__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

BRØDRENE ULVESETH AS - JULEN 2019 Murmester og entrepenørforretning BRØDRENE ULVESETH AS


Brødrene Ulveseth A/S

INNHOLD • Hilsen fra Inger Kristin • Bli kjent med: Bjarte Veland • Hardanger House • Bli kjent med: Jan Rune Jonsadal • Forum Scene • Bli kjent med: Henrik Wisth • Hjeltefjorden Arena, Svømmehall • Bli kjent med: Bente Wange Irgens • Klimaklyngen • Lærlinger og TAF-elever • Øygarden lokalmedisinske senter • St. Johanneshjemmet • Bli kjent med: Magnus Larson • Villa Åstveit, Campbells, Idrettsvegen 93 og Kiwi Rong • StartSandsli • Kronstadparken N3 • BIR Rådalen, Åsane folkehøyskole, Omsorgsboliger i Sund og Gatehospitalet Bergen (Garnes) • Olav Kyrresgate 41 og Vaskerelven 39 • Boligprosjekt på Rong • Hulldekkefabrikk på Sotra

Copyright desember 2019 | Brødrene Ulveseth AS Redaktør: Bjarne Kahrs Foto: Trude Brun Wilhelmsen og Bjarne Kahrs Grafisk utforming: Monica Hovland Trykk: Molvik Grafiske AS | Opplag: 150

Vi har som mål å være den ledende entreprenørbedrift på kvalitet i vår region. Brødrene Ulveseth er engasjert innen følgende forretningsområder; entrepenør, kjerneboring og betongsaging, elementproduksjon, prosjektutvikling, galvanisering og produksjon av tørrmørtel. Vi arbeider for at bedriften har fornøyde ansatte som trives og yter sitt beste. Gjennom å gi våre medarbeidere mulighet til kontinuerlig utdanning og personlig utvikling vil de til enhver tid være kvalifisert til å utføre sine arbeidsoppgaver på en god måte. Det er viktig for oss at våre medarbeidere har en positiv holdning til våre kunder og leverandører.


KJÆRE GODE KOLLEGAER Det går mot jul og det er adventstid. For min del vil det si mye som skal gjøres, både på jobb og hjemme. Anbud skal leveres, bygg skal overleveres, prosjekter skal gjøres klar til juleferie og sluttoppgjør skal ferdigstilles. Privat er det juleavslutninger på skole, dugnad på jule-cuper, julegaver skal handles og tradisjonsrike tilstelninger med familie og venner som skal prioriteres. 2019 har vært et lærerikt år. Vi har hatt utfordrende og kjekke prosjekter – og vi ser at markedet er begynt å røre på seg igjen. Vi har bygd hjem, arbeidsplasser og hotell. Vi har levert god kvalitet og vi har noe vi må bli bedre på. Vi har mistet - og vi har fått nye kollegaer og medarbeidere. Men alt i alt vil jeg oppsummere 2019 som et godt år. Dere kan lese mer om noen av prosjektene vi har avsluttet, de fleste vi har pågående og noen som kommer i 2020 i denne brosjyren. Som tidligere år har vi heller ikke i 2020 vekstambisjoner, men vi viderefører vår strategi på hms, kvalitet, miljø, bærekraft og rekrutering. Vi må alltid prøve på å bli bedre og dette ønsker vi å gjøre gjennom gode verktøy som for eksempel større utbredt bruk av LEAN og gjennom teknologien vi bruker i prosjektene våre. Vi jobber kontinuerlig med at det skal være trygt å jobbe på arbeidsplassene våre. Vi jobber med rekruttering til bransjen – både på kort og lang sikt. Dette er viktig for at bransjen også i årene som kommer skal ha den kompetansen vi trenger. Vi ønsker oss flere fagarbeidere innen alle våre fag, vi ønsker oss gode ingeniører og vi ønsker mer mangfold. Dette jobber vi med sammen med opplæringskontorene og skolene – og vi bruker dere som gode rollemodeller og forbilder.

Jeg må også få trekke frem den fremragende jobben dere alle gjøre med opplæring internt. Henrik Bakke ble i november nominert og kåret til en av de beste lærlingene i Vestland. Det er vi utrolig glad for og stolt over. Tusen takk til dere alle for god opplæring og arbeidsmiljøet dere skaper i våre prosjekter. Det stilles også til stadighet nye krav og forventninger til oss både som entreprenør og samfunnsutvikler. Vi vil være i forkant og vi vil være best – og vi har et godt lag. Jeg vil benytte anledningen til å takke hver enkelt av dere for en solid innsats i året som er gått. Den innsatsen som hver enkelt av dere har lagt ned i 2019 er viktige for bedriften. Nå er det viktig at dere bruker julen sammen med venner og slekt, og får ladet batteriene til utfordringene som venter oss på nyåret. Jeg gleder meg til at vi også i 2020 skal være med på å videreutvikle Bergen og omegn. Jeg ønsker dere alle og familiene deres en fin og fredfull jul og et godt nyttår.

Med vennlig hilsen Inger Kristin Ulveseth


BLI KJENT MED Bjarte Veland | Avdelingsdirektør, prosjekt og teknologi Alder: 40 år Sivilstatus: Gift med Margunn (3 barn – jente 10 år, gutter 7 og 5 år + en hund) Bosted: Åsane, Mjølkeråen/Morvik Fartstid i Brødrene Ulveseth AS: Begynte 1.okt. 2019. Hva er dine arbeidsoppgaver? • Deltagelse i ledergruppen og stedfortreder for administrerende direktør • Overordnet ansvar for totalentrepriseprosjekter både nybygg og rehab • Overordnet ansvar for anbudsprosessene • Videreutvikling av arbeidsprosesser og rutiner • Overordnet ansvar for selskapets teknologi i prosjektgjennomføring • Følge opp egne prosjekter, samt prosjektledere og øvrige ansatte Hva er det beste med din jobb? Det beste med min jobb er å få jobbe med mennesker, og de ressursene som bor i den enkelte, i en bransje der vi skaper og bygger hjem, arbeidsplasser og andre fasiliteter som blir stående etter oss i lang tid. Hva gjør deg stolt av jobben du og bedriften gjør? Jeg er stolt av å være med å skape bygg som står igjen som fysiske «minnesmerker» av samarbeid, teamarbeid og solid innsats av en rekke bidragsytere. Et byggeprosjekt er et stort lagarbeid der håndverkerne er spillerne/stjernene som er ute på banen og gjør jobben, byggeadministrasjonen er

trenerteamet og alle funksjonene som er rundt er støtteapparat (lager, renhold, administrasjon, byggherre/bestiller etc.). Alle er viktig for å vinne, og når vi leverer et prosjekt vinner vi. Da står det igjen et bygg som huset noens hjem, en arbeidsplass, en skole – en arena for liv. Det er klart vi alle som bidrar til dette må kjenne på stolthet. Forteller du til familie og venner når du f.eks kjører forbi en byggeplass? Ja, jeg peker og forteller om prosjekter, og kjører gjerne en liten omvei med familien for å vise frem noe av det jeg har vært med på. Hva gleder du deg til ved jobben din? Jeg gleder meg til å se hva dagen bringer, møte menneskene/teamene og å være med å drive arbeider og prosesser fremover. Hva liker du å gjøre på fritiden? Da går mye av tiden til fritidsaktiviteter til ungene, spesielt fotball. Når vi ikke har kamp eller cup i helgene liker jeg å reise på Kvamskogen. Ellers er jeg alltid glad når jeg får tatt meg en fjelltur.


Avsluttet prosjekt

Hardanger House

Byggeår: 2018 - 2019. Byggherre: Acos Invest Totalentrepenør: Brødrene Ulveseth AS Budsjett: ca. 60 millioner inkl. mva Brødrene Ulveseth har vært totalentreprenør på Hardanger House i Jondal. Resultater er enestående! Hotellet har 9 rom med spektakulær utsikt mot Hardangerfjorden. Hotellet har også eksklusiv spisesal, unike møtefasiliteter og komfortable mingleområder både innendørs og utendørs. Hardanger House er et designhotell med fokus på kvalitetsprodukter, arkitektur, dekor, mat, vin og natur.


BLI KJENT MED Jan Rune Jonasdal | Kranfører og hovedtillitsvalgt Alder: 59 år Sivilstatus: Gift med Berit Bosted: Davanger, Askøy Fartstid i Brødrene Ulveseth AS: Har jobbet hos bedriften i 2 perioder. Begynte hos Brødrene Ulveseth i 1983, ble da sendt til Oslo av Atle Ulveseth og tok kranførersertifikat. Jobbet i 6 år før turen gikk til lokalmedia på Askøy og jobb i Lokalavis og Lokalradio. Kom tilbake til Brødrene Ulveseth våren 2011, kranførerjobb med restaurering av SAS hotellet på Bryggen. Det beste med jobb i kranen er utfordringer med mange tunge løft og sterk vind. Jobben krever at en er påpasselig, oppmerksom og at en kranfører har det rette fokus i arbeidstiden. Har fulgt med på Brødrene Ulveseths aktiviteter siden 1983. Bedriften har hatt en rivende utvikling der kvaliteten på arbeidet har vært noe vi har vært stolt av. En rekke prosjekter har sett dagens lys og er blitt til landemerker i lokalsamfunnet hos mange. Er stolt av å være en av mange fagarbeidere som har bidratt på en positiv måte. Å være kranfører i en kvalitetsbedrift setter krav til utførelse av jobb, krav til sikkerhet og et bredt innsyn i HMS regelverk. Bedriftens mål (og mitt mål) er at vi alle som arbeidskollegaer tar vare på hverandre og dyrker et positivt arbeidsmiljø vi alle kan trives i. Økt fokus på bedriftens interne velferdsklubb der medlemsmassen har doblet seg de siste 6 mnd, skaper et godt miljø internt, også utenfor arbeidstiden. Mange ansatte har god grunn til å være stolte over at bedriften nå har økt sin ordretilgang. Mange nye bygg reiser seg i mange kommuner på Vestlandet - Bygget av stolte fagarbeidere hos Brødrene Ulveseth (meg selv inkludert).

Kjekt er det da å fortelle familie og venner at dette klarte vi også - i en tøff byggeperiode med mange utfordringer. Gleden er også stor ved å være vitne til de mange lærlingers utvikling hos Brødrene Ulveseth. Mange lærlinger bidrar på en flott måte og er både ivrige i tjenesten og lærevillige til å skaffe seg nødvendig kompetanse. Det er også kjekt å få bidra som hovedtillitsvalgt hos Brødrene Ulveseth AS. Som nyvalgt leder i Januar har det vært mye å sette seg inn i og en hektisk kursvirksomhet. Arbeidet har vært lærerikt og motivasjonen stor for å gjøre en god jobb for bedriftens mange ansatte. Her har Brødrene Ulveseths ledelse vært forståelsesfulle, og bidratt som en god samtalepartner i denne prosessen. Bedriften har vært ryddige på alle måter og bidratt med gode innsyn og svar når dette har vært nødvendig. Min fritid Jobber som markedsleder i Vestsiden Askøy Idrettslag. Vestsiden er en av Askøys største klubber med sine ca. 1250 medlemmer. Trives med å jobbe i et miljø på fritiden, der hovedfokus er å legge forholdene til rette for at barn og unge kan få et trygt og sunt oppvekstmiljø i sitt lokalmiljø.


Avsluttet prosjekt

Forum Scene

Byggeår | Renovert: 1946 | 2017 - 2019 Byggherre: Forum Kino Eiendom AS Entrepenør: Brødrene Ulveseth AS Budsjett: ca. 55 millioner inkl. mva I to år har Brødrene Ulveseth AS renovert og bygget på ærverdige Forum Scene. Forum er et av Bergens arkitektoniske kunstverk og har en sentral plass i mange bergenseres hjerter. Forum er et av bergensarkitekten Ole Landmarks’ hovedverk, og ble i 2004 kåret til et av Vestlandets 10 underverk. Bygget som i 60 år har vært kino, fremstår i dag som et topp moderne kulturhus med blant annet seks saler.


BLI KJENT MED Henrik Wisth | Betongfagarbeider - lærling Alder: 18 år Sivilstatus: Kjæreste Bosted: Søreide Fartstid i Brødrene Ulveseth AS: 2,5 år Hva er din jobb? Jeg er betongfag-arbeider-lærling, så jobber hovedsakelig med forskaling, støping og armering, men som alle vet dukker det alltid opp noen andre arbeidsoppgaver. Hva er det beste med din jobb? Det er det gode sosiale miljøet jeg har på arbeidsplassen min. Uten det gode miljøet hadde ikke arbeidsdagen vært det samme. Noe jeg også liker med jobben min, er at nesten ingen dager er like. Det skjer stadig noe nytt, og jeg lærer noe nytt hver dag. Jeg liker også spesielt når jeg får ansvar for å produsere noe, fordi det gir en slags mestringsfølelse som man ikke får noe annet sted. Hva gjør deg stolt av jobben du og bedriften gjør? Jeg liker spesielt godt å se hvordan et ferdig prosjekt ser ut. Det er spennende å se hvordan noe kan gå fra å være en haug med jord, til å bli et ferdig bygg. Når jeg kjører fordi en arbeidsplass eller et ferdig bygg, pleier jeg å si til venner og familie at det er Ulveseth som har vært utbygger. Trives du som lærling i Brødrene Ulveseth? Er det kjekt å kombinere skole og jobb? Jeg trives veldig godt som lærling i Brødrene Ulveseth. Vi er

mange lærlinger i bedriften, og det er spesielt kjekt når jeg får muligheten til å jobbe med andre lærlinger. Jeg går TAF-linjen på Knarvik Vidergående skole, så kombinasjonen av 3 dager på skole og 2 dager på jobb gjør at ukene går veldig fort. Hva gleder du deg til ved jobben din? Jeg gleder meg til skal ta fagprøven min, og få fagbrevet. Jeg gleder meg også til muligheten for videre utdanning med fagbrev i bunn. Hva liker du å gjøre på fritiden? Når jeg går TAF blir det mye skole-arbeid både etter skolen og etter jobb. Tiden jeg har til overs, liker jeg å bruke på å trene, finne på noe med kompisene mine, eller bruke tid med kjæresten. Ellers så har vi en hytte på fjellet der jeg drar opp så ofte jeg kan.


Pågående prosjekt

Hjeltefjorden Arena - Symjehall

Byggeår: 2018 - 2020 Byggherre: Øygarden kommune Entrepenør: Brødrene Ulveseth AS Budsjett: ca. 84 millioner inkl. mva På Rong i Øygarden ligger vi rute med ny svømmehall. Hjeltefjorden Arena er allerede ferdigstilt og svømmehallen levers til Øygarden kommune på nyåret. Svømmehallen inneholder et opplæringsbasseng på 12,5 x 25 meter med 6 svømmebaner, 1m sviktbrett og 3m plattform stup. I tillegg er det et lite oppvarmet barnebasseng. Begge basseng utføres i stål og halve opplæringsbassenget har hev/senk bunn.


BLI KJENT MED Bente Wange Irgens | Administrasjonsmedarbeider Alder: 47 år Sivilstatus: Gift Bosted: Skålevikstølen Fartstid i Brødrene Ulveseth AS: ca. 4 måneder Hva er din jobb? • lønnskjøring til alle ansatte • behandling av inngående faktura i fakturamottak. • fakturerer utgående faktura fra prosjektene. • innkjøp av kontorrekvisiter • betjene sentralbord I tillegg til små og store arbeidsoppgaver som dukker opp i løpet av dagen. Hva er det beste med din jobb? At den er variert, jeg får jobbe med tall og at det alltid er hyggelige arbeidskollega på kontoret som jeg kan slå av en prat med. Hva gjør deg stolt av jobben du og bedriften gjør? Jeg er imponert over de store prosjektene som bedriften

holder på med. Når jeg og min familie kjører over Puddefjordsbroen og kranen står høyt over broen og logoen til Brødrene Ulveseth AS vises godt. Da sier jeg «Den bedriften jobber jeg i nå». Og får til svar «Ja. Det har du sagt maaaange ganger før» Hva liker du å gjøre på fritiden? På fritiden liker jeg godt å trene på Sats. Ellers holder jeg på å lære meg gresk. Elsker å reise til Hellas, noe vi gjør hvert eneste år, og da er det litt kjekt å lære seg språket. Gleder meg til å bli bedre kjent med alle kollegaer.


Pågående prosjekt

Klimaklyngen

Byggeår | Rehabilitering: ca. 1950 | 2019 - 2021 Byggherre: UiB Entrepenør: Brødrene Ulveseth AS Budsjett: ca. 116 millioner inkl. mva Prosjektet omfatter total rehabilitering av Jahnebakken 3 (til høyre i bildet under) og deler av Allegaten 70, totalt ca 3100 kvm. I Jahnebakken 3 skal det hovedsakelig etableres tidsriktige kontorer, samt noen laboratorier i underetasje. I de fleste etasjer fjernes nærmest alle innervegger, slik at kun bærende elementer gjenstår. Hele eksisterende takkonstruksjon av betong rives. Nytt tak med stål som bærende element etableres. Alle vinduer skiftes sammen med alle tekniske anlegg i sin helhet.


LÆRLINGER OG TAF-ELEVER Brødrene Ulveseth AS har for tiden 15 lærlinger i bedriften. Lærlingene utgjør en svært viktig del av arbeidsstyrken, og er viktig for at vi skal nå våre mål og fremdrift på de ulike prosjektene. Bedriften har kurset flere fagarbeidere for at de skal kunne veilede lærlingene gjennom læretiden de har hos oss. Torsdag 10/10-19 samlet vi alle lærlinger i bedriften til fagsamling. Her var det fokus på HMS, gjennomgang av sikkerhetsutstyr og praktiske oppgaver med verktøy som krever forsiktighet ved bruk.

Over fra venstre; Stian Krossøy Nilsen, William August Nesse, Magnus Larsson, Brede Kobbeltveit, Yousef Hasan Zyad Al, Oskar Lie, Harald Hanevik Folkestad, Øyvind Hamre, Tony Joel Mørner, Rune Bjånes, Eric da Costa Grung, Jonas Klubb Merkesvik, Steffen Paulsen Isachsen og Jørgen Indrevær. Ikke tilstede da bilde ble tatt: Henrik Selberg Wisth.


Avsluttet prosjekt

Øygarden lokalmedisinske senter

Byggeår: 2016 - 2019 Byggherre: Fjell kommune Totalentrepenør: Brødrene Ulveseth AS Budsjett: ca. 200 millioner inkl. mva Øygarden lokalmedisinske senter er på ca 9200 kvm. Senteret rommer legevakt, fastlegekontor, restbehandling etter sykehusopphold, tilbud om øyeblikkelig hjelp, dialyse for nyresyke, tannlegesenter, rehabilitering og forebygging i et frisk-livs- og mestringssenter. Tre sengeposter (intermediær avdeling, rehabilitering og korttids-sykehjem) har til sammen 48 senger.


Pågående prosjekt

St. Johanneshjemmet

Byggeår | Renovert: 1936 | 2018 - 2020 Byggherre: Stiftelsen St. Johanneshjemmet Entrepenør: Brødrene Ulveseth AS Budsjett: ca. 161.433.393,- inkl. mva Her bygges 41 omsorgsboliger, fellesområder, storkjøkken, garasje og takterrasser. Prosjektet består av totalrehabilitering av eksiterende bygningsmasse og stort tilbygg, Totalt over 6000 kvm.


BLI KJENT MED Magnus Larson | TAF-elev Alder: 17 år Bosted: Kolltveit, Sotra Fartstid i Brødrene Ulveseth AS: Begynte august 2018. Hva er din jobb? Jeg er ansatt som TAF-lærling og skal ta fagbrev innen betong. Nå går jeg VG2 på Knarvik VGS, og i år går jeg på skole tre dager i uken og jobber to dager i uken. Akkurat nå jobber jeg på St. Johanneshjemmet, og her har jeg vært siden februar. Tidligere prosjekter jeg har vært med på er et seksjonsbygg og et næringsbygg i industriområde på Straume. På jobb får jeg være med på det meste, som for eksempel skydekket, systemforskaling og tradisjonellforskaling. Jeg får arbeidsoppgaver hvor jeg får jobbe sammen med andre og oppgaver hvor jeg jobber selvstendig. Hva liker du spesielt med jobben din? Det jeg liker spesielt med jobben min, er at det er stor variasjon i arbeidet, det er få dager som er like. I tillegg til dette, så har jeg mange kollegaer som jeg trives godt med og som gjør at arbeidsoppgavene blir kjekke å utføre. Som lærling er jeg stolt over å være en del av Brødrene Ulveseth. Jeg forteller ofte hva jeg gjør på jobben til familie

og venner. Når vi for eksempel kjører forbi en plass hvor vi har hatt eller har et prosjekt, forteller jeg dette til de som er med meg. Jeg syntes det er ekstra kjekt å vise hva jeg selv har vært med på. Er jo stas å se de flotte nye byggene som jeg har vært med på å få bygge. Trives du som lærling i Br Ulveseth? Kjekt å kombinere skole og jobb? Som TAF-lærling i Brødrene Ulveseth har jeg likt meg svært godt siden dag en. Dette er blant annet fordi jeg har både blitt tatt godt imot og tatt godt vare på. Jeg føler at jeg har blitt en del av «gjengen». Variasjonen med skole og jobb, synes jeg er kjekt og det er en god måte å lære på, men skulle gjerne jobbet flere dager i uken. Hva liker du å gjøre på fritiden din? På fritiden min er jeg mye med venner og familie. På sommeren liker jeg å være ute i båt med venner, på høsten driver jeg med jakt og på vinteren står jeg mye på slalom. Ellers liker jeg å trene på treningssenter.


Avsluttet prosjekt

Campbells

Byggeår: 2018 - 2019 Byggherre: BOB Totalentrepenør: Brødrene Ulveseth AS Budsjett: ca. 88 millioner inkl. mva

Avsluttet prosjekt

Villa Åstveit

Byggeår: 2018 - 2019 Byggherre: Nedre Åstveit Park AS Totalentrepenør: Brødrene Ulveseth AS Budsjett: ca. 41 millioner inkl. mva

Avsluttet prosjekt

Idrettsvegen 93

Byggeår: 2018 - 2019 Byggherre: Brødrene Ulveseth Eiendom AS Totalentrepenør: Brødrene Ulveseth AS Budsjett: ca. 55 millioner inkl. mva

Avsluttet prosjekt

Kiwi Rong

Byggeår: 2018 - 2019 Byggherre: PTA Eiendom AS Totalentrepenør: Brødrene Ulveseth AS Budsjett: ca. 30 millioner inkl. mva


Pågående prosjekt

StartSandsli - «Vårt eget prosjekt» SANDSLIMARKA 33

Byggeår: 2019 - 2021 Byggherre: Brødrene Ulveseth AS Totalentrepenør: Sandslimarka 33 AS (Brødrene Ulveseth AS) Budsjett: ca. 288 millioner inkl. mva Prosjektet består av 164 moderne leiligheter som er spesielt tilpasset førstegangskjøpere. Leilighetene er fra 35 m2 til 75 m2, og koster fra kr 1.890.000, - Her skal det bygges 3 blokker på 5 etasjer og et felles garasjeanlegg med plass til 114 biler. Byggene får ulik fasade; et får setersvart kledning fra MøreRoyal, et får tilsvarende kledning, men i rød utførelse og det største bygget får en lys teglsteinsfasade. Teglsteinsbygget er første byggetrinn med 74 leiligheter.


Se bilder live fra byggeplassen pĂĽ vĂĽr hjemmeside.


Pågående prosjekt

Kronstadparken N3

Byggeår: 2019 - 2021 (Hus A) Byggherre: OBOS Ulveseth Kronstadparken Totalentrepenør: Brødrene Ulveseth AS Budsjett: ca. 208 millioner inkl. mva (Hus A) Kronstadparken N3 hadde oppstart sommeren 2019. Her skal det bygges totalt 205 leiligheter i hus A, B og C. Først ut er bygg A med 88 leiligheter. Deretter kommer hus B med 101 leiligheter og til slutt 16 leiligheter i hus C. Leilighetene variere fra romslige 2-roms boliger på 44,6 kvm og opp til store 5-roms leiligheter på 152 kvm. Kronstadparken N1 og N2 er ferdigstilt. Når også N3 er fullført vil prosjektet totalt består av ca 520 leiligheter + garasjeanlegg og noen næringsarealer.


Pågående prosjekt

BIR Rådalen

Byggeår: 2019 - 2020 Byggherre: BIR Totalentrepenør: Brødrene Ulveseth AS Budsjett: ca. 35 millioner inkl. mva

Pågående prosjekt

Åsane folkehøyskole

Byggeår | Rehabilitering: 1966| 2019 - 2020 Byggherre: Åsane folkehøyskole - IOGT Norge Totalentrepenør: Brødrene Ulveseth AS Budsjett: ca. 50 millioner inkl. mva

Avsluttet prosjekt

Avsluttet prosjekt

Omsorgsboliger Sund

Gatehospitalet Bergen, Garnes

Byggeår: 2018 - 2019 Byggherre: Sund kommune Grunn og betong: Brødrene Ulveseth AS Budsjett: ca. 12,5 millioner inkl. mva

Byggeår | Ombygging: 1960| 2019 Byggherre: Frelsesarmeen Eiendom AS Totalentrepenør: Brødrene Ulveseth AS Budsjett: ca. 40 millioner inkl. mva


Pågående prosjekt

Olav Kyrresgate 41 og Vaskerelven 39

Byggeår | Rehabilitering: ca. 1900/1980 | 2019 - 2020 Byggherre: Vestenfjeldske Eiendom AS Totalentrepenør: Brødrene Ulveseth AS Budsjett: ca. 76 millioner inkl. mva Prosjektet består av ombygging og total rehabilitering av eksisterende bygningsmasse samt nybygg med glassfasade. Totalt 5.000 kvadratmeter.


KOMMER SNART... Boligprosjekt på Rong


KOMMER SNART... Hulldekkefabrikk pĂĽ Sotra


BRØDRENE ULVESETH AS Besøksadresse: Leirvikflaten 23, 5179 Godvik Postadresse: Postboks 2433 Drotningsvik, 5834 Bergen Telefon: 55 15 42 00 E-post: post@ulveseth.no Følg Brødrene Ulveseth AS på Facebook, Instagram og LinkedIn

WWW.ULVESETH.NO

Profile for Apriil Story

Brødrene Ulveseth - Julen 2019  

Murmester og entrepenørforretning

Brødrene Ulveseth - Julen 2019  

Murmester og entrepenørforretning

Profile for coxbox