Page 1

UPDATE #09

Magazine voor IT-gebruikers en -professionals

Data science: zet je data om in waarde Een nieuwe kijk op servicegerichtheid met VeriSM™ Wat je moet weten over de SECO-certificering “De business information manager is de sleutel tot een soepele samenwerking tussen IT en de business.” RIKKERT ACHTEREEKTE BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER BIJ YACHT

September 2018


“DE CURSUS EXCEL ADVANCED: KOPPELINGEN EN MACRO’S GEEFT MIJ MEER ZEKERHEID” Hanan Abdullatif werkt sinds kort als administratief medewerker bij nutsbedrijf Alliander. Ze had al meer dan tien jaar niet meer met Microsoft Excel gewerkt, maar binnen haar nieuwe afdeling wordt het programma heel veel gebruikt. Hanan: “Ik vroeg vaak hulp aan mijn collega’s. Op hun aanraden ben ik toen onder meer de cursus Excel Advanced: Koppelingen en Macro’s gaan volgen via Computrain, onze preferred supplier.”

Voor de voortgang van processen en de datakwaliteit maakt Hanan vooral veel maandelijkse rapportages. “In tien jaar worden programma’s als Excel flink doorontwikkeld, dus een opleiding was niet weg”, vertelt ze. Een van de cursussen die Hanan afrondde is Excel Advanced: Koppelingen en Macro’s. Hanan: “De cursus geeft mij meer zekerheid. Ik hoef minder te vragen aan mijn collega’s. En de cursus geeft mij meer kansen op banen in de toekomst.”

“Ik ken nu nieuwe trucjes” “De opbouw van de cursus was heel goed. Ik heb veel dingen geleerd die ik gelijk kon oefenen in de praktijk. Ik ken nu nieuwe trucjes, heb meer inzicht en meer verstand van koppelingen en macro’s. Ik moet bijvoorbeeld elke maand queries vanuit SAP naar Excel uploaden. Ik kan nu goed lezen of alles in de exports klopt en waar nodig dingen handmatig aanpassen”, zegt Hanan.

“De docenten waren echte professionals” Met acht cursisten vond Hanan de groepsindeling van haar training Excel Advanced: Koppelingen en Macro’s goed en rustig. “Medecursisten hielpen elkaar en ik zat met sommige ook in andere cursusgroepen. We lunchten samen, inclusief de docent, en er hing een leuke en gezellige sfeer. We hebben veel informatie en ervaringen uitgewisseld”, aldus Hanan. Ze volgde ook al Excel Advanced: Formules en Functies, Excel Advanced: Lijsten en Tabellen en Excel Expert: Analyse en Rapportage. Hanan: “De docenten waren allemaal echte professionals. Ze konden alles helder uitleggen, hun aandacht goed verdelen en ze waren geduldig. Onze vragen werden goed beantwoord.”

“Het is me gelukt” Hanan gaat nog Excel Expert: Formulieren en Sjablonen volgen. Soms had ze de cursussen liever in een andere volgorde gevolgd. “Maar het was geen probleem”, zegt ze. “Het is me gelukt. Ik was niet de enige student die zo’n mix van cursussen meemaakte. De docent legde sommige dingen uit een andere cursus dan toch even uit. Ik ben heel erg tevreden over Computrain.”

Ook beter met Excel werken? Excel koppelen aan andere programma’s en taken automatiseren via macro’s? In onze cursus ­Excel Advanced: Koppelingen en Macro’s leer je efficiënter werken met dit spreadsheetprogramma.

computrain.nl/excelkoppelingen

02

“De docenten waren allemaal echte professionals.”


Voorwoord Je hebt het vast al heel vaak gehoord, ook van ons: het is hard werken om bij te blijven in IT. Volg jij alle ontwikkelingen nog? Met de informatie uit deze nieuwe UPDATE kun jij weer vooruit met IT.

Data bepaalt steeds meer hoe onze IT-systemen en onze levens eruitzien. Google, Siri, Alexa, Facebook; ze werken allemaal op basis van waardevolle data-analyses. Niet gek dus, dat er de laatste tijd zo veel datagerelateerde ITfuncties zijn ontstaan. Denk aan de data engineer, data-analist en data scientist. Die termen worden nogal eens door elkaar gebruikt, maar het zijn wel degelijk drie verschillende functies. In dit magazine lees je er meer over.

Niet alleen de hoeveelheid data, maar ook thema’s als privacy, cybersecurity en de transitie naar agile en de cloud vragen om een andere manier van werken. Hoe optimaliseer je alle applicaties en laat je ze naar behoren functioneren? Door alle veranderingen krijgt de business information manager meer verantwoordelijkheden. Samen met Yacht maken we momenteel business information managers future proof via een Business

04

Data science: zet je  data om in waarde

06

VeriSM™: beter service management in het digitale tijdperk

08

“Mijn angst voor het onbekende is weg”

09

IPMA Agile Leadership

Information Management Program (BIM) op maat.

Merk je ook dat je steeds vaker je competenties en ervaringen moet kunnen aantonen bij werkgevers? Bijvoorbeeld op het gebied van security, privacy, data protection of business continuity? Er bestaan allerlei Amerikaanse certificeringen, maar als je liever een Europese variant behaalt, is een SECO-certificering iets voor jou. Wat heb je daaraan en is het iets voor jou? We spraken chairman Vincent Jentjens erover.

Ook als projectmanager kun je bijna niet meer zonder certificering. Heb je geen tot

10

Yacht-professionals worden future proof

12

Nieuws

weinig kennis van projectmanagement of ben je juist al een ervaren agile manager? In dit magazine vind je een overzicht van al onze IPMA-trainingen. En over managen gesproken:

14

we vertellen je ook meer over de nieuwe servicemanagementaanpak die eind vorig jaar werd gelanceerd. VeriSM™ is een passende benadering nu vele organisaties een digitale transformatie doormaken en meer met agile, DevOps en cloud computing werken.

Wist je trouwens dat er dit kwartaal een nieuwe versie van Microsoft Office verschijnt? Microsoft geeft zelf nog weinig prijs van de nieuwe functionaliteiten van Office 2019, maar we kunnen gelukkig een goede inschatting maken. Hans van der Meer, Senior Business Group Lead Office 365 bij Microsoft, licht in dit magazine een tipje van de sluier op.

Wil je wel een training volgen, maar liever vanaf je eigen werkplek of vanuit huis? Met Computrain Connected volg je een klassikale training via een live videostream. Een van onze docenten vertelt je er meer over in deze editie van UPDATE. En zoek je een training tegen een aantrekkelijke prijs? Lees dan eens over de subsidies en kortingen die jou en/of je werkgever vooruit

Wat je moet weten over de SECOcertificering

15

Trainingen virtueel bijwonen?

16

Microsoft Office 2019: dit is er nieuw

18

Gratis of voordelig IT-trainingen volgen

19

Startdata

kunnen helpen.

Veel leesplezier!

Leo Demont

Directeur Computrain

COLOFON UPDATE is een uitgave van Computrain en verschijnt 3 keer per jaar Teksten en redactie: Leo Demont, Patrick Kersten, Sjon Post, Bert Kortenoeven, Ans Oude Geerdink, Hans van der Meer, Marije van Wijngaarden, Christine Gijzen Brandmanager: Vyanti Asarfi Vormgeving: Lucien Degens Fotografie: Richard Rood Drukwerk: Muller Visual

Suggesties voor UPDATE: Mail naar communicatie@computrain.nl. Aanmelden voor UPDATE: Bezoek onze website computrain.nl/nieuwsbrief.

COMPUTRAIN.NL

03


zet je data om in waarde Heb je ook te maken met steeds grotere hoeveelheden ongestructureerde data? Om alle gegevens te kunnen verwerken, te analyseren en er voorspellingen mee te kunnen doen, heb je een dataspecialist nodig. Welke specialisten bestaan er en wat moeten ze weten en kunnen?

04

Binnen jouw organisatie ligt een schat aan ge-

Data-analist

Data scientist

gevens om beslissingen op te baseren. Maar wie

Een data-analist staat midden in het werkveld

Data science gaat verder dan het beoordelen van

kan er overweg met die big data? We zien dat er

van data. Hij heeft nauw contact met de data

bestaande data en deze vertalen naar bedrijfs-

een drieluik is ontstaan tussen de data engineer,

engineer en gebruikt de opgeleverde data voor

doelstellingen. Waar een data-analist gebruik-

data-analist en data scientist.

statistische analyses. Deze analyses kunnen

maakt van historische data, maakt de data scien-

het beleid van een organisatie ondersteunen.

tist ongestructureerde data geschikt om hiermee

Data engineer

Hierin wordt vooral teruggeblikt op de pres-

voorspellende analyses uit te kunnen voeren. Dit

Data engineering is het bewerken van zeer

taties van de organisatie; dit is management­

doet hij samen met de dataengineer. Ze extra-

grote sets aan veelal ongestructureerde data,

informatie. De analyses leveren handige infor-

poleren data en weten welke toepassingen en

zodat deze gegevens bruikbaar zijn voor de

matie voor het opstellen van business cases en

algoritmes er voorhanden zijn om aan te passen

organisatie. De data engineer is specialist in

met specifieke probleemanalyses onderzoek je

voor het beoogde doel. De laatste jaren maakt

het opslaan, opschonen en aanbieden van data.

problemen. Een data-analist heeft veel kennis

de data scientist steeds vaker gebruik van machi-

Deze data wordt vervolgens weer verwerkt door

van tools als Excel, PowerBI, SQL en reporting

ne learning en artificial intelligence. De rol van

een data-analist of scientist om de organisatie

tools als ­Tableau en SAS.

de data scientist beperkt zich niet tot kennis van

van operationeel tot strategisch niveau de

data en databases. De data scientist heeft ook

juiste inzichten te geven. Een data engineer is

statische vaardigheden nodig, programmeer-

technisch zeer goed onderlegd, onder andere in

vaardigheden in bijvoorbeeld Python of R en

Hadoop, NoSQL, Python en cloud-omgevingen

kennis van machine learning en/of deep learning

als Amazon en Microsoft.

en artificial intelligence.


Data engineer

Data-analist

Data scientist

Ook bekend als database administrator

Ook bekend als business analist

Ook bekend als datamanager, statisticus

en data-architect

Een data engineer is een veelzijdige

Een data-analist maakt informatie

Data scientists begeleiden data scien-

generalist die computer science gebruikt

begrijpelijk mede door visualisaties voor

ce-projecten van begin tot eind. Ze ver-

om grotere datasets te verwerken. De

stakeholders in de organisatie.

engineer focust zich op databronnen

werken data, ontwerpen voorspellende modellen en presenteren de resultaten.

samenvoegen, datasets opschonen en data beschikbaar stellen voor verdere verwerking door data scientists en data-analisten. Skills: programmeren, wiskunde,

Skills: statistiek, communicatie,

Skills: wiskunde, programmeren,

big data

bedrijfskennis

communicatie

Gebruikt technieken en tools als:

Gebruikt technieken en tools als:

Gebruikt technieken en tools als:

Hadoop, NoSQL, Python

Excel, Tableau, SQL

SQL, Python, R

Meer weten over data science? Trainingen voor data engineers

Trainingen voor data-analisten

Trainingen voor data scientists

Big data on AWS

MOC On Demand 10988: Managing SQL

Querying data with Transact SQL (MOC20761)

Business Intelligence Operations – PLUS

Excel Formules en Functies

Big Data Fundamentals

Excel Analyse en Rapportage

Leergang Big Data

Analyzing Data with Excel (MOC20779)

HBO Bachelor Informatica specialisatie

Excel Power BI

Business intelligence en big data

Analyzing Data with Power-BI (MOC20778)

Analyzing Big Data with Microsoft R (MOC20773)

Perform Cloud Data Science with Azure Machine Learning (MOC20774)

Querying data with Transact-SQL (MOC20761)

Masterclass Artificial Intelligence

Microsoft Professional Program: Big Data

HBO Big Data Analytics

Implementing a SQL Data Warehouse

Big Data Strategy and Analytics

(MOC20767)

Programming with Python for Data

Developing SQL Data Models (MOC20768)

Science •

Programming with R for Data Science

Microsoft Professional Program: Data Science

Microsoft Professional Program: Artificial Intelligence

COMPUTRAIN.NL/DATASCIENCE COMPUTRAIN.NL

05


VeriSM : beter service management in het digitale tijdperk ™

Mede doordat zo veel bedrijven met ITIL werken, is het framework uitgegroeid tot de standaard voor service management. Maar ITIL heeft een nieuwe concurrent. VeriSM™ houdt rekening met de nieuwe manieren van werken en technologieën als cloud, continuous delivery, DevOps en agile. Een nieuwe kijk op servicegerichtheid.

Voorheen werkten de verschillende afdelingen die bij service management

Het beheerraamwerk van VeriSM™

betrokken zijn, veelal in silo’s. Deze bestaan uit een netwerkbeheerteam, ap-

VeriSM™ heeft als filosofie dat je voor service management en servicegericht-

plicatieteam, databaseteam, hosting- en storageteam. Vaak zijn dit niet alleen

heid een aanpak op maat kunt ontwikkelen. Dit door rekening te houden met

aparte teams, ze zitten fysiek veelal ook nog eens op verschillende locaties. Het

de grootte van de organisatie, de prioriteiten, de organisatiecultuur, het markt-

in beheer nemen van een nieuwe of gewijzigde applicatie of dienst moet met al

segment en het soort diensten of producten dat een bedrijf aanbiedt. VeriSM™

deze teams worden afgestemd. Dit geldt ook voor het beheer dat na de imple-

doet dit mede aan de hand van een management mesh. Dit is de matrix waar

mentatie plaatsvindt. ITIL is hiervoor zeer geschikt. Het biedt

VeriSM™ op drijft. Dit beheerraamwerk wordt gevormd door

namelijk een vaste set aan processen die een gemeenschappe-

een combinatie van technieken om de verwachte support in

lijk kader bieden, voor processen als Incident, Problem, Chan-

te richten op het gebied van middelen, de omgeving, nieu-

ge en Release Management.

we technologieën en managementgebruiken. Het verschil met ITIL is onder andere dat er kaders geschetst worden, in plaats

Agile en VeriSM

van gedetailleerde procesomschrijvingen. Hiermee ontstaat

De laatste jaren werken steeds meer bedrijven op een agile

flexibiliteit voor de wensen en gebruikte technologieën van

manier en volgens DevOps. Afzonderlijke afdelingen worden

een organisatie.

steeds meer als één team gezien. Ze werken nauwer samen en collega’s zitten

06

fysiek ook vaker op dezelfde locatie. Daardoor wijzigt onder andere de manier

Vooruit met huidige processen en tooling

waarop systemen en applicaties worden getest en geïmplementeerd. Service

Een andere eigenschap van VeriSM™ is dat het de huidige processen en tooling

management moet zich dus hierop aanpassen. Met ITIL lukt dat maar tot op ze-

niet vervangt, maar de sterke punten probeert te versterken. Het is dus niet

kere hoogte. VeriSM™ geeft je een frisse blik op hoe service management inge-

nodig om processen en tooling volledig opnieuw in te richten. Wat goed werkt,

richt en uitgevoerd kan worden. Het biedt onder andere een set richtlijnen voor

hoeft niet aangepast te worden. Een deel van de ITIL-processen en -systemen

service management gericht op kwaliteit, risico, compliance en verbetering.

kun je dus gewoon blijven gebruiken.


Interactie in hele organisatie

Redesign van ITIL

Ook richt VeriSM™ zich erop dat servicegerichtheid niet een taak is van een

De eigenaar van ITIL, Axelos, onderkent het succes en de insteek van VeriSM™

of enkele afdelingen, maar dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is

en heeft inmiddels een redesign van ITIL aangekondigd. Het ontwerp moet

door de gehele organisatie heen. Er is dan ook geen sprake van een VeriS-

voor het einde van dit jaar klaar zijn. In ITIL-versie 4 wil men onder andere

M™-afdeling of -team. Dit sluit aan bij de ontwikkeling dat een organisatie

rekening houden met ontwikkelingen als DevOps, agile en cloud computing.

niet langer als gesloten eenheid kan opereren. Communicatie is bijvoorbeeld

Hoe VeriSM™ en ITIL 4 zich verder ontwikkelen blijft voor nu nog de vraag.

allang niet meer alleen een taak van de afdeling marketing en communica-

Maar het is zeker een positieve ontwikkeling dat er goed gekeken wordt naar

tie. Mede door de digitalisering en opkomst van social media is er interactie

de huidige werkwijzen in het digitale tijdperk.

op alle niveaus binnen een organisatie. Voor al deze interacties geldt dat de beleving van de klant beïnvloed wordt door de kwaliteit en service- en oplos-

Meer leren over VeriSM™? Binnenkort lanceren we een training VeriSM™.

singsgerichtheid van de interactie. Dit vraagt dan ook een andere aanpak dan

Houd onze website in de gaten.

die van een gesloten servicemanagementafdeling.

Dus, wat is de toegevoegde waarde van VeriSM™? Framework ITIL is de afgelopen twintig jaar uitgegroeid tot de standaard voor service management. Het is een bewezen aanpak voor het inrichten en verbeteren van servicemanagementactiviteiten. Maar organisaties veranderen steeds sneller en VeriSM™ biedt een nieuwe kijk op hun servicegerichtheid. Er wordt rekening gehouden met de voordelen en sterke punten van de huidige servicemanagement-standaarden en tooling. En met de opkomende technologieën en filosofieën als agile, DevOps, cloud, virtualization en containerization.

VeriSM™ houdt rekening met de nieuwe manieren van werken en technologieën, zoals cloud, continuous delivery, DevOps en agile.

COMPUTRAIN.NL

07


“MIJN ANGST VOOR HET ONBEKENDE IS WEG” In haar nieuwe functie moest Brenda de Graaf met Microsoft Office aan de slag. “Office was voor mij abracadabra. Ik heb daarom zes verschillende trainingen gevolgd om het hele Office-pakket onder de knie te krijgen”, vertelt Brenda. Een van de trainingen die zij volgde was Wegwijs op de Computer.

Brenda werkte thuis en in eerdere functies niet met het Microsoft-systeem. Toen zij een nieuwe baan kreeg op het gebied van planning en receptie, kwam Office opeens om de hoek kijken. Haar Office-kennis deed ze op bij Computrain. Brenda: “Ik kreeg voldoende informatie om er echt wegwijs mee te worden. Ik weet nu waar ik wat kan vinden en hoe ik alles op de rit krijg. Mijn angst voor het onbekende is weg.” Brenda heeft nu een administratieve functie: “Mijn opleiding komt daarin goed van pas en als ik ooit besluit weer te gaan solliciteren, is het fijn dit papiertje op zak te hebben.”

“Gemotiveerde docenten” Dat de kwaliteit van een training voor een groot deel wordt bepaald door de docent, beaamt Brenda. “Mijn docent tijdens Wegwijs op de Computer was heel fijn. Hij had heel veel geduld en nam de tijd voor vragen. Hij verplaatste zich in alle mensen in mijn groep. Ik heb bij Computrain nu trainingen gevolgd van zes verschillende docenten en zij waren allemaal super gemotiveerd.”

“Goede basistraining” “Ik volgde mijn zes Office-trainingen niet helemaal in de volgorde die ik had gewild, want ik begon met Excel. Maar Wegwijs op de Computer vind ik een goede basistraining. Daarna kun je er zelf induiken en verder oefenen.” Dat oefenen deed Brenda al tijdens de les: “De opdrachten in het lesmateriaal leken soms moeilijk, maar waren eigenlijk simpel als je ze uitvoerde.”

“Heel erg goed verzorgd” Brenda kijkt met een goed gevoel terug op al haar gevolgde Computrain-trainingen. “De leslocaties zijn altijd prima en alles is heel erg goed verzorgd. Ik heb een zeer positief gevoel aan de trainingen overgehouden. Computrain komt heel professioneel over.”

Hoeveel weet jij van Microsoft Office? Ook beter en sneller met Microsoft Office leren werken, maar weet je niet welke cursus bij jou past? Ontdek jouw kennisniveau binnen 2 minuten met de gratis Office-keuzetest. Aan het eind van de test krijg je een vrijblijvend cursusadvies en gratis lesmateriaal.

computrain.nl/keuzetest

08

“Mijn docent tijdens Wegwijs op de Computer was heel fijn”


IPMA Agile Leadership, IPMA A, B, C, D of PMO: ­welke certificering past bij jou? De International Project Management Association (IPMA) helpt professionals wereldwijd hun competenties te verbeteren in project-, portfolio- en programmamanagement. IPMA is geen methode, maar een onafhankelijk en internationaal keurmerk. In de vorige editie van UPDATE vertelden we je al over het certificaat IPMA Agile Leadership. Je kunt bij Computrain ook een certificering IPMA A, B, C, D of PMO halen. Een overzicht. JOUW WENS

INSTAPEISEN/ VOOROPLEIDING

TOETSING

JOUW CERTIFICAAT

Ik heb geen tot weinig kennis van projectmanagement en ik wil ermee kennismaken.

Geen

IPMA theorie-examen

IPMA D

Ik heb enige kennis van projectmanagement en ik ben nu of binnenkort projectondersteuner.

Geen

IPMA PMO theorie-examen

IPMA PMO

Ik heb ruime ervaring als projectleider van eenvoudige projecten en ik wil meer theoretische kennis.

Geen

IPMA C theorie-examen

IPMA C theorie

Ik heb ruime ervaring als projectleider van eenvoudige projecten en ik wil mij certificeren.

IPMA-assessment op basis van ervarings­ documenten

IPMA C

Agile Leaderschip theorie-examen

IPMA Agile Leadership theorie

De laatste 6 jaar minimaal 36 maanden in een agile omgeving gewerkt, in een functie die agile leiderschapskwaliteiten vereiste. Agile Leadership theoriecertificaat Portfolio met voorbeelden van jouw agile aanpak en leiderschap in de praktijk.

IPMA-assessment op basis van ervaringsdocumenten

IPMA Agile Leadership

De laatste 8 jaar minimaal 5 jaar ervaring als projectmanager, waarvan 3 jaar op niveau IPMA B.

IPMA mondeling theorie-examen + assessment op basis van ervarings­ documenten

IPMA B project-/ programma-/ portfoliomanager

IPMA-assessment op basis van ervaringsdocumenten

IPMA A Project/ Programma/Portfolio manager

• •

Ik heb ervaring met agile werken en ik wil mijn kennis uitbreiden.

Geen

Ik ben een ervaren agile professional en ik wil mij certificeren als agile leider.

• • •

Ik heb ruime ervaring als manager van complexe projecten/programma’s/portfolio’s en ik wil mij laten certificeren als senior projectmanager, programmamanager of portfoliomanager.

• Of: •

Ik heb ruim 5 jaar ervaring als manager van complexe projecten/programma’s/portfolio’s en ik wil mij laten certificeren.

• •

Aanmelding binnen 18 maanden na inschrijving voor IPMA C theorie-examen. Een geldig IPMA C theorie­certificaat. De laatste 6 jaar minimaal 36 maanden ervaring als projectmanager van projecten op niveau IPMA C.

De laatste 8 jaar minimaal 5 jaar ervaring als programmamanager/portfoliomanager in een leiderschapsrol in complexe programma’s/portfolio’s. De laatste 12 jaar minimaal 5 jaar ervaring als project-/programma-/portfoliomanager, waarvan 3 jaar op niveau IPMA A. Minimaal 2.500 uur besteed aan projecten op niveau IPMA A.

NIVEAU

DUUR VAN PROJECT

AANTAL MENSEN AANGESTUURD

AANTAL TEAMUREN

AANTAL UREN AAN HET PROJECT BESTEED

AANTAL BELANG­ HEBBENDE PARTIJEN

IPMA C

≥ 3 maanden

≥5

≥ 1.100

≥ 200 uren als projectmanager

≥4

IPMA B

≥ 9 maanden

≥ 10

≥ 6.250

≥ 700 uren als projectmanager

≥8

IPMA A

≥ 18 maanden

≥ 30

≥ 30.000

≥ 2.400 uren als projectmanager/ directeur

≥ 16, waarvan minimaal 6 op directieniveau

COMPUTRAIN.NL

09


Yacht-professionals worden future proof business information managers Bedrijven hebben behoefte aan een nieuw type business information manager. Yacht ontwikkelde samen met Computrain een Business Information Management Program (BIM) op maat, om huidige functioneel beheerders en business information managers klaar te stomen voor hun nieuwe rol.

Bij veel organisaties is de agile-transitie in volle gang en thema’s als privacy

Mediors en seniors in een groep

en cybersecurity vragen om een andere manier van werken. Daarnaast nemen

In april startten de eerste vijftien Yacht-medewerkers met het programma. Deze

cloudapplicaties een vlucht en outsourcing van IT is steeds vaker een logische

deelnemers werken in de rol van functioneel beheerder en business informati-

keuze. Dat heeft grote impact op de rol van de business information manager.

on manager. De volgende groep start in oktober. Met goede begeleiding en

Rikkert Achtereekte, business development manager bij Yacht: “Bij de overheid

training halen ze binnen twee jaar alle relevante certificeringen op het gebied

en vooral binnen gemeentes staat veel te gebeuren op het gebied van informa-

van ITIL, BiSL, agile en scrum, privacy, dataprotectie en persoonlijke effectiviteit.

tiegestuurd werken. De business information manager is dan belangrijk om een

Mediors en seniors trainen ook hun coachings- en leiderschapsvaardigheden.

verbinding te maken tussen IT en de business. Hij is de sleutel tot een soepele

Rikkert: “De huidige groep is gemixt qua niveau. Sommigen hebben al vele ja-

samenwerking.”

ren ervaring, anderen zijn soms pas een jaar of drie in deze rol actief. Ongeacht hun ervaring zijn het veelal medewerkers die net bij ons in dienst zijn. Allemaal

Nieuw type business information manager

hebben ze dezelfde potentie en wens om zich verder te ontwikkelen.”

Waar de focus voorheen lag op het beheren van applicaties, gaat het nu veel meer om regievoering over IT. Over het begrijpen van de business en het leggen

Learning by doing

van verbindingen met stakeholders. Daarom groeit de vraag naar een nieuw

Het BIM-programma is opgezet rond drie leervormen. “Ten eerste learning by

type business information manager. “Professionals die uitblinken in communi-

doing. Alle deelnemers werken tijdens hun opleiding bij een opdrachtgever,

ceren, regievoeren en beïnvloeden, die klantgericht denken en handelen, en

dus ze brengen het geleerde direct in de praktijk. Zo wordt de kennis tastbaar

die kunnen omgaan met weerstand. Professionals die up-to-date kennis hebben

en werkbaar. En daar gaat het om. Voor de start van het programma vragen

van wet- en regelgeving én de agile-principes omarmen. Dat komt allemaal aan

we deelnemers onder meer naar hun ambitie, waar ze een kick van krijgen, in

bod in het tweejarige BIM-programma van Yacht en Computrain”, aldus Rikkert.

welke rol en bij welk type bedrijf ze willen werken. Yacht-professionals gaan bijvoorbeeld aan de slag met het elektronisch patiëntendossier in een zorg­ instelling. Of ze analyseren de huidige processenstructuur bij een gemeente en optimaliseren deze”, vertelt Rikkert.

10


Leren van elkaar “Ten tweede geloven we in leren door intervisie en reflectie, en ten derde in leren door training. De klassikale bijeenkomsten van Computrain zijn een fijne manier om een andere blik te krijgen op jouw vraagstuk. Waar loop je tegenaan, hoe kun je je verder ontwikkelen? Doordat de deelnemers allemaal bij verschillende opdrachtgevers werken, kunnen ze elkaar steeds waardevolle adviezen geven. We organiseren ook zelf coachingsavonden. Bij ons of bij een klant op locatie.”

“De business information manager is de sleutel tot een soepele samenwerking tussen IT en de business.” Samenwerking met Computrain Volgens Rikkert heb je voor zo’n maatwerk opleidingstraject een hecht partnership nodig. “Het is meer dan alleen een training en een certificaat. Onze klanten, eigen specialisten en die van Computrain waren continu betrokken bij de opzet van het programma. Welke onderwerpen moeten zeker aan bod komen? Wat zijn uitdagende lesvormen voor onze professionals? Welke zijn goed werkbaar naast een fulltime opdracht bij een klant? Daar heeft Computrain goede oplossingen voor. We werkten met componenten uit hun brede portfolio die wij belangrijk vinden. Denk aan agile, scrum en dataprotectie. Maar er werd niet zomaar iets van de plank gepakt; dit is maatwerk en dat voelt goed.”

Eagerness om te leren Het BIM-programma is net begonnen, maar Rikkert ziet al veel enthousiasme onder de deelnemers: “De sfeer in de groep is goed en de eagerness om te leren is groot.” Deelnemer Irene Baarsen, senior functioneel beheerder: “Het

Over Yacht

Business Information Management Program daagt mij uit om de lat voor mezelf

Yacht is een van de grootste zakelijke dienstverleners op

telkens hoger te leggen. Dat komt door de uitdagende opdrachten, waarbij

het gebied van advies en detachering in de publieke sec-

voorop staat dat ik als professional in mijn kracht sta. Persoonlijke ontwikkeling

tor. Yacht is onderdeel van Randstad Groep Nederland

in combinatie met waarde toevoegen aan mijn opdrachtgever, levert mij veel

en actief in zeven vakgebieden: IT, Finance, Engineering,

werkplezier op.’’

Legal, HRM, Marketing & Communications, Supply Chain Management & Procurement en de Publieke Sector.

COMPUTRAIN.NL

11


Nieuws Nieuwe e-learning: Dataprivacy en AVG

Kijk voor meer nieuws op computrain.nl of volg ons op social media

Cedeo: klanten zijn tevreden over Computrain Hoe waarderen onze opdrachtgevers en cursisten de samenwerking, dienstverlening en onze presta-

De nieuwe Algemene verordening gegevensbes-

ties? Maken we onze verwachtingen en beloften waar? Cedeo vroeg het onze klanten. Cedeo is een

cherming (AVG) is ingegaan. Wat houdt deze

gerenommeerde, onafhankelijke instantie die klanttevredenheidsonderzoek doet onder inkopers van

privacywetgeving in? Wat merk je ervan in je

opleidingen. De resultaten waren zeer positief: 90 procent van de respondenten is tevreden en 10

werk en in het dagelijks leven? Ontdek in onze

procent zelfs zeer tevreden. Hiermee hebben we opnieuw voor 2 jaar de Cedeo-erkenning gekregen!

nieuwe online training Dataprivacy en AVG wat

Voor zowel de open opleidingen als de maatwerktrajecten. Om deze erkenning te krijgen, moet ruim

de AVG betekent voor jouw eigen privacy en

80 procent van de opdrachtgevers tevreden tot zeer tevreden te zijn over de onderzochte organisatie.

wat de gevolgen zijn voor jouw organisatie. Je

Fijn dat we jullie zo goed vooruit kunnen helpen!

leert in je eigen tempo op het tijdstip en de plek die jou het beste uitkomen.

computrain.nl/erkenningen

computrain.nl/trainingavg

Nieuwe Masterclasses in september en oktober Om jou helemaal up-to-date te houden organiseren we geregeld Masterclasses. In één avond praat een expert je bij over een actueel IT-thema. Op 24 mei kwamen er bijvoorbeeld zo’n 50 geïnteresseerden naar de Masterclass Cybersecurity in Utrecht. Zij weten nu hoe een hacker te werk gaat, hoe je de risico’s van cyberaanvallen beheerst én daarbij rekening houdt met de GDPR/AVG.

Inloopavond: stel je vragen over HBO IT-opleidingen

Ook een Masterclass meemaken?

Twijfel je over welke HBO IT-opleiding het

Inloopavond

Je kunt je nog aanmelden voor:

beste bij jou past? Wil je weten hoe je zo’n

Wanneer: 27 november 2018

Masterclass Artificial Intelligence

opleiding betaalt? Bezoek een Inloopavond

Hoe laat: 17.00 - 20.00 uur

Dinsdag 2 oktober 2018

voor een persoonlijk adviesgesprek met

Waar: Marathon 5, Hilversum

18.00 - 21.30 uur

een van onze opleidingsadviseurs. Wist je

Toegang is gratis.

BCN Utrecht CS

bijvoorbeeld dat je voor verschillende HBO

€ 195,- exclusief btw

Bacheloropleidingen tot € 10.000,- subsidie krijgt? Om antwoord te krijgen op al je vra-

Wordt of is de computer slimmer dan de mens? Na deze Mas-

gen, kun je voor jezelf een tijdvak van 30

terclass snap je artificial intelligence en ken je de voordelen,

minuten reserveren. Reserveer snel je plek!

mogelijkheden en obstakels.

computrain.nl/inloopavond computrain.nl/masterclass-ai

12


Microsoft Inspire 2018: learning en readiness Hij benoemde data en artificial intelligence als de belangrijke speerpunten het komende jaar, met als doelstelling om AI-oplossingen naar elke industrietak te brengen. Hiervoor is er is wel een overduidelijk gebrek aan het juiste IT-talent. Learning en readiness zijn daarom de belangrijkste focusgebieden. Opleiders als Computrain krijgen een belangrijkere rol en er verschijnen vernieuwde certificeringen die beter aansluiten op de markt en behoeften. Van typische productcertificeringen verschuiven we naar relevante functiecertificeringen, zoals Azure Developer en Azure Architect.

In juli was Computrain weer aanwezig bij Microsoft Inspire, de

Microsoft Professional Programs

internationale informatiebijeenkomst in Las Vegas voor Microsoft-

“Ik sprak tijdens Inspire met vele van de 550 aanwezige Nederlandse

partners. Dit jaar werd Inspire gecombineerd met Microsoft Ready, het

Microsoft-partners. Hoe kunnen we samen hun business uitbreiden en

interne evenement voor Microsoft-medewerkers, waardoor er meer dan

vergroten? Bijvoorbeeld met onze Learning as a Service-oplossing en

40.000 aanwezigen waren.

de Adoptiebox voor hulp bij de adoptie van Office 365”, aldus Patrick. Meer weten over hoe Microsoft Professional Programs jou of jouw klan-

Patrick Kersten was namens Computrain aanwezig bij Inspire:

ten kunnen helpen op het gebied van data science en AI? Neem contact

“De keynote-­presentatie van Microsoft-CEO Satya Nadella sprong

met ons op via info@computrain.nl.

er natuurlijk uit.

Leerwerktrajecten Data Protection Officer en Blockchainspecialist Ben jij ook op zoek naar een Data Protection Officer of Blockchainspecia-

Meer weten? Kom naar ons New Potentials IT Event

list? Laat huidige medewerkers of externe kandidaten en werkzoekenden

voor werkgevers en werkzoekenden.

in 3 tot 6 maanden door ons omscholen. We zoeken kandidaten die passen bij jouw organisatie en het functieprofiel en begeleiden hen naar die

New Potentials IT Event

baan. We werken hiervoor nauw samen met onder meer privacy-expert

Wanneer: 15 oktober 2018

The Privacy Factory. In oktober starten er weer leerwerktrajecten voor

Hoe laat: 15.00 - 19.30 uur

Data Protection Officers en Blockchainspecialisten.

Waar: BCN Utrecht CS Toegang is gratis.

computrain.nl/new-potentials-event

-EVENT-

een initiatief van

COMPUTRAIN.NL

13


Wat je moet weten over de SECO-certificering Nu bij Computrain op niveau Foundation én Practitioner Om IT-professionals meer verdieping en extra certificeringen te bieden, breidt Computrain de samenwerking met SECO-Institute uit. SECO is Europa’s certificeringsorgaan op het gebied van security en continuity. Wat heb je aan een SECO-certificering en is het iets voor jou? We spraken chairman Vincent Jentjens erover.

SECO-Institute biedt certificeringen van beginners-

Instappen op jouw niveau

Praktisch toepasbare kennis

tot seniorniveau in: information security, IT-security,

“SECO-trainingen passen wel in onze cultuur. We

Waarom koos SECO-Institute voor de samenwerking

privacy en data protection, ethical hacking, secure

hanteren een andere manier van lesgeven en het

met Computrain? “Onze organisaties en visies op

software, business continuity en crisismanagement.

cursusmateriaal is anders dan in Amerika. We bie-

leren sluiten goed op elkaar aan. We snappen Ne-

Vincent Jentjens, chairman SECO-Institute: “Certifi-

den een doorlopende leerlijn. Je kunt in zeven

derlandse organisaties en willen praktisch toepas-

cering is voor IT’ers heel belangrijk. Niet alleen voor

tracks instappen op het niveau dat jij wilt. Ook

bare kennis delen. Ook onderzoeken we momen-

je eigen ontwikkeling. Veel werkgevers eisen aan-

zonder werkervaring of als je nog niet eerder een

teel samen de mogelijkheden van SECO-e-learning.

toonbare kennis en kunde.”

SECO-training hebt gevolgd. Onze trainingen pas-

In de toekomst kunnen deelnemers ook kiezen uit

sen bij het werkveld, zijn to-the-point en gedegen.

meerdere leslocaties. We werken al lang samen met

Trainingen passend bij

Wij leiden jou op voor die specifieke functie in jouw

Computrain en we begrijpen elkaar”, aldus Vincent.

Nederlandse cultuur

organisatie”, vertelt Vincent.

Meer weten over

Wat is de toegevoegde waarde van een SECO-­ certificering ten opzichte van Certified Ethical

Nu ook niveau Practitioner

SECO-certificeringen?

Hacker van EC-Council, en Certified Information

IT-professionals kunnen bij Computrain al diverse

Neem voor meer informatie over de SECO-trainin-

Security Manager van ISACA? Vincent licht toe:

tweedaagse SECO-trainingen volgen op Foundati-

gen gerust contact op met Computrain. We advise-

“Die populaire certificeringen zijn gebaseerd op de

on-niveau. Dat is het niveau ‘ik moet iets van the-

ren je graag.

Amerikaanse cultuur en wet- en regelgeving. Hoe

ma X weten’. Voortaan kunnen zij bij Computrain

ze daar organisaties inrichten en besturen, verschilt

ook kiezen voor het niveau Practitioner: hoe ga ik

van de Europese en Nederlandse manier. Amerika-

thema X implementeren? Zo’n training duurt vijf

nen werken ook met dikke lesboeken en de trainin-

dagen. Practitioner is te vergelijken met het niveau

gen zijn gericht op kennen in plaats van kunnen.

van de bekende Amerikaanse certificeringen. IT’ers

Bovendien zijn het opzichzelfstaande medior-certi-

die op het hoogste niveau in hun organisatie met

ficeringen. Als junior kun je niet instromen en als

een thema aan de slag willen, gaan voor het niveau

expert leer je niets nieuws.”

expert of de titel certified officier naar Security Academy van SECO-Institute.

14

computrain.nl/security


Trainingen virtueel bijwonen? Ontdek Computrain Connected Collega’s over de hele wereld een ITIL® Foundation-certificaat laten behalen? Maar liever niet via een klassikale training, maar via training op afstand? Ontdek Computrain Connected en lees hoe ITIL-expert en trainer Nadine Fruin hiermee werkt.

Met Computrain Connected volgen medewerkers een training op een plek die voor hen het meest praktisch is. Dat hoeft niet de leslocatie te zijn. Een deelnemer volgt de training namelijk op een eigen computerscherm via een live video- en audiostream van de klassikale training. Deelnemers kunnen direct communiceren met de trainer en de andere aanwezigen. Soms zijn dat andere ingelogde deelnemers, soms ook collega’s die wel fysiek aanwezig zijn in de les. De trainer houdt iedereen

“Alle Connected-deelnemers zijn geslaagd voor hun examen ITIL® Foundation”

actief betrokken bij de les.

ITIL® op afstand leren

Checken of alles duidelijk is

Iedereen geslaagd voor examen

Om te zorgen dat iedereen alles uit de Connected-

“Ik beleef er enorm veel plezier aan als cursisten

®

training haalt, zorgt Nadine er altijd voor dat

iets begrijpen en er echt iets mee kunnen. Reflectie

Foundation – uit een reeks van vijf – voor een

iedereen betrokken blijft bij de training. “Ik

en discussie zijn waar het voor mij om draait tijdens

internationale organisatie. ITIL

Trainer

Nadine

gaf

onlangs

via

Computrain

Connected weer een driedaagse training ITIL

is wereldwijd

controleer of het overkomt wat ik allemaal vertel.

een training. Daar leert iedereen veel van en het

het referentiekader voor de inrichting van IT-

Deelnemers durven het niet altijd te zeggen als ze

nodigt uit tot nadenken. We lachen ook veel in

servicemanagementprocessen

®

een

iets niet helemaal snappen. Maar bij de aanwezigen

mijn trainingen. Ik maak grappen en provoceer

organisatie. Nadine: “Er zaten mensen bij mij in het

binnen

kan ik dat zien aan hun reactie. Aan de cursisten

een beetje. Je bent meerdere trainingsdagen

lokaal en anderen volgden de les via hun computer,

op afstand vraag ik altijd direct of iets duidelijk is.

samen, dus ik zorg dat mensen zich op hun gemak

vanaf de meest exotische plekken in de wereld.

Ik weet waar de problemen kunnen liggen, want

voelen. Dat leert prettiger, en het werkt: laatst zijn

Lesgeven op afstand is een leuke uitdaging voor

ik heb veel ervaring met de ITIL -materie”, vertelt

alle deelnemers geslaagd voor hun examen ITIL®

mij. Wat is de beste aanpak en hoe zorg ik dat

Nadine.

Foundation.”

®

cursisten het maximale uit de training halen? Je traint niet voor puur een papiertje. Iemand neemt kennis tot zich en wordt gevormd als persoon.”

Ook medewerkers op afstand laten trainen en hiermee tijd en geld besparen? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over Computrain Connected.

COMPUTRAIN.NL

15


Microsoft Office 2019: dit is er nieuw Dit kwartaal verschijnt er een nieuwe versie van Microsoft Office. Met Office 2019 kun je nog betere content en analyses maken en je mailbox efficiënt organiseren. Wat is er nieuw in Office 2019? Hans van der Meer, Senior Business Group Lead Office 365 bij Microsoft, geeft je een tipje van de sluier.

Voor iedereen die nog niet in de cloud werkt, is

Windows 10 en 7 jaar support

er dit jaar – waarschijnlijk vanaf de herfst – een

Office 2019 werkt alleen op besturingssysteem Windows 10. Werk je met een

nieuwe perpetual versie van Office. Je schaft een-

oudere versie van Windows, dan kun je oudere Office-programma’s blijven

malig een licentie Office 2019 aan en je kunt het

­gebruiken. Bij Office 2019 krijg je zeven jaar ondersteuning. Dat is minder

zo lang blijven gebruiken als jij wilt. Je pakket

dan de tien jaar van eerdere Office-versies. Na die zeven jaar eindigt ook de

wordt niet bijgewerkt. Dit is dan ook het grote

support­periode van Office 2016. Waarschijnlijk verschijnt er na Office 2019 dus

verschil met Office 365. Voor die cloudversie be-

ook geen nieuwe versie meer. Dan kom je alleen nog aan licenties via Office 365.

taal je maandelijks of jaarlijks en je krijgt elke maand updates. In Office 365 heb je meer mogelijkheden en je hoeft niet steeds drie jaar te wachten op een

Cursus Office 2019

nieuwe versie.

Benieuwd naar de nieuwste mogelijkheden van Office? Schaf dan binnenkort Office 2019 aan. Of abonneer je op Office 365 om altijd te profiteren van de

Weinig bekend over features

nieuwe functies. Laat je meer over Office vertellen tijdens een cursus van Com-

Het pakket Office 2019 bestaat uit de apps Word, Excel, PowerPoint, Outlook

putrain. Onze cursussen zijn altijd up-to-date.

en Skype for Business en de serversoftware Exchange, SharePoint en Skype for Business. Microsoft geeft zelf nog weinig prijs van de nieuwe functionaliteiten.

Microsoft Office 365 Fundamentals

Gebaseerd op wat ze zelf hebben gezegd, de previews en de belangrijkste fea-

Excel Advanced: Formules en Functies

tures van Office 365, kunnen we een inschatting maken.

Excel Advanced: Lijsten en Tabellen Excel Advanced: Koppelingen en Macro’s

Updates en click-to-run

Word Advanced: Documenten Indelen

Een aantal belangrijke wijzigingen in Office 2019 zijn onder andere een

Word Advanced: Mailings Verzorgen

­opfrisbeurt van de gebruikersinterface, 3D- en animatieopties, nieuwe formules

PowerPoint Advanced: Dynamische Presentaties en Animaties

en grafieken, verbeterde tekengereedschappen en makkelijker e-mailmanage-

Outlook Advanced: Efficiënter en Georganiseerder Werken

ment in PowerPoint, Excel, Word en Outlook. Ook voor beheerders verandert er het een en ander. De setup is een zogenoemde click-to-run-installatie en daarmee nemen we afscheid van de MSI-setup.

16


Enkele nieuwe functies van Office 2019 PowerPoint •

Morph/Zoom/3D: visuele animaties en 3D-objecten, bewegende beelden maken tussen dia’s en binnen in de dia’s.

Iconen, SVG, modellen: meer elementen om je presentatie te verrijken.

Inking features: verschillende virtuele penopties (voor stylus, muis of vinger).

Excel •

Power Pivot: betere en snellere data-analyses en datamodellen maken.

Trechterdiagrammen en 2D-kaarten: geografische gegevens visualiseren, inzichten, trends en kansen in kaart brengen, kaarten invoegen in Word, PowerPoint en Outlook.

Power Query: snel zoeken naar gegevensbronnen, data transformeren en bronnen combineren.

Power BI-integratie: gebruik Excel met Power BI en Power Query.

Word •

Focus Mode: tools om tekst makkelijker te lezen en begrijpen.

Getypte tekst door de computer laten oplezen.

Verbeterde toegankelijkheid.

Outlook •

Update van de contact cards.

Office 365 Groups: groepen maken en toevoegen

aan Outlook.

Microsoft Teams: effectief samenwerken

Mentions: gebruik een @ voor een naam in

Een van de nieuwere onderdelen binnen Microsoft

een e-mail of kalender en die persoon wordt

­Office 365 is Microsoft Teams. Hiermee werk je effectief

automatisch toegevoegd als ontvanger.

samen met je collega’s, ook als ze ver weg zijn. M ­ icrosoft

Focused inbox: splitst je mailbox in twee tabs. Je

Teams biedt één locatie voor personen, gesprekken,

belangrijkste e-mails staan onder de tab Focused

­bestanden en hulpmiddelen. Het is een complete oplos-

en de andere mails staan onder Other.

sing voor chatten en online vergaderen. Kennismaken

Travel en delivery summary cards:

met Microsoft Teams? Volg onze 1-daagse training en

reisreserveringen en bezorginformatie in je inbox

leer samenwerken met collega’s in hetzelfde bestand,

en kalender.

je aanwezigheidsstatus instellen en audio- en video­ mogelijkheden gebruiken.

computrain.nl/office computrain.nl/microsoftteams

COMPUTRAIN.NL

17


Gratis of voordelig IT-trainingen volgen

die training of opleiding volgen die eerst een hele investering leek. Betaalt je werkgever? De financiële mogelijkheden maken opleiden aantrekkelijk, dus het wordt makkelijker om je manager om toestemming te vragen. Werk­ gevers halen meer uit

Last minute deals: 15% korting Binnenkort een training volgen? Je k ­rijgt 15% korting op je IT-training met onze

VOOR IT-PROFESSIONALS

Met financiële voordelen kun je bij Computrain toch

VOOR IT-PROFESSIONALS

Je wilt bijblijven in je vak of meer weten over een bepaald ITonderwerp, maar met Google, YouTube en de hulp van je collega’s kom je niet voldoende vooruit? Blijf up-to-date met een training of opleiding. Dat is voordeliger dan je denkt met deze subsidies en kortingen.

Scholingsvouchers: tot € 10.000,- subsidie Jezelf tot IT’er op HBO-niveau ontwikkelen? Voor de HBO Bachelor Informatica en voor

hun opleidingsbudget, en door de extra kennis en

last minute deals. Dit zijn trainingen die

vele kortere HBO-programma’s krijg je per

vaardigheden verbeteren de productiviteit én de be-

op ­korte termijn gegarandeerd starten. Op

30 studiepunten (EC) € 1.250,- subsidie. Dat

drijfsresultaten. Win-win!

onze website staan elke week weer nieuwe

kan oplopen tot € 10.000,- subsidie voor een

last minute deals. Vol = vol.

4-jarige Bachelor. Op onze website vind je een overzicht van de HBO-opleidingen met subsidie.

Heb jij een License Agreement met Soft-

Vooruit met Voordeel-kaart Met een Vooruit met Voordeel-kaart koop

computrain/subsidies

VOOR WERKGEVERS

Gratis Microsoft-­ trainingen

VOOR WERKGEVERS

VOOR WERKGEVERS

computrain/lastminute

Subsidieregeling praktijkleren Bied je een student HBO Bachelor Infor-

ware Assurance afgesloten met Microsoft?

je voordelig trainingen voor al je medew-

matica een leerwerkplaats, dan kun je in

Dan ontvang je bijna altijd Software Assur-

erkers. Wij vullen namelijk jouw opleidings-

aanmerking komen voor subsidie van de

ance Training Vouchers (SATV). Deze vouch-

budget aan. Je voordeel kan oplopen tot

overheid. Dit is een tegemoetkoming in de

ers kun je inwisselen voor gratis trainingsd-

35% extra opleidingstegoed. Hoe hoger de

kosten voor de begeleiding. Nu is het maxi-

agen bij Computrain. 1 Software Assurance

aanschafwaarde van de kaart, hoe hoger

male subsidiebedrag € 2.700,- per leerwerk-

Training Voucher is 1 trainingsdag waard

je bonus en hoe meer opleidingsbudget je

plaats. In 2019 verandert de regeling.

en het aantal gratis trainingsdagen kan

kunt besteden. Je hoeft niet vooraf vast te

oplopen tot meer dan 100.

leggen welke medewerker, wanneer welke training gaat volgen.

computrain.nl/satv 18

computrain.nl/voordeelkaart

computrain.nl/praktijkleren


Startdata BEHEER

Computrain biedt ruim 850 trainingen en opleidingen op het gebied van Gebruik, Beheer, Development en Business IT. Bekijk ons totale aanbod op computrain.nl.

DEVELOPMENT

02-10-2018

Professional Cloud Security Manager

01-10-2018

Developing Microsoft SQL Server Databases (MOC20464)

03-10-2018

Business Continuity Foundation

01-10-2018

Object Oriented Analysis and Design using UML

04-10-2018

MTA Security Fundamentals (MTA-Examen 98-367) (MOC40367)

02-10-2018

Introduction to SQL Databases (MOC10985)

08-10-2018

Administering Microsoft Exchange Server 2016 (MOC20345-1)

04-10-2018

Scrum Master

08-10-2018

Administering Windows Server 2012 (MOC20411)

08-10-2018

Developing ASP.NET MVC 5 Web Applications (MOC20486)

Analyzing Data with Power BI (MOC20778)

08-10-2018

Programming Fundamentals of Web Applications (MOC10958)

08-10-2018

Installing and Configuring Windows 10 (MOC20698)

08-10-2018

Scrum Product Owner

09-10-2018

MOC On Demand 10987: Performance Tuning and Optimizing SQL Databases - PLUS

11-10-2018

MOC On Demand 20761: Querying Data with Transact-SQL - PLUS

16-10-2018

Advanced PHP Programming

08-10-2018

09-10-2018

MOC On Demand 20765: Provisioning SQL Databases - PLUS

10-10-2018

Security Operations on AWS

15-10-2018

Identity With Windows Server 2016 (MOC20742)

15-10-2018

VMware vSphere 6.5: Install, Configure & Manage

17-10-2018

Cloud Technology Associate

17-10-2018

Office 365 Administration and Troubleshooting (MOC10997)

22-10-2018

Analyzing Data With SQL Server Reporting Services (MOC10990)

22-10-2018

Networking with Windows Server 2016 (MOC20741)

22-10-2018

Office 365 voor Servicedesk

29-10-2018

Enabling and Managing Office 365 (MOC20347)

29-10-2018

Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 (MOC20740)

29-10-2018 30-10-2018 31-10-2018 31-10-2018

16-10-2018

SAFE® Product Management/Product Owner

16-10-2018

SQL Fundamentals

16-10-2018

Training Smart Contracts Programmeren

17-10-2018

JavaScript Fundamentals

23-10-2018

VB.Net Fundamentals (VBNF-I)

23-10-2018

Visual C# Object Programming (VCO-I)

26-10-2018

Introduction to Scrum

29-10-2018

Administering Microsoft SQL Server Databases (MOC20462)

BUSINESS IT EN PROJECTMANAGEMENT 02-10-2018

IT-Security Foundation

Windows PowerShell Scripting and Toolmaking (MOC55039)

09-10-2018

BISL® Foundation

Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC®)

11-10-2018

Business- en Informatieanalyse (Methoden en Technieken)

Advanced Automated Administration with Windows Powershell (MOC10962)

19-10-2018

Big Data Fundamentals

23-10-2018

BiSL® Advanced

Certified Information Systems Auditor (CISA®)

23-10-2018

IT Change Management

29-10-2018

Certified Ethical Hacker (CEH)

01-10-2018

ITIL® Managing Across the Lifecycle

BEHEER 01-10-2018

Powerpoint Expert: Thema's, Modellen en Sjablonen

01-10-2018

Managing Successful Programmes (MSP®) Foundation

01-10-2018

Word Advanced: Mailings Verzorgen

03-10-2018

Agile Scrum Foundation

02-10-2018

Excel Advanced: Formules en Functies

03-10-2018

ITIL® Service Strategy

02-10-2018

InDesign Advanced

05-10-2018

Six Sigma voor Lean Green Belts

02-10-2018

Wegwijs op de Computer

09-10-2018

ITIL® Foundation

04-10-2018

Excel Basis

10-10-2018

Lean Six Sigma Yellow Belt

04-10-2018

Outlook Tips & Tricks voor ervaren gebruikers

11-10-2018

ASL® Foundation

05-10-2018

Acrobat Formulieren

11-10-2018

PRINCE2® Practitioner

05-10-2018

Excel Expert: Analyse en Rapportage

15-10-2018

ITIL® Practitioner

08-10-2018

Acrobat in de Office-omgeving

17-10-2018

ITIL® Operational Support & Analysis

10-10-2018

Excel Advanced: Koppelingen en Macro's

19-10-2018

Change Management Practitioner

10-10-2018

Programmeren in Excel met VBA

22-10-2018

PRINCE2® Foundation

11-10-2018

Excel Advanced: Lijsten en Tabellen

30-10-2018

Management of Portfolios (MoP®) Foundation

12-10-2018

SharePoint 2016 Social Media

15-10-2018

Illustrator Basis

17-10-2018

Word Basis I

18-10-2018

Powerpoint Basis

18-10-2018

Word Basis II

19-10-2018

Windows 10 Basis

22-10-2018

Outlook Basis

22-10-2018

SharePoint Content Management Fundamentals

23-10-2018

Word Advanced: Werken met lange, complexe documenten

25-10-2018

Photoshop Basis

Tip: kijk voor trainingen met korting eens op computrain.nl/lastminute.

Computrain last minute deals: volg je training met 15% korting Schrijf je in voor 1 van onze last minute deals en je krijgt 15% korting. Wacht niet te lang, want vol = vol. Reserveer snel jouw plek op Computrain.nl/lastminute

COMPUTRAIN.NL

19


-EVENT-

Werkgevers zoeken IT’ers en IT-talenten zoeken passende banen. De oplossing voor de mismatch op de IT-arbeidsmarkt? Die ontdek je tijdens ons New Potentials IT Event.

VIND JOUW NIEUWE WERKGEVER OF WERKNEMER

Speeddate en netwerkborrel Laat je door ervaringsdeskundigen en The Privacy Factory bijvoorbeeld alles vertellen over het leerwerktraject Data Protection Officer of Blockchainspecialist. Ontmoet werkgevers en werkzoekenden en ga op speeddate! Klikt het? Dan kunnen jullie verder kennismaken tijdens de netwerkborrel. Misschien vind jij wel jouw nieuwe droombaan of langgezochte werknemer. Meld je snel aan voor het New Potentials IT Event via computrain.nl/new-potentials-event Wanneer: Maandag 15 oktober 2018 Hoe laat: 15.00 - 19.30 uur Waar: BCN Utrecht CS Toegang is gratis een initiatief van

computrain.nl/new-potentials-event

UPDATE #09 Computrain  

Magazine voor IT-gebruikers en -professionals.

UPDATE #09 Computrain  

Magazine voor IT-gebruikers en -professionals.