Compassion Magazine (2023)

Page 1

Een ander

toekomstperspectief

SALAMA:

magazine
‘Als ik niet in het project zou zitten, was ik getrouwdwaarschijnlijk en zelfs al moeder'

COLOFON

Hoofdredactie

Compassion Nederland

Eindredactie en coördinatie Francien van der Valk

Ontwerp en opmaak TinekeWerkt

Tekstcorrecties

Hiemstra Media

Medewerkers

Jirska Alberts, Inge-Mirjam Bosveld, Naomi Pitts, Gert-Jan Segers, Klaske Slotboom, Barbara Walker, Nienke Westerbeek

Druk

Bredewold

Compassion Nederland  Postbus 1340  7301 BN Apeldoorn

ING BANK (NL): 3232, IBAN: NL91 INGB 0000 003232 (BIC: INGBNL2A)

KBC BANK (B): BE51 4099 5864 3162 (BIC: KRED BE BB)

Compassion Nederland is erkend door het CBF sinds 1 juli 2001. De CBF-norm bepaalt dat minimaal 70 procent van de inkomsten besteed wordt aan de doelstelling. Bij Compassion ligt dit percentage met 87,8 procent ruim boven de norm.

De productiekosten van dit magazine zijn € 0,68 per stuk.

055 599 44 22 06 40 33 53 68

info@compassion.nl compassion.nl

3 Voorwoord 4 Extreme armoede wereldwijd 8 SALAMA: Werken aan een betere toekomst 16 In Jezus’ naam 19 Het begon bij één man 20 We doen het samen 22 Basiszorg voor ieder kind 24 Voedselcrisis zet kinderen op achterstand 31 Trouw in moeilijke tijden 34 ‘De meisjes zijn onderdeel van mijn gezin’ 37 Extra hulp bovenop kindsponsoring 38 De kickstart van een kerk 39 Bijbelleesplan door Gert-Jan Segers

Ik was een keer met Pasen in een klooster. Tijdens een viering 's avonds was de kerk volledig duister om het sterven van Jezus aan het kruis te ervaren. Toen werd de Christuskaars aangestoken. En aan die kaars een klein kaarsje. En met dat kaarsje werd weer een andere kaars aangestoken. Die eerste lichtjes in het duister waren zó krachtig. Een voor een werden alle kaarsen aangestoken en aan het eind was er overal licht. Zoals de opstanding van Jezus de duisternis van de dood verdreef en Zijn Licht overal zichtbaar kan worden en er heling en herstel kan plaatsvinden. Onvolkomen op deze aarde, maar voldoende om te zien dat Zijn Liefde uiteindelijk overwint.

VERSPREIDEN LICHT

Compassion is er om uit te reiken naar de meest kwetsbaren: kinderen in armoede. Zij die altijd het kind van de rekening zijn. Die het snelst vergeten worden omdat ze geen stem hebben. Zij die het meest lijden onder onveilige omstandigheden en tekort aan alles. Wie deel wordt van deze missie, deelt van wat eerst ontvangen is van onze Schepper. En ontsteekt daarmee het licht van hoop en herstel in het leven van een kind. Wij doen dat hier in Nederland en zijn daarmee tot zegen in alle landen waar wij mogen samenwerken met de kerk om haar opdracht te vervullen. Wat is het kostbaar om dat wereldwijd en met elkaar al meer dan 70 jaar te mogen doen.

In dit magazine willen we je laten zien hoe al die bijdragen ertoe leiden dat er iets geweldig moois in beweging wordt gezet. We hopen dat je door het lezen hiervan zelf ook gezegend wordt. Het is een voorrecht om door God uitgenodigd te worden in Zijn reddingsplan. Met elkaar doen we dat zo goed en verantwoord mogelijk en staan we open om te leren en te ontdekken hoe het beter en mooier kan.

Ik ben dankbaar dat je bent ingegaan op de uitnodiging om deel te worden van deze beweging en Gods Licht te verspreiden. Ik wens je veel leesplezier.

Nienke Westerbeek Directeur Compassion Nederland
BEELD: NIENKE VAN DENDEREN 3

wereldwijd extreme

Meer dan 800 miljoen mensen wereldwijd leven onder de grens van extreme armoede. Dat betekent dat zij moeten rondkomen van minder dan $ 2,15 per dag. Van dit geld moeten ze hun gezin voeden, de huur betalen, medicijnen bekostigen, kleding en hygiëneproducten kopen, schoolgeld en vervoerskosten betalen en nog meer. Dagelijks staan veel mensen voor onmogelijke keuzes: kies ik vandaag voor eten, koop ik medicijnen voor mijn kind of betaal ik de huur?

Van die miljoenen mensen is meer dan de helft kind. Armoede maakt hen kwetsbaar en belemmert hen in hun ontwikkeling.

Armoede is complex. Elk land heeft te maken met haar eigen problematiek: oorlog, natuurgeweld, politieke onrust, een kwetsbare economie, een dominante geloofscultuur. Vaak zijn de

verschillen in één land ook nog eens enorm. In de stad spelen vaak andere armoedeproblemen dan op het platteland.

Compassion werkt in 27 landen op drie continenten. Samen met ouders, lokale kerken, medewerkers, sponsors en giftgevers helpen we meer dan 2,3 miljoen kinderen over de hele wereld. We laten je graag zien wat er zoal in de verschillende werelddelen speelt.

Kijk voor meer info op compassion.nl/wereldwijd of scan de QR-code.

Bronnen: VN, World Bank, IAO, ECLAC, Cepal, UNESCO, World Food Program, Asian Development Bank, Compassion International
4

Onderwijs

Wereldwijd gaan 244 miljoen kinderen niet naar school (2021). 98 miljoen van deze kinderen wonen in Afrika.

HONGER

Droogte Doordat regenseizoenen uitblijven, mislukt de oogst en sterft het vee. Hierdoor lijden veel mensen honger.

Compassion biedt kinderen en gezinnen acute hulp, bijvoorbeeld met voedselpakketten, en geeft hulp op de lange termijn. Zie ook pagina 24-28.

Wereldwijd lijden 828 miljoen mensen honger. In Afrika is het aantal mensen dat kampt met honger de afgelopen jaren het hardst gestegen.

Compassion ondersteunt ruim

907.000 kinderen via meer dan 3.700 kerken in Afrika.

AFRIKA

Kindhuwelijken

In West- en CentraalAfrika trouwen 4 op de 10 meisjes voor hun achttiende verjaardag. Deze meisjes gaan niet meer naar school en worden meestal op heel jonge leeftijd moeder.

Kindersterfte

Water

Wereldwijd

hebben 785 miljoen mensen geen toegang tot schoon drinkwater.

Meer dan de helft hiervan woont in Afrika:

418 miljoen mensen, voornamelijk op het platteland.

KINDERARBEID

De Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara hebben het grootste aantal kinderarbeiders: 26 procent van de kinderen van 5 tot 17 jaar werkt.

Door structurele ondersteuning komt er

In 2021 stierf 1 op de 14 kinderen in de SubSahara onder de 5 jaar door o.a. malaria, ondervoeding en ziektes die worden veroorzaakt door een slechte hygiëne.

meer financiële stabiliteit in een gezin. Vanuit het Compassionproject krijgen ouders daarnaast begeleiding in de opvoeding van hun kinderen en voorlichting over verschillende onderwerpen, waaronder kinderarbeid.

BURKINA FASO ETHIOPIË KENIA RWANDA
TOGO GHANA MALAWI UGANDA TANZANIA
5

Compassion ondersteunt meer dan 396.000 kinderen via meer dan 1.600 kerken in Azie .

BANGLADESH MYANMAR

Natuurrampen

In Azië komen veel natuurrampen voor. Denk aan overstromingen, cyclonen, tyfoons en aardbevingen. Deze rampen treffen de kwetsbare gezinnen het hardst.

Tussen 2010 en 2021 zijn er meer dan 225 miljoen mensen ontheemd geraakt door natuurrampen.

Wanneer gebieden waar Compassion werkt getroffen zijn door natuurrampen, voorzien lokale medewerkers meteen in de eerste levensbehoeften. Ook biedt Compassion hulp bij de wederopbouw en traumaverwerking.

Inflatie

Kinderarbeid

In Zuid-Azië moet zo’n 12 procent van alle kinderen tussen de 5 en 14 jaar werken. Dat zijn 41 miljoen kinderen.

AZIË

Vooral in Sri Lanka is het aantal mensen dat kampt met voedselonzekerheid hoog: meer dan 6 miljoen mensen, ongeveer 30 procent van de hele bevolking, heeft te maken met voedselonzekerheid.

KINDHUWELIJKEN

Zuid-Azië kent de meeste kindhuwelijken. Bijna 1 op de 5 meisjes (17%) trouwt voor haar 15e verjaardag. Wanneer Compassionmedewerkers signalen krijgen dat een meisje wordt uitgehuwelijkt, wordt er alles aan gedaan om dit te voorkomen.

Seksueel misbruik

In 2021 werden er in de Filipijnen tenminste 2 miljoen kinderen slachtoffer van online seksueel misbruik.

Op het Compassionproject leren kinderen wat gezonde grenzen zijn en hoe ze voor zichzelf kunnen opkomen.

SRI LANKA THAILAND INDONESIË DE FILIPIJNEN
6

Inflatie

Net als in andere werelddelen, is er in Latijns-Amerika sprake van torenhoge inflatie. In Haïti bijvoorbeeld kost een zak witte broodjes momenteel € 1,71, vergeleken met € 0,42 voorheen. De prijs is met 300 procent gestegen.

Compassion ondersteunt meer dan 991.000 kinderen via ruim 3.100 kerken in Latijns-Amerika.

LATIJNSAMERIKA

Armoede

In 2019 leefde 4,3 procent van de bevolking onder de armoedegrens. Dit zijn ongeveer 28 miljoen mensen.

bendes

NATUURGEWELD

54 miljoen mensen, met name in Bolivia, hadden tussen 2000 en 2019 te maken met droogte. Andere gebieden, zoals Haïti en de Dominicaanse Republiek, hebben elk jaar te maken met orkanen.

Kindersterfte

14,6 op de 1000 kinderen sterven in Latijns-Amerika voor hun vijfde verjaardag. In 2021 stierven er in totaal 158.369 kinderen.

In Latijns-Amerika zijn geweld en criminaliteit grote bedreigingen. Bendes zijn actief met drugshandel en het smokkelen van mensen, wapens en illegale grondstoffen.

De kerk speelt een grote rol bij het stoppen van bendegeweld. Compassionmedewerkers doen er alles aan om te zorgen dat kinderen en hun ouders niet bij bendes betrokken raken.

Voedselonzekerheid

Ruim 41 procent van de LatijnsAmerikaanse bevolking heeft te maken met voedselonzekerheid. In 2020 waren dit 267 miljoen mensen.

PERU BRAZILIË COLOMBIA ECUADOR GUATEMALA
EL SALVADOR DOMINICAANSE
HONDURAS NICARAGUA MEXICO
BOLIVIA
HAÏTI
REPUBLIEK
7
8

Werken aan een betere toekomst

Salama is een van de veertien kinderen van moeder Kadzo. Samen met haar familie woont ze in een klein huisje in Malindi, Kenia. Dag in dag uit werkt Kadzo in de steengroeve om stenen te hakken en die vervolgens te verkopen. Als ze geluk heeft, verdient ze daar enkele dollars per maand mee. Op een slechte dag verkoopt ze niks. Dat haar dochter Salama is opgenomen in het Compassion-project, betekent veel voor haar en haar gezin.

BEELD: KEVIN OUMA EN
9
BEN ADAMS

ls driejarig meisje werd Salama door medewerkers van de lokale kerk ingeschreven bij het project. Projectmedewerker Susan: “Salama was een stil en verlegen kind toen ze binnenkwam. Een meisje met weinig zelfvertrouwen.”

Kinderen worden geselecteerd om naar het project te komen op basis van een aantal criteria: leefomstandigheden, inkomen van de ouders, gezinssamenstelling en leeftijd. Hoe jonger het kind is, hoe langer het kan profiteren van de hulp en bescherming van het project. En daar is ook de rest van het gezin bij gebaat.

ONTWIKKELING

Susan: “Toen Salama bij ons binnenkwam, had ze bepaalde ideeën over haar toekomst. Ze wilde net als haar moeder later stenen hakken. Doordat ze naar het project ging, kon ze naar school. Ze is zelfs de enige uit haar gezin die naar de middelbare school gaat. Door alles wat ze op school en op het project

heeft geleerd, heeft ze andere inzichten gekregen en ziet ze een betere toekomst voor zich, buiten de steengroeve.”

In de landen waar Compasion werkt, krijgen alle kinderen die deel uitmaken van een project dezelfde lessen; aangepast aan de lokale cultuur en gebaseerd op de Bijbel. Dit geldt voor alle gebieden: fysiek, cognitief, sociaalemotioneel en geestelijk. Wanneer een kind ingeschreven is, wordt er een dossier aangelegd. Hierin noteren projectmedewerkers bijvoorbeeld informatie over de gezondheid van het kind, belangrijke familiegebeurtenissen en schoolresultaten. Op deze manier kan de ontwikkeling van ieder kind gevolgd worden.

PLAN VOOR DE TOEKOMST

Alle kinderen werken aan hun eigen My plan for tomorrow. Dit is een concreet plan om stap voor stap naar een betere toekomst toe te werken. Door de jaren heen leren ze plannen en verstandig omgaan met geld. Ook is er aandacht voor het ontwikkelen van hun talenten en ontdekken ze welke baan uiteindelijk het beste bij hen zou passen. Door het plan telkens bij te werken, wordt het steeds concreter. Lange tijd was Salama vastbesloten lerares te worden, maar ze stelde haar plannen bij. “Mijn cijfers waren niet goed genoeg om juf te worden,” vertelt ze. “Ik ben snel afgeleid en heb soms moeite met leren. Daarom heb ik nu besloten dat ik politieagente wil worden. Ik vind het fijn om andere mensen

‘Als ik niet in het project zou zitten, was ik nu waarschijnlijk getrouwd en zelfs al moeder.’
10
Salama met moeder Kadzo

Kinderen krijgen op het project onder meer les op het gebied van hygiëne en gezondheid. In dit fragment uit My plan for tomorrow van Salama uit 2008 lees je wat ze hierover leert: haar huis schoonhouden, genoeg bewegen en het belang van een gebalanceerd dieet. En dat het beter is om de wc te gebruiken in plaats van je behoefte te doen in de bosjes.

te helpen en als agent word je gerespecteerd. Dat is voor mij belangrijk. Omdat ik uit een arm gezin kom, wordt er op mijn familie neergekeken. Ik wil dat heel graag veranderen.”

Ook leren alle kinderen op de projecten praktische vaardigheden waarmee ze al snel kunnen bijdragen aan het familie-inkomen.

Salama: “Ik heb bijvoorbeeld geleerd om kleding te naaien en te repareren. Hiermee kan ik extra geld verdienen als ik bijvoorbeeld lang vakantie heb van school. En soms doe ik de was voor mensen uit de buurt, daar verdien ik dan zo’n 200 shilling (ongeveer 1,35 euro) mee.”

Moeder Kadzo is grotendeels verantwoordelijk voor het inkomen

van het gezin. Haar man heeft soms werk, maar geen vaste baan. Hij is verslaafd aan alcohol en woont in een klein huisje verderop. Dankzij extra giften van Salama’s sponsors bezit het gezin nu een eigen stukje grond en acht geiten. De geiten zijn een zegen voor de familie. Ze geven melk en wanneer er extra inkomsten nodig zijn, is er de mogelijkheid om

11
Salama, 15 jaar

Fragment uit My plan for tomorrow van Salama (2008) waarin Salama schrijft hoe ze steeds meer zelfvoorzienend is. Bijvoorbeeld door eieren te verkopen. Ook schrijft ze hierin onder meer dat ze geleerd heeft om kleding te maken.

af en toe een geit te verkopen. De verkoop van een geit levert met een beetje geluk 5.000 shilling (ongeveer 34 euro) op. Hiermee kan Salama de bus naar school betalen en worden er overige boodschappen gedaan.

HET EFFECT VAN SCHOLING

Scholing heeft een positief effect op de rest van je leven. Daarom is het zo allesbepalend dat Salama kon doorstromen naar de middelbare school. Daarmee wordt het scenario

om uit armoede te komen steeds reëler. Kadzo heeft altijd hard gewerkt om te voorzien in het levensonderhoud van haar gezin. Waar mogelijk zet ze geld opzij om haar kinderen op z’n minst naar de basisschool te laten gaan. Kadzo: “Ik houd veel van mijn kinderen en wil heel graag dat ze naar school kunnen. Ik heb zelf nooit een voet in een klaslokaal gezet. Als Salama straks afstudeert, dan slacht ik een geit om het te vieren. Ongeacht wat voor cijfers ze heeft. Ik ben zo ontzettend trots op haar!”

Projectmedewerker Susan heeft er alle vertrouwen in dat Salama ver gaat komen. “Ik weet zeker dat ze op een dag haar familie kan helpen. Dat zal niet morgen al zijn, maar Salama weet wat ze wil. Ze is gefocust en leeft met Jezus.”

KINDEREN BESCHERMEN

Salama is inmiddels uitgegroeid tot een jonge vrouw van 20. “Als ik niet in het project zou zitten, zat ik nu niet meer op school, was ik waarschijnlijk getrouwd en zelfs al moeder, net als mijn oudere zussen. Dat is altijd mijn grootste angst geweest, omdat ik mezelf dan niet op een gezonde manier kan ontwikkelen.” Als een meisje jong trouwt, betekent dit dat ze automatisch stopt met school. Haar ontwikkeling stagneert en haar kans op een betere toekomst is een stuk kleiner geworden. Meisjes die in armoede leven, zijn extra kwetsbaar. Als een jongen belangstelling heeft om te trouwen, heeft een meisje daar vaak weinig over te zeggen. In een omgeving waar veel armoede heerst, spelen veel problemen. Dit zorgt voor onveilig situaties. Op het project leren kinderen om voor zichzelf op te komen en over gezonde omgangsvormen tussen jongens en meisjes. Ook leren ze dat ze recht hebben op een gezonde ontwikkeling en scholing, meisjes net zo goed als jongens. Bovendien leren kinderen over grensoverschrijdend gedrag en hoe ze daarop moeten reageren. Het beschermen van kinderen

Salama met Susan
12

heeft de hoogste prioriteit binnen Compassion.

EXTRA HULP

Dat Salama is opgenomen in het project neemt niet alle zorgen weg, maar brengt wel verlichting. Dat bleek zeker tijdens de coronapandemie. Als gevolg van lockdowns en andere maatregelen raakten veel mensen hun baan kwijt of konden minder werken. Lukte het daarvoor om net het hoofd boven water te houden, nu raakten veel gezinnen dieper in de problemen. De hele situatie maakte het voor de projectmedewerkers lastig om hun werk te kunnen doen.

Salama: “Alles stond stil. Zo zouden er toiletten gebouwd worden, maar dat ging niet door omdat andere hulp urgenter was.”

Medewerkers van het Compassionproject zochten gezinnen thuis op en probeerden hulp op maat te bieden. Moeder Kadzo had ook minder werk in de steengroeve en dat betekende minder inkomsten. Tegelijk waren basisproducten zoals maïsmeel, zout of lucifers veel duurder geworden. Via het project kreeg het gezin toen een belangrijke tegemoetkoming in de kosten en dat betekende iedere maand 4.000 shilling extra (ongeveer 27 euro).

Salama: “Ondanks het extra geld hadden we niet altijd genoeg voor drie maaltijden per dag . Soms konden we iets van de buren lenen, maar die konden het zelf eigenlijk ook niet missen. Dan gingen we met honger slapen.”

KWETSBAAR

Ook al is de coronapandemie voorbij, de situatie van Kadzo’s gezin is nog altijd kwetsbaar. Salama: “Ik maak me regelmatig zorgen over van alles. Of we wel in ons huis kunnen blijven wonen. Of er genoeg eten is voor de komende tijd. Of het huis bestand is tegen de regen. Mijn gebed is dat God met mij is, dat Hij me helpt om hard te werken op school en dat ik een goede baan vind waarmee ik mijn familie kan helpen om uit armoede te komen. Als ik straks kan werken, hoop ik dat mijn zusje net als ik naar de middelbare school kan gaan.

Ook hoop ik dat mijn moeder dan eindelijk wat meer rust krijgt. Ze heeft altijd hard gewerkt en zoveel voor ons gedaan. Ik wil mijn familie niet alleen helpen met geld, maar hoop ze ook een stukje waardigheid terug te kunnen geven.”

'Het beschermen van kinderen heeft de hoogste prioriteit binnen Compassion.'
13
Bekijk de video van Salama op compassion.nl/salama of scan de QR-code.

‘Ik wil mijn familie niet alleen helpen met geld, maar hoop ze ook een stukje waardigheid terug te kunnen geven.’

14
15
Salama, 20 jaar

In Jezus’ naam

De zin ‘In Jezus’ naam’ is onderdeel van ons logo, van onze identiteit en van de manier waarop wij werken. Jezus is onmisbaar in het werk van Compassion. Wij werken altijd samen met de lokale kerk. Daarin schuilt een enorme kracht. Tegelijk zet dit alles de samenwerking in sommige landen op scherp.

EEN STABIELE KERK

Compassion werkt altijd en uitsluitend samen met de lokale kerk. Het is dan ook belangrijk dat een kerk waar een Compassion-project start, een stabiele kerk is met gezond leiderschap. een stabiele kerk is. Ze moet een bestaande, concrete visie op kinderwerk hebben en willen samenwerken voor een lange periode. Alleen dan kunnen we een duurzame verbinding aangaan.

In de kerk wordt iets van Gods Koninkrijk zichtbaar
16

IEDER KIND IS WELKOM

Kinderen die in een project worden opgenomen, worden geselecteerd door de lokale medewerkers. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. Er wordt hierbij niet gekeken naar achtergrond of religie, ieder kind is welkom. Compassion helpt degenen die het hardste hulp nodig hebben. De meeste kinderen in onze projecten hebben geen christelijke achtergrond. Op het project krijgen ze een eigen bijbel, leren ze wie Jezus is en krijgen ze de kans Hem persoonlijk in hun leven te betrekken.

Compassion werkt samen met meer dan 8.500 lokale kerken in 27 landen.

“Onze kerk werkt samen met Compassion, omdat we verschil willen maken in deze wijk. Door al het bendegeweld zijn onze tienerjongens in gevaar. De kans dat ze voor hun achttiende sterven, is heel groot. Daarom is onze compound elke dag open en kunnen kinderen hier veilig een balletje trappen. Ze leren steeds meer over wie Jezus is en ze worden echt gezien. Via de kinderen bereiken we de ouders. Sommige gangsters hebben inmiddels hun leven aan Jezus gegeven. Daarmee verandert de sfeer in de hele wijk.”

Edwin voorganger in El Salvador

DE KRACHT VAN LOKALE MEDEWERKERS

De lokale medewerkers die voor de kerken werken waarmee Compassion samenwerkt, kennen de kinderen en hun families en weten waar de nood is. Alle medewerkers worden gedreven door dezelfde liefde en werken vanuit dezelfde naam: de naam van Jezus. Wanneer een kerk een project start, is het in staat een plek te creëren, zoals geen andere hulpverlener dat kan. Het is een plek waar Gods liefde tastbaar wordt.

CHRISTENEN IN DE MINDERHEID

In een aantal landen waar Compassion werkt, vormen christenen een kleine minderheid. Dat kan leiden tot de nodige uitdagingen. Gelukkig kunnen kerken als licht in de wereld, binnen de geldende richtlijnen van de overheden, de liefde van Christus verspreiden.

In onze partnerkerken wereldwijd krijgen kinderen overal hetzelfde onderwijs en de liefde en zorg die ze nodig hebben.

17

GOEDE NAAM

Compassion heeft in veel gebieden een goede naam. Dat komt bijvoorbeeld door hoe we handelen tijdens de voedselcrisis. Medewerkers van het Compassionproject voorzien gezinnen van de kinderen van voedselpakketten. Aan die pakketten voegen ze 20 procent extra toe, om uit te delen aan de gemeenschap.

De hulp die de lokale kerk biedt, gaat verder dan een kind en zijn of haar gezin. Dankzij de onmisbare samenwerking met de lokale kerk wordt een hele gemeenschap bereikt.

“Wat me in de ontmoeting met armoede raakt, is dat het zo mensonterend is. Armoede is heel lelijk, en tegelijk soms toch ook mooi. Juist bij mensen die niks hebben vind je saamhorigheid en geloof in God, ze zijn Jezus heel dankbaar. Een paradox. Daarom hebben wij de kerk in landen met extreme armoede nodig om ons te spiegelen. Hoe staat het met onze echtheid en geloofsleven?

Het is geen liefdadigheid om iets voor hen te doen, maar het is rechtdoen aan wat God in de mens heeft gelegd.”

Jan Stoorvogel voorganger Stadskerk Emmen

DE KERK IN NEDERLAND

DISCIPELSCHAP

In de Compassion-projecten horen kinderen niet alleen verhalen uit de bijbel, maar leren ze ook bidden, met anderen in gesprek te gaan over God en hoe ze hun geestelijke leven kunnen vormgeven. Discipelschap is een belangrijk onderdeel van het programma van Compassion.

DE KERK ALS BAKEN VAN HOOP

Veel kerken waar we mee samenwerken, stichten met hulp van Compassion nieuwe kerken in andere plaatsen of wijken. Deze locaties liggen veelal in sloppenwijken of op andere plekken waar veel extreme armoede is. De kerk is juist daar een baken van hoop.

Ook in Nederland en België is de kerk een belangrijke partner van Compassion. Wil jij met jouw kerk iets betekenen voor kinderen en hun gezinnen die opgroeien in armoede? Ben je op zoek naar een eenmalige actie of een duurzame verbintenis met een lokale kerk in een bepaald gebied of land? Neem gerust contact met ons op.

Ga naar compassion.nl/ kerken of scan de QR-code.

18

teH b e g on bijéén man

Wat begon met 35 weeskinderen in Korea, is uitgegroeid tot hulp aan ruim 2,3 miljoen kinderen en hun gezinnen wereldwijd.

Bekijk de video op compassion.nl/geschiedenis of scan de QR-code

ompassion begon ruim 70 jaar geleden in Korea met de droom van één man: de Amerikaanse evangelist Everett Swanson. Tijdens en vlak na de Korea-oorlog zag hij de verschrikkingen in het land waar hij als legerpredikant werkte. Kinderen zwierven op straat, omdat ze wees of verstoten waren.

Terug in Amerika liet het Swanson niet los en begon hij een weeshuis te ondersteunen. Al snel kwamen er meer weeshuizen bij en bleek dat er behoefte was aan langetermijnhulp. In 1952 zette hij een sponsorprogramma op. Zo kon een westers gezin een kind in nood ondersteunen: het begin van Compassion. Zijn inspiratie kwam uit Mattheüs 15:32: “I have compassion on the multitudes. I will not send them away.”

70 JAAR COMPASSION 19

Artiest-ambassadeur

“Het ondersteunen van een kind heeft impact op hele gezinnen en complete gemeenschappen. Ik vind het echt heel vet dat het iets structureels is, en dat het niet alleen een tijdelijke oplossing is.”

Ambassadeur op instagram @romelyhannah

“De kracht van het werk van Compassion zit hem in de mensen die om de kinderen heen staan. Zij geven hoop in de naam van Jezus. Dat geeft perspectief voor de toekomst. Jezus zelf staat naast de kinderen. In de ellende, in de armoede, in het stof. Er is niets krachtiger dan de naam van Jezus.”

Romely Hannah

We doen het samen

In Nederland komen meer dan duizend ambassadeurs regelmatig in beweging om op hun eigen manier een stem te geven aan kinderen die opgroeien in armoede.

Corry Siegers

Pjotr
20

Artiest-ambassadeur

“In de Bijbel komt het omzien naar de ander constant terug. Los van dat het een soort opdracht is van God, raakt het me persoonlijk. Miljoenen kinderen hebben geen stem. Ze kunnen moeilijk – amper – voor zichzelf opkomen. Het zijn altijd kinderen die het hardst geraakt worden door armoede.”

Event-ambassadeur

“Tijdens de Muskathlon in Tanzania ging ik op bezoek bij een gezin waar alles in het huis doorweekt was vanwege fikse regen. Op de enige droge plek werden de brieven van de sponsor bewaard. Die waren zo belangrijk voor ze! Ik zet me tijdens evenementen graag in voor de kinderen. We moeten hun verhaal vertellen.”

Heb jij zin in een sportieve uitdaging en wil je daarmee ook nog eens impact maken op de meest kwetsbaren? Kijk eens of een Muskathlon iets voor jou is: scan de QR-code of ga naar compassion.nl/ muskathlon.

Kantoor-ambassadeur

Lid van de raad van toezicht van Compassion “De kinderen in de projecten worden echt gezien. Ze krijgen niet alleen een extra maaltijd en onderwijs, ze worden ook uitgedaagd op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Het raakt me hoe betrokken en professioneel de medewerkers zijn. Er is aandacht en liefde voor de kinderen.”

Wieke Reehoorn

“Het verschil dat gemaakt wordt in de levens van kinderen en de hoop die de ouders krijgen doordat de lokale kerk naar ze omkijkt, dat doet iets met me. Ik ben kantoor-ambassadeur in Apeldoorn. Ik dacht eerst hier te zijn om vooral te geven, maar God geeft zoveel meer terug!”

DOE MEE
Eline
21
Joost Zagt

Basiszorg voor ieder kind

De lokale kerken waarmee Compassion samenwerkt, helpen kinderen die opgroeien in extreme armoede om zich gezond te kunnen ontwikkelen. Zij spelen zo veel mogelijk in op de specifieke behoeften van het kind en zijn omgeving, aangepast aan de lokale cultuur. Dit betekent dat de zorg en ondersteuning die kinderen krijgen, kan verschillen per land, gebied en zelfs per kerk. Naast deze specifieke hulp krijgen alle kinderen die deelnemen aan een Compassion-project, in welk land dan ook, dezelfde basiszorg.

Ieder kind wordt aangemoedigd om gezonde relaties aan te gaan, omdat de mens gemaakt is om in relatie met anderen te leven.

Ieder kind heeft recht op een veilige omgeving, daarom staat de bescherming van kinderen centraal in wat we doen.

DE IMPACT VAN SPONSORING 22

Ieder kind heeft toegang tot een opleiding en trainingen, omdat onderwijs je helpt om uit armoede te komen.

Ieder kind wordt aangemoedigd om verantwoordelijkheid te nemen in zijn ontwikkeling, omdat ieder kind daar een eigen stem in heeft.

Samen

Bij Compassion zijn we voortdurend op zoek naar de beste manieren om kinderen in armoede te helpen. Wanneer de basiszorg om wat voor reden dan ook in het gedrang komt, dan zullen onze lokale partnerkerken er samen met medewerkers van Compassion alles aan doen om de zorg weer terug te brengen naar deze basiszorg.

Ieder kind krijgt de kans om de liefde van God te ervaren.

Ieder kind krijgt de medische zorg die hij nodig heeft, omdat iedereen een kans verdient om gezond op te groeien.

Ieder kind heeft toegang tot voeding, en een kind dat tekenen van ondervoeding vertoont, krijgt voedselhulp.

Ieder kind dat getroffen wordt door een ramp of crisis, wordt bijgestaan door medewerkers van de lokale kerk.

23

De cijfers zijn alarmerend: het aantal mensen met honger neemt wereldwijd toe. Op dit moment heeft een derde van de wereldbevolking, 2,61 van de 8 miljard mensen, te maken met voedselonzekerheid. Ze hebben geen toegang tot voldoende, veilig en voedzaam eten. Kinderen zijn kwetsbaar en worden ook in deze voedselcrisis het zwaarst getroffen.

24

Voedselcrisis zet kinderen op achterstand

CRISIS OP CRISIS

In de landen waar Compassion werkt, zijn de gevolgen van de pandemie nog altijd merkbaar. Duizenden mensen verloren hun baan tijdens lockdowns. Armoede nam toe en veel ouders hadden het moeilijk om genoeg eten op tafel te krijgen.

De hoge inflatie, extreme weersomstandigheden en oorlog in Oekraïne verergerden deze situatie alleen maar. De voedselprijzen zijn enorm gestegen, maar de lonen zijn hetzelfde gebleven. In veel lage-inkomenslanden is de landbouw de belangrijkste industrie. Doordat regen uitblijft, mislukken de oogsten en sterft het vee. Deze combinatie van oorzaken maakt dat voedsel voor veel gezinnen een onbetaalbare luxe is geworden.

Zij kunnen zich met moeite één maaltijd per dag veroorloven.

DUIVELSE DILEMMA’S

Wanneer je honger hebt, sta je dagelijks voor onmogelijke keuzes. Dit veroorzaakt stress. Spanningen in gezinnen nemen toe. Elke mogelijke oplossing om geld in het laatje te brengen wordt aangegrepen. Zo worden kinderen van school gehaald om bij te dragen aan het familie-inkomen. Dit terwijl onderwijs de sleutel is om uit de cirkel van armoede te komen.

Richmond Wandera woont en werkt in Uganda en ziet dat gezinnen die te maken hebben met voedseltekort enorm onder druk staan. Hij vertelt:

25
‘Voedsel is een onbetaalbare luxe geworden’

‘’Als iemand interesse toont om met een van de dochters te trouwen, is dat een no brainer. Een kind uithuwelijken betekent: inkomsten en een mond minder om te voeden. Het meisje in kwestie heeft daar geen enkele stem in. Haar toekomst: stoppen met school en jong moeder worden.’’

OP ACHTERSTAND

Al in de baarmoeder lopen kinderen het risico om belangrijke voedingsstoffen mis te lopen. Door een tekort aan koolhydraten, vitamines en eiwitten raakt een kind ondervoed. Ondervoede kinderen groeien niet goed en zijn vatbaarder voor ziektes. Onderzoeken hebben daarnaast aangetoond dat de hersenen van ondervoede kinderen minder goed ontwikkeld zijn. Hierdoor presteren ze minder goed op school. De achterstand die een kind oploopt is niet meer in te halen.

ONDERVOEDING EN OBESITAS

Goedkope voeding is vaak eenzijdig. Belangrijke voedingsstoffen ontbreken, terwijl er wel veel vet, suiker en zout is toegevoegd. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) komt het daardoor dat niet alleen ondervoeding, maar ook obesitas steeds vaker voorkomt in lage-inkomenslanden. Vooral in de steden is dit een steeds groter probleem. Ondervoeding en

obesitas komen soms zelfs naast elkaar voor in hetzelfde gezin. Obesitas heeft een negatieve invloed op de gezondheid en veroorzaakt weer andere ziektes. Denk bijvoorbeeld aan diabetes. Een ziekte die lastige te behandelen is voor mensen die geen toegang hebben tot goede gezondheidszorg en medicijnen.

HULP OP MAAT

De nood is hoog en veel gezinnen lijden honger. De hulp die de lokale kerk biedt is op maat en gericht op de korte, middellange en lange termijn. De projectmedewerkers bieden acute hulp en proberen de druk op gezinnen te verlichten door het uitdelen van voedselpakketten. Een voedselpakket bevat essentiële levensmiddelen als rijst, olie, maïs en pasta. Maar ook de projecten hebben te maken met de prijsstijgingen, waardoor het samenstellen van pakketten soms een uitdaging is. Dorcas, projectmedewerker uit Ghana, vertelt: ‘’Door de inflatie moeten we soms aanpassingen doen in de inhoud van de pakketten. Maar gelukkig kunnen we iedereen wel een pakket geven.’’

De voedselpakketten bevatten voldoende voeding voor een aantal maanden. Toch gaan de pakketten vaak minder lang mee dan van tevoren berekend is. Veel huishoudens delen wat ze krijgen

26
‘Voedzaam eten is de basis voor een gezonde ontwikkeling’

met de mensen om hen heen omdat de nood zo groot is. Waar nodig delen de projecten ook contant geld uit als vorm van directe hulp. Dit kunnen gezinnen inzetten voor wat dringend nodig is.

MET OOG OP DE TOEKOMST

De huidige voedselcrisis zal niet de laatste crisis zijn die veel gezinnen in armoede treft. Zo is de verwachting dat door klimaatverandering extreme weersomstandigheden, zoals overstromingen of erge droogte, de komende jaren alleen maar zullen toenemen. Met oog op de toekomst is het belangrijk om niet alleen te investeren in acute hulp, maar ook in hulp op de langere termijn. Daarom geeft Compassion trainingen aan ouders, waarin zij bijvoorbeeld leren hoe ze hun eigen voedsel kunnen verbouwen. Veel kennis over het bedrijven van landbouw ontbreekt vaak nog. Zo vertelt Richmond Wandera uit Uganda: ‘’Ik zie gebeuren dat mensen vier zaadjes in één gaatje in de grond stoppen. Maar die verdrukken elkaar en dan mislukt de oogst alsnog. Ze missen de kennis en het vertrouwen dat één zaadje beter is.’’

Naast de trainingen krijgen mensen kunstmest en zaden voor gewassen die bestand zijn tegen bijvoorbeeld extreme droogte. Zo kunnen gezinnen voor hun eigen eten zorgen. Ook kunnen ze producten

verbouwen voor de verkoop. Op deze manier verdienen ze een eigen, stabiel inkomen.

HET BELANG VAN ONDERWIJS

Elk kind dat opgenomen is in een Compassion-project kan naar school. Voor kinderen in armoede is scholing namelijk essentieel om aan de gevolgen van extreme armoede te ontkomen. Maar juist tijdens een crisis als deze komt onderwijs onder druk te staan. Zo ziet Lenny Mugisha, directeur van Compassion Uganda, als gevolg van de pandemie en de voedselcrisis schooluitval in zijn land toenemen. ‘’Dit heeft grote gevolgen voor de lange termijn: een afnemende alfabetiseringsgraad, belemmering van groei en ontwikkeling en kindersterfte. Daarnaast nemen

Meer lezen of bijdragen?

Ga naar compassion.nl/ voedselcrisis of scan de QR-code.

kinderarbeid, kindhuwelijken, jeugdcriminaliteit en uitbuiting en misbruik van kinderen toe. Onderwijs is juist een belangrijke game changer in de strijd tegen armoede.’’ Voor kinderen is school veel meer dan alleen de plek waar je onderwijs volgt. Het is de plek waar je veilig bent en kind mag zijn.

EXTREEM KWETSBAAR

‘’Er is niets zo fundamenteel en essentieel als toegang tot voedsel," vertelt Sidney Muisyo, verantwoordelijk voor het kindontwikkelingsprogramma van Compassion. ‘’Kinderen in armoede zijn extreem kwetsbaar voor crisissen. Dat zagen we tijdens de pandemie en dat zien we nu opnieuw. Zoals altijd krijgen de armen de zwaarste klappen.’’ Het einde van deze voedselcrisis is nog niet in zicht. De voedselprijzen zijn hoog, inkomens blijven achter. Zolang het nodig is, zullen onze lokale medewerkers daarom alles op alles zetten om de kinderen die aan ons verbonden zijn extra te ondersteunen, bovenop dat wat we al aanbieden in het sponsorprogramma. Zodat kinderen zich gezond kunnen blijven ontwikkelen en het potentieel dat God in hen heeft gelegd tot bloei mag komen.

‘Onderwijs is een belangrijke game changer in de strijd tegen armoede’
27

DE GEVOLGEN VAN EEN WERELDWIJDE VOEDSELCRISIS

“Ik ben God zo dankbaar dat het leven minder zwaar is geworden. De kerk heeft mij geholpen, zodat ik mijn kinderen nu te eten kan geven.”

Akouvi, moeder van Blessing (2) en Elizabeth (0) uit Togo

“Mijn kinderen hadden al drie dagen geen eten gehad. Ik wilde mezelf voor een auto gooien, zodat zij geld van de verzekering zouden krijgen. Op dat moment voelde het als de enige oplossing.”

Samiya, moeder van Feven (14) uit Ethiopië

“Als ik mijn zestienjarige dochter uithuwelijk, krijg ik vijf koeien die ik kan verkopen om mijn andere kinderen te eten te geven en naar school te laten gaan.”

Katerina (35), moeder van Matayian (13) uit Kenia

Wennefangdé (14) uit Burkina Faso

“Ik huilde bijna van blijdschap toen we vijfentwintig kilo rijst en vijf liter olie kregen. Nu kan ik eindelijk weer mijn favoriete gerecht met rijst maken om te delen met mijn broers en zussen.”
28

“Vroeger was de regen voorspelbaar. Ik wist wanneer ik moest planten en oogsten. Maar nu heeft het al maanden niet geregend.”

Catherine, moeder van Stella (8)

“Een aantal maanden geleden kocht ik nog een kopje rijst voor 29 dollarcent, inmiddels is de prijs meer dan verdubbeld. Hoe kan ik zes monden voeden met deze prijzen? We komen amper rond.”

Faustina, moeder van Christabel (12) uit Ghana

“De ene dag koop ik kip en misschien één ander ding en dan is het geld voor die dag op. De volgende dag hebben we tandpasta nodig of iets anders en is er geen geld voor eten. Medicijnen voor mijn vrouw kan ik me niet veroorloven.”

Rajan, vader van Akshan (11) uit Sri Lanka

29
uit Kenia
119:114
Bij
U schuil ik, U bent mijn schild, in uw woord stel ik mijn hoop.
Psalm
Lena uit Kenia
30
BEELD: BEN ADAMS

Trouw in moeilijke tijden

De afgelopen jaren heerste er een pandemie. Wereldwijd hadden we te maken met torenhoge inflatie, krapte op de arbeidsmarkt, een energiecrisis en er speelde nog veel meer. Hoe houdt Compassion stand in deze tijden? Hoe ga je zorgvuldig om met het geld dat je is toevertrouwd? Drie vragen aan Nienke Westerbeek, directeur van Compassion Nederland.

Wat is de impact van een pandemie, oorlog in Oekraïne en inflatie op het werk van Compassion?

“De pandemie en de oorlog, leerden mij dat je je aan de ene kant moet voorbereiden op het allerergste, en tegelijk dag bij dag moet leven en je vertrouwen op God mag stellen. Juist in een organisatie als Compassion is het goed om te blijven beseffen dat we aansluiten bij Gods vraag om op te komen voor de meest kwetsbaren: kinderen in armoede. Hij is eindverantwoordelijk en wij mogen daar op onze manier aan bijdragen. Dat helpt me. We dachten voor corona dat we op de goede weg waren om armoede de wereld uit te helpen, maar we zien nu hoe weerbarstig het is. In

31

veel landen zijn we een generatie terug in de tijd geworpen. Het doet me pijn te weten dat zoveel jonge tieners moeder zijn geworden omdat ze seks hebben geruild voor eten. Daarmee is hun weg naar scholing en een verdere gezonde ontwikkeling zo goed als afgesloten. Inflatie raakt ons ook. In Nederland en in de landen waar wij werken. We zoeken naar manieren om daar zo goed mogelijk mee om te gaan.”

Hoe speelt Compassion in op de wereldwijde veranderingen in de landen waarin jullie werken?

“We hebben tijdens de pandemie maar weer gezien dat er veel daadkracht, innovatie en liefde voor de kinderen is bij de collega’s en de kerken waar Compassion mee samenwerkt. We hadden de beweging al ingezet om meer verantwoordelijkheid bij hen neer te leggen, om zo meer maatwerk te kunnen bieden, ook al is dat best spannend. Het is makkelijker te monitoren als op alle projecten precies hetzelfde gebeurt, maar dat kan ontwikkeling in de weg staan. Daarom zijn we begonnen met meer onderzoek. We vragen kinderen, ouders of verzorgers en de kerk naar wat er goed gaat en wat er beter kan.

Ik mocht zelf aan zo’n gesprek deelnemen in de Dominicaanse Republiek, en dat gesprek ontroerde me. De tieners en medewerkers die we interviewden, voelden zich veilig om alles te zeggen, ongeacht wie er in de ruimte zat. Dat zegt iets over hoe wij werken, vind ik. We zijn niet perfect en we maken

fouten. Maar we willen er ook op aanspreekbaar zijn en het in de toekomst beter doen. Een ander voorbeeld is hoe we in Uganda gezinnen en projecten helpen om meer toekomstbestendig te zijn, nu we zien dat door het veranderende klimaat oogsten mislukken en inflatie hen parten speelt. We voorzien in klimaatbestendige gewassen, maar werken ook samen met organisaties die goed zijn in water aanboren en beheren.

Naast kindsponsoring zetten we steeds meer in op specifieke fondsen. We willen graag beter worden in wat we doen en het liefst ook versnellen, omdat er nog zoveel kinderen zijn die een uitweg uit armoede nodig hebben. De sponsorbijdrage is daarvoor niet afdoende en het aantal sponsors groeit ons niet snel genoeg.”

Compassion is een grote, internationale organisatie. Hoe werkt dat met inkomsten en uitgaven?

“We zijn een organisatie die zorg draagt voor 2,3 miljoen kinderen. Dat is een enorm grote verantwoordelijkheid. Onze collega’s kennen de kinderen en hun leefomstandigheden. Voor ieder kind is er een eigen plan. Dat is wezenlijk anders dan enkel voorzien in eten of schoolgeld. Het blijft bijzonder dat er mensen zijn die zich aan deze jonge mensen verbinden en door een financiële bijdrage, brieven en gebed meebouwen aan het leven van deze kinderen. De verantwoordelijkheid

'In veel landen zijn we een generatie terug in de tijd geworpen'
32
Teamvergadering op het kantoor in Apeldoorn

naar de kinderen en naar onze achterban vraagt om een professionele organisatie met goed opgeleide mensen. Zowel in de fondswervende landen als in de landen waar wij werken.

We laten ons jaarlijks controleren door diverse instanties die onderzoeken of wij ons geld en onze uren goed besteden. We gaan zo zorgvuldig mogelijk om met het geld dat ons is toevertrouwd en we doen ons best om onze sponsors en relaties te geven wat zij nodig hebben. Zo zijn we bijvoorbeeld heel blij met MyCompassion, de persoonlijke digitale omgeving voor sponsors. Een behoorlijke investering, maar een die heel veel werk, papier en verzendkosten scheelt.

Een gedeelte van onze inkomsten besteden we aan het vinden van nieuwe sponsors en relaties. We hebben ontdekt dat het niet alleen effectief, maar ook waardevol is om samen te werken en te investeren op plekken waar veel christenen samenkomen. Zo bouwen we aan alle kanten aan het Koninkrijk.

We voelen ons enorm gezegend dat we elk jaar groeien, zelfs in de afgelopen jaren. Want dat betekent dat we steeds meer kinderen kunnen helpen. Ik vind het heel mooi om te zien hoe veel christenen in Nederland trouw zijn gebleven in moeilijke tijden. Ik vind het bijzonder hoopvol dat tegen de tijdsgeest van polarisatie en individualisme in, we elke dag opnieuw zien dat er zo veel mensen lichtdragers willen zijn en dat ook blijven. Ook als hen dat echt iets kost. Dat zorgt ervoor dat ik elke dag opnieuw met plezier en hoop aan het werk ga. Ik weet dat dat ook geldt voor mijn collega’s die elke dag in de meest moeilijke omstandigheden werken. Samen met onze broers en zussen wereldwijd staan we schouder aan schouder om de kinderen heen.”

'We gaan zo zorgvuldig mogelijk om met het geld dat ons is toevertrouwd'
Nienke in de Dominicaanse Republiek
33
Compassion-medewerker Willeke op het kantoor in Apeldoorn
WILLEM-JAN DE BRUIN FOTOGRAFIE 34

“We voelden ons altijd bewogen met mensen die het moeilijk hadden. Voor ons was de boodschap die Jezus predikt duidelijk.” Voor Mieke Bronder

(75) is het vanzelfsprekend dat ze kinderen sponsort en Compassion steunt zolang ze leeft, en ook daarna. “De wereld is vol van armoede. In de Bijbel staat: de armen worden nog armer en de rijken rijker. Dat zie je ook vandaag de dag.”

SPONSOR

‘De meisjes zijn onderdeel van mijn gezin’

e Bijbel is voor Mieke de belangrijkste motivatiebron om sponsor te zijn.

“Jezus spreekt in allerlei voorbeelden in het Nieuwe Testament: je moet de zieken helpen en de minder bedeelden. De Here Jezus leert ons: wat je voor de mensen doet, doe je ook voor Hem. In het Oude Testament staan trouwens ook genoeg voorbeelden, zoals het verhaal van Ruth. De aren langs de weg moest je laten liggen, zodat vrouwen als Ruth ze konden oprapen. Je moet denken om de ander, dat lees je overal in de Bijbel.”

HEEL ZUINIG

Dat geven deed ze altijd eensgezind samen met Hugo, haar echtgenoot, maar sinds zes jaar staat ze er alleen voor. Haar man werd ziek en stierf na anderhalf jaar. Een groot verdriet en gemis. “We zijn vier jaar verloofd geweest en 48 jaar

getrouwd. De vijftig hebben we net niet gehaald met z’n tweetjes. Toen we begonnen, was er net als nu woningnood. We moesten heel zuinig zijn. Je kan slechts uitgeven wat je binnenkrijgt. Door de tijd heen konden we meer doen. En vergeleken met mensen in de landen waar Compassion werkt, hadden we het altijd goed. Eerst gaven we uit gewoonte, maar toen we tot een persoonlijk geloof kwamen, raakten we er met hart en ziel bij betrokken.”

Vijftien jaar geleden leerden Mieke en Hugo Compassion kennen en startten ze met het sponsoren van kinderen. “Op dit moment sponsor ik twee meisjes: Nehemi uit Haïti en Juniet uit Nicaragua. Nehemi is 18, haar sponsoren we al bijna haar hele leven. Dat blijf ik ook doen tot ze 22 is, heb ik afgesproken met Compassion. Juniet kwam later, zij is 9. Het zijn twee heel verschillende meisjes. Dat zie je al

35

aan hun gezicht, maar je merkt het ook in het schrijven. Van Juniet krijg ik meer terug dan van Nehemi. In het begin schreef Juniet kinderlijk, nu vertelt ze van alles. Ze schrijft ook spontaan, zonder aanleiding, heel leuk. In haar brieven vertelt ze over school, haar familie, de puppy’s en haar kat. Ze vertelt me ook welke spulletjes ze heeft gekocht van de verjaardagsgift en over het kerstcadeau dat ze heeft gekregen. Door haar brieven lees ik dat het een lief, zacht en meelevend meisje is. Ze had zorgen over haar opa en oma en in de laatste brief vroeg ze of ik voor haar zieke moeder wil bidden. Nehemi schrijft altijd een beetje dezelfde dingetjes. Ik vind dat niet erg, hoor. Zij is anders, dat is ook goed.”

“Ik schrijf aan de meisjes wanneer het in mij opkomt. Over mijn wel en wee. Ik heb ze mijn kinderen voorgesteld en verteld wanneer er een kleinkind werd geboren. Ik stuur ook foto’s: eerst per post en later via MyCompassion, toen ik daar wat meer wegwijs in werd. Vaak stuur ik foto’s van mijn jongste kleindochter Norah en mijn hond Lobke.”

Naast het schrijven neemt gebed een belangrijke plaats in bij Mieke. “Net zoals ik elke dag voor mijn kinderen en kleinkinderen bid, doe ik dat ook voor deze meisjes. Dat zeg ik niet om mezelf een schouderklopje te geven, hoor. Maar Nehemi en Juniet zijn onderdeel van mijn gezin. Die verantwoording neem je op je, zo zie ik dat. Als de kleinste vraagt: wil je voor mijn moeder bidden, dan doe ik dat en

dan vraag ik later of haar moeder weer is opgeknapt.”

MEEST BETROUWBAAR

Voor Mieke is het belangrijk dat Compassion een christelijke organisatie is. “Dat voelt wel het meest betrouwbaar. Er blijft geen geld aan de strijkstok hangen. Compassion is bewogen met armoede en echt een stabiele, correcte organisatie die bestaat uit mensen die er echt voor gaan.”

De jarenlange betrokkenheid maakt dat Mieke na haar overlijden een deel van de erfenis aan Compassion nalaat. “Dat was een idee van Hugo. Hij zei op een gegeven moment: ‘Zeg Mieke, wat denk je ervan?’ Hugo was een lieve schat en hij was ook heel nuchter. We hebben er samen kort en goed over gesproken. We zijn al lang bij deze kinderen betrokken, vinden Compassion een mooie organisatie en het doel belangrijk. Dan geef je geen legaat aan een ander doel. Waaraan het geld precies wordt besteed, dat laten we aan Compassion over. De wereld is vol van armoede. In de Bijbel staat: de armen worden nog armer en de rijken rijker. Dat zie je ook vandaag de dag.”

“Na Hugo’s overlijden heb ik het officieel bij de notaris laten vastleggen. Als ik mijn ogen sluit moet het wel duidelijk zijn. En ik heb het aan mijn kinderen verteld. Die vonden het prima. ‘Mam, je moet zelf weten wat je met je geld doet’. Daar was helemaal geen discussie over.”

36
‘Net zoals ik elke dag voor mijn kinderen en kleinkinderen bid, doe ik dat ook voor deze meisjes’

EXTRA HULP BOVENOP SPONSORING

Sponsoring geeft een kind de mogelijkheid om zich gezond te ontwikkelen. Door ondersteuning voor een langere periode wordt gebouwd aan een stabiele basis. Soms doen er zich situaties voor in het leven van een kind, gezin of gemeenschap waardoor extra hulp nodig is. De Compassion-fondsen vullen het werk van het sponsorprogramma aan door in deze situaties te voorzien.

SCHOON WATER = VEILIG WATER

Anghie (11) woont met haar ouders, broer en zus in Peru. In de wijk waar zij wonen, is geen riolering en geen schoonwatervoorziening. Ze leerden al jong dat je van vies water heel ziek kunt worden. Daarom gebruikte het gezin zuiveringstabletten. Voor de zekerheid kookten ze het water ook nog voor gebruik. Iedereen moest zo zuinig mogelijk omgaan met het water, wat vaak leidde tot ruzies tussen de kinderen. Vanuit het Compassion-project kreeg Anghie een waterfilter voor haar gezin. Ze vertelt: “Dit water is veel lekkerder dan het water dat we eerst hadden! We hebben nu altijd genoeg om zo veel te drinken als we willen. Ik neem zelfs elke dag een fles water mee naar school.”

Verschillende fondsen

Het waterfilter werd betaald uit het Compassion-fonds ‘Water & Hygiëne’. Naast dit fonds zijn er nog meer fondsen waarmee we voorzien in de extra behoeften van kinderen, hun gezinnen en gemeenschappen. Dit zijn de fondsen:

Bijbels

Ongesponsorde kinderen

Medische zorg & voeding

Moeders & baby’s

Kwetsbare kinderen

Educatie, werk & inkomen

Water & Hygiëne

Youth development

Noodhulpfonds

Scan de QR-code voor meer informatie of ga naar compassion.nl/fondsen

FONDSEN
37

De toekomst van de kinderen uit het dorp van voorganger

Nolberto Sanchez uit Peru leek uitzichtloos. Nolberto droomde van een beter leven voor hen.

Daarvoor zocht hij een investeerder. Die vond hij via Compassion in Maarten*.

De kickstart van een kerk

* Omdat Maarten graag wil dat het over het project gaat en niet over hem, is zijn naam in dit artikel veranderd.

Maarten: “Compassion benaderde mij om met mijn bedrijf bij te dragen aan het project in Peru waar Nolberto van droomde. Er was helemaal niets. Ik zit zelf in de bouw-gerelateerde business, dus dat klikte. Het gebouw moest uit een stuk rots gehouwen worden. Er waren geen vergunningen, maar de autoriteiten waren blij dat hier wat ging gebeuren voor de gemeenschap en gaven hun volledige medewerking. Na zes maanden hard werken, was er de opening. Echt fantastisch!”

OPEN KERKDEUREN

Zodra het kerkgebouw stond, was er plek voor 150 kinderen die konden deelnemen aan het Compassion-project

van deze lokale kerk. Alle dagen van de week staan de kerkdeuren open. Er is een kinderclub en een repetitieruimte voor het koor, maar ook een plek waar ouders vaardigheden leren om inkomen te genereren. De hele wijk komt samen in dat ene kerkgebouw.

OPNIEUW DURVEN DROMEN

Maarten: “Het is mijn droom dat dit kerkgebouw een plek is waar jongeren durven te dromen over hun eigen toekomst. Een plek ook waar ze dromen over uitreiken in hun gemeenschap. Samen laten we mensen weer geloven in hun toekomst en dat heeft impact op heel veel mensen. Daarvan ben ik overtuigd.”

Samen betekenisvol ondernemen

Ben jij een ondernemer die zich wil inzetten voor mensen in extreme armoede? Bij Compassion verbinden we je graag aan kinderen en ouders die leven onder mensonterende omstandigheden. Dat kan op een manier die past bij jou als ondernemer en bij jouw bedrijf.

Meer weten? Scan de QR-code of neem een kijkje op compassion. nl/zakelijk. We horen graag van je!

VOOR ONDERNEMERS
38

BIJBELLEESPLAN

DOOR GERT-JAN SEGERS

Oog in oog met Jezus wordt alles anders

39

Jezus is God met ons. Hij is de Almachtige met de grootse missie om de wereld te verlossen. Hij is oorsprong en doel van de hele schepping en belooft om alle dingen nieuw te maken. Geen mens was ooit groter en belangrijker dan Hij. In het licht van Zijn grootheid is het des te ontroerender dat Hij alle tijd had voor die ene die Hij ontmoette. De Zoon van God is Redder van de hele kosmos, maar die ene die voor Hem stond, was op dat moment even de allerbelangrijkste voor Hem en even de enige voor wie Hij oog had.

Het evangelie is allereerst het verhaal over wat er 2000 jaar geleden gebeurde. Daarom kijken we daar de komende dagen naar. Tegelijk is het evangelie ook altijd heel persoonlijk. Het is niet alleen goed nieuws voor de mensen die toen voor Hem stonden, het is ook goed nieuws voor jou nu. Zoals Jezus destijds oog in oog met die ene stond, zo staat Hij nu ook voor jou. Wat Hij destijds zei en deed, is juist ook speciaal voor jou

bedoeld. Als het beste nieuws ooit. Om jou aan te spreken. Jou te verlossen. Jou te veranderen.

Nadat je oog in oog met Jezus hebt gestaan en je ontmoeting met Hem hebt gehad, draai je je op een zeker moment weer een kwartslag, om daarna de wereld weer in te gaan. Om vervolgens ook zelf die ene te ontmoeten. Dat ene kind in armoede, die ene vader of moeder met een gebroken leven, die ene man of vrouw die opeens jouw pad kruist. En ook dan is er even niemand anders belangrijker dan die ene die voor je staat en waar jij Gods oneindige liefde mee mag delen. Na de ontmoeting met Jezus word je zelf een mens met een missie.

Johannes 4:5-19 en 26

Jezus en een vrouw met schuld en schaamte

Zoals veel Oekraïners nu Russen haten en de ene groep de andere naar het leven kan staan, zo walgden Joden en Samaritanen van elkaar. Jezus was een Jood en had onderweg naar het noorden makkelijk een ommetje kunnen maken, maar Hij móest door Samaria heen. Jezus was een rechtschapen man en had deze Samaritaanse vrouw met een bedenkelijk verleden makkelijk op afstand kunnen houden, maar Hij wachtte haar gewoon op bij een put.

Dit leesplan is geschreven door Gert-Jan Segers, lid van de raad van toezicht van Compassion Nederland. In de Bijbel-app YouVersion vind je meer leesplannen.

Kijk op compassion.nl/ youversion of scan de QR-code.

Je kunt Jezus lang op afstand houden. De Samaritaanse vrouw benadrukte alle verschillen tussen Jezus en haar. Zij was een vrouw, Hij een man. Zij was een Samaritaanse, Hij een Jood. Zij klampte zich vast aan haar traditie waarin de put van Jakob heel belangrijk is. Maar Jezus legde haar subtiel uit dat een put van traditie en eerdere geloofservaringen vroeg of laat droog kan vallen. Terwijl als je drinkt van het

dag 1
40

water dat Jezus je geeft, dan word je een bron waaruit het water opwelt zodat je nooit meer dorst hebt. En als Jezus haar een vraag stelt die vol in haar pijngrens zit – ‘ga uw man eens roepen’ – begint ze wanhopig een theologisch debat over waar en hoe je moet bidden. Jezus beslechtte in alle rust kloof na kloof. Totdat Hij haar gebroken hart bereikte. Daar waar het het meeste pijn deed. Totdat Jezus de laatste kloof tussen hen beiden beslechtte en Hij de Samaritaanse vrouw vertelde dat Hij de Messias is. Degene die haar verlost van haar schuld en schaamte. Degene die haar weer haar waardigheid en haar plek in haar gemeenschap teruggeeft.

Waar doet het pijn in jouw leven? Hoe heb jij Jezus op afstand gehouden? Hoe kan Jezus jou helpen, jou verlossen?

De Samaritaanse vrouw holde terug naar de stad waar haar hart was gebroken en nodigt haar stadsgenoten uit voor ook een onvergetelijke ontmoeting met Jezus. Wie in jouw omgeving gaat gebukt onder schuld en schaamte? Wie zou jij kunnen voorstellen aan Jezus?

Lucas 19:1-10

Jezus en een sjacheraar die zich verstopt

Zacheüs heeft twee verkeerde afslagen genomen en nu lijkt er geen weg meer terug. Hij was voor de bezettende macht gehate belastingen gaan innen en werd een zichzelf verrijkende sjacheraar. Zacheüs draaide zijn hand niet om voor afpersing van mensen en was dus ook nog een keer een genadeloze tollenaar. Deze afslagen hadden van hem een eenzame man gemaakt. Op eenzelfde manier kan een ruzie, een ongelukkige keuze, een verkeerd gekozen woord jou in een isolement hebben gebracht. Het isolement van je eigen gelijk. De eenzaamheid van een paria.

Zoals Zacheüs zich verstopte in een boom, zo kun jij je ook onzichtbaar maken. Door hard te werken. Door je enorm voor anderen in te zetten. Door alles te doen om je gezin gaande te houden. Door het vooral maar niet over jezelf te hebben. Door jezelf altijd weg te cijferen.

Jezus doorbreekt dat isolement. Hij riep Zacheüs vanachter zijn beschermende bladeren en keek

hem in de ogen. Jezus móest in zijn huis zijn, zodat er weer leven in dat huis kwam. Zodat er weer mensen bij hem over de vloer zouden komen. Zodat het deze tollenaar duidelijk zou worden dat er na verkeerd gekozen afslagen en een zelfgekozen isolement altijd weer een weg terug is.

Met het evangelie van vandaag vertelt Jezus dat Hij je ziet en nu ook jou tevoorschijn roept. Het gaat nu echt even alleen over jou. Je bent gezien, gekend, vergeven, geliefd. Echt waar.

Na zijn maaltijd met Jezus zette Zacheüs de dingen weer recht. De ontmoeting met Jezus is niet alleen goed nieuws voor mensen die zich eerst verstopten, maar ook voor de mensen in de directe omgeving. Zacheüs geeft van zijn overvloed aan mensen met veel minder en hij doet recht aan mensen aan wie hij onrecht had gedaan.

Zoals jij dat nu ook kunt doen.

dag 2
41
Je bent gezien, gekend, vergeven, geliefd. Echt waar.

Johannes 8:1-11

Jezus en een zondares die niet veroordeeld wordt

‘Toen brachten de schriftgeleerden en de farizeeën een vrouw bij Hem die op overspel betrapt was.’ Voor de geestelijke voormannen was deze vrouw alleen maar een casus. Een stok om de hond mee te slaan. Om in een theologische twist Jezus schaakmat te kunnen zetten. Enerzijds bepaalt de wet van Mozes dat een vrouw die overspel pleegt moeten worden gestenigd. Anderzijds stond de uitvoering van die wet weer op gespannen voet met het Romeinse bestuur. De geestelijke voormannen hadden er even over nagedacht, maar zullen vast buitengewoon tevreden zijn geweest met deze meesterzet in hun theologisch schaakspel met Jezus. Over de rug van een vrouw die op heterdaad was betrapt en zich nu kapot schaamde.

Voor Jezus is niemand een casus. Of een pion in een schaakspel. Voor Jezus telt die ene. Wat die ook gedaan

heeft. Voor Jezus tel jij. Wat het dan ook is waarover jij je kapot schaamt.

‘Wie zonder zonde is, mag als eerste een steen gooien’, zegt Jezus. Hij schortte zijn eigen oordeel op en begon wat in het zand te schrijven. Hij zweeg, maar niet als de mensen in wiens zwijgen je hun veroordeling luid en duidelijk kunt horen. Toen de meute afdroop en Jezus alleen overbleef met de vrouw zei Hij het luid en duidelijk: “Ik veroordeel je niet.”

Jezus is zo anders dan al die genadeloze mensen.

Jezus is ook zo anders dan al die onverschillige mensen. Daarom zegt Hij tot besluit: ‘Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer.’

Mattheus 19:16-30

Jezus en een nette kerel die het zelf niet redt

Een nog jonge kerel die zichzelf rechtvaardig vond, kwam op een goede dag naar Jezus. Hoe hij in de Hemel kon komen. Toen Jezus nog één keer alle geboden opnoemde, zei de man iedere keer ‘check’. Hij hield zich aan alle geboden. Hij was een keurige, nette man. Als wij onszelf moeten beoordelen, zijn we misschien iets minder arrogant, maar veel scheelt het niet. Ik ben niet perfect, maar goed genoeg. In ieder geval beter dan heel veel anderen.

dag 3
dag 4
42
BEELD: GABRIELLA AKPENE SAMATY

“Verkoop alles wat je hebt en geef het aan de armen, dan krijg je een schat in de hemel.” Met één opdracht trok Jezus het kleedje onder de voeten van de keurige man vandaan en lag die pardoes op de grond. De jonge kerel was rijk en gunde zijn rijkdom alleen aan zichzelf. Waar wij onszelf een redelijke voldoende geven, laat Jezus ons een andere waarheid zien. We zijn slechter dan we zelf denken.

De andere helft van het Evangelie dat Jezus hier verkondigt is minstens zo belangrijk. Want toen de discipelen hoorden wat Jezus allemaal zei, vroegen ze zich vertwijfeld af: “Wie kan er dan nog gered worden?” En dan laat Jezus niet alleen zien dat ik slechter ben dan ik zelf dacht, maar vooral ook dat God genadiger is dan ik dacht. “Bij God is alles mogelijk.” Dan kan ook iemand die het zelf net niet redde, gered worden.

En die opdracht van Jezus dan? ‘Verkoop alles wat je hebt en geef het aan de armen.’ Misschien moeten we vandaag Jezus gewoon serieus kunnen nemen en doen wat Hij ons hier opdraagt.

dag 5

Jezus en een kleine jongen die alles geeft

Jezus zag niet alleen de eenling, maar ook de massa. En toen Jezus keek naar de menigte van duizenden mensen die Hem waren gevolgd, zag Hij wat Hij nu ziet als Hij naar ons kijkt. ‘Hij voelde medelijden, want ze waren als schapen zonder herder,’ staat er in een ander Evangelie over dit verhaal. Vol ontferming ziet Hij hoe wij de weg soms helemaal kwijt zijn. En Hij gaat helpen. Heel praktisch.

De vijfduizend mensen om Jezus heen hebben honger en de discipelen die Jezus steeds volgden, hadden geen eten om uit te delen. Soms zijn wij echt aan het einde van onze mogelijkheden. Jezus is dat nooit. Nooit. Ook vandaag niet.

Er is een kleine jongen die geeft wat hij heeft. Vijf broden en twee vissen. Dat is alles. Wat wij te bieden hebben, is nooit genoeg om iedereen te eten te geven. Nooit genoeg om onze kerk nieuw leven te geven. Nooit genoeg om al het verdriet en onrecht om ons heen te verhelpen. Maar als we het kleine beetje dat we kunnen en hebben in de handen van Jezus leggen, dan kan het zoveel mooier en groter worden dan als we het alleen maar voor onszelf hadden gehouden.

Jij bent die ene. Oog in oog met Jezus. Wat jij doet en wat jij geeft, is precies dat wat Jezus nodig heeft om die anderen te helpen. Wat een machtig mooie mogelijkheid!

Johannes 6:1-13
Vol ontferming ziet Hij hoe wij de weg soms helemaal kwijt zijn. En Hij gaat helpen. Heel praktisch.
43

Salama groeit op in een gezin van 14 kinderen. Ze is de enige die naar de middelbare school kan. Vanaf pagina 8 lees je over haar leven en de impact die sponsoring op haar en haar familie heeft.

COMPASSIONNL COMPASSIONNEDERLAND COMPASSION NEDERLAND