Page 1

Profil Societate

Energia care îmbunătăţeşte viaţa


Azi, CPL Concordia este un Grup alcătuit din 18 societăţi (între societăţi controlate şi asociate), care operează în Italia şi în unele State Europene.

CPL Concordia operează în întreaga lume a energiei: managementul energiei, distribuţie şi vânzare gaz metan şi GPL, e-services, tehnologia informaţiei, automatizare construcţii, construcţia şi întreţinerea de reţele de energie electrică, apă şi gaze naturale.

Astăzi, CPL Concordia este un Grup alcătuit din 18 societăţi (între societăţi controlate şi societăţi asociate), care operează în Italia, Grecia, România şi Croaţia, Algeria.

Sigla CPL înseamnă Cooperativa di Produzione Lavoro („Cooperativă de Producţie Lucru”). CPL a fost înfiinţată în Concordia, provincia Modena, în anul 1899 – cu obiectivul de a garanta de lucru unui grup de muncitori – şi a crescut progresiv ajungând la organizarea actuală.

O privire
A început ca o cooperativă de muncitori, iar astăzi CPL CONCORDIA acoperă integral spectrul larg al lumii energiei. Originea CPL Concordia datează de demult, din anul 1899. La 23 aprilie din acel an, la Concordia a fost constituită Asociaţia muncitorilor fostului exMandamento din Concordia. De la constituirea sa până în anii ’30, CPL Concordia s-a dedicat lucrărilor de excavare, asanare terenuri, canalizare, construire diguri, proiectare drumuri. În urma repetatelor dificultăţi, între 1936 şi 1945, cooperativa îşi încetează activităţile din lipsă de lucru. Activităţile sunt reluate imediat după război, cu folosirea noilor tehnologii care permit mecanizarea unei mari părţi a lucrărilor. Hotărârea de a modifica denumirea societăţii în CPL datează din 1948: societate

cooperativă cu răspundere de producţie şi lucru din Concordia, aderentă la Liga NAŢIONALĂ a cooperativelor. Până la începutul anilor ’60, CPL Concordia continuă pe linia tradiţională, nu fără elemente de diversificare, ca şi în cazul activităţilor de construcţii în sectorul hidric şi al primelor lucrări din beton armat. Dar anul cel mai însemnat pentru CPL Concordia va fi 1964, când Giuseppe Tanferri (preşedinte) şi Bruno Bighi (director tehnic) decid să facă marele pas: construcţia de reţele pentru distribuţia gazului metan. De-a lungul câtorva ani consolidează acest tip de activitate la care, la începutul anilor ’70, se alătură

transformarea aparatelor utilizatoare şi a instalaţiilor de distribuţie pentru folosirea corectă a gazului metan şi „serviciul gaz sigur”. La începutul anilor ’80, CPL participă activ la „metanizarea” Mezzogiorno (partea centrală a Italiei); începe astfel activitatea de management. Se fac primii paşi în noi sectoare care se vor consolida de-a lungul timpului: încălzire urbană, exploatarea căldurii, cogenerare. În cursul anilor ’90, CPL îşi intensifică propria prezenţă în sectoarele de exploatare şi distribuţie, cu un ochi şi pe dezvoltarea de soluţii tot mai inovative.

100 de ani de istorie
Modelul antreprenorial cooperativ conţine o provocare; aceea de a îmbina două elemente care tind spre conflict: competenţa şi democraţia.

Competenţa este capacitatea de a face bine şi de a face întotdeauna mai bine, într-o manieră controlată; democraţia este capacitatea de a face împreună, valorificând libertatea şi diversitatea. În întrepătrunderea dintre competenţă şi democraţie, cooperativa îşi exprimă adevărata identitate. Cooperativa este o întreprindere vie, care poate învinge pe piaţă cu un model original, eficient şi uman în acelaşi timp. Cooperativa, prin conceptul de continuitatea generaţiilor, vrea să trăiască, nu să supravieţuiască.

Acest orizont amplu, care trece de viziunea unică a profitului, ne face să ne mişcăm. Aici îşi are originea întregul râu al competitivităţii cooperative, datorită căreia putem să ne adaptăm la schimbările pieţii. Dorim să lăsăm moştenire generaţiilor viitoare un patrimoniu economic şi un patrimoniu de valori. Acest patrimoniu articulat este ca rădăcina în pământ, capabilă să hrănească arborele şi să-l facă solid şi stabil. Nu este invenţia noastră, ci o moştenire preţioasă transmisă de cei care ne-au precedat.

A fi o cooperativă
Pentru CPL CONCORDIA munca este valoarea primară, iar asociaţii muncitori sunt proprietarii întreprinderii.

Acest lucru înseamnă implicare personală şi muncă de echipă. Înseamnă a crede cu adevărat în ceea ce faci. Înseamnă a aparţine unei istorii şi unui teritoriu care creşte cu timpul. Înseamnă a te confrunta, a discuta, a împărţi, a trăi într-o structură care duce la creşterea capacităţilor democratice ale fiecăruia. Înseamnă a munci cu un adânc simţ al răspunderii faţă de asociaţii din trecut, asociaţii şi familiile din prezent, asociaţii care vor veni.

A munci pentru a garanta continuitatea generaţiilor (adică existenţa acestei întreprinderi şi în viitor) înseamnă a acorda o mare importanţă valorii economice, factor esenţial pentru a menţine sănătoasă o societate. În tot acest joc de valori, în stadiul lumii economice, trebuie să avem mereu în vedere regulile de bază. Corectitudine, onestitate, atenţie la justiţie, solidaritate, respect pentru mediul înconjurător sunt valori care pot face întreprinderea economică un subiect social preţios şi vital.

Valori
Misiunea exprimă sensul existenţei şi acţionării unei întreprinderi, raţiunea sa a exista.

Arată de ce o societate există şi de ce vrea să continue să existe. Este fondată pe valori ale întreprinderii şi este un instrument util pentru a menţine cursul, direcţionând eforturile fiecăruia spre un orizont comun. CPL înseamnă Cooperativa di Produzione Lavoro („Cooperativă de Producţie Lucru”). De 106 ani, misiunea noastră este generarea de muncă adevărată: reglementată, sigură, care valorifică persoana şi caracteristicile sale. O muncă care dă demnitate celui care o desfăşoară, care duce la creşterea capacităţii profesionale şi a umanităţii persoanei respective. O muncă care devine patrimoniu pentru teritoriu.

O muncă desfăşurată cu cele mai bune capacităţi ale noastre, cu seriozitate, coerenţă şi profesionalitate. Astăzi, ne exprimăm această misiune a noastră operând în lumea energiei: exploatare căldură, furnizare servicii, proiectare, distribuţie şi vânzare gaz metan şi GPL, construcţie şi întreţinere reţele de gaz, apă şi energie electrică.

Misiune
RSI (sau CSR, Corporate Social Responsability) este Răspunderea Socială a Întreprinderii.

În 2001, Comisia Europeană, în aşanumita Carte verde, a afirmat că Răspunderea Socială a Întreprinderii „constă în integrarea voluntară a dimensiunii sociale şi a mediului în operaţiunile comerciale şi în rapoartele cu toate părţile interesate”. Fiecare întreprindere are o răspundere socială. Adică orice întreprindere este răspunzătoare faţă de întreaga structură socială: se află într-un mediu, operează într-un teritoriu, implică prin munca sa persoane, agenţii, instituţii. Toţi aceşti subiecţi care interacţionează cu întreprinderea se numesc stakeholders (deţinători de interese).

Fiecare dintre aceşti subiecţi este direct interesat în operaţiunile întreprinderii: este influenţat de acestea şi le influenţează, direct sau indirect. Bilanţul social este instrumentul de măsurare a Răspunderii Sociale a Întreprinderii: instrument de autoanaliză, cunoaştere şi transparenţă, pârghie esenţială şi strategică pentru o îmbunătăţire continuă. CPL Concordia investeşte mult în acest instrument, căutând mereu o implicare mai mare a deţinătorilor de interese.

RSI
CPL Concordia este în fruntea unui Grup alcătuit din 18 societăţi. Borgoverde S.r.l. (IT) Coop Gas S.r.l. (IT) CPL Concordia Filiala Cluj Romania S.r.l. (RO) CPL Hellas A.B.E. & T.E. (GR) Cristoforetti Servizi Energia S.r.l. (IT) Energia della Concordia S.p.A. (IT) ERRE.GAS S.r.l. (IT) Fontenergia S.p.A. (IT) Gas della Concordia S.p.A. (IT) Immobiliare della Concordia S.r.l. (IT) Ischia Gas S.r.l. (IT) Marigliano Gas S.r.l. (IT) Nuoro Servizi S.r.l. (IT) Pegognaga Servizi S.r.l. (IT) Sarda Finanziaria S.r.l. (IT) Sarda Reti Costruzioni S.r.l. (IT) Serio Energia S.r.l. (IT) Si.Gas S.r.l. (IT) Teclab S.r.l. (IT)

Grup Indicatori de bilanţ 200.000 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0

EVOLUŢIA VALORII PRODUCŢIEI „CPL CONCORDIA” Anii 2001-2005 şi Previziune 2006 (mii de euro) 176.464 180.929 147.265

2001

186.176

EVOLUŢIA PATRIMONIULUI NET „CPL CONCORDIA” Anii 2001-2005 şi Previziune 2006 (mii de euro)

155.819 131.700

2002

2003

2004

2005

2006

89.000 88.000 87.000 86.000 85.000 84.000 83.000 82.000 81.000 80.000

88.423

88.175

86.681 85.742

86.671

83.267

2001

2002

2003

2004

2005

2006
EVOLUŢIA VALORII PRODUCŢIEI „CPL CONCORDIA” ŞI A GRUPULUI „CPL CONCORDIA” Anii 2001-2005 şi Previziune 2006 (mii de euro) 249.293

250.000 200.000 150.000 100.000

147.265

226.852 241.830

229.992

206.719

131.700

155.819

176.464

180.929

185.041

50.000 0

2001

2002

EVOLUŢIA PATRIMONIULUI NET „CPL CONCORDIA” ŞI A GRUPULUI „CPL CONCORDIA” Anii 2001-2005 şi Previziune 2006 (mii de euro)

257.053

2003

2004

2005 2006

91.000 90.000 89.000 88.000 87.000 86.000 85.000 84.000 83.000 82.000 81.000 80.000 79.000 78.000 77.000 76.000 75.000

91.134 88.423

88.175

86.681 85.742

86.671

81.459

83.267 80.324

2001

2002

2003

75.123 2004 2005

2006

10


CPL Concordia este o cooperativă şi aparţine asociaţilor săi.

Organizarea

Actorii care contribuie la guvernarea societăţii sunt: Adunarea Asociaţilor, Consiliul de Administraţie, Colegiul Cenzorilor. Cheia operaţională a cooperativei este Comitetul Director: aici se face legătura dintre proprietate şi activitate. De fapt, Comitetul Director asigură îndeplinirea deciziilor luate de Consiliul de Administraţie, delegând structurii manageriale definirea planurilor şi strategiilor.

Două sunt aspectele cele mai inovative: modelul de business şi structura organizaţională generală. În timp ce până în 2006, modelul de business trata structura divizională (poli de competenţă), noua structură se bazează pe un model mixt care ţine cont de zone teritoriale omogene în care să dezvolte toate competenţele, servinduse de unele servicii centralizate.

Începând cu 1 ianuarie 2007, este activă noua structură organizaţională a CPL Concordia.

Structura organizaţională

Organigrama conducerii CdA

Preşedinte

Vicepreşedinte

Staff Preşedinţie

Biroul juridic

Biroul Comunicare

Biroul Siguranţă

Dir. Generală Operativă

Direcţia Comercială

Staff Dir. Gen.

Calitate

Responsabili de zonă

Mediu

Sector Construcţii

Biroul Licitaţii

Achiziţii

Sector Distrib.

Direcţia Admin. Fin. Contr şi Si.

Serviciul Tehnic

Sector Inst. Tehnologice

Responsabili de specialit.

Sect. Odoriz. & Servicii

Sector ICT

Direcţie Res. Umane

Resurse Umane

Salea Area Manager

Administrare

Control de Gestiune

Comerciali Teritoriali

Sisteme informaţionale

Finanţe

11


» A7

» A3 » A1

» A5

» A8

» A2

» A4

» A6

» A2 » A6

Cele 8 zone teritoriale ale CPL Concordia în Italia A1 » Concordia

» A6

A2 » Roma - Sardegna - Tirreno A3 » Milano - Nord Ovest A4 » Sant’Omero - Adriatica A5 » Fano - Umbria A6 » Campania - Calabria - Sicilia A7 » Padova - Nord est A8 » Toscana

12


Sedii Athens (Greece) Via Amaroussiou - Xalandriou 94 - 151 25 Marousi tel. +30.210.68.99.510 fax +30.210.68.99.257 e-mail: info@cpl.gr Cluj-Napoca (Romania) Strada Siretului, 24 - 3400 tel. +40.264.20.79.80 - fax +40.264.20.79.81 e-mail: cpl.cluj@cpl.it

Concordia sulla Secchia (MO) Via Achille Grandi, 39 - 41033 tel. +39.0535.61.61.11 fax +39.0535.61.63.00 e-mail: info@cpl.it Bologna Via della Cooperazione, 30 - 40129 tel. +39.051.63.80.611 fax +39.051.32.34.50 e-mail: bologna@cpl.it Melegnano (MI) Viale della Repubblica, 1/b - 20077 tel. +39.02.9803.11 - fax +39.02.9803.1532 e-mail: milano@cpl.it

Sesto Fiorentino (FI) Via Tevere 80/3 – 50019 tel. +39.055.30.14.62 - fax +39.055.34.27.398 Abbadia S. Salvatore (SI) Via Gorizia, 93 - 53021 tel. +39.0577.77.51.94 fax +39.0577.77.51.94 e-mail: abbadiacostruzioni@cpl.it Sant’Omero (TE) Via Cristoforo Colombo - 64027 tel. +39.0861.88.76.93 fax +39.0861.88.70.93 e-mail: somero@cpl.it Roma Viale Palmiro Togliatti, 1473 - 00155 tel. +39.06.40.90.071 fax +39.06.40.90.07.340 e-mail: roma@cpl.it Pattada (SS) Piazza Crispi, 24 - 07016 tel. +39.079.75.62.61 - fax +39.079.75.60.39 e-mail: pattada@cpl.it Lanusei (NU) Via Progresso, 35 - 08045 tel. +39.0782.48.00.34 - fax +39.0782.48.09.47 e-mail: lanusei@cpl.it Tortolì (NU) Via Mons. Virgilio, 39 - 08048 tel. +39.0782-62.00.35 - fax +39.0782.62.02.75 e-mail: tortoli@cpl.it

SEDIU LEGAL SEDII PERIFERICE BIROURI DESCENTRALIZATE

Corleone (PA) Via Firmaturi, 9-11 - 90034 tel. +39.091.84.68.939 - fax +39.091.84.68.520 e-mail: corleone@cpl.it Palma di Montechiaro (AG) Via Cangiamila, 1155 - 92020 tel. +39.0922.96.14.16 - fax +39.0922.79.15.63 e-mail: palma@cpl.it

13


Mirandola (MO) Via Di Mezzo, 64 - 41037 tel. +39.0535.61.55.11 fax +39.0535.61.55.10 e-mail: info@cpl.it Tresigallo (FE) Via Mazzini, 6 - 44039 tel. +39.0533.60.23.99 - fax +39.0533.60.19.14 e-mail: tresigallo@cpl.it Basaldella di Campoformido (UD) Via della Croce, 45 - 33030 tel. +39.0432.56.03.63 - rif. p.i. Paganin +39.335.10.27.092 e-mail: upaganin@cpl.it Cazzago di Pianiga (VE) Via Pionca, 28 - 30030tel. +39.041.51.02.096 tel. + fax +39.041.41.55.01 e-mail: retinordest@cpl.it

Fano (PU) Via del Commercio, 9 - 61032 tel. +39.0721.83.89.11 - fax +39.0721.80.97.25 e-mail: fano@cpl.it Arezzo Via Don Luigi Sturzo, 150 - 52100 tel. +39.0575.23.414 - fax +39.0575.22.209 e-mail: arezzo@cpl.it Pescara P.zza Duca degli Abruzzi, 20 - 65100 tel. +39.085.47.15.940 - fax +39.085.47.16.49 e-mail: pescara@cpl.it

San Cipriano d’Aversa (CE) Via Roma, 168 - 81036 tel. +39.081.81.62.853 fax +39.081.81.62.853 e-mail: sancipriano@cpl.it

Ischia (NA) Via Morgioni, 82 B-C tel. +39.081.83.31.45 - fax +39.081.83.31.45 e-mail: info@ischiagas.com

Camerota e-mail: camerota@cpl.it

Villa San Giovanni (RC) e-mail: villasangiovanni@cpl.it

Crosia Mirto (CS) Via Sandro Pertini, 5 - 87060 tel. +39.0983.48.05.80 - fax +39.0983.48.05.80 e-mail: mirto@cpl.it

Marigliano (NA) Via Roberto de Vito, 19 - 80034 tel. +39.081.84.10.091 - fax +39.081.84.10.091 e-mail: info@mariglianogas.it Napoli (NA) Via Emilio Scaglione, 28/31 - 80145 tel. +39.081.58.52.236 - fax +39.081.58.52.236 e-mail: napoli@cpl.it San Giuseppe Vesuviano (NA) e-mail: sangiuseppevesuviano@cpl.it

14


CPL Concordia se propune ca partener în managementul global al sistemelor energetice.

Serviciul energie

Datorită unei atente analize tehnice şi economice, CPL Concordia propune şi realizează soluţii optime în vederea eliminării ineficienţei instalaţiilor, ajutând clientul să obţină rezultate concrete şi imediate. Serviciul Energie este un tip deosebit de raport contractual (D.P.R. nr. 412 din 26 august 1993), care doreşte să atingă următoarele obiective:

garantarea condiţiilor de confort a mediului prin folosirea raţională a energiei

menţinerea unor standarde înalte de siguranţă şi protecţie a mediului

asigurarea îmbunătăţirii procesului de transformare şi utilizare a energiei.

Alegând Serviciul Energie, clientul încredinţează propriile instalaţii energetice societăţii CPL Concordia pentru activităţile de: exploatare, funcţionare, întreţinere, recalificare. Totul este reglementat de un raport contractual flexibil şi personalizabil, cu o durată de mai mulţi ani (de la 3 la 9 ani).

Energie

15


Cogenerarea este producţia combinată de energie electrică şi energie termică

Sisteme de cogenerare Cogeneratorul este alcătuit dintrun motor cu explozie legat la un generator electric: căldura generată de motor în timpul funcţionării (cilindri, ulei lubrifiant, gaz de evacuare) este recuperată şi transformată în energie termică. În acest mod se obţin randamente de peste 90%. Serviciul Cogenerare însoţeşte şi susţine pe cei ce aleg cogenerarea, cu următoarele activităţi:

studierea soluţiilor tehnologice

serviciul de construcţie şi dezvoltare instalaţii

serviciul întreţinere şi intervenţie rapidă

pregătire pentru calificarea şi obţinerea certificatelor verzi şi a titlurilor de eficienţă energetică

telecontrol pentru monitorizarea instalaţiei 24 de ore din 24.

Serviciul Cogenerare îţi oferă linişte şi eficienţă într-un singur serviciu.

Energie

16


CPL Concordia investeşte puternic în cercetarea în domeniul energetic, cu mare atenţie la soluţiile ce respectă mediul.

Surse reînnoibile de energie De-a lungul anilor, am acumulat o experienţă profundă mai ales în exploatarea energiei produse de unele surse de energie reînnoibile: SOLARE Elementul principal al unei instalaţii solare termice este colectorul, care este expus la lumina soarelui. La rândul său, colectorul este alcătuit din absorbitor, care are funcţia de a absorbi radiaţia solară şi de a o transforma în căldură. Căldura generată în absorbitor este transferată într-un rezervor ce conţine apă. Apa acumulată şi încălzită este apoi folosită în scop sanitar sau pentru instalaţia de încălzire la temperatură

joasă. Acest tip de intervenţie se aplică oriunde există un consum important de apă caldă: locuinţe, şcoli, spitale, case de odihnă, birouri publice, baze sportive, piscine. GEOTERMICE Temperatura terenului, la doar câţiva metri sub suprafaţă, se menţine constantă în jur de 14 grade pe toată perioada anului. Pompele de căldură cu energie geotermică exploatează acest fenomen natural extrăgând căldură din pământ iarna pentru încălzire şi transformând-o vara pentru răcorire. Exploatând pur şi simplu o sursă gratuită şi uşor disponibilă, se pot încălzi

şi răcori mediile cu un sistem unic şi întrun mod foarte funcţional. BIOMASA Cazanele moderne ard combustibili lemnoşi de înaltă calitate, precum brichete, aşchii şi resturi din prelucrare, cu emisii comparabile celor ale sistemelor convenţionale pe gaz şi motorină. Combustia poate fi controlată în mod automat, în funcţie de cererea de energie, de calitatea combustibilului şi de compoziţia gazelor de evacuare. Pe lângă randamentul ridicat, sistemele de încălzire pe lemne nu produc nicio emisie netă de anhidridă carbonică.

Energie

17


CPL Concordia realizează instalaţii de încălzire şi condiţionare de dimensiuni medii şi mari.

Climatizare De la centrale de producere a energiei termice şi frigorifere până la instalaţii interioare. Serviciul se poate adapta la toate ariile:

sectorul terţiar: locuinţe, centre comerciale, centre rezidenţiale, bănci

Serviciul are o durată contractuală medie de la 3 la 9 ani, de-a lungul cărora CPL Concordia oferă un serviciu de întreţinere cu garanţie totală şi personalizabilă în funcţie de nevoile clientului.

sectorul public: şcoli, spitale, centre sportive, structuri publice în general

Exploatarea directă a instalaţiei ne face deosebit de flexibili. Gestionând noi înşine întregul proces – studiu de fezabilitate, proiectare, conducere lucrări, exploatare şi întreţinere – garantăm un rezultat optim: creşterea

comerţ

performanţei, creşterea vieţii instalaţiei, reducerea costurilor de funcţionare.

industrie

Energie

18


Astăzi mai mult ca niciodată, administraţiile publice avertizează o nevoie: reglementarea instalaţiilor de iluminat public.

Iluminat public Aceasta concomitent cu o reducere generală a resurselor umane, tehnice şi financiare. Contractele pentru exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de iluminat public se nasc tocmai pentru aceasta. Pe baza celor experimentate deja cu instalaţiile termice, CPL Concordia propune contracte cu durată de mai mulţi ani, în cadrul cărora inovaţia tehnologică devine principala pârghie pentru reducerea costurilor.

Prin contractul de iluminat public, CPL Concordia stabileşte, în acord cu administraţia publică, tipul de investiţie pe care se doreşte să-l abordeze. Pornind de la aceasta şi de la cerinţele normativelor, începe operaţiunea, care se dezvoltă pe două elemente cheie ale instalaţiei: impactul estetic, impactul energetic.

Energie

19


CPL Concordia propune soluţii de instalaţii integrate: planificare şi proiectare, construcţie şi testare, exploatare tehnică şi întreţinere

Sisteme de încălzire urbană Instalaţia de încălzire urbană este alcătuită dintr-una sau mai multe surse de energie la distanţă şi este situată în centrala de producţie. Apa caldă produsă este direcţionată în ţevile subterane ale oraşului, pentru a ajunge la clădirile racordate. Odată ajunsă la destinaţie, datorită schimbătorilor de căldură care înlocuiesc cazanul tradiţional, apa caldă este folosită în scop sanitar şi pentru încălzirea mediului. Toate aparaturile sunt controlate şi comandate printr-un sistem de exploatare computerizat.

Instalaţia de încălzire urbană este caracterizată printr-o foarte mare simplicitate de folosire: nu mai există cazan, ci doar un schimbător. Aceasta înseamnă eliminarea pericolelor şi necesitatea controalelor. Datorită acestui serviciu, exploatarea este încredinţată societăţii CPL Concordia. Costul de exploatare este în funcţie de consum: se plăteşte ceea ce se consumă, prin citirea unui contor de energie omologat.

Energie

20


Problema calităţii aerului în mediile închise este de mare actualitate în cadrul mai larg al protecţiei mediului şi respectării reglementărilor în vigoare

Cât se conştientizează, de-acum din ce în ce mai mult, riscurile legate de calitatea aerului pe care îl respirăm (Organizaţia Mondială a Sănătăţii estimează că 30% dintre persoanele din clădiri nerezidenţiale sunt afectate de forme de stări de rău). Este, deci, esenţial ca instalaţia să fie menţinută în condiţii igienice şi de eficienţă optimă.

Curăţarea instalaţiilor aeraulice

garantarea de condiţii igienice a aerului, astfel încât să se excludă orice posibilitate de infecţie sau de disconfort pentru persoanele care ocupă mediul de lucru;

respectarea certificată a prevederilor legale;

restabilirea valorilor normale ale microclimatului;

curăţarea şi igienizarea uniformă a conductelor de orice tip şi dimensiune;

reducerea pe termen mediu şi lung a costurilor de întreţinere a instalaţiilor.

economie de timp de 30% faţă de alte sisteme mecanice;

reducerea costurilor de intervenţie;

Cea mai bună metodă de curăţare a instalaţiilor aeraulice este, deci, tehnologia COLLOM, care permite şi aduce următoarele beneficii:

Energie

21


Management integrat al serviciilor în vederea îmbunătăţirii eficienţei şi a obţinerii unui management economic optim.

Prin contractul Global Service, clientul încredinţează societăţii CPL Concordia – conform formelor prevăzute de legislaţie – toate serviciile pe care doreşte să le terţiarizeze. Clientul şi furnizorul întocmesc un contract pe mai mulţi ani: durata este în funcţie de cerinţe, modalităţile în funcţie de serviciile solicitate. Un element central al contractului Global Service este Managementul tehnic. Este vorba de toate acele acţiuni (organizaţionale, de control, proiectare) care vizează: simplificarea procedurilor, reducerea costurilor, integrarea activităţilor, optimizare.

Global Service

» Informatizare » Call center » Registru şi recensământ al instalaţiilor şi arhitectonic » Telecontrol » Automatizare construcţii » Întocmire devize » Proiectare execuţie şi managementul lucrărilor » Contabilitate » Situaţie lucrări » Diagnostic energie şi certificare » Management practici normative » Administrare patrimoniu » Asistenţă fiscală şi contractuală » Management resurse interne şi externe

Activităţile de management tehnic se referă la un singur interlocutor – Responsabil contract – care supraveghează un staff de specialişti pentru fiecare activitate specifică prevăzută în contract.

Energie

22


Distribuţie Serviciul de distribuţie gaze naturale cuprinde toate activităţile care privesc întreţinerea reţelelor, realizarea de branşamente, instalarea de aparate de măsurare consum şi managementul siguranţei instalaţiilor. CPL Concordia este concesionară a serviciului de distribuţie gaz metan şi GPL în Italia (Sardinia, Sicilia, Campania, Calabria), România şi Grecia. De asemenea, oferă propriul serviciu de consultanţă şi management pentru toate etapele procesului de transport.

Gaz

23


Cabine de decompresie Valorificând propria experienţă de mai mulţi ani, CPL CONCORDIA a dezvoltat o serie completă de proiecte-soluţii realizate în conformitate cu legislaţia italiană şi străină, care pot răspunde la toate problemele legate de reducerea presiunii gazului, folosind cele mai bune aparaturi existente pe piaţă. Specializată în diferite sectoare de activitate, de la construcţia de reţele, la construcţii clădiri, la furnizarea de odorizante, CPL Concordia poate furniza soluţii „la cheie” care cuprind construcţii mecanice şi de clădiri, instalaţii electrice, montare, punere în funcţiune, precum şi furnizarea celor mai avansate sisteme de supraveghere video şi control al

instalaţiilor, în modalitate „global service”. Analog, soluţiile propuse de CPL Concordia pentru serviciul postvânzare variază de la simpla întreţinere programată la managementul instalaţiei în „global service”, incluzând, deci, întreţinere, furnizare odorizant, supravegherea video a instalaţiei cu managementul alarmelor, managementul datelor şi contorizare. O atenţie deosebită este acordată soluţiilor pentru amplasarea instalaţiilor care pot fi montate în clădiri civile de tip tradiţional, în prefabricate ce urmează a fi montate pe teren, chiar

şi în articole manufacturate din beton armat vibrat, care permit transportarea pe autovehicul a instalaţiei deja premontată în fabrică. Pentru acest tip de instalaţii, CPL Concordia a dezvoltat o serie de produse denumite IRIS, atât pentru uz industrial, cât şi civil, respectând pe deplin Caodul de Reţea SNAM Rete Gas.

Gaz

24


Grupuri de reducţie CPL CONCORDIA a dezvoltat o serie completă de grupuri de reducţie, dimensionate conform Normelor UNI-CIG, care pot răspunde la toate problemele legate de distribuţia de gaze naturale. Pentru cerinţe deosebite de filozofie proiect sau de limitări dimensionale, CPL CONCORDIA realizează grupuri de reducţie cu specificaţiile Clientului, folosind cele mai bune aparaturi existente pe piaţă. Cu know-how-ul dobândit în activităţile de întreţinere, CPL CONCORDIA a proiectat grupurile de reducţie astfel încât să efectueze operaţiile de exploatare şi întreţinere numai din faţă; această soluţie permite instalarea grupului pe perete sau în

apropierea unei împrejmuiri, reducând dificultăţile de poziţionare. Grupurile de reducţie sunt livrate Clientului gata pentru instalare şi punere în funcţiune, reglarea dispozitivelor de siguranţă şi a regulatorilor de presiune este verificată în fabrică înainte de expediere. Folosirea aparaturilor purtând marca CE, conform Directivei 97/231CE Echipamente sub Presiune (Directiva PED) şi conformitatea cu DM 24/11/84 completează caracteristicile grupurilor. La cerere sunt disponibile grupuri de reducţie cu nivel scăzut de emisie sonoră, conform DPCM 1/3/1991 şi grupurile pot fi furnizate dotate cu dulap metalic sau cu alte articole prefabricate.

Gaz

25


Protecţie catodică » Execuţie instalaţii de protecţie catodică activă, cu alimentatoare automatice sau semiautomatice şi dispersoare anodice cu injecţie de curent pat orizontal sau puţ vertical. » Realizare protecţie pentru structurile cu absorbţie modestă, folosind alimentatoare „industriale” adecvate sau anozi de sacrificiu cu magneziu.

Gaz

26


Odorizare Legea din Italia atribuie un rol fundamental odorizării gazelor naturale pentru constatarea imediată a eventualelor scurgeri. Este o măsură indispensabilă care poate elimina risipa şi poate garanta o reţea sigură. CPL CONCORDIA oferă un serviciu de odorizare globală absolut de încredere. Personalul calificat şi echipamentele adecvate asigură maxima siguranţă pe perioada tuturor etapelor procesului: depozitare, furnizare, transport, odorizare (prin absorbţie şi prin injecţie), serviciu web pentru procesul întregului proces.

Gaz

27


Contorizare Graţie experienţei acumulate în domeniul industrial, CPL Concordia a dezvoltat AMR (Automatic Metering Reader), sistemul de contorizare a consumului casnic al utilizatorilor de gaz, apă, energie electrică. AMR este instrumentul ideal pentru administratorii de reţele de distribuţie. Acesta garantează un control total al consumurilor datorită citirii frecvente, sincronizate şi de înaltă precizie.

Gaz

28


Măsurare şi corectare CPL Concordia analizează compoziţia gazelor combustibile şi gradul de odorizare prin intermediul Laboratorului de Analiză şi Calibrare, efectuând gazcromatografii pe teren prin Unităţi Mobile. Laboratorul CPL Concordia este acreditat SINAL, conform normei UNI 17025:2000, pentru efectuarea următoarelor probe: » stabilirea cantităţii de odorizant existent în gazul combustibil (UNI 7133:1994) » măsurarea puterii calorice şi a densităţii gazelor naturale (ISO 6974-4:2001 şi ISO 6976:1995).

Gaz

29


Reţelele tehnologice Proiectare, construire, întreţinere: » reţele gaz » reţele apă » reţele de încălzire urbană » linii electrice » linii de iluminat public » linii date » încălzire urbană Operăm în sectorul reţelelor de peste 30 de ani şi putem într-adevăr să oferim cea mai mare experienţă. Pe lângă aceste activităţi mai tradiţionale, CPL Concordia are grijă de ciclul integrat al apelor: de la construcţia şi întreţinerea apeductelor, la dezafectare şi exploatare.

În ceea ce priveşte reţelele electrice, CPL Concordia execută construcţia, extinderea, întreţinerea, dezafectare de linii aeriene şi îngropate de medie şi joasă tensiune, precum şi amenajarea de cabine electrice. Fiecare activitate este administrată – de la proiectare până la realizare – de personal intern, garantând astfel înalte standarde ale proiectelor, calitatea executării, rapiditatea intervenţiei.

Reţele

30


Inspecţie reţele Căutarea sistematică a scurgerilor de gaz de la reţelele de distribuţie este o activitate esenţială de prevenire. Autoritatea pentru energie electrică şi gaz a dispus obligaţia (hotărârea 168/04) de inspectare a unor procente prestabilite din reţelele de distribuţie. Serviciul oferit de CPL Concordia pune alături de tehnicile tradiţionale de căutare cu mijloace pietonale folosirea cea mai eficientă a autovehiculelor dotate cu detectoare de urme de gaz în aer până la concentraţia de 1 ppm. Astfel, se pot identifica şi scurgeri în cantităţi minime. Viteza de răspuns a sistemului de semnalare permite înregistrarea oricărei prezenţe de gaz

metan la câţiva metri de la identificarea acesteia.

Reţele

31


CPL Concordia are în centru o echipă dedicată dezvoltării de soluţii şi servicii ICT

Software ERP şi servicii web Oferim o înaltă capacitate de programare şi furnizare de servicii informatice, bazată pe implementarea continuă de sisteme. Pentru a fi mereu la zi cu noile reglementări şi cu cerinţele clienţilor noştri.

Web: portal R.E.T.E. (ghişeu virtual pentru clienţi, deschis 24 de ore din 24); creare de situri web complexe, bazate pe sisteme CMS avansate; Contact center pentru gestionarea apelurilor de asistenţă.

Software: pentru managementul integrării ERP în sistemele de facturare şi pentru managementul resurselor umane, parc auto, citire contoare, etc.

ICT & automatizare construcţii

32


Marea experienţă a CPL în domeniul distribuţiei a creat o cunoaştere profundă al problemelor legate de facturare

Facturare şi contorizare Aceasta ne permite să furnizăm soluţii avansate şi să rezolvăm probleme complexe în mod rapid şi eficient. Consultanţă tarifară şi fiscală Este cu siguranţă partea importantă a serviciului şi trebuie să funcţioneze ca supraveghere şi legătură pentru toate celelalte activităţi.

Printre activităţile principale se numără şi consultanţa furnizată pentru urmărirea ajustărilor normative, fiscale şi tarifare pe care autoritatea le aplică în cursul anului.

Putem desfăşura această activitate integral cu tehnicienii noştri sau putem colabora cu alţi consultanţi sau cu operatorii dvs.

ICT & automatizare construcţii

33


Call/Contact center CPL Concordia propune CONTACT CENTER MULTISERVICES. Este un software pentru managementul Global Service complet şi e conform cu cerinţele normei 10951:2001. CONTACT CENTER MULTISERVICES e un pachet de programe flexibil şi în continuă evoluţie pentru managementul:

» Global Service (administrarea de patrimonii imobiliare şi instalaţii, managementul furnizării de gaz, apă, energie electrică, odorizant, administrarea instalaţiilor de iluminat public, serviciul de curăţenie, întreţinere spaţii verzi, city global)

» Contact Center 24/24 (serviciu de Intervenţii pentru: linii de gaz, apă, energie electrică; global service; instalaţii termice; iluminat public).

ICT & automatizare construcţii

34


Este noul serviciu al CPL CONCORDIA Group, care oferă integrarea diferitelor instalaţii cu ajutorul celor mai avansate tehnologii

Telecontrol CPL CONCORDIA propune un nou serviciu pentru integrarea optimă a diferitelor sisteme şi instalaţii tehnologice. Consultanţă, proiectare şi construcţie de sisteme avansate pentru a-ţi oferi confort, siguranţă, acces la date, economisire energie. CPL CONCORDIA îşi realizează proiectele folosind ca furnizori cei mai buni parteneri de pe piaţă. Natura de integrator independent de sisteme permite o flexibilitate maximă în realizarea arhitecturii sistemului şi a celor mai adecvate instrumente de operare pentru nevoile specifice ale clienţilor.

ICT & automatizare construcţii

35


A garanta siguranţa înseamnă a proteja viaţa, activităţile, clădirile.

Instalaţii anti-incendiu Spitale, blocuri, birouri, hoteluri, stabilimente, depozite. Un incendiu poate comporta consecinţe foarte grave, care pot fi uşor limitate sau chiar evitate. În orice caz, intervenţia imediată – în faza iniţială de evoluţie a incendiului – poate reduce la minim posibilele daune. Sistemele de detectare automată, de semnalare manuală, de alarmă incendiu sunt efectiv de mare ajutor pentru protecţia clădirilor şi a persoanelor care

Toate sistemele automate de detectare şi semnalare alarmă incendiu proiectate de CPL Concordia sunt studiate cu o dublă atenţie: evaluarea riscurilor şi alegerea soluţiilor cele mai inovative şi adecvate pentru nevoile comitentului. Toate acestea cu deplina respectare a normelor prevăzute.

trăiesc şi lucrează în acestea.

ICT & automatizare construcţii

36


Obiectivul domoticii este îmbunătăţirea calităţii locuinţelor.

Domotică Domotica este un neologism care derivă din „domus” (casă) şi din informatică şi înseamnă informatizarea casei în vederea îmbunătăţirii locuinţei. Adăugarea tehnologiei la locul în care locuiţi, pe lângă faptul că îmbunătăţeşte starea de bine a celor care folosesc camerele, înseamnă a putea optimiza consumul de energie şi, deci, reducerea costurilor de administrare. Domotica poate fi văzută ca o aplicaţie a Automatizării Construcţiilor, care se ocupă cu dezvoltarea de tehnologii pentru locuinţe în vederea creării unei „case inteligente”.

ICT & automatizare construcţii

37


Sistemele de supraveghere video au devenit o componentă fundamentală a sistemelor de siguranţă

Supraveghere video Prin sistemele de supraveghere video, avem posibilitatea de a vizualiza imagini live (în timp real) sau chiar înregistrate, în vederea monitorizării mediilor sau a zonelor şi pentru a identifica situaţii de pericol, organizând apoi intervenţia organelor de pază. În consecinţă, folosirea tot mai masivă a telecamerelor în alte sectoare (electromedical, controlarea prelucrării industriale, robotică, videoconferinţe, etc.) a deschis piaţa pentru provocări noi şi entuziasmante, făcând necesară căutarea continuă de soluţii inovative, cum ar fi elaborarea de imagini adaptabile la diferite tipuri de sisteme şi instalaţii.

ICT & automatizare construcţii

38


Control acces

Este un tip de instalaţii care permite persoanelor şi/sau vehiculelor să intre sau să iasă din anumite zone sau încăperi. Cu sistemele de control a accesului se poate gestiona accesul la o zonă pe baza: caracteristicilor persoanei care solicită accesul (de ex.: personal, vizitator, autovehicul).

Pentru a limita accesul se folosesc: încuietori electrice, gratii, turnicheţi, uşi rotative, etc. Potenţialii utilizatori de astfel de sisteme sunt: societăţi, centre sportive, hoteluri, locuri publice, spitale, bănci, stadioane, parcări, etc.

datei şi orei la care s-a făcut cererea de acces, etc.

ICT & automatizare construcţii

39


Sisteme HVAC

Automatizarea reglării poate fi aplicată la instalaţiile: » » »

Nou construite Renovate Existente

În proiectarea sistemului de reglare a unei instalaţii HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning), obiectivul este de a dota cu inteligenţă proprie şi autonomie instalaţia de încălzire şi aer condiţionat.

Pentru atingerea acestui scop, este necesară o atentă analiză a caracteristicilor electrice şi funcţionale ale elementelor ce alcătuiesc instalaţia. Experienţa şi know-how-ul personalului nostru ne permit să furnizăm soluţii personalizate care pot răspunde la cele mai exigente cerinţe, aceasta mulţumită şi unui proces de producţie testat în timp, care este rodul anilor de experienţă în domeniu.

ICT & automatizare construcţii

40


Astăzi, CPL Concordia poate să preia proiecte infrastructurale complexe de finanţare a proiectelor.

Finanţarea de proiecte a fost introdusă în jurul anilor ’20, în domeniul petrolier şi s-a dezvoltat ulterior în anii ’60. Începând cu anii ’80, Finanţarea de proiecte s-a răspândit de la sectorul energetic la cel infrastructural, în căutarea de modalităţi de finanţare alternative la finanţările exclusiv în sarcina Statului.

Finanţarea de proiecte, pentru a fi activată, necesită o perioadă pregătitoare de circa 1 an. Durata contractelor variază de la 1 la 30 de ani sau mai mult, în funcţie de tipul iniţiativei promovate.

Procedura pentru activarea unei Finanţări de proiecte este adecvată pentru iniţiative de o anumită relevanţă economică şi pe activităţi care pot genera suficiente fluxuri de bani pentru a acoperi investiţia.

Finanţare proiecte

41

Company Profile rumeno 2007  

Profilo aziendale cpl