Page 1

KIND SPONSOR PROGRAMMA

SPONSORBROCHURE


3 welkom 4 De missie van Compassion 6 Niet langer bedelaarskinderen! 8 Waarom sponsoren zo positief is… 9 Onze uitgangspunten 10 Onze manier van werken 12 Bidden 14 Schrijven 16 Geven 18 Bezoeken 20 Jennifer Bravo: van sloof tot scholier 24 Jolanda Omvlee 27 sponsorprogramma in een notendop 28 Compassion begon ooit bij één man 30 Wat kun jij doen voor Compassion? 31 Ontmoet andere sponsors online


Wat geweldig dat je ‘ja’ hebt gezegd op de vraag of je sponsor wilt worden bij Compassion!

Door middel van deze brochure willen we je informeren over hoe sponsoring bij Compassion in z’n werk gaat. Ook gaan we in op het thema ‘armoede’ en dagen we je uit om daar samen met ons een bijbels antwoord op te geven. Hartelijke groet,

Jolanda Omvlee Directeur Compassion Nederland


DIT IS ONZE

MISSIE

In antwoord op de Grote Opdracht wil Compassion Nederland een stem zijn voor kinderen, hen bevrijden van geestelijke, fysieke, economische en sociale armoede en hen in staat stellen om als verantwoordelijke christenen volwassen te worden.

4


Zo bereiken we

ons doel

Jezus Christus staat centraal. Hem willen we eren door alles wat we doen. Alle kinderen in onze projecten krijgen de kans het Evangelie van Jezus Christus te horen en te zien en kunnen daarop reageren. Daartoe werken we samen met plaatselijke kerken.

De individuele ontwikkeling van het kind beïnvloeden we positief. Dat doen we door een totaalbenadering: we dragen zorg voor de lichamelijke, sociale, mentale en geestelijke ontwikkeling van het kind.

We zijn financieel transparant. Elk kind heeft één sponsor. We gebruiken giften alleen voor het doel waarvoor ze zijn gegeven. De ons toevertrouwde fondsen gebruiken we op een professionele manier.


IN DE PRAKTIJK

“Niet langer

Mohammed en Ibrahim zijn tweelingbroers, geboren op 7 augustus 2000. Hun eerste zeven jaar brachten ze bedelend door: moeder Martine zag geen andere mogelijkheid om in hun levensonderhoud te voorzien. Alles veranderde toen de tweeling in het project van Compassion werd opgenomen en Martine werd geholpen een vak te leren. “Ik verkocht groenten en mijn man werkte als steenhouwer,” vertelt Martine, de moeder van Ibrahim en Mohammed. “Toen de tweeling werd geboren, kon ik niet met mijn werk doorgaan. Ongelukkig genoeg ging juist in die tijd het zicht in de ogen van mijn man achteruit en kon hij niet meer werken. Ik ging met de tweeling de straat op om te bedelen - een op mijn rug en een op mijn borst - zodat ik ons gezin te eten kon geven. Dat heeft zeven lange jaren geduurd. Deze zware tijden hebben hun sporen nagelaten, onder meer bij Mohammed, die daardoor aan epilepsie lijdt.” Om het schoolgeld te kunnen betalen, leerde Martine te weven en verkocht ze haar eigen weefproducten. Toen kon ze stoppen met bedelen. De tweeling, inmiddels 7 jaar, kon worden opgenomen in het project. Voor Martine een hele opluchting dat ze iets minder zorgen had, maar ze moest nog steeds erg hard werken om voor haar gezin eten en kleding te kunnen betalen en schoolgeld voor de oudere broers van de tweeling te voldoen. Hoewel ze vreselijk haar best deed, slaagde Martine er maar nauwelijks in om een beter leven voor haar gezin te creëren. Ze deed soms een beroep op voedselhulp van liefdadigheidsorganisaties. Zelfs met hulp van buitenaf moest haar gezin soms toch een maaltijd per dag missen.

6

Dankzij het Compassion-programma voor kwetsbare kinderen kreeg Martine in januari 2010 een training om beter in haar eigen onderhoud te kunnen voorzien. Een geweldige kans voor haar. Ze kreeg een lening en kon daardoor goede weversmaterialen kopen en zo meer produceren. Met de winst kon ze het schoolgeld voor haar oudere kinderen betalen en eten voor het hele gezin kopen. Ze kon zelfs haar eerste lening afbetalen en ontving een aantal maanden geleden een tweede. Hoewel het voor het hele gezin nog steeds hard werken is, ziet Martine de enorme impact die het project op haar en haar gezin heeft. “Ik krijg precies de goede hulp en ik ben God en degenen die mij helpen heel dankbaar.” Haar werk heeft positieve gevolgen voor haar gevoel van eigenwaarde: Martine is trots op wat ze heeft kunnen bereiken en heeft haar waardigheid teruggekregen. Ze geniet van de vriendschappen die zijn ontstaan met andere vrouwelijke wevers. De veranderingen hebben ook een positief effect op de jongens. “Aan hen is eveneens te merken dat ze beter in hun vel zitten,” zegt vader Etienne. “Ze krijgen het goede voorbeeld van hun moeder. De jongens kunnen nu met leeftijdsgenoten spelen en studeren zonder afgewezen te worden. Ze zijn niet langer bedelaarskinderen!”


Haar werk heeft een positief effect op de jongens


WAAROM SPONSOREN ZO POSITIEF IS.... Zó verander jij het leven van een kind! Het sponsoren van kinderen is een effectieve strategie in de strijd tegen armoede. Kinderen zijn kwetsbaar en zij worden vaak het zwaarst getroffen door armoede. Zij kunnen alle hulp die beschikbaar is goed gebruiken. Omdat we bij Compassion niet meer kinderen kunnen helpen dan het aantal sponsors dat we hebben, kunnen nooit alle kinderen in een gemeenschap aan ons programma deelnemen. We moeten er een aantal uitkiezen. Maar we zien vaak dat de hulp aan deze kinderen een positief domino-effect heeft op de hele omgeving. Zij geven de dingen die ze in de projecten geleerd hebben thuis door aan familieleden, die ze op hun beurt weer aan de rest van de gemeenschap leren. Op langere termijn kan het sponsoren van kinderen dus een enorme uitwerking hebben: het geeft hen zelf de mogelijkheid om de manier waarop hun land met armoede omgaat, langzaam maar zeker van binnenuit te veranderen.

Jouw bijdrage heeft een domino-effect op een samenleving in armoede Als sponsor kun je daar concreet je bijdrage aan leveren. We zien elke keer weer dat de persoonlijke betrokkenheid van de sponsor bij een kind een onvoorstelbaar positief effect heeft als het gaat om eigenwaarde, bevestiging en hoop voor de toekomst. Elk kind wordt slechts door één sponsor (of één groep in het geval van groepssponsoring) ondersteund. Door te bidden, te schrijven en te geven, en misschien zelfs te bezoeken, kun je van grote betekenis zijn. Deze éénop-één-relatie zorgt voor een belangrijk verschil: je doneert niet alleen maandelijks een bedrag, je bent ook met positieve ondersteuning – dus met je hart - betrokken bij elkaar.

8

Wist jij dat? • Elke 4,5 seconden sterft er een kind door honger. Bron: Oxfam Novib • Er worden ongeveer 300.000 kindsoldaten ingezet in oorlogen wereldwijd. Daar kun je de Amsterdam Arena bijna 6 keer mee vullen. Bron: Coalition to stop the use of child soldiers

• In 2007 verloren ongeveer 15 miljoen kinderen een of beide ouder(s) aan AIDS. Bron: Unicef • Malaria is de grootste doodsoorzaak van kinderen tot 5 jaar in Afrika (bijna 20%). Bron: Unicef • Eén op de zes kinderen tussen de 5 en 14 jaar verricht kinderarbeid. Bron: Unicef • De helft van alle 2,2 miljard kinderen leeft in armoede. Bron: Unicef • Jaarlijks worden er ongeveer 1,2 miljoen kinderen verhandeld. Vaak voor seksuele uitbuiting of goedkope (kinder)arbeid. Bron: Unicef


De wereld veranderen begint bij Een einde maken aan de armoede in de wereld: wie wil dat niet? Armoede is echter een complex probleem, dat je niet zomaar kunt oplossen. Maar Compassion gelooft dat verandering mogelijk is. Het plan van aanpak is eenvoudig: we bieden kinderen één voor één de kans op een leven zonder armoede. Wij geloven dat het helpen van kinderen de sleutel is voor het doorbreken van de vicieuze cirkel van problemen die zoveel mensen in ontwikkelingslanden in de greep houdt. Daarom beginnen we bij kinderen.

Daarbij hanteren wij de volgende uitgangspunten: Christus staat centraal Wij geloven dat werkelijke verandering van binnenuit komt. Kwalitatief goede scholen, stevig gebouwde huizen en een medisch hoogstaande gezondheidszorg veranderen wel de omstandigheden, maar niet de mensen zelf. Daarom vinden wij ook de geestelijke ontwikkeling van een kind belangrijk. Kinderen worden ongeacht hun religieuze achtergrond in het project opgenomen. Ieder kind krijgt het Evangelie te horen en kan reageren op Gods belofte ‘wie gelooft zal behouden worden’. De kinderen worden vervolgens uitgedaagd om Jezus te leren volgen. We zien dat velen van hen niet alleen zelf christen worden maar dat ook familie en vrienden die keuze voor Jezus maken. Het is bijzonder dat uiteindelijk veel sponsorkinderen verantwoordelijke leiders worden in de kerk en hun plaatselijke gemeenschap.

Voor kinderen in armoede We geloven in kinderen! We zien vaak dat als zij de kans krijgen op een beter leven, de hele gemeenschap kan ontkomen aan de greep van armoede en fatalistische denkbeelden. Al onze activiteiten zijn gericht op het doel om te voorzien in de behoeften van individuele kinderen. We willen de wereld veranderen met een één-op-één-benadering en dat werkt écht!

Via de plaatselijke kerk We geloven in sterke samenwerkingsverbanden met plaatselijke kerken. De plaatselijke kerk slaagt er het best in om de toewijding op lange termijn en de financiële betrouwbaarheid te garanderen die nodig zijn voor effectieve hulp aan en zorg voor kinderen. In onze jarenlange ervaring hebben we dat elke keer weer gemerkt. Ook weten de kerken het beste welke behoeften er in hun omgeving zijn. Bovendien is de plaatselijke kerk onmisbaar als het gaat om geestelijke ontwikkeling. Momenteel zijn er meer dan zesduizend plaatselijke kerken in ontwikkelingslanden die het Compassion-programma uitvoeren. Door om te zien naar de minst bedeelden in hun omgeving maken deze kerken vaak een enorme groei door.

Integriteit hebben we hoog in het vaandel We willen integer zijn in ons werk. Integer in financieel beleid, maar ook in onze relaties met mensen én in ons werk in ontwikkelingslanden. Noem integriteit gerust het cement van ons handelen!


10


Onze manier

VAN WERKEN

De kracht van Compassions werkwijze is dat we niet op eigen houtje aan het werk gaan. We zoeken altijd eerst aansluiting bij een plaatselijke kerk. Samen komen we tot een Compassion-project waarin jouw sponsorkind opgevangen wordt.

en Compassion-project is altijd een samenwerkingsverband tussen plaatselijke kerken en Compassion. Deze kerken worden streng gescreend. Ze moeten aantoonbaar financieel stabiel en integer zijn, een gezonde theologie hebben ontwikkeld en visie hebben op het werken met kinderen (kinderen moeten al een goede plaats in hun gemeenteactiviteiten hebben). Ook moeten de kerken in een gebied liggen waar een redelijk netwerk van gezonde kerkelijke gemeenten is. De betrokken gemeente voorziet in de projectmedewerkers en huisvesting voor de activiteiten. Compassion levert ontwikkelingsprogramma’s voor de kinderen, projectbenodigdheden, training voor de medewerkers en eventuele fondsen voor hulp. Alle activiteiten worden uitgevoerd door plaatselijke projectmedewerkers. Daarnaast heeft elk project een eigen bestuur met betrokken mensen uit de kerk, de school en de gemeenschap en wordt een eigen ontwikkelingsplan met een uitgebreide begroting gemaakt. Compassion-medewerkers van het nationale kantoor begeleiden en trainen de veldmedewerkers. Zij houden toezicht op de correcte uitvoering van de programma’s, de

besteding van het geld en assisteren bij het maken van budgetten en ontwikkelingsplannen.

Wereldwijd zijn er momenteel ruim zesduizend Compassion-projecten

Ieder sponsorkind maakt deel uit van een van die projecten. Dit houdt in dat ze één of meerdere keren per week (afhankelijk van de plaatselijke situatie en voorzieningen) aan het programma deelnemen. In alle projecten wordt zondagsschool of bijbelstudie gegeven. Als er geen plaatselijke school is, voorziet het project ook in (vak)onderwijs. Is er in de gemeenschap wel een school, dan krijgen kinderen in het project huiswerkbegeleiding en/of aanvullend onderwijs. De kinderen krijgen regelmatig gezonde maaltijden en medische controles. De projectleiding maakt voor elk kind een persoonlijk ontwikkelingsplan en rapporteert periodiek over de leefsituatie van het kind. Jouw maandelijkse bijdrage wordt rechtstreeks aan je sponsorkind besteed. De plaatselijke medewerkers gebruiken het om te voorzien in de basisbehoeften van het kind, zoals: • geestelijke vorming: zondagsschool of bijbelstudies; • goed onderwijs: de mogelijkheden verschillen per project, maar elk kind ontwikkelt in elk geval basisvaardigheden in taal en rekenen, krijgt huiswerkbegeleiding en vakonderwijs; • medische zorg: de gezondheid van het kind wordt in de gaten gehouden en in veel projecten wordt extra gezondheidszorg, medicatie en aanvullende voeding gegeven. Er bestaat ook de mogelijkheid tot speciale hulp als een kind een lichamelijke of verstandelijke handicap heeft; • ontspanning: lichaamsbeweging, educatieve uitstapjes en andere vrijetijdsbestedingen waar de kinderen thuis geen mogelijkheden voor hebben.medewerkers gebruba


BIDDEN

SCHRIJVEN GEVEN BEZOEKEN

BID Voor je sponsorkind Gebed is van levensbelang. Het kind dat je ondersteunt, is kwetsbaar en heeft je gebed voor gezondheid, veiligheid en geestelijke groei hard nodig. Bovendien voelen kinderen zich bevestigd en bemoedigd als ze horen dat hun sponsor voor hen bidt. Veel sponsors vinden het geweldig te horen dat de familie en de plaatselijke kerk van hun sponsorkind op hun beurt ook de sponsor ondersteunen met gebed. Wij hopen dat de volgende lijst je kan helpen om gericht voor je sponsorkind te bidden.

Gebedspunten Je kunt bidden dat jouw sponsorkind: • gezond zal zijn en blijven • vrij komt van de gevolgen van armoede • de Heer zal leren kennen en zal groeien in zijn relatie met God • een gezond zelfbeeld ontwikkelt • ondanks de omstandigheden hoop zal hebben • in een gelukkige thuissituatie kan opgroeien • vergeving kan ontvangen en geven • kansen zal krijgen om zijn gaven en talenten te ontwikkelen • zal leren verstandige keuzes te maken • onvoorwaardelijke liefde zal kennen • genezen zal worden van eventuele pijn of bitterheid

Je kunt ook bidden voor: • de lichamelijke noden van het kind • voor vrede in het gezin, het huis en de omgeving van het kind • bescherming van het kind en het huis waar het woont • de projectmedewerkers • de leiders van het land waar het kind woont

Bidden voor Compassion Via onze website houden wij je op de hoogte van de actuele gebedsnoden en dankpunten van Compassion wereldwijd. Je kunt deze gebedsonderwerpen vinden door naar www.compassion.nl te gaan en te zoeken op ‘bidden’.

12


BIDDEN

SCHRIJVEN GEVEN BEZOEKEN

SCHRIJF je sponsorkind

Het gaat er vooral om dat jij haar

ondersteunt

zonder dat zij in staat is om er veel voor terug te doen.

Het is voor je sponsorkind heel bemoedigend te weten dat er iemand aan de andere kant van de wereldbol is die om hem geeft en hem wil ondersteunen (en met ‘hem’ bedoelen we natuurlijk ook ‘haar’!). Die eerste brief die jij aan je sponsorkind stuurt, is meestal de allereerste die hij in zijn leven krijgt! Brieven behoren vaak tot de meest gekoesterde eigendommen. Zo’n brief heeft dikwijls een enorme impact en helpt iemand daadwerkelijk verder om zichzelf te aanvaarden en hoopvol de toekomst tegemoet te gaan. Daarom willen we je graag aanmoedigen om regelmatig wat van je te laten horen! Houd er rekening mee dat het acht tot tien weken kan duren voordat de post aankomt. Dit heeft onder andere te maken met de beperkte bereikbaarheid van afgelegen projecten en het ter plaatse vertalen van de brieven in de moedertaal. Ook de eventuele vertaling op ons kantoor kost extra tijd.

Het gaat er vooral om dat jij hem ondersteunt zonder dat de ander in staat is om er veel voor terug te doen Je kunt in elk geval twee à drie keer per jaar een reactie terug verwachten. De meeste kinderen kunnen zelf (nog) niet zelfstandig een brief schrijven. Ze worden daarbij dikwijls

14

geholpen door een tussenpersoon. Dat kan een projectmedewerker zijn, een leraar of familielid. Die helpt het kind bij het formuleren van een brief die jou op de hoogte brengt van de situatie van je sponsorkind. Ook het ontbreken van een schrijfcultuur in de meeste landen waar Compassion werkzaam is, belemmert het persoonlijke contact via de post. Zie het vooral als jouw opdracht om een sponsorkind te ondersteunen, ongeacht of het in staat is daar veel voor terug te doen. Wanneer je een brief schrijft, gelden de volgende tips en richtlijnen: Tips en richtlijnen:

1. Vergeet niet je sponsornummer en briefpapier bij te voegen Voeg aan alles wat je naar je sponsorkind stuurt het briefpapier van Compassion toe. Het is belangrijk dat het sponsornummer en het identiteitsnummer van het kind altijd vermeld staan. Wanneer je als groep een kind ondersteunt, stuur dan één brief namens de hele groep in plaats van individuele brieven. Als het voor jou geen probleem is, kun je ons veel werk besparen door in het Engels te schrijven. Vermeld geen persoonlijke adres- en contactgegevens in je brieven.

2. Iets meesturen? Alleen van papier! Je kunt samen met je brief ook papieren


cadeautjes versturen, zolang ze niet groter dan A4-formaat en niet dikker dan 0,6 cm zijn. Dus geen pakjes met pennen, kettinkjes, haarknipjes en dergelijke. Die kunnen niet verzonden worden vanwege de vaak ingewikkelde douanebepalingen en hoge invoerrechten. Bovendien gebeurt het regelmatig dat pakjes geopend en/of beschadigd worden of ‘zomaar verdwijnen’. Je kunt wel kleine papieren cadeautjes sturen, zoals stickers, boekenleggers, foto’s, kaarten, Dit soort cadeautjes is erg populair. Let wel op de maximale formaten en voorzie het papieren cadeautje ook altijd van je sponsornummer en het identiteitsnummer van je kind. Vooral foto’s zijn heel populair bij de sponsorkinderen en hun gezin!

gemeente, de natuur, de seizoenen, de omgeving waar je woont, verjaardagen en feestdagen, enzovoorts. Schrijf niet over materiële aspecten van je leven, zoals je (grote) huis of auto. Suggereer ook niet dat het kind jou in Nederland kan komen opzoeken en vraag niet wat voor (materiële) wensen het heeft. Dit voorkomt teleurstellingen. Ook bij het meesturen van een foto willen we je vragen rekening te houden met de gevoeligheid in andere culturen. Denk aan kleding, flessen drank, bepaalde gebaren, enzovoorts.

4. Moedig je kind ook aan in zijn relatie met Jezus! Je kunt je sponsorkind bemoedigen door hem te laten weten dat je voor hem bidt en te vertellen dat God van hem houdt en een plan met Hem heeft. Dat kun je onder meer doen door concreet bijbelteksten te citeren. Moedig hem aan om ook zelf te bidden en in de Bijbel te lezen, als het mogelijk is samen met de andere leden van het gezin. Stimuleer hem om deel te nemen aan kerkdiensten en kerkelijke activiteiten.

3. De inhoud van de brief zelf…

5. Schrijf online

Houd het eenvoudig en goed leesbaar. Schrijf over zaken die het kind begrijpt, bijvoorbeeld over jezelf, je gezin, je werk, huisdieren, hobby’s, sport, je kerk of

Je kunt ook online brieven schrijven aan je sponsorkind. Surf naar www.compassion.nl en zoek op ‘schrijven’. Brieven die online worden geschreven, mailt Compassion naar het betreffende land en zijn dus eerder op de plaats van bestemming!


BIDDEN SCHRIJVEN

GEVEN

BEZOEKEN

Je kunt iets extra’s GEVEN Naast je maandelijkse bijdrage kun je iets extra’s geven. Als je een extra gift wilt overmaken, vermeld dan bij de overschrijving duidelijk de soort gift, je sponsornummer en het identiteitsnummer van je sponsorkind. Als je periodiek een gift over wilt maken voor één van de hierna volgende bestemmingen, kun je gebruik maken van het bijgaande reactieformulier. Voor alle giften geldt een verwerkingstermijn van ongeveer twee maanden. Maak je eenmalige gift over op giro 3232 t.n.v. Stichting Compassion Nederland. Houd voor de hoogte van extra giften alsjeblieft rekening met de volgende richtlijnen:

Verjaardagsgift Minimaal € 15 en maximaal € 80 per jaar Voor de verjaardag van je sponsorkind kun je een gift overmaken waarvan hij een cadeau voor zijn verjaardag kan kopen.

Gift voor het gezin Minimaal € 25 en maximaal € 800 per jaar Deze giften zijn bedoeld voor de verbetering van de leefomstandigheden van het gezin van je sponsorkind. Denk bijvoorbeeld aan reparaties aan het huis, verbeteringen van de watervoorziening of het sanitair, kleding of voedsel. De familie krijgt geen contant geld, maar wordt door projectmedewerkers begeleid en geadviseerd over de beste manier waarop jouw gift gebruikt kan worden.

16

Extraatje voor je sponsorkind Minimaal € 15 en maximaal € 80 per jaar Je kunt tot twee keer per jaar een extra gift voor je sponsorkind overmaken. Hiervan kan hij (in overleg met zijn ouders en samen met een projectmedewerker) bijvoorbeeld kleding of spulletjes kopen.

Kerstgift Elk jaar krijgen alle sponsorkinderen een kerstcadeau. Dit cadeau wordt gekocht vanuit een wereldwijd kerstfonds waar sponsors aan kunnen doneren. In het najaar ontvang je van Compassion bericht hoe je daaraan kunt bijdragen.

Projectgift Minimaal € 100 en maximaal € 1.600 per jaar Deze giften kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor de inventaris of uitbreiding van het project waar je sponsorkind deel van uitmaakt.

Extra giften voor Compassion wereldwijd Behalve het sponsoren van een kind kun je Compassion ook ondersteunen door bij te dragen aan aanvullende hulpfondsen. Je kunt dit doen door een gift over te maken naar Stichting Compassion Nederland te Apeldoorn (giro 3232) onder vermelding van de naam van het betreffende hulpfonds. Je kunt één van


deze fondsen ook steunen door een periodieke machtiging.

Bijbels

Onderwijs

Waar nodig

Voor kinderen die extra of bijzonder onderwijs, aanvullende cursussen of een speciale vakopleiding nodig hebben.

Er is een algemeen fonds waar alle giften terechtkomen die geen andere bestemming hebben. Het geld wordt ingezet waar het het meest nodig is.

Medische hulp

Meer informatie over legaten is te vinden op www.compassion.nl. Ook kun je bellen naar (055) 599 44 22 of e-mailen naar info@compassion.nl.

Giften die je hiervoor geeft, vormen met elkaar een soort ziektekostenverzekering voor alle gesponsorde kinderen in geval van extra medische behandelingen, ziekenhuisopname, specialistische hulp, medicijnen, vaccinaties, voorlichting enzovoorts.

Noodhulp Noodhulp voor de gesponsorde kinderen, hun families en de projecten in tijden van rampen.

Gezonde voeding Extra en gezonde voeding voor ondervoede kinderen.

Bijbels, zangbundels en christelijke boeken voor de kinderen.

Legaten

Financiële betrouwbaarheid Compassion Nederland heeft het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) dat toezicht houdt op verantwoorde besteding van de inkomsten. Een van de voorwaarden om het CBF-keurmerk te krijgen, is dat het kostenpercentage voor de fondsenwerving maximaal 25% mag zijn. In de laatste boekjaren lag dit percentage rond de 7,4 en bleef Compassion dus ruim binnen de vastgestelde grenzen. Ieder jaar wordt onze jaarrekening gecontroleerd door PriceWaterhouseCoopers, op basis van de richtlijnen die zijn vastgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Je kunt het meest recente jaarverslag vinden op www.compassion.nl of een papieren versie aanvragen door te bellen naar (055) 599 44 22 of een e-mail te sturen naar info@compassion.nl.

Ongesponsorde kinderen Voor kinderen die wel geregistreerd zijn maar nog geen sponsor hebben en voor kinderen van wie de sponsor is gestopt en voor wie nog geen nieuwe sponsor is gevonden.

SPONSOR+

Wil je graag aan de hulpfondsen geven, dan kan dat ook via een maandelijkse Sponsor+ bijdrage. Bijna dagelijks zien we beelden van rampen overal ter wereld. Helaas worden sponsorkinderen en het werk van Compassion wereldwijd ook getroffen door rampen, infectieziekten en andere problemen. Om in die situaties daadkrachtig te kunnen reageren, is dus SPONSOR+ in het leven geroepen. Door dit programma kunnen we: • Preventief handelen • Malaria en hiv/aids bestrijden • Voorzien in noodhulp na rampen • Voorzien in basisbehoeften (bijvoorbeeld schoon drinkwater)

Door een extra maandelijkse bijdrage van € 5 help je Compassion om aanvullende projecten uit te voeren. De SPONSOR+ inkomsten gaan naar fondsen waar zowel kinderen als hun ouders en anderen in hun gemeenschap van geholpen worden. Deze extra bijdrage gaat niet direct naar jouw sponsorkind, maar gebruiken wij voor fondsen die meerdere kinderen helpen. De SPONSOR+ bijdrage wordt samen met je sponsorbijdrage afgeschreven (vanaf dan dus in totaal € 34 per maand).


BIDDEN SCHRIJVEN GEVEN

BEZOEKEN

JE sponsorKIND BEZOEKEN Het is natuurlijk geweldig als je in de gelegenheid bent je sponsorkind te bezoeken. Zowel voor jou als voor het kind is dit een bijzondere ervaring. Voor jou als sponsor biedt het een unieke mogelijkheid om binnen te stappen in de belevingswereld, cultuur en leefomgeving van je sponsorkind en met eigen ogen te zien wat voor verschil je ondersteuning uitmaakt. Voor je sponsorkind maakt zo’n bezoek nog eens extra duidelijk dat er iemand is die om hem geeft.

Het gaat er vooral om dat jij haar

ondersteunt

zonder dat zij in staat is om er veel voor terug te doen.

Compassion wil je helpen je bezoek tot een onvergetelijke ervaring te maken Compassion wil je bezoek zo veel mogelijk begeleiden zodat het voor jou en je sponsorkind een onvergetelijke ervaring wordt! Als je erover nadenkt je sponsorkind te gaan bezoeken, neem dan ten minste tien weken voor vertrek contact op met Compassion Nederland. Wij kunnen dan de haalbaarheid en de praktische details van het bezoek met je bespreken. Voor een bezoek aan je sponsorkind is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist. Voor meer informatie op dit punt is op onze website het boekje Kinderen beschermen te downloaden. Wij sturen je dan een aanvraagformulier toe. Als je dat volledig hebt ingevuld, nemen wij contact op met ons kantoor ter plaatse.

18

Zodra wij te horen krijgen dat je bezoek door kan gaan, hoor je dat van ons. Je krijgt van ons informatie toegestuurd over de culturele gewoonten van het land, evenals informatie over hoe je het bezoek aan je sponsorkind tot een succes kunt maken. Je krijgt van ons ook de contactgegevens van onze medewerkers ter plaatse. Als je in het land arriveert, kun je met hen de details bespreken rond vervoer naar het project en dergelijke. Als je het project bezoekt, gaat er een medewerker van Compassion mee. Dit is hoofdzakelijk voor de vertaling in het Engels, maar ook vanwege de veiligheid en de bescherming van zowel de bezoeker als het kind. Uiteraard ben je zelf verantwoordelijk voor het boeken van je reis, regelen van vaccinaties en dergelijke. De kosten die door Compassion gemaakt worden, zoals maaltijden en reiskosten, worden achteraf aan je doorberekend. Graag horen wij over jouw ervaringen! Voor het regelen van een bezoek met je sponsorkind brengen we €30 aan administratiekosten in rekening.

Sponsortours Je kunt ook deelnemen aan een Compassion Sponsortour – een geheel verzorgde reis naar het land van je sponsorkind. Tijdens de tour maak je kennis met alle facetten van Compassions werk en kun je je sponsorkind ontmoeten. Kijk voor meer informatie over


geplande sponsortours op onze website.


IN DE PRAKTIJK

Toen: Jennifer Bravo

v贸贸r deelname aan sponsorproject

Jennifer Bravo leidt een treurig leven in een vervallen rieten huisje in Canitas, een klein dorpje in de kustregio van Ecuador. Al op jonge leeftijd is Jennifer gedwongen het leven van een volwassen vrouw te leiden. Ze is thuis verantwoordelijk voor de was en andere huishoudelijke taken en zorgt voor haar zusje.

20


‘ze is net een oude

althans: zo’n leven leidt ze’

“Ze is net een oude vrouw, althans: zo’n leven leidt ze,” zegt buurvrouw Bella Murillo. “Ze is altijd smoezelig en slecht gekleed en loopt op blote voeten. Je ziet haar voortdurend met haar zusje op de arm. Ze is de hele dag druk met het huishouden.” Jennifer is nog maar een kind, maar haar leven wordt overheerst door volwassen verantwoordelijkheden en haar toekomst ziet er somber uit. Ze is een stil en teruggetrokken meisje. Haar vader is dagelijks dronken, omdat het hem ook aan toekomstperspectief ontbreekt. Toen hij ernstig gewond raakte door de aanval van een varken, kon hij zijn dagelijks werk in de landbouw niet meer voortzetten. De moeder van Jennifer heeft ook een zwakke gezondheid; vaak moet ze maanden op bed liggen. Er zit voor Jennifer niets anders op dan haar dagen te slijten met afwassen, vegen, water halen en koken. Als ze 7 jaar oud is, komt ze in aanmerking voor het Compassion-project, maar na een tijdje houden haar ouders haar thuis omdat ze haar hulp niet kunnen missen. Bovendien zien ze de noodzaak van onderwijs niet in; Jennifer kan beter in huis haar diensten bewijzen.

Ze slijt haar dagen met afwassen, vegen, water halen en koken De Compassion-medewerkers Lorena en Mayra zien dit met lede ogen aan en bezoeken Jennifers moeder om haar te overtuigen van het belang van scholing. Ze leggen haar ook uit dat Jennifer het programma zal moeten verlaten als ze niet naar school gaat. Na een lang gesprek dringt de boodschap door tot Jennifers moeder en geeft ze het meisje toestemming weer naar school te gaan en het Compassion-project te volgen.

LEES OP DE VOLGENDE PAGINA’S HOE HET NU MET JENNIFER BRAVO GAAT...


‘ik hou van vooral van wiskunde, taal en kunst’

NU

Wie Jennifer nu ontmoet, ziet geen oude vrouw, maar een leuke tiener van 13 jaar voor zich. Dat ging niet vanzelf, maar was een proces van veel tijd en liefde. “We hebben nog een lange weg te gaan met Jennifer,” zegt Compassion-medewerker Mayra, “maar ik kan bevestigen dat inmiddels 70 tot 80% van haar leven in positieve zin is veranderd.”

Uiteindelijk gaat Jennifer terug naar school. Ze bezoekt via Compassion ook een psycholoog die haar helpt met haar sociaal-emotionele problemen. Het lichamelijk en emotionele lijden heeft ernstige gevolgen gehad voor de breekbare geest van Jennifer. Ze is volkomen in zichzelf gekeerd en erg stil en verlegen. Ze vermijdt het met mensen te praten. Na heel veel tijd en met heel veel hulp en liefde begint Jennifer uiteindelijk langzaam te veranderen. “Als je haar nu een eenvoudige vraag stelt, is ze prima in staat je een goed antwoord te geven. Ze praat weer. Als we haar een paar jaar geleden een vraag stelden, klapte ze helemaal dicht.” Jennifer is iets ouder dan haar klasgenootjes, maar dat

22

maakt haar niets uit, omdat ze gelukkig is, en trots op wat ze tot nu toe bereikt heeft. Haar handschrift is verbeterd en ze heeft leren lezen. Ze heeft veel steun van Mayra en Lorena, die geduldig naast haar staan en haar helpen zich te ontwikkelen op haar eigen niveau.

‘Ik heb het gevoel dat de mensen hier van me houden’ Jennifer voelt zich in het project een bijzonder onderdeel van een soort familie. “Ik vind het geweldig hier te zijn. Ik heb vrienden!” zegt ze. “Ik heb het gevoel dat de mensen hier van me houden.” Behalve de groei in haar algemene ontwikkeling is ze ook gegroeid als kind van God. Ramon Gilses, één van haar leraren, spreekt wekelijks met haar over de Bijbel en geeft haar adviezen bij problemen waarmee ze als tiener te maken


U: Jennifer Bravo

in het sponsorproject heeft. “Ik ben blij te merken dat ze graag naar bijbelverhalen luistert en naar het Evangelie wil leven.” De enorme veranderingen in het leven van Jennifer zijn duidelijk waarneembaar. Het meisje begint zelfs interesse te tonen voor haar uiterlijk, zoals bij een tiener hoort. “In het begin kwam ze nogal onverzorgd naar het project; haar haar zat altijd in de war. Maar nu,” zegt Lorena, “ziet ze er schoon en verzorgd uit.” Zo’n geweldige verandering doet de Compassionmedewerkers veel.

Het doel van het project is iets teweeg brengen in het leven van mensen Mayra: “We willen een verandering in mensenlevens teweegbrengen. Ons doel is om duidelijk te maken dat onderwijs een van de belangrijkste dingen in het leven is. Een kind moet naar school, het Woord van God horen en de kans krijgen een leider en invloedrijke persoon te worden. Maar het belangrijkste is dat Jennifer God heeft leren kennen. Ik heb gezien dat de verandering is ingezet vanaf het moment dat zij deel uitmaakte van het project en ze naar de kerk ging. Wie Gods liefde leert begrijpen, kan van daaruit ook anderen liefhebben.”


Hij keek me aan en vroeg: “Wil je mijn sponsormoeder worden?” door Jolanda Omvlee, directeur Compassion Nederland

Armoede is een groot en complex probleem. Door het terug te brengen naar de persoonlijke situatie van een kind maak je het tastbaar. Maar de armoedecirkel is te doorbreken! Dat doen we door kinderen één voor één te helpen. Ik ben directeur geworden van Compassion om voor ieder kind een stem te zijn … Door kindsponsoring wordt de continue zorg voor het kind gewaarborgd. Maar er is meer: we zien keer op keer dat de persoonlijke betrokkenheid van de sponsor een ongelooflijk positief effect op het kind heeft als het gaat om eigenwaarde, bevestiging en hoop voor de toekomst.

Dit jongetje had hoop en die wilde ik hem niet ontnemen Toen ik nog maar net bij Compassion werkte, bezocht ik een van onze projecten in Peru. Terwijl ik daar rondgeleid werd, liep een jongetje de hele tijd achter me aan. Hij vroeg steeds om mijn aandacht en bleef me schouderklopjes geven. Op een gegeven moment pakte hij me bij de arm, keek me recht in mijn ogen en zei: “Wil jij mijn sponsormoeder worden?” Ik wist op dat moment niet goed wat ik daarop moest zeggen. Maar zijn vraag raakte me diep. Het deed me beseffen dat er een stem voor deze kinderen moet zijn. Die voor hen spreekt en voor ze opkomt. Dit jongetje had

24

aan kinderen in zijn leefomgeving gezien wat het betekent om in een Compassion-project opgenomen te worden. Dat wilde hij ook! Zijn vraag liet me niet los. Hij had me die zo gericht gesteld. Die avond op mijn hotelkamer heb ik mezelf de belofte gedaan een sponsor voor hem te zoeken. Dat had nogal wat voeten in aarde, want ik wist niet eens zijn naam. Maar dit kind had hoop en die wilde ik hem niet ontnemen. Ik heb toen bij de projectleider in Peru de namen van alle jongetjes in het project opgevraagd en voor hen allemaal hebben we een sponsor gezocht. Zo kreeg deze kleine Peruaanse jongen uiteindelijk toch zijn sponsormoeder.

Toen ik in Bolivia was, had ik de kans om mijn sponsorkind te ontmoeten Hoe belangrijk de rol van de sponsor in het leven van het sponsorkind is, werd mij duidelijk toen ik een project in Bolivia bezocht. Daar woont Roger, een jongen met wie ik al geruime


tijd schrijf. Hij woont samen met zijn twee broers bij hun oma. Hij schrijft me altijd trouw en in zijn brieven vertelt hij hoe het is om bij zijn oma te wonen. Wat me opviel was dat hij vaak schreef over zijn favoriete eten; rijst met bonen en kip. Als hij dat eet, denkt hij aan zijn moeder, omdat zij dat altijd voor hem maakte. In die tijd wist ik nog niet waarom hij bij zijn oma woonde en ik vond het ook wat te direct om dat in brieven te vragen. Maar toen ik in Bolivia was, kreeg ik de kans om Roger te ontmoeten.

26

heeft zij niet de middelen om in hun levensonderhoud te voorzien en hem naar school te laten gaan. Ze is gelukkig met de kans die Roger krijgt om uit armoede te komen. Er zijn zo veel kinderen zoals Roger van wie de toekomst voorgoed veranderd is doordat ze zijn opgenomen in het sponsorprogramma. Er zijn zo veel mooie verhalen te vertellen over levens die veranderd zijn, kinderen die Jezus als hun Verlosser hebben aangenomen en die hoop gevonden hebben. Ik zou ze je graag allemaal vertellen.

Zolang er kinderen in armoede opgroeien, blijven we strijden!

Hij vertelde me dat hij bij zijn oma woont, omdat zijn moeder twee jaar geleden tijdens een epilepsieaanvaal overleden is. Zijn vader heeft hij nooit gekend. Zijn verhaal emotioneerde me. Toen Roger dat zag, zei hij: “Huil maar niet, jij bent nu mijn pleegmoeder. God heeft mij een nieuwe moeder gegeven en dat ben jij! Ik ben zo blij dat jij met mij schrijft en van mij houdt.”

We zijn blij met deze hoopvolle verhalen en voelen ons bemoedigd door de resultaten. Maar er zijn ook zo veel kinderen die nog in armoede leven en geen hoop hebben. Daarom kijken we vooruit. Naar alle kinderen die nog wachten op hulp. Die zo graag in het project opgenomen willen worden, zoals het jongetje destijds in Peru. Zolang er nog kinderen in armoede opgroeien, blijven we strijden. We blijven zoeken naar sponsors voor al deze kinderen. Want alleen zo kunnen we armoede bestrijden: door kinderen één voor één hoop te geven!

Zijn oma vertelde hoe dankbaar ze is dat Roger in het Compassion-project is opgenomen. Zelf

Jolanda Omvlee Directeur Compassion Nederland


Het sponsorprogramma in een Hoe worden sponsorkinderen voor het project gekozen? Dit wordt gedaan door de plaatselijke christenen die leiding geven aan het project. Zij zijn goed op de hoogte van de situatie ter plaatse en kunnen daardoor het beste beoordelen wie er het meeste baat bij het sponsorprogramma zal hebben. De keuze wordt altijd in overleg met de ouders gemaakt. Voor de selectie hanteert Compassion criteria waar een kind en/of zijn gezin aan moet voldoen om opgenomen te kunnen worden. Compassion maakt hierin geen onderscheid in religie of etniciteit. Ieder kind is welkom.

Wat gebeurt er met een kind als de sponsor stopt? Dan zoekt Compassion een andere sponsor. Er is een opzegtermijn van 2 maanden. Als er na 2 maanden nog geen nieuwe sponsor is gevonden, dan worden de kosten van deelname aan het project betaald uit een fonds voor ongesponsorde kinderen.

Waarom reageren kinderen formeel op mijn brief? Ze schrijven vaak zinnen die ze op school leren. De meeste kinderen zijn analfabeet en leren sinds kort lezen en schrijven. Ook wonen veel kinderen in een land waar geen schrijfcultuur is zoals bij ons. Toch zegt dat niets over de relatie die het kind met je ervaart. De kans is zelfs groot dat het kind dagelijks voor je bidt en dat je foto een prominent plekje heeft in de kamer. Het vraagt een andere manier van denken: je investeert in je sponsorkind en je mag weten dat jouw bijdrage verschil uitmaakt in zijn leven, maar dat krijg je meestal niet rechtstreeks terug te horen. Daarom is het ook goed om contact te hebben met Compassion en andere sponsors. Je wordt dan bemoedigd door de verhalen die ons bereiken over hoe levens veranderen door sponsoring.

Uit de media blijkt dat er in het land van mijn sponsorkind problemen zijn. Hoe weet ik of het goed met het kind en zijn familie gaat? Compassion plaatst nieuws over rampen, conflicten en andere ontwikkelingen op www.compassion.nl. Wanneer wij horen dat jouw sponsorkind getroffen is, nemen we persoonlijk contact met je op.

Wat kost het om een kind te sponsoren? Sponsoring kost € 29 per maand. Daarnaast kun je extra giften geven aan bijvoorbeeld het gezin, een verjaardagscadeau en het project waar je sponsorkind naartoe gaat. Je kunt ook voor €5 in de maand extra deelnemen aan het Sponsorplus-programma (zie bladzijde 17).

Wat gebeurt er met mijn geld? Je maandelijkse bijdrage wordt gebruikt voor de hulp die jouw kind nodig heeft, zowel in het lokale project (zoals eten, onderwijs en medische zorg), als door bijvoorbeeld de verwerking van je brieven in ons Nederlandse kantoor. Lees meer over de financiële integriteit van Compassion op bladzijde 17.

Wat zijn de resultaten? Compassion werkt eraan dat ieder kind: • gezond is en goed voor zichzelf zorgt; • laat zien gemotiveerd te zijn en de vaardigheden heeft om economisch zelfstandig te worden; • sociaal vaardig en zelfverzekerd is en op een gezonde, bewogen manier met zijn/haar omgeving omgaat; • overtuigd volgeling van Jezus Christus wordt.

In welke landen bestaat het sponsorprogramma? Een overzicht van waar het sponsorprogramma wordt uitgevoerd vind je op www.compassion.nl

Hoe geef ik vorm aan de relatie met mijn sponsorkind? Dat kan op vier manieren, namelijk door te bidden, geven, schrijven en bezoeken. Je kunt zo vaak als je wilt een brief schrijven. Ook kun je het kind bezoeken om met eigen ogen te zien welk verschil je ondersteuning uitmaakt. De relatie begint echter aan de basis: door dagelijks voor je kind te bidden en maandelijks financieel te steunen, is je bijdrage van onschatbare waarde.

Hoe lang duurt mijn sponsoring? Het sponsoren van een kind duurt in principe tot hij/zij de middelbare school heeft afgerond. Meestal is dat tussen de 18 en 22 jaar oud.


Compassion begon ooit bij één man Sinds 1996 is Compassion actief in Nederland, maar de organisatie bestaat al bijna 60 jaar. Compassion heeft zich in die jaren verspreid over 26 landen op de continenten Azië, Afrika en Latijns- Amerika. De ondersteuning gebeurt vanuit twaalf landen, waaronder Nederland. Wat ooit één man begon uit medeleven, is inmiddels uitgegroeid tot een organisatie die op dit moment zorg draagt voor meer dan 1.200.000 kinderen.

et verhaal van Compassion begint bij de Amerikaanse evangelist Everett Swanson in 1952. Er woedt een hevige burgeroorlog in Korea, waar hij komt spreken voor de soldaten die in Korea en Japan gelegerd zijn. Hoewel er honderden soldaten tot bekering komen, wordt Swanson echt diep geraakt wanneer hij op een wandeling door de Zuid-Koreaanse hoofdstad niet alleen overal kinderen zonder ouders ziet, maar ook getuige is van een vreselijk tafereel. Zoals wij de vuilnisophaaldienst kennen, komt daar een vrachtwagen voorbij die dode straatkinderen inzamelt. Diep geraakt door de wanhoop en de armoede, vertelt hij zijn

28

ervaringen aan een Koreaanse vriend. Zijn verhaal wordt beantwoord met een vraag. “Nu je de enorme armoede en de ongelijke kansen van dit land hebt gezien, wat denk je eraan te doen?”

Wat denk jij er aan te doen? Deze woorden blijven de hele terugreis door zijn hoofd spelen. Wat denk jij eraan te doen? Wat denk jij eraan te doen? Tijdens zijn vliegreis naar huis besluit hij dat er iets moet gebeuren. Maar wat en hoe? Nadat hij terugkeert in de Verenigde Staten ontvangt hij anonieme giften ‘voor de armen in Korea’. ‘Dit is het sluitende bewijs dat God erbij betrokken is,’ schrijft Everett later. Vanaf dat moment


begint hij geld in te zamelen om een weeshuis in Korea te ondersteunen. Via de contacten van zijn stichting komt er geld om meer faciliteiten voor kinderen te bouwen. Everett Swanson merkt dat het nodig is om kinderen langdurig te ondersteunen in hun ontwikkeling. Daarvoor bedenkt hij een éénop-één-sponsorprogramma. Eén persoon in de Verenigde Staten kan zo voorzien in bijbels gefundeerd onderwijs, voedsel, kleding, onderdak en medische zorg voor een specifiek Koreaans kind in nood - en dat voor maar een paar dollar per maand. Een doorsnee Amerikaans gezin kan zo een arm kind ondersteunen.

De vraag van Everetts vriend is beantwoord. Na tien jaar hebben meer dan tienduizend Koreaanse kinderen een sponsor. De stichting krijgt de naam Compassion, afkomstig uit Matteüs15:32: ‘Ik heb medelijden (compassion) met de schare, (…) wegzenden wil Ik hen niet’. Als Swanson overlijdt, wordt zijn werk door anderen voortgezet. De huidige directeur van Compassion International is Wess Stefford. Compassion Nederland is in 1996 opgericht en heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een snelgroeiende organisatie, met meer dan 28.000 kinderen en 130 studenten die gesponsord worden.


Wat kun Compassion doen? Vooropgesteld: je doet al veel voor Compassion! Door te sponsoren en te bidden, ben je betrokken bij het werk van Compassion. Daar zijn we je heel dankbaar voor! Mocht je tijd vrij willen maken om Compassion nog meer te ondersteunen dan je nu al doet, dan hebben wij de volgende mogelijkheden: 1. Word vrijwilliger op kantoor of vanuit huis

4. vrijwilligersnetwerk

Maandelijks ontvangen wij honderden brieven uit de landen waar wij werken, waarvan een flink aantal vertaald moeten worden. Ook zijn er veel brieven van sponsors aan hun kinderen. Een groot aantal brieven moet van en naar het Engels worden vertaald. Dit is een erg arbeidsintensief proces waarvoor wij mensen nodig hebben die de Engelse taal beheersen en met een computer kunnen werken. Vertalen kun je vanuit huis doen.

Compassion is in haar werk voor kinderen in armoede iedere keer weer afhankelijk van mensen die besluiten een kind in armoede te ondersteunen. Zonder deze mensen is verandering niet mogelijk. Vind je het leuk om zelf een presentatie te geven in jouw kerk of op een bijbelkring en zo mensen van dat belang te overtuigen? Of juist in een één-opéén-contact te vertellen over de verandering die het werk van Compassion teweegbrengt in mensenlevens? Dan kun je vrijwilliger worden en is het Vrijwilligersnetwerk iets voor jou! Het Vrijwilligersnetwerk van Compassion Nederland is een onderdeel van een veel groter geheel. Wereldwijd werkt Compassion al met duizenden vrijwilligers. Ook in Nederland zijn vrijwilligers op zoek naar mogelijkheden om het werk van Compassion onder de aandacht te brengen.

Op de serviceafdeling kunnen wij je hulp goed gebruiken voor onder andere administratieve werkzaamheden en het doorsturen van brieven. Op de marketingafdeling hebben we mensen nodig die willen helpen bij het versturen van mailingen, het gereedmaken van informatie over kinderen en het voorbereiden van evenementen. Als je in de buurt van Apeldoorn woont, en minimaal een halve dag per week beschikbaar bent, dan horen we graag van je.

2. Word vrijwilliger tijdens evenementen Compassion is regelmatig aanwezig tijdens evenementen, conferenties, concerten en festivals. Vaak krijgen wij de gelegenheid daar met een promotieteam aanwezig te zijn. Lijkt het je leuk om tijdens een van deze evenementen te helpen, schrijf je dan in.

3. Nodig Compassion uit voor presentaties Compassion is graag bereid meer te vertellen over de situatie van kinderen in deze wereld en het werk dat Compassion doet voor ruim 1.200.000 kinderen. Wanneer je mogelijkheden ziet voor een presentatie van Compassion in jouw kerk, gemeente, vereniging of school dan horen wij dat graag. Compassion kan een presentatie verzorgen met behulp van video en PowerPoint en wil eventueel faciliteren met geluid en publiciteit. Ook kun je met een kant-en-klaar pakket van Compassion een ‘Zondag voor kinderen in armoede’ in jouw kerk organiseren. Heb je interesse in een van deze mogelijkheden om meer voor Compassion te doen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

30

5. Heb je een ander idee? Heb je een ander idee over wat je samen met Compassion kunt doen? Neem dan contact met ons op. We zijn benieuwd naar jouw ideeën.

meer weten Wil je vrijwilliger worden, meer weten of kennismaken? Bel dan naar 055-594422 of mail naar info@compassion.nl


andere sponors online op Ourcompassion.org is de online community van Compassionsponsors over de hele wereld. Het doel: sponsors met elkaar in contact brengen, ideeën uitwisselen en foto’s, video’s en artikelen over de wereld van jouw sponsorkind met elkaar delen. En, samen meer betekenen voor kinderen in armoede. Sponsorkind

Ervaringen delen

Op OurCompassion.org kan iedereen die iets met Compassion heeft inloggen en met elkaar contact opnemen. Deelnemers die al sponsor zijn hebben een pre, want bij hun profiel verschijnt automatisch de informatie over hun sponsorkind(eren), inclusief foto.

Op OurCompassion.org kan iedereen die iets met Compassion heeft inloggen en met elkaar contact opnemen. Deelnemers die al sponsor zijn hebben een pre, want bij hun profiel verschijnt automatisch de informatie over hun sponsorkind(eren), inclusief foto.

Ben je actief op social media, zoals Hyves, Facebook of Twitter? Zoek Compassion op en deel online je ervaringen met je vrienden en andere sponsors. Je vindt ons op: • Hyves (compassionnederland.hyves.nl) • Facebook (zoek op: Compassion Nederland) • Twitter (@Compassion_NL en @ Compassiongebed) • LinkedIn (zoek op: Compassion Nederland) • Youtube-kanaal (compassionnl)

Blog Daarnaast heeft Compassion een eigen blog waar je regelmatig artikelen, achtergronden, foto’s en films van ons werk vindt. Neem een kijkje op: www.compassionblog.nl

Behalve de naam en foto kun je er met één druk op de knop zien of er nog meer sponsors op de site actief zijn die in hetzelfde land of hetzelfde project als jouw sponsorkind een kind ondersteunen. Wanneer iemand een foto, film of artikel van het project van jouw sponsorkind online zet, krijg je daarover een bericht. Zo krijg je stukje bij beetje meer zicht op de wereld van je sponsorkind. En via Google Maps kun je zien waar het project van je sponsorkind ligt.

Groepen OurCompassion.org biedt daarnaast de mogelijkheid om groepen aan te maken en met elkaar te discussiëren. Zo is er een groep voor Nederlandse sponsors en vrijwilligers, maar vind je ook allerlei andere groepen, zoals ‘Fairtrade Fans’. Iedereen kan zelf een groep aanmaken en daar andere sponsors voor uitnodigen.

Hoe werkt het? 1. Ga naar www.ourcompassion.org 2. Zet de taal op ‘Nederlands’ 3. Klik op ‘Inloggen/Registreren’ 4. Maak je eigen account aan (let op: gebruik het e-mailadres waarmee je bij Compassion bekend bent anders verschijnen je sponsorkinderen niet bij je profiel) 5. Veel plezier!


Compassion Nederland Telefoon: (055) 599 44 22 Bezoekadres: E-mail: info@compassion.nl Oude Apeldoornseweg 41-45 Website: www.compassion.nl 7333 NR Apeldoorn Twitter: Compassion_NL Facebook: www.facebook.com/compassionnederland

Postadres: Postbus 1340 7301 BN Apeldoorn

Sponsorbrochure Kindsponsoring  

Sponsorbrochure voor sponsors die via Compassion Nederland een kind in een ontwikkelingsland ondersteunen.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you