Page 1

Фармацевтичният сектор в България Проучване на Colliers International


Методология

Вид проучване:

Количествено

Метод:

Online проучване

Период на провеждане: октомври-ноември 2012 Целева група:

80 фармацевтични компании

2


Перспективи за развитието на икономиката през 2013 г. Според Вас, каква е перспективата за цялостното развитие на икономиката в България през 2013 г.? Позитивна, в сравнение с 2012

27%

33%

Негативна, в сравнение с 2012

Същата като през 2012

40%

Според Вас, каква е перспективата за цялостното развитие на икономиката в България през 2012 г.? Позитивна, в сравнение с 2011

Същата като през 2011

38% Расте негативизмът сред фармацевтичните компании по отношение на цялостното развитие на българската икономика през 2013 г.

44% 19%

Негативна, в сравнение с 2011 3


Перспективи за развитието на фарм. сектор през 2013 г. Според Вас, каква е перспективата за развитието на фармацевтичния сектор в България през 2013 г.? Същата като през 2012

33%

Позитивна, в сравнение с 2012

45%

По отношение на техния сектор, фармацевтичните компании са много поположително настроени, в сравнение с прогнозите им за цялостното икономическо развитие.

21%

Негативна, в сравнение с 2012

Според Вас, каква е перспективата за развитието на фармацевтичния сектор в България през 2012 г.? Позитивна, в сравнение с 2011

56% Растат и негативните прогнози сред фармацевтичните компании за развитието на техния сектор през 2013 г.

38% 6%

Негативна, в сравнение с 2011

Същата като през 2011

4


Перспективи за развитие на фармацевтичния сектор в България през следващите 2-3 години Според Вас, какви са перспективите за развитието на фармацевтичния сектор в България през следващите 2-3 години? 2012

2011

48%

Ще се развива в положителна посока, но с побавни темпове

59%

24%

Ще остане стабилна

28%

15%

Ще се развива в отрицателна посока

7%

12%

Ще се развива в положителна посока с бързи темпове

6% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

5


Брой служители в компанията

Какъв е броят на служителите във Вашата компания към момента?

Под 20 служители

21%

21 – 50 служители

27%

51 – 100 служители

24%

101 – 200 служители

9%

201 – 500 служители

18%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

6


Планове относно броя на служителите през 2013 г. Какви са плановете Ви относно броя служители във Вашата компания? 2012

2011

58%

Да увеличим броя на служителите ни 43%

30%

Да запазим същия брой служители както в момента

47%

12%

Да намалим броя броя на служителите ни

Въпреки растящите негативни прогнози за развитие, значително се увеличава процентът на компаниите имащи намерение да увеличат броя на служителите си.

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70% 7


България – инвестиции в развойна дейност Според Вас, ситуацията в България подходяща ли е за инвестиции в развойна дейност? (По отношение на защита на интелектуалната собственост, качествени специалисти, подкрепа от страна на правителството - данъчни облекчения, инфраструктура, лицензи)

52%

Не

“Икономическата криза”

“България не я избират дори за производство, а камо ли за развойна дейност. Администрацията пречи на бизнеса, а не му помага.”

48%

Да

Да

Не

Защо не е подходяща? “Няма традиции”

“Неясни правила”

“Липсата на достатъчно подготвени специалисти, честата промяна (липсата на стабилност) в обкръжаващата среда” “В България се подкрепят монополизирането на пазара , високо ДДС на лекарства и ниско базистно възнаграждение на специалистите.”

8


Представителство в България Вашият офис регионален ли е или покрива само българския пазар? Регионален

Какъв тип представителство има Вашият бизнес в България?

24%

76% Търговско представителство

76%

Юридическо представителство

15%

Покрива само българския пазар Научноизследователски център

6%

Фармацевтичен завод

3%

0%

20%

40%

60%

80% 9


Инвестиции в здравеопазването в България

Приблизително 42% от фармацевтичните компании, участвали в проучването, инвестират в здравеопазването в България. Най-голям процент от инвестициите са в логистика, следвана от производство и развойна дейност.

Вашата фирма инвестира ли в здравеопазването в България? Не

В коя сфера? Логистика

58%

42%

Да

71%

Производство

43%

Развойна дейност

43%

Shared Service Centre услуги (Финанси, Информационни технологии)

14% 0%

20%

40%

60%

80% 10


Специализация в България

Каква е специализацията на Вашата компания в България? Компанията е специализирана както в производството, така и в дистрибуцията на фармацевтични продукти

52%

Компанията е специализирана в производстово на фармацевтични продукти

21%

Компанията е специализирана в дистрибуцията (включително износ и внос) на фармацевтични продукти

21%

В дистрибуция на мед. консумативи и машини

3%

Представлява различни чуждестранни фарм. производители в България

3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

11


Предизвикателства пред фармацевтичния сектор през 2013 Какви според Вас, са основните предизвикателства пред фармацевтичния сектор през 2013? (Конкретни отговори) Ценовият натиск, политическата намеса

Осигуряване на адекватно финансиране Постоянният натиск за намаляване на цените

Системата за реинбурсиране и промените, които се очакват

Липсата на стратегически приоритети в здравния сектор

Проблеми в бюджета в здравеопазването

Да запази темповете си на развитие

Доказване на пазара и задържане на позициите, тъй като пазарът е наестабилен

Намаляване на изискваната документация и бюрокрация по отношение на одобрение и въвеждане на определен медикамент

Постоянният ценови натиск от страна на Министерството 12


Мерки на правителството на България за подобряване на фармацевтичния сектор Според Вас какви мерки трябва да предприеме правителството на България, за да подобри средата за фармацевтичната индустрия? (конкретни отговори) По-добър фокус върху здравната система Бърза и лесна обратна информация за процедурите по регистрациите, вкл. на цени "експертите" да комуникират с представителствата двупосочно, а не само да изискват документи спазване на основните търговски принципи вместо сляпо налагане на "правила" съчинени от финансовото министерство Да стимулира българските предприятия Държавата,като мажоритарен собственик в лечебните заведения, да се разплаща с бизнеса в рамките на 60 дни, в съответствие с Директива 2011/7/ЕС. Да се погасят всички просрочени задължения, които за нашата компания са 30% от всички вземания, да се промени ЗОП, като се отнеме възможността възложителите да изискват отложено плащане повече от 60 дни и отложеното плащане да не може да участва като критерий за избор на изпълнител на обществена поръчка. Да се създаде реална конкуренция в НЗОК - всичко в момента е бутафорно. Единствено пазарът може да свали цените. Това означава открито наддаване между участиците и надлежна гаранция от правителството, че този който спечели на договарянето, ще може да продава поне 12 месеца на цената на която е спечелил, както и да се осигури достатъчно време на спечелилия да осигури необходимите количества. Нито един производител не държи на склад произведени опаковки на български език (каквото е изискването на закона), а ще ги произведе, ако ну е осигурен пазар Реформа в здравеопазването, промяна в системата за контрол, средствата на болниците по модел на Европейския съюз Средата е добра, но трябва по-сериозно отношение с неоригиналните продукти и по-висок контрол Ясни правила, действащи еднакво за всички, ясно формулирани стратегически приоритети, споделено разбиране, че средствата в здравеопазването са инвестиционни, а не разходни. 13


Благодарим Ви за вниманието! Colliers International Тел +359 2 976 9976 Факс+359 2 976 9977 Бизнес Парк София, Сграда 7Б, II 1766 София| България www.colliers.com 14

Colliers Report - Pharmaceutical Industry in Bulgaria  
Colliers Report - Pharmaceutical Industry in Bulgaria  

Pharmaceutical Industry in Bulgaria

Advertisement