37 Festa Ratafia Santa Coloma de Farners 10 i 11 novembre 2018

Page 90

històrics com en Francesc Rosquellas) i, al mateix temps, oferint un discurs crític, transgressor de “crema del receptari” (sobirania etílica, Manifest del Sobretaula, menys sucre, menys badiana, conèixer el bosc…) per fer obrir els sentits i la consciència, afavorint així l’aparició de nous espais per a la innovació i la creativitat i, des d’aquí, rejovenits, seguir creixent molts anys més.

MIRANT EL FUTUR AMB VALENTIA L’exemple de la família Torra ens serveix també per explicar el que ha estat la ratafia a Santa Coloma de Farners. El naixement de la Festa de la Ratafia l’any 1982 va ser a partir de la necessitat d’un canvi polític i social d’un grup de joves enfront a l’stablishment. El motor que ha fet (i fa) avançar la Festa al llarg d’aquests 37 anys és precisament aquesta tensió entre tradició i modernitat. Aquest és l’esperit de la Confraria de la Ratafia, una entitat que ha homenatjat la tradició coneixent-la i estimant-la a fons per no deixar-la perdre (més de 20 anys fent tallers de ratafia, 37 anys de festa i concurs de ratafies casolanes, reconeixements als i a les ratafiaires

Constatem, però, que fins ara hem dedicat molts esforços a recuperar la ratafia (història, etimologia, mètode, coneixements…) contribuint a que la ratafia no es perdi, perquè és l’únic testimoni viu de la llarga tradició de producció de licors casolans de casa nostra, de la cultura Mediterrània. 90


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.