UPDATE #09 Computrain

Page 2

“DE CURSUS EXCEL ADVANCED: KOPPELINGEN EN MACRO’S GEEFT MIJ MEER ZEKERHEID” Hanan Abdullatif werkt sinds kort als administratief medewerker bij nutsbedrijf Alliander. Ze had al meer dan tien jaar niet meer met Microsoft Excel gewerkt, maar binnen haar nieuwe afdeling wordt het programma heel veel gebruikt. Hanan: “Ik vroeg vaak hulp aan mijn collega’s. Op hun aanraden ben ik toen onder meer de cursus Excel Advanced: Koppelingen en Macro’s gaan volgen via Computrain, onze preferred supplier.”

Voor de voortgang van processen en de datakwaliteit maakt Hanan vooral veel maandelijkse rapportages. “In tien jaar worden programma’s als Excel flink doorontwikkeld, dus een opleiding was niet weg”, vertelt ze. Een van de cursussen die Hanan afrondde is Excel Advanced: Koppelingen en Macro’s. Hanan: “De cursus geeft mij meer zekerheid. Ik hoef minder te vragen aan mijn collega’s. En de cursus geeft mij meer kansen op banen in de toekomst.”

“Ik ken nu nieuwe trucjes” “De opbouw van de cursus was heel goed. Ik heb veel dingen geleerd die ik gelijk kon oefenen in de praktijk. Ik ken nu nieuwe trucjes, heb meer inzicht en meer verstand van koppelingen en macro’s. Ik moet bijvoorbeeld elke maand queries vanuit SAP naar Excel uploaden. Ik kan nu goed lezen of alles in de exports klopt en waar nodig dingen handmatig aanpassen”, zegt Hanan.

“De docenten waren echte professionals” Met acht cursisten vond Hanan de groepsindeling van haar training Excel Advanced: Koppelingen en Macro’s goed en rustig. “Medecursisten hielpen elkaar en ik zat met sommige ook in andere cursusgroepen. We lunchten samen, inclusief de docent, en er hing een leuke en gezellige sfeer. We hebben veel informatie en ervaringen uitgewisseld”, aldus Hanan. Ze volgde ook al Excel Advanced: Formules en Functies, Excel Advanced: Lijsten en Tabellen en Excel Expert: Analyse en Rapportage. Hanan: “De docenten waren allemaal echte professionals. Ze konden alles helder uitleggen, hun aandacht goed verdelen en ze waren geduldig. Onze vragen werden goed beantwoord.”

“Het is me gelukt” Hanan gaat nog Excel Expert: Formulieren en Sjablonen volgen. Soms had ze de cursussen liever in een andere volgorde gevolgd. “Maar het was geen probleem”, zegt ze. “Het is me gelukt. Ik was niet de enige student die zo’n mix van cursussen meemaakte. De docent legde sommige dingen uit een andere cursus dan toch even uit. Ik ben heel erg tevreden over Computrain.”

Ook beter met Excel werken? Excel koppelen aan andere programma’s en taken automatiseren via macro’s? In onze cursus ­Excel Advanced: Koppelingen en Macro’s leer je efficiënter werken met dit spreadsheetprogramma.

computrain.nl/excelkoppelingen

02

“De docenten waren allemaal echte professionals.”


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.