__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

June 2 - 12 2016

CELEBRATING PHOTOGRAPHY WWW.COPENHAGENPHOTOFESTIVAL.COM


Gå på opdagelse i historierne bag fotografierne med Look & Listen app’en Explore the stories behind the photographs with the “Look & Listen” app På dette års festival bliver fotografierne levendegjort gennem en særlig “Look & Listen” feature. Fotografier markeret med et symbol har digitalt indhold. Du får en smagsprøve i programguiden, hvor du finder tre af fortællingerne, der går bag om fotografiet. Den fulde oplevelse får du i årets festivalkatalog, hvor du får adgang til hele 26 fortællinger. Hold også godt øje med symbolerne, når du besøger udstillingerne i Photo City. Download “Look & Listen” app’en i App Store, og brug din mobil til at scanne fotografierne markeret med et symbol. Historierne vil blive udgivet løbende.

At this year’s festival the photographs come to life with a special “Look & Listen” feature. Photographs marked with an icon have digital content. In this programme guide, you will get a taste of the experience with access to three of the stories behind the photographs. If you buy the catalogue you will get the full experience with access to 26 stories. Also, remember to watch the icons when you visit the exhibitions in Photo City. Download the ”Look & Listen” app in App Store and use your mobile device to scan the photographs marked with an icon. The stories will be released continually.

linker til lyd

links to audio

linker til video

links to video

Støttet af Københavns Kommune

Supported by Københavns Kommune

Portrait/Portræt af den russiske fotograf Elena Chernyshova, aktuel med Days of Night – Nights of Day i Photo City Reportage: Havnen før og nu – skelsættende begivenheder i Københavns Havn Læringsvideo #2: Kunstnernes arbejdsproces – bag om PUTPUT, aktuelle med Photography On i Photo City


LOOK & LISTEN Oversigt Bag om billedet: Jonathan Ussing Magyar, aktuel på Den Censurerede Udstilling i Photo City Bag om billedet: Sofie Amalie Klougart, aktuel på Den Censurerede Udstilling i Photo City Bag om billedet: Lars Brund Jensen, aktuel på Den Censurerede Udstilling i Photo City Bag om billedet: Julia Mejnertsen, aktuel på Den Censurerede Udstilling i Photo City Bag om billedet: Philip Overbuary, aktuel på Den Censurerede Udstilling i Photo City Paneldebat: Fotokunst på markedspræmisser i Photo City Paneldebat: Landskabet og den senmoderne nostalgi i Photo City Portræt af dansk-amerikanske Andreas Olesen, aktuel med Estate i Photo City Portræt af Frej Rosenstjerne, aktuel med Prolonging State of Mind #1 og Daniele Sambo, aktuel med Short Stories, begge i Photo City Portræt af Lars Just, aktuel med Voices From the Cold i Photo City Filmet omvisning: Elena Chernyshova viser rundt i sin udstilling i Photo City


Læringsvideo #1: Kunstnernes arbejdsproces – bag om PUTPUT, aktuelle med Photography On i Photo City Læringsvideo #3: Kunstnernes arbejdsproces – bag om PUTPUT, aktuelle med Photography On i Photo City Interview med Julie Boserup og Søren Lose, aktuelle med Vi byggede et hus på Det Nationale Fotomuseum Bag om udstillingen Tulpa, Fotografisk Center Bag om gruppeudstillingen In Between – In Transit på Galleri Image i Aarhus Bag om billedet: Janus Engel, aktuel i Picture the Music i Photo City Bag om billedet: Morten Nordstrøm, aktuel i Picture the Music i Photo City Bag om billedet: Niels Hougaard, aktuel i Picture the Music i Photo City Bag om billedet: Helle Arensbak, aktuel i Picture the Music i Photo City Bag om billedet: Sophia Juliane Lydolph, aktuel i Picture the Music i Photo City Reportage: Fotoauktion i Den Censurerede Udstilling i samarbejde med Bruun Rasmussen Kunstauktioner Heldagsseminar om samtidsfotografiet på Det Nationale Fotomuseum


Copenhagen Photo Festival 2016 2. – 12. juni Program

1


Copenhagen Photo Festival 2016 Programredaktion Holdet bag Copenhagen Photo Festival 2016 Chefredaktør Maja Dyrehauge Gregersen Korrektur og oversættelse Mikkel Elbech Grafisk design Mike Tylak Forsidefoto © Elena Chernyshova, 2012: Udsnit af fotografi fra serien Days of Night – Nights of Day, udstillet i Photo City 2. - 12. juni 2016. Sat med Akzidenz-Grotesk BQ og trykt hos Scanprint, 2016 Tak til Alle deltagende udstillingssteder, kunstnere og fotografer, samarbejdspartnere, frivillige og ikke mindst sponsorer. En særlig tak til Holdet bag Copenhagen Photo Festival 2016: Anne Riber, Astrid Maria Busse Rasmussen, Katla Gunnarsdottír, Katrine Møbius, Kristine Thorup Hansen, Line Grevang, Marie Louise Lund Jensen, Mike Tylak, Philipp Loeken, Sandie Lykke Hansen, Solveig Ethelberg Thimm, Stina Jørgensen Programudvalget bag Copenhagen Photo Festival 2016: Charlotte Præstegaard Schwartz, post.doc og uafhængig kurator, Jens Erdman Rasmussen, gallery manager hos Peter Lav Gallery, og Søren Pagter, leder af fotojournalistuddannelsen, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. www.copenhagenphotofestival.com

2


05 Forord

06

Velkommen til Copenhagen Photo Festival 2016

Praktisk info

14

08

Kalender

Photo City – program

21 Artist talks/interview 25 Debatter 28 Heldagsseminar 30 Omvisninger 32 Photo Walks 35 Workshops 39 Øvrige events 39 Auktion 39 Bøger og foto 41 FotoMarathon 43 Performances 43 Udstil dine egne familiefotos

44 Udstillingsprogram Photo City 44 Galleriscenen 70 De uafhængige 108 Fotoskoler 122

136 Kort

3


Copenhagen Photo Festival 2016 er støttet af

Ă˜vrige sponsorer

Mediepartner inden for fotokunst

4


Velkommen til Copenhagen Photo Festival 2016 Det er en stor glæde at sende en helt ny festivalguide på gaden med alt, hvad sker på Copenhagen Photo Festival 2016 samlet på 11 x 16,5 cm. Put den i jakkelommen eller tasken, og brug den til at sammensætte din helt egen festival. Copenhagen Photo Festival ønsker at komme hele vejen omkring – og bag om – fotografiet. Vi tager stilling til billedstrømmen og skaber bevidsthed om mediets betydning og potentiale. Derfor fejrer vi fotografiet over hele byen med et tætpakket program af udstillinger og workshops, artist talks, debatter, omvisninger, photo walks og meget mere. En særlig tak til alle fotograferne for deres billeder og til vores hovedsponsorer Københavns Kommune, Nordea-fonden og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal for at støtte Copenhagen Photo Festival 2016 – Nordens største fotobegivenhed. Rigtig god festival! Maja Dyrehauge Gregersen Festivaldirektør

Welcome to Copenhagen Photo Festival 2016 It’s a great pleasure to release a completely new festivalguide that contains all the festival activities in 11 x 16,5 cm. Put it in your pocket or handbag and use it to design your own festival. Copenhagen Photo Festival wishes to come around – and behind – the photography. We take a stand when it comes to the constant flow of images in our culture and we create awareness about the significance and potential of photography,. That’s why we are celebrating photography with a compact program of exhibitions workshops, artist talks, debates, guided tours, photo walks and much more. A special thanks to all the photographers for their images and to our main sponsors, Københavns Kommune, Nordea-fonden, and A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal for their support of Copenhagen Photo Festival 2016 – the biggest photo event in Scandinavia. Have a great festival! Maja Dyrehauge Gregersen Festival director

5


Practical information / FAQ Must everything be experienced in ten days? No, Copenhagen Photo Festival’s official duration is June 2 - 12, even though many exhibitions extend over a longer period of time. Look for details under each exhibition description. Photo City is however only open during the actual festival, June 2 - 12.

How much does it cost? Most exhibitions are free, but museums, art centers and Photo City charges an entrance fee. The price is specified under each exhibition description. All activities are free unless otherwise specified in the activity description.

What is Photo City? Photo City is the part of the festival, curated and organized by Copenhagen Photo Festival’s program committee and the festival team. All exhibitions and activities within Photo City is divided between three buildings and can only be experienced from June 2 - 12 (see: Photo City p. 8-13)

How do I get an overview of the exhibition program? The exhibition program is divided into four categories: Photo City (p. 44), The Gallery Scene (p. 70), The Independent (p. 108) and the Photo schools (p. 122). Each category has its own characteristics, introduced by a short text before each category.

How do I get an overview of all activities? The calendar (p. 14-19) provides a quick overview of all activities for each day of the festival. If you would like to know more about a specific event, follow the page number in the red dot.

How can I get a copy of the festival catalogue? This year’s festival catalogue is for sale in all Photo City venues, at selected exhibition places as well as a number of bookstores.

Understanding the symbols: 00 27 1

refers to the page with more information about the activity/exhibition refers to the place on a map where the venue is located indicates that the exhibition is part of Photo City

Map The map (on the backjacket flap) provides a quick overview of the city The map closeups (p. 137-143) provides a detailed overview of each relevant neighbourhood

Accessibility for walking impaired and wheelchairs in Photo City Bremerholm Transformerstation: Only the ground floor is accessible to wheelchairs. Handicap toilets can be found in Magasin opposite the building. Museumsbygningen: The entrance to the building is accessible, but no handicap toilets are available. KW3: The old villa has not yet been renovated, and thus it has not been made accessible to wheelchairs at this time. A short staircase leads up to the main entrance.

The programme was closed on May 2 2016. Stay updated on www.copenhagenphotofestival.com and Facebook. 6


Praktisk info / FAQ Skal det hele opleves på ti dage? Nej. Copenhagen Photo Festival varer officielt i dagene 2. -12. juni, selvom mange af udstillingerne vises i længere tid. Se detaljerne under de enkelte udstillingssteder. Photo City kan dog kun opleves i festivalperioden 2.-12. juni.

Hvad koster det? Mange af udstillingerne er gratis, men der er entre hos museer, kunsthaller og i Photo City. Prisen fremgår under det enkelte udstillingssted. Ved alle aktiviteter er der gratis deltagelse, medmindre andet er anført under den konkrete aktivitet.

Hvad er Photo City? Photo City er betegnelsen for den del af festivalen, som er kurateret og organiseret af Copenhagen Photo Festivals programudvalg og festivalteamet. Alle udstillinger og aktiviteter i Photo City fordeler sig over tre bygninger og kan kun opleves 2.-12. juni (se: Photo City s. 8-13)

Hvordan får jeg overblik over udstillingsprogrammet? Udstillingsprogrammet er inddelt i fire kategorier: Photo City (s. 44), Galleriscenen (s. 70), De Uafhængige (s. 108) og endelig Fotoskoler (s. 122). Hver kategori har sit eget særpræg, som du kan læse kort om i introen til hver kategori.

Hvordan får jeg overblik over alle aktiviteterne? Kalenderoversigten (s. 14-19) giver et hurtigt overblik over alle daglige aktiviteter i festivalperioden. Hvis du ønsker at vide mere om en specifik event, skal du følge sidetallet i den røde prik

Hvordan får jeg fat i årets festivalkatalog? Årets festivalkatalog kan købes i Photo City, på udvalgte udstillingssteder og i udvalgte boghandler.

Symbolforklaring: 00 27 1

henviser til den side, hvor du kan finde mere info om aktiviteten/udstillingen henviser til, hvor stedet kan findes på et kort udstillingsstedet er en del af Photo City

Kort Oversigtskortet på bagsideflappen giver dig et hurtigt overblik over byens kvarterer Områdekortene side 137-143 giver dig et detaljeret overblik over det enkelte kvarter

Praktiske forhold for gangbesværede og kørestolsbrugere i Photo City: Bremerholm Transformerstation: Kun stueetagen er tilgængelig i kørestol. Der er handicapvenlige toiletter i Magasin overfor bygningen. Museumsbygningen: Indgangen til bygningen er handicapvenlig, men der er ikke handicapvenlige toiletforhold. KW3: Den gamle villa er endnu ikke blevet renoveret og er derfor ikke blevet tilpasset kørestolsbrugere endnu. Der er en kort trappe op til husets indgang.

Redaktionen er afsluttet 2. maj 2016. Ret til ændringer forbeholdes, hold dig orienteret på www.copenhagenphotofestival.com og på Facebook. 7


Photo City – program

2. – 12. juni 2

Museumsbygningen Kastelsvej 18, 2100 København Ø

www.banjarathnov.com Grand opening 2. juni 17-19 17.00-19.00: Festivalens åbnes officielt med Den Censurerede Udstilling 2016 Taler og lidt til ganen form af lækre italienske vine, sprudlende bobler og vand og danskvand fra Vandværkerne/Nordic Tea Firm.

Udstillinger/exhibitions Den Censurerede Udstilling 2016 Den Censurerede Udstilling (DCU) består af 84 værker inden for internationalt samtidsfotografi med vægt på det kunstneriske udtryk. Årets jury består af Matthias Hvass Borello, kurator og redaktør af Kunsten.nu, Trine Søndergaard, fotobaseret billedkunstner, og Banja Rathnov, stifter af Banja Rathnov Galleri & Kunsthandel. Deltagende fotografer: André Viking, Carlos Cartama (ES), Claudia Kent (SE), Emilie Lundstrøm, Esme Chapman Jones, Geoff Buono (UK), Jesper Hasseltoft, Jonathan Ussing Magyar, Julia Mejnertsen, Karina Tengberg, Kersti K (SE), Lars Brund Jensen, Lene Hald, Malte Brandenburg, Mia Linnea Jørgensen, Nanna Brøns, Philip Overbuary, Sanja Matonicˇkin (SE), Sofie Amalie Klougart, Zhao Qian (US) 14

Fernisering 2. juni 17-19

26

Paneldebat “Fotokunst på markedspræmisser” 12. juni 14-15

39

Auktion over DCU med Bruun Rasmussen Kunstauktioner 12. juni 16-18

Andre aktiviteter 30

Omvisning 4. juni 16.30-18.00

31

Omvisning 12. juni 10.00-11.30

8


Info 2.-12. juni Dagligt/daily: 11-18, onsdag dog 13-21. June 8: Night open 1pm - 9pm Entre/entrance fee: Each building in Photo City: 30 DKK A Photo City Festival Ticket: 70 DKK, Kids under 12: Free A Photo City Festival Ticket is valid during the entire festival

Andre udstillinger/other exhibitions, Museumsbygningen Peter Lind: Cat Lab (Banja Rathnov Galleri & Kunsthandel) Banja Rathnov Galleri & Kunsthandel præsenterer den første store soloudstilling med Peter Lind i København i 20 år. Udstillingen The Cat Lab består af fotografier taget i perioden 1976 til 2016, hvoraf kun tre har været vist tidligere, dog aldrig i Danmark. Fernisering 26. maj 17-19

9


Photo City – program

2. – 12. juni 7

KW3

Krausesvej 3, 2100 København Ø www.kw3.dk Grand opening 2. juni 19-22 19.00-22.00: Fernisering i den prægtige villa KW3-baren er åben, Dj Gul spiller lækre toner, og havelygterne tændes.

Udstillinger/exhibitions Lars Just: Voices From the Cold Projektet er skabt af Lars Just, der selv er født og opvokset i Grønland, i samarbejde med Fonden Kanonen, for at sætte fokus på unges vilkår i Grønland. Lars Just er uddannet fotojournalist fra Politiken, og han har vundet en række internationale priser. 14

Fernisering 2. juni 19-22

22

Lars Just fortæller om sin udstilling “Voices From the Cold” 8. juni 16-17

22

Fællesspisning i KW3 8. juni 17-21 LensCulture: Award Shows 2015 LensCulture er en af de største online platforme for internationalt samtidsfotografi og er hvert år vært for en serie internationale Open Callkonkurrencer. Et udvalg af vindere og finalister præsenteres som video-shows.

14

Fernisering 2. juni 19-22 Nathalie Daoust: Korean Dream ’Korean Dreams’ er en kompleks billedserie, som udforsker Nordkoreas mystiske univers. Nathalie Daoust (født i 1977) er en canadisk fotograf og samtidskunstner, hvis projekter har været udstillet vidt omkring. ‘Korean Dreams’ er hendes seneste projekt.

14

Fernisering 2. juni 19-22

10


PUTPUT: Photography On PUTPUTs finurlige billedserie af hverdagsobjekter og produkter opfordrer os til at tage stilling til, hvordan vi omgiver os med objekter i hverdagen og hvordan fotografiet bruges. 14

Fernisering 2. juni 19-22

Andre aktiviteter 37

Workshop i gammeldags fototeknikker 11. juni 11-16

36

Workshop: Curating Photography with Kristin Dittrich 9. - 11. juni

25

Paneldebat om billedbehandling 5. juni 15-16

30

Omvisning 4. juni 16.30-18.00

31

Omvisning 12. juni 10.00-11.30

Info Dagligt/daily: 11-18, dog 6.- 7. juni kun til 17, onsdag dog 13-21. June 6-7: Kw3 closes at 5pm. June 8: Night open 1pm - 9pm Entre/entrance fee: Each building in Photo City: 30 DKK A Photo City Festival Ticket: 70 DKK, Kids under 12: Free A Photo City Festival Ticket is valid during the entire festival

11


Photo City – program

2. – 12. juni 6

Bremerholm Transformerstation Bremerholm 6, 1069 København K www.urbanhelp.dk

Grand opening 3. juni 19-22 19.00 - 20.30: Taler og ferniseringer i alle udstillinger Til de tørstige ganer serveres fadøl fra Ugly Duck Brewing Co. og koldbrygget te på flaske og vand fra Vandværkerne/ Nordic Tea Firm, og så kan I få stillet sulten med lækre toast fra Fætter Fætter. 20.30 - 22.00: Livemusik med Aksglæde og She Dives De to unge bands kigger forbi og giver et par numre.

Udstillinger/exhibitions Andreas Olesen: Estate ’Estate udgør en smuk serie billeder og er samtidig en øvelse ud i selve den fotografiske proces. Projektet er skabt ud af et sæt gamle negativer, som ser ud til at forestille en dansk familie på ferie omkring 2. verdenskrig. 14

Fernisering 3. juni 19-22

25

Panel discussion 4. juni 14-16 “The landscape and the nostalgia of the late modernity” Daniele Sambo: Short Stories Målet med denne billedserie er at forene forskellige glimt fra det teknologiske kapløb mod den innovation, der karakteriserer udviklingen af vestlige samfund, naturen og det daglige, lokale liv – med ekkoer fra referencer til miljømæssig science fiction.

14

Fernisering 3. juni 19-22

25

Panel discussion 4. juni 14-16 “The landscape and the nostalgia of the late modernity” Frej Rosenstjerne: Prolonging State of Mind I ’Prolonging State of Mind I’ kan kun meningsfuldt opleves ved at træde ind i rummet, hvor billederne befinder sig. Her er fotografiet ikke længere et fikseret øjeblik, men snarere et langt åndedrag, en forlængelse af sansningen.

14

Fernisering 3. juni 19-22

25

Panel discussion 4. juni 14-16 “The landscape and the nostalgia of the late modernity” 12


Elena Chernyshova: Days of Night – Nights of Day Days of Night – Nights of Day skildrer dagliglivet, som det tager sig ud for indbyggerne i den afsondrede russiske mineby Norilsk. Deres leveforhold er unikke, og deres situation uden sidestykke. Projektet har bl.a vundet en pris ved World Press Photo 2014. 14

Fernisering 3. juni 19-22

30A

Guided tour with Elena Chernyshova 4. juni 11.30-12.30

21

Artist talk 4. juni 13-14 Picture the Music 2016 Copenhagen Photo Festival har i 2014, 15 og 16 inviteret Danmark til at fotografere musikken – dens følelser, stemninger, minder og oplevelser. I år er 44 billeder valgt til udstillingen blandt ca. 2.700 indsendte. Kuratorgruppen består af Lucy Love, musiker og billedkunstner; Thomas Borberg, Politikens fotochef; og Rasmus Ranum, medstifter af CPF og indehaver af fotoagenturet Sumo- Brothers.

14

Fernisering og bogudgivelse 3. juni 19

39

Auktion over værkerne fra Picture the Music 2015 12. juni 16-18 NB! Foregår i Museumsbygningen

Andre aktiviteter 30

Omvisning 5. juni 17-18

31

Omvisning 12. juni 12-13

Info Dagligt/daily: 11-18, onsdag dog 13-21. June 8: Night open 1pm - 9pm Entre/entrance fee: Each building in Photo City: 30 DKK A Photo City Festival Ticket 70 DKK, Kids under 12: Free A Photo City Festival Ticket is valid during the entire festival

13


Kalender 2. – 12. juni Torsdag d. 2. juni 54

Døgnet rundt i metroen og på Byens Hegn: Oplev de bedste billeder fra Picture the Music 2014-2016

74

15.00-18.00: Fernisering hos BORCHs Butik

124

16.00-20.00: Fotografisk Kommunikation, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole – Fabrikken For Kunst og Design

91

16.00-18.00: Fernisering hos Galleri KBH Kunst

89

16.00-20.00: Fernisering hos Galleri Ingrid Bugge

127

16.00-20.00: Fernisering hos KBH Film og Fotoskole – Pumpestationen

99

16.00-21.00: Fernisering hos Naboløs

8

17.00-22.00: Grand opening, Photo City – Østerbro – fem ferniseringer, taler, dj, bar og havehygge 8

17.00-19.00: Opening, Museumsbygningen

10 19.00-22.00: Opening, KW3 111

17.00-21.00: Fernisering hos Biblioteket Rentemestervej

126

18.00-21.00: Fernisering hos VERA Skole for Kunst og Design – Projektrum VERA

Fredag d. 3. juni 54

Døgnet rundt i metroen og på Byens Hegn: Oplev de bedste billeder fra Picture the Music 2014-2016

43

08.00-22.00: Biblioteket Rentemestervej: Medbring dine egne familiefotos og sæt dit præg på udstillingen

93

15.00-19.00: Fernisering hos Gallopperiet

128

16.00-19.30: Fernisering hos Next Fotografuddannelsen København – Schillerhuset

112

17.00-19.00: Fernisering hos Byens Hegn – Det Franske Institut, Politikens Boghal, Rådhuspladsen 37 14


86

17.00-19.00: Fernisering hos Fotografisk Center

95

17.00-19.00: Fernisering hos Hans Alf Gallery og bogrelease “X-Ray”

116

17.00-19.00: Fernisering hos Eksrummet

117

17.00-22.00: Fernisering hos Monty’s Atelier og “drum-battle” mellem Alex Riel og Stefan Pasborg

25

17.00-17.45: BORCHs Butik: Indføring i “En Verden af Fotogravure” ved N.B. Jensen

106

18.00-21.00: Fernisering hos Udstillingsstedet Sydhavn Station

12

19.00-22.00: Grand opening & book release, Bremerholm Transformerstation – fem ferniseringer, taler, livemusik, bar og gårdhygge

Lørdag d. 4. juni 54

Døgnet rundt i metroen og på Byens Hegn: Oplev de bedste billeder fra Picture the Music 2014-2016

43

08.00-15.00: Biblioteket Rentemestervej: Medbring dine egne familiefotos og sæt dit præg på udstillingen

41

10.00:

32

11.00-13.00: Det Nationale Fotomuseum: “Capturing the Cityscape” Instawalk med Mette Willert @littlemycph

30A

11.30-12.30: Guided tour with Elena Chernyshova

92

12.00-14.00: Fernisering hos Galleri Oxholm

25

12.00-13.00: DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur: Q&A med fotograf Mads Damgaard og ekspert fra DIGNITY

21

13.00-14.00: Artist talk, Elena Chernyshova

25

14.00-16.00: Panel discussion “The Landscape and the nostalgia of the late modernity”

39

15.00:

21

16.00-18.00: Galleri Ingrid Bugge: Artist talk ved Ingrid Bugge, “Ballettens Indre Rum”

FotoMarathon 2016 på Gråbrødre Torv

Digtoplæsning på Naboløs med Johannes Bech Dalsgaard

15


21

16.00-19.00: Opening and artist talk, The Italian Embassy, with artists Silvio Zangarini, Niko Giovanni Coniglio, Charlotta Marangone, and curator Irene Campolmi.

30

16.30-18.00: Omvisning i Photo City: Museumsbygningen og KW3 med fotograf Diana Lindbjerg

121

17.00-20.00: Fernisering hos Vogelkop

Søndag d. 5. juni 54

Døgnet rundt i metroen og på Byens Hegn: Oplev de bedste billeder fra Picture the Music 2014-2016

35

10.00-16.00: Workshop i analog fotografi ved CPH Silver Lab

41

11.00:

21

12.00-13.00: KW3: Artist talk med kunstnerduoen PUTPUT

35

13.00-15.00: KW3: PUTPUT- inspireret workshop for unge og barnlige sjæle

30

13.00-13.45: Rønnebæksholm: Offentlig omvisning på udstillingen

43

13.30-14.00: NLHspace: Live performance: Nanna Lysholt Hansen – Study for Ebba

21

14.00-15.00: NLHspace: Præsentation ved kunstnerne: Esme Chapman Jones og Nanna Lysholt

25

15.00-16.30: KW3: Paneldebat om billedbehandling: Eli Lajboschitz fra ELI, Martin Moos fra The Color Club og Michall Cadovius fra Wetouch

41

15.00-16.00: NLHspace: Bogsignering: Nanna Lysholt Hansen – Dear Mary (Memories of the Future)

30

17.00-18.00: Omvisning i Photo City: Bremerholm Transformerstation ved fotograf Diana Lindbjerg

FotoMarathon 2016: Slut på konkurrence

16


Mandag d. 6. juni 54

Døgnet rundt i metroen og på Byens Hegn: Oplev de bedste billeder fra Picture the Music 2014-2016 KW3 lukker allerede kl. 17

43

08.00-22.00: Biblioteket Rentemestervej: Medbring dine egne familiefotos og sæt dit præg på udstillingen

Tirsdag d. 7. juni 54

Døgnet rundt i metroen og på Byens Hegn: Oplev de bedste billeder fra Picture the Music 2014-2016 KW3 lukker allerede kl. 17

43

08.00-22.00: Biblioteket Rentemestervej: Medbring dine egne familiefotos og sæt dit præg på udstillingen

22

17.00-19.00: Fernisering og artist talk Bettina Ovgaard: ”Livet på 76 grader nordlig bredde” – om arbejdet med fotoudstillingen ”Thule Air Base – mørke tider og lyse sider”

Onsdag d. 8. juni 54

Døgnet rundt i metroen og på Byens Hegn: Oplev de bedste billeder fra Picture the Music 2014-2016

43

08.00-22.00: Biblioteket Rentemestervej: Medbring dine egne familiefotos og sæt dit præg på udstillingen

45

13.00-21.00: Aftenåbent i alle Photo Citys bygninger

22

16:00-17.00: KW3: Lars Just fortæller om sin udstilling “Voices From the Cold”

22

16.00-18.00: Galleri Ingrid Bugge: Artist talk ved Ingrid Bugge: ‘Jeg maler med mit kamera’

22

17.00-22.00: Fællesspisning i KW3

41

17.00-19.00: Fotografisk Center: Bogreception med Jacob Aue Sobols nye bog By the River of King

43

17.00-18.30: Gl Holtegaard: Performance Music Talk 4 CELLISTER OG 1 KUNSTNER 17


Torsdag d. 9. juni 54

Døgnet rundt i metroen og på Byens Hegn: Oplev de bedste billeder fra Picture the Music 2014-2016

43

08.00-22.00: Biblioteket Rentemestervej: Medbring dine egne familiefotos og sæt dit præg på udstillingen

28

10.00-17.00: Tendencies in Contemporary Photography, Day seminar at the National Museum of Photography

36

14.00-18.00: KW3: Workshop – Curating Photography with Kristin Dittrich

135

17.00:

23

18.00-20.00: Monty’s Atelier: Artist talk med Emil Monty Freddie om “Hænder”

IndieFrame: Ny app med fokus på at øge fotografers rettigheder præsenteres til event

Fredag d. 10. juni 54

Døgnet rundt i metroen og på Byens Hegn: Oplev de bedste billeder fra Picture the Music 2014-2016

43

08.00-22.00: Biblioteket Rentemestervej: Medbring dine egne familiefotos og sæt dit præg på udstillingen

37

10.00-18.00: KW3: Workshop - Curating Photography with Kristin Dittrich

107

17.30-21.00: Fernisering hos Vess

Lørdag d. 11. juni 54

Døgnet rundt i metroen og på Byens Hegn: Oplev de bedste billeder fra Picture the Music 2014-2016

43 37

08.00-15.00: Biblioteket Rentemestervej: Medbring dine egne familiefotos og sæt dit præg på udstillingen 10.00-18.00: KW3: Workshop - Curating Photography with Kristin Dittrich

37

11.00-13.00: KW3: Workshop i gammeldags fototeknikker for børn fra 10 år

32

11.00-14.00: Insta-walk og workshop i Photo City arrangeret af Canon

18


32

11.00-13.00: Det Nationale Fotomuseum: “Instagram som skitsebog” Instawalk med Julie Boserup

26

12.00-13.00: DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur: Q&A med fotograf Mads Damgaard og ekspert fra DIGNITY

37

14.00-16.00: KW3: Workshop i gammeldags fototeknikker for unge og voksne

41

14.00-15.00: FotoMarathon: Præmieoverrækkelse: 11. juni i Fotografisk Center, Bygning 55

23

16.00-18.00: Galleri Ingrid Bugge: Artist talk ved Ingrid Bugge: ‘Når matematikken taler’

Søndag d. 12. juni 54

Døgnet rundt i metroen og på Byens Hegn: Oplev de bedste billeder fra Picture the Music 2014-2016

31

10.00-11.30: Omvisning i Photo City: Museumsbygningen og KW3 med fotograf Ida Arentoft

31

12.00-13.00: Omvisning i Photo City: Bremerholm Transformerstation med fotograf Ida Arentoft

26

14.00-15.30: Paneldebat “Fotokunst på markedspræmisser”

39

16.00-18.00: Auktion over Den Censurerede Udstilling og Picture the Music 2015 i samarbejde med Bruun Rasmussen Kunstauktioner

19


Lucy Love

Musiker og billedkunstner – medkurator, Picture the Music 2015 og 2016

For mig er fotografi en portal til det uendelige.

20


Artist talks/interview 2. – 12. juni Lørdag d. 4. juni 13.00-14.00: Artist talk Elena Chernyshova Artist talk and discussion around themes based on the exhibition “Days of Night – Nights of Day” Venue: Bremerholmen Transformerstation, Bremerholm 6, 1069 København Entrance: 30 kr./70 kr. for a Photo City festival ticket. The Panel discussion is free 16.00-18.00: Artist talk ved Ingrid Bugge: ‘Ballettens Indre Rum’ I artist talken fortæller hun sine historier fra Den Kongelige Ballet, og om hvordan de har påvirket hendes værker. Hun vil også komme ind på balletten som udtryksform, og give jer mulighed for at få indsigt i et kunstprojekts tilblivelse og de udfordringer og tanker som opstår undervejs i processen. Sted: Galleri Ingrid Bugge, Halls Allé 4, 1802 Frederiksberg C 16.30-19.00: Artist talk at The Italian Embassy With the participating artists, Silvio Zangarini, Niko Giovanni Coniglio, Charlotta Marangone, and curator Irene Campolmi. The talk will be followed by drinks and a buffet kindly offered by FAMO Restaurant. Venue: The Italian Embassy, Gammel Vartov Vej 7, 2900 Hellerup

Søndag d. 5. juni 12.00-13.00: Artist talk med kunstnerduoen PUTPUT Sted: KW3, Krausesvej 3, 2100 København Ø Entre: 30 kr./70 kr. for en partoutbillet til Photo City. Artist talk’en er gratis 14.00-15.00: Præsentation ved kunstnerne: Esme Chapman Jones og Nanna Lysholt Sted: NLHspace, Vesterfælledvej 63, 1750 København

21


Tirsdag d. 7. juni 17.00-19.00: Fernisering og artist talk med Bettina Ovgaard Ovgaard fortæller om ”Livet på 76 grader nordlig bredde” – og om arbejdet med fotoudstillingen ”Thule Air Base – mørke tider og lyse sider”. Sted: Det Grønlandske Hus, Løvstræde 6, 1152 København

Onsdag d. 8. juni 16.00-17.00: Lars Just fortæller om sin udstilling “Voices From the Cold” Efter foredraget er der mulighed for at deltage i fællesspisning i KW3. Entre: 30 kr./70 kr. for en partoutbillet til Photo City. Artist talk’en er gratis 17.00-21.00: Fællesspisning i KW3 Fællesspisning foregår ved “først til mølle”-princip. For mere info www.kw3.dk eller KW3’s facebookside. Sted: KW3, Krausesvej 3, 2100 København Ø 16.00-18.00: Artist talk ved Ingrid Bugge: ‘Jeg maler med mit kamera’ Ingrid Bugge tager jer med på en tur gennem en række af hendes kunstprojekter og fortæller om, hvorfor og hvordan de blev til. I får nogle af hendes yndlingsanekdoter og hører om oplevelser, hun i sit arbejde som kunstner har fra hele verden og med en bred vifte af kreative mennesker. Sted: Galleri Ingrid Bugge, Halls Allé 4, 1802 Frederiksberg C

22


Torsdag d. 9. juni 18.00-20.00: Artist talk med Emil Monty Freddie Kom med bag om fotografierne i udstillingen “Hænder” og hør også Freddie fortælle om sine andre fotografiske projekter. Sted: Monty’s Atelier, Bispevej 29, 2400 København Nv, 1. sal

Lørdag d. 11. juni 16.00-18.00: Artist talk ved Ingrid Bugge: ‘Når Matematikken taler’ I artist talken vil Ingrid Bugge fortælle om det videnskabelige, tværfaglige udsmykningsprojekt Når Matematikken Taler, som er udviklet i samarbejde med Københavns Universitet med professor i matematik Nathalie Wahl, Institut for Matematik på Københavns Universitet, samt professor i matematik John Donaldson. Sted: Galleri Ingrid Bugge, Halls Allé 4, 1802 Frederiksberg C Lars Just Louis, 2015

23


Søren Solkær anbefaler

Fotograf – medkurator, Picture the Music 2015 og 2016

BORCH’s butik “En verden af Fotogravure” Niels Borch er gået forrest herhjemme med at udvikle og forfine fotogravuren og gøre den tilgængelig som medie for en række moderne kunstnere. Jeg glæder mig til at se otte kunstnere, der hver især eksperimenterende, udfolder sig kunstnerisk under Borchs mesterlige forståelsen af mediet.

24


Debatter 2. – 12. juni Fredag d. 3. juni 17.00-17.45: Indføring i “En Verden af Fotogravure” ved N.B. Jensen, BORCHs Butik Omkring 1990 begyndte BORCH Editions at udvikle en moderne udgave af fotogravure, en teknik værkstedet siden har specialiseret sig i. Siden dengang er det blevet en meget eftertragtet teknik blandt kunstnere og i dag arbejder de fremmeste internationale samtidskunstnere på værkstedet med fotogravure. BORCH Editions er verdenskendt for sit høje kvalitetsniveau. En af de største kapaciteter på området, kobbertrykker Niels Borch Jensen, vil fortælle om ’En Verden af Fotogravure’ i BORCHs Butik Sted: BORCHs Butik Bredgade 22 kld, 1260 København K

Lørdag d. 4. juni 12.00-13.00: DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur: Q&A med fotograf Mads Damgaard og ekspert fra DIGNITY. Sted: Skuespilhuset - balkonen over foyeren. Skt. Annæ Plads 36,1250 København K. 14.00-16.00: Panel discussion “The Landscape and the nostalgia of the late modernity” The three artists, Daniele Sambo, Frej Rosenstjerne, and Andreas Olesen, will discuss their photographic work, based on their exhibitions “Short Stories”, “Prolonging State of Mind I”, and “Estate”. The discussion will focus on landscapes and topography, nature vs. culture, and a search for authenticity in the nostalgic. Venue: Bremerholmen Transformerstation, Bremerholm 6, 1069 København Entrance: 30 kr./70 kr. for a Photo City festival ticket. The Panel discussion is free

Søndag d. 5. juni 15.00-16.30: Paneldebat om billedbehandling Debat med udgangspunkt i en billedbehandlers verden. Følgende emner tages op til diskussion: Personlig og kreativ udvikling, forskel på fotografens og billedbehandlerens tilgang til billeder, planlægning og visualisering af et job, kommunikation og dialog mellem fotograf og billedbehandler – hvordan optimeres dette? Deltagere: Eli Lajboschitz fra ELI, Martin Moos fra The Color Club og Michall Cadovius fra Wetouch. Debatten henvender sig til fotografer og andre, der til dagligt beskæftiger sig med billeder. Sted: KW3, Krausesvej 3, 2100 København Ø Entre: 30 kr./70 kr. for en partoutbillet til Photo City. Paneldebatten er gratis 25


Lørdag d. 11. juni 12.00-13.00: DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur: Q&A med fotograf Mads Damgaard og ekspert fra DIGNITY. Sted: Skuespilhuset - balkonen over foyeren. Skt. Annæ Plads 36,1250 København K

Søndag d. 12. juni 14.00-15.30: Paneldebat “Fotokunst på markedspræmisser” Hvilken betydning har markedets præmisser for fotokunsten? Hvordan bestemmes originalitet og pris på et værk, der kan printes igen og igen? Disse spørgsmål er udgangspunktet for en diskussion mellem gallerist Jens Erdman fra Peter Lav Gallery, kunstfotograf, kunstkritiker Matthias Hvass Borello, indehaver af Museumsbygningen Banja Rathnov og cand.mag. Christine Almlund fra Bruun Rasmussen Kunstauktioner. Moderator Andreas Olesen fra The Undergang Armchair. Sted: Museumsbygningen, Kastelsvej 18, 2100 København Ø Entre: 30 kr./70 kr. for en partoutbillet til Photo City. Paneldebatten er gratis

Zhao Qian The Edge 4, 2015, Den Censurerede Udstilling 2016 26


Søren Solkær anbefaler

Fotograf – medkurator, Picture the Music 2015 og 2016

Jakob Juhl og Kristoffer Axén på Galerie Pi Jeg glæder mig især til at opleve Kristoffer Axéns surrealistiske maleriske, manipulerede fotografier. De emmer af cinematisk uhygge og mørk skønhed og giver mig mindelser om Philip-Lorca diCorcia eller en nordisk minimalistisk Gregory Crewdson.

27


Heldagsseminar / Day seminar 2. – 12. juni Tendencies in Contemporary Photography: an international seminar at Copenhagen Photo Festival Copenhagen Photo Festival and The National Museum of Photography present: Tendencies in Contemporary Photography – an international seminar, which takes place on June 9th 2016. We have invited photographers, critics, and academics from the UK, Sweden, and Denmark to present their views on the current tendencies of the contemporary photography scene. The seminar is focused around the dispersed views on art and documentary photography in 2016 as well as the future of photography. The seminar will be split into two sessions, each with their own themes: PHOTOGRAPHY AS EVIDENCE: The forensic turn in documentary Speakers: Paul Lowe (UK), Kent Klich (SE) and Mette Sandbye (DK) Moderator: Torben Sangild (DK) BODY, SELF, FICTION: Acting out perception psychology and phenomenology Speakers:

David Bate (UK), Ebbe Stub Wittrup (DK), Ulrik Heltoft (DK) and Nanna Lysholt Hansen (DK) Moderator: Charlotte Præstegaard Schwartz (DK) The seminar is open to all and will take place in The Blixen Meeting Room at The Black Diamond. Those interested will need to register before the 2th of June via elsa@copenhagenphotofestival.com For further details and full seminar program please visit our website: www.copenhagenphotofestival.com Where: The Blixen Meeting Room. The Royal Library The Black Diamond Søren Kierkegaards Plads 1 1016 Copenhagen K When: 9. June 2016, 10.00 to 17.00 Price: 100 kr. for full day 60 kr. for half day

28


Internationalt seminar om samtidsfotografiets tendenser Copenhagen Photo Festival og Det Nationale Fotomuseum inviterer til seminar om samtidsfotografiets tendenser torsdag den 9. juni 2016, hvor førende fotografer, kritikere og forskere fra både Storbritannien, Sverige og Danmark fremlægger deres syn på de aktuelle fotografiske tendenser. Seminaret foregår delvist på engelsk og anlægger et flertydigt blik på kunst- og dokumentarfotografiets status anno 2016. Seminaret er opdelt i to sessioner, der sætter fokus på følgende fotografiske tendenser: PHOTOGRAPHY AS EVIDENCE: The forensic turn in documentary Oplægsholdere: Paul Lowe (UK), Kent Klich (SE) og Mette Sandbye (DK) Moderator: Torben Sangild (DK) BODY, SELF, FICTION: Acting out perception psychology and phenomenology Oplægsholdere: David Bate (UK), Ebbe Stub Wittrup (DK), Ulrik Heltoft (DK) og Nanna Lysholt Hansen (DK) Moderator: Charlotte Præstegaard Schwartz (DK) Seminaret afholdes i Karen Blixen Salen i Den Sorte Diamant og er åbent for alle. Forhåndsregistrering er dog påkrævet og tilmeldingsfristen er den 2. juni 2016 via elsa@copenhagenphotofestival.com Du kan finde nærmere information og se programmet for seminaret på vores hjemmeside: www.copenhagenphotofestival.com Nanna Lysholt Study for memories of the future (paper) #6, 2013

Sted: Mødelokale Blixen. Det Kongelige Bibliotek Den Sorte Diamant Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Tid: 9. juni 2016, kl. 10.00 til 17.00 Pris: 100 kr. for en hel dag 60 kr. for en halv dag

29


Omvisninger 2. – 12. juni Lørdag d. 4. juni 11.30-12.30: Guided tour with Elena Chernyshova The Russian photographer Elena Chernyshova gives a guided tour of her exhibition “Days of Night – Nights of Day”, and talks about the stories behind the pictures from the secluded mining city of Norilsk in Russia. Venue: Bremerholmen Transformerstation, Bremerholm 6, 1069 København Meeting point: In front of Bremerholm Transformerstation Entrance: 30 kr./70 kr. for a Photo City festival ticket. The guided tour is free. 16.30-18.00: Omvisning i Photo City: Museumsbygningen og KW3 med fotograf Diana Lindbjerg Udstillinger: Den Censurerede Udstilling, PUTPUT: “Photography On”, Lars Just: “Voices From the Cold”, Nathalie Daoust: “Korean Dreams” Sted: KW3, Krausesvej 3 og Museumsbygningen, Kastelsvej 18, 2100 København Ø Mødested: Indgangen til Museumsbygningen Entre: 30 kr./70 kr. for en partoutbillet til Photo City. Omvisningen er gratis

Søndag d. 5. juni 17.00-18.00: Omvisning i Photo City: Bremerholm Transformerstation med fotograf Diana Lindbjerg Udstillinger: Picture the Music, Frej Rosenstjerne: “Prolonging State of Mind I”, Daniele Sambo: “Short Stories”, Andreas Olesen “Estate”, Elena Chernyshova: “Days of Night – Nights of Day”. Sted: Bremerholm Transformerstation, Bremerholm 6, 1069 København. Mødested: Indgangen til Bremerholm Transformerstation Entre: 30 kr./70 kr. for en partoutbillet til Photo City. Omvisningen er gratis 13.00-13.45: Rønnebæksholm: Offentlig omvisning på udstillingen Sted: Rønnebæksholm, Rønnebæksholm 1, 4700 Næstved Entre: voksne 50 kr./børn, unge u. 18, medlemmer og studerende gratis adgang

30


Søndag d. 12. juni 10.00-11.30: Omvisning i Photo City: KW3 og Museumsbygningen med fotograf Ida Arentoft Udstillinger: Den Censurerede Udstilling, PUTPUT: “Photography On”, Lars Just: “Voices From the Cold”, Nathalie Daoust: “Korean Dreams” Sted: KW3, Krausesvej 3 og Museumsbygningen, Kastelsvej 18, 2100 København Ø Mødested: Indgangen til Museumsbygningen Entre: 30 kr./70 kr. for en partoutbillet til Photo City. Omvisningen er gratis 12.00-13.00: Omvisning i Photo City: Bremerholm Transformerstation med fotograf Ida Arentoft Udstillinger: Picture the Music, Frej Rosenstjerne: “Prolonging State of Mind I”, Daniele Sambo: “Short Stories”, Andreas Olesen “Estate”, Elena Chernyshova: Days of Night – Nights of Day. Sted: Bremerholm Transformerstation, Bremerholm 6, 1069 København Mødested: Indgangen til Bremerholm Transformerstation Entre: 30 kr./70 kr. for en partoutbillet til Photo City. Omvisningen er gratis

31


Photo Walks 2. – 12. juni Lørdag d. 4. juni 11.00-13.00: Det Nationale Fotomuseum: “Capturing the Cityscape” Instawalk med Mette Willert @littlemycph Mette Willert har med sin profil @littlemycph mere end 42K followers på Instagram. I denne workshop deler hun, hvordan hun instagrammer med succes om arkitektur - og tager workshoppen med ud på en tur i byrummet. Gratis når udstillingsbilletten er betalt. Maks. 35 deltagere. Tilmelding til: sagi@kb.dk Sted: Den Sorte Diamant – Det Kongelige Bibliotek Søren Kierkegaards plads 1, 1221 København K Mødested: Udstillingen “Vi byggede et hus”, Den Sorte Diamant

Lørdag den 11. juni 11.00:

Insta-walk og workshop arrangeret af Canon

Canon inviterer til en Insta-walk og workshop langs Photo City-ruten efterfulgt af en workshop i Bremerholm Transformerstation. Instawalken vil blive hostet af en anerkendt instagrammer og vil byde på challenges og sommeroplevelser. Der sluttes af med en workshop, hvor instagrammeren kommer med tips og tricks til at tage gode instagram fotos. Canon byder på lidt at spise og drikke. Mødested: Hold dig orienteret på www.copenhagenphotofestival.com og på CPF’s Facebook Sted: Bremerholm Transformerstation, Bremerholm 6, 1069 København 11.00-13.00: Det Nationale Fotomuseum: “Instagram som skitsebog” Instawalk med Julie Boserup @julieboserup Julie Boserup er den ene billedkunstner bag den aktuelle udstilling “Vi byggede et hus” om arkitektur og fotografi. Hendes workshop handler om, hvordan hun selv bruger instagram som skitsebog i sin kunstneriske proces. Gratis når udstillingsbilletten er betalt. Maks. 35 deltagere. Tilmelding til: sagi@kb.dk Sted: Den Sorte Diamant – Det Kongelige Bibliotek Søren Kierkegaards plads 1, 1221 København K Mødested: Udstillingen “Vi byggede et hus”, Den Sorte Diamant

32


Søren Solkær anbefaler

Fotograf – medkurator, Picture the Music 2015 og 2016 En tur til Nordvest – David Risley Gallery og Monty’s Atelier

David Risley Gallery: Photography David Risley Gallery udstiller fire af sine faste kunstnere i de fantastiske nye rammer i København NV. Jeg glæder mig især til at se svenske Jenny Källmanns sort-hvide grafiske fotografier. Hendes fotografier udviser mystik, melankoli og skønhed. Hun har et særegent øje og er en mester i spil med lys og skygge. Emil Monty Freddie: Hænder Når man har taget turen til NV, så tag også ind på den dygtige unge danske fotograf Emil Monty Freddies loftatelier. Han har lavet en fascinerende serie af sort-hvide fotografier af hænder Med stor idérigdom og følsomhed har han evnet at portrættere en masse forskellige mennesker, kendte som ukendte, udfra deres bare hænder.

33


Kristine Kern anbefaler Leder af Fotografisk Center

Workshop i gammeldags fototeknikker, KW3 – Photo City Hvis man er interesseret i fotografiets teknik, tror jeg, at workshoppen, i gammeldags fototeknikker med fotograferne Ida Arentoft og Diana Lindbjerg bliver ret god.

34


Workshops 2. – 12. juni Søndag d. 5. juni 10.00-16.00: Workshop CPH Silver Lab This is the course for those who would like to try first hand the magic of the darkroom without taking a long course. Call it a taster menu of darkroom technique. You bring a black and white negative with you, and you leave with your own print you’ve made in the darkroom. Sted: CPH Silver Lab, Kigkurren 8F Kælder, 2300 København S Deltagere: 4 personer Pris: 1500 kr. Tilmeldingsfrist: 2. juni på mail: hello@silverlab.net PUTPUT Photography On 19, 2015

13.00-15.00: PUTPUT- inspireret workshop for unge og barnlige sjæle Deltagerne får mulighed for at skabe skæve kunstværker ud af hverdagsobjekter med inspiration fra udstillingen “Photography On”. Der vil blive serveret kaffe og solgt kage under workshoppen. Sted: KW3, Krausesvej 3, 2100 København Ø Deltagere: 15 personer Aldersgrænse: 12 år Tilmeldingsfrist: 1. Juni på mail: assistant@copenhagenphotofestival.com Entre: 30 kr./70 kr. for en partoutbillet til Photo City. Workshoppen koster 20 kr.

35


Torsdag d. 9. juni Three-day workshop: Curating Photography with Kristin Dittrich in KW3 (Workshop Language: English) June 9 to 11 Copenhagen Photo Festival presents a three-day-workshop with German photography specialist Kirstin Dittrich addressed to all who are interested in curating and exhibiting photo art. The participants will discuss artistic quality and the essence of a good exhibition, based on current important curators and exhibitions. They will develop their own exhibition or photo book with the help of a large selection of provided material and gain unique insight into the art of curating photography. Teacher Kristin Dittrich studied in Paris, France. She has worked with many international artists and has been involved in several international photography and art projects such as the Paris Photo Fair, the international photography festival F/Stop in Leipzig, Germany, and the Documenta 13 in Kassel, Germany. She has organized several large photo exhibitions around the topic HUMAN EXISTENCE and founded a new institution in 2014: the SHIFT School for Photography in Contemporary Art. The school is based in Dresden, Germany, and offers intense workshops about making, curating, writing and collecting contemporary photography worldwide. 14.00-18.00: Day 1 Curating Photography with Kristin Dittrich in KW3 Curating is a discipline creating topics, spaces and a variety of requirements to help perceiving images/photography – sensibly and memorize them by leaving a strong impression. Shifts three-day workshop mediates extensive know-how on: composition method and dramaturgy of a show the strength of spaces combination of subjects and themes, analysis of selected displays – zoom in on public relevance as well as individual, ‘charged‘ presentation with exploring, educational potential as well as an element of elements of inspiration and entertainment

t t t t t

Location: KW3, Krausesvej 3, 2100 København Ø Participants: max. 15 Participation fee: 1.200 kr. (before May 10, 2016) 1.500 kr. (before May 20, 2016) Deadline for registration: May 20, 2016 Contact for registration: Philipp Loeken, programme@copenhagenphotofestival.com

36


Fredag d. 10. juni 10.00-18.00: Day 2 Curating Photography with Kristin Dittrich The second part of the workshop is focalizing on: placing artworks/photographs the cussedness of correct lighting from the content to fundraising contracts and communication as well as marketing

t t t t

Lørdag d. 11. juni 10.00-18.00: Day 3 Curating Photography with Kristin Dittrich After completing this extensive methodical section – the attendee will be challenged to create his or her own display – implementing the acquired know-how and creativity to his or her “creative ideas”.

11.00-16.00: Workshop i gammeldags fototeknikker Fotograferne Ida Arentoft og Diana Lindbjerg afholder workshops i gammeldags fototeknikker og analog fotografi. Workshoppen vil handle om fotogrammer og cyanotopi. Alle deltagere vil lære forskellige mørkekammer teknikker og lave mindst ét fotoprint som vil blive udstillet på festivalen. Der er workshops for både børn, unge og voksne. Der vil blive serveret kaffe og solgt kage mellem kl. 13-14. 11.00-13.00: For børn (fra 10 år) 14.00-16.00: For unge og voksne Sted: KW3, Krausesvej 3, 2100 København Ø Antal deltagere: Maks. 8 personer pr. workshop. Deltagergebyr: 50 Kr. Tilmeldingsfrist: 5. juni til Ida Arentoft på mail: idaarentoft@hotmail.com 37


11.00-14.00: Insta-walk og workshop arrangeret af Canon Canon inviterer til en Insta-walk og workshop langs Photo City-ruten efterfulgt af en workshop i Bremerholm Transformerstation. Instawalken vil blive hostet af en anerkendt instagrammer og vil byde på challenges og sommeroplevelser. Der sluttes af med en workshop, hvor instagrammeren kommer med tips og tricks til at tage gode instagram fotos. Canon byder på lidt at spise og drikke. Mødested: Hold dig orienteret på www.copenhagenphotofestival.com og på CPF’s Facebook Sted: Bremerholm Transformerstation, Bremerholm 6, 1069 København

38


Øvrige events 2. – 12. juni Auktion

Søndag d. 12. juni

16.00-18.00: Auktion over Den Censurerede Udstilling og Picture the Music 2015 med Bruun Rasmussen Kunstauktioner Værker fra Picture the Music og Den Censurerede Udstilling sælges til højestbydende ved denne fotoauktionsevent. Under festivalen op til auktionen er det muligt at lægge bud online på www.bruun-rasmussen.dk. På auktionsdagen overføres buddene fra nettet til live-auktionen i udstillingen, og Bruun Rasmussen Kunstauktioner svinger hammeren over de udvalgte værker. Der sættes fokus på fotokunstens mange kvaliteter og nye og gamle kunstsamlere får mulighed for at erhverve sig ny håndplukket fotokunst. Sted: Museumsbygningen, Kastelsvej 18, 2100 København Ø Entre: 30 kr./70 kr. for en partoutbillet til Photo City. Det er gratis at overvære auktionen

Bøger og foto

Lørdag d. 4. juni 15:00:

Digtoplæsning på Naboløs med Johannes Bech Dalsgaard

Sted: Naboløs, Larsbjørnsstrædet 10, 1454 København

39


Kristine Kern anbefaler Leder af Fotografisk Center

Jacob Aue Sobol, bogreception i Fotografisk Center Jeg vil gerne anbefale vores lancering af Jacob Aue Sobols nye bog By the River of King – det bliver spÌndende.

40


Søndag d. 5. juni 15.00-16.00: Bogsignering: Nanna Lysholt Hansen – Dear Mary (Memories of the Future) Sted: NLHspace, Vesterfælledvej 63, 1750 København

Onsdag d. 8. juni 17.00-19.00: Bogreception med Jacob Aue Sobols nye bog By the River of King Jacob Aue Sobol vil også præsentere de seneste udgaver af katalogsamlingen 12 Months of Winter, der udkommer hver måned i 2016. Der vil blive fremført en live performance i samarbejde med musiker Morten Svenstrup, redigeret af filminstruktør Sun Hee Engelstoft. Sted: Fotografisk Center, Bygning 55, Staldgade 16, København V

FotoMarathon

Lørdag d. 4. juni 10.00:

FotoMarathon 2016

Deltag i dette års Fotomarathon som vil blive afviklet i flere danske byer på samme tid med 6, 12 og 24 timers kamera konkurrencer og 6 timers mobil konkurrence. Deltagerne vil få et nyt tema for hver time. Start og slut: 4. juni på Gråbrødre Torv - 5. juni kl. 11 Tilmelding: På Fotomarathon.dk eller d. 4. juni kl 9-10 på Gråbrødre Torv Præmieoverrækkelse: 11. juni kl. 14 hos Fotografisk Center, Bygning 55 , Staldgade 16, 1699 København V

Søndag d. 5. juni 11.00:

FotoMarathon 2016: Slut på konkurrence

Lørdag d. 11. juni 14.00-15.00: FotoMarathon: Præmieoverrækkelse hos Fotografisk Center Sted: Fotografisk Center, Bygning 55, Staldgade 16, København V

41


Kristine Kern anbefaler Leder af Fotografisk Center

Nanna Lysholt Hansens performance Study for Ebba i NLHspace. Hun har tidligere lavet Dear Mary hos Fotografisk Center, og det var fantastisk, så jeg vil glæde mig til at se, hvad hun har fundet på.

42


Performances

Fredag d. 3. juni 17.00-22.00: “Drum-battle” mellem Alex Riel og Stefan Pasborg Kom helt tæt på kunstnerne og deres hænder. Sted: Monty’s Atelier: Bispevej 29, 2400 København NV, 1. sal

Søndag d. 5. juni 13.30-14.00: Live performance: Nanna Lysholt Hansen – Study for Ebba Sted: NLHspace, Vesterfælledvej 63, 1750 København V

Onsdag d. 8. juni 17.00-18.30: Performance/Music/Talk: 4 CELLISTER OG 1 KUNSTNER Udstillingen 7 FILM, ET FOTO OG EN NÆSE af Ulrik Heltoft vil til dette arrangement folde sig exceptionelt ud. Ved eftermiddagens event blandes lyde fra celloer, videoværker og Heltofts talk. Kunstneren vil sammen med cellisterne Soma Allpass, Lil Lacy, Josefine Opsahl og Cæcilie Trier befinde sig forskellige steder i udstillingen. Udstilling, talk og koncert samles i en individuel liveoplevelse. Idet publikum bevæger sig rundt på egen hånd, vil oplevelsen af koncert, fortælling og udstilling blive helt unik. Sted: Gl Holtegaard, Attemosevej 170, 2840 Holte Entre: 65 kr. Seniorer og studerende: 55 kr. Børn (u 18 år): gratis. Grupper (min. 10 pers): 55 kr. pr. person. Udstil dine egne familiefotos

Hele udstillingsperioden Biblioteket Rentemestervej: Medbring dine egne familiefotos og sæt dit eget præg på udstillingen I et hjørne af udstillingen får besøgende mulighed for at opstille egne familiefoto fra 60’erne, mens man i et andet udfordres til at dele sin families gamle fotobøger i ny og digital kontekst. Aktiviteterne er tilgængelige i hele udstillingsperioden. Sted: Biblioteket, Rentemestervej 76, 2400 København NV Åbningstider: Mandag-fredag 8-22, lørdag 8-15

43


PHOTO CITY Photo City er er kurateret og arrangeret af Copenhagen Photo Festival. Det er en unik fotoby af udstillinger, workshops, artist talks, ferniseringer m.m., som bliver skabt i anledning af festivalen, og som kun eksisterer i festivalperioden. Udstillingerne er blevet udvalgt af Copenhagen Photo Festivals programudvalg på baggrund af ansøgere fra Danmark og udlandet. Dertil kommer større gruppeudstillinger og borgerinddragende projekter, som er iværksat af Copenhagen Photo Festival. En fast tradition er ’Den Censurerede Udstilling’, som viser internationale tendenser i samtidsfotografiet, repræsenteret af talentfulde nye og etablerede danske og udenlandske fotografer og kunstnere. Juryen for Den Censurerede Udstilling 2016 er Matthias Hvass Borello, uafhængig kurator og redaktør af Kunsten. nu, Trine Søndergaard, fotobaseret billedkunstner, og Banja Rathnov, ejer af Banja Rathnov Galleri & Kunsthandel.

PHOTO CITY Photo City has been curated and put together by Copenhagen Photo Festival. It is a unique city that consists of exhibitions, workshops, artist talks, openings and more, which have all been organized especially for the festival – and they will only exist for the duration of the festival. Based on applications from Denmark and abroad, the festival’s program committee has selected the exhibitions. Additionally, there will be larger group exhibitions and involving projects initialized by the festival itself. A recurring tradition is ‘The Censored Exhibition’, which shows international tendencies within contemporary photography, represented by talented new and established Danish and international photographers and artists. This year, the selection committee consists of Matthias Hvass Borello, curator and editor of Kunsten.nu, Trine Søndergaard, photographyÐbased visual artist, and Banja Rathnov, founder of Banja Rathnov Galleri & Kunsthandel.

44


PHOTO CITY BREMERHOLM TRANSFORMERSTATION

Andreas Olesen (DK/US) Daniele Sambo (IT) Elena Chernyshova (RUS) Frej Rosenstjerne Picture the Music KØBENHAVNS HAVN

Havnen før og nu KW3

Lars Just LensCulture Nathalie Daoust (CAN) PUTPUT (DK/CH) MUSEUMSBYGNINGEN

Den Censurerede Udstilling/The Censored Exhibition

45


PHOTO CITY – BREMERHOLM TRANSFORMERSTATION

Andreas Olesen Estate | Andreas Olesen (DK/US) ’Estate’-fotografierne udgør en smuk serie billeder, og er samtidig en øvelse ud i selve den fotografiske proces. Andreas Olesens hustru gav ham et sæt gamle negativer, som ser ud til at forestille en dansk familie på ferie i tiden omkring Anden Verdenskrig. Mens han selv var på ferie i det nordlige Italien, anvendte han negativerne til et forsøg på at sammensmelte fortid og nutid i enkeltstående billeder.

The photographs from ‘Estate’ make up a beautiful series of pictures, while also being an exercise in the photographic process itself. Andreas Olesen’s wife gave him a present in the form of old negatives of what appears to be a Danish family on holiday at some point around WWII. While he himself was on holiday in northern Italy, he put the negatives to use, as he attempted to bring past and present together in a single image. ‘Estate’ won the LensCulture Emerging Talent Award in 2014 and has previously been exhibited at the Athens Photo Festival. ‘Estate’ is now being exhibited for the first time in Scandinavia. Olesen’s art practice seeks to investigate the rapid changes of our interconnected contemporary society. Inspired by postmodern anthropology, he considers our modern age his ethnographic subject. He works primarily with analog photography, found objects, and historical images. He is fascinated with quintessential modern practices and social dynamics, as well as postcolonial and globalized relations between different cultures. He was born in San Francisco in 1981 and attended The School of the Art Institute of Chicago. Lives in Copenhagen.

’Estate’ vandt en LensCulture Emerging Talent Award i 2014 og er tidligere udstillet som en del af Athens Photo Festival. Dette er første gang ’Estate’ præsenteres i Skandinavien. Olesens kunstpraksis undersøger de hastige ændringer, som vores forbundne samtidige samfund gennemgår. Han er inspireret af postmoderne antropologi, og hans etnografiske emne er vores moderne tidsalder. Han arbejder primært med analogt fotografi, fundne objekter og historiske billeder. Han er fascineret af typiske moderne praksisser og sociale dynamikker, samt postkoloniale og globaliserede relationer mellem forskellige kulturer. Han er født i San Francisco i 1981 og har gået på The School of the Art Institute of Chicago. Bor i København. 12

Fernisering 3. juni kl. 19-22 The artist will be present

25

Panel discussion 4. juni kl. 14-16

35

Workshop 5. juni kl. 10-16

30 31 1

Omvisning i Photo City 5. juni kl. 17 og 12. juni kl. 12 Bremerholm Transformerstation Bremerholm 6, 1069 København K 3. – 12. juni Dagligt 11-18, dog onsdag den 8. juni 13-21 Entre: Bremerholm Transformerstation: 30 dkk. / Photo City partoutbillet: 70 dkk. 46


PHOTO CITY – BREMERHOLM TRANSFORMERSTATION

Andreas Olesen Andreas Olesen Estate #2, 2015

47


PHOTO CITY – BREMERHOLM TRANSFORMERSTATION

Daniele Sambo Short Stories | Daniele Sambo (IT) Målet med denne billedserie er at forene forskellige glimt fra det teknologiske kapløb mod den innovation, der karakteriserer udviklingen af vestlige samfund, naturen og det daglige, lokale liv – med ekkoer fra referencer til miljømæssig science fiction. En af fortællingerne hedder ’The Wooden Spaceships’ (arbejdstitel), og den blev til i en af de ældste egetræsplantager i Danmark, som stammer helt tilbage fra 1700-tallet og ligger få kilometer uden for Viborg. Det endelige værk, som vil blive udgivet som en kunstbog, bliver præsenteret i Viborg Kunsthal i september 2016

The aim of this series is to bring together glimpses of the technological race towards the innovation that characterizes the development of Western societies, nature, and daily neighborhood life – echoing environmental science fiction references. One of the stories is called ‘The Wooden Spaceships’ (working title), and it came to be in one of the oldest plantations of oak trees in Denmark, dating back to the 1700’s, just a few miles outside of Viborg. The final piece, in the form of an artist book, will be presented at Viborg Kunsthal in September 2016.

Gennem sin kunst er Daniele Sambo (Venedig, Italien, 1983) ofte på udkig efter en direkte udveksling mellem viden og dialog, og processerne tager meget ofte udgangspunkt i, hvordan værket blander sig i og diskuterer forskellige fællesskaber. Der kigges på forbindelserne mellem de monumentale og funktionelle egenskaber, som objekter har i det offentlige rum – med et specifikt fokus på de forskellige måder, hvorpå naturen fører mennesker sammen. Daniele arbejder og bor i Glasgow og er aktuelt gæstelektor på kandidatuddannelsen for Communication Design/Photography ved Glasgow School of Art.

The work of Daniele Sambo (Venice, Italy, 1983) is often looking for a direct exchange of knowledge and dialogue, and the processes are very often concerned with how the work interjects into and discusses communities. It looks at the links between monumental and functional proprieties of objects in the public sphere – with a specific focus on the different ways in which nature brings people together. Daniele is working and living in Glasgow and is currently a visiting lecturer for the Master’s program in Communication Design/Photography at the Glasgow School of Art.

12

Fernisering 3. juni kl. 19-22 The artist will be present

25

Panel discussion 4. juni kl. 14-16

30 31 1

Omvisning i Photo City 5. juni kl. 17 og 12. juni kl. 12 Bremerholm Transformerstation Bremerholm 6, 1069 København K 3. – 12. juni Dagligt 11-18, dog onsdag den 8. juni 13-21 Entre: Bremerholm Transformerstation: 30 dkk. / Photo City partoutbillet: 70 dkk. 48


PHOTO CITY – BREMERHOLM TRANSFORMERSTATION

Daniele Sambo

Daniele Sambo Untitled (The Unfinished Picture), 2016

Daniele Sambo Untitled (Harbour), 2016

49


PHOTO CITY – BREMERHOLM TRANSFORMERSTATION

Elena Chernyshova Days of Night – Nights of Day | Elena Chernyshova (RUS) Med 177.000 indbyggere er den nordrussiske by Norilsk den næststørste by nord for polarcirklen. Det er også en af de ti mest forurenede byer i verden. Norilsk blev grundlagt i 1935, og indtil 1956 fungerede byen som en sovjetisk Gulag-lejr. I to årtier arbejdede omkring en halv million fanger i lejren i ekstremt koldt vejr, mens de sultede og under tvang opførte minerne, fabrikkerne og selve byen. Norilsk har et ekstremt hårdt klima, og byen er dækket af sne 250 til 270 dage om året, og solen stiger ikke op over horisonten fra november til midten af januar. Days of Night – Nights of Day skildrer dagliglivet, som det tager sig ud for indbyggerne i Norilsk. Deres leveforhold er unikke, og deres situation uden sidestykke. Elena Chernyshova (født 1981 i Moskva) har modtaget adskillige priser for Days of Nights – Nights of Day, herunder Daily Life, third prize stories ved World Press Photo 2014. Chernyshova har aldrig udstillet i Danmark før, og det bliver første gang, hun besøger landet, når hun kommer hertil i forbindelse med Copenhagen Photo Festival.

With its population of 177,000 the Russian city of Norilsk is the secondlargest city within the Arctic Circle. It is also one of the ten most polluted cities in the world. Norilsk was founded in 1935, and until 1956 the city operated as a Soviet Gulag camp. Around 500,000 prisoners worked there in intensely cold weather, suffering and starving. Norilsk has an extremely harsh climate and the city is covered in snow for 250 to 270 days a year, and experiences polar night from November to midJanuary, when the sun does not rise above the horizon. Days of Night – Nights of Day portrays the daily life of the inhabitants of Norilsk. The living conditions of the people of Norilsk are unique, and their plight is incomparable. Elena Chernyshova (born 1981 in Moscow) has received numerous awards for Days of Nights – Nights of Day, including one at World Press Photo 2014, Daily Life, third prize stories. Chernyshova has never had an exhibition in Denmark before, and she is visiting the country for the first time ever during Copenhagen Photo Festival.

12

Fernisering 3. juni kl. 19-22 The artist will be present

30a

Guided tour with Elena Chernyshova 4. juni kl. 11.30-12.30

21

Artist talk 4. juni kl. 13-14

30 31

Omvisning i Photo City 5. juni kl. 17 og 12. juni kl. 12 Hør podcast Portrait/Portræt af Elena Chernyshova

6

Bremerholm Transformerstation Bremerholm 6, 1069 København K 3. – 12. juni Dagligt 11-18, dog onsdag den 8. juni 13-21 Entre: Bremerholm Transformerstation: 30 dkk. / Photo City partoutbillet: 70 dkk. 50


PHOTO CITY – BREMERHOLM TRANSFORMERSTATION

Elena Chernyshova

Elena Chernyshova Untitled, 2012. From the series Days of Night – Nights of Day

Elena Chernyshova Untitled, 2013. From the series Days of Night – Nights of Day

51


PHOTO CITY – BREMERHOLM TRANSFORMERSTATION

Frej Rosenstjerne Prolonging State of Mind I | Frej Rosenstjerne ’Prolonging State of Mind I’ kan kun meningsfuldt opleves ved at træde ind i rummet, hvor billederne befinder sig. Her er fotografiet ikke længere et fikseret øjeblik, men snarere et langt åndedrag, en forlængelse af sansningen. En fotografisk installation, som tematiserer det sanselige nærvær i en digital og flygtig virkelighed. Værket består af op til 8 meter lange fotos, monteret i lyskasser i et mørkt rum. Hvor er grænserne mellem ’ægte’ natur og menneskeskabt natur i en teknologidrevet verden? Værket går ind i dette komplekse felt, og billederne prikker til forestillingen om, at naturen er adskilt fra kulturen og teknologien. Menneskets sentimentale forsøg på at bevare og arkivere det naturlige er til stede som et ekko. Ved nærmere eftersyn afslører de digitale collager drømmen som netop en drøm. En opfordring til at standse op og bogstaveligt talt trække tiden ud. Det glimtvise øjeblik, vi normalt forbinder med fotografiet, er forlænget til en ny form for virkelighed.

‘Prolonging State of Mind I’ can only truly be experienced by entering the space where the pictures are. In here, the photograph is no longer a captured moment, but rather like a deep breath; an extension of the senses. A photographic installation that thematizes the sensory presence in an increased digitalized and fleeting reality. Where are the boundaries between the ‘genuine’ nature and manmade nature in a world driven by technology? The work explores this complex field, and the images evoke the notion that true nature is separated from culture and technology. Man’s sentimental attempt to preserve and archive what is natural, is present as an echo. Upon closer examination, the digital collages expose the dream for what it truly is. The spectator is prompted to pause and procrastinate in its company. The fleeting moment we usually associate with a photo has been extended into a new reality. Frej Rosenstjerne (born 1982 in Denmark) graduated from Fatamorgana School of Photography in 2010. Since then, he has since taken part in exhibitions both in Denmark and internationally. His work is featured in Galleri Naboløs.

Frej Rosenstjerne (født 1982 i Danmark) er uddannet fra Fatamorgana i 2010. Han har medvirket på udstillinger i ind- og udland, og hans værker er tilgængelige hos Galleri Naboløs.

12

Fernisering 3. juni kl. 19-22 The artist will be present

25

Panel discussion 4. juni kl. 14-16

30 31 6

Omvisning i Photo City 5. juni kl. 17 og 12. juni kl. 12 Bremerholm Transformerstation Bremerholm 6, 1069 København K 3. – 12. juni Dagligt 11-18, dog onsdag den 8. juni 13-21 Entre: Bremerholm Transformerstation: 30 dkk. / Photo City partoutbillet: 70 dkk. 52


PHOTO CITY – BREMERHOLM TRANSFORMERSTATION

Frej Rosenstjerne

Frej Rosenstjerne Prolonging State of Mind I #1, 2015

Frej Rosenstjerne Prolonging State of Mind I #2, 2015

53


PHOTO CITY – BREMERHOLM TRANSFORMERSTATION

Picture the Music Picture the Music | Anders Rye Skjoldjensen , Asger Ladefoged, Janus Engel, Karina Tengberg, Kasper Løftgaard, Morten Nordstrøm, Nat Urazmetova, Rasmus Kongsgaard, Sara Gangsted, Simon Fals, Simon Læssøe. Jonathan Forster, Oliver Klitgaard Larsen Copenhagen Photo Festival har i 2014, 15 og 16 inviteret Danmark til at fotografere musikken – dens følelser, stemninger, minder og oplevelser. I år er 44 billeder valgt til udstillingen blandt ca. 2.700 indsendte. Kuratorgruppen består af Lucy Love, musiker og billedkunstner; Thomas Borberg, Politikens fotochef; og Rasmus Ranum, medstifter af CPF og indehaver af fotoagenturet SumoBrothers. ”Når man gennemgår de mange indsendte billeder, kan man ikke undgå at blive berørt af, hvor stærk en samlende kraft musikken er for os mennesker, og hvor følelsesladet mødet med livemusikken kan være,” fortæller Rasmus Ranum. Udstillingens treårsjubilæum fejres med udgivelsen af en stor musikfotobog med et udvalg af alle de indsendte billeder. Ragnarock – museet for pop, rock og ungdomskultur – har bidraget med forord og sørget for, at Jan Sneum, Torben Sangild og Lucia Odoom har bidraget med essays om musikkens væsen. Vandreudstillingen rejser landet rundt i 2016-17.

In 2014, 15 and 16, Copenhagen Photo Festival has invited Denmark to ‘Picture the Music’ – its emotions, atmospheres, memories and experiences. In 2016, 44 pictures have been selected for the exhibition. The curators are Lucy Love, musician and visual artist; Thomas Borberg, head of photography at Politiken; and Rasmus Ranum, co-founder of CPF and owner of the photo agency Sumo-Brothers. “When you go through the many submitted pictures, you cannot avoid becoming touched by how strong a unifying power music is to us people, and how emotional the meeting with live music can be,” says Rasmus Ranum. A selection of pictures from all three years, are published in a big music photography book. Ragnarock – the museum of pop, rock and youth culture – has contributed a foreword and made it possible to have Jan Sneum, Torben Sangild and Lucia Odoom contribute essays about the nature of music. The travelling exhibition will cross the rest of the country in 2016-17. ‘Picture the Music’ is supported by Nordea-fonden.

’Picture the Music’ er støttet af Nordeafonden. www.picturethemusic.dk 12 30 31 39

Fernisering og bogudgivelse 3. juni kl. 19-22 Omvisning i Photo City 5. juni kl. 17 og 12. juni kl. 12 Auktion over værkerne fra Picture the Music 2015 12. juni kl. 16-18 NB! Foregår i Museumsbygningen.

1

Bremerholm Transformerstation Bremerholm 6, 1069 København K 3. – 12. juni Dagligt 11-18, dog onsdag den 8. juni 13-21 Entre: Bremerholm Transformerstation 30 dkk. / Photo City partoutbillet: 70 dkk. 54


PHOTO CITY – BREMERHOLM TRANSFORMERSTATION

Picture the Music

Sophia Juliane Lydolph Birthe Kjær, Dansktopdronningen, Top Charlie i Parken, 2015

55


PHOTO CITY – BREMERHOLM TRANSFORMERSTATION

Picture the Music Picture the Music | Anders Rye Skjoldjensen , Asger Ladefoged, Janus Engel, Karina Tengberg, Kasper Løftgaard, Morten Nordstrøm, Nat Urazmetova, Rasmus Kongsgaard, Sara Gangsted, Simon Fals, Simon Læssøe. Jonathan Forster, Oliver Klitgaard Larsen Oplev de bedste billeder fra dette års musikfotoprojekt, Picture the Music, i alle københavnske metrotog, ligesom et udvalg af billederne vil blive udstillet på Byens Hegn ved Lille Kongensgade. I forbindelse med udstillingsåbningen af dette års Picture the Music d. 3. juni på Bremerholm Transformerstation, udgiver Copenhagen Photo Festival danmarkshistoriens største musikfotobog med de bedste musikfotos fra alle projektets tre år.

6

The best pictures from this year’s music photography project, Picture the Music, can be experienced in all metro trains around Copenhagen, a smaller selection of pictures will also be displayed at Byens Hegn by Lille Kongensgade. In connection with the opening of this year’s Picture the Music exhibition, June 3rd at Bremerholm Transformerstation, Copenhagen Photo Festival will release the largest music picture book in Danish history, with the best pictures submitted throughout the project’s three-year duration.

Lille Kongensgade (Byens Hegn): 1. juni -1. september

56


PHOTO CITY – BREMERHOLM TRANSFORMERSTATION

Picture the Music

Magnus Malthe Nygaard Jeppesen Nørrebro Redbull romerlys crowd, 2015

Janus Engel Ice Age, Café 33, Dybbølsgade i Kbh, 2014

57


PHOTO CITY – KØBENHAVNS HAVN

Havnen før og nu Havnen før og nu – en udstilling i tre formater i Københavns Havn | Diverse fotografers billeder udvalgt af juryen / various photographers ’Havnen før og nu’ er københavnernes eget portræt af et af byens varetegn – havnen. I foråret arrangerede Copenhagen Photo Festival de to fototure ’Til lands’ og ’Til vands’, der sendte folk af sted til havnens afkroge i kajakker og på Me-Movers – sammen med kyndige fotografer og guides. De bedste billeder fra turene, koblet med en parallel fotokonkurrence udsendt af Københavns Museum, kan nu opleves i udstillingen ’Havnen før og nu’. Her er de mange snapshots sat i relief af historiske fotos fra Københavns Museums arkiv, og udstillingen giver indblik i den gennemgribende forandring af havnen – fra industri til rekreativt område – samt dens kulturelle og arkitektoniske diversitet. ’Havnen før og nu’ vises samtidigt i tre formater hen over sommeren 2016: I glas og ramme hos Kulturhuset Islands Brygge, udendørs på pyloner på Kalvebod Bølge og digitalt på VÆGGEN på Dantes Plads.

In the spring, Copenhagen Photo Festival arranged two photo trips, ‘On land’ and ‘At sea’, which sent people off to the corners of the harbor in kayaks and on Me-Movers – along with skilled photographers and guides. The best pictures from the trips, combined with a parallel photo competition hosted by the Museum of Copenhagen, can be experienced in the form of the exhibition entitled ‘The Harbor Then and Now’. Here, the many snapshots are put into perspective by historical photos from the Museum of Copenhagen archives, and the exhibition gives insight into the thorough changes of the harbor – from an industrial to a recreational area – as well as its cultural and architectural diversity. ‘The Harbor Then and Now’ is shown simultaneously in three different formats during the summer of 2016: In a framed version at the Islands Brygge culture house, outdoors on pylons at Kalvebod Bølge and digitally on VÆGGEN (‘the wall’) on Dantes Plads.

Udstillingen er et samarbejde mellem Copenhagen Photo Festival og Københavns Museum. Projektet er støttet af Kulturhavn365 og co-sponsoreret af Canon.

The exhibition is a collaboration between Copenhagen Photo Festival and the Museum of Copenhagen. The project is supported by Kulturhavn365 and co-sponsored by Canon.

Fernisering 29. maj kl. 15 Fernisering og prisoverrækkelse 29. maj kl. 15 i Kulturhuset Islands Brygge

Hør Podcast Reportage om skelsættende begivenheder i Københavns Havn 3

Kalvebod Bølge (udendørs udstilling): 29. maj -1. august

4

Kulturhuset Islands Brygge 29. maj -1. juli. Mandag-torsdag: 8.30-23.00, fredag 8.30-00.00, lørdag-søndag: 10.00-00.00.

5

VÆGGEN, Dantes Plads 29. maj -1. juli 58


PHOTO CITY – KØBENHAVNS HAVN

Havnen før og nu

59


PHOTO CITY – KW3

Lars Just Voices from The Cold | Lars Just Fra den grønlandske indlandsis snor smeltevandet sig fyrre kilometer ud gennem fjeldene til Søndre Strømfjords smukke dal. Her ligger børnehjemmet Orpigaq. Et hjem for en lille gruppe unge, der ikke har noget godt til fælles. I hvert fald ikke, hvis du spørger dem selv.

The melt water runs twenty-five miles through the mountains of Greenland before it reaches the valley of Kangerlussuaq. Here you find Orpigaq. An orphanage for young Greenlanders, with nothing good in common. All through life they have been let down by those who were supposed to protect them. Caught in patterns of crime, drugs, self-harm, violence, and sexual abuse, they are young people, whom our society has failed. And to them, the orphanage is the last hope, and the last stop before jail.

De er alle blevet svigtet gennem livet af de mennesker, der skulle have passet på dem. Fanget i mønstre med kriminalitet, stofmisbrug, selvskadende adfærd, vold og seksuelle overgreb. De er unge, som vores samfund ikke kan rumme, og for dem udgør børnehjemmet både det sidste håb og sidste stop inden fængsel.

In the portrait series you’ll meet Louis, Kristian, Nuunu, Suulut, Inuuteq, and Aima. Each of them are presented with their own portrait and asked what they think, when they look at themselves …

I portrætserien bliver Kristian, Louis, Nuunu, Suulut, Inuuteq og Aima præsenteret for hvert deres portræt. Og spurgt hvad de tænker, når de ser på sig selv …

The project was made by Lars Just – who was born and raised in Greenland himself – in cooperation with the Kanonen Foundation, to bring into light the conditions of vulnerable children in Greenland. Lars Just has a past at Politiken, the Danish daily newspaper, and he has won a series of international awards. He was nominated to Kravlingprisen in both 2014 and 2015.

Projektet er skabt af Lars Just, der selv er født og opvokset i Grønland, i samarbejde med Fonden Kanonen, for at sætte fokus på unges vilkår i Grønland. Lars Just er uddannet fotojournalist fra Politiken, og han har vundet en række internationale priser. Han blev nomineret til Kravlingprisen i både 2014 og 2015. 10 30 31 22

Fernisering 2. juni kl. 19-22 The artist will be present Omvisning i Photo City 4. juni kl. 16.30 og 12. juni kl. 10 Omvisning og fællesspisning 8. juni kl. 16 Omvisning v Lars Just efterfulgt af fællesspisning 8. juni kl 16. Middag kl. 17-21

7

KW3 Krausesvej 3, 2100 København Ø 2. – 12. juni Dagligt 11-18, dog 6. og 7. juni 11-17 og 8. juni 13-21. Entre: KW3: 30 dkk. / Photo City partoutbillet: 70 dkk. 60


PHOTO CITY – KW3

Lars Just

Lars Just Suulut, 2015

Lars Just Louis, 2015

61


PHOTO CITY – KW3

LensCulture Exposure Awards 2015, Street Photography Awards 2015, and Visual Storytelling Awards 2015 | The winning photographers of the international award shows LensCulture er en af de største online platforme, hvor man kan opleve kurateret samtidsfotografi fra hele verden. Vi søger at udforske og promovere det bedste fra det globale fotografiske netværk og kontinuerligt opsøge nye værker og synsvinkler fra alle kontinenter. I dag når LensCulture et publikum på over 1,5 millioner, via website, sociale medier og abonnenter på globalt plan.

LensCulture is one of the largest online destinations to discover curated, contemporary photography from around the world. We are committed to discovering and promoting the best of the global photography community, continually seeking new work from every continent and from diverse points of view. Today, LensCulture reaches a global audience of over 1.5 million through its website, social media and subscriber list.

Hvert år er LensCulture vært for en serie internationale Open Callkonkurrencer. I 2015 inkluderede det Portrait Awards, LensCulture Emerging Talents, Street Photography Awards og Visual Storytelling, samt den længerevarende Exposure Awards. Konkurrencerne var tilgængelige på 14 sprog og tiltrak fotografer fra 145 lande verden over. Under Copenhagen Photo festival præsenteres et udvalg af vindere og finalister fra disse konkurrencer som et video-show.

10 7

Every year, LensCulture host a series of international calls for entry. In 2015, these included Portrait Awards, the LensCulture Emerging Talents, Street Photography Awards, Visual Storytelling and the long-running Exposure Awards. The competitions were available in 14 languages and drew entries from photographers in 145 countries. Here are some of the winners and finalists of these awards. During Copenhagen Photo Festival three of the awards will be displayed as video-shows.

Fernisering 2. juni kl. 19-22 KW3 Krausesvej 3, 2100 København Ø 2. – 12. juni Dagligt 11-18, dog 6. og 7. juni 11-17 og 8. juni 13-21. Entre: KW3: 30 dkk. / Photo City partoutbillet: 70 dkk. 62


PHOTO CITY – KW3

LensCulture © Vanja Bucan Camouflage

63


PHOTO CITY – KW3

Nathalie Daoust Korean Dreams | Nathalie Daoust (CAN) ’Korean Dreams’ er en kompleks billedserie, som udforsker Nordkoreas mystiske univers. Nathalie Daousts billeder afslører et land, der lader til at have en tidløs eksistens som et møjsommeligt koreograferet fatamorgana. ’Korean Dreams’ udforsker denne eskapistiske impuls, ikke som et individuelt valg, men som en livsform, der er tvunget ned over et helt land. Hun har taget udgangspunkt i forestillingen om, at nordkoreanerne befinder sig på et drømmestadie, hvor sandhed ikke er noget, der opleves, men i stedet påduttes af magthaverne.

‘Korean Dreams’ is a complex series that probes the mysterious world of North Korea. Nathalie Daoust’s images reveal a country that seems to exist outside of time, as a carefully choreographed mirage. With ‘Korean Dreams’ she is exploring this escapist impulse, not as an individual choice, but as a way of life forced upon an entire nation. Guided by the notion that North Koreans are residing in a ‘dream-state’, where truth is not lived but imposed by those in power, her anonymous forms wander through the landscape. Daoust’s images have been obscured during the photographic process; the systematic breakdown of the original negative film has produced a series of final images that appear unclear, indistinct and somewhat ghostlike. As the layers of film are removed, a sense of detachment between the photographer and her subjects is revealed. Daoust’s darkroom method also mimics the way information is transferred in North Korea – it is stifled until the truth becomes ‘lost’ in the process. The resultant pictures speak to North Korean society, of missing information and truth concealed.

Daousts billeder er blevet tilslørede undervejs i den fotografiske proces; den systematiske nedbrydning af det oprindelige negativ har frembragt en serie af billeder, som fremstår uklare, svære at afkode og til en vis grad spøgelsesagtige. Idet filmlagene fjernes, afsløres en følelse af adskillelse mellem fotografen og hendes subjekter. Daousts mørkekammermetode efterligner måden, som information bevæger sig på i Nordkorea – den overdøves indtil sandheden er ’tabt’ i processen. De endelige billeder refererer dermed til det nordkoreanske samfund, den tabte information og den skjulte sandhed. Nathalie Daoust (født i 1977) er en canadisk fotograf og samtidskunstner, hvis projekter har været udstillet vidt omkring. ‘Korean Dreams’ er hendes seneste projekt. 10 30 31 6

Nathalie Daoust (born 1977) is a Canadian photographer and contemporary artist, whose projects have been widely exhibited. ‘Korean Dreams’ (2015) is her latest project.

Fernisering 2. juni 19-22 Omvisning i Photo City 4. juni kl. 16.30 og 12. juni kl. 10 KW3 Krausesvej 3, 2100 København Ø 2. – 12. juni Dagligt 11-18, dog 6. og 7. juni 11-17 og 8. juni 13-21. Entre: KW3: 30 dkk. / Photo City partoutbillet: 70 dkk. 64


PHOTO CITY – KW3

Nathalie Daoust

Nathalie Daoust Bike. From the series Korean Dreams, 2015.

Nathalie Daoust Borders. From the series Korean Dreams, 2015.

65


PHOTO CITY – KW3

PUTPUT Photography On | PUTPUT (DK/CH) Vi lever i en tid, der kan beskrives som billedets renæssance. Vi forbruger billeder som aldrig før, og i dag ser en person flere billeder i løbet af én dag, end en person i det 18. århundrede gjorde i løbet af et helt liv. Vi er alle blevet fotoredaktører og iscenesættere af vores egen visuelle identitet.

We live in a time that can be described as a renaissance of imagery. We consume images more than ever. Nowadays, a person sees more images in a day, than someone in the 18th century would see in their entire life. We have become a species of editors and consumers of images.

Personlig produkttilpasning er en ny form for masseproduktion. Som modreaktion til den mængde af billeder, vi lever iblandt, har vi udviklet en form for følelsesløshed over for billeder. PUTPUT har udført en serie af billedbaserede hverdagsobjekter og produkter, og i deres versioner af disse konfronterer de os med vores automatiserede opfattelse af de fotografiske objekter, som vi omgiver os med i hverdagen. PUTPUT opfordrer os til at åbne øjnene på ny – og til at overveje og genopdage, hvordan fotografiet bruges. PUTPUT blev etableret i 2011 af Stephan Friedli (CH) og Ulrik Martin Larsen, som en tværdisciplinær praksis, der primært arbejder med samtidig stilleben-fotografi, publikationer, installationer og skulpturer.

Customization is the new mass production. So, as a reaction to the overload of imagery we live amongst and the numbness we have inherently developed for it, PUTPUT have made a selection of image-based objects. With their version of these mundane objects, they confront us with our automatic view towards the printed objects that we constantly surround ourselves with. PUTPUT encourage you to open your eyes again and to think more about the use of photography in our everyday lives.

10 30 31

PUTPUT was established in 2011 by Stephan Friedli (CH) and Ulrik Martin Larsen as a cross-disciplinary practice working primarily within contemporary still life photography, publication, installation, and sculpture.

Fernisering 2. juni kl. 21-24 The artists will be present Omvisning i Photo City 4. juni kl. 16.30 og 12. juni kl. 10

21

Artist talk 5. juni kl. 12-13

35

PUTPUT-inspireret workshop for unge og barnlige sjæle 5. juni kl. 13-15 Se video Kunstnernes arbejdsproces – bag om PUTPUT

7

KW3 Krausesvej 3, 2100 København Ø 2. – 12. juni Dagligt 11-18, dog 6. og 7. juni 11-17 og 8. juni 13-21. Entre: KW3: 30 dkk. / Photo City partoutbillet: 70 dkk. 66


PHOTO CITY – KW3

PUTPUT

PUTPUT Photography On 34, 2015

67


PHOTO CITY – MUSEUMSBYGNINGEN

Den Censurerede Udstilling Den Censurerede udstilling | André Viking, Carlos Cartama (ES), Claudia Kent (SE), Emilie Lundstrøm, Esme Chapman Jones, Geoff Buono (UK), Jesper Hasseltoft, Jonathan Ussing Magyar, Julia Mejnertsen, Karina Tengberg, Kersti K (SE), Lars Brund Jensen, Lene Hald, Malte Brandenburg, Mia Linnea Jørgensen, Nanna Brøns, Philip Overbuary, Sanja Matonickin ˇ (SE), Sofie Amalie Klougart, Zhao Qian (US) Årets jury består af Matthias Hvass Borello, kurator og redaktør af Kunsten. nu, Trine Søndergaard, fotobaseret billedkunstner, og Banja Rathnov, stifter af Banja Rathnov Galleri & Kunsthandel. Juryen fortæller:

The Exhibition showcases contemporary photography represented by 84 works by 20 Danish and foreign photographers. The selection committee states the following about this year’s Exhibition:

”’Den Censurerede Udstilling 2016’ viser værker og billedserier, der er konceptuelt stærke, og som stiller nogle interessante spørgsmål til vores fælles eksistens. Den aktuelle politiske virkelighed med krig og flygtningekrise ses som et tema, der udtrykkes i en form for ny-eksistentialisme, hvor det absurde har en central plads. Begreber som krop, ritual, natur, hjem, nærhed, arkitektur og bagvedliggende konstruktioner undersøges. Der er ingen snapshots. Niveauet er højt, mange af værkserierne er decideret elegante i deres æstetiske udtryk og valg, og vi har en følelse af, at de værker, der er udvalgt, viser det bedste fra nogle af disse insisterende greb og tendenser i fotokunsten lige nu.”

8 30 31

‘’’The Censored Exhibition 2016’ shows works and series that are conceptually strong and poses interesting questions about our shared existence. The current political reality, with its wars and the migration crisis, is seen as a theme expressed in a form of neo-existentialism, in which the absurd plays a central role. Concepts such as body, ritual, nature, home, intimacy, architecture and underlying constructions are studied. No snapshots. High standards. A lot of the artworks are very elegant in their aesthetic expressions and choices, and we sense that the selected works exhibit the best of some of these insisting choices and the tendencies that are prevalent within the art of photography right now.’’

Fernisering 2. juni kl. 17-19 Omvisning i Photo City 4. juni kl. 16.30 og 12. juni kl. 10

26

Paneldebat 12. juni kl. 14.00-15.30

39

Auktion over Den Censurerede Udstilling 12. juni kl. 16-18

2

Museumsbygningen Kastelsvej 18, 2100 København Ø 2. – 12. juni Dagligt 11-18, dog onsdag den 8. juni 13-21 Entre: Museumsbygningen: 30 dkk. / Photo City partoutbillet: 70 dkk. 68


PHOTO CITY – MUSEUMSBYGNINGEN

Den Censurerede Udstilling

Lars Brund Jensen En dag i Kappadokien 8, 2015

Sofie Amalie Klougart Reaching Europe # 6, 2015

69


GALLERISCENEN Copenhagen Photo Festival sætter fokus på fotografiets rolle i samtidskunsten i samarbejde med en lang række gallerier, museer, kunsthaller og etablerede projektrum. Galleriscenen er en bred betegnelse for den etablerede udstillingsscene og dækker derfor både over hele spændet fra kommercielle gallerier til statsstøttede museer. Udstillingerne spreder sig fortrinsvis over Storkøbenhavn og Sydsverige og kan i mange tilfælde opleves i længere tid end den officielle festivalperiode.

THE GALLERY SCENE Along with a long list of galleries, museums, art centers, and established project spaces, Copenhagen Photo Festival highlights the role of photography within contemporary art. The gallery scene is a broad term that covers the established exhibition scene and the whole range of everything from commercial galleries to publicly funded museums. The exhibitions will mainly be found in the greater Copenhagen area and in southern Sweden, and in many cases, they can be experienced for a longer time than the official festival period.

70


GALLERISCENEN Banja Rathnov Galleri & Kunsthandel BORCHs Butik Bredgade Kunsthandel DAC David Risley Gallery Det Nationale Fotomuseum Fotogalleri Vasli Souza Fotogalleriet [format] Rummet [format] Fotografisk Center Galerie Pi Galleri Image Galleri Ingrid Bugge Galleri Kant Galleri KBH KUNST Galleri Oxholm Gallopperiet, Stadens Museum for Kunst, Christiania Gl Holtegaard Hans Alf Gallery In The Gallery Kunstforeningen GL STRAND Martin Asbæk Gallery Naboløs NLHspace Rønnebæksholm SixtyEight Art Space The Toilet / Din Nye Ven Udstillingsstedet Sydhavn Station VESS

71


GALLERISCENEN

Banja Rathnov Galleri & Kunsthandel The Cat Lab | Peter Lind Banja Rathnov Gallery presents the first major solo exhibition of Peter Lind in Copenhagen for 20 years. The exhibition The Cat Lab consists of photographs taken in the period 19762016, of which only three have been shown before, but never in Denmark. The photographs are documentary in style, but should not be confused with photojournalism. The photographs are part of a montage, in which the images comment on each other, and where one image follows the other as in a movie – overview follows details. The installation is built up as a wander from room to room in Museumsbygningen, where the pictures take over and get their own lives. The Cat Lab deals with the present and photography, and questions how to perceive the present through photographs in an exhibition. Peter Lind has exhibited widely abroad, but only rarely in Denmark. The Danish Arts Foundation supports the exhibition.

Banja Rathnov Galleri & Kunsthandel præsenterer den første store soloudstilling med Peter Lind i København i 20 år. Udstillingen The Cat Lab består af fotografier taget i perioden 1976 til 2016, hvoraf kun tre har været vist tidligere, dog aldrig i Danmark. Fotografierne er dokumentariske, men bør ikke forveksles med fotojournalistik. I udstillingen indgår fotografierne i en montage, hvor billederne kommenterer og dementerer hinanden, og hvor det ene billede følger det andet som i en film – overblik følger detaljer. Montagen er bygget op som en vandring fra rum til rum i Museumsbygningen, hvor billederne tager over og får deres eget liv. The Cat Lab beskæftiger sig med samtiden og fotografi, og det at se samtiden gennem fotografi på en udstilling. Peter Lind har udstillet bredt i udlandet, men kun sjældent i Danmark. Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond.

Fernisering 26. maj kl. 17-19 2a

Banja Rathnov Galleri & Kunsthandel Kastelsvej 18, 2100 København Ø 27. maj – 2. juli Onsdag-lørdag 12-16, samt efter aftale. I festivalperioden: dagligt 11-18, dog onsdag 13-21. Entre: 20 kr. i perioden 2.-12. juni, ellers fri entre 72


GALLERISCENEN

Banja Rathnov Galleri & Kunsthandel

Peter Lind The picture is looking / Billedet det kigger, 2014

73


GALLERISCENEN

BORCHs Butik En Verden af Fotogravure / A World of Photogravure | Iñaki Bonillas (MEX), Olafur Eliasson, Carsten Höller (DE), Adam Jeppesen, Takehito Koganezawa (JP), Tomás Saraceno (RA), Matt Saunders (US) og Superflex I ’En Verden af Fotogravure’ er værker af kunstnerne Iñaki Bonillas, Olafur Eliasson, Carsten Höller, Adam Jeppesen, Takehito Koganezawa, Tomás Saraceno, Matt Saunders og Superflex sat sammen for at demonstrere diversiteten i fotogravurens udtryk, og de udvalgte værker tager os med på en rejse ind i denne gamle trykteknik, der i dag er forfinet og videreudviklet i en kombination af gamle og nye materialer og teknikker. Den særlige æstetik, som kendetegner fotogravuren, betoner fotografiet som kunstobjekt og peger desuden tilbage i tiden og understreger det fotografiske billedes forbindelse til de historiske trykteknikker. Omkring 1990 begyndte BORCH Editions at udvikle en moderne udgave af fotogravure – en teknik, som værkstedet siden har specialiseret sig i. I dag arbejder værkstedet med de fremmeste samtidskunstnere, og det er verdenskendt for sit høje kvalitetsniveau. Alle værker i BORCHs Butik er trykt hos BORCH Editions.

In ’A World of Photogravure’ works by artists Iñaki Bonillas, Olafur Eliasson, Carsten Höller, Adam Jeppesen, Takehito Koganezawa, Tomás Saraceno, Matt Saunders and Superflex are shown together to illustrate the diversity of photogravure. The works take us on a journey into the world of the old printing technique, which has been further developed and refined in a combination of old and new materials and techniques. The aesthetics that characterize photogravure emphasize the photograph as an art object and stresses the connection to the old printing techniques. Around 1990, BORCH Editions began developing new and updated processes to work with photogravure. Today, the print shop has specialized in these techniques, and the world’s foremost contemporary artists visit the print shop and work with photogravure, because of its high expertise and standards. The exhibited works are printed by BORCH Editions.

Fernisering 2. juni kl. 15-18 25

Foredrag 3. juni kl. 17-17.45

8

BORCHs Butik Bredgade 22 kld, 1260 København K 2. – 29. juni Tirsdag-fredag 12-18 og lørdag 11-16 Entre: Gratis/Free 74


GALLERISCENEN

BORCHs Butik

Olafur Eliasson Carthografic Series III, 2004 Superflex Kwassa Kwassa, 2015

75


GALLERISCENEN

Bredgade Kunsthandel Ewa Stackelberg Divan, 176x140 cm, 2011

Fotogram | Ewa Stackelberg (SE) Kunst forsøger at være et direkte aftryk af livet selv, uden mellemled, positioneret så tæt som muligt på det afbillede. Den kunstart, der måske kommer tættest på dette ideal, er fotogrammet. Et fotogram er et fotografisk billede lavet uden kamera. Billedet fremkommer, når et objekt anbringes på overfladen af et lysfølsomt materiale og derefter udsættes for lys. Proceduren kendes tilbage til fotografiets historie. William H F Talbot eksperimenterede så tidligt som i 1830’erne med teknikken ved at producere billeder af planter og kalde dem “fotografiske tegninger”. Kunstnerne Man Ray og László Moholy-Nagy videreudviklede metoden i 1920’erne. Nagy hævdede “fotogrammet legemliggør essensen af den fotografiske proces”, og at det er “nøglen til fotografiets kunst”. 9

Art longs to be a direct imprint of life itself, without intermediaries, positioned close to that which is being depicted. One art form that perhaps comes closest to this ideal is the photogram. A photogram is a photographic image made without a camera. The image emerges when an object is placed on the surface of a light-sensitive material, and then exposed to light. The procedure can be traced back to the history of photography. William H F Talbot experimented with the technique by producing images of plant details as early as the 1830’s, calling them ”photogenic drawings”. The artists Man Ray and László Moholy-Nagy adopted and developed the method in the 1920’s. Nagy claimed ”the photogram embodied the unique essence of the photographic process” and that it was ”the very key to the art of photography”.

Bredgade Kunsthandel Bredgade 67, 1260 København K 2. – 25. juni Tirsdag-fredag 13-18, lørdag 11-15 Entre: Gratis/Free 76


GALLERISCENEN

DAC Iwan Baan Allahabad, India, 2013

52 uger, 52 byer | Iwan Baan (NL) I foråret og hen over sommeren viser DAC ’52 Weeks, 52 Cities’ med fotografier af Iwan Baan (født 1975 i Holland). Udstillingen er kurateret og udlånt af Marta Herford Museum i Tyskland og viser udvalgte fotografier i en kronologisk rejse fra by til by, fra traditionel arkitektur til hypermoderne bygningsværker.

DAC presents ‘52 Weeks, 52 Cities’ by Iwaan Baan (born 1975 in the Netherlands). The exhibition has been curated by and is on loan from the Marta Herford Museum in Germany and shows a selection of photographs in a chronological journey from city to city: from traditional architecture to ultramodern buildings.

Stjernearkitekter såsom Rem Koolhaas, Herzog & de Meuron, Toyo Ito, Zaha Hadid og Sanaá, har alle brugt Iwan Baan som primær fotograf. Som ingen anden fotograf har Iwan Baan påvirket vores nuværende opfattelse af verdens aldeles alsidige habitater.

Star architects such as Rem Koolhaas, Herzog & de Meuron, Toyo Ito, Zaha Hadid and Sanaá have all used Iwan Baan as their principal photographer. Unlike any other photographer, Baan has influenced our current perception of the world’s incredibly diverse habitats.

Udstillingen er støttet af Realdania.

10

The exhibition is supported by Realdania.

DAC Strandgade 27B, 1401 København K 11. maj – 7. august Mandag-fredag 10-17, undtagen onsdag 10-21, lørdag-søndag 10-17. Entre: Studerende: 40 kr./voksne: 60 kr. Børn og unge u 18 år: gratis. Onsdag 17-21: gratis. 77


GALLERISCENEN

David Risley Gallery Photography | Including artists like Jenny Källman (SE), James Hyde (US), Alex Da Corte (US), Ryan Gander (UK) David Risley Gallery er et galleri for samtidskunst placeret i Københavns Nordvestkvarter. Galleriet repræsenterer både yngre og veletablerede kunstnere som Jake og Dinos Chapman, Ryan Gander, Anna Bjerger, Alex Da Corte m.fl. I forbindelse med festivalen præsenterer galleriet udvalgte fotografiske værker af galleriets kunstnere. Heriblandt den amerikanske kunstner James Hyde, der viser maleri på egne fotografiske værker. Siden 2003 har Hyde undersøgt forholdet mellem de abstrakte penselstrøg og det fotografiske udtryk udført som et inkjet-print. Den fremadstormende kunstner Alex Da Corte arbejder i et bredt kunstnerisk felt fra installation til collage, video og fotografiske serier. Hans kunstneriske udtryk er en kombination af pop art og en stærk personlig historie. Den svenske kunstner Jenny Källman præsenterer nye, udvalgte fotografiske værker, der rykker mod et endnu mere abstrakt udtryk ved at benytte sig af en dobbelteksponering, så værkerne bliver stedløse og magiske.

11

David Risley Gallery is a contemporary art gallery based in Copenhagen NV, representing new and emerging talent as well as well established artists like Jake and Dinos Chapman, Ryan Gander, Anna Bjerger, Alex Da Corte and others. For the festival, the gallery will present selected photographic works by the gallery artists. To highlight a few: American artist James Hyde presents paintings on photographic images. Since 2003 Hyde has investigated the abstract gesture in relationship to photographic images made with an inkjet printer. The young and rising star on the international art scene, Alex Da Corte, works in a wide range of media from installation to collages, video, and photographic series. His artistic expression is a combination of pop art and a strong personal story. The Swedish artist Jenny Källman will present selected new large photographs that push her work further info abstraction by making use of double exposure, making the images placeless and magical.

David Risley Gallery Bispevej 29, 2400 København NV 2. – 12. juni Onsdag-fredag 12-17, lørdag 12-15, øvrige dage efter aftale. Entre: Gratis/Free 78


GALLERISCENEN

David Risley Gallery

Jenny Källmann Lights Up, 2015, Pigment print, 120 x 98 cm (47.24 x 38.58 in), Edition of 3

79


GALLERISCENEN

Det Nationale Fotomuseum Vi byggede et hus | Søren Lose og Julie Boserup ’Vi byggede et hus’ er en udstilling om arkitektur, drømme og destruktion. Den præsenterer nye værker af to markante samtidskunstnere, der gennem et år har arbejdet med udvalgte fotografier i Det Kongelige Biblioteks billedsamling.

’We built a house’ is an exhibition about architecture, dreams, and destruction. It presents new works by two remarkable contemporary artists, who have spent a year working with selected photographs from the image collection of the Royal Library of Denmark.

Julie Boserup og Søren Lose har med hver sin kunstneriske strategi trawlet arkivet igennem for at undersøge, hvordan bygningsværker skifter betydning over tid. Det er der kommet en både kritisk og legende udforskning af arkitektur- og bygningsfotografiets potentiale ud af. De to kunstneres værker er sat sammen af forstørrelser, udklip og nye og gamle billeder. De indeholder klassiske formeksperimenter, men de er langt fra den rene formalisme. Montagerne tematiserer arkitekturens sociale og kulturelle betydning.

Employing their separate artistic strategies, Julie Boserup and Søren Lose have gone through the archives to investigate how buildings have changed meaning over time. The result is a critical as well as playful exploration of the potential of architectural and building photography. The works by the two artists are assemblages of enlargements, cut-outs, and new as well as old pictures. They contain classic formal experiments, but they are far from pure formalism. The montages reflect the social and cultural meaning of architecture.

Udstillingen reflekterer også over det paradoks, at det flade fotografi afbilder rumlig dybde. Ved at blande historiske elementer med nye fotografi, tegning og installationselementer skaber kunstnerne nye to- og tredimensionelle former, som får os til at se arkitekturen, fotografiet og historien på en ny måde.

The exhibition reflects the paradox that a flat photograph depicts spatial depth. By mixing historical elements with new photography, drawings and installation elements, the artists create new two- and three-dimensional shapes, which allow us to see architecture, photography and history in a new way.

32

Instawalk med Mette Willert @littlemycph 4. juni kl. 11-13

32

Instawalk med Julie Boserup 11. juni kl. 11-13

12

Det Nationale Fotomuseum Søren Kierkegaards plads 1, 1221 Købehavn K 30. april – 4. februar 2017 Mandag-fredag 10-17, dog onsdag 10-21, lørdag-søndag og helligdage 10-17. Entre: Standard 40 kr. Studerende 25 kr. Børn u. 16 år gratis. 80


GALLERISCENEN

Det Nationale Fotomuseum

Julie Boserup Hospital, 2010, 150 x 150 cm, Collage og tegning pĂĽ inkjet print

81


GALLERISCENEN

Fotogalleri Vasli Souza Trance on the Rocky Mountain Carousel | Antonio Marguet (ES/SYR/UK) ”Jeg leder i denne serie tankerne hen mod ’afstand’ for at fremkalde mentale og spirituelle dimensioner – i en udforskning af kunstgreb i forhandling med ’naturen’. Min interesse fokuserer på spændingen og afstanden mellem disse koncepter.

“Suggesting ‘distance’ to evoke mental and spiritual dimensions, in this series, I am exploring artifice in negotiation with ‘nature’. The focus of my interest is the tension and proximity between both concepts. When I first stumbled upon the thought that ‘nature is alien to me’, I started to engage in our new ecology and synthetic environments, which led to a process of distancing myself from ‘Mother Nature’. I began to think about how this same displacement allows for a gap for mystical qualities to be transferred into this inanimate nature, turning it into a fetish. My interests rely on this transportation of magical components beyond their physical reality.”

Da jeg første gange stødte på tanken, at ’naturen er fremmed for mig’, begyndte jeg at engagere mig i vores nye økologi og syntetiske miljøer, hvilket førte til en proces, hvor jeg distancerede mig selv fra ’Moder Natur’. Jeg begyndte at tænke på, hvordan den samme forskydning tillader en åbning, gennem hvilken mystiske kvaliteter kan overføres til denne ubesjælede natur, hvormed den bliver til en fetich. Mine interesser er afhængige af denne flytning af magiske komponenter ud over deres fysiske realitet.”

22

Fotogalleri Vasli Souza Gustav Adolfs Torg 10B, 21239 Malmö, Sverige 29. – 18. juni Onsdag-lørdag 11-18 Entre: Gratis/Free 82


GALLERISCENEN

Fotogalleri Vasli Souza

Antonio Marguet Remote Crocodile Tears, 2012-2013

83


GALLERISCENEN

Fotogalleriet [format] Axel Antas Last Frame, 2014-2015

Long Player | Axel Antas (FIN) Long Player blev til som et observationsstudie af adskilte tidsrammer – på samme tid. Udgangspunktet er en cirkulær konstruktion i en skov i det sydlige Finland. Den fungerer både som skulptur og som en funktionel konstruktion, der understøtter det kamera, der filmer landskabet. Kameraet looper omkring samme landskab på forskellige tidspunkter af dagen og året, og udgør et alternativ til det filmiske narrativ. Den gentagende struktur gør det umuligt at opfange en begyndelse, midte og slutning.

Long Player is a study in observing separate time frames – simultaneously. The basis is a structure built in a forest in the south of Finland. The circular structure works both as a sculpture and a functional structure for a film camera that films the landscape. The camera loops around the same landscape during different times of the day and the year, and forms an alternative to a cinematic narrative. The repetitive structure makes an understanding of beginning, middle, and end impossible. On a formal level, the work looks at the mechanism of film itself as an object and utilizes the specifications and durations of the materiality in an attempt to give a moment a physical representation.

Værket betragter selve filmmediets mekanismer som et værk og gør brug af de specifikationer og varigheder, som mediets materialitet har i et forsøg på at give et øjeblik en fysisk repræsentation.

13

Fotogalleriet [format] Friisgatan 15b, 214 21 Malmö, Sverige 6. maj – 12. juni Onsdag-fredag 14-18, lørdag-søndag 13-16 Entre: Gratis/Free 84


GALLERISCENEN

Rummet [format] Gustavo Perillo Nogueira Cannibal Totem, 2016

Kinship studies (traces of a cannibal ritual) | Gustavo Perillo Nogueira (BR) Gustavo Perillo Nogueiras arbejde fokuserer på hans identitetsskabelsesproces i skiftet frem og tilbage mellem den svenske og brasilianske kultur. På det seneste har Perillo brugt idéen om kulturel kannibalisme som en metode til at udforske denne oplevelse.

Gustavo Perillo Nogueira’s work revolves around his identity-building process whilst transitioning between Swedish and Brazilian cultures. Lately, Perillo has used the idea of cultural cannibalism as a method to explore that experience. ‘Kinship studies (traces of a cannibal ritual)’ works with the symbolism around totem poles to break away from preconceived ideas of the primitive and the civilized, suggesting a post-postcolonial time when past and present meet in a shared space.

’Kinship studies (traces of a cannibal ritual)’ arbejder med symbolismen omkring totempæle som en måde at bryde ud af forudfattede idéer om det primitive og det civiliserede, og værket lægger op til en post-postkolonialistisk tid, hvor fortiden og nutiden mødes i et fælles rum. Da totempælenes udskæringer er komplekse og fyldt med symbolske betydninger, er deres placering og betydning afhængig af beskuerens viden om og forbindelse til figurerne. 13

Given the complexity and symbolic meanings of totem pole carvings, their placement and importance lies in the observer’s knowledge and connection to the meanings of the figures.

Rummet [format] Friisgatan 15b, 214 21 Malmö, Sverige 6. maj – 12. juni Onsdag-fredag 14-18, lørdag-søndag 13-16 Entre: Gratis/Free 85


GALLERISCENEN

Fotografisk Center Miriam Nielsen, Ursula Nistrup og Tobias R. Kirstein Tulpa 1, 2016

Tulpa - en fiktiv topografi | Miriam Nielsen, Ursula Nistrup og Tobias R. Kirstein ’Tulpa – en fiktiv topografi’ er en gruppeudstilling i Fotografisk Center af Miriam Nielsen, Ursula Nistrup og Tobias R. Kirstein, der med en blanding af manipulerede fotos, lyd, skulptur og en publikation vil skabe et fiktivt landskab. Et forestillet landskab, som med elementer fra fiktionsgenrerne horror og science fiction vil tilbyde en vej ind i en fremmed og mennesketom natur. Tulpa betyder ’at konstruere’ eller ’at bygge’ på tibetansk.

’Tulpa – a fictional topography’ is a group exhibition at Fotografisk Center created by Miriam Nielsen, Ursula Nistrup, and Tobias R. Kirstein. With a mixture of manipulated photographs, audio, sculpture and a publication, the exhibition will create a fictitious landscape. An imaginary landscape with elements from the fictional genres of horror and science fiction will offer a path into a strange and deserted nature. Tulpa means ‘to construct’ or ‘to build’ in Tibetan.

Fernisering 3. juni kl. 17-19 Fotoforum 16. juni kl. 17-19 Mød kunstnerne Ursula Nistrup, Miriam Nielsen og Tobias Kirstein bag udstillingen ‘Tulpa’. 14

Fotografisk Center Staldgade 16, 1699 København V 4. juni – 14. august Tirsdag, onsdag, fredag 12-18, torsdag 12-20, lørdag-søndag og helligdage 12-16. Entre: voksne 40, unge u. 18/studerende/ pensionister: 20 kr. 86


GALLERISCENEN

Galerie Pi Kristoffer Axen It will come from the shadows, 2012

Jakob Juhl / Kristoffer Axén | Jakob Juhl, Kristoffer Axén (SE) Den svenske kunstner Kristoffer Axén er kendt for sine melankolske og atmosfæriske fotografier. Stærkt påvirket af et filmisk univers (dog uden at citere bestemte film) gengiver Axén drømmeagtige stills og efterlader beskueren i en uklar, fortællende verden, der er helt åben i sine muligheder for tolkning.

The Swedish artist Kristoffer Axén is known for his moody and atmospheric photographs. Heavily influenced by a cinematic universe (but without quoting specific movies), Axén reproduces dreamlike stills and leaves the viewer in a vague narrative world that is completely open in its possibilities for interpretation. Jacob Juhl’s recent work, In the Presence of Absence, provides us with an opportunity to experience a joyful presence with the overlooked details of everyday life. The work also tries to make present the absence of the unfathomable – the absence of all the things we cannot describe, but which we leave room for nonetheless.

Jacob Juhls nye værker, In the Presence of Absence, åbner muligheden for at opleve et frydefuldt nærvær med de små, uanselige detaljer i hverdagen. Værkerne forsøger også at gøre fraværet af det ubegribelige nærværende – fravær af alt det, som vi ikke kan beskrive, men som vi alligevel levner plads til.

15

Galerie Pi Borgergade 15D, 1300 København K 20. maj – 25. juni Onsdag-fredag 12-18, lørdag 11-14 Entre: Gratis/Free 87


GALLERISCENEN

Galleri Image Gohar Dashti from the series ‚Stateless‘, 144 x 104 cm, 2014-2015

In Between / In Transit | George Awde (USA/LBN), Stefanie Zofia Schulz (DEU), Omar Imam (SYR), Gohar Dashti (IRN), Tanya Habjouqa (JOR). Udstillingen kurateres af Peggy Sue Amison (USA) De deltagende kunstnere udforsker den uafklarede mellemtilstand, som det 21. århundredes migranter befinder sig i på ubestemt tid, mens de venter på accept i en fremmed kultur. Gennem fotografi og film udforsker kunstnerne historier fra mennesker, der er rejst til en kultur, som er markant anderledes, end dén de er født i. Kunstnernes værker er indsigtsfulde kunstdokumentationer af disse fortællinger, der går langt ud over, hvad der traditionelt forstås som dokumentarisme eller fotojournalistik. Udstillingen støttes af Statens Kunstfond, Aarhuus Stiftstidendes Fond, Grosserer L.F. Foghts Fond, Helnan Marselis Hotel og Kulturudviklingspuljen, Aarhus kommune. 16

The participating artists each explore the undefined, in-between state that the migrants of the 21st century find themselves in as they wait indefinitely for acceptance into a foreign culture. Through photography and film the artists explores stories from people who have travelled to a culture that is markedly different from the one they were born in. The works are insightful art documentations of these stories that go far beyond what is traditionally understood as documentary or photojournalism. The exhibition is supported by The Danish Art Foundation, Aarhuus Stiftstidendes Foundation, Grosserer F.L Foght’s Foundation, Helnan Marselis Hotel, and The City of Aarhus.

Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus C 6. maj – 26. juni Tirsdag-søndag 13-17 Entre: Gratis/Free 88


GALLERISCENEN

Galleri Ingrid Bugge Ingrid Bugge Kameliadamen I, 2014

Ingrid Bugge Retrospektivt | Ingrid Bugge Udstillingen viser Ingrid Bugges hidtidige værkproduktion. I løbet af Copenhagen Photo Festival viser galleriet serierne ’Ballettens Indre Rum’, ’Mellem linjerne’, ’Aquamophosis’, ’Det Sensuelle Menneske’ og de netop påbegyndte arbejder ’Visionarium’ og ’Cyklus’.

The exhibition shows Ingrid Bugge’s body of work. During Copenhagen Photo Festival, the gallery presents the following work: ‘The Essence of Ballet’, ‘Reading Between The Lines’, ‘Aquamorphosis’ and ‘The Sensual Human’, as well as the new works, ‘Visionarium’ and ‘Cycle’.

Udstillingen viser hendes metode og variation af arbejde og præsenterer derudover et udvalg af hendes tryk i form af bøger og plakater.

The exhibition presents Ingrid Bugge’s artistic method and the wide range that her work covers. Furthermore, a selection of prints, books and posters are displayed

Fernisering 2. juni kl. 16-20 21

Artist talk og bogsignering 4. juni kl. 16-18

22

Artist talk 8. juni kl. 16-18

23

Artist talk 11. juni kl. 16-18

17

Galleri Ingrid Bugge Halls Allé 4, 1802 Frederiksberg C 2. – 12. juni Hverdage 9-18, lørdag-søndag 11-18, samt efter aftale Entre: Gratis/Free 89


GALLERISCENEN

Galleri KANT Susanne Wellm The Bowl Of The Sky, 2015

Between Still and Moving | Susanne Wellm Det reflekterende og undersøgende i essayformen er beskrivende for den tilgang, Susanne Wellm har til arbejdet med fotografiet. Sammenstillinger af dels egne, dels fundne motiver skaber en ny fortælling med spor af erindringer fra fortiden skarpt sat op imod nutidige billeder.

The essay genre describes Susanne Wellm’s conceptual approach to her photographic practice. Wellm creates a poetic space with a mixture of analogue and digital imagery and different techniques.

Med æstetisk sensibilitet for såvel farve som fortælling lader hun generationer og livsaldre krydse i tid og rum. Det er de menneskelige grundvilkår, der optager hende. Eksistentielle spørgsmål, der skurrer i underbevidstheden. At bevæge sig i grænseegne. Grænsen mellem stilstand og bevægelse. Vi standser. Vi bevæger os videre.

Through juxtapositions of her own and found images, she develops stories with traces of memories from the past sampled with contemporary imagery. With an aesthetic sensibility for color, space and the narrative, Wellm seeks to capture an atmosphere of timelessness. Her focus is on human conditions, and her photography addresses our subconscious and the boundaries between the static and the mobile. We stop. We move on.

Still moving. Moving still.

Still moving. Moving still.

Fernisering 2. juni kl. 17-19 18

Galleri KANT St. Kongensgade 3, 1264 København K 2. juni – 2. juli Tirsdag-fredag 12-18, lørdag 11-16 Entre: Gratis/Free 90


GALLERISCENEN

Galleri KBH Kunst Rosa Merk from disappearing, 2015

Blink Of An Eye | OPEN CALL: Ind- og udenlandske kunstnere Med ’Blink of an Eye’, har galleriet besluttet at lave et open call og give nye talenter en chance.

With ‘Blink of an Eye’, the gallery has decided to make an open call, giving new talents a chance to join in.

Værkerne kan være enkle, som at vise skønheden i et godt fotografi, de kan også være udvidede i form af viderebehandling via Photoshop for dermed at give det en ny historie. Der vil også være billeder, hvor der er eksperimenteret med fotografiet og dets udtryk ved at blande materialer og udbygge historien i forskellige medier.

The images can be simple, like showing the beauty of a well-taken photo, or they can be changed and worked on in Photoshop, thus adding a new story. There will be photos, in which the experiments with expression and materials have created new ways and meanings through different media. Common for all the works are that the photographer has chosen a moment, in which freeze time by clicking the camera.

Det, der er fælles for værkerne, er, at fotografen har valgt et øjeblik, hvor de fryser tiden ved at klikke på kameraet.

Fernisering 2. juni kl. 16-18 19

Galleri KBH KUNST Øster søgade 34, 1357 København K 2. – 12. juni Onsdag-søndag 11-15 Entre: Gratis/Free 91


GALLERISCENEN

Galleri Oxholm Ole Marius Oxholm The Morning that Changed Bob‘s Life, 2015

Three Tales | Ole Marius Jørgensen (NO) Ole Marius Jørgensen er en etableret fotograf med baggrund i film, baseret i Oslo.

Ole Marius Jørgensen is a fine art photographer with a background in film, based in Oslo. He combines humor with a Norwegian strain of surrealism in his work. He finds his inspiration in the inner and outer landscapes of his countrymen. He likes to shoot in the sparsely populated areas of the Northern regions. Many of his iconic images reflect the dreams and mysteries of his countrymen and raise questions of identity.

I sine værker kombinerer han humor med et strejf af norsk surrealisme. Han lader sig inspirere af sine landsmænds indre og ydre landskaber. Han er fascineret af de skandinaviske ødeområder, og mange af hans fotografier reflekterer Nordens drømme og mysterier og sætter spørgsmål ved identiteten, der vedhæftes til disse.

This exhibition will feature three different series of photographs, each depicting a different time and perspective on life.

Denne udstilling vil fremvise tre forskellige serier af fotos, der hver afbilleder deres tidsperiode og perspektiv.

Fernisering 4. juni kl. 12-14 21

Galleri Oxholm Pile Allé 25, 2000 Frederiksberg 4. – 26. juni Torsdag-fredag 12-18, lørdag-søndag 11-16, samt åben efter aftale Entre: Gratis/Free 92


GALLERISCENEN

Gallopperiet, Stadens Museum for Kunst, Christiania Ingrid Kiopmanhafn Borum The Kafiristan Project, 1968

Unburned Photos from Istanbul and Kafiristan | Italo Bertolasi (IT), Piero Morandi (IT), Ingrid Kiopmanhafn Borum ’Unburned Photos’ fra to rejser til Istanbul og to dansk-italienske ekspeditioner til Kafiristan, Hindu Kush, i 1966-70. Istanbul var porten til Østen-rejserne over land. Her startede ‘The Hippie Trail’, der førte til Kathmandu. Hommage à Piero Morandi. Udstillingen viser desuden fire nye malerier fra ‘Akhnaton Serien’, af Ingrid Kiopmanhafn Borum.

’Unburned Photos’ from two Istanbul travels and two DanishItalian expeditions to Kafiristan, Hindu Kush, 1966-70. At that time, Istanbul was the gateway for overland travelers to the East. This was where ‘The Hippie Trail’ started, leading to Kathmandu. Hommage à Piero Morandi. The Exhibition also shows four new paintings from the series ‘Akhnaton Serien’ by Ingrid Kiopmanhafn Borum.

Fernisering 3. juni kl. 15-19 23

Loppebygningen Christiania, Sydområdet 4 A, 2. tv, 1440 København K 4. – 26. juni Tirsdag-søndag 14-19 Entre: Gratis/Free 93


GALLERISCENEN

Gl Holtegaard Ulrik Heltoft HOC COH (AS FAR AS THE EYE CAN SEE), 2016

7 FILM, ET FOTO OG EN NÆSE AF SØLV | Ulrik Heltoft Ulrik Heltoft forvandler Gl Holtegaard med foto, film og installationer til en gådefuld og illusorisk parallelverden, der udspiller sig et sted mellem drøm og virkelighed.

With photo, films and installations, artist Ulrik Heltoft transforms Gl Holtegaard into an obscure and illusory parallel world that exists somewhere between dream and reality.

Tid og illusion er centrale elementer i Heltofts værker. Gennem forskellige filmformater skaber han gentagelser, loops, animationer, komprimeringer og cirkelbevægelser, som udfordrer vores vante følelse af tid.

Time and illusion are central elements in Heltoft’s work. Through different film formats, he creates repetitions, loops, animations, compressions, and circular movements that challenge our perception of time.

Udstillingen strækker sig ud i et liveprogram tilrettelagt af Ulrik Heltoft, celloduoen Soma & Lil og Gl Holtegaard samt et bogværk med koncept og design af Ulrik Heltoft og Claus Due.

The exhibition expands into a live program arranged with the artist and the cello duo Soma & Lil, and an artist book developed and designed in collaboration with Claus Due.

43

Performance/Music/Talk 8. juni kl. 17

24

Gl Holtegaard Attemosevej 170, 2840 Holte 29. april – 3. juli Tirsdag-søndag 12-17, torsdag 12-20, mandag lukket Entre: 65,- kr. Seniorer og studerende: 55,- kr. Børn (u 18 år): gratis. Grupper (min. 10 pers): 55,- kr. pr. person. 94


GALLERISCENEN

Hans Alf Gallery Per Morten Abrahamsen 3, 2015

X-RAY: Experimental portraits of dancers from The Royal Danish Ballet | Per Morten Abrahamsen Fotoserie ’X-RAY’ er skabt i samarbejde med dansere fra Den Kongelige Ballet. Med ’X-RAY’ har Abrahamsen søgt at illustrere dansernes personlige bevægesprog på en måde, der fanger det, øjet ikke ser.

The images have been created in collaboration with dancers from The Royal Danish Ballet. With X-RAY, Abrahamsen has sought to illustrate the personal body language of each dancer. The portraits have been captured through a technique, in which Abrahamsen uses lighting and prolonged exposures to freeze certain parts of a movement and leave others drawn out in poetic, brushstroke-like textures, all within a single shot. Per Morten Abrahamsen is one of Denmark’s most accomplished art photographers and is considered a Scandinavian trailblazer because of his work in portraiture and tableau photography.

Portrætterne er optaget med en teknik, hvor Abrahamsen med en særlig belysningssekvens og lang lukketid i ét langt skud fryser dele af en bevægelse og samtidig efterlader andre i udtrukne, poetiske strukturer. Per Morten Abrahamsen er én af landets fremmeste fotokunstnere og har især gennem sit portræt- og tableauarbejde har dannet skole i den skandinaviske fotoverden. 15

Fernisering og bogrelease 3. juni kl. 17-19

25

Hans Alf Gallery Holbergsgade 8, 1057 København K 4. – 13. juni Tirsdag-fredag 13-18, lørdag 12-15 Entre: Gratis/Free 95


GALLERISCENEN

In The Gallery Jacob Gils Laura Bach, 2016

Portraits | Jacob Gils Jacob Gils har skabt en serie portrætter af en række danske kvinder, der med et enkelt og ærligt udtryk fremhæver såvel den enkelte kvindes særpræg som hendes ikoniske status.

Jacob Gils has created a series of portraits of well-known Danish women, which, in a simple and honest fashion, emphasize each individual woman’s character and her iconic status.

Portrætterne befinder sig i et grænsefelt mellem studiet af ansigtets ydre fysiognomi og menneskets indre landskab. Gils ønsker at fremhæve kvindernes styrke, personlige egenhed og kvaliteter. Det er kvinden som ikon, ikke som objekt, der er i spil.

The portraits unfold in the space between the study of the exterior physiognomy and that of the internal landscape. The artist’s intention is not to highlight a woman’s outer beauty, but rather the qualities that make her unique.

Gils fotograferer helt grafisk sort-hvid. Dette meget enkle udtryk tillægger han kvindens ’egen’ farve. Dette giver en meget stærk personlig påvirkning fra den portrætteredes side. Detaljerigdommen forsimples til fordel for et enklere, fladeorienteret og mere abstrakt udtryk.

Gils’ portrait series has been created entirely in graphic black and white. To this quite reduced expression Gils has added the portrayed woman’s own chosen color, allowing for an incorporation of a very strong expressive element, selected by the women themselves.

26

In The Gallery Dronningens Tværgade 19, 1302 København K Maj – juni Tirsdag-fredag 13-18, lørdag 11-15 Entre: Gratis/Free 96


GALLERISCENEN

Kunstforeningen GL STRAND Mario Testino Kate Moss, 2002

Mario Testino. No Limits | Mario Testino (PE) For første gang i Danmark præsenteres en af verdens mest indflydelsesrige nulevende fotografer Mario Testino med en udstilling. Med soloudstillingen ’No Limits’ udforskes den store variation i hans praksis, og det demonstreres, hvordan han i sit arbejde konstant søger at rykke grænserne for de eksisterende kategorier. Tre specifikke facetter i hans arbejde vises over de tre udstillingsetager: modefotografi og ikoniske portrætter, nøgenstudier samt portrætter af royale sat i scene med eksklusive modefotos. Testinos værk er bredt anerkendt for dets glamour og skønhed – ligesom hans evne til at skabe følelsesmæssig forbindelse til den portrætterede fremhæves som særkende.

27

For the first time in Denmark, Kunstforeningen GL STRAND will present the work of Mario Testino, one of the world’s most influential contemporary photographers. ‘No Limits’ explores multiple facets in Testino’s practice; it does not seek to compartmentalize his sensibilities, but rather demonstrate the juxtapositions and boundaries he pushes. Three specific themes are presented over the three levels of the museum: fashion photography with iconic portraiture, the nude, and royal portraits alongside high fashion images. Testino’s work has long been recognized for its glamour and beauty, as well as the emotional connection between the photographer and sitter.

Kunstforeningen GL STRAND Gl. Strand 48, 1202 København 13. maj – 14. september. Tirsdag-søndag 11-17, onsdag 11-20 Entre: Medlemmer / GRATIS. Voksne / 68 kr. Studerende / 55 kr. Pensionister / 58 kr. Børn og unge u. 16 år / GRATIS. 97


GALLERISCENEN

Martin Asbæk Gallery Elina Brotherus Flowers, 2015, Pigment print from digital original, 82,5 x 55,5 cm, Edition of 6

Gruppeudstilling med galleriets fotobaserede kunstnere | Trine Søndergaard, Eva Koch, Ebbe Stub Wittrup, Martin Liebscher (DE), Elina Brotherus (FIN), Astrid Kruse Jensen, Nicolai Howalt Udstillingen vil vise et udvalg af fotografiske værker af galleriets faste fotografiske kunstnere.

28

The exhibition presents selected works by the gallery´s photographic artists.

Martin Asbæk Gallery Bredgade 23,1260 København K 2. juni – 2. juli 2016 Hverdage 11-18, lørdage 11-16 Entre: Gratis/Free 98


GALLERISCENEN

Naboløs Christian Klintholm sunny days ahead (www.anastravel.dk), 2016

ATLAS KOMPLEKS | Kim William Catton (DK/UK), Christian Klintholm “Titlen for mødet mellem Klintholm og Catton refererer tilbage til myten om den græske titan Atlas, der var dømt til for evigt at bære verdenen på sine skuldre. I udstillingen påtager de to kunstnere sig hyperversioner af dem selv og undersøger, hvad det vil sige at være i live på en brændende klode.

“The exhibition title for the meeting between Klintholm and Catton refers back to the ancient myth about the greek titan Atlas, who was doomed to forever bear the world upon his shoulders. In the exhibition, the two artists take on hyper versions of themselves and investigate what it means to be alive on a burning globe.

Fernisering 2. juni kl. 16-21 39

Digtoplæsning 4. juni kl. 15

20

Naboløs/Grasshopper Studios Larsbjørnsstrædet 10, 1454 københavn 2. – 4. juni 2. juni 16-21, 3.-4. juni 12-20 Entre: Gratis/Free 99


GALLERISCENEN

NLHspace Guest Stars | Esme Chapman Jones (UK), Nanna Lysholt Hansen Udstillingen præsenterer værker af Esme Chapman Jones og Nanna Lysholt Hansen. De to kunstnere arbejder på forskellig vis med referencer til kvinders position i filmens og fotografiets historie.

The exhibition presents works by Esme Chapman Jones and Nanna Lysholt Hansen. In their works, the two artists are referencing women’s position in the history of photography and film.

Nanna Lysholt Hansens værker kan opleves live, eller som de manifesterer sig i installationer af medieret materiale og hybrid teknologiske former. Værkerne har ofte karakter af situationer hvor en krop – kunstnerens egen – indgår i et direkte forhold til det omgivende, arkitektoniske rum. Hun dimitterede fra Kunstakademiet (MFA) i København i 2011.

Nanna Lysholt Hansen’s work can be experienced as live performance or through hybrid technological forms. Concerns around the body, actions, and recorded mediation constitute an elemental interrogation of physicality, often in juxtaposition with architecture and playback technologies. Nanna Lysholt Hansen graduated (MFA) from The Royal Danish Academy of Fine Art in Copenhagen in 2011.

Esme Chapman Jones undersøger i sine værker Hollywoods indflydelse på samfundet; hvordan vores oplevelse af hverdagen er farvet af det, vi præsenteres for på den store skærm. Esme Chapman Jones arbejder både digitalt og analogt med foto og film, og hun er inspireret af filmhistorie og berømthedskultur. Hun er uddannet (BFA) fra Central Saint Martins i London i 2010.

Esme Chapman Jones’ current work deals with Hollywood, both past and present, and its affects on society; how our experience of everyday life is affected by what we are presented with on the big screen. Her work deals with cinematic history and celebrity culture of the present day, using digital and analogue media in parallel. Esme Chapman Jones has a BA in Fine Art from Central Saint Martins, London.

Fernisering 1. juni kl. 17-20 43

Performance 5. juni kl. 13.30-14.00

21

Præsentation ved kunstnerne 5. juni kl. 14-15

41

Bogsignering 5. juni kl. 15-16

29

NLHspace Vesterfælledvej 63, 1750 København V 1. – 12. juni Torsdag-fredag 12-15, lørdag-søndag 13-16 Entre: Gratis/Free 100


GALLERISCENEN

NLHspace

Esme Chapman Jones Mia Farrow, 2016

Esme Chapman Jones Pink Dress, 2016

101


GALLERISCENEN

Rønnebæksholm Fotografier – dansk nutidsfotografi fra Kunst på Arbejdspladsens samling | Astrid Kruse Jensen, Trine Søndergaard, Kirsten Justesen, Sophia Kalkau, Nina Kleivan, Tina Enghoff, Nicolai Howalt, Peter Holst Henckel, Line Selmer Olsen, Vibe Bredahl, Christina Capetillo, Suste Bonnén, Frøns Dryer, Ebbe Stub Wittrup Fotografier spiller en stadig større rolle i kunstens verden. Fra at have haft en primær funktion som dokumentation – af performances og andre kunstværker – er fotografiet i dag en kunstnerisk udtryksform i sin egen ret. Udstillingen viser den mangfoldighed af værker, fortællinger og udtryksformer, som kendetegner dansk kunstfotografi.

Photography is something that plays an increasingly big role in the arts. From its original primary function as documentation – of performances and other works – photography is today an art form in its own right. This exhibition shows the multitude of works, stories, and expressions that characterize contemporary Danish art photography.

Fra fotografier, der fremstiller verden som skøn, surreel og grusom, til fotografier, hvor mennesket og kroppen som historie, skulptur og fortælling er i fokus. I udstillingen mødes det dokumenterende og portrætterende med det fortolkende og iscenesatte og viser os en virkelighed, der ikke altid er synlig.

From photographs depicting life as beautiful, surreal, and gruesome, to photographs where human and body – as history, sculpture, and narrative – are in focus. In the exhibition, the documenting and portraying meet the interpreting and staged and show us a reality that is not always visible. The exhibition is curated by Danish artist Peter Bonnén, and the exhibited works all come from the collection of Kunst på Arbejdspladsen (Art at the Workspace). Founded as a non-profit organization in 1954, it is today the largest private collection in Denmark with more than 3,000 works being exhibited yearly in Danish workplaces.

Udstillingen er kurateret af billedkunstner Peter Bonnén, og de udstillede værker kommer alle fra Kunst på Arbejdspladsens samling. Kunst på Arbejdspladsen blev grundlagt som non-profit organisation i 1954, og det er i dag Danmarks største privatsamling med over 3.000 værker, der årligt udstilles rundt omkring på danske arbejdspladser.

30

Omvisning 5. juni kl. 13.00-13.45

30

Rønnebæksholm Rønnebæksholm 1, 4700 Næstved 9. april – 5. juni Torsdag-søndag samt helligdage 12-17 Entre: Voksne 50 kr./børn, unge u. 18, medlemmer og studerende gratis adgang. 102


GALLERISCENEN

Rønnebæksholm

Ebbe Stub Wittrup Presumed Reality #5, 2007

Ebbe Stub Wittrup Presumed Reality #1, 2007

103


GALLERISCENEN

SixtyEight Art Space Bouchra Essaddiki Udendørs vs Indendørs, 2015

At se livet gennem en andens øjne | Udsatte unger fra Nørrebro og bruger hos handicapcentret Lavuk Stjernen Brugere hos handicapcentret Lavuk Stjernen, og en gruppe unger med tilknytning til gadeplansorganisationen Københavnerteamet, har mødt hinanden omkring en fotografisk proces, hvor de har fotodokumenterede deres oplevelser sammen.

Users of the disabled centre Lavuk Stjernen, and a group of youngsters connected to the community outreach organisation Københavnerteamet, have met one another in a photographic process, in which they have documented their experiences together.

Refleksionen over for eksempel forskelle og ligheder, og mødet med hinandens hverdag, har været vigtige dele af processen undervejs.

Reflection on differences and similarities, and the meeting with one another’s everyday lives, have been important parts of the process.

Workshoppen har mundet ud i en serie billeder, som illustrerer et nyt perspektiv på deltagernes liv. Fotografi bruges som et redskab til at udtrykke sig, som kan fremme bestemte marginaliserede syn på verden, og give en stemme til dem, som ikke nødvendigvis har en.

The workshop has resulted in a series of photos that offer a new perspective on the lives of the participants. Photography has been used as a tool for self-expression, which can promote marginalised views of the world, and give voice to those who don’t necessarily have one.

31

SixtyEight Art Space Valkendorfsgade 11, 1151 København K 2. – 12. juni Torsdag-lørdag 10 -17 Entre: Gratis/Free 104


GALLERISCENEN

The Toilet / Din Nye Ven Signe Vad Psychedelic Vagina 1, 2015

Psychedelic Vaginia | Signe Vad Signe Vad har i serien ’Psychedelic Vagina’ (en del af projektet ’Homo CarnÐsa’ (’Det kødfulde menneske’)) vendt kroppen på vrangen, og vi befinder os midt i bughulens våde, røde mørke. Kameraets objektiv er zoomet helt ind, indtil formerne er uigenkendelige og abstrakte. Fotografierne udfolder sig som blodige landskaber; den bløde, skrøbelige menneskekrop har smidt hudens hylster, og dets indre urværk bredes ud som et kort.

With her series ‘Psychedelic Vagina’ (part of the project ‘Homo Carnosa’ (‘The fleshy human’)), Signe Vad has turned the body inside out, and we find ourselves in the middle of the abdominal cavity and its wet, red darkness. The camera lens is zoomed all the way in, until the forms become unrecognizable and abstract. The photographs unfold as bloody landscapes; the soft, fragile human body has thrown the skin sheath and its inner clockwork is spread out like a map.

’Psychedelic Vagina’ udrydder objektivisering af kvindens seksualitet og omfortolker kvindelig erotik ved at tage os med på en psykedelisk rejse ind i en våd, eksplosiv seksualitet.

32

‘Psychedelic Vagina’ eradicates objectification of women’s sexuality and reinterprets female eroticism by taking us on a psychedelic journey into a wet, explosive sexuality.

The Toilet / Din Nye Ven Skt. Peders Stræde 34, 1456 København K 1. – 30. juni Mandag-onsdag 12-24, torsdag-lørdag 10-02, søndag lukket Entre: Gratis/Free 105


GALLERISCENEN

Udstillingsstedet Sydhavn Station Carsten Rabe HH Untitled Series, 2015

Common Origin – Various Views | Samantha Gora, Franziska Holz (DE), Carsten Rabe (DE), Simon Riemer (DE), Theda Schillmöller (DE), Sofia Velazques Udstillingen fokuserer på spændvidden mellem forskellige æstetiske tilgange til fotografiet og samler forskellige former for fotorelaterede kunstværker. De fleste værker illustrerer ændring og omdannelse af samfundet og den vestlige civilisation. Som tavse fragmenter kommer de til at symbolisere en svunden idylliseret tid og dens forfald. Samtidig afslører de en ny og mere foreliggende skønhed gennem det æstetiske fotografi. Forhåbentlig vækkes beskuerens nysgerrighed, og blikket skærpes for at se egne omgivelser fra nye vinkler.

The exhibition focuses on the span between the different aesthetics and brings together different forms of photography-related artworks. Most of the artworks illustrate the alteration and transformation of society and civilization. As silent fragments, they come to symbolize the glamour of a time long gone and its decay. At the same time, they uncover a new and much more present beauty through the aesthetic view of the camera. The multitude of pictures arouses the viewer’s curiosity and sharpens his eye to new angles and arrive at new interpretations.

Fernisering 3. juni kl. 18-21 33

Udstillingsstedet Sydhavn Station Ernst Kapers Vej 1, 2450 København SV 3. – 19. juni Torsdag-søndag 13-17 eller efter aftale Entre: Gratis/Free 106


GALLERISCENEN

Vess Anders Bendixen & Lasse Bak Mejlvang Allerede is, 2016

Unforeseen | Anders Bendixen & Lasse Bak Mejlvang Musik er en rejse, Indien er en rejse, musik er en idé, Indien er en idé. Man røres af det uforudsete, enten fysisk eller psykisk.

Music is a journey, India is a journey, music is an idea, India is an idea. To get touched physically or mentally by the unexpected – that is India. Out of the blue, a voice, a temporary state of mind, the sound of a note, a scent of the strange. The unforeseen: That is what we remember.

Den kommer ud af det blå, fra en stemme, en stemning, et anslag af noder, en duft af det fremmede. Det uforudsete: Det er det, vi husker.

Fernisering 10. juni kl. 17.30-21.00 34

Vess Oehlenschlægersgade 36, 1663 København V 10. – 19. juni 10. juni 17.30-21.00, 11.-12. juni 12-18, 16.-17. juni 17-21, 18.-19. juni 12-18. Entre: Gratis/Free 107


DE UAFHÆNGIGE Copenhagen Photo Festivals platform for uafhængige fotografer, kunstnere og projekter, som medvirker til at forny den fotografiske institution. Platformen er alsidig og kommer bredt omkring det fotografiske udtryk og mediets muligheder.

THE INDEPENDENT Copenhagen Photo Festival’s platform for independent photographers, artists, and projects that help renew the institution of photography. It is a versatile platform that covers many photographic expressions and possibilities.

108


DE UAFHÆNGIGE Biblioteket Rentemestervej Byens Hegn – Det Franske Institut Den Italienske Ambassade Det Grønlandske Hus DGI-byen –FotoMarathon Eksrummet Monty‘s Atelier Phototek Esbjerg Rundetårn - DR Kunstklub Skuespilhusets Foyer - DIGNITY Vogelkop

109


Mikael Bertelsen anbefaler Journalist og radiovært

Silvio Zangarini, Den Italienske Ambassade Jeg går ofte forbi Den Italienske Ambassade og tænker hver gang på, hvordan der mon ser ud derinde. Hvis jeg har læst programmet rigtigt, så udstilles der på ambassaden under Copenhagen Photo Festival, og det er endda værker af den italienske fotograf Silvio Zangarini, der fotograferer trappeopgange, som om de var hentet ud af Alice i Eventyrland. Så jeg vælger at se Zangarinis trappeopgange, udstillet i den italienske repræsentations trappeopgang …

110


DE UAFHÆNGIGE

Biblioteket Rentemestervej Ole Jeppesen N og L, Kristinehamn, Sverige 1958

Retrospective Family | Ole og Anne Marie Jeppesen ’Retrospective Family’ er en hyldest til familiens minder. De øjebliksbilleder, som vores forfædre udvalgte i forsøget på at gemme familiehistorien. Fotografierne viser en families fritid i 50’erne og 60’erne, de er taget af familien selv, der trods en amatørtilgang har skabt et familiealbum, der vækker forundring og nostalgiske følelser selv hos den udenforstående. Udstillingen er et tilbageblik gennem familiefotografiets trivielle linse – ikke på store statsmænd eller blodige slag, men på dagligdagen. Fotografierne kan i dag ses som en arkæologisk indsigt i menneskets tilstand.

14

Fernisering 2. juni kl. 17

43

Hver dag i udstillingsperioden

‘Retrospective Family’ is a tribute to the family memories. Snapshots that our forefathers picked out in an attempt to preserve family history. The photos show the leisure time of a family in the 50’s and 60’s. Despite being amateurs when it comes to photography, the family created an album that evokes astonishment and nostalgia for all. The exhibition is a retrospect on everyday life, through the eyes of an ordinary family. It does not include historically important pictures, but they are nonetheless glorious in their dullness.

Medbring dine egne familiefotos og sæt dit præg på udstillingen.

35

Biblioteket Rentemestervej Rentemestervej 76, 2400 København NV 2. – 30. juni Mandag-fredag 8-22, lørdag 8-15 Entre: Gratis/Free 111


DE UAFHÆNGIGE

Byens Hegn – Det Franske Institut Lauréline Gormsen Démonet & Anna Sircova Regnhjelmen, 2015. From the series Indvielsen | Den Danske Stamme

Indvielsen – Den Danske Stamme | Lauréline Gormsen Démonet (FR/DK) & Anna Sircova (LR/DK) Et tværdisciplinært kunstprojekt, hvis ambition er at udfordre stereotyper om nationalidentiteter ved at vende de traditionelle fordomme om.

An interdisciplinary art project, with the purpose of challenging stereotypes about national identities, twisting traditional prejudices.

Kvinder fra forskellige lande fortæller om, hvordan de klæder sig og sammenligner sig med danske kvinder. Derved tegner de hver deres stereotyp om danskerne.

Women from different countries compare their own sartorial customs with Danish women’s fashion style, offering us an insight in their own stereotypes about Danish women and “Danishness”.

Ud fra fortællingerne har kostumedesigneren Lauréline Démonet lavet masker, der gengiver ét af de indtryk af ’danskhed’, som kvinderne har italesat.

Masks were created by costume designer Lauréline Démonet to reflect each woman’s vision of “Danishness”. Each participant was photographed by Anna Sircova, wearing her own “Danish mask”.

Kvinderne er fotograferet af Anna Sircova, mens de bærer deres ’danske maske’. Fernisering 3. juni kl. 17-19 36

Byens Hegn ved Rådhuspladsen Rådhuspladsen, mellem Vestergade og Strøget 3. juni – 1. december Åbent hele dagen Entre: Gratis/Free 112


DE UAFHÆNGIGE

Den Italienske Ambassade Niko Giovanni Coniglio Daniela, Portrait of my Mother, 2014

Territories | Silvio Zangarini (IT), Niko Giovanni Coniglio (IT), Carlotta Marangone (IT), Curated by Irene Campolmi “The Self, The Other; The Home, The Communal er virkelige og metaforiske rum. Disse rum findes over det hele, og det er her, at dynamiske identitetsmæssige udforskninger og personlige rejser finder sted. Udstillingen udforsker konstruktionen af identitet gennem forholdene mellem selv og sted. Udstillingen er opsat i usædvanlige omgivelser, som både er en privat bolig og et offentligt rum, og der benyttes fotografier fra kunstnernes private samlinger.” Udstillingen er venligst sponsoreret af Det Italienske Kulturinstitut i København og Den Italienske Ambassade i Danmark

“The Self, The Other; The Home, The Communal are real and metaphorical spaces in which people create identity. Spaces all around us where dynamic explorations of identity take place. The exhibition explores the construct of identity through the relationships between self and place, staged in an unusual location, both a private residency and a public space, and includes photographs from the personal collections of the artists”. The exhibition is kindly sponsored by The Italian Institute of Culture of Copenhagen and The Italian Embassy in Denmark.

Fernisering 4. juni kl. 16-19 21

Artist talk 4. juni kl. 16.30 The talk will be followed by drinks and a buffet kindly offered by FAMO Restaurant

37

Den Italienske Ambassade The Italian Ambassador’s Residency, Fredericiagade 1, 2100 København Ø 4. – 30. jun. Thu 14-19; Fri, Sat and Sun from 12-16 Important: Being the private residence of the italian Ambassador, we warmly recommend to sign up in the guest list before the visit by sending an email to: copenaghen.rsvp@esteri.it or calling the number: +45 3947 4004 113


DE UAFHÆNGIGE

Det Grønlandske Hus Bettina Ovgaard Fuldmåne over Dundas, 2015

Thule Air Base – mørke tider og lyse sider | Bettina Ovgaard I godt fem år har Bettina Ovgaard arbejdet på Thule Air Base i Nordvestgrønland og derudover rejst rundt i distriktet. Gennem udstillingen giver hun os et indblik i livet på et ualmindeligt arbejdssted i den smukke, men barske arktiske natur. Bettina Ovgaard fortæller om tiden: ”Projektet er blevet til på baggrund af en dyb fascination af blandingen af det unikke, det genkendelige, eventyret og hverdagen for de mennesker – inklusive mig selv – der har valgt at leve i dette specielle miljø. Da jeg kom til ”Thulegård”, som basen kærligt bliver kaldt, var det eventyret, naturen og en god løn, der lokkede.” 22

Bettina Ovgaard has been working at Thule Air Base in Northwest Greenland for the past 5 years and has travelled around the area. She offers us an insight into the extraordinary working place situated in the beautiful but harsh arctic nature: “This project is based on a fascination of the mix between the unique, the recognizable, adventure and the daily life of the people - including myself who have decided to live in this unusual setting. When I came to “Thulegård” as the base is fondly called, what had intrigued me was discovery, the nature and a good salary.”.

Fernisering og Artist talk 7. juni kl. 17-19 Artist talk 15. juni kl. 17 med filminstruktør Christina Rosendahl om ‘Idealisten’ (2015), der handler om bombeflystyrtet ved Thulebasen i 1968.

38

Det Grønlandske Hus Løvstræde 6, 1152 København K 8. juni – 5. august Mandag-torsdag 10-17, fredag 10-16. 23. juni-12. august dagligt 10-16 Entre: Gratis/Free 114


DE UAFHÆNGIGE

DGI-byen – FotoMarathon Kenneth Olsen Det skal opleves. Nr. 1, 24 timer, 2015

FotoMarathon vindere 2016 | Alle vinderne fra årets FotoMarathon Flere hundrede har deltaget i årets FotoMarathon, i flere byer i Danmark. Udstillingen viser vinderne af henholdsvis 12- og 24-timers kamerakonkurrencen og 6-timers smartphone-konkurrencen lavet i samarbejde med Teleindustrien. Emnerne udleveredes løbende og deltagerne havde én time til at løse hvert emne. En udstilling alle kan forstå og blive klogere af. Se, hvordan et emne løses forskelligt, og tænk over, hvad du selv ville have gjort. På www.fotomarathon.dk under ’Galleri’, kan du under ’Emner’ se alle deltagernes løsninger. Sponsor for udstillingen er DGI-byen, CEWE Fotobog, Tamron, Telenor og Teleindustrien. 41

Hundreds, in cities around Denmark, took part in this year’s Photo Marathon. The exhibition shows the winners of the 12- and 24-hour Camera Competitions and the 6-hour Smartphone Competition – organized in collaboration with the Telecom Industry. Participants had approx. one hour per topic. It is an exhibition everyone can understand and even learn from. See how a topic is addressed differently and think about what you would have done yourself. If you think it is an inspiring experience, then go To see how all participants’ solved each topic, go to www.fotomarathon.dk and click ‘Gallery’. Sponsors of the exhibition are DGIbyen, CEWE Photobook, Tamron, Telenor and The Telecom Industry.

Præmieoverrækkelse 11. juni kl. 14 hos Fotografisk Center, Staldgade 16, København V

44

DGI-Byen Tietgensgade 65, 1704 København 11. juni – 1. august Mandag-torsdag 06.30-22.00, fredag 06.30-19.30, lørdag 9-19, søndag 9-18. Entre: Gratis/Free 115


DE UAFHÆNGIGE

Eksrummet Lotte Agger Kratland 1, 2016

Kratland / Scrubland | Lotte Agger For Lotte Agger er kameraet en sampler, og det enkelte fotografi et stykke af verden, ikke en fremstilling af verden. Værkerne handler om forgængelighed og fanger overgangstilstandene i urbane motiver. Der er genstande, bygninger og steder, hvor tiden er i opbrud. Erindringselementer placeret i nye kontekster. Printeren er et aktivt redskab, og der er printet på fragmenter af gammelt papir, titelblade fra kasserede bøger og gulnede nodeomslag. Agger har rod i en Eggleston’sk tradition, hun søger genkendelige hverdagsmotiver fra et personligt erfaringsunivers, som kontrasteres af en stringens med rod i Becher-skolen fra 50’erne.

To Lotte Agger, the camera is a sampler and each photograph a piece of life, not a representation of the world. The artwork is about impermanence, and it captures transition modes in urban subjects that are familiar but also disturbing. The printer is an active tool, and the works are printed on fragments of old paper, title-leaves from discarded books, and yellowed node covers. Agger is rooted in the tradition of Eggleston and seeks recognizable everyday motifs from a universe of personal experience – contrasted with a stringency rooted in the Becher school from the 50s.

Fernisering 3. juni kl. 17-19 40

Eksrummet Prags Boulevard 61 1 sal 2300 København S 3. – 9. juni Dagligt 13-17 Entre: Gratis/Free 116


DE UAFHÆNGIGE

Monty’s Atelier Emil Monty Freddie Rafael, Miami, 2016

HÆNDER | Emil Monty Freddie Emil Monty Freddie har opbygget en fascination af hænder. Hænder er som ansigter for ham og fortæller lige så meget som et portræt – de fortæller en historie om den person, de er en del af.

Emil Monty Freddie has build up a fascination with hands. Hands are like faces to him, and they tell just as much story as a portrait. They tell a story about the person of whom they are a part. A book is in the making, and this exhibition reveals some of the many portraits he has taken over the past two years. Ranging from the composer Bent Fabricius-Bjerre to a stuntman, a blacksmith, and a wine farmer from Tuscany. Emil has his studio in Nordvest, where the exhibition also takes place. Emil shoots fashion and commercial photography for a living, while ‘The Handbook’ is his personal project.

En bog er undervejs, og udstillingen løfter sløret for mange af de portrætterede hænder, han har fotograferet over de sidste to år. Emils eget atelier ligger i Nordvest, hvor udstillingen også finder sted. Til daglig beskæftiger Emil sig med modefotografiet og reklame, mens Håndbogen er hans personlige projekt.

15

Fernisering og drum battle 3. juni kl. 17-22 Drum battle mellem Alex Riel og Stefan Pasborg. Kom helt tæt på kunstnerne og deres hænder.

23

Talk 9. juni kl. 18-20

41

Monty’s Atelier Bispevej 29, 2400 København NV, 1. sal 3. – 12. juni Tirsdag-fredag 12-18, lørdag 12-15 Entre: Gratis/Free 117


DE UAFHÆNGIGE

Phototek Esbjerg Johan Strindberg City Walk, 2015

Grainland | Johan Strindberg (SE) Johan Strindberg fotograferer øjeblikket. Her og nu. Daglige billeder af den tilværelse, som fanger Johans øje. Med sin udprægede sans for lys eller fravær af lys, indimellem et lynglimt, og gennem gentagne affotograferinger, lag på lag, har han skabt sin egen visuelle verden. For sine poetiske fragmenter af livet tildeltes Johan Strindberg stipendiet Young Nordic Photographer of the Year 2014, der er indstiftet af det stockholmske museum Fotografiska sammen med Panasonic Lumix. Desuden har han modtaget et etårigt arbejdsstipendium fra Konstnärsnämnden.

Johan Strindberg photographs the moment. Here and now. Daily photos of the existence that catches Johan’s eye. With his distinct sense of light or the absence of light, every now and then a flash of lightning, and through repeated shooting, layers on top of layers, he has created his own visual world. For his poetic fragments of life, Johan Strindberg received the Young Photographer of the Year 2014 stipend, which was established by the Stockholm museum Fotografiska along with Panasonic Lumix. Additionally, he has received a one-year work stipend from Konstnärsnämnden.

Johan Strindberg har uddannet sig på Fridhems Folkhögskola og Gammelby Fotoskola. Han arbejder som fotograf i Stockholm med både kommercielle opgaver og kunstneriske projekter.

Johan Strindberg got his education at Fridhems Folkhögskola and Gammelby Fotoskola. He works as a photographer in Stockholm, doing both commercial work and artistic projects.

42

Phototek Esbjerg Nørregade 19, 6700 Esbjerg 27. maj – 28. august Bibliotekets åbningstid Entre: Gratis/Free 118


DE UAFHÆNGIGE

Rundetårn – DR Kunstklub Emilie Pihlkjær Nitschke Uden titel, 2015

Det Ser Du Ikke I Byen | Fotografer fra hele landet Mange tusind billeder er samlet ind under overskriften ’Det Ser Du Ikke I Byen’ – fanget af dem, som bor og lever i yderområderne. ‘Det Ser Du Ikke I Byen’ er et fotoprojekt skabt i samarbejde mellem DR Kunstklub, Realdania og Copenhagen Photo Festival, hvis formål er at skabe fokus på yderområderne i Danmark. Der blev indsendt mere end 10.000 fotos i forbindelse med projektet. Disse er nu slebet ned til et mindre antal med hjælp fra en jury bestående af Maja Dyrehauge Gregersen (Copenhagen Photo Festival), Knud Romer (forfatter med mere), Janus Engel Rasmussen (fotograf), Søren Rønholt (fotograf) og Kia Hartelius (fotograf og sociolog).

45

Thousands of photographs have been collected under the headline ‘Outside The Cities’, depicting the surprising and overlooked spectacles of rural life. ‘Outside The Cities’ is a collaboration between DR Kunstklub, Realdania and Copenhagen Photo Festival with the aim to set focus on the outskirts of Denmark. DR Kunstklub has received more than 10,000 photos during the project. This has now been boiled down to a small selection by the jury, counting Maja Dyrehauge Gregersen (Copenhagen Photo Festival), Knud Romer (writer), Janus Engel Rasmussen (photographer), Søren Rønholt (photographer) og Kia Hartelius (photographer and sociologist).

Rundetårn Købmagergade 52A, 1150 København 4. juni – 3. juli Dagligt 10-20 Entre: Voksne 25 kr./børn (5-15 år) 5 kr. Gratis v. årskort. 119


DE UAFHÆNGIGE

Skuespilhusets Foyer – DIGNITY Mads Damgaard Mohammad, 2016

From Tunesia with DIGNITY | Mads Damgaard I februar 2016 tog DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur – sammen med deres ambassadør Thure Lindhardt til Tunesien. Det kan siges med sikkerhed, at det blev en rejse, som han aldrig glemmer. Med fotograf Mads Damgaard mødte Thure adskillige torturofre på rehabiliteringscentret for torturofre i Tunis, NEBRAS. Deres historier var hjerteskærende, frygtelige og værst af alt: ægte.

In February 2016, DIGNITY – Danish institute Against Torture – took its ambassador, actor Thure Lindhardt, on a trip to Tunesia. Safe to say, it was a trip he will never forget. Accompanied by photographer Mads Damgaard, Thure met several victims of torture at the rehabilitation center for torture victims in Tunis, NEBRAS. Their stories were heartbreaking, frightening, and worst of all: real. “From Tunesia with DIGNITY” gives a rare visual insight into the lives of victims of torture and also allows visitors to read their stories. The exhibition is hosted by DIGNITY – Danish Institute Against Torture with Q&As with both photographer Mads Damgaard as well as a rehabilitation expert from DIGNITY.

’From Tunesia with DIGNITY’ giver et sjældent visuelt indblik i torturofres liv og giver gæsterne mulighed for at læse ofrenes historier. Udstillingen afholdes af DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur med Q&As med fotograf Mads Damgaard samt en rehabiliteringsekspert fra DIGNITY. 25

Q&A med Mads Damgaard 4. juni kl. 12-13 & 11. juni kl. 12-13

39

Skuespilhusets Foyer Sankt Annæ Pl. 36, 1250 København K 2. – 12. juni Dagligt 10-16 Entre: Gratis/Free 120


DE UAFHÆNGIGE

Vogelkop Jesper Ravn Nielsen Ang. Vilja, 2016

Piger og drenge/ Girls and boys | Oliver Salim Benameur, Marianne Lentz og Jesper Ravn Nielsen Tre unge danske fotografer udstiller sammen på det tidligere Vesterbrovaskeri, Vogelkop. Deres billeder kredser om intimitet og preteen-privatliv med stilistiske referencer til 90’erindependentfilm og tidligt farvefotografi. To af dem, Marianne Lentz og Oliver Salim Benameur, kommer direkte fra fotoskolen Fatamorgana, mens Jesper Ravn Nielsen primært har arbejdet indenfor dokumentarfilm og musikvideogenren.

Three emerging photographers exhibit together on the high-rising walls of a former laundry – Vogelkop in Vesterbro. Two of them, Marianne Lentz and Oliver Salim Benameur, are straight out of the acclaimed photography school Fatamorgana, while the third, Jesper Ravn Nielsen, usually works with documentary films and music videos. Their work revolves around intimacy and pre-teen privacy with stylistic influences from 90’s independent cinema and early color photography.

Fernisering 3. juni kl. 17-20 43

Vogelkop Flensborggade 30, 1669 København V 4. – 12. juni Dagligt 13-17 Entre: Gratis/Free 121


FOTOSKOLER Danmark har en stærk uddannelsestradition inden for fotografi – og mediets tekniske, narrative og kunstneriske aspekter bliver vægtet forskelligt på uddannelserne. Copenhagen Photo Festival ønsker derfor at give plads til afgangsudstillinger fra alle de forskellige typer af fotouddannelser.

PHOTO SCHOOLS Denmark has a strong tradition when it comes to educational programs within photography – and the technical, narrative, and artistic aspects of the medium are weighted differently among the programs. That is why Copenhagen Photo Festival wishes to host graduate exhibitions from all the different types of programs.

122


FOTOSKOLER Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Fabrikken For Kunst og Design Fatamorgana Danmarks Fotografiske Billedkunstskole, Galleri Krebsen Next – Fotografuddannelsen København, Schillerhuset KBH Film & Fotoskole, Pumpestationen Vera Skole For Kunst og Design, Projektrum Vera

123


FOTOSKOLER

Fabrikken For Kunst og Design – Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Julie Due Steffensen og Tobias Valentin Lassen Metamorfose, 2016

Metamorfose, Metamorphosis | Amanda Hjernø, Anna-Mathilde Hallberg, Bardur Frii Mikladal, Benjamin Lund, Cecilie Schmidt Jegsen, Cecilie Juel Olsen, Ida Natalie Lampe, Issam Taleb Mohamad, Jesper Palermo, Jo Hanna Gertz Andersson, Julie Due Steffensen, Linnea Frandsen, Mai Rytter Frederiksen, Mia Linnea Jørgensen, Morten Henckel Nielsen, Mounir Hammoumi, Natasha Mautone, Nikolaj Rohde, Pernille Kjær Jørgensen, Tobias Valentin Lassen, Trine Pihl Stanley Fotografisk Kommunikation, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Med deres kamera og deres sensibilitet har førsteårsstuderende fra bacheloruddannelsen i Fotografisk Kommunikation udforsket og iscenesat temaet ’Metamorfose’. Udstillingen er en del af en skoleopgave, som er faciliteret af Per Morten Abrahamsen. Målet er, at de studerende omfavner den kreative proces og bliver i eksperimentet, indtil forvandlingen og æstetikken kommer til syne.

Photographic Communication, Danish School of Media and Journalism With their camera and their sensibilities, first-year students of the BA course in Photographic Communication have each used the visual medium to explore and stage the theme ‘Metamorphosis’. The exhibition is a part of a school assignment facilitated by Per Morten Abrahamsen. The goal is to make students embrace the creative process and keep experimenting until the transformation and aesthetics emerge.

Fernisering 2. juni kl. 16-20 47

Fabrikken For Kunst og Design Sundholmsvej 46, 2300 København S 2. – 7. juni Dagligt 10-20 Entre: Gratis/Free 124


FOTOSKOLER

Galleri Krebsen – Fatamorgana Danmarks Fotografiske Billedkunstskole Petter Wessel Eid Cirkus 2, 2016

Fatamorgana Sommerudstilling 2016 | Alexander Saul, Andreas Skov Albertsen, Celeste Arnstedt, Deniz Gül, Emma Bovin, Gustav Løje, Hannes Holmström (SE), Hector Johannes Unmack, Jacob Nordgren (FI), Jan Bastian Marthinsen (NO), Johan Irvall Rasmussen, Johanne Stoffersen, Julie Thoft Jensen, Laura Bisgaard Krogh, Lukas Daugbjerg, Matilde Søes Rasmussen, Nick Gray (UK/DK), Oliver Salim Benameur, Peter Nygaard Christensen, Petter Wessel Eid (NO), Philipp Loeken (DE), Rosa ErreboBrandt, Stine Rasmussen, Troels Haahr Graugaard, Viktoria Spasova Ahlenius (SE) Som sædvanlig byder Fatamorgana indenfor til årets sommerudstilling, som viser, hvad der rører sig inden for ungt fotografi netop nu.

As always, Fatamorgana invites you to the annual Summer Exhibition, to show what is stirring in young Danish photography.

Det udstillede er selvformulerede projekter, som fotograferne brænder for, og som visualiserer den enkeltes fornemmelse for og syn på verden. Værkernes genrer spænder vidt – fra det dokumentariske til det opstillede og avantgardistiske. Alle insisterer de på det personlige billedsprog og nerve.

The Exhibition presents the results of one or two semesters’ intense photographic courses. The works are self-formulated projects that the photographers are passionate about, each portraying individual feelings and visions of the world. The genre is broad – from documentary to the staged and avant-garde. Common to all is that they insist on personal imagery and nerve.

Fernisering 30. maj kl. 17-21. Åbningstale kl. 18.00. 46

Galleri Krebsen Studiestræde 17 A, 1455 København K 30. maj – 13. juni Mandag-fredag 12-19, lørdag-søndag 11-17 Entre: Gratis/Free 125


FOTOSKOLER

Projektrum Vera – Vera Skole for Kunst og Design Solenne Hyllemose Tyngdekraft, 2015

Vera Skole for Kunst og Design | Alexandra Shader, Esther Schyberg, Frederikke Krogh, Jonathan Lystbæk Jørgensen, Kaja Lahoda Juhl, Niels Østergaard, Olivia Loftlund, Sidsel Mehlsen, Sille Thormar Bæhring, Solenne Hyllemose Udstilling viser værker af ti elever fra fortsætterholdet på skolens linje for fotografi. Hver elev viser et individuelt projekt som en del af en kollektiv udstilling af forskellige teknikker, udtryk og genrer.

The exhibition shows the work of students from the photography department’s advanced class. Each student presents an individual project as part of a collective exhibition showing different techniques, styles, and subject matter.

Skolen fokuserer på fotografi som en kunstform og udstillingen viser projekter rækkende fra eksperimenterende, konceptuelt og straight fotografi. I flere måneder har eleverne arbejdet intensivt på deres projekter, udviklet ideer, eksperimenteret med udføring af deres værker og vurderet resultaterne, inden de færdiggjorde det udvalgte værk til udstillingen.

As the school focuses on photography as an art form, the exhibition consists of projects ranging from experimental and conceptual to classic works and straight photography. For the making of this exhibition, the students worked intensively for several months while developing ideas, experimenting before finishing the final works for the show.

Fernisering 2. juni kl. 18-21 49

Projektrum Vera Åboulevarden 9-10, 1635 København 2. – 12. juni Dagligt 11-17 Entre: Gratis/Free 126


FOTOSKOLER

Pumpestationen – KBH Film & Fotoskole Barbara Nino Agape 2, 2016

Afgangsudstilling KBH Film & Fotoskole | Barbara Nino Carreras, Carolina Jerris Ahrenkiel, Laura Amalie Holmen, Magnus Bach Pedersen, Nanna Fredskov Andersen, Pernille Johansson, Shaun Beattie, Signe Andersen, Amran Ahmed, Andreas Kondrup Ingvardsen, Anna Enggaard Wulsten, Emma Mosfeldt Kryger, Jens Hartmann Schmidt, Lærke Thorndal Debes, Mette Hagner Fogelstrøm, Mikkel Høgh Kaldal, Molly Grønberg, Nathalie Balleby Lassen, Nikoline Giray, Sara LIndberg Hansen, Sarit Dhabani, Sif Szetu I år indtager eleverne en gammel pumpestation på Vesterbro og fylder den med billeder, som giver et indblik i, hvad der rører sig blandt nogle af landets unge og engagerede fotografer. Efter at have brugt året i selskab med undervisere fra ind- og udland viser eleverne deres afgangsprojekt, som traditionen tro bevæger sig fra hardcore dokumentarisme til kunstfotografi. Fælles for værkerne er en stor trang til at fortælle og eksperimentere med fotografi som medie.

This year the students will set up in an old pump station in Vesterbro and fill it with photography. After having spent a year in the company of teacher from Denmark and abroad the students will showcase their finals project, which range in style from hardcore documentary to fine art. They all share an urge to tell stories and experiment with photography as a medium, which fits the raw wall of the old building perfectly.

Fernisering 2. juni kl. 16-20 48

Pumpestationen Ingerslevsgade 103, 1705 København V 2. – 12. juni Dagligt 10-18 Entre: Gratis/Free 127


FOTOSKOLER

Schillerhuset – NEXT – Fotografuddannelsen København Andreas Houmann Vandgymnast, 2016

NEXT | Philip Overbuary, Maja Karen Hansen, Daniela Reiner, Andreas Houmann, Kasper Harup-Hansen, Kim Johnsen, Nicolaj Didriksen Fotografisk svendeprøve fra fotografuddannelsen på Next KBH 2016, som består af et bredt udvalg af arkitektur, stilleben, portrætter m.m.

The students from the photography programme at Next KBH 2016 present a special selection of images of architecture, still life, portraits etc.

Fernisering 3. juni kl. 16.00-19.30 50

Schillerhuset Nannasgade 28, 2200 København N 2. – 12. juni Dagligt 9-16 Entre: Gratis/Free 128


Photo City – overblik/overview

2.-12. juni 2016 12

Bremerholm Transformerstation

10

KW3

Bremerholm 6, 1069 København K

Krausesvej 3, 2100 København Ø

Udstillinger/exhibitions: Andreas Olesen: Estate Daniele Sambo: Short Stories Elena Chernyshova: Days of Night – Nights of Day Frej Rosenstjerne: Prolonging State of Mind I Picture the Music 2016

Udstillinger/exhibitions: Lars Just: Voices From the Cold LensCulture: Award Shows 2015 Nathalie Daoust: Korean Dreams PUTPUT: Photography On

Aktiviteter/activities: Se/See program p. 14-15

Info: 2.-12. juni Dagligt/daily: 11-18, dog 6.- 7. juni kun til 17, onsdag dog 13-21. June 6-7: Kw3 closes at 5pm. June 8: Night open 1pm - 9pm

Info: 3.-12. juni Dagligt/daily: 11-18, onsdag dog 13-21 June 8: Night open 1pm - 9pm Fernisering 3. juni: 19-22

Fernisering 2. juni 19-22

Transport Metro: Kgs Nytorv. Bus: 1A, 26, 350s, 2A, 9A, 37 – 5 min.

8

Aktiviteter/activities: Se/See program p. 16-17

Transport Bus: 1A, 3A – 5 min. S-tog: Nordhavn St. – 10 min.

Museumsbygningen

Kastelsvej 18, 2100 København Ø Udstillinger/exhibitions: Den Censurerede Udstilling 2016 Peter Lind: Cat Lab (part of Banja Rathnov Galleri & Kunsthandel) Aktiviteter/activities: Se/See program p. 18-19 Info 2.-12. juni Dagligt/daily: 11-18, onsdag dog 13-21 June 8: Night open 1pm - 9pm Fernisering 2. juni 17-19 Transport Bus: 37, 1A – 5 min. S-tog: Østerport St. – 5 min. 136

Entre/entrance fee: Each building in Photo City: 30 DKK Photo City Festival Ticket: 70 DKK Kids under 12: Free A Photo City Festival Ticket is valid during the entire festival


PHOTO CITY 7

KW3, Kulturhuset

GASVÆRKSGRUNDEN

Krausesvej 3, 2100 København Ø

2

Østerbrogade

Bus 37, 1A, 3A – 5 min. S-tog til Nordhavn – 5 min.

Museumsbygningen Kastelsvej 18, 2100

7 NORDHAVN

1

Østerbrogade

Bus 37, 1A, 3A – 5 min. S-tog til Østerport og Nordhavn – 5-10 min.

Bremerholm Transformerstation Bremerholm 6, 1069 København K

n de

ar

Metro til Kgs. Nytorv Bus 1A, 6, 350S, 2A, 9A og 37 – 5 min.

b nd ra St

lev ou

800 m

TRIANGLEN

Øste

2

gad

rbro

s

ld

s

All

Be rn

O

slo

er

e

Fo

Sø ga

de

sg ad

lke

en

st

am gd

sk

Store

SANKT HANS TORV

ga de

ga

Øs

ter

de

2,4 km BOTANISK HAVE

dga de

BLÅGÅRDS PLADS

Vo ld ga de

bro

PEBLINGE SØ

rre

n ge nin øn Gr ade ensg Kong

ØSTERPORT

Pla

ds

Ø

Ble

er

é

Fr ed ej sv

m

te

m

ot

Ha

ad

g

All e

e

Da SORTEDAMS SØ

KONGENS HAVE

MARMORKIRKEN

FORUM

de

gad re

yld en løv es g

ade

RUNDETAARN

ad

FRUE PLADS

SANKT JØRGENS SØ

GRÅBRØDRE TORV

1

lm rho

ØRSTEDSPARKEN

me

Bre

FORUM COPENHAGEN

rsg

KULTORVET

Sto

G

e

the

NØRREPORT

Bre dga

Go ISRAELS PLADS

Kon gen s

rre

gad

Ø

e

st

er

Bre

ROSENBORG

KONGENS NYTORV NYHAVN KONGENS NYTORV

NIKOLAJ

A C. H.

HØJBRO PLADS

ers nd

NYTORV

PLADS

GL STRAND

s en

rd va ule Bo

VESTERPORT

RÅDHUSPLADSEN

CHRISTIANSBORG


sA

FOR

1

FREDERIKSBERG

Falkoner

Alle

FORUM COPENHAGEN

sted

sve

j

Frederiksberg ederiksb H. C

svej Bülow

Allegade

mm

el K ong

eve

j

riksbe

Pile Allé

21

rg Allé

Ga

Alha

Frede

mbr

avej

Ga

Platanvej

Frede

Vesterb rogade

mm

el K ong

eve

j

rg Allé

BYMUSEUM

ade

g rbro

e

t Ves

riksbe

Vest Vesterbro ej

17

Vej

C Carlsberg

ENGHAVE PLADS 43

29

Sø n de

33

V i g er se

l v All é

ENGHAVE

138

vej

rlsberg

ælled

Ny Ca

vej

Engh

avev

34

Veste rf

ade

. Ør

de

N

lle

r Bou

l eva

rd

nd

Ingersle

B er

ou

lev

vsgade

a


og br rre e ad

41

da

m

2

50

Fælle

dvej

35

eg

SANKT HANS TORV

j tve Jag

11

ASSISTENS KIRKEGÅRD

rre

bro

ga

de PEBLINGE SØ

sg

ad

BLÅGÅRDS PLADS

e

Nørrebro bro

wsv

sen

ørn

en ns Na

Ro

H. C

ej

. Ør

sted

j

rre

sve

j

Åboulevard

e

au

ad

ntz

e

ad e

sg

Åg

Sø gad

Ra

Bülo

49

sA

lle

e

FORUM

ad

FORUM COPENHAGEN

rof

fsg

Gy lde nlø ve sg

Vo d

sve

Bl

ØRSTE PARK

. Ør

sted

sve

j

e ad

sberg sb H. C

SANKT JØRGENS SØ

mm

el K ong

eve

de

Alha

Ga

ffsga

mbr

avej

Vodro

VESTERPORT

j

139

Gam

mel

e Kong

vej

s Ve

e

ad

og

br ter


e

NØRREPORT

e

de

Vo ld

e ad

ØRSTEDSPARKEN

ga

ad rof

fsg

Gy lde nlø ve sg

Vo d

KULTOR

Nørregade

3

FORUM

FORUM OPENHAGEN

rre

FRUE PLADS

32 46

SANKT JØRGENS SØ

s Ve

20

ter

de

ld Vo

NYTORV

ga

ga de

s Ve

te

r

36 RÅDHUSPLADSEN

Vodro

VESTERPORT

ffsga de

vej

G

el amm

Ko

e

ad

rog

rb ste Ve

ej ngev

Indre By B H.

HOVEDBANEGÅRDEN (CENTRAL STATION)

d Iste

lm

et

T

Ing

e

ade

K

ar d

DYBBØLSBRO

48

bry

Dy bb

erslevsg

lev

POLITIGÅRDEN

ad

nd

ou

de

ffg

Kødby Kødbyen B er

ga

or

44 DGI BYEN

ØSKNE HALLEN

ns

st

14

ge ie t

le v g

Ha

T

KØBENHAVN H

er s

dg

v tor

e

NA M

te nd rV er o se ns 5 Bo ule ad sg va en rd g t ie

rn

Iste

ade

gad

ade

BYVESTERBRO MUSEUM TORV

Ve s

e

TIVOLI

C .A

Be

PLADS

r

49

øls br o

lve

d bo

Ka 140

e gg

Isl sl Br


RNE

Go

Nørregade

Gl 45 RUNDETAARN

de

bm

.M

øn

the

rsg

ade

18

t

a ge rga de

ga er

ind

Sk

FRUE PLADS

31

20

de

27

ga

NYTORV

8

6

KONGENS NYTORV

NIKOLAJ 1

Indre By

46

4

KONGENS NYHAVN NYTORV

38

GRÅBRØDRE TORV

28

Bre dga de

HAUSER KULTORVETPLADS

Sto re

NØRREPORT

Kon gen sga

26

HØJBRO PLADS

PLADS

Holb

erg

sga

de

25

GL STRAND

de

CHRISTIANSBORG

ga

C .A

Ve s

rs

de

H.

10

BØRSEN

rm

ga

o St

NATIONALMUSEET DET KONGELIGE BIBLIOTEK

te nd rV er ol se dg 5 ns ad e Bo ule ad g s v n ar ge d iet

e

12 SØREN KIERKEGAARDS PLADS

Chr hri anshav hristianshavn

CHR

POLITIGÅRDEN

ge

ryg

b

Be

lve

rn

Ka

b od

st or ffg

3

ad

40

e an Isl

4

ds

Br

yg

ge

Amager Boulevard

Isla sla slands ands ands Brygge

Nja

lds

ga

47

de

141

ti Ar

lle

riv

ej

Njaldsgad ISLANDS BRYGGE e


ga

e

te

old rV

d

5 22

Bre

dga

9

de

13

GENS VE

37

MARMORKIRKEN

Bredgade redgade edgade

.M

øn

the

rsg

ade

18

t

AMALIENBORG

28

Bre dga de

Gl

Sto re

Go

Kon g

ens gad

26

e

15

OPERAEN

8

KONGENS NYHAVN NYTORV SKUESPILHUSET 6

KONGENS NYTORV

NIKOLAJ 1

HØJBRO PLADS

PLADS

Holb

erg

sga

de

25

HRISTIANSBORG 10

BØRSEN

ga

rs

de

DET KONGELIGE BIBLIOTEK 12 SØREN KIERKEGAARDS PLADS

23

Chr hri anshav hristianshavn CHRISTIANSHAVN

r To

47

ve ga de rv To

142

40

CHRISTIANIA


da

m

6

HOSPITALET

Ø

ste

6 7

de oga erbr

eg

ej

Øs t

Bl

sv

ø rS

ga

2a

Østerbro

de

Da

g

Ha

m

sk

ld

s

Al

gsg

O

ima

ad

e

slo

Store

ga d

e

Kong

lvg

ad

e

ter

ad s

ØSTRE ANLÆG

19

e

Ø

st

ld Vo er

ga

de

KONGENS HAVE

the

rsg

ade

15 26

Indre By HAUSER KULTORVETPLADS

Go

Gl 45 RUNDETAARN

er

ga

de

bm

a ge rga d 143e

38

.M

øn

t

the

rsg

ade

18

28

Bre

Go

de

e

ga

TORVEHALLERNE

M

gad

org

ens

sb

NØRREPORT

e

rre

rik

Nørregade

EDSEN

de

ROSENBORG

ade

ISRAELS PLADS

ad

Fa

rim

ag

sg

ad

e

Fre

rsg

Kon g

the

Sto re

Go

BOTANISK HAVE

Ø

ste

rF

ar

im

ag

sg

ad

Øs

Ø

Pl

Øs

ter

sg

er

Far

en

m

ade

SORTEDAMS SØ

Fr ed

2

KONGENS NYHAVN NYTORV

8


1

Bremerholm Transformerstation

26

In The Gallery

2

Museumsbygningen

27

Kunstforeningen GL STRAND

Banja Rathnov Galleri & Kunsthandel

28

Martin Asbæk Gallery

3

Kalvebod Bølge

29

NLHspace

4

Kulturhuset Islands Brygge

30

Rønnebæksholm

5

VÆGGEN, Dantes Plads

31

SixtyEight Art Space

6

Byens Hegn –Picture the Music

32

The Toilet / Din Nye Ven

7

KW3

33

Udstillingsstedet Sydhavn Station

8

BORCHs Butik

34

Vess

9

Bredgade Kunsthandel

35

Biblioteket Rentemestervej

10

DAC

36

Byens Hegn – Det Franske Institut

11

David Risley Gallery

37

Den Italienske Ambassade

12

Det Nationale Fotomuseum

38

Det Grønlandske Hus

13

Fotogalleriet [format] + Rummet [format]

39

Skuespilhusets Foyer – DIGNITY

14

Fotografisk Center

40

Eksrummet

15

Galerie Pi

41

Monty’s Atelier

16

Galleri Image

42

Phototek Esbjerg

17

Galleri Ingrid Bugge

43

Vogelkop

18

Galleri KANT

44

DGI-Byen – FotoMarathon

19

Galleri KBH KUNST

45

Rundetårn – DR Kunstklub

20

Naboløs/Grasshopper Studios

46

Galleri Krebsen - Fatamorgana

21

Galleri Oxholm

47

Fabrikken For Kunst og Design – DJMX

22

Fotogalleri Vasli Souza

48

Pumpestationen –KBH Film og Fotoskole

23

Loppebygningen

49

24

Projektrum Vera – Vera Skole for Kunst og Design

Gl Holtegaard

25

50

Hans Alf Gallery

Schillerhuset – NEXT – Fotografuddannelsen

2a

144


NØRREBRO

35

24

11

50

e ad

Nordr

og br rre

e Fasa

nvej

41

NØRREBRO PARKEN

NØRREBROS RUNDDEL

Nørrebro rre

Nørre Allé

Fas rdre No

GRØNDALSPARKEN

e

ngbuen pee Bis

anv

ej

FUGLEBAKKEN

dgad

L u n d to f t e g a d e

Hillerø

Nø br rre og ad

j tve

ru ps

Jag

e

Bo

2

SANKT HAN TORV

é

dvej

All

ASSISTENS KIRKEGÅRD

Fælle

GRØNDAL

lle

rre

ad e

ne

ntz

au

sg

ad

BLÅGÅRDS PLADS

e

Nørrebro bro

Åboulevard ligh

eds

vej

sen

Bülo

wsve

Ro

H. C

j

. Ørs

Ro

de

vej

vej

ga

teds

åbs

lko

dth

Fa

Go

Ra

Åg

rA

FREDERIKSBERG HOSPITAL

bro

3

roff

sg

Gy lde nlø

Vo d

Alle

teds

vej

Frederiksberg ederiksb

. Ørs

legade

Ga

mm

el K ong

eve

SANKT JØRGENS SØ

H. C

Bülow

Allegade

ej Fasanv Nordre

ad

FORUM COPENHAGEN

svej

Smal

e

FREDERIKSBERG

Falkoner

Peter Bangs Vej

j

FREDERIKSBERG HAVE

Ga

Alham

Pile Allé

Allé

Platanvej

Freder

ZOOLOGISK HAVE

Roski

ldevej

iksberg

SØNDERMARKEN

Vesterb rogade

el K ong

eve

j

Gam

17

Iste

Iste

ej

34

avev Vej

43

Valb Valby

vevej

t

l eva

rd

H

nd

er

Ingerslev

Bo

ul e

sgade

va

rd

48

DYBB

o

ENGHAVE

ve

br

l v All é

tor

øls

V i g er se

145

lm

bb

rds Al

v A l lé

r Bou

Ha

Dy

Toftegå

Vigersel

Sø n de

de

d

Kødby Kødbyen

ENGHAVE PLADS

29

33

dga

14

Vester

C Carlsberg

30

vej

BYVESTERBRO MUSEUM TORV

e

Engh ej

rlsberg

fælledv

anvej

y La

Ny Ca

Konge

Vest Vesterbro

Søndre Fas

Valb

de ngga

mel

Allé

gad

rbro

te Ves

mm

de

iksberg

offsga

brave

j

Vodr

Freder

21

SOLBJERG KIRKEGÅRD

VALBY

lle

FORUM

1

Howitzvej

42

49

sA

FASANVEJ

Finsens Vej

16

ørn

FIS


7

FÆLLEDPARKEN TRIANGLEN

am

sv

ej

2a

e sv

Da

g

Ha

j

m

er

sk

ld

s

All

gsg

sg ad

e

O

slo

ØSTERPORT

Pla

ds

Øs

ØSTRE ANLÆG

KASTELLET

Sø ga de

Fælle

n ge nin øn Gr ade ensg Kong

dvej

19

Store

SANKT HANS TORV

rog

lvg

ad

e

Ø

ste

old rV

ga

de

5

ag

sg

ad

Øs

e

ter

ad e

DEN LILLE HAVFRUE

Fo lke

ade

Be

rn a

é

en

Fari

am

m

ter

Ble

gd

sv

Fr ed

ma

Nørre Allé

SORTEDAMS SØ

ej

2

Østerbro

e

All e

r

ad

s

n ge Ta

Ø

ste

g Sø

do tte

gd

de

Ble

ga rbro Øste

6 RIGSHOSPITALET

im rF

ar

BOTANISK HAVE

ade

45RUNDETAARN Kø

the

rsg

18

ade

nt

a ge rga de

ga

de

38

rre

i nd

GRÅBRØDRE TORV

Sk

6 NIKOLAJ

s Ve ter

de

ld Vo

27

ga

ga de

er

OPERAEN

8

SKUESPILHUSET

31

NYTORV

28

KONGENS NYHAVN NYTORV

er

de

bm

20 st Ve

AMALIENBORG

de

Go Gl.

Indre By

46

NS SØ

26

gad

HAUSER KULTORVETPLADS

FRUE PLADS

32

Bredgade

15

4

ga

Vo ld

e ad

ØRSTEDSPARKEN

rsg

dga

NØRREPORT

Nørregade

Gy lde nlø ve sg

the

e

Go

de

Bre

ga

ens

sg

Na

org

ISRAELS PLADS

rre

ns

Fa

en

rim

sg

ag

ad

e

rre

ad

sb

37

MARMORKIRKEN

Kon g

rik

KONGENS HAVE

TORVEHALLERNE

22

Bre

ade

re

rsg

de

e

gad

Fre

ROSENBORG

Sto

the

13

9

Ø

ste

e

Go

dga de

PEBLINGE SØ

HØJBRO PLADS

KONGENS NYTORV

1

PLADS

Holb

erg

sga

de

25

GL STRAND

36

RÅDHUSPLADSEN

CHRISTIANSBORG

de

VESTERPORT

ga

j

ste Ve

H.

HOVEDBANEGÅRDEN (CENTRAL STATION)

dg

ade

Ve s

T

rs

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

te nd rV er old se ga ns 5 de Bo ule ad g s va en r tg d ie

23

12

CHRISTIANIA

Christianshavn Christianshav vn

SØREN KIERKEGAARDS PLADS

CHRISTIANSHAVN

KØBENHAVN H

r To

Iste

C .A

NATIONALMUSEET

e

TIVOLI

10

BØRSEN

m

de

geve

og rbr

or

ga

St

e ad

ve

ns

ga

ad

3

e

ffg

ad

or

ade

le v g

eg

K

ge

ryg

db

bo

e alv

st

ge

Amager Boulevard

Dy

gg bry

e

s nd

Isla sla slands ands ands Brygge

Nja

lds

ga

bb øls br

Ar

e alv

o

K

gad

Verm

e

146

tille

riv

ej

Holm

47 Njaldsgade ISLANDS BRYGGE KØBENHAVNS UNIVERSITET

blan

AMAGERBRO

Su

nd

sho

AMAGER CENTERET

lm

j

e ag

sv e

lan

rd

Am

K Ku ig rre n

oule va

nds

de

d bo

FISKETORVET

rB

Upla

dvej

DYBBØLSBRO

Br

yg

Am age

Isla

4

40

CHRISTMAS MØLLERS PLADS

e

Ing

POLITIGÅRDEN

rn

14

ødby ødbyen

de

erfælle

tge

44

DGI BYEN

rv To

Tie ØSKNE HALLEN

Amag

t

er s

ve

de

tor

ga

lm

Be

Ha

dsga

de


PHOTO CITY Østerbrogade

7

KW3 Krausesvej 3, 2100 København Ø Bus 37, 1A, 3A – 5 min. S-tog til Nordhavn – 5 min.

7 NORDHAVN

Østerbrogade

2

Museumsbygningen Kastelsvej 18, 2100 Bus 37, 1A, 3A – 5 min. S-tog til Østerport og Nordhavn – 5-10 min.

n de

ar

1

b nd ra St

Bremerholm Transformerstation Bremerholm 6, 1069 København K Metro til Kgs. Nytorv Bus 1A, 6, 350S, 2A, 9A og 37 – 5 min.

lev ou

800 m

Øste

2

gad

rbro

s

ld

s

All

Be rn

O

slo

er

e

Fo

Sø ga

de

sg ad

lke

en

st

am gd

sk

ØSTERPORT

Pla

ds

Ø

Ble

er

é

Fr ed ej sv

m

te

m

ot

Ha

ad

g

All e

e

Da

Store

ga de Sø

bro

ga

ter

de

Øs

rre

n ge nin øn Gr ade ensg Kong

rsg

ade

FORUM

re

yld en løv es g

Sto

G

lm rho

1

me

Bre

ad

de

gad

e

the

NØRREPORT

Bre dga

Go

Kon gen s

rre

gad

Ø

e

st

er

Bre

dga de

Vo ld ga de

2,4 km

KONGENS NYTORV

A C. H. ers nd

s en

rd va ule Bo

VESTERPORT

147


Adam Jeppesen ŇAlex Da Corte ŇAlexander Saul ŇAlexandra Shader ŇAmanda Hjernø ŇAmran Ahmed ŇAnders Bendixen ŇAnders Rye Skjoldjensen ŇAndré Viking ŇAndreas Houmann Ň Andreas Kondrup Ingvardsen Ň Andreas Olesen Ň Andreas Skov Albertsen Ň Anna Enggaard Wulsten Ň Anna-Mathilde Hallberg Ň Anne Marie Jeppesen Ň Antonio Marguet ŇAsger Ladefoged ŇAstrid Kruse Jensen ŇAxel Antas ŇBarbara Nino Carreras Ň Bardur Frii Mikladal Ň Benjamin Lund Ň Bettina Ovgaard Ň Carlos Cartama Ň Carlotta Marangone ŇCarolina Jerris Ahrenkiel ŇCarsten Höller ŇCarsten Rabe ŇCecilie Juel Olsen ŇCecilie Schmidt Jegsen ŇCeleste Arnstedt ŇChristian Klintholm ŇChristina Capetillo Ň Claudia Kent ŇDaniel Sambo ŇDaniela Reiner ŇDeniz Gül ŇEbbe Stub Wittrup ŇElena Chernyshova ŇElina Brotherus ŇEmil Monty Freddie ŇEmilie Lundstrøm ŇEmma Bovin Ň Emma Mosfeldt Kryger ŇEsme Chapman Jones ŇEsther Schyberg ŇEva Koch ŇFranziska Holz ŇFrederikke Krogh ŇFrej Rosenstjerne ŇFrøns Dryer ŇGeoff Buono ŇGeorge Awde ŇGohar Dashti ŇGustav Løje ŇGustavo Perillo Nogueira ŇHannes Holmström ŇHector Johannes Unmack Ň Ida Natalie Lampe Ň Iñaki Bonillas Ň Ingrid Bugge Ň Issam Taleb Mohamad Ň Italo Bertolasi Ň Iwan Baan Ň Jacob Gils Ň Jacob Nordgren Ň Jakob Juhl Ň James Hyde ŇJan Bastian Marthinsen ŇJanus Engel ŇJenny Källman ŇJens Hartmann Schmidt Ň Jesper Hasseltoft Ň Jesper Palermo Ň Jesper Ravn Nielsen Ň Jo Hanna Gertz Andersson ŇJohan Irvall Rasmussen ŇJohan Strindberg ŇJohanne Stoffersen ŇJonathan Forster Ň Jonathan Lystbæk Jørgensen Ň Jonathan Ussing Magyar Ň Julia Mejnertsen Ň Julie Boserup Ň Julie Due Steffensen Ň Julie Thoft Jensen Ň Kaja Lahoda Juhl Ň Karina Tengberg Ň Kasper Harup-Hansen Ň Kasper Løftgaard Ň Kersti K Ň Kim Johnsen Ň Kim William Catton ŇKiopmanhafn Borum ŇKirsten Justesen ŇKristoffer Axén ŇLars Brund Jensen ŇLars Just ŇLasse Bak Mejlvang ŇLaura Amalie Holmen ŇLaura Bisgaard Krogh ŇLauréline Gormsen Démonet ŇLene Hald ŇLine Selmer Olsen ŇLinnea Frandsen ŇLotte Agger Ň Lukas Daugbjerg Ň Lærke Thorndal Debes Ň Mads Damgaard Ň Magnus Bach Pedersen ŇMai Rytter Frederiksen ŇMaja Karen Hansen ŇMalte Brandenburg ŇMarianne Lentz Ň Mario Testino Ň Martin Liebscher Ň Matilde Søes Rasmussen Ň Matt Saunders Ň Mette Hagner Fogelstrøm ŇMia Linnea Jørgensen ŇMikala Valeur ŇMikkel Høgh Kaldal Ň Miriam Nielsen ŇMolly Grønberg ŇMorten Henckel Nielsen ŇMorten Nordstrøm ŇMounir Hammoumi ŇNanna Brøns ŇNanna Fredskov Andersen ŇNanna Lysholt Hansen ŇNanna Runarsdottir ŇNat Urazmetova ŇNatasha Mautone ŇNathalie Balleby Lassen ŇNathalie Daoust ŇNick Gray ŇNicolai Howalt ŇNicolaj Didriksen ŇNiels Østergaard ŇNiko Giovanni Coniglio ŇNikolai Olischer ŇNikolaj Rohde ŇNikoline Giray ŇNina Kleivan ŇOlafur Eliasson ŇOle Jeppesen ŇOle Marius Jørgensen ŇOliver Klitgaard Larsen ŇOliver Salim Benameur ŇOlivia Loftlund ŇOmar Imam ŇPer Morten Abrahamsen ŇPernille Johansson ŇPernille Kjær Jørgensen ŇPeter Holst Henckel ŇPeter Lind ŇPeter Nygaard Christensen ŇPetter Wessel Eid ŇPhilip Overbuary ŇPhilipp Loeken ŇPiero Morandi ŇPUTPUT (Stephen Friedli og Ulrik Martin Larsen) ŇRasmus Kongsgaard ŇRosa Errebo-Brandt ŇRosa Merk ŇRyan Gander Ň Samantha Gora Ň Sanja Matonickin ˇ Ň Sara Gangsted Ň Sara Lindberg Hansen ŇSarit Dhabani ŇShaun Beattie ŇSidsel Mehlsen ŇSif Szetu ŇSigne Andersen ŇSigne Ronja Rønfeldt ŇSigne Vad ŇSille Thormar Bæhring ŇSilvio Zangarini ŇSimon Fals ŇSimon Læssøe ŇSimon Riemer ŇSofia Velazques ŇSofie Amalie Klougart ŇSofie Bird Møller Ň Solenne Hyllemose ŇSophia Kalkau ŇStefanie Zofia Schultz ŇStine Rasmussen ŇSuperflex ŇSusanne Wellm ŇSuste Bonnén ŇSøren Lose ŇTakehito Koganezawa ŇTanya Habjouqa ŇTheda Schillmöller ŇTina Enghoff ŇTobias R. Kirstein ŇTobias Valentin Lassen ŇTomás Saraceno ŇTrine Pihl Stanley ŇTrine Søndergaard ŇTroels Haahr Graugaard ŇUlrik Heltoft Ň Ursula Nistrup Ň Vibe Bredahl Ň Viktoria Spasova Ahlenius Ň Vina Møller Ň Zhao Qian 148 @Elena Chernyshova, 2012. From the series Days of Night – Nights of Day

Profile for Copenhagen Photo Festival

Copenhagen Photo Festival Program 2016  

The full programme for Copenhagen Photo Festival 2016 is available now.

Copenhagen Photo Festival Program 2016  

The full programme for Copenhagen Photo Festival 2016 is available now.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded