE INFORMATION Being OTAKUART a two days event, and after years of having websites (as examples, those of previous editions that are hosted in our private server (http://studio-kat.net/ otakuart13, http://studio-kat.net/otakuart12, http://studio-kat.net/otakuart11), we realized they were hardly ever visited by the public. For that reason, it was decided to use a forum this year (http://otakuart.info) where we can have more interaction with the participants, as well as a special tracking on Facebook (through its event https://www. facebook.com/events/457768751027138) and Twitter (with hashtag #Otakuart, although many participants omit the hashtag symbols # when mentioning the event).

9. - INFORMATION ON THE ORGANIZATION Name: Federación de Casas de Juventud de la Comunidad Valenciana (Federation of Houses of Youth of the Valencian Community) Address: C/Don Adolfo Giménez del Río i Tasso, 6 bajo izquierda (Quart de Poblet) Phone: 961144415 Primary objectives: Youth houses are a space of coexistence, encounter and relationship among the young, who group together by interests or hobbies developing their own activities independently. These groups are called stable groups, supported by sociocultural workers.


CASTELLANO

ENGLISH

9.- INFORMACIÓN SOBRE LA ENTIDAD/ ORGANIZACIÓN Nombre: Federación de Casas de Juventud de la Comunidad Valenciana Dirección: C/Don Adolfo Giménez del Río i Tasso, 6, bajo, izquierda. Quart de Poblet

Tel. 961144415

Objetivos principales: Las Casas de Juventud son un espacio de convivencia, de encuentro y de relación entre los jóvenes, en el que se agrupan por inquietudes o aficiones desarrollando sus propias actividades de manera autónoma. Estos grupos se denominan grupos estables, apoyados por los animadores profesionales.

"Mislata ON" 1.- SITUACIÓN ANTERIOR AL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN Mislata tiene pocos locales dirigidos al público juvenil, cosa que provoca que los jóvenes salgan del municipio para divertirse. Está clara la falta de alternativas de ocio nocturno durante los fines de semana. Además, tampoco existen espacios donde poder disfrutar de un ocio diferente al habitual. Según el padrón municipal de 2013, la población joven (de entre 13 y 30 años) representa el 20,13% de la población total. El consumo de alcohol está muy generalizado, y este se concentra básicamente en el fin de semana. Las drogas más consumidas en la población española entre los 15 y 34 años fueron el alcohol y el tabaco. El 64,8 % de los encuestados, con edad comprendida entre esas edades, afirma haberse emborrachado alguna vez (EDADES PNsD). Por todo ello, desde la asociación juvenil Menys Graus, nace el proyecto Mislata ON con el objetivo de ofrecer alternativas de ocio a las personas jóvenes de Mislata. 2.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN (EJECUCIÓN)

"Mislata ON" 1.- SITUATION PREVIOUS TO THE PROJECT DEVELOPMENT Mislata has few locales targeting the youth audience, which causes young people leaving the municipality to have fun. There is clearly a lack of alternative nightlife during the weekends. In addition, there are no spaces where you can enjoy something different from the usual. According to the municipal register of 2013, the young population (aged 13-30 years) represents the 20,13% of the total population. The consumption of alcohol is widespread, and it is basically concentrated in the weekend. The most consumed drugs amongst the Spanish population between 15 and 34 years were alcohol and tobacco. A 64,8% of the survey respondents, within that age range, reported having been drunk at least once. (PNsD AGES). Therefore, from the Youth Association Menys Graus, the Mislata ON project is born with the aim of offering alternative entertainment to young people of Mislata.

2.- PROJECT DESCRIPTION (ENFORCEMENT) A project that offers Mislata's young people from 13 to 30 years alternative entertainment options since 2011. The general objective is to promote alternatives for leisure at weekends with recreational, sporting, cultural and social activities to prevent, reduce, or replace unhealthy activities. the project is divided into three phases, distributed during the year (February, June and October). Each of them consists of two consecutive weekends filled with activities that promote alternative and healthy leisure 121


CASTELLANO

ENGLISH

Mislata ON es un proyecto que ofrece alternativas de ocio a las personas jóvenes de Mislata de 13 a 30 años desde el año 2011. El objetivo general es promocionar alternativas de ocio en fines de semana con actividades lúdicas, deportivas, culturales y sociales para evitar, reducir o sustituir actividades poco saludables. El proyecto se divide en tres fases distribuidas durante el año (febrero, junio y octubre). Cada una de ellas está compuesta de dos fines de semana consecutivos llenos de actividades que promueven el ocio alternativo y saludable, esencialmente en horario nocturno en una franja entre las 22 horas y las 3 de la madrugada, utilizando espacios municipales como colegios, la piscina, pabellones deportivos, Centros Juveniles, plazas y parques. Las actividades más destacadas e innovadoras de Mislata ON son las noches de verano con actividades acuáticas en la piscina, los torneos deportivos, el pasaje del terror en Halloween y la gran variedad de manualidades. Las características más relevantes del proyecto son: hábitos saludables •Promueve alternativas de ocio no consumistas.

y

•Está abierto a la población juvenil del municipio de manera igualitaria. •Es gratuito, por lo que el poder adquisitivo no es una barrera para disfrutar del tiempo libre.

essentially at night in a strip between 10 p.m. and 3 a.m., using municipal spaces such as schools, the swimming pool, gyms, youth centres, squares and parks. The most outstanding and innovative Mislata ON activities are summer water activities in the pool, sports tournaments, the passage of terror on Halloween and a variety of crafts. The most relevant features of the project are: •It promotes healthy habits and no consumer-oriented entertainment options. •It is open to young people of the municipality equally. •It is free, so the purchasing power is not a barrier to enjoy leisure time. •It promotes the use of municipal areas in schedules that otherwise would remain closed, maximizing the performance of public facilities. •It brings the resources of the City Hall closer to young people. •It is a project by and for young people. The general objective of Mislata ON is promoting alternative holiday periods of healthy leisure for the youth that offer opportunities to participate in recreational, sporting, cultural and social activities to prevent, reduce, or replace the involvement in unhealthy activities.

•Se trata de un proyecto hecho por y para jóvenes.

This project methodology takes into account that the team will work in the same direction and with the same objectives. The task of the mediation team, which is properly trained, is essential for the success of the project. A person of the team is designed to organize and coordinate it. The previous organization is carried out continuously the previous month to the event by meeting 4 weeks before. The next edition is scheduled each month of December.

El objetivo general de Mislata ON es promocionar en fines de semana y periodos vacacionales alternativas de ocio saludable para los y las jóvenes que ofrezcan

For the implementation of the project we count on a collaboration agreement with the municipality of Mislata since 2013, and with the help of entities and people from

•Fomenta el uso de los espacios municipales en horarios en los que de otra manera permanecerían cerrados, maximizando el rendimiento de las instalaciones públicas. •Acerca a las personas jóvenes los recursos del Ayuntamiento.

122


CASTELLANO

oportunidades para participar en actividades lúdicas, deportivas, culturales y sociales dirigidas a evitar, reducir o sustituir la implicación en actividades poco saludables. La metodología de este proyecto tiene en cuenta que el equipo trabajará en una misma dirección y con los mismos objetivos. La tarea del equipo de mediación, que está adecuadamente formado, es imprescindible para el éxito del mismo. Se dispone además con una persona que organiza y coordina al equipo. La organización previa se realiza de forma continua el mes anterior al evento mediante reuniones las 4 semanas previas. Cada mes de diciembre se programa la siguiente edición. Para la realización del proyecto se cuenta desde 2013 con un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Mislata y con la ayuda de entidades y personas de Mislata que participan de manera voluntaria. La organización de las actividades se realiza mediante reuniones y grupos de trabajo. En cada fase hay una persona que se encarga de coordinar las reuniones, las actividades y el equipo de mediación. En 2014 alrededor de 1.500 personas jóvenes de Mislata participaron en Mislata ON. Los asistentes se apuntan a las actividades el mismo día de la actividad ya que hay un mediador que se encarga de realizar las inscripciones, menos en las actividades deportivas, cuya inscripción previa se realiza a través de la página web. son:

Las actividades que solemos realizar •Taller de baile •Taller de Hamma 2.0 •Taller de velas •Taller de cócteles saludables •Taller de masajes •Torneo de FIFA •Torneo de baloncesto •Torneo de fútbol •Aquagym •Juegos acuáticos •Juegos de mesa •Ping Pong

ENGLISH

Mislata who participate on a voluntary basis. The organization of the activities is made through meetings and work groups. At each stage there is a person who is responsible for coordinating the meetings, activities and the mediation team. In 2014 around of 1.500 young people from Mislata participated in Mislata ON. Attendees join the activities the same day they are being carried out because there is a mediator in charge of registrations, except in sports activities, whose prior registration must be done through the website. The activities that we carry out are: •Dance workshop •Hamma 2.0 workshop •Candle workshop •Healthy cocktails workshop •Massage workshop •FIFA videogame tournament •Basketball tournament •Football tournament •Aquagym •Water games •Board Games •Ping Pong By the opinions and experience of the participants, this nightlife's project is being a very well welcome alternative that allows people to go out at night without having to consume substances or use any means of transport. "People had a great time and I have been given good reviews." Pedro, 15 years old. “I believe that both, those who participated and those who came to see it, had a great time." There was a lot of work done and it was noticed at the end.” Nerea, 15 years old. "It was super for me, it was very well organized and it is a very good idea." Clara, 16 years old. “Whenever I go, I have a terrific time 123


CASTELLANO

Por las opiniones y experiencia de las personas participantes, este proyecto de ocio nocturno está siendo una alternativa muy bien acogida que permite salir de noche sin necesidad de consumir sustancias ni utilizar medio de transporte. “La gente se lo pasó muy bien y me han dado buenas críticas.” Pedro, 15 años. “Yo creo que tanto los que participamos como los que vinieron a verlo lo pasamos genial. Había mucho trabajo puesto y al final eso se nota.” Nerea, 15 años. “Me lo pasé súper bien, estaba muy bien organizado y es muy buena idea." Clara, 16 años. “Siempre que voy me lo paso genial y pienso que las actividades son muy divertidas y que a la gente le gustan y disfrutan.” Ana, 17 años. 3.- EVALUACIÓN Se realiza una evaluación continua en la que se valoran los siguientes aspectos: •Participantes: al finalizar cada noche se pasa una breve encuesta a las personas que han participado para valorar las actividades, el espacio y los horarios que más gustan y así recoger nuevas ideas. •Equipo de mediación: la evaluación final se realiza en una reunión con todo el equipo y se valoran aspectos como coordinación, ejecución, comunicación, actividades, trabajo del equipo y trabajo del voluntariado en la que además cada persona se autoevalúa para mejorar en las áreas que sea necesario. 4.- SITUACIÓN POSTERIOR AL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN Por un lado, que más de 1.500 personas jóvenes elijan divertirse de esta manera ya supone la consecución del principal objetivo. Además, quienes participan no solo repiten durante todo el año sino que en algunos casos deciden implicarse más y colaborar en la organización. El reconocimiento en el ámbito municipal con el que cuenta Mislata ON, que se hace patente en el convenio que 124

ENGLISH

and I think the activities are very fun and people like them and enjoy." Ana, 16 years old. 3. - EVALUATION There is a continuous assessment in which the following aspects are valued: •Participants: at the end of each night a brief survey of the people who have participated is conducted to evaluate activities, space and schedules they like best, and thus pick up new ideas. •Mediation team: the final evaluation is carried out in a meeting with the staff, and aspects such as coordination, execution, communication, activities, team work and work of volunteers are valued. Besides that, each person self-evaluates to improve in the areas as needed. 4.- SITUATION SUBSEQUENT TO THE PROJECT DEVELOPMENT On the one hand, more than 1.500 young people choosing to have fun this way already means the achievement of the main objective. In addition, those who participate, don't just repeat throughout the year, but in some cases, decide to get more involved and cooperate in the organization. The recognition at municipal level which has Mislata ON, is evident in the agreement signed with the City Hall, and it is another example of the success of the project. On the other hand, the impact on the local media is another indicator of the interest generated by the project. 5.- ASSESSMENT OF THE INNOVATIVE PRACTICE As strengths we remark that we are the only ones offering alternative nightlife in Mislata, which has led us to acquire some reputation. Many young people of the town know Mislata ON and choose to participate in its activities rather than other ways of having fun. Mislata ON gives the opportunity to many young people enjoy leisure activities in a healthy environment, taking advantage of public spaces, i.e. giving a different use than the usual to public spaces of Mislata.


CASTELLANO

recibimos por parte del Ayuntamiento, es otra muestra de los buenos resultados del proyecto. Por otro lado, la repercusión en los medios de comunicación locales es otro indicador del interés que genera el proyecto. 5.- VALORACIÓN DE LA PRÁCTICA INNOVADORA Como puntos fuertes destacamos que somos la única oferta de ocio alternativo nocturno en Mislata, lo que nos ha llevado a adquirir cierta reputación. Muchas personas jóvenes del municipio conocen Mislata ON y eligen participar en las actividades antes que otras maneras de divertirse. Mislata ON da la oportunidad a muchos jóvenes de disfrutar del ocio en un entorno saludable, aprovechando espacios públicos, es decir dándole un uso diferente a los espacios públicos de Mislata. Se hace, además, de jóvenes para jóvenes, que educan en valores con un punto de vista que no prohíbe ni se centra en los riesgos de las drogas, sino que de forma positiva informa y abre espacios donde es posible divertirse sin consumir alcohol y otras sustancias. Como puntos débiles destacamos que el ocio tradicional en la sociedad española no se concibe sin el consumo de alcohol y otras sustancias, por lo que resulta habitual que de manera paralela a las actividades de Mislata ON otras organizaciones promuevan el ocio tradicional. 6.- POSIBILIDAD QUE LA EXPERIENCIA SE PUEDA ADAPTAR O APLICAR A OTRAS ORGANIZACIONES Y CONTEXTOS En España existen muchos otros proyectos como Mislata ON, aunque en muchos casos son promovidos por las entidades municipales en lugar de ser fomentados por jóvenes para jóvenes. Destacan Abierto hasta el amanecer de Gijón, Sonámbulos de Alhaurín de la Torre, Quart de Nit de Quart de Poblet o Vente pa’ka de Sant Boi de Llobregat, que junto con Mislata ON conforman la Red Lunas, una organización que agrupa diferentes proyectos de ocio

ENGLISH

It is made, besides, by young people for young people, educating in values with a point of view that does not prohibit nor focuses on the risks of drugs, but informs in a positive manner and gives access to spaces where it is possible to have fun without consuming alcohol and other substances. As weak point we note that traditional leisure in Spanish society is inconceivable without the use of alcohol and other substances, that is why it is usual that in a parallel way to Mislata ON activities, other organizations promote traditional leisure choices.

6.- ABILITY TO ADAPT OR APPLY THE EXPERIENCE TO OTHER ORGANIZATIONS AND CONTEXTS In Spain there are many other projects like Mislata ON, although in many cases they are sustained by municipal entities rather than promoted by young people for young people. They are Abierto hasta el amanecer (Open until dawn) of Gijón, Sonámbulos (Insomniacs) of Alhaurin de la Torre, Quart de nit (Quart at night) in Quart de Poblet or Vente pa'ka (C'mere) in Sant Boi de Llobregat, comprising together with Mislata ON the Red Lunas (Moons Network), an organization that brings together different projects of alternative nightlife in the country. These entities have in common the same goal, promote alternatives of healthy leisure for the youth at weekends and holidays, that offer opportunities to participate in recreational, sporting, cultural and social activities which are directed to avoid, reduce, or replace the unhealthy activities. 7.- FUNDING FOR THE ACTION Material resources Non-expendable Infrastructure and facilities: Youth City Centres CJM Túria and CJM Mercat, "El Quint" Sports Pavilion, Casa de la Dona (Women's house), municipal swimming 125


CASTELLANO

nocturno alternativo del país. Estas entidades tienen en común el mismo objetivo, promocionar alternativas de ocio saludable para los y las jóvenes en fines de semana y periodos vacacionales que ofrezcan oportunidades para participar en actividades lúdicas, deportivas, culturales y sociales que se dirigen a evitar, reducir o sustituir las actividades poco saludables. 7.- FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN Recursos materiales No fungibles Infraestructuras e instalaciones: CJM Túria, CJM Mercado, Pabellón “El Quint”, Casa de la Dona, Piscina municipal, Pabellón “La Canaleta”, Polideportivo, “Casa Sendra”, Centro Cultural. Equipamientos: Sillas, mesa, etc. (aportados por el Ayuntamiento de Mislata). Vehículos: Vehículo para transporte de materiales (brigada del ayuntamiento y voluntarias de la asociación). Medio y equipos técnicos: Equipo de música, micrófono y altavoces, proyectores, ordenadores, fotocopiadora, televisión, reproductor DVD, videoconsolas. Fungibles Papelería, material informativo impreso, cartelería (en la medida de lo posible, aportado por el Ayuntamiento). Recursos humanos Coordinación: Una persona contratada durante el período de preparación de cada fase, durante 15 días 8h. semanales asignadas al proyecto, que recibe una remuneración de 200 €. La persona que coordina tiene el perfil de monitor de tiempo libre y además la titulación de TASOC, Trabajo Social o Educador Social. Equipo de mediación: mínimo de ocho personas cada noche de actividad que reciben una dieta de 10 € por noche, los mediadores poseen el titulo de Monitor de Ocio y Tiempo Libre o el de Mediador en espacios de ocio.

126

ENGLISH

pool, "La Canaleta" Sports Pavilion, "Casa Sendra", Cultural Centre. Equipment: Chairs, tables, (provided by the City Hall of Mislata).

etc.

Vehicles: Vehicle for transport of materials (Brigade of the City Hall) and volunteers from the Association. Resources and technical equipment: Sound system, microphone and loudspeakers, projectors, computers, photocopier, TV set, DVD player, video game consoles. Expendables Stationery goods, printed information materials, posters (to the possible extent, provided by the City Hall). Human resources Coordination: A person hired during the period of preparation of each stage, for 15 days, 8 hours per week allocated to the project, which receives a compensation of 200 €. The person who coordinates has the profile of leisure and free time instructor and also a Social Worker degree or TASOC. Mediation team: minimum of eight people for each activity night, who receive a diet of 10 € per night, mediators possess the qualification of Leisure and free time instructor, or of Mediator in leisure areas. We count on the collaboration of the Consell Local de la Joventut de Mislata (a group of associations from the town), different youth associations, both from Mislata and Valencia city, and the town of Mislata's Youth Council. Institutions collaborate with the lending of equipment or doing some type of activity. Monetary resources We currently have an agreement with the City Hall of Mislata to ensure the continuity of the project. The money for the person who coordinates every stage of the project, comes out of the budget of the agreement signed with the City Hall. The approximate salary is 200 €.


CASTELLANO

Se cuenta con la colaboración del Consell de la Joventut de Mislata, de diversas asociaciones juveniles, tanto de Mislata como de Valencia, y la Concejalía de Juventud. Las entidades colaboran en el préstamo de material o realizando algún tipo de actividad. Recursos Monetarios En la actualidad contamos con un Convenio con el Ayuntamiento de Mislata para garantizar la continuidad del proyecto. El dinero de la persona que coordina cada fase del proyecto, sale del presupuesto del convenio firmado con el ayuntamiento. El salario aproximado es de 200 €. 8.- MÁS INFORMACIÓN Página web: mislataon.org y menysgraus.org Facebook: facebook.com/ associaciomenysgraus y facebook.com/ MislataON Twitter: @menysgraus y @MislataON Instagram: MenysGraus Email: info@menysgraus.org 9.- INFORMACIÓN SOBRE LA ENTIDAD/ ORGANIZACIÓN Nombre: asociación Menys Graus Dirección: C/ Túria, 13, bajo, Mislata 46920 Tel. 646095483 Objetivos principales: Menys Graus es una asociación constituida en 2010 por jóvenes voluntarios formados en prevención de conductas de riesgo y comprometidos con el cambio social, que buscan fomentar hábitos de salud entre los jóvenes y promover alternativas de ocio. Además, facilitamos información sobre la reducción de riesgos, promoviendo así una educación para la salud y mediando con jóvenes en situaciones de riesgo. Buscamos generar alternativas de ocio para prevenir drogodependencias y otras conductas de riesgo entre jóvenes de 12 a 35 años de Mislata. Para lograrlo realizamos actividades y proponemos alternativas de ocio en las

ENGLISH

8.- ADDITIONAL INFORMATION Website: mislataon.org y menysgraus.org Facebook: facebook.com/ associaciomenysgraus and facebook.com/ MislataON Twitter: @menysgraus and @MislataON Instagram: MenysGraus Email: info@menysgraus.org

9.- INFORMATION ABOUT ORGANIZATION Name: Association Menys Graus Address: C/ Túria, 13 Mislata 46920 Phone: 646095483 Primary targets: Menys Graus is an association established in 2010 by young volunteers trained in prevention of risk behaviours and committed to social change, seeking to foster habits of health among young people and promote alternative leisure. In addition, we provide information about risk reduction, thus promoting a health education and mediating with young people at risk. We seek to generate entertainment options to prevent drug addiction and other risk behaviours among young people aged 12 to 35 of Mislata. To achieve this, we carry out activities and propose alternatives for leisure to reflect on these behaviors, or simply pass a good time without having to take any type of substance. Among our activities is develop preventive materials, analysis of the situation, develop volunteer programs through health workers, train such agents, collaborate with other associations and institutions and participate in social media. Scope of work: Menys Graus activities are aimed at young people from 13 to 30 years of Mislata people and the rest of the Valencian Community.

127


CASTELLANO

que se reflexione sobre estas conductas o, simplemente, se pase un rato divertido sin necesidad de tomar ningún tipo de sustancia. Entre nuestras actividades está elaborar materiales preventivos, análisis de la realidad, desarrollar programas de voluntariado mediante agentes de salud, formar a dichos agentes, colaborar con otras asociaciones y entidades y participar en los medios de comunicación social. Ámbito de trabajo: Las actividades de Menys Graus van dirigidas a personas jóvenes de 13 a 30 años de Mislata y al resto de la Comunidad Valenciana.

"Erasmus para Jóvenes Emprendedores" 1.- SITUACIÓN ANTERIOR AL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN El Centro Coordinador de Relaciones Exteriores con la Unión Europea del Gobierno de Aydin (Turquía) es la institución pública encargada de temas relacionados con proyectos europeos y con el proceso de adhesión a la UE en la provincia de Aydin. Su principal objetivo es proporcionar formación y asesoramiento sobre las relaciones de la UE en la cooperación con las diferentes organizaciones internacionales e instituciones. El Centro es una institución intermediaria entre las PYME (pequeñas y medianas empresas) y las cámaras de comercio e industria. Una de las misiones más importantes del Centro es promover las actividades y operaciones de negocio a nivel internacional. También es responsabilidad del Centro supervisar todos los proyectos LLP (Lifelong Learning Programme) implementados en Aydin. El Centro tiene una red de comunicación con todas las instituciones mencionadas. La Cámara de Comercio de Aydin, con 5.376 miembros, opera principalmente en la industria agrícola, alimentos, turismo y 128

ENGLISH

"Erasmus for Young Entrepreneurs" 1.- SITUATION PREVIOUS TO THE PROJECT DEVELOPMENT Aydın Governorship EU and Foreign Relations Co-ordination Centre is the leading public institution about European related issues and the EU accession process within the province of Aydın. The main duty is to provide training and advice about EU relations in co-operation with international organisations and institution. The Center is an intermediary institution between Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) and Chambers of Commerce and Industry and Exchange. One of the most important missions of the Centre is to promote business activities and operations at the international level. It is also the responsibility of the center to supervise all the Life Long Learning (LLP) projects implemented in Aydın. The Center has got a communication network with all the institutions aforementioned. The Chamber of Commerce of Aydın, with 5.376 members, is mainly active in agricultural industry, food, tourism and energy, and the Chamber of Industry has got about 760 SMEs members who are producing and exporting different kinds of machines especially for automotive and agriculture and food industry and energy. The Center organizes regular courses of 60 hours for new entrepreneurs to develop their entrepreneurial competencies. In 2011, 475 new entrepreneurs have got their training qualifications in these courses. In 2012, 231 new entrepreneurs have completed these training courses. The Centre has sufficient desire and technical background to take part in this project about new entrepreneurs, since the province has got so many potential young


CASTELLANO

energía, y la Cámara de Industria tiene cerca de 760 miembros de las PYME que están produciendo y exportando diferentes tipos de maquinaria de automoción y agrícola, además de productos de la industria alimentaria y la energía. El Centro organiza cursos regulares de 60 horas para los nuevos emprendedores para que puedan desarrollar sus competencias empresariales. En el año 2011, 475 nuevos empresarios obtuvieron sus certificados de capacitación en estos cursos. El Centro cuenta con el esfuerzo y el trabajo de sus empleados, especializados en la formación y la emprendeduría. Nuestro objetivo es que los jóvenes con potencial emprendedor, disfruten de experiencias empresariales y descubran iniciativas a nivel europeo. El proyecto se puso en marcha debido a la necesidad de trabajar el emprendimiento y el espíritu empresarial en Aydin. De este modo, se creó un consorcio con entidades de Alemania, Letonia, Eslovenia y España, cuyo objetivo fue mejorar el espíritu empresarial, el desarrollo de la perspectiva internacional y la competitividad de las PYME europeas, y fomentar posibles nuevos empresarios y micro empresas de reciente creación, dentro de las circunstancias específicas de cada país. En otras palabras, mejorar y facilitar la movilidad de los nuevos empresarios. 2.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN (EJECUCIÓN) Los objetivos del proyecto son formar a los nuevos pequeños empresarios, fomentar la movilidad de los mismos entre los diferentes países que forman el consorcio y apoyar los nuevos proyectos, con el fin de facilitar una exitosa puesta en marcha y el desarrollo de sus ideas de negocio. De este modo promovemos el intercambio de experiencias e información entre empresarios sobre los obstáculos y los retos de la puesta en marcha y el desarrollo de sus negocios, y de esta manera mejorar el acceso al mercado y la identificación de socios potenciales para las empresas nuevas establecidas en otros países de la UE.

ENGLISH

entrepreneursto gain European experience and to learn the European way of thinking. The Project was released as a result of the need to develop entrepreneurship in Aydın and was applied by a Consortium. The consortium, that consists of two German partners and others from Latvia, Slovenia, Spain and Turkey, sets its general objective to contribute to the realisation of the overall EYE Programme objective, i.e. "to enhance entrepreneurship, develop the international outlook and competitiveness of European SMEs and foster potential start-up entrepreneurs and newly-established micro and small enterprises" under the specific circumstances of their countries. In other words, enhance and facilitate the mobility of new entrepreneurs. 2.- PROJECT DESCRIPTION (EXECUTION) The objectives of the project are to foster the on-the-job-training for new entrepreneurs in SMEs elsewhere in any of the participating countries in order to facilitate a successful implementation, and development of their business ideas; to foster sharing of experience and information between entrepreneurs about the obstacles and challenges of implementing and developing their businesses; to enhance market access and identification of potential partners for new and established businesses in other EU and participatingcountries. The project has different target groups. On one hand new entrepreneurs (NE) in general, as well as NEs with a migrant or rural background running their own business for less than 3 years, and on the other hand existing experienced regional SMEs, representing the Host Entrepreneurs (HE). The first step of the Programme is the Promotion. When the entrepreneurs willing to participate in the programme contact us, we direct them to the website www. erasmusforyoungentrepreneurs.com and ask them to apply and choose our organisation as the intermediary organisation (IO). then everything is proceeded by the IT tool. The entrepreneurs are matched with their hosts 129


CASTELLANO

El proyecto cuenta con diferentes grupos destinatarios. Por una parte nuevos empresarios (NE), y por otra grupos de inmigrantes y personas provenientes de entornos rurales. Ambas partes son respaldadas por el Consorcio para poner en marcha su propio negocio, con el asesoramiento, entre otros, de un gran número de PYME regionales con dilatada experiencia en el sector empresarial. El primer paso del programa es la promoción. Cuando los empresarios dispuestos a participar en el programa contactan con nosotros, los dirigimos a la página web www. erasmusfıryoungentrepreneurs.com y les pedimos que elijan a nuestra organización como intermediaria (IO). De este modo, todo el proceso de asesoramiento e intercambio de experiencias queda reflejado. El proyecto tiene una duración de 2 años. 3.- EVALUACIÓN Los comentarios en el perfil de los nuevos empresarios después de la estancia indican mejoras visibles en su idea de negocio y en sus habilidades empresariales, lo que nos demuestra que el proyecto ha sido un éxito. Informes: Con el objetivo de cumplir las obligaciones de comunicación de los documentos sobre las actividades realizadas, se enviarán los informes oportunos a la Agencia Europea encargada de gestionar el programa. Los socios del consorcio declaran su disposición y voluntad de contribuir en la elaboración de un código de conducta para la organización intermediaria (IO) durante la ejecución del proyecto, participando en otras experiencias transnacionales. 4.- SITUACIÓN POSTERIOR AL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN El Consorcio pondrá en práctica todas las actividades e inciativas que han resultado satisfactorias en el desarrollo del proyecto. Los beneficiarios podrán disfrutar del asesoramiento de las redes regionales de negocios (cámaras, asociaciones de empresarios, instituciones de desarrollo, 130

ENGLISH

and the relocations begin, and reports are filled at their completion. The project will be implemented in 2 years. 3.- EVALUATION The comments in the NEs profile after the stay, stating the visible improvements in their business idea/entrepreneurial skills are of great value for subsequent evaluation. Reporting: Related to filling the reports, the documents provided to the Programme authorities will be rendered in English. Beginning with the consortium partners experiences in other international projects, they declare their commitment and willingness to contribute to the project following a Code of Conduct for intermediary organisations (IOs) during the implementation of the project. 4.- SITUATION SUBSEQUENT TO THE PROJECT DEVELOPMENT Due to their daily core activities in supporting regional entrepreneurs, and due to the fact that they are well embedded in the respective regional business networks and related stakeholders (chambers, entrepreneurs associations, development institutions, finance structures, etc.) the consortium partners will put the project outcome into practise. Besides, the consortium members will disseminate the know-how and experiences on national policy and administration gained in this programme to their partners. 5.- ASSESSMENT OF THE INNOVATIVE PRACTICE Methods that were defined individually by the consortium partners are related mostly to the management, networking and reporting and promotion of the programme, and the recruitment of entrepreneurs. The partners want to implement proactive and interactive methods in the related topics. There is no doubt that possible partnerships and agreements which may be born out of connecting hosts and new entrepreneurs will contribute in business


CASTELLANO

finanzas de estructuras, etc.). También los miembros del consorcio informarán sobre cómo poner en marcha una empresa y compartirán su experiencia adquirida con sus socios del Consorcio en los niveles administrativos y de política nacional. 5.- VALORACIÓN DE LA PRÁCTICA INNOVADORA Los métodos que se han definido de forma individual por los socios del consorcio están relacionados, en su mayoría, con la gestión, las redes y la promoción del programa. Los socios quieren llevar a cabo métodos proactivos e interactivos en temas al respecto. No hay duda de que las posibles alianzas y acuerdos que puedan nacer entre las empresas colaboradoras y los nuevos emprendedores, contribuirán en posibles negocios futuros. Las experiencias de éxito que surgen de estas asociaciones también indican que el programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores ha sido un éxito. Estamos muy orgullosos de ser una de las dos instituciones acreditadas en Turquía para la ejecución de este programa ya que ofrece importantes oportunidades para los empresarios. 6.- POSIBILIDAD DE QUE LA EXPERIENCIA SE PUEDA ADAPTAR O APLICAR A OTRAS ORGANIZACIONES Y CONTEXTOS El programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores está abierto a todas las instituciones relacionadas con empresarios o pequeñas y medianas empresas, que pueden participar en el programa como parte de un consorcio. Colaboradores y nuevos emprendedores pueden compartir conocimientos, experiencia sobre el campo en el que están trabajando y conseguir un punto de vista diferente al tradicional. Ellos asimilan el trabajo de otra manera, aprenden la cultura de la ciudad y el tejido empresarial de la zona.

ENGLISH

development. The success stories resulting from these partnerships will also indicate that the Erasmus Program for Young Entrepreneurs has been successful as well. We are very proud to be one of the two institutions accredited in Turkey for the implementation of this program that offers important opportunities to entrepreneurs. However, we need to benefit more from this program as a country just like the entrepreneurs in Europe. 6.- ABILITY TO ADAPT OR APPLY THE EXPERIENCE TO OTHER ORGANIZATIONS AND CONTEXTS

Erasmus for Young Entrepreneurs Programme is open to every institution related to entrepreneurs, and also small and medium sized companies can apply to the programme as part of a consortium. Host or New Entrepreneurs share knowledge, experience on the field they are working on and they try to gain another point of view about their company. They learn the job in another way, they learn the culture of the city and the country they are hosted. 7.- FUNDING FOR THE ACTION The Project is funded by the European Commission with about 200.000 €. The basic item for the fund is the title miscellaneous under which the monthly subsistence defined by the Commission is paid to the New Entrepreneurs. The next title is the Staff Cost. There is a Consortium coordinator who manages the budget for the consortium partners depending on the number of the New Entrepreneurs. 8.- ADDITIONAL INFORMATION Project website: http://www.erasmusentrepreneurs.eu/index.php?lan=en#. VFy_4jSG8uc 9.- INFORMATION ABOUT ORGANIZATION Aydin Governorship EU and Foreign Relations Coordination Center In the process of our country's access to the E.U., Aydin Governorship EU and 131


CASTELLANO

7.- FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN El proyecto ha sido financiado por la Comisión Europea con 200.000 €. 8.- MÁS INFORMACIÓN Página web del programa: http:// www.erasmus-entrepreneurs.eu/index. php?lan=en#.VFy_4jSG8uc 9.- INFORMACIÓN SOBRE LA ENTIDAD/ ORGANIZACIÓN Centro Coordinador de Relaciones Exteriores con la Unión Europea del Gobierno de Aydin (Turquía). En el proceso de adhesión de nuestro país a la UE, nuestro centro tiene la responsabilidad de trabajar en la cooperación, la comunicación y la coordinación de la región de Aydin con la Unión Europea. Nuestra línea de trabajo gira en torno al establecimiento de las infraestructuras necesarias para la inclusión de la región en la UE, informar a los ciudadanos sobre la adhesión y gestionar las exigencias de la UE para la misma. Los objetivos principales de nuestro centro son: 1. Participar en la comunicación e intercambio de información constante con los órganos de la UE e investigar las formas y métodos para obtener los máximos beneficios de la evolución positiva mientras dura el período de candidatura. 2. Dar a las entidades una agenda de trabajo en relación a la candidatura. 3. un centro de Establecer documentación que cubra cuestiones de organización y de funcionamiento de la UE, con el fin de proporcionar información que pueda resultar beneficiosa para las organizaciones públicas, organizaciones no gubernamentales, universidades, medios de comunicación y asociaciones ciudadanas. 4. una cooperación Establecer directa y coordinada con la Oficina del Primer Ministro, la Secretaría General de la UE, la Comisión de la UE para la delegación de Turquía y el Ministerio de Relaciones 132

ENGLISH

Foreign Relations Coordination Center has the responsibility of working on the basis of cooperation, communication and coordination in the Aydın Region in the process of Accession to EU and put it into effect throughout Aydın. It has succeeded in completing the following three points: ture,

•To establish the necessary infrastruc-

•To prepare the citizens for the E.U. citizenship, •To make sure the citizens understand the process and implementations demanded by the E.U. which are binding for all E.U. member states. The governance concept being implemented through the accession process is seen as a social transformation project. It requires the involvement of local authorities, NGOs, public organizations and institutions. It will seek the cooperation of the private sector and individual citizens. By this manner and method, Aydın will have taken the required initiative in creating a viable structure understood by all. Main Objectives: 1. To be in constant communication and information exchange with the E.U. organs and investigate the ways and methods to gain maximum benefits from the positive developments during the candidacy period. 2. To give directions to the present and commencing work agenda concerning the E.U. by identifying priorities for Aydın. 3. To set up a Documentation Center covering the E.U. organizational and operational matters in order to provide information which would be beneficial to public organizations, NGOs, Universities, media, private sector and citizens. 4. To establish direct cooperation and coordination with the Prime Ministry, the EU General Secretariat, the Delegation of the European Commission to Turkey and Ministry of the Interior's Foreign Relations and the EU


CASTELLANO

Exteriores, junto con el Departamento de Coordinación de la UE. 5. Desarrollar y fortalecer la capacidad de la Oficina del Gobernador para adaptarse a la normativa de la UE. 6. Preparar Aydın para la adhesión a la UE institucional y financieramente. 7. Dar a conocer a los miembros de la UE todas las organizaciones privadas, públicas, instituciones y ONG de Aydin. Página web de la entidad: http://www. aydin.gov.tr/

"BE FOOD" 1.- SITUACIÓN ANTERIOR AL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN La Casina del Principe está considerada uno de los hitos de la ciudad de Avellino gracias a la fascinación que provoca y a su historia. La estructura, ubicada en Corso Umberto I, n. 215, Avellino (principal ciudad de Irpinia), fue la entrada al parque adyacente al Castillo. El lugar donde la Casina del Principe fue edificada era comúnmente llamado "Taberna" y probablemente fue construida sobre el Convento de San Pedro y San Pablo, de la que el camino tomó su nombre original. Su restauración fue terminada en el año 2008 sin cambiar la identidad estructural del pasado. Las habitaciones que fueron utilizadas como talleres, hoy albergan la Degusteria d'Irpinia, un lugar en el que se pueden degustar diferentes productos de la tierra y aprender acerca del arte y la música, actividades que se realizan de acuerdo con las intenciones de la familia Caracciolo, propietaria del edificio. La restauración ha permitido preservar su esencia como crisol del arte y la cultura de la región. La Casina, restaurada pero en desuso, se abrió gracias a Be Food, proyecto presentado por SegnInversi (asociación que gestiona las actividades del centro) que presentó una oferta al Ayuntamiento

ENGLISH

Coordination Department. 5. To develop and build capacity at the main Governor's Office's and its subsidiaries in order to embrace and adapt Unionist customs. 6. To prepare Aydın for the EU membership institutionally, managementwise and financially 7. To lead, by the leadership of the Governor's Office, share and deliver knowledge and experience from the recently joined EU Members to all private, public organizations and institutions and NGO's in Aydın. Website: http://www.aydin.gov.tr/

"BE FOOD" 1.- SITUATION PREVIOUS TO THE PROJECT DEVELOPMENT The Casina del Principe is considered one of the landmarks of the city of Avellino thanks to its fascination and its history. The structure, located in Corso Umberto I, n. 215, Avellino (main town of Irpinia), was once the entrance to the park adjacent to the Castle. The site where Casina del Principe was built was commonly called "Taverna" and was probably built on the site of the Convent of Saints Peter and Paul, from which the road took its original name. Restoration, completed in 2008, has left the structural identity of the past unchanged: the rooms, which were used as "workshops", today host a "Degusteria d'Irpinia", an event where you can taste different local products, and learn about art and music events, in accordance with the Caracciolo family intentions. As can be seen from the complex's architecture, the Caracciolo made this place a melting pot of art and culture that has been able to preserve its "essential" nature. The Casina, restored but in disuse, was opened thanks to the Be Food project sponsored by SegnInversi that presented a bid to the Comune di Avellino and won 133


CASTELLANO

de Avellino y ganó la gestión de dicho patrimonio histórico para los próximos 6 años. El proyecto pretende promover un lugar simbólico de Avellino a través de una red de personas y entidades involucradas en la creación de un centro cultural. Segninversi tiene como objetivo impulsar iniciativas culturales y artísticas que se llevarán a cabo en la Casina del Principe para que sea un centro cultural permanente en la ciudad, en línea con las iniciativas previstas y promovidas por el Ayuntamiento de Avellino. Es un centro cultural y de aprendizaje que trabaja con los recursos territoriales y los productos locales como principio básico. Estos incluyen el medio ambiente, la agricultura y la artesanía, que se utilizan para crear segmentos culturales y turísticos. Be Food se encuentra en su primer año de andadura. La segunda edición comienza en noviembre de 2014. 2.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN (EJECUCIÓN) PRODUCTOS TÍPICOS DE LA REGIÓN DE IRPINIA (ITALIA) Irpinia es un territorio que cuenta con una rica y variada cultura gastronómica. La provincia de Avellino, que es un lugar lleno de vida agrícola, ofrece productos simples pero refinados, capaces de conquistar los paladares más exigentes. El peculiar clima y el suelo mineral de origen volcánico son perfectos para las variedades de viña de las cuales obtenemos vinos DO como Taurasi, Greco di Tufo y Fiano di Avellino. Otros productos de excelencia son: uva y licores, aceite, verduras, carnes y quesos. También es importante mencionar el Podolico Caciocavallo, un queso obtenido sólo de la leche de la podolic, raza bovina criada en estado salvaje. El turrón era una especialidad ya conocida en tiempos de Marcial América, que solía hablar de la "cupeto", un dulce hecho con miel, nueces y clara de huevo. También se reconoce la trufa Negro de Bagnoli, clasificada por el Ministerio de Agricultura como un producto italiano de comida tradicional. Estos y otros productos 134

ENGLISH

the management of the historic location in Avellino for the next 6 years. The project aims to promote a symbolic place of Avellino through a network of energies involved to build a cultural centre. Segninversi aims to promote cultural and artistic initiatives to be carried out in the Casina del Principe to render it a permanent cultural centre in the city, in line with initiatives planned and promoted by the Comune of Avellino. A cultural centre and garrison of learning that works with one basic tenet: territorial resources and local products. These cannot exclude the environment, agriculture and crafts intended as a vehicle to create cultural and tourist segments. "Be Food" is in its first year. Its second edition begins in November 2014. 2.- PROJECT DESCRIPTION (ENFORCEMENT) Irpinia is a territory with a rich and varied food culture. The province of Avellino, a lively, agricultural place, offers simple but refined products, able to conquer even the most demanding palates. The peculiar climate and the volcanic mineral soil are perfect for grape varieties from which we obtain wines with designation of origin (DOCG) such as Taurasi, Greco di Tufo and Fiano di Avellino. Other products of excellence are: grappa and spirits, oil, vegetables, meats and cheeses. It is also important to mention the Caciocavallo podolico, a cheese produced using only milk from the Podolica cattle breed, reared in the wild. Nougat was a specialty already known at the time of the Latin poet Martial, who used to speak of the "cupeto", a sweet made with honey, nuts and egg white. There is also recognition for the Black Truffle of Bagnoli, which is classified by the Ministry of Agriculture as an Italian traditional food product. These and other typical gastronomic products will be the "ingredients" of the main restoration activities that take place at Casina del Principe. With the Be food project it is intended to create, in a place of strong historical value,


CASTELLANO

típicos gastronómicos serán los ingredientes de las principales actividades de restauración que se llevan a cabo en Casina del Principe. El proyecto Be Food quiere crear, en un edificio de gran valor histórico, un centro en el cual promover la cultura de una manera innovadora y creativa, un lugar donde los ciudadanos puedan reunirse para aprender sobre la cultura, las tradiciones y las diferentes formas de arte.

Be Food es, de hecho, un recorrido temático que parte de la región de Irpinia, en el cual las vías experimentales relacionadas con la cultura, las tradiciones y el arte se entrelazan en su sentido más amplio. A través de este proyecto la Casina del Principe se convierte en un lugar de aprendizaje espontáneo gracias a talleres sobre diversos temas, dedicados no sólo a los niños sino también a los adultos. El proyecto Be Food se basa en los recursos territoriales y los productos locales como principio básico. No se puede excluir el medio ambiente, la agricultura y la artesanía -como recurso para crear oportunidades de aprendizaje- de los productos y los recursos locales. El proyecto tiene como objetivo trabajar en red: los productores de la región de Irpinia con todo lo que está fuera de sus fronteras. A través de la organización de múltiples actividades todo el mundo puede aprender de una manera innovadora y poco convencional, y disfrutar no sólo de los alimentos y los vinos tradicionales de Irpinia, sino también de las diferentes formas de arte y artesanía antigua y contemporánea. Algunas de las iniciativas que la asociación SegnInversi promueve en la Casina del Principe son clases de cocina, mercados “kilometro 0”, talleres gratuitos de cerámica, fotografía y teatro, combinado con degustaciones de productos locales, ampliando de este modo los conocimientos de los ciudadanos. Una de las actividades que despiertan mayor interés entre el público asistente son los talleres de cocina durante los cuales expertos de cocina se reúnen para enseñar cómo cocinar algunos

ENGLISH

a center in which to promote culture in an innovative and creative way. A place where citizens can meet to learn about culture, traditions, art forms. Be Food is, in fact, a thematic journey that starts in Irpinia, where experiential pathways related to culture, traditions and art intertwine in their broadest sense. The Casina, through this project, becomes a place of spontaneous learning thanks to workshops on many subjects dedicated not only to children but also to adults. The Be food project is based on a simple principle: territorial resources and local products. You cannot exclude the environment, agriculture and crafts (meant as a vehicle to create learning opportunities) from the local products and resources. The project is built in a logic that aims to network Irpinia with everything that is outside its borders. Through the organization of multifaceted activities, everyone can learn, in an innovative and unconventional way, and deal not only with the food and wine traditions of Irpinia, but also with different forms of antique and contemporary arts and crafts. Cooking classes for the public, zero kilometre markets, free ceramics, photography and theatre workshops, tasting of local products are some of the initiatives that the SegnInversi association promotes at the historic building to expand citizens knowledge. The cooking workshops where cookery experts meet to teach citizens how to cook some traditional Irpinia dishes are very interesting. Local customs are taught through folk dance courses, promoted by the School of the Montemaranese Tarantella. These meetings intend to teach people about traditions, the value of folklore and meaning behind ancestral rituals and gestures. The Be Food project, therefore, aims to promote a range of learning initiatives that have citizens as leading protagonists. Thanks to the project the Casina del Principe, the historic location of the capital of Irpinia, has become and will continue to be a reference point for those who can learn informally by participating in the multifaceted activities organized there.

135


CASTELLANO

platos tradicionales de Irpinia. Se enseñan costumbres locales a través de cursos de danza folclórica promovidos por la escuela de la Montemaranese Tarantella. Estos cursos tienen como objetivo enseñar aspectos poco conocidos de las tradiciones, el valor del folklore y el significado de algunos rituales ancestrales. El proyecto Be Food, por lo tanto, tiene como objetivo promover una serie de iniciativas cuyo eje principal es el aprendizaje de la ciudadanía. Gracias al proyecto, la Casina del Principe se ha convertido en un punto de referencia para aquellos que participan en las numerosas actividades organizadas en torno a diferentes temáticas, mediante un aprendizaje no formal. Dentro del edificio hay un restaurante llamado Gusto, cuyo objetivo es promover y desarrollar redes para difundir, promocionar y vender productos turísticos de la región de Irpinia. El restaurante ofrece sus alimentos dentro de una atmósfera familiar y tradicional, además de numerosos itinerarios gastronómicos. La tradición y la degustación unidas, dan vida a GUSTO-experiencia de comida. 3.- EVALUACIÓN Las actividades llevadas a cabo en la primera edición del proyecto Be Food tuvieron una gran participación e implicación del público, no sólo de Avellino sino también de todo el sur de Italia. Este impacto se ha logrado gracias a la naturaleza de las actividades sofisticadas y no convencionales que se realizaron en la Casina del Principe. La creatividad, la innovación y la originalidad fueron claves en el éxito de esta primera edición del proyecto. 4.- SITUACIÓN POSTERIOR AL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN La realización de numerosas actividades con la colaboración de productores tradicionales locales, comerciantes y asociaciones voluntarias, han generado una serie de sinergias donde, gracias a la participación activa de estos colectivos, se ha conseguido dar al conjunto monumental de

136

ENGLISH

Inside the structure there will be a restaurant called Gusto, whose aim will be to promote and develop networks to disseminate, promote and sell Irpinia tourism products. A mix of: food, furniture, atmosphere, gastronomic itineraries. This is the aim of GUSTO, a gallery of Irpinia products. Tradition and tasting, one inside the other, give life to the GUSTO food-experience. 3.- EVALUATION The activities carried out in the first edition of the Be Food project showed a strong involvement of people not only from Avellino, but also from all over the South of Italy. This impact has been achieved thanks to the sophisticated nature of the unconventional activities that take place in the Casina del Principe. Creativity, innovation and originality are key to the success of this first edition of the project. 4.- SITUATION SUBSEQUENT TO THE PROJECT DEVELOPMENT A complex of organic, synergetic initiatives have freely mixed vital experience and active participation to restore the monumental complex of the Casina del Principe its cultural function. Over the months, with these activities in a built up area, we have affirmed the force of coordinated, collective action. The results achieved during the first edition of the Be Food project have largely met the expectations of the SegnInversi Association. 5.- ASSESSMENT OF THE INNOVATIVE PRACTICE We have tested a form to promote cultural resources, trying to qualify them as an opportunity for cultural, social and economic development. We have also tested a form of making links between culture and services that enable a process of sustainable urban development. 6.- ABILITY TO ADAPT OR APPLY THE EXPERIENCE TO OTHER ORGANIZATIONS


CASTELLANO

la Casina del Principe una función cultural y social. Durante los meses que ha durado la primera edición de Be Food se ha afianzado la fuerza de la acción coordinada y colectiva. Los resultados obtenidos durante la primera edición del proyecto Be Food han cumplido en gran medida las expectativas de la asociación SegnInversi. 5.- VALORACIÓN DE LA PRÁCTICA INNOVADORA Hemos probado una nueva manera de promover los recursos culturales, mostrando que se trata de una oportunidad para el desarrollo cultural, social y económico. También hemos probado una forma de relación entre la cultura y los servicios que permiten un proceso de desarrollo urbano sostenible. 6.- POSIBILIDAD DE QUE LA EXPERIENCIA SE PUEDA ADAPTAR O APLICAR A OTRAS ORGANIZACIONES Y CONTEXTOS El sistema de gestión aplicado en la Casina del Principe de Avellino en el proyecto Be Food podría desarrollarse en cualquier territorio. La metodología aplicada por la asociación Segninversi en la Casina del Principe se basa en la creación de una red libre de relaciones e interacciones oportunamente coordinada y enfocada en el logro de sus objetivos. Crear una asociación activa en el centro cultural era un deseo que provenía del pueblo. Teniendo en cuenta que el objetivo de la asociación es el mismo que el de la estructura en la que opera, la identificación de la estructura y de sus acciones llevaron a la creación de un centro cultural. Sobre estas bases como hilo conductor de sus acciones, el centro ha realizado actividades, celebrado rutas y exposiciones temáticas y temporales, además de música y teatro contemporáneo. Apostar sobre la identidad y sobre los recursos territoriales primarios, representados por los productos típicos de la zona, ha desarrollado una planificación

ENGLISH

AND CONTEXTS The management and reticular system applied at the Casina del Principe of Avellino, within the Be Food programme, could be developed in any form in any territory. The reticular context applied by the Segninversi Association to the Casina del Principe is based on the integration of a free network of relationships and interactions, opportunely coordinated and focused on achieving goals. The desire to make an active association in the cultural centre came from the people bearing in mind that the goal is the same as that of the structure in which it operates: to identify the structure and its actions by creating a cultural centre. Based on this introduction, the cultural centre has held thematic and temporary stages and exhibitions, through music and contemporary theatre and workshop activities that keep in mind the fil rouge of its actions. A wager on identity and on primary territorial resources, which are represented by the excellent typical products and by their related applied, artistic planning to make the structure become a driver for discussion and emerging synthesis to be disseminated and promoted. 7.- FUNDING FOR THE ACTION The project has been totally selffunded by the SegnInversi Association via the activities it undertakes in the Casina del Principe. The Be Food project involves a staff of 5. 8.- ADDITIONAL INFORMATION Facebook page: https://www.facebook. com/casinadelprincipegusto?ref=bookmarks

9.- INFORMATION ABOUT ORGANIZATION Web page: www.casinadelprincipegusto.it

137


CASTELLANO

ENGLISH

artística difundida y promovida desde las instituciones y entidades colaboradoras de la región de Irpinia. 7.- FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN El proyecto ha sido totalmente autofinanciado por la asociación SegnInversi a través de las actividades que desarrolla en la Casina del Principe. El proyecto Be Food emplea a una plantilla de 5 personas. 8.- MÁS INFORMACIÓN Página web de la entidad: www. casinadelprincipegusto.it Facebook de la entidad: https://www. facebook.com/casinadelprincipegusto?ref=b ookmarks 9.- INFORMACIÓN SOBRE LA ENTIDAD/ ORGANIZACIÓN Página web de la entidad: www. casinadelprincipegusto.it

"La Noche de la Cultura de Lund (Kulturnatten Lund)" 1.- SITUACIÓN ANTERIOR AL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN

La Noche de la Cultura comenzó hace unos 30 años organizada por el departamento cultural del municipio de Lund como parte del espectáculo anual Lundakarnevalen. Actualmente, dentro de este festival, se realizan múltiples eventos como son el Festival de Música de Lund, el Festival Coral Lund, el LitteraLand Sommarlund, etc., que añaden una mayor plasticidad al festival. Gracias a estos eventos la vida cultural de la ciudad se ha ampliado enormemente, tanto en número de aficionados como en profesionales interesados en colaborar en nuestras actividades. Con un presupuesto para cultura muy limitado, se ha ido modificando poco a poco la idea original: crear una conciencia cultural sobre el vino de la zona, iniciada 138

"Kulturnatten Lund (Lund Night of Culture)" 1.- SITUATION PREVIOUS TO THE PROJECT DEVELOPMENT It all started about 30 years ago with the cultural department of the municipality Lund as an organizer. The Night of Culture performed inside The Lundakarnevalen, an annual show. Currently multiple events occur, which add more plasticity to the festival. Some of these activities include Music Festival Lund, Lund Choral Festival, the LitteraLand Sommarlund... Thanks to these events, the cultural life of the city has expanded greatly in number of fans and professionals interested in collaborating in our activities. With a very limited budget for Culture, the original idea of the event has been changing gradually: create a cultural awareness of local wine began in the province of Hälsingland in Sweden. In 1985 in the town of Lund had little money and it was difficult to finance such activities, this event was paralysed for a few years. Subsequently, a night hockey tournament in Hälsingland received a great success so the organizer export thought the idea of making a nocturnal activity in the city of Lund, but with cultural issues. The President of the Council for Culture gave its approval for organizing a festival of this kind and was born the first Kulturnatten. The basic idea was that the municipality would coordinate the various organizations interested in participating in the festival, to perform many activities. The person who had the original idea has participated in virtually every Night of


CASTELLANO

en la provincia de Hälsingland en Suecia. En 1985 el municipio de Lund tenía poco dinero y era difícil financiar este tipo de actividades, por ello este evento se paralizó durante unos años. Posteriormente, un torneo nocturno de hockey en Hälsingland tuvo un gran éxito de participación, por lo cual el organizador pensó en exportar la idea de realizar una actividad nocturna en la ciudad de Lund, pero con temática cultural. El Presidente del Consejo para la Cultura dió su visto bueno para la organización de un festival de estas características y nació el primer Kulturnatten. La idea básica era que el municipio coordinara a las diferentes organizaciones interesadas en participar en la realización de numerosas actividades en el festival. La persona que tuvo la idea original ha participado en prácticamente todas las ediciones de la Noche de la Cultura desde su creación. Él ha visto cómo el concepto ha evolucionado a lo largo de los años, unas veces de manera positiva y otras de manera negativa. Durante un tiempo el festival se convirtió en un mero mercadillo donde se podían comprar y vender productos, así perdió su carácter educativo. Sin embargo, en la actualidad, la Noche de la Cultura ha encontrado su lugar: todos los organizadores realizan un gran trabajo para que el municipio se convierta en un lugar de aprendizaje, siendo ésta una oportunidad para el desarrollo de actividades de una forma totalmente distinta a la habitual. Uno de los puntos fuertes de este evento es la amplia gama de actividades que unen cultura y alimentación. Cualquier persona puede pasear por los stands del festival y disfrutar del olor y el sabor de los alimentos de la zona, con la compañía de buena música o viendo una exposición de pintura. Actividades relacionadas entre sí como la poesía, la danza, la artesanía y el teatro, hacen que Lund reciba durante este evento cerca de 50.000 personas, como en la pasada edición.

ENGLISH

Culture, since its inception. He has seen how the concept has evolved throughout the years, in both good and bad ways. For a time, the festival became a mere flea market, where you could buy and sell products, losing thus its educational character. However, at present, Night of Culture has found its place, all the organizers do a great job for the municipality to become a place of learning, and this is an opportunity for carrying out activities completely different from the usual. One of the strengths of this event is the wide range of activities between culture and food. Anyone can walk around the stands of the festival and enjoy the smell and taste of food in the area, with the company of good music or watching a painting exhibition. Linked activities such as poetry, dance, crafts and theatre, made Lund receive during this event about 50.000 people in the last edition. 2.- PROJECT DESCRIPTION (ENFORCEMENT) Culture Night in Lund is a unique cultural manifestation that takes place on the third Saturday in September each year. The central Lund is filled with the culture of the Lunda residents, Lunda residents long into the night. More than three hundred different events take place at various locations around the city centre. Music, theatre, dance, film, science shows, art, hands-on activities and food. Culture Nights definition of culture is broad, reason why is very popular amongst the visitors. Lund Municipality, which accounts for part of the program and coordinates everything, but the large majority of the program is thanks to the commitment of Lund residents and participating companies themselves. In total there are about eighty organizers behind Lund's most bustling night of the year. The goals are to unify a number of social and cultural values for a broad spectrum of visitors as well as participating actors. The main idea is that people of all social and cultural background can meet and socialize, learn and enjoy different values within the range of a variety of cultures. 139


CASTELLANO

2.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN (EJECUCIÓN) La Noche de la Cultura de Lund es una manifestación cultural única que tiene lugar el tercer sábado de septiembre de cada año. El centro de Lund se llena de cultura y la disfrutan tanto los habitantes de la ciudad como muchos visitantes de otras zonas de la región. Más de 300 actividades se realizan en varios lugares del centro de la ciudad: música, teatro, danza, cine, espectáculos de ciencia, arte, talleres y muestras sobre alimentos tradicionales. El Ayuntamiento de Lund coordina todo el programa de actividades, sin embargo, la realización de las mismas corre a cargo de organizaciones y voluntarios de la ciudad. En total, cerca de 80 entidades participan en la organización de este gran evento. El objetivo principal de la Noche de la Cultura es dar a conocer entre la ciudadanía los numerosos valores sociales y culturales que existen en nuestra región. Es muy importante que personas de cualquier cultura y ámbito social puedan unirse, trabajar juntas y aprender disfrutando de los numerosos valores que nos aporta la cultura. Hay más de ochenta actividades que abarcan un amplio espectro cultural y social. Todo el programa es no formal y depende de la interacción entre los diferentes organizadores y los visitantes. El programa engloba una gran variedad de eventos relacionados con la alimentación, la poesía, la danza, la artesanía, la ciencia, las artes visuales, el canto, la investigación y el teatro, donde los visitantes pueden elegir ellos mismos cuál les interesa. Las actividades se extienden por toda la ciudad, lo cual provoca que la gran mayoría de la población esté implicada en el festival. En nuestro caso, FoxPopuli funciona como una organización de voluntariado que promociona proyectos juveniles relacionados con la UE y poseemos un stand propio donde informamos al visitante sobre nuestras actividades. También nos gustaría destacar que la participación en los eventos es totalmente gratuita y no requiere inscripción previa. 140

ENGLISH

There are more than eighty events with a broad spectrum of various cultural and social values. The whole program is nonformal and depends on the interaction between the different event organizers and the visitors. The program caters for as wide as a variety of events such as food, poetry, dance, crafts, science, visual arts, singing, research and theatre where the visitors can choose themselves which event is of his or her interest. As the whole program is spread around the city boundaries, the whole town is involved. Foxpopuli works as a volunteering organization to market EU related youth projects with our own stand. This is the key essence of the whole program bringing together participating organizations to the visitors. All the events are free and no registration is required. 3.- EVALUATION Relevance: It is most certainly relevant to Foxpopuli focus on Youth in general, with a focus on the EU opportunities with the sphere of culture. It is relevant to the visitors as many are not aware of the various cultural opportunities that the EU offers with respect to youth programs. Impact: The numbers for this year 2014 were estimated at more than 50.000 visitors and has been growing every year. Efficiency: The municipality of Lund has invested about 100.000 € this year, not including their personnel cost. The balance is a better understanding of what Lund, as a cultural town, has to offer, and creating a potential for visitors to take part, learn, study and work with the cultural sphere. 4.- SITUATION SUBSEQUENT TO THE PROJECT DEVELOPMENT In the Night of Culture this year we had more than 60 organizers, who have participated in over 350 activities in more than 70 locations around the centre of Lund. Some of them were already present in the first edition of Kulturnatten in 1985.


CASTELLANO

3.- EVALUACIÓN Relevancia: Sin lugar a dudas, la juventud en general es muy relevante para el enfoque FoxPopuli, que presta una especial atención a las oportunidades de la UE respecto a la cultura. Resulta relevante para los visitantes, ya que muchos no son conscientes de las diversas oportunidades culturales que ofrece la UE con respecto a programas juveniles. Impacto: El número de visitantes de este año 2014 se estima en 50.000 y va creciendo cada año. Eficiencia: El municipio de Lund ha invertido cerca de 100.000 € este año, sin incluir los gastos de personal. El resultado es una mejor comprensión de lo que tiene que ofrecer Lund como ciudad cultural y crear un potencial de visitantes dispuestos a participar, aprender, estudiar y trabajar en el ámbito cultural. 4.- SITUACIÓN POSTERIOR AL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN En la Noche de la Cultura de este año hemos contado con más de 60 organizadores, que han participado en más de 350 actividades realizadas en más de 70 lugares del centro de Lund. Algunos de ellos ya estaban presentes en la primera edición del Kulturnatten en 1985. 5.- VALORACIÓN DE LA PRÁCTICA INNOVADORA Fortalezas: mejora de la conciencia cultural, comunicación, factores de aprendizaje, socialización y promoción del municipio. Oportunidades: empleo potencial, colaboración y posibilidades educativas. Debilidades: demasiado énfasis en un área en particular (alimentación) y demasiados organizadores. Amenazas: festivales que compiten y festivales en colisión. 6.- POSIBILIDAD DE QUE LA EXPERIENCIA SE PUEDA ADAPTAR O APLICAR A OTRAS ORGANIZACIONES Y CONTEXTOS Este festival de cultura es fácilmente

ENGLISH

5.- ASSESSMENT OF THE INNOVATIVE PRACTICE Strengths: improving cultural awareness; communication; learning factors; socialization; promotion of the municipality. Opportunities: potential employment; collaboration; educational opportunities. Weaknesses: too much emphasis on a particular area (power) to organizers. Threats: competing festivals; festivals in collision. 6.- ABILITY TO ADAPT OR APPLY THE EXPERIENCE TO OTHER ORGANIZATIONS AND CONTEXTS This festival of culture is easily transferable to other geographical regions, no matter where, as it is transparent. 7.- FUNDING FOR THE ACTION The funding comes from various contributors, but the town of Lund is the largest donor with a contribution of 700.000 Swedish crowns, equivalent to 100.000 €. 8.- ADDITIONAL INFORMATION Facebook page: https://www.facebook. com/kulturnattenlund 9.- INFORMATION ABOUT ORGANIZATION Fox Populi-Voice of the people Is a Swedish non-governmental organization and foundation supporting social and intercultural dialogue, social inclusion, non-formal education training and cultural exchange among young people and adults. The target groups are: children, youth, students, adults and especially groups of social risk, like early school leavers, migrants and unemployed. The organization is located in the south of Sweden and our aim is to focus on enhancing learning through continuous innovative research and development and contribute to the social development of people within the EU and neighbouring countries. Webpage: www.foxpopuli.net 141


CASTELLANO

ENGLISH

transferible a otras regiones geográficas, no importa dónde. 7.- FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN La financiación proviene de los diversos colaboradores con los que cuenta el festival, pero es el municipio de Lund el principal donante con una contribución de 700.000 SEK, lo que equivale aproximadamente a 100.000 €. 8.- MÁS INFORMACIÓN Facebook del evento: https://www. facebook.com/kulturnattenlund 9.- INFORMACIÓN SOBRE LA ENTIDAD/ ORGANIZACIÓN FoxPopuli - voz del pueblo Es una organización no gubernamental sueca que apoya el diálogo social e intercultural, la integración social, la formación de educación no formal y el intercambio cultural entre los jóvenes y los adultos. Los grupos destinatarios son: niños, jóvenes, estudiantes, adultos y especialmente los grupos de riesgo social abandono escolar prematuro, inmigrantes y desempleados-. La organización se encuentra en el sur de Suecia y nuestro objetivo es centrarse en mejorar el aprendizaje a través de la investigación innovadora y el desarrollo continuo, y contribuir al desarrollo social de las personas dentro de la UE y los países vecinos. Página web de la entidad: www.foxpopuli.net

"Kick Start" 1.- SITUACIÓN ANTERIOR AL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN En nuestra región, la mayoría de los jóvenes están muy desmotivados y no reciben apoyo de ningún organismo o institución. Nos encontramos en una zona de alta marginación y con muy poco poder adquisitivo. a

El programa Kick Start se dirige jóvenes desfavorecidos, incluidos 142

HOYCC-Kick Start Project 1.- SITUATION PREVIOUS TO THE PROJECT DEVELOPMENT The young people in the local area were very demotivated and in need of support. The area is a high deprivation and low economy area. The programme targeted disadvantaged young learners, including offenders, exoffenders, lone parents, early-school leavers and those not in employment, education or training (NEET), who can feel overwhelmed by the barriers that face them in progressing with their training and education. The project targeted participants from both stable and unstable backgrounds. They were guided in developing basic and employment skills, improving personal and social development issues, including, most vitally, their confidence. A range of project partners worked together to ensure that learners' needs were accurately identified and they were encouraged towards an appropriate learning programme. The learners were at the heart of the project with even the duration of the programme being flexible to their individual needs. 2.- PROJECT DESCRIPTION (ENFORCEMENT) The focus of the programme was around gaining employment skills, preparing young people for working life, money management and gaining further qualifications or awards and gaining new experience through meeting other young people and attending work placements. The young people also engaged in cooking sessions and basic needs awareness's. Preparing them for everyday life.


CASTELLANO

delincuentes, ex-delincuentes, familias monoparentales, etc., que abandonan prematuramente la escuela y están desempleados. Muchos de ellos se sienten abrumados por las barreras con las que se encuentran a la hora de formarse de nuevo. El proyecto se centró en el desarrollo de las competencias básicas y de la empleabilidad, mejorando cuestiones de desarrollo personal y social, como por ejemplo la motivación y la autoconfianza. Un gran numero de voluntarios y entidades colaboradoras trabajaron juntos para asegurar que las necesidades de los alumnos se identificaran con precisión y se les animó a realizar un programa de aprendizaje apropiado. El programa se adaptaba completamente a las necesidades del alumno. 2.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN (EJECUCIÓN) El enfoque del programa fue poco a poco adaptándose a las necesidades laborales de los participantes, siendo en la actualidad un proyecto enfocado principalmente en preparar a los jóvenes para la vida laboral, la administración del dinero y la formación para el empleo. También adquieren nuevas experiencias al conocer iniciativas de otros grupos juveniles participantes en el proyecto. Los usuarios del programa realizan prácticas laborales en empresas reales, poniendo de este modo en práctica los conocimientos adquiridos. También se les prepara para la vida cotidiana: aprenden en talleres de cocina, organización de su tiempo y habilidades sociales necesarias para la vida diaria. El programa intenta que estos jóvenes se involucren en actividades de voluntariado, trabajando con sus compañeros y otros profesionales de atención y asesoramiento. Durante el programa los jóvenes participan en actividades de voluntariado en proyectos de acción social, esquemas de juego, intercambios de jóvenes y programas de formación. El programa individual se lleva a cabo durante un mínimo de 16 horas a la semana en un período de 6-12 semanas. Los jóvenes

ENGLISH

The programme was based around young people getting involved in volunteering, working with their peers, young people and other care professionals. The young people engaged in volunteering during the programme also supporting High Oak and its partners on social action projects, play Schemes, Youth Exchanges and Training Programmes. The programme was carried out over a minimum of 16 hours a week over a 6-12 week period. Young people received £50 for completing a minimum of 6 weeks. This was a great incentive to engage the young people and to offer them the support they needed. There were also other incentives along the journey of the project if the young people went on to further volunteering, college, other training or apprenticeship programmes of £100 for completing a minimum of 12 weeks in the progression. 3.- EVALUATION The use of the local building was a really good asset as it was in the local area and accessible to the young people. They could walk to the centre from where most of them lived. High Oak was also able to support the other young people living out of the area by transporting them to the centre. This was a way of removing some of the barriers that exited for the young people. We were also able to use local resources, which was a way of putting money back into the local area and building on the economic status of the town. 4.- SITUATION SUBSEQUENT TO THE PROJECT DEVELOPMENT The young people that joined the programme had very good attendance, which meant that they enjoyed being part of the Kick Start projects and that we were meeting their needs. They were able to meet other young people who they may not have come into contact with before. We had a group of travelers who were on the programme. This was really a great experience for the young people and for the staff as we had never 143


CASTELLANO

reciben alrededor de 50 libras al finalizar las primeras 6 semanas. Éste fue un gran incentivo para involucrarlos y ofrecerles el apoyo que necesitaban. Pero no sólo reciben este incentivo, también pueden participar en otro tipo de formación o programas de aprendizaje, con una compensación de 100 libras por 12 semanas de formación. 3.- EVALUACIÓN El uso del local de la asociación supuso un aliciente para todos los jóvenes participantes, ya que es totalmente accesible y su ubicación facilita el desplazamiento desde la vivienda de los participantes hasta nuestro centro, ya que muchos de ellos podían acceder al centro simplemente caminando. También se abonó el coste del transporte a aquellos que vivían lejos del centro. El uso de los recursos de la población ha facilitado la bajada del coste del proyecto, ya que se trata de una zona económicamente desfavorecida. 4.- SITUACIÓN POSTERIOR AL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN Los jóvenes que se incorporaron al programa tuvieron una asistencia integral que cubrió completamente sus necesidades. Se establecieron relaciones con otros grupos de jóvenes y se integraron como voluntarios en nuestros proyectos europeos de voluntariado, viajando en algunos casos a diferentes países de la Unión Europea. Esta posibilidad de viajar a otros países fue toda una experiencia para ellos. Hemos aprendido mucho los unos de los otros y los jóvenes conocieron las diferentes culturas que existían en la comunidad local. 5.- VALORACIÓN DE LA PRÁCTICA INNOVADORA Se convirtieron en Fortalezas: una familia durante las 12 semanas del programa. Se dieron cuenta de que todos estaban en la misma situación sin importar sus antecedentes o donde vivían. Disfrutaron del apoyo necesario para ganar nuevas habilidades y para poder seguir adelante en su búsqueda de empleo. 144

ENGLISH

really worked with the traveling community. We learnt so much from each other and the young people learnt about the different cultures that existed in the local community. 5.- ASSESSMENT OF THE INNOVATIVE PRACTICE Strength: They became a family and really supported each other, for the 12 weeks or whatever time they were on the programme. They all came to realize that they were all in the same situation, no matter what their background or where they lived, they all needed support and needed to gain new skills and qualifications to be able to move forward and gain employment. Opportunities: The project presents many opportunities for the young people and also for the centre. We were able to access many new resources and other qualified staff with expertise in various areas. They young people felt comfortable coming to the centre, so it was really an asset the other professional's came to us at the centre rather than us having to go to them. Weaknesses: The problem or weakness is that there are very little jobs out there so in some aspects we felt that we were setting the young people up to fail. The team remained positive as we still felt that the young people where benefiting from being on the programme. They were building their confidence and team building skills. Also problem solving and breaking down some of the stereotype that they had built up of came from family members. Threats: Threat that existed where again some from family members asking why are they wasting their time of boy friend and girl friend not really understanding what was going on. The centre had a few open days that allowed other people to come and see what we were doing and how they could get involved. This was a good way to get the partners involved in a non-formal way and to feel confidence in what their partners were engaging in.


CASTELLANO

Oportunidades: El proyecto presenta muchas oportunidades para los jóvenes y también para el centro. Hemos sido capaces de acceder a muchos de los nuevos recursos y a personal cualificado con experiencia en diversas áreas. Los jóvenes se sentían cómodos al llegar al centro. Debilidades: Hay muy pocas ofertas de empleo en nuestra región, por lo que creemos que la motivación de los participantes a la hora de encontrar un empleo en muchas ocasiones chocaba con la realidad. Sin embargo, el equipo siguió teniendo una actitud positiva, ya que a pesar de ello, creemos que los jóvenes se benefician de este programa en muchos aspectos: construyen su propia identidad y crecen la confianza y las habilidades de trabajo en equipo. También les ayuda en la resolución de problemas y a romper algunos de los estereotipos que habían construido dentro de su propia familia. Amenazas: Algunos familiares de los jóvenes tenían la sensación de que éstos estaban perdiendo su tiempo participando en este programa. A este respecto, el centro suele organizar jornadas de puertas abiertas para que todo el mundo pueda ver las actividades que los jóvenes realizan en nuestra entidad. 6.- POSIBILIDAD QUE LA EXPERIENCIA SE PUEDA ADAPTAR O APLICAR A OTRAS ORGANIZACIONES Y CONTEXTOS Este tipo de experiencia puede aplicarse en cualquier entidad que trabaje con jóvenes, siempre y cuando pueda poseer recursos económicos para su realización. Para ello animamos a las asociaciones interesadas a presentar sus proyectos a la Unión Europea, dentro del programa Erasmus+, ya que uno de los objetivos principales de la unión en los siguientes años es el empleo. Es muy importante contar con el apoyo de asociaciones empresariales y departamentos de empleo de la localidad y de la región, ya que ellos pueden realizar el asesoramiento laboral pertinente.

ENGLISH

6.- ABILITY TO ADAPT OR APPLY THE EXPERIENCE TO OTHER ORGANIZATIONS AND CONTEXTS This type of experience can be applied to any entity working with youth as long as may own financial resources for its implementation. To do encourage associations concerned to submit their projects to the European Union, within the Erasmus+ program, since the USE is one of the main objectives of the union in the following years. It is very important to have the support of business and employment departments of the town and the region, since they can make the relevant employment advice. 7.- FUNDING FOR THE ACTION Funding was provided by the funding agency in the region, but we also received support from the central government. Note that most of the funding came from the Youth in Action program of the European Union (currently Erasmus+). Thanks to the work of a large number of volunteers in our organization, personnel costs have been minimal. 8.- ADDITIONAL INFORMATION 9.- INFORMATION ABOUT ORGANIZATION High Oak Youth Group was established September 2003. The group was set up to provide a safe and friendly environment for young people to go. The group has grown and now offers much more. The youth club works with young people to provide: - Recreational activities - Healthy life styles projects - Education and training programmes - Personal development programmes - Community projects - Gardening club and sow and grow projects and community clean-ups - Music, arts, cultural and media sessions High Oak works with people in all aspects of life. We work with people to improve

145


CASTELLANO

7.- FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN La financiación corrió a cargo del organismo de financiación de la región, aunque también recibimos ayudas del Gobierno Central. Cabe destacar que la mayor parte de la financiación llegó del programa Juventud en Acción de la Unión Europea (actualmente Erasmus+). Gracias al trabajo de un gran número de voluntarios de nuestra organización, los costes de personal han sido mínimos. 8.- MÁS INFORMACIÓN 9.- INFORMACIÓN SOBRE LA ENTIDAD/ ORGANIZACIÓN Grupo de Jóvenes High Oak Nuestra entidad se creó en 2003 para proporcionar un ambiente seguro y agradable a los jóvenes de la localidad. El grupo ha crecido y ahora ofrece mucho más. El club de jóvenes trabaja para proporcionar: -Actividades recreativas. -Estilos de vida saludables. -Programas de educación y formación. -Programas de desarrollo personal. -Proyectos comunitarios. -Club de Jardinería. -Música, arte, sesiones culturales y medios de comunicación. Trabajamos con la gente para mejorar sus vidas espirituales, mentales y físicas. High Oak también trabaja para animar a la gente de la localidad en la acción social, en la mejora de su comunidad y su propia vida. Tenemos una gran experiencia de trabajo en colaboración para satisfacer las necesidades de las comunidades locales. También desarrollamos numerosos proyectos juveniles y comunitarios que trabajan como voluntarios con jóvenes con pocas oportunidades. Página web de la entidad: http://www. highoak-youth.com/

146

ENGLISH

their spiritual, mental and physical lives. High Oak also works to encourage people in the community to get involved in social action and improving their community and their own lives. High Oak has considerable experience of partnership working to meet the needs of local communities. High Oak have been delivering youth and community projects working with Volunteers, hard to reach, disengaged young people and communities for the past 8 years. High Oak is seen as a ' doing ' organization with a strategic role, achieving high quality, innovative and competitive outcomes in a professional and financially sound manner. The projects will be SMART (specific, measurable, achievable, realistic and in time-frame. Entity youth.com

website:

http://www.highoak-


CASTELLANO

"Festival del queso" 1.- SITUACIÓN ANTERIOR AL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN La tradición de fabricar queso artesano estuvo paralizada durante 50 años debido al régimen socialista, aunque en las zonas rurales se seguía realizando como actividad habitual de fabricación tradicional. En la situación actual de la economía rural, cuando los productores de leche sufren la gran bajada del precio de la leche, la fabricación de queso se convierte en una gran posibilidad de negocio. Además de generar mayores ingresos con este producto, los pequeños agricultores y ganaderos dan valor a los productos locales, promocionando los alimentos saludables entre los consumidores. La tendencia actual hacia el consumo de este tipo de alimentos ayuda a los productores y consumidores a encontrar nuevas formas de cooperación. Uno de los objetivos principales del Festival del Queso es trabajar con los niños, intentando generar en ellos unos valores y hábitos de nutrición adecuados. Mediante diferentes actividades se pretende obtener en ellos una visión general sobre el trabajo en la agricultura y la producción de alimentos. Hospitality Training Institute junto a la Asociación de Fabricantes de Cultivo y la Escuela de Formación Profesional de la Fabricación de Alimentos y Leche, se unen con el objetivo de organizar el Festival del Queso. Con este festival no sólo se apoya y promociona a los pequeños agricultores y productores, si no que también se intenta educar a los participantes, especialmente a los jóvenes, en el campo de los productos lácteos tradicionales. 2.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN (EJECUCIÓN) El proyecto consta de dos partes principales: el mercado de quesos, con seminarios educativos, y el concurso de quesos de ámbito nacional, para la promoción de pequeños fabricantes de queso.

ENGLISH

"Cheese Festival" 1.- SITUATION PREVIOUS TO THE PROJECT DEVELOPMENT Tradition of artisan cheese-making was broken by previous socialist regime for 50 years, although in rural areas belonged to usual traditional manufacturing activity. The current situation of rural economy, where milk producers are suffering from low prices of milk, cheese-making means an important possibility to bring additional value to the small farmers and, on the other side, to bring consumers back to local and healthier food. The current trend of local and healthy food products helps both producers and consumers to find a way to cooperate. A special part of Cheese Festival are children, the most important target group to educate and gain proper nutrition habits, and get an overview about work in agriculture and food manufacturing. The Hospitality Training Institute, together with the Association of Farming Manufacturers and the Professional School of Food & Milk Manufacturing, creates the Cheese Festival on support and promotion of small manufacturing farmers and on education of customers, especially the young ones, in the field of traditional milk products. 2.- PROJECT DESCRIPTION (ENFORCEMENT) The project consists of two main parts – A Cheese Market with educational seminars and a program for the public, and a National Cheese Competition for small cheesemakers together with special seminars for cheese producers. During the first project event last year, 43 cheese-makers and a crowd of about 1800 people have participated in the festival and got an experience and overview about a not much known part of healthy food. Of this crowd, about 200 were children who went through educational programmes, testing and learning the knowledges on agriculture, cheese and food in general, and learning 147


CASTELLANO

Durante el primer evento del proyecto en el año 2013, 43 productores tradicionales de queso y cerca de 1.800 asistentes han participado en el festival, adquiriendo una experiencia y una visión general acerca de la comida sana y saludable. Unos 200 niños pasaron por diferentes actividades educativas sobre el aprendizaje de conocimientos relacionados con la agricultura, el queso y los alimentos en general, aprendiendo las alternativas tradicionales a la agricultura industrial y el negocio de la comida. Alrededor de 150 adultos participaron en distintos seminarios sobre la historia del queso, la normativa sobre higiene en los alimentos y el queso, la compra, almacenamiento y uso diario del queso en la alimentación familiar, y el valor nutritivo y saludable de este alimento. El festival está promovido y difundido por las redes sociales y la web del evento, con el apoyo de la Autoridad Regional de Turismo de Moravia del Sur y la Asociación Pro Bio. En esta edición el Ministerio de Agricultura de la República Checa ha colaborado en nuestro festival. 3.- EVALUACIÓN Para la realización de una valoración del número de visitantes, hemos contando con la participación del Centro de Información turística local, ya que cuenta con las técnicas y los conocimientos adecuados para el análisis de la participación en este tipo de eventos. Otros indicadores que hemos utilizado para la evaluación del festival son el número de productores de queso, el número de participantes en los talleres y seminarios, y la cantidad de niños que han participado en los programas educativos específicos del evento. 4.- SITUACIÓN POSTERIOR AL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN Después de sólo dos ediciones no es fácil evaluar el desarrollo del festival, pero hasta el momento todo indica que la propuesta del festival -promoción de los pequeños productores de queso- ha sido 148

ENGLISH

about traditional alternatives to global industrial agricultural and food-business. About 150 adults went through targeted seminars with contents such as cheese history, hygiene legislation for food and cheese, buying, storing and daily use of cheese in home nutrition, nutritional and health value of cheese, etc... This project is promoted and spread by social networks and the web, and supported by the Regional Tourism Authority of South Moravia and Pro Bio Association, and this year also by the Ministry of Agriculture of Czech Republic. 3.- EVALUATION In anticipation of the number of visitors, we cooperate with the local Tourism Information Centre, which has proper skills and techniques from much bigger events with thousands of visitors. Another indicators are the number of participating cheese-makers and the number of adults and children participating in educational programmes. 4.- SITUATION SUBSEQUENT TO THE PROJECT DEVELOPMENT It is not easy to evaluate the development of the festival, after only two occurrences, but so far everything suggests that the intention to organize a festival of small cheese producers was a good idea that has the potential for further improvement and growth of the festival content. An indicator of positive developments can be both a growing number of visitors and also a growing interest in small cheese producers, professional organizations and the media. From that perspective, the original goal has been met. This action has great potential for further development and growth, in terms of cross-border cooperation and exchange of experience at the professional and general public. Although more topics and program points can be added and improved during the festival, a key factor in the evaluation of the festival is a the satisfaction of visitors and cheese producers, identified by a survey


CASTELLANO

muy positiva, hecho que nos da fuerzas para seguir mejorando y aumentando los contenidos del festival. Un indicador de esta evolución son el número creciente de visitantes y el gran interés de la ciudadanía en los pequeños productores de queso y las organizaciones profesionales. Los medios de comunicación han tenido un papel destacado en la promoción e impacto del festival. Hemos conseguido establecer conexiones entre el público, los profesionales y los productores, lo cual nos da ánimos para nuevas ediciones. También nos gustaría indicar que algunas actividades han sido modificadas respecto al proyecto original, teniendo en cuenta la valoración del público gracias a los sondeos llevados a cabo durante los primeros días del festival y los comentarios en las redes sociales. 5.- VALORACIÓN DE LA PRÁCTICA INNOVADORA Relevancia: Festival enfocado únicamente al queso como alimento tradicional y popular, buscando la promoción de este producto tradicional y sostenible. Otro de los puntos fuertes de esta actividad es el aprendizaje del público asistente al festival sobre temas relacionados con el queso. Oportunidad: Mayor difusión y ampliación del festival y sus actividades que permitirá la participación de más personas. Debilidades: La financiación del festival ha sido un reto muy complicado ya que se trata de una actividad nueva y no ha recibido financiación directa de las autoridades locales, regionales o nacionales. Con el dinero recaudado en las actividades del evento, el festival puede autofinanciarse, aunque necesitamos colaboraciones de diferentes entidades. Amenazas: Debido a la gran popularidad de este festival, es posible que otras entidades con acceso a financiación pública, quieran organizar este mismo evento. No queremos que el festival se convierta en algo puramente comercial, ya

ENGLISH

conducted during the fair and from responses on social networks. 5.- ASSESSMENT OF THE INNOVATIVE PRACTICE Strengths: As strenght of the festival could be pointed out its unique targeting to cheese as a very traditional and popular food, not much discovered and known yet in terms of tradition and sustainability. Another strength is the educative content which is highly appreciated by consumers and general public coming to the festival. Opportunities: An opportunity can be seen in further dissemination and enlarging the festival and its activities, which will allow the participation for more people. Weaknesses: The weakness is, it is still complicated to fund an incipient activity such as a festival without any financial support from local, regional or national authorities. Activities have to be adjusted according to financial sources. Threats: As threat can be seen in the festival's popularity, which can lead to having this event copied by organisations with access to public financing, which can invest a lot in marketing and organisation of a similar competitive event, which would be however organized as commercial, not educational activity. 6.- ABILITY TO ADAPT OR APPLY THE EXPERIENCE TO OTHER ORGANIZATIONS AND CONTEXTS

The cheese Festival is the first in Czech Republic with big potential to be organized in another destinations and to be easily accessible for people in other parts of the country. Although we have many food festivals and public food markets, not many are connected so deeply with educational activities. The current trend of interest in traditional and local foods basically allows to organize a similar event anywhere, based on any element of local food. The foundation of similar events can be a farmers' market, 149


CASTELLANO

que el punto fuerte del Festival del Queso es su carácter educativo. 6.- POSIBILIDAD QUE LA EXPERIENCIA SE PUEDA ADAPTAR O APLICAR A OTRAS ORGANIZACIONES Y CONTEXTOS El Festival del Queso es el primer evento de esta clase en la República Checa. Cuenta con un gran potencial y se va a extender a otras regiones del país para facilitar el acceso a la población y a los productores locales de cada zona. Aunque nuestro país cuenta con numerosos festivales sobre alimentación, pocos trabajan de una forma tan profunda, a través de actividades educativas, el conocimiento sobre la fabricación de productos artesanales. La tendencia actual de interés hacia los alimentos tradicionales y locales permite organizar un evento similar en cualquier lugar, dentro del ámbito de la alimentación local. La base para realizar eventos similares puede ser un mercado de agricultores productores, con un programa de actividades educativas que promueva vínculos entre los asistentes y los productores, donde deben de tener una gran importancia en la organización los centros de formación, las asociaciones de profesionales y organizaciones locales relacionadas con la temática, realizando aportaciones en los campos de la historia, el folclore y la cultura locales. El gran potencial de este festival, con la experiencia y el conocimiento adquiridos, son el trato directo entre los productores artesanales y el público asistente. Cada productor de queso que participa es en realidad un tutor que transmite su experiencia a las personas que quieren aprender más acerca de la producción, la naturaleza y el uso de queso. 7.- FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN Fuentes de financiación, recursos materiales y humanos: propias de las entidades promotoras. Costes: 3.000 €

ENGLISH

simply adding an educational presentation program and making changes in the educational event to a different level, making links and cooperating with local schools, for example, professional associations and organizations from the fields of history, folklore and culture, and the local non-profit organizations dealing with education and community activities. The main force of the festival is experience and knowledge are (in organized seminars) passed directly by craftsmen – in fact every participating cheese producer is a "tutor" who passes his experience and practice closely associated with a particular territory and an agricultural product to people who want to learn more about the production, the nature and use of cheese. 7.- FUNDING FOR THE ACTION Sources of funding, material and human resources: Own sources of promoter Costs: € 3.000 8.- ADDITIONAL INFORMATION Event website: www.festival-syr.cz 9.- INFORMATION ABOUT ORGANIZATION Hospitality Training Institute was founded in 2002 as a response to the constantly unsatisfactory quality of Hospitality and Tourism services in Czech Republic. From the very beginning the Institute realized its aims and objectives through targeted advice and training especially for small and medium enterprises in rural areas, through participation in international education and development projects and involvement in international professional networks. Over time, the Institute expanded its activities to the support and development of sustainable tourism and small business as farming, crafts, food production... in economically disadvantaged and rural regions, and to protection and renewal of destroyed food and culinary heritage. The main objectives of our Institute are: -support, consultancy and training for

150


CASTELLANO

8.- MÁS INFORMACIÓN syr.cz

Página web del festival: www.festival-

9.- INFORMACIÓN SOBRE LA ENTIDAD/ ORGANIZACIÓN Hospitality Training Institute fue fundado en 2002 para responder a la insatisfacción de la ciudadanía respecto a los servicios de Hostelería y Turismo de la República Checa. Desde el principio, el Instituto da cuenta de sus fines y objetivos mediante el asesoramiento y la formación dirigida especialmente a las pequeñas y medianas empresas en las zonas rurales, a través de la participación en proyectos de educación y de desarrollo internacionales y participando en redes internacionales de profesionales. Con el tiempo, el Instituto amplió sus actividades para el apoyo y desarrollo del turismo sostenible y la pequeña empresa, en el ámbito de la agricultura, la artesanía, la producción de alimentos, etc., en regiones económicamente desfavorecidas y rurales, además de la protección y renovación de los alimentos destruidos y del patrimonio culinario. Los principales objetivos de nuestro Instituto son: -Soporte, consultoría y formación para las PYME en los servicios turísticos. -Iniciación y apoyo a las pequeñas empresas de nueva creación en las regiones rurales. -Cooperación con las autoridades públicas responsables para el desarrollo regional y el turismo.

ENGLISH

SMEs in tourism services -initiation and support of business start-ups in rural regions

small

-cooperation with public authorities responsible for regional development and tourism -cooperation with vocational schools and Universities in Tourism -development of specific training and education programs in response to local, regional, national and international needs of companies and employees -realization of national and international projects targeted to above mentioned activities -research in Hospitality and Tourism Industry -support, protection and promotion of regional food traditions and food production -support of sustainable development in disadvantaged regions through traditional small farming, artisan food production and hospitality & tourism services Hospitality Training Institute cooperates in the level of VET training, projects and other activities with Regional Tourism Authorities in five Czech and Moravian regions. Joint activities in research, education, strategic planning and analyses are performed together with Czech It – Institute for Strategic Studies in Tourism – leading Czech body in tourism research which has been founded by tourism experts from academic field and tourism industry. After ten years of training, projects and consultancy activities, the Institute created built-on-trust contacts with hundreds of enterprises and other stakeholders in Czech Republic and Slovakia.

-Cooperación con las escuelas de formación profesional y universidades de Turismo. -Desarrollo de programas de formación y educación específicos, en respuesta a las necesidades locales, regionales, nacionales e internacionales de empresas y empleados. -Realización de proyectos nacionales 151


CASTELLANO

ENGLISH

e internacionales dirigidos a las actividades anteriormente mencionadas. -Investigación en Hostelería y Turismo. -Apoyo, protección y promoción de las tradiciones gastronómicas regionales y de la producción de alimentos. -Apoyo al desarrollo sostenible en las regiones desfavorecidas a través de la pequeña agricultura tradicional, la producción alimentaria artesanal y servicios de hostelería y turismo. Hospitality Training Institute colabora en el nivel de formación de FP, proyectos y otras actividades con las Autoridades Regionales de Turismo en cinco regiones checas y moravas. Las actividades conjuntas de investigación, educación, planificación y análisis estratégico se llevan a cabo junto con Checa It - Instituto de Estudios Estratégicos de Turismo - líder en la investigación turística, fundado por expertos en turismo de ámbito académico y de la industria del turismo. Después de diez años de formación, proyectos y actividades de consultoría, el Instituto creó una red de contactos de confianza con cientos de empresas y otras partes interesadas en la República Checa y Eslovaquia.

"Astroparty" 1.- SITUACIÓN ANTERIOR AL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN En el año 2005 NOESIS participó en el proyecto europeo La Noche de los Investigadores donde, además de todas las actividades del programa, se organizó un evento de puertas abiertas simultáneamente en todas las ciudades europeas participantes en el proyecto. Durante las reuniones que se llevaron a cabo en NOESIS para preparar el evento, surgió la idea de organizar una gran fiesta de la ciencia, abierta a toda la ciudadanía, con una temática basada en las estrellas, realizando observaciones nocturnas a través de telescopios, proyección de documentales en el planetario, etc. 152

"Astroparty" 1.- SITUATION PREVIOUS TO THE PROJECT DEVELOPMENT In 2005 Noesis was participating in the European project Researcher's Night which meant that, besides all the other activities of the program, an open doors event should be organized on a common date for a lot of European cities that participated in the program. During the discussions that took place inside our institution about the concept of the event, an idea came up that we could organize a big science party focused on the stars (telescopes for night sky observations, movies about space in the planetarium etc) open for all the citizens. Of course the event included a lot more activities which combined education and entertainment and was planned to end with a big concert. The whole idea was to turn a place of informal education such as a museum or science center, which is a lot of times described by people as serious, boring, dark, etc, into a fun zone where people would learn while having fun, something that could help them change their stereotypical ideas about such institutions. Our partners agreed with the idea and the first Astroparty was a fact, with a response from the public which exceeded our expectations. 2.- PROJECT DESCRIPTION (ENFORCEMENT) The Astroparty is an open doors event organized by the Science Centre and Technology Museum of Thessaloniki (Noesis). People who participate at the event have the chance to visit the facilities of the institution


CASTELLANO

El evento también incluiría muchas más actividades que combinan la educación y el ocio. Este evento finalizaría con un gran concierto en los exteriores del museo. La idea principal de esta fiesta de la ciencia era convertir NOESIS en un espacio de educación no formal, donde la gente se divierte aprendiendo. Muchas veces los museos y centros científicos son descritos como espacios serios o aburridos, por lo que uno de los objetivos principales de esta actividad era cambiar esta mentalidad y mostrar a la ciudadanía que diversión y aprendizaje pueden ir de la mano. El resto de socios del proyecto europeo La Noche de los Investigadores estuvieron de acuerdo con esta idea y finalmente se celebró la primera Astroparty en 2005 con una gran respuesta del público que superó todas las expectativas. 2.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN (EJECUCIÓN) Desde 2005, Astroparty se celebra a finales de septiembre, unas veces dentro del marco europeo de La Noche de los Investigadores y formando parte del Festival de Demetria en otras. Se trata de un evento de puertas abiertas, organizado por el Museo de la Tecnología y Centro de Ciencia de Salónica (NOESIS). Todas las personas que participan en el evento tienen la oportunidad de visitar las instalaciones del museo y participar en las diferentes actividades educativas y de ocio que se organizan durante la jornada. Los objetivos principales de Astroparty son los mismos que los de NOESIS: la divulgación de aspectos científicos y tecnológicos desde la educación y el entretenimiento, despertando el interés de la ciudadanía por esta temática. De este modo, el público asistente, sobre todo los más jóvenes, tienen la oportunidad de aprender sobre el espacio y las estrellas, dentro del ambiente informal del museo, además de conocer algunas de las investigaciones científicas más importantes que se están desarrollando en la actualidad.

ENGLISH

and engage in a variety of activities, both educational and entertaining, planned especially for that night. The event takes place every year since 2005, at the end of September, either under the European event Researcher's Night or other local cultural institutions such as the Demetria Festival. Astroparty is an event consistent to the core objectives of NOESIS: education and entertainment. It gives to the general public, especially younger people, the opportunity to learn the informal education environment of a Science Center in a friendly and festive way. The main goal is to communicate science and technology and to create motives and spark interest for science and technology. In addition it aims to inform the public about current scientific research. The last Astroparty (2013) was part of the 2013 Researchers Night initiative and was organized by the Science Centre and Technology Museum of Thessaloniki (NOESIS) and the Centre for Research and Technology Hellas (CERTH). The event took place on Friday the 27th of September 2013. More than 4.000 people who participated at the event had the chance to visit the facilities of the institution and engage in a variety of activities, planned especially for that night, such as: -Visit the technology museum -Watch a selection of films at the Planetarium and the Large Format Theater -Listen to brief presentations from some of CERTH's awarded researchers about their research experience. -Experience a different approach on lectures by the president of CERTH who organized a scientific presentation incorporating a live blues-rock performance by himself and an accompanying band. It is an original event, blending music with science in a relaxing and pleasant environment, at which Professor Thanasis Konstantopoulos, presents topical scientific issues in a simple and comprehensive manner, supported by live music by the group Nick and the Backbone. 153


CASTELLANO

La última Astroparty (2013) formó parte de la iniciativa 2013 Noche de los Investigadores y fue organizado por NOESIS y el Centro de Investigación y Tecnología Hellas (CERTH). El evento tuvo lugar el viernes 27 de septiembre de 2013. Más de 4.000 personas participaron en el acto, en el que se celebraron gran variedad de actividades nocturnas, como por ejemplo: -Visita al museo tecnológico. -Pase de películas y documentales en el Planetario y al Teatro de gran formato. -Presentaciones breves sobre las investigaciones desarrolladas por algunos de los investigadores premiados en el CERTH. -Serie de conferencias a cargo del presidente del CERTH, donde se incorporan actuaciones de blues-rock en vivo realizadas por el mismo presidente, acompañado de un grupo musical. Se trata de un evento original, donde música y ciencia se entremezclan, poco a poco, el profesor Thanasis Konstantopoulos presenta temas científicos de actualidad de una manera sencilla, todo ello acompañado de música en directo por parte del grupo Nick and the Backbone. -Talleres de robótica en los cuales vemos robots bailarines, robots movidos por “energía verde” y otros tantos que participan en las actividades de reciclaje que realizan los visitantes. En estas últimas actividades, visitantes de edades comprendidas entre los 10 y los 15 años se organizan para desarrollar robots que les ayuden, siguiendo paso a paso sus instrucciones, a resolver problemas y/o situaciones existentes sobre el reciclaje. Un ejemplo de ello son la construcción de pequeños robots controlados por ordenador, que simulan el proceso de reciclaje, dependiendo del material (plástico, papel, vidrio,etc.).

ENGLISH

-Participate in a robotic workshop introducing dancing robots, green energy robots and robots engaging visitors in recycling activities. Young visitors (10-15 y.o.) assemble small robots following step-bystep instructions trying to address an existing problem or situation. For instance regarding recycling, the kids build computer controlled robots that simulate the process by filtering garbage, according to the material (plastic, aluminium, paper etc). -Watch a science show with impressive, yet simple physics experiments -Visit an exhibition organized by CERTH presenting the institute's research achievements. -Observe the night sky with telescopes and the help of amateur astronomers. -Visit a temporary exhibition with scaled models of flying machines (airplanes, helicopters etc) and watch demonstration flights. -Take a virtual penalty kick using an augmented reality simulation. -Take part in interactive games and experiments. -Watch a music concert. All of the activities were chosen taking into account the following criteria: -The activity had to have a focus on science or technology -It should be fit for participation of a lot of visitors in a short time frame -It should be fun to do -The necessary infrastructure could fit in the events general limitations

-Espectáculos de ciencia, con experimentos extraordinarios a la vez que sencillos.

Some of the activities were developed in house from the staff of our institution (such as the science show, or some of the interactive games etc).

-Exhibición organizada por el CERTH en la que podemos ver todos los logros alcanzados por los investigadores del instituto.

Others were developed/presented by volunteer teams or other institutions that answered to our call and participated voluntarily to the event (such as the lecture

154


CASTELLANO

ENGLISH

-Observaciones del cielo nocturno con telescopios. Actividad realizada gracias a la colaboración de astrónomos aficionados. -Visita a la exposición temporal sobre aparatos voladores, donde podrán ver algunos aviones y helicópteros a escala, pero también disfrutar de vuelos de exhibición. -Actividades sobre realidad aumentada: Lanzamiento de penaltis usando esta tecnología. -Talleres y demostraciones sobre diferentes juegos interactivos y experimentos. -Concierto de música para cerrar el evento. Todas las actividades fueron elegidas siguiendo una serie de criterios: -Enfocadas hacia la ciencia y/o la tecnología. La capacidad de acoger a un gran número de gente en un corto espacio de tiempo. -Que las realizándola.

personas

se

divirtieran

-La infraestructura necesaria para llevarla a cabo. Algunas de estas actividades se han preparado en las propias casas de los trabajadores del centro, como la conferencia/show sobre ciencia o los juegos interactivos. Otras actividades han sido preparadas y desarrolladas por voluntarios del propio centro y de instituciones y grupos colaboradores, como la banda de rockblues o los astrónomos voluntarios que organizaron las observaciones nocturnas. Aunque el evento cuenta con numerosos voluntarios y trabajadores del mismo centro, se ha necesitado contratar algunos servicios para la realización de actividades al aire libre, como el concierto de cierre del evento. 3.- EVALUACIÓN -Relevancia: Astroparty es un evento basado en los objetivos fundamentales de NOESIS, la educación y el entretenimiento. El objetivo principal de nuestra entidad es ofrecer una visión de la ciencia desde la educación no formal, es por lo que este tipo

accompanied by a blues band or the night sky observations etc). Finally some others were ordered to subcontractors (such as part of the outdoors interactive games, the concert etc). 3.- EVALUATION -Relevance: Astroparty is an event consistent to the core objectives of NOESIS, education and entertainment. Offering non-formal education about science and technology to the public is the primary goal of Noesis and certainly such activities are contributing to that direction. -Impact: more than 3.000 visitors from all ages and backgrounds (families, older people, students). -Efficiency: thousands of people are reached with only the use of the museum's resources (building, equipment, staff) and a minimal budget needed mainly for the communication and advertisement of the event. 4.- SITUATION SUBSEQUENT TO THE PROJECT DEVELOPMENT We believe that the goal that was set with the first activity has been satisfactorily met. That is said taking into account the participation and the feedback from the visitors, the general discussion about the event (both before and after the day it takes place) and the increasing interest of institutions to participate. Of course a lot of things have been improved through the years and a lot of mistakes have been corrected. There is a lot more to do, especially regarding the content. A lot of activities that have been tested were not as successful as they seemed and they were replaced by others. This is an ongoing process, which also functions as a big laboratory where ideas about new activities are tested with a real audience and can then be incorporated to the regular activities offered by Noesis through the rest of the year.

155


CASTELLANO

de actividades contribuyen a ello.

ENGLISH

5.- ASSESSMENT OF THE INNOVATIVE PRACTICE

-Impacto: Más de 3.000 visitantes, desde familias hasta grupos de estudiantes, han pasado una agradable velada en la Astroparty.

Strengths and opportunities VS Weaknesses and threats:

-Eficiencia: Se ha llegado a miles de personas usando los recursos del museo (instalaciones, personal, etc.) con un presupuesto mínimo, principalmente en la difusión del evento.

-Free entrance VS offer towards society/demand for funding

4.- SITUACIÓN POSTERIOR AL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN Creemos que la meta que se planteó en la primera edición de Astroparty se ha cumplido de forma más que satisfactoria. Este hecho se ratifica si nos fijamos en la gran participación y los numerosos comentarios positivos de los participantes en el evento. También nos gustaría destacar la enorme difusión del evento llevada a cabo antes y después del mismo, despertando de este modo, un fuerte interés de instituciones públicas y privadas, que muestran su predisposición a participar en futuras ediciones. Por supuesto, muchas cosas se han corregido edición tras edición, subsanando errores y mejorando las actividades, aunque todavía hay mucho por hacer, especialmente en la mejora de los contenidos. Muchas actividades se han realizado sin éxito y han sido reemplazadas por otras con mucha más aceptación por parte de los visitantes. Astroparty también funciona como un gran laboratorio, donde ideas sobre nuevas actividades se ponen a prueba con una audiencia real y las de mejor aceptación pueden ser incorporadas al programa anual del centro. 5.- VALORACIÓN DE LA PRÁCTICA INNOVADORA -Gran número de visitantes: gran impacto/alta demanda de recursos humanos. -Entrada gratuita: acceso a toda la población/demanda de financiación. -Grandes eventos: beneficioso para la 156

-Great number of visitors VS big impact/ high demand in human resources

-Large scale event VS marketing benefits/high level of organisational requirements -Various activities VS interest for the visitor/need for expertise in various fields -Successful brand VS builds NOESIS brand name/need to exceed expectations 6.- ABILITY TO ADAPT OR APPLY THE EXPERIENCE TO OTHER ORGANIZATIONS AND CONTEXTS

Astroparty is a disguised, or better said, a thematic Science Festival. The reason we decided to promote this Science Festival as a party about stars is that the Greek society has very little experience about such festivals and we were considered about the response we would have for the public. It turned out that our communication bait was very successful and a good way to educate people about such events. Now, after almost a decade of our first Astroparty a lot of people are aware of what they should expect in an activity as a science festival and are anticipating for the event each autumn. The strength of the activity, as one can tell from its name, is that it combines the impressive, mind catching, popular aspects of science with entertainment. That way people are more positive in participating to the activities and more relaxed to process the information provided in this non-formal educational environment. Of course such an event has difficulties which result mainly from its own popularity. When you have thousands of people attending you must have a very well prepared plan from the logistics and the crowd control up to the staff communication and the activities lineup. Another big challenge is to enrich and


CASTELLANO

ENGLISH

imagen de NOESIS/alto nivel organizativo. -Diversas actividades: interés visitante/necesidad de experiencia diferentes campos.

del en

-Marca de éxito: construcción de la marca NOESIS/necesidad continúa de superación de las expectativas. 6.- POSIBILIDAD QUE LA EXPERIENCIA SE PUEDA ADAPTAR O APLICAR A OTRAS ORGANIZACIONES Y CONTEXTOS

Astroparty es un festival temático sobre ciencia. La razón por la que decidimos impulsar este festival como una fiesta alrededor de las estrellas, es por que la sociedad griega tiene muy poca experiencia en este tipo de festivales y eventos, por lo cual se cubría un gran vacío sobre esta temática. Gracias a la aceptación del público y el éxito de Astroparty, edición tras edición, hemos conseguido educar a la población en este tipo de eventos. Actualmente, después de casi una década desde la primera Astroparty, la gran mayoría de la población es consciente del tipo de actividades que puede encontrarse en este evento, por lo que se genera gran expectación poco tiempo antes de sacar a la luz el programa de actividades de la nueva edición. La fuerza de la actividad, como se puede deducir de su nombre, es que combina los aspectos de la ciencia más atractivos y llamativos con el entretenimiento. De esta forma, las personas tienen una gran predisposición a participar en las actividades, ya que las encuentran muy atractivas, pero también aprenden en un entorno de educación no formal. Cabe destacar el enorme esfuerzo que requiere la realización de este tipo de eventos, ya que no son pocas las dificultades con las que nos hemos topado año tras año. Estas dificultades están relacionadas directamente con la gran popularidad que ha alcanzado Astroparty. Cuando tienes un evento en el cual asisten miles de personas, debes contar con una organización impecable, con una comunicación entre trabajadores y voluntarios muy directa.

renew the content each year. After all when you invite people to a party you must be sure that they will have a nice time and not get bored or irritated... 7.- FUNDING FOR THE ACTION Budget: -Funded by Researchers Night initiative and/or private sponsors. -Supported by the municipality of Thermi, the Thessaloniki Amateur Astronomy Club, the Academic and Research Society of the City and a variety of private sponsors. Human Resources: -NOESIS staff (20-25 people) -Staff from participating organisations (5-10 people). Members from participating cultural groups, clubs –e.g. Astronomers Club etc-and educational teams of the city. -NOESIS volunteers (5-10 people) who receive a quick briefing/training in relevance with the details of the event. The event was advertised by the following means: -Radio spot – Aired for 9 days on various radio stations -TV spot – Aired for 7 days on 2 television stations (1 local, 1 national) -Radio interviews – At 3 local radio stations -Posters in various city sites Local television and radio stations presented extensive reports about the event and the EU initiative. 8.-ADDITIONAL INFORMATION www.noesis.edu.gr 9.- INFORMATION ABOUT ORGANIZATION The main objective of the Center is the popularization of modern knowledge and its dissemination to the public through exhibitions, movies, seminars and lectures. The brand name of the Center intends 157


CASTELLANO

También debemos controlar la logística y las posibles aglomeraciones de los asistentes. Otro gran reto es el enriquecimiento y la innovación en las actividades que se organizan en cada edición, renovando el contenido de las mismas para hacerlo más atractivo a los visitantes. Después de todo, cuando invitamos a la gente a nuestra fiesta queremos estar seguros de que tendremos buen tiempo, que la gente no se aburra y que todo salga perfecto. 7.- FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN Presupuesto: -Financiación gracias a la iniciativa La Noche de los Investigadores y algunos patrocinadores privados. -Apoyo y colaboración de Thermi (club de aficionados a la astronomía de Sálonica), Academia y Sociedad de Investigación de la ciudad, junto con diversos patrocinadores privados. Recursos Humanos: -Trabajadores de NOESIS (20-25 personas) -Personal de las organizaciones colaboradoras participantes (5-10 personas). Miembros del Club de astronomía, equipos educativos de la ciudad, grupos culturales, clubs, etc. -Voluntarios de NOESIS (5-10 personas), quienes reciben una formación básica sobre los detalles organizativos del evento. El evento ha sido anunciado por los siguientes medios: -Anuncios de radio - Emitidos durante los nueve días anteriores al evento en varias emisoras locales y nacionales. -Entrevistas de radio - En 3 emisoras locales. -Distribución de carteles en las diferentes zonas de la ciudad. -La televisión y radio locales han emitido extensos reportajes acerca del evento. 8.- MÁS INFORMACIÓN Página web de NOESIS: www.noesis.edu.gr

158

ENGLISH

to emphasize the connection between its operation and human Noesis, since the intention of its founders was to make scientific knowledge available to everybody. In the Center premises visitors see, understand, act and assume roles, intervening in the learning process through: ·Shows in the: -150-seat digital Planetarium. -300-seat Cosmotheatre with the largest flat screen in Greece (17m x 23m) in 2-D large film format (IMAX) and 3-D digital cinema projection. -Virtual reality motion Simulator. ·Educational programs. ·Meetings and discussions with members of the scientific community. ·Exhibitions with topics related to Science and Technology, including: -Technology of Transportation featuring car models that mark the history of automobile. -Technopark exhibits.

featuring

interacting

-Ancient Greek Technology featuring copies of ancient Greek machines. All the above and many more activities contribute not only to the attractive, direct and effective transfer of knowledge but also to the exchange of information, ideas and experiences.


CASTELLANO

ENGLISH

9.- INFORMACIÓN SOBRE LA ENTIDAD/ ORGANIZACIÓN El objetivo principal de nuestro centro es la popularización de los conocimientos modernos y la difusión de los mismos a través de exhibiciones, películas/documentales, seminarios y conferencias. La marca NOESIS pretende hacer hincapié en la parte humana de nuestro centro, poniendo al alcance de todos el conocimiento científico, tal y como pretendían los fundadores de nuestra entidad. En nuestras instalaciones, los visitantes pueden ver, entender, actuar y asumir roles, interviniendo en el proceso de aprendizaje mediante: ·Proyecciones en: -Planetario digital con capacidad para 150 personas. -Cosmoteatro con la pantalla plana más grande de Grecia (17m x 23m) con IMAX y 3D con capacidad para 300 personas. -Simulador de movimiento y realidad virtual. ·Programas educativos. ·Reuniones y discusiones con los miembros de la comunidad científica. ·Exposiciones sobre temas relacionados con la Ciencia y la Tecnología, incluyendo: -Tecnología de los transportes y modelos de automóviles que han marcado la historia de este sector. -Technopark (exposiciones que interactúan con los visitantes). -Tecnología griega antigua, con modelos de antiguas máquinas. Todas estas y otras actividades contribuyen al intercambio de información, ideas y experiencias de forma atractiva, directa y efectiva.

159