Page 1

Beoordelingscriteria voor aanbieders van navormingsactiviteiten A. Inhoud van de navormingsactiviteiten 1. Het onderwerp van de navormingsactiviteit refereert naar (minstens) één van de vier pijlers van de kwaliteitsbevordering, zijnde: a. Kennis- en competentiemanagement: i. Kennismanagement, met nadruk op bv. het raadplegen van wetenschappelijke bronnen en het zoeken naar praktijkrichtlijnen die gebaseerd zijn op evidence based practice; ii. Competentiemanagement met nadruk op de attitude, vaardigheden en de beoordelingen van deze vaardigheden (ref. het competentieprofiel opgesteld door de NRK). b. Organisatie van de zorg en van de praktijk: i. Organisatie van de zorg: o.a. de doeltreffendheid (efficiëntie) van de zorgen, het gebruik van het kinesitherapeutisch dossier, de communicatie. ii. Organisatie van de praktijk: o.a. het management van groepspraktijken, belang van multidisciplinariteit. c. Kwaliteit van de zorg: o.a. patiënt gerichte zorg, de effectiviteit van de zorgen. d. Informatisering en automatisering: waaronder de mogelijkheid om de administratie te beheren via het elektronisch dossier. 2. Enkel navormingsactiviteiten komen in aanmerking voor accreditering. Het gaat dus om navormingsactiviteiten waarbij de kennis uit de basisopleiding wordt opgefrist en/of verbeterd. 3. Indien de navorming opgesplitst wordt over verscheidene modules met elk een ander onderwerp, moet het mogelijk zijn om zich slechts voor één module in te schrijven. 4. Het accrediteringscomité kan een gedetailleerde beschrijving vragen van een activiteit om te kunnen uitmaken of een navorming relevant is. 5. De vergaderingen zoals staffvergaderingen van interne evaluatie, overleg, nabespreking over de gevallen van de afgelopen week, kunnen niet worden geaccrediteerd. Vergaderingen met een vooraf bepaald onderwerp, geïllustreerd aan de hand van casuïstiek, kunnen wel erkend worden. 6. Een navorming die betrekking heeft op een techniek van de kinesitherapie die niet evidence based is of die geen betrekking heeft op de kinesitherapie zoals gedefinieerd door de bevoegde instanties kan niet goedgekeurd worden. Een kritische informatievergadering over een dergelijk onderwerp kan dat echter wel.

1 Imperiastraat 16a - 1930 Zaventem – T. +32 2 721 17 69 – F. +32 2 721 17 84 – info@pqk.be – www.pqk.be


B. Organisatie van de navormingsactiviteiten 1. De aanvraag om erkenning van een navorming moet activiteit per activiteit worden opgemaakt via een opleidersaccount in PE-online. 2. De verantwoordelijke voor de organisatie van de navormingsactiviteit is aansprakelijk voor de juistheid van de inlichtingen die in de aanvraag zijn verstrekt en voor hun toepassing. 3. Het aantal aanwezigen moet verenigbaar zijn met de aard van de opgegeven activiteit. 4. De aanvraag tot accreditering moet minstens 4 weken vóór de activiteit ingediend worden. 5. Noch de inrichtende verenigingen, noch de sprekers, noch het onderwerp van de navormingsactiviteit mogen gelinkt zijn aan enige vorm van verkoop, verhuur, productie van materiaal, toestellen, diensten en/of producten. 6. Het organiseren van navormingsactiviteiten moet deel uitmaken van het doel van de instelling (statuten). Indien de instelling geen juridische vorm heeft, zal gevraagd worden hoe vaak de cursus reeds aangeboden werd. De opleider mag geen activiteit uitoefenen rond de ontwikkeling, fabricage, verkoop of verhuring van materialen of producten voor kinesitherapeuten. 7. De opleider of organiserende vereniging aanvaardt de aanwezigheid van een eventuele observator, aangeduid door het accrediteringscomité om bedoelde navormingsactiviteit bij te wonen. 8. De curriculum vitae (CV) van de lesgever of spreker van de navorming wordt via PE-online opgevraagd, uitgezonderd bij symposia en congressen. De CV moet toegevoegd worden in het vakje “bijlagen enkel zichtbaar voor beheerders Pro-Q-Kine”. 9. Ten minste twee wetenschappelijke artikels gelinkt aan het onderwerp van de vakinhoudelijke navorming én gepubliceerd in de online databank van PubMed1 worden afgeleverd door de opleider. Deze documenten ter bewijs van evidence based practice dienen afgeleverd te worden via PE-online. Zij moeten worden toegevoegd worden in het vakje “bijlagen enkel zichtbaar voor beheerders Pro-Q-Kine”. 10. Het accrediteringscomité behoudt zich het recht voor een advies uit te brengen over elk bijzonder of ander geval. 11. Het accrediteringscomité mag inlichtingen vragen omtrent de organiserende verenigingen.

1

Te raadplegen via: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 2 Imperiastraat 16a - 1930 Zaventem – T. +32 2 721 17 69 – F. +32 2 721 17 84 – info@pqk.be – www.pqk.be


C. Navormingseenheden 1. Indien de navormingsactiviteit aan bovengenoemde criteria navormingseenheden (NE) op de volgende manier toegekend: - Navorming duurt tussen 2 en 6 uren: 10 NE - Navorming duurt tussen 6 en 16 uren: 15 NE - Navorming duurt meer dan 16 uren: 20 NE - Congres of symposium: 10 NE

voldoet,

worden

2. Na afloop van de navormingsactiviteit voert de aanbieder de namen van de aanwezigen van de activiteit in PE-online, uiterlijk 7 dagen na de activiteit. De navormingseenheden worden op basis van deze aanwezigheden en de ingevulde evaluaties automatisch toegevoegd aan de portfolio’s van de kinesitherapeuten.

3 Imperiastraat 16a - 1930 Zaventem – T. +32 2 721 17 69 – F. +32 2 721 17 84 – info@pqk.be – www.pqk.be

Beoordelingscriteria voor aanbieders navormingsactiviteiten  
Advertisement