Cooltura Issue 963

Page 1

Jak wspierać dziecko w powrocie do szkoły? K to z nas będąc dzieckiem nie mówił: nie chcę wracać do szkoły, chce, żeby wakacje trwały cały rok. Jak rozmawiać z dzieckiem o powrocie do szkoły i jak pomóc mu pokonać związany z tym stres, wyjaśnia psycholożka Adriana Górka Czytaj więcej na stronach 10-11 Mancio wraca Jazz Cafe Z Tomaszem Furmankiem, menedżerem artystycznym klubu azz a e P K, o planach na nowy sezon rozmawia Marcin rban. Czytaj więcej na stronie /

The Polish Weekly | N o 35 (963) | 01.09.2022 Miejsce weekendna królewskimnaZapraszamyspacerpo parku w Windsorze. Str. 16 emigracjiOblicza Remi Juskiewicz - twórca i wykonawca piosenek, autor programu “Remiza” oraz… londyński listonosz. Str. 8 Coolinaria Gołąbki z mięsem bez ryżu. Str. 20 Pozytywne strony emigracji N adzorujący rynek energii Ofgem zapowiedział na październik podwyżkę cen o 80 proc. Koszt 1 kWh prądu wzrośnie z 28 do 52 pensów, a gazu z 7 do 15 pensów. Nasz roczny rachunek wyniesie nawet 3,549 funtów. Najgorsze jednak dopiero przed nami. Już zapowiedziano kolejne drastyczne podwyżki w styczniu i kwietniu. Prognoza firmy Cornwall Insight mówi o wzroście cen do ponad 5 tys. funtówZdaniemrocznie.ministra finansów tej zimy na opłacenie rachunków nie będzie stać nawet osób zarabiających 45 tys. funtów rocznie. Hurtowe ceny gazu wzrosły ośmiokrotnie po ograniczeniu dostaw tego surowca z Rosji do Europy. Czytaj więcej na stronie 2 3,549 FUNTÓW ZA ENERGIĘ I BĘDZIE JESZCZE DROŻEJ! Shutterstock.com/YeungAlex©

Georgia

do

POSK

12 © Peter Titmuss

Shutterstock.com

2 | 1 września 2022 | Nº 963 | SZYBKI KONTAKT redakcja@cooltura.co.uk Chcesz się podzielić ciekawym tematem, pochwalić swoim sukcesem, zaprosić na wydarzenie w Wielkiej Brytanii lub podzielić ciekawym zdjęciem? Napisz do nas. REKLAMA: 020 8846 3615 @cooltura24ukcooltura24uk cooltura@cooltura24uk ADRES Unit 8, Odeon Parade 480 London Road, Isleworth, TW7 4RL Tel: 020 8846 3615 www.cooltura24.co.uk,info@cooltura.co.uk DYREKTORMEDIAWYDAWCAIN&OUTISSN1743-8489GENERALNYKLAUDIASENYKREDAKCJAMARCINURBAN Redaktor naczelny DARIUSZ A. ZELLER Zastępca redaktora naczelnego MARIETTA PRZYBYŁEK KAROLINA MARKETINGSABINAJACEKWIATROWSKAKORNAKADRIANGRADDYLA-GRADDZIAŁGRAFICZNYAGATAOLEWIŃSKAART-SERWISIREKLAMA marketing@cooltura.co.uk DYREKTOR MARKETINGU I JOANNAREKLAMYROŻEK joanna@cooltura.co.uk, wew. 246 07932 55 66 22 DZIAŁ MARKETINGU I REKLAMY EWA MROCZEK e.mroczek@cooltura.co.uk 079 3260 6133 MAŁGORZATA SAS m.sas@cooltura.co.uk MARLENARADOSŁAWKSIĘGOWOŚĆSTASZEWSKIDYSTRYBUCJASIEJKAVELDOMAŃSKA 020 88 46 3612, marlena@cooltura.co.uk Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo do skracania i przeredagowania tekstów. Publikowanie zamieszczonych tekstów i zdjęć bez zgody redakcji jest niezgodne z prawem. | TYM ŻYJĄ WYSPY

9-letnia Olivia Pratt-Korbel Fot. Twitter/MerseyPolice

Ofgem podał nowy limit cen energii

„Zapewniam jednocześnie, że współpracujemy z ministrami, grupami konsumenckimi i przemysłem nad nowym programem pomocowym, który zostanie przedstawiony nowemu premie rowi”,Tejdodał.zimy, już nie tylko osoby o niskich, ale także o średnich zarobkach będą potrzebowały pomocy rządu na opłacenie rachunków za energię – ostrzegł minister finansów. W wywia dzie dla Daily Telegraph, Nadhim Zahawi stwierdził, że wsparcie może być konieczne nawet przy zarobkach na poziomie około 45 tys. funtów rocznie. Jego zdaniem kryzys potrwa co naj mniej 2 Połowalata. brytyjskich gospodarstw domowych może znaleźć się tej jesieni w stanie energetycz nego ubóstwa. Terminem tym określa się gospodarstwa, które wydają na energię ponad 10 proc. swojego domowego budżetu. Cytowany przez BBC, szef koncernu EDF ostrzegł, że bez zwiększenia pomocy państwa czeka nas katastrofalna zima. Wcześniej szef Octopus Energy zaapelował do rządu o podwojenie dotychczasowej pomocy.Tymczasem operator sieci energetycznej National Grid wydłużył z dwóch do czterech dni ćwiczenia, w trakcie któ

Cheryl Korbel została postrzelona w nadgarstek, gdy próbowała wypchnąć obu mężczyzn ze swojego domu. Olivia stała na schodach za swoją mamą. Została trafiona w klatkę pier siową. Napastnik strzelił jeszcze dwa razy do Josepha Nee i uciekł z miejscaJosephzdarzenia.Neemieszkał w dziel nicy Dovecot, która graniczy z Knotty Ash i jest dobrze znany policji. W lipcu 2018 roku został skazany na karę 45 miesięcy pozbawienia wolności po przy znaniu się do dwóch włamań, dwóch kradzieży pojazdów oraz niebezpiecznej jazdy bez upraw nień i ubezpieczenia. Po odsie dzeniu połowy wyroku, wyszedł z więzienia w ramach zwolnie nia warunkowego. Teraz będzie musiał tam wrócić. Policja uważa, że znał mordercę dziewczynki. Śledczy apelują o wszelkie informacje, które pozwolą ustalić i zatrzymać sprawcę tej przerażającej zbrodni.

B rytyjski regulator rynku energetycznego ogło sił, że od 1 października nowy limit cen energii wyniesie 3,549 funtów rocznie. Podwyżka dotknie około 24 mln odbiorców. Decyzja Ofgemu oznacza de facto 80 proc. podwyżkę cen. Przeciętny odbiorca korzystający z taryfy domyślnej będzie musiał wydać dodatkowe 1,578 funtów na opłacenie rachunków (w skali roku). Ostatnia zmiana limitu cenowego nastąpiła w kwietniu, wtedy podskoczył on do poziomu 1,972 funtów rocznie, co ozna czało 54 proc. podwyżkę. Limit cen energii, to mak symalna cena za jednostkę, jaką dostawcy mogą pobierać od klientów.„Zdajemy sobie sprawę z ogromnego wpływu, jaki ten wzrost cen będzie miał na gospo darstwa domowe w Wielkiej Brytanii, oraz trudnych decyzji, jakie będą teraz musieli podejmo wać konsumenci. Niestety skoki cen energii napędzają działania wojenne w Ukrainie oraz agre sja gospodarcza Kremla, który systematycznie i celowo odcina dostawy gazu do Europy, ude rzając w nasze gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i całej gospodarki”, oświadczył dyrek tor generalny Ofgem, Jonathan Brearley.

rych symulował racjonowanie energii. Jak podaje BBC, rośnie obawa, że z powodu przerwa nia dostaw gazu z Rosji, tej zimy może zabraknąć prądu. Brytyjski rząd zapewnia, że nie ma zagrożenia dostaw i powo dów do paniki, ale zdaniem ekspertów, do których dotarli dzien nikarze BBC, rząd powinien zro bić więcej, by zapewnić bezpieczeństwo energetyczne. Jak obniżyć koszty ener gii? Energy Saving Trust podpowiada, że całkowite wyłączenie urządzeń tj. telewizor zamiast pozostawiania ich na czuwaniu pozwoli zaoszczędzić nawet 55 funtów rocznie, branie prysznica trwającego do czterech minut zamiast kąpieli w wannie - 70 funtów, a rezygnacja z suszenia prania w elektrycznej suszarce – 60 funtów.Odpaździernika tego roku do marca przyszłego roku dostawcy prądu zmniejszą nasze rachunki o 400 funtów w ramach pomocy przyznanej przez pań stwo. Osoby pobierające zasiłki dostaną dodatkowo 650 funtów pomocy państwa, emeryci 300 funtów, a osoby niepełnosprawne 150 funtów.Prognoza firmy analitycz nej Cornwall Insight wskazuje, że w styczniu 2023 roku nasze roczne rachunki mogą wzrosnąć do 5,386 funtów.

Po zabójstwie 9-latki policja aresztowała 170 członków gangów Po tragicznej śmierci Oli vii Pratt-Korbel Mer seyside Police zinten syfikowała działania wymierzone w zorganizowane grupy przestęp cze. W niespełna tydzień w całym regionie aresztowano 170 człon ków gangów. 9-letnia dziewczynka została śmiertelnie postrzelona we własnym domu, gdy wtargnął do niego bandyta z bronią goniący innegoPolicjanciprzestępcę.z Merseyside przeprowadzili 58 nalotów na nieruchomości w Liverpoolu, Knowsley i St Helens, należące do członków gangów oraz organizacji przestępczych funkcjo nujących na tamtych obszarach. Aresztowano 170 osób. Funk cjonariusze skonfiskowali rów nież 46 pojazdów i dwie sztuki broniSporąpalnej.część interwencji pod jęto po odebraniu 280 zgłoszeń od mieszkańców, którzy włą czyli się w poszukiwania mor dercy dziecka. Policjanci wypowiedzieli gangom wojnę po tym, jak w ciągu zaledwie kilku dni na terenie mia sta, zastrzelono troje młodych ludzi. Sam Rimmer został postrze lony na ulicy 16 sierpnia, a 28-let nią Ashley Dale znaleziono mar twą w ogrodzie na tyłach swojego domu 21 sierpnia. Kobieta miała na ciele rany postrzałowe. Trzecia ofiara to 9-letnia Olivia Pratt-Kor bel. Dziecko zginęło 22 sierpnia. „Mamy nadzieję, że te liczby i działania podjęte przez naszych oficerów w ciągu ostatniego tygo dnia pokazują ich zaangażowa nie w walkę z przestępczością oraz oczyszczanie naszych ulic z broni i narkotyków”, oświad czył nadinspektor Mark Kameen. Do zdarzenia doszło 22 sierpnia około godziny 22:00. Śledczy ustalili, że uzbrojony napastnik ścigał 35-letniego Jose pha Nee ulicami dzielnicy Knotty Ash w Liverpoolu. W pewnym momencie mężczyźni wtargnęli do domu, w którym mieszkała 46-letnia Cheryl Korbel i jej 9-let nia córka Olivia Pratt-Korbel. Kobieta nie znała żadnego z ban dytów. Mężczyźni wtargnęli do jej domu przypadkowo, gdy otwo rzyła drzwi, zaniepokojona hała sem dochodzącym z ulicy.

© Chedko

Shutterstock.com

Opłaty za postój przy lotniskach poszły w górę

W

Heathrow i Gatwick, najbar dziej ruchliwe lotniska w Wielkiej Brytanii, wprowadziły opłatę w wysokości 5 funtów. Luton, Bri stol, Leeds Bradford i Southend również pobierają 5 funtów, za 10 minut.Szkockie lotniska - Edyn burg, Aberdeen i Glasgow podwo iły swoje opłaty w porównaniu z kwotami z 2019 roku, obecnie kierowcy płacą tam 4 funty za dziesięciominutowy postój. Na London City Airport krótki postój jest bezpłatny i to bez ograniczeń czasowych. Jedy nie 5 z 22 portów nie zmieniło sta wek za krótki postój od 2019 roku, to między innymi lotnisko w Bir mingham i Belfast International. „Wydaje się, że lotniska pró bują w ten sposób choć częściowo odrobić straty odnotowane w cza sie pandemii”, można przeczytać w raporcie RAC. The Airport Operators Asso ciation przekonuje jednak, że portom chodzi głównie o to, aby pasażerowie korzystali z dogodnych i w większości przypadków bezpłatnych połączeń, które gwa rantują dojazd aż do terminali, a wszystko po to, by zminimalizować zatory na drogach dojazdowych do Rosnąceportów. ceny energii wywołały boom na panele słoneczne J ak wynika z danych Solar Energy UK, kryzys energe tyczny spowodował gwał towny wzrost zainteresowa nia panelami słonecznymi na Wyspach. Według stowarzysze nia branżowego Solar Energy UK, każdego tygodnia w Wielkiej Bry tanii przybywa nieco ponad 3,000 instalacji słonecznych. To trzy razy więcej niż w lipcu 2020 roku. Dostawcy paneli solarnych przyznają, że liczba zapytań o instalacje fotowoltaiczne wzro sła dziesięciokrotnie. „Na brytyj skich dachach montuje się więcej paneli słonecznych niż kiedykol wiek wcześniej”, stwierdził Chris Hewett, dyrektor generalny Solar Energy UK i dodaje, że w dobie kryzysu fakt ten nikogo nie dziwi. Solary nie dość, że są ekolo giczne, to pozwalają produkować energię za darmo. Panele pochła niają światło słoneczne przez ogniwa fotowoltaiczne, które prze

4 | 1 września 2022 | Nº 963 || TYM ŻYJĄ WYSPY

J ak wynika z najnowszego raportu The Royal Automobile Club - RAC, kierowcy którzy dowożą lub odbierają pasażerów z brytyjskich lotnisk, muszą płacić z tego tytułu coraz większe opłaty. Najdrożej jest na Stansted, a dla kontrastu na London City krótki postój jest bezpłatny.Odpoczątku pandemii ponad dwie trzecie – 16 z 22 lotnisk w Wielkiej Brytanii pod wyższyło lub wprowadziło opłaty dla kierowców dowożących lub odbierających totowypobieralotniskominut.rokupostoju,StanstedNajwyższepasażerów.opłatypobiera–7funtówza15minutdlaporównaniaw2019portpobierał4funtyza20TużzanimuplasowałosięwManchesterze,które5funtówzapięciominupostój–trzylatatemubyły3funty.

kształcają je w energię elektryczną. Technologia ta pozwala zmniejszyć zapotrzebowanie gospodarstw domowych na energię z sieci, a to oznaczaNiestety,oszczędności.abymóc płacić mniej, trzeba najpierw sporo wydać. Sam koszt paneli to kilka tysięcy funtów. Dziesięć lat temu systemy fotowoltaiczne razem z montażem kosztowały na Wyspach około 20,000 funtów, a koszty inwestycji zwracały się dopiero po upływie dekady. Od tamtego czasu rynek ten mocno się rozwinął. W efekcie ceny spa dły o około 60 proc., a to oznacza, że inwestycja zwraca się szybciejpo około 5 latach. Oczywiście osta teczna cena uzależniona jest od ilości paneli, które chcemy umie ścić na dachu, ich jakości i nasło necznienia.SolarEnergy UK wylicza, że dzięki solarom zainstalowanym na średniej wielkości domu, jego właściciele mogą obniżyć swoje rachunki za energię o ponad 300 funtów rocznie, w przypadku budynków z ogrzewaniem elek trycznym mowa o nawet 900 fun tach rocznie.Przyobecnych cenach ener gii typowy system fotowoltaiczny może wygenerować energię elek tryczną o wartości 1,200 funtów rocznie, gdy limit cenowy wzro śnie o 80 proc. w październiku i o kolejne 50 proc. w styczniu, war tość energii elektrycznej wytwo rzonej przez typowy system może wzrosnąć do około 3,240 funtów (w skali roku).

ielka Brytania całkowi cie wstrzymała import paliw z Rosji w czerwcu tego roku, informuje Office for National Statistics. To pierwszy tego typu przypadek odkąd pro wadzone są Jeszczestatystyki.w2021roku Rosja była największym dostawcą rafi nowanej ropy do Wielkiej Bryta nii, z tamtego kierunku sprowa dzano 24,1 proc. całego importu tego towaru. Rosjanie zapewniali również 5,9 proc. brytyjskiego importu ropy naftowej oraz 4,9 proc. importu gazu. Po najeździe Rosji na Ukrainę oraz nałożeniu na ten kraj sank cji, w czerwcu tego roku władze w Londynie całkowicie odcięły się od rosyjskiej ropy rafinowa nej, ropy naftowej, gazu, a także węgla, koksu i brykietów. Rząd Johnsona zakładał, że nastąpi to do końcaObecnieroku. Wielka Brytania sprowadza surowce z Arabii Sau dyjskiej, Holandii, Belgii i Kuwejtu. Z danych ONS wynika także, że cały import towarów z Rosji spadł do rekordowo niskiego poziomu – 33 mln funtów. To naj słabszy wynik od stycznia 1997 roku. Eksport towarów z Wielkiej Brytanii do Rosji także gwałtow nie się skurczył, do 83 mln funtów. 42 proc. uchodźców z Ukrainy podjęło pracę na Wyspach

Wielka Brytania całkowicie uniezależniła się od paliw z Rosji

O bywatele Ukrainy, któ rzy uciekli z ogarniętego wojną kraju na Wyspy coraz poważniej myślą o pozosta niu tu na dłużej, o czym świadczą najnowsze dane Office for Natio nal Statistics dotyczące zatrud nieniaWuchodźców.ramachrządowych programów wizowych na Wyspy przyjechało dotychczas 118 tys. Ukraińców, i wszystko wskazuje na to, że coraz lepiej radzą sobie w nowej rzeczywistości.

Jak podaje ONS, odsetek wojennych uchodźców, którzy podjęli pracę w Wielkiej Brytanii mocno podskoczył - z 9 proc. w kwietniu do ponad 42 proc. w sierpniu, 63 proc. osób, które podjęły pracę, mają pracę stałą. To drugie już badanie brytyjskiego urzędu statystycznego dotyczące obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną do Wielkiej Brytanii. Badanie przeprowadzone na początku sierpnia pokazuje, że aż 93 proc. osób, które wzięły udział w pierwszej ankiecie w kwietniu, pozostało na Wyspach, z czego 47 proc.zamierza pozostać tu co najmniej rok, a 28 proc. około trzech lat. 86 proc. respondentów zna warunki programu wizowego, aż 69 proc. nie wie jak długo może pozostać w Wielkiej Bry tanii lub jak przedłużyć wizę. 58 proc. uchodźców nie korzysta z przysługujących im zasiłków z powodu braku informacji. Dane opracowano na podsta wie badania przeprowadzonego przez ONS wśród 1,132 Ukraiń ców, między 20 lipca a 4 sierpnia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, uchodźcy z Ukra iny mogą pozostać w Wielkiej Brytanii maksymalnie trzy lata. W trakcie pobytu mają prawo do pracy, świadczeń, edukacji i opieki zdrowotnej. /

TYM ŻYJĄ WYSPY |

Hill Carnival to największy festiwal uliczny w Europie. Został zainicjowany w latach pięćdziesiątych XX wieku przez społeczność afro-karaibską mieszkającą w Londynie. Od 1965 roku impreza odbywa się w dzielnicy Notting Hill w Bank Holiday pod koniec sierpnia.

Fot. Twitter/PolishEmbassyUK or scort si ne ian ot itter sil erstonea c o a a oł c ł mer on n a i an ot itter a i an

C zarny Ford Escort RS Turbo, którym jeździła księżna Diana od sierpnia 1985 do maja 1988 roku, został sprze dany w trakcie aukcji nabywcy z Wielkiej Brytanii za 650,000 funtów. To znacznie powyżej szacowanej wartości auta. Samochód uważany jest za wyjątkowy, bo to jedyny czarny Escort RS Turbo Series 1. Nie bez znaczenia jest również fakt, że należał do nieżyjącej już księżnej, która prowadziła samochód osobiście. Ochrania jący ją funkcjonariusze Royalty Protection Command zmuszeni byli w trakcie jazdy sia dać na miejscu pasażera. Po śmierci Diany samochód miał kilku właścicieli, którzy prawie nim nie jeździli. Obecny stan licz nika to 24,961 mil. Ford został wystawiony na sprze daż przez dom aukcyjny Silverstone Auctions. Mimo że cena wywoławcza wynosiła 100,000 funtów zaintereso wanie pojazdem było ogromne, a liczba ofert złożonych przez telefon była naj wyższa od 12 Ostatecznielat.w grze pozostało dwóch potencjalnych nabywców – z Dubaju i Che shire w Anglii, lepszą ofertę przedstawił Brytyjczyk i to do niego trafi Ford. Nowy właściciel samochodu, po doliczeniu pro wizji dla domu aukcyjnego, w sumie wydał 724,500„Tenfuntów.samochód przebił nasze wszel kie oczekiwania”, przyznał Arwel Richards z Silverstone Auctions. W czerwcu ubiegłego roku sprzedano pierwszego Forda Escorta Diany za 52,000 funtów. To samochód, który podarował jej w 1981 roku Książe Walii.

Ford Escort księżnej Diany sprzedany za 650,000 funtów

Notting Hill Carnival powrócił po 2 latach przerwy

ambasadyPrzedstawiciele2022uczcili Święto Lotnictwa Polskiego Co roku, 28 obchodzonesierpnia, jest Święto Lotnictwa Polskiego. Ustanowiono je na pamiątkę zwycię stwa kpt. pil. Franciszka Żwirki i inż. pil. Stani sława Wigury w mię dzynarodowych zawo dach samolotów tury stycznych Challenge w 1932 roku. W tym roku mija 90 lat od tego wydarzenia. W ramach upamiętnienia polskich pilotów, zarówno wojskowych jak i cywilnych, przedstawiciele Amba sady RP w Londynie złożyli kwiaty przed Pomnikiem Lotników Polskich w Northolt. Od 1993 roku Święto Lotnictwa Polskiego jest obchodzone 28 sierpnia, na pamiątkę zwycięstwa Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w międzynarodo wych zawodach w Berlinie w 1932 roku. Wcześniej święto to przypadało na 5 listo pada - na cześć pierwszego lotu bojowego polskiego samolotu wojskowego z załogą, którą tworzyli por. pil Stefan Bastyr i por. pil. Janusz de Beaurain, a od 1932 roku do II Wojny Światowej - 11 listopada. W okre sie PRL datę uroczystości zmieniano kilkakrotnie.OŚwięcie Lotnictwa Polskiego pamię tano na Wyspach. Przedstawiciele amba sady złożyli wieniec przed Pomnikiem Lotników Polskich, nieopodal bazy RAF Northolt w zachodnim Londynie, gdzie w czasie II Wojny Światowej stacjono wały polskie dywizjony. Wyryto na nim nazwiska ponad 1,900 polskich lotników, którzy stracili życie walcząc w oddziałach sił alianckich.

Zamknięto fragment drogi, bo miliarder sprząta ogród R ichard Caring, właściciel sieci restauracji The Ivy i prywatnego klubu Annabel's, zdobył zgodę na zamknięcie odcinka głównej drogi w South Kensington na wysokości swojej rezy dencji. Powód? Miliarder upiększa ogród. Caring, którego majątek szacowany jest na ponad 1 mld funtów uzyskał zgodę rady dzielnicy Kensington na wyłączenie z ruchu na dwa tygodnie odcinka Onslow Square biegnącego wzdłuż jego rezydencji. To jedna z głównych tras w centrum Londynu.Miliarder tłumaczy, że jest to nie zbędne gdyż planuje posadzić na terenie swojej posiadłości kilkadziesiąt dorosłych drzew, a do osadzania roślin w ziemi robot nicy używają dźwigu, który przenosi je ponad domami sąsiadów. David Erb mieszka przy Onslow Squ are obok Caringa, jedno z drzew ważące około 5 ton przenoszono nad jego pose sją, mężczyzna nie ukrywa oburzenia. „To niespotykane, że władze Kensington ulegają kaprysom miliardera, który chce mieć ładny ogród”, przyznał. „To bulwersujące, że jeden człowiek z ogromną fortuną jest w stanie uprzy krzyć życie tysiącom ludzi. Jakby tego było mało, z ruchu wyłączony jest też chodnik. Mam wrażenie że żyjemy w zabarykadowanej enklawie”, dodał. „Każdy może wystąpić do rady z prośbą o zamknięcie drogi – czy to miesz kaniec planując remont czy firma użytecz ności publicznej realizująca dużą inwe stycję”, oświadczył rzecznik rady. „Nie możemy bezpodstawnie odrzucać tych próśb, rozumiemy jednak, że zamknięcie drogi może być niewygodne i dokładamy wszelkich starań, aby zminimalizować wszelkie zakłócenia”, dodał. Onslow Square łączy stację metra South Kensington z Fulham Road. Trasą tą kursują linie autobusowe 14, 49, 345 i 414, które przekierowano na inne drogi. To także jedna z głównych tras karetek pogotowia, które transportują pacjentów do The Royal Marsden Hospital i Chelsea and Westminster Hospital. Rezydencja Caringa - Park House to była własność niemieckiego przemysłowca Gerta-Rudolfa Flicka. Obiekt pochodzi z XIX wieku i jest objęty nadzorem rady, w ostatnim czasie miliarder dokonał w nim jednak wielu przeróbek, nie wszystkie speł niają wymogów konserwatora zabytków. Przedsiębiorca miał 6 miesięcy na wprowa dzenie zmian, póki co skupił się jednak na upiększaniu ogrodu okalającego posiadłość.

N otting Hill Carnival powrócił na ulice zachodniego Londynu po dwuletniej przerwie. W 2020 i 2021 roku imprezę odwołano z powodu pandemii. W miniony weekend ulicami Notting Hill przeszła barwa, karnawa łowa Nottingparada.

| 5| Nº 963 | 1 września

Wydarzenie przyciąga do Lon dynu setki tysięcy zagranicznych turystów i generuje zyski rzędu około 120 mln funtów. Każdego roku uczestnicy zabawy zjadają 5 ton kurczaka, 30,000 kolb kukurydzy oraz tonę ryżu i groszku, wypijają też 5 mln napojów, w tym 25,000 butelek rumu i 70,000 litrów soku z marchwi. W otwarciu tegorocznej – 54 edycji Notting Hill Carni val uczestniczyły tłumy spra gnione dobrej zabawy. Do zabawy dołączył m.in. mer Londynu Sadiq Khan. Ratusz przekazał 650 tys. funtów na zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie imprezy.Mimoto 21-letni mężczyzna zmarł po ugodzeniu nożem w trakcie ostatniego dnia karnawału. Podczas dwudniowej imprezy funkcjonariusze zatrzymali ponad 200 osób, w tym 46 za pobicia, 36 za posiadanie narkotyków, 33 za posiadanie niebez piecznych narzędzi i 8 za przestępstwa sek sualne. Policja prowadzi także dochodzenie w sprawie śmierci 14-letniego konia, który zmarł w trakcie patrolu.

ktor Mosz z sk

6 | 1 września 2022 | Nº 963 || FELIETON

Wiktor Moszczyński W marcu tego roku powiernicy Benno chy Community Hub SCIO (Kirkcaldy Polish Club), złożyli ofertę w wysokości £300,000 na zakup byłego Domu Kombatanta w Kirkcaldy. Organiza cja ta zarządzała dotychczas budynkiem, ale teraz chciała go wykupić, wiedząc że obecny właściciel chce się go pozbyć sprze dając na otwartym rynku. Poziom oferty jest zgodny z wyceną niezależnego szkoc kiego zakładu mierniczego DM Hall Ltd, który ostatnio przeprowadził przegląd wartości tego komercyjnego budynku. Obecnym właścicielem budynku jest PCA Ltd, która była kiedyś gospodarczym ramieniem starego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Bryta nii, dopóki SPK WB nie zostało rozwiązane w roku 2012. Obecnie spełnia tą samą rolę dla Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii Trust Fund, zwa nego potocznie w polskim świecie Funda cją SPK. Czołowi powiernicy i dyrektorzy obu instytucji to te same osoby, które były poprzednio członkami zarządu SPK WB w czasie dość kontrowersyjnego rozwiązania w roku 2012.

Cisza w sprawie Domu Polskiego w Kirkcaldy

Oferta ma tą korzyść, że, po pierwsze, prawnie pozostawia budynek w rękach doświadczonych osób, które zatwierdzają jej obecny charakter komercyjny i spo łeczny, zgodny z wymogiem lokalnych władz. Po drugie, finansowo jest korzystna, bo odpowiada niezależnej wycenie. A po trzecie, zapewnia ciągły, poważny, historyczny polski element w zarządzaniu tej posiadłości, tym samym gwarantując odpowiednie uszanowanie dla najbardziej historycznie cennego obiektu znajdują cego się przy tym budynku, a mianowicie pomnika katyńskiego. Pomnik stoi na ziemi poświęconej, która została przenie siona szereg lat temu z terenu cmentarza w Katyniu przez lokalny zarząd Koła SPK. Właściwie, oferta Bennochy Commu nity Hub wynika z unikalnego zestawienia czynników, czego nie mogłaby zaoferować jakakolwiek inna organizacja komercyjna czy społeczna w przyszłości, nawet gdyby składała bardziej hojną ofertę niż obecna. Przy tej ofercie, nie trzeba będzie uzyskiwać zmian w „planning permission”, i nie trzeba będzie tłumaczyć polskiemu społeczeństwu i polskim władzom, dlaczego rezygnuje się z polskiego charakteru tak rzadkiego cennego ośrodka w Szkocji. W ten sposób gwarantuje się utrzyma nie tamtejszej polskiej szkoły sobotniej i drużyny harcerskiej, i nie trzeba będzie nic zmieniać przy budynku czy w ogrodzie. Oferta ta zapewnia też przetrwanie obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz możliwość organizowania odpo wiednich zajęć rekreacyjnych i kultu ralnych dla lokalnego społeczeństwa. Co roku, z pomocą lokalnej młodzieży, klub wspiera uroczystość pamięci dla żołnie rzy Cichociemnych przy niedalekim ich pomniku w miasteczku Leven. Pozostanie też dotychczasowa pomoc opieki społecz nej dla potrzebujących z powodu wieku, trudności finansowych, złego stanu zdro wia, czy niepełnosprawności. Najważniej sze, że nie trzeba będzie się martwić logistyką i administracyjną złożonością prze niesienia historycznego pomnika i przylegającej ziemi, na inny teren. Bennochy Community Hub jest charytatywną organizacją szkocką (charity number SCO 49737) składającą się zarówno z Polaków, jak i lokalnych Szkotów. Powstała w 2019 roku na podstawie ustnej umowy z zarządem PCA Ltd, aby w ten sposób zgodnie z prawem przekazać posiadłość z jednej organizacji do dru giej. Przewodniczącym klubu jest geo deta morski, John Hamilton, a zastępcą przewodniczącego jest Renata Łopatowska, kierowniczka klubu i córka zasłużonej lokalnej działaczki ruchu kombatanc kiego. Organizacja uzyskała poważną dota cję od Scottish Land Fund, która pomogła w zakupie tego obiektu. Współkierownic two nowego ośrodka w Kirkcaldy pozostanie w rękach doświadczonych i spraw dzonych polskich działaczy społecznych wychowanych w patriotycznej tradycji powojennych, emigracyjnych, polskich organizacji kombatanckich. Pod obecnym kierownictwem Polski Klub pozostał miejscem, w którym mieszają się dwie kultury: polska i szkocka. Jest ideowym spadkobiercą Koła nr 50 im. gen. S.Maczka, założonego jeszcze w roku 1947. W budynku kombatanci 2nd Battalion The Parachute RegimentFife Branch organizują swoje spotkania, wspólnie z Polakami świętują Remem brance Sunday i Święto Niepodległości oraz inne ważne daty wspólnej historii. Znajdują się tu również organizacje, tj. Kirkcaldy Acoustic Music, klub wędkarzy i drużyny sportowe, które służą wszystkim narodowościom.Wydawałobysię, że trudno o bardziej pozytywną ofertę na zakup tej zasłużonej polskiej placówki. Jest to sprawa również zupełnie praktyczna, bo przy takiej sprze daży zarówno komercyjne interesy PCA Ltd, jak i tradycyjne wartości społeczne i narodowe Fundacji Stowarzyszenia Pol skich Kombatantów byłyby jednoznacznie zabezpieczone.Niestety,PCA Ltd nie spieszy się ze sprzedażą budynku. Prezes Hamilton, na czerwcowym spotkaniu z całym zarzą dem powierników PCA Ltd, ponownie nie uzyskał żadnej odpowiedzi. PCA Ltd nie raczyła pisemnie odmówić kupna. Mimo braku innych ofert komercyjnych, nie odpowiadała zupełnie na prośby pana Hamiltona i na apele od szkockiego Ministra Środowiska i Reformy Rolnej, pani Mairi Mcallan, aby utrzymać przez tą sprzedaż polski i społeczny charakter budynku. To tak, jakby oferta i ludzie któ rzy ją składają, nie istniały. Cisza. Po rozmowie z konsulatem w Edynburgu, z którym ośrodek utrzymywał dobrą współpracę, pan Hamilton i pani Łopatowska apelowali w desperacji do prezydenta Dudy o pomoc, aby jego kancelaria mogła przekonać SPK do sprzedaży im domu i do kontynuowania obecnej roli wychowawczej i towarzyskiej tej pla cówki. Niestety nie było nawet potwierdzenia odbioru listu przez Kancelarię Pre zydenta. Też cisza. Pisali również do Ministra Obrony, ale znów nie było odpowiedzi. Pisali jeszcze do ministra Dziedziczaka, odpowie dzialnego za współpracę z Polonią. Dalej cisza. Czy to jakaś omerta? W końcu odwiedził ich nowy Amba sador RP Piotr Wilczek i zgodził się jeszcze sprawę omówić z władzami PCA Ltd. Tymczasem, rzecznik PCA Ltd uchy lił wreszcie rąbek tajemniczego milcze nia. Osoba ta oświadczyła, że fundacja stara się o pozwolenie na zmianę funkcji z komercyjnej na prywatną rezydencję. Okazuje się, że jeszcze w ubiegłym roku agencja nieruchomości oceniła wartość domu na £600,000, ale ta ocena oparta była na mylnej informacji, że jest to dom mieszkalny, i nie trzeba będzie już przerabiać go na rezydencję. PCA Ltd dobrze wie, że gdyby na to zgodził się lokalny Fife Council, to istniejący klub zostałby automatycznie uśmiercony, fundusze szkockie odebrane, a pomnik katyński wykopany i przeniesiony gdzie indziej. Oczywiście Fife Council nie zgodzi się na taką zmianę, bo obiekt jest za dobrze znany i ceniony na terenie Szkocji i jest nawet używany przez lokalnych radnych i przez posła jako ich biuro porad. Stąd ta opcja zmiany jest nierealna dla PCA Ltd i niezgodna z misją dziejową siostrzanej FundacjiDlaczegoSPK. PCA i fundacja tak nega tywnie reagują? Jedni argumentują, że odnowiony niezależny polski klub w Kirk

Natomiast ta cisza jest mniej zrozumiała w wypadku czynników państwowych jak Kancelaria Prezydenta czy Ministerstwo Obrony Narodowej. Czy to wynika z jakiegoś poczucia lojalności wobec Fundacji SPK? Wiadomo, że Fundacja SPK jest hojna we wsparciu róż nych inicjatyw krajowych jak np. Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie, gdzie leży teraz grób prezydenta Kaczorowskiego i jego małżonki. Wspierała ini cjatywę ulokowania rzeźby Tadeusza Zie lińskiego w atrium POSKu, i utrzymuje Kościół Św. Andrzeja Boboli w Hammersmith w Londynie. Fundacja SPK uzyskuje dotacje na działalność od PCA Ltd, zaś, według bilansu ogłoszonego przez Companies House w marcu roku 2021, PCA Ltd posiadała £1,377,776 w rzeczowych akty wach trwałych. Ale ta względna zasob ność i hojność charytatywna nie powinny być powodem, aby urzędy miały zapo mnieć o losie polskiego społeczeństwa, polskiej kultury, polskiego pomnika i pol skich dzieci na ziemi szkockiej. Serce boli na samą myśl, że ten unikalny w Szkocji polski ośrodek i pomnik katyński mógł być z takiego powodu zaprzepaszczony. Obecnie klub polski w Kirkcaldy wyraża nadzieję że, dzięki interwencji Ambasadora, ta zmowa milczenia będzie niebawem przerwana, i że nastąpi wresz cie pozytywna decyzja w sprawie sprzedaży tego obiektu zasłużonym powier nikom Bennochy Community Hub SCIO (Kirkcaldy Polish Club).

| Nº 963 | 1 września 2022 caldy byłby komercyjnym rywalem dla nowo utworzonego Klubu SPK w Edynburgu, w którego fundacja władowała wielkie inwestycje, ale role domów są inne, a geograficznie oddzielone są od sie bie szerokim ujściem rzeki Forth. Nie jest też chyba prawdą, że pewni powiernicy Fundacji SPK i PCA Ltd mają jakby osobiste porachunki z obecnym kie rownictwem klubu jeszcze z czasu roz wiązania SPK w roku 2012. Trudno uwie rzyć, aby czymś tak osobistym mogłaby się kierować tak ważna instytucja jak FundacjaParokrotnieSPK. w latach ostatnich poszczególni powiernicy fundacji wyrażali brak zaufania co do patriotyzmu nowoprzybyłych Polaków, posądzając ich o materializm i niechęć do pracy społecznej. Zauważono, że przy sprzedaży przeszło 30 domów kombatanta przez PCA Ltd w ostatnich latach, ani jeden nie znalazł się w rękach polskiego społeczeństwa, mimo starań polskich organizacji w czasie ówczesnego masowego napływu Polaków. Ważne jest, aby powiernicy jednak doce nili patriotyzm i ofiarność obecnego i przy szłego pokolenia Polaków w tym kraju, np. przy utrzymywaniu szkół sobotnich w przeszło stu ośrodkach polskich w Wiel kiej Brytanii, czy przez pomoc wykazaną uchodźcom z Ukrainy. Poza tym organizacja charytatywna jak Bennlochy kiero wana jest zgodnie z ostrymi przepisami prawa szkockiego i nie może sprzenie wierzyć majątku prywatnym interesom.

1 września 2022 | Nº 963 || LETNIA PASJA Dariusz A. Zeller darek@cooltura.co.uk

Mam materiał na 10 płyt lub więcej. Komponuję piosenki bez przerwy, chociażby z potrzeby pokazania ich w moim programie jako premiery. Praca zawodowa i mówiwobecsłuchaczy,wyrzutydoibardzo,Remizaprzygotowywaniecotygodnioweaudycjipochłaniamnietakżeniemamczasusiłnanagrania.Niemiałemtejpory...Ponieważmamsumieniawobecmoichaleprzedewszystkimautorówtekstów–Remi Juskiewicz, twórca i wykonawca piosenek, autor programu „Remiza” oraz… londyński listonosz. W itaj Remi. Skończył się okres wakacyjny i wracamy do naszych działalności. Jak wygląda u Ciebie sytuacja z koncertami? Moje działania medialne, a przede wszystkim program Remiza działają dwojako na moje plany koncertowe. Z jednej strony pomagają mi w nawiązaniu kontaktów i w działalności koncertowej, a z drugiej powodują, że mam na to coraz mniej czasu. Nie mniej jednak dużo się dzieje. 10 września w Londyńskim POSK-u, organizujemy wraz z Agnieszką Kuchnią - Wołosiewicz oraz z przyjaciółmi od poezji, malarstwa i muzyki, spotkanie pod nazwą Fale Dunaju na Tamizie. Jest to pomysł wiedeńskiej Polonii, na taką wymianę kulturalną. My jedziemy do Wiednia 23 września, a 25 września będę nadawał Remizę stamtąd. 27 pażdziernika będę w Wilnie z Dorotą Górczyńską - Bacik. Nasza rola tam to występ podczas wieczoru poezji i muzyki. Będzie to Międzynarodowy Festiwal Teatralny pod nazwą Monowschód. 2 do 5 listopada spędzę w San Remo, ponieważ, ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, zakwalifikowałem się

Zawsze wracałem do muzyki

| 9| Nº 963 | 1 września 2022 LETNIA PASJA |

Próbowałem w moim życiu jeszcze paru profesji i zawsze wracałem do muzyki. Myślę, że ona mnie definiuje, bez niej było by dużo mniej ciekawie. dzie znale in ormacje o twojej działalności? Najbardziej popularny jestem na moim facebookowym

do tego słynnego festiwalu jako singer - songwriter. Natomiast 19 listopada będę w Działoszynie, gdzie wraz z moimi kolegami z Acoustic Music Station zagramy koncert i być może 20 listopada zagramy razem podczas programu Remiza, transmitowanego z Kłobucka. Tak to wygląda na dziś. rzyznałeś się e masz m.in. za roszenie do San Remo. Jakie to uczucie? Najpierw sprawdziłem, czy ktoś sobie ze mnie nie żartuje. Teraz już tylko wszystko organizuję i czuję się świetnie! cześniej s oro koncertowałeś w olsce. Jak to teraz będzie wyglądało. szak zdobyłeś we rocławiu nagrodę w koncercie bard w Tak, wraz z Krzysztofem Kosińskim, który mnie wspierał na gitarze, zajęliśmy 2 miejsce w konkursie twórców piosenki autorskiej, który organizował legendarny, wrocławski klub Pieśniarze. Owocem tego było kilka propozycji koncertowych, m.in. Bielawa, Lądek Zdrój i Inowrocław. Inowrocław to moje rodzinne miasto i tam lub w okolicy grywam częściej. owiedz czy racujesz ju nad swoją nową łytą? Mam materiał na 10 płyt lub więcej. Komponuję piosenki bez przerwy, chociażby z potrzeby pokazania ich w moim programie jako premiery. Praca zawodowa i cotygodniowe przygotowywanie audycji Remiza pochłania mnie tak bardzo, że nie mam czasu i sił na nagrania. Nie miałem do tej pory ... Ponieważ mam wyrzuty sumienia wobec moich słuchaczy, ale przede wszystkim wobec autorów tekstów, postanowiłem przestawić priorytety i od września zaczynam pracę nad płytą. Ze względu na koszty muszę to zrobić sam, ale może uda mi się namówić kilku przyjaciół. Pożyjemyzobaczymy.

rudno jest łączy racę zawodową z muzyką? Nie mogę narzekać, jestem listonoszem w Londynie i mam to szczęście, że mój harmonogram pracy jest bardzo elastyczny i zależy głównie ode mnie. Na wszystko jakoś starcza, gorzej jeśli chciałbym nagrywać w profesjonalnym studiu z udziałem zawodowych muzyków. Jeszcze mnie na to nie stać ale mam takie marzenie. kim ws ł racujesz w kwestii muzyki? Muszę tu zacząć od autorów wierszy i tekstów, bo to oni mnie inspirują i mają największy wpływ na kształt piosenek. Z muzyków, jak do tej pory trochę pomaga mi nagrywać Krzysiek Kosiński, z którym stanowimy duet Remiza i grywamy koncerty. Prowadzę też rozmowy z innymi artystami i zobaczymy co z tego wyniknie. Czym dla ciebie jest twoja asja?

iYouTube,grupieRemiSongwriterhttps://www.facebook.com/fanpage’u:lubnafacebookowejRemiza.MamteżkanałnagdziemożnaobejrzećteledyskiwszystkieprogramyRemizy. IPRODUCENTINSTALATOR PRZESUWNEŚWIETLIKIAluminiumDrewnoPlastikSzkłoOKNADRZWIDRZWI I1FabrykaHARMONIJKOWEishowroom:CumberlandAvenueParkRoyalLondonNW107RX02089639701info@perfectcrystal.co.ukwww.pwindows.co.uk

Kto z nas będ c dzieckiem nie mówił nie chcę wraca do szkoły, chce, żeby wakacje trwały cały rok. ak rozmawia z dzieckiem o powrocie do szkoły i jak pomóc mu pokona zwi zany z tym stres, wyja nia psycholog Adriana Górka.

J ak odczytywa sygnały kt re wysyła dziecko zestresowane owrotem do szkoły i jakie to mogą by sygnały? Ideałem byłoby, gdyby dziecko potrafiło nam o tym samo zakomunikować, ale nie zawsze tak się dzieje. By dziecko umiało mówić o tym jak się czuje, musimy je na to wcześniej przygotować. Kluczem do tego są rozmowy z dziećmi o emocjach, nazywanie tego, co przeżywa, po to by dać mu szansę w przyszłości samemu identyfikować i nazywać swoje stany emocjonalne. Chodzi tu zarówno o te pożądane emocje, jak radość, szczęście, poczucie sukcesu, jak i te, z którymi niechętnie się konfrontujemy. Rodzice powinni pokazywać swoim dzieciom, jak oni sami radzą sobie z emocjami, że też bywają słabi, także poddają się lękowi, smutkowi, złości. Lepiej, żeby dziecko wiedziało, że jego rodzice nie są idealni, to da mu otwartą drogę do wyrażania własnych emocji, poradzenia sobie z nimi, zamiast ciągle dążyć do ideału i karania się za to, że nie jest takie, jak oni. Nikt z nas nie jest supermanem, ale każdy może być super mamą czy super tatą pokazując dziecku jak regulować własne emocje. Jeśli w waszym domu nie ma zwyczaju rozmawiania o emocjach, to można się wesprzeć różnego rodzaju grami dostępnymi na rynku, które będą nie tylko wspaniałą okazją do budowania więzi rodzinnych, ale także naturalnym sposobem na rozwój świadomości własnych emocji. Kiedy jednak dziecko nie chce rozmawiać o emocjach, rodzic powinien sam zaobserwować, czy dziecko wykazuje objawy stresu, takie jak zwiększone napięcie, problemy z zasypianiem czy pozostaniem we śnie, koszmary nocne. Część dzieci będzie wycofywała się z kontaktów, stawała się przygnębiona. Rodzaj i intensywność reakcji będzie świadczyła o poziomie napięcia emocjonalnego. Jakiekolwiek by one nie były nie należy ich lekceważyć i liczyć, że same przejdą. Bardzo ważne, by dziecko otrzymało wsparcie od swoich rodziców. jaki s os b odkry co jest r dłem stresu? Przede wszystkim słuchać, obserwować i rozmawiać. Objawy stresu związanego z powrotem do szkoły mogą mieć różne podłoże. Po pierwsze, dziecko może źle reagować na powrót do szkoły, kiedy ta kojarzy mu się z uczuciem porażki. Jest to tym bardziej spotęgowane, kiedy mamy do czynienia z dzieckiem bardzo ambitnym lub kiedy rodzice mają zbyt wysokie oczekiwania wobec pociechy. Wtedy szkoła kojarzy się jedynie z poczuciem obowiązku. Powodem mogą być także różnego rodzaju problemy rodzinne, które wpływają na zachwianie poczucia równowagi. Także zmiana miejsca zamieszkania, a co za tym idzie, nowa szkoła może rodzić emocje, z którymi dziecku trudno będzie sobie poradzić. Również dziecko, które nie radzi sobie z obowiązkami szkolnymi, będzie źle reagowało na powrót do szkoły. W takiej sytuacji warto zainteresować się, czy dziecko jest w stanie samo opanować przerabiany materiał, czy też potrzebuje dodatkowego wsparcia. Musi ono wiedzieć, że to jest ok i rodzic akceptuje je takim jakie jest. To buduje poczucie zaufania i bezpieczeństwa. Jeśli sami nie jesteśmy w stanie pomóc dziecku, to warto rozejrzeć się za zajęciami dodatkowymi czy korepetytorem. Jeśli rodzic przeczuwa, że dziecko będzie miało problemy, warto zainteresować się tym już na początku roku, by nie narażać go na uczucie porażki i tym samym nie eskalować uczucia strachu, które w skrajnych przypadkach może się

pr e s oł a spiera iec o po rocie o s oł riana r a

10 | 1 września 2022 | Nº 963 || O TYM SIĘ MÓWI WiatrowskaKarolina k.wiatrowska@cooltura.co.uk

By zmniejszyć wrażliwość dziecka na czynniki stresowe, należy być bardzo cierpliwym, panować nad emocjami w stosunku do niego i dawać mu do zrozumienia, że jest akceptowane, takie jakie jest. Ważne jest, by wyzbyć się nieustannych oczekiwań wobec swojej pociechy, bo inaczej ona będzie miała nieustanne poczucie, że nie dorasta do wyznaczonych przez rodzica standardów i oczekiwań, a w takiej sytuacji ciężko czuć się zrelaksowanym. Dzieci lękowe potrzebują więcej cierpliwości, uwagi i spokoju, kiedy pracują. Warto uczyć dziecko uważności i efektywnych sposobów nauki. Skąd bierze się strach rzed szkołą? Powodów może być kilka. Przede wszystkim, nam też jako dorosłym, ciężko wrócić do codziennych obowiązków po okresie wypoczynku. Przytłacza nas myśl o codziennych obowiązkach. Im lepiej się bawimy na wakacjach, tym ciężej nam się pogodzić z ich końcem. Ważna jest tu też indywidualna odporność na stres jaki przynoszą zmiany. Warto też przyjrzeć się samemu sobie, temu, jak ja reaguję na powrót do pracy po urlopie, na zmiany we własnym życiu oraz temu, jakie znaczenie ja, jako rodzic przywiązuję do szkoły. Czasem rodzic nie zdaje sobie sprawy, że to on jest głównym źródłem stresu u dziecka, bo zbyt ambicjonalnie podchodzi do tematu szkoły, a dziecko po prostu nie chce go zawieźć. Każdemu dziecku zależy na aprobacie rodzica, bo to on jest pierwszym źródłem kształtowania się jego poczucia własnej wartości. Dzieci są świetnymi obserwatorami, widzą więcej niż nam się wydaje i powtarzają zachowania rodziców. Należy pamiętać, że dziecko, które dopiero zaczyna szkołę lub przedszkole, może nie być szczęśliwe na myśl o pozostawieniu go na cały dzień w nowym miejscu, z kompletnie obcymi osobami. Takiego malucha należy wcześniej przygotować na rozstanie. Ale do tego trzeba podejść już kilka miesięcy wcześniej. Można, przynajmniej kilkukrotnie, pozostawić dziecko pod opieką niani czy dziadków, najpierw na krótki okres, później na coraz dłuższy. To da mu poczucie bezpieczeństwa i świadomość, że rodzice zawsze wracają o umówionej godzinie. W przypadku dzieci z lękiem separacyjnym trzeba pamiętać, że ważna jest punktualność w odbiorze dziecka ze szkoły. Na pewno nie zareaguje ono dobrze, wiedząc, że jest odbierane jako ostatnie z klasy czy grupy przedszkolnej. Jeśli dziecko zaczyna dopiero szkołę i ma wcześniejsze doświadczenia przedszkolne, to najczęściej reaguje pozytywnie. Małe dzieci uwielbiają się uczyć, bo cechuje je tak zwana ciekawość poznawcza, która zanika niestety w trakcie nauki. Z czasem każde dziecko uświadamia sobie, że nauka wiąże się z wysiłkiem i doświadczaniem porażek, zanim osiągnie sukces. jaki s os b rzygotowa dziecko do rutyny szkolnej? Warto zacząć już trochę wcześniej. Niech dziecko uczestniczy w wyborze przyborów szkolnych czy mundurka. Powinno też zacząć wcześniej chodzić spać, by przyzwyczaić się do godzin, które będą obowiązywały w roku szkolnym. Warto zachęcić też dziecko do kontaktu z ulubionymi znajomymi ze szkoły, co zapewne zwiększy ekscytację związaną z perspektywą wspólnego spotkania. ęk sam nie zniknie. Jak om c dziecku go rzezwycię y ? Odporność na stres jest sprawą bardzo indywidualną. Jedno dziecko będzie doskonale radzić sobie z ogromem zajęć szkolnych i pozaszkolnych, inne nie. By zmniejszyć wrażliwość dziecka na czynniki stresowe, należy być bardzo cierpliwym, panować nad emocjami w stosunku do niego i dawać mu do zrozumienia, że jest akceptowane, takie jakie jest. Ważne jest, by wyzbyć się nieustannych oczekiwań wobec swojej pociechy, bo inaczej ona będzie miała nieustanne poczucie, że nie dorasta do wyznaczonych przez rodzica standardów i oczekiwań, a w takiej sytuacji ciężko czuć się zrelaksowanym. Dzieci lękowe potrzebują więcej cierpliwości, uwagi i spokoju, kiedy pracują. Warto uczyć dziecko uważności i efektywnych sposobów nauki. Co w sytuacjach kiedy dziecko się buntuje i nie chce iś do szkoły?

skończyć odmową pójścia do szkoły. Warto dać mu znać, że może liczyć na naszą pomoc, że nie zostanie samo z czymś, z czym sobie nie radzi. Jeśli obserwujemy objawy stresu u dziecka, spowodowane myślą o powrocie do szkoły, warto sobie przypomnieć, jak to było w poprzednich latach? Jeśli dziecko reaguje stresem co roku, być może reaguje lękiem na każdą zmianę, powoli się przystosowuje. Wtedy warto zastanowić się, jak wzmocnić jego odporność na stres, nauczyć go, jak radzić sobie z trudnymi emocjami. Przede wszystkim rodzic powinien zwracać uwagę, by nie obarczać dziecka zbyt wieloma obowiązkami pozaszkolnymi. Jeśli dziecko nie radzi sobie z materiałem szkolnym, nadmiar dodatkowych zajęć będzie tylko potęgował uczucie napięcia.

Najlepszym sposobem radzenia sobie z lękiem jest konfrontacja z jego źródłem. Pozwalanie dziecku na opuszczanie szkoły będzie prowadziło do pogłębiania się problemu. Mało tego, w ten sposób uczymy dziecko, że może ono uciec od problemu, nie musi stawić mu czoła. To jednak wyjście tylko na chwilę. Konfrontacja ze źródłem lęku to najlepszy sposób na to, żeby samemu się przekonać, że nie taki diabeł straszny… Czy owinno się stosowa jakieś leki? Tu bym się zastanowiła. Jeśli nie radzimy sobie sami z tym co przeżywa nasze dziecko, warto skonsultować to ze specjalistą, by poradzić się jak rozmawiać z dzieckiem. Zazwyczaj jednak lęk nie jest aż tak silny, by wymagał wsparcia farmakologicznego. Pamiętajmy, że to nie zmniejsza źródła lęku, a jedynie maskuje jego objawy. Lepiej skupić się na tym, jak pomóc dziecku radzić sobie ze stresem. Dzięki tym umiejętnościom łatwiej będzie mu radzić sobie z trudnymi emocjami w innych sytuacjach stresowych.

Warto natomiast zainwestować czas w nadrobienie braków szkolnych i danie dziecku nieco luzu, by mogło też odpocząć. Dzień szkolny dla dzieci w Wielkiej Brytanii jest znacznie dłuższy niż ten w Polsce, zwłaszcza jeśli chodzi o małe dzieci. Dodatkowo część polskich dzieci chodzi także do szkół sobotnich, co daje 6-dniowy tydzień szkolny, a to musi być obciążające.

Jeśli jednak jest to nowa sytuacja i dziecko po raz pierwszy reaguje stresowo na powrót do szkoły, to warto się zainteresować, co jest jej przyczyną. Być może dziecko doświadczyło jakiejś nieprzyjemnej sytuacji w szkole w poprzednim roku, o której nie zapomniało, a wakacje jedynie chwilowo dały mu o tym zapomnieć. Zbliżający się powrót do szkoły wzmaga tylko napięcie związane z nierozwiązanym problemem. W takim przypadku lęk związany jest z dotychczasowymi doświadczeniami. Należy wtedy porozmawiać z dzieckiem i wspólnie się zastanowić, jak go rozwiązać. Nie warto zamiatać sytuacji pod dywan, bo to tylko nasili problem. Co robi gdy odnajdziemy r dło roblemu? Rodzice nie są w stanie odciąć dzieci od emocji i wszystkich źródeł stresu. To jednak, co mogą zrobić, to nauczyć się radzić sobie z emocjami, zmienić nastawienie dziecka do szkoły. Pokazać mu, że nie musi spełniać ono oczekiwań rodziców. Szkoła jest miejscem, gdzie spotka swoich kolegów i koleżanki, rozwinie swoje zainteresowania. Warto przypomnieć fajne wydarzenia związane ze szkołą z poprzednich lat.

| 11| Nº 963 | 1 września 2022 COOLTIME / ROZMOWA |

Staram się budować różnorodny prezentującychatrakcyjnychprogramkoncertówwszelkie

Jerzego Mączyńskiego (Jerry and the Pelican System).

Jakie masz lany re ertuarowe na sezon jesienno zimowy ? Otwieramy ten sezon w sobotę, 24 września specjalnym koncertem – na życzenie publiczności powraca znakomita Georgia Mancio, której lutowy koncert został tu owacyjnie przyjęty! Będzie kilka premierowych piosenek! W tej chwili planuję już wiosnę 2023 i zapewniam, że do końca roku nie zabraknie ekscytujących wydarzeń! Chciałbym zwrócić uwagę na koncert Josh Kemp’s Coltrane Project: A Love Supreme, w sobotę 1 października - to konieczność dla każdego wielbiciela jazzu - znakomici londyńscy muzycy wykonają w całości suitę A Love Supreme, arcydzieło muzyki jazzowej, obok innych kompozycji mistrza Johna Coltrane’a. W listopadzie do Jazz Cafe POSK zawita EFG London Jazz Festival –aż cztery koncerty zostały włączone do oficjalnego programu festiwalu. W sobotę, 12 listopada zagra znana nam dobrze Alicja Śmietana wraz z wybitnym pianistą Jamesem Pearsonem, na co dzień dyrektorem artystycznym klubu Ronnie Scott’s –koncert w całości poświęcony będzie Georgowi Gershwinowi i paru innym amerykańskim kompozytorom –a ja zapewniam wszystkich, że ich brawurowe, porywające interpretacje dzieł Gershwina są niezrównane! rzy omnijmy jeszcze roszę historię klubu i najbardziej znane nazwiska jakie tu wystę owały? Klub powstał w 2007 roku z inicjatywny nieżyjącego już niestety Marka Greliaka, pomysłodawcy i pierwszego, wieloletniego menedżera klubu. W okresie kiedy Marek Greliak prowadził Jazz Cafe POSK, rozpocząłem tu nawet swój cykl wydarzeń muzycznych pt „Tomasz Furmanek zaprasza...” - Marek był zawsze bardzo otwarty na moje pomysły i życzliwie je wspierał. Niestety, w pewnym momencie problemy zdrowotne uniemożliwiły mu kontynuowanie wymagającej funkcji menedżera jazzowego klubu nocnego. Prowadzenie Jazz Cafe POSK przejął Piotr Kaczmarski, który kontynuował to dzieło przez dobrych kilka lat, aczkolwiek zrezygnował z funkcji jesienią 2021 roku. Wtedy zarząd POSK-u zwrócił się do mnie z propozycją objęcia tego stanowiska. Na przestrzeni lat pojawiło się tu wielu znakomitych artystów, m.in. Michał Urbaniak, Zbigniew Namysłowski, Jarek Śmietana, Leszek Możdzer, Krystyna Prońko, Norma Winstone, Wojciech Karolak i wielu innych... aa elujmy na zakończenie rozmowy o omoc wolontariuszy. Jak osoby lubiące jazz kt rym zale y na utrzymaniu jedynego olskiego klubu jazzowego w ondynie mogą om c? Pomóc można na bardzo wiele sposobów – to może być chociażby pomaganie podczas koncertów, przy promocji, przy prowadzeniu mediów społecznościowych, czy pozyskiwaniu sponsorów... Jeśli ktokolwiek jest zainteresowany, proszę o email na adres jazzcafe@posk.org lub po prostu odwiedzenie klubu podczas któregoś z weekendów i nawiązanie rozmowy. Bardzo serdecznie zapraszam!

12 | 1 września 2022 | Nº 963 |

Więcej o zbiżających się koncertach na: www.jazzcafeposk.org

Koncert Georgii Mancio 24.09, godz. 19:30 (bar) / 20:30 Jazz(muzyka).Cafe POSK, 238-246 King St, London W6 0RF Bilety £15  Myzycy: Georgia Mancio – vocal; Kate Williams – piano; Oli Hayhurst – bass; Dave Ohm –www.georgiamancio.comdrums

Koncert Georgii Mancio otworzy nowy sezon Jazz Cafe POSK Z Tomaszem Furmankiem, menedżerem artystycznym klubu azz a e P K, o planach na nowy sezon rozmawia Marcin rban. Tomasz Furmanek. Fot. Bob Barkany

J akie cele stawiałeś rzed sobą obejmując rolę mened era Jazz Ca e S ? Z początkiem listopada 2021, kiedy objąłem funkcję menedżera artystycznego Jazz Café POSK, niezwłocznie skupiłem się na stworzeniu planu regularnej działalności klubu i wdrożeniu tegoż planu w życie. Moim celem było dość szybkie zbudowanie dobrej pozycji klubu na jazzowej mapie Londynu - po prawie 2-letniej przerwie spowodowanej pandemią - poprzez stworzenie atrakcyjnego programu koncertów, przemawiającego do szerokiej, międzynarodowej londyńskiej publiczności jazzowej.

| JAZZ CAFE POSK

W celach promocyjnych nawiązałem regularną współpracę zarówno z mediami polonijnymi jak i wybranymi branżowymi brytyjskimi mediami aby dorzeć z informacją o koncertach i artykułami o artystach do wspomnianej jazzowej publiczności Londynu i przyciągnięcia jej do Jazz Cafe POSK.

Jak są dobierani wykonawcy czego mo e s odziewa się ublicznoś ?

Jak często będą odbywa się koncerty? Jazz Cafe POSK funkcjonuje w weekendy, koncerty odbywają się w każdy piątek i sobotę – z wyjątkiem paru okolicznościowych przerw, które są wcześniej ogłaszane. Najprościej jest po prostu zajrzeć na stronę klubu www. jazzcafeposk.org aby zobaczyć co będzie działo się w najbliższy weekend czy w ciągu następnych paru miesięcy.

oblicza jazzu czy muzyki z pogranicza jazzu i innych gatunków, zapraszając zarówno tych najlepszych, najwybitniejszych artystów, jak i dawać możliwość zaprezentowania się młodym talentom. Innymi słowy, chodzi mi o znalezienie równowagipodczas tworzenia programu - między gwiazdami jazzu a młodymi startującymi, acz obiecującymi talentami; a także między talentami polonijnymi, czy polskimi, a brytyjskimi i międzynarodowymi. Jak wyglądały ierwsze miesiące unkcjonowania klubu? to wystą ił na inaugurację? W sobotę, 18 grudnia 2021 odbył się pierwszy po długiej przerwie koncert, wystąpiła dobrze znana bywalcom klubu grupa Groove Razors, która zachwyciła licznie przybyłą publiczność swoim pełnym energii i wirtuozerii występem. Oficjalne otwarcie sezonu nastąpiło w sobotę 22 stycznia 2022, kiedy to zaprezentowała się niezwykle utalentowana młoda saksofonistka i kompozytorka polskiego pochodzenia Emma Rawicz, która notabene kilka tygodni temu otrzymała prestiżową w Wielkiej Brytanii nagrodę „Parliamentary Jazz Award 2022” dla Jazz Newcomer of the Year! Od tej daty koncerty odbywały się w weekendy aż do przerwy letniej, która zaczęła się 22 lipca. W okresie tym mieliśmy okazję zobaczyć i usłyszeć m.in. wybitną Georgię Mancio (brytyjską jazzową wokalistkę roku 2021) czy rewelacyjną skrzypaczkę Alicję Śmietanę (córkę legendarnego gitarzysty jazzowego JarkaSpecjalnyŚmietany).koncert z okazji Dnia Kobiet przygotowany i wykonany został przez grupę utalentowanych artystek polskich rezydujących w Londynie (oraz ich gości), na co dzień działających m.in. w zespołach Wild Whispers i Alle Choir. Na scenie klubu pojawili się tak znakomici artyści jak Alice Zawadzki, Elina Duni, Rob Luft czy Nicolas Meier, a polskie młode talenty dumnie reprezentowane były przez m.in Jakuba Klimiuka, Agatę Kubiak, Jakuba Cywińskiego, zespół Interphase pianisty Tomasza Żyrmonta, Martę Carillon czy

J enufa to niekwestionowane wiel kie dzieło operowe. Janácek stwo rzył oryginalny i zarazem inten sywny język muzyczny. Nakła dem Opus Arte możemy obejrzeć produkcję tej opery zarejestrowaną na deskach Royal Opera House w 2021 roku. Produkcja w reżyserii Clausa Gutha w sub telny i symboliczny sposób prezentuje dwa odmienne typy kobiecości w zamkniętej społeczności. Guthowi udało się stworzyć hiperbolę o kobiecie w opresyjnym spo łeczeństwie, ale przede wszystkim jest to emocjonalnie poruszające przedstawie nie. Henrik Nánási poprowadził wyrazi ście, z mocą, ale zarazem uważnie orkie strę Royal Opera House. Wspaniale spisała się wykonawczyni tytułowej roli Asmik Grigorian. Jej głos posiada piękną barwę, a interpretacja jest niezwykle emocjonalna. Brawa należą się również Karicie Mattili, która wykonała swoją partię bardzo aktor sko. Obecne nagranie Jenufy jest najlep szym dostępnym na rynku.

14 | 1 września 2022 | Nº 963 | Dr Jacek Kornak j.kornak@cooltura.co.uk

o o ci onogra ic ne

Brazylijski śpiewak Bruno de Sa wydał właśnie swój debiutancki album zatytu łowany Roma Travestita. Nagranie doko nane wspólnie z zespołem Il Pomo D'oro pod batutą Francesco Corti zawiera utwory kompozytorów takich jak Domenico Scar latti, Leonardo Vinci, Antonio Vivaldi, Nic colò Piccinni, Rinaldo Di Capua, Giuseppe Arena, Baldassare Galuppi, Gioacchino Coc chi, Nicola Conforto oraz Francisco Javier Garcìa Fajer. Album zawiera dość mało znane wirtuozerskie arie z okresu baroku. Bruno de Sa posiada całkowicie unikatowy głos, który określa się jako męski sopran. Dzięki pięknemu głosowi, którego mogą mu nawet pozazdrościć śpiewaczki, ale też rewe lacyjnej technice, de Sa oczarowuje słucha czy. Ten album jest niezwykły. Nie spotykana technika wokalna oraz wybitna wirtuozeria sprawiają, że ten album uzależnia. Śmiało można powiedzieć, że to narodziny nowej gwiazdy - Bruna de Sa. Kantaty Bacha były nagry wane już tysiące razy. Czy warto zatem sięgnąć po kolejne wykonanie tych utworów? Ostatnio na rynku pojawił się album zawierający Kantaty BWV 78, 96, 100, 122, 127, 130 oraz 180. Dla Deutsche Harmonia Mundi nagrania wykonał Christoph Spering, który poprowadził Chorus Musicus Köln i Das Neue Orchester. Jako soliści występują Han nah Morrison, Georg Poplutz, Tobias Berndt, Marion Eckstein, Daniel Behle i Daniel Ochoa. Jestem przekonany, że warto było po raz kolejny nagrać te muzyczne symbole perfekcji. Christoph Spering interpre tuje muzykę Bacha bez piety zmu. Jego wykonanie jest lekkie, posiada delikatność, czułość, ale też jest chwilami witalne. Jest to bogate w detale wyko nanie, które jest dobrze prze myślane i konsekwentne. Spering nie próbuje zaimponować słuchaczom podkręconymi tempami oraz kontrastami. On po prostu daje wybrzmieć pięknu zawartemu w tej muzyce. György Kurtág jest jednym z dzipiękno.aleTaiinagraniubelleProhaskamente.zatytułowanyniowyrazićwałcałeczasów.kompozytorównajważniejszychnaszychWęgierskiartystaswojeżycieposzukijęzykamuzycznego,abyteraźniejszość.OstatnarynkuukazałsięalbumKafka-FragSopranistkaAnnaiskrzypaczkaIsaFaustwykonująnatymcyklpieśninagłosskrzypceopartynalistachopowiadaniachFranzaKafki.muzykaniejestłatwa,posiadaniejakoukrytePięknotoniepochozmelodii,aniharmonii, ale jest efektem autentyzmu. Muzyka Kur tága jest poszukiwaniem prawdy w war stwie formalnej, gdyż kompozytor prezen tuje tutaj nowy język muzyczny, ale także w warstwie duchowej. Kafka-Fragmente to niejako wiwisekcja ludzkiej kon dycji. Z tymi niełatwymi utworami świetnie poradziła sobie Anna Pro haska, której głos jest niezwykle eks presyjny. Idealną partnerką jest tutaj Faust, która w swojej interpretacji nie ustannie balansuje między delikatno ścią a przemocą. Matthias Goerne jest dziś jed nym z najwybitniejszych interpretatorów niemieckiej pieśni. Gatunek określany jako Lieder rozwinął się w czasach roman tyzmu. Na swoim najnowszym albumie Goerne z towarzysze niem pianisty Daniila Trifonova wykonuje utwory Roberta Schu manna, Johannesa Brahmsa, Hugo Wolfa, Albana Berg oraz Dymitria Shostakovi cha. Osią albumu jest cykl Dichterliebe oraz pieśni na podstawie sonetów Michała Anioła Buonarrotiego Wolfa i Szostakowi cza. Goerne śpiewa wyjątkowo poetycko. Jego głos posiada ciepłą dębową barwę. Goerne jest niezrównanym muzycznym narratorem. Każda z pieśni w jego wyko naniu staje się pasjonującą mini opowie ścią o tęsknocie, miłości i cierpieniu. Tri fonov czasem jest wiernym partnerem Goernego, a czasem w interesujący spo sób kontrastuje ze śpiewakiem rozwijając własne dramatyczne interpretacje. Jest to nagranie najwyższej klasy artystycznej.

 im była obie arbara Jurkowska awrocka i zmarły w tym roku Jej mą leksander awrocki? Byli moimi przyjaciółmi. Odnosi się to do sfery działalności poetyckiej, jak też osobistej. Te światy łączyły się. Odwiedzając Warszawę zatrzymywałem się w domu Państwa Nawrockich. Oni przyjeżdżali do nas do Londynu i Gródka. Z poezją?odpowiedźnaśladowania.ByliAleksanderJurkowska-Nawrocka,OkładkiwpodumierająZakrzyki,ludzie.poetyckich.wwspólnieNawrockimAleksandremprzemierzaliśmyEuropęuczestniczącróżnychfestiwalachKsiążki:PiękniPoecimojejemigracji,Mosty,NaszekotypodrodzeiPoezjalupąbyłyopublikowanewydawnictwieIBiS.projektowałaBarbarabyłredaktorem.moimiwzorcamidoDawalinapytanie:-JakżyćŚwiat,którystworzyli wokół siebie stanowi mój poetycki pejzaż.  Jesteś uznanym o ularyzatorem kultury. laczego to robisz i skąd w obie to zamiłowanie? Działalność poetycka wymaga samoorganizacji. Bez tego wiele rzeczy nie zaistnieje. Instytucje z natury rzeczy nie mogą zrealizować zapotrzebowań, które stawia przed nami twórcze środowisko. Wiele rzeczy nie powstałoby, gdyby czekać, aż zostanie to zorganizowane przez kogoś z zewnątrz. Mieszkam w UK, a tu życie poezji jest zupełnie inne niż w Polsce. Jest wiele naturalnych minusów, o których nie chcę mówić. Plusem jest to, że mamy inną świadomość języka. W Polsce człowiek jest zanurzony w języku polskim jak ryba w wodzie. Będąc na obczyźnie musimy szukać zatok, gdzie to można znaleźć. Inaczej również postrzegamy naszą tożsamość, ponieważ spotykając ludzi, którzy nic nie wiedzą o naszej kulturze musieliśmy sobie raz więc zadać pytanie: Kim jestem? Fakt spotkania artystów jest dla mnie ważny. On tworzy podstawę bytu w społeczności.

Zostały Cooltury,równieżWartośćwezupełniesięmomencie,zpoetkiWażnąnaruszyłaInwazjaodpowiedniewręczone.medaleiPortugalii,Niemiec,Ukrainy,Anglii,Osobypięćdziesiątnagrodzoneczteryosoby.pochodzązPolski,Szkocji,Białorusi,Bułgarii,Grecji,Francji,USA,KazachstanuPakistanu.NiewszystkiezostałyjużoficjalnieCzekamynaokazje.FerederacjiRosyjskiejludzkągodność.grupąosóbsąipoecipochodzącyUkrainy.Wtymszczególnymkiedyrozpoczęławojna,ichbyciestałosięinne.Uczestniczymywsparciumaterialnym.symbolicznajestważna.Wywiaddlaktórytowarzyszy medalu, dał możliwość działania.realizowanaważnąMożliwośćwypowiedzeniaotwartegosiępoetom.wypowiedzijestwartością,którajestpoprzeznasze Nagrodzone osoby tworzą poetycką sferę. Nie żyjemy i nie tworzymy w próżni. Wiele osób uczestniczy w życiu wiersza od momentu jego powstania do konfrontacji z czytelnikiem. Mamy więc m.in. Muzę, Rozmówcę,Muzyka,Aktora,Redaktora,Transkrybenta,Inspirację,Kompozytora,Organizatora,Fotografa,Reżysera,UważnegoCzytelnika,Bibliotekarza  szystkie dotychczasowe ublikacje bohaterjuwwystawiającdrukujeszjeeektowniernychmiejscach.dziemonabyłoodziwiawnaszegocyklu? Mamy już ponad pięćdziesiąt wywiadów. Zostały one wydrukowane na płótnie w formacie A3 i stanowią piękną ekspozycję. Odwiedzi ona kilkanaście państw. Prezentacje odbyły się w Klubie Nauczyciela w Łodzi, w Gruduskim Domu Kultury, który organizuje konkurs poetycki im. iwprezentowaćMieliśmysięregularneJurkowskiej-Nawrockiej.BarbaryNaszespotkaniaodbywająwPOSK-uwLondynie.zaszczytiprzyjemnośćwystawępoetyckąprzepięknejsaliAtriumwJazzCafe.

przyznaniu

| 15| Nº 963 | 1 września 2022 ZDROWIE | Dariusz A. Zeller darek@cooltura.co.uk  itaj dam. wziąłeśkontynuujemyuomysłodawcąJesteśmedaluamiętniającegooetkęarbaręJurkowskąawrockądziękiktrejcyklordekondyn.Skądnatoomysł?

Dziękuję za zaproszenie do wywiadu. Chodzi o okazanie szacunku najbliższym nam ludziom. Żyjemy w świecie, który wskazuje nam wciąż nowych bohaterów. A my mamy wokół siebie wzorce do naśladowania. To, co jest ważne nie pochodzi tylko z zewnątrz. Istotne wartości są prezentowane i realizowane poprzez ludzi, którzy nas otaczają. Ostatni czas to pasmo śmierci najbliższych mi osób. Barbara Jurkowska-Nawrocka należy do nich. Medal jest wartością symboliczną. Każdy widzi w nim to, co znaczy dla niego nasz świat poezji. Medal jest materializacjąrównieżsłowa Dziękuję. Nie zawsze mamy czas, miejsce i okazję, żeby powiedzieć komuś, że jest ważną dla nas osobą.  owiedz ile jak dotychczas os b zostało ju skądnagrodzonychochodząijakierezentujądziałalności?

U rodzony 03.12.1971 w Gródku koło Białymstoku. Publikacje: “Rysunki” - zbiór rysunków „Powiedzsatyrycznych.mi kim jesteś” i „Pomiędzy”, “Zakrzyki”, “Mosty” - tomiki poetyckie. „Piękni ludzie. Poeci mojej emi gracji” - zbiór 59 esejów opisujących współczesnych poetów. “Miś” - książka dla dzieci. Opublikowana w języku esperanto, polskim, niemieckim, angiel “Poezjaskim. pod lupą. Kreatywna analiza wierszy Anny Marii Mickiewicz.” i “Nasze koty umierają po drodze. Kreatywna analiza wierszy Marty Bras sart” - o wierszach współcze snych poetek. Sztuki teatrealne: “Pomiędzy”wystawiane m.in. w: Białystok: -WOAK, w Teatrze Dramatycz nym, Fédération Léo La GrangeFrancja “Powiedz mi kim jesteś” - La Briquaterie Amiens, FNAC Amiens – Francja. Jego obrazy wystawiane były m.in. w Les Galeries Artitude, Paryż 2005 r. Jest członkiem Akademii Literatury i Sztuki Słowiańskiej w Buł garii i La Maison des Artistes we Francji.Organizator Światowych Dni Poezji UNESCO w Lon dynie (trzykrotnie). Twórca oGródka Poezji – spotkań poetyckich w Gródku. Pomy słodawca i projektant medalu okolicznościowego oGródek Poezji. W londyńskiej, polskiej prasie opisuje sylwetki twór ców: poetów, malarzy, fotogra fów, muzyków.Publikował m.in. w: „Niva”, „Kartki”, „Treuburg Post”, „Poezja dzisiaj”, „Miesięcznik”, „The Polish Observer”, „Cool tura”, „Tygodnik Polski”, „Nowy Czas”, „Magazyn Lokalny”, „2B”, „Nasze Strony”, „Brzmienia” i in. Nagroda ŚDP UNESCO za tomikDyplomZakrzyki.Ministra Kultury za działalność na rzecz kultury polskiej za granicami Polski.

Adam iemieńc

 dzie mo na śledzi woją działalnoś oraz ozna dotychczasowych jak i laureatrzyszłychwnaszego cyklu o r dek ondyn ? Co tydzień publikowany jest kolejny wywiad w londyńskiej Coolturze. Organizujemy spotkania w Polskim Ośrodku Społeczno Kulturalnym w Londynie. 29 września Eliza Szadkowska organizuje spotkanie w Białymstoku, podczas którego odwiedzi nas wiele osób z naszego kręgu. Współpracuję z pismami Poezja dzisiaj i LiryDram, które w najbliższym czasie zaprezentują nasze działania. Spotkania odbędą się również podczas Ciechanowskiej Jesieni Poezji – na zaproszenie pani Teresy Kaczorowskiej; Festiwalu Poezji Słowiańskiej w Warszawie – kontynuacja działalności KulturySerbskiejNawrockich;PaństwaStarejBibliotecewLondynie;CentrumTureckiejwLondynie.

P onad tysiącletni (!) W indsor Great Park z niezwykłą histo rią i przede wszystkim zjawi skowymi widokami jest jed nym z najbardziej ulubionych i odwiedzanych parków na W yspach Brytyjskich. A z pewnością wartym tego, by przynajmniej raz w życiu doświadczyć jego piękna…ParkKrólewski, położony na granicy hrabstw Berkshire i  Surrey, na południe od miasta Windsor i posiadający jakże nie zwykłą historię, wymieniony oczywiście w rejestrze zabytkowych parków, zwany jest po prostu także jako Great Park. Jego powierzchnia obejmuje obecnie 2020 ha (ponad 20 km2). Na przestrzeni wieków obszar parku był wielokrotnie większy od obszaru Windsor Forest oraz Wind sor Royal Park i był przede wszystkim prywatnym terenem łowieckim zamku Windsor.Już w X I wieku budowę Zamku Windsor zapoczątkował sam Wilhelm Park królewski w Windsorze

On a rO adz a dO za U indsOr za indsOre dziedzinie za U indsOr akacje oraz okres urlopowy wła ciwie już za nami, a pogoda niejako wymusza na nas wyjscia z domu i weekendowe wypady za miasto, zatem grzechem byłoby nie skorzysta z tego typu okazji. po ród wielu „zielonych” terenów w ielkiej rytanii, idealnie nadaj cych się na tego typu rodzinn lub przyjacielsk eskapadę na pierwszy plan wysuwaj się oczywi cie niezliczone ilo ci parków. przynajmniej jeden z nich jest ze wszech miar szczególny... lisko ondynu sprawia, że wyjazd tam jest o ert zarówno dla zmotoryzowanych, jak i tych propaguj cych bardziej tradycyjne, kolejowe poł czenie. za e indsOr Od s rOn

16 | 1 września 2022 | Nº 963 || MIEJSCE NA WEEKEND Dariusz A. Zeller darek@cooltura.co.uk

On a a i a erze O indsOr as e

Nasza rma oferuje największą gamę produktów, takich jak:  Listwy su towe (cornices & covings)  Rozety ozdobne (Ceiling roses)  Panele ścienne (Panels & Dado rails)  Łuki drzwiowe (Corbels)  Oraz inne gipsowe ozdoby do domu Ponadto, oferujemy takie serwisy jak:  Dorabianie oraz elementówwszystkichgipsowychodwzorowanie  Montaż wszystkich naszych produktów  Dostawa do domu lub budowy  Darmowa wycena oraz pomiary z placu budowy  Darmowa wycena online oraz przez telefon  Darmowa wysyłka katalogu Największa wytwórnia oraz hurtownia sztukaterii gipsowej w Londynie WYSOKA KONKURENCYJNEJAKOŚĆ!CENY!UnitJ,FieldWay, Greenford UB6 8UN 0208 578 1644 / 0208 578 info@cornicescentre.co.uk8978 Zapraszamy do naszej hurtownii na Greenford oraz obejrzenia naszych produktów na wystawie i wzięcia darmowych próbek ZJAWISKOWY WODOSPAD Z GREAT PARKU Nasza rma oferuje największą gamę produktów, takich jak:  Listwy su towe (cornices & covings)  Rozety ozdobne (Ceiling roses)  Panele ścienne (Panels & Dado rails)  Łuki drzwiowe (Corbels)  Oraz inne gipsowe ozdoby do domu Ponadto, oferujemy takie serwisy jak:  Dorabianie oraz elementówwszystkichgipsowychodwzorowanie  Montaż wszystkich naszych produktów  Dostawa do domu lub budowy  Darmowa wycena oraz pomiary z placu budowy  Darmowa wycena online oraz przez telefon  Darmowa wysyłka katalogu Największa wytwórnia oraz hurtownia sztukaterii gipsowej w Londynie WYSOKA KONKURENCYJNEJAKOŚĆ!CENY!UnitJ,FieldWay, Greenford UB6 8UN 0208 578 1644 / 0208 578 info@cornicescentre.co.uk8978 Zapraszamy do naszej hurtownii na Greenford oraz obejrzenia naszych produktów na wystawie i wzięcia darmowych próbek

Zdobywca, uznając świetne usytuowanie tego terenu do celów obronnych. W sposób naturalny większość obszaru wind sorskiego lasu została przy tej okazji włączona do posiadłości króla będąc od tego czasu miejscem polowań, przede wszystkim na jelenie, ale także inną dziczyznę, ryby, czy też będąc miejscem dostarczenia drewna na zamek Windsor. Już w roku 1129 królewskim dekretem ustanowiono strażnika parku. W cza sach panowania Edwarda I i Edwarda III organizowano tam turnieje rycerskie i wszelakie potyczki. W posiadaniu monar chii teren Windsor Great Park pozostawał do czasów Jerzego III, kiedy to panowanie nad całym terenem parku objął Parlament. Stąd np. obecnie parkiem zarządza formalnie Crown Estate. Od czasów panowania dynastii hano werskiej park stopniowo przekształcano z miejsca łowieckiego i potyczek w ogród. Za króla Karola II uformowano Long Walk, stanowiącą znak charakterystyczny parku po dziś dzień, a w drugiej połowie XVII wieku Wilhelm III Orański zakończył proces sadzenia roślin, w tym drzew, natomiast król Jerzy III sprowadził z Libii (!) starożytne ruiny rzymskie, umieszczając je właśnie w Great Park. Wielką miłośniczką Windsor Great Park oraz rekonesansów po jego terenie była m.in. królowa Wiktoria. Przebywała tam niezwykle często zwłaszcza po śmierci małżonka – księcia Alberta i to właśnie z jej inicjatywy zbudowano tam Royal Mausoleum.Teren,który obecnie możemy podzi wiać stanowi lekko falisty, zróżnico wany krajobraz z pięknymi trawnikami i pasącymi się na ich połaciach jeleniami, małymi lasami oraz rosnącymi tu i ówdzie starymi, dumnymi dębami. W północnej części parku płynie rzeka Battle Bourne wpadająca do Tamizy w pobliżu Datchet. Płynie ona w pobliżu pięknego wodospadu oraz stawów Meadow Pond i Obelix Pond oraz jeziora Virginia Water. Warto będąc w Great Park wejść na wzgórze Snow Hill i przejść się wspomnianą już, charakterystyczną aleją Long Walk biegnącą aż do samego Zamku Windsor.Nateren parku możemy wejść z róż nych stron: Bramą Królowej Anny, Bramą Komandosa, Bramą Cranbourne, Bramą Leśną, Bramą Parkową, Bramą Książę cych Małżonków, Czarną Bramą, Bramą Biskupią i Bramą Niedźwiedzią. Warto wiedzieć, iż główna ulica Sheet Street (A332) do Windsor biegnie przez północny wschód od parku. Natomiast po zachodniej stronie parku znajduje się The Vil lage, zbudowana w latach 30. XX wieku dla pracowników Royal Estate.

THE COPPER HORSE Aleja Long Walk biegnie na południe od zamku Windsor do pomnika „Mie dzianego Konia” z 1829 r. króla Jerzego III na szczycie Snow Hill, z imponującym widokiem na zamek Windsor. Inne posągi w parku warte zobaczenia, to pomnik księcia Alberta oraz królowej Elżbiety II.

| Nº 963 | 1 września 2022 RELACJA

A warto jeszcze wiedzieć, że istnieją również obszary związane z Grand Park lub dołączone do niego, ale oficjalnie znaj dujące się poza jego granicami: Home Park, Mote Park, Flemish Farm, Cranborne Chase, Forest Lodge and South Forest. Którąkolwiek drogę ku Windsor Great Park byśmy nie obrali czas tam spędzony będzie wart poznania najwięk szej, parkowej dumy brytyjskiej, królewskiej korony.

KRÓLEWSKA KAPLICA sz s i i

The Royal Chapel of All Saints została wybudowana w 1825 roku przez Jeffry Wyatville’a i regularnie używana przez Jerzego IV podczas remontu zamku Windsor. Został on później przebudowany w stylu neogotyc kim przez Samuela Sandersa Teulona i Anthony’ego Salvina. CUMBERLAND LODGE Zbudowany w 1652 roku. Po przy wróceniu monarchii w 1660 roku siedziba strażnika parku. Przez całe swoje życie królowa Wiktoria była tam częstym gościem. W 1947 r. król udostępnił Cumberland Lodge nowo powstałej Fundacji Świętej Katarzyny. Dziś organizacja znana jest pod nazwą Cumberland Lodge. Teren nie jest ogól nie dostępny dla publiczności, ale dom nieustannie organizuje konferencje, dni otwarte i wykłady.

Burn a hole in one’s pocket = if money is burning a hole in your pocket, you are very eager to spend it. = c c e w a e ar na lekcję angielskiego, której nauczycie się idiomów przydatnych codziennych sytuacjach. So you’ve already spent all your money?! It must have burned a hole in your pocket!

ar

w

2 ===

li ałe s st ie s o e pieni e a ar o c ciałe a t o ie m mi i ce e ona no nie ma pieni na o a s e ar o c tnie a e t o pieni ig nie łe ar o c tn a t o pieni

==

Yesterday Paul tried to fix the door in the bathroom and kitchen, paint the walls and ceiling, and install the new lights he bought a week ago, but e aile e st i n t realise that he was spreading himself too thin. We came to the conclusion that we’d been spreading ourselves too thin, so we’re resigning as your You’vesolicitors.spreadyourself too thin, so now you’ll have to choose what is really important to you, your child, work or this new partner, honey! r team as o io sl sprea too thin by now. If we still want to win this, we quickly have to decide what to do next! c ora a l pr o ał napra i r i ła ience i c ni pomalo a cian i s it ora amonto a no e iatła t re pił t ień tem ale m si nie ało o prost nie a ał so ie spra e est łapie t wiele srok za ogon. os li m o nios e łapiem t iele sro a ogon i c re gn em n c i oic prawników. łapałe t iele sro a ogon i c tera ies m siała ra to co est napra a ne la ie ie o ego dziecka, pracy lub nowego partnera, kochanie! as esp ł na ra nie łapał t iele sro a ogon e li na al c cem to gra m sim s o ec o a co ale = =

apa il a sro a ogon

Don’t tell me that she doesn’t have any money again! Money has always burnt a hole in her Moneypocket! has never burnt a hole in your pocket, has it? I’ll have to start saving some money because whenever I’ve been paid, the money burns a hole in my pocket. c nie? m siał ac os c a o ie ol ie osta płat estem ar o c tn o a ania t o pieni =

z

c e w a e apraszamy

| 19| Nº 963 | 1 września 2022 Mówię po angielskuGoliszekKatarzyna nauczycielka i tłumaczka języka lingutransla.organgielskiego,

Spread oneself too thin = to engage in so many activities that e ca er rm a em we = a a a r a 1

07759874338

K to jada sałatki ten jest piękny i gładki. No, ale jak to nie jest to sałatka? Jakie gołąbki. Kapusta jest? Jest. W nadzieniu marchew, pietruszka, cukinia, podsmażona cebulka i batat są? Są. W sosie multum pomidorów jest? Jest. No to sałatka jak w mordę strzelił. Kto by się czepiał tego kilograma mięsa mielonego w farszu? Tak robionych gołąbków, bez ryżu czy kaszy, jeszcze Konefka nie robiła. No i fajnie wyszło, a to zasługa tych wszystkich warzyw dodanych do środka. Wyszło naprawdę fajnie. I nawet największej marudzie w rodzinie brewka nie pykła, że je mięso. No i ten sosik... Co tu dużo pisać, poezja... Jeśli jeszcze nie robiliście takich gołąbków to cztery litery w troki i lećcie po kapustę i mięso, żeby je zrobić! s adni i na O b i  1 kg mięsa mielonego z łopatki wieprzowej  1 cebula pokrojona w kostkę i podsmażona na oleju  2 średnie marchewki starte na tarce o grubych oczkach  1 korzeń pietruszki starty na tarce o grubych oczkach  1 nieduża cukinia starta na tarce o grubych oczkach  1 średni batat starty na tarce o grubych oczkach  3 ząbki czosnku przeciśnięte przez praskę  1 łyżeczka papryki w proszku  majeranek i tymianek do smaku  sól pieprz  2 jajka  2 główki kapusty s adni i na sOs  1/2 pora pokrojonego w talarki  2 łyżki masła  1 łyżka oleju  2 szklanki bulionu wołowego  2 puszki pomidorów w puszce  1 łyżka sosu Worcestershire  1 łyżka słodkiej papryki w proszku  4 łyżki pasty z suszonych pomidorów  8 pomidorów suszonych z zalewy pokrojonych na mniejsze kawałki  100 ml słodkiej śmietanki  sól pieprz O b i W dużej misce umieścić wszystkie składniki na farsz i dobrze wymieszać. Odstawić na bok.

oł i mi sem e r

| LETNIA PASJA Kr l o a zal

20 | 1 września 2022 | Nº 963 |

Z kapusty wyciąć twardy głąb. Zanurzyć główkę kapusty na kilka minut garnku z gotującą się wodą. Wyjąć na talerz i zdjąć miękkie wierzchnie liście. Włożyć kapustę ponownie do wody. Powtarzać czynność do uzyskania odpowiedniej ilości liści. Na liście nakładać niedużą ilość farszu i zwijać gołąbki. Na rozgrzanej patelni z tłuszczem obsmażyć gołąbki. Na dnie garnka umieścić gołąbki. sOs Na tłuszczu przesmażyć pora. Dodać czosnek i dusić kilka minut. Następnie dodać suszone pomidory i pastę z suszonych pomidorów. Wymieszać z porem. Dodać bulion wołowy i pomidory z puszki. Dusić ok. 20 min. Dodać sos Worcestershire, paprykę słodką i słodką śmietankę. Wymieszać i dusić jeszcze chwilę. Sosem zalać gołąbki i razem dusić pod przykryciem ok. 40 min.

email:YT:Tikkroolinaria.plTok:tiktok.com/@kroolinaria.plKroolinariakrolik@kroolinaria.pl

Ja jestem Króliś doświadczalny… Znany jako ja jestem macho, niech kobiety mi wybaczo, niech płaczo. Tu znajdziesz lekcje gotowania na żarcie z efektem WOW. Nauczę cię jak gotować, by osobie, która skradła twoje zimne serce, urwało cztery litery z wrażenia. Sekretarka Królisia: Konefka (Ewa Dzieciątkowska) kroolinaria.pl z Kroolinaria (YouTube)

W

Rozmaite badania dowodzą, że dzięki tego rodzaju aktywnościom korzystnie wpłyniemy na układ oddechowy i krążeniowy, a także pokaźnie dotlenimy organizm. Otwarta przestrzeń sprawdzi się nieza leżnie od celu, który przyświeca naszym treningom za sprawą niezwykle szerokich możliwości ćwiczeń. Polecam!

POMPKI Dłonie oprzyj na podłodze (rozstawione na szerokość barków), palce stóp oprzyj na krześle. Wykonuj taki sam ruch, jak podczas robienia tradycyjnych pompek. Powtórz 8-10 razy.

UnOszenie biOder Połóż się na plecach. Stopy oprzyj na krześle. Ręce ułóż wzdłuż tułowia. Unieś biodra, po czym opuść je. Powtórz ćwiczenie 15 razy.

ykorzystaj słoneczną pogodę i ćwicz na świeżym powie trzu jak najdłużej! Piękna pogoda, którą możemy cieszyć się w ostatnich tygodniach zdecydowanie sprzyja spędzaniu czasu na świeżym powietrzu, a nie od dziś wiadomo, że ruch na świeżym powietrzu nie sie za sobą mnóstwo korzyści – nie tylko dla naszego zdrowia czy sylwetki, lecz również ogólnego samopoczucia i nastroju.

biOderObniżanie Stań bokiem do krzesła. Chwyć lewą i zmieńPowtórzi unoszącnajwyżej,doPrzenośi obniżzegnijprawąwyprostowanąsiebieWyciągnijoprzyjoparcie,dłoniąprawąnabiodrze.przednogę.Lewąw kolaniebiodra.prawąnogętyłui w przód,jakobniżającbiodra.20razystronę.

Wersja dla zaawansowanych: po uniesieniu tułowia wyprostuj lewą nogę, wytrzymaj 2 sekundy, postaw nogę do pozycji wyjściowej i opuść tułów. Powtórz to samo z drugą nogą.

Wykorzystaj ostatnie promienie letniego słońca

| 21| Nº 963 | 1 września 2022 IKONY WIELKIEJ BRYTANII | Koszela-ŻarskaMałgorzata instruktorka fitness, trenerka malgorzata.koszelazarska@gmail.compersonalnakoszelazarska

22 | 1 września 2022 | Nº 963 || ROZRYWKA L OL • • • Pani mówi do Jasia: -Jasiu, przypuśćmy, że Ty jesteś Twoim ojcem i pożyczasz mi pięćset złotych na sześć procent w stosunku miesięcznym. Ile mam Ci zwrócić po miesiącu? - Osiemset złotych! - Słuchaj, przecież Ty zupełnie nie znasz rachunków. - Ja nie znam rachunków? To pani nie zna mojego ojca! • • • Rozmawia dwóch kolegów. Jeden opowiada drugiemu: - Ja mam z żoną sposób na szczęśliwe pożycie małżeńskie. Dwa razy w tygodniu chodzimy do przytulnej restauracji, trochę wina, dobre jedzenie, później wspaniały seks... Żona chodzi we wtorki, a ja w piątki. • • • Płonie rafineria. Kilka jed nostek państwowej straży pożarnej bezradnie patrzy na buchające płomienie i eksplo zje nie będąc nawet w stanie zbliżyć się do pożaru. W pew nym momencie oczy wszyst kich zwracają się na pojazd jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, 30 letni STAR mija linie jednostek PSP, taranuje ogrodzenie, zwalnia. Ochot nicy wypadają z pojazdu, roz wijają sprzęt, podają pianę po całości, pożar opanowany. Starosta po przekazaniu gra tulacji przechodzi do konkre -Panowietów: jak mogę się wam odwdzięczyć za tę akcję? Jest coś czego potrzebujecie w jed nostce? Naczelnik OSP drapiąc się po -Nooogłowie:- w pierwszej kolejności przydałoby się zrobić hamulce w Starze.

• • • Nauczycielka pyta Artura: - Gdybym dała ci 2 koty, kolejne 2 koty, i kolejne 2 koty, ile miałbyś kotów? - Siedem. - Słuchaj dokładnie, Gdybym dała ci 2 koty, kolejne 2 koty, i kolejne 2 koty, ile miałbyś --kotów?Siedem.Dobrato może tak, jakbym dała ci 2 jabłka, kolejne 2 jabłka, oraz kolejne 2 jabłka, ile miałbyś jabłek? - Sześć. - To dlaczego gdy pytałam o koty, mówiłeś że siedem? - Już mam jednego kota • • • . ie otwieraj gęby bo ci ... w adnie. a. Komar b. Mucha c. Osa d. Wróbel . ruk ... oka nie wykole. a. Krukowi b. Bocianowi c. Wronie d. Kawce . nocy wszystkie ... są czarne. a. Ptaki b. Owce c. Koty d. Dziki . a dy ... na swych śmieciach śmielszy. a. Brytan b. Tygrys c. Kaczor d. Kogut . ysoki jak brzoza a głu i jak ... a. ... cielę b. ... koza c. ... osioł d. ... baran . Jeszcze ... w lesie a ju sk rę targują. a. Niedźwiedź b. Sarna c. Zając d. Lisek . ki świat światem wilk ... nie bedzie bratem. a. Kozie b. Krowie c. Owcy d. Kurze . Jedna ...

wiosny nie czyni. a. Przepiórka b. Sikorka c. Jaskółka d. Indyczka . e szy wr bel w garści ni ... na dachu. a. Pliszka b. Sroka c. Bocian d. Gołąb . ... głosy nie idą w niebiosy. a. Psie b. Baranie c. Lisie d. Wilcze Stronę redaguje Dariusz A. Zeller oPrzysłowiazwierzętach SUDOKU Prawidłoweodpowiedzi: 1b,2a,3c,4d,5b,6a,7c,8c,9d,10a. ZNAJDŹ 5 RÓŻNIC

www.mattmetal.co.uk07845086222SKUPUJEMYKAŻDYMETALIWYWOZIMYŚMIECI!Artur Galla Polski PogrzebowyDom 3 The Pavement Pope’s Lane, London W5 4NG Telefon całodobowy: polskidompogrzebowy.co.uk02088405188 Tel: 07801766959, e-mail: jmnfuneral@gmail.com POLSKI POGRZEBOWYZAKŁADWANGLII  transport zmarłych do Polski  kremacje w Anglii i Polsce  pochówki tradycyjne  załatwiamy wszystkie formalności POGRZEBOWY W ANGLIIu jednorazowe sprzątania u regularne sprzątania u sprzątania na koniec najmu u doświadczeni pracownicy u świetna jakość serwisu u sprzątania komercyjne i biurowe *W cenę nie jest wliczony podatek VAT Wyślij zapytanie na: cleaning@saraint.co.uk lub zadzwoń 0208 8463 612 Działamy prawie w całym Londynie Sara-Int Cleaning Services.indd 2 07/04/2016 12:34:47 020 8810 7788 07932 606 180 GREENMARK Joinery Ltd. Unit W, 272 Abbeydale Road, HA0 1TW London sales@greenmarkjoinery.co.ukwww.greenmarkjoinery.co.uk

1 września 2022 | Nº 963 |

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.