Page 1

Bara Växtvägg nyhetsbrev nr 1

Tack för ditt intresse att följa hur Bara Växtvägg utomhus klarar vintern.

www.baramineraler.se


31 juli Montering

29 aug Plantering

Bara Växtvägg monterades i slutet av juli. Växtväggen sitter på en tegelvägg som vetter mot väster på en mindre byggnad bredvid vårt kontor. Det tog sammanlagt ca 3 timmar att sätta upp växtväggen och montera bevattningssystemet. Bevattningspumpen och anslutning till vattenledningsnätet är placerad inne i byggnaden. De fem översta planteringslådorna är isolerade för vi vill se om det gör någon skillnad jämfört med de fem nedersta oisolerade planteringslådorna.


13 sept 2 veckor efter plantering

27 sept 4 veckor efter plantering

Växtväggen planterades den 29 augusti, därefter hade vi en period av ca 3 veckors varmt och soligt väder innan det slog om och blev betydligt kyligare och regnigare. Plantorna etablerade sig fint och började täcka växt-väggen redan efter en vecka. På fotografierna tagna 29 augusti och 13 september kan man se detta. Inför nästa nyhetsbrev ska vi sammanställa mer fakta som t.ex. växtval och mer information om växtväggens konstruktion.

Har du frågor så är du varmt välkommen att kontakta oss. Mats Kron tel: 040 54 22 12 Bengt Syrén tel: 040 54 22 35 Susanna Bondeson tel: 040 54 22 13


Working under ground Bara Mineraler är marknadsledande i Europa inom förädling av platålera och pimpsten för inblandning i odlingssubstrat för yrkesmässig odling och anläggning. Med lera som bas, producerar vi också växtvårdande produkter för hortikultur. Bara Mineraler är ett innovativt kunskapsföretag med kontinuerlig produktutveckling. Vi marknadsför och säljer produkterna, i Sverige och övriga Europa, direkt och via återförsäljare.

www.baramineraler.se

Bara Mineraler AB | Malmövägen, SE-233 64 Bara SWEDEN | +46 (0)40 – 54 22 10 | info@baramineraler.se | www.baramineraler.se

Nyhetsbrev bara vaxtvagg issuu