Page 1

Bara Växtvägg nyhetsbrev nr 4

Tack för ditt intresse att följa hur Bara Växtvägg utomhus klarat vintern.

www.baramineraler.se


2 juni, plantorna täcker fint och bildar en tät och frodig grönska, med undantag av Starr och Blodnäva som inte har brett ut sig helt.

Bara Växtvägg utomhus har klarat vintern väl och ingen av de 55 plantorna har utvintrat. Visserligen hade vi en snäll vinter men ett vindutsatt läge kan vara väl så påfrestande. Väggens konstruktion och pimpstenssubstratet har dock samverkat och gett plantorna bra förutsättningar. De plantor som ligger lite efter i att täcka sin yta är Starr och Blodnäva. Övriga plantor breder ut sig fint. Från maj månad har vi ökat bevattningsintervallet till en gång per dag.


Försöket skalas nu upp efter inspiration från Bara Växtvägg utomhus. Den 4 juni planterades en 8 m2 stor Bara Växtvägg i Ekostaden Augustenborg i Malmö. Det är ett gemensamt projekt för gröna väggar för en hållbar stad där Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp (SLU), MKB Fastighets AB, Aquadrip AB och Bara Mineraler AB samarbetar för att öka kunskapen om växtväggar och dess skötsel. SLU står för växtval och vetenskapliga mätningar, MKB står för projektering drift och skötsel, Aquadrip står för bevattningsteknik och Bara Mineraler står för växtväggskonstruktionen. Ett flertal parametrar som t.ex. växternas överlevnad, vatten- och näringsåtgång samt skötselintensitet kommer att mätas och utvärderas under kommande växtsäsonger. Växtväggens totala yta är 8,5 m2. I Ekostaden Augusteborg arbetar MKB aktivt med gröna lösningar för urbana miljöer. Gröna väggar är ett estetiskt inslag i stadsmiljön som också kan bidra till en ökad biologisk mångfald. I kommande nyhetsbrev följer vi utvecklingen av den större växtväggen.

Den 4 juni planterades Bara Växtvägg på Augustenborgsgatan 11 i Malmö. Lantbruksuniversitetet Alnarp, MKB och Bara Mineraler hjälptes åt.

Kontakta oss om du vill veta mer och få mer information om Bara Växtvägg ! tel: 040 54 22 10 E-mail: info@baramineraler.se


Working under ground Bara Mineraler är marknadsledande i Europa inom förädling av platålera och pimpsten för inblandning i odlingssubstrat för yrkesmässig odling och anläggning. Med lera som bas, producerar vi också växtvårdande produkter för hortikultur. Bara Mineraler är ett innovativt kunskapsföretag med kontinuerlig produktutveckling. Vi marknadsför och säljer produkterna, i Sverige och övriga Europa, direkt och via återförsäljare.

www.baramineraler.se

Bara Mineraler AB | Malmövägen, SE-233 64 Bara SWEDEN | +46 (0)40 – 54 22 10 | info@baramineraler.se | www.baramineraler.se

Bara Växtvägg Nyhetsbrev nr 4  

Följer utvecklingen hos växterna i Bara Växtvägg utomhus under året.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you