Page 1

2013

014 TRIMESTRE

NORMES / NORMAS4

Per a alumnat d’ESO i de Batxillerat. Grups limitats de 25 persones. Amb reserva prèvia. Els tallers es realitzaran de 10:30 a 12:00h.

tallers didàctics

Informació i reserves: T. 963 883 749 (Esmeralda Hernando) Correu electrònic: didactica.muvim@dival.es

talleres didácticos

Dilluns a divendres, de 9.30 a 14.00h. Període de sol·licitud i de reserva de plaça: 20 dies abans de l’inici del taller.

Para alumnado de ESO y Bachillerato. Grupos limitados de 25 personas. Con reserva previa. Los talleres se realizarán de 10:30 a 12:00h. Información y reservas:

MuVIM Quevedo, 10 o Guillem de Castro, 8 46001 València

T. 963 883 749 (Esmeralda Hernando) Correo electrónico: didactica.muvim@dival.es

Informació de tallers didàctics 96 388 37 49 / didactica.muvim@dival.es

Lunes a viernes, de 9.30 a 14.00h. Periodo de solicitud y reserva de plaza: 20 días antes del comienzo del taller.

Autobusos EMT Línies 5, 60 i 62 (per Guillem de Castro, 8) Línies 9, 11, 27, 61, 71 (per Quevedo, 10) Metro Línia 3 (estació Xàtiva) Línies 1 i 2 (estació Plaça d’Espanya) Renfe–Adif Estació del Nord

SECUNDÀRIA I BATXILLERAT SECUNDARIA Y BACHILLERATO

Més que lletres.

La tipografia i Blai Bellver 23, 24 o 31 de gener; 5, 6 o 7 de febrer Talleristes: Establiment El territori valencià va ser pioner en l’adopció de la impremta de Gutenberg, i des de llavors ha contribuït en molt a la història dels impresos i del procés d’edició. Entre els protagonistes en este camp es troba un xativí, Blai Bellver, renovador de l’ofici en el segle XIX. A l’ombra d’este artífex, el taller ens parla de tipus de lletres i, per això, dels corrents estètics i de les funcions socials de les publicacions.

Más que letras.

La tipografía y Blai Bellver 23, 24 o 31 de enero; 5, 6 o 7 de febrero Talleristas: Establiment El territorio valenciano fue pionero en la adopción de la imprenta de Gutenberg, y desde entonces ha contribuido en mucho a la historia de los impresos y del proceso de edición. Entre los protagonistas en este campo se encuentra un setabense, Blai Bellver, renovador del oficio en el siglo XIX. A la sombra de este artífice, el taller nos habla de tipos de letras y, por ello, de las corrientes estéticas y de las funciones sociales de las publicaciones.

Mirar la fotografia 12, 13, 14, 19, 20 o 21 de febrer Talleristes: Alejo Negro i Emilio Martí L’objectiu del taller és que els participants adquirisquen les nocions bàsiques de la composició en fotografia i descobrisquen els mecanismes comunicatius del llenguatge visual.

Mirar la fotografía 12, 13, 14, 19, 20 o 21 de febrero Talleristas: Alejo Negro y Emilio Martí El objetivo del taller es que los participantes adquieran las nociones básicas de la composición en fotografía y descubran los mecanismos comunicativos del lenguaje visual.


044

024

TRIMESTRE

TRIMESTRE

???

??

¿?

¿?

????

La imatge publicitària.

Interpretar en el cine.

Descobrint els espais.

Personatges de la Il·lustració.

5, 6 o 7 de març

24 o 25 d’abril

8, 9 o 10 de maig

15, 16, 17 o 18 d’octubre

22, 23, 24 o 25 d’octubre

Talleristes: Culturama

Tallerista: Maite Bäckman

Tallerista: Sergio Villanueva

Talleristes: Arquikids

Talleristes: Culturama

Olympe de Gouges és un personatge desconegut del gran públic a la nostra península, a diferència d’altres grans figures de la Revolució francesa, però la seua Declaració dels drets de la dona i de la ciutadana és un text fonamental per aconseguir la igualtat entre les persones. El taller tracta d’acostar la figura d’esta pensadora -guillotinada per Robespierre- a les sensibilitats del segle XXI.

La publicitat no només ens orienta o dirigix en la compra de productes o en la utilització de servicis: també pot contribuir a modificar o crear les actituds de les persones davant moltes qüestions de l’actualitat. En la base de tots estos processos es troben els creatius publicitaris, els «pares» dels anuncis que, de vegades, arriben a ser obres d’art. T’animes a elaborar-ne un?

Ser actor o actriu de cinema és una de les professions més apas sionat s de la Terra : de Hollywood a Bollywood milers de persones fan possible que milions d’espectadors interioritzen les pel·lícules. Ara en el MuVIM existix la possibilitat d’acostar-se al món de la interpretació cinematogràfica, i esta és una oportunitat que no s’hauria de deixar passar...

Arquitectura respectuosa amb l’ecologia; arquitectura sostenible; arquitectura que els joves poden imaginar i realitzar; materials reciclables i enginy: tot això pot sintetitzar el contingut d’un taller molt diferent, efímer però indeleble.

Un taller molt lúdic i dinàmic, dedicat als personatges valencians, espanyols i europeus del segle XVIII, que hauran de ser descoberts pels participants en cada sessió. Una manera d’endinsar-se en les grans contribucions a les ciències, al pensament o a les arts dels protagonistes de la Il·lustració.

La imagen publicitaria.

Interpretar en el cine.

15, 16, 17 o 18 de octubre

Olympe de Gouges:

retrat per a la igualitat

Olympe de Gouges:

retrato para la igualidad 5, 6 o 7 de marzo

Creació, negoci, conducta

Creación, negocio, conducta 24 o 25 de abril

Talleristas: Culturama

Tallerista: Maite Bäckman

Olympe de Gouges es un personaje desconocido del gran público en nuestra península, a diferencia de otras grandes figuras de la Revolución francesa, pero su Declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana es un texto fundamental para conseguir la igualdad entre las personas. El taller trata de acercar la figura de esta pensadora -guillotinada por Robespierre- a las sensibilidades del siglo XXI.

La publicidad no solo nos orienta o dirige en la compra de productos o en la utilización de servicios: también puede contribuir a modificar o crear las actitudes de las personas ante muchas cuestiones de la actualidad. En la base de todos estos procesos se encuentran los creativos publicitarios, los «padres» de los anuncios que, a veces, llegan a ser obras de arte. ¿Te animas a elaborar uno?

Una introducció

Una introducción 8, 9 o 10 de mayo Tallerista: Sergio Villanueva Ser actor o actriz de cine és una de las profesiones más apasionantes de la Tierra: de Hollywood a Bollywood miles de personas hacen posible que millones de espectadores interioricen las películas. Ahora en el MuVIM existe la posibilidad de acercarse al mundo de la interpretación cinematográfica, y esta es una oportunidad que no se debería dejar pasar...

Fer arquitectura

Descubriendo los espacios. Hacer arquitectura Talleristas: Arquikids Arquitectura respetuosa con la ecología; arquitectura sostenible; arquitectura que los jóvenes pueden imaginar y realizar; materiales reciclables e ingenio: todo ello puede sintetizar el contenido de un taller muy diferente, efímero pero indeleble.

Amb llum pròpia

Personajes de la Ilustración.

Mil noms per a l’amistat

Inventors amb idees

29, 30 o 31 d’octubre

5, 6 o 7 de novembre

Talleristes: Culturama

Tallerista: Natalia Lozano

Una celebració de la convivència en diversitat. Una reflexió sobre la pluralitat lingüística, sobre els millors valors de les diferents cultures i sobre els idiomes com a vehicle de transmissió de sentiments i de raons. Amb respecte i concòrdia, contemplar el món i comprendre els sers humans.

El cervell humà és una font inesgotable d’elucubracions, i una part d’eixos pensaments pot conduir a la invenció de tècniques, conceptes o objectes. Així ha passat al llarg de la història, i així s’esdevé en l’actualitat: les ciències i les humanitats progressen perquè moltes persones seguixen inventant. Potser tu mateix en el futur...

Mil nombres para la amistad

Con luz propia

29, 30 o 31 de octubre

22, 23, 24 o 25 de octubre

Talleristas: Culturama

Talleristas: Culturama

Una celebración de la convivencia en diversidad. Una reflexión sobre la pluralidad lingüística, sobre los mejores valores de las diferentes culturas y sobre los idiomas como vehículo de transmisión de sentimientos y razones. Con respeto y concordia, contemplar el mundo y comprender a los seres humanos.

Un taller muy lúdico y dinámico, dedicado a los personajes valencianos, españoles y europeos del siglo XVIII, que deberán ser descubiertos por los participantes en cada sesión. Una manera de adentrarse en les grandes contribuciones a las ciencias, al pensamiento o a las artes de los protagonistas de la Ilustración.

Inventores con ideas 5, 6 o 7 de noviembre Tallerista: Natalia Lozano El cerebro humano es una fuente inagotable de elucubraciones, y una parte de esos pensamientos puede conducir a la invención de técnicas, conceptos u objetos. Así ha pasado a lo largo de la historia, y así acontece en la actualidad: las ciencias y las humanidades progresan porque muchas personas siguen inventando. Quizá tú mismo en el futuro...

?

Expedició Idea:

l’aventura del pensament 19, 20 o 21 de novembre Talleristes: Culturama La visita a l’exposició permanent del MuVIM troba un complement en este taller: una activitat participativa on es propicia l’intercanvi d’opinions i les aportacions de l’experiència. En definitiva, una manera amena i útil d’incidir en els debats sobre la Il·lustració històrica i la Modernitat encunyada llavors.

Expedición Idea:

la aventura del pensamiento 19, 20 o 21 de noviembre Talleristas: Culturama La visita a la exposición permanente del MuVIM encuentra un complemento en este taller: una actividad participativa donde se propicia el intercambio de opiniones y las aportaciones de la experiencia. En definitiva, una manera amena y útil de incidir en los debates sobre la Ilustración histórica y la Modernidad acuñada entonces.

Folleto MuVIM 2013 - Grupos  
Folleto MuVIM 2013 - Grupos  

Talleres para grupos de secundaria, bachillerato, etc. MuVIM. Valencia

Advertisement