Page 1

Nr 3/2006

w w w. co march . p l /cdn

Nowa wersja CDN XL 6.0 Pierwsze wdrożenia CDN XL w Niemczech OCEAN GenRap – ocean możliwości iZam – milowy krok w stronę Platformy iPartner Business Intelligence jest sexy


Najnowsza technologia w zarządzaniu średnimi i dużymi przedsiębiorstwami Firma Comarch wspólnie z IBM uruchomiła program Power Club IBM XL dla Klientów systemu CDN XL. W ramach programu dostępny jest markowy sprzęt w rewelacyjnych cenach!

www.comarch.pl/cdn


OD REDAKC JI

Nowoczesne Zarządzanie Kwartalnik numer 3/2006 Redakcja Łukasz Stasiak Marzena Oleszczuk Skład Bartłomiej Morek Wydawca Comarch SA Al. Jana Pawła II 41d 31-864 Kraków tel.: 0 12 681 43 00 fax: 0 12 681 43 01 e-mail: marketing@comarch.pl www.comarch.pl/cdn Nakład 3 500 egz.

Nowoczesne Zarządzanie jest wydawnictwem bezpłatnym dostępnym w subskrypcji. Artykuły publikowane w niniejszym wydawnictwie mogą być kopiowane i przedrukowywane za wiedzą i zgodą redakcji. Nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym wydawnictwie są znakami handlowymi i nazwami towarowymi odpowiednich producentów.

Nr 3/2006

3

Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury kolejnego wydania Nowoczesnego Zarządzania. Mamy nadzieję, że aktualny numer będzie dla Państwa źródłem interesujących i ciekawych wiadomości. W dziale Nowe rozwiązania przedstawimy nową wersję CDN XL 6.0. Wraz z tą wersją klienci otrzymują możliwość zarządzania położeniem towaru w magazynie oraz nowe funkcje do planowania i harmonogramowania produkcji. Na uwagę zasługuje opis rozwiązania robiącego zawrotną karierę na rynku informatycznym – Business Intelligence oraz nowoczesnego rozwiązania do raportowania i analizy danych OCEAN GenRap. Przedstawimy także opis ciekawych wdrożeń CDN XL w niemieckich firmach: Solaria Deutschland GmbH oraz Falken Trade GmbH. Wiemy jak ważna jest dobra komunikacja z Partnerami Comarch, z tego względu wprowadzamy Platformę iPartner, która w najbliższej przyszłości stopniowo ma zastąpić dotychczasowe kanały komunikacji elektronicznej, obsługi sprzedaży i informacji bieżącej. Przypominamy Państwu o możliwości przesyłania propozycji oraz uwag dotyczących przedstawianych w Nowoczesnym Zarządzaniu treści i dzielenia się z nami Państwa odczuciami na temat naszego wydawnictwa. Korespondencję prosimy kierować na adres marketing@comarch.pl. Życzymy miłej lektury, Redakcja

Nowoczesne zarządzanie


4

AK TUALNOŚCI

Pomyśl o przyszłości. Dlaczego należy inwestować w system informatyczny? W dniach 18 września do 2 października odbył się pod hasłem Pomyśl o przyszłości. Dlaczego należy inwestować w system informatyczny? cykl konferencji dla klientów Comarch. Konferencje odbyły się kolejno w: Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, Gdańsku, Rzeszowie, Lublinie, Warszawie, Bydgoszczy, Łodzi oraz Krakowie. Głównym założeniem konferencji było przedstawienie sposobów na zwiększenie efektywności działania przedsiębiorstw w dobie stale rosnącej konkurencji.

Partnerstwo 2006 – Myślimy o przyszłości W dniach 5-7 października odbyła się ogólnopolska konferencja Partnerów Comarch, którzy zajmują się sprzedażą systemów CDN Partnerstwo 2006 pod hasłem Myślimy o przyszłości.

Comarch rozwija się dwa razy szybciej niż rynek Według raportu renomowanej firmy badawczej IDC za 2005 rok, Comarch był najbardziej dynamicznym spośród czołowych polskich dostawców oprogramowania do zarządzania firmą. W ciągu roku rynek urósł o 22,1%, w tym samym czasie Comarch zanotował 49,4% wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Udział w rynku powiększony do 7,6% (6,3% rok wcześniej) pozwolił Comarch uzyskać przychody na poziomie prawie 13 mln dolarów. W komentarzu dotyczącym rynku IDC stwierdza, że bardzo rzadko zdarza się, by krajowi producenci pokonali firmy globalne wygrywając największe i najbardziej prestiżowe kontrakty. Comarch udało się to m.in. w przypadku kontraktu z ENION. Jesteśmy czołowym dostawcą Business Intelligence i CRM, sprawnie działała też największa w Polsce sieć partnerska, która zrzesza już prawie 1000 podmiotów. Dzięki niej oraz dzięki uznanym na rynku produktom mogliśmy skutecznie konkurować z największymi koncernami globalnymi obecnymi na polskim rynku. Podobnie jak IDC, uważamy, że są to prze-

Nowoczesne zarządzanie

Jednym z kluczy do sukcesu jest wykorzystanie nowoczesnych systemów do zarządzania pracujących w technologii Windows. Chcieliśmy pokazać jak nowoczesne rozwiązania informatyczne pomagają umacniać pozycję przedsiębiorstwa na rynku oraz zwiększać konkurencyjność firmy. Konferencje były okazją do zaprezentowania rozwiązań pozwalających na poprawę efektywności działań przedsiębiorstwa oraz zwiększenie jego konkurencyjności poprzez sprawne zarządzanie działaniami operacyjnymi. Przedstawione zostały także narzędzia analityczne dla nowoczesnych menadżerów.

Konferencja odbywa się cyklicznie raz do roku i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród naszych Partnerów. Podczas konferencji uhonorowaliśmy najlepsze firmy z sieci Partnerów Comarch. Przedstawiliśmy nowości w systemach CDN XL i CDN OPT!MA, rozwiązania Business Intelligence oraz OCEAN GenRap. Prezentacje były oparte na ciekawych studiach przypadków.

słanki dalszego dynamicznego rozwoju. Celujemy w pozycję numer 1 w polskim IT. – mówi Zbigniew Rymarczyk, wiceprezes Comarch odpowiedzialny za sektor ERP. Polski rynek ERP jest jednym z niewielu w tej części Europy z relatywnie dużym udziałem lokalnych dostawców. Przykład Comarch pokazuje, że konsekwentnie realizowana strategia oparta na dotarciu do małych i średnich firm za pomocą silnego kanału partnerskiego, może przynosić dobre rezultaty. – mówi Tomasz Słoniewski, Starszy Analityk IDC Poland. IDC wskazuje na ponad 300 nowych klientów zdobytych przez Comarch we wszystkich sektorach rynku. Przychody tylko z systemów CDN XL i CDN Egeria wzrosły w 2005 roku o 47,3% z 8,47 mln dolarów w 2004 do 12,65 mln dolarów w 2005. Rok do roku, spółka zawarła o 41 nowych kontraktów więcej, wzrosły również przychody z utrzymania oprogramowania zainstalowanego u dotychczasowych klientów. Wg IDC dalszy rozwój i powiększanie udziału w rynku przez Comarch mają zapewnić podjęte intensywne inwestycje w działalność badawczo-rozwojową, wzmacnianie portfolio produktów oraz rozwój już istniejących, dobrze przyjmowanych na rynku systemów.

Nr 3/2006


AK TUALNOŚCI

Comarch dla Wódki Żołądkowej Gorzkiej Kolejne wdrożenie Comarch Business Intelligence w czołowej polskiej firmie produkcyjnej. Comarch zakończył budowę i wdrożenie systemu analitycznego opartego o platformę Comarch Business Intelligence w zakładach Polmos Lublin S.A. Dzięki nowemu systemowi producent Wódki Żołądkowej Gorzkiej może analizować politykę rabatową firmy oraz jej wpływ na poziom sprzedaży i rentowność swoich produktów. To kolejne wdrożenie platformy Comarch Business Intelligence w dużej polskiej firmie produkcyjnej. Wcześniej zdecydowały się na nie m.in.: Atlantic, BP, Sokołów, PKM Duda, DnB Nord Bank i Enion. Celem wdrożenia było stworzenie jednolitej platformy informacyjnej ułatwiającej podejmowanie kluczowych

Kolejna niemiecka firma wybrała CDN XL Comarch podpisał kontrakt na sprzedaż licencji oraz wdrożenie CDN XL u kolejnego niemieckiego klienta. Najpopularniejszy polski system ERP do zarządzania przedsiębiorstwem, od niedawna dostępny w Niemczech, wesprze działalność spółki handlowej Falken Trade GmbH. Prace nad wdrożeniem już się rozpoczęły, a po szybkiej implementacji systemu, pod koniec roku zostanie on rozbudowany o kolejne moduły. Kolejny kontrakt na wdrożenie CDN XL w niemieckiej firmie to niewątpliwy sukces prężnie rozwijającego się oddziału Comarch w Dreźnie. Naszym atutem na tym rynku jest nie

Polscy przedsiębiorcy wybierają systemy Comarch CDN Systemy CDN najpopularniejszym rozwiązaniem w Polsce w roku 2006. Comarch podpisuje kolejne kontrakty na wdrożenie własnego oprogramowania klasy ERP w Polsce. W ostatnim okresie na wdrożenie Comarch CDN XL, najpopularniejszego polskiego systemu klasy ERP, zdecydowały się kolejne firmy z sektora przemysłowego: Polifarb-Market, Chemia Lublin oraz

Nr 3/2006

5

decyzji biznesowych. W chwili obecnej prezes Polmos Lublin S.A. w przeciągu kilku minut może dowiedzieć się na przykład, który produkt sprzedawał się najlepiej w poprzednim miesiącu, a także jak może kształtować się cash-flow firmy w najbliższym czasie. Dane są zawsze aktualne – mówi Michał Wysmulski, Kontroler Finansowy Grupy Polmos Lublin S.A. Rozwiązanie zaimplementowane w Polmos Lublin S.A. to nie tylko raporty dotyczące polityki rabatowej i sprzedaży produktów, lecz kompletne środowisko pozwalające łatwo analizować stany oraz ruchy magazynowe, finanse firmy, czy ponoszone przez nią koszty. Obszary analityczne skupione wokół konkretnych procesów biznesowych odpowiadają specyfice branży klienta – mówi Łukasz Wróbel, starszy konsultant Comarch w zakresie systemów Business Intelligence.

tylko cena, ale przede wszystkim zaawansowane rozwiązania technologiczne oraz dostosowanie programu do niemieckich realiów gospodarczych. To olbrzymia zachęta dla klientów na tamtym rynku, a każde kolejne wdrożenie to cenne referencje i kontakty z potencjalnymi nabywcami. – mówi Tomasz Brodziak, Członek Zarządu Comarch Software AG w Dreźnie. – Wkrótce spodziewamy się kolejnych wdrożeń, a na najbliższe miesiące zaplanowaliśmy ofensywę marketingowo-sprzedażową na niemieckim rynku pod kątem naszych systemów ERP. Oprócz informacji o kolejnych wdrożeniach systemów Comarch o ich popularności świadczą także liczby. W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2006 roku sprzedaż oprogramowania Comarch CDN wzrosła o 26% w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej.

Extreme (Convector).W pierwszych pięciu miesiącach tego roku sprzedaż licencji na system CDN XL wzrosła o 55% w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim, łączna sprzedaż CDN XL, CDN OPT!MA i CDN Klasyka wzrosła ponad 30%. Na tle konkurencji to bardzo dynamiczny wzrost. Dzięki temu jesteśmy liderem polskiego rynku systemów do zarządzania przedsiębiorstwem, a kolejne podpisywane kontrakty pozwalają myśleć o dalszym zwiększaniu posiadanego w nim udziału. – mówi Zbigniew Rymarczyk, wiceprezes Comarch odpowiedzialny za sektor ERP.

Nowoczesne zarządzanie


C ASE STUDY

6

Pierwsze wdrożenie CDN XL w Niemczech w Solaris Deutschland GmbH

Solaris Deutschland GmbH i Graphcom Sp. z o.o. podpisały umowę na wdrożenie systemu CDN XL w wersji niemieckiej. Jest to pierwszy przypadek w historii współpracy Comarch z firmami partnerskimi, gdzie polski partner samodzielnie sprzedał i wdraża oprogramowanie za granicą.

Cele wdrożenia

Opis projektu

Zarząd spółki Solaris Deutschland GmbH postawił sobie następujące cele: • zautomatyzowanie przepływu informacji z producentem w Bolechowie, • uzyskanie mechanizmu do szczegółowej kontroli gwarancyjnej i po gwarancyjnej obsługi pojazdów, które znajdują się pod opieką berlińskiego serwisu, • uzyskanie pełnej kontroli nad przepływem informacji o wykorzystaniu części zamiennych, • pozyskanie oprogramowania, które będzie pozwalało na bieżące prowadzenie działalności gospodarczej berlińskiej spółki.

Po wnikliwej analizie potrzeb, w której udział wzięli przedstawiciele Solaris oraz Graphcom zadecydowano, że niemiecka wersja systemu CDN XL spełnia oczekiwania funkcjonalne Klienta. Projekt został podzielony na dwie fazy: implementację standardowej funkcjonalności systemu oraz implementację rozszerzeń funkcjonalnych. W ramach funkcjonalności podstawowej zakwalifikowano moduły CDN XL Administrator, CDN XL Sprzedaż oraz CDN XL Zamówienia. Drugi etap obejmuje wdrożenie CDN XL ECOD i dodatku służącego do przenoszenia kartotek towarowych oraz kartotek kontrahentów pomiędzy bazą danych systemu CDN XL w Polsce, a bazą CDN XL w Niemczech.

Solaris Deutschland GmbH Solaris Deutschland GmbH jest spółką zlokalizowaną w Berlinie, działającą na terenie Niemiec, której zadaniem jest serwisowa obsługa autobusów jeżdżących po terenie Niemiec, wyprodukowanych przez Solaris Bus&Coach S.A. z Bolechowa.

Nowoczesne zarządzanie

Celem wdrożenia mechanizmu do przenoszenia kartotek pomiędzy systemami jest ograniczenie czasochłonnych konsultacji poprzez udostępnienie stronie niemieckiej możliwie jak największej ilości informacji na temat kontrahentów oraz towarów i usług zarejestrowanych w systemie CDN XL Solaris Bus&Coach S.A. Mechanizm wymiany kartotek obejmuje eksport danych z polskiej wersji systemu CDN XL wraz z automatycznym ich przesłaniem oraz import do niemieckiej wersji systemu CDN XL z wykorzystaniem CDN XL API. Warto zwrócić w tym przypadku uwagę na różnice występujące w alfabetach języków polskiego i niemieckiego. Mechanizm transmisji kartotek, uwzględniając pewne subtelne różnice techniczne między CDN XL w wersji polskiej i niemieckiej, dokonuje odpowiedniej konwersji znaków diakrytycznych występujących w pisowni obu języków.

Współpraca z klientem Dla realizacji projektu powołano zespół wdrożeniowy. Kierownikiem

Nr 3/2006


C ASE STUDY

wdrożenia po stronie Solaris Deutschland GmbH, została Pani Justyna Milleville. Kierownictwo projektu po stronie Graphcom objął Przemysław Nyka. Ponadto ze strony Graphcom w projekcie bierze udział dwóch konsultantów wdrożeniowych i programista. Konsultanci Graphcom, musieli zmierzyć się z dokumentacją w języku niemieckim, przedstawioną przez klienta, choć większość pracowników Solaris Deutschland GmbH mówi swobodnie po polsku. Przedstawiciele klienta dołożyli wszelkich starań, by nasza współpraca przebiegała sprawnie, co bardzo ułatwia nam realizację projektu.

Korzyści dla klienta Aktualnie wdrożenie jest już bliskie zakończenie pierwszej fazy – implementacji standardowej funkcjonalności systemu. Wg wstępnej oceny, wszystkie założone cele wdrożenia uda się zrealizować. Ponieważ mamy już doświadczenia z wdrożenia systemu CDN XL w Solaris Bus&Coach S.A. w Bolechowie, na pewno jesteśmy w stanie dostarczyć klientowi usługę na odpowiednim

Nr 3/2006

7

Graphcom Sp. z o.o. Graphcom Sp. z o.o. jest Partnerem Comarch od 999 roku. Podstawowym celem firmy jest wsłuchanie się w potrzeby klientów, aby dostarczyć im rozwiązań informatycznych na miarę ich potrzeb i możliwości. Aktualnie Graphcom tworzy 7 osób. Specjalnością firmy są wdrożenia systemu CDN XL, ale w ostatnim czasie, coraz częściej mogą pochwalić się wdrożeniami CDN OPT!MA.

poziomie z dużym zrozumieniem specyfiki jego branży. Jestem przekonany, że współpraca z Graphcom jest również dla klienta bardzo korzystna ekonomicznie, ponieważ istnieje bardzo duża dysproporcja w cenie usług wdrożeniowych między rynkiem polskim i niemieckim. – mówi Marcin Grzeszkowiak z Graphcom.

Korzyści dla Partnera Projekt wdrożeniowy w Berlinie jest dla Graphcom swoistym eksperymentem. Po raz pierwszy nasza spółka zdecydowała się samodzielnie przeprowadzić wdrożenie za granicą. Traktujemy ten projekt jako szansę zweryfikowania naszych umiejętności

wdrożeniowych, ponieważ system CDN XL w wersji niemieckiej, choć funkcjonalnie podobny do wersji polskiej, jest jednak dla nas nowym produktem. Naszym zdaniem, rynek niemiecki jest szansą dla polskich partnerów Comarch. Nasze zainteresowanie tym rynkiem potęguje fakt, że do Berlina jesteśmy w stanie dotrzeć samochodem szybciej niż do Warszawy. Ponadto wspomniana wcześniej różnica w cenie usług wdrożeniowych powoduje, że istnieje szansa na istotną poprawę rentowności realizowanych projektów. Tomasz Krauze Graphcom Sp. z o.o.

Nowoczesne zarządzanie


C ASE STUDY

8

CDN XL w firmie EXTREM Sp. z o.o.

Bogata funkcjonalność automatyzacji procesów biznesowych, uporządkowanie raportów, zarządzanie kontaktami z klientami, to tylko kilka zalet systemu CDN XL, które zdecydowały o wyborze systemu przez Extrem. Cele wdrożenia

Cechy systemu

Głównym celem wdrożenia było zapanowanie nad pracą zatrudnionych w firmie Extrem handlowców. Ich zadaniem jest zdobywanie nowych klientów oraz opieka nad już istniejącymi. Przed wdrożeniem handlowcy sporządzali raporty w formie papierowej. Wiązało się to z ogromną pracą pracowników stacjonarnych. Czas, który musieli poświęcić na analizę wizyt, rozliczanie handlowców czy wystawianie zamówień był nie współmierny do korzyści związanych z pracą przedstawicieli. Zadaniem firmy Graphcom, Partnera CDN wdrażającego CDN XL w Extrem, było przeniesie większości obowiązków na samych przedstawicieli. Wszystkie informacje interesujące zarząd firmy Extrem miały być umieszczane bezpośrednio w odpowiednio skonfigurowanym systemie CRM. Zarząd, natomiast miał mieć dostęp do odpowiednio zbierających informacje raportów, dzięki którym mógłby w łatwy sposób zarówno przeglądać, jak i analizować informacje. Kolejnym celem było odpowiednie przygotowanie środowiska dla pracujących handlowców. Należało tak przygotować interfejs, aby widoczne były tylko ściśle określone przez firmę Extrem dane. Znacznie okrojona miała również zostać funkcjonalność systemu CRM.

Po przeprowadzeniu analizy przedwdrożeniowej zaproponowano zarządowi firmy Extrem rozwiązanie, które po akceptacji zostało zaimplementowane w module CRM systemu CDN XL. Dzięki zintegrowaniu rozwiązań firm Comarch (CDN XL) oraz Microsoft (Server Terminali, VPN itp.) przedstawiciele firmy mogą w szybki i bezpieczny sposób połączyć się z systemem z dowolnego miejsca, posiadając jedynie dostęp do Internetu, wykorzystując technologie GPRS bądź jakiekolwiek inne połączenie. Łącząc się z system CDN XL zainstalowanym na platformie Windows Server 2003 mogą bezpiecznie pracować (dzięki zastosowaniu technologii Group Policy oraz Active Directory), nie ingerując w stabilność pracy serwera. Jedynym możliwym do uruchomienia programem jest moduł CRM systemu CDN XL. Dla pracy handlowców moduł ten został tak zaimplementowany, aby spełnić wszystkie wymagania bezpieczeństwa określone przez Extrem. Możliwe to było dzięki wykorzystaniu filtrów obowiązkowych, zakazów oraz w szczególnym znaczeniu technologii definiowania interfejsu. Technologia definiowania interfejsu (znana również pod nazwą mała hydra) pozwala na ukrywanie oraz dezaktywowanie kontrolek, zakładek, przycisków itp.

Nowoczesne zarządzanie

Można za jej pomocą również wymusić wprowadzenie wartości. Dział wdrożeń stworzył gamę wydruków/raportów, które mają za zadanie zbierać wszystkie niezbędne informacje do analiz i kontroli prowadzonych przez pracowników w centrali firmy. Dotyczą one zarówno wszystkich jak i poszczególnych handlowców.

Podsumowanie Po wdrożeniu i przeszkoleniu zespołu handlowców praca z obsługiwanymi klientami stała się bardziej spójna i przejrzysta. Zintegrowane środowisko pracy pozwoliło na szybszą i bardziej wydajną pracę. Zarząd firmy Extrem ma ciągły dostęp do raportów, dzięki którym może przeprowadzać rozmaite analizy. Duże wymagania w obszarze tajności danych dla pracujących handlowców zostały spełnione dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii. Dzięki wysiłkowi programistów i wdrożeniowców handlowcy mają dostęp tylko do danych, dotyczących ich klientów. Zablokowany został dostęp do wszelkich wydruków, mogą wykonywać tylko niektóre funkcje dostępne w systemie. Nie mają oczywiście możliwości wykonywania żadnych operacji na serwerze, na którym zdalnie pracują. Tomasz Krauze Graphcom

Nr 3/2006


C ASE STUDY

9

CDN OPT!MA w Okno-Knipping

– nowa jakość zarządzania Każda organizacja w swojej działalności co pewien czas staje przed problemem dostosowania swoich struktur do zmian w otoczeniu. W takiej sytuacji liczy się przede wszystkim szybkość przepływu informacji i mobilność. Firma Okno-Knipping wybrała CDN OPT!MA. Spółka Okno-Knipping swoimi korzeniami sięga początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, kiedy jeszcze jako Zakład Partnerski niemieckiego dostawcy systemu profilowego Knipping Fenster GmbH rozpoczęła produkcję stolarki otworowej PCV. Stolarka pod marką Knipping szybko zdobyła uznanie na polskim rynku, stała się symbolem jakości. Zakład rozwijał zarówno produkcję jak i zwiększał zakres swojej działalności o usługi montażowe i remontowo-budowlane. Marketing oparty był o współpracę ze stałymi odbiorcami hurtowymi, jednak coraz większego znaczenia nabierała sprzedaż dla klientów indywidualnych poszukujących specyficznych rozwiązań o wysokim poziomie technologicznym. W tej sytuacji, już po przekształceniach jako OknoKnipping Spółka z o.o. znalazła swoją niszę rynkową i postawiła na bezpośredni kontakt z klientem, a swoją działalność oparła o własną sieć sprzedaży organizując kolejno własne biura handlowe o indywidualnym wizerunku. Barierą, którą szybko należało przełamać był przepływ informacji, a wraz z tym koniecznym stało się dostosowanie obiegu dokumentów do szybko zmieniającej się rzeczywistości: banki wzbogaciły ofertę o usługi online, biura handlowe powstające w odda-

Nr 3/2006

leniu od siedziby firmy potrzebowały szybkiej informacji i sprawnej komunikacji z producentem, klienci wszędzie tam, gdzie się zgłosili, oczekiwali rzetelnej informacji na etapie formułowania zamówienia jak i szybkiego sporządzenia dokumentów handlowych po zakończeniu usługi. Wybór padł na produkt istniejący już na rynku polskim, posiadający wszelkie atuty, jakie były potrzebne – CDN OPT!MA w technologii ASP. Na wybór CDN OPT!MA wpłynęło wiele zalet: • produkt jest dobrze zlokalizowany, • oparty na środowisku graficznym Microsoft i bazie danych SQL, • technologia ASP pozwala w pełni zrealizować zasadę mobilności: właściciel czy pracownik od tego czasu może w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie korzystać z informacji przechowywanych w systemie, jak również w nim pracować, • wdrożenie CDN OPT!MA uprościło obieg dokumentów, • aktualizacja zapisów w księgach handlowych spółki następuje automatycznie, • istnieje gwarancja bezpieczeństwa przechowywania i dostępu do danych,

• moduł „Analizy” pozwala zarządowi i osobom odpowiedzialnym za sprawy handlowe na pełną bieżącą analizę firmy. Czas wdrożenia systemu od momentu zakupu do osiągnięcia satysfakcji z działania programu jako całości wyniósł około jednego roku. Samo wdrożenie z przeprowadzeniem szkoleń na poszczególnych stanowiskach i uruchomienie księgi głównej nie zajęło więcej niż miesiąc. Korzyści z tego wynikające doceniliśmy bardzo szybko. Każdy z pracowników w zakresie swoich kompetencji zyskał możliwość sporządzania dokumentów handlowych dla klienta bez zbędnej zwłoki, wszystkie operacje są widoczne w systemie w czasie rzeczywistym, część dokumentów handlowych w miarę rozwoju podobnych systemów u naszych partnerów jest importowana do naszego systemu w postaci elektronicznej, co znacznie skraca czas operacji i co najważniejsze eliminuje błędy popełniane przez człowieka. Zyskaliśmy mobilność, kontakt z partnerami oraz łatwość obsługi klientów z odległych miejsc. Janusz Pestkowski Okno-Knipping

Nowoczesne zarządzanie


NOWE ROZWIĄZANIA

10

Rozwiń żagle

na OCEANIE możliwości W CDN OPT!MA 10.1 pojawiła się kolejna wersja OCEAN GenRap, nowoczesnego rozwiązania do raportowania i analizy danych. Intuicyjny sposób tworzenia raportów w połączeniu z profesjonalnymi możliwościami czynią z niego bardzo ciekawą alternatywę dla istniejących narzędzi, o czym przekonało się już wielu Partnerów wdrażających CDN OPT!MA.

Jak z Jasia wyrósł Jan

• kilkadziesiąt nowych wyrażeń w kre-

OCEAN GenRap to połączenie nowatorskiego edytora, zaprojektowanego dla „zwykłych użytkowników” (GUI podobne do procesorów tekstu), z silnikiem raportującym. Praca nad raportem odbywa się w trybie ciągłego podglądu danych. Te i inne zalety zostały docenione, dzięki czemu GenRap został z powodzeniem wdrożony w wielu produktach Comarch. Także użytkownicy CDN OPT!MA mają od wersji 8.5 (z czerwca 2005) możliwość zapoznania się z szerokimi możliwościami tego narzędzia. GenRap zintegrowany z programem CDN OPT!MA rozwija się niezwykle szybko. W wersji 8.5 były dostępne tylko 4 raporty. Kolejne wersje wprowadzono w CDN OPT!MA 9.0 i 10.1. Liczba dołączonych raportów jest sukcesywnie zwiększana – w wersji 10.1 jest ich już ponad 100. Stale zwiększana jest funkcjonalność i stabilność działania. Najważniejsze zmiany w wersji 10.1: • możliwość uruchomienia samodzielnej wersji edytora, • profesjonalne wykresy [1], • kody kreskowe EAN-8 i EAN-13,

• •

Nowoczesne zarządzanie

• • • • •

atorze wraz z informacją o błędach, eksport do PDF, XLS i HTML, zaawansowane formatowanie tabel i zestawień, krótki czas uruchomienia, poprawiona ergonomia GUI, szybsza obsługa procedur składowanych, wsparcie dla MS SQL Server 2005, użycie .NET Framework 2.0.

Całkiem nowatorska filozofia tworzenia raportów w OCEAN GenRap sprawia, że jest to bardzo ciekawa alternatywa dla programów typu Crystal Reports czy Clarion Report Writer.

Każdy może na tym skorzystać Wcześniej raporty w CDN OPT!MA były tworzone głównie za pomocą narzędzi Clarion i Crystal. Rozwiązanie takie funkcjonowało dobrze, jeśli standardowy zestaw raportów był wystarczający dla użytkownika końcowego. Jednakże nawet niewielkie modyfikacje wyglądu czy zawartości raportu były bardzo utrudnione.

Po pierwsze, należało osobno zapłacić za licencję na odpowiedni edytor. Niezaprzeczalną zaletą produktu GenRap jest fakt wliczenia go w cenę CDN OPT!MA. Nie do przecenienia jest również intuicyjny sposób edycji raportu – GUI odpowiada przyzwyczajeniom przeciętnego użytkownika aplikacji biurowych. Spójrzmy na zrzuty ekranu z edycji raportu Lista pracowników w Crystal Reports [2] i OCEAN GenRap [3]. Pierwszy produkt w trybie edycji wyświetla mało przyjazne nazwy wyrażeń, poza tym sposób rozmieszczenia elementów strony na wydruku nie jest oczywisty. W produkcie GenRap edycja odbywa się przy ciągłym podglądzie danych, w prawdziwym trybie WYSIWYG. Wykonanie drobnej modyfikacji raportu (np. zmiana kroju czcionki, grubości i koloru obramowania tabeli czy wstawienie obrazka z logo firmy) jest w produktach Crystal i Clarion nietrywialne, między innymi z powodu wspomnianego sposobu rozmieszczania elementów. Pola z danymi są prostokątami, które trzeba ręcznie pozycjonować. Wstawienie elementu w środku raportu wymaga przesunięcia pozostałych aby wygospodaro-

Nr 3/2006


NOWE ROZWIĄZANIA

wać wolne miejsce. OCEAN GenRap zapewnia automatyczne rozmieszczenie elementów raportu tak jak procesory tekstu, zgodnie z preferencjami użytkownika (dotyczącymi wyrównania akapitów, szerokości kolumn zestawienia, pożądanych wymiarów obrazów i innych). Dzięki temu niewielkie modyfikacje są banalnie proste. Przewodnik Faktura z logo firmy w 1 minutę wyjaśnia krok po kroku sposób wykonania tej częstej poprawki wydruku faktury. Wiele takich modyfikacji może być wykonanych przez klienta samodzielnie lub z telefoniczną asystą Partnera, czyli po niskich kosztach.

Jak nas widzą, tak nas piszą Część z partnerów sprzedających CDN OPT!MA z powodzeniem używa OCEAN GenRap do zmiany istniejących raportów zgodnie z potrzebami klientów lub do tworzenia całkiem nowych. Opinie osób, które miały okazję wypróbować OCEAN GenRap, są z reguły bardzo pochlebne. Twórcy OCEAN GenRap zaproponowali nowe podejście. Raport nie jest konstruowany, jego tworzenie przypomina pracę w arkuszu kalkulacyjnym podłączonym do danych źródłowych. Technologia pracy znana z pakietów biurowych w połączeniu z przyjazną prezentacją danych pozwala tworzyć raporty w pełnym komforcie zarówno profesjonalistom, jak i osobom nie mającym wiedzy informatycznej potrzebnej w klasycznych rozwiązaniach. Jednocześnie, takie podejście nie zawęża możliwości narzędzia. Eksporty do standardowych formatów, warunkowe formatowanie, możliwość definiowania zakresu widoczności danych źródłowych, dostęp do raportów i edytora z poziomu aplikacji nie wyczerpują listy zaawansowanych funkcji. – mówi Wojciech Gołąb, właściciel firmy PROFESSOFT. OCEAN GenRap to dla nas nowe możliwości współpracy z klientem. Z produktem CDN OPT!MA odbiorca otrzymuje wygodny edytor raportów i może dostosować system do swoich ocze-

Nr 3/2006

11

Faktura z logo firmy w  minutę 1. Przejdź do widoku szczegółowego faktury. 2. Z listy Wybierz wydruk wybierz opcję Generator Raportów. 3. Kliknij dwukrotnie na formacie Wzór standard (Faktura VAT (GenRap)). Poczekaj na uruchomienie edytora GenRap. 4. Wybierz z menu Widok -> Nagłówek i stopka. 5. Ustaw kursor w pożądanym miejscu. 6. Wybierz z menu Wstaw -> Obraz i wskaż plik z logo. 7. Wybierz z menu Plik -> Zakończ i zapisz jako. Edytor GenRap zostanie zamknięty. 8. Podaj nazwę nowego formatu (np. Faktura z logo) i wydruku (np. Moje faktury). Zaakceptuj zmiany. 9. (opcja) Wskaż nowy format jako domyślny.

kiwań. My z kolei możemy dostarczyć nowe usługi, np. szkolenia z tworzenia raportów. Ważny jest dostęp do krótkich filmów instruktażowych – to bardzo wydajna forma przekazywania wiedzy. Zalety produktu to: filtry dla użytkownika (nie uprawniona osoba nie ma dostępu do chronionych danych), ciągły podgląd danych raportu, intuicyjny sposób dokonywania modyfikacji oraz interfejs w języku polskim. Podsumowując jest to produkt dobry, szybko rozwijający się i zrobiony z myślą o kliencie końcowym – twierdzi Piotr Gryś, Doradca IT w firmie T2S. Mimo wielu pozytywnych opinii od użytkowników, nie zamierzamy zaprzestać dalszego rozwoju OCEAN GenRap. Do produktu CDN OPT!MA będą sukcesywnie dołączane nowe raporty, powiększając możliwości dostosowania do potrzeb klientów końcowych. Dodatkowo, raporty te będą obejmowały kolejne obszary produktu, czyli będą dostępne w coraz większej liczbie modułów.

Rys. 1 Nowa biblioteka wykresów

Rys. 2 Lista pracowników – Crystal Reports

Daniel Stankiewicz developer, Centrum Badawczo-Rozwojowe, Comarch SA Więcej informacji znajdziesz tutaj http://ocean.comarch.pl – strona główna produktu http://ocean.comarch.pl/optima – strona dla Partnerów CDN

Rys. 3 Lista pracowników – OCEAN GenRap

Nowoczesne zarządzanie


NOWE ROZWIĄZANIA

12

CDN Online

– zarządzanie z każdego miejsca na ziemi W 2000 roku firma Comarch jako pierwsza na polskim rynku IT zaproponowała klientom wynajem systemów w technologii ASP poprzez platformę CDN Online. Do tej pory oferta ta pozostała wyróżnikiem firmy Comarch, jedynej firmy w Polsce oferującej zintegrowany system do zarządzania i księgowości dla małych i średnich przedsiębiorstw w modelu ASP.

Na czym polegają usługi ASP ? W dzisiejszym świecie monitorowanie na bieżąco przepływu informacji, utrzymanie ciągłego dostępu do aktualnych danych, a także zapewnienie sprzętu i systemów niezbędnych do zarządzania nimi w obrębie jednego przedsiębiorstwa jest zadaniem trudnym. W tej sytuacji najkorzystniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług firm oferujących dostęp do systemów informatycznych w technologii ASP. ASP jest to skrót od angielskiej nazwy usługi Application Service Providing, polegającej na wynajmowaniu, przechowywaniu i bieżącej aktualizacji programów komputerowych za miesięczną opłatą abonamentową. Jest to nic innego jak rodzaj outsourcingu. Dostęp do aplikacji realizowany jest poprzez Internet, użytkownicy systemu korzystają z oprogramowania w siedzibie klienta poprzez odpowiedni interfejs. Użytkownik nie kupuje licencji, nie musi również instalować oprogramowania w siedzibie

Nowoczesne zarządzanie

swojej firmy. Baza danych znajduje się w profesjonalnym Data Center w siedzibie providera.

Korzyści bez ryzyka, czyli przyszłość Kowalskiego Do tej pory usługi CDN Online były alternatywą dla małych i średnich firm z ograniczonym budżetem na informatykę, jak również dla dużych firm mających specyficzne potrzeby związane z dostępem do danych. Dzięki nowoczesnym technologiom informatycznym, CDN Online stało się idealnym rozwiązaniem dla Doradców Podatkowych, ich klientów oraz firm wieloodziałowych. W dobie gwałtownego wzrostu gospodarczego oraz zmiany w świadomości przedsiębiorców, zdających sobie sprawę z konieczności wprowadzania nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz zmniejszenia kosztów działania firmy, CDN Online jest jedną z najlepszych propozycji dla każdej firmy. Technologia ASP pozwala na szybkie uruchomienie nowej działalności, klient nie potrzebuje własnego ser-

wera i sieci, aby korzystać z aplikacji. Zredukowane do minimum zostaje ryzyko inwestycji w technologię nie spełniającą oczekiwań lub nie dopasowaną do potrzeb klienta. CDN Online znakomicie sprawdza się w firmach posiadających rozległą instalację, użytkownicy mają możliwość pracowania w jednej bazie danych niezależnie od lokalizacji. Pracując w technologii ASP klient wykorzystuje w codziennej pracy zawsze najnowsze i najbardziej aktualne wersje oprogramowania bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. Jednocześnie przez cały czas obowiązywania umowy na korzystanie z pakietu CDN Online użytkownik objęty jest CDN ASYSTĄ i ma dostęp do wszystkich przywilejów, które CDN ASYSTA zapewnia, pozwala między innymi na dostęp do indywidualnych stron internetowych oraz gwarantuje prawo do korzystania z pomocy telefonicznej specjalistów Comarch. Model ASP umożliwia pracę na programie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w dowolnym miej-

Nr 3/2006


NOWE ROZWIĄZANIA

scu, w którym znajduje się Internet. Niekwestionowaną zaletą wdrożenia rozwiązania ASP jest również to, że dane wprowadzone do systemu są widoczne w czasie rzeczywistym w każdej lokalizacji, przepływ informacji jest natychmiastowy.

Bezpieczeństwo korzystania z modelu ASP Bezpieczne korzystanie z modelu ASP, jak wskazują badania, jest głównym problemem dla firm, które rozpatrują zastosowanie u siebie tego typu rozwiązań. W celu zapewnienia klientom najwyższego poziomu bezpieczeństwa wprowadzonych do systemu danych, firma Comarch stworzyła profesjonalne Data Center. Comarch Data Center zbudowane jest zgodnie z najnowszą technologią, umożliwiającą wyłącznie autoryzowany dostęp do systemu. W praktyce oznacza to, że dane, które klient nam „powierza” są dostępne tylko dla klienta i jego wyznaczonych pracowników.

Nr 3/2006

Pomieszczenia CDC to wydzielona część budynku niedostępna z zewnątrz, chronione przez system TV przemysłowej, system detekcji ruchu oraz biometryczną weryfikację dostępu (czytnik geometrii dłoni). Aby chronić informacje przesyłane za pomocą Internetu zastosowano nowoczesną technologię kryptografii – dane są szyfrowane przy użyciu 128-bitowego klucza SSL (Secure Socket Layer). Dane klienta zabezpieczamy również przed ewentualną ingerencją z zewnątrz oraz nieautoryzowanym dostępem wewnątrz sieci, przez zastosowanie firewall’i. Dodatkowo tworzone są kopie bezpieczeństwa danych w cyklu 24-godzinnym na niezależny nośnik, w celu dodatkowego zabezpieczenia przed utratą.

Przyszłość CDN Online – Coraz więcej Polaków w Internecie Obecnie co drugi internauta (49,5%) korzysta codziennie z Internetu – wynika z badania TNS Interbus, reali-

13

zowanego przez TNS OBOP. Wzrost popularności Internetu to nie tylko systematycznie rosnąca liczba jego użytkowników, ale także coraz częstsze korzystanie przez internautów z sieci. Pod koniec 2004 roku odsetek internautów osiągnął 25%. Połowa z nich deklaruje, że korzysta z sieci codziennie (odpowiednio 53% wśród mężczyzn i 45% wśród kobiet). Oferta Comarch, która pozwala na wynajem aplikacji w modelu ASP doskonale wykorzystuje trend wzrostowy spowodowany coraz lepszą dostępnością oraz niezawodnością sieci Internet oraz poszukiwaniem nowoczesnych i oszczędnych rozwiązań biznesowych przez osoby zarządzające firmami. Aktualnie Comarch obsługuje prawie dwa tysiące firm w technologii ASP. Zaangażowanie w projekt CDN Online oraz zdobyte w ciągu pięciu lat oferowania systemu w modelu ASP doświadczenie pozwala nam na proponowanie produktu niezawodnego – CDN Online. Paulina Wizmur Account Manager sektora MSP

Nowoczesne zarządzanie


14

WIZJA SYSTEMU

Nowoczesne zarządzanie wdrożeniami przez

Cerberusa c.d. Załóżmy, że mamy hipotetyczną firmę produkującą i\lub wdrażającą oprogramowanie ERP (wszelka zbieżność poniższych założeń z ewentualnie istniejącą firmą jest całkowicie przypadkowa). Firma ta prowadzi wiele różnego rodzaju projektów. Oprogramowanie, które produkuje, przeznaczone jest zarówno na rynek Polski jak i rynki zagraniczne (załóżmy na początek wersje niemiecką, angielską, ukraińską i rosyjską). Nasza wirtualna firma produkująca i wdrażająca software posiada zarówno oddziały w kraju, jak i zagranicą. Ma także rozległą sieć Partnerów oraz działy ich wspierające. Załóżmy, że struktura jest wielopoziomowa, począwszy od zarządu, poprzez szefów sektorów, subsektorów, centrów a czasem subcentrów do kierowników projektów i programistów oraz konsultantów. Jak zarządzić w takiej firmie projektami? Nie jest to proste zagadnienie. Na każdym poziomie dostarczane i pobierane są różnego rodzaju informacje. Programiści i konsultanci muszą rejestrować postęp prac w projektach, kierownicy projektów nadzorują prace, przydzielają zasoby (konsultantów i programistów, samochody, komputery, rzutniki itd.) ale także raportują do dyrektorów centrów czy subcentrów, ci dalej do szefów sektorów. Na różnych poziomach zarządzanie jest mniej lub bardziej syntetyczne a na samym „dole” potrzebna jest bardzo szczegółowa informacja. Cały obieg informacji musi być spójny i maksymalnie zautomatyzowany w dodatku ta „wielojęzyczność”...

Nowoczesne zarządzanie

Zastanówmy się, jakie warunki powinien spełnić system do organizacji projektów w tak rozbudowanej firmie, a dla utrudnienia pomyślmy jak powinien być skonstruowany, aby nadawał się też do znacznie mniejszych przedsiębiorstw. Powinien mieć możliwość ergonomicznego wprowadzania danych zarówno offline jak i online. Programiści z reguły pracują w biurze, więc mają możliwość wprowadzania danych online i tu najlepszy będzie interfejs webowy, natomiast konsultanci wręcz przeciwnie. Ich praca to w znacznym stopniu wyjazdy do Klientów i Partnerów. Tu potrzebna jest rejestracja offline, obsługa delegacji itp. Na rynku od lat króluje Microsoft Office, więc najlepszym wyjściem jest skorzystanie z jednego z jego komponentów, czyli MS InfoPath. To rozwiązanie jest o tyle ciekawe, że w wyniku daje plik XML o określonym formacie, można je zastąpić dowolnym innym interfejsem, który wygeneruje właśnie taki plik. Przy offline istotna jest też warstwa transportowa danych, czyli krótko mówiąc jak to trafi do centralnego systemu. Ze względu na różnego rodzaju zabezpieczenia stosowane w firmach najlepszym wydaje się e-mail jako nośnik pliku XML. Ważne też aby na tym najniższym poziomie, gdzie wprowadzanych jest bardzo duża ilość danych, interfejs był maksymalnie ergonomiczny. Załóżmy, że mamy protokół rejestracji usługi u klienta. Jeżeli wystawiam go na swoim komputerze to już automatycznie powinno podstawić się moje nazwisko jako

wystawiającego, aktualna data, mój oddział itp. Automatycznie powinna podpowiedzieć się moja wersja językowa. Dalej jak wybiorę Klienta czy Partnera jako miejsce usługi to automatycznie powinien podpowiedzieć się jakiś jego domyślny oddział (oczywiście, jeżeli jest wielooddziałowy), aktualna umowa – projekt, w obrębie którego będziemy wykonywać usługę, może domyślna usługa czy etap. Generalnie cały protokół powinien działać tak, że wybranie jednego elementu powoduje maksymalnie dużo operacji opisujących i podpowiadających prawdopodobne wartości pozostałych do wypełnienia pól. Ostatnie założenie, protokoły (ich forma i zakres danych) nie mogą być z góry narzucone. Inną informację potrzebuje rejestrować firma o rozbudowanej strukturze organizacyjnej a inną małe kilkuosobowe przedsiębiorstwo. Powinien być wielojęzyczny. W naszej wirtualnej firmie powinny być obsługiwane wersje polsko, niemiecko, angielsko, ukraińsko i rosyjsko języczne. Natomiast system musi być tak skonfigurowany, aby jego administrator bez trudu mógł dodać kolejne wersje językowe. W odpowiednie miejsca wprowadzić tłumaczenia stałych tekstów, w słownikach mieć możliwość dodania tłumaczeń, w konfiguracji operatorów, kalendarzy, mieć możliwość wskazywania domyślnego języka. Mówimy tu zarówno o interfejsach do wprowadzania danych, jak i całej warstwie raportującej, wszystko to musi w pełni obsługiwać wielojęzyczność. Z tym może się wiązać wiele problemów dla różnych tablic

Nr 3/2006


WIZJA SYSTEMU

znakowych (cyrylica, chiński itd.) niemniej system powinien być tak zaprojektowany, aby to nie było barierą. Z drugiej strony to założenie często dla mniejszych firm nie ma większego znaczenia. Zatem nie powinno w żaden sposób wpływać na ergonomię wprowadzania i pozyskiwania danych. Powinno być maksymalnie „przezroczyste”. Musi być zintegrowany z systemem ERP, najlepiej klasy CDN XL. Czemu? Po to żeby bez trudu fakturować wykonane prace, mieć jedną spójną ewidencje kontrahentów (Klientów i Partnerów), towarów i usług oraz innych słowników. Dla przykładu jak wprowadzamy nowy projekt to niech będzie to zamówienie w CDN XL, tak by dało się w łatwy sposób fakturować. Czemu CDN XL, tu chyba odpowiedź jest jasna, to w tym momencie jeden z najlepszych systemów ERP na rynku. Integracja ta nie powinna być na zasadzie synchronizacji danych ale pełnej asymilacji, czyli przykładowo nie może być dwóch kartotek klientów które będą się synchronizowały ale jedna wspólna dla obu systemów. Ważne aby w CDN XL był dostęp do wszystkich potrzebnych danych. Przykładowa ścieżka fakturowania projektu wdrożeniowo powinna wyglądać następująco. Projekt reprezentowany jest przez zamówienie, zatem stajemy na zamówieniu (lub je otwieramy), możemy też zaznaczyć listę zamówień – projektów, naciskamy „magiczny” przycisk (dla wtajemniczonych hydra lub alternatywnie wykres) otwiera nam się okienko gdzie mamy z jednej strony

Nr 3/2006

etapy z zamówienia z drugiej listę protokołów realizacji usług, zamknięcia etapów itp. czyli rejestracja wykonanych prac, zaznaczamy check-in, które protokoły mają być zafakturowane w danym etapie i naciskamy kolejny „magiczny” przycisk. Powstaje faktura do bufora, w której mamy pozycje połączone z zamówieniem oraz z protokołami realizacji prac. Teraz ewentualnie możemy sami zadecydować o dodatkowych modyfikacjach kwot. Na koniec zatwierdzamy dokument faktury (lub faktur dla seryjnego fakturowania zamówień) i miesiąc mamy rozliczony. Oczywiście za tym musi iść pełna informacja o tym co z czego wynika i tak na liście zamówień mamy raport o stanie realizacji i zafakturowania poszczególnych etapów, na zamówieniu mamy ten sam raport ale zawężony do jednego projektu (a może nawet specjalna zakładka z tymi danymi?), na pozycji zamówienie (etap projektu) znowu ww. raport ale zawężony do tego konkretnego etapu (i tu może lepsza będzie specjalna zakładka). W przykładzie celowo piszę o możliwości wykorzystania hydry lub, jako alternatywa, wykresów. Zakładamy, że rozwiązanie trafić może także do mniejszych firm. Musi być zintegrowany z narzędziami obsługi kalendarzy. Skoro cały czas mówimy o integracji z MS Office to i tu pozostaniemy „wierni”, czyli system musi współpracować z kalendarzami MS Outlook. Krótko mówiąc jak kierownik projektu zaplanuje konsultantowi jakąś wizytę u Klienta czy Partnera, to do Outlooka ww. osoby musi trafić

15

zaproszenie do akceptacji na takie spotkanie. Oczywiście wymiana informacji powinna być dwukierunkowa, konsultant może przecież sam wstawić coś do kalendarza, może z jakiegoś powodu nie zaakceptować zaproszenia itd. Dodatkowo ta integracja nie może być obowiązkowa, mimo wszystko nie każdy używa MS Outlooka. Ponieważ Microsoft ma dobre narzędzie do prezentacji i podstawowego planowania projektów czyli MS Project oraz MS Project Serwer (Central), powinniśmy się na nim oprzeć. Wszystkie rejestrowane projekty powinny trafiać zarówno do naszego systemu (zintegrowanego z CDN XL) jak i do Project-a. Dzięki temu bez problemu możemy na wykresie Gantta układać kolejne etapy, podetapy projektu i zależności między nimi a także przydzielać zasoby. Całość w odpowiedniej formie graficznej (np. wykres Gantta) może być przedstawiona czy to kierownikowi projektu czy wyżej (lub, jak to jest w przypadku projektu wdrożeniowego, Klientowi). Z drugiej strony to rozwiązanie niesie za sobą dodatkowe koszty. Musimy zatem założyć, ze system musi działać także bez Proct-a. Ponieważ jest to nowy system dobrze by było aby oparty był na nowych technologiach (MS SQL 2005, MS Office 2007 itd.) Cóż, taki właśnie jest nowy Cerberus. Tomasz Michalski

Nowoczesne zarządzanie


NOWE ROZWIĄZANIA

16

iZam – milowy krok w stronę Platformy iPartner

Tym, co daje firmie Comarch przewagę nad konkurencją jest stale rosnąca Sieć Partnerska. Nasi Partnerzy dbają o dostarczanie klientom najwyższej jakości produktów i usług. Aby Partnerzy mogli bez przeszkód, płynnie realizować swoje zadania konieczna jest stała optymalizacja zasad współpracy pomiędzy Partnerami a Comarch. Wiosną rozpoczął się program doskonalenia współpracy z Siecią Partnerską, którego pierwszym działaniem była przebudowa Programu Partnerskiego. Obecnie wprowadzane jest w życie kolejne przedsięwzięcie służące poprawie efektywności komunikacji z Partnerami mające w założeniu usprawnić kanał obsługi Sieci Partnerskiej. W tym celu powstaje Platforma iPartner, która w najbliższej przyszłości stopniowo ma zastąpić dotychczasowe kanały komunikacji elektronicznej, obsługi sprzedaży i informacji bieżącej. Pierwszą odsłoną Platformy iPartner jest nowy iZam. Premiera nowego iZam – Platformy Zamówień Internetowych służącej do obsługi sieci sprzedaży Partnerów Comarch miała miejsce we wrześniu. Nowy iZam został oparty na technologii ASP.net w wersji 2.0 – najnowszej platformie deweloperskiej firmy Microsoft. Platforma ta gwarantuje szybkość, stabilność i bezpieczeństwo jej użytkowania. Właściwości użytkowe nowej Platformy pokrywają w 100% funkcjonalność starszego poprzednika używanego do składania zamówień przez Internet, jednak nowy iZam jest znacznie więcej niż tylko jego kopią. Platforma Zamówień Internetowych, odznacza się nowatorskimi rozwiązaniami funkcjonalnymi, przejrzystym i logicznym układem, ergonomicznym interfejsem oraz przyjazną grafiką. Jest to narzędzie, którego nie trzeba się uczyć. Funkcje ułożone są w logiczny, spójny sposób, interfejs obsługuje się intuicyjnie, a całość łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb Partnera. Panel administracyjny nowego iZam pozwala na rozbudowaną personalizację uprawnień dla poszczególnych pracowników firmy. Administrator może przydzielać osobno uprawnienia do podglądu poszczególnych funkcji, osobno do ich modyfikacji lub nadać uprawnienia do wykonywania wszystkich czynności w zakresie całego działu jednym check’iem.

Nowoczesne zarządzanie

Moduł Klienci pozwala na sprawne zarządzanie listą kontrahentów oraz potencjalnych kontrahentów Partnera (prospektów). Z poziomu karty klienta Partner może poprawić dane teleadresowe klienta, zobaczyć aktualny stan jego instalacji z cenami upgrade osobno dla Partnera i klienta, a także

Nr 3/2006


NOWE ROZWIĄZANIA

dodać upgrade na wybrane programy do bieżącego zamówienia. Zakładka Moje upgrade’y ułatwia przegląd typu upgrade’u (terminowy lub otwarty), daty ważności oraz ceny detalicznej dla klienta i Partnera, a także pozwala filtrować klientów po grupie programów i dacie wygaśnięcia upgrade. Można także sortować ich po tych wartościach. Dodatkowo moduł jest wyposażony w rozbudowaną wyszukiwarkę pozwalającą na odnalezienie klienta po akronimie, adresie, ilości stanowisk, posiadanym lub nie posiadanym oprogramowaniu, bądź konkretnym module oraz dacie upływu gwarancji (dacie upgrade).

Kolejnym obszarem funkcjonalnym modułu Klienci są Moje Prospekty (iCRM), pozwalające na sprawne zarządzanie potencjalnymi klientami, przez ewidencjonowanie działań i kontaktów z daną firmą na wyznaczonych etapach kampanii CRM. Zestawienie statystyczne daje od razu możliwość sprawdzenia ilości potencjalnych klientów w kategoriach: dostępne prospekty, nowe prospekty, przeterminowane prospekty oraz kalendarz zdarzeń.

Moje dane to obszar gdzie znajdują się informacje o firmie i pracownikach Partnera oraz zaległych płatnościach, które można przeglądać według numerów faktur lub numerów zamówień. W tym panelu można też zmienić hasło dla zalogowanego użytkownika. Uprawniony przez Partnera administrator ma też dodatkowo możliwość podglądu i zmiany haseł wszystkich pracowników. Szczególnie dużo zmian znajduje się w części poświęconej sprzedaży. Pierwszą i najważniejszą zmianą jest tryb realizacji zamówień składanych przez iZam. Będą one reali-

Nr 3/2006

17

zowane z najwyższym priorytetem, w pierwszej kolejności. Realizacja zamówienia złożonego przez iZam do godziny 12.00 w dniu roboczym następuje w tym samym dniu, zamówienia złożone po godzinie 12.00 realizowane są w kolejnym dniu roboczym. Docelowo oprócz oprogramowania CDN Klasyka i CDN OPT!MA poprzez iZam będzie można zamawiać CDN XL. Zoptymalizowany został również tryb generowania zamówienia. Bieżące zamówienie można otworzyć z pozycji listy towarów, poprzez modyfikację zamówienia z zakładki Sprzedaż, lub bezpośrednio z karty klienta, dla którego jest zamawiany towar. Dodatkowo zamówienie można kompletować w ciągu więcej niż jednej sesji w iZam i przesłać do realizacji w dogodnym dla Partnera momencie. Stan realizacji złożonego zamówienia można kontrolować poprzez Historię zamówień, gdzie widoczne są wszystkie wygenerowane zamówienia. Zakupione upgrade można filtrować po numerze bilingu, tym czy zostały czy nie zostały zafakturowane, a także po dacie utworzenia. Przegląd towarów został rozbudowany, towar można dodać bezpośrednio do zamówienia bieżącego. Towary można wyszukiwać po nazwie, kodzie bądź opisie lub wybrać odpowiednią pozycję z drzewa Grupy towarów. Na zakładce towarów można też zamawiać materiały marketingowe.

Przedstawiony moduł iZAM jest pierwszym elementem nowej Platformy iPartner, która będzie charakteryzować się zupełnie nowatorską jakością współpracy pomiędzy Comarch a Siecią Partnerów. Oprócz modułu iZAM w skład Platformy iPartner wejdą także nowe, funkcjonalnie rozbudowane strony walidowane dla Partnerów oraz obszerna aplikacja do obsługi Programu Partnerskiego. Planowane jest także wprowadzenie cyklu certyfikacji i recertyfikacji z zakresu CDN OPT!MA oraz CDN XL w formie on-line, tak by każdy Partner niezależnie od miejsca prowadzenia działalności miał taką samą możliwość zdobycia certyfikatu. Małgorzata Kurdziel Konsultant ds. wsparcia sprzedaży MSP

Nowoczesne zarządzanie


18

E K S P E R T W YJ A Ś N I A

Transfer

wyników prac badawczo-rozwojowych do gospodarki. Współpraca uczelni z przedsiębiorstwem. Współpraca pomiędzy przedsiębiorcami (także dopiero rozpoczynającymi działalność), a także między firmami a instytucjami działającymi w ich otoczeniu – w szczególności jednostkami naukowymi – stwarza dogodne warunki do wypracowania i upowszechnienia nowych rozwiązań (technologicznych, produktowych, organizacyjnych), wymiany doświadczeń, lepszego wykorzystania zasobów posiadanych przez każdy z podmiotów. Obecnie jednak podmioty działające w Polsce, w szczególności przedsiębiorcy, rzadko podejmują tego rodzaju współpracę, głównie ze względu na brak świadomości korzyści z niej wynikających, a także ze względu na brak zaufania do potencjalnych partnerów i obawę przed utratą przewagi konkurencyjnej poprzez ujawnienie zbyt wielu informacji dotyczących własnej strategii i zasobów. Podobnie instytucje otoczenia biznesu nie wykorzystują w pełni istniejących możliwości współpracy dla upowszechniania innowacji oraz usług, które mogą przyczynić się do wzmocnienia innowacyjności w gospodarce. Usługi te oferowane są przez rozproszone instytucje, a ich poziom oraz zakres różni się znacząco. Nie sprzyja to ułatwieniu transferu innowacji w skali całego kraju. Uniwersytet Warszawski od 1998 roku, doceniając duże znaczenie współpracy z gospodarką powołał wyspecjalizowaną jednostkę – Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii (UOTT), mający za zadanie wspieranie wdrażania, powstających na uniwersytecie, innowacyjnych przedsięwzięć. Obecnie Ośrodek stanowi punkt kontaktowy dla firm zainteresowanych zleceniem przeprowadzenia na uni-

Nowoczesne zarządzanie

wersytecie specjalistycznych badań i analiz oraz naukowców, pracowników Uniwersytetu Warszawskiego, pragnących znaleźć odbiorców opracowanych przez siebie patentów czy technologii. Zadaniem ośrodka jest ustawiczne zbieranie informacji ze wszystkich jednostek uniwersytetu na temat prowadzonych badań, doświadczeń, dostępnych pracowni i laboratoriów, które ze względu na swoje zaawansowanie technologiczne mogłyby być wykorzystywane w pracach badawczych, nad nowymi produktami innowacyjnych firm z całego regionu. Dotychczasowe kontakty firm i instytucji z UOTT polegały najczęściej na pomocy w dotarciu do właściwych osób, szkoleń czy laboratoriów Uniwersytetu. Przy pomocy UOTT poszukiwano wykwalifikowanej kadry eksperckiej, której zadaniem było między innymi przeprowadzanie różnego rodzaju analiz oraz planów produktów i przedsiębiorstw. Za pośrednictwem Ośrodka przedsiębiorstwa korzystają z innowacyjnych technologii i patentów opracowanych na UW. Od niedawna sporym zainteresowaniem instytucji prywatnych cieszą się, wydawane przez pracowników uniwersyteckich, opinie o technologii. UOTT ściśle współpracuje z wieloma krajowymi i zagranicznymi instytucjami otoczenia biznesu. Dzięki temu posiada dostęp do sieci wymiany informacji o gotowych lub poszukiwanych technologiach, rozwiązaniach dotyczących ochrony własności intelektualnej czy też sposobów finansowania innowacji. Wszystkie te możliwości i informacje są dostępne dla klientów UOTT – przedsiębiorców i członków społeczności akademickiej.

Stosunkowo nową ofertą Ośrodka są szkolenia dla studentów i doktorantów oraz staże absolwenckie w najlepszych przedsiębiorstwach. Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii jest także współorganizatorem konkursu Student z Pomysłem, Pre-Inkubator Przedsiębiorczości Akademickiej, którego głównym celem jest przygotowanie, w małych grupach, studentów i doktorantów do konwersji odkryć naukowych, wynalazków, czy też własnych pomysłów w rzeczywiste projekty biznesowe oraz skuteczny ich rozwój poprzez połączenie i wykorzystanie specyficznych umiejętności i wiedzy posiadanej przez przedstawicieli różnych wydziałów. Podstawowymi formami działania są warsztaty z praktykami biznesu i własna praca nad projektami oparta na wzajemnym przekazywaniu wiedzy pomiędzy uczestnikami. Do prowadzenia zajęć dla uczestników konkursu zapraszane są firmy i instytucje mające na co dzień do czynienia z poruszanymi zagadnieniami. W ostatniej edycji pomocy udzieliła również firma Comarch, która nie tylko była jednym z fundatorów nagród (profesjonalne oprogramowanie, ułatwiające kompleksowe zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem – CDN OPT!MA), ale również pomogła w zorganizowaniu zajęć dotyczących zasad rachunkowości, niezbędnych do prowadzenia własnej firmy. Dzięki nawiązanej współpracy oraz zdobytym dotychczas doświadczeniom, Uniwersytet Warszawski i firma Comarch, planują w przyszłości uruchomienie specjalistycznych zajęć z zakresu zintegrowanego zarządzania firmą. Igor Sulich, konsultant Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii

Nr 3/2006


E K S P E R T W YJ A Ś N I A

19

Korzyści dla firm

wynikające z nowej ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, ostatnio nowelizowana( 12.05.2006), wprowadza kilka instrumentów, które mają przyczynić się do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności działających w Polsce firm. Ustawa ma zachęcić polskie przedsiębiorstwa do inwestowania w nowe technologie. Firmy prowadzące działalność badawczo-rozwojową mogą postarać się o status centrum badawczo-rozwojowego (CBR). W takim centrum tworzy się tzw. fundusz innowacyjności, do którego co miesiąc przekazuje się do 20% przychodów uzyskanych przez CBR. Odpis na ten fundusz jest zaliczany do kosztów podatkowych, co w rezultacie prowadzi do zmniejszenia kwoty płaconego podatku dochodowego. Wprowadzono jednak konieczność reinwestowania zgromadzonych środków, tzn. środki z takiego funduszu muszą być wykorzystane na pokrywanie kosztów prowadzenia badań i prac rozwojowych. Szczegółowe warunki wykorzystania zgromadzonych środków, dotyczące rodzaju wydatków finansowanych z funduszu innowacyjności oraz limitów odliczeń zostaną określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, które najprawdopodobniej zostanie wydane we wrześniu lub październiku. Aby uzyskać status CBR należy spełnić trzy podstawowe warunki – przychody ze sprzedaży CBR muszą być wyższe niż równowartość w złotych kwoty 800 tys. Euro za poprzedni rok obrotowy. Po drugie, 50% przychodów CBR musi pochodzić z wytworzonych wyników badań lub prac rozwojowych. I po trzecie, CBR nie może zalegać z zapłatą podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne. O nadanie statusu CBR należy zwrócić się do Ministerstwa Gospo-

Nr 3/2006

darki, składając odpowiedni wniosek wraz z załącznikami. Ulgi podatkowe z tytułu nabycia nowych technologii. Mechanizm tej ulgi jest prosty – jeśli firma ponosi wydatki na nabycie nowych technologii – to część z nich, tj. 50% może odliczyć od podstawy opodatkowania w podatku dochodowym. Odliczeń dokonuje się w rozliczeniu podatkowym za rok, w którym poniesiono wydatki. Jeśli podatnik nie ma odpowiednio wysokiego dochodu w jednym roku, aby skonsumować całą ulgę, to może rozliczać ją przez 3 kolejne lata. W tym kontekście istotne jest, co rozumie się przez nową technologię. Według pierwotnej definicji ustawy za nowe technologie uznawano “wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, nabytą przez podatnika od jednostek naukowych w rozumieniu prawa kraju rejestracji, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. o finansowaniu nauki”. Z uwagi na użycie tak niejednoznacznych i szerokich znaczeniowo pojęć, powstały liczne wątpliwości interpretacyjne dotyczące zakresu tej ulgi. Tegoroczna nowelizacja ustawy rozwiązała część z tych

problemów. W szczególności doprecyzowano, że przez nabycie nowej technologii rozumie się nabycie praw do wiedzy technologicznej w drodze umowy o ich przeniesienie oraz korzystanie z tych praw. Z tego ostatniego fragmentu wynika jednoznacznie, że ulga obejmuje też umowy licencyjne dotyczące np. zakupu oprogramowania. Zakresem ulgi nie jest natomiast objęty zakup sprzętu komputerowego czy też pewnych usług informatycznych (np. typu software maintenance), jeżeli nabycie tych usług nie może być uznane za zakup wartości niematerialnych i prawnych. Kredyt technologiczny to częściowo umarzalna pomoc w zakresie sfinansowania inwestycji technologicznej, tj. zakupu nowej technologii (lub wdrożenia własnej) i uruchomienie w oparciu o nią produkcji nowych lub zmodernizowanych wyrobów lub usług. Kredyt ten udzielany jest w wysokości do 2 mln Euro na komercyjnych warunkach. Natomiast przedsiębiorca może liczyć na umorzenie do 50% wykorzystanego kapitału kredytu. Stopień umorzenia zależy od wielkości sprzedaży produktów wytworzonych w ramach inwestycji technologicznej, którą dokumentują faktury sprzedażowe wraz z potwierdzeniem ich zapłaty przez kontrahentów. Obsługą kredytu technologicznego zajmuje się Bank Gospodarstwa Krajowego. Jolanta Mieszczyk

Nowoczesne zarządzanie


NOWE ROZWIĄZANIA

20

O nowoczesnym zarządzaniu…

magazynem – czyli nowa wersja systemu CDN XL 6.0 Na przełomie września i października swoją premierę miała kolejna wersja Zintegrowanego Systemu CDN XL do zarządzania przedsiębiorstwem, oznaczona numerem 6.0. Wraz z tą wersją klienci otrzymują możliwość zarządzania położeniem towaru w magazynie oraz nowe funkcje do planowania i harmonogramowania produkcji.

Dla dotychczasowych oraz potencjalnych klientów zrealizowany został rozwój zaawansowanych funkcji logistycznych, szczególnie w kontekście zarządzania obsługą magazynów wysokiego składowania oraz realizacji wysyłek. W wersji 6.0 poszerzona została funkcjonalność definiowania procesów o kolejne dokumenty. Na uwagę zasługuje dalszy rozwój wprowadzonego w wersji 5.0 modułu Produkcja, przede wszystkim w kontekście planowania i harmonogramowania produkcji. Rozbudowano moduł Controllingu, a także zaimplementowano szereg zmian i usprawnień w pozostałych modułach systemu.

Logistyka

niować jego przestrzenną strukturę, czyli stworzyć listę dostępnych adresów, opisywanych przez szereg parametrów. Obsługa magazynu z adresowaniem położenia towaru jest zrealizowana poprzez rozbudowę funkcjonalności dokumentów Przyjęcia i Wydania Magazynowego. Podczas rejestracji dokumentu przyjęcia system proponuje rozmieszczenie towaru w odpowiednich lokalizacjach, według algorytmu optymalizującego, uwzględniającego ich wymiary, nośność oraz przypisanie towarów lub ich grup do obszarów magazynu. Z kolei przy rejestracji dokumentu wydania system zaproponuje pobranie towarów z odpowiednich lokalizacji.

W zakresie zagadnień związanych z logistyką i sprzedażą nowa wersja dostarcza szereg wygodnych narzędzi służących do zarządzania rozmieszczeniem zapasów towaru. Zarządzanie położeniem towaru w magazynie… W wersji 6.0 systemu CDN XL dla każdego magazynu można zdefi-

Nowoczesne zarządzanie

Struktura magazynu

Do przemieszczania towaru pomiędzy lokalizacjami będzie służyć nowy dokument magazynowy.

Adres w magazynie

… i jego wysyłką W zakresie obsługi wysyłek wprowadzone zostały nowe elementy związane ze wsparciem załadunku, obsługą tras, ewidencją i zarządzaniem pojazdami oraz rozliczaniem kosztów transportu. Możliwe jest obecnie przypisywanie do paczek dokumentów magazynowych oraz zamówień, co pozwala na obsługę scenariusza: najpierw załadunek, potem dokumenty rozchodowe (np. wysyłka zamówień fakturowanych po fizycznej dostawie).

Nr 3/2006


NOWE ROZWIĄZANIA

Raport sprzedaży Wysyłka

Kilka słów o działaniach przedsprzedażowych… W celu dopełnienia ścieżki obiegu dokumentów w wersji 6.0 systemu CDN XL wprowadzono możliwości generowania zapytań ofertowych na zakup z zapytań ofertowych na sprzedaż oraz przekształcania ofert zakupu do ofert sprzedaży. Rozszerzono możliwości rejestrowania warunków handlowych z kontrahentem o kontrolę przeterminowanych płatności w kontekście dni przeterminowania. Wprowadzono nowy, specjalny rodzaj promocji, w którym można określić cennik, który ma być stosowany do określenia ceny początkowej do naliczania rabatów. … i po sprzedażowych W wersji 6.0 obsługiwany jest scenariusz wystawienia Faktury do Paragonu, w momencie gdy Paragon jest już uwzględniony w zbiorczym spinaczu, odpowiadającym dobowemu raportowi fiskalnemu. Ponadto wraz z generowaniem dokumentu przesunięcia międzymagazynowego można wygenerować dokument przesunięcia kaucji. Natomiast klientom współpracującym z rolnikami ryczałtowymi umożliwiona została rejestracja specyficznych dla tej branży dokumentów – Faktur VAT RR.

Produkcja Funkcjonalność modułu Produkcji w ramach systemu CDN XL jest stale rozszerzana. Od wersji 6.0 możliwe jest planowanie realizacji zlecenia

Nr 3/2006

produkcyjnego od zadanego terminu lub na zadany termin, wraz z rozbijaniem czynności na wiele terminów. Funkcjonalność przeplanowania produkcji uwzględnia priorytety zleceń. Można określić, dla których zleceń termin realizacji może ulec zmianie, a które mają pozostać niezmienione – mają wyższy priorytet. Użytkownicy mogą wykorzystywać interaktywny kalkulator kosztów realizacji produktu na technologii i zleceniu (bez konieczności planowania i realizacji zlecenia).

Księgowość W zakresie funkcjonalności dotyczącej zagadnień związanych z wielowalutowością w wersji 6.0 CDN XL wprowadzono dokument różnic kursowych podlegający księgowaniu, co umożliwia ujęcie różnic kursowych bilansowo i podatkowo.

Controlling Platforma Controllingowa została całkowicie przystosowana do działania na nowej platformie serwerowej Microsoft SQL Server 2005. Stworzono nową dziedzinę analityczną obejmującą analizy płatności rozliczonych jak również rozbudowano o nowe miary i wymiary istniejące już dziedziny. Analiza wpłat i wypłat … W module Controlling została dodana nowa dziedzina analityczna (kostka): Analiza Wpłat i Wypłat. Celem powstania tej dziedziny analitycznej jest umożliwienie przeanalizowania historii dotychczasowych rozliczeń rejestrowanych w systemie CDN XL. Oprócz samej analizy historii rozliczeń pozwala ona na policzenie kilku

21

nowych, istotnych atrybutów płatnika (średni okres kredytowania, średni okres opóźnienia wpłat) i na ich podstawie dokonać prognozy przewidywanych wpływów i wydatków firmy. Nowa dziedzina pozwala odpowiedzieć m.in. na pytania: jakie jest średnie opóźnienie z płatnością, po jakim czasie klient rzeczywiście płaci, jak planować spodziewane wydatki i wpływy? … oraz inne analizy Istniejące dziedziny analityczne (kostki) zostały rozbudowane o nowe miary umożliwiające tworzenie analiz odwołujących się między innymi do wartości punktowych „zdobytych” przez poszczególnych klientów (za zakup wybranych towarów) oraz wagi i objętości przypisanej poszczególnym sprzedawanym towarom. Możliwa jest także analiza wartości normatywów (stanów minimalnych i maksymalnych) towarów na poszczególnych magazynach.

Ponadto – czyli zmiany ogólnosystemowe W wersji 6.0 systemu CDN XL rozszerzona została lista obiektów z atrybutami m.in.: cenniki, dane binarne, trasy, samochody. Powstały nowe typy atrybutów, m.in. atrybut będący połączeniem atrybutu typu SQL i atrybutu obiektowego oraz atrybut binarny. Natomiast w modelowaniu procesów uwzględnione zostały nowe typy dokumentów. Teraz w definiowany „workflow” można obok dokumentów zamówień włączyć także dokumenty handlowe i magazynowe. Powstał także mechanizm generowania przypomnień z możliwością ustawienia czasu wyprzedzenia (w stosunku do daty realizacji), kiedy alert ma być generowany. W efekcie wywoływane jest okno przypomnienia, w którym dane zadanie można podejrzeć, wykonać, przesunąć termin przypomnienia, odrzucić (podobnie jak w MS Outlook). Łukasz Stasiak Dyrektor Centrum Konsultingu ERP

Nowoczesne zarządzanie


NOWE ROZWIĄZANIA

22

Zarządzanie

procesem produkcyjnym W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy obserwujemy w Polsce gwałtowny wzrost wielkości produkcji. Wzrost ten pociąga za sobą konieczność bardziej efektywnego zarządzania procesem produkcyjnym, co wiąże się z zatrudnianiem wyżej wykwalifikowanej kadry oraz rozwojem infrastruktury informatycznej. System CDN XL wspiera firmy produkcyjne w zakresie zarządzania produkcją. Istotną kwestią w przedsiębiorstwie produkcyjnym jest zarządzanie konfliktami, które często wynikają z rozbieżnych celów. Dla przykładu w dziale produkcji preferuje się zmienny czas realizacji zamówień, natomiast dział marketingu powinien wyeliminować opóźnienia w realizacji zamówień. Pracownicy działu produkcji chcą osiągnąć niski koszt produkcji, natomiast w dziale marketingu celem nadrzędnym jest wysoki poziom obsługi klienta. Takich źródeł konfliktu w każdej firmie jest wiele. Wynikają one często z braku korelacji pomiędzy strategią firmy a działaniami operacyjnymi wykonywanymi przez poszczególne działy firmy. Narzędziem, które to niweluje jest Zrównoważona Karta Wyników (Balance Scorecard). Pomimo, że dokładne wyjaśnienie tego zagadnienia wykracza poza zakres tego artykułu, to jest bardzo istotne w procesie produkcyjnym. Pozwala ono na przełożenie celów ogólnych wynikających ze strategii długookresowej firmy na konkretne i mierzalne zadania związane z procesem produkcyjnym. Jednym z kluczowych celów w firmie produkcyjnej może być określenie strategii realizacji popytu. Realizacja tego celu jest uzależniona od branży, w której działa przedsiębiorstwo produkcyjne. Wyróżniamy pięć podstawowych strategii dostarczania produktu: • masowe dostarczanie – wyroby dostosowywane są do potrzeb klienta, a następnie sprzedawane masowo, • produkcja na magazyn, produkcja ciągła (Make-to-Stock MTS), • montaż na zamówienie (Assemble-to-Order ATO), • produkcja na zamówienie (Make-to-Order MTO), • projektowanie na zamówienie (Engineer-to-Order ETO). Przyjrzyjmy się bliżej jak w systemie CDN XL można realizować model produkcji na magazyn (MTS). Pierwszym etapem procesu produkcyjnego powinno być planowanie popytu. Jest to istotne ze względu na to, że

Nowoczesne zarządzanie

wymagany przez klienta czas dostawy zamówionych produktów jest zazwyczaj krótszy niż czas produkcji. Co więcej planowanie popytu jest podstawą do tworzenia budżetu firmy. Do planowania popytu można wykorzystać takie narzędzia jak: modele oparte na przepływach, modele matematyczne lub specjalistyczne oprogramowanie. System CDN XL dzięki bogatym możliwościom eksportu danych do programów zewnętrznych może dostarczyć danych źródłowych do planowania popytu. Na podstawie planowanego popytu powstają miesięczne plany operacyjne oraz sprzedażowe (SOP Sales and Operation Plan) oraz tygodniowe główne harmonogramy produkcyjne (MPS Master Production Schedule). W celu zminimalizowania błędu planowania SOP wykonuje się dla grup produktów, natomiast MPS tworzone jest już dla konkretnych produktów.

Główny harmonogram produkcyjny może być zapisany w systemie CDN XL jako plan zapotrzebowania. Poprzez zarejestrowanie planu zapotrzebowania, Użytkownik określa swoje przewidywania odnośnie zapotrzebowania na wybrane towary (produkty). Zapotrzebowanie to będzie

Nr 3/2006


NOWE ROZWIĄZANIA

widoczne w oknie: Bilans rezerwacji towarów, gdzie możliwe jest generowanie dokumentów umożliwiających pokrycie tego planu. Ilości towarów, na które wygenerowany zostanie plan zapotrzebowania, zostaną wyświetlone w kolumnie: Ilość planowana. Dzięki wykorzystaniu bilansu rezerwacji towarów możliwe jest połączenie: • głównego harmonogramu produkcji MPS (plan zapotrzebowania), • rzeczywistego zapotrzebowania zarejestrowanego w systemie CDN XL za pomocą zamówień sprzedaży, • bieżącego poziomu zapasów magazynowych. Bilans rezerwacji towarów umożliwia również utrzymywanie bezpiecznego poziomu zapasów magazynowych wyrobów gotowych. Jeżeli poziom tego zapasu spadnie poniżej założonego minimum, to system CDN XL automatycznie podpowie, ile wyrobów gotowych należy wyprodukować, aby przywrócić ich bezpieczny poziom. Na brakujące ilości wyrobów gotowych możliwe jest wygenerowanie zleceń produkcyjnych bezpośrednio z poziomu bilansu rezerwacji towarów. Zlecenia produkcyjne na produkty w systemie CDN XL generowane są na podstawie wcześniej zdefiniowanych technologii. Technologia zawiera m.in. następujące elementy: • strukturę materiałową (BOM Bill of Material), • ciąg operacji technologicznych, • założony czas wykonywania poszczególnych operacji, • funkcje niezbędne do realizacji zdefiniowanych operacji, • dane dotyczące kosztów produkcji. Poza tym istnieje możliwość wersjonowania technologii, co ogranicza ilość pracy potrzebnej przy tworzeniu nowej technologii o strukturze zbliżonej do technologii już wcześniej wygenerowanej.

Po utworzeniu zlecenia produkcyjnego można przystąpić do jego planowania. Podczas tego procesu system rezerwuje niezbędne obiekty (pracowników, maszyny lub miejsca produkcyjne). Bierze przy tym pod uwagę kalendarz danego obiektu. W przypadku pracowników kalendarz taki będzie określał godziny pracy, a w przypadku parku maszynowego można wykorzystać go do wprowadzania planowanych remontów. Oprócz rezerwowania obiek-

Nr 3/2006

23

tów system CDN XL generuje rezerwację na materiały potrzebne w procesie produkcyjnym, wykorzystując w tym celu wcześniej zdefiniowaną w technologii strukturę materiałową. Realizacja zlecenia produkcyjnego może przebiegać zarówno z poziomu zlecenia, jak również z poziomu listy czynności produkcyjnych, która umożliwia wyświetlenie listy czynności zaplanowanych i realizacji wyfiltrowanej według wybranego kryterium. Dzięki temu możliwa jest kontrola prawidłowości i terminowości przebiegu procesów produkcyjnych prowadzonych dla różnych zleceń. Z poziomu harmonogramu możliwe jest również wykonywanie czynności do wyświetlonych zadań, takich jak: rozliczenie czynności, generowanie dokumentów PW/RW, realizacja czynności oraz dodawanie nowych i edycja zarejestrowanych czynności. Po zakończeniu realizacji zlecenia produkcyjnego na magazyn wyrobów gotowych przyjęta zostaje konkretna partia produkcyjna.

Dane wygenerowane podczas planowania zlecenia produkcyjnego, dotyczące rezerwacji surowców produkcyjnych mogą być wykorzystane do wygenerowania harmonogramu zakupów. Do utworzenia takiego harmonogramu wykorzystać można ponownie bilans rezerwacji towarów, jednak zakres danych powinien zostać ograniczony do materiałów produkcyjnych, co można osiągnąć poprzez właściwe zdefiniowanie podziału towarów na grupy. Podsumowując, moduł produkcji w systemie CDN XL jest dobrym narzędziem do zarządzania procesem produkcyjnym w firmach, które realizują model produkcji na magazyn (MTS). Poprzez wykorzystanie planów zapotrzebowania oraz bilansu rezerwacji towarów możliwe jest utrzymywanie zapasów wyrobów gotowych na najbardziej efektywnym poziomie. Dodatkowo system CDN XL umożliwia efektywne zarządzanie kosztami produkcji poprzez planowanie czasu pracy maszyn i pracowników oraz utrzymywanie zapasów surowców produkcyjnych na optymalnym poziomie. Paweł Janas Konsultant CDN XL

Nowoczesne zarządzanie


TIPS & TRICKS

24

Tips & Tricks CDN OPT!MA Jak wywołać połączenie telefoniczne z kontrahentem za pomocą systemu CDN OPT!MA W systemie operacyjnym Windows można zainstalować komunikatory lub inne programy do realizacji rozmów telefonicznych przez Internet na przykład takie jak Windows NetMeeting, Skype. Programy takie odpowiednio skonfigurowane obsługują systemowe wywołania linków callto:\\. W wersji 10.0 systemu CDN OPT!MA, na karcie kontrahenta obok pól zawierających numery telefonów wprowadzono przyciski pozwalające na wywołanie linku callto:\\ z zapisanym na karcie kontrahenta numerem telefonu. Naciśnięcie takiego przycisku powoduje uruchomienie domyślnego programu obsługującego link callto:\\ i automatyczną inicjację rozmowy telefonicznej z danym kontrahentem.

Wywołanie połączenia telefonicznego z poziomu systemu CDN OPT!MA

CDN OPT!MA – moduł Płace i Kadry Jak zdefiniować własną umowę cywilnoprawną? W CDN OPT!MA Płace i Kadry oraz Płace i Kadry Plus umożliwiono definiowanie własnych umów cywilnoprawnych, szczególnie przydatne przy bardziej skomplikowanym algorytmie liczenia np. umowy zlecenia. Funkcjonalność dostępna za pomocą typów wypłat (Konfiguracja firmy / Płace / Typy wypłat). Na formularzu dodawanego typu wypłaty znajduje się parametr „Umowa cywilno-prawna”

Nowoczesne zarządzanie

Konfiguracja typu wypłaty

zaznaczony wyłącznie na standardowych umowach cywilnoprawnych. Po zaznaczeniu parametru „Umowa cywilno-prawna” pod przyciskiem „Algorytm” pojawią się trzy lub cztery (CDN OPT!MA Płace i Kadry Plus) algorytmy liczenia definiowanej umowy. Moduł Płace i Kadry Plus rozszerzony został o algorytm 12. Aby zdefiniować typ wypłaty będący umową cywilnoprawną należy na zakładce „Ogólne”: • zaznaczyć flagę „Umowa cywilno-prawna”, • wybrać odpowiedni Algorytm (wzór), którym zostanie obliczona wartość umowy (opis algorytmów znajdą Państwo w dokumentacji do systemu), • na zakładce Podatki wybrać sposób naliczania podatku i rodzaju kosztów uzyskania. Udostępniono pełną edycję wartości dla tych pól: Sposób naliczania zaliczki podatków – dostępne są trzy opcje: nie naliczać, naliczać wg progów i naliczać wg procentu. Po wybraniu opcji procent pojawia się pole z możliwością wpisania procentu, sposób naliczania kosztów uzyskania – dostępne jest pięć opcji. Poza standardowymi – dodano naliczanie kosztów wg procentu i ryczałtowo. Po wybraniu opcji procent pojawia się pole z możliwością wpisania procentu.), • zakładka Nieobecności – należy określić, czy umowa będzie wliczania do postaw: zasiłków chorobowych, urlopu i ekwiwalentu za urlop, • zakładka Szczegółowe – przede wszystkim należy zwrócić uwagę na parametry: wliczany do GUS i pozycja Rp-7. Mają wpływ na uwzględnianie umowy na wydrukach: pomocniczym do GUS i zaświadczeniu o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Rp-7.

Nr 3/2006


TIPS & TRICKS

Po zdefiniowaniu umowy w konfiguracji można ją wybrać na formularzu umowy cywilnoprawnej w sekcji rodzaj umowy. Zdefiniowane przez Użytkownika umowy cywilnoprawne mają na formularzu umowy zablokowane (nieaktywne) pola z kwotami (rysunek). Wyświetlane są zera, gdyż ich wartość nie jest deklarowana w umowie, zostanie wyliczona na wypłacie na podstawie wzoru.

25

CDN OPT!MA – moduł Księgowość Jak określić dla danego schematu księgowań, z jaką datą mają być księgowane dokumenty? Użytkownik chcąc zdefiniować wzorzec księgowań, dla którego data księgowania ma być różna od daty księgowania określonej w Konfiguracji powinien po wejściu do pozycji „Schematy księgowe” i wprowadzeniu podstawowych danych tj. symbolu wzorca, jego nazwy, dziennika cząstkowego, do którego mają trafiać księgowane dokumenty odznaczyć parametr „Pobierz datę księgowania z Konfiguracji”. Następnie za pomocą ikony „Data księg.” z menu należy wybrać odpowiednią wartość np. dla faktur sprzedaży – księgowanie z Datą sprzedaży. Można także określić, że data księgowania dla danych dokumentów ma być na przykład o miesiąc późniejsza niż data operacji, wpisując w danym polu polecenie: DateAdd(month,1,@DataOperacji).

Formularz wypłaty

Na liście umów cywilnoprawnych pracownika – umowy zdefiniowane przez Użytkownika wyświetlane są jako niespłacone (kolor zielony). Flaga „Spłacona” nie zaznacza się automatycznie po naliczeniu wypłaty. Status umowy na „Spłacona” może być zmieniony tylko ręcznie przez Operatora. W tym celu należy otworzyć formularz umowy i zaznaczyć flagę „Spłacona”. Po zapisaniu zmiany umowa pojawi się w kolorze czarnym. Usunięcie wypłaty do definiowanej przez Użytkownika umowy oznaczonej jako ‘spłacona’, nie powoduje wyłączenia flagi ‘spłacona’ na tej umowie. Jeśli będzie potrzeba ponownego naliczenia wypłaty do takiej umowy, to należy ręcznie wyłączyć na formularzu umowy flagę ‘spłacona’ na czas ponownego naliczenia wypłaty.

Nr 3/2006

Schemat księgowy

Nowoczesne zarządzanie


26

TIPS & TRICKS

Tips & Tricks CDN XL „Licznik” wydruków W wersji CDN XL 6.0 zostały szeroko rozbudowane atrybuty. Między innymi będzie można podpiąć do konkretnego obiektu nowopowstały atrybut z akcją zliczania wydruków. Do atrybutów została dodana możliwość kopiowania atrybutów z określeniem obiektów źródłowych (będzie kilka takich obiektów źródłowych predefiniowanych) np. bieżący czas, numer kolejny, kontrahent.

W naszym przypadku klasa atrybutu przypięta jest do obiektu FS. Na liście obiektów źródłowych dostępnych dla tego obiektu należy wybrać Numer kolejny.

Poniżej przedstawiony jest przykład dodania atrybutu do faktury sprzedaży zliczającego ilość wydruku tego dokumentu. Na obiekcie FS dodajemy klasę atrybutu. Przy użyciu ‘lupki’ można podnieść klasę atrybutu.

Następnie na klasie atrybutu Akcję – WYDRUK.

Na klasie atrybutu dla obiektu, po zaznaczeniu opcji zaawansowane zostanie uaktywniona możliwość wybrania konkretnego Źródła dostępnego dla danego obiektu.

Nowoczesne zarządzanie

Nr 3/2006


TIPS & TRICKS

27

Atrybut można podpiąć do konkretnego dokumentu i ustawić go jako automatyczny, gdzie wartość domyślna jest 0 – czyli przy każdym nowym dokumencie będzie ten atrybut dodany z wartością 0, a wartość ta będzie zwiększana w zależności ile razy dany dokument zostanie wydrukowany. Należy jednak pamiętać, że nie będzie rozróżniane czy wydruk poszedł na drukarkę czy do podglądu.

Seryjne zatwierdzanie zamówień/ofert Od wersji CDN XL 6.0 istnieje możliwość zatwierdzania jednego bądź kilku zamówień/ofert z listy zamówień/ ofert wybierając odpowiednią opcję z menu kontekstowego (spod prawego przycisku myszy). Do tej pory zatwierdzanie tych dokumentów było możliwe z poziomu otwartej formatki.

na liście. Jak do tej pory bądź naciskając ikonę korekty taka funkcjonalność była dostępna tylko z poziomu historii kontrahenta.

Seryjne korekty zamówień/ofert Od wersji CDN XL 6.0 istnieje również możliwość robienia korekt jednego bądź kilku zamówień/ofert z listy zamówień/ofert wybierając odpowiednią opcję z menu kontekstowego (spod prawego przycisku myszy)

Nr 3/2006

Nowoczesne zarządzanie


WIZJA SYSTEMU

28

Business intelligence jest sexy Business intelligence to jedno z pojęć robiących na rynku informatycznym zawrotną karierę. Mimo to wciąż jeszcze nie każdy wie czym jest owo tajemnicze BI i czy aby na pewno za „seksowną” nazwą kryje się użyteczna technologia? Zanim omówimy technologię kryjącą się za tym seksownym terminem, zastanówmy się jakie są główne powody wykorzystywania systemów business intelligence opartych o hurtownie danych. Fundamentalnym założeniem tego typu rozwiązań jest uznanie wiedzy firmy za jeden z najważniejszych jej zasobów. Dowodem, że to założenie jest prawdziwe są funkcjonujące w niemal każdej firmie departamenty, których zadaniem jest przygotowywanie zestawień monitorujących zachodzące w firmie procesy. Komórki takie są skupione najczęściej wokół działów controllingu lub informatyki. Mimo, iż takie umiejscowienie ośrodków dostępu do informacji wydaje się być całkiem sensowne, rodzi wiele problemów.

Problem Okazuje się, że organizacja raportowania wokół jednego ze wspomnianych ośrodków to tylko pozorne ułatwienie w dostępie do informacji. Powodem jest rosnące zapotrzebowanie na coraz to bardziej skomplikowane zestawienia. Wkrótce krystalizuje się proces „zamów -> poczekaj -> odbierz -> zgłoś poprawki -> poczekaj jeszcze

Nowoczesne zarządzanie

trochę -> zrezygnowany zaakceptuj raport”. Przedstawiony problem zbliża nas do kształtu rozwiązania – systemów business intelligence opartych o tematyczne hurtownie danych.

Rozwiązanie – hurtownie danych i business intelligence Dla użytkowników końcowych narzędzi BI najistotniejsza jest szybkość i prostota z jaką mogą tworzyć zestawienia opisujące procesy biznesowe w firmie. Aby jednak analiza stała się możliwa konieczne jest zastosowanie rozwiązań informatycznych określanych mianem hurtowni danych. Drogę od potrzeby do jej realizacji w postaci raportu prześledźmy na podstawie wielopoziomowego rachunku marż dla sprzedawanych produktów, który powie nam ile tak naprawdę zarabiamy na naszych towarach.

OLTP – czyli dlaczego tak wolno? Aby wykonać to zestawienie konieczne jest zgromadzenie sporej

ilości informacji. Po pierwsze należy uzyskać dane dotyczące sprzedaży produktów. W większości przypadków nie powinno to stanowić problemów – informacje takie znajdują się zwykle w systemach rejestrujących sprzedaż. Od razu powinniśmy otrzymać także dane na temat kosztów bezpośrednich, a więc i uzyskanej marży pierwszego poziomu. Sytuacja się komplikuje, gdy nasza firma prowadzi sprzedaż dwoma kanałami lub jest organizacją wielooddziałową, często niesie to bowiem za sobą wielość systemów sprzedażowych. To oznacza konieczność integracji informacji, jeśli nie mamy wsparcia hurtowni, zapewne ręcznie, w arkuszu kalkulacyjnym. A jeśli ktoś poprosi o nowe zestawienia, to zabawę zaczynamy od nowa. Utrudnieniem jest też fakt, że informacje te nie zawsze będą dostępne w postaci predefiniowanych raportów. To z kolei wymusza skierowanie prośby o wykonanie raportu do informatyka znającego język SQL. Jego zadaniem będzie napisanie zapytania, które zwróci oczekiwaną tabelę. I tu pojawia się kolejny problem – bazy systemów transakcyjnych są projektowane w architekturze OLTP

Nr 3/2006


WIZJA SYSTEMU

(On Line Transactional Processing) i są przystosowane do zapisywania w jednostce czasu jak największej ilości danych. Oznacza to spowolnienie wszelkich „niestandardowych” zapytań. Do takich należy zaliczyć np. pytanie „ile produktów w czerwonych opakowaniach sprzedaliśmy klientom, do których skierowana była promocja ‘X’”. Niestety to jeszcze nie koniec problemów na drodze do naszego rachunku marż, bo na razie nie tknęliśmy systemów finansowo-księgowych, z których chcemy otrzymać informację o kosztach pośrednich… Efekt starcia z raportem jest jeden – nie dość, że jego wykonanie przysparza kłopotów natury organizacyjnej to w dodatku trwa bardzo długo, a wyniki z poszczególnych źródeł danych (ERP, CRM, etc.) trzeba ręcznie łączyć ze sobą w całość!

A jednak da się szybciej, czyli hurtownia danych Aby usprawnić tworzenie analiz buduje się hurtownie danych. Ich zadaniem jest zgromadzenie w jednym miejscu informacji o wszystkich procesach zachodzących w firmie. Dodatkowym założeniem ich budowy jest przyjęcie takiej architektury, aby raportowanie było proste i szybkie. Realizacja tych postulatów następuje w oparciu o tzw. procedury ETL. Są one odpowiedzialne za pobieranie danych z systemów źródłowych, ich czyszczenie, integrację i transformację do struktury zoptymalizowanej pod kątem raportowania. Dzięki nim hurtownia danych jest każdej nocy (lub częściej) ładowana nowymi informacjami.

W stronę biznesu, czyli wielowymiarowa analiza danych Pomimo obecności na rynku wielu rozwiązań (np. narzędzia Microsoft BI, Business Objects) istota samego systemu pozostaje niezmieniona. Musi on tłumaczyć pojęcia bazodanowe na język biznesowy, zapewniać auto-

Nr 3/2006

29

Comarch Business Intelligence Budowa systemu business intelligence nie jest łatwym zadaniem. Kluczowymi etapami w procesie jego tworzenia są identyfikacja potrzeb analitycznych firmy i ich modelowanie wielowymiarowe a następnie budowa procesów ETL. Pochodną prac prowadzonych w wymienionych etapach jest wdrożenie narzędzi BI i stworzenie wielowymiarowych modeli danych. Sposobem na uzyskanie pewności, że wdrożenie zakończy się sukcesem jest wykorzystanie doświadczenia specjalistów Comarch, którzy projektują hurtownie danych w oparciu o platformę Comarch Business Intelligence. Comarch Business Intelligence to rozwiązanie łączące w sobie komponenty programowe, predefiniowane tematyczne hurtownie danych oraz metodologię wypracowaną w prowadzonych projektach. Synergiczne połączenie tych elementów składowych daje gwarancję stworzenia systemu BI doskonale dopasowanego do potrzeb analitycznych klienta. To również pewność realizacji projektu w terminie i w zgodzie z przyjętym budżetem.

matyczne połączenie między obiektami i tworzyć agregaty (zapewniające nawet subsekundowe czasy odpowiedzi). Efektem pracy projektantów są wielowymiarowe obszary analityczne, opisujące poszczególne procesy biznesowe przedsiębiorstwa – np. sprzedaż, logistykę, finanse. Wspólną cechą obszarów analitycznych jest przedstawienie każdego zjawiska w postaci miar (wielkości liczbowe takie jak wartość, ilość, etc.) i wymiarów (stałych opisowych, którymi dzieli się miary, np. lista klientów, produktów, etc.).

Jak wykorzystać tą wiedzę, czyli narzędzia analityczne Struktura hurtowni i kostek analitycznych wpływa na efektywność rozwiązania, jednak nie można mówić o systemie BI bez narzędzi raportowania dla użytkowników końcowych. Niezależnie od wymiaru technologicznego narzędzie takie powinno spełniać kilka założeń: • zapewniać bezpośredni dostęp do wiedzy ośrodkom decyzyjnym w firmie, • działać szybko i być proste w obsłudze,

• zapewniać możliwość realizowania polityki bezpieczeństwa firmy,

• usprawniać dystrybucję wiedzy w przedsiębiorstwie. Narzędzie analityczne stanowi więc niejako interfejs do hurtowni, za pomocą którego użytkownicy mogą w łatwy sposób dotrzeć do interesujących ich informacji.

Wnioski Problemy z dostępem do informacji są konsekwencją informatyzacji biznesu. Ewidencjonowanie danych w systemach informatycznych dedykowanych poszczególnym procesom (produkcji, sprzedaży, księgowości, etc.) dostarcza informacji do dalszej analizy, ale także, paradoksalnie, utrudnia jej wykorzystanie. Technologiczne rozwiązanie, które pozwoli na wydobycie interesujących danych i przedstawienie ich w przystępnej formie jest w zasięgu ręki. Coraz więcej przedsiębiorstw jest przyciąganych przez jego zalety, a nie tylko „seksowną” nazwę. A zatem czy warto czekać z wdrożeniem BI? Łukasz Wróbel Starszy Konsultant Systemy Business Intelligence

Nowoczesne zarządzanie


PROJEK TY COMARCH

30

Systemy

CDN

w edukacji Firma Comarch już od kilku lat prowadzi szeroką działalność edukacyjną chcąc sprostać wymaganiom rynku propaguje swoje systemy równocześnie wspiera wszelkie przedsięwzięcia edukacyjne.

Działalność edukacyjna Comarch polega głównie na przekazywaniu zainteresowanym instytucjom systemów CDN OPT!MA i CDN XL na bardzo atrakcyjnych warunkach. Z jednej strony współpracujemy z uczelniami z drugiej zaś przekazujemy standardową ofertę oraz oferujemy pomoc nauczycielom szkół zawodowych, ponadgimnazjalanych i techników.

Uczelnie a CDN W ostatnich latach wersje edukacyjne systemów CDN OPT!MA i CDN XL trafiły do ponad 30 uczelni wyższych w całym kraju. Współpracujemy także z kołami naukowymi, uczelnianymi ośrodkami transferu technologii, stowarzyszeniami studenckimi i inkubatorami przedsiębiorczości. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości często realizują ciekawe przedsięwzięcia edukacyjne przy dofinansowaniu z funduszy unijnych, zapewniają pełną pomoc przy zakładaniu nowych przedsiębiorstw, potrzebują zatem nowoczesnego oprogramowaniem do zarządzania firmą, które Comarch chętnie przekazuje w ramach oferty edukacyjnej.

Nowoczesne zarządzanie

Szkoły a CDN Wersja edukacyjna systemu CDN OPT!MA została przekazana także do kilkudziesięciu szkół w całej Polsce. W ostatnich latach została nawiązana współpraca ze szkołami zawodowymi, ekonomicznymi, szkołami ponadgimnazjalnymi i technikami. Specjalna oferta edukacyjna skierowana jest głównie do tych szkół, które prowadzą zajęcia z przedmiotów zawodowych takich jak księgowość, finanse czy zarządzanie. Systemy CDN OPT!MA i CDN XL zostały także przekazane Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Partnerzy Comarch a wersja edukacyjna CDN W promowaniu wersji edukacyjnej Comarch liczy na lokalne wsparcie Partnerów. Aktualnie kilka firm partnerskich realizuje szkolenia i kursy informatyczne dofinansowywane przez Europejski Fundusz Społeczny, równocześnie promuje wersję edukacyjną produktów CDN w szkołach i uczelniach w swoim regionie.

Przedsięwzięcia edukacyjne a CDN Działalność edukacyjna Comarch to również cykliczne spotkania i szkolenia przeznaczone dla nauczycieli pt. Pierwszy/Ostatni dzwonek dla Przedsiębiorczych oraz skierowane do studentów pt. Optymalny Start. Ponadto w ostatnim czasie przygotowany został i uruchomiony program certyfikacji. W tym celu przygotowano i opracowano bezpłatny egzamin online, z którego mogą skorzystać wykładowcy chcący uzyskać certyfikat umożliwiający wystawianie zaświadczeń dla swoich uczniów. Warto na koniec dodać, że wersja edukacyjna CDN przekazywana jest jedynie za cenę klucza. Zamówienia realizowane są niemal natychmiast przy minimum formalności. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt edukacja.cdn@comarch.pl – zapraszamy do współpracy! Anna Ilnicka Konsultant ds. Edukacji

Nr 3/2006


Business Intelligence

jest sexy Roczna sprzedaż ponad 19 milionów sztuk biustonoszy, stringów, bokserek i innego rodzaju bielizny jest analizowana za pomocą Systemu Comarch Business Intelligence. Największy polski producent bielizny, wdrożyła system firma Comarch Business Intelligence do kompleksowej analizy i kontroli sprzedaży swoich produktów w Polsce i w Europie Centralnej. Zintegrowany system firmy Comarch jest istotnym elementem efektywnej strategii ekspansji rynkowej, który umożliwia ograniczanie kosztów sprzedaży i kompleksowe zarządzanie całym łańcuchem logistycznym.

Odwiedź stronę

www.comarch.pl/bi i umów się na spotkanie z naszym konsultantem.


Comarch jest polskim dostawcą światowej klasy oprogramowania oraz usług informatycznych w kraju i za granicą. Na rynku polskim działa jako integrator systemów informatycznych i dostawca własnych produktów dla najważniejszych sektorów gospodarki, w tym rozwiązań wspierających zarządzanie: w dużych i średnich przedsiębiorstwach (CDN Egeria, CDN XL) oraz w małych i średnich firmach (CDN OPT!MA, CDN Klasyka). Za granicą Comarch działa jako producent oprogramowania, a rozwiązania Spółki wspomagają działanie przedsiębiorstw na czterech kontynentach. Kapitał firmy to akademicki rodowód, wieloletnie doświadczenie oraz zaufanie i zadowolenie Klientów. Comarch zatrudnia ponad 1800 najwyższej klasy specjalistów na całym świecie. Spółka notowana jest na GPW w Warszawie. Firma zdobyła wiele wyróżnień i nagród, między innymi: Nagrodę Prezydenta RP dla Najlepszego Polskiego Przedsiębiorstwa, tytuł Pioniera Technologii Światowego Forum Ekonomicznego w Davos oraz Godło Promocyjne TERAZ POLSKA. Unikalną przewagą firmy jest ogólnopolska sieć Partnerów Comarch, którą tworzy ponad 700 firm. Z rozwiązań do zarządzania firmą korzysta ponad 50 000 Klientów, a programy Comarch są zainstalowane na ponad 160 000 komputerów w Polsce.

Comarch SA Al. Jana Pawła II 41d, 31-864 Kraków tel.: 0 12 681 43 00 fax: 0 12 681 43 01 www.comarch.pl/cdn

Indywidualne strony klientów www.comarch.pl/cdnklient

Nowoczesne Zarzadzanie 3/2006  

Głównym celem wydawnictwa jest dzielenie się z czytelnikami wiedzą i doświadczeniem biznesowym. Artykuły skupiają się na takich zagadnieniac...

Advertisement