a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 20

sygnały

Świadomość ciała – warsztat rozwojowy. Festiwal Psychologii Procesu POP Kreacje

>

Serdecznie zapraszam na warsztat o świadomości ciała, który poprowadzę 23 września 2017r. w ramach Festiwalu Psychologii Procesu POP Kreacje w Londynie. Podczas warsztatu przyjrzymy się relacji naszego codziennego „ja” z naszym cielesnym „ja”. Czy zdarza ci się, że patrzysz na swoje ciało i go nie poznajesz? Masz wrażenie, że to nie Ty… Pojawia się pragnienie, by ciało było inne, ładniejsze, lepsze? Może wpadasz wówczas w smutek, w zadumę, a może właśnie „odcinasz się” od swojego ciała i starasz się o nim nie myśleć?

Ciało często staje się przedmiotem niezadowolenia, nie spełnia naszych oczekiwań, czujemy się w nim jak w pułapce. Nasze „ja” wciąż je ocenia i przymusza do różnych rzeczy, próbujemy je zmieniać, udoskonalać. „Ja” traktuje ciało jako maszynę, narzędzie do zdobywania celów. Ciało ma ładnie wyglądać, nawet jeśli się nie wyspało, gdyż część nocy „spędziło” na nadrabianiu zaległości z pracy. Ciało ma mieć energię i siłę, nawet jeśli nie mam czasu zjeść śniadania lub obiadu. Ciało nie może zachorować, bo muszę pojechać do pracy. Nasze „ja” często chce, by to ciało się dostosowało do niego i nie słucha tego, co ciało chce mu przekazać. Niestety, na dłuższą metę, jest to dość skuteczna droga do wygenerowania symp-

tomów fizycznych i chorób. Poza tym, ciało niesłuchane czuje się niekochane. W konsekwencji „ja” również czuje się w nim coraz gorzej. W jaki więc sposób znaleźć równowagę? Myślę, że warto rozpocząć od tego, by zadać sobie pytane o to, czego pragnie samo ciało. Na co ono ma ochotę? Co mu sprawia przyjemność? Co leży w jego naturze? Czego potrzebuje? Wsłuchanie się w potrzeby naszych ciał może być fantastyczną przygodą, która pozwoli na odkrycie mocy, jaka jest ukryta w ciele każdego z nas. Dobra relacja z ciałem jest wtedy, gdy ciało się dobrze czuje, a nie tylko, gdy „ja” jest z niego zadowolone. To, że spoglądając w lustro nie lubię siebie, jest najczęściej problemem „ja”, a nie

iOjczysty

»

iOjczysty, to inspirowana polskimi legendami bezpłatna

Zaginiona Klaudia Kasperska

aplikacja edukacyjna stworzona pod auspicjami Fundacji Rodzice Przyszłości. Przeznaczona jest dla dzieci w wieku

»

5-8 lat. Udoskonala kompetencje

174 cm wzrostu i niebieskie oczy. W dniu

Poruszając się w baśniowym świecie gry

zaginięcia miała 26 lat.

i wykonując kolejne zadania, dziecko

24 grudnia 2016 r. w Londynie

językowe, promuje poprawną

zaginęła Klaudia Kasperska. Ma

polszczyznę i uwrażliwia na jej piękno.

Ktokolwiek widział zaginioną lub

rozwija rozumienie mowy, umiejętność

Aplikacja dostępna jest nieodpłatnie

ma jakiekolwiek informacje o jej losie,

czytania i pisania, poprawną artykulację

na stronie internetowej Fundacji Rodzice

proszony jest o kontakt z Fundacją

i komunikację, wzbogaca słownictwo,

Przyszłości http://rodziceprzyszlosci.

ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi

poznaje zagadnienia z zakresu gramatyki

pl/iojczysty-multimedialna-aplikacja-

Zaginionych pod numerem +48 22 654

i ortografii. iOjczysty umożliwia

edukacyjna/, a także w serwisach

70 70.

młodemu użytkownikowi twórcze

multiimedialnych Google Play i App

obcowanie z językiem polskim –

Store. Działa w systemach Android,

do ITAKI: itaka@zaginieni.pl. Naszym

dopasowywanie liter do wyrazów,

iOS oraz Windows. Można używać

informatorom gwarantujemy dyskrecję.

tworzenie słowo-tworów, pracę

jej na tabletach, iPadach, telefonach

z częściami mowy, kontakt z dźwiękiem,

komórkowych, laptopach oraz

głoską, sylabą i wyrazem.

komputerach stacjonarnych.

Można również napisać w tej sprawie

Informacje o innych osobach zaginionych na www.zaginieni.pl

20

| Cooltura | Nº 704

704-MAKIETA 1 01-27.indd 20

12/09/2017 02:11:26

Profile for Cooltura

Cooltura Issuu 704  

Tygodnik Cooltura - numer 704, a w nim między innymi: REPORTAŻ Bohater bez pełni mocy; TRANSPORT Kto nie smaruje ten nie jedzie; FELIETON Na...

Cooltura Issuu 704  

Tygodnik Cooltura - numer 704, a w nim między innymi: REPORTAŻ Bohater bez pełni mocy; TRANSPORT Kto nie smaruje ten nie jedzie; FELIETON Na...

Profile for cooltura